ไอเทมภารกิจ ไอเทม /257 ⍟
Iconชื่อ
Shaper's Orb (Tier 1)
Shaper's Orb (Tier 2)
Shaper's Orb (Tier 3)
Shaper's Orb (Tier 4)
Shaper's Orb (Tier 5)
Shaper's Orb (Tier 6)
Shaper's Orb (Tier 7)
Shaper's Orb (Tier 8)
Shaper's Orb (Tier 8)
Shaper's Orb (Tier 9)
Shaper's Orb (Tier 9)
Shaper's Orb (Tier 9)
Shaper's Orb (Tier 10)
Shaper's Orb (Tier 10)
Shaper's Orb (Tier 10)
Elder's Orb
The Shaper's Key
Memory Fragment I
Memory Fragment II
Memory Fragment III
Memory Fragment IV
Memory Fragment V
Memory Fragment VI
Memory Fragment VII
Memory Fragment VIII
Memory Fragment IX
Memory Fragment X
Memory Fragment XI
Memory Fragment XII
Memory Fragment XIII
Memory Fragment XIV
Memory Fragment XV
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสำนึก
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสำนึก
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์ดัดสันดาน
คัมภีร์ดัดสันดาน
คัมภีร์ดัดสันดาน
คัมภีร์ดัดสันดาน
คัมภีร์เสื่อมถอย
คัมภีร์บังเกิดสกิลสมุดแผนที่
คัมภีร์บังเกิดสกิล คลิก​ขวา​เพื่อ​รับ​แต้ม​พาสซีฟ​สมุดแผนที่ 1 แต้ม​และ​แต้ม​รับ​คืน​พาส​ซีฟ​สมุดแผนที่ 2 แต้ม
คัมภีร์บังเกิดสกิลสมุดแผนที่
คัมภีร์บังเกิดสกิล คลิก​ขวา​เพื่อ​รับ​แต้ม​พาสซีฟ​สมุดแผนที่ 1 แต้ม​และ​แต้ม​รับ​คืน​พาส​ซีฟ​สมุดแผนที่ 2 แต้ม
คัมภีร์บังเกิดสกิลสมุดแผนที่
คัมภีร์บังเกิดสกิล คลิก​ขวา​เพื่อ​รับ​แต้ม​พาสซีฟ​สมุดแผนที่ 1 แต้ม​และ​แต้ม​รับ​คืน​พาส​ซีฟ​สมุดแผนที่ 2 แต้ม
คัมภีร์บังเกิดสกิลสมุดแผนที่
คัมภีร์บังเกิดสกิล คลิก​ขวา​เพื่อ​รับ​แต้ม​พาสซีฟ​สมุดแผนที่ 1 แต้ม​และ​แต้ม​รับ​คืน​พาส​ซีฟ​สมุดแผนที่ 2 แต้ม
คัมภีร์บังเกิดสกิลสมุดแผนที่
คัมภีร์บังเกิดสกิล คลิก​ขวา​เพื่อ​รับ​แต้ม​พาสซีฟ​สมุดแผนที่ 1 แต้ม​และ​แต้ม​รับ​คืน​พาส​ซีฟ​สมุดแผนที่ 2 แต้ม
คัมภีร์บังเกิดสกิลสมุดแผนที่
คัมภีร์บังเกิดสกิล คลิก​ขวา​เพื่อ​รับ​แต้ม​พาสซีฟ​สมุดแผนที่ 1 แต้ม​และ​แต้ม​รับ​คืน​พาส​ซีฟ​สมุดแผนที่ 2 แต้ม
รูปสลักเปลือกหอย
รูปสลักแอมโมไนต์
รูปสลักโรเซอัส
หีบยารักษา
ออลเฟลม
สร้อยคอของอลิร่า
สร้อยคอของเครทิน
สร้อยคอของโอ๊ค
ส่วนยอด
ลิ่มของมาลิกาโร
อัญมณีแห่งความมุ่งร้าย
หัตถ์ทองคำ
ซัลไฟต์มนต์มณี
สร้อยข้อมือของโทลแมน
ม้วนแถบผ้า
กุญแจหอคอย
กุญแจท่อน้ำทิ้ง
ผงฝุ่นโลกันตร์
รูปปั้นเฮคเตอร์ ทิทูเชียส
รูปปั้นไกอัส เซนทารี
รูปปั้นมาร์เซอัส ไลออนอาย
หน้ากระดาษทองคำ
หน้ากระดาษทองคำ
หน้ากระดาษทองคำ
หน้ากระดาษทองคำ
คนโทวิญญาณ
พลัมของชิตัส
ตรามนต์มณี
ผืนธงของเดสเชรท
ดวงตาแห่งโทสะ
ดวงตาแห่งปรารถนา
ปอดของมาลาไค
หัวใจของมาลาไค
เครื่องในของมาลาไค
คัมภีร์บังเกิดสกิล
เครื่องวัดไอร้าย
ดวงตาเปี่ยมศรัทธา
สัญลักษณ์พิสุทธิ์
ฟันของทูโคฮาม่า
เส้นผมของฮิเนโครา
กรามของวาลาโค
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสกิล
ดวงตาแห่งการครองชัย
ต้นฉบับบทประพันธ์ของเบสเทล
ธงดำ
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสำนึก
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสกิล
แผนที่ของมาลิกาโร
ด่านเลเวล: 52
กุญแจออบซิเดียน
ดวงดาวของคิชาร่า
จี้เงิน
สร้อยคอของกรูสท์
พิษสีดำ
หิ่งห้อย
หิ่งห้อย
หิ่งห้อย
หิ่งห้อย
หิ่งห้อย
หิ่งห้อย
หิ่งห้อย
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสกิล
ลูกแก้วตะวัน
ลูกแก้วจันทรา
กางเขนแห่งนิรันดร์
ปีกแห่งวาสตีรี
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสกิล
ขนนกเซ็คเคมา
ดาบวายุ
ดินปืนทาร์ทาน
กรดบาซิลิสก์
ปฏิทินแห่งชะตา
วายุในขวดแก้ว
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสำนึก
คัมภีร์บังเกิดสกิล
น้ำยาปลุกเสน่ห์
หยาดน้ำตา
ไม้พลองพิสุทธิ์
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คัมภีร์บังเกิดสำนึก
คัมภีร์บังเกิดสกิล
กุญแจพระคลัง
เบ้าหลอมโลหิต
สามารถใส่ใน ช่องฝังวาล์ ในหน้าต่างช่องเก็บของของคุณ
เตาหลอมฝัน
นำไอเทมชิ้นนี้ไปให้กับผู้สุดท้ายที่สิ้นชีพ
หม้อเครื่องใน
นำไอเทมชิ้นนี้ไปให้กับผู้สุดท้ายที่สิ้นชีพ
เครื่องควบคุมหุ่นอารักษ์
อุปกรณ์​ที่​ทำให้​คุณ​ควบคุม​หุ่นอารักษ์​ได้ คลิก​ขวา​เพื่อ​ติดตั้ง
Master Key
สัญญาจ้าง: ลองงาน
วาร์ป: บังเกอร์
ผู้จ้างวาน: บาซีร่า
เป้าหมายการโจรกรรม: โกศแห่งฟารุด
ด่านเลเวล: 45
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 1)
ต้องมี คาร์สท์ จอมสะเดาะ
สัญญาจ้าง: กุญแจผีที่ถูกขโมย
วาร์ป: ดงโจร
ผู้จ้างวาน: คาร์สท์
เป้าหมายการโจรกรรม: ลิ่มสะเดาะกุญแจของคาร์สท์
ด่านเลเวล: 48
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 1)
ต้องมี คาร์สท์ จอมสะเดาะ
สัญญาจ้าง: การแก้แค้นของคาร์สท์
วาร์ป: แมนชั่น
ผู้จ้างวาน: คาร์สท์
เป้าหมายการโจรกรรม: "จุมพิตสู่ราตรี"
ด่านเลเวล: 55
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 1)
ต้องมี คาร์สท์ จอมสะเดาะ
สัญญาจ้าง: เครดิตแด่ผู้ควรได้รับ
วาร์ป: ดงโจร
ผู้จ้างวาน: คาร์สท์
เป้าหมายการโจรกรรม: ลิ่มสะเดาะกุญแจอาบยาพิษ
ด่านเลเวล: 68
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 2)
ต้องมี คาร์สท์ จอมสะเดาะ
สัญญาจ้าง: ค้นหาโอปอล
ผู้จ้างวาน: ทิพส์
เป้าหมายการโจรกรรม: บันทึกสำมะโนครัวประชากร
ด่านเลเวล: 48
ต้องมี เอากำลังเข้าแลก (ระดับ 1)
ต้องมี ทิพส์ มนุษย์ยักษ์
สัญญาจ้าง: เครื่องเพชรของโอปอล
วาร์ป: โกดัง
ผู้จ้างวาน: ทิพส์
เป้าหมายการโจรกรรม: หาทรัพย์ให้โอปอลมีกินไปตลอดชีวิต
ด่านเลเวล: 55
ต้องมี เอากำลังเข้าแลก (ระดับ 2)
ต้องมี ทิพส์ มนุษย์ยักษ์
สัญญาจ้าง: ที่หลบซ่อนของอีน๊อก
วาร์ป: บังเกอร์
ผู้จ้างวาน: ฮัค
เป้าหมายการโจรกรรม: เอกสารบุคลากรการ์ดดำ
ด่านเลเวล: 55
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 1)
ต้องมี ฮัค ทหารหาญ
สัญญาจ้าง: ซากศพของอีน๊อก
วาร์ป: อุโมงค์
ผู้จ้างวาน: ฮัค
เป้าหมายการโจรกรรม: ตามหาซากศพของอีน๊อก
ด่านเลเวล: 68
ต้องมี เอากำลังเข้าแลก (ระดับ 1)
ต้องมี ฮัค ทหารหาญ
สัญญาจ้าง: รายการของ
ผู้จ้างวาน: วินเดอร์รี
เป้าหมายการโจรกรรม: อุปกรณ์เล่นแร่แปรธาตุ
ด่านเลเวล: 60
ต้องมี รื้อถอน (ระดับ 2)
ต้องมี วินเดอร์รี จอมทำลาย
สัญญาจ้าง: ระเบิดวินเดอร์รี
ผู้จ้างวาน: วินเดอร์รี
เป้าหมายการโจรกรรม: น้ำมันดิบฟูมาโรล
ด่านเลเวล: 78
ต้องมี รื้อถอน (ระดับ 3)
ต้องมี วินเดอร์รี จอมทำลาย
สัญญาจ้าง: บทละครไร้นาม
ผู้จ้างวาน: เจียนนา
เป้าหมายการโจรกรรม: "บทละครไร้นาม"
ด่านเลเวล: 68
ต้องมี กลฉ้อฉล (ระดับ 2)
ต้องมี เจียนนา เจ้าแห่งการปลอมตัว
สัญญาจ้าง: เครื่องแต่งกายอันเลิศล้ำ
วาร์ป: แมนชั่น
ผู้จ้างวาน: เจียนนา
เป้าหมายการโจรกรรม: เครื่องแบบเทมพลาร์
ด่านเลเวล: 80
ต้องมี กลฉ้อฉล (ระดับ 3)
ต้องมี เจียนนา เจ้าแห่งการปลอมตัว
สัญญาจ้าง: ชุดแต่งงาน
วาร์ป: โกดัง
ผู้จ้างวาน: ทูลีนา
เป้าหมายการโจรกรรม: ชุดแต่งงานของเมอร์เวล
ด่านเลเวล: 55
ต้องมี ความคล่องตัว (ระดับ 1)
ต้องมี ทูลีนา ตีนแมว
สัญญาจ้าง: การยกเลิกงานหมั้น
วาร์ป: บังเกอร์
ผู้จ้างวาน: ทูลีนา
เป้าหมายการโจรกรรม: คืนแหวนหมั้นของทูลีนา
ด่านเลเวล: 68
ต้องมี การรับรู้ (ระดับ 2)
สัญญาจ้าง: เครื่องมือหาเหตุผล
วาร์ป: บังเกอร์
ผู้จ้างวาน: ไนลส์
เป้าหมายการโจรกรรม: เครื่องสกัดความคิด
ด่านเลเวล: 68
ต้องมี โต้มนต์มณี (ระดับ 1)
ต้องมี ไนลส์ จอมสอบสวน
สัญญาจ้าง: ตัวอย่างที่ไร้ประโยชน์
ผู้จ้างวาน: ไนลส์
เป้าหมายการโจรกรรม: นิ้วของวิริดิ
ด่านเลเวล: 75
ต้องมี โต้มนต์มณี (ระดับ 3)
ต้องมี ไนลส์ จอมสอบสวน
สัญญาจ้าง: คัมภีร์แห่งยามันรา
ผู้จ้างวาน: เนเนต
เป้าหมายการโจรกรรม: คัมภีร์แห่งยามันรา
ด่านเลเวล: 68
ต้องมี โต้มนต์มณี (ระดับ 1)
ต้องมี เนเนต ผู้ดูลาดเลา
สัญญาจ้าง: ต้นแบบของไอล่า
ผู้จ้างวาน: ไอล่า
เป้าหมายการโจรกรรม: กองขยะเหนือพรรณนา
ด่านเลเวล: 46
ต้องมี ปลดกับดัก (ระดับ 1)
ต้องมี ไอล่า มือช่าง
สัญญาจ้าง: แบบของไอล่า
ผู้จ้างวาน: ไอล่า
เป้าหมายการโจรกรรม: พิมพ์เขียวแสนฉงน
ด่านเลเวล: 55
ต้องมี ปลดกับดัก (ระดับ 1)
ต้องมี ไอล่า มือช่าง
สัญญาจ้าง: เรื่องของศักดิ์ศรี
วาร์ป: ดงโจร
ผู้จ้างวาน: อาดีย์ยา
เป้าหมายการโจรกรรม: หอกของโซเลอร์ไร
ด่านเลเวล: 60
ต้องมี การรับรู้ (ระดับ 2)
ต้องมี อาดีย์ยา ผู้หาเส้นทาง
สัญญาจ้าง: ป้ายสีปลุกระดม
วาร์ป: ดงโจร
ผู้จ้างวาน: อาดีย์ยา
เป้าหมายการโจรกรรม: บันทึกสงครามของแนชตา
ด่านเลเวล: 75
ต้องมี การรับรู้ (ระดับ 3)
ต้องมี อาดีย์ยา ผู้หาเส้นทาง
สัญญาจ้าง: การแก้แค้นของทาส
วาร์ป: ดงโจร
ผู้จ้างวาน: วาคาโน
เป้าหมายการโจรกรรม: ช่วยชีวิตฮาปีฮาปี
ด่านเลเวล: 60
ต้องมี เอากำลังเข้าแลก (ระดับ 1)
สัญญาจ้าง: ตามรอยเอกสาร
ผู้จ้างวาน: วาคาโน
เป้าหมายการโจรกรรม: บันทึกของพ่อค้าทาส
ด่านเลเวล: 75
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 2)
สัญญาจ้าง: บันทึกพลเรือเอก
วาร์ป: แมนชั่น
ผู้จ้างวาน: ฟาวทัส
เป้าหมายการโจรกรรม: เอกสารของพลเรือเอกดานอร์
ด่านเลเวล: 60
ต้องมี ปลดกับดัก (ระดับ 1)
สัญญาจ้าง: ผลการสืบค้นแก่ฟิเดียม
วาร์ป: แมนชั่น
ผู้จ้างวาน: ฟาวทัส
เป้าหมายการโจรกรรม: วางเอกสารของดานอร์
ด่านเลเวล: 75
ต้องมี ความคล่องตัว (ระดับ 2)
สัญญาจ้าง: ของขวัญจากไฮรี
วาร์ป: แมนชั่น
ผู้จ้างวาน: คูรัย
เป้าหมายการโจรกรรม: "นิราศนิรันดร์ชน"
ด่านเลเวล: 68
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 2)
สัญญาจ้าง: การเจรจาต่อรอง
วาร์ป: แมนชั่น
ผู้จ้างวาน: คูรัย
เป้าหมายการโจรกรรม: เจรจากับผู้ว่าจ้าง
ด่านเลเวล: 75
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 3)
ต้องมี คูรัย ผู้ดูแลทีม
สัญญาจ้าง: การช่วยตัวประกัน
วาร์ป: แมนชั่น
ผู้จ้างวาน: คูรัย
เป้าหมายการโจรกรรม: ช่วยชีวิตฮานะ เจ้าแมว
ด่านเลเวล: 75
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 4)
ต้องมี คูรัย ผู้ดูแลทีม
ลิ่มสะเดาะกุญแจของคาร์สท์
Price Multiplier: 0%
"จุมพิตสู่ราตรี"
Price Multiplier: 0%
ลิ่มสะเดาะกุญแจอาบยาพิษ
Price Multiplier: 0%
บันทึกสำมะโนครัวประชากร
Price Multiplier: 0%
สมบัติของทิพส์
Price Multiplier: 0%
เอกสารบุคลากรการ์ดดำ
Price Multiplier: 0%
ป้ายชื่อของอีน๊อก
Price Multiplier: 0%
อุปกรณ์เล่นแร่แปรธาตุ
Price Multiplier: 0%
น้ำมันดิบฟูมาโรล
Price Multiplier: 0%
"บทละครไร้นาม"
Price Multiplier: 0%
เครื่องแบบเทมพลาร์
Price Multiplier: 0%
ชุดแต่งงานของเมอร์เวล
Price Multiplier: 0%
แหวนหมั้นของทูลีนา
Price Multiplier: 0%
เครื่องสกัดความคิด
Price Multiplier: 0%
นิ้วของวิริดิ
Price Multiplier: 0%
คัมภีร์แห่งยามันรา
Price Multiplier: 0%
ยามันรา นักรบในตำนานา
Price Multiplier: 0%
กองขยะเหนือพรรณนา
Price Multiplier: 0%
พิมพ์เขียวแสนฉงน
Price Multiplier: 0%
จักรกลคงกระพัน
Price Multiplier: 0%
หอกของโซเลอร์ไร
Price Multiplier: 0%
บันทึกสงครามของแนชตา
Price Multiplier: 0%
เผชิญหน้ากับแนชตา
Price Multiplier: 0%
เครื่องรางของฮาปีฮาปี
Price Multiplier: 0%
บันทึกของพ่อค้าทาส
Price Multiplier: 0%
เทวรูปโลหิต
Price Multiplier: 0%
เอกสารของพลเรือเอกดานอร์
Price Multiplier: 0%
เอกสารของพลเรือเอกดานอร์
คำสั่งกองเรือ
Price Multiplier: 0%
พลเรือเอกดานอร์
Price Multiplier: 0%
"นิราศนิรันดร์ชน"
Price Multiplier: 0%
เจรจากับผู้ว่าจ้าง
Price Multiplier: 0%
ช่วยชีวิตฮานะ
Price Multiplier: 0%
คู่แฝดวอกซ์
Price Multiplier: 0%
สัญญาณเรียกของเมเวน
เข็มทิศเนื้อหนัง
ทำให้​คุณ​สามารถ​ตาม​ล่า ผู้กลืนกินโลกา ได้​ด้วย​การ​เพิ่ม​อิทธิพล​ของ​มัน​ให้​กับ​แผนที่​จาก เครื่อง​เปิด​แผนที่ ของ​คุณ
นาฬิกาดาวเปล่งแสง
ทำให้​คุณ​สามารถ​ตาม​ล่า อุปราชอาบเพลิง ได้​ด้วย​การ​เพิ่ม​อิทธิพล​ของ​มัน​ให้​กับ​แผนที่​จาก เครื่องเปิด​แผนที่ ของ​คุณ
คำเชิญของเมเวน: สมุดแผนที่
ด่านเลเวล: 68
การต่อสู้กับบอส: 3
เปิด​วาร์ป​ไป​ยัง สถานหล่อหลอม​ของ​เมเวน ด้วย​การ​ใช้​ไอเทม​ชิ้น​นี้​ใน เครื่อง​เปิด​แผนที่ ของ​คุณ
คำเชิญของเมเวน: สมุดแผนที่
ด่านเลเวล: 68
การต่อสู้กับบอส: 4
เปิด​วาร์ป​ไป​ยัง สถานหล่อหลอม​ของ​เมเวน ด้วย​การ​ใช้​ไอเทม​ชิ้น​นี้​ใน เครื่อง​เปิด​แผนที่ ของ​คุณ
คำเชิญของเมเวน: สมุดแผนที่
ด่านเลเวล: 68
การต่อสู้กับบอส: 5
เปิด​วาร์ป​ไป​ยัง สถานหล่อหลอม​ของ​เมเวน ด้วย​การ​ใช้​ไอเทม​ชิ้น​นี้​ใน เครื่อง​เปิด​แผนที่ ของ​คุณ
คำเชิญของเมเวน: สมุดแผนที่
ด่านเลเวล: 68
การต่อสู้กับบอส: 6
เปิด​วาร์ป​ไป​ยัง สถานหล่อหลอม​ของ​เมเวน ด้วย​การ​ใช้​ไอเทม​ชิ้น​นี้​ใน เครื่อง​เปิด​แผนที่ ของ​คุณ
คำเชิญของเมเวน: Haewark Hamlet
คำเชิญของเมเวน: Haewark Hamlet
คำเชิญของเมเวน: Haewark Hamlet
คำเชิญของเมเวน: Haewark Hamlet
คำเชิญของเมเวน: Tirn's End
คำเชิญของเมเวน: Tirn's End
คำเชิญของเมเวน: Tirn's End
คำเชิญของเมเวน: Tirn's End
คำเชิญของเมเวน: Lex Proxima
คำเชิญของเมเวน: Lex Proxima
คำเชิญของเมเวน: Lex Proxima
คำเชิญของเมเวน: Lex Proxima
คำเชิญของเมเวน: Lex Ejoris
คำเชิญของเมเวน: Lex Ejoris
คำเชิญของเมเวน: Lex Ejoris
คำเชิญของเมเวน: Lex Ejoris
คำเชิญของเมเวน: New Vastir
คำเชิญของเมเวน: New Vastir
คำเชิญของเมเวน: New Vastir
คำเชิญของเมเวน: New Vastir
คำเชิญของเมเวน: Glennach Cairns
คำเชิญของเมเวน: Glennach Cairns
คำเชิญของเมเวน: Glennach Cairns
คำเชิญของเมเวน: Glennach Cairns
คำเชิญของเมเวน: Valdo's Rest
คำเชิญของเมเวน: Valdo's Rest
คำเชิญของเมเวน: Valdo's Rest
คำเชิญของเมเวน: Valdo's Rest
คำเชิญของเมเวน: Lira Arthain
คำเชิญของเมเวน: Lira Arthain
คำเชิญของเมเวน: Lira Arthain
คำเชิญของเมเวน: Lira Arthain
คำเชิญชักดิ้น
ด่านเลเวล: 79
เปิด​วาร์ป​ไป​ยัง ตะกอนน้ำย่อยที่เดือดพล่าน ด้วย​การ​ใช้​ไอเทม​ชิ้น​นี้​ใน เครื่อง​เปิด​แผนที่ ของ​คุณ
คำเชิญแผดเสียง
ด่านเลเวล: 83
เปิด​วาร์ป​ไป​ยัง สูญสิ้นซึ่งสมมาตรสามัคคี ด้วย​การ​ใช้​ไอเทม​ชิ้น​นี้​ใน เครื่อง​เปิด​แผนที่ ของ​คุณ
คำเชิญขั้วจักรวาล
ด่านเลเวล: 79
เปิด​วาร์ป​ไป​ยัง ขั้วของความว่างเปล่า ด้วย​การ​ใช้​ไอเทมชิ้น​​นี้​ใน เครื่อง​เปิด​แผนที่ ของ​คุณ
คำเชิญโชติช่วง
ด่านเลเวล: 83
เปิด​วาร์ป​ไป​ยัง สูญสิ้นซึ่งขันติปัญญา ด้วย​การ​ใช้​ไอเทม​ชิ้น​นี้​ใน เครื่อง​เปิด​แผนที่ ของ​คุณ
คัมภีร์สรรพสาระวินิบาตกรรมกัลปาวสาน
นำ คัมภีร์​ต้อง​ห้าม เล่ม​นี้​ไป​ให้​กับ ดีวีเนีย
Quest Reward

Quest Reward

MarauderWitchScionRangerDuelistShadowTemplar
ชายฝั่งสนธยาฟาดหนักหน่วง (Heavy Strike)
หินเสริม Ruthless
บอลไฟ (Fireball)
หินเสริม Arcane Surge
โยนอาวุธเงา (Spectral Throw)
หินเสริม Prismatic Burst
ศรไฟ (Burning Arrow)
หินเสริม Momentum
ฟาดสองที (Double Strike)
หินเสริม Chance to Bleed
ฟาดอสรพิษ (Viper Strike)
หินเสริม Chance to Poison
ค้อนเยือกแข็ง (Glacial Hammer)
หินเสริม Elemental Proliferation
MarauderWitchScionRangerDuelistShadowTemplar
ศัตรูหน้าด่าน
Act1
ทุบพื้น (Ground Slam)
ฟาดหลอมละลาย (Molten Strike)
โล่บดขยี้ (Shield Crush)
คลื่นเยือกแข็ง (Freezing Pulse)
กระสุนหินหลอม (Rolling Magma)
สายฟ้าแลบ (Lightning Tendrils)
ปลุกซอมบี้ (Raise Zombie)
แพร่โรคร้าย (Blight)
กระสุนจลนศาสตร์ (Kinetic Bolt)
ฟาดหลอมละลาย (Molten Strike)
ศรแยก (Split Arrow)
สายฟ้าแลบ (Lightning Tendrils)
เหล็กกล้าแยกตัว (Splitting Steel)
ศรแยก (Split Arrow)
ศรน้ำแข็ง (Ice Shot)
มีดน้ำแข็ง (Frost Blades)
ศรกระแสไฟ (Galvanic Arrow)
ศรกัดกร่อน (Caustic Arrow)
ปาด (Cleave)
ฟาดหลอมละลาย (Molten Strike)
ศรกระแสไฟ (Galvanic Arrow)
แทงทะลุ (Perforate)
เหล็กกล้าแยกตัว (Splitting Steel)
คลื่นเยือกแข็ง (Freezing Pulse)
กับดักระเบิด (Explosive Trap)
ทุ่นระเบิดสายฟ้า (Stormblast Mine)
มีดเวทมนตร์ (Ethereal Knives)
แพร่โรคร้าย (Blight)
จงอางฟาดหาง (Cobra Lash)
เฆี่ยนตี (Smite)
บอลเยือกแข็ง (Frostbolt)
กระสุนหินหลอม (Rolling Magma)
สายฟ้าแลบ (Lightning Tendrils)
ฟาดหลอมละลาย (Molten Strike)
เปลวไฟชำระล้าง (Purifying Flame)
ภารกิจแห่งความเมตตา
Act1
Medium Life Flask(iL4) Medium Mana Flask(iL4) Quicksilver Flask(iL4)
ตอกไข่สักนิด
Act1
โทเทมล่อเป้า (Decoy Totem)
กระดองหลอมละลาย (Molten Shell)
บรรพชนร่มโพธิ์ร่มไทร (Ancestral Protector)
ฟาดอย่างระมัดระวัง (Vigilant Strike)
ผิวเหล็ก (Steelskin)
ระเบิดน้ำแข็ง (Frost Bomb)
ลูกแก้ววายุ (Orb of Storms)
อัญเชิญวิญญาณเกรี้ยวกราด (Summon Raging Spirit)
โรคติดต่อ (Contagion)
ระเบิดมรณะ (Detonate Dead)
กำแพงไฟ (Flame Wall)
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink)
ระเบิดน้ำแข็ง (Frost Bomb)
กับดักหมี (Bear Trap)
โทเทมล่อเป้า (Decoy Totem)
ฟาดอย่างระมัดระวัง (Vigilant Strike)
ผิวเหล็ก (Steelskin)
พุ่งตัว (Dash)
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink)
คำแช่งนักซุ่มยิง (Sniper's Mark)
กับดักหมี (Bear Trap)
กรีดเลือด (Puncture)
สวนกลับ (Riposte)
ป้อมหน้าไม้แตกอากาศ (Shrapnel Ballista)
พุ่งตัว (Dash)
คำแช่งนักซุ่มยิง (Sniper's Mark)
บรรพชนร่มโพธิ์ร่มไทร (Ancestral Protector)
โทเทมล่อเป้า (Decoy Totem)
กรีดเลือด (Puncture)
ฟาดอย่างระมัดระวัง (Vigilant Strike)
ธงสงคราม (War Banner)
โลหิตและวาลุกา (Blood and Sand)
ผิวเหล็ก (Steelskin)
พุ่งตัว (Dash)
กับดักหมี (Bear Trap)
ลูกแก้ววายุ (Orb of Storms)
สวนกลับ (Riposte)
โรคติดต่อ (Contagion)
ระเบิดมรณะ (Detonate Dead)
พุ่งตัว (Dash)
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink)
ระเบิดน้ำแข็ง (Frost Bomb)
อัญเชิญวัตถุศักดิ์สิทธิ์ (Summon Holy Relic)
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)
บรรพชนร่มโพธิ์ร่มไทร (Ancestral Protector)
ฟาดอย่างระมัดระวัง (Vigilant Strike)
กำแพงไฟ (Flame Wall)
ผิวเหล็ก (Steelskin)
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink)
งานโสโครก
Act1
คัมภีร์บังเกิดสำนึก
ผู้อาศัยใต้บาดาล
Act1
คัมภีร์บังเกิดสกิล
คนเถื่อนผู้ถูกจองจำ
Act1
หินเสริม Faster Attacks
หินเสริม Melee Splash
หินเสริม Added Fire Damage
หินเสริม Lifetap
หินเสริม Flamewood
โล่พุ่งชน (Shield Charge)
กระโจนทุบ (Leap Slam)
กำลังวังชา (Vitality)
คำรามทนทาน (Enduring Cry)
คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry)
หินเสริม Added Lightning Damage
หินเสริม Minion Damage
หินเสริม Void Manipulation
หินเสริม Unbound Ailments
หินเสริม Combustion
หินเสริม Infernal
หินเสริม Efficacy
หินเสริม Devour
กระจ่าง (Clarity)
อัญเชิญโครงกระดูก (Summon Skeletons)
วาร์ปสายฟ้า (Lightning Warp)
พุ่งไฟ (Flame Dash)
เหี่ยวเฉา (Wither)
สลับร่าง (Bodyswap)
หินเสริม Faster Attacks
หินเสริม Added Cold Damage
หินเสริม Added Lightning Damage
หินเสริม Added Fire Damage
หินเสริม Melee Splash
หินเสริม Lesser Multiple Projectiles
หินเสริม Unbound Ailments
หินเสริม Lifetap
พุ่งไฟ (Flame Dash)
ศรเคลื่อนย้ายพริบตา (Blink Arrow)
กระโจนทุบ (Leap Slam)
ก้าวเหี่ยวเฉา (Withering Step)
หินเสริม Faster Attacks
หินเสริม Lesser Multiple Projectiles
หินเสริม Added Cold Damage
หินเสริม Melee Splash
หินเสริม Void Manipulation
หินเสริม Arrow Nova
หินเสริม Manaforged Arrows
รำมีดพุ่ง (Whirling Blades)
ศรเคลื่อนย้ายพริบตา (Blink Arrow)
ทุ่นระเบิดควัน (Smoke Mine)
เที่ยงตรง (Precision)
หินเสริม Faster Attacks
หินเสริม Added Fire Damage
หินเสริม Melee Splash
หินเสริม Lesser Multiple Projectiles
หินเสริม Maim
หินเสริม Lifetap
ศรเคลื่อนย้ายพริบตา (Blink Arrow)
กระโจนทุบ (Leap Slam)
รำมีดพุ่ง (Whirling Blades)
เที่ยงตรง (Precision)
กำลังวังชา (Vitality)
คำรามทนทาน (Enduring Cry)
คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry)
หินเสริม Faster Attacks
หินเสริม Added Cold Damage
หินเสริม Added Lightning Damage
หินเสริม Lesser Multiple Projectiles
หินเสริม Void Manipulation
หินเสริม Multiple Traps
กระจ่าง (Clarity)
เที่ยงตรง (Precision)
พุ่งไฟ (Flame Dash)
รำมีดพุ่ง (Whirling Blades)
ทุ่นระเบิดควัน (Smoke Mine)
ก้าวเหี่ยวเฉา (Withering Step)
ขุดซาก (Unearth)
กับดักดูดพลัง (Siphoning Trap)
หินเสริม Added Fire Damage
หินเสริม Added Lightning Damage
หินเสริม Melee Splash
หินเสริม Combustion
หินเสริม Lifetap
พุ่งไฟ (Flame Dash)
กระจ่าง (Clarity)
กำลังวังชา (Vitality)
กระโจนทุบ (Leap Slam)
กะลาสีติดเกาะ
Act1
คัมภีร์บังเกิดสกิล
ทำนองของพรายน้ำ
Act1
ระเบิดอเวจี (Infernal Blow)
ฟาดสายฟ้าสถิต (Static Strike)
ควง (Sweep)
แผ่นดินแยก (Sunder)
โซ่ล่ามตะขอ (Chain Hook)
พสุธาสะบั้น (Earthshatter)
ภูเขาไฟผ่าแยก (Volcanic Fissure)
น้ำแข็งกระจาย (Ice Nova)
ลูกไฟกระหน่ำยิง (Blazing Salvo)
สายฟ้าชิ่ง (Arc)
เซ่นไหว้ด้วยเนื้อหนัง (Flesh Offering)
ดูดแก่นแท้ (Essence Drain)
ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray)
ศพไล่ระเบิด (Volatile Dead)
น้ำแข็งคืบคลาน (Creeping Frost)
พันธะมานา (Manabond)
ฟาดสายฟ้าสถิต (Static Strike)
ฝนลูกธนู (Rain of Arrows)
น้ำแข็งกระจาย (Ice Nova)
กระแสมีดวน (Blade Vortex)
ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray)
ระเบิดสายฟ้าฉับพลัน (Storm Burst)
โลหิตชอนไช (Exsanguinate)
เกลียวอาวุธเงา (Spectral Helix)
ฝนพิษ (Toxic Rain)
ฝนลูกธนู (Rain of Arrows)
ศรสายฟ้า (Lightning Arrow)
รีฟ (Reave)
ฟาดสายฟ้า (Lightning Strike)
ป้อมหน้าไม้ทลายกำแพง (Siege Ballista)
ปะทะด้วยธาตุ (Elemental Hit)
น้ำยาพิษร้าย (Poisonous Concoction)
ฉีกร่าง (Lacerate)
ควง (Sweep)
ฝนลูกธนู (Rain of Arrows)
เหล็กกล้าแตกกระจาย (Shattering Steel)
พสุธาสะบั้น (Earthshatter)
รีฟ (Reave)
ระเบิดวอลทาซิก (Voltaxic Burst)
ทุ่นระเบิดเกล็ดน้ำแข็ง (Icicle Mine)
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap)
กับดักไฟ (Fire Trap)
กระแสมีดวน (Blade Vortex)
ดูดแก่นแท้ (Essence Drain)
ศพไล่ระเบิด (Volatile Dead)
มีดบินอสรพิษ (Venom Gyre)
ฟาดสายฟ้าสถิต (Static Strike)
น้ำแข็งกระจาย (Ice Nova)
ลูกไฟกระหน่ำยิง (Blazing Salvo)
เรียกสายฟ้า (Storm Call)
สายสัมพันธ์เร่าร้อน (Searing Bond)
ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray)
ตราเวทสายฟ้า (Storm Brand)
ระเบิดสายฟ้าฉับพลัน (Storm Burst)
ตราเวทหน้าหนาว (Wintertide Brand)
อภัยบาป (Absolution)
พันธะมานา (Manabond)
เส้นทางสู่เบื้องหน้า
Act1
คัมภีร์บังเกิดสกิล
ผ่านสถานศักดิ์สิทธิ์
Act2
คัมภีร์บังเกิดสำนึก
ผู้รุกรานชุดดำ
Act2
คำแช่งขุนศึก (Warlord's Mark)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
คำรามบรรพชน (Ancestral Cry)
คำรามก้องปฐพี (Seismic Cry)
ไข้ก่อมลทิน (Corrupting Fever)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
วิชาผิดผี (Desecrate)
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)
ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Cold Snap)
ม่านอาคม (Arcane Cloak)
สนามกระแสไฟ (Galvanic Field)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
ระห่ำ (Frenzy)
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)
ไข้ก่อมลทิน (Corrupting Fever)
คำแช่งนายพราน (Poacher's Mark)
สาส์นทรมาน (Herald of Agony)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
ระห่ำ (Frenzy)
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)
บ้าเลือด (Blood Rage)
ศรบ่วง (Ensnaring Arrow)
คำแช่งนายพราน (Poacher's Mark)
คำแช่งขุนศึก (Warlord's Mark)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
ระห่ำ (Frenzy)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
เลือดเนื้อและศิลา (Flesh and Stone)
บ้าเลือด (Blood Rage)
คำรามบรรพชน (Ancestral Cry)
คำรามก้องปฐพี (Seismic Cry)
ไข้ก่อมลทิน (Corrupting Fever)
ธงแข็งขืน (Defiance Banner)
คำแช่งนักฆ่า (Assassin's Mark)
สาส์นทรมาน (Herald of Agony)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
ระเบิดมีด (Blade Blast)
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)
ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Cold Snap)
อัญเชิญหุ่นยนต์จิ๋ว (Summon Skitterbots)
บ้าเลือด (Blood Rage)
ม่านอาคม (Arcane Cloak)
สาส์นพิสุทธิ์ (Herald of Purity)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
เรียกคืนตราเวท (Brand Recall)
คลื่นพลังลงทัณฑ์ (Wave of Conviction)
ม่านอาคม (Arcane Cloak)
สัตว์ร้ายสีขาวผู้ยิ่งใหญ่
Act2
Greater Life Flask(iL15) Greater Mana Flask(iL15) Quicksilver Flask(iL15) Bismuth Flask(iL15) Chain Belt(iL15) Leather Belt(iL15) Heavy Belt(iL15) Rustic Sash(iL15)
หลักแหลมและโหดร้าย
Act2
หินเสริม Melee Physical Damage
หินเสริม Elemental Damage with Attacks
หินเสริม Shockwave
หินเสริม Close Combat
หินเสริม Rage
หินเสริม Cruelty
หินเสริม Volatility
หินเสริม Faster Casting
หินเสริม Minion Speed
หินเสริม Concentrated Effect
หินเสริม Controlled Destruction
หินเสริม Elemental Focus
หินเสริม Predator
หินเสริม Trinity
หินเสริม Cruelty
หินเสริม Overcharge
หินเสริม Fresh Meat
หินเสริม Melee Physical Damage
หินเสริม Elemental Damage with Attacks
หินเสริม Faster Casting
หินเสริม Concentrated Effect
หินเสริม Vicious Projectiles
หินเสริม Deadly Ailments
หินเสริม Cruelty
หินเสริม Sadism
หินเสริม Vicious Projectiles
หินเสริม Elemental Damage with Attacks
หินเสริม Close Combat
หินเสริม Trinity
หินเสริม Melee Physical Damage
หินเสริม Elemental Damage with Attacks
หินเสริม Vicious Projectiles
หินเสริม Close Combat
หินเสริม Rage
หินเสริม Cruelty
หินเสริม Sadism
หินเสริม Faster Casting
หินเสริม Melee Physical Damage
หินเสริม Trap and Mine Damage
หินเสริม Elemental Focus
หินเสริม Deadly Ailments
หินเสริม Nightblade
หินเสริม Trinity
หินเสริม Faster Casting
หินเสริม Concentrated Effect
หินเสริม Elemental Damage with Attacks
หินเสริม Melee Physical Damage
หินเสริม Controlled Destruction
หินเสริม Elemental Focus
หินเสริม Shockwave
หินเสริม Cruelty
รากเหง้าของปัญหา
Act2
ภูเขาไฟผ่าแยก (Volcanic Fissure)(iL15)
หินเสริม Elemental Damage with Attacks(iL15)
หินเสริม Vicious Projectiles(iL15)
หินเสริม Lifetap(iL15)
ตราเวทหน้าหนาว (Wintertide Brand)(iL15)
หินเสริม Controlled Destruction(iL15)
หินเสริม Efficacy(iL15)
หินเสริม Arcane Surge(iL15)
อภัยบาป (Absolution)(iL15)
หินเสริม Added Lightning Damage(iL15)
หินเสริม Arcane Surge(iL15)
หินเสริม Minion Damage(iL15)
ฟาดสายฟ้าสถิต (Static Strike)(iL15)
หินเสริม Elemental Damage with Attacks(iL15)
หินเสริม Melee Physical Damage(iL15)
หินเสริม Lifetap(iL15)
รับมือกับเหล่าโจร
Act2
ส่วนยอด
หลงไปกับรัก
Act3
โทสะ (Anger)
ปณิธาน (Determination)
ทวงแค้น (Vengeance)
ลงทัณฑ์ (Punishment)
บอบบาง (Vulnerability)
โอหัง (Pride)
คำรามโลกันตร์ (Infernal Cry)
คำรามแม่ทัพ (General's Cry)
โลหิตแน่นิ่ง (Petrified Blood)
ไวไฟ (Flammability)
ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity)
น้ำแข็งกัด (Frostbite)
แพ้ธาตุ (Elemental Weakness)
สิ้นหวัง (Despair)
หมดเรี่ยวแรง (Enfeeble)
โซ่กาลเวลา (Temporal Chains)
วินัย (Discipline)
ธาตุพิสุทธิ์ (Purity of Elements)
เรียกประชุม (Convocation)
หิงสา (Malevolence)
คลั่งศาสนา (Zealotry)
คาถามรณะ (Bane)
มือเวทจอมขมัง (Spellslinger)
ไวไฟ (Flammability)
ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity)
น้ำแข็งกัด (Frostbite)
แพ้ธาตุ (Elemental Weakness)
บอบบาง (Vulnerability)
โซ่กาลเวลา (Temporal Chains)
ลงทัณฑ์ (Punishment)
โทสะ (Anger)
พิโรธ (Wrath)
เทวศ (Hatred)
คาถามรณะ (Bane)
หิงสา (Malevolence)
คลั่งศาสนา (Zealotry)
โลหิตแน่นิ่ง (Petrified Blood)
เทวศ (Hatred)
สง่างาม (Grace)
สิ้นหวัง (Despair)
คำแช่งนักเล่นแร่แปรธาตุ (Alchemist's Mark)
เทวศ (Hatred)
สง่างาม (Grace)
ธงหวาดกลัว (Dread Banner)
โอหัง (Pride)
คำรามรวมทัพ (Rallying Cry)
โลหิตแน่นิ่ง (Petrified Blood)
ไวไฟ (Flammability)
ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity)
น้ำแข็งกัด (Frostbite)
แพ้ธาตุ (Elemental Weakness)
สิ้นหวัง (Despair)
หมดเรี่ยวแรง (Enfeeble)
โซ่กาลเวลา (Temporal Chains)
พิโรธ (Wrath)
เทวศ (Hatred)
คาถามรณะ (Bane)
หิงสา (Malevolence)
พาหะโรคระบาด (Plague Bearer)
ไวไฟ (Flammability)
ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity)
น้ำแข็งกัด (Frostbite)
แพ้ธาตุ (Elemental Weakness)
บอบบาง (Vulnerability)
หมดเรี่ยวแรง (Enfeeble)
ลงทัณฑ์ (Punishment)
คลั่งศาสนา (Zealotry)
คำรามนักรบเวท (Battlemage's Cry)
หลงไปกับรัก
Act3
กุญแจท่อน้ำทิ้ง
ความลับของวิคทาริโอ
Act3
คัมภีร์บังเกิดสกิล
ม้วนแถบผ้า
Act3
Amber Amulet(iL28) Jade Amulet(iL28) Lapis Amulet(iL28) Gold Amulet(iL28)
ผงฝุ่นบังเกิดเพลิง
Act3
ผงฝุ่นโลกันตร์
ตัดมือขวา
Act3
พายุหมุน (Cyclone)
ทุบคลื่นน้ำแข็ง (Ice Crash)
แผ่นดินไหว (Earthquake)
บรรพชนผู้นำทัพ (Ancestral Warchief)
ทุบเปลือกโลกแยก (Tectonic Slam)
ความคลั่งหมุนวน (Rage Vortex)
เยือกแข็งเรียงหลั่น (Glacial Cascade)
ระเบิดเพลิง (Flameblast)
พายุไฟ (Firestorm)
บอลสายฟ้า (Ball Lightning)
หอกสายฟ้า (Crackling Lance)
ปลุกสเปคเตอร์ (Raise Spectre)
ระเบิดจลนศาสตร์ (Kinetic Blast)
ฌาปนกิจ (Cremation)
ฉีกวิญญาณ (Soulrend)
อักขระสายฟ้า (Stormbind)
ระเบิดคำสาป (Hexblast)
อัญเชิญยมทูต (Summon Reaper)
ดวงตาเหมันต์ (Eye of Winter)
คาถาล่อฟ้า (Lightning Conduit)
พายุหมุน (Cyclone)
ศรสลาตัน (Tornado Shot)
ระเบิดเพลิง (Flameblast)
มีดร่วง (Bladefall)
เพลงดาบเกรียวกราว (Blade Flurry)
ชาร์จพลังพุ่งตัว (Charged Dash)
ทุบเปลือกโลกแยก (Tectonic Slam)
เทพพิโรธ (Divine Ire)
ฉีกวิญญาณ (Soulrend)
ระเบิดคำสาป (Hexblast)
เคียวเก็บเกี่ยว (Reap)
ลูกศรหายนะ (Scourge Arrow)
ศรสลาตัน (Tornado Shot)
ฝนระเบิด (Blast Rain)
ฟาดอย่างบ้าคลั่ง (Wild Strike)
เพลงดาบเกรียวกราว (Blade Flurry)
ชาร์จพลังพุ่งตัว (Charged Dash)
ป้อมหน้าไม้ใหญ่ (Artillery Ballista)
ฝนสายฟ้า (Storm Rain)
น้ำยาระเบิด (Explosive Concoction)
พายุหมุน (Cyclone)
ทุบคลื่นน้ำแข็ง (Ice Crash)
ฝนระเบิด (Blast Rain)
ชาร์จพลังพุ่งตัว (Charged Dash)
พุ่งเหล็กกล้า (Lancing Steel)
พายุดาบ (Bladestorm)
โยนโล่เงา (Spectral Shield Throw)
ทุ่นระเบิดสะเก็ดไฟ (Pyroclast Mine)
บอลสายฟ้า (Ball Lightning)
กับดักเครื่องพ่นไฟ (Flamethrower Trap)
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap)
กับดักกระทุ้งปฐพี (Seismic Trap)
มีดร่วง (Bladefall)
เพลงดาบเกรียวกราว (Blade Flurry)
ชาร์จพลังพุ่งตัว (Charged Dash)
ฌาปนกิจ (Cremation)
ฉีกวิญญาณ (Soulrend)
ฟาดเชื้อร้าย (Pestilent Strike)
ระเบิดคำสาป (Hexblast)
ทุบคลื่นน้ำแข็ง (Ice Crash)
อักขระสายฟ้า (Stormbind)
ระเบิดเพลิง (Flameblast)
พายุไฟ (Firestorm)
สายฟ้ากระจาย (Shock Nova)
โทเทมคลื่นสะท้อน (Shockwave Totem)
เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ (Consecrated Path)
แสดงอำนาจ (Dominating Blow)
ตราเวทวันสิ้นโลก (Armageddon Brand)
เทพพิโรธ (Divine Ire)
ตราเวทผู้บำเพ็ญ (Penance Brand)
ชะตาที่ยึดติด
Act3
หินเสริม Life Leech
หินเสริม Fortify
หินเสริม Arrogance
หินเสริม Increased Duration
หินเสริม Pulverise
หินเสริม Impale
หินเสริม Urgent Orders
หินเสริม Bloodthirst
หินเสริม Corrupting Cry
หินเสริม Controlled Blaze
หินเสริม Fire Penetration
หินเสริม Cold Penetration
หินเสริม Lightning Penetration
หินเสริม Burning Damage
หินเสริม Blasphemy
หินเสริม Swift Affliction
หินเสริม Energy Leech
หินเสริม Intensify
หินเสริม Pinpoint
หินเสริม Feeding Frenzy
หินเสริม Meat Shield
หินเสริม Archmage
หินเสริม Impending Doom
หินเสริม Sacrifice
หินเสริม Fire Penetration
หินเสริม Cold Penetration
หินเสริม Lightning Penetration
หินเสริม Life Leech
หินเสริม Fortify
หินเสริม Ice Bite
หินเสริม Innervate
หินเสริม Energy Leech
หินเสริม Intensify
หินเสริม Impending Doom
หินเสริม Arrogance
หินเสริม Bloodthirst
หินเสริม Life Leech
หินเสริม Fork
หินเสริม Fortify
หินเสริม Hypothermia
หินเสริม Ice Bite
หินเสริม Critical Strike Affliction
หินเสริม Impale
หินเสริม Second Wind
หินเสริม Focused Ballista
หินเสริม Life Leech
หินเสริม Fortify
หินเสริม Arrogance
หินเสริม Hypothermia
หินเสริม Pulverise
หินเสริม Impale
หินเสริม Urgent Orders
หินเสริม Bloodthirst
หินเสริม Corrupting Cry
หินเสริม Second Wind
หินเสริม Cold Penetration
หินเสริม Lightning Penetration
หินเสริม Faster Projectiles
หินเสริม Ice Bite
หินเสริม Innervate
หินเสริม Critical Strike Affliction
หินเสริม Swift Affliction
หินเสริม Charged Traps
หินเสริม High-Impact Mine
หินเสริม Energy Leech
หินเสริม Charged Mines
หินเสริม Archmage
หินเสริม Impending Doom
หินเสริม Pinpoint
หินเสริม Fire Penetration
หินเสริม Cold Penetration
หินเสริม Lightning Penetration
หินเสริม Fortify
หินเสริม Burning Damage
หินเสริม Blasphemy
หินเสริม Energy Leech
หินเสริม Intensify
หินเสริม Pulverise
หินเสริม Divine Blessing
หินเสริม Archmage
หินเสริม Swiftbrand
หินเสริม Arrogance
หินเสริม Guardian's Blessing
ความหวังอึกเดียว
Act3
Coral Ring(iL30) Paua Ring(iL30) Gold Ring(iL30)
สัตว์เลี้ยงของพายตี้
Act3
คัมภีร์บังเกิดสกิล
ฝันร้ายนิรันดร์
Act4
หินเสริม Spell Echo
หินเสริม Multistrike
หินเสริม Greater Multiple Projectiles
หินเสริม Chain
หินเสริม Increased Area of Effect
หินเสริม Brutality
หินเสริม Multiple Totems
หินเสริม Fist of War
หินเสริม Behead
หินเสริม Eternal Blessing
หินเสริม Trauma
หินเสริม Spell Echo
หินเสริม Multistrike
หินเสริม Greater Multiple Projectiles
หินเสริม Chain
หินเสริม Increased Area of Effect
หินเสริม Decay
หินเสริม Immolate
หินเสริม Bonechill
หินเสริม Hexbloom
หินเสริม Unleash
หินเสริม Spell Echo
หินเสริม Multistrike
หินเสริม Greater Multiple Projectiles
หินเสริม Chain
หินเสริม Increased Area of Effect
หินเสริม Decay
หินเสริม Immolate
หินเสริม Unleash
หินเสริม Greater Volley
หินเสริม Barrage
หินเสริม Return Projectiles
หินเสริม Frigid Bond
หินเสริม Spell Echo
หินเสริม Multistrike
หินเสริม Greater Multiple Projectiles
หินเสริม Chain
หินเสริม Increased Area of Effect
หินเสริม Withering Touch
หินเสริม Greater Volley
หินเสริม Barrage
หินเสริม Return Projectiles
หินเสริม Spell Echo
หินเสริม Multistrike
หินเสริม Greater Multiple Projectiles
หินเสริม Chain
หินเสริม Increased Area of Effect
หินเสริม Greater Volley
หินเสริม Barrage
หินเสริม Fist of War
หินเสริม Behead
หินเสริม Trauma
หินเสริม Spell Echo
หินเสริม Multistrike
หินเสริม Greater Multiple Projectiles
หินเสริม Chain
หินเสริม Increased Area of Effect
หินเสริม Vile Toxins
หินเสริม Withering Touch
หินเสริม Bonechill
หินเสริม Cluster Traps
หินเสริม Minefield
หินเสริม Unleash
หินเสริม Greater Volley
หินเสริม Barrage
หินเสริม Return Projectiles
หินเสริม Spell Echo
หินเสริม Multistrike
หินเสริม Greater Multiple Projectiles
หินเสริม Chain
หินเสริม Increased Area of Effect
หินเสริม Ignite Proliferation
หินเสริม Multiple Totems
หินเสริม Unleash
ตราเวทผู้สร้าง (Arcanist Brand)
หินเสริม Fist of War
หินเสริม Frigid Bond
หินเสริม Spellblade
ทำลายคาถาผนึก
Act4
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)
ปลดปล่อยความบ้าคลั่ง (Berserk)
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)
อัญเชิญโกเลมซากศพ (Summon Carrion Golem)
ตราสัญลักษณ์แห่งพลัง (Sigil of Power)
หลุมต่างมิติ (Void Sphere)
ม่านพลังน้ำแข็ง (Frost Shield)
วงวารี (Hydrosphere)
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)
หลุมต่างมิติ (Void Sphere)
ม่านพลังน้ำแข็ง (Frost Shield)
ประสานวิญญาณ (Soul Link)
ประสานเพลิง (Flame Link)
ประสานสัญชาตญาณ (Intuitive Link)
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)
พายุสลาตัน (Tornado)
ซุ่มยิง (Snipe)
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)
รอยแยกกาลเวลา (Temporal Rift)
หลุมต่างมิติ (Void Sphere)
ม่านพลังน้ำแข็ง (Frost Shield)
พายุสลาตัน (Tornado)
ดักโจมตี (Ambush)
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)
อัญเชิญโกเลมซากศพ (Summon Carrion Golem)
ตราสัญลักษณ์แห่งพลัง (Sigil of Power)
หลุมต่างมิติ (Void Sphere)
ม่านพลังน้ำแข็ง (Frost Shield)
วงวารี (Hydrosphere)
กองพันเยือกแข็ง (Frozen Legion)
วิญญาณทรหด
Act4
คัมภีร์บังเกิดสกิล
กลับสู่โอริอาท
Act5
Topaz Ring(iL41) Sapphire Ring(iL41) Ruby Ring(iL41) Two-Stone Ring(iL41) Two-Stone Ring(iL41) Two-Stone Ring(iL41)
กุญแจสู่อิสรภาพ
Act5
Ruby Flask(iL42) Sapphire Flask(iL42) Topaz Flask(iL42) Amethyst Flask(iL42) Granite Flask(iL42) Jade Flask(iL42) Diamond Flask(iL42)
ช่วยเหลือวิทยาศาสตร์
Act5
คัมภีร์บังเกิดสกิล
พิสุทธิ์จงพินาศ
Act5
Crimson Jewel(iL42) Viridian Jewel(iL42) Cobalt Jewel(iL42)
พิธีเลี้ยงของราชา
Act5
Tomahawk(3L, iL44)
Headsman Axe(4L, iL44)
Barbed Club(3L, iL44)
Steelhead(4L, iL44)
Cutlass(3L, iL44)
Painted Tower Shield(3L, iL44)
Coiled Wand(3L, iL44)
Military Staff(4L, iL44)
Sekhem(3L, iL44)
Butcher Knife(3L, iL44)
Gouger(3L, iL44)
Walnut Spirit Shield(3L, iL44)
Military Staff(4L, iL44)
Coiled Wand(3L, iL44)
Tomahawk(3L, iL44)
Highland Blade(4L, iL44)
Decurve Bow(4L, iL44)
Blunt Arrow Quiver(iL44)
Decurve Bow(4L, iL44)
Blunt Arrow Quiver(iL44)
Burnished Foil(3L, iL44)
Butcher Knife(3L, iL44)
Cutlass(3L, iL44)
Oak Buckler(3L, iL44)
Decurve Bow(4L, iL44)
Cutlass(3L, iL44)
Highland Blade(4L, iL44)
Barbed Club(3L, iL44)
Tomahawk(3L, iL44)
Maple Round Shield(3L, iL44)
Gouger(3L, iL44)
Butcher Knife(3L, iL44)
Coiled Wand(3L, iL44)
Decurve Bow(4L, iL44)
Blunt Arrow Quiver(iL44)
Redwood Spiked Shield(3L, iL44)
Military Staff(4L, iL44)
Sekhem(3L, iL44)
Barbed Club(3L, iL44)
Steelhead(4L, iL44)
Coiled Wand(3L, iL44)
Etched Kite Shield(3L, iL44)
วัตถุทารุณของคิทาวา
Act5
คัมภีร์บังเกิดสกิล
แก่นแท้แห่งอัมบรา
Act6
Siege Helmet(4L, iL47)
Zealot Helmet(4L, iL47)
Fencer Helm(4L, iL47)
Steel Circlet(4L, iL47)
Callous Mask(4L, iL47)
Zealot Helmet(4L, iL47)
Siege Helmet(4L, iL47)
Noble Tricorne(4L, iL47)
Steel Circlet(4L, iL47)
Fencer Helm(4L, iL47)
Zealot Helmet(4L, iL47)
Callous Mask(4L, iL47)
Noble Tricorne(4L, iL47)
Fencer Helm(4L, iL47)
Callous Mask(4L, iL47)
Siege Helmet(4L, iL47)
Noble Tricorne(4L, iL47)
Fencer Helm(4L, iL47)
Noble Tricorne(4L, iL47)
Steel Circlet(4L, iL47)
Callous Mask(4L, iL47)
Siege Helmet(4L, iL47)
Zealot Helmet(4L, iL47)
Steel Circlet(4L, iL47)
พระบิดาแห่งการศึก
Act6
คัมภีร์บังเกิดสกิล
สูญสิ้นและสูญศักดิ์
Act6
คัมภีร์บังเกิดสำนึก
มหากาพย์ของเบสเทล
Act6
Rustic Sash(iL45) Chain Belt(iL45) Leather Belt(iL45) Heavy Belt(iL45) Turquoise Amulet(iL45) Agate Amulet(iL45) Citrine Amulet(iL45)
นายหญิงผู้เชิดหุ่น
Act6
คัมภีร์บังเกิดสกิล
เทพผู้มีกีบ
Act6
คัมภีร์บังเกิดสกิล
จ้าวล้านหน้า
Act7
คัมภีร์บังเกิดสกิล
แก่นแท้แห่งจิตรกร
Act7
Goliath Greaves(4L, iL53)
Soldier Boots(4L, iL53)
Wyrmscale Boots(4L, iL53)
Conjurer Boots(4L, iL53)
Carnal Boots(4L, iL53)
Soldier Boots(4L, iL53)
Goliath Greaves(4L, iL53)
Shagreen Boots(4L, iL53)
Conjurer Boots(4L, iL53)
Wyrmscale Boots(4L, iL53)
Soldier Boots(4L, iL53)
Carnal Boots(4L, iL53)
Shagreen Boots(4L, iL53)
Carnal Boots(4L, iL53)
Wyrmscale Boots(4L, iL53)
Goliath Greaves(4L, iL53)
Wyrmscale Boots(4L, iL53)
Shagreen Boots(4L, iL53)
Shagreen Boots(4L, iL53)
Carnal Boots(4L, iL53)
Conjurer Boots(4L, iL53)
Goliath Greaves(4L, iL53)
Soldier Boots(4L, iL53)
Conjurer Boots(4L, iL53)
ใยแฝงความลับ
Act7
กุญแจออบซิเดียน
จี้เงิน
Act7
Diamond Flask(iL54) Granite Flask(iL54) Jade Flask(iL54) Sulphur Flask(iL54) Quartz Flask(iL54) Aquamarine Flask(iL54) Corundum Flask(iL54)
ดวงดาวของคิชารา
Act7
คัมภีร์บังเกิดสกิล
อนุสรณ์แก่กรูสท์
Act7
Gold Amulet(iL57) Onyx Amulet(iL57) Turquoise Amulet(iL57) Agate Amulet(iL57) Citrine Amulet(iL57) สร้อยคอของกรูสท์
ราชินีผู้สิ้นหวัง
Act7
คัมภีร์บังเกิดสกิล
แก่นแท้แห่งแม่มด
Act8
Two-Stone Ring(iL59) Two-Stone Ring(iL59) Two-Stone Ring(iL59) Unset Ring(iL59)
ภาพสะท้อนแสนสยอง
Act8
คัมภีร์บังเกิดสกิล
ปีกแห่งวาสตีรี
Act8
Crimson Jewel(iL57) Viridian Jewel(iL57) Cobalt Jewel(iL57)
รักสิ้นลม
Act8
คัมภีร์บังเกิดสกิล
กองพันมณีชน
Act8
คัมภีร์บังเกิดสกิล
ผู้ปกครองแห่งไฮเกท
Act9
คัมภีร์บังเกิดสกิล
ดาบวายุ
Act9
Reaver Axe(3L, iL61)
Sundering Axe(4L, iL61)
Gavel(3L, iL61)
Piledriver(4L, iL61)
Gladius(3L, iL61)
Ebony Tower Shield(3L, iL61)
Imbued Wand(3L, iL61)
Lathi(4L, iL61)
Opal Sceptre(3L, iL61)
Ambusher(3L, iL61)
Throat Stabber(3L, iL61)
Fossilised Spirit Shield(3L, iL61)
Lathi(4L, iL61)
Imbued Wand(3L, iL61)
Reaver Axe(3L, iL61)
Ezomyte Blade(4L, iL61)
Ranger Bow(4L, iL61)
Spike-Point Arrow Quiver(iL61)
Ranger Bow(4L, iL61)
Spike-Point Arrow Quiver(iL61)
Tempered Foil(3L, iL61)
Ambusher(3L, iL61)
Gladius(3L, iL61)
Lacquered Buckler(3L, iL61)
Ranger Bow(4L, iL61)
Gladius(3L, iL61)
Ezomyte Blade(4L, iL61)
Gavel(3L, iL61)
Reaver Axe(3L, iL61)
Teak Round Shield(3L, iL61)
Throat Stabber(3L, iL61)
Ambusher(3L, iL61)
Imbued Wand(3L, iL61)
Ranger Bow(4L, iL61)
Spike-Point Arrow Quiver(iL61)
Alder Spiked Shield(3L, iL61)
Lathi(4L, iL61)
Opal Sceptre(3L, iL61)
Gavel(3L, iL61)
Piledriver(4L, iL61)
Imbued Wand(3L, iL61)
Branded Kite Shield(3L, iL61)
ปฏิทินชะตา
Act9
คัมภีร์บังเกิดสำนึก
ราชินีแห่งผืนทราย
Act9
คัมภีร์บังเกิดสกิล วายุในขวดแก้ว
เส้นทางปลอดภัย
Act10
Divine Life Flask(iL65) Divine Mana Flask(iL65) Silver Flask(iL65) Sulphur Flask(iL65) Basalt Flask(iL65) Stibnite Flask(iL65) Quartz Flask(iL65) Aquamarine Flask(iL65) Corundum Flask(iL65)
ตายและกำเนิดใหม่
Act10
Gladiator Plate(4L, iL66)
General's Brigandine(4L, iL66)
Elegant Ringmail(4L, iL66)
Widowsilk Robe(4L, iL66)
Elegant Ringmail(4L, iL66)
Blood Raiment(4L, iL66)
Gladiator Plate(4L, iL66)
Zodiac Leather(4L, iL66)
Widowsilk Robe(4L, iL66)
General's Brigandine(4L, iL66)
Elegant Ringmail(4L, iL66)
Blood Raiment(4L, iL66)
Zodiac Leather(4L, iL66)
General's Brigandine(4L, iL66)
Blood Raiment(4L, iL66)
Gladiator Plate(4L, iL66)
Zodiac Leather(4L, iL66)
General's Brigandine(4L, iL66)
Zodiac Leather(4L, iL66)
Widowsilk Robe(4L, iL66)
Blood Raiment(4L, iL66)
Gladiator Plate(4L, iL66)
Widowsilk Robe(4L, iL66)
Elegant Ringmail(4L, iL66)
สิ้นซึ่งสวาปาม
Act10
คัมภีร์บังเกิดสกิล
ผีเก่าอาภัพรัก
Act10
คัมภีร์บังเกิดสำนึก
แผนที่สู่ซัวธา
Act10
Rustic Sash(iL66) Chain Belt(iL66) Leather Belt(iL66) Heavy Belt(iL66) Cloth Belt(iL66) Studded Belt(iL66)
แก้แค้นไวเลนท่า
Act10
คัมภีร์บังเกิดสกิล
อัญมณีว่างเปล่าที่สาบสูญ
Act0
อัญมณีว่างเปล่าประกอบพิธี อัญมณีว่างเปล่าอันเสื่อมสลาย อัญมณีว่างเปล่าอันเหนี่ยวรั้ง อัญมณีว่างเปล่าอันรู้แจ้ง
สัญญาจ้าง: ลองงาน
Act0
สัญญาจ้าง: ลองงาน
สัญญาจ้าง: กุญแจผีที่ถูกขโมย
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: การแก้แค้นของคาร์สท์
Act0
"จุมพิตสู่ราตรี" เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: เครดิตแด่ผู้ควรได้รับ
Act0
ลิ่มสะเดาะกุญแจอาบยาพิษ เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: ค้นหาโอปอล
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: เครื่องเพชรของโอปอล
Act0
สมบัติของทิพส์ เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: ที่หลบซ่อนของอีน๊อก
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: ซากศพของอีน๊อก
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: รายการของ
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: ระเบิดวินเดอร์รี
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: บทละครไร้นาม
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: เครื่องแต่งกายอันเลิศล้ำ
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: ชุดแต่งงาน
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: การยกเลิกงานหมั้น
Act0
แหวนหมั้นของทูลีนา เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: เครื่องมือหาเหตุผล
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: ตัวอย่างที่ไร้ประโยชน์
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: คัมภีร์แห่งยามันรา
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: หลุมฝังศพของยามันรา
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: ต้นแบบของไอล่า
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: แบบของไอล่า
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: ทำลายจักรกลคงกระพัน
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: เรื่องของศักดิ์ศรี
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: ป้ายสีปลุกระดม
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: หัวใจแห่งความรุ่งโรจน์
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: การแก้แค้นของทาส
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: ตามรอยเอกสาร
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: กษัตริย์แห่งทาส
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: บันทึกพลเรือเอก
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: ผลการสืบค้นแก่ฟิเดียม
Act0
เอกสารของพลเรือเอกดานอร์ เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: ความตายแก่ดานอร์
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: ของขวัญจากไฮรี
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: การเจรจาต่อรอง
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: การช่วยตัวประกัน
Act0
เหรียญกองโจร
สัญญาจ้าง: ไอ้ฝาแฝด
Act0
เหรียญกองโจร
เกมของเมเวน
Act12
คัมภีร์บังเกิดสกิลสมุดแผนที่
เอลเดอร์
Act12
คัมภีร์บังเกิดสกิลสมุดแผนที่
ผู้กลืนกินโลกา
Act12
คัมภีร์บังเกิดสกิลสมุดแผนที่ คัมภีร์บังเกิดสกิลสมุดแผนที่
อุปราชอาบเพลิง
Act12
คัมภีร์บังเกิดสกิลสมุดแผนที่ คัมภีร์บังเกิดสกิลสมุดแผนที่
เหลือบมองต่างมิติ
Act1
เบ้าหลอมโลหิต
สมุดแผนที่โลกา
Act12
Arena Map(iL68) Barrows Map(iL68) Bone Crypt Map(iL68) Plateau Map(iL68)
แสวงหาเทวสถาน
Act2
กระถางธูปตกทอด
Quest Vendor Rewards /13 ⍟
ภารกิจDuelistMarauderRangerScionShadowTemplarWitch
ศัตรูหน้าด่านฟาดหลอมละลาย (Molten Strike)
ปาด (Cleave)
ศรกระแสไฟ (Galvanic Arrow)
แทงทะลุ (Perforate)
ทุบพื้น (Ground Slam)
ฟาดสองที (Double Strike)
ฟาดคู่ (Dual Strike)
ศรกัดกร่อน (Caustic Arrow)
ศรน้ำแข็ง (Ice Shot)
ศรแยก (Split Arrow)
ค้อนเยือกแข็ง (Glacial Hammer)
ฟาดอสรพิษ (Viper Strike)
ฟาดหนักหน่วง (Heavy Strike)
ศรไฟ (Burning Arrow)
โยนอาวุธเงา (Spectral Throw)
มีดน้ำแข็ง (Frost Blades)
หินเสริม Chance to Bleed
เหล็กกล้าแยกตัว (Splitting Steel)
โล่บดขยี้ (Shield Crush)
ฟาดหลอมละลาย (Molten Strike)
ทุบพื้น (Ground Slam)
บอลไฟ (Fireball)
ปาด (Cleave)
ฟาดสองที (Double Strike)
ฟาดคู่ (Dual Strike)
ค้อนเยือกแข็ง (Glacial Hammer)
ฟาดหนักหน่วง (Heavy Strike)
มีดเวทมนตร์ (Ethereal Knives)
โยนอาวุธเงา (Spectral Throw)
หินเสริม Ruthless
เฆี่ยนตี (Smite)
แทงทะลุ (Perforate)
โล่บดขยี้ (Shield Crush)
ศรกระแสไฟ (Galvanic Arrow)
ศรแยก (Split Arrow)
ศรน้ำแข็ง (Ice Shot)
มีดน้ำแข็ง (Frost Blades)
ศรกัดกร่อน (Caustic Arrow)
ปาด (Cleave)
ฟาดสองที (Double Strike)
ฟาดคู่ (Dual Strike)
ฟาดอสรพิษ (Viper Strike)
ศรไฟ (Burning Arrow)
โยนอาวุธเงา (Spectral Throw)
หินเสริม Momentum
กับดักระเบิด (Explosive Trap)
แทงทะลุ (Perforate)
จงอางฟาดหาง (Cobra Lash)
กระสุนจลนศาสตร์ (Kinetic Bolt)
เหล็กกล้าแยกตัว (Splitting Steel)
สายฟ้าแลบ (Lightning Tendrils)
ฟาดหลอมละลาย (Molten Strike)
ศรแยก (Split Arrow)
บอลไฟ (Fireball)
ปาด (Cleave)
ฟาดสองที (Double Strike)
ฟาดคู่ (Dual Strike)
ปลุกซอมบี้ (Raise Zombie)
ศรกัดกร่อน (Caustic Arrow)
ศรน้ำแข็ง (Ice Shot)
ประกายสายฟ้า (Spark)
ฟาดอสรพิษ (Viper Strike)
ฟาดหนักหน่วง (Heavy Strike)
ศรไฟ (Burning Arrow)
โยนอาวุธเงา (Spectral Throw)
มีดน้ำแข็ง (Frost Blades)
ศรกระแสไฟ (Galvanic Arrow)
แพร่โรคร้าย (Blight)
บอลเยือกแข็ง (Frostbolt)
หินเสริม Momentum
กับดักระเบิด (Explosive Trap)
เฆี่ยนตี (Smite)
เปลวไฟชำระล้าง (Purifying Flame)
แทงทะลุ (Perforate)
จงอางฟาดหาง (Cobra Lash)
ทุ่นระเบิดสายฟ้า (Stormblast Mine)
กระสุนจลนศาสตร์ (Kinetic Bolt)
เหล็กกล้าแยกตัว (Splitting Steel)
โล่บดขยี้ (Shield Crush)
กระสุนหินหลอม (Rolling Magma)
คลื่นเยือกแข็ง (Freezing Pulse)
แพร่โรคร้าย (Blight)
กับดักระเบิด (Explosive Trap)
ทุ่นระเบิดสายฟ้า (Stormblast Mine)
มีดเวทมนตร์ (Ethereal Knives)
จงอางฟาดหาง (Cobra Lash)
บอลไฟ (Fireball)
ฟาดสองที (Double Strike)
ฟาดคู่ (Dual Strike)
ศรกัดกร่อน (Caustic Arrow)
ศรแยก (Split Arrow)
ประกายสายฟ้า (Spark)
ฟาดอสรพิษ (Viper Strike)
ศรไฟ (Burning Arrow)
โยนอาวุธเงา (Spectral Throw)
สายฟ้าแลบ (Lightning Tendrils)
มีดน้ำแข็ง (Frost Blades)
บอลเยือกแข็ง (Frostbolt)
เปลวไฟชำระล้าง (Purifying Flame)
กระสุนจลนศาสตร์ (Kinetic Bolt)
กระสุนหินหลอม (Rolling Magma)
สายฟ้าแลบ (Lightning Tendrils)
เฆี่ยนตี (Smite)
บอลเยือกแข็ง (Frostbolt)
ฟาดหลอมละลาย (Molten Strike)
เปลวไฟชำระล้าง (Purifying Flame)
บอลไฟ (Fireball)
ทุบพื้น (Ground Slam)
ปลุกซอมบี้ (Raise Zombie)
ประกายสายฟ้า (Spark)
ค้อนเยือกแข็ง (Glacial Hammer)
คลื่นเยือกแข็ง (Freezing Pulse)
ฟาดหนักหน่วง (Heavy Strike)
หินเสริม Elemental Proliferation
โยนอาวุธเงา (Spectral Throw)
แพร่โรคร้าย (Blight)
ทุ่นระเบิดสายฟ้า (Stormblast Mine)
โล่บดขยี้ (Shield Crush)
กระสุนหินหลอม (Rolling Magma)
คลื่นเยือกแข็ง (Freezing Pulse)
สายฟ้าแลบ (Lightning Tendrils)
ปลุกซอมบี้ (Raise Zombie)
แพร่โรคร้าย (Blight)
กระสุนจลนศาสตร์ (Kinetic Bolt)
บอลไฟ (Fireball)
ประกายสายฟ้า (Spark)
มีดเวทมนตร์ (Ethereal Knives)
บอลเยือกแข็ง (Frostbolt)
หินเสริม Arcane Surge
กับดักระเบิด (Explosive Trap)
เปลวไฟชำระล้าง (Purifying Flame)
ทุ่นระเบิดสายฟ้า (Stormblast Mine)
กระสุนหินหลอม (Rolling Magma)
ภารกิจแห่งความเมตตาหินเสริม Ruthless
หินเสริม Ancestral Call
หินเสริม Pierce
หินเสริม Volley
หินเสริม Mirage Archer
หินเสริม Momentum
หินเสริม Swift Assembly
หินเสริม Chance to Poison
หินเสริม Chance to Bleed
หินเสริม Ancestral Call
หินเสริม Momentum
หินเสริม Volley
หินเสริม Pierce
หินเสริม Volley
หินเสริม Mirage Archer
หินเสริม Chance to Bleed
หินเสริม Momentum
หินเสริม Ancestral Call
หินเสริม Swift Assembly
หินเสริม Chance to Poison
หินเสริม Elemental Proliferation
หินเสริม Spell Cascade
หินเสริม Summon Phantasm
หินเสริม Arcane Surge
หินเสริม Ruthless
หินเสริม Chance to Bleed
หินเสริม Ancestral Call
หินเสริม Pierce
หินเสริม Volley
หินเสริม Infused Channelling
หินเสริม Mirage Archer
หินเสริม Swift Assembly
หินเสริม Chance to Poison
หินเสริม Momentum
หินเสริม Elemental Proliferation
หินเสริม Spell Cascade
หินเสริม Infused Channelling
หินเสริม Pierce
หินเสริม Volley
หินเสริม Swift Assembly
หินเสริม Momentum
หินเสริม Arcane Surge
หินเสริม Summon Phantasm
หินเสริม Mirage Archer
หินเสริม Chance to Poison
หินเสริม Spell Cascade
หินเสริม Infused Channelling
หินเสริม Arcane Surge
หินเสริม Ruthless
หินเสริม Chance to Bleed
หินเสริม Ancestral Call
หินเสริม Momentum
หินเสริม Summon Phantasm
หินเสริม Elemental Proliferation
หินเสริม Spell Cascade
หินเสริม Infused Channelling
หินเสริม Summon Phantasm
หินเสริม Arcane Surge
หินเสริม Volley
หินเสริม Swift Assembly
หินเสริม Chance to Poison
ตอกไข่สักนิดบรรพชนร่มโพธิ์ร่มไทร (Ancestral Protector)
ฟาดอย่างระมัดระวัง (Vigilant Strike)
โทเทมล่อเป้า (Decoy Totem)
กรีดเลือด (Puncture)
ธงสงคราม (War Banner)
โลหิตและวาลุกา (Blood and Sand)
ผิวเหล็ก (Steelskin)
พุ่งตัว (Dash)
กำแพงน้ำแข็ง (Frost Wall)
สวนกลับ (Riposte)
คาดการณ์ (Reckoning)
กระดองหลอมละลาย (Molten Shell)
โทเทมฟื้นชีวิต (Rejuvenation Totem)
โทเทมกินศพ (Devouring Totem)
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink)
ป้อมหน้าไม้แตกอากาศ (Shrapnel Ballista)
คำแช่งนักซุ่มยิง (Sniper's Mark)
บรรพชนร่มโพธิ์ร่มไทร (Ancestral Protector)
ฟาดอย่างระมัดระวัง (Vigilant Strike)
โทเทมล่อเป้า (Decoy Totem)
กระดองหลอมละลาย (Molten Shell)
ผิวเหล็ก (Steelskin)
สวนกลับ (Riposte)
คาดการณ์ (Reckoning)
โทเทมฟื้นชีวิต (Rejuvenation Totem)
กับดักหมี (Bear Trap)
โทเทมกินศพ (Devouring Totem)
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)
ธงสงคราม (War Banner)
พุ่งตัว (Dash)
โลหิตและวาลุกา (Blood and Sand)
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink)
ป้อมหน้าไม้แตกอากาศ (Shrapnel Ballista)
กรีดเลือด (Puncture)
กับดักหมี (Bear Trap)
สวนกลับ (Riposte)
ป้อมหน้าไม้แตกอากาศ (Shrapnel Ballista)
พุ่งตัว (Dash)
ระเบิดมรณะ (Detonate Dead)
กับดักแปรพักตร์ (Conversion Trap)
โทเทมล่อเป้า (Decoy Totem)
โทเทมกินศพ (Devouring Totem)
ฟาดอย่างระมัดระวัง (Vigilant Strike)
ธงสงคราม (War Banner)
ผิวเหล็ก (Steelskin)
โลหิตและวาลุกา (Blood and Sand)
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink)
คำแช่งนักซุ่มยิง (Sniper's Mark)
ระเบิดน้ำแข็ง (Frost Bomb)
ฟาดอย่างระมัดระวัง (Vigilant Strike)
โทเทมล่อเป้า (Decoy Totem)
กับดักหมี (Bear Trap)
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink)
ผิวเหล็ก (Steelskin)
พุ่งตัว (Dash)
กระดองหลอมละลาย (Molten Shell)
โทเทมฟื้นชีวิต (Rejuvenation Totem)
กับดักแปรพักตร์ (Conversion Trap)
โทเทมกินศพ (Devouring Totem)
ปลุกเสกอาวุธ (Animate Weapon)
อัญเชิญวิญญาณเกรี้ยวกราด (Summon Raging Spirit)
ลูกแก้ววายุ (Orb of Storms)
โรคติดต่อ (Contagion)
บรรพชนร่มโพธิ์ร่มไทร (Ancestral Protector)
ธงสงคราม (War Banner)
โลหิตและวาลุกา (Blood and Sand)
ป้อมหน้าไม้แตกอากาศ (Shrapnel Ballista)
กำแพงไฟ (Flame Wall)
ลูกแก้ววายุ (Orb of Storms)
โรคติดต่อ (Contagion)
ระเบิดมรณะ (Detonate Dead)
กับดักหมี (Bear Trap)
สวนกลับ (Riposte)
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink)
พุ่งตัว (Dash)
กรีดเลือด (Puncture)
กับดักแปรพักตร์ (Conversion Trap)
ปลุกเสกอาวุธ (Animate Weapon)
ระเบิดน้ำแข็ง (Frost Bomb)
ผิวเหล็ก (Steelskin)
ป้อมหน้าไม้แตกอากาศ (Shrapnel Ballista)
กำแพงไฟ (Flame Wall)
ระเบิดน้ำแข็ง (Frost Bomb)
อัญเชิญวัตถุศักดิ์สิทธิ์ (Summon Holy Relic)
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)
บรรพชนร่มโพธิ์ร่มไทร (Ancestral Protector)
ฟาดอย่างระมัดระวัง (Vigilant Strike)
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink)
ผิวเหล็ก (Steelskin)
กำแพงน้ำแข็ง (Frost Wall)
คาดการณ์ (Reckoning)
กระดองหลอมละลาย (Molten Shell)
โทเทมฟื้นชีวิต (Rejuvenation Totem)
โทเทมล่อเป้า (Decoy Totem)
โทเทมกินศพ (Devouring Totem)
อัญเชิญวิญญาณเกรี้ยวกราด (Summon Raging Spirit)
ลูกแก้ววายุ (Orb of Storms)
โรคติดต่อ (Contagion)
ธงสงคราม (War Banner)
พุ่งตัว (Dash)
กำแพงไฟ (Flame Wall)
ระเบิดน้ำแข็ง (Frost Bomb)
ลูกแก้ววายุ (Orb of Storms)
อัญเชิญวิญญาณเกรี้ยวกราด (Summon Raging Spirit)
โรคติดต่อ (Contagion)
ระเบิดมรณะ (Detonate Dead)
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink)
กำแพงน้ำแข็ง (Frost Wall)
กับดักแปรพักตร์ (Conversion Trap)
โทเทมกินศพ (Devouring Totem)
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)
ปลุกเสกอาวุธ (Animate Weapon)
อัญเชิญวัตถุศักดิ์สิทธิ์ (Summon Holy Relic)
ผิวเหล็ก (Steelskin)
พุ่งตัว (Dash)
กำแพงไฟ (Flame Wall)
คนเถื่อนผู้ถูกจองจำกระโจนทุบ (Leap Slam)
คำรามทนทาน (Enduring Cry)
คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry)
ศรเคลื่อนย้ายพริบตา (Blink Arrow)
รำมีดพุ่ง (Whirling Blades)
เที่ยงตรง (Precision)
หินเสริม Added Fire Damage
หินเสริม Melee Splash
หินเสริม Lesser Multiple Projectiles
หินเสริม Maim
หินเสริม Faster Attacks
กำลังวังชา (Vitality)
โล่พุ่งชน (Shield Charge)
หินเสริม Additional Accuracy
หินเสริม Knockback
ฟาดพริบตา (Flicker Strike)
หินเสริม Stun
หินเสริม Trap
หินเสริม Life Gain on Hit
กระจ่าง (Clarity)
หินเสริม Chance to Flee
หินเสริม Blind
หินเสริม Ballista Totem
ทุ่นระเบิดควัน (Smoke Mine)
ก้าวเหี่ยวเฉา (Withering Step)
หินเสริม Arrow Nova
หินเสริม Lifetap
หินเสริม Earthbreaker
กระโจนทุบ (Leap Slam)
โล่พุ่งชน (Shield Charge)
คำรามทนทาน (Enduring Cry)
คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry)
หินเสริม Added Fire Damage
หินเสริม Melee Splash
หินเสริม Faster Attacks
กำลังวังชา (Vitality)
หินเสริม Additional Accuracy
หินเสริม Knockback
ฟาดพริบตา (Flicker Strike)
หินเสริม Stun
หินเสริม Combustion
หินเสริม Life Gain on Hit
กระจ่าง (Clarity)
หินเสริม Spell Totem
หินเสริม Chance to Flee
หินเสริม Blind
ทุ่นระเบิดควัน (Smoke Mine)
หินเสริม Maim
เที่ยงตรง (Precision)
หินเสริม Lifetap
หินเสริม Earthbreaker
หินเสริม Flamewood
ศรเคลื่อนย้ายพริบตา (Blink Arrow)
รำมีดพุ่ง (Whirling Blades)
เที่ยงตรง (Precision)
ทุ่นระเบิดควัน (Smoke Mine)
หินเสริม Void Manipulation
หินเสริม Melee Splash
หินเสริม Lesser Multiple Projectiles
หินเสริม Added Cold Damage
หินเสริม Arrow Nova
หินเสริม Faster Attacks
กระโจนทุบ (Leap Slam)
ขุดซาก (Unearth)
หินเสริม Added Fire Damage
หินเสริม Additional Accuracy
หินเสริม Increased Critical Strikes
ฟาดพริบตา (Flicker Strike)
หินเสริม Trap
กำลังวังชา (Vitality)
กระจ่าง (Clarity)
หินเสริม Blastchain Mine
หินเสริม Chance to Flee
หินเสริม Blind
หินเสริม Ballista Totem
หินเสริม Multiple Traps
หินเสริม Maim
สลับร่าง (Bodyswap)
ก้าวเหี่ยวเฉา (Withering Step)
ศรเงาสะท้อน (Mirror Arrow)
หินเสริม Manaforged Arrows
หินเสริม Locus Mine
กระจ่าง (Clarity)
พุ่งไฟ (Flame Dash)
กระโจนทุบ (Leap Slam)
ศรเคลื่อนย้ายพริบตา (Blink Arrow)
เที่ยงตรง (Precision)
ก้าวเหี่ยวเฉา (Withering Step)
หินเสริม Added Lightning Damage
หินเสริม Unbound Ailments
หินเสริม Added Fire Damage
หินเสริม Melee Splash
หินเสริม Lesser Multiple Projectiles
หินเสริม Added Cold Damage
หินเสริม Faster Attacks
กำลังวังชา (Vitality)
คำรามทนทาน (Enduring Cry)
ขุดซาก (Unearth)
หินเสริม Additional Accuracy
หินเสริม Increased Critical Strikes
หินเสริม Knockback
ฟาดพริบตา (Flicker Strike)
หินเสริม Stun
หินเสริม Trap
วาร์ปสายฟ้า (Lightning Warp)
อัญเชิญโครงกระดูก (Summon Skeletons)
หินเสริม Minion Damage
หินเสริม Life Gain on Hit
หินเสริม Spell Totem
หินเสริม Blastchain Mine
หินเสริม Chance to Flee
หินเสริม Blind
หินเสริม Ballista Totem
หินเสริม Multiple Traps
เหี่ยวเฉา (Wither)
หินเสริม Void Manipulation
หินเสริม Efficacy
หินเสริม Maim
สลับร่าง (Bodyswap)
กับดักดูดพลัง (Siphoning Trap)
หินเสริม Arrow Nova
คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry)
หินเสริม Lifetap
หินเสริม Earthbreaker
หินเสริม Devour
หินเสริม Flamewood
หินเสริม Locus Mine
กระจ่าง (Clarity)
พุ่งไฟ (Flame Dash)
รำมีดพุ่ง (Whirling Blades)
เที่ยงตรง (Precision)
ทุ่นระเบิดควัน (Smoke Mine)
ก้าวเหี่ยวเฉา (Withering Step)
ขุดซาก (Unearth)
กับดักดูดพลัง (Siphoning Trap)
หินเสริม Added Lightning Damage
หินเสริม Void Manipulation
หินเสริม Lesser Multiple Projectiles
หินเสริม Added Cold Damage
หินเสริม Multiple Traps
หินเสริม Faster Attacks
หินเสริม Added Fire Damage
หินเสริม Additional Accuracy
หินเสริม Increased Critical Strikes
ฟาดพริบตา (Flicker Strike)
หินเสริม Trap
วาร์ปสายฟ้า (Lightning Warp)
หินเสริม Combustion
กำลังวังชา (Vitality)
หินเสริม Blastchain Mine
หินเสริม Chance to Flee
หินเสริม Blind
หินเสริม Ballista Totem
หินเสริม Melee Splash
ศรเคลื่อนย้ายพริบตา (Blink Arrow)
เหี่ยวเฉา (Wither)
หินเสริม Efficacy
หินเสริม Unbound Ailments
สลับร่าง (Bodyswap)
หินเสริม Arrow Nova
หินเสริม Devour
หินเสริม Locus Mine
กระจ่าง (Clarity)
พุ่งไฟ (Flame Dash)
กระโจนทุบ (Leap Slam)
หินเสริม Added Lightning Damage
หินเสริม Minion Damage
หินเสริม Combustion
หินเสริม Added Fire Damage
หินเสริม Melee Splash
กำลังวังชา (Vitality)
โล่พุ่งชน (Shield Charge)
คำรามทนทาน (Enduring Cry)
ขุดซาก (Unearth)
หินเสริม Additional Accuracy
หินเสริม Knockback
หินเสริม Stun
วาร์ปสายฟ้า (Lightning Warp)
อัญเชิญโครงกระดูก (Summon Skeletons)
หินเสริม Life Gain on Hit
หินเสริม Spell Totem
หินเสริม Blastchain Mine
เหี่ยวเฉา (Wither)
หินเสริม Void Manipulation
หินเสริม Efficacy
หินเสริม Unbound Ailments
สลับร่าง (Bodyswap)
เที่ยงตรง (Precision)
หินเสริม Infernal
คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry)
หินเสริม Lifetap
หินเสริม Earthbreaker
หินเสริม Devour
หินเสริม Flamewood
กระจ่าง (Clarity)
อัญเชิญโครงกระดูก (Summon Skeletons)
วาร์ปสายฟ้า (Lightning Warp)
พุ่งไฟ (Flame Dash)
เหี่ยวเฉา (Wither)
สลับร่าง (Bodyswap)
หินเสริม Added Lightning Damage
หินเสริม Minion Damage
หินเสริม Void Manipulation
หินเสริม Unbound Ailments
หินเสริม Combustion
หินเสริม Infernal
หินเสริม Efficacy
ขุดซาก (Unearth)
หินเสริม Lesser Multiple Projectiles
หินเสริม Added Cold Damage
หินเสริม Increased Critical Strikes
หินเสริม Trap
กำลังวังชา (Vitality)
หินเสริม Spell Totem
หินเสริม Blastchain Mine
หินเสริม Melee Splash
หินเสริม Multiple Traps
ทุ่นระเบิดควัน (Smoke Mine)
กับดักดูดพลัง (Siphoning Trap)
เที่ยงตรง (Precision)
ก้าวเหี่ยวเฉา (Withering Step)
หินเสริม Devour
หินเสริม Locus Mine
ทำนองของพรายน้ำควง (Sweep)
พสุธาสะบั้น (Earthshatter)
ฉีกร่าง (Lacerate)
ฝนลูกธนู (Rain of Arrows)
เหล็กกล้าแตกกระจาย (Shattering Steel)
ปะทะด้วยธาตุ (Elemental Hit)
ฟาดสายฟ้าสถิต (Static Strike)
ระเบิดอเวจี (Infernal Blow)
ฟาดสายฟ้า (Lightning Strike)
ศรสายฟ้า (Lightning Arrow)
รีฟ (Reave)
ระดมยิง (Barrage)
ป้อมหน้าไม้ทลายกำแพง (Siege Ballista)
แผ่นดินแยก (Sunder)
ฝนพิษ (Toxic Rain)
โซ่ล่ามตะขอ (Chain Hook)
เกลียวอาวุธเงา (Spectral Helix)
น้ำยาพิษร้าย (Poisonous Concoction)
ภูเขาไฟผ่าแยก (Volcanic Fissure)
ฟาดสายฟ้าสถิต (Static Strike)
ระเบิดอเวจี (Infernal Blow)
ควง (Sweep)
แผ่นดินแยก (Sunder)
โซ่ล่ามตะขอ (Chain Hook)
พสุธาสะบั้น (Earthshatter)
โยนโล่เงา (Spectral Shield Throw)
ฉีกร่าง (Lacerate)
สายสัมพันธ์เร่าร้อน (Searing Bond)
โลหิตชอนไช (Exsanguinate)
อภัยบาป (Absolution)
เกลียวอาวุธเงา (Spectral Helix)
ภูเขาไฟผ่าแยก (Volcanic Fissure)
ฝนลูกธนู (Rain of Arrows)
ฝนพิษ (Toxic Rain)
ศรสายฟ้า (Lightning Arrow)
รีฟ (Reave)
ฟาดสายฟ้า (Lightning Strike)
ป้อมหน้าไม้ทลายกำแพง (Siege Ballista)
ปะทะด้วยธาตุ (Elemental Hit)
โยนโล่เงา (Spectral Shield Throw)
ฉีกร่าง (Lacerate)
ศพไล่ระเบิด (Volatile Dead)
ฟาดสายฟ้าสถิต (Static Strike)
ระเบิดอเวจี (Infernal Blow)
กับดักไฟ (Fire Trap)
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap)
ระดมยิง (Barrage)
กระแสมีดวน (Blade Vortex)
เหล็กกล้าแตกกระจาย (Shattering Steel)
มีดบินอสรพิษ (Venom Gyre)
กับดักใบมีด (Blade Trap)
เกลียวอาวุธเงา (Spectral Helix)
น้ำยาพิษร้าย (Poisonous Concoction)
น้ำแข็งกระจาย (Ice Nova)
ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray)
ระเบิดสายฟ้าฉับพลัน (Storm Burst)
ฟาดสายฟ้าสถิต (Static Strike)
ฝนลูกธนู (Rain of Arrows)
กระแสมีดวน (Blade Vortex)
โยนโล่เงา (Spectral Shield Throw)
ฉีกร่าง (Lacerate)
ปะทะด้วยธาตุ (Elemental Hit)
ศพไล่ระเบิด (Volatile Dead)
น้ำแข็งคืบคลาน (Creeping Frost)
หอกน้ำแข็ง (Ice Spear)
ระเบิดอเวจี (Infernal Blow)
ฟาดสายฟ้า (Lightning Strike)
ดูดพลัง (Power Siphon)
ทุ่นระเบิดเกล็ดน้ำแข็ง (Icicle Mine)
กับดักไฟ (Fire Trap)
เผาให้สิ้น (Incinerate)
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap)
เรียกสายฟ้า (Storm Call)
ระดมยิง (Barrage)
คลื่นเพลิง (Flame Surge)
เซ่นไหว้ด้วยเนื้อหนัง (Flesh Offering)
เซ่นไหว้ด้วยกระดูก (Bone Offering)
เซ่นไหว้ด้วยวิญญาณ (Spirit Offering)
ป้อมหน้าไม้ทลายกำแพง (Siege Ballista)
ดูดแก่นแท้ (Essence Drain)
แผ่นดินแยก (Sunder)
ฝนพิษ (Toxic Rain)
ตราเวทสายฟ้า (Storm Brand)
เหล็กกล้าแตกกระจาย (Shattering Steel)
โซ่ล่ามตะขอ (Chain Hook)
มีดบินอสรพิษ (Venom Gyre)
ตราเวทหน้าหนาว (Wintertide Brand)
พสุธาสะบั้น (Earthshatter)
ลูกไฟกระหน่ำยิง (Blazing Salvo)
โลหิตชอนไช (Exsanguinate)
อภัยบาป (Absolution)
กับดักใบมีด (Blade Trap)
ระเบิดวอลทาซิก (Voltaxic Burst)
พันธะมานา (Manabond)
เกลียวอาวุธเงา (Spectral Helix)
น้ำยาพิษร้าย (Poisonous Concoction)
ภูเขาไฟผ่าแยก (Volcanic Fissure)
ดูดแก่นแท้ (Essence Drain)
ศพไล่ระเบิด (Volatile Dead)
รีฟ (Reave)
ทุ่นระเบิดเกล็ดน้ำแข็ง (Icicle Mine)
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap)
กับดักไฟ (Fire Trap)
กระแสมีดวน (Blade Vortex)
มีดบินอสรพิษ (Venom Gyre)
ฉีกร่าง (Lacerate)
ปะทะด้วยธาตุ (Elemental Hit)
น้ำแข็งคืบคลาน (Creeping Frost)
หอกน้ำแข็ง (Ice Spear)
ฝนลูกธนู (Rain of Arrows)
ฟาดสายฟ้า (Lightning Strike)
ดูดพลัง (Power Siphon)
ศรสายฟ้า (Lightning Arrow)
สายฟ้าชิ่ง (Arc)
เผาให้สิ้น (Incinerate)
เรียกสายฟ้า (Storm Call)
ระดมยิง (Barrage)
คลื่นเพลิง (Flame Surge)
ป้อมหน้าไม้ทลายกำแพง (Siege Ballista)
ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray)
ระเบิดสายฟ้าฉับพลัน (Storm Burst)
ฝนพิษ (Toxic Rain)
ตราเวทหน้าหนาว (Wintertide Brand)
ลูกไฟกระหน่ำยิง (Blazing Salvo)
โลหิตชอนไช (Exsanguinate)
กับดักใบมีด (Blade Trap)
ระเบิดวอลทาซิก (Voltaxic Burst)
พันธะมานา (Manabond)
เกลียวอาวุธเงา (Spectral Helix)
น้ำยาพิษร้าย (Poisonous Concoction)
น้ำแข็งกระจาย (Ice Nova)
ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray)
ระเบิดสายฟ้าฉับพลัน (Storm Burst)
ตราเวทสายฟ้า (Storm Brand)
ตราเวทหน้าหนาว (Wintertide Brand)
ฟาดสายฟ้าสถิต (Static Strike)
เรียกสายฟ้า (Storm Call)
สายสัมพันธ์เร่าร้อน (Searing Bond)
โยนโล่เงา (Spectral Shield Throw)
ควง (Sweep)
ฉีกร่าง (Lacerate)
ศพไล่ระเบิด (Volatile Dead)
น้ำแข็งคืบคลาน (Creeping Frost)
หอกน้ำแข็ง (Ice Spear)
ระเบิดอเวจี (Infernal Blow)
ฟาดสายฟ้า (Lightning Strike)
สายฟ้าชิ่ง (Arc)
ทุ่นระเบิดเกล็ดน้ำแข็ง (Icicle Mine)
เผาให้สิ้น (Incinerate)
คลื่นเพลิง (Flame Surge)
เซ่นไหว้ด้วยเนื้อหนัง (Flesh Offering)
เซ่นไหว้ด้วยกระดูก (Bone Offering)
เซ่นไหว้ด้วยวิญญาณ (Spirit Offering)
ดูดแก่นแท้ (Essence Drain)
แผ่นดินแยก (Sunder)
พสุธาสะบั้น (Earthshatter)
ลูกไฟกระหน่ำยิง (Blazing Salvo)
โลหิตชอนไช (Exsanguinate)
อภัยบาป (Absolution)
พันธะมานา (Manabond)
เกลียวอาวุธเงา (Spectral Helix)
ภูเขาไฟผ่าแยก (Volcanic Fissure)
น้ำแข็งกระจาย (Ice Nova)
สายฟ้าชิ่ง (Arc)
เซ่นไหว้ด้วยเนื้อหนัง (Flesh Offering)
ดูดแก่นแท้ (Essence Drain)
ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray)
ศพไล่ระเบิด (Volatile Dead)
น้ำแข็งคืบคลาน (Creeping Frost)
ตราเวทหน้าหนาว (Wintertide Brand)
หอกน้ำแข็ง (Ice Spear)
ดูดพลัง (Power Siphon)
ทุ่นระเบิดเกล็ดน้ำแข็ง (Icicle Mine)
กับดักไฟ (Fire Trap)
เผาให้สิ้น (Incinerate)
สายสัมพันธ์เร่าร้อน (Searing Bond)
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap)
เรียกสายฟ้า (Storm Call)
คลื่นเพลิง (Flame Surge)
เซ่นไหว้ด้วยกระดูก (Bone Offering)
เซ่นไหว้ด้วยวิญญาณ (Spirit Offering)
กระแสมีดวน (Blade Vortex)
ตราเวทสายฟ้า (Storm Brand)
ลูกไฟกระหน่ำยิง (Blazing Salvo)
โลหิตชอนไช (Exsanguinate)
อภัยบาป (Absolution)
ระเบิดวอลทาซิก (Voltaxic Burst)
พันธะมานา (Manabond)
ผู้รุกรานชุดดำสาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
คำรามบรรพชน (Ancestral Cry)
คำรามก้องปฐพี (Seismic Cry)
ระห่ำ (Frenzy)
เลือดเนื้อและศิลา (Flesh and Stone)
บ้าเลือด (Blood Rage)
คำแช่งขุนศึก (Warlord's Mark)
คำแช่งนายพราน (Poacher's Mark)
ไข้ก่อมลทิน (Corrupting Fever)
ธงแข็งขืน (Defiance Banner)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
คำรามบรรพชน (Ancestral Cry)
คำรามก้องปฐพี (Seismic Cry)
คำแช่งขุนศึก (Warlord's Mark)
ไข้ก่อมลทิน (Corrupting Fever)
ธงแข็งขืน (Defiance Banner)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)
ระห่ำ (Frenzy)
บ้าเลือด (Blood Rage)
สาส์นทรมาน (Herald of Agony)
ศรบ่วง (Ensnaring Arrow)
คำแช่งนายพราน (Poacher's Mark)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)
ระห่ำ (Frenzy)
ไข้ก่อมลทิน (Corrupting Fever)
ธงแข็งขืน (Defiance Banner)
พิธีต้องห้าม (Forbidden Rite)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)
ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Cold Snap)
ม่านอาคม (Arcane Cloak)
บ้าเลือด (Blood Rage)
สาส์นทรมาน (Herald of Agony)
ระเบิดมีด (Blade Blast)
อัญเชิญหุ่นยนต์จิ๋ว (Summon Skitterbots)
คำแช่งนักฆ่า (Assassin's Mark)
พิธีต้องห้าม (Forbidden Rite)
สนามกระแสไฟ (Galvanic Field)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
ม่านอาคม (Arcane Cloak)
เรียกคืนตราเวท (Brand Recall)
สาส์นพิสุทธิ์ (Herald of Purity)
คลื่นพลังลงทัณฑ์ (Wave of Conviction)
ไข้ก่อมลทิน (Corrupting Fever)
ธงแข็งขืน (Defiance Banner)
สนามกระแสไฟ (Galvanic Field)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
วิชาผิดผี (Desecrate)
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)
ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Cold Snap)
ม่านอาคม (Arcane Cloak)
พิธีต้องห้าม (Forbidden Rite)
สนามกระแสไฟ (Galvanic Field)
หลักแหลมและโหดร้ายหินเสริม Elemental Damage with Attacks
หินเสริม Melee Physical Damage
หินเสริม Close Combat
หินเสริม Rage
หินเสริม Vicious Projectiles
หินเสริม Faster Attacks
หินเสริม Bloodlust
หินเสริม Culling Strike
หินเสริม Point Blank
หินเสริม Iron Grip
หินเสริม Iron Will
หินเสริม Damage on Full Life
หินเสริม Endurance Charge on Melee Stun
หินเสริม Physical to Lightning
หินเสริม Deadly Ailments
หินเสริม Shockwave
หินเสริม Trinity
หินเสริม Cruelty
หินเสริม Sadism
หินเสริม Volatility
หินเสริม Elemental Damage with Attacks
หินเสริม Melee Physical Damage
หินเสริม Shockwave
หินเสริม Close Combat
หินเสริม Rage
หินเสริม Vicious Projectiles
หินเสริม Faster Attacks
หินเสริม Bloodlust
หินเสริม Culling Strike
หินเสริม Iron Grip
หินเสริม Iron Will
หินเสริม Damage on Full Life
หินเสริม Endurance Charge on Melee Stun
หินเสริม Physical to Lightning
หินเสริม Cruelty
หินเสริม Volatility
หินเสริม Sadism
หินเสริม Elemental Damage with Attacks
หินเสริม Close Combat
หินเสริม Vicious Projectiles
หินเสริม Faster Attacks
หินเสริม Increased Critical Damage
หินเสริม Melee Physical Damage
หินเสริม Bloodlust
หินเสริม Culling Strike
หินเสริม Point Blank
หินเสริม Iron Grip
หินเสริม Power Charge On Critical
หินเสริม Physical to Lightning
หินเสริม Trap and Mine Damage
หินเสริม Deadly Ailments
หินเสริม Rage
หินเสริม Nightblade
หินเสริม Trinity
หินเสริม Overcharge
หินเสริม Sadism
หินเสริม Faster Casting
หินเสริม Concentrated Effect
หินเสริม Elemental Damage with Attacks
หินเสริม Melee Physical Damage
หินเสริม Vicious Projectiles
หินเสริม Deadly Ailments
หินเสริม Faster Attacks
หินเสริม Increased Critical Damage
หินเสริม Cold to Fire
หินเสริม Minion Speed
หินเสริม Minion Life
หินเสริม Bloodlust
หินเสริม Culling Strike
หินเสริม Point Blank
หินเสริม Iron Grip
หินเสริม Iron Will
หินเสริม Damage on Full Life
หินเสริม Power Charge On Critical
หินเสริม Endurance Charge on Melee Stun
หินเสริม Physical to Lightning
หินเสริม Trap and Mine Damage
หินเสริม Controlled Destruction
หินเสริม Elemental Focus
หินเสริม Close Combat
หินเสริม Shockwave
หินเสริม Rage
หินเสริม Predator
หินเสริม Nightblade
หินเสริม Trinity
หินเสริม Cruelty
หินเสริม Sadism
หินเสริม Fresh Meat
หินเสริม Volatility
หินเสริม Faster Casting
หินเสริม Elemental Focus
หินเสริม Melee Physical Damage
หินเสริม Trap and Mine Damage
หินเสริม Deadly Ailments
หินเสริม Nightblade
หินเสริม Faster Attacks
หินเสริม Increased Critical Damage
หินเสริม Concentrated Effect
หินเสริม Cold to Fire
หินเสริม Elemental Damage with Attacks
หินเสริม Bloodlust
หินเสริม Culling Strike
หินเสริม Point Blank
หินเสริม Power Charge On Critical
หินเสริม Physical to Lightning
หินเสริม Controlled Destruction
หินเสริม Close Combat
หินเสริม Rage
หินเสริม Trinity
หินเสริม Overcharge
หินเสริม Sadism
หินเสริม Faster Casting
หินเสริม Concentrated Effect
หินเสริม Controlled Destruction
หินเสริม Elemental Focus
หินเสริม Elemental Damage with Attacks
หินเสริม Melee Physical Damage
หินเสริม Shockwave
หินเสริม Faster Attacks
หินเสริม Cold to Fire
หินเสริม Minion Speed
หินเสริม Minion Life
หินเสริม Bloodlust
หินเสริม Culling Strike
หินเสริม Iron Grip
หินเสริม Iron Will
หินเสริม Damage on Full Life
หินเสริม Endurance Charge on Melee Stun
หินเสริม Physical to Lightning
หินเสริม Trap and Mine Damage
หินเสริม Deadly Ailments
หินเสริม Close Combat
หินเสริม Rage
หินเสริม Predator
หินเสริม Trinity
หินเสริม Cruelty
หินเสริม Overcharge
หินเสริม Fresh Meat
หินเสริม Sadism
หินเสริม Volatility
หินเสริม Faster Casting
หินเสริม Minion Speed
หินเสริม Concentrated Effect
หินเสริม Controlled Destruction
หินเสริม Elemental Focus
หินเสริม Predator
หินเสริม Increased Critical Damage
หินเสริม Melee Physical Damage
หินเสริม Cold to Fire
หินเสริม Minion Life
หินเสริม Culling Strike
หินเสริม Power Charge On Critical
หินเสริม Trap and Mine Damage
หินเสริม Deadly Ailments
หินเสริม Trinity
หินเสริม Cruelty
หินเสริม Overcharge
หินเสริม Fresh Meat
หินเสริม Sadism
รากเหง้าของปัญหาระห่ำ (Frenzy)
บ้าเลือด (Blood Rage)
โล่วายุ (Tempest Shield)
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นทรมาน (Herald of Agony)
สาส์นพิสุทธิ์ (Herald of Purity)
คำรามก้องปฐพี (Seismic Cry)
เลือดเนื้อและศิลา (Flesh and Stone)
พาหะโรคระบาด (Plague Bearer)
ศรบ่วง (Ensnaring Arrow)
คำรามบรรพชน (Ancestral Cry)
ระห่ำ (Frenzy)
บ้าเลือด (Blood Rage)
ไฟธรรมะ (Righteous Fire)
โล่วายุ (Tempest Shield)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นพิสุทธิ์ (Herald of Purity)
คำรามก้องปฐพี (Seismic Cry)
เรียกคืนตราเวท (Brand Recall)
เลือดเนื้อและศิลา (Flesh and Stone)
คำรามบรรพชน (Ancestral Cry)
ระห่ำ (Frenzy)
ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Cold Snap)
บ้าเลือด (Blood Rage)
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)
วิชาผิดผี (Desecrate)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นทรมาน (Herald of Agony)
อัญเชิญหุ่นยนต์จิ๋ว (Summon Skitterbots)
ศรบ่วง (Ensnaring Arrow)
ระเบิดมีด (Blade Blast)
ระห่ำ (Frenzy)
ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Cold Snap)
บ้าเลือด (Blood Rage)
ไฟธรรมะ (Righteous Fire)
โล่วายุ (Tempest Shield)
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)
วิชาผิดผี (Desecrate)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นทรมาน (Herald of Agony)
สาส์นพิสุทธิ์ (Herald of Purity)
คำรามก้องปฐพี (Seismic Cry)
เรียกคืนตราเวท (Brand Recall)
คลื่นพลังลงทัณฑ์ (Wave of Conviction)
เลือดเนื้อและศิลา (Flesh and Stone)
อัญเชิญหุ่นยนต์จิ๋ว (Summon Skitterbots)
ศรบ่วง (Ensnaring Arrow)
ม่านอาคม (Arcane Cloak)
ระเบิดมีด (Blade Blast)
คำรามบรรพชน (Ancestral Cry)
ระห่ำ (Frenzy)
ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Cold Snap)
บ้าเลือด (Blood Rage)
โล่วายุ (Tempest Shield)
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)
วิชาผิดผี (Desecrate)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นทรมาน (Herald of Agony)
คลื่นพลังลงทัณฑ์ (Wave of Conviction)
อัญเชิญหุ่นยนต์จิ๋ว (Summon Skitterbots)
ศรบ่วง (Ensnaring Arrow)
ม่านอาคม (Arcane Cloak)
ระเบิดมีด (Blade Blast)
ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Cold Snap)
ไฟธรรมะ (Righteous Fire)
โล่วายุ (Tempest Shield)
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)
วิชาผิดผี (Desecrate)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นพิสุทธิ์ (Herald of Purity)
คำรามก้องปฐพี (Seismic Cry)
เรียกคืนตราเวท (Brand Recall)
คลื่นพลังลงทัณฑ์ (Wave of Conviction)
ม่านอาคม (Arcane Cloak)
ระเบิดมีด (Blade Blast)
คำรามบรรพชน (Ancestral Cry)
ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Cold Snap)
ไฟธรรมะ (Righteous Fire)
โล่วายุ (Tempest Shield)
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)
วิชาผิดผี (Desecrate)
สาส์นธุลี (Herald of Ash)
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
สาส์นพิสุทธิ์ (Herald of Purity)
เรียกคืนตราเวท (Brand Recall)
คลื่นพลังลงทัณฑ์ (Wave of Conviction)
อัญเชิญหุ่นยนต์จิ๋ว (Summon Skitterbots)
ม่านอาคม (Arcane Cloak)
ระเบิดมีด (Blade Blast)
หลงไปกับรักโอหัง (Pride)
เทวศ (Hatred)
สง่างาม (Grace)
ธงหวาดกลัว (Dread Banner)
คำรามรวมทัพ (Rallying Cry)
คำแช่งขุนศึก (Warlord's Mark)
ลงทัณฑ์ (Punishment)
คำแช่งนักฆ่า (Assassin's Mark)
ทวงแค้น (Vengeance)
ว่องไว (Haste)
ธาตุพิสุทธิ์ (Purity of Elements)
ปณิธาน (Determination)
โทสะ (Anger)
ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire)
น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice)
คำแช่งนายพราน (Poacher's Mark)
คำรามโลกันตร์ (Infernal Cry)
บอบบาง (Vulnerability)
คำรามแม่ทัพ (General's Cry)
คำแช่งนักซุ่มยิง (Sniper's Mark)
โลหิตแน่นิ่ง (Petrified Blood)
โทสะ (Anger)
ปณิธาน (Determination)
ทวงแค้น (Vengeance)
ลงทัณฑ์ (Punishment)
บอบบาง (Vulnerability)
โอหัง (Pride)
คำรามโลกันตร์ (Infernal Cry)
คำรามแม่ทัพ (General's Cry)
คำแช่งขุนศึก (Warlord's Mark)
ธาตุพิสุทธิ์ (Purity of Elements)
เทวศ (Hatred)
ไวไฟ (Flammability)
ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire)
คำรามรวมทัพ (Rallying Cry)
ธงหวาดกลัว (Dread Banner)
โลหิตแน่นิ่ง (Petrified Blood)
สิ้นหวัง (Despair)
เทวศ (Hatred)
สง่างาม (Grace)
โซ่กาลเวลา (Temporal Chains)
คำแช่งขุนศึก (Warlord's Mark)
คำแช่งนักฆ่า (Assassin's Mark)
ว่องไว (Haste)
ธาตุพิสุทธิ์ (Purity of Elements)
โทสะ (Anger)
พิโรธ (Wrath)
น้ำแข็งกัด (Frostbite)
น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice)
คำแช่งนายพราน (Poacher's Mark)
ธงหวาดกลัว (Dread Banner)
โอหัง (Pride)
พาหะโรคระบาด (Plague Bearer)
คำแช่งนักซุ่มยิง (Sniper's Mark)
คำแช่งนักเล่นแร่แปรธาตุ (Alchemist's Mark)
ไวไฟ (Flammability)
ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity)
น้ำแข็งกัด (Frostbite)
หิงสา (Malevolence)
คลั่งศาสนา (Zealotry)
คาถามรณะ (Bane)
โทสะ (Anger)
ลงทัณฑ์ (Punishment)
บอบบาง (Vulnerability)
เทวศ (Hatred)
พิโรธ (Wrath)
โซ่กาลเวลา (Temporal Chains)
แพ้ธาตุ (Elemental Weakness)
คำแช่งขุนศึก (Warlord's Mark)
หมดเรี่ยวแรง (Enfeeble)
คำแช่งนักฆ่า (Assassin's Mark)
สิ้นหวัง (Despair)
ว่องไว (Haste)
ธาตุพิสุทธิ์ (Purity of Elements)
วินัย (Discipline)
ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire)
น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice)
สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning)
เรียกประชุม (Convocation)
คำแช่งนายพราน (Poacher's Mark)
คำรามรวมทัพ (Rallying Cry)
คำรามโลกันตร์ (Infernal Cry)
ธงหวาดกลัว (Dread Banner)
โอหัง (Pride)
พาหะโรคระบาด (Plague Bearer)
มือเวทจอมขมัง (Spellslinger)
คำรามแม่ทัพ (General's Cry)
คำแช่งนักซุ่มยิง (Sniper's Mark)
โลหิตแน่นิ่ง (Petrified Blood)
ดาบพลังงาน
คำแช่งนักเล่นแร่แปรธาตุ (Alchemist's Mark)
ไวไฟ (Flammability)
ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity)
น้ำแข็งกัด (Frostbite)
สิ้นหวัง (Despair)
หิงสา (Malevolence)
คาถามรณะ (Bane)
เทวศ (Hatred)
พิโรธ (Wrath)
พาหะโรคระบาด (Plague Bearer)
โซ่กาลเวลา (Temporal Chains)
แพ้ธาตุ (Elemental Weakness)
หมดเรี่ยวแรง (Enfeeble)
คำแช่งนักฆ่า (Assassin's Mark)
ว่องไว (Haste)
ธาตุพิสุทธิ์ (Purity of Elements)
วินัย (Discipline)
สง่างาม (Grace)
น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice)
สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning)
คำแช่งนายพราน (Poacher's Mark)
คลั่งศาสนา (Zealotry)
โอหัง (Pride)
มือเวทจอมขมัง (Spellslinger)
คำแช่งนักซุ่มยิง (Sniper's Mark)
ดาบพลังงาน
คำแช่งนักเล่นแร่แปรธาตุ (Alchemist's Mark)
ไวไฟ (Flammability)
ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity)
น้ำแข็งกัด (Frostbite)
คลั่งศาสนา (Zealotry)
ลงทัณฑ์ (Punishment)
บอบบาง (Vulnerability)
แพ้ธาตุ (Elemental Weakness)
หมดเรี่ยวแรง (Enfeeble)
ทวงแค้น (Vengeance)
ธาตุพิสุทธิ์ (Purity of Elements)
วินัย (Discipline)
ปณิธาน (Determination)
โทสะ (Anger)
พิโรธ (Wrath)
ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire)
สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning)
เรียกประชุม (Convocation)
คำรามรวมทัพ (Rallying Cry)
คำรามโลกันตร์ (Infernal Cry)
ธงหวาดกลัว (Dread Banner)
คาถามรณะ (Bane)
หิงสา (Malevolence)
โอหัง (Pride)
มือเวทจอมขมัง (Spellslinger)
คำรามแม่ทัพ (General's Cry)
โลหิตแน่นิ่ง (Petrified Blood)
คำรามนักรบเวท (Battlemage's Cry)
ดาบพลังงาน
ไวไฟ (Flammability)
ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity)
น้ำแข็งกัด (Frostbite)
วินัย (Discipline)
ธาตุพิสุทธิ์ (Purity of Elements)
เรียกประชุม (Convocation)
สิ้นหวัง (Despair)
หิงสา (Malevolence)
คลั่งศาสนา (Zealotry)
คาถามรณะ (Bane)
มือเวทจอมขมัง (Spellslinger)
โซ่กาลเวลา (Temporal Chains)
แพ้ธาตุ (Elemental Weakness)
หมดเรี่ยวแรง (Enfeeble)
เทวศ (Hatred)
พิโรธ (Wrath)
สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning)
โอหัง (Pride)
ดาบพลังงาน
ตัดมือขวาทุบคลื่นน้ำแข็ง (Ice Crash)
พายุหมุน (Cyclone)
ฝนระเบิด (Blast Rain)
ชาร์จพลังพุ่งตัว (Charged Dash)
พุ่งเหล็กกล้า (Lancing Steel)
พายุดาบ (Bladestorm)
เพลงดาบเกรียวกราว (Blade Flurry)
ปลดปล่อยพลัง (Discharge)
ศรระเบิด (Explosive Arrow)
แสดงอำนาจ (Dominating Blow)
ปลุกเสกผู้พิทักษ์ (Animate Guardian)
ศรสลาตัน (Tornado Shot)
แผ่นดินไหว (Earthquake)
บรรพชนผู้นำทัพ (Ancestral Warchief)
ทุบเปลือกโลกแยก (Tectonic Slam)
ลูกศรหายนะ (Scourge Arrow)
ป้อมหน้าไม้ใหญ่ (Artillery Ballista)
ความคลั่งหมุนวน (Rage Vortex)
สลายกระดูก (Boneshatter)
คำรามนักรบเวท (Battlemage's Cry)
ฝนสายฟ้า (Storm Rain)
น้ำยาระเบิด (Explosive Concoction)
โยนโล่เงา (Spectral Shield Throw)
ทุบคลื่นน้ำแข็ง (Ice Crash)
พายุหมุน (Cyclone)
แผ่นดินไหว (Earthquake)
บรรพชนผู้นำทัพ (Ancestral Warchief)
ทุบเปลือกโลกแยก (Tectonic Slam)
ชาร์จพลังพุ่งตัว (Charged Dash)
ปลดปล่อยพลัง (Discharge)
ศรระเบิด (Explosive Arrow)
แสดงอำนาจ (Dominating Blow)
โทเทมคลื่นสะท้อน (Shockwave Totem)
ปลุกเสกผู้พิทักษ์ (Animate Guardian)
ระเบิดเพลิง (Flameblast)
เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ (Consecrated Path)
พายุดาบ (Bladestorm)
ป้อมหน้าไม้ใหญ่ (Artillery Ballista)
เคียวเก็บเกี่ยว (Reap)
ความคลั่งหมุนวน (Rage Vortex)
สลายกระดูก (Boneshatter)
คำรามนักรบเวท (Battlemage's Cry)
ฝนระเบิด (Blast Rain)
ชาร์จพลังพุ่งตัว (Charged Dash)
ลูกศรหายนะ (Scourge Arrow)
ศรสลาตัน (Tornado Shot)
ฟาดอย่างบ้าคลั่ง (Wild Strike)
เพลงดาบเกรียวกราว (Blade Flurry)
ป้อมหน้าไม้ใหญ่ (Artillery Ballista)
ปลดปล่อยพลัง (Discharge)
ศรระเบิด (Explosive Arrow)
พายุหมุน (Cyclone)
ปลุกเสกผู้พิทักษ์ (Animate Guardian)
ทุบคลื่นน้ำแข็ง (Ice Crash)
มีดร่วง (Bladefall)
ฌาปนกิจ (Cremation)
พุ่งเหล็กกล้า (Lancing Steel)
ฟาดเชื้อร้าย (Pestilent Strike)
ฝนสายฟ้า (Storm Rain)
น้ำยาระเบิด (Explosive Concoction)
ระเบิดเพลิง (Flameblast)
ฉีกวิญญาณ (Soulrend)
เทพพิโรธ (Divine Ire)
พายุหมุน (Cyclone)
ทุบเปลือกโลกแยก (Tectonic Slam)
ชาร์จพลังพุ่งตัว (Charged Dash)
ศรสลาตัน (Tornado Shot)
เพลงดาบเกรียวกราว (Blade Flurry)
มีดร่วง (Bladefall)
ปลดปล่อยพลัง (Discharge)
ปลุกสเปคเตอร์ (Raise Spectre)
สายฟ้ากระจาย (Shock Nova)
แสดงอำนาจ (Dominating Blow)
พายุไฟ (Firestorm)
ปลุกเสกผู้พิทักษ์ (Animate Guardian)
เยือกแข็งเรียงหลั่น (Glacial Cascade)
ทุ่นระเบิดสะเก็ดไฟ (Pyroclast Mine)
ระเบิดจลนศาสตร์ (Kinetic Blast)
ทุบคลื่นน้ำแข็ง (Ice Crash)
กับดักน้ำแข็ง (Ice Trap)
ฟาดอย่างบ้าคลั่ง (Wild Strike)
ฝนระเบิด (Blast Rain)
แผ่นดินไหว (Earthquake)
น้ำวน (Vortex)
บรรพชนผู้นำทัพ (Ancestral Warchief)
สัญญามืด (Dark Pact)
ฌาปนกิจ (Cremation)
กับดักเครื่องพ่นไฟ (Flamethrower Trap)
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap)
กับดักกระทุ้งปฐพี (Seismic Trap)
เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ (Consecrated Path)
ลูกศรหายนะ (Scourge Arrow)
ลูกแก้วเหมันต์ (Winter Orb)
พุ่งเหล็กกล้า (Lancing Steel)
ตราเวทวันสิ้นโลก (Armageddon Brand)
อักขระสายฟ้า (Stormbind)
พายุดาบ (Bladestorm)
ฟาดเชื้อร้าย (Pestilent Strike)
ป้อมหน้าไม้ใหญ่ (Artillery Ballista)
ตราเวทผู้บำเพ็ญ (Penance Brand)
หอกสายฟ้า (Crackling Lance)
ระเบิดคำสาป (Hexblast)
เคียวเก็บเกี่ยว (Reap)
ความคลั่งหมุนวน (Rage Vortex)
สลายกระดูก (Boneshatter)
คำรามนักรบเวท (Battlemage's Cry)
ฝนสายฟ้า (Storm Rain)
น้ำยาระเบิด (Explosive Concoction)
อัญเชิญยมทูต (Summon Reaper)
ดวงตาเหมันต์ (Eye of Winter)
บอลสายฟ้า (Ball Lightning)
ฌาปนกิจ (Cremation)
ฉีกวิญญาณ (Soulrend)
ชาร์จพลังพุ่งตัว (Charged Dash)
เพลงดาบเกรียวกราว (Blade Flurry)
ทุ่นระเบิดสะเก็ดไฟ (Pyroclast Mine)
กับดักเครื่องพ่นไฟ (Flamethrower Trap)
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap)
กับดักกระทุ้งปฐพี (Seismic Trap)
มีดร่วง (Bladefall)
ฟาดเชื้อร้าย (Pestilent Strike)
ปลดปล่อยพลัง (Discharge)
สายฟ้ากระจาย (Shock Nova)
พายุไฟ (Firestorm)
ปลุกเสกผู้พิทักษ์ (Animate Guardian)
ระเบิดเพลิง (Flameblast)
เยือกแข็งเรียงหลั่น (Glacial Cascade)
ศรสลาตัน (Tornado Shot)
ระเบิดจลนศาสตร์ (Kinetic Blast)
ทุบคลื่นน้ำแข็ง (Ice Crash)
กับดักน้ำแข็ง (Ice Trap)
ฟาดอย่างบ้าคลั่ง (Wild Strike)
น้ำวน (Vortex)
สัญญามืด (Dark Pact)
ลูกศรหายนะ (Scourge Arrow)
ลูกแก้วเหมันต์ (Winter Orb)
อักขระสายฟ้า (Stormbind)
เทพพิโรธ (Divine Ire)
ป้อมหน้าไม้ใหญ่ (Artillery Ballista)
หอกสายฟ้า (Crackling Lance)
ระเบิดคำสาป (Hexblast)
ฝนสายฟ้า (Storm Rain)
น้ำยาระเบิด (Explosive Concoction)
ดวงตาเหมันต์ (Eye of Winter)
คาถาล่อฟ้า (Lightning Conduit)
พายุไฟ (Firestorm)
ระเบิดเพลิง (Flameblast)
อักขระสายฟ้า (Stormbind)
ตราเวทผู้บำเพ็ญ (Penance Brand)
ตราเวทวันสิ้นโลก (Armageddon Brand)
ทุบคลื่นน้ำแข็ง (Ice Crash)
สายฟ้ากระจาย (Shock Nova)
โทเทมคลื่นสะท้อน (Shockwave Totem)
เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ (Consecrated Path)
แสดงอำนาจ (Dominating Blow)
เทพพิโรธ (Divine Ire)
ชาร์จพลังพุ่งตัว (Charged Dash)
ปลดปล่อยพลัง (Discharge)
ปลุกสเปคเตอร์ (Raise Spectre)
พายุหมุน (Cyclone)
ปลุกเสกผู้พิทักษ์ (Animate Guardian)
บอลสายฟ้า (Ball Lightning)
เยือกแข็งเรียงหลั่น (Glacial Cascade)
ทุ่นระเบิดสะเก็ดไฟ (Pyroclast Mine)
ระเบิดจลนศาสตร์ (Kinetic Blast)
แผ่นดินไหว (Earthquake)
น้ำวน (Vortex)
บรรพชนผู้นำทัพ (Ancestral Warchief)
ฌาปนกิจ (Cremation)
ทุบเปลือกโลกแยก (Tectonic Slam)
ลูกแก้วเหมันต์ (Winter Orb)
ฉีกวิญญาณ (Soulrend)
หอกสายฟ้า (Crackling Lance)
ระเบิดคำสาป (Hexblast)
เคียวเก็บเกี่ยว (Reap)
ความคลั่งหมุนวน (Rage Vortex)
สลายกระดูก (Boneshatter)
อัญเชิญยมทูต (Summon Reaper)
ดวงตาเหมันต์ (Eye of Winter)
คาถาล่อฟ้า (Lightning Conduit)
พายุไฟ (Firestorm)
เยือกแข็งเรียงหลั่น (Glacial Cascade)
ระเบิดเพลิง (Flameblast)
บอลสายฟ้า (Ball Lightning)
ปลุกสเปคเตอร์ (Raise Spectre)
ระเบิดจลนศาสตร์ (Kinetic Blast)
ฌาปนกิจ (Cremation)
ฉีกวิญญาณ (Soulrend)
อักขระสายฟ้า (Stormbind)
ปลดปล่อยพลัง (Discharge)
สายฟ้ากระจาย (Shock Nova)
โทเทมคลื่นสะท้อน (Shockwave Totem)
ปลุกเสกผู้พิทักษ์ (Animate Guardian)
ทุ่นระเบิดสะเก็ดไฟ (Pyroclast Mine)
กับดักน้ำแข็ง (Ice Trap)
มีดร่วง (Bladefall)
น้ำวน (Vortex)
กับดักเครื่องพ่นไฟ (Flamethrower Trap)
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap)
กับดักกระทุ้งปฐพี (Seismic Trap)
ตราเวทวันสิ้นโลก (Armageddon Brand)
เทพพิโรธ (Divine Ire)
หอกสายฟ้า (Crackling Lance)
ระเบิดคำสาป (Hexblast)
เคียวเก็บเกี่ยว (Reap)
อัญเชิญยมทูต (Summon Reaper)
ดวงตาเหมันต์ (Eye of Winter)
คาถาล่อฟ้า (Lightning Conduit)
ชะตาที่ยึดติดหินเสริม Fortify
หินเสริม Pulverise
หินเสริม Life Leech
หินเสริม Impale
หินเสริม Urgent Orders
หินเสริม Hypothermia
หินเสริม Inspiration
หินเสริม Mana Leech
หินเสริม Increased Duration
หินเสริม Fork
หินเสริม Slower Projectiles
หินเสริม Less Duration
หินเสริม Blasphemy
หินเสริม Ice Bite
หินเสริม Second Wind
หินเสริม Bloodthirst
หินเสริม Arrogance
หินเสริม Focused Ballista
หินเสริม Added Chaos Damage
หินเสริม Corrupting Cry
หินเสริม Controlled Blaze
หินเสริม Fire Penetration
หินเสริม Fortify
หินเสริม Pulverise
หินเสริม Life Leech
หินเสริม Increased Duration
หินเสริม Impale
หินเสริม Urgent Orders
หินเสริม Inspiration
หินเสริม Burning Damage
หินเสริม Less Duration
หินเสริม Generosity
หินเสริม Blasphemy
หินเสริม Bloodthirst
หินเสริม Arrogance
หินเสริม Corrupting Cry
หินเสริม Controlled Blaze
หินเสริม Fortify
หินเสริม Life Leech
หินเสริม Impale
หินเสริม Hypothermia
หินเสริม Fork
หินเสริม Ice Bite
หินเสริม Second Wind
หินเสริม Faster Projectiles
หินเสริม Mana Leech
หินเสริม Cold Penetration
หินเสริม Slower Projectiles
หินเสริม Blasphemy
หินเสริม Innervate
หินเสริม Swift Affliction
หินเสริม Advanced Traps
หินเสริม Pulverise
หินเสริม Focused Ballista
หินเสริม Critical Strike Affliction
หินเสริม Fire Penetration
หินเสริม Cold Penetration
หินเสริม Lightning Penetration
หินเสริม Energy Leech
หินเสริม Intensify
หินเสริม Fortify
หินเสริม Life Leech
หินเสริม Ice Bite
หินเสริม Innervate
หินเสริม Faster Projectiles
หินเสริม Inspiration
หินเสริม Mana Leech
หินเสริม Item Rarity
หินเสริม Fork
หินเสริม Burning Damage
หินเสริม Elemental Army
หินเสริม Slower Projectiles
หินเสริม Less Duration
หินเสริม Generosity
หินเสริม Blasphemy
หินเสริม Hypothermia
หินเสริม Swift Affliction
หินเสริม Advanced Traps
หินเสริม Charged Traps
หินเสริม Charged Mines
หินเสริม Impale
หินเสริม Pulverise
หินเสริม Feeding Frenzy
หินเสริม Meat Shield
หินเสริม High-Impact Mine
หินเสริม Archmage
หินเสริม Second Wind
หินเสริม Swiftbrand
หินเสริม Urgent Orders
หินเสริม Pinpoint
หินเสริม Impending Doom
หินเสริม Bloodthirst
หินเสริม Arrogance
หินเสริม Focused Ballista
หินเสริม Critical Strike Affliction
หินเสริม Cursed Ground
หินเสริม Controlled Blaze
หินเสริม Corrupting Cry
หินเสริม Guardian's Blessing
หินเสริม Sacrifice
หินเสริม Cold Penetration
หินเสริม Lightning Penetration
หินเสริม Swift Affliction
หินเสริม Energy Leech
หินเสริม Archmage
หินเสริม Ice Bite
หินเสริม Second Wind
หินเสริม Faster Projectiles
หินเสริม Innervate
หินเสริม Charged Traps
หินเสริม High-Impact Mine
หินเสริม Charged Mines
หินเสริม Life Leech
หินเสริม Mana Leech
หินเสริม Item Rarity
หินเสริม Fire Penetration
หินเสริม Fork
หินเสริม Slower Projectiles
หินเสริม Blasphemy
หินเสริม Fortify
หินเสริม Hypothermia
หินเสริม Advanced Traps
หินเสริม Intensify
หินเสริม Impale
หินเสริม Swiftbrand
หินเสริม Pinpoint
หินเสริม Impending Doom
หินเสริม Focused Ballista
หินเสริม Critical Strike Affliction
หินเสริม Cursed Ground
หินเสริม Sacrifice
หินเสริม Fire Penetration
หินเสริม Cold Penetration
หินเสริม Lightning Penetration
หินเสริม Burning Damage
หินเสริม Blasphemy
หินเสริม Energy Leech
หินเสริม Intensify
หินเสริม Archmage
หินเสริม Swiftbrand
หินเสริม Fortify
หินเสริม Pulverise
หินเสริม Inspiration
หินเสริม Life Leech
หินเสริม Item Rarity
หินเสริม Increased Duration
หินเสริม Elemental Army
หินเสริม Less Duration
หินเสริม Generosity
หินเสริม Ice Bite
หินเสริม Hypothermia
หินเสริม Innervate
หินเสริม Swift Affliction
หินเสริม Feeding Frenzy
หินเสริม Meat Shield
หินเสริม Second Wind
หินเสริม Urgent Orders
หินเสริม Pinpoint
หินเสริม Impending Doom
หินเสริม Bloodthirst
หินเสริม Arrogance
หินเสริม Divine Blessing
หินเสริม Guardian's Blessing
หินเสริม Controlled Blaze
หินเสริม Corrupting Cry
หินเสริม Sacrifice
หินเสริม Fire Penetration
หินเสริม Cold Penetration
หินเสริม Lightning Penetration
หินเสริม Burning Damage
หินเสริม Blasphemy
หินเสริม Swift Affliction
หินเสริม Energy Leech
หินเสริม Intensify
หินเสริม Feeding Frenzy
หินเสริม Meat Shield
หินเสริม Archmage
หินเสริม Hypothermia
หินเสริม Faster Projectiles
หินเสริม Mana Leech
หินเสริม Item Rarity
หินเสริม Fork
หินเสริม Elemental Army
หินเสริม Generosity
หินเสริม Ice Bite
หินเสริม Innervate
หินเสริม Advanced Traps
หินเสริม Charged Traps
หินเสริม Charged Mines
หินเสริม Pulverise
หินเสริม High-Impact Mine
หินเสริม Second Wind
หินเสริม Pinpoint
หินเสริม Impending Doom
หินเสริม Cursed Ground
หินเสริม Sacrifice
หินเสริม Guardian's Blessing
ฝันร้ายนิรันดร์หินเสริม Spell Echo
หินเสริม Multistrike
หินเสริม Greater Multiple Projectiles
หินเสริม Chain
หินเสริม Increased Area of Effect
หินเสริม Fist of War
หินเสริม Greater Volley
หินเสริม Barrage
หินเสริม Hextouch
หินเสริม Cast On Critical Strike
หินเสริม Cast on Melee Kill
หินเสริม Cast on Death
หินเสริม Cast when Damage Taken
หินเสริม Cast when Stunned
หินเสริม Cast while Channelling
หินเสริม Brutality
หินเสริม Withering Touch
หินเสริม Multiple Totems
หินเสริม Behead
หินเสริม Eternal Blessing
หินเสริม Mark On Hit
หินเสริม Trauma
หินเสริม Return Projectiles
หินเสริม Spell Echo
หินเสริม Multistrike
หินเสริม Greater Multiple Projectiles
หินเสริม Chain
หินเสริม Increased Area of Effect
หินเสริม Multiple Totems
หินเสริม Fist of War
หินเสริม Brutality
หินเสริม Greater Volley
หินเสริม Hextouch
หินเสริม Cast On Critical Strike
หินเสริม Cast on Melee Kill
หินเสริม Cast on Death
หินเสริม Cast when Damage Taken
หินเสริม Cast when Stunned
หินเสริม Cast while Channelling
หินเสริม Immolate
หินเสริม Barrage
หินเสริม Behead
หินเสริม Eternal Blessing
หินเสริม Mark On Hit
หินเสริม Trauma
หินเสริม Return Projectiles
หินเสริม Spell Echo
หินเสริม Multistrike
หินเสริม Greater Multiple Projectiles
หินเสริม Chain
หินเสริม Increased Area of Effect
หินเสริม Greater Volley
หินเสริม Barrage
หินเสริม Withering Touch
หินเสริม Hextouch
หินเสริม Cast On Critical Strike
หินเสริม Cast on Melee Kill
หินเสริม Cast on Death
หินเสริม Cast when Damage Taken
หินเสริม Cast when Stunned
หินเสริม Cluster Traps
หินเสริม Cast while Channelling
หินเสริม Vile Toxins
หินเสริม Multiple Totems
หินเสริม Eternal Blessing
หินเสริม Mark On Hit
หินเสริม Return Projectiles
หินเสริม Spell Echo
หินเสริม Multistrike
หินเสริม Greater Multiple Projectiles
หินเสริม Chain
หินเสริม Increased Area of Effect
หินเสริม Decay
หินเสริม Immolate
หินเสริม Unleash
หินเสริม Greater Volley
หินเสริม Barrage
หินเสริม Hextouch
หินเสริม Cast On Critical Strike
หินเสริม Cast on Melee Kill
หินเสริม Cast on Death
หินเสริม Cast when Damage Taken
หินเสริม Cast when Stunned
หินเสริม Cluster Traps
หินเสริม Minefield
หินเสริม Cast while Channelling
หินเสริม Ignite Proliferation
หินเสริม Vile Toxins
หินเสริม Brutality
หินเสริม Withering Touch
หินเสริม Bonechill
หินเสริม Multiple Totems
หินเสริม Fist of War
ตราเวทผู้สร้าง (Arcanist Brand)
หินเสริม Behead
หินเสริม Eternal Blessing
หินเสริม Mark On Hit
หินเสริม Hexbloom
หินเสริม Frigid Bond
หินเสริม Return Projectiles
หินเสริม Spellblade
หินเสริม Trauma
หินเสริม Spell Echo
หินเสริม Multistrike
หินเสริม Greater Multiple Projectiles
หินเสริม Chain
หินเสริม Increased Area of Effect
หินเสริม Bonechill
หินเสริม Unleash
หินเสริม Greater Volley
หินเสริม Barrage
หินเสริม Withering Touch
หินเสริม Vile Toxins
หินเสริม Cluster Traps
หินเสริม Minefield
หินเสริม Hextouch
หินเสริม Cast On Critical Strike
หินเสริม Cast on Melee Kill
หินเสริม Cast on Death
หินเสริม Cast when Damage Taken
หินเสริม Cast when Stunned
หินเสริม Cast while Channelling
หินเสริม Decay
หินเสริม Multiple Totems
ตราเวทผู้สร้าง (Arcanist Brand)
หินเสริม Eternal Blessing
หินเสริม Mark On Hit
หินเสริม Hexbloom
หินเสริม Return Projectiles
หินเสริม Spellblade
หินเสริม Spell Echo
หินเสริม Multistrike
หินเสริม Greater Multiple Projectiles
หินเสริม Chain
หินเสริม Increased Area of Effect
หินเสริม Multiple Totems
หินเสริม Unleash
ตราเวทผู้สร้าง (Arcanist Brand)
หินเสริม Ignite Proliferation
หินเสริม Fist of War
หินเสริม Greater Volley
หินเสริม Hextouch
หินเสริม Cast On Critical Strike
หินเสริม Cast on Melee Kill
หินเสริม Cast on Death
หินเสริม Cast when Damage Taken
หินเสริม Cast when Stunned
หินเสริม Cast while Channelling
หินเสริม Immolate
หินเสริม Bonechill
หินเสริม Barrage
หินเสริม Behead
หินเสริม Eternal Blessing
หินเสริม Mark On Hit
หินเสริม Frigid Bond
หินเสริม Spellblade
หินเสริม Return Projectiles
หินเสริม Trauma
หินเสริม Spell Echo
หินเสริม Multistrike
หินเสริม Greater Multiple Projectiles
หินเสริม Chain
หินเสริม Increased Area of Effect
หินเสริม Decay
หินเสริม Immolate
หินเสริม Bonechill
หินเสริม Unleash
หินเสริม Greater Volley
หินเสริม Hextouch
หินเสริม Cast On Critical Strike
หินเสริม Cast on Melee Kill
หินเสริม Cast on Death
หินเสริม Cast when Damage Taken
หินเสริม Cast when Stunned
หินเสริม Cluster Traps
หินเสริม Minefield
หินเสริม Cast while Channelling
หินเสริม Ignite Proliferation
หินเสริม Multiple Totems
หินเสริม Barrage
หินเสริม Eternal Blessing
หินเสริม Mark On Hit
หินเสริม Hexbloom
หินเสริม Frigid Bond
หินเสริม Return Projectiles
หินเสริม Spellblade
ทำลายคาถาผนึกอัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)
เรียกความอมตะ (Immortal Call)
วิ่งทะลุมิติ (Phase Run)
ปลดปล่อยความบ้าคลั่ง (Berserk)
ดักโจมตี (Ambush)
ประสานเพลิง (Flame Link)
ประสานสัญชาตญาณ (Intuitive Link)
ประสานดูดกลืน (Vampiric Link)
กองพันเยือกแข็ง (Frozen Legion)
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)
ปลดปล่อยความบ้าคลั่ง (Berserk)
เรียกความอมตะ (Immortal Call)
ประสานเพลิง (Flame Link)
ประสานพิทักษ์ (Protective Link)
กองพันเยือกแข็ง (Frozen Legion)
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)
วิ่งทะลุมิติ (Phase Run)
อัญเชิญโกเลมซากศพ (Summon Carrion Golem)
ดักโจมตี (Ambush)
รอยแยกกาลเวลา (Temporal Rift)
พายุสลาตัน (Tornado)
ประสานสัญชาตญาณ (Intuitive Link)
ประสานดูดกลืน (Vampiric Link)
ซุ่มยิง (Snipe)
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)
เรียกความอมตะ (Immortal Call)
วิ่งทะลุมิติ (Phase Run)
ปลดปล่อยความบ้าคลั่ง (Berserk)
อัญเชิญโกเลมซากศพ (Summon Carrion Golem)
หลุมต่างมิติ (Void Sphere)
ม่านพลังน้ำแข็ง (Frost Shield)
ตราสัญลักษณ์แห่งพลัง (Sigil of Power)
วงวารี (Hydrosphere)
ดักโจมตี (Ambush)
รอยแยกกาลเวลา (Temporal Rift)
พายุสลาตัน (Tornado)
ประสานวิญญาณ (Soul Link)
ประสานเพลิง (Flame Link)
ประสานสัญชาตญาณ (Intuitive Link)
ประสานพิทักษ์ (Protective Link)
ประสานดูดกลืน (Vampiric Link)
ประสานวินาศ (Destructive Link)
กองพันเยือกแข็ง (Frozen Legion)
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)
วิ่งทะลุมิติ (Phase Run)
อัญเชิญโกเลมซากศพ (Summon Carrion Golem)
หลุมต่างมิติ (Void Sphere)
ม่านพลังน้ำแข็ง (Frost Shield)
ตราสัญลักษณ์แห่งพลัง (Sigil of Power)
ดักโจมตี (Ambush)
รอยแยกกาลเวลา (Temporal Rift)
พายุสลาตัน (Tornado)
ประสานวิญญาณ (Soul Link)
ประสานสัญชาตญาณ (Intuitive Link)
ประสานวินาศ (Destructive Link)
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)
อัญเชิญโกเลมซากศพ (Summon Carrion Golem)
เรียกความอมตะ (Immortal Call)
ปลดปล่อยความบ้าคลั่ง (Berserk)
หลุมต่างมิติ (Void Sphere)
ม่านพลังน้ำแข็ง (Frost Shield)
ตราสัญลักษณ์แห่งพลัง (Sigil of Power)
วงวารี (Hydrosphere)
ประสานวิญญาณ (Soul Link)
ประสานเพลิง (Flame Link)
ประสานพิทักษ์ (Protective Link)
กองพันเยือกแข็ง (Frozen Legion)
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)
อัญเชิญโกเลมซากศพ (Summon Carrion Golem)
หลุมต่างมิติ (Void Sphere)
ม่านพลังน้ำแข็ง (Frost Shield)
ตราสัญลักษณ์แห่งพลัง (Sigil of Power)
วงวารี (Hydrosphere)
รอยแยกกาลเวลา (Temporal Rift)
ประสานวิญญาณ (Soul Link)
ประสานวินาศ (Destructive Link)
Quest /155 ⍟
Iconชื่อ
อัญมณีว่างเปล่าที่สาบสูญ MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: ไอเทมอัพเกรดสมุดแผนที่
แสงที่หดตัว MasterQuest
Act: 0
ใช้​แร่​อะซูไรต์​ไป​กับ​เครื่อง​กำเนิด​พลังงาน​ที่​ค่าย​หน้า​เหมือง​เพื่ออัพเกรด​รัศมีแสง​ของ​คุณ
ความมืดที่แข็งแกร่ง MasterQuest
Act: 0
ใช้​แร่​อะซูไรต์ไป​​กับ​เครื่อง​กำเนิด​พลังงาน​ที่​ค่าย​หน้า​เหมือง​เพื่ออัพเกรด​ค่าต้านทานความมืด​ของคุณ
โจรกรรม MasterMission
Act: 0
สัญญาจ้าง: ลองงาน MasterMission
Act: 0
สัญญาจ้าง: กุญแจผีที่ถูกขโมย MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: การแก้แค้นของคาร์สท์ MasterMission
Act: 0
สัญญาจ้าง: เครดิตแด่ผู้ควรได้รับ MasterMission
Act: 0
สัญญาจ้าง: ค้นหาโอปอล MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: เครื่องเพชรของโอปอล MasterMission
Act: 0
สัญญาจ้าง: ที่หลบซ่อนของอีน๊อก MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: ซากศพของอีน๊อก MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: รายการของ MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: ระเบิดวินเดอร์รี MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: บทละครไร้นาม MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: เครื่องแต่งกายอันเลิศล้ำ MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: ชุดแต่งงาน MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: การยกเลิกงานหมั้น MasterMission
Act: 0
สัญญาจ้าง: เครื่องมือหาเหตุผล MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: ตัวอย่างที่ไร้ประโยชน์ MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: คัมภีร์แห่งยามันรา MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: หลุมฝังศพของยามันรา MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: ต้นแบบของไอล่า MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: แบบของไอล่า MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: ทำลายจักรกลคงกระพัน MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: เรื่องของศักดิ์ศรี MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: ป้ายสีปลุกระดม MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: หัวใจแห่งความรุ่งโรจน์ MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: การแก้แค้นของทาส MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: ตามรอยเอกสาร MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: กษัตริย์แห่งทาส MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: บันทึกพลเรือเอก MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: ผลการสืบค้นแก่ฟิเดียม MasterMission
Act: 0
สัญญาจ้าง: ความตายแก่ดานอร์ MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: ของขวัญจากไฮรี MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: การเจรจาต่อรอง MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: การช่วยตัวประกัน MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
สัญญาจ้าง: ไอ้ฝาแฝด MasterMission
Act: 0
ของรางวัล: เงินตรารวมกองได้
เทวสถานต้องห้าม MasterMission
Act: 0
ศัตรูหน้าด่าน Normal
Act: 1
ซอมบี้​ขนาด​ใหญ่​ชื่อ​ฮิลล็อค​กำลัง​จู่โจม​เมือง​นี้ สังหาร​เขา​เพื่อ​เปิด​ทาง​
ของรางวัล: หินสกิล
ภารกิจแห่งความเมตตา Normal
Act: 1
เนสซ่า​ต้องการ​หีบ​ยา​รักษา​เพื่อ​รักษา​ผู้​บาด​เจ็บ​ภายใน​เมือง ลอง​ค้นหา​หีบ​แบบ​นั้น​ดู
ของรางวัล: ขวดยาพลังชีวิต
ตอกไข่สักนิด Normal
Act: 1
ทาร์กเลย์​แนะนำ​เอา​ไว้​ว่า​พวก​โรอ์​ชอบ​เก็บ​วัตถุ​แวววาว สืบหา​รัง​ของ​พวก​มัน​ใน​ที่ราบดินโคลน
ของรางวัล: หินสกิล
งานโสโครก Optional
Act: 1
ทาร์กเลย์ต้องการให้คุณกวาดล้างหนองน้ำเน่าเหม็นไม่ให้เหลืออันเดดหรือมอนสเตอร์ตัวอื่นๆ เดิน​ทาง​ไป​ยัง​ชายหาด​ริม​ฝั่ง เข้า​ที่ราบ​ดิน​โคลน แล้ว​ค้นหา​หนอง​น้ำ​เน่า​เหม็น
ของรางวัล: แต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
ผู้อาศัยใต้บาดาล Optional
Act: 1
ทาร์กเลย์​ได้​ขอ​ให้​คุณ​จัดการ​ผู้​อาศัย​ใต้​บาดาล ปู​ยักษ์​ที่​ซุ่ม​ซ่อน​อยู่​ใน​บาดาล​เบื้อง​ลึก​ด้าน​ล่าง​ทาง​เดิน​จม​น้ำ
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
คนเถื่อนผู้ถูกจองจำ Normal
Act: 1
พัศดี​บรูตัส​ได้​ขวาง​ทาง​เรือนจำแอ็กเซียม​เอา​ไว้ สังหาร​เขา​เพื่อ​เดิน​ทาง​ไป​ต่อ
ของรางวัล: หินสกิล
กะลาสีติดเกาะ Optional
Act: 1
ตาม​หา​กัปตัน​แฟร์เกรฟส์​ภายใน​สุสาน​เรือ​ล่ม
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
ทำนองของพรายน้ำ Normal
Act: 1
พรายน้ำ​เมอร์เวล​กำลัง​ล่อลวง​ทั้ง​กะลาสีและ​เอ็กไซล์​ทั้ง​หลาย​สู่​ความ​ตาย ตาม​หา​และ​สังหาร​เธอ​เสีย
ของรางวัล: หินสกิล
เส้นทางสู่เบื้องหน้า Normal
Act: 2
คุณ​เดิน​ทาง​ไป​ถึง​ป่า​แล้ว ค้นหา​ค่าย​เสีย
เขาวงกตนายเหนือหัว Labyrinth
Act: 12
ผ่าน​บท​ทดสอบ​ครอง​อำนาจทั้งหมด​เพื่อ​เปิด​ทาง​ไป​ยังเขา​วงกต​นาย​เหนือ​หัว
Shattered Past MasterQuest
Act: 1
Cavas ได้ค้นพบความทรงจำและต้องการความช่วยเหลือจากคุณเพื่อสำรวจและทำให้มันเสถียร
Into The Nexus MasterQuest
Act: 1
ใช้แท่น เวย์พอยน์ เพื่อเดินทางไป​ยังศูนย์รวมความทรงจำ
Figments Reforged MasterQuest
Act: 1
ใช้งานเครื่องสังเคราะห์ในศูนย์รวมความทรงจำเพื่อสังเคราะห์ไอเทมแตกร้าวชนิดเดียวกัน 3 ชิ้นเข้าด้วยกัน (เช่นหมวก 3 ใบ) เพื่อสร้างเป็นไอเทมใหม่
การจ่ายบรรณาการ Normal
Act: 1
ใน​ด่าน​หนึ่ง​จะ​มี​แท่น​พิธีกรรม​อยู่​หลาย​แท่น​เสมอ ตาม​หา​แท่น​​พิธีกรรม​อื่นๆ แล้ว​ผ่าน​พิธีกรรม​ให้​เสร็จ​สิ้น
หนึ่งตัวเลือกสู่อนาคตเหนือคณานับ Normal
Act: 1
เส้น​ทาง​ของ​คุณ​นำ​คุณ​มาพบกับ​ตัว​แทน​แห่ง​เคออส​ผู้​หนึ่ง เข้าหา​เขา​เสีย
เหลือบมองต่างมิติ Normal
Act: 1
สตรี​แปลก​หน้า​ลึกลับ​ผู้​หนึ่ง​ได้​มา​ถึง​เวร์แคลส์ท พูด​คุย​กับ​เธอในเมือง
กระหายเลือด Normal
Act: 1
เหมือน​ว่า​เบ้าหลอม​โลหิต​จะ​เก็บ​ไอเทม​ได้ วาง​ไอเทมสวมใส่​ลง​ใน​นั้น
อริคู่อาฆาต Normal
Act: 1
ค้นหา​รูปปั้น​อริ​คู่​อาฆาต​ใน​ด่าน​อื่นๆ เพื่อ​ใช้​ม็อด​ต่างๆ ที่​คุณ​พบ
หุ่นอารักษ์ Normal
Act: 1
เปิด​ที่​เก็บ​หุ่นอารักษ์
ทะเลสาบคาลานดรา Normal
Act: 1
คุณ​ค้นพบ​แท่นหิน​บะซอลต์​ลึกลับ สำรวจ​แท่นหิน​นี้​เพิ่มเติม
อยากสู้จนตัวตาย Normal
Act: 1
คุณ​พบ​เหรียญ​เงิน​แล้ว ใช้​นิ้ว​ถู​เหรียญ​นี้​ใน​เมือง​หรือ​ที่​ซ่อน​เพื่อ​เปิด​วาร์ป​ไป​ยัง​โถง​แห่ง​ผู้​วายชนม์
ผ่านสถานศักดิ์สิทธิ์ Optional
Act: 2
ยีนา​ได้​ขอ​ให้​คุณ​ค้นหา​หัตถ์​ของ '​คนดี​' ภายใน​สุสาน​ทาง​ใต้​ของ​ทาง​แพร่ง ซึ่ง​อยู่​ทาง​ตะวัน​ออก​ของ​ค่าย​พงไพร
ของรางวัล: แต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
ผู้รุกรานชุดดำ Normal
Act: 2
สืบ​พวก​การ์ด​ดำ​ที่​กำลัง​ตรวจ​ค้น​ภายใน​โถง​แห่ง​บาป
ของรางวัล: หินสกิล
สัตว์ร้ายสีขาวผู้ยิ่งใหญ่ Optional
Act: 2
ตาม​ล่า​สัตว์​ร้าย​สี​ขาว​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่​ใน​ถ้ำ​สัตว์​ที่​อยู่​ภายใน​ทุ่ง​เก่า​แก่
ของรางวัล: ขวดยาพลังชีวิต
หลักแหลมและโหดร้าย Normal
Act: 2
เฮเลน่า​ได้​ขอ​ให้​คุณ​ค้นหา​ลิ่ม​ของ​มาลิกาโร ซึ่ง​หาย​ไป​จาก​โถง​แห่ง​บาป ถาม​ผู้คน​ใน​เมือง​เพื่อ​หา​เบาะแส​ว่า​มัน​อยู่​ที่ไหน
ของรางวัล: หินเสริม
รากเหง้าของปัญหา Normal
Act: 2
มี​ต้นไม้​ใหญ่​โต​กีดขวาง​เส้น​ทาง​เข้าไป​ยัง​ซาก​ปรัก​หัก​พัง​วาล์ บางที​อาจ​มี​ทาง​เข้าไป​ใน​นั้น​ได้​ใน​อนาคต
ของรางวัล: หินสกิล
รับมือกับเหล่าโจร Normal
Act: 2
พูด​คุย​กับ​เอระเมียร์​ใน​ค่าย​พงไพร​เรื่อง​เหล่า​โจร
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 2 แต้ม
หัวหน้าโจรเครทิน Normal
Act: 2
เครทิน​ต้องการ​ให้​คุณ​นำ​สร้อย​ของ​สอง​คู่อริ​ของ​เขา อลิร่า​และ​โอ๊ค มา​ให้​กับ​เขา เครทิน​จะ​ให้​รางวัล​แก่​คุณ​เป็น {0}
หัวหน้าโจรอลิร่า Normal
Act: 2
อลิร่า​ต้องการ​ให้​คุณ​นำ​สร้อย​ของ​สอง​คู่อริ​ของเธอ เครทิน​และ​โอ๊ค มา​ให้​กับ​เธอ อลิร่า​จะ​ให้​รางวัล​แก่​คุณ​เป็น {0}
หัวหน้าโจรโอ๊ค Normal
Act: 2
โอ๊ค​ต้องการ​ให้​คุณ​นำ​สร้อย​ของ​สอง​คู่อริ​ของเขา อลิร่า​และ​เครทิน มา​ให้​กับ​เขา คุณ​สามารถ​พบ​เครทิน​ได้​ภายใน​สะพานหัก​ทางตะวันออก​ของ​เมือง โอ๊ค​จะ​ให้​รางวัล​แก่​คุณ​เป็น {0}
เงาแห่งวาล์ Normal
Act: 3
ภารกิจ​เสร็จสิ้น - คุณได้กำจัดมหาวิญญาณแห่งวาล์แล้ว คุณ​สามารถ​เดิน​ทาง​ไป​สู่​บท​ที่ 3
การล่าของไอนาร์ MasterQuest
Act: 2
ไป​พบ​กับ​ไอนาร์​ภายใน​ทาง​แม่น้ำ​เพื่อ​ออก​ล่า​สัตว์​ร้าย
สวนสัตว์ของไอนาร์ MasterQuest
Act: 2
คุณ​ได้​ปลด​ล็อก​สวน​สัตว์​แล้ว เดิน​ทาง​ไป​ที่​นั่น​แล้ว​พูด​คุย​กับ​ไอนาร์
ปลอดภัยหายห่วง Hideout
Act: 2
Helena อยากให้คุณหาสถานที่ที่เหมาะจะทำเป็นที่ซ่อน มันมีที่หนึ่งลือกันว่าอยู่ใน Dread Thicket เบื้องหลังหลัง Vaal Ruins นั่น
แสวงหาเทวสถาน MasterQuest
Act: 2
ของรางวัล: วัตถุตกทอด
หลงไปกับรัก Normal
Act: 3
ความลับของวิคทาริโอ Optional
Act: 3
คุณ​ได้​พบ​รูป​ปั้น​ทองคำขาว​ล้ำค่า​ใน​​ท่อ​น้ำทิ้ง พ่อค้า​ที่​เชี่ยวชาญ​อย่าง​ฮาร์แกน​อาจ​ต้องการ​มัน
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม, แต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
ราชินีมณีชน Normal
Act: 3
ค้นหา​สุสาน​ของ​ราชินี​มณีชน​ใน​วิหาร​โซลาริส
ม้วนแถบผ้า Normal
Act: 3
กองพัน​​ไม้มะเกลือ​ได้​ขโมย​ม้วน​แถบ​ผ้า​ไป นำ​มัน​มา​จาก​แนว​หน้า​สมรภูมิ​แล้ว​คืนให้​กับ​ดิอัลล่า​ใน​วิหาร​โซลาริส
ของรางวัล: สร้อย
ผงฝุ่นบังเกิดเพลิง Normal
Act: 3
พัง​ผืด​ไร้​มรณา​อัน​น่า​ขยะแขยง​​กัน​​ไม่​ให้​มี​การ​สัญจร​ผ่าน​ท่อ​น้ำ​ทิ้ง บางที​คุณ​อาจ​ค้นพบ​วิธี​ทำลาย​มัน​ใน​ท้าย​ที่​สุด
ตัดมือขวา Normal
Act: 3
นายพล​กราวิเชียส​กำลัง​เตรียม​การ​บุก​โจมตี​ค่าย​ซาร์น มารามัว​ได้​ขอ​ให้​คุณ​ตาม​หา​เขา​ภาย​ใน​โรง​ทหาร​​ไม้มะเกลือตรง​ข้าม​กับ​แม่น้ำ แล้ว​ลอบ​สังหาร​เขา​เสีย
ของรางวัล: หินสกิล
ชะตาที่ยึดติด Optional
Act: 3
ซิโอซา​ต้องการ​ให้​คุณ​นำ​หน้า​กระดาษ​ทองคำ​ทั้ง​สี่​ที่​อยู่​กระจัดกระจาย​ไป​ทั่ว​หอ​จดหมายเหตุ​ไป​ให้​กับ​เขา
ของรางวัล: หินเสริม
ความหวังอึกเดียว Optional
Act: 3
ค้นหา​วิธี​ใช้​งาน​พลัม​ของ​ชิตั​ส​ภา​ย​ใน​ท่าเรือ
ของรางวัล: แหวน
สัตว์เลี้ยงของพายตี้ Normal
Act: 3
พายตี้​ได้​จัด​ทำ​ห้อง​ทดลอง​ภายใน​วิหาร​ลูนาริส ซึ่ง​เป็น​ที่​ที่​เธอ​ใช้​ทำการ​ทดลอง​อัน​สยดสยอง​ต่อ​เหล่า​เอ็กไซล์​ทั้ง​หลาย กริกอร์​ได้​ขอ​ให้​คุณ​ตาม​หา​เธอ​ที่​นั่น​แล้ว​สังหาร​เธอ​เสีย
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
พระคทาแห่งพระเจ้า Normal
Act: 3
คุณ​ได้​พบ​กุญแจ​หรู​ขนาด​ใหญ่​โต​ดอก​หนึ่งที่พายตี้ทิ้งไว้ตอนที่เธอตาย กริกอร์​อาจ​รู้​ว่า​จะ​ใช้​มัน​กับ​อะไร​ได้
ฝันร้ายนิรันดร์ Normal
Act: 4
ดิอัลล่า​รอ​คุณ​อยู่​ที่สะพาน​ส่ง​​น้ำ พูดคุย​กับ​เธอ​เพื่อ​ให้​รู้​ว่า​เธอ​ต้องการ​อะไร
ของรางวัล: หินเสริม
ทำลายคาถาผนึก Normal
Act: 4
ค้นหา​ผืน​ธง​ของ​เดสเชรท​ภายใน​ทะเลสาบเหือดแห้ง แล้ว​ใช้​มัน​ใน​เมือง​เพื่อ​ทำลาย​คาถา​ผนึก​ของ​เดสเชรท​เพื่อ​เปิด​ทาง​ไป​ยัง​เหมือง
ของรางวัล: หินสกิล
กษัตริย์แห่งโทสะ Normal
Act: 4
ดิอัลล่า​ต้องการ​ดวง​ตา​แห่ง​โทสะ​เพื่อ​เปิด​ใช้​เครื่อง​บังเกิด​ความ​วินาศ แต่​มัน​ถูก​คุ้มครอง​โดย​กษัตริย์​คอมม์ เก็บ​มัน​มา​จากเขา​แล้ว​ส่ง​มัน​ให้​กับ​ดิอัลล่า
ราชาแห่งปรารถนา Normal
Act: 4
ดิอัลล่า​ต้องการ​ดวง​ตา​แห่งปรารถนา​เพื่อ​เปิด​ใช้​เครื่อง​บังเกิด​ความ​วินาศ แต่​มัน​ถูก​คุ้มครอง​โดย​ดาเรสโซ่ ราชาแห่งคมดาบ เก็บ​มัน​มา​จากเขา​แล้ว​ส่ง​มัน​ให้​กับ​ดิอัลล่า
อวัยวะมาลาไค Normal
Act: 4
พายตี้​ต้องการ​อวัยวะ​ทั้ง​สาม​ของ​มาลา​ไค​เพื่อ​เปิด​ทาง​ไป​ยัง​แก่น​อัน​มืด​ดำ ค้นหา​อวัยวะ​ทั้งหมด​แล้ว​ส่ง​มัน​ให้​กับ​เธอ
วิญญาณทรหด Optional
Act: 4
ทาซูนี​ได้ยิน​เสียง​วิญญาณ​ของ​เดสเชรท​เพรียก​หา​เขา และ​ต้องการ​ให้​คุณ​ช่วย​เหลือ​เธอ ตาม​หา​วิญญาณ​ของ​เดสเชรท​ใน​เหมือง​แล้ว​ปลด​ปล่อย​วิญญาณ​เสีย
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม, แต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
กลับสู่โอริอาท Normal
Act: 5
คุณ​เข้า​มา​ถึง​โอริอาท​ได้​สำเร็จ แต่​ติด​อยู่​ใน​คอก​ทาส ค้นหา​วิธี​หลบ​หนี​เสีย
ของรางวัล: แหวน
เชื้อเพลิงของนิโค้ MasterQuest
Act: 4
นิโค้​ต้องการ​ให้​คุณ​ค้นหา​สาย​แร่​วอลทาซิกซัลไฟต์ ค้นหา​แร่​เหล่า​นั้น​ใน​เหมือง​ภาย​ใต้​ไฮเกท
เหมืองของนิโค้ MasterQuest
Act: 4
รวบรวม​แร่​วอลทาซิก​ซัล​ไฟต์​ให้​กับ​นิโค้
วัตถุระเบิดของนิโค้ MasterQuest
Act: 4
ใช้​แร่​อะซูไรต์​ไป​กับ​เครื่อง​กำเนิด​พลังงาน​ที่​ค่าย​หน้า​เหมือง​เพื่อ​สร้าง​พลุไฟสองชิ้นและไดนาไมต์หนึ่งลูก
กุญแจสู่อิสรภาพ Normal
Act: 5
คุณ​ถูก​ขอ​ให้​ช่วย​เหลือ​การ​ก่อการ​กบฏ​และ​สังหาร​ตุลาการ​แคสติคัส เขา​ควร​จะ​อยู่​ที่ไหน​สัก​แห่ง​ภายใน​บล็อก​คุมขัง
ของรางวัล: ขวดยาช่วยเหลือ
ช่วยเหลือวิทยาศาสตร์ Optional
Act: 5
ไวเลนท่า​ได้​ขอ​ให้​คุณ​ค้นหา​และ​นำ​เครื่อง​วัด​ไอ​ร้าย​ของ​เธอ​ที่​เธอ​ทิ้ง​ไว้​ใน​ห้อง​ทดลอง​ภายใน​บล็อก​คุม​ขัง​มา​คืน
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
พิสุทธิ์จงพินาศ Normal
Act: 5
คุณ​ถูก​ขอ​ให้​สังหาร​เทมพลาร์​ระดับ​สูง​อาวาริอุส ผู้​เป็น​แหล่ง​อำนาจ​ของ​เหล่า​เทมพลาร์ แต่​ก่อน​อื่น​คุณ​ต้อง​ค้นหา​วิธี​เข้า​ถึง​ศาล​เทมพลาร์​ให้​ได้​เสีย​ก่อน
ของรางวัล: จิวเวล
พิธีเลี้ยงของราชา Normal
Act: 5
อูทูล่า​ได้​ใช้​ความ​พ่าย​แพ้​ของ​อินโนเซน​ใน​การ​อัญเชิญ​คิทาวา เทพเจ้า​ผู้​กระหาย​เนื้อ สังหาร​อูทูล่า​เพื่อ​ขัด​ขวาง​ไม่​ให้​เขา​ทำ​พิธี​เลี้ยง​ของ​ราชา
ของรางวัล: ขวานมือเดียว
เทพเจ้าผู้กระหายเนื้อ Normal
Act: 5
คิทาวา​ได้​ตื่น​ขึ้น​และ​กำลัง​ออก​ทำลาย​โอริอาท เดิน​ทาง​กลับ​ไป​ทาง​ศาลเทมพลาร์​ไป​ยัง​จัตุรัสโอริอาท​แล้ว​หา​เส้น​ทาง​เข้า​ไป​ยัง​สถาน​เก็บ​กระดูก ค้นหา​สัญลักษณ์​พิสุทธิ์​ที่​อยู่​ภายใน​แล้ว​ใช้​มัน​เพื่อ​สยบ​คิทาวา
วัตถุทารุณของคิทาวา Optional
Act: 5
ลานี​ได้​ขอ​ให้​คุณ​ค้นหา​วัตถุ​ทารุณ​ของ​คิทาวา ซึ่ง​เป็น​วัตถุ​โบราณ​ลึกลับ​ทั้ง​สาม​ที่​ถูก​เก็บ​ไว้ในสถาน​เก็บ​วัตถุ​เก่า​แก่
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม, แต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
ราชันน้ำเค็ม Normal
Act: 6
เนสซ่า​หายตัว​ไป ทาร์กเลย์​ได้​พบ​เธอ​เป็น​ครั้ง​สุดท้าย​ตอน​ที่​เธอ​วิ่ง​หนีไป​ยังที่ราบ​ดิน​โคลน ตาม​หา​เธอ​ภายใน​พื้นที่​นั้น
ของรางวัล: วิญญาณราชันน้ำเค็ม
แก่นแท้แห่งอัมบรา Normal
Act: 6
พูด​คุย​กับ​ซิน​ใน​เมือง​เพื่อ​หา​ข้อมูล​ว่า​ต้อง​ทำ​เช่น​ไร​ต่อ​ไป
ของรางวัล: หมวก
พระบิดาแห่งการศึก Normal
Act: 6
ทาร์กเลย์​รู้​วิธี​อื่น​ที่​จะ​เข้า​ถึง​เรือน​จำ​ผ่าน​ทาง​ปราการ​คารุย เปิด​ทาง​ไป​ยัง​ปราการ​คา​รุย​เพื่อ​ค้นหา​วิธี​นั้น
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม, วิญญาณทูโคฮาม่า
สูญสิ้นและสูญศักดิ์ Optional
Act: 6
ลิลลี่​ได้​ขอ​ให้​คุณ​กวาดล้าง​อันเดด​ออก​ไป​จาก​ชายฝั่ง​สนธยา
ของรางวัล: แต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
มหากาพย์ของเบสเทล Optional
Act: 6
เบสเทล​ได้​ขอ​ให้​คุณ​ค้นหา​ต้นฉบับ​บท​ประพันธ์​ของ​เขา​ที่​เขา​ทิ้ง​เอา​ไว้​ที่​ซาก​เรือ​เขา​ไว้​ใน​เกาะ​ชายทะเล
ของรางวัล: เข็มขัด
นายหญิงผู้เชิดหุ่น Optional
Act: 6
ทาร์กเลย์​ได้​ขอ​ให้​คุณ​สยบ​นาย​หญิง​ผู้​เชิด​หุ่น
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม, วิญญาณริสลาธ่า
เทพผู้มีกีบ Optional
Act: 6
เบสเทล​ได้​ขอ​ให้​คุณ​สยบ​แอ็บเบอร์แรธ เทพ​ผู้​มี​กีบ ที่ทาง​ผ่าน​นักโทษ
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม, วิญญาณแอ็บเบอร์แรธ
ท่าเรือโจร Normal
Act: 6
คุณ​ได้​ค้น​พบ​เหรียญ​ตรา​โจร ลอง​ถาม​ผู้คน​ภายใน​เมือง​เพื่อ​หา​ข้อมูล​ว่า​มี​ผู้​ใด​ที่​มี​ข้อมูล​เรื่อง​เหรียญ​เหล่า​นี้​บ้าง
เปิดแผ่นดินหาอดีต Normal
Act: 6
ชาว​ต่าง​ชาติ​ผู้​หนึ่ง​กำลัง​เรียก​หาคุณ
โบราณคดีวิถีระเบิด Normal
Act: 6
เกว็นเน็น​พบ​อะไร​บาง​อย่าง​ที่​น่า​สนใจ พูด​คุย​กับ​เธอ​เสีย
กองสำรวจผู้สาบสูญ Normal
Act: 6
แดนนิก​ได้​ขอ​ให้​คุณ​ช่วย​เหลือ​ชาวคาลเกอร์​ใน​การ​เปิด​แผ่น​ดิน​หา​ชะตา​กรรม​ของ​กอง​สำรวจ​ที่มา​ยัง​เวร์แคลส์ท​แต่​กาล​ก่อน ค้นหา​บันทึก​คาลเกอร์​ดึกดำบรรพ์​ทั้งหลาย​แล้ว​มา​คืนให้​กับ​เขา​เพื่อ​ทำการ​แปล
จ้าวล้านหน้า Normal
Act: 7
เทพ​ราลาเคช​ได้​ครอบ​งำ​ร่าง​ของ​กรูสท์​และ​ยึด​ครอง​ค่าย​พงไพร​เก่า​เอา​ไว้ สังหาร​กรูสท์​เพื่อ​สยบ​ราลาเคช
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม, วิญญาณราลาเคช
แก่นแท้แห่งจิตรกร Normal
Act: 7
พูด​คุย​กับ​ซิน​ใน​เมือง​เกี่ยว​กับ​มาลิกาโร
ของรางวัล: รองเท้า
ใยแฝงความลับ Normal
Act: 7
ซิลค์​ขอ​ให้​คุณ​เก็บ​พิษ​จาก​ความ​ตาย​สีดำ แมงมุม​เลี้ยง​ของ​มาลิกาโร
มารดาเหล่าแมงมุม Normal
Act: 7
ซิลค์​กำลัง​สมคบ​กับ​อาราคาลี เท​พี​วาล์​โบราณ​องค์​หนึ่ง ตาม​หา​และ​ช่วย​ชีวิต​เขา​ให้​รอด​พ้น​จาก​อาราคาลี
ของรางวัล: วิญญาณอาราคาลี
จี้เงิน Optional
Act: 7
เวย์แลม​ได้​ขอ​ให้​คุณ​ค้นหา​จี้​เงิน​ของ​เขา​ที่​ถูก​ฝัง​อยู่​ใกล้​กับ​สะพาน​หัก
ของรางวัล: ขวดยาช่วยเหลือ
ดวงดาวของคิชารา Optional
Act: 7
เวย์แลม​ได้​ขอ​ให้​คุณ​ค้นหา​ดวง​ดาว​ของ​คิชาร่า วัตถุ​โบ​ราณ​วาล์​ที่​เขา​ต้องการ​มอบ​เป็น​ของขวัญ​ให้​กับ​ลิลลี่ หลาน​สาว​ของ​เขา มัน​ถูก​พบ​เป็น​ครั้ง​สุดท้าย​ที่ทาง​ยก​ระดับ
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม, แต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
เปลวไฟให้ทาง Normal
Act: 7
ยีนา​ต้องการ​หิ่ง​ห้อย​เจ็ด​ตัว​เพื่อ​เผา​เปิด​เส้น​ทางไป​ยัง​วิหาร​ของ​อาราคาลี ตาม​หา​พวก​มัน​ภายใน​ป่า​ชัฏ​สยดสยอง
อนุสรณ์แก่กรูสท์ Optional
Act: 7
คุณ​ได้​พบ​แท่น​บูชา​โบราณ​ภายใน​ป่า​เหนือ ถาม​เฮเลน่าเรื่องนี้​ภายใน​เมือง
ของรางวัล: สร้อย
ราชินีผู้สิ้นหวัง Optional
Act: 7
ซิน​ได้​ขอ​ให้​คุณ​สังหาร​กรัธท์คัล มารดา​แห่ง​ความ​สิ้น​หวัง คุณ​สามารถ​พบ​เธอ​ได้​ภายใน​ป่า​ชัฏ​สยดสยอง
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม, วิญญาณกรัธท์คัล
ไม่มีเวลาใดสำคัญกว่าปัจจุบัน MasterQuest
Act: 7
ไป​พบ​กับ​อัลวา​นอกเมือง​เพื่อ​ค้นหา​วิหารแอ็ทโซแอทล์​ที่​สาป​สูญ
การหลอกล่อจากเทวสถาน MasterQuest
Act: 7
คุณ​ได้​พบ​กับ​ดีวีเนีย​อีก​ครั้ง​ใน​ค่ายสะพาน พูดคุย​กับ​เธอ​อีก​ครั้ง
แก่นแท้แห่งแม่มด Normal
Act: 8
ตาม​หา​ซิน​ภายใน​ค่าย​ซาร์น แล้ว​พูด​คุย​กับ​เขา​เรื่อง​โดเอดรี ดาร์กทัง
ของรางวัล: แหวน
จันทรุปราคา Normal
Act: 8
ค้นหา​เส้น​ทาง​ผ่าน​ท่อ​น้ำ​ทิ้ง​เพื่อ​ค้นหา​ลูก​แก้ว​จันทรา
ของรางวัล: วิญญาณลูนาริส
สุริยุปราคา Normal
Act: 8
ค้นหา​เส้น​ทาง​ผ่าน​ท่อ​น้ำ​ทิ้ง​เพื่อ​ค้นหา​ลูก​แก้ว​ตะวัน
ของรางวัล: วิญญาณโซลาริส
ภาพสะท้อนแสนสยอง Optional
Act: 8
ซิน​ต้องการ​ให้​คุณ​สังหาร​ยูกูล ภาพ​สะท้อน​แสน​สยอง ซึ่ง​สามารถ​พบ​ตัว​ได้​ภายใน​สวน​เหนือ​ปฐพี
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม, วิญญาณยูกูล
ปีกแห่งวาสตีรี Optional
Act: 8
ฮาร์แกน​ได้​ขอ​ให้​คุณ​เก็บ​ปีก​แห่ง​วาสตีรี​จาก​เฮคเตอร์ ทิทูเชียส​ผู้​เป็น​หนึ่ง​ใน​พวก​ไร้​มรณ​า​ภายใน​โรง​อาบ​น้ำ
ของรางวัล: จิวเวล
รักสิ้นลม Optional
Act: 8
แคลร์ริสซา​ได้​ขอ​ให้​คุณ​ค้นหา​กางเขน​แห่ง​นิรันดร์​ภายใน​ท่า​เทียบ​เรือ แล้ว​นำ​มัน​ไป​ให้​กับ​เธอ​ที่​นั่น​เพื่อ​ให้​เธอ​ชุบ​ชีวิต​โทลแมน
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม, แต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
กองพันมณีชน Optional
Act: 8
มารามัว​ได้​ขอ​ให้​คุณ​สังหาร​เหล่า​ทหาร​มณี​ชน​ภายใน​ทาง​ผ่าน​ธัญพืช
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
ฝันร้ายที่หวนคืน Normal
Act: 9
พูด​คุย​กับ​ซิน​ภาย​ใน​ไฮเกท​เรื่อง​บีสต์​และ​หา​ข้อมูล​ว่า​ต้อง​ทำ​เช่น​ไร​ต่อ​ไป
ผู้ปกครองแห่งไฮเกท Optional
Act: 9
คิระ​ได้​ลักพา​ตัว​โอยุน​และ​วางแผน​ที่​จะ​สังเวย​โอยุน​ให้​กับ​การูคาน เทพี​มาราเค็ท​องค์หนึ่ง สังหาร​คิระ​แล้ว​ช่วย​ชีวิต​โอยุน
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม, วิญญาณการูคาน
ดาบวายุ Optional
Act: 9
ค้นหา​ดาบ​วายุ​ภายใน​ทะเล​ทราย​แล้ว​ส่ง​มัน​ให้​กับ​เพทารัส​และ​วานยา​​ใน​ไฮเกท
ของรางวัล: ขวานมือเดียว
ปฏิทินชะตา Optional
Act: 9
เพทารัส​กับ​วานยา​ได้​ขอ​ให้​คุณ​ค้นหา​ปฏิทิน​แห่ง​ชะตา วัตถุ​โบราณ​มาราเค็ท​ชิ้น​หนึ่ง​อัน​เลื่อง​ลือ ที่​อยู่​ที่ไหน​สัก​แห่ง​ภายใน​เชิง​เขา
ของรางวัล: แต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
ราชินีแห่งผืนทราย Optional
Act: 9
คุณ​ได้​พบ​พายุ​ทราย​ประหลาด​ใน​ทะเล​ทราย​วาสตีรี​ที่​ปิด​เส้น​ทางไป​ยัง​โอเอซิส พูดคุย​กับ​ซินเรื่อง​การ​ขจัดพายุทราย
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม, วิญญาณชาคารี
องค์กรอิมมอร์ทัล MasterQuest
Act: 9
จุน​ต้องการ​ให้​คุณ​ช่วย​เธอ​ค้นหา​องค์กร​อิมมอร์ทัล
เส้นทางปลอดภัย Normal
Act: 10
แบนนอน​ติด​อยู่​บน​ดาดฟ้า​โบสถ์​และ​ถูก​สาวก​คิทาวา​ล้อม​เอา​ไว้ ตาม​หา​และ​ช่วย​ชีวิต​เขา
ของรางวัล: ขวดยาพลังชีวิต
ตายและกำเนิดใหม่ Normal
Act: 10
แบนนอน​ต้องการ​ไม้​พลอง​แห่ง​อาวาริอุส​เพื่อ​พัง​ทำลาย​เขา​ของ​คิทาวา​แล้ว​สยบ​เขา ค้นหา​มัน​ภายใน​โถง​แห่ง​อินโนเซน​ที่​พัง​ทลาย
ของรางวัล: เสื้อเกราะ
สิ้นซึ่งสวาปาม Normal
Act: 11
คุณ​ได้​สยบ​คิทาวา​ได้​สำเร็จ​ใน​ท้าย​ที่สุด​และ​เปิด​ทาง​สู่​บท​ส่ง​ท้าย พูด​คุย​กับ​ลานี​เพื่อ​รับ​รางวัล
ผีเก่าอาภัพรัก Optional
Act: 10
เวย์แลม​ได้​ขอ​ให้​คุณ​ค้นหา​น้ำยา​ปลุก​เสน่ห์​ภายใน​​สถาน​เก็บ​กระดูก น้ำยา​นี้​เคย​เป็น​ของ​ราชินีอัถสิริ​มา​ก่อน
ของรางวัล: แต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
แผนที่สู่ซัวธา Optional
Act: 10
ลิลลี่​ขอ​ให้​คุณ​ตาม​หา​หยาดน้ำตา ซึ่ง​เป็น​แผนที่​ใน​ตำนาน​สู่​ซัวธา ค้นหา​มัน​ภายใน​สถาน​เก็บ​วัตถุเก่าแก่
ของรางวัล: เข็มขัด
แก้แค้นไวเลนท่า Optional
Act: 10
ลานี​ได้​ขอ​ให้​คุณ​ตาม​ล่า​ไวเลนท่า​ผู้​ทรยศ​แล้ว​สังหาร​เธอ ตาม​หา​เธอ​ภายใน​บล็อก​คุม​ขัง
ของรางวัล: แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
สู่อนาคต Normal
Act: 10
ได้เวลา​ออก​เรือ​จาก​โอริอาท​แล้ว พูดคุย​กับ​ลิลลี่​เพื่อ​เดินทาง​ไปสู่​บทส่งท้าย
ช่วยเหลือนักจดหมายเหตุ MasterQuest
Act: 10
ดีวีเนีย​ได้​ขอ​ให้​คุณ​เดินทาง​ไปยัง​สถาน​เก็บ​กระดูก​เพื่อ​ค้นหา​คัมภีร์​สรรพสาระ​ คัมภีร์​นี้​รวบรวม​ทุก​เรื่อง​ที่​เทมพลาร์​รู้​เกี่ยวกับ​ความ​เป็น​อมตะ
การเติบโตที่แปลกประหลาด MasterQuest
Act: 11
เปิด​ใช้​เครื่อง​ดูด​หนอง​เพื่อ​เริ่ม​การ​เผชิญ​หน้า​ไบล์ท
กรงขังซากเนื้อ MasterQuest
Act: 11
ทาเน​ต้องการ​ให้​คุณ​สังหาร​สิ่ง​มี​ชีวิต​ต่างๆ และ​รวบรวม​ชิ้น​ส่วน​ตัวอย่าง​มา​จาก​พวก​มัน คุณ​จะ​ต้อง​ใช้​ชิ้น​ส่วน​ตัวอย่าง​ที่​ต่าง​กัน​ห้า​ชิ้น
สวนศักดิ์สิทธิ์ MasterQuest
Act: 11
คุณ​ได้​ค้นพบ​ทาง​เข้า​สู่​สวน​ศักดิ์สิทธิ์​แล้ว เข้า​มา​สำรวจ​ความลึกลับ​แห่ง​สวน​นี้​เสีย
ฝันที่บิดเบือน Normal
Act: 11
คุณ​ได้​พบ​กับ​อุปกรณ์​ที่​มา​จาก​เทคโนโลยี​ที่ถูก​ผสมผสาน​กันอย่าง​ประหลาด เก็บ​มัน​ขึ้น​มา
เลือดเนื้อที่ดัดแปลง Normal
Act: 11
คุณ​ได้​พบ​กับ​อุปกรณ์​ที่​มา​จาก​เทคโนโลยี​ที่ถูก​ผสมผสาน​กันอย่าง​ประหลาด เก็บ​มัน​ขึ้น​มา
เตรียมเผชิญภัย Normal
Act: 12
เฮเลน่า​ปลุก​คุณ​เพราะ​มี​เรื่อง​สำคัญ​อย่าง​หนึ่ง พูดคุย​กับ​เธอ
เมเวน Normal
Act: 12
เมเวน​ต้องการ​เป็น​สักขี​พยาน​ต่อ​การ​พยายาม​สยบ​บอส​ใน​แผนที่​นี้​ของ​คุณ
เกมของเมเวน Normal
Act: 12
คุณ​ได้​รับคำ​เชิญ​ไป​ยัง​ดิน​แดน​ของ​เมเวน​เพื่อ​เผชิญ​กับ​การ​ท้าทาย​ครั้ง​สุดท้าย
เอลเดอร์ Normal
Act: 12
ความทรงจำ​ของ​เอลเดอร์​ยัง​ดำรงอยู่​ใน​สมุดแผนที่ เข้า​ดินแดน​ของ​เชปเปอร์​แล้ว​สยบ​มัน​ด้วย​ความ​ช่วยเหลือ​ของ​นักเขียน​แผนที่​เถื่อน​คน​หนึ่ง
ผู้กลืนกินโลกา Normal
Act: 12
คุณ​ได้​สยบ​ความหิวโหย​ไม่รู้สิ้น​ไป​แล้ว ใช้​คัมภีร์บังเกิด​สกิล​สมุด​แผนที่​เพื่อ​รับ {0}
อุปราชอาบเพลิง Normal
Act: 12
คุณ​ได้​สยบ​ดวงดาว​สีดำ​ไป​แล้ว ใช้​คัมภีร์บังเกิด​สกิล​สมุด​แผนที่​เพื่อ​รับ {0}
สมุดแผนที่โลกา Normal
Act: 12
สำรวจ​สมุด​แผนที่​โลกา​เพื่อ​ค้นหา​อำนาจ​และ​ข้อมูล​ที่​อาจ​ช่วย​ทหาร​กองหน้า​พลเมือง​ป้องกัน​เวร์แคลส์ท​จาก​ความมืดมิด​ที่​เข้ามา​ใกล้​ได้
ของรางวัล: แผนที่
Quest Stats /32 ⍟
Actชื่อของรางวัล
1ผู้อาศัยใต้บาดาลแต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
1กะลาสีติดเกาะแต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
1งานโสโครกแต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
1เส้นทางสู่เบื้องหน้าแต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
2หัวหน้าโจรเครทินเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 6%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 6%
2หัวหน้าโจรอลิร่าตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +20%
ฟื้นฟูมานา 5 ต่อวินาที
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +15%
2หัวหน้าโจรโอ๊คเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร 20%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที
เสริมค่าป้องกันกายภาพ 2%
2ผ่านสถานศักดิ์สิทธิ์แต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
2รับมือกับเหล่าโจรแต้มพาสซีฟ 2 แต้ม
3ความลับของวิคทาริโอแต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
แต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
3สัตว์เลี้ยงของพายตี้แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
4วิญญาณทรหดแต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
แต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
5ช่วยเหลือวิทยาศาสตร์แต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
5วัตถุทารุณของคิทาวาแต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
แต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
6พระบิดาแห่งการศึกแต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
6นายหญิงผู้เชิดหุ่นแต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
6สูญสิ้นและสูญศักดิ์แต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
6เทพผู้มีกีบแต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
7จ้าวล้านหน้าแต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
7ราชินีผู้สิ้นหวังแต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
7ดวงดาวของคิชาราแต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
แต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
8รักสิ้นลมแต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
แต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
8ภาพสะท้อนแสนสยองแต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
8กองพันมณีชนแต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
9ราชินีแห่งผืนทรายแต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
9ผู้ปกครองแห่งไฮเกทแต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
9ปฏิทินชะตาแต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
10ผีเก่าอาภัพรักแต้มรับคืนพาสซีฟ 2 แต้ม
10แก้แค้นไวเลนท่าแต้มพาสซีฟ 1 แต้ม
10สิ้นซึ่งสวาปามแต้มพาสซีฟ 2 แต้ม
5เทพเจ้าผู้กระหายเนื้อค่าต้านทาน ทุกธาตุ -30%
ค่าต้านทาน เคออส -30%
10สิ้นซึ่งสวาปามค่าต้านทาน ทุกธาตุ -30%
ค่าต้านทาน เคออส -30%
ตารางพาสซีฟ หน้าต่างช่วยเหลือ

ตารางพาสซีฟ หน้าต่างช่วยเหลือ

Community Wiki

Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.