หินสกิลใช้งาน เจ็ม /275

หินสกิลใช้งาน เจ็ม /275

กระจาย กระบวนท่า กระสุน กับดัก กายภาพ การเวลา ก้าวพริบตา คำราม คำสาป คำแช่ง ชิ่ง ตราเวทย์ ตั้งรับ ทุ่นระเบิด ธนู น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด ฟาดพื้น มิเนียน ลูกแก้ว วาล์ สายฟ้า สาส์น ออกเอง ออร่า เคลื่อนที่ เคออส เดินทาง เวทย์ แชนเนล โกเลม โจมตี โทเทม ไฟ
ชื่อ
LeapSlamLeap Slam (10)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, เดินทาง, ฟาดพื้น, ประชิด
SweepSweep (12)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
GroundslamGround Slam (1)
โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
VaalGroundslamVaal Ground Slam (1)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
CleaveCleave (1)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
ShieldChargeShield Charge (10)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, เดินทาง, ประชิด
EnduringCryEnduring Cry (10)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
ImmortalCallImmortal Call (34)
เวทย์, การเวลา, ตั้งรับ
VaalImmortalCallVaal Immortal Call (34)
วาล์, เวทย์, การเวลา, ตั้งรับ
InfernalBlowInfernal Blow (12)
โจมตี, พื้นที่, ประชิด, ฟาด, ไฟ, การเวลา
GlacialHammerGlacial Hammer (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, น้ำแข็ง
VaalGlacialHammerVaal Glacial Hammer (1)
วาล์, โจมตี, ประชิด, ฟาด, การเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
WarlordsMarkWarlord's Mark (24)
เวทย์, การเวลา, คำสาป, คำแช่ง
PunishmentPunishment (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, กายภาพ, คำสาป
HeavyStrikeHeavy Strike (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
DominatingBlowDominating Blow (28)
โจมตี, มิเนียน, การเวลา, ประชิด, ฟาด
MoltenShellMolten Shell (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, กายภาพ, ตั้งรับ
VaalMoltenShellVaal Molten Shell (4)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, กายภาพ, ตั้งรับ
VitalityVitality (10)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
DeterminationDetermination (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, กายภาพ
AngerAnger (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, ไฟ
ShockwaveTotemShockwave Totem (28)
โทเทม, เวทย์, พื้นที่, กายภาพ, กระจาย
RejuvinationTotemRejuvenation Totem (4)
โทเทม, ออร่า, เวทย์, พื้นที่
DecoyTotemDecoy Totem (4)
โทเทม, เวทย์, พื้นที่
DevouringTotemDevouring Totem (4)
โทเทม, เวทย์
FlameTotemHoly Flame Totem (4)
โทเทม, เวทย์, กระสุน, ไฟ, แชนเนล, กายภาพ
SearingBondSearing Bond (12)
เวทย์, โทเทม, ไฟ
AnimateArmourAnimate Guardian (28)
เวทย์, มิเนียน, กายภาพ
FireResistAuraPurity of Fire (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, ไฟ
VaalFireResistAuraVaal Impurity of Fire (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ
MoltenStrikeMolten Strike (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ประชิด, ฟาด, ไฟ
HeraldofAshHerald of Ash (16)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, สาส์น, การเวลา
HeraldOfLight%20GemHerald of Purity (16)
เวทย์, สาส์น, มิเนียน, การเวลา, กายภาพ
RepulseReckoning (4)
ออกเอง, โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
StaticGemStatic Strike (12)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, การเวลา, สายฟ้า, ชิ่ง
VengeanceVengeance (24)
ออกเอง, โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
FireElementalSummonSummon Flame Golem (34)
ไฟ, มิเนียน, เวทย์, โกเลม
IceCrashGemIce Crash (28)
โจมตี, พื้นที่, น้ำแข็ง, ฟาดพื้น, ประชิด
RallyingCrySkillGemRallying Cry (24)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
InfernalCryInfernal Cry (24)
คำราม, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, โจมตี, ประชิด
VigilantStrikeGemVigilant Strike (4)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
RockGolemSummon Stone Golem (34)
มิเนียน, เวทย์, โกเลม, กายภาพ
QuakeSlamEarthquake (28)
โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ฟาดพื้น, ประชิด
AncestorTotemAncestral Protector (4)
โจมตี, โทเทม, ประชิด, ฟาด
SlamTotemGemAncestral Warchief (28)
โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
ShockwaveSlamSunder (12)
โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
TectonicSlamTectonic Slam (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
VulnerabilityVulnerability (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, กายภาพ, คำสาป
VaalQuakeSlamVaal Earthquake (28)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ฟาดพื้น, ประชิด
SlamTotemGemVaalVaal Ancestral Warchief (28)
วาล์, โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ประชิด, ฟาดพื้น
HolyPathGemConsecrated Path (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, การเวลา, ฟาดพื้น, ประชิด
SmiteGemSmite (1)
สายฟ้า, โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ประชิด, ฟาด, ออร่า
WarbannerWar Banner (4)
พื้นที่, เวทย์, การเวลา, ออร่า, กายภาพ
DreadBannerDread Banner (24)
พื้นที่, เวทย์, การเวลา, ออร่า, กายภาพ
QuickGuardGemSteelskin (4)
เวทย์, การเวลา, ตั้งรับ
BladestormGemBladestorm (28)
โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ประชิด
BloodSandStanceGemBlood and Sand (4)
เวทย์, กระบวนท่า
BeserkGemBerserk (34)
เวทย์
BloodSandSpearsSkillGemPerforate (1)
กายภาพ, โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
ChainStrikeGemChain Hook (12)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, ประชิด
BloodSandArmourGemFlesh and Stone (16)
เวทย์, ออร่า, พื้นที่, กระบวนท่า
PrideAuraGemPride (24)
เวทย์, พื้นที่, ออร่า, กายภาพ
IntimidatingCryIntimidating Cry (10)
คำราม, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
SeismicCrySkillGemSeismic Cry (16)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
AncestralCryAncestral Cry (16)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
SpikeSlamGemEarthshatter (12)
โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, การเวลา, ประชิด
GeneralsCryGeneral's Cry (24)
คำราม, พื้นที่, การเวลา
ชื่อ
ChargedDashGemCharged Dash (28)
เคลื่อนที่, พื้นที่, แชนเนล, โจมตี, สายฟ้า, ประชิด
ChargedAttackBlade Flurry (28)
โจมตี, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ, ประชิด
DoubleStrikeDouble Strike (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, กายภาพ
VaalDoubleStrikeVaal Double Strike (1)
วาล์, โจมตี, ประชิด, ฟาด, การเวลา, กายภาพ
DoubleSlashLacerate (12)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
ElementalhitElemental Hit (12)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, พื้นที่, ธนู
DualStrikeDual Strike (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
WhirlingBladesWhirling Blades (10)
โจมตี, เคลื่อนที่, เดินทาง, ประชิด
FrenzyFrenzy (16)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, ธนู
DetonateDeadDetonate Dead (4)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ
VaalDetonateDeadVaal Detonate Dead (4)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, ไฟ
VolatileDeadVolatile Dead (12)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ
BoneLanceUnearth (10)
เวทย์, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
SplitArrowSplit Arrow (1)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ, ธนู
PoisonArrowCaustic Arrow (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, การเวลา, เคออส, ธนู
BloodRageBlood Rage (16)
เวทย์, การเวลา, กายภาพ
FlickerStrikeFlicker Strike (10)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, เคลื่อนที่, การเวลา
ViperStrikeViper Strike (1)
โจมตี, การเวลา, ประชิด, ฟาด, เคออส
PhaseRunPhase Run (34)
เวทย์, การเวลา, เคลื่อนที่, กายภาพ, เดินทาง
ExplosiveArrowExplosive Arrow (28)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, ธนู
TemporalChainsTemporal Chains (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, คำสาป
ProjectileWeaknessSniper's Mark (24)
เวทย์, การเวลา, คำสาป, คำแช่ง
RainofArrowsRain of Arrows (12)
โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
VaalRainofArrowsVaal Rain of Arrows (12)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
LightningStrikeLightning Strike (12)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, สายฟ้า
VaalLightningStrikeVaal Lightning Strike (12)
วาล์, โจมตี, ประชิด, ฟาด, การเวลา, สายฟ้า, กระสุน
PuncturePuncture (4)
โจมตี, กระสุน, การเวลา, ประชิด, ฟาด, กายภาพ, ธนู
LightningArrowLightning Arrow (12)
โจมตี, พื้นที่, กระสุน, สายฟ้า, ธนู
HasteHaste (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
VaalHasteVaal Haste (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา
GraceGrace (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
VaalGraceVaal Grace (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา
HatredHatred (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง
BurningArrowBurning Arrow (1)
โจมตี, กระสุน, ไฟ, การเวลา, ธนู
VaalBurningArrowVaal Burning Arrow (1)
วาล์, โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ไฟ, ธนู, การเวลา
BearTrapBear Trap (4)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, กายภาพ
FireTrapFire Trap (12)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, ไฟ
EtherealKnivesEthereal Knives (1)
เวทย์, กระสุน, กายภาพ, การเวลา
IceShotIce Shot (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, น้ำแข็ง, ธนู
IceShieldArctic Armour (16)
เวทย์, การเวลา, น้ำแข็ง
CycloneCyclone (28)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, แชนเนล, กายภาพ, ประชิด
VaalCycloneVaal Cyclone (28)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, การเวลา, ประชิด, เคลื่อนที่, แชนเนล, กายภาพ
ReaveReave (12)
โจมตี, พื้นที่, ประชิด
VaalReaveVaal Reave (12)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, ประชิด
SmokeBombSmoke Mine (10)
ทุ่นระเบิด, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ก้าวพริบตา
Thrown%20ShieldSpectral Shield Throw (12)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ
GhostlyThrowSpectral Throw (1)
โจมตี, กระสุน
VaalGhostlyThrowVaal Spectral Throw (1)
วาล์, โจมตี, กระสุน
AnimateWeaponAnimate Weapon (4)
การเวลา, มิเนียน, เวทย์, กายภาพ
ColdResistAuraPurity of Ice (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง
VaalColdResistAuraVaal Impurity of Ice (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง
BarrageBarrage (12)
โจมตี, กระสุน, ธนู
DesecrateDesecrate (16)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคออส
TornadoShotTornado Shot (28)
โจมตี, กระสุน, ธนู
HeraldofIceHerald of Ice (16)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, สาส์น
HeraldOfAgonyGemHerald of Agony (16)
เวทย์, สาส์น, มิเนียน, เคออส, กายภาพ
PoachersMarkPoacher's Mark (24)
เวทย์, การเวลา, คำสาป, คำแช่ง
BlinkArrowBlink Arrow (10)
โจมตี, มิเนียน, การเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ธนู
MirrorArrowMirror Arrow (10)
โจมตี, มิเนียน, การเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ธนู
RiposteRiposte (4)
ออกเอง, โจมตี, ประชิด, ฟาด, กายภาพ
IceElementalSummonSummon Ice Golem (34)
น้ำแข็ง, มิเนียน, เวทย์, โกเลม
IceStrikeFrost Blades (1)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, น้ำแข็ง
ElementalStrikeWild Strike (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, สายฟ้า, น้ำแข็ง, ไฟ, กระสุน, พื้นที่, ชิ่ง
IceTrapRuneIce Trap (28)
กับดัก, เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง
BlastRainGemBlast Rain (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
ShrapnelShotGalvanic Arrow (1)
สายฟ้า, โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ธนู
RainOfBladesBladefall (28)
เวทย์, พื้นที่, กายภาพ, การเวลา
SpinningEtherealBladesGemBlade Vortex (12)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
VaalSpinningEtherealBladesGemVaal Blade Vortex (12)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
CrossBowTotemGemSiege Ballista (12)
โจมตี, กระสุน, โทเทม, ธนู
CorpseEruptionCremation (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, การเวลา, กระสุน
ShrapnelTrapExplosive Trap (1)
กับดัก, เวทย์, พื้นที่, ไฟ, กายภาพ
FlamethrowerTrapFlamethrower Trap (28)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, ไฟ
SubterraneanTrapSeismic Trap (28)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, กายภาพ
VirulentArrowScourge Arrow (28)
โจมตี, กระสุน, แชนเนล, เคออส, ธนู
RainofSporesGemToxic Rain (12)
โจมตี, พื้นที่, เคออส, การเวลา, กระสุน, ธนู
LancingSteelLancing Steel (28)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ
ShatteringSteelShattering Steel (12)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
QuickDashGemDash (4)
เวทย์, เคลื่อนที่, เดินทาง, ก้าวพริบตา
AccuracyandCriticalChanceAuraPrecision (10)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
CobraLashCobra Lash (1)
โจมตี, กระสุน, เคออส
WitheringStepGemWithering Step (10)
เดินทาง, พื้นที่, เคออส, เคลื่อนที่, ก้าวพริบตา, เวทย์, การเวลา
PlagueBearerGemPlague Bearer (24)
เวทย์, เคออส, พื้นที่
MambaStrikePestilent Strike (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, การเวลา, เคออส
SnappingAdderVenom Gyre (12)
โจมตี, กระสุน, เคออส
ShotgunTotemBowSkillGemShrapnel Ballista (4)
โจมตี, กระสุน, โทเทม, กายภาพ, ธนู
EnsnaringArrowEnsnaring Arrow (16)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ธนู
MortarTotemBowSkillGemArtillery Ballista (28)
โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ไฟ, กระสุน, ธนู
BladeBurstBlade Blast (16)
เวทย์, พื้นที่, กายภาพ
ImpactingSteelGemSplitting Steel (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
ชื่อ
FireballFireball (1)
กระสุน, เวทย์, พื้นที่, ไฟ
VaalFireballVaal Fireball (1)
วาล์, กระสุน, เวทย์, พื้นที่, ไฟ
IceNovaIce Nova (12)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, กระจาย
VaalIceNovaVaal Ice Nova (12)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, กระจาย
ColdSnapCold Snap (16)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, การเวลา
VaalColdSnapVaal Cold Snap (16)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง
RaiseZombieRaise Zombie (1)
เวทย์, มิเนียน
RighteousFireRighteous Fire (16)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ
VaalRighteousFireVaal Righteous Fire (16)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, ไฟ, การเวลา
DischargeDischarge (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, กระจาย
SparkSpark (1)
เวทย์, กระสุน, การเวลา, สายฟ้า
VaalSparkVaal Spark (1)
วาล์, เวทย์, กระสุน, การเวลา, สายฟ้า
IceSpearIce Spear (12)
เวทย์, กระสุน, น้ำแข็ง
RaiseSpectreRaise Spectre (28)
เวทย์, มิเนียน
FrostWallFrost Wall (4)
เวทย์, การเวลา, น้ำแข็ง
FreezingPulseFreezing Pulse (1)
เวทย์, กระสุน, น้ำแข็ง
ShockNovaShock Nova (28)
เวทย์, พื้นที่, สายฟ้า, กระจาย
ElementalWeaknessElemental Weakness (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, คำสาป
EnfeebleEnfeeble (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป, คำสาป
AssassinsMarkAssassin's Mark (24)
เวทย์, การเวลา, คำสาป, คำแช่ง
DespairDespair (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคออส, คำสาป, คำสาป
LightningWarpLightning Warp (10)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคลื่อนที่, สายฟ้า, เดินทาง
VaalLightningWarpVaal Lightning Warp (10)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, สายฟ้า, เคลื่อนที่, เดินทาง
SummonSkeletonsSummon Skeletons (10)
เวทย์, มิเนียน, การเวลา
VaalSummonSkeletonsVaal Summon Skeletons (10)
วาล์, เวทย์, มิเนียน, การเวลา
FirestormFirestorm (28)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ
TempestShieldTempest Shield (16)
เวทย์, สายฟ้า, ชิ่ง, การเวลา
PowerSiphonPower Siphon (12)
โจมตี, กระสุน
VaalPowerSiphonVaal Power Siphon (12)
วาล์, โจมตี, กระสุน
PurityPurity of Elements (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
DisciplineDiscipline (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
VaalDisciplineVaal Discipline (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา
WrathWrath (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, สายฟ้า
ClarityClarity (10)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
VaalClarityVaal Clarity (10)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา
ColdProjectileMineSkillGemIcicle Mine (12)
ทุ่นระเบิด, เวทย์, กระสุน, น้ำแข็ง, ออร่า, พื้นที่
ConversionTrapConversion Trap (4)
กับดัก, เวทย์, การเวลา
ArcticBreathCreeping Frost (12)
เวทย์, กระสุน, การเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
ArcArc (12)
เวทย์, ชิ่ง, สายฟ้า
VaalArcVaal Arc (12)
วาล์, เวทย์, ชิ่ง, สายฟ้า, การเวลา
FlammabilityFlammability (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ, คำสาป, คำสาป
FrostBiteFrostbite (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง, คำสาป, คำสาป
ConductivityConductivity (24)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, สายฟ้า, คำสาป, คำสาป
StormBurstStorm Burst (12)
พื้นที่, เวทย์, สายฟ้า, แชนเนล, การเวลา, กายภาพ
FlamethrowerIncinerate (12)
เวทย์, ไฟ, แชนเนล, พื้นที่
LightningTrapLightning Trap (12)
กับดัก, เวทย์, กระสุน, สายฟ้า
VaalLightningTrapVaal Lightning Trap (12)
กับดัก, วาล์, เวทย์, กระสุน, การเวลา, สายฟ้า
LightningResistAuraPurity of Lightning (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่, สายฟ้า
VaalLightningResistAuraVaal Impurity of Lightning (24)
ออร่า, วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, สายฟ้า
StormcallStorm Call (12)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, สายฟ้า
VaalStormcallVaal Storm Call (12)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, สายฟ้า
ChargedBlastFlameblast (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, แชนเนล
VaalChargedBlastVaal Flameblast (28)
วาล์, เวทย์, พื้นที่, ไฟ, แชนเนล
BallLightningBall Lightning (28)
เวทย์, กระสุน, พื้นที่, สายฟ้า
SummonElementalSummon Raging Spirit (4)
เวทย์, มิเนียน, การเวลา, ไฟ
FlamewhipFlame Surge (12)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ
FleshOfferingFlesh Offering (12)
มิเนียน, เวทย์, การเวลา
BoneOfferingBone Offering (12)
มิเนียน, เวทย์, การเวลา
SpiritOfferingSpirit Offering (12)
มิเนียน, เวทย์, การเวลา, เคออส
UpheavalGlacial Cascade (28)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, กายภาพ
ConvocationConvocation (24)
มิเนียน, เวทย์, การเวลา
FireMortarBarrageMineSkillGemPyroclast Mine (28)
ทุ่นระเบิด, เวทย์, กระสุน, ไฟ, พื้นที่, ออร่า, กระจาย
HeraldofThunderHerald of Thunder (16)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, สายฟ้า, สาส์น
LighteningTouchLightning Tendrils (1)
เวทย์, พื้นที่, สายฟ้า, แชนเนล
LighteningTouchLightning Tendrils (1)
เวทย์, พื้นที่, สายฟ้า, แชนเนล
ClusterBurstKinetic Blast (28)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่
ChaosElementalSummonSummon Chaos Golem (34)
เคออส, มิเนียน, เวทย์, โกเลม
LightningGolemSummon Lightning Golem (34)
สายฟ้า, มิเนียน, เวทย์, โกเลม
FlameDashFlame Dash (10)
เวทย์, เคลื่อนที่, การเวลา, ไฟ, เดินทาง, ก้าวพริบตา
FireMortarMagma Orb (1)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, กระสุน, ชิ่ง
FrostBombFrost Bomb (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง, ลูกแก้ว
StormCloudGemOrb of Storms (4)
สายฟ้า, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, ชิ่ง, ลูกแก้ว
ContagionGemContagion (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคออส
WitherGemWither (10)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, เคออส, แชนเนล
BlightGemBlight (1)
เวทย์, เคออส, พื้นที่, แชนเนล, การเวลา
SiphonGemEssence Drain (12)
เวทย์, กระสุน, การเวลา, เคออส, พื้นที่
FrostBoltFrostbolt (1)
เวทย์, กระสุน, น้ำแข็ง
FrostVortexVortex (28)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, การเวลา, กระจาย
SkeletalChainsDark Pact (28)
มิเนียน, เวทย์, พื้นที่, ชิ่ง, เคออส, กระจาย
FireBeamScorching Ray (12)
เวทย์, ไฟ, การเวลา, แชนเนล
CorpseWarpBodyswap (10)
เคลื่อนที่, เวทย์, พื้นที่, ไฟ, เดินทาง
IceSiphonSiphoning Trap (10)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
LightningSpireLightning Spire Trap (28)
กับดัก, เวทย์, การเวลา, พื้นที่, สายฟ้า
VaalBlightGemVaal Blight (1)
วาล์, เวทย์, เคออส, พื้นที่, การเวลา, กระจาย, แชนเนล
HolyRelicSummon Holy Relic (4)
มิเนียน, เวทย์
FrostFuryWinter Orb (28)
น้ำแข็ง, เวทย์, แชนเนล, พื้นที่, การเวลา, กระสุน, ลูกแก้ว
ConduitSigilStorm Brand (12)
สายฟ้า, เวทย์, พื้นที่, ชิ่ง, การเวลา, ตราเวทย์
ArmageddonBrandArmageddon Brand (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, การเวลา, ตราเวทย์
RecallSigilBrand Recall (16)
ตราเวทย์, เวทย์
PurifyingFlamePurifying Flame (1)
ไฟ, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
SoulrendSoulrend (28)
เคออส, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กระสุน
DarkRitualGemBane (24)
เคออส, ออกเอง, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, คำสาป
PurgeWave of Conviction (16)
ไฟ, สายฟ้า, เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ
SpellDamageGemZealotry (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
DivineTempestDivine Ire (28)
สายฟ้า, เวทย์, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ
DeliriumGemMalevolence (24)
ออร่า, เวทย์, พื้นที่
FrostblinkSkillGemFrostblink (4)
เวทย์, เคลื่อนที่, การเวลา, น้ำแข็ง, เดินทาง, ก้าวพริบตา, พื้นที่
SummonCarrionGolemGemSummon Carrion Golem (34)
กายภาพ, มิเนียน, เวทย์, โกเลม
LightningExplosionMineSkillGemStormblast Mine (1)
ทุ่นระเบิด, เวทย์, พื้นที่, สายฟ้า, ออร่า, กระจาย
SkitterbotSkillGemSummon Skitterbots (16)
กับดัก, ทุ่นระเบิด, เวทย์, มิเนียน, น้ำแข็ง, สายฟ้า, พื้นที่, ออร่า
ArcaneCloakArcane Cloak (16)
เวทย์, การเวลา, ตั้งรับ, สายฟ้า
StormbindSkillGemStormbind (28)
เวทย์, พื้นที่, แชนเนล, สายฟ้า, การเวลา
ZigZagWandSkillKinetic Bolt (1)
โจมตี, กระสุน
SpellslingerSpellslinger (24)
เวทย์
ArcanistBrandGemArcanist Brand (38)
เวทย์, การเวลา, ตราเวทย์
PenanceBrandGemPenance Brand (28)
เวทย์, พื้นที่, กายภาพ, สายฟ้า, การเวลา, ตราเวทย์
WintertideBrandGemWintertide Brand (12)
เวทย์, พื้นที่, น้ำแข็ง, การเวลา, ตราเวทย์
EmberBlazing Salvo (12)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, กระสุน
BlackHoleVoid Sphere (34)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ, เคออส, ลูกแก้ว
DisentegrateGemCrackling Lance (28)
เวทย์, พื้นที่, สายฟ้า
FrostGlobeFrost Shield (34)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง
CircleofPowerSkillGemSigil of Power (34)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, สายฟ้า
FirewallFlame Wall (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ
DoomBlastSkillGemHexblast (28)
เวทย์, พื้นที่, เคออส, คำสาป
HydrosphereHydrosphere (34)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง, ลูกแก้ว, สายฟ้า, กายภาพ
ชื่อ
PortalPortal (10)
เวทย์
VaalBreachPortalVaal Breach (10)
วาล์, เวทย์
DetonateMinesDetonate Mines (8)
ทุ่นระเบิด, เวทย์
หินสกิลเสริม เจ็ม /172

หินสกิลเสริม เจ็ม /172

กระสุน กับดัก กายภาพ การเวลา คำราม คำสาป ชิ่ง ตราเวทย์ ทุ่นระเบิด ธนู น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด ฟาดพื้น มิเนียน สนับสนุน สายฟ้า ออกเอง ออร่า เคลื่อนที่ เคออส เวทย์ แชนเนล โจมตี โทเทม ไฟ
ชื่อ
AddedFireDamageAdded Fire Damage Support (8)
ไฟ, กายภาพ, สนับสนุน
ReducedManaCostInspiration Support (31)
สนับสนุน
KnockbackKnockback Support (8)
สนับสนุน
LifeLeechLife Leech Support (31)
สนับสนุน
StunStun Support (8)
สนับสนุน
IncreasedPhysicalDamageMelee Physical Damage Support (18)
ประชิด, กายภาพ, สนับสนุน, โจมตี
IncreasedDurationIncreased Duration Support (31)
สนับสนุน, การเวลา
ColdtoFireCold to Fire Support (18)
น้ำแข็ง, ไฟ, สนับสนุน
WeaponElementalDamageElemental Damage with Attacks Support (18)
โจมตี, สนับสนุน
BloodlustBloodlust Support (18)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน, ประชิด
LifeonHitLife Gain on Hit Support (8)
โจมตี, สนับสนุน
BloodMagicBlood Magic Support (31)
สนับสนุน
IronGripIron Grip Support (18)
กระสุน, กายภาพ, สนับสนุน
IronWillIron Will Support (18)
เวทย์, สนับสนุน
MeleeDamageonFullLifeDamage on Full Life Support (18)
โจมตี, สนับสนุน
TotemSpell Totem Support (8)
สนับสนุน, เวทย์, โทเทม
RangedAttackTotemBallista Totem Support (8)
ธนู, กระสุน, สนับสนุน, โทเทม
FirePenetrationFire Penetration Support (31)
ไฟ, สนับสนุน
multipleattacksMultistrike Support (38)
โจมตี, ประชิด, สนับสนุน
SplashMelee Splash Support (8)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด, พื้นที่
IncreasedBurnDurationBurning Damage Support (31)
ไฟ, สนับสนุน
CastOnMeleeKillCast on Melee Kill Support (38)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, เวทย์, ออกเอง
EmpowerEmpower Support (1)
สนับสนุน
EnduranceChargeStunEndurance Charge on Melee Stun Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
ReduceDurationLess Duration Support (31)
สนับสนุน, การเวลา
CastOnDmgTakenCast when Damage Taken Support (38)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
GenerositySupportGenerosity Support (31)
สนับสนุน, ออร่า
FortifyGemFortify Support (31)
โจมตี, สนับสนุน, ประชิด
ChanceToBleedChance to Bleed Support (1)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน
MaimMaim Support (8)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน
BrutalityBrutality Support (38)
กายภาพ, สนับสนุน
RuthlessRuthless Support (1)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
MirageStrikeAncestral Call Support (4)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด
MultipleTotemsMultiple Totems Support (38)
โทเทม, สนับสนุน
ShockwaveShockwave Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, พื้นที่
PulverizePulverise Support (31)
พื้นที่, สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
RageSupportRage Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
AddedFireDamagePlusAwakened Added Fire Damage Support (72)
ไฟ, กายภาพ, สนับสนุน
MirageStrikePlusAwakened Ancestral Call Support (72)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด
BrutalityPlusAwakened Brutality Support (72)
กายภาพ, สนับสนุน
IncreasedBurnDurationPlusAwakened Burning Damage Support (72)
ไฟ, สนับสนุน
FirePenetrationPlusAwakened Fire Penetration Support (72)
ไฟ, สนับสนุน
GenerosityPlusAwakened Generosity Support (72)
สนับสนุน, ออร่า
IncreasedPhyscialDamagePlusAwakened Melee Physical Damage Support (72)
ประชิด, กายภาพ, สนับสนุน, โจมตี
SplashPlusAwakened Melee Splash Support (72)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด, พื้นที่
MultipleAttacksPlusAwakened Multistrike Support (72)
โจมตี, ประชิด, สนับสนุน
FistOfWarGemFist of War Support (38)
ฟาดพื้น, โจมตี, ประชิด, พื้นที่, สนับสนุน
UrgentOrdersSupportUrgent Orders Support (31)
คำราม, สนับสนุน
ชื่อ
FasterAttacksFaster Attacks Support (18)
โจมตี, สนับสนุน
GreaterMultipleProjectilesGreater Multiple Projectiles Support (38)
สนับสนุน, กระสุน
LesserMultipleProjectilesLesser Multiple Projectiles Support (8)
สนับสนุน, กระสุน
GreaterVolleySupportGreater Volley Support (38)
สนับสนุน, กระสุน
FasterProjectilesFaster Projectiles Support (31)
สนับสนุน, กระสุน
AddedColdDamageAdded Cold Damage Support (8)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
IncreasedAccuracyAdditional Accuracy Support (8)
โจมตี, สนับสนุน
ManaLeechMana Leech Support (31)
สนับสนุน
PiercePierce Support (1)
สนับสนุน, กระสุน
TrapTrap Support (8)
สนับสนุน, กับดัก
CullingStrikeCulling Strike Support (18)
สนับสนุน
PointBlankPoint Blank Support (18)
กระสุน, โจมตี, สนับสนุน
ChancetoFleeChance to Flee Support (8)
สนับสนุน
BlindBlind Support (8)
สนับสนุน
ColdPenetrationCold Penetration Support (31)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
chainChain Support (38)
สนับสนุน, ชิ่ง, กระสุน
ForkFork Support (31)
สนับสนุน, กระสุน
CastOnCritCast On Critical Strike Support (38)
ออกเอง, สนับสนุน, เวทย์
MultiTrapMultiple Traps Support (8)
สนับสนุน, กับดัก
SlowerProjectilesSlower Projectiles Support (31)
สนับสนุน, กระสุน
CastOnDeathCast on Death Support (38)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
enhanceEnhance Support (1)
สนับสนุน
RangedPhysicalAttackDamageVicious Projectiles Support (18)
กระสุน, โจมตี, กายภาพ, เคออส, สนับสนุน
BreakBlockBlock Chance Reduction Support (18)
สนับสนุน, การเวลา
FrenzyChargeOnShatterIce Bite Support (31)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
DamageAgainstChilledHypothermia Support (31)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
TrapAndMineDamageTrap and Mine Damage Support (18)
สนับสนุน, กับดัก, ทุ่นระเบิด
PoisonPoison Support (31)
เคออส, สนับสนุน
VoidManipulationVoid Manipulation Support (8)
เคออส, สนับสนุน
SupportRapidDecayGemSwift Affliction Support (31)
สนับสนุน, การเวลา
ClusterTrapCluster Traps Support (38)
กับดัก, สนับสนุน
TrapCooldownRecoveryAdvanced Traps Support (31)
กับดัก, สนับสนุน
LesserPoisonLesser Poison Support (1)
เคออส, สนับสนุน
DeadlyAilmentsDeadly Ailments Support (18)
สนับสนุน
VileToxinsVile Toxins Support (38)
สนับสนุน
OnslaughtOnslaught Support (1)
สนับสนุน
ParallelProjectileVolley Support (4)
สนับสนุน, กระสุน
MirageArcherMirage Archer Support (4)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, การเวลา
PowerFrenzyChargeCharged Traps Support (31)
สนับสนุน, กับดัก
WitherGemSupportWithering Touch Support (38)
เคออส, กายภาพ, โจมตี, สนับสนุน, การเวลา
CloseCombatClose Combat Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, การเวลา
impaleImpale Support (31)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน
NightbladeNightblade Support (18)
โจมตี, สนับสนุน
TrapMineSupportGemSwift Assembly Support (4)
สนับสนุน, กับดัก, ทุ่นระเบิด
GreenRainSupportGemArrow Nova Support (8)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, กระสุน
GreenBarrageSupportGemBarrage Support (38)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, กระสุน
AddedColdDamagePlusAwakened Added Cold Damage Support (72)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
GreenRainPlusAwakened Arrow Nova Support (72)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, กระสุน
CastOnCritPlusAwakened Cast On Critical Strike Support (72)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
ChainPlusAwakened Chain Support (72)
สนับสนุน, ชิ่ง, กระสุน
ColdPenetrationPlusAwakened Cold Penetration Support (72)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
DeadlyAilmentsPlusAwakened Deadly Ailments Support (72)
สนับสนุน
ForkPlusAwakened Fork Support (72)
สนับสนุน, กระสุน
GreaterMultipleProjectilesPlusAwakened Greater Multiple Projectiles Support (72)
สนับสนุน, กระสุน
SupportRapidDecayPlusAwakened Swift Affliction Support (72)
สนับสนุน, การเวลา
VoidManipulationPlusAwakened Void Manipulation Support (72)
เคออส, สนับสนุน
RangedPhysicalAttackDamagePlusAwakened Vicious Projectiles Support (72)
กระสุน, โจมตี, กายภาพ, เคออส, สนับสนุน
SecondWindSupportSecond Wind Support (31)
สนับสนุน
ชื่อ
IncreasedAOEIncreased Area of Effect Support (38)
สนับสนุน, พื้นที่
AddedLightningDamageAdded Lightning Damage Support (8)
สายฟ้า, สนับสนุน
IncreasedCriticalStrikesIncreased Critical Strikes Support (8)
สนับสนุน
IncreasedCriticalDamageIncreased Critical Damage Support (18)
สนับสนุน
AddedChaosDamageAdded Chaos Damage Support (31)
เคออส, สนับสนุน
IncreasedQualityItem Rarity Support (31)
สนับสนุน
FasterCastFaster Casting Support (18)
สนับสนุน, เวทย์
ConcentratedAOEConcentrated Effect Support (18)
สนับสนุน, พื้นที่
MinionDamageMinion Damage Support (8)
สนับสนุน, มิเนียน
ChancetoIgniteCombustion Support (8)
ไฟ, สนับสนุน
MinionSpeedMinion Speed Support (18)
เคลื่อนที่, สนับสนุน, มิเนียน
MinionLifeMinion Life Support (18)
สนับสนุน, มิเนียน
ElementalProliferationElemental Proliferation Support (1)
น้ำแข็ง, ไฟ, สายฟ้า, สนับสนุน, พื้นที่
RemoteMineBlastchain Mine Support (8)
สนับสนุน, ทุ่นระเบิด
LightningPenetrationLightning Penetration Support (31)
สายฟ้า, สนับสนุน
ElementalPenetrationElemental Penetration Support (31)
สนับสนุน
EchoSpell Echo Support (38)
เวทย์, สนับสนุน
PowerChargesPower Charge On Critical Support (18)
สนับสนุน
SummonsElementalResistsElemental Army Support (31)
สนับสนุน, มิเนียน
CurseOnHitHextouch Support (38)
สนับสนุน, คำสาป, ออกเอง
CastOnStunCast when Stunned Support (38)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
EnlightenEnlighten Support (1)
สนับสนุน
PhysicalToLightningPhysical to Lightning Support (18)
สายฟ้า, กายภาพ, สนับสนุน
AurifyBlasphemy Support (31)
สนับสนุน, คำสาป, ออร่า
OnslaughtOnSlayingShockedInnervate Support (31)
สายฟ้า, สนับสนุน, การเวลา
ControlledDestructionGemControlled Destruction Support (18)
เวทย์, สนับสนุน
ElementalFocusElemental Focus Support (18)
สนับสนุน
MinefieldMinefield Support (38)
สนับสนุน, ทุ่นระเบิด
CastWhileChannelingCast while Channelling Support (38)
สนับสนุน, แชนเนล, เวทย์, ออกเอง
IgniteProliferationIgnite Proliferation Support (38)
ไฟ, สนับสนุน, พื้นที่
DecayDecay Support (38)
เคออส, สนับสนุน
EfficacyEfficacy Support (8)
สนับสนุน, การเวลา
ImmolateImmolate Support (38)
ไฟ, สนับสนุน
UnboundAilmentsUnbound Ailments Support (8)
สนับสนุน
ArcaneSurgeArcane Surge Support (1)
สนับสนุน, เวทย์, การเวลา
StormBarrierInfused Channelling Support (4)
สนับสนุน, แชนเนล, การเวลา
SpellCascadeSpell Cascade Support (4)
พื้นที่, เวทย์, สนับสนุน
SummonPhantasmSummon Phantasm Support (4)
สนับสนุน, มิเนียน
IntelligencePowerFrenzyChargeCharged Mines Support (31)
สนับสนุน, ทุ่นระเบิด
BoneChillSupportBonechill Support (38)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
EnergyShieldLeechsupportEnergy Leech Support (31)
สนับสนุน
SpellFocusSupportIntensify Support (31)
พื้นที่, เวทย์, สนับสนุน
UnleashSupportUnleash Support (38)
เวทย์, สนับสนุน
OffensiveMinionFeeding Frenzy Support (31)
สนับสนุน, มิเนียน, การเวลา
MinionFocusFirePredator Support (18)
สนับสนุน, มิเนียน, เวทย์, การเวลา
DefensiveMinionMeat Shield Support (31)
สนับสนุน, มิเนียน
AltRemoteMineSupportGemHigh-Impact Mine Support (31)
ทุ่นระเบิด, สนับสนุน, พื้นที่, ออร่า
AddedChaosDamagePlusAwakened Added Chaos Damage Support (72)
เคออส, สนับสนุน
AddedLightningDamagePlusAwakened Added Lightning Damage Support (72)
สายฟ้า, สนับสนุน
AurifyPlusAwakened Blasphemy Support (72)
สนับสนุน, คำสาป, ออร่า
CastWhileChannelingPlusAwakened Cast While Channelling Support (72)
สนับสนุน, แชนเนล, เวทย์, ออกเอง
ControlledDestructionPlusAwakened Controlled Destruction Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
CurseOnHitPlusAwakened Hextouch Support (72)
สนับสนุน, คำสาป, ออกเอง
ElementalFocusPlusAwakened Elemental Focus Support (72)
สนับสนุน
LightningPenetrationPlusAwakened Lightning Penetration Support (72)
สายฟ้า, สนับสนุน
MinionDamagePlusAwakened Minion Damage Support (72)
สนับสนุน, มิเนียน
SpellCascadePlusAwakened Spell Cascade Support (72)
พื้นที่, เวทย์, สนับสนุน
EchoPlusAwakened Spell Echo Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
UnboundAilmentPlusAwakened Unbound Ailments Support (72)
สนับสนุน
UnleashPlusAwakened Unleash Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
InfernalLegionSupportGemInfernal Legion Support (8)
ไฟ, พื้นที่, สนับสนุน, มิเนียน
ManaweaveSupportGemArchmage Support (31)
สายฟ้า, สนับสนุน, เวทย์
SwiftbrandSupportGemSwiftbrand Support (31)
ตราเวทย์, สนับสนุน
ViciousHexSupportImpending Doom Support (31)
สนับสนุน, คำสาป, เวทย์, พื้นที่, เคออส
ProjectileIntensityPinpoint Support (31)
สนับสนุน, กระสุน, เวทย์
TrinitySupportGemTrinity Support (18)
สนับสนุน
Awakened เจ็ม /35

Awakened เจ็ม /35

กระสุน กายภาพ การเวลา คำสาป ชิ่ง ธนู น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด มิเนียน สนับสนุน สายฟ้า ออกเอง ออร่า เคออส เวทย์ แชนเนล โจมตี ไฟ
ชื่อ
AddedFireDamagePlusAwakened Added Fire Damage Support (72)
ไฟ, กายภาพ, สนับสนุน
MirageStrikePlusAwakened Ancestral Call Support (72)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด
BrutalityPlusAwakened Brutality Support (72)
กายภาพ, สนับสนุน
IncreasedBurnDurationPlusAwakened Burning Damage Support (72)
ไฟ, สนับสนุน
WeaponElementalDamagePlusAwakened Elemental Damage with Attacks Support (72)
โจมตี, สนับสนุน
FirePenetrationPlusAwakened Fire Penetration Support (72)
ไฟ, สนับสนุน
GenerosityPlusAwakened Generosity Support (72)
สนับสนุน, ออร่า
IncreasedPhyscialDamagePlusAwakened Melee Physical Damage Support (72)
ประชิด, กายภาพ, สนับสนุน, โจมตี
SplashPlusAwakened Melee Splash Support (72)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด, พื้นที่
MultipleAttacksPlusAwakened Multistrike Support (72)
โจมตี, ประชิด, สนับสนุน
ชื่อ
AddedColdDamagePlusAwakened Added Cold Damage Support (72)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
GreenRainPlusAwakened Arrow Nova Support (72)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, กระสุน
CastOnCritPlusAwakened Cast On Critical Strike Support (72)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
ChainPlusAwakened Chain Support (72)
สนับสนุน, ชิ่ง, กระสุน
ColdPenetrationPlusAwakened Cold Penetration Support (72)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
DeadlyAilmentsPlusAwakened Deadly Ailments Support (72)
สนับสนุน
ForkPlusAwakened Fork Support (72)
สนับสนุน, กระสุน
GreaterMultipleProjectilesPlusAwakened Greater Multiple Projectiles Support (72)
สนับสนุน, กระสุน
SupportRapidDecayPlusAwakened Swift Affliction Support (72)
สนับสนุน, การเวลา
RangedPhysicalAttackDamagePlusAwakened Vicious Projectiles Support (72)
กระสุน, โจมตี, กายภาพ, เคออส, สนับสนุน
VoidManipulationPlusAwakened Void Manipulation Support (72)
เคออส, สนับสนุน
ชื่อ
AddedChaosDamagePlusAwakened Added Chaos Damage Support (72)
เคออส, สนับสนุน
AddedLightningDamagePlusAwakened Added Lightning Damage Support (72)
สายฟ้า, สนับสนุน
AurifyPlusAwakened Blasphemy Support (72)
สนับสนุน, คำสาป, ออร่า
CastWhileChannelingPlusAwakened Cast While Channelling Support (72)
สนับสนุน, แชนเนล, เวทย์, ออกเอง
ControlledDestructionPlusAwakened Controlled Destruction Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
ElementalFocusPlusAwakened Elemental Focus Support (72)
สนับสนุน
CurseOnHitPlusAwakened Hextouch Support (72)
สนับสนุน, คำสาป, ออกเอง
IncreasedAOEPlusAwakened Increased Area of Effect Support (72)
สนับสนุน, พื้นที่
LightningPenetrationPlusAwakened Lightning Penetration Support (72)
สายฟ้า, สนับสนุน
MinionDamagePlusAwakened Minion Damage Support (72)
สนับสนุน, มิเนียน
SpellCascadePlusAwakened Spell Cascade Support (72)
พื้นที่, เวทย์, สนับสนุน
EchoPlusAwakened Spell Echo Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
UnboundAilmentPlusAwakened Unbound Ailments Support (72)
สนับสนุน
UnleashPlusAwakened Unleash Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
เพชรสกิล I หน้าต่างช่วยเหลือ

เพชรสกิล I หน้าต่างช่วยเหลือ

Skill Gems I : พื้นฐาน

ในเกม Path of Exile สกิลทั้งหลาย (การโจมตีที่นอกเหนือจากการโจมตีปกติ) จะมาจากไอเท็มที่เรียกว่า 'Skill Gem' ซึ่งจะถูกฝังอยู่ในช่องของอุปกรณ์และอาวุธที่ใช้อยู่ ซึ่งสีของช่องในอาวุธหรืออุปกรณ์นั้น ต้องตรงกับสีของ gem ด้วย เช่น gem สีแดง จะใส่ได้ในช่องสีแดงเท่านั้น ใส่ช่องสีน้ำเงิน หรือเขียว ไม่ได้ Support Gem หรือ gem สนับสนุน การใช้งานก็เช่นเดียวกับ Skill Gem เว้นแต่มันไม่มีผลในตัวของมันเอง ต้องเชื่อมเข้ากับ Skill Gem อันใดอันหนึ่งก่อน แต่ Skill Gem และ Support Gem ทั้งหมดก็ไม่ได้สามารถใช้งานด้วยกันได้หมด อย่างเช่น Skill Gem ประเภท Melee หรือการตีประชิดตัว ก็ไม่ได้สามารถใช้ Support Gem แบบการยิง หรือการร่ายเวทย์ได้

สำหรับ Support Gem ที่ถูกประเภทกับ Skill Gem จะต้องเชื่อมกันด้วยช่องที่มีเส้นแสดงการเชื่อมถึงกัน ถึงจะแสดงผล เมื่อดูไอคอน Skill จะสามารถทราบได้ทันทีว่า Support Gem นั้นส่งผลถึง Skill Gem หรือไม่ นอกจากนั้นจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมขึ้นบน UI ด้วย Support Gem ส่วนมากจะทำให้ต้องใช้ Mana เพิ่ม

สามารถถอดหรือใส่ Skill Gem และ Support Gem ได้เท่าที่ต้องการ ทดลองผสมคู่ใหม่ๆ ดูสิ

เพชรสกิล II หน้าต่างช่วยเหลือ

เพชรสกิล II หน้าต่างช่วยเหลือ

Skill Gems II : ความต้องการ และข้อห้าม

Support Gem และ Skill Gem เป็นเหมือนไอเท็มอื่นๆ ตรงที่ต้องการเลเวลและค่าสถานะ ถึงจะใส่ได้ แต่ก็ต่างกันตรงที่ gem สามารถอัพเลเวลได้ ซึ่งเมื่ออัพ ค่าสถานะและเลเวลที่ต้องการก็อาจเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งถ้าค่าสถานะของตัวละครไม่ถึง ก็จะไม่สามารถใช้ gem นั้นได้ ไอเท็มที่ใช้อยู่ก็จะใช้ไม่ได้ไปด้วย ควรจะตรวจสอบก่อนอัพเลเวล gem ให้ดีทุกครั้ง!

ความสามารถของ Skill Gem จะเปลี่ยนไปตามเลเวล รวมถึงความต้องการค่าสถานะของตัวละครด้วย

บางครั้ง Support Gem ก็สนับสุนุนสกิลได้หลายรูปแบบ แค่ใส่ไว้คู่กับ Skill Gem ที่มีเส้นเชื่อมโยงกันระหว่างช่อง จงระวัง Support Gem ไม่ได้มีผลกับ Skill Gem ข้างเคียง แต่มีผลเฉพาะ gem ที่เชื่อมโยงกันระหว่างช่องเท่านั้น ถ้าต้องการเชื่อมโยง Skill Gem กับ Support Gem อย่าละเลยเส้นเชื่อมระหว่างช่องบนอุปกรณ์ของท่าน

Support Gem ที่ไปเปลี่ยนแปลงสกิล :

Support Gem บางชนิด สามารถเปลี่ยนความสามารถของสกิลไปโดยสิ้นเชิง เช่น 'Spell Totem' จะทำให้เกิด เสา ขึ้นมาร่ายสกิลแทน และทำให้คุณไม่สามารถร่ายสกิลได้เอง เช่นเดียวกับพวกประเภท 'Trap' และ 'Remote Mine'

Support Gem ที่ต้องกดใช้ :

Support Gem บางชนิดก็ทำให้เกิดการใช้สกิลโดยอัตโนมัติ เช่น 'Cast on Critical Strike' จะทำให้สกิลที่สนับสนุนอยู่ทำงานอัตโนมัติ เมื่อคุณโจมตีติดคริติคอล และจะไม่สามารถร่ายสกิลนั้นเองได้ เช่นเดียวกับรูปแบบ 'Totem' อย่าลืมดูตรงนี้ให้ดี ก่อนจะสนับสนุนสกิลใดๆ

Quality /1297 ⍟

Quality /1297 ⍟

ไอเทมTypeStatsWeight
FireballSuperior เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%50
FireballAnomalous ลดความเร็วของกระสุน (0–40)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–60)%
100
FireballDivergent เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายที่สร้างให้ศัตรู (0–60)%
เพิ่มความเสียหาย ลุกไหม้ อีก (-40–0)%
40
FireballPhantasmal มีโอกาส (0–5)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ อ่อนกำลัง 1 วินาที เมื่อปะทะ10
Vaal FireballSuperior เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%50
Ice NovaSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Ice NovaAnomalous เพิ่มความเสียหาย (0–30)% ด้วยการโจมตีต่อศัตรูที่ถูกแช่เย็น100
Ice NovaDivergent เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%100
Ice NovaPhantasmal เพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น (0–10)%100
Vaal Ice NovaSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Leap SlamSuperior เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (0–20)%50
Leap SlamAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–20)%100
Leap SlamDivergent เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
Leap SlamPhantasmal เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%20
Charged DashSuperior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
Charged DashAnomalous เคลื่อนที่เร็วขึ้น (0–10)%20
Charged DashDivergent เพิ่มระยะเดินทาง (0–20)%100
Blade FlurrySuperior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
Blade FlurryAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Final Flurry (0–20)%100
Blade FlurryDivergent เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (0–40)% ขณะ แชนเนล50
SweepSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
SweepAnomalous เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
SweepDivergent มีโอกาส (0–2)% ที่จะทำความเสียหายเป็นสามเท่า100
SweepPhantasmal (0–20)% เพิ่มระยะทางถูก Knock20
Ground SlamSuperior เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (0–20)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%
50
Ground SlamAnomalous เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
Ground SlamDivergent เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–60)%
ลดมุม (0–40)%
50
Vaal Ground SlamSuperior เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (0–20)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%
50
CleaveSuperior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
CleaveAnomalous ได้รับพลังชีวิต +(0–20) ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี20
CleaveDivergent เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)% ขณะที่ไม่ได้ถืออาวุธคู่50
CleavePhantasmal มีโอกาส (0–100)% ที่จะทำลายศพเมื่อสังหาร50
Shield ChargeSuperior เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (0–20)%50
Shield ChargeAnomalous เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
Shield ChargeDivergent (0–20)% ดาเมจเพิ่ม จากการโจมตีโดน ที่ระยะชาร์สูงสุด100
Enduring CrySuperior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
Enduring CryAnomalous เพิ่มความเร็วในการ คำราม (0–40)%100
Enduring CryDivergent (0–20)% เพิ่มผลของ Buff
ลดความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
20
Double StrikeSuperior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
Double StrikeAnomalous เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (0–40)%100
Double StrikeDivergent มีโอกาส (0–20)% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ100
Vaal Double StrikeSuperior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
LacerateSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
LacerateAnomalous เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (0–20)%100
LacerateDivergent เพิ่มระยะเวลาของ เลือดไหล (0–20)%100
Elemental HitSuperior เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (0–20)%50
Elemental HitAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%100
Elemental HitDivergent เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายที่สร้างให้ศัตรู (0–20)%100
Immortal CallSuperior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
Immortal CallAnomalous เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%100
Immortal CallDivergent ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับ อีก (-2–0)% ต่อจำนวน Endurance Charge ที่เสียไป
ได้รับความเสียหาย ธาตุ ลดลง อีก (0–2)% ตามจำนวน Endurance Charge ที่เสีย
10
Vaal Immortal CallSuperior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
Dual StrikeSuperior (0–20)% เพิ่มโอกาสคริติคอล
ตัวคูณคริติคอล +(0–10)%
50
Dual StrikeAnomalous ระยะการฟาด +(0–5)100
Dual StrikeDivergent เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (0–100)% ต่อศัตรูที่ พลังชีวิตเต็ม100
Dual StrikePhantasmal สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น อีก (0–10)% ของม็อดเสริมความเสียหาย 20
Whirling BladesSuperior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
Whirling BladesAnomalous เพิ่มความเสียหาย (0–60)%100
Whirling BladesDivergent เพิ่มค่าหลบหลีก (0–200)% ขณะเคลื่อนที่20
FrenzySuperior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
FrenzyAnomalous ยิงกระสุนเพิ่มอีก 1 ลูก100
FrenzyDivergent การฟาดระยะประชิด จะเลือกศัตรูที่อยู่ใกล้เพิ่มอีก (0–1) เป้าหมาย20
FrenzyPhantasmal เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย (0–5)% ต่อจำนวน Frenzy Charge50
Detonate DeadSuperior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
Detonate DeadAnomalous skill_fire_damage_%_to_convert_to_chaos [Array]10
Detonate DeadDivergent การระเบิดสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–80)% หากศพมีสถานะ ลุกไหม้20
Vaal Detonate DeadSuperior เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (0–20)%50
Volatile DeadSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Volatile DeadAnomalous เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%100
Volatile DeadDivergent เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของลูกแก้ว (0–20)%20
UnearthSuperior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
UnearthAnomalous เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (0–20)%100
UnearthDivergent ใช้ศพได้สูงสุด (0–2) ศพ100
UnearthPhantasmal ศพที่เรียกมีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (0–40)% 20
Split ArrowSuperior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
Split ArrowAnomalous ยิงธนูเพิ่มอีกดอก20
Split ArrowDivergent เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
Added Fire Damage SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพเพิ่มความเสียหายธาตุไฟอีก (0–10)%50
Added Fire Damage SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพลดความเสียหายธาตุไฟอีก (0–20)%
สกิลที่ถูกเสริมมี ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(0–20)%
50
Added Fire Damage SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริมจะได้ เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็นความเสียหาย ไฟ100
Faster Attacks SupportSuperior สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีเร็วขึ้น (0–10)%50
Faster Attacks SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริมจะ เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%5
Faster Attacks SupportDivergent สถานะ เลือดไหล ที่สร้างโดย สกิลที่ถูกเสริม สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (0–10)%50
Greater Multiple Projectiles SupportSuperior สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีเร็วขึ้น (0–10)%
สกิลที่ได้รับการซัพจะร่ายเร็วขึ้น (0–10)%
50
Greater Multiple Projectiles SupportAnomalous Supported Skills ลด Mana Cost ลง (0–20)%
สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเร็วกระสุน (0–10)%
100
Greater Multiple Projectiles SupportDivergent กระสุนที่ยิงจากสกิลที่ถูกเสริม เพิ่มการกระจายกระสุน (0–20)%50
Lesser Multiple Projectiles SupportSuperior สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีเร็วขึ้น (0–10)%
สกิลที่ได้รับการซัพจะร่ายเร็วขึ้น (0–10)%
50
Lesser Multiple Projectiles SupportAnomalous Supported Skills ลด Mana Cost ลง (0–20)%
สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเร็วกระสุน (0–10)%
100
Lesser Multiple Projectiles SupportDivergent กระสุนที่ยิงจากสกิลที่ถูกเสริม เพิ่มการกระจายกระสุน (0–20)%50
Faster Projectiles SupportSuperior สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีเร็วขึ้น (0–10)%
สกิลที่ได้รับการซัพจะร่ายเร็วขึ้น (0–10)%
50
Faster Projectiles SupportAnomalous กระสุนจากสกิลที่ถูกเสริม มีโอกาส (0–60)% ที่จะกลับมาหาคุณเมื่อมันปะทะเป้าหมายสุดท้ายแล้ว100
Faster Projectiles SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเร็วกระสุน (0–10)%
สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย กระสุน (0–10)%
100
Added Cold Damage SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพเพิ่มความเสียหายธาตุน้ำแข็ง (0–10)%50
Added Cold Damage SupportAnomalous เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ สกิลที่ถูกเสริม (0–10)%100
Added Cold Damage SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริมจะได้ เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง100
Additional Accuracy SupportSuperior เพิ่มค่า ความแม่นยำ ให้สกิลที่ได้รับซัพ (0–20)%50
Additional Accuracy SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพ มี ตัวคูณคริติคอล +(0–20)%100
Additional Accuracy SupportDivergent เพิ่มความเสียหาย โจมตี (0–4)% ต่อ 1000 ค่าความแม่นยำ ของสกิลที่ถูกเสริม 20
Increased Area of Effect SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (0–10)%50
Increased Area of Effect SupportAnomalous เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ สกิลที่ถูกเสริม (0–10)%100
Increased Area of Effect SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
Added Lightning Damage SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะเพิ่มความเสียหายธาตุไฟฟ้าขึ้น (0–10)%50
Added Lightning Damage SupportAnomalous สกิลสนับสนุนมีโอกาสติดคริติคอลมากขึ้น (0–30)%100
Added Lightning Damage SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า100
Cold SnapSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Cold SnapAnomalous เพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น (0–20)%100
Cold SnapDivergent เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (0–40)%100
Vaal Cold SnapSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Raise ZombieSuperior เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (0–20)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (0–20)%
50
Raise ZombieAnomalous เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลฟาดพื้นของซอมบี้ (0–40)%100
Raise ZombieDivergent ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน (0–2)% ต่อวินาที100
Raise ZombiePhantasmal มิเนียนได้รับความเสียหาย เคออส เท่ากับ (0–20)% ของพลังชีวิตพวกมันในเวลา 1 วินาทีเมื่อถูก Raise
มิเนียนจะ นำ (0–10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส
10
Caustic ArrowSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Caustic ArrowAnomalous มีโอกาส (0–20)% ที่จะทำให้ติดสถานะ Withered เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อปะทะ100
Caustic ArrowDivergent เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็นความเสียหาย เคออส100
Blood RageSuperior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–5)%50
Blood RageAnomalous บัฟมอบม็อด มีโอกาส (0–2)% ที่จะ ได้รับ Frenzy Charge เมื่อคุณปะทะศัตรู ระดับยูนิค5
Blood RageDivergent บัฟมอบม็อด ดูด (0–0.4)% ของความเสียหาย การโจมตีธาตุ มาเป็น พลังชีวิต50
Righteous FireSuperior เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (0–20)%50
Righteous FireAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%100
Righteous FireDivergent บัฟมอบม็อด เพิ่มความเสียหายของ เวทย์ (0–20)%100
Vaal Righteous FireSuperior เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (0–20)%50
DischargeSuperior เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (0–20)%50
DischargeAnomalous เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–40)%100
DischargeDivergent มีโอกาส (0–10)% ที่จะสร้างความเสียหายโดยไม่ล้าง Charge5
DischargePhantasmal เพิ่มความเสียหาย (0–40)% หากเสีย Charge ทั้งสามประเภท20
PortalSuperior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–60)%10000
PortalAnomalous มีโอกาส (0–0.2)% ที่จะเดินทางไปที่ Winding Pier แทน ขณะที่อยู่ในเลย์ไลน์ตกปลา1
Vaal BreachSuperior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–60)%50
Inspiration SupportSuperior สกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มระยะเวลาของ Inspiration Charge (0–20)%50
Inspiration SupportAnomalous สกิลสนับสนุนมีโอกาสติดคริติคอลมากขึ้น (0–20)%100
Inspiration SupportDivergent Supported Skills ลด Mana Cost ลง (0–10)%100
Increased Critical Strikes SupportSuperior สกิลสนับสนุนมีโอกาสติดคริติคอลมากขึ้น (0–20)%50
Increased Critical Strikes SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพ มี ตัวคูณคริติคอล +(0–5)%100
Increased Critical Strikes SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริมมีโอกาสที่จะให้ (0–10)% Power Charge เมื่อลงมือสังหาร20
Increased Critical Damage SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพ มี ตัวคูณคริติคอล +(0–15)%50
Increased Critical Damage SupportAnomalous สกิลสนับสนุนมีโอกาสติดคริติคอลมากขึ้น (0–20)%100
Increased Critical Damage SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริมมี ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +(0–30)% จากสถานะ เจ็บป่วย ที่เกิดจากคริติคอล100
Knockback SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะมีโอกาสอัดศัตรูกระเด็น (0–10)% หากโดนเป้า50
Knockback SupportAnomalous เพิ่มความเสียหายของ สกิลที่ได้รับซัพ (0–10)%100
Knockback SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะอัดศัตรูกระเด็นไปไกลขึ้น (0–40)%100
Life Leech SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย (0–10)% ขณะ กำลังดูดพลังชีวิต50
Life Leech SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม เพิ่มความเสียหาย (0–40)% ขณะพลังชีวิตเต็ม100
Life Leech SupportDivergent เพิ่มปริมาณการดูด พลังชีวิต ต่อครั้ง (0–100)% ของสกิลที่ถูกเสริม50
Mana Leech SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย (0–10)% ขณะ กำลังดูดมานา50
Mana Leech SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม เพิ่มความเสียหาย (0–10)% ต่อ 200 มานา ที่คุณได้ใช้ไปเร็วๆ นี้5
Mana Leech SupportDivergent ได้รับ +(0–4) มานาจากศัตรูแต่ละตัวที่ถูกปะทะ จากสกิลที่ถูกเสริม20
Added Chaos Damage SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–10)%50
Added Chaos Damage SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม เจาะต้านทาน เคออส (0–5)%100
Added Chaos Damage SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริมจะได้ เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็นความเสียหาย เคออส100
Flicker StrikeSuperior มีโอกาส (0–5)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อปะทะ50
Flicker StrikeAnomalous เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–60)%100
Flicker StrikeDivergent เพิ่มระยะการ วาร์ป (0–20)%100
SparkSuperior เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%50
SparkAnomalous อาวุธระยะไกลเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มได้อีก (0–2) เป้า100
SparkDivergent ยิงกระสุนเพิ่มอีก (0–2) ลูก100
SparkPhantasmal เปลี่ยนความเสียหาย ไฟฟ้า (0–40)% เป็น เคออส100
Vaal SparkSuperior เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%50
Stun SupportSuperior เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (0–30)% ที่เกิดจาก สกิลที่ได้รับซัพ50
Stun SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม มีโอกาส (0–4)% ที่จะเพิ่มระยะเวลาสถานะ มึนงง เป็นสองเท่า100
Stun SupportDivergent ฟื้นฟูพลังชีวิต (0–1)% เมื่อคุณทำให้ศัตรูติดสถานะ มึนงง ด้วยสกิลที่ถูกเสริม10
Ice SpearSuperior เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–40)%50
Ice SpearAnomalous อาวุธระยะไกลเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มได้อีก (0–2) เป้า20
Ice SpearDivergent เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (0–20)%100
Ice SpearPhantasmal เดินทางด้วยระยะทางลดลง (0–20)% ก่อนที่จะเปลี่ยนร่าง50
Pierce SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย กระสุน (0–10)%50
Pierce SupportAnomalous กระสุนจาก สกิลที่ถูกเสริม เจาะทะลุเพิ่มขึ้น (0–2) เป้าหมาย100
Pierce SupportDivergent กระสุนจาก สกิลที่ถูกเสริม ที่ผ่านการเจาะทะลุ เพิ่มความเสียหาย (0–40)%100
Trap SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักอีก (0–10)%50
Trap SupportAnomalous เพิ่มความเสียหายของ สกิลที่ได้รับซัพ (0–10)%100
Trap SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะเพิ่ม AOE ติดกับดักอีก (0–20)%100
Raise SpectreSuperior เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (0–20)%50
Raise SpectreAnomalous มิเนียนสร้างความเสียหาย ประชิด เพิ่มขึ้น (0–20)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (0–20)%
100
Raise SpectreDivergent มิเนียน ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (0–10)%100
Raise SpectrePhantasmal มิเนียนถูกสร้างมาพร้อมกับจำนวน Frenzy Charge สูงสุด20
Infernal BlowSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Infernal BlowAnomalous การระเบิด มีโอกาส (0–20)% ที่จะทำให้ติดดีบัฟ Uncharged เมื่อปะทะ20
Infernal BlowDivergent เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (0–60)%
โอกาสทำให้ศัตรูลุกไหม้ (0–20)%
100
Infernal BlowPhantasmal เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–80)%100
Glacial HammerSuperior เพิ่มระยะเวลาของของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง (0–40)%50
Glacial HammerAnomalous เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
Glacial HammerDivergent เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–20)%100
Vaal Glacial HammerSuperior เพิ่มระยะเวลาของของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง (0–40)%50
Frost WallSuperior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
Frost WallAnomalous เพิ่มความเสียหาย (0–60)%100
Frost WallDivergent สร้างสถานะ แช่แข็ง เหมือนดั่งสร้างความเสียหายเพิ่ม อีก (0–100)%100
Freezing PulseSuperior เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–40)%50
Freezing PulseAnomalous กระสุนเพิ่มความเสียหายอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้นสูงสุด อีก (0–60)% เมื่อกระสุนสลายตัว
สร้างความเสียหาย (80–100)% ของพลังโจมตี
50
Freezing PulseDivergent ไม่เจาะทะลุศัตรู20
Shock NovaSuperior เพิ่มระยะเวลาการช็อตศัตรูขึ้น (0–40)%50
Shock NovaAnomalous วงแหวนมีโอกาสทำให้ติดสถานะ ช็อค (0–40)%
วงแหวนทำให้เกิดสถานะ ช็อค ราวกับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น อีก (0–100)%
50
Shock NovaDivergent เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (0–20)%100
Viper StrikeSuperior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%
เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (0–10)%
50
Viper StrikeAnomalous เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็นความเสียหาย เคออส100
Viper StrikeDivergent เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–20)%100
Viper StrikePhantasmal มีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้ศัตรูที่ิอยู่ใกล้ติดสถานะ พิษ เมื่อคุณทำให้ติด สถานะ พิษ10
Old Phase RunSuperior เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (0–10)%50
Old Phase RunAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
Old Phase RunDivergent Phase Run มีโอกาส (0–10)% ที่จะไม่แทนที่บัฟ เมื่อคุณใช้สกิล50
Phase RunSuperior เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (0–10)%50
Phase RunAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
Phase RunDivergent Phase Run มีโอกาส (0–10)% ที่จะไม่แทนที่บัฟ เมื่อคุณใช้สกิล50
Melee Physical Damage SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ประชิด (0–10)%50
Melee Physical Damage SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม มีระยะการฟาดระยะประชิด +(0–2)10
Melee Physical Damage SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม จะท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (0–5)%50
Item Quantity SupportSuperior ถ้าฆ่าศัตรูได้ด้วยสกิลที่เสริมจะดรอปไอเท็มเพิ่มขึ้น (0–7)%50
Item Rarity SupportSuperior ถ้าฆ่าศัตรูได้ด้วยสกิลที่ได้รับซัพ ไอเท็มที่ดรอปจะมีระดับหายากมากขึ้น (0–10)%10000
Item Rarity SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริมมีโอกาส (0–2)% ที่จะทำให้เกิด Coin Shower เมื่อสังหาร1
Faster Casting SupportSuperior สกิลที่ได้รับการซัพจะร่ายเร็วขึ้น (0–10)%50
Faster Casting SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริมจะ เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%5
Faster Casting SupportDivergent สถานะ ลุกไหม้ จากสกิลที่ถูกเสริม สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (0–10)% 50
Explosive ArrowSuperior โอกาสทำให้ศัตรูลุกไหม้ (0–20)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
50
Explosive ArrowAnomalous (0–60)% เพิ่มโอกาสคริติคอล100
Explosive ArrowDivergent สามารถมีศรระเบิดปักบนตัวศัตรูได้สูงสุด (0–4) ดอก
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–40)%
20
Temporal ChainsSuperior เพิ่มการแสดงผลของคำสาปขึ้น (0–10)%50
Temporal ChainsAnomalous เพิ่มอัตราเพิ่มระดับ ความหายนะ ของ คำสาป (0–40)%100
Temporal ChainsDivergent เพิ่มระยะเวลาของ คำสาป (0–20)%100
Elemental WeaknessSuperior คำสาปของศัตรูมีการป้องกันทุกธาตุ (-5–0)%50
Elemental WeaknessAnomalous เพิ่มการแสดงผลของคำสาปขึ้น (0–10)%100
Elemental WeaknessDivergent ศัตรูที่ถูกสาป จะมีระยะเวลาสถานะ เจ็บป่วยธาตุ เพิ่มขึ้น (0–10)%100
Warlord's MarkSuperior มีโอกาสได้รับ Endurance Charge (0–5)% เมื่อปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป50
Warlord's MarkAnomalous ศัตรูที่ถูกสาป รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–4)%100
Warlord's MarkDivergent ฟื้นฟูสถานะ คลั่ง (0–2) ระดับต่อ 1 วินาทีเมื่อทำให้ ศัตรูที่ถูกสาป ติดสถานะ มึนงง100
PunishmentSuperior เพิ่มการแสดงผลของคำสาปขึ้น (0–10)%50
PunishmentAnomalous เพิ่มอัตราเพิ่มระดับ ความหายนะ ของ คำสาป (0–40)%100
PunishmentDivergent เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
EnfeebleSuperior เพิ่มการแสดงผลของคำสาปขึ้น (0–10)%50
EnfeebleAnomalous เพิ่มอัตราเพิ่มระดับ ความหายนะ ของ คำสาป (0–40)%100
EnfeebleDivergent เพิ่มความเร็วในการร่าย สกิลคำสาป (0–10)%100
Assassin's MarkSuperior มีโอกาสได้รับ Power Charge (0–5)% เมื่อปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป50
Assassin's MarkAnomalous ศัตรูที่ถูกสาป รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–4)%100
Assassin's MarkDivergent โอกาสคริติคอล +(0–0.2)% เมื่อปะทะศัตรูที่ถูกสาป100
Sniper's MarkSuperior เพิ่มความเสียหาย กระสุน ที่ศัตรูที่โดนคำสาปได้รับ (0–5)%50
Sniper's MarkAnomalous เพิ่มความเร็วในการร่าย สกิลคำสาป (0–20)%100
Sniper's MarkDivergent เมื่อปะทะศัตรูที่โดนคำสาป มีโอกาส (0–40)% ที่จะ ผลัก100
DespairSuperior ศัตรูที่ถูกสาปจะได้รับ Damage over Time มากขึ้น (0–10)%50
DespairAnomalous เพิ่มการแสดงผลของคำสาปขึ้น (0–10)%100
DespairDivergent มีโอกาส (0–10)% ทำให้ติดสถานะ ขัดขวาง และลดความเร็วเคลื่อนที่ 30% 4 วินาที เมื่อ ศัตรูที่ถูกสาป ถูกปะทะด้วยเวทย์100
Lightning WarpSuperior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–20)%50
Lightning WarpAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–20)%100
Lightning WarpDivergent เพิ่มระยะเวลาขึ้น (0–20)%
เพิ่มความเสียหาย (0–60)%
100
Lightning WarpPhantasmal ลดระยะเวลาลง (0–10)%100
Vaal Lightning WarpSuperior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–20)%50
Summon SkeletonsSuperior เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (0–20)%50
Summon SkeletonsAnomalous มิเนียนไม่สามารถรับความเสียหาย (0–2) วินาที หลังจากที่ถูกอัญเชิญ20
Summon SkeletonsDivergent การโจมตีของมิเนียนมีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ ขาหัก เมื่อปะทะ100
Summon SkeletonsPhantasmal มีโอกาส (0–100)% ที่จะ เสกโครงกระดูกนักธนูออกมาแทนโครงกระดูกนักรบ10
Vaal Summon SkeletonsSuperior เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (0–20)%50
Heavy StrikeSuperior เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (0–20)%
เพิ่มความเสียหาย (0–20)%
50
Heavy StrikeAnomalous (0–20)% เพิ่มระยะทางถูก Knock50
Heavy StrikeDivergent (0–100)% ลดระยะทางถูก Knock10
Dominating BlowSuperior เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (0–20)%50
Dominating BlowAnomalous เพิ่มระยะเวลาของ มิเนียน (0–30)%100
Dominating BlowDivergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของสกิลที่ Sentinel ที่ถูกอัญเชิญออกมาใช้ (0–20)%50
Dominating BlowPhantasmal อัญเชิญ Sentinel of Dominance ระดับธรรมดา ได้พร้อมกันสูงสุด (0–2) ตัว10
Rain of ArrowsSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Rain of ArrowsAnomalous มีโอกาส (0–5)% ที่จะยิงธนูได้อีกชุด50
Rain of ArrowsDivergent ยิงธนูเพิ่มอีก (0–4) ดอก20
Rain of ArrowsPhantasmal มีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ100
Vaal Rain of ArrowsSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Concentrated Effect SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (0–10)%50
Concentrated Effect SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะ ลดพื้นที่ส่งผล อีก (0–10)%10
Concentrated Effect SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะลดค่าป้องกันการมึนของศัตรูลง (0–10)%50
Minion Damage SupportSuperior มิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มความเสียหาย (0–10)%50
Minion Damage SupportAnomalous มิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม มีโอกาส (0–3)% ที่จะ สร้างความเสียหายสองเท่า100
Minion Damage SupportDivergent มิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม สร้างความเสียหาย เจ็บป่วย เพิ่มขึ้น (0–40)%20
Increased Duration SupportSuperior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล ให้สกิลที่ได้รับซัพ (0–10)%50
Increased Duration SupportAnomalous Supported Skills ลด Mana Cost ลง (0–20)%
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล ให้สกิลที่ได้รับซัพ (0–10)%
20
Increased Duration SupportDivergent Supported Skills เพิ่ม (0–20)% ระยะเวลาของ Ailments ของ Enemies50
Cold to Fire SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพเพิ่มความเสียหายธาตุน้ำแข็ง (0–10)%
สกิลที่ได้รับซัพเพิ่มความเสียหายธาตุไฟอีก (0–10)%
50
Cold to Fire SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะแปลง (0–10)% ของความเสียหายธาตุน้ำแข็งไปเป็นค่าความเสียหายธาตุไฟ100
Cold to Fire SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย พิษ (0–60)%10
Combustion SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพเพิ่มความเสียหายธาตุไฟอีก (0–10)%50
Combustion SupportAnomalous สถานะ ลุกไหม้ จากสกิลที่ถูกเสริม สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (0–5)% 100
Combustion SupportDivergent สถานะ ลุกไหม้ จากสกิลที่ถูกเสริม สร้างความเสียหาย ช้าลง (0–10)%
สกิลที่ได้รับซัพเพิ่มความเสียหายธาตุไฟอีก (0–20)%
50
Minion Speed SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะให้ Minion เคลื่อนที่เร็วขึ้น (0–10)% 50
Minion Speed SupportAnomalous ลดระยะเวลาของ มิเนียน (0–40)%100
Minion Speed SupportDivergent มิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริมจะ เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%20
Minion Life SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะให้ Minion มีขีดพลังชีวิตมากขึ้น (0–15)% 50
Minion Life SupportAnomalous ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน (0–1)% ต่อวินาที20
Minion Life SupportDivergent มิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (0–20)% ขณะพลังชีวิตเต็ม100
Elemental Damage with Attacks SupportSuperior เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (0–10)%50
Elemental Damage with Attacks SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริมมีโอกาส (0–5)% ที่จะทำให้ติดสถานะ แช่แข็ง ช็อค และ ลุกไหม้100
Elemental Damage with Attacks SupportDivergent ดูด (0–0.5)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเป็น มานา10
Bloodlust SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะตีระยะประชิดใส่ศัตรูที่ติดสถานะเลือดไหลแรงขึ้น (0–10)%50
Bloodlust SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม มีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้ติดสถานะ บีบอัด เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อปะทะ20
Bloodlust SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม มีโอกาส (0–10)% ที่จะเริ่มนับระยะเวลาคงเหลือใหม่ของสถานะ เลือดไหล ใหม่ เมื่อปะทะ5
Life Gain on Hit SupportSuperior ได้พลังชีวิตจากศัตรู +(0–10) หากใช้สกิลที่ได้รับซัพโจมตีโดน50
Life Gain on Hit SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม เพิ่มความเสียหาย (0–40)% ขณะพลังชีวิตเต็ม100
Life Gain on Hit SupportDivergent ได้รับ +(0–2) มานาจากศัตรูแต่ละตัวที่ถูกปะทะ จากสกิลที่ถูกเสริม10
FirestormSuperior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
FirestormAnomalous ลูกไฟแรกสร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น อีก (0–60)%
ระยะเวลาพื้นฐานคือ (-0.06–0) วินาที
100
FirestormDivergent ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (0–20)%20
Lightning StrikeSuperior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%
เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%
50
Lightning StrikeAnomalous อาวุธระยะไกลเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มได้อีก (0–2) เป้า100
Lightning StrikeDivergent ยิงกระสุนเพิ่มอีก (0–2) ลูก20
Lightning StrikePhantasmal เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า100
Vaal Lightning StrikeSuperior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%
เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%
50
Tempest ShieldSuperior เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (0–20)%50
Tempest ShieldAnomalous ชิ่ง +(0–2) ครั้ง100
Tempest ShieldDivergent โอกาสบล็อค การโจมตี +(0–1)% ขณะถือ โล่
มีโอกาสบล็อคเวท +(0–1)% ขณะถือโล่
10
Molten ShellSuperior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
Molten ShellAnomalous บัฟสามารถรับความเสียหายได้เท่ากับ (0–5)% ของค่า เกราะ ของคุณ50
Molten ShellDivergent ความเสียหาย สะท้อน เจาะต้านทาน ไฟ ศัตรู (0–20)%50
Vaal Molten ShellSuperior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
Power SiphonSuperior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
Power SiphonAnomalous ยิงกระสุนเพิ่มอีก 1 ลูก20
Power SiphonDivergent ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ สถานะเจ็บป่วย ที่เกิดจากคริติคอล +(0–20)%20
Vaal Power SiphonSuperior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
PunctureSuperior เลือดไหลที่เกิดจากสกิลนี้สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (0–10)%50
PunctureAnomalous อาวุธระยะไกลเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มได้อีก (0–2) เป้า20
PunctureDivergent การฟาดระยะประชิด จะเลือกศัตรูที่อยู่ใกล้เพิ่มอีก (0–2) เป้าหมาย20
PuncturePhantasmal มีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ50
Lightning ArrowSuperior โอกาสช็อตศัตรู (0–20)%50
Lightning ArrowAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–20)%100
Lightning ArrowDivergent เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า100
Lightning ArrowPhantasmal มีโอกาส (0–20)% ที่จะ ปะทะ ศัตรูเพิ่มอีกหนึ่งตัว10
HasteSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
HasteAnomalous เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (0–10)% ให้คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้100
HasteDivergent เพิ่มความเร็วกระสุน (0–4)% ให้คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้100
HastePhantasmal บัฟบนตัวคุณและเพื่อนจะ หมดเวลาเร็วขึ้น (0–5)%10
Vaal HasteSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
Purity of ElementsSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
Purity of ElementsAnomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะ เจ็บป่วยธาตุ (0–2)%100
Purity of ElementsDivergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (0–1)%5
VitalitySuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
VitalityAnomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ ดูดความเสียหาย กายภาพ (0–0.4)% เป็นพลังชีวิต10
VitalityDivergent เพิ่มความเสียหาย (0–4)% ให้คุณกับเพื่อนของคุณ ขณะพลังชีวิตเต็ม100
DisciplineSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
DisciplineAnomalous เพิ่มความเสียหาย (0–5)% ให้คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ ขณะที่โล่พลังงานเต็ม100
DisciplineDivergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ จะเริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้ช้าลง (0–10)%
คุณและเพื่อนจะมีอัตราฟื้นฟูเกราะพลังงานเพิ่มขึ้น (0–10)%
20
Vaal DisciplineSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
GraceSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
GraceAnomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะ เจ็บป่วยธาตุ (0–2)%20
GraceDivergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสหลีกเลี่ยง ความเสียหาย เคออส จากการปะทะ (0–1)%100
Vaal GraceSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
DeterminationSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
DeterminationAnomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสในการหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (0–5)%100
DeterminationDivergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ นำ (0–2)% ของค่าหลบหลีก ไปเสริมเป็น เกราะ10
AngerSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
AngerAnomalous เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (0–5)% ให้คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้100
AngerDivergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้จะ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (0–1)%5
HatredSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
HatredAnomalous เพิ่มระยะเวลาหนาวเย็น และ แช่แข็ง (0–10)% ให้คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้100
HatredDivergent คุณและเพื่อนของคุณ มีความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วขึ้น (0–10)% ขณะอยู่บนพื้นหนาวเย็น20
WrathSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
WrathAnomalous เพิ่มการแสดงผลของออร่าขึ้น (0–5)%100
WrathDivergent ลดมานาสำรอง (0–2)%1
Burning ArrowSuperior ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(0–10)%50
Burning ArrowAnomalous (0–60)% เพิ่มโอกาสคริติคอล100
Burning ArrowDivergent อาวุธระยะไกลเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มได้อีก (0–2) เป้า100
Vaal Burning ArrowSuperior ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(0–10)%50
Elemental Proliferation SupportSuperior เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก (0–10)%50
Elemental Proliferation SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
Elemental Proliferation SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (0–20)% ตามจำนวนสถานะ แช่แข็ง ช็อค หรือลุกไหม้ บนตัวศัตรู20
Blood Magic SupportSuperior Supported Skills ลด Mana Cost ลง (0–10)%50
Blood Magic SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม สำรองมานา ลดลง (0–1)%10
Blood Magic SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริมสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–60)% ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย100
ClaritySuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
ClarityAnomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ ฟื้นฟูมานาเพิ่มขึ้นจากขวดยา (0–5)%100
ClarityDivergent เพิ่มความเสียหาย (0–5)% ให้คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ ขณะที่มานาเต็ม100
Vaal ClaritySuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
Culling Strike SupportSuperior สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีเร็วขึ้น (0–10)%
สกิลที่ได้รับการซัพจะร่ายเร็วขึ้น (0–10)%
50
Culling Strike SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริมสร้างความเสียหายด้วยการปะทะ เพิ่มขึ้น (0–60)% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเหลือน้อย100
Culling Strike SupportDivergent ฟื้นฟูพลังชีวิต (0–2)% เมื่อสกิลที่ถูกเสริม ทำ Culling Strike ใส่ศัตรู50
Point Blank SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย กระสุน (0–10)%50
Point Blank SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม มีโอกาส (0–40)% ที่จะผลักศัตรูออกไปด้วย การปะทะ ใน ระยะใกล้100
Point Blank SupportDivergent กระสุนจาก สกิลที่ถูกเสริม เจาะทะลุทุกเป้าหมายภายในระยะ (0–20) หน่วย5
Iron Grip SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย กระสุน (0–10)%50
Iron Grip SupportAnomalous สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีช้าลง (0–10)%
เพิ่มความเสียหายของ สกิลที่ได้รับซัพ (0–40)%
100
Iron Grip SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเร็วกระสุน (0–10)%100
Iron Will SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (0–10)%50
Iron Will SupportAnomalous สกิลที่ได้รับการซัพจะร่ายช้าลง (0–10)%
เพิ่มความเสียหายของ สกิลที่ได้รับซัพ (0–40)%
100
Iron Will SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเร็วกระสุน (0–10)%100
Damage on Full Life SupportSuperior เพิ่มความเสียหายของ สกิลที่ได้รับซัพ (0–10)%50
Damage on Full Life SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม จะดูด (0–0.5)% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็นพลังชีวิต20
Damage on Full Life SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (0–40)% ต่อศัตรูที่ พลังชีวิตเต็ม100
Spell Totem SupportSuperior เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (0–20)%50
Spell Totem SupportAnomalous เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม (0–20)%100
Spell Totem SupportDivergent เพิ่มระยะของโทเทม (0–20)%100
Blastchain Mine SupportSuperior สกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (0–10)%50
Blastchain Mine SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม สำรองมานา ลดลง (0–20)%50
Blastchain Mine SupportDivergent ทุ่นระเบิดจากสกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มความเร็วในการจุดระเบิด (0–20)%20
Detonate MinesSuperior ทุ่นระเบิด จะเพิ่มความเร็วในการจุดระเบิด (0–20)%1000
Detonate MinesAnomalous ฟื้นฟูพลังชีวิต (0–0.2)% ต่อจำนวนทุ่นระเบิดที่จุดระเบิด1
Shockwave TotemSuperior เพิ่มพลังชีวิต โทเทม (0–20)%50
Shockwave TotemAnomalous เพิ่มความเร็วในการวางโทเทมขึ้น (0–20)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%
100
Shockwave TotemDivergent เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–40)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง20
Shockwave TotemPhantasmal โอกาส (0–20)% ที่จะ Knockback ศัตรู เมื่อโจมตี100
Rejuvenation TotemSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ ออร่า ขึ้น (0–60)%50
Rejuvenation TotemAnomalous เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม (0–100)%100
Rejuvenation TotemDivergent เพิ่มการแสดงผลของออร่าขึ้น (0–60)%100
Icicle MineSuperior เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%50
Icicle MineAnomalous ยิงกระสุนเพิ่มอีก (0–2) ลูก100
Icicle MineDivergent (0–20)% เพิ่มโอกาสคริติคอล100
Conversion TrapSuperior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
Conversion TrapAnomalous ศัตรูที่ถูกทำให้แปรพักตร์ มีโอกาส (0–20)% ที่จะทำการ ยั่วยุ เมื่อปะทะ100
Conversion TrapDivergent เพิ่มความเสียหายของ ศัตรูที่ถูกทำให้แปรพักตร์ (0–400)%100
Bear TrapSuperior เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (0–20)%50
Bear TrapAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–40)%100
Bear TrapDivergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%100
Bear TrapPhantasmal มีโอกาส (0–20)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ ทิ่มแทง เมื่อปะทะ20
Chance to Flee SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพมีโอกาสทำมอนสเตอร์หนี (0–20)%10000
Chance to Flee SupportAnomalous สกิลที่ได้รับการซัพจะร่ายช้าลง (0–10)%1
Fire TrapSuperior เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%50
Fire TrapAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
Fire TrapDivergent โอกาสทำให้ศัตรูลุกไหม้ (0–60)%
ลดพื้นที่ส่งผล อีก (0–20)%
20
Decoy TotemSuperior เพิ่มพลังชีวิต โทเทม (0–20)%50
Decoy TotemAnomalous เพิ่มความเร็วในการวางโทเทมขึ้น (0–40)%100
Decoy TotemDivergent โทเทมฟื้นฟูพลังชีวิต (0–20)% ต่อวินาที100
Decoy TotemPhantasmal โทเทมจะระเบิดเมื่อมันตาย สร้างความเสียหาย (0–40)% ของ พลังชีวิต ของพวกมันเป็นความเสียหาย กายภาพ10
Devouring TotemSuperior เพิ่มพลังชีวิต โทเทม (0–20)%50
Devouring TotemAnomalous เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม (0–100)%100
Devouring TotemDivergent เพิ่มความเร็วในการวางโทเทมขึ้น (0–40)%100
Ethereal KnivesSuperior เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%50
Ethereal KnivesAnomalous ยิงกระสุนเพิ่มอีก (0–2) ลูก100
Ethereal KnivesDivergent มีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้ติดสถานะ ทิ่มแทง เมื่อปะทะ เวทย์20
Blind SupportSuperior สกิลสนับสนุนมีระยะเวลาทำให้ตาบอดนานขึ้น (0–20)%50
Blind SupportAnomalous สกิลสนับสนุนมีโอกาสทำศัตรูตาบอด (0–10)%100
Blind SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม มีโอกาสคริติคอลเพิ่มขึ้น (0–40)% ต่อศัตรูที่มีสถานะ ตาบอด50
Ice ShotSuperior เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (0–20)%50
Ice ShotAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%100
Ice ShotDivergent เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง100
Creeping FrostSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Creeping FrostAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
Creeping FrostDivergent ยิงกระสุนเพิ่มอีก 1 ลูก10
Creeping FrostPhantasmal พื้นที่หนาวเย็น เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (0–40)%50
ArcSuperior โอกาสช็อตศัตรู (0–10)%50
ArcAnomalous เพิ่มระยะการชิ่ง (0–20)%100
ArcDivergent เพิ่มความเสียหาย (0–10)% ต่อจำนวนครั้งที่สกิลนี้ชิ่งมา50
ArcPhantasmal ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (0–20)%20
Vaal ArcSuperior เจ็บป่วย ไฟฟ้า มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น (0–30)%50
Old Arctic ArmourSuperior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
Old Arctic ArmourAnomalous มีโอกาส (0–20)% ที่จะแช่แข็งศัตรู เมื่อถูกปะทะ100
Old Arctic ArmourDivergent ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับ จากการปะทะ อีก (0–1)%
ลดความเสียหาย ไฟ ที่ได้รับ อีก (0–1)%
10
Arctic ArmourSuperior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
Arctic ArmourAnomalous มีโอกาส (0–20)% ที่จะแช่แข็งศัตรู เมื่อถูกปะทะ100
Arctic ArmourDivergent ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับ จากการปะทะ อีก (0–1)%
ลดความเสียหาย ไฟ ที่ได้รับ อีก (0–1)%
10
Holy Flame TotemSuperior เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%50
Holy Flame TotemAnomalous ยิงกระสุนเพิ่มอีก 1 ลูก20
Holy Flame TotemDivergent เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็นความเสียหาย ไฟ100
Holy Flame TotemPhantasmal เพิ่มความเร็วในการวางโทเทมขึ้น (0–20)%
เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม (0–20)%
100
Ballista Totem SupportSuperior เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (0–20)%50
Ballista Totem SupportAnomalous เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม (0–20)%100
Ballista Totem SupportDivergent เพิ่มระยะของโทเทม (0–20)%50
Ballista Totem SupportPhantasmal กระสุนจากสกิลที่ถูกเสริม มีโอกาส (0–10)% ที่จะกลับมาหาคุณ10
Fire Penetration SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพเพิ่มความเสียหายธาตุไฟอีก (0–10)%50
Fire Penetration SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะเพิ่มความเสียหายจากการติดไฟมากขึ้น (0–60)%100
Fire Penetration SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริมมีโอกาส (0–100)% ที่จะทำลาย ศพที่ลุกไหม้ เมื่อ ลงมือสังหาร10
Cold Penetration SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพเพิ่มความเสียหายธาตุน้ำแข็ง (0–10)%50
Cold Penetration SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพมีโอกาสแช่แข็งศัตรู (0–10)%100
Cold Penetration SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริมจะได้ เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง (0–20)%100
Lightning Penetration SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะเพิ่มความเสียหายธาตุไฟฟ้าขึ้น (0–10)%50
Lightning Penetration SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะมีโอกาสทำศัตรูติดช็อต (0–10)%100
Lightning Penetration SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริมจะได้ เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า (0–20)%100
Elemental Penetration SupportSuperior เพิ่ม Elemental Damage ของสกิลสนับสนุน (0–10)% 50
Elemental Penetration SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายที่สร้างให้ศัตรู (0–10)%100
Chain SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%50
Chain SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มระยะการชิ่ง (0–20)%1
Chain SupportDivergent กระสุนที่ยิงจาก สกิลที่ถูกเสริม มีโอกาส (0–80)% ที่จะไม่เจาะทะลุศัตรู50
Fork SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย กระสุน (0–10)%50
Fork SupportAnomalous กระสุนจากสกิลที่ถูกเสริมมีโอกาส (0–20)% ที่จะเพิ่มจำนวนกระสุนอีกหนึ่งลูกหลังจากเกิดการ แบ่งตัว100
Fork SupportDivergent กระสุนจาก สกิลที่ถูกเสริม เจาะทะลุเพิ่มขึ้น (0–1) เป้าหมาย10
FlammabilitySuperior ระยะเวลาของการถูกลุกไหม้บนศัตรูที่ถูกสาปเพิ่มขึ้น (0–10)%50
FlammabilityAnomalous คำสาปที่เกิดจากสกิลนี้จะมี ความหายนะ สูงสุด +(0–5) ระดับ100
FlammabilityDivergent การปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป โอกาสติดสถานะ ลุกไหม้ +(0–20)%100
FrostbiteSuperior ระยะเวลาของการถูกแช่แข็งบนศัตรูที่ถูกสาปเพิ่มขึ้น (0–20)%50
FrostbiteAnomalous คำสาปที่เกิดจากสกิลนี้จะมี ความหายนะ สูงสุด +(0–5) ระดับ100
FrostbiteDivergent การปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป มีโอกาสติดสถานะ แช่แข็ง +(0–20)% 100
ConductivitySuperior ระยะเวลาของการถูกช็อตบนศัตรูที่ถูกสาปเพิ่มขึ้น (0–20)%50
ConductivityAnomalous คำสาปที่เกิดจากสกิลนี้จะมี ความหายนะ สูงสุด +(0–5) ระดับ100
ConductivityDivergent โอกาสติดสถานะ ช็อค +(0–20)% เมื่อปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป100
Storm BurstSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Storm BurstAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–10)%100
Storm BurstDivergent เพิ่มพื้นที่หวังผล (0–40)% ขณะที่แชนเนล
ลด พื้นที่ส่งผล ของ การระเบิด (0–40)%
20
IncinerateSuperior เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%50
IncinerateAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%100
IncinerateDivergent เพิ่มความเสียหาย (0–4)% ด้วยการโจมตีและการเจ็บในแต่ละขั้น
คลื่นสุดท้ายแรงขึ้น (-200–0)%
คลื่นสุดท้ายจะ เพิ่มความเสียหาย ลุกไหม้ อีก (-200–0)%
20
CycloneSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
CycloneAnomalous โอกาส (0–20)% ที่จะ Knockback ศัตรู เมื่อโจมตี100
CycloneDivergent เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก (0–5)%100
CyclonePhantasmal โอกาสในการหลีกเลี่ยงการรบกวน (0–20)% ขณะใช้สกิลนี้100
Vaal CycloneSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Multistrike SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ประชิด (0–10)%50
Multistrike SupportAnomalous สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีช้าลง (0–20)%
สกิลที่ถูกเสริม เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)% ต่อการทำงานซ้ำ
50
Multistrike SupportDivergent สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีเร็วขึ้น (0–10)%100
Spell Echo SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (0–10)%50
Spell Echo SupportAnomalous สกิลที่ได้รับการซัพจะร่ายเร็วขึ้น (0–10)%100
Spell Echo SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะ ลดความเสียหาย อีก (0–20)%
การทำงานซ้ำ ของสกิลที่ถูกเสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (0–60)%
20
Melee Splash SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
Melee Splash SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย ประชิด (0–20)%100
Melee Splash SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะโจมตีเป้าหมายรอบๆ เบาลง (-40–0)%50
Power Charge On Critical SupportSuperior สกิลสนับสนุนมีโอกาสติดคริติคอลมากขึ้น (0–20)%50
Power Charge On Critical SupportAnomalous สกิลที่ได้รับการซัพมีโอกาสได้พาวเวอร์ชาร์จจากการโจมตีคริติคอล (0–20)%100
Power Charge On Critical SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม เพิ่มความเสียหาย (0–2)% ต่อจำนวน Power Charge10
Searing BondSuperior เพิ่มพลังชีวิต โทเทม (0–20)%50
Searing BondAnomalous เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม (0–40)%100
Searing BondDivergent เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
Searing BondPhantasmal จำนวน โทเทม สูงสุดที่ปักได้ +(0–2)50
Burning Damage SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะเพิ่มความเสียหายจากการติดไฟมากขึ้น (0–10)%50
Burning Damage SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะทำศัตรูติดไฟนานขึ้น (0–20)%100
Burning Damage SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายที่สร้างให้ศัตรู (0–40)%100
Elemental Army SupportSuperior ต้านทาน ทุกธาตุสูงสุด ของมิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม +(0–2)%50
Elemental Army SupportAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล ของมิเนียน (0–10)%100
Elemental Army SupportDivergent มิเนียน จากสกิลที่ถูกเสริม ดูดความเสียหาย ธาตุ (0–0.4)% เป็นพลังชีวิต20
Hextouch SupportSuperior 50
Hextouch SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (0–20)% ตามจำนวนคำสาปบนตัวศัตรู100
Hextouch SupportDivergent 100
ReaveSuperior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
ReaveAnomalous เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–100)% เป็น ธาตุสุ่ม20
ReaveDivergent มีโอกาสทำให้เลือไหล (0–20)%100
ReavePhantasmal จำนวนเสต็จสูงสุด +(0–2)10
Vaal ReaveSuperior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
Cast On Critical Strike SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มโอกาสคริติคอล โจมตี (0–20)%50
Cast On Critical Strike SupportAnomalous เพิ่มความเสียหาย โจมตี ของสกิลที่ถูกเสริม อีก (0–20)%50
Cast On Critical Strike SupportDivergent สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีเร็วขึ้น (0–10)%100
Cast on Melee Kill SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย โจมตี (0–10)%50
Cast on Melee Kill SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย โจมตี (0–60)%100
Cast on Melee Kill SupportDivergent 100
Multiple Traps SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะเพิ่ม AOE ติดกับดักอีก (0–20)%50
Multiple Traps SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะวางกับระเบิดเพิ่มได้อีก (0–2) อันต่อครั้ง20
Multiple Traps SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม มีโอกาส (0–4)% ที่จะปากับดักเพิ่มอีกหนึ่ง50
Empower SupportSuperior เจ็มนี้ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น (0–100)%50
Empower SupportAnomalous ลดคุณสมบัติ Strength ที่ต้องการ (0–60)%5
Lightning TrapSuperior เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (0–20)%
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า (0–10)%
50
Lightning TrapAnomalous เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%100
Lightning TrapDivergent กระสุน มีโอกาส (0–20)% ที่จะกลับมาหาคุณ10
Vaal Lightning TrapSuperior พื้นที่ถูกไฟช็อตจะเพิ่มความเสียหายขึ้น (0–5)%50
Smoke MineSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
Smoke MineAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
Smoke MineDivergent บัฟมอบม็อด เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (0–10)%20
Endurance Charge on Melee Stun SupportSuperior เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (0–20)% ที่เกิดจาก สกิลที่ได้รับซัพ50
Endurance Charge on Melee Stun SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม เพิ่มความเสียหาย (0–2)% ต่อจำนวน Endurance Charge20
Endurance Charge on Melee Stun SupportDivergent เพิ่มความเสียหายให้กับสกิลที่ถูกเสริม (0–20)% หากคุณเสีย Endurance Charge ใน 8 วินาทีที่่ผ่านมา100
Animate GuardianSuperior เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (0–40)%50
Animate GuardianAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล ของมิเนียน (0–60)%100
Animate GuardianDivergent เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (0–40)%100
Spectral Shield ThrowSuperior เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–40)%50
Spectral Shield ThrowAnomalous เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
Spectral Shield ThrowDivergent เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
Spectral Shield ThrowPhantasmal ตัวคูณคริติคอล +(0–20)% ต่อค่า โล่พลังงานสูงสุด ทุกๆ 100 หน่วยที่มีบนโล่20
Spectral ThrowSuperior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
Spectral ThrowAnomalous เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%100
Spectral ThrowDivergent ลดความเร็วของกระสุน (0–10)%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 1 ลูก
20
Vaal Spectral ThrowSuperior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
Slower Projectiles SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย กระสุน (0–10)%50
Slower Projectiles SupportAnomalous กระสุนจากสกิลที่ถูกเสริม สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น (0–15)% ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้100
Slower Projectiles SupportDivergent กระสุนที่ยิงจาก สกิลที่ถูกเสริม มีโอกาส (0–60)% ที่จะไม่เจาะทะลุศัตรู20
Less Duration SupportSuperior สกิลที่ได้รับการซัพมีเวลาเอฟเฟคสั้นลง (0–10)%50
Less Duration SupportAnomalous เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ สกิลที่ถูกเสริม (0–10)%100
Less Duration SupportDivergent สถานะ เลือดไหล ที่สร้างโดย สกิลที่ถูกเสริม สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (0–10)%20
Cast on Death SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–60)% ขณะตาย50
Cast on Death SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม มีโอกาสคริติคอล +(0–100)% ขณะตาย100
Cast on Death SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม มีระยะเวลาส่งผลสกิลเพิ่มขึ้น (0–60)% ขณะที่ตาย100
Cast when Damage Taken SupportSuperior เพิ่มความเสียหายของ สกิลที่ได้รับซัพ (0–10)%50
Cast when Damage Taken SupportAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล ให้สกิลที่ได้รับซัพ (0–20)%100
Cast when Damage Taken SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม ต้องการจำนวนความเสียหายที่ได้รับลดลง (0–20)% เพื่อใช้งาน20
Cast when Stunned SupportSuperior เพิ่มความเสียหายของ สกิลที่ได้รับซัพ (0–10)%50
Cast when Stunned SupportAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล ให้สกิลที่ได้รับซัพ (0–20)%100
Cast when Stunned SupportDivergent มีโอกาสติดเวทย์ที่ได้รับซัพ (0–20)% หากติดสถานะมึน หรือบล็อกการโจมตีที่ทำให้ติดสถานะมึนได้100
Animate WeaponSuperior เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (0–20)%50
Animate WeaponAnomalous มีเนียนมีโอกาสข่มขู่ศัตรู (0–10)% เมื่อปะทะ100
Animate WeaponDivergent มีโอกาสที่จะสร้างจำนวนการก๊อปปี้เพิ่มของ Animate Weapon (0–20)%50
Animate WeaponPhantasmal เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง (0–100) ให้มิเนียน20
Enhance SupportSuperior เจ็มนี้ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น (0–100)%50
Enhance SupportAnomalous ลดคุณสมบัติ Dexterity (0–60)% ที่ต้องการ5
Purity of FireSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
Purity of FireAnomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะ ลุกไหม้ (0–5)%100
Purity of FireDivergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ เจาะต้านทาน ไฟ (0–1)%10
Vaal Impurity of FireSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
Purity of IceSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
Purity of IceAnomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะ แช่แข็ง (0–5)%100
Purity of IceDivergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (0–1)%10
Vaal Impurity of IceSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
Purity of LightningSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
Purity of LightningAnomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะ ช็อค (0–5)%100
Purity of LightningDivergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (0–1)%10
Vaal Impurity of LightningSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
Storm CallSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Storm CallAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%
ลดความเร็วในการร่าย (0–40)%
100
Storm CallDivergent ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–10)%100
Storm CallPhantasmal เมื่อร่ายมีโอกาส (0–5)% ที่ สายฟ้า จะผ่าลงตำแหน่งเครื่องหมาย20
Vaal Storm CallSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
FlameblastSuperior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
FlameblastAnomalous skill_fire_damage_%_to_convert_to_chaos [Array]
โอกาส (0–20)% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
10
FlameblastDivergent สูงสุด (0–2) เสต็จ
ลดความเร็วในการร่าย (0–20)%
20
FlameblastPhantasmal รัศมี +(0–10)
ลดพื้นที่ส่งผล อีก (0–10)% ต่อเสต็จ
50
Vaal FlameblastSuperior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
BarrageSuperior เพิ่มความเสียหาย กระสุน (0–10)%50
BarrageAnomalous โอกาส (0–20)% ที่จะ Knockback ศัตรู เมื่อโจมตี100
BarrageDivergent เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
BarragePhantasmal สร้างสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่มีความเสียหาย เหมือนดั่งสร้างความเสียหายเพิ่ม อีก (0–100)%20
Ball LightningSuperior เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (0–20)%50
Ball LightningAnomalous เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%100
Ball LightningDivergent กระสุนมีโอกาส (0–10)% ที่จะถูก Supercharge20
Vicious Projectiles SupportSuperior เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของสกิลที่ได้รับซัพ (0–10)%50
Vicious Projectiles SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริมมีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้เกิดสถานะ เลือดไหล
สกิลที่ได้รับซัพจะ มีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้ติดสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
100
Vicious Projectiles SupportDivergent สกิลโจมตีที่ได้รับซัพจะ มีโอกาส (0–10)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อปะทะ100
Summon Raging SpiritSuperior เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (0–20)%50
Summon Raging SpiritAnomalous เพิ่มระยะเวลา ของมิเนียน (0–20)%100
Summon Raging SpiritDivergent อัญเชิญ Raging Spirit ได้พร้อมกันสูงสุด (0–2) ตัว50
Summon Raging SpiritPhantasmal มิเนียนไม่สามารถรับความเสียหาย (0–2) วินาที หลังจากที่ถูกอัญเชิญ20
Flame SurgeSuperior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
Flame SurgeAnomalous มีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Scorch10
Flame SurgeDivergent ระยะพื้นที่ +(0–5)100
Enlighten SupportSuperior เจ็มนี้ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น (0–100)%50
Enlighten SupportAnomalous ลดคุณสมบัติ Intelligence ที่ต้องการ (0–60)%5
DesecrateSuperior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–20)%50
DesecrateAnomalous เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–200)%100
DesecrateDivergent มีโอกาส (0–60)% ที่จะเรียกเพิ่มอีกหนึ่งศพ100
DesecratePhantasmal แต่ละศพที่ถูกเรียกมีโอกาส (0–20)% ที่จะเป็น Forgotten Corpse10
Flesh OfferingSuperior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–10)%50
Flesh OfferingAnomalous ทำให้ มิเนียน ดูด (0–0.4)% ของความเสียหาย ไปเป็นพลังชีวิต20
Flesh OfferingDivergent ความเร็วในการโจมตีของมิเนียนเพิ่มขึ้น (0–10)%100
Bone OfferingSuperior ความเร็วในการร่ายของมิเนียนเพิ่มขึ้น (0–10)%50
Bone OfferingAnomalous ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–40)%
มิเนียนฟื้นฟูพลังชีวิต (0–100) เมื่อทำการบล็อค
20
Bone OfferingDivergent เพิ่มโอกาสบล็อคการโจมตีให้กับมิเนียน +(0–2)%
เพิ่มโอกาสบล็อคเวทให้กับมิเนียน +(0–2)%
5
Spirit OfferingSuperior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–10)%50
Spirit OfferingAnomalous เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–40)%100
Spirit OfferingDivergent ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +(0–20)%100
Glacial CascadeSuperior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
Glacial CascadeAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%100
Glacial CascadeDivergent ลดพื้นที่ส่งผลลง (0–20)%
เพิ่มความเสียหายของ การระเบิดจังหวะสุดท้าย อีก (0–40)%
20
Block Chance Reduction SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะลดโอกาสบล็อกการโจมตีของศัตรูลงได้ (0–5)%50
Block Chance Reduction SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม มีผล Overpower เพิ่มขึ้น (0–40)%20
Molten StrikeSuperior เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%50
Molten StrikeAnomalous เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%100
Molten StrikeDivergent ระยะการฟาด +(0–2)20
Molten StrikePhantasmal เพิ่ม Damage over Time ขึ้น (0–40)%100
ConvocationSuperior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%
50
ConvocationAnomalous บัฟมอบม็อด เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (0–40)%100
ConvocationDivergent ลดความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
ศัตรูที่อยู่ใกล้ถูก Unnerve เป็นเวลา (0–4) วินาที
5
Pyroclast MineSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–20)%50
Pyroclast MineAnomalous เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (0–100)%
โอกาสทำให้ศัตรูลุกไหม้ (0–20)%
100
Pyroclast MineDivergent เพิ่มการแสดงผลของออร่าขึ้น (0–20)%100
Pyroclast MinePhantasmal เพิ่มความเสียหาย (0–40)% หากยิงกระสุนอย่างน้อย 7 ลูก100
Tornado ShotSuperior เพิ่มความเสียหาย กระสุน (0–20)%50
Tornado ShotAnomalous เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–60)% เป็น ธาตุสุ่ม20
Tornado ShotDivergent เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
Generosity SupportSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิลออร่าที่สนับสนุนขึ้น (0–40)%50
Generosity SupportAnomalous ออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลที่ถูกซัพมีผลเพิ่มขึ้น (0–5)%10
Generosity SupportDivergent เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิลออร่าที่สนับสนุนขึ้น (0–100)%
สกิลที่ถูกเสริม สำรองมานา เพิ่มขึ้น (0–10)%
50
Herald of AshSuperior บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–15)%50
Herald of AshAnomalous ลดพื้นที่ส่งผลลง (0–20)%
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (0–60)%
100
Herald of AshDivergent เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–20)%100
Herald of IceSuperior บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (0–15)%50
Herald of IceAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%100
Herald of IceDivergent บัฟมอบม็อด มีโอกาส (0–10)% ที่จะ แช่แข็ง100
Herald of ThunderSuperior บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (0–15)%50
Herald of ThunderAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
Herald of ThunderDivergent บัฟมอบม็อด เพิ่มความเสียหาย (0–30)%
บัฟมอบม็อด เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ (0–10)%
20
Herald of AgonySuperior เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (0–20)%50
Herald of AgonyAnomalous ลดความเสียหาย มิเนียน อีก (0–40)%
Agony Crawler มีโอกาศ (0–20)% ที่จะสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อปะทะ
50
Herald of AgonyDivergent เพิ่มมีโอกาสทำให้ติดพิษขึ้น (0–20)%100
Herald of PuritySuperior เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (0–20)%50
Herald of PurityAnomalous มินเนี่ยนมีโอกาส (0–10)% ที่จะ ยั่วยุ เมื่อปะทะ100
Herald of PurityDivergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของสกิลที่ Sentinel ที่ถูกอัญเชิญออกมาใช้ (0–20)%50
Poacher's MarkSuperior มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge (0–5)% เมื่อปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป50
Poacher's MarkAnomalous ศัตรูที่ถูกสาป รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–4)%100
Poacher's MarkDivergent ศัตรูที่ถูกสาปจะมี ป้องกันกายภาพ (-5–0)%100
Lightning TendrilsSuperior เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (0–20)%50
Lightning TendrilsAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%100
Lightning TendrilsDivergent เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%100
Lightning TendrilsPhantasmal สร้างความเสียหาย (60–100)% ของพลังโจมตี
คลื่นพลังที่แรงขึ้นมาจะโจมตีได้แรงขึ้น และค่าโจมตีจากสถานะเจ็บป่วยจะสูงขึ้นอีก (0–200)%
50
Kinetic BlastSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Kinetic BlastAnomalous อาวุธระยะไกลเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มได้อีก (0–2) เป้า10
Kinetic BlastDivergent กระสุน เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–30)% หลังเกิดการ แบ่งตัว100
Blink ArrowSuperior เพิ่มความเร็วของลูกธนูขึ้น (0–30)%50
Blink ArrowAnomalous เพิ่มระยะเวลา ของมิเนียน (0–20)%100
Blink ArrowDivergent เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (0–60)%100
Blink ArrowPhantasmal จำนวนใช้งานได้ก่อนเริ่มคูลดาวน์ +(0–1) ครั้ง20
Mirror ArrowSuperior เพิ่มความเร็วของลูกธนูขึ้น (0–30)%50
Mirror ArrowAnomalous เพิ่มระยะเวลา ของมิเนียน (0–20)%100
Mirror ArrowDivergent เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (0–60)%100
Mirror ArrowPhantasmal จำนวนใช้งานได้ก่อนเริ่มคูลดาวน์ +(0–2) ครั้ง20
RiposteSuperior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
RiposteAnomalous เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%50
RiposteDivergent มีโอกาส (0–20)% ที่จะได้รับ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ20
ReckoningSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
ReckoningAnomalous มีโอกาส (0–40)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ อ่อนกำลัง 1 วินาที เมื่อปะทะ20
ReckoningDivergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%50
ReckoningPhantasmal เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
Static StrikeSuperior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
Static StrikeAnomalous เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
Static StrikeDivergent ชิ่ง +(0–1) ครั้ง
ลดความเสียหาย (0–40)%
5
Static StrikePhantasmal ความถี่ของลำแสง เพิ่มขึ้น (0–20)%
ลดพื้นที่ส่งผลลง (0–20)%
50
Physical to Lightning SupportSuperior เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของสกิลที่ได้รับซัพ (0–10)%
สกิลที่ได้รับซัพจะเพิ่มความเสียหายธาตุไฟฟ้าขึ้น (0–10)%
50
Physical to Lightning SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–10)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า100
Physical to Lightning SupportDivergent ศัตรูที่มีสถานะ ช็อค จากสกิลที่ถูกเสริมได้รับความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น +(0–10)%20
VengeanceSuperior มีโอกาส (0–10)% ที่จะติดสกิลนี้หากโดนโจมตี50
VengeanceAnomalous เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%50
VengeanceDivergent เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
VengeancePhantasmal มีโอกาส (0–40)% ที่จะได้รับ คลั่ง 1 ระดับ เมื่อปะทะ20
Summon Chaos GolemSuperior เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (0–20)%
เพิ่มความเสียหาย มิเนียน (0–20)%
50
Summon Chaos GolemAnomalous เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%100
Summon Chaos GolemDivergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ โกเล็มที่เรียกออกมา (0–20)%100
Summon Ice GolemSuperior เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (0–20)%
เพิ่มความเสียหาย มิเนียน (0–20)%
50
Summon Ice GolemAnomalous เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%100
Summon Ice GolemDivergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ โกเล็มที่เรียกออกมา (0–20)%100
Summon Flame GolemSuperior เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (0–20)%
เพิ่มความเสียหาย มิเนียน (0–20)%
50
Summon Flame GolemAnomalous เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%100
Summon Flame GolemDivergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ โกเล็มที่เรียกออกมา (0–20)%100
Summon Lightning GolemSuperior เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (0–20)%
เพิ่มความเสียหาย มิเนียน (0–20)%
50
Summon Lightning GolemAnomalous เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%100
Summon Lightning GolemDivergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ โกเล็มที่เรียกออกมา (0–20)%100
Blasphemy SupportSuperior เพิ่มความแรงของการแสดงผลที่สนับสนุนคำสาป (0–10)%50
Blasphemy SupportAnomalous ลดความแรงของการแสดงผลที่สนับสนุนคำสาป (0–10)%
สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
100
Blasphemy SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม สำรองมานา ลดลง (0–2)%10
Ice CrashSuperior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
Ice CrashAnomalous โอกาสแช่แข็งศัตรู (0–10)%100
Ice CrashDivergent เพิ่มความเสียหายด้วย สถานะเจ็บป่วย (0–60)%100
Ice CrashPhantasmal ลดความเสียหายของ เสต็จที่หนึ่ง อีก (0–40)%
การโจมตีคลื่นที่สามจะสร้างความเสียหายลดลง (-30–0)%
50
Rallying CrySuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–20)%50
Rallying CryAnomalous เพิ่มความเร็วในการ คำราม (0–40)%100
Rallying CryDivergent บัฟส่งผลต่อมิเนียนของคุณ เพิ่มขึ้น อีก (0–40)%10
Rallying CryPhantasmal เพิ่มความเสียหายของ การโจมตีที่ ฮึกเหิม (0–10)%50
Infernal CrySuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–20)%50
Infernal CryAnomalous เพิ่มความเร็วในการ คำราม (0–40)%100
Infernal CryDivergent เพิ่มความเสียหายของ การโจมตีที่ ฮึกเหิม (0–10)%50
Infernal CryPhantasmal 10
Flame DashSuperior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%50
Flame DashAnomalous เพิ่มระยะเดินทาง (0–20)%100
Flame DashDivergent โอกาสทำให้ศัตรูลุกไหม้ (0–40)%
เพิ่มความเสียหายของ เผาไหม้ อีก (0–40)%
50
Vigilant StrikeSuperior เพิ่มระยะเวลาของ Fortify (0–40)%50
Vigilant StrikeAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%100
Vigilant StrikeDivergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–60)%50
Vigilant StrikePhantasmal เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
Fortify SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย โจมตี (0–10)%50
Fortify SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม มีผล Fortify เพิ่มขึ้น (0–4)%10
Fortify SupportDivergent การปะทะจากสกิลที่ถูกเสริม ขณะที่คุณมี Fortify จะท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (0–5)%50
Frost BladesSuperior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%
เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%
50
Frost BladesAnomalous ยิงกระสุนเพิ่มอีก (0–2) ลูก20
Frost BladesDivergent เพิ่มระยะเวลาของของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง (0–20)%100
Ice Bite SupportSuperior Supported Skill สร้างดาเมจ (0–20)% เพิ่มเติม จากการโจมตีศัตรูที่ติดสถาะน Frozen50
Ice Bite SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม เพิ่มความเสียหาย (0–2)% ต่อจำนวน Frenzy Charge100
Ice Bite SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพมีโอกาส (0–20)% ที่จะให้สเตตัส Frenzy Charge หากฆ่าศัตรูที่ติดสถานะแข็งได้100
Hypothermia SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มเวลาของสถานะหนาวเย็น (0–30)%50
Hypothermia SupportAnomalous สกิลที่ได้รับการซัพมีโอกาสทำศัตรูที่ติดสถานะ Chilled แข็งได้ +(0–20)%100
Hypothermia SupportDivergent ศัตรูที่ติดสถานะ แช่แข็ง จากสกิลที่ถูกเสริมมีต้านทาน น้ำแข็ง (-4–0)%100
Innervate SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพเพิ่มเวลาติดสถานะ Shock ของศัตรูอีก (0–30)%50
Innervate SupportAnomalous Innervation อยู่ได้ (0–2) วินาที100
Innervate SupportDivergent สกิลที่เสริมไว้ มีโอกาส (0–4)% ที่จะ ได้รับ Innervation เมื่อคุณช็อคศัตรูระดับยูนิค10
Magma OrbSuperior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
Magma OrbAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%100
Magma OrbDivergent เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%50
Magma OrbPhantasmal มีโอกาส (0–10)% ที่จะระเบิดสร้างความเสียหายเป็นสองเท่าแทนการชิ่ง20
Trap and Mine Damage SupportSuperior เพิ่มความเสียหายของ สกิลที่ได้รับซัพ (0–10)%50
Trap and Mine Damage SupportAnomalous Supported Skills ลด Mana Cost ลง (0–10)%
สกิลที่ถูกเสริม สำรองมานา ลดลง (0–10)%
100
Trap and Mine Damage SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม เพิ่มความเสียหาย (0–2)% ต่อจำนวน Power Charge10
Wild StrikeSuperior เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (0–20)%50
Wild StrikeAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–20)%50
Wild StrikeDivergent ยิงกระสุนเพิ่มอีก (0–2) ลูก50
Wild StrikePhantasmal เพิ่มระยะการชิ่ง (0–20)%50
Ice TrapSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Ice TrapAnomalous เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (0–5)%100
Ice TrapDivergent สร้างสถานะ แช่แข็ง เหมือนดั่งสร้างความเสียหายเพิ่ม อีก (0–100)%100
Blast RainSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Blast RainAnomalous มีโอกาส (0–5)% ที่จะทำให้ศัตรูจมกองขี้เถ้า เมื่อปะทะ100
Blast RainDivergent เพิ่มความเสียหายต่อศัตรูที่ห่างไกล (0–40)%100
Blast RainPhantasmal พื้นที่ตกของ ลูกศร จะเพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–60)%100
Galvanic ArrowSuperior เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%50
Galvanic ArrowAnomalous ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (0–20)%100
Galvanic ArrowDivergent พื้นที่โคนเกิดไกลขึ้นไปข้างหน้า (0–80)%20
BladefallSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
BladefallAnomalous โอกาส (0–20)% ที่จะ Knockback ศัตรู เมื่อโจมตี100
BladefallDivergent ระยะทางระหว่างระลอก เพิ่มขึ้น (0–40)%100
Blade VortexSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Blade VortexAnomalous ดูด (0–0.4)% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต10
Blade VortexDivergent มีโอกาส (0–20)% ที่จะสร้างเพิ่มอีกหนึ่งเล่ม100
Blade VortexPhantasmal เพิ่มความเสียหาย (0–60)% ขณะที่คุณมีมีด 5 เล่มลงไป100
Vaal Blade VortexSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Frost BombSuperior เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (0–20)%50
Frost BombAnomalous โอกาสแช่แข็งศัตรู (0–10)%100
Frost BombDivergent เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–20)%100
Frost BombPhantasmal ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%
50
Siege BallistaSuperior เพิ่มความเสียหาย กระสุน (0–20)%50
Siege BallistaAnomalous ยิงกระสุนเพิ่มอีก (0–2) ลูก
ลดความเร็วในการโจมตี (0–20)%
100
Siege BallistaDivergent เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%100
Siege BallistaPhantasmal มีโอกาส (0–20)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ ทิ่มแทง เมื่อถูกปะทะ100
Orb of StormsSuperior เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (0–20)%50
Orb of StormsAnomalous Beam จะแยกไปโจมตีเป้าหมายเพิ่มขึ้น (0–2) ตัว50
Orb of StormsDivergent เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–20)%
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–20)%
100
Summon Stone GolemSuperior เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (0–20)%
เพิ่มความเสียหาย มิเนียน (0–20)%
50
Summon Stone GolemAnomalous เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%100
Summon Stone GolemDivergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ โกเล็มที่เรียกออกมา (0–20)%100
EarthquakeSuperior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
EarthquakeAnomalous เพิ่มความเสียหาย (0–60)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
100
EarthquakeDivergent เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Slam ครั้งแรก (0–40)%100
EarthquakePhantasmal ม็อดที่ส่งผลเพิ่มและลด ความเสียหาย เวทย์ จะส่งผลต่อ ความเสียหาย โจมตี ของสกิลนี้ด้วย5
Poison SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย พิษ (0–10)%50
Poison SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะ มีโอกาส (0–20)% ที่จะทำให้ติดสถานะ พิษ เมื่อปะทะ100
Poison SupportDivergent พิษจากสกิลที่ถูกเสริม สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (0–10)%50
ContagionSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
ContagionAnomalous เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–60)%100
ContagionDivergent มีโอกาส (0–60)% ที่จะกระจายตัวเมื่อศัตรูที่ได้รับผลถูก ปะทะ20
WitherSuperior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
WitherAnomalous ศัตรูที่มีสถานะ ขัดขวาง สร้างความเสียหาย เคออส ลดลง (0–4)%100
WitherDivergent สกิลที่ถูกเสริม มีโอกาส (0–100)% ที่จะทำให้ติดดีบัฟ เหี่ยวเฉา เพิ่มอีกหนึ่งระดับ หากคุณร่ายเวทย์นี้ด้วยตัวเอง20
BlightSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
BlightAnomalous เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–20)%100
BlightDivergent เพิ่มระยะเวลารอง (0–60)%100
Essence DrainSuperior เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–20)%50
Essence DrainAnomalous ฟื้นฟู (0–0.1)% ของความเสียหายจากดีบัฟเป็นพลังชีวิต100
Essence DrainDivergent เพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะ (0–100)%20
Void Manipulation SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–10)%50
Void Manipulation SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–5)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ สกิลที่ถูกเสริม (0–5)%
100
Void Manipulation SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม จะดูด (0–0.4)% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็นพลังชีวิต10
Controlled Destruction SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (0–10)%50
Controlled Destruction SupportAnomalous สกิลสนับสนุนมีโอกาสติดคริติคอลลดลง (0–60)%
สกิลที่ถูกเสริมมีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้ติดสถานะ แช่แข็ง ช็อค และ ลุกไหม้
100
Controlled Destruction SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม มีโอกาส (0–10)% ที่จะ โชคดี ในการคำนวณ ความเสียหาย ปะทะ100
Swift Affliction SupportSuperior เพิ่มความเสียหายตามเวลา (0–10)%50
Swift Affliction SupportAnomalous เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ สกิลที่ถูกเสริม (0–5)%
สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเร็วกระสุน (0–10)%
100
Swift Affliction SupportDivergent คุณกับศัตรูมีความเร็วการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (0–20)% ขณะที่ติดสถานะ เจ็บป่วย จากสกิลที่ถูกเสริม10
Cluster Traps SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะเพิ่มพลังโจมตีจากกับดักอีก (0–10)%50
Cluster Traps SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักอีก (0–10)%100
Cluster Traps SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม มีการกระจายกับดัก ลดลง (0–40)%100
Ancestral ProtectorSuperior เพิ่มความเสียหาย โทเทม (0–20)%50
Ancestral ProtectorAnomalous เพิ่มความเร็วในการวางโทเทมขึ้น (0–40)%100
Ancestral ProtectorDivergent ระยะในการทำงาน เพิ่มขึ้น (0–40)%20
Ancestral ProtectorPhantasmal เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%100
Ancestral WarchiefSuperior เพิ่มความเสียหาย โทเทม (0–20)%50
Ancestral WarchiefAnomalous เพิ่มความเร็วในการวางโทเทมขึ้น (0–40)%100
Ancestral WarchiefDivergent ระยะในการทำงาน เพิ่มขึ้น (0–40)%20
Ancestral WarchiefPhantasmal เพิ่มความเสียหายด้วย สถานะเจ็บป่วย (0–40)%100
SunderSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
SunderAnomalous ลดระยะเวลาระหว่างการเกิดคลื่นระเบิด (0–10)%100
SunderDivergent เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (0–20)%100
SunderPhantasmal ช็อคเวฟ มีพื้นที่ส่งผล ลดลง (0–20)%
คลื่นมีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–20)%
50
FrostboltSuperior เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (0–20)%50
FrostboltAnomalous ลดความเสียหาย (0–100)%
มีโอกาส (0–20)% ที่จะสร้างสถานะ Cold Exposure เมื่อปะทะศัตรู
10
FrostboltDivergent ลดความเร็วกระสุน อีก (0–20)%100
FrostboltPhantasmal กระสุน มีโอกาส (0–20)% ที่จะกลับมาหาคุณ20
VortexSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
VortexAnomalous เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (0–20)%100
VortexDivergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–20)%
50
VortexPhantasmal เพิ่มความเสียหาย (0–40)% เมื่อร่ายบน Frostbolt100
Elemental Focus SupportSuperior เพิ่ม Elemental Damage ของสกิลสนับสนุน (0–10)% 50
Elemental Focus SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
Elemental Focus SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริมมีโอกาสในการหลีกเลี่ยงการรบกวนจากสถานะ มึนงง (0–20)% ขณะใช้สกิลนี้20
Minefield SupportSuperior สกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (0–10)%50
Minefield SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม มีโอกาส (0–4)% ที่จะปากับดักเพิ่มอีกหนึ่ง20
Minefield SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มจำนวนทุ่นระเบิดที่มีพร้อมกันได้สูงสุดอีก (0–4) ลูก5
Advanced Traps SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะเพิ่มพลังโจมตีจากกับดักอีก (0–10)%50
Advanced Traps SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
Advanced Traps SupportDivergent เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล ให้สกิลที่ได้รับซัพ (0–10)%100
Dark PactSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Dark PactAnomalous สละชีวิตของโครงกระดูก (0–1)% เพื่อใช้เป็นค่าโจมตีธาตุเคออสตามปริมาณ100
Dark PactDivergent มิเนียนฟื้นฟูพลังชีวิต (0–2) เมื่อปะทะ50
Scorching RaySuperior เพิ่มระยะของลำแสงขึ้น (0–10)%50
Scorching RayAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
Scorching RayDivergent เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–40)%
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–40)%
50
Cast while Channelling SupportSuperior สกิลแชนเนลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย (0–10)%50
Cast while Channelling SupportAnomalous เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ สกิลที่ถูกเสริม (0–10)%100
Cast while Channelling SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายที่สร้างให้ศัตรู (0–10)%100
Ignite Proliferation SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพเพิ่มความเสียหายธาตุไฟอีก (0–10)%50
Ignite Proliferation SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
Ignite Proliferation SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะมีโอกาสทำศัตรูติดไฟ (0–10)%100
Chance to Bleed SupportSuperior Supported Attacks สร้างดาเมจ (0–10)% เพิ่มเติม จาก Bleeding50
Chance to Bleed SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม มีระยะเวลาสถานะ เลือดไหล เพิ่มขึ้น (0–20)%100
Chance to Bleed SupportDivergent เพิ่มผลของม็อด เสริมความเสียหาย ของสกิลที่ถูกเสริม (0–20)%20
Lesser Poison SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย พิษ (0–10)%50
Lesser Poison SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะมีระยะเวลาติดพิษนานขึ้น (0–10)%20
Lesser Poison SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น (0–20)%100
Deadly Ailments SupportSuperior เพิ่มความเสียหายตามเวลา (0–10)%50
Deadly Ailments SupportAnomalous Supported Skills เพิ่ม (0–20)% ระยะเวลาของ Ailments ของ Enemies100
Deadly Ailments SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริมมี ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +(0–10)%
สกิลที่เสริมอยู่ จะตีเบาลง (0–60)%
20
Decay SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–10)%50
Decay SupportAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล ให้สกิลที่ได้รับซัพ (0–10)%100
Decay SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริมจะได้ เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–10)% เป็นความเสียหาย เคออส20
Efficacy SupportSuperior เพิ่มความเสียหายตามเวลา (0–10)%50
Efficacy SupportAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล ให้สกิลที่ได้รับซัพ (0–10)%100
Efficacy SupportDivergent Supported Skills ลด Mana Cost ลง (0–10)%100
Vile Toxins SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย พิษ (0–20)%50
Vile Toxins SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะมีระยะเวลาติดพิษนานขึ้น (0–10)%100
Vile Toxins SupportDivergent พิษจากสกิลที่ถูกเสริม สร้างความเสียหายเร็วขึ้น (0–5)%100
Maim SupportSuperior เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของสกิลที่ได้รับซัพ (0–10)%50
Maim SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริมไว้จะ เพิ่มผลของ ขาหัก (0–20)%100
Maim SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม มีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้ติดสถานะ เลือดไหล ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ขาหัก100
Immolate SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพเพิ่มความเสียหายธาตุไฟอีก (0–10)%50
Immolate SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
Immolate SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะมีโอกาสทำศัตรูติดไฟ (0–10)%100
Unbound Ailments SupportSuperior Supported Skills เพิ่ม (0–10)% ระยะเวลาของ Ailments ของ Enemies50
Unbound Ailments SupportAnomalous เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย ของสกิลที่ถูกเสริม (0–20)%100
Unbound Ailments SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม มีความเสียหายเพิ่มขึ้น (0–30)% ขณะที่คุณได้รับผลจากสถานะ เจ็บป่วย100
Brutality SupportSuperior เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของสกิลที่ได้รับซัพ (0–10)%50
Brutality SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริมมีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้เกิดสถานะ เลือดไหล100
Brutality SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม จะท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (0–5)%100
Ruthless SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย โจมตี (0–10)%50
Ruthless SupportAnomalous สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีเร็วขึ้น (0–10)%100
Ruthless SupportDivergent สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีช้าลง (0–20)%
Ruthless Blows จากสกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย ประชิด อีก (0–20)%
100
Onslaught SupportSuperior เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ สกิลที่ถูกเสริม (0–10)%50
Onslaught SupportAnomalous เพิ่มระยะเวลาของ Onslaught (0–20)%100
Onslaught SupportDivergent เพิ่มความเร็วในการโจมตี และร่าย ของสกิลที่ถูกเสริม (0–20)% ขณะมี Onslaught100
Arcane Surge SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (0–10)%50
Arcane Surge SupportAnomalous Arcane Surge ทำให้ฟื้นฟูมานาเร็วขึ้น (0–0.2)% ต่อวินาที100
Arcane Surge SupportDivergent Arcane Surge ได้นาน (0–2) วินาที100
CremationSuperior เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%50
CremationAnomalous เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (0–100)%100
CremationDivergent ยิงกระสุนเร็วขึ้น (0–5)%50
CremationPhantasmal มีโอกาส (0–40)% ที่จะระเบิดศพที่อยู่ใกล้เมื่อทำการยิงกระสุนออกไป10
BodyswapSuperior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
BodyswapAnomalous เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (0–100)%100
BodyswapDivergent เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%100
BodyswapPhantasmal ความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–40)% หากไม่ได้ใช้ศพอยู่20
Tectonic SlamSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Tectonic SlamAnomalous เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (0–60)%
โอกาสทำให้ศัตรูลุกไหม้ (0–20)%
100
Tectonic SlamDivergent ดูด (0–2)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต20
Tectonic SlamPhantasmal เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%100
Infused Channelling SupportSuperior ได้รับ Infusion หลังจากแชนเนลสกิลที่ถูกเสริมไปได้ (-0.4–0) วินาที50
Infused Channelling SupportAnomalous เพิ่มผลของ Infusion (0–10)%100
Infused Channelling SupportDivergent ได้รับ การฟื้นฟูพลังชีวิต (0–0.5)% ต่อวินาทีจาก Infusion20
Volley SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย กระสุน (0–20)%50
Volley SupportAnomalous ระยะห่างระหว่างตำแหน่งที่ยิง เพิ่มขึ้น (0–20)%100
Volley SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
Spell Cascade SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
Spell Cascade SupportAnomalous เพิ่มความเสียหายของ สกิลที่ได้รับซัพ (0–10)%100
Spell Cascade SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%
สกิลที่ถูกเสริม เพิ่มระยะเวลาระหว่าง พื้นที่ที่ได้รับผล (0–100)%
20
Ancestral Call SupportSuperior สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีเร็วขึ้น (0–10)%50
Ancestral Call SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
Ancestral Call SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม มีระยะการฟาดระยะประชิด +(0–4)20
Summon Phantasm SupportSuperior มีโอกาส (0–10)% ที่จะเสก Phantasm เมื่อสกิลที่ได้รับซัพหรือมิเนียน (ที่ไม่ได้เป็น Phantasm) ที่เกิดจากสกิลที่ได้รับซัพสังหารศัตรูได้50
Summon Phantasm SupportAnomalous เพิ่มความเสียหายของ ทุกอย่างยกเว้นมิเนียน (0–60)%100
Summon Phantasm SupportDivergent เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล ให้สกิลที่ได้รับซัพ (0–10)%100
Mirage Archer SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย โจมตี (0–10)%50
Mirage Archer SupportAnomalous Mirage Archer ยิงกระสุนเพิ่มอีก (0–2) ลูก ด้วยสกิลที่ถูกเสริม
Mirage Archer อยู่ได้ (-2–0) วินาที
10
Mirage Archer SupportDivergent เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล ให้สกิลที่ได้รับซัพ (0–20)%50
VulnerabilitySuperior การปะทะด้วยการโจมตี ต่อ ศัตรูที่ติดคำสาป มีโอกาส (0–10)% ที่จะสร้างสถานะ เลือดไหล50
VulnerabilityAnomalous เพิ่มการแสดงผลของคำสาปขึ้น (0–10)%100
VulnerabilityDivergent การปะทะจากการโจมตีจะมีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้ศัตรูที่โดนคำสาปติดสถานะ ขาหัก เป็นเวลา 4 วินาที100
Explosive TrapSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Explosive TrapAnomalous เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (0–60)%100
Explosive TrapDivergent เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–40)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง20
Siphoning TrapSuperior เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง (0–20)%50
Siphoning TrapAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
Siphoning TrapDivergent ปล่อยบีมใส่ศัตรูใกล้สุด (0–2) ตัว100
Siphoning TrapPhantasmal ฟื้นฟูโล่พลังงาน (0–0.4)% ต่อวินาทีต่อศัตรูหนึ่งตัวที่ได้รับผล10
Flamethrower TrapSuperior เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%50
Flamethrower TrapAnomalous ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–60)%
100
Flamethrower TrapDivergent เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–20)%100
Lightning Spire TrapSuperior โอกาสช็อตศัตรู (0–20)%50
Lightning Spire TrapAnomalous ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–60)%
100
Lightning Spire TrapDivergent มีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ ขัดขวาง เมื่อปะทะ โดยลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 30%100
Seismic TrapSuperior เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (0–20)%50
Seismic TrapAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%100
Seismic TrapDivergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%100
Seismic TrapPhantasmal ลดความเร็วในการร่าย (0–60)%
เพิ่มความเสียหาย (0–100)%
100
Vaal EarthquakeSuperior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
Vaal BlightSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Charged Traps SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะเพิ่มพลังโจมตีจากกับดักอีก (0–10)%50
Charged Traps SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะมีโอกาส (0–10)% ที่จะได้ Power Charge หากศัตรูเดินมาติดกับดักของผู้เล่น
สกิลที่ได้รับซัพจะมีโอกาส (0–10)% ที่จะได้ Frenzy Charge หากศัตรูเดินมาติดกับดักของผู้เล่น
100
Charged Traps SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม เพิ่มรัศมีส่งผลของ ระยะทำงานของกับดัก ขึ้น (0–10)% ต่อจำนวน Power Charge100
Charged Mines SupportSuperior เพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (0–10)%50
Charged Mines SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริมจะ มีโอกาส (0–10)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูก เมื่อทุ่นละเบิดของคุณทำงานโดยมีเป้าหมายเป็นศัตรู
สกิลที่ถูกเสริมจะ มีโอกาส (0–10)% ที่จะได้รับ Power Charge หนึ่งลูก เมื่อทุ่นละเบิดของคุณทำงานโดยมีเป้าหมายเป็นศัตรู
100
Charged Mines SupportDivergent เพิ่มความเร็วกระสุน ของสกิลที่ถูกเสริม (0–4)% ต่อจำนวน Frenzy Charge เมื่อถูกใช้จากทุ่นระเบิด20
Vaal Ancestral WarchiefSuperior เพิ่มความเสียหาย โทเทม (0–20)%50
Consecrated PathSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Consecrated PathAnomalous เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
Consecrated PathDivergent เพิ่มระยะการ วาร์ป (0–10)%50
Consecrated PathPhantasmal พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ มีพื้นที่ เพิ่มขึ้น (0–40)%50
SmiteSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
SmiteAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
SmiteDivergent เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (0–20)%100
SmitePhantasmal ออร่า จะมอบ เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (0–5)%20
Scourge ArrowSuperior เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%50
Scourge ArrowAnomalous เห็ดแต่ละกอปล่อย ศรหนาม (0–1) ดอก20
Scourge ArrowDivergent เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
Scourge ArrowPhantasmal โอกาส (0–20)% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี100
Toxic RainSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Toxic RainAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–10)%100
Toxic RainDivergent เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็นความเสียหาย เคออส100
Toxic RainPhantasmal ลดผลจากดีบัฟ (0–20)%
ยิงธนูเพิ่มอีก (0–2) ดอก
20
Summon Holy RelicSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผล ของมิเนียน (0–10)%50
Summon Holy RelicAnomalous เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (0–60)%100
Summon Holy RelicDivergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ของ Holy Relics (0–20)%50
Withering Touch SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–10)%50
Withering Touch SupportAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล ให้สกิลที่ได้รับซัพ (0–20)%100
Withering Touch SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม มีโอกาส (0–20)% ที่จะทำให้เกิดดีบัฟ เหี่ยวเฉา อีกระดับเมื่อทำให้ติดสถานะเหี่ยวเฉา50
Bonechill SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มเวลาของสถานะหนาวเย็น (0–20)%50
Bonechill SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพเพิ่มความเสียหายธาตุน้ำแข็ง (0–10)%100
Bonechill SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น (0–10)%100
Winter OrbSuperior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
Winter OrbAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%100
Winter OrbDivergent เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
Winter OrbPhantasmal เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–40)%100
Lancing SteelSuperior เพิ่มผลของการทิ่มแทง (0–20)%50
Lancing SteelAnomalous ฝูงเหล็ก มีระยะเล็งกระสุน เพิ่ม (0–30)%100
Lancing SteelDivergent กระสุนสร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้นสูงสุด (0–40)% เมื่อมันเริ่มเคลื่อนที่ โดยมีโบนัสนี้ลดลงเมื่อเดินทางไปไกลขึ้น100
Lancing SteelPhantasmal มีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ ทิ่มแทง เมื่อถูกปะทะ100
Storm BrandSuperior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
Storm BrandAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%100
Storm BrandDivergent มีโอกาส (0–20)% ที่จะชิ่งเพิ่มอีกครั้ง100
Storm BrandPhantasmal เพิ่มเอฟเฟคไฟช็อต (0–20)%100
War BannerSuperior เพิ่มการแสดงผลของออร่าขึ้น (0–10)%50
War BannerAnomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ จะได้รับความแม่นยำเพิ่มขึ้น (0–10)%
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–60)%
10
War BannerDivergent เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
Dread BannerSuperior เพิ่มการแสดงผลของออร่าขึ้น (0–10)%50
Dread BannerAnomalous ศัตรูที่อยู่ใกล้ สร้างความเสียหาย ลดลง อีก (0–2)%
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–60)%
10
Dread BannerDivergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาส (0–5)% ที่จะทิ่มแทงศัตรู ด้วยการโจมตี100
Shattering SteelSuperior เพิ่มผลของการทิ่มแทง (0–20)%50
Shattering SteelAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%
เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%
100
Shattering SteelDivergent ยิงกระสุนเพิ่มอีก 1 ลูก10
Shattering SteelPhantasmal เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–30)%100
Multiple Totems SupportSuperior เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (0–20)%50
Multiple Totems SupportAnomalous เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม (0–20)%100
Multiple Totems SupportDivergent เพิ่มความเสียหาย โทเทม (0–10)%100
Armageddon BrandSuperior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
Armageddon BrandAnomalous มีโอกาส (0–5)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า100
Armageddon BrandDivergent ตราเวทย์มีโอกาส (0–20)% ในการเกาะศัตรูตัวใหม่ทุกครั้งที่มันทำงาน20
Brand RecallSuperior เพิ่มระยะเกาะของ Brands (0–20)%50
Brand RecallAnomalous เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%20
Purifying FlameSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Purifying FlameAnomalous มีโอกาส (0–10)% ที่จะสร้าง พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ รอบตัวคุณด้วย20
Purifying FlameDivergent พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จะทำให้ศัตรูโดนม็อด เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ (0–5)%100
Purifying FlamePhantasmal เพิ่มผลของ พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ (0–20)%20
SoulrendSuperior เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–20)%50
SoulrendAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–20)%100
SoulrendDivergent เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
SoulrendPhantasmal เพิ่มความเสียหายด้วยการปะทะ (0–100)%20
BaneSuperior เพิ่มผลของคำสาป (0–10)%50
BaneAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
BaneDivergent ศัตรูมีโอกาส (0–10)% ที่จะระเบิด สร้างความเสียหายเท่ากับหนึ่งในสี่ของพลังชีวิตของพวกมัน เป็นความเสียหาย เคออส5
Energy Leech SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย (0–10)% ขณะ กำลังดูดโล่พลังงาน50
Energy Leech SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม มีความเสียหายเพิ่มขึ้น (0–10)% ขณะที่โล่พลังงานเต็ม100
Energy Leech SupportDivergent เพิ่มปริมาณการดูด โล่พลังงาน ต่อครั้ง (0–40)% ของสกิลที่ถูกเสริม20
Wave of ConvictionSuperior เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (0–20)%50
Wave of ConvictionAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–20)%100
Wave of ConvictionDivergent เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
Wave of ConvictionPhantasmal เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง20
ZealotrySuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
ZealotryAnomalous เพิ่มตัวคูณคริติคอล +(0–2)% ให้คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้100
ZealotryDivergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ จะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิต (0–0.1)% ต่อวินาที5
Divine IreSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Divine IreAnomalous ความกว้างของลำแสง เพิ่มขึ้น (0–10)%100
Divine IreDivergent เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง20
MalevolenceSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
MalevolenceAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผล (0–2)% ให้คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้5
MalevolenceDivergent เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย (0–5)% ให้คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้100
Intensify SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (0–10)%50
Intensify SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
Intensify SupportDivergent เวทย์ที่ถูกเสริม เพิ่มความถี่ในการสูญเสีย Intensity (0–40)% ขณะเคลื่อนที่50
Intensify SupportPhantasmal เวทย์ที่ถูกเสริม ลดความถี่ในการสูญเสีย Intensity (0–20)% ขณะเคลื่อนที่50
Unleash SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (0–10)%50
Unleash SupportAnomalous สกิลที่ได้รับการซัพจะร่ายเร็วขึ้น (0–20)%
สกิลที่ถูกเสริม ลดความถี่ในการได้รับ Seal (0–10)%
50
Unleash SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม เพิ่มความถี่ในการได้รับ Seal (0–50)% ขณะที่คุณแชนเนล
สกิลที่ถูกเสริม ลดความถี่ในการได้รับ Seal (0–100)% ขณะที่คุณไม่ได้แชนเนล
10
SteelskinSuperior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%50
SteelskinAnomalous บัฟของ Steelskin รับความเสียหายได้เพิ่มขึ้น (0–10)%100
SteelskinDivergent บัฟมอบม็อด ต้านทาน ทุกธาตุ +(0–20)%100
DashSuperior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%50
DashAnomalous เพิ่มระยะเดินทาง (0–20)%100
DashDivergent ให้ Phasing เป็นเวลา (0–2) วินาที20
BladestormSuperior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
BladestormAnomalous เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ Sand Bladestorm (0–20)%100
BladestormDivergent เพิ่มความเสียหายด้วยสถานะเจ็บป่วยของ Bladestorm ในกระบวนท่าโลหิต (0–40)%100
BladestormPhantasmal มีโอกาส (0–40)% ที่จะสร้าง Bladestorm แบบผิด Stance20
Blood and SandSuperior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%50
Blood and SandAnomalous เพิ่มความเสียหายโจมตี กระสุน (0–20)% ขณะที่อยู่ใน Blood Stance
เพิ่มความเร็ว กระสุน (0–20)% ขณะที่อยู่ใน Sand Stance
100
Blood and SandDivergent เวทย์สร้างความเสียหาย พื้นที่ เพิ่มขึ้น (0–20)% ขณะอยู่ใน Blood Stance
เวทย์มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)% ขณะอยู่ใน Sand Stance
100
BerserkSuperior เพิ่มความเสียหาย โจมตี (0–20)%50
BerserkAnomalous เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%100
BerserkDivergent บัฟมอบม็อด เพิ่มความเสียหายของ เวทย์ อีก (0–20)%20
PerforateSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
PerforateAnomalous มีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ ทิ่มแทง เมื่อถูกปะทะ100
PerforateDivergent มีโอกาสทำให้เลือไหล (0–20)%100
PerforatePhantasmal สร้างหนามน้อยลง (0–1) หนาม
สร้างหนามเพิ่ม (0–2) เล่มหากคุณเปลี่ยนกระบวนท่ามาเร็วๆนี้
10
Chain HookSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Chain HookAnomalous รัศมี +(0–4)100
Chain HookDivergent เพิ่มระยะ (0–20)%50
Close Combat SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย ประชิด (0–10)%50
Close Combat SupportAnomalous เพิ่มผลของ Combat Rush ที่ได้รับจากสกิลที่เสริมไว้ (0–40)%100
Close Combat SupportDivergent เพิ่มความเสียหาย (0–20)% ต่อศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้100
Shockwave SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย ประชิด (0–10)%50
Shockwave SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
Shockwave SupportDivergent 100
FrostblinkSuperior เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง (0–20)%50
FrostblinkAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–20)%100
FrostblinkDivergent คูลดาวน์เร็วขึ้น % ต่อจำนวนศัตรูระดับ ธรรมดา และ เมจิก ในพื้นที่
คูลดาวน์เร็วขึ้น (0–40)% ต่อจำนวนศัตรูระดับ แรร์ และ ยูนิค ในพื้นที่
100
PrecisionSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
PrecisionAnomalous ลดมานาสำรอง (0–10)%10
PrecisionDivergent เพิ่มความเสียหาย (0–2)% ให้คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้100
Flesh and StoneSuperior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%50
Flesh and StoneAnomalous บัฟมอบม็อด เพิ่มหลบหลีกและเกราะ (0–10)%100
Flesh and StoneDivergent บัฟมอบม็อด เพิ่มความเสียหาย (0–20)% หากคุณได้เปลี่ยนกระบวนท่ามาเร็วๆนี้100
Impale SupportSuperior สกิลโจมตีที่ได้รับซัพจะ เพิ่มผลของการ ทิ่มแทง (0–10)%50
Impale SupportAnomalous สกิลโจมตีที่ได้รับซัพจะ มีโอกาส (0–10)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อปะทะ100
Impale SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม มีโอกาส (0–5)% ที่จะทำให้ติดสถานะ ทิ่มแทง อีกระดับต่อศัตรูที่ติดสถานะ ทิ่มแทง20
PrideSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–40)%50
PrideAnomalous การปะทะ จาก การโจมตี ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้จะมีโอกาส (0–10)% ที่จะสร้างสถานะ เลือดไหล50
PrideDivergent ศัตรูที่อยู่ใกล้ ป้องกัน กายภาพ (-2–0)%100
Pulverise SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (0–10)%50
Pulverise SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
Pulverise SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะ ลดความเร็วในการโจมตี อีก (0–10)%
สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ ประชิด อีก (0–20)%
20
Rage SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย โจมตี (0–10)%50
Rage SupportAnomalous เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ สกิลที่ถูกเสริม (0–10)% ขณะที่คุณมีสถานะ คลั่ง อย่างน้อย 20 ระดับ100
Rage SupportDivergent มีโอกาส (0–20)% ที่จะได้รับ คลั่ง 1 ระดับ เมื่อใช้สกิลที่ถูกเสริม5
Cobra LashSuperior (0–30)% เพิ่มโอกาสคริติคอล50
Cobra LashAnomalous เพิ่มระยะการชิ่ง (0–20)%100
Cobra LashDivergent กระสุน จะเพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (0–15)% ต่อจำนวนครั้งในการชิ่งที่เหลืออยู่100
Summon Carrion GolemSuperior เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (0–20)%
เพิ่มความเสียหาย มิเนียน (0–20)%
50
Summon Carrion GolemAnomalous เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%100
Summon Carrion GolemDivergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ โกเล็มที่เรียกออกมา (0–20)%100
Withering StepSuperior เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล ที่มาจากสกิลนี้ (0–10)%50
Withering StepAnomalous ทำให้ศัตรูติดสถานะ เหี่ยวเฉา จำนวน (0–2) ระดับ เมื่อพวกมันเข้ามาในพื้นที่เป็นครั้งแรก100
Withering StepDivergent มีโอกาส (0–20)% ที่จะไม่เสียบัฟเมื่อใช้สกิล20
Plague BearerSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Plague BearerAnomalous คุณมีความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น (0–5)% ขณะกำลัง แพร่เชื้อ100
Plague BearerDivergent ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +(0–10)% ระหว่างกำลัง แพร่เชื้อ10
Feeding Frenzy SupportSuperior ระยะเวลาเริ่มต้นของสถานะ รุมเขมือบ คือ (0–1) วินาที50
Feeding Frenzy SupportAnomalous มิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม ฟื้นฟูพลังชีวิต (0–1)% เมื่อปะทะ10
Feeding Frenzy SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะให้ Minion เคลื่อนที่เร็วขึ้น (0–10)% 100
Predator SupportSuperior มิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มความเสียหาย (0–10)%50
Predator SupportAnomalous 100
Predator SupportDivergent มิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม เพิ่มโอกาสคริติคอล (0–30)% ต่อ เหยื่อ
มิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริมมี ตัวคูณคริติคอล +(0–15)% ต่อ เหยื่อ
100
Nightblade SupportSuperior สกิลสนับสนุนมีโอกาสติดคริติคอลมากขึ้น (0–20)%50
Nightblade SupportAnomalous เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล ที่มาจากสกิลที่ถูกเสริม (0–20)%20
Nightblade SupportDivergent เพิ่มโอกาสคริติคอลต่อศัตรูที่มีพลังชีวิตเต็ม (0–100)%100
Meat Shield SupportSuperior เสริมป้องกันกายภาพ ของมิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม (0–5)%50
Meat Shield SupportAnomalous มิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มความเสียหาย อีก (0–5)% หากศัตรูอยู่ใกล้คุณ100
Meat Shield SupportDivergent มิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม มีโอกาส +(0–8)% ที่จะบล็อก ความเสียหาย โจมตี 20
Stormblast MineSuperior โอกาสช็อตศัตรู (0–10)%
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า (0–10)%
50
Stormblast MineAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%100
Stormblast MineDivergent เพิ่มการแสดงผลของออร่าขึ้น (0–20)%100
Stormblast MinePhantasmal เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (0–20)%100
Summon SkitterbotsSuperior เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (0–40)%50
Summon SkitterbotsAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล ของมิเนียน (0–20)%100
Summon SkitterbotsDivergent มิเนียนจะ เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายที่สร้างให้ศัตรู (0–10)%10
High-Impact Mine SupportSuperior สกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (0–10)%50
High-Impact Mine SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพ มี ตัวคูณคริติคอล +(0–5)%50
High-Impact Mine SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะลดค่าป้องกันการมึนของศัตรูลง (0–10)%100
Infernal Legion SupportSuperior มิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม จะรับความเสียหาย ไฟ ลดลง (0–20)%50
Infernal Legion SupportAnomalous มิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม จะได้รับความเสียหาย (0–10)% ของพลังชีวิตของพวกมัน เป็นความเสียหาย ไฟ ต่อวินาที100
Infernal Legion SupportDivergent มิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม สร้างความเสียหาย ติดไฟ เพิ่มขึ้น (0–30)%100
Pestilent StrikeSuperior ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ พิษ +(0–10)%50
Pestilent StrikeAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–20)%100
Pestilent StrikeDivergent เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
Pestilent StrikePhantasmal เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็นความเสียหาย เคออส100
Venom GyreSuperior เพิ่มระยะเวลาของ พิษ (0–20)%50
Venom GyreAnomalous active_skill_returning_projectile_damage_+%_final [Array]100
Venom GyreDivergent สกิลชิ่ง +(0–1) ครั้ง10
Swift Assembly SupportSuperior สกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (0–10)%
สกิลที่ได้รับซัพจะเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักอีก (0–10)%
50
Swift Assembly SupportAnomalous ลดระยะเวลาของ กับดัก ของสกิลที่ถูกเสริม (0–40)%100
Swift Assembly SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะวางกับดักได้เร็วขึ้น (0–2)% ต่อ Frenzy Charge แต่ละอัน
สกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มความเร็วในการโยน ทุ่นระเบิด (0–2)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก
20
Shrapnel BallistaSuperior เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%50
Shrapnel BallistaAnomalous ชิ่ง +(0–2) ครั้ง5
Shrapnel BallistaDivergent อาวุธระยะไกลเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มได้อีก (0–2) เป้า20
Shrapnel BallistaPhantasmal เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
Arrow Nova SupportSuperior สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีเร็วขึ้น (0–10)%50
Arrow Nova SupportAnomalous สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%100
Arrow Nova SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะ ลดความเร็วกระสุน (0–40)%
เพิ่มความเสียหายของ สกิลที่ได้รับซัพ (0–20)%
100
Barrage SupportSuperior สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีเร็วขึ้น (0–10)%50
Barrage SupportAnomalous กระสุนจาก สกิลที่ถูกเสริม เจาะทะลุเพิ่มขึ้น (0–2) เป้าหมาย10
Barrage SupportDivergent กระสุนที่ยิงจากสกิลที่ถูกเสริม เพิ่มการกระจายกระสุน (0–100)%20
Ensnaring ArrowSuperior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
Ensnaring ArrowAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–20)%100
Ensnaring ArrowDivergent ศัตรูที่ถูกบ่วงจับ จะรับความเสียหาย เวทย์ เพิ่มขึ้น (0–10)%20
Artillery BallistaSuperior เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%50
Artillery BallistaAnomalous เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (0–100)%100
Artillery BallistaDivergent ยิงธนูเพิ่มอีกดอก10
Greater Volley SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย กระสุน (0–20)%50
Greater Volley SupportAnomalous ระยะห่างระหว่างตำแหน่งที่ยิง เพิ่มขึ้น (0–20)%100
Greater Volley SupportDivergent สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%100
Awakened Added Fire Damage SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพเพิ่มความเสียหายธาตุไฟอีก (0–20)%50
Awakened Ancestral Call SupportSuperior สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีเร็วขึ้น (0–10)%
การหาเป้าหมายเพิ่มเติมของสกิลที่ถูกเสริม จะค้นหาเป้าหมายได้ไกลขึ้น (0–20)%
50
Awakened Brutality SupportSuperior เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของสกิลที่ได้รับซัพ (0–10)%
สกิลที่ถูกเสริม จะท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (0–10)%
50
Awakened Burning Damage SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะเพิ่มความเสียหายจากการติดไฟมากขึ้น (0–10)%
สกิลที่ถูกเสริมมี ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(0–10)%
50
Awakened Elemental Damage with Attacks SupportSuperior เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (0–20)%50
Awakened Fire Penetration SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพเพิ่มความเสียหายธาตุไฟอีก (0–20)%50
Awakened Generosity SupportSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิลออร่าที่สนับสนุนขึ้น (0–40)%
เลเวลของหิน ออร่า ที่ถูกเสริม +(0–1)
50
Awakened Melee Physical Damage SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ประชิด (0–10)%
มีโอกาส (0–10)% ที่จะ ข่มขู่ เมื่อปะทะศัตรู เป็นเวลา 4 วินาที
50
Awakened Melee Splash SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%50
Awakened Multistrike SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ประชิด (0–10)%
สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีเร็วขึ้น (0–10)%
50
Awakened Added Cold Damage SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพเพิ่มความเสียหายธาตุน้ำแข็ง (0–10)%50
Awakened Arrow Nova SupportSuperior สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีเร็วขึ้น (0–20)%50
Awakened Cast On Critical Strike SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มโอกาสคริติคอล โจมตี (0–20)%50
Awakened Chain SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายของ สกิลที่ถูกเสริม (0–10)%
50
Awakened Cold Penetration SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพเพิ่มความเสียหายธาตุน้ำแข็ง (0–20)%50
Awakened Deadly Ailments SupportSuperior เพิ่มความเสียหายตามเวลา (0–10)%50
Awakened Fork SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย กระสุน (0–20)%50
Awakened Greater Multiple Projectiles SupportSuperior สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีเร็วขึ้น (0–20)%
สกิลที่ได้รับการซัพจะร่ายเร็วขึ้น (0–20)%
50
Awakened Swift Affliction SupportSuperior เพิ่มความเสียหายตามเวลา (0–10)%
สกิลที่ถูกเสริมมี ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +(0–10)%
50
Awakened Void Manipulation SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–20)%50
Awakened Vicious Projectiles SupportSuperior เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของสกิลที่ได้รับซัพ (0–20)%50
Awakened Added Chaos Damage SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–10)%50
Awakened Added Lightning Damage SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะเพิ่มความเสียหายธาตุไฟฟ้าขึ้น (0–10)%50
Awakened Blasphemy SupportSuperior เพิ่มความแรงของการแสดงผลที่สนับสนุนคำสาป (0–10)%
เลเวลของหิน คำสาป ที่ถูกเสริม +(0–1)
50
Awakened Cast While Channelling SupportSuperior สกิลแชนเนลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย (0–10)%50
Awakened Controlled Destruction SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (0–10)%
สกิลที่ได้รับการซัพจะร่ายเร็วขึ้น (0–10)%
50
Awakened Elemental Focus SupportSuperior เพิ่ม Elemental Damage ของสกิลสนับสนุน (0–20)% 50
Awakened Increased Area of Effect SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (0–10)%50
Awakened Lightning Penetration SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะเพิ่มความเสียหายธาตุไฟฟ้าขึ้น (0–20)%50
Awakened Minion Damage SupportSuperior มิเนียนจากสกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
Awakened Spell Cascade SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%
สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (0–10)%
50
Awakened Spell Echo SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (0–10)%
สกิลที่ได้รับการซัพจะร่ายเร็วขึ้น (0–10)%
50
Awakened Unbound Ailments SupportSuperior Supported Skills เพิ่ม (0–10)% ระยะเวลาของ Ailments ของ Enemies
สกิลที่ถูกเสริมมี ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +(0–10)%
50
Awakened Unleash SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (0–20)%50
Arcane CloakSuperior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
Arcane CloakAnomalous ความเสียหายที่ได้รับ (0–5)% ถูกเยียวยาเป็นมานา100
Arcane CloakDivergent (0–10)% เพิ่มผลของ Buff20
StormbindSuperior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
StormbindAnomalous เพิ่มเอฟเฟคไฟช็อต (0–20)%100
StormbindDivergent อักขระเวทย์มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)% ต่อจำนวนครั้งที่ถูกเพิ่มพลัง100
StormbindPhantasmal เพิ่มความเสียหาย อีก (0–20)%
เพิ่มความเสียหายปะทะและเจ็บป่วยของ อักขระเวทย์ (-60–0)% ต่อจำนวนครั้งที่มันถูกเพิ่มพลัง
100
Kinetic BoltSuperior เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%50
Kinetic BoltAnomalous การเพิ่มและลดความเร็วในการร่าย ส่งผล (0–50)% ต่อความเร็วในการโจมตี5
Kinetic BoltDivergent ได้รับ +(0–2) มานาจากศัตรูแต่ละตัวที่ถูกปะทะ50
Blade BlastSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Blade BlastAnomalous ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(0–10)%20
Blade BlastDivergent มีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้ติดสถานะ ทิ่มแทง เมื่อปะทะ เวทย์10
Blade BlastPhantasmal เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%100
SpellslingerSuperior 50
SpellslingerAnomalous 100
SpellslingerDivergent 20
Archmage SupportSuperior Supported Skills เพิ่ม Mana Cost ขึ้น (0–10)%50
Archmage SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม ได้รับ ความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่ม เท่ากับ (0–60)% ของมานาที่ใช้ หากการใช้มานาไม่เยอะไปกว่ามานาที่คุณใช้ได้
สกิลที่ถูกเสริม เสียการเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า เท่ากับ (0–60)% ของมานาที่ใช้ หากการใช้มานาไม่เยอะไปกว่ามานาที่คุณใช้ได้
20
Archmage SupportDivergent Supported Skills ลด Mana Cost ลง (0–20)%50
Second Wind SupportSuperior สกิลที่ถูกเสริมจะ เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–5)%50
Second Wind SupportAnomalous สกิลที่ไม่ใช่สกิลร่ายทันทีที่ถูกเสริม จะมีจำนวนใช้งานได้ก่อนเริ่มคูลดาวน์ +(0–1) ครั้ง
สกิลที่ถูกเสริมจะ ลดความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%
20
Second Wind SupportDivergent ฟื้นฟูพลังชีวิต (0–1)% ในระยะเวลา 1 วินาทีเมื่อคุณใช้สกิลที่ถูกเสริม10
Arcanist BrandSuperior เพิ่มความถี่ในการทำงาน (0–10)%50
Arcanist BrandAnomalous 100
Arcanist BrandDivergent 100
Arcanist BrandPhantasmal 100
Intimidating CrySuperior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%50
Intimidating CryAnomalous เพิ่มความเร็วในการ คำราม (0–40)%100
Intimidating CryDivergent การฟาดในสถานะ ฮึกเหิม จะท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (0–10)%100
Intimidating CryPhantasmal เพิ่มความเสียหายของ การโจมตีที่ ฮึกเหิม (0–10)%100
Seismic CrySuperior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%50
Seismic CryAnomalous เพิ่มความเร็วในการ คำราม (0–40)%100
Seismic CryDivergent การฟาดในสถานะ ฮึกเหิม มีโอกาส (0–40)% ที่จะผลักศัตรูออกไป เมื่อปะทะ20
Seismic CryPhantasmal เพิ่มความเสียหายของ การโจมตีที่ ฮึกเหิม (0–10)%100
Ancestral CrySuperior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%50
Ancestral CryAnomalous เพิ่มความเร็วในการ คำราม (0–40)%100
Ancestral CryDivergent บัฟมอบม็อด เพิ่มค่า เกราะ (0–20)%100
Penance BrandSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Penance BrandAnomalous เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็นความเสียหาย ไฟ100
Penance BrandDivergent โอกาสช็อตศัตรู (0–20)%100
Wintertide BrandSuperior ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(0–10)%50
Wintertide BrandAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%100
Wintertide BrandDivergent เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–40)%
ลดความเร็วในการร่าย (0–40)%
100
EarthshatterSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
EarthshatterAnomalous มีโอกาส (0–10)% ที่จะสร้างรอยแยกเพิ่มอีกหนึ่งเส้น20
EarthshatterDivergent เพิ่มความยาวรอยแยก (0–20)%100
EarthshatterPhantasmal รอยแยกสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (0–60)%
หนามสร้างความเสียหายลดลง อีก (0–60)%
100
General's CrySuperior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%50
General's CryAnomalous เพิ่มความเร็วในการ คำราม (0–40)%100
General's CryDivergent Mirage Warrior มีความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น (0–40)%50
Fist of War SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
Fist of War SupportAnomalous สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีช้าลง (0–20)%
เพิ่มความเสียหายของ สกิลที่ได้รับซัพ (0–60)%
100
Fist of War SupportDivergent การฟาดที่ได้รับผลจาก Ancestral จะลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (0–10)%50
Swiftbrand SupportSuperior สกิลที่ถูกเสริม จะเพิ่มความถี่ในการทำงาน (0–5)%50
Swiftbrand SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม จะลดระยะเวลาที่เกาะได้ (-20–0)%
สกิลที่ถูกเสริม จะลดระยะเวลาที่อยู่บนพื้นได้ (0–20)%
50
Swiftbrand SupportDivergent สกิลที่เสริมมีความถี่ในการทำงานเพิ่มขึ้น อีก (0–20)% หากหมดเวลาของการเกาะไป 75%100
Urgent Orders SupportSuperior สกิลที่ถูกเสริมจะ เพิ่มความเร็วในการ คำราม (0–10)%50
Urgent Orders SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริมจะ ลดความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%
สกิลที่ถูกเสริมจะได้ เพิ่มผลของบัฟ (0–10)%
100
Urgent Orders SupportDivergent สกิลที่เสริมมี Power อย่างน้อย (0–10) ระดับ5
Blazing SalvoSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Blazing SalvoAnomalous เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–40)%100
Blazing SalvoDivergent นำ (0–5)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส20
Void SphereSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Void SphereAnomalous ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–40)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
50
Void SphereDivergent เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–60)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง20
Void SpherePhantasmal เพิ่ม ความถี่ในการปล่อยพลัง ของ Void Sphere (0–10)%100
Crackling LanceSuperior โอกาสช็อตศัตรู (0–10)%50
Crackling LanceAnomalous เปลี่ยนความเสียหาย ไฟฟ้า (0–20)% เป็น เคออส20
Crackling LanceDivergent ลดความถี่ในการสูญเสีย Intensity (0–20)% ขณะเคลื่อนที่100
Crackling LancePhantasmal เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%100
Frost ShieldSuperior เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย น้ำแข็ง (0–20)%50
Frost ShieldAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–20)%100
Frost ShieldDivergent รับความเสียหาย (0–10)% ด้วย Frost Shield ก่อนพลังชีวิต หรือ โล่พลังงาน เมื่อคุณหรือเพื่อนในพื้นที่ ถูกปะทะจากศัตรูในพื้นที่50
Frost ShieldPhantasmal Frost Shield ฟื้นฟูพลังชีวิตของมัน (0–0.2)% ต่อวินาที20
Splitting SteelSuperior เพิ่มผลของการทิ่มแทง (0–20)%50
Splitting SteelAnomalous มีโอกาส (0–10)% ที่จะทำให้ติดสถานะ ทิ่มแทง อีกหนึ่งระดับ เมื่อสกิลนี้ทำให้ติดสถานะ ทิ่มแทง20
Splitting SteelDivergent เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%
เพิ่มความเร็วของกระสุน (0–20)%
100
Splitting SteelPhantasmal มีโอกาส (-40–0)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ ทิ่มแทง เมื่อถูกปะทะ
เพิ่มความเสียหาย (0–40)%
50
Sigil of PowerSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Sigil of PowerAnomalous เพิ่มสเตจสูงสุด (-1–0)20
Sigil of PowerDivergent บัฟมอบม็อด มีโอกาส (0–20)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ ช็อค100
Sigil of PowerPhantasmal ลดมานาที่สกิลของคุณใช้ เมื่ออยู่ในพื้นที่ (0–10)%
บัฟมอบม็อด เพิ่มความเสียหายของ เวทย์ (0–20)%
50
Flame WallSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
Flame WallAnomalous ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(0–10)%
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
100
Flame WallDivergent เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–40)%100
Flame WallPhantasmal ทำให้ศัตรูที่เข้ากำแพงติดสถานะ Fire Exposure เป็นเวลา 4 วินาที ทำให้ต้านทานไฟ (-10–0)%10
Impending Doom SupportSuperior 50
Impending Doom SupportAnomalous ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป (0–40)%100
Impending Doom SupportDivergent 20
HexblastSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%50
HexblastAnomalous เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%100
HexblastDivergent เพิ่มความเสียหายด้วย สถานะเจ็บป่วย (0–40)%
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายที่สร้างให้ศัตรู (0–20)%
100
HexblastPhantasmal Hexblast มีโอกาส (0–10)% ที่จะไม่เสีย สาปสะกด หนึ่งอย่าง10
Pinpoint SupportSuperior สกิลที่ได้รับซัพจะ เพิ่มความเสียหาย กระสุน (0–10)%50
Pinpoint SupportAnomalous เวทย์ที่ถูกเสริม ลดความถี่ในการสูญเสีย Intensity (0–20)% ขณะเคลื่อนที่100
Pinpoint SupportDivergent เวทย์ที่ถูกเสริม เพิ่มความถี่ในการสูญเสีย Intensity (0–20)% ขณะเคลื่อนที่100
HydrosphereSuperior เพิ่ม ความถี่ในการปล่อยพลัง (0–10)%50
HydrosphereAnomalous เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%100
HydrosphereDivergent เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (0–10)%100
Trinity SupportSuperior เพิ่ม Elemental Damage ของสกิลสนับสนุน (0–10)% 50
Trinity SupportAnomalous สกิลที่ถูกเสริม เพิ่มความเร็วโจมตีและร่าย (0–15)% ขณะที่แต่ละธาตุมี การสั่นพ้อง อย่างน้อย 25 ระดับ100
Trinity SupportDivergent สกิลที่ถูกเสริม แปลง ความเสียหาย กายภาพ (0–10)% เป็นธาตุสุ่ม20