คลัสเตอร์จิวเวล ยูนิค /13 ⍟
Iconชื่อ
One With Nothing Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ Hollow Palm Technique
Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ รูจิวเวล 3 พาสซีฟ
เพิ่มพาสซีฟเล็ก 7 พาสซีฟ ที่ไร้ผล
(พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
มีมลทิน
Kitava's Teachings Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ Disciple of Kitava
The Interrogation Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ Secrets of Suffering
Calamitous Visions Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ Lone Messenger
Natural Affinity Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ Nature's Patience
The Siege Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ Kineticism
Child of Violence Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ Pitfighter
The Front Line Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ Veteran's Awareness
Megalomaniac Medium Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ 4 พาสซีฟ
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา ไร้ผล
[Three random notable modifiers]
(พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
(พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามานับว่าเป็น พาสซีฟเล็ก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นขนาดอื่น)
มีมลทิน
Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ รูจิวเวล 3 พาสซีฟ
เพิ่มพาสซีฟเล็ก 5 พาสซีฟ ที่ไร้ผล
(พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
มีมลทิน
Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ รูจิวเวล 3 พาสซีฟ
เพิ่มพาสซีฟเล็ก 3 พาสซีฟ ที่ไร้ผล
(พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
มีมลทิน
Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีฟ รูจิวเวล 3 พาสซีฟ
เพิ่มพาสซีฟเล็ก 1 พาสซีฟ ที่ไร้ผล
(พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
มีมลทิน
Enchantment ม็อด /52 ⍟
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: {0}ชื่อ
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีGladiator's Fortitude14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตTowering Threat14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายCareful Handling14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตPeak Vigour7801ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตFettle4975ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีFeast of Flesh14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันSublime Sensation39050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตSurging Vitality7801ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันPeace Amidst Chaos39050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตAdrenaline14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ค่าคุณสมบัติWall of Muscle4975ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาHolistic Health14668ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันHeart of Iron14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันNatural Vigour39050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีVicious Guard7801ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตRote Reinforcement14668ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานSage7801ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา เคออส ค่าต้านทานBlessed14668ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death18968ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration50550ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันSublime Sensation50550ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันSavour the Moment10111ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันEnergy From Naught50550ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันWill Shaper6375ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันSpring Back10111ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน นักเวทConservation of Energy18968ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันMystical Ward10111ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาSelf-Control50550ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มมานาสูงสุด 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย เคออสEldritch Inspiration46650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายCareful Handling17568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาMindfulness46650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาLiquid Inspiration17568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาOpenness9321ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตีDaring Ideas46650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาClarity of Purpose9321ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าScintillating Idea46650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาHolistic Health17568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติGenius5875ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตีImprovisor17568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกันStubborn Student17568ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันWill Shaper5875ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานWizardry17568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานSage9321ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา เคออส ค่าต้านทานBlessed17568ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มค่าเกราะ 15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ป้องกัน กายภาพBattle-Hardened69650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกันStubborn Student26168ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันHeart of Iron26168ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8775ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันMilitarism69650ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันSecond Skin13911ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานDragon Hunter69650ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันEnduring Composure26168ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานBlacksmith26168ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาUncompromising69650ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ป้องกัน กายภาพBattle-Hardened65850ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8275ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันNatural Vigour65850ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันUntouchable13151ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ค่าคุณสมบัติShifting Shadow65850ม็อดพรีฟิกซ์
bleed ป้องกัน กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยReadiness13151ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ค่าต้านทานSublime Form65850ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีProdigious Defence7501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีStrike Leader7501ม็อดพรีฟิกซ์
Powerful Ward14168ม็อดพรีฟิกซ์
Enduring Ward14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายStoic Focus7501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีMage Bane14168ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันSecond Skin7501ม็อดพรีฟิกซ์
เจ็บป่วยFlexible Sentry37550ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีVicious Guard7501ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันMystical Ward7501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตRote Reinforcement14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทMage Hunter14168ม็อดพรีฟิกซ์
Riot Queller4775ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันOne with the Shield37550ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีProdigious Defence7501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีStrike Leader7501ม็อดพรีฟิกซ์
Powerful Ward14168ม็อดพรีฟิกซ์
Enduring Ward14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายStoic Focus7501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีMage Bane14168ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันSecond Skin7501ม็อดพรีฟิกซ์
เจ็บป่วยFlexible Sentry37550ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีVicious Guard7501ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันMystical Ward7501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตRote Reinforcement14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทMage Hunter14168ม็อดพรีฟิกซ์
Riot Queller4775ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกันOne with the Shield37550ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
ค่าต้านทาน ไฟ +15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart13151ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8275ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานDragon Hunter65850ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8275ม็อดพรีฟิกซ์
เจ็บป่วยFlexible Sentry65850ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานMolten One's Mark24768ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ เจ็บป่วยFire Attunement13151ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Might24768ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานBlacksmith24768ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน เจ็บป่วยNon-Flammable65850ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart13711ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8675ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8675ม็อดพรีฟิกซ์
เจ็บป่วยFlexible Sentry68650ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน ความเร็วWinter Prowler25768ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยHibernator68650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Guile25768ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน โจมตี นักเวท ความเร็วAlchemist13711ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน เจ็บป่วยAntifreeze68650ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
ค่าต้านทาน สายฟ้า +15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart13711ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Carapace8675ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Dance8675ม็อดพรีฟิกซ์
เจ็บป่วยFlexible Sentry68650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานWizardry25768ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วยCapacitor68650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน ค่าคุณสมบัติPure Aptitude25768ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทานSage13711ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน เจ็บป่วยInsulated68650ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
ค่าต้านทาน เคออส +12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy23411ม็อดพรีฟิกซ์
เคออส ค่าต้านทานBorn of Chaos43968ม็อดพรีฟิกซ์
poison เคออส ค่าต้านทาน เจ็บป่วยAntivenom117150ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ป้องกัน เคออส ค่าต้านทานRot-Resistant43968ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา เคออส ค่าต้านทานBlessed43968ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay117150ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีHit and Run14771ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันUntouchable14771ม็อดพรีฟิกซ์
ค่าคุณสมบัติAerialist9275ม็อดพรีฟิกซ์
เจ็บป่วยElegant Form14771ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วDarting Movements14771ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าReplenishing Presence48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าMaster of Command18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ น้ำแข็ง ออร่า เจ็บป่วยSpiteful Presence9601ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าPurposeful Harbinger6075ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าDestructive Aspect18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้า ออร่า เจ็บป่วยElectric Presence18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ไฟ ออร่า เจ็บป่วยVolatile Presence48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าRighteous Path9601ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Might18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Guile18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน ค่าคุณสมบัติPure Aptitude18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาSelf-Control48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาUncompromising48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ค่าต้านทานSublime Form48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา เคออส ค่าต้านทาน ออร่าMortifying Aspect18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเร็ว ออร่าFrantic Aspect18068ม็อดพรีฟิกซ์
ออร่าIntrospection18068ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย นักเวท คำสาปEvil Eye7061ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปDoedre's Spite35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปVictim Maker35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปLord of Drought35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คริติคอล คำสาปBlizzard Caller35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปTempt the Storm35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปMisery Everlasting35350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ นักเวท คำสาปExploit Weakness35350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท คำสาปHound's Mark7061ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท คำสาปDoedre's Gluttony35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปDoedre's Apathy13268ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ นักเวท เจ็บป่วย คำสาปMaster of the Maelstrom35350ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอล เจ็บป่วยEye of the Storm36650ม็อดพรีฟิกซ์
Master of Fire4675ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟSmoking Remains36650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟCremator36650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟ เจ็บป่วยBlowback36650ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ เจ็บป่วยFan the Flames13768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟ เจ็บป่วยCooked Alive13768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟBurning Bright36650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟWrapped in Flame13768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยWasting Affliction13768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล เจ็บป่วยHaemorrhage36650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life13768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy7331ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death13768ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration36650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยCircling Oblivion7331ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency7331ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay36650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย เคออสUnwaveringly Evil6961ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออสDark Ideation13068ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออสWicked Pall34850ม็อดพรีฟิกซ์
poison ความเสียหาย เคออส นักเวท ความเร็ว เจ็บป่วยSeptic Spells34850ม็อดพรีฟิกซ์
poison ความเสียหาย เคออส เจ็บป่วยLow Tolerance13068ม็อดพรีฟิกซ์
bleed poison ความเสียหาย กายภาพ เคออส โจมตี เจ็บป่วย เจ็บป่วยSteady Torment13068ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออสEternal Suffering34850ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย เคออสEldritch Inspiration34850ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยWasting Affliction13068ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล เจ็บป่วยHaemorrhage34850ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life13068ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy6961ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death13068ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration34850ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยCircling Oblivion6961ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency6961ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay34850ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีWound Aggravation6861ม็อดพรีฟิกซ์
bleed พลังชีวิตมานา พลังชีวิต กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVivid Hues34350ม็อดพรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยRend34350ม็อดพรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยDisorienting Wounds6861ม็อดพรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยCompound Injury34350ม็อดพรีฟิกซ์
bleed กายภาพ เจ็บป่วยBlood Artist12975ม็อดพรีฟิกซ์
bleed กายภาพ คริติคอล เจ็บป่วยPhlebotomist34350ม็อดพรีฟิกซ์
bleed poison ความเสียหาย กายภาพ เคออส โจมตี เจ็บป่วย เจ็บป่วยSteady Torment12968ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยWasting Affliction12968ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล เจ็บป่วยHaemorrhage34350ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life12968ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy6861ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death12968ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration34350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยCircling Oblivion6861ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency6861ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay34350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งCold-Blooded Killer39050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยWasting Affliction17868ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล เจ็บป่วยHaemorrhage47550ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life17868ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy9501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death17868ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration47550ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยCircling Oblivion9501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency9501ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยChilling Presence5975ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยDeep Chill9501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยBlast-Freeze17868ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย เจ็บป่วยWasting Affliction22268ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล เจ็บป่วยHaemorrhage59350ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายFlow of Life22268ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานExposure Therapy11851ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน ความเสียหายBrush with Death22268ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหายVile Reinvigoration59350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยCircling Oblivion11851ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency11851ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทานStudent of Decay59350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหายพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอล เจ็บป่วยEye of the Storm81450ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เจ็บป่วยAstonishing Affliction16271ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วยCold Conduction30568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ เจ็บป่วยInspired Oppression10275ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยChilling Presence10275ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยDeep Chill16271ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยBlast-Freeze30568ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าStormrider30568ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วยOvershock81450ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วยพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ที่คุณสร้างต่อศัตรู 3%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วยพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ที่คุณสร้างต่อศัตรู 4%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วยพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ที่คุณสร้างต่อศัตรู 5%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ออร่าReplenishing Presence48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าMaster of Command18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ น้ำแข็ง ออร่า เจ็บป่วยSpiteful Presence9601ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าPurposeful Harbinger6075ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าDestructive Aspect18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ สายฟ้า ออร่า เจ็บป่วยElectric Presence18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ไฟ ออร่า เจ็บป่วยVolatile Presence48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าRighteous Path9601ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Might18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ค่าคุณสมบัติPure Guile18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน ค่าคุณสมบัติPure Aptitude18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาSelf-Control48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาUncompromising48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ธาตุ ค่าต้านทานSublime Form48050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา เคออส ค่าต้านทาน ออร่าMortifying Aspect18068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเร็ว ออร่าFrantic Aspect18068ม็อดพรีฟิกซ์
ออร่าIntrospection18068ม็อดพรีฟิกซ์
ออร่าพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่า 2%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ออร่าพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่า 4%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ออร่าพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่า 6%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย นักเวท คำสาปEvil Eye7061ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปDoedre's Spite35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปVictim Maker35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปLord of Drought35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คริติคอล คำสาปBlizzard Caller35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็ว คำสาปTempt the Storm35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปMisery Everlasting35350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ นักเวท คำสาปExploit Weakness35350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท คำสาปHound's Mark7061ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท คำสาปDoedre's Gluttony35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปDoedre's Apathy13268ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ นักเวท เจ็บป่วย คำสาปMaster of the Maelstrom35350ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท คำสาปพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลสาปสะกด 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
นักเวท คำสาปพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลสาปสะกด 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
นักเวท คำสาปพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลสาปสะกด 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าPurposeful Harbinger11875ม็อดพรีฟิกซ์
Heraldry11875ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายEndbringer35368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายEmpowered Envoy18821ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายDark Messenger94150ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วยAgent of Destruction18821ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายLasting Impression35368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลSelf-Fulfilling Prophecy35368ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 1% ขณะที่รับผลจาก สาส์น3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 2% ขณะที่รับผลจาก สาส์น35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 3% ขณะที่รับผลจาก สาส์น25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา มานา ออร่าPurposeful Harbinger15875ม็อดพรีฟิกซ์
Heraldry15875ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายEndbringer47468ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย มิเนียนCult-Leader25261ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายLasting Impression47468ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็ว มิเนียนInvigorating Portents126350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย มิเนียนPure Agony47468ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็ว มิเนียนDisciples47468ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 1% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 2% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 3% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีMob Mentality10975ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีCry Wolf32768ม็อดพรีฟิกซ์
Haunting Shout87350ม็อดพรีฟิกซ์
ค่าคุณสมบัติLead By Example17451ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลProvocateur87350ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกันWarning Call32768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ค่าคุณสมบัติRattling Bellow17451ม็อดพรีฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของ การคำราม 2%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของ การคำราม 3%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของ การคำราม 4%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มโอกาสคริติคอล 15%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย คริติคอลPrecise Retaliation45750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลSkullbreaker17168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลPressure Points45750ม็อดพรีฟิกซ์
Overwhelming Malice17168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลMagnifier9141ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลSavage Response45750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า คริติคอล เจ็บป่วยEye of the Storm45750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลBasics of Pain9141ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว คริติคอลQuick Getaway9141ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลProvocateur45750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอล เจ็บป่วยHaemorrhage45750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: ตัวคูณคริติคอล +1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: ตัวคูณคริติคอล +2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: ตัวคูณคริติคอล +3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนRenewal71650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนHulking Corpses71650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต เคออส ค่าต้านทาน ความเร็ว มิเนียนDread March14331ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนBlessed Rebirth26968ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนLife from Death71650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนFeasting Fiends14331ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนBodyguards71650ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.1% ต่อวินาที3501ม็อดซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.15% ต่อวินาที35068ม็อดซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.2% ต่อวินาที25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย คริติคอลMagnifier19591ม็อดพรีฟิกซ์
Assert Dominance36768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายVast Power98050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายPowerful Assault98050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีTitanic Swings98050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตTowering Threat36768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีExpansive Might36768ม็อดพรีฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหายFollow-Through33368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็วStreamlined17781ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายShrieking Bolts88950ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายEye to Eye88950ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็วRepeater17781ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็วAerodynamics33368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วกระสุน 2%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วกระสุน 3%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วกระสุน 4%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหายSet and Forget98050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วExpert Sabotage98050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็วGuerilla Tactics19591ม็อดพรีฟิกซ์
Expendability36768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายArcane Pyrotechnics36768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ คริติคอลSurprise Sabotage98050ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายCareful Handling36768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักและทุ่นระเบิด 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักและทุ่นระเบิด 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักและทุ่นระเบิด 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
โจมตี นักเวท ความเร็วAncestral Echo14771ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ความเร็วAncestral Reach14771ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายAncestral Might73850ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต เคออส ค่าต้านทานAncestral Preservation27768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายSnaring Spirits73850ม็อดพรีฟิกซ์
Sleepless Sentries27768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วAncestral Guidance73850ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวทAncestral Inspiration27768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
นักเวท ความเร็วChip Away117150ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทSeeker Runes43968ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วRemarkable43968ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทBrand Loyalty23411ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วHoly Conquest117150ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วGrand Design43968ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวทพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
นักเวทพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
นักเวทพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายVital Focus18111ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วRapid Infusion34068ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหายUnwavering Focus90650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายEnduring Focus11375ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลPrecise Focus90650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหายStoic Focus18111ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว คำสาปHex Breaker11375ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: สกิลแชนเนล มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: สกิลแชนเนล มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: สกิลแชนเนล มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาDistilled Perfection10791ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วSpiked Concoction53950ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วFasting53950ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตMender's Wellspring20268ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายSpecial Reserve10791ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท เจ็บป่วย คำสาปNumbing Elixir20268ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ความเสียหายBrewed for Potency10791ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตPeak Vigour10791ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานาLiquid Inspiration20268ม็อดพรีฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานาDistilled Perfection17781ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็วSpiked Concoction88950ม็อดพรีฟิกซ์
ความเร็วFasting88950ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิตMender's Wellspring33368ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหายSpecial Reserve17781ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท เจ็บป่วย คำสาปNumbing Elixir33368ม็อดพรีฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
พาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Medium Cluster Jewel
การโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering14168ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตีBloodscent4775ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีRun Through14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีWound Aggravation7501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak7501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter37550ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess7501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous37550ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator4775ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight7501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction7501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury37550ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีAggressive Defence7501ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
การโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีOverlord4775ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีExpansive Might14168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ค่าคุณสมบัติWeight Advantage7501ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak7501ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter37550ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess7501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous37550ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator4775ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight7501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction7501ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury37550ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีAggressive Defence7501ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
การโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering15168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลWind-up15168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีFan of Blades5175ม็อดพรีฟิกซ์
poison ความเสียหาย เคออส เจ็บป่วยDisease Vector40450ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak8081ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter40450ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess8081ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous40450ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator5175ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight8081ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction8081ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury40450ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีAggressive Defence7501ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering14568ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลArcing Shot38750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี เจ็บป่วยTempered Arrowheads38750ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตีBroadside7741ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak7741ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter38750ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess7741ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous38750ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator4875ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight7741ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction7741ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury38750ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
การโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering15168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ เคออส โจมตีExplosive Force15168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลOpportunistic Fusilade8071ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ สายฟ้า โจมตีStorm's Hand40350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak8071ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter40350ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess8071ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous40350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator5075ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight8071ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction8071ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury40350ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering11368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีTitanic Swings30250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีBattlefield Dominator6041ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็ว ค่าคุณสมบัติMartial Mastery30250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลSurefooted Striker30250ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็ว คริติคอล ค่าคุณสมบัติGraceful Execution6041ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีBrutal Infamy30250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีFearsome Warrior11368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak6041ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter30250ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess6041ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous30250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator3875ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight6041ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction6041ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury30250ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering11768ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วCombat Rhythm31250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHit and Run6231ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วInsatiable Killer31250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีMage Bane11768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Momentum31250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี คริติคอลDeadly Repartee6231ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วQuick and Deadly11768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak6231ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter31250ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess6231ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous31250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator3975ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight6231ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction6231ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury31250ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย โจมตีProdigious Defence6001ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วAdvance Guard30050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีStrike Leader6001ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีGladiator's Fortitude11368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย คริติคอลPrecise Retaliation30050ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ธาตุ ค่าต้านทาน ค่าคุณสมบัติVeteran Defender6001ม็อดพรีฟิกซ์
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering11368ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak6001ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter30050ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess6001ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous30050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator3875ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight6001ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction6001ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury30050ม็อดพรีฟิกซ์
Riot Queller3875ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยVicious Skewering8168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีSmite the Weak4321ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตีHeavy Hitter21650ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี ความเร็วMartial Prowess4321ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า โจมตี เจ็บป่วยCalamitous21650ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ โจมตีDevastator2775ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ความเร็วFuel the Fight4321ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตีDrive the Destruction4321ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย โจมตี ความเร็วFeed the Fury21650ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย เวท 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
นักเวทAncestral Inspiration28168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็วArcane Adept28168ม็อดพรีฟิกซ์
Seal Mender9475ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทConjured Wall75050ม็อดพรีฟิกซ์
Arcane Heroism28168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท ความเร็วPracticed Caster15001ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวท ความเร็วBurden Projection75050ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหาย นักเวทThaumophage75050ม็อดซัฟฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็วEssence Rush75050ม็อดซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ป้องกัน ความเสียหาย นักเวทSap Psyche28168ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย นักเวทMage Hunter28168ม็อดพรีฟิกซ์
นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการร่าย 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการร่าย 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการร่าย 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย ธาตุSadist28168ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements9475ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson28168ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display75050ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart15001ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction15001ม็อดซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ เจ็บป่วยInspired Oppression9475ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลธาตุ 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลธาตุ 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลธาตุ 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย กายภาพIron Breaker4641ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ค่าต้านทานMaster the Fundamentals23250ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพForce Multiplier23250ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ความเสียหาย กายภาพ โจมตี นักเวทFurious Assault4641ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ เคออสGrim Oath8768ม็อดซัฟฟิกซ์
ป้องกัน กายภาพBattle-Hardened23250ม็อดพรีฟิกซ์
กายภาพ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลกายภาพ 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
กายภาพ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลกายภาพ 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
กายภาพ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลกายภาพ 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย ธาตุSadist8968ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements3075ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson8968ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display23850ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart4751ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction4751ม็อดซัฟฟิกซ์
Master of Fire3075ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟSmoking Remains23850ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟCremator23850ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ไฟBurning Bright23850ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ ไฟ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลไฟ 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลไฟ 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ ไฟ โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลไฟ 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย ธาตุSadist13668ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements4575ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson13668ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display36450ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart7271ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction7271ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าSnowstorm36450ม็อดพรีฟิกซ์
ป้องกัน ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าStorm Drinker7271ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าParalysis36450ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ เจ็บป่วยInspired Oppression4575ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า คริติคอลThunderstruck36450ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าStormrider13668ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วยOvershock36450ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าScintillating Idea36450ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลสายฟ้า 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลสายฟ้า 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ สายฟ้า โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลสายฟ้า 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย ธาตุSadist9568ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุCorrosive Elements3275ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุDoryani's Lesson9568ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุDisorienting Display25350ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ ค่าต้านทานPrismatic Heart5051ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุWidespread Destruction5051ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าSnowstorm25350ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งBlanketed Snow9568ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งCold to the Core9568ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งCold-Blooded Killer25350ม็อดพรีฟิกซ์
พลังชีวิตมานา มานา ความเสียหาย ธาตุ เจ็บป่วยInspired Oppression3275ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยDeep Chill5051ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยBlast-Freeze9568ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สายฟ้าStormrider9568ม็อดพรีฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลน้ำแข็ง 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลน้ำแข็ง 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลน้ำแข็ง 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
เพิ่มความเสียหาย เคออส 12%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
ความเสียหาย กายภาพ เคออสGrim Oath9768ม็อดซัฟฟิกซ์
Overwhelming Malice9768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออสTouch of Cruelty5191ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออสUnwaveringly Evil5191ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออสUnspeakable Gifts3275ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย เคออสDark Ideation9768ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วUnholy Grace5191ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย เคออสWicked Pall25950ม็อดพรีฟิกซ์
เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลเคออส 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลเคออส 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
เคออส โจมตี นักเวท ความเร็วพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายด้วย สกิลเคออส 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
PassiveWeightเลเวลPre/Suf
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนRenewal50050ม็อดพรีฟิกซ์
bleed ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ไฟ มิเนียน เจ็บป่วยRaze and Pillage18868ม็อดพรีฟิกซ์
กายภาพ โจมตี มิเนียนRotten Claws50050ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนCall to the Slaughter10001ม็อดซัฟฟิกซ์
ความเสียหาย กายภาพ เคออส มิเนียนSkeletal Atrophy18868ม็อดพรีฟิกซ์
ความเสียหาย มิเนียน คริติคอลVicious Bite6375ม็อดซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนPrimordial Bond18868ม็อดซัฟฟิกซ์
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ความเสียหาย มิเนียนFeasting Fiends10001ม็อดพรีฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 1%3501ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 2%35068ม็อดซัฟฟิกซ์
โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียนพาสซีฟเล็ก ที่เพิ่มเข้ามา มอบม็อด: มิเนียน มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 3%25084ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewel
คลัสเตอร์จิวเวล Special /306 ⍟
Iconชื่อ
Disciple of Kitava
คีย์สโตน
ทุก 1 วินาที กลืนกินศพที่อยู่ใกล้ 1 ศพเพื่อ เติม พลังชีวิตและมานา 5%
เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ อีก 10% หากคุณไม่ได้กลืนกินศพมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Lone Messenger
คีย์สโตน
คุณมี สาส์น ได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น
เพิ่มผลของบัฟจาก สาส์น ที่คุณได้รับ อีก 50%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะ ด้วย สกิลสาส์น อีก 100%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลสาส์น อีก 50%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน จาก สกิลสาส์น อีก 25%
สกิลออร่าของคุณ ไม่สามารถใช้งานได้
Nature's Patience
คีย์สโตน
ได้รับสถานะ เถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง 2 เส้น ทุกวินาที ขณะอยู่กับที่
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 2% ต่อจำนวนเส้นของสถานะ เถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง
ลดความเสียหายที่ได้รับ อีก 1% ต่อจำนวนเส้นของสถานะ เถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง
(คุณสามารถโดนเถาวัลย์รัดได้สูงสุด 10 เส้น ซึ่งแต่ละเส้นจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง อีก 8% หลุดจากเถาวัลย์โดยการเคลื่อนที่)
Secrets of Suffering
คีย์สโตน
ไม่สามารถสร้างสถานะ ลุกไหม้, หนาวเย็น, แช่แข็ง หรือ ช็อค ได้
การคริติคอลสร้างสถานะ แผดเผา, เปราะ, อ่อนแรง
(ศัตรูที่ติดสถานะ แผดเผา ถูกลดค่าต้านทาน ธาตุ ได้สูงสุด 30% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ จากการปะทะนั้น, สถานะนี้คงอยู่ 4 วินาที)
(การปะทะศัตรูที่ติดสถานะ เปราะ มีโอกาสคริติคอลได้สูงสุด +6% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะที่สร้างสถานะ เปราะ, สถานะนี้คงอยู่ 4 วินาที)
(ศัตรูที่ติดสถานะ อ่อนแรง สร้างความเสียหาย ลดลง อีก สูงสุด 20% ขึ้นกับความเสียหาย สายฟ้า จากการปะทะนั้น, สถานะนี้คงอยู่ 4 วินาที)
Kineticism
คีย์สโตน
กระสุน โจมตีสร้างสถานะ เลือดไหลและขาหัก และผลักศัตรูออกไป เสมอ
กระสุนไม่สามารถ เจาะทะลุ, แบ่งตัว, หรือ ชิ่ง ได้
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
(ศัตรูที่ ขาหัก มีความเร็วในการเคลื่อนที่ ลดลง 30%)
Veteran's Awareness
คีย์สโตน
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ และค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +10% ขณะที่รับผลจาก สกิลตั้งรับที่ไม่ใช่วาล์
เสริมค่าป้องกันกายภาพ 20% ขณะที่รับผลจาก สกิลตั้งรับที่ไม่ใช่วาล์
เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ อีก 20% หากสูญเสียบัฟจาก สกิลตั้งรับที่ไม่ใช่วาล์ มาเร็วๆ นี้
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Hollow Palm Technique
คีย์สโตน
คุณนับว่า ถืออาวุธคู่ ขณะที่มีสถานะ ไร้ภาระ
เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย สกิลประชิด อีก 40% ขณะที่มีสถานะ ไร้ภาระ
เสริมความเสียหาย โจมตี กายภาพ 14 ถึง 20 ให้กับ สกิลประชิด ต่อ Dexterity 10 หน่วย ขณะที่มีสถานะ ไร้ภาระ
(คุณมีสถานะ ไร้ภาระ ขณะที่คุณไม่ได้ใส่ ถุงมือ, ไอเทมมือหลัก, ไอเทมมือรอง ไว้สักชิ้น)
Pitfighter
คีย์สโตน
เพิ่มพละกำลังการตกปลาขึ้น 1%
Prodigious Defence
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 30% ขณะถือ โล่
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 3%
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +3%
Advance Guard
พาสซีฟกลาง
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 30% ขณะถือ โล่
มองข้ามการลดความเร็วการเคลื่อนที่จากการสวมใส่ เกราะ
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% ขณะถือ โล่
Gladiatorial Combat
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 2% ต่อ ค่าเกราะหรืออัตราการหลบหลีก 75 หน่วย บน โล่
ตัวคูณคริติคอล +1% ต่อ โล่พลังงานสูงสุด 10 หน่วย บน โล่
Strike Leader
พาสซีฟกลาง
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 30% ขณะถือ โล่
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +2%
ระยะการฟาดประชิด +0.2 เมตร ขณะถือ โล่
(ส่งผลต่อการ ฟาดประชิด ซึ่งรวมถึงการ โจมตีธรรมดา ด้วย แต่ไม่มีผลต่อพื้นที่ส่งผล)
Powerful Ward
พาสซีฟกลาง
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +6% ขณะที่มีจำนวน Power Charge สูงสุด
Enduring Ward
พาสซีฟกลาง
มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +6% ขณะที่มีจำนวน Endurance Charge สูงสุด
Gladiator's Fortitude
พาสซีฟกลาง
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25% ขณะถือ โล่
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
Precise Retaliation
พาสซีฟกลาง
ตัวคูณคริติคอล +30% หากคุณบล็อคมาเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล 60% หากคุณไม่ได้บล็อคมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Veteran Defender
พาสซีฟกลาง
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +15
ค่าต้านทาน ธาตุ +15% ขณะถือ โล่
เพิ่มค่าป้องกันจาก โล่ที่สวมใส่ 60%
ค่าป้องกันมาตรฐาน คือ ค่าเกราะ, อัตราการหลบหลีก, โล่พลังงาน
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
Iron Breaker
พาสซีฟกลาง
ท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ 10%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
(ค่าป้องกันกายภาพจะน้อยลงต่อการปะทะที่ ท่วมท้น แต่ไม่สามารถติดลบได้)
Deep Cuts
พาสซีฟกลาง
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 15% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
สถานะ ทิ่มแทง ที่คุณสร้างจะรับการปะทะได้ เพิ่มเติม 1 ครั้ง
(เมื่อศัตรูที่ติดสถานะ ทิ่มแทง ถูกปะทะอีกครั้ง มันจะได้รับความเสียหาย สะท้อน 10% ของความเสียหาย กายภาพ ที่สร้างสถานะนี้ สถานะนี้รับการปะทะได้ 5 ครั้งแต่คงอยู่ไม่เกิน 8 วินาที)
Master the Fundamentals
พาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +10%
ลดความเสียหาย ธาตุ 35%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
Force Multiplier
พาสซีฟกลาง
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 5%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 25%
Furious Assault
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 8%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 25%
Vicious Skewering
พาสซีฟกลาง
การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 10%
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 10% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง ที่สร้างจากการปะทะที่สร้างสถานะ เลือดไหล เช่นกัน 15%
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
(เมื่อศัตรูที่ติดสถานะ ทิ่มแทง ถูกปะทะอีกครั้ง มันจะได้รับความเสียหาย สะท้อน 10% ของความเสียหาย กายภาพ ที่สร้างสถานะนี้ สถานะนี้รับการปะทะได้ 5 ครั้งแต่คงอยู่ไม่เกิน 8 วินาที)
Grim Oath
พาสซีฟกลาง
นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น เคออส
Battle-Hardened
พาสซีฟกลาง
เพิ่มอัตราการหลบหลีกและค่าเกราะ 30%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
Replenishing Presence
พาสซีฟกลาง
สกิลออร่าที่ไม่ใช่คำสาป มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 20%
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที
Master of Command
พาสซีฟกลาง
เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ ต่อศัตรู 15%
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิลธง 100%
Spiteful Presence
พาสซีฟกลาง
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง 20%
เทวศ (Hatred) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
(สถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง ประกอบด้วย หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ)
Purposeful Harbinger
พาสซีฟกลาง
ออร่าจากสกิลของคุณ มีผลต่อตัวคุณ เพิ่มขึ้น 8% ต่อจำนวน สาส์น ที่ส่งผลกับคุณ สูงสุด 40%
Destructive Aspect
พาสซีฟกลาง
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่า 12%
โอหัง (Pride) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
Electric Presence
พาสซีฟกลาง
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า 20%
พิโรธ (Wrath) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
(สถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า ประกอบด้วย ช็อคและอ่อนแรง)
Volatile Presence
พาสซีฟกลาง
โทสะ (Anger) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยไฟ 20%
(สถานะ เจ็บป่วยไฟ คือ ลุกไหม้และแผดเผา)
Righteous Path
พาสซีฟกลาง
เพิ่มผลของ พื้นศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณสร้าง 10%
คลั่งศาสนา (Zealotry) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
Mortifying Aspect
พาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน เคออส +11%
หิงสา (Malevolence) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
Frantic Aspect
พาสซีฟกลาง
ดีบัฟ ต่อตัวคุณหมดเวลา เร็วขึ้น 10%
ว่องไว (Haste) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
Introspection
พาสซีฟกลาง
ออร่าจากสกิลของคุณ มีผลต่อตัวคุณ เพิ่มขึ้น 10%
Skullbreaker
พาสซีฟกลาง
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 8%
ตัวคูณคริติคอล +15%
(เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เป็นสิ่งที่กำหนดว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไรจึงจะสร้างสถานะ มึนงง ได้)
Pressure Points
พาสซีฟกลาง
การคริติคอลของคุณ มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 5%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
Overwhelming Malice
พาสซีฟกลาง
มีโอกาสได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 4 วินาที 10% เมื่อคริติคอล
(สถานะ อำนาจอธรรม นำ 30% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส)
Magnifier
พาสซีฟกลาง
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
ตัวคูณคริติคอล +10%
Savage Response
พาสซีฟกลาง
ตัวคูณคริติคอล +30% หากคุณได้รับ การปะทะที่ร้ายแรง มาเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Eye of the Storm
พาสซีฟกลาง
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ ลุกไหม้ ที่เกิดจากคริติคอล +10%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ที่คุณสร้างด้วยคริติคอล 20%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 40%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Basics of Pain
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย 20%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
Quick Getaway
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 5%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล 25%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Assert Dominance
พาสซีฟกลาง
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 25% หากคุณสังหารศัตรูอย่างน้อย 5 ตัว มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Vast Power
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 20%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 3% ต่อจำนวน Power Charge สูงสุด 50%
Powerful Assault
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 20%
สกิลพื้นที่ มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป 10% เมื่อปะทะ
(การผลักออกไป จะผลักศัตรูออกไปเมื่อมันถูกปะทะ)
Intensity
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%
เวท ที่สามารถได้รับสถานะ ความแรงกล้า มีสถานะ ความแรงกล้า ได้สูงสุด +1 ระดับ
Titanic Swings
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 20% ขณะถือ อาวุธสองมือ
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 15% ขณะถือ อาวุธสองมือ
Towering Threat
พาสซีฟกลาง
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
Ancestral Echo
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 10% หากคุณอัญเชิญ โทเทม มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Ancestral Reach
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม 25%
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 25%
เพิ่มระยะในการวางโทเทม 25%
Ancestral Might
พาสซีฟกลาง
เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม 30%
เพิ่มพลังชีวิตของ โทเทม 15%
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม 30% หากคุณไม่ได้อัญเชิญโทเทมใหม่ใน 2 วินาทีที่ผ่านมา
Ancestral Preservation
พาสซีฟกลาง
โทเทม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +20%
โทเทม มีค่าป้องกันกายภาพ เพิ่มเติม 15%
โทเทม มีค่าต้านทาน เคออส +25%
Snaring Spirits
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม 30%
โทเทม สร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อถูกอัญเชิญ
(สถานะ ขัดขวาง ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% 4 วินาที)
Sleepless Sentries
พาสซีฟกลาง
เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม 20%
คุณได้รับสถานะ เร่งราวี หากคุณอัญเชิญ โทเทม มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Ancestral Guidance
พาสซีฟกลาง
เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โทเทมบรรพชน ของคุณ 30% ขณะ ทำงานอยู่
ความเร็วในการกระทำของโทเทม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
Ancestral Inspiration
พาสซีฟกลาง
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อคุณอัญเชิญโทเทม
เวทที่ร่ายจากโทเทม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
Vital Focus
พาสซีฟกลาง
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 30%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที ขณะ แชนเนล
Rapid Infusion
พาสซีฟกลาง
เพิ่มผลของสถานะ อาบพลัง 50%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% ขณะที่คุณมีสถานะ อาบพลัง
Unwavering Focus
พาสซีฟกลาง
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง 50% ขณะ แชนเนล
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 30%
Enduring Focus
พาสซีฟกลาง
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก 25% ต่อวินาที ขณะ แชนเนล
Precise Focus
พาสซีฟกลาง
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30% ขณะ แชนเนล
ตัวคูณคริติคอล +20% หากคุณได้ แชนเนล เป็นอย่างน้อย 1 วินาที
Stoic Focus
พาสซีฟกลาง
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +3% ขณะ แชนเนล
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +3% ขณะ แชนเนล
Hex Breaker
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 8% ขณะ แชนเนล
กำจัดคำสาป 1 สาป หลังจาก แชนเนล ครบ 2 วินาที
Arcane Adept
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 5% ขณะ แชนเนล
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
ได้รับสถานะ กระแสอาคม หลังจากที่ แชนเนล ครบ 1 วินาที
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
Distilled Perfection
พาสซีฟกลาง
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 25%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 25%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 10%
Spiked Concoction
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 5% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด
ได้รับสถานะ ความอัจฉริยะของนักเล่นแร่แปรธาตุ เมื่อคุณใช้ ขวดยา
(ความอัจฉริยะของนักเล่นแร่แปรธาตุ เพิ่มจำนวนชาร์จขวดยาที่ได้รับ 20% และเพิ่มผลของขวดยา 10%, เป็นเวลา 4 วินาที)
Fasting
พาสซีฟกลาง
เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% ขณะที่ไม่ได้รับผลจากขวดยา
Mender's Wellspring
พาสซีฟกลาง
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 25%
ขวดยาพลังชีวิต ได้รับ 1 ชาร์จ ทุก 3 วินาที
กำจัดสถานะ เลือดไหล เมื่อคุณใช้ ขวดยาพลังชีวิต
Special Reserve
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย 20% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด
Numbing Elixir
พาสซีฟกลาง
ลดผลของคำสาป ต่อตัวคุณ 40% ขณะที่มีผลจาก ขวดยามานา ทุกชนิด
ลดผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ต่อตัวคุณ 40% ขณะที่มีผลจาก ขวดยาพลังชีวิต ทุกชนิด
Mob Mentality
พาสซีฟกลาง
การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
การคำราม มีโอกาสให้ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge 5% ต่อจำนวนค่าพลัง
(มอนสเตอร์ระดับธรรมดานับเป็น 1 ระดับ, เมจิกนับเป็น 2 ระดับ, แรร์นับเป็บ 10 ระดับ, ยูนิคนับเป็น 20 ระดับ, ตัวละครผู้เล่นนับเป็น 5 ระดับ)
Cry Wolf
พาสซีฟกลาง
การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 30%
เพิ่มปริมาณที่นับได้ของ ระดับพลัง ของการคำราม 20%
Haunting Shout
พาสซีฟกลาง
ศัตรูที่ติดสถานะ ยั่วยุ จากการคำรามของคุณ จะติดสถานะ ข่มขู่ ด้วย
(ศัตรูที่ติดสถานะ ข่มขู่ ได้รับความเสียหายจากการโจมตี เพิ่มขึ้น 10%)
Lead By Example
พาสซีฟกลาง
เมื่อคุณ คำราม คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ ได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที
Strength และ Dexterity +10
(เร่งราวี เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ 20%)
Provocateur
พาสซีฟกลาง
เพิ่มโอกาสคริติคอล 40% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ยั่วยุ
ตัวคูณคริติคอล +10% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ยั่วยุ
Warning Call
พาสซีฟกลาง
ได้รับค่าเกราะ เพิ่มขึ้น 25% ต่อค่าระดับพลัง 5 ระดับ 8 วินาที เมื่อคุณ คำราม สูงสุด 100%
(มอนสเตอร์ระดับธรรมดานับเป็น 1 ระดับ, เมจิกนับเป็น 2 ระดับ, แรร์นับเป็บ 10 ระดับ, ยูนิคนับเป็น 20 ระดับ, ตัวละครผู้เล่นนับเป็น 5 ระดับ)
Rattling Bellow
พาสซีฟกลาง
การโจมตีที่ ฮึกเหิม มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 8%
Strength +20
Bloodscent
พาสซีฟกลาง
การโจมตีด้วย ขวานหรือดาบ ให้สถานะ คลั่ง 1 ระดับ เมื่อปะทะ แต่ไม่เกิน 1 ครั้งทุก 1 วินาที
(สถานะ คลั่ง จะให้ผลต่อไปนี้:
เพิ่มความเสียหาย การโจมตี 1% ต่อสถานะ คลั่ง 1 ระดับ
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1% ต่อสถานะ คลั่ง 2 ระดับ
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 1% ต่อสถานะ คลั่ง 5 ระดับ)
Run Through
พาสซีฟกลาง
การโจมตีด้วย ขวานหรือดาบ สร้างความเสียหาย เจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 15%
เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง 10%
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง ต่อศัตรู 10% จากการปะทะด้วย ขวานหรือดาบ
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ขวานหรือดาบ 15%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Wound Aggravation
พาสซีฟกลาง
การโจมตีด้วย ขวานหรือดาบ สร้างความเสียหาย เจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย ขวานหรือดาบ 20%
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +5% ขณะถือ ขวานหรือดาบ
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Overlord
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหายด้วย กระบอง, คทา หรือ ไม้พลอง 30%
การปะทะ ประชิด ด้วย กระบอง, คทา หรือ ไม้พลอง ให้สถานะ ตั้งมั่น 6 วินาที
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Expansive Might
พาสซีฟกลาง
การโจมตีด้วย กระบอง, คทา หรือ ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10% ต่อจำนวนวินาทีที่คุณอยู่กับที่ สูงสุด 50%
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Weight Advantage
พาสซีฟกลาง
การโจมตีด้วย กระบอง, คทา หรือ ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 30%
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 4% ขณะถือ กระบอง, คทา หรือ ไม้พลอง
Strength +20
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Wind-up
พาสซีฟกลาง
ตัวคูณคริติคอลด้วย กรงเล็บหรือมีด +15%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 10% เมื่อไม่คริติคอลด้วย กรงเล็บหรือมีด
Fan of Blades
พาสซีฟกลาง
สกิลโจมตี ยิงกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก ขณะถือ กรงเล็บหรือมีด
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน ด้วย กรงเล็บหรือมีด 20%
Disease Vector
พาสซีฟกลาง
ศัตรูที่ติดสถานะ พิษ จากคุณ ไม่สามารถ ฟื้นฟูพลังชีวิต ได้
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ +6% ขณะถือ กรงเล็บหรือมีด
Arcing Shot
พาสซีฟกลาง
ศร มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น ตามระยะทาง สูงสุด 100%
ศร สร้างความเสียหาย ปะทะ ต่อเป้าหมาย เพิ่มขึ้น ตามระยะทาง สูงสุด 50%
Tempered Arrowheads
พาสซีฟกลาง
สกิลธนู มีตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +6%
สกิลธนู มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ที่สร้าง 10% ขณะถือ ธนู
(สถานะ เจ็บป่วย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง, พิษ)
Broadside
พาสซีฟกลาง
สกิลธนู มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 25%
Explosive Force
พาสซีฟกลาง
ศัตรูที่คุณสังหารด้วย การปะทะด้วยไม้กายสิทธิ์ มีโอกาสระเบิด 10% สร้างความเสียหาย เคออส เท่ากับ 1/4 ของ พลังชีวิตของมัน
นำความเสียหาย กายภาพ 10% ของ ไม้กายสิทธิ์ ไปเสริมเป็น ไฟ
Opportunistic Fusilade
พาสซีฟกลาง
เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย ไม้กายสิทธิ์ 50%
เพิ่มความเสียหายด้วย ไม้กายสิทธิ์ 35% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Storm's Hand
พาสซีฟกลาง
นำความเสียหาย กายภาพ 10% ของ ไม้กายสิทธิ์ ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ ของ ไม้กายสิทธิ์ 25% เป็น สายฟ้า
Battlefield Dominator
พาสซีฟกลาง
การโจมตีด้วย อาวุธสองมือ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 25%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 15% หากคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูด้วย อาวุธประชิดสองมือ มาเร็วๆ นี้
(เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เป็นสิ่งที่กำหนดว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไรจึงจะสร้างสถานะ มึนงง ได้)
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Martial Mastery
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย อาวุธประชิดสองมือ 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10% หากคุณมี Strength อย่างน้อย 600 หน่วย
Strength +20
Surefooted Striker
พาสซีฟกลาง
เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย อาวุธประชิดสองมือ 40%
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 5% หากคุณคริติคอลด้วย อาวุธสองมือ มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Graceful Execution
พาสซีฟกลาง
เพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย อาวุธประชิดสองมือ 15%
เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย อาวุธประชิดสองมือ 25%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย อาวุธประชิดสองมือ 5%
Dexterity และ Intelligence +15
Brutal Infamy
พาสซีฟกลาง
การโจมตีด้วย อาวุธประชิดสองมือ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย 40% ต่อ ศัตรูยูนิค
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Fearsome Warrior
พาสซีฟกลาง
การโจมตีด้วย อาวุธประชิดสองมือ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 8%
มีโอกาสสร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ 25% เมื่อสังหารประชิด
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ศัตรูที่ติดสถานะ ข่มขู่ ได้รับความเสียหายจากการโจมตี เพิ่มขึ้น 10%)
Combat Rhythm
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10% หากคุณปะทะด้วย อาวุธมือหลัก มาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% หากคุณปะทะด้วย อาวุธมือรอง มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Hit and Run
พาสซีฟกลาง
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25% ขณะถือ อาวุธคู่
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +10% หากคุณปะทะศัตรูมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
Insatiable Killer
พาสซีฟกลาง
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 5% ขณะถือ อาวุธคู่
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก 5% เมื่อสังหาร ขณะถือ อาวุธคู่
Mage Bane
พาสซีฟกลาง
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +5% ขณะถือ อาวุธคู่
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20% ขณะถือ อาวุธคู่
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
Martial Momentum
พาสซีฟกลาง
เพิ่มอัตราความแม่นยำ 16% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 8% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเสียหาย 32% หากคุณใช้ สกิลเดินทาง มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Deadly Repartee
พาสซีฟกลาง
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ อาวุธคู่
สกิลโจมตี สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มโอกาสคริติคอล โจมตี 30% ขณะถือ อาวุธคู่
Quick and Deadly
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย โจมตี มือหลัก 60% ขณะถือ อาวุธต่างกันสองชนิด
เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย มือรอง 30% ขณะถือ อาวุธต่างกันสองชนิด
Smite the Weak
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 40% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ขาหัก
การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 10% เมื่อปะทะ
(ศัตรูที่ ขาหัก มีความเร็วในการเคลื่อนที่ ลดลง 30%)
Heavy Hitter
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 30%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
มีโอกาสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง เป็นสองเท่า 20%
เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย จาก สกิลโจมตี 30%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เป็นสิ่งที่กำหนดว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไรจึงจะสร้างสถานะ มึนงง ได้)
Martial Prowess
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 20%
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 15%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 6%
เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย จาก สกิลโจมตี 20%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Calamitous
พาสซีฟกลาง
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 10%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 15%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
(แช่แข็ง จะลดความเร็วในการกระทำเป็น 0 จึงทำให้ไม่สามารถกระทำอะไรได้ โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ของการปะทะนั้นๆ)
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
Devastator
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 20%
เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย จาก สกิลโจมตี 20%
ศัตรูที่ถูกสังหาร จากการปะทะด้วยการโจมตี มีโอกาสระเบิด 15% สร้างความเสียหาย กายภาพ เท่ากับ 1/10 ของ พลังชีวิตของมัน
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Fuel the Fight
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 8%
ดูดความเสียหาย โจมตี 0.4% ไปเป็น มานา
เพิ่มความเสียหาย 20% ขณะ กำลังดูด
(มานาที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
Drive the Destruction
พาสซีฟกลาง
ดูดความเสียหาย โจมตี 0.8% ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 25% เมื่อ พลังชีวิตเต็ม
การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 10% เมื่อปะทะ
(ศัตรูที่ ขาหัก มีความเร็วในการเคลื่อนที่ ลดลง 30%)
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
Feed the Fury
พาสซีฟกลาง
ดูดความเสียหาย โจมตี 0.4% ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย 30% ขณะ กำลังดูด
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15% ขณะ กำลังดูด
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
Aggressive Defence
พาสซีฟกลาง
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ การตั้งมั่น 30%
เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลโจมตี 20% ขณะที่มีสถานะ ตั้งมั่น
การปะทะที่ให้สถานะ ตั้งมั่น ให้สถานะ การตั้งมั่น เพิ่มขึ้น 60%
(Fortifying ให้จำนวนสถานะ การตั้งมั่น ตามจำนวนความเสียหายของการปะทะนั้น)
Seal Mender
พาสซีฟกลาง
สกิลที่เสริมด้วย Unleash มีความถี่ในการได้รับ Seal เพิ่มขึ้น 30%
Conjured Wall
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย เวท 25%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +6% หากคุณ ร่ายเวท มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Arcane Heroism
พาสซีฟกลาง
เพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 30%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณปะทะ ศัตรูยูนิค
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
Practiced Caster
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย เวท 20%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 5%
มีโอกาสมองข้ามสถานะ มึนงง 35% ขณะร่าย
Burden Projection
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย เวท 30%
มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป 8% เมื่อปะทะด้วยความเสียหาย เวท
Thaumophage
พาสซีฟกลาง
ดูดความเสียหาย เวท 0.6% ไปเป็น โล่พลังงาน
เพิ่มความเสียหาย เวท 25% ขณะ โล่พลังงานเต็ม
มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะด้วยเวท
(สถานะ ขัดขวาง ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% 4 วินาที)
(โล่พลังงานที่ ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
Essence Rush
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย 40% ขณะ ดูดโล่พลังงาน
ดูดความเสียหาย เวท 0.3% ไปเป็น โล่พลังงาน
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 5% ขณะ ดูดโล่พลังงาน
(โล่พลังงานที่ ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
Sap Psyche
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย เวท 20%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 1% ต่อวินาที หากคุณสาปศัตรูมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Sadist
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 15% หากคุณสร้างสถานะ หนาวเย็น ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20% หากคุณสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25% หากคุณสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Corrosive Elements
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 15%
สกิลน้ำแข็ง มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่น้ำแข็ง 25% เมื่อปะทะ
สกิลไฟ มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่ไฟ 25% เมื่อปะทะ
สกิลสายฟ้า มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่สายฟ้า 25% เมื่อปะทะ
(พ่ายแก่น้ำแข็ง ทำให้ค่าต้านทาน น้ำแข็ง -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
(พ่ายแก่ไฟ ทำให้ค่าต้านทาน ไฟ -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
(พ่ายแก่สายฟ้า ทำให้ค่าต้านทาน สายฟ้า -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
Doryani's Lesson
พาสซีฟกลาง
ดูดความเสียหาย ธาตุ 0.2% ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25%
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
Disorienting Display
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25%
มีโอกาสสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ 10% เมื่อคุณใช้ สกิลธาตุ
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
Prismatic Heart
พาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +10%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
Widespread Destruction
พาสซีฟกลาง
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 6%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
Master of Fire
พาสซีฟกลาง
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ พ่ายแก่ไฟ
(พ่ายแก่ไฟ ทำให้ค่าต้านทาน ไฟ -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
Smoking Remains
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 35%
มีโอกาสสร้าง หมอกควัน 10% เมื่อสังหาร
Cremator
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 30%
ศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสังหารด้วยการปะทะของคุณ จะถูกทำลาย
Snowstorm
พาสซีฟกลาง
นำความเสียหาย สายฟ้า 8% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
Storm Drinker
พาสซีฟกลาง
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 8%
ดูดความเสียหาย สายฟ้า 0.5% ไปเป็น โล่พลังงาน
(โล่พลังงานที่ ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
Paralysis
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 30%
มีโอกาสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง เป็นสองเท่า 10%
สกิลสายฟ้า มีเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู ลดลง 10%
(เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เป็นสิ่งที่กำหนดว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไรจึงจะสร้างสถานะ มึนงง ได้)
Supercharge
พาสซีฟกลาง
คุณ โชคดี ในการคำนวณความเสียหาย สายฟ้า ที่ไม่คริติคอล
Blanketed Snow
พาสซีฟกลาง
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 10% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
Cold to the Core
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อ Dexterity 25 หน่วย
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อ Intelligence 25 หน่วย
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 1% ต่อ Strength 25 หน่วย
Cold-Blooded Killer
พาสซีฟกลาง
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +5%
เติมพลังชีวิต 2% เมื่อสังหารศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
Touch of Cruelty
พาสซีฟกลาง
เวทเคออส มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะ
ศัตรูที่ติดสถานะ ขัดขวาง จากคุณ จะได้รับความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น 10%
(สถานะ ขัดขวาง ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% 4 วินาที)
Unwaveringly Evil
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
สกิลเคออส มองข้ามการรบกวนจากสถานะ มึนงง
Unspeakable Gifts
พาสซีฟกลาง
ศัตรูที่คุณสังหาร มีโอกาสระเบิด 10% สร้างความเสียหาย เคออส เท่ากับ 1/4 ของ พลังชีวิตสูงสุดของมัน
Dark Ideation
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย เคออส 2% ต่อ มานาสูงสุด 100 หน่วย สูงสุด 80%
Unholy Grace
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 10%
Wicked Pall
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 5%
Renewal
พาสซีฟกลาง
มิเนียน ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที
มิเนียน มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 5% ขณะที่มันมี พลังชีวิตเต็ม
Raze and Pillage
พาสซีฟกลาง
มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 20%
มิเนียน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 20% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้
มิเนียน นำความเสียหาย กายภาพ 6% ไปเสริมเป็น ไฟ
Rotten Claws
พาสซีฟกลาง
มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 12% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
Call to the Slaughter
พาสซีฟกลาง
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 15%
มิเนียน ที่ถูกสร้างขึ้นมาเร็วๆ นี้ มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 30%
มิเนียน ที่ถูกสร้างขึ้นมาเร็วๆ นี้ มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น 10%
Skeletal Atrophy
พาสซีฟกลาง
โครงกระดูกอัญเชิญ มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 2 วินาที ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะ
โครงกระดูกอัญเชิญ แปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออส
Hulking Corpses
พาสซีฟกลาง
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 25%
ซอมบี้ที่ปลุก มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะ
Vicious Bite
พาสซีฟกลาง
มิเนียน มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น 30%
มิเนียน มีตัวคูณคริติคอล +15%
Primordial Bond
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย 10% ต่อจำนวน โกเลมอัญเชิญ
โกเลม มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 25%
เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โกเลมของคุณ 40%
Blowback
พาสซีฟกลาง
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 10%
สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น 8%
(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
Fan the Flames
พาสซีฟกลาง
สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง จะลามไปยังศัตรูตัวอื่นในรัศมี 1.5 เมตร
Cooked Alive
พาสซีฟกลาง
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 15%
ศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ จากคุณ มีค่าต้านทาน ไฟ -5%
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
Burning Bright
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 8%
Wrapped in Flame
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 20%
ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น ขณะที่ติดสถานะ ติดไฟ
มีโอกาสสร้างสถานะ อาบขี้เถ้า ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะ ขณะที่คุณติดสถานะ ติดไฟ
(สถานะ อาบขี้เถ้า ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก 20% และเพิ่มความเสียหาย ไฟ ที่ได้รับ 20% เป็นเวลา 4 วินาที)
Vivid Hues
พาสซีฟกลาง
ดูดความเสียหาย โจมตี 2% ไปเป็น พลังชีวิต จากศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการ ดูดพลังชีวิต 20%
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล 20%
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
Rend
พาสซีฟกลาง
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +5%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล 20%
Disorienting Wounds
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล 25%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด 25% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
Compound Injury
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล 35% ที่คุณสร้างต่อศัตรูที่ติดสถานะ ขาหัก
Blood Artist
พาสซีฟกลาง
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +6% หากคุณ จ่ายพลังชีวิต มาเร็วๆ นี้
Strength +20
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Phlebotomist
พาสซีฟกลาง
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +6% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล 20%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Septic Spells
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการร่าย 5%
สกิลเวท มีตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ +5%
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะด้วยความเสียหาย เวท
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพและเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
Low Tolerance
พาสซีฟกลาง
สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 300% ต่อศัตรูที่ไม่ติดสถานะ พิษ
Steady Torment
พาสซีฟกลาง
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 15%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล 15%
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เลือดไหล +6% ที่คุณสร้างต่อศัตรูที่ติดสถานะ พิษ
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ +6% ที่คุณสร้างต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
Eternal Suffering
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย เคออส 25%
มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 2 วินาที 50% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ เหี่ยวเฉา ไม่เกิน 5 ระดับ
(สถานะ เหี่ยวเฉา เพิ่มความเสียหาย เคออส ที่ได้รับ 6% และสามารถซ้อนได้สูงสุด 15 ระดับ)
Eldritch Inspiration
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย เคออส 20%
เพิ่มมานาสูงสุด 16%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 20%
Wasting Affliction
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย 20%
สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น 5%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)
Haemorrhage
พาสซีฟกลาง
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เจ็บป่วย ที่เกิดจากคริติคอล +10%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
Flow of Life
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 24%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.6% ต่อวินาที
Exposure Therapy
พาสซีฟกลาง
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +5%
ค่าต้านทาน เคออส +30% ต่อความเสียหายต่อเนื่อง
Brush with Death
พาสซีฟกลาง
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +5%
เติมพลังชีวิต 1% เมื่อสังหาร
เติมโล่พลังงาน 1% เมื่อสังหาร
Vile Reinvigoration
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 24%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 2% ต่อวินาที หากคุณสังหารศัตรูมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Circling Oblivion
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 25%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ต่อศัตรู 15%
(สถานะ เจ็บป่วย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง, พิษ)
Brewed for Potency
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 24%
เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 10%
เพิ่มการเติม พลังชีวิตและมานา จากขวดยา 20%
Astonishing Affliction
พาสซีฟกลาง
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อศัตรู 20%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย 20% ต่อ ศัตรูที่ได้รับผลจากสถานะ เจ็บป่วย
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 20%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
(สถานะ เจ็บป่วย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง, พิษ)
Cold Conduction
พาสซีฟกลาง
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง 25% ที่คุณสร้างต่อศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า 25% ที่คุณสร้างต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
(สถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง ประกอบด้วย หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ)
(สถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า ประกอบด้วย ช็อคและอ่อนแรง)
Inspired Oppression
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% หากคุณสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% หากคุณสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Chilling Presence
พาสซีฟกลาง
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ หนาวเย็น
(หนาวเย็น ลดความเร็วในการกระทำของศัตรู 10%)
Deep Chill
พาสซีฟกลาง
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +5%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง 30%
(สถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง ประกอบด้วย หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ)
Blast-Freeze
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 20%
สถานะ แช่แข็ง ที่คุณสร้าง จะลามไปยังศัตรูตัวอื่นในระยะ 1.2 เมตร
Thunderstruck
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 20%
การคริติคอลของคุณ ผลักศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค ออกไป
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
Stormrider
พาสซีฟกลาง
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 10% เมื่อคุณสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 25% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 25% เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
Overshock
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 30%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า 40%
(สถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า ประกอบด้วย ช็อคและอ่อนแรง)
Evil Eye
พาสซีฟกลาง
ศัตรูที่คุณสาป ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 6%
Forbidden Words
พาสซีฟกลาง
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่าคำสาป 25%
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิลออร่าคำสาป 15%
Doedre's Spite
พาสซีฟกลาง
หมดเรี่ยวแรง (Enfeeble) ส่งผลต่อศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
เพิ่มโอกาสคริติคอล 35% ต่อ ศัตรูที่ถูกสาป
Victim Maker
พาสซีฟกลาง
สกิลคำสาป มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น 8%
ศัตรูที่คุณสาป ติดสถานะ Malediction หากระยะเวลาของคำสาป หมดไป 33%
(ศัตรูที่ติดสถานะ Malediction สร้างความเสียหาย ลดลง 10% และได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%)
Master of Fear
พาสซีฟกลาง
ศัตรูที่คุณสาป ติดสถานะ เสียขวัญ
(ศัตรูที่ติดสถานะ เสียขวัญ ได้รับความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น 10%)
Wish for Death
พาสซีฟกลาง
คุณมี จู่โจมปลิดชีพ ต่อ ศัตรูที่ถูกสาป
(จู่โจมปลิดชีพ แปลว่าศัตรูที่มี พลังชีวิต 10% หรือต่ำกว่า หลังจากได้รับการปะทะจากคุณ จะถูกสังหารโดยทันที)
Lord of Drought
พาสซีฟกลาง
ไวไฟ (Flammability) ส่งผลต่อศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
เพิ่มความเสียหาย ลุกไหม้ 30% ที่สร้างต่อ ศัตรูที่ถูกสาป
Blizzard Caller
พาสซีฟกลาง
น้ำแข็งกัด (Frostbite) ส่งผลต่อศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง 30% ที่คุณสร้างต่อ ศัตรูที่ถูกสาป
Tempt the Storm
พาสซีฟกลาง
ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity) ส่งผลต่อศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
เพิ่มผลของสถานะ ช็อค 30% ที่คุณสร้างต่อ ศัตรูที่ถูกสาป
Misery Everlasting
พาสซีฟกลาง
สิ้นหวัง (Despair) ส่งผลต่อศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
เติมโล่พลังงาน 2% เมื่อคุณสังหาร ศัตรูที่ถูกสาป
Exploit Weakness
พาสซีฟกลาง
บอบบาง (Vulnerability) ส่งผลต่อศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
เติมพลังชีวิต 2% เมื่อคุณสังหาร ศัตรูที่ถูกสาป
Hound's Mark
พาสซีฟกลาง
เพิ่มผลของ สาปแช่งของคุณ 20%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย 20% ต่อ ศัตรูที่ถูกสาปแช่ง
Doedre's Gluttony
พาสซีฟกลาง
ลงทัณฑ์ (Punishment) ส่งผลต่อศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
คุณมี จู่โจมปลิดชีพ ต่อ ศัตรูที่ถูกสาป
(จู่โจมปลิดชีพ แปลว่าศัตรูที่มี พลังชีวิต 10% หรือต่ำกว่า หลังจากได้รับการปะทะจากคุณ จะถูกสังหารโดยทันที)
Doedre's Apathy
พาสซีฟกลาง
โซ่กาลเวลา (Temporal Chains) ส่งผลต่อศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
ศัตรูที่คุณสาป ติดสถานะ เสียขวัญ
(ศัตรูที่ติดสถานะ เสียขวัญ ได้รับความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น 10%)
Master of the Maelstrom
พาสซีฟกลาง
แพ้ธาตุ (Elemental Weakness) ส่งผลต่อศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +1% หากคุณสังหาร ศัตรูที่ถูกสาป มาเร็วๆ นี้
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
Heraldry
พาสซีฟกลาง
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ พ่ายแก่น้ำแข็ง ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ พ่ายแก่ไฟ ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นธุลี (Herald of Ash)
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ พ่ายแก่สายฟ้า ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)
(พ่ายแก่น้ำแข็ง ทำให้ค่าต้านทาน น้ำแข็ง -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
(พ่ายแก่ไฟ ทำให้ค่าต้านทาน ไฟ -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
(พ่ายแก่สายฟ้า ทำให้ค่าต้านทาน สายฟ้า -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
Endbringer
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย 5% ต่อจำนวน สาส์น ที่ส่งผลต่อคุณ
เพิ่มความเสียหาย 20% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
Cult-Leader
พาสซีฟกลาง
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 35% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
Empowered Envoy
พาสซีฟกลาง
สกิลสาส์น สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 40%
เพิ่มผลของบัฟจาก สาส์น ที่คุณได้รับ 20%
Dark Messenger
พาสซีฟกลาง
สกิลสาส์น มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 25%
สกิลสาส์น สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
Agent of Destruction
พาสซีฟกลาง
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 25% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
Lasting Impression
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 30% ขณะที่รับผลจาก สาส์น
สกิลสาส์น สร้างความเสียหายต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น 50%
Self-Fulfilling Prophecy
พาสซีฟกลาง
โอกาสคริติคอล ของ สกิลสาส์น +1%
ตัวคูณคริติคอล +15% หากคุณคริติคอลด้วยสกิล สาส์น มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Invigorating Portents
พาสซีฟกลาง
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 10% ต่อจำนวน สาส์น ที่ส่งผลต่อคุณ
Pure Agony
พาสซีฟกลาง
ศักยภาพก่อโรค ที่มีได้สูงสุด +5
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
Disciples
พาสซีฟกลาง
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์น
ทหารยามอัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น 25%
Dread March
พาสซีฟกลาง
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียน มีค่าป้องกันกายภาพ เพิ่มเติม 10%
มิเนียน มีค่าต้านทาน เคออส +10%
Blessed Rebirth
พาสซีฟกลาง
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 20%
มิเนียน ที่ถูกสร้างขึ้นมาเร็วๆ นี้ ไม่ได้รับความเสียหาย
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Life from Death
พาสซีฟกลาง
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 15%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที หาก มิเนียน ได้ตายลงมาเร็วๆ นี้
มิเนียน เติมพลังชีวิต 4% เมื่อมิเนียนตาย
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Feasting Fiends
พาสซีฟกลาง
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียน ดูดความเสียหาย 0.4% ไปเป็น พลังชีวิต
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
Bodyguards
พาสซีฟกลาง
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 10%
มิเนียน มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป 10% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
Follow-Through
พาสซีฟกลาง
กระสุน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 15% ต่อจำนวนครั้งในการ ชิ่ง ที่เหลือ
Streamlined
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วกระสุน 20%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
Shrieking Bolts
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 35%
มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะด้วยกระสุน
(ศัตรูที่คุณสร้างสถานะ ยั่วยุ เลือกเป้าหมายเป็นคุณได้เท่านั้น และสร้างความเสียหาย ลดลง อีก 10% ต่อผู้อื่น, สถานะ ยั่วยุ คงอยู่ 3 วินาที)
Eye to Eye
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 25%
กระสุน สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น 35% ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้
Repeater
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 8%
Aerodynamics
พาสซีฟกลาง
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
เพิ่มความเร็วกระสุน 10%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%
Chip Away
พาสซีฟกลาง
เรียกคืนตราเวท (Brand Recall) มอบม็อด: เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 20% ให้กับ ตราเวท ที่ถูกเรียกคืน
เรียกคืนตราเวท (Brand Recall) มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น 4% ต่อจำนวน ตราเวท ที่มี สูงสุด 40%
Seeker Runes
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 25%
ตราเวทที่ไม่ได้เกาะเป้าหมายใด มีระยะการเกาะ เพิ่มขึ้น 20% ต่อวินาที สูงสุด 100%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
Remarkable
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการร่ายด้วย สกิลตราเวท 8%
สกิลที่เสกตราเวท มีโอกาสเสกตราเวท เพิ่มเติม 1 ตรา 35%
Brand Loyalty
พาสซีฟกลาง
ศัตรู ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 3% ต่อจำนวน ตราเวทของคุณ ที่เกาะอยู่กับมัน
Holy Conquest
พาสซีฟกลาง
ตราเวท มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 25% หากหมดเวลาของการเกาะไป 50%
เพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 25%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
Grand Design
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 20%
สกิลตราเวท มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท 10%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
Set and Forget
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ การทริกเกอร์กับดัก 40%
สกิลที่ใช้จาก กับดัก มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 15%
Expert Sabotage
พาสซีฟกลาง
ทุ่นระเบิด มีโอกาสจุดชนวน เพิ่มเติม 1 ครั้ง 10%
ทุ่นระเบิด มีความเร็วในการจุดชนวน เพิ่มขึ้น 20%
Guerilla Tactics
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก 20%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 20%
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก 10%
เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด 10%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% หากคุณโยน ทุ่นระเบิดหรือกับดัก มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Expendability
พาสซีฟกลาง
มีโอกาสโยนกับดักหรือทุ่นระเบิด เพิ่มเติมสูงสุด 1 ลูก 10%
(การโยนทุ่นระเบิดจะใช้เวลา เพิ่มขึ้น อีก 10% ต่อจำนวนทุ่นระเบิดที่โยน เพิ่มเติม)
Arcane Pyrotechnics
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก 20%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 20%
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อทุ่นระเบิดของถูกจุดชนวนโดยมีศัตรูเป็นเป้าหมาย
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อศัตรูทริกเกอร์กับดักของคุณ
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
Surprise Sabotage
พาสซีฟกลาง
ตัวคูณคริติคอลด้วย กับดัก +8%
ตัวคูณคริติคอลด้วย ทุ่นระเบิด +8%
กับดัก เจาะต้านทาน ธาตุ 4%
ความเสียหาย ทุ่นระเบิด เจาะต้านทาน ธาตุ 4%
Careful Handling
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก 15%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
เพิ่มมานาสูงสุด 6%
Peak Vigour
พาสซีฟกลาง
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 20%
Fettle
พาสซีฟกลาง
พลังชีวิตสูงสุด +20
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
Feast of Flesh
พาสซีฟกลาง
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
ดูดความเสียหาย โจมตี 0.4% ไปเป็น พลังชีวิต
ได้รับพลังชีวิต 10 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
Sublime Sensation
พาสซีฟกลาง
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
Surging Vitality
พาสซีฟกลาง
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
ทุก 4 วินาที ฟื้นฟูพลังชีวิต 10% ในเวลา 1 วินาที
Peace Amidst Chaos
พาสซีฟกลาง
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มค่าเกราะ 20% ขณะอยู่กับที่
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะอยู่กับที่
Adrenaline
พาสซีฟกลาง
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 6% ขณะ กำลังดูด
Wall of Muscle
พาสซีฟกลาง
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6%
เพิ่ม Strength 5%
Mindfulness
พาสซีฟกลาง
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 80% ขณะอยู่กับที่
Liquid Inspiration
พาสซีฟกลาง
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 20%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 25% เมื่อคุณใช้ ขวดยามานา
Openness
พาสซีฟกลาง
มานาสูงสุด +30
เพิ่มมานาสูงสุด 20%
Daring Ideas
พาสซีฟกลาง
เพิ่มมานาสูงสุด 18%
ดูดความเสียหาย โจมตี 0.4% ไปเป็น มานา
(มานาที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
Clarity of Purpose
พาสซีฟกลาง
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30%
Scintillating Idea
พาสซีฟกลาง
เพิ่มมานาสูงสุด 20%
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 5%
Holistic Health
พาสซีฟกลาง
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
เพิ่มมานาสูงสุด 10%
Genius
พาสซีฟกลาง
เพิ่มมานาสูงสุด 8%
เพิ่ม Intelligence 5%
Improvisor
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 6%
เพิ่มมานาสูงสุด 10%
ได้รับมานา 3 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี
Stubborn Student
พาสซีฟกลาง
เพิ่มค่าเกราะ 20%
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
ค่าเกราะ +1 ต่อ มานาสูงสุดที่ไม่สำรอง ทุก 10 หน่วย
Savour the Moment
พาสซีฟกลาง
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 3% ต่อวินาที ขณะอยู่กับที่
Energy From Naught
พาสซีฟกลาง
โล่พลังงานสูงสุด +70
เพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน 15%
Will Shaper
พาสซีฟกลาง
นำ มานาสูงสุด 5% ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
Spring Back
พาสซีฟกลาง
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
เริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน เร็วขึ้น 5%
Conservation of Energy
พาสซีฟกลาง
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 10%
ดูดความเสียหาย เวท 0.3% ไปเป็น โล่พลังงาน
(โล่พลังงานที่ ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
Self-Control
พาสซีฟกลาง
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 25%
วินัย (Discipline) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 80%
Heart of Iron
พาสซีฟกลาง
นำ พลังชีวิตสูงสุด 10% ไปเสริมเป็น ค่าเกราะ
Prismatic Carapace
พาสซีฟกลาง
เพิ่มค่าเกราะ 30%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +1%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
Militarism
พาสซีฟกลาง
เพิ่มค่าเกราะ 30%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
Second Skin
พาสซีฟกลาง
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 3%
เพิ่มค่าเกราะ 30%
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +3%
Dragon Hunter
พาสซีฟกลาง
เพิ่มค่าเกราะ 30%
ค่าต้านทาน ไฟ +20%
มีโอกาสป้องกันด้วยค่าเกราะ 200% ของค่าจริง 15%
(ค่าเกราะที่ใช้ในการคำนวณการบรรเทาความเสียหายที่ได้รับจะถูกคำนวณราวกับว่ามีค่าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดังกล่าว)
Enduring Composure
พาสซีฟกลาง
เพิ่มค่าเกราะ 30%
ได้รับ Endurance Charge 1 ลูก ทุกวินาที หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Uncompromising
พาสซีฟกลาง
เพิ่มเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง 20%
ปณิธาน (Determination) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
(เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เป็นสิ่งที่กำหนดว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไรจึงจะสร้างสถานะ มึนงง ได้)
Prismatic Dance
พาสซีฟกลาง
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +1%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
Natural Vigour
พาสซีฟกลาง
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 8%
Untouchable
พาสซีฟกลาง
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +10%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
Shifting Shadow
พาสซีฟกลาง
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 20%
Dexterity +20
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะ
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
Readiness
พาสซีฟกลาง
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล 30%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ทิ่มแทง 30%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
Sublime Form
พาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +10%
สง่างาม (Grace) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 50%
Confident Combatant
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 1%
Flexible Sentry
พาสซีฟกลาง
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 3%
ลดระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ 25%
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +3%
ลดผลของสถานะ หนาวเย็นและช็อค ต่อตัวคุณ 25%
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Vicious Guard
พาสซีฟกลาง
ดูดความเสียหาย โจมตี 0.4% ไปเป็น พลังชีวิต
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +4%
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
Mystical Ward
พาสซีฟกลาง
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 4%
ดูดความเสียหาย เวท 0.3% ไปเป็น โล่พลังงาน
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 1.5% ต่อวินาที
(โล่พลังงานที่ ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
Rote Reinforcement
พาสซีฟกลาง
พลังชีวิตสูงสุด +20
มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +4%
Mage Hunter
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย เวท 20%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 4%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 20% เมื่อคุณบล็อค
Riot Queller
พาสซีฟกลาง
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +4%
ศัตรูที่ติดสถานะ ยั่วยุ จากคุณ ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 6%
One with the Shield
พาสซีฟกลาง
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ โล่
เติมพลังชีวิต 50 เมื่อคุณบล็อค
เพิ่มค่าป้องกันจาก โล่ที่สวมใส่ 50%
ค่าป้องกันมาตรฐาน คือ ค่าเกราะ, อัตราการหลบหลีก, โล่พลังงาน
Aerialist
พาสซีฟกลาง
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +10%
เพิ่ม Dexterity 5%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
Elegant Form
พาสซีฟกลาง
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +10%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ 20%
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
Darting Movements
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3%
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +12% ขณะเคลื่อนที่
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
No Witnesses
พาสซีฟกลาง
มีโอกาสได้รับสถานะ ลื่นไหล 10% เมื่อสังหาร
เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล 25%
(ลื่นไหล ในตอนแรกจะ เพิ่มโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ทุกชนิด 15% และเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% แต่จะลดลงเรื่อยๆ ตามระยะเวลาของบัฟ และจะหายไปเมื่อผลของบัฟเหลือ 0% หากคุณมีสถานะ ลื่นไหล อยู่แล้ว คุณจะไม่ได้รับ ลื่นไหล ใหม่เพิ่ม)
Molten One's Mark
พาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +2%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
Fire Attunement
พาสซีฟกลาง
ลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณ 30%
คุณไม่ติดสถานะ ลุกไหม้ หากคุณติดสถานะ ลุกไหม้ มาเร็วๆ นี้
ไม่ได้รับผลจาก พื้นลุกไหม้
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อคุณจะยังเกิดขึ้นบนตัวคุณได้ แต่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Pure Might
พาสซีฟกลาง
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค 40%
ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 80%
Strength +20
Blacksmith
พาสซีฟกลาง
เพิ่มค่าเกราะ 25%
ค่าต้านทาน ไฟ +20%
ดูดความเสียหาย ไฟ 0.4% ไปเป็น พลังชีวิต
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
Non-Flammable
พาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน ไฟ +20%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ 30%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
Winter Prowler
พาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +2%
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
Hibernator
พาสซีฟกลาง
ลดผลของสถานะ หนาวเย็น ต่อตัวคุณ 30%
ลดระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ 30%
คุณไม่ติดสถานะแช่แข็ง หากคุณติดสถานะ แช่แข็ง มาเร็วๆ นี้
ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อคุณจะยังเกิดขึ้นบนตัวคุณได้ แต่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
(หนาวเย็น ลดความเร็วในการกระทำได้สูงสุด 30%)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Pure Guile
พาสซีฟกลาง
น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 80%
Dexterity +20
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะ
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
Alchemist
พาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +20%
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 8%
Antifreeze
พาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +20%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 30%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
Wizardry
พาสซีฟกลาง
เพิ่มมานาสูงสุด 8%
ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +2%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
Capacitor
พาสซีฟกลาง
คุณไม่ติดสถานะ ช็อค หากคุณติดสถานะ ช็อค มาเร็วๆ นี้
ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค
ลดผลของสถานะ ช็อค ต่อตัวคุณ 30%
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อคุณจะยังเกิดขึ้นบนตัวคุณได้ แต่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Pure Aptitude
พาสซีฟกลาง
เพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน 15%
สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น 80%
Intelligence +20
Sage
พาสซีฟกลาง
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 20%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +20%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที
Insulated
พาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +20%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค 30%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
Born of Chaos
พาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +3%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
Antivenom
พาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน เคออส +23%
ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +1%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ 30%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
Rot-Resistant
พาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน เคออส +13%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1.2% ต่อวินาที
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 0.6% ต่อวินาที
ฟื้นฟูมานา 0.3% ต่อวินาที
Blessed
พาสซีฟกลาง
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6%
เพิ่มมานาสูงสุด 10%
ค่าต้านทาน เคออส +13%
Student of Decay
พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 25%
ค่าต้านทาน เคออส +13%
คลัสเตอร์จิวเวล Passive /565 ⍟
ชื่อEnchantmentPassiveเลเวลPre/Suf
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Gladiator's Fortitude68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Towering Threat68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Flow of Life68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Careful Handling68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Peak Vigour1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Fettle75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Feast of Flesh68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Sublime Sensation50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Surging Vitality1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Peace Amidst Chaos50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Adrenaline68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Wall of Muscle75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Holistic Health68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Heart of Iron68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Natural Vigour50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Vicious Guard1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Rote Reinforcement68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Sage1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%Blessed68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Vile Reinvigoration50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Sublime Sensation50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Savour the Moment1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Energy From Naught50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Will Shaper75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Spring Back1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Conservation of Energy68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Mystical Ward1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 6%Self-Control50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Eldritch Inspiration50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Careful Handling68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Mindfulness50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Liquid Inspiration68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Openness1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Daring Ideas50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Clarity of Purpose1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Scintillating Idea50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Holistic Health68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Genius75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Improvisor68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Stubborn Student68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Will Shaper75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Wizardry68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Sage1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มมานาสูงสุด 6%Blessed68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Battle-Hardened50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Stubborn Student68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Heart of Iron68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Prismatic Carapace75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Militarism50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Second Skin1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Dragon Hunter50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Enduring Composure68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Blacksmith68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มค่าเกราะ 15%Uncompromising50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Battle-Hardened50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Prismatic Dance75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Natural Vigour50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Untouchable1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Shifting Shadow50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Readiness1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มอัตราการหลบหลีก 15%Sublime Form50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Prodigious Defence1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Strike Leader1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Powerful Ward68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Enduring Ward68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Stoic Focus1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Mage Bane68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Second Skin1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Flexible Sentry50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Vicious Guard1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Mystical Ward1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Rote Reinforcement68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Mage Hunter68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%Riot Queller75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%One with the Shield50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Prodigious Defence1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Strike Leader1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Powerful Ward68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Enduring Ward68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Stoic Focus1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Mage Bane68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Second Skin1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Flexible Sentry50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Vicious Guard1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Mystical Ward1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Rote Reinforcement68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Mage Hunter68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%Riot Queller75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%One with the Shield50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Prismatic Carapace75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Dragon Hunter50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Prismatic Dance75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Flexible Sentry50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Molten One's Mark68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Fire Attunement1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Pure Might68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Blacksmith68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน ไฟ +15%Non-Flammable50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Prismatic Carapace75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Prismatic Dance75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Flexible Sentry50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Winter Prowler68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Hibernator50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Pure Guile68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Alchemist1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน น้ำแข็ง +15%Antifreeze50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Prismatic Carapace75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Prismatic Dance75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Flexible Sentry50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Wizardry68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Capacitor50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Pure Aptitude68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Sage1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน สายฟ้า +15%Insulated50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Exposure Therapy1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Born of Chaos68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Antivenom50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Rot-Resistant68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Blessed68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelค่าต้านทาน เคออส +12%Student of Decay50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
Hit and Run1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
Untouchable1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
Aerialist75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
Elegant Form1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
Darting Movements1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Replenishing Presence50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Master of Command68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Spiteful Presence1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Purposeful Harbinger75ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Destructive Aspect68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Electric Presence68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Volatile Presence50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Righteous Path1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Pure Might68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Pure Guile68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Pure Aptitude68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Self-Control50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Uncompromising50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Sublime Form50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Mortifying Aspect68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Frantic Aspect68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 6%Introspection68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Evil Eye1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Doedre's Spite50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Victim Maker50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Lord of Drought50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Blizzard Caller50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Tempt the Storm50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Misery Everlasting50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Exploit Weakness50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Hound's Mark1ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Doedre's Gluttony50ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Doedre's Apathy68ม็อดพรีฟิกซ์
Small Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Master of the Maelstrom50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Eye of the Storm50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Master of Fire75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Smoking Remains50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Cremator50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Blowback50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Fan the Flames68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Cooked Alive68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Burning Bright50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Wrapped in Flame68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Wasting Affliction68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Haemorrhage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Flow of Life68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Exposure Therapy1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Vile Reinvigoration50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Circling Oblivion1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Brewed for Potency1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 12%Student of Decay50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Unwaveringly Evil1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Dark Ideation68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Wicked Pall50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Septic Spells50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Low Tolerance68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Steady Torment68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Eternal Suffering50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Eldritch Inspiration50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Wasting Affliction68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Haemorrhage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Flow of Life68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Exposure Therapy1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Vile Reinvigoration50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Circling Oblivion1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Brewed for Potency1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง 12%Student of Decay50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Wound Aggravation1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Vivid Hues50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Rend50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Disorienting Wounds1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Compound Injury50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Blood Artist75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Phlebotomist50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Steady Torment68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Wasting Affliction68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Haemorrhage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Flow of Life68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Exposure Therapy1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Vile Reinvigoration50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Circling Oblivion1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Brewed for Potency1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง 12%Student of Decay50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Cold-Blooded Killer50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Wasting Affliction68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Haemorrhage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Flow of Life68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Exposure Therapy1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Vile Reinvigoration50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Circling Oblivion1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Brewed for Potency1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Chilling Presence75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Deep Chill1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง 12%Blast-Freeze68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Wasting Affliction68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Haemorrhage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Flow of Life68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Exposure Therapy1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Brush with Death68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Vile Reinvigoration50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Circling Oblivion1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Brewed for Potency1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 10%Student of Decay50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Eye of the Storm50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Astonishing Affliction1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Cold Conduction68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Inspired Oppression75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Chilling Presence75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Deep Chill1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Blast-Freeze68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Stormrider68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย 10%
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Overshock50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Replenishing Presence50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Master of Command68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Spiteful Presence1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Purposeful Harbinger75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Destructive Aspect68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Electric Presence68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Volatile Presence50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Righteous Path1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Pure Might68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Pure Guile68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Pure Aptitude68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Self-Control50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Uncompromising50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Sublime Form50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Mortifying Aspect68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Frantic Aspect68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ 3%Introspection68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Evil Eye1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Doedre's Spite50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Victim Maker50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Lord of Drought50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Blizzard Caller50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Tempt the Storm50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Misery Everlasting50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Exploit Weakness50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Hound's Mark1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Doedre's Gluttony50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Doedre's Apathy68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มผลของ คำสาปของคุณ 2%Master of the Maelstrom50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นPurposeful Harbinger75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นHeraldry75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นEndbringer68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นEmpowered Envoy1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นDark Messenger50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นAgent of Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นLasting Impression68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย 10% ขณะที่รับผลจาก สาส์นSelf-Fulfilling Prophecy68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นPurposeful Harbinger75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นHeraldry75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นEndbringer68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นCult-Leader1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นLasting Impression68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นInvigorating Portents50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นPure Agony68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ขณะที่คุณได้รับผลจาก สาส์นDisciples68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Mob Mentality75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Cry Wolf68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Haunting Shout50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Lead By Example1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Provocateur50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Warning Call68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelการโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%Rattling Bellow1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Precise Retaliation50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Skullbreaker68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Pressure Points50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Overwhelming Malice68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Magnifier1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Savage Response50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Eye of the Storm50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Basics of Pain1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Quick Getaway1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Provocateur50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มโอกาสคริติคอล 15%Haemorrhage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Renewal50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Hulking Corpses50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Dread March1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Blessed Rebirth68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Life from Death50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Feasting Fiends1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 12%Bodyguards50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Magnifier1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Assert Dominance68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Vast Power50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Powerful Assault50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Titanic Swings50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Towering Threat68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 10%Expansive Might68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Follow-Through68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Streamlined1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Shrieking Bolts50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Eye to Eye50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Repeater1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กระสุน 10%Aerodynamics68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Set and Forget50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Expert Sabotage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Guerilla Tactics1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Expendability68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Arcane Pyrotechnics68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Surprise Sabotage50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ กับดัก 12%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 12%
Careful Handling68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Ancestral Echo1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Ancestral Reach1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Ancestral Might50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Ancestral Preservation68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Snaring Spirits50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Sleepless Sentries68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Ancestral Guidance50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ โทเทม 12%Ancestral Inspiration68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
Chip Away50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
Seeker Runes68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
Remarkable68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
Brand Loyalty1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
Holy Conquest50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายของ ตราเวท 12%
(ความเสียหาย ตราเวท คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวท และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวท)
Grand Design68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Vital Focus1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Rapid Infusion68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Unwavering Focus50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Enduring Focus75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Precise Focus50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Stoic Focus1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelสกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%Hex Breaker75ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Distilled Perfection1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Spiked Concoction50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Fasting50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Mender's Wellspring68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Special Reserve1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Numbing Elixir68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Brewed for Potency1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Peak Vigour1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 6%Liquid Inspiration68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
Distilled Perfection1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
Spiked Concoction50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
Fasting50ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
Mender's Wellspring68ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
Special Reserve1ม็อดพรีฟิกซ์
Medium Cluster Jewelเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 10%
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
Numbing Elixir68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Bloodscent75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Run Through68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Wound Aggravation1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ขวาน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Aggressive Defence1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Overlord75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Expansive Might68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Weight Advantage1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย กระบองหรือคทา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Aggressive Defence1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Wind-up68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Fan of Blades75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Disease Vector50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วย กรงเล็บ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
การโจมตีด้วย มีด สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(มีดอาคม ถือเป็นมีดอย่างหนึ่ง)
Aggressive Defence1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Arcing Shot50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Tempered Arrowheads50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Broadside1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย ธนู 12%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่องด้วย สกิลธนู 12%
Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Explosive Force68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Opportunistic Fusilade1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Storm's Hand50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelการโจมตีด้วยไม้กายสิทธิ์ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 12%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Titanic Swings50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Battlefield Dominator1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Martial Mastery50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Surefooted Striker50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Graceful Execution1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Brutal Infamy50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Fearsome Warrior68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหายด้วย อาวุธสองมือ 12%Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Combat Rhythm50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Hit and Run1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Insatiable Killer50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Mage Bane68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Martial Momentum50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Deadly Repartee1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Quick and Deadly68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ อาวุธคู่Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Prodigious Defence1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Advance Guard50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Strike Leader1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Gladiator's Fortitude68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Precise Retaliation50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Veteran Defender1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 12% ขณะถือ โล่Riot Queller75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Vicious Skewering68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Smite the Weak1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Heavy Hitter50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Martial Prowess1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Calamitous50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Devastator75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Fuel the Fight1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Drive the Destruction1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%Feed the Fury50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Ancestral Inspiration68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Arcane Adept68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Seal Mender75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Conjured Wall50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Arcane Heroism68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Practiced Caster1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Burden Projection50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Thaumophage50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Essence Rush50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Sap Psyche68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เวท 10%Mage Hunter68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Sadist68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Corrosive Elements75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Doryani's Lesson68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Disorienting Display50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Widespread Destruction1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%Inspired Oppression75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Iron Breaker1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Master the Fundamentals50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Force Multiplier50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Furious Assault1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Grim Oath68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 12%Battle-Hardened50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Sadist68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Corrosive Elements75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Doryani's Lesson68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Disorienting Display50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Widespread Destruction1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Master of Fire75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Smoking Remains50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Cremator50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย ไฟ 12%Burning Bright50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Sadist68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Corrosive Elements75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Doryani's Lesson68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Disorienting Display50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Widespread Destruction1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Snowstorm50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Storm Drinker1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Paralysis50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Inspired Oppression75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Thunderstruck50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Stormrider68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Overshock50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 12%Scintillating Idea50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Sadist68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Corrosive Elements75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Doryani's Lesson68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Disorienting Display50ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Prismatic Heart1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Widespread Destruction1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Snowstorm50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Blanketed Snow68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Cold to the Core68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Cold-Blooded Killer50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Inspired Oppression75ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Deep Chill1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Blast-Freeze68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 12%Stormrider68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Grim Oath68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Overwhelming Malice68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Touch of Cruelty1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Unwaveringly Evil1ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Unspeakable Gifts75ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Dark Ideation68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Unholy Grace1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelเพิ่มความเสียหาย เคออส 12%Wicked Pall50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Renewal50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Raze and Pillage68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Rotten Claws50ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Call to the Slaughter1ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Skeletal Atrophy68ม็อดพรีฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Vicious Bite75ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Primordial Bond68ม็อดซัฟฟิกซ์
Large Cluster Jewelมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%Feasting Fiends1ม็อดพรีฟิกซ์

Community Wiki

Edit

Cluster Jewel

Cluster Jewels are a class of jewels that can be socketed in the outermost sockets of the passive skill tree. These jewels extend the skill tree by creating new clusters of nodes, which can contain basic nodes, notable skills, and even keystones. They can also create more jewel sockets which can support smaller cluster jewels. They are occasionally dropped from a Delirium encounter.

Cluster jewels can be crafted to modify their properties. Like all jewels, rare cluster jewels can have a maximum of four affixes.

Mechanics

Non-unique Cluster Jewels come with two enchantments: one that determines how many passive skills are in the cluster, and one that determines what bonuses the passives in the jewel give. The latter determines what kind of mods the Cluster Jewel can roll. Like other jewels, they can have up to four explicit modifiers. The explicit mods will either modify or add bonuses to the small passives or add a notable skill or jewel sockets to the cluster. Unlike other jewels, normal rarity Cluster Jewels can drop. Medium and Large Cluster Jewels have a third enchantment that determines how many jewel sockets it has.

Jewel sockets in the cluster can support either regular or Abyss jewels or smaller cluster jewels. Jewel sockets in a Large Cluster Jewel can support Medium Cluster Jewel or Small Cluster Jewels, and jewel sockets in a Medium Cluster Jewel can support a Small Cluster Jewel. You can have a maximum of two sockets for Large and one for Medium.

Passives in the Cluster Jewel are never considered to be within radius of Jewels for unique Jewels which interact with nearby passives. Similarly, jewels with a radius have radius effects disabled if they're socketed in a Cluster Jewel jewel socket.

The passive points spent on the Cluster Jewel passives can be refunded by simply unsocketing the jewel, which refunds all passive points spent on that jewel's cluster. However, if a jewel socket or Keystone passive has been allocated, it will cost 1 refund point to unsocket it.

No jewel will have more than one of a given notable, but duplicates of the same notable skills can be stacked. If the notable has a limit to its effect, such as Purposeful Harbinger, that limit applies across all instances of the notable.

Selling 5 of the same kind(e.g. Large and Rare) will give you a new jewel of the same size and rarity. The new jewel will have the minimum item level from the 5 components, a new enchantment and new modifiers.

Small Cluster Jewel adds 2-3 passive skills, can not have sockets. It can only have a single notable passive skill; a prefix.

Medium Cluster Jewel adds 4-6 passive skills, has 1 socket. It can have up to two notable passive skills; both are prefixes.

Large Cluster Jewel adds 8-12 passive skills, has 2 sockets. It can have up to three notable passive skills; two prefixes, one suffix.

Optimal passive skill amounts

Since Cluster Jewels are able to have significantly varying amounts of passive skills, some of them are strictly better than others when it comes to optimizing for the most notable passive skills and Jewel Sockets using the least possible amount of points on the tree. This table details how many passive points need to be spent to allocate all possible notable and jewel sockets (referred to as "significant nodes" in the table) for every size variation of non-Unique Cluster Jewel base types.


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.

Guide

Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.