เวย์พอยน์ หน้าต่างช่วยเหลือ

เวย์พอยน์ หน้าต่างช่วยเหลือ

เวย์พอยน์กับหน้าต่างโลก

เวย์พอยน์:

เวร์แคลส์ทนั้นมีขนาดใหญ่พอสมควร เต็มไปด้วยสถานที่ที่คุณอยากไปเยือนและอยากไปเยือนซ้ำ แผ่นดินนี้เต็มไปด้วย 'เวย์พอยน์' ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเดินทางไปยังที่ที่คุณเคยมาเยือน คุณสามารถใช้ เวย์พอยน์ ได้ด้วยการเปิดใช้งานมัน แล้วเลือกสถานที่ที่คุณอยากเดินทาง คุณสามารถเดินทางไปสู่ เวย์พอยน์ ที่คุณเคยเปิดใช้งานเท่านั้น ดังนั้นการเปิดใช้ เวย์พอยน์ ที่พบเห็นจึงเป็นเรื่องคุ้มค่าเสมอ

ศิลปะ / 2DArt / UIImages / InGame / TutorialPictures / Navigation1

การเลือก ไอคอนภารกิจ ใน หน้าต่างโลก จะแสดงเส้นทางสู่ขั้นตอนต่อไปของภารกิจนั้น

หน้าต่างโลก:

เมื่อคุณคลิกที่เวย์พอยน์หนึ่ง หน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมานั้นเรียกว่าหน้าต่างโลก (World Panel) นอกจากที่มันจะแสดงเวย์พอยน์แล้ว มันยังแสดงทุกด่านที่คุณเคยเยือนมาก่อนหน้านี้ รวมถึงด่านที่เชื่อมกันที่คุณยังไม่เคยเดินทางเข้าไป ทางด้านล่างของแผนที่นั้นจะมีรายการภารกิจของคุณ เมื่อคุณเลือกภารกิจหนึ่ง คุณจะสามารถไฮไลท์เส้นทางสู่การทำภารกิจนั้นได้ ในเมื่อด่านต่างๆ ใน Path of Exile มีการสุ่มในระดับที่ต่างกันไป คุณอาจจำหน้าตาของด่านไม่ได้เสมอไป ถึงแม้คุณจะเคยเดินทางไปที่นั่นมาหลายต่อหลายครั้งก็ตาม แผนที่ย่อกับแผนที่ซ่อนอาจมีลักษณะต่างกันและอาจต้องถูกเผยอีกครั้ง คุณอาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคย แต่นั่นแปลว่าการเล่นสองครั้งจะมีลักษณะไม่เหมือนกันนั่นเอง

ที่ซ่อน /63 ⍟

ที่ซ่อน /63 ⍟

ที่ซ่อนTilesetFound inRarity
ที่ซ่อน Lush
[Share]
LushHideoutป่าชัฏสยดสยอง
ที่ซ่อน Robber's Trench
[Share]
TrenchHideoutDig MapExtremely Rare
ที่ซ่อน Battle-scarred
[Share]
BattlescarredHideoutPromenade MapRare
ที่ซ่อน Coastal
[Share]
CoastalHideoutAtoll MapRare
ที่ซ่อน Enlightened
[Share]
EnlightenedHideoutAcademy MapRare
ที่ซ่อน Overgrown
[Share]
OvergrownHideoutOrchard MapVery Rare
ที่ซ่อน Immaculate
[Share]
ImmaculateHideoutIvory Temple MapRare
ที่ซ่อน Unearthed
[Share]
UnearthedHideoutGraveyard MapRare
ที่ซ่อน Backstreet
[Share]
BackstreetHideoutArcade MapRare
ที่ซ่อน Undercity
[Share]
UndercityHideoutท่อน้ำทิ้ง
ที่ซ่อน Excavated
[Share]
ExcavatedHideoutสายแร่คริสตัล
ที่ซ่อน Stately
[Share]
StatelyHideoutจัตุรัสโอริอาท, จัตุรัสย่อยยับ
ที่ซ่อน Coral
[Share]
CoralHideoutถ้ำโทสะ
ที่ซ่อน Baleful
[Share]
BalefulHideoutโถงแห่งบาป ชั้นที่ 2
ที่ซ่อน Desert
[Share]
DesertHideoutโอเอซิส
ที่ซ่อน Skeletal
[Share]
SkeletalHideoutสถานเก็บกระดูก
ที่ซ่อน Luxurious
[Share]
LuxuriousHideoutโรงอาบน้ำ
ที่ซ่อน Cartographer
[Share]
CartographyHideoutห้องทดลองเทมพลาร์
ที่ซ่อน Towering
[Share]
ToweringHideout
ที่ซ่อน Corrupted
[Share]
CorruptedHideout
ที่ซ่อน Innocent
[Share]
InnocentHideout
ที่ซ่อน Shaped
[Share]
ShaperHideout
ที่ซ่อน Furious
[Share]
FuriousHideout
ที่ซ่อน Champion
[Share]
ChampionsHideout
ที่ซ่อน Indomitable
[Share]
IndomitableHideout
ที่ซ่อน Morbid
[Share]
MorbidHideout
ที่ซ่อน Eclipsed
[Share]
EclipsedHideout
ที่ซ่อน Ravenous
[Share]
RavenousHideout
ที่ซ่อน Sunken
[Share]
SunkenCityHideoutSunken City MapExtremely Rare
ที่ซ่อน Celestial
[Share]
ShapersRealmHideoutThe Shaper's Realm
ที่ซ่อน Divided
[Share]
TwilightTempleHideoutThe Twilight TempleRare
ที่ซ่อน Arboreal
[Share]
HighGardensHideoutTerrace MapExtremely Rare
ที่ซ่อน Haunted
[Share]
HauntedHideoutHaunted Mansion MapExtremely Rare
ที่ซ่อน Brutal
[Share]
PrisonTowerHideoutTower MapVery Rare
ที่ซ่อน Sanguine
[Share]
CrimsonTempleHideoutCrimson Temple MapExtremely Rare
ที่ซ่อน Glacial
[Share]
IcebergHideoutIceberg MapVery Rare
ที่ซ่อน Alpine
[Share]
MountainHideoutSummit MapVery Rare
ที่ซ่อน Doomguard
[Share]
DoomguardHideout
ที่ซ่อน Sunspire
[Share]
SunspireHideout
ที่ซ่อน Glimmerwood
[Share]
DarkwoodHideout
ที่ซ่อน Celestial Nebula
[Share]
CelestialNebulaHideout
ที่ซ่อน Entombed
[Share]
EntombedHideout
ที่ซ่อน Void
[Share]
VoidHideout
ที่ซ่อน Chiyou
[Share]
ChiyouHideout
ที่ซ่อน Infinite Abyss
[Share]
BlankAbyss
ที่ซ่อน Urban Sprawl
[Share]
BlankCity
ที่ซ่อน Boundless Skies
[Share]
BlankClouds
ที่ซ่อน Endless Sands
[Share]
BlankDesert
ที่ซ่อน Eternal Wasteland
[Share]
BlankDirt
ที่ซ่อน Vast Plains
[Share]
BlankGrass
ที่ซ่อน All at Sea
[Share]
BlankSea
ที่ซ่อน Glacial Expanse
[Share]
BlankSnow
ที่ซ่อน Thaumaturgical
[Share]
ThaumaturgicalHideout
ที่ซ่อน Yaochi
[Share]
YaochiHideout
ที่ซ่อน Humanoid Pet
[Share]
HumanoidPetHideout
ที่ซ่อน Nocturnal
[Share]
MoonTempleHideoutMoon Temple MapExtremely Rare
ที่ซ่อน Primeval
[Share]
PrimevalRuinsHideoutPrimordial Blocks MapExtremely Rare
ที่ซ่อน Ritualist
[Share]
RitualHideout
ที่ซ่อน Crucible
[Share]
CrucibleHideout
ที่ซ่อน Tavern
[Share]
TavernHideout
ที่ซ่อน Azurite Cavern
[Share]
AzuriteCavernHideout
ที่ซ่อน Synthetic
[Share]
AzuriteCavernHideout
ที่ซ่อน Redeemer
[Share]
RedeemersHideout
ที่ซ่อน Doodads /1195 ⍟

ที่ซ่อน Doodads /1195 ⍟

Masterชื่อMaster Levelค่าใช้งาน
นาวาลีFetid Air Particles
นาวาลีShore Bonfire
นาวาลีDriftwood Branches
นาวาลีDead Fish
นาวาลีShore Plank Debris
นาวาลีShore Rocks
นาวาลีDead Seagull
นาวาลีDead Seagull On Stick
นาวาลีCannibal Sheet
นาวาลีGhostly Fog
นาวาลีFetid Smog
นาวาลีSnowfall
นาวาลีShore Stub
นาวาลีSword In Ground
นาวาลีGlow Worms
นาวาลีBlue Light Beam
นาวาลีCave Pillar
นาวาลีCave Stalagmite
นาวาลีCave Trash
นาวาลีCave Treasure
นาวาลีCrypt Fire Pit
นาวาลีCrypt Rubble
นาวาลีCrypt Table
นาวาลีCrypt Tomb
นาวาลีBarrels
นาวาลีBarricade
นาวาลีBasket
นาวาลีBuckets
นาวาลีPalisade Cart
นาวาลีChopped Wood
นาวาลีFish Stand
นาวาลีPalisade
นาวาลีClay Pot
นาวาลีPot Line
นาวาลีHunted Rhoa
นาวาลีScrap Pile
นาวาลีSitting Log
นาวาลีTorch
นาวาลีUrn
นาวาลีWagon
นาวาลีFlag
นาวาลีBush
นาวาลีCauldron
นาวาลีDen Pillar
นาวาลีDen Large Rock
นาวาลีDen Small Rock
นาวาลีDen Stalagmites
นาวาลีDen Large Stalagmites
นาวาลีVaal Marker
นาวาลีFalling Leaves
นาวาลีYellow Light Beam
นาวาลีMoss Monster
นาวาลีPalm Tree
นาวาลีMossy Cairn
นาวาลีForest Rock
นาวาลีStick With Skull
นาวาลีPrayer Stones
นาวาลีBandit Tent
นาวาลีTree
นาวาลีLush Tree
นาวาลีWaystone
นาวาลีFresh Giblets
นาวาลีOld Giblets
นาวาลีDecrepit Fence
นาวาลีWinged Statue
นาวาลีTombstone
นาวาลีTomb
นาวาลีThicket Tree
นาวาลีVaal Debris
นาวาลีVaal Fire Pit
นาวาลีVaal Furniture
นาวาลีVaal Pylon
นาวาลีAncient Books
นาวาลีAmplifier Chair
นาวาลีBrutus' Cradle
นาวาลีPrison Bunk
นาวาลีPrison Desk
นาวาลีPrison Table
นาวาลีGlowing Embers
นาวาลีWhite Lights
นาวาลีSewer Moss
นาวาลีSewer Pipes
นาวาลีOriath Army Barrel
นาวาลีOriath Supply Crate
นาวาลีOriath Weapons Crate
นาวาลีOriath Supplies
นาวาลีOriath Armour Crate
นาวาลีColossus Hand
นาวาลีColossus Head
นาวาลีColossus Leg
นาวาลีColossus Sword
นาวาลีDead Oriath Soldier Elite
นาวาลีDead Oriath Soldier
นาวาลีDead Oriath Soldier Sitting
นาวาลีDead Oriath Soldier Pieces
นาวาลีDead Oriath Soldier Pile
นาวาลีForest Flowers
นาวาลีGarden Wall
นาวาลีStone Pieces
นาวาลีStone Shattered Pieces
นาวาลีFlat Stone Slabs
นาวาลีStacked Stone Slabs
นาวาลีMarket Debris
นาวาลีMarket Shelf
นาวาลีShelf Debris
นาวาลีLarge Shelf
นาวาลีPrison Rostrum
นาวาลีTools Board
นาวาลีPrison Stocks
นาวาลีPrison Rack
นาวาลีHanging Cage
นาวาลีSpiked Chair
นาวาลีIron Boot
นาวาลีPrison Cage
นาวาลีTorture Table
นาวาลีIron Maiden
นาวาลีBastinado
นาวาลีScavenger's Daughter
นาวาลีBlackguard Barricade
นาวาลีCatapult
นาวาลีCatapult Ammo
นาวาลีMetal Beam
นาวาลีRusty Crane
นาวาลีWeathered Crane
นาวาลีAbandoned Crane
นาวาลีWooden Pallet
นาวาลีRusty Gear
นาวาลีRusty Disk
นาวาลีJunk Pile
นาวาลีRusty Machine
นาวาลีWooden Beam
นาวาลีMetal Plate
นาวาลีMetal Rod
นาวาลีRope
นาวาลีRusty Spindle
นาวาลีLarge Slum Debris
นาวาลีSlum Debris
นาวาลีSevered Heads
นาวาลีDead Ribbon
นาวาลีDead Guardian
นาวาลีDead Sentinel
นาวาลีScattered Books
นาวาลีLibrary Book Pile
นาวาลีCandelabrum
นาวาลีLounge Chair
นาวาลีDining Chair
นาวาลีBook Shelf
นาวาลีStudy Desk
นาวาลีDressing Table
นาวาลีCabinet
นาวาลีBird Cage
นาวาลีSceptre Of God Debris
นาวาลีBroken Painting
นาวาลีAnimal Skeleton
นาวาลีSlum Fence
นาวาลีWebbed Remains
นาวาลีWebbed Stump
นาวาลีSpider Food
นาวาลีGilded Book Shelf
นาวาลีTemple Chair
นาวาลีTemple Divider
นาวาลีDrawing Table
นาวาลีHanging Lamp
นาวาลีTemple Mat
นาวาลีOrnate Banner
นาวาลีOrnate Basin
นาวาลีBook Pile
นาวาลีLong Table
นาวาลีTemple Stool
นาวาลีTea Set
นาวาลีGilded Tools Board
นาวาลีOrnate Chair
นาวาลีRuined Banner
นาวาลีTemple Basin
นาวาลีRuined Book Shelf
นาวาลีRuined Chair
นาวาลีRuined Divider
นาวาลีBroken Floor
นาวาลีRuined Large Sofa Bed
นาวาลีRuined Long Table
นาวาลีRuined Mat
นาวาลีRuined Ornate Chair
นาวาลีRuined Sofa
นาวาลีRuined Sofa Bed
นาวาลีRuined Standing Lamp
นาวาลีRuined Stool
นาวาลีRuined Table
นาวาลีRuined Torture Table
นาวาลีRuined Experiment Table
นาวาลีTemple Sofa
นาวาลีLarge Sofa Bed
นาวาลีStanding Lamp
นาวาลีGilded Table
นาวาลีGilded Stocks
นาวาลีGilded Cradle
นาวาลีGilded Spiked Chair
นาวาลีGilded Cage
นาวาลีGilded Bastinado
นาวาลีGilded Iron Maiden
นาวาลีGilded Scavenger's Daughter
นาวาลีExperiment Table
นาวาลีTorture Urn
นาวาลีBulb Palm
นาวาลีGarden Palm
นาวาลีLush Palm
นาวาลีPalm Group
นาวาลีRaphina Tree
นาวาลีRavenal Tree
นาวาลีWagon Debris
นาวาลีDark Cargo Wagon
นาวาลีLight Cargo Wagon
นาวาลีTravel Wagon
นาวาลีDamaged Barrels
นาวาลีDamaged Cargo
นาวาลีDamaged Shelves
นาวาลีBlackguard Infantry Tent
นาวาลีBlackguard Officer Tent
นาวาลีCatapult Ball
นาวาลีEnergy Dome
นาวาลีSlugs
นาวาลีFlies
นาวาลีBeach Flies
นาวาลีFly Swarm
นาวาลีBlown Grass
นาวาลีHung Corpse
นาวาลีImpaled Corpse
นาวาลีDark Vessel
นาวาลีGolden Vessel
นาวาลีAncient Vessel
นาวาลีSarcophagus
นาวาลีVaal Sarcophagus
นาวาลีTribal Chest
นาวาลีVaal Vessel
นาวาลีWeapon Rack
นาวาลีRailway
นาวาลีFireplace
นาวาลีCamp Rug
นาวาลีApprentice Hideout Banner
นาวาลีJourneyman Hideout Banner
นาวาลีMaster Hideout Banner
นาวาลีGrandmaster Hideout Banner
นาวาลีMedium Tent
นาวาลีLarge Tent
นาวาลีOvergrown Arch
นาวาลีGarden Path
นาวาลีRoad Trim
นาวาลีOvergrown Wall
นาวาลีVaal Letter
นาวาลีMarket Pillar
นาวาลีHigh Chair
นาวาลีEmaciated Corpse
นาวาลีCavia Porcellus
นาวาลีBloody Corpse
นาวาลีDisembodied Corpse
นาวาลีEmaciated Corpse Pile
นาวาลีCavia Porcellus Pile
นาวาลีBloody Corpse Pile
นาวาลีCovered Corpses
นาวาลีDisplay Case
นาวาลีSkeleton Display
นาวาลีSkull Display
นาวาลีMessy Study Table
นาวาลีGiant Whale Skeleton
นาวาลีSarn Archway
นาวาลีSarn Tree
นาวาลีBlown Leaves
นาวาลีGolden Arch
นาวาลีSmall Bird Cage
นาวาลีMedium Bird Cage
นาวาลีLarge Bird Cage
นาวาลีBronze Piping
นาวาลีExtraction Device
นาวาลีTransformer
นาวาลีEnergizer
นาวาลีFloral Chair
นาวาลีLordly Chair
นาวาลีTriclinium
นาวาลีDining Table
นาวาลีSide Table
นาวาลีSteam Pipes
นาวาลีRain
นาวาลีSlum Building
นาวาลีIron Fence
นาวาลีStone Hitching Post
นาวาลีTorture Device
นาวาลีWeb-Covered Tree
นาวาลีLibrary Bust
นาวาลีGolden Bust
นาวาลีStone Bust
นาวาลีOvergrown Offering Statue
นาวาลีOvergrown Statue
นาวาลีLarge Overgrown Statue
นาวาลีGolden Statue
นาวาลีMedium Golden Statue
นาวาลีLarge Golden Statue
นาวาลีLibrary Statue
นาวาลีStone Statue
นาวาลีTemple Arch
นาวาลีImpaling Spike
นาวาลีCorrupted Specks
นาวาลีCorruption
นาวาลีPipe Kit
นาวาลีBoat Remains
นาวาลีLarge Boat Remains
นาวาลีBoat Wreckage
นาวาลีBody Bag
นาวาลีDriftwood Log
นาวาลีDriftwood Archway
นาวาลีMast Arch
นาวาลีRhoa Nest
นาวาลีSeagull Nest
นาวาลีLarge Rocks
นาวาลีLarge Fortification
นาวาลีFortification
นาวาลีGolden Offering Statue
นาวาลีDecayed Statue
นาวาลีCopper Chest
นาวาลีGolden Chest
นาวาลีChurch Pillar
นาวาลีLarge Pillar
นาวาลีChurch Wall Gate
นาวาลีLarge Church Wall Arch
นาวาลีCrypt Pillar
นาวาลีCatacomb Pillar
นาวาลีStone Pillar
นาวาลีWeathered Pot
นาวาลีLarge Crypt Rubble
นาวาลีFellshrine Ruins
นาวาลีChurch Wall
นาวาลีStone Well
นาวาลีGolden Sparkles
นาวาลีWisp Swarm
นาวาลีFortification Door
นาวาลีPalisade Gate
นาวาลีLookout's Booth
นาวาลีLetters of Exile
นาวาลีLighthouse Remains
นาวาลีStone Archway
นาวาลีLion Statue
นาวาลีStone Obelisk
นาวาลีForest Tree
นาวาลีDry Tree
นาวาลีThick Trees
นาวาลีDecorated Tree
นาวาลีDecorated Trees
นาวาลีWebbed Tree
นาวาลีTree Hut
นาวาลีMossy Wall
นาวาลีLow Mossy Wall
นาวาลีStone Arch
นาวาลีMossy Wall Arch
นาวาลีVaal Altar
นาวาลีVaal Seal
นาวาลีVaal Pillar
นาวาลีVaal Pyramid
นาวาลีAxiom Pillar
นาวาลีPrison Bars
นาวาลีPedestal Cage
นาวาลีRuined Columns
นาวาลีRuined Fence
นาวาลีRuined Pillar
นาวาลีWorn Anvil
นาวาลีBricks
นาวาลีGrigor's Wall
นาวาลีWooden Fence
นาวาลีLow Fire Pit
นาวาลีHanging Brazier
นาวาลีWooden Post
นาวาลีStone Post
นาวาลีWooden Hut
นาวาลีScavenged Rug
นาวาลีFunctional Stall
นาวาลีElaborate Stall
นาวาลีStall Counter
นาวาลีSacrificial Shrine
นาวาลีSwamp Tree Stump
นาวาลีSwamp Tree
นาวาลีRotten Stump
นาวาลีGolden Bars
นาวาลีRed Carpet
นาวาลีTemple Pillar
นาวาลีColumns
นาวาลีTemple Desk
นาวาลีGilded Torture Table
นาวาลีPillars and Flag
นาวาลีTemple Throne
นาวาลีWhale Skeleton Arms
นาวาลีWhale Skeleton Bones
นาวาลีWhale Skeleton Head
นาวาลีWhale Skeleton Ribs
นาวาลีLarge Whale Skeleton Ribs
นาวาลีWhale Skeleton Spine
นาวาลีHungry Exile
นาวาลีTired Exile
นาวาลีDepressed Exile
นาวาลีWounded Exile
นาวาลีFrightened Exile
นาวาลีWide Light Beam
นาวาลีPumpkins
นาวาลีFull Armour Stand
นาวาลีBow Rack
นาวาลีRound Weapon Rack
นาวาลีHighgate Weapon Rack
นาวาลีBody Armour Stand
นาวาลีHelmet Stand
นาวาลีSitting Lion Statue
นาวาลีSleeping Lion Statue
นาวาลีStanding Lion Statue
นาวาลีGolden Lion Statue
นาวาลีArcane Throne
นาวาลีInfernal Throne
นาวาลีVerdant Throne
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Torment และ Bloodlines
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Warbands และ Tempest
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Talisman
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Perandus
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Prophecy
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Essence
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Breach
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Legacy
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Harbinger
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Abyss
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Bestiary
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Incursion
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Delve
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Betrayal
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Synthesis
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Legion
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Blight
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Metamorph
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Delirium
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Harvest
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Heist
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Ritual
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Ultimatum
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Expedition
นาวาลีเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Scourge
นาวาลีLucky Dog
นาวาลีSacred Cow
นาวาลีIce Crystal
นาวาลีBronze Gargoyle Statue
นาวาลีGolden Gargoyle Statue
นาวาลีSolaris Throne
นาวาลีLarge Aqueduct Boat
นาวาลีBelly Ground Spikes
นาวาลีImpaled Monster
นาวาลีFlesh Glob
นาวาลีBlood and Bone
นาวาลีBlood Fog (Red)
นาวาลีBlood Fog (Yellow)
นาวาลีCrystal Debris
นาวาลีBeast Egg
นาวาลีBeast Egg stalk
นาวาลีBeast Eye
นาวาลีBeast Eyestalk
นาวาลีAbsorbed Flesh
นาวาลีMalachai's Dedication
นาวาลีBulbous Flesh
นาวาลีVestigial Organs
นาวาลีVascular Growth
นาวาลีWall of Spikes
นาวาลีGlandular Anemone
นาวาลีTumorous Cluster
นาวาลีSurgical Debris
นาวาลีStygian Tick
นาวาลีSand Tracks
นาวาลีArena Flowers
นาวาลีFlower Pot
นาวาลีPillar Debris
นาวาลีThin Column
นาวาลีAnimal Cage
นาวาลีAnimal Pile
นาวาลีPit Cleanup Cart
นาวาลีPitbull Corpse
นาวาลีHead Platter
นาวาลีPit Flags
นาวาลีPit Post
นาวาลีSlave Cart
นาวาลีSlave Post
นาวาลีVoll's Confession
นาวาลีCrumbled Barricade
นาวาลีCrumbled Boxes
นาวาลีCrumbled Carts
นาวาลีCrumbled Flag
นาวาลีWeathered Tent
นาวาลีCorrupt Marble
นาวาลีFossilised Miners
นาวาลีMine Rock
นาวาลีMine Cart
นาวาลีMaulhead Basket
นาวาลีMeat Baskets
นาวาลีArena Fence
นาวาลีDry Flax
นาวาลีLava Fountain
นาวาลีRed Grass
นาวาลีKaom Rock
นาวาลีSkull Spikes
นาวาลีLava Glow
นาวาลีKarui Palisade
นาวาลีWooden Plate
นาวาลีRopes
นาวาลีSack of Gems
นาวาลีWeathered Skull Pile
นาวาลีWeathered Skull Display
นาวาลีSpiral Stone
นาวาลีWhare Rug
นาวาลีWater Pipe
นาวาลีMaraketh Lantern
นาวาลีHighgate Column
นาวาลีWater Fog
นาวาลีAgave Plant
นาวาลีAloe Plant
นาวาลีDesert Cactus
นาวาลีDesert Grass
นาวาลีDesert Plants
นาวาลีFlax Plant
นาวาลีMacrotaen Plant
นาวาลีPoppy Plant
นาวาลีLabyrinth Cogs
นาวาลีDoor Frame
นาวาลีLabyrinth Lever
นาวาลีWall Switch
นาวาลีLabyrinth Plaque
นาวาลีGarden Column
นาวาลีCrude Fence
นาวาลีBroken Ornate Fence
นาวาลีOrnate Fence
นาวาลีClump of Vines
นาวาลีBroken Spikes
นาวาลีClassical Wall Decoration
นาวาลีLabyrinth Corpses
นาวาลีSplintered Wood
นาวาลีRotten Dead Fish
นาวาลีRail Post
นาวาลีLabyrinth Rosette
นาวาลีShattered Blade
นาวาลีBlade Sentry Debris
นาวาลีBroken Blade Sentry
นาวาลีBroken Spinner Debris
นาวาลีBroken Spinner
นาวาลีDart Debris
นาวาลีEdge Blade
นาวาลีSawblade Tracks
นาวาลีSpinner Tracks
นาวาลีGarden Statue
นาวาลีCircular Column
นาวาลีSmall Garden Statue
นาวาลีLarge Garden Statue
นาวาลีBeast Crystal
นาวาลีRapture Device
นาวาลีKaom's Throne
นาวาลีGoddess Statue
นาวาลีDark Firework
นาวาลีArcane Flame
นาวาลีLightning Coil
นาวาลีMalachai Heart
นาวาลีBlood Rain
นาวาลีBlue Crystal
นาวาลีGreen Crystal
นาวาลีRed Crystal
นาวาลีOriath Standard Bearer
นาวาลีWhite Fern
นาวาลีWhite Crystal
นาวาลีBurning Corpse Pile
นาวาลีFrozen Corpse Pile
นาวาลีIce Gale
นาวาลีFire Gale
นาวาลีIce Bricks
นาวาลีFire Bricks
นาวาลีOriath Citizen
นาวาลีOriath Citizen Corpse
นาวาลีSin Symbol
นาวาลีSin Cathedral
นาวาลีInnocence Symbol
นาวาลีInnocence Cathedral
นาวาลีRhoa Dinner
นาวาลีWasteland Barricade
นาวาลีWasteland Campsite
นาวาลีWasteland Sandstorm
นาวาลี[DO NOT USE] Laboratory Wall
นาวาลี[DO NOT USE] Laboratory Waypoint
นาวาลี[DO NOT USE] Laboratory Equipment
นาวาลี[DO NOT USE] Laboratory Table
นาวาลี[DO NOT USE] Laboratory Pipes
นาวาลีAutomaton Decor
นาวาลีAutomaton Beam
นาวาลีAutomaton Lightning
นาวาลีLight Mural Tile
นาวาลีDark Mural Tile
นาวาลีLight Oriath Statue
นาวาลีDark Oriath Statue
นาวาลีOriath Wall
นาวาลีOriath Fence
นาวาลีSanctum Statue
นาวาลีReef Coral
นาวาลีBeach Coral
นาวาลีCoral Grass
นาวาลีCoral Barnacles
นาวาลีBarnacles
นาวาลีCoral Cluster
นาวาลีCoral Formation
นาวาลีSarn Palm
นาวาลีRock Formation
นาวาลีRuined Arch
นาวาลีDig Machinery
นาวาลีWooden Board
นาวาลีExcavated Brick
นาวาลีCloth Post
นาวาลีRuined Column
นาวาลีRamshackle Hut
นาวาลีRubble Strip
นาวาลีArchaeologist's Peg
นาวาลีAncient Rubble
นาวาลีExposed Ruins
นาวาลีDried Well
นาวาลีFoothills Grass
นาวาลีFoothills Debris
นาวาลีWagon Wheel
นาวาลีCorsair Building Supplies
นาวาลีMysterious Treasure
นาวาลีPooled Water
นาวาลีMystic Building Supplies
นาวาลีMystic Cave
นาวาลีMystic Glowworms
นาวาลีFrozen Tree
นาวาลีVerdant Tree
นาวาลีOriathan Books
นาวาลีCourthouse Bench
นาวาลีCourthouse Bust
นาวาลีCourthouse Armchair
นาวาลีInterrogation Tools
นาวาลีDominus Portrait
นาวาลีInterrogation Chair
นาวาลีJustice Statue
นาวาลีReading Desk
นาวาลีCourthouse Side Table
นาวาลีCoffee Table
นาวาลีCourt Bookcase
นาวาลีTemplar Rug
นาวาลีCourthouse Desk
นาวาลีJury Stand
นาวาลีCourthouse Table
นาวาลีWriting Desk
นาวาลีBurned Books
นาวาลีBurned Chair
นาวาลีBurned Rug
นาวาลีBurned Bookcase
นาวาลีBurned Desk
นาวาลีOrnate Planter
นาวาลีPlant Pot
นาวาลีOriath Statue
นาวาลีOil Lamp
นาวาลีOrnate Vase
นาวาลีStrange Globe
นาวาลีMetal Relic Stand
นาวาลีOrnate Relic Stand
นาวาลีTiny Relic Stand
นาวาลีSmall Relic Stand
นาวาลีSmall Looted Stand
นาวาลีRelic Stand
นาวาลีLooted Stand
นาวาลีSmall Relic Display
นาวาลีSmall Looted Display
นาวาลีSmall Relic Table
นาวาลีSmall Looted Table
นาวาลีRelic Display
นาวาลีLooted Display
นาวาลีRelic Table
นาวาลีLooted Table
นาวาลีLarge Relic Display
นาวาลีRelic Case
นาวาลีLooted Case
นาวาลีRelic Crate
นาวาลีLooted Crate
นาวาลีMap Board
นาวาลีScattered Papers
นาวาลีReliquary Pillar
นาวาลีShrouded Furniture
นาวาลีDiscarded Sheet
นาวาลีBroken Glass
นาวาลีRelic Pile
นาวาลีShaper Fragment
นาวาลีOssuary Brazier
นาวาลีWeathered Grave
นาวาลีOssuary Plaque
นาวาลีOssuary Grave
นาวาลีOssuary Grave Marker
นาวาลีOssuary Pillar
นาวาลีBone Sculpture
นาวาลีBone Display
นาวาลีSkull Pile
นาวาลีBathhouse Rug
นาวาลีBathhouse Mosaic
นาวาลีTower Archway
นาวาลีBrick Archway
นาวาลีPower Cable
นาวาลีTower Debris
นาวาลีTower Pod
นาวาลีTower Apparatus
นาวาลีSteam Hydrant
นาวาลีWooden Planks
นาวาลีFloor Pipes
นาวาลีWall Machinery
นาวาลีGenerator
นาวาลีStatue of the Sisters
นาวาลีMosaic Wall
นาวาลีSky Shrine Wall
นาวาลีSky Shrine Door
นาวาลีSky Shrine Mosaic
นาวาลีSky Shrine Pillar
นาวาลีSky Shrine Rubble
นาวาลีFern
นาวาลีBroken Barricade
นาวาลีBridge Debris
นาวาลีLantern Post
นาวาลีPooling Blood
นาวาลีSummoning Circle
นาวาลีBroken Pole
นาวาลีRamshackle Crate
นาวาลีCorpse Cart
นาวาลีCorpse Crane
นาวาลีKitava Head
นาวาลีKitava Heart
นาวาลีKitava Horns
นาวาลีRamshackle Wall
นาวาลีAbyssal Ritual Circle
นาวาลีAbyssal Whale Bones
นาวาลีRusted Cage
นาวาลีArakaali Egg
นาวาลีArched Gateway
นาวาลีAshen Bonfire
นาวาลีAzurite Bucket
นาวาลีAzurite Chunk
นาวาลีAzurite Vein
นาวาลีBestiary Notes
นาวาลีFence Debris
นาวาลีBuilding Supplies
นาวาลีBurlap Sack
นาวาลีBurned Branch
นาวาลีBurned Tree
นาวาลีCathedral Debris
นาวาลีCathedral Podium
นาวาลีCathedral Tiles
นาวาลีCatherine Wheel
นาวาลีCharred Crater
นาวาลีClay Bucket
นาวาลีCloth Sack
นาวาลีComfy Chair
นาวาลีDead Slave
นาวาลีDecorative Rug
นาวาลีDestroyed Barricade
นาวาลีEmpty Crate
นาวาลีSlave Gallows
นาวาลีGruthkul Shrine
นาวาลีHitching Post
นาวาลีIce Blocks
นาวาลีImage of Catarina
นาวาลีImage of Elreon
นาวาลีImage of Haku
นาวาลีImage of Leo
นาวาลีImage of Tora
นาวาลีImage of Vagan
นาวาลีImage of Vorici
นาวาลีIncense Burner
นาวาลีInnocence Altar
นาวาลีInnocence Bench
นาวาลีInnocence Candelabra
นาวาลีInnocence Candle
นาวาลีInnocence Candle Row
นาวาลีInnocence Shrine
นาวาลีInnocence Side Table
นาวาลีInnocence Statue
นาวาลีInnocence Statue Pedestal
นาวาลีInnocence Tomb
นาวาลีIron Brazier
นาวาลีIron Candelabra
นาวาลีIron Lantern
นาวาลีIron Stove
นาวาลีJug
นาวาลีKarui Carving
นาวาลีKitava Altar
นาวาลีKitava Banner
นาวาลีKitchen Cabinet
นาวาลีLaboratory Alembic
นาวาลีLaboratory Apparatus
นาวาลีLaboratory Fireplace
นาวาลีLaboratory Flask
นาวาลีLaboratory Flask Tower
นาวาลีLaboratory Pipe
นาวาลีLaboratory Shelf
นาวาลีLaboratory Tank
นาวาลีMetamorph Tank
นาวาลีLaboratory Work Bench
นาวาลีLaboratory Table
นาวาลีLaboratory Vats
นาวาลีMenagerie Altar
นาวาลีMenagerie Bucket
นาวาลีMenagerie Cage
นาวาลีMenagerie Cage Fence
นาวาลีMenagerie Feeding Trough
นาวาลีMenagerie Fence
นาวาลีMenagerie Food Tray
นาวาลีMenagerie Large Trough
นาวาลีMenagerie Nest
นาวาลีMenagerie Rope Fence
นาวาลีMenagerie Spirit Barrier
นาวาลีMetal Lantern
นาวาลีAzurite Mine Cart
นาวาลีMining Equipment
นาวาลีMining Machinery
นาวาลีMonster Corpse
นาวาลีMushroom Cluster
นาวาลีOriath Barrels
นาวาลีOriath Brazier
นาวาลีOriath Guard Shed
นาวาลีOriath Ladder
นาวาลีOriath Lantern
นาวาลีOriath Rubble
นาวาลีOriath Scaffolding
นาวาลีOvergrown Corpse
นาวาลีPhoenix Vent
นาวาลีPohutukawa Tree
นาวาลีPortal Parts
นาวาลีRamshackle Ladder
นาวาลีRope Basket
นาวาลีRyslatha Tree
นาวาลีSeed of Corruption
นาวาลีSki Equipment
นาวาลีSlave Cage
นาวาลีSlave Pens Barrel
นาวาลีSlave Pens Bed
นาวาลีSlave Pens Bench
นาวาลีSlave Pens Bunk Bed
นาวาลีSlave Pens Chair
นาวาลีSlave Pens Crate
นาวาลีSlave Pens Dining Table
นาวาลีSlave Pens Drawing Table
นาวาลีSlave Pens Rug
นาวาลีSlave Pens Stool
นาวาลีSlave Pens Table
นาวาลีSlave Pens Wagon
นาวาลีSmithing Equipment
นาวาลีSnow Drift
นาวาลีSnowy Hay Bale
นาวาลีSulphite Light
นาวาลีSulphite Vein
นาวาลีSulphur Stack
นาวาลีTarget Dummy
นาวาลีTemplar Barricade
นาวาลีTemplar Corpse
นาวาลีTemplar Experiment Table
นาวาลีTemplar Torture Table
นาวาลีVaal Armour Rack
นาวาลีVaal Atlas Chart
นาวาลีVaal Block
นาวาลีVaal Bookshelf
นาวาลีVaal Curtain
นาวาลีVaal Figurine
นาวาลีVaal Large Altar
นาวาลีVaal Mechanism
นาวาลีVaal Mummy
นาวาลีVaal Notes
นาวาลีVaal Reading Table
นาวาลีVaal Round Altar
นาวาลีVaal Rug
นาวาลีVaal Scattered Papers
นาวาลีVaal Square Altar
นาวาลีVaal Statue
นาวาลีVaal Tablets
นาวาลีVaal Treasure Trove
นาวาลีVaal Weapon Rack
นาวาลีVaal Weathered Pillar
นาวาลีVolcanic Pebble
นาวาลีVolcanic Rock
นาวาลีWhare Floor
นาวาลีWicker Basket
นาวาลีWooden Barricade
นาวาลีWooden Bucket
นาวาลีWooden Stool
นาวาลีWooden Tray
นาวาลีWooden Workbench
นาวาลีWounded Slave
นาวาลีKitava Skull
นาวาลีSnowman
นาวาลีSunspire Hideout Effect
นาวาลีDoomcrow Hideout Effect
นาวาลีSnowy Rock
นาวาลีLarge Snowy Rock
นาวาลีMountain Spring
นาวาลีBare Tree
นาวาลีBare Branches
นาวาลีArena Petals
นาวาลีCharred Wood Pile
นาวาลีPrisoners' Monument
นาวาลีOriath Square Fountain
นาวาลีOriath Curb
นาวาลีTriumph Fountain
นาวาลีOriath Ground
นาวาลีOriath Doorway
นาวาลีOriathan Child
นาวาลีSand Pile
นาวาลีBeast Trophy
นาวาลีSyndicate Flag
นาวาลีSyndicate Cage
นาวาลีSyndicate Cart
นาวาลีCorpse Sculpture
นาวาลีArtifact Cage
นาวาลีSyndicate Drawers
นาวาลีSyndicate Shelf
นาวาลีSyndicate Ladder
นาวาลีSyndicate Cabinet
นาวาลีSyndicate Table
นาวาลีSyndicate Desk
นาวาลีWarped Skull
นาวาลีManifesto Altar
นาวาลีSandy Grave
นาวาลีManifesto Stand
นาวาลีSyndicate Fortification
นาวาลีSyndicate Statue
นาวาลีSyndicate Display
นาวาลีWeapon Display Table
นาวาลีSyndicate Armour Rack
นาวาลีBlacksmith's Rack
นาวาลีAssassin's Daggers
นาวาลีSword Display Case
นาวาลีGeomancer's Bench
นาวาลีSyndicate Helm Stand
นาวาลีBlacksmith's Barrel
นาวาลีSyndicate Mannequin
นาวาลีSyndicate Shield Stand
นาวาลีKarui Weapon Holder
นาวาลีKarui Weapon Rack
นาวาลีKarui Weapon Display
นาวาลีPrimeval Support
นาวาลีPrimeval Tablet
นาวาลีPrimeval Carving
นาวาลีPrimeval Pillar
นาวาลีPrimeval Container
นาวาลีPrimeval Bench
นาวาลีPrimeval Column Arc
นาวาลีPrimeval Way Marker
นาวาลีPrimeval Column
นาวาลีPrimeval Debris
นาวาลีPrimeval Rubble
นาวาลีPetrified Primevals
นาวาลีPrimeval Planter
นาวาลีPrimeval Vase
นาวาลีPrimeval Marker
นาวาลีPrimeval Stand
นาวาลีPrimeval Floor Crystal
นาวาลีPrimeval Shrine
นาวาลีPrimeval Trough
นาวาลีPrimeval Throne
นาวาลีPrimeval Tree Planter
นาวาลีPrimeval Chair
นาวาลีPrimeval Table
นาวาลีPrimeval Floor Mural
นาวาลีPrimeval Floor Light
นาวาลีPrimeval Power Source
นาวาลีSanctum Pillar
นาวาลีOvergrown Boulder
นาวาลีPetrified Stump
นาวาลีPetrified Tree
นาวาลีTheurgic Precipitate Machine
นาวาลีTree Roots
นาวาลีClassical Painting
นาวาลีSpore Pods
นาวาลีOriath Barrier
นาวาลีToxic Pods
นาวาลีToxic Pustules
นาวาลีToxic Fungus
นาวาลีToxic Growths
นาวาลีPirate Remains
นาวาลีScattered Coins
นาวาลีRising Smoke
นาวาลีThick Smoke
นาวาลีRaging Fire
นาวาลีAltar Burner
นาวาลีCharred Skeleton
นาวาลีBamboo Pile
นาวาลีBamboo Fence
นาวาลีBamboo Divider
นาวาลีBamboo Floor
นาวาลีMaraketh Rug
นาวาลีMaraketh Cushion
นาวาลีMaraketh Banner
นาวาลีMaraketh Brazier
นาวาลีRhex Statue
นาวาลีPlanter Box
นาวาลีMaple Tree
นาวาลีTasuni's Shrine
นาวาลีShrine Table
นาวาลีOyun's Throne
นาวาลีMaraketh Gong
นาวาลีMaraketh Table
นาวาลีMadcap Building Supplies
นาวาลีMadcap Tree
นาวาลีMadcap Spores
นาวาลีHuntsman Building Supplies
นาวาลีHuntsman Tree
นาวาลีHuntsman Spores
นาวาลีCelestial Tree
นาวาลีWild Tree
นาวาลีWild Shrine
นาวาลีWild Wind Effect
นาวาลีWrangler Building Supplies
นาวาลีWrangler Pylon
นาวาลีWrangler Gold Rain
นาวาลีWater Elemental Hideout Decoration
นาวาลีRingmaster Building Supplies
นาวาลีRingmaster Spectators
นาวาลีRingmaster Fireworks Environment Decoration
นาวาลีHarlequin Building Supplies
นาวาลีHarlequin Spectators
นาวาลีHarlequin Apparition Environment Decoration
นาวาลีMiracle Map Device
นาวาลีMiracle Map Device I
นาวาลีMiracle Map Device II
นาวาลีMiracle Map Device III
นาวาลีBlack Building Supplies
นาวาลีBlack Statue
นาวาลีBlack Environment Hideout Decoration
นาวาลีWhite Building Supplies
นาวาลีWhite Statue
นาวาลีWhite Environment Hideout Decoration
นาวาลีLaboratory Building Supplies
นาวาลีLaboratory Benches
นาวาลีLaboratory Environment Hideout Decoration
นาวาลีTwisted Building Supplies
นาวาลีTwisted Experiments
นาวาลีTwisted Environment Hideout Decoration
นาวาลีThaumaturgy Pillar
นาวาลีFairgraves Stash
นาวาลีFairgraves Guild Stash
นาวาลีTwilight Stash
นาวาลีTwilight Guild Stash
นาวาลีWarlord Stash
นาวาลีWarlord Guild Stash
นาวาลีApollyon Stash
นาวาลีApollyon Guild Stash
นาวาลีMidnight Pact Stash
นาวาลีMidnight Pact Guild Stash
นาวาลีAtlantis Stash
นาวาลีAtlantis Guild Stash
นาวาลีBlocking Volume
นาวาลีBlood Pool Kit
นาวาลีPool Kit
นาวาลีWater Plane
นาวาลีBlood Plane
นาวาลีGrass Patch
นาวาลีTemplar Courts Ground
นาวาลีFlagstone Ground
นาวาลีForest Encampment Ground
นาวาลีLioneye's Watch Ground
นาวาลีDirt Ground
นาวาลีGrass Ground
นาวาลีTile Ground
นาวาลีSewer Ground
นาวาลีArctic Ground
นาวาลีSand Ground
นาวาลีWood Ground
นาวาลีVoid Ground
นาวาลีHallowed Grave
นาวาลีJack-o'-Lantern Patch
นาวาลีAngelic Building Supplies
นาวาลีAngelic Curios
นาวาลีAngelic Environmental Effect
นาวาลีDemonic Building Supplies
นาวาลีDemonic Curios
นาวาลีDemonic Environmental Effect
นาวาลีโต๊ะคราฟสวน
นาวาลีSeed Stockpile
นาวาลีคลังเก็บของโจรกรรม
นาวาลีคลังเก็บของกองสำรวจ
นาวาลีSunrise Building Supplies
นาวาลีSunrise Objects
นาวาลีSunrise Environmental Effect
นาวาลีNightfall Building Supplies
นาวาลีNightfall Crystals
นาวาลีNightfall Environmental Effect
นาวาลีSuffering Building Supplies
นาวาลีSuffering Objects
นาวาลีSuffering Environmental Effect
นาวาลีMisery Building Supplies
นาวาลีMisery Objects
นาวาลีMisery Environmental Effect
นาวาลีLightbringer Building Supplies
นาวาลีLightbringer Curios
นาวาลีLightbringer Environment Effect
นาวาลีDarkshard Building Supplies
นาวาลีDarkshard Curios
นาวาลีDarkshard Environment Effect
นาวาลีRitual Totem
นาวาลีIce Sculpture
นาวาลีPlum Blossom
นาวาลีShengjing Building Supplies1
นาวาลีShengjing Building Supplies2
นาวาลีShengjing Building Supplies3
นาวาลีShengjing Building Supplies4
นาวาลีShengjing Building Supplies5
นาวาลีOrnate Bar
นาวาลีOrnate Wall Hanging
นาวาลีLotus Terrace Stand
นาวาลีLotus Bench
นาวาลีMaven's Astrolabe
นาวาลีMaven's Astrolabe Map Device
นาวาลีSynthesis Waypoint
นาวาลีFrozen Lake
นาวาลีThe Crawler
นาวาลีScavenger Building Supplies
นาวาลีScavenger Curios
นาวาลีScavenger Environmental Effect
นาวาลีOverseer Building Supplies
นาวาลีOverseer Curios
นาวาลีOverseer Environmental Effect
นาวาลีIllusionist Sigil Decoration
นาวาลีTemple Sigil Decoration
นาวาลีStygian Sigil Decoration
นาวาลีOriath Sigil Decoration
นาวาลีAbyss Sigil Decoration
นาวาลีVaal Sigil Decoration
นาวาลีSynthesis Emitter
นาวาลีVenarius' Drawings
นาวาลีVenarius' Toys
นาวาลีMap Device Parts
นาวาลีSynthesis Trim
นาวาลีDerelict Map Device
นาวาลีEngineering Desk
นาวาลีSynthesis Medallion
นาวาลีMemory Stabilizer
นาวาลีSynthesis Golem Parts
นาวาลีLoose Floorboards
นาวาลีGrand Column
นาวาลีStained-Glass Window
นาวาลีSynthesis Light Beam
นาวาลีSynthesiser
นาวาลีSynthetic Map Device
นาวาลีSiren Building Supplies
นาวาลีSiren Curios
นาวาลีSiren Environmental Effect
นาวาลีDeepwater Building Supplies
นาวาลีDeepwater Curios
นาวาลีDeepwater Environmental Effect
นาวาลีWeapon Display
นาวาลีCanine Companion
นาวาลีIncandescent Fungus
นาวาลีCelestial Cathedral
นาวาลีUndead Citizen
นาวาลีStrange Building Supplies
นาวาลีFirepit
นาวาลีWell Objects
นาวาลีDemonic Waypoint
นาวาลีDemonic Map Device
นาวาลีTreasury Curios
นาวาลีDisplay Cabinet
นาวาลีWoodland Objects
นาวาลีFountain Objects
นาวาลีWar Table
นาวาลีStable Objects
นาวาลีHana's Memorial
นาวาลีSentry Station
นาวาลีHoly Seal
นาวาลีArmourer's Workbench
นาวาลีBowmaker's Tools
นาวาลีHeadstones
นาวาลีSharpening Wheel
นาวาลีBlessing Font
นาวาลีArtisan's Bench
นาวาลีเครื่องเปิดแผนที่
นาวาลีGladiator's Workbench
นาวาลีโต๊ะคราฟท์
นาวาลีTeleport
นาวาลีTelepad
นาวาลีTeleport Proximity
นาวาลีTeleport Owner
นาวาลีAtlas Table
นาวาลีStash
นาวาลีGuild Stash
นาวาลีแท่นวาร์ป
นาวาลีเฮเลน่า
นาวาลีนาวาลี
นาวาลีซานะ
นาวาลีไอนาร์
นาวาลีอัลวา
นาวาลีนิโค้
นาวาลีจุน
นาวาลีแม่ชีแคสเซีย
นาวาลีทาเน อ็อกเทเวียส
นาวาลีคิรัค
นาวาลีแดนนิก กวีนักรบ
นาวาลีเกว็นเน็น นักพนัน
นาวาลีทูเจน ผู้ต่อราคา
นาวาลีร็อก ผู้เสนอขาย
นาวาลีผู้สุดท้ายที่สิ้นชีพ
นาวาลีRhoa Feast

Community Wiki

Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.