ขวดยาพลังชีวิต Unique /32 ⍟

ขวดยาพลังชีวิต Unique /32 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
ItemAtziri's Promise Amethyst Flask
นำ (15–20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ระหว่างได้รับผล
นำ (10–15)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส ระหว่างได้รับผล
ดูด 2% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในผลของยา
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ItemBlood of the Karui Sanctified Life Flask
เพิ่มพลังชีวิตที่ฟื้นฟูขึ้น 100%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูขึ้น (5–20)%
ฟื้นฟูพลังชีวิตทั้งหมดทันทีที่ผลของขวดยาสิ้นสุดลง
ItemDivination Distillate Large Hybrid Flask
เพิ่มระดับไอเทมหายากขึ้น (40–60)% ระหว่างการใช้ขวด
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบขึ้น (12–18)% ระหว่างการใช้ขวด
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 25% ระหว่างการใช้ขวด
ต้านทาน ทุกธาตุ +50% ขณะอยู่ในผลของขวดยา
ItemDoedre's Elixir Greater Mana Flask
ลบ 20% ของโล่พลังงานสูงสุดเมื่อใช้
ได้รับความเสียหาย เคออส 10% ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อใช้งาน
ได้รับ Frenzy Chargeเมื่อใช้
ได้รับ Power Charge เมื่อใช้
ได้รับ Endurance Charge เมื่อใช้
เพิ่มชาร์จที่ใช้งาน (120–150)%
ItemLavianga's Spirit Sanctified Mana Flask
เพิ่มจำนวนที่ฟื้นฟูขึ้น (30–50)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูขึ้น 100%
สกิลของคุณไม่ต้องใช้มานาระหว่างใช้งานขวด
ItemForbidden Taste Quartz Flask
ฟื้นฟู พลังชีวิต (75–100)% เมื่อใช้งาน
8% ของพลังชีวิตสูงสุดทำเป็นความเสียหายเคออสต่อวินาที
ItemRumi's Concoction Granite Flask
โอกาสบล็อคการโจมตี +(14–20)% ระหว่างผลของยา
โอกาสบล็อคเวท +(6–10)% ระหว่างผลของยา
ItemTaste of Hate Sapphire Flask
ขณะรับผลจากขวดยา 20% ของความเสียหายกายภาพที่ผู้เล่นได้รับจะถูกแปลงเป็นความเสียหายธาตุน้ำแข็ง
นำ (15–20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ระหว่างได้รับผล
โอกาส 30% ที่จะหลีกเลี่ยงการติดสถานะหนาวสั่นระหว่างที่ใช้งานขวด
โอกาส 30% ที่จะหลีกเลี่ยงการติดสถานะแช่แข็งระหว่างที่ใช้งานขวด
ItemLion's Roar Granite Flask
โอกาส 75% ที่จะทำให้ศัตรูหนีไปเมื่อใช้
เพิ่มความเสียหายทางกายภาพระยะประชิดมากขึ้น (20–25)% ระหว่างที่มีการแสดงผล
เพิ่มการติด Knockback ไปที่การโจมตีระยะประชิดระหว่างที่ใช้งานขวด
(ศัตรูกระเด็นถอยหลังกลับไปเมื่อถูกโจมตี)
Knockback ศัตรู ในพื้นที่เมื่อใช้ขวด
ItemCoruscating Elixir Ruby Flask
ความเสียหาย เคออส จะไม่ทะลุโล่พลังงานระหว่างผลของยา
ลดพลังชีวิตเหลือ 1 เมื่อใช้
พลังชีวิตที่ถูกลดจะไปฟื้นฟูโล่พลังงานในเวลา 2 วินาที
เพิ่มระยะเวลา 100%
ลดผล 0%
ItemVessel of Vinktar Topaz Flask
เพิ่มชาร์จที่ใช้งาน (80–100)%
Shock ศัตรูรอบข้าง จากผลของ Flask, ทำให้ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
คุณ Shock จากผลของ Flask , ทำให้จะได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 50%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (15–25) ถึง (70–90) ให้กับเวทย์ ขณะอยู่ในผลของยา
ดูด 20% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในผลของยา
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ItemRotgut Quicksilver Flask
เพิ่มชาร์จที่ใช้งาน (50–100)%
โอกาส 50% ที่จะได้รับชาร์จขวดเมื่อคุณโจมตีคริติคอล
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ระหว่างที่ใช้งานขวดขึ้น (10–30)%
ใช้ Frenzy Charge เมื่อใช้
ได้ Onslaught เป็นเวลา 2 วินาทีทุกๆ Frenzy Charge ที่ใช้ไป
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
เพิ่มระยะเวลา 50%
ลดผล 0%
ItemThe Writhing Jar Hallowed Hybrid Flask
Writhing Worm ของศัตรู 2 ตัวจะหลุดออกจากขวดยาหากใช้
และหาก Writhing Worm โดนโจมตีมันจะตายทันที
ลดชาร์จที่ใช้งาน (10–20)%
ฟื้นฟูทันที
ลดจำนวนที่ฟื้นฟูลง (65–75)%
ItemZerphi's Last Breath Grand Mana Flask
เพิ่มชาร์จที่ใช้งาน 50%
ได้รับ Last Breath เมื่อคุณใช้งานสกิลระหว่างผลของยา รับผล (450–600)% ของมานาที่ใช้
(Last Breath ฟื้นฟูพลังชีวิตคิดตามมานาที่ใช้ อยู่ได้ 4 วินาที แต่จะหายไปเมื่อคุณถูกปะทะ)
ItemThe Sorrow of the Divine Sulphur Flask
สร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อใช้งาน
เพิ่มระยะเวลา (25–50)%
ลดผล 0%
มี Zealot's Oath ระหว่างผลของยา
การฟื้นฟู พลังชีวิต จากขวดยาจะฟื้นฟูให้ โล่พลังงาน ด้วยขณะได้รับผลของนา
(การฟื้นฟูพลังชีวิต จะไปส่งผลกับ Energy Shield แทน)
(ผลของยาพลังชีวิตยังคงจะหายไปเมื่อพลังชีวิตเต็มเช่นเดิม)
ItemKiara's Determination Silver Flask
ต้านทานการถูกแช่แข็งเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างการถูกแช่เย็นเมื่อใช้งาน
ลดระยะเวลา 60%
ลดผล 0%
ต้านทานคำสาปเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างคำสาปทั้งหมดเมื่อใช้งาน
ไม่มีผลของ Stun เมื่อใช้งานขวดยา
ItemThe Overflowing Chalice Sulphur Flask
สร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อใช้งาน
เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จขึ้น 100%
เพิ่มระยะเวลา (10–20)%
Flask นี้ไม่สามารถได้รับ Charges ในขณะที่อยู่ในผลของ Flask
100% เพิ่ม Charge ที่ได้รับจากขวดยาขวดอื่นเมื่อใช้งานของขวดยานี้
ItemWitchfire Brew Stibnite Flask
สร้างม่านควันเมื่อใช้งาน
เพิ่มชาร์จที่ใช้งาน 50%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (25–40)% ระหว่างผลของยา
Grants Level 21 Despair Curse Aura during Flask Effect
ItemDying Sun Ruby Flask
ลดชาร์จที่ใช้งาน (-10–10)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (15–25)% ขณะที่อยู่ในผลของขวดยา
ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก ขณะรับผลจากขวดยา
ItemSin's Rebirth Stibnite Flask
สร้างม่านควันเมื่อใช้งาน
ได้รับพลัง Unholyในขณะที่ผลของขวดทำงาน
(Unholy Might จะได้รับ 30% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นความเสียหายพิเศษทางคาออส)
ต้านทานการถูกเผาเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างการถูกไฟไหม้เมื่อใช้งาน
ItemThe Wise Oak Bismuth Flask
เจาะต้านทาน ธาตุที่ต้านทานรวมเกินของคุณสูงที่สุด (10–15)% ระหว่างผลของยา
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)
ลดความเสียหาย ธาตุที่ต้านทานรวมเกินของคุณต่ำที่สุด ที่คุณได้รับ 10% ระหว่างผลของยา
ItemVessel of Vinktar Topaz Flask
เพิ่มชาร์จที่ใช้งาน (80–100)%
Shock ศัตรูรอบข้าง จากผลของ Flask, ทำให้ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
คุณ Shock จากผลของ Flask , ทำให้จะได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 50%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (25–35) ถึง (110–130) ให้การโจมตี ขณะอยู่ในผลของยา
ดูด 20% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในผลของยา
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ItemVessel of Vinktar Topaz Flask
เพิ่มชาร์จที่ใช้งาน (80–100)%
Shock ศัตรูรอบข้าง จากผลของ Flask, ทำให้ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
คุณ Shock จากผลของ Flask , ทำให้จะได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 50%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 20% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า ขณะอยู่ในผลของยา
ดูด 20% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในผลของยา
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ItemVessel of Vinktar Topaz Flask
เพิ่มชาร์จที่ใช้งาน (80–100)%
Shock ศัตรูรอบข้าง จากผลของ Flask, ทำให้ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
คุณ Shock จากผลของ Flask , ทำให้จะได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 50%
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 10% ระหว่างผลของยา
ดูด 20% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในผลของยา
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ItemCoralito's Signature Diamond Flask
ได้รับความเสียหายธาตุเคออส 30 ต่อวินาทีขณะรับผลจากขวดยา
มีโอกาสทำศัตรูติดพิษ 25% ขณะรับผลจากขวดยา
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
การโจมตีคริติคอลของผู้เล่นจะไม่แรงขึ้นระหว่างรับผลจากขวดยา
ผู้เล่นจะทำศัตรูติดพิษได้นานขึ้น (50–75)% ระหว่างรับผลจากขวดยา
ได้ Perfect Agony ขณะรับผลจากขวดยา
(ม็อดที่ส่งผลต่อ ตัวคูณคริติคอล จะส่งผลต่อ ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของการเจ็บป่วยจากคริติคอลด้วย แต่จะส่งผลเพียง 50%, ลดความเสียหายปะทะ อีก 30%)
ItemSoul Catcher Quartz Flask
จะไม่ฟื้นฟูมานาระหว่างได้รับผล
สกิลสาย Vaal โจมตีได้แรงขึ้น (80–120)% ระหว่างรับผล
การใช้สกิลวาลระหว่างผลยาจะลดระยะเวลาของสถานะห้ามเก็บ Soul (20–40)%
เพิ่มโอกาสคริติคอลของสกิล วาล์ (80–120)% ระหว่างผลของยา
ItemSoul Ripper Quartz Flask
จำนวนชาร์จสูงสุด (-40–90)
สูญเสียชาร์จทั้งหมดเมื่อเปลี่ยนพื้นที่
ใช้ชาร์จที่มีทั้งหมดเมื่อใช้งาน
ได้รับ Vaal Souls เท่ากับจำนวนชาร์จที่ใช้ไปเมื่อใช้งาน
ItemCinderswallow Urn Silver Flask
เติม 1 ชาจ เมื่อคุณดูดกลืนศพที่ลุกไหม้
ศัตรูที่ถูกคุณทำให้ลุกไหม้ขณะอยู่ในผลของขวดยามี เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 10%
ฟื้นฟู พลังชีวิต (1–3)% เมื่อคุณสังหารขณะอยู่ในผลของขวดยา
ฟื้นฟู มานา (1–3)% เมื่อคุณสังหารขณะอยู่ในผลของขวดยา
ฟื้นฟู โล่พลังงาน (1–3)% เมื่อคุณสังหารขณะอยู่ในผลของขวดยา
ItemBottled Faith Sulphur Flask
สร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อใช้งาน
เพิ่มระยะเวลา (30–50)%
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างจากขวดยานี้มีรัศมี สามเท่า จากปกติ
โอกาสคริติคอล ต่อศัตรูที่อยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ +(1–2)% ขณะได้รับผลของยา
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างระหว่างผลของยา เพิ่มความเสียหาย ที่ศัตรูได้รับ (7–10)%
ItemReplica Sorrow of the Divine Sulphur Flask
สร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อใช้งาน
เพิ่มระยะเวลา (25–50)%
ลดผล 0%
Eldritch Battery during Flask effect
การฟื้นฟู พลังชีวิต จากขวดยาจะฟื้นฟูให้ โล่พลังงาน ด้วยขณะได้รับผลของนา
(เมื่อใช้งาน มานา จะใช้ โล่พลังงาน ก่อน มานา
โล่พลังงาน จะไปป้องกัน มานา แทนพลังชีวิต
ลดอัตราการฟื้นตัวของโล่พลังงาน ลงอีก 50%)

(ผลของยาพลังชีวิตยังคงจะหายไปเมื่อพลังชีวิตเต็มเช่นเดิม)
ItemReplica Lavianga's Spirit Sanctified Mana Flask
เพิ่มจำนวนที่ฟื้นฟูขึ้น (30–50)%
ลดความเร็วในการฟื้นฟูลง 50%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–15)% ระหว่างผลของยา
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–15)% ระหว่างผลของยา
เพิ่มการใช้มานา 10% ขณะอยู่ในผลของขวดยา
ItemReplica Rumi's Concoction Granite Flask
ได้รับ Endurance Charge เมื่อใช้
โอกาสบล็อคการโจมตี +(35–50)% ระหว่างผลของยา
โอกาสบล็อคเวท +(20–30)% ระหว่างผลของยา
กลายเป็นหินขณะอยู่ในเอฟเฟคของขวด
ลดระยะเวลา 90%