กลุ่มทวยเทพ /12 ⍟
Iconชื่อ
บทที่ 6 ราชันน้ำเค็ม
คุณไม่ติดสถานะ มึนงง หากคุณติดสถานะ มึนงง หรือบล็อคการปะทะที่สร้างสถานะ มึนงง ใน 2 วินาทีที่ผ่านมา
เก็บวิญญาณของ พูรูนา ผู้ท้าทาย Atoll Map
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค 30%
เก็บวิญญาณของ ชิ้นส่วนแห่งเหมันต์ Waterways Map
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 100%
เก็บวิญญาณของ สมบัติโจรสลัด Coves Map
ลดผลของสถานะ หนาวเย็น ต่อตัวคุณ 50%
บทที่ 7 มารดาเหล่าแมงมุม
ลดความเสียหายที่ได้รับ 10% จากความเสียหายต่อเนื่อง
เก็บวิญญาณของ มาลิกาโร ผู้พรากอวัยวะ Overgrown Shrine Map
เพิ่มอัตราการ เติม พลังชีวิตและโล่พลังงาน 20% หากคุณเลิกรับความเสียหายต่อเนื่องมาเร็วๆ นี้
เก็บวิญญาณของ ไฮบริดวิโดว์ Arachnid Tomb Map
ดีบัฟ ต่อตัวคุณหมดเวลา เร็วขึ้น 20%
เก็บวิญญาณของ อาร์มาล่า แม่ม่าย Sunken City Map
ค่าต้านทาน เคออส +40% ต่อความเสียหายต่อเนื่อง
บทที่ 8 สุริยุปราคา
เสริมค่าป้องกันกายภาพ 6% ขณะที่มีศัตรูอยู่ใกล้เพียง 1 ตัว
มีโอกาส 20% ที่จะได้รับความเสียหาย ปะทะ พื้นที่ ลดลง อีก 50%
เก็บวิญญาณของ พงไพรเพลิง Volcano Map
ลดความเสียหาย ธาตุ ที่คุณได้รับ 8%
หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
เก็บวิญญาณของ เพลิงและเดือดดาล Lava Chamber Map
ไม่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล หากคุณได้รับคริติคอลมาเร็วๆ นี้
เก็บวิญญาณของ จอรัส ขอบแห่งนภา Temple Map
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วย จากคริติคอล 50%
บทที่ 8 จันทรุปราคา
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 1% ต่อจำนวนศัตรูที่อยู่ใกล้ สูงสุด 8%
เสริมค่าป้องกันกายภาพ 1% ต่อจำนวนศัตรูที่อยู่ใกล้ สูงสุด 8%
เก็บวิญญาณของ คอร์ ธิดาแห่งเงา Cold River Map
มีโอกาสหลีกเลี่ยงกระสุน 10%
เก็บวิญญาณของ กัปตันเคลย์บอร์น ผู้ต้องสาป Frozen Cabins Map
ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับ 6% หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
เก็บวิญญาณของ ความตายสยายปีก Channel Map
หลีกเลี่ยงกระสุนที่ ชิ่ง
บทที่ 6 เทพผู้มีกีบ
ลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณ อีก 60%
เก็บวิญญาณของ เมฟ็อด ผู้เผาปฐพี Summit Map
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% ขณะที่อยู่บน พื้นลุกไหม้
ไม่ได้รับผลจาก พื้นลุกไหม้
บทที่ 7 ราชินีผู้สิ้นหวัง
เสริมค่าป้องกันกายภาพ 1% ต่อจำนวนครั้งที่คุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้ สูงสุด 5%
เก็บวิญญาณของ เอเรบิกซ์ หายนะแก่สรรพแสง Cemetery Map
ศัตรูที่ปะทะคุณด้วยการโจมตีมาเร็วๆ นี้ มีความเร็วในการโจมตี ลดลง 8%
บทที่ 8 ภาพสะท้อนแสนสยอง
มีโอกาสสะท้อน สาปสะกด 50%
คุณและมิเนียนของคุณ ได้รับความเสียหาย สะท้อน ลดลง 50%
เก็บวิญญาณของ วาร์เฮช ระยิบวิปลาส Terrace Map
ลดผลของคำสาป ต่อตัวคุณ 30%
บทที่ 9 ราชินีแห่งผืนทราย
คุณไม่ติดสถานะ พิษ หากคุณติดสถานะ พิษ อย่างน้อย 3 ระดับ
ลดระยะเวลาของสถานะ พิษ ต่อตัวคุณ อีก 50%
เก็บวิญญาณของ อวตารแห่งการทำลาย Geode Map
ลดความเสียหาย เคออส ที่ได้รับ 5%
ลดความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ที่ได้รับ 25% ขณะที่อยู่บน พื้นกัดกร่อน
บทที่ 6 พระบิดาแห่งการศึก
ค่าป้องกันกายภาพ เพิ่มเติม 3% ต่อจำนวนวินาทีที่คุณอยู่กับที่ สูงสุด 9%
เก็บวิญญาณของ ทาห์ซิน ผู้สร้างศึก Siege Map
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะอยู่กับที่
บทที่ 7 จ้าวล้านหน้า
คุณไม่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากการเคลื่อนที่ ขณะที่ติดสถานะ เลือดไหล
ลดความเสียหาย กายภาพต่อเนื่อง ที่ได้รับ 25% ขณะเคลื่อนที่
เก็บวิญญาณของ ท่านหญิงผู้กลวงเปล่า Vaal Pyramid Map
คุณไม่ติดสถานะ โลหิตมลทิน หากคุณมีดีบัฟ โลหิตมลทิน อย่างน้อย 5 ระดับ
บทที่ 9 ผู้ปกครองแห่งไฮเกท
ลดผลของสถานะ ช็อค ต่อตัวคุณ 60%
เก็บวิญญาณของ ช่างตีเหล็ก Dunes Map
ไม่ติดสถานะ ตาบอด
คุณไม่ติดสถานะ ขาหัก
บทที่ 6 นายหญิงผู้เชิดหุ่น
ขวดยาพลังชีวิต ได้รับ 3 ชาร์จ ทุก 3 วินาที หากคุณไม่ได้ใช้ ขวดยาพลังชีวิต มาเร็วๆ นี้
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 60% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เก็บวิญญาณของ กอรูลิส ผู้ฉกฉวยเจตจำนง Infested Valley Map
ศัตรูที่คุณปะทะมาเร็วๆ นี้ มีอัตราการ ฟื้นฟูพลังชีวิต ลดลง 50%
กลุ่มทวยเทพ หน้าต่างช่วยเหลือ

กลุ่มทวยเทพ หน้าต่างช่วยเหลือ

Community Wiki

Edit

The Pantheon

The Pantheon is a system of divine powers that players can activate to grant various defensive passive buffs, introduced in the The Fall of Oriath expansion. These powers grant defensive bonuses and become available when players defeat certain gods in Acts 6 through 10.

There are twelve gods that each grant a power; four major gods and eight minor gods. A player can only have one major and one minor power activated at a time. The bonuses can be freely swapped with no extra cost, as long as the player is in a town or hideout.

Upgrading a god's power requires consuming a Divine Vessel and any map, with a boss that can upgrade a pantheon power. Once this is done players will simultaneously get the baseline god buff as well as the secondary buff(s).

Upgrading

Every major and minor god can be upgraded. All Major gods have 3 upgrades and Minor gods have 1 upgrade. This means, in total, you can get up to 4 simultaneous buffs from a Major god, and 2 simultaneous buffs from a Minor god.

In order to upgrade a major or minor god power, players need to:

  1. First look at the chart below to determine which map needs to be used (for example Pier Map for the first upgrade to Soul of Lunaris)
  2. Then acquire the map and add it into your Map Device at your hideout (It can be purchased from other players using the Trade Site)
  3. Also add a Divine Vessel into the map device (it can be bought from other players)
  4. Run the map and kill the boss (if it is difficult, you can have a friend in the same party kill the boss, but you must be present in the map for the capturing to work)
  5. Check your map device, you should have acquired the Captured Soul of a god (item that looks like a blue bottle)
  6. Take the Captured Soul item to Sin (he can be found in Oriath or in Lioneye's Watch)
  7. View your Pantheon and roll over the God you are trying to upgrade; the upgraded God Power should now be active

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.