คาลานดรา ยูนิค /18 ⍟
Iconชื่อ
Deadly End จิตวิญญาณคำขาด
Elevore Wolf Pelt
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(20–25)%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (60–100)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (20–25)%
เติมพลังชีวิต (100–200) เมื่อคุณยับยั้งความเสียหาย เวท
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
Ghostwrithe Silken Vest
โล่พลังงานสูงสุด +(100–200)
พลังชีวิตสูงสุด +(50–100)
ค่าต้านทาน เคออส +50%
แปลง พลังชีวิตสูงสุด 50% เป็น โล่พลังงานสูงสุด
Grand Spectrum Viridian Jewel
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ 12% ต่อจำนวน Grand Spectrum
number of stackable unique jewels [1]
Grand Spectrum Crimson Jewel
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5% ต่อจำนวน Grand Spectrum
number of stackable unique jewels [1]
Grand Spectrum Cobalt Jewel
จำนวน Power Charge ต่ำสุด +1 ต่อจำนวน Grand Spectrum
number of stackable unique jewels [1]
Grand Spectrum Viridian Jewel
จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +1 ต่อจำนวน Grand Spectrum
number of stackable unique jewels [1]
Grand Spectrum Cobalt Jewel
มิเนียน มีตัวคูณคริติคอล +10% ต่อจำนวน Grand Spectrum
number of stackable unique jewels [1]
Grand Spectrum Crimson Jewel
จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +1 ต่อจำนวน Grand Spectrum
number of stackable unique jewels [1]
Ignominious Fate จิตวิญญาณคำขาด
Kalandra's Touch Ring
สะท้อน แหวนอีกวง ของคุณ
Kaom's Spirit Titan Gauntlets
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.3–0.5)% ไปเป็น พลังชีวิต
การเติมพลังชีวิต จากการ ฟื้นฟู จะไม่เกิดผล
ฟื้นฟูสถานะ คลั่ง 1 ระดับทุกวินาที ต่อการ เติมพลังชีวิต 100 ต่อวินาที จากการ ฟื้นฟู
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(สถานะ คลั่ง จะให้ผลต่อไปนี้:
เพิ่มความเสียหาย การโจมตี 1% ต่อสถานะ คลั่ง 1 ระดับ
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1% ต่อสถานะ คลั่ง 2 ระดับ
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 1% ต่อสถานะ คลั่ง 5 ระดับ)
Soul Ascension Carnal Mitts
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (120–150)%
ค่าต้านทาน เคออส +(17–29)%
กลืนกินวิญญาณ 1 ดวง เมื่อคุณปะทะ ศัตรูยูนิค แต่ไม่เกิน 1 ครั้งทุก 1 วินาที
สูญเสีย วิญญาณที่กลืนกิน 1 ดวง ทุก 3 วินาที ขณะที่ไม่มี ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ
กลืนกิน วิญญาณ ได้สูงสุด 50 ดวง
lose soul eater stack every x seconds while no unique in your presence [3]
The Poised Prism Primal Arrow Quiver
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–30)%
ค่าต้านทาน ไฟ +(15–25)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(15–25)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(15–25)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 1 ถึง 2 ให้กับการโจมตีต่อ Dexterity 10 หน่วย
เสริมความเสียหาย ไฟ 1 ถึง 2 ให้กับการโจมตีต่อ Strength 10 หน่วย
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 0 ถึง 3 ให้กับการโจมตีต่อ Intelligence 10 หน่วย
The Tower of Ordeals คำขาดสลัก
map ultimatum unique map boss [1]
Thrillsteel Barbute Helmet
เร่งราวี
(เร่งราวี เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ 20%)
Victorious Fate จิตวิญญาณคำขาด
Will of Chaos จิตวิญญาณคำขาด
คาลานดรา ไอเทม /48 ⍟
Iconชื่อ
ความทรงจำของอัลวา
ไม่สามารถแก้ไขได้
กุญแจคลังวัตถุโบราณหอบันทึก
ด่านเลเวล: 87
Astral Protection
ขนาดกอง: 1 / 5
โล่
ไอเทมเชปเปอร์
Azure Rage
ขนาดกอง: 1 / 4
แผนที่ มีที่ม็อดพรีฟิกซ์ Punishing
ระดับแผนที่: 16
Bone Ring
ต้องการ เลเวล 25
มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
Broken Truce
ขนาดกอง: 1 / 5
Cold Iron Point
Calling Wand
ความเสียหายกายภาพ: 13-25
โอกาสคริติคอล: 7%
จำนวนครั้งการโจมตีต่อวินาที: 1.4
ต้องการ เลเวล 20, 81 Int
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (12–16)%
Checkmate
ขนาดกอง: 1 / 8
76x ชิ้นส่วนเมืองจำแลง
Choking Guilt
ขนาดกอง: 1 / 6
Stranglegasp
Convening Wand
ความเสียหายกายภาพ: 27-50
โอกาสคริติคอล: 7%
จำนวนครั้งการโจมตีต่อวินาที: 1.4
ต้องการ เลเวล 50, 183 Int
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (20–24)%
กุญแจคลังวัตถุโบราณจักรวาล
ด่านเลเวล: 87
กุญแจคลังวัตถุโบราณเสื่อมสลาย
ด่านเลเวล: 87
Doryani's Epiphany
ขนาดกอง: 1 / 3
3x Regrading Lens
Dusk Ring
ต้องการ เลเวล 24
แหวนช่องซ้าย: ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล 15%
แหวนช่องขวา: เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 15%
ความทรงจำของไอนาร์
ไม่สามารถแก้ไขได้
Endless Night
ขนาดกอง: 1 / 7
Maloney's Mechanism
คำขาดสลัก
กุญแจคลังวัตถุโบราณที่ถูกลืม
ด่านเลเวล: 87
Gemcutter's Mercy
ขนาดกอง: 1 / 3
หินดีเด่น
Gloam Ring
ต้องการ เลเวล 24
แหวนช่องซ้าย: มิเนียน ได้รับความเสียหาย ลดลง 15%
แหวนช่องขวา: มิเนียน ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 15%
ความทรงจำของคิรัค
ไม่สามารถแก้ไขได้
Lethean Temptation
ขนาดกอง: 1 / 6
Nebulis
แผ่นหินสะท้อน
ด่านเลเวล: 1
ความทรงจำของนิโค้
ไม่สามารถแก้ไขได้
กุญแจคลังวัตถุโบราณห้องขังลืม
ด่านเลเวล: 87
Penumbra Ring
ต้องการ เลเวล 24
แหวนช่องซ้าย: ลดผลของคำสาป ต่อตัวคุณ 30%
แหวนช่องขวา: เพิ่มผลของคำสาป ต่อตัวคุณ 30%
ผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่
ขนาดกอง: 1 / 50000
Reflective Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
Ring
ผลึกพลังแห่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์
ขนาดกอง: 1 / 10
Shadowed Ring
ต้องการ เลเวล 24
แหวนช่องซ้าย: เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ น้ำแข็ง ที่ได้รับ 25% เป็น ไฟ
แหวนช่องขวา: เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ ไฟ ที่ได้รับ 25% เป็น น้ำแข็ง
Shadowed Ring
ต้องการ เลเวล 24
แหวนช่องซ้าย: เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ ไฟ ที่ได้รับ 25% เป็น สายฟ้า
แหวนช่องขวา: เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า ที่ได้รับ 25% เป็น ไฟ
Shadowed Ring
ต้องการ เลเวล 24
แหวนช่องซ้าย: เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ สายฟ้า ที่ได้รับ 25% เป็น น้ำแข็ง
แหวนช่องขวา: เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ น้ำแข็ง ที่ได้รับ 25% เป็น สายฟ้า
กุญแจคลังวัตถุโบราณแวววับ
ด่านเลเวล: 87
Something Dark
ขนาดกอง: 1 / 5
พิมพ์เขียว
ด่านเลเวล: 83
เปิดเผยโดยสมบูรณ์
Tenebrous Ring
ต้องการ เลเวล 24
แหวนช่องซ้าย: ลดระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ต่อตัวคุณ 30%
แหวนช่องขวา: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ต่อตัวคุณ 30%
The Enforcer
ขนาดกอง: 1 / 4
Spiked Gloves ที่มีม็อดซัฟฟิกซ์ of the Conquest (Culling Strike)
ไอเทมเลเวล: 86
ไอเทมผู้พิชิตศึก
The Leviathan
ขนาดกอง: 1 / 7
ไอเทมเมเวน
ม็อดแฝงสองอย่าง
มีมลทิน
The Price of Devotion
ขนาดกอง: 1 / 7
Mageblood
ค่าคุณภาพ: +20%
ม็อดแฝงสองอย่าง
มีมลทิน
The Shepherd's Sandals
ขนาดกอง: 1 / 3
รองเท้า
ไอเทมเลเวล: 100
ม็อดแฝงสองอย่าง
มีมลทิน
The Shieldbearer
ขนาดกอง: 1 / 8
The Squire
จิตวิญญาณคำขาด
จิตวิญญาณคำขาด
จิตวิญญาณคำขาด
จิตวิญญาณคำขาด
กุญแจคลังวัตถุโบราณเครื่องใน
ด่านเลเวล: 87
ผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส
ขนาดกอง: 1 / 50000
ผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด
ขนาดกอง: 1 / 50000
คาลานดรา หิน /4
เวท ลูกแก้ว ไฟ สายฟ้า เคออส ชิ่ง คำสาป สาปแช่ง พื้นที่ กาลเวลา เสริม
ชื่อ
คำแช่งนักเล่นแร่แปรธาตุ (Alchemist's Mark) (24)
เวท, คำสาป, สาปแช่ง, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ, เคออส
ชื่อ
สนามกระแสไฟ (Galvanic Field) (16)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า, ชิ่ง, ลูกแก้ว
หินเสริม Overcharge (18)
สายฟ้า, เสริม
คาถาล่อฟ้า (Lightning Conduit) (28)
เวท, พื้นที่, สายฟ้า
คาลานดรา Monster /45 ⍟
ชื่อม็อดSpectre
รูปจำลองแห่งป่าเขาN
Black Scythe Arbalistmonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
คาลานดราN
รูปจำลองแห่งอาณาจักรN
รูปจำลองแห่งนักรบดวงจันทร์นำความเสียหาย กายภาพ 25% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
display monster mod nemesis test [0]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
N
Prime Apeเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 25%
เพิ่มขนาดของตัวละคร 25%
Y
รูปจำลองแห่งความป่าเถื่อนmaximum life % to add to maximum energy shield [50]N
Druid of the Broken Circlemonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
เอดริด โหรที่สองสร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 100%
N
รูปจำลองแห่งความกริ้วโกรธN
รูปจำลองแห่งอันเดดหมุนวนN
Knight of the Sunmonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
รูปจำลองแห่งความตายN
รูปจำลองแห่งผู้ต่ำช้าN
รูปจำลองแห่งอันตรายเพิ่มความเร็วในการร่าย 100%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 50%
display monster uses far shot text [0]
monster reverse point blank damage -% at minimum range [30]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
N
Great Mawmonster leaps onto enemies text [1]
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 25%
เพิ่มขนาดของตัวละคร 25%
Y
รูปจำลองแห่งความขยะแขยงmonster leaps onto enemies text [1]
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 100%
รับความเสียหาย เคออส ต่อวินาที เท่ากับ 4% ของ พลังชีวิตสูงสุด
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 40%
N
Clutch Queenchance to apply suppression on hit % [20]
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 25%
เพิ่มขนาดของตัวละคร 25%
Y
รูปจำลองแห่งโจรสลัดแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้าN
Priest of the Chalicemonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
รูปจำลองแห่งเล่ห์กลmonster gain power charge on kin death [1]
monster uses flicker strike text [1]
monster casts discharge text [1]
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 50% เมื่อปะทะ
นำความเสียหาย กายภาพ 25% ไปเสริมเป็น ไฟ
N
รูปจำลองแห่งหัวหน้าเผ่าN
รูปจำลองแห่งการหลอมโลหะN
รูปจำลองแห่งการเหนี่ยวรั้งนำความเสียหาย กายภาพ 25% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งN
Druidic Dire Familiarmonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
ลีร์ สัตว์รับใช้ผู้ภักดีN
The First Rhoaเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 25%
เพิ่มขนาดของตัวละคร 25%
Y
รูปจำลองแห่งผู้กลืนกินdisplay monster uses far shot text [1]N
Elder Devourerเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 25%
เพิ่มขนาดของตัวละคร 20%
Y
รูปจำลองแห่งการจับบ่วงเพิ่มความเร็วในการโจมตี 40%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
N
รูปจำลองแห่งเหลือบสีนำความเสียหาย กายภาพ 25% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 50%
N
Colossal Spitterเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 25%
เพิ่มขนาดของตัวละคร 25%
Y
Black Scythe Mercenarymonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
รูปจำลองแห่งเบื้องลึกวาง กับดัก ได้พร้อมกันสูงสุด เพิ่มเติม 24 อัน
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก 10%
กับดัก ไม่รับความเสียหาย +5 วินาที หลังจากที่ถูกโยน
ทุ่นระเบิด ไม่รับความเสียหาย +5 วินาที หลังจากที่ถูกโยน
kill traps mines and totems on death [1]
N
รูปจำลองแห่งเหลือบสีนำความเสียหาย กายภาพ 25% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
เพิ่มค่าเกราะ 40%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
N
รูปจำลองแห่งอันเดดเหมันต์นำความเสียหาย กายภาพ 25% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
N
รูปจำลองแห่งอันเดดก่อโรคN
รูปจำลองแห่งอันเดดลุกไหม้undead description [1]N
รูปจำลองแห่งภัยร้ายmaximum life % to add to maximum energy shield [35]N
รูปจำลองแห่งพิษdisplay monster uses far shot text [0]
monster reverse point blank damage -% at minimum range [30]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
N
Order Ostiarymonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
ศิษย์ของดวงตะวันN
ศิษย์ของเออห์เทร็ดN
รูปจำลองแห่งนายทาสเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%N
Runed Knightmonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Minimap Icons /2 ⍟
IconCode
LakeReflectionDevice
LakeStampingDevice

Community Wiki

Edit

Lake of Kalandra

Schedule (NZT)

Tease

8/17 Direct Whisper button

So we are adding a Direct Whisper button which will detect your current logged-in game session and automatically send the whisper directly from your account to the recipient. This functionality will also apply to the PC version of the trade site.

https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/3294117

8/17 Atlas Skill Tree

https://poeplanner.com/atlas-tree

8/16 indicator that shows which of your tabs are currently public

8/15 Map Device UI

8/14 Wide Screen support

8/13 ExileCon 2023 - Event and Ticket Details

https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/3293537

8/11 Hrimsorrow rework

8/11 Kirac Map Modifiers

8/10 The Magnate rework

8/10 Cards

https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/3293089

8/10 Bronn's Lithe rework

8/9 Vaal Caress rework

8/9 Victario's Flight rework

8/8 Mokou's Embrace rework

8/8 Even in darkness you may find a friend.

8/7 Bitterdream rework

8/6 Let us look deeper...

8/6 Daresso's Courage rework

8/5 Cloak of Flame rework

8/4 buffs to over 100 unique items

PoE Pals - we've spent a lot of time discussing your feedback today and yesterday. One note is that there are things coming in the full reveal that complement the manifesto and fill out the bigger picture. One example is that there are buffs to over 100 unique items. Stay tuned.

https://twitter.com/bexsayswords/status/1554978836089290752

8/3 Character Balance in Path of Exile: Lake of Kalandra

https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/3292308

8/1 Twitch Drop

Wrangler Wings

7/29 Expansion Name: Lake of Kalandra

https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/3291868

˙7/28 new Oil

In 3.19, you'll be able to find a new type of Oil that allows you to anoint Mirrored Items.

7/21 3.19 Expansion Delay 1 Week

https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/3290863

7/13 GGG is planning a revamp of 3 old (and not so old) league mechanics.

https://youtu.be/KU6d1PL8xRQ?t=1870

7/12 Timeline

https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/3289506


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
3.19คาลานดรา