เทวสถาน ยูนิค /27 ⍟
โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
Intelligence +(30–40)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก (10–20)% เมื่อคุณร่าย เวทคำสาป
จำนวนคำสาปสูงสุดของคุณ เท่ากับ จำนวน Power Charge สูงสุดของคุณ
ได้รับสกิล เพลิงเข้าใกล้ (Approaching Flames) เลเวล 20
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (60–100)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น
ไม่ติดสถานะ แช่แข็ง
ได้รับความเสียหาย ไฟ 6000 ต่อวินาที ขณะที่ติดสถานะ สัมผัสเพลิง
ได้รับ อะดรีนาลีน เมื่อคุณติดสถานะ สัมผัสเพลิง
สูญเสียสถานะ อะดรีนาลีน เมื่อคุณสิ้น สัมผัสเพลิง
(อะดรีนาลีน เพิ่มความเสียหาย 100%, เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ 25% และเสริมค่าป้องกันกายภาพ 10%, คุณไม่สามารถได้รับสถานะ อะดรีนาลีน หากคุณมีสถานะนี้อยู่แล้ว สถานะนี้คงอยู่จนกว่าจะถูกกำจัด)
พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
เพิ่มผลของบัฟที่ได้จาก โทเทมบรรพชน ของคุณ 100% ขณะ ทำงานอยู่
บัฟจาก โทเทมบรรพชนที่ทำงาน มีผลต่อไป 4 วินาที
มีบัฟจาก โทเทมบรรพชนที่ทำงาน ได้พร้อมกันสูงสุด 1 อย่าง
(บัฟนี้ยังส่งผลต่อคุณต่อไป หลังจากที่ โทเทมบรรพชน หยุดทำงานแล้ว)
Intelligence +(20–30)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(20–25)%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ (20–25)%
ศัตรูที่ถูกสาป ไม่สามารถสร้างสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อคุณได้
(แช่แข็ง จะลดความเร็วในการกระทำเป็น 0 จึงทำให้ไม่สามารถกระทำอะไรได้ โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ของการปะทะนั้นๆ)
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
เพิ่มความเสียหาย เคออส 30%
เสริมความเสียหาย เคออส (600–650) ถึง (750–800)
ลดความเร็วในการโจมตี (-16–16)%
พลังชีวิตสูงสุด (-200–200)
ความเสียหาย เคออส ของคุณสร้างสถานะ ช็อค ได้
ลดพื้นที่ส่งผลของ การโจมตี (-40–40)%
ไม่สามารถสร้างความเสียหาย กายภาพหรือธาตุ ได้
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
ได้รับ เรียกเหล็กกล้า (Call of Steel)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (100–150)%
เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง ที่สร้างด้วย เวท (30–50)%
การคริติคอลด้วย เวท สร้างสถานะ ทิ่มแทง
(เมื่อศัตรูที่ติดสถานะ ทิ่มแทง ถูกปะทะอีกครั้ง มันจะได้รับความเสียหาย สะท้อน 10% ของความเสียหาย กายภาพ ที่สร้างสถานะนี้ สถานะนี้รับการปะทะได้ 5 ครั้งแต่คงอยู่ไม่เกิน 8 วินาที)
Strength และ Intelligence +(16–24)
มานาสูงสุด +(40–70)
ค่าต้านทาน เคออส (-13–13)%
ค่าต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด -5%
ได้รับ ค่าป้องกันธาตุ เท่ากับ ครึ่งหนึ่งของค่าต้านทาน เคออส ของคุณ
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ค่าต้านทาน ไฟ +(10–15)%
ม็อดที่ส่งผลต่อ ระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณ ส่งผลต่อสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ทุกชนิด
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (500–1000)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
Dexterity +(30–50)
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (25–35)%
กระสุน ย้อนกลับมา หาคุณ
กระสุนถูกยิงโดยสุ่มทิศทาง
เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จ (20–40)%
ศัตรูที่คุณสังหาร ขณะที่มีผล มีโอกาสระเบิด (20–30)% สร้างความเสียหาย ธาตุแบบสุ่ม เท่ากับ 1/10 ของ พลังชีวิตสูงสุดของมัน
ค่าต้านทาน เคออส +(17–23)%
แปลงความเสียหาย ธาตุ ทั้งหมด เป็น เคออส
ศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน เคออส กลายเป็น 0
(ความเสียหาย ธาตุ ใดๆ ที่ไม่ถูกแปลงด้วยผลอื่นๆ จะถูกสิ่งนี้แปลงแทน)
ลดการใช้งานชาร์จ (10–20)% ในการใช้งานแต่ละครั้ง
ลดระยะเวลา (-35–35)%
เมื่อถูกปะทะขณะที่มีผล การสูญเสียพลังชีวิตจากความเสียหายที่ได้รับ 25% จะเกิดขึ้นในเวลา 4 วินาที แทน
[One to three random synthesis implicit modifiers]
คุณมี พื้นศักดิ์สิทธิ์ รอบตัวคุณ ขณะอยู่กับที่ หาก Strength เป็นค่าคุณสมบัติสูงที่สุดของคุณ
คุณมีโอกาสสร้าง พื้นนอกรีต เมื่อคริติคอล 25% หาก Intelligence เป็นค่าคุณสมบัติสูงที่สุดของคุณ
ผลของ พื้นศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณสร้าง มีผลต่อไป 4 วินาที
ผลของ พื้นนอกรีต ที่คุณสร้าง มีผลต่อไป 4 วินาที
(เพื่อนที่ยืนบน พื้นศักดิ์สิทธิ์ ของคุณจะ ฟื้นฟูพลังชีวิต ต่อวินาที เป็นเปอร์เซ็นต์ของ พลังชีวิตสูงสุดของเขา และคำสาปมีผลต่อเขา ลดลง 50%)
(ศัตรูที่อยู่บน พื้นนอกรีต จะมีค่าต้านทาน ทุกชนิด -10% และการปะทะต่อมันจะมีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น 100%)
(ผลของพื้นจะส่งผลต่อคุณ, เพื่อนของคุณ หรือ ศัตรู ต่อไป หลังจากออกจากพื้นที่ของมัน)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–10)%
เพิ่มโล่พลังงาน (200–250)%
มองข้ามสถานะ มึนงง ขณะร่าย
โอกาสคริติคอล เวท พื้นฐานของ เวท เท่ากับโอกาสคริติคอลพื้นฐานของ อาวุธมือหลัก
ไม่สามารถคริติคอลด้วยการโจมตีได้
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(10–15)%
ม็อดที่ส่งผลต่อ โอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค ส่งผลต่อสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ทุกชนิด
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
[Two random modifiers]
ผู้นำสาส์นแห่งมิติอสูร ดรอป คัมภีร์ต้องห้าม เพิ่มเติม 2 เล่ม
ห้อง เป็นปริศนา ในแผนที่เทวสถาน
ไม่สามารถใช้กับ คัมภีร์ต้องห้าม ที่มีเลเวลต่ำกว่า 75
ไอเทมนี้จะถูกทำลาย เมื่อใช้กับเทวสถาน
เหรียญออเรอัส ทั้งหมดจะถูกแปลงเป็น ค่าประสบการณ์ เมื่อสยบ ผู้นำสาส์นแห่งมิติอสูร
ไอเทมนี้จะถูกทำลาย เมื่อใช้กับเทวสถาน
สร้างซ้ำ ของรางวัลที่เสนอ สูงสุด 4 อย่าง เมื่อสยบ ผู้นำสาส์นแห่งมิติอสูร
ไม่สามารถมี แรงบันดาลใจ ได้
ไม่สามารถ เติมความมุ่งมั่น ได้
ไอเทมนี้จะถูกทำลาย เมื่อใช้กับเทวสถาน
สร้างซ้ำ ของรางวัลที่เสนอ สูงสุด 2 อย่าง เมื่อสยบ ผู้นำสาส์นแห่งมิติอสูร
ไม่สามารถมี พร ได้
ไอเทมนี้จะถูกทำลาย เมื่อใช้กับเทวสถาน
ผู้นำสาส์นแห่งมิติอสูร ดรอป คัมภีร์ต้องห้าม เพิ่มเติม 1 เล่ม
ไม่มีการบรรเทาความมุ่งมั่น, โอกาสหลีกเลี่ยงการสูญเสียความมุ่งมั่น หรือโล่เอจิสความมุ่งมั่น
ไอเทมนี้จะถูกทำลาย เมื่อใช้กับเทวสถาน
ผู้นำสาส์นแห่งมิติอสูร ดรอป Original Sin
ไม่สามารถมี แรงบันดาลใจ ได้
ความมุ่งมั่นสูงสุด กลายเป็น 1
ไม่สามารถใช้กับ คัมภีร์ต้องห้าม ที่มีเลเวลต่ำกว่า 83
ไอเทมนี้จะถูกทำลาย เมื่อใช้กับเทวสถาน
ผู้นำสาส์นแห่งมิติอสูร สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก 100%
ผู้นำสาส์นแห่งมิติอสูร ได้รับความเสียหาย ลดลง อีก 75%
ผู้นำสาส์นแห่งมิติอสูร ดรอป The Winds of Fate
ไม่สามารถใช้กับ คัมภีร์ต้องห้าม ที่มีเลเวลต่ำกว่า 83
ไอเทมนี้จะถูกทำลาย เมื่อใช้กับเทวสถาน
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (700–800)%
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +100%
แปลงความเสียหาย กายภาพ 75% เป็น ธาตุแบบสุ่ม
แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น เคออส
โอกาสคริติคอลสูงสุด กลายเป็น 50%
การไม่คริติคอล ไม่สามารถสร้างความเสียหาย ได้
อัตราความแม่นยำ +(300–500)
เพิ่มโล่พลังงาน (200–250)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–30)%
การเพิ่มและลด ความเร็วในการร่าย ส่งผลต่อความเร็วในการโจมตี เช่นกัน
Ancestral Bond
(คุณไม่สามารถสร้างความเสียหายด้วยสกิลของตนเองได้ จำนวน โทเทม สูงสุด +1 เสา)
Intelligence +(5–15)
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่ถูกสาปด้วย สาปสะกดที่ไม่ใช่ออร่า
คุณมี ป้องกันคำสาป ตามระยะเวลาคงเหลือของสาปสะกด
เทวสถาน หิน /14
โจมตี ประชิด ฟาด ทุบ เวท แชนเนล กายภาพ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เคออส ธนู กระสุน ชิ่ง ออร่า เคลื่อนที่ สาปสะกด พื้นที่ วาล์ กาลเวลา เสริม
ชื่อ
วาล์ ปาด (Vaal Cleave) (1)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, วาล์, กาลเวลา, ประชิด
วาล์ ฟาดหลอมละลาย (Vaal Molten Strike) (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ประชิด, ฟาด, ไฟ, ชิ่ง, วาล์
วาล์ เฆี่ยนตี (Vaal Smite) (1)
สายฟ้า, โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, ประชิด, ฟาด, ออร่า, วาล์
วาล์ ภูเขาไฟผ่าแยก (Vaal Volcanic Fissure) (12)
ประชิด, โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ทุบ, ไฟ, วาล์
ภูเขาไฟผ่าแยก (Volcanic Fissure) (12)
ประชิด, โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ทุบ, ไฟ
ภูเขาไฟผ่าแยกแห่งการเลี้ยวลด (Volcanic Fissure of Snaking) (12)
ประชิด, โจมตี, พื้นที่, ทุบ, ไฟ
กองพันเยือกแข็ง (Frozen Legion) (34)
เวท, น้ำแข็ง, โจมตี, พื้นที่, ประชิด
กองพันเยือกแข็งแห่งการรวมทัพ (Frozen Legion of Rallying) (34)
เวท, น้ำแข็ง, โจมตี, พื้นที่, ประชิด
ชื่อ
วาล์ ศรกัดกร่อน (Vaal Caustic Arrow) (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กาลเวลา, เคออส, วาล์, ธนู
วาล์ ฟาดพริบตา (Vaal Flicker Strike) (10)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, เคลื่อนที่, วาล์, กาลเวลา
วาล์ มีดบินอสรพิษ (Vaal Venom Gyre) (12)
โจมตี, กระสุน, เคออส, กาลเวลา, วาล์
วาล์ เพลงดาบเกรียวกราว (Vaal Blade Flurry) (28)
โจมตี, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ, วาล์, ประชิด
ชื่อ
หินเสริม Cursed Ground (31)
พื้นที่, กาลเวลา, เสริม, สาปสะกด
หินเสริม Hexbloom (38)
เสริม, สาปสะกด
Minimap Icons /8 ⍟
Sanctum
SanctumDeferral
SanctumFountain
SanctumMap
SanctumPact
SanctumRelicAltar
SanctumRelicCorruptionDevice
SanctumRelicLocker
เทวสถาน ไอเทม /68 ⍟
A Dusty Memory
ขนาดกอง: 1 / 5
ไอเทม
ไอเทมเลเวล: 100
แตกร้าว
Alivia's Grace
ขนาดกอง: 1 / 6
Queen of the Forest
Auspicious Ambitions
ขนาดกอง: 1 / 4
ไอเทมทดลอง
ไอเทมเลเวล: 100
ไอเทมที่มีสองอิทธิพล
เชิงเทียนตกทอด
ไม่สามารถแก้ไขได้
กระถางธูปตกทอด
ไม่สามารถแก้ไขได้
กำปั่นตกทอด
ไม่สามารถแก้ไขได้
Divine Beauty
ขนาดกอง: 1 / 12
7x Divine Orb
Ever-Changing
ขนาดกอง: 1 / 3
10x Orb of Unmaking
Fracturing Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
ใส่​ความ แตกร้าว ให้​กับ​ม็อด​แบบ​สุ่ม 1 อย่าง บน ไอเทมแรร์ ที่​มี​ม็​อด​อย่าง​น้อย 4 อย่าง เพื่อ​ไม่​ให้​ม็อด​นั้น​เปลี่ยนแปลง​ได้​อีก
ชิ้นส่วน Fracturing
ขนาดกอง: 1 / 20
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Acrobatics
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Acrobatics ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Ancestral Bond
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Ancestral Bond ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Arrow Dancing
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Arrow Dancing ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Avatar of Fire
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Avatar of Fire ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Blood Magic
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Blood Magic ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Call to Arms
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Call To Arms ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Conduit
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Conduit ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Crimson Dance
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Crimson Dance ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Divine Shield
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Divine Shield ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Eldritch Battery
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Eldritch Battery ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Elemental Equilibrium
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Elemental Equilibrium ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Elemental Overload
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Elemental Overload ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Eternal Youth
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Eternal Youth ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Ghost Dance
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Ghost Dance ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Ghost Reaver
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Ghost Reaver ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Glancing Blows
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Glancing Blows ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Hex Master
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Hex Master ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Imbalanced Guard
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Imbalanced Guard ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Iron Grip
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Iron Grip ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Iron Reflexes
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Iron Reflexes ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Iron Will
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Iron Will ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Lethe Shade
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Lethe Shade ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Magebane
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Magebane ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Mind over Matter
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Mind over Matter ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Minion Instability
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Minion Instability ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Pain Attunement
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Pain Attunement ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Perfect Agony
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Perfect Agony ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Point Blank
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Point Blank ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Precise Technique
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Precise Technique ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Resolute Technique
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Resolute Technique ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Runebinder
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Runebinder ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Solipsism
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Solipsism ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Supreme Ego
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Supreme Ego ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง The Agnostic
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม The Agnostic ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง The Impaler
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม The Impaler ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Unwavering Stance
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Unwavering Stance ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Vaal Pact
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Vaal Pact ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Versatile Combatant
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Versatile Combatant ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Wicked Ward
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Wicked Ward ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Wind Dancer
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Wind Dancer ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Zealot's Oath
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม Zealot's Oath ให้กับ วัตถุ​ตกทอด​บริสุทธิ์
Man With Bear
ขนาดกอง: 1 / 3
สคารับรวมสัตว์
กระดาษปาปิรุสตกทอด
ไม่สามารถแก้ไขได้
ของประกอบพิธีตกทอด
ไม่สามารถแก้ไขได้
วัตถุตกทอดบริสุทธิ์
ไม่สามารถแก้ไขได้
ผูกกับบัญชี
วัตถุตกทอดบริสุทธิ์
ไม่สามารถแก้ไขได้
ผูกกับบัญชี
วัตถุตกทอดบริสุทธิ์
ไม่สามารถแก้ไขได้
ผูกกับบัญชี
The Finishing Touch
ขนาดกอง: 1 / 2
1x Fertile Catalyst
The Insane Cat
ขนาดกอง: 1 / 9
Mageblood
ไอเทมเลเวล: 84
มีมลทิน
The Return of the Rat
ขนาดกอง: 1 / 3
Tavukai
The Wedding Gift
ขนาดกอง: 1 / 2
Arakaali's Fang
คัมภีร์ตกทอด
ไม่สามารถแก้ไขได้
ไหตกทอด
ไม่สามารถแก้ไขได้
Lycia's Invocation of Mind Over Matter
Lycia's Invocation of The Agnostic
Lycia's Invocation of The Impaler
เทวสถาน Monster /47 ⍟
ชื่อม็อดSpectre
ตัวสามานย์พรางกายY
ผีชั้นสูงมอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
หัวหน้าบาทหลวงสีเลือดมอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
นักบวชสีเลือดmonster no drops or experience [1]N
วาราแคธ ผู้อาบขึ้ผึ้งมอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
นักเวทศิลาร่างยักษ์มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ไลเซีย ผู้นำสาส์นแห่งมิติอสูรมอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ไลเซีย ผู้นำสาส์นแห่งมิติอสูรมอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
monster no drops or experience [1]
N
ฝันร้ายแห่งไลเซียมอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
monster special map drop chance +% final [300]
N
ไลเซีย ผู้นอกรีตเปี่ยมอธรรมมอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
monster no drops or experience [1]
N
ไฟคืบคลานN
แก่นปะทุmonster no drops or experience [1]
cannot have affliction mods [1]
N
น้ำวนN
ผู้พิทักษ์ทองคำมอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ผู้พิทักษ์ชำระล้างY
บราว์ม ชีวิตทดลองแรกมอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อูซาร์ ชีวิตทดลองที่สองมอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เซนาธาร์ ยมทูตเทมพลาร์มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
[DNT] Templar Reaperมอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอป 15000%
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
การ์กอยล์กระดูกความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้N
การ์กอยล์อัคนีโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
การ์กอยล์ทองคำN
ตัวขุดซากอาบพิษY
ฮาร์ปี้โลกันตร์Y
วิญญาณย่องตามนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งY
นักเวทศิลาเน่าเปื่อยY
Reinforced LithomancerY
เทวทูตสีซีดY
ตัวสยองพิสดารY
ผู้คุมวัตถุโบราณที่ถูกเย็บY
ผีสีฟ้านำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งN
ยักษ์ลากขาY
ผีทรกรรมN
จอมเวทมรณะN
มือสังหารสีฟ้าN
ทหารยามอ็อบซิเดียนN
ปีศาจN
แก่นปะทุmonster no drops or experience [1]N
ผู้คุมสุสานN
จอมเวทไร้มรณาN
นักระบำดาบมหาภัยN
นักธนูเทมพลาร์N
จอมเวทสีเลือดN
Infernal Sentinelโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
N
นักสู้ปิดหน้าN
ระเบิดไล่ล่าของวอราน่าN
โทเทมmonster no drops or experience [1]
cannot have affliction mods [1]
N
เทวสถาน ภารกิจ /8 ⍟
MasterQuest
Act: 2
ของรางวัล: วัตถุตกทอด
MasterQuest
Act: 10
ดีวีเนีย​ได้​ขอ​ให้​คุณ​เดินทาง​ไปยัง​สถาน​เก็บ​กระดูก​เพื่อ​ค้นหา​คัมภีร์​สรรพสาระ​ คัมภีร์​นี้​รวบรวม​ทุก​เรื่อง​ที่​เทมพลาร์​รู้​เกี่ยวกับ​ความ​เป็น​อมตะ
MasterQuest
Act: 7
คุณ​ได้​พบ​กับ​ดีวีเนีย​อีก​ครั้ง​ใน​ค่ายสะพาน พูดคุย​กับ​เธอ​อีก​ครั้ง
สัญญาต้องสาป /22 ⍟
Iconชื่อUpsideDownside
สัญญาชัยระทมการ เติมความมุ่งมั่น เพิ่มเป็นสองเท่าความมุ่งมั่นสูงสุด ถูกปรับลด
เท่ากับ 50% ของ ความมุ่งมั่นที่เติม
สัญญาสร้างซ้ำการ์ด ถูกสร้างซ้ำการ์ด ถูกสร้างซ้ำ
สัญญาสูงศักดิ์ลดความมุ่งมั่นที่สูญเสีย อีก 50%
ในห้องบอส
เพิ่มความมุ่งมั่นที่สูญเสีย อีก 100%
ในห้องที่ไม่ใช่บอส
สัญญามัธยัสถ์ลดราคาของ แม่ค้า อีก 50%มอนสเตอร์ ไม่ดรอป เหรียญออเรอัส
สัญญาทรหดได้รับแรงบันดาลใจ 10 เมื่อเริ่มแต่ละห้องแรงบันดาลใจ รีเซ็ต ทุกห้อง
สัญญาอาจหาญเพิ่มมอนสเตอร์แรร์ อีก 50%มอนสเตอร์แรร์ มีม็อด เพิ่มเติม 1 อย่าง
ได้รับ เหรียญออเรอัส เท่ากับจำนวนของ แรงบันดาลใจที่ถูกกำจัดกำจัดแรงบันดาลใจ ทั้งหมด
แปลง ความมุ่งมั่นสูงสุด ทั้งหมดเหลือเพียง 1 เป็น แรงบันดาลใจความมุ่งมั่นสูงสุด กลายเป็น 1
ได้รับ เหรียญออเรอัส เท่ากับ ความมุ่งมั่นที่มี 50%สูญเสียความมุ่งมั่นที่มี 50%
ได้รับแรงบันดาลใจ 100สูญเสียความมุ่งมั่น 200
ExchangeMaxResolveRandomMajorBoon
ExchangeMaxResolveRandomMinorBoon
ExchangeMaxResolveTwoRandomMinorBoons
GainRandomMinorBoonGainRandomMinorAffliction
GainSpecMajorBoonGainThreeRandomAfflictions
GainSpecMajorBoonLoseRandomMinorBoon
GainSpecMinorBoonGainRandomMinorAffliction
GainSpecMinorBoonGainSpecMinorAffliction
GainThreeRandomMinorBoonsGainSpecMajorAffliction
LoseRandomMinorAfflictionLoseRandomMinorBoon
LoseSpecMinorAfflictionGainRandomMinorAffliction
LoseSpecMinorAfflictionLoseSpecificMinorBoon
พร /59 ⍟
IconCategoryชื่อพร
พรชั้นต่ำน้ำมันขัดเงาแวววาวเพิ่มค่าป้องกัน อีก 50%
พรชั้นสูงไวน์เหม็นอับเมื่อเริ่มแต่ละห้อง
คุณจะได้รับผลจาก แท่นบูชาแบบสุ่ม 1 แท่น
พรชั้นสูงเศษคริสตัลแปลง ทัณฑ์ ถัดไปที่คุณได้รับเป็น
พรชั้นต่ำแบบสุ่ม 1 ประการ
พรชั้นสูงกระจกศักดิ์สิทธิ์สร้างซ้ำ ของรางวัลที่เสนอแบบสุ่ม สูงสุด 3 อย่าง
พรชั้นต่ำถ้วยรางวัลทองคำเพิ่ม เหรียญออเรอัส ของคุณ 10% เมื่อคุณผ่านห้อง
(ถูกกำจัด เมื่อคุณซื้อของจาก แม่ค้า)
พรชั้นต่ำลูกเต๋าบิ่นร้านค้าของแม่ค้า สามารถสุ่มได้
พรชั้นต่ำของขวัญของดีวีเนียการซื้อจาก แม่ค้า ครั้งถัดไปของคุณ ไม่มีราคา
พรชั้นต่ำลูทที่ไม่ได้ปรับเสียงแรงบันดาลใจ +100
พรชั้นต่ำไข่มุกดำกับดัก บั่นทอนความมุ่งมั่น ลดลง 50%
พรชั้นต่ำถ้วยจอกเงินแปลง พรชั้นต่ำ ถัดไปที่คุณได้รับเป็น
พรชั้นสูงแบบสุ่ม 1 ประการ
พรชั้นต่ำน้ำพุเยาว์วัยได้รับ ความมุ่งมั่นสูงสุด +40 ทุกครั้งที่คุณใช้ น้ำพุ
พรชั้นสูงน้ำมนต์ได้รับ พรชั้นต่ำแบบสุ่ม 1 ประการ เมื่อคุณใช้ น้ำพุ
พรชั้นต่ำตราเทวเนตรมัวหมองความมุ่งมั่นสูงสุด +150
พรชั้นต่ำโล่เอจิสอาคมทริกเกอร์ อาคมหุ้มกาย
เมื่อแรงบันดาลใจของคุณเหลือ 0
พรชั้นต่ำกระจกนำโชคสร้างซ้ำ ของรางวัลที่เสนอแบบสุ่ม 1 อย่าง
พรชั้นต่ำหลอดอะดรีนาลีนเติมความมุ่งมั่น 50% จากความมุ่งมั่นสูงสุด ของคุณ
เมื่อเข้าห้องบอส
พรชั้นต่ำลูกจารึกเพิ่มการเติมความมุ่งมั่น 100%
ขณะ ความมุ่งมั่นต่ำกว่า 50%
พรชั้นต่ำเหรียญมัวหมองเพิ่ม เหรียญออเรอัส ที่ได้รับ 100%
ขณะ ความมุ่งมั่นต่ำกว่า 50%
พรชั้นต่ำไหลงเสน่ห์เพิ่มผลของ วัตถุตกทอดที่ไม่ใช่ยูนิค ของคุณ 30%
พรชั้นต่ำมีดมือสังหารการ์ด 1 ตัวถัดไปที่คุณปะทะจะถูกสังหารทันที
พรชั้นต่ำมีดมือสังหารการ์ด 2 ตัวถัดไปที่คุณปะทะจะถูกสังหารทันที
พรชั้นต่ำมีดมือสังหารการ์ด 3 ตัวถัดไปที่คุณปะทะจะถูกสังหารทันที
พรชั้นต่ำมีดมือสังหารการ์ด 4 ตัวถัดไปที่คุณปะทะจะถูกสังหารทันที
พรชั้นต่ำมีดมือสังหารการ์ด 5 ตัวถัดไปที่คุณปะทะจะถูกสังหารทันที
พรชั้นต่ำมีดมือสังหารการ์ด 6 ตัวถัดไปที่คุณปะทะจะถูกสังหารทันที
พรชั้นต่ำมีดมือสังหารการ์ด 7 ตัวถัดไปที่คุณปะทะจะถูกสังหารทันที
พรชั้นต่ำมีดมือสังหารการ์ด 8 ตัวถัดไปที่คุณปะทะจะถูกสังหารทันที
พรชั้นต่ำมีดมือสังหารการ์ด 9 ตัวถัดไปที่คุณปะทะจะถูกสังหารทันที
พรชั้นต่ำมีดมือสังหารการ์ด 10 ตัวถัดไปที่คุณปะทะจะถูกสังหารทันที
พรชั้นต่ำกริชหรูหราคุณและมิเนียนของคุณ
สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก 50%
พรชั้นต่ำขวดแก้วโลหิตมอนสเตอร์ มีพลังชีวิตสูงสุด ลดลง อีก 30%
พรชั้นต่ำรูปไม้จำลองมอนสเตอร์ บั่นทอนความมุ่งมั่น ลดลง อีก 25%
พรชั้นต่ำของเหลวหนืดข้นมอนสเตอร์ มีความเร็วในการกระทำ ลดลง 20%
พรชั้นต่ำไข่มุกมันวาวกับดัก ช้าลง
พรชั้นสูงดวงตาเห็นสรรพสิ่งแผนที่เทวสถาน ถูกเปิดเผยโดยสมบูรณ์
พรชั้นสูงเหรียญทองเหรียญออเรอัส ที่พบ เพิ่มเป็นสองเท่า
พรชั้นต่ำเหมืองทองเหรียญออเรอัส ที่พบในชั้นนี้ เพิ่มเป็นสองเท่า
พรชั้นสูงเหรียญทองแดงการเก็บ เหรียญออเรอัส เติมความมุ่งมั่น
พรชั้นต่ำลูกประคำไม่สามารถ สูญเสียความมุ่งมั่น ได้
จนกว่าคุณจะผ่านห้องถัดไป
พรชั้นสูงถ้วยจอกคริสตัลคุณไม่สามารถรับ ทัณฑ์ชั้นต่ำ ได้อีก
พรชั้นสูงตราเทวเนตรศักดิ์สิทธิ์เมื่อความมุ่งมั่นเหลือ 0 คุณจะคืนชีพโดยมี
ความมุ่งมั่นเต็ม, สูญเสียความมุ่งมั่นสูงสุด 50%
แล้วกำจัด พรแบบสุ่ม 1 ประการ
พรชั้นสูงตราเทวเนตรของนักบวชเมื่อความมุ่งมั่นเหลือ 0 คุณจะคืนชีพโดยมี
ความมุ่งมั่น 75% จากความมุ่งมั่นสูงสุด
เพียงครั้งเดียว
พรชั้นต่ำดนตรีเป็นจังหวะได้รับแรงบันดาลใจ 150 หากคุณผ่านห้องถัดไป
โดยไม่ สูญเสียความมุ่งมั่นหรือแรงบันดาลใจ
พรชั้นต่ำดนตรีเป็นจังหวะได้รับแรงบันดาลใจ 150 หากคุณผ่าน 2 ห้อง
โดยไม่ สูญเสียความมุ่งมั่นหรือแรงบันดาลใจ
พรชั้นต่ำคอรัสเสนาะหูสูญเสียความมุ่งมั่น ลดลง อีก 40%
ขณะที่คุณมี แรงบันดาลใจ
พรชั้นต่ำระฆังขึ้นสนิมได้รับ แรงบันดาลใจ +30 เมื่อคุณได้รับ ทัณฑ์
พรชั้นต่ำไลร์เคลือบทองได้รับ แรงบันดาลใจ +100 เมื่อเริ่มชั้น
พรชั้นต่ำลูกเปล่งแสงครั้งถัดไปที่คุณมีความมุ่งมั่นต่ำกว่า 20%
คุณจะรักษาความมุ่งมั่น 50%
พรชั้นสูงตราเทวเนตรทองแดงป้องกันการสูญเสียความมุ่งมั่น 1 วินาที
เมื่อสูญเสียความมุ่งมั่น จากการปะทะ
พรชั้นสูงตราเทวเนตรทองเติมความมุ่งมั่น +15 เมื่อผ่านห้อง
พรชั้นสูงตราเทวเนตรเงินมองข้ามการ สูญเสียความมุ่งมั่น
จากการปะทะครั้งแรกในแต่ละห้อง
พรชั้นสูงตราจักรวรรดิกับดัก ถูกปิดการทำงาน
พรชั้นต่ำลิ้นเงินลดราคาของ แม่ค้า 50%
พรชั้นต่ำผลึกมองไกลคุณมองเห็นห้องข้างหน้าได้ มากขึ้น 1 แถว
ในแผนที่เทวสถาน
พรชั้นต่ำตราเทวเนตรขึ้นสนิมเพิ่มการเติมความมุ่งมั่น 50%
พรชั้นสูงเหรียญเงินได้รับ เหรียญออเรอัส 10
เมื่อคุณ สูญเสียความมุ่งมั่น จากการปะทะ
พรชั้นต่ำแม่เหล็กทองเพิ่ม เหรียญออเรอัส ที่พบ อีก 50%
พรชั้นต่ำตีนกระต่ายเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 60%
พรชั้นต่ำหน้ากากข่มขวัญมอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย ลดลง อีก 40%
Affliction /64 ⍟
IconCategoryชื่อAffliction
ทัณฑ์ชั้นสูงน้ำยากัดกร่อนไม่มีการบรรเทาความมุ่งมั่น,
โอกาสหลีกเลี่ยงการสูญเสียความมุ่งมั่น
หรือโล่เอจิสความมุ่งมั่น
ทัณฑ์ชั้นต่ำโล่แตกสลายไม่สามารถมี โล่เอจิสความมุ่งมั่น ได้
ทัณฑ์ชั้นต่ำหัวศรลับแหลมการปะทะจากศัตรู มองข้าม
การบรรเทาความมุ่งมั่นของคุณ
ทัณฑ์ชั้นต่ำตรวนเหล็กไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ สูญเสียความมุ่งมั่น
จากการปะทะของศัตรู ได้
ทัณฑ์ชั้นสูงเศษกระจกแปลง พร ถัดไปที่คุณได้รับเป็น
ทัณฑ์ชั้นต่ำแบบสุ่ม 1 ประการ
ทัณฑ์ชั้นสูงหินสลักมอนสเตอร์ สร้างสถานะ แข็งเป็นหิน เมื่อปะทะ
ทัณฑ์ชั้นต่ำเหรียญขึ้นสนิมแม่ค้า มีตัวเลือกเดียว
ทัณฑ์ชั้นสูงลูกสกัดฤทธิ์วัตถุตกทอด ไม่มีผล
ทัณฑ์ชั้นต่ำรองเท้าสึกลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 40%
ทัณฑ์ชั้นต่ำลิ่มสะเดาะกุญแจมีมลทินหีบ ในห้องระเบิดตัวเองเมื่อถูกเปิด
ทัณฑ์ชั้นต่ำผีลวงตาแต่ละห้อง ให้ ทัณฑ์ชั้นต่ำแบบสุ่ม 1 อย่าง
(ทัณฑ์ที่ได้รับด้วยวิธีนี้จะถูกกำจัดเมื่อผ่านห้อง)
ทัณฑ์ชั้นต่ำโทเทมการ์กอยล์การ์ด มาพร้อมกับ การ์กอยล์ 1 ตัว
ทัณฑ์ชั้นต่ำปีกชั่วร้ายความเร็วในการกระทำของมอนสเตอร์
ไม่สามารถเชื่องช้ากว่าค่าพื้นฐานได้
มอนสเตอร์ มีความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่
เพิ่มขึ้น 30%
ทัณฑ์ชั้นต่ำกายเนื้ออ่อนแอความมุ่งมั่นสูงสุด -100
ทัณฑ์ชั้นต่ำค้อนขึ้นสนิมมอนสเตอร์ ผลักออกไป เสมอ
มอนสเตอร์ มีระยะทางของการ
ผลักออกไป เพิ่มขึ้น
ทัณฑ์ชั้นต่ำตราเขย่าขวัญมอนสเตอร์ สร้างสถานะ แพ้ความมุ่งมั่น เมื่อปะทะ
ทัณฑ์ชั้นต่ำตวามวิกลซ่อนเร้นการ์ด ปลดปล่อย ความวิกลไล่ระเบิด 1 ลูก เมื่อตาย
ทัณฑ์ชั้นต่ำโซ่รัดตรึงมอนสเตอร์ สร้างสถานะ โซ่รัดตรึง เมื่อปะทะ
ทัณฑ์ชั้นต่ำน้ำยาตาขาวสูญเสียความมุ่งมั่น 10 เมื่อคุณใช้ขวดยา
ทัณฑ์ชั้นต่ำน้ำอาบพิษได้รับ ทัณฑ์ชั้นต่ำแบบสุ่ม 1 ประการ
เมื่อคุณใช้น้ำพุ
ทัณฑ์ชั้นต่ำปริซึมสามานย์เมื่อคุณได้รับ ทัณฑ์
คุณจะได้รับ ทัณฑ์ชั้นต่ำแบบสุ่ม เพิ่มเติม 1 ประการ
ทัณฑ์ชั้นต่ำสร้อยเสื่อมสักการะแม่ค้า มีตัวเลือก น้อยลง 50%
ทัณฑ์ชั้นต่ำสร้อยรัดคอคุณมี พร ได้สูงสุด 5 ประการ
ทัณฑ์ชั้นต่ำไหอธรรมลดผลของ วัตถุตกทอดที่ไม่ใช่ยูนิค ของคุณ 50%
ทัณฑ์ชั้นต่ำตกเลือดคุณไม่สามารถ เติมความมุ่งมั่น ได้
(ถูกกำจัด เมื่อสังหารบอสชั้นถัดไป)
ทัณฑ์ชั้นต่ำกระจกลวงหลอกคุณจะไม่ถูกนำไปยัง ห้องที่คุณเลือก เสมอไป
ทัณฑ์ชั้นต่ำหุ่นคุณไสยเพิ่มการสูญเสียความมุ่งมั่น อีก 100%
ขณะ ความมุ่งมั่นต่ำกว่า 50%
ทัณฑ์ชั้นสูงหัวขโมยคุณไม่สามารถรับ เหรียญออเรอัส ได้
ทัณฑ์ชั้นต่ำผ้าปิดตาขาดวิ่นลดรัศมีแสง 90%
แผนที่ย่อ ถูกซ่อนเร้น
ทัณฑ์ชั้นต่ำทางออกติดหนามสูญเสียความมุ่งมั่นที่มี 5% เมื่อผ่านห้อง
ทัณฑ์ชั้นสูงอิฐถ่อมตัวคุณไม่สามารถรับ พร ได้อีก
ทัณฑ์ชั้นสูงเคียวแสนสยองการสูญเสียความมุ่งมั่น
ทำให้เทวสถานของคุณสิ้นสุด
(ถูกกำจัดเมื่อผ่านไปได้ 1 ห้อง)
ทัณฑ์ชั้นสูงเคียวแสนสยองการสูญเสียความมุ่งมั่น
ทำให้เทวสถานของคุณสิ้นสุด
(ถูกกำจัดเมื่อผ่านไปได้ 2 ห้อง)
ทัณฑ์ชั้นสูงเคียวแสนสยองการสูญเสียความมุ่งมั่น
ทำให้เทวสถานของคุณสิ้นสุด
(ถูกกำจัดเมื่อผ่านไปได้ 3 ห้อง)
ทัณฑ์ชั้นต่ำควันม่วงทัณฑ์ เป็นปริศนา ในแผนที่เทวสถาน
ทัณฑ์ชั้นต่ำควันทองของรางวัล เป็นปริศนา ในแผนที่เทวสถาน
ทัณฑ์ชั้นต่ำควันแดงชนิดของห้อง เป็นปริศนา ในแผนที่เทวสถาน
ทัณฑ์ชั้นสูงบดบังสายตาห้อง เป็นปริศนา ในแผนที่เทวสถาน
ทัณฑ์ชั้นต่ำภาษีชั้นสูญเสีย เหรียญออเรอัส ทั้งหมด เมื่อผ่านชั้น
ทัณฑ์ชั้นต่ำแหวนเสื่อมสักการะเพิ่มราคาของ แม่ค้า 50%
ทัณฑ์ชั้นต่ำควันดำคุณมองเห็นห้องข้างหน้าได้ น้อยลง 1 แถว
ในแผนที่เทวสถาน
ทัณฑ์ชั้นต่ำกระหายไม่สิ้นลดการเติมความมุ่งมั่น 50%
ทัณฑ์ชั้นสูงกะโหลกปีศาจไม่สามารถ เติมความมุ่งมั่น ได้
ทัณฑ์ชั้นต่ำเขี้ยวหิวโหยมอนสเตอร์ บั่นทอนความมุ่งมั่น เพิ่มขึ้น อีก 25%
ทัณฑ์ชั้นต่ำกระดองติดหนามมอนสเตอร์ มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น อีก 50%
ทัณฑ์ชั้นต่ำหีบไร้สมบัติหีบ ไม่ดรอป เหรียญออเรอัส อีกต่อไป
ทัณฑ์ชั้นสูงอากรมรณะสูญเสียความมุ่งมั่น 250 เมื่อผ่านห้องถัดไป
ทัณฑ์ชั้นสูงอากรมรณะสูญเสียความมุ่งมั่น 250 เมื่อผ่านไปได้ 2 ห้อง
ทัณฑ์ชั้นสูงอากรมรณะสูญเสียความมุ่งมั่น 250 เมื่อผ่านไปได้ 3 ห้อง
ทัณฑ์ชั้นสูงอากรมรณะสูญเสียความมุ่งมั่น 250 เมื่อผ่านไปได้ 4 ห้อง
ทัณฑ์ชั้นสูงอากรมรณะสูญเสียความมุ่งมั่น 250 เมื่อผ่านไปได้ 5 ห้อง
ทัณฑ์ชั้นสูงอากรมรณะสูญเสียความมุ่งมั่น 250 เมื่อผ่านไปได้ 6 ห้อง
ทัณฑ์ชั้นสูงอากรมรณะสูญเสียความมุ่งมั่น 250 เมื่อผ่านไปได้ 7 ห้อง
ทัณฑ์ชั้นสูงอากรมรณะสูญเสียความมุ่งมั่น 250 เมื่อผ่านไปได้ 8 ห้อง
ทัณฑ์ชั้นสูงอากรมรณะมอนสเตอร์ ไม่ดรอป เหรียญออเรอัส อีกต่อไป
ทัณฑ์ชั้นต่ำภาษีผ่านทางสูญเสีย เหรียญออเรอัส 30 เมื่อผ่านห้อง
ทัณฑ์ชั้นต่ำกระเป๋ารั่วสูญเสีย เหรียญออเรอัส 5
เมื่อคุณสูญเสียความมุ่งมั่นจากการปะทะ
ทัณฑ์ชั้นสูงเครื่องดึงดูดความวิกลห้อง สร้าง ความวิกลไล่ระเบิด
ทัณฑ์ชั้นต่ำทรายดูดฉับไวกับดัก เร็วขึ้น
ทัณฑ์ชั้นต่ำดาบทื่อคุณและมิเนียนของคุณ
สร้างความเสียหาย ลดลง อีก 40%
ทัณฑ์ชั้นต่ำเหรียญไหม้เกรียมลด เหรียญออเรอัส ที่พบ อีก 50%
ทัณฑ์ชั้นต่ำหลุมมืดกับดัก บั่นทอนความมุ่งมั่น เพิ่มขึ้น 200%
ทัณฑ์ชั้นสูงบ่วงปางตายกับดัก บั่นทอนความมุ่งมั่น เป็นอนันต์
ทัณฑ์ชั้นต่ำกรงเล็บลับแหลมมอนสเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก 50%
Rewards /41 ⍟
ชื่อ
ได้รับความมุ่งมั่น 50
Blacksmith's Whetstone x4 x6 x8
Armourer's Scrap x4 x6 x8
Orb of Transmutation x3 x4 x6 x1 x2
Orb of Augmentation x3 x4 x6 x1 x2
Orb of Alteration x3 x4 x5 x6 x9 x5 x7 x9 x12 x20 x8 x10 x14 x18 x30 x1 x2
Orb of Chance x3 x4 x5 x6 x9 x5 x7 x9 x12 x20 x8 x10 x14 x18 x30 x1 x2
Glassblower's Bauble x3 x4 x5 x6 x9 x5 x7 x9 x12 x20 x8 x10 x14 x18 x30
Chromatic Orb x3 x4 x5 x6 x9 x5 x7 x9 x12 x20 x8 x10 x14 x18 x30 x1 x2
Jeweller's Orb x3 x4 x5 x6 x9 x5 x7 x9 x12 x20 x8 x10 x14 x18 x30 x1 x2
Orb of Alchemy x1 x2 x3 x4 x6 x3 x5 x6 x8 x14 x7 x9 x12 x20 x1 x2
Orb of Fusing x1 x2 x3 x4 x6 x3 x5 x6 x8 x14 x7 x9 x12 x20 x1 x2
Orb of Scouring x1 x2 x3 x5 x2 x3 x4 x5 x10 x6 x8 x14 x1
Cartographer's Chisel x2 x3 x5 x3 x5 x10 x6 x8 x14
Chaos Orb x1 x2 x3 x5 x2 x3 x4 x5 x10 x6 x8 x14 x1
Orb of Binding x1 x2 x3 x5 x2 x3 x4 x5 x10 x6 x8 x14
Orb of Regret x1 x2 x3 x5 x2 x3 x4 x5 x10 x6 x8 x14 x1
Gemcutter's Prism x1 x2 x4 x2 x3 x4 x8 x5 x6 x12
Blessed Orb x1 x2 x4 x2 x3 x4 x8 x5 x6 x12 x1
Vaal Orb x1 x2 x4 x2 x3 x4 x8 x5 x6 x12 x1
Orb of Horizons x1 x2 x4 x3 x4 x8 x6 x12
Instilling Orb x1 x2 x4 x2 x3 x4 x8 x5 x6 x12
Regal Orb x1 x2 x4 x2 x3 x4 x8 x5 x6 x12 x1
Enkindling Orb x1 x2 x4 x2 x3 x4 x8 x5 x6 x12
Orb of Unmaking x1 x2 x4 x3 x4 x8 x5 x6 x12
สคารับผนึก x3 x6 x16
สำรับไพ่ปริศนา x1 x2 x4 x2 x3 x4 x8 x5 x6 x12
กระถางธูปตกทอด x1
ของประกอบพิธีตกทอด x1
เชิงเทียนตกทอด x1
ไหตกทอด x1
กำปั่นตกทอด x1
คัมภีร์ตกทอด x1
กระดาษปาปิรุสตกทอด x1
Veiled Orb x1 x2
Orb of Annulment x1 x2
Divine Orb x1 x2
Exalted Orb x1 x2
คนโทศักดิ์สิทธิ์ x1 x3
Sacred Orb x1 x2
Mirror of Kalandra x1
Floors /4 ⍟
IconFloor
หอจดหมายเหตุเทวสถาน
มี วาราแคธ ผู้อาบขี้ผึ้ง
พระคลังเทวสถาน
มี บราว์มและอูซาร์ สองชีวิตทดลอง
โบสถ์เทวสถาน
มี เซนาธาร์ ยมทูตเทมพลาร์
สุสานเทวสถาน
มี ไลเซีย ผู้นอกรีตเปี่ยมอธรรม
Rooms /64 ⍟
Iconชื่อ
ห้องสมุดร้าง
Floor: หอจดหมายเหตุเทวสถาน
ประวัติศาสตร์เทมพลาร์
Floor: หอจดหมายเหตุเทวสถาน
ห้องจารึก
Floor: หอจดหมายเหตุเทวสถาน
บททดสอบธรรมะ
Floor: หอจดหมายเหตุเทวสถาน
ห้องร่างอักษร
Floor: หอจดหมายเหตุเทวสถาน
ห้องสวดมนต์อาบแสงเทียน
Floor: หอจดหมายเหตุเทวสถาน
แม่ค้า
Floor: หอจดหมายเหตุเทวสถาน
มี แม่ค้า
สัญญาสามานย์
Floor: หอจดหมายเหตุเทวสถาน
มี สัญญาสามานย์
น้ำพุ
Floor: หอจดหมายเหตุเทวสถาน
มี น้ำพุ
น้ำพุลงทัณฑ์
Floor: หอจดหมายเหตุเทวสถาน
มี น้ำพุลงทัณฑ์
น้ำพุประทานพร
Floor: หอจดหมายเหตุเทวสถาน
มี น้ำพุประทานพร
น้ำพุแผ่บารมี
Floor: หอจดหมายเหตุเทวสถาน
มี น้ำพุแผ่บารมี
ข้อเสนอ
Floor: หอจดหมายเหตุเทวสถาน
เสนอให้ไอเทมเมื่อผ่าน
สมบัติชั้นสูง
Floor: หอจดหมายเหตุเทวสถาน
มี ของรางวัลสมบัติชั้นสูง
สมบัติชั้นต่ำ
Floor: หอจดหมายเหตุเทวสถาน
มี ของรางวัลสมบัติชั้นต่ำ
ห้องสวดมนต์อาบแสงเทียน
Floor: หอจดหมายเหตุเทวสถาน
มี วาราแคธ ผู้อาบขี้ผึ้ง
สมรภูมิ
Floor: พระคลังเทวสถาน
ห้องใต้ดินเสื่อมโทรม
Floor: พระคลังเทวสถาน
ถ้ำร้าง
Floor: พระคลังเทวสถาน
บททดสอบอันตราย
Floor: พระคลังเทวสถาน
ห้องวัตถุโบราณ
Floor: พระคลังเทวสถาน
ห้องทดลอง
Floor: พระคลังเทวสถาน
แม่ค้า
Floor: พระคลังเทวสถาน
มี แม่ค้า
สัญญาสามานย์
Floor: พระคลังเทวสถาน
มี สัญญาสามานย์
น้ำพุ
Floor: พระคลังเทวสถาน
มี น้ำพุ
น้ำพุลงทัณฑ์
Floor: พระคลังเทวสถาน
มี น้ำพุลงทัณฑ์
น้ำพุประทานพร
Floor: พระคลังเทวสถาน
มี น้ำพุประทานพร
น้ำพุแผ่บารมี
Floor: พระคลังเทวสถาน
มี น้ำพุแผ่บารมี
ข้อเสนอ
Floor: พระคลังเทวสถาน
เสนอให้ไอเทมเมื่อผ่าน
สมบัติชั้นสูง
Floor: พระคลังเทวสถาน
มี ของรางวัลสมบัติชั้นสูง
สมบัติชั้นต่ำ
Floor: พระคลังเทวสถาน
มี ของรางวัลสมบัติชั้นต่ำ
ห้องสวดมนต์อาบแสงเทียน
Floor: พระคลังเทวสถาน
มี บราว์มและอูซาร์ สองชีวิตทดลอง
ห้องสักการะ
Floor: โบสถ์เทวสถาน
รังอธรรม
Floor: โบสถ์เทวสถาน
โลกันตร์
Floor: โบสถ์เทวสถาน
บททดสอบมหาภัย
Floor: โบสถ์เทวสถาน
ห้องการศึก
Floor: โบสถ์เทวสถาน
ห้องเรียงกระจก
Floor: โบสถ์เทวสถาน
แม่ค้า
Floor: โบสถ์เทวสถาน
มี แม่ค้า
สัญญาสามานย์
Floor: โบสถ์เทวสถาน
มี สัญญาสามานย์
ข้อเสนอ
Floor: โบสถ์เทวสถาน
เสนอให้ไอเทมเมื่อผ่าน
น้ำพุ
Floor: โบสถ์เทวสถาน
มี น้ำพุ
น้ำพุลงทัณฑ์
Floor: โบสถ์เทวสถาน
มี น้ำพุลงทัณฑ์
น้ำพุประทานพร
Floor: โบสถ์เทวสถาน
มี น้ำพุประทานพร
น้ำพุแผ่บารมี
Floor: โบสถ์เทวสถาน
มี น้ำพุแผ่บารมี
สมบัติชั้นสูง
Floor: โบสถ์เทวสถาน
มี ของรางวัลสมบัติชั้นสูง
สมบัติชั้นต่ำ
Floor: โบสถ์เทวสถาน
มี ของรางวัลสมบัติชั้นต่ำ
ห้องสวดมนต์อาบแสงเทียน
Floor: โบสถ์เทวสถาน
มี เซนาธาร์ ยมทูตเทมพลาร์
อุโมงค์ใต้ดินสาบสูญ
Floor: สุสานเทวสถาน
ห้องฝังศพผุพังใต้ดิน
Floor: สุสานเทวสถาน
ห้องพิธีกรรมใต้ดิน
Floor: สุสานเทวสถาน
บทสู่สุคติ
Floor: สุสานเทวสถาน
ห้องฝังศพ
Floor: สุสานเทวสถาน
สถานพำนักศักดิ์สิทธิ์
Floor: สุสานเทวสถาน
น้ำพุ
Floor: สุสานเทวสถาน
มี น้ำพุ
น้ำพุลงทัณฑ์
Floor: สุสานเทวสถาน
มี น้ำพุลงทัณฑ์
น้ำพุประทานพร
Floor: สุสานเทวสถาน
มี น้ำพุประทานพร
น้ำพุแผ่บารมี
Floor: สุสานเทวสถาน
มี น้ำพุแผ่บารมี
แม่ค้า
Floor: สุสานเทวสถาน
มี แม่ค้า
สัญญาสามานย์
Floor: สุสานเทวสถาน
มี สัญญาสามานย์
ข้อเสนอ
Floor: สุสานเทวสถาน
เสนอให้ไอเทมเมื่อผ่าน
สมบัติชั้นสูง
Floor: สุสานเทวสถาน
มี ของรางวัลสมบัติชั้นสูง
สมบัติชั้นต่ำ
Floor: สุสานเทวสถาน
มี ของรางวัลสมบัติชั้นต่ำ
ห้องสวดมนต์อาบแสงเทียน
Floor: สุสานเทวสถาน
มี ไลเซีย ผู้นอกรีตเปี่ยมอธรรม
Relic Inventory /12 ⍟
PosXPosYปลดล็อก
00ผ่าน ห้องการศึก ใน โบสถ์เทวสถาน
10ผ่าน หอจดหมายเหตุเทวสถาน
20ผ่าน หอจดหมายเหตุเทวสถาน
30ผ่าน พระคลังเทวสถาน
01ผ่าน พระคลังเทวสถาน
41ผ่าน โบสถ์เทวสถาน
02ผ่าน โบสถ์เทวสถาน
42ผ่าน สุสานเทวสถาน
13ผ่าน สุสานเทวสถาน
23ผ่าน ห้องร่างอักษร ใน หอจดหมายเหตุเทวสถาน
33ผ่าน ห้องวัตถุโบราณ ใน พระคลังเทวสถาน
43ผ่าน ห้องฝังศพ ใน สุสานเทวสถาน

Community Wiki

Edit

The Forbidden Sanctum, Patch 3.20

Affliction Patch Notes

 • Reduced the drop rate of Forbidden Tomes.
 • Reduced the drop rate of The Hour of Divinity and The Gilded Chalice Unique Relics.

Ancestor Patch Notes

 • The Forbidden Sanctum has been added to the core game. You'll initially meet Divinia in the Oriath Docks in Act 10, who provides you with access to the Forbidden Sanctum.
 • The Forbidden Sanctum has a maximum Area Level of 83.
 • Introduced Forbidden Tomes, which are tradeable items that are found in the end game. A Forbidden Tome represents the entire first floor of the Forbidden Sanctum, and its rooms can be played back to back.
 • Upon successfully completing a Sanctum floor, the next floor is generated as a tradable item with the state of your Sanctum built in, including your Boons, Afflictions, Resolve, Relics and Aureus.
 • Relics have also returned and are now tradeable. They are locked in at the beginning of the first Sanctum floor, and cannot be changed for the remainder of the Sanctum run.
 • Completing a Forbidden Sanctum run now requires killing Lycia in both her first and second form. She will always drop a Unique Relic, which have also been reworked and replaced as we rebalanced the Forbidden Sanctum.
 • Primary defences now have some effect on protecting your Resolve. Armour provides Resolve Mitigation from Enemy Hits, Evasion grants a chance to Avoid Resolve loss from Enemy Hits, while Energy Shield provides you with Resolve Aegis, which is a mechanic that behaves similarly to how Energy Shield behaves for Life.
 • The difficulty of Forbidden Sanctum has been increased, especially in the later floors. Monsters generally have more Life, and deal slightly more Resolve damage.
 • Rare Monsters can now be found within the Forbidden Sanctum, and completing a room now requires killing all Rare Monsters present.
 • Monsters in the Forbidden Sanctum are immune to damage if there is no player within 100 units of them.
 • Boons and Afflictions have been reviewed and rebalanced, and we've also added new Boons and Afflictions themed around the new defensive mechanics.
 • The Rusted Mallet minor Affliction that causes Monsters to have Knockback has been removed.
 • Relic modifiers have also been reviewed and rebalanced. We've also added new Relic modifiers for the new defensive mechanics.
 • We've also added more hazards and room variety to the Forbidden Sanctum.
 • The Forbidden Sanctum has also been adjusted for Ruthless.

Introduction

In this league, you'll discover The Forbidden Sanctum, an ancient Templar enclave hidden beneath the Fellshrine Ruins. Abandoned for a long time, it is now controlled by a malevolent entity. You must explore it, uncover its secrets, and deal with the evil that lurks within.

Schedule (NZT)

Tease

12/01 Here are Kirac's Map Mods in The Forbidden Sanctum expansion

12/01 Doomsday has been reworked into a support gem in The Forbidden Sanctum expansion

11/30 In The Forbidden Sanctum, Beastcrafting recipes that add mods to flasks now say what the mods do

11/30 Her smile melted the coldest of hearts


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
3.20เทวสถาน
เงินตรา · Fracturing Orb · ชิ้นส่วน Fracturing · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Minion Instability · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Conduit · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Acrobatics · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Iron Reflexes · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Resolute Technique · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Unwavering Stance · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Eldritch Battery · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Blood Magic · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Pain Attunement · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Elemental Equilibrium · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Iron Grip · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Point Blank · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Arrow Dancing · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Ancestral Bond · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Ghost Reaver · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Vaal Pact · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Zealot's Oath · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Avatar of Fire · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Mind over Matter · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Elemental Overload · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Perfect Agony · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Crimson Dance · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Runebinder · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Wicked Ward · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Call to Arms · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Eternal Youth · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Glancing Blows · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Wind Dancer · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง The Agnostic · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Supreme Ego · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Imbalanced Guard · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง The Impaler · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Hex Master · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Magebane · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Iron Will · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Solipsism · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Ghost Dance · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Divine Shield · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Versatile Combatant · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Lethe Shade · คาถาบันดาลของไลเซียแห่ง Precise Technique