คลัสเตอร์จิวเวล ยูนิค /13 ⍟

คลัสเตอร์จิวเวล ยูนิค /13 ⍟

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
DragonStyleJewelOne With Nothing Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Hollow Palm Technique
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 7 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)

ถูก Corrupt
DiscipleOfKitavaJewelKitava's Teachings Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Disciple of Kitava
SecretsOfAgonyJewelThe Interrogation Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Secrets of Suffering
LoneMessengerJewelCalamitous Visions Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Lone Messenger
NaturesPatienceJewelNatural Affinity Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Nature's Patience
KineticismJewelThe Siege Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Kineticism
PitfighterJewelChild of Violence Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Pitfighter
Veteran%27sAwarenessJewelThe Front Line Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Veteran's Awareness
UniqueJewelBase2Megalomaniac Medium Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ 4 จุด
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่ให้อะไรเลย
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามานับว่าเป็นพาสซีพขนาดเล็ก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นขนาดอื่น)

ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 5 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)

ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 3 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)

ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 1 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)

ถูก Corrupt
Enchantment ม็อด /50 ⍟

Enchantment ม็อด /50 ⍟

ชื่อพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: {0}
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีGladiator's Fortitude14668พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตTowering Threat14668พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตFlow of Life14668พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันBrush with Death14668พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาCareful Handling14668พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตPeak Vigour7801พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตFettle4975พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีFeast of Flesh14668พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันSublime Sensation39050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตSurging Vitality7801พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันPeace Amidst Chaos39050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตAdrenaline14668พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ค่าคุณสมบัติWall of Muscle4975พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาHolistic Health14668พรีฟิกซ์
ป้องกันHeart of Iron14668พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันNatural Vigour39050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีVicious Guard7801พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตRote Reinforcement14668พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานSage7801พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา เคออส ค่าต้านทานBlessed14668พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าStalwart Commander50550พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันBrush with Death18968พรีฟิกซ์
ป้องกันVile Reinvigoration50550พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันSublime Sensation50550พรีฟิกซ์
ป้องกันSavour the Moment10111พรีฟิกซ์
ป้องกันEnergy From Naught50550พรีฟิกซ์
ป้องกันWill Shaper6375พรีฟิกซ์
ป้องกันSpring Back10111พรีฟิกซ์
ป้องกัน นักเวทConservation of Energy18968พรีฟิกซ์
ป้องกันMystical Ward10111พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาSelf-Control50550พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
chaos_damage พลังชีวิตมานา มานา เคออสEldritch Inspiration46650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาCareful Handling17568พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาMindfulness46650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาLiquid Inspiration17568พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาOpenness9321พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตีDaring Ideas46650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาClarity of Purpose9321พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้าScintillating Idea46650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาHolistic Health17568พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติGenius5875พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตีImprovisor17568พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกันStubborn Student17568พรีฟิกซ์
ป้องกันWill Shaper5875พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานWizardry17568พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานSage9321พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา เคออส ค่าต้านทานBlessed17568พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ป้องกัน กายภาพBattle-Hardened69650พรีฟิกซ์
ออร่าStalwart Commander69650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกันStubborn Student26168พรีฟิกซ์
ป้องกันHeart of Iron26168พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8775พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันMilitarism69650พรีฟิกซ์
ป้องกันSecond Skin13911พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานDragon Hunter69650พรีฟิกซ์
ป้องกันEnduring Composure26168พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานBlacksmith26168พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาUncompromising69650พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ป้องกัน กายภาพBattle-Hardened65850พรีฟิกซ์
ออร่าStalwart Commander65850พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8275พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันNatural Vigour65850พรีฟิกซ์
ป้องกันUntouchable13151พรีฟิกซ์
ป้องกัน ค่าคุณสมบัติShifting Shadow65850พรีฟิกซ์
bleed ป้องกัน กายภาพ โจมตีReadiness13151พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ค่าต้านทานSublime Form65850พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
โจมตีProdigious Defence7501พรีฟิกซ์
โจมตีStrike Leader7501พรีฟิกซ์
Powerful Ward14168พรีฟิกซ์
Enduring Ward14168พรีฟิกซ์
Stoic Focus7501พรีฟิกซ์
โจมตีMage Bane14168พรีฟิกซ์
ป้องกันSecond Skin7501พรีฟิกซ์
Flexible Sentry37550พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีVicious Guard7501พรีฟิกซ์
ป้องกันMystical Ward7501พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตRote Reinforcement14168พรีฟิกซ์
นักเวทMage Hunter14168พรีฟิกซ์
Riot Queller4775พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันOne with the Shield37550พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
โจมตีProdigious Defence7501พรีฟิกซ์
โจมตีStrike Leader7501พรีฟิกซ์
Powerful Ward14168พรีฟิกซ์
Enduring Ward14168พรีฟิกซ์
Stoic Focus7501พรีฟิกซ์
โจมตีMage Bane14168พรีฟิกซ์
ป้องกันSecond Skin7501พรีฟิกซ์
Flexible Sentry37550พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีVicious Guard7501พรีฟิกซ์
ป้องกันMystical Ward7501พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตRote Reinforcement14168พรีฟิกซ์
นักเวทMage Hunter14168พรีฟิกซ์
Riot Queller4775พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันOne with the Shield37550พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าPure Commander24768พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart13151พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8275พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานDragon Hunter65850พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8275พรีฟิกซ์
Flexible Sentry65850พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานMolten One's Mark24768พรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟFire Attunement13151พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Might24768พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานBlacksmith24768พรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานNon-Flammable65850พรีฟิกซ์
ป้องกัน ออร่าSummer Commander24768พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าPure Commander25768พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart13711พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8675พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8675พรีฟิกซ์
Flexible Sentry68650พรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน ความเร็วWinter Prowler25768พรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็งHibernator68650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Guile25768พรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน โจมตี นักเวท ความเร็วAlchemist13711พรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทานAntifreeze68650พรีฟิกซ์
ความเร็ว ออร่าWinter Commander25768พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าPure Commander25768พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart13711พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8675พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8675พรีฟิกซ์
Flexible Sentry68650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานWizardry25768พรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้าCapacitor68650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน ค่าคุณสมบัติPure Aptitude25768พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานSage13711พรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานInsulated68650พรีฟิกซ์
ค่าคุณสมบัติ ออร่าGrounded Commander25768พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
chaos_damage เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy23411พรีฟิกซ์
เคออส ค่าต้านทานBorn of Chaos43968พรีฟิกซ์
poison เคออส ค่าต้านทานAntivenom117150พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ป้องกัน เคออส ค่าต้านทานRot-Resistant43968พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา เคออส ค่าต้านทานBlessed43968พรีฟิกซ์
chaos_damage เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay117150พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี 1%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
โจมตีHit and Run14771พรีฟิกซ์
ป้องกันUntouchable14771พรีฟิกซ์
ค่าคุณสมบัติAerialist9275พรีฟิกซ์
Elegant Form14771พรีฟิกซ์
ความเร็วDarting Movements14771พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอลEye of the Storm36650พรีฟิกซ์
Master of Fire4675พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ ไฟSmoking Remains36650พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ ไฟCremator36650พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ ไฟBlowback36650พรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟFan the Flames13768พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ ไฟCooked Alive13768พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ ไฟBurning Bright36650พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ ไฟWrapped in Flame13768พรีฟิกซ์
Wasting Affliction13768พรีฟิกซ์
คริติคอลHaemorrhage36650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตFlow of Life13768พรีฟิกซ์
chaos_damage เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy7331พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันBrush with Death13768พรีฟิกซ์
ป้องกันVile Reinvigoration36650พรีฟิกซ์
Circling Oblivion7331พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาBrewed for Potency7331พรีฟิกซ์
chaos_damage เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay36650พรีฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 1%3501ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 2%35068ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
chaos_damage เคออสUnwaveringly Evil6961พรีฟิกซ์
chaos_damage เคออสDark Ideation13068พรีฟิกซ์
chaos_damage เคออสWicked Pall34850พรีฟิกซ์
chaos_damage poison เคออส นักเวท ความเร็วSeptic Spells34850พรีฟิกซ์
chaos_damage poison เคออสLow Tolerance13068พรีฟิกซ์
physical_damage chaos_damage bleed poison กายภาพ เคออส โจมตีSteady Torment13068พรีฟิกซ์
chaos_damage เคออสEternal Suffering34850พรีฟิกซ์
chaos_damage พลังชีวิตมานา มานา เคออสEldritch Inspiration34850พรีฟิกซ์
Wasting Affliction13068พรีฟิกซ์
คริติคอลHaemorrhage34850พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตFlow of Life13068พรีฟิกซ์
chaos_damage เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy6961พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันBrush with Death13068พรีฟิกซ์
ป้องกันVile Reinvigoration34850พรีฟิกซ์
Circling Oblivion6961พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาBrewed for Potency6961พรีฟิกซ์
chaos_damage เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay34850พรีฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 1%3501ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 2%35068ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
physical_damage กายภาพ โจมตีWound Aggravation6861พรีฟิกซ์
bleed พลังชีวิตมานา พลังชีวิต กายภาพ โจมตีVivid Hues34350พรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตีRend34350พรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตีDisorienting Wounds6861พรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตีCompound Injury34350พรีฟิกซ์
bleed กายภาพBlood Artist12975พรีฟิกซ์
bleed กายภาพ คริติคอลPhlebotomist34350พรีฟิกซ์
physical_damage chaos_damage bleed poison กายภาพ เคออส โจมตีSteady Torment12968พรีฟิกซ์
Wasting Affliction12968พรีฟิกซ์
คริติคอลHaemorrhage34350พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตFlow of Life12968พรีฟิกซ์
chaos_damage เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy6861พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันBrush with Death12968พรีฟิกซ์
ป้องกันVile Reinvigoration34350พรีฟิกซ์
Circling Oblivion6861พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาBrewed for Potency6861พรีฟิกซ์
chaos_damage เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay34350พรีฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 1%3501ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 2%35068ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ น้ำแข็งCold-Blooded Killer39050พรีฟิกซ์
Wasting Affliction17868พรีฟิกซ์
คริติคอลHaemorrhage47550พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตFlow of Life17868พรีฟิกซ์
chaos_damage เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy9501พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันBrush with Death17868พรีฟิกซ์
ป้องกันVile Reinvigoration47550พรีฟิกซ์
Circling Oblivion9501พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาBrewed for Potency9501พรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็งChilling Presence5975พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ น้ำแข็งDeep Chill9501พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ น้ำแข็งBlast-Freeze17868พรีฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 1%3501ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 2%35068ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
Wasting Affliction22268พรีฟิกซ์
คริติคอลHaemorrhage59350พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตFlow of Life22268พรีฟิกซ์
chaos_damage เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy11851พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันBrush with Death22268พรีฟิกซ์
ป้องกันVile Reinvigoration59350พรีฟิกซ์
Circling Oblivion11851พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาBrewed for Potency11851พรีฟิกซ์
chaos_damage เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay59350พรีฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 1%3501ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 2%35068ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
elemental_damage ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอลEye of the Storm81450พรีฟิกซ์
Astonishing Affliction16271พรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าCold Conduction30568พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา มานา ธาตุInspired Oppression10275พรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็งChilling Presence10275พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ น้ำแข็งDeep Chill16271พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ น้ำแข็งBlast-Freeze30568พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าStormrider30568พรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้าOvershock81450พรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้าพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มระยะเวลาของสถานะเจ็บป่วยที่คุณสร้างต่อศัตรู 3%3501ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้าพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มระยะเวลาของสถานะเจ็บป่วยที่คุณสร้างต่อศัตรู 4%35068ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้าพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มระยะเวลาของสถานะเจ็บป่วยที่คุณสร้างต่อศัตรู 5%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าReplenishing Presence48050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าMaster of Command18068พรีฟิกซ์
ออร่าFirst Among Equals9601พรีฟิกซ์
ออร่าPurposeful Harbinger6075พรีฟิกซ์
คริติคอลPrecise Commander18068พรีฟิกซ์
ออร่าPure Commander18068พรีฟิกซ์
ออร่าStalwart Commander48050พรีฟิกซ์
ออร่าVengeful Commander9601พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Might18068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Guile18068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน ค่าคุณสมบัติPure Aptitude18068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาSelf-Control48050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาUncompromising48050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ค่าต้านทานSublime Form48050พรีฟิกซ์
ป้องกัน ออร่าSummer Commander18068พรีฟิกซ์
ความเร็ว ออร่าWinter Commander18068พรีฟิกซ์
ค่าคุณสมบัติ ออร่าGrounded Commander18068พรีฟิกซ์
ออร่าพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ ออร่า 2%3501ซัฟฟิกซ์
ออร่าพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ ออร่า 4%35068ซัฟฟิกซ์
ออร่าพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ ออร่า 6%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
นักเวท คำสาปEvil Eye9411พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปWhispers of Death9411พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา นักเวท คำสาปForbidden Words17668พรีฟิกซ์
ป้องกัน นักเวท คำสาปDark Discourse47150พรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปVictim Maker47150พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปMaster of Fear17668พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปWish for Death47150พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปLord of Drought47150พรีฟิกซ์
นักเวท คริติคอล คำสาปBlizzard Caller47150พรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปTempt the Storm47150พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปMisery Everlasting47150พรีฟิกซ์
physical_damage กายภาพ นักเวท คำสาปExploit Weakness47150พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิล สาปสะกด 1%3501ซัฟฟิกซ์
นักเวท คำสาปพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิล สาปสะกด 2%35068ซัฟฟิกซ์
นักเวท คำสาปพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิล สาปสะกด 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะรับผลจาก สาส์น
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าPurposeful Harbinger11875พรีฟิกซ์
Heraldry11875พรีฟิกซ์
Endbringer35368พรีฟิกซ์
Empowered Envoy18821พรีฟิกซ์
Dark Messenger94150พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้าAgent of Destruction18821พรีฟิกซ์
Lasting Impression35368พรีฟิกซ์
คริติคอลSelf-Fulfilling Prophecy35368พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย 1% ขณะรับผลจาก สาส์น3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย 2% ขณะรับผลจาก สาส์น35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย 3% ขณะรับผลจาก สาส์น25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าPurposeful Harbinger15875พรีฟิกซ์
Heraldry15875พรีฟิกซ์
Endbringer47468พรีฟิกซ์
มิเนียนCult-Leader25261พรีฟิกซ์
Lasting Impression47468พรีฟิกซ์
ความเร็ว มิเนียนInvigorating Portents126350พรีฟิกซ์
มิเนียนPure Agony47468พรีฟิกซ์
ความเร็ว มิเนียนDisciples47468พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ มิเนียน 1% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ มิเนียน 2% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ มิเนียน 3% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
โจมตีMob Mentality10975พรีฟิกซ์
โจมตีCry Wolf32768พรีฟิกซ์
Haunting Shout87350พรีฟิกซ์
ค่าคุณสมบัติLead By Example17451พรีฟิกซ์
คริติคอลProvocateur87350พรีฟิกซ์
ป้องกันWarning Call32768พรีฟิกซ์
โจมตี ค่าคุณสมบัติRattling Bellow17451พรีฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ระยะเวลาของสกิล คำราม 2%3501ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ระยะเวลาของสกิล คำราม 3%35068ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ระยะเวลาของสกิล คำราม 4%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
คริติคอลPrecise Retaliation45750พรีฟิกซ์
คริติคอลPrecise Commander17168พรีฟิกซ์
คริติคอลSkullbreaker17168พรีฟิกซ์
คริติคอลPressure Points45750พรีฟิกซ์
Overwhelming Malice17168พรีฟิกซ์
คริติคอลMagnifier9141พรีฟิกซ์
คริติคอลSavage Response45750พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอลEye of the Storm45750พรีฟิกซ์
คริติคอลBasics of Pain9141พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว คริติคอลQuick Getaway9141พรีฟิกซ์
คริติคอลProvocateur45750พรีฟิกซ์
คริติคอลHaemorrhage45750พรีฟิกซ์
คริติคอลพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ตัวคูณคริติคอล +1%3501ซัฟฟิกซ์
คริติคอลพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ตัวคูณคริติคอล +2%35068ซัฟฟิกซ์
คริติคอลพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ตัวคูณคริติคอล +3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนRenewal71650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนHulking Corpses71650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต เคออส ค่าต้านทาน ความเร็ว มิเนียนDread March14331พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนBlessed Rebirth26968พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนLife from Death71650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนFeasting Fiends14331พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนBodyguards71650พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ฟื้นฟูพลังชีวิตของ มิเนียน 0.1% ต่อวินาที3501ซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ฟื้นฟูพลังชีวิตของ มิเนียน 0.15% ต่อวินาที35068ซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ฟื้นฟูพลังชีวิตของ มิเนียน 0.2% ต่อวินาที25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
คริติคอลMagnifier19591พรีฟิกซ์
Assert Dominance36768พรีฟิกซ์
Vast Power98050พรีฟิกซ์
Powerful Assault98050พรีฟิกซ์
โจมตีTitanic Swings98050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตTowering Threat36768พรีฟิกซ์
โจมตีExpansive Might36768พรีฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 1%3501ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 2%35068ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
Follow-Through33368พรีฟิกซ์
ความเร็วStreamlined17781พรีฟิกซ์
Shrieking Bolts88950พรีฟิกซ์
Eye to Eye88950พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วRepeater17781พรีฟิกซ์
ความเร็วAerodynamics33368พรีฟิกซ์
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วกระสุน 2%3501ซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วกระสุน 3%35068ซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วกระสุน 4%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
Set and Forget98050พรีฟิกซ์
ความเร็วExpert Sabotage98050พรีฟิกซ์
ความเร็วGuerilla Tactics19591พรีฟิกซ์
Expendability36768พรีฟิกซ์
Arcane Pyrotechnics36768พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ คริติคอลSurprise Sabotage98050พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาCareful Handling36768พรีฟิกซ์
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักและทุ่นระเบิด 1%3501ซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักและทุ่นระเบิด 2%35068ซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักและทุ่นระเบิด 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
โจมตี นักเวท ความเร็วAncestral Echo14771พรีฟิกซ์
ความเร็วAncestral Reach14771พรีฟิกซ์
Ancestral Might73850พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต เคออส ค่าต้านทานAncestral Preservation27768พรีฟิกซ์
Snaring Spirits73850พรีฟิกซ์
Sleepless Sentries27768พรีฟิกซ์
ความเร็วAncestral Guidance73850พรีฟิกซ์
นักเวทAncestral Inspiration27768พรีฟิกซ์
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 1%3501ซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 2%35068ซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวท 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
นักเวท ความเร็วChip Away117150พรีฟิกซ์
นักเวทSeeker Runes43968พรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วRemarkable43968พรีฟิกซ์
นักเวทBrand Loyalty23411พรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วHoly Conquest117150พรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วGrand Design43968พรีฟิกซ์
นักเวทพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 1%3501ซัฟฟิกซ์
นักเวทพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 2%35068ซัฟฟิกซ์
นักเวทพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตVital Focus18111พรีฟิกซ์
ความเร็วRapid Infusion34068พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาUnwavering Focus90650พรีฟิกซ์
Enduring Focus11375พรีฟิกซ์
คริติคอลPrecise Focus90650พรีฟิกซ์
Stoic Focus18111พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว คำสาปHex Breaker11375พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของสกิล แชนเนล 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของสกิล แชนเนล 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของสกิล แชนเนล 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาDistilled Perfection10791พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วSpiked Concoction53950พรีฟิกซ์
ความเร็วFasting53950พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตMender's Wellspring20268พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตSpecial Reserve10791พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปNumbing Elixir20268พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาBrewed for Potency10791พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตPeak Vigour10791พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาLiquid Inspiration20268พรีฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 1%3501ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 2%35068ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 3%25084ซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาDistilled Perfection17781พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วSpiked Concoction88950พรีฟิกซ์
ความเร็วFasting88950พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตMender's Wellspring33368พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตSpecial Reserve17781พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปNumbing Elixir33368พรีฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 1%3501ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 2%35068ซัฟฟิกซ์
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตีVicious Skewering16168พรีฟิกซ์
โจมตีBloodscent5475พรีฟิกซ์
physical_damage กายภาพ โจมตีRun Through16168พรีฟิกซ์
physical_damage กายภาพ โจมตีWound Aggravation8571พรีฟิกซ์
โจมตีSmite the Weak8571ซัฟฟิกซ์
โจมตีHeavy Hitter42950ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วMartial Prowess8571ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตีCalamitous42950พรีฟิกซ์
physical_damage กายภาพ โจมตีDevastator5475พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight8571พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีDrive the Destruction8571พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตี ความเร็วFeed the Fury42950พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตีVicious Skewering16168พรีฟิกซ์
โจมตีOverlord5475พรีฟิกซ์
โจมตีExpansive Might16168พรีฟิกซ์
โจมตี ค่าคุณสมบัติWeight Advantage8571พรีฟิกซ์
โจมตีSmite the Weak8571ซัฟฟิกซ์
โจมตีHeavy Hitter42950ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วMartial Prowess8571ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตีCalamitous42950พรีฟิกซ์
physical_damage กายภาพ โจมตีDevastator5475พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight8571พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีDrive the Destruction8571พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตี ความเร็วFeed the Fury42950พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตีVicious Skewering17368พรีฟิกซ์
โจมตี คริติคอลWind-up17368พรีฟิกซ์
โจมตีFan of Blades5875พรีฟิกซ์
chaos_damage poison เคออสDisease Vector46250พรีฟิกซ์
โจมตีSmite the Weak9231ซัฟฟิกซ์
โจมตีHeavy Hitter46250ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วMartial Prowess9231ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตีCalamitous46250พรีฟิกซ์
physical_damage กายภาพ โจมตีDevastator5875พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight9231พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีDrive the Destruction9231พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตี ความเร็วFeed the Fury46250พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตีVicious Skewering14568พรีฟิกซ์
โจมตี คริติคอลArcing Shot38750พรีฟิกซ์
โจมตีTempered Arrowheads38750พรีฟิกซ์
โจมตีBroadside7741พรีฟิกซ์
โจมตีSmite the Weak7741ซัฟฟิกซ์
โจมตีHeavy Hitter38750ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วMartial Prowess7741ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตีCalamitous38750พรีฟิกซ์
physical_damage กายภาพ โจมตีDevastator4875พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight7741พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีDrive the Destruction7741พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตี ความเร็วFeed the Fury38750พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตีVicious Skewering15168พรีฟิกซ์
physical_damage chaos_damage กายภาพ เคออส โจมตีExplosive Force15168พรีฟิกซ์
โจมตี คริติคอลOpportunistic Fusilade8071พรีฟิกซ์
physical_damage elemental_damage กายภาพ ธาตุ สายฟ้า โจมตีStorm's Hand40350พรีฟิกซ์
โจมตีSmite the Weak8071ซัฟฟิกซ์
โจมตีHeavy Hitter40350ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วMartial Prowess8071ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตีCalamitous40350พรีฟิกซ์
physical_damage กายภาพ โจมตีDevastator5075พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight8071พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีDrive the Destruction8071พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตี ความเร็วFeed the Fury40350พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตีVicious Skewering11368พรีฟิกซ์
โจมตีTitanic Swings30250พรีฟิกซ์
โจมตีBattlefield Dominator6041พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็ว ค่าคุณสมบัติMartial Mastery30250พรีฟิกซ์
โจมตี คริติคอลSurefooted Striker30250พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็ว คริติคอล ค่าคุณสมบัติGraceful Execution6041พรีฟิกซ์
โจมตีBrutal Infamy30250พรีฟิกซ์
โจมตีFearsome Warrior11368พรีฟิกซ์
โจมตีSmite the Weak6041ซัฟฟิกซ์
โจมตีHeavy Hitter30250ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วMartial Prowess6041ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตีCalamitous30250พรีฟิกซ์
physical_damage กายภาพ โจมตีDevastator3875พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight6041พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีDrive the Destruction6041พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตี ความเร็วFeed the Fury30250พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตีVicious Skewering11768พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วCombat Rhythm31250พรีฟิกซ์
โจมตีHit and Run6231พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วInsatiable Killer31250พรีฟิกซ์
โจมตีMage Bane11768พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วMartial Momentum31250พรีฟิกซ์
โจมตี คริติคอลDeadly Repartee6231พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วQuick and Deadly11768พรีฟิกซ์
โจมตีSmite the Weak6231ซัฟฟิกซ์
โจมตีHeavy Hitter31250ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วMartial Prowess6231ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตีCalamitous31250พรีฟิกซ์
physical_damage กายภาพ โจมตีDevastator3975พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight6231พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีDrive the Destruction6231พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตี ความเร็วFeed the Fury31250พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
โจมตีProdigious Defence6001พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วAdvance Guard30050พรีฟิกซ์
โจมตีStrike Leader6001พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีGladiator's Fortitude11368พรีฟิกซ์
คริติคอลPrecise Retaliation30050พรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทาน ค่าคุณสมบัติVeteran Defender6001พรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตีVicious Skewering11368พรีฟิกซ์
โจมตีSmite the Weak6001ซัฟฟิกซ์
โจมตีHeavy Hitter30050ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วMartial Prowess6001ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตีCalamitous30050พรีฟิกซ์
physical_damage กายภาพ โจมตีDevastator3875พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight6001พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีDrive the Destruction6001พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตี ความเร็วFeed the Fury30050พรีฟิกซ์
Riot Queller3875พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตีVicious Skewering8168พรีฟิกซ์
โจมตีSmite the Weak4321ซัฟฟิกซ์
โจมตีHeavy Hitter21650ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วMartial Prowess4321ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตีCalamitous21650พรีฟิกซ์
physical_damage กายภาพ โจมตีDevastator2775พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight4321พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีDrive the Destruction4321พรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตี ความเร็วFeed the Fury21650พรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตี 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
นักเวทAncestral Inspiration28168พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วArcane Adept28168พรีฟิกซ์
Seal Mender9475พรีฟิกซ์
นักเวทConjured Wall75050พรีฟิกซ์
Arcane Heroism28168พรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วPracticed Caster15001พรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วBurden Projection75050พรีฟิกซ์
ป้องกัน นักเวทThaumophage75050ซัฟฟิกซ์
ป้องกัน โจมตี นักเวท ความเร็วEssence Rush75050ซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน นักเวทSap Psyche28168ซัฟฟิกซ์
นักเวทMage Hunter28168พรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการร่าย 1%3501ซัฟฟิกซ์
นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการร่าย 2%35068ซัฟฟิกซ์
นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการร่าย 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าVengeful Commander15001พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุSadist28168พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุCorrosive Elements9475พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุDoryani's Lesson28168ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ธาตุDisorienting Display75050ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart15001พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุWidespread Destruction15001ซัฟฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา มานา ธาตุInspired Oppression9475พรีฟิกซ์
ธาตุ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล ธาตุ 1%3501ซัฟฟิกซ์
ธาตุ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล ธาตุ 2%35068ซัฟฟิกซ์
ธาตุ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล ธาตุ 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
physical_damage กายภาพIron Breaker4641พรีฟิกซ์
physical_damage elemental_damage กายภาพ ธาตุ ค่าต้านทานMaster the Fundamentals23250พรีฟิกซ์
physical_damage กายภาพForce Multiplier23250ซัฟฟิกซ์
physical_damage กายภาพ โจมตี นักเวทFurious Assault4641ซัฟฟิกซ์
physical_damage chaos_damage กายภาพ เคออสGrim Oath8768ซัฟฟิกซ์
ป้องกัน กายภาพBattle-Hardened23250พรีฟิกซ์
physical_damage กายภาพ นักเวท คำสาปExploit Weakness23250พรีฟิกซ์
กายภาพ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล กายภาพ 1%3501ซัฟฟิกซ์
กายภาพ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล กายภาพ 2%35068ซัฟฟิกซ์
กายภาพ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล กายภาพ 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าVengeful Commander4751พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุSadist8968พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุCorrosive Elements3075พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุDoryani's Lesson8968ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ธาตุDisorienting Display23850ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart4751พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุWidespread Destruction4751ซัฟฟิกซ์
Master of Fire3075พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ ไฟSmoking Remains23850พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ ไฟCremator23850พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ ไฟBurning Bright23850พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปLord of Drought23850พรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล ไฟ 1%3501ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล ไฟ 2%35068ซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล ไฟ 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าVengeful Commander7271พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุSadist13668พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุCorrosive Elements4575พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุDoryani's Lesson13668ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ธาตุDisorienting Display36450ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart7271พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุWidespread Destruction7271ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าSnowstorm36450พรีฟิกซ์
elemental_damage ป้องกัน ธาตุ สายฟ้าStorm Drinker7271พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ สายฟ้าParalysis36450พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ สายฟ้าSupercharge4575พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา มานา ธาตุInspired Oppression4575พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ สายฟ้า คริติคอลThunderstruck36450พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าStormrider13668พรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้าOvershock36450พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้าScintillating Idea36450พรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปTempt the Storm36450พรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล สายฟ้า 1%3501ซัฟฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล สายฟ้า 2%35068ซัฟฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล สายฟ้า 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าVengeful Commander5051พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุSadist9568พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุCorrosive Elements3275พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุDoryani's Lesson9568ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ธาตุDisorienting Display25350ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart5051พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุWidespread Destruction5051ซัฟฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าSnowstorm25350พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ น้ำแข็งBlanketed Snow9568พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ น้ำแข็งCold to the Core9568พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ น้ำแข็งCold-Blooded Killer25350พรีฟิกซ์
elemental_damage พลังชีวิตมานา มานา ธาตุInspired Oppression3275พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ น้ำแข็งDeep Chill5051พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ น้ำแข็งBlast-Freeze9568พรีฟิกซ์
elemental_damage ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าStormrider9568พรีฟิกซ์
นักเวท คริติคอล คำสาปBlizzard Caller25350พรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล น้ำแข็ง 1%3501ซัฟฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล น้ำแข็ง 2%35068ซัฟฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล น้ำแข็ง 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
physical_damage chaos_damage กายภาพ เคออสGrim Oath9768ซัฟฟิกซ์
Overwhelming Malice9768พรีฟิกซ์
chaos_damage เคออสTouch of Cruelty5191พรีฟิกซ์
chaos_damage เคออสUnwaveringly Evil5191พรีฟิกซ์
chaos_damage เคออสUnspeakable Gifts3275ซัฟฟิกซ์
chaos_damage เคออสDark Ideation9768พรีฟิกซ์
chaos_damage เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วUnholy Grace5191ซัฟฟิกซ์
chaos_damage เคออสWicked Pall25950พรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปMisery Everlasting25950พรีฟิกซ์
เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล เคออส 1%3501ซัฟฟิกซ์
เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล เคออส 2%35068ซัฟฟิกซ์
เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: ความเร็วในการโจมตีและร่าย ด้วยสกิล เคออส 3%25084ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนRenewal50050พรีฟิกซ์
physical_damage elemental_damage bleed กายภาพ ธาตุ ไฟ มิเนียนRaze and Pillage18868พรีฟิกซ์
กายภาพ โจมตี มิเนียนRotten Claws50050พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนCall to the Slaughter10001ซัฟฟิกซ์
physical_damage chaos_damage กายภาพ เคออส มิเนียนSkeletal Atrophy18868พรีฟิกซ์
มิเนียน คริติคอลVicious Bite6375ซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนPrimordial Bond18868ซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนFeasting Fiends10001พรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ มิเนียน 1%3501ซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ มิเนียน 2%35068ซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ มิเนียน 3%25084ซัฟฟิกซ์
คลัสเตอร์จิวเวล Special /302 ⍟

คลัสเตอร์จิวเวล Special /302 ⍟

Categoryชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
KeystoneDisciple of Kitava
ในทุกๆหนึ่งวินาที กลืนกินศพที่อยู่ใกล้หนึ่งศพเพื่อฟื้นฟู พลังชีวิต และ มานา 5%
เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ อีก 10% หากคุณไม่ได้กลืนกินศพมาเร็วๆนี้
KeystoneLone Messenger
คุณจะมี สาส์น ได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น
เพิ่มผลของบัฟจาก สาส์น อีก 50%
เพิ่มความเสียหายจากการปะทะของสกิล สาส์น อีก 100%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องของสกิล สาส์น อีก 50%
เพิ่มความเสียของ มิเนียน ที่เสกจากสกิล สาส์น อีก 25%
สกิลออร่าของคุณถูกปิดการใช้งาน
KeystoneNature's Patience
ได้รับสถานะ เถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง 2 เส้น ทุกวินาที ขณะอยู่กับที่
มีโอกาส 2% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 2% ต่อจำนวนเส้นสถานะ เถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง
ลดความเสียหายที่ได้รับ อีก 1% ต่อจำนวนเส้นสถานะ เถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง
KeystoneSecrets of Suffering
ไม่สามารถสร้างสถานะ ลุกไหม้, หนาวเย็น, ช็อค ได้
การคริติคอลจะสร้างสถานะ Scorch, Brittle และ Sapped
KeystoneKineticism
กระสุน โจมตีจะสร้างสถานะ เลือดไหล และ ขาหัก และจะผลักศัตรูออกไป เสมอ
กระสุนจะไม่สามารถ เจาะทะลุ, แบ่งตัว, หรือ ชิ่ง ได้
KeystoneVeteran's Awareness
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ และ ต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +10% ขณะรับผลจากสกิล ตั้งรับ ที่ไม่ใช่วาล์
เสริมป้องกันกายภาพ 20% ขณะรับผลจากสกิล ตั้งรับ ที่ไม่ใช่ วาล์
เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ อีก 20% หากเพิ่งสูญเสียบัฟจากสกิล ตั้งรับ ที่ไม่ใช่วาล์ ไปเร็วๆนี้
KeystoneHollow Palm Technique
จะนับว่าถืออาวุธคู่ ขณะอยู่ในสถานะ ไร้ภาระ
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 40% ขณะอยู่ในสถานะ ไร้ภาระ
เสริมความเสียหาย กายภาพ 14 ถึง 20 ให้กับการโจมตี ต่อค่า Dexterity 10 หน่วยขณะอยู่ในสถานะ ไร้ภาระ
KeystonePitfighter
เพิ่มพละกำลังการตกปลาขึ้น 1%
NotableProdigious Defence
BlockAttackDmgNotable
มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 3%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 30% ขณะถือ โล่
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +3%
NotableAdvance Guard
HoldingShieldDamage
เพิ่มความเสียหายของสกิล โจมตี 30% ขณะถือ โล่
ไม่สนค่าความเคลื่อนที่ใดๆจากเกราะ
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% ขณะถือ โล่
NotableGladiatorial Combat
HoldingShieldDamage
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 2% ต่อค่า เกราะ หรือ หลบหลีก ที่อยู่บนโล่ทุก 75 หน่วย
ตัวคูณคริติคอล +1% ต่อค่า โล่พลังงานสูงสุด ที่อยู่บนโล่ทุก 10 หน่วย
NotableStrike Leader
BlockAttackDmgNotable
เพิ่มความเสียหายของสกิล โจมตี 30% ขณะถือ โล่
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +2%
ระยะการฟาด +2 ขณะถือ โล่
NotablePowerful Ward
BlockSpellDmgNotable
มีโอกาส 20% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อบล็อค
มีโอกาสในการบล็อคความเสียหาย เวท +6% ขณะมีจำนวน Power Charge สูงสุด
NotableEnduring Ward
BlockAttackDmgNotable
โอกาส 20% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อบล็อค
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +6% ขณะที่มี Endurance Charge สูงสุด
NotableGladiator's Fortitude
HoldingShieldDamage
เพิ่มความเสียหายของสกิล โจมตี 25% ขณะถือ โล่
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
NotablePrecise Retaliation
BlockAttackDmgNotable
เพิ่มโอกาสคริติคอล 60% หากคุณไม่ได้ บล็อค มาเร็วๆ นี้
ตัวคูณคริติคอล +30% ถ้าบล็อคการโจมได้ เร็วๆ นี้
NotableVeteran Defender
BlockAttackDmgNotable
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +15
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +15% ขณะถือ โล่
เพิ่มการป้องกันจากโล่ที่ถือขึ้น 60%
NotableIron Breaker
IncreasedPhysicalDamage
ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ 10%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
NotableDeep Cuts
IncreasedAttackDamageNotable
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 15% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
สถานะ ทิ่มแทง ที่คุณสร้างจะอยู่ได้นานขึ้น 1 ครั้ง
NotableMaster the Fundamentals
IncreasedPhysicalDamage
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +10%
ลดความเสียหาย ธาตุ 35%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
NotableForce Multiplier
IncreasedPhysicalDamage
มีโอกาส 5% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 25%
NotableFurious Assault
IncreasedPhysicalDamage
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 8%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 25%
NotableVicious Skewering
IncreasedAttackDamageNotable
การโจมตี มีโอกาส 10% ที่จะสร้างสถานะ เลือดไหล
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 10% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
เพิ่มผลของการ ทิ่มแทง 15% ที่สร้างจากการปะทะที่สร้างสถานะ เลือดไหล เช่นกัน
NotableGrim Oath
IncreasedPhysicalDamage
นำ 10% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส
NotableBattle-Hardened
IncreasedPhysicalDamage
เพิ่มอัตราการหลบหลีกและเกราะขึ้น 30%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
NotableReplenishing Presence
AuraEffectNotable
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 6%
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ ฟื้นฟู พลังชีวิต 1% ต่อวินาที
NotableMaster of Command
AuraEffectNotable
ลดค่าสำรองของ สกิลธง 50%
เพิ่มผลของ ออร่า ที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณที่ส่งผลต่อศัตรู 15%
NotableFirst Among Equals
AuraEffectNotable
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 6%
เพิ่มระยะเวลาของ สกิลออร่าที่ไม่ใช่คำสาป 20%
NotablePurposeful Harbinger
AuraEffectNotable
บัฟจากออร่าที่มาจากสกิลต่างๆ มีผลต่อคุณ เพิ่มขึ้น 8% ต่อจำนวนสาส์นที่คุณมี สูงสุด 40%
NotablePrecise Commander
AuraEffectNotable
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ จะเพิ่มโอกาสคริติคอล 25%
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ จะมีตัวคูณคริติคอล +10%
NotablePure Commander
AuraEffectNotable
เพิ่มผลออร่า Purity of Elements 30%
เพิ่มผลออร่า Purity of Fire 10%
เพิ่มผลออร่า Purity of Ice 10%
เพิ่มผลออร่า Purity of Lightning 10%
NotableStalwart Commander
AuraEffectNotable
เพิ่มผลของออร่า Grace 15%
เพิ่มผลของออร่า Determination 15%
เพิ่มผลของออร่า Discipline 15%
NotableVengeful Commander
AuraEffectNotable
เพิ่มผลของออร่า Anger 15%
เพิ่มผลของออร่า Wrath 15%
เพิ่มผลของออร่า Hatred 15%
NotableSummer Commander
AuraEffectNotable
เพิ่มค่า เกราะ 8%
เพิ่มผลออร่า Purity of Fire 30%
NotableWinter Commander
AuraEffectNotable
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 8%
เพิ่มผลออร่า Purity of Ice 30%
NotableGrounded Commander
AuraEffectNotable
เพิ่มผลออร่า Purity of Lightning 30%
ค่า Intelligence +10
NotableSkullbreaker
IncreaseCritChanceNotable
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 8%
ตัวคูณคริติคอล +15%
NotablePressure Points
IncreaseCritChanceNotable
การคริติคอลของคุณมีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 5%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
NotableOverwhelming Malice
IncreaseCritChanceNotable
มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 4 วินาที 10% เมื่อคริติคอล
NotableMagnifier
AreaDmgNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
ตัวคูณคริติคอล +10%
NotableSavage Response
IncreaseCritChanceNotable
ตัวคูณคริติคอล +30% หากคุณได้รับ การปะทะที่ร้ายแรง มาเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
NotableEye of the Storm
IncreaseCritChanceNotable
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ ลุกไหม้ ที่เกิดจากคริติคอล +10%
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 20% ที่คุณสร้างด้วย คริติคอล
เพิ่มโอกาสคริติคอล 40%
NotableBasics of Pain
IncreaseCritChanceNotable
เพิ่มความเสียหาย 20%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
NotableQuick Getaway
IncreaseCritChanceNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 5%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล 25%
NotableAssert Dominance
AreaDmgNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 25% หากคุณได้สังหารศัตรูอย่างน้อย 5 ตัวมาเร็วๆนี้
NotableVast Power
AreaDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 20%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 3% ต่อจำนวน Power Charge สูงสุด 50%
NotablePowerful Assault
AreaDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 20%
สกิลพื้นที่จะมีโอกาส 10% ที่จะผลักศัตรูออกไปเมื่อปะทะ
NotableIntensity
AreaDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%
เวท ที่สามารถเพิ่มระดับ Intensity นั้นมีระดับ Intensity สูงสุด +1
NotableTitanic Swings
AreaDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 20% ขณะถือ อาวุธสองมือ
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 15% ขณะถือ อาวุธสองมือ
NotableTowering Threat
AreaDmgNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
NotableAncestral Echo
TotemDmgNotable
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายถ้าคุณได้ทำการเรียกโทเทมทันที 10%
NotableAncestral Reach
TotemDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย โทเทม 25%
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 25%
เพิ่มระยะในการเสก โทเทม 25%
NotableAncestral Might
TotemDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย โทเทม 20%
เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม 30%
เพิ่มความเสียหาย โทเทม 30% หากคุณไม่ได้เสกโทเทมใหม่ใน 2 วินาทีที่ผ่านมา
NotableAncestral Preservation
TotemDmgNotable
เพิ่มพลังชีวิต โทเทม 30%
เสริมป้องกันกายภาพ ของโทเทม 10%
โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +40%
NotableSnaring Spirits
TotemDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย โทเทม 30%
โทเทมจะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ถูกขัดขวาง ในตอนที่พวกมันถูกเสกออกมา ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
NotableSleepless Sentries
TotemDmgNotable
เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม 20%
คุณจะได้รับสถานะ Onslaught หากคุณได้เสกโทเทมออกมาเร็วๆนี้
NotableAncestral Guidance
TotemDmgNotable
เพิ่มผลที่ได้รับจากโทเทมประเภท Ancestor ที่ทำงานอยู่ 30%
ความเร็วในการกระทำของ โทเทม จะไม่มีทางลดต่ำกว่าค่าพื้นฐาน
NotableAncestral Inspiration
TotemDmgNotable
ได้รับ Arcane Surge หลังจากที่คุณเสกโทเทมออกมา
เวทที่ร่ายจากโทเทม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
NotableVital Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 30%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที ขณะกำลัง แชนเนล
NotableRapid Infusion
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มผลของ Infusion 50%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% ขณะที่คุณมี Infusion
NotableUnwavering Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
มีโอกาส 40% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง ขณะ แชนเนล
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 25%
ลดค่าใช้งานของสกิล แชนเนล 15%
NotableEnduring Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 25%
ทุกหนึ่งวินาทีที่ทำการ แชนเนล มีโอกาส 25% ที่จะได้รับ Endurance Charge หนึ่งลูก
NotablePrecise Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30% ขณะทำการ แชนเนล
ตัวคูณคริติคอล +20% หากคุณได้ แชนเนล เป็นอย่างน้อย 1 วินาที
NotableStoic Focus
DmgWhenChannelSkillsNotable
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +3% ขณะทำการ แชนเนล
มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +3% ขณะทำการ แชนเนล
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 25%
NotableHex Breaker
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 8% ขณะที่กำลัง แชนเนล
ลบล้างคำสาปต่อตัวคุณ 1 สาป เมื่อคุณ แชนเนล ครบ 2 วินาที
NotableArcane Adept
DmgWhenChannelSkillsNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 5% ขณะที่กำลัง แชนเนล
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 20%
ได้รับ Arcane Surge หลังจากที่ แชนเนล ครบ 1 วินาที
NotableDistilled Perfection
LifeManaFlasksrecovery
เพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 25%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา 25%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 10%
NotableSpiked Concoction
FlaskDuration
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 5% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด
ได้รับ ความอัจฉริยะของนักเล่นแร่แปรธาตุ เมื่อคุณใช้ ขวดยา
NotableFasting
FlaskDuration
เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% ขณะไม่ได้รับผลจากขวดยา
NotableMender's Wellspring
LifeManaFlasksrecovery
เพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 25%
ขวดยาพลังชีวิต ได้รับ 1 ชาร์จ ทุก 3 วินาที
ลบล้างสถานะ เลือดไหล เมื่อคุณใช้ ขวดยาพลังชีวิต
NotableSpecial Reserve
LifeManaFlasksrecovery
เพิ่มความเสียหาย 20% ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด
ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด
NotableNumbing Elixir
LifeManaFlasksrecovery
คำสาป ที่คุณได้รับมีผลลดลง 40% ขณะรับผลจาก ขวดยามานา ทุกชนิด
ลดผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย ต่อตัวคุณ 40% ขณะรับผลจาก ขวดยาพลังชีวิต ทุกชนิด
NotableMob Mentality
IncreasedWarcryNotable
การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 25%
สกิล คำราม มีโอกาส 5% ที่จะมอบ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge หนึ่งลูกต่อค่าพลังที่มีหนึ่งระดับ
NotableCry Wolf
IncreasedWarcryNotable
การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 25%
สกิล คำราม นับว่ามีค่าพลังอย่างน้อย 10 ระดับเสมอ
NotableHaunting Shout
IncreasedWarcryNotable
ศัตรูที่ถูก ยั่วยุ จากการคำรามของคุณ จะติดสถานะ ข่มขู่ ด้วย
NotableLead By Example
IncreasedWarcryNotable
เมื่อคุณ คำราม คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้จะได้รับสถานะ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาที
ค่า Strength และ Dexterity +10
NotableProvocateur
IncreasedWarcryNotable
เพิ่มโอกาสคริติคอล 40% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ยั่วยุ
ตัวคูณคริติคอล +10% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ยั่วยุ
NotableWarning Call
IncreasedWarcryNotable
เมื่อคุณ คำราม จะเพิ่มค่า เกราะ 25% ต่อค่าระดับพลัง 5 ระดับ เป็นเวลา 8 วินาที สูงสุด 100%
NotableRattling Bellow
IncreasedWarcryNotable
การโจมตีที่ ฮึกเหิม มีโอกาส 8% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
ค่า Strength +20
NotableBloodscent
AxeandSwordDamage
เมื่อปะทะด้วยการโจมตีด้วย ขวาน หรือ ดาบ จะมอบสถานะ คลั่ง 1 ระดับ สูงสุดไม่เกินหนึ่งครั้งต่อวินาที
NotableRun Through
AxeandSwordDamage
การโจมตีด้วย ขวานหรือดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยสถานะเจ็บป่วย 15%
เพิ่มผลของการทิ่มแทง 10%
มีโอกาส 10% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการปะทะด้วย ขวาน หรือ ดาบ
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ขวาน หรือ ดาบ 15%
NotableWound Aggravation
AxeandSwordDamage
การโจมตีด้วย ขวานหรือดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยสถานะเจ็บป่วย 20%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ขวาน หรือ ดาบ 20%
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +5% ขณะถือ ขวาน หรือ ดาบ
NotableOverlord
MaceandStaffDamage
เพิ่มความเสียหายด้วย กระบอง, คทา, ไม้พลอง 30%
เมื่อปะทะศัตรูด้วยการโจมตีประชิดขณะที่ถือ กระบอง, คทา, ไม้พลอง จะได้รับสถานะ Fortify เป็นเวลา 6 วินาที
NotableExpansive Might
MaceandStaffDamage
การโจมตีด้วย กระบอง, คทา, หรือไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 20%
ขณะอยู่กับที่ ได้รับ เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10% ทุกวินาที สูงสุด 50%
NotableWeight Advantage
MaceandStaffDamage
การโจมตีด้วย กระบอง, คทา, หรือไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 30%
มีโอกาส 4% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่า ระหว่างที่ถือ กระบอง, คทา, หรือไม้พลอง
ค่า Strength +20
NotableWind-up
DaggerandClawDamage
ตัวคูณคริติคอลด้วย กรงเล็บ หรือ มีด +15%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Power Charge หนึ่งลูก เมื่อปะทะแบบไม่คริติคอลด้วย กรงเล็บ หรือ มีด
NotableFan of Blades
DaggerandClawDamage
สกิลโจมตี จะยิงกระสุนเพิ่มอีก 1 นัดขณะถือ กรงเล็บ หรือ มีด
เพิ่มความเสียหาย กระสุน ด้วย กรงเล็บ และ มีด 20%
NotableDisease Vector
DaggerandClawDamage
ศัตรูที่ติดสถานะ พิษ จากคุณจะไม่สามารถฟื้นฟู พลังชีวิต ได้
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ +6% ขณะถือ กรงเล็บ หรือ มีด
NotableArcing Shot
BowDamage
ศรจะ เพิ่มโอกาสคริติคอล ตามระยะทางที่มันเดินทาง สูงสุด 100%
ศรจะ เพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะ ตามระยะทางที่มันเดินทาง สูงสุด 50%
NotableTempered Arrowheads
BowDamage
สกิลธนูจะมี ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +6%
สกิล ธนู มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะเจ็บป่วย 10% ขณะถือ ธนู
NotableBroadside
BowDamage
สกิล ธนู จะเพิ่มพื้นที่ส่งผล 25%
NotableExplosive Force
WandDamage
ศัตรูที่คุณสังหารด้วย การปะทะด้วยไม้กายสิทธิ์ จะมีโอกาส 10% ที่จะ ระเบิด สร้างความเสียหายหนึ่งในสี่ของพลังชีวิตของพวกมันเป็นความเสียหาย เคออส
นำ 10% ของความเสียหาย กายภาพของไม้กายสิทธิ์ ไปเสริมเป็น เคออส
NotableOpportunistic Fusilade
WandDamage
เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย ไม้กายสิทธิ์ 50%
เพิ่มความเสียหายด้วย ไม้กายสิทธิ์ 35% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
NotableStorm's Hand
WandDamage
นำ 10% ของความเสียหาย กายภาพของไม้กายสิทธิ์ ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ ของ ไม้กายสิทธิ์ 25% เป็น สายฟ้า
NotableBattlefield Dominator
TwoHandedMeleeDamage
การโจมตีด้วยอาวุธสองมือจะ เพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 25%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 15% หากคุณได้ทำให้ศัตรูติดสถานะ มึนงง ด้วย อาวุธสองมือประชิด มาเร็วๆนี้
NotableMartial Mastery
TwoHandedMeleeDamage
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ อาวุธประชิดสองมือ 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10% หากคุณมีค่า Strength อย่างน้อย 600 หน่วย
ค่า Strength +20
NotableSurefooted Striker
TwoHandedMeleeDamage
เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย อาวุธประชิดสองมือ 40%
มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 5% หากคุณคริติคอลด้วย อาวุธสองมือ มาเร็วๆ นี้
NotableGraceful Execution
TwoHandedMeleeDamage
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ อาวุธประชิดสองมือ 5%
เพิ่มค่า ความแม่นยำ ด้วย อาวุธประชิดสองมือ 15%
เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย อาวุธประชิดสองมือ 25%
ค่า Dexterity และ Intelligence +15
NotableBrutal Infamy
TwoHandedMeleeDamage
การโจมตีด้วยอาวุธประชิดสองมือจะ เพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 20%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย 40% ต่อศัตรูระดับ ยูนิค
NotableFearsome Warrior
TwoHandedMeleeDamage
การโจมตีด้วยอาวุธประชิดสองมือจะ เพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 8%
เมื่อสังหารศัตรูด้วยการโจมตีประชิด มีโอกาส 25% ที่จะ ข่มขู่ ศัตรูศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาที
NotableCombat Rhythm
DualWieldingDamage
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10% หากคุณได้ปะทะด้วยมือหลักมาเร็วๆนี้
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% หากคุณได้ปะทะด้วยมือรองมาเร็วๆนี้
NotableHit and Run
DualWieldingDamage
เพิ่มความเสียหายของ สกิลโจมตี 25% ขณะถือ อาวุธคู่
มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตีหรือเวท 3% หากคุณปะทะศัตรูมาเร็วๆ นี้
NotableInsatiable Killer
DualWieldingDamage
เพิ่มความเสียหายของ สกิลโจมตี 20% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเร็วในการโจมตีขณะใช้อาวุธคู่ขึ้น 5%
มีโอกาส 5% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร ขณะถือ อาวุธคู่
NotableMage Bane
DualWieldingDamage
โอกาสบล็อค ความเสียหาย เวท +5% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเสียหายของ สกิลโจมตี 20% ขณะถือ อาวุธคู่
มีโอกาส 20% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อบล็อค
NotableMartial Momentum
DualWieldingDamage
เพิ่มความเร็วในการโจมตีขณะใช้อาวุธคู่ขึ้น 8%
เพิ่มค่า ความแม่นยำ 16% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเสียหาย 32% หากคุณใช้สกิล เดินทาง มาเร็วๆนี้
NotableDeadly Repartee
DualWieldingDamage
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเสียหายของ สกิลโจมตี 25% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มโอกาสคริติคอล โจมตี 30% ขณะถือ อาวุธคู่
NotableQuick and Deadly
DualWieldingDamage
เพิ่มความเสียหาย โจมตี ด้วยมือหลัก 60% หากถืออาวุธคนละชนิดกัน
เพิ่มความเร็วในการโจมตี ด้วยมือรอง 30% หากถืออาวุธคนละชนิดกัน
NotableSmite the Weak
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 40% ต่อศัตรูที่ ขาหัก
การโจมตี มีโอกาส 10% ที่จะสร้างสถานะ ขาหัก เมื่อปะทะ
NotableHeavy Hitter
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 30%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
เพิ่มความเสียหายด้วยสถานะ เจ็บป่วย จากสกิล โจมตี 30%
NotableMartial Prowess
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 6%
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 15%
เพิ่มความเสียหายด้วยสถานะ เจ็บป่วย จากสกิล โจมตี 20%
NotableCalamitous
IncreasedAttackDamageNotable
มีโอกาส 10% ที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 15%
NotableDevastator
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 20%
เพิ่มความเสียหายด้วยสถานะ เจ็บป่วย จากสกิล โจมตี 20%
ศัตรูที่ถูกสังหารด้วย การปะทะด้วยการโจมตี มีโอกาส 15% ที่จะ ระเบิด สร้างความเสียหาย 1/10 ของ พลังชีวิต ของพวกมันเป็นความเสียหาย กายภาพ
NotableFuel the Fight
IncreasedAttackDamageNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 8%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
เพิ่มความเสียหายขึ้น 20% ขณะดูดพลัง
NotableDrive the Destruction
IncreasedAttackDamageNotable
ดูด 0.8% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 25% ขณะ พลังชีวิตเต็ม
การโจมตี มีโอกาส 10% ที่จะสร้างสถานะ ขาหัก เมื่อปะทะ
NotableFeed the Fury
IncreasedAttackDamageNotable
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหายขึ้น 30% ขณะดูดพลัง
เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น 15% ขณะกำลังดูดพลัง
NotableSeal Mender
IncreasedSpellDamageNotable
สกิลที่ถูกเสริมด้วย Unleash จะเพิ่มความถี่ในการได้รับ Seal 30%
NotableConjured Wall
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย เวท 25%
มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +6% หากคุณ ร่ายเวท มาเร็วๆ นี้
NotableArcane Heroism
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มผลของ Arcane Surge ต่อตัวคุณ 30%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อคุณปะทะศัตรูระดับ ยูนิค
NotablePracticed Caster
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย เวท 20%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 5%
มีโอกาส 35% ที่จะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสถานะ มึนงง ขณะร่าย
NotableBurden Projection
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย เวท 30%
มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป 8% เมื่อปะทะด้วยความเสียหาย เวท
NotableThaumophage
IncreasedSpellDamageNotable
ดูด 0.6% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น โล่พลังงาน
เพิ่มความเสียหาย เวท 25% ขณะ โล่พลังงานเต็ม
มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง 10% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยเวท ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
NotableEssence Rush
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย 40% ขณะดูดโล่พลังงาน
ดูด 0.3% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น โล่พลังงาน
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 5% ขณะกำลังดูด โล่พลังงาน
NotableSap Psyche
IncreasedSpellDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย เวท 20%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 30%
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 1% ต่อวินาที หากคุณสาปศัตรูมาเร็วๆ นี้
NotableSadist
IncreasedElementalDamage
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 15% หากคุณสร้างสถานะ หนาวเย็น ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20% หากคุณทำให้ศัตรูติดสถานะ ลุกไหม้ มาเร็วๆนี้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25% หากคุณทำให้ศัตรูติดสถานะ ช็อค มาเร็วๆนี้
NotableCorrosive Elements
IncreasedElementalDamage
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 15%
เมื่อปะทะด้วยสกิล น้ำแข็ง มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ Cold Exposure
เมื่อปะทะด้วยสกิล ไฟ มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ Fire Exposure
เมื่อปะทะด้วยสกิล สายฟ้า มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ Lightning Exposure
NotableDoryani's Lesson
IncreasedElementalDamage
ดูด 0.2% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25%
NotableDisorienting Display
IncreasedElementalDamage
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25%
มีโอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ ตาบอด เมื่อคุณใช้สกิล ธาตุ
NotablePrismatic Heart
IncreasedElementalDamage
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +10%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
NotableWidespread Destruction
IncreasedElementalDamage
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 6%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
NotableMaster of Fire
IncreasedFireDamage
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะติดสถานะ Fire Exposure
NotableSmoking Remains
IncreasedFireDamage
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 35%
มีโอกาส 10% ที่จะสร้างหมอกควันเมื่อสังหาร
NotableCremator
IncreasedFireDamage
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 30%
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่ลุกไหม้ด้วยการปะทะ พวกมันจะถูกทำลาย
NotableSnowstorm
IncreasedLightningDamage
นำ 8% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
NotableStorm Drinker
IncreasedLightningDamage
เจาะต้านทาน สายฟ้า 8%
ดูด 0.5% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเป็น โล่พลังงาน
NotableParalysis
IncreasedLightningDamage
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 30%
มีโอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
สกิลสายฟ้า มีเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู ลดลง 10%
NotableSupercharge
IncreasedLightningDamage
คุณจะ โชคดี ในการคำนวณความเสียหาย สายฟ้า ด้วยการปะทะที่ไม่ใช่คริติคอล
NotableBlanketed Snow
IncreasedColdDamage
เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 10% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
NotableCold to the Core
IncreasedColdDamage
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อค่า Dexterity 25 หน่วย
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อค่า Intelligence 25 หน่วย
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อค่า Strength 25 หน่วย
NotableCold-Blooded Killer
IncreasedColdDamage
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +5%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% เมื่อสังหารศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
NotableTouch of Cruelty
IncreasedChaosDamage
เมื่อปะทะศัตรูด้วยสกิล เคออส มีโอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ ถูกขัดขวาง ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
ศัตรูที่ติดสถานะ ขัดขวาง จากคุณ จะได้รับความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น 10%
NotableUnwaveringly Evil
IncreasedChaosDamage
เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
สกิล เคออส จะไม่ถูกขัดขวางจากการติดสถานะ มึนงง
NotableUnspeakable Gifts
IncreasedChaosDamage
ศัตรูที่คุณสังหาร มีโอกาส 10% ที่จะระเบิดสร้างความเสียหาย หนึ่งในสี่ ของพลังชีวิตสูงสุดของมันเป็นความเสียหาย เคออส
NotableDark Ideation
IncreasedChaosDamage
เพิ่มความเสียหาย เคออส 2% ต่อค่า มานาสูงสุด 100 หน่วย สูงสุด 80%
NotableUnholy Grace
IncreasedChaosDamage
เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 10%
NotableWicked Pall
IncreasedChaosDamage
เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 5%
NotableRenewal
IncreasedMinionDamageNotable
ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน 1% ต่อวินาที
มิเนียนมีโอกาส 5% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า ขณะที่พวกมันมี พลังชีวิตเต็ม
NotableRaze and Pillage
IncreasedMinionDamageNotable
มิเนียน มีโอกาส 20% ที่จะสร้างสถานะ ลุกไหม้
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน ที่กระทำต่อศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ 20%
มิเนียนจะ นำ 6% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
NotableRotten Claws
IncreasedMinionDamageNotable
มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 12% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
NotableCall to the Slaughter
IncreasedMinionDamageNotable
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 15%
มิเนียนที่ถูกเสกออกมาเร็วๆนี้จะ เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 10%
มิเนียนที่ถูกเสกออกมาเร็วๆนี้จะ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
NotableSkeletal Atrophy
IncreasedMinionDamageNotable
การปะทะของโครงกระดูกมีโอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ เหี่ยวเฉา เป็นเวลา 2 วินาที
โครงกระดูกที่ถูกอัญเชิญ แปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออส
NotableHulking Corpses
IncreaseMinionLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 25%
ซอมบี้ ที่เสกออกมา มีโอกาส 5% ที่จะ ยั่วยุ ศัตรู
NotableVicious Bite
IncreasedMinionDamageNotable
มิเนียน มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น 30%
มิเนียนมี ตัวคูณคริติคอล +15%
NotablePrimordial Bond
IncreasedMinionDamageNotable
เพิ่มความเสียหาย 10% ต่อ โกเลม ที่มีหนึ่งตัว
เอฟเฟกต์ของบัฟที่ได้จากโกเลมของคุณเพิ่มขึ้น 40%
โกเลมจะมีพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น 25%
NotableBlowback
FireDamageOverTimeNotable
สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหายเร็วขึ้น 8%
NotableFan the Flames
FireDamageOverTimeNotable
สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้างจะลามไปยังศัตรูที่อยู่ในระยะ 15 หน่วย
NotableCooked Alive
FireDamageOverTimeNotable
โอกาส 15% ที่จะลุกไหม้
ศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ จากคุณ มีค่าต้านทาน ไฟ -5%
NotableBurning Bright
FireDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 8%
NotableWrapped in Flame
FireDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 20%
ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น ขณะติดสถานะ ติดไฟ
มีโอกาสสร้างสถานะ อาบขี้เถ้า ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะ ขณะที่คุณติดสถานะ ติดไฟ
NotableVivid Hues
PhysicalDamageOverTimeNotable
ดูด 2% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต จากศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการดูด พลังชีวิต 20%
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล 20%
NotableRend
PhysicalDamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +5%
เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล 20%
NotableDisorienting Wounds
PhysicalDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล 25%
มีโอกาส 25% ที่จะทำศัตรูตาบอดหากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะเลือดไหลอยู่
NotableCompound Injury
PhysicalDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล 35% ที่คุณสร้างกับศัตรูที่ติดสถานะ ขาหัก
NotableBlood Artist
PhysicalDamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ด้วยอาวุธนี้ +6% หากคุณใช้ พลังชีวิต เร็วๆ นี้
ค่า Strength +20
NotablePhlebotomist
PhysicalDamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +6% หากคุณทำ คริติคอล เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล 20%
NotableSeptic Spells
ChaosDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเร็วในการร่าย 5%
สกิลเวท มีตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ +5%
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะด้วยความเสียหาย เวท
NotableLow Tolerance
ChaosDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย พิษ 300% เมื่อคุณสร้างมันบนศัตรูที่ไม่ติดสถานะ พิษ
NotableSteady Torment
ChaosDamageOverTimeNotable
เพิ่มระยะเวลาของ พิษ 15%
เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล 15%
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของสถานะ เลือดไหล ที่สร้างบนศัตรูที่ติดสถานะ พิษ +6%
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของสถานะ พิษ ที่สร้างบนศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล +6%
NotableEternal Suffering
ChaosDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย เคออส 25%
มีโอกาส 50% ที่จะสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อปะทะ ศัตรูที่ติดสถานะนี้ไม่เกิน 5 ระดับ
NotableEldritch Inspiration
ChaosDamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย เคออส 20%
เพิ่มมานาสูงสุด 16%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 20%
NotableWasting Affliction
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหายด้วย สถานะเจ็บป่วย 20%
สถานะเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย จะสร้างความเสียหายเร็วขึ้น 5%
NotableHaemorrhage
DamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ สถานะเจ็บป่วย ที่เกิดจากคริติคอล +10%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
NotableFlow of Life
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 24%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 0.6% ต่อวินาที
NotableExposure Therapy
DamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +5%
ค่าต้านทาน เคออส +30% ต่อความเสียหาย ต่อเนื่อง
NotableBrush with Death
DamageOverTimeNotable
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +5%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1% เมื่อสังหาร
เติม โล่พลังงาน 1% เมื่อสังหาร
NotableVile Reinvigoration
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 24%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 2% ต่อวินาที หากคุณสังหารศัตรูมาเร็วๆนี้
NotableCircling Oblivion
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 25%
เพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย บนตัวศัตรู 15%
NotableBrewed for Potency
DamageOverTimeNotable
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 24%
เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 10%
เพิ่มการเติม พลังชีวิต และ มานา จากขวดยา 20%
NotableAstonishing Affliction
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ที่สร้างต่อศัตรู 20%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย 20% ต่อ ศัตรูที่ได้รับผลจากสถานะ เจ็บป่วย
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 20%
NotableCold Conduction
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง 25% ที่คุณสร้างให้กับศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า 25% ที่คุณสร้างต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
NotableInspired Oppression
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 30% หากคุณสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 30% หากคุณสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%
NotableChilling Presence
IncreasedNonDamageAilmentNotable
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะติดสถานะ หนาวเย็น
NotableDeep Chill
IncreasedNonDamageAilmentNotable
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +5%
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง 30%
NotableBlast-Freeze
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 20%
สถานะ แช่แข็ง ที่คุณสร้างจะลามไปยังศัตรูที่อยู่ในระยะ 12 หน่วย
NotableThunderstruck
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 20%
การคริติคอลของคุณ ผลักศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค ออกไป
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
NotableStormrider
IncreasedNonDamageAilmentNotable
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 10% เมื่อคุณสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 25% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 25% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
NotableOvershock
IncreasedNonDamageAilmentNotable
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 30%
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า 30%
สถานะ ช็อค ที่คุณสร้างจะทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นสูงสุด 60%
NotableEvil Eye
CurseEffectNotable
ศัตรูที่ถูกคำสาปคุณได้รับ 5% เพิ่มความเสียหาย
เมื่อคุณทำให้ศัตรูที่ไม่ถูกคำสาป ติดคำสาปที่ไม่ใช่ออร่า พวกมันจะติดสถานะ ตาบอด เป็นเวลา 4 วินาที
NotableWhispers of Death
CurseEffectNotable
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 5%
เพิ่มความเสียหาย 20% หากคุณสังหาร ศัตรูที่ถูกสาป มาเร็วๆ นี้
NotableForbidden Words
CurseEffectNotable
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 5%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิล ออร่า คำสาป 25%
ลดค่าสำรองของ สกิลคำสาปออร่า 4%
NotableDark Discourse
CurseEffectNotable
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 6%
ศัตรูที่คุณสาปจะติดสถานะ ถูกขัดขวาง ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 15%
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 1% ต่อวินาที หากคุณสังหารศัตรูมาเร็วๆนี้
NotableVictim Maker
CurseEffectNotable
เพิ่มความเร็วในการร่าย สกิลคำสาป 8%
ศัตรูที่ถูกคุณสาปจะติดสถานะ Malediction หากระยะเวลาคงเหลือของคำสาปหายไปครบ 33%
NotableMaster of Fear
CurseEffectNotable
ศัตรูที่คุณสาปจะติดสถานะ เสียขวัญ
NotableWish for Death
CurseEffectNotable
คุณมี Culling Strike ต่อ ศัตรูที่ถูกสาป
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป 20%
NotableLord of Drought
CurseEffectNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
เพิ่มผลของคำสาป Flammability 25%
NotableBlizzard Caller
CurseEffectNotable
เพิ่มผลของคำสาป Frostbite 25%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 15%
NotableTempt the Storm
CurseEffectNotable
เพิ่มความเร็วในการร่าย 5%
เพิ่มผลของคำสาป Conductivity 25%
NotableMisery Everlasting
CurseEffectNotable
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 10%
เพิ่มผลของคำสาป Despair 25%
NotableExploit Weakness
CurseEffectNotable
เพิ่มผลของคำสาป Vulnerability 25%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 15%
NotableHeraldry
DmgHeraldSkillsNotable
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะติดสถานะ Cold Exposure ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นแห่งน้ำแข็ง
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะติดสถานะ Fire Exposure ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นแห่งธุลี
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะติดสถานะ Lightning Exposure ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นแห่งสายฟ้า
NotableEndbringer
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหาย 5% ต่อ สาส์น หนึ่งชนิดที่คุณมี
เพิ่มความเสียหาย 20% ขณะรับผลจาก สาส์น
NotableCult-Leader
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 35% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
NotableEmpowered Envoy
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหายสกิล สาส์น 40%
เพิ่มผลของบัฟที่คุณได้จาก สาส์น 20%
NotableDark Messenger
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิล สาส์น 25%
เพิ่มความเสียหายสกิล สาส์น 20%
NotableAgent of Destruction
DmgHeraldSkillsNotable
มีโอกาส 10% ที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ ขณะรับผลจาก สาส์น
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25% ขณะรับผลจาก สาส์น
NotableLasting Impression
DmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 30% ขณะรับผลจาก สาส์น
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง ของสกิล สาส์น 50%
NotableSelf-Fulfilling Prophecy
DmgHeraldSkillsNotable
โอกาสคริติคอล ของสกิล สาส์น ทุกสกิล +1%
ตัวคูณคริติคอล +15% หากคุณคริติคอลด้วยสกิล สาส์น มาเร็วๆ นี้
NotableInvigorating Portents
MinionDmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 20% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน 10% ต่อ สาส์น หนึ่งชนิดที่คุณมี
NotablePure Agony
MinionDmgHeraldSkillsNotable
Virulence ที่มีได้สูงสุด +5
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 20% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
NotableDisciples
MinionDmgHeraldSkillsNotable
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 20% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
Sentinel ที่ถูกอัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น 25%
NotableDread March
IncreaseMinionLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 10%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน 10%
เสริมป้องกันกายภาพ ของมิเนียน 10%
มิเนียน มีค่าต้านทาน เคออส +10%
NotableBlessed Rebirth
IncreaseMinionLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 20%
มิเนียนที่ถูกเสกออกมาเร็วๆนี้จะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ
NotableLife from Death
IncreaseMinionLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 15%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาที หาก มิเนียน ได้ตายลงมาเร็วๆ นี้
มิเนียน เติม พลังชีวิต 4% เมื่อมีมิเนียนตาย
NotableFeasting Fiends
IncreaseMinionLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 10%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%
มิเนียน ดูด 0.4% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต
NotableBodyguards
IncreaseMinionLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 10%
มิเนียน มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป 10% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
NotableFollow-Through
ProjectileDmgNotable
กระสุน จะเพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย 15%
NotableStreamlined
ProjectileDmgNotable
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 20%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
NotableShrieking Bolts
ProjectileDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 35%
มีโอกาส 10% ที่จะ ยั่วยุ ศัตรูเมื่อปะทะด้วยกระสุน
NotableEye to Eye
ProjectileDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 25%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน ที่ปะทะศัตรูที่อยู่ใกล้ 35%
NotableRepeater
ProjectileDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 8%
NotableAerodynamics
ProjectileDmgNotable
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 10%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%
NotableChip Away
BrandDmgNotable
Brand Recall มอบ เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 20% ให้กับ ตราเวท ที่ถูกเรียกมา
Brand Recall มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่้มขึ้น 4% ต่อจำนวน ตราเวท ที่มี สูงสุด 40%
NotableSeeker Runes
BrandDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย ตราเวท 25%
ตราเวทที่ไม่ได้เกาะเป้าหมายใด มีระยะการเกาะ เพิ่มขึ้น 20% ต่อวินาที สูงสุด 100%
NotableRemarkable
BrandDmgNotable
เพิ่มความเร็วในการร่ายของสกิล ตราเวท 8%
สกิลที่เสก ตราเวท ออกมาจะมีโอกาส 35% ที่จะเสกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอัน
NotableBrand Loyalty
BrandDmgNotable
ศัตรูได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 3% ต่อจำนวน ตราเวท ของคุณที่เกาะอยู่กับมัน
NotableHoly Conquest
BrandDmgNotable
ตราเวทจะเกาะกับศัตรูตัวใหม่ทุกครั้งที่มันทำงาน แต่จะไม่เกินหนี่งครั้งทุก 0.3 วินาที
NotableGrand Design
BrandDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย ตราเวท 20%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล ตราเวท 10%
เพิ่มระยะการเกาะของ Brand 10%
NotableSet and Forget
TrapAndMineDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กับดัก 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 12%
ลดระยะเวลาของ กับดัก 25%
เพิ่ม พื้นที่ส่งผลในการ ทริกเกอร์กับดัก 40%
NotableExpert Sabotage
TrapAndMineDmgNotable
ทุ่นระเบิด จะเพิ่มความเร็วในการจุดระเบิด 20%
ทุ่นระเบิดมีโอกาส 10% ที่จะสามารถถูกจุดระเบิดซ้ำได้อีกครั้ง
NotableGuerilla Tactics
TrapAndMineDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กับดัก 20%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 20%
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก 10%
เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด 10%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% หากคุณโยน ทุ่นระเบิด หรือ กับดัก มาเร็วๆ นี้
NotableExpendability
TrapAndMineDmgNotable
มีโอกาส 10% ที่จะโยนกับดักหรือทุ่นระเบิดเพิ่มอีกหนึ่งลูก
NotableArcane Pyrotechnics
TrapAndMineDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กับดัก 20%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 20%
ได้รับ Arcane Surge เมื่อทุ่นระเบิดของคุณทำงานโดยมีศัตรูเป็นเป้าหมาย
ได้รับ Arcane Surge เมื่อกับดักของคุณ ถูกทริกเกอร์ โดยศัตรู
NotableSurprise Sabotage
TrapAndMineDmgNotable
ตัวคูณคริติคอล ด้วย กับดัก +8%
ตัวคูณคริติคอล ด้วย ทุ่นระเบิด +8%
กับดัก เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 4%
ทุ่นระเบิด เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 4%
NotableCareful Handling
TrapAndMineDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย กับดัก 15%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
เพิ่มมานาสูงสุด 6%
NotablePeak Vigour
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 20%
NotableFettle
IncreasedMaximumLifeNotable
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +20
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
NotableFeast of Flesh
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
ได้รับ พลังชีวิต +10 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ
NotableSublime Sensation
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
NotableSurging Vitality
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 0.5% ต่อวินาที
ทุก 4 วินาที ฟื้นฟูพลังชีวิต 10% ในเวลา 1 วินาที
NotablePeace Amidst Chaos
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มเกราะ 20% ขณะอยู่กับที่
ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะอยู่กับที่
NotableAdrenaline
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6%
เพิ่มอัตราการเติม พลังชีวิต สุทธิสูงสุด จากการดูด 10%
เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น 6% ขณะกำลังดูดพลัง
NotableWall of Muscle
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6%
เพิ่ม Strength ขึ้น 5%
NotableMindfulness
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 80% ขณะอยู่กับที่
NotableLiquid Inspiration
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา 20%
มีโอกาส 25% ที่จะได้รับ Power Charge 1 ลูกเมื่อคุณใช้ ขวดยามานา
NotableOpenness
MaxManaNotable
ค่า มานาสูงสุด +30
เพิ่มมานาสูงสุด 20%
NotableDaring Ideas
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 18%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น มานา
NotableClarity of Purpose
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 30%
NotableScintillating Idea
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 20%
เจาะต้านทาน สายฟ้า 5%
NotableHolistic Health
IncreasedMaximumLifeNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มมานาสูงสุด 10%
NotableGenius
MaxManaNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 8%
เพิ่ม Intelligence ขึ้น 5%
NotableImprovisor
MaxManaNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 6%
เพิ่มมานาสูงสุด 10%
ได้รับ มานา +3 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ
NotableStubborn Student
MaxManaNotable
เพิ่มค่า เกราะ 20%
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
ค่า เกราะ +1 ต่อ มานาที่ไม่สำรอง ทุก 10 หน่วย
NotableSavour the Moment
EnergyShieldNotable
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 3% ต่อวินาที ขณะอยู่กับที่
NotableEnergy From Naught
EnergyShieldNotable
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +100
NotableWill Shaper
EnergyShieldNotable
นำ 5% ของ มานาสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
NotableSpring Back
EnergyShieldNotable
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 8%
เริ่มการรีชาร์จ โล่พลังงาน เร็วขึ้น 5%
เพิ่มอัตราการรีชาร์จ โล่พลังงาน 15%
NotableConservation of Energy
EnergyShieldNotable
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 8%
ดูด 0.3% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น โล่พลังงาน
เพิ่มอัตราการเติม โล่พลังงาน สุทธิสูงสุด จากการดูด 10%
NotableSelf-Control
EnergyShieldNotable
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 15%
ลดค่าสำรองของ Discipline 30%
NotableHeart of Iron
ArmourNotable
นำ 10% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น เกราะ
NotablePrismatic Carapace
ArmourNotable
เพิ่มค่า เกราะ 30%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +1%
NotableMilitarism
ArmourNotable
เพิ่มค่า เกราะ 30%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
NotableSecond Skin
ArmourNotable
มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 3%
เพิ่มค่า เกราะ 30%
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +3%
NotableDragon Hunter
ArmourNotable
เพิ่มค่า เกราะ 30%
ค่าต้านทาน ไฟ +20%
มีโอกาส 15% ที่จะป้องกันด้วยค่าเกราะสองเท่า
NotableEnduring Composure
ArmourNotable
เพิ่มค่า เกราะ 30%
ได้รับ Endurance Charge 1 ลูกทุกวินาที หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆนี้
NotableUncompromising
ArmourNotable
เพิ่มเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง 10%
ลดค่าสำรองของ Determination 30%
NotablePrismatic Dance
EvasionNotable
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 30%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +1%
NotableNatural Vigour
EvasionNotable
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 30%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
NotableUntouchable
EvasionNotable
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 30%
มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี 3%
มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยเวท 3%
NotableShifting Shadow
EvasionNotable
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 20%
ค่า Dexterity +20
มีโอกาส 10% ที่จะสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรูเมื่อปะทะ
NotableReadiness
EvasionNotable
มีโอกาส 30% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล
มีโอกาส 30% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ทิ่มแทง
เพิ่มค่า หลบหลีก 30% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆนี้
NotableSublime Form
EvasionNotable
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +5%
ลดค่าสำรองของ Grace 30%
NotableConfident Combatant
BlockAttackDmgNotable
เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อโอกาสในการบล็อคการโจมตี 1%
NotableFlexible Sentry
BlockSpellDmgNotable
มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 3%
ลดระยะเวลาสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ 25%
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +3%
ลดผลของสถานะ หนาวเย็น กับ ช็อค ต่อตัวคุณ 25%
NotableVicious Guard
BlockAttackDmgNotable
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +4%
NotableMystical Ward
BlockSpellDmgNotable
มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 4%
ดูด 0.3% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น โล่พลังงาน
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 1.5% ต่อวินาที
NotableRote Reinforcement
BlockAttackDmgNotable
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +20
โอกาส 20% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อบล็อค
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +4%
NotableMage Hunter
BlockSpellDmgNotable
มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 4%
เพิ่มความเสียหาย เวท 20%
มีโอกาส 20% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อบล็อค
NotableRiot Queller
BlockAttackDmgNotable
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +4%
ศัตรูที่คุณยั่วยุได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 6%
NotableOne with the Shield
BlockAttackDmgNotable
เติม พลังชีวิต 50 เมื่อคุณบล็อค
เพิ่มการป้องกันจากโล่ที่ถือขึ้น 50%
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ โล่
NotableAerialist
DodgeAtksNotable
มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี 3%
มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยเวท 3%
เพิ่ม Dexterity ขึ้น 5%
NotableElegant Form
DodgeAtksNotable
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ 15%
มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี 3%
มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยเวท 3%
NotableDarting Movements
DodgeAtksNotable
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
มีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะจากการโจมตีและเวท 5% ขณะกำลังเคลื่อนที่
NotableNo Witnesses
DodgeAtksNotable
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับสถานะ ลื่นไหล เมื่อสังหาร
เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล 25%
NotableMolten One's Mark
FireResistNotable
ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +2%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1% ต่อวินาที
NotableFire Attunement
FireResistNotable
ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของคุณลง 30%
คุณจะไม่ติดสถานะ ลุกไหม้ หากคุณเคยติดสถานะ ลุกไหม้ มาเร็วๆนี้
ไม่ได้รับผลจาก พื้นลุกไหม้
NotablePure Might
FireResistNotable
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค 40%
ลดค่าสำรองของ Purity of Fire 30%
ค่า Strength +20
NotableBlacksmith
FireResistNotable
เพิ่มค่า เกราะ 25%
ค่าต้านทาน ไฟ +20%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต
NotableNon-Flammable
FireResistNotable
ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน ไฟ +20%
มีโอกาส 30% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
NotableWinter Prowler
ColdResistNotable
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +2%
เพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 10%
NotableHibernator
ColdResistNotable
ลดผลของสถานะ หนาวเย็น ต่อตัวคุณ 30%
ลดระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ 30%
คุณจะไม่ติดสถานะแช่แข็งถ้าเพิ่งถูกแช่แข็งมาเร็วๆ นี้
ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น
NotablePure Guile
ColdResistNotable
ลดค่าสำรองของ Purity of Ice 30%
ค่า Dexterity +20
มีโอกาส 5% ที่จะสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรูเมื่อปะทะ
NotableAlchemist
ColdResistNotable
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 8%
เพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 20%
NotableAntifreeze
ColdResistNotable
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +20%
มีโอกาส 30% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง
NotableWizardry
LightningResistNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 8%
ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +2%
NotableCapacitor
LightningResistNotable
คุณจะไม่ติดสถานะ ช็อค หากคุณเคยติดสถานะ ช็อค มาเร็วๆนี้
ลดผลของสถานะ ช็อค ที่คุณได้รับ 30%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค
NotablePure Aptitude
LightningResistNotable
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 1% ต่อวินาที
ลดค่าสำรองของ Purity of Lightning 30%
ค่า Intelligence +20
NotableSage
LightningResistNotable
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 20%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +20%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที
NotableInsulated
LightningResistNotable
ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +20%
มีโอกาส 30% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค
NotableBorn of Chaos
ChaosResistNotable
ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +3%
NotableAntivenom
ChaosResistNotable
ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน เคออส +23%
มีโอกาส 30% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ
NotableRot-Resistant
ChaosResistNotable
ค่าต้านทาน เคออส +13%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1.2% ต่อวินาที
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 0.6% ต่อวินาที
ฟื้นฟู มานา 0.3% ต่อวินาที
NotableBlessed
ChaosResistNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6%
เพิ่มมานาสูงสุด 10%
ค่าต้านทาน เคออส +13%
NotableStudent of Decay
ChaosResistNotable
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 25%
ค่าต้านทาน เคออส +13%
คลัสเตอร์จิวเวล Passive /553 ⍟

คลัสเตอร์จิวเวล Passive /553 ⍟

ชื่อEnchantmentPassiveเลเวลPre/Suf
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Gladiator's Fortitude68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Towering Threat68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Flow of Life68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Brush with Death68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Careful Handling68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Peak Vigour1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Fettle75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Feast of Flesh68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Sublime Sensation50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Surging Vitality1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Peace Amidst Chaos50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Adrenaline68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Wall of Muscle75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Holistic Health68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Heart of Iron68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Natural Vigour50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Vicious Guard1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Rote Reinforcement68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Sage1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Blessed68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Stalwart Commander50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Brush with Death68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Vile Reinvigoration50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Sublime Sensation50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Savour the Moment1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Energy From Naught50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Will Shaper75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Spring Back1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Conservation of Energy68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Mystical Ward1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Self-Control50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Eldritch Inspiration50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Careful Handling68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Mindfulness50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Liquid Inspiration68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Openness1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Daring Ideas50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Clarity of Purpose1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Scintillating Idea50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Holistic Health68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Genius75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Improvisor68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Stubborn Student68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Will Shaper75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Wizardry68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Sage1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Blessed68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Battle-Hardened50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Stalwart Commander50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Stubborn Student68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Heart of Iron68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Prismatic Carapace75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Militarism50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Second Skin1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Dragon Hunter50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Enduring Composure68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Blacksmith68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่า เกราะ 15%Uncompromising50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 15%Battle-Hardened50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 15%Stalwart Commander50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 15%Prismatic Dance75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 15%Natural Vigour50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 15%Untouchable1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 15%Shifting Shadow50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 15%Readiness1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 15%Sublime Form50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Prodigious Defence1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Strike Leader1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Powerful Ward68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Enduring Ward68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Stoic Focus1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Mage Bane68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Second Skin1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Flexible Sentry50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Vicious Guard1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Mystical Ward1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Rote Reinforcement68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Mage Hunter68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%Riot Queller75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคการโจมตี 1%One with the Shield50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Prodigious Defence1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Strike Leader1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Powerful Ward68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Enduring Ward68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Stoic Focus1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Mage Bane68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Second Skin1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Flexible Sentry50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Vicious Guard1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Mystical Ward1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Rote Reinforcement68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Mage Hunter68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Riot Queller75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%One with the Shield50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Pure Commander68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Prismatic Heart1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Prismatic Carapace75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Dragon Hunter50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Prismatic Dance75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Flexible Sentry50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Molten One's Mark68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Fire Attunement1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Pure Might68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Blacksmith68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Non-Flammable50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Summer Commander68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Pure Commander68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Prismatic Heart1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Prismatic Carapace75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Prismatic Dance75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Flexible Sentry50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Winter Prowler68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Hibernator50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Pure Guile68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Alchemist1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Antifreeze50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Winter Commander68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Pure Commander68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Prismatic Heart1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Prismatic Carapace75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Prismatic Dance75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Flexible Sentry50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Wizardry68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Capacitor50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Pure Aptitude68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Sage1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Insulated50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Grounded Commander68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Exposure Therapy1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Born of Chaos68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Antivenom50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Rot-Resistant68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Blessed68พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Student of Decay50พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี 1%Hit and Run1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี 1%Untouchable1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี 1%Aerialist75พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี 1%Elegant Form1พรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelมีโอกาส หลบเลี่ยง การปะทะด้วยการโจมตี 1%Darting Movements1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Eye of the Storm50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Master of Fire75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Smoking Remains50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Cremator50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Blowback50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Fan the Flames68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Cooked Alive68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Burning Bright50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Wrapped in Flame68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Wasting Affliction68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Haemorrhage50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Flow of Life68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Exposure Therapy1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Brush with Death68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Vile Reinvigoration50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Circling Oblivion1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Brewed for Potency1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Student of Decay50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Unwaveringly Evil1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Dark Ideation68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Wicked Pall50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Septic Spells50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Low Tolerance68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Steady Torment68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Eternal Suffering50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Eldritch Inspiration50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Wasting Affliction68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Haemorrhage50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Flow of Life68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Exposure Therapy1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Brush with Death68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Vile Reinvigoration50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Circling Oblivion1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Brewed for Potency1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Student of Decay50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Wound Aggravation1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Vivid Hues50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Rend50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Disorienting Wounds1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Compound Injury50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Blood Artist75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Phlebotomist50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Steady Torment68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Wasting Affliction68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Haemorrhage50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Flow of Life68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Exposure Therapy1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Brush with Death68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Vile Reinvigoration50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Circling Oblivion1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Brewed for Potency1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Student of Decay50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Cold-Blooded Killer50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Wasting Affliction68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Haemorrhage50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Flow of Life68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Exposure Therapy1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Brush with Death68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Vile Reinvigoration50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Circling Oblivion1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Brewed for Potency1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Chilling Presence75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Deep Chill1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Blast-Freeze68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%Wasting Affliction68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%Haemorrhage50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%Flow of Life68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%Exposure Therapy1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%Brush with Death68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%Vile Reinvigoration50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%Circling Oblivion1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%Brewed for Potency1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง 10%Student of Decay50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Eye of the Storm50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Astonishing Affliction1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Cold Conduction68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Inspired Oppression75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Chilling Presence75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Deep Chill1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Blast-Freeze68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Stormrider68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%Overshock50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Replenishing Presence50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Master of Command68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%First Among Equals1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Purposeful Harbinger75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Precise Commander68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Pure Commander68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Stalwart Commander50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Vengeful Commander1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Pure Might68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Pure Guile68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Pure Aptitude68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Self-Control50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Uncompromising50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Sublime Form50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Summer Commander68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Winter Commander68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 3%Grounded Commander68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Evil Eye1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Whispers of Death1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Forbidden Words68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Dark Discourse50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Victim Maker50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Master of Fear68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Wish for Death50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Lord of Drought50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Blizzard Caller50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Tempt the Storm50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Misery Everlasting50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 3%Exploit Weakness50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะรับผลจาก สาส์นPurposeful Harbinger75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะรับผลจาก สาส์นHeraldry75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะรับผลจาก สาส์นEndbringer68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะรับผลจาก สาส์นEmpowered Envoy1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะรับผลจาก สาส์นDark Messenger50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะรับผลจาก สาส์นAgent of Destruction1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะรับผลจาก สาส์นLasting Impression68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะรับผลจาก สาส์นSelf-Fulfilling Prophecy68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นPurposeful Harbinger75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นHeraldry75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นEndbringer68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นCult-Leader1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นLasting Impression68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นInvigorating Portents50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นPure Agony68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นDisciples68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%Mob Mentality75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%Cry Wolf68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%Haunting Shout50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%Lead By Example1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%Provocateur50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%Warning Call68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%Rattling Bellow1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Precise Retaliation50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Precise Commander68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Skullbreaker68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Pressure Points50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Overwhelming Malice68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Magnifier1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Savage Response50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Eye of the Storm50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Basics of Pain1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Quick Getaway1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Provocateur50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Haemorrhage50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 12%Renewal50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 12%Hulking Corpses50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 12%Dread March1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 12%Blessed Rebirth68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 12%Life from Death50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 12%Feasting Fiends1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 12%Bodyguards50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Magnifier1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Assert Dominance68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Vast Power50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Powerful Assault50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Titanic Swings50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Towering Threat68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Expansive Might68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Follow-Through68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Streamlined1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Shrieking Bolts50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Eye to Eye50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Repeater1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Aerodynamics68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 12%
Set and Forget50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 12%
Expert Sabotage50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 12%
Guerilla Tactics1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 12%
Expendability68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 12%
Arcane Pyrotechnics68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 12%
Surprise Sabotage50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด 12%
Careful Handling68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Ancestral Echo1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Ancestral Reach1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Ancestral Might50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Ancestral Preservation68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Snaring Spirits50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Sleepless Sentries68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Ancestral Guidance50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โทเทม 12%Ancestral Inspiration68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวท 12%Chip Away50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวท 12%Seeker Runes68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวท 12%Remarkable68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวท 12%Brand Loyalty1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวท 12%Holy Conquest50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ตราเวท 12%Grand Design68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Vital Focus1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Rapid Infusion68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Unwavering Focus50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Enduring Focus75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Precise Focus50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Stoic Focus1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล 12%Hex Breaker75พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%Distilled Perfection1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%Spiked Concoction50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%Fasting50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%Mender's Wellspring68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%Special Reserve1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%Numbing Elixir68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%Brewed for Potency1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%Peak Vigour1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลจากขวดยา 6%Liquid Inspiration68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา 10%
Distilled Perfection1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา 10%
Spiked Concoction50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา 10%
Fasting50พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา 10%
Mender's Wellspring68พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา 10%
Special Reserve1พรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา 10%
Numbing Elixir68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Vicious Skewering68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Bloodscent75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Run Through68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Wound Aggravation1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Smite the Weak1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Heavy Hitter50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Martial Prowess1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Calamitous50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Devastator75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Fuel the Fight1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Drive the Destruction1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย ดาบ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Feed the Fury50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Vicious Skewering68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Overlord75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Expansive Might68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Weight Advantage1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Smite the Weak1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Heavy Hitter50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Martial Prowess1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Calamitous50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Devastator75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Fuel the Fight1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Drive the Destruction1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย กระบอง หรือ คทา จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Feed the Fury50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Vicious Skewering68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Wind-up68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Fan of Blades75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Disease Vector50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Smite the Weak1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Heavy Hitter50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Martial Prowess1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Calamitous50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Devastator75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Fuel the Fight1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Drive the Destruction1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
การโจมตีด้วย มีด จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%
Feed the Fury50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Vicious Skewering68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Arcing Shot50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Tempered Arrowheads50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Broadside1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Smite the Weak1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Heavy Hitter50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Martial Prowess1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Calamitous50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Devastator75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Fuel the Fight1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Drive the Destruction1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วยสกิลธนูขึ้น 12%
Feed the Fury50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Vicious Skewering68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Explosive Force68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Opportunistic Fusilade1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Storm's Hand50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Smite the Weak1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Heavy Hitter50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Martial Prowess1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Calamitous50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Devastator75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Fuel the Fight1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Drive the Destruction1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้กายสิทธิ์ จะเพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะและสถานะเจ็บป่วย 12%Feed the Fury50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Vicious Skewering68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Titanic Swings50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Battlefield Dominator1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Martial Mastery50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Surefooted Striker50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Graceful Execution1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Brutal Infamy50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Fearsome Warrior68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Smite the Weak1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Heavy Hitter50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Martial Prowess1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Calamitous50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Devastator75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Fuel the Fight1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Drive the Destruction1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Feed the Fury50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Vicious Skewering68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Combat Rhythm50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Hit and Run1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Insatiable Killer50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Mage Bane68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Martial Momentum50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Deadly Repartee1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Quick and Deadly68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Smite the Weak1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Heavy Hitter50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Martial Prowess1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Calamitous50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Devastator75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Fuel the Fight1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Drive the Destruction1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Feed the Fury50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Prodigious Defence1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Advance Guard50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Strike Leader1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Gladiator's Fortitude68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Precise Retaliation50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Veteran Defender1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Vicious Skewering68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Smite the Weak1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Heavy Hitter50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Martial Prowess1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Calamitous50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Devastator75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Fuel the Fight1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Drive the Destruction1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Feed the Fury50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Riot Queller75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Vicious Skewering68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Smite the Weak1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Heavy Hitter50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Martial Prowess1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Calamitous50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Devastator75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Fuel the Fight1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Drive the Destruction1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Feed the Fury50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Ancestral Inspiration68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Arcane Adept68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Seal Mender75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Conjured Wall50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Arcane Heroism68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Practiced Caster1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Burden Projection50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Thaumophage50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Essence Rush50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Sap Psyche68ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Mage Hunter68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Vengeful Commander1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Sadist68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Corrosive Elements75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Doryani's Lesson68ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Disorienting Display50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Prismatic Heart1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Widespread Destruction1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Inspired Oppression75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Iron Breaker1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Master the Fundamentals50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Force Multiplier50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Furious Assault1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Grim Oath68ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Battle-Hardened50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Exploit Weakness50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Vengeful Commander1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Sadist68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Corrosive Elements75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Doryani's Lesson68ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Disorienting Display50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Prismatic Heart1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Widespread Destruction1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Master of Fire75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Smoking Remains50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Cremator50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Burning Bright50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Lord of Drought50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Vengeful Commander1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Sadist68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Corrosive Elements75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Doryani's Lesson68ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Disorienting Display50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Prismatic Heart1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Widespread Destruction1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Snowstorm50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Storm Drinker1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Paralysis50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Supercharge75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Inspired Oppression75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Thunderstruck50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Stormrider68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Overshock50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Scintillating Idea50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Tempt the Storm50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Vengeful Commander1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Sadist68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Corrosive Elements75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Doryani's Lesson68ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Disorienting Display50ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Prismatic Heart1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Widespread Destruction1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Snowstorm50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Blanketed Snow68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Cold to the Core68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Cold-Blooded Killer50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Inspired Oppression75พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Deep Chill1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Blast-Freeze68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Stormrider68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Blizzard Caller50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Grim Oath68ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Overwhelming Malice68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Touch of Cruelty1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Unwaveringly Evil1พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Unspeakable Gifts75ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Dark Ideation68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Unholy Grace1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Wicked Pall50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Misery Everlasting50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Renewal50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Raze and Pillage68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Rotten Claws50พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Call to the Slaughter1ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Skeletal Atrophy68พรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Vicious Bite75ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Primordial Bond68ซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 10%Feasting Fiends1พรีฟิกซ์

Community Wiki

Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.