Search:

กระบองมือเดียว Unique /12 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Ashes of the Sun Driftwood Club
เสริมความเสียหาย ไฟ 3 ถึง 6
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20%
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ 25%
โอกาส 30% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น 500%

「Descent: Champions」Limited Drop
Ashes of the Sun
Gorebreaker Spiked Club
ต้องการ เลเวล: 10
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (300–360)%
ลดความเร็วในการโจมตี 20%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (10–20)%
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (30–50)%
เพิ่มความเสียหายประชิดขึ้น 30% เมื่อสู้กับศัตรูที่ติดสถานะเลือดออก

Gorebreaker
Brightbeak War Hammer
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (50–75)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 45%
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล 25%

Brightbeak
Lavianga's Wisdom War Hammer
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (160–200)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +70
ค่า มานาสูงสุด +70
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (15–25)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (10–20)%

「Karui」Limited Drop
「Legion」League Specific

Lavianga's Wisdom
Flesh-Eater Dream Mace
ต้องการ เลเวล: 32
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (60–80)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 10 ถึง 15
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
โอกาส 30% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ดูด 3% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต จากศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

Flesh-Eater
Clayshaper Rock Breaker
ต้องการ เลเวล: 41
เสริมความเสียหาย กายภาพ (24–30) ถึง (34–40)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–30)%
เสริมความเสียหาย โจมตี กายภาพ ของมิเนียน (5–8) ถึง (12–16)
จำนวน โกเลม สูงสุด +1
ได้รับสกิล Summon Stone Golem เลเวล 12

Clayshaper
Frostbreath Ornate Mace
ต้องการ เลเวล: 50
เสริมความเสียหาย กายภาพ (26–32) ถึง (36–42)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26–32) ถึง (36–42)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ต้านทาน ไฟ +(40–50)%
เพิ่มระยะเวลาในการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น (35–50)%
การโจมตีด้วยอาวุธนี้จะสร้างความเสียหายมากขึ้นกับศัตรูที่ถูกแช่แข็ง

Frostbreath
Mjölner Gavel
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–120)%
ต้องการ Strength +200
ต้องการ Intelligence +300
สกิลชิ่ง +1 ครั้ง
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า ด้วย สกิลโจมตี (30–40)%
ใช้งานสกิล เวทย์สายฟ้า ที่ใส่ไว้ เมื่อคุณปะทะด้วยสิ่งนี้
สกิล เวทย์สายฟ้า ที่ใส่ไว้ เพิ่มความเสียหาย 100% หากถูกใช้งานด้วยวิธีนี้

Mjölner
Cameria's Maul Gavel
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–180)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–20) ถึง (30–50)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (15–40)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่ดร็อปจากศัตรูที่ถูกแช่แข็งขึ้น 40%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ด้วย สกิลโจมตี (30–40)%

Use Cold Greed Upgrade Cameria's Avarice
Cameria's Maul
Cameria's Avarice Gavel
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–180)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (11–14) ถึง (17–21)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (15–40)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่ดร็อปจากศัตรูที่ถูกแช่แข็งขึ้น 40%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ด้วย สกิลโจมตี (30–40)%
ใช้งานสกิล Icicle Burst เลเวล 20 เมื่อคุณสังหารศัตรูที่ติดแช่แข็ง

「Fated」Limited Drop
Cameria's Maul Use Cold Greed Upgrade

Cameria's Avarice
Callinellus Malleus Auric Mace
ต้องการ เลเวล: 66
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–10) ถึง (15–23)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (150–200)%
เพิ่มโอกาสติดสถานะ Stun ของศัตรูขึ้น (15–25)% เมื่อใช้อาวุธนี้
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
ไม่สามารถทำ Knockback ใส่ศัตรู
ทุกการโจมตีที่ทำให้ติดสถานะ Stun จะทำให้ติดสถานะหนาวสั่น
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action สูงสุด 30% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ อยู่ได้ 2 วินาที)

Callinellus Malleus
Nebuloch Nightmare Mace
ต้องการ เลเวล: 68
เสริมความเสียหาย กายภาพ (45–60) ถึง (100–120)
นำ (30–40)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
เพิ่มค่าป้องกันธาตุเคออส +4% ต่อ Endurance Charge
ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับ 1% ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 8 ต่อจำนวน Endurance Charge
ค่า เกราะ +500 ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก
รับความเสียหายไฟ 200 ต่อวินาที ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูกหากเพิ่งโดนปะทะเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「The Elder」Limited Drop
Nebuloch