Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Balefire
Opal Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 49-73
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 60, 95 Strength, 131 Intelligence
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 40%
ได้รับสกิล Scorching Ray เลเวล 25
เพิ่มความเร็วในการร่าย (12–20)%
ฟื้นฟู พลังชีวิต (1–3)% เมื่อสังหาร
ฟื้นฟู มานา (1–3)% เมื่อสังหาร
เพิ่มระยะลำแสงของ Scorching Ray ขึ้น 10%
หลังจากที่ไฟไหม้กวาดลงมาจากฟากฟ้าและกลืนกินเมือง
 ทุกสิ่งที่อ้อยอิ่งเช่นถ้าถูกขังอยู่ในเวลา
 เป็นความทรงจำของเขาที่หายไปกระซิบจากการกระทำยกเลิก
Balefire
Drop Model ViewerHeld Model Viewer
Release Version3.1.0
BaseTypeOpal Sceptre
SkillScorching Ray
ไพ่พยากรณ์Forbidden Power

เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 40%

GroupElementalDamagePercent
Domainsไอเทม (1)
GenerationTypeUnique (3)
Req. level1
Stats
 • elemental_damage_+% Min: 40 Max: 40 Global
 • Tagselementaljewellery_elemental

  ได้รับสกิล Scorching Ray เลเวล 25

  GroupGrantedSkill
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Granted Skill2Scorching Ray
  ปล่อยลำแสงไฟแผดเผาศัตรูให้มอดไหม้ ยิ่งศัตรูอยู่ในถ้ำแสนนานเท่าไหร่จะยิ่งโดนเผารุนแรงขึ้นเท่านั้น เพิ่มความเสียหายขึ้นส่วนหนึ่งตามจำนวนสเตจที่มี และเมื่อสเตจเต็มจะทำให้ศัตรูติดสถานะ Fire Exposure แม้ว่าศัตรูจะออกจากลำแสงแล้วก็จะยังโดนเผาต่อในระยะเวลาหนึ่ง ม็อดเพิ่มความเร็วในการร่ายมีผลต่อการหันลำแสงด้วย
  DivineFireBeamUnique (เลเวล 25)
  สร้างความเสียหาย ไฟ เริ่มต้น 738.9 ต่อวินาที
  ระยะเวลาเกาะสูงสุด 1.5 วินาที
  เพิ่มรอบระยะของ Debuff เป็น 60% ของความเสียหาย
  Debuff การเผาไหม้สามารถมีค่าได้สูงสุดเป็น 8 ต่อรอบระยะ
  ต้านทาน ไฟ -25%
  Stats
 • local_display_grants_skill_scorching_ray_level Min: 25 Max: 25 ในพื้นที่
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย (12–20)%

  GroupIncreasedCastSpeed
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • base_cast_speed_+% Min: 12 Max: 20 Global
 • Tagscasterspeed

  ฟื้นฟู พลังชีวิต (1–3)% เมื่อสังหาร

  GroupMaximumLifeOnKillPercent
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • recover_%_maximum_life_on_kill Min: 1 Max: 3 Global
 • Tagsพลังชีวิต

  ฟื้นฟู มานา (1–3)% เมื่อสังหาร

  GroupMaximumManaOnKillPercent
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • recover_%_maximum_mana_on_kill Min: 1 Max: 3 Global
 • Tagsมานา

  เพิ่มระยะลำแสงของ Scorching Ray ขึ้น 10%

  GroupFireBeamLength
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • fire_beam_length_+% Min: 10 Max: 10 Global
 • Tagsไฟ