อะบิส ยูนิค /62 ⍟
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (60–140)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
จำนวน Power Charge สูงสุด -1
นำความเสียหาย กายภาพ (8–12)% ไปเสริมเป็น เคออส ขณะที่มีจำนวน Power Charge สูงสุด
คุณได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง 50% ขณะที่คุณไม่มี Power Charge
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
เงื่อนไข Strength ที่ต้องการ +100
เสริมความเสียหาย กายภาพ (80–115) ถึง (150–205)
เพิ่มโอกาสคริติคอล (15–25)%
จำนวน Frenzy Charge สูงสุด -1
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +50% ขณะที่คุณไม่มี Frenzy Charge
อัตราความแม่นยำ +(400–500) ขณะที่มีจำนวน Frenzy Charge สูงสุด
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(5–10)
มิเนียน มีตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +6%
ต่อจำนวน Ghastly Eye Jewel ที่ส่งผลต่อคุณ สูงสุด +30%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(15–25)%
ได้รับสกิล พุ่งตัว (Dash) เลเวล 30
เสริมความเสียหาย กายภาพ (80–100) ถึง (200–225)
การโจมตีด้วยธนู ยิงศร เพิ่มเติม 2 ลูก หากคุณไม่ได้ใช้งาน พุ่งตัว (Dash) มาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–30)% หากคุณไม่ได้ร่าย Dash มาเร็วๆ นี้
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (100–160)% หากคุณร่าย พุ่งตัว (Dash) มาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (20–30)% หากคุณร่าย พุ่งตัว (Dash) มาเร็วๆ นี้
สกิลเดินทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ พุ่งตัว (Dash) ไม่สามารถใช้งานได้
Iron Reflexes
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
(แปลง อัตราการหลบหลีก ทั้งหมดเป็น ค่าเกราะ แต่ Dexterity ไม่ให้โบนัสต่อ อัตราการหลบหลีก)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 40%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (180–220)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (80–100)%
แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
ทุก 16 วินาที คุณได้รับ Elemental Overload 8 วินาที
คุณมี Resolute Technique ขณะที่คุณไม่มี Elemental Overload
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 100% ขณะที่คุณมี Resolute Technique
(สกิลที่คริติคอลใน 8 วินาทีที่ผ่านมา จะสร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย ธาตุ เพิ่มขึ้น อีก 40%, คริติคอลของคุณจะไม่สร้างความเสียหายเพิ่มเติม และสถานะ เจ็บป่วย จะไม่นับว่าเกิดขึ้นจากคริติคอลไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ)
(การปะทะของคุณไม่สามารถหลบหลีกได้ แต่คุณไม่สามารถคริติคอล)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 40%
ได้รับสกิล ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray) เลเวล 25
เพิ่มความเร็วในการร่าย (12–20)%
เติมพลังชีวิต (1–3)% เมื่อสังหาร
เติมมานา (1–3)% เมื่อสังหาร
เพิ่มความยาวลำแสงของ ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray) 10%
อัตราความแม่นยำ +475
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (185–215)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15–20)%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 80% ขณะเคลื่อนที่
สกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก หากคุณใช้สกิลเคลื่อนที่มาเร็วๆ นี้
Far Shot
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
(การปะทะด้วยการโจมตีกระสุน สร้างความเสียหายลดลง อีก 20% ณ จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ของกระสุนนั้น และสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สูงสุดเพิ่มขึ้น อีก 60% ขณะที่กระสุนเดินทางไกลออกไป)
Dexterity +(40–50)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (150–200)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
พลังชีวิตสูงสุด +6 ต่อจำนวน ไอเทมเอลเดอร์ ที่สวมใส่
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เจ็บป่วย +4% ต่อจำนวน ไอเทมเอลเดอร์ ที่สวมใส่
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 8% ต่อจำนวน ไอเทมเอลเดอร์ ที่สวมใส่
กำจัดสถานะ เจ็บป่วย 1 อย่าง เมื่อคุณใช้ ขวดยา หากไอเทมที่สวมใส่ทุกชิ้นเป็น ไอเทมเอลเดอร์
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
ได้รับสกิล เซ่นไหว้ด้วยเลือด (Blood Offering) เลเวล 15
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (100–120)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (15–25)%
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (20–30)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที
มิเนียน มีโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(12–15)%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
มีรูอะบิส 1 รู
ทริกเกอร์ ก้าวมรณะ (Death Walk) เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
ลดระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ (40–60)% ขณะที่ได้รับผลจาก จิวเวลอะบิสแรร์
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (24–32)% ขณะที่ได้รับผลจาก จิวเวลอะบิสเมจิก
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองของ สกิล (16–24)% ขณะได้รับผลจาก จิวเวลอะบิสยูนิค
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
มีรูอะบิส 2 รู
ทริกเกอร์ ก้าวมรณะ (Death Walk) เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
ลดระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ (40–60)% ขณะที่ได้รับผลจาก จิวเวลอะบิสแรร์
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (24–32)% ขณะที่ได้รับผลจาก จิวเวลอะบิสเมจิก
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองของ สกิล (16–24)% ขณะได้รับผลจาก จิวเวลอะบิสยูนิค
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(40–55)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (20–30)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 2% ต่อจำนวน Power Charge
เลเวลของ หินสกิลเวทเคออส ทุกเม็ด +2
ได้รับ Power Charge 1 ลูก หลังจาก จ่ายมานา ครบ 200 หน่วย
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที ต่อจำนวน Power Charge
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 25% เมื่อปะทะ ขณะที่มีผล
การคริติคอลของคุณ ไม่สร้างความเสียหายเพิ่มเติม ขณะที่มีผล
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ ที่เกิดจากคริติคอล +(20–30)% ขณะที่มีผล
ได้รับความเสียหาย เคออส 250 ต่อวินาที ขณะที่มีผล
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพและเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
เพิ่มค่าคุณสมบัติ (5–15)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ไม่ติดสถานะ แช่แข็ง หาก Dexterity สูงกว่า Intelligence
ไม่ติดสถานะ ลุกไหม หาก Strength สูงกว่า Dexterity
ไม่ติดสถานะ ช็อค หาก Intelligence สูงกว่า Strength
เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ 5 หน่วย ของค่าคุณสมบัติที่ต่ำที่สุดของคุณ
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
มีรูอะบิส 1 รู
มีรูอะบิส 1 รู
เพิ่มผลของ จิวเวลอะบิสที่ใส่ อีก (50–100)%
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Blasphemy เลเวล 20
ได้รับสกิล อัญเชิญรูปจำลองโดเอดรี (Summon Doedre's Effigy) เลเวล 20
สกิลคำสาปสะกดที่ใส่ จะถูกทริกเกอร์โดย รูปจำลองโดเอดรี เมื่อถูกอัญเชิญออกมา
สาปสะกดจากสกิลที่ใส่ จะสามารถสาปได้ เพิ่มเติม 5 สาป
Intelligence +(30–40)
เพิ่มโล่พลังงาน (130–150)%
ลดผลของ คำสาปของคุณ อีก 20%
Strength +(30–40)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–8) ถึง (12–16) ให้กับการโจมตี
ลดความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มค่าเกราะ (80–100)%
ศร เจาะทะลุ เพิ่มเติม 2 เป้าหมาย
Iron Grip
(โบนัสความเสียหายจาก Strength จะส่งผลกับการโจมตี กระสุน เช่นเดียวกัน)
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (48–56)%
ดูดความเสียหาย เคออส 0.5% ไปเป็น พลังชีวิต
สูญเสียพลังชีวิต (10–15) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยเวท
สูญเสียพลังชีวิต (20–25) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี
สกิล ชิ่ง +1 ครั้ง
เพิ่มความเร็วกระสุน (30–40)%
กระสุนที่ชิ่ง นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส (20–35)% ไปเสริมเป็น เคออส
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
อัตราความแม่นยำ +475
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (185–215)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15–20)%
เพิ่มค่าเกราะ 80% ขณะอยู่กับที่
สกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
Point Blank
มี Iron Reflexes ขณะอยู่กับที่
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
(การปะทะด้วยการโจมตี กระสุน สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น อีก 30% ณ จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ของกระสุนนั้น และสร้างความเสียหายลดลงเรื่อยๆ ขณะที่กระสุนเดินทางไกลออกไป)
(แปลง อัตราการหลบหลีก ทั้งหมดเป็น ค่าเกราะ แต่ Dexterity ไม่ให้โบนัสต่อ อัตราการหลบหลีก)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (130–150) ถึง (270–300)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 4% ต่อจำนวน Frenzy Charge
อัตราความแม่นยำ +(400–500)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ธาตุ 2% ต่อจำนวน Frenzy Charge
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 12 ถึง 14 ต่อจำนวน Frenzy Charge
ดูดความเสียหาย โจมตี 0.5% ไปเป็น พลังชีวิต ต่อจำนวน Frenzy Charge
ได้รับความเสียหาย น้ำแข็ง 200 ต่อวินาที ต่อจำนวน Frenzy Charge ขณะเคลื่อนที่
charge elder art variation [1]
(โอกาสในการหลีกเลี่ยงความเสียหายใดๆ นั้นไม่สามารถสูงกว่า 75% ได้)
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (12–16) ถึง (20–25)
ค่าเกราะ +(450–500)
พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (30–40)%
ลงทัณฑ์ (Punishment) ไม่มีค่าสำรอง หากถูกร่ายเป็น ออร่า
บอบบาง (Vulnerability) ไม่มีค่าสำรอง หากถูกร่ายเป็น ออร่า
ได้รับ การปรากฏกายอันบ้าคลั่ง 10 วินาที เมื่อคุณสังหาร ศัตรูแรร์หรือยูนิค
(ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับผลของ ความบ้าคลั่งอันร้ายแรง ทำให้ความเสียหายและความเร็วในการกระทำของมัน ลดลง 10%)
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (10–13) ถึง (43–47)
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–25)%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 1% ต่อวินาที
ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity) ไม่มีค่าสำรอง หากถูกร่ายเป็น ออร่า
ได้รับ การปรากฏกายอันบ้าคลั่ง 10 วินาที เมื่อคุณสังหาร ศัตรูแรร์หรือยูนิค
(ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับผลของ ความบ้าคลั่งอันร้ายแรง ทำให้ความเสียหายและความเร็วในการกระทำของมัน ลดลง 10%)
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (12–16) ถึง (20–25)
ค่าเกราะ +(450–500)
พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (30–40)%
บอบบาง (Vulnerability) ไม่มีค่าสำรอง หากถูกร่ายเป็น ออร่า
ได้รับ การปรากฏกายอันบ้าคลั่ง 10 วินาที เมื่อคุณสังหาร ศัตรูแรร์หรือยูนิค
(ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับผลของ ความบ้าคลั่งอันร้ายแรง ทำให้ความเสียหายและความเร็วในการกระทำของมัน ลดลง 10%)
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (30–40)%
เสริมความเสียหาย เคออส (17–19) ถึง (23–29)
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่าต้านทาน เคออส +(17–23)%
สิ้นหวัง (Despair) ไม่มีค่าสำรอง หากถูกร่ายเป็น ออร่า
ได้รับ การปรากฏกายอันบ้าคลั่ง 10 วินาที เมื่อคุณสังหาร ศัตรูแรร์หรือยูนิค
(ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับผลของ ความบ้าคลั่งอันร้ายแรง ทำให้ความเสียหายและความเร็วในการกระทำของมัน ลดลง 10%)
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–24) ถึง (33–36)
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (45–50)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–25)%
น้ำแข็งกัด (Frostbite) ไม่มีค่าสำรอง หากถูกร่ายเป็น ออร่า
ได้รับ การปรากฏกายอันบ้าคลั่ง 10 วินาที เมื่อคุณสังหาร ศัตรูแรร์หรือยูนิค
(ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับผลของ ความบ้าคลั่งอันร้ายแรง ทำให้ความเสียหายและความเร็วในการกระทำของมัน ลดลง 10%)
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เสริมความเสียหาย ไฟ (20–24) ถึง (33–36)
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–25)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที
ไวไฟ (Flammability) ไม่มีค่าสำรอง หากถูกร่ายเป็น ออร่า
ได้รับ การปรากฏกายอันบ้าคลั่ง 10 วินาที เมื่อคุณสังหาร ศัตรูแรร์หรือยูนิค
(ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับผลของ ความบ้าคลั่งอันร้ายแรง ทำให้ความเสียหายและความเร็วในการกระทำของมัน ลดลง 10%)
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มความเสียหาย (20–50)% หากคุณสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มผลของสถานะ ช็อค (15–25)%
ศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค ที่คุณสังหารจะระเบิด สร้างความเสียหาย สายฟ้า เท่ากับ 5%
ของ พลังชีวิตสูงสุดของมัน ซึ่งไม่สามารถสร้างสถานะ ช็อค ได้
ไม่ได้รับผลจากสถานะ ช็อค
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อคุณจะยังเกิดขึ้นบนตัวคุณได้ แต่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +12%
เลเวลของ หิน ที่ใส่ +2
ทริกเกอร์ โล่เอจิสไฟ (Fire Aegis) เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (200–250)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ไม่ติดสถานะ ลุกไหม้
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Faster Casting เลเวล 18
Intelligence +(20–30)
โล่พลังงานสูงสุด +(50–80)
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ได้รับ โอกาสคริติคอล +2% 2 วินาที หลังจาก จ่ายมานา ครบ 800 หน่วย
Intelligence +(10–20)
เพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ที่คุณได้รับ 8%
ต่อจำนวน Hypnotic Eye Jewel ที่ส่งผลต่อคุณ สูงสุด 40%
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +5%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (500–600)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ต่อศัตรู 40%
โอกาสบล็อค +(3–4)%
Shared Suffering
(สถานะ เจ็บป่วย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง, พิษ)
(ความเสียหาย ปะทะ ทุกชนิด จะสร้างสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ตามสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ที่คุณติด และสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ที่คุณสร้างจะถูกกำจัดไปจากคุณ)
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
มีรูอะบิส 1 รู
ทริกเกอร์ วิญญาณปะทุ (Spirit Burst) เลเวล 20 เมื่อคุณใช้สกิลขณะที่คุณมี Spirit Charge
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
จำนวน Spirit Charge สูงสุด +1 ต่อจำนวน จิวเวลอะบิส ที่ส่งผลต่อคุณ
ได้รับ Spirit Charge 1 ลูก เมื่อสังหาร
นำความเสียหาย กายภาพ 5% ไปเสริมเป็น ทุกธาตุ ต่อจำนวน Spirit Charge
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
มีรูอะบิส 2 รู
ทริกเกอร์ วิญญาณปะทุ (Spirit Burst) เลเวล 20 เมื่อคุณใช้สกิลขณะที่คุณมี Spirit Charge
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
จำนวน Spirit Charge สูงสุด +1 ต่อจำนวน จิวเวลอะบิส ที่ส่งผลต่อคุณ
ได้รับ Spirit Charge 1 ลูก เมื่อสังหาร
นำความเสียหาย กายภาพ 5% ไปเสริมเป็น ทุกธาตุ ต่อจำนวน Spirit Charge
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เลเวลของ หิน ที่ใส่ +2
ทริกเกอร์ โล่เอจิสธาตุ (Elemental Aegis) เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เพิ่มค่าเกราะ (180–220)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
อัตราการหลบหลีกและโล่พลังงาน +(80–100)
โล่พลังงานสูงสุด +(130–160)
มานาสูงสุด +(150–200)
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (30–40)%
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ลดประสิทธิภาพการสำรองของ สกิล 20%
เพิ่มค่าเกราะ 1% ต่อ มานาที่ถูกสำรอง 50 หน่วย
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (45–60) ถึง (100–120)
นำความเสียหาย โจมตี กายภาพ (30–40)% ไปเสริมเป็น ไฟ
ค่าต้านทาน เคออส +4% ต่อจำนวน Endurance Charge
ลดความเสียหาย ปะทะ ธาตุ ที่ได้รับ 1% ต่อจำนวน Endurance Charge
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 8 ต่อจำนวน Endurance Charge
ค่าเกราะ +500 ต่อจำนวน Endurance Charge
ได้รับความเสียหาย น้ำแข็ง 200 ต่อวินาที ต่อจำนวน Endurance Charge หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
charge elder art variation [1]
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
ใช้ทั้ง 2 สล็อต
เพิ่มโอกาสคริติคอล (70–90)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 3 ต่อจำนวนเลเวล ให้กับการโจมตี
ได้รับสถานะ อ้อมกอดของเธอ 3 วินาที เมื่อคุณสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู
ขณะที่มีสถานะ อ้อมกอดของเธอ ได้รับความเสียหาย ไฟ ต่อวินาที เท่ากับ 0.5% ของ พลังชีวิตและโล่พลังงานสูงสุดของคุณ ต่อจำนวนเลเวล
local six linked sockets [1]
use goddess player audio [1]
(อ้อมกอดของเธอ ให้ผลตามนี้:
ไม่ติดสถานะ มึนงง
นำ 123% ของความเสียหาย กายภาพ ของดาบไปเสริมเป็น ไฟ
ไม่ได้รับผลจาก พื้นลุกไหม้
ป้องกันสถานะ แช่แข็ง, หนาวเย็น, ลุกไหม้
เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ 20%)
ทริกเกอร์ คำแช่งนักฆ่า (Assassin's Mark) เลเวล 10 เมื่อคุณปะทะ ศัตรูแรร์หรือยูนิค และไม่มี สาปแช่ง
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(10–12)%
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (30–40)%
พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
ค่าต้านทาน เคออส (-20–-10)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล โจมตี 2% ต่ออัตราความแม่นยำ 200 หน่วย
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ (60–100)%
ด่านมี ช่องว่างไร้สะพานให้ข้าม
มอนสเตอร์ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วย 50%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (20–25)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (20–25)%
เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ %
ผู้เล่น มีสกิลพุ่งตัว (Dash) เลเวล 20
ผู้เล่น มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 200%
map item drop quantity +% [100,150]
map item drop rarity +% [200,300]
map pack size +% [0]
(สถานะ เจ็บป่วย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง, พิษ)
ถ้าตารางพาสซีฟของคุณเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของแต่ละตัวละคร:
Marauder: เพิ่มพื้นที่ส่งผล สกิลประชิด 25%
Duelist: ดูดความเสียหาย โจมตี 1% ไปเป็น พลังชีวิต
Ranger: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 7%
Shadow: โอกาสคริติคอล +0.5%
Witch: ฟื้นฟูมานา 0.5% ต่อวินาที
Templar: ความเสียหายเจาะต้านทาน ธาตุ 5%
Scion: ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +25
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(15–25)%
ค่าต้านทาน เคออส +(15–25)%
นับว่ามี Endurance Charge จำนวนสูงสุด
นับว่ามี Frenzy Charge จำนวนสูงสุด
นับว่ามี Power Charge จำนวนสูงสุด
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–5) ถึง (70–82) ให้กับเวทและการโจมตี
เพิ่มความเสียหาย เวท (30–40)%
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (26–35) ถึง (95–105) ให้กับเวท
ตัวคูณคริติคอล +(6–10)% ต่อจำนวน Power Charge
โอกาสคริติคอล +0.3% ต่อจำนวน Power Charge
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +2% ต่อจำนวน Power Charge
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 3 ถึง 9 ให้กับเวท ต่อจำนวน Power Charge
ได้รับความเสียหาย สายฟ้า 200 ต่อวินาที ต่อจำนวน Power Charge
หาก สกิลของคุณ คริติคอลมาเร็วๆ นี้
charge elder art variation [1]
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
มานาสูงสุด +(20–25)
มีรูอะบิส 1 รู
มีโอกาสทริกเกอร์ ร่างผี เลเวล 20 (Shade Form) 20% เมื่อคุณใช้ สกิลที่ใส่
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (160–180)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 3% ต่อจำนวน จิวเวลอะบิส ที่ส่งผลต่อคุณ
เพิ่มมานาสูงสุด 3% ต่อจำนวน จิวเวลอะบิส ที่มีผลต่อคุณ
เจาะต้านทาน ธาตุ 4% ต่อจำนวน จิวเวลอะบิส ที่ส่งผลต่อคุณ
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
มานาสูงสุด +(20–25)
มีรูอะบิส 2 รู
มีโอกาสทริกเกอร์ ร่างผี เลเวล 20 (Shade Form) 20% เมื่อคุณใช้ สกิลที่ใส่
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (160–180)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 3% ต่อจำนวน จิวเวลอะบิส ที่ส่งผลต่อคุณ
เพิ่มมานาสูงสุด 3% ต่อจำนวน จิวเวลอะบิส ที่มีผลต่อคุณ
เจาะต้านทาน ธาตุ 4% ต่อจำนวน จิวเวลอะบิส ที่ส่งผลต่อคุณ
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
มานาสูงสุด +(20–25)
มีรูอะบิส 3 รู
มีโอกาสทริกเกอร์ ร่างผี เลเวล 20 (Shade Form) 20% เมื่อคุณใช้ สกิลที่ใส่
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (160–180)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 3% ต่อจำนวน จิวเวลอะบิส ที่ส่งผลต่อคุณ
เพิ่มมานาสูงสุด 3% ต่อจำนวน จิวเวลอะบิส ที่มีผลต่อคุณ
เจาะต้านทาน ธาตุ 4% ต่อจำนวน จิวเวลอะบิส ที่ส่งผลต่อคุณ
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
จำนวน สเปคเตอร์ สูงสุด +2 ตน
ลดค่าใช้งานมานาของ ปลุกสเปคเตอร์ (Raise Spectre) (40–50)%
สเปคเตอร์ มีโอกาสติดคริติคอล เพิ่มขึ้น (800–1000)%
สเปคเตอร์ มีระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
สเปคเตอร์ ไม่เดินทางข้ามด่านไปกับคุณ
มีมลทิน
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(1–50)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (1–40)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า (1–100)%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า (1–50)%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค
(สถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า ประกอบด้วย ช็อคและอ่อนแรง)
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อคุณจะยังเกิดขึ้นบนตัวคุณได้ แต่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
Strength +(10–20)
เพิ่มโอกาสคริติคอล มือหลัก 40%
ต่อจำนวน Murderous Eye Jewel ที่ส่งผลต่อคุณ สูงสุด 200%
ตัวคูณคริติคอล มือหลัก +20%
ต่อจำนวน Murderous Eye Jewel ที่ส่งผลต่อคุณ สูงสุด +100%
เพิ่มค่าเกราะ (30–40)% ขณะที่ติดสถานะ เลือดไหล
สถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้างจะสะท้อนเข้าตัวคุณเองด้วย
ค่าต้านทาน เคออส +1% ต่อจำนวนสถานะ พิษ ต่อตัวคุณ
สถานะ พิษ ที่คุณสร้างจะสะท้อนเข้าตัวคุณเองด้วย หากคุณติดสถานะ พิษ บนตัวคุณต่ำกว่า 100 ระดับ
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพและเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
มีมลทิน
มีรู 1 รู
กลืนกิน หินเสริมไร้มลทิน ที่ใส่ไว้ทันทีที่เลเวลของหินเต็ม
สามารถกลืนกิน หินเสริมไร้มลทิน ได้ เพิ่มเติม 4 เม็ด
ยังไม่ได้กลืนกิน หินเสริม ใดๆ
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1% ต่อ Strength 50 หน่วย
คุณ โชคร้าย ในการคำนวณ โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท
Strength +(60–120)
เพิ่มค่าเกราะ (80–100)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
โบนัสความเสียหายจาก Strength
จะเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 3% ต่อ Strength 10 หน่วย แทน
(โชคร้าย คือการสุ่มค่า 2 ครั้งแล้วใช้ค่าที่แย่ที่สุด)
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (10–15)%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: เยือกแข็งเรียงหลั่น (Glacial Cascade) มีขั้นน้ำแข็ง เพิ่มเติม 1 ขั้น
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: เยือกแข็งเรียงหลั่น (Glacial Cascade) แปลงความเสียหาย กายภาพ 20%
ไปเป็น น้ำแข็ง
เพิ่มความเสียหาย เวท (11–15)%
เลเวลของ หินสกิล ที่ใส่ +1 ต่อเลเวลของผู้เล่น 25 เลเวล
ทริกเกอร์ เวทที่ใส่ เมื่อคุณโจมตีด้วยอาวุธนี้ โดยมีคูลดาวน์ 0.25 วินาที
เสริมความเสียหาย กายภาพ 3 ถึง 5 ต่อเลเวลของผู้เล่น 3 เลเวล ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ %
ด่านมี ชนิดของมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น
ผู้เล่น ถูกสาปด้วย ไวไฟ (Flammability)
ผู้เล่น ถูกสาปด้วย น้ำแข็งกัด (Frostbite)
ด่านมี สาวกลูนาริส อาศัยอยู่
ด่านมี สาวกโซลาริส อาศัยอยู่
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ (75–100)%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ (125–175)%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ (25–50)%
(ไวไฟ คือ สาปสะกด ที่ทำให้เป้าหมายมีค่าต้านทาน ไฟ -17% และทำให้การปะทะมีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ +25% ต่อเป้าหมาย สาปสะกดนี้คงอยู่ 8 วินาที)
(น้ำแข็งกัด คือ สาปสะกด ที่ทำให้เป้าหมายมีค่าต้านทาน น้ำแข็ง -17% และทำให้การปะทะมีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อเป้าหมาย +25% สาปสะกดนี้คงอยู่ 8 วินาที)
มีรูอะบิส 1 รู
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–10)%
[2 random Abyss Jewel-dependent modifiers]
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
มีรูอะบิส 2 รู
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–10)%
[2 random Abyss Jewel-dependent modifiers]
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
Dexterity +(10–20)
กระสุน มีโอกาสชิ่ง เมื่อชนกับพื้นผิว 4%
ต่อจำนวน Searching Eye Jewel ที่ส่งผลต่อคุณ สูงสุด 20%
เลเวลของ หิน ที่ใส่ +2
ทริกเกอร์ โล่เอจิสน้ำแข็ง (Cold Aegis) เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (200–250)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ไม่ติดสถานะ แช่แข็ง
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 40%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (85–110) ถึง (135–150)
เสริมความเสียหาย ไฟ (130–160) ถึง (220–240)
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 50% เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย ไฟ (70–100)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย กายภาพ (70–100)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้
ทุก 8 วินาที ได้รับ Avatar of Fire 4 วินาที
เพิ่มโอกาสคริติคอล (160–200)% ขณะที่คุณมี Avatar of Fire
แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ ขณะที่คุณมี Avatar of Fire
ค่าเกราะ +2000 ขณะที่คุณไม่มี Avatar of Fire
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(แปลงความเสียหาย กายภาพ, น้ำแข็ง, สายฟ้า 50% เป็น ไฟ
ไม่สามารถสร้างความเสียหายชนิดอื่นที่ไม่ใช่ ไฟ ได้)
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (4–6)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
เพิ่มมานาสูงสุด (4–6)%
[Two random aura modifiers]
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (160–190) ถึง (280–320)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
อัตราการหลบหลีก +(1000–1500)
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (100–200)% ขณะ มือรอง ของคุณว่าง
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(30–40)% ขณะ มือรอง ของคุณว่าง
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ค่าต้านทาน ไฟ +(10–20)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(10–20)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–40)%
ลดระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ต่อศัตรู 30%
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (5–10)%
ศัตรู ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น (5–10)% ต่อจำนวนชนิดของสถานะ เจ็บป่วย ที่คุณสร้างต่อมัน
ความเสียหาย ธาตุ ของคุณสร้างสถานะ ช็อค ได้
(สถานะ เจ็บป่วย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง, พิษ)
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
อะบิส ไอเทม /12 ⍟
Left to Fate
ขนาดกอง: 1 / 4
แผนที่
ระดับแผนที่: 16
ยังไม่ได้ตรวจสอบ มีมลทิน
No Traces
ขนาดกอง: 1 / 9
30x Orb of Scouring
Orb of Annulment
ขนาดกอง: 1 / 20
ลบ​ม็อด​แบบ​สุ่ม 1 อย่าง ออก​จาก​ไอเทม
Stygian Vise
มีรูอะบิส 1 รู
The Blazing Fire
ขนาดกอง: 1 / 6
Chin Sol
The Eye of the Dragon
ขนาดกอง: 1 / 10
จิวเวล
มีมลทิน
The Realm
ขนาดกอง: 1 / 5
เปิดวาร์ป (Portal)
ค่าคุณภาพ: +1-20%
The Ruthless Ceinture
ขนาดกอง: 1 / 7
Meginord's Girdle
มีมลทิน
อะบิส หิน /14
โจมตี ประชิด ฟาด เวท ลูกแก้ว แชนเนล กายภาพ ไฟ ธนู กระสุน มิเนียน เคลื่อนที่ เดินทาง เสริม กาลเวลา พื้นที่
ชื่อ
หินเสริม Ancestral Call (4)
เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด
ชื่อ
หินเสริม Mirage Archer (4)
ธนู, โจมตี, เสริม, กาลเวลา
หินเสริม Volley (4)
เสริม, กระสุน
ขุดซาก (Unearth) (10)
เวท, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
ศพไล่ระเบิด (Volatile Dead) (12)
เวท, พื้นที่, ไฟ
ศพไล่ระเบิดแห่งการจองจำ (Volatile Dead of Confinement) (12)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา
ศพไล่ระเบิดแห่งการพลุ่งพล่าน (Volatile Dead of Seething) (12)
เวท, พื้นที่, ไฟ
ฌาปนกิจ (Cremation) (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา, กระสุน, ลูกแก้ว
ฌาปนกิจแห่งการขุดศพ (Cremation of Exhuming) (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา, กระสุน, ลูกแก้ว
ฌาปนกิจแห่งภูเขาไฟ (Cremation of the Volcano) (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา, กระสุน, ลูกแก้ว
ชื่อ
หินเสริม Spell Cascade (4)
พื้นที่, เวท, เสริม
หินเสริม Infused Channelling (4)
เสริม, แชนเนล, กาลเวลา
สลับร่าง (Bodyswap) (10)
เคลื่อนที่, เวท, พื้นที่, ไฟ, เดินทาง
สลับร่างแห่งการสังเวย (Bodyswap of Sacrifice) (10)
เคลื่อนที่, เวท, พื้นที่, ไฟ, เดินทาง, มิเนียน
อะบิส Monster /24 ⍟
ชื่อม็อดSpectre
Primeval Watcheremerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
ผู้เฝ้ามองที่ฟื้นชีพemerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
N
Primeval Hunteremerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
นักล่าที่ฟื้นชีพemerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
N
Corpse Thiefเติมพลังชีวิต % เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
emerge speed +% [0,20]
base secondary skill effect duration [2000]
spell maximum action distance +% [-55]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
หัวขโมยที่ฟื้นชีพเติมพลังชีวิต % เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
emerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
base secondary skill effect duration [2000]
spell maximum action distance +% [-55]
N
Lightless Terrorเติมพลังชีวิต % เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Wellwingเติมพลังชีวิต % เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Deep Stalkerเติมพลังชีวิต % เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
ผู้ย่องตามที่ฟื้นชีพเติมพลังชีวิต % เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
cannot be used as minion [1]
N
Thresherเติมพลังชีวิต 4% เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [3]
monster spirit charges are infinite [1]
spirit charge tier [2]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
มือเฆี่ยนที่ฟื้นชีพเติมพลังชีวิต % เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
emerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
N
ปากสัตว์ในหลุมเติมพลังชีวิต 4% เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [3]
monster spirit charges are infinite [1]
spirit charge tier [2]
emerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
N
ปากสัตว์ที่ฟื้นชีพเติมพลังชีวิต % เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
emerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
N
Lightless Nightmareเติมพลังชีวิต 4% เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [3]
monster spirit charges are infinite [1]
spirit charge tier [2]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Lightless Nightmareemerge speed +% [0,20]N
Wellwing Matriarchเติมพลังชีวิต 4% เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [3]
monster spirit charges are infinite [1]
spirit charge tier [2]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
อูลามาน ประมุขแห่งบ่อมืดเติมพลังชีวิต 1% เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [3]
monster spirit charges are infinite [1]
spirit charge tier [3]
projectile speed variation +% [8]
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
display monster mod nemesis test [0]
ไม่ถูก ผลักออกไป
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อามานามู ขุนนางแห่งเหล่าผู้สิ้นแสงเติมพลังชีวิต 1% เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [3]
monster spirit charges are infinite [1]
spirit charge tier [3]
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
ไม่ถูก ผลักออกไป
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ยอดแหลมอันมืดมนemerge speed +% [0,20]
ไม่ติดสถานะ มึนงง
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
หนอนหลุมเติมพลังชีวิต % เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
emerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
ตัวอ่อนสิ้นแสงemerge speed +% [0,30]
emerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
N
ตัวอ่อนสิ้นแสงemerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
monster no drops or experience [1]
N
ผู้คืบคลานใต้บ่อเติมพลังชีวิต 4% เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [3]
monster spirit charges are infinite [1]
spirit charge tier [2]
emerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
N
Minimap Icons /2 ⍟
Abyss
AbyssCrack
อะบิส หน้าต่างช่วยเหลือ

อะบิส หน้าต่างช่วยเหลือ

อะบิส

ช่วงครึ่งหลังของเกม Path of Exile คุณจะพบรอยแยก (ที่เรียกว่า อะบิส) ที่จะเปิดออกเวลาเข้าใกล้ และมอนสเตอร์จะโผล่ออกมา คุณสามารถไล่ตามรอยแยกที่ก่อตัวซึ่งจะนำไปสู่การเผชิญหน้าที่ยากซึ่งให้รางวัลงาม

เวลาสำคัญมากในการไล่ตาม อะบิส เพราะมันจะสมานตัวเองในเวลาไม่นาน แต่อาจจะเปิดอยู่นานขึ้นหากคุณสังหารมอนสเตอร์ที่ออกมาได้ทันเวลา หากคุณเร็วและโชคดีพอ คุณอาจได้พบกับ หีบอะบิส เมื่อจบการเผชิญหน้านี้ก็ได้ การสังหาร มอนสเตอร์อะบิส อาจทำให้คุณได้รับไอเทมที่หาที่อื่นไม่ได้:

จิวเวลอะบิส อาจจะดรอปเป็น ไอเทมเมจิกหรือแรร์ ก็ได้

เพชร Abyss เป็นเพชรชนิดพิเศษที่มีม็อดเฉพาะตัว และจะมีม็อดหลายระดับไม่เหมือนกับเพชรทั่วไป โดยจะใส่เพชรได้ในช่องแบบใหม่คือ Abyss socket และในผังสกิลพาสซีฟ ช่อง Abyss socket จะพบได้ในเบสไทป์ใหม่คือ Stygian Vise เมื่อเลเวลสูงขึ้นอีเวนท์ Abyss จะไปเริ่มในพื้นที่ใต้ดินที่มีบอสพิเศษ บอสที่อันตรายสุดจะดรอปไอเท็มพิเศษเฉพาะในลีก Abyss พร้อมช่อง Abyss socket

จิวเวลอะบิส เป็น จิวเวล แบบพิเศษที่มีชุดม็อดของตนเอง ม็อดจะมีหลายระดับและมีเงื่อนไขความต้องการเลเวลของคุณ ซึ่งต่างจากจิวเวลปกติ นอกจากนี้มันยังสามารถนำไปใส่กับ รู ไอเทมชนิดใหม่ได้ นั่นก็คือ รูอะบิส หรือจะใส่ใน ตารางพาสซีฟ ก็ได้ โดยคุณจะพบกับ รูอะบิส ได้ในเบสไอเทมชนิด Stygian Vise นั่นเอง ยิ่งเลเวลสูงขึ้นไป การเผชิญหน้าอะบิส บางอย่างจะเปิดช่องให้เข้าไปยังโลกใต้ดินเพื่อฟาดฟันกับบอสชนิดพิเศษ และบอสที่อันตรายที่สุดในบรรดาบอสเหล่านั้นอาจดรอป ไอเทมยูนิคเฉพาะลีก Abyss ที่มี รูอะบิส นั่นเอง

Stygian Vise สามารถปรากฏได้ในทุกระดับความหายาก

Community Wiki

Edit

Abyss league

Crucible Patch Notes

 • Abyssal Depths now always contain a Lich. Because the rate of encountering Abyssal Liches is unchanged, Abyssal Depths are rarer than before.
 • It is now possible for a Stygian Spire to spawn in the place of an Abyssal Trove at the end of an Abyss, which will drop all of the jewels and other items you would normally receive as well as a Stygian Vise.
 • Abyssal Depths can now only appear in level 78 or above areas (previously 70 or above).
 • Abyssal Depths now always spawn at the fourth hole, if they were going to spawn at all, instead of immediately after a single hole.
 • Ulaman, Sovereign of the Well has had their life increased, and can now use their Cleave skill from further away. The speed of the projectiles from their spirit-spending ability has been reduced, though their damage has been increased. They now spawn more geysers, which have had both their damage and duration increased also.
 • Amanamu, Liege of the Lightless' has had their life increased, and is now more likely to use their Thrust attack, and Mortar Projectiles summoned during the fight now last longer. Amanamu's channelled projectile attack now deals more damage, though their turn speed when channelling this has been reduced. The health of Stygian Spires and Stygian Hearts spawned in this fight has been increased.
 • Stygian Spires no longer gain a reduced Damage Taken buff upon using their skills. Instead, they now spawn with a reduced Damage Taken buff which tapers off over 5 seconds, and their life has been increased. The thresholds they spawn minions has also been adjusted.
 • The Awakened Depths Atlas Notable Passive no longer causes Abyssal Depths in your Maps to have 100% increased chance to contain a Lich (as that would be silly), and now causes Abysses in your Maps to have 100% increased chance to lead to an Abyssal Depths (previously 50%). This is still a 50% chance in Ruthless.
 • The Lightless Legion Atlas Notable Passive has been renamed to Inspired Darkness. It no longer grants Monster Level, increased number of Magic and Rare Monsters, or increased Pack Size for Abyssal Depths in your Maps. Instead, it now provides "Stygian Spires in your Maps drop Items with +1 to Item Level".
 • The two small Atlas Passives prior to Inspired Darkness no longer grant "Abyssal Depths in your Maps have 15% increased Pack Size". Instead, they now provide "Abysses in your Maps that do not lead to an Abyssal Depths have 10% increased chance to lead to a Stygian Spire".
 • The two small Atlas Passives following Inspired Darkness no longer grant 10% increased Quantity of Items dropped in Abyssal Depths in your Maps. Instead, they now provide "Abysses in your maps have 5% increased chance to lead to an Abyssal Depths" and "Abysses in your Maps that do not lead to an Abyssal Depths have 5% increased chance to lead to a Stygian Spire".

We've also taken the opportunity to revisit Abyss Unique Items, and have made the following changes:

 • The Shroud of the Lightless Unique Body Armour no longer has 6-10% increased maximum Life, 9-15% increased maximum Mana, or "Socketed Gems are supported by level 25 Elemental Penetration. Instead, it now has 3% increased maximum Life per Abyss Jewel affecting you, 3% increased maximum Mana per Abyss Jewel affecting you, and Penetrate 4% Elemental Resistances per Abyss Jewel affecting you. There are also now 2- and 3-Abyssal Socket variations of Shroud of the Lightless.
 • The Tombfist Unique Gloves no longer provides 4-6% increased maximum Life. It now has 5-10% increased Attack Speed. It can also now roll 2 random modifiers that require a specific Abyss Jewel socketed, from a pool of 6 modifiers (previously 2 set modifiers).
 • The Lightpoacher Unique Helmet no longer has Recover 4% of Life when you lose a Spirit Charge. It now has 100% chance to gain a Spirit Charge on Kill (previously 15-20%), and Gain 5% of Physical Damage as Extra Damage of each Element per Spirit Charge.
 • The Darkness Enthroned Unique Belt now has 50-100% increased Effect of Socketed Abyss Jewels (previously 75%).
 • The Bubonic Trail Unique Boots no longer provide 30% increased Movement Speed, 4-6% increased maximum Life, or 10% increased Damage for each type of Abyss Jewel affecting you. Instead, it now has 24-32% increased Movement Speed while affected by a Magic Abyss Jewel", 40-60% reduced Duration of Elemental Ailments on You while affected by a Rare Abyss Jewel, and 16-24% increased Reservation Efficiency while affected by a Unique Abyss Jewel.
 • The Tecrod's Gaze Unique Jewel now has "40% increased Main Hand Critical Strike Chance per Murderous Eye Jewel affecting you, up to a maximum of 200%" (previously 20%, up to a maximum of 100%) and "+20% to Off Hand Critical Strike Multiplier per Murderous Eye Jewel affecting you, up to a maximum of +100%" (previously +10%, up to a maximum of +50%).
 • Abyss Scarabs have been reviewed to account for these changes, here's what they now provide:
 • Rusted Abyss Scarabs cause an Area to contain an additional Abyss.
 • Polished Abyss Scarabs cause an Area to contain an additional Abyss, and cause Abysses in Area to spawn 50% increased Monsters.
 • Gilded Abyss Scarabs cause an Area to contain an additional Abyss, cause Abysses in Area to spawn 50% increased Monsters, and Abysses in area that do not lead to an Abyssal Depths to lead to a Stygian Spire.
 • Winged Abyss Scarabs case an Area to contain 2 additional Abysses, cause Abysses in Area to spawn 50% increased Monsters, and Abysses in area that do not lead to an Abyssal Depths to lead to a Stygian Spire.

Ultimatum Patch Notes

Abyss Changes

 • You can now find Abyss Scarabs from various sources. Each Scarab guarantees an Abyss encounter in an Area, with higher-tier Scarabs containing additional Abyss encounters, an additional Abyssal Jewel from Abyssal Troves, or increased chance for an Abyss in an Area to lead to an Abyssal Depths encounter.
 • Rare Abyss Jewels that drop from Abyssal Troves now use the well-rolled modifier system.
 • Added several new Abyss Jewel modifiers. Various existing Abyss Jewel modifiers have also been updated. Please read the Abyss Jewel Balance section for more information.

Harvest Patch Notes

Abyss Changes

 • The area transition to an Abyssal Depths area now becomes interactable more quickly after appearing.
 • Monsters, crystals and other boss encounter elements are now destroyed when Amanamu is defeated.

Bestiary Patch Notes

Abyss Changes

 • Abyss has been rolled into the core game! You can now encounter Abysses in the world from Part II onwards. Each area has approximately a 10% chance to spawn an Abyss.
 • Abyssal Depths can no longer appear in areas below level 70.
 • Stygian Vise belts can now only be found by completing an Abyssal Depths area.
 • The various Abyss Jewel basetypes can now only be found from Hoards in the Abyssal Depths and Abyss Troves from completing an Abyss. You are less likely to find rare Abyss jewels.
 • A new Sextant mod has been added which grants an additional Abyss.

Introduction

The Abyss league and Hardcore Abyss league were a pair of challenge leagues. The leagues started on December 8, 2017 alongside the release of the War for the Atlas expansion and ended on 2018-02-27 New Zealand time or 2018-02-26 US time.

This league introduces Abysses, cracks and pits on the earth that spawn monsters when approached, and abyss jewels, a special type of jewel with new mods that can be equipped in generic Skill tree slots or in Abyssal sockets found on specific gear pieces.

All characters and stashes were moved to Standard league and Hardcore league respectively when the leagues ended. Characters that died in the Hardcore Abyss league were immediately moved to the permanent Standard league.

Minimap

These new icons are introduced to the minimap:

Modifiers

All areas have:

 • Areas can contain Abysses
  map extra content weighting [1]

Mechanics

The league mechanics are Abysses, which can spawn in almost all areas of the game. Abysses are marked with a green dot on the minimap. They are triggered by walking over the green, glowing area. This opens a crack in the ground that can be followed to a gaping pit. Enemies spawn along the crack, and a rare enemy spawns from the pit. If enough enemies are defeated in a short time - particularly, but not necessarily, the rare enemy - a second crack opens and the process repeats once or twice. From the last pit, an Abyssal Trove may spawn, which usually contains one to three Abyss items listed below. At higher levels, a portal to the Abyssal Depths may open instead.

Abysses in this league can spawn from the first act, and Abyssal Depths can spawn as early as level 40 zones. Stygian Vises could also drop from Abyssal Troves.


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.