Kiara's Determination

Kiara's Determination
Silver Flask
ขวดยาช่วยเหลือ
คงอยู่ 5 วินาที
ใช้ 40 จาก 60 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 60 ชาร์จ
Onslaught (จู่โจม)
ต้องการ เลเวล 22
ต้านทานการถูกแช่แข็งเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างการถูกแช่เย็นเมื่อใช้งาน
60% ลดระยะเวลาลง
0% ลดเอฟเฟค
ต้านทานคำสาปเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างคำสาปทั้งหมดเมื่อใช้งาน
ไม่มีผลของ Stun เมื่อใช้งานขวดยา
ท่องเที่ยวลงไปในป่าลึกจากคำบอกของแม่มด
ดังเบียร์ซึ่งมีหลากหลายชนิด
เป็นความกล้าหาญของของเหลว
Kiara's Determination
Drop Model Viewer
Release Version2.3.0
BaseTypeSilver Flask
ไพ่พยากรณ์The Witch

GroupFlaskLevelRequirement
DomainsFlask (2)
GenerationTypeUnique (3)
Req. level28 (Effective: 22)

ต้านทานการถูกแช่แข็งเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างการถูกแช่เย็นเมื่อใช้งาน

GroupFlaskDispellChill
DomainsFlask (2)
GenerationTypeUnique (3)
Req. level1
Stats
 • local_flask_chill_and_freeze_immunity_while_healing Min: 1 Max: 1 ในพื้นที่
 • 60% ลดระยะเวลาลง
  0% ลดเอฟเฟค

  GroupFlaskRecoverySpeed
  DomainsFlask (2)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local_flask_duration_+% Min: -60 Max: -60 ในพื้นที่
 • local_flask_effect_+% Min: 0 Max: 0 ในพื้นที่
 • ต้านทานคำสาปเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างคำสาปทั้งหมดเมื่อใช้งาน

  GroupFlaskCurseImmunity
  DomainsFlask (2)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local_flask_curse_immunity_while_healing Min: 1 Max: 1 ในพื้นที่
 • ไม่มีผลของ Stun เมื่อใช้งานขวดยา

  GroupFlaskStunImmunity
  DomainsFlask (2)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local_flask_cannot_be_stunned_during_flask_effect Min: 1 Max: 1 ในพื้นที่