Atziri's Disfavour

Atziri's Disfavour
Vaal Axe
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 104-174
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 75, 158 Strength, 76 Dexterity
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +2
เสริมความเสียหาย กายภาพ (205–220) ถึง (250–270)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (12–16)%
ระยะอาวุธ +2
(ส่งผลต่อการฟาดประชิดรวมถึงการโจมตีธรรมดาด้วย แต่ไม่มีผลกับพื้นที่ส่งผล)
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้เกิด Bleeding เมื่อโจมตีโดน
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
"ข้าไม่เชื่อในการอำพรางความผิดหวังของข้า"
- Atziri, Queen of the Vaal
「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop Atziri's Disfavour
Drop Model ViewerHeld Model Viewer
Release Version1.1.0
BaseTypeVaal Axe
ไพ่พยากรณ์The Last One Standing
The Devastator

มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ

GroupLocalMaimOnHit
Domainsไอเทม (1)
GenerationTypeUnique (3)
Req. level1
Stats
 • local_maim_on_hit_% Min: 25 Max: 25 ในพื้นที่
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +2

  GroupIncreaseSpecificSocketedGemLevel
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level94 (Effective: 75)
  Stats
 • local_socketed_support_gem_level_+ Min: 2 Max: 2 ในพื้นที่
 • Tagsเลเวลเจม

  เสริมความเสียหาย กายภาพ (205–220) ถึง (250–270)

  GroupPhysicalDamage
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local_minimum_added_physical_damage Min: 205 Max: 220 ในพื้นที่
 • local_maximum_added_physical_damage Min: 250 Max: 270 ในพื้นที่
 • Tagsโจมตีกายภาพ

  เพิ่มความเร็วในการโจมตี (12–16)%

  GroupIncreasedAttackSpeed
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local_attack_speed_+% Min: 12 Max: 16 ในพื้นที่
 • Tagsโจมตีspeed

  ระยะอาวุธ +2

  GroupMeleeWeaponAndUnarmedRange
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local_weapon_range_+ Min: 2 Max: 2 ในพื้นที่
 • Tagsโจมตี

  มีโอกาส 25% ที่จะทำให้เกิด Bleeding เมื่อโจมตีโดน

  GroupCausesBleeding
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local_chance_to_bleed_on_hit_25% Min: 1 Max: 1 ในพื้นที่
 • Tagsโจมตีbleed