อะบิส ยูนิค /62 ⍟

อะบิส ยูนิค /62 ⍟

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
AhnsContemptAhn's Contempt Praetor Crown
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–140)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
จำนวน Power Charges สูงสุด -1
นำ (8–12)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส เมื่อ Power Charge เต็ม
คุณได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง 50% ขณะที่คุณไม่มี Power Charge
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
AhnsMightAhn's Might Midnight Blade
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
ต้องการ Strength +100
เสริมความเสียหาย กายภาพ (80–115) ถึง (150–205)
เพิ่มโอกาสคริติคอล (15–25)%
จำนวน Frenzy Charges สูงสุด -1
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +50% ขณะที่คุณไม่มี Frenzy Charge
ค่า ความแม่นยำ +(400–500) ขณะ Frenzy Charge เต็ม
GhastlyEyeUniqueAmanamu's Gaze Ghastly Eye Jewel
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(5–10)
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ มิเนียน +6%
ต่อจำนวน Ghastly Eye Jewel ที่ส่งผลกับคุณ สูงสุด +30%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
VerdantGuardianBowArborix Assassin Bow
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–25)%
ได้รับสกิล Dash เลเวล 30
เสริมความเสียหาย กายภาพ (95–115) ถึง (240–265)
การโจมตีด้วย ธนู จะยิงกระสุนเพิ่ม 2 ลูก หากคุณไม่ได้ใช้งาน Dash มาเร็วๆนี้
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–30)% หากคุณไม่ได้ใช้สกิล Dash มาเร็วๆนี้
เพิ่มค่า หลบหลีก (100–160)% หากคุณใช้สกิล Dash มาเร็วๆนี้
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (20–30)% หากคุณใช้สกิล Dash มาเร็วๆนี้
สกิลเดินทางทุกสกิลที่ไม่ใช่ Dash ถูกปิดการใช้งาน
Iron Reflexes
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
(เปลี่ยนอัตราการหลบหลีกทั้งหมดเป็นค่าเกราะ ค่า Dexterity ไม่ได้ให้โบนัสแก่อัตราการหลบหลีก)
ElderSceptreAugyre Void Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 40%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (180–220)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (80–100)%
แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
ทุกๆ 16 วินาทีจะได้ Elemental Overload เป็นเวลา 8 วินาที
ได้ Resolute Technique ขณะที่ผู้เล่นยังไม่มี Elemental Overload
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 100% ขณะที่คุณมี Resolute Technique
(สกิลที่คริติคอลใน 8 วินาทีที่ผ่านมา จะสร้างความเสียหาย ธาตุ เพิ่มขึ้น อีก 40% คริติคอลของคุณจะไม่สร้างความเสียหายเพิ่มเติม และ สถานะ เจ็บป่วย จะไม่นับว่าเกิดขึ้นจากคริติคอลไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ)
(การปะทะของคุณไม่อาจหลบหลีกได้ ไม่สามารถคริติคอล ได้)
BaelfireBalefire Opal Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 40%
ได้รับสกิล Scorching Ray เลเวล 25
เพิ่มความเร็วในการร่าย (12–20)%
เติม พลังชีวิต (1–3)% เมื่อสังหาร
เติม มานา (1–3)% เมื่อสังหาร
เพิ่มระยะลำแสงของ Scorching Ray ขึ้น 10%
VerdantGuardianSword2Beltimber Blade Eternal Sword
ค่า ความแม่นยำ +475
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (185–215)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15–20)%
เพิ่มค่าหลบหลีก 80 ขณะเคลื่อนที่
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก หากคุณเพิ่งใช้สกิลเคลื่อนที่มาเร็วๆ นี้
ยิงไกล
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
(การปะทะจากการโจมตีด้วยกระสุนจะสร้างความเสียหายลดลง 20% ณ จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ของกระสุนนั้น และสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สูงสุดเพิ่มขึ้น อีก 60% ขณะที่กระสุนเดินทางไกลออกไป)
ElderGlovesBlasphemer's Grasp Assassin's Mitts
ค่า Dexterity +(40–50)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +6 ต่อทุกไอเทม Elder ที่สวมอยู่
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของสถานะ เจ็บป่วย +4% ต่อจำนวนไอเทม เอลเดอร์ ที่ใส่
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย ที่สร้างต่อศัตรู 8% ต่อจำนวน ไอเทมเอลเดอร์ ที่สวมใส่
ลบล้างสถานะ เจ็บป่วย 1 สถานะ เมื่อคุณใช้ ขวดยา หากไอเทมที่ถูกสวมใส่ทุกชิ้นเป็น ไอเทมเอลเดอร์
(สถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
CommunalFleshBloodbond Bone Armour
ได้รับสกิล Blood Offering เลเวล 15
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–120)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (15–25)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–30)%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1% ต่อวินาที
มิเนียน มีโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(12–15)%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
AbyssBootsBubonic Trail Murder Boots
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
ทริกเกอร์ ก้าวแห่งความตาย เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
เพิ่มความเสียหาย 10% ตามจำนวน จิวเวลอะบิส แต่ละประเภทที่มีผลต่อผู้เล่น
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
AbyssBootsBubonic Trail Murder Boots
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
ทริกเกอร์ ก้าวแห่งความตาย เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
เพิ่มความเสียหาย 10% ตามจำนวน จิวเวลอะบิส แต่ละประเภทที่มีผลต่อผู้เล่น
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
CaneOfUnravellingCane of Unravelling Ezomyte Staff
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(40–55)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (20–30)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ขึ้น 2% ต่อ Power Charge
เลเวลของหินสกิล เวท เคออส ทุกเม็ด +2
ได้ Power Charge หลังจากใช้มานาไป 200 แต้ม
ฟื้นฟู มานา 2 ต่อวินาที ต่อ Power Charge
GorgonsFlaskCoralito's Signature Diamond Flask
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 25% ขณะรับผลจากขวดยา
การคริติคอลของคุณจะไม่สร้างความเสียหายเพิ่มเติมขณะรับผลจากขวดยา
ตัวคูณความเสียหาย พิษ ต่อเนื่อง จากคริติคอล +(20–30)% ขณะรับผลจากขวดยา
ได้รับความเสียหาย เคออส 250 ต่อวินาที ขณะรับผลจากขวดยา
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางเคออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางเคออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
ElderBeltCyclopean Coil Leather Belt
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
เพิ่ม คุณสมบัติ (5–15)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ไม่ติดสถานะ แช่แข็ง ถ้าค่า Dexterity สูงกว่าค่า Intelligence
ไม่ติดสถานะ ลุกไหม ถ้าค่า Strength สูงกว่าค่า Dexterity
ไม่ติดสถานะ ช็อค ถ้าค่า Intelligence สูงกว่าค่า Strength
เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อทุก 5 หน่วยของคุณสมบัติที่ต่ำที่สุดของคุณ
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
DarknessEnthronedDarkness Enthroned Stygian Vise
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
เพิ่มผลของ จิวเวลอะบิส อีก 75%
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
DoedresSkinDoedre's Skin Widowsilk Robe
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Blasphemy เลเวล 20
ได้รับสกิล อัญเชิญรูปจำลองโดเอดรี เลเวล 20
สกิลคำสาปสะกด ที่ใส่จะถูกทริกเกอร์โดย รูปจำลองโดเอดรี เมื่อถูกอัญเชิญออกมา
สาปสะกดจากสกิลที่ใส่ จะสามารถสาปได้เพิ่มอีก 5 สาป
ลดผลของ คำสาป จาก สกิลสาปสะกดที่ใส่ อีก 20%
ค่า Intelligence +(30–40)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (130–150)%
DeathforgeGiantsbane Bronze Gauntlets
ค่า Strength +(30–40)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–6) ถึง (10–12) ให้กับการโจมตี
เพิ่มค่า เกราะ (80–100)%
Iron Grip
(โบนัสความเสียหายจาก Strength จะส่งผลกับ การโจมตีกระสุน เช่นเดียวกัน)
ShadowRayGloomfang Blue Pearl Amulet
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (48–56)%
ดูด 0.5% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต
สูญเสีย พลังชีวิต (10–15) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย เวทของคุณ
สูญเสีย พลังชีวิต (20–25) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ
สกิลชิ่ง +1 ครั้ง
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (30–40)%
กระสุนที่ชิ่งจะได้รับม็อด: นำ (20–35)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูกเติมอย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
VerdantGuardianSword1Grelwood Shank Eternal Sword
ค่า ความแม่นยำ +475
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (185–215)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15–20)%
เพิ่มเกราะ 80% ขณะอยู่กับที่
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
Point Blank
ได้รับ Iron Reflexes ขณะอยู่กับที่
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
(การปะทะจากการโจมตีด้วยกระสุนจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น อีก 30% ณ จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ของกระสุนนั้น และสร้างความเสียหายลดลงเรื่อยๆในขณะที่กระสุนเดินทางไกลออกไป)
(เปลี่ยนอัตราการหลบหลีกทั้งหมดเป็นค่าเกราะ ค่า Dexterity ไม่ได้ให้โบนัสแก่อัตราการหลบหลีก)
ElderBowHopeshredder Ranger Bow
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (130–150) ถึง (270–300)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 4% ต่อจำนวน Frenzy Charge
ค่า ความแม่นยำ +(400–500)
มีโอกาส 2% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย ธาตุ จากการปะทะต่อจำนวน Frenzy Charge
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 12 ถึง 14 ต่อ Frenzy Charge
ดูด 0.5% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต ต่อจำนวน Frenzy Charge
รับความเสียหาย น้ำแข็ง 200 ต่อวินาทีตามจำนวน Frenzy Charge ขณะเคลื่อนที่
(โอกาสในการหลีกเลี่ยงความเสียหายใดๆ นั้นไม่สามารถสูงกว่า 75% ได้)
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูกเติมอย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
ElderLightningImpresence Onyx Amulet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–24) ถึง (33–36)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (45–50)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–25)%
Frostbite ไม่มีค่าสำรอง หากถูกร่ายเป็น ออร่า
ได้ Maddening Presence เป็นเวลา 10 วินาทีหากสังหารศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคได้
(ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับผลของ Malignant Madness ลดความเสียหายของพวกมันและทำให้ Action พวกมันช้าลง 10%)
ElderLightningImpresence Onyx Amulet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เสริมความเสียหาย ไฟ (20–24) ถึง (33–36)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–25)%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1% ต่อวินาที
Flammability ไม่มีค่าสำรอง หากถูกร่ายเป็น ออร่า
ได้ Maddening Presence เป็นเวลา 10 วินาทีหากสังหารศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคได้
(ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับผลของ Malignant Madness ลดความเสียหายของพวกมันและทำให้ Action พวกมันช้าลง 10%)
ElderLightningImpresence Onyx Amulet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (10–13) ถึง (43–47)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–25)%
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 1% ต่อวินาที
Conductivity ไม่มีค่าสำรอง หากถูกร่ายเป็น ออร่า
ได้ Maddening Presence เป็นเวลา 10 วินาทีหากสังหารศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคได้
(ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับผลของ Malignant Madness ลดความเสียหายของพวกมันและทำให้ Action พวกมันช้าลง 10%)
ElderLightningImpresence Onyx Amulet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (12–16) ถึง (20–25)
ค่า เกราะ +(450–500)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (30–40)%
ได้ Maddening Presence เป็นเวลา 10 วินาทีหากสังหารศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคได้
Vulnerability ไม่มีค่าสำรอง หากถูกร่ายเป็น ออร่า
(ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับผลของ Malignant Madness ลดความเสียหายของพวกมันและทำให้ Action พวกมันช้าลง 10%)
ElderLightningImpresence Onyx Amulet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (30–40)%
เสริมความเสียหาย เคออส (17–19) ถึง (23–29)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่าต้านทาน เคออส +(17–23)%
Despair ไม่มีค่าสำรอง หากถูกร่ายเป็น ออร่า
ได้ Maddening Presence เป็นเวลา 10 วินาทีหากสังหารศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคได้
(ศัตรูที่อยู่ใกล้จะได้รับผลของ Malignant Madness ลดความเสียหายของพวกมันและทำให้ Action พวกมันช้าลง 10%)
OnShockedInpulsa's Broken Heart Sadist Garb
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มความเสียหาย (20–50)% ถ้าเพิ่งทำศัตรูติดสถานะ ช็อค ได้เร็วๆนี้
เพิ่มผลของสถานะ ช็อค (15–25)%
ศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค แล้วถูกผู้เล่นสังหารจะระเบิด แรงระเบิดจะเท่ากับ 5%
ของชีวิตสูงสุดและเป็นธาตุสายฟ้า แต่จะทำศัตรูอื่นติดสถานะ ช็อค อีกไม่ได้
ไม่ได้รับผลจาก ช็อค
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
InvictusInvictus Solaris Archon Kite Shield
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +12%
เลเวลของหินสกิลที่ใส่ +2
ทริกเกอร์ Fire Aegis เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ไม่ติดสถานะ ลุกไหม้
IronHeart%20FinalIron Heart Crusader Plate
โอกาสบล็อคการโจมตี (8–12)%
เพิ่มค่า เกราะ (80–100)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
ไม่สามารถบล็อคเวท
โบนัสความเสียหายจาก Strength
จะเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 3% ต่อ Strength ทุกๆ 10 หน่วย แทน
KalisasGraceKalisa's Grace Samite Gloves
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Faster Casting เลเวล 18
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–80)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ได้โอกาสติดคริติคอล +2% เป็นเวลาสองวินาทีเมื่อผู้เล่นใช้มานาไปทั้งหมดแล้ว 800 แต้ม
HypnoticEyeUniqueKurgal's Gaze Hypnotic Eye Jewel
ค่า Intelligence +(10–20)
เพิ่มผลของ Arcane Surge ที่คุณได้รับ 8%
ต่อจำนวน Hypnotic Eye Jewel ที่ส่งผลกับคุณ สูงสุด 40%
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 10% และเพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
LepersAlmsLeper's Alms Mirrored Spiked Shield
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +5%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (500–600)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย บนตัวศัตรู 40%
โอกาสที่จะบล็อค +(3–4)%
Shared Suffering
(สถานะ เจ็บป่วย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, Sapped และ พิษ)
(ความเสียหายจากการโจมตีทั้งหมดจะทำให้ศัตรูได้รับเอาสถานะเจ็บป่วยที่ผู้เล่นเป็นอยู่ไปแทน)
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorch, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค และ Sapped)
AbyssHelmetLightpoacher Great Crown
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
ทริกเกอร์ Spirit Burst เลเวล 20 เมื่อคุณใช้สกิลขณะที่คุณมี Spirit Charge
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อ จิวเวลอะบิส ที่มีผลต่อผู้เล่น
มีโอกาส (15–20)% ที่จะได้รับ Spirit Charge 1 ลูก เมื่อสังหาร
เติม พลังชีวิต (4–5)% เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
AbyssHelmetLightpoacher Great Crown
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
ทริกเกอร์ Spirit Burst เลเวล 20 เมื่อคุณใช้สกิลขณะที่คุณมี Spirit Charge
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อ จิวเวลอะบิส ที่มีผลต่อผู้เล่น
มีโอกาส (15–20)% ที่จะได้รับ Spirit Charge 1 ลูก เมื่อสังหาร
เติม พลังชีวิต (4–5)% เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
MagnisEclipsisMagna Eclipsis Pinnacle Tower Shield
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เลเวลของหินสกิลที่ใส่ +2
ทริกเกอร์ Elemental Aegis เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เพิ่มค่า เกราะ (180–220)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า หลบหลีก และ โล่พลังงาน +(80–100)
ElderGuardianMemory Vault Praetor Crown
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(130–160)
ค่า มานาสูงสุด +(150–200)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (30–40)%
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ลดประสิทธิภาพการสำรอง ของ สกิลต่างๆ 10%
เพิ่มค่าเกราะ 1% ต่อ มานาที่ถูกสำรอง 50 หน่วย
ElderMaceNebuloch Nightmare Mace
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (45–60) ถึง (100–120)
นำ (30–40)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
เพิ่มค่าป้องกันธาตุเคออส +4% ต่อ Endurance Charge
ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับ 1% ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 8 ต่อจำนวน Endurance Charge
ค่า เกราะ +500 ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก
รับความเสียหาย น้ำแข็ง 200 ต่อวินาทีตามจำนวน Endurance Charge หากคุณถูก ปะทะ มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
TheGoddessUnleashedOni-Goroshi Charan's Sword
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
ใช้ทั้ง 2 สล็อต
เพิ่มโอกาสคริติคอล (70–90)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 3 ต่อเลเวล ให้การโจมตี
ได้รับสถานะ อ้อมกอดของเธอ 3 วินาที เมื่อคุณสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู
ขณะอยู่ในสถานะ อ้อมกอดของเธอ ได้รับความเสียหาย ไฟ เป็น 0.5% ของ พลังชีวิต และ โล่พลังงาน ต่อวินาทีต่อเลเวล
(อ้อมกอดของเธอ จะให้ตามนี้:
ไม่ติดสถานะ มึนงง
ดาบจะนำ 123% ของความเสียหายไปเสริมเป็น ไฟ
ไม่ได้รับผลจาก พื้นลุกไหม้
ป้องกันสถานะ แช่แข็ง หนาวเย็น และ ลุกไหม้
เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
ZenoGlovesOskarm Nubuck Gloves
ทริกเกอร์ Assassin's Mark เลเวล 10 เมื่อคุณปะทะศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค และไม่มี สาปแช่ง
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(10–12)%
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (30–40)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
ค่าต้านทาน เคออส (-20–-10)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล โจมตี 2% ต่ออัตราความแม่นยำ 200 หน่วย
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
PillarsOfVastiriPillars of Arun Dunes Map
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น (60–100)%
ในด่าน มีช่องว่างไร้สะพานให้ข้าม
มอนสเตอร์ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วย 50%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมอนสเตอร์ (20–25)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ (20–25)%
มอนสเตอร์ร่ายเร็วขึ้น 0%
ผู้เล่น มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 200%
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ (100–150)%
เพิ่มระดับความหายากของไอเทมที่พบในด่านนี้ (200–300)%
(สถานะ เจ็บป่วย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, Sapped และ พิษ)
PureTalentPure Talent Viridian Jewel
ถ้าตารางพาสซีฟของคุณเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของแต่ละตัวละคร:
Marauder: เพิ่มพื่นที่ส่งผล สกิลประชิด 15%
Duelist: ดูด 1% ของความเสียหายจาก การโจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
Ranger: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 7%
Shadow: โอกาสคริติคอล +0.5%
Witch: ฟื้นฟู มานา 0.5% ของมานาสูงสุด ต่อวินาที
Templar: เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 5%
Scion: ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +25
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูกเติมอย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
RalakeshsImpatienceRalakesh's Impatience Riveted Boots
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(15–25)%
ค่าต้านทาน เคออส +(15–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
ได้ Endurance, Frenzy หรือ Power charge 1 ลูก ต่อวินาที ขณะที่คุณอยู่กับที่
เสีย Frenzy Charge, Endurance Charge, Power Charge ทั้งหมด เมื่อคุณเคลื่อนที่
ElderWandShimmeron Tornado Wand
เพิ่มความเสียหาย เวท (35–39)%
เพิ่มความเสียหาย เวท (30–40)%
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (26–35) ถึง (95–105) ให้กับเวท
ตัวคูณคริติคอล +(6–10)% ต่อจำนวน Power Charge
โอกาสคริติคอล +0.3% ต่อจำนวน Power Charge
มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +2% ต่อจำนวน Power Charge
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 3 ถึง 9 ต่อจำนวน Power Charge ให้กับเวท
รับความเสียหาย สายฟ้า 200 ต่อวินาทีตามจำนวน Power Charge
หาก สกิลของคุณ คริติคอลมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
AbyssBodyShroud of the Lightless Carnal Armour
ค่า มานาสูงสุด +(20–25)
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Elemental Penetration เลเวล 25
มีโอกาสทริกเกอร์ ร่างเงา เลเวล 20 20% เมื่อคุณใช้ สกิลที่ใส่
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (160–180)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
เพิ่มมานาสูงสุด (9–15)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 1% ต่อ จิวเวลอะบิส ที่มีผลกับผู้เล่น
เพิ่มมานาสูงสุด 1% ต่อ จิวเวลอะบิส ที่มีผลกับผู้เล่น
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
AbyssBodyShroud of the Lightless Carnal Armour
ค่า มานาสูงสุด +(20–25)
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Elemental Penetration เลเวล 25
มีโอกาสทริกเกอร์ ร่างเงา เลเวล 20 20% เมื่อคุณใช้ สกิลที่ใส่
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (160–180)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
เพิ่มมานาสูงสุด (9–15)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 1% ต่อ จิวเวลอะบิส ที่มีผลกับผู้เล่น
เพิ่มมานาสูงสุด 1% ต่อ จิวเวลอะบิส ที่มีผลกับผู้เล่น
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
SoulsWickSoul's Wick Cobalt Jewel
จำนวน Spectre สูงสุด +2
ค่ามานาของ Raise Spectre น้อยลง (40–50)%
วิญญาณ มีโอกาสติดคริติคอล เพิ่มขึ้น (800–1000)%
Spectre มีระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
และจะข้ามไปด่านอื่นไม่ได้
StormchargerStormcharger Plated Greaves
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(1–50)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
แปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น สายฟ้า
สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 50%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า (15–25)%
(สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า ประกอบด้วย ช็อค และ Sapped)
MurderousEyeUniqueTecrod's Gaze Murderous Eye Jewel
ค่า Strength +(10–20)
เพิ่มโอกาสคริติคอล มือหลัก 20%
ต่อจำนวน Murderous Eye Jewel ที่ส่งผลกับคุณ สูงสุด 100%
ตัวคูณคริติคอล มือรอง +10%
ต่อจำนวน Murderous Eye Jewel ที่ส่งผลกับคุณ สูงสุด +50%
TheGoldenRuleThe Golden Rule Viridian Jewel
เพิ่มเกราะ (30–40)% ขณะติดสถานะเลือดไหล
การทำให้เลือดไหลจะสะท้อนเข้าตัวคุณเองด้วย
ต้านทาน เคออส +1% ต่อจำนวนสถานะ พิษ ต่อตัวคุณ
พิษของคุณจะสะท้อนเข้าตัวเอง หากคุณมีพิษในตัวคุณไม่ถึง 100 ครั้ง
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางเคออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางเคออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
TheHungryLoopThe Hungry Loop Unset Ring
มี 1 Socket
กลืน หินสกิลเสริมไร้มลทิน ที่ใส่ไว้ทันทีที่เลเวลของหินเต็ม
สามารถกลืน หินสกิลเสริมไร้มลทิน ได้เพิ่มเติม 4 เม็ด
ยังไม่ได้กลืน หินสกิลเสริม ใดๆ
GlacialCascadeThresholdThe Long Winter Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (10–15)%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Glacial Cascade เกิดการระเบิดเพิ่มเติม 1 ครั้ง
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: Glacial Cascade แปลงความเสียหาย กายภาพ 20%
ไปเป็น น้ำแข็ง
The Maelström Cell
มี ไพ่พยากรณ์ เพิ่มเติมที่ให้ ไอเทมเชปเปอร์ หรือ ไอเทมเอลเดอร์
มี ไพ่พยากรณ์ เพิ่มเติม (1–10) ชิ้น ที่มีจำนวนกองเต็มอยู่ที่ (1–13)
ไม่มีไอเทมอื่นเพิ่มเติม
พิทักษ์โดย ดาริโอ ความว่างเปล่ามีชีวิต
พิทักษ์โดย Void Construct หลายชุด
chest delay drops until daemons finish [1]
PoetsPenThe Poet's Pen Carved Wand
เพิ่มความเสียหาย เวท (11–15)%
+1 เลเวลหินสกิล ใช้งาน ที่ใส่ ต่อทุกๆ 25 เลเวลของผู้เล่น
ทริกเกอร์ เวทที่ใส่ เมื่อคุณโจมตีด้วย อาวุธนี้ โดยมีคูลดาวน์ 0.15 วินาที
เสริมความเสียหาย กายภาพ 3 ถึง 5 ทุกๆ 3 เลเวล ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
CelestialThe Twilight Temple Moon Temple Map
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 0%
ด่านมี ชนิดมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น
ผู้เล่นถูกสาปด้วย Flammability
ผู้เล่นถูกสาปด้วย Frostbite
ด่านมี สาวกลูนาริส เป็นเจ้าถิ่น
ด่านมี สาวกโซลาริส เป็นเจ้าถิ่น
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ (75–100)%
เพิ่มระดับความหายากของไอเทมที่พบในด่านนี้ (125–175)%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ (25–50)%
(Flammability คือ สาปสะกด ที่จะทำให้เป้าหมายมีค่าต้านทาน ไฟ -25% และทำให้การปะทะเป้าหมายมีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ +25% สาปสะกดนี้คงอยู่ 9 วินาที)
(Frostbite คือ สาปสะกด ที่จะทำให้เป้าหมายมีค่าต้านทาน น้ำแข็ง -25% และทำให้การปะทะเป้าหมายมีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง +25% สาปสะกดนี้คงอยู่ 9 วินาที)
AbyssGlovesTombfist Steelscale Gauntlets
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
ถ้าใส่จิวเวล Murderous Eye: สร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
ถ้าใส่จิวเวล Searching Eye: สร้างสถานะ ขาหัก 4 วินาที ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
(ศัตรูที่โดนข่มขู่จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีมากขึ้น 10%)
(ศัตรูที่ขาหักจะเคลื่อนที่ช้าลง 30%)
AbyssGlovesTombfist Steelscale Gauntlets
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
ถ้าใส่จิวเวล Murderous Eye: สร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
ถ้าใส่จิวเวล Searching Eye: สร้างสถานะ ขาหัก 4 วินาที ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
(ศัตรูที่โดนข่มขู่จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีมากขึ้น 10%)
(ศัตรูที่ขาหักจะเคลื่อนที่ช้าลง 30%)
SearchingEyeUniqueUlaman's Gaze Searching Eye Jewel
ค่า Dexterity +(10–20)
กระสุนมีโอกาสชิ่ง เมื่อชนกับภูมิประเทศ 4%
ต่อจำนวน Searching Eye Jewel ที่ส่งผลกับคุณ สูงสุด 20%
ShieldStrDexUnique4Vix Lunaris Cardinal Round Shield
เลเวลของหินสกิลที่ใส่ +2
ทริกเกอร์ Cold Aegis เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ไม่ติดสถานะ แช่แข็ง
VulconusVulconus Demon Dagger
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง 40%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (85–110) ถึง (135–150)
เสริมความเสียหาย ไฟ (130–160) ถึง (220–240)
โอกาส 50% ที่จะสร้างสถานะ เลือดไหล เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย ไฟ ด้วยการ ปะทะและเจ็บป่วย (70–100)% ต่อศัตรูที่เลือดไหล
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะและเจ็บป่วย (70–100)% ถ้าศัตรูลุกไหม้
ทุกๆ 8 วินาทีจะได้ Avatar of Fire เป็นเวลา 4 วินาที
เพิ่มโอกาสคริติคอล (160–200)% ขณะที่คุณมี Avatar of Fire
แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ ขณะที่คุณมี Avatar of Fire
ค่าเกราะ +2000 ขณะผู้เล่นยังไม่มี Avatar of Fire
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้ และ พิษ)
(แปลงความเสียหาย กายภาพ น้ำแข็ง และ สายฟ้า 50% ไปเป็น ไฟ
ไม่สามารถสร้างความเสียหายชนิดอื่นที่ไม่ใช่ ไฟ ได้)
ElderJewelWatcher's Eye Prismatic Jewel
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (4–6)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
เพิ่มมานาสูงสุด (4–6)%
WhiteWindWhite Wind Imperial Skean
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง 30%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (160–190) ถึง (280–320)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
ค่า หลบหลีก +(1000–1500)
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (100–200)% ขณะ มือรอง ของคุณว่างเปล่า
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(30–40)% ขณะ มือรอง ของคุณว่าง
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
WraithlordWraithlord Bone Circlet
เลเวลของหินสกิล มิเนียน ที่ใส่ +2
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–150)%
ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน 1% ต่อวินาที
ค่า พลังชีวิตสูงสุด ของ Spectre +1000
YokeOfSufferingYoke of Suffering Onyx Amulet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ค่าต้านทาน ไฟ +(10–20)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(10–20)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–40)%
ลดระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย บนตัวศัตรู 30%
มีโอกาส (5–10)% ที่จะสร้างสถานะ ช็อค
ศัตรูได้รับความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยแต่ละประเภท ที่ผู้เล่นทำให้ติดเพิ่มขึ้น 5%
ความเสียหาย ธาตุ ของคุณสร้างสถานะ ช็อค ได้
(สถานะ เจ็บป่วย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, Sapped และ พิษ)
(ช็อค จะเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
อะบิส ไอเทม /12 ⍟

อะบิส ไอเทม /12 ⍟

Iconชื่อ
Ghastly Eye Jewel
Hypnotic Eye Jewel
Left to Fate
ขนาดกอง: 1 / 4
แผนที่
ระดับแผนที่: 16
ยังไม่ได้ตรวจสอบ มีมลทิน
Murderous Eye Jewel
No Traces
ขนาดกอง: 1 / 9
30x Orb of Scouring
AnnullOrbOrb of Annulment
ขนาดกอง: 1 / 20
ลบม็อดหนึ่งอย่างออกจากไอเทมแบบสุ่ม
Searching Eye Jewel
Stygian Vise
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
The Blazing Fire
ขนาดกอง: 1 / 6
Chin Sol
The Eye of the Dragon
ขนาดกอง: 1 / 10
จิวเวล
มีมลทิน
The Realm
ขนาดกอง: 1 / 5
เปิดวาร์ป (Portal)
คุณภาพ: +1-20%
The Ruthless Ceinture
ขนาดกอง: 1 / 7
Meginord's Girdle
มีมลทิน
อะบิส หินสกิล /9

อะบิส หินสกิล /9

เสริม ประชิด โจมตี ฟาด เวท พื้นที่ ไฟ กาลเวลา กระสุน ธนู กายภาพ เคลื่อนที่ เดินทาง
ชื่อ
MirageStrikeAncestral Call Support (4)
เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด
ชื่อ
CorpseEruptionCremation (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา, กระสุน
MirageArcherMirage Archer Support (4)
ธนู, โจมตี, เสริม, กาลเวลา
BoneLanceUnearth (10)
เวท, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
VolatileDeadVolatile Dead (12)
เวท, พื้นที่, ไฟ
ParallelProjectileVolley Support (4)
เสริม, กระสุน
ชื่อ
CorpseWarpBodyswap (10)
เคลื่อนที่, เวท, พื้นที่, ไฟ, เดินทาง
SpellCascadeSpell Cascade Support (4)
พื้นที่, เวท, เสริม
ชื่อ
Storm Barrier Support
อะบิส Monster /24 ⍟

อะบิส Monster /24 ⍟

ชื่อม็อดSpectre
Primeval Watchermonster dropped item quantity +% [100]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Risen Watchermonster dropped item quantity +% [100]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
N
Primeval Huntermonster dropped item quantity +% [100]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Risen Huntermonster dropped item quantity +% [100]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
N
Corpse Thiefgain % life when spirit charge expires or consumed [0]
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
monster dropped item quantity +% [100]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
base secondary skill effect duration [2000]
spell maximum action distance +% [-55]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Risen Thiefgain % life when spirit charge expires or consumed [0]
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
emerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
base secondary skill effect duration [2000]
spell maximum action distance +% [-55]
N
Lightless Terrorgain % life when spirit charge expires or consumed [0]
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
monster dropped item quantity +% [100]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Wellwinggain % life when spirit charge expires or consumed [0]
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
monster dropped item quantity +% [100]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Deep Stalkergain % life when spirit charge expires or consumed [0]
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
monster dropped item quantity +% [100]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Risen Stalkergain % life when spirit charge expires or consumed [0]
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
cannot be used as minion [1]
N
Threshergain % life when spirit charge expires or consumed [4]
maximum spirit charges [3]
monster spirit charges are infinite [1]
spirit charge tier [2]
monster dropped item quantity +% [700]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Risen Threshergain % life when spirit charge expires or consumed [0]
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
emerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
N
Pit Mawgain % life when spirit charge expires or consumed [4]
maximum spirit charges [3]
monster spirit charges are infinite [1]
spirit charge tier [2]
monster dropped item quantity +% [700]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
N
Risen Mawgain % life when spirit charge expires or consumed [0]
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
emerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
N
Lightless Nightmaregain % life when spirit charge expires or consumed [4]
maximum spirit charges [3]
monster spirit charges are infinite [1]
spirit charge tier [2]
monster dropped item quantity +% [700]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Lightless Nightmareemerge speed +% [0,20]N
Wellwing Matriarchgain % life when spirit charge expires or consumed [4]
maximum spirit charges [3]
monster spirit charges are infinite [1]
spirit charge tier [2]
monster dropped item quantity +% [700]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
อูลามาน ประมุขแห่งบ่อมืดgain % life when spirit charge expires or consumed [1]
maximum spirit charges [3]
monster spirit charges are infinite [1]
spirit charge tier [3]
projectile speed variation +% [8]
monster dropped item quantity +% [700]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
display monster mod nemesis test [0]
cannot be knocked back [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อามานามู ขุนนางแห่งเหล่าผู้ไร้แสงgain % life when spirit charge expires or consumed [1]
maximum spirit charges [3]
monster spirit charges are infinite [1]
spirit charge tier [3]
monster dropped item quantity +% [700]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ยอดแหลมอันมืดมนmonster dropped item quantity +% [700]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
ไม่อาจติดสถานะ มึนงง
cannot be knocked back [1]
N
Pitwormgain % life when spirit charge expires or consumed [0]
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
monster dropped item quantity +% [100]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
cannot be knocked back [1]
N
Lightless Grubmonster dropped item quantity +% [100]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,30]
emerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
N
Lightless Grubemerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
monster no drops or experience [1]
N
Well Creepergain % life when spirit charge expires or consumed [4]
maximum spirit charges [3]
monster spirit charges are infinite [1]
spirit charge tier [2]
monster dropped item quantity +% [700]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
N
อะบิส Area /1 ⍟

อะบิส Area /1 ⍟

Minimap Icons /2 ⍟

Minimap Icons /2 ⍟

CodeIconIcon
Abyss
AbyssCrack
อะบิส หน้าต่างช่วยเหลือ

อะบิส หน้าต่างช่วยเหลือ

อะบิส

ช่วงครึ่งหลังของเกม Path of Exile คุณจะพบรอยแยก (ที่เรียกว่า อะบิส) ที่จะเปิดออกเวลาเข้าใกล้ และมอนสเตอร์จะโผล่ออกมา คุณสามารถไล่ตามรอยแยกที่ก่อตัวซึ่งจะนำไปสู่การเผชิญหน้าที่ยากซึ่งให้รางวัลงาม

เวลาสำคัญมากในการไล่ตามรอยแยกเพราะมันจะสมานตัวเองในเวลาไม่นาน แต่อาจจะเปิดอยู่นานขึ้นหากคุณสังหารมอนสเตอร์ที่ออกมาได้ทันเวลา หากคุณเร็วและโชคดี คุณอาจได้พบกับ หีบอะบิส เมื่อจบการเผชิญหน้านี้ การสังหาร มอนสเตอร์อะบิส อาจทำให้คุณได้รับไอเทมที่หาที่อื่นไม่ได้:

จิวเวลอะบิส อาจจะดรอปเป็นไอเทมระดับ เมจิก หรือระดับ แรร์ ก็ได้

จิวเวลอะบิส เป็น จิวเวล แบบพิเศษที่มีชุดม็อดของตนเอง ม็อดจะมีหลายระดับและมีเงื่อนไขความต้องการเลเวลของผู้เล่น ซึ่งต่างจากจิวเวลปกติ นอกจากนี้มันยังสามารถนำไปใส่กับ รู ไอเทมชนิดใหม่ได้ นั่นก็คือ รูอะบิส หรือจะใส่ใน ตารางพาสซีฟ ก็ได้ โดยคุณจะพบกับ รูอะบิส ได้ในเบสไอเทมชนิด Stygian Vise นั่นเอง ยิ่งเลเวลสูงขึ้นไป การเผชิญหน้าอะบิส บางอย่างจะเปิดช่องให้เข้าไปยังโลกใต้ดินเพื่อฟาดฟันกับบอสชนิดพิเศษ และบอสที่อันตรายที่สุดในบรรดาบอสเหลานั้นอาจดรอป ไอเทมยูนิคเฉพาะลีก Abyss ที่มี รูอะบิส นั่นเอง

พบ Stygian Vise ได้ในทุกระดับความหายาก

Community Wiki

Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.