Hegemony's Era

Hegemony's Era
Judgement Staff
Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 73-136
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 68, 113 Strength, 113 Intelligence
มีโอกาสบล็อคเวท +20% ขณะถือไม้เท้า
เสริมความเสียหาย กายภาพ (135–145) ถึง (160–175)
โอกาสบล็อค การโจมตี +6% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (12–16)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (10–20)%
จำนวน Power Charges สูงสุด +1
โอกาส 10% ที่จะได้รับ Power Charge ถ้า Knockback ศัตรูด้วยความเสียหายระยะประชิด
สิทธิ์ในการปกครองเรียกร้องความรุนแรงทางจิตใจ
แขนที่แข็งแรง
และความรู้สึกหวงแหนความยุติธรรม
Hegemony's Era
Drop Model ViewerHeld Model Viewer
Release Version1.2.0
BaseTypeJudgement Staff

มีโอกาสบล็อคเวท +20% ขณะถือไม้เท้า

GroupStaffSpellBlockPercent
Domainsไอเทม (1)
GenerationTypeUnique (3)
Req. level1
Stats
 • spell_block_with_staff_% Min: 20 Max: 20 Global
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ (135–145) ถึง (160–175)

  GroupPhysicalDamage
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local_minimum_added_physical_damage Min: 135 Max: 145 ในพื้นที่
 • local_maximum_added_physical_damage Min: 160 Max: 175 ในพื้นที่
 • Tagsโจมตีกายภาพ

  โอกาสบล็อค การโจมตี +6% ขณะถือ ไม้พลอง

  GroupStaffBlockPercent
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • staff_block_% Min: 6 Max: 6 Global
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (12–16)%

  GroupIncreasedAttackSpeed
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local_attack_speed_+% Min: 12 Max: 16 ในพื้นที่
 • Tagsโจมตีspeed

  เพิ่มโอกาสคลิติคอล (10–20)%

  GroupCriticalStrikeChanceIncrease
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local_critical_strike_chance_+% Min: 10 Max: 20 ในพื้นที่
 • Tagsโจมตีcritical

  จำนวน Power Charges สูงสุด +1

  GroupIncreasedMaximumPowerCharges
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • max_power_charges Min: 1 Max: 1 Global
 • Tagscritical

  โอกาส 10% ที่จะได้รับ Power Charge ถ้า Knockback ศัตรูด้วยความเสียหายระยะประชิด

  GroupPowerChargeOnKnockback
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • unique_add_power_charge_on_melee_knockback_% Min: 10 Max: 10 Global
 • Tagscritical