Delve ยูนิค /43 ⍟

Delve ยูนิค /43 ⍟

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
RedComponent2Ahkeli's Meadow Ruby Ring
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ค่า Strength +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
RedComponentAhkeli's Mountain Ruby Ring
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ค่า Strength +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
RedComponent3Ahkeli's Valley Ruby Ring
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ค่า Strength +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
Ahn%20ArtifactAul's Uprising Onyx Amulet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (15–20)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
การปะทะ ศัตรูที่อยู่ใกล้ มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น 50%
enemy +50% critical strike chance against self [2]
Ahn%20ArtifactAul's Uprising Onyx Amulet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ค่า Strength +(20–30)
เพิ่มค่า เกราะ (15–20)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ลดการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค 10%
ศัตรูที่อยู่ใกล้ มีการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค ลดลง 10%
Ahn%20ArtifactAul's Uprising Onyx Amulet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ค่า Dexterity +(20–30)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–20)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ให้ชาร์จขวดยา เพิ่มขึ้น 25%
monster slain flask charges granted +% [25]
Ahn%20ArtifactAul's Uprising Onyx Amulet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ได้รับสกิล Envy เลเวล 15
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มการป้องกันรวม (15–20)%
Envy ไม่มีค่าสำรอง
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ค่าป้องกันมาตรฐาน คือเกราะ, อัตราการหลบหลีก และ โล่พลังงาน
Cerebus%20LimbCerberus Limb Blood Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 24%
เพิ่มความเสียหาย เวท (70–100)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–20)%
ดูด 0.5% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น พลังชีวิต ถ้าโล่ที่ใส่มีค่าบล็อคอย่างน้อย 30%
โล่พลังงานสูงสุด +1 ต่อ ค่าเกราะ 5 หน่วย บน โล่ ที่สวมใส่
ค่าเกราะ +5 ต่อ อัตราการหลบหลีก 5 หน่วย บน โล่ ที่สวมใส่
อัตราการหลบหลีก +20 ต่อ โล่พลังงาน 5 หน่วย บน โล่ ที่สวมใส่
ChoberChaberChaber Cairn Great Mallet
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู 30%
เลเวลของหินสกิล ประชิด ที่ใส่ +1
เลเวลของหินสกิล มิเนียน ที่ใส่ +2
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–220)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (25–35) ถึง (45–55)
เพิ่มมานาสูงสุด 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–40)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 30%
CommandofthePitCommand of the Pit Riveted Gloves
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
เพิ่มความเร็วในการร่าย (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
มิเนียนได้รับความแม่นยำ +1000 ถ้ามีจีเวล Ghastly Eye ใส่ไว้
ถ้าใส่จิวเวล Hypnotic Eye: ได้รับสถานะ Arcane Surge เมื่อปะทะด้วยเวท
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 10% และเพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
CommandofthePitCommand of the Pit Riveted Gloves
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
เพิ่มความเร็วในการร่าย (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
มิเนียนได้รับความแม่นยำ +1000 ถ้ามีจีเวล Ghastly Eye ใส่ไว้
ถ้าใส่จิวเวล Hypnotic Eye: ได้รับสถานะ Arcane Surge เมื่อปะทะด้วยเวท
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 10% และเพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
TheImposing%20CrownCrown of the Tyrant Magistrate Crown
มี 1 Socket
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–175)
ศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน ทุกชนิด -10%
คุณกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีความเสียหาย ไฟ เพิ่มเติม 64 ถึง 96 ต่อจำนวน รูสีแดง
เพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง 56 ถึง 88 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อจำนวน รูสีเขียว
คุณกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มเติม 16 ถึง 144 ต่อจำนวน รูสีฟ้า
เพิ่มความเสียหายเคออส 47 ถึง 61 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีขาวหนึ่งรู
ค่าต้านทาน ทุกชนิด -10%
CurtainCallCurtain Call Plague Mask
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +23
ลดความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (10–15)%
ทุ่นระเบิด จะเพิ่มความเร็วในการจุดระเบิด (40–50)%
สกิลที่โยนทุ่นระเบิดจะโยนเพิ่มอีก 1 ลูก ถ้าหากคุณมีค่า Dexterity อย่างน้อย 800 หน่วย
สกิลที่โยนทุ่นระเบิดจะโยนเพิ่มอีก 1 ลูก ถ้าหากคุณมีค่า Intelligence อย่างน้อย 800 หน่วย
(การโยนทุ่นระเบิดจะช้าลงอีก 10% ต่อจำนวนทุ่นระเบิดที่โยนพร้อมกัน)
DemonSticherDemon Stitcher Satin Gloves
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–20)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ทุกครั้งที่ร่ายเวท สละพลังชีวิต 5% เพื่อไปเพิ่ม โล่พลังงาน ตามจำนวนที่เสียไป
DoriyanisRedDoryani's Delusion Titan Greaves
ได้รับสกิล บริสุทธิ์ไฟ เลเวล 25
เสริมความเสียหาย ไฟ (25–30) ถึง (40–45) ให้กับการโจมตีและเวท
เพิ่มค่า เกราะ (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
DoriyanisBlueDoryani's Delusion Sorcerer Boots
ได้รับสกิล บริสุทธิ์สายฟ้า เลเวล 25
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (68–72) ให้กับการโจมตีและเวท
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (150–180)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
DoriyanisGreenDoryani's Delusion Slink Boots
ได้รับสกิล บริสุทธิ์น้ำแข็ง เลเวล 25
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25–30) ถึง (40–45) ให้การโจมตีและเวท
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
DoryanisDoryani's Machinarium Maze Map
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น (20–50)%
มอนสเตอร์เลเวล: 80
มีโอกาส 10% ที่ไอเทมที่พบในด่านจะดรอปแบบ มีมลทิน
บอสยูนิคประจำแผนที่ถูก แต่งเติมตามตัวเลือกของผู้เล่น
GeofrisCrestGeofri's Legacy Great Crown
เลเวลของหินสกิลที่ใส่ +1
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ค่าต้านทาน ไฟ +(15–20)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(15–20)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(15–20)%
ค่าต้านทาน เคออส +(20–30)%
จำนวน Holy Relic สูงสุดที่อัญเชิญได้ +1
วัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกอัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ลดลง (20–25)%
HaleNegatorHale Negator Mind Cage
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–8)%
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อ จิวเวลอะบิส ที่มีผลต่อผู้เล่น
ได้รับ Spirit Charge ทุกๆ 1 วินาที
สูญเสีย Spirit Charge ทั้งหมด เมื่อได้รับการปะทะที่ร้ายแรง
เติม พลังชีวิต (2–3)% เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
เติม โล่พลังงาน (2–3)% เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
(การปะทะที่ลดพลังชีวิตมากกว่า 15% ถือว่าเป็น การปะทะที่ร้ายแรง)
HaleNegatorHale Negator Mind Cage
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–8)%
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อ จิวเวลอะบิส ที่มีผลต่อผู้เล่น
ได้รับ Spirit Charge ทุกๆ 1 วินาที
สูญเสีย Spirit Charge ทั้งหมด เมื่อได้รับการปะทะที่ร้ายแรง
เติม พลังชีวิต (2–3)% เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
เติม โล่พลังงาน (2–3)% เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
(การปะทะที่ลดพลังชีวิตมากกว่า 15% ถือว่าเป็น การปะทะที่ร้ายแรง)
RedBrandRingMark of Submission Unset Ring
มี 1 Socket
สาปศัตรูด้วย คำสาปสะกดที่ใส่ เมื่อปะทะ
PerquilsToePerquil's Toe Gold Amulet
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบขึ้น (12–20)%
ค่า Dexterity +(40–50)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (5–8)%
ศัตรู โชคดี ในการคำนวณความเสียหาย สายฟ้า ปะทะ ต่อคุณ
เพื่อนที่อยู่ใกล้ โชคดี ในการคำนวณ ความเสียหายจากการปะทะ
(ความโชคดีนั้นคือ สุ่ม 2 ครั้งและใช้ค่าที่ดีที่สุด)
CombinedRedRingPrecursor's Emblem Ruby Ring
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
+20 to Strength
{0} {1}
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
{0} {1}
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
{0} {1}
CombinedGreenRingPrecursor's Emblem Sapphire Ring
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
+20 to Dexterity
{0} {1}
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
{0} {1}
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
{0} {1}
CombinedBlueRingPrecursor's Emblem Topaz Ring
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
+20 to Intelligence
{0} {1}
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
{0} {1}
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
{0} {1}
CombinedPrismaticRingPrecursor's Emblem Prismatic Ring
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(8–10)%
+20 to all Attributes
{0} {1}
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
{0} {1}
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
{0} {1}
CombinedGreenBlueRingPrecursor's Emblem Two-Stone Ring
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง และ สายฟ้า +(12–16)%
+20 to Dexterity and Intelligence
{0} {1}
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
{0} {1}
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
{0} {1}
or
CombinedGreenBlueRingPrecursor's Emblem Two-Stone Ring
ค่าต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(12–16)%
+20 to Strength and Dexterity
{0} {1}
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
{0} {1}
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
{0} {1}
or
CombinedGreenBlueRingPrecursor's Emblem Two-Stone Ring
ค่าต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า +(12–16)%
+20 to Strength and Intelligence
{0} {1}
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
{0} {1}
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
{0} {1}
or
BlueComponent2Putembo's Meadow Topaz Ring
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
ค่า Intelligence +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
BlueComponentPutembo's Mountain Topaz Ring
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
ค่า Intelligence +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
BlueComponent3Putembo's Valley Topaz Ring
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
ค่า Intelligence +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
TopDownStaveIconSoulwrest Ezomyte Staff
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
ทริกเกอร์ Summon Phantasm เลเวล 20 เมื่อคุณดูดกลืนศพ
เพิ่มความเสียหาย เวท (100–140)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (25–30)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (80–100)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (45–51) ถึง (66–78) ให้มิเนียน
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับฟื้นฟูพลังชีวิต 5% ต่อวินาที ถ้าคุณดูดกลืนศพเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
TheEternalAppleThe Eternal Apple Chiming Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวท (10–15)%
ทริกเกอร์ สกิลคำรามที่ใส่ เมื่อคุณสูญเสีย Endurance Charge โดยมีคูลดาวน์ 0.25 วินาที
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่าต้านทาน เคออส +(17–23)%
คุณสูญเสีย Endurance Charge ทั้งหมดที่ Endurance Charge สูงสุด
ไม่สามารถบล็อคได้
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม 50%
TheGreySpireThe Grey Spire Judgement Staff
มีโอกาสบล็อค ความเสียหาย เวท +20% ขณะถือ ไม้พลอง
ไม่มีรู
เพิ่มความเสียหาย ทุกอย่าง (250–300)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–30)%
ค่าต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +(1–4)%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
IronHeart%20FinalThe Iron Fortress Crusader Plate
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +1% ต่อค่า Strength 50 หน่วย
คุณ โชคร้าย ในการคำนวณ โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท
ค่า Strength +(60–120)
เพิ่มค่า เกราะ (80–100)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
โบนัสความเสียหายจาก Strength
จะเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 3% ต่อ Strength ทุกๆ 10 หน่วย แทน
(ความโชคร้ายนั้นคือ สุ่ม 2 ครั้งและใช้ค่าที่แย่ที่สุด)
ThePrimordialChainThe Primordial Chain Coral Amulet
ฟื้นฟู พลังชีวิต (2–4) ต่อวินาที
จำนวน โกเลม สูงสุด +3
คุณไม่สามารถมีมิเนียนที่ไม่ใช่โกเลมได้
ลดขนาดโกเลมลง 25%
โกเลม จะลดความเสียหาย อีก (35–45)%
ลดพลังชีวิตโกเลมลงอีก (35–45)%
เพิ่มความเร็วในการเครื่องที่ของโกเลมขึ้น (80–100)%
ไพรมอร์เดียล
Timeworn Chest
chest drop reliquary items [2]
UnnaturalInstinctUnnatural Instinct Viridian Jewel
พาสซีฟขนาดเล็ก ที่อัพในรัศมี ไร้ผล
ได้รับผลทุกอย่างของ พาสซีฟขนาดเล็ก ที่ไม่ไดัอัพในรัศมี
(พาสซีฟสกิลที่ไม่ใช่ พาสซีฟขนาดกลาง (Notable), พาสซีฟความชำนาญ (Mastery) หรือ ช่องใส่จิวเวล (Jewel Socket) คือ พาสซีฟขนาดเล็ก)
GreenComponent2Uzaza's Meadow Sapphire Ring
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ค่า Dexterity +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
GreenComponentUzaza's Mountain Sapphire Ring
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ค่า Dexterity +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
GreenComponent3Uzaza's Valley Sapphire Ring
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ค่า Dexterity +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
Delve ไอเทม /42 ⍟

Delve ไอเทม /42 ⍟

Iconชื่อ
AbberantFossilAberrant Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดเคออส
ไม่ออกม็อดสายฟ้า
AethericFossilAetheric Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดนักเวท
ออกม็อดโจมตีน้อยลง
Beauty Through Death
ขนาดกอง: 1 / 5
Queen's Sacrifice
BloodstainedFossilBloodstained Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
ไม่ส่งผลกับ: สัญญาจ้าง, พิมพ์เขียว, อุปกรณ์สวมใส่กองโจร
มีมลทิน
มี ม็อดมลทินติดไอเทม 1 อย่าง
Boon of the First Ones
ขนาดกอง: 1 / 6
ไอเทม เบสเทียรี่
ResonatingFossilBound Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดมิเนียน ออร่า หรือ คำสาป
CorrodedFossilCorroded Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดเจ็บป่วยกายภาพ หรือ เจ็บป่วยเคออส
ไม่ออกม็อดธาตุ
DenseFossilDense Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดป้องกัน
ไม่ออกม็อดพลังชีวิต
FacetedFossilFaceted Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มม็อด หินสกิล
FracturedFossilFractured Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
ใช้สร้างสำเนาของไอเทมที่ผ่านการแยก แต่ไม่สามารถใช้แยกชิ้นไอเทมที่มีอิทธิพล, ผ่านการเอนแชนท์, แตกร้าว, หรือสังเคราะห์ได้
AmberFangFrigid Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดน้ำแข็ง
ไม่ออกม็อดไฟ
SanctifiedFossilGilded Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
ไอเทมขายกับร้านค้าได้เกินราคา
GlyphicFossilGlyphic Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
ส่งผลกับ: อาวุธ, เสื้อเกราะ, โล่, หมวก, ถุงมือ, รองเท้า, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนู
มีม็อดจาก เอสเซนส์ ที่ มีมลทิน
AmberEyeHollow Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
ส่งผลกับ: อาวุธ, เสื้อเกราะ, หมวก, ถุงมือ, รองเท้า
มีรู อะบิส หนึ่งรู
JaggedFossilJagged Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดกายภาพ
ไม่ออกม็อดเคออส
LucentFossilLucent Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดมานา
ไม่มีม็อดความเร็ว
MetallicFossilMetallic Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดสายฟ้า
ไม่ออกม็อดกายภาพ
PerfectFossilPerfect Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
ส่งผลกับ: อาวุธ, เสื้อเกราะ, โล่, หมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แผนที่
เพิ่มคุณภาพ
Potent Alchemical Resonator
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรดไอเทมระดับ ธรรมดา เป็นระดับ แรร์
Potent Chaotic Resonator
ขนาดกอง: 1 / 10
สุ่มม็อดไอเทมระดับ แรร์ ขึ้นมาใหม่
Powerful Alchemical Resonator
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรดไอเทมระดับ ธรรมดา เป็นระดับ แรร์
Powerful Chaotic Resonator
ขนาดกอง: 1 / 10
สุ่มม็อดไอเทมระดับ แรร์ ขึ้นมาใหม่
Prime Alchemical Resonator
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรดไอเทมระดับ ธรรมดา เป็นระดับ แรร์
Prime Chaotic Resonator
ขนาดกอง: 1 / 10
สุ่มม็อดไอเทมระดับ แรร์ ขึ้นมาใหม่
Primitive Alchemical Resonator
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรดไอเทมระดับ ธรรมดา เป็นระดับ แรร์
Primitive Chaotic Resonator
ขนาดกอง: 1 / 10
สุ่มม็อดไอเทมระดับ แรร์ ขึ้นมาใหม่
PrismaticFossilPrismatic Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดธาตุ
ไม่ออกม็อดเจ็บป่วยกายภาพ หรือ เจ็บป่วยเคออส
PristineFossilPristine Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดพลังชีวิต
ไม่ออกม็อดป้องกัน
GildedFossilSanctified Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
มีโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด
AmberFireFlyScorched Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดไฟ
ไม่ออกม็อดน้ำแข็ง
SerratedFossilSerrated Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดโจมตี
ออกม็อดนักเวทน้อยลง
ShudderingFossilShuddering Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อดความเร็ว
ไม่มีม็อดมานา
TangledFossilTangled Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
ทำให้ม็อดชนิดหนึ่งแบบสุ่ม มีโอกาสออกมากขึ้น และกันไม่ให้ม็อดอีกชนิดหนึ่งปรากฏ เผยผลเมื่อใส่ฟอสซิลให้กับ ตัวสั่นพ้อง ครบถ้วน
The Cacophony
ขนาดกอง: 1 / 8
3x Deafening Essence
The Endless Darkness
ขนาดกอง: 1 / 9
Voidforge
The Innocent
ขนาดกอง: 1 / 10
40x Orb of Regret
The Price of Protection
ขนาดกอง: 1 / 5
แผนที่ Chateau
จำนวนอัญมณีผู้พิทักษ์: 4
The Twilight Moon
ขนาดกอง: 1 / 6
The Twilight Temple
The Wilted Rose
ขนาดกอง: 1 / 7
หินสกิล ออร่า เลเวล 21
มีมลทิน
กุญแจสถานเก็บวัตถุโบราณคร่ำครึ
วาร์ป: สถานเก็บวัตถุโบราณคร่ำครึ
เลเวลของด่าน: 75
Enchanted Fossil
Encrusted Fossil
Delve Quest /5 ⍟

Delve Quest /5 ⍟

ActIconชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
4NikosFuelเชื้อเพลิงของนิโค้
MasterQuest
นิโค้​ต้องการ​ให้​คุณ​ค้นหา​สาย​แร่​วอลทาซิกซัลไฟต์ ค้นหา​แร่​เหล่า​นั้น​ใน​เหมือง​ภาย​ใต้​ไฮเกท
4NikosMineเหมืองของนิโค้
MasterQuest
รวบรวม​แร่​วอลทาซิก​ซัล​ไฟต์​ให้​กับ​นิโค้
4NikosExplosivesวัตถุระเบิดของนิโค้
MasterQuest
ใช้​แร่​อะซูไรต์​กับ​เครื่อง​กำเนิด​พลังงาน​ที่​ค่าย​หน้า​เหมือง​เพื่อ​สร้าง​พลุไฟสองชิ้นกับระเบิดหนึ่งชิ้น​
0แสงที่หดตัว
MasterQuest
ใช้​แร่​อะซูไรต์​กับ​เครื่อง​กำเนิด​พลังงาน​ที่​ค่าย​หน้า​เหมือง​เพื่ออัพเกรด​รัศมีแสง​ของ​คุณ
0ความมืดที่แข็งแกร่ง
MasterQuest
ใช้​แร่​อะซูไรต์​กับ​เครื่อง​กำเนิด​พลังงาน​ที่​ค่าย​หน้า​เหมือง​เพื่ออัพเกรด​ค่าต้านทานความมืด​ของคุณ
Delve หินสกิล /9

Delve หินสกิล /9

ไฟ โจมตี พื้นที่ เคลื่อนที่ กาลเวลา ทุบ ประชิด เวท สาส์น มิเนียน กายภาพ สายฟ้า ฟาด ออร่า วาล์ โทเทม เคออส กระสุน แชนเนล ธนู เสริม
ชื่อ
HolyPathGemConsecrated Path (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, กาลเวลา, ทุบ, ประชิด
HeraldOfLight%20GemHerald of Purity (16)
เวท, สาส์น, มิเนียน, กาลเวลา, กายภาพ
SmiteGemSmite (1)
สายฟ้า, โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, ประชิด, ฟาด, ออร่า
SlamTotemGemVaalVaal Ancestral Warchief (28)
วาล์, โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ประชิด, ทุบ
ชื่อ
HeraldOfAgonyGemHerald of Agony (16)
เวท, สาส์น, มิเนียน, เคออส, กายภาพ
VirulentArrowScourge Arrow (28)
โจมตี, กระสุน, แชนเนล, เคออส, ธนู
RainofSporesGemToxic Rain (12)
โจมตี, พื้นที่, เคออส, กาลเวลา, กระสุน, ธนู
WitherGemSupportWithering Touch Support (38)
เคออส, กายภาพ, โจมตี, เสริม, กาลเวลา
ชื่อ
HolyRelicSummon Holy Relic (4)
มิเนียน, เวท
Delve Monster /137 ⍟

Delve Monster /137 ⍟

ชื่อม็อดSpectre
นักบวชแห่งพันธสัญญาโลหิตmonster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Shadestalkermonster no drops or experience [1]
cannot be used as minion [1]
N
ยอดแหลมอันมืดมนmonster dropped item quantity +% [700]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
ไม่อาจติดสถานะ มึนงง
cannot be knocked back [1]
N
Lithomancermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
อะฮัวตอตล์ลี ผู้มิอาจเห็นmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-66]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อืล กษัตริย์คริสตัลmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-66]
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Azurite Towercannot be used as minion [1]N
Cave Wetamonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Unstable Wetamonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
ทูรองmonster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
Y
Dark StalkerN
Azurite Antmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Cavestalkermonster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
Y
ยอดโลหิตcannot be used as minion [1]N
Azure Apemonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Gorgolmonster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
Y
Gorgol Alphamonster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
Y
Azure Shriekermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Charged Shriekermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
เกเฮนนิกซ์ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
ไม่อาจติดสถานะ มึนงง
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ปีศาจN
Petrification Statuemonster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Phantasmal Beastcannot be used as minion [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ทอร์ โอลกอสโซ่monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster no map drops [1]
N
โจนาห์ ผู้ไร้พันธนาการmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
global always hit [1]
global cannot crit [1]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster no map drops [1]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
N
ออร์ร่า กรีนเกทmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
โจมตีรวดเร็ว
monster no map drops [1]
N
ไอออน ดาร์กชราวด์monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster no map drops [1]
N
อีโอย์น เกรย์เฟอร์monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
โจมตีรวดเร็ว
monster no map drops [1]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [15]
N
มินาร่า อเนมิน่าmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster no map drops [1]
บล็อค เวท
base block % damage taken [15]
N
ผู้กลืนกินY
Raging Spiritสร้างความเสียหาย ไฟ
cannot have affliction mods [1]
N
หมีผู้ร่วงหล่นmonster do not fracture [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
ซึเทียช เพลิงสวาปามdisplay monster mod nemesis test [0]
monster no beyond portal [1]
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
monster is beyond boss [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อิฟิจ นภาปะทุmonster no beyond portal [1]
display monster mod nemesis test [0]
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
monster is beyond boss [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ฮาอาสต์ ความเยือกแข็งมิอ่อนข้อdisplay monster mod nemesis test [0]
monster no beyond portal [1]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
โจมตีระยะไกล
monster reverse point blank damage -% at minimum range [30]
projectile damage +% [0]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
monster is beyond boss [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
บาเมธ ความมืดที่ยักย้ายสร้างความเสียหาย เคออส
display monster mod nemesis test [0]
monster no beyond portal [1]
ร่าย Vaal Detonate Dead
ป้องกันสาปสะกด
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
monster is beyond boss [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
นา'เอ็ม ศิลาที่บิดงอmonster no beyond portal [1]
display monster mod nemesis test [0]
ไม่อาจติดสถานะ มึนงง
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
monster is beyond boss [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อาแบ็กซอธ จุดจบของสรรพสิ่งmonster no beyond portal [1]
display monster mod nemesis test [0]
display monster mod nemesis test [0]
base chaos damage % of maximum life taken per minute [240]
display monster mod nemesis test [0]
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
display monster mod nemesis test [0]
nemesis transform on low life [1]
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [1715]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [3430]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [1200]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [2400]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
monster is beyond boss [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Ice Golemmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Arctic Golemmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Fire Golemmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Magma Golemmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Magmatic Golemmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Primeval Watcheremerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Primeval Hunteremerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Corpse Thiefgain % life when spirit charge expires or consumed [0]
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
base secondary skill effect duration [2000]
spell maximum action distance +% [-55]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Wellwinggain % life when spirit charge expires or consumed [0]
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
emerge speed +% [0,20]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Wellwing Matriarchgain % life when spirit charge expires or consumed [4]
maximum spirit charges [3]
monster spirit charges are infinite [1]
spirit charge tier [2]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Lightless Terrorgain % life when spirit charge expires or consumed [0]
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Hatchlingmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Skitterlingmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Azurite Widowmonster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
Y
แมงมุมกลmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Nest Widowmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Blood Constructเพิ่มกระสุน
cannot be used as minion [1]
N
Colossal Blood Fallencannot be used as minion [1]N
Vaal Serpentcannot be used as minion [1]N
Blood Zealotcannot be used as minion [1]N
Blood Advocatecannot be used as minion [1]N
สิงห์แห่งหมู่ถ้ำmonster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
แบล็กโฮวล์ ผู้ย่องตามมือฉมังmonster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Stoneskin Warriormonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Stoneskin Flayermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
ภัยสยองกอร์กอลmonster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Living Azuritemonster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
corpse cannot be destroyed [1]
N
Snow Wolfmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Freezing Wolfmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
ผู้กลืนกินmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Deep Stalkergain % life when spirit charge expires or consumed [0]
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Pit Mawgain % life when spirit charge expires or consumed [4]
maximum spirit charges [3]
monster spirit charges are infinite [1]
spirit charge tier [2]
monster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
N
Threshergain % life when spirit charge expires or consumed [4]
maximum spirit charges [3]
monster spirit charges are infinite [1]
spirit charge tier [2]
monster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Risen Vaal Zealotmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Risen Vaal Fanaticmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Risen Vaal Advocatemonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Ancient Constructmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Serpentine Constructmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Vaal FallenY
Enhanced Vaal FallenY
Vaal Slayerสร้างสถานะ เจ็บป่วยธาตุY
Colossal Vaal FallenY
Blood Priestเสริมความเสียหาย น้ำแข็งN
Soulseekerเสริมความเสียหาย น้ำแข็งN
Shadow Priestเสริมความเสียหาย น้ำแข็งN
Shadestalkerเสริมความเสียหาย น้ำแข็งN
Wraithmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Primeval Phantasmmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Animated Weaponmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Animated Guardianmonster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
N
Animated Guardianmonster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
นักรบผืนทรายmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
ยักษ์ผืนทรายmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
ไฟคืบคลานN
Chaos Sentinelmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Chaos Fragmentmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Energy Locusmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Disturbed Rockmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Disturbed Fragmentmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Disturbed Geoditemonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Disturbed Sulphitemonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Disturbed Voiditemonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Disturbed Magmitemonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Flesh of Bamethกระจาย พื้นพิษ เมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
กระจาย น้ำมันดิน เมื่อตาย
monster ground effect on death base duration ms [6000]
monster ground tar on death monvement speed pluspercent [-60]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [300]
N
Blood of Haastเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [300]
N
Eye of Tzteoshmonster no map drops [1]
monster slain experience +% [300]
N
Hand of Na'emmonster no beyond portal [1]
ว่องไว
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [300]
N
Worshipper of Bamethmonster no beyond portal [1]
base chaos damage % of maximum life taken per minute [240]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [300]
N
Hound of Tzteoshmonster no beyond portal [1]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [300]
N
Servant of Haastmonster no beyond portal [1]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [300]
N
Mouth of Ephijร่าย Lightning Warp
melee splash [1]
สร้างความเสียหาย สายฟ้า
monster no beyond portal [1]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [300]
N
Fanatic of Ephijmonster no beyond portal [1]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [300]
N
Disciple of Haastmonster no beyond portal [1]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [300]
N
Zealot of Tzteoshmonster no beyond portal [1]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [300]
N
Ancient Phantasmmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
สร้างสถานะ โซ่กาลเวลา เมื่อปะทะ
N
Ancient Wraithmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
curse on hit level enfeeble [8]
number of additional curses allowed [1]
Y
Ancient Sufferingmonster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
สร้างสถานะ โซ่กาลเวลา เมื่อปะทะ
number of additional curses allowed [1]
Y
Lightning Orbmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Stormstruck Golemmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Maelströmmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Diabolic Whisperermonster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Deep Shamblerอันเดต
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Deep Lungerอันเดต
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Oozing Deadอันเดต
กระจาย น้ำมันดิน เมื่อตาย
monster ground effect on death base duration ms [6000]
monster ground tar on death monvement speed pluspercent [-60]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Sulphuric Stridermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Flame Hellionสร้าง พื้นลุกไหม้ เมื่อตาย
monster ground effect on death base duration ms [6000]
monster ground fire on death base area of effect radius [16]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Hellionmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
ตัวละลายเลือดเนื้อโจมตีรวดเร็ว
สร้างความเสียหาย ไฟ
base chance to ignite % [100]
สร้าง พื้นลุกไหม้ เมื่อตาย
monster ground effect on death base duration ms [12000]
monster ground fire on death base area of effect radius [32]
monster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Spectral Corsairสร้างความเสียหาย สายฟ้า
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
บล็อค การโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
N
Spectral Scoundrelสร้างความเสียหาย สายฟ้า
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
บล็อค การโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
N
Spectral Swashbucklerสร้างความเสียหาย สายฟ้า
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
บล็อค การโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
N
Spectral Corsairสร้างความเสียหาย สายฟ้า
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
กัปตันสจ๊วต "แทงก่อน" เกรนน์ignite art variation [2]
monster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Bleached Coconut Crabmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Bleached Kelp Crabmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Bleached Spray Crabmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Bleached Spider Crabmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
Waste Lurchermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be used as minion [1]
N
ปีศาจsummon specific monsters in front offset [140]N
Delve กล่องนิรภัย /194 ⍟

Delve กล่องนิรภัย /194 ⍟

ชื่อIcon
สายแร่อะซูไรต์มีตำหนิ
สายแร่อะซูไรต์
สายแร่อะซูไรต์มั่งคั่ง
สายแร่อะซูไรต์บริสุทธิ์
หีบอะซูไรต์มีตำหนิ
หีบอะซูไรต์
หีบอะซูไรต์มั่งคั่ง
หีบอะซูไรต์บริสุทธิ์
อุปกรณ์ทำเหมือง
หีบพลุไฟ
หีบพลุไฟขนาดใหญ่
หีบระเบิดไดนาไมต์
ซากฟอสซิลไหม้เกรียม
ซากฟอสซิลเยือกเย็น
ซากฟอสซิลโลหะ
ซากฟอสซิลขรุขระ
ซากฟอสซิลวิปริต
ซากฟอสซิลเก่าแก่
ซากฟอสซิลแน่นปึก
ซากฟอสซิลสึกกร่อน
ซากฟอสซิลแท่งปริซึม
ซากฟอสซิลอากาศธาตุ
ซากฟอสซิลที่เป็นซี่ๆ
ซากฟอสซิลที่ผูกกัน
ซากฟอสซิลไร้ที่ติ
ซากฟอสซิลประณีต
ซากฟอสซิลโปร่งใส
ซากฟอสซิลน่าขนลุก
ซากฟอสซิลพื้นฐาน
ซากฟอสซิลเจียระไน
ซากฟอสซิลเปื้อนเลือด
ซากฟอสซิลที่เป็นโพรง
ซากฟอสซิลมีรอยร้าว
ซากฟอสซิลรอยสลัก
ซากฟอสซิลที่พันกันยุ่งเหยิง
ซากฟอสซิลศักดิ์สิทธิ์
ซากฟอสซิลชุบทอง
ที่เก็บตัวสั่นพ้อง
ที่ซ่อนตัวสั่นพ้อง
ขุมทรัพย์ตัวสั่นพ้อง
ของโจรที่ถูกลืม
ชุดเกราะที่ถูกลืม
สรรพาวุธที่ถูกลืม
เครื่องประดับที่ถูกลืม
ทรัพย์สมบัติที่ถูกลืม
ของโจรที่สาบสูญ
ชุดเกราะที่สาบสูญ
สรรพาวุธที่สาบสูญ
เครื่องประดับที่สาบสูญ
ทรัพย์สมบัติที่สาบสูญ
ของโจรที่ถูกซ่อน
ชุดเกราะที่ถูกซ่อน
สรรพาวุธที่ถูกซ่อน
เครื่องประดับที่ถูกซ่อน
ทรัพย์สมบัติที่ถูกซ่อน
สมบัติที่ถูกซ่อน
ความมั่งคั่งที่ถูกซ่อน
กล่องล็อกปิดผนึก
กล่องล็อกที่มีเสียงพึมพำ
กล่องล็อกเปื้อนเลือด
กล่องล็อกมั่งคั่ง
กล่องล็อกประดับพลอย
กล่องล็อกน้ำหนักเบา
กล่องล็อกที่มีลางสังหรณ์
กล่องล็อกลงเสน่ห์
กล่องล็อกผิดธรรมชาติ
กล่องล็อกแห่งดวงดาว
กล่องล็อกหม่นหมอง
กล่องล็อกสะอาด
กล่องล็อกเก็บสมบัติ
มรดกที่ถูกซ่อน
ชุดเกราะที่ถูกทิ้ง
ชุดเกราะเบี้ยวๆ
ชุดเกราะนักเดินทาง
ชุดเกราะที่จำเป็น
ชุดเกราะตะปุ่มตะป่ํา
ชุดเกราะต้านทาน
ชุดเกราะแปลกๆ
ชุดเกราะคุณภาพดี
ชุดเกราะดวงดาว
ชุดเกราะผิดธรรมชาติ
ชุดเกราะผู้ครองชัย
ชุดเกราะอันประณีต
ชุดเกราะคล่องตัว
ชุดเกราะที่โดดเด่น
ชุดเกราะที่แตกเป็นเสี่ยงๆ
ชุดเกราะผสานร่าง
สรรพาวุธที่ถูกทิ้ง
สรรพาวุธเบี้ยวๆ
สรรพาวุธหนัก
สรรพาวุธอักษรเวท
สรรพาวุธน้ำหนักเบา
สรรพาวุธคุณภาพดี
สรรพาวุธผิดธรรมชาติ
สรรพาวุธดวงดาว
สรรพาวุธผู้ครองชัย
สรรพาวุธคม
สรรพาวุธแม่มด
สรรพาวุธที่โดดเด่น
สรรพาวุธชิ้นเอก
สรรพาวุธที่แตกเป็นเสี่ยงๆ
สรรพาวุธผสานร่าง
เครื่องประดับที่ถูกทิ้ง
สร้อยคอที่ถูกทิ้ง
แหวนที่ถูกทิ้ง
จิวเวลที่ถูกทิ้ง
เครื่องประดับเบี้ยวๆ
เครื่องประดับคล่องตัว
เครื่องประดับน้ำหนักเบา
เครื่องประดับผิดธรรมชาติ
เครื่องประดับดวงดาว
เครื่องประดับผู้ครองชัย
เครื่องประดับแปลกๆ
เครื่องประดับกรรมพิธี
เครื่องประดับคุณภาพดี
เครื่องประดับที่แตกเป็นเสี่ยงๆ
เครื่องประดับผสานร่าง
จิวเวลเบี้ยวๆ
จิวเวลอัดแน่น
อัญมณีที่ถูกทิ้ง
อัญมณีนักเจียระไน
อัญมณีคุณภาพดี
อัญมณีโบราณ
อัญมณีจารึก
อัญมณีที่โดดเด่น
สมบัติที่ถูกทิ้ง
สมบัติตะปุ่มตะป่ำ
สมบัติเปื้อนเลือด
สมบัติน้ำหนักเบา
สมบัติระยิบระยับ
สมบัติที่บรรจุแน่น
สมบัตินักเขียนแผนที่
สมบัติที่แตกเป็นเสี่ยงๆ
ทรัพย์สินที่ถูกทิ้ง
แผนภูมิที่ถูกทิ้ง
แผนภูมินักเขียนแผนที่
แผนภูมิเปื้อนเลือด
แผนภูมิแปลกๆ
แผนภูมินักสำรวจ
แผนภูมิดวงดาว
แผนภูมิสวยงาม
แผนภูมิพิศวง
แผนภูมิบ้าคลั่ง
สมบัติก่อนประวัติศาสตร์
ชุดเกราะน่าสยดสยอง
เครื่องประดับน่าสยดสยอง
ของโจรน่าสยดสยอง
สมบัติน่าสยดสยอง
ชุดเกราะหนัก
เครื่องประดับหนัก
ของโจรหนัก
สมบัติหนัก
ชุดเกราะคุกรุ่น
สรรพาวุธคุกรุ่น
เครื่องประดับคุกรุ่น
ของโจรคุกรุ่น
สมบัติคุกรุ่น
ชุดเกราะเย็นเฉียบ
สรรพาวุธเย็นเฉียบ
เครื่องประดับเย็นเฉียบ
ของโจรเย็นเฉียบ
สมบัติเย็นเฉียบ
ชุดเกราะที่เต็มไปด้วยพลัง
สรรพาวุธที่เต็มไปด้วยพลัง
เครื่องประดับที่เต็มไปด้วยพลัง
ของโจรที่เต็มไปด้วยพลัง
สมบัติที่เต็มไปด้วยพลัง
ชุดเกราะร้ายแรง
สรรพาวุธร้ายแรง
เครื่องประดับร้ายแรง
ของโจรร้ายแรง
สมบัติร้ายแรง
สร้อยเครื่องรางดุร้าย
ชุดเกราะดุร้าย
เครื่องประดับดุร้าย
หีบที่มีเสียงกระซิบ
ชุดเกราะดลใจ
เครื่องประดับดลใจ
ของโจรดลใจ
สมบัติดลใจ
เครื่องประดับที่มีแววตาจ้อง
ของโจรเปื้อนเลือด
หัตถกรรมโบราณ
ลังในตำนาน
ของโจรสะเทือนขวัญ
หีบที่ส่งเสียงโวยวาย
เครื่องประดับแห่งนรก
สมบัติแห่งนรก
แร่ก่อนประวัติศาสตร์
ฟอสซิลก่อนประวัติศาสตร์
ตัวสั่นพ้องก่อนประวัติศาสตร์
แหวนก่อนประวัติศาสตร์
ของพิกลที่ถูกซ่อน
ของประดับที่ถูกซ่อน
Delve Mod /180

Delve Mod /180

ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionSpawn Weight
of Crafting1Craftedซัฟฟิกซ์สามารถมีม็อด คราฟท์ ได้สูงสุด 3 ม็อด
of Spellcraft1Craftedซัฟฟิกซ์การสุ่มม็อดจะไม่ออกม็อดการโจมตี
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน ไฟ -9%
ศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน ไฟ -9% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน
หมวก
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน น้ำแข็ง -9%
ศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน น้ำแข็ง -9% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน
หมวก
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน สายฟ้า -9%
ศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน สายฟ้า -9% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน
หมวก
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์มีโอกาสข่มขู่ศัตรู 15% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ โจมตี กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ คทา เบ็ดตกปลา มีดอาคม ไม้พลองสงคราม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะ (-75–-50) กายภาพ abyss_jewel 0
jewel 0
เสื้อเกราะ 0
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะ (-34–-20) กายภาพ เสื้อเกราะ
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เสริมป้องกันกายภาพ (3–5)% ขณะเคลื่อนที่ กายภาพ รองเท้า
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับ 9%
ศัตรูที่อยู่ใกล้ได้รับความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น 9% physical_damage ความเสียหาย กายภาพ
หมวก
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์สาปศัตรูด้วย Despair เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 40% นักเวท คำสาป กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์สาปศัตรูด้วย Despair เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 40% นักเวท คำสาป ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน เคออส +(30–40)% ต่อความเสียหาย ต่อเนื่อง เคออส ค่าต้านทาน ซองธนู เสื้อเกราะ โล่
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน เคออส -9%
ศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน เคออส -9% chaos_damage ความเสียหาย เคออส ค่าต้านทาน
หมวก
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย เคออส (13–19)% chaos_damage ความเสียหาย เคออส จิวเวล จิวเวลอะบิส
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย (50–60)% ขณะ พลังชีวิตเต็ม ความเสียหาย กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ คทา เบ็ดตกปลา มีดอาคม ไม้พลองสงคราม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย (100–120)% ขณะ พลังชีวิตเต็ม ความเสียหาย กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ คทา เบ็ดตกปลา มีดอาคม ไม้พลองสงคราม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ฟื้นฟู พลังชีวิต 1% ต่อวินาที พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ซองธนู ถุงมือ รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก โล่
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา (20–30)% พลังชีวิตมานา พลังชีวิต สร้อย แหวน เข็มขัด
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ค่า เกราะ +500 ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ ป้องกัน ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ค่า เกราะ +1000 ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ ป้องกัน ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ค่า เกราะ +(250–300) ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ ป้องกัน จิวเวล จิวเวลอะบิส
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ค่า หลบหลีก +500 ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ ป้องกัน กรงเล็บ มีด ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว มีดอาคม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ค่า หลบหลีก +1000 ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ ป้องกัน ธนู ดาบสองมือ ขวานสองมือ
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ค่า หลบหลีก +(250–300) ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ ป้องกัน จิวเวล จิวเวลอะบิส
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ฟื้นฟู โล่พลังงาน 0.5% ต่อวินาที หากคุณปะทะศัตรูมาเร็วๆ นี้ ป้องกัน กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ คทา มีดอาคม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ฟื้นฟู โล่พลังงาน 1% ต่อวินาที หากคุณปะทะศัตรูมาเร็วๆ นี้ ป้องกัน ไม้พลอง ไม้พลองสงคราม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ฟื้นฟู โล่พลังงาน 0.3% ต่อวินาที หากคุณปะทะศัตรูมาเร็วๆ นี้ ป้องกัน จิวเวล จิวเวลอะบิส
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มค่า เกราะ (25–50)% ป้องกัน abyss_jewel 0
jewel 0
str_armour 0
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (25–50)% ป้องกัน abyss_jewel 0
jewel 0
dex_armour 0
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (25–50)% ป้องกัน abyss_jewel 0
jewel 0
int_armour 0
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (25–50)% ป้องกัน abyss_jewel 0
jewel 0
str_dex_armour 0
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (25–50)% ป้องกัน abyss_jewel 0
jewel 0
str_int_armour 0
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (25–50)% ป้องกัน abyss_jewel 0
jewel 0
dex_int_armour 0
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (25–50)% ป้องกัน abyss_jewel 0
jewel 0
str_dex_int_armour 0
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์คุณภาพ +(10–20)% เสื้อเกราะ โล่
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ฟื้นฟู โล่พลังงาน 1% ต่อวินาที ป้องกัน abyss_jewel 0
jewel 0
โล่ 0
เสื้อเกราะ 0
ถุงมือ 0
หมวก 0
int_armour 2000
dex_int_armour 2000
str_int_armour 2000
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ดูด 0.3% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น โล่พลังงาน ป้องกัน abyss_jewel 0
jewel 0
โล่ 0
เสื้อเกราะ 0
รองเท้า 0
หมวก 0
int_armour 2000
dex_int_armour 2000
str_int_armour 2000
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (3–4)% abyss_jewel 0
jewel 0
โล่ 0
เสื้อเกราะ 0
รองเท้า 0
ถุงมือ 0
int_armour 2000
dex_int_armour 2000
str_int_armour 2000
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(3–4)% abyss_jewel 0
jewel 0
โล่ 0
เสื้อเกราะ 0
ถุงมือ 0
หมวก 0
dex_armour 2000
dex_int_armour 2000
str_dex_armour 2000
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์โอกาส (4–6)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี abyss_jewel 0
jewel 0
โล่ 0
เสื้อเกราะ 0
รองเท้า 0
หมวก 0
dex_armour 2000
dex_int_armour 2000
str_dex_armour 2000
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มค่า หลบหลีก สุทธิ (25–50)% ขณะ พลังชีวิตเต็ม ป้องกัน abyss_jewel 0
jewel 0
โล่ 0
เสื้อเกราะ 0
ถุงมือ 0
รองเท้า 0
dex_armour 2000
dex_int_armour 2000
str_dex_armour 2000
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์มีโอกาสป้องกันด้วยค่าเกราะ 200% ของค่าจริง (10–20)% ป้องกัน abyss_jewel 0
jewel 0
โล่ 0
เสื้อเกราะ 0
ถุงมือ 0
หมวก 0
str_armour 2000
str_int_armour 2000
str_dex_armour 2000
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์โอกาสบล็อคการโจมตี (3–4)% abyss_jewel 0
jewel 0
โล่ 0
เสื้อเกราะ 0
รองเท้า 0
หมวก 0
str_armour 2000
str_int_armour 2000
str_dex_armour 2000
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์จำนวนสถานะ Fortification สูงสุด +(3–5) ระดับ abyss_jewel 0
jewel 0
โล่ 0
เสื้อเกราะ 0
ถุงมือ 0
รองเท้า 0
str_armour 2000
str_int_armour 2000
str_dex_armour 2000
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น (20–30)% ป้องกัน สร้อย แหวน เข็มขัด
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์มีโอกาสป้องกันด้วยค่าเกราะ 200% ของค่าจริง 20% ป้องกัน สร้อย แหวน เข็มขัด
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์มีโอกาส หลบหลีก การปะทะด้วยการโจมตี +(1–2)% ป้องกัน สร้อย แหวน ซองธนู เข็มขัด
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์มีโอกาส 50% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ poison เคออส สถานะเจ็บป่วย รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก โล่
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์มีโอกาส 50% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล bleed กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วย รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก โล่
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มความเสียหายด้วย สถานะเจ็บป่วย (30–40)% ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วย สร้อย แหวน ซองธนู เข็มขัด
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มความเสียหายด้วย สถานะเจ็บป่วย (15–20)% ความเสียหาย สถานะเจ็บป่วย จิวเวล จิวเวลอะบิส
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ลดระยะเวลาสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ (20–30)% ธาตุ สถานะเจ็บป่วย ถุงมือ รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก โล่
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (25–30)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ แหวน เข็มขัด
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 1 หินสกิล เสื้อเกราะ
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการร่าย ให้กับสกิลที่ถูกเสริม 18% นักเวท ความเร็ว หินสกิล ถุงมือ
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ลดมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ลง 20% พลังชีวิตมานา มานา นักเวท หินสกิล รองเท้า หมวก โล่
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์มีโอกาส (15–20)% ที่จะหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสถานะ มึนงง ขณะร่าย จิวเวล จิวเวลอะบิส
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Maim เลเวล 1 หินสกิล abyss_jewel 0
jewel 0
เสื้อเกราะ 0
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์สกิลโจมตีที่ใส่ไว้เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้นอีก 18% โจมตี ความเร็ว หินสกิล ถุงมือ
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ -15 พลังชีวิตมานา มานา โจมตี หินสกิล รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก โล่
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ดูด 0.3% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตี จิวเวล จิวเวลอะบิส
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ฟื้นฟู มานา 0.4% ต่อวินาที หากคุณปะทะศัตรูมาเร็วๆ นี้ พลังชีวิตมานา มานา กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว โล่ คทา มีดอาคม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ฟื้นฟู มานา 0.8% ต่อวินาที หากคุณปะทะศัตรูมาเร็วๆ นี้ พลังชีวิตมานา มานา ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์รับความเสียหาย (5–10)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา abyss_jewel 0
jewel 0
เสื้อเกราะ 0
Normal 0
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (50–70)% ขณะเคลื่อนที่ พลังชีวิตมานา มานา รองเท้า
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ได้รับ มานา +(2–4) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ พลังชีวิตมานา มานา โจมตี ถุงมือ
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ฟื้นฟู มานา 0.5% ต่อวินาที พลังชีวิตมานา มานา หมวก
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มอัตราการเติม มานา (8–12)% พลังชีวิตมานา มานา สร้อย เข็มขัด
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ลดมานาในการใช้สกิลลง (4–6)% พลังชีวิตมานา มานา แหวน
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มมานาสูงสุด (20–30)% พลังชีวิตมานา มานา ซองธนู
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ความเสียหายที่ได้รับ (2–3)% ถูกเยียวยาเป็น มานา พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา จิวเวล จิวเวลอะบิส
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์มีโอกาส 10% ที่จะได้รับสถานะ Onslaught 4 วินาที เมื่อสังหาร กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว โล่ คทา มีดอาคม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์มีโอกาส 20% ที่จะได้รับสถานะ Onslaught 4 วินาที เมื่อสังหาร ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์มีโอกาส (15–20)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge เมื่อถูกปะทะ เสื้อเกราะ
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (4–6)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ ความเร็ว รองเท้า
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายขึ้น (5–10)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ โจมตี นักเวท ความเร็ว ถุงมือ
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ไม่สนค่าความเคลื่อนที่ใดๆจากเกราะ ความเร็ว หมวก
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น และ แช่แข็ง ขณะเคลื่อนที่ ธาตุ น้ำแข็ง สถานะเจ็บป่วย สร้อย
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์มีโอกาส (15–20)% ที่จะได้รับสถานะ Onslaught เมื่อคุณใช้ขวดยา เข็มขัด
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ไม่ติดสถานะ ช็อค และ ลุกไหม้ ขณะเคลื่อนที่ ธาตุ สายฟ้า สถานะเจ็บป่วย แหวน
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์มีโอกาส (3–5)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge เมื่อคุณปะทะศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค ซองธนู
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์มีโอกาส (5–10)% ที่จะได้รับสถานะ Onslaught เมื่อคุณใช้ขวดยา จิวเวล จิวเวลอะบิส
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ออร่าจากสกิลของคุณจะมอบ เพิ่มความเสียหาย 2% ให้กับคุณและเพื่อนของคุณ ความเสียหาย ออร่า กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์ออร่าจากสกิลของคุณจะมอบ เพิ่มความเสียหาย 4% ให้กับคุณและเพื่อนของคุณ ความเสียหาย ออร่า ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เลเวลของหินสกิล Raise Spectre ทุกเม็ด +1 มิเนียน หินสกิล รองเท้า
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (20–25)% ออร่า เสื้อเกราะ
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ (-5–-4)% พลังชีวิตมานา มานา หมวก
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ 10% พลังชีวิตมานา มานา หมวก
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (4–6)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (4–6)% โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียน
จิวเวล
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เลเวลของหินสกิล Strength ที่ใส่ +1 หินสกิล กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ คทา มีดอาคม ไม้พลองสงคราม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เลเวลของหินสกิล Dexterity ที่ใส่ +1 หินสกิล กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ คทา มีดอาคม ไม้พลองสงคราม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เลเวลของหินสกิล Intelligence ที่ใส่ +1 หินสกิล กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ คทา มีดอาคม ไม้พลองสงคราม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์มีช่อง Abyssal 1 ช่อง กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ถุงมือ รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก คทา เบ็ดตกปลา มีดอาคม ไม้พลองสงคราม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์สกิลวาล์ที่ไม่ใช่ออร่า ต้องการ วิญญาณ ลดลง 20% ต่อการใช้งาน กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์สกิลวาล์ที่ไม่ใช่ออร่า ต้องการ วิญญาณ ลดลง 40% ต่อการใช้งาน ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์มีโอกาส (5–8)% ที่จะได้รับ วิญญาณวาล์ เพิ่มเติม 1 ดวงเมื่อสังหาร รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก โล่
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์มีโอกาส (3–5)% ที่จะได้รับ วิญญาณวาล์ เพิ่มเติม 1 ดวงเมื่อสังหาร จิวเวล จิวเวลอะบิส
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มโอกาสคริติคอลของสกิล วาล์ (80–120)% คริติคอล ซองธนู ถุงมือ
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล วาล์ (15–25)% สร้อย
of the Underground1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มความเสียหายสกิล วาล์ (20–40)% ความเสียหาย แหวน เข็มขัด
of the Underground30Fossilซัฟฟิกซ์ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะ (-49–-35) กายภาพ เสื้อเกราะ
of the Underground60Fossilซัฟฟิกซ์ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะ (-75–-50) กายภาพ เสื้อเกราะ
of the Underground74Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (15–30)% ความเร็ว มิเนียน สร้อย แหวน ซองธนู
of the Underground74Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–30)% พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียน เข็มขัด เสื้อเกราะ โล่
of Weaponcraft1Craftedซัฟฟิกซ์การสุ่มม็อดจะไม่ออกม็อดนักเวท
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (5–7)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (12–15)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ 1% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ จิวเวล จิวเวลอะบิส
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ค่าต้านทาน ไฟ +(20–35)% ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน ซองธนู 0
โล่ 0
เสื้อเกราะ 0
รองเท้า 0
ถุงมือ 0
Normal 0
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์มีโอกาส (8–10)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ ธาตุ ไฟ ซองธนู เสื้อเกราะ โล่
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย ไฟ (20–25) ถึง (26–35) elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ ถุงมือ
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เลเวลของหินสกิล ไฟ ที่ใส่ +2 ธาตุ ไฟ หินสกิล รองเท้า
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ดูด 0.2% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ ไฟ แหวน
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20–30)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ สร้อย เข็มขัด
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5–7)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (12–15)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 1% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง จิวเวล จิวเวลอะบิส
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–35)% ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน ซองธนู 0
โล่ 0
เสื้อเกราะ 0
รองเท้า 0
ถุงมือ 0
Normal 0
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์มีโอกาส (6–10)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะ ธาตุ น้ำแข็ง ซองธนู เสื้อเกราะ โล่
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–25) ถึง (26–35) elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง ถุงมือ
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เลเวลของหินสกิล น้ำแข็ง ที่ใส่ +2 ธาตุ น้ำแข็ง หินสกิล รองเท้า
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ดูด 0.2% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ น้ำแข็ง แหวน
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (20–30)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง สร้อย เข็มขัด
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (5–7)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (12–15)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า 1% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า จิวเวล จิวเวลอะบิส
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–35)% ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน ซองธนู 0
โล่ 0
เสื้อเกราะ 0
รองเท้า 0
ถุงมือ 0
Normal 0
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์มีโอกาส (6–10)% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย สายฟ้า จากการปะทะ ธาตุ สายฟ้า ซองธนู เสื้อเกราะ โล่
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (48–60) elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า ถุงมือ
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เลเวลหินสกิล สายฟ้า ที่ใส่ +2 ธาตุ สายฟ้า หินสกิล รองเท้า
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ดูด 0.2% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ สายฟ้า แหวน
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (20–30)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า สร้อย เข็มขัด
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เสริมป้องกันกายภาพ (3–5)% กายภาพ ซองธนู โล่
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–8) ถึง (9–11) physical_damage ความเสียหาย กายภาพ ถุงมือ
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ดูด 0.2% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต กายภาพ แหวน
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (20–30)% physical_damage ความเสียหาย กายภาพ สร้อย เข็มขัด
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ลดความเสียหาย กายภาพต่อเนื่อง (1–2)% กายภาพ จิวเวล จิวเวลอะบิส
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ค่าต้านทาน เคออส +(20–35)% เคออส ค่าต้านทาน abyss_jewel 0
jewel 0
ซองธนู 0
โล่ 0
เสื้อเกราะ 0
รองเท้า 0
ถุงมือ 0
Normal 0
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย เคออส (15–20) ถึง (21–30) chaos_damage ความเสียหาย เคออส ถุงมือ
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เลเวลของหินสกิล เคออส ที่ใส่ +2 เคออส หินสกิล รองเท้า
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ดูด 0.2% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต เคออส แหวน
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย เคออส (20–30)% chaos_damage ความเสียหาย เคออส สร้อย เข็มขัด
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (3–5)% พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
abyss_jewel 0
jewel 0
เสื้อเกราะ 0
Normal 0
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–25)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (2–3)% พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
abyss_jewel 0
jewel 0
โล่ 0
รองเท้า 0
หมวก 0
ถุงมือ 0
Normal 0
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ฟื้นฟู พลังชีวิต 0.3% ต่อวินาที พลังชีวิตมานา พลังชีวิต จิวเวล จิวเวลอะบิส
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มการป้องกันรวม (4–6)% ป้องกัน จิวเวล จิวเวลอะบิส
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์สถานะ พิษ จากอาวุธนี้มีโอกาส 60% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น อีก 100% chaos_damage poison ความเสียหาย เคออส โจมตี สถานะเจ็บป่วย กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ คทา เบ็ดตกปลา มีดอาคม ไม้พลองสงคราม
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์สถานะ เลือดไหล จากอาวุธนี้มีโอกาส 60% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น อีก 100% physical_damage bleed ความเสียหาย กายภาพ โจมตี สถานะเจ็บป่วย กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ คทา เบ็ดตกปลา มีดอาคม ไม้พลองสงคราม
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย กายภาพ (7–11) ถึง (12–18) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ พิษ physical_damage ความเสียหาย กายภาพ ถุงมือ
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย กายภาพ (7–11) ถึง (12–18) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล physical_damage ความเสียหาย กายภาพ ถุงมือ
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (9–12)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ โจมตี กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ คทา เบ็ดตกปลา มีดอาคม ไม้พลองสงคราม
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (40–60)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ abyss_jewel 0
jewel 0
อาวุธมือเดียว 0
Normal 0
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (80–120)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ abyss_jewel 0
jewel 0
อาวุธสองมือ 0
Normal 0
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (19–25)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (37–50)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (3–5)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สร้อย ซองธนู
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 1% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ จิวเวล จิวเวลอะบิส
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์สกิลที่ใส่ สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น อีก 40% ความเสียหาย นักเวท หินสกิล กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์สกิลที่ใส่ สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น อีก 20% ความเสียหาย นักเวท หินสกิล ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์สกิลที่ใส่ จะสร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น อีก 40% ความเสียหาย โจมตี หินสกิล กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์สกิลที่ใส่ จะสร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น อีก 20% ความเสียหาย โจมตี หินสกิล ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์รับความเสียหาย (5–10)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา เสื้อเกราะ
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30–44)% ความเสียหาย มิเนียน กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (51–70)% ความเสียหาย มิเนียน ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20–30)% ความเสียหาย มิเนียน ถุงมือ
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (14–16)% ความเสียหาย มิเนียน จิวเวลอะบิส
Subterranean1Fossilพรีฟิกซ์ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 0%
มีโอกาส 10% ที่ไอเทมที่พบในด่านจะดรอปแบบ มีมลทิน
ด่านมี พวกวาล์ เป็นเจ้าถิ่น
map item drop quantity +% [20]
map item drop rarity +% [20]
map pack size +% [10]
แผนที่
Subterranean25Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (26–32)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
Subterranean25Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (51–65)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
Subterranean25Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (45–59)% ความเสียหาย มิเนียน กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
Subterranean25Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (71–90)% ความเสียหาย มิเนียน ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
Subterranean50Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (33–39)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
Subterranean50Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (66–79)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
Subterranean50Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (60–74)% ความเสียหาย มิเนียน กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
Subterranean50Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (91–110)% ความเสียหาย มิเนียน ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
Subterranean75Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (40–49)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
Subterranean75Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (80–94)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
Subterranean75Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (75–80)% ความเสียหาย มิเนียน กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
Subterranean75Fossilพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (111–130)% ความเสียหาย มิเนียน ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
Minimap Icons /5 ⍟

Minimap Icons /5 ⍟

CodeIconIcon
DelveMapViewer
DelveMineralVein
DelveRobot
DelveWaypoint
DynamiteWall
Scorched Fossil ม็อด /1

Scorched Fossil ม็อด /1

tags
 • น้ำแข็ง x0%
 • ไฟ x1000%
Frigid Fossil ม็อด /1

Frigid Fossil ม็อด /1

tags
 • ไฟ x0%
 • น้ำแข็ง x1000%
Metallic Fossil ม็อด /1

Metallic Fossil ม็อด /1

tags
 • กายภาพ x0%
 • สายฟ้า x1000%
Jagged Fossil ม็อด /1 ⍟

Jagged Fossil ม็อด /1 ⍟

tags
 • เคออส x0%
 • กายภาพ x1000%
Aberrant Fossil ม็อด /1

Aberrant Fossil ม็อด /1

tags
 • สายฟ้า x0%
 • เคออส x1000%
Pristine Fossil ม็อด /1

Pristine Fossil ม็อด /1

tags
 • ป้องกัน x0%
 • พลังชีวิต x1000%
Dense Fossil ม็อด /1

Dense Fossil ม็อด /1

tags
 • พลังชีวิต x0%
 • ป้องกัน x1000%
Corroded Fossil ม็อด /1

Corroded Fossil ม็อด /1

tags
 • ธาตุ x0%
 • bleed x1000%
 • poison x1000%
Prismatic Fossil ม็อด /1

Prismatic Fossil ม็อด /1

tags
 • bleed x0%
 • poison x0%
 • ธาตุ x600%
Aetheric Fossil ม็อด /1

Aetheric Fossil ม็อด /1

tags
 • โจมตี x15%
 • นักเวท x1000%
Serrated Fossil ม็อด /1

Serrated Fossil ม็อด /1

tags
 • นักเวท x15%
 • โจมตี x1000%
Lucent Fossil ม็อด /1

Lucent Fossil ม็อด /1

tags
 • ความเร็ว x0%
 • มานา x1000%
Shuddering Fossil ม็อด /1

Shuddering Fossil ม็อด /1

tags
 • มานา x0%
 • ความเร็ว x1000%
Bound Fossil ม็อด /1 ⍟

Bound Fossil ม็อด /1 ⍟

tags
 • มิเนียน x1000%
 • ออร่า x1000%
 • คำสาป x1000%
Perfect Fossil ม็อด /1 ⍟

Perfect Fossil ม็อด /1 ⍟

tags
Deft Fossil ม็อด /1

Deft Fossil ม็อด /1

tags
 • ค่าคุณสมบัติ x0%
 • คริติคอล x1000%
Fundamental Fossil ม็อด /1

Fundamental Fossil ม็อด /1

tags
 • คริติคอล x0%
 • ค่าคุณสมบัติ x1000%
Faceted Fossil ม็อด /3

Faceted Fossil ม็อด /3

 • หินสกิล x1000%
เลเวลDomainPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Fossilซัฟฟิกซ์เลเวลของหินสกิล Strength ที่ใส่ +1 หินสกิลกรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ คทา มีดอาคม ไม้พลองสงคราม
1Fossilซัฟฟิกซ์เลเวลของหินสกิล Dexterity ที่ใส่ +1 หินสกิลกรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ คทา มีดอาคม ไม้พลองสงคราม
1Fossilซัฟฟิกซ์เลเวลของหินสกิล Intelligence ที่ใส่ +1 หินสกิลกรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ คทา มีดอาคม ไม้พลองสงคราม
Bloodstained Fossil ม็อด /1

Bloodstained Fossil ม็อด /1

tags
Fractured Fossil ม็อด /1

Fractured Fossil ม็อด /1

tags
Glyphic Fossil ม็อด /1 ⍟

Glyphic Fossil ม็อด /1 ⍟

tags
Tangled Fossil ม็อด /11

Tangled Fossil ม็อด /11

เลเวลDomainPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Fossilซัฟฟิกซ์เลเวลของหินสกิล Strength ที่ใส่ +1 หินสกิลกรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ คทา มีดอาคม ไม้พลองสงคราม
1Fossilซัฟฟิกซ์เลเวลของหินสกิล Dexterity ที่ใส่ +1 หินสกิลกรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ คทา มีดอาคม ไม้พลองสงคราม
1Fossilซัฟฟิกซ์เลเวลของหินสกิล Intelligence ที่ใส่ +1 หินสกิลกรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ คทา มีดอาคม ไม้พลองสงคราม
1Fossilซัฟฟิกซ์มีช่อง Abyssal 1 ช่องกรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ถุงมือ รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก คทา เบ็ดตกปลา มีดอาคม ไม้พลองสงคราม
1Fossilซัฟฟิกซ์สกิลวาล์ที่ไม่ใช่ออร่า ต้องการ วิญญาณ ลดลง 20% ต่อการใช้งานกรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
1Fossilซัฟฟิกซ์สกิลวาล์ที่ไม่ใช่ออร่า ต้องการ วิญญาณ ลดลง 40% ต่อการใช้งานธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
1Fossilซัฟฟิกซ์มีโอกาส (5–8)% ที่จะได้รับ วิญญาณวาล์ เพิ่มเติม 1 ดวงเมื่อสังหารรองเท้า เสื้อเกราะ หมวก โล่
1Fossilซัฟฟิกซ์มีโอกาส (3–5)% ที่จะได้รับ วิญญาณวาล์ เพิ่มเติม 1 ดวงเมื่อสังหารจิวเวล จิวเวลอะบิส
1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มโอกาสคริติคอลของสกิล วาล์ (80–120)% คริติคอลซองธนู ถุงมือ
1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล วาล์ (15–25)%สร้อย
1Fossilซัฟฟิกซ์เพิ่มความเสียหายสกิล วาล์ (20–40)% ความเสียหายแหวน เข็มขัด
Sanctified Fossil ม็อด /1

Sanctified Fossil ม็อด /1

tags
Gilded Fossil ม็อด /5

Gilded Fossil ม็อด /5

เลเวลDomainPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Fossilยูนิคไอเทมขายให้ร้านค้าได้ค่าตอบแทนมากขึ้นเยอะขวดยาพลังชีวิต ขวดยามานา ขวดยาลูกผสม สร้อย แหวน กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ซองธนู เข็มขัด ถุงมือ รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก โล่ คทา ขวดยาช่วยเหลือ ขวดยาช่วยเหลือคริติคอล แผนที่ เบ็ดตกปลา จิวเวล จิวเวลอะบิส มีดอาคม ไม้พลองสงคราม สัญญาจ้าง พิมพ์เขียว เครื่องประดับโจร
1Fossilยูนิคไอเทมขายให้ร้านค้าได้ค่าตอบแทนมากขึ้นเยอะขวดยาพลังชีวิต ขวดยามานา ขวดยาลูกผสม สร้อย แหวน กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ซองธนู เข็มขัด ถุงมือ รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก โล่ คทา ขวดยาช่วยเหลือ ขวดยาช่วยเหลือคริติคอล แผนที่ เบ็ดตกปลา จิวเวล จิวเวลอะบิส มีดอาคม ไม้พลองสงคราม สัญญาจ้าง พิมพ์เขียว เครื่องประดับโจร
1Fossilยูนิคไอเทมขายให้ร้านค้าได้ค่าตอบแทนมากขึ้นเยอะขวดยาพลังชีวิต ขวดยามานา ขวดยาลูกผสม สร้อย แหวน กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ซองธนู เข็มขัด ถุงมือ รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก โล่ คทา ขวดยาช่วยเหลือ ขวดยาช่วยเหลือคริติคอล แผนที่ เบ็ดตกปลา จิวเวล จิวเวลอะบิส มีดอาคม ไม้พลองสงคราม สัญญาจ้าง พิมพ์เขียว เครื่องประดับโจร
1Fossilยูนิคไอเทมขายให้ร้านค้าได้ค่าตอบแทนมากขึ้นเยอะขวดยาพลังชีวิต ขวดยามานา ขวดยาลูกผสม สร้อย แหวน กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ซองธนู เข็มขัด ถุงมือ รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก โล่ คทา ขวดยาช่วยเหลือ ขวดยาช่วยเหลือคริติคอล แผนที่ เบ็ดตกปลา จิวเวล จิวเวลอะบิส มีดอาคม ไม้พลองสงคราม สัญญาจ้าง พิมพ์เขียว เครื่องประดับโจร
1Fossilยูนิคไอเทมขายให้ร้านค้าได้ค่าตอบแทนมากขึ้นเยอะขวดยาพลังชีวิต ขวดยามานา ขวดยาลูกผสม สร้อย แหวน กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ซองธนู เข็มขัด ถุงมือ รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก โล่ คทา ขวดยาช่วยเหลือ ขวดยาช่วยเหลือคริติคอล แผนที่ เบ็ดตกปลา จิวเวล จิวเวลอะบิส มีดอาคม ไม้พลองสงคราม สัญญาจ้าง พิมพ์เขียว เครื่องประดับโจร
ม็อด /1

ม็อด /1

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
ม็อด /1 ⍟

ม็อด /1 ⍟

tags
 • ค่าต้านทาน x0%
 • ความเร็ว x3000%
Tags /460 ⍟

Tags /460 ⍟

TypeNameTags
ตัวเร่งปฏิกิริยาTurbulentCatalystTurbulent Catalystelemental_damage
ตัวเร่งปฏิกิริยาImbuedCatalystImbued Catalystนักเวท
ตัวเร่งปฏิกิริยาAbrasiveCatalystAbrasive Catalystโจมตี
ตัวเร่งปฏิกิริยาTemperingCatalystTempering Catalystป้องกัน
ตัวเร่งปฏิกิริยาFertileCatalystFertile Catalystพลังชีวิตมานา
ตัวเร่งปฏิกิริยาPrismaticCatalystPrismatic Catalystค่าต้านทาน
ตัวเร่งปฏิกิริยาIntrinsicCatalystIntrinsic Catalystค่าคุณสมบัติ
ตัวเร่งปฏิกิริยาChaosPhysicalCatalystNoxious Catalystphysical_damage
chaos_damage
ตัวเร่งปฏิกิริยาSpeedModifierCatalystAccelerating Catalystความเร็ว
ตัวเร่งปฏิกิริยาCriticalModifierCatalystUnstable Catalystคริติคอล
FossilAmberFireFlyScorched Fossilน้ำแข็ง x0, ไฟ x10
FossilAmberFangFrigid Fossilไฟ x0, น้ำแข็ง x10
FossilMetallicFossilMetallic Fossilกายภาพ x0, สายฟ้า x10
FossilJaggedFossilJagged Fossilเคออส x0, กายภาพ x10
FossilAbberantFossilAberrant Fossilสายฟ้า x0, เคออส x10
FossilPristineFossilPristine Fossilป้องกัน x0, พลังชีวิต x10
FossilDenseFossilDense Fossilพลังชีวิต x0, ป้องกัน x10
FossilCorrodedFossilCorroded Fossilธาตุ x0, bleed x10, poison x10
FossilPrismaticFossilPrismatic Fossilbleed x0, poison x0, ธาตุ x6
FossilAethericFossilAetheric Fossilโจมตี x0.15, นักเวท x10
FossilSerratedFossilSerrated Fossilนักเวท x0.15, โจมตี x10
FossilLucentFossilLucent Fossilความเร็ว x0, มานา x10
FossilShudderingFossilShuddering Fossilมานา x0, ความเร็ว x10
FossilResonatingFossilBound Fossilมิเนียน x10, ออร่า x10, คำสาป x10
FossilEnchantedFossilDeft Fossilค่าคุณสมบัติ x0, คริติคอล x10
FossilEncrustedFossilFundamental Fossilคริติคอล x0, ค่าคุณสมบัติ x10
FossilFacetedFossilFaceted Fossilหินสกิล x10
FossilTangledFossilค่าต้านทาน x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilกายภาพ x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilมิเนียน x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilมานา x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilสายฟ้า x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilพลังชีวิต x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilหินสกิล x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilไฟ x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilธาตุ x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilป้องกัน x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilความเสียหาย x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilคำสาป x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilคริติคอล x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilน้ำแข็ง x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilเคออส x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilนักเวท x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilออร่า x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilค่าคุณสมบัติ x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilโจมตี x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilสถานะเจ็บป่วย x0, ความเร็ว x30
FossilTangledFossilความเร็ว x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilกายภาพ x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilมิเนียน x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilมานา x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilสายฟ้า x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilพลังชีวิต x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilหินสกิล x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilไฟ x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilธาตุ x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilป้องกัน x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilความเสียหาย x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilคำสาป x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilคริติคอล x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilน้ำแข็ง x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilเคออส x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilนักเวท x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilออร่า x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilค่าคุณสมบัติ x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilโจมตี x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilสถานะเจ็บป่วย x0, ค่าต้านทาน x30
FossilTangledFossilความเร็ว x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilค่าต้านทาน x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilมิเนียน x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilมานา x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilสายฟ้า x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilพลังชีวิต x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilหินสกิล x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilไฟ x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilธาตุ x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilป้องกัน x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilความเสียหาย x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilคำสาป x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilคริติคอล x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilน้ำแข็ง x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilเคออส x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilนักเวท x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilออร่า x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilค่าคุณสมบัติ x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilโจมตี x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilสถานะเจ็บป่วย x0, กายภาพ x30
FossilTangledFossilความเร็ว x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilค่าต้านทาน x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilกายภาพ x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilมานา x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilสายฟ้า x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilพลังชีวิต x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilหินสกิล x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilไฟ x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilธาตุ x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilป้องกัน x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilความเสียหาย x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilคำสาป x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilคริติคอล x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilน้ำแข็ง x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilเคออส x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilนักเวท x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilออร่า x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilค่าคุณสมบัติ x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilโจมตี x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilสถานะเจ็บป่วย x0, มิเนียน x30
FossilTangledFossilความเร็ว x0, มานา x30
FossilTangledFossilค่าต้านทาน x0, มานา x30
FossilTangledFossilกายภาพ x0, มานา x30
FossilTangledFossilมิเนียน x0, มานา x30
FossilTangledFossilสายฟ้า x0, มานา x30
FossilTangledFossilพลังชีวิต x0, มานา x30
FossilTangledFossilหินสกิล x0, มานา x30
FossilTangledFossilไฟ x0, มานา x30
FossilTangledFossilธาตุ x0, มานา x30
FossilTangledFossilป้องกัน x0, มานา x30
FossilTangledFossilความเสียหาย x0, มานา x30
FossilTangledFossilคำสาป x0, มานา x30
FossilTangledFossilคริติคอล x0, มานา x30
FossilTangledFossilน้ำแข็ง x0, มานา x30
FossilTangledFossilเคออส x0, มานา x30
FossilTangledFossilนักเวท x0, มานา x30
FossilTangledFossilออร่า x0, มานา x30
FossilTangledFossilค่าคุณสมบัติ x0, มานา x30
FossilTangledFossilโจมตี x0, มานา x30
FossilTangledFossilสถานะเจ็บป่วย x0, มานา x30
FossilTangledFossilความเร็ว x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilค่าต้านทาน x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilกายภาพ x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilมิเนียน x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilมานา x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilพลังชีวิต x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilหินสกิล x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilไฟ x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilธาตุ x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilป้องกัน x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilความเสียหาย x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilคำสาป x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilคริติคอล x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilน้ำแข็ง x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilเคออส x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilนักเวท x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilออร่า x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilค่าคุณสมบัติ x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilโจมตี x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilสถานะเจ็บป่วย x0, สายฟ้า x30
FossilTangledFossilความเร็ว x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilค่าต้านทาน x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilกายภาพ x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilมิเนียน x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilมานา x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilสายฟ้า x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilหินสกิล x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilไฟ x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilธาตุ x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilป้องกัน x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilความเสียหาย x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilคำสาป x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilคริติคอล x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilน้ำแข็ง x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilเคออส x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilนักเวท x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilออร่า x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilค่าคุณสมบัติ x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilโจมตี x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilสถานะเจ็บป่วย x0, พลังชีวิต x30
FossilTangledFossilความเร็ว x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilค่าต้านทาน x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilกายภาพ x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilมิเนียน x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilมานา x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilสายฟ้า x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilพลังชีวิต x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilไฟ x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilธาตุ x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilป้องกัน x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilความเสียหาย x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilคำสาป x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilคริติคอล x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilน้ำแข็ง x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilเคออส x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilนักเวท x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilออร่า x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilค่าคุณสมบัติ x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilโจมตี x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilสถานะเจ็บป่วย x0, หินสกิล x30
FossilTangledFossilความเร็ว x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilค่าต้านทาน x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilกายภาพ x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilมิเนียน x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilมานา x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilสายฟ้า x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilพลังชีวิต x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilหินสกิล x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilธาตุ x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilป้องกัน x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilความเสียหาย x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilคำสาป x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilคริติคอล x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilน้ำแข็ง x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilเคออส x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilนักเวท x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilออร่า x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilค่าคุณสมบัติ x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilโจมตี x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilสถานะเจ็บป่วย x0, ไฟ x30
FossilTangledFossilความเร็ว x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilค่าต้านทาน x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilกายภาพ x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilมิเนียน x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilมานา x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilสายฟ้า x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilพลังชีวิต x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilหินสกิล x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilไฟ x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilป้องกัน x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilความเสียหาย x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilคำสาป x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilคริติคอล x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilน้ำแข็ง x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilเคออส x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilนักเวท x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilออร่า x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilค่าคุณสมบัติ x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilโจมตี x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilสถานะเจ็บป่วย x0, ธาตุ x30
FossilTangledFossilความเร็ว x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilค่าต้านทาน x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilกายภาพ x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilมิเนียน x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilมานา x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilสายฟ้า x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilพลังชีวิต x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilหินสกิล x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilไฟ x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilธาตุ x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilความเสียหาย x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilคำสาป x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilคริติคอล x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilน้ำแข็ง x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilเคออส x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilนักเวท x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilออร่า x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilค่าคุณสมบัติ x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilโจมตี x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilสถานะเจ็บป่วย x0, ป้องกัน x30
FossilTangledFossilความเร็ว x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilค่าต้านทาน x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilกายภาพ x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilมิเนียน x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilมานา x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilสายฟ้า x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilพลังชีวิต x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilหินสกิล x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilไฟ x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilธาตุ x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilป้องกัน x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilคำสาป x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilคริติคอล x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilน้ำแข็ง x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilเคออส x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilนักเวท x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilออร่า x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilค่าคุณสมบัติ x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilโจมตี x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilสถานะเจ็บป่วย x0, ความเสียหาย x30
FossilTangledFossilความเร็ว x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilค่าต้านทาน x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilกายภาพ x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilมิเนียน x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilมานา x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilสายฟ้า x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilพลังชีวิต x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilหินสกิล x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilไฟ x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilธาตุ x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilป้องกัน x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilความเสียหาย x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilคริติคอล x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilน้ำแข็ง x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilเคออส x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilนักเวท x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilออร่า x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilค่าคุณสมบัติ x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilโจมตี x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilสถานะเจ็บป่วย x0, คำสาป x30
FossilTangledFossilความเร็ว x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilค่าต้านทาน x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilกายภาพ x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilมิเนียน x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilมานา x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilสายฟ้า x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilพลังชีวิต x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilหินสกิล x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilไฟ x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilธาตุ x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilป้องกัน x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilความเสียหาย x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilคำสาป x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilน้ำแข็ง x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilเคออส x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilนักเวท x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilออร่า x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilค่าคุณสมบัติ x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilโจมตี x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilสถานะเจ็บป่วย x0, คริติคอล x30
FossilTangledFossilความเร็ว x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilค่าต้านทาน x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilกายภาพ x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilมิเนียน x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilมานา x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilสายฟ้า x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilพลังชีวิต x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilหินสกิล x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilไฟ x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilธาตุ x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilป้องกัน x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilความเสียหาย x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilคำสาป x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilคริติคอล x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilเคออส x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilนักเวท x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilออร่า x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilค่าคุณสมบัติ x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilโจมตี x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilสถานะเจ็บป่วย x0, น้ำแข็ง x30
FossilTangledFossilความเร็ว x0, เคออส x30
FossilTangledFossilค่าต้านทาน x0, เคออส x30
FossilTangledFossilกายภาพ x0, เคออส x30
FossilTangledFossilมิเนียน x0, เคออส x30
FossilTangledFossilมานา x0, เคออส x30
FossilTangledFossilสายฟ้า x0, เคออส x30
FossilTangledFossilพลังชีวิต x0, เคออส x30
FossilTangledFossilหินสกิล x0, เคออส x30
FossilTangledFossilไฟ x0, เคออส x30
FossilTangledFossilธาตุ x0, เคออส x30
FossilTangledFossilป้องกัน x0, เคออส x30
FossilTangledFossilความเสียหาย x0, เคออส x30
FossilTangledFossilคำสาป x0, เคออส x30
FossilTangledFossilคริติคอล x0, เคออส x30
FossilTangledFossilน้ำแข็ง x0, เคออส x30
FossilTangledFossilนักเวท x0, เคออส x30
FossilTangledFossilออร่า x0, เคออส x30
FossilTangledFossilค่าคุณสมบัติ x0, เคออส x30
FossilTangledFossilโจมตี x0, เคออส x30
FossilTangledFossilสถานะเจ็บป่วย x0, เคออส x30
FossilTangledFossilความเร็ว x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilค่าต้านทาน x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilกายภาพ x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilมิเนียน x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilมานา x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilสายฟ้า x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilพลังชีวิต x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilหินสกิล x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilไฟ x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilธาตุ x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilป้องกัน x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilความเสียหาย x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilคำสาป x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilคริติคอล x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilน้ำแข็ง x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilเคออส x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilออร่า x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilค่าคุณสมบัติ x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilโจมตี x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilสถานะเจ็บป่วย x0, นักเวท x30
FossilTangledFossilความเร็ว x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilค่าต้านทาน x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilกายภาพ x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilมิเนียน x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilมานา x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilสายฟ้า x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilพลังชีวิต x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilหินสกิล x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilไฟ x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilธาตุ x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilป้องกัน x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilความเสียหาย x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilคำสาป x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilคริติคอล x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilน้ำแข็ง x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilเคออส x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilนักเวท x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilค่าคุณสมบัติ x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilโจมตี x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilสถานะเจ็บป่วย x0, ออร่า x30
FossilTangledFossilความเร็ว x0, ค่าคุณสมบัติ x30
FossilTangledFossilค่าต้านทาน x0, ค่าคุณสมบัติ x30
FossilTangledFossilกายภาพ x0, ค่าคุณสมบัติ x30
FossilTangledFossilมิเนียน x0, ค่าคุณสมบัติ x30
FossilTangledFossilมานา x0, ค่าคุณสมบัติ x30
FossilTangledFossilสายฟ้า x0, ค่าคุณสมบัติ x30
FossilTangledFossilพลังชีวิต x0, ค่าคุณสมบัติ x30
FossilTangledFossilหินสกิล x0, ค่าคุณสมบัติ x30
FossilTangledFossilไฟ x0, ค่าคุณสมบัติ x30
Fossil