Prophecy Beyond Rampage
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ไอเทม Passive Skill Tree Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb แมลงซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์ ร้านค้า
Metamorph Unique /23 ⍟

Metamorph Unique /23 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
AstralProjectorAstral Projector Topaz Ring
ต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
ค่า Intelligence +(30–50)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–25)%
โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย 30%
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
สกิลประเภท กระจาย จะลดพื้นที่ส่งผล อีก 20%
สกิลประเภท กระจาย จะสร้างความเสียหายแก่ผู้เล่นอื่น ลดลง อีก 30%
สกิลประเภท กระจาย จะร่ายที่พื้นที่เป้าหมายแทนร่ายจากตำแหน่งของผู้เล่น
IvoryWatchstone7Booming Populace อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
มี ขนาดของกองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น (10–20)%
ใช้งานได้อีก 15 ครั้ง
CrownOfTheInwardEyeCrown of the Inward Eye Prophet Crown
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น 333%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด, มานาสูงสุด, และโล่พลังงานสูงสุดจากทุกแหล่ง (9–21)%
Transfiguration of Soul
(ม็อดเพิ่มและลด โล่พลังงานสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย เวท ด้วยที่อัตรา 30%)
Transfiguration of Body
(ม็อดเพิ่มและลด พลังชีวิตสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย โจมตี ด้วยที่อัตรา 30%)
Transfiguration of Mind
(ม็อดเพิ่มและลด มานาสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย ด้วยที่อัตรา 30%)
EyeOfDesireEye of Malice Callous Mask
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (400–500)%
ต้านทาน ไฟ +(20–40)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ Cold Exposure เมื่อปะทะศัตรู
(Cold Exposure ทำให้ต้านทาน น้ำแข็ง -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ Fire Exposure เมื่อปะทะศัตรู
(Fire Exposure ทำให้ต้านทาน ไฟ -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น 50%
MetamorphosisAmuletFury Valve Jade Amulet
ค่า Dexterity +(20–30)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–25)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(15–20)%
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20–30)%
ม็อดที่ส่งผลต่อจำนวนกระสุน จะส่งผลเพิ่มจำนวนเป้าหมายที่กระสุนแยกไปหาแทน
HandsOfTheHighTemplarHands of the High Templar Crusader Gloves
สามารถแก้ไขได้แม้มี มลทิน
สามารถมีม็อดติดไอเทมได้สูงสุด 5 ม็อด ขณะที่ยังมีม็อดบรรทัดนี้อยู่
(หากม็อดนี้หายไป จะสูญเสียม็อดติดไอเทมทุกม็อดเหลือไว้เพียงม็อดเดียว)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–12)%
ต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า +(20–30)%
IvoryWatchstone4Irresistable Temptation อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
แผนที่จะมีม็อด พรีฟิกซ์ แบบสุ่มเพิ่มอีก 1 อย่าง
ใช้งานได้อีก 18 ครั้ง
LeashOfOblationLeash of Oblation Leather Belt
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
คุณสามารถใช้งาน Offering พร้อมกันได้ทุกชนิด
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล Offering 50%
ManastormManastorm Fossilised Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ค่า มานาสูงสุด +(50–70)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–50)%
เมื่อใดที่คุณร่ายเวท คุณจะสังเวยมานาทั้งหมดที่มีเพื่อนำมาเสริมเป็นความเสียหาย สายฟ้า
คิดจาก 25% ของมานาที่สังเวยไป ผลอยู่ได้ 4 วินาที
IvoryWatchstone3Misinformation อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
เลเวลของมอนสเตอร์ในพื้นที่ +1
map_mod_effect_+%_for_non_unique_maps [Array]
ใช้งานได้อีก 12 ครั้ง
MistwallMistwall Lacquered Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(10–20)%
มีโอกาส (8–15)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ธาตุ จากการปะทะขณะอยู่ในสถานะ Phasing
(โอกาสในการหลบเลี่ยงความเสียหายใดๆจะไม่สามารถสูงกว่า 75% ได้)
โอกาสในการบล็อคการโจมตีของคุณจะกลายเป็นค่าสูงสุด ถ้าคุณไม่ได้บล็อคมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
คุณจะอยู่ในสถานะ Phasing ถ้าคุณได้บล็อคมาเร็วๆนี้
MothersEmbraceMother's Embrace Heavy Belt
ค่า Strength +(25–35)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
มิเนียนของคุณจะใช้ขวดยาทุกขวดของคุณเมื่อมันถูกเสกออกมา
ลดปริมาณขวดยาที่มิเนียนใช้ (25–40)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา ของมิเนียน (50–80)%
GripOfUnmakingPainseeker Shagreen Gloves
เสริมความเสียหาย ไฟ (16–19) ถึง (25–29)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16–19) ถึง (25–29)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (6–10) ถึง (33–38)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–120)%
คริติคอลจะไม่สร้างสถานะเจ็บป่วยเสมอไป มีผลเฉพาะความเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย
สร้างสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่มีความเสียหาย เหมือนดั่งสร้างความเสียหายเพิ่ม อีก (100–200)%
(อาการเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายประกอบด้วย Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
IvoryWatchstone2Stalwart Defenders อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
เลเวลของมอนสเตอร์ในพื้นที่ +1
เพิ่มพลังชีวิต ของมอนสเตอร์ อีก (20–40)%
ใช้งานได้อีก 12 ครั้ง
IvoryWatchstone5Territories Unknown อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
แผนที่จะมี ม็อด ซัฟฟิกซ์ แบบสุ่มเพิ่มอีก 1 ม็อด
ใช้งานได้อีก 18 ครั้ง
IvoryWatchstone1Terror อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
เลเวลของมอนสเตอร์ในพื้นที่ +1
เพิ่มความเสียหาย ของมอนสเตอร์ อีก (15–30)%
ใช้งานได้อีก 12 ครั้ง
TheBlackCaneThe Black Cane Royal Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 24%
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–15)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (40–60)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (40–60)%
Phantasm แต่ละตัวที่เสกออกมาจะทำให้คุณได้รับบัฟ Phantasmal Might
(Phantasmal Might จะเสริมความเสียหาย กายภาพ ให้กับเวทที่คุณร่าย โดยขึ้นอยู่กับเลเวลของ Phantasm คุณสามารถมีบัฟนี้ซ้อนกันหลายบัฟได้)
TheIvoryTowerThe Ivory Tower Saint's Hauberk
ค่า Intelligence +(40–70)
โล่พลังงานสูงสุด +30 ต่อพลังชีวิตที่สำรองไว้ 100 หน่วย
ค่า มานาสูงสุด +(80–100)
ฟื้นฟู 2% ของโล่พลังงานต่อวินาที
รับความเสียหาย เคออส ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
MirageBladeThe Saviour Legion Sword
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
summon_mirage_warrior_on_crit [100]
ใช้งาน Reflection เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–50)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (16–22) ถึง (40–45)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (8–12)%
ConnectedJewelThread of Hope Crimson Jewel
ส่งผลต่อพาสซีพในวงแหวนขนาด เล็ก เท่านั้น
(จิวเวลนี้มีทั้งรัศมีเริ่มต้นและรัศมีสูงสุด ซึ่งมีเพียงพาสซีฟที่อยู่ระหว่างรัศมีทั้งสองเท่านั้นจึงจะถือว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลนี้)
พาสซีฟในรัศมีถูกจัดสรรได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ tree
ต้านทาน ทุกธาตุ (-20–-10)%
IvoryWatchstone6War Among the Stars อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
ด่านมี กองมอนสเตอร์ Elder Fiend อีก (4–7) กอง
ด่านมี กองมอนสเตอร์ Shaper Creation อีก (4–7) กอง
ใช้งานได้อีก 12 ครั้ง
WarriorsLegacyWarrior's Legacy Ruby Ring
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ค่า Strength +(30–50)
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (20–25)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง 30%
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 20%
สกิล ฟาด จะเลือกเป้าหมายเป็นพื้นที่ก่อนหน้านี้เพิ่มอีกหนึ่งเป้าหมาย
StarlightMarkWillowgift Jade Amulet
ค่า Dexterity +(20–30)
ลด Strength ลง 10%
เพิ่ม Dexterity ขึ้น 15%
ต้านทาน ไฟ (-30–-20)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
บัฟ Fortify ที่คุณสร้างจะมอบ เพิ่มหลบหลีก อีก 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (15–25)% ขณะที่คุณมี Fortify