บรีช ยูนิค /55 ⍟
ทริกเกอร์ ความเดือดดาลของแอ็บเบอร์แรธ (Abberath's Fury) เลเวล 7 เมื่อสวมใส่
Strength +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (6–10)%
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ คุณจะสร้างสถานะ ลุกไหม้ ระดับเดียวกันต่อศัตรูที่อยู่ใกล้
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 1% ต่อ Strength 20 หน่วย
รอยกีบติดไฟ
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
(ลุกไหม้ สร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง)
คุณสามารถตก ปลาที่มีมลทิน
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
เพิ่มพละกำลังการตกปลาขึ้น 100%
เพิ่มจำนวนของ ปลา ที่ตก 20%
เพิ่มระดับความหายากของ ปลา ที่ตก 40%
เพิ่มความไวในการงับเหยื่อของปลา (20–40)%
(การกัดจากปลาที่มีหลายปาก จะเช็ค Bite Sensitivity แค่ครั้งเดียว)
มีมลทิน
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 40%
มีโอกาสทริกเกอร์ ปลุกแมงมุม (Raise Spiders) เลเวล 1 100% เมื่อสังหาร
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (170–200)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–13) ถึง (20–30)
เสริมความเสียหาย เคออส 1 ถึง 59
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 15% เมื่อปะทะ
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพและเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
Intelligence +(20–30)
ทริกเกอร์ ฟ้าผ่า (Lightning Bolt) เลเวล 30 เมื่อคุณคริติคอล
เพิ่มมานาสูงสุด (10–20)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า -30%
เพิ่มโอกาสคริติคอล ตามค่าต้านทาน สายฟ้า ที่เกินค่าต้านทานสูงสุด
(ค่าต้านทานที่เกินค่าต้านทานสูงสุด คือจำนวนที่ ค่าต้านทานรวมเกิน นั้นสูงกว่า ค่าต้านทานสูงสุด)
(ค่าต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +25% ขณะถือ ไม้พลอง
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +10% ขณะถือ ไม้พลอง
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (60–80)%
นำความเสียหาย ธาตุ (10–20)% ไปเสริมเป็น เคออส
ตัวคูณคริติคอล +1% ต่อ โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 1%
ตัวคูณคริติคอล +60% หากคุณไม่คริติคอลมาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเสียหาย เวท (120–150)% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มความเสียหาย เวท (5–10)%
Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงาน (170–230)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(35–40)%
สถานะ ช็อค ที่คุณสร้าง จะลามไปยังศัตรูตัวอื่นในระยะ 1.5 เมตร
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง 10 ต่อจำนวนศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค ที่คุณสังหารมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มความเสียหาย เวท (5–10)%
เพิ่มโล่พลังงาน (240–260)%
พลังชีวิตสูงสุด +(70–100)
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(30–40)%
ค่าต้านทาน เคออส +(17–29)%
ความเสียหาย เคออส ที่ได้รับไม่ทะลุ โล่พลังงาน ขณะ พลังชีวิตไม่เหลือน้อย
สะท้อนสถานะ ช็อค ที่คุณได้รับ ไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ทุกตัว
(คุณจะมี พลังชีวิตเหลือน้อย หาก พลังชีวิต ของคุณนั้นอยู่ที่ 50% ของ พลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (45–55)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (16–22)%
การโจมตี ชิ่ง เพิ่มเติม 1 ครั้ง เมื่ออยู่ใน มือหลัก
การโจมตี ยิงกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก เมื่ออยู่ใน มือรอง
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (40–55)%
ได้รับพลังชีวิต 46 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
เพิ่ม Dexterity (8–12)%
เพิ่ม Intelligence (8–12)%
เติมพลังชีวิต 1% เมื่อสังหาร
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง 10 ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Dexterity 10 หน่วย
เพิ่มโอกาสคริติคอล 5% ต่อ Intelligence 25 หน่วย
ได้รับพลังชีวิต 46 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
เพิ่ม Dexterity (8–12)%
เพิ่ม Intelligence (8–12)%
ดูดความเสียหาย โจมตี 1% ไปเป็น พลังชีวิต
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง 10 ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ต่อ Intelligence 10 หน่วย
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1% ต่อ Dexterity 25 หน่วย
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Melee Splash เลเวล 30
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–240)%
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 1% ไปเป็น พลังชีวิต
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 1% ไปเป็น มานา
เติมพลังชีวิต 5% เมื่อสังหาร
ศัตรูที่ถูกสังหาร จากการปะทะของคุณ จะถูกทำลาย
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(มานาที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
เพิ่มความเสียหาย เวท (10–15)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35–39) ถึง (54–60) ให้กับเวท
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (60–80)%
เพิ่มโล่พลังงาน (475–600)%
โอกาสบล็อค +(6–10)%
ตัวคูณคริติคอล +1% ต่อ โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 1%
ตัวคูณคริติคอล +25% หากคุณไม่คริติคอลมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
พลังชีวิตสูงสุด +(10–20)
ค่าเกราะ +(120–160)
พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
การปะทะของคุณ ไม่สามารถหลบหลีกได้
โอกาสบล็อค +(3–5)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 250 ถึง 300 ให้กับ โจมตีสวนกลับ
(การโจมตีที่ทริกเกอร์เมื่อคุณถูกปะทะคือ การโจมตีสวนกลับ)
เสริมความเสียหาย เคออส (13–17) ถึง (29–37)
โล่พลังงานสูงสุด +(150–200)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(32–40)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(15–20)%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 400 ต่อวินาที หากไอเทมที่สวมใส่ทั้งหมด มีมลทิน
ฟื้นฟูมานา 35 ต่อวินาที หากไอเทมที่สวมใส่ทุกชิ้น มีมลทิน
(ไม่ได้สวมใส่ขวดยาและจิวเวลเอาไว้)
มีมลทิน
มีโอกาสทริกเกอร์ ระเบิดหลอมเหลว (Molten Burst) เลเวล 16 20% เมื่อปะทะ ประชิด
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (170–190)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
แปลงความเสียหาย กายภาพ 60% เป็น ไฟ
ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 20%
ค่าเกราะและอัตราการหลบหลีก +(260–320)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–8)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 1% ต่อ 200 หน่วย ของค่าที่ต่ำที่สุดระหว่าง ค่าเกราะและอัตราการหลบหลีก
การปะทะ ประชิด ที่สร้างสถานะ มึนงง ให้สถานะ ตั้งมั่น
คุณได้รับสถานะ เร่งราวี ขณะที่มีสถานะ ตั้งมั่น
(Fortifying ให้จำนวนสถานะ การตั้งมั่น ตามจำนวนความเสียหายของการปะทะนั้น)
(ลดความเสียหาย ปะทะ ที่ได้รับ อีก 1% ต่อจำนวนสถานะ การตั้งมั่น, สถานะ การตั้งมั่น มีจำนวนสูงสุด 20 ระดับ, สถานะ การตั้งมั่น คงอยู่ 6 วินาที)
(เร่งราวี เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ 20%)
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ 30%
ค่าต้านทาน เคออส +60%
ไม่ติดสถานะ มึนงง
แปลง พลังชีวิตสูงสุด 20% เป็น โล่พลังงานสูงสุด
โกเลม มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น (16–20)%
เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมของคุณ 30%
โกเลม มีค่าเกราะ +(800–1000)
ไพรมอร์เดียล
สกิลโกเลม มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (20–30)%
โกเลมอัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (30–45)%
เพิ่มความเสียหาย โกเลม (16–20)% ต่อจำนวนชนิดของ โกเลม ที่คุณอัญเชิญ
โกเลมอัญเชิญ ฟื้นฟูพลังชีวิตของมัน 2% ต่อวินาที
ไพรมอร์เดียล
เพิ่มความเสียหาย (25–30)% หากคุณอัญเชิญ โกเลม ใน 8 วินาทีที่ผ่านมา
โกเลม ที่อัญเชิญใน 8 วินาทีที่ผ่านมา สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (35–45)%
โกเลม มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (18–22)%
ไพรมอร์เดียล
โกเลมอัญเชิญ จะก้าวร้าว
(มิเนียนที่ ก้าวร้าว จะมีระยะการหาเป้าหมายไกลมาก)
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
ได้รับสกิล ริษยา (Envy) เลเวล 25
มิเนียน มีค่าต้านทาน เคออส +29%
มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 60% เมื่อปะทะ
มิเนียน มีตัวคูณคริติคอล +5% ต่อจำนวนดีบัฟ เหี่ยวเฉา บนตัวศัตรู
(สถานะ เหี่ยวเฉา เพิ่มความเสียหาย เคออส ที่ได้รับ 6% และสามารถซ้อนได้สูงสุด 15 ระดับ)
เพิ่มความเสียหาย เวท (17–21)%
นำความเสียหาย ธาตุ (10–20)% ไปเสริมเป็น เคออส
การคริติคอล ไม่สามารถสร้างความเสียหาย ได้
เพิ่มความเสียหาย เวท 200% หากคุณ คริติคอล ใน 8 วินาทีที่ผ่านมา
สร้าง ม่านควัน เมื่อใช้งาน
ป้องกันสถานะ ลุกไหม้ 4 วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ลุกไหม้
กำจัดสถานะ ติดไฟ ทั้งหมดเมื่อใช้งาน
ได้รับสถานะ อำนาจอธรรม ขณะที่มีผล
(อำนาจอธรรม แปลงความเสียหาย กายภาพ 100% เป็น เคออส, มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 25% เมื่อปะทะ)
รู ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เลเวลของ หิน ที่ใส่ +2
เพิ่มค่าป้องกัน ของตัวละคร 100%
คุณสามารถใส่ได้เพียง หินที่มีมลทิน ในไอเทมนี้
local unique tabula rasa no requirement or energy shield [1]
[Six Linked]
[Random Keystone]
ค่าป้องกันมาตรฐาน คือ ค่าเกราะ, อัตราการหลบหลีก, โล่พลังงาน
มีมลทิน
รู ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เลเวลของ หิน ที่ใส่ +1
เพิ่มค่าป้องกัน ของตัวละคร 100%
local unique tabula rasa no requirement or energy shield [1]
[Six Linked]
ค่าป้องกันมาตรฐาน คือ ค่าเกราะ, อัตราการหลบหลีก, โล่พลังงาน
จำนวน โกเลมอัญเชิญ สูงสุด +1 ตัว
จำนวน โกเลมอัญเชิญ สูงสุด +1 ตัว หากคุณมี ไอเทมไพรมอร์เดียล ที่สวมใส่หรือใส่รูไว้ขั้นต่ำ 3 ชิ้น
พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
เพิ่มค่าเกราะ 100%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
โอกาสบล็อค +6%
ค่าเกราะ +(1500–3000) หากคุณบล็อคมาเร็วๆ นี้
สร้างสถานะ ข่มขู่ ต่อศัตรูถาวรเมื่อบล็อค
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
(ศัตรูที่ติดสถานะ ข่มขู่ ได้รับความเสียหายจากการโจมตี เพิ่มขึ้น 10%)
นำความเสียหาย สายฟ้า (6–10)% ไปเสริมเป็น เคออส
พาสซีฟที่ให้ค่าต้านทาน สายฟ้าหรือทุกธาตุ ภายในรัศมี
จะให้โอกาสเท่ากันในการได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร เช่นกัน
นำความเสียหาย สายฟ้า (6–10)% ไปเสริมเป็น เคออส
พาสซีฟที่ให้ค่าต้านทาน สายฟ้าหรือทุกธาตุ ในรัศมี
จะให้โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท เช่นกันในสัดส่วน 50% ของค่าดังกล่าว
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (240–300)%
พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +3%
ไม่ติดสถานะ แช่แข็ง
ค่าเกราะ +1500 ขณะอยู่กับที่
มีโอกาสสร้าง พื้นหนาวเย็น 15% เมื่อถูกปะทะด้วยการโจมตี
(คุณติดสถานะ หนาวเย็น ขณะที่ยืนอยู่บน พื้นหนาวเย็น)
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
เพิ่มค่าเกราะ (80–120)%
ค่าต้านทาน ไฟ -30%
ได้รับความเสียหาย ปะทะ ไฟ (-200–-100)
เพิ่มค่าเกราะ ตามค่าต้านทาน ไฟ ที่เกินค่าต้านทานสูงสุด
(ค่าต้านทานที่เกินค่าต้านทานสูงสุด คือจำนวนที่ ค่าต้านทานรวมเกิน นั้นสูงกว่า ค่าต้านทานสูงสุด)
(ค่าต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Infernal Legion เลเวล 30
พลังชีวิตสูงสุด +(60–100)
ค่าต้านทาน ไฟ -30%
เพิ่มพลังชีวิตของ มิเนียน ตามค่าต้านทาน ไฟ ของมันที่เกินค่าต้านทานสูงสุด
(ค่าต้านทานที่เกินค่าต้านทานสูงสุด คือจำนวนที่ ค่าต้านทานรวมเกิน นั้นสูงกว่า ค่าต้านทานสูงสุด)
นำความเสียหาย น้ำแข็ง (6–10)% ไปเสริมเป็น เคออส
พาสซีฟที่ให้ค่าต้านทาน น้ำแข็งหรือทุกธาตุ ภายในรัศมี
จะให้โอกาสเท่ากันในการได้รับ Frenzy Charge เมื่อสังหาร เช่นกัน
นำความเสียหาย น้ำแข็ง (6–10)% ไปเสริมเป็น เคออส
พาสซีฟที่ให้ ค่าต้านทาน น้ำแข็งหรือทุกธาตุ ในรัศมี
จะให้โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท เช่นกันในสัดส่วน 70% ของค่าดังกล่าว
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
Dexterity +(20–30)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(35–40)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรู 30%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง 10%
สถานะ แช่แข็ง ที่คุณสร้าง จะลามไปยังศัตรูตัวอื่นในระยะ 1.5 เมตร
เพิ่มความเสียหาย 60% หากคุณสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
(แช่แข็ง จะลดความเร็วในการกระทำเป็น 0 จึงทำให้ไม่สามารถกระทำอะไรได้ โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ของการปะทะนั้นๆ)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
คุณไม่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากการเคลื่อนที่ ขณะที่ติดสถานะ เลือดไหล
สถานะ เลือดไหล ต่อตัวคุณหมดเวลา ช้าลง 75% ขณะเคลื่อนที่
ไม่ติดสถานะ พิษ ขณะที่ติดสถานะ เลือดไหล
ไม่ติดสถานะ มึนงง ขณะติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20% ขณะที่ติดสถานะ เลือดไหล
มีโอกาสติดสถานะ เลือดไหล 50% เมื่อถูกปะทะด้วยการโจมตี
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
Dexterity +(20–30)
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (20–30)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(35–40)%
สร้างสถานะ หนาวเย็น ต่อศัตรู 1 วินาที เมื่อถูกปะทะ ซึ่งจะลดความเร็วในการกระทำของมัน 30%
สร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น เมื่อปะทะ
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 20% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +50%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (150–200)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง -30%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก ตามค่าต้านทาน น้ำแข็ง ที่เกินค่าต้านทานสูงสุด
Acrobatics
(ค่าต้านทานที่เกินค่าต้านทานสูงสุด คือจำนวนที่ ค่าต้านทานรวมเกิน นั้นสูงกว่า ค่าต้านทานสูงสุด)
(ค่าต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)
(ม็อดที่ส่งผลต่อ โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท จะส่งผลต่อ โอกาสหลบเลี่ยงการปะทะ เวท ที่อัตรา 50% แทน โดยโอกาสหลบเลี่ยงการปะทะ เวท สูงสุด คือ 75%)
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
นำความเสียหาย ไฟ (6–10)% ไปเสริมเป็น เคออส
พาสซีฟที่ให้ค่าต้านทาน ไฟหรือทุกธาตุ ภายในรัศมี
จะให้โอกาสเท่ากันในการได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร เช่นกัน
นำความเสียหาย ไฟ (6–10)% ไปเสริมเป็น เคออส
พาสซีฟที่ให้ค่าต้านทาน ไฟหรือทุกธาตุ ในรัศมี
จะให้โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี เช่นกันในสัดส่วน 50% ของค่าดังกล่าว
เพิ่มค่าเกราะ (60–100)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–100)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
เสริมค่าป้องกันกายภาพ 10% ขณะอยู่กับที่
ได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก เมื่อปะทะ ขณะที่ติดสถานะ เลือดไหล
มีโอกาสติดสถานะ เลือดไหล 50% เมื่อถูกปะทะด้วยการโจมตี
รอยเท้า Gore
frenzy charge blood dance art variation [0]
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
เพิ่ม Dexterity (10–15)%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (80–100)%
พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
เพิ่มผลของบัฟของ เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour) 50%
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour) ไม่มีค่าสำรอง
พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ได้รับสกิล คาดการณ์ (Reckoning) เลเวล 30
เพิ่มค่าเกราะ (165–205)%
พลังชีวิตสูงสุด +(65–80)
เติมพลังชีวิต (250–500) เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อค +6%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม 40%
พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
จำนวน โทเทมอัญเชิญ สูงสุด +1 เสา
ค่าเกราะ +300 ต่อจำนวน โทเทมอัญเชิญ
Blood Magic
(กำจัดมานา ทั้งหมด เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 10% การใช้สกิลจะจ่าย พลังชีวิต แทน มานา สกิลจะสำรอง พลังชีวิต แทน มานา)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14–29) ถึง (42–47) ให้กับเวทและการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (120–140) ถึง (150–170) ให้กับเวท
ได้รับ Power Charge 1 ลูก เมื่อสังหารศัตรูที่ติดสถานะ แช่แข็ง
สถานะ พ่ายแก่น้ำแข็ง ที่คุณสร้างจะเสริมผลต่อค่าต้านทาน น้ำแข็ง -12%
ได้รับมานา +(20–25) เมื่อสังหาร ศัตรูที่ติดสถานะ แช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14–29) ถึง (42–47) ให้กับเวทและการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–20)%
ได้รับ Power Charge 1 ลูก เมื่อสังหารศัตรูที่ติดสถานะ แช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 50 ถึง 70 ให้กับ เวท ต่อจำนวน Power Charge
สูญเสีย Power Charge ทั้งหมด เมื่อมีจำนวน Power Charge สูงสุด
ได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก เมื่อมีจำนวน Power Charge สูงสุด
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
ได้รับสกิล ริษยา (Envy) เลเวล 25
มิเนียน มีค่าต้านทาน เคออส +29%
มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ ต่อศัตรู 60% เมื่อปะทะ
มิเนียน เติมพลังชีวิต 10% เมื่อมันสังหารศัตรูที่ติดสถานะ พิษ
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพและเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 25% เมื่อปะทะ
ทริกเกอร์ กระดูกกระจาย (Bone Nova) เลเวล 20 เมื่อคุณปะทะศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (280–320)%
ลดความเร็วในการโจมตี (25–30)%
การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 25% เมื่อปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 25% เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (230–270)%
ลดความเร็วในการโจมตี 15%
สาปศัตรูด้วย บอบบาง (Vulnerability) เมื่อปะทะ
การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 200%
การโจมตีที่ ฮึกเหิม ผลักศัตรูออกไป เมื่อปะทะ
(บอบบาง คือ สาปสะกด ที่เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่เป้าหมายได้รับ 15% และทำให้การปะทะมีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล +25% ต่อเป้าหมาย สาปสะกดนี้คงอยู่ 8 วินาที)
(การโจมตีด้วยสกิลวาล์, การโจมตีด้วยสกิลแชนเนล, การโจมตีที่เกิดซ้ำ จะไม่สามารถทำไปด้วยความฮึกเหิมได้)
Intelligence +(20–30)
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–15)
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 50%
เพิ่มมานาสูงสุด (10–20)%
คุณ โชคดี ในการคำนวณความเสียหาย สายฟ้า ที่ไม่คริติคอล
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
ค่าเกราะ +(260–300)
ค่าต้านทาน ไฟ +(26–32)%
ค่าต้านทาน เคออส +(8–16)%
เพิ่มรัศมีแสง 20%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (8–12)% หากไอเทมที่สวมใส่ทุกชิ้นไม่มี มลทิน
ฟื้นฟูพลังชีวิต 400 ต่อวินาที หากไอเทมที่สวมใส่ทุกชิ้นไม่มี มลทิน
(ไม่ได้สวมใส่ขวดยาและจิวเวลเอาไว้)
Strength +(20–30)
เพิ่ม Strength 10%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–40)%
ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 10%
สร้างสถานะ อาบขี้เถ้า ต่อศัตรู เมื่อมันปะทะคุณ
Avatar of Fire
(สถานะ อาบขี้เถ้า ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก 20% และเพิ่มความเสียหาย ไฟ ที่ได้รับ 20% เป็นเวลา 4 วินาที)
(แปลงความเสียหาย กายภาพ, น้ำแข็ง, สายฟ้า 50% เป็น ไฟ
ไม่สามารถสร้างความเสียหายชนิดอื่นที่ไม่ใช่ ไฟ ได้)
Strength +(20–30)
Strength +(20–30)
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 25%
พลังชีวิตสูงสุด +(25–35)
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–40)%
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ อาบขี้เถ้า
(สถานะ อาบขี้เถ้า ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก 20% และเพิ่มความเสียหาย ไฟ ที่ได้รับ 20%)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (160–190)%
ได้รับพลังชีวิต (200–300) ต่อจำนวนศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ ที่ถูกสังหาร
นำความเสียหาย กายภาพ 20% ไปเสริมเป็น ไฟ
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 10%
กระสุน เจาะทะลุ ศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ ทั้งหมด
ศร สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มเติม 30 ถึง 50 ต่อจำนวนครั้งที่ศร เจาะทะลุ
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Ignite Proliferation เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (165–195)%
แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 10%
เติมพลังชีวิต (40–60) เมื่อคุณสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
บรีช ไอเทม /16 ⍟
พรแห่งชายูล่า
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด ไอเทม​ยูนิค​บรีช หรือ ศิลา​บรีช ให้​ทรง​พลัง​ยิ่ง​ขึ้น
พรแห่งเอ็ช
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด ไอเทม​ยูนิค​บรีช หรือ ศิลา​บรีช ให้​ทรง​พลัง​ยิ่ง​ขึ้น
พรแห่งทุล
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด ไอเทม​ยูนิค​บรีช หรือ ศิลา​บรีช ให้​ทรง​พลัง​ยิ่ง​ขึ้น
พรแห่งอูล-เนโทล
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด ไอเทม​ยูนิค​บรีช หรือ ศิลา​บรีช ให้​ทรง​พลัง​ยิ่ง​ขึ้น
พรแห่งซอปห์
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด ไอเทม​ยูนิค​บรีช หรือ ศิลา​บรีช ให้​ทรง​พลัง​ยิ่ง​ขึ้น
Breach Ring
ค่าตัวเลข เพิ่มเป็นสองเท่า ขณะที่อยู่ใน บรีช
มีมลทิน
ศิลาบรีชแห่งชายูล่า
ด่านเลเวล: 83
มอนสเตอร์แรร์ ดรอป ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชนิด
ด่านมี ม็อดแบบสุ่ม เพิ่มเติม 2 อย่าง
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 200%
มอนสเตอร์เลเวล: 83
ศิลาบรีชแห่งเอ็ช
ด่านเลเวล: 81
มอนสเตอร์แรร์ ดรอป ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชนิด
ด่านมี ม็อดแบบสุ่ม เพิ่มเติม 2 อย่าง
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 100%
มอนสเตอร์เลเวล: 81
ชิ้นส่วนชายูล่า
ขนาดกอง: 1 / 100
ชิ้นส่วนเอ็ช
ขนาดกอง: 1 / 100
ชิ้นส่วนทุล
ขนาดกอง: 1 / 100
ชิ้นส่วนซอปห์
ขนาดกอง: 1 / 100
ศิลาบรีชแห่งทุล
ด่านเลเวล: 81
มอนสเตอร์แรร์ ดรอป ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชนิด
ด่านมี ม็อดแบบสุ่ม เพิ่มเติม 2 อย่าง
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 100%
มอนสเตอร์เลเวล: 81
ศิลาบรีชแห่งอูล-เนโทล
ด่านเลเวล: 82
มอนสเตอร์แรร์ ดรอป ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชนิด
ด่านมี ม็อดแบบสุ่ม เพิ่มเติม 2 อย่าง
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 150%
มอนสเตอร์เลเวล: 82
ศิลาบรีชแห่งซอปห์
ด่านเลเวล: 81
มอนสเตอร์แรร์ ดรอป ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชนิด
ด่านมี ม็อดแบบสุ่ม เพิ่มเติม 2 อย่าง
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 100%
มอนสเตอร์เลเวล: 81
บรีช หิน /2
เวท แชนเนล เสริม ทริกเกอร์ วาล์
ชื่อ
หินเสริม Cast while Channelling (38)
เสริม, แชนเนล, เวท, ทริกเกอร์
ชื่อ
วาล์ บรีช (Vaal Breach) (10)
เวท, วาล์
บรีช Monster /30 ⍟
ชื่อม็อดSpectre
ซอปห์ เถ้ากรุ่นอันมืดมนmonster no drops [1]N
ซอปห์ เถ้ากรุ่นอันมืดมนเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ทุล ห่าถล่มที่คืบคลานkill traps mines and totems on death [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 30%
คุณได้รับความเสียหาย 15% จากการปะทะที่บล็อค
monster no drops [1]
N
ทุล ห่าถล่มที่คืบคลานเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 30%
คุณได้รับความเสียหาย 15% จากการปะทะที่บล็อค
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เอ็ช ความคิดผ่าแยกmonster no drops [1]N
เอ็ช ความคิดผ่าแยกเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อูล-เนโทล กายเนื้อที่ปลดเปลื้องmonster no drops [1]N
อูล-เนโทล กายเนื้อที่ปลดเปลื้องเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ชายูล่า ผู้ได้ฝันmonster no drops [1]N
ชายูล่า ผู้ได้ฝันเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ชายูล่า ผู้ได้ฝันmonster no drops or experience [1]N
เซสต์-อูลา มือที่เปิดN
ซอปห์ เถ้ากรุ่นอันมืดมนmonster no drops or experience [1]N
ทุล ห่าถล่มที่คืบคลานmonster no drops or experience [1]N
เอ็ช ความคิดผ่าแยกmonster no drops or experience [1]N
อูล-เนโทล กายเนื้อที่ปลดเปลื้องmonster no drops or experience [1]N
Xoph's Loyalmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Xoph's Favouredmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Chayula's Perfectedmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
They of Tulmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
kill traps mines and totems on death [1]
Y
Scale of Eshgrant actor scale +% to aura owner on death [2]
grant attack speed +% to aura owner on death [5]
grant cast speed +% to aura owner on death [5]
grant damage reduction % to aura owner on death [-2]
soul is consumed on death [1]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Scale of Eshmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Uul-Netol's Trophymonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
display monster uses far shot text [1]
monster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Uul-Netol's Petmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
display monster uses far shot text [1]
monster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
It That Watchesmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
It of Tulmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
It That Waitsmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
It That Whispersmonster casts puncture text [1]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Chayula's Idealmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
It That Reachesmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Minimap Icons /2 ⍟
Breach
BreachBoss

Community Wiki

Edit

Breach league

Crucible Patch Notes

 • The pacing of Breach encounters has been improved. They now feel dense with monsters throughout the Breach, leaning more on the side of it feeling overwhelming towards the end. We've also reduced the duration of Breaches so that there is constant monster pressure and you can get on with your mapping sooner.
 • The number of Breach Splinters dropped are now affected by increases and reductions to item quantity.
 • The experience gained from killing Breach Monsters in your Maps has been reduced and the number of Breach Splinters dropped from Monsters has been rebalanced, as you're now encountering more of them.
 • The number of Breach Splinters dropped by Breach Bosses in your Map has been reduced.
 • Charged, Enriched and Pure Breachstones have been removed. Existing items will be converted to regular Breachstones upon logging in after the launch of 3.21.0.
 • Xoph's, Tul's and Esh's Breachstones now have a Monster Level of 81 (previously 70). Uul-Netol's Breachstone now has a Monster Level of 82 (previously 75), with Chayula's Breachstone having a Monster Level of 83 (previously 80).
 • Breach Blessings can now be used to upgrade a regular Breachstone into the Flawless version of that Breachstone. Breach Blessings are now rarer as a result.
 • Flawless Breachstone Bosses can no longer drop Breach Blessings or un-upgraded Breach Uniques. They now have a chance to drop upgraded Breach Uniques.
 • Flawless Breachstones no longer drop from Maven Invitations.
 • Normal Breachstones are now the only kind of Breachstones offered by Kirac upon using an Otherworldly Scouting Report, and are only offered as a red Kirac Mission.
 • The Harvest Crafting Option for Breach Splinters and Breachstones has been updated to "Change a stack of Breach Splinters or a normal or Flawless Breachstone into Splinters or a Breachstone of another type".
 • Breachstones now have their own item class. It's Breachstone, who would have guessed!
 • It that Fled's Betrayal Research Safehouse rewards are now Map Device Crafting Options that can be used on Breachstones.
 • The Enchanted Map modifier for defeating It that Fled on Fortification duty in Mastermind's Lair now has "Map contains 4 additional Breaches" (previously 5).
 • The number of Breach Splinters obtained from other league content, such as Incursion or Heist, has been reduced.
 • The rate at which Breaches open and close in the Breach Containment Chamber and House of the Others Incursion rooms has been reduced.
 • The rate at which Breaches open and close in Niko's Memory of Grasping Hands has been reduced.
 • The Otherworldly Artefacts Notable Atlas Passive no longer has "Rare Breach Monsters in your Maps have 0.5% chance to drop an additional Breach Blessing". Instead, it now has "Breaches in your Maps have 20% increased Monster density". It also now causes Breach Monsters in your Maps to have 50% increased chance to drop a Breach Unique item (previously 100%).
 • The Within Their Grasp Notable Atlas Passive no longer provides chances for Breachstones dropped by Breach Bosses in your Maps to be Charged, Enriched or Pure. Instead, it now causes Breachstones dropped by Breach Bosses in your Maps to have a 5% chance to be Flawless. It also now causes Breach Bosses Defeated in your Maps to have 4% chance to drop a Breachstone (previously 12%).
 • The Flash Breach Notable Atlas Passive no longer causes Breaches in your Maps to have increased Monster density or Area of Effect. It now causes Breaches in your maps to open and close 10% faster (previously 50%).
 • We've also added a new Heavy Breach Notable Atlas Passive next to Flash Breach. Heavy Breach causes Breaches in your maps to open and close 30% slower.
 • The two small Atlas Passives between Probing for Weakness and Evolving Hives now cause Breaches in your Maps to open and close 4% faster (previously 8%).
 • The Gatekeepers Notable Atlas Passive now causes Breaches in your Maps to have 20% increased chance to contain a Boss (previously 70%), and Breach Boss in your Maps to have 20% chance to drop double Breach Splinters (previously 100%).
 • The Power Struggle Notable Atlas Passive no longer causes Breaches in your maps to contain 2 additional Breach Boss' Clasped Hands. Instead, it now causes Breaches in your Maps to have 100% increased chance to contain a Breach Boss' Clasped Hand. It also now causes Breach Boss' Clasped Hands in your Maps to have 4% chance to spawn a Breach Boss when opened (previously 5%).
 • The Tortured Dreams Notable Atlas Passive now causes Chayula, Who Dreamt in your Maps to have a 50% chance to be Duplicated (previously 100%).
 • The Freed from the Flesh Notable Atlas Passive now causes Uul-Netol, Unburdened Flesh in your Maps to have a 50% chance to be Duplicated (previously 100%).
 • The Quartered Thoughts Notable Atlas Passive now causes Esh, Forked Thought in your Maps to have a 50% chance to be Duplicated (previously 100%).
 • The Flaring Embers Notable Atlas Passive now causes Xoph, Dark Embers in your Maps to have a 50% chance to be Duplicated (previously 100%).
 • The Unstoppable Avalanche Notable Atlas Passive now causes Tul, Creeping Avalanche in your Maps to have a 50% chance to be Duplicated (previously 100%).
 • The Bargain and The Eye of Terror Divination Cards have been temporarily disabled, and existing cards cannot be turned in currently.
 • Breach Scarabs have been reviewed to account for these changes, here's what they now provide:
 • Rusted Breach Scarabs cause an Area to contain an additional Breach.
 • Polished Breach Scarabs cause an Area to contain an additional Breach, and cause Breaches in the Area to contain an additional Breach Boss' Clasped Hand.
 • Gilded Breach Scarabs cause an Area to contain an additional Breach, cause Breaches in Area to contain an additional Breach Boss' Clasped Hand, and Breach Hands in Area to drop double Breach Splinters.
 • Winged Breach Scarabs cause an Area to contain 2 additional Breaches, cause Breaches in Area to contain an additional Breach Boss' Clasped Hand, and Breach Hands in Area to drop double Breach Splinters.

We've also revamped many Breach Uniques:

 • The Red Dream Unique Jewel now has "Gain 6-10% of Fire Damage as Extra Chaos Damage" (previously 5%). Existing versions of this Unique can be updated using a Divine Orb.
 • The Red Nightmare Unique Jewel now has "Gain 6-10% of Fire Damage as Extra Chaos Damage" (previously 5%), and "Passives granting Fire Resistance or all Elemental Resistances in Radius also grant chance to to Block Attack Damage at 50% of its value (previously 35%). It no longer has "Passives granting Fire Resistance or all Elemental Resistances in Radius also grant an equal chance to gain an Endurance Charge on Kill". Existing versions of this Unique can be updated using a Divine Orb.
 • The Green Dream Unique Jewel now has "Gain 6-10% of Cold Damage as Extra Chaos Damage" (previously 5%). Existing versions of this Unique can be updated using a Divine Orb.
 • The Green Nightmare Unique Jewel now has "Gain 6-10% of Cold Damage as Extra Chaos Damage" (previously 5%), and "Passives granting Cold Resistance or all Elemental Resistances in Radius also grant Chance to Suppress Spell Damage at 70% of its value" (previously 50%). It no longer has "Passives granting Cold Resistance or all Elemental Resistances in Radius also grant an equal chance to gain a Frenzy Charge on Kill". Existing versions of this Unique can be updated using a Divine Orb.
 • The Blue Dream Unique Jewel now has "Gain 6-10% of Lightning Damage as Extra Chaos Damage" (previously 5%). Existing versions of this Unique can be updated using a Divine Orb.
 • The Blue Nightmare Unique Jewel now has "Gain 6-10% of Lightning Damage as Extra Chaos Damage", and "Passives granting Lightning Resistance or all Elemental Resistances in Radius also grant Chance to Block Spell Damage at 50% of its value" (previously 35%). It no longer has "Passives granting Lightning Resistance or all Elemental Resistances in Radius also grant an equal chance to gain a Power Charge on Kill". Existing versions of this Unique can be updated using a Divine Orb.
 • The Severed in Sleep Unique Sword no longer has +10-20 to all Attributes, Minions Deal 20-30% increased Damage, Minions have 60% chance to Poison Enemies on Hit, or Minions Recover 20% of Life on Killing a Poisoned Enemy. It now provides Minions have +29% Chaos Resistance, Grants level 25 Envy Skill, Minions have 60% chance to inflict Withered on Hit, and Minions have +5% to Critical Strike Multiplier per Withered Debuff on Enemy.
 • The United in Dream Unique Sword no longer has Minions deal 60-80% increased Damage, or Minions Leech 5% of Damage as Life against Poisoned Enemies. Instead, it now has Minions Recover 10% of Life on Killing a Poisoned Enemy.
 • The Anticipation Unique Shield now has 100% increased Armour (previously 120-160%), and +1500-3000 Armour if you've Blocked Recently (previously +1000). Existing versions of this Unique can be updated using a Divine Orb.
 • The Surrender Unique Shield now has 165-205% increased Armour (previously 130-170%), and Recover 250-500 Life when you Block (previously 250). It no longer provides +1500 Armour if you've Blocked Recently. Existing versions of this Unique can be updated using a Divine Orb.
 • The Infinite Pursuit Unique Boots are now found on the Titan Greaves basetype (previously Goliath Greaves). It no longer has +30-60 to Maximum Life, and now provides 20% increased Movement Speed while Bleeding (previously 15%). It now provides "Bleeding on you expires 75% slower while Moving", "Cannot be Stunned while Bleeding", and "Cannot be Poisoned while Bleeding".
 • The Red Trail Unique Boots now have 60-100% increased Armour (previously 60-80%) and +60-100 to Maximum Life (previously +60-70). It no longer provides 15% increased Movement Speed while Bleeding, and instead now provides 30% increased Movement Speed.
 • The Uul-Netol's Kiss Unique Axe is now found as a Vaal Axe basetype (previously Labrys). It now provides 230-270% increased Physical Damage (previously 140-170%) and 100% chance to Curse Enemies with Vulnerability on Hit (previously 25%). It no longer has "Attacks have 25% chance to inflict Bleeding when Hitting Cursed Enemies". Instead, it now provides Exerted Attacks deal 200% increased Damage, and Exerted Attacks always Knockback.
 • The Uul-Netol's Embrace Unique Axe no longer has "Attacks have 25% chance to inflict Bleeding when Hitting Cursed Enemies", and now has 25% chance to inflict Bleeding.
 • The Xoph's Inception Unique Bow is now found as Citadel Bow basetype (previously Bone Bow). It now provides "Gain 200-300 Life per Ignited Enemy Killed" (previously 20-30) and has 160-190% increased Physical Damage (previously 70-90%). It also now has Projectiles Pierce all Burning Enemies, and Arrows deal 30 to 50 Added Fire Damage for each time they've Pierced.
 • The Formless Flame Unique Helmet is now found on the Royal Burgonet basetype (previously Siege Helmet). It no longer provides +40-50 to Maximum Life, or +100-120 to Armour. It now has -100 to -200 Fire Damage taken from Hits (previously -20), 80-120% increased Armour, and -30% to Fire Resistance.
 • The Formless Inferno Unique Helmet no longer has "8% of Physical Damage from hits taken as Fire Damage", "Armour is increased by Overcapped Fire Resistance", or 80-120% increased Armour. It now has +60-100 to Maximum Life (previously 40-50), Minion Life is increased by Overcapped Fire Resistance and Socketed Skills are supported by level 30 Infernal Legion.
 • The Xoph's Heart Unique Amulet no longer has "Cover Enemies in Ash when they Hit you". Instead, it now has "Nearby Enemies are Covered in Ash".
 • The Tulborn Unique Wand is now found on the Opal Wand basetype (previously Spiraled Wand). It no longer has 10-15% increased Cast Speed, or Added 10 to 20 Cold Damage to Spells per Power Charge. It now adds 120-140 to 150-170 Cold Damage to Spells, and has "Cold Exposure you inflict applies an extra -12% to Cold Resistance".
 • The Tulfall Unique Wand is now found on the Opal Wand basetype (previously Tornado Wand). It now has 10-20% increased Cast Speed (previously 10-15%). It no longer has 15-20% increased Cold Damage per Frenzy Charge. Instead, it now Adds 50-70 Cold Damage to Spells per Power Charge.
 • The Snowblind Grace Unique Body Armour is now found as a Zodiac Leather basetype (previously Coronal Leather). It no longer has "Evasion Rating is increased by Overcapped Cold Resistance", +30-40 to Dexterity, or +20% chance to Suppress Spell Damage. Instead, it now has 10-15% increased Dexterity, 50% increased Arctic Armour Buff Effect (previously 25%), and Arctic Armour has no Reservation.
 • The Perfect Form Unique Body Armour no longer has 10-15% increased Dexterity, Arctic Armour has no Reservation, or +70-100 to Maximum Life. It now has 150-200% increased Evasion Rating (previously 80-100%), and +50% chance to Suppress Spell Damage.
 • The Halcyon Unique Amulet no longer has 10-20% increased Cold Damage, and instead now has "Freezes you inflict spread to other Enemies with a Radius of 12".
 • The Hand of Thought and Motion Unique Claw is now found on the Imperial Claw basetype (previously Blinder). It no longer Adds 1 to 50-60 Lightning Damage or Adds 1 to 5 Lightning Damage to Attacks with this Weapon per 10 Intelligence. It also no longer has 20-25% increased Elemental Damage with Attack Skills or 10-15% increased Attack Speed. Instead, it now provides 8-12% increased Dexterity, 8-12% increased Intelligence, and Adds 1 to 10 Lightning Damage to Attacks with this Weapon per 10 Dexterity. It also provides 5% increased Critical Strike Chance per 25 Intelligence, and has "Recover 1% of Life on Kill".
 • The Hand of Wisdom and Action Unique Claw no longer provides 25-30% increased Elemental Damage with Attack Skills. Instead, it now has 1% of Attack Damage Leeched as Life.
 • The Esh's Mirror Unique Shield is now found on the Vaal Spirit Shield basetype (previously Thorium Spirit Shield). It no longer has +70-100 to Maximum Life, or provides Shock Reflection. It now has 170-230% increased Energy Shield (previously 80-100%), and "Shocks you inflict spread to other Enemies within a Radius of 12".
 • The Voice of the Storm Unique Amulet no longer Triggers Level 12 Lightning Bolt when you deal a Critical Strike, or has "Critical Strike Chance is increased by Overcapped Lightning Resistance". Instead, it now has 50% increased Lightning Damage and "Lightning Damage with Non-Critical Strikes is Lucky".
 • The Choir of the Storm Unique Amulet no longer has 50% increased Lightning Damage, and now Triggers Level 30 Lightning Bolt when you deal a Critical Strike.

Ultimatum Patch Notes

Breach Changes

 • Blessings of Esh, Tul, Xoph, Uul-Netol and Chayula can now be used to upgrade an associated Breachstone to a higher tier version.

Introduction

The Breach league and Hardcore Breach league were past challenge leagues. The leagues started on 2016-12-02 along with the release of version 2.5.0, and ended on 2017-02-27. There were 40 optional challenges, and players were rewarded with Breach-themed microtransactions after finishing 12, 24, and 36 challenges.

In this league, there were breaches that appeared in zones. Approaching a breach opened a parallel realm containing otherworldly monsters. The breach continued to expand as more breach monsters were killed until it eventually collapsed. Splinters dropped from enemies within the breach, which can be combined into a Breachstone to challenge the Breachlord in their realm.

All characters and stashes were moved to Standard league and Hardcore league respectively when the leagues end. Characters that died in the Hardcore Breach league were immediately moved to the permanent Standard league.

Minimap

These new icons are introduced to the minimap:

Modifiers

All areas had:

 • Area can contain Breaches
  map extra content weighting [1]

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.