Ritual ยูนิค /21 ⍟

Ritual ยูนิค /21 ⍟

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
ChuhutlusSkullAncient Skull Bone Helmet
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15–20)%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
ลดพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (15–25)%
มิเนียน เพิ่มโอกาสคริติคอล 50% ต่อจำนวน Power Charge สูงสุดที่คุณมี
มิเนียนสามารถได้ยินเสียงกระซิบ 5 วินาที หลังจากที่พวกมันคริติคอล
(มิเนียนที่ได้ยินเสียงกระซิบจะได้รับความเสียหายเคออสเท่ากับ 20% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมันต่อวินาที, เพิ่มความเร็วและความเสียหายการโจมตี 50% และพวกมันไม่ฟังคำสั่งของคุณ)
AltChargeStrArn's Anguish Cloth Belt
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (15–25)%
ค่า เกราะ +(600–700)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (12–15)%
ค่าต้านทาน ไฟ +(40–60)%
ม็อดที่ส่งผลต่อจำนวน Endurance Charge ต่ำสุด มีผลต่อจำนวน Brutal Charge ต่ำสุดแทน
จำนวน Brutal Charge สูงสุด เท่ากับจำนวน Endurance Charge สูงสุด
ได้รับ Brutal Charge แทน Endurance Charge
(ผู้เล่นมีโอกาส 3% ที่จะทำความเสียหายเป็นสามเท่า และเพิ่มเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง 10% ต่อหนึ่ง Brutal Charge)
LexEjorasWatchstone4Atop the Atlas
ใช้งานได้อีก 15 ครั้ง
BlackFlameFireBlackflame Amethyst Ring
ค่าต้านทาน เคออส +(17–23)%
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(8–12)%
ลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ที่สร้างต่อศัตรู 50%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (10–15)%
ศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ รับความเสียหาย เคออส แทน ไฟ จากสถานะ ลุกไหม้
ศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ จากคุณจะไม่หมดระยะเวลาสถานะ เหี่ยวเฉา
ค่าต้านทาน ไฟ และ เคออส +(20–25)%
use unique blackflame ignite effect [1]
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
CollectorsGarbDiffDoppelgänger Guise Sadist Garb
ได้รับสกิล สละสติ เลเวล 20
เพิ่มโอกาสคริติคอล อีก (40–60)% ขณะ เสียสติ
ศัตรูที่ถูกสังหารจากการปะทะของคุณจะถูกทำลายขณะ เสียสติ
ได้รับความเสียหาย กายภาพ เคออส ลดลง อีก (15–25)% ขณะที่ไม่มีสถานะ เสียสติ
ฟื้นฟู พลังชีวิต 10% ในเวลา 1 วินาที เมื่อถูกปะทะ ขณะที่ไม่ เสียสติ
GoblinEdgeGoblinedge Ambusher
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง 30%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–250)%
ความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (20–25)% หากคุณยังไม่ได้รับ Frenzy Charge มาเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคริติคอล (60–80)% หากคุณไม่ได้รับ Power Charge มาเร็วๆ นี้
+3 วินาทีต่อระยะเวลาของ Frenzy กับ Power Charge เมื่อ Culling Strike
ได้รับพลังชีวิต (120–150) เมื่อ Culling Strike
ได้รับมานา (10–20) เมื่อ Culling Strike
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
AltChargeIntGraven's Secret Cloth Belt
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (15–25)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–70)
เพิ่มมานาสูงสุด (16–20)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(40–60)%
ม็อดที่ส่งผลต่อจำนวน Power Charge ต่ำสุด มีผลต่อจำนวน Absorption Charge ต่ำสุดแทน
จำนวน Absorption Charge สูงสุด เท่ากับจำนวน Power Charge สูงสุด
ได้รับ Absorption Charge แทน Power Charge
(ผู้เล่นจะได้รับ 12% ของความเสียหายธาตุที่ได้รับคืนมาเป็นโล่พลังงานต่อหนึ่ง Absorption Charge)
(มีเพียงความเสียหายจากการปะทะที่สามารถ เยียวยา ได้ ภายในเวลา 4 วินาทีหลังจากการปะทะนั้นๆ)
GripofSacrificeHand of the Fervent Zealot Gloves
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (70–130)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ได้รับสถานะ คลั่งสังเวย เมื่อคุณใช้สกิล ทำให้คุณได้รับความเสียหาย กายภาพ ต่อวินาที ตาม 150% ของมานาที่ใช้สกิล
การปะทะ จะท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (10–15)% ขณะที่คุณมีสถานะ คลั่งสังเวย
(สถานะ คลั่งสังเวย จะเสริมความเสียหายกายภาพสู่เวทของคุณเท่ากับ 25% ของมานาที่ใช้ และทำให้คุณได้รับความเสียหายกายภาพต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วินาที)
(การป้องกันความเสียหายกายภาพจะลดน้อยลงเมื่อโดนปะทะจากการโจมตีที่มีสถานะ ท่วมท้น แต่ไม่สามารถติดลบได้)
ScorchedEarthLegacy of Fury Wyrmscale Boots
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (200–300)%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (-15–-10)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
ปล่อยพื้นที่ติดไฟขณะเคลื่อนที่ มีระยะเวลา 4 วินาที
เพิ่มผลของ Scorch (30–50)%
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่ติดสถานะ แผดเผา มีโอกาส (30–40)% ที่จะเผาศัตรูรอบๆ
แต่ละตัวเป็นเวลา 4 วินาที สร้างความเสียหาย ไฟ 8% ของพลังชีวิตของศัตรูที่ถูกสังหาร
(ศัตรูที่ถูกแผดเผา จะมีค่าต้านทานธาตุ -10%)
AltChargeDexOlesya's Delight Cloth Belt
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (15–25)%
ค่า หลบหลีก +(600–700)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(40–60)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (8–12)%
ม็อดที่ส่งผลต่อจำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด มีผลต่อจำนวน Affliction Charge ต่ำสุดแทน
จำนวน Affliction Charge สูงสุด เท่ากับจำนวน Frenzy Charge สูงสุด
ได้รับ Affliction Charge แทน Frenzy Charge
(ผู้เล่นสร้างความเสียหายจากสถานะผิดปกติเพิ่มขึ้น อีก 8% และทำให้สถานะผิดปกติที่ไม่สร้างความเสียหายส่งผลเพิ่มขึ้น 8% ต่อหนึ่ง Affliction Charge)
AgonyOfDecayQotra's Regulator Sovereign Spiked Shield
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +5%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (160–220)%
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +(40–60)% หากคุณทำ คริติคอล ใน 8 วินาทีที่ผ่านมา
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–2.5)% ต่อวินาที หากคุณคริติคอลใน 8 วินาทีที่ผ่านมา
สูญเสีย โล่พลังงาน (10–15)% เมื่อคุณคริติคอล
สูญเสีย พลังชีวิต (10–15)% เมื่อคุณคริติคอล
ValdosRestWatchstone4Restless Cycles อัญมณีผู้พิทักษ์แพลทินัม Valdo's Rest
ใช้งานได้อีก 15 ครั้ง
CursedEyeRotblood Promise Unset Ring
มี 1 Socket
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Blasphemy เลเวล 20
ออร่า คำสาป จากสกิลที่ใส่ส่งผลกับคุณเช่นกัน
หินสกิลคำสาปที่ใส่ มีประสิทธิภาพการสำรอง เพิ่มขึ้น 80%
ค่า Intelligence +(20–30)
ลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ 20%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (15–25)% ต่อ ศัตรูที่ถูกสาป
ImbalancedCordSurvivor's Guilt Heavy Belt
ค่า Strength +(25–35)
ค่า เกราะ +(800–1200)
ฟื้นฟู พลังชีวิต (50–70) ต่อวินาที
เพิ่มเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง 20%
ลดค่าเกราะ 10% ต่อ 50 Strength 50 หน่วย
Imbalanced Guard
(เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เป็นสิ่งที่กำหนดว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไรจึงจะสร้างสถานะ มึนงง ได้)
(มีโอกาสรับความเสียหายโดยคำนวณค่าเกราะเป็น 2 เท่า 100% การลดความเสียหายทุกชนิดจะไม่สามารถลดได้ต่ำกว่า 50%)
GlennachCairnsWatchstone4The Builder อัญมณีผู้พิทักษ์แพลทินัม Glennach Cairns
ใช้งานได้อีก 15 ครั้ง
TirnsEndWatchstone4The Claim
ใช้งานได้อีก 15 ครั้ง
LexProximaWatchstone4The Closest Peak
ใช้งานได้อีก 15 ครั้ง
LiraArthainWatchstone4The False Hope อัญมณีผู้พิทักษ์แพลทินัม Lira Arthain
ใช้งานได้อีก 15 ครั้ง
NewVastirWatchstone4The Vast Horizon
ใช้งานได้อีก 15 ครั้ง
HaewarkHamletWatchstone4The Walls อัญมณีผู้พิทักษ์แพลทินัม Haewark Hamlet
ใช้งานได้อีก 15 ครั้ง
ConstrictingCrownViridi's Veil Praetor Crown
เลเวลของหินสกิลที่ใส่ +(1–2)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (120–160)%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(15–25)%
ศัตรู โชคร้าย ในการคำนวณความเสียหาย ปะทะ ต่อคุณ ขณะที่คุณสวมใส่แหวนระดับ เมจิก
คุณมี ป้องกันสาปสะกด หากคุณใส่แหวนระดับ เมจิก ข้างขวา
ไม่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล หากคุณใส่แหวนระดับ เมจิก ข้างซ้าย
(ความโชคร้ายนั้นคือ สุ่ม 2 ครั้งและใช้ค่าที่แย่ที่สุด)
Ritual ไอเทม /114 ⍟

Ritual ไอเทม /114 ⍟

Iconชื่อ
Acclimatisation
ขนาดกอง: 1 / 2
20x Orb of Alteration
Aetherwind Gloves
โล่พลังงาน: 28
ต้องการ เลเวล 40, 59 Int
ลดมานาสูงสุด 30%
มีโอกาส (25–30)% เมื่อคุณจ่ายค่าใช้สกิลที่จะได้รับ มานา จำนวนเท่ากัน
Archdemon Crown
เกราะ: 185
โล่พลังงาน: 38
ต้องการ เลเวล 75, 79 Str, 79 Int
สกิลที่ใส่สร้างสถานะ Fire Exposure, Cold Exposure และ Lightning Exposure เมื่อปะทะ
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ -10%
Atonement Mask
เกราะ: 122
อัตราการหลบหลีก: 122
ต้องการ เลเวล 45, 51 Str, 51 Dex
เสริมป้องกันกายภาพ -15%
คุณมีสถานะ บดขยี้
จำนวนสถานะ Fortification สูงสุด +(2–3) ระดับ
Basemetal Treads
เกราะ: 68
ต้องการ เลเวล 20, 39 Str
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +(4–5)%
คุณได้รับความเสียหาย 20% จากการปะทะ ที่บล็อก
Blizzard Crown
อัตราการหลบหลีก: 185
โล่พลังงาน: 38
ต้องการ เลเวล 75, 79 Dex, 79 Int
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (75–85) ถึง (115–128)
การปะทะของคุณจะถือว่า ค่าต้านทาน น้ำแข็ง มีค่าเกินจริง 10%
Blood-filled Vessel
มอนสเตอร์: Any
เลเวลมอนสเตอร์: Any
จาก: Any
พิธีกรรมมีของรางวัลสนองบรรณาการที่ดีกว่าเดิม 20%
พิธีกรรมเรียกมอนสเตอร์เร็วขึ้น 20%
พิธีกรรมมีจำนวนมอนสเตอร์ที่มีชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น 20%
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 5%
Bramble Valley Map
Brimstone Treads
เกราะ: 236
ต้องการ เลเวล 80, 124 Str
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +(4–5)%
คุณได้รับความเสียหาย 20% จากการปะทะ ที่บล็อก
Brotherhood in Exile
ขนาดกอง: 1 / 5
One With Nothing
มีมลทิน
อัญมณีผู้พิทักษ์โครเมียม Glennach Cairns
อัญมณีผู้พิทักษ์โครเมียม Haewark Hamlet
อัญมณีผู้พิทักษ์โครเมียม Lira Arthain
อัญมณีผู้พิทักษ์โครเมียม Valdo's Rest
Cloudwhisper Boots
อัตราการหลบหลีก: 68
ต้องการ เลเวล 20, 39 Dex
เพิ่มความเสียหาย โจมตี สายฟ้า 1 ถึง (5–6) ต่อค่าความแม่นยำ 200 หน่วย
ค่าความแม่นยำ ลดลง อีก 25%
Cold River Map
MavenKeyFragmentชิ้นส่วนจันทร์เสี้ยว
ขนาดกอง: 1 / 10
Crimson Township Map
ระดับแผนที่: , , 10, 12, 14
เขตของสมุดแผนที่: Valdo's Rest
โปรแกรมแก้ไขแท็กกิลด์: %
โบนัส: สังหารบอสในแผนที่ระดับ แรร์
โบนัสจุติ: ผ่านแผนที่นี้ในระดับแผนที่ 14 ขึ้นไปและระดับจุติ 5 ขึ้นไป
Darksteel Treads
เกราะ: 164
ต้องการ เลเวล 50, 89 Str
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +(4–5)%
คุณได้รับความเสียหาย 20% จากการปะทะ ที่บล็อก
Debilitation Gauntlets
เกราะ: 236
ต้องการ เลเวล 70, 101 Str
การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (40–50)%
สกิล คำราม มีคูลดาวน์ +2 วินาที
Demon Crown
เกราะ: 122
โล่พลังงาน: 25
ต้องการ เลเวล 45, 51 Str, 51 Int
สกิลที่ใส่สร้างสถานะ Fire Exposure, Cold Exposure และ Lightning Exposure เมื่อปะทะ
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ -10%
Draped in Dreams
ขนาดกอง: 1 / 5
เสื้อเกราะ 6 เชื่อม
ไอเทมเลเวล: 100
ไอเทมมีอิทธิพล
Dreamquest Slippers
โล่พลังงาน: 50
ต้องการ เลเวล 80, 124 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเคลื่อนที่ (30–40)%
Dry Sea Map
ระดับแผนที่: 2, 6, 10, 11, 14
เขตของสมุดแผนที่: Valdo's Rest
โปรแกรมแก้ไขแท็กกิลด์: `
โบนัส: สังหารบอสในแผนที่ระดับ เมจิก หรือสูงกว่า
โบนัสจุติ: ผ่านแผนที่นี้ในระดับแผนที่ 14 ขึ้นไปและระดับจุติ 1 ขึ้นไป
Duskwalk Slippers
โล่พลังงาน: 15
ต้องการ เลเวล 20, 39 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเคลื่อนที่ (30–40)%
Dying Light
ขนาดกอง: 1 / 10
Diamond Ring
ไอเทมเลเวล: 100
ไอเทม เชปเปอร์ + เอลเดอร์
AtlasRadiusTier4Elevanted Sextant
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มหรือหมุนม็อดบน อัญมณีผู้พิทักษ์
Fateful Meeting
ขนาดกอง: 1 / 9
ไอเทมเฉพาะลีก
ไอเทมมีสองอิทธิพล
ไอเทมเลเวล: 97
ม็อดติดไอเทมสองอย่าง
มีมลทิน
Forbidden Woods Map
ระดับแผนที่: 3, 7, 10, 12, 14
เขตของสมุดแผนที่: Lira Arthain
โปรแกรมแก้ไขแท็กกิลด์: '
โบนัส: สังหารบอสในแผนที่ระดับ เมจิก หรือสูงกว่า
โบนัสจุติ: ผ่านแผนที่นี้ในระดับแผนที่ 14 ขึ้นไปและระดับจุติ 2 ขึ้นไป
Forking River Map
ระดับแผนที่: , , , 11, 14
เขตของสมุดแผนที่: Haewark Hamlet
โปรแกรมแก้ไขแท็กกิลด์: ^
โบนัส: สังหารบอสในแผนที่ระดับ แรร์ ที่ มีมลทิน
โบนัสจุติ: ผ่านแผนที่นี้ในระดับแผนที่ 14 ขึ้นไปและระดับจุติ 6 ขึ้นไป
Foundry Map
ระดับแผนที่: 3, 6, 10, 11, 14
เขตของสมุดแผนที่: Glennach Cairns
โปรแกรมแก้ไขแท็กกิลด์: à
โบนัส: สังหารบอสในแผนที่ระดับ เมจิก หรือสูงกว่า
โบนัสจุติ: ผ่านแผนที่นี้ในระดับแผนที่ 14 ขึ้นไปและระดับจุติ 2 ขึ้นไป
Frozen Cabins Map
Gale Crown
อัตราการหลบหลีก: 42
โล่พลังงาน: 10
ต้องการ เลเวล 15, 20 Dex, 20 Int
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3–4) ถึง (5–6)
การปะทะของคุณจะถือว่า ค่าต้านทาน น้ำแข็ง มีค่าเกินจริง 10%
Gauche Gloves
อัตราการหลบหลีก: 35
ต้องการ เลเวล 10, 18 Dex
ลดความเสียหาย โจมตี ด้วยมือหลัก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี ด้วยมือรอง (40–50)%
Grave Trough Map
ระดับแผนที่: , 5, 9, 11, 14
เขตของสมุดแผนที่: Valdo's Rest
โปรแกรมแก้ไขแท็กกิลด์: $
โบนัส: สังหารบอสในแผนที่ระดับ เมจิก หรือสูงกว่า
โบนัสจุติ: ผ่านแผนที่นี้ในระดับแผนที่ 14 ขึ้นไปและระดับจุติ 3 ขึ้นไป
Gruelling Gauntlets
เกราะ: 132
ต้องการ เลเวล 40, 59 Str
การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (30–40)%
สกิล คำราม มีคูลดาวน์ +2 วินาที
Haunting Shadows
ขนาดกอง: 1 / 4
ไอเทม เมตามอร์ฟ
Imp Crown
เกราะ: 42
โล่พลังงาน: 10
ต้องการ เลเวล 15, 20 Str, 20 Int
สกิลที่ใส่สร้างสถานะ Fire Exposure, Cold Exposure และ Lightning Exposure เมื่อปะทะ
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ -10%
Keeper's Corruption
ขนาดกอง: 1 / 7
Bone Helmet ที่มีม็อดพรีฟิกซ์ Eldritch (Concentrated Effect)
ไอเทมเลเวล: 89
ไอเทม เอลเดอร์
Leyline Gloves
โล่พลังงาน: 9
ต้องการ เลเวล 10, 18 Int
ลดมานาสูงสุด 30%
มีโอกาส (25–30)% เมื่อคุณจ่ายค่าใช้สกิลที่จะได้รับ มานา จำนวนเท่ากัน
Love Through Ice
ขนาดกอง: 1 / 4
Unnatural Instinct
ม็อดติดไอเทมสองอย่าง
มีมลทิน
คำเชิญของเมเวน: Glennach Cairns
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Glennach Cairns
เลเวลของด่าน: 73
การต่อสู้กับบอส: 3
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Glennach Cairns
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Glennach Cairns
เลเวลของด่าน: 75
การต่อสู้กับบอส: 4
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Glennach Cairns
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Glennach Cairns
เลเวลของด่าน: 78
การต่อสู้กับบอส: 5
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Glennach Cairns
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Glennach Cairns
เลเวลของด่าน: 80
การต่อสู้กับบอส: 6
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Glennach Cairns
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Glennach Cairns
เลเวลของด่าน: 83
การต่อสู้กับบอส: 10
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Haewark Hamlet
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Haewark Hamlet
เลเวลของด่าน: 73
การต่อสู้กับบอส: 3
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Haewark Hamlet
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Haewark Hamlet
เลเวลของด่าน: 75
การต่อสู้กับบอส: 4
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Haewark Hamlet
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Haewark Hamlet
เลเวลของด่าน: 78
การต่อสู้กับบอส: 5
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Haewark Hamlet
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Haewark Hamlet
เลเวลของด่าน: 80
การต่อสู้กับบอส: 6
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Haewark Hamlet
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Haewark Hamlet
เลเวลของด่าน: 83
การต่อสู้กับบอส: 10
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Lex Ejoris
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
คำเชิญของเมเวน: Lex Proxima
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
คำเชิญของเมเวน: Lira Arthain
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Lira Arthain
เลเวลของด่าน: 73
การต่อสู้กับบอส: 3
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Lira Arthain
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Lira Arthain
เลเวลของด่าน: 75
การต่อสู้กับบอส: 4
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Lira Arthain
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Lira Arthain
เลเวลของด่าน: 78
การต่อสู้กับบอส: 5
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Lira Arthain
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Lira Arthain
เลเวลของด่าน: 80
การต่อสู้กับบอส: 6
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Lira Arthain
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Lira Arthain
เลเวลของด่าน: 83
การต่อสู้กับบอส: 10
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: New Vastir
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
คำเชิญของเมเวน: The Feared
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: The Uncharted Realms
เลเวลของด่าน: 83
การต่อสู้กับบอส: 5
Passive Point: 2
เมเวนต้องเป็นสักขีพยาน: Cortex, แดนของชายูล่า, เบื้องลึกอันลุ่มหลง, The Shaper's Realm, สูญสิ้นซึ่งคุณค่าความหมาย
คำเชิญของเมเวน: The Forgotten
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: The Uncharted Realms
เลเวลของด่าน: 83
การต่อสู้กับบอส: 4
Passive Point: 2
เมเวนต้องเป็นสักขีพยาน: ความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกเขียนใหม่, ความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกแต่งเติม, ความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกแก้ไข, ความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกบิดเบือน
คำเชิญของเมเวน: The Formed
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: The Uncharted Realms
เลเวลของด่าน: 83
การต่อสู้กับบอส: 4
Passive Point: 2
เมเวนต้องเป็นสักขีพยาน: Lair of the Hydra Map, Maze of the Minotaur Map, Forge of the Phoenix Map, Pit of the Chimera Map
คำเชิญของเมเวน: The Hidden
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: The Uncharted Realms
เลเวลของด่าน: 83
การต่อสู้กับบอส: 4
Passive Point: 2
เมเวนต้องเป็นสักขีพยาน: แดนของอูล-เนโทล, แดนของซอปห์, แดนของทุล, แดนของเอช
คำเชิญของเมเวน: The Twisted
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: The Uncharted Realms
เลเวลของด่าน: 83
การต่อสู้กับบอส: 4
Passive Point: 2
เมเวนต้องเป็นสักขีพยาน: ผู้ชำระล้าง, ผู้บีบรัด, ผู้กดขี่, ผู้ขจัด
คำเชิญของเมเวน: Tirn's End
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
คำเชิญของเมเวน: Valdo's Rest
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Valdo's Rest
เลเวลของด่าน: 73
การต่อสู้กับบอส: 3
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Valdo's Rest
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Valdo's Rest
เลเวลของด่าน: 75
การต่อสู้กับบอส: 4
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Valdo's Rest
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Valdo's Rest
เลเวลของด่าน: 78
การต่อสู้กับบอส: 5
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Valdo's Rest
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Valdo's Rest
เลเวลของด่าน: 80
การต่อสู้กับบอส: 6
Passive Point: 2
คำเชิญของเมเวน: Valdo's Rest
วาร์ป: สถานหล่อหลอมของเมเวน
เลเวลของด่าน: 68
เขตของสมุดแผนที่: Valdo's Rest
เลเวลของด่าน: 83
การต่อสู้กับบอส: 10
Passive Point: 2
MavenOrbMaven's Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
สุ่มลบม็อดอิทธิพลหนึ่งม็อดจากไอเทมที่มีม็อดอิทธิพลเป็นอย่างน้อยสองม็อดขึ้นไป แล้วทำการสุ่มอัพเกรดม็อดอิทธิพลหนึ่งม็อดให้ดียิ่งขึ้น หากม็อดที่ถูกอัพเกรดเป็นม็อดที่มีระดับสูงสุด จะทำให้ม็อดนั้นกลายเป็นม็อดอิทธิพลระดับสูงส่ง ทั้งนี้ การพยายามอัพเกรดม็อดระดับสูงส่งจะเป็นการหมุนค่าของมันใหม่ขึ้นมาแทน สามารถใช้กับเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, กับหมวก
Nexus Gloves
โล่พลังงาน: 47
ต้องการ เลเวล 70, 101 Int
ลดมานาสูงสุด 30%
มีโอกาส (25–30)% เมื่อคุณจ่ายค่าใช้สกิลที่จะได้รับ มานา จำนวนเท่ากัน
Nightwind Slippers
โล่พลังงาน: 34
ต้องการ เลเวล 50, 89 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเคลื่อนที่ (30–40)%
RegretOrbOrb of Unmaking
ขนาดกอง: 1 / 40
ให้แต้มรับคืนพาสซีฟสมุดแผนที่
Penitent Mask
เกราะ: 185
อัตราการหลบหลีก: 185
ต้องการ เลเวล 75, 79 Str, 79 Dex
เสริมป้องกันกายภาพ -15%
คุณมีสถานะ บดขยี้
จำนวนสถานะ Fortification สูงสุด +(2–3) ระดับ
อัญมณีผู้พิทักษ์แพลทินัม Glennach Cairns
อัญมณีผู้พิทักษ์แพลทินัม Haewark Hamlet
อัญมณีผู้พิทักษ์แพลทินัม Lira Arthain
อัญมณีผู้พิทักษ์แพลทินัม Valdo's Rest
Reckless Ambition
ขนาดกอง: 1 / 6
Omeyocan
RitualSplinterRitual Splinter
ขนาดกอง: 1 / 100
EffigyRitual Vessel
ขนาดกอง: 1 / 10
ใช้เก็บมอนสเตอร์ที่คุณสังหารจากแท่นพิธีกรรมในครั้งแรกไว้เพื่อเรียกมันออกมาอีกครั้งในอนาคต
Silo Map
ระดับแผนที่: 4, 8, 11, 12, 15
เขตของสมุดแผนที่: Glennach Cairns
โปรแกรมแก้ไขแท็กกิลด์:
โบนัส: สังหารบอสในแผนที่ระดับ เมจิก หรือสูงกว่า
โบนัสจุติ: ผ่านแผนที่นี้ในระดับแผนที่ 15 ขึ้นไปและระดับจุติ 2 ขึ้นไป
Sinistral Gloves
อัตราการหลบหลีก: 236
ต้องการ เลเวล 70, 101 Dex
ลดความเสียหาย โจมตี ด้วยมือหลัก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี ด้วยมือรอง (40–50)%
Society's Remorse
10x Orb of Alteration
Sorrow Mask
เกราะ: 42
อัตราการหลบหลีก: 42
ต้องการ เลเวล 15, 20 Str, 20 Dex
เสริมป้องกันกายภาพ -15%
คุณมีสถานะ บดขยี้
จำนวนสถานะ Fortification สูงสุด +(2–3) ระดับ
Southswing Gloves
อัตราการหลบหลีก: 132
ต้องการ เลเวล 40, 59 Dex
ลดความเสียหาย โจมตี ด้วยมือหลัก 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี ด้วยมือรอง (40–50)%
Stagnation Map
ระดับแผนที่: 1, 4, 8, 10, 14
เขตของสมุดแผนที่: Lira Arthain
โปรแกรมแก้ไขแท็กกิลด์: ¢
โบนัส: สังหารบอสในแผนที่ระดับ เมจิก หรือสูงกว่า
โบนัสจุติ: ผ่านแผนที่นี้ในระดับแผนที่ 14 ขึ้นไปและระดับจุติ 1 ขึ้นไป
Stormrider Boots
อัตราการหลบหลีก: 236
ต้องการ เลเวล 80, 124 Dex
เพิ่มความเสียหาย โจมตี สายฟ้า 1 ถึง (5–6) ต่อค่าความแม่นยำ 200 หน่วย
ค่าความแม่นยำ ลดลง อีก 25%
Taxing Gauntlets
เกราะ: 35
ต้องการ เลเวล 10, 18 Str
การโจมตีที่ ฮึกเหิม จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (25–30)%
สกิล คำราม มีคูลดาวน์ +2 วินาที
The Astromancer
ขนาดกอง: 1 / 7
The Eternity Shroud
ม็อดติดไอเทมสองอย่าง
มีมลทิน
The Bear Woman
ขนาดกอง: 1 / 6
Fecund Ursine Pelt
ไอเทม ผู้พิชิตศึก
The Long Watch
ขนาดกอง: 1 / 3
The Vigil
หมายจากเมเวน
วาร์ป: สูญสิ้นซึ่งเมตตาปราณี
เลเวลของด่าน: 84
The Patient
ขนาดกอง: 1 / 8
The Nurse
The Whiteout
ขนาดกอง: 1 / 8
Cospri's Malice
อัญมณีผู้พิทักษ์ไทเทเนียม Glennach Cairns
อัญมณีผู้พิทักษ์ไทเทเนียม Haewark Hamlet
อัญมณีผู้พิทักษ์ไทเทเนียม Lira Arthain
อัญมณีผู้พิทักษ์ไทเทเนียม Valdo's Rest
Windbreak Boots
อัตราการหลบหลีก: 164
ต้องการ เลเวล 50, 89 Dex
เพิ่มความเสียหาย โจมตี สายฟ้า 1 ถึง (5–6) ต่อค่าความแม่นยำ 200 หน่วย
ค่าความแม่นยำ ลดลง อีก 25%
Winter Crown
อัตราการหลบหลีก: 122
โล่พลังงาน: 25
ต้องการ เลเวล 45, 51 Dex, 51 Int
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20) ถึง (28–35)
การปะทะของคุณจะถือว่า ค่าต้านทาน น้ำแข็ง มีค่าเกินจริง 10%
Chromium Tirn's End Watchstone
Chromium Lex Proxima Watchstone
Chromium Lex Ejoris Watchstone
Chromium New Vastir Watchstone
Platinum Tirn's End Watchstone
Platinum Lex Proxima Watchstone
Platinum Lex Ejoris Watchstone
Platinum New Vastir Watchstone
Titanium Tirn's End Watchstone
Titanium Lex Proxima Watchstone
Titanium Lex Ejoris Watchstone
Titanium New Vastir Watchstone
Ritual Quest /1 ⍟

Ritual Quest /1 ⍟

ActIconชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
1RitualTutorialการจ่ายบรรณาการ
Normal
ใน​ด่าน​หนึ่ง​จะ​มี​แท่น​บูชา​พิธีกรรม​อยู่​หลาย​แท่น​เสมอ ตาม​หา​แท่น​บูชา​พิธีกรรม​อื่นๆ แล้ว​ผ่าน​พิธีกรรม​ให้​เสร็จ​สิ้น
Ritual หินสกิล /2

Ritual หินสกิล /2

เวท พื้นที่ กาลเวลา น้ำแข็ง ลูกแก้ว สายฟ้า กายภาพ เสริม
ชื่อ
HydrosphereHydrosphere (34)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, น้ำแข็ง, ลูกแก้ว, สายฟ้า, กายภาพ
TrinitySupportGemTrinity Support (18)
เสริม
Ritual Monster /3 ⍟

Ritual Monster /3 ⍟

ชื่อม็อดSpectre
ปีศาจN
โทเทมปราการmonster no drops or experience [1]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า
movement speed cannot be reduced below base [1]
cannot be knocked back [1]
cannot be taunted [1]
N
โทเทมความเจ็บปวดmonster no drops or experience [1]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า
movement speed cannot be reduced below base [1]
cannot be knocked back [1]
cannot be taunted [1]
N
Minimap Icons /2 ⍟

Minimap Icons /2 ⍟

CodeIconIcon
RitualRune
RitualRuneFinished
Ritual Rune Types /79 ⍟

Ritual Rune Types /79 ⍟

ชื่อDetailWeightLevel MinBuff
Infernalมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มเติมและสร้างสถานะ ลุกไหม้ ได้ อุกกาบาตตกจากฟากฟ้า1000มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู 25%
นำ 20% ของความเสียหาย กายภาพของคุณ ไปเสริมเป็น ไฟ
Infernalมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มเติมและสร้างสถานะ ลุกไหม้ ได้ อุกกาบาตตกจากฟากฟ้า10025มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู 30%
นำ 25% ของความเสียหาย กายภาพของคุณ ไปเสริมเป็น ไฟ
Infernalมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มเติมและสร้างสถานะ ลุกไหม้ ได้ อุกกาบาตตกจากฟากฟ้า10046มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู 35%
นำ 30% ของความเสียหาย กายภาพของคุณ ไปเสริมเป็น ไฟ
Infernalมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มเติมและสร้างสถานะ ลุกไหม้ ได้ อุกกาบาตตกจากฟากฟ้า10068มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู 40%
นำ 35% ของความเสียหาย กายภาพของคุณ ไปเสริมเป็น ไฟ
Infernalมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มเติมและสร้างสถานะ ลุกไหม้ ได้ อุกกาบาตตกจากฟากฟ้า10078มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู 50%
นำ 40% ของความเสียหาย กายภาพของคุณ ไปเสริมเป็น ไฟ
Bitterมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มเติมและสร้างสถานะ แช่แข็ง ได้ ลำแสงอันหนาวเย็นหมุนวนเวียน10010นำ 20% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรู 25%
Bitterมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มเติมและสร้างสถานะ แช่แข็ง ได้ ลำแสงอันหนาวเย็นหมุนวนเวียน10025นำ 25% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรู 30%
Bitterมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มเติมและสร้างสถานะ แช่แข็ง ได้ ลำแสงอันหนาวเย็นหมุนวนเวียน10046นำ 30% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรู 35%
Bitterมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มเติมและสร้างสถานะ แช่แข็ง ได้ ลำแสงอันหนาวเย็นหมุนวนเวียน10068นำ 35% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรู 40%
Bitterมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มเติมและสร้างสถานะ แช่แข็ง ได้ ลำแสงอันหนาวเย็นหมุนวนเวียน10078นำ 40% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรู 50%
Dreadedมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มเติมและสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา ได้ด้วย ตัวประหลาดยิงกระสุนเคออส5046นำ 8% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 2 วินาที 25% เมื่อปะทะ
Dreadedมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มเติมและสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา ได้ด้วย ตัวประหลาดยิงกระสุนเคออส5068นำ 10% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 2 วินาที 35% เมื่อปะทะ
Dreadedมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มเติมและสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา ได้ด้วย ตัวประหลาดยิงกระสุนเคออส5078นำ 12% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 2 วินาที 45% เมื่อปะทะ
Fluctuantมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มเติมและสร้างสถานะ ช็อค ได้ หัวกะโหลกยิงกระสุนสายฟ้าหากันไปมา1000นำ 20% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า
บัฟมอบม็อด: มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู 25%
Fluctuantมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มเติมและสร้างสถานะ ช็อค ได้ หัวกะโหลกยิงกระสุนสายฟ้าหากันไปมา10025นำ 25% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า
บัฟมอบม็อด: มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู 30%
Fluctuantมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มเติมและสร้างสถานะ ช็อค ได้ หัวกะโหลกยิงกระสุนสายฟ้าหากันไปมา10046นำ 30% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า
บัฟมอบม็อด: มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู 35%
Fluctuantมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มเติมและสร้างสถานะ ช็อค ได้ หัวกะโหลกยิงกระสุนสายฟ้าหากันไปมา10068นำ 35% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า
บัฟมอบม็อด: มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู 40%
Fluctuantมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มเติมและสร้างสถานะ ช็อค ได้ หัวกะโหลกยิงกระสุนสายฟ้าหากันไปมา10078นำ 40% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า
บัฟมอบม็อด: มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู 50%
Violentมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มเติมและสร้างสถานะ เลือดไหล ได้ด้วย โทเทมแห่งความเจ็บปวดคอยปล่อยคลื่นพลังออกมา1000เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 20%
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 25%
Violentมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มเติมและสร้างสถานะ เลือดไหล ได้ด้วย โทเทมแห่งความเจ็บปวดคอยปล่อยคลื่นพลังออกมา10025เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 25%
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 30%
Violentมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มเติมและสร้างสถานะ เลือดไหล ได้ด้วย โทเทมแห่งความเจ็บปวดคอยปล่อยคลื่นพลังออกมา10046เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 30%
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 35%
Violentมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มเติมและสร้างสถานะ เลือดไหล ได้ด้วย โทเทมแห่งความเจ็บปวดคอยปล่อยคลื่นพลังออกมา10068เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 35%
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 40%
Violentมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มเติมและสร้างสถานะ เลือดไหล ได้ด้วย โทเทมแห่งความเจ็บปวดคอยปล่อยคลื่นพลังออกมา10078เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 40%
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 50%
Suppressiveมอนสเตอร์ฟื้นฟู พลังชีวิต หมอกควันคอยลดการฟื้นฟู พลังชีวิต ของคุณ1000ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาที
Suppressiveมอนสเตอร์ฟื้นฟู พลังชีวิต หมอกควันคอยลดการฟื้นฟู พลังชีวิต ของคุณ10025ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาที
Suppressiveมอนสเตอร์ฟื้นฟู พลังชีวิต หมอกควันคอยลดการฟื้นฟู พลังชีวิต ของคุณ10046ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาที
Suppressiveมอนสเตอร์ฟื้นฟู พลังชีวิต หมอกควันคอยลดการฟื้นฟู พลังชีวิต ของคุณ10068ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาที
Suppressiveมอนสเตอร์ฟื้นฟู พลังชีวิต หมอกควันคอยลดการฟื้นฟู พลังชีวิต ของคุณ10078ฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาที
Ensconcedมอนสเตอร์มี โล่พลังงาน เพิ่มขึ้นตาม พลังชีวิต ของพวกมัน แท่นพลังคอยฟื้นฟู พลังชีวิต ให้กับมอนสเตอร์10010maximum life % to add to maximum energy shield [30]
Ensconcedมอนสเตอร์มี โล่พลังงาน เพิ่มขึ้นตาม พลังชีวิต ของพวกมัน แท่นพลังคอยฟื้นฟู พลังชีวิต ให้กับมอนสเตอร์10025maximum life % to add to maximum energy shield [35]
Ensconcedมอนสเตอร์มี โล่พลังงาน เพิ่มขึ้นตาม พลังชีวิต ของพวกมัน แท่นพลังคอยฟื้นฟู พลังชีวิต ให้กับมอนสเตอร์10046maximum life % to add to maximum energy shield [40]
Ensconcedมอนสเตอร์มี โล่พลังงาน เพิ่มขึ้นตาม พลังชีวิต ของพวกมัน แท่นพลังคอยฟื้นฟู พลังชีวิต ให้กับมอนสเตอร์10068maximum life % to add to maximum energy shield [45]
Ensconcedมอนสเตอร์มี โล่พลังงาน เพิ่มขึ้นตาม พลังชีวิต ของพวกมัน แท่นพลังคอยฟื้นฟู พลังชีวิต ให้กับมอนสเตอร์10078maximum life % to add to maximum energy shield [50]
Chargedมอนสเตอร์ได้รับ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge 1 ลูกเมื่อพวกมันปะทะ แท่นพลังคอย เพิ่มลูกพลัง และ ปลดปล่อยพลัง จากมอนสเตอร์10033
Chargedมอนสเตอร์ได้รับ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge 1 ลูกเมื่อพวกมันปะทะ แท่นพลังคอย เพิ่มลูกพลัง และ ปลดปล่อยพลัง จากมอนสเตอร์10046
Chargedมอนสเตอร์ได้รับ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge 1 ลูกเมื่อพวกมันปะทะ แท่นพลังคอย เพิ่มลูกพลัง และ ปลดปล่อยพลัง จากมอนสเตอร์10068
Chargedมอนสเตอร์ได้รับ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge 1 ลูกเมื่อพวกมันปะทะ แท่นพลังคอย เพิ่มลูกพลัง และ ปลดปล่อยพลัง จากมอนสเตอร์10078
Fortressedมอนสเตอร์ได้รับความเสียหายลดลง โทเทมป้อมปราการ จะลดความเสียหายที่มอนสเตอร์ได้รับลงไปอีก10033monster inherent damage taken +% final [-20]
Fortressedมอนสเตอร์ได้รับความเสียหายลดลง โทเทมป้อมปราการ จะลดความเสียหายที่มอนสเตอร์ได้รับลงไปอีก10046monster inherent damage taken +% final [-25]
Fortressedมอนสเตอร์ได้รับความเสียหายลดลง โทเทมป้อมปราการ จะลดความเสียหายที่มอนสเตอร์ได้รับลงไปอีก10068monster inherent damage taken +% final [-30]
Fortressedมอนสเตอร์ได้รับความเสียหายลดลง โทเทมป้อมปราการ จะลดความเสียหายที่มอนสเตอร์ได้รับลงไปอีก10078monster inherent damage taken +% final [-35]
Emboldeningมอนสเตอร์ตัวใหญ่ยักษ์ แท่นพลังจะทำให้มอนสเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นไปอีก5033เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 30%
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 20%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 60%
Emboldeningมอนสเตอร์ตัวใหญ่ยักษ์ แท่นพลังจะทำให้มอนสเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นไปอีก5046เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 35%
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 20%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 70%
Emboldeningมอนสเตอร์ตัวใหญ่ยักษ์ แท่นพลังจะทำให้มอนสเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นไปอีก5068เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 40%
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 20%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 80%
Emboldeningมอนสเตอร์ตัวใหญ่ยักษ์ แท่นพลังจะทำให้มอนสเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นไปอีก5078เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 50%
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 20%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 90%
Invigoratingมอนสเตอร์ว่องไว พายุจะเร่งให้คุณและมอนสเตอร์เร็วขึ้นไปอีก5016เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%
บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
Invigoratingมอนสเตอร์ว่องไว พายุจะเร่งให้คุณและมอนสเตอร์เร็วขึ้นไปอีก5046เพิ่มความเร็วในการโจมตี 12%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 12%
บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 12%
Invigoratingมอนสเตอร์ว่องไว พายุจะเร่งให้คุณและมอนสเตอร์เร็วขึ้นไปอีก5068เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 15%
บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15%
Invigoratingมอนสเตอร์ว่องไว พายุจะเร่งให้คุณและมอนสเตอร์เร็วขึ้นไปอีก5078เพิ่มความเร็วในการโจมตี 18%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 18%
บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 18%
Vaalไอเทมที่ดรอปจากมอนสเตอร์จะ มีมลทิน ของสนองบรรณาการมีราคาลดลงโดยเฉลี่ย ร่างเงาของอัถสิริจะคอยปกป้องแท่นพลัง2033dropped items are corrupted [1]
Vaalไอเทมที่ดรอปจากมอนสเตอร์จะ มีมลทิน ของสนองบรรณาการมีราคาลดลงโดยเฉลี่ย ร่างเงาของอัถสิริจะคอยปกป้องแท่นพลัง2046dropped items are corrupted [1]
Vaalไอเทมที่ดรอปจากมอนสเตอร์จะ มีมลทิน ของสนองบรรณาการมีราคาลดลงโดยเฉลี่ย ร่างเงาของอัถสิริจะคอยปกป้องแท่นพลัง2068dropped items are corrupted [1]
Vaalไอเทมที่ดรอปจากมอนสเตอร์จะ มีมลทิน ของสนองบรรณาการมีราคาลดลงโดยเฉลี่ย ร่างเงาของอัถสิริจะคอยปกป้องแท่นพลัง2078dropped items are corrupted [1]
Hauntedวิญญาณที่ถูกทรมานตามหลอกหลอนพิธีกรรมนี้5033
Hauntedวิญญาณที่ถูกทรมานตามหลอกหลอนพิธีกรรมนี้5046
Hauntedวิญญาณที่ถูกทรมานตามหลอกหลอนพิธีกรรมนี้5068
Hauntedวิญญาณที่ถูกทรมานตามหลอกหลอนพิธีกรรมนี้5078
Foulมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มเติมและสร้างสถานะ พิษ ได้ เถาวัลย์พิษจะรัดขาคุณขณะที่คุณอยู่กับที่5033นำ 8% ของความเสียหาย กายภาพของคุณ ไปเสริมเป็น เคออส
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 30% เมื่อปะทะ
Foulมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มเติมและสร้างสถานะ พิษ ได้ เถาวัลย์พิษจะรัดขาคุณขณะที่คุณอยู่กับที่5046นำ 10% ของความเสียหาย กายภาพของคุณ ไปเสริมเป็น เคออส
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 35% เมื่อปะทะ
Foulมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มเติมและสร้างสถานะ พิษ ได้ เถาวัลย์พิษจะรัดขาคุณขณะที่คุณอยู่กับที่5068นำ 12% ของความเสียหาย กายภาพของคุณ ไปเสริมเป็น เคออส
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 40% เมื่อปะทะ
Foulมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มเติมและสร้างสถานะ พิษ ได้ เถาวัลย์พิษจะรัดขาคุณขณะที่คุณอยู่กับที่5078นำ 14% ของความเสียหาย กายภาพของคุณ ไปเสริมเป็น เคออส
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 50% เมื่อปะทะ
Opulentเพิ่มจำนวนไอเทมและระดับความหายากของไอเทมที่ดรอปจากมอนสเตอร์เป็นอย่างมาก มีเหรียญต้องคำสาปโปรยปรายเป็นสายฝน1068monster dropped item quantity +% [100]
monster dropped item rarity +% [100]
Opulentเพิ่มจำนวนไอเทมและระดับความหายากของไอเทมที่ดรอปจากมอนสเตอร์เป็นอย่างมาก มีเหรียญต้องคำสาปโปรยปรายเป็นสายฝน1073monster dropped item quantity +% [150]
monster dropped item rarity +% [150]
Opulentเพิ่มจำนวนไอเทมและระดับความหายากของไอเทมที่ดรอปจากมอนสเตอร์เป็นอย่างมาก มีเหรียญต้องคำสาปโปรยปรายเป็นสายฝน1078monster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [200]
Apocalypticมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มเติมและสร้างสถานะ ลุกไหม้ ได้ อุกกาบาตตกจากฟากฟ้า1068มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู 100%
นำ 60% ของความเสียหาย กายภาพของคุณ ไปเสริมเป็น ไฟ
Apocalypticมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มเติมและสร้างสถานะ ลุกไหม้ ได้ อุกกาบาตตกจากฟากฟ้า1073มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู 100%
นำ 70% ของความเสียหาย กายภาพของคุณ ไปเสริมเป็น ไฟ
Apocalypticมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มเติมและสร้างสถานะ ลุกไหม้ ได้ อุกกาบาตตกจากฟากฟ้า1078มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู 100%
นำ 80% ของความเสียหาย กายภาพของคุณ ไปเสริมเป็น ไฟ
Glacialมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มเติมและสร้างสถานะ แช่แข็ง ได้ ลำแสงอันหนาวเย็นหมุนวนเวียน1068นำ 60% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
สร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูเสมอ
Glacialมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มเติมและสร้างสถานะ แช่แข็ง ได้ ลำแสงอันหนาวเย็นหมุนวนเวียน1073นำ 70% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
สร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูเสมอ
Glacialมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มเติมและสร้างสถานะ แช่แข็ง ได้ ลำแสงอันหนาวเย็นหมุนวนเวียน1078นำ 80% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
สร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูเสมอ
Volatileมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มเติมและสร้างสถานะ ช็อค ได้ หัวกะโหลกยิงกระสุนสายฟ้าหากันไปมา1068นำ 60% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า
บัฟมอบม็อด: มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู 100%
Volatileมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มเติมและสร้างสถานะ ช็อค ได้ หัวกะโหลกยิงกระสุนสายฟ้าหากันไปมา1073นำ 70% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า
บัฟมอบม็อด: มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู 100%
Volatileมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มเติมและสร้างสถานะ ช็อค ได้ หัวกะโหลกยิงกระสุนสายฟ้าหากันไปมา1078นำ 80% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น สายฟ้า
บัฟมอบม็อด: มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู 100%
Sanguineมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มเติมและสร้างสถานะ เลือดไหล ได้ด้วย โทเทมแห่งความเจ็บปวดคอยปล่อยคลื่นพลังออกมา1068เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 60%
สร้างสถานะ เลือดไหล
Sanguineมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มเติมและสร้างสถานะ เลือดไหล ได้ด้วย โทเทมแห่งความเจ็บปวดคอยปล่อยคลื่นพลังออกมา1073เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 70%
สร้างสถานะ เลือดไหล
Sanguineมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มเติมและสร้างสถานะ เลือดไหล ได้ด้วย โทเทมแห่งความเจ็บปวดคอยปล่อยคลื่นพลังออกมา1078เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 80%
สร้างสถานะ เลือดไหล
Malevolentมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มเติมและสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา ได้ด้วย ตัวประหลาดยิงกระสุนเคออส1068นำ 15% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
มีโอกาส 30% ที่จะสร้างสถานะ Withered ให้ศัตรูเมื่อปะทะ
Malevolentมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มเติมและสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา ได้ด้วย ตัวประหลาดยิงกระสุนเคออส1073นำ 18% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
มีโอกาส 40% ที่จะสร้างสถานะ Withered ให้ศัตรูเมื่อปะทะ
Malevolentมอนสเตอร์สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มเติมและสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา ได้ด้วย ตัวประหลาดยิงกระสุนเคออส1078นำ 20% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
มีโอกาส 50% ที่จะสร้างสถานะ Withered ให้ศัตรูเมื่อปะทะ
Game Constants /226 ⍟

Game Constants /226 ⍟

TypeCodeValue
RitualConstantsEncounterRadiusMaya950
RitualConstantsEncounterDarknessRadiusMaya1100
RitualConstantsEncounterRuneDesiredSizeMaya950
RitualConstantsExpectedNumberOfMonsters50
RitualConstantsSpawnRateExponentVsMonsterCount0.75
RitualConstantsShaderMaxPercentageOfKills90
RitualConstantsMonsterFirstReviveLessXP40
RitualConstantsMonsterFirstReviveLessIIQ40
RitualConstantsMonsterFirstReviveLessPoints0
RitualConstantsMonsterFirstReviveLessBeyondPortalChance50
RitualConstantsMonsterRepeatReviveLessXP20
RitualConstantsMonsterRepeatReviveLessIIQ20
RitualConstantsMonsterRepeatReviveLessPoints40
RitualConstantsMonsterRepeatReviveLessBeyondPortalChance50
HeistConstantsNPCExperienceGainBase10
HeistConstantsNPCExperienceGainGrowth1.06
HeistConstantsNPCExperienceGainExtraGrowthMaps50
HeistConstantsNPCExperienceGainMultiplierBlueprints1
HeistConstantsNPCExperienceGainMultiplierNonOwner0.5
HeistConstantsObjectiveAdditionalSellPricePerJobLevel0.1
HeistValueScalingHeistTravelAndGangCostScaling0.5
HeistValueScalingHeistContractCostVSItemLevelScaling0.2
HeistValueScalingHeistContractCostVSJobRankScaling0.2
HeistValueScalingHeistBlueprintCostVSItemLevelScaling0.2
HeistValueScalingHeistBlueprintCostVSJobRankScaling0.2
HeistValueScalingHeistBlueprintRevealCostVSItemLevelScaling0.1
HeistValueScalingHeistBlueprintRevealCostVSNumRevealsScaling0.02
GameConstantsMonsterDamageReductionImprovement670
GameConstantsMonsterAccuracyBase13
GameConstantsMonsterAccuracyIncremental38
GameConstantsMonsterAccuracyImprovement300
GameConstantsMonsterEvasionBase50
GameConstantsMonsterEvasionIncremental16
GameConstantsMonsterEvasionIncrementalDexterity16
GameConstantsMonsterEvasionImprovement212
GameConstantsEnergyShieldRatioOfLife40
GameConstantsOldLeechModsEffectiveness20
GameConstantsAscendancyRespecCost5
GameConstantsSkillDamageBaseEffectiveness3885209
GameConstantsSkillDamageIncrementalEffectiveness360246
GameConstantsMaxHideoutDoodads750
GameConstantsAtlasAwakeningObjectiveCompletionBonus4
GameConstantsAtlasBonusObjectiveCompletionBonus15
GameConstantsPassiveTreeJewelDistanceMultiplier120
DropPoolWeapons2825364
DropPoolBodyArmours1122958
DropPoolGloves376224
DropPoolBoots437000
DropPoolHelmets562000
DropPoolShields499000
DropPoolRings125000
DropPoolAmulets62000
DropPoolBelts125000
DropPoolQuivers125000
DropPoolScrollOfWisdom600000
DropPoolScrollOfPortal260000
DropPoolCurrencyItems258462
DropPoolFlasks210000
DropPoolUtilityFlasks10000
DropPoolSkillGems55919
DropPoolSupportGems19081
DropPoolDisabled0
DropPoolDropNothing0
DropPoolMaps27560
DropPoolFishingRods0
DropPoolAtziriFragments0
DropPoolVaalSkillGems0
DropPoolQualityCurrency141538
DropPoolJewels20000
DropPoolDivinationCards0
DropPoolTalisman0
DropPoolLeaguestone0
DropPoolCurrencyShards0
DropPoolAbyssJewels0
DropPoolBreachstone0
DropPoolBreachstoneSplinter0
DropPoolBestiaryNet0
DropPoolEssences0
DropPoolLegionSplinter0
DropPoolMushrunes0
DropPoolUberAtziriFragments0
DropPoolHeistCoins8000
DropPoolHeistContracts2000
DropPoolHeistBlueprints160
DropPoolHeistEquipment62000
DropPoolExpeditionCurrency0
Characterlevel1
Characteris_player1
Characterenergy_shield_recharge_rate_per_minute_%1200
Charactermana_regeneration_rate_per_minute_%105
Characterbase_maximum_fire_damage_resistance_%75
Characterbase_maximum_cold_damage_resistance_%75
Characterbase_maximum_lightning_damage_resistance_%75
Characterbase_maximum_chaos_damage_resistance_%75
Charactermaximum_physical_damage_reduction_%90
Charactermaximum_block_%75
Characterbase_maximum_spell_block_%75
Characterbase_attack_speed_+%_per_frenzy_charge4
Characterbase_cast_speed_+%_per_frenzy_charge4
Characterobject_inherent_damage_+%_final_per_frenzy_charge4
Characterphysical_damage_reduction_%_per_endurance_charge4
Characterresist_all_elements_%_per_endurance_charge4
Charactercritical_strike_chance_+%_per_power_charge40
Charactermax_viper_strike_orbs4
Characterdual_wield_inherent_attack_speed_+%_final10
Charactermax_fuse_arrow_orbs5
Charactermax_fire_beam_stacks8
Characterbase_evasion_rating15
Characterlife_per_level12
Charactermana_per_level6
Characteraccuracy_rating_per_level2
Characterblock_while_dual_wielding_%15
Characterbase_critical_strike_multiplier150
Charactercritical_ailment_dot_multiplier_+50
Characterstrength_per_level0
Characterdexterity_per_level0
Characterintelligence_per_level0
Charactermax_endurance_charges3
Charactermax_frenzy_charges3
Charactermax_power_charges3
Charactermaximum_righteous_charges5
Charactermaximum_blood_scythe_charges5
Characterbase_number_of_totems_allowed1
Characterbase_number_of_traps_allowed15
Characterbase_number_of_remote_mines_allowed15
Charactermax_charged_attack_stacks6
Charactermax_talisman_degen_stacks20
Charactermax_frost_nova_stacks20
Charactermaximum_dodge_chance_%75
Charactermaximum_spell_dodge_chance_%75
Charactermax_rampage_stacks1000
Characterdamage_+%_per_10_rampage_stacks2
Charactermovement_velocity_+%_per_10_rampage_stacks1
Characterpvp_shield_damage_+%_final-15
Charactermaximum_life_leech_rate_%_per_minute1200
Charactermaximum_mana_leech_rate_%_per_minute1200
Charactermaximum_energy_shield_leech_rate_%_per_minute600
Characterminions_have_labyrinth_trap_degen_effect_+%-90
Characterminions_are_immune_to_labyrinth_degen_effect0
Characterminion_damage_taken_+%_from_spike_traps_final-90
Characterminion_damage_taken_+%_from_arrow_traps_final0
Characterminion_damage_taken_+%_from_guillotine_traps_final-90
Charactertraps_explode_on_timeout1
Charactermaximum_rage50
Charactermax_delve_degen_stacks5000
Charactermax_azurite_debuff_stacks10
Charactermelee_variation1
Characterimpaled_debuff_base_duration_ms8000
Characterimpaled_debuff_number_of_reflected_hits5
Characterbase_total_number_of_sigils_allowed3
Charactermaximum_life_leech_amount_per_leech_%_max_life10
Charactermaximum_mana_leech_amount_per_leech_%_max_mana10
Charactermaximum_energy_shield_leech_amount_per_leech_%_max_energy_shield10
Characterenable_movement_skill_animation_skipping1
Charactermelee_hit_damage_stun_multiplier_+%25
Characternon_physical_hit_damage_stun_multiplier_+%-25
Characterobject_inherent_melee_hit_stun_duration_+%_final50
Characteradditional_insanity_effects_while_delirious1
Charactermax_steel_ammo12
Characterchance_to_deal_triple_damage_%_per_brutal_charge3
Characterstun_threshold_+%_per_brutal_charge10
Characterailment_damage_+%_final_per_affliction_charge8
Characternon_damaging_ailment_effect_+%_final_per_affliction_charge8
Characterelemental_damage_taken_goes_to_energy_shield_over_4_seconds_%_per_absorption_charge12
Characteractor_scale_+%_limit100
Monsteritem_drop_slots1
Monsterenergy_shield_recharge_rate_per_minute_%1200
Monstermana_regeneration_rate_per_minute_%100
Monsterbase_maximum_mana200
Monstermaximum_physical_damage_reduction_%75
Monstermax_viper_strike_orbs4
Monsterbase_maximum_fire_damage_resistance_%75
Monsterbase_maximum_cold_damage_resistance_%75
Monsterbase_maximum_lightning_damage_resistance_%75
Monsterbase_maximum_chaos_damage_resistance_%75
Monstermax_fuse_arrow_orbs5
Monstermax_fire_beam_stacks8
Monstermax_charged_attack_stacks10
Monsterbase_critical_strike_multiplier130
Monstercritical_ailment_dot_multiplier_+30
Monstermax_endurance_charges3
Monstermax_frenzy_charges3
Monstermax_power_charges3
Monsterbase_attack_speed_+%_per_frenzy_charge15
Monsterbase_cast_speed_+%_per_frenzy_charge15
Monstermovement_velocity_+%_per_frenzy_charge5
Monsterobject_inherent_damage_+%_final_per_frenzy_charge4
Monsterphysical_damage_reduction_%_per_endurance_charge15
Monsterresist_all_elements_%_per_endurance_charge15
Monstercritical_strike_chance_+%_per_power_charge200
Monstermaximum_block_%75
Monsterbase_number_of_totems_allowed1
Monsterbase_number_of_traps_allowed3
Monsterbase_number_of_remote_mines_allowed5
Monstermaximum_dodge_chance_%75
Monstermaximum_spell_dodge_chance_%75
Monstermovement_velocity_cap128
Monstermaximum_life_leech_rate_%_per_minute1200
Monstermaximum_mana_leech_rate_%_per_minute1200
Monstermaximum_energy_shield_leech_rate_%_per_minute600
Monstermonster_ignite_damage_+%_final-50
Monstermonster_bleeding_damage_+%_final-86
Monstermonster_poison_damage_+%_final-50
Monsterbleeding_moving_damage_%_of_base_override500
Monstermax_azurite_debuff_stacks10
Monsterimpaled_debuff_base_duration_ms8000
Monsterimpaled_debuff_number_of_reflected_hits5
Monsterignore_skill_weapon_restrictions1
Monsterbase_total_number_of_sigils_allowed3
Monstermaximum_life_leech_amount_per_leech_%_max_life10
Monstermaximum_mana_leech_amount_per_leech_%_max_mana10
Monstermaximum_energy_shield_leech_amount_per_leech_%_max_energy_shield10
Monsterobject_inherent_melee_hit_stun_duration_+%_final20
Monsterscale_melee_range_to_actor_scale1
Monsteruse_melee_pattern_range1
Monsteractor_scale_+%_limit200
SocketInfoBodyArmour 1 Socketmin_ilvl: 1, weight: 50
SocketInfoBodyArmour 2 Socketmin_ilvl: 1, weight: 120
SocketInfoBodyArmour 3 Socketmin_ilvl: 2, weight: 100
SocketInfoBodyArmour 4 Socketmin_ilvl: 25, weight: 30
SocketInfoBodyArmour 5 Socketmin_ilvl: 35, weight: 5
SocketInfoBodyArmour 6 Socketmin_ilvl: 50, weight: 1
SocketInfoDefault Armour 1 Socketmin_ilvl: 1, weight: 100
SocketInfoDefault Armour 2 Socketmin_ilvl: 1, weight: 90
SocketInfoDefault Armour 3 Socketmin_ilvl: 2, weight: 80
SocketInfoDefault Armour 4 Socketmin_ilvl: 25, weight: 30

Community Wiki

Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.