ขวดยามานา ยูนิค /4 ⍟

ขวดยามานา ยูนิค /4 ⍟

ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
yFlask4Doedre's Elixir Greater Mana Flask
เพิ่มจำนวนชาร์จ (250–300)% ต่อการใช้งาน
กำจัด 80% ของ โล่พลังงานสูงสุด ของคุณ เมื่อใช้งาน
คุณได้รับความเสียหาย เคออส เท่ากับ 50% ของ พลังชีวิตสูงสุด ของคุณเมื่อใช้งาน
ได้รับ Endurance Charge (1–3) ลูก เมื่อใช้งาน
ได้รับ Frenzy Charge (1–3) ลูก เมื่อใช้งาน
ได้รับ Power Charge (1–3) ลูก เมื่อใช้งาน
ZerphisLastBreathZerphi's Last Breath Grand Mana Flask
ลดจำนวนชาร์จ (-10–10)% ต่อการใช้งาน
ได้รับสถานะ ลมหายใจสุดท้าย เมื่อคุณใช้ สกิล ขณะที่รับผลจากขวดยา โดยมีผล (450–600)% ของ ค่าใช้งานมานา
(ลมหายใจสุดท้าย เติมพลังชีวิต ต่อวินาทีตาม ค่าใช้งานมานา สถานะนี้คงอยู่ 4 วินาที แต่จะถูกกำจัดเมื่อคุณถูกปะทะ)
LaviangasOilLavianga's Spirit Sanctified Mana Flask
เพิ่มจำนวนการเติม (30–50)%
เพิ่มอัตราการเติม 100%
สกิลของคุณ ไม่มีค่าใช้งานมานา ขณะที่รับผลจากขวดยา
LaviangasOilReplica Lavianga's Spirit Sanctified Mana Flask
เพิ่มจำนวนการเติม (30–50)%
ลดอัตราการเติม 50%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–15)% ขณะที่รับผลจากขวดยา
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–15)% ขณะที่รับผลจากขวดยา
เพิ่มค่าใช้งานมานาของ สกิล 10% ขณะที่รับผลจากขวดยา
เอนแชนท์ Enkindling Orb /5 ⍟

เอนแชนท์ Enkindling Orb /5 ⍟

เลเวลDescriptionWeight
1เพิ่มผล (60–70)%
ไม่ได้รับชาร์จ ขณะที่รับผลจากขวดยา
ขวดยา 250
Normal 0
1เพิ่มระยะเวลา (80–100)%
ไม่ได้รับชาร์จ ขณะที่รับผลจากขวดยา
ขวดยา 100
Normal 0
1เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จ (60–80)%
ไม่ได้รับชาร์จ ขณะที่รับผลจากขวดยา
ขวดยา 100
Normal 0
1ลดจำนวนชาร์จ (25–35)% ต่อการใช้งาน
ไม่ได้รับชาร์จ ขณะที่รับผลจากขวดยา
ขวดยา 100
Normal 0
1จำนวนชาร์จสูงสุด +(40–60)
ไม่ได้รับชาร์จ ขณะที่รับผลจากขวดยา
ขวดยา 100
Normal 0
เอนแชนท์ Instilling Orb /16 ⍟

เอนแชนท์ Instilling Orb /16 ⍟

เลเวลDescriptionWeight
1ใช้งานเมื่อขวดยาข้างเคียงถูกใช้งานขวดยา 100
Normal 0
1ใช้งานซ้ำเมื่อหมดผลของขวดยานี้ขวดยา 100
Normal 0
1ใช้งานเมื่อชาร์จเต็มขวดยา 100
Normal 0
1ใช้งานเมื่อคุณใช้สกิล ตั้งรับขวดยา 100
Normal 0
1ใช้งานเมื่อคุณใช้สกิล เดินทางขวดยา 100
Normal 0
1ใช้งานเมื่อคุณสูญเสีย บัฟ จากสกิล ตั้งรับขวดยา 0
Normal 0
1ใช้งานเมื่อคุณปะทะ ศัตรูแรร์หรือยูนิค หากยังไม่มีผลขวดยา 100
Normal 0
1ใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ แช่แข็งขวดยา 100
Normal 0
1ใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ หนาวเย็นขวดยา 100
Normal 0
1ใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ ช็อคขวดยา 100
Normal 0
1ใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ ลุกไหม้ขวดยา 100
Normal 0
1ใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ เลือดไหลขวดยา 100
Normal 0
1ใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ พิษขวดยา 100
Normal 0
1ใช้งานเมื่อคุณบล็อคขวดยา 100
Normal 0
1ใช้งานเมื่อคุณได้รับ การปะทะที่ร้ายแรงขวดยา 100
Normal 0
1ใช้งานเมื่อคุณใช้ ขวดยาพลังชีวิตขวดยา 100
Normal 0
ขวดยา โต๊ะคราฟท์ /22 ⍟

ขวดยา โต๊ะคราฟท์ /22 ⍟

IDModRequireUnlock
เฮเลน่าใช้งานเมื่อขวดยาข้างเคียงถูกใช้งาน5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
บทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานซ้ำเมื่อหมดผลของขวดยานี้5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
บทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อชาร์จเต็ม5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
บทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณใช้สกิล ตั้งรับ5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
บทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณใช้สกิล เดินทาง5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
บทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณปะทะ ศัตรูแรร์หรือยูนิค หากยังไม่มีผล5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
บทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ แช่แข็ง5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
บทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ หนาวเย็น5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
บทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ ช็อค5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
บทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ ลุกไหม้5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
บทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ เลือดไหล5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
บทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ พิษ5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
บทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณบล็อค5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
บทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณได้รับ การปะทะที่ร้ายแรง5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
บทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณใช้ ขวดยาพลังชีวิต5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
บทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าลบเอนแชนท์3x CurrencyConvertToNormalOrb of ScouringDefault
จุนฟื้นฟูพลังชีวิต 3% ต่อวินาที ขณะที่รับผลจากขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเปิดผนึก
จุนมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง 50% ขณะที่รับผลจากขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเปิดผนึก
จุนลดค่าใช้งานมานาของ สกิล (20–25)% ขณะที่รับผลจากขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเปิดผนึก
จุนเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่พบ (20–30)% ขณะที่รับผลจากขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเปิดผนึก
จุนลดความเสียหาย สะท้อน ที่ได้รับ (45–55)% ขณะที่รับผลจากขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเปิดผนึก
จุนดูด 15% ของความเสียหาย ปะทะ ที่ได้รับ ไปเป็น พลังชีวิต ขณะที่รับผลจากขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเปิดผนึก
ขวดยามานา
passives
เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 5%
flaskint
Mana Flasks
ขวดยามานา Attr /13 ⍟

ขวดยามานา Attr /13 ⍟

ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
IDmana_mana_flask2614
IconArt/2DArt/SkillIcons/passives/flaskint.png
IsKeystonefalse
IsNotablefalse
isAscendancyStartfalse
isMultipleChoicefalse
isMultipleChoiceOptionfalse
IsSocketfalse
IsJustIconfalse
isUsedtrue
isRoyalefalse
PassiveSkillsHash60648
Stats
 • charges_gained_+% 5
 • flask_mana_to_recover_+% 10
 • ขวดยามานา
  passives
  เพิ่มอัตราการ เติมมานา จากขวดยา 10%
  เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 5%
  flaskint
  Mana Flasks
  ขวดยามานา Attr /13 ⍟

  ขวดยามานา Attr /13 ⍟

  ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
  IDmana_mana_flask2615
  IconArt/2DArt/SkillIcons/passives/flaskint.png
  IsKeystonefalse
  IsNotablefalse
  isAscendancyStartfalse
  isMultipleChoicefalse
  isMultipleChoiceOptionfalse
  IsSocketfalse
  IsJustIconfalse
  isUsedtrue
  isRoyalefalse
  PassiveSkillsHash42981
  Stats
 • charges_gained_+% 5
 • flask_mana_to_recover_+% 10
 • ขวดยามานา ไอเทม /12 ⍟

  ขวดยามานา ไอเทม /12 ⍟

  Iconชื่อ
  Small Mana Flask
  เติมมานา 50 ในเวลา 3 วินาที
  ใช้ 6 จาก 24 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
  ปัจจุบันมี 24 ชาร์จ
  Medium Mana Flask
  เติมมานา 70 ในเวลา 3.5 วินาที
  ใช้ 7 จาก 30 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
  ปัจจุบันมี 30 ชาร์จ
  ต้องการ เลเวล 3
  Large Mana Flask
  เติมมานา 90 ในเวลา 4 วินาที
  ใช้ 8 จาก 35 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
  ปัจจุบันมี 35 ชาร์จ
  ต้องการ เลเวล 6
  Greater Mana Flask
  เติมมานา 120 ในเวลา 4 วินาที
  ใช้ 9 จาก 36 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
  ปัจจุบันมี 36 ชาร์จ
  ต้องการ เลเวล 12
  Grand Mana Flask
  เติมมานา 170 ในเวลา 4.5 วินาที
  ใช้ 7 จาก 30 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
  ปัจจุบันมี 30 ชาร์จ
  ต้องการ เลเวล 18
  Giant Mana Flask
  เติมมานา 250 ในเวลา 5 วินาที
  ใช้ 8 จาก 36 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
  ปัจจุบันมี 36 ชาร์จ
  ต้องการ เลเวล 24
  Colossal Mana Flask
  เติมมานา 350 ในเวลา 5 วินาที
  ใช้ 8 จาก 38 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
  ปัจจุบันมี 38 ชาร์จ
  ต้องการ เลเวล 30
  Sacred Mana Flask
  เติมมานา 480 ในเวลา 5.5 วินาที
  ใช้ 7 จาก 35 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
  ปัจจุบันมี 35 ชาร์จ
  ต้องการ เลเวล 36
  Hallowed Mana Flask
  เติมมานา 700 ในเวลา 6 วินาที
  ใช้ 6 จาก 30 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
  ปัจจุบันมี 30 ชาร์จ
  ต้องการ เลเวล 42
  Sanctified Mana Flask
  เติมมานา 1100 ในเวลา 6.5 วินาที
  ใช้ 7 จาก 35 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
  ปัจจุบันมี 35 ชาร์จ
  ต้องการ เลเวล 50
  Divine Mana Flask
  เติมมานา 1400 ในเวลา 5 วินาที
  ใช้ 8 จาก 42 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
  ปัจจุบันมี 42 ชาร์จ
  ต้องการ เลเวล 60
  Eternal Mana Flask
  เติมมานา 1800 ในเวลา 7 วินาที
  ใช้ 8 จาก 42 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
  ปัจจุบันมี 42 ชาร์จ
  ต้องการ เลเวล 65
  Wiki Edit

  Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.