โต๊ะคราฟท์สวน /69 ⍟

โต๊ะคราฟท์สวน /69 ⍟

ของตกแต่ง โต๊ะคราฟท์สวน (Horticrafting Station) สามารถใช้ได้ในที่ซ่อนของคุณแล้ว
Descriptionค่าใช้งาน
สุ่มม็อด ไฟ 1 อย่าง ให้กับ ​ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​สุ่ม​ม็อด​ทุก​อย่าง​บน​ไอเทม​ขึ้น​มา​ใหม่​WildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x50
สุ่มม็อด น้ำแข็ง 1 อย่าง ให้กับ ​ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​สุ่ม​ม็อด​ทุก​อย่าง​บน​ไอเทม​ขึ้น​มา​ใหม่​VividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x50
สุ่มม็อด สายฟ้า 1 อย่าง ให้กับ ​ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​สุ่ม​ม็อด​ทุก​อย่าง​บน​ไอเทม​ขึ้น​มา​ใหม่​PrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x50
สุ่มม็อด กายภาพ 1 อย่าง ให้กับ ​ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​สุ่ม​ม็อด​ทุก​อย่าง​บน​ไอเทม​ขึ้น​มา​ใหม่​VividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x50
สุ่มม็อด พลังชีวิต 1 อย่าง ให้กับ ​ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​สุ่ม​ม็อด​ทุก​อย่าง​บน​ไอเทม​ขึ้น​มา​ใหม่​WildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x75
สุ่มม็อด ป้องกัน 1 อย่าง ให้กับ ​ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​สุ่ม​ม็อด​ทุก​อย่าง​บน​ไอเทม​ขึ้น​มา​ใหม่​PrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x75
สุ่มม็อด เคออส 1 อย่าง ให้กับ ​ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​สุ่ม​ม็อด​ทุก​อย่าง​บน​ไอเทม​ขึ้น​มา​ใหม่​VividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x100
สุ่มม็อด โจมตี 1 อย่าง ให้กับ ​ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​สุ่ม​ม็อด​ทุก​อย่าง​บน​ไอเทม​ขึ้น​มา​ใหม่​WildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x75
สุ่มม็อด นักเวท 1 อย่าง ให้กับ ​ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​สุ่ม​ม็อด​ทุก​อย่าง​บน​ไอเทม​ขึ้น​มา​ใหม่​PrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x75
สุ่มม็อด ความเร็ว 1 อย่าง ให้กับ ​ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​สุ่ม​ม็อด​ทุก​อย่าง​บน​ไอเทม​ขึ้น​มา​ใหม่​VividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x150
สุ่มม็อด คริติคอล 1 อย่าง ให้กับ ​ไอเทม​แรร์ โดย​จะ​สุ่ม​ม็อด​ทุก​อย่าง​บน​ไอเทม​ขึ้น​มา​ใหม่​PrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x150
สุ่มม็อด ของ ​ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​ม็อด​ที่​สุ่ม​มา​ใหม่​นั้น​จะ​มี​โอกาส​เป็น​ชนิด​เดียวกัน มากขึ้นWildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x200
สุ่มม็อด ของ​ ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​ม็อด​ที่​สุ่ม​มา​ใหม่​นั้น​จะ​มี​โอกาส​เป็น​ชนิด​เดียวกัน น้อยลงWildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x200
สังเวย แผนที่​แรร์ ที่​มี​มลทิน จากนั้น สร้าง แผนที่ ที่​มี​มลทิน ขึ้น​มา​ใหม่​ที่​มี​ระดับ​แผนที่​และ​ความ​หา​ยาก​เท่า​กันWildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x200
เปลี่ยน ฟอสซิล 1 ​กอง​ให้​เป็น ฟอสซิล ชนิดอื่น โดยที่ ฟอสซิล ชนิด​ใหม่​อาจ​มี​ขนาด​กอง​น้อย​ลง ค่าคราฟท์​​ขึ้น​อยู่​กับ​ขนาด​กองWildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x30
เปลี่ยน น้ำมัน 1 กอง​ให้​เป็น น้ำมัน สี​อื่น ค่าคราฟท์​​ขึ้น​อยู่​กับ​ขนาด​กองVividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x30
เปลี่ยน ตัวเร่งปฏิกิริยา 1 ​กอง​ให้​เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา ชนิด​อื่น ค่าคราฟท์​​ขึ้น​อยู่​กับ​ขนาด​กองVividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x30
เปลี่ยน เอสเซนส์ 1 กอง​ให้​เป็น เอสเซนส์ ชนิด​อื่น​ใน​ระดับ​เดียวกัน ค่าคราฟท์​​ขึ้น​อยู่​กับ​ขนาด​กองPrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x30
เปลี่ยน ชิ้น​ส่วน​เหนือ​กาลเวลา 1 ​กอง หรือ ตราสัญลักษณ์​เหนือ​กาลเวลา 1 ชิ้น ให้​เป็น ชิ้นส่วน​หรือ​ตราสัญลักษณ์ ชนิด​อื่น ค่าคราฟท์​​ขึ้น​อยู่​กับ​ขนาด​กองPrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x4
เปลี่ยน ชิ้นส่วน​บรีช 1 กอง หรือ หินบรีช ธรรมดา, เพิ่มพลัง, อาบพลัง หรือ บริสุทธิ์ 1 ก้อน ​ให้​เป็น ชิ้นส่วน​หรือ​หินบรีช ชนิด​อื่น ค่าคราฟท์​​ขึ้น​อยู่​กับ​ขนาด​กองWildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x4
เปลี่ยน ซแคแร็บ 1 กอง ให้​เป็น ซแคแร็บ ชนิด​อื่น​ใน​ระดับ​เดียวกัน ค่าคราฟท์​​ขึ้น​อยู่​กับ​ขนาด​กองWildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x30
เปลี่ยน ลูกแก้วเดลิเรียม 1 ​กอง​ให้​เป็น ลูกแก้วเดลิเรียม ชนิด​อื่น ค่าคราฟท์​​ขึ้น​อยู่​กับ​ขนาด​กองPrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x30
เปลี่ยน ไพ่​พยากรณ์ ให้​เป็น ไพ่พยากรณ์ ใบอื่น​แบบ​สุ่มVividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x75
เปลี่ยนม็อด ค่าต้านทาน​ น้ำแข็ง 1 อย่าง ​ให้​กลาย​เป็น​ม็อด ค่าต้านทาน ไฟ ที่​มี​ระดับ​ทัดเทียม​กันWildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x500
เปลี่ยนม็อด ค่าต้านทาน สายฟ้า 1 อย่าง ​ให้​กลาย​เป็น​ม็อด ค่าต้านทาน ไฟ ที่​มี​ระดับ​ทัดเทียม​กันWildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x500
เปลี่ยนม็อด ค่าต้านทาน ไฟ 1 อย่าง ให้​กลาย​เป็น​ม็อด ค่าต้านทาน น้ำแข็ง ที่​มี​ระดับ​ทัดเทียม​กันVividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x500
เปลี่ยนม็อด ค่าต้านทาน สายฟ้า 1 อย่าง ให้​กลาย​เป็น​ม็อด ค่าต้านทาน น้ำแข็ง ที่​มี​ระดับ​ทัดเทียม​กันVividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x500
เปลี่ยนม็อด ค่าต้านทาน ไฟ 1 อย่าง ​ให้​กลาย​เป็น​ม็อด ค่าต้านทาน สายฟ้า ที่​มี​ระดับ​ทัดเทียม​กันPrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x500
เปลี่ยนม็อด ค่าต้านทาน​ น้ำแข็ง 1 อย่าง ให้​กลาย​เป็น​ม็อด ค่าต้านทาน สายฟ้า ที่​มี​ระดับ​ทัดเทียม​กันPrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x500
ใส่​เอนแชนท์ ให้ ขวดยา: เพิ่ม​ระยะ​เวลา​ส่ง​ผล แต่​ค่าตัวเลข​ของ​ม็อด​นี้​จะ​ลด​ลง​ทุก​ครั้ง​ที่​ใช้​งานWildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x800
ใส่เอนแชนท์ ให้ ขวดยา: ​เพิ่ม​จำนวน​ชาร์จ​สูงสุด แต่​ค่าตัวเลข​ของ​ม็อด​นี้​จะ​ลด​ลง​ทุก​ครั้ง​ที่​ใช้​งานWildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x800
ใส่เอนแชนท์ ให้ ขวดยา: เพิ่ม​ผล​ของ​ขวดยา แต่​ค่าตัวเลข​ของ​ม็อด​นี้​จะ​ลด​ลง​ทุก​ครั้ง​ที่​ใช้​งานVividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x800
ใส่​เอนแชนท์ ให้ ขวดยา: ลด​การ​ใช้​งาน​ชาร์จ แต่​ค่าตัวเลข​ของ​ม็อด​นี้​จะ​ลด​ลง​ทุก​ครั้ง​ที่​ใช้​งานPrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x800
เปลี่ยน ชิ้นส่วน​เชปเปอร์ 1 กอง ให้เป็น ชิ้นส่วน​เชปเปอร์ กองอื่น​แบบ​สุ่ม ค่าคราฟท์​​ขึ้น​อยู่​กับ​ขนาด​กองWildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x500
เปลี่ยน ชิ้นส่วน​เอลเดอร์ 1 กอง ให้​เป็น ชิ้น​ส่วน​เอลเดอร์ กอง​อื่น​แบบ​สุ่ม ค่าคราฟท์​​ขึ้น​อยู่​กับ​ขนาด​กองPrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x500
เปลี่ยน ชิ้นส่วน​ผู้พิชิต 1 กอง ให้​เป็น ชิ้น​ส่วน​ผู้พิชิต กอง​อื่น​แบบ​สุ่ม ค่าคราฟท์​​ขึ้น​อยู่​กับ​ขนาด​กองVividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x500
​เปลี่ยน ชิ้น​ส่วนสังเวย​หรือ​เยี่ยงมนุษย์ 1 กอง ให้เป็น ชิ้น​ส่วน กอง​อื่น​ที่​มี​ชนิด​เดียว​กัน​แบบ​สุ่ม ค่าคราฟท์​​ขึ้น​อยู่​กับ​ขนาด​กองPrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x500
สังเวย ไพ่พยากรณ์ จำนวน​แบบ​สุ่ม​แต่​ไม่​เกิน​ครึ่ง​กอง​เพื่อ​สร้าง ไพ่พยากรณ์​ใบ​เดิม สุ่ม​จำนวน​ที่​ได้​รับ​ตั้งแต่ 0 ใบไป​จนถึง​สอง​เท่า​ของ​จำนวน​ที่​สังเวยVividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x1500
ใส่​เอนแชนท์ ให้ แผน​ที่ที่​ไม่ใช่​ยูนิค: แผนที่ ไม่​ใช้​ชาร์จ​ของ เครื่องวัด​แดดVividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x2500
สังเวย หินสกิล ที่มีมลทิน เพื่อ​นำ 50% ของ​ค่า​ประสบการณ์​ที่​หิน​สกิลเม็ด​นั้น​มี​มา​เก็บ​ไว้​ใน Facetor's LensVividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x4000
สุ่มชนิด อิทธิพล ให้กับ ไอเทมธรรมดา, เมจิก หรือ แรร์ ที่​มี ​อิทธิพล รวม​ถึงสุ่มม็อดทุกอย่างบน​ไอเทม​​ขึ้น​มา​ใหม่PrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x1000
ใส่​เอนแชนท์ ให้ เสื้อเกราะ: ค่าคุณภาพ​จะ​ไม่​เพิ่มค่าป้องกัน​ของเสื้อเกราะ, มอบ​ม็อด ​ค่า พลังชีวิต​สูงสุด +1 ต่อ​ค่าคุณภาพ 2%WildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x3250
ใส่​เอนแชนท์ ให้ เสื้อเกราะ: ค่าคุณภาพ​จะ​ไม่​เพิ่ม​ค่า​ป้องกัน​ของ​เสื้อเกราะ, มอบ​ม็อด ​ค่า มานา​สูงสุด +1 ต่อ​ค่าคุณภาพ 2%PrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x3250
ใส่​เอนแชนท์ ให้ เสื้อเกราะ: ค่าคุณภาพ​จะ​ไม่​เพิ่ม​ค่า​ป้องกัน​ของ​เสื้อเกราะ, มอบ​ม็อด ​Strength +1 ต่อ​ค่าคุณภาพ 2%WildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x3250
ใส่​เอนแชนท์ ให้ เสื้อเกราะ: ค่าคุณภาพ​จะ​ไม่​เพิ่ม​ค่า​ป้องกัน​ของ​เสื้อเกราะ, มอบ​ม็อด ​Dexterity +1 ต่อ​ค่าคุณภาพ 2%VividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x3250
ใส่​เอนแชนท์ ให้ เสื้อเกราะ: ค่าคุณภาพ​จะ​ไม่​เพิ่ม​ค่า​ป้องกัน​ของ​เสื้อเกราะ, มอบ​ม็อด ​Intelligence +1 ต่อ​ค่าคุณภาพ 2%PrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x3250
ใส่​เอนแชนท์ ให้ เสื้อเกราะ: ค่าคุณภาพ​จะ​ไม่​เพิ่ม​ค่า​ป้องกัน​ของ​เสื้อเกราะ, มอบ​ม็อด ​ค่าต้านทาน ไฟ 1​% ต่อ​ค่าคุณภาพ 2%WildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x3250
ใส่​เอนแชนท์ ให้ เสื้อเกราะ: ค่าคุณภาพ​จะ​ไม่​เพิ่ม​ค่า​ป้องกัน​ของ​เสื้อเกราะ, มอบ​ม็อด ค่าต้านทาน น้ำแข็ง 1% ต่อ​ค่า​คุณภาพ 2%VividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x3250
ใส่​เอนแชนท์ ให้ เสื้อเกราะ: ค่าคุณภาพ​จะ​ไม่​เพิ่ม​ค่า​ป้องกัน​ของ​เสื้อเกราะ, มอบ​ม็อด ​ค่าต้านทาน สายฟ้า 1% ต่อ​ค่าคุณภาพ 2%PrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x3250
เพิ่มเอนแชนท์ ให้ อาวุธประชิด: ค่าคุณภาพ​จะ​ไม่​เพิ่ม​ความเสียหาย​กายภาพ​ของ​อาวุธ, ​ระยะ​อาวุธ +1 ต่อ​ค่า​คุณภาพ 10%WildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x5000
เพิ่มเอนแชนท์ ให้ อาวุธ: ค่าคุณภาพ​จะ​ไม่​เพิ่ม​ความ​เสียหาย​กายภาพ​ของ​อาวุธ, มอบ​ม็อด ​เพิ่ม​พื้นที่​ส่ง​ผล 1% ต่อ​ค่าคุณภาพ 4%WildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x5000
เพิ่มเอนแชนท์ ให้ อาวุธ: ค่าคุณภาพ​จะ​ไม่​เพิ่ม​ความ​เสียหาย​กายภาพ​ของอาวุธ, มอบม็อด เพิ่ม​ความ​แม่นยำ 1% ต่อ​ค่าคุณภาพ 2%VividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x5000
เพิ่มเอนแชนท์ ให้ อาวุธ: ค่าคุณภาพ​จะ​ไม่​เพิ่ม​ความ​เสีย​หาย​กายภาพ​ของอาวุธ​, ​เพิ่ม​ความเร็ว​ใน​การ​โจมตี 1% ต่อ​ค่าคุณภาพ 8%VividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x5000
เพิ่มเอนแชนท์ ให้ อาวุธ: ค่าคุณภาพ​จะ​ไม่​เพิ่ม​ความ​เสีย​หาย​กายภาพ​ของอาวุธ, เพิ่มโอกาส​คริติคอล 1% ต่อ​ค่า​คุณภาพ 4%PrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x5000
เพิ่มเอนแชนท์ ให้ อาวุธ: ค่าคุณภาพ​จะ​ไม่​เพิ่ม​ความ​เสียหาย​กายภาพ​ของ​อาวุธ, มอบ​ม็อด เพิ่ม​ความ​เสีย​หาย​ ธาตุ 1% ต่อ​ค่าคุณภาพ 2%PrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x5000
สุ่มเปลี่ยนสีรู​​ บน​ไอ​เทม 1 รู ​ให้​กลาย​เป็น ​​สีขาว​WildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x12500
SacredLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์ x1
เพิ่มม็อด ไฟ ลง​ไป 1 อย่าง จากนั้นลบม็อดอื่น 1 อย่างแบบ​สุ่ม ​ออก​จาก​ไอเทม​ที่​ไม่มี อิทธิพลWildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x15000
SacredLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์ x1
เพิ่มม็อด น้ำแข็ง ลง​ไป 1 อย่าง จากนั้นลบม็อดอื่น 1 อย่างแบบ​สุ่ม ​ออก​จาก​ไอเทม​ที่​ไม่มี อิทธิพลVividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x15000
SacredLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์ x1
เพิ่มม็อด สายฟ้า ลง​ไป 1 อย่าง จากนั้นลบม็อดอื่น 1 อย่างแบบ​สุ่ม ​ออก​จาก​ไอเทม​ที่​ไม่มี อิทธิพลPrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x15000
SacredLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์ x1
เพิ่มม็อด กายภาพ ลง​ไป 1 อย่าง จากนั้นลบม็อดอื่น 1 อย่างแบบ​สุ่ม ​ออก​จาก​ไอเทม​ที่​ไม่มี อิทธิพลVividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x15000
SacredLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์ x1
เพิ่มม็อด พลังชีวิต ลง​ไป 1 อย่าง จากนั้นลบม็อดอื่น 1 อย่างแบบ​สุ่ม ​ออก​จาก​ไอเทม​ที่​ไม่มี อิทธิพลWildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x17500
SacredLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์ x1
เพิ่มม็อด ป้องกัน ลง​ไป 1 อย่าง จากนั้นลบม็อดอื่น 1 อย่างแบบ​สุ่ม ​ออก​จาก​ไอเทม​ที่​ไม่มี อิทธิพลPrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x17500
SacredLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์ x1
เพิ่มม็อด เคออส ลง​ไป 1 อย่าง จากนั้นลบม็อดอื่น 1 อย่างแบบ​สุ่ม ​ออก​จาก​ไอเทม​ที่​ไม่มี อิทธิพลVividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x17500
SacredLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์ x1
เพิ่มม็อด โจมตี ลง​ไป 1 อย่าง จากนั้นลบม็อดอื่น 1 อย่างแบบ​สุ่ม ​ออก​จาก​ไอเทม​ที่​ไม่มี อิทธิพลWildLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเกรี้ยวกราด x17500
SacredLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์ x1
เพิ่มม็อด นักเวท ลง​ไป 1 อย่าง จากนั้นลบม็อดอื่น 1 อย่างแบบ​สุ่ม ​ออก​จาก​ไอเทม​ที่​ไม่มี อิทธิพลPrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x17500
SacredLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์ x1
เพิ่มม็อด ความเร็ว ลง​ไป 1 อย่าง จากนั้นลบม็อดอื่น 1 อย่างแบบ​สุ่ม ​ออก​จาก​ไอเทม​ที่​ไม่มี อิทธิพลVividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x20000
SacredLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์ x1
เพิ่มม็อด คริติคอล ลง​ไป 1 อย่าง จากนั้นลบม็อดอื่น 1 อย่างแบบ​สุ่ม ​ออก​จาก​ไอเทม​ที่​ไม่มี อิทธิพลPrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x20000
SacredLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์ x1
สังเคราะห์ ไอเทม​ 1 ชิ้น ให้​มี​ม็อด​แฝง​สังเคราะห์​แบบ​สุ่ม ไม่​สามารถ​คราฟท์​กับ ไอเทม​ยูนิค, ไอเทมที่​มี​อิทธิพล, ไอเทม​สังเคราะห์ หรือ ไอเทม​แตกร้าว ได้VividLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตสดใส x5000
SacredLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์ x1
สุ่มม็อด อิทธิพล 1 อย่าง ให้กับ ไอเทม​แรร์​ที่​มี​อิทธิพล โดย​จะ​สุ่ม​ม็อด​ทุก​อย่าง​บน​ไอเทม​ขึ้น​มา​ใหม่PrimalLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตเก่าแก่ x5000
SacredLifeforceผลึกพลังแห่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์ x1
Seeds /48 ⍟

Seeds /48 ⍟

MonsterTierColour
Ursaling อันเกรี้ยวกราด1Wild
Hellion อันเกรี้ยวกราด1Wild
Thornwolf อันเกรี้ยวกราด1Wild
Ape อันเกรี้ยวกราด1Wild
Hatchling อันเกรี้ยวกราด1Wild
Bristlebeast อันเกรี้ยวกราด2Wild
Snap Hound อันเกรี้ยวกราด2Wild
Homunculus อันเกรี้ยวกราด2Wild
Chieftain อันเกรี้ยวกราด2Wild
Spikeback อันเกรี้ยวกราด2Wild
Bristle Matron อันเกรี้ยวกราด3Wild
Hellion Alpha อันเกรี้ยวกราด3Wild
Thornmaw อันเกรี้ยวกราด3Wild
Brambleback อันเกรี้ยวกราด3Wild
Infestation Queen อันเกรี้ยวกราด3Wild
เออร์ซิ มารดาแห่งลิ่มหนาม4Wild
Arachnid อันสดใส1Vivid
Weta อันสดใส1Vivid
Leech อันสดใส1Vivid
Scorpion อันสดใส1Vivid
Thornweaver อันสดใส1Vivid
Razorleg อันสดใส2Vivid
Sapsucker อันสดใส2Vivid
Parasite อันสดใส2Vivid
Striketail อันสดใส2Vivid
Nestback อันสดใส2Vivid
Whipleg อันสดใส3Vivid
Watcher อันสดใส3Vivid
Vulture อันสดใส3Vivid
Abberarach อันสดใส3Vivid
Devourer อันสดใส3Vivid
แนมฮาริม กำเนิดจากราตรี4Vivid
Rhoa อันเก่าแก่1Primal
Dustspitter อันเก่าแก่1Primal
Feasting Horror อันเก่าแก่1Primal
Maw อันเก่าแก่1Primal
Cleaveling อันเก่าแก่1Primal
Rhex อันเก่าแก่2Primal
Dustcrab อันเก่าแก่2Primal
Viper อันเก่าแก่2Primal
Chimeral อันเก่าแก่2Primal
Scrabbler อันเก่าแก่2Primal
Rhex Matriarch อันเก่าแก่3Primal
Crushclaw อันเก่าแก่3Primal
Blisterlord อันเก่าแก่3Primal
Cystcaller อันเก่าแก่3Primal
Reborn อันเก่าแก่3Primal
จานาร์ ผู้เป็นลาง4Primal
Tags /40 ⍟

Tags /40 ⍟

TypeNameTags
ตัวเร่งปฏิกิริยาTurbulentCatalystTurbulent Catalystelemental_damage
ตัวเร่งปฏิกิริยาImbuedCatalystImbued Catalystนักเวท
ตัวเร่งปฏิกิริยาAbrasiveCatalystAbrasive Catalystโจมตี
ตัวเร่งปฏิกิริยาTemperingCatalystTempering Catalystป้องกัน
ตัวเร่งปฏิกิริยาFertileCatalystFertile Catalystพลังชีวิตมานา
ตัวเร่งปฏิกิริยาPrismaticCatalystPrismatic Catalystค่าต้านทาน
ตัวเร่งปฏิกิริยาIntrinsicCatalystIntrinsic Catalystค่าคุณสมบัติ
ตัวเร่งปฏิกิริยาChaosPhysicalCatalystNoxious Catalystphysical_damage
chaos_damage
ตัวเร่งปฏิกิริยาSpeedModifierCatalystAccelerating Catalystความเร็ว
ตัวเร่งปฏิกิริยาCriticalModifierCatalystUnstable Catalystคริติคอล
ฟอสซิลAmberFireFlyScorched Fossilน้ำแข็ง x0, ไฟ x10
ฟอสซิลAmberFangFrigid Fossilไฟ x0, น้ำแข็ง x10
ฟอสซิลMetallicFossilMetallic Fossilกายภาพ x0, สายฟ้า x10
ฟอสซิลJaggedFossilJagged Fossilเคออส x0, กายภาพ x10
ฟอสซิลAbberantFossilAberrant Fossilสายฟ้า x0, เคออส x10
ฟอสซิลPristineFossilPristine Fossilป้องกัน x0, พลังชีวิต x10
ฟอสซิลDenseFossilDense Fossilพลังชีวิต x0, ป้องกัน x10
ฟอสซิลCorrodedFossilCorroded Fossilธาตุ x0, bleed x10, poison x10
ฟอสซิลPrismaticFossilPrismatic Fossilbleed x0, poison x0, ธาตุ x6
ฟอสซิลAethericFossilAetheric Fossilโจมตี x0.15, นักเวท x10
ฟอสซิลSerratedFossilSerrated Fossilนักเวท x0.15, โจมตี x10
ฟอสซิลLucentFossilLucent Fossilความเร็ว x0, มานา x10
ฟอสซิลShudderingFossilShuddering Fossilมานา x0, ความเร็ว x10
ฟอสซิลResonatingFossilBound Fossilมิเนียน x10, ออร่า x10, คำสาป x10
ฟอสซิลEnchantedFossilDeft Fossilค่าคุณสมบัติ x0, คริติคอล x10
ฟอสซิลEncrustedFossilFundamental Fossilคริติคอล x0, ค่าคุณสมบัติ x10
ฟอสซิลFacetedFossilFaceted Fossilหินสกิล x10
โต๊ะคราฟท์ไม่สามารถสุ่ม ม็อดโจมตี ได้โจมตี x0
โต๊ะคราฟท์ไม่สามารถสุ่ม ม็อดนักเวท ได้นักเวท x0
โต๊ะคราฟท์สวนUrsaling อันเกรี้ยวกราดนักเวท
โต๊ะคราฟท์สวนHellion อันเกรี้ยวกราดกายภาพ
โต๊ะคราฟท์สวนApe อันเกรี้ยวกราดไฟ
โต๊ะคราฟท์สวนArachnid อันสดใสโจมตี
โต๊ะคราฟท์สวนWeta อันสดใสพลังชีวิต
โต๊ะคราฟท์สวนScorpion อันสดใสน้ำแข็ง
โต๊ะคราฟท์สวนThornweaver อันสดใสความเร็ว
โต๊ะคราฟท์สวนRhoa อันเก่าแก่ป้องกัน
โต๊ะคราฟท์สวนDustspitter อันเก่าแก่สายฟ้า
โต๊ะคราฟท์สวนMaw อันเก่าแก่เคออส
โต๊ะคราฟท์สวนViper อันเก่าแก่คริติคอล

Community Wiki

Wiki Edit

Horticrafting

 • Rather than being presented with a selection of crafting options that must be used immediately, you now receive itemised, tradeable lifeforce of the appropriate colour. This lifeforce can be used later, in your own time, at the horticrafting bench in your hideout. Its crafting options are now priced in terms of this itemised lifeforce currency.
 • Tier 4 bosses are now encountered much more frequently and can drop a key to fight Oshabi, Avatar of the Grove|Oshabi. She yields special lifeforce that can be used for a specific set of crafts.
 • We have rebalanced all Harvest crafts for the new system and have removed a bunch of filler crafts and some ones with deterministic outcomes that were incredibly RNG-gated before. Some crafts that provided access to exclusive content, like the special Offerings to the Goddess, have been removed because these items can now be found in more appropriate locations elsewhere in the game.
 • The result of these changes is that when you complete a harvest, you aren't presented with 30 crafts which must be either used immediately or unsafely traded to some player you've found on a community discord server. It also means that every bit of lifeforce you receive is going towards a craft that you actually want to use on one of your items, when you're ready to use it. Your interaction with the sacred grove is now far simpler as well. Just enter, pick your plots, defeat the monsters and get on with your mapping.
 • Like with Archnemesis and Beyond, we have also addressed the monster composition of Harvest's fights, so that it doesn't contain too many rare monster mods and so that it is of appropriate difficulty for its rewards. In addition, the rewards for Harvest now scale with map quantity and pack size, incentivising you to juice your maps. Previously the crafts you received were not scaled up at all if you played a harder map.

Details

 • Harvest monsters are no longer associated with specific crafting options and do not grant uses of crafting options on death. Instead, monsters defeated now drop a stack of lifeforce.
 • Lifeforce are tradable currency items which come in three types, Primal, Wild and Vivid, matching the three types of Harvest monster. Slots for these items have been added to the Currency Stash Tab.
 • Lifeforce can be used at the Horticrafting Station, which has been reworked, in your hideout. Instead of functioning as a way to store crafts for later use, the Horticrafting Station is now similar to the Crafting Bench, providing a list of every Harvest crafting option to choose from.
 • Each craft costs a certain amount of lifeforce to use. They can be used as many times as you like, as long as you have the necessary lifeforce.
 • Harvest Bosses, including Oshabi, Avatar of the Grove, are now encountered more frequently.
 • Oshabi, Avatar of the Grove, no longer drops Infused Beachheads, Dedication, Gift and Tribute to the Goddess, Lures, Infused Engineer's Orbs, or CurrencyGemExperienceFacetor's Lens. She now has a chance to drop Crystallised Lifeforce, which can be used for a specific set of crafting options.
 • The Harvest crafting options have been overhauled. Many have been rebalanced and tweaked, while others have been removed or found new homes.
 • Harvest crafting options currently stored in Horticrafting Stations will be deleted upon the release of 3.19.0. Use them before you lose them!
 • LabyrinthHarvestInfused2Dedication to the Goddess}, LabyrinthHarvestInfused1Gift to the Goddess andLabyrinthHarvestTribute to the Goddess now have a chance to drop from reward chests at the end of the Eternal Labyrinth.
 • HarbingerUberInfused Beachhead Unique Maps now have a chance to drop from the Tier 15 The Beachhead Unique Map Boss encounter.
 • Lures and InfusedEngineersOrbInfused Engineer's Orb can no longer be obtained.
 • The Bumper Crop Notable Atlas Passive no longer grants "The Sacred Grove in your Maps contains an additional Harvest". Instead, it now grants "The Sacred Grove in your Maps has 50% chance to contain an additional Harvest".
 • The Heart of the Grove Notable Atlas Passive no longer grants "Harvest Bosses in your Maps always drop a OshabiMapSacred Blossom". Instead, it now grants "Harvest Crops in your maps have 60% increased chance to contain a Tier 4 Plant".
 • The Bountiful Harvest Notable Atlass Passive now grants Harvested Plants in your Maps have 10% chance to spawn an additional Monster (previously 50%).
 • The small Harvest Atlas Passives that granted "Plants Harvested in your Maps have 3% chance to give an additional Crafting option" now provide "Harvest Monsters in your Maps drop 3% increased quantity of Lifeforce".
 • The Harvest Sextant modifiers that granted "Plants Harvested in your Maps are more likely to give less common Crafting Options" has been replaced with a modifier that causes Lifeforce dropped by Harvest Monsters in your Maps to be duplicated.
 • Leo, Wolf of the Pits Betrayal Research Safehouse crafting bench Immortal Syndicate#Rewards by Agent|rewards have been replaced. They no longer Randomise the numeric values of the Implicit Modifiers of an item, randomise the numeric values of the Random Modifiers of an item, or Augment a Rare item with a new Random Modifier. Instead, they now Reforge the colours of, number of, or links between sockets on an item 50 times, using the outcome with the greatest number of less-common socket colours, sockets, or linked sockets respectively.

Colour

 • T1: grey
 • T2: white
 • T3: light blue
 • T4: unique

Old

Harvest Crafting or Horticrafting refers to creating or improving items by utilizing harvested modifiers, or "crafts". It was introduced in the Harvest league and added to the core game in the Echoes of the Atlas expansion. Players can explore maps to find entrances to the The Sacred Grove which offer pre-created Horticrafting gardens. Slaying the monsters will generate Harvest crafts. These crafts can be captured and stored in the Horticrafting Station which can be used from a player's hideout. A maximum of 15 crafts can be stored, and crafts can be freely added, removed or used at any time.

These crafts allow players to create greatly improved rare items, because they allow greater control over the modification process verses using orbs.

 • For example, the craft "Augment an item with a new Life modifier" works in a similar fashion to an CurrencyAddModToRareExalted Orb, but offers the ability to add a Life-related modifier, rather than simply adding one of hundreds of possible modifiers at random.
 • And if players are unhappy with the Life modifier added and want a different one, they can simply use the craft "Remove a Life modifier and add a Life modifier" which preserves all mods on the item except for the Life modifier. And this process can be repeated until players get the exact mod they are looking for.
 • Certain crafts are completely unique to Harvest crafting and cannot be performed with any other method currently in the game. For example, the craft "Change a modifier that grants Fire Resistance into a similar tier modifier that grants Lightning Resistance" is completely unique and allows players to "fix" items that are perfect for their build but have a resistance modifier that they don't need.

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.