Conqueror's Potency

Conqueror's Potency
Cobalt Jewel
จิวเวล
จำกัดถึง: 1
ต้องการ เลเวล 20
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%
เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ 8%
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 4%
สิ่งที่เจ้าหามาได้นั้นสำคัญมากพอกับสิ่งที่เจ้าเสียไป
Conqueror's Potency
Drop Model Viewer
Release Version2.0.0
BaseTypeCobalt Jewel

เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%

GroupAuraEffect
Domainsจิวเวล (10)
GenerationTypeUnique (3)
Req. level1
Stats
 • non_curse_aura_effect_+% Min: 3 Max: 3 Global
 • GroupLocalItemLimit
  Domainsจิวเวล (10)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • dummy_stat_display_nothing Min: 1 Max: 1 Global
 • เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ 8%

  GroupFlaskEffect
  Domainsจิวเวล (10)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • flask_effect_+% Min: 8 Max: 8 Global
 • เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 4%

  GroupCurseEffectiveness
  Domainsจิวเวล (10)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • curse_effect_+% Min: 4 Max: 4 Global