Betrayal ยูนิค /14 ⍟

Betrayal ยูนิค /14 ⍟

ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
MastersFocusBitterbind Point Titanium Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวท (30–50)%
เพิ่มโล่พลังงาน (180–220)%
สเปคเตอร์ มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (50–100)%
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อคุณคริติคอล
สเปคเตอร์ที่ปลุก ของคุณจะได้รับสถานะ กระแสอาคม เช่นกันเมื่อคุณได้รับสถานะนั้น
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (40–50)% ต่อจำนวน สเปคเตอร์ที่ปลุก
(กระแสอาคม เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
VialofUnlifeCinderswallow Urn Silver Flask
จำนวนชาร์จสูงสุด +90
รีชาร์จ 5 ชาร์จ เมื่อคุณกลืนกิน ศพที่ติดสถานะ ลุกไหม้
เพิ่มจำนวนชาร์จ (175–200)% ต่อการใช้งาน
ศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ จากคุณ ขณะที่รับผลจากขวดยา ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น (7–10)%
เติมพลังชีวิต (1–3)% เมื่อคุณสังหารศัตรู ขณะที่รับผลจากขวดยา
ExplorersVisionFireFlamesight Solaris Circlet
เพิ่มโล่พลังงาน (240–280)%
ค่าต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาสสร้างสถานะ แผดเผา ต่อศัตรู (25–50)%
ไม่สามารถสร้างสถานะ ลุกไหม้ ได้
(ศัตรูที่ติดสถานะ แผดเผา ถูกลดค่าต้านทาน ทุกธาตุ ได้สูงสุด 30% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ จากการปะทะนั้น, สถานะนี้คงอยู่ 4 วินาที)
ExplorersVisionColdGalesight Solaris Circlet
เพิ่มโล่พลังงาน (240–280)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาสสร้างสถานะ เปราะ ต่อศัตรู (25–50)%
ไม่สามารถสร้างสถานะ หนาวเย็นหรือแช่แข็ง ได้
(การปะทะศัตรูที่ติดสถานะ เปราะ มีโอกาสคริติคอลได้สูงสุด +6% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะที่สร้างสถานะ เปราะ, สถานะนี้คงอยู่ 4 วินาที)
Betrayal_Unique_Transport_BeltHyperboreus Leather Belt
พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
สร้างสถานะ หนาวเย็น ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อคุณ ตั้งสมาธิ ทำให้ลดความเร็วในการกระทำ 30%
ตั้งสมาธิ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย (50–70)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
grant focus skill [1]
(หนาวเย็น ลดความเร็วในการกระทำของศัตรู เป็นเวลา 2 วินาที)
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
AssassinationUnique2Paradoxica Vaal Rapier
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ สร้างความเสียหายเป็นสองเท่า

ShapersPresenceSolstice Vigil Onyx Amulet
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เพิ่มความเสียหาย (30–40)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ฟื้นฟูมานา (8–10) ต่อวินาที
ได้รับ การปรากฏกายของเชปเปอร์ 10 วินาที เมื่อคุณสังหาร ศัตรูแรร์หรือยูนิค
โซ่กาลเวลา (Temporal Chains) ไม่มีค่าสำรอง หากถูกร่ายเป็น ออร่า
(การปรากฏกายของเชปเปอร์ ทำให้ผลบนตัวคุณกับเพื่อนที่อยู่ใกล้หมดเวลา ช้าลง 20%)
(ผลของมันไม่สามารถหมดช้าลงไปกว่า 25% ของอัตราการหมดเดิมของมัน)
FortificationsUniqueThe Crimson Storm Steelwood Bow
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 6%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (60–80)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (25–35)%
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 50% เมื่อคริติคอลด้วยการโจมตี
ศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล จากคุณ ให้ชาร์จขวดยา เพิ่มขึ้น (60–100)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (100–120) ถึง (150–165) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก ต่อศัตรู 50% เมื่อคริติคอลด้วยการโจมตี
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
(ศัตรูที่ ขาหัก มีความเร็วในการเคลื่อนที่ ลดลง 30%)
TheDevouringDiademThe Devouring Diadem Necromancer Circlet
เลเวลของ หินสกิล ที่ใส่ +1
หินสกิลที่ใส่ มีประสิทธิภาพการสำรอง เพิ่มขึ้น 25%
ทริกเกอร์ สวาปามเลือดเนื้อ (Feast of Flesh) เลเวล 15 ทุก 5 วินาที
เพิ่มโล่พลังงาน (180–220)%
มีโอกาสเริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน 10% เมื่อคุณใช้สกิล
Eldritch Battery
buff impl stat [0]
(จ่าย โล่พลังงาน ก่อน มานา ในส่วนของ ค่าใช้งาน ที่เป็น มานา, ลดอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน อีก 50%)
TheQueensHungerThe Queen's Hunger Vaal Regalia
ทริกเกอร์ เซ่นไหว้ด้วยกระดูก (Bone Offering), เซ่นไหว้ด้วยเนื้อหนัง (Flesh Offering) หรือ เซ่นไหว้ด้วยวิญญาณ (Spirit Offering) เลเวล 20 ทุก 5 วินาที
สกิล เซ่นไหว้ ที่ถูกใช้งานด้วยวิธีนี้มีผลต่อคุณเช่นกัน
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
เพิ่มโล่พลังงาน (100–130)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
buff impl stat [0]

ExplorersVisionLightningThundersight Solaris Circlet
เพิ่มโล่พลังงาน (240–280)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาสสร้างสถานะ อ่อนแรง ต่อศัตรู (25–50)%
ไม่สามารถสร้างสถานะ ช็อค ได้
(ศัตรูที่ติดสถานะ อ่อนแรง สร้างความเสียหาย ลดลง อีก สูงสุด 20% ขึ้นกับความเสียหาย สายฟ้า จากการปะทะนั้น, สถานะนี้คงอยู่ 4 วินาที)
BetrayalExperimentationRingVivinsect Unset Ring
มีรู 1 รู
เลเวลของ หินสกิลออร่า ที่ใส่ +5
หินสกิลที่ใส่ มีประสิทธิภาพการสำรอง ลดลง 20%
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(15–25)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 15 ต่อวินาที ต่อจำนวน ไอเทมไร้มลทิน ที่สวมใส่
ค่าใช้งานมานาสุทธิของ สกิล -2 ต่อจำนวน ไอเทมที่มีมลทิน ที่สวมใส่
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
MatuatupunaWhakatutuki o Matua Tarnished Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวท (5–10)%
เลเวลของ หินสกิลมิเนียน ที่ใส่ +3
โล่พลังงานสูงสุด +(40–80)
เพิ่มโล่พลังงาน (40–80)%
มานาสูงสุด +(15–25)
เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ ต่อ มิเนียน ของคุณ 20%
เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 20%
กระจาย น้ำมันดิน เมื่อคุณบล็อค
หากคุณบล็อคมาเร็วๆ นี้ คุณกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ ฟื้นฟูพลังชีวิต 5% ต่อวินาที
ground tar on block duration ms [4500]
(น้ำมันดิน ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรู 50%)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
ExplorersGauntlet2Worldcarver Dragonscale Gauntlets
ทริกเกอร์ เบิกอาคม (Arcane Wake) เลเวล 20 หลังจาก จ่ายมานา ครบ 200 หน่วย
อัตราความแม่นยำ +(200–300)
เพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (120–150)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 6% ต่อจำนวนม็อดแผนที่ เกี่ยวกับ การดรอปไอเทม ที่ส่งผลต่อด่าน
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 3% ต่อจำนวนม็อดแผนที่ เกี่ยวกับ การดรอปไอเทม ที่ส่งผลต่อด่าน
Betrayal ไอเทม /43 ⍟

Betrayal ไอเทม /43 ⍟

Iconชื่อ
A Dab of Ink
ขนาดกอง: 1 / 9
The Poet's Pen
Acid Caverns Map
ระดับแผนที่: 5, 8, 12, 16, 16
โปรแกรมแก้ไขแท็กกิลด์: ÿ
โบนัส: สังหารบอสใน แผนที่เมจิก หรือสูงกว่า
Crater Map
ระดับแผนที่: 5, 8, 12, 16, 16
โปรแกรมแก้ไขแท็กกิลด์: D
โบนัส: สังหารบอสใน แผนที่เมจิก หรือสูงกว่า
Fungal Hollow Map
ระดับแผนที่: 7, 10, 14, 16, 16
โปรแกรมแก้ไขแท็กกิลด์: d
โบนัส: สังหารบอสใน แผนที่แรร์
ซแคแร็บนิรภัยเคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 5 ใบ
ซแคแร็บรวมสัตว์เคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง เพิ่มเติม 3 ตัว
ซแคแร็บบรีชเคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี บรีช เพิ่มเติม 3 แห่ง
ซแคแร็บแผนที่เคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม แผนที่ ที่พบในด่าน อีก 50%
ซแคแร็บพยากรณ์เคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไพ่พยากรณ์ ที่พบในด่าน อีก 150%
ซแคแร็บเอลเดอร์เคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพล​เอลเดอร์ ลงใน​ด่าน​แผนที่
เพิ่มไอเทม​แรร์​เอลเดอร์ ที่​พบ​ใน​ด่าน อีก 90%
ซแคแร็บฮาร์บินเจอร์เคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 4 ตน
ซแคแร็บวัตถุโบราณเคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไอเทมยูนิค ที่พบในด่าน อีก 150%
ซแคแร็บเชปเปอร์เคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพล​เชปเปอร์ ลงใน​ด่าน​แผนที่
เพิ่มไอเทม​แรร์​เชปเปอร์ ที่​พบ​ใน​ด่าน อีก 90%
ซแคแร็บซัลไฟต์เคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี นิโค้
เจ้าของแผนที่ ได้รับ ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น อีก 60%
ซแคแร็บทรมานเคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ผีตายโหง เพิ่มเติม 7 ตน
Glacier Map
ซแคแร็บนิรภัยขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 4 ใบ
ซแคแร็บรวมสัตว์ขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง เพิ่มเติม 2 ตัว
ซแคแร็บบรีชขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี บรีช เพิ่มเติม 2 แห่ง
ซแคแร็บแผนที่ขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม แผนที่ ที่พบในด่าน อีก 35%
ซแคแร็บพยากรณ์ขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไพ่พยากรณ์ ที่พบในด่าน อีก 100%
ซแคแร็บเอลเดอร์ขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพล​เอลเดอร์ ลงใน​ด่าน​แผนที่
เพิ่มไอเทม​แรร์​เอลเดอร์ ที่​พบ​ใน​ด่าน อีก 60%
ซแคแร็บฮาร์บินเจอร์ขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 3 ตน
ซแคแร็บวัตถุโบราณขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไอเทมยูนิค ที่พบในด่าน อีก 100%
ซแคแร็บเชปเปอร์ขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพล​เชปเปอร์ ลงใน​ด่าน​แผนที่
เพิ่มไอเทม​แรร์​เชปเปอร์ ที่​พบ​ใน​ด่าน อีก 60%
ซแคแร็บซัลไฟต์ขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี นิโค้
เจ้าของแผนที่ ได้รับ ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น อีก 40%
ซแคแร็บทรมานขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ผีตายโหง เพิ่มเติม 5 ตน
Primordial Blocks Map
ซแคแร็บนิรภัยขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 3 ใบ
ซแคแร็บรวมสัตว์ขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง เพิ่มเติม 1 ตัว
ซแคแร็บบรีชขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี บรีช เพิ่มเติม 1 แห่ง
ซแคแร็บแผนที่ขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม แผนที่ ที่พบในด่าน อีก 20%
ซแคแร็บพยากรณ์ขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไพ่พยากรณ์ ที่พบในด่าน อีก 50%
ซแคแร็บเอลเดอร์ขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพล​เอลเดอร์ ลงใน​ด่าน​แผนที่
เพิ่มไอเทม​แรร์​เอลเดอร์ ที่​พบ​ใน​ด่าน อีก 30%
ซแคแร็บฮาร์บินเจอร์ขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 2 ตน
ซแคแร็บวัตถุโบราณขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไอเทมยูนิค ที่พบในด่าน อีก 50%
ซแคแร็บเชปเปอร์ขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพล​เชปเปอร์ ลงใน​ด่าน​แผนที่
เพิ่ม ไอเทม​แรร์​เชปเปอร์ ที่​พบ​ใน​ด่าน อีก 30%
ซแคแร็บซัลไฟต์ขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี นิโค้
เจ้าของแผนที่ ได้รับ ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น อีก 20%
ซแคแร็บทรมานขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ผีตายโหง เพิ่มเติม 3 ตน
The Life Thief
ขนาดกอง: 1 / 6
Zerphi's Heart
The Master Artisan
ขนาดกอง: 1 / 5
20x เงินตราเพิ่มค่าคุณภาพ
The Nurse
ขนาดกอง: 1 / 8
The Doctor
The Sacrifice
ขนาดกอง: 1 / 4
Sacrificial Garb 6 เชื่อม
ไอเทมเลเวล: 100
Betrayal Quest /1 ⍟

Betrayal Quest /1 ⍟

ActIconชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
9FortQuestIconองค์กรอิมมอร์ทัล
MasterQuest
จุน​ต้องการ​ให้​คุณ​ช่วย​เธอ​ค้นหา​และ​ทำลาย​ปราการ​ของ​องค์กร​อิมมอร์ทัล​ภายใน​ทะเล​ทราย​มาราเค็ท
Betrayal หินสกิล /10

Betrayal หินสกิล /10

โจมตี เวท ตราเวท ลูกแก้ว แชนเนล กายภาพ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า กระสุน ชิ่ง โทเทม ออร่า พื้นที่ กาลเวลา เสริม
ชื่อ
Warbannerธงสงคราม (War Banner) (4)
พื้นที่, เวท, กาลเวลา, ออร่า, กายภาพ
DreadBannerธงหวาดกลัว (Dread Banner) (24)
พื้นที่, เวท, กาลเวลา, ออร่า, กายภาพ
MultipleTotemsสกิลเสริม Multiple Totems (38)
โทเทม, เสริม
ชื่อ
ShatteringSteelเหล็กกล้าแตกกระจาย (Shattering Steel) (12)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
LancingSteelพุ่งเหล็กกล้า (Lancing Steel) (28)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ
ชื่อ
ConduitSigilตราเวทสายฟ้า (Storm Brand) (12)
สายฟ้า, เวท, พื้นที่, ชิ่ง, กาลเวลา, ตราเวท
RecallSigilเรียกคืนตราเวท (Brand Recall) (16)
ตราเวท, เวท
ArmageddonBrandตราเวทวันสิ้นโลก (Armageddon Brand) (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา, ตราเวท
FrostFuryลูกแก้วเหมันต์ (Winter Orb) (28)
น้ำแข็ง, เวท, แชนเนล, พื้นที่, กาลเวลา, กระสุน, ลูกแก้ว
BoneChillSupportสกิลเสริม Bonechill (38)
น้ำแข็ง, เสริม
Betrayal Monster /70 ⍟

Betrayal Monster /70 ⍟

ชื่อม็อดSpectre
จุน มาสเตอร์แห่งการผนึกmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
master damage +% final vs unique monsters [-90]
N
กำแพงปราการmonster no drops or experience [1]
chance to be stunned % [25]
cannot have affliction mods [1]
N
กำแพงปราการmonster no drops or experience [1]
chance to be stunned % [25]
N
โทเทมmonster no drops or experience [1]
cannot have affliction mods [1]
N
โทเทมmonster no drops or experience [1]N
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-66]
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ปีศาจN
วอรีชีความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
ล่องหนN
Flesh ManipulatorปลุกอันเดดY
Spirit WeaverY
Risen LackeyอันเดดY
Flayed VanguardอันเดดY
Flayed LookoutอันเดดY
Creeping TangleY
Ravager MawY
Syndicate AssassinY
Syndicate OperativeY
Syndicate AgentY
Syndicate Silencermonster no drops or experience [1]
cannot be used as minion [1]
N
Syndicate SilencerY
Syndicate Conduitmonster do not fracture [1]Y
Syndicate Fabricatormonster do not fracture [1]Y
เซลล์พายุN
Depraved MonstrosityY
Bloated MonstrosityY
หนอนโลหิตเสริมจักรกลmonster no drops [1]N
หนูนำโรคที่หิวโหยmonster no drops [1]N
หนูนำโรคที่อิ่มเอิบmonster no drops [1]N
หลักฐานองค์กรไม่ถูก ผลักออกไป
monster no drops or experience [1]
N
Syndicate Muscleโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะ ที่บล็อค
Y
Syndicate BeheaderY
Syndicate EnforcerY
Syndicate MarksmanY
ร่างบรรจุขององค์กรmonster casts shield charge text [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 40%
คุณได้รับความเสียหาย 20% จากการปะทะ ที่บล็อค
N
แก่นปะทุmonster no drops or experience [1]N
ร่างปลอมไม่ได้รับความเสียหายN
ทหารยามอธรรมmonster casts shield charge text [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 40%
คุณได้รับความเสียหาย 20% จากการปะทะ ที่บล็อค
N
เทจ อัลฮัมบาmonster no drops or experience [1]N
อาริน เคนท์monster no drops or experience [1]N
งาฮารี อาทุยmonster no drops or experience [1]N
บริน บาเรียสmonster no drops or experience [1]N
เซียน ซองmonster no drops or experience [1]N
คิลเลียม เครียร์รีmonster no drops or experience [1]N
ลินน์ เกรย์monster no drops or experience [1]N
ซารินา ทิทูเชียสmonster no drops or experience [1]N
โครงกระดูกเสี่ยงปะทุmonster no drops or experience [1]N
คนทรยศต่อภาคีmonster no drops or experience [1]N
Flayed VanguardอันเดดN
Flayed LookoutอันเดดN
ผีแสนสยองcannot be used as minion [1]N
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-66]
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
monster no drops or experience [1]
N
ฮาคูความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
เอล์เรออนความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
ทอร่าความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
เวแกนความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
ลีโอ หมาป่าจ้าวสังเวียนความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-33]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะ ที่บล็อค
N
ยานัส เพแรนดัสความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
มันผู้หลบหนีความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
กราวิเชียสความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
เธน จอร์กินความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
คอเรลล์ โกยาความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
ริน ยูชูความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
คามีเรียผู้เลือดเย็นความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
ไรเกอร์ มาโลนีย์ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
ประติมากรรมเสื่อมเสียactive skill area of effect radius +% final [0,50]Y
ผีที่ถูกตรึงcannot be used as minion [1]N
Minimap Icons /3 ⍟

Minimap Icons /3 ⍟

CodeIcon
BetrayalSymbolCart
BetrayalSymbolCatarina
BetrayalSymbolDjinn
Choice Actions /23 ⍟

Choice Actions /23 ⍟

ChoiceCode
สอบสวนInterrogate
ปล่อยRelease
สังหารExecute
ต่อรองPromoteNPC
ต่อรองSwapNPCJob
ทรยศSwapLeader
ทรยศRemoveNPCFromOrg
ต่อรองNPCBefriendsAnother
ต่อรองGainIntelligenceLarge
ต่อรองGainIntelligence
ต่อรองNPCLeavesOrg
ทรยศStealRanks
ทรยศStealIntelligence
ต่อรองRemoveAllFromPrison
ต่อรองDestroyAllItemsInDivision
ต่อรองRemoveAllRivalries
ทรยศDestroyAllItemsOfRivalDivision
ทรยศDownrankRivalsUprankMyDivision
ต่อรองGainItemAnyUnique
ดรอปไอเทมยูนิค 1 ชิ้น
ต่อรองGainItemCurrency
ดรอปไอเทมเงินตรา
ต่อรองGainItemVeiledItem
ดรอปไอเทมแรร์ที่มีม็อดผนึก 1 ชิ้น
ต่อรองGainItemMap
ดรอปแผนที่ 1 ชิ้น
ต่อรองGainItemScarab
ดรอปซแคแร็บ 1 ตัว
Safehouse Crafting /16 ⍟

Safehouse Crafting /16 ⍟

JobRankเงินตรา
หน่วยแทรกแซงเจ้าหน้าที่1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutation
200x CurrencyRerollMagicOrb of Alteration
100x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
1x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orb
3x CurrencyAddModToRareExalted Orb
20x CurrencyModValuesDivine Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
หน่วยแทรกแซงรองกัปตัน1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutation
200x CurrencyRerollMagicOrb of Alteration
100x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
1x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orb
3x CurrencyAddModToRareExalted Orb
20x CurrencyModValuesDivine Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
หน่วยแทรกแซงกัปตัน1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutation
200x CurrencyRerollMagicOrb of Alteration
100x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
1x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orb
3x CurrencyAddModToRareExalted Orb
20x CurrencyModValuesDivine Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
หน่วยแทรกแซง1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutation
200x CurrencyRerollMagicOrb of Alteration
100x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
1x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orb
3x CurrencyAddModToRareExalted Orb
20x CurrencyModValuesDivine Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
หน่วยตั้งปราการเจ้าหน้าที่20x CurrencyConvertToNormalOrb of Scouring
4x Essence
4x Essence
4x Essence
4x Essence
4x Essence
20x CurrencyAddModToRareExalted Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
หน่วยตั้งปราการรองกัปตัน20x CurrencyConvertToNormalOrb of Scouring
4x Essence
4x Essence
4x Essence
4x Essence
4x Essence
20x CurrencyAddModToRareExalted Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
หน่วยตั้งปราการกัปตัน20x CurrencyConvertToNormalOrb of Scouring
4x Essence
4x Essence
4x Essence
4x Essence
4x Essence
20x CurrencyAddModToRareExalted Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
หน่วยตั้งปราการ20x CurrencyConvertToNormalOrb of Scouring
4x Essence
4x Essence
4x Essence
4x Essence
4x Essence
20x CurrencyAddModToRareExalted Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
หน่วยขนส่งเจ้าหน้าที่1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
200x CurrencyRerollRareChaos Orb
6x CurrencyAddModToRareExalted Orb
20x CurrencyModValuesDivine Orb
20x CurrencyImplicitModBlessed Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
หน่วยขนส่งรองกัปตัน1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
200x CurrencyRerollRareChaos Orb
6x CurrencyAddModToRareExalted Orb
20x CurrencyModValuesDivine Orb
20x CurrencyImplicitModBlessed Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
หน่วยขนส่งกัปตัน1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
200x CurrencyRerollRareChaos Orb
6x CurrencyAddModToRareExalted Orb
20x CurrencyModValuesDivine Orb
20x CurrencyImplicitModBlessed Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
หน่วยขนส่ง1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
200x CurrencyRerollRareChaos Orb
6x CurrencyAddModToRareExalted Orb
20x CurrencyModValuesDivine Orb
20x CurrencyImplicitModBlessed Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
หน่วยวิจัยเจ้าหน้าที่1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
100x AnnullOrbOrb of Annulment
100x CurrencyAddModToRareExalted Orb
5x CurrencyModValuesDivine Orb
5x CurrencyImplicitModBlessed Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
หน่วยวิจัยรองกัปตัน1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
100x AnnullOrbOrb of Annulment
100x CurrencyAddModToRareExalted Orb
5x CurrencyModValuesDivine Orb
5x CurrencyImplicitModBlessed Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
หน่วยวิจัยกัปตัน1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
100x AnnullOrbOrb of Annulment
100x CurrencyAddModToRareExalted Orb
5x CurrencyModValuesDivine Orb
5x CurrencyImplicitModBlessed Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
หน่วยวิจัย1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
100x AnnullOrbOrb of Annulment
100x CurrencyAddModToRareExalted Orb
5x CurrencyModValuesDivine Orb
5x CurrencyImplicitModBlessed Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
Equipments /49 ⍟

Equipments /49 ⍟

CodeIconชื่อMod
Boots1KorimsJourneyการสัญจรของโคริม
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
Boots2AzalsAlacriumความกระปรี้กระเปร่าของเอซาล
ความเร็วในการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 30%
Boots3HarimalsInvasionการรุกรานของฮาริมาล
ได้รับสถานะ เร่งราวี เมื่อปะทะ
คุณได้รับสถานะ เร่งราวี 5 วินาที เมื่อถูกปะทะ
Boots4UrdamelsAgeอายุของเออร์ดาเมล
เพิ่มพลังชีวิต
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 20%
เพิ่มขนาดของตัวละคร 20%
Boots5TauPohsToesนิ้วเท้าของเทา โพห์
ความเร็วในการร่าย
เพิ่มความเร็วในการร่าย 30%
Boots6LoragsFirestarterเชื้อไฟของลอแร็ก
เสริมไฟจากกายภาพ สร้างสถานะ ลุกไหม้
นำความเสียหาย กายภาพ 50% ไปเสริมเป็น ไฟ
สร้างสถานะ ลุกไหม้ เสมอ
ความเสียหาย ทุกชนิด สร้างสถานะ ลุกไหม้ ได้
Boots7TekitonsHeelส้นเท้าของเทคิตอน
มีโอกาสสร้างสถานะ มึนงง
base chance to stun % [25]
Boots8ElgansCrossingทางข้ามของเอลแกน
ไม่สามารถถูกทำให้ช้ากว่าค่าเริ่มต้นได้
ไม่ถูก ผลักออกไป
ไม่ติดสถานะ มึนงง
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
Boots9BusGreenPathทางเขียวของบู
สร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
สร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
Boots10CantarsTangleความพัวพันของแคนทาร์
ระเบิดศพเป็นเถาวัลย์
HelmetAttachment1RaustsBlessingsพรของรอส์ท
โล่พลังงานเพิ่มเติม
maximum life % to add to maximum energy shield [20]
HelmetAttachment2GogorisArmyทัพของโกโกรี
สร้างสถานะ เลือดไหล เมื่อปะทะ
การโจมตี สร้างสถานะ เลือดไหล
display monster may inflict bleeding [0]
HelmetAttachment3UrdamelsMadnessความบ้าคลั่งของเออร์ดาเมล
สร้าง ทหารยามอธรรม
HelmetAttachment4SilasSpiresยอดแหลมของซิลัส
เพิ่มพื้นที่ส่งผล
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 50%
HelmetAttachment5LoragsDreamฝันของลอแร็ก
ต้านสาป
ป้องกันสาปสะกด
HelmetAttachment6AzalsEyeดวงตาของเอซาล
เสริมน้ำแข็งจากกายภาพ สร้างสถานะ หนาวเย็น
นำความเสียหาย กายภาพ 50% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
ความเสียหาย ปะทะ ทุกชนิด สร้างสถานะ หนาวเย็น ได้
HelmetAttachment7MoknumasWatchการจับตาของมอคนูมา
คริติคอลกับความแม่นยำ
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 300%
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
HelmetAttachment8BusDelightความปีติของบู
กลืนกินศพเป็นพลังชีวิต
HelmetAttachment9HarimalsWallกำแพงของฮาริมาล
ได้รับ อัญเชิญรูปปั้นสาปเป็นหิน
HelmetAttachment10SenKinsDescentการลงของเซน-คิน
ไม่ถูกดูด พลังชีวิต, มานา หรือ โล่พลังงาน
ศัตรู ไม่สามารถ ดูดพลังชีวิต จากคุณได้
BackAttachment1AkanilimsHideหนังของอะคานิลิม
มีค่าต้านทาน ไฟ
ค่าต้านทาน ไฟ +30%
BackAttachment2ShiaphetsPallผ้าห่อศพของเชียเฟต
มีค่าต้านทาน สายฟ้า
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +30%
BackAttachment3XuntisParasolร่มของซุนตี
มีค่าต้านทาน น้ำแข็ง
ค่าต้านทาน สายฟ้า +30%
BackAttachment4TekitonsSpineสันหลังของเทคิตอน
มีค่าป้องกันกายภาพ
เสริมค่าป้องกันกายภาพ 20%
BackAttachment5GogorisPlagueโรคร้ายของโกโกรี
มีค่าต้านทาน เคออส
ค่าต้านทาน เคออส +30%
BackAttachment6HarimalsCampaignการรบของฮาริมาล
กระสุนหลายลูก
สกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
BackAttachment7TauPohsBannerผืนธงของเทา โพห์
หลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วย
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น 50%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 50%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ 50%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค 50%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล 50%
BackAttachment8BusBottleขวดของบู
สร้าง วัตถุอธรรม
BackAttachment9RithkinsDanceการร่ายรำของริธคิน
เสริมสายฟ้าจากกายภาพ สร้างสถานะ ช็อค
นำความเสียหาย กายภาพ 50% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
สร้างสถานะ ช็อค เสมอ
ความเสียหาย ทุกชนิด สร้างสถานะ ช็อค ได้
BackAttachment10CantarsCoffineโลงศพของแคนทาร์
ระเบิดศพเป็นน้ำกรด
TwoHandAxe1SilasFlattenerเครื่องบี้ของซิลัส
เพิ่มพื้นที่ส่งผล
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 50%
TwoHandMace1MoknumasStormวายุของมอคนูมา
สร้างสถานะ ขาหัก เมื่อปะทะ
global maim on hit [1]
Bow1GogorisStingerเหล็กในของโกโกรี
Far Shot
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 30%
display monster uses far shot text [1]
monster reverse point blank damage -% at minimum range [30]
Bow2XuntisZitherพิณของซุนตี
Point Blank
Point Blank
Bow3RithkinsBurdenภาระของริธคิน
ได้รับ Frenzy Charge เมื่อปะทะ
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก 100% เมื่อปะทะ
OneHandSword1SenkinsHauntการหลอนของเซน-คิน
โอกาสกับตัวคูณคริติคอล
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 300%
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +25%
OneHandSword2AkanilimsPatternลวดลายของอะคานิลิม
ความเร็วในการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 30%
OneHandSword3KorimsDecapitatorเครื่องกุดหัวของโอริม
ความเสียหายในการโจมตี
active skill attack damage +% final [15]
OneHandSword4ShiaphetsNeedleเข็มของเชียเฟต
สร้างสถานะ ทิ่มแทง เมื่อปะทะ
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 50% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
OneHandMace1RaustsJudgementการตัดสินของรอส์ท
ได้รับ Endurance Charge เมื่อปะทะ
มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก 100% เมื่อปะทะ
OneHandMace2ElgansRitualพิธีกรรมของเอลแกน
ความเร็วในการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 30%
Sceptre1UrdamelsTyrannyความเผด็จการของเออร์ดาเมล
ความเสียหาย ธาตุ
active skill elemental damage +% final [15]
Dagger1TauPohsDeceoptionการลวงหลอกของเทา โพห์
ได้รับ Power Charge เมื่อปะทะ
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 100% เมื่อปะทะ
Dagger2BusBlossomดอกไม้ของบู
สร้างสถานะ ตาบอด เมื่อปะทะ
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู ของตัวละคร 100% เมื่อปะทะ
Shield1TekitonsMountainภูเขาของเทคิตอน
โอกาสบล็อคเพิ่มเติม
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +20%
Shield2HarimalsFeintกลลวงของฮาริมาล
ได้รับสถานะ ตั้งมั่น เมื่อปะทะ
การปะทะ ประชิด มีโอกาสให้สถานะ ตั้งมั่น 50%
Claw1CantarsPackแพ็คของแคนทาร์
ดูดพลังชีวิต
ดูด 10% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
Gloves1MoknumasConjuringการปลุกเสกของมอคนูมา
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อปะทะ
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อ คุณหรือโทเทมของคุณ ปะทะศัตรูด้วย เวท
Gloves2AzalsManipulationการชักใยของเอซาล
สร้างสถานะ ขัดขวาง เมื่อปะทะ
สร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรูเมื่อปะทะด้วยเวท
เซฟเฮ้าส์ ของรางวัล

เซฟเฮ้าส์ ของรางวัล

หน่วยขนส่งหน่วยตั้งปราการหน่วยวิจัยหน่วยแทรกแซง
ฮาคูขนส่งไอเทมสวมใส่แรร์เฝ้ากล่องนิรภัยยูนิคหลอมไอเทมสวมใส่อันทรงพลังขโมยกล่องนิรภัยซแคแร็บ
เอล์เรออนคุ้มกันอาวุธยูนิคคุ้มครองเกราะยูนิคผลิตไอเทมยูนิคปลอม"ยึด" ซแคแร็บวัตถุโบราณ
ทอร่าสร้างกับดักไอเทมจับเวลา (ระวังด้วย!)ทำการเอนแชนท์หมวกนำหินสกิลไปเผชิญกับการต่อสู้ตามล่าหาซแคแร็บฮาร์บินเจอร์
เวแกนเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเหนือกาลเวลาลาดตระเวนตามคลังกองพันเก็บตัวบ่มฟักเลือกขโมยซแคแร็บกองพัน
วอรีชีลอบขนหินสกิลคุณภาพสูงจัดเก็บ Orb เปลี่ยนแปลงรูหลอมรูที่ไม่ยึดต่อหินสกิลใดลักขโมยซแคแร็บเชปเปอร์
ฮิลล็อคคุ้มกันอุปกรณ์ทำอาวุธส่วนตัวเฝ้าอุปกรณ์ทำเกราะคุณภาพดีเป่าแก้ว (ปอดมีความจุน่าทึ่งนัก!)เก็บสะสม 'ของระยิบระดับ' (ซแคแร็บอะบิส?)
ลีโอกักตุนตัวเร่งปฏิกิริยาสะสมเงินตรา (เงินรางวัล?)ทดสอบขีดจำกัดการเชื่อมของไอเทมเก็บซแคแร็บเมตามอร์ฟ
กัฟเดิมพันกับมูลค่าของไอเทมพนันกับผลลัพธ์ของไอเทมสำรวจความน่าจะเป็นของไอเทมเสี่ยงโชคกับคุณสมบัติของไอเทม
ยานัสขนส่งเงินตราที่เปลี่ยนคุณภาพสะสมชิ้นส่วนเงินตรา (น่าสมเพช!)รักษาเงินตราคาลเกอร์ (โง่นัก!)"ตามหา" ซแคแร็บกองสำรวจ
มันผู้หลบหนีขนส่งชิ้นส่วนบรีชทำแผนที่เกี่ยวกับบรีช (กลับบ้านไปไอ้ตัวประหลาด!)เสริมพลังแก่หินบรีชปล้นซแคแร็บบรีช
กราวิเชียสฟอกกองไพ่พยากรณ์รวบรวมไพ่พยากรณ์ทดสอบการเปลี่ยนรูปของไพ่พยากรณ์รับซแคแร็บพยากรณ์ "จากการบริจาค"
จอร์กินพกพาสร้อยเครื่องรางระหว่างการออกแสวงบุญถ่ายทอดพลังจากเทพผู้บุกเบิกเพิ่มพลังสร้อยด้วยพลังเครื่องรางยึดครองซแคแร็บรวมสัตว์
คอเรลล์ลอบขนเอสเซนส์ประกอบชิ้นส่วนตรวจสอบฟอสซิลคว้าซแคแร็บเอลเดอร์
รินนำส่งแผนที่ตามสถานที่ต่างๆรักษาแผนที่แรร์จัดหมวดหมู่แผนที่ยูนิคฉกฉวยซแคแร็บแผนที่
คามีเรียลอบขนไอเทมยูนิคคร่ำครึคุ้มภัย Harbinger Orbจัดทำ Orb of Unmakingช่วงชิงซแคแร็บซัลไฟต์
แอชลิ่งลอบขนไอเทมสวมใส่ที่ถูกปรับแต่ง (หีบติดกับดัก!)เฝ้าไอเทมสวมใส่ผนึกเพิ่มพลังเวทมนตร์ผนึกฉกชิงซแคแร็บทรมาน
ไรเกอร์ติดตั้งกลไกบังคับเลือกไอเทม (ชอบสิ่งประดิษฐ์!)ป้องกันไอเทมจากการลักขโมย (หวาดระแวง?)ศึกษาวัตถุดิบ Anomalousสำรวจซแคแร็บไบล์ท
ไอเทมผนึก หน้าต่างช่วยเหลือ

ไอเทมผนึก หน้าต่างช่วยเหลือ

ไอเทมผนึก

เมื่อคุณได้พบ จุน ออร์ทอย เป็นครั้งแรก คุณจะได้เผชิญหน้ากับองค์กรอิมมอร์ทัล หากคุณสามารถสมาชิกสยบองค์กรได้ พวกมันอาจดรอปไอเทมผนึก ไอเทมผนึกเหล่านี้เป็นไอเทมแรร์พิเศษที่มีม็อดผนึก ซึ่งเป็นม็อดที่ถูกปิดผนึกไว้ด้วยมนตราโบราณที่มีเพียงแค่จุนเท่านั้นที่สามารถเปิดผนึกได้ เมื่อจุนเปิดผนึกไอเทมเหล่านี้ คุณจะมีตัวเลือกม็อดที่ออกได้อยู่สามอย่าง นอกจากม็อดเหล่านี้จะทรงพลังแล้ว การปลดผนึกพวกมันยังทำให้คุณสามารถคราฟท์ม็อดดังกล่าวลงบนไอเทมชิ้นอื่นในโต๊ะคราฟท์ในที่ซ่อนของคุณได้อีกด้วย! ตัวเลือกของคุณจึงสำคัญมาก แม้ว่าคุณไม่คิดที่จะใช้ไอเทมที่มีม็อดดังกล่าวก็ตาม

ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ต้องการใช้ไอเทมผนึกก็ตาม การเปิดผนึกจะทำให้คุณสามารถคราฟท์ม็อดนั้นในไอเทมชิ้นอื่นที่คุณต้องการได้

ม็อดผนึก มักจะมีหลายระดับ ทว่าทุกระดับจะถูกปลดล็อกเพื่อการคราฟท์เมื่อถูกเปิดผนึกเป็นครั้งแรก หลังจากที่คุณปลดล็อกม็อดผนึกแล้ว คุณจะสามารถคราฟท์มันได้จากตัวละครทุกตัวในลีกเดียวกัน นอกจากนี้ ม็อดบางอย่างจะปรากฏบนไอเทมจากสมาชิกองค์กรอิมมอร์ทัลบางคนเท่านั้น คุณจะดูได้ว่า ม็อดผนึก นั้นมาจากสมาชิกคนใดก่อนที่จะทำการ เปิดผนึก ได้ด้วยการดูใน 'คำบรรยายม็อดขั้นสูง' (เปิดใช้งานได้ในเมนู 'ตัวเลือก') สิ่งสุดท้ายที่ควรเก็บไว้พิจารณา: แม้ว่าคุณจะปลดล็อกม็อดผนึกจนครบทุกม็อดที่ต้องการแล้ว ไอเทมผนึกก็ยังมีคุณค่าอยู่กับผู้เล่นคนอื่น! มีผู้เล่นบางคนยอมจ่ายราคางามให้กับไอเทมที่ยังไม่ถูกเปิดผนึก เพื่อที่พวกเขาจะได้เรียนรู้สูตรคราฟท์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว! คุณจึงสามารถขายไอเทมผนึกให้ผู้เล่นคนอื่นได้นั่นเอง!

Betrayal กล่องนิรภัย /1 ⍟

Betrayal กล่องนิรภัย /1 ⍟

ชื่อIcon
คลังเก็บของเซฟเฮ้าส์
Text Audio /24 ⍟

Text Audio /24 ⍟

Typeชื่อCount
Betrayalจุน มาสเตอร์แห่งการผนึก312
Betrayalเวแกน ผู้นำสาส์นครองชัย195
Betrayalฮาคู มาสเตอร์สงคราม180
Betrayalมันผู้หลบหนี130
Betrayalเธน จอร์กิน ผู้ถูกขับไล่125
Betrayalแอชลิ่ง แลฟฟรีย์ นักเชือดผู้เงียบงัน126
Betrayalคามีเรียผู้เลือดเย็น127
Betrayalเอล์เรออน ตุลาการแสงสว่าง211
Betrayalทอร่า ผู้คัดสรรชีวี192
Betrayalวอรีชี ภราดรผู้เงียบงัน187
Betrayalกัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์125
Betrayalยานัส เพแรนดัส129
Betrayalฮิลล็อค ช่างตีเหล็ก125
Betrayalไรเกอร์ มาโลนีย์ นักประดิษฐ์ราตรี129
Betrayalคอเรลล์ โกยา บุตรศิลา125
Betrayalริน ยูชู126
Betrayalลีโอ หมาป่าจ้าวสังเวียน221
Betrayalกราวิเชียสผู้เกิดใหม่144
Betrayalคาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตาย111
Betrayalแถลงการณ์ของผู้มอบชีวี ฉบับที่ 11
Betrayalแถลงการณ์ของผู้มอบชีวี ฉบับที่ 21
Betrayalแถลงการณ์ของผู้มอบชีวี ฉบับที่ 31
Betrayalแถลงการณ์ของผู้มอบชีวี ฉบับที่ 41
Betrayalแถลงการณ์ของผู้มอบชีวี ฉบับที่ 51

Community Wiki

Wiki Edit

Betrayal league

The Betrayal league and Hardcore Betrayal league are challenge leagues. They launched on December 7, 2018 alongside the release of the Betrayal expansion.

In this league, the players assist Jun Ortoi on her mission to uncover and take down a mysterious group known as the Immortal Syndicate. Players can encounter a Syndicate member in a zone, along with their allies - or enemies. Once defeated, the member can be interrogated, killed, bribed, or coerced to betray other members. This process helps gather intelligence on the Syndicate, with the ultimate goal of sabotaging its divisions and defeating the Syndicate leader. Different rewards can be obtained based on who was placed in charge of a division, rank of members, and connections between other members. Syndicate members drop Veiled items which contain a mystery affix that can be converted into one of three different modifiers, which can be leveled up into stronger versions.

All characters and stashes will be moved to Standard league and Hardcore league respectively when the leagues end. Characters that die in the Hardcore Betrayal league are immediately moved to the permanent Standard league.

League mechanic

The Betrayal league mechanic has the player assist Jun Ortoi in her vendetta against the Immortal Syndicate. On most maps, Syndicate events appear, which allow players to defeat and capture one or more Syndicate members. They can then be either interrogated or bargained with, which allows the player to gradually gather intelligence about the Syndicate's network and influence its composition. As soon as enough intelligence is gathered, the player and Jun can raid a Syndicate safehouse for valuable loot.

Syndicate members can drop items that have Veiled mods, give them to Jun and she will unveil them.

Minimap

These new icons are introduced to the minimap:

Modifiers

All areas have:

  • Area contains Immortal Syndicate activity

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.