กล่องนิรภัย ม็อดตารางสมุดแผนที่ /12 ⍟
ความชำนาญ: กล่องนิรภัย
ไพ่พยากรณ์ จากกล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ ถูกสร้างซ้ำ
ความชำนาญ: กล่องนิรภัย
แผนที่ จากกล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ ถูกสร้างซ้ำ
ความชำนาญ: กล่องนิรภัย
จำนวน: 2
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น กล่องนิรภัยนักพยากรณ์ เพิ่มขึ้น 30%
ความชำนาญ: กล่องนิรภัย
จำนวน: 2
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น กล่องนิรภัยนักเขียนแผนที่ เพิ่มขึ้น 30%
ความชำนาญ: กล่องนิรภัย
จำนวน: 2
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น กล่องนิรภัยผู้ฝึกเวท เพิ่มขึ้น 30%
ความชำนาญ: กล่องนิรภัย
ไอเทมเงินตรา จากกล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ ถูกสร้างซ้ำ
ความชำนาญ: กล่องนิรภัย
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ภายใน กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ 10%
ความชำนาญ: กล่องนิรภัย
กล่องนิรภัย ที่เปิดในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเปิดได้อีกครั้ง 10%
ความชำนาญ: กล่องนิรภัย
จำนวน: 3
กล่องนิรภัย ที่เปิดในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเปิดได้อีกครั้ง 2%
ความชำนาญ: กล่องนิรภัย
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีมลทิน
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีระดับอย่างน้อย แรร์
ความชำนาญ: กล่องนิรภัย
จำนวน: 4
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกพิทักษ์โดย กองมอนสเตอร์ เพิ่มเติม 1 กอง 15%
ความชำนาญ: กล่องนิรภัย
แผนที่ของคุณมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 1 ใบ
กล่องนิรภัย /422 ⍟
ชื่อDescription
ถัง
ตะกร้า
กองกระดูก
หินใหญ่
กองหิน
หีบกระดูก
หีบทองแดง
หีบใหญ่
ลัง
หีบทองคำ
หีบสีเงิน
หีบชนเผ่า
โลงหิน
ไข่
ดอกเห็ด
ขวดโหลหนอนเลือด
ลังไม้หนูขี้โรค
ครอบแก้ว
ไห
คนโท
หีบ
ถุง
ซากที่ถูกผนึก
ไหทองคำ
รังไหม
รังไหมเน่าเปื่อย
รังไหมเน่าสลาย
รังไหมเน่าเหม็น
ไหสีเงิน
ศพ
รังโรอ์
ทาสสาว
โทลแมน
เครื่องประหลาด
แท่นบูชา
พลัม
หีบหรูหรา
ที่เก็บของ
หีบการ์ดดำ
หีบเก็บสาร
ชั้นหนังสือ
อุปกรณ์ทดลอง
โลงศพเทมพลาร์พระองค์แรก
กล่องวัตถุโบราณคารุย
บัลลังก์โซลาริส
หีบเก็บของ
หีบธงสีดำ
ภาชนะแห่งบาป
กล่องล็อกสกปรก
กล่องล็อกคิชาร่า
หิ่งห้อย
หีบที่ปิดแน่น
โลงศพเฮคเตอร์ ทิทูเชียส
เครื่องตกตะกอนอาคม
หีบที่ปิดผนึก
กล่องไข่มุก
โต๊ะโดมินัส
คัมภีร์นอกรีต
มณีบารมี
กล่องเครื่องประดับของผู้สุรุ่ยสุร่าย
กองหินเป็นลาง
สมบัติโบราณ
สมบัติเคลือบทอง
แท่นอาวุธ
แท่นเกราะ
แท่นของอาลักษณ์
ศพที่ถูกตรึง
ศพที่ถูกมัด
ศพที่ถูกเสียบ
สมบัติของโจรสลัด
หีบโจรสลัด
มหาสมบัติจอมโจรสลัด
กองสมบัติ
สมบัติมาราเค็ทที่สาบสูญ
คลังเก็บของผู้ทำสงคราม
สมบัติเรืออับปาง
เครื่องมือประติมากร
กล่องนิรภัยผู้ฝึกเวท
ที่เก็บของปรมาจารย์
กล่องนิรภัยช่างตีเกราะ
กล่องนิรภัยช่างตีเหล็ก
กล่องนิรภัยช่างฝีมือ
กล่องนิรภัยนักเขียนแผนที่
กล่องนิรภัยนักเคมี
กล่องนิรภัยช่างอัญมณี
กล่องนิรภัยช่างเครื่องประดับ
กล่องนิรภัยใหญ่
กล่องนิรภัยหรูหรา
กล่องนิรภัย
กล่องนิรภัยนักพยากรณ์
กล่องนิรภัยผู้ปฏิบัติงาน
คนโทวาล์
หีบประดับ
หีบล็อก
หีบที่ถูกซ่อน
ที่เก็บอุปกรณ์
ขุมทรัพย์เขาวงกต
สมบัติแห่งผู้ใฝ่สูง
ของขวัญแห่งจักรพรรดิ
อุปกรณ์การรบ
ของที่ริบมาจากสงคราม
ที่เก็บของผู้ทำสงคราม
อุปกรณ์ผู้พิทักษ์
หีบเกราะ
สมบัติผู้พิทักษ์
ขุมทรัพย์จักรพรรดิ
ตู้นิรภัยจักรพรรดิ
สมบัติจักรพรรดิ
แผนที่จักรพรรดิ
กล่องล็อกน่าฉงน
ล็อกเกอร์อันประณีต
สมบัติอีซาโร
ทรัพย์อีซาโร
หีบเทพพยากรณ์
เปลี่ยนชื่อ
มือกุมแน่น
มือกุมแน่นของซอปห์
มือกุมแน่นของทุล
มือกุมแน่นของเอ็ช
มือกุมแน่นของอูล-เนโทล
มือกุมแน่นของชายูล่า
มือกุมแน่นของเซสต์-อูลา
หีบวัตถุโบราณ
หีบวัตถุโบราณเอกเทศ
ขุมกระดูก
ขุมทรัพย์อะบิส
แจกัน
หีบสมบัติกัปตัน
ซากของโจร
แจกันกะลาสี
ไหโบราณ
อุปกรณ์
คลังเก็บของที่ถูกซ่อน
ที่ซ่อนของ
ขุม
หีบอาวุธ
ขุมโบราณ
คลังสำรอง
วัตถุประหลาด
ร่างงอกเต้นตุบ
หีบพิเศษ
สมบัติกษัตริย์
หีบผนึก
หลุมขุดโบราณ
คำทำนายโบราณ
ของถูกขโมย
ของบูชา
สมบัติตกทอด
แผนที่ฝุ่นจับ
เครื่องประดับพิธี
คนโทมนต์มณี
ชุดทำศึก
อาวุธโบราณ
หีบยุทโธปกรณ์
หีบส่องประกาย
หีบหิน
หีบประจำบ่อ
คนโทประจำสวน
หีบเสริมเกราะ
หีบวายุ
หีบสายฟ้า
หีบกันไฟ
หีบทดลอง
ที่เก็บดินระเบิด
หีบปิดผนึก
สมบัติต้องสาป
ใยประหลาด
สายแร่อะซูไรต์มีตำหนิ
สายแร่อะซูไรต์
สายแร่อะซูไรต์มั่งคั่ง
สายแร่อะซูไรต์บริสุทธิ์
หีบอะซูไรต์มีตำหนิ
หีบอะซูไรต์
หีบอะซูไรต์มั่งคั่ง
หีบอะซูไรต์บริสุทธิ์
อุปกรณ์ทำเหมือง
หีบพลุไฟ
หีบพลุไฟใหญ่
หีบไดนาไมต์
ซากฟอสซิลไหม้เกรียม
ซากฟอสซิลเยือกเย็น
ซากฟอสซิลโลหะ
ซากฟอสซิลขรุขระ
ซากฟอสซิลวิปริต
ซากฟอสซิลเก่าแก่
ซากฟอสซิลแน่นปึก
ซากฟอสซิลสึกกร่อน
ซากฟอสซิลแท่งปริซึม
ซากฟอสซิลอากาศธาตุ
ซากฟอสซิลฟันเลื่อย
ซากฟอสซิลที่ผูกกัน
ซากฟอสซิลไร้ที่ติ
ซากฟอสซิลประณีต
ซากฟอสซิลโปร่งใส
ซากฟอสซิลน่าขนลุก
ซากฟอสซิลพื้นฐาน
ซากฟอสซิลเจียระไน
ซากฟอสซิลเปื้อนเลือด
ซากฟอสซิลที่เป็นโพรง
ซากฟอสซิลมีรอยร้าว
ซากฟอสซิลรอยสลัก
ซากฟอสซิลที่พันกันยุ่งเหยิง
ซากฟอสซิลศักดิ์สิทธิ์
ซากฟอสซิลชุบทอง
ที่เก็บตัวสั่นพ้อง
ที่ซ่อนตัวสั่นพ้อง
ขุมทรัพย์ตัวสั่นพ้อง
ของโจรที่ถูกลืม
เกราะที่ถูกลืม
สรรพาวุธที่ถูกลืม
เครื่องประดับที่ถูกลืม
ทรัพย์สมบัติที่ถูกลืม
ของโจรที่สาบสูญ
เกราะที่สาบสูญ
สรรพาวุธที่สาบสูญ
เครื่องประดับที่สาบสูญ
ทรัพย์สมบัติที่สาบสูญ
ของโจรที่ถูกซ่อน
เกราะที่ถูกซ่อน
สรรพาวุธที่ถูกซ่อน
เครื่องประดับที่ถูกซ่อน
ทรัพย์สมบัติที่ถูกซ่อน
สมบัติที่ถูกซ่อน
ความมั่งคั่งที่ถูกซ่อน
กล่องล็อกปิดผนึก
กล่องล็อกที่มีเสียงพึมพำ
กล่องล็อกเปื้อนเลือด
กล่องล็อกมั่งคั่ง
กล่องล็อกประดับพลอย
กล่องล็อกน้ำหนักเบา
กล่องล็อกที่มีลางสังหรณ์
กล่องล็อกผิดธรรมชาติ
กล่องล็อกแห่งดวงดาว
กล่องล็อกหม่นหมอง
กล่องล็อกสะอาด
กล่องล็อกเก็บสมบัติ
มรดกที่ถูกซ่อน
เกราะที่ถูกทิ้ง
เกราะบิดเบี้ยว
เกราะนักเดินทาง
เกราะที่จำเป็น
เกราะตะปุ่มตะป่ํา
เกราะต้านทาน
เกราะพิกล
เกราะคุณภาพดี
เกราะดวงดาว
เกราะผิดธรรมชาติ
เกราะผู้ครองชัย
เกราะอันประณีต
เกราะคล่องตัว
เกราะที่โดดเด่น
เกราะที่แตกร้าว
เกราะผสานร่าง
สรรพาวุธที่ถูกทิ้ง
สรรพาวุธบิดเบี้ยว
สรรพาวุธหนัก
สรรพาวุธอักษรเวท
สรรพาวุธน้ำหนักเบา
สรรพาวุธคุณภาพดี
สรรพาวุธผิดธรรมชาติ
สรรพาวุธดวงดาว
สรรพาวุธผู้ครองชัย
สรรพาวุธคม
สรรพาวุธแม่มด
สรรพาวุธที่โดดเด่น
สรรพาวุธชิ้นเอก
สรรพาวุธที่แตกร้าว
สรรพาวุธผสานร่าง
เครื่องประดับที่ถูกทิ้ง
สร้อยคอที่ถูกทิ้ง
แหวนที่ถูกทิ้ง
จิวเวลที่ถูกทิ้ง
เครื่องประดับบิดเบี้ยว
เครื่องประดับคล่องตัว
เครื่องประดับน้ำหนักเบา
เครื่องประดับผิดธรรมชาติ
เครื่องประดับดวงดาว
เครื่องประดับผู้ครองชัย
เครื่องประดับพิกล
เครื่องประดับกรรมพิธี
เครื่องประดับคุณภาพดี
เครื่องประดับที่แตกร้าว
เครื่องประดับผสานร่าง
จิวเวลบิดเบี้ยว
จิวเวลอัดแน่น
อัญมณีที่ถูกทิ้ง
อัญมณีช่างอัญมณี
อัญมณีคุณภาพดี
อัญมณีโบราณ
อัญมณีจารึก
อัญมณีที่โดดเด่น
สมบัติที่ถูกทิ้ง
สมบัติตะปุ่มตะป่ำ
สมบัติเปื้อนเลือด
สมบัติน้ำหนักเบา
สมบัติระยิบระยับ
สมบัติที่บรรจุแน่น
สมบัตินักเขียนแผนที่
สมบัติที่แตกร้าว
ทรัพย์สินที่ถูกทิ้ง
แผนที่ที่ถูกทิ้ง
แผนที่นักเขียนแผนที่
แผนที่เปื้อนเลือด
แผนที่ประหลาด
แผนที่นักสำรวจ
แผนที่สวยงาม
แผนที่พิศวง
แผนที่บ้าคลั่ง
แผนที่ที่หวนระลึก
สมบัติก่อนประวัติศาสตร์
เกราะน่าสยดสยอง
เครื่องประดับน่าสยดสยอง
ของโจรน่าสยดสยอง
สมบัติน่าสยดสยอง
เกราะหนัก
เครื่องประดับหนัก
ของโจรหนัก
สมบัติหนัก
เกราะคุกรุ่น
สรรพาวุธคุกรุ่น
เครื่องประดับคุกรุ่น
ของโจรคุกรุ่น
สมบัติคุกรุ่น
เกราะเย็นเฉียบ
สรรพาวุธเย็นเฉียบ
เครื่องประดับเย็นเฉียบ
ของโจรเย็นเฉียบ
สมบัติเย็นเฉียบ
เกราะที่เต็มไปด้วยพลัง
สรรพาวุธที่เต็มไปด้วยพลัง
เครื่องประดับที่เต็มไปด้วยพลัง
ของโจรที่เต็มไปด้วยพลัง
สมบัติที่เต็มไปด้วยพลัง
เกราะร้ายแรง
สรรพาวุธร้ายแรง
เครื่องประดับร้ายแรง
ของโจรร้ายแรง
สมบัติร้ายแรง
สร้อยเครื่องรางดุร้าย
เกราะดุร้าย
เครื่องประดับดุร้าย
หีบที่มีเสียงกระซิบ
เกราะดลใจ
เครื่องประดับดลใจ
ของโจรดลใจ
สมบัติดลใจ
เครื่องประดับที่จับจ้อง
ของโจรเปื้อนเลือด
หัตถกรรมโบราณ
ลังในตำนาน
ของโจรสะเทือนขวัญ
หีบที่ส่งเสียงโวยวาย
เครื่องประดับแห่งนรก
สมบัติแห่งนรก
แร่ก่อนประวัติศาสตร์
ฟอสซิลก่อนประวัติศาสตร์
ตัวสั่นพ้องก่อนประวัติศาสตร์
แหวนก่อนประวัติศาสตร์
จิวเวลก่อนประวัติศาสตร์
ของพิกลที่ถูกซ่อน
ของประดับที่ถูกซ่อน
คลังเก็บของเซฟเฮ้าส์
หีบแตกร้าว
หีบแตกร้าว ไร้ตำหนิ
หีบแตกร้าว ไร้ที่ติ
หีบสังเคราะห์
หีบแตกร้าว แห่งดวงดาว
ดอกเห็ดสังเคราะห์
กระดูกสังเคราะห์
ระเบิดสังเคราะห์
กองหินสังเคราะห์
รังสังเคราะห์
ไหสังเคราะห์ที่ถูกสาป
โลงหินสังเคราะห์
แท่นของอาลักษณ์สังเคราะห์
คลังเก็บของสังเคราะห์
แจกันสังเคราะห์
หีบคารุย
คลังสงครามคารุย
หีบมาราเค็ท
คลังสงครามมาราเค็ท
หีบนิรันดร์
คลังสงครามนิรันดร์
หีบเทมพลาร์
คลังสงครามเทมพลาร์
หีบวาล์
คลังสงครามวาล์
สถูปวาล์
หีบสมบัติ
ถุงน้ำไบล์ท
ตุ่มหนองไบล์ท
ต่อมไบล์ท
หีบเมล็ดพันธุ์
ตู้โชว์คูริโอ
ตู้ล็อกนิรภัย
กล่องหรูหรา
หีบสัมฤทธิ์เล็ก
เต้ารับขึ้นสนิม
หีบนิรภัย
หีบเคลือบมัน
กล่องล็อกกันน้ำ
หีบจักรลาน
ตู้เก็บของนิรภัย
หีบโบราณ
โลงศพคุมแรงดัน
ตู้เสริมเหล็ก
ที่ซ่อนของโจร
ตู้นิรภัย
หีบที่ขุดค้น
ชาวประมง
คนโทวาล์เหนือชั้น
ไหต้องสาป
ที่เก็บหุ่นอารักษ์
หีบจมน้ำ
กล่องอุปกรณ์ตกปลา
คลังเทมพลาร์
ขุมทรัพย์เทมพลาร์
ข้อเสนอของเทวสถาน
ที่ซ่อนของป่า
ไข่เสียงแมลง
ซากเขย่าขวัญ
หน่อยุบพอง

กล่องนิรภัย

ม็อดพรีฟิกซ์ /15

เลเวลชื่อModWeight
8Arcticสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณเมื่อถูกใช้งาน1000
1Unstableระเบิด
chest play warning sound [1]
1000
8Contaminatedกระจาย พื้นกัดกร่อน
chest play warning sound [1]
1000
25Vibratingร่าย พายุสายฟ้า
chest play warning sound [1]
1000
10Scorchedร่าย พายุไฟ
chest play warning sound [1]
1000
1Incandescentสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณเมื่อใช้งาน1000
15Whisperingร่ายเวท สาปสะกดแบบสุ่ม 1 อย่าง เมื่อถูกใช้งาน1000
35Rallyingพิทักษ์โดย มอนสเตอร์ กลุ่มใหญ่250
2Ossifiedเรียกโครงกระดูก
chest delay drops until daemons finish [1]
1000
1Frigidร่าย น้ำแข็งกระจาย
chest play warning sound [1]
1000
35Menacingพิทักษ์โดย มอนสเตอร์แรร์ 3 ตัว
chest delay drops until daemons finish [1]
1000
10Intimidatingพิทักษ์โดย กองมอนสเตอร์เมจิก 1 กอง
chest delay drops until daemons finish [1]
1000
12Contestedพิทักษ์โดย เอ็กไซล์อันธพาล 1 คน1000
4Putrifyingระเบิดศพที่อยู่ใกล้
chest play warning sound [1]
1000
1Reaper'sคืนชีพมอนสเตอร์ที่ตายที่อยู่ใกล้ พร้อมให้สถานะ เร่งราวี1000

ม็อดซัฟฟิกซ์ /37

เลเวลชื่อModWeight
68of Scarabsมี สคารับฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับเอ็กไซล์อันธพาล เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับจิปาถะ เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับเดลิเรียม เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับต่างมิติ เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับผีตายโหง เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับกองพัน เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับไบล์ท เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับพิธีกรรม เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับฮาร์เวสต์ เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับกล่องนิรภัย เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับแท่นบูชา เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับองค์กรทรยศ เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับคำขาด เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับเอสเซนส์ เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับรวมสัตว์ เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับอะบิส เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับกองสำรวจ เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับวัตถุโบราณ เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับย้อนเวลา เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
45of Singularityมี ไอเทมยูนิค เพิ่มเติม 1 ชิ้น50
4of Treasuresเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมภายใน อีก (100–250)%800
1of Bountyเพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (30–60)%800
1of Wisdomมีไอเทมที่ ถูกตรวจสอบ800
1of Abundanceมี ไอเทม เพิ่มเติม (3–8) ชิ้น800
4of Curiositiesมี ไอเทมเมจิก เพิ่มเติม (1–5) ชิ้น800
8of Affluenceมี ไอเทมแรร์ เพิ่มเติม (1–3) ชิ้น800
1of Qualityไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (1–20)%800
20of Complexityไอเทมภายในมี รู เพิ่มเติม 1 รู800
40of Unityไอเทมภายใน จะเชื่อมรูเต็ม100
1of Ascendanceเลเวลหีบ +1300
40of Kalandraมี ไอเทมที่ถูกสะท้อน800
68of Scarabsมี สคารับอิทธิพล เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับซัลไฟต์ เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับบรีช เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับแผนที่ เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
68of Scarabsมี สคารับไพ่พยากรณ์ เพิ่มเติม (1–3) ตัว20
ยูนิค กล่องนิรภัย /40 ⍟
Description
Perandus Bank กล่องนิรภัยช่างเครื่องประดับ
พิทักษ์โดย เอ็กไซล์อันธพาล 3 คน
มี ไอเทมยูนิค เพิ่มเติม 3 ชิ้น
มี ไอเทมเมจิก เพิ่มเติม (3–5) ชิ้น
มี ไอเทมแรร์ เพิ่มเติม (4–7) ชิ้น
ไม่มีไอเทมอื่นเพิ่มเติม

Perandus Bank
Kaom's Cache กล่องนิรภัยช่างตีเกราะ
พิทักษ์โดย มอนสเตอร์แรร์ 3 ตัว
chest delay drops until daemons finish [1]
มี ไอเทมคอมม์ เพิ่มเติม 1 ชิ้น
พิทักษ์โดย พลังของบรรพชน
มี ไอเทมแรร์ เพิ่มเติม (6–10) ชิ้น
ไม่มีไอเทมอื่นเพิ่มเติม

Kaom's Cache
Empyrean Apparatus กล่องนิรภัยนักเขียนแผนที่
พิทักษ์โดย มอนสเตอร์แรร์ 5 ตัว
chest delay drops until daemons finish [1]
มี แผนที่ยูนิค เพิ่มเติม 3 ชิ้น
ไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (1–20)%
ไม่มีไอเทมอื่นเพิ่มเติม

Empyrean Apparatus
Oba's Prized Cache กล่องนิรภัยช่างเครื่องประดับ
มี ไอเทมแรร์ เพิ่มเติม (3–4) ชิ้น
มี ไอเทมเมจิก เพิ่มเติม (3–4) ชิ้น

Oba's Prized Cache
Oba's Riches กล่องนิรภัยผู้ฝึกเวท
มี ไอเทม เพิ่มเติม (4–5) ชิ้น

Oba's Riches
Oba's Glittering Stash กล่องนิรภัยช่างอัญมณี
มี ไอเทม เพิ่มเติม (6–7) ชิ้น
ไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (4–6)%

Oba's Glittering Stash
Grandmaster's Gemcutting Cache ที่เก็บของปรมาจารย์
ไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (1–15)%
หินภายใน มีค่าประสบการณ์
มี ไอเทม เพิ่มเติม (4–5) ชิ้น
map disable chest drop scaling [1]

Grandmaster's Gemcutting Cache
Grandmaster's Arcanist Cache ที่เก็บของปรมาจารย์
มี ไอเทม เพิ่มเติม (6–10) ชิ้น
map disable chest drop scaling [1]

Grandmaster's Arcanist Cache
Grandmaster's Cartography Cache ที่เก็บของปรมาจารย์
มี ไอเทม เพิ่มเติม (1–3) ชิ้น
มี ไอเทมเมจิก เพิ่มเติม (1–3) ชิ้น
มี ไอเทมแรร์ เพิ่มเติม (1–3) ชิ้น
ไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (1–20)%
map disable chest drop scaling [1]

Grandmaster's Cartography Cache
Grandmaster's Ornate Cache ที่เก็บของปรมาจารย์
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมภายใน (2500–3500)%
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (50–80)%
มี ไอเทมแรร์ เพิ่มเติม (4–6) ชิ้น
map disable chest drop scaling [1]
เลเวลหีบ +2

Grandmaster's Ornate Cache
Grandmaster's Treasury ที่เก็บของปรมาจารย์
มี ไอเทมยูนิค เพิ่มเติม 1 ชิ้น
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (30–40)%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมภายใน (800–1200)%
map disable chest drop scaling [1]
เลเวลหีบ +2

Grandmaster's Treasury
Grandmaster's Trove ที่เก็บของปรมาจารย์
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (30–40)%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมภายใน (800–1200)%
มี ไอเทมแรร์ ชนิดเดียวกัน เพิ่มเติม (6–10) ชิ้น
map disable chest drop scaling [1]
เลเวลหีบ +2

Grandmaster's Trove
Grandmaster's Corrupted Cache ที่เก็บของปรมาจารย์
มี หินวาล์ เพิ่มเติม (2–3) เม็ด
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (30–40)%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมภายใน (800–1200)%
มี ชิ้นส่วนวาล์ เพิ่มเติม (3–5) ชิ้น
map disable chest drop scaling [1]
เลเวลหีบ +2

Grandmaster's Corrupted Cache
Grandmaster's Large Cache ที่เก็บของปรมาจารย์
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมภายใน (2000–2500)%
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (100–150)%
map disable chest drop scaling [1]
เลเวลหีบ +2

Grandmaster's Large Cache
Strange Barrel กล่องนิรภัย
chest delay drops until daemons finish [1]
chest number of additional spider uniques to drop [1]
กระจาย พื้นกัดกร่อน
chest play warning sound [1]

Strange Barrel
Deshret's Storm กล่องนิรภัยช่างตีเหล็ก
อาวุธภายในถูกปลุกเสก
พิทักษ์โดย มอนสเตอร์ กลุ่มใหญ่
มี อาวุธแรร์มาราเค็ท เพิ่มเติม (6–10) ชิ้น
ไอเทมภายใน จะเชื่อมรูเต็ม
ไอเทมภายในมี รู เพิ่มเติม 1 รู

Deshret's Storm
Ashes of the Condemned กล่องนิรภัย
พิทักษ์โดย มอนสเตอร์แรร์ 3 ตัว
chest delay drops until daemons finish [1]
พิทักษ์โดย ผีตายโหง กลุ่มใหญ่
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (40–80)%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมภายใน (1800–2400)%

Ashes of the Condemned
Mutewind Cache กล่องนิรภัย
พิทักษ์โดย กองศึกมิ้วท์วิน 1 กอง
มี ไอเทมยูนิคมิ้วท์วิน เพิ่มเติม 1 ชิ้น
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (80–100)%
เลเวลหีบ +1

Mutewind Cache
Redblade Cache กล่องนิรภัย
พิทักษ์โดย กองศึกเรดเบลด 1 กอง
มี ไอเทมยูนิคเรดเบลด เพิ่มเติม 1 ชิ้น
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (80–100)%
เลเวลหีบ +1

Redblade Cache
Brinerot Cache กล่องนิรภัย
พิทักษ์โดย กองศึกไบรน์ร็อท 1 กอง
มี ไอเทมยูนิคไบรน์ร็อท เพิ่มเติม 1 ชิ้น
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (80–100)%
เลเวลหีบ +1

Brinerot Cache
Renegades Cache กล่องนิรภัย
พิทักษ์โดย กองศึกเรเนเกด 1 กอง
มี ไอเทมยูนิคเรเนเกด เพิ่มเติม 1 ชิ้น
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (80–100)%
เลเวลหีบ +1

Renegades Cache
The Plaguemaw's Offering กล่องนิรภัยผู้ฝึกเวท
มี ไอเทม เพิ่มเติม 5 ชิ้น
The Plaguemaw's Offering
Atziri's Vessel คนโทวาล์
map disable chest drop scaling [1]

Atziri's Vessel
Breach Box เปลี่ยนชื่อ
มี ไอเทม เพิ่มเติม (4–5) ชิ้น

Breach Box
The Maelström Cell กล่องนิรภัยนักพยากรณ์
พิทักษ์โดย ดาริโอ ความว่างเปล่ามีชีวิต
พิทักษ์โดย Void Construct หลายชุด
chest delay drops until daemons finish [1]
มี ไพ่พยากรณ์ที่ให้ ไอเทมเชปเปอร์หรือเอลเดอร์ เพิ่มเติม
มี ไพ่พยากรณ์ เพิ่มเติม (1–10) ชิ้น ที่มีจำนวนกองเต็มอยู่ที่ (1–13)
ไม่มีไอเทมอื่นเพิ่มเติม

The Maelström Cell
Weylam's War Chest กล่องนิรภัยผู้ฝึกเวท
มี ไอเทม เพิ่มเติม (20–30) ชิ้น
chest delay drops until daemons finish [1]
มี ไอเทมยูนิคโจรสลัด เพิ่มเติม 1 ชิ้น
พิทักษ์โดย ผีโจรสลัด กลุ่มใหญ่
พิทักษ์โดย แม่ย่านางแห่งแบล็คเครสต์

Weylam's War Chest
Legacy Relic หีบวัตถุโบราณ
chest drop reliquary items [1]

Legacy Relic
Timeworn Chest หีบวัตถุโบราณ
chest drop reliquary items [2]

Timeworn Chest
Vaal Repository หีบวัตถุโบราณ
chest drop reliquary items [3]

Vaal Repository
Forgotten Guilt หีบวัตถุโบราณ
chest drop reliquary items [4]

Forgotten Guilt
Visceral Remnant หีบวัตถุโบราณ
chest drop reliquary items [5]

Visceral Remnant
Shiny Toy Box หีบวัตถุโบราณ
chest drop reliquary items [6]

Shiny Toy Box
Archive Cache หีบวัตถุโบราณ
chest drop reliquary items [7]

Archive Cache
What Little Remains หีบวัตถุโบราณ
chest drop reliquary items [8]

What Little Remains
A Father's Love หีบวัตถุโบราณ
chest drop reliquary items [9]

A Father's Love
Silent Legacy หีบวัตถุโบราณ
chest drop reliquary items [10]

Silent Legacy
Voidborn Chest หีบวัตถุโบราณ
chest drop reliquary items [11]

Voidborn Chest
Book Stand Strongbox กล่องนิรภัยนักพยากรณ์
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (30–60)%

Book Stand Strongbox
Gifts of the Sacrificed สถูปวาล์
พิทักษ์โดย อิกโทลาตล์ ช่างฝีมือแห่งการบวงสรวง
พิทักษ์โดย มอนสเตอร์วาล์ หลายชุด
chest delay drops until daemons finish [1]

Gifts of the Sacrificed
Gifts of the Red Queen สถูปวาล์
พิทักษ์โดย มาฮวตซี ช่างฝีมือแห่งปรารถนา
พิทักษ์โดย มอนสเตอร์วาล์ หลายชุด
chest delay drops until daemons finish [1]

Gifts of the Red Queen
มอนสเตอร์ ม็อด /1
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
1ยูนิคstrongbox monsters actor scale +% [0]
strongbox monsters attack speed +% [0]
strongbox monsters damage +% [0]
strongbox monsters item quantity +% [0]
strongbox monsters life +% [0]
strongbox monsters movement velocity +% [0]
โจมตี ความเร็ว
แผนที่ ม็อด /2
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
1ยูนิคด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 5 ใบ
map extra content weighting [0]
Normal 1000
1ยูนิคด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 2 ใบ
map extra content weighting [0]
Normal 1000
โต๊ะคราฟท์ /1
ModRequireItemClassesปลดล็อก
ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 5 ใบ
map extra content weighting [1]
7x Chaos Orbแผนที่เลเวล 15
อื่นๆ ม็อด /17
ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionWeight
1Chestยูนิคมอนสเตอร์กล่องนิรภัย เดือดดาล
มอนสเตอร์กล่องนิรภัย มีจำนวนของ ไอเทม เพิ่มขึ้น 500%
1Chestยูนิคมอนสเตอร์กล่องนิรภัย เดือดดาล
มอนสเตอร์กล่องนิรภัย มีจำนวนของ ไอเทม เพิ่มขึ้น 600%
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์แผนที่ของคุณมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 2 ใบ
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีมลทิน
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีระดับอย่างน้อย แรร์
เหลือการใช้งานอีก 3 ครั้ง
map extra content weighting [1]
no_strongboxes 0
Normal 500
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์แผนที่ของคุณมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 3 ใบ
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีมลทิน
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีระดับอย่างน้อย แรร์
เหลือการใช้งานอีก 15 ครั้ง
map extra content weighting [1]
no_strongboxes 0
Normal 500
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์กล่องนิรภัย เดือดดาล
มอนสเตอร์กล่องนิรภัย มีจำนวนของ ไอเทม เพิ่มขึ้น 500%
แผนที่ของคุณมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 1 ใบ
เหลือการใช้งานอีก 3 ครั้ง
map extra content weighting [0]
map strongbox monsters movement velocity +% [25]
โจมตี ความเร็ว
hall_of_grandmasters 0
no_strongboxes 0
Normal 250
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์กล่องนิรภัย เดือดดาล
มอนสเตอร์กล่องนิรภัย มีจำนวนของ ไอเทม เพิ่มขึ้น 600%
แผนที่ของคุณมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 1 ใบ
เหลือการใช้งานอีก 15 ครั้ง
map extra content weighting [0]
map strongbox monsters movement velocity +% [30]
โจมตี ความเร็ว
hall_of_grandmasters 0
no_strongboxes 0
Normal 250
1MapDeviceยูนิคด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 3 ใบ
map extra content weighting [1]
1MapDeviceยูนิคด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 4 ใบ
map extra content weighting [1]
1MapDeviceยูนิคด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 5 ใบ
map extra content weighting [1]
1MapDeviceยูนิคด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 9 ใบ
map extra content weighting [1]
1MapDeviceยูนิคกล่องนิรภัย มีโอกาสเปิดได้อีกครั้ง 15%
1MapDeviceยูนิคม็อดหลัก ในกล่องนิรภัย มีผลเพิ่มขึ้น 75%
1MapDeviceยูนิคด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม (24–36) ใบ
เจ้าถิ่นของด่าน กำลังดักซุ่มอยู่
1MapDeviceยูนิคกล่องนิรภัย มีโอกาสเป็น ลักษณะที่พบได้ยากกว่าเดิม มากขึ้น
1MemoryLinesยูนิคด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 5 ใบ
แห่งทรัพย์สมบัติพรั่งพรู1MemoryLinesม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม
กล่องนิรภัย ถูกพบเป็นลำดับ
กล่องนิรภัย ในลำดับจะเปิดเมื่อกล่องนิรภัยในลำดับก่อนหน้าถูกปลดล็อก
memory line type hash [-18946]
memory_line_alva 100
Normal 0
แห่งยักษ์เร้นลับ1MemoryLinesม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม
กล่องนิรภัยมี บอสยูนิคประจำแผนที่
memory line type hash [-31908]
memory_line_alva 0
Normal 0
ไอเทม /8
Engineer's Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ของ กล่อง​นิรภัย
Infused Engineer's Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม​ค่าคุณภาพ​กับ​ของรางวัล​​ของ กล่อง​นิรภัย เป็น​อย่าง​มาก และ​เสริม​ความ​แข็งแกร่ง​ให้​กับ​มอนสเตอร์​ที่​พิทักษ์​กล่อง
สคารับกล่องนิรภัย
ขนาดกอง: 1 / 20
จำกัด: 4
ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 5 ใบ
สคารับกล่องนิรภัย แห่งช่องเร้นลับ
ขนาดกอง: 1 / 20
จำกัด: 1
กล่องนิรภัย ในด่าน มีโอกาสเปิดได้อีกครั้ง 15%
สคารับกล่องนิรภัย แห่งศักยภาพ
ขนาดกอง: 1 / 20
จำกัด: 1
เพิ่มผลของ ม็อดหลัก ในกล่องนิรภัย ในด่าน 75%
สคารับกล่องนิรภัย แห่งการกักเก็บ
ขนาดกอง: 1 / 20
จำกัด: 1
ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม จำนวนมาก
เจ้าถิ่นของด่าน กำลังดักซุ่มอยู่
สคารับกล่องนิรภัย แห่งการแยกแยะ
ขนาดกอง: 1 / 20
จำกัด: 1
กล่องนิรภัย ในด่าน มีโอกาสเป็น ลักษณะที่พบได้ยากกว่าเดิม มากขึ้น
ศิลาลีกกล่องปริศนา
ด่านถัดไป จะมี กล่องนิรภัย 1 ใบ
มีมลทิน
Passive /7
ความชำนาญ: กล่องนิรภัย
แผนที่ของคุณมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 1 ใบ
ความชำนาญ: กล่องนิรภัย
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีมลทิน
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีระดับอย่างน้อย แรร์
ความชำนาญ: กล่องนิรภัย
กล่องนิรภัย ที่เปิดในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเปิดได้อีกครั้ง 10%
ความชำนาญ: กล่องนิรภัย
ไอเทมเงินตรา จากกล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ ถูกสร้างซ้ำ
ความชำนาญ: กล่องนิรภัย
แผนที่ จากกล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ ถูกสร้างซ้ำ
ความชำนาญ: กล่องนิรภัย
ไพ่พยากรณ์ จากกล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ ถูกสร้างซ้ำ
แผนที่ของคุณ มีผลของม็อดหลักแบบสุ่มระหว่าง เพิ่มขึ้น อีก 0 ถึง 80%
เนื้อหาเสริม ไม่สามารถปรากฏในแผนที่ของคุณได้
ไม่สามารถใส่ อิทธิพล ให้กับแผนที่ของคุณได้
(Abysses, Beyond Demon Portals, Blight Encounters, Breaches, Expedition Encounters, Harbingers, Legion Encounters, Mirrors of Delirium and Layers of Delirium, Monsters Imprisoned by Essences, Ritual Altars, Rogue Exiles, the Sacred Grove, Shrines, Smuggler's Caches, Strongboxes, Tempests, Tormented Spirits, Ultimatum Encounters, Wildwood Wisps and Alva, Einhar, Jun and Niko Missions are Extra Content)
กล่องนิรภัย หน้าต่างช่วยเหลือ

กล่องนิรภัย หน้าต่างช่วยเหลือ

กล่องนิรภัย

หีบพิเศษที่เรียกว่า กล่องนิรภัย นั้นพบได้ทั่วทั้ง Path of Exile ซึ่งต่างจากหีบปกติตรงที่จะมีมอนสเตอร์หลายตัวคุ้มครองเอาไว้ และคุณจะเปิดหาสมบัติภายในหีบนั้นได้ก็ต่อเมื่อคุณสยบมอนสเตอร์เหล่านั้นเพียงเท่านั้น แม้ว่า กล่องนิรภัย จะไม่ใช่ไอเทมเสียทีเดียว แต่ก็มีลักษณะร่วมกับไอเทมหลายอย่างในเกม Path of Exile นั่นก็คือ กล่องนิรภัย นั้นมีม็อดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการใช้ เงินตรา เช่นเดียวกับไอเทมปกติ กล่องนิรภัย นั้นมีหลายแบบให้ตามหา แต่ละแบบจะมีไอเทมต่างชนิดต่างจำนวนกันไป นี่คือตัวอย่างของ กล่องนิรภัย ที่พบได้ทั่วไป:

การพก ไอเทมเงินตรา ติดตัวนั้นย่อมมีประโยชน์ เพื่อที่คุณสามารถแก้ไข กล่องนิรภัย ที่คุณได้พบเจอ กล่องนิรภัยธรรมดา ย่อมมีความแตกต่างจาก กล่องนิรภัยเมจิก ที่คราฟท์มาอย่างดิบดี

คลังเก็บของของคุณ หน้าต่างช่วยเหลือ

คลังเก็บของของคุณ หน้าต่างช่วยเหลือ

คลังเก็บของของคุณ

ในขณะที่คุณอยู่ท่ามกลางความป่าเถื่อนของเวร์แคลส์ท คุณอาจจะพบว่าช่องเก็บของของคุณเต็มและไม่สามารถเก็บไอเทมอะไรได้เลย แต่โชคดีที่ทุกเมืองและที่ซ่อนใน Path of Exile จะมีคลังเก็บของอยู่ ซึ่งไอเทมที่คุณใส่ไว้ในคลังเก็บของจะอยู่กับคลังเก็บของทุกที่ คุณจะพบว่าไอเทมที่คุณเก็บไว้ในคลังเก็บของที่ ฐานที่มั่นไลออนอาย นั้นจะรอคุณอยู่ที่ ค่ายพงไพร, ที่ซ่อนของคุณ และทุกที่ที่มีคลังเก็บของ

ทุกเมืองและที่ซ่อนจะมีคลังเก็บของอยู่ด้วยเสมอ

ที่จริง ตัวละครตัวอื่นๆ ของคุณในลีกเดียวกันยังสามารถเข้าถึง คลังเก็บของ เดียวกัน ฉะนั้นหากคุณพบ ธนู ดีๆ ขณะที่เล่น Marauder อยู่ คุณสามารถนำมันไปเก็บไว้ในคลังให้ Ranger ของคุณใช้งานได้ในภายหลัง

การขยายคลังเก็บของของคุณ

ในบางจุดที่คุณอาจพบว่าคลังเก็บของของคุณใกล้เต็ม คุณสามารถซื้อแท็บเก็บของเพิ่มเติมได้ใน ร้านค้าสินค้าแฟชั่น เมื่อคุณซื้อแล้ว คุณจะใช้แท็บเหล่านั้นได้ทุกลีก โดยแท็บต่างๆ จะมีรูปแบบที่ต่างกันได้ดังนี้:

แท็บเก็บของพื้นฐาน มีการทำงานเหมือนกับ แท็บฟรี ของคุณทุกประการ
แท็บเก็บของพรีเมียม นั้นสามารถตั้งชื่อและเปลี่ยนสีเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น และทำให้คุณสามารถนำไอเทมไปตั้งขายได้อีกด้วย คุณสามารถตั้งไอเทมแต่ละชิ้นแยกจากกัน หรือตั้งราคาเดียวให้กับไอเทมทุกชิ้นที่อยู่ในแท็บนั้น
แท็บเก็บของพิเศษ อย่างเช่น แท็บเงินตรา นั้นสามารถเก็บไอเทมเฉพาะได้หลายพันชิ้น ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าขนาดกองทั่วไป และยังช่วยให้ไอเทมเหล่านี้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียงเรียบร้อย

แท็บเก็บของทุกแท็บมี ช่องค้นหา ด้านล่างที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและกรองไอเทมเพื่อให้คุณค้นหาไอเทมที่อยากเจอได้โดยเร็ว ไอเทมใน คลังเก็บของ ของคุณจะไม่หายไป แต่เมื่อลีกชั่วคราวสิ้นสุดลง ไอเทมทั้งหมดในคลังของคุณจะถูกย้ายไปยัง คลังเก็บของ ในลีกถาวรที่เทียบเท่า เมื่อเกิดการเคลื่อนย้ายเช่นนี้ คุณจะพบไอเทมได้ใน แท็บเก็บของ ที่มีชื่อว่า "นำออกอย่างเดียว" แท็บเหล่านี้จะเก็บไอเทมของคุณไว้ตลอดกาล แต่ไอเทมที่นำออกมาจาก แท็บนำออกอย่างเดียว จะไม่สามารถใส่กลับเข้าไปในแท็บนั้นได้

แท็บนำออกอย่างเดียว จะทำให้ไอเทมของคุณปลอดภัยหายห่วงหลังจากที่ลีกท้าทายสิ้นสุดลง

Guide

Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.

Community Wiki

Edit

Strongbox

Strongboxes are a special type of loot container found throughout Wraeclast. When opened, a strongbox will release groups of monsters to surround and attack the character. Only once all of the ambushing monsters are slain will a strongbox relinquish its loot. The monsters released by a strongbox also drop loot and grant experience when killed. Monsters not directly summoned by the strongbox, such as Spitters emerging from Shield Crabs, or raised undead, do not need to be killed to unlock the strongbox.

Variations

Strongboxes come in different base types which determine the kinds of items that can normally be obtained from them. Modifiers can further alter the loot contents, such as granting additional rare items or gems.

With 2218 strongboxes pool, done via Monstrous Treasure prophecy, users expect the following kind of distribution. Note that test was made in Tier-13 and higher maps, where Cartographer's strongboxes cannot spawn at that time. This experiment was done in 2016, which may not reflect the current spawn rate of the game.

Base Type Contents Count Spawn rate
Arcanist's Strongbox Currency that do not affect quality 96 4.3%
Armourer's Strongbox Armour, The Body, The Mayor 132 6%
Artisan's Strongbox Currency that affect quality 155 6.9%
Blacksmith's Strongbox Weapons 125 5.7%
Cartographer's Strongbox Maps, The Cartographer - -
Diviner's Strongbox Divination Cards 42 1.9%
Gemcutter's Strongbox Gem, The Gemcutter 74 3.3%
Jeweller's Strongbox Amulets, Rings, Belts, Jewels, Hubris 167 7.5%
Large Strongbox Assorted items (increased quantity) 104 4.7%
Ornate Strongbox Assorted items (increased rarity) 62 2.8%
Strongbox Assorted items 1247 56.3%
Vaal Reliquary Assorted corrupted items, Vaal Orb - -
Unique Special 14 0.6%

Like chests, increased Item Quantity from gear does not increase the number of items dropped from a strongbox. However, map quantity and the number of players do increase the number of items dropped from most strongboxes. The only exception is the Cartographer's Strongbox, where the number of players does not increase the amount of map drops.


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.