หินสกิลใช้งาน หินสกิล /295

หินสกิลใช้งาน หินสกิล /295

กระจาย กระบวนท่า กระสุน กับดัก กายภาพ กาลเวลา ก้าวพริบตา คำราม คำสาป ชิ่ง ตราเวท ตั้งรับ ทุ่นระเบิด ธนู น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด ฟาดพื้น มิเนียน ลูกแก้ว วาล์ สาปสะกด สาปแช่ง สายฟ้า สาส์น สุ่มธาตุ ออกเอง ออร่า อาคม เคลื่อนที่ เคออส เดินทาง เวท แชนเนล โกเลม โจมตี โทเทม ไฟ
ชื่อ
LeapSlamLeap Slam (10)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, เดินทาง, ฟาดพื้น, ประชิด
SweepSweep (12)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
GroundslamGround Slam (1)
โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
VaalGroundslamVaal Ground Slam (1)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
CleaveCleave (1)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
ShieldChargeShield Charge (10)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, เดินทาง, กายภาพ, ประชิด
EnduringCryEnduring Cry (10)
คำราม, พื้นที่, กาลเวลา
ImmortalCallImmortal Call (34)
เวท, กาลเวลา, ตั้งรับ
VaalImmortalCallVaal Immortal Call (34)
วาล์, เวท, กาลเวลา, ตั้งรับ
InfernalBlowInfernal Blow (12)
โจมตี, พื้นที่, ประชิด, ฟาด, ไฟ, กาลเวลา
GlacialHammerGlacial Hammer (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, น้ำแข็ง
VaalGlacialHammerVaal Glacial Hammer (1)
วาล์, โจมตี, ประชิด, ฟาด, กาลเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
WarlordsMarkWarlord's Mark (24)
เวท, กาลเวลา, คำสาป, สาปแช่ง
PunishmentPunishment (24)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, คำสาป, กายภาพ, สาปสะกด
HeavyStrikeHeavy Strike (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
DominatingBlowDominating Blow (28)
โจมตี, มิเนียน, กาลเวลา, ประชิด, ฟาด
MoltenShellMolten Shell (4)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ, กายภาพ, ตั้งรับ
VaalMoltenShellVaal Molten Shell (4)
วาล์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ, กายภาพ, ตั้งรับ
VitalityVitality (10)
ออร่า, เวท, พื้นที่
DeterminationDetermination (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, กายภาพ
AngerAnger (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, ไฟ
ShockwaveTotemShockwave Totem (28)
โทเทม, เวท, พื้นที่, กายภาพ, กระจาย
RejuvinationTotemRejuvenation Totem (4)
โทเทม, ออร่า, เวท, พื้นที่
DecoyTotemDecoy Totem (4)
โทเทม, เวท, พื้นที่
DevouringTotemDevouring Totem (4)
โทเทม, เวท
FlameTotemHoly Flame Totem (4)
โทเทม, เวท, กระสุน, ไฟ, แชนเนล, กายภาพ
SearingBondSearing Bond (12)
เวท, โทเทม, ไฟ
AnimateArmourAnimate Guardian (28)
เวท, มิเนียน, กายภาพ
FireResistAuraPurity of Fire (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, ไฟ
VaalFireResistAuraVaal Impurity of Fire (24)
ออร่า, วาล์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ
MoltenStrikeMolten Strike (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ประชิด, ฟาด, ไฟ
HeraldofAshHerald of Ash (16)
เวท, พื้นที่, ไฟ, สาส์น, กาลเวลา
HeraldOfLight%20GemHerald of Purity (16)
เวท, สาส์น, มิเนียน, กาลเวลา, กายภาพ
RepulseReckoning (4)
ออกเอง, โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
StaticGemStatic Strike (12)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า, ชิ่ง
VengeanceVengeance (24)
ออกเอง, โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
FireElementalSummonSummon Flame Golem (34)
ไฟ, มิเนียน, เวท, โกเลม
IceCrashGemIce Crash (28)
โจมตี, พื้นที่, น้ำแข็ง, ฟาดพื้น, ประชิด
RallyingCrySkillGemRallying Cry (24)
คำราม, พื้นที่, กาลเวลา
InfernalCryInfernal Cry (24)
คำราม, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ, โจมตี, ประชิด
VigilantStrikeGemVigilant Strike (4)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
RockGolemSummon Stone Golem (34)
มิเนียน, เวท, โกเลม, กายภาพ
QuakeSlamEarthquake (28)
โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, ฟาดพื้น, ประชิด
AncestorTotemAncestral Protector (4)
โจมตี, โทเทม, ประชิด, ฟาด
SlamTotemGemAncestral Warchief (28)
โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
ShockwaveSlamSunder (12)
โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
TectonicSlamTectonic Slam (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
VulnerabilityVulnerability (24)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, คำสาป, กายภาพ, สาปสะกด
VaalQuakeSlamVaal Earthquake (28)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, ฟาดพื้น, ประชิด
SlamTotemGemVaalVaal Ancestral Warchief (28)
วาล์, โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ประชิด, ฟาดพื้น
HolyPathGemConsecrated Path (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, กาลเวลา, ฟาดพื้น, ประชิด
SmiteGemSmite (1)
สายฟ้า, โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, ประชิด, ฟาด, ออร่า
WarbannerWar Banner (4)
พื้นที่, เวท, กาลเวลา, ออร่า, กายภาพ
DreadBannerDread Banner (24)
พื้นที่, เวท, กาลเวลา, ออร่า, กายภาพ
QuickGuardGemSteelskin (4)
เวท, กาลเวลา, ตั้งรับ
BladestormGemBladestorm (28)
โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, ประชิด
BloodSandStanceGemBlood and Sand (4)
เวท, กระบวนท่า
BeserkGemBerserk (34)
เวท
BloodSandSpearsSkillGemPerforate (1)
กายภาพ, โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, ประชิด
ChainStrikeGemChain Hook (12)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, ประชิด
BloodSandArmourGemFlesh and Stone (16)
เวท, ออร่า, พื้นที่, กระบวนท่า
PrideAuraGemPride (24)
เวท, พื้นที่, ออร่า, กายภาพ
IntimidatingCryIntimidating Cry (10)
คำราม, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ
SeismicCrySkillGemSeismic Cry (16)
คำราม, พื้นที่, กาลเวลา
AncestralCryAncestral Cry (16)
คำราม, พื้นที่, กาลเวลา
SpikeSlamGemEarthshatter (12)
โจมตี, พื้นที่, ฟาดพื้น, กาลเวลา, ประชิด
GeneralsCryGeneral's Cry (24)
คำราม, พื้นที่, กาลเวลา
BloodTendrilsSkillGemExsanguinate (12)
เวท, ชิ่ง, กายภาพ, กาลเวลา
CorruptedBloodStreamCorrupting Fever (16)
เวท, กาลเวลา, กายภาพ
BloodreapGemReap (28)
เวท, กายภาพ, พื้นที่, กาลเวลา
PetrifiedBloodGemPetrified Blood (24)
เวท
ArmourandEvasionBannerDefiance Banner (16)
พื้นที่, เวท, กาลเวลา, ออร่า, กายภาพ
RageVortexRage Vortex (28)
โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, ประชิด
DivineCryGemBattlemage's Cry (24)
คำราม, พื้นที่, กาลเวลา
AbsolutionBlastGemAbsolution (12)
เวท, มิเนียน, กาลเวลา, พื้นที่, กายภาพ, สายฟ้า
ShieldCrushShield Crush (1)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
BoneshatterSkillGemBoneshatter (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ
ชื่อ
ChargedDashGemCharged Dash (28)
เคลื่อนที่, พื้นที่, แชนเนล, โจมตี, สายฟ้า, ประชิด
ChargedAttackBlade Flurry (28)
โจมตี, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ, ประชิด
DoubleStrikeDouble Strike (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, กายภาพ
VaalDoubleStrikeVaal Double Strike (1)
วาล์, โจมตี, ประชิด, ฟาด, กาลเวลา, กายภาพ
DoubleSlashLacerate (12)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
ElementalhitElemental Hit (12)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, พื้นที่, สุ่มธาตุ, ธนู
DualStrikeDual Strike (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
WhirlingBladesWhirling Blades (10)
โจมตี, เคลื่อนที่, เดินทาง, ประชิด
FrenzyFrenzy (16)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, ธนู
DetonateDeadDetonate Dead (4)
เวท, พื้นที่, ไฟ
VaalDetonateDeadVaal Detonate Dead (4)
วาล์, เวท, พื้นที่, ไฟ
VolatileDeadVolatile Dead (12)
เวท, พื้นที่, ไฟ
BoneLanceUnearth (10)
เวท, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
SplitArrowSplit Arrow (1)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ, ธนู
PoisonArrowCaustic Arrow (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กาลเวลา, เคออส, ธนู
BloodRageBlood Rage (16)
เวท, กาลเวลา, กายภาพ
FlickerStrikeFlicker Strike (10)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, เคลื่อนที่, กาลเวลา
ViperStrikeViper Strike (1)
โจมตี, กาลเวลา, ประชิด, ฟาด, เคออส
PhaseRunPhase Run (34)
เวท, กาลเวลา, เคลื่อนที่, กายภาพ, เดินทาง
ExplosiveArrowExplosive Arrow (28)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ, ธนู
TemporalChainsTemporal Chains (24)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, คำสาป, สาปสะกด
ProjectileWeaknessSniper's Mark (24)
เวท, กาลเวลา, คำสาป, สาปแช่ง
RainofArrowsRain of Arrows (12)
โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
VaalRainofArrowsVaal Rain of Arrows (12)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
LightningStrikeLightning Strike (12)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, สายฟ้า
VaalLightningStrikeVaal Lightning Strike (12)
วาล์, โจมตี, ประชิด, ฟาด, กาลเวลา, สายฟ้า, กระสุน
PuncturePuncture (4)
โจมตี, กระสุน, กาลเวลา, ประชิด, ฟาด, กายภาพ, ธนู
LightningArrowLightning Arrow (12)
โจมตี, พื้นที่, กระสุน, สายฟ้า, ธนู
HasteHaste (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่
VaalHasteVaal Haste (24)
ออร่า, วาล์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา
GraceGrace (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่
VaalGraceVaal Grace (24)
ออร่า, วาล์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา
HatredHatred (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง
BurningArrowBurning Arrow (1)
โจมตี, กระสุน, ไฟ, กาลเวลา, ธนู
VaalBurningArrowVaal Burning Arrow (1)
วาล์, โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ไฟ, ธนู, กาลเวลา
BearTrapBear Trap (4)
กับดัก, เวท, กาลเวลา, กายภาพ
FireTrapFire Trap (12)
กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, ไฟ
EtherealKnivesEthereal Knives (1)
เวท, กระสุน, กายภาพ, กาลเวลา
IceShotIce Shot (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, น้ำแข็ง, ธนู
IceShieldArctic Armour (16)
เวท, กาลเวลา, น้ำแข็ง
CycloneCyclone (28)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, แชนเนล, กายภาพ, ประชิด
VaalCycloneVaal Cyclone (28)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, ประชิด, เคลื่อนที่, แชนเนล, กายภาพ
ReaveReave (12)
โจมตี, พื้นที่, ประชิด
VaalReaveVaal Reave (12)
วาล์, โจมตี, พื้นที่, ประชิด
SmokeBombSmoke Mine (10)
ทุ่นระเบิด, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ก้าวพริบตา
Thrown%20ShieldSpectral Shield Throw (28)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ
GhostlyThrowSpectral Throw (1)
โจมตี, กระสุน
VaalGhostlyThrowVaal Spectral Throw (1)
วาล์, โจมตี, กระสุน
AnimateWeaponAnimate Weapon (4)
กาลเวลา, มิเนียน, เวท, กายภาพ
ColdResistAuraPurity of Ice (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง
VaalColdResistAuraVaal Impurity of Ice (24)
ออร่า, วาล์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, น้ำแข็ง
BarrageBarrage (12)
โจมตี, กระสุน, ธนู
DesecrateDesecrate (16)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, เคออส
TornadoShotTornado Shot (28)
โจมตี, กระสุน, ธนู
HeraldofIceHerald of Ice (16)
เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง, สาส์น
HeraldOfAgonyGemHerald of Agony (16)
เวท, สาส์น, มิเนียน, เคออส, กายภาพ
PoachersMarkPoacher's Mark (24)
เวท, กาลเวลา, คำสาป, สาปแช่ง
BlinkArrowBlink Arrow (10)
โจมตี, มิเนียน, กาลเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ธนู
MirrorArrowMirror Arrow (10)
โจมตี, มิเนียน, กาลเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ธนู
RiposteRiposte (4)
ออกเอง, โจมตี, ประชิด, ฟาด, กายภาพ
IceElementalSummonSummon Ice Golem (34)
น้ำแข็ง, มิเนียน, เวท, โกเลม
IceStrikeFrost Blades (1)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, น้ำแข็ง
ElementalStrikeWild Strike (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, สายฟ้า, น้ำแข็ง, ไฟ, กระสุน, พื้นที่, ชิ่ง, สุ่มธาตุ
IceTrapRuneIce Trap (28)
กับดัก, เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง
BlastRainGemBlast Rain (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
ShrapnelShotGalvanic Arrow (1)
สายฟ้า, โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ธนู
RainOfBladesBladefall (28)
เวท, พื้นที่, กายภาพ, กาลเวลา
SpinningEtherealBladesGemBlade Vortex (12)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ
VaalSpinningEtherealBladesGemVaal Blade Vortex (12)
วาล์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ
CrossBowTotemGemSiege Ballista (12)
โจมตี, กระสุน, โทเทม, ธนู
CorpseEruptionCremation (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา, กระสุน
ShrapnelTrapExplosive Trap (1)
กับดัก, เวท, พื้นที่, ไฟ, กายภาพ
FlamethrowerTrapFlamethrower Trap (28)
กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, ไฟ
SubterraneanTrapSeismic Trap (28)
กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, กายภาพ
VirulentArrowScourge Arrow (28)
โจมตี, กระสุน, แชนเนล, เคออส, ธนู
RainofSporesGemToxic Rain (12)
โจมตี, พื้นที่, เคออส, กาลเวลา, กระสุน, ธนู
LancingSteelLancing Steel (28)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ
ShatteringSteelShattering Steel (12)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
QuickDashGemDash (4)
เวท, เคลื่อนที่, เดินทาง, ก้าวพริบตา
AccuracyandCriticalChanceAuraPrecision (10)
ออร่า, เวท, พื้นที่
CobraLashCobra Lash (1)
โจมตี, กระสุน, เคออส
WitheringStepGemWithering Step (10)
เดินทาง, พื้นที่, เคออส, เคลื่อนที่, ก้าวพริบตา, เวท, กาลเวลา
PlagueBearerGemPlague Bearer (24)
เวท, เคออส, พื้นที่
MambaStrikePestilent Strike (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, กาลเวลา, เคออส
SnappingAdderVenom Gyre (12)
โจมตี, กระสุน, เคออส
ShotgunTotemBowSkillGemShrapnel Ballista (4)
โจมตี, กระสุน, โทเทม, กายภาพ, ธนู
EnsnaringArrowEnsnaring Arrow (16)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ธนู
MortarTotemBowSkillGemArtillery Ballista (28)
โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ไฟ, กระสุน, ธนู
BladeBurstBlade Blast (16)
เวท, พื้นที่, กายภาพ
ImpactingSteelGemSplitting Steel (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
SpectralSpiralGemSpectral Helix (12)
โจมตี, กระสุน
AmbushSkillGemAmbush (34)
เวท, เคลื่อนที่, กาลเวลา, เดินทาง
BladeTrapSkillGemBlade Trap (12)
กับดัก, โจมตี, พื้นที่
PrismaticRainStorm Rain (28)
โจมตี, พื้นที่, สายฟ้า, กระสุน, ธนู
ExplosiveFlaskSkillGemExplosive Concoction (28)
โจมตี, พื้นที่, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, กระสุน
ชื่อ
FireballFireball (1)
กระสุน, เวท, พื้นที่, ไฟ
VaalFireballVaal Fireball (1)
วาล์, กระสุน, เวท, พื้นที่, ไฟ
IceNovaIce Nova (12)
เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง, กระจาย
VaalIceNovaVaal Ice Nova (12)
วาล์, เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง, กระจาย
ColdSnapCold Snap (16)
เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง, กาลเวลา
VaalColdSnapVaal Cold Snap (16)
วาล์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, น้ำแข็ง
RaiseZombieRaise Zombie (1)
เวท, มิเนียน
RighteousFireRighteous Fire (16)
เวท, พื้นที่, ไฟ
VaalRighteousFireVaal Righteous Fire (16)
วาล์, เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา
DischargeDischarge (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, กระจาย
SparkSpark (1)
เวท, กระสุน, กาลเวลา, สายฟ้า
VaalSparkVaal Spark (1)
วาล์, เวท, กระสุน, กาลเวลา, สายฟ้า
IceSpearIce Spear (12)
เวท, กระสุน, น้ำแข็ง
RaiseSpectreRaise Spectre (28)
เวท, มิเนียน
FrostWallFrost Wall (4)
เวท, กาลเวลา, น้ำแข็ง
FreezingPulseFreezing Pulse (1)
เวท, กระสุน, น้ำแข็ง
ShockNovaShock Nova (28)
เวท, พื้นที่, สายฟ้า, กระจาย
ElementalWeaknessElemental Weakness (24)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, คำสาป, สาปสะกด
EnfeebleEnfeeble (24)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, คำสาป, สาปสะกด
AssassinsMarkAssassin's Mark (24)
เวท, กาลเวลา, คำสาป, สาปแช่ง
DespairDespair (24)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, เคออส, คำสาป, สาปสะกด
LightningWarpLightning Warp (10)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, เคลื่อนที่, สายฟ้า, เดินทาง
VaalLightningWarpVaal Lightning Warp (10)
วาล์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า, เคลื่อนที่, เดินทาง
SummonSkeletonsSummon Skeletons (10)
เวท, มิเนียน, กาลเวลา
VaalSummonSkeletonsVaal Summon Skeletons (10)
วาล์, เวท, มิเนียน, กาลเวลา
FirestormFirestorm (28)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ
TempestShieldTempest Shield (16)
เวท, สายฟ้า, ชิ่ง, กาลเวลา
PowerSiphonPower Siphon (12)
โจมตี, กระสุน
VaalPowerSiphonVaal Power Siphon (12)
วาล์, โจมตี, กระสุน
PurityPurity of Elements (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่
DisciplineDiscipline (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่
VaalDisciplineVaal Discipline (24)
ออร่า, วาล์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา
WrathWrath (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, สายฟ้า
ClarityClarity (10)
ออร่า, เวท, พื้นที่
VaalClarityVaal Clarity (10)
ออร่า, วาล์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา
ColdProjectileMineSkillGemIcicle Mine (12)
ทุ่นระเบิด, เวท, กระสุน, น้ำแข็ง, ออร่า, พื้นที่
ConversionTrapConversion Trap (4)
กับดัก, เวท, กาลเวลา
ArcticBreathCreeping Frost (12)
เวท, กระสุน, กาลเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
ArcArc (12)
เวท, ชิ่ง, สายฟ้า
VaalArcVaal Arc (12)
วาล์, เวท, ชิ่ง, สายฟ้า, กาลเวลา
FlammabilityFlammability (24)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ, คำสาป, สาปสะกด
FrostBiteFrostbite (24)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, น้ำแข็ง, คำสาป, สาปสะกด
ConductivityConductivity (24)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า, คำสาป, สาปสะกด
StormBurstStorm Burst (12)
พื้นที่, เวท, สายฟ้า, แชนเนล, กาลเวลา, กายภาพ
FlamethrowerIncinerate (12)
เวท, ไฟ, แชนเนล, พื้นที่
LightningTrapLightning Trap (12)
กับดัก, เวท, กระสุน, สายฟ้า
VaalLightningTrapVaal Lightning Trap (12)
กับดัก, วาล์, เวท, กระสุน, กาลเวลา, สายฟ้า
LightningResistAuraPurity of Lightning (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, สายฟ้า
VaalLightningResistAuraVaal Impurity of Lightning (24)
ออร่า, วาล์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า
StormcallStorm Call (12)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า
VaalStormcallVaal Storm Call (12)
วาล์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า
ChargedBlastFlameblast (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, แชนเนล
VaalChargedBlastVaal Flameblast (28)
วาล์, เวท, พื้นที่, ไฟ, แชนเนล
BallLightningBall Lightning (28)
เวท, กระสุน, พื้นที่, สายฟ้า
SummonElementalSummon Raging Spirit (4)
เวท, มิเนียน, กาลเวลา, ไฟ
FlamewhipFlame Surge (12)
เวท, พื้นที่, ไฟ
FleshOfferingFlesh Offering (12)
มิเนียน, เวท, กาลเวลา
BoneOfferingBone Offering (12)
มิเนียน, เวท, กาลเวลา
SpiritOfferingSpirit Offering (12)
มิเนียน, เวท, กาลเวลา, เคออส
UpheavalGlacial Cascade (28)
เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง, กายภาพ
ConvocationConvocation (24)
มิเนียน, เวท, กาลเวลา
FireMortarBarrageMineSkillGemPyroclast Mine (28)
ทุ่นระเบิด, เวท, กระสุน, ไฟ, พื้นที่, ออร่า, กระจาย
HeraldofThunderHerald of Thunder (16)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า, สาส์น
LighteningTouchLightning Tendrils (1)
เวท, พื้นที่, สายฟ้า, แชนเนล
LighteningTouchLightning Tendrils (1)
เวท, พื้นที่, สายฟ้า, แชนเนล
ClusterBurstKinetic Blast (28)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่
ChaosElementalSummonSummon Chaos Golem (34)
เคออส, มิเนียน, เวท, โกเลม
LightningGolemSummon Lightning Golem (34)
สายฟ้า, มิเนียน, เวท, โกเลม
FlameDashFlame Dash (10)
เวท, เคลื่อนที่, กาลเวลา, ไฟ, เดินทาง, ก้าวพริบตา
FireMortarMagma Orb (1)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กระสุน, ชิ่ง
FrostBombFrost Bomb (4)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, น้ำแข็ง, ลูกแก้ว
StormCloudGemOrb of Storms (4)
สายฟ้า, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, ชิ่ง, ลูกแก้ว
ContagionGemContagion (4)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, เคออส
WitherGemWither (10)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, เคออส, แชนเนล
BlightGemBlight (1)
เวท, เคออส, พื้นที่, แชนเนล, กาลเวลา
SiphonGemEssence Drain (12)
เวท, กระสุน, กาลเวลา, เคออส, พื้นที่
FrostBoltFrostbolt (1)
เวท, กระสุน, น้ำแข็ง
FrostVortexVortex (28)
เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง, กาลเวลา, กระจาย
SkeletalChainsDark Pact (28)
มิเนียน, เวท, พื้นที่, ชิ่ง, เคออส, กระจาย
FireBeamScorching Ray (12)
เวท, ไฟ, กาลเวลา, แชนเนล
CorpseWarpBodyswap (10)
เคลื่อนที่, เวท, พื้นที่, ไฟ, เดินทาง
IceSiphonSiphoning Trap (10)
กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
LightningSpireLightning Spire Trap (28)
กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, สายฟ้า
VaalBlightGemVaal Blight (1)
วาล์, เวท, เคออส, พื้นที่, กาลเวลา, กระจาย, แชนเนล
HolyRelicSummon Holy Relic (4)
มิเนียน, เวท
FrostFuryWinter Orb (28)
น้ำแข็ง, เวท, แชนเนล, พื้นที่, กาลเวลา, กระสุน, ลูกแก้ว
ConduitSigilStorm Brand (12)
สายฟ้า, เวท, พื้นที่, ชิ่ง, กาลเวลา, ตราเวท
ArmageddonBrandArmageddon Brand (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา, ตราเวท
RecallSigilBrand Recall (16)
ตราเวท, เวท
PurifyingFlamePurifying Flame (1)
ไฟ, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ
SoulrendSoulrend (28)
เคออส, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กระสุน
DarkRitualGemBane (24)
เคออส, ออกเอง, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สาปสะกด
PurgeWave of Conviction (16)
ไฟ, สายฟ้า, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ
SpellDamageGemZealotry (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่
DivineTempestDivine Ire (28)
สายฟ้า, เวท, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ
DeliriumGemMalevolence (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่
FrostblinkSkillGemFrostblink (4)
เวท, เคลื่อนที่, กาลเวลา, น้ำแข็ง, เดินทาง, ก้าวพริบตา, พื้นที่
SummonCarrionGolemGemSummon Carrion Golem (34)
กายภาพ, มิเนียน, เวท, โกเลม
LightningExplosionMineSkillGemStormblast Mine (1)
ทุ่นระเบิด, เวท, พื้นที่, สายฟ้า, ออร่า, กระจาย
SkitterbotSkillGemSummon Skitterbots (16)
กับดัก, ทุ่นระเบิด, เวท, มิเนียน, น้ำแข็ง, สายฟ้า, พื้นที่, ออร่า
ArcaneCloakArcane Cloak (16)
เวท, กาลเวลา, ตั้งรับ, สายฟ้า, อาคม
StormbindSkillGemStormbind (28)
เวท, พื้นที่, แชนเนล, สายฟ้า, กาลเวลา, อาคม
ZigZagWandSkillKinetic Bolt (1)
โจมตี, กระสุน
SpellslingerSpellslinger (24)
ออกเอง, เวท
ArcanistBrandGemArcanist Brand (38)
ออกเอง, เวท, กาลเวลา, ตราเวท
PenanceBrandGemPenance Brand (28)
เวท, พื้นที่, กายภาพ, สายฟ้า, กาลเวลา, ตราเวท
WintertideBrandGemWintertide Brand (12)
เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง, กาลเวลา, ตราเวท
EmberBlazing Salvo (12)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กระสุน
BlackHoleVoid Sphere (34)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ, เคออส, ลูกแก้ว
DisentegrateGemCrackling Lance (28)
เวท, พื้นที่, สายฟ้า
FrostGlobeFrost Shield (34)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, น้ำแข็ง
CircleofPowerSkillGemSigil of Power (34)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า, อาคม
FirewallFlame Wall (4)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ
DoomBlastSkillGemHexblast (28)
เวท, พื้นที่, เคออส, สาปสะกด
HydrosphereHydrosphere (34)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, น้ำแข็ง, ลูกแก้ว, สายฟ้า, กายภาพ
VoidburstSkillGemVoltaxic Burst (12)
เวท, พื้นที่, เคออส, สายฟ้า, กระจาย, กาลเวลา
SoulfeastGemForbidden Rite (16)
เวท, พื้นที่, เคออส, กระสุน
ManaVoidGemManabond (12)
เวท, พื้นที่, สายฟ้า, อาคม
SummonReaperSkillGemSummon Reaper (28)
กายภาพ, มิเนียน, เวท
FrozenSphereSkillGemEye of Winter (28)
เวท, กระสุน, น้ำแข็ง
ชื่อ
PortalPortal (10)
เวท
VaalBreachPortalVaal Breach (10)
วาล์, เวท
DetonateMinesDetonate Mines (8)
ทุ่นระเบิด, เวท
หินสกิลเสริม หินสกิล /178

หินสกิลเสริม หินสกิล /178

กระสุน กับดัก กายภาพ กาลเวลา คำราม ชิ่ง ตราเวท ทุ่นระเบิด ธนู น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด ฟาดพื้น มิเนียน สาปสะกด สายฟ้า ออกเอง ออร่า อาคม เคลื่อนที่ เคออส เวท เสริม แชนเนล โจมตี โทเทม ไฟ
ชื่อ
AddedFireDamageAdded Fire Damage Support (8)
ไฟ, กายภาพ, เสริม
ReducedManaCostInspiration Support (31)
เสริม
KnockbackKnockback Support (8)
เสริม
LifeLeechLife Leech Support (31)
เสริม
StunStun Support (8)
เสริม
IncreasedPhysicalDamageMelee Physical Damage Support (18)
ประชิด, กายภาพ, เสริม, โจมตี
IncreasedDurationIncreased Duration Support (31)
เสริม, กาลเวลา
ColdtoFireCold to Fire Support (18)
น้ำแข็ง, ไฟ, เสริม
WeaponElementalDamageElemental Damage with Attacks Support (18)
โจมตี, เสริม
BloodlustBloodlust Support (18)
โจมตี, กายภาพ, เสริม, ประชิด
LifeonHitLife Gain on Hit Support (8)
โจมตี, เสริม
BloodMagicArrogance Support (31)
ออร่า, เสริม
IronGripIron Grip Support (18)
กระสุน, กายภาพ, เสริม
IronWillIron Will Support (18)
เวท, เสริม
MeleeDamageonFullLifeDamage on Full Life Support (18)
โจมตี, เสริม
TotemSpell Totem Support (8)
เสริม, เวท, โทเทม
RangedAttackTotemBallista Totem Support (8)
ธนู, กระสุน, เสริม, โทเทม
FirePenetrationFire Penetration Support (31)
ไฟ, เสริม
multipleattacksMultistrike Support (38)
โจมตี, ประชิด, เสริม
SplashMelee Splash Support (8)
เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด, พื้นที่
IncreasedBurnDurationBurning Damage Support (31)
ไฟ, เสริม
CastOnMeleeKillCast on Melee Kill Support (38)
เสริม, ประชิด, โจมตี, เวท, ออกเอง
EmpowerEmpower Support (1)
เสริม
EnduranceChargeStunEndurance Charge on Melee Stun Support (18)
เสริม, ประชิด, โจมตี
ReduceDurationLess Duration Support (31)
เสริม, กาลเวลา
CastOnDmgTakenCast when Damage Taken Support (38)
เสริม, เวท, ออกเอง
GenerositySupportGenerosity Support (31)
เสริม, ออร่า
FortifyGemFortify Support (31)
โจมตี, เสริม, ประชิด
ChanceToBleedChance to Bleed Support (1)
โจมตี, กายภาพ, เสริม
MaimMaim Support (8)
โจมตี, กายภาพ, เสริม
BrutalityBrutality Support (38)
กายภาพ, เสริม
RuthlessRuthless Support (1)
ฟาดพื้น, เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด
MirageStrikeAncestral Call Support (4)
เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด
MultipleTotemsMultiple Totems Support (38)
โทเทม, เสริม
ShockwaveShockwave Support (18)
เสริม, ประชิด, โจมตี, พื้นที่
PulverizePulverise Support (31)
พื้นที่, เสริม, ประชิด, โจมตี
RageSupportRage Support (18)
เสริม, ประชิด, โจมตี
AddedFireDamagePlusAwakened Added Fire Damage Support (72)
ไฟ, กายภาพ, เสริม
MirageStrikePlusAwakened Ancestral Call Support (72)
เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด
BrutalityPlusAwakened Brutality Support (72)
กายภาพ, เสริม
IncreasedBurnDurationPlusAwakened Burning Damage Support (72)
ไฟ, เสริม
FirePenetrationPlusAwakened Fire Penetration Support (72)
ไฟ, เสริม
GenerosityPlusAwakened Generosity Support (72)
เสริม, ออร่า
IncreasedPhyscialDamagePlusAwakened Melee Physical Damage Support (72)
ประชิด, กายภาพ, เสริม, โจมตี
SplashPlusAwakened Melee Splash Support (72)
เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด, พื้นที่
MultipleAttacksPlusAwakened Multistrike Support (72)
โจมตี, ประชิด, เสริม
FistOfWarGemFist of War Support (38)
ฟาดพื้น, โจมตี, ประชิด, พื้นที่, เสริม
UrgentOrdersSupportUrgent Orders Support (31)
คำราม, เสริม
BloodPriceSupportGemBloodthirst Support (31)
โจมตี, กายภาพ, เสริม
FragilityCruelty Support (18)
เสริม, กาลเวลา
LifeTapLifetap Support (8)
เสริม, กาลเวลา
AncestorSlamTotemEarthbreaker Support (8)
โจมตี, ประชิด, ฟาดพื้น, พื้นที่, เสริม, โทเทม
ExecutionerSupportGemBehead Support (38)
เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด
ชื่อ
FasterAttacksFaster Attacks Support (18)
โจมตี, เสริม
GreaterMultipleProjectilesGreater Multiple Projectiles Support (38)
เสริม, กระสุน
LesserMultipleProjectilesLesser Multiple Projectiles Support (8)
เสริม, กระสุน
GreaterVolleySupportGreater Volley Support (38)
เสริม, กระสุน
FasterProjectilesFaster Projectiles Support (31)
เสริม, กระสุน
AddedColdDamageAdded Cold Damage Support (8)
น้ำแข็ง, เสริม
IncreasedAccuracyAdditional Accuracy Support (8)
โจมตี, เสริม
ManaLeechMana Leech Support (31)
เสริม
PiercePierce Support (1)
เสริม, กระสุน
TrapTrap Support (8)
เสริม, กับดัก
CullingStrikeCulling Strike Support (18)
เสริม
PointBlankPoint Blank Support (18)
กระสุน, โจมตี, เสริม
ChancetoFleeChance to Flee Support (8)
เสริม
BlindBlind Support (8)
เสริม
ColdPenetrationCold Penetration Support (31)
น้ำแข็ง, เสริม
chainChain Support (38)
เสริม, ชิ่ง, กระสุน
ForkFork Support (31)
เสริม, กระสุน
CastOnCritCast On Critical Strike Support (38)
เสริม, เวท, ออกเอง
MultiTrapMultiple Traps Support (8)
เสริม, กับดัก
SlowerProjectilesSlower Projectiles Support (31)
เสริม, กระสุน
CastOnDeathCast on Death Support (38)
เสริม, เวท, ออกเอง
enhanceEnhance Support (1)
เสริม
RangedPhysicalAttackDamageVicious Projectiles Support (18)
กระสุน, โจมตี, กายภาพ, เคออส, เสริม
BreakBlockBlock Chance Reduction Support (18)
เสริม, กาลเวลา
FrenzyChargeOnShatterIce Bite Support (31)
น้ำแข็ง, เสริม
DamageAgainstChilledHypothermia Support (31)
น้ำแข็ง, เสริม
TrapAndMineDamageTrap and Mine Damage Support (18)
เสริม, กับดัก, ทุ่นระเบิด
PoisonCritical Strike Affliction Support (31)
เคออส, เสริม
VoidManipulationVoid Manipulation Support (8)
เคออส, เสริม
SupportRapidDecayGemSwift Affliction Support (31)
เสริม, กาลเวลา
ClusterTrapCluster Traps Support (38)
กับดัก, เสริม
TrapCooldownRecoveryAdvanced Traps Support (31)
กับดัก, เสริม
LesserPoisonChance to Poison Support (1)
เคออส, เสริม
DeadlyAilmentsDeadly Ailments Support (18)
เสริม
VileToxinsVile Toxins Support (38)
เสริม
OnslaughtOnslaught Support (1)
เสริม
ParallelProjectileVolley Support (4)
เสริม, กระสุน
MirageArcherMirage Archer Support (4)
ธนู, โจมตี, เสริม, กาลเวลา
PowerFrenzyChargeCharged Traps Support (31)
เสริม, กับดัก
WitherGemSupportWithering Touch Support (38)
เคออส, กายภาพ, โจมตี, เสริม, กาลเวลา
CloseCombatClose Combat Support (18)
เสริม, ประชิด, โจมตี, กาลเวลา
impaleImpale Support (31)
โจมตี, กายภาพ, เสริม
NightbladeNightblade Support (18)
โจมตี, เสริม
TrapMineSupportGemSwift Assembly Support (4)
เสริม, กับดัก, ทุ่นระเบิด
GreenRainSupportGemArrow Nova Support (8)
ธนู, โจมตี, เสริม, กระสุน
GreenBarrageSupportGemBarrage Support (38)
ธนู, โจมตี, เสริม, กระสุน
AddedColdDamagePlusAwakened Added Cold Damage Support (72)
น้ำแข็ง, เสริม
GreenRainPlusAwakened Arrow Nova Support (72)
ธนู, โจมตี, เสริม, กระสุน
CastOnCritPlusAwakened Cast On Critical Strike Support (72)
เสริม, เวท, ออกเอง
ChainPlusAwakened Chain Support (72)
เสริม, ชิ่ง, กระสุน
ColdPenetrationPlusAwakened Cold Penetration Support (72)
น้ำแข็ง, เสริม
DeadlyAilmentsPlusAwakened Deadly Ailments Support (72)
เสริม
ForkPlusAwakened Fork Support (72)
เสริม, กระสุน
GreaterMultipleProjectilesPlusAwakened Greater Multiple Projectiles Support (72)
เสริม, กระสุน
SupportRapidDecayPlusAwakened Swift Affliction Support (72)
เสริม, กาลเวลา
VoidManipulationPlusAwakened Void Manipulation Support (72)
เคออส, เสริม
RangedPhysicalAttackDamagePlusAwakened Vicious Projectiles Support (72)
กระสุน, โจมตี, กายภาพ, เคออส, เสริม
SecondWindSupportSecond Wind Support (31)
เสริม
FocussedBallistaSupportFocused Ballista Support (31)
กระสุน, เสริม, โทเทม
ชื่อ
IncreasedAOEIncreased Area of Effect Support (38)
เสริม, พื้นที่
AddedLightningDamageAdded Lightning Damage Support (8)
สายฟ้า, เสริม
IncreasedCriticalStrikesIncreased Critical Strikes Support (8)
เสริม
IncreasedCriticalDamageIncreased Critical Damage Support (18)
เสริม
AddedChaosDamageAdded Chaos Damage Support (31)
เคออส, เสริม
IncreasedQualityItem Rarity Support (31)
เสริม
FasterCastFaster Casting Support (18)
เสริม, เวท
ConcentratedAOEConcentrated Effect Support (18)
เสริม, พื้นที่
MinionDamageMinion Damage Support (8)
เสริม, มิเนียน
ChancetoIgniteCombustion Support (8)
ไฟ, เสริม
MinionSpeedMinion Speed Support (18)
เคลื่อนที่, เสริม, มิเนียน
MinionLifeMinion Life Support (18)
เสริม, มิเนียน
ElementalProliferationElemental Proliferation Support (1)
น้ำแข็ง, ไฟ, สายฟ้า, เสริม, พื้นที่
RemoteMineBlastchain Mine Support (8)
เสริม, ทุ่นระเบิด
LightningPenetrationLightning Penetration Support (31)
สายฟ้า, เสริม
ElementalPenetrationElemental Penetration Support (31)
เสริม
EchoSpell Echo Support (38)
เวท, เสริม
PowerChargesPower Charge On Critical Support (18)
เสริม
SummonsElementalResistsElemental Army Support (31)
เสริม, มิเนียน
CurseOnHitHextouch Support (38)
เสริม, สาปสะกด, ออกเอง
CastOnStunCast when Stunned Support (38)
เสริม, เวท, ออกเอง
EnlightenEnlighten Support (1)
เสริม
PhysicalToLightningPhysical to Lightning Support (18)
สายฟ้า, กายภาพ, เสริม
AurifyBlasphemy Support (31)
เสริม, สาปสะกด, ออร่า
OnslaughtOnSlayingShockedInnervate Support (31)
สายฟ้า, เสริม, กาลเวลา
ControlledDestructionGemControlled Destruction Support (18)
เวท, เสริม
ElementalFocusElemental Focus Support (18)
เสริม
MinefieldMinefield Support (38)
เสริม, ทุ่นระเบิด
CastWhileChannelingCast while Channelling Support (38)
เสริม, แชนเนล, เวท, ออกเอง
IgniteProliferationIgnite Proliferation Support (38)
ไฟ, เสริม, พื้นที่
DecayDecay Support (38)
เคออส, เสริม
EfficacyEfficacy Support (8)
เสริม, กาลเวลา
ImmolateImmolate Support (38)
ไฟ, เสริม
UnboundAilmentsUnbound Ailments Support (8)
เสริม
ArcaneSurgeArcane Surge Support (1)
อาคม, เสริม, เวท, กาลเวลา
StormBarrierInfused Channelling Support (4)
เสริม, แชนเนล, กาลเวลา
SpellCascadeSpell Cascade Support (4)
พื้นที่, เวท, เสริม
SummonPhantasmSummon Phantasm Support (4)
เสริม, มิเนียน
IntelligencePowerFrenzyChargeCharged Mines Support (31)
เสริม, ทุ่นระเบิด
BoneChillSupportBonechill Support (38)
น้ำแข็ง, เสริม
EnergyShieldLeechsupportEnergy Leech Support (31)
เสริม
SpellFocusSupportIntensify Support (31)
พื้นที่, เวท, เสริม
UnleashSupportUnleash Support (38)
เวท, เสริม
OffensiveMinionFeeding Frenzy Support (31)
เสริม, มิเนียน, กาลเวลา
MinionFocusFirePredator Support (18)
เสริม, มิเนียน, เวท, กาลเวลา
DefensiveMinionMeat Shield Support (31)
เสริม, มิเนียน
AltRemoteMineSupportGemHigh-Impact Mine Support (31)
ทุ่นระเบิด, เสริม, พื้นที่, ออร่า
AddedChaosDamagePlusAwakened Added Chaos Damage Support (72)
เคออส, เสริม
AddedLightningDamagePlusAwakened Added Lightning Damage Support (72)
สายฟ้า, เสริม
AurifyPlusAwakened Blasphemy Support (72)
เสริม, สาปสะกด, ออร่า
CastWhileChannelingPlusAwakened Cast While Channelling Support (72)
เสริม, แชนเนล, เวท, ออกเอง
ControlledDestructionPlusAwakened Controlled Destruction Support (72)
เวท, เสริม
CurseOnHitPlusAwakened Hextouch Support (72)
เสริม, สาปสะกด, ออกเอง
ElementalFocusPlusAwakened Elemental Focus Support (72)
เสริม
LightningPenetrationPlusAwakened Lightning Penetration Support (72)
สายฟ้า, เสริม
MinionDamagePlusAwakened Minion Damage Support (72)
เสริม, มิเนียน
SpellCascadePlusAwakened Spell Cascade Support (72)
พื้นที่, เวท, เสริม
EchoPlusAwakened Spell Echo Support (72)
เวท, เสริม
UnboundAilmentPlusAwakened Unbound Ailments Support (72)
เสริม
UnleashPlusAwakened Unleash Support (72)
เวท, เสริม
InfernalLegionSupportGemInfernal Legion Support (8)
ไฟ, พื้นที่, เสริม, มิเนียน
ManaweaveSupportGemArchmage Support (31)
สายฟ้า, อาคม, เสริม, เวท
SwiftbrandSupportGemSwiftbrand Support (31)
ตราเวท, เสริม
ViciousHexSupportImpending Doom Support (31)
เสริม, สาปสะกด, เวท, พื้นที่, เคออส
ProjectileIntensityPinpoint Support (31)
เสริม, กระสุน, เวท
TrinitySupportGemTrinity Support (18)
เสริม
Awakened หินสกิล /35

Awakened หินสกิล /35

กระสุน กายภาพ กาลเวลา ชิ่ง ธนู น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด มิเนียน สาปสะกด สายฟ้า ออกเอง ออร่า เคออส เวท เสริม แชนเนล โจมตี ไฟ
ชื่อ
AddedFireDamagePlusAwakened Added Fire Damage Support (72)
ไฟ, กายภาพ, เสริม
MirageStrikePlusAwakened Ancestral Call Support (72)
เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด
BrutalityPlusAwakened Brutality Support (72)
กายภาพ, เสริม
IncreasedBurnDurationPlusAwakened Burning Damage Support (72)
ไฟ, เสริม
WeaponElementalDamagePlusAwakened Elemental Damage with Attacks Support (72)
โจมตี, เสริม
FirePenetrationPlusAwakened Fire Penetration Support (72)
ไฟ, เสริม
GenerosityPlusAwakened Generosity Support (72)
เสริม, ออร่า
IncreasedPhyscialDamagePlusAwakened Melee Physical Damage Support (72)
ประชิด, กายภาพ, เสริม, โจมตี
SplashPlusAwakened Melee Splash Support (72)
เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด, พื้นที่
MultipleAttacksPlusAwakened Multistrike Support (72)
โจมตี, ประชิด, เสริม
ชื่อ
AddedColdDamagePlusAwakened Added Cold Damage Support (72)
น้ำแข็ง, เสริม
GreenRainPlusAwakened Arrow Nova Support (72)
ธนู, โจมตี, เสริม, กระสุน
CastOnCritPlusAwakened Cast On Critical Strike Support (72)
เสริม, เวท, ออกเอง
ChainPlusAwakened Chain Support (72)
เสริม, ชิ่ง, กระสุน
ColdPenetrationPlusAwakened Cold Penetration Support (72)
น้ำแข็ง, เสริม
DeadlyAilmentsPlusAwakened Deadly Ailments Support (72)
เสริม
ForkPlusAwakened Fork Support (72)
เสริม, กระสุน
GreaterMultipleProjectilesPlusAwakened Greater Multiple Projectiles Support (72)
เสริม, กระสุน
SupportRapidDecayPlusAwakened Swift Affliction Support (72)
เสริม, กาลเวลา
RangedPhysicalAttackDamagePlusAwakened Vicious Projectiles Support (72)
กระสุน, โจมตี, กายภาพ, เคออส, เสริม
VoidManipulationPlusAwakened Void Manipulation Support (72)
เคออส, เสริม
ชื่อ
AddedChaosDamagePlusAwakened Added Chaos Damage Support (72)
เคออส, เสริม
AddedLightningDamagePlusAwakened Added Lightning Damage Support (72)
สายฟ้า, เสริม
AurifyPlusAwakened Blasphemy Support (72)
เสริม, สาปสะกด, ออร่า
CastWhileChannelingPlusAwakened Cast While Channelling Support (72)
เสริม, แชนเนล, เวท, ออกเอง
ControlledDestructionPlusAwakened Controlled Destruction Support (72)
เวท, เสริม
ElementalFocusPlusAwakened Elemental Focus Support (72)
เสริม
CurseOnHitPlusAwakened Hextouch Support (72)
เสริม, สาปสะกด, ออกเอง
IncreasedAOEPlusAwakened Increased Area of Effect Support (72)
เสริม, พื้นที่
LightningPenetrationPlusAwakened Lightning Penetration Support (72)
สายฟ้า, เสริม
MinionDamagePlusAwakened Minion Damage Support (72)
เสริม, มิเนียน
SpellCascadePlusAwakened Spell Cascade Support (72)
พื้นที่, เวท, เสริม
EchoPlusAwakened Spell Echo Support (72)
เวท, เสริม
UnboundAilmentPlusAwakened Unbound Ailments Support (72)
เสริม
UnleashPlusAwakened Unleash Support (72)
เวท, เสริม
หินสกิล I หน้าต่างช่วยเหลือ

หินสกิล I หน้าต่างช่วยเหลือ

หินสกิล I: พื้นฐาน

ในเกม Path of Exile สกิลทั้งหลาย (การโจมตีที่นอกเหนือจากการโจมตีปกติ) จะมาจากไอเทมที่เรียกว่า 'Skill Gem' ซึ่งจะถูกฝังอยู่ในช่องของอุปกรณ์และอาวุธที่ใช้อยู่ ซึ่งสีของช่องในอาวุธหรืออุปกรณ์นั้น ต้องตรงกับสีของ gem ด้วย เช่น gem สีแดง จะใส่ได้ในช่องสีแดงเท่านั้น ใส่ช่องสีน้ำเงิน หรือเขียว ไม่ได้ Support Gem หรือ gem สนับสนุน การใช้งานก็เช่นเดียวกับ Skill Gem เว้นแต่มันไม่มีผลในตัวของมันเอง ต้องเชื่อมเข้ากับ Skill Gem อันใดอันหนึ่งก่อน แต่ Skill Gem และ Support Gem ทั้งหมดก็ไม่ได้สามารถใช้งานด้วยกันได้หมด อย่างเช่น Skill Gem ประเภท Melee หรือการตีประชิดตัว ก็ไม่ได้สามารถใช้ Support Gem แบบการยิง หรือการร่ายเวทได้

สำหรับ Support Gem ที่ถูกประเภทกับ Skill Gem จะต้องเชื่อมกันด้วยช่องที่มีเส้นแสดงการเชื่อมถึงกัน ถึงจะแสดงผล เมื่อดูไอคอน Skill จะสามารถทราบได้ทันทีว่า Support Gem นั้นส่งผลถึง Skill Gem หรือไม่ นอกจากนั้นจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมขึ้นบน UI ด้วย Support Gem ส่วนมากจะทำให้ต้องใช้ Mana เพิ่ม

สามารถถอดหรือใส่ Skill Gem และ Support Gem ได้เท่าที่ต้องการ ทดลองผสมคู่ใหม่ๆ ดูสิ

หินสกิล II หน้าต่างช่วยเหลือ

หินสกิล II หน้าต่างช่วยเหลือ

Skill Gems II : ความต้องการ และข้อห้าม

Support Gem และ Skill Gem เป็นเหมือนไอเทมอื่นๆ ตรงที่ต้องการเลเวลและค่าสถานะ ถึงจะใส่ได้ แต่ก็ต่างกันตรงที่ gem สามารถอัพเลเวลได้ ซึ่งเมื่ออัพ ค่าสถานะและเลเวลที่ต้องการก็อาจเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งถ้าค่าสถานะของตัวละครไม่ถึง ก็จะไม่สามารถใช้ gem นั้นได้ ไอเทมที่ใช้อยู่ก็จะใช้ไม่ได้ไปด้วย ควรจะตรวจสอบก่อนอัพเลเวล gem ให้ดีทุกครั้ง!

ความสามารถของ Skill Gem จะเปลี่ยนไปตามเลเวล รวมถึงความต้องการค่าสถานะของตัวละครด้วย

บางครั้ง Support Gem ก็สนับสุนุนสกิลได้หลายรูปแบบ แค่ใส่ไว้คู่กับ Skill Gem ที่มีเส้นเชื่อมโยงกันระหว่างช่อง จงระวัง Support Gem ไม่ได้มีผลกับ Skill Gem ข้างเคียง แต่มีผลเฉพาะ gem ที่เชื่อมโยงกันระหว่างช่องเท่านั้น ถ้าต้องการเชื่อมโยง Skill Gem กับ Support Gem อย่าละเลยเส้นเชื่อมระหว่างช่องบนอุปกรณ์ของท่าน

Support Gem ที่ไปเปลี่ยนแปลงสกิล :

Support Gem บางชนิด สามารถเปลี่ยนความสามารถของสกิลไปโดยสิ้นเชิง เช่น 'Spell Totem' จะทำให้เกิด เสา ขึ้นมาร่ายสกิลแทน และทำให้คุณไม่สามารถร่ายสกิลได้เอง เช่นเดียวกับพวกประเภท 'Trap' และ 'Remote Mine'

Support Gem ที่ต้องกดใช้ :

Support Gem บางชนิดก็ทำให้เกิดการใช้สกิลโดยอัตโนมัติ เช่น 'Cast on Critical Strike' จะทำให้สกิลที่สนับสนุนอยู่ทำงานอัตโนมัติ เมื่อคุณคริติคอลด้วยการโจมตี และจะไม่สามารถร่ายสกิลนั้นเองได้ เช่นเดียวกับรูปแบบ 'Totem' อย่าลืมดูตรงนี้ให้ดี ก่อนจะสนับสนุนสกิลใดๆ

Community Wiki

Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.