คลัสเตอร์จิวเวล ยูนิค /13 ⍟

คลัสเตอร์จิวเวล ยูนิค /13 ⍟

ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
DragonStyleJewelOne With Nothing Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ Hollow Palm Technique
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ รูจิวเวล 3 พาสซีฟ
เพิ่มพาสซีฟเล็ก 7 พาสซีฟ ที่ไร้ผล
(พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)

ถูก Corrupt
DiscipleOfKitavaJewelKitava's Teachings Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ Disciple of Kitava
SecretsOfAgonyJewelThe Interrogation Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ Secrets of Suffering
LoneMessengerJewelCalamitous Visions Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ Lone Messenger
NaturesPatienceJewelNatural Affinity Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ Nature's Patience
KineticismJewelThe Siege Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ Kineticism
PitfighterJewelChild of Violence Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ Pitfighter
VeteranThe Front Line Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ Veteran's Awareness
UniqueJewelBase2Megalomaniac Medium Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ 4 พาสซีฟ
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา ไร้ผล
(พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
(พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามานับว่าเป็น พาสซีฟเล็ก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นขนาดอื่น)

ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ รูจิวเวล 3 พาสซีฟ
เพิ่มพาสซีฟเล็ก 5 พาสซีฟ ที่ไร้ผล
(พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)

ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ รูจิวเวล 3 พาสซีฟ
เพิ่มพาสซีฟเล็ก 3 พาสซีฟ ที่ไร้ผล
(พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)

ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ รูจิวเวล 3 พาสซีฟ
เพิ่มพาสซีฟเล็ก 1 พาสซีฟ ที่ไร้ผล
(พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)

ถูก Corrupt
Enchantment ม็อด /52 ⍟

Enchantment ม็อด /52 ⍟

พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: {0}ชื่อ
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีGladiator's Fortitude14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตTowering Threat14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายCareful Handling14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตPeak Vigour7801ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตFettle4975ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีFeast of Flesh14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันSublime Sensation39050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตSurging Vitality7801ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันPeace Amidst Chaos39050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตAdrenaline14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ค่าคุณสมบัติWall of Muscle4975ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาHolistic Health14668ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันHeart of Iron14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันNatural Vigour39050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีVicious Guard7801ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตRote Reinforcement14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานSage7801ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา เคออส ค่าต้านทานBlessed14668ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death18968ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration50550ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันSublime Sensation50550ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันSavour the Moment10111ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันEnergy From Naught50550ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันWill Shaper6375ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันSpring Back10111ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน นักเวทConservation of Energy18968ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันMystical Ward10111ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาSelf-Control50550ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มมานาสูงสุด 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
chaos_damage พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย เคออสEldritch Inspiration46650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายCareful Handling17568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาMindfulness46650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาLiquid Inspiration17568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาOpenness9321ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตีDaring Ideas46650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาClarity of Purpose9321ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าScintillating Idea46650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาHolistic Health17568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติGenius5875ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตีImprovisor17568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกันStubborn Student17568ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันWill Shaper5875ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานWizardry17568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานSage9321ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา เคออส ค่าต้านทานBlessed17568ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มค่าเกราะ 15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ป้องกัน กายภาพBattle-Hardened69650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกันStubborn Student26168ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันHeart of Iron26168ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8775ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันMilitarism69650ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันSecond Skin13911ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานDragon Hunter69650ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันEnduring Composure26168ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานBlacksmith26168ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาUncompromising69650ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ป้องกัน กายภาพBattle-Hardened65850ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8275ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันNatural Vigour65850ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันUntouchable13151ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ค่าคุณสมบัติShifting Shadow65850ม็อดพรีฟิกซ์
bleed ป้องกัน กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยReadiness13151ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ค่าต้านทานSublime Form65850ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีProdigious Defence7501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีStrike Leader7501ม็อดพรีฟิกซ์
Powerful Ward14168ม็อดพรีฟิกซ์
Enduring Ward14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายStoic Focus7501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีMage Bane14168ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันSecond Skin7501ม็อดพรีฟิกซ์
เจ็บป่วยFlexible Sentry37550ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีVicious Guard7501ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันMystical Ward7501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตRote Reinforcement14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทMage Hunter14168ม็อดพรีฟิกซ์
Riot Queller4775ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันOne with the Shield37550ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีProdigious Defence7501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีStrike Leader7501ม็อดพรีฟิกซ์
Powerful Ward14168ม็อดพรีฟิกซ์
Enduring Ward14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายStoic Focus7501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีMage Bane14168ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันSecond Skin7501ม็อดพรีฟิกซ์
เจ็บป่วยFlexible Sentry37550ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีVicious Guard7501ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันMystical Ward7501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตRote Reinforcement14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทMage Hunter14168ม็อดพรีฟิกซ์
Riot Queller4775ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันOne with the Shield37550ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
ค่าต้านทาน ไฟ +15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart13151ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8275ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานDragon Hunter65850ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8275ม็อดพรีฟิกซ์
เจ็บป่วยFlexible Sentry65850ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานMolten One's Mark24768ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ เจ็บป่วยFire Attunement13151ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Might24768ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานBlacksmith24768ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน เจ็บป่วยNon-Flammable65850ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart13711ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8675ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8675ม็อดพรีฟิกซ์
เจ็บป่วยFlexible Sentry68650ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน ความเร็วWinter Prowler25768ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยHibernator68650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Guile25768ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน โจมตี นักเวท ความเร็วAlchemist13711ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน เจ็บป่วยAntifreeze68650ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
ค่าต้านทาน สายฟ้า +15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart13711ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8675ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8675ม็อดพรีฟิกซ์
เจ็บป่วยFlexible Sentry68650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานWizardry25768ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วยCapacitor68650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน ค่าคุณสมบัติPure Aptitude25768ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานSage13711ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน เจ็บป่วยInsulated68650ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
ค่าต้านทาน เคออส +12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy23411ม็อดพรีฟิกซ์
เคออส ค่าต้านทานBorn of Chaos43968ม็อดพรีฟิกซ์
poison เคออส ค่าต้านทาน เจ็บป่วยAntivenom117150ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ป้องกัน เคออส ค่าต้านทานRot-Resistant43968ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา เคออส ค่าต้านทานBlessed43968ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay117150ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีHit and Run14771ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันUntouchable14771ม็อดพรีฟิกซ์
ค่าคุณสมบัติAerialist9275ม็อดพรีฟิกซ์
เจ็บป่วยElegant Form14771ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วDarting Movements14771ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าReplenishing Presence48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าMaster of Command18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ น้ำแข็ง ออร่า เจ็บป่วยSpiteful Presence9601ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าPurposeful Harbinger6075ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าDestructive Aspect18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้า ออร่า เจ็บป่วยElectric Presence18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ไฟ ออร่า เจ็บป่วยVolatile Presence48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าRighteous Path9601ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Might18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Guile18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน ค่าคุณสมบัติPure Aptitude18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาSelf-Control48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาUncompromising48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ค่าต้านทานSublime Form48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา เคออส ค่าต้านทาน ออร่าMortifying Aspect18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเร็ว ออร่าFrantic Aspect18068ม็อดพรีฟิกซ์
ออร่าIntrospection18068ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย นักเวท คำสาปEvil Eye7061ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปInevitable Doom7061ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา นักเวท คำสาปForbidden Words13268ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปDoedre's Spite35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปVictim Maker35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปMaster of Fear13268ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปWish for Death35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปLord of Drought35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คริติคอล คำสาปBlizzard Caller35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปTempt the Storm35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปMisery Everlasting35350ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ นักเวท คำสาปExploit Weakness35350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท คำสาปHound's Mark7061ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท คำสาปDoedre's Gluttony35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปDoedre's Apathy13268ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ นักเวท เจ็บป่วย คำสาปMaster of the Maelstrom35350ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอล เจ็บป่วยEye of the Storm36650ม็อดพรีฟิกซ์
Master of Fire4675ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟSmoking Remains36650ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟCremator36650ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ เจ็บป่วยBlowback36650ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ เจ็บป่วยFan the Flames13768ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ เจ็บป่วยCooked Alive13768ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟBurning Bright36650ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟWrapped in Flame13768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยWasting Affliction13768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล เจ็บป่วยHaemorrhage36650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life13768ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy7331ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death13768ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration36650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยCircling Oblivion7331ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency7331ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay36650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
chaos_damage ความเสียหาย เคออสUnwaveringly Evil6961ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออสDark Ideation13068ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออสWicked Pall34850ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage poison ความเสียหาย เคออส นักเวท ความเร็ว เจ็บป่วยSeptic Spells34850ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage poison ความเสียหาย เคออส เจ็บป่วยLow Tolerance13068ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage chaos_damage bleed poison ความเสียหาย กายภาพ เคออส โจมตี เจ็บป่วย เจ็บป่วยSteady Torment13068ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออสEternal Suffering34850ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย เคออสEldritch Inspiration34850ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยWasting Affliction13068ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล เจ็บป่วยHaemorrhage34850ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life13068ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy6961ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death13068ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration34850ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยCircling Oblivion6961ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency6961ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay34850ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีWound Aggravation6861ม็อดพรีฟิกซ์
bleed พลังชีวิตมานา พลังชีวิต กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVivid Hues34350ม็อดพรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยRend34350ม็อดพรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยDisorienting Wounds6861ม็อดพรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยCompound Injury34350ม็อดพรีฟิกซ์
bleed กายภาพ เจ็บป่วยBlood Artist12975ม็อดพรีฟิกซ์
bleed กายภาพ คริติคอล เจ็บป่วยPhlebotomist34350ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage chaos_damage bleed poison ความเสียหาย กายภาพ เคออส โจมตี เจ็บป่วย เจ็บป่วยSteady Torment12968ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยWasting Affliction12968ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล เจ็บป่วยHaemorrhage34350ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life12968ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy6861ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death12968ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration34350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยCircling Oblivion6861ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency6861ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay34350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งCold-Blooded Killer39050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยWasting Affliction17868ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล เจ็บป่วยHaemorrhage47550ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life17868ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy9501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death17868ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration47550ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยCircling Oblivion9501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency9501ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยChilling Presence5975ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยDeep Chill9501ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยBlast-Freeze17868ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย เจ็บป่วยWasting Affliction22268ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล เจ็บป่วยHaemorrhage59350ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life22268ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy11851ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death22268ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration59350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยCircling Oblivion11851ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency11851ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay59350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอล เจ็บป่วยEye of the Storm81450ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยAstonishing Affliction16271ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วยCold Conduction30568ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ เจ็บป่วยInspired Oppression10275ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยChilling Presence10275ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยDeep Chill16271ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยBlast-Freeze30568ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าStormrider30568ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วยOvershock81450ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วยพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ที่คุณสร้างต่อศัตรู 3%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วยพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ที่คุณสร้างต่อศัตรู 4%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วยพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ที่คุณสร้างต่อศัตรู 5%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าReplenishing Presence48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าMaster of Command18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ น้ำแข็ง ออร่า เจ็บป่วยSpiteful Presence9601ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าPurposeful Harbinger6075ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าDestructive Aspect18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้า ออร่า เจ็บป่วยElectric Presence18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ไฟ ออร่า เจ็บป่วยVolatile Presence48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าRighteous Path9601ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Might18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Guile18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน ค่าคุณสมบัติPure Aptitude18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาSelf-Control48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาUncompromising48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ค่าต้านทานSublime Form48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา เคออส ค่าต้านทาน ออร่าMortifying Aspect18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเร็ว ออร่าFrantic Aspect18068ม็อดพรีฟิกซ์
ออร่าIntrospection18068ม็อดพรีฟิกซ์
ออร่าพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่า 2%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ออร่าพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่า 4%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ออร่าพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่า 6%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย นักเวท คำสาปEvil Eye7061ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปInevitable Doom7061ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา นักเวท คำสาปForbidden Words13268ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปDoedre's Spite35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปVictim Maker35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปMaster of Fear13268ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปWish for Death35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปLord of Drought35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คริติคอล คำสาปBlizzard Caller35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปTempt the Storm35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปMisery Everlasting35350ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ นักเวท คำสาปExploit Weakness35350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท คำสาปHound's Mark7061ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท คำสาปDoedre's Gluttony35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปDoedre's Apathy13268ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ นักเวท เจ็บป่วย คำสาปMaster of the Maelstrom35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลสาปสะกด 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
นักเวท คำสาปพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลสาปสะกด 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
นักเวท คำสาปพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลสาปสะกด 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าPurposeful Harbinger11875ม็อดพรีฟิกซ์
Heraldry11875ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายEndbringer35368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายEmpowered Envoy18821ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายDark Messenger94150ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วยAgent of Destruction18821ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายLasting Impression35368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลSelf-Fulfilling Prophecy35368ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 1% ขณะที่รับผลจาก สาส์น3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 2% ขณะที่รับผลจาก สาส์น35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 3% ขณะที่รับผลจาก สาส์น25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าPurposeful Harbinger15875ม็อดพรีฟิกซ์
Heraldry15875ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายEndbringer47468ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย มิเนียนCult-Leader25261ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายLasting Impression47468ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็ว มิเนียนInvigorating Portents126350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย มิเนียนPure Agony47468ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็ว มิเนียนDisciples47468ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีกับร่าย เพิ่มขึ้น 1% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีกับร่าย เพิ่มขึ้น 2% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีกับร่าย เพิ่มขึ้น 3% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีMob Mentality10975ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีCry Wolf32768ม็อดพรีฟิกซ์
Haunting Shout87350ม็อดพรีฟิกซ์
ค่าคุณสมบัติLead By Example17451ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลProvocateur87350ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันWarning Call32768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ค่าคุณสมบัติRattling Bellow17451ม็อดพรีฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของ คำราม 2%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของ คำราม 3%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของ คำราม 4%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มโอกาสคริติคอล 15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย คริติคอลPrecise Retaliation45750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลSkullbreaker17168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลPressure Points45750ม็อดพรีฟิกซ์
Overwhelming Malice17168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลMagnifier9141ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลSavage Response45750ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอล เจ็บป่วยEye of the Storm45750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลBasics of Pain9141ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว คริติคอลQuick Getaway9141ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลProvocateur45750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล เจ็บป่วยHaemorrhage45750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: ตัวคูณคริติคอล +1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: ตัวคูณคริติคอล +2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: ตัวคูณคริติคอล +3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนRenewal71650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนHulking Corpses71650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต เคออส ค่าต้านทาน ความเร็ว มิเนียนDread March14331ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนBlessed Rebirth26968ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนLife from Death71650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนFeasting Fiends14331ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนBodyguards71650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.1% ต่อวินาที3501ม็อดซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.15% ต่อวินาที35068ม็อดซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.2% ต่อวินาที25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย คริติคอลMagnifier19591ม็อดพรีฟิกซ์
Assert Dominance36768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายVast Power98050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายPowerful Assault98050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีTitanic Swings98050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตTowering Threat36768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีExpansive Might36768ม็อดพรีฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหายFollow-Through33368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็วStreamlined17781ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายShrieking Bolts88950ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายEye to Eye88950ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็วRepeater17781ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็วAerodynamics33368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วกระสุน 2%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วกระสุน 3%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วกระสุน 4%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหายSet and Forget98050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วExpert Sabotage98050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็วGuerilla Tactics19591ม็อดพรีฟิกซ์
Expendability36768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายArcane Pyrotechnics36768ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ คริติคอลSurprise Sabotage98050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายCareful Handling36768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักกับทุ่นระเบิด 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักกับทุ่นระเบิด 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักกับทุ่นระเบิด 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
โจมตี นักเวท ความเร็วAncestral Echo14771ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็วAncestral Reach14771ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายAncestral Might73850ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต เคออส ค่าต้านทานAncestral Preservation27768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายSnaring Spirits73850ม็อดพรีฟิกซ์
Sleepless Sentries27768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วAncestral Guidance73850ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวทAncestral Inspiration27768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
นักเวท ความเร็วChip Away117150ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทSeeker Runes43968ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วRemarkable43968ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทBrand Loyalty23411ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วHoly Conquest117150ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วGrand Design43968ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวทพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
นักเวทพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
นักเวทพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายVital Focus18111ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วRapid Infusion34068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหายUnwavering Focus90650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายEnduring Focus11375ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลPrecise Focus90650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายStoic Focus18111ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว คำสาปHex Breaker11375ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: สกิลแชนเนล มีความเร็วในการโจมตีกับร่าย เพิ่มขึ้น 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: สกิลแชนเนล มีความเร็วในการโจมตีกับร่าย เพิ่มขึ้น 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: สกิลแชนเนล มีความเร็วในการโจมตีกับร่าย เพิ่มขึ้น 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาDistilled Perfection10791ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วSpiked Concoction53950ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วFasting53950ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตMender's Wellspring20268ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายSpecial Reserve10791ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท เจ็บป่วย คำสาปNumbing Elixir20268ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency10791ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตPeak Vigour10791ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาLiquid Inspiration20268ม็อดพรีฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาDistilled Perfection17781ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วSpiked Concoction88950ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วFasting88950ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตMender's Wellspring33368ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายSpecial Reserve17781ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท เจ็บป่วย คำสาปNumbing Elixir33368ม็อดพรีฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
การโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering14168ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตีBloodscent4775ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีRun Through14168ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีWound Aggravation7501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak7501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter37550ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess7501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous37550ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator4775ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight7501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction7501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury37550ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีAggressive Defence7501ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
การโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีOverlord4775ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีExpansive Might14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ค่าคุณสมบัติWeight Advantage7501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak7501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter37550ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess7501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous37550ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator4775ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight7501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction7501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury37550ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีAggressive Defence7501ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
การโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering15168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลWind-up15168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีFan of Blades5175ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage poison ความเสียหาย เคออส เจ็บป่วยDisease Vector40450ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak8081ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter40450ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess8081ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous40450ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator5175ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight8081ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction8081ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury40450ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีAggressive Defence7501ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering14568ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลArcing Shot38750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี เจ็บป่วยTempered Arrowheads38750ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตีBroadside7741ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak7741ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter38750ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess7741ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous38750ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator4875ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight7741ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction7741ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury38750ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
การโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering15168ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage chaos_damage ความเสียหาย กายภาพ เคออส โจมตีExplosive Force15168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลOpportunistic Fusilade8071ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ สายฟ้า โจมตีStorm's Hand40350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak8071ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter40350ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess8071ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous40350ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator5075ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight8071ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction8071ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury40350ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering11368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีTitanic Swings30250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีBattlefield Dominator6041ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็ว ค่าคุณสมบัติMartial Mastery30250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลSurefooted Striker30250ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็ว คริติคอล ค่าคุณสมบัติGraceful Execution6041ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีBrutal Infamy30250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีFearsome Warrior11368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak6041ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter30250ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess6041ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous30250ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator3875ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight6041ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction6041ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury30250ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering11768ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วCombat Rhythm31250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHit and Run6231ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วInsatiable Killer31250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีMage Bane11768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Momentum31250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลDeadly Repartee6231ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วQuick and Deadly11768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak6231ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter31250ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess6231ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous31250ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator3975ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight6231ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction6231ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury31250ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีProdigious Defence6001ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วAdvance Guard30050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีStrike Leader6001ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีGladiator's Fortitude11368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลPrecise Retaliation30050ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทาน ค่าคุณสมบัติVeteran Defender6001ม็อดพรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering11368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak6001ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter30050ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess6001ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous30050ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator3875ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight6001ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction6001ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury30050ม็อดพรีฟิกซ์
Riot Queller3875ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering8168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak4321ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter21650ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess4321ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous21650ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator2775ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight4321ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction4321ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury21650ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย เวท 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
นักเวทAncestral Inspiration28168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็วArcane Adept28168ม็อดพรีฟิกซ์
Seal Mender9475ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทConjured Wall75050ม็อดพรีฟิกซ์
Arcane Heroism28168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท ความเร็วPracticed Caster15001ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท ความเร็วBurden Projection75050ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหาย นักเวทThaumophage75050ม็อดซัฟฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็วEssence Rush75050ม็อดซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน ความเสียหาย นักเวทSap Psyche28168ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทMage Hunter28168ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการร่าย 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการร่าย 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการร่าย 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุSadist28168ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements9475ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson28168ม็อดซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display75050ม็อดซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart15001ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction15001ม็อดซัฟฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ เจ็บป่วยInspired Oppression9475ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่ายด้วย สกิลธาตุ 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่ายด้วย สกิลธาตุ 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่ายด้วย สกิลธาตุ 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
physical_damage ความเสียหาย กายภาพIron Breaker4641ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ค่าต้านทานMaster the Fundamentals23250ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย กายภาพForce Multiplier23250ม็อดซัฟฟิกซ์
physical_damage ความเสียหาย ความเสียหาย กายภาพ โจมตี นักเวทFurious Assault4641ม็อดซัฟฟิกซ์
physical_damage chaos_damage ความเสียหาย กายภาพ เคออสGrim Oath8768ม็อดซัฟฟิกซ์
ป้องกัน กายภาพBattle-Hardened23250ม็อดพรีฟิกซ์
กายภาพ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่ายด้วย สกิลกายภาพ 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
กายภาพ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่ายด้วย สกิลกายภาพ 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
กายภาพ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่ายด้วย สกิลกายภาพ 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุSadist8968ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements3075ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson8968ม็อดซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display23850ม็อดซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart4751ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction4751ม็อดซัฟฟิกซ์
Master of Fire3075ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟSmoking Remains23850ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟCremator23850ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟBurning Bright23850ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่ายด้วย สกิลไฟ 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่ายด้วย สกิลไฟ 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่ายด้วย สกิลไฟ 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุSadist13668ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements4575ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson13668ม็อดซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display36450ม็อดซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart7271ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction7271ม็อดซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าSnowstorm36450ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ป้องกัน ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าStorm Drinker7271ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าParalysis36450ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ เจ็บป่วยInspired Oppression4575ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า คริติคอลThunderstruck36450ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าStormrider13668ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วยOvershock36450ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าScintillating Idea36450ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่ายด้วย สกิลสายฟ้า 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่ายด้วย สกิลสายฟ้า 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่ายด้วย สกิลสายฟ้า 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุSadist9568ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements3275ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson9568ม็อดซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display25350ม็อดซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart5051ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction5051ม็อดซัฟฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าSnowstorm25350ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งBlanketed Snow9568ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งCold to the Core9568ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งCold-Blooded Killer25350ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ เจ็บป่วยInspired Oppression3275ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยDeep Chill5051ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยBlast-Freeze9568ม็อดพรีฟิกซ์
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าStormrider9568ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่ายด้วย สกิลน้ำแข็ง 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่ายด้วย สกิลน้ำแข็ง 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่ายด้วย สกิลน้ำแข็ง 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย เคออส 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
physical_damage chaos_damage ความเสียหาย กายภาพ เคออสGrim Oath9768ม็อดซัฟฟิกซ์
Overwhelming Malice9768ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออสTouch of Cruelty5191ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออสUnwaveringly Evil5191ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออสUnspeakable Gifts3275ม็อดซัฟฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออสDark Ideation9768ม็อดพรีฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วUnholy Grace5191ม็อดซัฟฟิกซ์
chaos_damage ความเสียหาย เคออสWicked Pall25950ม็อดพรีฟิกซ์
เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่ายด้วย สกิลเคออส 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่ายด้วย สกิลเคออส 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่ายด้วย สกิลเคออส 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนRenewal50050ม็อดพรีฟิกซ์
physical_damage elemental_damage bleed ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ไฟ มิเนียน เจ็บป่วยRaze and Pillage18868ม็อดพรีฟิกซ์
กายภาพ โจมตี มิเนียนRotten Claws50050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนCall to the Slaughter10001ม็อดซัฟฟิกซ์
physical_damage chaos_damage ความเสียหาย กายภาพ เคออส มิเนียนSkeletal Atrophy18868ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย มิเนียน คริติคอลVicious Bite6375ม็อดซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนPrimordial Bond18868ม็อดซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนFeasting Fiends10001ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีกับร่าย เพิ่มขึ้น 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีกับร่าย เพิ่มขึ้น 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีกับร่าย เพิ่มขึ้น 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
คลัสเตอร์จิวเวล Special /307 ⍟

คลัสเตอร์จิวเวล Special /307 ⍟

Categoryชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
คีย์สโตนDisciple of Kitava
DiscipleOfKitava
ทุก 1 วินาที กลืนกินศพที่อยู่ใกล้ 1 ศพเพื่อ ฟื้นฟู พลังชีวิตกับมานา 5%
เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ อีก 10% หากคุณไม่ได้กลืนกินศพมาเร็วๆ นี้
คีย์สโตนLone Messenger
LoneMessenger
คุณมี สาส์น ได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น
เพิ่มผลของบัฟจาก สาส์น ต่อตัวคุณ อีก 50%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะ ด้วย สกิลสาส์น อีก 100%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลสาส์น อีก 50%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน จาก สกิลสาส์น อีก 25%
สกิลออร่าของคุณ ไม่สามารถใช้งานได้
คีย์สโตนNature's Patience
NaturesPatience
ได้รับสถานะ เถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง 2 เส้น ทุกวินาที ขณะอยู่กับที่
มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 2% ต่อจำนวนเส้นของสถานะ เถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง
ลดความเสียหายที่ได้รับ อีก 1% ต่อจำนวนเส้นของสถานะ เถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง
คีย์สโตนSecrets of Suffering
SecretOfAgony
ไม่สามารถสร้างสถานะ ลุกไหม้, หนาวเย็น, แช่แข็ง หรือ ช็อค ได้
การคริติคอลสร้างสถานะ แผดเผา, เปราะ, อ่อนแรง
คีย์สโตนKineticism
Kineticism
กระสุน โจมตีสร้างสถานะ เลือดไหลกับขาหัก และผลักศัตรูออกไป เสมอ
กระสุนไม่สามารถ เจาะทะลุ, แบ่งตัว, หรือ ชิ่ง ได้
คีย์สโตนVeteran's Awareness
VeteransAwareness
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ กับค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +10% ขณะที่รับผลจากสกิล ตั้งรับ ที่ไม่ใช่วาล์
เสริมค่าป้องกันกายภาพ 20% ขณะที่รับผลจากสกิล ตั้งรับ ที่ไม่ใช่ วาล์
เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ อีก 20% หากสูญเสียบัฟจากสกิล ตั้งรับ ที่ไม่ใช่วาล์ มาเร็วๆ นี้
คีย์สโตนHollow Palm Technique
DragonStyle
คุณนับว่าถืออาวุธคู่ ขณะที่มีสถานะ ไร้ภาระ
เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย สกิลประชิด อีก 40% ขณะที่มีสถานะ ไร้ภาระ
เสริมความเสียหาย โจมตี กายภาพ 14 ถึง 20 ให้กับ สกิลประชิด ต่อ Dexterity 10 หน่วย ขณะที่มีสถานะ ไร้ภาระ
คีย์สโตนPitfighter
Pitfighter
เพิ่มพละกำลังการตกปลาขึ้น 1%
พาสซีฟกลางProdigious Defence
BlockAttackDmgNotable
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 3%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 30% ขณะถือ โล่
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +3%
พาสซีฟกลางAdvance Guard
HoldingShieldDamage
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 30% ขณะถือ โล่
ไม่สนการลดความเร็วการเคลื่อนที่จากการสวมใส่ เกราะ
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% ขณะถือ โล่
พาสซีฟกลางGladiatorial Combat
HoldingShieldDamage
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 2% ต่อ ค่าเกราะหรืออัตราการหลบหลีก 75 หน่วย บน โล่
ตัวคูณคริติคอล +1% ต่อ โล่พลังงานสูงสุด 10 หน่วย บน โล่
พาสซีฟกลางStrike Leader
BlockAttackDmgNotable
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 30% ขณะถือ โล่
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +2%
ระยะการฟาด +2 ขณะถือ โล่
พาสซีฟกลางPowerful Ward
BlockSpellDmgNotable
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +6% ขณะที่มีจำนวน Power Charge สูงสุด
พาสซีฟกลางEnduring Ward
BlockAttackDmgNotable
มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +6% ขณะที่มีจำนวน Endurance Charge สูงสุด
พาสซีฟกลางGladiator's Fortitude
HoldingShieldDamage
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25% ขณะถือ โล่
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
พาสซีฟกลางPrecise Retaliation
BlockAttackDmgNotable
เพิ่มโอกาสคริติคอล 60% หากคุณไม่ได้ บล็อค มาเร็วๆ นี้
ตัวคูณคริติคอล +30% หากคุณบล็อคมาเร็วๆ นี้
พาสซีฟกลางVeteran Defender
BlockAttackDmgNotable
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +15
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +15% ขณะถือ โล่
เพิ่มค่าป้องกัน 60% จาก โล่ที่สวมใส่
พาสซีฟกลางIron Breaker
IncreasedPhysicalDamage
ท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ 10%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
พาสซีฟกลางDeep Cuts
IncreasedAttackDamageNotable
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 15% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
สถานะ ทิ่มแทง ที่คุณสร้างจะรับการปะทะได้ เพิ่มเติม 1 ครั้ง
พาสซีฟกลางMaster the Fundamentals
IncreasedPhysicalDamage
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +10%
ลดความเสียหาย ธาตุ 35%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
พาสซีฟกลางForce Multiplier
IncreasedPhysicalDamage
มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 5%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 25%
พาสซีฟกลางFurious Assault
IncreasedPhysicalDamage
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 8%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 25%
พาสซีฟกลางVicious Skewering
IncreasedAttackDamageNotable
การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 10%
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 10% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง 15% ที่สร้างจากการปะทะที่สร้างสถานะ เลือดไหล เช่นกัน
พาสซีฟกลางGrim Oath
IncreasedPhysicalDamage
นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น เคออส
พาสซีฟกลางBattle-Hardened
IncreasedPhysicalDamage
เพิ่มอัตราการหลบหลีกกับค่าเกราะ 30%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
พาสซีฟกลางReplenishing Presence
AuraEffectNotable
สกิลออร่าที่ไม่ใช่คำสาป มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 20%
คุณกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที
พาสซีฟกลางMaster of Command
AuraEffectNotable
เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ ต่อศัตรู 15%
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิลธง 100%
พาสซีฟกลางSpiteful Presence
AuraEffectNotable
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง 20%
เทวศ (Hatred) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟกลางPurposeful Harbinger
AuraEffectNotable
ออร่าจากสกิลของคุณ มีผลต่อตัวคุณ เพิ่มขึ้น 8% ตามจำนวน สาส์น ที่ส่งผลกับคุณ สูงสุด 40%
พาสซีฟกลางDestructive Aspect
AuraEffectNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่า 12%
โอหัง (Pride) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟกลางElectric Presence
AuraEffectNotable
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า 20%
พิโรธ (Wrath) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟกลางVolatile Presence
AuraEffectNotable
โทสะ (Anger) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยไฟ 20%
พาสซีฟกลางRighteous Path
AuraEffectNotable
เพิ่มผลของ พื้นศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณสร้าง 10%
คลั่งศาสนา (Zealotry) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟกลางMortifying Aspect
AuraEffectNotable
ค่าต้านทาน เคออส +11%
หิงสา (Malevolence) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟกลางFrantic Aspect
AuraEffectNotable
ดีบัฟ ต่อตัวคุณหมดเวลา เร็วขึ้น 10%
ว่องไว (Haste) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟกลางIntrospection
AuraEffectNotable
ออร่าจากสกิลของคุณ มีผลต่อตัวคุณ เพิ่มขึ้น 10%
พาสซีฟกลางSkullbreaker
IncreaseCritChanceNotable
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 8%
ตัวคูณคริติคอล +15%
พาสซีฟกลางPressure Points
IncreaseCritChanceNotable
การคริติคอลของคุณ มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 5%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
พาสซีฟกลางOverwhelming Malice
IncreaseCritChanceNotable
มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 4 วินาที 10% เมื่อคริติคอล
พาสซีฟกลางMagnifier
AreaDmgNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
ตัวคูณคริติคอล +10%
พาสซีฟกลางSavage Response
IncreaseCritChanceNotable
ตัวคูณคริติคอล +30% หากคุณได้รับ การปะทะที่ร้ายแรง มาเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
พาสซีฟกลางEye of the Storm
IncreaseCritChanceNotable
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ ลุกไหม้ ที่เกิดจากคริติคอล +10%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย ที่คุณสร้างด้วยคริติคอล 20%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 40%
พาสซีฟกลางBasics of Pain
IncreaseCritChanceNotable
เพิ่มความเสียหาย 20%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
พาสซีฟกลางQuick Getaway
IncreaseCritChanceNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 5%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล 25%
พาสซีฟกลางAssert Dominance
AreaDmgNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 25% หากคุณสังหารศัตรูอย่างน้อย 5 ตัว มาเร็วๆ นี้
พาสซีฟกลางVast Power
AreaDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 20%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 3% ต่อจำนวน Power Charge สูงสุด 50%
พาสซีฟกลางPowerful Assault
AreaDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 20%
สกิลพื้นที่ มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป 10% เมื่อปะทะ
พาสซีฟกลางIntensity
AreaDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%
เวท ที่สามารถได้รับสถานะ ความแรงกล้า มีระดับสูงสุดของสถานะ ความแรงกล้า +1 ระดับ
พาสซีฟกลางTitanic Swings
AreaDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 20% ขณะถือ อาวุธสองมือ
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 15% ขณะถือ อาวุธสองมือ
พาสซีฟกลางTowering Threat
AreaDmgNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
พาสซีฟกลางAncestral Echo
TotemDmgNotable
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 10% หากคุณอัญเชิญ โทเทม มาเร็วๆ นี้
พาสซีฟกลางAncestral Reach
TotemDmgNotable
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม 25%
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 25%
เพิ่มระยะในการวางโทเทม 25%
พาสซีฟกลางAncestral Might
TotemDmgNotable
เพิ่มพลังชีวิตของ โทเทม 15%
เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม 30%
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม 30% หากคุณไม่ได้อัญเชิญโทเทมใหม่ใน 2 วินาทีที่ผ่านมา
พาสซีฟกลางAncestral Preservation
TotemDmgNotable
โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +20%
โทเทม มีค่าป้องกันกายภาพ เพิ่มเติม 15%
โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +25%
พาสซีฟกลางSnaring Spirits
TotemDmgNotable
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม 30%
โทเทม สร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อถูกอัญเชิญ
พาสซีฟกลางSleepless Sentries
TotemDmgNotable
เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม 20%
คุณมีสถานะ เร่งราวี หากคุณอัญเชิญ โทเทม มาเร็วๆ นี้
พาสซีฟกลางAncestral Guidance
TotemDmgNotable
เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โทเทมบรรพชน ของคุณ 30% ขณะ ทำงานอยู่
ความเร็วในการกระทำของโทเทม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
พาสซีฟกลางAncestral Inspiration
TotemDmgNotable
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อคุณอัญเชิญโทเทม
เวทที่ร่ายจากโทเทม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
พาสซีฟกลางVital Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 30%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที ขณะ แชนเนล
พาสซีฟกลางRapid Infusion
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มผลของสถานะ อาบพลัง 50%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% ขณะที่คุณมีสถานะ อาบพลัง
พาสซีฟกลางUnwavering Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง 50% ขณะ แชนเนล
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 30%
พาสซีฟกลางEnduring Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก 25% ต่อวินาที ขณะ แชนเนล
พาสซีฟกลางPrecise Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30% ขณะ แชนเนล
ตัวคูณคริติคอล +20% หากคุณได้ แชนเนล เป็นอย่างน้อย 1 วินาที
พาสซีฟกลางStoic Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +3% ขณะ แชนเนล
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +3% ขณะ แชนเนล
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
พาสซีฟกลางHex Breaker
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 8% ขณะ แชนเนล
กำจัดคำสาป 1 สาป หลังจาก แชนเนล ครบ 2 วินาที
พาสซีฟกลางArcane Adept
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 5% ขณะ แชนเนล
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
ได้รับสถานะ กระแสอาคม หลังจากที่ แชนเนล ครบ 1 วินาที
พาสซีฟกลางDistilled Perfection
LifeManaFlasksrecovery
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 25%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 25%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 10%
พาสซีฟกลางSpiked Concoction
FlaskDuration
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 5% ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด
ได้รับสถานะ ความอัจฉริยะของนักเล่นแร่แปรธาตุ เมื่อคุณใช้ ขวดยา
พาสซีฟกลางFasting
FlaskDuration
เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% ขณะที่ไม่ได้รับผลจากขวดยา
พาสซีฟกลางMender's Wellspring
LifeManaFlasksrecovery
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 25%
ขวดยาพลังชีวิต ได้รับ 1 ชาร์จ ทุก 3 วินาที
กำจัดสถานะ เลือดไหล เมื่อคุณใช้ ขวดยาพลังชีวิต
พาสซีฟกลางSpecial Reserve
LifeManaFlasksrecovery
เพิ่มความเสียหาย 20% ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด
พาสซีฟกลางNumbing Elixir
LifeManaFlasksrecovery
ลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ 40% ขณะที่รับผลจาก ขวดยามานา ทุกชนิด
ลดผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย ต่อตัวคุณ 40% ขณะที่รับผลจาก ขวดยาพลังชีวิต ทุกชนิด
พาสซีฟกลางMob Mentality
IncreasedWarcryNotable
การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
การคำราม มีโอกาสให้ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge 5% ต่อจำนวนค่าพลัง
พาสซีฟกลางCry Wolf
IncreasedWarcryNotable
การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 30%
เพิ่มปริมาณที่นับได้ของ ระดับพลัง ของสกิล คำราม 20%
พาสซีฟกลางHaunting Shout
IncreasedWarcryNotable
ศัตรูที่ติดสถานะ ยั่วยุ จากคุณ จะติดสถานะ ข่มขู่ ด้วย
พาสซีฟกลางLead By Example
IncreasedWarcryNotable
เมื่อคุณ คำราม คุณกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ ได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที
Strength กับ Dexterity +10
พาสซีฟกลางProvocateur
IncreasedWarcryNotable
เพิ่มโอกาสคริติคอล 40% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ยั่วยุ
ตัวคูณคริติคอล +10% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ยั่วยุ
พาสซีฟกลางWarning Call
IncreasedWarcryNotable
ได้รับค่าเกราะ เพิ่มขึ้น 25% ต่อค่าระดับพลัง 5 ระดับ 8 วินาที เมื่อคุณ คำราม สูงสุด 100%
พาสซีฟกลางRattling Bellow
IncreasedWarcryNotable
การโจมตีที่ ฮึกเหิม มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 8%
Strength +20
พาสซีฟกลางBloodscent
AxeandSwordDamage
การโจมตีด้วย ขวานหรือดาบ ให้สถานะ คลั่ง 1 ระดับ เมื่อปะทะ แต่ไม่เกิน 1 ครั้งทุก 1 วินาที
พาสซีฟกลางRun Through
AxeandSwordDamage
การโจมตีด้วย ขวานหรือดาบ สร้างความเสียหาย เจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 15%
เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง 10%
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง ต่อศัตรู 10% จากการปะทะด้วย ขวานหรือดาบ
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ขวานหรือดาบ 15%
พาสซีฟกลางWound Aggravation
AxeandSwordDamage
การโจมตีด้วย ขวานหรือดาบ สร้างความเสียหาย เจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ขวานหรือดาบ 20%
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +5% ขณะถือ ขวานหรือดาบ
พาสซีฟกลางOverlord
MaceandStaffDamage
เพิ่มความเสียหายด้วย กระบอง, คทา หรือ ไม้พลอง 30%
การปะทะ ประชิด ด้วย กระบอง, คทา หรือ ไม้พลอง ให้สถานะ ตั้งมั่น 6 วินาที
พาสซีฟกลางExpansive Might
MaceandStaffDamage
การโจมตีด้วย กระบอง, คทา หรือ ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 20%
ขณะอยู่กับที่ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 10% ทุกวินาที สูงสุด 50%
พาสซีฟกลางWeight Advantage
MaceandStaffDamage
การโจมตีด้วย กระบอง, คทา หรือ ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 30%
มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 4% ขณะถือ กระบอง, คทา หรือ ไม้พลอง
Strength +20
พาสซีฟกลางWind-up
DaggerandClawDamage
ตัวคูณคริติคอลด้วย กรงเล็บหรือมีด +15%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 10% เมื่อไม่คริติคอลด้วย กรงเล็บหรือมีด
พาสซีฟกลางFan of Blades
DaggerandClawDamage
สกิลโจมตี ยิงกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก ขณะถือ กรงเล็บหรือมีด
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน ด้วย กรงเล็บหรือมีด 20%
พาสซีฟกลางDisease Vector
DaggerandClawDamage
ศัตรูที่ติดสถานะ พิษ จากคุณ ไม่สามารถ ฟื้นฟูพลังชีวิต ได้
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ +6% ขณะถือ กรงเล็บหรือมีด
พาสซีฟกลางArcing Shot
BowDamage
ศรจะ เพิ่มโอกาสคริติคอล ตามระยะทางที่มันเดินทาง สูงสุด 100%
ศร สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้นตามระยะทางที่มันเดินทาง สูงสุด 50%
พาสซีฟกลางTempered Arrowheads
BowDamage
สกิลธนู มีตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +6%
สกิลธนู มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ที่สร้าง 10% ขณะถือ ธนู
พาสซีฟกลางBroadside
BowDamage
สกิลธนู มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 25%
พาสซีฟกลางExplosive Force
WandDamage
ศัตรูที่คุณสังหารด้วย การปะทะด้วยไม้กายสิทธิ์ มีโอกาสระเบิด 10% สร้างความเสียหาย เคออส เท่ากับ 1/4 ของ พลังชีวิต ของพวกมัน
นำความเสียหาย กายภาพ 10% ของ ไม้กายสิทธิ์ ไปเสริมเป็น ไฟ
พาสซีฟกลางOpportunistic Fusilade
WandDamage
เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย ไม้กายสิทธิ์ 50%
เพิ่มความเสียหายด้วย ไม้กายสิทธิ์ 35% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
พาสซีฟกลางStorm's Hand
WandDamage
นำความเสียหาย กายภาพ 10% ของ ไม้กายสิทธิ์ ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ ของ ไม้กายสิทธิ์ 25% เป็น สายฟ้า
พาสซีฟกลางBattlefield Dominator
TwoHandedMeleeDamage
การโจมตีด้วย อาวุธสองมือ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 25%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 15% หากคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูด้วย อาวุธประชิดสองมือ มาเร็วๆ นี้
พาสซีฟกลางMartial Mastery
TwoHandedMeleeDamage
เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย อาวุธประชิดสองมือ 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10% หากคุณมี Strength อย่างน้อย 600 หน่วย
Strength +20
พาสซีฟกลางSurefooted Striker
TwoHandedMeleeDamage
เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย อาวุธประชิดสองมือ 40%
มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 5% หากคุณคริติคอลด้วย อาวุธสองมือ มาเร็วๆ นี้
พาสซีฟกลางGraceful Execution
TwoHandedMeleeDamage
เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย อาวุธประชิดสองมือ 5%
เพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย อาวุธประชิดสองมือ 15%
เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย อาวุธประชิดสองมือ 25%
Dexterity กับ Intelligence +15
พาสซีฟกลางBrutal Infamy
TwoHandedMeleeDamage
การโจมตีด้วย อาวุธประชิดสองมือ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย 40% ต่อ ศัตรูยูนิค
พาสซีฟกลางFearsome Warrior
TwoHandedMeleeDamage
การโจมตีด้วย อาวุธประชิดสองมือ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 8%
มีโอกาสสร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ 25% เมื่อสังหารประชิด
พาสซีฟกลางCombat Rhythm
DualWieldingDamage
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10% หากคุณปะทะด้วย อาวุธมือหลัก มาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% หากคุณปะทะด้วย อาวุธมือรอง มาเร็วๆ นี้
พาสซีฟกลางHit and Run
DualWieldingDamage
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25% ขณะถือ อาวุธคู่
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +10% หากคุณปะทะศัตรูมาเร็วๆ นี้
พาสซีฟกลางInsatiable Killer
DualWieldingDamage
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 5% ขณะถือ อาวุธคู่
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก 5% เมื่อสังหาร ขณะถือ อาวุธคู่
พาสซีฟกลางMage Bane
DualWieldingDamage
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +5% ขณะถือ อาวุธคู่
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20% ขณะถือ อาวุธคู่
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
พาสซีฟกลางMartial Momentum
DualWieldingDamage
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 8% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มอัตราความแม่นยำ 16% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเสียหาย 32% หากคุณใช้ สกิลเดินทาง มาเร็วๆ นี้
พาสซีฟกลางDeadly Repartee
DualWieldingDamage
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ อาวุธคู่
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มโอกาสคริติคอล โจมตี 30% ขณะถือ อาวุธคู่
พาสซีฟกลางQuick and Deadly
DualWieldingDamage
เพิ่มความเสียหาย โจมตี มือหลัก 60% ขณะถือ อาวุธต่างกันสองชนิด
เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย มือรอง 30% ขณะถือ อาวุธต่างกันสองชนิด
พาสซีฟกลางSmite the Weak
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 40% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ขาหัก
การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 10% เมื่อปะทะ
พาสซีฟกลางHeavy Hitter
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 30%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
มีโอกาสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง เป็นสองเท่า 20%
เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย จาก สกิลโจมตี 30%
พาสซีฟกลางMartial Prowess
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 6%
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 15%
เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย จาก สกิลโจมตี 20%
พาสซีฟกลางCalamitous
IncreasedAttackDamageNotable
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 10%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 15%
พาสซีฟกลางDevastator
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 20%
เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย จาก สกิลโจมตี 20%
ศัตรูที่ถูกสังหาร จากการปะทะด้วยการโจมตี มีโอกาสระเบิด 15% สร้างความเสียหาย กายภาพ เท่ากับ 1/10 ของ พลังชีวิต ของพวกมัน
พาสซีฟกลางFuel the Fight
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 8%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
เพิ่มความเสียหาย 20% ขณะ กำลังดูด
พาสซีฟกลางDrive the Destruction
IncreasedAttackDamageNotable
ดูด 0.8% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 25% เมื่อ พลังชีวิตเต็ม
การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 10% เมื่อปะทะ
พาสซีฟกลางFeed the Fury
IncreasedAttackDamageNotable
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย 30% ขณะ กำลังดูด
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15% ขณะ กำลังดูด
พาสซีฟกลางAggressive Defence
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ การตั้งมั่น 30%
เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลโจมตี 20% ขณะที่มีสถานะ ตั้งมั่น
การปะทะที่สร้างสถานะ ตั้งมั่น ให้สถานะ การตั้งมั่น เพิ่มขึ้น 60%
พาสซีฟกลางSeal Mender
IncreasedSpellDamageNotable
สกิลที่เสริมด้วย Unleash มีความถี่ในการได้รับ Seal เพิ่มขึ้น 30%
พาสซีฟกลางConjured Wall
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย เวท 25%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +6% หากคุณ ร่ายเวท มาเร็วๆ นี้
พาสซีฟกลางArcane Heroism
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 30%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณปะทะ ศัตรูยูนิค
พาสซีฟกลางPracticed Caster
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย เวท 20%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 5%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสถานะ มึนงง 35% ขณะร่าย
พาสซีฟกลางBurden Projection
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย เวท 30%
มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป 8% เมื่อปะทะด้วยความเสียหาย เวท
พาสซีฟกลางThaumophage
IncreasedSpellDamageNotable
ดูด 0.6% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น โล่พลังงาน
เพิ่มความเสียหาย เวท 25% ขณะ โล่พลังงานเต็ม
มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะด้วยเวท
พาสซีฟกลางEssence Rush
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย 40% ขณะ ดูดโล่พลังงาน
ดูด 0.3% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น โล่พลังงาน
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 5% ขณะ ดูดโล่พลังงาน
พาสซีฟกลางSap Psyche
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย เวท 20%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 1% ต่อวินาที หากคุณสาปศัตรูมาเร็วๆ นี้
พาสซีฟกลางSadist
IncreasedElementalDamage
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 15% หากคุณสร้างสถานะ หนาวเย็น ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20% หากคุณสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25% หากคุณสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
พาสซีฟกลางCorrosive Elements
IncreasedElementalDamage
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 15%
สกิลน้ำแข็ง มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่น้ำแข็ง 25% เมื่อปะทะ
สกิลไฟ มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่ไฟ 25% เมื่อปะทะ
สกิลสายฟ้า มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่สายฟ้า 25% เมื่อปะทะ
พาสซีฟกลางDoryani's Lesson
IncreasedElementalDamage
ดูด 0.2% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25%
พาสซีฟกลางDisorienting Display
IncreasedElementalDamage
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25%
มีโอกาสสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ 10% เมื่อคุณใช้ สกิลธาตุ
พาสซีฟกลางPrismatic Heart
IncreasedElementalDamage
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +10%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
พาสซีฟกลางWidespread Destruction
IncreasedElementalDamage
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 6%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
พาสซีฟกลางMaster of Fire
IncreasedFireDamage
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ พ่ายแก่ไฟ
พาสซีฟกลางSmoking Remains
IncreasedFireDamage
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 35%
มีโอกาสสร้าง หมอกควัน 10% เมื่อสังหาร
พาสซีฟกลางCremator
IncreasedFireDamage
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 30%
ศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสังหารด้วยการปะทะของคุณ จะถูกทำลาย
พาสซีฟกลางSnowstorm
IncreasedLightningDamage
นำความเสียหาย สายฟ้า 8% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
พาสซีฟกลางStorm Drinker
IncreasedLightningDamage
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 8%
ดูด 0.5% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเป็น โล่พลังงาน
พาสซีฟกลางParalysis
IncreasedLightningDamage
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 30%
มีโอกาสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง เป็นสองเท่า 10%
สกิลสายฟ้า มีเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู ลดลง 10%
พาสซีฟกลางSupercharge
IncreasedLightningDamage
คุณจะ โชคดี ในการคำนวณความเสียหาย สายฟ้า จากการปะทะที่ไม่ใช่คริติคอล
พาสซีฟกลางBlanketed Snow
IncreasedColdDamage
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 10% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
พาสซีฟกลางCold to the Core
IncreasedColdDamage
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อ Dexterity 25 หน่วย
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อ Intelligence 25 หน่วย
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อ Strength 25 หน่วย
พาสซีฟกลางCold-Blooded Killer
IncreasedColdDamage
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +5%
เติมพลังชีวิต 2% เมื่อสังหารศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
พาสซีฟกลางTouch of Cruelty
IncreasedChaosDamage
เวทเคออส มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะ
ศัตรูที่ติดสถานะ ขัดขวาง จากคุณ จะได้รับความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น 10%
พาสซีฟกลางUnwaveringly Evil
IncreasedChaosDamage
เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
สกิลเคออส ไม่ถูกรบกวนจากสถานะ มึนงง
พาสซีฟกลางUnspeakable Gifts
IncreasedChaosDamage
ศัตรูที่คุณสังหาร มีโอกาสระเบิด 10% สร้างความเสียหาย เคออส เท่ากับ 1/4 ของ พลังชีวิตสูงสุด ของพวกมัน
พาสซีฟกลางDark Ideation
IncreasedChaosDamage
เพิ่มความเสียหาย เคออส 2% ต่อ มานาสูงสุด 100 หน่วย สูงสุด 80%
พาสซีฟกลางUnholy Grace
IncreasedChaosDamage
เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 10%
พาสซีฟกลางWicked Pall
IncreasedChaosDamage
เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 5%
พาสซีฟกลางRenewal
IncreasedMinionDamageNotable
มิเนียน ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที
มิเนียน มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 5% ขณะที่พวกมันมี พลังชีวิตเต็ม
พาสซีฟกลางRaze and Pillage
IncreasedMinionDamageNotable
มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 20%
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้
มิเนียน นำความเสียหาย กายภาพ 6% ไปเสริมเป็น ไฟ
พาสซีฟกลางRotten Claws
IncreasedMinionDamageNotable
มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 12% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
พาสซีฟกลางCall to the Slaughter
IncreasedMinionDamageNotable
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 15%
มิเนียน ที่ถูกสร้างขึ้นมาเร็วๆ นี้ มีความเร็วในการโจมตีกับร่าย เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียน ที่ถูกสร้างขึ้นมาเร็วๆ นี้ มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 30%
พาสซีฟกลางSkeletal Atrophy
IncreasedMinionDamageNotable
โครงกระดูกอัญเชิญ มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 2 วินาที ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะ
โครงกระดูกอัญเชิญ แปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออส
พาสซีฟกลางHulking Corpses
IncreaseMinionLifeNotable
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 25%
ซอมบี้ที่ปลุก มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะ
พาสซีฟกลางVicious Bite
IncreasedMinionDamageNotable
มิเนียน มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น 30%
มิเนียน มีตัวคูณคริติคอล +15%
พาสซีฟกลางPrimordial Bond
IncreasedMinionDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย 10% ต่อจำนวน โกเลมอัญเชิญ
เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลม ของคุณ 40%
โกเลม มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 25%
พาสซีฟกลางBlowback
FireDamageOverTimeNotable
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 10%
สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น 8%
พาสซีฟกลางFan the Flames
FireDamageOverTimeNotable
สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง จะลามไปยังศัตรูที่อยู่ในระยะ 15 หน่วย
พาสซีฟกลางCooked Alive
FireDamageOverTimeNotable
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 15%
ศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ จากคุณ มีค่าต้านทาน ไฟ -5%
พาสซีฟกลางBurning Bright
FireDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 8%
พาสซีฟกลางWrapped in Flame
FireDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 20%
ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น ขณะที่ติดสถานะ ติดไฟ
มีโอกาสสร้างสถานะ อาบขี้เถ้า ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะ ขณะที่คุณติดสถานะ ติดไฟ
พาสซีฟกลางVivid Hues
PhysicalDamageOverTimeNotable
ดูด 2% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต จากศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการ ดูดพลังชีวิต 20%
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล 20%
พาสซีฟกลางRend
PhysicalDamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +5%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล 20%
พาสซีฟกลางDisorienting Wounds
PhysicalDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล 25%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด 25% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
พาสซีฟกลางCompound Injury
PhysicalDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล 35% ที่คุณสร้างต่อศัตรูที่ติดสถานะ ขาหัก
พาสซีฟกลางBlood Artist
PhysicalDamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +6% หากคุณ จ่ายพลังชีวิต มาเร็วๆ นี้
Strength +20
พาสซีฟกลางPhlebotomist
PhysicalDamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +6% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล 20%
พาสซีฟกลางSeptic Spells
ChaosDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเร็วในการร่าย 5%
สกิลเวท มีตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ +5%
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะด้วยความเสียหาย เวท
พาสซีฟกลางLow Tolerance
ChaosDamageOverTimeNotable
สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 300% ต่อศัตรูที่ไม่ติดสถานะ พิษ
พาสซีฟกลางSteady Torment
ChaosDamageOverTimeNotable
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 15%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล 15%
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เลือดไหล +6% ที่คุณสร้างต่อศัตรูที่ติดสถานะ พิษ
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ +6% ที่คุณสร้างต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
พาสซีฟกลางEternal Suffering
ChaosDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย เคออส 25%
มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 2 วินาที 50% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ เหี่ยวเฉา ไม่เกิน 5 ระดับ
พาสซีฟกลางEldritch Inspiration
ChaosDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย เคออส 20%
เพิ่มมานาสูงสุด 16%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 20%
พาสซีฟกลางWasting Affliction
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย 20%
สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น 5%
พาสซีฟกลางHaemorrhage
DamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เจ็บป่วย ที่เกิดจากคริติคอล +10%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
พาสซีฟกลางFlow of Life
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 24%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.6% ต่อวินาที
พาสซีฟกลางExposure Therapy
DamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +5%
ค่าต้านทาน เคออส +30% ต่อความเสียหายต่อเนื่อง
พาสซีฟกลางBrush with Death
DamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +5%
เติมพลังชีวิต 1% เมื่อสังหาร
เติมโล่พลังงาน 1% เมื่อสังหาร
พาสซีฟกลางVile Reinvigoration
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 24%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 2% ต่อวินาที หากคุณสังหารศัตรูมาเร็วๆ นี้
พาสซีฟกลางCircling Oblivion
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 25%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ต่อศัตรู 15%
พาสซีฟกลางBrewed for Potency
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 24%
เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 10%
เพิ่มการเติม พลังชีวิตกับมานา จากขวดยา 20%
พาสซีฟกลางAstonishing Affliction
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อศัตรู 20%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย 20% ต่อ ศัตรูที่ได้รับผลจากสถานะ เจ็บป่วย
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 20%
พาสซีฟกลางCold Conduction
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง 25% ที่คุณสร้างให้กับศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า 25% ที่คุณสร้างต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
พาสซีฟกลางInspired Oppression
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% หากคุณสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% หากคุณสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%
พาสซีฟกลางChilling Presence
IncreasedNonDamageAilmentNotable
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ หนาวเย็น
พาสซีฟกลางDeep Chill
IncreasedNonDamageAilmentNotable
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +5%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง 30%
พาสซีฟกลางBlast-Freeze
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 20%
สถานะ แช่แข็ง ที่คุณสร้าง จะลามไปยังศัตรูที่อยู่ในระยะ 12 หน่วย
พาสซีฟกลางThunderstruck
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 20%
การคริติคอลของคุณ ผลักศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค ออกไป
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
พาสซีฟกลางStormrider
IncreasedNonDamageAilmentNotable
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 10% เมื่อคุณสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 25% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 25% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
พาสซีฟกลางOvershock
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 30%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า 40%
พาสซีฟกลางEvil Eye
CurseEffectNotable
ศัตรูที่คุณสาป ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 6%
พาสซีฟกลางInevitable Doom
CurseEffectNotable
สาปสะกด ที่คุณสร้างมี ความหายนะ สูงสุด +3 ระดับ
สาปสะกด มีอัตราเพิ่มระดับความหายนะ เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟกลางForbidden Words
CurseEffectNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่าคำสาป 25%
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิลออร่าคำสาป 15%
พาสซีฟกลางDoedre's Spite
CurseEffectNotable
ลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ 10%
เพิ่มผลของคำสาปของ หมดเรี่ยวแรง (Enfeeble) 20%
พาสซีฟกลางVictim Maker
CurseEffectNotable
สกิลคำสาป มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น 8%
ศัตรูที่ถูกคุณสาป ติดสถานะ Malediction หากระยะเวลาคงเหลือของ คำสาป หายไปครบ 33%
พาสซีฟกลางMaster of Fear
CurseEffectNotable
ศัตรูที่คุณสาป ติดสถานะ เสียขวัญ
พาสซีฟกลางWish for Death
CurseEffectNotable
คุณมี จู่โจมปลิดชีพ ต่อ ศัตรูที่ถูกสาป
พาสซีฟกลางLord of Drought
CurseEffectNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
เพิ่มผลของคำสาปของ ไวไฟ (Flammability) 40%
พาสซีฟกลางBlizzard Caller
CurseEffectNotable
เพิ่มผลของคำสาปของ น้ำแข็งกัด (Frostbite) 40%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 15%
พาสซีฟกลางTempt the Storm
CurseEffectNotable
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 20%
เพิ่มผลของคำสาปของ ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity) 40%
พาสซีฟกลางMisery Everlasting
CurseEffectNotable
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 10%
เพิ่มผลของคำสาปของ สิ้นหวัง (Despair) 40%
พาสซีฟกลางExploit Weakness
CurseEffectNotable
เพิ่มผลของคำสาปของ บอบบาง (Vulnerability) 40%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 15%
พาสซีฟกลางHound's Mark
CurseEffectNotable
เพิ่มผลของ สาปแช่ง ของคุณ 20%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย 20% ต่อ ศัตรูที่ถูกสาปแช่ง
พาสซีฟกลางDoedre's Gluttony
CurseEffectNotable
เพิ่มความเสียหาย ปะทะ 25% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มผลของคำสาปของ ลงทัณฑ์ (Punishment) 40%
พาสซีฟกลางDoedre's Apathy
CurseEffectNotable
ลดระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ 10%
เพิ่มผลของคำสาปของ โซ่กาลเวลา (Temporal Chains) 20%
พาสซีฟกลางMaster of the Maelstrom
CurseEffectNotable
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 10%
เพิ่มผลของคำสาปของ แพ้ธาตุ (Elemental Weakness) 40%
พาสซีฟกลางHeraldry
DmgHeraldSkillsNotable
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ พ่ายแก่น้ำแข็ง ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ พ่ายแก่ไฟ ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นธุลี (Herald of Ash)
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ พ่ายแก่สายฟ้า ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
พาสซีฟกลางEndbringer
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหาย 5% ต่อจำนวน สาส์น ที่ส่งผลต่อคุณ
เพิ่มความเสียหาย 20% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
พาสซีฟกลางCult-Leader
DmgHeraldSkillsNotable
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 35% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
พาสซีฟกลางEmpowered Envoy
DmgHeraldSkillsNotable
สกิลสาส์น สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 40%
เพิ่มผลของบัฟที่คุณได้จาก สาส์น 20%
พาสซีฟกลางDark Messenger
DmgHeraldSkillsNotable
สกิลสาส์น มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 25%
สกิลสาส์น สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
พาสซีฟกลางAgent of Destruction
DmgHeraldSkillsNotable
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
พาสซีฟกลางLasting Impression
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 30% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
สกิลสาส์น สร้างความเสียหายต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟกลางSelf-Fulfilling Prophecy
DmgHeraldSkillsNotable
โอกาสคริติคอล ของ สกิลสาส์น +1%
ตัวคูณคริติคอล +15% หากคุณคริติคอลด้วยสกิล สาส์น มาเร็วๆ นี้
พาสซีฟกลางInvigorating Portents
MinionDmgHeraldSkillsNotable
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 10% ต่อจำนวน สาส์น ที่ส่งผลต่อคุณ
พาสซีฟกลางPure Agony
MinionDmgHeraldSkillsNotable
ศักยภาพก่อโรค ที่มีได้สูงสุด +5
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
พาสซีฟกลางDisciples
MinionDmgHeraldSkillsNotable
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
ทหารยามอัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น 25%
พาสซีฟกลางDread March
IncreaseMinionLifeNotable
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียน มีค่าป้องกันกายภาพ เพิ่มเติม 10%
มิเนียน มีค่าต้านทาน เคออส +10%
พาสซีฟกลางBlessed Rebirth
IncreaseMinionLifeNotable
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 20%
มิเนียน ที่ถูกสร้างขึ้นมาเร็วๆ นี้ ไม่ได้รับความเสียหาย
พาสซีฟกลางLife from Death
IncreaseMinionLifeNotable
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 15%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที หาก มิเนียน ได้ตายลงมาเร็วๆ นี้
มิเนียน เติมพลังชีวิต 4% เมื่อมิเนียนตาย
พาสซีฟกลางFeasting Fiends
IncreaseMinionLifeNotable
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียน ดูด 0.4% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต
พาสซีฟกลางBodyguards
IncreaseMinionLifeNotable
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียน มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป 10% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
พาสซีฟกลางFollow-Through
ProjectileDmgNotable
กระสุน สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 15% ต่อจำนวนครั้งในการ ชิ่ง ที่เหลือ
พาสซีฟกลางStreamlined
ProjectileDmgNotable
เพิ่มความเร็วกระสุน 20%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
พาสซีฟกลางShrieking Bolts
ProjectileDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 35%
มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะด้วยกระสุน
พาสซีฟกลางEye to Eye
ProjectileDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 25%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน ที่ปะทะศัตรูที่อยู่ใกล้ 35%
พาสซีฟกลางRepeater
ProjectileDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 8%
พาสซีฟกลางAerodynamics
ProjectileDmgNotable
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
เพิ่มความเร็วกระสุน 10%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%
พาสซีฟกลางChip Away
BrandDmgNotable
เรียกคืนตราเวท (Brand Recall) มอบม็อด: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 20% ให้กับ ตราเวท ที่ถูกเรียกคืน
เรียกคืนตราเวท (Brand Recall) มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น 4% ต่อจำนวน ตราเวท ที่มี สูงสุด 40%
พาสซีฟกลางSeeker Runes
BrandDmgNotable
เพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 25%
ตราเวทที่ไม่ได้เกาะเป้าหมายใด มีระยะการเกาะ เพิ่มขึ้น 20% ต่อวินาที สูงสุด 100%
พาสซีฟกลางRemarkable
BrandDmgNotable
เพิ่มความเร็วในการร่ายด้วย สกิลตราเวท 8%
สกิลที่เสกตราเวท มีโอกาสเสกตราเวท เพิ่มเติม 1 ตรา 35%
พาสซีฟกลางBrand Loyalty
BrandDmgNotable
ศัตรู ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 3% ต่อจำนวน ตราเวท ของคุณที่เกาะอยู่กับมัน
พาสซีฟกลางHoly Conquest
BrandDmgNotable
ตราเวท มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 25% หากหมดเวลาของการเกาะไป 50%
เพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 25%
พาสซีฟกลางGrand Design
BrandDmgNotable
เพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 20%
สกิลตราเวท มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 10%
พาสซีฟกลางSet and Forget
TrapAndMineDmgNotable
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ การทริกเกอร์กับดัก 40%
สกิลที่ใช้จาก กับดัก มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 15%
พาสซีฟกลางExpert Sabotage
TrapAndMineDmgNotable
ทุ่นระเบิด มีความเร็วในการจุดชนวน เพิ่มขึ้น 20%
ทุ่นระเบิด มีโอกาสจุดชนวน เพิ่มเติม 1 ครั้ง 10%
พาสซีฟกลางGuerilla Tactics
TrapAndMineDmgNotable
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก 20%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 20%
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก 10%
เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด 10%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% หากคุณโยน ทุ่นระเบิดหรือกับดัก มาเร็วๆ นี้
พาสซีฟกลางExpendability
TrapAndMineDmgNotable
มีโอกาสโยนกับดักหรือทุ่นระเบิด เพิ่มเติมสูงสุด 1 ลูก 10%
พาสซีฟกลางArcane Pyrotechnics
TrapAndMineDmgNotable
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก 20%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 20%
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อทุ่นระเบิดของถูกจุดชนวนโดยมีศัตรูเป็นเป้าหมาย
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อศัตรูทริกเกอร์กับดักของคุณ
พาสซีฟกลางSurprise Sabotage
TrapAndMineDmgNotable
ตัวคูณคริติคอลด้วย กับดัก +8%
ตัวคูณคริติคอลด้วย ทุ่นระเบิด +8%
กับดัก เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 4%
ความเสียหาย ทุ่นระเบิด เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 4%
พาสซีฟกลางCareful Handling
TrapAndMineDmgNotable
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก 15%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
เพิ่มมานาสูงสุด 6%
พาสซีฟกลางPeak Vigour
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 20%
พาสซีฟกลางFettle
IncreasedMaximumLifeNotable
พลังชีวิตสูงสุด +20
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
พาสซีฟกลางFeast of Flesh
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
ได้รับพลังชีวิต 10 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี
พาสซีฟกลางSublime Sensation
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
พาสซีฟกลางSurging Vitality
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
ทุก 4 วินาที ฟื้นฟูพลังชีวิต 10% ในเวลา 1 วินาที
พาสซีฟกลางPeace Amidst Chaos
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มค่าเกราะ 20% ขณะอยู่กับที่
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะอยู่กับที่
พาสซีฟกลางAdrenaline
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 6% ขณะ กำลังดูด
พาสซีฟกลางWall of Muscle
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6%
เพิ่ม Strength 5%
พาสซีฟกลางMindfulness
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 80% ขณะอยู่กับที่
พาสซีฟกลางLiquid Inspiration
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 20%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 25% เมื่อคุณใช้ ขวดยามานา
พาสซีฟกลางOpenness
MaxManaNotable
มานาสูงสุด +30
เพิ่มมานาสูงสุด 20%
พาสซีฟกลางDaring Ideas
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 18%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
พาสซีฟกลางClarity of Purpose
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30%
พาสซีฟกลางScintillating Idea
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 20%
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 5%
พาสซีฟกลางHolistic Health
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มมานาสูงสุด 10%
พาสซีฟกลางGenius
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 8%
เพิ่ม Intelligence 5%
พาสซีฟกลางImprovisor
MaxManaNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 6%
เพิ่มมานาสูงสุด 10%
ได้รับมานา 3 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี
พาสซีฟกลางStubborn Student
MaxManaNotable
เพิ่มค่าเกราะ 20%
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
ค่าเกราะ +1 ต่อ มานาสูงสุดที่ไม่สำรอง ทุก 10 หน่วย
พาสซีฟกลางSavour the Moment
EnergyShieldNotable
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 3% ต่อวินาที ขณะอยู่กับที่
พาสซีฟกลางEnergy From Naught
EnergyShieldNotable
โล่พลังงานสูงสุด +70
เพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน 15%
พาสซีฟกลางWill Shaper
EnergyShieldNotable
นำ มานาสูงสุด 5% ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
พาสซีฟกลางSpring Back
EnergyShieldNotable
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
เริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน เร็วขึ้น 5%
พาสซีฟกลางConservation of Energy
EnergyShieldNotable
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
ดูด 0.3% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น โล่พลังงาน
พาสซีฟกลางSelf-Control
EnergyShieldNotable
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 25%
วินัย (Discipline) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 80%
พาสซีฟกลางHeart of Iron
ArmourNotable
นำ พลังชีวิตสูงสุด 10% ไปเสริมเป็น ค่าเกราะ
พาสซีฟกลางPrismatic Carapace
ArmourNotable
เพิ่มค่าเกราะ 30%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +1%
พาสซีฟกลางMilitarism
ArmourNotable
เพิ่มค่าเกราะ 30%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
พาสซีฟกลางSecond Skin
ArmourNotable
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 3%
เพิ่มค่าเกราะ 30%
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +3%
พาสซีฟกลางDragon Hunter
ArmourNotable
เพิ่มค่าเกราะ 30%
ค่าต้านทาน ไฟ +20%
มีโอกาสป้องกันด้วยค่าเกราะ 200% ของค่าจริง 15%
พาสซีฟกลางEnduring Composure
ArmourNotable
เพิ่มค่าเกราะ 30%
ได้รับ Endurance Charge 1 ลูก ทุกวินาที หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
พาสซีฟกลางUncompromising
ArmourNotable
เพิ่มเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง 20%
ปณิธาน (Determination) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟกลางPrismatic Dance
EvasionNotable
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +1%
พาสซีฟกลางNatural Vigour
EvasionNotable
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
พาสซีฟกลางUntouchable
EvasionNotable
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +10%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30%
พาสซีฟกลางShifting Shadow
EvasionNotable
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 20%
Dexterity +20
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะ
พาสซีฟกลางReadiness
EvasionNotable
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล 30%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ทิ่มแทง 30%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
พาสซีฟกลางSublime Form
EvasionNotable
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +10%
สง่างาม (Grace) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟกลางConfident Combatant
BlockAttackDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 1%
พาสซีฟกลางFlexible Sentry
BlockSpellDmgNotable
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 3%
ลดระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ 25%
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +3%
ลดผลของสถานะ หนาวเย็น กับ ช็อค ต่อตัวคุณ 25%
พาสซีฟกลางVicious Guard
BlockAttackDmgNotable
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +4%
พาสซีฟกลางMystical Ward
BlockSpellDmgNotable
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 4%
ดูด 0.3% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น โล่พลังงาน
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 1.5% ต่อวินาที
พาสซีฟกลางRote Reinforcement
BlockAttackDmgNotable
พลังชีวิตสูงสุด +20
มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +4%
พาสซีฟกลางMage Hunter
BlockSpellDmgNotable
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 4%
เพิ่มความเสียหาย เวท 20%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
พาสซีฟกลางRiot Queller
BlockAttackDmgNotable
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +4%
ศัตรูที่ติดสถานะ ยั่วยุ จากคุณ ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 6%
พาสซีฟกลางOne with the Shield
BlockAttackDmgNotable
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ โล่
เติมพลังชีวิต 50 เมื่อคุณบล็อค
เพิ่มค่าป้องกัน 50% จาก โล่ที่สวมใส่
พาสซีฟกลางAerialist
DodgeAtksNotable
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +10%
เพิ่ม Dexterity 5%
พาสซีฟกลางElegant Form
DodgeAtksNotable
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +10%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ 20%
พาสซีฟกลางDarting Movements
DodgeAtksNotable
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3%
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +12% ขณะเคลื่อนที่
พาสซีฟกลางNo Witnesses
DodgeAtksNotable
มีโอกาสได้รับสถานะ ลื่นไหล 10% เมื่อสังหาร
เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล 25%
พาสซีฟกลางMolten One's Mark
FireResistNotable
ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +2%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที
พาสซีฟกลางFire Attunement
FireResistNotable
ลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณ 30%
คุณไม่ติดสถานะ ลุกไหม้ หากคุณติดสถานะ ลุกไหม้ มาเร็วๆ นี้
ไม่ได้รับผลจาก พื้นลุกไหม้
พาสซีฟกลางPure Might
FireResistNotable
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค 40%
ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 80%
Strength +20
พาสซีฟกลางBlacksmith
FireResistNotable
เพิ่มค่าเกราะ 25%
ค่าต้านทาน ไฟ +20%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต
พาสซีฟกลางNon-Flammable
FireResistNotable
ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน ไฟ +20%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ 30%
พาสซีฟกลางWinter Prowler
ColdResistNotable
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +2%
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
พาสซีฟกลางHibernator
ColdResistNotable
ลดผลของสถานะ หนาวเย็น ต่อตัวคุณ 30%
ลดระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ 30%
คุณไม่ติดสถานะแช่แข็ง หากคุณติดสถานะ แช่แข็ง มาเร็วๆ นี้
ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น
พาสซีฟกลางPure Guile
ColdResistNotable
น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 80%
Dexterity +20
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะ
พาสซีฟกลางAlchemist
ColdResistNotable
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 8%
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 20%
พาสซีฟกลางAntifreeze
ColdResistNotable
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +20%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 30%
พาสซีฟกลางWizardry
LightningResistNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 8%
ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +2%
พาสซีฟกลางCapacitor
LightningResistNotable
คุณไม่ติดสถานะ ช็อค หากคุณติดสถานะ ช็อค มาเร็วๆ นี้
ลดผลของสถานะ ช็อค ต่อตัวคุณ 30%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค
พาสซีฟกลางPure Aptitude
LightningResistNotable
เพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน 15%
สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 80%
Intelligence +20
พาสซีฟกลางSage
LightningResistNotable
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 20%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +20%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที
พาสซีฟกลางInsulated
LightningResistNotable
ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +20%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค 30%
พาสซีฟกลางBorn of Chaos
ChaosResistNotable
ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +3%
พาสซีฟกลางAntivenom
ChaosResistNotable
ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน เคออส +23%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ 30%
พาสซีฟกลางRot-Resistant
ChaosResistNotable
ค่าต้านทาน เคออส +13%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1.2% ต่อวินาที
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 0.6% ต่อวินาที
ฟื้นฟูมานา 0.3% ต่อวินาที
พาสซีฟกลางBlessed
ChaosResistNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6%
เพิ่มมานาสูงสุด 10%
ค่าต้านทาน เคออส +13%
พาสซีฟกลางStudent of Decay
ChaosResistNotable
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 25%
ค่าต้านทาน เคออส +13%
คลัสเตอร์จิวเวล Passive /573 ⍟

คลัสเตอร์จิวเวล Passive /573 ⍟

ชื่อEnchantmentPassiveเลเวลPre/Suf
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Gladiator's Fortitude68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Towering Threat68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Flow of Life68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Careful Handling68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Peak Vigour1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Fettle75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Feast of Flesh68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Sublime Sensation50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Surging Vitality1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Peace Amidst Chaos50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Adrenaline68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Wall of Muscle75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Holistic Health68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Heart of Iron68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Natural Vigour50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Vicious Guard1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Rote Reinforcement68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Sage1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Blessed68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Vile Reinvigoration50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Sublime Sensation50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Savour the Moment1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Energy From Naught50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Will Shaper75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Spring Back1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Conservation of Energy68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Mystical Ward1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Self-Control50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Eldritch Inspiration50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Careful Handling68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Mindfulness50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Liquid Inspiration68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Openness1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Daring Ideas50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Clarity of Purpose1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Scintillating Idea50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Holistic Health68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Genius75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Improvisor68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Stubborn Student68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Will Shaper75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Wizardry68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Sage1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Blessed68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Battle-Hardened50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Stubborn Student68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Heart of Iron68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Prismatic Carapace75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Militarism50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Second Skin1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Dragon Hunter50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Enduring Composure68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Blacksmith68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Uncompromising50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Battle-Hardened50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Prismatic Dance75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Natural Vigour50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Untouchable1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Shifting Shadow50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Readiness1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Sublime Form50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Prodigious Defence1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Strike Leader1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Powerful Ward68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Enduring Ward68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Stoic Focus1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Mage Bane68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Second Skin1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Flexible Sentry50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Vicious Guard1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Mystical Ward1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Rote Reinforcement68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Mage Hunter68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Riot Queller75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%One with the Shield50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Prodigious Defence1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Strike Leader1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Powerful Ward68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Enduring Ward68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Stoic Focus1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Mage Bane68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Second Skin1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Flexible Sentry50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Vicious Guard1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Mystical Ward1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Rote Reinforcement68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Mage Hunter68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Riot Queller75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%One with the Shield50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Prismatic Carapace75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Dragon Hunter50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Prismatic Dance75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Flexible Sentry50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Molten One's Mark68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Fire Attunement1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Pure Might68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Blacksmith68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Non-Flammable50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Prismatic Carapace75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Prismatic Dance75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Flexible Sentry50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Winter Prowler68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Hibernator50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Pure Guile68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Alchemist1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Antifreeze50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Prismatic Carapace75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Prismatic Dance75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Flexible Sentry50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Wizardry68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Capacitor50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Pure Aptitude68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Sage1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Insulated50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Exposure Therapy1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Born of Chaos68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Antivenom50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Rot-Resistant68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Blessed68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Student of Decay50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%Hit and Run1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%Untouchable1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%Aerialist75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%Elegant Form1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%Darting Movements1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Replenishing Presence50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Master of Command68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Spiteful Presence1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Purposeful Harbinger75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Destructive Aspect68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Electric Presence68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Volatile Presence50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Righteous Path1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Pure Might68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Pure Guile68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Pure Aptitude68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Self-Control50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Uncompromising50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Sublime Form50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Mortifying Aspect68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Frantic Aspect68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Introspection68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Evil Eye1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Inevitable Doom1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Forbidden Words68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Doedre's Spite50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Victim Maker50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Master of Fear68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Wish for Death50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Lord of Drought50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Blizzard Caller50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Tempt the Storm50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Misery Everlasting50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Exploit Weakness50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Hound's Mark1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Doedre's Gluttony50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Doedre's Apathy68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Master of the Maelstrom50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Eye of the Storm50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Master of Fire75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Smoking Remains50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Cremator50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Blowback50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Fan the Flames68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Cooked Alive68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Burning Bright50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Wrapped in Flame68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Wasting Affliction68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Haemorrhage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Flow of Life68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Exposure Therapy1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Vile Reinvigoration50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Circling Oblivion1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Brewed for Potency1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Student of Decay50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Unwaveringly Evil1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Dark Ideation68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Wicked Pall50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Septic Spells50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Low Tolerance68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Steady Torment68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Eternal Suffering50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Eldritch Inspiration50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Wasting Affliction68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Haemorrhage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Flow of Life68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Exposure Therapy1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Vile Reinvigoration50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Circling Oblivion1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Brewed for Potency1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Student of Decay50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Wound Aggravation1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Vivid Hues50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Rend50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Disorienting Wounds1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Compound Injury50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Blood Artist75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Phlebotomist50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Steady Torment68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Wasting Affliction68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Haemorrhage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Flow of Life68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Exposure Therapy1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Vile Reinvigoration50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Circling Oblivion1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Brewed for Potency1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Student of Decay50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Cold-Blooded Killer50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Wasting Affliction68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Haemorrhage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Flow of Life68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Exposure Therapy1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Vile Reinvigoration50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Circling Oblivion1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Brewed for Potency1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Chilling Presence75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Deep Chill1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Blast-Freeze68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Wasting Affliction68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Haemorrhage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Flow of Life68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Exposure Therapy1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Vile Reinvigoration50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Circling Oblivion1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Brewed for Potency1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Student of Decay50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Eye of the Storm50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Astonishing Affliction1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Cold Conduction68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Inspired Oppression75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Chilling Presence75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Deep Chill1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Blast-Freeze68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Stormrider68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Overshock50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Replenishing Presence50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Master of Command68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Spiteful Presence1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Purposeful Harbinger75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Destructive Aspect68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Electric Presence68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Volatile Presence50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Righteous Path1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Pure Might68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Pure Guile68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Pure Aptitude68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Self-Control50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Uncompromising50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Sublime Form50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Mortifying Aspect68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Frantic Aspect68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 3%Introspection68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Evil Eye1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Inevitable Doom1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Forbidden Words68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Doedre's Spite50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Victim Maker50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Master of Fear68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Wish for Death50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Lord of Drought50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Blizzard Caller50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Tempt the Storm50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Misery Everlasting50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Exploit Weakness50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Hound's Mark1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Doedre's Gluttony50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Doedre's Apathy68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ 3%Master of the Maelstrom50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นPurposeful Harbinger75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นHeraldry75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นEndbringer68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นEmpowered Envoy1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นDark Messenger50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นAgent of Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นLasting Impression68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นSelf-Fulfilling Prophecy68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นPurposeful Harbinger75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นHeraldry75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นEndbringer68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นCult-Leader1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นLasting Impression68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นInvigorating Portents50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นPure Agony68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นDisciples68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Mob Mentality75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Cry Wolf68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Haunting Shout50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Lead By Example1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Provocateur50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Warning Call68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Rattling Bellow1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Precise Retaliation50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Skullbreaker68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Pressure Points50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Overwhelming Malice68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Magnifier1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Savage Response50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Eye of the Storm50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Basics of Pain1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Quick Getaway1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Provocateur50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Haemorrhage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Renewal50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Hulking Corpses50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Dread March1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Blessed Rebirth68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Life from Death50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Feasting Fiends1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Bodyguards50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Magnifier1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Assert Dominance68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Vast Power50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Powerful Assault50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Titanic Swings50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Towering Threat68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Expansive Might68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Follow-Through68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Streamlined1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Shrieking Bolts50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Eye to Eye50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Repeater1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Aerodynamics68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Set and Forget50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Expert Sabotage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Guerilla Tactics1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Expendability68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Arcane Pyrotechnics68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Surprise Sabotage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Careful Handling68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Ancestral Echo1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Ancestral Reach1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Ancestral Might50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Ancestral Preservation68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Snaring Spirits50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Sleepless Sentries68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Ancestral Guidance50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Ancestral Inspiration68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%Chip Away50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%Seeker Runes68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%Remarkable68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%Brand Loyalty1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%Holy Conquest50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%Grand Design68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Vital Focus1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Rapid Infusion68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Unwavering Focus50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Enduring Focus75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Precise Focus50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Stoic Focus1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Hex Breaker75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Distilled Perfection1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Spiked Concoction50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Fasting50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Mender's Wellspring68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Special Reserve1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Numbing Elixir68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Brewed for Potency1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Peak Vigour1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Liquid Inspiration68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
Distilled Perfection1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
Spiked Concoction50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
Fasting50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
Mender's Wellspring68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
Special Reserve1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
Numbing Elixir68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Bloodscent75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Run Through68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Wound Aggravation1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Aggressive Defence1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Overlord75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Expansive Might68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Weight Advantage1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Aggressive Defence1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Wind-up68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Fan of Blades75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Disease Vector50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
Aggressive Defence1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Arcing Shot50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Tempered Arrowheads50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Broadside1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Explosive Force68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Opportunistic Fusilade1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Storm's Hand50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Titanic Swings50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Battlefield Dominator1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Martial Mastery50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Surefooted Striker50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Graceful Execution1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Brutal Infamy50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Fearsome Warrior68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Combat Rhythm50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Hit and Run1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Insatiable Killer50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Mage Bane68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Martial Momentum50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Deadly Repartee1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Quick and Deadly68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Prodigious Defence1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Advance Guard50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Strike Leader1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Gladiator's Fortitude68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Precise Retaliation50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Veteran Defender1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Riot Queller75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Ancestral Inspiration68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Arcane Adept68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Seal Mender75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Conjured Wall50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Arcane Heroism68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Practiced Caster1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Burden Projection50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Thaumophage50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Essence Rush50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Sap Psyche68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Mage Hunter68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Sadist68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Corrosive Elements75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Doryani's Lesson68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Disorienting Display50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Widespread Destruction1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Inspired Oppression75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Iron Breaker1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Master the Fundamentals50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Force Multiplier50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Furious Assault1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Grim Oath68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Battle-Hardened50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Sadist68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Corrosive Elements75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Doryani's Lesson68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Disorienting Display50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Widespread Destruction1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Master of Fire75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Smoking Remains50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Cremator50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Burning Bright50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Sadist68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Corrosive Elements75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Doryani's Lesson68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Disorienting Display50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Widespread Destruction1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Snowstorm50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Storm Drinker1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Paralysis50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Inspired Oppression75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Thunderstruck50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Stormrider68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Overshock50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Scintillating Idea50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Sadist68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Corrosive Elements75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Doryani's Lesson68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Disorienting Display50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Widespread Destruction1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Snowstorm50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Blanketed Snow68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Cold to the Core68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Cold-Blooded Killer50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Inspired Oppression75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Deep Chill1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Blast-Freeze68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Stormrider68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Grim Oath68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Overwhelming Malice68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Touch of Cruelty1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Unwaveringly Evil1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Unspeakable Gifts75ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Dark Ideation68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Unholy Grace1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Wicked Pall50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Renewal50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Raze and Pillage68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Rotten Claws50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Call to the Slaughter1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Skeletal Atrophy68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Vicious Bite75ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Primordial Bond68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Feasting Fiends1ม็อดพรีฟิกซ์

Community Wiki

Wiki Edit

Cluster Jewel

Cluster Jewels are a class of jewels that can be socketed in the outermost sockets of the passive skill tree. These jewels extend the skill tree by creating new clusters of nodes, which can contain basic nodes, notable skills, and even keystones. They can also create more jewel sockets which can support smaller cluster jewels. They are occasionally dropped from a Delirium encounter.

Cluster jewels can be crafted to modify their properties. Like all jewels, rare cluster jewels can have a maximum of four affixes.

Mechanics

Non-unique Cluster Jewels come with two enchantments: one that determines how many passive skills are in the cluster, and one that determines what bonuses the passives in the jewel give. The latter determines what kind of mods the Cluster Jewel can roll. Like other jewels, they can have up to four explicit modifiers. The explicit mods will either modify or add bonuses to the small passives or add a notable skill or jewel sockets to the cluster. Unlike other jewels, normal rarity Cluster Jewels can drop. Medium and Large Cluster Jewels have a third enchantment that determines how many jewel sockets it has.

Jewel sockets in the cluster can support either regular or Abyss jewels or smaller cluster jewels. Jewel sockets in a NewGemBase3Large Cluster Jewel can support NewGemBase2Medium Cluster Jewel or NewGemBase1Small Cluster Jewels, and jewel sockets in a NewGemBase2Medium Cluster Jewel can support a NewGemBase1Small Cluster Jewel. You can have a maximum of two sockets for Large and one for Medium.

Passives in the Cluster Jewel are never considered to be within radius of Jewels for unique Jewels which interact with nearby passives. Similarly, jewels with a radius have radius effects disabled if they're socketed in a Cluster Jewel jewel socket.

The passive points spent on the Cluster Jewel passives can be refunded by simply unsocketing the jewel, which refunds all passive points spent on that jewel's cluster. However, if a jewel socket or Keystone passive has been allocated, it will cost 1 refund point to unsocket it.

No jewel will have more than one of a given notable, but duplicates of the same notable skills can be stacked. If the notable has a limit to its effect, such as AuraEffectNotablePurposeful Harbinger, that limit applies across all instances of the notable.

Selling 5 of the same kind(e.g. Large and Rare) will give you a new jewel of the same size and rarity. The new jewel will have the minimum item level from the 5 components, a new enchantment and new modifiers.

NewGemBase1Small Cluster Jewel adds 2-3 passive skills, can not have sockets. It can only have a single notable passive skill; a prefix.

NewGemBase2Medium Cluster Jewel adds 4-6 passive skills, has 1 socket. It can have up to two notable passive skills; both are prefixes.

NewGemBase3Large Cluster Jewel adds 8-12 passive skills, has 2 sockets. It can have up to three notable passive skills; two prefixes, one suffix.

Optimal passive skill amounts

Since Cluster Jewels are able to have significantly varying amounts of passive skills, some of them are strictly better than others when it comes to optimizing for the most notable passive skills and Jewel Sockets using the least possible amount of points on the tree. This table details how many passive points need to be spent to allocate all possible notable and jewel sockets (referred to as "significant nodes" in the table) for every size variation of non-Unique Cluster Jewel base types.


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.

Guide

Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.