หมวก Unique /103 ⍟

หมวก Unique /103 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
AbyssusAbyssus Ezomyte Burgonet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–25)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 40 ถึง 60 ให้กับการโจมตี
ตัวคูณคริติคอล ประชิด +(100–125)%
เพิ่มค่า เกราะ (100–120)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับ (40–50)%
WolfheadAlpha's Howl Sinner Tricorne
เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +2
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
โอกาส 25% ที่จะไม่ติดสถานะหนาวสั่น
ไม่ติดสถานะแช่แข็ง
ลดมานาสำรอง 8%
HyrrisMarkAsenath's Mark Iron Circlet
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–50)
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
TheBringerofRainThe Bringer of Rain Nightmare Bascinet
สนับสนุน Melee Physical Damage เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
สนับสนุน Faster Attacks เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 18
โอกาสบล็อคการโจมตี 6%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 20 ถึง 30 ให้กับการโจมตี
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (200–300)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(200–220)
โอกาส 20% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อบล็อค
ไม่สามารถใช้ชุดเกราะ
Extra gore
ChitusApexChitus' Apex Necromancer Circlet
ค่า Strength +(20–30)
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
เพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับขึ้น 5%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (10–20)%
CrownofEyesCrown of Eyes Hubris Circlet
ค่า ความแม่นยำ +(300–350)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–150)%
ต้านทาน ไฟ -30%
ดูด (0.4–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ม็อดที่ส่งผลเพิ่มและลด ความเสียหาย เวทย์ จะส่งผลต่อ การโจมตี ด้วยที่สัดส่วน 150%
CrownofThornsCrown of Thorns Vine Circlet
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
สะท้อนความเสียหายกายภาพ 5 ไปยังผู้โจมตีประชิด
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี +5
Pain Attunement
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
(เพิ่มความเสียหายเวท 30% เมื่อพลังชีวิตต่ำ)
DeidbellDeidbell Gilded Sallet
เสริมความเสียหาย กายภาพ 10 ถึง 20 ให้กับการโจมตี
ค่า Strength +(20–30)
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า เกราะ +(200–300)
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 20%
ไม่สามารถดูดพลังเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
DemigodstriumphDemigod's Triumph Golden Wreath
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(16–24)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–30)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2 ต่อวินาที
HelmetStrDex2uniqueDevoto's Devotion Nightmare Bascinet
ลดความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 10%
ค่า Dexterity +(50–65)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 16%
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (150–200)%
ต้านทาน เคออส +(15–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
Mercury Footprints
EzomytePeakEzomyte Peak Iron Hat
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 20%
ค่า เกราะ +(15–25)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–50)
ไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้
FairgravesTricorneFairgraves' Tricorne Tricorne
ค่า มานาสูงสุด +(15–30)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 6 ถึง 12 ให้กับการโจมตี
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 70%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 15%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ไม่ติดสถานะช็อต
GeofrisCrestGeofri's Crest Great Crown
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ต้านทาน ไฟ +(15–20)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–20)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–20)%
ต้านทาน เคออส +(20–30)%
HelmetDexUnique2Goldrim Leather Cap
ค่า หลบหลีก +(30–50)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น 10%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(30–40)%
สะท้อนความเสียหายกายภาพ 4 ไปยังผู้โจมตีประชิด
TheGullThe Gull Raven Mask
ถ้าฆ่าศัตรูได้จะติดการใช้สกิล Create Lesser Shrine level 1
(Create Lesser Shrine มีช่วงเวลา Cooldown สักพักก่อนเวทเริ่มทำงาน)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–45)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มการแสดงผลของบัฟจากสถานบูชาขึ้น 75%
เพิ่มระยะเวลาของการแสดงผลจากสถานบูชาขึ้น 50%
HeatshiverHeatshiver Leather Hood
เพิ่มความเสียหายจากความเย็น (20–30)% ถ้าคุณได้ใช้สกิลประเภทไฟเมื่อเร็วๆนี้
เพิ่มความเสียหายไฟ (20–30)% ถ้าคุณได้ใช้สกิลเย็นเมื่อเร็วๆนี้
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
HonourhomeHonourhome Soldier Helmet
เลเวลเจมที่ใส่ +(1–2)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 13 ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (10–20)%
ลดมานาในการใช้สกิลลง (10–20)%
HrimnorsResolveHrimnor's Resolve Samite Helmet
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (30–40)%
เพิ่มค่า เกราะ (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน น้ำแข็ง +30%
เลี่ยงการถุกแช่แข็งหรือติดสถานะ Chilled หากเพิ่งใช้สกิลธาตุไฟไป
HelmetDexInt9xLeer Cast Festival Mask
ลดความเสียหาย 30%
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%
MalachaisSimulaMalachai's Simula Iron Mask
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–30)%
ค่า Strength +20
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (20–30)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +10%
Blood Magic
(ลบค่ามานาทั้งหมด. และจ่ายค่าพลังชีวิตแทนค่ามานาสำหรับการใช้สกิล)
Mortal Conviction
(คุณจะเปิดออร่าถาวรที่ไม่ใช่ธงจากสกิลของคุณเองได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น สกิลที่ไม่ใช่ธงที่สร้างออร่าถาวรบนตัวคุณจะไม่ต้องสำรองมานา)
MindspiralMindspiral Aventail Helmet
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (10–15)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (10–15)%
ค่า มานาสูงสุด +(100–120)
นำ (5–10)% ของ มานาสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
ศัตรูไม่สามารถดูด มานา คุณได้
ฟื้นฟู (5–10)% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น มานา ภายใน 4 วินาที
ไม่สามารถดูดมานา
ThePeregrineThe Peregrine Visored Sallet
ค่า ความแม่นยำ +500
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (40–60)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–30)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +30%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
RatsNestRat's Nest Ursine Pelt
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (60–75)%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 150%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ลดขนาดตัวละครลง 10%
HelmetDexIntUnique1Rime Gaze Mind Cage
สนับสนุน Concentrated Effect เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 30%
ค่า มานาสูงสุด +(40–60)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–200)%
ลดอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานลง 50%
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(16–22)%
SkullheadSkullhead Secutor Helm
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่า มานาสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–20)%
มิเนียนมีโอกาสในการบล็อคการโจมตี +10%
มิเนียนมีค่า เกราะ +(300–350)
ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน 2% ต่อวินาที
FurryheadofstarkonjaStarkonja's Head Silken Hood
ลดความเสียหายลงเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย 50%
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ค่า Dexterity +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 25%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–130)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 150% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
ThreeDragonsThe Three Dragons Golden Mask
ต้านทาน ทุกธาตุ +(26–30)%
ความเสียหายทางไฟทำให้ติดสถานะช็อตแต่ไม่ติดสถานะลุกไหม้
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
ความเสียหายทางน้ำแข็งทำให้ติดสถานะลุกไหม้แต่ไม่ติดสถานะแช่แข็งหรือหนาวสั่น
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ความเสียหายทางสายฟ้าจะแช่แข็งแต่ไม่ติดสถานะช็อต
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
VeilOfTheNightVeil of the Night Great Helmet
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (20–22)%
ลดรัศมีของแสงลง 40%
สะท้อนความเสียหายสายฟ้าการโจมตีเมื่อบล็อค 1 ถึง (180–220)
เพิ่มค่า Global Defences (18–22)%
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
ความต้านทานทางธาตุเป็น 0
TheVertexThe Vertex Vaal Mask
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (245–280)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–40)
ต้านทาน เคออส +(24–30)%
ศัตรูไม่สามารถดูด มานา คุณได้
เจ็มที่ใส่ใช้มานาน้อยลง 50%
ScoldsBridleScold's Bridle Mind Cage
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (80–100)%
ลดความเร็วในการร่าย 15%
ค่า มานาสูงสุด +(30–60)
เมื่อใช้สกิล คุณจะได้รับความเสียหาย กายภาพ 400% ของมานาที่ใช้ในการร่ายสกิลนั้น
BrokenCrownThe Broken Crown Prophet Crown
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast on Death เลเวล 20
เพิ่มความเสียหายขึ้นเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย 20%
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–15)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–100)%
ลดอัตราการฟื้นฟูมานา 20%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน เคออส +(43–61)%
HelmetStr1Tear of Entropy Iron Hat
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +10
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%เมื่อพลังชีวิตเต็ม
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 30% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเร็วในการร่าย 9% ขณะพลังชีวิตเต็ม
เพิ่มความเร็วในการร่าย 20% ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
BlacksuncrestBlack Sun Crest Lacquered Helmet
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มค่า เกราะ (100–150)%
ลดรัศมีของแสงลง 40%
เพิ่ม Dexterity ขึ้น (5–15)%
เพิ่ม Strength ขึ้น (5–15)%
เพิ่ม Intelligence ขึ้น (5–15)%
DoedresScornDoedre's Scorn Lunaris Circlet
เลเวลเจม สาป ที่ใส่ +2
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(100–120)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
เพิ่มความเสียหาย (10–20)% ด้วยการโจมตีและความเจ็บคำสาปต่อครั้งใส่ศัตรู
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
CrownofthePaleKingCrown of the Pale King Regicide Mask
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ดูด (0.4–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
สะท้อนความเสียหายกายภาพให้กับการโจมตีระยะประชิด 100 ถึง 150
นำ 30% ของความเสียหายที่คุณสะท้อนใส่ศัตรูเมื่อโดนปะทะ มาฟื้นฟูพลังชีวิต
YlfebanYlfeban's Trickery Hubris Circlet
ติดสกิล Shock Ground เลเวล 10 หากถูกโจมตีโดน
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (60–80) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (130–170)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(25–35)%
20% chance to Curse non-Cursed Enemies with a random Hex on Hit
FaceOfDivinityHeretic's Veil Deicide Mask
เลเวลเจม สาป ที่ใส่ +1
สนับสนุนเจมคำสาป Blasphemy ระดับ 22
ลดมานาสำรอง 12% ให้กับ Socketed ที่มีเจมของคำสาป
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (90–110)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–50)
EzomytePeakEzomyte Hold Iron Hat
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 20%
ค่า เกราะ +(15–25)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–50)
ไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้
ไม่ติดสถานะ มึนงง
DeidbellDeidbellow Gilded Sallet
เสริมความเสียหาย กายภาพ 10 ถึง 20 ให้กับการโจมตี
ค่า Strength +(20–30)
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า เกราะ +(200–300)
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 20%
ไม่สามารถดูดพลังเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ถ้าคุณใช้สกิล คำราม มาเร็วๆนี้ คุณและเพื่อที่อยู่ใกล้จะได้ เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
CrownofThornsMartyr's Crown Vine Circlet
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
สะท้อนความเสียหายกายภาพ 5 ไปยังผู้โจมตีประชิด
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี +5
Pain Attunement
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
(เพิ่มความเสียหายเวท 30% เมื่อพลังชีวิตต่ำ)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(110–130)
ThunderingWhispersMind of the Council Harlequin Mask
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (230–260)%
เพิ่มมานาสูงสุด (20–30)%
โอกาส 10% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
+20% โอกาสที่ทำให้ถูกช็อต
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
รับความเสียหาย ไฟฟ้า 30% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
เสริมความเสียหาย สายฟ้า ให้กับสกิลโจมตี เท่ากับ 6% ของค่ามานาสูงสุด
สูญเสีย มานา 3% ทุกครั้งที่คุณใช้สกิลโจมตี
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–20)
KitavasThirstKitava's Thirst Zealot Helmet
ลดความเร็วในการร่าย 15%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (70–80)%
ค่า มานาสูงสุด +(30–50)
มีโอกาส 50% ที่จะร่ายสกิลที่อยู่ในช่อง
ต้องใช้ Mana อย่างน้อย 100 เพื่อใช้สกิล
ObscurantisObscurantis Lion Pelt
ค่า ความแม่นยำ +(800–1000)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–80)
เพิ่มความเสียหายโปรเจคไทล์ 1% ต่อ 200 อัตราค่าความแม่นยำ
FormlessInFlamesThe Formless Flame Siege Helmet
ค่า เกราะ +(100–120)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
ได้รับความเสียหาย ไฟ -20 เมื่อโดนปะทะ
เพิ่มเกราะ ตามค่าต้านทานรวมเกิน ไฟ
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)
FormlessInFlamesUPGRADEThe Formless Inferno Royal Burgonet
เพิ่มค่า เกราะ (80–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
ต้านทาน ไฟ -30%
รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ 8% เป็น ไฟ แทน
เพิ่มเกราะ ตามค่าต้านทานรวมเกิน ไฟ
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)
VollsVisionVoll's Vision Praetor Crown
ค่า เกราะ +(260–300)
ต้านทาน ไฟ +(26–32)%
ต้านทาน เคออส +(8–16)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 20%
เพิ่มค่าชีวิตสูงสุด (8–12)% ถ้าไม่ได้สวมไอเท็ม Corrupted ใดๆ เลย
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 100 แต้มต่อวินาที ถ้าไม่ได้สวมไอเท็ม Corrupted ใดๆ เลย
MalachaisVisionMalachai's Vision Praetor Crown
เสริมความเสียหาย เคออส (13–17) ถึง (29–37)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(150–200)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–50)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–20)%
ฟื้นฟูเกราะพลังงาน 250 แต้มต่อวินาที ถ้าไอเท็มที่สวมทั้งหมดเป็น Corrupted
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)
ฟื้นฟูมานา 35 ต่อวินาทีถ้าของที่ใส่ทุกชิ้นเป็น Corrupted
ถูก Corrupt
TheBrineCrownThe Brine Crown Prophet Crown
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (240–300)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–50)%
ไม่ติดสถานะแช่แข็ง
ได้รับความเสียหายน้ำแข็งลดลง 5%
ให้เกราะ +1500 ขณะอยู่กับที่
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60% ขณะอยู่กับที่
มีโอกาส 15% ที่จะสร้างพื้นที่หนาวเย็น เมื่อโดนปะทะจากการโจมตี
(คุณกำลังติดสถานะหนาวสั่น (Chill) ขณะที่ยืนอยู่บนื้นที่หนาวสั่น)
TheBaronThe Baron Close Helmet
ค่า Strength +(20–40)
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +2
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (10–20)%
เพิ่ม Strength ครึ่งหนึ่งของผู้เล่นให้มิเนียน
เพิ่มปริมาณซอมบี้ 1 ตัวต่อค่า Strength 500 แต้ม
ถ้ามี Strength 1000 หรือมากกว่า ความเสียหายที่ทำได้จากพวก Zombies จะถูกดูดมาเป็น Life ของคุณ (1.5–2)%
AhnsContemptAhn's Contempt Praetor Crown
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–140)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
จำนวน Power Charges สูงสุด -1
นำ (8–12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส เมื่อ Power Charge เต็ม
ผู้เล่นได้รับบาดเจ็บจากคริติคอลน้อยลง 50% ถ้าไม่มี Power Charge
MinionHelmetSpeaker's Wreath Prophet Crown
ค่า Dexterity +(20–40)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (10–15)%
เพิ่มความเร็วการโจมตีของ Minion 2% ต่อ Dexterity ทุกๆ 50 แต้ม
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของ Minion 2% ต่อ Dexterity ทุกๆ 50 แต้ม
การโจมตีของ Minion จะสามารถฆ่าได้เฉพาะศัตรูที่ติดไฟ
PaleCouncilHelmetEber's Unification Hubris Circlet
ใช้งานสกิล Void Gaze เลเวล 10 เมื่อคุณใช้สกิล
ค่า มานาสูงสุด +(50–80)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (150–180)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 50%
นำ (5–8)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส
ChillShockHarbingerMaskThe Tempest's Binding Callous Mask
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ice Bite เลเวล 18
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 18
ได้รับสกิล Summon Harbinger of Storms
ค่า หลบหลีก +(100–150)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–60)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
WraithlordWraithlord Bone Circlet
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +2
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–150)%
ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน 1% ต่อวินาที
ค่า พลังชีวิตสูงสุด ของ Spectre +1000
ElderGuardianMemory Vault Praetor Crown
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(130–160)
ค่า มานาสูงสุด +(150–200)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–40)%
ต้านทาน ไฟ +(20–25)%
เพิ่มมานาสำรอง 10%
ได้ค่าเกราะเท่ากับมานาที่สำรองไว้
AbyssHelmetLightpoacher Great Crown
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
ใช้งานสกิล Spirit Burst เลเวล 20 เมื่อคุณใช้สกิลขณะที่มี Spirit Charge
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (4–5)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
มีโอกาสได้ Spirit Charge (15–20)% หากฆ่าศัตรูได้
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อเพชร Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่น
AbyssHelmetLightpoacher Great Crown
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
ใช้งานสกิล Spirit Burst เลเวล 20 เมื่อคุณใช้สกิลขณะที่มี Spirit Charge
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (4–5)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
มีโอกาสได้ Spirit Charge (15–20)% หากฆ่าศัตรูได้
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อเพชร Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่น
CrabUniqueHelmetCraiceann's Chitin Magistrate Crown
โอกาสบล็อคเวท (4–6)%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–7)%
จะไม่เสีย Crab Barrier เพิ่มหากเพิ่งเสียไปเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
โอกาสในการบล็อคการโจมตี +3% ขณะที่คุณมี Crab Barriers อย่างน้อย 5
โอกาสในการบล็อคการโจมตี +5% ขณะที่คุณมี Crab Barriers อย่างน้อย 10
PillarsOfArunGorgon's Gaze Regicide Mask
ได้รับสกิล Petrification Statue เลเวล 20
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5–10)%
เสริมป้องกันกายภาพ 5% ขณะเคลื่อนที่
บาดเจ็บจากการโจมตีแบบธาตุน้อยลง 5% ขณะอยู่กับที่
UberElderHelmetIndigon Hubris Circlet
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (150–180)%
เพิ่มมานาสูงสุด (6–10)%
ฟื้นฟูมานา (8–10)% ทันทีที่ผลของขวดยาสิ้นสุดลง
ถ้าขวดยาเป็นแบบค่อยๆ เติมมานาให้จะเติมชีวิตให้ด้วย
สกิลจะใช้มานาเพิ่มขึ้น (50–60)% ต่อทุกๆ 200 มานาที่เพิ่งใช้ไป
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เพิ่มความเสียหาย เวท (20–25)% ทุก 200 มานาที่ใช้ไปเร็วๆ นี้ เพิ่มสูงสุดที่ 2000%
TigerHelmetFarrul's Bite Harlequin Mask
ได้รับสกิล Aspect of the Cat เลเวล 20
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(25–35)%
โอกาสคริติคอล +1% ขณะได้รับผลของ Aspect of the Cat
การโจมตีคริติคอลมีโอกาสทำศัตรูตาบอด (10–20)% ขณะที่ผู้เล่นมี Cat's Stealth
หากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะตาบอด ค่าโจมตีและสถานะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะแรงขึ้นอีก (40–50)%
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
AvianHelmetSaqawal's Flock Silken Hood
ใช้งานสกิล Tornado เลเวล 20 เมื่อคุณได้รับบัฟ Avian's Might หรือ Avian's Flight
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (10–15)%
SpiderArmourHelmetFenumus' Toxins Necromancer Circlet
เสริมความเสียหาย เคออส (16–21) ถึง (31–36) ให้กับเวทย์
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (220–250)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้ Power Charge หากผู้เล่นโจมตีศัตรูที่ติดผลจาก Spider's Web
มีโอกาส (6–10)% ที่จะทำศัตรูติดพิษต่อ Power Charge
เพิ่มความเสียหาย พิษ (15–20)% ต่อหนึ่ง Power Charge
Aspect of the Spider จะทำให้ศัตรูติด Spider's Web และสถานะหน่วงเหนี่ยว (Hinder) ทุก 0.5 วินาทีแทน
PhantasmlaFlameMark of the Red Covenant Tribal Circlet
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–50)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (25–45)%
เพิ่มความเสียหายของ Summon Raging Spirit (130–150)%
ลดจำนวน Summoned Raging Spirit สูงสุดที่มีได้อีก 75%
การโจมตีของ Summon Raging Spirit จะทำให้ลุกไหม้ตลอด
ความเสียหายไฟที่ Raging Spirit ที่ถูกอัญเชิญออกมาสร้างจะกระจายใส่เป้าหมายโดยรอบ
HeatshiverFrostferno Leather Hood
เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +2
เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +2
สนับสนุน Cold to Fire เลเวล 30 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (450–500)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(20–30)%
MalachaisSimulaMalachai's Awakening Iron Mask
ค่า Strength +20
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–30)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (42–54) ถึง (78–88) ให้กับเวทย์ ขณะที่ไม่ได้สำรองพลังชีวิต
เสริมความเสียหาย ไฟ (54–64) ถึง (96–107) ให้กับเวทย์ ขณะที่ไม่ได้สำรองพลังชีวิต
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (5–14) ถึง (160–173) ให้กับเวทย์ ขณะที่ไม่ได้สำรองพลังชีวิต
Blood Magic
(ลบค่ามานาทั้งหมด. และจ่ายค่าพลังชีวิตแทนค่ามานาสำหรับการใช้สกิล)
Mortal Conviction
(คุณจะเปิดออร่าถาวรที่ไม่ใช่ธงจากสกิลของคุณเองได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น สกิลที่ไม่ใช่ธงที่สร้างออร่าถาวรบนตัวคุณจะไม่ต้องสำรองมานา)
HyrrisMarkAsenath's Chant Iron Circlet
ใช้งานสกิล เวทย์ ที่ใส่ไว้เองเมื่อคุณทำการโจมตีด้วย ธนู
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(100–120)
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (30–40)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
HonourhomeHonourhold Soldier Helmet
MaskoftheSpiritDrinkerMask of the Spirit Drinker Crusader Helmet
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
โล่พลังงานของคุณเริ่มต้นจากศูนย์
จะไม่ได้เกราะพลังงาน
ฟื้นฟูพลังชีวิต 50 ต่อวินาทีหากผู้เล่นมีแต้มเกราะพลังงานอย่างน้อย 500 แต้ม
ฟื้นฟูพลังชีวิต 100 ต่อวินาทีหากผู้เล่นมีแต้มเกราะพลังงานอย่างน้อย 1000 แต้ม
ฟื้นฟูพลังชีวิต 150 ต่อวินาทีหากผู้เล่นมีแต้มเกราะพลังงานอย่างน้อย 1500 แต้ม
MaskoftheStitchedDemonMask of the Stitched Demon Magistrate Crown
ค่า Intelligence +(40–50)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(160–180)
ค่า Strength ไม่เพิ่มค่าชีวิตสูงสุด
ค่า Intelligence ไม่เพิ่มค่ามานาสูงสุด
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +1 ต่อ Intelligence 2 แต้ม
โล่พลังงานของคุณเริ่มต้นจากศูนย์
จะไม่ได้เกราะพลังงาน
ฟื้นฟู 1% ของพลังชีวิตทุกๆ วินาที ต่อค่าเกราะพลังงานทุกๆ 500 แต้ม
TheImposing%20CrownCrown of the Tyrant Magistrate Crown
มี 1 Socket
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–175)
resist_all_% [-10]
ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทานทุกชนิด -10%
เพิ่มความเสียหายไฟ 64 ถึง 96 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีแดงหนึ่งรู
เพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง 56 ถึง 88 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีเขียวหนึ่งรู
เพิ่มความเสียหายไฟฟ้า 16 ถึง 144 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีน้ำเงินหนึ่งรู
เพิ่มความเสียหายเคออส 47 ถึง 61 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีขาวหนึ่งรู
GeofrisCrestGeofri's Legacy Great Crown
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ต้านทาน ไฟ +(15–20)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–20)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–20)%
ต้านทาน เคออส +(20–30)%
จำนวน Holy Relic สูงสุดที่อัญเชิญได้ +1
ลดความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ของ Holy Relics (20–25)%
CurtainCallCurtain Call Plague Mask
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +23
ลดความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (10–15)%
ทุ่นระเบิด จะเพิ่มความเร็วในการจุดระเบิด (40–50)%
สกิลที่โยนทุ่นระเบิทจะโยนเพิ่มอีก 1 ลูก ถ้าหากคุณมีค่า Dexterity อย่างน้อย 800 หน่วย
(การโยนทุ่นระเบิดจะช้าลงอีก 10% ต่อจำนวนทุ่นระเบิดที่โยนพร้อมกัน)
สกิลที่โยนทุ่นระเบิทจะโยนเพิ่มอีก 1 ลูก ถ้าหากคุณมีค่า Intelligence อย่างน้อย 800 หน่วย
HaleNegatorHale Negator Mind Cage
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–8)%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน (2–3)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–3)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
ได้รับ Spirit Charge ทุกๆ 1 วินาที
สูญเสีย Spirit Charge ทั้งหมด เมื่อได้รับการปะทะที่ร้ายแรง
(การปะทะที่ลดพลังชีวิตมากกว่า 15% ถือว่าเป็น การปะทะที่ร้ายแรง)
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อเพชร Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่น
HaleNegatorHale Negator Mind Cage
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–8)%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน (2–3)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–3)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
ได้รับ Spirit Charge ทุกๆ 1 วินาที
สูญเสีย Spirit Charge ทั้งหมด เมื่อได้รับการปะทะที่ร้ายแรง
(การปะทะที่ลดพลังชีวิตมากกว่า 15% ถือว่าเป็น การปะทะที่ร้ายแรง)
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อเพชร Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่น
TheDevouringDiademThe Devouring Diadem Necromancer Circlet
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 20%
ใช้งานสกิล Feast of Flesh ทุก 5 วินาที
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
มีโอกาส 10% ที่เมื่อใช้สกิลจะเริ่มการฟื้นตัวของโล่พลังงานทันที
Eldritch Battery
(เมื่อใช้งาน มานา จะใช้ โล่พลังงาน ก่อน มานา
โล่พลังงาน จะไปป้องกัน มานา แทนพลังชีวิต
ลดอัตราการฟื้นตัวของโล่พลังงาน ลงอีก 50%)

ExplorersVisionFireFlamesight Solaris Circlet
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–280)%
ต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Scorch
ไม่สามารถลุกไหม้
(ศัตรูที่โดน Scorched จะถูกลดต้านทานธาตุได้สูงสุด 30% ขึ้นกับความเสียหายไฟจากการปะทะที่สร้างสถานะ Scorched, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10% ต่อจำนวน Sextant ที่ส่งผลให้พื้นที่นี้
ExplorersVisionFarsight Solaris Circlet
ExplorersVisionColdGalesight Solaris Circlet
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–280)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Brittle
ไม่สามารถสร้างสถานะ หนาวเย็น และ แช่แข็ง ได้
(เมื่อปะทะศัตรูที่โดน Brittle จะเพิ่มโอกาสคริติคอลพื้นฐานได้สูงสุด +15% ขึ้นกับความเสียหายน้ำแข็งจากการปะทะที่สร้างสถานะ Brittle, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10% ต่อจำนวน Sextant ที่ส่งผลให้พื้นที่นี้
ExplorersVisionLightningThundersight Solaris Circlet
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–280)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Sap
ไม่สามารถช็อต
(ศัตรูที่โดน Sapped จะสร้างความเสียหายลดลงอีกสูงสุด 20% ขึ้นกับความเสียหายสายฟ้าจากการปะทะที่สร้างสถานะ Sapped, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10% ต่อจำนวน Sextant ที่ส่งผลให้พื้นที่นี้
HelmetOfDominance2Mask of the Tribunal Magistrate Crown
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
เพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับ เพิ่มค่า เกราะ (4–6)% ต่อค่า Strength ที่คุณมี 100 หน่วย
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
เพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับ ตัวคูณคริติคอล +(6–8)% ต่อค่า Dexterity ที่คุณมี 100 หน่วย
เพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับ เพิ่มความเร็วในการร่าย (2–4)% ต่อค่า Intelligence ที่คุณมี 100 หน่วย
ลดมานาสำลอง 1% ทุก 250 หน่วยของคุณสมบัติทุกชนิดรวมกัน
DemigodsImmortalityDemigod's Immortality Golden Visage
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–16)%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 10%
MawOfConquestMaw of Conquest Steel Circlet
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60–80)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ไม่ได้รับผลจาก พิษ
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
ฟื้นฟู (10–20)% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น พลังชีวิต ภายใน 4 วินาที
Wreath_of_PhreciaWreath of Phrecia Iron Circlet
ไม่มีความต้องการ คุณสมบัติ ขั้นต่ำ
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ม็อดเพิ่มลดรัศมีแสง ส่งผลต่อ พื้นที่ส่งผลที่อัตรา 50% ของมันด้วย
ม็อดเพิ่มลดรัศมีแสง ส่งผลต่อ ความเสียหายด้วย
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น (15–25)%
ไม่ได้รับความเสียหาย Chaos
FractalthoughtsFractal Thoughts Vaal Mask
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
ตัวคุณคริติคอล +(25–40)% ถ้าค่า Dexterity สูงกว่าค่า Intelligence
เพิ่มค่า Dexterity 15% ถ้าค่า Strength สูงกว่าค่า Intelligence
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 1% ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม
พลังชีวิต +2 ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม
Supporter1helmetACowl of the Cryophile Silken Hood
สามารถมีม็อด เอนแชน ได้เพิ่ม 1 บรรทัด
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ลด ต้านทาน ไฟ (50–55)%
ลด ต้านทาน ไฟฟ้า (50–55)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง ของคุณกลายเป็น 75%
Supporter1helmetBCowl of the Thermophile Ezomyte Burgonet
สามารถมีม็อด เอนแชน ได้เพิ่ม 1 บรรทัด
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มค่า เกราะ (60–80)%
ลด ต้านทาน น้ำแข็ง (50–55)%
ลด ต้านทาน ไฟฟ้า (50–55)%
ค่าต้านทาน ไฟ ของคุณกลายเป็น 75%
Supporter1helmetCCowl of the Ceraunophile Solaris Circlet
สามารถมีม็อด เอนแชน ได้เพิ่ม 1 บรรทัด
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ลด ต้านทาน ไฟ (50–55)%
ลด ต้านทาน น้ำแข็ง (50–55)%
ค่าต้านทาน ไฟฟ้า ของคุณกลายเป็น 75%
CrownOfTheInwardEyeCrown of the Inward Eye Prophet Crown
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น 333%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด, มานาสูงสุด, และโล่พลังงานสูงสุดจากทุกแหล่ง (9–21)%
Transfiguration of Soul
(ม็อดเพิ่มและลด โล่พลังงานสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย เวทย์ ด้วยที่อัตรา 30%)
Transfiguration of Body
(ม็อดเพิ่มและลด พลังชีวิตสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย โจมตี ด้วยที่อัตรา 30%)
Transfiguration of Mind
(ม็อดเพิ่มและลด มานาสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย ด้วยที่อัตรา 30%)
EyeOfDesireEye of Malice Callous Mask
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (400–500)%
ต้านทาน ไฟ +(20–40)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ Cold Exposure เมื่อปะทะศัตรู
(Cold Exposure ทำให้ต้านทาน น้ำแข็ง -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ Fire Exposure เมื่อปะทะศัตรู
(Fire Exposure ทำให้ต้านทาน ไฟ -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น 50%
TangmazuarmourhelmetAssailum Sinner Tricorne
ได้รับสกิล Snipe เลเวล 20
สกิล ธนู ที่ไม่ใช่แชนเนลที่ถูกใส่ไว้จะถูกใช้งานเองจากสกิล Snipe
สกิล ธนู ที่ใส่ไว้ที่ถูกใช้งานเองจะ ลดความเสียหาย อีก 33%
ค่า ความแม่นยำ +(350–500)
ค่า หลบหลีก +(350–500)
โอกาสหลีกเลี่ยงการโจมตี (7–10)% ขณะแชนเนล
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตีและเวทย์ (7–10)% ระหว่างที่กำลังแชนเนล
HarbingerHelmUpgradedThe Tempest's Liberation Callous Mask
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ice Bite เลเวล 18
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 18
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of Storms
ค่า หลบหลีก +(100–150)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–60)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
TheEpiphanyForbidden Shako Great Crown
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย (1–133) เลเวล (15–25)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
RavensCrownPlume of Pursuit Bone Circlet
ลดความเร็วในการร่าย (20–30)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–130)%
ลดความเสียหายของ การปะทะที่ไม่ใช่คริติคอล อีก 80%
สกิลเวทย์จะทำ คริติคอล อย่างแน่นอนในการออกซ้ำ ครั้งสุดท้าย ของสกิล
สกิลเวทย์ไม่สามารถทำ คริติคอล ได้เลยหากไม่ใช่การออกซ้ำ ครั้งสุดท้าย ของสกิล
AbyssusReplica Abyssus Ezomyte Burgonet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–25)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เสริมความเสียหาย ไฟ 40 ถึง 75 ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 30 ถึง 65 ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 10 ถึง 130 ให้กับการโจมตี
ตัวคูณคริติคอล ประชิด +(100–125)%
เพิ่มค่า เกราะ (100–120)%
เพิ่มความเสียหายจากธาตุที่ได้รับขึ้น (40–50)%
MawOfMischiefMaw of Mischief Bone Helmet
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15–20)%
Grants Level 20 Death Wish Skill
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(45–65)
(20–30)% ลดการใช้ Mana ของ Minion Skills
มิเนียน จะก้าวร้าว
(มินเนี่ยนที่ ก้าวร้าว จะมีระยะการหาเป้าหมายไกลมาก)
WolfheadReplica Alpha's Howl Sinner Tricorne
เลเวลหิน สาส์น ที่ใส่ +4
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
ต้านทาน เคออส +(20–30)%
มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ 25%
ลดมานาสำรอง 8%
คุณจะไม่ถูกขัดขวาง
TheEpiphanyReplica Forbidden Shako Great Crown
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย (1–133) เลเวล (1–10)
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย (1–133) เลเวล (25–35)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
HelmetDexInt9xReplica Leer Cast Festival Mask
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
ลดอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
You and nearby Allies have 30% increased Mana Regeneration Rate
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30%
MindBlockMaskWillclash Golden Mask
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (350–400)%
โอกาสบล็อคเวท +5% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
โจมตีแบบธาตุได้แรงขึ้น (3–5)% ต่อทุกๆ Power Charge
Gain a Power Charge every Second if you haven't lost Power Charges Recently
Lose all Power Charges when you Block
VeilOfTheNightReplica Veil of the Night Great Helmet
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (20–22)%
ลดรัศมีของแสงลง 40%
สะท้อนความเสียหายสายฟ้าการโจมตีเมื่อบล็อค 1 ถึง (180–220)
Defences are Zero
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
(18–22)% increased Elemental Resistances
MagnificationCrest of Desire Fluted Bascinet
มี 1 Socket
เลเวลเจมที่ใส่ +(5–8)
คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(30–50)%
Socketed Skills deal Double Damage
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
ExtremeFocusThe Fledgling Lacquered Helmet
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (150–200)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (30–50)%
Projectiles cannot collide with Enemies at Close Range
ยิงไกล
(การโจมตีระยะไกลจะแรงขึ้นตามระยะ จะเพิ่มความเสียหายแก่เป้าหมายได้สูงสุดถึง 30%)