Bestiary ยูนิค /58 ⍟

Bestiary ยูนิค /58 ⍟

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
HyrrisMarkAsenath's Chant Iron Circlet
ทริกเกอร์ เวทที่ใส่ เมื่อคุณโจมตีด้วย ธนู โดยมีคูลดาวน์ 0.3 วินาที
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(100–120)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 30%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (30–40)%
ShieldDex5UniqueAtziri's Reflection Golden Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 6%
ค่า Intelligence +(40–60)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (180–200)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(180–200)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(20–30)%
สะท้อนสาปสะกด
ไม่ได้รับผลจาก คำสาป
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (15–20)%
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
AmericsMaulCameria's Avarice Gavel
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
ทริกเกอร์ Icicle Burst เลเวล 20 เมื่อคุณปะทะศัตรูที่ติดสถานะ แช่แข็ง
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–180)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (11–14) ถึง (17–21)
เพิ่มโอกาสคริติคอล (15–40)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่ดรอปจากศัตรูที่ถูกแช่แข็งขึ้น 40%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ด้วย สกิลโจมตี (30–40)%
ChainsOfCommandChains of Command Saintly Chainmail
ทริกเกอร์ Animate Guardian's Weapon เลเวล 20 เมื่อ ผู้พิทักษ์ที่ถูกปลุกเสก สังหารศัตรู
มีโอกาส 10% ที่จะทริกเกอร์ Animate Guardian's Weapon เลเวล 18 เมื่อ อาวุธที่ถูกปลุกเสก สังหารศัตรู
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–190)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–90)
ผู้พิทักษ์ที่ถูกปลุกเสก สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 5% ต่อจำนวน อาวุธที่ปลุกเสกขึ้นมา
การโจมตีประชิดของ มิเนียนที่ปลุกเสกขึ้นมา สร้างความเสียหายกระจาย ต่อเป้าหมายรอบตัว
การโจมตีประชิด ของ มิเนียนที่ปลุกเสกขึ้นมา สร้างความเสียหาย ลดลง อีก 50% ต่อเป้าหมายรอบตัว
ผู้เล่นจะมีมิเนียนแบบปลุกเสกได้อย่างเดียวเท่านั้น
animate guardian and weapon track on kill [2]
WandUnique1Corona Solaris Crystal Wand
เพิ่มความเสียหาย เวท (29–33)%
ทริกเกอร์ Blinding Aura เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เสริมความเสียหาย ไฟ (30–45) ถึง (60–80)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–10)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(27–33)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 20%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (120–140)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด
การเพิ่มและลด รัศมีแสง จะส่งผลต่อ ความแม่นยำ เช่นกัน
เสริมความเสียหาย ไฟ (145–157) ถึง (196–210) ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี่ ถ้าศัตรูตาบอด
CrabUniqueCraiceann's Carapace Golden Plate
ได้รับสกิล Aspect of the Crab เลเวล 20
เพิ่มค่า เกราะ (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(100–120)
ค่าต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(25–30)%
ผู้เล่นจะไม่ติดสถานะเลือดไหล
จำนวน Crab Barrier สูงสุด +5
CrabUniqueHelmetCraiceann's Chitin Magistrate Crown
มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (4–6)%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–7)%
จะไม่เสีย Crab Barrier เพิ่มหากเพิ่งเสียไปเร็วๆ นี้
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +3% ขณะที่คุณมี Crab Barrier อย่างน้อย 5
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +5% ขณะที่คุณมี Crab Barriers อย่างน้อย 10
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
CrabUniqueGlovesCraiceann's Pincers Titan Gauntlets
เพิ่มค่า เกราะ (150–200)%
ฟื้นฟู พลังชีวิต (50–70) ต่อวินาที
ค่าต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย 3% ต่อจำนวน Crab Barrier
มีโอกาส 10% ที่หากได้ Crab Barrier
แล้วจะได้แบบเต็มจำนวนที่มีได้
CrabUniqueBootsCraiceann's Tracks Goliath Greaves
เพิ่มค่า เกราะ (150–180)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
จะไม่ติดสถานะ มึนงง หากคุณมี Crab Barrier อย่างน้อย 10 อัน
คุณจะเสีย Crab Barrier เพียง (5–7) อัน เมื่อคุณได้รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ
IcetombCrystal Vault Latticed Ringmail
ค่า Strength +(30–40)
ค่า Intelligence +(30–40)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (140–160)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(50–75)%
ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น
มีโอกาส 0% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง
เปลี่ยน 20% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น น้ำแข็ง
เปลี่ยน 30% ของความเสียหาย ไฟ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น น้ำแข็ง
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง (15–20)%
(สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง ประกอบด้วย หนาวสั่น, แช่แข็ง, และ Brittle)
ElderStaffDisintegrator Maelström Staff
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +25% ขณะถือ ไม้พลอง
เสริมความเสียหาย กายภาพ (220–240) ถึง (270–300)
จำนวน Siphoning Charge สูงสุด +1 ต่อไอเทม Elder หรือ Shaper ที่ใส่
มีโอกาส25% ที่จะได้ Siphoning Charge หากผู้เล่นใช้สกิล
เสริมความเสียหาย กายภาพ (12–14) ถึง (15–16) ต่อจำนวน Siphoning Charge หนึ่งลูก ให้การโจมตีและเวท
นำ 4% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส ต่อ Siphoning Charge หนึ่งลูก
เสริมป้องกันกายภาพ 1% ต่อ Siphoning Charge
ดูด 0.2% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต ต่อจำนวน Siphoning Charge
ได้รับความเสียหาย กายภาพ 150 ต่อวินาที ต่อจำนวน Siphoning Charge หากคุณใช้สกิลมาเร็วๆ นี้
Battlemage
(เพิ่มความเสียหายเวทของคุณตามความเสียหายของอาวุธในมือหลักของคุณ)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
DoedresTenureDoedre's Malevolence Velvet Gloves
ค่า Intelligence +20
เพิ่มความเสียหาย เวท (50–60)%
เสริมความเสียหาย เคออส (48–56) ถึง (73–84) ให้กับเวท
ลดความเร็วในการร่าย 15%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(64–96)
สกิลที่ถูกเสริมด้วย Unleash จะเพิ่มความถี่ในการได้รับ Seal (30–50)%
OneHandSword1UniqueDreadbeak Rusted Sword
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
เพิ่มความเสียหาย 100 ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 50%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (83–91) ถึง (123–130)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ได้รับ พลังชีวิต +2 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตี
คุณมีสถานะ Onslaught ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะมี พลังชีวิตเหลือน้อย หาก พลังชีวิต ของคุณนั้นอยู่ที่ 50% ของ พลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
DreadarcDreadsurge Cleaver
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–15) ถึง (20–25)
เสริมความเสียหาย ไฟ (223–250) ถึง (264–280)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–10)%
ค่าต้านทาน ไฟ +(15–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5%
การปะทะจะทะลุผ่าน ต้านทาน ไฟ ของมอนสเตอร์ศัตรู ขณะที่คุณติดสถานะ ลุกไหม้
BootsStrDexUnique3Duskblight Ironscale Boots
ทริกเกอร์ Stalking Pustule เลเวล 1 เมื่อสังหาร
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค 50%
ลดรัศมีของแสงลง 20%
ค่าต้านทาน เคออส +50% ขณะรับผลจากขวดยา
เสริมความเสียหาย เคออส (30–40) ถึง (50–60) ให้กับเวทและการโจมตี ขณะรับผลจากขวดยาทุกชนิด
TigerHelmetFarrul's Bite Harlequin Mask
ได้รับสกิล Aspect of the Cat เลเวล 20
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(25–35)%
โอกาสคริติคอล +1% ขณะรับผลจาก Aspect of the Cat
การคริติคอลมีโอกาสทำศัตรูตาบอด (10–20)% ขณะที่คุณมี Cat's Stealth
เพิ่มความเสียหาย ปะทะ และ สถานะเจ็บป่วย (40–50)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้ และ พิษ)
TigerBootsFarrul's Chase Slink Boots
ทริกเกอร์ Intimidating Cry เลเวล 20 เมื่อคุณสูญเสียสถานะ Cat's Stealth
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (110–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
มีโอกาส (40–50)% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล
เดินเร็วขึ้น 20% ขณะผู้เล่นมี Cat's Stealth
TigerBodyArmourFarrul's Fur Triumphant Lamellar
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
Aspect of the Cat ไม่มีค่าสำรอง
เพิ่มเวลา +2 วินาทีให้ Cat's Stealth
ได้รับ Frenzy Charge กับ Power Charge จำนวนสูงสุดของคุณ เมื่อคุณมี Cat's Stealth
คุณมีสถานะ ทะลุมิติ ขณะที่คุณมี Cat's Stealth
TigerGlovesFarrul's Pounce Hydrascale Gauntlets
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–140)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่า ความแม่นยำ +(400–500) หากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะเลือดไหล
การโจมตี สร้างสถานะ เลือดไหล เสมอ ขณะที่คุณมี Cat's Stealth
เพิ่มความเสียหาย ปะทะ และ สถานะเจ็บป่วย (40–50)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
ผู้เล่นจะได้ Crimson Dance ขณะที่มี Cat's Stealth
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้ และ พิษ)
(ผู้เล่นทำศัตรูเลือดไหลได้สูงสุด 8 ครั้ง, หากศัตรูเคลื่อนที่จะไม่มีความเสียหายเพิ่มจากสถานะเลือดไหล, ความเสียหายจากสถานะเลือดไหลลดลง 50%)
SpiderArmourBodyFenumus' Shroud Widowsilk Robe
ค่า Intelligence +(30–40)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–140)%
ฟื้นฟู โล่พลังงาน (80–100) ต่อวินาที
ศัตรูที่ได้รับผลจาก Spider's Web ของคุณ สร้างความเสียหาย ลดลง 10%
ศัตรูที่ได้รับผลจาก Spider's Web ของคุณ มีค่าต้านทาน ทุกชนิด -10%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Aspect of the Spider ขึ้น (50–70)%
SpiderArmourBootsFenumus' Spinnerets Assassin's Boots
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (160–200)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
ค่าต้านทาน เคออส +(17–23)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
Aspect of the Spider สามารถทำศัตรูติด Spider's Web ได้อีกครั้ง
ได้รับ โล่พลังงาน (15–20) ต่อจำนวนศัตรูที่คุณ ปะทะ ที่ได้รับผลจาก Spider's Web
เพิ่มระยะเวลาดีบัฟของ Aspect of the Spider(40–50)%
SpiderArmourHelmetFenumus' Toxins Necromancer Circlet
เสริมความเสียหาย เคออส (16–21) ถึง (31–36) ให้กับเวท
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (220–250)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้ Power Charge หากผู้เล่นโจมตีศัตรูที่ติดผลจาก Spider's Web
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ (6–10)% ต่อจำนวน Power Charge
เพิ่มความเสียหาย พิษ (15–20)% ต่อหนึ่ง Power Charge
Aspect of the Spider จะทำให้ศัตรูติด Spider's Web และสถานะหน่วงเหนี่ยว (Hinder) ทุก 0.5 วินาทีแทน
SpiderArmour%20GlovesFenumus' Weave Carnal Mitts
ได้รับสกิล Aspect of the Spider เลเวล 20
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (120–170)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (6–9)%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะ และ สถานะเจ็บปวด (40–60)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ Spider's Web 3 ระดับ
เสริมความเสียหาย เคออส (8–10) ถึง (13–15) ต่อจำนวน Spider Web บนตัวศัตรู
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้ และ พิษ)
FoxshadeFox's Fortune Wild Leather
ค่า Dexterity +(20–30)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 12 ให้กับการโจมตี
ค่า หลบหลีก +1500 ขณะ พลังชีวิตเต็ม
ค่า หลบหลีก +(400–500)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
ศัตรู โชคร้าย ในการคำนวณความเสียหาย ปะทะ ต่อคุณ ขณะที่คุณมี พลังชีวิตเต็ม
(ความโชคร้ายนั้นคือ สุ่ม 2 ครั้งและใช้ค่าที่แย่ที่สุด)
HeatshiverFrostferno Leather Hood
เลเวลของหินสกิล ไฟ ที่ใส่ +2
เลเวลของหินสกิล น้ำแข็ง ที่ใส่ +2
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Cold to Fire เลเวล 30
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (450–500)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 60%
ค่าต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(20–30)%
TwoHandMace7UniqueGeofri's Devotion Brass Maul
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู 30%
ทริกเกอร์ Elemental Warding เลเวล 20 เมื่อปะทะ ประชิด ขณะที่ถูกสาป
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 200%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (42–47) ถึง (66–71)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 11 ถึง 23
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู (10–20)%
ไม่สามารถคริติคอลได้
GluttonyGluttony Leather Belt
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
คุณมี Culling Strike ต่อ ศัตรูที่ถูกสาป
ได้รับพลังชีวิต (20–28) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสาป ที่ถูกปะทะด้วยการโจมตีของคุณ
ได้รับมานา (10–14) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสาป ที่ถูกปะทะด้วยการโจมตีของคุณ
ผู้เล่นรับความเสียหายกายภาพ (100–200) หากใช้สกิลเคลื่อนที่
คุณไม่มีเกราะและโล่พลังงาน
(Culling Strike โจมตีใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตที่ 10% หรือต่ำกว่า หลังจากถูกคุณโจมตีจะตายทันที)
PillarsOfArunGorgon's Gaze Regicide Mask
ได้รับสกิล Petrification Statue เลเวล 20
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5–10)%
เสริมป้องกันกายภาพ 5% ขณะเคลื่อนที่
ได้รับความเสียหาย ธาตุ ลดลง 5% ขณะอยู่กับที่
WondertrapGreedtrap Velvet Slippers
ค่า Strength +(5–10)
ค่า Dexterity +(5–10)
ค่า Intelligence +(5–10)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(90–110)
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบ (10–16)% ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
(คุณจะมี พลังชีวิตเหลือน้อย หาก พลังชีวิต ของคุณนั้นอยู่ที่ 50% ของ พลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
HryyisBiteHyrri's Demise Sharktooth Arrow Quiver
ได้รับ พลังชีวิต +(3–4) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–30)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–10)%
ได้รับ พลังชีวิต +(2–3) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 1 ถึง 2 ต่อค่า Dexterity 10 หน่วย ให้การโจมตี
เสริมความเสียหาย ไฟ 1 ถึง 2 ต่อค่า Strength 10 หน่วย ให้การโจมตี
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 0 ถึง 3 ต่อค่า Intelligence 10 หน่วย ให้การโจมตี
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
UberElderHelmetIndigon Hubris Circlet
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (150–180)%
เพิ่มมานาสูงสุด (6–10)%
เติม พลังชีวิต (8–10)% เมื่อคุณใช้ ขวดยามานา
การฟื้นฟู มานา ที่ไม่มีผลโดยฉับพลันจากขวดยาจะฟื้นฟู พลังชีวิต เช่นกัน
เพิ่มค่าใช้งานของสกิลต่างๆ (50–60)% ต่อมานา 200 ที่ถูกใช้เร็วๆ นี้
เพิ่มความเสียหาย เวท (20–25)% ต่อค่า มานา 200 หน่วย ที่คุณจ่ายมาเร็วๆ นี้ สูงสุด 2000%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
LoreweaveLoreweave Elegant Ringmail
มี 6 Socket
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(8–24)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (4–10) ถึง (14–36) ให้กับการโจมตี
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (20–60)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–50)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–60)
ค่า มานาสูงสุด +(20–50)
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบขึ้น (6–30)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–50)%
คุณมีค่าต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด (76–78)%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
MalachaisSimulaMalachai's Awakening Iron Mask
ค่า Strength +20
เพิ่มความเสียหาย เวท (15–30)%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +10%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (42–54) ถึง (78–88) ให้กับเวท ขณะที่ไม่ได้สำรองพลังชีวิต
เสริมความเสียหาย ไฟ (54–64) ถึง (96–107) ให้กับเวท ขณะที่ไม่ได้สำรองพลังชีวิต
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (5–14) ถึง (160–173) ให้กับเวท ขณะที่ไม่ได้สำรองพลังชีวิต
Blood Magic
Mortal Conviction
(ลบล้างมานาทั้งหมด การใช้สกิลจะใช้พลังชีวิตแทนมานา สกิลจะสำรองพลังชีวิตแทนมานา จ่ายพลังชีวิตแทนมานาในการรับผลของสกิล)
(คุณจะเปิดออร่าถาวรที่ไม่ใช่ ธง จากสกิลของคุณได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น สกิลที่ไม่ใช่ ธง ที่สร้าง ออร่าถาวร บนตัวคุณจะไม่สำรอง พลังชีวิต)
UberElderRingMark of the Elder Steel Ring
เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–4) ถึง (10–14) ให้กับการโจมตี
มีโอกาส 20% ที่จะทริกเกอร์ Tentacle Whip เลเวล 20 เมื่อสังหาร
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26–32) ถึง (42–48) ให้กับการโจมตี
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี (60–80)% หากแหวนอีกวงเป็น ไอเทมเชปเปอร์
จะไม่ติดมึนถ้าแหวนอีกวงเป็นไอเทม Elder
PhantasmlaFlameMark of the Red Covenant Tribal Circlet
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–50)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (25–45)%
เพิ่มความเสียหายของ Summon Raging Spirit (130–150)%
ลดจำนวน Summoned Raging Spirit สูงสุดที่มีได้อีก 75%
การโจมตีของ Summon Raging Spirit จะทำให้ลุกไหม้ตลอด
ความเสียหายไฟที่ Raging Spirit ที่ถูกอัญเชิญออกมาสร้างจะกระจายใส่เป้าหมายโดยรอบ
UberShaperRingMark of the Shaper Opal Ring
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–25)%
มีโอกาส 20% ที่จะทริกเกอร์ Summon Volatile Anomaly เลเวล 20 เมื่อสังหาร
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (13–18) ถึง (50–56) ให้กับเวท
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
โจมตีด้วยคาถาแรงขึ้น (60–80)% หากแหวนอีกวงเป็น ไอเทมเอลเดอร์
จะไม่ติดมึนถ้าแหวนอีกวงเป็นไอเทม Shaper
PotencyOfTheUnremarkableMight of the Meek Crimson Jewel
เพิ่มผลของสกิลพาสซิฟ (ที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่) ในรัศมี 50%
สกิลพาสซีฟขั้นสูงในรัศมีจะไม่ให้อะไรเลย
Staff1uniqueMirebough Gnarled Branch
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Trap เลเวล 16
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Cluster Trap เลเวล 16
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Trap And Mine Damage เลเวล 16
เพิ่มความเสียหาย ทุกอย่าง (40–50)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (10–20)%
เพิ่มมานาสูงสุด (10–20)%
TwoHandMace5UniquePanquetzaliztli Jagged Maul
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู 30%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–50)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (94–98) ถึง (115–121)
เติม พลังชีวิต 5% เมื่อสังหาร
ศัตรูที่ถูกสังหารด้วย การปะทะด้วยการโจมตีหรือเวท จะระเบิด สร้างความเสียหาย 10% ของ พลังชีวิต ของพวกมันเป็นความเสียหาย ไฟ
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
GoredrillSanguine Gambol Skinning Knife
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง 30%
ค่า Dexterity +(10–15)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (50–70)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (70–85) ถึง (110–118)
เพิ่มโอกาสคริติคอล 30%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 40% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 50% เมื่อคริติคอล
คุณมี Crimson Dance หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
(ผู้เล่นทำศัตรูเลือดไหลได้สูงสุด 8 ครั้ง, หากศัตรูเคลื่อนที่จะไม่มีความเสียหายเพิ่มจากสถานะเลือดไหล, ความเสียหายจากสถานะเลือดไหลลดลง 50%)
AvianHelmetSaqawal's Flock Silken Hood
ทริกเกอร์ ลมวน เลเวล 20 เมื่อคุณได้รับสถานะ Avian's Might หรือ Avian's Flight
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (10–15)%
AvianBodyArmourSaqawal's Nest Blood Raiment
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–75)
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(30–40)%
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานา ของ สกิลต่างๆ (-10–-6)%
เพิ่มผลของบัฟของ Aspect of the Avian 100%
Aspect of the Avian จะให้ Avian's Might กับ Avian's Flight ให้เพื่อนข้างเคียงเช่นกัน
ค่า หลบหลีก และ โล่พลังงาน +(120–150)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
AvianBootsSaqawal's Talons Hydrascale Boots
ได้รับสกิล Aspect of the Avian เลเวล 20
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (20–30)%
เพิ่มเวลา (-2–2) วินาทีให้ Avian's Flight
ฟื้นฟู พลังชีวิต 100 ต่อวินาที ขณะที่คุณมี Avian's Flight
ฟื้นฟู มานา 12 ต่อวินาที ขณะที่คุณมี Avian's Flight
AvianGlovesSaqawal's Winds Soldier Gloves
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–60)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง และ สายฟ้า +(20–25)%
เพิ่มเวลา (-2–2) วินาทีให้ Avian's Might
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–25) ถึง (37–40) ขณะรับผลจาก Avian's Might
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (55–62) ขณะที่คุณได้รับผลของ Avian's Might
StormFireStormfire Opal Ring
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–25)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (40–45)%
ค่าต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า +(20–30)%
ความเสียหาย สายฟ้า ของคุณสร้างสถานะ ลุกไหม้ ได้
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (4–6)% ตามจำนวนครั้งที่คุณได้สร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูที่ไม่ได้ติดสถานะ ช็อค มาเร็วๆ นี้
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (62–70) ให้การปะทะ ศัตรูที่ลุกไหม้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
SundanceSunspite Clasped Boots
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (260–300)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบขึ้น (20–30)%
ค่าต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (10–20)% ขณะติดสถานะ ลุกไหม้
โอกาส +25% ที่จะติดสถานะลุกไหม้
ฟื้นฟู พลังชีวิต (75–125) ต่อวินาที ขณะติดสถานะ ลุกไหม้
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
RhysbladeThe Dancing Duo Reaver Sword
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 60%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (130–160)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5%
ทริกเกอร์ Manifest Dancing Dervish เลเวล 15 เมื่อมีสถานะ Rampage
Manifested Dancing Dervish จะถูกถอนออกจากช่องอาวุธ
Manifested Dancing Dervish ตายเมื่อ Rampage หมดลง
Manifest Dancing Dervish จะสร้าง Dancing Dervish เพิ่มอีกตัว
Rampage
(คุณจะได้รับโบนัส Rampage สำหรับการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
Amulet6UniqueThe Effigon Gold Amulet
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบขึ้น (12–20)%
ค่า Dexterity +25
เสริมความเสียหาย ไฟ 12 ถึง 24 ให้กับการโจมตี
ค่า ความแม่นยำ +(100–150)
ค่า หลบหลีก +(100–150)
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด ไม่สามารถหลบหลีกการ ปะทะ ของคุณได้
เจาะต้านทาน ไฟ ของศัตรูที่ตาบอด 10%
BuckledBeltUniqueThe Nomad Studded Belt
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู (20–30)%
ค่า Strength +(40–50)
ค่า Dexterity +(40–50)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (25–40)%
เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 50%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(20–25)% เมื่อมีค่า Strength อย่างน้อย 200 หน่วย
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (40–50)% หากคุณมี Dexterity ครบ 200 หน่วย
Staff8uniqueXThe Stormwall Royal Staff
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +15% ขณะถือ ไม้พลอง
เสริมความเสียหาย กายภาพ (242–260) ถึง (268–285)
เพิ่มโอกาสคริติคอล (20–35)%
แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็ง
แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
ไม่ติดสถานะ ช็อค ขณะติดสถานะ หนาวเย็น
มีโอกาสสร้างสถานะ หนาวเย็น 4 วินาที (30–40)% ต่อผู้โจมตี เมื่อบล็อค
มีโอกาส (30–40)% ที่จะทำให้ผู้โจมตีติดสถานะ ช็อค 4 วินาที เมื่อบล็อค
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
(หนาวเย็น จะลดความเร็วในการกระทำของศัตรู 10%)
(ช็อค จะเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15%)
BuckledBeltUniqueThe Tactician Studded Belt
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู (20–30)%
ค่า Strength +(40–50)
ค่า Intelligence +(40–50)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (25–40)%
เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 50%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(20–25)% เมื่อมีค่า Strength อย่างน้อย 200 หน่วย
เพิ่มโอกาสติดคริติคอล (50–60)% หากผู้เล่นมีค่า Intelligence อย่างน้อย 200 หน่วย
TimeclaspTimetwist Moonstone Ring
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–45)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 15%
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล (-10–10)%
ไม่ได้รับผลจาก โซ่กาลเวลา
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
EldarQuiverVoidfletcher Penetrating Arrow Quiver
ศร เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
ใช้ Void Charge 1 ลูกเพื่อ ทริกเกอร์ สกิล Void Shot เลเวล 20 เมื่อคุณยิง ศร ด้วย สกิลที่ไม่ใช่ ทริกเกอร์
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (30–40) ถึง (80–100) ให้กับการโจมตี
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(80–120)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ได้รับ มานา (20–40) เมื่อสังหาร
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 30%
Void Charge สูงสุดเท่ากับ 5
ได้ Void Charge หนึ่งชาร์จทุก 0.5 วินาที
StarforgeVoidforge Infernal Sword
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (30–60)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–8)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
ความเสียหาย ธาตุ ของคุณสร้างสถานะ ช็อค ได้
นำ 300% ของความเสียหาย กายภาพจากอาวุธ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของการโจมตีขึ้น 20%
ไม่สร้างความเสียหายที่ ไม่ใช่ธาตุ
(ช็อค จะเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
ElderJewelWatcher's Eye Prismatic Jewel
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (4–6)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
เพิ่มมานาสูงสุด (4–6)%
BriskwrapWildwrap Strapped Leather
เพิ่ม Dexterity 15%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ค่า หลบหลีก +(600–700)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5%
เพิ่มการเติม มานา จากขวดยา (20–25)%
เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อค่า Dexterity 15 หน่วย
WindscreamWindshriek Reinforced Greaves
เพิ่มค่า เกราะ (200–250)%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (10–20)%
คุณสามารถสาปได้เพิ่มขึ้น 1 อย่าง
เพิ่มพื้นที่ส่งผล สกิลสาปสะกด 60%
BloodBoilWinterweave Coral Ring
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เสริมความเสียหาย ไฟ (12–15) ถึง (25–30) ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–15) ถึง (25–30) ให้กับการโจมตี
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–40)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% ขณะติดสถานะ ลุกไหม้
ผลจากสถานะ หนาวเย็น ต่อตัวคุณ ให้ผลตรงกันข้าม
Bestiary ไอเทม /23 ⍟

Bestiary ไอเทม /23 ⍟

Iconชื่อ
BestiaryOrbEmptyBestiary Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เก็บ สัตว์ร้าย ไว้ในไอเทมเพื่อแลกเปลี่ยนได้
Blessing of God
ขนาดกอง: 1 / 3
เครื่องประดับ ที่มีม็อดพรีฟิกซ์ Elreon's
ไอเทมเลเวล: 85
Forbidden Power
ขนาดกอง: 1 / 4
Balefire
มีมลทิน
The Breach
ขนาดกอง: 1 / 4
ไอเทม บรีช
The Deceiver
ขนาดกอง: 1 / 4
Belt of the Deceiver
มีมลทิน
The Dreamer
ขนาดกอง: 1 / 6
ไอเทม ชายูล่า
The Insatiable
ขนาดกอง: 1 / 3
The Harvest
มีมลทิน
The Iron Bard
ขนาดกอง: 1 / 9
Trash to Treasure
The Obscured
ขนาดกอง: 1 / 7
Breachstone
The Puzzle
ขนาดกอง: 1 / 5
5x Breachstone Splinter
The World Eater
ขนาดกอง: 1 / 8
Starforge
Simple Rope Net
Reinforced Rope Net
Strong Rope Net
Simple Iron Net
Reinforced Iron Net
Strong Iron Net
Simple Steel Net
Reinforced Steel Net
Strong Steel Net
Thaumaturgical Net
Necromancy Net
Elder Orb
Bestiary Quest /2 ⍟

Bestiary Quest /2 ⍟

ActIconชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
2EinharsHuntการล่าของไอนาร์
MasterQuest
ไป​พบ​กับ​ไอนาร์​ภายใน​ทาง​แม่น้ำ​เพื่อ​ออก​ล่า​สัตว์​ร้าย
2EinharsMenagerieสวนสัตว์ของไอนาร์
MasterQuest
คุณ​ได้​ปลด​ล็อก​สวน​สัตว์​แล้ว เดิน​ทาง​ไป​ที่​นั่น​แล้ว​พูด​คุย​กับ​ไอนาร์
Bestiary หินสกิล /3

Bestiary หินสกิล /3

ไฟ โจมตี พื้นที่ ทุบ ประชิด กระสุน กายภาพ
ชื่อ
TectonicSlamTectonic Slam (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, ทุบ, ประชิด
ชื่อ
Thrown%20ShieldSpectral Shield Throw (28)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ
Bestiary Monster /412 ⍟

Bestiary Monster /412 ⍟

ชื่อม็อดSpectre
Cave BeastY
Enraptured BeastY
Enraptured Beastadditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [67]
Y
Primal Beastมี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [25]
Y
The Alpha Beastมี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [25]
ใช้ ปาด
Y
สัตว์ร้ายสีขาวผู้ยิ่งใหญ่มี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [20]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
monster slain experience +% [250]
N
กระดูกสีขาวผู้ยิ่งใหญ่มี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [20]
N
Bone Cruncherใช้ ปาดY
Hairy Bonecruncherใช้ Enduring Cry
ใช้ ปาด
Y
Shaggy MonstrosityY
Thicket HulkY
Skeletal BeastอันเดตY
Corrupted BeastอันเดตY
ไทแรนเนอร์ซัส แม็กซิมัสมี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [20]
N
Armour Cruncherสร้างสถานะ Vulnerability เมื่อปะทะY
Forest BeastY
GoatmanY
Elder-Blessed Goatmanvisual attached elder tentacles [1]N
Goatman Stomperได้รับ Endurance ChargeY
Bearded Devilสร้างความเสียหาย สายฟ้าY
Alpine Devilเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
Bearded Devilเสริมความเสียหาย สายฟ้าY
มนุษย์แพะใหญ่N
Goatman ShamanY
Goatman Fire-raiserY
Bearded Shamanbase cast speed +% [-50]Y
Bearded Skycallerbase cast speed +% [-50]Y
Alpine ShamanY
Hill DevilY
Colossus CrusherY
อันกูแลธtotem life +% [500]
number of additional totems allowed [2]
โจมตีระยะไกล
monster reverse point blank damage -% at minimum range [80]
projectile damage +% [0]
kill traps mines and totems on death [1]
N
Arctic WolfY
Snow WolfY
Freezing Wolfเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
Dire Wolfใช้ PunctureY
Elder-Blessed Hellionvisual attached elder tentacles [1]N
Flame HellionY
Dune Hellionใช้ PunctureY
Ruins HellionFrenzy กลุ่มเมื่อตายY
Mountain HellionY
Mountain Hellion Alphaเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
Enslaved HellionY
Enslaved Hellionadditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
ภัยร้ายอันแผดเผาbase chance to ignite % [100]N
Shackled Hellionสร้าง พื้นลุกไหม้ เมื่อตาย
monster ground effect on death base duration ms [6000]
monster ground fire on death base area of effect radius [16]
Y
Blood ApeY
Dread Primateได้รับ Frenzy Charge เมื่อ พรรคพวก ถูกสังหารY
Dread PrimateY
Stygian ApeY
นาเดียผู้ผ่อนคลายว่องไวN
ไอแดนผู้ระห่ำว่องไว
โจมตีรวดเร็ว
base cast speed +% [35]
N
Infested ApeY
Infested Apeadditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [154]
Y
Blood ChieftainY
Carnage ChieftainY
สไตเจียน ซิลเวอร์แบ็คY
Aboriginal Chieftainมี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [25]
Y
Host ChieftainY
Host Chieftainadditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [67]
Y
ฮอลโลว์สกัล ผู้ยินดีเป็นถิ่นอาศัยN
Carnage ApeY
Barrow ApeY
Primitive Apeมี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [25]
Y
Rhoa MareY
Elder-Blessed Rhoavisual attached elder tentacles [1]N
Primordial Rhoaมี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [25]
Y
Albino RhoaN
Tarcel RhoaY
Murk RunnerY
อูซแบ็ค บลูมbase chaos damage % of maximum life taken per minute [360]N
Bone RhoaอันเดตY
Corrupted RhoaอันเดตY
Bone ScavengerอันเดตY
Zombie RhoaอันเดตY
เวนทารัสมี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [25]

drop additional rare items [3]
monster no map drops [1]
N
Infested RhoaY
Gravel EaterY
Fossil Eaterมี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [25]
Y
Scrabbling SpitterY
Granite EaterY
Rock SpitterY
Crustacean Sniperเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
Crustacean PelterY
Infested SniperY
Obsidian EaterY
ผู้อาศัยใต้บาดาลmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
monster slain experience +% [250]
N
Crustacean SniperY
Merveil's FavouredY
แอมโบรเซีย ธิดาเมอร์เวลเสริมความเสียหาย ไฟ
spell damage +% [20]
เพิ่มกระสุน
N
อมาริสซา ธิดาเมอร์เวลเสริมความเสียหาย สายฟ้า
spell damage +% [20]
intensity loss frequency while moving +% [1000]
N
Merveil's DaughterY
Merveil's AttendantY
Merveil's ChosenY
Merveil's RetainerY
เจ้าหญิงแห่งพงศ์พันธุ์N
Singing SirenY
Merveil's BlessedY
Fated Sirenmonster no map drops [1]Y
Scrabbling Menacecurse on hit level vulnerability [1]
additional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
N
Cave Crustaceanadditional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
N
Invading Crustaceanadditional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
N
Infested Crustaceanadditional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
N
Deep Crustaceanสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
additional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
N
Deep Crustaceanเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
additional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
N
Shield Crabadditional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
N
Bleached CrustaceanN
Night Adderสร้างความเสียหาย เคออสY
Host Adderสร้างความเสียหาย เคออสY
Host Adderสร้างความเสียหาย เคออส
additional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [80]
Y
Bramble Cobraสร้างความเสียหาย เคออสY
Elder-Blessed Cobraสร้างความเสียหาย เคออส
visual attached elder tentacles [1]
N
Host Cobraสร้างความเสียหาย เคออสY
Host Cobraสร้างความเสียหาย เคออส
additional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [80]
Y
Acid Slithererสร้างความเสียหาย เคออสY
Glade Mambaสร้างความเสียหาย เคออสY
Cursed SpawnY
Fathom ScreamerY
Siren's SpawnY
Slimy BloodsuckerY
Foreseen Spawnmonster no map drops [1]Y
Unstable LarvaN
Slimy NemesisY
Venomous SpawnY
ความตายสีดำN
ผู้ชักใยสร้างความเสียหาย เคออส
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
monster slain experience +% [250]
N
บาลาห์ ดยุคสร้างความเสียหาย เคออส
drop ground tar on hit % [35]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [13100]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
Lurking VenomY
Vaal RecluseY
Noxious TarantulaY
Deadly TarantulaY
Leaping SpiderY
Arakaali's DaughterY
Webbed SpiderY
Virulent SpiderY
Ink SpinnerY
Corrupted ArachY
Crypt WeaverY
Mutant ArachY
Crypt AmbusherY
Corrupted SpitterY
Cave SkittererY
Spindle SpiderY
HatchlingY
Brooding TarantulaY
Buried TarantulaY
Maligaro's Inspirationbase poison duration +% [0]
global poison on hit [1]
Y
Enraptured ArachnidY
Enraptured Arachnidadditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Fetid MawกระโดดโจมตีY
Filth MawกระโดดโจมตีY
Bestial Mawกระโดดโจมตี
มี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [25]
Y
Infested MawกระโดดโจมตีY
Infested Mawกระโดดโจมตี
additional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Plumed Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
ยิงยับยั้ง
Y
Feral Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
ยิงยับยั้ง
เสริมความเสียหาย ไฟ
Y
Chrome-touched Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
ยิงยับยั้ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
Y
Chrome-infused Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
ยิงยับยั้ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
Y
Wild Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
ยิงยับยั้ง
มี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [25]
Y
พาราดิแซ เวเนนัมchance to apply suppression on hit % [20]
กลืนกินศพ
ยิงยับยั้ง
N
Chimeric CroakerY
Vaulting Croakerbase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
Y
Chrome-touched Croakerเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
Chrome-infused Croakerเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
Carrion Queenสร้างความเสียหาย ไฟY
Carrion MinionระเบิดN
Carrion SwarmerY
Carrion BurrowerY
Scum CrawlerY
Nightmarish Carrionสร้างความเสียหาย ไฟ
monster no map drops [1]
Y
Nightmarish Crawlermonster no map drops [1]Y
Avian Retchโจมตีระยะไกล
monster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
projectile damage +% [20]
Y
Elder-Blessed Retchโจมตีระยะไกล
monster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
projectile damage +% [20]
visual attached elder tentacles [1]
N
Gluttonous Gullโจมตีระยะไกล
monster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
projectile damage +% [20]
Y
Sewage CrawlerY
Toxic CrawlerY
Spine Serpentสร้างความเสียหาย เคออสY
Infested Serpentสร้างความเสียหาย เคออสY
Barb Serpentสร้างความเสียหาย เคออส
เพิ่มกระสุน
Y
Sand Serpentสร้างความเสียหาย เคออส
เพิ่มกระสุน
Y
Porcupine Goliathปล่อย หนาม เมื่อตายY
Chrome-touched Goliathปล่อย หนาม เมื่อตาย
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
Y
Chrome-infused Goliathปล่อย หนาม เมื่อตาย
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
Y
ธิสเติลเซจปล่อย Ice Spear เมื่อตายN
วิญญาณแห่งนาเดียว่องไว
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
วิญญาณแห่งไอแดนว่องไว
โจมตีรวดเร็ว
base cast speed +% [35]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ผู้กลืนกินY
หนอนขุดถ้ำN
Ancient Devourerมี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [20]
Y
หนอนยักษ์ผู้พิชิตN
Mystic Devourerเพิ่มกระสุน
monster no map drops [1]
N
Soulless WatcherY
Drifting EyeY
Cavern DrifterY
Sewer DrifterY
Infected Watchermonster no map drops [1]Y
หมีผู้ร่วงหล่นmonster do not fracture [1]Y
หมีผู้ร่วงหล่นY
Tunnelfiendmonster do not fracture [1]Y
TunnelfiendY
Infested Tunnelfiendกระจาย พื้นพิษ เมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
Y
Infested Tunnelfiendกระจาย พื้นพิษ เมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
additional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [71]
Y
Woods Ursamonster do not fracture [1]Y
Woods UrsaY
Infested Ursaกระจาย พื้นพิษ เมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
Y
Infested Ursaกระจาย พื้นพิษ เมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
additional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [71]
Y
ค'อูรูN
ดวงตาผู้เห็นสรรพสิ่งmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster no map drops [1]
N
ดวงตาผู้เห็นสรรพสิ่งmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [600]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [600]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
โคนู ผู้สร้างสายลมmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
โจมตีรวดเร็ว
ว่องไว
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
monster no map drops [1]
N
โคนู ผู้สร้างสายลมmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
ว่องไว
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [600]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [600]
โจมตีรวดเร็ว
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
ชีอัค ผู้ก่ออุทกภัยnumber of additional totems allowed [2]
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
ว่องไว
base cast speed +% [35]
totem life +% [500]
monster no map drops [1]
kill traps mines and totems on death [1]
N
ชีอัค ผู้ก่ออุทกภัยnumber of additional totems allowed [2]
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
ว่องไว
base cast speed +% [35]
totem life +% [500]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
kill traps mines and totems on death [1]
N
คามาค ผู้สร้างดินโจมตีระยะไกล
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
โจมตีรวดเร็ว
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
monster no map drops [1]
N
คามาค ผู้สร้างดินโจมตีระยะไกล
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
โจมตีรวดเร็ว
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
อินที จันทร์โลหิตmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
ว่องไว
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
monster no map drops [1]
N
อินที จันทร์โลหิตmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
ว่องไว
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
ซีมี ผู้รับสัมผัสจากธรรมชาติmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
เสริมความเสียหาย ไฟ
เสริมความเสียหาย สายฟ้า
grant actor scale +% to aura owner on death [1]
grant attack speed +% to aura owner on death [3]
grant cast speed +% to aura owner on death [3]
grant damage reduction % to aura owner on death [2]
soul is consumed on death [1]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [600]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [600]
monster no map drops [1]
N
ซีมี ผู้รับสัมผัสจากธรรมชาติmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
เสริมความเสียหาย ไฟ
เสริมความเสียหาย สายฟ้า
grant actor scale +% to aura owner on death [1]
grant attack speed +% to aura owner on death [3]
grant cast speed +% to aura owner on death [3]
grant damage reduction % to aura owner on death [2]
soul is consumed on death [1]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [600]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [600]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
ราชินีฉายตะวันสร้างความเสียหาย ไฟ
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [600]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [600]
monster no map drops [1]
N
ราชินีฉายตะวันสร้างความเสียหาย ไฟ
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [600]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [600]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
ซินทิค ผู้มิอาจรอดพ้นmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
โจมตีระยะไกล
monster reverse point blank damage -% at minimum range [30]
projectile damage +% [0]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
monster no map drops [1]
N
ซินทิค ผู้มิอาจรอดพ้นmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
โจมตีระยะไกล
monster reverse point blank damage -% at minimum range [30]
projectile damage +% [0]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
ผู้เบิกหนามสร้างความเสียหาย เคออส
เพิ่มกระสุน
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
โจมตีรวดเร็ว
ว่องไว
level [0]

monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
monster no map drops [1]
N
ผู้เบิกหนามสร้างความเสียหาย เคออส
เพิ่มกระสุน
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
โจมตีรวดเร็ว
ว่องไว
level [0]

monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
มารดาแห่งรวงรังmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
ว่องไว
cannot die [1]
monster no map drops [1]
N
ริม่า ผู้ยั่วยวนแห่งเบื้องลึกmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
number of additional traps allowed [24]
ว่องไว
trap throwing speed +% [10]
mines invulnerable for duration ms [5000]
traps invulnerable for duration ms [5000]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
monster no map drops [1]
kill traps mines and totems on death [1]
N
ริม่า ผู้ยั่วยวนแห่งเบื้องลึกmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
number of additional traps allowed [24]
ว่องไว
trap throwing speed +% [10]
mines invulnerable for duration ms [5000]
traps invulnerable for duration ms [5000]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
kill traps mines and totems on death [1]
N
เควทเซอร์ซีmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster no map drops [1]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [600]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [600]
โจมตีรวดเร็ว
ว่องไว
N
แมร์โรว์ครัชมี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [20]
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
ป้องกันสาปสะกด
level [0]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
กระทิงผู้ซีดเซียวbase chaos damage % of maximum life taken per minute [360]
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
ว่องไว
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
จังเกิลแมร์monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
maximum life % to add to maximum energy shield [50]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
ผู้หยุดโลหิตว่องไว
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [600]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [600]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
ผู้แปรโลหิตว่องไว
โจมตีรวดเร็ว
base cast speed +% [35]
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [600]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [600]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
ผู้หักสันหลังกระโดดโจมตี
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
ว่องไว
base chaos damage % of maximum life taken per minute [240]
หลบหลีก
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
เจเนซิส พาราดิแซะmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
หลบหลีก
เสริมความเสียหาย ไฟ
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [600]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [600]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
ความตายจากเบื้องบนmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
โจมตีรวดเร็ว
หลบหลีก
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
องครักษ์แห่งโคกดินmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
totem life +% [500]
ว่องไว
number of additional totems allowed [2]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [600]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [600]
โจมตีระยะไกล
monster reverse point blank damage -% at minimum range [30]
projectile damage +% [0]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
kill traps mines and totems on death [1]
N
อัลฟ่า พาราดิแซกลืนกินศพ
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
base chaos damage % of maximum life taken per minute [240]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [600]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [600]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
maximum mana leech rate +% [5000]
N
มารดาแห่งฝูงแมลงสร้างความเสียหาย ไฟ
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
grant actor scale +% to aura owner on death [1]
grant attack speed +% to aura owner on death [1]
grant cast speed +% to aura owner on death [1]
grant damage reduction % to aura owner on death [1]
soul is consumed on death [1]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
เดธฟลัตเตอร์monster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
เบลดทูธโจมตีรวดเร็ว
สร้างความเสียหาย ไฟ
base chance to ignite % [100]
สร้าง พื้นลุกไหม้ เมื่อตาย
monster ground effect on death base duration ms [12000]
monster ground fire on death base area of effect radius [32]
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
Flammability เมื่อปะทะ
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
วริกเกิลชอว์โจมตีระยะไกล
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
บลิงค์เฟลมmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
ดัชเชสmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
grant actor scale +% to aura owner on death [1]
grant attack speed +% to aura owner on death [1]
grant cast speed +% to aura owner on death [1]
grant damage reduction % to aura owner on death [1]
soul is consumed on death [1]
ว่องไว
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
ชิเวอร์เชลล์เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
หุ้มเกราะ
ว่องไว
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [600]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [600]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
เรเซอร์ลีฟสร้างความเสียหาย เคออส
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
สแตรงเกิลครีปmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
พิวเตอร์แฟงmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
องครักษ์เบลดแบ็คปล่อย Ice Spear เมื่อตาย
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [600]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [600]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
สแตรงเกิลดริฟท์monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
ร่าย Lightning Warp
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [600]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [300]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [600]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
โกสต์แรมmonster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster no map drops [1]
monster is invasion boss [1]
N
Sickly Spinnermonster no map drops [1]Y
Infected Spikerปล่อย หนาม เมื่อตาย
monster no map drops [1]
Y
Infected Beastใช้ ปาด
monster no map drops [1]
Y
สัตว์ติดเชื้อผู้ฟื้นชีพbase chaos damage % of maximum life taken per minute [240]
monster no map drops [1]
N
Rabid Broodqueenสร้างความเสียหาย ไฟ
monster no map drops [1]
Y
Rabid Minionmonster no map drops [1]Y
Crazed Chieftainmonster no map drops [1]Y
Putrid Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
ยิงยับยั้ง
monster no map drops [1]
Y
Infected Ambushermonster no map drops [1]Y
หมีผู้ร่วงหล่นmonster no map drops [1]Y
หมีกลายพันธุ์monster no map drops [1]N
Crazed Flamebeastสร้าง พื้นลุกไหม้ เมื่อตาย
monster ground effect on death base duration ms [6000]
monster ground fire on death base area of effect radius [16]
monster no map drops [1]
Y
Infected Rhoamonster no map drops [1]Y
Rabid Rhoamonster no map drops [1]Y
Putrid Weavermonster no map drops [1]Y
Infected Adderสร้างความเสียหาย สายฟ้า
monster no map drops [1]
Y
Putrid Serpentสร้างความเสียหาย เคออส
เพิ่มกระสุน
monster no map drops [1]
Y
Rabid Mawกระโดดโจมตี
monster no map drops [1]
Y
Fused Crawlermonster no map drops [1]Y
Mutated Watchermonster no map drops [1]N
Mutated Broodqueenสร้างความเสียหาย ไฟ

monster no map drops [1]
N
Mutated Croakerหลบหลีก
เสริมความเสียหาย ไฟ
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
monster no map drops [1]
N
Mutated Arachnidmonster no map drops [1]N
Twisted Chimeralกลืนกินศพ
base chaos damage % of maximum life taken per minute [240]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
monster no map drops [1]
maximum mana leech rate +% [5000]
N
Mutated Flamebeastโจมตีรวดเร็ว
สร้างความเสียหาย ไฟ
base chance to ignite % [100]
สร้าง พื้นลุกไหม้ เมื่อตาย
monster ground effect on death base duration ms [12000]
monster ground fire on death base area of effect radius [32]
Flammability เมื่อปะทะ
monster no map drops [1]
N
Mutated Winterclawว่องไว
monster no map drops [1]
N
Mutated Chieftainว่องไว
โจมตีรวดเร็ว
number of additional totems allowed [7]
base skill area of effect +% [125]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-40]
monster no map drops [1]
kill traps mines and totems on death [1]
base totem range [80]
N
Mutated Rhoaว่องไว

monster no map drops [1]
N
Mutated Adderว่องไว
monster no map drops [1]
N
Mutated Mawกระโดดโจมตี
ว่องไว
monster no map drops [1]
N
Mindless ScavengerY
Scavenging VultureY
Rotting VultureY
Infested VultureY
เงาร้อยฟุตN
Dust Scrabblerสร้างความเสียหาย สายฟ้าY
Dust Scrabblerเสริมความเสียหาย สายฟ้าY
Dirt Scrabblerสร้างความเสียหาย สายฟ้า
อาจสร้างสถานะ เลือดไหล
Y
Infested Skittererสร้างความเสียหาย สายฟ้าY
Lowlands Hopperสร้างความเสียหาย สายฟ้าY
Sand Skittererสร้างความเสียหาย สายฟ้าY
Sand Leaperอาจสร้างสถานะ เลือดไหลY
Fury HoundY
War HoundY
ไรฮารา ผู้ภักดีต่อทูโคฮาม่าN
Pitbull DemonFrenzy กลุ่มเมื่อตายY
Vicious Houndอาจสร้างสถานะ เลือดไหลY
สตีลชอว์N
Rooster Fiendใช้ Viper StrikeY
Rooster DemonY
Talon ArcherY
อายเพ็คเกอร์summon totem cast speed +% [0]
number of additional totems allowed [1]
kill traps mines and totems on death [1]
N
Feral Fowlmaim on hit % [20]Y
Fighting BullY
Avalanche Ridermaim on hit % [25]Y
Grazing TaurusY
โบลเดอร์แบ็คN
Savage CrabY
Infested Crawleradditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [111]
Y
Infested CrabY
Enraptured CrabY
Infested Crawleradditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Bleached CrawlerY
Mutewind Lynxmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
monster no map drops [1]
monster dropped item quantity +% [400]
monster dropped item rarity +% [200]
cannot have affliction mods [1]
N
Echo of the Verdantเสริมความเสียหาย สายฟ้าN
Echo of the Verdantสร้างความเสียหาย เคออส
เสริมความเสียหาย สายฟ้า
N
Echo of the Verdantสร้างความเสียหาย สายฟ้า
เสริมความเสียหาย สายฟ้า
Y
Echo of the Verdantเสริมความเสียหาย สายฟ้าY
Maze WebspinnerY
Maze HatchlingY
ผู้กลืนกินdamage taken +% from arrow traps final [-80]Y
Maze Needlebackปล่อย หนาม เมื่อตาย
damage taken +% from arrow traps final [-80]
Y
Maze Slithererสร้างความเสียหาย เคออสY
Blue Frogร่ำรวย
monster dropped item quantity +% [400]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
N
Common Frogร่ำรวย
monster dropped item quantity +% [400]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
N
Strange Frogร่ำรวย
monster dropped item quantity +% [400]
monster dropped item rarity +% [0]
ร่ำรวย
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster no map drops [1]
N
ParasiteY
Ravenous Parasitebase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
Y
Vicious Parasitebase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
Y
ปรสิตกินสมองbase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
N
Poisonous ParasiteY
Plated Parasitebase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
Y
Spitting Parasitebase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
Y
Brine VassalY
Swarthy MolluscY
Purge HoundY
Purge Houndmaim on hit % [25]
อาจสร้างสถานะ ขาหัก
Y
โลลา ผู้เกรี้ยวกราดmaim on hit % [25]
อาจสร้างสถานะ ขาหัก
N
ร็อคโค ผู้กระหายเลือดmaim on hit % [25]
อาจสร้างสถานะ ขาหัก
N
SulphurspawnY
Plagued ArachnidY
Diseased ArachnidY
Maligaro's MuseY
Hybrid ArachnidY
Scalding ArachnidY
ไบรน์แคร็กN
Waste LurcherY
Wild RhexY
Maternal Rhexได้รับ Frenzy Charge เมื่อ พรรคพวก ถูกสังหารY
Adolescent RhexY
Escaped RhexY
Black Scorpionbase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
Y
Sulphuric Scorpionbase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
Y
Sand Scorpionbase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
Y
ทามูลัสbase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
N
Predatory Scorpionbase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
Y
Tamipinbase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
N
บาซิลิสก์monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Mountain LynxY
Spider CrabY
Saqawine Rhexmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
ซาคาวอล ผู้บุกเบิกนภาmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่

cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Saqawine Rhoamonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Saqawine Vulturemonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Saqawine Retchmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
โจมตีระยะไกล
monster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
projectile damage +% [20]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Saqawine Cobraสร้างความเสียหาย เคออส
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Saqawine Blood Viperสร้างความเสียหาย เคออส
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Saqawine Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
ยิงยับยั้ง
N
Farric Flame Hellion Alphamonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Farric Frost Hellion Alphamonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Farric Lynx Alphamonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Farric Tiger Alphamonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
ฟาร์รุล ผู้บุกเบิกที่ราบmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่

cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Farric Wolf Alphamonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
เครเชียนน์ ผู้บุกเบิกเบื้องลึกmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Fenumal Queenสร้างความเสียหาย ไฟ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Fenumal Scrabblerสร้างความเสียหาย สายฟ้า
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Fenumal Devourermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Fenumal Scorpionbase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Fenumal Plagued Arachnidmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Fenumal Hybrid Arachnidmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
เฟนูมัส ผู้บุกเบิกราตรีmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
base poison duration +% [200]
global poison on hit [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Fenumal Widowmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Farric Goliathปล่อย หนาม เมื่อตาย
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Farric Taurusmaim on hit % [25]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Farric Chieftainmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Farric Apemonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Farric Goatmanmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Farric Magma Houndmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Farric Pit Houndmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Farric Gargantuanmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Farric Ursamonster do not fracture [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Craicic Sand Spittermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Craicic Shield Crabmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Craicic Savage Crabmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Craicic Spider Crabmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Craicic Mawกระโดดโจมตี
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Craicic Chimeralmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Craicic Vassalmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Craicic Squidmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Craicic Watchermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [750]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Hatchlingmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Skitterlingmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Azurite Widowmonster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
Y
Cave Wetamonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Unstable Wetamonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Cavestalkermonster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
Y
Azure Apemonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Gorgol Alphamonster dropped item quantity +% [200]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
Y
Azure Shriekermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Charged Shriekermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [300]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
Y
Minimap Icons /4 ⍟

Minimap Icons /4 ⍟

CodeIconIcon
BestiaryBloodAlter
BestiaryDeadMonster
BestiaryLegendaryBeast
BestiaryRareMonster
Text Audio /1 ⍟

Text Audio /1 ⍟

สูตรเบสเทียรี่ /61 ⍟

สูตรเบสเทียรี่ /61 ⍟

Categoryชื่อRecipe
สร้างไอเทมเงินตราChromatic Orb 8 ขิ้นSaqawine Rhoa
สร้างไอเทมเงินตราJeweller's Orb 4 ชิ้นCraicic Shield Crab
สร้างไอเทมเงินตราOrb of FusingCraicic Sand Spitter
สร้างไอเทมยูนิคไอเทมCraicic Savage Crab
สร้างไอเทมยูนิคแหวนFarric Flame Hellion Alpha
สร้างไอเทมยูนิคสร้อยFarric Chieftain
สร้างไอเทมยูนิคเข็มขัดFarric Ape
สร้างไอเทมยูนิคขวดยาFarric Goatman
สร้างไอเทมยูนิคหมวกFarric Gargantuan
สร้างไอเทมยูนิคเสื้อเกราะFarric Ursa
สร้างไอเทมยูนิครองเท้าSaqawine Retch
สร้างไอเทมยูนิคถุงมือFenumal Widow
สร้างไอเทมยูนิคจิวเวลCraicic Squid
สร้างไอเทมยูนิคกรงเล็บ หรือ มีดCraicic Watcher
สร้างไอเทมยูนิคกระบอง หรือ คทาSaqawine Cobra
สร้างไอเทมยูนิคโล่ หรือ ซองธนูFenumal Devourer
สร้างไอเทมยูนิคดาบ หรือ ขวานSaqawine Blood Viper
สร้างไอเทมยูนิคไม้พลองFenumal Queen
สร้างไอเทมยูนิคธนูFarric Goliath
สร้างไอเทมยูนิคไม้กายสิทธิ์Fenumal Scrabbler
สร้างไอเทมยูนิคแผนที่Farric Taurus
สร้างไอเทมหินสกิลมีมลทินคุณภาพ 23%Farric Magma Hound
สร้างไอเทมหินสกิลมีมลทินเลเวล 21Farric Pit Hound
สร้างไอเทมแรร์ 6 รู 6 เชื่อมSaqawine Vulture
สร้างไอเทมเงินตราเงินตรา 10 ชิ้นแบบสุ่มSaqawine Chimeral
สร้างอิมพรินท์ของไอเทมเมจิกCraicic Chimeral
ใส่มลทินให้กับไอเทมให้มีคุณภาพ 30%
เฉพาะเกราะกับอาวุธเท่านั้น
Craicic Vassal
สุ่มค่าตัวเลขของม็อดใหม่ของม็อดติดไอเทมและม็อดปกติของไอเทมแรร์
ค่าตัวเลขของม็อดทุกอย่างถูกเปลี่ยน
Farric Frost Hellion Alpha
ปรับแก้ม็อดของไอเทมใส่ ม็อดซัฟฟิกซ์ 1 อย่าง แต่สุ่มลบ ม็อดพรีฟิกซ์ 1 อย่าง
เฉพาะไอเทมแรร์เท่านั้น
Farric Lynx Alpha
ปรับแก้ม็อดของไอเทมใส่ ม็อดพรีฟิกซ์ 1 อย่าง แต่สุ่มลบ ม็อดซัฟฟิกซ์ 1 อย่าง
เฉพาะไอเทมแรร์เท่านั้น
Farric Wolf Alpha
แยกไอเทมเป็นสองชิ้นแต่ละไอเทมจะมีม็อดครึ่งหนึ่ง
ไม่สามารถใช้งานกับไอเทมที่มีอิทธิพลหรือไอเทมที่ถูกแยกได้
Fenumal Plagued Arachnid
แปลงไอเทมยูนิคชิ้นนี้เป็นไอเทมยูนิคแบบสุ่มFenumal Scorpion
ใส่ม็อดลงในขวดยาพลังชีวิตหรือมานาใส่ม็อด "of Heat"
ขวดยาจะต้องไม่มีม็อด ซัฟฟิกซ์
ใส่ม็อดลงในขวดยาพลังชีวิตหรือมานาใส่ม็อด "of Dousing"
ขวดยาจะต้องไม่มีม็อด ซัฟฟิกซ์
ใส่ม็อดลงในขวดยาพลังชีวิตหรือมานาใส่ม็อด "of Staunching"
ขวดยาจะต้องไม่มีม็อด ซัฟฟิกซ์
ใส่ม็อดลงในขวดยาพลังชีวิตหรือมานาใส่ม็อด "of Grounding"
ขวดยาจะต้องไม่มีม็อด ซัฟฟิกซ์
ใส่ม็อดลงในขวดยาพลังชีวิตหรือมานาใส่ม็อด "of Curing"
ขวดยาจะต้องไม่มีม็อด ซัฟฟิกซ์
ใส่ม็อดลงในขวดยาพลังชีวิตหรือมานาใส่ม็อด "of Warding"
ขวดยาจะต้องไม่มีม็อด ซัฟฟิกซ์
ใส่ม็อดลงในขวดยาช่วยเหลือใส่ม็อด "of Heat"
ขวดยาจะต้องไม่มีม็อด ซัฟฟิกซ์
ใส่ม็อดลงในขวดยาช่วยเหลือใส่ม็อด "of Dousing"
ขวดยาจะต้องไม่มีม็อด ซัฟฟิกซ์
ใส่ม็อดลงในขวดยาช่วยเหลือใส่ม็อด "of Staunching"
ขวดยาจะต้องไม่มีม็อด ซัฟฟิกซ์
ใส่ม็อดลงในขวดยาช่วยเหลือใส่ม็อด "of Grounding"
ขวดยาจะต้องไม่มีม็อด ซัฟฟิกซ์
ใส่ม็อดลงในขวดยาช่วยเหลือใส่ม็อด "of Curing"
ขวดยาจะต้องไม่มีม็อด ซัฟฟิกซ์
เปิดวาร์ปไปยัง ถ้ำสัตว์ของฟาร์รุลFarric Tiger Alpha
เปิดวาร์ปไปยัง คอนของซาคาวาลSaqawine Rhex
เปิดวาร์ปไปยัง ถ้ำมืดของเฟนูมัสFenumal Hybrid Arachnid
เปิดวาร์ปไปยัง ถ้ำริมน้ำของเครเชียนน์Craicic Spider Crab
คราฟท์สกิล Aspect ใส่ไอเทมสกิล Aspect of the Catฟาร์รุล ผู้บุกเบิกที่ราบ
คราฟท์สกิล Aspect ใส่ไอเทมสกิล Aspect of the Avianซาคาวอล ผู้บุกเบิกนภา
คราฟท์สกิล Aspect ใส่ไอเทมสกิล Aspect of the Spiderเฟนูมัส ผู้บุกเบิกราตรี
คราฟท์สกิล Aspect ใส่ไอเทมสกิล Aspect of the Crabเครเชียนน์ ผู้บุกเบิกเบื้องลึก
ปรับแก้ม็อดของไอเทมใส่ม็อด 1 อย่าง ให้กับไอเทม เชปเปอร์Fenumal Devourer Craicic Maw
ปรับแก้ม็อดของไอเทมใส่ม็อด 1 อย่าง ให้กับไอเทม เอลเดอร์Saqawine Blood Viper Craicic Maw
ปรับแก้ม็อดของไอเทมใส่ม็อด 1 อย่าง ให้กับไอเทม ผู้พิชิตบาปFenumal Queen Craicic Maw
ปรับแก้ม็อดของไอเทมใส่ม็อด 1 อย่าง ให้กับไอเทม ผู้พิชิตเหยื่อCraicic Watcher Craicic Maw
ปรับแก้ม็อดของไอเทมใส่ม็อด 1 อย่าง ให้กับไอเทม ผู้พิชิตอธรรมFarric Goliath Craicic Maw
ปรับแก้ม็อดของไอเทมใส่ม็อด 1 อย่าง ให้กับไอเทม ผู้พิชิตศึกFenumal Scrabbler Craicic Maw
ใส่มลทินให้กับไอเทมใส่มลทินคู่ให้กับ แผนที่Craicic Vassal Fenumal Scorpion
ปรับแก้ม็อดของไอเทมเพิ่มม็อดให้กับ แผนที่แรร์
เฉพาะแผนที่แรร์เท่านั้น
Craicic Savage Crab Saqawine Cobra
สร้างไอเทมเงินตราOrb of Binding 2 ชิ้นCraicic Sand Spitter Craicic Shield Crab
สร้างไอเทมเงินตราOrb of Horizons 3 ชิ้นFarric Frost Hellion Alpha Farric Gargantuan
The Hunt /381 ⍟

The Hunt /381 ⍟

ชื่อสกุลกลุ่มวงศ์
Cave BeastGargantuanUrsaสัตว์ป่า
Enraptured BeastGargantuanUrsaสัตว์ป่า
Bone CruncherGargantuanUrsaสัตว์ป่า
Hairy BonecruncherGargantuanUrsaสัตว์ป่า
Shaggy MonstrosityGargantuanUrsaสัตว์ป่า
Thicket HulkGargantuanUrsaสัตว์ป่า
Skeletal BeastGargantuanUrsaสัตว์ป่า
Corrupted BeastGargantuanUrsaสัตว์ป่า
Armour CruncherGargantuanUrsaสัตว์ป่า
Forest BeastGargantuanUrsaสัตว์ป่า
GoatmanGoatmanPrimateสัตว์ป่า
Elder-Blessed GoatmanGoatmanPrimateสัตว์ป่า
Goatman StomperGoatmanPrimateสัตว์ป่า
Bearded DevilGoatmanPrimateสัตว์ป่า
Alpine DevilGoatmanPrimateสัตว์ป่า
Goatman ShamanGoat ShamanPrimateสัตว์ป่า
Goatman Fire-raiserGoat ShamanPrimateสัตว์ป่า
Bearded ShamanGoat ShamanPrimateสัตว์ป่า
Bearded SkycallerGoat ShamanPrimateสัตว์ป่า
Alpine ShamanGoat ShamanPrimateสัตว์ป่า
Hill DevilGoatmanPrimateสัตว์ป่า
Colossus CrusherGoatmanPrimateสัตว์ป่า
Arctic WolfWolfCanineสัตว์ป่า
Snow WolfWolfCanineสัตว์ป่า
Freezing WolfWolfCanineสัตว์ป่า
Dire WolfWolfCanineสัตว์ป่า
Elder-Blessed HellionHellionFelineสัตว์ป่า
Flame HellionHellionFelineสัตว์ป่า
Dune HellionHellionFelineสัตว์ป่า
Ruins HellionHellionFelineสัตว์ป่า
Mountain HellionHellionFelineสัตว์ป่า
Mountain Hellion AlphaHellionFelineสัตว์ป่า
Enslaved HellionHellionFelineสัตว์ป่า
Shackled HellionHellionFelineสัตว์ป่า
Blood ApeApePrimateสัตว์ป่า
Dread PrimateApePrimateสัตว์ป่า
Stygian ApeApePrimateสัตว์ป่า
Infested ApeApePrimateสัตว์ป่า
Blood ChieftainApe ChieftainPrimateสัตว์ป่า
Carnage ChieftainApe ChieftainPrimateสัตว์ป่า
สไตเจียน ซิลเวอร์แบ็คApe ChieftainPrimateสัตว์ป่า
Host ChieftainApe ChieftainPrimateสัตว์ป่า
Carnage ApeApePrimateสัตว์ป่า
Barrow ApeApePrimateสัตว์ป่า
Rhoa MareRhoaAvianสัตว์ทราย
Elder-Blessed RhoaRhoaAvianสัตว์ทราย
Albino RhoaRhoaAvianสัตว์ทราย
Tarcel RhoaRhoaAvianสัตว์ทราย
Murk RunnerRhoaAvianสัตว์ทราย
Bone RhoaRhoaAvianสัตว์ทราย
Corrupted RhoaRhoaAvianสัตว์ทราย
Bone ScavengerRhoaAvianสัตว์ทราย
Zombie RhoaRhoaAvianสัตว์ทราย
Infested RhoaRhoaAvianสัตว์ทราย
Gravel EaterSand SpitterCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Scrabbling SpitterSand SpitterCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Granite EaterSand SpitterCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Rock SpitterSand SpitterCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Crustacean SniperSand SpitterCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Crustacean PelterSand SpitterCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Infested SniperSand SpitterCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Obsidian EaterSand SpitterCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Merveil's FavouredSea WitchCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Merveil's DaughterSea WitchCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Merveil's AttendantSea WitchCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Merveil's ChosenSea WitchCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Merveil's RetainerSea WitchCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Singing SirenSea WitchCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Merveil's BlessedSea WitchCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Scrabbling MenaceShield CrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Cave CrustaceanShield CrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Invading CrustaceanShield CrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Infested CrustaceanShield CrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Deep CrustaceanShield CrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Shield CrabShield CrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Bleached CrustaceanShield CrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Night AdderSnakeReptileสัตว์ทราย
Host AdderSnakeReptileสัตว์ทราย
Bramble CobraSnakeReptileสัตว์ทราย
Elder-Blessed CobraSnakeReptileสัตว์ทราย
Host CobraSnakeReptileสัตว์ทราย
Acid SlithererSnakeReptileสัตว์ทราย
Glade MambaSnakeReptileสัตว์ทราย
Cursed SpawnSpawnCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Fathom ScreamerSpawnCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Siren's SpawnSpawnCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Slimy BloodsuckerSpawnCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Unstable LarvaSpawnCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Slimy NemesisSpawnCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Venomous SpawnSpawnCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Lurking VenomSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Vaal RecluseSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Noxious TarantulaSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Deadly TarantulaSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Leaping SpiderSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Arakaali's DaughterSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Webbed SpiderSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Virulent SpiderSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Ink SpinnerSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Corrupted ArachSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Crypt WeaverSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Mutant ArachSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Crypt AmbusherSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Corrupted SpitterSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Cave SkittererSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Spindle SpiderSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
HatchlingSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Brooding TarantulaSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Buried TarantulaSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Maligaro's InspirationSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Enraptured ArachnidSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Fetid MawMawAmphibianสัตว์ทะเลลึก
Filth MawMawAmphibianสัตว์ทะเลลึก
Infested MawMawAmphibianสัตว์ทะเลลึก
Plumed ChimeralChimeralReptileสัตว์ทราย
Feral ChimeralChimeralReptileสัตว์ทราย
Chrome-touched ChimeralChimeralReptileสัตว์ทราย
Chrome-infused ChimeralChimeralReptileสัตว์ทราย
Chimeric CroakerGem FrogAmphibianสัตว์ทะเลลึก
Vaulting CroakerGem FrogAmphibianสัตว์ทะเลลึก
Chrome-touched CroakerGem FrogAmphibianสัตว์ทะเลลึก
Chrome-infused CroakerGem FrogAmphibianสัตว์ทะเลลึก
Carrion QueenCarrion QueenInsectสัตว์ถ้ำ
Carrion MinionCarrion InsectInsectสัตว์ถ้ำ
Carrion SwarmerCarrion InsectInsectสัตว์ถ้ำ
Carrion BurrowerCarrion InsectInsectสัตว์ถ้ำ
Scum CrawlerCarrion InsectInsectสัตว์ถ้ำ
Avian RetchRetchAvianสัตว์ทราย
Elder-Blessed RetchRetchAvianสัตว์ทราย
Gluttonous GullRetchAvianสัตว์ทราย
Sewage CrawlerSand SpitterCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Toxic CrawlerSand SpitterCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Spine SerpentSnakeReptileสัตว์ทราย
Infested SerpentSnakeReptileสัตว์ทราย
Barb SerpentSnakeReptileสัตว์ทราย
Sand SerpentSnakeReptileสัตว์ทราย
Porcupine GoliathGoliathUnnaturalสัตว์ป่า
Chrome-touched GoliathGoliathUnnaturalสัตว์ป่า
Chrome-infused GoliathGoliathUnnaturalสัตว์ป่า
ผู้กลืนกินDevourerArachnidสัตว์ถ้ำ
Soulless WatcherWatcherCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Drifting EyeWatcherCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Cavern DrifterWatcherCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Sewer DrifterWatcherCephalopodสัตว์ทะเลลึก
หมีผู้ร่วงหล่นPlummeting UrsaUrsaสัตว์ป่า
TunnelfiendPlummeting UrsaUrsaสัตว์ป่า
Infested TunnelfiendPlummeting UrsaUrsaสัตว์ป่า
Woods UrsaPlummeting UrsaUrsaสัตว์ป่า
Infested UrsaPlummeting UrsaUrsaสัตว์ป่า
Mindless ScavengerVultureAvianสัตว์ทราย
Scavenging VultureVultureAvianสัตว์ทราย
Rotting VultureVultureAvianสัตว์ทราย
Infested VultureVultureAvianสัตว์ทราย
Dust ScrabblerLeaperInsectสัตว์ถ้ำ
Dirt ScrabblerLeaperInsectสัตว์ถ้ำ
Infested SkittererLeaperInsectสัตว์ถ้ำ
Lowlands HopperLeaperInsectสัตว์ถ้ำ
Sand SkittererLeaperInsectสัตว์ถ้ำ
Sand LeaperLeaperInsectสัตว์ถ้ำ
Fury HoundKarui HoundCanineสัตว์ป่า
War HoundKarui HoundCanineสัตว์ป่า
Pitbull DemonPitbullCanineสัตว์ป่า
Vicious HoundPitbullCanineสัตว์ป่า
Rooster FiendCockerelAvianสัตว์ทราย
Rooster DemonCockerelAvianสัตว์ทราย
Talon ArcherCockerelAvianสัตว์ทราย
Feral FowlCockerelAvianสัตว์ทราย
Fighting BullBullUnnaturalสัตว์ป่า
Avalanche RiderBullUnnaturalสัตว์ป่า
Grazing TaurusBullUnnaturalสัตว์ป่า
Savage CrabCrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Infested CrawlerCrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Infested CrabCrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Enraptured CrabCrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Bleached CrawlerCrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Spider CrabCrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
ParasiteParasiteInsectสัตว์ถ้ำ
Ravenous ParasiteParasiteInsectสัตว์ถ้ำ
Poisonous ParasiteParasiteInsectสัตว์ถ้ำ
Plated ParasiteParasiteInsectสัตว์ถ้ำ
Spitting ParasiteParasiteInsectสัตว์ถ้ำ
Vicious ParasiteParasiteInsectสัตว์ถ้ำ
Purge HoundHoundCanineสัตว์ป่า
Plagued ArachnidSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Diseased ArachnidSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Maligaro's MuseSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Hybrid ArachnidArachnoscorpionArachnidสัตว์ถ้ำ
Scalding ArachnidArachnoscorpionArachnidสัตว์ถ้ำ
Waste LurcherLurcherCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
SulphurspawnLurcherCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Wild RhexRhexAvianสัตว์ทราย
Maternal RhexRhexAvianสัตว์ทราย
Adolescent RhexRhexAvianสัตว์ทราย
Escaped RhexRhexAvianสัตว์ทราย
Black ScorpionScorpionArachnidสัตว์ถ้ำ
Sulphuric ScorpionScorpionArachnidสัตว์ถ้ำ
Sand ScorpionScorpionArachnidสัตว์ถ้ำ
Predatory ScorpionScorpionArachnidสัตว์ถ้ำ
Brine VassalOctopusCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Swarthy MolluscOctopusCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Mountain LynxLynxFelineสัตว์ป่า
Saqawine RhoaRhoaAvianสัตว์ทราย
Farric Tiger AlphaTigerFelineสัตว์ป่า
Farric Flame Hellion AlphaHellionFelineสัตว์ป่า
Farric Frost Hellion AlphaHellionFelineสัตว์ป่า
Farric Lynx AlphaLynxFelineสัตว์ป่า
Farric ChieftainApe ChieftainPrimateสัตว์ป่า
Farric ApeApePrimateสัตว์ป่า
Farric GoatmanGoatmanPrimateสัตว์ป่า
Farric Wolf AlphaWolfCanineสัตว์ป่า
Farric Magma HoundKarui HoundCanineสัตว์ป่า
Farric Pit HoundPitbullCanineสัตว์ป่า
Farric GargantuanGargantuanUrsaสัตว์ป่า
Farric UrsaPlummeting UrsaUrsaสัตว์ป่า
Farric TaurusBullUnnaturalสัตว์ป่า
Farric GoliathGoliathUnnaturalสัตว์ป่า
Saqawine RetchRetchAvianสัตว์ทราย
Saqawine VultureVultureAvianสัตว์ทราย
Saqawine RhexRhexAvianสัตว์ทราย
Saqawine CobraSnakeReptileสัตว์ทราย
Saqawine Blood ViperSnakeReptileสัตว์ทราย
Saqawine ChimeralChimeralReptileสัตว์ทราย
Fenumal QueenCarrion QueenInsectสัตว์ถ้ำ
Fenumal ScrabblerLeaperInsectสัตว์ถ้ำ
Fenumal DevourerDevourerArachnidสัตว์ถ้ำ
Fenumal Plagued ArachnidSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Fenumal Hybrid ArachnidArachnoscorpionArachnidสัตว์ถ้ำ
Fenumal WidowSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Fenumal ScorpionScorpionArachnidสัตว์ถ้ำ
Craicic VassalOctopusCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Craicic SquidSea WitchCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Craicic WatcherWatcherCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Craicic Sand SpitterSand SpitterCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Craicic Shield CrabShield CrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Craicic Savage CrabCrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Craicic Spider CrabSpider CrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Craicic MawMawAmphibianสัตว์ทะเลลึก
Craicic ChimeralGem FrogAmphibianสัตว์ทะเลลึก
ฟาร์รุล ผู้บุกเบิกที่ราบTigerFelineสัตว์ป่า
ซาคาวอล ผู้บุกเบิกนภาRhexAvianสัตว์ทราย
เฟนูมัส ผู้บุกเบิกราตรีArachnoscorpionArachnidสัตว์ถ้ำ
เครเชียนน์ ผู้บุกเบิกเบื้องลึกLurcherCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
อูซแบ็ค บลูมRhoaAvianสัตว์ทราย
เจ้าหญิงแห่งพงศ์พันธุ์Sea WitchCephalopodสัตว์ทะเลลึก
ผู้อาศัยใต้บาดาลSand SpitterCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
มนุษย์แพะใหญ่GoatmanPrimateสัตว์ป่า
อันกูแลธGoat ShamanPrimateสัตว์ป่า
ภัยร้ายอันแผดเผาHellionFelineสัตว์ป่า
แอมโบรเซีย ธิดาเมอร์เวลSea WitchCephalopodสัตว์ทะเลลึก
อมาริสซา ธิดาเมอร์เวลSea WitchCephalopodสัตว์ทะเลลึก
สัตว์ร้ายสีขาวผู้ยิ่งใหญ่GargantuanUrsaสัตว์ป่า
ความตายสีดำSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
ผู้ชักใยSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
นาเดียผู้ผ่อนคลายApePrimateสัตว์ป่า
ไอแดนผู้ระห่ำApePrimateสัตว์ป่า
ค'อูรูPlummeting UrsaUrsaสัตว์ป่า
ธิสเติลเซจGoliathUnnaturalสัตว์ป่า
หนอนยักษ์ผู้พิชิตDevourerArachnidสัตว์ถ้ำ
พาราดิแซ เวเนนัมChimeralReptileสัตว์ทราย
เงาร้อยฟุตVultureAvianสัตว์ทราย
อายเพ็คเกอร์CockerelAvianสัตว์ทราย
สตีลชอว์PitbullCanineสัตว์ป่า
ไรฮารา ผู้ภักดีต่อทูโคฮาม่าKarui HoundCanineสัตว์ป่า
ฮอลโลว์สกัล ผู้ยินดีเป็นถิ่นอาศัยApe ChieftainPrimateสัตว์ป่า
ปรสิตกินสมองParasiteInsectสัตว์ถ้ำ
ไบรน์แคร็กLurcherCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
กระดูกสีขาวผู้ยิ่งใหญ่GargantuanUrsaสัตว์ป่า
หนอนขุดถ้ำDevourerArachnidสัตว์ถ้ำ
โบลเดอร์แบ็คBullUnnaturalสัตว์ป่า
บาซิลิสก์ChimeralReptileสัตว์ทราย
แมร์โรว์ครัชGargantuanUrsaสัตว์ป่า
กระทิงผู้ซีดเซียวRhoaAvianสัตว์ทราย
จังเกิลแมร์Ape ChieftainPrimateสัตว์ป่า
ผู้หยุดโลหิตApePrimateสัตว์ป่า
ผู้แปรโลหิตApePrimateสัตว์ป่า
ผู้หักสันหลังMawAmphibianสัตว์ทะเลลึก
เจเนซิส พาราดิแซะGem FrogAmphibianสัตว์ทะเลลึก
ความตายจากเบื้องบนGoatmanPrimateสัตว์ป่า
องครักษ์แห่งโคกดินGoat ShamanPrimateสัตว์ป่า
อัลฟ่า พาราดิแซChimeralReptileสัตว์ทราย
มารดาแห่งฝูงแมลงCarrion QueenInsectสัตว์ถ้ำ
เดธฟลัตเตอร์RetchAvianสัตว์ทราย
วริกเกิลชอว์DevourerArachnidสัตว์ถ้ำ
บลิงค์เฟลมSand SpitterCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
ดัชเชสSea WitchCephalopodสัตว์ทะเลลึก
ชิเวอร์เชลล์Shield CrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
เรเซอร์ลีฟSnakeReptileสัตว์ทราย
สแตรงเกิลครีปSpawnCephalopodสัตว์ทะเลลึก
พิวเตอร์แฟงSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
องครักษ์เบลดแบ็คGoliathUnnaturalสัตว์ป่า
สแตรงเกิลดริฟท์WatcherCephalopodสัตว์ทะเลลึก
โกสต์แรมRhoaAvianสัตว์ทราย
ไทแรนเนอร์ซัส แม็กซิมัสGargantuanUrsaสัตว์ป่า
Primal BeastGargantuanUrsaสัตว์ป่า
The Alpha BeastGargantuanUrsaสัตว์ป่า
Aboriginal ChieftainApe ChieftainPrimateสัตว์ป่า
Bestial MawMawAmphibianสัตว์ทะเลลึก
Blue FrogFrogAmphibianสัตว์ทะเลลึก
Common FrogFrogAmphibianสัตว์ทะเลลึก
Strange FrogFrogAmphibianสัตว์ทะเลลึก
Wild ChimeralChimeralReptileสัตว์ทราย
Nightmarish CrawlerCarrion InsectInsectสัตว์ถ้ำ
Nightmarish CarrionCarrion QueenInsectสัตว์ถ้ำ
Primitive ApeApePrimateสัตว์ป่า
Echo of the VerdantApePrimateสัตว์ป่า
โลลา ผู้เกรี้ยวกราดHoundCanineสัตว์ป่า
ร็อคโค ผู้กระหายเลือดHoundCanineสัตว์ป่า
เวนทารัสRhoaAvianสัตว์ทราย
Primordial RhoaRhoaAvianสัตว์ทราย
Mystic DevourerDevourerArachnidสัตว์ถ้ำ
Ancient DevourerDevourerArachnidสัตว์ถ้ำ
Echo of the VerdantLeaperInsectสัตว์ถ้ำ
Fossil EaterSand SpitterCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
TamipinScorpionArachnidสัตว์ถ้ำ
ทามูลัสScorpionArachnidสัตว์ถ้ำ
Fated SirenSea WitchCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Echo of the VerdantSnakeReptileสัตว์ทราย
Maze SlithererSnakeReptileสัตว์ทราย
Foreseen SpawnSpawnCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Echo of the VerdantSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Maze WebspinnerSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Maze HatchlingSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Maze NeedlebackGoliathUnnaturalสัตว์ป่า
วิญญาณแห่งไอแดนApePrimateสัตว์ป่า
วิญญาณแห่งนาเดียApePrimateสัตว์ป่า
บาลาห์ ดยุคSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Mutewind LynxLynxFelineสัตว์ป่า
Echo of the VerdantVultureAvianสัตว์ทราย
มารดาแห่งรวงรังSand SpitterCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
ดวงตาผู้เห็นสรรพสิ่งWatcherCephalopodสัตว์ทะเลลึก
โคนู ผู้สร้างสายลมGoatmanPrimateสัตว์ป่า
ชีอัค ผู้ก่ออุทกภัยGoat ShamanPrimateสัตว์ป่า
คามาค ผู้สร้างดินDevourerArachnidสัตว์ถ้ำ
ซีมี ผู้รับสัมผัสจากธรรมชาติApe ChieftainPrimateสัตว์ป่า
ซินทิค ผู้มิอาจรอดพ้นSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
ผู้เบิกหนามSnakeReptileสัตว์ทราย
ราชินีฉายตะวันCarrion QueenInsectสัตว์ถ้ำ
ริม่า ผู้ยั่วยวนแห่งเบื้องลึกSea WitchCephalopodสัตว์ทะเลลึก
อินที จันทร์โลหิตRetchAvianสัตว์ทราย
เควทเซอร์ซีLeaperInsectสัตว์ถ้ำ
คามาค ผู้สร้างดินDevourerInsectสัตว์ถ้ำ
Mutated ChieftainApe ChieftainPrimateสัตว์ป่า
Crazed ChieftainApe ChieftainPrimateสัตว์ป่า
Infected AmbusherPlummeting UrsaUrsaสัตว์ป่า
หมีกลายพันธุ์Plummeting UrsaUrsaสัตว์ป่า
Rabid MawMawAmphibianสัตว์ทะเลลึก
Mutated MawMawAmphibianสัตว์ทะเลลึก
Mutated CroakerGem FrogAmphibianสัตว์ทะเลลึก
Putrid ChimeralChimeralReptileสัตว์ทราย
Twisted ChimeralChimeralReptileสัตว์ทราย
Rabid BroodqueenCarrion QueenInsectสัตว์ถ้ำ
Mutated BroodqueenCarrion QueenInsectสัตว์ถ้ำ
Rabid MinionCarrion QueenInsectสัตว์ถ้ำ
Infected RhoaRhoaAvianสัตว์ทราย
Rabid RhoaRhoaAvianสัตว์ทราย
Mutated RhoaRhoaAvianสัตว์ทราย
Fused CrawlerShield CrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Mutated WinterclawShield CrabCrustaceanสัตว์ทะเลลึก
Mutated AdderSnakeReptileสัตว์ทราย
Infected AdderSnakeReptileสัตว์ทราย
Putrid SerpentSnakeReptileสัตว์ทราย
Mutated ArachnidSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Putrid WeaverSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Sickly SpinnerSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Infected SpikerGoliathUnnaturalสัตว์ป่า
Infected WatcherWatcherCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Mutated WatcherWatcherCephalopodสัตว์ทะเลลึก
Infected BeastGargantuanUrsaสัตว์ป่า
สัตว์ติดเชื้อผู้ฟื้นชีพGargantuanUrsaสัตว์ป่า
Mutated FlamebeastHellionFelineสัตว์ป่า
Crazed FlamebeastHellionFelineสัตว์ป่า
เบลดทูธHellionFelineสัตว์ป่า
CavestalkerGoliathUnnaturalสัตว์ป่า
Azure ShriekerGoliathUnnaturalสัตว์ป่า
Charged ShriekerGoliathUnnaturalสัตว์ป่า
Azure ApeApePrimateสัตว์ป่า
Gorgol AlphaGoliathUnnaturalสัตว์ป่า
Cave WetaLeaperInsectสัตว์ถ้ำ
Unstable WetaLeaperInsectสัตว์ถ้ำ
SkitterlingSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Azurite WidowSpiderArachnidสัตว์ถ้ำ
Legendary Bestiary /42 ⍟

Legendary Bestiary /42 ⍟

ชื่อMin LevelWeightRecipe
เครเชียนน์ ผู้บุกเบิกเบื้องลึก00คราฟท์สกิล Aspect ใส่ไอเทม
สกิล Aspect of the Crab
เฟนูมัส ผู้บุกเบิกราตรี00

ซาคาวอล ผู้บุกเบิกนภา00คราฟท์สกิล Aspect ใส่ไอเทม
สกิล Aspect of the Avian
ฟาร์รุล ผู้บุกเบิกที่ราบ00คราฟท์สกิล Aspect ใส่ไอเทม
สกิล Aspect of the Cat
Saqawine Rhoa2100สร้างไอเทมเงินตรา
Chromatic Orb 8 ขิ้น
Craicic Savage Crab2100ปรับแก้ม็อดของไอเทม
เพิ่มม็อดให้กับ แผนที่แรร์
เฉพาะแผนที่แรร์เท่านั้น
Craicic Sand Spitter2100สร้างไอเทมเงินตรา
Orb of Binding 2 ชิ้น
Craicic Shield Crab5100สร้างไอเทมเงินตรา
Jeweller's Orb 4 ชิ้น
Farric Flame Hellion Alpha1840สร้างไอเทมยูนิค
แหวน
Fenumal Widow18100สร้างไอเทมยูนิค
ถุงมือ
Craicic Squid18100สร้างไอเทมยูนิค
จิวเวล
Saqawine Retch18100สร้างไอเทมยูนิค
รองเท้า
Farric Ursa18100สร้างไอเทมยูนิค
เสื้อเกราะ
Farric Gargantuan18100สร้างไอเทมยูนิค
หมวก
Farric Goatman18100สร้างไอเทมยูนิค
ขวดยา
Farric Ape1820สร้างไอเทมยูนิค
เข็มขัด
Farric Chieftain18100สร้างไอเทมยูนิค
สร้อย
Saqawine Cobra19100สร้างไอเทมยูนิค
กระบอง หรือ คทา
Fenumal Devourer21100ปรับแก้ม็อดของไอเทม
ใส่ม็อด 1 อย่าง ให้กับไอเทม เชปเปอร์
Fenumal Queen23100ปรับแก้ม็อดของไอเทม
ใส่ม็อด 1 อย่าง ให้กับไอเทม ผู้พิชิตบาป
Saqawine Blood Viper23100ปรับแก้ม็อดของไอเทม
ใส่ม็อด 1 อย่าง ให้กับไอเทม เอลเดอร์
Farric Goliath30100ปรับแก้ม็อดของไอเทม
ใส่ม็อด 1 อย่าง ให้กับไอเทม ผู้พิชิตอธรรม
Fenumal Scrabbler34100ปรับแก้ม็อดของไอเทม
ใส่ม็อด 1 อย่าง ให้กับไอเทม ผู้พิชิตศึก
Farric Hound Alpha680

Saqawine Chimeral68100สร้างไอเทมเงินตรา
เงินตรา 10 ชิ้นแบบสุ่ม
Farric Frost Hellion Alpha68100สร้างไอเทมเงินตรา
Orb of Horizons 3 ชิ้น
Farric Lynx Alpha6840ปรับแก้ม็อดของไอเทม
ใส่ ม็อดซัฟฟิกซ์ 1 อย่าง แต่สุ่มลบ ม็อดพรีฟิกซ์ 1 อย่าง
เฉพาะไอเทมแรร์เท่านั้น
Farric Wolf Alpha6840ปรับแก้ม็อดของไอเทม
ใส่ ม็อดพรีฟิกซ์ 1 อย่าง แต่สุ่มลบ ม็อดซัฟฟิกซ์ 1 อย่าง
เฉพาะไอเทมแรร์เท่านั้น
Farric Magma Hound6840สร้างไอเทม
หินสกิลมีมลทินคุณภาพ 23%
Craicic Chimeral688สร้างอิมพรินท์
ของไอเทมเมจิก
Farric Pit Hound6820สร้างไอเทม
หินสกิลมีมลทินเลเวล 21
Farric Taurus68100สร้างไอเทมยูนิค
แผนที่
Craicic Watcher68100ปรับแก้ม็อดของไอเทม
ใส่ม็อด 1 อย่าง ให้กับไอเทม ผู้พิชิตเหยื่อ
Saqawine Vulture6815สร้างไอเทม
แรร์ 6 รู 6 เชื่อม
Fenumal Scorpion68100แปลงไอเทมยูนิคชิ้นนี้
เป็นไอเทมยูนิคแบบสุ่ม
Fenumal Plagued Arachnid6825แยกไอเทมเป็นสองชิ้น
แต่ละไอเทมจะมีม็อดครึ่งหนึ่ง
ไม่สามารถใช้งานกับไอเทมที่มีอิทธิพลหรือไอเทมที่ถูกแยกได้
Saqawine Rhex7214เปิดวาร์ป
ไปยัง คอนของซาคาวาล
Craicic Spider Crab7412เปิดวาร์ป
ไปยัง ถ้ำริมน้ำของเครเชียนน์
Fenumal Hybrid Arachnid7710เปิดวาร์ป
ไปยัง ถ้ำมืดของเฟนูมัส
Craicic Maw788

Craicic Vassal7810ใส่มลทินให้กับไอเทม
ใส่มลทินคู่ให้กับ แผนที่
Farric Tiger Alpha808เปิดวาร์ป
ไปยัง ถ้ำสัตว์ของฟาร์รุล

Community Wiki

Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.