ระดับความหายาก หน้าต่างช่วยเหลือ

ระดับความหายาก หน้าต่างช่วยเหลือ

ระดับความหายาก

ไอเท็ม มอนสเตอร์ กล่องสมบัติ หรือแผนที่ ทั้งหมดนี้จะมีระดับความหายาก และระดับนั้นแสดงได้ถึงคุณสมบัติของไอเท็มนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น ระดับ 'magic' ย่อมมีคุณสมบัติเหนือกว่าระดับ 'normal' หรืออย่างระดับ 'rare' ก็จะมีคุณสมบัติเหนือกว่า 'magic' และยังมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปอีกที่เรียกว่า 'mods'

ระดับความหายาก Normal, Magic, Rare หรือ Unique จะบ่งบอกที่สีของชื่อไอเท็ม

ระดับความหายาก จะบ่งบอกถึง mods ที่ไอเท็มสามารถมีได้ อย่างเช่นในระดับ Magic ก็จะมี mods แค่หนึ่งหรือสองเท่านั้น ในขณะที่แบบ Rare จะมีได้สูงสุดถึง หก

แต่ละระดับความหายาก จะมีความสามารถที่ต่างกัน

ไอเท็มระดับ Unique :

ถ้าโชคดี คุณจะได้พบกับไอเท็มระดับ 'unique' ซึ่งจะมี mods ที่ตายตัว ไม่ได้สุ่มขึ้นมาแบบระดับ magic หรือ rare เช่น Staff ระดับ Unique บางอัน จะเปลี่ยนการโจมตีแบบ Projectile ไปโดยสิ้นเชิง :

ไอเท็มระดับ Unique ก็มีจุดด้อยบ้าง บางความสามารถ หรือข้อจำกัด อาจไม่ได้ให้ประโยชน์กับคุณ ผสานการใช้ไอเท็มให้ดี เพราะไอเท็มระดับ Unique มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว

ไอเท็มระดับ Unique อาจมีข้อจำกัดในการใช้มากกว่าหน่อย

ผู้เล่นมักเรียกไอเท็มระดับ unique ว่า 'unique' ซึ่งรวมไปถึงกล่องสมบัติ แผนที่ และมอนสเตอร์ด้วย การอัพเดทของ Path of Exile จะเพิ่มจำนวนเหล่า unique เข้าไปด้วยเสมอ