โล่ Unique /68 ⍟

โล่ Unique /68 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
ShieldStrIntUnique7uniqueAegis Aurora Champion Kite Shield
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (10–20)%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (300–400)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
โอกาสที่จะบล็อค +6%
เติมโล่พลังงาน 2% ของเกราะเมื่อบล็อค
ShieldDex5UniqueAtziri's Mirror Golden Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ค่า Intelligence +(40–60)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (180–200)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–30)%
ลดระยะเวลาคำสาปที่มีผลต่อคุณลง 50%
Hex Reflection
โอกาสในการบล็อคการโจมตี +10% ขณะที่ไม่โดนคำสาป
โอกาสในการบล็อคเวท +20% ขณะโดนคำสาป
ChernobogspillarChernobog's Pillar Ebony Tower Shield
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เพิ่มค่า เกราะ (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ไฟ +(35–50)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย ไฟ
มีโอกาส 25% ที่จะ สาปศัตรูที่ยังไม่โดนสาปด้วย Enfeeble เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 80%
(Enfeeble คือคำสาปสะกดที่จะลดความแม่นยำของเป้าหมายลง 10% และลดความเสียหายที่เป้าหมายสร้างลง 21% แต่จะลดลงเพียง 10% หาเป้าหมายเป็นระดับแรร์หรือยูนิค คำสาปนี้อยู่ได้ 9 วินาที)
เสริมความเสียหาย ไฟ (12–15) ถึง (30–35) ให้กับการโจมตีและเวทย์
ShieldDexUnique5Crest of Perandus Pine Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–7.5) ต่อวินาที
ต้านทาน ไฟฟ้า +30%
โอกาสที่จะบล็อค +5%
ShieldStrDexUnique1Daresso's Courage Baroque Round Shield
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 120%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 20%
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–20)%
โอกาสบล็อคการโจมตี +30% ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
โอกาสที่จะบล็อค +(3–6)%
โอกาสบล็อคการโจมตี +20% ถ้าคุณทำการบล็อคเวทเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
โอกาสบล็อคเวท +20% ถ้าคุณทำการบล็อคการโจมตีเร็วๆ นี้
ShieldDexUnique6Kaltenhalt Painted Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–100)%
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน น้ำแข็ง +50%
นำ (10–15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
สะท้อนความเสียหายน้ำแข็ง (25–50) ไปยังผู้โจมตีประชิด
โอกาสที่จะบล็อค +5%
ShieldStrUnique6Lioneye's Remorse Pinnacle Tower Shield
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เพิ่มค่า เกราะ (200–250)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 20%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(160–180)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5%
รับความเสียหายทางกายภาพจากการโจมตี Projectile เพิ่มขึ้น -25
โอกาสที่จะบล็อค +5%
MatuatupunaMatua Tupuna Tarnished Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +2
ค่า มานาสูงสุด +(15–25)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (40–80)%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 10%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณบนมิเนียนของคุณ 10%
กระจายน้ำมันดินเมื่อคุณโดนคริติคอล
ground_tar_on_take_crit_duration_ms [4500]
ground_tar_on_take_crit_monvement_speed_pluspercent [-50]
(Tar ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลง 50%)
TheCorundumPrism Guardian Archon Kite Shield
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +2
เจ็มที่ใส่มี Blood Magic
เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 25%
ค่า Dexterity +(20–30)
ต้านทาน ทุกธาตุ +25%
ShieldInt6uniqueRathpith Globe Titanium Spirit Shield
โอกาสบล็อคเวท (10–15)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–160)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
สละพลังชีวิต 4% เมื่อคุณใช้สกิลเวทย์ หรือเมื่อสกิลเวทย์ทำงานเอง
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวทย์ 2% ต่อค่าพลังชีวิต 100 หน่วยของผู้เล่น
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 2% ต่อค่าพลังชีวิต 100 หน่วยของผู้เล่น
RiseofthephoenixRise of the Phoenix Mosaic Kite Shield
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (15–20) ต่อวินาที
ต้านทาน ไฟ สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน ไฟ +(20–25)%
ต้านทาน ไฟ +25% ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
ไม่ติดสถานะลุกไหม้เมื่อพลังชีวิตน้อย
ShieldStrIntUnique6Saffell's Frame Branded Kite Shield
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
โอกาสบล็อคเวท (15–20)%
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–30)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +4%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ไม่สามารถบล็อคการโจมตี
ShieldStrIntUnique2Springleaf Plank Kite Shield
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ลดระยะเวลาในการแช่แข็งของคุณลง 50%
3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาทีเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ShieldStrUnique7Titucius' Span Reinforced Tower Shield
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
เพิ่มค่า เกราะ (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
รับความเสียหายทางกายภาพจากการโจมตี Projectile เพิ่มขึ้น (-80–-50)
เพิ่มค่า เกราะ 200% เมื่อปะทะกับกระสุน
โอกาสบล็อคการโจมตีแบบกระสุน +25%
WheelofthestormsailWheel of the Stormsail Rotted Round Shield
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
ค่า เกราะ +(5–10)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (30–40)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป 25%
เพิ่มระยะเวลาคำสาปที่มีผลต่อคุณขึ้น 100%
โอกาสที่จะบล็อค +5%
BearTrapShield2Jaws of Agony Supreme Spiked Shield
มีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
เพิ่มความเสียหาย กับดัก (18–28)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (15–25)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-18–-14)
โอกาส 25% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อวางกับดัก
ได้รับสกิล Bear Trap เลเวล 25
ShieldDexUnique1Thousand Teeth Temu Vaal Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(70–90)
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
โอกาสที่จะบล็อค +5%
สะท้อนความเสียหายกายภาพการโจมตีเมื่อบล็อค 1 ถึง 1000
นำ 10% ของความเสียหายที่คุณสะท้อนใส่ศัตรูเมื่อโดนปะทะ มาฟื้นฟูพลังชีวิต
ChaliceofhorrorsChalice of Horrors War Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 9%
เลเวลเจม สาป ที่ใส่ +1
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–50)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป 100%
โอกาสที่จะบล็อค +5%
โอกาส 10% ที่จะทำให้มอนสเตอร์หนีเมื่อบล็อค
SantarisAnswerSentari's Answer Brass Spirit Shield
โอกาสบล็อคเวท 10%
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (4–8)%
โอกาสที่จะบล็อค +5%
สาปศัตรูด้วย Punishment เมื่อคุณบล็อค โจมตีประชิด ของพวกมัน และเพิ่มผลขึ้นด้วย 60% และไม่สนใจจำนวนคำสาปสูงสุดที่สาปได้
สาปศัตรูด้วย Temporal Chains เมื่อคุณบล็อค การโจมตีด้วยกระสุน ของพวกมัน และเพิ่มผลขึ้นด้วย 60% และไม่สนใจจำนวนคำสาปสูงสุดที่สาปได้
สาปศัตรูด้วย Elemental Weakness เมื่อคุณบล็อค เวทย์ ของพวกมัน และเพิ่มผลขึ้นด้วย 60% และไม่สนใจจำนวนคำสาปสูงสุดที่สาปได้
GreatOldOnesWardGreat Old One's Ward Corrugated Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–12) ถึง (15–20) ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–10)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
โอกาสบล็อคเวท (8–12)%
MaligarosLensMaligaro's Lens Compound Spiked Shield
มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (10–20)%
ต้านทาน ทุกธาตุ -50%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆจะฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ของพลังชีวิตของคุณเมื่อคุณถูกสังหาร
ShieldDex1Remnant of Empires Goathide Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +15
โอกาสที่จะบล็อค +3%
โอกาส 50% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อบล็อค
สะท้อนความเสียหายกายภาพการโจมตีเมื่อบล็อค 4 ถึง 8
โอกาสบล็อคเวท 30%
ต้านทาน ทุกธาตุ +3% ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก
ChitinhullThe Deep One's Hide Studded Round Shield
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 60%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 4 ถึง 8 ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 12 ถึง 15 ให้กับการโจมตี
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (90–130)%
ต้านทาน ไฟ +(30–50)%
สาปศัตรูด้วย Vulnerability เมื่อบล็อค และเพิ่มผลขึ้นด้วย 20%
(Vulnerability คือคำสาปสะกดที่จะทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น 30% แล้วทำให้เป้าหมายมีโอกาสที่จะติดสถานะ เลือดไหล เมื่อโดนปะทะ +20% นอกจากนี้ก็ยังทำให้สถานะเจ็บป่วยสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายเร็วขึ้น 20% คำสาปนี้อยู่ได้ 9 วินาที)
ShieldStrUnique3Trolltimber Spire Cedar Tower Shield
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เพิ่มค่า เกราะ (130–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
คุณและโทเทมของคุณจะ ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.5% ต่อวินาที ต่อจำนวนโทเทมที่เสกออกมา
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิลที่ใช้โดยโทเทมขึ้น 15%
0.5% ของความเสียหายที่ทำได้จากโทเทมของคุณจะดูดกลืนมาเป็นพลังชีวิตคุณ
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
BrinerotFlagBrinerot Flag Tarnished Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
เลเวลเจม Warcry ที่ใส่ +3
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–12)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(70–90)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–40)%
สกิล คำราม จะมอบสถานะ Arcane Surge ให้คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ ซึ่งจะมีผลเพิ่มขึ้น 10% ต่อค่าระดับพลัง 5 ระดับ สูงสุดไม่เกิน 50%
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหายเวทย์ อีก 10%, เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%, และฟื้นฟูมานา 0.5% ของมานาสูงสุดต่อวินาทีเป็นเวลา 4 วินาที)
RedbladeBannerRedblade Banner Painted Tower Shield
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เพิ่มค่า เกราะ (80–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
เพิ่มระยะเวลาของ การยั่วยุ 20%
(ศัตรูที่คุณยั่วยุจะโจมตีแต่คุณเท่านั้นและสร้างความเสียหายลดลง 10% และระยะเวลายั่วยุ 3 วินาที)
โอกาสที่จะบล็อค +5%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม 50%
สกิลคำรามมีระดับพลังเป็นอนันต์
(มอนสเตอร์ระดับธรรมดานับเป็น 1 ระดับ, เมจิกนับเป็น 2 ระดับ, แรร์นับเป็บ 10 ระดับ, ยูนิคนับเป็ย 20 ระดับ, ตัวละครผู้เล่นนับเป็น 5 ระดับ)
MutewindPennantMutewind Pennant Enameled Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
ได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อใช้ Warcry
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
เพิ่มบัฟ Warcry 25%
Call to Arms
(การใช้งานสกิล คำราม จะใช้งานออกทันที, สกิล คำราม ใช้งานคูลดาวน์ร่วมกัน)
DemigodsShieldDemigod's Beacon Golden Flame
ต้านทาน เคออส +(11–19)%
เสริมความเสียหาย ไฟ 10 ถึง 20 ให้กับการโจมตี
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (10–20)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 20%
SantonisFaithBroken Faith Archon Kite Shield
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
โอกาสที่จะบล็อค -10%
เพื่ม Global Armour 100% ในขณะที่ไม่มี Energy Shield
คุณจะได้รับสถานะ Unholy Might ระหว่างที่คุณไม่มีโล่พลังงาน
(Unholy Might จะได้รับ 30% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นความเสียหายพิเศษทางคาออส)
สร้าง พื้นที่นอกรีด แทนการสร้าง พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
(ศัตรูที่อยู่บนพื้นที่นอกรีตจะมีค่าต้านทาน -10% และการปะทะพวกมันจะมีโอกาสคริติคอล +1%)
KongmingsStratagemKongming's Stratagem Ivory Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
Fog of War เลเวล 20 จะทำงานหากกับดักที่ผู้เล่นวางไว้ทำงาน
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (250–300)%
เพิ่มความเสียหายไฟ (30–50)% และความเจ็บต่อศัตรูที่ตาบอด
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
ได้รับความเสียหายจากเวทย์ลดลง 30% จากศัตรูที่ตาบอด
ไม่สามารถบล็อคได้
GlitterdiskGlitterdisc Burnished Spiked Shield
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (120–140)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(20–30)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น 10%
มีโอกาส 25% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ
(โอกาสในการหลบเลี่ยงความเสียหายใดๆจะไม่สามารถสูงกว่า 75% ได้)
คุณสามารถ Ignite ข้าศึกได้หากตัวเองติดไฟอยู่
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
MalachaiLoopMalachai's Loop Harmonic Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (210–250)%
จำนวน Power Charges สูงสุด +2
มีโอกาส 20% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะ
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (12–16)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
ลดค่า Power Charges ทั้งหมด เมื่อถึงค่า Power Charges สูงสุด
ทำให้คุณ Shock เมื่อ Power Charge สูงสุด
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
VictarosCharityVictario's Charity Laminated Kite Shield
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ต้านทาน เคออส +11%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของออร่าขึ้น 20%
โอกาสที่ได้รับ Power Charge เมื่อเพื่อนที่อยู่ใกล้ถูกฆ่า 10%
โอกาสที่ได้รับ Franzy Charge เมื่อเพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับการโจมตี 5%
ChaliceofhorrorsThirst for Horrors War Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 9%
เลเวลเจม สาป ที่ใส่ +1
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–50)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป 100%
โอกาสที่จะบล็อค +5%
โอกาส 10% ที่จะทำให้มอนสเตอร์หนีเมื่อบล็อค
1% ของความเสียหายที่ดูดกลืนเป็นพลังชีวิตต่อศัตรูที่ถูกสาป
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ShieldStrIntUnique2The Oak Plank Kite Shield
ต้านทาน ทุกธาตุ +4%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(100–150)
ลดระยะเวลาในการแช่แข็งของคุณลง 50%
3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาทีเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ShieldDexUnique6Kaltensoul Painted Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–100)%
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน น้ำแข็ง +50%
นำ (10–15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
สะท้อนความเสียหายน้ำแข็ง (25–50) ไปยังผู้โจมตีประชิด
โอกาสที่จะบล็อค +5%
รับความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ 20% เป็น น้ำแข็ง แทน
LycosidaeLycosidae Rawhide Tower Shield
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ค่า เกราะ +(120–160)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
การโจมตีของคุณไม่อาจหลบได้
โอกาสที่จะบล็อค +(3–5)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 250 ถึง 300 ให้กับ สกิลโจมตีสวน
(การโจมตีที่จะเริ่มเมื่อผู้เล่นโดนเคาเตอร์กลับ)
TukohamasFortressTukohama's Fortress Ebony Tower Shield
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เพิ่มความเสียหาย โทเทม 40%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
จำนวน โทเทม สูงสุดที่ปักได้ +1
ค่า เกราะ +300 ต่อจำนวนโทเทมที่เสกออกมา
Blood Magic
(ลบค่ามานาทั้งหมด. และจ่ายค่าพลังชีวิตแทนค่ามานาสำหรับการใช้สกิล)
Mortal Conviction
(คุณจะเปิดออร่าถาวรที่ไม่ใช่ธงจากสกิลของคุณเองได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น สกิลที่ไม่ใช่ธงที่สร้างออร่าถาวรบนตัวคุณจะไม่ต้องสำรองมานา)
LunarisLight of Lunaris Jingling Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35–39) ถึง (54–60) ให้กับเวทย์
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60–80)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (475–600)%
โอกาสที่จะบล็อค +(6–10)%
ตัวคูณคริติคอล +1% ต่อโอกาสในการบล็อค การโจมตี 1%
ตัวคูณคริติคอล +25% ถ้าคุณทำการปะทะแบบไม่ใช่คริติคอล เร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
Longing2The Surrender Ezomyte Tower Shield
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ได้รับสกิล Reckoning เลเวล 30
เพิ่มค่า เกราะ (130–170)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(65–80)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 250 เมื่อบล็อค
โอกาสที่จะบล็อค +6%
ค่า เกราะ +1500 ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
EshsMirrorEsh's Mirror Thorium Spirit Shield
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–70)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–100)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(35–40)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 10 ต่อจำนวนศตรูติดช็อคที่คุณสังหารมา เร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
Shock Reflection
EshsMirrorUpgradedEsh's Visage Vaal Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–260)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–70)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
ต้านทาน เคออส +(17–29)%
ความเสียหาย เคออส จะไม่ทะลุโล่พลังงาน ขณะที่ พลังชีวิต หรือ มานา ไม่เหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
สะท้อนอาการช็อคที่ศัตรูใช้กับคุณไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมด
Longing1The Anticipation Ezomyte Tower Shield
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
เพิ่มค่า เกราะ (120–160)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
โอกาสที่จะบล็อค +6%
ค่า เกราะ +1000 ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เมื่อบล็อคจะทำให้ศัตรูติดสถานะ ข่มขู่ ถาวร
(ศัตรูที่โดนข่มขู่จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีมากขึ้น 10%)
AhnsHeritageAhn's Heritage Colossal Tower Shield
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
เพิ่มค่า เกราะ (50–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
จำนวน Endurance Charges สูงสุด -1
โอกาสในการบล็อคการโจมตีสูงสุด -10%
โอกาสที่จะบล็อค +6%
+2% ให้กับค่า Resistance สูงสุดทั้งหมดถ้าไม่มีชาร์จ Endurance
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
มี Onslaught เมื่อมี Endurance Charges สูงสุด
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
Channeling%20ShieldThe Unshattered Will Archon Kite Shield
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ได้รับสกิล Summon Harbinger of Focus
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ได้รับมานา +(30–50) เมื่อบล็อค
โอกาสที่จะบล็อค +5%
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล (50–70)%
ShieldStrDexUnique4Vix Lunaris Cardinal Round Shield
เลเวลเจมที่ใส่ +2
ใช้งาน Cold Aegis เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ไม่ติดสถานะแช่แข็ง
InvictusInvictus Solaris Archon Kite Shield
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
เลเวลเจมที่ใส่ +2
ใช้งาน Fire Aegis เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ไม่ติดสถานะลุกไหม้
LepersAlmsLeper's Alms Mirrored Spiked Shield
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (500–600)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก 40%
(อาการเจ็บป่วยประกอบด้วย Bleeding, ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, Sapped, และ ติดพิษ)
โอกาสที่จะบล็อค +(3–4)%
Shared Suffering
(ความเสียหายจากการโจมตีทั้งหมดจะทำให้ศัตรูได้รับเอาสถานะเจ็บป่วยที่ผู้เล่นเป็นอยู่ไปแทน)
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
MagnisEclipsisMagna Eclipsis Pinnacle Tower Shield
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เลเวลเจมที่ใส่ +2
ใช้งาน Elemental Aegis เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มค่า เกราะ (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า หลบหลีก และ โล่พลังงาน +(80–100)
ShieldDex5UniqueAtziri's Reflection Golden Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ค่า Intelligence +(40–60)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (180–200)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(180–200)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–30)%
Hex Reflection
ไม่ได้รับผลจาก คำสาป
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (15–20)%
ApepsSlumberApep's Slumber Ancient Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
เสริมความเสียหาย เคออส (20–22) ถึง (30–37)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(80–100)
มีโอกาสติดพิษ +25%
เพิ่มค่าป้องกันธาตุสูงสุดทุกตัว +3% ขณะผู้เล่นติดพิษ
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ฟื้นฟูเกราะพลังงาน 50 ต่อวินาทีต่อพิษที่ผู้เล่นติด โดยได้สูงสุด 250 แต้มต่อวินาที
พิษที่ติดตัวผู้เล่นจะหมดสภาพช้าลง 50%
ApepsSupremacyApep's Supremacy Vaal Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
เสริมความเสียหาย เคออส (50–55) ถึง (72–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(130–150)
เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (30–50)%
ผู้เล่นจะได้รับความเสียหายธาตุเคออสแทนที่จะเป็นแบบกายภาพหากติดสถานะเลือดไหล
มีโอกาสติดพิษ +25%
เพิ่มค่าป้องกันธาตุสูงสุดทุกตัว +3% ขณะผู้เล่นติดพิษ
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
พิษที่ติดตัวผู้เล่นจะหมดสภาพช้าลง 50%
ZealsAmplifierZeel's Amplifier Polished Spiked Shield
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (40–50)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 1% ต่อศัตรูหนึ่งตัวที่สังหารได้เร็วๆ นี้ แต่ไม่เกิน 50%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
ผู้เล่นจะมี Zealot's Oath หากเพิ่งโดนโจมตีมาเร็วๆ นี้
(การฟื้นฟูพลังชีวิต จะไปส่งผลกับ Energy Shield แทน)
DamnatioAeternaUnyielding Flame Archon Kite Shield
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
Commandment of Inferno จะทำงานหากโจมตีติดคริติคอล
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (50–70)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
โจมตีเร็วขึ้น (8–12)% ถ้าเพิ่งทำคริติคอลได้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
ร่ายคาถาเร็วขึ้น (8–12)% ถ้าเพิ่งทำคริติคอลได้
TheEternalAppleThe Eternal Apple Chiming Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (10–15)%
คุณสูญเสีย Endurance Charge ทั้งหมดที่ Endurance Charge สูงสุด
เมื่อคุณเสีย Endurance Charge จะใช้งานสกิล Warcry ที่อยู่ในนี้เอง
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม 50%
ไม่บล็อค
MastersFocusBitterbind Point Titanium Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30–50)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของสเปคเตอร์ขึ้น (50–100)%
ได้รับ Arcane Surge เมื่อคริติคอล
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหายเวทย์ อีก 10%, เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%, และฟื้นฟูมานา 0.5% ของมานาสูงสุดต่อวินาทีเป็นเวลา 4 วินาที)
Raised Spectre ของคุณจะได้รับ Arcane Surge เช่นกันถ้าคุณได้รับมัน
เพิ่มโอกาสคริติคอลให้ เวท (40–50)% ต่อจำนวน Raised Spectre หนึ่งตน
MatuatupunaWhakatutuki o Matua Tarnished Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
เลเวลเจม มิเนียน ที่ใส่ +3
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–80)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (40–80)%
ค่า มานาสูงสุด +(15–25)
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 20%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณบนมิเนียนของคุณ 20%
ทิ้งพื้นโคลนเมื่อคุณบล็อค
ground_tar_on_block_duration_ms [4500]
(Tar ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลง 50%)
ถ้าคุณทำการบล็อคมาเร็วๆ นี้ คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ฟื้นฟูพลังชีวิต 5% ต่อวินาที
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
LightningShieldPerepiteia Ezomyte Spiked Shield
มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
[One to three random synthesis implicit modifiers]
เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +(1–3)
ใช้งาน Lightning Aegis เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (1–20)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (1–20)%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (300–400)%
ค่า มานาสูงสุด +(1–75)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (1–20)%
ManastormManastorm Fossilised Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ค่า มานาสูงสุด +(50–70)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–50)%
เมื่อใดที่คุณร่ายเวทย์ คุณจะสังเวยมานาทั้งหมดที่มีเพื่อนำมาเสริมเป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
คิดจาก 25% ของมานาที่สังเวยไป ผลอยู่ได้ 4 วินาที
MistwallMistwall Lacquered Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(10–20)%
มีโอกาส (8–15)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ธาตุ จากการปะทะขณะอยู่ในสถานะ Phasing
(โอกาสในการหลบเลี่ยงความเสียหายใดๆจะไม่สามารถสูงกว่า 75% ได้)
โอกาสในการบล็อคการโจมตีของคุณจะกลายเป็นค่าสูงสุด ถ้าคุณไม่ได้บล็อคมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
คุณจะอยู่ในสถานะ Phasing ถ้าคุณได้บล็อคมาเร็วๆนี้
HighPriestShieldEmperor's Vigilance Steel Kite Shield
โอกาสบล็อคเวท (16–22)%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (300–400)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (10–15)%
ไม่สามารถ บล็อค ได้หากคุณไม่มีโล่พลังงาน
ความเสียหายจากการปะทะที่ บล็อคได้ จะไม่ทะลุโล่พลังงาน
ความเสียหายจากการปะทะที่ บล็อคไม่ได้ จะทะลุโล่พลังงานเสมอ
Glancing Blows
(โอกาสในการบล็อคการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
โอกาสในการบล็อคเวทย์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
คุณจะต้องรับความเสียหายจากการปะทะที่บล็อคได้ 65%)
HarbingerShieldUpgradedThe Immortal Will Archon Kite Shield
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of Focus
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ได้รับมานา +(30–50) เมื่อบล็อค
โอกาสที่จะบล็อค +5%
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล (50–70)%
TukohamasFortressReplica Tukohama's Fortress Ebony Tower Shield
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
คุณสามารถร่าย Brand ได้เพิ่มขึ้น 1 อัน
20% increased Critical Strike Chance per Brand
เพิ่มความเสียหาย ตราเวทย์ 40%
(ความเสียหายของสกิล ตราเวทย์ คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวทย์ และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวทย์)
Blood Magic
(ลบค่ามานาทั้งหมด. และจ่ายค่าพลังชีวิตแทนค่ามานาสำหรับการใช้สกิล)
Mortal Conviction
(คุณจะเปิดออร่าถาวรที่ไม่ใช่ธงจากสกิลของคุณเองได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น สกิลที่ไม่ใช่ธงที่สร้างออร่าถาวรบนตัวคุณจะไม่ต้องสำรองมานา)
MistwallReplica Mistwall Lacquered Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(10–20)%
มีโอกาส +75% ที่จะ บล็อคความเสียหาย เวทย์ หากคุณไม่ได้บล็อคมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
+(8–15)% chance to Avoid Physical Damage from Hits while Phasing
คุณจะอยู่ในสถานะ Phasing ถ้าคุณได้บล็อคมาเร็วๆนี้
VictarosCharityReplica Victario's Charity Laminated Kite Shield
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ต้านทาน เคออส +11%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 10%
5% chance to grant an Endurance Charge to nearby Allies on Hit
10% chance to grant a Frenzy Charge to nearby Allies on Kill
FontOfThunderFont of Thunder Mirrored Spiked Shield
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (500–600)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (25–40)%
+50% โอกาสที่ทำให้ถูกช็อต
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
แปลง 40% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ที่ได้รับเป็น สายฟ้า
แปลง 40% ของความเสียหาย ไฟ ที่ได้รับเป็น สายฟ้า
EverglassBarrierShattershard Crimson Round Shield
Trigger Level 20 Shield Shatter when you Block
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
โอกาสที่จะบล็อค +(8–12)%
SmokeAndMirrorsThe Ghastly Theatre Teak Round Shield
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 180%
เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +2
Triggers Level 20 Physical Aegis when Equipped
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (300–400)%
มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (30–50)%
(8–15)% increased Attack and Cast Speed while Physical Aegis is depleted
(50–70)% increased Critical Strike Chance while Physical Aegis is depleted
Nearby Enemies are Blinded while Physical Aegis is not depleted
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)