The Grey Spire

The Grey Spire
Judgement Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 73-136
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 68, 113 Strength, 113 Intelligence
มีโอกาสบล็อคเวท +20% ขณะถือไม้เท้า
ไม่มีรูใส่เจม
เพิ่มความเสียหาย ทุกอย่าง (250–300)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–30)%
ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +(1–4)%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
มันไม่เคยมีหรอกเวลาง่ายๆ
มีเพียงแรงจูงใจง่ายๆ เท่านั้น
The Grey Spire
Drop Model ViewerHeld Model Viewer
Release Version3.4.0
BaseTypeJudgement Staff

มีโอกาสบล็อคเวท +20% ขณะถือไม้เท้า

GroupStaffSpellBlockPercent
Domainsไอเทม (1)
GenerationTypeUnique (3)
Req. level1
Stats
 • spell_block_with_staff_% Min: 20 Max: 20 Global
 • ไม่มีรูใส่เจม

  GroupForceSpecificSockets
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local_has_no_sockets Min: 1 Max: 1 ในพื้นที่
 • เพิ่มความเสียหาย ทุกอย่าง (250–300)%

  GroupAllDamage
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • on_weapon_global_damage_+% Min: 250 Max: 300 Global
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–30)%

  GroupIncreasedAttackSpeed
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local_attack_speed_+% Min: 20 Max: 30 ในพื้นที่
 • Tagsโจมตีspeed

  ต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +(1–4)%

  GroupMaximumResistances
  Domainsไอเทม (1)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • additional_maximum_all_resistances_% Min: 1 Max: 4 Global