คลัสเตอร์จิวเวล ยูนิค /13 ⍟
เพิ่มพาสซีฟ รูจิวเวล 3 พาสซีฟ
เพิ่มพาสซีฟเล็ก 7 พาสซีฟ ที่ไร้ผล
(พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
มีมลทิน
เพิ่มพาสซีฟ Kineticism
เพิ่มพาสซีฟ Pitfighter
เพิ่มพาสซีฟ 4 พาสซีฟ
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา ไร้ผล
[Three random notable modifiers]
(พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
(พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามานับว่าเป็น พาสซีฟเล็ก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นขนาดอื่น)
มีมลทิน
เพิ่มพาสซีฟ รูจิวเวล 3 พาสซีฟ
เพิ่มพาสซีฟเล็ก 5 พาสซีฟ ที่ไร้ผล
(พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
มีมลทิน
เพิ่มพาสซีฟ รูจิวเวล 3 พาสซีฟ
เพิ่มพาสซีฟเล็ก 3 พาสซีฟ ที่ไร้ผล
(พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
มีมลทิน
เพิ่มพาสซีฟ รูจิวเวล 3 พาสซีฟ
เพิ่มพาสซีฟเล็ก 1 พาสซีฟ ที่ไร้ผล
(พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
มีมลทิน
เอนแชนท์ ม็อด /52 ⍟
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: {0}ชื่อ
การโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering14168ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตีBloodscent4775ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีRun Through14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีWound Aggravation7501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak7501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter37550ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess7501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous37550ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator4775ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight7501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction7501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury37550ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีAggressive Defence7501ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
การโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีOverlord4775ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีExpansive Might14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ค่าคุณสมบัติWeight Advantage7501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak7501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter37550ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess7501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous37550ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator4775ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight7501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction7501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury37550ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีAggressive Defence7501ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
การโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering15168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลWind-up15168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีFan of Blades5175ม็อดพรีฟิกซ์
poison ความเสียหาย เคออส เจ็บป่วยDisease Vector40450ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak8081ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter40450ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess8081ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous40450ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator5175ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight8081ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction8081ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury40450ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีAggressive Defence7501ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering14568ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลArcing Shot38750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี เจ็บป่วยTempered Arrowheads38750ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตีBroadside7741ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak7741ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter38750ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess7741ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous38750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator4875ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight7741ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction7741ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury38750ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
การโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering15168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ เคออส โจมตีExplosive Force15168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลOpportunistic Fusilade8071ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ สายฟ้า โจมตีStorm's Hand40350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak8071ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter40350ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess8071ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous40350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator5075ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight8071ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction8071ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury40350ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering11368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีTitanic Swings30250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีBattlefield Dominator6041ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็ว ค่าคุณสมบัติMartial Mastery30250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลSurefooted Striker30250ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็ว คริติคอล ค่าคุณสมบัติGraceful Execution6041ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีBrutal Infamy30250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีFearsome Warrior11368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak6041ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter30250ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess6041ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous30250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator3875ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight6041ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction6041ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury30250ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering11768ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วCombat Rhythm31250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHit and Run6231ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วInsatiable Killer31250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีMage Bane11768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Momentum31250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลDeadly Repartee6231ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วQuick and Deadly11768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak6231ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter31250ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess6231ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous31250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator3975ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight6231ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction6231ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury31250ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีProdigious Defence6001ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วAdvance Guard30050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีStrike Leader6001ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีGladiator's Fortitude11368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลPrecise Retaliation30050ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทาน ค่าคุณสมบัติVeteran Defender6001ม็อดพรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering11368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak6001ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter30050ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess6001ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous30050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator3875ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight6001ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction6001ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury30050ม็อดพรีฟิกซ์
Riot Queller3875ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering8168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak4321ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter21650ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess4321ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous21650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator2775ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight4321ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction4321ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury21650ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย เวท 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
นักเวทAncestral Inspiration28168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็วArcane Adept28168ม็อดพรีฟิกซ์
Seal Mender9475ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทConjured Wall75050ม็อดพรีฟิกซ์
Arcane Heroism28168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท ความเร็วPracticed Caster15001ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท ความเร็วBurden Projection75050ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหาย นักเวทThaumophage75050ม็อดซัฟฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็วEssence Rush75050ม็อดซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน ความเสียหาย นักเวทSap Psyche28168ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทMage Hunter28168ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการร่าย 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการร่าย 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการร่าย 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย ธาตุSadist28168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements9475ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson28168ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display75050ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart15001ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction15001ม็อดซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ เจ็บป่วยInspired Oppression9475ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลธาตุ 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลธาตุ 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลธาตุ 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย กายภาพIron Breaker4641ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ค่าต้านทานMaster the Fundamentals23250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพForce Multiplier23250ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ความเสียหาย กายภาพ โจมตี นักเวทFurious Assault4641ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ เคออสGrim Oath8768ม็อดซัฟฟิกซ์
ป้องกัน กายภาพBattle-Hardened23250ม็อดพรีฟิกซ์
กายภาพ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลกายภาพ 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
กายภาพ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลกายภาพ 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
กายภาพ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลกายภาพ 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย ธาตุSadist8968ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements3075ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson8968ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display23850ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart4751ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction4751ม็อดซัฟฟิกซ์
Master of Fire3075ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟSmoking Remains23850ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟCremator23850ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟBurning Bright23850ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลไฟ 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลไฟ 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลไฟ 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย ธาตุSadist13668ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements4575ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson13668ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display36450ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart7271ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction7271ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าSnowstorm36450ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าStorm Drinker7271ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าParalysis36450ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ เจ็บป่วยInspired Oppression4575ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า คริติคอลThunderstruck36450ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าStormrider13668ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วยOvershock36450ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าScintillating Idea36450ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลสายฟ้า 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลสายฟ้า 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลสายฟ้า 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย ธาตุSadist9568ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements3275ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson9568ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display25350ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart5051ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction5051ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าSnowstorm25350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งBlanketed Snow9568ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งCold to the Core9568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งCold-Blooded Killer25350ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ เจ็บป่วยInspired Oppression3275ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยDeep Chill5051ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยBlast-Freeze9568ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าStormrider9568ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลน้ำแข็ง 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลน้ำแข็ง 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลน้ำแข็ง 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย เคออส 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย กายภาพ เคออสGrim Oath9768ม็อดซัฟฟิกซ์
Overwhelming Malice9768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออสTouch of Cruelty5191ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออสUnwaveringly Evil5191ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออสUnspeakable Gifts3275ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย เคออสDark Ideation9768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วUnholy Grace5191ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย เคออสWicked Pall25950ม็อดพรีฟิกซ์
เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลเคออส 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลเคออส 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลเคออส 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนRenewal50050ม็อดพรีฟิกซ์
bleed ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ไฟ มิเนียน เจ็บป่วยRaze and Pillage18868ม็อดพรีฟิกซ์
กายภาพ โจมตี มิเนียนRotten Claws50050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนCall to the Slaughter10001ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย มิเนียน คริติคอลVicious Bite6375ม็อดซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนPrimordial Bond18868ม็อดซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนFeasting Fiends10001ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ เคออส มิเนียนSkeletal Atrophy18868ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอล เจ็บป่วยEye of the Storm36650ม็อดพรีฟิกซ์
Master of Fire4675ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟSmoking Remains36650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟCremator36650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟ เจ็บป่วยBlowback36650ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ เจ็บป่วยFan the Flames13768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟ เจ็บป่วยCooked Alive13768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟBurning Bright36650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟWrapped in Flame13768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยWasting Affliction13768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล เจ็บป่วยHaemorrhage36650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life13768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy7331ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death13768ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration36650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยCircling Oblivion7331ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency7331ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay36650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย เคออสUnwaveringly Evil6961ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออสDark Ideation13068ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออสWicked Pall34850ม็อดพรีฟิกซ์
poison ความเสียหาย เคออส นักเวท ความเร็ว เจ็บป่วยSeptic Spells34850ม็อดพรีฟิกซ์
poison ความเสียหาย เคออส เจ็บป่วยLow Tolerance13068ม็อดพรีฟิกซ์
bleed poison ความเสียหาย กายภาพ เคออส โจมตี เจ็บป่วย เจ็บป่วยSteady Torment13068ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออสEternal Suffering34850ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย เคออสEldritch Inspiration34850ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยWasting Affliction13068ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล เจ็บป่วยHaemorrhage34850ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life13068ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy6961ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death13068ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration34850ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยCircling Oblivion6961ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency6961ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay34850ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีWound Aggravation6861ม็อดพรีฟิกซ์
bleed พลังชีวิตมานา พลังชีวิต กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVivid Hues34350ม็อดพรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยRend34350ม็อดพรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยDisorienting Wounds6861ม็อดพรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยCompound Injury34350ม็อดพรีฟิกซ์
bleed poison ความเสียหาย กายภาพ เคออส โจมตี เจ็บป่วย เจ็บป่วยSteady Torment12968ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยWasting Affliction12968ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล เจ็บป่วยHaemorrhage34350ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life12968ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy6861ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death12968ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration34350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยCircling Oblivion6861ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency6861ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay34350ม็อดพรีฟิกซ์
bleed กายภาพ เจ็บป่วยBlood Artist12975ม็อดพรีฟิกซ์
bleed กายภาพ คริติคอล เจ็บป่วยPhlebotomist34350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งCold-Blooded Killer39050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยWasting Affliction17868ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล เจ็บป่วยHaemorrhage47550ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life17868ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy9501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death17868ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration47550ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยCircling Oblivion9501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency9501ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยChilling Presence5975ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยDeep Chill9501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยBlast-Freeze17868ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย เจ็บป่วยWasting Affliction22268ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล เจ็บป่วยHaemorrhage59350ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life22268ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy11851ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death22268ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration59350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยCircling Oblivion11851ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency11851ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay59350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอล เจ็บป่วยEye of the Storm81450ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยAstonishing Affliction16271ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วยCold Conduction30568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ เจ็บป่วยInspired Oppression10275ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยChilling Presence10275ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยDeep Chill16271ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยBlast-Freeze30568ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าStormrider30568ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วยOvershock81450ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วยพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ที่คุณสร้างต่อศัตรู 3%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วยพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ที่คุณสร้างต่อศัตรู 4%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วยพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ที่คุณสร้างต่อศัตรู 5%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าReplenishing Presence48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าMaster of Command18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ น้ำแข็ง ออร่า เจ็บป่วยSpiteful Presence9601ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าPurposeful Harbinger6075ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าDestructive Aspect18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้า ออร่า เจ็บป่วยElectric Presence18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ไฟ ออร่า เจ็บป่วยVolatile Presence48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าRighteous Path9601ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Might18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Guile18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน ค่าคุณสมบัติPure Aptitude18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาSelf-Control48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาUncompromising48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ค่าต้านทานSublime Form48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา เคออส ค่าต้านทาน ออร่าMortifying Aspect18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเร็ว ออร่าFrantic Aspect18068ม็อดพรีฟิกซ์
ออร่าIntrospection18068ม็อดพรีฟิกซ์
ออร่าพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่า 2%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ออร่าพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่า 4%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ออร่าพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่า 6%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย นักเวท คำสาปEvil Eye7061ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปDoedre's Spite35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปVictim Maker35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปLord of Drought35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คริติคอล คำสาปBlizzard Caller35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปTempt the Storm35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปMisery Everlasting35350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ นักเวท คำสาปExploit Weakness35350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท คำสาปHound's Mark7061ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท คำสาปDoedre's Gluttony35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปDoedre's Apathy13268ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ นักเวท เจ็บป่วย คำสาปMaster of the Maelstrom35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลสาปสะกด 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
นักเวท คำสาปพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลสาปสะกด 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
นักเวท คำสาปพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลสาปสะกด 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าPurposeful Harbinger11875ม็อดพรีฟิกซ์
Heraldry11875ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายEndbringer35368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายEmpowered Envoy18821ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายDark Messenger94150ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วยAgent of Destruction18821ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายLasting Impression35368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลSelf-Fulfilling Prophecy35368ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 1% ขณะที่รับผลจาก สาส์น3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 2% ขณะที่รับผลจาก สาส์น35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 3% ขณะที่รับผลจาก สาส์น25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าPurposeful Harbinger15875ม็อดพรีฟิกซ์
Heraldry15875ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายEndbringer47468ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย มิเนียนCult-Leader25261ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายLasting Impression47468ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็ว มิเนียนInvigorating Portents126350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย มิเนียนPure Agony47468ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็ว มิเนียนDisciples47468ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 1% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 2% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 3% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีMob Mentality10975ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีCry Wolf32768ม็อดพรีฟิกซ์
Haunting Shout87350ม็อดพรีฟิกซ์
ค่าคุณสมบัติLead By Example17451ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลProvocateur87350ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันWarning Call32768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ค่าคุณสมบัติRattling Bellow17451ม็อดพรีฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของ การคำราม 2%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของ การคำราม 3%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของ การคำราม 4%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มโอกาสคริติคอล 15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย คริติคอลPrecise Retaliation45750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลSkullbreaker17168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลPressure Points45750ม็อดพรีฟิกซ์
Overwhelming Malice17168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลMagnifier9141ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลSavage Response45750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอล เจ็บป่วยEye of the Storm45750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลBasics of Pain9141ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว คริติคอลQuick Getaway9141ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลProvocateur45750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล เจ็บป่วยHaemorrhage45750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: ตัวคูณคริติคอล +1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: ตัวคูณคริติคอล +2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: ตัวคูณคริติคอล +3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนRenewal71650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนHulking Corpses71650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต เคออส ค่าต้านทาน ความเร็ว มิเนียนDread March14331ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนBlessed Rebirth26968ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนLife from Death71650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนFeasting Fiends14331ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนBodyguards71650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.1% ต่อวินาที3501ม็อดซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.15% ต่อวินาที35068ม็อดซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.2% ต่อวินาที25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย คริติคอลMagnifier19591ม็อดพรีฟิกซ์
Assert Dominance36768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายVast Power98050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายPowerful Assault98050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีTitanic Swings98050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตTowering Threat36768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีExpansive Might36768ม็อดพรีฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหายFollow-Through33368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็วStreamlined17781ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายShrieking Bolts88950ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายEye to Eye88950ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็วRepeater17781ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็วAerodynamics33368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วกระสุน 2%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วกระสุน 3%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วกระสุน 4%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหายSet and Forget98050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วExpert Sabotage98050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็วGuerilla Tactics19591ม็อดพรีฟิกซ์
Expendability36768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายArcane Pyrotechnics36768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ คริติคอลSurprise Sabotage98050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายCareful Handling36768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักและทุ่นระเบิด 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักและทุ่นระเบิด 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักและทุ่นระเบิด 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
โจมตี นักเวท ความเร็วAncestral Echo14771ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็วAncestral Reach14771ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายAncestral Might73850ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต เคออส ค่าต้านทานAncestral Preservation27768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายSnaring Spirits73850ม็อดพรีฟิกซ์
Sleepless Sentries27768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วAncestral Guidance73850ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวทAncestral Inspiration27768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
นักเวท ความเร็วChip Away117150ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทSeeker Runes43968ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วRemarkable43968ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทBrand Loyalty23411ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วHoly Conquest117150ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วGrand Design43968ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวทพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
นักเวทพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
นักเวทพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายVital Focus18111ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วRapid Infusion34068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหายUnwavering Focus90650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายEnduring Focus11375ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลPrecise Focus90650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายStoic Focus18111ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว คำสาปHex Breaker11375ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: สกิลแชนเนล มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: สกิลแชนเนล มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: สกิลแชนเนล มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาDistilled Perfection10791ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วSpiked Concoction53950ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วFasting53950ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตMender's Wellspring20268ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายSpecial Reserve10791ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท เจ็บป่วย คำสาปNumbing Elixir20268ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency10791ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตPeak Vigour10791ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาLiquid Inspiration20268ม็อดพรีฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาDistilled Perfection17781ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วSpiked Concoction88950ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วFasting88950ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตMender's Wellspring33368ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายSpecial Reserve17781ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท เจ็บป่วย คำสาปNumbing Elixir33368ม็อดพรีฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีGladiator's Fortitude14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตTowering Threat14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายCareful Handling14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตPeak Vigour7801ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตFettle4975ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีFeast of Flesh14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันSublime Sensation39050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตSurging Vitality7801ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันPeace Amidst Chaos39050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตAdrenaline14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ค่าคุณสมบัติWall of Muscle4975ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาHolistic Health14668ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันHeart of Iron14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันNatural Vigour39050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีVicious Guard7801ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตRote Reinforcement14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานSage7801ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา เคออส ค่าต้านทานBlessed14668ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death18968ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration50550ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันSublime Sensation50550ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันSavour the Moment10111ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันEnergy From Naught50550ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันWill Shaper6375ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันSpring Back10111ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน นักเวทConservation of Energy18968ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันMystical Ward10111ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาSelf-Control50550ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มมานาสูงสุด 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย เคออสEldritch Inspiration46650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายCareful Handling17568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาMindfulness46650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาLiquid Inspiration17568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาOpenness9321ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตีDaring Ideas46650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาClarity of Purpose9321ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าScintillating Idea46650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาHolistic Health17568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติGenius5875ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตีImprovisor17568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกันStubborn Student17568ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันWill Shaper5875ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานWizardry17568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานSage9321ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา เคออส ค่าต้านทานBlessed17568ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มค่าเกราะ 15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ป้องกัน กายภาพBattle-Hardened69650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกันStubborn Student26168ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันHeart of Iron26168ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8775ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันMilitarism69650ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันSecond Skin13911ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานDragon Hunter69650ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันEnduring Composure26168ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานBlacksmith26168ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาUncompromising69650ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ป้องกัน กายภาพBattle-Hardened65850ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8275ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันNatural Vigour65850ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันUntouchable13151ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ค่าคุณสมบัติShifting Shadow65850ม็อดพรีฟิกซ์
bleed ป้องกัน กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยReadiness13151ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ค่าต้านทานSublime Form65850ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีProdigious Defence7501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีStrike Leader7501ม็อดพรีฟิกซ์
Powerful Ward14168ม็อดพรีฟิกซ์
Enduring Ward14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายStoic Focus7501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีMage Bane14168ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันSecond Skin7501ม็อดพรีฟิกซ์
เจ็บป่วยFlexible Sentry37550ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีVicious Guard7501ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันMystical Ward7501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตRote Reinforcement14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทMage Hunter14168ม็อดพรีฟิกซ์
Riot Queller4775ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันOne with the Shield37550ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีProdigious Defence7501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีStrike Leader7501ม็อดพรีฟิกซ์
Powerful Ward14168ม็อดพรีฟิกซ์
Enduring Ward14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายStoic Focus7501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีMage Bane14168ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันSecond Skin7501ม็อดพรีฟิกซ์
เจ็บป่วยFlexible Sentry37550ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีVicious Guard7501ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันMystical Ward7501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตRote Reinforcement14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทMage Hunter14168ม็อดพรีฟิกซ์
Riot Queller4775ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันOne with the Shield37550ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
ค่าต้านทาน ไฟ +15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart13151ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8275ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานDragon Hunter65850ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8275ม็อดพรีฟิกซ์
เจ็บป่วยFlexible Sentry65850ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานMolten One's Mark24768ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ เจ็บป่วยFire Attunement13151ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Might24768ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานBlacksmith24768ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน เจ็บป่วยNon-Flammable65850ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart13711ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8675ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8675ม็อดพรีฟิกซ์
เจ็บป่วยFlexible Sentry68650ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน ความเร็วWinter Prowler25768ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยHibernator68650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Guile25768ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน โจมตี นักเวท ความเร็วAlchemist13711ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน เจ็บป่วยAntifreeze68650ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
ค่าต้านทาน สายฟ้า +15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart13711ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8675ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8675ม็อดพรีฟิกซ์
เจ็บป่วยFlexible Sentry68650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานWizardry25768ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วยCapacitor68650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน ค่าคุณสมบัติPure Aptitude25768ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานSage13711ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน เจ็บป่วยInsulated68650ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
ค่าต้านทาน เคออส +12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy23411ม็อดพรีฟิกซ์
เคออส ค่าต้านทานBorn of Chaos43968ม็อดพรีฟิกซ์
poison เคออส ค่าต้านทาน เจ็บป่วยAntivenom117150ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ป้องกัน เคออส ค่าต้านทานRot-Resistant43968ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา เคออส ค่าต้านทานBlessed43968ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay117150ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีHit and Run14771ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันUntouchable14771ม็อดพรีฟิกซ์
ค่าคุณสมบัติAerialist9275ม็อดพรีฟิกซ์
เจ็บป่วยElegant Form14771ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วDarting Movements14771ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าReplenishing Presence48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าMaster of Command18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ น้ำแข็ง ออร่า เจ็บป่วยSpiteful Presence9601ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าPurposeful Harbinger6075ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าDestructive Aspect18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้า ออร่า เจ็บป่วยElectric Presence18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ไฟ ออร่า เจ็บป่วยVolatile Presence48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าRighteous Path9601ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Might18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Guile18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน ค่าคุณสมบัติPure Aptitude18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาSelf-Control48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาUncompromising48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ค่าต้านทานSublime Form48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา เคออส ค่าต้านทาน ออร่าMortifying Aspect18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเร็ว ออร่าFrantic Aspect18068ม็อดพรีฟิกซ์
ออร่าIntrospection18068ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย นักเวท คำสาปEvil Eye7061ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปDoedre's Spite35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปVictim Maker35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปLord of Drought35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คริติคอล คำสาปBlizzard Caller35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปTempt the Storm35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปMisery Everlasting35350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ นักเวท คำสาปExploit Weakness35350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท คำสาปHound's Mark7061ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท คำสาปDoedre's Gluttony35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปDoedre's Apathy13268ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ นักเวท เจ็บป่วย คำสาปMaster of the Maelstrom35350ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
คลัสเตอร์จิวเวล Special /307 ⍟
ทุก 1 วินาที กลืนกินศพที่อยู่ใกล้ 1 ศพเพื่อ เติม พลังชีวิตและมานา 5%
เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ อีก 10% หากคุณไม่ได้กลืนกินศพมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
คุณมี สาส์น ได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น
เพิ่มผลของบัฟจาก สาส์น ที่คุณได้รับ อีก 50%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะ ด้วย สกิลสาส์น อีก 100%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลสาส์น อีก 50%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน จาก สกิลสาส์น อีก 25%
สกิลออร่าของคุณ ไม่สามารถใช้งานได้
ได้รับสถานะ เถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง 2 เส้น ทุกวินาที ขณะอยู่กับที่
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 2% ต่อจำนวนเส้นของสถานะ เถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง
ลดความเสียหายที่ได้รับ อีก 1% ต่อจำนวนเส้นของสถานะ เถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง
(คุณสามารถโดนเถาวัลย์รัดได้สูงสุด 10 เส้น ซึ่งแต่ละเส้นจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง อีก 8% หลุดจากเถาวัลย์โดยการเคลื่อนที่)
ไม่สามารถสร้างสถานะ ลุกไหม้, หนาวเย็น, แช่แข็ง หรือ ช็อค ได้
การคริติคอลสร้างสถานะ แผดเผา, เปราะ, อ่อนแรง
(ศัตรูที่ติดสถานะ แผดเผา ถูกลดค่าต้านทาน ธาตุ ได้สูงสุด 30% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ จากการปะทะนั้น, สถานะนี้คงอยู่ 4 วินาที)
(การปะทะศัตรูที่ติดสถานะ เปราะ มีโอกาสคริติคอลได้สูงสุด +6% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะที่สร้างสถานะ เปราะ, สถานะนี้คงอยู่ 4 วินาที)
(ศัตรูที่ติดสถานะ อ่อนแรง สร้างความเสียหาย ลดลง อีก สูงสุด 20% ขึ้นกับความเสียหาย สายฟ้า จากการปะทะนั้น, สถานะนี้คงอยู่ 4 วินาที)
กระสุน โจมตีสร้างสถานะ เลือดไหลและขาหัก และผลักศัตรูออกไป เสมอ
กระสุนไม่สามารถ เจาะทะลุ, แบ่งตัว, หรือ ชิ่ง ได้
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
(ศัตรูที่ ขาหัก มีความเร็วในการเคลื่อนที่ ลดลง 30%)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ และค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +10% ขณะที่รับผลจาก สกิลตั้งรับที่ไม่ใช่วาล์
เสริมค่าป้องกันกายภาพ 20% ขณะที่รับผลจาก สกิลตั้งรับที่ไม่ใช่วาล์
เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ อีก 20% หากสูญเสียบัฟจาก สกิลตั้งรับที่ไม่ใช่วาล์ มาเร็วๆ นี้
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
คุณนับว่า ถืออาวุธคู่ ขณะที่มีสถานะ ไร้ภาระ
เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย สกิลประชิด อีก 40% ขณะที่มีสถานะ ไร้ภาระ
เสริมความเสียหาย โจมตี กายภาพ 14 ถึง 20 ให้กับ สกิลประชิด ต่อ Dexterity 10 หน่วย ขณะที่มีสถานะ ไร้ภาระ
(คุณมีสถานะ ไร้ภาระ ขณะที่คุณไม่ได้ใส่ ถุงมือ, ไอเทมมือหลัก, ไอเทมมือรอง ไว้สักชิ้น)
เพิ่มพละกำลังการตกปลาขึ้น 1%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 3%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 30% ขณะถือ โล่
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +3%
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 30% ขณะถือ โล่
มองข้ามการลดความเร็วการเคลื่อนที่จากการสวมใส่ เกราะ
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% ขณะถือ โล่
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 2% ต่อ ค่าเกราะหรืออัตราการหลบหลีก 75 หน่วย บน โล่
ตัวคูณคริติคอล +1% ต่อ โล่พลังงานสูงสุด 10 หน่วย บน โล่
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 30% ขณะถือ โล่
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +2%
ระยะการฟาดประชิด +0.2 เมตร ขณะถือ โล่
(ส่งผลต่อการ ฟาดประชิด ซึ่งรวมถึงการ โจมตีธรรมดา ด้วย แต่ไม่มีผลต่อพื้นที่ส่งผล)
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +6% ขณะที่มีจำนวน Power Charge สูงสุด
มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +6% ขณะที่มีจำนวน Endurance Charge สูงสุด
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25% ขณะถือ โล่
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 60% หากคุณไม่ได้บล็อคมาเร็วๆ นี้
ตัวคูณคริติคอล +30% หากคุณบล็อคมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +15
ค่าต้านทาน ธาตุ +15% ขณะถือ โล่
เพิ่มค่าป้องกันจาก โล่ที่สวมใส่ 60%
ค่าป้องกันมาตรฐาน คือ ค่าเกราะ, อัตราการหลบหลีก, โล่พลังงาน
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
ท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ 10%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
(ค่าป้องกันกายภาพจะน้อยลงต่อการปะทะที่ ท่วมท้น แต่ไม่สามารถติดลบได้)
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 15% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
สถานะ ทิ่มแทง ที่คุณสร้างจะรับการปะทะได้ เพิ่มเติม 1 ครั้ง
(เมื่อศัตรูที่ติดสถานะ ทิ่มแทง ถูกปะทะอีกครั้ง มันจะได้รับความเสียหาย สะท้อน 10% ของความเสียหาย กายภาพ ที่สร้างสถานะนี้ สถานะนี้รับการปะทะได้ 5 ครั้งแต่คงอยู่ไม่เกิน 8 วินาที)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +10%
ลดความเสียหาย ธาตุ 35%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 5%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 25%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 8%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 25%
การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 10%
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 10% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง ที่สร้างจากการปะทะที่สร้างสถานะ เลือดไหล เช่นกัน 15%
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
(เมื่อศัตรูที่ติดสถานะ ทิ่มแทง ถูกปะทะอีกครั้ง มันจะได้รับความเสียหาย สะท้อน 10% ของความเสียหาย กายภาพ ที่สร้างสถานะนี้ สถานะนี้รับการปะทะได้ 5 ครั้งแต่คงอยู่ไม่เกิน 8 วินาที)
นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น เคออส
เพิ่มอัตราการหลบหลีกและค่าเกราะ 30%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
รัศมี: 60
สกิลออร่าที่ไม่ใช่คำสาป มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 20%
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที
เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ ต่อศัตรู 15%
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิลธง 100%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง 20%
เทวศ (Hatred) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
(สถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง ประกอบด้วย หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ)
ออร่าจากสกิลของคุณ มีผลต่อตัวคุณ เพิ่มขึ้น 8% ต่อจำนวน สาส์น ที่ส่งผลกับคุณ สูงสุด 40%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่า 12%
โอหัง (Pride) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า 20%
พิโรธ (Wrath) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
(สถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า ประกอบด้วย ช็อคและอ่อนแรง)
โทสะ (Anger) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยไฟ 20%
(สถานะ เจ็บป่วยไฟ คือ ลุกไหม้และแผดเผา)
เพิ่มผลของ พื้นศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณสร้าง 10%
คลั่งศาสนา (Zealotry) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 8%
ตัวคูณคริติคอล +15%
(เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เป็นสิ่งที่กำหนดว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไรจึงจะสร้างสถานะ มึนงง ได้)
การคริติคอลของคุณ มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 5%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 4 วินาที 10% เมื่อคริติคอล
(อำนาจอธรรม แปลงความเสียหาย กายภาพ 100% เป็น เคออส, มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 25% เมื่อปะทะ)
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
ตัวคูณคริติคอล +10%
ตัวคูณคริติคอล +30% หากคุณได้รับ การปะทะที่ร้ายแรง มาเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ ลุกไหม้ ที่เกิดจากคริติคอล +10%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ที่คุณสร้างด้วยคริติคอล 20%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 40%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
เพิ่มความเสียหาย 20%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 5%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล 25%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 25% หากคุณสังหารศัตรูอย่างน้อย 5 ตัว มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 20%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 3% ต่อจำนวน Power Charge สูงสุด 50%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 20%
สกิลพื้นที่ มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป 10% เมื่อปะทะ
(การผลักออกไป จะผลักศัตรูออกไปเมื่อมันถูกปะทะ)
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%
เวท ที่สามารถได้รับสถานะ ความแรงกล้า มีสถานะ ความแรงกล้า ได้สูงสุด +1 ระดับ
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 20% ขณะถือ อาวุธสองมือ
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 15% ขณะถือ อาวุธสองมือ
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 10% หากคุณอัญเชิญ โทเทม มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม 25%
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 25%
เพิ่มระยะในการวางโทเทม 25%
เพิ่มพลังชีวิตของ โทเทม 15%
เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม 30%
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม 30% หากคุณไม่ได้อัญเชิญโทเทมใหม่ใน 2 วินาทีที่ผ่านมา
โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +20%
โทเทม มีค่าป้องกันกายภาพ เพิ่มเติม 15%
โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +25%
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม 30%
โทเทม สร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อถูกอัญเชิญ
(สถานะ ขัดขวาง ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% 4 วินาที)
เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม 20%
คุณได้รับสถานะ เร่งราวี หากคุณอัญเชิญ โทเทม มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โทเทมบรรพชน ของคุณ 30% ขณะ ทำงานอยู่
ความเร็วในการกระทำของโทเทม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อคุณอัญเชิญโทเทม
เวทที่ร่ายจากโทเทม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 30%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที ขณะ แชนเนล
เพิ่มผลของสถานะ อาบพลัง 50%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% ขณะที่คุณมีสถานะ อาบพลัง
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง 50% ขณะ แชนเนล
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 30%
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก 25% ต่อวินาที ขณะ แชนเนล
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30% ขณะ แชนเนล
ตัวคูณคริติคอล +20% หากคุณได้ แชนเนล เป็นอย่างน้อย 1 วินาที
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +3% ขณะ แชนเนล
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +3% ขณะ แชนเนล
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 8% ขณะ แชนเนล
กำจัดคำสาป 1 สาป หลังจาก แชนเนล ครบ 2 วินาที
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 5% ขณะ แชนเนล
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
ได้รับสถานะ กระแสอาคม หลังจากที่ แชนเนล ครบ 1 วินาที
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 25%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 25%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 5% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด
ได้รับสถานะ ความอัจฉริยะของนักเล่นแร่แปรธาตุ เมื่อคุณใช้ ขวดยา
(ความอัจฉริยะของนักเล่นแร่แปรธาตุ เพิ่มจำนวนชาร์จขวดยาที่ได้รับ 20% และเพิ่มผลของขวดยา 10%, เป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% ขณะที่ไม่ได้รับผลจากขวดยา
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 25%
ขวดยาพลังชีวิต ได้รับ 1 ชาร์จ ทุก 3 วินาที
กำจัดสถานะ เลือดไหล เมื่อคุณใช้ ขวดยาพลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย 20% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด
ลดผลของคำสาป ต่อตัวคุณ 40% ขณะที่มีผลจาก ขวดยามานา ทุกชนิด
ลดผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ต่อตัวคุณ 40% ขณะที่มีผลจาก ขวดยาพลังชีวิต ทุกชนิด
การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
การคำราม มีโอกาสให้ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge 5% ต่อจำนวนค่าพลัง
(มอนสเตอร์ระดับธรรมดานับเป็น 1 ระดับ, เมจิกนับเป็น 2 ระดับ, แรร์นับเป็บ 10 ระดับ, ยูนิคนับเป็น 20 ระดับ, ตัวละครผู้เล่นนับเป็น 5 ระดับ)
การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 30%
เพิ่มปริมาณที่นับได้ของ ระดับพลัง ของการคำราม 20%
ศัตรูที่ติดสถานะ ยั่วยุ จากการคำรามของคุณ จะติดสถานะ ข่มขู่ ด้วย
(ศัตรูที่ติดสถานะ ข่มขู่ ได้รับความเสียหายจากการโจมตี เพิ่มขึ้น 10%)
เมื่อคุณ คำราม คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ ได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที
Strength และ Dexterity +10
(เร่งราวี เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ 20%)
เพิ่มโอกาสคริติคอล 40% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ยั่วยุ
ตัวคูณคริติคอล +10% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ยั่วยุ
ได้รับค่าเกราะ เพิ่มขึ้น 25% ต่อค่าระดับพลัง 5 ระดับ 8 วินาที เมื่อคุณ คำราม สูงสุด 100%
(มอนสเตอร์ระดับธรรมดานับเป็น 1 ระดับ, เมจิกนับเป็น 2 ระดับ, แรร์นับเป็บ 10 ระดับ, ยูนิคนับเป็น 20 ระดับ, ตัวละครผู้เล่นนับเป็น 5 ระดับ)
การโจมตีที่ ฮึกเหิม มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 8%
Strength +20
การโจมตีด้วย ขวานหรือดาบ ให้สถานะ คลั่ง 1 ระดับ เมื่อปะทะ แต่ไม่เกิน 1 ครั้งทุก 1 วินาที
(สถานะ คลั่ง จะให้ผลต่อไปนี้:
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 1% ต่อสถานะ คลั่ง 1 ระดับ
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1% ต่อสถานะ คลั่ง 2 ระดับ
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 1% ต่อสถานะ คลั่ง 5 ระดับ)
การโจมตีด้วย ขวานหรือดาบ สร้างความเสียหาย เจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 15%
เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง 10%
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง ต่อศัตรู 10% จากการปะทะด้วย ขวานหรือดาบ
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ขวานหรือดาบ 15%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
การโจมตีด้วย ขวานหรือดาบ สร้างความเสียหาย เจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ขวานหรือดาบ 20%
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +5% ขณะถือ ขวานหรือดาบ
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
เพิ่มความเสียหายด้วย กระบอง, คทา หรือ ไม้พลอง 30%
การปะทะ ประชิด ด้วย กระบอง, คทา หรือ ไม้พลอง ให้สถานะ ตั้งมั่น 6 วินาที
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
การโจมตีด้วย กระบอง, คทา หรือ ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10% ต่อจำนวนวินาทีที่คุณอยู่กับที่ สูงสุด 50%
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
การโจมตีด้วย กระบอง, คทา หรือ ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 30%
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 4% ขณะถือ กระบอง, คทา หรือ ไม้พลอง
Strength +20
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
ตัวคูณคริติคอลด้วย กรงเล็บหรือมีด +15%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 10% เมื่อไม่คริติคอลด้วย กรงเล็บหรือมีด
สกิลโจมตี ยิงกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก ขณะถือ กรงเล็บหรือมีด
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน ด้วย กรงเล็บหรือมีด 20%
ศัตรูที่ติดสถานะ พิษ จากคุณ ไม่สามารถ ฟื้นฟูพลังชีวิต ได้
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ +6% ขณะถือ กรงเล็บหรือมีด
ศร มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น ตามระยะทาง สูงสุด 100%
ศร สร้างความเสียหาย ปะทะ ต่อเป้าหมาย เพิ่มขึ้น ตามระยะทาง สูงสุด 50%
สกิลธนู มีตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +6%
สกิลธนู มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ที่สร้าง 10% ขณะถือ ธนู
(สถานะ เจ็บป่วย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง, พิษ)
สกิลธนู มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 25%
ศัตรูที่คุณสังหารด้วย การปะทะด้วยไม้กายสิทธิ์ มีโอกาสระเบิด 10% สร้างความเสียหาย เคออส เท่ากับ 1/4 ของ พลังชีวิตของมัน
นำความเสียหาย กายภาพ 10% ของ ไม้กายสิทธิ์ ไปเสริมเป็น ไฟ
เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย ไม้กายสิทธิ์ 50%
เพิ่มความเสียหายด้วย ไม้กายสิทธิ์ 35% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
นำความเสียหาย กายภาพ 10% ของ ไม้กายสิทธิ์ ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ ของ ไม้กายสิทธิ์ 25% เป็น สายฟ้า
การโจมตีด้วย อาวุธสองมือ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 25%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 15% หากคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูด้วย อาวุธประชิดสองมือ มาเร็วๆ นี้
(เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เป็นสิ่งที่กำหนดว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไรจึงจะสร้างสถานะ มึนงง ได้)
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย อาวุธประชิดสองมือ 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10% หากคุณมี Strength อย่างน้อย 600 หน่วย
Strength +20
เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย อาวุธประชิดสองมือ 40%
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 5% หากคุณคริติคอลด้วย อาวุธสองมือ มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย อาวุธประชิดสองมือ 5%
เพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย อาวุธประชิดสองมือ 15%
เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย อาวุธประชิดสองมือ 25%
Dexterity และ Intelligence +15
การโจมตีด้วย อาวุธประชิดสองมือ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย 40% ต่อ ศัตรูยูนิค
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
การโจมตีด้วย อาวุธประชิดสองมือ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 8%
มีโอกาสสร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ 25% เมื่อสังหารประชิด
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ศัตรูที่ติดสถานะ ข่มขู่ ได้รับความเสียหายจากการโจมตี เพิ่มขึ้น 10%)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10% หากคุณปะทะด้วย อาวุธมือหลัก มาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% หากคุณปะทะด้วย อาวุธมือรอง มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25% ขณะถือ อาวุธคู่
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +10% หากคุณปะทะศัตรูมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 5% ขณะถือ อาวุธคู่
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก 5% เมื่อสังหาร ขณะถือ อาวุธคู่
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +5% ขณะถือ อาวุธคู่
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20% ขณะถือ อาวุธคู่
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 8% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มอัตราความแม่นยำ 16% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเสียหาย 32% หากคุณใช้ สกิลเดินทาง มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ อาวุธคู่
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มโอกาสคริติคอล โจมตี 30% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเสียหาย โจมตี มือหลัก 60% ขณะถือ อาวุธต่างกันสองชนิด
เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย มือรอง 30% ขณะถือ อาวุธต่างกันสองชนิด
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 40% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ขาหัก
การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 10% เมื่อปะทะ
(ศัตรูที่ ขาหัก มีความเร็วในการเคลื่อนที่ ลดลง 30%)
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 30%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
มีโอกาสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง เป็นสองเท่า 20%
เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย จาก สกิลโจมตี 30%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เป็นสิ่งที่กำหนดว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไรจึงจะสร้างสถานะ มึนงง ได้)
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 6%
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 15%
เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย จาก สกิลโจมตี 20%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 10%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 15%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
(แช่แข็ง จะลดความเร็วในการกระทำเป็น 0 จึงทำให้ไม่สามารถกระทำอะไรได้ โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ของการปะทะนั้นๆ)
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 20%
เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย จาก สกิลโจมตี 20%
ศัตรูที่ถูกสังหาร จากการปะทะด้วยการโจมตี มีโอกาสระเบิด 15% สร้างความเสียหาย กายภาพ เท่ากับ 1/10 ของ พลังชีวิตของมัน
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 8%
ดูดความเสียหาย โจมตี 0.4% ไปเป็น มานา
เพิ่มความเสียหาย 20% ขณะ กำลังดูด
(มานาที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
ดูดความเสียหาย โจมตี 0.8% ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 25% เมื่อ พลังชีวิตเต็ม
การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 10% เมื่อปะทะ
(ศัตรูที่ ขาหัก มีความเร็วในการเคลื่อนที่ ลดลง 30%)
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
ดูดความเสียหาย โจมตี 0.4% ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย 30% ขณะ กำลังดูด
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15% ขณะ กำลังดูด
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
สกิลที่เสริมด้วย Unleash มีความถี่ในการได้รับ Seal เพิ่มขึ้น 30%
เพิ่มความเสียหาย เวท 25%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +6% หากคุณ ร่ายเวท มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 30%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณปะทะ ศัตรูยูนิค
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย เวท 20%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 5%
มีโอกาสมองข้ามสถานะ มึนงง 35% ขณะร่าย
เพิ่มความเสียหาย เวท 30%
มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป 8% เมื่อปะทะด้วยความเสียหาย เวท
ดูดความเสียหาย เวท 0.6% ไปเป็น โล่พลังงาน
เพิ่มความเสียหาย เวท 25% ขณะ โล่พลังงานเต็ม
มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะด้วยเวท
(สถานะ ขัดขวาง ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% 4 วินาที)
(โล่พลังงานที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
เพิ่มความเสียหาย 40% ขณะ ดูดโล่พลังงาน
ดูดความเสียหาย เวท 0.3% ไปเป็น โล่พลังงาน
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 5% ขณะ ดูดโล่พลังงาน
(โล่พลังงานที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
เพิ่มความเสียหาย เวท 20%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 1% ต่อวินาที หากคุณสาปศัตรูมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 15% หากคุณสร้างสถานะ หนาวเย็น ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20% หากคุณสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25% หากคุณสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 15%
สกิลน้ำแข็ง มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่น้ำแข็ง 25% เมื่อปะทะ
สกิลไฟ มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่ไฟ 25% เมื่อปะทะ
สกิลสายฟ้า มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่สายฟ้า 25% เมื่อปะทะ
(พ่ายแก่น้ำแข็ง ทำให้ค่าต้านทาน น้ำแข็ง -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
(พ่ายแก่ไฟ ทำให้ค่าต้านทาน ไฟ -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
(พ่ายแก่สายฟ้า ทำให้ค่าต้านทาน สายฟ้า -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
ดูดความเสียหาย ธาตุ 0.2% ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25%
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25%
มีโอกาสสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ 10% เมื่อคุณใช้ สกิลธาตุ
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +10%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 6%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
รัศมี: 30
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ พ่ายแก่ไฟ
(พ่ายแก่ไฟ ทำให้ค่าต้านทาน ไฟ -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 35%
มีโอกาสสร้าง หมอกควัน 10% เมื่อสังหาร
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 30%
ศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสังหารด้วยการปะทะของคุณ จะถูกทำลาย
นำความเสียหาย สายฟ้า 8% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 8%
ดูดความเสียหาย สายฟ้า 0.5% ไปเป็น โล่พลังงาน
(โล่พลังงานที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 30%
มีโอกาสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง เป็นสองเท่า 10%
สกิลสายฟ้า มีเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู ลดลง 10%
(เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เป็นสิ่งที่กำหนดว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไรจึงจะสร้างสถานะ มึนงง ได้)
คุณ โชคดี ในการคำนวณความเสียหาย สายฟ้า ที่ไม่คริติคอล
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 10% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อ Dexterity 25 หน่วย
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อ Intelligence 25 หน่วย
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อ Strength 25 หน่วย
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +5%
เติมพลังชีวิต 2% เมื่อสังหารศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
เวทเคออส มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะ
ศัตรูที่ติดสถานะ ขัดขวาง จากคุณ จะได้รับความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น 10%
(สถานะ ขัดขวาง ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
สกิลเคออส มองข้ามการรบกวนจากสถานะ มึนงง
ศัตรูที่คุณสังหาร มีโอกาสระเบิด 10% สร้างความเสียหาย เคออส เท่ากับ 1/4 ของ พลังชีวิตสูงสุดของมัน
เพิ่มความเสียหาย เคออส 2% ต่อ มานาสูงสุด 100 หน่วย สูงสุด 80%
เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 10%
เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 5%
มิเนียน ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที
มิเนียน มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 5% ขณะที่มันมี พลังชีวิตเต็ม
มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 20%
มิเนียน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 20% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้
มิเนียน นำความเสียหาย กายภาพ 6% ไปเสริมเป็น ไฟ
มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 12% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 15%
มิเนียน ที่ถูกสร้างขึ้นมาเร็วๆ นี้ มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียน ที่ถูกสร้างขึ้นมาเร็วๆ นี้ มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 30%
โครงกระดูกอัญเชิญ มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 2 วินาที ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะ
โครงกระดูกอัญเชิญ แปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออส
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 25%
ซอมบี้ที่ปลุก มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะ
มิเนียน มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น 30%
มิเนียน มีตัวคูณคริติคอล +15%
เพิ่มความเสียหาย 10% ต่อจำนวน โกเลมอัญเชิญ
เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมของคุณ 40%
โกเลม มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 25%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 10%
สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น 8%
(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง จะลามไปยังศัตรูตัวอื่นในรัศมี 1.5 เมตร
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 15%
ศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ จากคุณ มีค่าต้านทาน ไฟ -5%
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 8%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 20%
ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น ขณะที่ติดสถานะ ติดไฟ
มีโอกาสสร้างสถานะ อาบขี้เถ้า ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะ ขณะที่คุณติดสถานะ ติดไฟ
(สถานะ อาบขี้เถ้า ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก 20% และเพิ่มความเสียหาย ไฟ ที่ได้รับ 20% เป็นเวลา 4 วินาที)
ดูดความเสียหาย โจมตี 2% ไปเป็น พลังชีวิต จากศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการ ดูดพลังชีวิต 20%
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล 20%
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +5%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล 20%
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล 25%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด 25% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล 35% ที่คุณสร้างต่อศัตรูที่ติดสถานะ ขาหัก
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +6% หากคุณ จ่ายพลังชีวิต มาเร็วๆ นี้
Strength +20
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +6% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล 20%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มความเร็วในการร่าย 5%
สกิลเวท มีตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ +5%
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะด้วยความเสียหาย เวท
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพและเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 300% ต่อศัตรูที่ไม่ติดสถานะ พิษ
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 15%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล 15%
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เลือดไหล +6% ที่คุณสร้างต่อศัตรูที่ติดสถานะ พิษ
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ +6% ที่คุณสร้างต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเสียหาย เคออส 25%
มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 2 วินาที 50% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ เหี่ยวเฉา ไม่เกิน 5 ระดับ
(สถานะ เหี่ยวเฉา เพิ่มความเสียหาย เคออส ที่ได้รับ 6% และสามารถซ้อนได้สูงสุด 15 ระดับ)
เพิ่มความเสียหาย เคออส 20%
เพิ่มมานาสูงสุด 16%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 20%
เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย 20%
สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น 5%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เจ็บป่วย ที่เกิดจากคริติคอล +10%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 24%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.6% ต่อวินาที
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +5%
ค่าต้านทาน เคออส +30% ต่อความเสียหายต่อเนื่อง
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +5%
เติมพลังชีวิต 1% เมื่อสังหาร
เติมโล่พลังงาน 1% เมื่อสังหาร
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 24%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 2% ต่อวินาที หากคุณสังหารศัตรูมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 25%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ต่อศัตรู 15%
(สถานะ เจ็บป่วย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง, พิษ)
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 24%
เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 10%
เพิ่มการเติม พลังชีวิตและมานา จากขวดยา 20%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อศัตรู 20%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย 20% ต่อ ศัตรูที่ได้รับผลจากสถานะ เจ็บป่วย
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 20%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
(สถานะ เจ็บป่วย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง, พิษ)
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง 25% ที่คุณสร้างต่อศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า 25% ที่คุณสร้างต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
(สถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง ประกอบด้วย หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ)
(สถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า ประกอบด้วย ช็อคและอ่อนแรง)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% หากคุณสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% หากคุณสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
รัศมี: 30
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ หนาวเย็น
(หนาวเย็น ลดความเร็วในการกระทำของศัตรู 10%)
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +5%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง 30%
(สถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง ประกอบด้วย หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ)
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 20%
สถานะ แช่แข็ง ที่คุณสร้าง จะลามไปยังศัตรูตัวอื่นในระยะ 1.2 เมตร
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 20%
การคริติคอลของคุณ ผลักศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค ออกไป
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 10% เมื่อคุณสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 25% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 25% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 30%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า 40%
(สถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า ประกอบด้วย ช็อคและอ่อนแรง)
ศัตรูที่คุณสาป ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 6%
ศัตรูที่คุณสาป ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 6%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่าคำสาป 25%
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิลออร่าคำสาป 15%
หมดเรี่ยวแรง (Enfeeble) ส่งผลต่อศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
เพิ่มโอกาสคริติคอล 35% ต่อ ศัตรูที่ถูกสาป
สกิลคำสาป มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น 8%
ศัตรูที่คุณสาป ติดสถานะ Malediction หากระยะเวลาของคำสาป หมดไป 33%
(สถานะ Malediction ทำให้สร้างความเสียหาย ลดลง 10% และได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%)
ศัตรูที่คุณสาป ติดสถานะ เสียขวัญ
(ศัตรูที่ติดสถานะ เสียขวัญ ได้รับความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น 10%)
คุณมี จู่โจมปลิดชีพ ต่อ ศัตรูที่ถูกสาป
(จู่โจมปลิดชีพ แปลว่าศัตรูที่มี พลังชีวิต 10% หรือต่ำกว่า หลังจากได้รับการปะทะจากคุณ จะถูกสังหารโดยทันที)
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ พ่ายแก่น้ำแข็ง ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ พ่ายแก่ไฟ ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นธุลี (Herald of Ash)
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ พ่ายแก่สายฟ้า ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
(พ่ายแก่น้ำแข็ง ทำให้ค่าต้านทาน น้ำแข็ง -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
(พ่ายแก่ไฟ ทำให้ค่าต้านทาน ไฟ -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
(พ่ายแก่สายฟ้า ทำให้ค่าต้านทาน สายฟ้า -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย 5% ต่อจำนวน สาส์น ที่ส่งผลต่อคุณ
เพิ่มความเสียหาย 20% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 35% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
สกิลสาส์น สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 40%
เพิ่มผลของบัฟจาก สาส์น ที่คุณได้รับ 20%
สกิลสาส์น มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 25%
สกิลสาส์น สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 30% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
สกิลสาส์น สร้างความเสียหายต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น 50%
โอกาสคริติคอล ของ สกิลสาส์น +1%
ตัวคูณคริติคอล +15% หากคุณคริติคอลด้วยสกิล สาส์น มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 10% ต่อจำนวน สาส์น ที่ส่งผลต่อคุณ
จำนวนสถานะ ศักยภาพก่อโรค สูงสุด +5 ระดับ
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
ทหารยามอัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น 25%
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียน มีค่าป้องกันกายภาพ เพิ่มเติม 10%
มิเนียน มีค่าต้านทาน เคออส +10%
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 20%
มิเนียน ที่ถูกสร้างขึ้นมาเร็วๆ นี้ ไม่ได้รับความเสียหาย
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 15%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที หาก มิเนียน ได้ตายลงมาเร็วๆ นี้
มิเนียน เติมพลังชีวิต 4% เมื่อมิเนียนตาย
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียน ดูดความเสียหาย 0.4% ไปเป็น พลังชีวิต
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียน มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป 10% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
กระสุน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 15% ต่อจำนวนครั้งในการ ชิ่ง ที่เหลือ
เพิ่มความเร็วกระสุน 20%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 35%
มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะด้วยกระสุน
(ศัตรูที่คุณสร้างสถานะ ยั่วยุ เลือกเป้าหมายเป็นคุณได้เท่านั้น และสร้างความเสียหาย ลดลง อีก 10% ต่อผู้อื่น, สถานะ ยั่วยุ คงอยู่ 3 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 25%
กระสุน สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น 35% ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 8%
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
เพิ่มความเร็วกระสุน 10%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%
เรียกคืนตราเวท (Brand Recall) มอบม็อด: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 20% ให้กับ ตราเวท ที่ถูกเรียกคืน
เรียกคืนตราเวท (Brand Recall) มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น 4% ต่อจำนวน ตราเวท ที่มี สูงสุด 40%
เพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 25%
ตราเวทที่ไม่ได้เกาะเป้าหมายใด มีระยะการเกาะ เพิ่มขึ้น 20% ต่อวินาที สูงสุด 100%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
เพิ่มความเร็วในการร่ายด้วย สกิลตราเวท 8%
สกิลที่เสกตราเวท มีโอกาสเสกตราเวท เพิ่มเติม 1 ตรา 35%
ศัตรู ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 3% ต่อจำนวน ตราเวทของคุณ ที่เกาะอยู่กับมัน
ตราเวท มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 25% หากหมดเวลาของการเกาะไป 50%
เพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 25%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
เพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 20%
สกิลตราเวท มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 10%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ การทริกเกอร์กับดัก 40%
สกิลที่ใช้จาก กับดัก มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 15%
ทุ่นระเบิด มีความเร็วในการจุดชนวน เพิ่มขึ้น 20%
ทุ่นระเบิด มีโอกาสจุดชนวน เพิ่มเติม 1 ครั้ง 10%
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก 20%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 20%
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก 10%
เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด 10%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% หากคุณโยน ทุ่นระเบิดหรือกับดัก มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
มีโอกาสโยนกับดักหรือทุ่นระเบิด เพิ่มเติมสูงสุด 1 ลูก 10%
(การโยนทุ่นระเบิดจะใช้เวลา เพิ่มขึ้น อีก 10% ต่อจำนวนทุ่นระเบิดที่โยน เพิ่มเติม)
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก 20%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 20%
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อทุ่นระเบิดของถูกจุดชนวนโดยมีศัตรูเป็นเป้าหมาย
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อศัตรูทริกเกอร์กับดักของคุณ
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
ตัวคูณคริติคอลด้วย กับดัก +8%
ตัวคูณคริติคอลด้วย ทุ่นระเบิด +8%
กับดัก เจาะต้านทาน ธาตุ 4%
ความเสียหาย ทุ่นระเบิด เจาะต้านทาน ธาตุ 4%
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก 15%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
เพิ่มมานาสูงสุด 6%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 20%
พลังชีวิตสูงสุด +20
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
ดูดความเสียหาย โจมตี 0.4% ไปเป็น พลังชีวิต
ได้รับพลังชีวิต 10 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
ทุก 4 วินาที ฟื้นฟูพลังชีวิต 10% ในเวลา 1 วินาที
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มค่าเกราะ 20% ขณะอยู่กับที่
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะอยู่กับที่
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 6% ขณะ กำลังดูด
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6%
เพิ่ม Strength 5%
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 80% ขณะอยู่กับที่
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 20%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 25% เมื่อคุณใช้ ขวดยามานา
มานาสูงสุด +30
เพิ่มมานาสูงสุด 20%
เพิ่มมานาสูงสุด 18%
ดูดความเสียหาย โจมตี 0.4% ไปเป็น มานา
(มานาที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30%
เพิ่มมานาสูงสุด 20%
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มมานาสูงสุด 10%
เพิ่มมานาสูงสุด 8%
เพิ่ม Intelligence 5%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 6%
เพิ่มมานาสูงสุด 10%
ได้รับมานา 3 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี
เพิ่มค่าเกราะ 20%
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
ค่าเกราะ +1 ต่อ มานาสูงสุดที่ไม่สำรอง ทุก 10 หน่วย
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 3% ต่อวินาที ขณะอยู่กับที่
โล่พลังงานสูงสุด +70
เพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน 15%
นำ มานาสูงสุด 5% ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
เริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน เร็วขึ้น 5%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
ดูดความเสียหาย เวท 0.3% ไปเป็น โล่พลังงาน
(โล่พลังงานที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
นำ พลังชีวิตสูงสุด 10% ไปเสริมเป็น ค่าเกราะ
เพิ่มค่าเกราะ 30%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +1%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
เพิ่มค่าเกราะ 30%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 3%
เพิ่มค่าเกราะ 30%
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +3%
เพิ่มค่าเกราะ 30%
ค่าต้านทาน ไฟ +20%
มีโอกาสป้องกันด้วยค่าเกราะ 200% ของค่าจริง 15%
(ค่าเกราะที่ใช้ในการคำนวณการบรรเทาความเสียหายที่ได้รับจะถูกคำนวณราวกับว่ามีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดังกล่าว)
เพิ่มค่าเกราะ 30%
ได้รับ Endurance Charge 1 ลูก ทุกวินาที หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +1%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +10%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 20%
Dexterity +20
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะ
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล 30%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ทิ่มแทง 30%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 1%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 3%
ลดระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ 25%
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +3%
ลดผลของสถานะ หนาวเย็นและช็อค ต่อตัวคุณ 25%
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
ดูดความเสียหาย โจมตี 0.4% ไปเป็น พลังชีวิต
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +4%
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 4%
ดูดความเสียหาย เวท 0.3% ไปเป็น โล่พลังงาน
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 1.5% ต่อวินาที
(โล่พลังงานที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
พลังชีวิตสูงสุด +20
มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +4%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 4%
เพิ่มความเสียหาย เวท 20%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +4%
ศัตรูที่ติดสถานะ ยั่วยุ จากคุณ ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 6%
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ โล่
เติมพลังชีวิต 50 เมื่อคุณบล็อค
เพิ่มค่าป้องกันจาก โล่ที่สวมใส่ 50%
ค่าป้องกันมาตรฐาน คือ ค่าเกราะ, อัตราการหลบหลีก, โล่พลังงาน
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +10%
เพิ่ม Dexterity 5%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +10%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ 20%
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3%
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +12% ขณะเคลื่อนที่
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
มีโอกาสได้รับสถานะ ลื่นไหล 10% เมื่อสังหาร
เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล 25%
(ลื่นไหล ในตอนแรกจะ เพิ่มโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ทุกชนิด 15% และเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% แต่จะลดลงเรื่อยๆ ตามระยะเวลาของบัฟ และจะหายไปเมื่อผลของบัฟเหลือ 0% หากคุณมีสถานะ ลื่นไหล อยู่แล้ว คุณจะไม่ได้รับ ลื่นไหล ใหม่เพิ่ม)
ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +2%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณ 30%
คุณไม่ติดสถานะ ลุกไหม้ หากคุณติดสถานะ ลุกไหม้ มาเร็วๆ นี้
ไม่ได้รับผลจาก พื้นลุกไหม้
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อคุณจะยังเกิดขึ้นบนตัวคุณได้ แต่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค 40%
ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 80%
Strength +20
เพิ่มค่าเกราะ 25%
ค่าต้านทาน ไฟ +20%
ดูดความเสียหาย ไฟ 0.4% ไปเป็น พลังชีวิต
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน ไฟ +20%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ 30%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +2%
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ลดผลของสถานะ หนาวเย็น ต่อตัวคุณ 30%
ลดระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ 30%
คุณไม่ติดสถานะแช่แข็ง หากคุณติดสถานะ แช่แข็ง มาเร็วๆ นี้
ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อคุณจะยังเกิดขึ้นบนตัวคุณได้ แต่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
(หนาวเย็น ลดความเร็วในการกระทำได้สูงสุด 30%)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 80%
Dexterity +20
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะ
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 8%
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 20%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +20%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 30%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
เพิ่มมานาสูงสุด 8%
ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +2%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
คุณไม่ติดสถานะ ช็อค หากคุณติดสถานะ ช็อค มาเร็วๆ นี้
ลดผลของสถานะ ช็อค ต่อตัวคุณ 30%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับได้สูงสุด 50%)
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อคุณจะยังเกิดขึ้นบนตัวคุณได้ แต่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน 15%
สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 80%
Intelligence +20
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 20%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +20%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที
ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +20%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค 30%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +3%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน เคออส +23%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ 30%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ค่าต้านทาน เคออส +13%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1.2% ต่อวินาที
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 0.6% ต่อวินาที
ฟื้นฟูมานา 0.3% ต่อวินาที
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6%
เพิ่มมานาสูงสุด 10%
ค่าต้านทาน เคออส +13%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 25%
ค่าต้านทาน เคออส +13%
ไวไฟ (Flammability) ส่งผลต่อศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
เพิ่มความเสียหาย ลุกไหม้ 30% ที่สร้างต่อ ศัตรูที่ถูกสาป
น้ำแข็งกัด (Frostbite) ส่งผลต่อศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง 30% ที่คุณสร้างต่อ ศัตรูที่ถูกสาป
ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity) ส่งผลต่อศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
เพิ่มผลของสถานะ ช็อค 30% ที่คุณสร้างต่อ ศัตรูที่ถูกสาป
สิ้นหวัง (Despair) ส่งผลต่อศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
เติมโล่พลังงาน 2% เมื่อคุณสังหาร ศัตรูที่ถูกสาป
บอบบาง (Vulnerability) ส่งผลต่อศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
เติมพลังชีวิต 2% เมื่อคุณสังหาร ศัตรูที่ถูกสาป
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 25%
วินัย (Discipline) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 80%
เพิ่มเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง 20%
ปณิธาน (Determination) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
(เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เป็นสิ่งที่กำหนดว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไรจึงจะสร้างสถานะ มึนงง ได้)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +10%
สง่างาม (Grace) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
ค่าต้านทาน เคออส +11%
หิงสา (Malevolence) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
ดีบัฟ ต่อตัวคุณหมดเวลา เร็วขึ้น 10%
ว่องไว (Haste) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
ออร่าจากสกิลของคุณ มีผลต่อตัวคุณ เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มผลของ สาปแช่งของคุณ 20%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย 20% ต่อ ศัตรูที่ถูกสาปแช่ง
ลงทัณฑ์ (Punishment) ส่งผลต่อศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
คุณมี จู่โจมปลิดชีพ ต่อ ศัตรูที่ถูกสาป
(จู่โจมปลิดชีพ แปลว่าศัตรูที่มี พลังชีวิต 10% หรือต่ำกว่า หลังจากได้รับการปะทะจากคุณ จะถูกสังหารโดยทันที)
โซ่กาลเวลา (Temporal Chains) ส่งผลต่อศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
ศัตรูที่คุณสาป ติดสถานะ เสียขวัญ
(ศัตรูที่ติดสถานะ เสียขวัญ ได้รับความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น 10%)
แพ้ธาตุ (Elemental Weakness) ส่งผลต่อศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +1% หากคุณสังหาร ศัตรูที่ถูกสาป มาเร็วๆ นี้
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ การตั้งมั่น 30%
เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลโจมตี 20% ขณะที่มีสถานะ ตั้งมั่น
การปะทะที่ให้สถานะ ตั้งมั่น ให้สถานะ การตั้งมั่น เพิ่มขึ้น 60%
(Fortifying ให้จำนวนสถานะ การตั้งมั่น ตามจำนวนความเสียหายของการปะทะนั้น)
คลัสเตอร์จิวเวล Passive /565 ⍟
ชื่อเอนแชนท์PassiveเลเวลPre/Suf
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Bloodscent75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Run Through68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Wound Aggravation1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Aggressive Defence1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Overlord75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Expansive Might68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Weight Advantage1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Aggressive Defence1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Wind-up68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Fan of Blades75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Disease Vector50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Aggressive Defence1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Arcing Shot50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Tempered Arrowheads50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Broadside1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Explosive Force68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Opportunistic Fusilade1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Storm's Hand50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Titanic Swings50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Battlefield Dominator1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Martial Mastery50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Surefooted Striker50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Graceful Execution1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Brutal Infamy50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Fearsome Warrior68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Combat Rhythm50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Hit and Run1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Insatiable Killer50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Mage Bane68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Martial Momentum50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Deadly Repartee1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Quick and Deadly68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Prodigious Defence1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Advance Guard50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Strike Leader1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Gladiator's Fortitude68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Precise Retaliation50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Veteran Defender1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Riot Queller75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Ancestral Inspiration68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Arcane Adept68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Seal Mender75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Conjured Wall50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Arcane Heroism68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Practiced Caster1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Burden Projection50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Thaumophage50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Essence Rush50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Sap Psyche68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Mage Hunter68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Sadist68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Corrosive Elements75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Doryani's Lesson68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Disorienting Display50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Widespread Destruction1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Inspired Oppression75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Iron Breaker1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Master the Fundamentals50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Force Multiplier50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Furious Assault1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Grim Oath68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Battle-Hardened50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Sadist68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Corrosive Elements75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Doryani's Lesson68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Disorienting Display50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Widespread Destruction1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Master of Fire75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Smoking Remains50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Cremator50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Burning Bright50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Sadist68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Corrosive Elements75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Doryani's Lesson68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Disorienting Display50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Widespread Destruction1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Snowstorm50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Storm Drinker1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Paralysis50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Inspired Oppression75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Thunderstruck50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Stormrider68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Overshock50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Scintillating Idea50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Sadist68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Corrosive Elements75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Doryani's Lesson68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Disorienting Display50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Widespread Destruction1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Snowstorm50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Blanketed Snow68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Cold to the Core68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Cold-Blooded Killer50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Inspired Oppression75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Deep Chill1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Blast-Freeze68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Stormrider68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Grim Oath68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Overwhelming Malice68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Touch of Cruelty1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Unwaveringly Evil1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Unspeakable Gifts75ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Dark Ideation68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Unholy Grace1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Wicked Pall50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Renewal50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Raze and Pillage68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Rotten Claws50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Call to the Slaughter1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Skeletal Atrophy68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Vicious Bite75ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Primordial Bond68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Feasting Fiends1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Eye of the Storm50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Master of Fire75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Smoking Remains50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Cremator50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Blowback50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Fan the Flames68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Cooked Alive68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Burning Bright50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Wrapped in Flame68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Wasting Affliction68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Haemorrhage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Flow of Life68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Exposure Therapy1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Vile Reinvigoration50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Circling Oblivion1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Brewed for Potency1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Student of Decay50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Unwaveringly Evil1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Dark Ideation68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Wicked Pall50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Septic Spells50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Low Tolerance68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Steady Torment68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Eternal Suffering50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Eldritch Inspiration50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Wasting Affliction68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Haemorrhage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Flow of Life68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Exposure Therapy1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Vile Reinvigoration50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Circling Oblivion1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Brewed for Potency1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Student of Decay50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Wound Aggravation1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Vivid Hues50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Rend50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Disorienting Wounds1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Compound Injury50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Blood Artist75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Phlebotomist50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Steady Torment68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Wasting Affliction68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Haemorrhage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Flow of Life68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Exposure Therapy1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Vile Reinvigoration50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Circling Oblivion1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Brewed for Potency1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Student of Decay50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Cold-Blooded Killer50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Wasting Affliction68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Haemorrhage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Flow of Life68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Exposure Therapy1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Vile Reinvigoration50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Circling Oblivion1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Brewed for Potency1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Chilling Presence75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Deep Chill1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Blast-Freeze68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Wasting Affliction68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Haemorrhage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Flow of Life68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Exposure Therapy1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Vile Reinvigoration50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Circling Oblivion1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Brewed for Potency1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Student of Decay50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Eye of the Storm50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Astonishing Affliction1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Cold Conduction68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Inspired Oppression75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Chilling Presence75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Deep Chill1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Blast-Freeze68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Stormrider68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Overshock50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Replenishing Presence50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Master of Command68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Spiteful Presence1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Purposeful Harbinger75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Destructive Aspect68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Electric Presence68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Volatile Presence50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Righteous Path1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Pure Might68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Pure Guile68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Pure Aptitude68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Self-Control50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Uncompromising50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Sublime Form50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Mortifying Aspect68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Frantic Aspect68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Introspection68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Evil Eye1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Doedre's Spite50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Victim Maker50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Lord of Drought50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Blizzard Caller50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Tempt the Storm50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Misery Everlasting50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Exploit Weakness50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Hound's Mark1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Doedre's Gluttony50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Doedre's Apathy68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Master of the Maelstrom50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นPurposeful Harbinger75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นHeraldry75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นEndbringer68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นEmpowered Envoy1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นDark Messenger50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นAgent of Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นLasting Impression68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นSelf-Fulfilling Prophecy68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นPurposeful Harbinger75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นHeraldry75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นEndbringer68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นCult-Leader1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นLasting Impression68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นInvigorating Portents50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นPure Agony68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นDisciples68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Mob Mentality75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Cry Wolf68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Haunting Shout50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Lead By Example1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Provocateur50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Warning Call68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Rattling Bellow1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Precise Retaliation50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Skullbreaker68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Pressure Points50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Overwhelming Malice68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Magnifier1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Savage Response50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Eye of the Storm50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Basics of Pain1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Quick Getaway1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Provocateur50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Haemorrhage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Renewal50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Hulking Corpses50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Dread March1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Blessed Rebirth68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Life from Death50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Feasting Fiends1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Bodyguards50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Magnifier1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Assert Dominance68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Vast Power50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Powerful Assault50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Titanic Swings50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Towering Threat68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Expansive Might68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Follow-Through68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Streamlined1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Shrieking Bolts50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Eye to Eye50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Repeater1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Aerodynamics68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Set and Forget50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Expert Sabotage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Guerilla Tactics1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Expendability68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Arcane Pyrotechnics68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Surprise Sabotage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Careful Handling68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Ancestral Echo1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Ancestral Reach1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Ancestral Might50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Ancestral Preservation68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Snaring Spirits50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Sleepless Sentries68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Ancestral Guidance50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Ancestral Inspiration68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
Chip Away50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
Seeker Runes68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
Remarkable68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
Brand Loyalty1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
Holy Conquest50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
Grand Design68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Vital Focus1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Rapid Infusion68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Unwavering Focus50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Enduring Focus75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Precise Focus50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Stoic Focus1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Hex Breaker75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Distilled Perfection1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Spiked Concoction50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Fasting50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Mender's Wellspring68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Special Reserve1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Numbing Elixir68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Brewed for Potency1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Peak Vigour1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Liquid Inspiration68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
Distilled Perfection1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
Spiked Concoction50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
Fasting50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
Mender's Wellspring68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
Special Reserve1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
Numbing Elixir68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Gladiator's Fortitude68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Towering Threat68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Flow of Life68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Careful Handling68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Peak Vigour1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Fettle75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Feast of Flesh68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Sublime Sensation50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Surging Vitality1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Peace Amidst Chaos50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Adrenaline68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Wall of Muscle75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Holistic Health68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Heart of Iron68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Natural Vigour50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Vicious Guard1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Rote Reinforcement68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Sage1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Blessed68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Vile Reinvigoration50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Sublime Sensation50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Savour the Moment1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Energy From Naught50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Will Shaper75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Spring Back1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Conservation of Energy68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Mystical Ward1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Self-Control50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Eldritch Inspiration50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Careful Handling68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Mindfulness50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Liquid Inspiration68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Openness1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Daring Ideas50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Clarity of Purpose1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Scintillating Idea50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Holistic Health68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Genius75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Improvisor68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Stubborn Student68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Will Shaper75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Wizardry68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Sage1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Blessed68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Battle-Hardened50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Stubborn Student68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Heart of Iron68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Prismatic Carapace75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Militarism50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Second Skin1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Dragon Hunter50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Enduring Composure68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Blacksmith68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Uncompromising50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Battle-Hardened50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Prismatic Dance75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Natural Vigour50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Untouchable1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Shifting Shadow50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Readiness1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Sublime Form50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Prodigious Defence1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Strike Leader1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Powerful Ward68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Enduring Ward68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Stoic Focus1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Mage Bane68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Second Skin1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Flexible Sentry50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Vicious Guard1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Mystical Ward1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Rote Reinforcement68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Mage Hunter68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Riot Queller75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%One with the Shield50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Prodigious Defence1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Strike Leader1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Powerful Ward68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Enduring Ward68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Stoic Focus1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Mage Bane68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Second Skin1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Flexible Sentry50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Vicious Guard1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Mystical Ward1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Rote Reinforcement68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Mage Hunter68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Riot Queller75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%One with the Shield50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Prismatic Carapace75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Dragon Hunter50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Prismatic Dance75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Flexible Sentry50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Molten One's Mark68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Fire Attunement1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Pure Might68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Blacksmith68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Non-Flammable50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Prismatic Carapace75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Prismatic Dance75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Flexible Sentry50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Winter Prowler68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Hibernator50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Pure Guile68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Alchemist1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Antifreeze50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Prismatic Carapace75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Prismatic Dance75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Flexible Sentry50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Wizardry68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Capacitor50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Pure Aptitude68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Sage1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Insulated50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Exposure Therapy1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Born of Chaos68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Antivenom50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Rot-Resistant68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Blessed68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Student of Decay50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
Hit and Run1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
Untouchable1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
Aerialist75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
Elegant Form1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
Darting Movements1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Replenishing Presence50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Master of Command68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Spiteful Presence1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Purposeful Harbinger75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Destructive Aspect68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Electric Presence68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Volatile Presence50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Righteous Path1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Pure Might68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Pure Guile68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Pure Aptitude68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Self-Control50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Uncompromising50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Sublime Form50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Mortifying Aspect68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Frantic Aspect68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Introspection68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Evil Eye1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Doedre's Spite50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Victim Maker50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Lord of Drought50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Blizzard Caller50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Tempt the Storm50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Misery Everlasting50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Exploit Weakness50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Hound's Mark1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Doedre's Gluttony50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Doedre's Apathy68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Master of the Maelstrom50ม็อดพรีฟิกซ์
Slot Information
The red numbers are the order of appearance.
1 1 12 12 12 123 123 123 123