เจิม ยูนิค, สร้อย /425 ⍟
TypeItemsResult
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Clear Oil
Clear Oil
Alacrity
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Clear Oil
Sepia Oil
Beef
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Sepia Oil
Sepia Oil
Agility
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Clear Oil
Amber Oil
Wisdom of the Glade
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Sepia Oil
Sepia Oil
Expertise
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Sepia Oil
Amber Oil
Thief's Craft
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Clear Oil
Verdant Oil
Prowess
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Sepia Oil
Amber Oil
Proficiency
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Sepia Oil
Verdant Oil
Ancestral Knowledge
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Amber Oil
Amber Oil
Might
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Sepia Oil
Verdant Oil
Fending
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Amber Oil
Amber Oil
Hard Knocks
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Clear Oil
Teal Oil
Physique
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Amber Oil
Verdant Oil
Essence Infusion
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Sepia Oil
Teal Oil
Spiked Bulwark
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Amber Oil
Verdant Oil
Path of the Savant
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3%
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Amber Oil
Amber Oil
Path of the Warrior
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Verdant Oil
Verdant Oil
Path of the Hunter
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Sepia Oil
Teal Oil
Righteous Decree
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Amber Oil
Teal Oil
Ironwood
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Verdant Oil
Verdant Oil
Fusillade
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Amber Oil
Verdant Oil
Quickstep
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Amber Oil
Teal Oil
Weathered Hunter
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Clear Oil
Azure Oil
Cloth and Chain
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Verdant Oil
Teal Oil
Robust
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Verdant Oil
Verdant Oil
Aspect of the Eagle
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Sepia Oil
Azure Oil
Dynamo
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Verdant Oil
Teal Oil
Decay Ward
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Amber Oil
Teal Oil
Thrill Killer
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Sepia Oil
Azure Oil
Instinct
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Verdant Oil
Verdant Oil
Spirit Void
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Amber Oil
Azure Oil
Poisonous Fangs
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Teal Oil
Teal Oil
Saboteur
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Verdant Oil
Teal Oil
Depth Perception
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Amber Oil
Azure Oil
Elemental Focus
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Teal Oil
Teal Oil
Deep Wisdom
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Verdant Oil
Azure Oil
Martial Experience
ตัวคูณคริติคอลด้วย กรงเล็บหรือมีด +15%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 10% เมื่อไม่คริติคอลด้วย กรงเล็บหรือมีด
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Verdant Oil
Teal Oil
Fury Bolts
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Verdant Oil
Azure Oil
Battle Rouse
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Amber Oil
Azure Oil
Overprepared
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Teal Oil
Teal Oil
Sanctuary
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Sepia Oil
Indigo Oil
Cauterisation
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Amber Oil
Indigo Oil
Harvester of Foes
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Clear Oil
Violet Oil
Practical Application
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Teal Oil
Azure Oil
Fangs of the Viper
เพิ่มความเสียหาย เวท 25%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +6% หากคุณ ร่ายเวท มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Verdant Oil
Azure Oil
Executioner
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Teal Oil
Teal Oil
Mind Drinker
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Amber Oil
Indigo Oil
Replenishing Remedies
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Sepia Oil
Violet Oil
Freedom of Movement
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Teal Oil
Azure Oil
Dreamer
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Verdant Oil
Indigo Oil
Clever Thief
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Sepia Oil
Violet Oil
Potent Connections
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Verdant Oil
Azure Oil
Arsonist
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Verdant Oil
Indigo Oil
Relentless
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Amber Oil
Violet Oil
Weapon Artistry
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Teal Oil
Azure Oil
Discord Artisan
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Teal Oil
Teal Oil
Mystic Bulwark
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Amber Oil
Violet Oil
Shamanistic Fury
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Teal Oil
Indigo Oil
Invigorating Blaze
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Verdant Oil
Violet Oil
Deep Thoughts
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Azure Oil
Azure Oil
Prodigal Perfection
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Teal Oil
Azure Oil
Sentinel
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Teal Oil
Indigo Oil
Bastion Breaker
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Verdant Oil
Violet Oil
Heavy Draw
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Azure Oil
Azure Oil
Claws of the Magpie
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Amber Oil
Violet Oil
Soul Siphon
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Verdant Oil
Indigo Oil
Escalation
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Teal Oil
Indigo Oil
Inspiring Bond
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Teal Oil
Violet Oil
Hardened Scars
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Verdant Oil
Violet Oil
Silent Steps
คลาสเสริม: Assassin
ตัวละคร: Shadow
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 40% เมื่อปะทะ
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 5% ต่อจำนวนสถานะ พิษ ที่คุณสร้างมาเร็วๆ นี้ สูงสุด 100%
เติมพลังชีวิต 0.5% ต่อจำนวนสถานะ พิษ บนตัวศัตรูที่คุณสังหาร
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพและเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Azure Oil
Azure Oil
Explosive Runes
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Teal Oil
Azure Oil
Steelwood Stance
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Teal Oil
Violet Oil
Efficient Explosives
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Teal Oil
Indigo Oil
Divine Fervour
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Verdant Oil
Violet Oil
Totemic Zeal
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Azure Oil
Azure Oil
Bone Breaker
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Teal Oil
Violet Oil
Vampirism
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Azure Oil
Violet Oil
Expeditious Munitions
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Teal Oil
Violet Oil
Razor's Edge
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Azure Oil
Azure Oil
Cannibalistic Rite
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Indigo Oil
Indigo Oil
Empowered Bond
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Azure Oil
Violet Oil
Entrench
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Indigo Oil
Indigo Oil
ความเสียหายน้ำแข็ง
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Azure Oil
Violet Oil
Kinetic Impacts
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Teal Oil
Violet Oil
Elder Power
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Indigo Oil
Indigo Oil
High Voltage
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Clear Oil
Crimson Oil
Successive Detonations
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Azure Oil
Violet Oil
Forceful Skewering
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Azure Oil
Azure Oil
Slaughter
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Indigo Oil
Indigo Oil
Righteous Fury
เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย ดาบ 20%
ตัวคูณคริติคอลด้วย ดาบ +10%
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Indigo Oil
Violet Oil
Circle of Life
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Sepia Oil
Crimson Oil
Galvanic Hammer
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Indigo Oil
Indigo Oil
Excess Sustenance
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Indigo Oil
Violet Oil
Surge of Vigour
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Indigo Oil
Violet Oil
Brink of Death
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Sepia Oil
Crimson Oil
Precision
Strength +10
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Amber Oil
Crimson Oil
Toxic Strikes
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Violet Oil
Violet Oil
Pain Forger
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Azure Oil
Violet Oil
Sacrifice
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Amber Oil
Crimson Oil
Entropy
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Violet Oil
Violet Oil
Grave Intentions
ได้รับพลังชีวิต 15 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร
ความเสียหายที่ได้รับ 4% ถูกเยียวยาเป็น พลังชีวิต
(เยียวยา ได้เพียงความเสียหายที่ได้รับจากการปะทะเท่านั้น โดยจะเยียวยาในเวลา 4 วินาทีหลังจากการปะทะ)
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Verdant Oil
Crimson Oil
Blast Waves
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Verdant Oil
Crimson Oil
Deadly Draw
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Amber Oil
Crimson Oil
Bladedancer
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Violet Oil
Violet Oil
Intuition
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Indigo Oil
Violet Oil
Burning Brutality
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Teal Oil
Crimson Oil
Warrior Training
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Verdant Oil
Crimson Oil
Primal Manifestation
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Violet Oil
Violet Oil
Spinecruncher
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Azure Oil
Violet Oil
Smashing Strikes
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Teal Oil
Crimson Oil
Utmost Swiftness
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Verdant Oil
Crimson Oil
Farsight
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Teal Oil
Crimson Oil
Whirling Barrier
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Violet Oil
Violet Oil
Unstable Munitions
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Indigo Oil
Indigo Oil
Powerful Bond
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Azure Oil
Crimson Oil
From the Shadows
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Teal Oil
Crimson Oil
Hatchet Master
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Azure Oil
Crimson Oil
Clever Construction
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Azure Oil
Crimson Oil
Utmost Might
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Teal Oil
Crimson Oil
Wandslinger
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Violet Oil
Violet Oil
Courage
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Indigo Oil
Crimson Oil
Winter's Embrace
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Indigo Oil
Crimson Oil
Relentless Pursuit
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Azure Oil
Crimson Oil
Flash Freeze
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Violet Oil
Crimson Oil
Flaying
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Azure Oil
Crimson Oil
Fearsome Force
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Indigo Oil
Crimson Oil
Glacial Cage
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Indigo Oil
Crimson Oil
Harpooner
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Violet Oil
Crimson Oil
Redemption
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Violet Oil
Crimson Oil
Utmost Intellect
ความชำนาญ: คิรัค
จำนวน: 4
เพิ่ม รายงานสำรวจสมุดแผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ 5%
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Violet Oil
Violet Oil
Enigmatic Defence
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Violet Oil
Crimson Oil
Butchery
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Azure Oil
Crimson Oil
Holy Dominion
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Violet Oil
Crimson Oil
Static Blows
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Indigo Oil
Crimson Oil
Unfaltering
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Violet Oil
Crimson Oil
Light Eater
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Violet Oil
Crimson Oil
Bannerman
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Crimson Oil
Crimson Oil
Shaper
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Clear Oil
Black Oil
Annihilation
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Crimson Oil
Crimson Oil
Ash, Frost and Storm
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Sepia Oil
Black Oil
Testudo
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Sepia Oil
Black Oil
Lightning Walker
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Crimson Oil
Crimson Oil
Nimbleness
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Violet Oil
Crimson Oil
Aspect of the Lynx
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Amber Oil
Black Oil
Exceptional Performance
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Amber Oil
Black Oil
Cleaving
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Crimson Oil
Crimson Oil
Arcane Focus
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 15%
ศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ จากคุณ มีค่าต้านทาน ไฟ -5%
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Verdant Oil
Black Oil
Combat Stamina
สกิลที่เสริมด้วย Unleash มีความถี่ในการได้รับ Seal เพิ่มขึ้น 30%
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Verdant Oil
Black Oil
Will of Blades
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Amber Oil
Black Oil
Divine Fury
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Crimson Oil
Crimson Oil
Heartseeker
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Teal Oil
Black Oil
Arcane Guarding
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Verdant Oil
Black Oil
Rampart
ความชำนาญ: คำขาด
จำนวน: 6
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้าคำขาด 1 แห่ง +12%
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Teal Oil
Black Oil
Divine Judgement
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Verdant Oil
Black Oil
Trickery
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Teal Oil
Black Oil
Defiance
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Crimson Oil
Crimson Oil
Harrier
คลาสเสริม: Hierophant
ตัวละคร: Templar
เพิ่มมานาสูงสุด 30%
รับความเสียหาย 10% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
Transfiguration of Mind
(การเพิ่มและลด มานาสูงสุด ส่งผลต่อ ความเสียหาย เช่นกันในสัดส่วน 30% ของค่าดังกล่าว)
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Azure Oil
Black Oil
Twin Terrors
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Teal Oil
Black Oil
Enigmatic Reach
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Azure Oil
Black Oil
Primal Spirit
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Crimson Oil
Crimson Oil
Dance of Blades
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Indigo Oil
Black Oil
Assured Strike
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Azure Oil
Black Oil
Ambidexterity
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Teal Oil
Black Oil
Warrior's Blood
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Indigo Oil
Black Oil
Mark the Prey
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Azure Oil
Black Oil
Safeguard
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 10%
ระยะการฟาดประชิด +0.1 เมตร
(ส่งผลต่อการ ฟาดประชิด ซึ่งรวมถึงการ โจมตีธรรมดา ด้วย แต่ไม่มีผลต่อพื้นที่ส่งผล)
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Indigo Oil
Black Oil
Infused Flesh
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Crimson Oil
Crimson Oil
Light of Divinity
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Indigo Oil
Black Oil
Conjured Barrier
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Violet Oil
Black Oil
Acuity
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Azure Oil
Black Oil
Finesse
ดูดความเสียหาย โจมตี 5% ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการ ดูดพลังชีวิต 100%
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Violet Oil
Black Oil
Mental Rapidity
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Indigo Oil
Black Oil
Forethought
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Violet Oil
Black Oil
Revelry
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Violet Oil
Black Oil
Aggressive Bastion
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Azure Oil
Black Oil
Sanctity
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Violet Oil
Black Oil
Essence Sap
ความชำนาญ: บรีช
จำนวน: 3
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บอส 1 ตัว เพิ่มขึ้น 8%
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Indigo Oil
Black Oil
Undertaker
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Violet Oil
Black Oil
Adamant
เพิ่มความเร็วในการร่าย 4%
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Violet Oil
Black Oil
Brand Equity
ยูนิค, สร้อยCrimson Oil
Crimson Oil
Crimson Oil
Coldhearted Calculation
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Crimson Oil
Black Oil
Arcanist's Dominion
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Clear Oil
Opalescent Oil
Eagle Eye
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Crimson Oil
Black Oil
Storm Weaver
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Sepia Oil
Opalescent Oil
Berserking
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Sepia Oil
Opalescent Oil
Potency of Will
คลาสเสริม: Hierophant
ตัวละคร: Templar
เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม 100%
จำนวน โทเทมอัญเชิญ สูงสุด +1 เสา
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 100%
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Crimson Oil
Black Oil
Coordination
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Violet Oil
Black Oil
Graceful Assault
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Amber Oil
Opalescent Oil
Brinkmanship
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Amber Oil
Opalescent Oil
Fleetfoot
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Crimson Oil
Black Oil
One With Nature
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Verdant Oil
Opalescent Oil
Blast Radius
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Verdant Oil
Opalescent Oil
Destroyer
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Amber Oil
Opalescent Oil
Divine Wrath
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Crimson Oil
Black Oil
True Strike
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Teal Oil
Opalescent Oil
Wrecking Ball
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Verdant Oil
Opalescent Oil
Titanic Impacts
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Teal Oil
Opalescent Oil
Diamond Skin
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Verdant Oil
Opalescent Oil
Versatility
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Teal Oil
Opalescent Oil
Juggernaut
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Crimson Oil
Black Oil
Dervish
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Azure Oil
Opalescent Oil
Strong Arm
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Teal Oil
Opalescent Oil
Sleight of Hand
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Crimson Oil
Black Oil
Field Medicine
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Azure Oil
Opalescent Oil
Admonisher
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Indigo Oil
Opalescent Oil
Split Shot
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Indigo Oil
Opalescent Oil
Surveillance
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Azure Oil
Opalescent Oil
Amplify
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Teal Oil
Opalescent Oil
Dazzling Strikes
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Indigo Oil
Opalescent Oil
Seasoned Swordplay
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Azure Oil
Opalescent Oil
Explosive Impact
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Indigo Oil
Opalescent Oil
Vengeant Cascade
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Crimson Oil
Black Oil
Fire Walker
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Violet Oil
Opalescent Oil
Blade Barrier
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Azure Oil
Opalescent Oil
Mysticism
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Violet Oil
Opalescent Oil
Melding
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Indigo Oil
Opalescent Oil
Deep Breaths
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Violet Oil
Opalescent Oil
Throatseeker
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 10%
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Violet Oil
Opalescent Oil
Frost Walker
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Azure Oil
Opalescent Oil
Heart of Darkness
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Violet Oil
Opalescent Oil
Dark Arts
เพิ่มมานาสูงสุด 8%
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Violet Oil
Opalescent Oil
Ballistics
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Violet Oil
Opalescent Oil
Serpentine Spellslinger
ยูนิค, สร้อยCrimson Oil
Crimson Oil
Black Oil
Essence Extraction
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Crimson Oil
Opalescent Oil
Retribution
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Black Oil
Black Oil
Acrimony
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
เพิ่มมานาสูงสุด 8%
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Crimson Oil
Opalescent Oil
Soul Thief
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Black Oil
Black Oil
Last Rites
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Crimson Oil
Opalescent Oil
Command of Steel
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Black Oil
Black Oil
Magmatic Strikes
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Violet Oil
Opalescent Oil
Hired Killer
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Crimson Oil
Opalescent Oil
Retaliation
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Black Oil
Black Oil
Righteous Army
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Crimson Oil
Opalescent Oil
Longshot
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Black Oil
Black Oil
Ribcage Crusher
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Crimson Oil
Opalescent Oil
Dire Torment
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Black Oil
Black Oil
Gravepact
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Crimson Oil
Opalescent Oil
Adjacent Animosity
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Black Oil
Black Oil
Expert Hunter
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Clear Oil
Silver Oil
Arcing Blows
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Crimson Oil
Opalescent Oil
Disciple of the Unyielding
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Black Oil
Black Oil
Disintegration
ความชำนาญ: เอสเซนส์
จำนวน: 4
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เอสเซนส์ เพิ่มเติม 1 แห่ง 5%
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Sepia Oil
Silver Oil
Blade Master
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Sepia Oil
Silver Oil
Fangs of Frost
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Amber Oil
Silver Oil
Counterweight
การโจมตีด้วย ไม้พลอง สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 15%
เพิ่มค่าเกราะ 15%
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Amber Oil
Silver Oil
Destructive Apparatus
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Verdant Oil
Silver Oil
Hunter's Gambit
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Verdant Oil
Silver Oil
Life Raker
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Amber Oil
Silver Oil
Arcane Will
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Teal Oil
Silver Oil
Backstabbing
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Verdant Oil
Silver Oil
Tempest Blast
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Teal Oil
Silver Oil
Winter Spirit
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Verdant Oil
Silver Oil
High Explosives
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Teal Oil
Silver Oil
Holy Fire
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Indigo Oil
Silver Oil
Force Shaper
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Azure Oil
Silver Oil
Shaman's Dominion
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Teal Oil
Silver Oil
Perfectionist
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Indigo Oil
Silver Oil
Marked for Death
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Azure Oil
Silver Oil
Blade of Cunning
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Indigo Oil
Silver Oil
Deflection
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Azure Oil
Silver Oil
Searing Heat
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Teal Oil
Silver Oil
Devastating Devices
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Indigo Oil
Silver Oil
Vanquisher
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Azure Oil
Silver Oil
Forces of Nature
ยูนิค, สร้อยCrimson Oil
Crimson Oil
Opalescent Oil
Tolerance
ยูนิค, สร้อยCrimson Oil
Black Oil
Black Oil
Corruption
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Black Oil
Opalescent Oil
Skull Cracking
ความชำนาญ: ต่างมิติ
จำนวน: 5
ประตูต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ มีรัศมีที่เชื่อม เพิ่มขึ้น 8%
(รัศมีที่เชื่อมคือระยะทางที่ ประตูต่างมิติ จะเชื่อมกันได้เพื่อเรียก ปีศาจต่างมิติ)
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Black Oil
Opalescent Oil
Adder's Touch
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Indigo Oil
Silver Oil
Concussive Force
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Violet Oil
Silver Oil
Fatal Toxins
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Azure Oil
Silver Oil
Gladiator's Perseverance
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Violet Oil
Silver Oil
Lethality
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Black Oil
Opalescent Oil
Feller of Foes
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Violet Oil
Silver Oil
Taste for Blood
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Black Oil
Opalescent Oil
Blacksmith's Clout
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Violet Oil
Silver Oil
King of the Hill
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Azure Oil
Silver Oil
Bloodletting
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Black Oil
Opalescent Oil
Master Sapper
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Violet Oil
Silver Oil
Swagger
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Indigo Oil
Silver Oil
Malicious Intent
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Black Oil
Opalescent Oil
Careful Conservationist
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Black Oil
Opalescent Oil
Serpent Stance
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Violet Oil
Silver Oil
Asylum
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Violet Oil
Silver Oil
Primeval Force
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Crimson Oil
Silver Oil
Death Attunement
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Crimson Oil
Silver Oil
Master Fletcher
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Black Oil
Opalescent Oil
Claws of the Hawk
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Crimson Oil
Silver Oil
Explosive Elements
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Violet Oil
Silver Oil
Merciless Skewering
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Crimson Oil
Silver Oil
Lord of the Dead
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Crimson Oil
Silver Oil
Blunt Trauma
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Crimson Oil
Silver Oil
Runesmith
ยูนิค, สร้อยCrimson Oil
Black Oil
Opalescent Oil
Defiled Forces
ยูนิค, สร้อยBlack Oil
Black Oil
Black Oil
Disciple of the Forbidden
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Opalescent Oil
Opalescent Oil
Avatar of the Hunt
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Opalescent Oil
Opalescent Oil
Prism Weave
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Crimson Oil
Silver Oil
Indomitable Army
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Opalescent Oil
Opalescent Oil
Fatal Blade
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Clear Oil
Golden Oil
Lava Lash
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Sepia Oil
Golden Oil
Atrophy
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Opalescent Oil
Opalescent Oil
Resourcefulness
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Sepia Oil
Golden Oil
Spiritual Command
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Amber Oil
Golden Oil
Swift Venoms
ความชำนาญ: แท่นบูชา
แท่นบูชา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกพิทักษ์โดย กองมอนสเตอร์ เพิ่มเติม 1 กอง 50%
แท่นบูชา ในแผนที่ของคุณ ถูกพิทักษ์โดย กองมอนสเตอร์เมจิก อย่างน้อย 1 กอง
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Amber Oil
Golden Oil
Goliath
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Opalescent Oil
Opalescent Oil
One with the River
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Verdant Oil
Golden Oil
Enduring Bond
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Verdant Oil
Golden Oil
Brutal Blade
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Amber Oil
Golden Oil
Claws of the Falcon
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Opalescent Oil
Opalescent Oil
Window of Opportunity
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Teal Oil
Golden Oil
Growth and Decay
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Verdant Oil
Golden Oil
Disciple of the Slaughter
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Teal Oil
Golden Oil
Nightstalker
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Opalescent Oil
Opalescent Oil
Volatile Mines
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Verdant Oil
Golden Oil
Insightfulness
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Indigo Oil
Golden Oil
Settling Ash
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Teal Oil
Golden Oil
Snowforged
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Indigo Oil
Golden Oil
Steeped in the Profane
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Azure Oil
Golden Oil
Cleansed Thoughts
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Teal Oil
Golden Oil
Influence
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Indigo Oil
Golden Oil
Presage
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Azure Oil
Golden Oil
Heart of Thunder
ยูนิค, สร้อยCrimson Oil
Crimson Oil
Silver Oil
Devotion
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Black Oil
Silver Oil
Purity of Flesh
การโจมตีด้วย ดาบ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มอัตราความแม่นยำด้วย ดาบ 10%
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Azure Oil
Golden Oil
Doom Cast
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Teal Oil
Golden Oil
Quick Recovery
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Black Oil
Silver Oil
Crystal Skin
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Opalescent Oil
Opalescent Oil
Bravery
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Azure Oil
Golden Oil
Breath of Flames
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Indigo Oil
Golden Oil
Veteran Soldier
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Black Oil
Silver Oil
Fervour
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Violet Oil
Golden Oil
Persistence
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Black Oil
Silver Oil
Profane Chemistry
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Azure Oil
Golden Oil
Heart of Flame
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Violet Oil
Golden Oil
Written in Blood
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Violet Oil
Golden Oil
Trick Shot
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Black Oil
Silver Oil
Cruel Preparation
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Violet Oil
Golden Oil
Disemboweling
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Azure Oil
Golden Oil
Sanctum of Thought
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Black Oil
Silver Oil
Multishot
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Violet Oil
Golden Oil
Constitution
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Black Oil
Silver Oil
Arcane Potency
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Violet Oil
Golden Oil
Breath of Lightning
ยูนิค, สร้อยCrimson Oil
Opalescent Oil
Opalescent Oil
Vigour
ยูนิค, สร้อยBlack Oil
Black Oil
Opalescent Oil
Way of the Warrior
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 8% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มอัตราความแม่นยำ 16% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเสียหาย 32% หากคุณใช้ สกิลเดินทาง มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Black Oil
Silver Oil
Hematophagy
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Crimson Oil
Golden Oil
Druidic Rite
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Crimson Oil
Golden Oil
Heart and Soul
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Crimson Oil
Golden Oil
Bloodless
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Violet Oil
Golden Oil
Born to Fight
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Crimson Oil
Golden Oil
Heart of Oak
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Crimson Oil
Golden Oil
Champion of the Cause
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Crimson Oil
Golden Oil
Survivalist
ยูนิค, สร้อยCrimson Oil
Black Oil
Silver Oil
Overcharge
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Opalescent Oil
Silver Oil
Overcharged
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Opalescent Oil
Silver Oil
Master of the Arena
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Opalescent Oil
Silver Oil
Mystic Talents
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Crimson Oil
Golden Oil
Fingers of Frost
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Opalescent Oil
Silver Oil
Hearty
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Opalescent Oil
Silver Oil
Herbalism
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Opalescent Oil
Silver Oil
Natural Remedies
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Opalescent Oil
Silver Oil
Blood Siphon
ยูนิค, สร้อยBlack Oil
Opalescent Oil
Opalescent Oil
Crackling Speed
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Opalescent Oil
Silver Oil
Leadership
ยูนิค, สร้อยCrimson Oil
Crimson Oil
Golden Oil
Arcane Expanse
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Black Oil
Golden Oil
Endurance
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Black Oil
Golden Oil
Faith and Steel
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Black Oil
Golden Oil
Measured Fury
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Black Oil
Golden Oil
Deadly Inclinations
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Black Oil
Golden Oil
Savage Wounds
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Black Oil
Golden Oil
Season of Ice
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Black Oil
Golden Oil
Reflexes
ยูนิค, สร้อยCrimson Oil
Opalescent Oil
Silver Oil
Inexorable
ยูนิค, สร้อยBlack Oil
Black Oil
Silver Oil
Stamina
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Black Oil
Golden Oil
Arcane Capacitor
ยูนิค, สร้อยOpalescent Oil
Opalescent Oil
Opalescent Oil
Tireless
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Silver Oil
Silver Oil
Arcane Sanctuary
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Silver Oil
Silver Oil
Wasting
ยูนิค, สร้อยCrimson Oil
Black Oil
Golden Oil
Savagery
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Opalescent Oil
Golden Oil
Mana Flows
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Silver Oil
Silver Oil
Arcane Chemistry
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Opalescent Oil
Golden Oil
Art of the Gladiator
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Silver Oil
Silver Oil
Instability
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Opalescent Oil
Golden Oil
Dirty Techniques
ได้รับพลังชีวิต 15 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร
ได้รับโล่พลังงาน 15 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Silver Oil
Silver Oil
Watchtowers
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Opalescent Oil
Golden Oil
Foresight
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Silver Oil
Silver Oil
Breath of Rime
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Opalescent Oil
Golden Oil
Lust for Carnage
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Silver Oil
Silver Oil
Frenetic
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Opalescent Oil
Golden Oil
Master of Blades
ยูนิค, สร้อยBlack Oil
Opalescent Oil
Silver Oil
Piercing Shots
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Silver Oil
Silver Oil
Thick Skin
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Opalescent Oil
Golden Oil
Dismembering
ยูนิค, สร้อยCrimson Oil
Silver Oil
Silver Oil
Infused
ยูนิค, สร้อยCrimson Oil
Opalescent Oil
Golden Oil
Heart of Ice
ยูนิค, สร้อยBlack Oil
Black Oil
Golden Oil
Inveterate
ยูนิค, สร้อยOpalescent Oil
Opalescent Oil
Silver Oil
Blood Drinker
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Silver Oil
Golden Oil
Vitality Void
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Silver Oil
Golden Oil
Natural Authority
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Silver Oil
Golden Oil
Ethereal Feast
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Silver Oil
Golden Oil
Ravenous Horde
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Silver Oil
Golden Oil
Essence Surge
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Silver Oil
Golden Oil
Golem Commander
ยูนิค, สร้อยBlack Oil
Silver Oil
Silver Oil
Discipline and Training
ยูนิค, สร้อยBlack Oil
Opalescent Oil
Golden Oil
Assassination
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Silver Oil
Golden Oil
Heart of the Warrior
ยูนิค, สร้อยCrimson Oil
Silver Oil
Golden Oil
Void Barrier
ยูนิค, สร้อยOpalescent Oil
Silver Oil
Silver Oil
Skittering Runes
ยูนิค, สร้อยOpalescent Oil
Opalescent Oil
Golden Oil
Barbarism
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Golden Oil
Golden Oil
Soul of Steel
ยูนิค, สร้อยSepia Oil
Golden Oil
Golden Oil
Steadfast
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Golden Oil
Golden Oil
Panopticon
ยูนิค, สร้อยIndigo Oil
Golden Oil
Golden Oil
Anointed Flesh
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Golden Oil
Golden Oil
Unnatural Calm
ยูนิค, สร้อยTeal Oil
Golden Oil
Golden Oil
Golem's Blood
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Golden Oil
Golden Oil
Tranquility
ยูนิค, สร้อยBlack Oil
Silver Oil
Golden Oil
Revenge of the Hunted
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Golden Oil
Golden Oil
Aspect of Stone
ยูนิค, สร้อยCrimson Oil
Golden Oil
Golden Oil
Tenacity
ยูนิค, สร้อยSilver Oil
Silver Oil
Silver Oil
Sovereignty
ยูนิค, สร้อยOpalescent Oil
Silver Oil
Golden Oil
Tribal Fury
ยูนิค, สร้อยBlack Oil
Golden Oil
Golden Oil
Crusader
ยูนิค, สร้อยSilver Oil
Silver Oil
Golden Oil
Spiritual Aid
ยูนิค, สร้อยOpalescent Oil
Golden Oil
Golden Oil
Charisma
ยูนิค, สร้อยSilver Oil
Golden Oil
Golden Oil
Prismatic Skin
ยูนิค, สร้อยGolden Oil
Golden Oil
Golden Oil
Whispers of Doom
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 10%
เจิม แหวน /91 ⍟
TypeItemsResult
แหวนClear Oil
Clear Oil
ป้อมหนาวเย็นของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
แหวนClear Oil
Sepia Oil
ป้อมกระสุนแช่แข็งของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
แหวนSepia Oil
Sepia Oil
ป้อมกรงเยือกแข็งของคุณ มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 25%
แหวนClear Oil
Amber Oil
ป้อมบอลไฟของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
แหวนSepia Oil
Amber Oil
ป้อมพ่นไฟของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
แหวนClear Oil
Verdant Oil
ป้อมอุกกาบาตของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
แหวนSepia Oil
Verdant Oil
มิเนียน ที่อัญเชิญจาก ป้อมอัญเชิญของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
แหวนAmber Oil
Amber Oil
มิเนียน ที่อัญเชิญจาก ป้อมสอดแนมของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
แหวนClear Oil
Teal Oil
มิเนียน ที่อัญเชิญจาก ป้อมเฝ้ายามของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
แหวนAmber Oil
Verdant Oil
ป้อมสายฟ้ากระจายของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
แหวนSepia Oil
Teal Oil
ป้อมพายุสายฟ้าของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
แหวนVerdant Oil
Verdant Oil
ป้อมสายฟ้าชิ่งของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
แหวนAmber Oil
Teal Oil
ป้อมกระทุ้งปฐพีของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
แหวนClear Oil
Azure Oil
ป้อมกาลเวลาของคุณ มีผล เพิ่มขึ้น 25%
แหวนVerdant Oil
Teal Oil
ป้อมตรึงศิลาของคุณ มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 25%
แหวนSepia Oil
Azure Oil
ป้อมเพิ่มพลังของคุณ มีผล เพิ่มขึ้น 25%
แหวนAmber Oil
Azure Oil
ป้อมเสริมแรงของคุณ มีผล เพิ่มขึ้น 25%
แหวนTeal Oil
Teal Oil
ป้อมลดกำลังของคุณ มีผล เพิ่มขึ้น 25%
แหวนVerdant Oil
Azure Oil
ป้อมหนาวเย็นของคุณ มีระยะ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนClear Oil
Violet Oil
ป้อมกระสุนแช่แข็งของคุณ มีระยะ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนTeal Oil
Azure Oil
ป้อมกรงเยือกแข็งของคุณ มีระยะ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนSepia Oil
Violet Oil
ป้อมบอลไฟของคุณ มีระยะ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนAmber Oil
Violet Oil
ป้อมพ่นไฟของคุณ มีระยะ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนVerdant Oil
Violet Oil
ป้อมอุกกาบาตของคุณ มีระยะ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนAzure Oil
Azure Oil
ป้อมอัญเชิญของคุณ มีระยะ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนTeal Oil
Violet Oil
ป้อมสอดแนมของคุณ มีระยะ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนAzure Oil
Violet Oil
ป้อมเฝ้ายามของคุณ มีระยะ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนClear Oil
Crimson Oil
ป้อมสายฟ้ากระจายของคุณ มีระยะ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนSepia Oil
Crimson Oil
ป้อมพายุสายฟ้าของคุณ มีระยะ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนAmber Oil
Crimson Oil
ป้อมสายฟ้าชิ่งของคุณ มีระยะ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนViolet Oil
Violet Oil
ป้อมหนาวเย็นของคุณ มีผลสถานะ หนาวเย็น เพิ่มขึ้น 25%
แหวนVerdant Oil
Crimson Oil
ป้อมกระสุนแช่แข็งของคุณ สร้างความเสียหายต่อศัตรูประเภท น้ำแข็ง เต็มจำนวน
แหวนTeal Oil
Crimson Oil
ป้อมกรงเยือกแข็งของคุณ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น 20%
แหวนAzure Oil
Crimson Oil
ป้อมบอลไฟของคุณ มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น 15%
แหวนViolet Oil
Crimson Oil
ป้อมพ่นไฟของคุณ สร้างความเสียหายต่อศัตรูประเภท ไฟ เต็มจำนวน
แหวนCrimson Oil
Crimson Oil
ป้อมอุกกาบาตของคุณ สร้างสถานะ มึนงง เสมอ
แหวนClear Oil
Black Oil
ป้อมกระทุ้งปฐพีของคุณ มีระยะ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนSepia Oil
Black Oil
ป้อมกาลเวลาของคุณ มีระยะ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนAmber Oil
Black Oil
ป้อมตรึงศิลาของคุณ มีระยะ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนVerdant Oil
Black Oil
ป้อมเพิ่มพลังของคุณ มีระยะ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนTeal Oil
Black Oil
ป้อมเสริมแรงของคุณ มีระยะ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนAzure Oil
Black Oil
ป้อมลดกำลังของคุณ มีระยะ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนViolet Oil
Black Oil
ป้อมหนาวเย็นของคุณ มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 25%
แหวนCrimson Oil
Black Oil
ป้อมกระสุนแช่แข็งของคุณ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
แหวนClear Oil
Opalescent Oil
ศัตรูที่อยู่ใน กรงเยือกแข็ง ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
แหวนSepia Oil
Opalescent Oil
ป้อมบอลไฟของคุณ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
แหวนAmber Oil
Opalescent Oil
ป้อมพ่นไฟของคุณ มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น 15%
แหวนVerdant Oil
Opalescent Oil
ป้อมอุกกาบาตของคุณ ทิ้ง อุกกาบาต เพิ่มเติม 1 ลูก
แหวนTeal Oil
Opalescent Oil
มิเนียน ที่อัญเชิญจาก ป้อมอัญเชิญของคุณ มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนAzure Oil
Opalescent Oil
มิเนียน ที่อัญเชิญจาก ป้อมสอดแนมของคุณ มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนViolet Oil
Opalescent Oil
มิเนียน ที่อัญเชิญจาก ป้อมเฝ้ายามของคุณ มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 25%
แหวนCrimson Oil
Opalescent Oil
ป้อมสายฟ้ากระจายของคุณ สร้างความเสียหายต่อศัตรูประเภท สายฟ้า เต็มจำนวน
แหวนBlack Oil
Black Oil
ป้อมพายุสายฟ้าของคุณ มีระยะเวลาก่อนการระเบิด ลดลง 25%
แหวนClear Oil
Silver Oil
ป้อมสายฟ้าชิ่งของคุณ เกิดซ้ำ เพิ่มเติม 1 ครั้ง
แหวนSepia Oil
Silver Oil
ป้อมกระทุ้งปฐพีของคุณ มีระยะเวลาของสถานะ มึนงง เพิ่มขึ้น 25%
แหวนAmber Oil
Silver Oil
ป้อมกาลเวลาของคุณ มีผลที่เสื่อม ช้าลง 25%
แหวนVerdant Oil
Silver Oil
ป้อมตรึงศิลาของคุณ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น 20%
แหวนTeal Oil
Silver Oil
มิเนียน ที่อัญเชิญจาก ป้อมอัญเชิญของคุณ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 50%
แหวนAzure Oil
Silver Oil
ป้อมสอดแนมของคุณ อัญเชิญ มิเนียน เพิ่มเติม 1 ตัว
แหวนBlack Oil
Opalescent Oil
มิเนียน ที่อัญเชิญจาก ป้อมเฝ้ายามของคุณ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 50%
แหวนViolet Oil
Silver Oil
ป้อมเพิ่มพลังของคุณ มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการร่าย 20% เช่นกัน
แหวนCrimson Oil
Silver Oil
ป้อมเสริมแรงของคุณ มอบม็อด: เพิ่มโอกาสคริติคอล 50% เช่นกัน
แหวนOpalescent Oil
Opalescent Oil
ป้อมลดกำลังของคุณ มอบม็อด: ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 20% เช่นกัน
แหวนClear Oil
Golden Oil
ป้อมสายฟ้ากระจายของคุณ มีผลสถานะ ช็อค เพิ่มขึ้น 25%
แหวนSepia Oil
Golden Oil
ป้อมพายุสายฟ้าของคุณ มีพื้นที่ส่งผลของ ระเบิด เพิ่มขึ้น 25%
แหวนAmber Oil
Golden Oil
ป้อมสายฟ้าชิ่งของคุณ สามารถ ชิ่ง เพิ่มเติม 3 ครั้ง
แหวนVerdant Oil
Golden Oil
ป้อมกระทุ้งปฐพีของคุณ มี การกระทุ้ง เพิ่มเติม 1 จุด
แหวนTeal Oil
Golden Oil
ป้อมกาลเวลาของคุณ มอบม็อดให้กับคุณ: เพิ่มความเร็วในการกระทำ 20%
แหวนAzure Oil
Golden Oil
ป้อมตรึงศิลาของคุณ มีระยะเวลาก่อนสถานะ แข็งเป็นหิน ลดลง 20%
แหวนBlack Oil
Silver Oil
ป้อมเพิ่มพลังของคุณ มอบม็อด: เพิ่มความเสียหาย 25% เช่นกัน
แหวนViolet Oil
Golden Oil
ป้อมเสริมแรงของคุณ มอบม็อด: เพิ่มความเสียหาย 50% เช่นกัน
แหวนCrimson Oil
Golden Oil
ป้อมลดกำลังของคุณ มอบม็อด: ลดความเสียหาย 10% เช่นกัน
แหวนOpalescent Oil
Silver Oil
ป้อมหนาวเย็นของคุณ สร้างสถานะ แช่แข็ง 0.2 วินาที ต่อศัตรู ขณะที่มันได้รับผลจาก ลำแสงเยือกแข็ง
แหวนBlack Oil
Golden Oil
ป้อมสายฟ้ากระจายของคุณ เกิดซ้ำ เพิ่มเติม 2 ครั้ง
ป้อมสายฟ้ากระจายของคุณ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 30% ต่อจำนวนการเกิดซ้ำ
แหวนSilver Oil
Silver Oil
ป้อมอัญเชิญของคุณ อัญเชิญ มิเนียน เพิ่มเติม 2 ตัว
แหวนOpalescent Oil
Golden Oil
ป้อมบอลไฟของคุณ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 8 ลูก
ป้อมบอลไฟของคุณ ยิงกระสุนออกรอบทิศทาง
แหวนSilver Oil
Golden Oil
ป้อมกระทุ้งปฐพีของคุณ มีระยะและความยาว การกระทุ้ง เพิ่มขึ้น 100%
แหวนGolden Oil
Golden Oil
ป้อมที่อยู่ในรัศมีของ ป้อมเพิ่มพลัง มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 50%
แหวนClear Oil
Indigo Oil
ป้อมลดกำลังของคุณ มอบม็อด: มีโอกาสทำให้ติดสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 10% เช่นกัน
แหวนSepia Oil
Indigo Oil
ป้อมพ่นไฟของคุณ มีโอกาสสร้างสถานะ แผดเผา 20%
แหวนAmber Oil
Indigo Oil
ป้อมสายฟ้าชิ่งของคุณ มีโอกาสสร้างสถานะ อ่อนแรง 20%
แหวนVerdant Oil
Indigo Oil
ป้อมกระสุนแช่แข็งของคุณ มีโอกาสสร้างสถานะ เปราะ 20%
แหวนTeal Oil
Indigo Oil
ป้อมกาลเวลาของคุณ มอบสถานะ ป้องกันสถานะ มึนงง เช่นกัน
แหวนAzure Oil
Indigo Oil
ป้อมเสริมแรงของคุณ มอบสถานะ เร่งราวี เช่นกัน
แหวนIndigo Oil
Indigo Oil
มิเนียน ที่อัญเชิญจาก ป้อมเฝ้ายามของคุณ ดูดความเสียหาย 2% ไปเป็น พลังชีวิต
แหวนIndigo Oil
Violet Oil
ป้อมอุกกาบาตของคุณ สร้าง พื้นลุกไหม้ 3 วินาที เมื่อปะทะ
แหวนIndigo Oil
Crimson Oil
ศัตรูที่ติดสถานะ แข็งเป็นหิน จาก ป้อมตรึงศิลาของคุณ ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
แหวนIndigo Oil
Black Oil
มิเนียน ที่อัญเชิญจาก ป้อมสอดแนมของคุณ สร้างสถานะ Malediction เมื่อปะทะ
แหวนIndigo Oil
Opalescent Oil
กรงขัง ที่สร้างจาก ป้อมกรงเยือกแข็งของคุณ มีขนาด ใหญ่ขึ้น 20%
แหวนIndigo Oil
Silver Oil
ป้อมพายุสายฟ้าของคุณ เรียกพายุที่ตำแหน่งที่ศัตรูอยู่
แหวนIndigo Oil
Golden Oil
ป้อมของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10% ต่อจำนวนชนิดของป้อมที่ทำงาน
เจิม Blight แผนที่ /13 ⍟
TypeItemsResult
Blight แผนที่Clear Oilลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ 12%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Blight แผนที่Sepia Oilป้อม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก 25%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Blight แผนที่Amber Oilลดราคาในการสร้างและอัพเกรดป้อม 25%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Blight แผนที่Verdant Oilเพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 45%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Blight แผนที่Teal Oilมอนสเตอร์ไบล์ท ถูกเรียก เร็วขึ้น 30%
ระยะเวลาการเผชิญหน้า สั้นลง 50 วินาที
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Blight แผนที่Azure Oilมีความโชคดี ในการคำนวณลักษณะของไอเทมภายใน หีบไบล์ท 5 ใบ
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Blight แผนที่Indigo Oilการเผชิญหน้าไบล์ทมี บอสไบล์ท เพิ่มเติมสูงสุด 3 ตัว
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Blight แผนที่Violet Oilเลนของ การเผชิญหน้าไบล์ท มีโอกาสมี หีบรางวัล เพิ่มเติม 1 ใบ 25%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Blight แผนที่Crimson Oilมีความโชคดี ในการคำนวณลักษณะของไอเทมภายใน หีบไบล์ท 12 ใบ
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Blight แผนที่Black Oilเพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
หีบไบล์ท มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชิ้น 7%
Blight แผนที่Opalescent Oilมีความโชคดี ในการคำนวณลักษณะของไอเทมภายใน หีบไบล์ท 18 ใบ
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Blight แผนที่Silver Oilเพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 80%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Blight แผนที่Golden Oilเพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
หีบไบล์ท มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชิ้น 30%
เจิม Only /11 ⍟
TypeItemsResult
ยูนิค, สร้อยBlack Oil
Golden Oil
Golden Oil
Crusader
ยูนิค, สร้อยAzure Oil
Golden Oil
Golden Oil
Tranquility
ยูนิค, สร้อยCrimson Oil
Golden Oil
Golden Oil
Tenacity
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Indigo Oil
Opalescent Oil
Vengeant Cascade
ยูนิค, สร้อยAmber Oil
Opalescent Oil
Silver Oil
Mystic Talents
ยูนิค, สร้อยVerdant Oil
Black Oil
Golden Oil
Deadly Inclinations
ยูนิค, สร้อยViolet Oil
Golden Oil
Golden Oil
Aspect of Stone
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Azure Oil
Golden Oil
Cleansed Thoughts
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Teal Oil
Violet Oil
Hardened Scars
ยูนิค, สร้อยClear Oil
Violet Oil
Golden Oil
Persistence
ยูนิค, สร้อยBlack Oil
Black Oil
Opalescent Oil
Way of the Warrior
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 8% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มอัตราความแม่นยำ 16% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเสียหาย 32% หากคุณใช้ สกิลเดินทาง มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
เจิม ยูนิค /7 ⍟
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (100–150)%
มานาสูงสุด +(30–50)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–16)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (5–10)%
สร้าง สปอร์ติดโรคร้าย 1 กอ เมื่อ สกิลหรือมิเนียนของคุณ สังหาร มอนสเตอร์แรร์
(สปอร์ติดโรคร้าย มีออร่าแบบสุ่ม 1 อย่าง และอยู่ได้ 10 วินาที)
สามารถมี ม็อดเอนแชนท์ 2 อย่าง
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงาน (60–80)%
ลดค่าต้านทาน ไฟ (50–55)%
ลดค่าต้านทาน น้ำแข็ง (50–55)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า กลายเป็น 75%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
สามารถมี ม็อดเอนแชนท์ 2 อย่าง
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (60–80)%
ลดค่าต้านทาน ไฟ (50–55)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง กลายเป็น 75%
ลดค่าต้านทาน สายฟ้า (50–55)%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
สามารถมี ม็อดเอนแชนท์ 2 อย่าง
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
เพิ่มค่าเกราะ (60–80)%
ค่าต้านทาน ไฟ กลายเป็น 75%
ลดค่าต้านทาน น้ำแข็ง (50–55)%
ลดค่าต้านทาน สายฟ้า (50–55)%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
สกิลเดินทางที่ใส่ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก 80%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (100–150)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (30–40)%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (30–40)% ขณะเคลื่อนที่
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณ กลายเป็น 150% ของค่าพื้นฐาน
ทริกเกอร์ ทำให้แปดเปื้อน (Contaminate) เลเวล 10 เมื่อคุณสังหารศัตรู
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (200–250)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–10)%
ค่าต้านทาน เคออส +(17–23)%
ศัตรูที่อยู่บน พื้นรา ที่คุณสังหาร จะระเบิด สร้างความเสียหาย เคออส เท่ากับ 5% ของ พลังชีวิตของมัน
คุณสร้าง พื้นรา รอบตัวคุณ ขณะอยู่กับที่
(เพื่อนที่อยู่บน พื้นรา ของคุณ นำ 10% ของความเสียหายที่ไม่ใช่ เคออส ไปเสริมเป็น เคออส ส่วนศัตรูที่อยู่บน พื้นรา ของคุณ สร้างความเสียหาย ลดลง อีก 10%)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (100–150)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเดินทาง (50–80)%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (30–40)% ขณะเคลื่อนที่
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณ กลายเป็น 150% ของค่าพื้นฐาน
น้ำมัน ไอเทม /15 ⍟
Tainted Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
Reflective Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
Clear Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
จำกัด: 1
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ 12%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Sepia Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
จำกัด: 1
ป้อม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก 25%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Amber Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
จำกัด: 1
ลดราคาในการสร้างและอัพเกรดป้อม 25%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Verdant Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
จำกัด: 1
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 45%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Teal Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
จำกัด: 1
มอนสเตอร์ไบล์ท ถูกเรียก เร็วขึ้น 30%
ระยะเวลาการเผชิญหน้า สั้นลง 50 วินาที
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Azure Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
จำกัด: 1
มีความโชคดี ในการคำนวณลักษณะของไอเทมภายใน หีบไบล์ท 5 ใบ
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Indigo Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
จำกัด: 1
การเผชิญหน้าไบล์ทมี บอสไบล์ท เพิ่มเติมสูงสุด 3 ตัว
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Violet Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
จำกัด: 1
เลนของ การเผชิญหน้าไบล์ท มีโอกาสมี หีบรางวัล เพิ่มเติม 1 ใบ 25%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Crimson Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
จำกัด: 1
มีความโชคดี ในการคำนวณลักษณะของไอเทมภายใน หีบไบล์ท 12 ใบ
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Black Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
จำกัด: 1
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
หีบไบล์ท มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชิ้น 7%
Opalescent Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
จำกัด: 1
มีความโชคดี ในการคำนวณลักษณะของไอเทมภายใน หีบไบล์ท 18 ใบ
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Silver Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
จำกัด: 1
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 80%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
Golden Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
จำกัด: 1
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 6%
หีบไบล์ท มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชิ้น 30%
อุปกรณ์สวมใส่กองโจร ม็อด /4
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of Prayers1ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ น้ำมัน ที่มี (6–7)%heist_equipment_reward 1000
Normal 0
of Blessings45ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ น้ำมัน ที่มี (8–9)%heist_equipment_reward 800
Normal 0
of Consecrations75ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ น้ำมัน ที่มี (10–12)%heist_equipment_reward 600
Normal 0
of Anointments83ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ น้ำมัน ที่มี (13–15)%heist_equipment_reward 400
Normal 0
อื่นๆ ม็อด /5
ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionWeight
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์น้ำมัน ที่พบในแผนที่ของคุณ มีระดับสูงขึ้น 1 ระดับ
ราคาในการสร้างและอัพเกรด ป้อมไบล์ท ในแผนที่ของคุณ เพิ่มเป็นสองเท่า
เหลือการใช้งานอีก 3 ครั้ง
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 50
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์น้ำมัน ที่พบในแผนที่ของคุณ มีระดับสูงขึ้น 1 ระดับ
ราคาในการสร้างและอัพเกรด ป้อมไบล์ท ในแผนที่ของคุณ เพิ่มเป็นสองเท่า
เหลือการใช้งานอีก 15 ครั้ง
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 50
1MapDeviceยูนิคน้ำมัน ที่พบ มีระดับสูงขึ้น 1 ระดับ
1ExpeditionRelicม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์อักขระ มีโอกาสดรอป น้ำมัน เพิ่มเติม 1 หลอด 10%expedition_vaal_remnant 1000
Normal 0
1ExpeditionRelicม็อดซัฟฟิกซ์หีบที่ขุดค้น มีโอกาสมี น้ำมัน เพิ่มเติม 1 หลอด 10%expedition_vaal_remnant 1000
Normal 0
ไอเทม /4
The Tireless Extractor
ขนาดกอง: 1 / 8
10x น้ำมัน
สคารับไบล์ท แห่งน้ำมัน
ขนาดกอง: 1 / 20
จำกัด: 1
น้ำมันไบล์ท ที่พบในด่าน มีระดับสูงขึ้น 1 ระดับ
กล่องตัวต่อวาลโด
ขนาดกอง: 1 / 10
มี​แผนที่​ปริศนา 1 ชิ้น ที่​ให้​ของ​รางวัล ไอเทม​ยูนิค​ฟอยล์ 1 ชิ้น
ตัวสกัดน้ำมัน
ขนาดกอง: 1 / 10
ทำลาย ไอเทม​ที่​ได้​รับ​การ​เจิม เพื่อ​เก็บ น้ำมัน หลอด​หนึ่ง​ที่​ใช้​ใน​การเจิม​นั้น
Passive /1
ความชำนาญ: ไบล์ท
หีบไบล์ท ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ตัวสกัดน้ำมัน 1 ชิ้น 10%
น้ำมัน ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมีระดับสูงขึ้น 1 ระดับ 25%
(ตัวสกัดน้ำมัน ทำลาย ไอเทมที่ได้รับการเจิม เพื่อเก็บ น้ำมัน หลอดหนึ่งที่ใช้ในการเจิมนั้น

Community Wiki

Edit

Oil

Oils are currency items that can drop from Blight encounters. Using them on certain items gives these items an anointment, which can modify them in various ways.

Mechanics

Oils can be applied by the player via Cassia, to Blighted maps, rings, amulets or blight unique items in order to add new modifiers or the effect of a passive skill:

Type Oils Effect
Blighted map 1x Increased monster pack size and effect depending on the oil
Rings 2x Buffs to Towers
Amulets
Blight unique items
3x Allocate a notable passive skill from the passive skill tree without spending a skill point or being connected to the rest of the allocated skill tree.
  • Blighted maps can have up to three anointments at a time. Multiple copies of the same oil are additive. Example - 3 clear oils with 10% reduced monster movement speed give a total of 30%.
  • Anointments on equipment take up the enchantment slot.
  • Allocated passive nodes on the Amulet behave as if the node were taken manually. In other words, socketing a Timeless Jewel and anointing a passive node will grant the new, transformed modifiers. It will not grant the old, original modifiers.
  • Vendor - Three units of oil can be vendored to create one vial of oil of the next tier, much like essences. For example, one Golden Oil will require 3^12=531441 Clear Oils. As such, it should only be used when one has a vast excess of one type of oil or needs a small amount of another type.
  • Annointment order - There are 13 oils, combinations allow the use of the same oil more than once, and the order does not matter. Thus, there are 455 possible combinations of both notable passives on the tree and Blight-only notables (non-cluster jewel notables). Some combinations do not yet have an associated notable.
  • Tainted Oil - Tainted Oil is not used for any anoint combinations, but can be used as a fourth oil to anoint corrupted items.

List of Blight uniques

These specific uniques can also be anointed. They gain the same passive skills that those oils would apply to an amulet.


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.