แผนที่ Limited Unique /9 ⍟

แผนที่ Limited Unique /9 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Andvarius Gold Ring
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า Dexterity +10
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (50–70)%
ต้านทาน ทุกธาตุ -20%

Andvarius
Auxium Crystal Belt
ต้องการ เลเวล: 70
ค่า มานาสูงสุด +(45–55)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–70)
ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–25)% ต่อหนึ่ง Power Charge
เอฟเฟคแช่เย็นและแช่แข็งจะมีระยะเวลาขึ้นกับค่า Energy Shield 100%

Auxium
Devoto's Devotion Nightmare Bascinet
ต้องการ เลเวล: 67
ลดความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 10%
ค่า Dexterity +(50–65)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 16%
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (150–200)%
ต้านทาน เคออส +(15–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
Mercury Footprints

Devoto's Devotion
Lioneye's Remorse Pinnacle Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 70
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (200–250)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 20%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(160–180)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5%
รับความเสียหายทางกายภาพจากการโจมตี Projectile เพิ่มขึ้น -25
โอกาสที่จะบล็อค +5%

Lioneye's Remorse
Ming's Heart Amethyst Ring
ต้องการ เลเวล: 69
ลดโล่พลังงานสูงสุด (5–10)%
ต้านทาน เคออส +(40–50)%
ลดพลังชีวิตสูงสุด (5–10)%
นำ 20% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส

Ming's Heart
Mon'tregul's Grasp Void Sceptre
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า พลังชีวิตสูงสุด ของ Raised Zombies +5000
ซอมบี้ จะเพิ่มความเสียหาย กายภาพ อีก (80–100)%
Raised Zombies จะมีค่าต้านทาน ทุกอย่าง +(25–30)%
ศัตรูที่ถูกสังหารโดยการปะทะจากซอมบี้จะระเบิด สร้างความเสียหายเท่ากับ 20% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย ไฟ
ลดจำนวนสูงสุดของ Raised Zombie 50%
เพิ่มขนาดซอมบี้ขึ้น 25%

Mon'tregul's Grasp
Skyforth Sorcerer Boots
ต้องการ เลเวล: 67
ค่า มานาสูงสุด +(60–120)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
มีโอกาส 25% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล
ลดมานาสำรอง 6%
คุณไม่มีการฟื้นฟูพลังชีวิต
โอกาสการ Stun ขึ้นอยู่กับ 500% ของมานาแทนพลังชีวิต
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)

Skyforth
Thunderfist Murder Mitts
ต้องการ เลเวล: 67
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 100 ให้กับการโจมตี
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(25–30)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 10%
100% increased Duration of Lightning Ailments
(Lightning Ailments are Shocked and Sapped)
สนับสนุน Added Lightning Damage เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่

Thunderfist
Void Battery Prophecy Wand
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า มานาสูงสุด +(40–50)
ลดความเสียหาย เวทย์ 80%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–20)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (50–65)%
จำนวน Power Charges สูงสุด +1
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 25% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก

Void Battery