คลัสเตอร์จิวเวล ยูนิค /13 ⍟

คลัสเตอร์จิวเวล ยูนิค /13 ⍟

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
DragonStyleJewelOne With Nothing Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Hollow Palm Technique
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 7 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
(พาสซีฟที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)

ถูก Corrupt
DiscipleOfKitavaJewelKitava's Teachings Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Disciple of Kitava
SecretsOfAgonyJewelThe Interrogation Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Secrets of Suffering
LoneMessengerJewelCalamitous Visions Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Lone Messenger
NaturesPatienceJewelNatural Affinity Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Nature's Patience
KineticismJewelThe Siege Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Kineticism
PitfighterJewelChild of Violence Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Pitfighter
Veteran%27sAwarenessJewelThe Front Line Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Veteran's Awareness
UniqueJewelBase2Megalomaniac Medium Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ 4 จุด
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่ให้อะไรเลย
(พาสซีฟที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
(พาสซีฟที่ถูกเพิ่มเข้ามานับว่าเป็นพาสซีฟขนาดเล็ก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นขนาดอื่น)

ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 5 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
(พาสซีฟที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)

ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 3 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
(พาสซีฟที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)

ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 1 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
(พาสซีฟที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)

ถูก Corrupt
Enchantment ม็อด /52 ⍟

Enchantment ม็อด /52 ⍟

พาสซีฟขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: {0}ชื่อ
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีGladiator's Fortitude14668พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตTowering Threat14668พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life14668พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death14668พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายCareful Handling14668พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตPeak Vigour7801พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตFettle4975พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีFeast of Flesh14668พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันSublime Sensation39050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตSurging Vitality7801พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันPeace Amidst Chaos39050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตAdrenaline14668พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ค่าคุณสมบัติWall of Muscle4975พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาHolistic Health14668พรีฟิกซ์
ป้องกันHeart of Iron14668พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันNatural Vigour39050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีVicious Guard7801พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตRote Reinforcement14668พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานSage7801พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา เคออส ค่าต้านทานBlessed14668พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death18968พรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration50550พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันSublime Sensation50550พรีฟิกซ์
ป้องกันSavour the Moment10111พรีฟิกซ์
ป้องกันEnergy From Naught50550พรีฟิกซ์
ป้องกันWill Shaper6375พรีฟิกซ์
ป้องกันSpring Back10111พรีฟิกซ์
ป้องกัน นักเวทConservation of Energy18968พรีฟิกซ์
ป้องกันMystical Ward10111พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาSelf-Control50550พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มมานาสูงสุด 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
chaos_damage พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย เคออสEldritch Inspiration46650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายCareful Handling17568พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาMindfulness46650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาLiquid Inspiration17568พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาOpenness9321พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตีDaring Ideas46650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาClarity of Purpose9321พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าScintillating Idea46650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาHolistic Health17568พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติGenius5875พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตีImprovisor17568พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกันStubborn Student17568พรีฟิกซ์
ป้องกันWill Shaper5875พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานWizardry17568พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานSage9321พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา เคออส ค่าต้านทานBlessed17568พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มค่า เกราะ 15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ป้องกัน กายภาพBattle-Hardened69650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกันStubborn Student26168พรีฟิกซ์
ป้องกันHeart of Iron26168พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8775พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันMilitarism69650พรีฟิกซ์
ป้องกันSecond Skin13911พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานDragon Hunter69650พรีฟิกซ์
ป้องกันEnduring Composure26168พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานBlacksmith26168พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาUncompromising69650พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ป้องกัน กายภาพBattle-Hardened65850พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8275พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันNatural Vigour65850พรีฟิกซ์
ป้องกันUntouchable13151พรีฟิกซ์
ป้องกัน ค่าคุณสมบัติShifting Shadow65850พรีฟิกซ์
bleed ป้องกัน กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยReadiness13151พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ค่าต้านทานSublime Form65850พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีProdigious Defence7501พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีStrike Leader7501พรีฟิกซ์
Powerful Ward14168พรีฟิกซ์
Enduring Ward14168พรีฟิกซ์
ความเสียหายStoic Focus7501พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีMage Bane14168พรีฟิกซ์
ป้องกันSecond Skin7501พรีฟิกซ์
สถานะเจ็บป่วยFlexible Sentry37550พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีVicious Guard7501พรีฟิกซ์
ป้องกันMystical Ward7501พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตRote Reinforcement14168พรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทMage Hunter14168พรีฟิกซ์
Riot Queller4775พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันOne with the Shield37550พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีProdigious Defence7501พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีStrike Leader7501พรีฟิกซ์
Powerful Ward14168พรีฟิกซ์
Enduring Ward14168พรีฟิกซ์
ความเสียหายStoic Focus7501พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีMage Bane14168พรีฟิกซ์
ป้องกันSecond Skin7501พรีฟิกซ์
สถานะเจ็บป่วยFlexible Sentry37550พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีVicious Guard7501พรีฟิกซ์
ป้องกันMystical Ward7501พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตRote Reinforcement14168พรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทMage Hunter14168พรีฟิกซ์
Riot Queller4775พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันOne with the Shield37550พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
ค่าต้านทาน ไฟ +15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart13151พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8275พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานDragon Hunter65850พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8275พรีฟิกซ์
สถานะเจ็บป่วยFlexible Sentry65850พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานMolten One's Mark24768พรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ สถานะเจ็บป่วยFire Attunement13151พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Might24768พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานBlacksmith24768พรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน สถานะเจ็บป่วยNon-Flammable65850พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart13711พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8675พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8675พรีฟิกซ์
สถานะเจ็บป่วยFlexible Sentry68650พรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน ความเร็วWinter Prowler25768พรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วยHibernator68650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Guile25768พรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน โจมตี นักเวท ความเร็วAlchemist13711พรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน สถานะเจ็บป่วยAntifreeze68650พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
ค่าต้านทาน สายฟ้า +15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart13711พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8675พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8675พรีฟิกซ์
สถานะเจ็บป่วยFlexible Sentry68650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานWizardry25768พรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า สถานะเจ็บป่วยCapacitor68650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน ค่าคุณสมบัติPure Aptitude25768พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานSage13711พรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน สถานะเจ็บป่วยInsulated68650พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
ค่าต้านทาน เคออส +12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy23411พรีฟิกซ์
เคออส ค่าต้านทานBorn of Chaos43968พรีฟิกซ์
poison เคออส ค่าต้านทาน สถานะเจ็บป่วยAntivenom117150พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ป้องกัน เคออส ค่าต้านทานRot-Resistant43968พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา เคออส ค่าต้านทานBlessed43968พรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay117150พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีHit and Run14771พรีฟิกซ์
ป้องกันUntouchable14771พรีฟิกซ์
ค่าคุณสมบัติAerialist9275พรีฟิกซ์
สถานะเจ็บป่วยElegant Form14771พรีฟิกซ์
ความเร็วDarting Movements14771พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าReplenishing Presence48050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าMaster of Command18068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ น้ำแข็ง ออร่า สถานะเจ็บป่วยSpiteful Presence9601พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าPurposeful Harbinger6075พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าDestructive Aspect18068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้า ออร่า สถานะเจ็บป่วยElectric Presence18068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ไฟ ออร่า สถานะเจ็บป่วยVolatile Presence48050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าRighteous Path9601พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Might18068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Guile18068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน ค่าคุณสมบัติPure Aptitude18068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาSelf-Control48050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาUncompromising48050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ค่าต้านทานSublime Form48050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา เคออส ค่าต้านทาน ออร่าMortifying Aspect18068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเร็ว ออร่าFrantic Aspect18068พรีฟิกซ์
ออร่าIntrospection18068พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย นักเวท คำสาปEvil Eye7061พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปInevitable Doom7061พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา นักเวท คำสาปForbidden Words13268พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปDoedre's Spite35350พรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปVictim Maker35350พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปMaster of Fear13268พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปWish for Death35350พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปLord of Drought35350พรีฟิกซ์
นักเวท คริติคอล คำสาปBlizzard Caller35350พรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปTempt the Storm35350พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปMisery Everlasting35350พรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ นักเวท คำสาปExploit Weakness35350พรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท คำสาปHound's Mark7061พรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท คำสาปDoedre's Gluttony35350พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปDoedre's Apathy13268พรีฟิกซ์
ธาตุ นักเวท สถานะเจ็บป่วย คำสาปMaster of the Maelstrom35350พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอล สถานะเจ็บป่วยEye of the Storm36650พรีฟิกซ์
Master of Fire4675พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟSmoking Remains36650พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟCremator36650พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ สถานะเจ็บป่วยBlowback36650พรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ สถานะเจ็บป่วยFan the Flames13768พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ สถานะเจ็บป่วยCooked Alive13768พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟBurning Bright36650พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟWrapped in Flame13768พรีฟิกซ์
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยWasting Affliction13768พรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล สถานะเจ็บป่วยHaemorrhage36650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life13768พรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy7331พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death13768พรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration36650พรีฟิกซ์
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยCircling Oblivion7331พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency7331พรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay36650พรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 1%3501ซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 2%35068ซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
chaos_damage ความเสียหาย เคออสUnwaveringly Evil6961พรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออสDark Ideation13068พรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออสWicked Pall34850พรีฟิกซ์
chaos_damage poison ความเสียหาย เคออส นักเวท ความเร็ว สถานะเจ็บป่วยSeptic Spells34850พรีฟิกซ์
chaos_damage poison ความเสียหาย เคออส สถานะเจ็บป่วยLow Tolerance13068พรีฟิกซ์
physical_damage chaos_damage bleed poison ความเสียหาย กายภาพ เคออส โจมตี สถานะเจ็บป่วย สถานะเจ็บป่วยSteady Torment13068พรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออสEternal Suffering34850พรีฟิกซ์
chaos_damage พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย เคออสEldritch Inspiration34850พรีฟิกซ์
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยWasting Affliction13068พรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล สถานะเจ็บป่วยHaemorrhage34850พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life13068พรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy6961พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death13068พรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration34850พรีฟิกซ์
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยCircling Oblivion6961พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency6961พรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay34850พรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 1%3501ซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 2%35068ซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีWound Aggravation6861พรีฟิกซ์
bleed พลังชีวิตมานา พลังชีวิต กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVivid Hues34350พรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยRend34350พรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยDisorienting Wounds6861พรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยCompound Injury34350พรีฟิกซ์
bleed กายภาพ สถานะเจ็บป่วยBlood Artist12975พรีฟิกซ์
bleed กายภาพ คริติคอล สถานะเจ็บป่วยPhlebotomist34350พรีฟิกซ์
physical_damage chaos_damage bleed poison ความเสียหาย กายภาพ เคออส โจมตี สถานะเจ็บป่วย สถานะเจ็บป่วยSteady Torment12968พรีฟิกซ์
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยWasting Affliction12968พรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล สถานะเจ็บป่วยHaemorrhage34350พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life12968พรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy6861พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death12968พรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration34350พรีฟิกซ์
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยCircling Oblivion6861พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency6861พรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay34350พรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 1%3501ซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 2%35068ซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งCold-Blooded Killer39050พรีฟิกซ์
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยWasting Affliction17868พรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล สถานะเจ็บป่วยHaemorrhage47550พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life17868พรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy9501พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death17868พรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration47550พรีฟิกซ์
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยCircling Oblivion9501พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency9501พรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วยChilling Presence5975พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วยDeep Chill9501พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วยBlast-Freeze17868พรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 1%3501ซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 2%35068ซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยWasting Affliction22268พรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล สถานะเจ็บป่วยHaemorrhage59350พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life22268พรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy11851พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death22268พรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration59350พรีฟิกซ์
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยCircling Oblivion11851พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency11851พรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay59350พรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 1%3501ซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 2%35068ซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอล สถานะเจ็บป่วยEye of the Storm81450พรีฟิกซ์
ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วยAstonishing Affliction16271พรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้า สถานะเจ็บป่วยCold Conduction30568พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ สถานะเจ็บป่วยInspired Oppression10275พรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วยChilling Presence10275พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วยDeep Chill16271พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วยBlast-Freeze30568พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าStormrider30568พรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า สถานะเจ็บป่วยOvershock81450พรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า สถานะเจ็บป่วยพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มระยะเวลาของสถานะเจ็บป่วยที่คุณสร้างต่อศัตรู 3%3501ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า สถานะเจ็บป่วยพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มระยะเวลาของสถานะเจ็บป่วยที่คุณสร้างต่อศัตรู 4%35068ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า สถานะเจ็บป่วยพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มระยะเวลาของสถานะเจ็บป่วยที่คุณสร้างต่อศัตรู 5%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าReplenishing Presence48050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าMaster of Command18068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ น้ำแข็ง ออร่า สถานะเจ็บป่วยSpiteful Presence9601พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าPurposeful Harbinger6075พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าDestructive Aspect18068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้า ออร่า สถานะเจ็บป่วยElectric Presence18068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ไฟ ออร่า สถานะเจ็บป่วยVolatile Presence48050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าRighteous Path9601พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Might18068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Guile18068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน ค่าคุณสมบัติPure Aptitude18068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาSelf-Control48050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาUncompromising48050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ค่าต้านทานSublime Form48050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา เคออส ค่าต้านทาน ออร่าMortifying Aspect18068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเร็ว ออร่าFrantic Aspect18068พรีฟิกซ์
ออร่าIntrospection18068พรีฟิกซ์
ออร่าพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ ออร่า 2%3501ซัฟฟิกซ์
ออร่าพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ ออร่า 4%35068ซัฟฟิกซ์
ออร่าพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ ออร่า 6%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย นักเวท คำสาปEvil Eye7061พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปInevitable Doom7061พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา นักเวท คำสาปForbidden Words13268พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปDoedre's Spite35350พรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปVictim Maker35350พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปMaster of Fear13268พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปWish for Death35350พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปLord of Drought35350พรีฟิกซ์
นักเวท คริติคอล คำสาปBlizzard Caller35350พรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปTempt the Storm35350พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปMisery Everlasting35350พรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ นักเวท คำสาปExploit Weakness35350พรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท คำสาปHound's Mark7061พรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท คำสาปDoedre's Gluttony35350พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปDoedre's Apathy13268พรีฟิกซ์
ธาตุ นักเวท สถานะเจ็บป่วย คำสาปMaster of the Maelstrom35350พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิล สาปสะกด 1%3501ซัฟฟิกซ์
นักเวท คำสาปพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิล สาปสะกด 2%35068ซัฟฟิกซ์
นักเวท คำสาปพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิล สาปสะกด 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าPurposeful Harbinger11875พรีฟิกซ์
Heraldry11875พรีฟิกซ์
ความเสียหายEndbringer35368พรีฟิกซ์
ความเสียหายEmpowered Envoy18821พรีฟิกซ์
ความเสียหายDark Messenger94150พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า สถานะเจ็บป่วยAgent of Destruction18821พรีฟิกซ์
ความเสียหายLasting Impression35368พรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลSelf-Fulfilling Prophecy35368พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย 1% ขณะที่รับผลจาก สาส์น3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย 2% ขณะที่รับผลจาก สาส์น35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย 3% ขณะที่รับผลจาก สาส์น25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าPurposeful Harbinger15875พรีฟิกซ์
Heraldry15875พรีฟิกซ์
ความเสียหายEndbringer47468พรีฟิกซ์
ความเสียหาย มิเนียนCult-Leader25261พรีฟิกซ์
ความเสียหายLasting Impression47468พรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็ว มิเนียนInvigorating Portents126350พรีฟิกซ์
ความเสียหาย มิเนียนPure Agony47468พรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็ว มิเนียนDisciples47468พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ มิเนียน 1% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ มิเนียน 2% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ มิเนียน 3% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีMob Mentality10975พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีCry Wolf32768พรีฟิกซ์
Haunting Shout87350พรีฟิกซ์
ค่าคุณสมบัติLead By Example17451พรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลProvocateur87350พรีฟิกซ์
ป้องกันWarning Call32768พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ค่าคุณสมบัติRattling Bellow17451พรีฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ระยะเวลาของสกิล คำราม 2%3501ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ระยะเวลาของสกิล คำราม 3%35068ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ระยะเวลาของสกิล คำราม 4%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มโอกาสคริติคอล 15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย คริติคอลPrecise Retaliation45750พรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลSkullbreaker17168พรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลPressure Points45750พรีฟิกซ์
Overwhelming Malice17168พรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลMagnifier9141พรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลSavage Response45750พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอล สถานะเจ็บป่วยEye of the Storm45750พรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลBasics of Pain9141พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว คริติคอลQuick Getaway9141พรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลProvocateur45750พรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล สถานะเจ็บป่วยHaemorrhage45750พรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ตัวคูณคริติคอล +1%3501ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ตัวคูณคริติคอล +2%35068ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ตัวคูณคริติคอล +3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนRenewal71650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนHulking Corpses71650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต เคออส ค่าต้านทาน ความเร็ว มิเนียนDread March14331พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนBlessed Rebirth26968พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนLife from Death71650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนFeasting Fiends14331พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนBodyguards71650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ฟื้นฟูพลังชีวิตของ มิเนียน 0.1% ต่อวินาที3501ซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ฟื้นฟูพลังชีวิตของ มิเนียน 0.15% ต่อวินาที35068ซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ฟื้นฟูพลังชีวิตของ มิเนียน 0.2% ต่อวินาที25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย คริติคอลMagnifier19591พรีฟิกซ์
Assert Dominance36768พรีฟิกซ์
ความเสียหายVast Power98050พรีฟิกซ์
ความเสียหายPowerful Assault98050พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีTitanic Swings98050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตTowering Threat36768พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีExpansive Might36768พรีฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 1%3501ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 2%35068ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหายFollow-Through33368พรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็วStreamlined17781พรีฟิกซ์
ความเสียหายShrieking Bolts88950พรีฟิกซ์
ความเสียหายEye to Eye88950พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็วRepeater17781พรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็วAerodynamics33368พรีฟิกซ์
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วกระสุน 2%3501ซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วกระสุน 3%35068ซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วกระสุน 4%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหายSet and Forget98050พรีฟิกซ์
ความเร็วExpert Sabotage98050พรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็วGuerilla Tactics19591พรีฟิกซ์
Expendability36768พรีฟิกซ์
ความเสียหายArcane Pyrotechnics36768พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ คริติคอลSurprise Sabotage98050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายCareful Handling36768พรีฟิกซ์
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักและทุ่นระเบิด 1%3501ซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักและทุ่นระเบิด 2%35068ซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักและทุ่นระเบิด 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
โจมตี นักเวท ความเร็วAncestral Echo14771พรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็วAncestral Reach14771พรีฟิกซ์
ความเสียหายAncestral Might73850พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต เคออส ค่าต้านทานAncestral Preservation27768พรีฟิกซ์
ความเสียหายSnaring Spirits73850พรีฟิกซ์
Sleepless Sentries27768พรีฟิกซ์
ความเร็วAncestral Guidance73850พรีฟิกซ์
นักเวทAncestral Inspiration27768พรีฟิกซ์
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 1%3501ซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 2%35068ซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย ตราเวท 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
นักเวท ความเร็วChip Away117150พรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทSeeker Runes43968พรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วRemarkable43968พรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทBrand Loyalty23411พรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วHoly Conquest117150พรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วGrand Design43968พรีฟิกซ์
นักเวทพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 1%3501ซัฟฟิกซ์
นักเวทพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 2%35068ซัฟฟิกซ์
นักเวทพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายVital Focus18111พรีฟิกซ์
ความเร็วRapid Infusion34068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหายUnwavering Focus90650พรีฟิกซ์
ความเสียหายEnduring Focus11375พรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลPrecise Focus90650พรีฟิกซ์
ความเสียหายStoic Focus18111พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว คำสาปHex Breaker11375พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของสกิล แชนเนล 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของสกิล แชนเนล 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของสกิล แชนเนล 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาDistilled Perfection10791พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วSpiked Concoction53950พรีฟิกซ์
ความเร็วFasting53950พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตMender's Wellspring20268พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายSpecial Reserve10791พรีฟิกซ์
นักเวท สถานะเจ็บป่วย คำสาปNumbing Elixir20268พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency10791พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตPeak Vigour10791พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาLiquid Inspiration20268พรีฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 1%3501ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 2%35068ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาDistilled Perfection17781พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วSpiked Concoction88950พรีฟิกซ์
ความเร็วFasting88950พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตMender's Wellspring33368พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายSpecial Reserve17781พรีฟิกซ์
นักเวท สถานะเจ็บป่วย คำสาปNumbing Elixir33368พรีฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 1%3501ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 2%35068ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
การโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVicious Skewering14168พรีฟิกซ์
โจมตีBloodscent4775พรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีRun Through14168พรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีWound Aggravation7501พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak7501ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter37550ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess7501ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี สถานะเจ็บป่วยCalamitous37550พรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator4775พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight7501พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction7501พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury37550พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีAggressive Defence7501พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
การโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVicious Skewering14168พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีOverlord4775พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีExpansive Might14168พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ค่าคุณสมบัติWeight Advantage7501พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak7501ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter37550ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess7501ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี สถานะเจ็บป่วยCalamitous37550พรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator4775พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight7501พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction7501พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury37550พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีAggressive Defence7501พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
การโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVicious Skewering15168พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลWind-up15168พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีFan of Blades5175พรีฟิกซ์
chaos_damage poison ความเสียหาย เคออส สถานะเจ็บป่วยDisease Vector40450พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak8081ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter40450ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess8081ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี สถานะเจ็บป่วยCalamitous40450พรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator5175พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight8081พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction8081พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury40450พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีAggressive Defence7501พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVicious Skewering14568พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลArcing Shot38750พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี สถานะเจ็บป่วยTempered Arrowheads38750พรีฟิกซ์
โจมตีBroadside7741พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak7741ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter38750ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess7741ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี สถานะเจ็บป่วยCalamitous38750พรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator4875พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight7741พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction7741พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury38750พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
การโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVicious Skewering15168พรีฟิกซ์
physical_damage chaos_damage ความเสียหาย กายภาพ เคออส โจมตีExplosive Force15168พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลOpportunistic Fusilade8071พรีฟิกซ์
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ สายฟ้า โจมตีStorm's Hand40350พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak8071ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter40350ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess8071ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี สถานะเจ็บป่วยCalamitous40350พรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator5075พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight8071พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction8071พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury40350พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVicious Skewering11368พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีTitanic Swings30250พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีBattlefield Dominator6041พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็ว ค่าคุณสมบัติMartial Mastery30250พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลSurefooted Striker30250พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็ว คริติคอล ค่าคุณสมบัติGraceful Execution6041พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีBrutal Infamy30250พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีFearsome Warrior11368พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak6041ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter30250ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess6041ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี สถานะเจ็บป่วยCalamitous30250พรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator3875พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight6041พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction6041พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury30250พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVicious Skewering11768พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วCombat Rhythm31250พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHit and Run6231พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วInsatiable Killer31250พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีMage Bane11768พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Momentum31250พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลDeadly Repartee6231พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วQuick and Deadly11768พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak6231ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter31250ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess6231ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี สถานะเจ็บป่วยCalamitous31250พรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator3975พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight6231พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction6231พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury31250พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีProdigious Defence6001พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วAdvance Guard30050พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีStrike Leader6001พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีGladiator's Fortitude11368พรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลPrecise Retaliation30050พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทาน ค่าคุณสมบัติVeteran Defender6001พรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVicious Skewering11368พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak6001ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter30050ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess6001ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี สถานะเจ็บป่วยCalamitous30050พรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator3875พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight6001พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction6001พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury30050พรีฟิกซ์
Riot Queller3875พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วยVicious Skewering8168พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak4321ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter21650ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess4321ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี สถานะเจ็บป่วยCalamitous21650พรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator2775พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight4321พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction4321พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury21650พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย เวท 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
นักเวทAncestral Inspiration28168พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็วArcane Adept28168พรีฟิกซ์
Seal Mender9475พรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทConjured Wall75050พรีฟิกซ์
Arcane Heroism28168พรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท ความเร็วPracticed Caster15001พรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท ความเร็วBurden Projection75050พรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหาย นักเวทThaumophage75050ซัฟฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็วEssence Rush75050ซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน ความเสียหาย นักเวทSap Psyche28168ซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทMage Hunter28168พรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการร่าย 1%3501ซัฟฟิกซ์
นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการร่าย 2%35068ซัฟฟิกซ์
นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการร่าย 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุSadist28168พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements9475พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson28168ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display75050ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart15001พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction15001ซัฟฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ สถานะเจ็บป่วยInspired Oppression9475พรีฟิกซ์
ธาตุ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล ธาตุ 1%3501ซัฟฟิกซ์
ธาตุ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล ธาตุ 2%35068ซัฟฟิกซ์
ธาตุ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล ธาตุ 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
physical_damage ความเสียหาย กายภาพIron Breaker4641พรีฟิกซ์
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ค่าต้านทานMaster the Fundamentals23250พรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพForce Multiplier23250ซัฟฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย ความเสียหาย กายภาพ โจมตี นักเวทFurious Assault4641ซัฟฟิกซ์
physical_damage chaos_damage ความเสียหาย กายภาพ เคออสGrim Oath8768ซัฟฟิกซ์
ป้องกัน กายภาพBattle-Hardened23250พรีฟิกซ์
กายภาพ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล กายภาพ 1%3501ซัฟฟิกซ์
กายภาพ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล กายภาพ 2%35068ซัฟฟิกซ์
กายภาพ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล กายภาพ 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุSadist8968พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements3075พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson8968ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display23850ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart4751พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction4751ซัฟฟิกซ์
Master of Fire3075พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟSmoking Remains23850พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟCremator23850พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟBurning Bright23850พรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล ไฟ 1%3501ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล ไฟ 2%35068ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล ไฟ 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุSadist13668พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements4575พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson13668ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display36450ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart7271พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction7271ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าSnowstorm36450พรีฟิกซ์
elemental_damage ป้องกัน ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าStorm Drinker7271พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าParalysis36450พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ สถานะเจ็บป่วยInspired Oppression4575พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า คริติคอลThunderstruck36450พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าStormrider13668พรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า สถานะเจ็บป่วยOvershock36450พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าScintillating Idea36450พรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล สายฟ้า 1%3501ซัฟฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล สายฟ้า 2%35068ซัฟฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล สายฟ้า 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุSadist9568พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements3275พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson9568ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display25350ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart5051พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction5051ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าSnowstorm25350พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งBlanketed Snow9568พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งCold to the Core9568พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งCold-Blooded Killer25350พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ สถานะเจ็บป่วยInspired Oppression3275พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วยDeep Chill5051พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วยBlast-Freeze9568พรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าStormrider9568พรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล น้ำแข็ง 1%3501ซัฟฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล น้ำแข็ง 2%35068ซัฟฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล น้ำแข็ง 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย เคออส 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
physical_damage chaos_damage ความเสียหาย กายภาพ เคออสGrim Oath9768ซัฟฟิกซ์
Overwhelming Malice9768พรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออสTouch of Cruelty5191พรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออสUnwaveringly Evil5191พรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออสUnspeakable Gifts3275ซัฟฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออสDark Ideation9768พรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วUnholy Grace5191ซัฟฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออสWicked Pall25950พรีฟิกซ์
เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล เคออส 1%3501ซัฟฟิกซ์
เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล เคออส 2%35068ซัฟฟิกซ์
เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล เคออส 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนRenewal50050พรีฟิกซ์
physical_damage elemental_damage bleed ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ไฟ มิเนียน สถานะเจ็บป่วยRaze and Pillage18868พรีฟิกซ์
กายภาพ โจมตี มิเนียนRotten Claws50050พรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนCall to the Slaughter10001ซัฟฟิกซ์
physical_damage chaos_damage ความเสียหาย กายภาพ เคออส มิเนียนSkeletal Atrophy18868พรีฟิกซ์
ความเสียหาย มิเนียน คริติคอลVicious Bite6375ซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนPrimordial Bond18868ซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนFeasting Fiends10001พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ มิเนียน 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ มิเนียน 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ มิเนียน 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
คลัสเตอร์จิวเวล Special /307 ⍟

คลัสเตอร์จิวเวล Special /307 ⍟

Categoryชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
พาสซีฟขนาดใหญ่Disciple of Kitava
DiscipleOfKitava
ในทุกๆหนึ่งวินาที กลืนกินศพที่อยู่ใกล้หนึ่งศพเพื่อฟื้นฟู พลังชีวิต และ มานา 5%
เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ อีก 10% หากคุณไม่ได้กลืนกินศพมาเร็วๆนี้
พาสซีฟขนาดใหญ่Lone Messenger
LoneMessenger
คุณจะมี สาส์น ได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น
เพิ่มผลของบัฟจาก สาส์น อีก 50%
เพิ่มความเสียหายจากการปะทะของสกิล สาส์น อีก 100%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องของสกิล สาส์น อีก 50%
เพิ่มความเสียของ มิเนียน ที่เสกจากสกิล สาส์น อีก 25%
สกิลออร่า ของคุณถูกปิดการใช้งาน
พาสซีฟขนาดใหญ่Nature's Patience
NaturesPatience
ได้รับสถานะ เถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง 2 เส้น ทุกวินาที ขณะอยู่กับที่
มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 2% ต่อจำนวนเส้นของสถานะ เถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง
ลดความเสียหายที่ได้รับ อีก 1% ต่อจำนวนเส้นของสถานะ เถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง
พาสซีฟขนาดใหญ่Secrets of Suffering
SecretOfAgony
ไม่สามารถสร้างสถานะ ลุกไหม้, หนาวเย็น, ช็อค ได้
การคริติคอลจะสร้างสถานะ แผดเผา, เปราะบาง และ อ่อนแรง
พาสซีฟขนาดใหญ่Kineticism
Kineticism
กระสุน โจมตีจะสร้างสถานะ เลือดไหล และ ขาหัก และจะผลักศัตรูออกไป เสมอ
กระสุนจะไม่สามารถ เจาะทะลุ, แบ่งตัว, หรือ ชิ่ง ได้
พาสซีฟขนาดใหญ่Veteran's Awareness
VeteransAwareness
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ และ ต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +10% ขณะที่รับผลจากสกิล ตั้งรับ ที่ไม่ใช่วาล์
เสริมป้องกันกายภาพ 20% ขณะที่รับผลจากสกิล ตั้งรับ ที่ไม่ใช่ วาล์
เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ อีก 20% หากเพิ่งสูญเสียบัฟจากสกิล ตั้งรับ ที่ไม่ใช่วาล์ ไปเร็วๆนี้
พาสซีฟขนาดใหญ่Hollow Palm Technique
DragonStyle
จะนับว่าถืออาวุธคู่ ขณะอยู่ในสถานะ ไร้ภาระ
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 40% ขณะอยู่ในสถานะ ไร้ภาระ
เสริมความเสียหาย กายภาพ 14 ถึง 20 ให้กับการโจมตี ต่อค่า Dexterity 10 หน่วยขณะอยู่ในสถานะ ไร้ภาระ
พาสซีฟขนาดใหญ่Pitfighter
Pitfighter
เพิ่มพละกำลังการตกปลาขึ้น 1%
พาสซีฟขนาดกลางProdigious Defence
BlockAttackDmgNotable
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 3%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 30% ขณะถือ โล่
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +3%
พาสซีฟขนาดกลางAdvance Guard
HoldingShieldDamage
เพิ่มความเสียหายของสกิล โจมตี 30% ขณะถือ โล่
ไม่สนค่าความเคลื่อนที่ใดๆจากเกราะ
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% ขณะถือ โล่
พาสซีฟขนาดกลางGladiatorial Combat
HoldingShieldDamage
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 2% ต่อ ค่าเกราะ หรือ อัตราการหลบหลีก ที่อยู่บนโล่ทุก 75 หน่วย
ตัวคูณคริติคอล +1% ต่อค่า โล่พลังงานสูงสุด ที่อยู่บนโล่ทุก 10 หน่วย
พาสซีฟขนาดกลางStrike Leader
BlockAttackDmgNotable
เพิ่มความเสียหายของสกิล โจมตี 30% ขณะถือ โล่
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +2%
ระยะการฟาด +2 ขณะถือ โล่
พาสซีฟขนาดกลางPowerful Ward
BlockSpellDmgNotable
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +6% ขณะที่มีจำนวน Power Charge สูงสุด
พาสซีฟขนาดกลางEnduring Ward
BlockAttackDmgNotable
มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +6% ขณะที่มีจำนวน Endurance Charge สูงสุด
พาสซีฟขนาดกลางGladiator's Fortitude
HoldingShieldDamage
เพิ่มความเสียหายของสกิล โจมตี 25% ขณะถือ โล่
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
พาสซีฟขนาดกลางPrecise Retaliation
BlockAttackDmgNotable
เพิ่มโอกาสคริติคอล 60% หากคุณไม่ได้ บล็อค มาเร็วๆ นี้
ตัวคูณคริติคอล +30% ถ้าบล็อคการโจมได้ เร็วๆ นี้
พาสซีฟขนาดกลางVeteran Defender
BlockAttackDmgNotable
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +15
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +15% ขณะถือ โล่
เพิ่มค่าป้องกันจาก โล่ ที่สวมใส่ 60%
พาสซีฟขนาดกลางIron Breaker
IncreasedPhysicalDamage
ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ 10%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
พาสซีฟขนาดกลางDeep Cuts
IncreasedAttackDamageNotable
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 15% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
สถานะ ทิ่มแทง ที่คุณสร้างจะอยู่ได้นานขึ้น 1 ครั้ง
พาสซีฟขนาดกลางMaster the Fundamentals
IncreasedPhysicalDamage
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +10%
ลดความเสียหาย ธาตุ 35%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
พาสซีฟขนาดกลางForce Multiplier
IncreasedPhysicalDamage
มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 5%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 25%
พาสซีฟขนาดกลางFurious Assault
IncreasedPhysicalDamage
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 8%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 25%
พาสซีฟขนาดกลางVicious Skewering
IncreasedAttackDamageNotable
การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 10%
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 10% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
เพิ่มผลของการ ทิ่มแทง 15% ที่สร้างจากการปะทะที่สร้างสถานะ เลือดไหล เช่นกัน
พาสซีฟขนาดกลางGrim Oath
IncreasedPhysicalDamage
นำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส
พาสซีฟขนาดกลางBattle-Hardened
IncreasedPhysicalDamage
เพิ่มอัตราการหลบหลีกและค่าเกราะ 30%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
พาสซีฟขนาดกลางReplenishing Presence
AuraEffectNotable
เพิ่มระยะเวลาของ สกิลออร่าที่ไม่ใช่คำสาป 20%
คุณกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ ฟื้นฟู พลังชีวิต 1% ต่อวินาที
พาสซีฟขนาดกลางMaster of Command
AuraEffectNotable
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลธง 100%
เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ ต่อศัตรู 15%
พาสซีฟขนาดกลางSpiteful Presence
AuraEffectNotable
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง 20%
Hatred มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟขนาดกลางPurposeful Harbinger
AuraEffectNotable
บัฟจากออร่าที่มาจากสกิลต่างๆ มีผลต่อคุณ เพิ่มขึ้น 8% ต่อจำนวนสาส์นที่คุณมี สูงสุด 40%
พาสซีฟขนาดกลางDestructive Aspect
AuraEffectNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่า 12%
Pride มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟขนาดกลางElectric Presence
AuraEffectNotable
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า 20%
Wrath มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟขนาดกลางVolatile Presence
AuraEffectNotable
Anger มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยไฟ 20%
พาสซีฟขนาดกลางRighteous Path
AuraEffectNotable
เพิ่มผลของ พื้นศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณสร้าง 10%
Zealotry มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟขนาดกลางMortifying Aspect
AuraEffectNotable
ค่าต้านทาน เคออส +11%
Malevolence มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟขนาดกลางFrantic Aspect
AuraEffectNotable
ดีบัฟของผู้เล่นหมดไวขึ้น 10%
Haste มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟขนาดกลางIntrospection
AuraEffectNotable
ออร่าจากสกิลของคุณ มีผลต่อตัวคุณ เพิ่มขึ้น 10%
พาสซีฟขนาดกลางSkullbreaker
IncreaseCritChanceNotable
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 8%
ตัวคูณคริติคอล +15%
พาสซีฟขนาดกลางPressure Points
IncreaseCritChanceNotable
การคริติคอลของคุณมีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 5%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
พาสซีฟขนาดกลางOverwhelming Malice
IncreaseCritChanceNotable
มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 4 วินาที 10% เมื่อคริติคอล
พาสซีฟขนาดกลางMagnifier
AreaDmgNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
ตัวคูณคริติคอล +10%
พาสซีฟขนาดกลางSavage Response
IncreaseCritChanceNotable
ตัวคูณคริติคอล +30% หากคุณได้รับ การปะทะที่ร้ายแรง มาเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
พาสซีฟขนาดกลางEye of the Storm
IncreaseCritChanceNotable
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ ลุกไหม้ ที่เกิดจากคริติคอล +10%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 20% ที่คุณสร้างด้วย คริติคอล
เพิ่มโอกาสคริติคอล 40%
พาสซีฟขนาดกลางBasics of Pain
IncreaseCritChanceNotable
เพิ่มความเสียหาย 20%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
พาสซีฟขนาดกลางQuick Getaway
IncreaseCritChanceNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 5%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล 25%
พาสซีฟขนาดกลางAssert Dominance
AreaDmgNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 25% หากคุณได้สังหารศัตรูอย่างน้อย 5 ตัวมาเร็วๆนี้
พาสซีฟขนาดกลางVast Power
AreaDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 20%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 3% ต่อจำนวน Power Charge สูงสุด 50%
พาสซีฟขนาดกลางPowerful Assault
AreaDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 20%
สกิลพื้นที่จะมีโอกาส 10% ที่จะผลักศัตรูออกไปเมื่อปะทะ
พาสซีฟขนาดกลางIntensity
AreaDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%
เวท ที่สามารถเพิ่มระดับ Intensity มีระดับ Intensity สูงสุด +1
พาสซีฟขนาดกลางTitanic Swings
AreaDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 20% ขณะถือ อาวุธสองมือ
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 15% ขณะถือ อาวุธสองมือ
พาสซีฟขนาดกลางTowering Threat
AreaDmgNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
พาสซีฟขนาดกลางAncestral Echo
TotemDmgNotable
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 10% หากคุณอัญเชิญ โทเทม มาเร็วๆ นี้
พาสซีฟขนาดกลางAncestral Reach
TotemDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย โทเทม 25%
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 25%
เพิ่มระยะในการวางโทเทม 25%
พาสซีฟขนาดกลางAncestral Might
TotemDmgNotable
เพิ่มพลังชีวิต โทเทม 15%
เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม 30%
เพิ่มความเสียหาย โทเทม 30% หากคุณไม่ได้เสกโทเทมใหม่ใน 2 วินาทีที่ผ่านมา
พาสซีฟขนาดกลางAncestral Preservation
TotemDmgNotable
โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +20%
เสริมป้องกันกายภาพ ของโทเทม 15%
โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +25%
พาสซีฟขนาดกลางSnaring Spirits
TotemDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย โทเทม 30%
โทเทม สร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้เมื่อถูกอัญเชิญ ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
พาสซีฟขนาดกลางSleepless Sentries
TotemDmgNotable
เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม 20%
คุณจะได้รับสถานะ Onslaught หากคุณได้เสกโทเทมออกมาเร็วๆนี้
พาสซีฟขนาดกลางAncestral Guidance
TotemDmgNotable
เพิ่มผลที่ได้รับจากโทเทมประเภท Ancestor ที่ทำงานอยู่ 30%
ความเร็วในการกระทำของ โทเทม จะไม่มีทางลดต่ำกว่าค่าพื้นฐาน
พาสซีฟขนาดกลางAncestral Inspiration
TotemDmgNotable
ได้รับ Arcane Surge หลังจากที่คุณเสกโทเทมออกมา
เวทที่ร่ายจากโทเทม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
พาสซีฟขนาดกลางVital Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 30%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที ขณะ แชนเนล
พาสซีฟขนาดกลางRapid Infusion
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มผลของ Infusion 50%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% ขณะที่คุณมี Infusion
พาสซีฟขนาดกลางUnwavering Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง 50% ขณะ แชนเนล
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 30%
พาสซีฟขนาดกลางEnduring Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 25%
มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก 25% ต่อวินาที ขณะ แชนเนล
พาสซีฟขนาดกลางPrecise Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30% ขณะ แชนเนล
ตัวคูณคริติคอล +20% หากคุณได้ แชนเนล เป็นอย่างน้อย 1 วินาที
พาสซีฟขนาดกลางStoic Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +3% ขณะ แชนเนล
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +3% ขณะ แชนเนล
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 25%
พาสซีฟขนาดกลางHex Breaker
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 8% ขณะ แชนเนล
ลบล้างคำสาปต่อตัวคุณ 1 สาป เมื่อคุณ แชนเนล ครบ 2 วินาที
พาสซีฟขนาดกลางArcane Adept
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 5% ขณะ แชนเนล
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 20%
ได้รับ Arcane Surge หลังจากที่ แชนเนล ครบ 1 วินาที
พาสซีฟขนาดกลางDistilled Perfection
LifeManaFlasksrecovery
เพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 25%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา 25%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 10%
พาสซีฟขนาดกลางSpiked Concoction
FlaskDuration
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 5% ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด
ได้รับ ความอัจฉริยะของนักเล่นแร่แปรธาตุ เมื่อคุณใช้ ขวดยา
พาสซีฟขนาดกลางFasting
FlaskDuration
เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% ขณะไม่ได้รับผลจากขวดยา
พาสซีฟขนาดกลางMender's Wellspring
LifeManaFlasksrecovery
เพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 25%
ขวดยาพลังชีวิต ได้รับ 1 ชาร์จ ทุก 3 วินาที
ลบล้างสถานะ เลือดไหล เมื่อคุณใช้ ขวดยาพลังชีวิต
พาสซีฟขนาดกลางSpecial Reserve
LifeManaFlasksrecovery
เพิ่มความเสียหาย 20% ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด
ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด
พาสซีฟขนาดกลางNumbing Elixir
LifeManaFlasksrecovery
ลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ 40% ขณะที่รับผลจาก ขวดยามานา ทุกชนิด
ลดผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย ต่อตัวคุณ 40% ขณะที่รับผลจาก ขวดยาพลังชีวิต ทุกชนิด
พาสซีฟขนาดกลางMob Mentality
IncreasedWarcryNotable
การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
การคำราม มีโอกาสให้ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge 5% ต่อจำนวนของค่าพลัง
พาสซีฟขนาดกลางCry Wolf
IncreasedWarcryNotable
การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 30%
เพิ่มปริมาณที่นับได้ของ ระดับพลัง ของสกิล คำราม 20%
พาสซีฟขนาดกลางHaunting Shout
IncreasedWarcryNotable
ศัตรูที่ถูก ยั่วยุ จากการคำรามของคุณ จะติดสถานะ ข่มขู่ ด้วย
พาสซีฟขนาดกลางLead By Example
IncreasedWarcryNotable
เมื่อคุณ คำราม คุณกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ ได้รับสถานะ Onslaught 4 วินาที
ค่า Strength และ Dexterity +10
พาสซีฟขนาดกลางProvocateur
IncreasedWarcryNotable
เพิ่มโอกาสคริติคอล 40% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ยั่วยุ
ตัวคูณคริติคอล +10% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ยั่วยุ
พาสซีฟขนาดกลางWarning Call
IncreasedWarcryNotable
เมื่อคุณ คำราม จะเพิ่มค่า เกราะ 25% ต่อค่าระดับพลัง 5 ระดับ เป็นเวลา 8 วินาที สูงสุด 100%
พาสซีฟขนาดกลางRattling Bellow
IncreasedWarcryNotable
การโจมตีที่ ฮึกเหิม มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 8%
ค่า Strength +20
พาสซีฟขนาดกลางBloodscent
AxeandSwordDamage
การโจมตีด้วย ขวาน หรือ ดาบ มอบสถานะ คลั่ง 1 ระดับ เมื่อปะทะ สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 1 วินาที
พาสซีฟขนาดกลางRun Through
AxeandSwordDamage
การโจมตีด้วย ขวานหรือดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยสถานะเจ็บป่วย 15%
เพิ่มผลของการทิ่มแทง 10%
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง ต่อศัตรู 10% จากการปะทะด้วย ขวาน หรือ ดาบ
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ขวาน หรือ ดาบ 15%
พาสซีฟขนาดกลางWound Aggravation
AxeandSwordDamage
การโจมตีด้วย ขวานหรือดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยสถานะเจ็บป่วย 20%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ขวาน หรือ ดาบ 20%
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +5% ขณะถือ ขวาน หรือ ดาบ
พาสซีฟขนาดกลางOverlord
MaceandStaffDamage
เพิ่มความเสียหายด้วย กระบอง, คทา, ไม้พลอง 30%
การปะทะ ประชิด ด้วย กระบอง, คทา หรือ ไม้พลอง ให้สถานะ Fortify 6 วินาที
พาสซีฟขนาดกลางExpansive Might
MaceandStaffDamage
การโจมตีด้วย กระบอง, คทา หรือ ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 20%
ขณะอยู่กับที่ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 10% ทุกวินาที สูงสุด 50%
พาสซีฟขนาดกลางWeight Advantage
MaceandStaffDamage
การโจมตีด้วย กระบอง, คทา หรือ ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 30%
มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 4% ขณะที่ถือ กระบอง, คทา, หรือไม้พลอง
ค่า Strength +20
พาสซีฟขนาดกลางWind-up
DaggerandClawDamage
ตัวคูณคริติคอลด้วย กรงเล็บ หรือ มีด +15%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 10% เมื่อไม่คริติคอลด้วย กรงเล็บ หรือ มีด
พาสซีฟขนาดกลางFan of Blades
DaggerandClawDamage
สกิลโจมตี จะยิงกระสุนเพิ่มอีก 1 นัดขณะถือ กรงเล็บ หรือ มีด
เพิ่มความเสียหาย กระสุน ด้วย กรงเล็บ และ มีด 20%
พาสซีฟขนาดกลางDisease Vector
DaggerandClawDamage
ศัตรูที่ติดสถานะ พิษ จากคุณจะไม่สามารถฟื้นฟู พลังชีวิต ได้
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ +6% ขณะถือ กรงเล็บ หรือ มีด
พาสซีฟขนาดกลางArcing Shot
BowDamage
ศรจะ เพิ่มโอกาสคริติคอล ตามระยะทางที่มันเดินทาง สูงสุด 100%
ศร สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้นตามระยะทางที่มันเดินทาง สูงสุด 50%
พาสซีฟขนาดกลางTempered Arrowheads
BowDamage
สกิลธนูจะมี ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +6%
สกิลธนู มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะเจ็บป่วย 10% ขณะถือ ธนู
พาสซีฟขนาดกลางBroadside
BowDamage
สกิล ธนู จะเพิ่มพื้นที่ส่งผล 25%
พาสซีฟขนาดกลางExplosive Force
WandDamage
ศัตรูที่คุณสังหารด้วย การปะทะด้วยไม้กายสิทธิ์ จะมีโอกาส 10% ที่จะ ระเบิด สร้างความเสียหายหนึ่งในสี่ของพลังชีวิตของพวกมันเป็นความเสียหาย เคออส
นำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ของ ไม้กายสิทธิ์ ไปเสริมเป็น เคออส
พาสซีฟขนาดกลางOpportunistic Fusilade
WandDamage
เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย ไม้กายสิทธิ์ 50%
เพิ่มความเสียหายด้วย ไม้กายสิทธิ์ 35% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
พาสซีฟขนาดกลางStorm's Hand
WandDamage
นำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ของ ไม้กายสิทธิ์ ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ ของ ไม้กายสิทธิ์ 25% เป็น สายฟ้า
พาสซีฟขนาดกลางBattlefield Dominator
TwoHandedMeleeDamage
การโจมตีด้วย อาวุธสองมือ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 25%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 15% หากคุณได้ทำให้ศัตรูติดสถานะ มึนงง ด้วย อาวุธสองมือประชิด มาเร็วๆนี้
พาสซีฟขนาดกลางMartial Mastery
TwoHandedMeleeDamage
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ อาวุธประชิดสองมือ 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10% หากคุณมีค่า Strength อย่างน้อย 600 หน่วย
ค่า Strength +20
พาสซีฟขนาดกลางSurefooted Striker
TwoHandedMeleeDamage
เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย อาวุธประชิดสองมือ 40%
มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 5% หากคุณคริติคอลด้วย อาวุธสองมือ มาเร็วๆ นี้
พาสซีฟขนาดกลางGraceful Execution
TwoHandedMeleeDamage
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ อาวุธประชิดสองมือ 5%
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ด้วย อาวุธประชิดสองมือ 15%
เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย อาวุธประชิดสองมือ 25%
ค่า Dexterity และ Intelligence +15
พาสซีฟขนาดกลางBrutal Infamy
TwoHandedMeleeDamage
การโจมตีด้วย อาวุธประชิดสองมือ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย 40% ต่อ ศัตรูยูนิค
พาสซีฟขนาดกลางFearsome Warrior
TwoHandedMeleeDamage
การโจมตีด้วย อาวุธประชิดสองมือ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 8%
เมื่อสังหารศัตรูด้วยการโจมตีประชิด มีโอกาส 25% ที่จะ ข่มขู่ ศัตรูศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที
พาสซีฟขนาดกลางCombat Rhythm
DualWieldingDamage
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10% หากคุณได้ปะทะด้วยมือหลักมาเร็วๆนี้
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% หากคุณได้ปะทะด้วยมือรองมาเร็วๆนี้
พาสซีฟขนาดกลางHit and Run
DualWieldingDamage
เพิ่มความเสียหายของ สกิลโจมตี 25% ขณะถือ อาวุธคู่
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +6% หากคุณปะทะศัตรูมาเร็วๆ นี้
พาสซีฟขนาดกลางInsatiable Killer
DualWieldingDamage
เพิ่มความเสียหายของ สกิลโจมตี 20% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเร็วในการโจมตีขณะใช้อาวุธคู่ขึ้น 5%
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก 5% เมื่อสังหาร ขณะถือ อาวุธคู่
พาสซีฟขนาดกลางMage Bane
DualWieldingDamage
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +5% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเสียหายของ สกิลโจมตี 20% ขณะถือ อาวุธคู่
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
พาสซีฟขนาดกลางMartial Momentum
DualWieldingDamage
เพิ่มความเร็วในการโจมตีขณะใช้อาวุธคู่ขึ้น 8%
เพิ่มอัตราความแม่นยำ 16% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเสียหาย 32% หากคุณใช้สกิล เดินทาง มาเร็วๆนี้
พาสซีฟขนาดกลางDeadly Repartee
DualWieldingDamage
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเสียหายของ สกิลโจมตี 25% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มโอกาสคริติคอล โจมตี 30% ขณะถือ อาวุธคู่
พาสซีฟขนาดกลางQuick and Deadly
DualWieldingDamage
เพิ่มความเสียหาย โจมตี ด้วยมือหลัก 60% หากถืออาวุธคนละชนิดกัน
เพิ่มความเร็วในการโจมตี ด้วยมือรอง 30% หากถืออาวุธคนละชนิดกัน
พาสซีฟขนาดกลางSmite the Weak
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 40% ต่อศัตรูที่ ขาหัก
การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 10% เมื่อปะทะ
พาสซีฟขนาดกลางHeavy Hitter
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 30%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
มีโอกาสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง เป็นสองเท่า 20%
เพิ่มความเสียหายด้วยสถานะ เจ็บป่วย จากสกิล โจมตี 30%
พาสซีฟขนาดกลางMartial Prowess
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 6%
เพิ่มอัตราความแม่นยำ โดยรวม 15%
เพิ่มความเสียหายด้วยสถานะ เจ็บป่วย จากสกิล โจมตี 20%
พาสซีฟขนาดกลางCalamitous
IncreasedAttackDamageNotable
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, และ ลุกไหม้ 10%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 15%
พาสซีฟขนาดกลางDevastator
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 20%
เพิ่มความเสียหายด้วยสถานะ เจ็บป่วย จากสกิล โจมตี 20%
ศัตรูที่ถูกสังหารด้วย การปะทะด้วยการโจมตี มีโอกาส 15% ที่จะ ระเบิด สร้างความเสียหาย 1/10 ของ พลังชีวิต ของพวกมันเป็นความเสียหาย กายภาพ
พาสซีฟขนาดกลางFuel the Fight
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 8%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
เพิ่มความเสียหายขึ้น 20% ขณะดูดพลัง
พาสซีฟขนาดกลางDrive the Destruction
IncreasedAttackDamageNotable
ดูด 0.8% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 25% ขณะ พลังชีวิตเต็ม
การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 10% เมื่อปะทะ
พาสซีฟขนาดกลางFeed the Fury
IncreasedAttackDamageNotable
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหายขึ้น 30% ขณะดูดพลัง
เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น 15% ขณะกำลังดูดพลัง
พาสซีฟขนาดกลางAggressive Defence
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มระยะเวลาสถานะ Fortification 30%
เพิ่มความเสียหาย ด้วย สกิลโจมตี 20% ขณะที่มีสถานะ Fortify
การปะทะที่สร้างสถานะ Fortify ให้สถานะ Fortification เพิ่มขึ้น 60%
พาสซีฟขนาดกลางSeal Mender
IncreasedSpellDamageNotable
สกิลที่ถูกเสริมด้วย Unleash จะเพิ่มความถี่ในการได้รับ Seal 30%
พาสซีฟขนาดกลางConjured Wall
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย เวท 25%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +6% หากคุณ ร่ายเวท มาเร็วๆ นี้
พาสซีฟขนาดกลางArcane Heroism
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มผลของ Arcane Surge ต่อตัวคุณ 30%
มีโอกาสได้รับ Arcane Surge 10%เมื่อคุณปะทะ ศัตรูยูนิค
พาสซีฟขนาดกลางPracticed Caster
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย เวท 20%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 5%
มีโอกาส 35% ที่จะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสถานะ มึนงง ขณะร่าย
พาสซีฟขนาดกลางBurden Projection
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย เวท 30%
มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป 8% เมื่อปะทะด้วยความเสียหาย เวท
พาสซีฟขนาดกลางThaumophage
IncreasedSpellDamageNotable
ดูด 0.6% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น โล่พลังงาน
เพิ่มความเสียหาย เวท 25% ขณะ โล่พลังงานเต็ม
มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง 10% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยเวท ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
พาสซีฟขนาดกลางEssence Rush
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย 40% ขณะดูดโล่พลังงาน
ดูด 0.3% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น โล่พลังงาน
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 5% ขณะกำลังดูด โล่พลังงาน
พาสซีฟขนาดกลางSap Psyche
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย เวท 20%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 30%
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 1% ต่อวินาที หากคุณสาปศัตรูมาเร็วๆ นี้
พาสซีฟขนาดกลางSadist
IncreasedElementalDamage
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 15% หากคุณสร้างสถานะ หนาวเย็น ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20% หากคุณทำให้ศัตรูติดสถานะ ลุกไหม้ มาเร็วๆนี้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25% หากคุณทำให้ศัตรูติดสถานะ ช็อค มาเร็วๆนี้
พาสซีฟขนาดกลางCorrosive Elements
IncreasedElementalDamage
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 15%
สกิลน้ำแข็ง มีโอกาสสร้างสถานะ Cold Exposure 25% เมื่อปะทะ
สกิลไฟ มีโอกาสสร้างสถานะ Fire Exposure 25% เมื่อปะทะ
สกิลสายฟ้า มีโอกาสสร้างสถานะ Lightning Exposure 25% เมื่อปะทะ
พาสซีฟขนาดกลางDoryani's Lesson
IncreasedElementalDamage
ดูด 0.2% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25%
พาสซีฟขนาดกลางDisorienting Display
IncreasedElementalDamage
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25%
มีโอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ ตาบอด เมื่อคุณใช้สกิล ธาตุ
พาสซีฟขนาดกลางPrismatic Heart
IncreasedElementalDamage
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +10%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
พาสซีฟขนาดกลางWidespread Destruction
IncreasedElementalDamage
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 6%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
พาสซีฟขนาดกลางMaster of Fire
IncreasedFireDamage
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะติดสถานะ Fire Exposure
พาสซีฟขนาดกลางSmoking Remains
IncreasedFireDamage
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 35%
มีโอกาสสร้าง หมอกควัน 10% เมื่อสังหาร
พาสซีฟขนาดกลางCremator
IncreasedFireDamage
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 30%
ศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสังหารด้วยการปะทะ จะถูกทำลาย
พาสซีฟขนาดกลางSnowstorm
IncreasedLightningDamage
นำ 8% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
พาสซีฟขนาดกลางStorm Drinker
IncreasedLightningDamage
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 8%
ดูด 0.5% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเป็น โล่พลังงาน
พาสซีฟขนาดกลางParalysis
IncreasedLightningDamage
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 30%
มีโอกาสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง เป็นสองเท่า 10%
สกิลสายฟ้า มีเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู ลดลง 10%
พาสซีฟขนาดกลางSupercharge
IncreasedLightningDamage
คุณจะ โชคดี ในการคำนวณความเสียหาย สายฟ้า จากการปะทะที่ไม่ใช่คริติคอล
พาสซีฟขนาดกลางBlanketed Snow
IncreasedColdDamage
เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 10% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
พาสซีฟขนาดกลางCold to the Core
IncreasedColdDamage
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อค่า Dexterity 25 หน่วย
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อค่า Intelligence 25 หน่วย
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อค่า Strength 25 หน่วย
พาสซีฟขนาดกลางCold-Blooded Killer
IncreasedColdDamage
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +5%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% เมื่อสังหารศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
พาสซีฟขนาดกลางTouch of Cruelty
IncreasedChaosDamage
สกิลเคออส มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรู 10% ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
ศัตรูที่ติดสถานะ ขัดขวาง จากคุณ จะได้รับความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น 10%
พาสซีฟขนาดกลางUnwaveringly Evil
IncreasedChaosDamage
เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
สกิล เคออส ไม่ถูกรบกวนจากการติดสถานะ มึนงง
พาสซีฟขนาดกลางUnspeakable Gifts
IncreasedChaosDamage
ศัตรูที่คุณสังหาร มีโอกาสระเบิด 10% สร้างความเสียหาย เคออส เท่ากับ หนึ่งในสี่ ของ พลังชีวิตสูงสุด ของพวกมัน
พาสซีฟขนาดกลางDark Ideation
IncreasedChaosDamage
เพิ่มความเสียหาย เคออส 2% ต่อค่า มานาสูงสุด 100 หน่วย สูงสุด 80%
พาสซีฟขนาดกลางUnholy Grace
IncreasedChaosDamage
เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 10%
พาสซีฟขนาดกลางWicked Pall
IncreasedChaosDamage
เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 5%
พาสซีฟขนาดกลางRenewal
IncreasedMinionDamageNotable
ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน 1% ต่อวินาที
มิเนียน มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 5% ขณะที่พวกมันมี พลังชีวิตเต็ม
พาสซีฟขนาดกลางRaze and Pillage
IncreasedMinionDamageNotable
มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 20%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน ที่กระทำต่อศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ 20%
มิเนียนจะ นำ 6% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
พาสซีฟขนาดกลางRotten Claws
IncreasedMinionDamageNotable
มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 12% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
พาสซีฟขนาดกลางCall to the Slaughter
IncreasedMinionDamageNotable
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 15%
มิเนียน ที่ถูกสร้างเร็วๆ นี้ มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียนที่ถูกเสกออกมาเร็วๆนี้จะ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
พาสซีฟขนาดกลางSkeletal Atrophy
IncreasedMinionDamageNotable
การปะทะของโครงกระดูกมีโอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ เหี่ยวเฉา เป็นเวลา 2 วินาที
โครงกระดูกที่ถูกอัญเชิญ แปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออส
พาสซีฟขนาดกลางHulking Corpses
IncreaseMinionLifeNotable
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 25%
ซอมบี้ ที่เสกออกมา มีโอกาส 5% ที่จะ ยั่วยุ ศัตรู
พาสซีฟขนาดกลางVicious Bite
IncreasedMinionDamageNotable
มิเนียน มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น 30%
มิเนียนมี ตัวคูณคริติคอล +15%
พาสซีฟขนาดกลางPrimordial Bond
IncreasedMinionDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย 10% ต่อ โกเลม ที่มีหนึ่งตัว
เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลม ของคุณ 40%
โกเลมจะมีพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น 25%
พาสซีฟขนาดกลางBlowback
FireDamageOverTimeNotable
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 10%
สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น 8%
พาสซีฟขนาดกลางFan the Flames
FireDamageOverTimeNotable
สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้างจะลามไปยังศัตรูที่อยู่ในระยะ 15 หน่วย
พาสซีฟขนาดกลางCooked Alive
FireDamageOverTimeNotable
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 15%
ศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ จากคุณ มีค่าต้านทาน ไฟ -5%
พาสซีฟขนาดกลางBurning Bright
FireDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 8%
พาสซีฟขนาดกลางWrapped in Flame
FireDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 20%
ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น ขณะติดสถานะ ติดไฟ
มีโอกาสสร้างสถานะ อาบขี้เถ้า ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะ ขณะที่คุณติดสถานะ ติดไฟ
พาสซีฟขนาดกลางVivid Hues
PhysicalDamageOverTimeNotable
ดูด 2% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต จากศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการดูด พลังชีวิต 20%
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล 20%
พาสซีฟขนาดกลางRend
PhysicalDamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +5%
เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล 20%
พาสซีฟขนาดกลางDisorienting Wounds
PhysicalDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล 25%
มีโอกาส 25% ที่จะทำศัตรูตาบอดหากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะเลือดไหลอยู่
พาสซีฟขนาดกลางCompound Injury
PhysicalDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล 35% ที่คุณสร้างกับศัตรูที่ติดสถานะ ขาหัก
พาสซีฟขนาดกลางBlood Artist
PhysicalDamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ด้วยอาวุธนี้ +6% หากคุณใช้ พลังชีวิต เร็วๆ นี้
ค่า Strength +20
พาสซีฟขนาดกลางPhlebotomist
PhysicalDamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +6% หากคุณทำ คริติคอล เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล 20%
พาสซีฟขนาดกลางSeptic Spells
ChaosDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเร็วในการร่าย 5%
สกิลเวท มีตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ +5%
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะด้วยความเสียหาย เวท
พาสซีฟขนาดกลางLow Tolerance
ChaosDamageOverTimeNotable
สถานะ พิษ ที่คุณสร้างต่อศัตรูที่ไม่ติดสถานะ พิษ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 300%
พาสซีฟขนาดกลางSteady Torment
ChaosDamageOverTimeNotable
เพิ่มระยะเวลาของ พิษ 15%
เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล 15%
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เลือดไหล ที่สร้างต่อศัตรูที่ติดสถานะ พิษ +6%
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +6% ของสถานะ พิษ ที่คุณสร้างต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
พาสซีฟขนาดกลางEternal Suffering
ChaosDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย เคออส 25%
มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 2 วินาที 50% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ เหี่ยวเฉา ไม่เกิน 5 ระดับ
พาสซีฟขนาดกลางEldritch Inspiration
ChaosDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย เคออส 20%
เพิ่มมานาสูงสุด 16%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 20%
พาสซีฟขนาดกลางWasting Affliction
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหายด้วย สถานะเจ็บป่วย 20%
สถานะเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย จะสร้างความเสียหายเร็วขึ้น 5%
พาสซีฟขนาดกลางHaemorrhage
DamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของสถานะ เจ็บป่วย ที่เกิดจากคริติคอล +10%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
พาสซีฟขนาดกลางFlow of Life
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 24%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 0.6% ต่อวินาที
พาสซีฟขนาดกลางExposure Therapy
DamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +5%
ค่าต้านทาน เคออส +30% ต่อความเสียหาย ต่อเนื่อง
พาสซีฟขนาดกลางBrush with Death
DamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +5%
เติม พลังชีวิต 1% เมื่อสังหาร
เติม โล่พลังงาน 1% เมื่อสังหาร
พาสซีฟขนาดกลางVile Reinvigoration
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 24%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 2% ต่อวินาที หากคุณสังหารศัตรูมาเร็วๆนี้
พาสซีฟขนาดกลางCircling Oblivion
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 25%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ต่อศัตรู 15%
พาสซีฟขนาดกลางBrewed for Potency
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 24%
เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 10%
เพิ่มการเติม พลังชีวิต และ มานา จากขวดยา 20%
พาสซีฟขนาดกลางAstonishing Affliction
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ที่สร้างต่อศัตรู 20%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย 20% ต่อ ศัตรูที่ได้รับผลจากสถานะ เจ็บป่วย
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 20%
พาสซีฟขนาดกลางCold Conduction
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง 25% ที่คุณสร้างให้กับศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า 25% ที่คุณสร้างต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
พาสซีฟขนาดกลางInspired Oppression
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 30% หากคุณสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 30% หากคุณสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%
พาสซีฟขนาดกลางChilling Presence
IncreasedNonDamageAilmentNotable
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะติดสถานะ หนาวเย็น
พาสซีฟขนาดกลางDeep Chill
IncreasedNonDamageAilmentNotable
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +5%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง 30%
พาสซีฟขนาดกลางBlast-Freeze
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 20%
สถานะ แช่แข็ง ที่คุณสร้างจะลามไปยังศัตรูที่อยู่ในระยะ 12 หน่วย
พาสซีฟขนาดกลางThunderstruck
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 20%
การคริติคอลของคุณ ผลักศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค ออกไป
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
พาสซีฟขนาดกลางStormrider
IncreasedNonDamageAilmentNotable
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 10% เมื่อคุณสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 25% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 25% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
พาสซีฟขนาดกลางOvershock
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 30%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า 40%
พาสซีฟขนาดกลางEvil Eye
CurseEffectNotable
ศัตรูที่ถูกคำสาปคุณได้รับ 6% เพิ่มความเสียหาย
พาสซีฟขนาดกลางInevitable Doom
CurseEffectNotable
สาปสะกด ที่คุณสร้างมี ความหายนะ สูงสุด +3 ระดับ
สาปสะกด มีอัตราเพิ่มระดับความหายนะ เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟขนาดกลางForbidden Words
CurseEffectNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิล ออร่า คำสาป 25%
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลออร่าคำสาป 15%
พาสซีฟขนาดกลางDoedre's Spite
CurseEffectNotable
ลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ 10%
เพิ่มผลของคำสาป Enfeeble 20%
พาสซีฟขนาดกลางVictim Maker
CurseEffectNotable
เพิ่มความเร็วในการร่าย สกิลคำสาป 8%
ศัตรูที่ถูกคุณสาปจะติดสถานะ Malediction หากระยะเวลาคงเหลือของคำสาปหายไปครบ 33%
พาสซีฟขนาดกลางMaster of Fear
CurseEffectNotable
ศัตรูที่คุณสาปจะติดสถานะ เสียขวัญ
พาสซีฟขนาดกลางWish for Death
CurseEffectNotable
คุณมี Culling Strike ต่อ ศัตรูที่ถูกสาป
พาสซีฟขนาดกลางLord of Drought
CurseEffectNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
เพิ่มผลของคำสาป Flammability 40%
พาสซีฟขนาดกลางBlizzard Caller
CurseEffectNotable
เพิ่มผลของคำสาป Frostbite 40%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 15%
พาสซีฟขนาดกลางTempt the Storm
CurseEffectNotable
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 20%
เพิ่มผลของคำสาป Conductivity 40%
พาสซีฟขนาดกลางMisery Everlasting
CurseEffectNotable
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 10%
เพิ่มผลของคำสาป Despair 40%
พาสซีฟขนาดกลางExploit Weakness
CurseEffectNotable
เพิ่มผลของคำสาป Vulnerability 40%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 15%
พาสซีฟขนาดกลางHound's Mark
CurseEffectNotable
เพิ่มผลของ สาปแช่ง ของคุณ 20%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย 20% ต่อ ศัตรูที่ถูกสาปแช่ง
พาสซีฟขนาดกลางDoedre's Gluttony
CurseEffectNotable
เพิ่มความเสียหาย ปะทะ 25% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มผลของคำสาป Punishment 40%
พาสซีฟขนาดกลางDoedre's Apathy
CurseEffectNotable
ลดระยะเวลาสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ 10%
เพิ่มผลของคำสาป โซ่กาลเวลา 20%
พาสซีฟขนาดกลางMaster of the Maelstrom
CurseEffectNotable
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, และ ลุกไหม้ 10%
เพิ่มผลของคำสาป Elemental Weakness 40%
พาสซีฟขนาดกลางHeraldry
DmgHeraldSkillsNotable
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะติดสถานะ Cold Exposure ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นแห่งน้ำแข็ง
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะติดสถานะ Fire Exposure ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นแห่งธุลี
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะติดสถานะ Lightning Exposure ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นแห่งสายฟ้า
พาสซีฟขนาดกลางEndbringer
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหาย 5% ต่อ สาส์น หนึ่งชนิดที่คุณมี
เพิ่มความเสียหาย 20% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
พาสซีฟขนาดกลางCult-Leader
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 35% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
พาสซีฟขนาดกลางEmpowered Envoy
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหายสกิล สาส์น 40%
เพิ่มผลของบัฟที่คุณได้จาก สาส์น 20%
พาสซีฟขนาดกลางDark Messenger
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิล สาส์น 25%
เพิ่มความเสียหายสกิล สาส์น 20%
พาสซีฟขนาดกลางAgent of Destruction
DmgHeraldSkillsNotable
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, และ ลุกไหม้ 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
พาสซีฟขนาดกลางLasting Impression
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 30% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง ของสกิล สาส์น 50%
พาสซีฟขนาดกลางSelf-Fulfilling Prophecy
DmgHeraldSkillsNotable
โอกาสคริติคอล ของสกิล สาส์น ทุกสกิล +1%
ตัวคูณคริติคอล +15% หากคุณคริติคอลด้วยสกิล สาส์น มาเร็วๆ นี้
พาสซีฟขนาดกลางInvigorating Portents
MinionDmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 20% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน 10% ต่อ สาส์น หนึ่งชนิดที่คุณมี
พาสซีฟขนาดกลางPure Agony
MinionDmgHeraldSkillsNotable
Virulence ที่มีได้สูงสุด +5
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 20% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
พาสซีฟขนาดกลางDisciples
MinionDmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 20% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
Sentinel ที่ถูกอัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น 25%
พาสซีฟขนาดกลางDread March
IncreaseMinionLifeNotable
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน 10%
เสริมป้องกันกายภาพ ของมิเนียน 10%
มิเนียน มีค่าต้านทาน เคออส +10%
พาสซีฟขนาดกลางBlessed Rebirth
IncreaseMinionLifeNotable
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 20%
มิเนียนที่ถูกเสกออกมาเร็วๆนี้จะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ
พาสซีฟขนาดกลางLife from Death
IncreaseMinionLifeNotable
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 15%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาที หาก มิเนียน ได้ตายลงมาเร็วๆ นี้
มิเนียน เติม พลังชีวิต 4% เมื่อมีมิเนียนตาย
พาสซีฟขนาดกลางFeasting Fiends
IncreaseMinionLifeNotable
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%
มิเนียน ดูด 0.4% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต
พาสซีฟขนาดกลางBodyguards
IncreaseMinionLifeNotable
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียน มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป 10% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
พาสซีฟขนาดกลางFollow-Through
ProjectileDmgNotable
กระสุน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 15% ต่อจำนวนครั้งในการชิ่งที่เหลืออยู่
พาสซีฟขนาดกลางStreamlined
ProjectileDmgNotable
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 20%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
พาสซีฟขนาดกลางShrieking Bolts
ProjectileDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 35%
มีโอกาส 10% ที่จะ ยั่วยุ ศัตรูเมื่อปะทะด้วยกระสุน
พาสซีฟขนาดกลางEye to Eye
ProjectileDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 25%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน ที่ปะทะศัตรูที่อยู่ใกล้ 35%
พาสซีฟขนาดกลางRepeater
ProjectileDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 8%
พาสซีฟขนาดกลางAerodynamics
ProjectileDmgNotable
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 10%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%
พาสซีฟขนาดกลางChip Away
BrandDmgNotable
Brand Recall มอบ เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 20% ให้กับ ตราเวท ที่ถูกเรียกมา
Brand Recall มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น 4% ต่อจำนวน ตราเวท ที่มี สูงสุด 40%
พาสซีฟขนาดกลางSeeker Runes
BrandDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย ตราเวท 25%
ตราเวทที่ไม่ได้เกาะเป้าหมายใด มีระยะการเกาะ เพิ่มขึ้น 20% ต่อวินาที สูงสุด 100%
พาสซีฟขนาดกลางRemarkable
BrandDmgNotable
เพิ่มความเร็วในการร่ายของสกิล ตราเวท 8%
สกิลที่เสก ตราเวท ออกมาจะมีโอกาส 35% ที่จะเสกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอัน
พาสซีฟขนาดกลางBrand Loyalty
BrandDmgNotable
ศัตรูได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 3% ต่อจำนวน ตราเวท ของคุณที่เกาะอยู่กับมัน
พาสซีฟขนาดกลางHoly Conquest
BrandDmgNotable
ตราเวท มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 25% หากระยะเวลาคงเหลือของการเกาะหมดไป 50%
เพิ่มความเสียหาย ตราเวท 25%
พาสซีฟขนาดกลางGrand Design
BrandDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย ตราเวท 20%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล ตราเวท 10%
เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท10%
พาสซีฟขนาดกลางSet and Forget
TrapAndMineDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กับดัก 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 12%
ลดระยะเวลาของ กับดัก 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ การทริกเกอร์กับดัก 40%
พาสซีฟขนาดกลางExpert Sabotage
TrapAndMineDmgNotable
ทุ่นระเบิด มีความเร็วในการจุดชนวน เพิ่มขึ้น 20%
ทุ่นระเบิด มีโอกาสจุดชนวนเพิ่มเติม 1 ครั้ง 10%
พาสซีฟขนาดกลางGuerilla Tactics
TrapAndMineDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กับดัก 20%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 20%
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก 10%
เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด 10%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% หากคุณโยน ทุ่นระเบิด หรือ กับดัก มาเร็วๆ นี้
พาสซีฟขนาดกลางExpendability
TrapAndMineDmgNotable
มีโอกาสโยนกับดักหรือทุ่นระเบิดเพิ่มเติม 1 ลูก 10%
พาสซีฟขนาดกลางArcane Pyrotechnics
TrapAndMineDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กับดัก 20%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 20%
ได้รับ Arcane Surge เมื่อทุ่นระเบิดของคุณทำงานโดยมีศัตรูเป็นเป้าหมาย
ได้รับ Arcane Surge เมื่อศัตรูทริกเกอร์กับดักของคุณ
พาสซีฟขนาดกลางSurprise Sabotage
TrapAndMineDmgNotable
ตัวคูณคริติคอล ด้วย กับดัก +8%
ตัวคูณคริติคอล ด้วย ทุ่นระเบิด +8%
กับดัก เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 4%
ความเสียหาย ทุ่นระเบิด เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 4%
พาสซีฟขนาดกลางCareful Handling
TrapAndMineDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กับดัก 15%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
เพิ่มมานาสูงสุด 6%
พาสซีฟขนาดกลางPeak Vigour
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 20%
พาสซีฟขนาดกลางFettle
IncreasedMaximumLifeNotable
พลังชีวิตสูงสุด +20
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
พาสซีฟขนาดกลางFeast of Flesh
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
ได้รับ พลังชีวิต +10 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ
พาสซีฟขนาดกลางSublime Sensation
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
พาสซีฟขนาดกลางSurging Vitality
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
ทุก 4 วินาที ฟื้นฟูพลังชีวิต 10% ในเวลา 1 วินาที
พาสซีฟขนาดกลางPeace Amidst Chaos
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มเกราะ 20% ขณะอยู่กับที่
ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะอยู่กับที่
พาสซีฟขนาดกลางAdrenaline
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6%
เพิ่มอัตราการเติม พลังชีวิต สุทธิสูงสุด จากการดูด 10%
เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น 6% ขณะกำลังดูดพลัง
พาสซีฟขนาดกลางWall of Muscle
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6%
เพิ่ม Strength 5%
พาสซีฟขนาดกลางMindfulness
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 80% ขณะอยู่กับที่
พาสซีฟขนาดกลางLiquid Inspiration
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา 20%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 25% เมื่อคุณใช้ ขวดยามานา
พาสซีฟขนาดกลางOpenness
MaxManaNotable
ค่า มานาสูงสุด +30
เพิ่มมานาสูงสุด 20%
พาสซีฟขนาดกลางDaring Ideas
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 18%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
พาสซีฟขนาดกลางClarity of Purpose
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 30%
พาสซีฟขนาดกลางScintillating Idea
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 20%
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 5%
พาสซีฟขนาดกลางHolistic Health
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มมานาสูงสุด 10%
พาสซีฟขนาดกลางGenius
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 8%
เพิ่ม Intelligence 5%
พาสซีฟขนาดกลางImprovisor
MaxManaNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 6%
เพิ่มมานาสูงสุด 10%
ได้รับ มานา +3 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ
พาสซีฟขนาดกลางStubborn Student
MaxManaNotable
เพิ่มค่า เกราะ 20%
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
ค่า เกราะ +1 ต่อ มานาที่ไม่สำรอง ทุก 10 หน่วย
พาสซีฟขนาดกลางSavour the Moment
EnergyShieldNotable
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 3% ต่อวินาที ขณะอยู่กับที่
พาสซีฟขนาดกลางEnergy From Naught
EnergyShieldNotable
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +70
เพิ่มอัตราการรีชาร์จ โล่พลังงาน 15%
พาสซีฟขนาดกลางWill Shaper
EnergyShieldNotable
นำ 5% ของ มานาสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
พาสซีฟขนาดกลางSpring Back
EnergyShieldNotable
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
เริ่มการรีชาร์จ โล่พลังงาน เร็วขึ้น 5%
พาสซีฟขนาดกลางConservation of Energy
EnergyShieldNotable
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 8%
ดูด 0.3% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น โล่พลังงาน
เพิ่มอัตราการเติม โล่พลังงาน สุทธิสูงสุด จากการดูด 10%
พาสซีฟขนาดกลางSelf-Control
EnergyShieldNotable
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 25%
Discipline มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 80%
พาสซีฟขนาดกลางHeart of Iron
ArmourNotable
นำ 10% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น เกราะ
พาสซีฟขนาดกลางPrismatic Carapace
ArmourNotable
เพิ่มค่า เกราะ 30%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +1%
พาสซีฟขนาดกลางMilitarism
ArmourNotable
เพิ่มค่า เกราะ 30%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
พาสซีฟขนาดกลางSecond Skin
ArmourNotable
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 3%
เพิ่มค่า เกราะ 30%
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +3%
พาสซีฟขนาดกลางDragon Hunter
ArmourNotable
เพิ่มค่า เกราะ 30%
ค่าต้านทาน ไฟ +20%
มีโอกาสป้องกันด้วยค่าเกราะ 200% ของค่าจริง 15%
พาสซีฟขนาดกลางEnduring Composure
ArmourNotable
เพิ่มค่า เกราะ 30%
ได้รับ Endurance Charge 1 ลูก ทุกวินาที หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
พาสซีฟขนาดกลางUncompromising
ArmourNotable
เพิ่มเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง 20%
Determination มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟขนาดกลางPrismatic Dance
EvasionNotable
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +1%
พาสซีฟขนาดกลางNatural Vigour
EvasionNotable
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
พาสซีฟขนาดกลางUntouchable
EvasionNotable
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +6%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30%
พาสซีฟขนาดกลางShifting Shadow
EvasionNotable
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 20%
ค่า Dexterity +20
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะ
พาสซีฟขนาดกลางReadiness
EvasionNotable
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล 30%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ทิ่มแทง 30%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
พาสซีฟขนาดกลางSublime Form
EvasionNotable
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +10%
Grace มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟขนาดกลางConfident Combatant
BlockAttackDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 1%
พาสซีฟขนาดกลางFlexible Sentry
BlockSpellDmgNotable
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 3%
ลดระยะเวลาสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ 25%
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +3%
ลดผลของสถานะ หนาวเย็น กับ ช็อค ต่อตัวคุณ 25%
พาสซีฟขนาดกลางVicious Guard
BlockAttackDmgNotable
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +4%
พาสซีฟขนาดกลางMystical Ward
BlockSpellDmgNotable
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 4%
ดูด 0.3% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น โล่พลังงาน
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 1.5% ต่อวินาที
พาสซีฟขนาดกลางRote Reinforcement
BlockAttackDmgNotable
พลังชีวิตสูงสุด +20
มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +4%
พาสซีฟขนาดกลางMage Hunter
BlockSpellDmgNotable
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 4%
เพิ่มความเสียหาย เวท 20%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
พาสซีฟขนาดกลางRiot Queller
BlockAttackDmgNotable
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +4%
ศัตรูที่คุณยั่วยุได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 6%
พาสซีฟขนาดกลางOne with the Shield
BlockAttackDmgNotable
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ โล่
เติม พลังชีวิต 50 เมื่อคุณบล็อค
เพิ่มค่าป้องกันจาก โล่ ที่สวมใส่ 50%
พาสซีฟขนาดกลางAerialist
DodgeAtksNotable
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +6%
เพิ่ม Dexterity 5%
พาสซีฟขนาดกลางElegant Form
DodgeAtksNotable
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +6%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ 20%
พาสซีฟขนาดกลางDarting Movements
DodgeAtksNotable
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3%
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +8% ขณะเคลื่อนที่
พาสซีฟขนาดกลางNo Witnesses
DodgeAtksNotable
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับสถานะ ลื่นไหล เมื่อสังหาร
เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล 25%
พาสซีฟขนาดกลางMolten One's Mark
FireResistNotable
ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +2%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1% ต่อวินาที
พาสซีฟขนาดกลางFire Attunement
FireResistNotable
ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง 30%
คุณจะไม่ติดสถานะ ลุกไหม้ หากคุณเคยติดสถานะ ลุกไหม้ มาเร็วๆนี้
ไม่ได้รับผลจาก พื้นลุกไหม้
พาสซีฟขนาดกลางPure Might
FireResistNotable
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค 40%
Purity of Fire มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 80%
ค่า Strength +20
พาสซีฟขนาดกลางBlacksmith
FireResistNotable
เพิ่มค่า เกราะ 25%
ค่าต้านทาน ไฟ +20%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต
พาสซีฟขนาดกลางNon-Flammable
FireResistNotable
ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน ไฟ +20%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ 30%
พาสซีฟขนาดกลางWinter Prowler
ColdResistNotable
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +2%
เพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 10%
พาสซีฟขนาดกลางHibernator
ColdResistNotable
ลดผลของสถานะ หนาวเย็น ต่อตัวคุณ 30%
ลดระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ 30%
คุณจะไม่ติดสถานะแช่แข็งถ้าเพิ่งถูกแช่แข็งมาเร็วๆ นี้
ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น
พาสซีฟขนาดกลางPure Guile
ColdResistNotable
Purity of Ice มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 80%
ค่า Dexterity +20
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะ
พาสซีฟขนาดกลางAlchemist
ColdResistNotable
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 8%
เพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 20%
พาสซีฟขนาดกลางAntifreeze
ColdResistNotable
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +20%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 30%
พาสซีฟขนาดกลางWizardry
LightningResistNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 8%
ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +2%
พาสซีฟขนาดกลางCapacitor
LightningResistNotable
คุณจะไม่ติดสถานะ ช็อค หากคุณเคยติดสถานะ ช็อค มาเร็วๆนี้
ลดผลของสถานะ ช็อค ที่คุณได้รับ 30%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค
พาสซีฟขนาดกลางPure Aptitude
LightningResistNotable
เพิ่มอัตราการรีชาร์จ โล่พลังงาน 15%
Purity of Lightning มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 80%
ค่า Intelligence +20
พาสซีฟขนาดกลางSage
LightningResistNotable
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 20%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +20%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที
พาสซีฟขนาดกลางInsulated
LightningResistNotable
ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +20%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค 30%
พาสซีฟขนาดกลางBorn of Chaos
ChaosResistNotable
ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +3%
พาสซีฟขนาดกลางAntivenom
ChaosResistNotable
ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน เคออส +23%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ 30%
พาสซีฟขนาดกลางRot-Resistant
ChaosResistNotable
ค่าต้านทาน เคออส +13%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1.2% ต่อวินาที
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 0.6% ต่อวินาที
ฟื้นฟู มานา 0.3% ต่อวินาที
พาสซีฟขนาดกลางBlessed
ChaosResistNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6%
เพิ่มมานาสูงสุด 10%
ค่าต้านทาน เคออส +13%
พาสซีฟขนาดกลางStudent of Decay
ChaosResistNotable
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 25%
ค่าต้านทาน เคออส +13%
คลัสเตอร์จิวเวล Passive /573 ⍟

คลัสเตอร์จิวเวล Passive /573 ⍟

ชื่อEnchantmentPassiveเลเวลPre/Suf
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Gladiator's Fortitude68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Towering Threat68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Flow of Life68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Brush with Death68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Careful Handling68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Peak Vigour1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Fettle75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Feast of Flesh68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Sublime Sensation50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Surging Vitality1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Peace Amidst Chaos50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Adrenaline68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Wall of Muscle75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Holistic Health68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Heart of Iron68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Natural Vigour50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Vicious Guard1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Rote Reinforcement68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Sage1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Blessed68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Brush with Death68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Vile Reinvigoration50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Sublime Sensation50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Savour the Moment1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Energy From Naught50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Will Shaper75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Spring Back1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Conservation of Energy68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Mystical Ward1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Self-Control50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Eldritch Inspiration50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Careful Handling68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Mindfulness50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Liquid Inspiration68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Openness1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Daring Ideas50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Clarity of Purpose1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Scintillating Idea50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Holistic Health68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Genius75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Improvisor68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Stubborn Student68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Will Shaper75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Wizardry68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Sage1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Blessed68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Battle-Hardened50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Stubborn Student68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Heart of Iron68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Prismatic Carapace75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Militarism50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Second Skin1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Dragon Hunter50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Enduring Composure68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Blacksmith68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Uncompromising50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Battle-Hardened50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Prismatic Dance75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Natural Vigour50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Untouchable1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Shifting Shadow50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Readiness1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Sublime Form50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Prodigious Defence1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Strike Leader1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Powerful Ward68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Enduring Ward68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Stoic Focus1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Mage Bane68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Second Skin1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Flexible Sentry50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Vicious Guard1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Mystical Ward1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Rote Reinforcement68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Mage Hunter68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Riot Queller75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%One with the Shield50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Prodigious Defence1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Strike Leader1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Powerful Ward68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Enduring Ward68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Stoic Focus1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Mage Bane68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Second Skin1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Flexible Sentry50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Vicious Guard1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Mystical Ward1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Rote Reinforcement68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Mage Hunter68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Riot Queller75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%One with the Shield50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Prismatic Heart1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Prismatic Carapace75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Dragon Hunter50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Prismatic Dance75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Flexible Sentry50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Molten One's Mark68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Fire Attunement1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Pure Might68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Blacksmith68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Non-Flammable50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Prismatic Heart1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Prismatic Carapace75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Prismatic Dance75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Flexible Sentry50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Winter Prowler68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Hibernator50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Pure Guile68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Alchemist1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Antifreeze50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Prismatic Heart1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Prismatic Carapace75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Prismatic Dance75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Flexible Sentry50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Wizardry68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Capacitor50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Pure Aptitude68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Sage1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Insulated50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Exposure Therapy1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Born of Chaos68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Antivenom50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Rot-Resistant68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Blessed68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Student of Decay50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%Hit and Run1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%Untouchable1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%Aerialist75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%Elegant Form1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%Darting Movements1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 6%Replenishing Presence50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 6%Master of Command68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 6%Spiteful Presence1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 6%Purposeful Harbinger75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 6%Destructive Aspect68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 6%Electric Presence68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 6%Volatile Presence50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 6%Righteous Path1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 6%Pure Might68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 6%Pure Guile68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 6%Pure Aptitude68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 6%Self-Control50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 6%Uncompromising50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 6%Sublime Form50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 6%Mortifying Aspect68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 6%Frantic Aspect68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 6%Introspection68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Evil Eye1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Inevitable Doom1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Forbidden Words68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Doedre's Spite50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Victim Maker50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Master of Fear68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Wish for Death50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Lord of Drought50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Blizzard Caller50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Tempt the Storm50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Misery Everlasting50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Exploit Weakness50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Hound's Mark1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Doedre's Gluttony50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Doedre's Apathy68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Master of the Maelstrom50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Eye of the Storm50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Master of Fire75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Smoking Remains50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Cremator50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Blowback50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Fan the Flames68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Cooked Alive68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Burning Bright50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Wrapped in Flame68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Wasting Affliction68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Haemorrhage50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Flow of Life68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Exposure Therapy1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Brush with Death68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Vile Reinvigoration50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Circling Oblivion1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Brewed for Potency1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Student of Decay50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Unwaveringly Evil1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Dark Ideation68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Wicked Pall50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Septic Spells50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Low Tolerance68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Steady Torment68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Eternal Suffering50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Eldritch Inspiration50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Wasting Affliction68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Haemorrhage50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Flow of Life68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Exposure Therapy1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Brush with Death68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Vile Reinvigoration50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Circling Oblivion1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Brewed for Potency1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Student of Decay50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Wound Aggravation1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Vivid Hues50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Rend50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Disorienting Wounds1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Compound Injury50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Blood Artist75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Phlebotomist50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Steady Torment68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Wasting Affliction68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Haemorrhage50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Flow of Life68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Exposure Therapy1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Brush with Death68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Vile Reinvigoration50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Circling Oblivion1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Brewed for Potency1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Student of Decay50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Cold-Blooded Killer50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Wasting Affliction68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Haemorrhage50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Flow of Life68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Exposure Therapy1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Brush with Death68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Vile Reinvigoration50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Circling Oblivion1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Brewed for Potency1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Chilling Presence75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Deep Chill1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Blast-Freeze68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%Wasting Affliction68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%Haemorrhage50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%Flow of Life68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%Exposure Therapy1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%Brush with Death68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%Vile Reinvigoration50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%Circling Oblivion1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%Brewed for Potency1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%Student of Decay50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Eye of the Storm50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Astonishing Affliction1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Cold Conduction68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Inspired Oppression75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Chilling Presence75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Deep Chill1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Blast-Freeze68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Stormrider68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Overshock50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Replenishing Presence50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Master of Command68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Spiteful Presence1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Purposeful Harbinger75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Destructive Aspect68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Electric Presence68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Volatile Presence50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Righteous Path1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Pure Might68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Pure Guile68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Pure Aptitude68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Self-Control50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Uncompromising50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Sublime Form50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Mortifying Aspect68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Frantic Aspect68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Introspection68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Evil Eye1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Inevitable Doom1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Forbidden Words68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Doedre's Spite50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Victim Maker50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Master of Fear68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Wish for Death50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Lord of Drought50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Blizzard Caller50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Tempt the Storm50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Misery Everlasting50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Exploit Weakness50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Hound's Mark1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Doedre's Gluttony50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Doedre's Apathy68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Master of the Maelstrom50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นPurposeful Harbinger75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นHeraldry75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นEndbringer68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นEmpowered Envoy1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นDark Messenger50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นAgent of Destruction1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นLasting Impression68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นSelf-Fulfilling Prophecy68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นPurposeful Harbinger75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นHeraldry75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นEndbringer68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นCult-Leader1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นLasting Impression68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นInvigorating Portents50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นPure Agony68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นDisciples68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Mob Mentality75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Cry Wolf68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Haunting Shout50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Lead By Example1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Provocateur50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Warning Call68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Rattling Bellow1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Precise Retaliation50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Skullbreaker68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Pressure Points50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Overwhelming Malice68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Magnifier1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Savage Response50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Eye of the Storm50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Basics of Pain1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Quick Getaway1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Provocateur50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Haemorrhage50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Renewal50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Hulking Corpses50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Dread March1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Blessed Rebirth68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Life from Death50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Feasting Fiends1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Bodyguards50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Magnifier1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Assert Dominance68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Vast Power50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Powerful Assault50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Titanic Swings50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Towering Threat68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Expansive Might68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Follow-Through68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Streamlined1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Shrieking Bolts50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Eye to Eye50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Repeater1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Aerodynamics68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Set and Forget50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Expert Sabotage50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Guerilla Tactics1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Expendability68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Arcane Pyrotechnics68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Surprise Sabotage50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Careful Handling68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Ancestral Echo1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Ancestral Reach1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Ancestral Might50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Ancestral Preservation68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Snaring Spirits50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Sleepless Sentries68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Ancestral Guidance50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Ancestral Inspiration68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวท 12%Chip Away50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวท 12%Seeker Runes68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวท 12%Remarkable68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวท 12%Brand Loyalty1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวท 12%Holy Conquest50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวท 12%Grand Design68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Vital Focus1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Rapid Infusion68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Unwavering Focus50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Enduring Focus75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Precise Focus50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Stoic Focus1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Hex Breaker75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%Distilled Perfection1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%Spiked Concoction50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%Fasting50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%Mender's Wellspring68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%Special Reserve1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%Numbing Elixir68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%Brewed for Potency1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%Peak Vigour1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%Liquid Inspiration68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา 10%
Distilled Perfection1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา 10%
Spiked Concoction50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา 10%
Fasting50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา 10%
Mender's Wellspring68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา 10%
Special Reserve1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา 10%
Numbing Elixir68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Vicious Skewering68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Bloodscent75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Run Through68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Wound Aggravation1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Smite the Weak1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Heavy Hitter50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Martial Prowess1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Calamitous50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Devastator75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Fuel the Fight1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Drive the Destruction1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Feed the Fury50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Aggressive Defence1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Vicious Skewering68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Overlord75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Expansive Might68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Weight Advantage1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Smite the Weak1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Heavy Hitter50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Martial Prowess1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Calamitous50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Devastator75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Fuel the Fight1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Drive the Destruction1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Feed the Fury50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Aggressive Defence1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Vicious Skewering68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Wind-up68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Fan of Blades75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Disease Vector50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Smite the Weak1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Heavy Hitter50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Martial Prowess1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Calamitous50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Devastator75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Fuel the Fight1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Drive the Destruction1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Feed the Fury50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Aggressive Defence1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Vicious Skewering68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Arcing Shot50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Tempered Arrowheads50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Broadside1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Smite the Weak1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Heavy Hitter50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Martial Prowess1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Calamitous50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Devastator75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Fuel the Fight1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Drive the Destruction1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Feed the Fury50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Vicious Skewering68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Explosive Force68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Opportunistic Fusilade1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Storm's Hand50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Smite the Weak1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Heavy Hitter50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Martial Prowess1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Calamitous50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Devastator75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Fuel the Fight1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Drive the Destruction1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Feed the Fury50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Vicious Skewering68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Titanic Swings50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Battlefield Dominator1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Martial Mastery50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Surefooted Striker50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Graceful Execution1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Brutal Infamy50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Fearsome Warrior68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Smite the Weak1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Heavy Hitter50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Martial Prowess1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Calamitous50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Devastator75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Fuel the Fight1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Drive the Destruction1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Feed the Fury50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Vicious Skewering68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Combat Rhythm50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Hit and Run1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Insatiable Killer50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Mage Bane68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Martial Momentum50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Deadly Repartee1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Quick and Deadly68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Smite the Weak1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Heavy Hitter50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Martial Prowess1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Calamitous50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Devastator75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Fuel the Fight1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Drive the Destruction1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Feed the Fury50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Prodigious Defence1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Advance Guard50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Strike Leader1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Gladiator's Fortitude68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Precise Retaliation50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Veteran Defender1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Vicious Skewering68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Smite the Weak1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Heavy Hitter50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Martial Prowess1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Calamitous50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Devastator75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Fuel the Fight1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Drive the Destruction1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Feed the Fury50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Riot Queller75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Vicious Skewering68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Smite the Weak1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Heavy Hitter50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Martial Prowess1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Calamitous50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Devastator75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Fuel the Fight1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Drive the Destruction1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Feed the Fury50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Ancestral Inspiration68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Arcane Adept68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Seal Mender75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Conjured Wall50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Arcane Heroism68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Practiced Caster1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Burden Projection50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Thaumophage50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Essence Rush50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Sap Psyche68ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Mage Hunter68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Sadist68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Corrosive Elements75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Doryani's Lesson68ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Disorienting Display50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Prismatic Heart1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Widespread Destruction1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Inspired Oppression75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Iron Breaker1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Master the Fundamentals50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Force Multiplier50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Furious Assault1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Grim Oath68ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Battle-Hardened50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Sadist68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Corrosive Elements75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Doryani's Lesson68ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Disorienting Display50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Prismatic Heart1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Widespread Destruction1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Master of Fire75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Smoking Remains50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Cremator50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Burning Bright50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Sadist68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Corrosive Elements75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Doryani's Lesson68ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Disorienting Display50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Prismatic Heart1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Widespread Destruction1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Snowstorm50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Storm Drinker1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Paralysis50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Inspired Oppression75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Thunderstruck50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Stormrider68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Overshock50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Scintillating Idea50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Sadist68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Corrosive Elements75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Doryani's Lesson68ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Disorienting Display50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Prismatic Heart1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Widespread Destruction1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Snowstorm50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Blanketed Snow68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Cold to the Core68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Cold-Blooded Killer50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Inspired Oppression75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Deep Chill1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Blast-Freeze68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Stormrider68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Grim Oath68ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Overwhelming Malice68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Touch of Cruelty1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Unwaveringly Evil1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Unspeakable Gifts75ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Dark Ideation68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Unholy Grace1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Wicked Pall50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Renewal50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Raze and Pillage68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Rotten Claws50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Call to the Slaughter1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Skeletal Atrophy68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Vicious Bite75ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Primordial Bond68ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Feasting Fiends1พรีฟิกซ์

Community Wiki

Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.