ไม้กายสิทธิ์ Unique /21 ⍟

ไม้กายสิทธิ์ Unique /21 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Lifesprig Driftwood Wand
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–20)
ค่า มานาสูงสุด +(15–20)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–28)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–8)%
เลเวลเจม เวทย์ ที่ใส่ +1
ค่าฟื้นฟูพลังชีวิต (6–8) ต่อ 1 วินาทีเมื่อคุณร่ายเวทย์

Lifesprig
Splinter of the Moon Driftwood Wand
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 20%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 12%
โอกาส 4% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที

「Descent: Champions」Limited Drop
Splinter of the Moon
Abberath's Horn Goat's Horn
ต้องการ เลเวล: 6
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20–30)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (4–6) ถึง (8–12) ให้กับเวทย์
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (40–60)%
ได้รับ พลังชีวิต 10 เมื่อสังหารศัตรูที่ลุกไหม้
ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูลง 25%

Abberath's Horn
Storm Prison Carved Wand
ต้องการ เลเวล: 12
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–60)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (35–45)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (15–25)%
จำนวน Power Charges สูงสุด +1
โอกาส (25–35)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร

Storm Prison
The Poet's Pen Carved Wand
ต้องการ เลเวล: 12
เพิ่มเลเวลเจมสกิลแอคทีฟที่ใส่อยู่ในช่องอีก +1 ต่อทุกๆ 25 เลเวลของผู้เล่น
เสริมความเสียหาย กายภาพ 3 ถึง 5 ทุกๆ 3 เลเวล ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ใช้งานสกิลเวทที่ใส่ไว้ เมื่อคุณโจมตีด้วยอาวุธนี้

The Poet's Pen
Ashcaller Quartz Wand
ต้องการ เลเวล: 18
มีโอกาสร่าย Summon Raging Spirit เลเวล 8 10% หากสังหารศัตรูได้
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(15–25)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (4–6) ถึง (7–9) ให้กับเวทย์
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (20–30)%
โอกาส (16–22)% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)

Ashcaller
Reverberation Rod Spiraled Wand
ต้องการ เลเวล: 24
ค่า Intelligence +(10–30)
เลเวลเจมที่ใส่ +2
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Spell Echo เลเวล 10

Use Power Magnified Upgrade Amplification Rod
Reverberation Rod
Amplification Rod Spiraled Wand
ต้องการ เลเวล: 36
เลเวลเจมที่ใส่ +2
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Intensify เลเวล 10
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Spell Echo เลเวล 10
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Controlled Destruction เลเวล 10
ค่า Intelligence +(10–30)

「Fated」Limited Drop
Reverberation Rod Use Power Magnified Upgrade

Amplification Rod
Tulborn Spiraled Wand
ต้องการ เลเวล: 24
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
มีโอกาส 50% ในการได้รับพาวเวอร์ชาร์จเมื่อสังหารศัตรูที่ถูกแช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 10 ถึง 20 ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ให้กับเวทย์
ได้รับ มานา (20–25) เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกแช่แข็ง

「Tul's Domain」Limited Drop
「Breach」League Specific
Use Blessing of Tul Upgrade Tulfall

Tulborn
Twyzel Sage Wand
ต้องการ เลเวล: 30
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–8) ถึง (13–17)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–120)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–10)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (10–20)%
เจ็มที่ใส่ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูก

Twyzel
Shade of Solaris Sage Wand
ต้องการ เลเวล: 30
นำ (10–20)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส
Critical Strikes ไม่สร้างความเสียหาย
เพิ่มความเสียหาย เวท 200% ถ้าใน 8 วินาทีที่ผ่านมาคุณได้ทำการคริติคอล

Shade of Solaris
Midnight Bargain Engraved Wand
ต้องการ เลเวล: 40
ค่า Intelligence +(10–20)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (20–30)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (50–70)%
จำนวน Raised Zombie สูงสุด +1
จำนวน Skeleton สูงสุด +1
จำนวน Spectre สูงสุด +1
สำรองพลังชีวิต 30%
ไม่สามารถใช้ได้กับ Chaos Inoculation

Midnight Bargain
Eclipse Solaris Crystal Wand
ต้องการ เลเวล: 45
เสริมความเสียหาย ไฟ (30–45) ถึง (60–80)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–10)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(27–33)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 20%
ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆจะตาบอด
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
เพิ่มโอกาสคริติคอลขึ้น (120–140)% ต่อศัตรูที่ตาบอด

Use Blinding Light Upgrade Corona Solaris
Eclipse Solaris
Corona Solaris Crystal Wand
ต้องการ เลเวล: 63
ใช้งาน Blinding Aura เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เสริมความเสียหาย ไฟ (30–45) ถึง (60–80)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–10)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(27–33)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 20%
ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆจะตาบอด
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
เพิ่มโอกาสคริติคอลขึ้น (120–140)% ต่อศัตรูที่ตาบอด
ม็อดที่ส่งผลเพิ่มและลด รัศมีแสง จะส่งผลต่อ ความแม่นยำ ด้วย
เสริมความเสียหาย ไฟ (145–157) ถึง (196–210) ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี่ ถ้าศัตรูตาบอด

「Fated」Limited Drop
Eclipse Solaris Use Blinding Light Upgrade

Corona Solaris
Obliteration Demon's Horn
ต้องการ เลเวล: 56
เสริมความเสียหาย กายภาพ (25–50) ถึง (85–125)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (26–32)%
นำ (13–15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส
ศัตรูที่คุณสังหาร มีโอกาส 20% ที่จะระเบิดสร้างความเสียหาย หนึ่งในสี่ ของพลังชีวิตสูงสุดของมันเป็นความเสียหาย เคออส

Obliteration
Moonsorrow Imbued Wand
ต้องการ เลเวล: 59
ค่า Intelligence +10
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (250–275)%
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (20–30)%
โอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 20

Moonsorrow
Apep's Rage Opal Wand
ต้องการ เลเวล: 62
เสริมความเสียหาย เคออส (90–130) ถึง (140–190) ให้กับเวทย์
เพิ่มความเร็วในการร่าย (25–30)%
ต้านทาน เคออส +(5–10)%
สกิลใช้มานาสุทธิ +40
พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น 20%
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)

Apep's Rage
Piscator's Vigil Tornado Wand
ต้องการ เลเวล: 65
ไม่มีความเสียหาย กายภาพ
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–18)%
ค่า ความแม่นยำ +(340–400)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (20–30)%
เพิ่มความเสียหายทางธาตุ (100–115)% เมื่อโจมตีด้วยอาวุธนี้
ความเสียหายจากอาวุธ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 5%

Piscator's Vigil
Tulfall Tornado Wand
ต้องการ เลเวล: 65
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
มีโอกาส 50% ในการได้รับพาวเวอร์ชาร์จเมื่อสังหารศัตรูที่ถูกแช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 15 ถึง 25 ต่อ Power Charge หนึ่งลูก ให้กับเวทย์
ลดค่า Power Charges ทั้งหมด เมื่อถึงค่า Power Charges สูงสุด
ได้รับเฟรนซี่ชาร์จเมื่อพาวเวอร์ชาร์จมีจำนวนถึงขีดสูงสุด
ความเสียหายจากความหนาวเย็นเพิ่มขึ้น (10–15)% ต่อหนึ่งเฟรนซี่ชาร์จ

「Breach」League Specific
Tulborn Use Blessing of Tul Upgrade

Tulfall
Shimmeron Tornado Wand
ต้องการ เลเวล: 65
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30–40)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (26–35) ถึง (95–105) ให้กับเวทย์
ตัวคูณคริติคอล +(6–10)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
โอกาสติดคริติคอล +0.3% ต่อ Power Charge
โอกาสบล็อคเวท +2% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 3 ถึง 9 ต่อจำนวน Power Charge ให้กับเวทย์
คุณได้รับความเสียหายไฟฟ้าต่อเนื่อง 200 ต่อวินาที ถ้าสกิลของคุณติดคริติคอลเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「The Elder」Limited Drop
Shimmeron
Void Battery Prophecy Wand
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า มานาสูงสุด +(40–50)
ลดความเสียหาย เวทย์ 80%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–20)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (50–65)%
จำนวน Power Charges สูงสุด +1
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 25% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก

「Itemlevel 77」Limited Drop
Void Battery