เอสเซนส์ ยูนิค /22 ⍟

เอสเซนส์ ยูนิค /22 ⍟

ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
BrainScramblerBrain Rattler Meatgrinder
มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 5%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (60–80) ถึง (270–320)
แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค 50%
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 20%
ศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค จากคุณ มีความเร็วในการร่าย ลดลง 30%
ศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค จากคุณ มีความเร็วในการเคลื่อนที่ ลดลง 20%
การปะทะด้วยอาวุธนี้ สร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูราวกับสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก 300%
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
CosprisMaliceCospri's Malice Jewelled Foil
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
ทริกเกอร์ เวทน้ำแข็งที่ใส่ เมื่อคริติคอลประชิด โดยมีคูลดาวน์ 0.25 วินาที
เงื่อนไข Intelligence ที่ต้องการ +257
ไม่มีความเสียหาย กายภาพ
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (80–100) ถึง (160–200)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (40–60) ถึง (90–110) ให้กับเวท
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–14)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล 60% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
ShapersFlaskDying Sun Ruby Flask
เพิ่มจำนวนชาร์จ (125–150)% ต่อการใช้งาน
ลดระยะเวลา อีก (40–60)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (10–20)% ขณะที่มีผล
สกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก ขณะที่มีผล
EyeOfInnocenceEye of Innocence Citrine Amulet
Strength กับ Dexterity +(16–24)
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 10%
เพิ่มความเสียหาย (50–70)% ขณะที่ติดสถานะ ลุกไหม้
ได้รับความเสียหาย ไฟ 100 เมื่อคุณสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู
ดูด 2% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต ขณะที่ติดสถานะ ลุกไหม้
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
HallowedGroundHallowed Ground Cemetery Map
บอสยูนิค ดรอป แผนที่ เพิ่มเติม 3 ชิ้น
บอสยูนิค ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 2000%
เติมชาร์จขวดยา 0.5 ชาร์จ ทุก 3 วินาที
เลเวลของมอนสเตอร์ในด่าน (-2–2)
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 100%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 100%
KitavasThirstKitava's Thirst Zealot Helmet
มีโอกาสทริกเกอร์ เวทที่ใส่ 50% เมื่อจ่าย มานาอย่างน้อย 100
ไปกับ ค่าใช้งานเริ่มแรก ในการใช้หรือทริกเกอร์ สกิล โดยมีคูลดาวน์ 0.1 วินาที
ลดความเร็วในการร่าย 15%
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (70–80)%
มานาสูงสุด +(30–50)
KondosPrideKondo's Pride Ezomyte Blade
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (220–250)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 50% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
ไม่สามารถ ดูดพลังชีวิต จากคริติคอลได้
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 30% เมื่อคริติคอล
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 50% เมื่อคริติคอล
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำกับอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
ObscurantisObscurantis Lion Pelt
อัตราความแม่นยำ +(800–1000)
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (100–120)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–80)
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน 1% ต่อ อัตราความแม่นยำ 200 หน่วย
PraxisPraxis Paua Ring
มานาสูงสุด +(20–30)
มานาสูงสุด +(30–60)
ฟื้นฟูมานา (3–6) ต่อวินาที
ค่าใช้งานมานาสุทธิของ สกิล (-8–-4)
ความเสียหายที่ได้รับ 8% ถูกเยียวยาเป็น มานา
(เยียวยา ได้เพียงความเสียหายที่ได้รับจากการปะทะเท่านั้น โดยจะเยียวยาในเวลา 4 วินาทีหลังจากการปะทะ)
RazorOfTheSeventhSunRazor of the Seventh Sun Midnight Blade
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (90–110) ถึง (145–170)
แปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น ไฟ
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 25%
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 100% หากคุณสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้
เติมพลังชีวิต 1% เมื่อคุณสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ประชิด 100% ต่อศัตรูที่มีสถานะ ลุกไหม้
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
ShapersGlovesShaper's Touch ถุงมือ Crusader
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (80–120)%
อัตราความแม่นยำ +4 ต่อ Intelligence 2 หน่วย
พลังชีวิต +1 ต่อ Dexterity 4 หน่วย
+1 มานาต่อ 4 Strength
เพิ่มโล่พลังงาน 1% ต่อ Strength 10 หน่วย
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 2% ต่อ Intelligence 10 หน่วย
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 2% ต่อ Dexterity 10 หน่วย
SilverTongueSlivertongue Harbinger Bow
เพิ่มโอกาสคริติคอล (30–50)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (80–95) ถึง (220–240)
เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วยศรที่ แบ่งตัว (150–200)%
ศร เจาะทะลุ ทุกเป้าหมาย หลังเกิดการ แบ่งตัว
ศรที่ เจาะทะลุ มีตัวคูณคริติคอล +50%
SerpentseedSnakepit Sapphire Ring
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เพิ่มความเสียหาย เวท (20–40)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
แหวนช่องซ้าย: กระสุนจากเวทไม่สามารถ ชิ่ง ได้
แหวนช่องซ้าย: กระสุน จากเวท แบ่งตัว
แหวนช่องขวา: กระสุนจากเวท ชิ่ง +1 ครั้ง
แหวนช่องขวา: กระสุนจากเวทไม่สามารถ แบ่งตัว ได้
กระสุนจากเวท ไม่สามารถ เจาะทะลุ ได้
StarforgeStarforge Infernal Sword
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร 30%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (400–450)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–8)%
พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
ความเสียหาย กายภาพ ของคุณสร้างสถานะ ช็อค ได้
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ การโจมตี 20%
ไม่สร้างความเสียหาย ธาตุ
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
DomeOfBrassThe Brass Dome Gladiator Plate
เพิ่มค่าเกราะ (350–400)%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +(1–5)%
Strength ไม่ให้โบนัสแก่ พลังชีวิตสูงสุด
ไม่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
PutridCloisterThe Putrid Cloister Museum Map
ผู้เล่น ถูกสาปด้วย บอบบาง (Vulnerability)
ผู้เล่น ถูกสาปด้วย ไวไฟ (Flammability)
ผู้เล่น ถูกสาปด้วย น้ำแข็งกัด (Frostbite)
ผู้เล่น ถูกสาปด้วย ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity)
ผู้เล่น ถูกสาปด้วย สิ้นหวัง (Despair)
บอสยูนิค ดรอป ไพ่พยากรณ์
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 90%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 45%
map drop stacked deck on death permyriad [50]
(บอบบาง คือ สาปสะกด ที่เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่เป้าหมายได้รับ 15% และทำให้การปะทะมีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล +25% ต่อเป้าหมาย สาปสะกดนี้คงอยู่ 8 วินาที)
(สิ้นหวัง คือ สาปสะกด ที่จะทำให้เป้าหมายมีค่าต้านทาน เคออส -15% สาปสะกดนี้คงอยู่ 8 วินาที)
(ตัวนำไฟฟ้า คือ สาปสะกด ที่ทำให้เป้าหมายมีค่าต้านทาน สายฟ้า -17% และทำให้การปะทะมีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อเป้าหมาย +25% สาปสะกดนี้คงอยู่ 8 วินาที)
(ไวไฟ คือ สาปสะกด ที่ทำให้เป้าหมายมีค่าต้านทาน ไฟ -17% และทำให้การปะทะมีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ +25% ต่อเป้าหมาย สาปสะกดนี้คงอยู่ 8 วินาที)
(น้ำแข็งกัด คือ สาปสะกด ที่ทำให้เป้าหมายมีค่าต้านทาน น้ำแข็ง -17% และทำให้การปะทะมีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อเป้าหมาย +25% สาปสะกดนี้คงอยู่ 8 วินาที)
TheScourgeThe Scourge Terror Claw
ดูด 2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เสริมความเสียหาย กายภาพ (35–50) ถึง (100–125)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
มิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (10–15)%
การเพิ่มกับลด ความเสียหายของ มิเนียน ส่งผลต่อคุณเช่นกันในสัดส่วน 150% ของค่าดังกล่าว
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 70% หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
TheWardensBandThe Warden's Brand Iron Ring
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–15) ถึง (25–50) ให้กับการโจมตี
ลดความเร็วในการโจมตี 30%
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก 15% เมื่อคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรู
SpectreJewelUnending Hunger Cobalt Jewel
มิเนียน มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (6–8)%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: สเปคเตอร์ที่ปลุก มีโอกาสได้รับสถานะ ผู้กลืนกินวิญญาณ 20 วินาที 50% เมื่อสังหาร
(ขณะที่มีสถานะ ผู้กลืนกินวิญญาณ คุณจะกลืนกินวิญญาณของทุกสิ่งที่ถูกสังหารที่อยู่ใกล้ แล้วได้รับโบนัสจากแต่ละตัว)
ValyriumValyrium Moonstone Ring
โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
โล่พลังงานสูงสุด +(30–40)
ค่าต้านทาน ไฟ +(30–40)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง -40%
เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง จะขึ้นอยู่กับ โล่พลังงาน แทน พลังชีวิต
(เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เป็นสิ่งที่กำหนดว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไรจึงจะสร้างสถานะ มึนงง ได้)
CrossingTheVoidVoidwalker Murder Boots
Dexterity +(30–50)
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (140–180)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง กระสุน 20% ขณะที่มีสถานะ ทะลุมิติ
คุณมีสถานะ ทะลุมิติ หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 5 เป้าหมาย ขณะที่คุณมีสถานะ ทะลุมิติ
รอยเท้า Celestial
(ขณะที่มีสถานะ ทะลุมิติ คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกขัดขวาง)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
WitchFireBrewWitchfire Brew Stibnite Flask
สร้าง ม่านควัน เมื่อใช้งาน
ลดจำนวนชาร์จ (-10–10)% ต่อการใช้งาน
ได้รับออร่าคำสาป สิ้นหวัง (Despair) เลเวล 21 ขณะที่มีผล
เอสเซนส์ ไอเทม /21 ⍟

เอสเซนส์ ไอเทม /21 ⍟

Iconชื่อ
Blue Pearl Amulet
ต้องการ เลเวล 77
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (48–56)%
Bone Helmet
เกราะ: 197–227
โล่พลังงาน: 40–46
ต้องการ เลเวล 73, 76 Str, 76 Int
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (15–20)%
Crystal Belt
ต้องการ เลเวล 79
โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
Fingerless Silk Gloves
โล่พลังงาน: 45–52
ต้องการ เลเวล 70, 95 Int
เพิ่มความเสียหาย เวท (12–16)%
ชิ้นส่วนคิเมียร่า
ขนาดกอง: 1 / 10
วาร์ป: ดินแดนของเชปเปอร์
ด่านเลเวล: 84
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 5%
ชิ้นส่วนไฮดร้า
ขนาดกอง: 1 / 10
วาร์ป: ดินแดนของเชปเปอร์
ด่านเลเวล: 84
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 5%
ชิ้นส่วนมิโนทอร์
ขนาดกอง: 1 / 10
วาร์ป: ดินแดนของเชปเปอร์
ด่านเลเวล: 84
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 5%
ชิ้นส่วนฟีนิกซ์
ขนาดกอง: 1 / 10
วาร์ป: ดินแดนของเชปเปอร์
ด่านเลเวล: 84
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 5%
Gripped Gloves
อัตราการหลบหลีก: 220–253
ต้องการ เลเวล 70, 95 Dex
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (14–18)%
Marble Amulet
ต้องการ เลเวล 74
ฟื้นฟูพลังชีวิต (1.2–1.6)% ต่อวินาที
Mawr Blaidd
ขนาดกอง: 1 / 16
Eyes of the Greatwolf
Opal Ring
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–25)%
Spiked Gloves
เกราะ: 220–253
ต้องการ เลเวล 70, 95 Str
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (16–20)%
Steel Ring
ต้องการ เลเวล 80
เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–4) ถึง (10–14) ให้กับการโจมตี
The Oath
ขนาดกอง: 1 / 6
Death's Oath
The Scavenger
ขนาดกอง: 1 / 8
Carcass Jack
The Void
Two-Toned Boots
อัตราการหลบหลีก: 126–145
โล่พลังงาน: 26–30
ต้องการ เลเวล 70, 62 Dex, 62 Int
ค่าต้านทาน น้ำแข็งกับสายฟ้า +(8–12)%
Two-Toned Boots
เกราะ: 126–145
อัตราการหลบหลีก: 126–145
ต้องการ เลเวล 70, 62 Str, 62 Dex
ค่าต้านทาน ไฟกับน้ำแข็ง +(8–12)%
Two-Toned Boots
เกราะ: 126–145
โล่พลังงาน: 26–30
ต้องการ เลเวล 70, 62 Str, 62 Int
ค่าต้านทาน ไฟกับสายฟ้า +(8–12)%
Vanguard Belt
ต้องการ เลเวล 78
ค่าเกราะกับอัตราการหลบหลีก +(260–320)
เอสเซนส์ หินสกิล /3

เอสเซนส์ หินสกิล /3

โจมตี ประชิด เวท แชนเนล กายภาพ ไฟ เคออส พื้นที่ กาลเวลา
ชื่อ
ChargedAttackเพลงดาบเกรียวกราว (Blade Flurry) (28)
โจมตี, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ, ประชิด
ชื่อ
BlightGemแพร่โรคร้าย (Blight) (1)
เวท, เคออส, พื้นที่, แชนเนล, กาลเวลา
FireBeamลำแสงแผดเผา (Scorching Ray) (12)
เวท, ไฟ, กาลเวลา, แชนเนล
Minimap Icons /1 ⍟

Minimap Icons /1 ⍟

CodeIcon
Essence
เอสเซนส์ /105 ⍟

เอสเซนส์ /105 ⍟

Iconชื่อ
Hatred1Whispering Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 1
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 35 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(6–11)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2–3) ถึง (6–7)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1–2) ถึง (3–4)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (6–10)%
Hatred2Muttering Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 45 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(12–17)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–17) ถึง (26–30)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7–9) ถึง (14–16)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–14)%
Hatred3Weeping Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(18–23)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (29–40) ถึง (58–68)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16–21) ถึง (31–37)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–18)%
Hatred4Wailing Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(24–29)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (57–77) ถึง (114–132)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (31–42) ถึง (62–71)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (19–22)%
Hatred5Screaming Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(36–41)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (99–136) ถึง (200–232)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (54–74) ถึง (108–126)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (23–26)%
Hatred6Shrieking Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(42–45)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (124–170) ถึง (250–290)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (68–92) ถึง (136–157)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (27–30)%
Hatred7Deafening Essence of Hatred
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(46–48)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (134–184) ถึง (270–313)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (73–100) ถึง (147–170)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (31–34)%
Woe1Whispering Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 1
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 35 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (5–10)%
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: โล่พลังงานสูงสุด +(3–5)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวท (15–29)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวท (10–19)%
เข็มขัด, แหวน: โล่พลังงานสูงสุด +(1–3)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (2–4)%
Woe2Muttering Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 45 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (11–20)%
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: โล่พลังงานสูงสุด +(6–11)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวท (30–44)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวท (20–29)%
เข็มขัด, แหวน: โล่พลังงานสูงสุด +(4–8)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (5–7)%
Woe3Weeping Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (21–25)%
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: โล่พลังงานสูงสุด +(17–23)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวท (45–59)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวท (30–39)%
เข็มขัด, แหวน: โล่พลังงานสูงสุด +(16–19)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8–10)%
Woe4Wailing Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (26–30)%
หมวก, เสื้อเกราะ: โล่พลังงานสูงสุด +(31–38)
รองเท้า, ถุงมือ: โล่พลังงานสูงสุด +(18–26)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวท (60–84)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวท (40–54)%
เข็มขัด, แหวน: โล่พลังงานสูงสุด +(23–26)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (11–13)%
โล่: โล่พลังงานสูงสุด +(39–49)
Woe5Screaming Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (31–36)%
หมวก: โล่พลังงานสูงสุด +(39–45)
เสื้อเกราะ: โล่พลังงานสูงสุด +(50–61)
รองเท้า, ถุงมือ: โล่พลังงานสูงสุด +(27–32)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวท (85–106)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวท (50–66)%
เข็มขัด, แหวน: โล่พลังงานสูงสุด +(27–31)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (14–16)%
โล่: โล่พลังงานสูงสุด +(50–59)
Woe6Shrieking Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (37–42)%
หมวก: โล่พลังงานสูงสุด +(46–51)
เสื้อเกราะ: โล่พลังงานสูงสุด +(77–90)
รองเท้า, ถุงมือ: โล่พลังงานสูงสุด +(28–35)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวท (107–122)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวท (67–82)%
เข็มขัด: โล่พลังงานสูงสุด +(32–37)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (17–18)%
แหวน: โล่พลังงานสูงสุด +(38–43)
โล่: โล่พลังงานสูงสุด +(60–69)
Woe7Deafening Essence of Woe
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลธนู (43–50)%
หมวก: โล่พลังงานสูงสุด +(52–58)
เสื้อเกราะ: โล่พลังงานสูงสุด +(88–95)
รองเท้า, ถุงมือ: โล่พลังงานสูงสุด +(38–45)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเสียหาย เวท (123–144)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเสียหาย เวท (83–94)%
เข็มขัด: โล่พลังงานสูงสุด +(38–43)
สร้อย: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (18–19)%
แหวน: โล่พลังงานสูงสุด +(44–47)
โล่: โล่พลังงานสูงสุด +(75–85)
Greed1Whispering Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 1
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 35 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: ดูด (0.5–0.7)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: พลังชีวิตสูงสุด +(5–14)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูด (0.5–0.7)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (8–11)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (1–2) ต่อวินาที
Greed2Muttering Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 45 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: ดูด (0.6–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: พลังชีวิตสูงสุด +(15–30)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูด (0.6–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (12–15)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (2.1–8) ต่อวินาที
Greed3Weeping Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: ดูด (0.7–0.9)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: พลังชีวิตสูงสุด +(31–45)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูด (0.7–0.9)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (16–19)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (8.1–16) ต่อวินาที
Greed4Wailing Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: ดูด (0.8–1)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก, เสื้อเกราะ, โล่: พลังชีวิตสูงสุด +(70–79)
รองเท้า, ถุงมือ: พลังชีวิตสูงสุด +(60–69)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูด (0.8–1)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (20–23)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (16.1–24) ต่อวินาที
Greed5Screaming Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: ดูด (0.9–1.1)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก: พลังชีวิตสูงสุด +(80–89)
เสื้อเกราะ, โล่: พลังชีวิตสูงสุด +(90–99)
รองเท้า, ถุงมือ: พลังชีวิตสูงสุด +(70–79)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูด (0.9–1.1)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (24–27)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (24.1–32) ต่อวินาที
Greed6Shrieking Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: ดูด (1–1.2)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก: พลังชีวิตสูงสุด +(90–99)
เสื้อเกราะ: พลังชีวิตสูงสุด +(110–119)
รองเท้า, ถุงมือ: พลังชีวิตสูงสุด +(80–89)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูด (1–1.2)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (28–31)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (32.1–48) ต่อวินาที
โล่: พลังชีวิตสูงสุด +(100–109)
Greed7Deafening Essence of Greed
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: ดูด (1.1–1.3)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
หมวก: พลังชีวิตสูงสุด +(100–106)
เสื้อเกราะ: พลังชีวิตสูงสุด +(120–126)
รองเท้า, ถุงมือ: พลังชีวิตสูงสุด +(90–96)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ดูด (1.1–1.3)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (32–35)%
สร้อย, แหวน: ฟื้นฟูพลังชีวิต (48.1–64) ต่อวินาที
โล่: พลังชีวิตสูงสุด +(110–116)
Contempt1Whispering Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 1
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 35 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, ถุงมือ, สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 2 ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (1–4) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง (4–5)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง (2–3)
Contempt2Muttering Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 45 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, ถุงมือ, สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ (2–3) ถึง (4–5) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (5–10) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–8) ถึง (12–15)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ (4–5) ถึง (8–9)
Contempt3Weeping Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ (4–6) ถึง (9–10) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (11–24) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–4) ถึง (6–7) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (10–13) ถึง (21–25)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–9) ถึง (13–15)
Contempt4Wailing Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, สร้อย: เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–9) ถึง (13–15) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (25–50) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–5) ถึง (7–8) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (13–17) ถึง (28–32)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–12) ถึง (17–20)
แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–7) ถึง (11–12) ให้กับการโจมตี
Contempt5Screaming Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: เสริมความเสียหาย กายภาพ (9–12) ถึง (19–22) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (51–100) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (4–5) ถึง (8–9) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (20–28) ถึง (43–51)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ (13–18) ถึง (27–31)
แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–8) ถึง (12–13) ให้กับการโจมตี
Contempt6Shrieking Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: เสริมความเสียหาย กายภาพ (11–15) ถึง (22–26) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (101–150) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–6) ถึง (9–10) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (25–33) ถึง (52–61)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ (16–21) ถึง (32–38)
แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ (7–9) ถึง (13–15) ให้กับการโจมตี
Contempt7Deafening Essence of Contempt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: เสริมความเสียหาย กายภาพ (16–18) ถึง (27–30) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (151–200) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–7) ถึง (10–11) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (31–42) ถึง (65–75)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย กายภาพ (20–26) ถึง (40–47)
แหวน: เสริมความเสียหาย กายภาพ (10–11) ถึง (16–17) ให้กับการโจมตี
Sorrow2Muttering Essence of Sorrow
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 45 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Dexterity +(13–17)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5–6)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 3%
Sorrow3Weeping Essence of Sorrow
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Dexterity +(18–22)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (7–8)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 4%
Sorrow4Wailing Essence of Sorrow
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Dexterity +(28–32)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (9–10)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 5%
Sorrow5Screaming Essence of Sorrow
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Dexterity +(33–37)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (11–12)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 6%
Sorrow6Shrieking Essence of Sorrow
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Dexterity +(43–50)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (13–14)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 7%
Sorrow7Deafening Essence of Sorrow
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Dexterity +(51–58)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (15–16)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 8%
Anger2Muttering Essence of Anger
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 45 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน ไฟ +(12–17)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (14–20) ถึง (29–33)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (8–10) ถึง (15–18)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–14)%
Anger3Weeping Essence of Anger
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน ไฟ +(18–23)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (32–44) ถึง (65–76)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (17–24) ถึง (35–41)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–18)%
Anger4Wailing Essence of Anger
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน ไฟ +(24–29)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (63–85) ถึง (128–148)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (34–46) ถึง (68–80)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (19–22)%
Anger5Screaming Essence of Anger
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน ไฟ +(36–41)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (110–150) ถึง (223–260)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (59–81) ถึง (120–140)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (23–26)%
Anger6Shrieking Essence of Anger
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน ไฟ +(42–45)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (137–188) ถึง (279–325)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (74–101) ถึง (150–175)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (27–30)%
Anger7Deafening Essence of Anger
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน ไฟ +(46–48)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (149–203) ถึง (302–351)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (80–109) ถึง (162–189)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (31–34)%
Torment2Muttering Essence of Torment
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 45 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เสริมความเสียหาย สายฟ้า 2 ถึง (16–18) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (35–38)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า (4–5)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง 5 ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (32–34) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–2) ถึง (21–22) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (14–15) ให้กับการโจมตี
Torment3Weeping Essence of Torment
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–3) ถึง (35–40) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (39–42)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า (5–6)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (14–15) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–5) ถึง (69–73) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (46–48) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–2) ถึง (27–28) ให้กับการโจมตี
Torment4Wailing Essence of Torment
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–5) ถึง (56–62) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (43–46)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า (6–7)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–2) ถึง (22–23) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–10) ถึง (126–133) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–7) ถึง (84–88) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (40–43) ให้กับการโจมตี
Torment5Screaming Essence of Torment
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–8) ถึง (89–99) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (47–50)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า (7–8)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–2) ถึง (27–28) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (5–12) ถึง (164–173) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–9) ถึง (109–115) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–6) ถึง (57–61) ให้กับการโจมตี
Torment6Shrieking Essence of Torment
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (5–11) ถึง (124–140) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (51–55)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า (8–9)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (33–34) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (5–17) ถึง (204–216) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4–11) ถึง (136–144) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–7) ถึง (68–72) ให้กับการโจมตี
Torment7Deafening Essence of Torment
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (6–13) ถึง (136–155) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (56–60)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า (9–10)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (40–43) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (7–20) ถึง (255–270) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4–14) ถึง (170–179) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4–8) ถึง (71–76) ให้กับการโจมตี
Fear2Muttering Essence of Fear
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 2
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 45 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, สร้อย, แหวน: มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (13–15)%
หมวก: เพิ่มอัตราความแม่นยำของ มิเนียน (13–15)%
เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (13–15)%
ถุงมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (13–15)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (30–44)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (20–29)%
Fear3Weeping Essence of Fear
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, สร้อย, แหวน: มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (16–18)%
หมวก: เพิ่มอัตราความแม่นยำของ มิเนียน (16–18)%
เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (16–18)%
ถุงมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (16–18)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (45–59)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (30–39)%
Fear4Wailing Essence of Fear
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, สร้อย, แหวน: มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (19–21)%
หมวก: เพิ่มอัตราความแม่นยำของ มิเนียน (19–21)%
เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (19–21)%
ถุงมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (19–21)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (60–84)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (40–54)%
Fear5Screaming Essence of Fear
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย, แหวน: มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (22–24)%
หมวก: เพิ่มอัตราความแม่นยำของ มิเนียน (22–24)%
เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (22–24)%
ถุงมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (22–24)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (85–106)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (50–66)%
Fear6Shrieking Essence of Fear
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย, แหวน: มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (25–27)%
หมวก: เพิ่มอัตราความแม่นยำของ มิเนียน (25–27)%
เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (25–27)%
ถุงมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (25–27)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (107–122)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (67–82)%
Fear7Deafening Essence of Fear
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย, แหวน: มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (28–30)%
หมวก: เพิ่มอัตราความแม่นยำของ มิเนียน (28–30)%
เสื้อเกราะ, รองเท้า, เข็มขัด, โล่: มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (28–30)%
ถุงมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (28–30)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (123–144)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (83–94)%
Suffering3Weeping Essence of Suffering
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–13) ถึง (19–22) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (39–42)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ น้ำแข็ง (5–6)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3–4) ถึง (7–8) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16–22) ถึง (33–38) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–15) ถึง (22–25) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–9) ถึง (13–16) ให้กับการโจมตี
Suffering4Wailing Essence of Suffering
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20) ถึง (30–35) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (43–46)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ น้ำแข็ง (6–7)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–7) ถึง (10–12) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (30–40) ถึง (59–69) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–26) ถึง (40–46) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–13) ถึง (20–24) ให้กับการโจมตี
Suffering5Screaming Essence of Suffering
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (18–24) ถึง (36–42) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (47–50)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ น้ำแข็ง (7–8)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–9) ถึง (13–16) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (39–52) ถึง (77–90) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26–35) ถึง (51–60) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–16) ถึง (24–28) ให้กับการโจมตี
Suffering6Shrieking Essence of Suffering
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (33–45) ถึง (67–78) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (51–55)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ น้ำแข็ง (8–9)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8–11) ถึง (16–19) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (49–64) ถึง (96–113) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (33–43) ถึง (64–75) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17–22) ถึง (34–40) ให้กับการโจมตี
Suffering7Deafening Essence of Suffering
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (36–50) ถึง (74–86) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (56–60)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ น้ำแข็ง (9–10)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–13) ถึง (20–24) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (61–81) ถึง (120–140) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (41–54) ถึง (81–93) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–24) ถึง (38–44) ให้กับการโจมตี
Rage3Weeping Essence of Rage
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Strength +(18–22)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (7–8)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 4%
Rage4Wailing Essence of Rage
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Strength +(28–32)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (9–10)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 5%
Rage5Screaming Essence of Rage
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Strength +(33–37)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (11–12)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 6%
Rage6Shrieking Essence of Rage
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Strength +(43–50)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (13–14)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 7%
Rage7Deafening Essence of Rage
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Strength +(51–58)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (15–16)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 8%
Wrath3Weeping Essence of Wrath
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน สายฟ้า +(18–23)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (5–8) ถึง (106–123)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า 3 ถึง (57–67)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (8–12)%
Wrath4Wailing Essence of Wrath
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน สายฟ้า +(24–29)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (11–14) ถึง (208–242)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (5–8) ถึง (112–131)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (13–17)%
Wrath5Screaming Essence of Wrath
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน สายฟ้า +(36–41)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (19–25) ถึง (366–425)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (10–14) ถึง (197–229)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (23–26)%
Wrath6Shrieking Essence of Wrath
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน สายฟ้า +(42–45)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (23–32) ถึง (458–531)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (13–17) ถึง (247–286)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (27–30)%
Wrath7Deafening Essence of Wrath
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน สายฟ้า +(46–48)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (25–34) ถึง (494–575)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย สายฟ้า (13–19) ถึง (266–310)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (31–34)%
Doubt3Weeping Essence of Doubt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 3
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 60 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: อัตราความแม่นยำ +(100–165)
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, โล่: อัตราการหลบหลีก +(64–82)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: อัตราความแม่นยำ +(131–215)
เข็มขัด, แหวน: อัตราการหลบหลีก +(36–60)
สร้อย: เพิ่มอัตราการหลบหลีก (14–18)%
Doubt4Wailing Essence of Doubt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: อัตราความแม่นยำ +(166–250)
หมวก, เสื้อเกราะ: อัตราการหลบหลีก +(102–120)
รองเท้า, ถุงมือ: อัตราการหลบหลีก +(81–90)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: อัตราความแม่นยำ +(216–325)
เข็มขัด, แหวน: อัตราการหลบหลีก +(61–80)
สร้อย: เพิ่มอัตราการหลบหลีก (19–23)%
โล่: อัตราการหลบหลีก +(121–150)
Doubt5Screaming Essence of Doubt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: อัตราความแม่นยำ +(251–350)
หมวก: อัตราการหลบหลีก +(121–140)
เสื้อเกราะ: อัตราการหลบหลีก +(151–200)
รองเท้า, ถุงมือ: อัตราการหลบหลีก +(91–105)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: อัตราความแม่นยำ +(326–455)
เข็มขัด, แหวน: อัตราการหลบหลีก +(81–120)
สร้อย: เพิ่มอัตราการหลบหลีก (24–28)%
โล่: อัตราการหลบหลีก +(151–225)
Doubt6Shrieking Essence of Doubt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: อัตราความแม่นยำ +(351–480)
หมวก: อัตราการหลบหลีก +(141–160)
เสื้อเกราะ: อัตราการหลบหลีก +(301–400)
รองเท้า, ถุงมือ: อัตราการหลบหลีก +(106–120)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: อัตราความแม่นยำ +(456–624)
เข็มขัด, แหวน: อัตราการหลบหลีก +(121–150)
สร้อย: เพิ่มอัตราการหลบหลีก (29–31)%
โล่: อัตราการหลบหลีก +(226–300)
Doubt7Deafening Essence of Doubt
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: อัตราความแม่นยำ +(481–600)
หมวก: อัตราการหลบหลีก +(161–180)
เสื้อเกราะ: อัตราการหลบหลีก +(390–475)
รองเท้า, ถุงมือ: อัตราการหลบหลีก +(121–135)
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: อัตราความแม่นยำ +(625–780)
เข็มขัด, แหวน: อัตราการหลบหลีก +(151–180)
สร้อย: เพิ่มอัตราการหลบหลีก (32–33)%
โล่: อัตราการหลบหลีก +(301–375)
Anguish4Wailing Essence of Anguish
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เสริมความเสียหาย ไฟ (17–22) ถึง (33–38) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (43–46)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ไฟ (6–7)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (5–7) ถึง (11–13) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (32–44) ถึง (65–76) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (24–33) ถึง (48–57) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย ไฟ (11–15) ถึง (23–27) ให้กับการโจมตี
Anguish5Screaming Essence of Anguish
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย ไฟ (27–35) ถึง (53–62) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (47–50)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ไฟ (7–8)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (7–10) ถึง (15–18) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (42–56) ถึง (85–99) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (31–42) ถึง (64–73) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย ไฟ (16–22) ถึง (32–38) ให้กับการโจมตี
Anguish6Shrieking Essence of Anguish
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย ไฟ (37–50) ถึง (74–87) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (51–55)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ไฟ (8–9)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (9–12) ถึง (19–22) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (53–70) ถึง (107–123) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (40–52) ถึง (79–91) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย ไฟ (19–25) ถึง (39–45) ให้กับการโจมตี
Anguish7Deafening Essence of Anguish
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย ไฟ (41–55) ถึง (81–96) ให้กับการโจมตี
หมวก, รองเท้า, เข็มขัด: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (56–60)%
เสื้อเกราะ, โล่: มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ไฟ (9–10)%
ถุงมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (11–15) ถึง (23–27) ให้กับการโจมตี
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย ไฟ (66–88) ถึง (132–155) ให้กับเวท
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย ไฟ (49–66) ถึง (98–115) ให้กับเวท
สร้อย, แหวน: เสริมความเสียหาย ไฟ (23–27) ถึง (43–48) ให้กับการโจมตี
Loathing4Wailing Essence of Loathing
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, สร้อย: เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (25–29)%
หมวก, เสื้อเกราะ: เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล (3–4)%
รองเท้า: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (16–20)%
ถุงมือ, แหวน: เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (15–17)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มโอกาสคริติคอล (20–24)%
เข็มขัด: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (21–25)%
โล่: โอกาสบล็อค +(6–7)%
Loathing5Screaming Essence of Loathing
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (30–34)%
หมวก, เสื้อเกราะ: เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล (5–6)%
รองเท้า: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (21–25)%
ถุงมือ, แหวน: เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (18–20)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มโอกาสคริติคอล (25–29)%
เข็มขัด: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (26–30)%
โล่: โอกาสบล็อค +(8–9)%
Loathing6Shrieking Essence of Loathing
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (35–38)%
หมวก, เสื้อเกราะ: เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล (7–8)%
รองเท้า: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (26–30)%
ถุงมือ, แหวน: เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (21–23)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มโอกาสคริติคอล (30–34)%
เข็มขัด: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (31–35)%
โล่: โอกาสบล็อค +(10–11)%
Loathing7Deafening Essence of Loathing
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (39–42)%
หมวก, เสื้อเกราะ: เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล (9–10)%
รองเท้า: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (31–35)%
ถุงมือ, แหวน: เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (24–26)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มโอกาสคริติคอล (35–38)%
เข็มขัด: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (36–39)%
โล่: โอกาสบล็อค +(12–13)%
Spite4Wailing Essence of Spite
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Intelligence +(28–32)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (9–10)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 5%
Spite5Screaming Essence of Spite
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Intelligence +(33–37)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (11–12)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 6%
Spite6Shrieking Essence of Spite
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Intelligence +(43–50)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (13–14)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 7%
Spite7Deafening Essence of Spite
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, โล่: Intelligence +(51–58)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (15–16)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 8%
Zeal4Wailing Essence of Zeal
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 4
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง
คุณสมบัติจะถูกจำกัดให้มีเลเวล 75 หรือต่ำกว่า

ซองธนู: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–7)%
หมวก: เพิ่มความเร็วในการ คำราม (15–20)%
เสื้อเกราะ: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (21–25)%
รองเท้า: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
ถุงมือ: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–12)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–22)%
เข็มขัด: เพิ่มความเร็วในการโยน กับดักกับทุ่นระเบิด (7–10)%
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–8)%
โล่: เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค (20–22)%
Zeal5Screaming Essence of Zeal
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–9)%
หมวก: เพิ่มความเร็วในการ คำราม (21–25)%
เสื้อเกราะ: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (26–30)%
รองเท้า: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
ถุงมือ: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–13)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–14)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23–25)%
เข็มขัด: เพิ่มความเร็วในการโยน กับดักกับทุ่นระเบิด (11–13)%
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเร็วในการร่าย (9–12)%
โล่: เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค (23–25)%
Zeal6Shrieking Essence of Zeal
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–12)%
หมวก: เพิ่มความเร็วในการ คำราม (26–30)%
เสื้อเกราะ: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (31–35)%
รองเท้า: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
ถุงมือ: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–16)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15–16)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (26–27)%
เข็มขัด: เพิ่มความเร็วในการโยน กับดักกับทุ่นระเบิด (14–17)%
สร้อย: เพิ่มความเร็วในการร่าย (13–16)%
แหวน: เพิ่มความเร็วในการร่าย (13–14)%
โล่: เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค (26–28)%
Zeal7Deafening Essence of Zeal
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–15)%
หมวก: เพิ่มความเร็วในการ คำราม (31–35)%
เสื้อเกราะ: เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (36–45)%
รองเท้า: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 32%
ถุงมือ: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17–18)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17–18)%
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (28–30)%
เข็มขัด: เพิ่มความเร็วในการโยน กับดักกับทุ่นระเบิด (18–21)%
สร้อย: เพิ่มความเร็วในการร่าย (17–20)%
แหวน: เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–16)%
โล่: เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค (29–34)%
Misery5Screaming Essence of Misery
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: ดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ: มานาสูงสุด +(55–59)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเร็วในการร่าย (32–37)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการร่าย (21–24)%
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา (11–15)%
สร้อย, แหวน, โล่: เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (50–59)%
Misery6Shrieking Essence of Misery
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: ดูด (0.6–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ: มานาสูงสุด +(65–68)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเร็วในการร่าย (38–43)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการร่าย (25–28)%
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา (16–20)%
สร้อย, แหวน, โล่: เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (60–69)%
Misery7Deafening Essence of Misery
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: ดูด (0.9–1)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ: มานาสูงสุด +(69–77)
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มความเร็วในการร่าย (44–49)%
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มความเร็วในการร่าย (29–32)%
เข็มขัด: เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา (21–25)%
สร้อย, แหวน, โล่: เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (70–76)%
Dread5Screaming Essence of Dread
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็วกระสุน (34–41)%
หมวก: ค่าเกราะ +(121–140)
เสื้อเกราะ: ค่าเกราะ +(151–200)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่าเกราะ +(91–105)
ธนู: เลเวลของ หินสกิลธนู ที่ใส่ +1
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (25–29)%
กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (12–16)%
เข็มขัด: ค่าเกราะ +(323–400)
สร้อย: เพิ่มค่าเกราะ (24–28)%
แหวน: ค่าเกราะ +(80–120)
โล่: ค่าเกราะ +(151–225)
Dread6Shrieking Essence of Dread
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็วกระสุน (42–46)%
หมวก: ค่าเกราะ +(141–160)
เสื้อเกราะ: ค่าเกราะ +(301–400)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่าเกราะ +(106–120)
ธนู: เลเวลของ หินสกิลธนู ที่ใส่ +2
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (30–34)%
กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (17–21)%
เข็มขัด: ค่าเกราะ +(401–460)
สร้อย: เพิ่มค่าเกราะ (29–31)%
แหวน: ค่าเกราะ +(121–200)
โล่: ค่าเกราะ +(226–300)
Dread7Deafening Essence of Dread
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, ไม้กายสิทธิ์: เพิ่มความเร็วกระสุน (47–52)%
หมวก: ค่าเกราะ +(161–180)
เสื้อเกราะ: ค่าเกราะ +(390–475)
รองเท้า, ถุงมือ: ค่าเกราะ +(121–135)
ธนู: เลเวลของ หินสกิลธนู ที่ใส่ +2
ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (35–38)%
กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (22–25)%
เข็มขัด: ค่าเกราะ +(481–520)
สร้อย: เพิ่มค่าเกราะ (32–33)%
แหวน: ค่าเกราะ +(201–300)
โล่: ค่าเกราะ +(301–375)
Scorn5Screaming Essence of Scorn
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(25–29)%
หมวก, รองเท้า, ถุงมือ: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (23–26)%
เสื้อเกราะ: เพิ่มเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง (31–39)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, โล่: เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (80–99)%
เข็มขัด: ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (12–13)%
แหวน: ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(15–17)%
Scorn6Shrieking Essence of Scorn
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(30–34)%
หมวก, รองเท้า, ถุงมือ: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (27–30)%
เสื้อเกราะ: เพิ่มเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง (40–45)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, โล่: เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (100–109)%
เข็มขัด: ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (14–15)%
แหวน: ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(18–20)%
Scorn7Deafening Essence of Scorn
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู, สร้อย: ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(35–41)%
หมวก, รองเท้า, ถุงมือ: มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (31–44)%
เสื้อเกราะ: เพิ่มเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง (46–60)%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา, โล่: เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (110–119)%
เข็มขัด: ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (16–17)%
แหวน: ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(21–25)%
Envy5Screaming Essence of Envy
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 5
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย เคออส (11–15) ถึง (27–33) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน เคออส +(21–25)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย เคออส (61–103) ถึง (149–193)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย เคออส (37–59) ถึง (79–103)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย เคออส (23–26)%
Envy6Shrieking Essence of Envy
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 6
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย เคออส (17–21) ถึง (37–43) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน เคออส +(26–30)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย เคออส (73–113) ถึง (163–205)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย เคออส (43–67) ถึง (89–113)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย เคออส (27–30)%
Envy7Deafening Essence of Envy
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 7
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย เคออส (23–37) ถึง (49–61) ให้กับการโจมตี
หมวก, เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, เข็มขัด, โล่: ค่าต้านทาน เคออส +(31–35)%
ธนู, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ: เสริมความเสียหาย เคออส (89–131) ถึง (181–229)
ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: เสริมความเสียหาย เคออส (53–79) ถึง (101–131)
สร้อย, แหวน: เพิ่มความเสียหาย เคออส (31–34)%
Terror1Essence of Hysteria
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 8
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: นำความเสียหาย กายภาพ 15% ไปเสริมเป็น ไฟ
หมวก: หินสกิลที่ใส่ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก 30% ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
เสื้อเกราะ: เพิ่มพื้นที่ส่งผล 25%
รองเท้า: ทิ้ง พื้นลุกไหม้ 4 วินาที ขณะเคลื่อนที่ สร้างความเสียหาย ไฟ 2500 ต่อวินาที
ถุงมือ: หินสกิลที่ใส่ สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มเติม 175 ถึง 225
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ร่าย ระเบิดไฟฉับพลัน เลเวล 20 เมื่อปะทะ
เข็มขัด: ความเสียหาย เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 5% ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด
สร้อย: เพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการ ดูดพลังชีวิต 150%
แหวน: นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
โล่: เสริมความเสียหาย ไฟ 60 ถึง 100 หากคุณบล็อคมาเร็วๆ นี้
Insanity1Essence of Insanity
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 8
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 2 เป้าหมาย
หมวก: หินสกิลที่ใส่ นำความเสียหาย กายภาพ 50% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
เสื้อเกราะ: คุณได้รับสถานะ เร่งราวี 6 วินาที เมื่อถูกปะทะ
รองเท้า: เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 70% ขณะที่ติดสถานะ ช็อค
ถุงมือ: หินสกิลที่ใส่ มีความเร็วในการโจมตีกับร่าย เพิ่มขึ้น อีก 16%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: ทริกเกอร์ วิญญาณเงา (Spectral Spirits) เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เข็มขัด: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด
สร้อย: มีโอกาสเติมมานา 10% เมื่อคุณใช้สกิล 10%
แหวน: คุณกับมิเนียนของคุณ ได้รับความเสียหาย สะท้อน ลดลง 40%
โล่: มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 25% เมื่อคุณบล็อค
Horror1Essence of Horror
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 8
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 8 ถึง 12 ต่อจำนวน Frenzy Charge
หมวก: หินสกิลที่ใส่ สร้างความเสียหาย ธาตุ เพิ่มขึ้น อีก 30%
เสื้อเกราะ: เปลี่ยน 15% ของความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับเป็น น้ำแข็ง
รองเท้า: ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับ 5% ขณะอยู่กับที่
essence buff elemental damage taken +% [-5]
ถุงมือ: หินสกิลที่ใส่ มีโอกาสคริคิตอล +3.5%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: มีโอกาสได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge 1 ลูก 16% เมื่อสังหาร
เข็มขัด: ได้รับสถานะ ความอัจฉริยะของนักเล่นแร่แปรธาตุ เมื่อคุณใช้ ขวดยา
สร้อย: มีโอกาสสร้างสถานะ บดขยี้ (15–25)% เมื่อปะทะ
แหวน: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 4 ถึง 7 ต่อจำนวน Frenzy Charge
โล่: สร้างสถานะ หนาวเย็น ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อคุณบล็อค
Madness1Essence of Delirium
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 8
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ หรือ​สุ่ม​ม็อด​ทุกอย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​พิเศษ 1 อย่าง

ซองธนู: เพิ่มผลของ สาปแช่ง ของคุณ 25%
หมวก: เลเวลของ หินสกิลออร่า ที่ใส่ +2
เสื้อเกราะ: ลดความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ที่ได้รับ 25%
รองเท้า: ไม่ติดสถานะ พิษ
ถุงมือ: หินสกิลที่ใส่ สร้างความเสียหายต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น อีก 30%
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, ไม้พลอง, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, กรงเล็บ, มีด, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, คทา: การปะทะของคุณ สร้างสถานะ เสื่อมสลาย 8 วินาที ซึ่งจะสร้างความเสียหาย เคออส 700 ต่อวินาที
เข็มขัด: ค่าต้านทาน เคออส +50% ขณะที่รับผลจากขวดยา
สร้อย: โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (6–7)%
แหวน: ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +(12–15)%
โล่: โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +15% ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
EssenceCorruptRemnant of Corruption
ขนาดกอง: 1 / 9
Essence Tier: 0
ใส่​มลทิน​ให้​กับ เอสเซนส์ ที่​จองจำ​มอนสเตอร์​เอา​ไว้ เพื่อ​แก้ไข​มัน​อย่าง​ไม่อาจ​คาดเดา​ได้
เอสเซนส์ Monster /105 ⍟

เอสเซนส์ Monster /105 ⍟

ชื่อDesc
Hatred1Whispering Essence of Hatredเพิ่มความเสียหาย 11%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 80%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Hatred2Muttering Essence of Hatredเพิ่มความเสียหาย 13%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Hatred3Weeping Essence of Hatredเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Hatred4Wailing Essence of Hatredเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Hatred5Screaming Essence of Hatredเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Hatred6Shrieking Essence of Hatredเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Hatred7Deafening Essence of Hatredเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Woe1Whispering Essence of Woeเพิ่มความเสียหาย 11%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 80%
Woe2Muttering Essence of Woeเพิ่มความเสียหาย 13%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 200%
Woe3Weeping Essence of Woeเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%
Woe4Wailing Essence of Woeเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%
Woe5Screaming Essence of Woeเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Woe6Shrieking Essence of Woeเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Woe7Deafening Essence of Woeเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Greed1Whispering Essence of Greedเพิ่มความเสียหาย 11%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 80%
Greed2Muttering Essence of Greedเพิ่มความเสียหาย 13%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 200%
Greed3Weeping Essence of Greedเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%
Greed4Wailing Essence of Greedเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%
Greed5Screaming Essence of Greedเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Greed6Shrieking Essence of Greedเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Greed7Deafening Essence of Greedเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Contempt1Whispering Essence of Contemptเพิ่มความเสียหาย 11%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 80%
Contempt2Muttering Essence of Contemptเพิ่มความเสียหาย 13%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 200%
Contempt3Weeping Essence of Contemptเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%
Contempt4Wailing Essence of Contemptเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%
Contempt5Screaming Essence of Contemptเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Contempt6Shrieking Essence of Contemptเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Contempt7Deafening Essence of Contemptเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Sorrow2Muttering Essence of Sorrowเพิ่มความเสียหาย 13%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Sorrow3Weeping Essence of Sorrowเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Sorrow4Wailing Essence of Sorrowเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Sorrow5Screaming Essence of Sorrowเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Sorrow6Shrieking Essence of Sorrowเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Sorrow7Deafening Essence of Sorrowเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Anger2Muttering Essence of Angerเพิ่มความเสียหาย 13%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Anger3Weeping Essence of Angerเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Anger4Wailing Essence of Angerเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Anger5Screaming Essence of Angerเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Anger6Shrieking Essence of Angerเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Anger7Deafening Essence of Angerเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Torment2Muttering Essence of Tormentเพิ่มความเสียหาย 13%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Torment3Weeping Essence of Tormentเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Torment4Wailing Essence of Tormentเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Torment5Screaming Essence of Tormentเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Torment6Shrieking Essence of Tormentเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Torment7Deafening Essence of Tormentเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Fear2Muttering Essence of Fearเพิ่มความเสียหาย 13%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 200%
Fear3Weeping Essence of Fearเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%
Fear4Wailing Essence of Fearเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%
Fear5Screaming Essence of Fearเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Fear6Shrieking Essence of Fearเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Fear7Deafening Essence of Fearเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Suffering3Weeping Essence of Sufferingเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Suffering4Wailing Essence of Sufferingเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Suffering5Screaming Essence of Sufferingเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Suffering6Shrieking Essence of Sufferingเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Suffering7Deafening Essence of Sufferingเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น น้ำแข็ง
Rage3Weeping Essence of Rageเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟเดือดดาล เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเสียหาย 27% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการร่าย 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
Rage4Wailing Essence of Rageเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟเดือดดาล เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเสียหาย 27% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการร่าย 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
Rage5Screaming Essence of Rageเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟเดือดดาล เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเสียหาย 27% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการร่าย 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
Rage6Shrieking Essence of Rageเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟเดือดดาล เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเสียหาย 27% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการร่าย 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
Rage7Deafening Essence of Rageเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟเดือดดาล เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเสียหาย 27% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการร่าย 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
Wrath3Weeping Essence of Wrathเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Wrath4Wailing Essence of Wrathเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Wrath5Screaming Essence of Wrathเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Wrath6Shrieking Essence of Wrathเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Wrath7Deafening Essence of Wrathเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Doubt3Weeping Essence of Doubtเพิ่มความเสียหาย 15%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 500%
Doubt4Wailing Essence of Doubtเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%
Doubt5Screaming Essence of Doubtเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Doubt6Shrieking Essence of Doubtเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Doubt7Deafening Essence of Doubtเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Anguish4Wailing Essence of Anguishเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Anguish5Screaming Essence of Anguishเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Anguish6Shrieking Essence of Anguishเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Anguish7Deafening Essence of Anguishเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น ไฟ
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น ไฟ
Loathing4Wailing Essence of Loathingเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%
Loathing5Screaming Essence of Loathingเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Loathing6Shrieking Essence of Loathingเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Loathing7Deafening Essence of Loathingเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Spite4Wailing Essence of Spiteเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Spite5Screaming Essence of Spiteเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Spite6Shrieking Essence of Spiteเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Spite7Deafening Essence of Spiteเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%นำความเสียหาย กายภาพ 10% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 20% เป็น สายฟ้า
Zeal4Wailing Essence of Zealเพิ่มความเสียหาย 19%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%
Zeal5Screaming Essence of Zealเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Zeal6Shrieking Essence of Zealเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Zeal7Deafening Essence of Zealเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Misery5Screaming Essence of Miseryเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Misery6Shrieking Essence of Miseryเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Misery7Deafening Essence of Miseryเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Dread5Screaming Essence of Dreadเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Dread6Shrieking Essence of Dreadเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Dread7Deafening Essence of Dreadเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Scorn5Screaming Essence of Scornเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%
Scorn6Shrieking Essence of Scornเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%
Scorn7Deafening Essence of Scornเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%
Envy5Screaming Essence of Envyเพิ่มความเสียหาย 21%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 900%รับความเสียหาย เคออส เท่ากับ 4% ของ พลังชีวิตสูงสุด ต่อวินาที
Envy6Shrieking Essence of Envyเพิ่มความเสียหาย 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1200%รับความเสียหาย เคออส เท่ากับ 4% ของ พลังชีวิตสูงสุด ต่อวินาที
Envy7Deafening Essence of Envyเพิ่มความเสียหาย 33%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1600%รับความเสียหาย เคออส เท่ากับ 4% ของ พลังชีวิตสูงสุด ต่อวินาที
Terror1Essence of Hysteriaเพิ่มความเสียหาย 23%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1150%
Insanity1Essence of Insanityเพิ่มความเสียหาย 23%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1150%
Horror1Essence of Horrorเพิ่มความเสียหาย 23%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1150%
Madness1Essence of Deliriumเพิ่มความเสียหาย 23%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 1150%essence delirium spawn monster on death variation [10]การปะทะของคุณ สร้างสถานะ เสื่อมสลาย 8 วินาที ซึ่งจะสร้างความเสียหาย เคออส 250 ต่อวินาที
EssenceCorruptRemnant of Corruptionเพิ่มความเร็วในการโจมตี 20%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
base physical damage % of maximum energy shield taken per minute [180]
base physical damage % of maximum life taken per minute [360]เพิ่มความเสียหาย 7%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 700%
เพิ่มขนาดของตัวละคร 8%
ลดความเสียหายที่ได้รับ 30%
ศัตรู ไม่สามารถ ดูดพลังชีวิต จากคุณได้
เอสเซนส์ หน้าต่างช่วยเหลือ

เอสเซนส์ หน้าต่างช่วยเหลือ

เอสเซนส์

คุณอาจจะได้พบกับผลึกคริสตัลสีฟ้าอันใหญ่ทั่วโลกที่จองจำมอนสเตอร์หลายตัวไว้ข้างใน หากเปิดคริสตัลตรงกลาง คุณจะปล่อยมอนสเตอร์ออกมาได้ แต่ระวังไว้ว่ามอนสเตอร์จะได้พลังจาก เอสเซนส์ และแกร่งกว่ามอนสเตอร์ปกติ หากคุณสยบมอนสเตอร์ภายในนั้นได้ คุณก็สามารถเก็บ เอสเซนส์ ไปครอบครองนั่นเอง เอสเซนส์ เป็นไอเทมเงินตราแบบหนึ่งที่พบได้จากการสยบมอนสเตอร์ที่ถูกจองจำเช่นนี้เท่านั้น และ เอสเซนส์ นั้นต่างจากไอเทมเงินตราทั่วไปตรงที่มีผลลัพธ์ที่ควบคุมได้ระดับหนึ่ง มันจะการันตีว่ามีม็อดบางอย่างปรากฏอยู่เสมอ

มอนสเตอร์ที่มี เอสเซนส์ นั้นโหดกว่ามอนสเตอร์ทั่วไปเป็นอย่างมาก ระวังให้ดี!

เอสเซนส์ นั้นจะมีประโยชน์มากในตอนแรกหรือเมื่อตัวละครของคุณต้องใช้ม็อดเฉพาะเช่นค่าต้านทาน ไฟ และหากคุณมี เอสเซนส์ ที่เลเวลน้อยเกินความจำเป็น คุณก็สามารถอัพเกรดได้ด้วยการขาย เอสเซนส์ ที่เหมือนกันสามชิ้นให้กับผู้ค้าขาย ซึ่งจะให้คุณได้รับ เอสเซนส์ ที่เลเวลสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเอง

Community Wiki

Wiki Edit

Essence league

The Essence league and Hardcore Essence league were past challenge leagues. The leagues started along with the release of Atlas of Worlds expansion (version 2.4.0). There were 40 optional challenges, and players were rewarded with Essence-themed microtransactions after finishing 12, 24, and 36 challenges.

In this league, zones contained a pack of frozen monsters which held an Essence, where taking it freed the monsters imbued with its power. Essences can be used to modify items with a specified guaranteed affix, some of which are exclusive to Essences. Essences can be traded to vendors for higher tiers and can even be corrupted for a chance to gain an even stronger Essence or destroy it.

At the end of the leagues, all characters and stashes were moved to Standard league and Hardcore league. Characters that died in the Hardcore Essence league were immediately moved to the permanent Standard league.

Minimap

These new icons are introduced to the minimap:

Modifiers

All areas had:

  • Areas can contain Essences
    map extra content weighting [1]

Essences

Players encounter groups of monsters with a rare one in the middle possessed by one or more essences, each granting him a special ability. These monsters are trapped and don't perform any actions until the player clicks a few times on the possessed rare to release the whole group. When the possesed monster is killed the essences will drop as items.


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.