Sentinel ยูนิค /24 ⍟

Sentinel ยูนิค /24 ⍟

ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
FrostGlazedEyeRingCall of the Void Sapphire Ring
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ความเสียหาย ปะทะ ทุกชนิด สร้างสถานะ หนาวเย็น ได้
ความเสียหาย ปะทะ ทุกชนิด ที่ได้รับ สร้างสถานะ หนาวเย็น ต่อคุณ ได้
ศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น จากการปะทะของคุณจะแตกสลายได้ราวกับติดสถานะ แช่แข็ง
ศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น จากการปะทะของคุณ สร้างความเสียหาย ลดลง อีก เป็นครึ่งหนึ่งของ ผลของสถานะ หนาวเย็น
(หนาวเย็น ลดความเร็วในการกระทำของศัตรู สูงสุด 30% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
TheTwistingScreamEchoes of Creation Royal Burgonet
สกิลคำรามที่ใส่ มีจำนวนใช้งานได้ก่อนเริ่มคูลดาวน์ +1 ครั้ง
เพิ่มค่าเกราะ (80–120)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เมื่อคุณโจมตี ได้รับความเสียหาย กายภาพ เท่ากับ พลังชีวิต (15–20)%
ต่อจำนวนการคำรามที่ทำให้การโจมตี ฮึกเหิม
สกิล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (10–15)% ต่อจำนวน คำราม ที่ทำให้สกิล ฮึกเหิม
BaseDroneItemUniqueJade1Escalation หุ่นอารักษ์ย่องตามกำมะถัน
เพิ่มพลังให้กับศัตรู +(50–80) ตัว
เพิ่มการเพิ่มพลัง อีก (1.6–2.4)% ต่อจำนวน ศัตรูที่เพิ่มพลัง
เพิ่มโอกาสเพิ่ม ของรางวัล 1 ชิ้น (1.6–2.4)% ต่อจำนวน ศัตรูที่เพิ่มพลัง
(การเพิ่มพลัง เพิ่มความเสียหายกับค่าป้องกันความเสียหายของศัตรู
รวมถึงเพิ่มค่าประสบการณ์กับไอเทมที่ดรอปเมื่อถูกสังหาร)
MindborePearlImpossible Escape Viridian Jewel
สามารถอัพพาสซีฟในรัศมี 0 หน่วย ได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับตารางของคุณ
ถูก Corrupt
BaseDroneItemUniquePurple3Insomnia หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์จักรวาล
ถูกทำลาย เมื่อเพิ่มพลังให้กับ ศัตรูที่เป็นเป้าหมาย
จำนวนของ ไอเทม จากแผนที่ ส่งผลต่อ จำนวนของรางวัล จาก ศัตรูที่เพิ่มพลัง
sentinel tag specific monster level [83]
sentinel tag specific monster variety hash [28403]
SublimeVisionSublime Vision Prismatic Jewel
ออร่าจากสกิลของคุณ มีผลต่อตัวคุณ เพิ่มขึ้น (20–40)%
สร้างสถานะ อ่อนแรง เสมอ ขณะที่รับผลจาก พิโรธ (Wrath)
สกิลออร่าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ พิโรธ (Wrath) ไม่สามารถใช้งานได้
(ศัตรูที่ติดสถานะ อ่อนแรง สร้างความเสียหาย ลดลง อีก สูงสุด 20% ขึ้นกับความเสียหาย สายฟ้า จากการปะทะนั้น, สถานะนี้คงอยู่ 4 วินาที)
BaseDroneItemUniqueGray3The Ancient Angler หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์หินอัคนี
เพิ่มพลังให้กับ ศัตรูแรร์หรือยูนิค ได้เพียงเท่านั้น
ทำความสะอาด ปลาที่มีมลทิน
ชำระล้าง น้ำที่มีมลทิน
monster aggro radius +% [-100]
BaseDroneItemUnique3The Angel of Vengeance หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์จักรวาล
ถูกทำลาย เมื่อเพิ่มพลังให้กับ ศัตรูที่เป็นเป้าหมาย
จำนวนของ ไอเทม จากแผนที่ ส่งผลต่อ จำนวนของรางวัล จาก ศัตรูที่เพิ่มพลัง
sentinel tag specific monster level [83]
sentinel tag specific monster variety hash [-203]
BaseDroneItemUniqueGothic2The Arbiter หุ่นอารักษ์อลหม่านกำมะถัน
เพิ่มพลังศัตรูได้หลายตัว ในการยิงครั้งเดียว
เพิ่มการเพิ่มพลัง (150–300)%
พลังงานชาร์จ +(8–12) หน่วย
ลดจำนวน ศัตรูที่เพิ่มพลัง (40–60)%
เพิ่มโอกาสเพิ่ม ของรางวัล (300–400)%
local sentinel drone difficulty + [0]
(การเพิ่มพลัง เพิ่มความเสียหายกับค่าป้องกันความเสียหายของศัตรู
รวมถึงเพิ่มค่าประสบการณ์กับไอเทมที่ดรอปเมื่อถูกสังหาร)
BaseDroneItemUnique2The Basilisk หุ่นอารักษ์อลหม่านหินอัคนี
เพิ่มพลังศัตรูได้หลายตัว ในการยิงครั้งเดียว
สร้างสถานะ แข็งเป็นหิน 5 วินาที ต่อ ศัตรูที่เพิ่มพลัง
BaseDroneItemUniqueIce1The Benefactor หุ่นอารักษ์ย่องตามโคบอลต์
มอบออร่า น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice) เลเวล 20
มอบออร่า หิงสา (Malevolence) เลเวล 20
มอบออร่า ธาตุพิสุทธิ์ (Purity of Elements) เลเวล 20
มอบออร่า พิโรธ (Wrath) เลเวล 20
มอบออร่า คลั่งศาสนา (Zealotry) เลเวล 20
ไม่สามารถเพิ่มพลังให้กับศัตรูได้
SirusBeltThe Burden of Truth Crystal Belt
โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา (30–40)%
ความเสียหาย เคออส ที่ได้รับ 33% ไม่ทะลุ โล่พลังงาน
ความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ที่ได้รับ 33% ทะลุ โล่พลังงาน
นำ พลังชีวิตสูงสุด (5–10)% ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
Supreme Decadence
(การเติมพลังชีวิต จากขวดยาส่งผลต่อ โล่พลังงาน เช่นกัน, ลดการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา อีก 30%
BaseDroneItemUniqueCrimson3The Depraved หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์จักรวาล
ถูกทำลาย เมื่อเพิ่มพลังให้กับ ศัตรูที่เป็นเป้าหมาย
จำนวนของ ไอเทม จากแผนที่ ส่งผลต่อ จำนวนของรางวัล จาก ศัตรูที่เพิ่มพลัง
sentinel tag specific monster level [83]
sentinel tag specific monster variety hash [28892]
BaseDroneItemUniquePaua3The Epiphany หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์จักรวาล
ถูกทำลาย เมื่อเพิ่มพลังให้กับ ศัตรูที่เป็นเป้าหมาย
จำนวนของ ไอเทม จากแผนที่ ส่งผลต่อ จำนวนของรางวัล จาก ศัตรูที่เพิ่มพลัง
sentinel tag specific monster level [83]
sentinel tag specific monster variety hash [-24353]
VoidcoreAmuletThe Eternal Struggle Onyx Amulet
[The Searing Exarch Implicit]
[The Eater of Worlds Implicit]
Strength +(20–50)
Dexterity +(20–50)
Intelligence +(20–50)
เพิ่มค่าป้องกัน ของตัวละคร (10–15)%
การคริติคอล สร้างสถานะ ความบ้าคลั่งอันร้ายแรง หากผู้กลืนกินโลกาครอบงำ
สังหารศัตรูที่มี พลังชีวิต 15% หรือต่ำกว่าเมื่อปะทะ หากอุปราชอาบเพลิงครอบงำ
ค่าป้องกันมาตรฐาน คือ ค่าเกราะ, อัตราการหลบหลีก, โล่พลังงาน
(สถานะ ความบ้าคลั่งอันร้ายแรง ทำให้ความเสียหายกับความเร็วในการกระทำ ลดลง 10% เป็นเวลา 8 วินาที)
BaseDroneItemUnique1The Hollow-Eyed Skull หุ่นอารักษ์ย่องตามหินอัคนี
เพิ่มพลังให้กับศัตรู +(40–70) ตัว
เมื่อตัวละครสังหาร มอนสเตอร์แรร์ที่เพิ่มพลัง
พวกเขา ได้รับม็อดของมัน 20 วินาที
BaseDroneItemUniquePaua1The Infested หุ่นอารักษ์ย่องตามออบซิเดียน
เรียก หนอน
BaseDroneItemUniqueGothic1The Megalomaniac หุ่นอารักษ์ย่องตามทองแดง
เพิ่มระยะเวลา (30–50)%
เพิ่มพลังให้กับศัตรู +(70–100) ตัว
ศัตรูที่เพิ่มพลัง ไม่ดรอปไอเทม
ศัตรูที่เพิ่มพลัง ไม่ได้รับ ของรางวัล
มอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง ให้พลังงานหุ่นอารักษ์ เพิ่มขึ้น (800–1200)%
local sentinel drone difficulty + [0]
BaseDroneItemUniqueBlueMarbled3The Narcissist หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์จักรวาล
ถูกทำลาย เมื่อเพิ่มพลังให้กับ ศัตรูที่เป็นเป้าหมาย
จำนวนของ ไอเทม จากแผนที่ ส่งผลต่อ จำนวนของรางวัล จาก ศัตรูที่เพิ่มพลัง
sentinel tag specific monster level [83]
sentinel tag specific monster variety hash [13984]
BaseDroneItemUniqueShell3The Raging Inferno หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์จักรวาล
ถูกทำลาย เมื่อเพิ่มพลังให้กับ ศัตรูที่เป็นเป้าหมาย
จำนวนของ ไอเทม จากแผนที่ ส่งผลต่อ จำนวนของรางวัล จาก ศัตรูที่เพิ่มพลัง
sentinel tag specific monster level [83]
sentinel tag specific monster variety hash [-9888]
BaseDroneItemUniqueIvory2The Torturer หุ่นอารักษ์อลหม่านออบซิเดียน
เพิ่มพลังศัตรูได้หลายตัว ในการยิงครั้งเดียว
พลังงานชาร์จ +(6–10) หน่วย
มีโอกาสอัพเกรด ศัตรูธรรมดา ให้เป็น ศัตรูแรร์ (20–25)% เมื่อพวกมันถูกเพิ่มพลัง
BaseDroneItemUniqueJade3The Twisted Trinity หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์จักรวาล
ถูกทำลาย เมื่อเพิ่มพลังให้กับ ศัตรูที่เป็นเป้าหมาย
จำนวนของ ไอเทม จากแผนที่ ส่งผลต่อ จำนวนของรางวัล จาก ศัตรูที่เพิ่มพลัง
sentinel tag specific monster level [83]
sentinel tag specific monster variety hash [13600]
BaseDroneItemUniqueIce3The Unbridled Tempest หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์จักรวาล
ถูกทำลาย เมื่อเพิ่มพลังให้กับ ศัตรูที่เป็นเป้าหมาย
จำนวนของ ไอเทม จากแผนที่ ส่งผลต่อ จำนวนของรางวัล จาก ศัตรูที่เพิ่มพลัง
sentinel tag specific monster level [83]
sentinel tag specific monster variety hash [-22404]
ConnectedJewelThread of Hope Crimson Jewel
ส่งผลต่อพาสซีฟในวงแหวนขนาด มหึมา เท่านั้น
สามารถอัพพาสซีฟในรัศมีได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับตารางของคุณ
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (-20–-10)%
(จิวเวลนี้มีทั้งรัศมีเริ่มต้นกับรัศมีสูงสุด ซึ่งมีเพียงพาสซีฟที่อยู่ระหว่างรัศมีทั้งสองเท่านั้นจึงจะถือว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลนี้)
Sentinel ไอเทม /46 ⍟

Sentinel ไอเทม /46 ⍟

Iconชื่อ
A Fate Worse Than Death
ขนาดกอง: 1 / 4
แกนความทรงจำ
มีมลทิน
Altered Perception
ขนาดกอง: 1 / 3
เมืองจำแลง
AmplifyingPowerCoreแกนพลังงานทวีคูณ
ขนาดกอง: 1 / 20
ทำลาย หุ่นอารักษ์ 2 ตัว เพื่อ​สร้าง​หุ่นอารักษ์​ตัวใหม่​ที่​มี​พลังงาน​ชาร์จ​เต็ม​ โดย​จะ​มีม็อด​ผสม​ผสาน​กัน​จาก​หุ่นทั้ง​สอง บางครั้ง​ไอเทม​ที่​สร้าง​ขึ้น​อาจ​​ถูก​แก้ไขอย่าง​ไม่​อาจ​คาดเดา​ได้ และ​​มี​โอกาส​อัพเกรด​ระดับ​ของ​ม็อด​สูง​ขึ้น
หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์โบราณ
ระยะเวลา: 30 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 4 ตัว
การเพิ่มพลัง: 55 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 12/12
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มการเพิ่มพลัง (10–15)%
เพิ่มพลังให้กับ ศัตรูแรร์หรือยูนิค ได้เพียงเท่านั้น
หุ่นอารักษ์อลหม่านโบราณ
ระยะเวลา: 10 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 70 ตัว
การเพิ่มพลัง: 35 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 12/12
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มการเพิ่มพลัง (10–15)%
เพิ่มพลังศัตรูได้หลายตัว ในการยิงครั้งเดียว
หุ่นอารักษ์ย่องตามโบราณ
ระยะเวลา: 60 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 150 ตัว
การเพิ่มพลัง: 50 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 12/12
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มการเพิ่มพลัง (10–15)%
ArmourRecombinatorเครื่องผสมเกราะ
ขนาดกอง: 1 / 20
ทำลาย เกราะ 2 ชิ้น เพื่อ​สร้าง​เกราะ​ชิ้น​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​ผสม​ผสาน​กัน​จาก​ไอเทม​ทั้ง​สอง บางครั้ง​ไอเทม​ที่​สร้าง​ขึ้น​อาจ​​ถูก​แก้ไข​อย่าง​ไม่​อาจ​คาดเดา​ได้
AugmentingPowerCoreแกนพลังงานเสริมพลัง
ขนาดกอง: 1 / 20
ทำลาย หุ่นอารักษ์ 2 ตัว เพื่อ​สร้าง​หุ่นอารักษ์​ตัวใหม่​ที่​มี​พลังงาน​ชาร์จ​เต็ม​ โดย​จะ​มี​ม็อด​ผสม​ผสาน​กัน​จาก​หุ่นทั้ง​สอง บางครั้ง​ไอเทม​ที่​สร้าง​ขึ้น​อาจ​​ถูก​แก้ไข​อย่าง​ไม่​อาจ​คาดเดา​ได้ และ​​มี​โอกาส​มี​ม็อด​ใหม่​แบบ​สุ่ม​สูง​ขึ้น
หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์กำมะถัน
ระยะเวลา: 50 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 3 ตัว
การเพิ่มพลัง: 40 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 8/8
ต้องการ เลเวล 48
เพิ่มพลังให้กับ ศัตรูแรร์หรือยูนิค ได้เพียงเท่านั้น
หุ่นอารักษ์อลหม่านกำมะถัน
ระยะเวลา: 10 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 50 ตัว
การเพิ่มพลัง: 22 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 8/8
ต้องการ เลเวล 54
เพิ่มพลังศัตรูได้หลายตัว ในการยิงครั้งเดียว
หุ่นอารักษ์ย่องตามกำมะถัน
ระยะเวลา: 40 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 50 ตัว
การเพิ่มพลัง: 22 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 8/8
ต้องการ เลเวล 38
หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์ทองแดง
ระยะเวลา: 20 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 2 ตัว
การเพิ่มพลัง: 30 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 12/12
ต้องการ เลเวล 24
เพิ่มพลังให้กับ ศัตรูแรร์หรือยูนิค ได้เพียงเท่านั้น
หุ่นอารักษ์อลหม่านทองแดง
ระยะเวลา: 10 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 30 ตัว
การเพิ่มพลัง: 18 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 8/8
ต้องการ เลเวล 40
เพิ่มพลังศัตรูได้หลายตัว ในการยิงครั้งเดียว
หุ่นอารักษ์ย่องตามทองแดง
ระยะเวลา: 30 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 25 ตัว
การเพิ่มพลัง: 10 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 10/10
ต้องการ เลเวล 5
หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์โคบอลต์
ระยะเวลา: 30 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 2 ตัว
การเพิ่มพลัง: 35 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 8/8
ต้องการ เลเวล 36
เพิ่มพลังให้กับ ศัตรูแรร์หรือยูนิค ได้เพียงเท่านั้น
หุ่นอารักษ์อลหม่านโคบอลต์
ระยะเวลา: 10 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 30 ตัว
การเพิ่มพลัง: 20 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 10/10
ต้องการ เลเวล 46
เพิ่มพลังศัตรูได้หลายตัว ในการยิงครั้งเดียว
หุ่นอารักษ์ย่องตามโคบอลต์
ระยะเวลา: 40 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 30 ตัว
การเพิ่มพลัง: 16 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 8/8
ต้องการ เลเวล 18
หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์จักรวาล
ระยะเวลา: 20 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 1 ตัว
การเพิ่มพลัง: 100 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 5/5
ต้องการ เลเวล 75
หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์ลึกลับ
ระยะเวลา: 50 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 4 ตัว
การเพิ่มพลัง: 45 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 12/12
ต้องการ เลเวล 24
เพิ่มพลังให้กับศัตรู +2 ตัว
เพิ่มพลังให้กับ ศัตรูแรร์หรือยูนิค ได้เพียงเท่านั้น
หุ่นอารักษ์อลหม่านลึกลับ
ระยะเวลา: 10 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 200 ตัว
การเพิ่มพลัง: 20 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 12/12
ต้องการ เลเวล 40
เพิ่มระยะของการ ชิ่ง (30–40)%
เพิ่มพลังศัตรูได้หลายตัว ในการยิงครั้งเดียว
หุ่นอารักษ์ย่องตามลึกลับ
ระยะเวลา: 100 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 100 ตัว
การเพิ่มพลัง: 40 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 12/12
ต้องการ เลเวล 2
ลำแสง ชิ่ง เพิ่มเติม 1 ครั้ง
Darker Half
ขนาดกอง: 1 / 3
5x Eldritch Chaos Orb
หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์หินอัคนี
ระยะเวลา: 30 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 3 ตัว
การเพิ่มพลัง: 45 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 10/10
ต้องการ เลเวล 58
เพิ่มพลังให้กับ ศัตรูแรร์หรือยูนิค ได้เพียงเท่านั้น
หุ่นอารักษ์อลหม่านหินอัคนี
ระยะเวลา: 10 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 80 ตัว
การเพิ่มพลัง: 24 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 10/10
ต้องการ เลเวล 62
เพิ่มพลังศัตรูได้หลายตัว ในการยิงครั้งเดียว
หุ่นอารักษ์ย่องตามหินอัคนี
ระยะเวลา: 50 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 75 ตัว
การเพิ่มพลัง: 28 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 10/10
ต้องการ เลเวล 58
From Bone to Ashes
ขนาดกอง: 1 / 8
Ngamahu's Flame
ม็อดแฝงสองอย่าง
มีมลทิน
Further Invention
ขนาดกอง: 1 / 4
หมวก
ไอเทมที่มีสองอิทธิพล
ไอเทมเลเวล: 100
Home
ขนาดกอง: 1 / 3
หินสกิลดีเด่น
ค่าคุณภาพ: +1-20%
WeaponRecombinatorเครื่องผสมเครื่องประดับ
ขนาดกอง: 1 / 20
ทำลาย เครื่องประดับ 2 ชิ้น เพื่อ​สร้าง​เครื่องประดับ​ชิ้น​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​ผสม​ผสาน​กัน​จาก​ไอเทม​ทั้ง​สอง บางครั้ง​ไอเทม​ที่​สร้าง​ขึ้น​อาจ​ถูก​แก้ไข​อย่าง​ไม่​อาจ​คาดเดา​ได้
หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์ออบซิเดียน
ระยะเวลา: 40 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 4 ตัว
การเพิ่มพลัง: 42 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 8/8
ต้องการ เลเวล 66
เพิ่มพลังให้กับ ศัตรูแรร์หรือยูนิค ได้เพียงเท่านั้น
หุ่นอารักษ์อลหม่านออบซิเดียน
ระยะเวลา: 10 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 100 ตัว
การเพิ่มพลัง: 26 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 8/8
ต้องการ เลเวล 68
เพิ่มพลังศัตรูได้หลายตัว ในการยิงครั้งเดียว
หุ่นอารักษ์ย่องตามออบซิเดียน
ระยะเวลา: 50 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 85 ตัว
การเพิ่มพลัง: 34 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 8/8
ต้องการ เลเวล 67
PowerCoreแกนพลังงาน
ขนาดกอง: 1 / 20
ทำลาย หุ่นอารักษ์ 2 ตัว เพื่อ​สร้าง​หุ่นอารักษ์​ตัวใหม่​ที่​มี​พลังงาน​ชาร์จ​เต็ม โดย​จะ​มี​ม็อด​ผสม​ผสาน​กัน​จาก​หุ่น​ทั้ง​สอง บางครั้ง​ไอเทม​ที่​สร้าง​ขึ้น​อาจ​ถูก​แก้ไข​อย่าง​ไม่​อาจ​คาดเดา​ได้
หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์บรรพกาล
ระยะเวลา: 30 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 4 ตัว
การเพิ่มพลัง: 50 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 18/18
ต้องการ เลเวล 68
ของรางวัล มีโอกาสเป็นสองเท่า (10–15)%
local sentinel drone difficulty + [0]
เพิ่มพลังให้กับ ศัตรูแรร์หรือยูนิค ได้เพียงเท่านั้น
หุ่นอารักษ์อลหม่านบรรพกาล
ระยะเวลา: 10 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 120 ตัว
การเพิ่มพลัง: 30 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 18/18
ต้องการ เลเวล 68
ยิงลำแสง เพิ่มเติม 1 ครั้ง
เพิ่มพลังศัตรูได้หลายตัว ในการยิงครั้งเดียว
หุ่นอารักษ์ย่องตามบรรพกาล
ระยะเวลา: 60 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 100 ตัว
การเพิ่มพลัง: 45 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 18/18
ต้องการ เลเวล 68
เพิ่มความเร็วในการร่าย (30–40)%
Rebirth and Renewal
ขนาดกอง: 1 / 4
ซแคแร็บติดปีก
หุ่นอารักษ์ย่องตามขึ้นสนิม
ระยะเวลา: 30 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 15 ตัว
การเพิ่มพลัง: 5 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 8/8
ต้องการ เลเวล 2
เครื่องควบคุมหุ่นอารักษ์
อุปกรณ์​ที่​ทำให้​คุณ​ควบคุม​หุ่นอารักษ์​ได้ คลิก​ขวา​เพื่อ​ติดตั้ง
The Apothecary
ขนาดกอง: 1 / 5
Mageblood
The Brawny Battle Mage
ขนาดกอง: 1 / 5
Tornado Wand ที่ีมีม็อดพรีฟิกซ์ Merciless
ไอเทมเลเวล: 100
The Destination
ขนาดกอง: 1 / 9
Watcher's Eye
ม็อดแฝงสองอย่าง
มีมลทิน
The Dungeon Master
ขนาดกอง: 1 / 7
เข็มขัด
ไอเทมที่มีสองอิทธิพล
The Forward Gaze
ขนาดกอง: 1 / 6
ไอเทมเลียนแบบ
TransformingPowerCoreแกนพลังงานแปรสภาพ
ขนาดกอง: 1 / 20
ทำลาย หุ่นอารักษ์ 2 ตัว เพื่อ​สร้าง​หุ่นอารักษ์​ตัวใหม่​ที่​มี​พลังงาน​ชาร์จ​เต็ม โดย​จะ​มี​ม็อด​ผสม​ผสาน​กัน​จาก​หุ่น​ทั้ง​สอง บางครั้ง​ไอเทม​ที่​สร้าง​ขึ้น​อาจ​​ถูก​แก้ไข​อย่าง​ไม่​อาจ​คาดเดา​ได้ และ​มี​โอกาส​มี​เบส​ไอเทม​พิเศษ​สูง​ขึ้น
JewelleryRecombinatorเครื่องผสมอาวุธ
ขนาดกอง: 1 / 20
ทำลาย อาวุธ​หรือ​ซองธนู 2 ชิ้น เพื่อ​สร้าง​อาวุธ​หรือ​ซองธนู​ชิ้น​ใหม่ โดย​จะ​มี​ม็อด​ผสม​ผสาน​กัน​จาก​ไอเทม​ทั้ง​สอง บางครั้ง​ไอเทม​ที่​สร้าง​ขึ้น​อาจ​​ถูก​แก้ไข​อย่าง​ไม่​อาจ​คาดเดา​ได้
Sentinel หินสกิล /3

Sentinel หินสกิล /3

ดีเด่น เสริม
ชื่อ
EmpowerPlusสกิลเสริมจุติ Empower (72)
ดีเด่น, เสริม
ชื่อ
enhanceplusสกิลเสริมจุติ Enhance (72)
ดีเด่น, เสริม
ชื่อ
Enlightenplusสกิลเสริมจุติ Enlighten (72)
ดีเด่น, เสริม
Minimap Icons /2 ⍟

Minimap Icons /2 ⍟

CodeIcon
Sentinel
SentinelLocker

Community Wiki

Wiki Edit

Version 3.18.0: Sentinel League

Minimap

These new icons are introduced to the minimap:

Schedule (PDT)

5/11 Cosmic Wounds

5/11 Valley of Darkness

5/10 Wrath of the Cosmos

5/10 Searing Purity

5/9 Nine Lives

5/9 Height of Hubris

5/8 Eldritch Gaze

5/7 Atlas Passive Points

5/7 Shadow Shaping

5/4 New Divination Cards

New Divination Cards

4/26 Twitch Drop

4/26 Nothing mentioned in this thread so far has been nerfed.

Bex_GGG: Nothing mentioned in this thread so far has been nerfed.

4/25 Ultimatum need more time to integrate

Bex_GGG: We initially planned to integrate Ultimatum into the core game in the obvious way that we have done for prior leagues, and indicated that it was coming soon. Since then, though, we had an even better idea for a way to integrate it and are likely going ahead with that plan instead. The bad news is that this isn't for a while, but will be worth the wait!

4/22 No manifesto this time

Bex_GGG: No manifesto this time. Feel free to start planning your builds.

4/22 Sentinel League


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
3.18Sentinel
ไอเทม · หุ่นอารักษ์ย่องตามขึ้นสนิม · หุ่นอารักษ์ย่องตามทองแดง · หุ่นอารักษ์ย่องตามโคบอลต์ · หุ่นอารักษ์ย่องตามกำมะถัน · หุ่นอารักษ์ย่องตามหินอัคนี · หุ่นอารักษ์ย่องตามออบซิเดียน · หุ่นอารักษ์ย่องตามลึกลับ · หุ่นอารักษ์ย่องตามบรรพกาล · หุ่นอารักษ์ย่องตามโบราณ · หุ่นอารักษ์อลหม่านทองแดง · หุ่นอารักษ์อลหม่านโคบอลต์ · หุ่นอารักษ์อลหม่านกำมะถัน · หุ่นอารักษ์อลหม่านหินอัคนี · หุ่นอารักษ์อลหม่านออบซิเดียน · หุ่นอารักษ์อลหม่านลึกลับ · หุ่นอารักษ์อลหม่านบรรพกาล · หุ่นอารักษ์อลหม่านโบราณ · หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์ทองแดง · หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์โคบอลต์ · หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์กำมะถัน · หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์หินอัคนี · หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์ออบซิเดียน · หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์ลึกลับ · หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์บรรพกาล · หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์โบราณ · หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์จักรวาล · เครื่องควบคุมหุ่นอารักษ์