Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Wildfire
Crimson Jewel
จิวเวล
ความกว้าง: ระดับกลาง (1200)
จำกัดถึง: 1
ต้องการ เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (10–15)%
ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Molten Strike ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: เพิ่มพื้นที่ส่งผล ของ Molten Strike 25%
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ข่าวชัยชนะแห่ง Kaom กระจายไปอย่างเร็วทางใต้
เป็นทีของเหล่าผู้สนับสนุน
ส่วนที่เหลือหนีหัวซุกหัวซุนกันไป
Wildfire
Drop Model Viewer
Release Version2.6.0
BaseTypeCrimson Jewel
SkillMolten Strike

เพิ่มความเสียหาย ไฟ (10–15)%

GroupFireDamagePercentage
Domainsจิวเวล (10)
GenerationTypeUnique (3)
Req. level1
Stats
 • fire_damage_+% Min: 10 Max: 15 Global
 • Tagsไฟjewellery_elemental

  ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Molten Strike ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
  ถ้ามี Strength ในรัศมีครบ 40 หน่วย: เพิ่มพื้นที่ส่งผล ของ Molten Strike 25%
  local_jewel_effect_base_radius [1200]

  GroupPassiveJewelGrantsRadius
  Domainsจิวเวล (10)
  GenerationTypeUnique (3)
  Req. level1
  Stats
 • local_unique_jewel_molten_strike_number_of_additional_projectiles_with_50_str_in_radius Min: 2 Max: 2 ในพื้นที่
 • local_unique_jewel_molten_strike_skill_area_of_effect_+%_with_50_str_in_radius Min: 25 Max: 25 ในพื้นที่
 • local_jewel_effect_base_radius Min: 1200 Max: 1200 ในพื้นที่