ระดับความหายาก หน้าต่างช่วยเหลือ

ระดับความหายาก หน้าต่างช่วยเหลือ

ระดับความหายาก

ไอเทม, มอนสเตอร์, กล่องนิรภัย หรือกระทั่งแผนที่ในภายหลัง ทั้งหมดนี้มีระดับความหายากของมันเอง และระดับเหล่านั้นแสดงถึงคุณสมบัติของสิ่งนั้นได้เป็นอย่างดี อย่างเช่นระดับ 'เมจิก' นั้นย่อมมีคุณสมบัติเหนือกว่าระดับ 'ธรรมดา' หรืออย่างระดับ 'แรร์' ก็จะมีคุณสมบัติเหนือกว่า 'เมจิก' ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นจาก ตัวปรับแต่งแบบสุ่ม หรือที่เรียกว่า 'ม็อด' นั่นเอง

สีของชื่อไอเทมจะกำหนดว่าเป็นไอเทมระดับ ธรรมดา (Normal), เมจิก (Magic), แรร์ (Rare), ยูนิค (Unique)

ระดับความหายาก เป็นตัวกำหนดว่าอะไรบางอย่างมี ม็อด ได้กี่อย่าง โดยระดับ เมจิก จะมี ม็อด เพียง 1 หรือ 2 อย่างเท่านั้น ในขณะที่ระดับ แรร์ ส่วนใหญ่จะมีได้สูงสุดถึง 6 อย่าง

แต่ละระดับความหายาก จะมีคุณสมบัติที่ต่างกัน

ไอเทมยูนิค:

ถ้าโชคดี คุณจะได้พบกับอะไรบางอย่างที่มีความหายากระดับ 'ยูนิค' โดย ไอเทมยูนิค จะมีม็อดที่ตายตัวเสมอ แต่ม็อดเหล่านั้นอาจต่างออกไปจากม็อดที่พบได้ตาม ไอเทมเมจิกหรือแรร์ ยกตัวอย่างเช่น ไม้พลองยูนิค ท่อนนี้จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของ กระสุน ของคุณ:

ไอเทมยูนิค หลายชิ้นอาจมีจุดด้อย มีบางความสามารถ หรือมีข้อจำกัดโดยที่ไม่มีม็อดที่จำเป็น อย่างเช่น ค่าต้านทาน, ธาตุ หรือ พลังชีวิต ดังนั้นการใช้ไอเทมยูนิคหลายชิ้นอาจไม่ได้ให้ประโยชน์กับคุณเสมอไป! ไอเทมยูนิคแต่ละชิ้นจะมี ภาพ, ชื่อ, ข้อความอรรถรส เฉพาะตัว

ไอเทมยูนิค บางชิ้นนั้นอาจให้การช่วยเหลือบางอย่างแลกกับการขาดค่าบางอย่างไป หรือใช้การได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อทำตามเงื่อนไขบางอย่างโดยสมบูรณ์

เวลาที่คนพูดถึง 'ยูนิค' พวกเขามักพูดถึง ไอเทมยูนิค อยู่เสมอ แต่สิ่งต่างๆ ที่มีระดับยูนิคนั้นก็มีทั้ง กล่องนิรภัย, แผนที่, มอนสเตอร์ ที่พบเจอได้ทั่วทั้ง Path of Exile ซึ่งการอัพเดทเนื้อหาใหญ่นั้นมักจะเพิ่ม ยูนิคใหม่ๆ เข้ามาเสมอ

Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.