เอสเซนส์ ยูนิค /22 ⍟
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 5%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (60–80) ถึง (270–320)
แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค 50%
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 20%
ศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค จากคุณ มีความเร็วในการร่าย ลดลง 30%
ศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค จากคุณ มีความเร็วในการเคลื่อนที่ ลดลง 20%
การปะทะด้วยอาวุธนี้ สร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูราวกับสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก 300%
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
ทริกเกอร์ เวทน้ำแข็งที่ใส่ เมื่อคริติคอลประชิด โดยมีคูลดาวน์ 0.25 วินาที
เงื่อนไข Intelligence ที่ต้องการ +257
ไม่มีความเสียหาย กายภาพ
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (80–100) ถึง (160–200)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (40–60) ถึง (90–110) ให้กับเวท
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–14)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 60% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
เพิ่มการใช้งานชาร์จ (125–150)% ในการใช้งานแต่ละครั้ง
ลดระยะเวลา อีก (40–60)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (10–20)% ขณะที่มีผล
สกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก ขณะที่มีผล
Strength และ Dexterity +(16–24)
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 10%
เพิ่มความเสียหาย (50–70)% ขณะที่ติดสถานะ ลุกไหม้
ได้รับความเสียหาย ไฟ 100 เมื่อคุณสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู
ดูดความเสียหาย ไฟ 2% ไปเป็น พลังชีวิต ขณะที่ติดสถานะ ลุกไหม้
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
บอสยูนิค ดรอป แผนที่ เพิ่มเติม 3 ชิ้น
บอสยูนิค ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 2000%
เติมชาร์จขวดยา 0.5 ชาร์จ ทุก 3 วินาที
เลเวลของมอนสเตอร์ในด่าน (-2–2)
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 100%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 100%
มีโอกาสทริกเกอร์ เวทที่ใส่ 50% เมื่อ จ่ายมานา อย่างน้อย 100
ไปกับ ค่าใช้งานเริ่มแรก ในการใช้หรือทริกเกอร์ สกิล โดยมีคูลดาวน์ 0.1 วินาที
ลดความเร็วในการร่าย 15%
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (70–80)%
มานาสูงสุด +(30–50)
(ค่าใช้งานเริ่มแรก คือค่าใช้งานทุกชนิดที่ไม่ถูกจ่ายออกไปทุกวินาที
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (220–250)%
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 0.6% ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 50% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
ไม่สามารถ ดูดพลังชีวิต จากคริติคอลได้
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 30% เมื่อคริติคอล
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 50% เมื่อคริติคอล
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำและอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
อัตราความแม่นยำ +(800–1000)
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (100–120)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–80)
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน 1% ต่อ อัตราความแม่นยำ 200 หน่วย
มานาสูงสุด +(20–30)
มานาสูงสุด +(30–60)
ฟื้นฟูมานา (3–6) ต่อวินาที
ค่าใช้งานมานาสุทธิของ สกิล (-8–-4)
ความเสียหายที่ได้รับ 8% ถูกเยียวยาเป็น มานา
(เยียวยา ได้เพียงความเสียหายที่ได้รับจากการปะทะเท่านั้น โดยจะเยียวยาในเวลา 4 วินาทีหลังจากการปะทะ)
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (90–110) ถึง (145–170)
แปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น ไฟ
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 25%
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 100% หากคุณสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เติมพลังชีวิต 1% เมื่อคุณสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ประชิด 100% ต่อศัตรูที่มีสถานะ ลุกไหม้
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (80–120)%
อัตราความแม่นยำ +4 ต่อ Intelligence 2 หน่วย
พลังชีวิต +1 ต่อ Dexterity 4 หน่วย
+1 มานาต่อ 4 Strength
เพิ่มโล่พลังงาน 1% ต่อ Strength 10 หน่วย
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 2% ต่อ Intelligence 10 หน่วย
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 2% ต่อ Dexterity 10 หน่วย
เพิ่มโอกาสคริติคอล (30–50)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (80–95) ถึง (220–240)
เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วยศรที่ แบ่งตัว (150–200)%
ศร เจาะทะลุ ทุกเป้าหมาย หลังเกิดการ แบ่งตัว
ศรที่ เจาะทะลุ มีตัวคูณคริติคอล +50%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เพิ่มความเสียหาย เวท (20–40)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
แหวนช่องซ้าย: กระสุนจากเวทไม่สามารถ ชิ่ง ได้
แหวนช่องซ้าย: กระสุน จากเวท แบ่งตัว
แหวนช่องขวา: กระสุนจากเวท ชิ่ง +1 ครั้ง
แหวนช่องขวา: กระสุนจากเวทไม่สามารถ แบ่งตัว ได้
กระสุนจากเวท ไม่สามารถ เจาะทะลุ ได้
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร 30%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (400–450)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–8)%
พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
ความเสียหาย กายภาพ ของคุณสร้างสถานะ ช็อค ได้
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ การโจมตี 20%
ไม่สร้างความเสียหาย ธาตุ
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
เพิ่มค่าเกราะ (350–400)%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +(1–5)%
Strength ไม่ให้โบนัสแก่ พลังชีวิตสูงสุด
ไม่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ผู้เล่น ถูกสาปด้วย บอบบาง (Vulnerability)
ผู้เล่น ถูกสาปด้วย ไวไฟ (Flammability)
ผู้เล่น ถูกสาปด้วย น้ำแข็งกัด (Frostbite)
ผู้เล่น ถูกสาปด้วย ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity)
ผู้เล่น ถูกสาปด้วย สิ้นหวัง (Despair)
บอสยูนิค ดรอป ไพ่พยากรณ์
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 90%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 45%
map drop stacked deck on death permyriad [50]
(บอบบาง คือ สาปสะกด ที่เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่เป้าหมายได้รับ 15% และทำให้การปะทะมีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล +25% ต่อเป้าหมาย สาปสะกดนี้คงอยู่ 8 วินาที)
(สิ้นหวัง คือ สาปสะกด ที่จะทำให้เป้าหมายมีค่าต้านทาน เคออส -15% สาปสะกดนี้คงอยู่ 8 วินาที)
(ตัวนำไฟฟ้า คือ สาปสะกด ที่ทำให้เป้าหมายมีค่าต้านทาน สายฟ้า -17% และทำให้การปะทะมีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อเป้าหมาย +25% สาปสะกดนี้คงอยู่ 8 วินาที)
(ไวไฟ คือ สาปสะกด ที่ทำให้เป้าหมายมีค่าต้านทาน ไฟ -17% และทำให้การปะทะมีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ +25% ต่อเป้าหมาย สาปสะกดนี้คงอยู่ 8 วินาที)
(น้ำแข็งกัด คือ สาปสะกด ที่ทำให้เป้าหมายมีค่าต้านทาน น้ำแข็ง -17% และทำให้การปะทะมีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อเป้าหมาย +25% สาปสะกดนี้คงอยู่ 8 วินาที)
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 2% ไปเป็น พลังชีวิต
เสริมความเสียหาย กายภาพ (35–50) ถึง (100–125)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
มิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (10–15)%
การเพิ่มและลด ความเสียหายของ มิเนียน ส่งผลต่อคุณเช่นกันในสัดส่วน 150% ของค่าดังกล่าว
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 70% หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–15) ถึง (25–50) ให้กับการโจมตี
ลดความเร็วในการโจมตี 30%
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก 15% เมื่อคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรู
มิเนียน มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (6–8)%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: สเปคเตอร์ที่ปลุก มีโอกาสได้รับสถานะ ผู้กลืนกินวิญญาณ 20 วินาที 50% เมื่อสังหาร
(ขณะที่คุณมีสถานะ ผู้กลืนกินวิญญาณ คุณจะกลืนกินวิญญาณของทุกสิ่งที่ถูกสังหารที่อยู่ใกล้ โดยวิญญาณแต่ละดวงจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของคุณ 5% คุณจะสูญเสียวิญญาณ 1 ดวงทุก 0.5 วินาทีหากคุณไม่ได้รับวิญญาณมาเร็วๆ นี้ คุณสามารถกลืนกินวิญญาณได้สูงสุด 45 ดวง)
โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
โล่พลังงานสูงสุด +(30–40)
ค่าต้านทาน ไฟ +(30–40)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง -40%
เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง จะขึ้นอยู่กับ โล่พลังงาน แทน พลังชีวิต
(เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เป็นสิ่งที่กำหนดว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไรจึงจะสร้างสถานะ มึนงง ได้)
Dexterity +(30–50)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (140–180)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง กระสุน 20% ขณะที่มีสถานะ ทะลุมิติ
คุณได้รับสถานะ ทะลุมิติ หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 5 เป้าหมาย ขณะที่คุณมีสถานะ ทะลุมิติ
รอยเท้า Celestial
(ขณะที่มีสถานะ ทะลุมิติ คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกขัดขวาง)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
สร้าง ม่านควัน เมื่อใช้งาน
ลดการใช้งานชาร์จ (-10–10)% ในการใช้งานแต่ละครั้ง
ได้รับออร่าคำสาป สิ้นหวัง (Despair) เลเวล 21 ขณะที่มีผล
เอสเซนส์ ไอเทม /21 ⍟
Blue Pearl Amulet
ต้องการ เลเวล 77
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (48–56)%
Bone Helmet
เกราะ: 197–227
โล่พลังงาน: 40–46
ต้องการ เลเวล 73, 76 Str, 76 Int
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (15–20)%
Crystal Belt
ต้องการ เลเวล 79
โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
Fingerless Silk Gloves
โล่พลังงาน: 45–52
ต้องการ เลเวล 70, 95 Int
เพิ่มความเสียหาย เวท (12–16)%
ชิ้นส่วนคิเมียร่า
ขนาดกอง: 1 / 10
จำกัด: 1
ด่านเลเวล: 84
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 5%
ชิ้นส่วนไฮดร้า
ขนาดกอง: 1 / 10
จำกัด: 1
ด่านเลเวล: 84
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 5%
ชิ้นส่วนมิโนทอร์
ขนาดกอง: 1 / 10
จำกัด: 1
ด่านเลเวล: 84
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 5%
ชิ้นส่วนฟีนิกซ์
ขนาดกอง: 1 / 10
จำกัด: 1
ด่านเลเวล: 84
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 5%
Gripped Gloves
อัตราการหลบหลีก: 220–253
ต้องการ เลเวล 70, 95 Dex
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (14–18)%
Marble Amulet
ต้องการ เลเวล 74
ฟื้นฟูพลังชีวิต (1.2–1.6)% ต่อวินาที
Mawr Blaidd
ขนาดกอง: 1 / 16
Eyes of the Greatwolf
Opal Ring
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–25)%
Spiked Gloves
เกราะ: 220–253
ต้องการ เลเวล 70, 95 Str
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (16–20)%
Steel Ring
ต้องการ เลเวล 80
เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–4) ถึง (10–14) ให้กับการโจมตี
The Oath
ขนาดกอง: 1 / 6
Death's Oath
The Scavenger
ขนาดกอง: 1 / 8
Carcass Jack
Two-Toned Boots
อัตราการหลบหลีก: 126–145
โล่พลังงาน: 26–30
ต้องการ เลเวล 70, 62 Dex, 62 Int
ค่าต้านทาน น้ำแข็งและสายฟ้า +(8–12)%
Two-Toned Boots
เกราะ: 126–145
อัตราการหลบหลีก: 126–145
ต้องการ เลเวล 70, 62 Str, 62 Dex
ค่าต้านทาน ไฟและน้ำแข็ง +(8–12)%
Two-Toned Boots
เกราะ: 126–145
โล่พลังงาน: 26–30
ต้องการ เลเวล 70, 62 Str, 62 Int
ค่าต้านทาน ไฟและสายฟ้า +(8–12)%
Vanguard Belt
ต้องการ เลเวล 78
ค่าเกราะและอัตราการหลบหลีก +(260–320)
เอสเซนส์ หิน /7
โจมตี ประชิด เวท แชนเนล กายภาพ ไฟ เคออส พื้นที่ คริติคอล กาลเวลา
ชื่อ
เพลงดาบเกรียวกราว (Blade Flurry) (28)
โจมตี, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ, ประชิด
เพลงดาบเกรียวกราวแห่งการลงมีด (Blade Flurry of Incision) (28)
คริติคอล, โจมตี, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ, ประชิด
ชื่อ
แพร่โรคร้าย (Blight) (1)
เวท, เคออส, พื้นที่, แชนเนล, กาลเวลา
แพร่โรคร้ายแห่งโรคติดต่อ (Blight of Contagion) (1)
เวท, เคออส, พื้นที่, แชนเนล, กาลเวลา
แพร่โรคร้ายแห่งการสิ้นสลาย (Blight of Atrophy) (1)
เวท, เคออส, พื้นที่, แชนเนล, กาลเวลา
ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray) (12)
เวท, ไฟ, กาลเวลา, แชนเนล
ลำแสงแผดเผาแห่งการเผาทิ้ง (Scorching Ray of Immolation) (12)
เวท, ไฟ, กาลเวลา, แชนเนล
Minimap Icons /1 ⍟
Essence
เอสเซนส์ /105 ⍟
Whispering Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 1
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 35 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(6–11)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2–3) ถึง (6–7)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1–2) ถึง (3–4)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (6–10)%
Muttering Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 45 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(12–17)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–17) ถึง (26–30)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7–9) ถึง (14–16)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–14)%
Weeping Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(18–23)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (29–40) ถึง (58–68)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16–21) ถึง (31–37)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–18)%
Wailing Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(24–29)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (57–77) ถึง (114–132)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (31–42) ถึง (62–71)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (19–22)%
Screaming Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(36–41)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (99–136) ถึง (200–232)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (54–74) ถึง (108–126)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (23–26)%
Shrieking Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(42–45)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (124–170) ถึง (250–290)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (68–92) ถึง (136–157)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (27–30)%
Deafening Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(46–48)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (134–184) ถึง (270–313)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (73–100) ถึง (147–170)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (31–34)%
Whispering Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 1
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 35 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (5–10)%
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: โล่พลังงานสูงสุด +(3–5)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวท (15–29)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวท (10–19)%
เข็มขัด, แหวน: โล่พลังงานสูงสุด +(1–3)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (2–4)%
Muttering Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 45 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (11–20)%
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: โล่พลังงานสูงสุด +(6–11)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวท (30–44)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวท (20–29)%
เข็มขัด, แหวน: โล่พลังงานสูงสุด +(4–8)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (5–7)%
Weeping Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (21–25)%
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: โล่พลังงานสูงสุด +(17–23)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวท (45–59)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวท (30–39)%
เข็มขัด, แหวน: โล่พลังงานสูงสุด +(16–19)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8–10)%
Wailing Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (26–30)%
หมวก, เสื้อเกราะ: โล่พลังงานสูงสุด +(31–38)
รองเท้า, ถุงมือ: โล่พลังงานสูงสุด +(18–26)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวท (60–84)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวท (40–54)%
เข็มขัด, แหวน: โล่พลังงานสูงสุด +(23–26)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (11–13)%
โล่: โล่พลังงานสูงสุด +(39–49)
Screaming Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (31–36)%
หมวก: โล่พลังงานสูงสุด +(39–45)
เสื้อเกราะ: โล่พลังงานสูงสุด +(50–61)
รองเท้า, ถุงมือ: โล่พลังงานสูงสุด +(27–32)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวท (85–106)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวท (50–66)%
เข็มขัด, แหวน: โล่พลังงานสูงสุด +(27–31)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (14–16)%
โล่: โล่พลังงานสูงสุด +(50–59)
Shrieking Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (37–42)%
หมวก: โล่พลังงานสูงสุด +(46–51)
เสื้อเกราะ: โล่พลังงานสูงสุด +(77–90)
รองเท้า, ถุงมือ: โล่พลังงานสูงสุด +(28–35)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวท (107–122)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวท (67–82)%
เข็มขัด: โล่พลังงานสูงสุด +(32–37)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (17–18)%
แหวน: โล่พลังงานสูงสุด +(38–43)
โล่: โล่พลังงานสูงสุด +(60–69)
Deafening Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (43–50)%
หมวก: โล่พลังงานสูงสุด +(52–58)
เสื้อเกราะ: โล่พลังงานสูงสุด +(88–95)
รองเท้า, ถุงมือ: โล่พลังงานสูงสุด +(38–45)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวท (123–144)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวท (83–94)%
เข็มขัด: โล่พลังงานสูงสุด +(38–43)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (18–19)%
แหวน: โล่พลังงานสูงสุด +(44–47)
โล่: โล่พลังงานสูงสุด +(75–85)
Whispering Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 1
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 35 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.5–0.7)% ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: พลังชีวิตสูงสุด +(5–14)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.5–0.7)% ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (8–11)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (1–2) ต่อวินาที
Muttering Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 45 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.6–0.8)% ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: พลังชีวิตสูงสุด +(15–30)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.6–0.8)% ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (12–15)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (2.1–8) ต่อวินาที
Weeping Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.7–0.9)% ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: พลังชีวิตสูงสุด +(31–45)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.7–0.9)% ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (16–19)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (8.1–16) ต่อวินาที
Wailing Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.8–1)% ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก, เสื้อเกราะ, โล่: พลังชีวิตสูงสุด +(70–79)
รองเท้า, ถุงมือ: พลังชีวิตสูงสุด +(60–69)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.8–1)% ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (20–23)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (16.1–24) ต่อวินาที
Screaming Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.9–1.1)% ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก: พลังชีวิตสูงสุด +(80–89)
เสื้อเกราะ, โล่: พลังชีวิตสูงสุด +(90–99)
รองเท้า, ถุงมือ: พลังชีวิตสูงสุด +(70–79)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.9–1.1)% ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (24–27)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (24.1–32) ต่อวินาที
Shrieking Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (1–1.2)% ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก: พลังชีวิตสูงสุด +(90–99)
เสื้อเกราะ: พลังชีวิตสูงสุด +(110–119)
รองเท้า, ถุงมือ: พลังชีวิตสูงสุด +(80–89)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (1–1.2)% ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (28–31)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (32.1–48) ต่อวินาที
โล่: พลังชีวิตสูงสุด +(100–109)
Deafening Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (1.1–1.3)% ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก: พลังชีวิตสูงสุด +(100–106)
เสื้อเกราะ: พลังชีวิตสูงสุด +(120–126)
รองเท้า, ถุงมือ: พลังชีวิตสูงสุด +(90–96)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (1.1–1.3)% ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (32–35)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (48.1–64) ต่อวินาที
โล่: พลังชีวิตสูงสุด +(110–116)
Whispering Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 1
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 35 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, ถุงมือ, สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 2 ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (1–4) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง (4–5)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง (2–3)
Muttering Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 45 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, ถุงมือ, สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ (2–3) ถึง (4–5) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (5–10) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–8) ถึง (12–15)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ (4–5) ถึง (8–9)
Weeping Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ (4–6) ถึง (9–10) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (11–24) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–4) ถึง (6–7) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (10–13) ถึง (21–25)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–9) ถึง (13–15)
Wailing Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, สร้อย: เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–9) ถึง (13–15) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (25–50) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–5) ถึง (7–8) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (13–17) ถึง (28–32)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–12) ถึง (17–20)
แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–7) ถึง (11–12) ให้กับการโจมตี
Screaming Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: เสริมความเสียหาย กายภาพ (9–12) ถึง (19–22) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (51–100) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (4–5) ถึง (8–9) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (20–28) ถึง (43–51)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ (13–18) ถึง (27–31)
แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–8) ถึง (12–13) ให้กับการโจมตี
Shrieking Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: เสริมความเสียหาย กายภาพ (11–15) ถึง (22–26) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (101–150) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–6) ถึง (9–10) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (25–33) ถึง (52–61)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ (16–21) ถึง (32–38)
แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ (7–9) ถึง (13–15) ให้กับการโจมตี
Deafening Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: เสริมความเสียหาย กายภาพ (16–18) ถึง (27–30) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (151–200) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–7) ถึง (10–11) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (31–42) ถึง (65–75)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ (20–26) ถึง (40–47)
แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ (10–11) ถึง (16–17) ให้กับการโจมตี
Muttering Essence of Sorrow
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 45 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Dexterity +(13–17)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5–6)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 3%
Weeping Essence of Sorrow
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Dexterity +(18–22)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (7–8)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
Wailing Essence of Sorrow
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Dexterity +(28–32)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (9–10)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 5%
Screaming Essence of Sorrow
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Dexterity +(33–37)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (11–12)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 6%
Shrieking Essence of Sorrow
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Dexterity +(43–50)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (13–14)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 7%
Deafening Essence of Sorrow
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Dexterity +(51–58)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (15–16)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 8%
Muttering Essence of Anger
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 45 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน ไฟ +(12–17)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (14–20) ถึง (29–33)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (8–10) ถึง (15–18)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–14)%
Weeping Essence of Anger
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน ไฟ +(18–23)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (32–44) ถึง (65–76)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (17–24) ถึง (35–41)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–18)%
Wailing Essence of Anger
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน ไฟ +(24–29)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (63–85) ถึง (128–148)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (34–46) ถึง (68–80)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (19–22)%
Screaming Essence of Anger
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน ไฟ +(36–41)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (110–150) ถึง (223–260)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (59–81) ถึง (120–140)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (23–26)%
Shrieking Essence of Anger
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน ไฟ +(42–45)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (137–188) ถึง (279–325)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (74–101) ถึง (150–175)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (27–30)%
Deafening Essence of Anger
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน ไฟ +(46–48)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (149–203) ถึง (302–351)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (80–109) ถึง (162–189)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (31–34)%
Muttering Essence of Torment
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 45 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เสริมความเสียหาย สายฟ้า 2 ถึง (16–18) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (35–38)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า (4–5)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง 5 ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (32–34) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–2) ถึง (21–22) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (14–15) ให้กับการโจมตี
Weeping Essence of Torment
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–3) ถึง (35–40) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (39–42)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า (5–6)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (14–15) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–5) ถึง (69–73) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (46–48) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–2) ถึง (27–28) ให้กับการโจมตี
Wailing Essence of Torment
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–5) ถึง (56–62) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (43–46)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า (6–7)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–2) ถึง (22–23) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–10) ถึง (126–133) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–7) ถึง (84–88) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (40–43) ให้กับการโจมตี
Screaming Essence of Torment
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–8) ถึง (89–99) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (47–50)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า (7–8)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–2) ถึง (27–28) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (5–12) ถึง (164–173) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–9) ถึง (109–115) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–6) ถึง (57–61) ให้กับการโจมตี
Shrieking Essence of Torment
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (5–11) ถึง (124–140) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (51–55)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า (8–9)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (33–34) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (5–17) ถึง (204–216) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4–11) ถึง (136–144) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–7) ถึง (68–72) ให้กับการโจมตี
Deafening Essence of Torment
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (6–13) ถึง (136–155) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (56–60)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า (9–10)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (40–43) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (7–20) ถึง (255–270) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4–14) ถึง (170–179) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4–8) ถึง (71–76) ให้กับการโจมตี
Muttering Essence of Fear
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 45 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, สร้อย, แหวน: มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (13–15)%
หมวก: เพิ่มอัตราความแม่นยำของ มิเนียน (13–15)%
เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (13–15)%
ถุงมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (13–15)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (30–44)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (20–29)%
Weeping Essence of Fear
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, สร้อย, แหวน: มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (16–18)%
หมวก: เพิ่มอัตราความแม่นยำของ มิเนียน (16–18)%
เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (16–18)%
ถุงมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (16–18)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (45–59)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (30–39)%
Wailing Essence of Fear
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, สร้อย, แหวน: มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (19–21)%
หมวก: เพิ่มอัตราความแม่นยำของ มิเนียน (19–21)%
เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (19–21)%
ถุงมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (19–21)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (60–84)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (40–54)%
Screaming Essence of Fear
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย, แหวน: มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (22–24)%
หมวก: เพิ่มอัตราความแม่นยำของ มิเนียน (22–24)%
เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (22–24)%
ถุงมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (22–24)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (85–106)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (50–66)%
Shrieking Essence of Fear
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย, แหวน: มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (25–27)%
หมวก: เพิ่มอัตราความแม่นยำของ มิเนียน (25–27)%
เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (25–27)%
ถุงมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (25–27)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (107–122)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (67–82)%
Deafening Essence of Fear
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย, แหวน: มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (28–30)%
หมวก: เพิ่มอัตราความแม่นยำของ มิเนียน (28–30)%
เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (28–30)%
ถุงมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (28–30)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (123–144)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (83–94)%
Weeping Essence of Suffering
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–13) ถึง (19–22) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (39–42)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ น้ำแข็ง (5–6)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3–4) ถึง (7–8) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16–22) ถึง (33–38) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–15) ถึง (22–25) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–9) ถึง (13–16) ให้กับการโจมตี
Wailing Essence of Suffering
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20) ถึง (30–35) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (43–46)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ น้ำแข็ง (6–7)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–7) ถึง (10–12) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (30–40) ถึง (59–69) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–26) ถึง (40–46) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–13) ถึง (20–24) ให้กับการโจมตี
Screaming Essence of Suffering
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (18–24) ถึง (36–42) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (47–50)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ น้ำแข็ง (7–8)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–9) ถึง (13–16) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (39–52) ถึง (77–90) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26–35) ถึง (51–60) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–16) ถึง (24–28) ให้กับการโจมตี
Shrieking Essence of Suffering
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (33–45) ถึง (67–78) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (51–55)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ น้ำแข็ง (8–9)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8–11) ถึง (16–19) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (49–64) ถึง (96–113) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (33–43) ถึง (64–75) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17–22) ถึง (34–40) ให้กับการโจมตี
Deafening Essence of Suffering
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (36–50) ถึง (74–86) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (56–60)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ น้ำแข็ง (9–10)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–13) ถึง (20–24) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (61–81) ถึง (120–140) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (41–54) ถึง (81–93) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–24) ถึง (38–44) ให้กับการโจมตี
Weeping Essence of Rage
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Strength +(18–22)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (7–8)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 4%
Wailing Essence of Rage
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Strength +(28–32)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (9–10)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 5%
Screaming Essence of Rage
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Strength +(33–37)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (11–12)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 6%
Shrieking Essence of Rage
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Strength +(43–50)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (13–14)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 7%
Deafening Essence of Rage
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Strength +(51–58)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (15–16)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 8%
Weeping Essence of Wrath
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน สายฟ้า +(18–23)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (5–8) ถึง (106–123)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า 3 ถึง (57–67)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (8–12)%
Wailing Essence of Wrath
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน สายฟ้า +(24–29)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (11–14) ถึง (208–242)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (5–8) ถึง (112–131)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (13–17)%
Screaming Essence of Wrath
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน สายฟ้า +(36–41)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (19–25) ถึง (366–425)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (10–14) ถึง (197–229)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (23–26)%
Shrieking Essence of Wrath
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน สายฟ้า +(42–45)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (23–32) ถึง (458–531)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (13–17) ถึง (247–286)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (27–30)%
Deafening Essence of Wrath
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน สายฟ้า +(46–48)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (25–34) ถึง (494–575)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (13–19) ถึง (266–310)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (31–34)%
Weeping Essence of Doubt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: อัตราความแม่นยำ +(100–165)
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: อัตราการหลบหลีก +(64–82)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: อัตราความแม่นยำ +(131–215)
เข็มขัด, แหวน: อัตราการหลบหลีก +(36–60)
สร้อย: เพิ่มอัตราการหลบหลีก (14–18)%
Wailing Essence of Doubt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: อัตราความแม่นยำ +(166–250)
หมวก, เสื้อเกราะ: อัตราการหลบหลีก +(102–120)
รองเท้า, ถุงมือ: อัตราการหลบหลีก +(81–90)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: อัตราความแม่นยำ +(216–325)
เข็มขัด, แหวน: อัตราการหลบหลีก +(61–80)
สร้อย: เพิ่มอัตราการหลบหลีก (19–23)%
โล่: อัตราการหลบหลีก +(121–150)
Screaming Essence of Doubt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: อัตราความแม่นยำ +(251–350)
หมวก: อัตราการหลบหลีก +(121–140)
เสื้อเกราะ: อัตราการหลบหลีก +(151–200)
รองเท้า, ถุงมือ: อัตราการหลบหลีก +(91–105)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: อัตราความแม่นยำ +(326–455)
เข็มขัด, แหวน: อัตราการหลบหลีก +(81–120)
สร้อย: เพิ่มอัตราการหลบหลีก (24–28)%
โล่: อัตราการหลบหลีก +(151–225)
Shrieking Essence of Doubt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: อัตราความแม่นยำ +(351–480)
หมวก: อัตราการหลบหลีก +(141–160)
เสื้อเกราะ: อัตราการหลบหลีก +(301–400)
รองเท้า, ถุงมือ: อัตราการหลบหลีก +(106–120)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: อัตราความแม่นยำ +(456–624)
เข็มขัด, แหวน: อัตราการหลบหลีก +(121–150)
สร้อย: เพิ่มอัตราการหลบหลีก (29–31)%
โล่: อัตราการหลบหลีก +(226–300)
Deafening Essence of Doubt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: อัตราความแม่นยำ +(481–600)
หมวก: อัตราการหลบหลีก +(161–180)
เสื้อเกราะ: อัตราการหลบหลีก +(390–475)
รองเท้า, ถุงมือ: อัตราการหลบหลีก +(121–135)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: อัตราความแม่นยำ +(625–780)
เข็มขัด, แหวน: อัตราการหลบหลีก +(151–180)
สร้อย: เพิ่มอัตราการหลบหลีก (32–33)%
โล่: อัตราการหลบหลีก +(301–375)
Wailing Essence of Anguish
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เสริมความเสียหาย ไฟ (17–22) ถึง (33–38) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (43–46)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ไฟ (6–7)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (5–7) ถึง (11–13) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (32–44) ถึง (65–76) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (24–33) ถึง (48–57) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย ไฟ (11–15) ถึง (23–27) ให้กับการโจมตี
Screaming Essence of Anguish
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย ไฟ (27–35) ถึง (53–62) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (47–50)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ไฟ (7–8)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (7–10) ถึง (15–18) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (42–56) ถึง (85–99) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (31–42) ถึง (64–73) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย ไฟ (16–22) ถึง (32–38) ให้กับการโจมตี
Shrieking Essence of Anguish
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย ไฟ (37–50) ถึง (74–87) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (51–55)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ไฟ (8–9)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (9–12) ถึง (19–22) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (53–70) ถึง (107–123) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (40–52) ถึง (79–91) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย ไฟ (19–25) ถึง (39–45) ให้กับการโจมตี
Deafening Essence of Anguish
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย ไฟ (41–55) ถึง (81–96) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (56–60)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ไฟ (9–10)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (11–15) ถึง (23–27) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (66–88) ถึง (132–155) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (49–66) ถึง (98–115) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย ไฟ (23–27) ถึง (43–48) ให้กับการโจมตี
Wailing Essence of Loathing
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, สร้อย: เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (25–29)%
หมวก, เสื้อเกราะ: เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล (3–4)%
รองเท้า: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (16–20)%
ถุงมือ, แหวน: เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (15–17)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มโอกาสคริติคอล (20–24)%
เข็มขัด: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (21–25)%
โล่: โอกาสบล็อค +(6–7)%
Screaming Essence of Loathing
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (30–34)%
หมวก, เสื้อเกราะ: เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล (5–6)%
รองเท้า: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (21–25)%
ถุงมือ, แหวน: เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (18–20)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มโอกาสคริติคอล (25–29)%
เข็มขัด: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (26–30)%
โล่: โอกาสบล็อค +(8–9)%
Shrieking Essence of Loathing
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (35–38)%
หมวก, เสื้อเกราะ: เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล (7–8)%
รองเท้า: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (26–30)%
ถุงมือ, แหวน: เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (21–23)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มโอกาสคริติคอล (30–34)%
เข็มขัด: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (31–35)%
โล่: โอกาสบล็อค +(10–11)%
Deafening Essence of Loathing
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (39–42)%
หมวก, เสื้อเกราะ: เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล (9–10)%
รองเท้า: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (31–35)%
ถุงมือ, แหวน: เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (24–26)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มโอกาสคริติคอล (35–38)%
เข็มขัด: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (36–39)%
โล่: โอกาสบล็อค +(12–13)%
Wailing Essence of Spite
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Intelligence +(28–32)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (9–10)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 5%
Screaming Essence of Spite
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Intelligence +(33–37)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (11–12)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 6%
Shrieking Essence of Spite
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Intelligence +(43–50)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (13–14)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 7%
Deafening Essence of Spite
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Intelligence +(51–58)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (15–16)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 8%
Wailing Essence of Zeal
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–7)%
หมวก: เพิ่มความเร็วในการคำราม (15–20)%
เสื้อเกราะ: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (21–25)%
รองเท้า: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
ถุงมือ: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–12)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–22)%
เข็มขัด: เพิ่มความเร็วในการโยน กับดักและทุ่นระเบิด (7–10)%
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–8)%
โล่: เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (20–22)%
Screaming Essence of Zeal
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–9)%
หมวก: เพิ่มความเร็วในการคำราม (21–25)%
เสื้อเกราะ: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (26–30)%
รองเท้า: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
ถุงมือ: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–13)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–14)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23–25)%
เข็มขัด: เพิ่มความเร็วในการโยน กับดักและทุ่นระเบิด (11–13)%
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเร็วในการร่าย (9–12)%
โล่: เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (23–25)%
Shrieking Essence of Zeal
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–12)%
หมวก: เพิ่มความเร็วในการคำราม (26–30)%
เสื้อเกราะ: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (31–35)%
รองเท้า: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
ถุงมือ: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–16)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15–16)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (26–27)%
เข็มขัด: เพิ่มความเร็วในการโยน กับดักและทุ่นระเบิด (14–17)%
สร้อย: เพิ่มความเร็วในการร่าย (13–16)%
แหวน: เพิ่มความเร็วในการร่าย (13–14)%
โล่: เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (26–28)%
Deafening Essence of Zeal
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–15)%
หมวก: เพิ่มความเร็วในการคำราม (31–35)%
เสื้อเกราะ: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (36–45)%
รองเท้า: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 32%
ถุงมือ: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17–18)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17–18)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (28–30)%
เข็มขัด: เพิ่มความเร็วในการโยน กับดักและทุ่นระเบิด (18–21)%
สร้อย: เพิ่มความเร็วในการร่าย (17–20)%
แหวน: เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–16)%
โล่: เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (29–34)%
Screaming Essence of Misery
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.2–0.4)% ไปเป็น มานา
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ: มานาสูงสุด +(55–59)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเร็วในการร่าย (32–37)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการร่าย (21–24)%
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา (11–15)%
สร้อย, แหวน, โล่: เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (50–59)%
Shrieking Essence of Misery
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.6–0.8)% ไปเป็น มานา
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ: มานาสูงสุด +(65–68)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเร็วในการร่าย (38–43)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการร่าย (25–28)%
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา (16–20)%
สร้อย, แหวน, โล่: เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (60–69)%
Deafening Essence of Misery
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.9–1)% ไปเป็น มานา
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ: มานาสูงสุด +(69–77)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเร็วในการร่าย (44–49)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการร่าย (29–32)%
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา (21–25)%
สร้อย, แหวน, โล่: เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (70–76)%
Screaming Essence of Dread
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็วกระสุน (34–41)%
หมวก: ค่าเกราะ +(121–140)
เสื้อเกราะ: ค่าเกราะ +(151–200)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่าเกราะ +(91–105)
ธนู: เลเวลของ หินธนู ที่ใส่ +1
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (25–29)%
กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (12–16)%
เข็มขัด: ค่าเกราะ +(323–400)
สร้อย: เพิ่มค่าเกราะ (24–28)%
แหวน: ค่าเกราะ +(80–120)
โล่: ค่าเกราะ +(151–225)
Shrieking Essence of Dread
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็วกระสุน (42–46)%
หมวก: ค่าเกราะ +(141–160)
เสื้อเกราะ: ค่าเกราะ +(301–400)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่าเกราะ +(106–120)
ธนู: เลเวลของ หินธนู ที่ใส่ +2
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (30–34)%
กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (17–21)%
เข็มขัด: ค่าเกราะ +(401–460)
สร้อย: เพิ่มค่าเกราะ (29–31)%
แหวน: ค่าเกราะ +(121–200)
โล่: ค่าเกราะ +(226–300)
Deafening Essence of Dread
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็วกระสุน (47–52)%
หมวก: ค่าเกราะ +(161–180)
เสื้อเกราะ: ค่าเกราะ +(390–475)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่าเกราะ +(121–135)
ธนู: เลเวลของ หินธนู ที่ใส่ +2
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (35–38)%
กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (22–25)%
เข็มขัด: ค่าเกราะ +(481–520)
สร้อย: เพิ่มค่าเกราะ (32–33)%
แหวน: ค่าเกราะ +(201–300)
โล่: ค่าเกราะ +(301–375)
Screaming Essence of Scorn
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(25–29)%
หมวก, รองเท้า, ถุงมือ: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (23–26)%
เสื้อเกราะ: เพิ่มเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง (31–39)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, โล่: เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (80–99)%
เข็มขัด: ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (12–13)%
แหวน: ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(15–17)%
Shrieking Essence of Scorn
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(30–34)%
หมวก, รองเท้า, ถุงมือ: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (27–30)%
เสื้อเกราะ: เพิ่มเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง (40–45)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, โล่: เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (100–109)%
เข็มขัด: ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (14–15)%
แหวน: ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(18–20)%
Deafening Essence of Scorn
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(35–41)%
หมวก, รองเท้า, ถุงมือ: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (31–44)%
เสื้อเกราะ: เพิ่มเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง (46–60)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, โล่: เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (110–119)%
เข็มขัด: ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (16–17)%
แหวน: ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(21–25)%
Screaming Essence of Envy
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย เคออส (11–15) ถึง (27–33) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน เคออส +(21–25)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย เคออส (61–103) ถึง (149–193)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย เคออส (37–59) ถึง (79–103)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย เคออส (23–26)%
Shrieking Essence of Envy
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย เคออส (17–21) ถึง (37–43) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน เคออส +(26–30)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย เคออส (73–113) ถึง (163–205)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย เคออส (43–67) ถึง (89–113)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย เคออส (27–30)%
Deafening Essence of Envy
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย เคออส (23–37) ถึง (49–61) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน เคออส +(31–35)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย เคออส (89–131) ถึง (181–229)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย เคออส (53–79) ถึง (101–131)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย เคออส (31–34)%
Essence of Hysteria
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 8
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: นำความเสียหาย กายภาพ 15% ไปเสริมเป็น ไฟ
หมวก: หินที่ใส่ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก 30% ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
เสื้อเกราะ: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 25%
รองเท้า: ทิ้ง พื้นลุกไหม้ 4 วินาที ขณะเคลื่อนที่ สร้างความเสียหาย ไฟ 2500 ต่อวินาที
ถุงมือ: หินที่ใส่ สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มเติม 175 ถึง 225
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ร่าย ระเบิดไฟฉับพลัน เลเวล 20 เมื่อปะทะ
เข็มขัด: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ 5% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด
สร้อย: เพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการ ดูดพลังชีวิต 150%
แหวน: นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
โล่: เสริมความเสียหาย ไฟ 60 ถึง 100 หากคุณบล็อคมาเร็วๆ นี้
Essence of Insanity
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 8
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 2 เป้าหมาย
หมวก: หินที่ใส่ นำความเสียหาย กายภาพ 50% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
เสื้อเกราะ: คุณได้รับสถานะ เร่งราวี 6 วินาที เมื่อถูกปะทะ
รองเท้า: เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 70% ขณะที่ติดสถานะ ช็อค
ถุงมือ: หินที่ใส่ มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น อีก 16%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ทริกเกอร์ วิญญาณเงา (Spectral Spirits) เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
จำนวน วิญญาณเงา สูงสุด +3 ตน
เข็มขัด: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด
สร้อย: มีโอกาส เติมมานา 10% เมื่อคุณใช้สกิล 10%
แหวน: คุณและมิเนียนของคุณ ได้รับความเสียหาย สะท้อน ลดลง 40%
โล่: มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 25% เมื่อคุณบล็อค
Essence of Horror
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 8
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 8 ถึง 12 ต่อจำนวน Frenzy Charge
หมวก: หินที่ใส่ สร้างความเสียหาย ธาตุ เพิ่มขึ้น อีก 30%
เสื้อเกราะ: เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ 15% เป็น น้ำแข็ง
รองเท้า: ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับ 5% ขณะอยู่กับที่
essence buff elemental damage taken +% [-5]
ถุงมือ: หินที่ใส่ มีโอกาสคริคิตอล +3.5%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: มีโอกาสได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge 1 ลูก 16% เมื่อสังหาร
เข็มขัด: ได้รับสถานะ ความอัจฉริยะของนักเล่นแร่แปรธาตุ เมื่อคุณใช้ ขวดยา
สร้อย: มีโอกาสสร้างสถานะ บดขยี้ (15–25)% เมื่อปะทะ
แหวน: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 4 ถึง 7 ต่อจำนวน Frenzy Charge
โล่: สร้างสถานะ หนาวเย็น ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อคุณบล็อค
Essence of Delirium
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 8
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มผลของ สาปแช่งของคุณ 25%
หมวก: เลเวลของ หินออร่า ที่ใส่ +2
เสื้อเกราะ: ลดความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ที่ได้รับ 25%
รองเท้า: ไม่ติดสถานะ พิษ
ถุงมือ: หินที่ใส่ สร้างความเสียหายต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น อีก 30%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: การปะทะของคุณ สร้างสถานะ เสื่อมสลาย 8 วินาที ซึ่งจะสร้างความเสียหาย เคออส 700 ต่อวินาที
เข็มขัด: ค่าต้านทาน เคออส +50% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด
สร้อย: โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (6–7)%
แหวน: ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +(12–15)%
โล่: โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +15% ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
Remnant of Corruption
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 0
ใส่​มลทิน​ให้​กับ เอสเซนส์ ที่​จองจำ​มอนสเตอร์​เอา​ไว้ เพื่อ​แก้ไข​มัน​อย่าง​ไม่อาจ​คาดเดา​ได้
เอสเซนส์ Monster /105 ⍟
ชื่อDesc
Whispering Essence of Hatredเพิ่มความเสียหาย 11%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 80%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Muttering Essence of Hatredเพิ่มความเสียหาย 13%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Weeping Essence of Hatredเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Wailing Essence of Hatredเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Screaming Essence of Hatredเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Shrieking Essence of Hatredเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Deafening Essence of Hatredเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Whispering Essence of Woeเพิ่มความเสียหาย 11%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 80%
Muttering Essence of Woeเพิ่มความเสียหาย 13%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 200%
Weeping Essence of Woeเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%
Wailing Essence of Woeเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%
Screaming Essence of Woeเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Shrieking Essence of Woeเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Deafening Essence of Woeเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Whispering Essence of Greedเพิ่มความเสียหาย 11%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 80%
Muttering Essence of Greedเพิ่มความเสียหาย 13%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 200%
Weeping Essence of Greedเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%
Wailing Essence of Greedเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%
Screaming Essence of Greedเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Shrieking Essence of Greedเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Deafening Essence of Greedเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Whispering Essence of Contemptเพิ่มความเสียหาย 11%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 80%
Muttering Essence of Contemptเพิ่มความเสียหาย 13%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 200%
Weeping Essence of Contemptเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%
Wailing Essence of Contemptเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%
Screaming Essence of Contemptเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Shrieking Essence of Contemptเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Deafening Essence of Contemptเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Muttering Essence of Sorrowเพิ่มความเสียหาย 13%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Weeping Essence of Sorrowเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Wailing Essence of Sorrowเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Screaming Essence of Sorrowเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Shrieking Essence of Sorrowเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Deafening Essence of Sorrowเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Muttering Essence of Angerเพิ่มความเสียหาย 13%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Weeping Essence of Angerเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Wailing Essence of Angerเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Screaming Essence of Angerเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Shrieking Essence of Angerเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Deafening Essence of Angerเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Muttering Essence of Tormentเพิ่มความเสียหาย 13%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Weeping Essence of Tormentเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Wailing Essence of Tormentเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Screaming Essence of Tormentเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Shrieking Essence of Tormentเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Deafening Essence of Tormentเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Muttering Essence of Fearเพิ่มความเสียหาย 13%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 200%
Weeping Essence of Fearเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%
Wailing Essence of Fearเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%
Screaming Essence of Fearเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Shrieking Essence of Fearเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Deafening Essence of Fearเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Weeping Essence of Sufferingเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Wailing Essence of Sufferingเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Screaming Essence of Sufferingเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Shrieking Essence of Sufferingเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Deafening Essence of Sufferingเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Weeping Essence of Rageเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟเดือดดาล เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเสียหาย 27% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการร่าย 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
Wailing Essence of Rageเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟเดือดดาล เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเสียหาย 27% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการร่าย 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
Screaming Essence of Rageเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟเดือดดาล เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเสียหาย 27% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการร่าย 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
Shrieking Essence of Rageเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟเดือดดาล เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเสียหาย 27% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการร่าย 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
Deafening Essence of Rageเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟเดือดดาล เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเสียหาย 27% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการร่าย 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
Weeping Essence of Wrathเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Wailing Essence of Wrathเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Screaming Essence of Wrathเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Shrieking Essence of Wrathเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Deafening Essence of Wrathเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Weeping Essence of Doubtเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%
Wailing Essence of Doubtเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%
Screaming Essence of Doubtเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Shrieking Essence of Doubtเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Deafening Essence of Doubtเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Wailing Essence of Anguishเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Screaming Essence of Anguishเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Shrieking Essence of Anguishเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Deafening Essence of Anguishเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Wailing Essence of Loathingเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%
Screaming Essence of Loathingเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Shrieking Essence of Loathingเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Deafening Essence of Loathingเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Wailing Essence of Spiteเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Screaming Essence of Spiteเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Shrieking Essence of Spiteเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Deafening Essence of Spiteเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Wailing Essence of Zealเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%
Screaming Essence of Zealเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Shrieking Essence of Zealเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Deafening Essence of Zealเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Screaming Essence of Miseryเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Shrieking Essence of Miseryเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Deafening Essence of Miseryเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Screaming Essence of Dreadเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Shrieking Essence of Dreadเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Deafening Essence of Dreadเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Screaming Essence of Scornเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Shrieking Essence of Scornเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Deafening Essence of Scornเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Screaming Essence of Envyเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%รับความเสียหาย เคออส ต่อวินาที เท่ากับ 4% ของ พลังชีวิตสูงสุด
Shrieking Essence of Envyเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%รับความเสียหาย เคออส ต่อวินาที เท่ากับ 4% ของ พลังชีวิตสูงสุด
Deafening Essence of Envyเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%รับความเสียหาย เคออส ต่อวินาที เท่ากับ 4% ของ พลังชีวิตสูงสุด
Essence of Hysteriaเพิ่มความเสียหาย 23%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1150%
Essence of Insanityเพิ่มความเสียหาย 23%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1150%
Essence of Horrorเพิ่มความเสียหาย 23%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1150%
Essence of Deliriumเพิ่มความเสียหาย 23%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1150%essence delirium spawn monster on death variation [10]การปะทะของคุณ สร้างสถานะ เสื่อมสลาย 8 วินาที ซึ่งจะสร้างความเสียหาย เคออส 250 ต่อวินาที
Remnant of Corruptionเพิ่มความเร็วในการโจมตี 20%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
base physical damage % of maximum energy shield taken per minute [180]
base physical damage % of maximum life taken per minute [360]เพิ่มความเสียหาย 7%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%
เพิ่มขนาดของตัวละคร 8%
ลดความเสียหายที่ได้รับ 30%
ศัตรู ไม่สามารถ ดูดพลังชีวิต จากคุณได้
เอสเซนส์ หน้าต่างช่วยเหลือ

เอสเซนส์ หน้าต่างช่วยเหลือ

เอสเซนส์

คุณอาจจะได้พบกับผลึกคริสตัลสีฟ้าอันใหญ่ทั่วโลกที่จองจำมอนสเตอร์หลายตัวไว้ข้างใน หากเปิดคริสตัลตรงกลาง คุณจะปล่อยมอนสเตอร์ออกมาได้ แต่ระวังไว้ว่ามอนสเตอร์จะได้พลังจาก เอสเซนส์ และแกร่งกว่ามอนสเตอร์ปกติ หากคุณสยบมอนสเตอร์ภายในนั้นได้ คุณก็สามารถเก็บ เอสเซนส์ ไปครอบครองนั่นเอง เอสเซนส์ เป็นไอเทมเงินตราแบบหนึ่งที่พบได้จากการสยบมอนสเตอร์ที่ถูกจองจำเช่นนี้เท่านั้น และ เอสเซนส์ นั้นต่างจากไอเทมเงินตราทั่วไปตรงที่มีผลลัพธ์ที่ควบคุมได้ระดับหนึ่ง มันจะการันตีว่ามีม็อดบางอย่างปรากฏอยู่เสมอ

มอนสเตอร์ที่มี เอสเซนส์ นั้นโหดกว่ามอนสเตอร์ทั่วไปเป็นอย่างมาก ระวังให้ดี!

เอสเซนส์ นั้นจะมีประโยชน์มากในตอนแรกหรือเมื่อตัวละครของคุณต้องใช้ม็อดเฉพาะเช่นค่าต้านทาน ไฟ และหากคุณมี เอสเซนส์ ที่เลเวลน้อยเกินความจำเป็น คุณก็สามารถอัพเกรดได้ด้วยการขาย เอสเซนส์ ที่เหมือนกันสามชิ้นให้กับผู้ค้าขาย ซึ่งจะให้คุณได้รับ เอสเซนส์ ที่เลเวลสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเอง

Community Wiki

Edit

Essence league

Ultimatum Patch Notes

Essence Changes

 • Various Essence outcomes have been rebalanced. Please read the Essence Balance section for more information.

Breach Patch Notes

Essence Changes:

 • Added the contents of the Essence League to the core game. You can now find monsters trapped in Essences throughout Wraeclast, but at a lower rate than when it was the current challenge league.
 • The rate of finding multiple essences at once has been significantly increased in maps (especially higher maps).
 • At level 47 areas and above, Whispering Essences can no longer appear.
 • At level 67 areas and above, Muttering Essences can no longer appear.
 • The values of mods from Wailing Essences of Woe and above have been reduced, resulting in a notably lower value of all mods from higher-tier Woe essences.
 • Fixed a minor issue where the Muttering Essence of Woe amulet mod granted values that were 1% too low.
 • The gloves mod from Essence of Insanity now grant "Socketed gems have 16% More Attack and Cast Speed" (down from 20%). Existing items will not be changed.
 • The weapon mod from Essence of Horror now grants a 16% chance to gain a power, frenzy or endurance charge on kill (up from 10%). Old versions of this mod can be updated using a Divine Orb.
 • The weapon mod from Essence of Delirium now deals 750 chaos damage per second for 10 seconds (down from 1,000).

Introduction

The Essence league and Hardcore Essence league were past challenge leagues. The leagues started along with the release of Atlas of Worlds expansion (version 2.4.0). There were 40 optional challenges, and players were rewarded with Essence-themed microtransactions after finishing 12, 24, and 36 challenges.

In this league, zones contained a pack of frozen monsters which held an Essence, where taking it freed the monsters imbued with its power. Essences can be used to modify items with a specified guaranteed affix, some of which are exclusive to Essences. Essences can be traded to vendors for higher tiers and can even be corrupted for a chance to gain an even stronger Essence or destroy it.

At the end of the leagues, all characters and stashes were moved to Standard league and Hardcore league. Characters that died in the Hardcore Essence league were immediately moved to the permanent Standard league.

Minimap

These new icons are introduced to the minimap:

Modifiers

All areas had:

 • Areas can contain Essences
  map extra content weighting [1]

Essences

Players encounter groups of monsters with a rare one in the middle possessed by one or more essences, each granting him a special ability. These monsters are trapped and don't perform any actions until the player clicks a few times on the possessed rare to release the whole group. When the possesed monster is killed the essences will drop as items.


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.