แหวน Unique /89 ⍟

แหวน Unique /89 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Demigod's Eye Golden Hoop
ต้องการ เลเวล: 12
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(8–12)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (16–24)%
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 3%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–40)%

Demigod's Eye
Blackheart Iron Ring
ต้องการ เลเวล: 2
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เสริมความเสียหาย เคออส 1 ถึง 3 ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 5%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–4) ต่อวินาที
โอกาส 10% ที่จะทำให้มอนสเตอร์หนี

Blackheart
Le Heup of All Iron Ring
ต้องการ เลเวล: 24
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (10–30)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–30)%
เพิ่มความเสียหาย (10–30)%

Le Heup of All
Voidheart Iron Ring
ต้องการ เลเวล: 48
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เสริมความเสียหาย เคออส 1 ถึง 3 ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 5%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–4) ต่อวินาที
โอกาส 10% ที่จะทำให้มอนสเตอร์หนี
การโจมระยะประชิดมีโอกาสทำให้ติดพิษเมื่อโจมตี (20–40)%
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
การโจมตีระยะประชิดมีโอกาส (30–50)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออก
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)

Voidheart
The Warden's Brand Iron Ring
ต้องการ เลเวล: 30
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–15) ถึง (25–50) ให้กับการโจมตี
ลดความเร็วในการโจมตี 30%
โอกาสที่ได้รับ Frenzy Charge เมื่อคุณสตั๊นศัตรู 15%

The Warden's Brand
Circle of Guilt Iron Ring
ต้องการ เลเวล: 52
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–10) ถึง (13–15)
ค่า เกราะ +(350–400)
[Random Herald of Purity modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด

Fractured
Circle of Guilt
Icefang Orbit Iron Ring
ต้องการ เลเวล: 49
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
ค่า Dexterity +(20–30)
โอกาส 25% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
เพิ่มความเสียหาย พิษ (40–60)%
คุณจะติดสถานะ หนาวเย็น ขณะที่ติดสถานะ พิษ
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action 10% อยู่ได้ 2 วินาที)
ทำให้ศัตรูติดสถานะ หนาวเย็น เมื่อคุณทำให้มันติด พิษ หากศัตรูที่ไม่ได้ติดสถานะ หนาวเย็น อยู่ก่อนแล้ว
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action 10% อยู่ได้ 2 วินาที)
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่ติดพิษด้วยการปะทะ พวกมันจะแตกเป็นเสี่ยงๆ

Icefang Orbit
Venopuncture Iron Ring
ต้องการ เลเวล: 49
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
ค่า Strength +(20–30)
โอกาส 25% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (40–60)%
คุณจะติดสถานะ หนาวเย็น เมื่อคุณ เลือดไหล
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action 10% อยู่ได้ 2 วินาที)
ทำให้ศัตรูติดสถานะ หนาวเย็น เมื่อคุณทำให้มัน เลือดไหล หากศัตรูที่ไม่ได้ติดสถานะ หนาวเย็น อยู่ก่อนแล้ว
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action 10% อยู่ได้ 2 วินาที)
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่เลือดไหลด้วยการปะทะ พวกมันจะแตกเป็นเสี่ยงๆ

Venopuncture
Kaom's Sign Coral Ring
ต้องการ เลเวล: 4
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ค่า Strength +(10–20)
ได้พลังชีวิต +(2–4) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1

Kaom's Sign
Bloodboil Coral Ring
ต้องการ เลเวล: 24
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เสริมความเสียหาย ไฟ (12–15) ถึง (25–30) ให้กับการโจมตี
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–40)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(10–15)%
ลดผลสถานะ หนาวเย็น 75% ที่คุณได้รับ
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action สูงสุด 30% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ อยู่ได้ 2 วินาที)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% ขณะลุกไหม้

Bloodboil
Sibyl's Lament Coral Ring
ต้องการ เลเวล: 45
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เสริมความเสียหาย ไฟ (8–15) ถึง (20–28) ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–30)%
ลดระดับไอเท็มหายากที่พบลง (10–20)%
ช่องใส่แหวนซ้าย: คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับจากการสะท้อน 80%
ช่องใส่แหวนขวา: คุณและมิเนียนของคุณจะ ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน 80%

Sibyl's Lament
Kaom's Way Coral Ring
ต้องการ เลเวล: 32
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ค่า Strength +(10–20)
ได้พลังชีวิต +(2–4) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1
ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.4% ต่อวินาที ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก

Kaom's Way
Winterweave Coral Ring
ต้องการ เลเวล: 53
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เสริมความเสียหาย ไฟ (12–15) ถึง (25–30) ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–15) ถึง (25–30) ให้กับการโจมตี
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–40)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% ขณะลุกไหม้
ผลจากสถานะ หนาวเย็น ต่อผู้เล่น มีผลตรงกันข้าม

Winterweave
Doedre's Damning Paua Ring
ต้องการ เลเวล: 5
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
ค่า Intelligence +(5–10)
ต้านทาน ทุกธาตุ +5%
ได้รับ มานา 5 เมื่อสังหาร
number_of_additional_curses_allowed [1]

Doedre's Damning
Perandus Signet Paua Ring
ต้องการ เลเวล: 5
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
ค่า มานาสูงสุด +(25–30)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (45–65)%
เพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับขึ้น 2%
เพิ่ม Intelligence ขึ้น 2% ต่อยูนิคไอเท็มที่ถือ
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)
โอกาส 3% ที่มอนสเตอร์ที่สังหารจะดร็อป Scroll of Wisdom

Perandus Signet
Praxis Paua Ring
ต้องการ เลเวล: 22
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
ค่า มานาสูงสุด +(30–60)
ฟื้นฟูมานา (3–6) ต่อวินาที
สกิลใช้มานาสุทธิ (-8–-4)
ฟื้นฟู 8% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น มานา ภายใน 4 วินาที

Praxis
Replica Doedre's Damning Paua Ring
ต้องการ เลเวล: 5
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
ค่า Intelligence +(5–10)
ต้านทาน ทุกธาตุ +5%
ได้รับ มานา 5 เมื่อสังหาร
You can apply one fewer Curse
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (25–35)%

Replica Doedre's Damning
Fated End Paua Ring
ต้องการ เลเวล: 38
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
ค่า Intelligence +(20–40)
เพิ่มความเร็วในการร่าย สกิลคำสาป (8–12)%
Hexes you inflict have their Effect increased by twice their Doom instead
(คำสาปสะกด สามารถมีระดับ หายนะ ได้สูงสุด 30 ระดับ และผลของคำสะกดจะเพิ่มขึ้นตามระดับหายนะที่มี)
Hexes have (-20–20)% reduced Doom gain rate
Hexes expire 0.5 seconds after reaching maximum Doom

Fated End
Andvarius Gold Ring
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (6–15)%
ค่า Dexterity +10
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (50–70)%
ต้านทาน ทุกธาตุ -20%

Andvarius
Ventor's Gamble Gold Ring
ต้องการ เลเวล: 65
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (6–15)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(0–60)
ลดจำนวนไอเท็มที่พบลง (-10–10)%
ลดระดับไอเท็มหายากที่พบลง (-40–40)%
ต้านทาน ไฟ (-25–50)%
ต้านทาน น้ำแข็ง (-25–50)%
ต้านทาน ไฟฟ้า (-25–50)%

Ventor's Gamble
The Highwayman Gold Ring
ต้องการ เลเวล: 44
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (6–15)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (15–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
โอกาส 25% ที่จะขโมย Power, Frenzy, และ Endurance Charge เมื่อโจมตี
0.5% of Damage Leeched as Life while you have at least 5 total Endurance, Frenzy and Power Charges
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
Total Recovery per second from Life Leech is Doubled

The Highwayman
Kikazaru Topaz Ring
ต้องการ เลเวล: 20
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–15)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1 ต่อวินาทีต่อเลเวล
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–40)%
ลดการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณลง 40%

Kikazaru
Valako's Sign Topaz Ring
ต้องการ เลเวล: 38
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ค่า มานาสูงสุด +(20–40)
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 20%
โอกาส 25% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
40% เพิ่มความเสียหายด้วยการโจมตีศัตรูที่ถูกช็อต
ดูด 1% ของความเสียหายไปเป็นพลังชีวิต เมื่อสู้กับศัตรูที่ช็อต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

Valako's Sign
Putembo's Valley Topaz Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ค่า Intelligence +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

Putembo's Valley
Putembo's Mountain Topaz Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ค่า Intelligence +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

Putembo's Mountain
Putembo's Meadow Topaz Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ค่า Intelligence +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

Putembo's Meadow
Precursor's Emblem Topaz Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
+20 to Intelligence
{0} {1}
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
{0} {1}
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
{0} {1}

Precursor's Emblem
Circle of Regret Topaz Ring
ต้องการ เลเวล: 52
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ค่า Intelligence +(20–30)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (48–60)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
[Random Herald of Thunder modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด

Fractured
Circle of Regret
Astral Projector Topaz Ring
ต้องการ เลเวล: 40
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ค่า Intelligence +(30–50)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–25)%
โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย 30%
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
สกิลประเภท กระจาย จะลดพื้นที่ส่งผล อีก 20%
สกิลประเภท กระจาย จะสร้างความเสียหายแก่ผู้เล่นอื่น ลดลง อีก 30%
สกิลประเภท กระจาย จะร่ายที่พื้นที่เป้าหมายแทนร่ายจากตำแหน่งของผู้เล่น

Astral Projector
Storm Secret Topaz Ring
ต้องการ เลเวล: 56
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (20–30)%
โอกาส (10–15)% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
Herald of Thunder จะสร้าง มรสุม ขึ้นด้วยเมื่อคุณช็อคศัตรู
มรสุม ที่ถูกสร้างจากสกิล Herald of Thunder จะปะทะศัตรูด้วยความถี่ที่เพิ่มขึ้น (30–50)%
ได้รับความเสียหาย สายฟ้า 250 หน่วย ทุกครั้งที่ Herald of Thunder ปะทะศัตรู

Storm Secret
Dream Fragments Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 11
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 50%
เพิ่มมานาสูงสุด 20%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
ไม่ติดสถานะแช่แข็ง
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%

Dream Fragments
Pyre Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 11
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ต้านทาน ไฟ +(25–35)%
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (60–80)%
เปลี่ยนความเสียหายทางน้ำแข็ง 40% เป็นความเสียหายทางไฟ
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 10%
ศัตรูที่ลุกไหม้จะระเบิดเมื่อถูกสังหาร

Pyre
Tasalio's Sign Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 29
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7–10) ถึง (15–20) ให้กับการโจมตีและเวทย์
ค่า หลบหลีก +(200–300)
โอกาส 50% ที่จะไม่ติดสถานะหนาวสั่น
โอกาส 10% ที่จะแช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 40 ถึง 60 ถ้าศัตรูหนาวเย็น

Tasalio's Sign
Snakepit Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 68
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–40)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
ช่องใส่แหวนด้านซ้าย: กระสุนจากเวทไม่สามารถชิ่งได้
ช่องใส่แหวนด้านซ้าย: กระสุนจากเวท Fork
ช่องใส่แหวนด้านขวา: กระสุนจากเวทชิ่งเพิ่ม 1 ครั้ง
ช่องใส่แหวนด้านขวา: กระสุนจากเวทไม่สามารถ แบ่งตัว ได้
กระสุนจากสกิลเวทไม่สามารถเจาะทะลุได้

Snakepit
Uzaza's Meadow Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ค่า Dexterity +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

Uzaza's Meadow
Uzaza's Mountain Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ค่า Dexterity +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

Uzaza's Mountain
Uzaza's Valley Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ค่า Dexterity +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

Uzaza's Valley
Precursor's Emblem Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
+20 to Dexterity
{0} {1}
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
{0} {1}
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
{0} {1}

Precursor's Emblem
Circle of Fear Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 52
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ค่า Dexterity +(20–30)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–25) ถึง (26–35)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
[Random Herald of Ice modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด

Fractured
Circle of Fear
Replica Tasalio's Sign Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 20
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20) ถึง (25–35) ให้กับการโจมตีและเวทย์
ค่า หลบหลีก +(200–300)
ความเสียหายทางน้ำแข็งจะไม่แช่แข็ง
Immune to Chill
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 60 ถึง 80 ถ้าศัตรูหนาวเย็น

Replica Tasalio's Sign
Mokou's Embrace Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 11
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(25–40)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–25)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% เมื่อติดสถานะลุกไหม้
เพิ่มความเร็วในการร่าย 20% ขณะลุกไหม้
โอกาส (5–10)% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
โอกาส +25% ที่จะติดสถานะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)

Mokou's Embrace
Ngamahu's Sign Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 29
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (8–10) ถึง (12–14) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น 15%
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ค่า Strength +(15–25)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (20–30) เมื่อคุณเผาศัตรู

Ngamahu's Sign
Emberwake Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 11
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
คุณสามารถก่อให้เกิดความว่องไวต่อศัตรู
ศัตรูที่ติดไฟจะไหม้ช้ากว่า (50–65)%

Emberwake
Precursor's Emblem Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
+20 to Strength
{0} {1}
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
{0} {1}
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
{0} {1}

Precursor's Emblem
Ahkeli's Mountain Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ค่า Strength +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

Ahkeli's Mountain
Ahkeli's Meadow Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ค่า Strength +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

Ahkeli's Meadow
Ahkeli's Valley Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ค่า Strength +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%

Ahkeli's Valley
Circle of Anguish Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 52
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ค่า Strength +(20–30)
เสริมความเสียหาย ไฟ (20–25) ถึง (26–35)
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
[Random Herald of Ash modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด

Fractured
Circle of Anguish
Warrior's Legacy Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 16
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ค่า Strength +(30–50)
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (20–25)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง 30%
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 20%
สกิล ฟาด จะเลือกเป้าหมายเป็นพื้นที่ก่อนหน้านี้เพิ่มอีกหนึ่งเป้าหมาย

Warrior's Legacy
Replica Emberwake Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 16
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูลง 90%
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (35–45)%
(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)

Replica Emberwake
Lori's Lantern Prismatic Ring
ต้องการ เลเวล: 30
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–10)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +10%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (6–8)% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 31%
ต้านทาน เคออส +(20–25)% ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
คุณ โชคดี ในการคำนวน ความเสียหายจากศัตรูเมื่อโดนปะทะ ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
(ความโชคร้ายนั้นคือ สุ่ม 2 ครั้งและใช้ค่าที่แย่ที่สุด)

Lori's Lantern
The Taming Prismatic Ring
ต้องการ เลเวล: 30
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–10)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–30)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
โอกาส 10% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย 20% ด้วยการโจมตีและความเจ็บต่อแช่แข็ง ช๊อค และจุดไฟใส่ศัตรู
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)

The Taming
Thief's Torment Prismatic Ring
ต้องการ เลเวล: 30
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–10)%
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (10–16)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(16–24)%
ได้พลังชีวิต +(40–60) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
ลดการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณลง 50%
ได้รับมานา +30 ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี
ไม่สามารถใช้แหวนอื่นได้

Thief's Torment
Precursor's Emblem Prismatic Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–10)%
+20 to all Attributes
{0} {1}
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
{0} {1}
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
{0} {1}

Precursor's Emblem
Shavronne's Revelation Moonstone Ring
ต้องการ เลเวล: 30
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
ค่า Intelligence +(60–75)
สล็อตแหวนขวา: คุณไม่สามารถฟื้นฟูมานา
ช่องใส่แหวนขวา: ค่า มานาสูงสุด +100
สล็อตแหวนขวา: ฟื้นฟูโล่พลังงาน 3% ต่อวินาที
สล็อตแหวนซ้าย: คุณไม่สามารถฟื้นฟูโล่พลังงาน
ช่องไส่แหวนซ้าย: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +100
ช่องใส่แหวนซ้าย: อัตราฟื้นฟูมานา 40 ต่อวินาที

Shavronne's Revelation
Timeclasp Moonstone Ring
ต้องการ เลเวล: 22
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 15%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
ลดการแสดงผลของ Temporal Chains ที่มีต่อคุณลง 50%

Timeclasp
Heartbound Loop Moonstone Ring
ต้องการ เลเวล: 20
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (10–15) ต่อวินาที
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–40)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 15%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล ของมิเนียน 10%
ได้รับความเสียหายทางกายภาพ 350 เมื่อมิเนียนถูกสังหาร

Heartbound Loop
Valyrium Moonstone Ring
ต้องการ เลเวล: 38
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–40)
ต้านทาน ไฟ +(30–40)%
ต้านทาน น้ำแข็ง -40%
เกณฑ์การถูกสตั้นคือฐานจากโล่พลังงานแทนพลังชีวิต
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)

Valyrium
Timetwist Moonstone Ring
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–50)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 15%
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล (-10–10)%
ไม่ได้รับผลจาก Temporal Chains
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)

Timetwist
Death Rush Amethyst Ring
ต้องการ เลเวล: 46
ต้านทาน เคออส +(9–13)%
ดูด (0.6–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ค่า เกราะ +(260–300)
ค่า ความแม่นยำ +(300–350)
ต้านทาน เคออส +(15–20)%
คุณได้รับ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อสังหาร
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)

Death Rush
Ming's Heart Amethyst Ring
ต้องการ เลเวล: 69
ต้านทาน เคออส +(9–13)%
ลดโล่พลังงานสูงสุด (5–10)%
ต้านทาน เคออส +(40–50)%
ลดพลังชีวิตสูงสุด (5–10)%
นำ 20% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส

Ming's Heart
Circle of Nostalgia Amethyst Ring
ต้องการ เลเวล: 52
ต้านทาน เคออส +(9–13)%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เสริมความเสียหาย เคออส (15–20) ถึง (21–30)
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
[Random Herald of Agony modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด

Fractured
Circle of Nostalgia
Gifts from Above Diamond Ring
ต้องการ เลเวล: 28
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (20–30)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (30–35)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น (10–15)%
สร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อโจมตีติดคริติคอล
(มิตรที่ยืนบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณจะฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นของพลังชีวิตสูงสุด และการปะทะศัตรูที่ยืนอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณมีโอกาศคริติคอลมากขึ้น)
เพิ่มไอเทมหายากที่ดร็อปจากศัตรูที่โดนสังหารโดยการโจมตีติดคริติคอลขึ้น (40–50)%
เพิ่มความเสียหายขึ้น 50% เมื่ออยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
โอกาสในการบล็อคการโจมตี +5% ขณะอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

Gifts from Above
Romira's Banquet Diamond Ring
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (20–30)%
ค่า มานาสูงสุด +(40–60)
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ค่า ความแม่นยำ +333
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–25)%
ได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่ไม่ใช่คริติคอล
สูญเสีย Power Charge ทั้งหมดเมื่อโจมตีติดคริติคอล

Romira's Banquet
Berek's Grip Two-Stone Ring
ต้องการ เลเวล: 20
ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(12–16)%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (25–30)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (50–70) ให้กับการโจมตีและเวทย์
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ดูด 1% ของความเสียหายไปเป็นพลังชีวิต เมื่อสู้กับศัตรูที่ช็อต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ดูด 1% ของความเสียหายที่สร้างกับศัตรูที่ติด แช่แข็ง ไปเป็น โล่พลังงาน
(โล่พลังงานที่ดูดมาจะฟื้นฟูต่อเนื่อง สามารถดูดซ้อนกันได้พร้อมกันหลายครั้ง จนถึงอัตราสูงสุดของการดูด)

Berek's Grip
Berek's Pass Two-Stone Ring
ต้องการ เลเวล: 20
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(12–16)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–40)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–25) ถึง (30–50) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–30)%
เพิ่มความเสียหายขึ้น 30% ระหว่างที่ลุกไหม้
ค่า เกราะ +5000 ขณะที่ถูกแช่แข็ง

Berek's Pass
Berek's Respite Two-Stone Ring
ต้องการ เลเวล: 20
ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(12–16)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (20–25) ถึง (30–50) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (25–30)%
ค่า มานาสูงสุด +(30–40)
เมื่อฆ่าศัตรูที่ติดสถานะ Shock ได้จะทำให้ศัตรูรอบๆ ติดสถานะ Shock ไปด้วย
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
เมื่อฆ่าศัตรูที่ติดสถานะ Ignite ได้จะทำให้ศัตรูรอบๆ ติดสถานะ Ignite ไปด้วย
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา)

Berek's Respite
Call of the Brotherhood Two-Stone Ring
ต้องการ เลเวล: 20
ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(12–16)%
ค่า Intelligence +(15–25)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–25)%
เปลี่ยนความเสียหายทางสายฟ้า 40% เป็นความเสียหายทางน้ำแข็ง
เวทย์ของคุณมีโอกาส 100% ที่จะช็อตศัตรูที่ถูกแช่แข็ง
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)

Call of the Brotherhood
Rigwald's Crest Two-Stone Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(12–16)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20–30)%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (20–30)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%
มีโอกาส 10% ที่จะเรียก Spectral Wolf เลเวล 18 เมื่อสังหาร

Rigwald's Crest
Precursor's Emblem Two-Stone Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(12–16)%
+20 to Dexterity and Intelligence
{0} {1}
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
{0} {1}
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
{0} {1}
or

Precursor's Emblem
Precursor's Emblem Two-Stone Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(12–16)%
+20 to Strength and Dexterity
{0} {1}
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
{0} {1}
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
{0} {1}
or

Precursor's Emblem
Precursor's Emblem Two-Stone Ring
ต้องการ เลเวล: 49
ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(12–16)%
+20 to Strength and Intelligence
{0} {1}
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
{0} {1}
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
{0} {1}
or

Precursor's Emblem
Voideye Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 45
มี 1 Socket
เลเวลเจมที่ใส่ +5
Voideye
Malachai's Artifice Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 5
มี 1 Socket
เจ็มที่ใส่มี Elemental Equilibrium
(ศัตรูที่ถูกโจมตีด้วยการโจมตีด้วยธาตุต่างๆ จะได้รับพลังป้องกันธาตุนั้นๆเพิ่ม 25% แต่จะได้รับความเสียหายจากธาตุอื่นๆเพิ่มขึ้น 50% เป็นการชั่วคราว)
ต้านทาน ทุกธาตุ -20%
ต้านทาน ไฟ +(75–100)% ถ้าใส่เจมสีแดงไว้
ต้านทาน น้ำแข็ง +(75–100)% ถ้าใส่เจมสีเขียวไว้
ต้านทาน ไฟฟ้า +(75–100)% ถ้าใส่เจมสีฟ้าไว้
ซอคเก็ตเป็นสีขาวทั้งหมด

Malachai's Artifice
Brinerot Mark Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 44
มี 1 Socket
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–25)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–40)%
เลเวลเจม โกเลม ที่ใส่ +3
เพิ่มผลของบัฟต่างๆที่ได้รับจากสกิล Socketed Golem 25%
สกิลโกเลมที่ใส่ไว้ จะนำ 20% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด

Brinerot Mark
Redblade Band Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 44
มี 1 Socket
ค่า Strength +(30–40)
เสริมความเสียหาย ไฟ (8–12) ถึง (20–30) ให้กับการโจมตี
เลเวลเจม โกเลม ที่ใส่ +3
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
สกิล Socketed Golem มีอัตรา 25% ที่จะติดสถานะยั้วยุเมื่อโจมตี
สกิลโกเลมที่ใส่ไว้จะมี ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน 5% ต่อวินาที

Redblade Band
Mutewind Seal Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 44
มี 1 Socket
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–10) ถึง (11–15) ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–10)%
เลเวลเจม โกเลม ที่ใส่ +3
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (3–5)%
สกิลที่ใส่ไว้ใน Golem จะมีความเร็วการโจมตีกับร่ายเวทเพิ่มขึ้น 20%
ได้รับผล Onslaught 10 วินาทีเมื่อร่ายสกิล Socketed Golem
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)

Mutewind Seal
The Pariah Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 60
มี 1 Socket
เลเวลเจมที่ใส่ +2
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดต่อซอคเก็ตสึแดง +100
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุดต่อซอคเก็ตสึฟ้า +100
เพิ่มมานาสูงสุดต่อซอคเก็ตสีเขียว +100
เพิ่มจำนวนไอเท็มขึ้น 15% ต่อซอคเก็ตสีขาว

The Pariah
Essence Worm Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 38
มี 1 Socket
เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +2
เจ็มจะไม่ทำให้สำรองมานาเมื่อสวมใส่
เพิ่มมานาสำรอง 40%

Essence Worm
Angler's Plait Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 38
มี 1 Socket
สามารถจับปลา Corrupted
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
เพิ่มพละกำลังการตกปลาขึ้น 100%
เพิ่มจำนวนปลาที่จับได้ขึ้น 20%
เพิ่มระดับปลาหายากที่จับขึ้น 40%
เพิ่มความไวการตกปลาขึ้น (20–40)%
(การกัดจากปลาที่มีหลายปาก จะเช็ค Bite Sensitivity แค่ครั้งเดียว)

ถูก Corrupt
Angler's Plait
The Hungry Loop Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 70
มี 1 Socket
กลืนหินเสริมที่ใส่ไว้ทันทีที่เลเวลของหินเต็ม เห็นเสริมจะต้องไม่มีมลทิน
สามารถกลืนหินเสริมที่ไม่มีมaลทินได้ 4 เม็ด
ยังไม่ได้กลืนหินเสริมใดๆ

The Hungry Loop
Mark of Submission Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 24
มี 1 Socket
Curse Enemies with Socketed Hex Curse Gem on Hit
Mark of Submission
Vivinsect Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 45
มี 1 Socket
เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +5
เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาเพิ่มขึ้น 10%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–25)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 15 ต่อวินาที ต่อไอเท็มที่ไม่มีมลทินที่ใส่หนึ่งชิ้น
สกิลใช้มานาสุทธิ -2 ต่อไอเท็มมีมลทินที่สวมใส่หนึ่งชิ้น


Vivinsect
Profane Proxy Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 52
มี 1 Socket
เลเวลเจม สาป ที่ใส่ +3
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
Left Ring Slot: Your Chilling Skitterbot's Aura applies Socketed Hex Curse instead
Right Ring Slot: Your Shocking Skitterbot's Aura applies Socketed Hex Curse instead

Profane Proxy
Replica Malachai's Artifice Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 5
มี 1 Socket
Socketed Gems have Secrets of Suffering
(ไม่สามารถสร้างสถานะ ลุกไหม้ หนาวสั่น แช่แข็ง และ ช็อค ได้ การทําคริติคอลจะก่อให้เกิดสถานะ Scorch, Brittle และ Sapped)
ต้านทาน ทุกธาตุ -20%
ต้านทาน ไฟ +(75–100)% ถ้าใส่เจมสีแดงไว้
ต้านทาน น้ำแข็ง +(75–100)% ถ้าใส่เจมสีเขียวไว้
ต้านทาน ไฟฟ้า +(75–100)% ถ้าใส่เจมสีฟ้าไว้
ซอคเก็ตเป็นสีขาวทั้งหมด

Replica Malachai's Artifice
Replica Voideye Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 45
มี 1 Socket
คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +30%
Replica Voideye
Mark of the Elder Steel Ring
ต้องการ เลเวล: 80
เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–4) ถึง (10–14) ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26–32) ถึง (42–48) ให้กับการโจมตี
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
โจมตีแรงขึ้น (60–80)% หากแหวนอีกวงเป็นไอเท็ม Shaper
จะไม่ติดมึนถ้าแหวนอีกวงเป็นไอเท็ม Elder
มีโอกาส 20% ที่สกิล Tentacle Whip เลเวล 20 จะทำงานหากผู้เล่นสังหารศัตรูได้

Mark of the Elder
Stormfire Opal Ring
ต้องการ เลเวล: 80
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–25)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (40–45)%
ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(20–30)%
ความเสียหายจากการติดไฟจะเพิ่มขึ้น (4–6)% หากผู้เล่นเพิ่งทำศัตรู (ที่ยังไม่โดนช็อต) ติดสถานะไฟช็อตไปเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (62–70) ให้การปะทะ ศัตรูที่ลุกไหม้
ค่าโจมตีธาตุไฟฟ้าของผู้เล่นจะทำศัตรูติดไฟได้

Stormfire
Mark of the Shaper Opal Ring
ต้องการ เลเวล: 80
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–25)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (13–18) ถึง (50–56) ให้กับเวทย์
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
โจมตีด้วยคาถาแรงขึ้น (60–80)% หากแหวนอีกวงเป็นไอเท็ม Elder
จะไม่ติดมึนถ้าแหวนอีกวงเป็นไอเท็ม Shaper
มีโอกาส 20% ที่สกิล Summon Volatile Anomaly เลเวล 20 จะทำงานหากสังหารศัตรูได้

Mark of the Shaper
ไอเทม แหวน /24 ⍟

ไอเทม แหวน /24 ⍟

Iconชื่อ
Golden Hoop
ต้องการ เลเวล 12
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(8–12)
Iron Ring
ต้องการ เลเวล 2
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
Coral Ring
ต้องการ เลเวล 4
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
Paua Ring
ต้องการ เลเวล 5
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
Gold Ring
ต้องการ เลเวล 20
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (6–15)%
Topaz Ring
ต้องการ เลเวล 12
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล 8
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
Ruby Ring
ต้องการ เลเวล 16
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
Prismatic Ring
ต้องการ เลเวล 30
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–10)%
Moonstone Ring
ต้องการ เลเวล 25
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
Amethyst Ring
ต้องการ เลเวล 38
ต้านทาน เคออส +(9–13)%
Diamond Ring
ต้องการ เลเวล 25
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (20–30)%
Two-Stone Ring
ต้องการ เลเวล 20
ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(12–16)%
Two-Stone Ring
ต้องการ เลเวล 20
ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(12–16)%
Two-Stone Ring
ต้องการ เลเวล 20
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(12–16)%
Unset Ring
ต้องการ เลเวล 45
มี 1 Socket
Cogwork Ring
ต้องการ เลเวล 25
จำนวนม็อด Prefix ที่สามารถมีได้สูงสุด -1
จำนวนม็อด Suffix ที่สามารถมีได้สูงสุด +1
ม็อดติดไอเทมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
Geodesic Ring
ต้องการ เลเวล 25
จำนวนม็อด Prefix ที่สามารถมีได้สูงสุด +1
จำนวนม็อด Suffix ที่สามารถมีได้สูงสุด -1
ม็อดติดไอเทมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
Jet Ring
ต้องการ เลเวล 15
เพิ่มค่า Global Defences (5–10)%
Steel Ring
ต้องการ เลเวล 78
เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–4) ถึง (10–14) ให้กับการโจมตี
Opal Ring
ต้องการ เลเวล 78
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–25)%
Vermillion Ring
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–7)%
Cerulean Ring
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มมานาสูงสุด (8–10)%
Breach Ring
คุณสมบัติต่างๆ จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในขณะที่อยู่ใน Breach
ถูก Corrupt
Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item ClassesMods
แหวน
 • เพิ่มความเสียหาย (15–20)% ถ้ามีมลทิน
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (13–16)%
  level []
  level []
 • Item Synthesis Mods Ring /271 ⍟

  Item Synthesis Mods Ring /271 ⍟

  Explicit Mod StatValueSynthesised Implicit
  ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#~ 200
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#201 ~ 230
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–6)%
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#231 ~ 1000
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–8)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที~ 1000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1001 ~ 1750
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (7–11.7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1751 ~ 2500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที2501 ~ 3000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3001 ~ 3250
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3251 ~ 3500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • (0.8–0.93)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3501 ~ 5000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • 1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย (13–16)% ขณะดูด พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต71 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย (17–21)% ขณะดูด พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต101 ~ 400
 • เพิ่มความเสียหาย (22–25)% ขณะดูด พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร~ 15
 • ได้รับ พลังชีวิต (6–8) เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร16 ~ 25
 • ได้รับ พลังชีวิต (9–11) เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร26 ~ 35
 • ได้รับ พลังชีวิต (12–15) เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร36 ~ 100
 • ได้รับ พลังชีวิต (12–15) เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู (1–2)% ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้พลังชีวิต +# ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู~ 4
 • ได้พลังชีวิต +(6–8) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
  level []
  level []
 • ได้พลังชีวิต +# ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู5 ~ 6
 • ได้พลังชีวิต +(9–15) ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#~ 100
 • เพิ่มมานาสูงสุด 6%
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#101 ~ 200
 • เพิ่มมานาสูงสุด (7–8)%
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#201 ~ 500
 • เพิ่มมานาสูงสุด (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%~ 50
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (16–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%51 ~ 90
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (19–21)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%91 ~ 130
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%131 ~ 170
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (25–27)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%171 ~ 190
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (28–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น #%191 ~ 500
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (28–30)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูมานา (3–4) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย (13–16)% ขณะดูด มานา
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา71 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย (17–21)% ขณะดูด มานา
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา101 ~ 400
 • เพิ่มความเสียหาย (22–25)% ขณะดูด มานา
  level []
  level []
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร~ 5
 • ได้รับ มานา 3 เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร6 ~ 10
 • ได้รับ มานา 4 เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร11 ~ 15
 • ได้รับ มานา 5 เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร16 ~ 50
 • ได้รับ มานา 5 เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู฿ (1–2)% ของ mana สูงสุด เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%~ 50
 • ได้รับความเสียหาย ไฟ (-15–-10) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%51 ~ 100
 • ได้รับความเสียหาย ไฟ (-40–-16) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%101 ~ 150
 • ได้รับความเสียหาย ไฟ (-80–-40) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%~ 50
 • ได้รับความเสียหาย น้ำแข็ง (-15–-10) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%51 ~ 100
 • ได้รับความเสียหาย น้ำแข็ง (-40–-16) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%101 ~ 150
 • ได้รับความเสียหาย น้ำแข็ง (-80–-40) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%~ 50
 • ได้รับความเสียหาย ไฟฟ้า (-15–-10) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%51 ~ 100
 • ได้รับความเสียหาย ไฟฟ้า (-40–-16) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%101 ~ 150
 • ได้รับความเสียหาย ไฟฟ้า (-80–-40) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%~ 70
 • ความเสียหาย เคออส ที่ได้รับ (-17–-13)
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%71 ~ 120
 • ความเสียหาย เคออส ที่ได้รับ (-31–-18)
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +#%~ 15
 • ได้รับความเสียหาย ไฟ (-15–-10) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ได้รับความเสียหาย น้ำแข็ง (-15–-10) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ได้รับความเสียหาย ไฟฟ้า (-15–-10) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +#%16 ~ 30
 • ได้รับความเสียหาย ไฟ (-40–-16) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ได้รับความเสียหาย น้ำแข็ง (-40–-16) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ได้รับความเสียหาย ไฟฟ้า (-40–-16) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +#%31 ~ 45
 • ได้รับความเสียหาย ไฟ (-80–-40) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ได้รับความเสียหาย น้ำแข็ง (-80–-40) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ได้รับความเสียหาย ไฟฟ้า (-80–-40) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +#%46 ~ 100
 • ได้รับความเสียหาย ไฟ (-80–-40) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ได้รับความเสียหาย น้ำแข็ง (-80–-40) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ได้รับความเสียหาย ไฟฟ้า (-80–-40) เมื่อโดนปะทะ
  level []
  level []
 • ได้รับสกิล Purity of Fire เลเวล 25
  level []
  level []
 • ได้รับสกิล Purity of Ice เลเวล 25
  level []
  level []
 • ได้รับสกิล Purity of Lightning เลเวล 25
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#101 ~ 130
 • ค่า Strength +(15–17)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#131 ~ 160
 • ค่า Strength +(18–20)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#161 ~ 200
 • เพิ่ม Strength ขึ้น 6%
  level []
  level []
 • มีโอกาส 100% ที่จะ ข่มขู่ ศัตรูเป็นเวลา 4 วินาที ตอนโจมตีปะทะ
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#101 ~ 130
 • ค่า Dexterity +(15–17)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#131 ~ 160
 • ค่า Dexterity +(18–20)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#161 ~ 200
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น 6%
  level []
  level []
 • คุณได้รับ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#~ 100
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#101 ~ 130
 • ค่า Intelligence +(15–17)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#131 ~ 160
 • ค่า Intelligence +(18–20)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#161 ~ 200
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น 6%
  level []
  level []
 • ได้รับ Arcane Surge เมื่อปะทะด้วยเวทย์
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#~ 15
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(6–7)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#16 ~ 30
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(8–9)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#31 ~ 45
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–12)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#46 ~ 100
 • เพิ่ม Strength ขึ้น 6%
  level []
  level []
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น 6%
  level []
  level []
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น 6%
  level []
  level []
 • จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1
  level []
  level []
 • จำนวน Frenzy Charges สูงสุด +1
  level []
  level []
 • จำนวน Power Charges สูงสุด +1
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (7–9)%
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#401 ~ 700
 • เพิ่มค่า เกราะ (10–12)%
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#701 ~ 1500
 • เพิ่มค่า เกราะ (13–15)%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#~ 150
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#151 ~ 300
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#301 ~ 450
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#451 ~ 1000
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (16–25)%
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#~ 50
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (4–5)%
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#51 ~ 100
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6–7)%
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#101 ~ 130
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8–10)%
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#131 ~ 500
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8–10)%
  level []
  level []
 • โล่พลังงานรีชาร์จเร็วขึ้น (7–10)%
  level []
  level []
 • โล่พลังงานรีชาร์จเร็วขึ้น #%~ 65
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (8–9)%
  level []
  level []
 • โล่พลังงานรีชาร์จเร็วขึ้น #%66 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • โล่พลังงานรีชาร์จเร็วขึ้น (4–6)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%~ 50
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (19–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%51 ~ 100
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (21–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%101 ~ 145
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (23–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%146 ~ 200
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (4–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%~ 15
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 4%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%16 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น 5%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #%~ 15
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 4%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย #%16 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการร่าย 5%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#~ 250
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#251 ~ 500
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (12–13)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#501 ~ 750
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (14–15)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#751 ~ 1000
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (16–17)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#1001 ~ 1400
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (18–20)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +#1401 ~ 2000
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (18–20)%
  level []
  level []
 • ค่า ความแม่นยำ +(150–250)
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย #%~ 25
 • เพิ่มความเสียหาย (10–11)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย #%26 ~ 55
 • เพิ่มความเสียหาย (12–13)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย #%56 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย (14–15)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับการโจมตี~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับการโจมตี21 ~ 30
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (13–14)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับการโจมตี31 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (15–16)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง # ให้กับการโจมตี41 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (15–16)%
  level []
  level []
 • ศัตรูติดคำสาป Vulnerability เลเวล 5 เมื่อโจมตี
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับการโจมตี~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับการโจมตี41 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–14)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับการโจมตี81 ~ 120
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–16)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับการโจมตี121 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–16)%
  level []
  level []
 • สาปศัตรูด้วย Flammability เลเวล 5 ถ้าโดนเป้า
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับการโจมตี~ 30
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับการโจมตี31 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–14)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับการโจมตี61 ~ 90
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–16)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับการโจมตี91 ~ 105
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–16)%
  level []
  level []
 • ทำให้ศัตรูติดคำสาป Frostbite ระดับ 5 เมื่อปะทะ
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับการโจมตี~ 75
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับการโจมตี76 ~ 150
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (13–14)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับการโจมตี151 ~ 190
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–16)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับการโจมตี191 ~ 300
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–16)%
  level []
  level []
 • ทำให้ศัตรูติดคำสาป Conductivity ระดับ 5 เมื่อปะทะ
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับการโจมตี~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับการโจมตี41 ~ 75
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (13–14)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง # ให้กับการโจมตี76 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ 8%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–16)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (13–18) ถึง (28–33)
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 8%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–16)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–16) ถึง (24–28)
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 8%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–16)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–5) ถึง (50–52)
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส 8%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (15–16)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย เคออส (11–13) ถึง (19–23)
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 8%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%41 ~ 60
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%61 ~ 80
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (13–14)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%81 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–16)%
  level []
  level []
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี~ 30
 • (12–13)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี31 ~ 60
 • (14–15)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี61 ~ 90
 • (16–18)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี91 ~ 115
 • (19–21)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี116 ~ 200
 • (22–24)% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี
  level []
  level []
 • ศัตรูติดคำสาป Elemental Weakness เลเวล 5 เมื่อโจมตี
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง #%~ 30
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (14–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง #%31 ~ 60
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (16–17)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง #%61 ~ 100
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (18–20)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%~ 30
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%31 ~ 60
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(17–18)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%61 ~ 100
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(19–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 10%
  level []
  level []
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%21 ~ 30
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 12%
  level []
  level []
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%31 ~ 35
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
  level []
  level []
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%36 ~ 100
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
  level []
  level []
 • เพิ่มประสบการณ์ที่ได้รับขึ้น 2%
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%~ 30
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น 8%
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%31 ~ 60
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (9–10)%
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%61 ~ 90
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (11–12)%
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%91 ~ 105
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (13–14)%
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น #%106 ~ 200
 • ความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (15–16)%
  level []
  level []
 • พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (7–10)%
  level []
  level []
 • เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (7–10)%
  level []
  level []
 • ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (7–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายที่สร้างให้ศัตรู #%~ 80
 • เพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น (7–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเอฟเฟคไฟช็อต (7–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายที่สร้างให้ศัตรู #%81 ~ 100
 • เพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น (11–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเอฟเฟคไฟช็อต (11–15)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจมที่ใส่ +#~ 4
 • ได้รับสกิล Anger เลเวล 10
  level []
  level []
 • ได้รับสกิล Hatred เลเวล 10
  level []
  level []
 • ได้รับสกิล Wrath เลเวล 10
  level []
  level []
 • เลเวลเจมที่ใส่ +#5 ~ 7
 • ได้รับสกิล Anger เลเวล 15
  level []
  level []
 • ได้รับสกิล Hatred เลเวล 15
  level []
  level []
 • ได้รับสกิล Wrath เลเวล 15
  level []
  level []
 • เลเวลเจมที่ใส่ +#8 ~ 20
 • มี 1 Socket
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น #%~ 40
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (4–5)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น #%41 ~ 75
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (6–7)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น #%76 ~ 200
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (8–10)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ~ 11
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–12)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ12 ~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–14)%
  level []
  level []
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ23 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–16)%
  level []
  level []
 • นำ (3–5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก~ 10
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก11 ~ 15
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–14)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก16 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–16)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 4 ถึง 7 ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน #%~ -11
 • ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (5–8)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน #%-12 ~ -22
 • ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (9–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน #%-23 ~ -50
 • ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการสะท้อน (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น #%~ 50
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น #%51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (12–13)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น #%101 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (14–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระยะเวลาพิษขึ้น (8–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น #%~ 40
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
  level []
  level []
 • เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น #%41 ~ 80
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–6)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น #%81 ~ 200
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–8)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น (7–10)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ~ 25
 • เพิ่มค่า เกราะ (7–9)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ26 ~ 50
 • เพิ่มค่า เกราะ (10–12)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ51 ~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มผลของออร่า Determination (15–20)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +#%~ 3
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +#%4 ~ 5
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +#%6 ~ 10
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มผลของออร่า Grace (15–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (8–9)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น #%21 ~ 40
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น #%41 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มผลของออร่า Discipline (15–20)%
  level []
  level []
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง #%~ 10
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 2%
  level []
  level []
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง #%11 ~ 20
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 3%
  level []
  level []
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง #%21 ~ 50
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง (4–5)%
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต~ 25
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (11–12)%
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต26 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (13–14)%
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (15–16)%
  level []
  level []
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต~ 25
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–12)%
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต26 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–14)%
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (15–16)%
  level []
  level []
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต~ 25
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12)%
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต26 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–14)%
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–16)%
  level []
  level []
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต~ 25
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–12)%
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต26 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (13–14)%
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–16)%
  level []
  level []
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต~ 25
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (11–12)%
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต26 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (13–14)%
  level []
  level []
 • ดูด #% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (15–16)%
  level []
  level []
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต
  level []
  level []
 • ไม่ติดสถานะ ช็อค และ ลุกไหม้ ขณะเคลื่อนที่~ 1
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
  level []
  level []
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
  level []
  level []
 • ไม่ติดสถานะ ช็อค และ ลุกไหม้ ขณะเคลื่อนที่2 ~ 2
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
  level []
  level []
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
  level []
  level []
 • ไม่ติดสถานะ ช็อค และ ลุกไหม้ ขณะเคลื่อนที่3 ~ 5
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
  level []
  level []
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
  level []
  level []
 • สกิลใช้มานาสุทธิ +#~ -12
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -1
  level []
  level []
 • สกิลใช้มานาสุทธิ +#-13 ~ -24
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -2
  level []
  level []
 • สกิลใช้มานาสุทธิ +#-25 ~ -50
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -3
  level []
  level []
 • #% ของดาเมจที่ได้รับ จะเปลี่ยนเป็น Mana ภายใน 4 วินาที หลังโดนโจมตี~ 8
 • ฟื้นฟูมานา (2–2.5) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • #% ของดาเมจที่ได้รับ จะเปลี่ยนเป็น Mana ภายใน 4 วินาที หลังโดนโจมตี9 ~ 16
 • ฟื้นฟูมานา (2.5–3) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • #% ของดาเมจที่ได้รับ จะเปลี่ยนเป็น Mana ภายใน 4 วินาที หลังโดนโจมตี17 ~ 50
 • ฟื้นฟูมานา (3–4) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ 8%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–10)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #41 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 8%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–10)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #41 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 8%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #36 ~ 65
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (9–10)%
  level []
  level []
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #66 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%~ 40
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง #%41 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (11–12)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ถ้าคุณทำให้ศัตรูที่เป็นน้ำแข็ง แตกเป็นเสี่ยงๆ เร็วๆ นี้~ 35
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +12%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ถ้าคุณทำให้ศัตรูที่เป็นน้ำแข็ง แตกเป็นเสี่ยงๆ เร็วๆ นี้36 ~ 55
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(13–14)%
  level []
  level []
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ถ้าคุณทำให้ศัตรูที่เป็นน้ำแข็ง แตกเป็นเสี่ยงๆ เร็วๆ นี้56 ~ 100
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus~ 10000
 • เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของศัตรูขึ้น (8–10)%
  level []
  level []
 • ทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus10001 ~ 15000
 • เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของศัตรูขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +#~ 1
 • เพิ่มระยะเวลา Endurance Charge ขึ้น (8–11)%
  level []
  level []
 • จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +#2 ~ 2
 • เพิ่มระยะเวลา Endurance Charge ขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +#3 ~ 5
 • ฟื้นฟูพลังชีวิตสูงสุด 0.3 ต่อวินาทีต่อ Endurance Charge
  level []
  level []
 • จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +#~ 1
 • เพิ่มระยะเวลา Frenzy Charge ขึ้น (8–11)%
  level []
  level []
 • จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +#2 ~ 2
 • เพิ่มระยะเวลา Frenzy Charge ขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +#3 ~ 5
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกต่อ Frenzy Charge ขึ้น 6%
  level []
  level []
 • จำนวน Power Charge ต่ำสุด +#~ 1
 • เพิ่มระยะเวลา Power Charge ขึ้น (8–11)%
  level []
  level []
 • จำนวน Power Charge ต่ำสุด +#2 ~ 2
 • เพิ่มระยะเวลา Power Charge ขึ้น (12–15)%
  level []
  level []
 • จำนวน Power Charge ต่ำสุด +#3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 6% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal #%~ 55
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (13–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal #%56 ~ 110
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (17–21)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal #%111 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย (15–20)% ถ้ามีมลทิน
  level []
  level []