คทา Unique /25 ⍟

คทา Unique /25 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
DoonCuebiyariDoon Cuebiyari Vaal Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 32%
ค่า Strength +(50–70)
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–18)%
เพิ่มความเสียหายขึ้น 1% ต่อ 8 Strength ด้วยมือหลัก
เพิ่มค่า เกราะ 1% ต่อค่า Strength 16 หนึ่งหน่วย เมื่ออยู่ในมือรอง
สนับสนุน Iron Will เลเวล 30 กับเจ็มที่ใส่
MontregulsGraspMon'tregul's Grasp Void Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 40%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด ของ Raised Zombies +5000
ซอมบี้ จะเพิ่มความเสียหาย กายภาพ อีก (80–100)%
Raised Zombies จะมีค่าต้านทาน ทุกอย่าง +(25–30)%
ศัตรูที่ถูกสังหารโดยการปะทะจากซอมบี้จะระเบิด สร้างความเสียหายเท่ากับ 20% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย ไฟ
ลดจำนวนสูงสุดของ Raised Zombie 50%
เพิ่มขนาดซอมบี้ขึ้น 25%
LychnuslyaeiNycta's Lantern Crystal Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +2
สนับสนุน Fire Penetration เลเวล 10 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–30)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (150–200)%
ได้รับพลังชีวิต +(6–10) ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 25%
เสริมความเสียหาย ไฟ 63 ถึง 94 ให้สกิลที่ใส่ไว้
ThesupremetruthThe Supreme Truth Crystal Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–20)%
เพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับขึ้น 3%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
เพิ่ม Intelligence ที่ต้องการขึ้น 60%
DoryanisCatalystDoryani's Catalyst Vaal Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 32%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (65–85) ถึง (100–160)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (6–10)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–15)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (80–100)%
สนับสนุน Elemental Proliferation เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่
ดูด 0.2% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
VoidGazeThe Dark Seer Shadow Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 22%
เพิ่มความเสียหาย ทุกอย่าง (40–60)%
โอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
สถานะ ตาบอด ไม่ส่งผลต่อโอกาสโจมตีโดนศัตรูของคุณ
ศัตรูที่คุณทำให้ ตาบอด ขณะที่คุณเองก็ ตาบอด จะติดสถานะ Malediction
(ศัตรูที่ติด Malediction จะโจมตีเบาลง 10% และรับความเสียหายมากขึ้น 10%)
ค่าเกราะพลังงานต่อเลเวลสูงสุด +1
มานาต่อเลเวลสูงสุดเท่ากับ +1
TheLeadSprinklerBrutus' Lead Sprinkler Ritual Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 16%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–13) ถึง (26–31)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15–20)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 30%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–40)%
เสริมความเสียหาย ไฟ 15 ถึง 25 เมื่อโจมตีศัตรูที่ลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ 4 ถึง 7 ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้
EndOfEraDeath's Hand Karui Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 26%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (35–46) ถึง (85–128)
โอกาส 30% ที่จะได้รับ Power Charge ถ้าคุณ Stun
ได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อคุณทำคริติคอล
(Unholy Might จะได้รับ 30% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นความเสียหายพิเศษทางคาออส)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (25–50)%
OathkeeperSpine of the First Claimant Iron Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 14%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–140)%
เพิ่มความเสียหาย 40% ด้วยการโจมตีต่อศัตรูที่ถูกแช่แข็ง
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (30–50)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–10)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (4–8)%
โอกาส 5% ที่จะแช่แข็ง
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(25–35)%
GloomeyeSingularity Platinum Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (30–40) ถึง (60–70) ให้กับเวทย์
เพิ่มความเร็วในการร่าย (14–18)%
ลดมานาในการใช้สกิลลง (6–8)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่ถูก Hindered 25%
(เมื่อถูกศัตรูขวางทางจะได้ค่าความเร็วในการเคลื่อนที่คืน)
เพิ่มความเสียหาย (60–80)% ด้วยการโจมตีและความเจ็บต่อการขัดขวางศัตรู
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
scepter8unique2Bitterdream Shadow Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 22%
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Bonechill เลเวล 1
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Hypothermia เลเวล 1
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ice Bite เลเวล 1
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cold Penetration เลเวล 1
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Added Cold Damage เลเวล 10
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Inspiration เลเวล 1
AxiomPerpetuumAxiom Perpetuum Bronze Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 12%
เสริมความเสียหาย ไฟ (2–3) ถึง (5–6) ให้กับเวทย์
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2–3) ถึง (5–6) ให้กับเวทย์
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (10–12) ให้กับเวทย์
เพิ่มความเร็วในการร่าย (4–6)%
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (100–140)%
PlaguebringerBreath of the Council Carnal Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 32%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (260–310)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (80–100)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 40% ให้สกิล เคออส
ElderSceptreAugyre Void Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 40%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (180–220)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (80–100)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
ทุกๆ 16 วินาทีจะได้ Elemental Overload เป็นเวลา 8 วินาที
(เพิ่มความเสียหาย ธาตุ อีก 40% ถ้าคุณได้ทำคริติคอลมาใน 8 วินาทีก่อนหน้านี้
การคริติคอลของคุณจะไม่สร้างความเสียหายเพิ่มเติม
สถานะเจ็บป่วยที่คุณสร้างจะไม่นับว่าเกิดขึ้นจากคริติคอลไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ)

ได้ Resolute Technique ขณะที่ผู้เล่นยังไม่มี Elemental Overload
(การโจมตีของคุณไม่อาจหลบหลีกได้ ไม่ทำให้เกิดการโจมตีแบบคริติคอล)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 100% ขณะมี Resolute Technique
BaelfireBalefire Opal Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 40%
ได้รับสกิล Scorching Ray เลเวล 25
เพิ่มความเร็วในการร่าย (12–20)%
ฟื้นฟู พลังชีวิต (1–3)% เมื่อสังหาร
ฟื้นฟู มานา (1–3)% เมื่อสังหาร
เพิ่มระยะลำแสงของ Scorching Ray ขึ้น 10%
EarendelsEmbraceEarendel's Embrace Grinning Fetish
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 18%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30–40)%
Skeleton ที่เสกขึ้นมาจะดีบัฟศัตรูด้วยขี้เถ้า (Ash)
(ศัตรูที่อาบขี้เถ้าเข้าไปจะเดินช้าลง 20% รับความเสียหายธาตุไฟมากขึ้น 20% และดีบัฟนี้จะอยู่นาน 4 วินาที)
Skeleton ที่เสกขึ้นมาจะดึงเอา (15–30)% ของค่าพลังชีวิตสูงสุดของตัวเองต่อวินาทีมาเป็นค่าโจมตีธาตุไฟ
Skeleton ที่เสกมาจะมี Avatar of Fire
(50% ของความเสียหายแบบ Physical, Cold และ Lighting จะเปลี่ยนเป็นแบบ Fire
สร้างความเสียหายจากธาตุอื่นที่ไม่ใช่ Fire ไม่ได้)
VoidGazeThe Dark Seer Shadow Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 22%
เพิ่มความเสียหาย ทุกอย่าง (40–60)%
โอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
สถานะ ตาบอด ไม่ส่งผลต่อโอกาสโจมตีโดนศัตรูของคุณ
ศัตรูที่คุณทำให้ ตาบอด ขณะที่คุณเองก็ ตาบอด จะติดสถานะ Malediction
(ศัตรูที่ติด Malediction จะโจมตีเบาลง 10% และรับความเสียหายมากขึ้น 10%)
ค่าเกราะพลังงานต่อเลเวลสูงสุด +1
ค่าชีวิตสูงสุดต่อเลเวลเท่ากับ +1
VoidGazeThe Dark Seer Shadow Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 22%
เพิ่มความเสียหาย ทุกอย่าง (40–60)%
โอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
สถานะ ตาบอด ไม่ส่งผลต่อโอกาสโจมตีโดนศัตรูของคุณ
ศัตรูที่คุณทำให้ ตาบอด ขณะที่คุณเองก็ ตาบอด จะติดสถานะ Malediction
(ศัตรูที่ติด Malediction จะโจมตีเบาลง 10% และรับความเสียหายมากขึ้น 10%)
มานาต่อเลเวลสูงสุดเท่ากับ +1
ค่าชีวิตสูงสุดต่อเลเวลเท่ากับ +1
Cerebus%20LimbCerberus Limb Blood Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 24%
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (70–100)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–20)%
ดูด 0.5% ของความเสียหาย เวทย์ ไปเป็น พลังชีวิต ถ้าโล่ที่ใส่มีค่าบล็อคอย่างน้อย 30%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +1 ต่อค่า เกราะ 5 หน่วยที่โล่มี
ค่า เกราะ +5 ต่อค่า หลบหลีก 5 แต้มของโล่ที่ถืออยู่
ค่า หลบหลีก +20 ต่อค่าโล่พลังงาน 5 หน่วยที่โล่มี
SceptreOfMemoriesNebulis Void Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 40%
[One to three random synthesis implicit modifiers]
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–20)%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20)% ต่อทุกๆ 1% ของค่าต้านทาน น้ำแข็ง ที่เกิน 75%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–20)% ต่อทุกๆ 1% ของค่าต้านทาน ไฟฟ้า ที่เกิน 75%
ScepterOfSufferingSign of the Sin Eater Tyrant's Sekhem
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 26%
ค่า Strength และ Intelligence +(10–30)
ได้รับสกิล Smite เลเวล 30
redirect_elemental_ailments_to_aura_owner [1]
คุณจะรับสถานะเจ็บป่วยธาตุจากมอนสเตอร์แทนเพื่อนๆ
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
TheBlackCaneThe Black Cane Royal Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 24%
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–15)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (40–60)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (40–60)%
Phantasm แต่ละตัวที่เสกออกมาจะทำให้คุณได้รับบัฟ Phantasmal Might
(Phantasmal Might จะเสริมความเสียหาย กายภาพ ให้กับเวทย์ที่คุณร่าย โดยขึ้นอยู่กับเลเวลของ Phantasm คุณสามารถมีบัฟนี้ซ้อนกันหลายบัฟได้)
scepter8unique2Replica Bitterdream Shadow Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 22%
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Elemental Penetration เลเวล 1
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Immolate เลเวล 10
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Unbound Ailments เลเวล 1
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ice Bite เลเวล 10
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Inspiration เลเวล 1
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 10
EarendelsEmbraceReplica Earendel's Embrace Grinning Fetish
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 18%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30–40)%
Raised Zombies Cover Enemies in Ash on Hit
Raised Zombies take (15–30)% of their Maximum Life per second as Fire Damage
Raised Zombies have Avatar of Fire
(50% ของความเสียหายแบบ Physical, Cold และ Lighting จะเปลี่ยนเป็นแบบ Fire
สร้างความเสียหายจากธาตุอื่นที่ไม่ใช่ Fire ไม่ได้)
SceptreOfMemoriesReplica Nebulis Void Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 40%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–20)%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (3–5)% ต่อ ค่าต้านทาน น้ำแข็ง ที่ขาดไปทุกๆ 1%
(ค่าต้านทานที่ขาดคือจำนวนค่าต้านทานที่ต่ำกว่าค่าต้านทานสูงสุดของคุณ)
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (3–5)% ต่อ ค่าต้านทาน ไฟ ที่ขาดไปทุกๆ 1%