Betrayal ยูนิค /14 ⍟

Betrayal ยูนิค /14 ⍟

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
MastersFocusBitterbind Point Titanium Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวท (30–50)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของสเปคเตอร์ขึ้น (50–100)%
ได้รับ Arcane Surge เมื่อคริติคอล
Raised Spectre ของคุณจะได้รับ Arcane Surge เช่นกันถ้าคุณได้รับมัน
เพิ่มโอกาสคริติคอลให้ เวท (40–50)% ต่อจำนวน วิญญาณที่ปลุก
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 10% และเพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
VialofUnlifeCinderswallow Urn Silver Flask
จำนวนชาร์จสูงสุด +90
รีชาร์จ 5 ชาร์จ เมื่อคุณดูดกลืน ศพที่ลุกไหม้
เพิ่มจำนวนชาร์จ (175–200)% ต่อการใช้งาน
ศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ จากคุณ ขณะรับผลจากขวดยา ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น (7–10)%
เติม พลังชีวิต (1–3)% เมื่อคุณสังหารศัตรู ขณะรับผลจากขวดยา
ExplorersVisionFireFlamesight Solaris Circlet
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–280)%
ค่าต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Scorch
ไม่สามารถสร้างสถานะ ลุกไหม้ ได้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10% ต่อจำนวน Sextant ที่ส่งผลต่อด่าน
(ศัตรูที่โดน Scorched จะถูกลดค่าต้านทาน ธาตุ ได้สูงสุด 30% ขึ้นอยู่กับความเสียหายไฟจากการปะทะที่สร้างสถานะนี้, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
ExplorersVisionColdGalesight Solaris Circlet
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–280)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Brittle
ไม่สามารถสร้างสถานะ หนาวเย็น และ แช่แข็ง ได้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10% ต่อจำนวน Sextant ที่ส่งผลต่อด่าน
(เมื่อปะทะศัตรูที่ติดสถานะ Brittle จะเพิ่มโอกาสคริติคอลได้สูงสุด +15% ขึ้นกับความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะที่สร้างสถานะ Brittle, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
Betrayal_Unique_Transport_BeltHyperboreus Leather Belt
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
สร้างสถานะ หนาวเย็น ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อคุณ ตั้งสมาธิ ซึ่งจะลดความเร็วในการกระทำ 30%
ตั้งสมาธิ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (50–70)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
grant focus skill [1]
(หนาวเย็น จะลดความเร็วในการกระทำของศัตรู เป็นเวลา 2 วินาที)
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้ และ พิษ)
AssassinationUnique2Paradoxica Vaal Rapier
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +25%
การโจมตีด้วย อาวุธนี้ สร้างความเสียหายสองเท่า

ShapersPresenceSolstice Vigil Onyx Amulet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เพิ่มความเสียหาย (30–40)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ฟื้นฟู มานา (8–10) ต่อวินาที
ได้รับ Shaper's Presence เป็นเวลา 10 วินาที เมื่อคุณสังหารศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค
Temporal Chains ไม่มีค่าสำรอง หากถูกร่ายเป็น ออร่า
(Shaper's Presence ทำให้ผลต่างๆ ของคุณกับเพื่อนที่อยู่ใกล้หมดเวลาช้าลง 20%)
(ผลของมันไม่สามารถหมดช้าลงไปกว่า 25% ของอัตราการหมดเดิมของมัน)
FortificationsUniqueThe Crimson Storm Steelwood Bow
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 6%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–170)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (25–35)%
มีโอกาสทำให้ศัตรูเลือดไหล 50% เมื่อทำการคริติคอลด้วยการโจมตี
ศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล จากคุณ จะให้ ชาร์จขวดยา เพิ่มขึ้น (60–100)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (100–120) ถึง (150–165) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
การโจมตี มีโอกาส 50% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อทำการคริติคอล
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
(ศัตรูที่ขาหักจะเคลื่อนที่ช้าลง 30%)
TheDevouringDiademThe Devouring Diadem Necromancer Circlet
เลเวลของหินสกิลที่ใส่ +1
หินสกิลที่ใส่ มีประสิทธิภาพการสำรอง เพิ่มขึ้น 25%
ทริกเกอร์ Feast of Flesh เลเวล 15 ทุก 5 วินาที
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
มีโอกาสเริ่มรีชาร์จ โล่พลังงาน 10% เมื่อคุณใช้สกิล
Eldritch Battery
buff impl stat [0]
(จ่าย โล่พลังงาน ก่อน มานา ในส่วนของ ค่าใช้งาน ที่เป็น มานา, ลดอัตราการรีชาร์จ โล่พลังงาน อีก 50%)
TheQueensHungerThe Queen's Hunger Vaal Regalia
ทริกเกอร์ Bone Offering หรือ Flesh Offering หรือ Spirit Offering เลเวล 20 ทุก 5 วินาที
สกิล เซ่นไหว้ ที่ถูกใช้งานด้วยวิธีนี้มีผลกับคุณเช่นกัน
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–130)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
buff impl stat [0]


ExplorersVisionLightningThundersight Solaris Circlet
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–280)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Sap
ไม่สามารถสร้างสถานะ ช็อค ได้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10% ต่อจำนวน Sextant ที่ส่งผลต่อด่าน
(ศัตรูที่โดน Sapped จะสร้างความเสียหายลดลงอีกสูงสุด 20% ขึ้นกับความเสียหายสายฟ้าจากการปะทะที่สร้างสถานะ Sapped, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
BetrayalExperimentationRingVivinsect Unset Ring
มี 1 Socket
เลเวลของหินสกิล ออร่า ที่ใส่ +5
หินสกิลที่ใส่ มีประสิทธิภาพการสำรอง ลดลง 20%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–25)
ฟื้นฟู พลังชีวิต 15 ต่อวินาที ต่อจำนวนไอเทมสวมใส่ที่ ไร้มลทิน
สกิลใช้มานาสุทธิ -2 ต่อไอเทม มีมลทิน ที่สวมใส่
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
MatuatupunaWhakatutuki o Matua Tarnished Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวท (5–10)%
เลเวลของหินสกิล มิเนียน ที่ใส่ +3
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–80)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (40–80)%
ค่า มานาสูงสุด +(15–25)
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณบนมิเนียนของคุณ 20%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 20%
ทิ้งพื้นโคลนเมื่อคุณบล็อค
ถ้าคุณทำการบล็อคมาเร็วๆ นี้ คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ฟื้นฟูพลังชีวิต 5% ต่อวินาที
ground tar on block duration ms [4500]
(Tar ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลง 50%)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
ExplorersGauntlet2Worldcarver Dragonscale Gauntlets
ทริกเกอร์ Arcane Wake เลเวล 20 เมื่อจ่าย มานา ครบ 200 หน่วย
ค่า ความแม่นยำ +(200–300)
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มความเสียหาย โจมตี 6% ต่อจำนวนม็อดแผนที่ เกี่ยวกับ การดรอปไอเทม ที่ส่งผลต่อด่าน
เพิ่มความเร็ว โจมตี 3% ต่อจำนวนม็อดแผนที่ เกี่ยวกับ การดรอปไอเทม ที่ส่งผลต่อด่าน
Betrayal ไอเทม /46 ⍟

Betrayal ไอเทม /46 ⍟

Iconชื่อ
A Dab of Ink
ขนาดกอง: 1 / 9
The Poet's Pen
Acid Caverns Map
ระดับแผนที่: , , , 13, 16
เขตของสมุดแผนที่: Haewark Hamlet
โปรแกรมแก้ไขแท็กกิลด์: ÿ
โบนัส: สังหารบอสในแผนที่ระดับ แรร์ ที่ มีมลทิน
โบนัสจุติ: ผ่านแผนที่นี้ในระดับแผนที่ 16 ขึ้นไปและระดับจุติ 7 ขึ้นไป
Crater Map
Fungal Hollow Map
ระดับแผนที่: , , 9, 11, 14
เขตของสมุดแผนที่: Lira Arthain
โปรแกรมแก้ไขแท็กกิลด์: d
โบนัส: สังหารบอสในแผนที่ระดับ แรร์
โบนัสจุติ: ผ่านแผนที่นี้ในระดับแผนที่ 14 ขึ้นไปและระดับจุติ 5 ขึ้นไป
Gilded Ambush Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 5 กล่อง
Gilded Bestiary Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์แดง เพิ่มเติม 3 ตัว
Gilded Breach Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี มือบรีช เพิ่มเติม 3 แห่ง
Gilded Cartography Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม แผนที่ ที่พบในด่าน อีก 50%
Gilded Divination Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไพ่พยากรณ์ ที่พบในด่าน อีก 150%
Gilded Elder Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพลเอลเดอร์ ลงในด่านแผนที่
เพิ่มไอเทม แรร์ เอลเดอร์ ที่พบในด่าน อีก 90%
Gilded Harbinger Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 4 ตน
Gilded Reliquary Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไอเทมยูนิค ที่พบในด่าน อีก 150%
Gilded Shaper Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพลเชปเปอร์ ลงในด่านแผนที่
เพิ่มไอเทม แรร์ เชปเปอร์ ที่พบในด่าน อีก 90%
Gilded Sulphite Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี นิโค้
เจ้าของแผนที่ได้รับ ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น อีก 60%
Gilded Torment Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี วิญญาณที่ถูกทรมาน เพิ่มเติม 7 ตน
Glacier Map
ระดับแผนที่: 5, 9, 12, 13, 16
เขตของสมุดแผนที่: Lira Arthain
โปรแกรมแก้ไขแท็กกิลด์: U
โบนัส: สังหารบอสในแผนที่ระดับ เมจิก หรือสูงกว่า
โบนัสจุติ: ผ่านแผนที่นี้ในระดับแผนที่ 16 ขึ้นไปและระดับจุติ 3 ขึ้นไป
Polished Ambush Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 4 กล่อง
Polished Bestiary Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์แดง เพิ่มเติม 2 ตัว
Polished Breach Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี มือบรีช เพิ่มเติม 2 แห่ง
Polished Cartography Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม แผนที่ ที่พบในด่าน อีก 35%
Polished Divination Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไพ่พยากรณ์ ที่พบในด่าน อีก 100%
Polished Elder Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพลเอลเดอร์ ลงในด่านแผนที่
เพิ่มไอเทม แรร์ เอลเดอร์ ที่พบในด่าน อีก 60%
Polished Harbinger Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 3 ตน
Polished Reliquary Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไอเทมยูนิค ที่พบในด่าน อีก 100%
Polished Shaper Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพลเชปเปอร์ ลงในด่านแผนที่
เพิ่มไอเทม แรร์ เชปเปอร์ ที่พบในด่าน อีก 60%
Polished Sulphite Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี นิโค้
เจ้าของแผนที่ได้รับ ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น อีก 40%
Polished Torment Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี วิญญาณที่ถูกทรมาน เพิ่มเติม 5 ตน
Primordial Blocks Map
ระดับแผนที่: , , , , 15
เขตของสมุดแผนที่: Haewark Hamlet
โปรแกรมแก้ไขแท็กกิลด์: â
โบนัส: สังหารบอสในแผนที่ระดับ แรร์ ที่ มีมลทิน
โบนัสจุติ: ผ่านแผนที่นี้ในระดับแผนที่ 15 ขึ้นไปและระดับจุติ 8 ขึ้นไป
Rusted Ambush Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 3 กล่อง
Rusted Bestiary Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์แดง เพิ่มเติม 1 ตัว
Rusted Breach Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี มือบรีช เพิ่มเติม 1 แห่ง
Rusted Cartography Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม แผนที่ ที่พบในด่าน อีก 20%
Rusted Divination Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไพ่พยากรณ์ ที่พบในด่าน อีก 50%
Rusted Elder Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพลเอลเดอร์ ลงในด่านแผนที่
เพิ่มไอเทม แรร์ เอลเดอร์ ที่พบในด่าน อีก 30%
Rusted Harbinger Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 2 ตน
Rusted Reliquary Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไอเทมยูนิค ที่พบในด่าน อีก 50%
Rusted Shaper Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพลเชปเปอร์ ลงในด่านแผนที่
เพิ่มไอเทม แรร์ เชปเปอร์ ที่พบในด่าน อีก 30%
Rusted Sulphite Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี นิโค้
เจ้าของแผนที่ได้รับ ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น อีก 20%
Rusted Torment Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี วิญญาณที่ถูกทรมาน เพิ่มเติม 3 ตน
The Life Thief
ขนาดกอง: 1 / 6
Zerphi's Heart
The Master Artisan
ขนาดกอง: 1 / 5
20x เงินตราเพิ่มคุณภาพ
The Nurse
ขนาดกอง: 1 / 8
The Doctor
The Sacrifice
ขนาดกอง: 1 / 4
Sacrificial Garb 6 เชื่อม
ไอเทมเลเวล: 100
Rusted Perandus Scarab
Polished Perandus Scarab
Gilded Perandus Scarab
Betrayal Quest /1 ⍟

Betrayal Quest /1 ⍟

ActIconชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
9FortQuestIconองค์กรอิมมอร์ทัล
MasterQuest
จุน​ต้องการ​ให้​คุณ​ช่วย​เธอ​ค้นหา​และ​ทำลาย​ปราการ​ของ​องค์กร​อิมมอร์ทัล​ภายใน​ทะเล​ทราย​มาราเค็ท
Betrayal หินสกิล /10

Betrayal หินสกิล /10

พื้นที่ เวท กาลเวลา ออร่า กายภาพ โทเทม เสริม โจมตี กระสุน ไฟ ตราเวท น้ำแข็ง สายฟ้า ชิ่ง แชนเนล ลูกแก้ว
ชื่อ
DreadBannerDread Banner (24)
พื้นที่, เวท, กาลเวลา, ออร่า, กายภาพ
MultipleTotemsMultiple Totems Support (38)
โทเทม, เสริม
WarbannerWar Banner (4)
พื้นที่, เวท, กาลเวลา, ออร่า, กายภาพ
ชื่อ
LancingSteelLancing Steel (28)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ
ShatteringSteelShattering Steel (12)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
ชื่อ
ArmageddonBrandArmageddon Brand (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา, ตราเวท
BoneChillSupportBonechill Support (38)
น้ำแข็ง, เสริม
RecallSigilBrand Recall (16)
ตราเวท, เวท
ConduitSigilStorm Brand (12)
สายฟ้า, เวท, พื้นที่, ชิ่ง, กาลเวลา, ตราเวท
FrostFuryWinter Orb (28)
น้ำแข็ง, เวท, แชนเนล, พื้นที่, กาลเวลา, กระสุน, ลูกแก้ว
Betrayal Monster /69 ⍟

Betrayal Monster /69 ⍟

ชื่อม็อดSpectre
จุน มาสเตอร์แห่งการผนึกmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
master damage +% final vs unique monsters [-90]
N
กำแพงปราการmonster no drops or experience [1]
chance to be stunned % [25]
cannot have affliction mods [1]
N
กำแพงปราการmonster no drops or experience [1]
chance to be stunned % [25]
N
โทเทมmonster no drops or experience [1]
cannot have affliction mods [1]
N
โทเทมmonster no drops or experience [1]N
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-66]
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ปีศาจN
วอรีชีไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
InvisibleN
Flesh ManipulatorปลุกอันเดตY
Spirit WeaverY
Risen LackeyอันเดตY
Flayed VanguardอันเดตY
Flayed LookoutอันเดตY
Creeping TangleY
Ravager MawY
Syndicate AssassinY
Syndicate OperativeY
Syndicate AgentY
Syndicate Silencermonster no drops or experience [1]
cannot be used as minion [1]
N
Syndicate SilencerY
Syndicate Conduitmonster do not fracture [1]Y
Syndicate Fabricatormonster do not fracture [1]Y
เซลล์พายุN
Depraved MonstrosityY
Bloated MonstrosityY
Augmented Bloodwormmonster no drops [1]N
Starved Plague Ratmonster no drops [1]N
Engorged Plague Ratmonster no drops [1]N
Syndicate Evidencecannot be knocked back [1]
monster no drops or experience [1]
N
Syndicate Muscleบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Syndicate BeheaderY
Syndicate EnforcerY
Syndicate MarksmanY
Syndicate Vesselพุ่งชน
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [20]
N
แกนเสี่ยงปะทุmonster no drops or experience [1]N
Clonecannot be damaged [1]N
Unholy Sentinelพุ่งชน
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [20]
N
เทจ อัลฮัมบาmonster no drops or experience [1]N
อาริน เคนท์monster no drops or experience [1]N
งาฮารี อาทุยmonster no drops or experience [1]N
บริน บาเรียสmonster no drops or experience [1]N
เซียน ซองmonster no drops or experience [1]N
คิลเลียม เครียร์รีmonster no drops or experience [1]N
ลินน์ เกรย์monster no drops or experience [1]N
ซารินา ทิทูเชียสmonster no drops or experience [1]N
Volatile Skeletonmonster no drops or experience [1]N
Traitor of the Ordermonster no drops or experience [1]N
Flayed VanguardอันเดตN
Flayed LookoutอันเดตN
Ghastly Phantasmcannot be used as minion [1]N
ฮาคูไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
เอล์เรออนไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
ทอร่าไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
เวแกนไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
N
ยานัส เพแรนดัสไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
มันผู้หลบหนีไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
กราวิเชียสไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
เธน จอร์กินไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
คอเรลล์ โกยาไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
ริน ยูชูไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
คามีเรียผู้เลือดเย็นไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
ไรเกอร์ มาโลนีย์ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
ประติมากรรมเสื่อมเสียactive skill area of effect radius +% final [0,50]Y
Bound Phantasmcannot be used as minion [1]N
Betrayal กล่องนิรภัย /1 ⍟

Betrayal กล่องนิรภัย /1 ⍟

ชื่อIcon
คลังเก็บของเซฟเฮ้าส์
Minimap Icons /3 ⍟

Minimap Icons /3 ⍟

CodeIconIcon
BetrayalSymbolCart
BetrayalSymbolCatarina
BetrayalSymbolDjinn
ไอเทมที่ถูกผนึก หน้าต่างช่วยเหลือ

ไอเทมที่ถูกผนึก หน้าต่างช่วยเหลือ

ไอเทมที่ถูกผนึก

เมื่อคุณได้พบ จุน ออร์ทอย เป็นครั้งแรก คุณจะได้เผชิญหน้ากับองค์กรอิมมอร์ทัล และถ้าคุณสามารถสมาชิกสยบองค์กรได้ พวกมันอาจจะดรอปไอเทมที่ถูกผนึก ไอเทมที่ถูกผนึกเหล่านี้เป็นไอเทมแรร์พิเศษที่มีม็อดผนึก ซึ่งเป็นม็อดที่ถูกปิดผนึกไว้ด้วยมนตราโบราณที่มีเพียงแค่จุนเท่านั้นที่สามารถเปิดผนึกได้ เมื่อจุนเปิดผนึกไอเทมเหล่านี้ คุณจะมีตัวเลือกม็อดที่ออกได้อยู่สามอย่าง นอกจากม็อดเหล่านี้จะทรงพลังแล้ว การปลดผนึกพวกมันยังทำให้คุณสามารถคราฟท์ม็อดดังกล่าวลงบนไอเทมชิ้นอื่นในโต๊ะคราฟท์ในที่ซ่อนของคุณได้อีกด้วย! ตัวเลือกของคุณจึงสำคัญมาก แม้ว่าคุณไม่คิดที่จะใช้ไอเทมที่มีม็อดดังกล่าวก็ตาม

ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ต้องการใช้ไอเทมที่ถูกผนึกก็ตาม การเปิดผนึกจะทำให้คุณสามารถคราฟท์ม็อดนั้นในไอเทมชิ้นอื่นที่คุณต้องการได้

ม็อดผนึก มักจะมีหลายระดับ ทว่าทุกระดับจะถูกปลดล็อกเพื่อการคราฟท์เมื่อถูกเปิดผนึกเป็นครั้งแรก หลังจากที่คุณปลดล็อกม็อดผนึกแล้ว คุณจะสามารถคราฟท์มันได้จากตัวละครทุกตัวในลีกเดียวกัน นอกจากนี้ ม็อดบางอย่างจะปรากฏบนไอเทมจากสมาชิกองค์กรอิมมอร์ทัลบางคนเท่านั้น คุณจะดูได้ว่า ม็อดผนึก นั้นมาจากสมาชิกคนใดก่อนที่จะทำการ เปิดผนึก ได้ด้วยการดูใน 'คำบรรยายม็อดขั้นสูง' (เปิดใช้งานได้ในเมนู 'ตัวเลือก') สิ่งสุดท้ายที่ควรเก็บไว้พิจารณา: แม้ว่าคุณจะปลดล็อกม็อดผนึกจนครบทุกม็อดที่ต้องการแล้ว ไอเทมผนึกก็ยังมีคุณค่าอยู่กับผู้เล่นคนอื่น! มีผู้เล่นบางคนยอมจ่ายราคางามให้กับไอเทมที่ยังไม่ถูกเปิดผนึก เพื่อที่พวกเขาจะได้เรียนรู้สูตรคราฟท์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว! คุณจึงสามารถขายไอเทมผนึกให้ผู้เล่นคนอื่นได้นั่นเอง!

Text Audio /24 ⍟

Text Audio /24 ⍟

Typeชื่อCount
Betrayalจุน มาสเตอร์แห่งการผนึก312
Betrayalเวแกน ผู้นำสาส์นแห่งชัยชนะ195
Betrayalฮาคู มาสเตอร์แห่งสงคราม180
Betrayalมันผู้หลบหนี130
Betrayalเธน จอร์กิน ผู้ถูกขับไล่125
Betrayalแอชลิ่ง แลฟฟรีย์ นักเชือดผู้เงียบงัน126
Betrayalคามีเรียผู้เลือดเย็น127
Betrayalเอล์เรออน ตุลาการแห่งแสงสว่าง211
Betrayalทอร่า ผู้คัดสรรชีวี192
Betrayalวอรีชี ภราดรผู้เงียบงัน187
Betrayalกัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์125
Betrayalยานัส เพแรนดัส129
Betrayalฮิลล็อค ช่างตีเหล็ก125
Betrayalไรเกอร์ มาโลนีย์ นักประดิษฐ์ราตรี129
Betrayalคอเรลล์ โกยา, บุตรแห่งก้อนหิน125
Betrayalริน ยูชู126
Betrayalลีโอ หมาป่าแห่งลานประลอง221
Betrayalกราวิเชียสผู้เกิดใหม่144
Betrayalคาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตาย111
Betrayalแถลงการณ์ของผู้มอบชีวี ฉบับที่ 11
Betrayalแถลงการณ์ของผู้มอบชีวี ฉบับที่ 21
Betrayalแถลงการณ์ของผู้มอบชีวี ฉบับที่ 31
Betrayalแถลงการณ์ของผู้มอบชีวี ฉบับที่ 41
Betrayalแถลงการณ์ของผู้มอบชีวี ฉบับที่ 51
เซฟเฮ้าส์ รางวัล

เซฟเฮ้าส์ รางวัล

ขนส่งตั้งปราการวิจัยแทรกแซง
Hakuฮาคูขนส่งอุปกรณ์แรร์เฝ้ากล่องนิรภัยยูนิคหลอมอุปกรณ์อันทรงพลังขโมยกล่องนิรภัยซแคแร็บ
Elreonเอล์เรออนคุ้มกันอาวุธยูนิคคุ้มครองเกราะยูนิคผลิตไอเทมยูนิคปลอม"ยึด" ซแคแร็บวัตถุโบราณ
Toraทอร่าสร้างกับดักไอเทมจับเวลา (ระวังด้วย!)ทำการเอนแชนท์หมวกนำหินสกิลไปเผชิญกับการต่อสู้ตามล่าหาซแคแร็บฮาร์บินเจอร์
Vaganเวแกนเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเหนือกาลเวลาลาดตระเวนตามคลังกองพันเก็บตัวบ่มฟักเลือกขโมยซแคแร็บกองพัน
Voriciวอรีชีลอบขนหินสกิลคุณภาพสูงจัดเก็บ Orb เปลี่ยนแปลงรูหลอมรูที่ไม่ยึดต่อหินสกิลใดลักขโมยซแคแร็บเชปเปอร์
Hillockฮิลล็อคคุ้มกันอุปกรณ์ทำอาวุธส่วนตัวเฝ้าอุปกรณ์ทำเกราะคุณภาพดีเป่าแก้ว (ปอดมีความจุน่าทึ่งนัก!)เก็บสะสม 'ของระยิบระดับ' (ซแคแร็บอะบิส?)
Leoลีโอผันชะตา (คำทำนายที่ถูกขโมย!)สะสมเงินตรา (เงินรางวัล?)เพิ่มพลังไอเทมด้วยคุณสมบัติใหม่เก็บซแคแร็บทรมาน
Grennกัฟเดิมพันกับมูลค่าของไอเทมพนันกับผลลัพธ์ของไอเทมสำรวจความน่าจะเป็นของไอเทมเสี่ยงโชคกับคุณสมบัติไอเทม
Janusยานัสขนส่งเงินตราที่เปลี่ยนคุณภาพสะสมชิ้นส่วนเงินตรา (น่าสมเพช!)รักษาเงินตราคาลเกอร์ (โง่นัก!)"ตามหา" ซแคแร็บกองสำรวจ
Breachมันผู้หลบหนีขนส่งชิ้นส่วนบรีชทำแผนที่เกี่ยวกับบรีช (กลับบ้านไปไอ้ตัวประหลาด!)เสริมพลังแก่ Breachstoneปล้นซแคแร็บบรีช
Graviciusกราวิเชียสฟอกกองไพ่พยากรณ์รวบรวมไพ่พยากรณ์ทดสอบการเปลี่ยนรูปของไพ่พยากรณ์รับซแคแร็บพยากรณ์ "จากการบริจาค"
Thaneจอร์กินพกพาสร้อยเครื่องรางระหว่างการออกแสวงบุญถ่ายทอดพลังจากเทพผู้บุกเบิกเพิ่มพลังสร้อยด้วยพลังเครื่องรางยึดครองซแคแร็บเบสเทียรี่
Keemaคอเรลล์ลอบขนเอสเซนส์ประกอบชิ้นส่วนตรวจสอบฟอสซิลคว้าซแคแร็บเอลเดอร์
Rinรินนำส่งแผนที่ตามสถานที่ต่างๆรักษาแผนที่แรร์จัดหมวดหมู่แผนที่ยูนิคฉกฉวยซแคแร็บแผนที่
Cameriaคามีเรียลอบขนไอเทมยูนิคคร่ำครึคุ้มภัย Harbinger Orbจัดทำ Sextantช่วงชิงซแคแร็บซัลไฟต์
Aislinแอชลิ่งลอบขนอุปกรณ์ที่ถูกปรับแต่ง (หีบติดกับดัก!)เฝ้าอุปกรณ์ที่ถูกผนึกเพิ่มพลังเวทมนตร์ที่ถูกผนึกฉกชิงซแคแร็บเมตามอร์ฟ
Rikerไรเกอร์ติดตั้งกลไกบังคับเลือกไอเทม (ชอบสิ่งประดิษฐ์!)ป้องกันไอเทมจากการลักขโมย (หวาดระแวง?)ศึกษาวัตถุดิบ Anomalousสำรวจซแคแร็บไบล์ท
Immortal Syndicate /18 ⍟

Immortal Syndicate /18 ⍟

Choice Actions /23 ⍟

Choice Actions /23 ⍟

ChoiceCode
สอบสวนInterrogate
ปล่อยRelease
สังหารExecute
ต่อรองPromoteNPC
ต่อรองSwapNPCJob
ทรยศSwapLeader
ทรยศRemoveNPCFromOrg
ต่อรองNPCBefriendsAnother
ต่อรองGainIntelligenceLarge
ต่อรองGainIntelligence
ต่อรองNPCLeavesOrg
ทรยศStealRanks
ทรยศStealIntelligence
ต่อรองRemoveAllFromPrison
ต่อรองDestroyAllItemsInDivision
ต่อรองRemoveAllRivalries
ทรยศDestroyAllItemsOfRivalDivision
ทรยศDownrankRivalsUprankMyDivision
ต่อรองGainItemAnyUnique
ดรอปไอเทมยูนิค
ต่อรองGainItemCurrency
ดรอปเงินตรา
ต่อรองGainItemVeiledItem
ดรอปไอเทมแรร์ที่ถูกผนึก
ต่อรองGainItemMap
ดรอปแผนที่
ต่อรองGainItemScarab
ดรอป Scarab
เซฟเฮ้าส์ Traitor รางวัล /215 ⍟

เซฟเฮ้าส์ Traitor รางวัล /215 ⍟

TargetJobRankรางวัล
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ นักเชือดผู้เงียบงันแทรกแซงSergeantฉกชิงซแคแร็บเมตามอร์ฟ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ นักเชือดผู้เงียบงันแทรกแซงLieutenantฉกชิงซแคแร็บเมตามอร์ฟ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ นักเชือดผู้เงียบงันแทรกแซงCaptainฉกชิงซแคแร็บเมตามอร์ฟ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ นักเชือดผู้เงียบงันตั้งปราการSergeantเฝ้าอุปกรณ์ที่ถูกผนึก
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ นักเชือดผู้เงียบงันตั้งปราการLieutenantเฝ้าอุปกรณ์ที่ถูกผนึก
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ นักเชือดผู้เงียบงันตั้งปราการCaptainเฝ้าอุปกรณ์ที่ถูกผนึก
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ นักเชือดผู้เงียบงันขนส่งSergeantลอบขนอุปกรณ์ที่ถูกปรับแต่ง (หีบติดกับดัก!)
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ นักเชือดผู้เงียบงันขนส่งLieutenantลอบขนอุปกรณ์ที่ถูกปรับแต่ง (หีบติดกับดัก!)
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ นักเชือดผู้เงียบงันขนส่งCaptainลอบขนอุปกรณ์ที่ถูกปรับแต่ง (หีบติดกับดัก!)
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ นักเชือดผู้เงียบงันวิจัยSergeantเพิ่มพลังเวทมนตร์ที่ถูกผนึก
เพิ่ม ม็อดผนึก หนึ่งอย่าง ให้กับไอเทมระดับ แรร์
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ นักเชือดผู้เงียบงันวิจัยLieutenantเพิ่มพลังเวทมนตร์ที่ถูกผนึก
เพิ่ม ม็อดผนึก ให้กับไอเทมระดับ แรร์ โดยมีโอกาสต่ำที่จะเพิ่ม ม็อดผนึก อย่างที่สอง
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ นักเชือดผู้เงียบงันวิจัยCaptainเพิ่มพลังเวทมนตร์ที่ถูกผนึก
เพิ่ม ม็อดผนึก ให้กับไอเทมระดับ แรร์ โดยมีโอกาสที่จะเพิ่ม ม็อดผนึก อย่างที่สอง
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ นักเชือดผู้เงียบงันวิจัยBossเพิ่มพลังเวทมนตร์ที่ถูกผนึก
แทนที่ ม็อด ในไอเทมระดับ แรร์ ที่มี ม็อดผนึก แบบสุ่ม
มันผู้หลบหนีแทรกแซงSergeantปล้นซแคแร็บบรีช
มันผู้หลบหนีแทรกแซงLieutenantปล้นซแคแร็บบรีช
มันผู้หลบหนีแทรกแซงCaptainปล้นซแคแร็บบรีช
มันผู้หลบหนีตั้งปราการSergeantทำแผนที่เกี่ยวกับบรีช (กลับบ้านไปไอ้ตัวประหลาด!)
มันผู้หลบหนีตั้งปราการLieutenantทำแผนที่เกี่ยวกับบรีช (กลับบ้านไปไอ้ตัวประหลาด!)
มันผู้หลบหนีตั้งปราการCaptainทำแผนที่เกี่ยวกับบรีช (กลับบ้านไปไอ้ตัวประหลาด!)
มันผู้หลบหนีขนส่งSergeantขนส่งชิ้นส่วนบรีช
มันผู้หลบหนีขนส่งLieutenantขนส่งชิ้นส่วนบรีช
มันผู้หลบหนีขนส่งCaptainขนส่งชิ้นส่วนบรีช
มันผู้หลบหนีวิจัยSergeantเสริมพลังแก่ Breachstone
แก้ไข Breachstone หนึ่งก้อน ทำให้มันท้าทายและให้รางวัลมากกว่าเดิม
มันผู้หลบหนีวิจัยLieutenantเสริมพลังแก่ Breachstone
แก้ไข Breachstone หนึ่งก้อน ทำให้มันท้าทายและให้รางวัลมากกว่าเดิม
มันผู้หลบหนีวิจัยCaptainเสริมพลังแก่ Breachstone
แก้ไข Breachstone หนึ่งก้อน ทำให้มันท้าทายและให้รางวัลมากกว่าเดิม
มันผู้หลบหนีวิจัยBossเสริมพลังแก่ Breachstone
แก้ไข Breachstone หนึ่งก้อน ทำให้มันท้าทายและให้รางวัลมากกว่าเดิม
คามีเรียผู้เลือดเย็นแทรกแซงSergeantช่วงชิงซแคแร็บซัลไฟต์
คามีเรียผู้เลือดเย็นแทรกแซงLieutenantช่วงชิงซแคแร็บซัลไฟต์
คามีเรียผู้เลือดเย็นแทรกแซงCaptainช่วงชิงซแคแร็บซัลไฟต์
คามีเรียผู้เลือดเย็นตั้งปราการSergeantคุ้มภัย Harbinger Orb
คามีเรียผู้เลือดเย็นตั้งปราการLieutenantคุ้มภัย Harbinger Orb
คามีเรียผู้เลือดเย็นตั้งปราการCaptainคุ้มภัย Harbinger Orb
คามีเรียผู้เลือดเย็นขนส่งSergeantลอบขนไอเทมยูนิคคร่ำครึ
คามีเรียผู้เลือดเย็นขนส่งLieutenantลอบขนไอเทมยูนิคคร่ำครึ
คามีเรียผู้เลือดเย็นขนส่งCaptainลอบขนไอเทมยูนิคคร่ำครึ
คามีเรียผู้เลือดเย็นวิจัยSergeantจัดทำ Sextant
คามีเรียผู้เลือดเย็นวิจัยLieutenantจัดทำ Sextant
คามีเรียผู้เลือดเย็นวิจัยCaptainจัดทำ Sextant
เอล์เรออน ตุลาการแห่งแสงสว่างแทรกแซงSergeant"ยึด" ซแคแร็บวัตถุโบราณ
เอล์เรออน ตุลาการแห่งแสงสว่างแทรกแซงLieutenant"ยึด" ซแคแร็บวัตถุโบราณ
เอล์เรออน ตุลาการแห่งแสงสว่างแทรกแซงCaptain"ยึด" ซแคแร็บวัตถุโบราณ
เอล์เรออน ตุลาการแห่งแสงสว่างตั้งปราการSergeantคุ้มครองเกราะยูนิค
เอล์เรออน ตุลาการแห่งแสงสว่างตั้งปราการLieutenantคุ้มครองเกราะยูนิค
เอล์เรออน ตุลาการแห่งแสงสว่างตั้งปราการCaptainคุ้มครองเกราะยูนิค
เอล์เรออน ตุลาการแห่งแสงสว่างขนส่งSergeantคุ้มกันอาวุธยูนิค
เอล์เรออน ตุลาการแห่งแสงสว่างขนส่งLieutenantคุ้มกันอาวุธยูนิค
เอล์เรออน ตุลาการแห่งแสงสว่างขนส่งCaptainคุ้มกันอาวุธยูนิค
เอล์เรออน ตุลาการแห่งแสงสว่างวิจัยSergeantผลิตไอเทมยูนิคปลอม
เอล์เรออน ตุลาการแห่งแสงสว่างวิจัยLieutenantผลิตไอเทมยูนิคปลอม
เอล์เรออน ตุลาการแห่งแสงสว่างวิจัยCaptainผลิตไอเทมยูนิคปลอม
กราวิเชียสผู้เกิดใหม่แทรกแซงSergeantรับซแคแร็บพยากรณ์ "จากการบริจาค"
กราวิเชียสผู้เกิดใหม่แทรกแซงLieutenantรับซแคแร็บพยากรณ์ "จากการบริจาค"
กราวิเชียสผู้เกิดใหม่แทรกแซงCaptainรับซแคแร็บพยากรณ์ "จากการบริจาค"
กราวิเชียสผู้เกิดใหม่ตั้งปราการSergeantรวบรวมไพ่พยากรณ์
กราวิเชียสผู้เกิดใหม่ตั้งปราการLieutenantรวบรวมไพ่พยากรณ์
กราวิเชียสผู้เกิดใหม่ตั้งปราการCaptainรวบรวมไพ่พยากรณ์
กราวิเชียสผู้เกิดใหม่ขนส่งSergeantฟอกกองไพ่พยากรณ์
กราวิเชียสผู้เกิดใหม่ขนส่งLieutenantฟอกกองไพ่พยากรณ์
กราวิเชียสผู้เกิดใหม่ขนส่งCaptainฟอกกองไพ่พยากรณ์
กราวิเชียสผู้เกิดใหม่วิจัยSergeantทดสอบการเปลี่ยนรูปของไพ่พยากรณ์
สลับ ไพ่พยากรณ์ หนึ่งใบ กับไพ่พยากรณ์ใบใหม่ หนึ่งใบ แบบสุ่ม
กราวิเชียสผู้เกิดใหม่วิจัยLieutenantทดสอบการเปลี่ยนรูปของไพ่พยากรณ์
สลับ ไพ่พยากรณ์ หนึ่งใบ กับไพ่พยากรณ์ใบใหม่ หนึ่งใบ แบบสุ่ม
กราวิเชียสผู้เกิดใหม่วิจัยCaptainทดสอบการเปลี่ยนรูปของไพ่พยากรณ์
สลับ ไพ่พยากรณ์ หนึ่งใบ กับไพ่พยากรณ์ใบใหม่ หนึ่งใบ แบบสุ่ม
กราวิเชียสผู้เกิดใหม่วิจัยBossทดสอบการเปลี่ยนรูปของไพ่พยากรณ์
สลับ ไพ่พยากรณ์ หนึ่งใบ กับไพ่พยากรณ์ใบใหม่ หนึ่งใบ แบบสุ่ม
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์แทรกแซงSergeantเสี่ยงโชคกับคุณสมบัติไอเทม
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์แทรกแซงLieutenantเสี่ยงโชคกับคุณสมบัติไอเทม
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์แทรกแซงCaptainเสี่ยงโชคกับคุณสมบัติไอเทม
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ตั้งปราการSergeantพนันกับผลลัพธ์ของไอเทม
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ตั้งปราการLieutenantพนันกับผลลัพธ์ของไอเทม
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ตั้งปราการCaptainพนันกับผลลัพธ์ของไอเทม
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ขนส่งSergeantเดิมพันกับมูลค่าของไอเทม
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ขนส่งLieutenantเดิมพันกับมูลค่าของไอเทม
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ขนส่งCaptainเดิมพันกับมูลค่าของไอเทม
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์วิจัยSergeantสำรวจความน่าจะเป็นของไอเทม
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์วิจัยLieutenantสำรวจความน่าจะเป็นของไอเทม
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์วิจัยCaptainสำรวจความน่าจะเป็นของไอเทม
ฮาคู มาสเตอร์แห่งสงครามแทรกแซงSergeantขโมยกล่องนิรภัยซแคแร็บ
ฮาคู มาสเตอร์แห่งสงครามแทรกแซงLieutenantขโมยกล่องนิรภัยซแคแร็บ
ฮาคู มาสเตอร์แห่งสงครามแทรกแซงCaptainขโมยกล่องนิรภัยซแคแร็บ
ฮาคู มาสเตอร์แห่งสงครามตั้งปราการSergeantเฝ้ากล่องนิรภัยยูนิค
ฮาคู มาสเตอร์แห่งสงครามตั้งปราการLieutenantเฝ้ากล่องนิรภัยยูนิค
ฮาคู มาสเตอร์แห่งสงครามตั้งปราการCaptainเฝ้ากล่องนิรภัยยูนิค
ฮาคู มาสเตอร์แห่งสงครามขนส่งSergeantขนส่งอุปกรณ์แรร์
ฮาคู มาสเตอร์แห่งสงครามขนส่งLieutenantขนส่งอุปกรณ์แรร์
ฮาคู มาสเตอร์แห่งสงครามขนส่งCaptainขนส่งอุปกรณ์แรร์
ฮาคู มาสเตอร์แห่งสงครามวิจัยSergeantหลอมอุปกรณ์อันทรงพลัง
ฮาคู มาสเตอร์แห่งสงครามวิจัยLieutenantหลอมอุปกรณ์อันทรงพลัง
ฮาคู มาสเตอร์แห่งสงครามวิจัยCaptainหลอมอุปกรณ์อันทรงพลัง
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กแทรกแซงSergeantเก็บสะสม 'ของระยิบระดับ' (ซแคแร็บอะบิส?)
แก้ไข แผนที่ ให้มีคุณภาพ 25%
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กแทรกแซงLieutenantเก็บสะสม 'ของระยิบระดับ' (ซแคแร็บอะบิส?)
แก้ไข แผนที่ ให้มีคุณภาพ 30%
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กแทรกแซงCaptainเก็บสะสม 'ของระยิบระดับ' (ซแคแร็บอะบิส?)
แก้ไข แผนที่ ให้มีคุณภาพ 35%
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กแทรกแซงBossเก็บสะสม 'ของระยิบระดับ' (ซแคแร็บอะบิส?)
แก้ไข แผนที่ ให้มีคุณภาพ 35%
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กตั้งปราการSergeantเฝ้าอุปกรณ์ทำเกราะคุณภาพดี
แก้ไข เกราะ ให้มีคุณภาพ 24%
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กตั้งปราการLieutenantเฝ้าอุปกรณ์ทำเกราะคุณภาพดี
แก้ไข เกราะ ให้มีคุณภาพ 26%
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กตั้งปราการCaptainเฝ้าอุปกรณ์ทำเกราะคุณภาพดี
แก้ไข เกราะ ให้มีคุณภาพ 28%
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กตั้งปราการBossเฝ้าอุปกรณ์ทำเกราะคุณภาพดี
แก้ไข เกราะ ให้มีคุณภาพ 30%
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กขนส่งSergeantคุ้มกันอุปกรณ์ทำอาวุธส่วนตัว
แก้ไข อาวุธ ให้มีคุณภาพ 24%
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กขนส่งLieutenantคุ้มกันอุปกรณ์ทำอาวุธส่วนตัว
แก้ไข อาวุธ ให้มีคุณภาพ 26%
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กขนส่งCaptainคุ้มกันอุปกรณ์ทำอาวุธส่วนตัว
แก้ไข อาวุธ ให้มีคุณภาพ 28%
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กขนส่งBossคุ้มกันอุปกรณ์ทำอาวุธส่วนตัว
แก้ไข อาวุธ ให้มีคุณภาพ 30%
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กวิจัยSergeantเป่าแก้ว (ปอดมีความจุน่าทึ่งนัก!)
แก้ไข ขวดยา ให้มีคุณภาพ 22%
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กวิจัยLieutenantเป่าแก้ว (ปอดมีความจุน่าทึ่งนัก!)
แก้ไข ขวดยา ให้มีคุณภาพ 24%
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กวิจัยCaptainเป่าแก้ว (ปอดมีความจุน่าทึ่งนัก!)
แก้ไข ขวดยา ให้มีคุณภาพ 26%
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กวิจัยBossเป่าแก้ว (ปอดมีความจุน่าทึ่งนัก!)
แก้ไข ขวดยา ให้มีคุณภาพ 28%
ยานัส เพแรนดัสแทรกแซงSergeant"ตามหา" ซแคแร็บกองสำรวจ
ยานัส เพแรนดัสแทรกแซงLieutenant"ตามหา" ซแคแร็บกองสำรวจ
ยานัส เพแรนดัสแทรกแซงCaptain"ตามหา" ซแคแร็บกองสำรวจ
ยานัส เพแรนดัสตั้งปราการSergeantสะสมชิ้นส่วนเงินตรา (น่าสมเพช!)
ยานัส เพแรนดัสตั้งปราการLieutenantสะสมชิ้นส่วนเงินตรา (น่าสมเพช!)
ยานัส เพแรนดัสตั้งปราการCaptainสะสมชิ้นส่วนเงินตรา (น่าสมเพช!)
ยานัส เพแรนดัสขนส่งSergeantขนส่งเงินตราที่เปลี่ยนคุณภาพ
ยานัส เพแรนดัสขนส่งLieutenantขนส่งเงินตราที่เปลี่ยนคุณภาพ
ยานัส เพแรนดัสขนส่งCaptainขนส่งเงินตราที่เปลี่ยนคุณภาพ
ยานัส เพแรนดัสวิจัยSergeantรักษาเงินตราคาลเกอร์ (โง่นัก!)
ยานัส เพแรนดัสวิจัยLieutenantรักษาเงินตราคาลเกอร์ (โง่นัก!)
ยานัส เพแรนดัสวิจัยCaptainรักษาเงินตราคาลเกอร์ (โง่นัก!)
คอเรลล์ โกยา, บุตรแห่งก้อนหินแทรกแซงSergeantคว้าซแคแร็บเอลเดอร์
คอเรลล์ โกยา, บุตรแห่งก้อนหินแทรกแซงLieutenantคว้าซแคแร็บเอลเดอร์
คอเรลล์ โกยา, บุตรแห่งก้อนหินแทรกแซงCaptainคว้าซแคแร็บเอลเดอร์
คอเรลล์ โกยา, บุตรแห่งก้อนหินตั้งปราการSergeantประกอบชิ้นส่วน
คอเรลล์ โกยา, บุตรแห่งก้อนหินตั้งปราการLieutenantประกอบชิ้นส่วน
คอเรลล์ โกยา, บุตรแห่งก้อนหินตั้งปราการCaptainประกอบชิ้นส่วน
คอเรลล์ โกยา, บุตรแห่งก้อนหินขนส่งSergeantลอบขนเอสเซนส์
คอเรลล์ โกยา, บุตรแห่งก้อนหินขนส่งLieutenantลอบขนเอสเซนส์
คอเรลล์ โกยา, บุตรแห่งก้อนหินขนส่งCaptainลอบขนเอสเซนส์
คอเรลล์ โกยา, บุตรแห่งก้อนหินวิจัยSergeantตรวจสอบฟอสซิล
คอเรลล์ โกยา, บุตรแห่งก้อนหินวิจัยLieutenantตรวจสอบฟอสซิล
คอเรลล์ โกยา, บุตรแห่งก้อนหินวิจัยCaptainตรวจสอบฟอสซิล
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองแทรกแซงSergeantเก็บซแคแร็บทรมาน
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองแทรกแซงLieutenantเก็บซแคแร็บทรมาน
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองแทรกแซงCaptainเก็บซแคแร็บทรมาน
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองตั้งปราการSergeantสะสมเงินตรา (เงินรางวัล?)
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองตั้งปราการLieutenantสะสมเงินตรา (เงินรางวัล?)
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองตั้งปราการCaptainสะสมเงินตรา (เงินรางวัล?)
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองขนส่งSergeantผันชะตา (คำทำนายที่ถูกขโมย!)
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองขนส่งLieutenantผันชะตา (คำทำนายที่ถูกขโมย!)
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองขนส่งCaptainผันชะตา (คำทำนายที่ถูกขโมย!)
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองวิจัยSergeantทดสอบขีดจำกัดของม็อดติดไอเทม
สุ่มค่าตัวเลขของ ม็อดติดไอเทม ภายในไอเทมชิ้นหนึ่ง
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองวิจัยLieutenantทดสอบศักยภาพตัวแปรของไอเทม
สุ่มค่าตัวเลขของ ม็อดแบบสุ่ม ภายในไอเทมชิ้นหนึ่ง
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองวิจัยCaptainเพิ่มพลังไอเทมด้วยคุณสมบัติใหม่
เพิ่ม ม็อดหนึ่งอย่าง แบบสุ่ม ให้กับไอเทมระดับ แรร์
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองวิจัยBossเพิ่มพลังไอเทมด้วยคุณสมบัติใหม่
เพิ่ม ม็อดหนึ่งอย่าง แบบสุ่ม ให้กับไอเทมระดับ แรร์
ไรเกอร์ มาโลนีย์ นักประดิษฐ์ราตรีแทรกแซงSergeantสำรวจซแคแร็บไบล์ท
ไรเกอร์ มาโลนีย์ นักประดิษฐ์ราตรีแทรกแซงLieutenantสำรวจซแคแร็บไบล์ท
ไรเกอร์ มาโลนีย์ นักประดิษฐ์ราตรีแทรกแซงCaptainสำรวจซแคแร็บไบล์ท
ไรเกอร์ มาโลนีย์ นักประดิษฐ์ราตรีตั้งปราการSergeantป้องกันไอเทมจากการลักขโมย (หวาดระแวง?)
ไรเกอร์ มาโลนีย์ นักประดิษฐ์ราตรีตั้งปราการLieutenantป้องกันไอเทมจากการลักขโมย (หวาดระแวง?)
ไรเกอร์ มาโลนีย์ นักประดิษฐ์ราตรีตั้งปราการCaptainป้องกันไอเทมจากการลักขโมย (หวาดระแวง?)
ไรเกอร์ มาโลนีย์ นักประดิษฐ์ราตรีขนส่งSergeantติดตั้งกลไกบังคับเลือกไอเทม (ชอบสิ่งประดิษฐ์!)
ไรเกอร์ มาโลนีย์ นักประดิษฐ์ราตรีขนส่งLieutenantติดตั้งกลไกบังคับเลือกไอเทม (ชอบสิ่งประดิษฐ์!)
ไรเกอร์ มาโลนีย์ นักประดิษฐ์ราตรีขนส่งCaptainติดตั้งกลไกบังคับเลือกไอเทม (ชอบสิ่งประดิษฐ์!)
ไรเกอร์ มาโลนีย์ นักประดิษฐ์ราตรีวิจัยSergeantศึกษาวัตถุดิบ Anomalous
ไรเกอร์ มาโลนีย์ นักประดิษฐ์ราตรีวิจัยLieutenantศึกษาวัตถุดิบ Anomalous
ไรเกอร์ มาโลนีย์ นักประดิษฐ์ราตรีวิจัยCaptainศึกษาวัตถุดิบ Anomalous
ริน ยูชูแทรกแซงSergeantฉกฉวยซแคแร็บแผนที่
ริน ยูชูแทรกแซงLieutenantฉกฉวยซแคแร็บแผนที่
ริน ยูชูแทรกแซงCaptainฉกฉวยซแคแร็บแผนที่
ริน ยูชูตั้งปราการSergeantรักษาแผนที่แรร์
ริน ยูชูตั้งปราการLieutenantรักษาแผนที่แรร์
ริน ยูชูตั้งปราการCaptainรักษาแผนที่แรร์
ริน ยูชูขนส่งSergeantนำส่งแผนที่ตามสถานที่ต่างๆ
ริน ยูชูขนส่งLieutenantนำส่งแผนที่ตามสถานที่ต่างๆ
ริน ยูชูขนส่งCaptainนำส่งแผนที่ตามสถานที่ต่างๆ
ริน ยูชูวิจัยSergeantจัดหมวดหมู่แผนที่ยูนิค
ริน ยูชูวิจัยLieutenantจัดหมวดหมู่แผนที่ยูนิค
ริน ยูชูวิจัยCaptainจัดหมวดหมู่แผนที่ยูนิค
เธน จอร์กิน ผู้ถูกขับไล่แทรกแซงSergeantยึดครองซแคแร็บเบสเทียรี่
เธน จอร์กิน ผู้ถูกขับไล่แทรกแซงLieutenantยึดครองซแคแร็บเบสเทียรี่
เธน จอร์กิน ผู้ถูกขับไล่แทรกแซงCaptainยึดครองซแคแร็บเบสเทียรี่
เธน จอร์กิน ผู้ถูกขับไล่ตั้งปราการSergeantถ่ายทอดพลังจากเทพผู้บุกเบิก
เธน จอร์กิน ผู้ถูกขับไล่ตั้งปราการLieutenantถ่ายทอดพลังจากเทพผู้บุกเบิก
เธน จอร์กิน ผู้ถูกขับไล่ตั้งปราการCaptainถ่ายทอดพลังจากเทพผู้บุกเบิก
เธน จอร์กิน ผู้ถูกขับไล่ขนส่งSergeantพกพาสร้อยเครื่องรางระหว่างการออกแสวงบุญ
เธน จอร์กิน ผู้ถูกขับไล่ขนส่งLieutenantพกพาสร้อยเครื่องรางระหว่างการออกแสวงบุญ
เธน จอร์กิน ผู้ถูกขับไล่ขนส่งCaptainพกพาสร้อยเครื่องรางระหว่างการออกแสวงบุญ
เธน จอร์กิน ผู้ถูกขับไล่วิจัยSergeantเพิ่มพลังสร้อยด้วยพลังเครื่องราง
แปลง สร้อย ระดับที่ไม่ใช่ ยูนิค ให้เป็น สร้อยเครื่องราง ระดับ 1
เธน จอร์กิน ผู้ถูกขับไล่วิจัยLieutenantเพิ่มพลังสร้อยด้วยพลังเครื่องราง
แปลง สร้อย ระดับที่ไม่ใช่ ยูนิค ให้เป็น สร้อยเครื่องราง ระดับ 2
เธน จอร์กิน ผู้ถูกขับไล่วิจัยCaptainเพิ่มพลังสร้อยด้วยพลังเครื่องราง
แปลง สร้อย ระดับที่ไม่ใช่ ยูนิค ให้เป็น สร้อยเครื่องราง ระดับ 4
เธน จอร์กิน ผู้ถูกขับไล่วิจัยBossเพิ่มพลังสร้อยด้วยพลังเครื่องราง
แปลง สร้อย ระดับที่ไม่ใช่ ยูนิค ให้เป็น สร้อยเครื่องราง ระดับ 4
ทอร่า ผู้คัดสรรชีวีแทรกแซงSergeantตามล่าหาซแคแร็บฮาร์บินเจอร์
ทอร่า ผู้คัดสรรชีวีแทรกแซงLieutenantตามล่าหาซแคแร็บฮาร์บินเจอร์
ทอร่า ผู้คัดสรรชีวีแทรกแซงCaptainตามล่าหาซแคแร็บฮาร์บินเจอร์
ทอร่า ผู้คัดสรรชีวีตั้งปราการSergeantทำการเอนแชนท์ถุงมือ
ทอร่า ผู้คัดสรรชีวีตั้งปราการLieutenantทำการเอนแชนท์รองเท้า
ทอร่า ผู้คัดสรรชีวีตั้งปราการCaptainทำการเอนแชนท์หมวก
ทอร่า ผู้คัดสรรชีวีขนส่งSergeantสร้างกับดักไอเทมจับเวลา (ระวังด้วย!)
ทอร่า ผู้คัดสรรชีวีขนส่งLieutenantสร้างกับดักไอเทมจับเวลา (ระวังด้วย!)
ทอร่า ผู้คัดสรรชีวีขนส่งCaptainสร้างกับดักไอเทมจับเวลา (ระวังด้วย!)
ทอร่า ผู้คัดสรรชีวีวิจัยSergeantนำหินสกิลไปเผชิญกับการต่อสู้
เพิ่มค่าประสบการณ์ให้หินสกิล 20 ล้าน
ทอร่า ผู้คัดสรรชีวีวิจัยLieutenantนำหินสกิลไปเผชิญกับการต่อสู้
เพิ่มค่าประสบการณ์ให้หินสกิล 70 ล้าน
ทอร่า ผู้คัดสรรชีวีวิจัยCaptainนำหินสกิลไปเผชิญกับการต่อสู้
เพิ่มค่าประสบการณ์ให้หินสกิล 200 ล้าน
ทอร่า ผู้คัดสรรชีวีวิจัยBossนำหินสกิลไปเผชิญกับการต่อสู้
เพิ่มค่าประสบการณ์ให้หินสกิล 200 ล้าน
เวแกน ผู้นำสาส์นแห่งชัยชนะแทรกแซงSergeantเลือกขโมยซแคแร็บกองพัน
เวแกน ผู้นำสาส์นแห่งชัยชนะแทรกแซงLieutenantเลือกขโมยซแคแร็บกองพัน
เวแกน ผู้นำสาส์นแห่งชัยชนะแทรกแซงCaptainเลือกขโมยซแคแร็บกองพัน
เวแกน ผู้นำสาส์นแห่งชัยชนะตั้งปราการSergeantลาดตระเวนตามคลังกองพัน
เวแกน ผู้นำสาส์นแห่งชัยชนะตั้งปราการLieutenantลาดตระเวนตามคลังกองพัน
เวแกน ผู้นำสาส์นแห่งชัยชนะตั้งปราการCaptainลาดตระเวนตามคลังกองพัน
เวแกน ผู้นำสาส์นแห่งชัยชนะขนส่งSergeantเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเหนือกาลเวลา
เวแกน ผู้นำสาส์นแห่งชัยชนะขนส่งLieutenantเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเหนือกาลเวลา
เวแกน ผู้นำสาส์นแห่งชัยชนะขนส่งCaptainเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเหนือกาลเวลา
เวแกน ผู้นำสาส์นแห่งชัยชนะวิจัยSergeantเก็บตัวบ่มฟัก
เวแกน ผู้นำสาส์นแห่งชัยชนะวิจัยLieutenantเก็บตัวบ่มฟัก
เวแกน ผู้นำสาส์นแห่งชัยชนะวิจัยCaptainเก็บตัวบ่มฟัก
วอรีชี ภราดรผู้เงียบงันแทรกแซงSergeantลักขโมยซแคแร็บเชปเปอร์
วอรีชี ภราดรผู้เงียบงันแทรกแซงLieutenantลักขโมยซแคแร็บเชปเปอร์
วอรีชี ภราดรผู้เงียบงันแทรกแซงCaptainลักขโมยซแคแร็บเชปเปอร์
วอรีชี ภราดรผู้เงียบงันตั้งปราการSergeantจัดเก็บ Orb เปลี่ยนแปลงรู
วอรีชี ภราดรผู้เงียบงันตั้งปราการLieutenantจัดเก็บ Orb เปลี่ยนแปลงรู
วอรีชี ภราดรผู้เงียบงันตั้งปราการCaptainจัดเก็บ Orb เปลี่ยนแปลงรู
วอรีชี ภราดรผู้เงียบงันขนส่งSergeantลอบขนหินสกิลคุณภาพสูง
วอรีชี ภราดรผู้เงียบงันขนส่งLieutenantลอบขนหินสกิลคุณภาพสูง
วอรีชี ภราดรผู้เงียบงันขนส่งCaptainลอบขนหินสกิลคุณภาพสูง
วอรีชี ภราดรผู้เงียบงันวิจัยSergeantหลอมรูที่ไม่ยึดต่อหินสกิลใด
แก้ไขไอเทมให้มี รูสี ขาว 1 รู
วอรีชี ภราดรผู้เงียบงันวิจัยLieutenantหลอมรูที่ไม่ยึดต่อหินสกิลใด
แก้ไขไอเทมให้มี รูสี ขาว 1-2 รู
วอรีชี ภราดรผู้เงียบงันวิจัยCaptainหลอมรูที่ไม่ยึดต่อหินสกิลใด
แก้ไขไอเทมให้มี รูสี ขาว 1-3 รู
วอรีชี ภราดรผู้เงียบงันวิจัยBossหลอมรูที่ไม่ยึดต่อหินสกิลใด
แก้ไขไอเทมให้มี รูสี ขาว 1-6 รู
Safehouse Crafting /16 ⍟

Safehouse Crafting /16 ⍟

JobRankเงินตรา
แทรกแซงSergeant1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutation
200x CurrencyRerollMagicOrb of Alteration
100x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
1x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orb
3x CurrencyAddModToRareExalted Orb
20x CurrencyModValuesDivine Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
แทรกแซงLieutenant1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutation
200x CurrencyRerollMagicOrb of Alteration
100x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
1x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orb
3x CurrencyAddModToRareExalted Orb
20x CurrencyModValuesDivine Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
แทรกแซงCaptain1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutation
200x CurrencyRerollMagicOrb of Alteration
100x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
1x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orb
3x CurrencyAddModToRareExalted Orb
20x CurrencyModValuesDivine Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
แทรกแซง1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutation
200x CurrencyRerollMagicOrb of Alteration
100x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
1x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orb
3x CurrencyAddModToRareExalted Orb
20x CurrencyModValuesDivine Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
ตั้งปราการSergeant20x CurrencyConvertToNormalOrb of Scouring
4x Essence
4x Essence
4x Essence
4x Essence
4x Essence
20x CurrencyAddModToRareExalted Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
ตั้งปราการLieutenant20x CurrencyConvertToNormalOrb of Scouring
4x Essence
4x Essence
4x Essence
4x Essence
4x Essence
20x CurrencyAddModToRareExalted Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
ตั้งปราการCaptain20x CurrencyConvertToNormalOrb of Scouring
4x Essence
4x Essence
4x Essence
4x Essence
4x Essence
20x CurrencyAddModToRareExalted Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
ตั้งปราการ20x CurrencyConvertToNormalOrb of Scouring
4x Essence
4x Essence
4x Essence
4x Essence
4x Essence
20x CurrencyAddModToRareExalted Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
ขนส่งSergeant1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
200x CurrencyRerollRareChaos Orb
6x CurrencyAddModToRareExalted Orb
20x CurrencyModValuesDivine Orb
20x CurrencyImplicitModBlessed Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
ขนส่งLieutenant1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
200x CurrencyRerollRareChaos Orb
6x CurrencyAddModToRareExalted Orb
20x CurrencyModValuesDivine Orb
20x CurrencyImplicitModBlessed Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
ขนส่งCaptain1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
200x CurrencyRerollRareChaos Orb
6x CurrencyAddModToRareExalted Orb
20x CurrencyModValuesDivine Orb
20x CurrencyImplicitModBlessed Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
ขนส่ง1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
200x CurrencyRerollRareChaos Orb
6x CurrencyAddModToRareExalted Orb
20x CurrencyModValuesDivine Orb
20x CurrencyImplicitModBlessed Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
วิจัยSergeant1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
100x AnnullOrbOrb of Annulment
100x CurrencyAddModToRareExalted Orb
5x CurrencyModValuesDivine Orb
5x CurrencyImplicitModBlessed Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
วิจัยLieutenant1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
100x AnnullOrbOrb of Annulment
100x CurrencyAddModToRareExalted Orb
5x CurrencyModValuesDivine Orb
5x CurrencyImplicitModBlessed Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
วิจัยCaptain1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
100x AnnullOrbOrb of Annulment
100x CurrencyAddModToRareExalted Orb
5x CurrencyModValuesDivine Orb
5x CurrencyImplicitModBlessed Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
วิจัย1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
100x AnnullOrbOrb of Annulment
100x CurrencyAddModToRareExalted Orb
5x CurrencyModValuesDivine Orb
5x CurrencyImplicitModBlessed Orb
1x CurrencyVaalVaal Orb
Equipments /49 ⍟

Equipments /49 ⍟

CodeIconชื่อMod
Boots1KorimsJourneyการสัญจรของโคริม
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่
ว่องไว
Boots2AzalsAlacriumความกระปรี้กระเปร่าของเอซาล
ความเร็วในการโจมตี
โจมตีรวดเร็ว
Boots3HarimalsInvasionการรุกรานของฮาริมาล
ได้รับสถานะ Onslaught เมื่อปะทะ
unique gain onslaught when hit duration ms [5000]
Boots4UrdamelsAgeอายุของเออร์ดาเมล
เพิ่มพลังชีวิต
มี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [20]
Boots5TauPohsToesนิ้วเท้าของเทา โพห์
ความเร็วในการร่าย
base cast speed +% [30]
Boots6LoragsFirestarterเชื้อไฟของลอแร็ก
เสริมไฟจากกายภาพ และ สร้างสถานะ ลุกไหม้
เสริมความเสียหาย ไฟ
all damage can ignite [1]
base chance to ignite % [100]
Boots7TekitonsHeelส้นเท้าของเทคิตอน
มีโอกาสสร้างสถานะ มึนงง
base chance to stun % [25]
Boots8ElgansCrossingทางข้ามของเอลแกน
ไม่สามารถถูกทำให้ช้ากว่าค่าเริ่มต้นได้
ไม่อาจติดสถานะ มึนงง
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า
cannot be knocked back [1]
Boots9BusGreenPathทางเขียวของบู
สร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
base poison duration +% [0]
global poison on hit [1]
Boots10CantarsTangleความพัวพันของแคนทาร์
ระเบิดศพเป็นเถาวัลย์
HelmetAttachment1RaustsBlessingsพรของรอส์ท
โล่พลังงานเพิ่มเติม
maximum life % to add to maximum energy shield [20]
HelmetAttachment2GogorisArmyทัพของโกโกรี
สร้างสถานะ เลือดไหล เมื่อปะทะ
อาจสร้างสถานะ เลือดไหล
bleed on hit with attacks % [100]
HelmetAttachment3UrdamelsMadnessความบ้าคลั่งของเออร์ดาเมล
สร้าง Unholy Sentinel
HelmetAttachment4SilasSpiresยอดแหลมของซิลัส
เพิ่มพื้นที่ส่งผล
base skill area of effect +% [50]
HelmetAttachment5LoragsDreamฝันของลอแร็ก
ต้านสาป
ป้องกันสาปสะกด
HelmetAttachment6AzalsEyeดวงตาของเอซาล
เสริมน้ำแข็งจากกายภาพ และ สร้างสถานะ หนาวเย็น
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
all damage can chill [1]
HelmetAttachment7MoknumasWatchการจับตาของมอคนูมา
คริติคอล และ ความแม่นยำ
แม่นยำ
คริติคอลทรงพลัง
base critical strike multiplier + [25]
HelmetAttachment8BusDelightความปีติของบู
ดูดกลืนศพเป็นพลังชีวิต
HelmetAttachment9HarimalsWallกำแพงของฮาริมาล
ได้รับ Summon Petrify Statue
HelmetAttachment10SenKinsDescentการลงของเซน-คิน
ไม่ถูกดูดพลังชีวิต มานา หรือ โล่พลังงาน
ไม่สามารถถูกดูด พลังชีวิต
BackAttachment1AkanilimsHideหนังของอะคานิลิม
มีค่าต้านทาน ไฟ
base fire damage resistance % [30]
BackAttachment2ShiaphetsPallผ้าห่อศพของเชียเฟต
มีค่าต้านทาน สายฟ้า
base cold damage resistance % [30]
BackAttachment3XuntisParasolร่มของซุนตี
มีค่าต้านทาน น้ำแข็ง
base lightning damage resistance % [30]
BackAttachment4TekitonsSpineสันหลังของเทคิตอน
มีการป้องกันกายภาพ
base additional physical damage reduction % [20]
BackAttachment5GogorisPlagueโรคร้ายของโกโกรี
มีค่าต้านทาน เคออส
base chaos damage resistance % [30]
BackAttachment6HarimalsCampaignการรบของฮาริมาล
กระสุนหลายลูก
เพิ่มกระสุน
BackAttachment7TauPohsBannerผืนธงของเทา โพห์
หลีกเลี่ยงสถานะเจ็บป่วย
หลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง
หลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
หลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค
base avoid bleed % [50]
base avoid poison % [0]
BackAttachment8BusBottleขวดของบู
สร้าง Unholy Relic
BackAttachment9RithkinsDanceการร่ายรำของริธคิน
เสริมสายฟ้าจากกายภาพ และ สร้างสถานะ ช็อค
เสริมความเสียหาย สายฟ้า
all damage can shock [1]
base chance to shock % [100]
BackAttachment10CantarsCoffineโลงศพของแคนทาร์
ระเบิดศพเป็นน้ำกรด
TwoHandAxe1SilasFlattenerเครื่องบี้ของซิลัส
เพิ่มพื้นที่ส่งผล
base skill area of effect +% [50]
TwoHandMace1MoknumasStormวายุของมอคนูมา
สร้างสถานะ ขาหัก เมื่อปะทะ
global maim on hit [1]
Bow1GogorisStingerเหล็กในของโกโกรี
Far shot
โจมตีระยะไกล
monster reverse point blank damage -% at minimum range [30]
projectile damage +% [30]
Bow2XuntisZitherพิณของซุนตี
Point blank
keystone point blank [1]
Bow3RithkinsBurdenภาระของริธคิน
ได้รับ Frenzy Charge เมื่อปะทะ
ได้รับ Frenzy Charge
OneHandSword1SenkinsHauntการหลอนของเซน-คิน
โอกาสและตัวคูณคริติคอล
คริติคอลทรงพลัง
base critical strike multiplier + [25]
OneHandSword2AkanilimsPatternลวดลายของอะคานิลิม
ความเร็วในการโจมตี
โจมตีรวดเร็ว
OneHandSword3KorimsDecapitatorเครื่องกุดหัวของโอริม
ความเสียหายในการโจมตี
active skill attack damage +% final [15]
OneHandSword4ShiaphetsNeedleเข็มของเชียเฟต
สร้างสถานะ ทิ่มแทง เมื่อปะทะ
attacks impale on hit % chance [50]
OneHandMace1RaustsJudgementการตัดสินของรอส์ท
ได้รับ Endurance Charge เมื่อปะทะ
ได้รับ Endurance Charge
OneHandMace2ElgansRitualพิธีกรรมของเอลแกน
ความเร็วในการโจมตี
โจมตีรวดเร็ว
Sceptre1UrdamelsTyrannyความเผด็จการของเออร์ดาเมล
ความเสียหาย ธาตุ
active skill elemental damage +% final [15]
Dagger1TauPohsDeceoptionการลวงหลอกของเทา โพห์
ได้รับ Power Charge เมื่อปะทะ
ได้รับ Power Charge
Dagger2BusBlossomดอกไม้ของบู
สร้างสถานะ ตาบอด เมื่อปะทะ
global chance to blind on hit % [100]
Shield1TekitonsMountainภูเขาของเทคิตอน
โอกาสบล็อคเพิ่มเติม
additional block % [20]
Shield2HarimalsFeintกลลวงของฮาริมาล
ได้รับสถานะ Fortify เมื่อปะทะ
chance to fortify on melee hit +% [50]
Claw1CantarsPackแพ็คของแคนทาร์
ดูดพลังชีวิต
ดูด พลังชีวิต
Gloves1MoknumasConjuringการปลุกเสกของมอคนูมา
ได้รับสถานะ Arcane Surge เมื่อปะทะ
gain arcane surge on spell hit by you or your totems [1]
Gloves2AzalsManipulationการชักใยของเอซาล
สร้างสถานะ ขัดขวาง เมื่อปะทะ
spells chance to hinder on hit % [100]
Dialogue /2158 ⍟

Dialogue /2158 ⍟

MonsterCueDialogue
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายOfferExecuteอย่า​ทำ​แบบ​นี้​เลย​เอ็ก​ไซล์ เจ้า​ยัง​ร่วม​กับ​พวก​เรา​ได้​อยู่ นี่​เป็น​โอกาส​ที่​เจ้า​จะ​นำ​คน​ที่​เจ้า​รัก​หรือ​ห่วงใย​กลับ​คืน​มา
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToExecutionหยุด​... ข้า​นำ​พวก​เขา​กลับ​มา​ได้ ข้า​นำ​ภาคี​ของ​จุน​กลับ​มา​ได้​หมด​! ข้า​ขอ​แค่​-
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalเวแกน แก​อยาก​เอาชนะ​ขนาด​นั้น​เลย​เหรอ?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalแก​คง​อยาก​สนุก​ไป​กับ​การ​ตะลุมบอน​แบบ​ไร้​พวก​แน่ๆ นักรบ!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalนักรบ แก​ทน​ยืน​หยัด​กับ​เรื่อง​นี้​ได้​ยังไง?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalข้า​หวัง​อยู่​ว่า​จะ​เลี่ยง​การ​ปะทะ​กับ​นักรบ​ผู้นั้น​ที่​นี่
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalปัด​โธ่ นักรบ ไม่​ต้อง​ให้​ใคร​มา​ช่วย​แก​หรอก!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalแก​มันดี​เกิน​กว่า​ที่​จะ​มาทำ​อะไร​แบบ​นี้ ชาวคารุย!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalแก​กลับ​มา​มี​สติ​แล้ว​หรือ ชาว​คารุย?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalจง​เป็น​พยาน​แก่​การ​ทรยศ​ของ​องค์กร​เถิด ชาว​คารุย
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalชาวคารุยผู้นั้นจะทำให้งานนี้ยากไปกว่าเดิมนัก
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalแก​ก็​เห็น​อยู่​ว่า​พวก​เขา​ไม่​ไว้ใจ​แก ชาว​คารุย
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalองค์กรไม่มีข้อจำกัด ไม่มีกฎหมาย ดูสิว่าพวกเขาใช้อะไรมาต่อสู้บ้าง!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalแก​เบื่อ​ครอบครัว​ใหม่​ของ​แก​หรือ​ยัง อสุรกาย?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalสิ่ง​มี​ชีวิต​ที่​น่า​สงสาร​นั้น​ไม่​เข้าใจ​แม้แต่​น้อย
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalนี่​ไม่ใช่​รัง​ของ​แก ไอ้อสุรกาย ไป​ให้​พ้น!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalองค์กร​... ช่วย​เหลือ​ไอ้อสุรกาย​นั่น​เนี่ย​นะ​...?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณไม่ใช่แค่สัตว์ป่า Thane
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalEzomyte ทดสอบความแข็งแกร่งของคุณกับพันธมิตรของคุณเอง!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalEzomyte พวกเขาไม่สนใจรหัสของคุณ!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalเราจะทำการทดสอบความแข็งแรง Ezomyte และเอาชนะคุณ
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalตอนนี้ไม่ใช่การทดสอบความแข็งแกร่งที่แท้จริงแล้วใช่ไหม Ezomyte?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณไม่มีมโนธรรมฆาตกรไหม
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalในที่สุดคุณก็ตะครุบไอซิส?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันไม่สามารถพูดได้ว่าคุณไม่สมควรได้รับสิ่งนี้ Aisling
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalAisling รักษาศพของคุณให้ห่างจากเรา!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalทำไมคุณถึงทนกับ coddling นี้ Aisling?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalหนึ่งในสิ่งที่โหดร้ายอย่างที่คุณไม่สมควรหายใจคาเมเรีย
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalลงมือคัดสรรอสูร!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalสัตว์บางชนิดควรถูกหักหลัง
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalสนามรบนี้กำลังจะแข็งแกร่งขึ้น
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalThe Syndicate พยายามควบคุมแรงกระตุ้นเบสของคุณ
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalGladiator ความภักดีของคุณอยู่ที่ไหนอย่างแท้จริง?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณควรจะเป็นผู้นำเวทีสังเวียน!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalไม่มีความเคารพนักสู้ ไม่ได้มาจากพวกเขา
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalสนามกีฬาหลักทำไมคุณก้าวเข้าสู่การต่อสู้ด้วยตัวเอง?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalสิงห์. คุณเคยต่อสู้ด้วยเกียรติยศ
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalElreon, คุณตาบอดจนได้แสงไหม?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalพระเจ้าของคุณส่งคุณมาหาเราผู้บริสุทธิ์หรือไม่?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณดีเกินไปสำหรับซินดิเคทคนศักดิ์สิทธิ์
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalระวัง! ผู้ทำสงครามต่อสู้อย่างมั่นใจ!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalพวกเขากำลังจับตาดูคุณผู้ศักดิ์สิทธิ์อยู่
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalTora นี่ไม่ใช่ธรรมชาติ! คุณไม่เห็นเหรอ
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณได้เลือกที่จะติดตามเส้นทางของคุณเองอีกครั้งหรือยังโทรา?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalTora ทำไมคุณถึงทำงานกับพวกเขาและไม่ใช่พวกเรา
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณจะรับออเดอร์จากพวกเขาได้อย่างไรโทร่า?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalTora ความขัดแย้งของเราไม่ได้อยู่กับคุณ!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalไม่น่าไว้วางใจฉันไม่คาดหวังอะไรจากคุณ Vorici
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณมีทักษะในการฆาตกรรมนักฆ่า ทำไมต้อง จำกัด ตัวเอง
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalนักฆ่าทรยศโดยเจ้านายของเขา แน่นอน
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalฆาตกรคนนี้เป็นคนขี้ขลาดอะไรกัน?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalตาแหลม! นักฆ่าในฉาก!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalBrinerot แสดงซินดิเคทที่คุณยังเป็นคนของคุณอยู่!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalวายร้ายวายร้าย ถอยกลับไปที่ทะเล Brinerot
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalBrinerot คุณถูกหักหลัง!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalBrinerot ยอมรับความช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อใด
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณกล้าเผชิญหน้ากับพวกเราไหม Brinerot?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalมารร้ายแห่งการโกหกและความโลภทรยศของเขาเอง
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalJanus ... คุณ -... คุณ -... ! คุณกำลังจะจ่ายเงินสำหรับสิ่งที่คุณทำกับครอบครัวของฉัน
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalJanus ไม่มีอะไรที่คุณไม่สมควรได้รับ
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalระวังว่าคุณช่วย Janus ได้อย่างไร ... เขาอาจแทงคุณไว้ข้างหลังด้วย
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalJanus! ฉันจะสนุกไปกับการฆ่าคุณ
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalเดรัจฉานสนุกกับการทุบตีทุกคนใช่ไหม
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณน่าจะตายไปแล้ว
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalสัตว์เดรัจฉานไม่สนใจ
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalเดรัจฉานกับการสำรองข้อมูลเป็นสองเท่าที่น่ากลัว
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalเดรัจฉานคุณทำมากกว่าที่คุณสามารถจัดการได้
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalนายพลเป็นสัตว์ประหลาดที่มีชื่อเสียง ไม่แปลกใจเลย
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalความตายไม่ได้สอนอะไรคุณนายพล?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalดีใช่ดี เปิดกับนายพล
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalนายพลน้อยต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalเนรเทศออก General ออกก่อนที่เขาจะชุมนุมคนโง่เหล่านี้เพื่อสั่งซื้อ!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalช่วยเราทุบเครื่องที่คุณดูถูกมากโกง!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalมนุษยชาติได้ทิ้งคุณ Riker มีอะไรเหลือให้ต่อสู้เพื่อ?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณไม่แปลกใจเลยที่จะโกง
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalชิ้นส่วนทั้งหมดของคุณเป็นคนพาล
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalคนพาลมองก้าวใหม่ในแผนของเขา ให้เราทำให้เขาผิดหวัง!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalRedblade! ปล่อยให้เปลวไฟของคุณโกรธในทุกทิศทาง!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalเผาไหม้พวกเขา Redblade ทำให้ลุกเป็นไฟ!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalRedblade ทำให้เขาภาคภูมิใจโดยพึ่งพาตัวเลข
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalกลับไปยังภูเขาไฟ Redblade ของคุณ!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalไม่มีเกียรติในการต่อสู้ครั้งนี้ Redblade กลับมา.
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณมีทักษะมากพอที่จะพาพวกเราทุกคนไปได้ไหมริน?
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณต่อสู้เพื่อความเท็จ Mutewind กลับบ้าน
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalรินคุณมีไหวพริบเกินกว่าจะตกหลุมรักการโกหกของซินดิเคท!
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalฉลาดริ้นฉลาดมาก
คาทาริน่า มาสเตอร์ไร้วันตายReplyToSecondaryDefenderArrivalถ้ารินอยู่ที่นี่เธอเห็นประโยชน์บางอย่างที่เราไม่คาดคิด!
ฮาคูPrimaryDefenderStartsFightทา​ลา​โม​อานา นักรบ! หาก​เจ้า​ไม่​อยาก​ตาย​ก็​จง​หนี​ไป​เสีย
ฮาคูPrimaryDefenderStartsFightเจ้า​ช่าง​กล้า​นัก​ที่​มา​รุกราน​ชาว​คารุย​ใน​ป้อม​ปราการ​ของ​เขา กล้า​และ​โง่​เสีย​จริง
ฮาคูPrimaryDefenderStartsFightเดิน​ต่อ​ไป​! ข้า​จะ​จัด​การ​เอ็กไซล์​นี่เอง
ฮาคูPrimaryDefenderStartsFightเอ็กไซล์ เจ้า​เพิ่ง​ก้าว​เท้า​เข้า​มา​ใน​สุสาน​ของ​เจ้า​เอง
ฮาคูPrimaryDefenderStartsFightฮินนี่โครา ข้า​จะ​ส่ง​ของ​ขวัญ​ไป​ให้​กับ​ท่าน!
ฮาคูPrimaryDefenderStartsFightเจ้า​คิด​เห​รอ​ว่า​คุก​นั่น​จะ​ทำ​อะไร​ข้า​ได้? บรรพ​ชน​ของ​ข้า​อยู่​กับ​โซ่​ตรวน​มา​หลาย​ต่อ​หลาย​ศตวรรษ
ฮาคูPrimaryDefenderStartsFightข้า​ยึด​มั่น​กับ​คำ​พูด​ของ​ข้า​มา​โดย​ตลอด​นะ​เอ็กไซล์ เจ้า​ล่ะ?
ฮาคูPrimaryDefenderStartsFightบรรพชน​ข้า​ย่อม​ให้​อภัย​แก่​การ​ล่วง​เกิน​ของ​ข้า แล้ว​บรรพชน​ของ​เจ้า​ล่ะ​?
ฮาคูPrimaryDefenderStartsFightพระแม่มรณาไม่ได้ส่งข้ากลับมาด้วยมือเปล่า่
ฮาคูPrimaryDefenderStartsFightกลับ​มา​จาก​ความ​ตาย​แล้ว​หรือ​? เจ้า​มัน​ก็​ไม่​ต่าง​อะไร​ไป​จาก​บุตร​คน​หนึ่ง​ของ​คิทาวา
ฮาคูPrimaryDefenderStartsFightข้า​จะ​บดขยี้​เจ้า​เอง
ฮาคูPrimaryDefenderStartsFightนักรบ​ตัว​จริง​ย่อม​ปลิด​ชีพ​เจ้า​ได้​ภายใน​การ​จู่โจม​ครั้ง​เดียว
ฮาคูPrimaryDefenderStartsFightไม่มี​อะไร​หยุด​ยั้ง​นักรบ​คารุย​ตัว​จริง​ได้​เป็น​แน่
ฮาคูPrimaryDefenderStartsFightเรา​ชาว​คารุย​กำเนิด​มา​จาก​ภูเขาไฟ
ฮาคูPrimaryDefenderStartsFightเจ้า​ไม่รู้​หรอก​ว่า​กำลัง​เผชิญ​กับ​อะไร​อยู่
ฮาคูSafehouseLeaderIntroข้า​จะ​กุด​หัว​เจ้า​มา​ห้อย​บน​เข็มขัด​ข้า​ดัง​ที่​คอมม์​ทำ​กับ​หัว​ของ​ไลออน​อาย
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalเรา​จะ​ผลัก​ดัน​ผู้​บุกรุก​ให้​ล่า​ถอย​ไป​ด้วย​กัน​!
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalเรา​จะ​เสีย​ของ​นี่​ไป​ไม่​ได้​เป็น​อัน​ขาด!
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalยิ่ง​เรา​มี​พวก​เยอะ​เรา​ก็​ยิ่ง​แข็งแกร่ง เพื่อน​!
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalเหล่า​บรรพ​ชน​ย่อม​ให้​อภัย แต่​องค์กร​ย่อมไม่​ให้​อภัย​สัก​นิด
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalข้า​จะ​เป็น​กำลัง​ให้​กับ​เจ้า พันธมิตร
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalองค์กร​ของ​เรา​ต่อสู้​ร่วม​กัน​เป็น​หนึ่ง!
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalเลิก​เสีย​เวลา​ไป​เปล่าๆ ได้​แล้ว​ลีโอ เรา​มี​งาน​อื่น​ที่​สำคัญ​กว่า​นี้
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalทา​ลา​โม​อานา ชาย​ผู้​ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้า​ของ​เจ้า​ไม่​ปรากฏ​ตัว​งั้น​หรือ?
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalทา​ลา​โม​อานา บุตร​แห่ง​ก้อน​หิน
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalริน ข้า​จะ​ทำให้​เจ้า​ได้​เห็น​ว่า​ชาว​คารุย​คน​หนึ่ง​ต่อสู้​อย่างไร
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalเจ้า​ศรัทธา​เครื่อง​มือ​ของ​เจ้า​จน​เกิน​ไป ไรเกอร์
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalท่าน​บรรพชน​ทั้ง​หลาย นำ​เรา​ไป​สู่​ชัยชนะ​ด้วย​เถิด
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalข้า​มา​ยึด​ครอง​ของ​ของ​ข้า
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalความ​ล้ม​เหลว​ของ​เจ้า​จะ​เป็น​ช่วง​เวลา​แห่ง​ความ​สำเร็จ​ของ​ข้า
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalพวกเจ้าทุกคนจะถูกฝังกลบข้างล่างนี้
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalข้า​จะ​นำ​พวก​เจ้า​ทุก​คน​ไป​สู่​แดน​ของ​ฮินนี่โครา
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalมา​ดู​กัน​เถิด​ว่าการ​โจมตี​ของ​ข้า​จะ​เรียก​พระเจ้า​ของ​เจ้า​ออก​มา​ได้​ไหม ชาย​ผู้​ศักดิ์สิทธิ์
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalข้า​ขออภัย​นะ​พรานหญิง แต่​เรา​ต้อง​เป็น​ศัตรู​กัน​ใน​วัน​นี้
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalเอ็กไซล์ รู้​ไว้​เถิด​ว่า​เมื่อ​สิ่ง​มี​ชี​วิตผู้​หนึ่ง​ตาย​ไป มัน​จะ​ไม่​ได้​ไป​หา​ฮินนี่โครา มัน​จะ​ไม่​ได้​ไป​ที่ไหน​เลย
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalวิญญาณ​ของ​เจ้า​จะ​เป็น​เพียง​ของ​เล่น​ของ​เหล่า​บรรพ​ชน นาย​ทาส
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalเจ้า​ทำ​เกิน​เหตุ​ไป​แล้ว แอชลิ่ง ความ​รุนแรง​นั้น​เป็น​เรื่อง​ที่​จำเป็น หา​ใช่​งาน​อดิเรก
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalฮินนี่โครา​ต้องการ​การ​สังเวย​มากมาย​ใน​วัน​นี้ คิด​เสีย​เถิด​ว่า​เป็น​เกียรติ​ของ​เจ้า
ฮาคูReplyToSecondaryDefenderArrivalเลว​นัก​! ข้า​จะ​ทำลาย​เจ้า​เช่น​กัน​!
ฮาคูReplyToSecondaryDefenderArrivalข้า​ยัง​ไม่​ตาย อีแร้ง!
ฮาคูReplyToSecondaryDefenderArrivalเจ้า​เพิ่ง​จะ​ฝัง​ศพ​ตัว​เอง​ไป​เอง
ฮาคูReplyToSecondaryDefenderArrivalข้า​ไม่​มี​ความ​เมตตา​ให้​กับ​หนอนบ่อนไส้​อย่าง​เจ้า
ฮาคูReplyToSecondaryDefenderArrivalข้า​ว่า​เหล่า​ทวย​เทพ​ของ​ข้า​นั้น​แข็งแกร่ง​กว่า​พระเจ้า​ของ​เจ้า นัก​รบ​แห่ง​แสง
ฮาคูReplyToSecondaryDefenderArrivalข้า​ไม่​ต้องการ​ความ​ช่วย​เหลือ​ของ​เหล่า​บรรพชน​ใน​งาน​นี้ ไอ้​ชั่วช้า
ฮาคูReplyToSecondaryDefenderArrivalเจ้า​จะ​ต้อง​ขาน​ตอบ​แก่​เหล่า​บรรพชน กราวิเชียส ขาน​ตอบ​ด้วย​การ​กรีด​ร้อง
ฮาคูReplyToSecondaryDefenderArrivalผู้​ตาย​ย่อม​ตก​เป็น​ของ​ฮินนี่โครา เจ้า​ผู้​ก่อ​ความ​โสมม ข้า​จะ​ส่ง​เจ้า​ไป​หา​ท่าน​เอง
ฮาคูReplyToSecondaryDefenderArrivalได้เลย หยกคารุยย่อมปาดผ่านตัวเจ้าได้ไม่ต่างจากเอ็กไซล์ผู้นี้
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalเตรียม​ตัว​เจ้า​ให้​พร้อม ทูโคฮาม่า​จงเจริญ​!
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalเหล่า​บรรพ​ชน​ทั้ง​หลาย จง​เป็น​สักขี​พยาน​เสีย​เถิด​!
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalกำแพง​ย่อม​สั่น​สะเทือน​ไป​ด้วย​ความ​องอาจ​ของ​พวก​เรา!
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalเจ้า​ได้ยิน​ไหม​เอ็กไซล์? ฮินนี่โครา​กำลัง​เรียก​ชื่อ​เจ้า​อยู่
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalทอร่า ข้า​ย่อม​ไม่​อาจ​มอบ​คำ​สั่ง​ให้​เจ้า​ดัง​ที่​ข้า​ไม่​อาจ​ยั่ว​ยุ​หมาป่า​ตัว​หนึ่ง ทว่า​จำ​ไว้​ให้​ดี: ข้า​เป็น​จ่า​ฝูง
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalมือ​สังหาร​! อย่า​ลืม​ว่า​ใคร​เป็น​คน​คุม
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalข้า​จะ​ปกป้อง​คน​ของ​ข้า แม้​บาง​คน​นั้น​ไม่​อาจ​ถือ​เป็น​คน​ก็ตาม
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalชาว​คา​รุย​ผู้​หนึ่ง​ได้​มี​อำนาจ​เหนือ​กราวิเชียส ฮินนี่โครา​กำลัง​ขบขัน
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalจง​ใช้​อุปกรณ์​ของ​เจ้า​ตาม​คำ​สั่ง​ของ​ข้า มาโลนีย์ แล้ว​กับ​ดัก​ของ​เจ้า​อาจ​นำ​มา​ซึ่ง​ความ​สำเร็จ​ก็​เป็น​ได้
ฮาคูSecondaryDefenderArrivalการ​ต่อกร​กับ​ผู้ชาย​ชาว​คารุย​นั้น​ไม่​ต่าง​จาก​การ​ต่อกร​กับ​ชาวคารุย
ฮาคูKillPlayerเป็น​ศัตรู​ที่​คู่ควร
ฮาคูKillPlayerเจ้า​จะ​เป็น​อาหาร​ให้​กับ​หนอน
ฮาคูKillPlayerมัน​เป็นการ​ต่อสู้​อัน​รุ่งโรจน์!
ฮาคูKillPlayerพระ​แม่​มรณา ข้า​ขอม​อบ​ของ​ขวัญ​ให้​กับ​ท่าน
ฮาคูEscapeข้า​ขอ​เตือน อย่า​มา​ต่อกร​กับ​ข้า​อีก
ฮาคูEscapeนก​ที่​เอาแต่​ทำ​รัง​ย่อม​ไม่​ได้​หนอน​สัก​ตัว ลา​ก่อน​เอ็กไซล์
ฮาคูEscapeเหล่า​บรรพ​ชน​ของ​เจ้า​มิได้​โปรดปราน​เจ้า เจ้า​จึง​ย่อม​ล้ม​เหลว​ไป​ตาม​ชะตา
ฮาคูDefeatedทูโคฮาม่า... ข้า​ล้ม​เหลว​ไป​เช่น​ไร?
ฮาคูDefeatedไม่... รถ​เข็น​จะ​ต้อง​... อั่ก...
ฮาคูDefeatedเหล่า​บรรพ​ชน​... ข้า - ให้​อภัย​ข้า​ด้วย
ฮาคูDefeatedฮินนี่โครา... ข้า​ขอโทษ​ท่าน
ฮาคูDefeatedอย่า​... จับ​ข้า​ไป​ขัง​อีก...
ฮาคูDefeatedอั่ก... เอ็กไซล์... ทำ​ข้อ​ตกลง​กัน​อีก​ไหม...?
ฮาคูDefeatedข้า​เตลิด​ไป​ไกล​... จาก​วิถี
ฮาคูDefeatedเหล่า​บรรพ​ชน​... ข้า​จะ​ได้​พบ​กับ​พวก​ท่าน​อีก​ครา
ฮาคูDefeatedเจ้า​... ได้​เรียน​รู้​มา​มาก​...
ฮาคูDefeatedนี่​มัน​เป็น​... ภารกิจ​ต้อง​สาป
ฮาคูDefeatedข้า​ช่าง​โง่​นัก​... ที่​ทำ​ตาม​โทสะ
ฮาคูOfferBargainข้าขอสารภาพ ตอนแรกข้าคิดว่าเจ้าแค่วางท่า ข้าเห็นแล้วว่าเจ้าไม่ใยดีชีวิตคนจริงๆ ไม่ว่าเจ้าต้องการอะไร ก็เอาไปเลย
ฮาคูOfferBargainข้ายังไม่อยากพบกับบรรพชนของข้าตอนนี้ เอ็กไซล์ ตามธรรมเนียมของ งามาคานุย การยื่นขอสันติภาพจะต้องมีพยานบุคคลที่สาม ข้าขอยื่นสันติภาพ เจ้าจะเลือกพยานไหม?
ฮาคูOfferBargainวันนี้มีการนองเลือดมากพอแล้ว นักรบ จงลดอาวุธของเจ้าลง แล้วข้าจะเสนอโอกาสให้เจ้า มีอยู่คนหนึ่งในเผาของข้าที่ขาหลอกมันได้ ให้เหตุผลข้าสิ แล้วข้าจะบอกสิ่งที่ข้ารู้เกี่ยวกับมันให้กับเจ้า
ฮาคูOfferBargainผู้พิชิตไม่เพียงแต่ชนะการรบ เขายังใช้งานคนได้ถูกตำแหน่งเพื่อประโยชน์สูงสุด ข้าคิดว่าข้าให้ประโยชน์กับเจ้าได้ดีกว่านี้ในตำแหน่งอื่น
ฮาคูOfferBargainข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว เอ็กไซล์ บรรพชนคอยกระซิบในหูเตือนข้า พวกเขาบอกว่าบ้านเกิดที่งามาคานุยต้องการข้า เจ้าจะแสดงเมตตาและให้ชายคนนี้ได้กลับไปหาครอบครัวได้ไหม?
ฮาคูOfferBargainข้ารู้ตัวเมื่อแพ้ ไม่ใช่ทุกการต่อสู้จะจบด้วยความตาย และก็ไม่ควรด้วย ในเผ่าของข้า ผู้ชนะรับรางวัลแล้วก็เจ๊ากันไป ข้าจะบอกสิ่งที่เจ้าต้องการรู้เพื่อแลกกับความปลอดภัยของข้า
ฮาคูOfferBargainข้ารู้ประวัติศาสตร์ ผู้รุกรานอย่างพวกเจ้าเหมือนๆกันหมด เจ้าต้องการแค่สองอย่าง: หัวของข้า ไม่ก็ของๆข้า เอามันไป แล้วทิ้งอีกอย่างไว้
ฮาคูBarginAcceptedเป็นการ​เลือก​ที่​ชาญ​ฉลาด​นัก
ฮาคูBarginAcceptedงั้น​ก็​ต้อง​เป็นการ​เล่น​เล่ห์​กล
ฮาคูBarginAcceptedงั้น​ก็ตาม​นั้น ข้า​จะ​ทำ​ตาม​หน้าที่​ของ​ข้า​ที่​นั่น
ฮาคูBarginAcceptedข้า​ดีใจ​ที่​จะ​ได้​พบ​กับ​ครอบครัว​ของ​ข้า​อีก
ฮาคูBarginAcceptedเรา​ไม่​ติด​ค้าง​กัน​แล้ว
ฮาคูBarginAcceptedรับ​รางวัล​เจ้า​แล้วไปให้พ้น
ฮาคูOfferBetrayalหนทางแห่งคารุยจะให้ผู้ชนะเป็นผู้นำ สถานการณ์แบบนี้ข้าเชื่อว่าเจ้าสามารถเลือกผู้นำมาแทนคนเก่าได้ ถ้าเจ้าเลือกข้า ข้าจะปฏิบัติตาม
ฮาคูOfferBetrayalความขัดแย้งในหมู่พวกพ้องของ คารุย มักทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยศและและความนับถือ สถานการณ์แบบนี้ ข้าเชื่อว่าเจ้าสามารถลดตำแหน่งคนหนึ่ง แล้วเลื่อนตำแหน่งอีกคนได้ ถ้าเจ้าเลือกข้า ข้าจะปฏิบัติตาม
ฮาคูOfferBetrayalไอ้พวกองค์กรมันไม่ทำตามหนทางแห่งคารุย แต่ข้าทำ และชัยชนะของเจ้าทำให้เจ้าสามารถตัดสินชะตาของพวกข้าได้ ถ้าเจ้าต้องการเจ้าสามารถขับไล่เราคนใดคนหนึ่งออกไปจากองค์กรอย่างถาวร ถ้าจะเอาเรื่องเช่นนั้นที่นี่ตอนนี้ ข้าจะบังคับให้พวกมันปฏิบัติตาม
ฮาคูOfferBetrayalชัยชนะของเจ้าต้องได้รับรางวัลตอบแทน ข้าไม่มีอะไรจะให้นอกจากข้อมูล มันไม่เรียกว่ารางวัลสำหรับเราชาว คารุย หรอกนะ แต่ ในสถานะการณ์แบบนี้ ข้าเชื่อว่าข้อมูลคืออาวุธที่ร้ายกาจที่สุดในการต่อกรกับองค์กร
ฮาคูOfferBetrayalมันมีเส้นคั่นบางๆ ระหว่างความเชื่อและความคลั่ง ข้าเชื่อว่า เอล์เรออน ได้ผ่านจุดนั้นมานานแล้ว
ฮาคูOfferBetrayalพราน​หญิง​ออก​นอก​ลู่ทาง​ของ​เธอ เรา​มา​ช่วย​เธอ​ตาม​หา​เส้น​ทาง​ดี​กว่า
ฮาคูOfferBetrayalข้า​ไม่​นับ​ญาติ​กับ​... ตัว​นั้น มัน​ไม่​ได้​มา​จาก​โลก​นี้​แน่​และ​ไร้​เกียรติ​โดย​สิ้น​เชิง
ฮาคูOfferBetrayalมอง​ข้าม​ความ​ขัด​แย้ง​ของ​เรา​ก่อน เอ็กไซล์ กราวิเชียส​ต้อง​ได้​รับ​การ​ลงโทษ​จาก​การก​ระ​ทำ​ชั่ว​ช้า เจ้า​จะ​ไม่​เจอ​โอกาส​ที่​ดี​กว่า​นี้​แน่ ที่​จะ​นำพา​ซึ่ง​ความ​ยุติธรรม​อัน​น้อย​นิด​ให้​แก่​บรรพชน
ฮาคูOfferBetrayalแอชลิ่ง เป็นอสุรกายในคราบหญิงสาว เจ้าต้องฟังข้านะ
ฮาคูOfferBetrayalหนทาง​แห่ง​คา​รุย บาง​ครั้ง​ก็​เยือก​เย็น​และ​ขม​ขืน แต่​ก็​ยัง​ต้อง​ทำ​ตาม
ฮาคูOfferExecuteข้า​ขอ​เลือก​ตาย​อย่าง​มี​เกียรติ
ฮาคูOfferExecuteมัน​ช่าง​เป็น​เกียรติ​นัก​ที่​ข้า​จะ​ได้​ตาย​เพื่อ​อุดมการณ์
ฮาคูOfferExecuteข้า​ยอม​ตาย​เสีย​ดี​กว่า​ที่​จะ​ทรยศ​เพื่อน
ฮาคูOfferExecuteข้า​ถวิลหา​เพียง​ความ​มืด​มิด​จาก​ความ​ตาย หา​ใช่​จาก​ห้อง​ขัง
ฮาคูReplyToBetrayalAcceptedเหล่า​บรรพ​ชน​ย่อม​จดจำ​การกระทำ​ของ​เจ้า!
ฮาคูReplyToBetrayalAcceptedต้นไม้​กับ​ผี​สาง' ของ​ข้า​จะ​รอ​เจ้า​อยู่​หลัง​ความ​ตาย เจ้าแก่
ฮาคูReplyToBetrayalAcceptedข้า​ไม่​ต้องการ​ศร​อัน​อ่อน​โยน​ที​ปัก​อยู่​กลาง​หลัง​ของ​ข้า พราน​หญิง
ฮาคูReplyToBetrayalAcceptedข้า​คิด​มา​ตลอด​ว่า​เจ้า​จะ​ทำได้​เลว​ร้าย​ยิ่ง ยานั​ส แล้ว​เจ้า​ก็​ทำได้​ยิ่ง​กว่า​นั้น​เสมอ
ฮาคูReplyToBetrayalAcceptedเมื่อ​เจ้า​ทำ​เช่น​นี้ ข้า​ย่อม​ตัด​คอ​เจ้า​ได้​อย่าง​ไม่​ตะขิดตะขวง​ใจ​แม้แต่​น้อย นาย​ทาส
ฮาคูReplyToBetrayalAcceptedเจ้า​ช่าง​สูง​ส่ง​เหลือ​เกิน เรดเบลด​ผู้​ชั่ว​ช้า
ฮาคูReplyToBetrayalAcceptedองค์กร​นี้​บ่ม​เพาะ​ให้​เรา​ทุก​คน​เป็น​คน​ทรยศ
ฮาคูInterrogatedเจ้า​ลบหลู่​เกียรติ​ของ​ข้า การ​จองจำ​นั้น​มี​ไว้​ให้​กับ​ทาส ไม่ใช่​นักรบ!
ฮาคูInterrogatedข้า​ไม่​อาจ​ทน​ต่อ​การ​ลบหลู่​เกียรติ​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​ของ​เจ้า​ได้ เอ็กไซล์! เจ้า​ถ่ม​น้ำลาย​รด​หน้า​ข้า...
ฮาคูInterrogatedเหล่า​บรรพ​ชน ข้า​ขอ​กำลัง​เพื่อ​ทน​แก่​ความ​ละอาย​กับ​ความ​เสื่อม​เกียรติ​ที่​เอ็กไซล์​ผู้​นี้​ได้​กระทำ​กับ​ข้า​เถิด
ฮาคูReplyToExecutionเจ้าได้ให้เกียรติแก่วิถีด้วยการมอบความตายอย่างรวดเร็วให้กับนักรบที่ต่อสู้ได้ดี
ฮาคูReplyToExecutionเจ้า​แสดง​เกียรติ​ด้วย​การ​มอบ​ความ​ตาย​ที่​สะอาด
ฮาคูReplyToExecutionมัน​ผู้​นั้น​ไม่​ควร​ได้​รับ​ความ​ตาย​อัน​ทรง​เกียรติ
ฮาคูSafehouseLeaderDefeatedเหล่า​บรรพ​ชน พวก​ท่าน​ได้​ทอด​ทิ้ง​ข้า​ไป​แล้ว​หรือ​?
ฮาคูPrimaryDefenderStartsFightระวัง​ให้​ดี เอ็ก​ไซล์... ชาวคารุย​กับ​ปราการ​ของ​เขา​ย่อม​ไม่​อาจ​แยก​จาก​กัน​ได้​โดย​ง่าย
ฮาคูPrimaryDefenderStartsFightฮินนี่โครา​ปฏิเสธ​เจ้า​หรือ ชาว​คารุย​?
ฮาคูEscapeมัน​เป็นการ​สงบ​ศึก​นะ​ชาวคารุย... ใน​ตอน​นี้
ฮาคูDefeatedอย่า​ลุก​ขึ้น​มา​อีก ฮาคู
ฮาคูInterrogatedร่างกาย​แกแข็งแกร่ง ชาว​คารุย... แต่​ห้อง​ขัง​จะ​ทดสอบ​จิตใจแก
เอล์เรออนPrimaryDefenderStartsFightพบกันถูกเนรเทศ รู้ว่าเราต้องชำระคนที่ยืนขวางทางของสงครามครูเสด
เอล์เรออนPrimaryDefenderStartsFightป้อมปราการนี้จะไม่ล้มลงตราบใดที่ความเชื่อของเรายังคงแข็งแกร่ง
เอล์เรออนPrimaryDefenderStartsFightโลจิสติกส์คือกุญแจสำคัญของสงครามครูเสดและเราจะปกป้องมันด้วยชีวิตของเรา
เอล์เรออนPrimaryDefenderStartsFightเบื้องหลังสงครามครูเสดทุกครั้งถือเป็นมรดกตกทอดเลือดที่ประชาชนไม่เคยเห็น
เอล์เรออนPrimaryDefenderStartsFightการทำให้บริสุทธิ์ของคุณได้รับคำสั่งนอกรีต
เอล์เรออนPrimaryDefenderStartsFightฉันยืนหยัดการสอบสวนของคุณถูกเนรเทศ และฉันแข็งแกร่งขึ้นสำหรับมัน
เอล์เรออนPrimaryDefenderStartsFightฉันต้องการความสงบถ้าฉันมีทางเลือก แต่ฉันไม่ต้องการ
เอล์เรออนPrimaryDefenderStartsFightคุณทำให้ฉันถามความเชื่อของฉันเมื่อเราพบกันครั้งล่าสุด ฉันพบวิธีแก้ไขใหม่แล้ว
เอล์เรออนPrimaryDefenderStartsFightมันคือการเรียกที่สูงที่สุดที่จะตายเพราะสงครามครูเสด
เอล์เรออนPrimaryDefenderStartsFightพลัดถิ่นคุณรู้ไหมว่ามันจบลงอย่างไร
เอล์เรออนPrimaryDefenderStartsFightความบริสุทธิ์เป็นของฉันที่จะควงกับคนที่ไม่คู่ควร
เอล์เรออนPrimaryDefenderStartsFightกระดูกอันศักดิ์สิทธิ์ของศตวรรษของเทมพลาร์เป็นสายน้ำที่ไม่หยุดยั้ง
เอล์เรออนPrimaryDefenderStartsFightพระเจ้าโปรดให้พลังแก่ท่านที่จะโจมตีคนชั่ว!
เอล์เรออนPrimaryDefenderStartsFightพระเจ้าให้ฉันยืมความเร็วของคุณเพื่อเผชิญหน้ากับคนชั่วร้าย!
เอล์เรออนPrimaryDefenderStartsFightการทำให้บริสุทธิ์ด้วยไฟ!
เอล์เรออนSafehouseLeaderIntroนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งฉันไม่อนุญาตให้เจ้าทำให้สกปรก
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalใช้หัวใจทำสงคราม! พระเจ้าช่วยป้องกันเรา!
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalเราต้องปกป้องอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมากเหล่านี้ด้วยกัน!
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalสงครามครูเสดศักดิ์สิทธิ์ยังคงเป็นสงครามและสงครามมาพร้อมกับความชั่วร้ายที่จำเป็น
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalบางครั้งการทำสงครามครูเสดก็เป็นงานที่ต้องทำด้วยเลือด
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalความแข็งแกร่งในศรัทธาและความแข็งแกร่งในจำนวน
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalฉันจะไม่ล้มเหลวสาเหตุ!
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalฉันมาที่นี่เพื่อช่วยคุณขอโทษ Vagan
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalไม่สามารถซื้อทางออกของคุณจากนี้ได้คุณ
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalพระเจ้าช่วยแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียดที่สุด
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalยิ่งพวกเขาใหญ่เท่าไรก็ยิ่งต้องการความช่วยเหลือมากเท่านั้น
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalGravicius ทั่วไปกำลังเสริมของคุณอยู่ที่นี่แล้ว
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalไม่ต้องกังวลใจผู้ทำสงคราม! ผู้ช่วยให้รอดของคุณมาถึงแล้ว
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalความชั่วช้าสายพันธุ์ในความปลอดภัย รักษานี้จะต้องได้รับการทำความสะอาด
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalฉันจะไม่ยืนเฉยและปล่อยให้คุณทำให้พี่น้องของเราล้มเหลว!
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalความชั่วร้ายและบาป นั่นคือทั้งหมดที่ฉันเห็นที่นี่
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalพระเจ้าได้ทรงเรียกให้ล้างบาปแล้ว! ไม่มีใครในคุณที่ปราศจากบาป
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalขออภัยเพื่อน ๆ แต่พระเจ้าก็มีแผนการอีกครั้งสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้!
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalคุณได้รับสถานที่พิเศษในหัวใจของพระเจ้า Vorici ให้ฉันส่งไปที่นั่น
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้า สิ่งที่น่ากลัวที่ทำให้คุณ?
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalคุณอาจเป็นเพื่อนนักรบ แต่สงครามครูเสดที่ไม่ได้รับเชิญเป็นของคุณเพียงอย่างเดียว
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalสิ่งหนึ่งที่ฉันเรียนรู้จากเทมพลาร์: อย่าไว้ใจผู้ชายคนหนึ่งในหน้ากาก
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalสิ่งที่ตลกเกี่ยวกับสงครามครูเสด พวกเขาเริ่มโฟกัส แต่จบลงด้วยการบริโภคทั้งหมด
เอล์เรออนReplyToSecondaryDefenderArrivalมีเพียงคนโง่เท่านั้นที่นำการต่อสู้มาถึงประตูบ้านของพระเจ้า
เอล์เรออนReplyToSecondaryDefenderArrivalสำหรับสงครามครูเสดฉันจะปกป้องสิ่งนี้จนถึงความตาย
เอล์เรออนReplyToSecondaryDefenderArrivalดูเหมือนว่าเราทุกคนเป็นคนบาปที่นี่
เอล์เรออนReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันจะตบผู้มาทั้งหมด!
เอล์เรออนReplyToSecondaryDefenderArrivalพระเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่งนักรบ แม้แต่ในตัวคุณ
เอล์เรออนReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันคิดว่าคุณใช้เวลามากเกินไปในการสวมใส่ชุดดำและนั่งคนเดียวในที่มืด Vorici
เอล์เรออนReplyToSecondaryDefenderArrivalพลังคือไอดอลเท็จ Janus มันทำให้คุณหลงทาง
เอล์เรออนReplyToSecondaryDefenderArrivalไม่ใช่เลย. ให้เราดูว่าใครเข้าข้างด้วยหรือไม่? Templar เท็จ
เอล์เรออนReplyToSecondaryDefenderArrivalและในทางที่ฉันจะอยู่!
เอล์เรออนReplyToSecondaryDefenderArrivalสิ่งที่ดีฉันกำลังอยู่ในอารมณ์ที่น่ากลัว!
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalเราจะยืนหยัดอย่างเข้มแข็ง
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalต่อสู้กับความแข็งแรงของพวกครูเซด!
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalเราทำสิ่งที่เราต้องทำเพื่อสิ่งที่ดีกว่า
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalถูกเนรเทศคุณปล่อยให้เราไม่มีทางเลือก
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalพระเจ้าของฉันสามารถขอยืมคุณจาก Hinekora สำหรับการต่อสู้ครั้งนี้นักรบผู้มีเกียรติได้หรือไม่?
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalคุณจะรับสาย Vorici หรือไม่
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalเกี่ยวกับเวลาที่ครอบครัวของคุณต่อสู้ในสงครามแทนที่จะเป็นแค่กองทุน Janus
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalแซ็กซอนใช้รูปทรงทั้งหมดฉันคิดว่า คุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อ Hillock ได้หรือไม่?
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้ถูกดักจับด้วยเครื่องจักรของตนเองนั่นคือไรเคอร์ ระวังอย่าทำผิดพลาดเหมือนกัน
เอล์เรออนSecondaryDefenderArrivalเรามารับสงครามครูเสดครั้งนี้กันเถอะ
เอล์เรออนKillPlayerฉันบอกคุณว่าป้อมนี้จะไม่ตก
เอล์เรออนKillPlayerคุณไม่ควรมาที่นี่กับเด็กเลย
เอล์เรออนKillPlayerเพิ่มบาปอีกหนึ่งอย่างลงในกอง - และเผามัน
เอล์เรออนKillPlayerเมื่อคุณเห็นเขาถูกเนรเทศอย่าหดหู่จากพระเจ้า
เอล์เรออนEscapeคุณค่าของพระเจ้านั้นได้รับความรอด แต่ผู้นอกรีตได้รับการลงโทษ
เอล์เรออนEscapeฉันถูกต้องที่จะมีศรัทธา
เอล์เรออนEscapeพระเจ้าเท่านั้นที่รู้สิ่งที่เราทำตอนนี้
เอล์เรออนDefeatedอืม ... ศรัทธาของข้าไม่แข็งแรงพอ ...
เอล์เรออนDefeatedไม่อยู่ที่นี่!
เอล์เรออนDefeatedเปิดเผยความบาปของเราถูกเนรเทศ มันคือสิ่งที่เราสมควรได้รับ
เอล์เรออนDefeatedฉัน ... ล้มเหลว ...
เอล์เรออนDefeatedกลับไปที่การสอบสวน ...
เอล์เรออนDefeatedเราควรแก้ปัญหานี้ด้วยคำพูด
เอล์เรออนDefeatedแน่นอนพระเจ้าทรงทดสอบฉันอยู่เสมอ
เอล์เรออนDefeatedอาจจะตายอีกครั้ง แต่ฉันก็ยังอยู่
เอล์เรออนDefeatedบางทีฉันสมควรได้รับการแก้แค้นครั้งนี้
เอล์เรออนDefeatedดวงตาของพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราในวันนี้
เอล์เรออนDefeatedท่านข้าทำผิดหรือเปล่า?
เอล์เรออนOfferBargainคุณเตือนฉันว่าทำไมฉันถึงออกจาก Templars พิจารณาฉันข่มขู่พลัดถิ่น ฉันจะต่อรอง
เอล์เรออนOfferBargainหากคุณต้องการเปลี่ยนจิตใจพลัดถิ่นมันจะเป็นการดีกว่าที่จะยกระดับผู้คนมากกว่าที่จะลดระดับพวกเขาลง สงครามครูเสดจะไม่ชนะและแพ้ในสนามรบเพียงลำพัง หากคุณมีใครบางคนอยู่ในใจฉันจะทำให้พวกเขาอยู่ในมือข้างขวาของฉันและเปิดเผยให้พวกเขาคิดใหม่
เอล์เรออนOfferBargainโดมินัสถูกเนรเทศฉันด้วยคุณก็รู้ คิดว่าฉันอ่อนเกินไปสำหรับความเป็นผู้นำของ Templar และความคิดที่รุนแรงของฉันอาจทำให้คนอื่นต่อต้านเขา เขาพูดถูก! ฉันมีความสามารถพิเศษในการนำรอบของผู้อื่นมาสู่วิธีคิดโดยไม่มีเลือดมากเกินไป บางทีคุณควรลองใช้ความสามารถพิเศษนี้ด้วยตัวเอง
เอล์เรออนOfferBargainเป็นการยากสำหรับกลุ่มเมื่อคุณไม่ชอบวิธีการของพวกเขา เตือนฉันถึงวันอันมืดมิดภายใต้ Templar ฉันอยากหาสิ่งที่น่ากลัวน้อยกว่าที่จะทำ คุณจะพิจารณาการใช้ชีวิตของชายชราคนนี้ไหม? ไม่แก่เกินไปสำหรับโอกาสครั้งที่สอง
เอล์เรออนOfferBargainตลอดเวลานี้การนองเลือดทั้งหมดนี้ฉันบอกตัวเองตลอดว่า แต่ฉันหยุดถามตัวเองไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันผิด ฉันได้สาปแช่งตัวเอง? คิดว่าถึงเวลาที่ฉันจะแต่งเพลง ฉันจะหนีจากทั้งหมดนี้และรอสัญญาณศักดิ์สิทธิ์
เอล์เรออนOfferBargainถ้าเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเห็นภาพใหญ่ที่ถูกเนรเทศ! ถ้าเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าใจสิ่งที่เรากำลังพยายามสร้าง! คุณอยู่ในอารมณ์การฟังหรือไม่? พักใบมีดของคุณและบางทีเมื่อคุณได้ยินสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ที่นี่คุณจะเปลี่ยนใจ
เอล์เรออนOfferBargainสินบนสมัยเก่าล่ะ
เอล์เรออนBarginAcceptedอันดับของผู้ซื่อสัตย์ที่บวม!
เอล์เรออนBarginAcceptedฉันจะให้คุณรู้ว่าฉันรู้อะไร
เอล์เรออนBarginAcceptedพิจารณาแล้วเสร็จ!
เอล์เรออนBarginAcceptedไปด้วยความสงบสุขเนรเทศ และถ้าคุณเห็นพระเจ้าแห่งหนึ่งในการเดินทางของคุณบอกเขาว่าฉันกำลังรอฟังจากเขา
เอล์เรออนBarginAcceptedเอาล่ะฟังอย่างใกล้ชิด
เอล์เรออนBarginAcceptedไม่ใช่กลยุทธ์เก่า ๆ ของเทมพลาร์ทั้งหมดหากปราศจากการใช้งานที่นี่
เอล์เรออนOfferBetrayalโดยส่วนตัวแล้วฉันเชื่อว่าสิ่งทั้งหมดนี้กำลังถูกจัดการไม่ถูกต้อง ความจงรักภักดีเริ่มต้นที่ด้านบน หากคุณต้องการฉันสามารถยกระดับผู้สนับสนุนของฉันในซินดิเคทเพื่อขับไล่ผู้นำคนปัจจุบันของเราและรับบทบาทเอง
เอล์เรออนOfferBetrayalในสมัยนักรบของฉันคนที่ล้มเหลวอย่างหนักเท่าที่ควรจะถูกลดระดับลง ฉันอยู่ในฐานะที่จะปรับใช้นโยบายนั้นอีกครั้งหากเหมาะสมกับความสนใจของคุณ
เอล์เรออนOfferBetrayalบางครั้ง Exile การคว่ำบาตรเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการส่งข้อความ ฉันมีอำนาจในองค์กรนี้และฉันสามารถลบบางคนออกจากซินดิเคทได้ถ้านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการ
เอล์เรออนOfferBetrayalไม่จำเป็นต้องมีการสอบสวน ฉันจะบอกทุกสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับแซ็กซอนเพื่อนของฉัน
เอล์เรออนOfferBetrayalคุณไม่สามารถเชื่อใจใครสักคนที่บูชาต้นไม้และผีได้จริงไหม?
เอล์เรออนOfferBetrayalPerandus ไม่มีอำนาจใด ๆ อยู่เหนือตัวเขา เขาไม่ใช่พันธมิตรของฉันหรือใครก็ตามที่ไม่สามารถช่วยให้เขาบรรลุถึงสิ่งที่เขาทำไว้
เอล์เรออนOfferBetrayalสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ใช่การสร้างของพระเจ้า ไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรเราก็ทำดีเพื่อทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อหยุดมัน ด้วยกัน.
เอล์เรออนOfferBetrayalฉันไม่รู้ว่าแผนการของพระเจ้าคือเนรเทศ แต่ฉันรู้ว่า Gravicius ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผน
เอล์เรออนOfferBetrayalมาโลนี่เติมฉันด้วยความสงสัย ความโหดร้ายที่เลวร้ายที่สุดของ Templar ได้รับคำสั่งจากผู้ชายในหน้ากาก ลองคิดดูว่าทำไมมันถึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วคุณจะเห็นว่าทำไมเขาถึงเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่กว่าฉัน
เอล์เรออนOfferBetrayalพระเจ้าทรงต้อนรับทุกสิ่งไว้ในอ้อมแขนของเขา แต่ฉันไม่สามารถพูดได้ว่าการย้อนกลับเป็นความจริง บางคนต้องการเขยิบน้อย
เอล์เรออนOfferExecuteฉันไม่ทรยศหรือผู้ค้า ฉันเลือกที่จะตายเพราะสาเหตุ
เอล์เรออนOfferExecuteต่อหน้าผู้บัญชาการของฉันฉันจะเลือกความตายทุกครั้ง
เอล์เรออนOfferExecuteอยู่อย่างเข้มแข็งและทำสงคราม ผู้ถูกเนรเทศคนนี้ทำไม่ได้เลวร้ายยิ่งไปกว่าการรวมกลุ่ม
เอล์เรออนOfferExecuteผู้ทำสงครามเก่านี้ถึงขีด จำกัด สำหรับการสอบสวนของเขาแล้ว จบแค่นี้
เอล์เรออนReplyToBetrayalAcceptedบางคนมีศรัทธาน้อยกว่าคนอื่น พวกเขาจะต้องเสียใจ
เอล์เรออนReplyToBetrayalAcceptedความบ้าคลั่งกำลังสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรพชนที่หลงหายไปนาน พวกเขาเป็นมนุษย์และมีข้อบกพร่องและพวกเขาจะทรยศคุณเช่นเดียวกับที่คุณได้ทรยศฉัน
เอล์เรออนReplyToBetrayalAcceptedโอ้นักฆ่าวิธีที่คาดหวัง
เอล์เรออนReplyToBetrayalAcceptedไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันถูกทรยศเพราะความเชื่อของฉัน และเช่นเคยฉันยังคงแน่วแน่
เอล์เรออนReplyToBetrayalAcceptedGravicius เกิดอะไรขึ้นกับคุณที่จะทำให้คุณเป็นแบบนี้?
เอล์เรออนReplyToBetrayalAcceptedปิดปากของฉันแล้วฉันจะเทศนาโดยฮัมเพลงอสูร
เอล์เรออนReplyToBetrayalAcceptedฉันจะไม่ตัดสินคุณ แต่พระเจ้าจะทรงโปรด
เอล์เรออนInterrogatedTemplars มีนิสัยในการตั้งคำถามของตัวเองอย่างเข้มแข็ง คุณไม่สามารถทำให้ฉันกลัว
เอล์เรออนInterrogatedการสอบสวนไม่สิ้นสุด ฉันเรียนรู้มานานแล้ว
เอล์เรออนInterrogatedตั้งแต่การเจรจาต่อรองจนถึงการทรมาน ฉันเห็น.
เอล์เรออนReplyToExecutionวิธีการของคุณโหดร้าย พระเจ้าจะไม่ดูคุณอย่างอ่อนโยน
เอล์เรออนReplyToExecutionทำไมคุณทำดาเมจความรุนแรงเช่นนี้?
เอล์เรออนReplyToExecutionแม้แต่คู่แข่งของฉันก็สมควรได้รับดีกว่า
เอล์เรออนSafehouseLeaderDefeatedฉันคิดว่าพระเจ้ากำลังทำงานผ่านฉัน ...
เอล์เรออนPrimaryDefenderStartsFightบางคนบอกว่าคุณช่วยแผ่นดินนี้มานานแล้วชายผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทำไมหันหลังกลับของคุณในตอนนี้?
เอล์เรออนEscapeฉันดูถูกดูแคลน Elreon นั่นจะไม่เกิดขึ้นอีก
เอล์เรออนDefeatedฉันขอโทษคนศักดิ์สิทธิ์ แต่คุณได้เลือกสงครามครูเสดที่ผิด
เอล์เรออนBarginAcceptedดีกว่าข้อตกลงที่จะฆ่าคุณชายชรา
เอล์เรออนInterrogatedฉันจะไม่หนักเกินไปกับเขาเนรเทศ ... ตราบใดที่เขาพูด
ทอร่าPrimaryDefenderStartsFightอย่าทำให้ฉันตามล่าคุณลงไป
ทอร่าPrimaryDefenderStartsFightอย่ายั่วยุสัตว์ป่าในถ้ำของมัน
ทอร่าPrimaryDefenderStartsFightอย่ารบกวนพลัดถิ่น นี่ไม่ใช่ธุรกิจของคุณ
ทอร่าPrimaryDefenderStartsFightคุณจะต้องรวดเร็วถ้าคุณหวังว่าจะหยุดซินดิเคท
ทอร่าPrimaryDefenderStartsFightกำลังตามล่าอยู่!
ทอร่าPrimaryDefenderStartsFightไม่มีความโหดร้ายที่ลึกกว่าการจับสัตว์ป่า
ทอร่าPrimaryDefenderStartsFightอย่าคาดหวังว่าการติดต่อครั้งก่อนของเราจะช่วยคุณได้ในตอนนี้
ทอร่าPrimaryDefenderStartsFightคุณจะไม่ให้ฉันไปทรยศซินดิเคทในเวลานี้เนรเทศ
ทอร่าPrimaryDefenderStartsFightวัฏจักรของชีวิตและความตายยังดำเนินต่อไปและผู้ที่เหมาะสมที่สุดก็จะเติบโตขึ้น!
ทอร่าPrimaryDefenderStartsFightคุณล้มเหลวในอดีต Exile คุณจะล้มเหลวอีกครั้ง
ทอร่าPrimaryDefenderStartsFightความตายคือสิ่งมีชีวิตในวงรอบแกรนด์
ทอร่าPrimaryDefenderStartsFightแผ่นดินโลกกระตือรือร้นที่จะพบคุณ
ทอร่าPrimaryDefenderStartsFightเป็นเหมือนโลก กลายเป็นหิน
ทอร่าPrimaryDefenderStartsFightฉันเกิดมาพร้อมกับธนูในมือ
ทอร่าPrimaryDefenderStartsFightรวดเร็วเหมือนสายลม!
ทอร่าSafehouseLeaderIntroแม่หมีจะต่อสู้เพื่อความตายเพื่อปกป้องลูกของเธอ
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalรังนี้คือของเราเนรเทศ
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalเราไม่มีเหยื่อที่ไร้ประโยชน์!
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalวงจรชีวิตและความตายนี้ต้องใช้เวลาให้เสร็จ
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalหมาป่าล่าสัตว์เป็นฝูงด้วยเหตุผล
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalเกี่ยวกับการเที่ยวเดินด้อม ๆ มองๆ!
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalคุณควรรู้ดีกว่าเดินเข้าไปในถ้ำที่แปลก
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalพวกเราจะรอพระเจ้าของคุณเอลรอนหรือว่าเราจะบั่นทอนตัวเราเองนี้หรือ?
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalโอ้วแกนคุณ ... เราจะต่อสู้ด้วยกันไหม?
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalพิสูจน์คุณค่าที่แปลกประหลาดของคุณ เอาเนรเทศตัวนี้ลง
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalอนุญาตให้ฉันช่วยคุณทำช่องแคบ Ezomyte savagery นั่น Thane
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalเหยื่อบางคนจะต้องถูกจับด้วยกับดักที่วางไว้อย่างระมัดระวัง คุณพร้อมหรือยัง Riker
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalเอาสัตว์ตัวนี้ลง
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalden ที่ล้มเหลวนี้จำเป็นต้องถูกรูทออก
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalคุณลืมบทเรียนที่สำคัญที่สุดของธรรมชาติแล้ว ปกป้องทรัพยากรของคุณ!
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalไม่มีอะไรเกี่ยวกับสถานที่นี้เป็นธรรมชาติ!
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalบางครั้งสัตว์ที่ดุร้ายต้องถูกกำจัด
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalคุณรู้ว่าทำไมคุณสมควรได้รับลูกธนูของฉัน Vagan
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalคุณไม่ได้อยู่เหนือระเบียบธรรมชาติ Vorici ฉันจะเตือนคุณ
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalธรรมชาติปฏิเสธคุณสิ่ง!
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalอาจเป็นการฆ่าเพื่อจุดประสงค์
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalแคร์ Riker ไหม?
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalพวกคุณทุกคนต้องถูกวางลง
ทอร่าReplyToSecondaryDefenderArrivalสิ่งนี้จะไม่จบลงสำหรับคุณ
ทอร่าReplyToSecondaryDefenderArrivalสถานที่ของคุณอยู่กับแพ็ค ... หรือในสิ่งสกปรก
ทอร่าReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณกำลังตัดราคาความสำเร็จของทั้งองค์กรของเรา!
ทอร่าReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันมีลูกศรมากเกินพอสำหรับทุกคน
ทอร่าReplyToSecondaryDefenderArrivalเมื่อคุณมีเลือดออกในดินจำได้ว่านี่คือการตัดสินใจของคุณ
ทอร่าReplyToSecondaryDefenderArrivalจริงๆ? คุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์ป่าที่สูญเสียอวัยวะ?
ทอร่าReplyToSecondaryDefenderArrivalการปลอบใจเล็กน้อย Vagan ขนาดเล็กมาก.
ทอร่าReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันเห็นแนวทางของคุณ Guff - ฉันแค่ไม่สนใจ
ทอร่าReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันจะไม่ปล่อยให้คุณจับฉันได้ดุร้าย
ทอร่าReplyToSecondaryDefenderArrivalโลกนี้ดำรงอยู่นานก่อนมนุษย์หรือเทพเจ้าและมันจะอยู่ต่อไปอีกนานหลังจากที่คุณเป็นฝุ่น
ทอร่าReplyToSecondaryDefenderArrivalจากนั้นให้เริ่มไล่ล่า!
ทอร่าReplyToSecondaryDefenderArrivalดูเหมือนว่าธรรมชาติเท่านั้นที่เชื่อถือได้
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalทำให้โกรธแพ็คหน้าอัลฟา
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalการล่าสัตว์นี้เพิ่งจะเริ่มขึ้นเท่านั้น
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalเราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalระมัดระวัง สัตว์ที่ถูกต้อนเข้ามุมนั้นอันตรายเป็นสองเท่า
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalเตรียมพร้อมที่จะใช้ฮุคนั้นเลโอ
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalทำตามที่ฉันพูด Vagan และฉันอาจไม่ยึดลูกธนู
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalคุณอาจไม่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติสิ่ง แต่คุณจะปฏิบัติตามฉันหากคุณต้องการที่จะอยู่รอด
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalมาลองทางของฉันเพื่อคนนี้เถอะ
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalเราจะใช้กับดักของคุณสำหรับการล่านี้ Riker
ทอร่าSecondaryDefenderArrivalฉันเป็นผู้นำการล่าสัตว์นี้ในขณะนี้
ทอร่าKillPlayerคนอ่อนแอจะพินาศ นั่นคือชีวิต.
ทอร่าKillPlayerคุณควรจะอยู่ห่างจากสิ่งนี้
ทอร่าKillPlayerยอดผู้เสียชีวิตของคณะกรรมการปีนขึ้นไป
ทอร่าKillPlayerการล่าสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ
ทอร่าEscapeอย่างที่ฉันมักจะพูดว่าคนที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นที่รอดชีวิต
ทอร่าEscapeนักล่าซ่อนเส้นทางของพวกเขา
ทอร่าEscapeฉันสามารถบินได้เหมือนนกที่หนีแมว คุณทำไม่ได้
ทอร่าDefeatedรังผู้รุกราน!
ทอร่าDefeatedประณามความพินาศของคุณ
ทอร่าDefeatedธรรมชาติ .. ได้รับบาดเจ็บ ... ที่นี่ ...
ทอร่าDefeatedยุติธรรมเท่านั้น ...
ทอร่าDefeatedกรงกวักมือเรียก ...
ทอร่าDefeatedเราไม่ได้เป็นสัตว์ร้าย ... เราสามารถสร้างวิธีอื่นได้เช่นเคย
ทอร่าDefeatedคุณทำให้ชีวิตของฉันสลับซับซ้อนเนรเทศ
ทอร่าDefeatedวัฏจักรของชีวิตและความตายนั้นควรจะเป็นเรื่องทั่วไปไม่ใช่เฉพาะ
ทอร่าDefeatedดูเหมือนว่า ... คุณได้พัฒนา ...
ทอร่าDefeatedฉันช้าเกินไป ...
ทอร่าDefeatedฉันกระโจนเข้าหามากเกินไป
ทอร่าOfferBargainคุณโหดกว่าสัตว์ทุกชนิด คุณต้องการอะไรจากฉัน?
ทอร่าOfferBargainสัตว์บางตัวมารวมกันเพื่อหาคู่ บางอย่างสำหรับอาหารหรือความอบอุ่น การรู้ว่าความสัมพันธ์สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้อย่างไรที่นี่ ความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องเป็นของคุณเอง คุณเข้าใจหรือไม่ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่
ทอร่าOfferBargainอีกากำลังน่าสนใจมากพลัดถิ่น คุณรู้หรือไม่ว่าอีกาไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับกันและกัน แต่เรียนรู้เก็บรักษาและสอนข้อมูลซึ่งกันและกัน ค่อนข้างมีทักษะที่มีประโยชน์ถ้าฉันจะพูดอย่างนั้น ...
ทอร่าOfferBargainการอยู่รอดของสปีชีส์ได้รับการทดสอบอย่างแท้จริงเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณต้องการที่จะฆ่าฉันแล้วฆ่าฉัน ถ้าคุณต้องการทดสอบฉันดี ... ฉันมีความคิด
ทอร่าOfferBargainคุณเคยเห็นสิ่งที่ซินดิเคทกำลังทำอยู่ใช่ไหม? 'ผิดธรรมชาติ' เป็นวิธีเดียวที่ฉันรู้สึกว่าสามารถอธิบายได้อย่างถูกต้อง ฉันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตที่ ไม่ใช่ตอนนี้ ฉันคิดว่ามันเกี่ยวกับเวลาที่ฉันย้ายไปที่อื่น
ทอร่าOfferBargainนักล่าที่ไม่รู้จักสภาพแวดล้อมของเธอคือนักล่าที่ตายแล้ว ฉันไม่ได้วางแผนจะตายในวันนี้ดังนั้นฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ที่นี่แทน
ทอร่าOfferBargainฉันไม่สนใจสิ่งวัตถุ แต่บางทีคุณทำ
ทอร่าBarginAcceptedอืม ... ผู้คน! ตกลงได้เลย ...
ทอร่าBarginAcceptedนี่คือการฝึกฝนทักษะทางสังคม
ทอร่าBarginAcceptedปรับหรือตายพลัดถิ่น ดัดแปลงหรือตาย
ทอร่าBarginAcceptedพวกเขาจะไม่พบฉัน
ทอร่าBarginAcceptedฉันรู้สึกทราบซึ้ง.
ทอร่าBarginAcceptedขอรังของคุณให้มันวาว
ทอร่าOfferBetrayalฝูงหมาป่าที่ไม่มีอัลฟ่านั้นมีภัยคุกคามน้อยกว่ากลุ่มที่มีผู้นำที่ดุร้าย เราสามารถโค่นล้มอัลฟาที่นี่และทำให้ฉันรับผิดชอบ
ทอร่าOfferBetrayalคนที่แข็งแรงกินคนอ่อนแอในธรรมชาติและดังนั้นจึงสามารถอยู่ที่นี่
ทอร่าOfferBetrayalฉันมีความสามารถที่จะมีใครบางคนที่ถูกปฏิเสธโดยกลุ่มอย่างสมบูรณ์
ทอร่าOfferBetrayalฉันจะบอกคุณทั้งหมดที่ฉันรู้ตราบใดที่ฉันไม่ต้องผ่านการทรมานที่หนาวเย็นและมืดที่ฟื้นคืนชีพโดย Lifegiver
ทอร่าOfferBetrayalHaku เชื่อใจเกินกว่าจะอยู่ใน Syndicate อนุญาตให้ฉันหักหลังเขาเบา ๆ ก่อนที่คนอื่นจะแย่กว่านั้น
ทอร่าOfferBetrayalฉันครึ่งใจที่จะต่อต้าน Vagan เขารู้ว่าเขาทำอะไร
ทอร่าOfferBetrayalVorici ทำให้ฉันไม่สบายใจ ความโน้มเอียงของเขาตกอยู่นอกระเบียบธรรมชาติ คุณและฉันสามารถทำข้อตกลงที่อาจมีความรุนแรงเกินความจำเป็นของเขา
ทอร่าOfferBetrayalHillock อันเดรัจฉานต้องการลูกธนูอีกสองสามตัวในที่ซ่อนของเขา หากคุณมีกระดูกที่ขยันขันแข็งในร่างกายของคุณคุณจะเข้าใจว่าคนที่ทำในสิ่งที่เขาทำกับผู้หญิง - และผู้ชาย - ไม่ใช่คนที่จะเป็นพันธมิตร
ทอร่าOfferBetrayalCameria นั้นรุนแรงกว่าสัตว์อื่น ๆ ที่ข้าเจอ เขาไม่ได้ฆ่าเพื่อความอยู่รอดเขาฆ่าเพื่อความสุข และเขาจะไม่หยุดรับ jollies เมื่อเหยื่อตาย หากคุณมีความยุติธรรมในตัวคุณโปรดช่วยฉันจัดการกับเขา
ทอร่าOfferBetrayalมันอยู่รอดของ fittest โดยเฉพาะในซินดิเคท และฉันไม่ได้หมายถึงความแข็งแกร่งทางกายภาพ - นี่เป็นเกมแมวและหนูที่ถึงตายซึ่งครอบคลุมเรคลาสท์ทั้งหมด คุณเป็นแมวหรือคุณเป็นหนู?
ทอร่าOfferExecuteความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตามธรรมชาติ ฉันสร้างความสงบสุขแล้ว
ทอร่าOfferExecuteต่อหน้าผู้นำของฉันฉันไม่แสดงความกลัว
ทอร่าOfferExecuteต่อหน้าพี่น้องชายของฉันฉันกล้าหาญได้เท่านั้น
ทอร่าOfferExecuteไม่มีกรง! ฉันอยากตาย
ทอร่าReplyToBetrayalAcceptedสัตว์เปิดกันในเวลาที่ขาดแคลน
ทอร่าReplyToBetrayalAcceptedอย่างน้อยเส้นทางของฉันก็เป็นจริงคารุยซึ่งแตกต่างจากวิธีที่คุณมองไม่เห็น
ทอร่าReplyToBetrayalAcceptedและนั่นคืออะไร Guff คุณวางแผนที่จะถามฉันในวันที่?
ทอร่าReplyToBetrayalAcceptedการอยู่รอดของ fittest เมื่อเทียบกับอาจทำให้ถูกต้อง - ที่เราจะทำให้เกิดคราสอื่น ๆ ในท้ายที่สุดแล้ว Thane?
ทอร่าReplyToBetrayalAcceptedฉันมีความคิดที่ดีกว่าคือ Cameria แล้วคุณจะจากไปและไม่กลับมาอีกล่ะ?
ทอร่าReplyToBetrayalAcceptedคุณกำลังพิสูจน์, Aisling, ซึ่งบางครั้งธรรมชาติทำผิดพลาด
ทอร่าReplyToBetrayalAcceptedส่วนหนึ่งของวงจรทั้งหมด วันนี้คุณลุกขึ้นและฉันล้มลง แต่พรุ่งนี้จะแตกต่างกัน
ทอร่าInterrogatedรู้สึกมั่นใจในกรงของคุณเฉพาะในกรณีที่คุณเชื่อว่ากรงจะไม่รอดและมาหาคุณ ...
ทอร่าInterrogatedคุณเป็นสัตว์ร้ายอย่างแท้จริง
ทอร่าInterrogatedเมื่อการต่อรองไม่เพียงพอคุณจะแสดงสีที่แท้จริงของคุณ!
ทอร่าReplyToExecutionความรุนแรงเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบธรรมชาติ
ทอร่าReplyToExecutionคุณไม่ได้ทำสิ่งใดเลย Exile ความตายไม่มีความหมายต่อคณะกรรมการ
ทอร่าReplyToExecutionบางครั้งความรุนแรงเป็นหนทางเดียวเท่านั้น
ทอร่าSafehouseLeaderDefeatedลุกขึ้น. ถ้าฉันต้องล้มลงจงเคารพความเป็นธรรมชาติโดยเพิ่มศักยภาพของคุณ
ทอร่าPrimaryDefenderStartsFightถึงตายและรวดเร็วเหมือนสัตว์ป่าที่สวยงาม
ทอร่าEscapeฉันขอโทษเนรเทศฉันฟุ้งซ่าน ...
ทอร่าDefeatedคุณบังคับให้เราต้องเดินตามเส้นทางนี้ Tora
ทอร่าBarginAcceptedฉันดีใจที่เราสามารถทำความเข้าใจ
ทอร่าInterrogatedอันนี้ยากที่จะเชื่อง
เวแกนPrimaryDefenderStartsFightไง เอ็กไซล์! มี​เรื่อง​กัน​หน่อย​ไหม?
เวแกนPrimaryDefenderStartsFightเอ็กไซล์ แก​เป็น​คน​บุก พวก​เรา​จะ​กัน เข้า​มา​เลย​!
เวแกนPrimaryDefenderStartsFightข้า​จะ​ปกป้อง​ของ​นี่​ให้​เหมือน​กับ​ปกป้อง​กษัตริย์​หรือ​พระ​ราชินี!
เวแกนPrimaryDefenderStartsFightข้า​ไม่​ชอบ​มา​ประ​มือ​ที่​นี่​เท่า​ไหร่​หรอก แต่​ข้า​ยัง​มี​งาน​ต้องทำ
เวแกนPrimaryDefenderStartsFightอื้ม สู้​กัน​อย่าง​ไม่​ให้​ตั้งตัว!
เวแกนPrimaryDefenderStartsFightการ​สอบสวน​มัน​แอบ​แย่​นะ ข้า​ไม่​พอใจ​นัก​หรอก
เวแกนPrimaryDefenderStartsFightรอบ​นี้​เอา​แบบ​ง่ายๆ เลย​ละ​กัน เอ็ก​ไซล์ เอาชนะ​ข้า​ให้​ได้ก็​พอ
เวแกนPrimaryDefenderStartsFightข้า​ละอาย​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​ข้า​ทำ​ไป​ใน​ครั้ง​ที่​แล้ว อย่า​ได้​คิด​เชียว​ว่า​ข้า​จะ​ทำ​แบบ​นั้น​อีก!
เวแกนPrimaryDefenderStartsFightด้วยพลังใหม่นี้ คราวนี้ข้าได้เปรียบแล้ว!
เวแกนPrimaryDefenderStartsFightอา กลับ​มา​ทุบ​กัน​เล่น​อีก​เหรอ​?
เวแกนPrimaryDefenderStartsFightดู​ซิ​ว่า​คราว​นี้​แก​จะ​ทน​กับ​แรง​ข้า​ได้​ไหม​!
เวแกนPrimaryDefenderStartsFightทักษะ​นี่​มัน​ก็... เอ่อ​... ใหม่​น่ะ
เวแกนPrimaryDefenderStartsFightดู​ซิ​ว่าแก​จะ​สู้​ยัง​ไง​ถ้า​ตัว​เป็น​หิน!
เวแกนPrimaryDefenderStartsFightเครื่อง​ป้องกัน​ธาตุ​พวก​นี้​น่า​จะ​ช่วย​พลิก​สถานการณ์​ได้​นะ
เวแกนPrimaryDefenderStartsFightดู​ซิ​ว่า​แก​จะ​ทน​ความ​หนาว​เย็น​ได้​ไหม​!
เวแกนSafehouseLeaderIntroดูซิว่าแกจะทำได้ดีแค่ไหนในสังเวียนของข้า
เวแกนSecondaryDefenderArrivalเรา​มา​สู้​กัน​เป็น​ทีม​ดี​กว่า​!
เวแกนSecondaryDefenderArrivalเริ่ม​สู้​กัน​แล้ว​เหรอ​? เลิศ​นัก!
เวแกนSecondaryDefenderArrivalเรา​มา​ปิดฉาก​งาน​นี้​กัน​ดี​กว่า
เวแกนSecondaryDefenderArrivalมี​โอกาส​แพ้​ชนะ​เท่า​กัน​เลย​นะ งาน​นี้​มัน​ควร​จะ​เป็น​งาน​สั้นๆ ไร้​ที่​ติ​นี่นา!
เวแกนSecondaryDefenderArrivalก็​ข้า​อยาก​เข้า​มา​ร่วม​วง​น่ะ
เวแกนSecondaryDefenderArrivalเรา​ปล่อย​ให้​ที่​นี่​พัง​ไม่​ได้​นี่นา
เวแกนSecondaryDefenderArrivalสู้​หน่อย​ลุง ให้​บรรพ​ชน​ได้​ออกโรง​บ้าง​!
เวแกนSecondaryDefenderArrivalอย่ามาข่วนฉันนะทอร่า... รอ​ให้​เรา​เสร็จ​งาน​กัน​ก่อน
เวแกนSecondaryDefenderArrivalมาดูกันเถอะว่านายจะได้ปลิดชีพอย่างมีเกียรติไหม วอรีชี
เวแกนSecondaryDefenderArrivalฮ่า กัฟฟ์ ฉัน​จะ​จัดการ​ด้าน​บน นาย​จัดการ​ด้าน​ล่าง​ไปนะ​!
เวแกนSecondaryDefenderArrivalขอ​ให้​ผู้​เก่ง​ที่สุด​ได้​ประสบ​ชัย​ชนะ​นะ​เธน เรา​เห็น​ตรง​กัน​เรื่อง​นี้
เวแกนSecondaryDefenderArrivalข้าครั่นเนื้อครั่นตัวอยากต่อสู้ดีๆ มานานแล้ว! ข้าขอเข้ามาร่วมวงได้ไหม?
เวแกนSecondaryDefenderArrivalข้า​ขอ​มา​ป่วน​ง่าน​นี้​อีก​สัก​หน่อย
เวแกนSecondaryDefenderArrivalเป้า​หมาย​เคลื่อนที่​นี่​นา​! ข้า​ชอบ​เรื่อง​ท้าทาย​นัก
เวแกนSecondaryDefenderArrivalข้า​ไม่​ชอบ​ที่​มัน​เป็น​แบบ​นี้​นัก ได้​เวลา​ตะลุมบอน​กัน​ละ
เวแกนSecondaryDefenderArrivalตะลุมบอน​แบบ​ไม่มี​พวก​!
เวแกนSecondaryDefenderArrivalข้า​สัญญา​นะ​ว่า​นี่​ไม่ใช่​เรื่อง​ส่วน​ตัว​เลย​
เวแกนSecondaryDefenderArrivalนาย​ต้อง​ลงทุน​กับ​การ​ปลิด​ชีพ​ครั้ง​นี้​หน่อย​นะ พ่อ​นัก​แทง
เวแกนSecondaryDefenderArrivalกัฟฟ์
เวแกนSecondaryDefenderArrivalไหน ข้า​ขอ​ดู​มาด​เรดเบลด​นั่น​หน่อย!
เวแกนSecondaryDefenderArrivalข้า​ขอ​ดู​เล่ห์เหลี่ยม​ของ​มิวท์​วินด์​สัก​หน่อย
เวแกนSecondaryDefenderArrivalโอ้ ข้า​พลาด​งาน​นี้​ไป​ไม่​ได้​แน่​!
เวแกนReplyToSecondaryDefenderArrivalข้า​จะ​ป้องกัน​ฐาน​นี้​ไม่​ให้​ใคร​ฝ่า​เข้า​มา​ได้
เวแกนReplyToSecondaryDefenderArrivalแก​ต้อง​รับ​ผิด​ชอบ​ผล​ที่​ตาม​มา!
เวแกนReplyToSecondaryDefenderArrivalแก​รู้​ใช่​ไหม​ว่า​เรา​ต้อง​ทำงาน​ของ​เรา​น่ะ?
เวแกนReplyToSecondaryDefenderArrivalก้น​ดาเรสโซ่​เอ๊ย เจ้า​ล้อเล่น​อยู่​ใช่​ไหม!
เวแกนReplyToSecondaryDefenderArrivalข้า​สนุก​กับ​การ​ต่อสู้​เสมอ​!
เวแกนReplyToSecondaryDefenderArrivalเธอ​ก็​รู้​ว่า​นี่​มัน​เรื่อง​อะไร ทอร่า ฉัน​ไม่​ได้​สัญญา​อะไร​กับ​เธอ​นะ
เวแกนReplyToSecondaryDefenderArrivalหา ว่า​ยัง​ไงนะ​? และ​ไม่! ไม่​เลย​โว้ย!
เวแกนReplyToSecondaryDefenderArrivalทำไมต้องเป็นข้าเล่า?
เวแกนReplyToSecondaryDefenderArrivalพยายาม​ต่อ​ไป​เถอะ​ไรเกอร์ ยัง​ไง​นาย​ก็​เทียบ​ไม่​ติด​!
เวแกนReplyToSecondaryDefenderArrivalการ​ต่อสู้​ครั้ง​นี้​น่า​สนใจ​ขึ้น​มา​แล้ว​!
เวแกนSecondaryDefenderArrivalเรา​จะ​ปิด​ที่​นี่​สำเร็จ​แน่ๆ
เวแกนSecondaryDefenderArrivalโอกาส​เจ้า​น้อย​ลง​ไป​ทุกที เอ็กไซล์
เวแกนSecondaryDefenderArrivalงานนี้มันไม่สวยนัก แต่ข้าไม่ยอมแพ้หรอกนะ!
เวแกนSecondaryDefenderArrivalนี่​เป็นการ​ท้าทาย​สุด​ชีวิต​ของ​เจ้า​แล้ว เอ็กไซล์!
เวแกนSecondaryDefenderArrivalเอา​น่า​ลีโอ แสดง​ลี​ลา​เรด​เมน​ให้​เห็น​เป็น​บุญ​ตา​หน่อย​!
เวแกนSecondaryDefenderArrivalคราว​นี้​ข้า​ก็​เป็น​ฝ่าย​อยู่​บน​แล้ว​นะ ทอร่า!
เวแกนSecondaryDefenderArrivalทำให้​มัน​ได้​เห็น​สาย​ฟ้า​ไบรน์ร็อท​เสีย!
เวแกนSecondaryDefenderArrivalปลด​ปล่อย​เพลิง​เรดเบลด​ออก​มา​เลย!
เวแกนSecondaryDefenderArrivalทำให้​มัน​กลัว​จน​ตัว​แข็ง​เสีย มิวท์วินด์!
เวแกนSecondaryDefenderArrivalแกนั่นน่ะ เตรียมตัวเลย เราจะต่อสู้กันแล้ว!
เวแกนKillPlayerอา จบ​เร็ว​เกิน​ไป!
เวแกนKillPlayerนี่​มัน​เป็นการ​ต่อสู้​แห่ง​ยุค​เลย​นะ​!
เวแกนKillPlayerเฮ้อ ข้า​เสียใจ​ด้วย​ที่​เจ้า​ต้อง​ตาย​ท่ามกลาง​เรื่อง​ทั้งหมด​นี่
เวแกนKillPlayerเป็น​ความ​สำเร็จ​อัน​น่า​เร้าใจ​นัก​!
เวแกนEscapeความ​ตาย​ที่​ดี​ไม่​เคย​ทำร้าย​ใคร​!
เวแกนEscapeเป็นการ​ต่อกร​ที่​น่า​เบิก​บาน​นัก เอ็กไซล์!
เวแกนEscapeใน​ที่สุด​ก็​เสร็จ​แล้ว ลา​ก่อน​นะ​เอ็กไซล์!
เวแกนDefeatedจู่โจม​ได้​ดี... แถม​ยัง​เจ็บ​ด้วย
เวแกนDefeatedอึ้กกกก...
เวแกนDefeatedขอร้อง​... ไม่​เอา​... ที่​นี่...
เวแกนDefeatedมัน​ก็​คง​... ยุติธรรม​กระมัง​...!
เวแกนDefeatedเห็นใจ​กัน​หน่อย... อย่า​จับ​ข้า​ไป​ขัง​... อีก​รอบ​
เวแกนDefeatedเรา​มา​... ยื่น​หมู​ยื่น​แมว​กัน​อีก​ไหม...?
เวแกนDefeatedความ​ยุติธรรม​อัน​ขมขื่น​... ต่อ​การ​ทรยศ​ของ​ข้า...
เวแกนDefeatedตาย​ไป​ครั้ง​หนึ่ง​... ก็​ไม่​ต่าง​จาก​ครั้ง​อื่น
เวแกนDefeatedเข้าใจ​แล้ว​... เจ้า​ฝึกฝน​มา​โดย​ตลอด​!
เวแกนDefeatedเป็นการ​เปลี่ยน​ใจ​ที่​ดี...
เวแกนDefeatedนี่​มัน​ก็... น่า​อาย​นัก​...
เวแกนOfferBargainเอ็กไซล์ เจ้ามองมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากไป! ข้าต้องสารภาพ ข้าไม่อยากเป็นคนต่อไปที่จะโดนตัด ว่ามาเลย… ต้องการอะไรจากข้า?
เวแกนOfferBargainก็เป็นการต่อสู้ที่ยุติธรรมดีนะ แต่มันไม่ค่อยท้าทาย ใช่ไหม? ให้เจ้าลองมองข้ามเป้าหมายเจ้าไปก่อน เจ้าเคยคิดถึงความสุขในการได้ปลองยุทธคู่บ้างไหม? เลือกคู่มา เราจะได้เริ่มฝึกจากงาน
เวแกนOfferBargainข้าว่าข้ามีอะไรสักอย่างที่เจ้าต้องชอบแน่ ข้าแค่ต้องยืนยันให้แน่ใจว่าสิ่งที่ข้ารู้จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ข้ารู้จริงๆ เข้าใจป่ะ?
เวแกนOfferBargainนักสู้ไม่ได้แค่เหวี่ยงดาบ การต่อสู้คือการเต้นที่ซับซ้อนที่จะทดสอบกล้ามเนื้อทุกมัด แต่ข้า กลับต้องมาติดแหงกอยู่ที่นี่ทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า มันน่าเสียดายจริงๆข้าว่า! ข่าวว่าความพ่ายแพ้นี้เป็นสัญญาณว่าข้าต้องไปฝึกกล้ามเนื้อมาใหม่แล้ว ปล่อยข้าไปแล้วข้าจะทำอย่างนั้นแหละ
เวแกนOfferBargainมันไม่มีคำว่า ‘กู’ ในคำว่าทีมเวิร์ค แต่มันก็ไม่มีคำว่าเกียรติเช่น แต่มันมี “กู” ใน เกียรติ ถ้าเจ้าพิมพ์ตกไปตัวนึง ข้าว่าถึงเวลาแล้วที่ข้าจะลองฉายเดี่ยว ปล่อยข้า แล้วครั้งหน้าที่เจ้าเผชิญหน้ากับองค์กร มันจะไม่มีข้าอยู่ในนั้น
เวแกนOfferBargainอาจจะมีกิตติศัพท์ว่าพูดมาก แต่ข้าก็เป็นนักฟังที่ดีเช่นกัน ถ้าเจ้าไว้ชีวิตข้า ค่าอาจจะเอางานอดิเรกทั้งสองนั้นรวมเป็นของรางวัลเล็กๆที่เรียกว่าข้อมูลก็ได้
เวแกนOfferBargainชัยชนะต้องมีรางวัล ข้าพูดอยู่เสมอ แม้การตัดหัวค่าอาจจะเป็นรางวัลสำหรับใครบางคน แต่ข้าคิดว่าเจ้าน่าจะต้องการอะไรที่มีประโยชน์มากกว่านั้น
เวแกนBarginAcceptedแล้ว​พบ​กัน​ใหม่!
เวแกนBarginAcceptedข้า​เป็น​คน​คำ​ไหน​คำ​นั้น
เวแกนBarginAcceptedรู้สึก​ตัว​อ่อน​ทันที​เลย
เวแกนBarginAcceptedเกียรติยศ ข้า​มา​แล้ว
เวแกนBarginAcceptedเลือก​ได้​ดี ฟัง​ให้​ดี​ล่ะ!
เวแกนBarginAcceptedที่​ระยิบ​ระยับ​นั่น​เป็น​ทองคำ​... ไม่​ก็​คม​ดาบ
เวแกนOfferBetrayalคนเราจะทำอะไร ถ้าหัวหน้าที่เป็นภาระของเขาบังคับให้สู้ในสถานการณ์ที่เอาชนะไม่ได้? ก็จัดการหัวหน้าซะสิ จะช่วยข้าไหมล่ะ?
เวแกนOfferBetrayalทีมของข้าเป็นภาระที่ดึงข้าให้จมปลัก ได้เวลาเอาคืน! ให้ข้าไปเอาของที่เป็นของข้าคืนจากพวกมัน แล้วเจ้าจะทำอะไรกับมันหลังจากนั้นก็แล้วแต่เจ้า
เวแกนOfferBetrayalเวลาเจ้ามีไอ้งั่งอยู่ในทีม เจ้าจะไม่เก็บมันไว้ เจ้าต้องถีบส่งมันออกไป แล้วใครล่ะควรโดนถีบ?
เวแกนOfferBetrayalนักรบจะไม่ทำสงครามถ้าไม่รู้จักศัตรูและมิตรดีพอ ข่าวรู้จักมิตร ข้าจนสามารถเขียนนิยายสั้นๆได้เลย จะลองอ่านดูไหมล่ะ?
เวแกนOfferBetrayalLeo มันเอาเรื่องอยู่นะ แต่มันต้องรู้สึกถ้าเราร่วมมือกันจัดการมันสักหน่อย
เวแกนOfferBetrayalขาเป็นนักสู้ แต่ข้าก็สู้กับเจ้าตัวต่อตัว แต่ไอ้ Vorici มันไม่รอให้เจ้าหยิบอาวุธก่อนด้วยซ้ำ! เราจัดการมันเลยดีไหม หืม?
เวแกนOfferBetrayalผลงานที่ดีที่สุดของ Guff คือการซ่อนเหล้ารัมของมันไว้ ไม่ค่อยหน้าเขียนไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์เท่าไหร่ ถ้าเราลองถีบมันดู อาจจะเป็นแรงจูงใจที่มันต้องการก็ได้
เวแกนOfferBetrayalไอ้พวก Redblade มันเป็นพวกชอบวางเพลิง ถ้าเจ้าไม่ทันสังเกตนะ การลอบวางเพลิงไม่ใช่งานอดิเรกที่สร้างสรรค์เท่าไหร่ บางทีด้วยแรงจูงใจจากเราอาจจะทำให้มันเปลี่ยนตัวเองได้นะ
เวแกนOfferBetrayalข้าไม่เชื่อใจนัง Mutewind นั่นเลย และเจ้าก็ไม่ควรเชื่อนางด้วย เรามาจับนางไว้ในที่ของนางขณะที่นาง… สาละวนอยู่ดีกว่า
เวแกนOfferBetrayalคงต้องสู้กันหนัก แต่ข้าก็ไม่ยอมแลกกับหัวข้าหรอก แต่ว่าถ้าเป็น หัวคนอื่นข้าก็โอเคนะ
เวแกนOfferExecuteข้า​เกรง​ว่า​ข้า​มี​แต่​ที่​ตาย​เท่า​นั่น​น่ะ
เวแกนOfferExecuteใน​เมื่อ​หัวหน้า​ของ​ข้า​อยู่​ตรง​หน้า ข้า​ก็​เลือก​ได้​แต่​ที่​ตาย​เท่านั้น
เวแกนOfferExecuteแข็ง​ใจ​ไว้ ความ​ตาย​ไม่​เจ็บ​ปวด​ขนาด​นั้น​... ข้า​หวัง​ว่า​แบบ​นั้น
เวแกนOfferExecuteมัน​ก็​ดี​กว่า​ถูก​สอบสวน​กระมัง
เวแกนReplyToBetrayalAcceptedไม่เมตตาเอาเสียเลย
เวแกนReplyToBetrayalAcceptedลีโอ นาย​มัน​ไร้​ยางอาย​นัก​!
เวแกนReplyToBetrayalAcceptedกลัว​ผู้​หญิง​ที่​เดือดดาล​เถิด เอ็กไซล์
เวแกนReplyToBetrayalAcceptedแก​คง​จะ​ทึ่ง​ถ้า​รู้​ว่า​น้ำ​มัน​เล็กๆ น้อยๆ จะ​ช่วย​ให้​รอด​จาก​อะไร​ได้​บ้าง
เวแกนReplyToBetrayalAcceptedเธอ​กับ​ข้า​คงจะ​ก่อ​เรื่อง​กัน​ได้​มาก​เลย​นะ​เอ็กไซล์ แต่​เธอ​เสีย​สติ​ไป​แล้​วน่ะ
เวแกนReplyToBetrayalAcceptedไรเกอร์​ก็​แค่​อิจฉา​น่ะ
เวแกนReplyToBetrayalAcceptedเล่น​โสโครก​นัก แต่​ข้า​ไม่​บ่น​ให้​เจ้า​ได้ยิน​หรอก
เวแกนInterrogatedนี่​มัน​ฟาวล์​ชัดๆ!
เวแกนInterrogatedนี่​มัน​ผิด​กติกา​แล้ว!
เวแกนInterrogatedเรา​มา​ต่อ​รอง​กัน​อีก​รอบ​ได้​ไหม? ไม่​เหรอ?
เวแกนReplyToExecutionจำเป็น​ต้อง​ทำ​แบบ​นั้น​จริงๆ เหรอ?
เวแกนReplyToExecutionนั่น​เพื่อน​ข้า​นะ!
เวแกนReplyToExecutionข้า​พยายาม​ปลุก​อารมณ์​เศร้า​อยู่​จริงๆ นะ
เวแกนSafehouseLeaderDefeatedเป็นการ​พลิก​ผัน​ที่​น่า​ประหลาด​ใจ​นัก​!... แสดง​ได้​ดี...
เวแกนPrimaryDefenderStartsFightไอ้​หมอ​นี่​ยิ้ม แต่​ดวงตา​เขา​ขึงขัง​นัก
เวแกนEscapeนักรบ​ประสา​อะไร​หนี​จาก​การ​ต่อสู้​เล่า​?
เวแกนDefeatedมัน​เป็นการ​แสดง​ฝีมือ​ที่​ยอด​นัก นักรบ แต่​มัน​ไม่​ดีพอ
เวแกนBarginAcceptedข้า​หวัง​ว่า​รอบ​หน้า​แกจะ​มา​ด้วย​กลยุทธ์​อื่น​นะ เวแกน ข้า​จะรอ​ชม
เวแกนInterrogatedข้า​จะ​ลงมือ​อย่าง​โหด​ร้าย เพราะ​เขา​ทน​ได้​ไหว
วอรีชีPrimaryDefenderStartsFightไม่พอใจอีกอย่างกับความตาย ... ไม่ว่าจะเป็น
วอรีชีPrimaryDefenderStartsFightดูเหมือนว่าคุณมีความกล้าหาญและความโง่เขลาในปริมาณที่เท่ากัน
วอรีชีPrimaryDefenderStartsFightคุณกำลังกลายเป็นความรำคาญ
วอรีชีPrimaryDefenderStartsFightคุณมาเร็ว! ไม่ว่า ... ด้ายหลวมจะต้องถูกตัด
วอรีชีPrimaryDefenderStartsFightเราไม่ยอมทนต่อความเห็นแก่ตัว
วอรีชีPrimaryDefenderStartsFightไม่ต้องกังวลพลัดถิ่นฉันจะไม่ส่งคุณไปยังความอัปยศอดสูเดียวกันของการถูกจองจำ ความตายอย่างรวดเร็วจะทำ
วอรีชีPrimaryDefenderStartsFightคุณลืมข้อตกลงของเราอย่างรวดเร็วเนรเทศ? น่าผิดหวังแค่ไหน
วอรีชีPrimaryDefenderStartsFightความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของฉันยังคงเป็นเลือดความไม่พอใจ ในไม่ช้าอาวุธของฉันจะเข้าคู่กัน
วอรีชีPrimaryDefenderStartsFightฉันมีประสบการณ์ความตายเพียงพอ ฉันเชื่อว่าฉันอยากอยู่ที่นี่
วอรีชีPrimaryDefenderStartsFightฉันรู้ว่าคุณเป็นคนโง่ แต่คุณก็ยังผิดหวัง
วอรีชีPrimaryDefenderStartsFightฉันจะตอบความเจ็บปวดที่คุณก่อขึ้นสิบเท่า!
วอรีชีPrimaryDefenderStartsFightฉันเห็นว่ายน้ำเป็นพลังงานในตัวคุณ ฉันจะตัดมันฟรี
วอรีชีPrimaryDefenderStartsFightฉันกลับมาจากความว่างเปล่า ฉันนำชิ้นส่วนกลับมาพร้อมกับฉัน
วอรีชีPrimaryDefenderStartsFightฉันมีชีวิตอยู่อีกครั้ง ความบ้าคลั่งยังจับใจคุณอยู่ไหม?
วอรีชีPrimaryDefenderStartsFightกลิ่นเหม็นแห่งความตาย ... คุณจะได้กลิ่นของมันในไม่ช้า
วอรีชีSafehouseLeaderIntroคุณกลายเป็นพันกันในผ้าม่านของเรา Exile ใช้เวลาในการตัดคุณฟรี
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalคุณไม่สามารถทอพรมด้วยด้ายเพียงเส้นเดียว
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalเราไม่สามารถปล่อยให้สินค้าของเราตกไปอยู่ในมือของความไม่พอใจ
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalไม่มีกระทู้หลวม
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalมารักษาอาชีพนี้กันเถอะ รวดเร็วและสะอาด
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalจำเป็นต้องรักษาทักษะให้เฉียบแหลม มันไม่มีอะไรเป็นส่วนตัว
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalแสดงให้ฉันเห็นถึงพลังของบรรพชนที่คุณจะไม่ปิดบัง
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalคุณอาจไม่สุภาพและไม่สะอาดโทรา แต่ฉันชอบวิธีที่คุณตามล่า
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalVagan แสดงความสุภาพ ฆ่าพวกเขาอย่างรวดเร็ว
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalฉันครึ่งใจที่จะฆ่าคุณเอง Gravicius - แต่ไม่ใช่วันนี้
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถอะไร Aisling
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalลองฆ่าคนที่ไม่เห็นแก่ตัวคนนี้
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalคุณคิดว่ามันจะง่ายแบบนั้นเนรเทศ?
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalกระทู้ทั้งหมดของฉันที่บรรจุอยู่ในกล่องสะดวกมากแค่ไหน
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalแอปเปิ้ลที่ไม่ดีจะต้องถูกถอนออกและกำจัด
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalของฉันฉันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นระเบียบ คุณรู้ว่าฉันเกลียดความยุ่งเหยิง
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalเลขที่หลวม หัวข้อ
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalถ้าเป็นเรื่องปลอบใจเลโอฉันไม่คิดว่าคุณจะตายโดยปราศจากการต่อสู้
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalนัยน์ตาที่ศรัทธาของคุณได้หลอกคุณมนุษย์เก่า ไม่ต้องกังวลฉันจะถอนพวกเขาออกเพื่อคุณ
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalพิจารณาเรื่องนี้ภราดรภาพเก็บหนี้ Perandus เก่า
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalโปรดขอชีวิตของคุณ Gravicius เพื่อที่ฉันจะได้มีความสุขที่ได้ปฏิเสธคุณ
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalคุณทำให้การเยาะเย้ยของช่วงเวลาที่ดีที่สุดของมนุษย์ Aisling คนตายสมควรได้รับความเคารพ
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalโชคดีที่กระทู้หลวมของฉันทั้งหมดในที่เดียว!
วอรีชีReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณเห็นแก่ความไม่พอใจ
วอรีชีReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณมาสาย. คุณรู้ว่าฉันเกลียดความเชื่องช้า
วอรีชีReplyToSecondaryDefenderArrivalด้ายหลวมอีกอันที่ต้องถูกตัดออก
วอรีชีReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณยังอยู่ในรายการของฉันต่อไป
วอรีชีReplyToSecondaryDefenderArrivalยุติธรรม? ฉันจะต้องให้แขนข้างหนึ่งของคุณกับคุณเพื่อความยุติธรรม
วอรีชีReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันคิดว่าฉันจะผ่าน
วอรีชีReplyToSecondaryDefenderArrivalมีอะไรที่เป็นธรรมชาติมากกว่าวงจรชีวิตและความตาย? ฉันแค่ช่วยสิ่งต่าง ๆ ตาม
วอรีชีReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันบอกให้คุณหยุดโทรหาฉัน ตอนนี้ฉันจะทำให้คุณหยุด
วอรีชีReplyToSecondaryDefenderArrivalโอ้ความตายไม่ใช่อาวุธของฉันนายพล มันเป็นพันธมิตรที่ใกล้เคียงที่สุดของฉัน ให้ฉันแนะนำคุณ!
วอรีชีReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณจะพบว่าฉันเป็นเครื่องหมายที่น่ารังเกียจที่สุด
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalความรุนแรงที่สวยงามเราจะสานเข้าด้วยกัน
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalมาพันธมิตรผู้สูงศักดิ์ ให้เราตัดความไม่เหมาะสมลงไปด้วยกัน
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalพันธมิตรของการตรัสรู้ดังกล่าว น่าพอใจแค่ไหน
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalความสง่างามและความซับซ้อน ลองเพลิดเพลินไปกับสิ่งนี้ Exile
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalรณรงค์ทุกสิ่งที่คุณต้องการ Elreon เพียงทำตามคำสั่งของฉัน
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalฉันคิดว่าฉันสามารถพึ่งพาคุณในการตัดได้ใช่ไหม
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalเวลานี้คุณทำงานให้กับนักฆ่า ฉันรักการประชด
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalออเดอร์ของคุณง่าย Cameria ฆ่าพวกเขาทั้งหมด.
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalสถานการณ์นี้ต้องการการตัดน้อยลงและสติปัญญามากขึ้น
วอรีชีSecondaryDefenderArrivalดูเหมือนว่าสถานการณ์นี้ต้องการความฉลาดตัด
วอรีชีKillPlayerเป็นการฆ่าที่ดีและสะอาด
วอรีชีKillPlayerฉันชอบตอนจบที่เป็นระเบียบ
วอรีชีKillPlayerความลับยังคงเป็นความลับ
วอรีชีKillPlayerความอัปยศ. ฉันชอบคนร้ายคนนั้นมากกว่า
วอรีชีEscapeพิจารณาคำเตือนนี้ว่าพลัดถิ่น
วอรีชีEscapeเราเข้าใกล้ยูโทเปียมากขึ้น
วอรีชีEscapeการสูญเสียที่จำเป็น
วอรีชีDefeatedพ่ายแพ้ ... ภายในกำแพงของฉัน
วอรีชีDefeatedข้อผิดพลาดราคาแพง
วอรีชีDefeatedไร้อารยธรรมอย่างไร ...
วอรีชีDefeatedน่าผิดหวังอย่างยิ่ง
วอรีชีDefeatedบางทีเวลาของฉันในการถูกคุมขังมีผลกระทบมากกว่าที่ฉันคาดไว้
วอรีชีDefeatedฉัน ... ต้องการเวลาอีกช่วงเวลาหนึ่งของคุณ ...
วอรีชีDefeatedฉันเป็นคนโง่ที่จะทำงานกับคุณ
วอรีชีDefeatedฉันต้องเผชิญหน้ากับความตายมาก่อน ... จะมีอะไรอีกไหม
วอรีชีDefeatedคุณ! คุณได้ปรับปรุง!
วอรีชีDefeatedช่างไม่ค่อยสง่า ...
วอรีชีDefeatedสกัดกั้นจากความเห็นแก่ตัวของฉันเอง ความอัปยศอดสู
วอรีชีOfferBargainแม้แต่คนที่โง่เขลาเหมือนตัวเองก็สามารถเห็นว่าตัวเองมีความสามารถเหนือกว่า คุณต้องการอะไร?
วอรีชีOfferBargainหากคุณฆ่าฉันคนอื่นจะเข้ามาแทนที่ฉันและคุณจะตั้งเป้าหมายของตัวเอง การกระทำที่สมเหตุสมผลคือการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความภักดีภายในคณะกรรมการ กระซิบชื่อและในไม่ช้าพวกเขาก็จะพบว่าตัวเองอยู่ข้างฉัน
วอรีชีOfferBargainการฆ่าฉันจะไม่ทำให้คุณใกล้ชิดกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำค่าของคุณ ไม่แม้แต่ฉันจะรู้ว่าพวกเขาถูกเปิดเผยที่ไหน แต่ฉันอาจรู้ว่าใครทำและฉันรู้วิธีที่จะแสดงความยินดีกับพวกเขา สิ่งที่คุณต้องทำคือฟรีฉัน
วอรีชีOfferBargainสำหรับฉันดูเหมือนว่าไม่มีงานใดที่ควรค่าแก่การเสียชีวิต ฉันเสนอให้ฉันออกจากที่นี่ - มีชีวิต - และหางานที่เหมาะสมกับการจัดการของฉัน แน่นอนว่าสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน คุณพูดอะไร?
วอรีชีOfferBargainฉันเห็นว่าคุณเก่งกว่าที่จะอ้างสิทธิ์ในหัวของฉันได้ อย่า ฉันจะเห็นตัวเองออกจากที่นี่ - และจากคณะกรรมการ - และฉันจะไม่กลับมา
วอรีชีOfferBargainสงครามจะไม่ชนะในสมรภูมิ Exile พวกเขาได้รับรางวัลในห้องที่มีแสงสลัวกว่าแผนที่และเอกสาร ฉันเก็บข้อมูลที่คุณอาจพบว่ามีค่า อนุญาตให้ฉันออกจากที่นี่เป็นชีวิตและข้อมูลนั้นเป็นของคุณ
วอรีชีOfferBargainThe Syndicate ไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มคนที่มีใจเดียวกัน เรามีผู้มีพระคุณอันมั่งคั่งผู้ซึ่งเศร้าใจมากที่เห็นฉันตาย แต่แน่นอนที่สุดจะมองไปทางอื่นถ้าฉันจะให้การตอบแทนแก่คุณ
วอรีชีBarginAcceptedฉันรู้ว่าคุณฉลาด พิจารณาแล้วเสร็จ
วอรีชีBarginAcceptedดังนั้นไม่ว่าจะเป็น แต่ถ้าคำพูดของเราทำให้คนอื่นฟังฉันจะตัดลิ้นของคุณออก
วอรีชีBarginAcceptedการตัดสินใจที่ชาญฉลาด ฉันหวังว่าเราจะข้ามเส้นทางอีกครั้ง
วอรีชีBarginAcceptedจากนั้นฉันก็จากไป ด้วยโชคใด ๆ ฉันจะไม่ถูกดึงเข้าไปในระเบียบนี้อีก
วอรีชีBarginAcceptedพรมที่เราสานนั้นมีความซับซ้อนแน่นอน คุณจะทำอะไรกับข้อมูลนี้ฉันสงสัยว่า ...
วอรีชีBarginAcceptedอาจไม่มีการแลกเปลี่ยนที่ง่ายขึ้น
วอรีชีOfferBetrayalหัวหน้าของฉันในทันทีมีความลับมากมายพลัดถิ่น ความลับที่จะเปลี่ยนท้องของคุณ ฉันจะเปิดเผยความลับเหล่านี้ต่อคณะกรรมการส่วนที่เหลือหรือไม่ฉันไม่สงสัยเลยว่าผู้นำ 'ที่นับถือของฉัน' ที่นี่จะถูกผลักไสให้อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำต้อยมากขึ้นและคุณจะถูกบังคับให้ต้องอดทนกับ บริษัท ของพวกเขา เราเป็นนักฆ่า แต่ไม่ใช่พวกเราทุกคนเป็นสัตว์ประหลาด
วอรีชีOfferBetrayalดูเหมือนจะชัดเจนสำหรับฉันว่าความล้มเหลวของเราเกิดจากความไม่พอใจของสมาชิกซินดิเคทคนอื่น ๆ และถ้าคุณปล่อยฉันไปฉันจะทำให้มันชัดเจน คนอื่น ๆ ที่นี่จะถูกลงโทษในส่วนของพวกเขาและฉันจะได้รับรางวัล The Syndicate ไม่ได้ให้คุณค่ากับความภักดีพวกเขาให้ความสำคัญต่อผลลัพธ์และในวันนี้พวกเขาไม่ได้ผลลัพธ์
วอรีชีOfferBetrayalถ้าเป็นเลือดที่คุณต้องการฉันขอเสนอการแลกเปลี่ยน ปล่อยฉันและฉันจะใช้ชีวิตของผู้อื่น ฉันไม่มีความภักดีที่แท้จริงต่อพี่น้องคณะกรรมการของฉัน เลือดของฉันมีค่ามากกว่าของสมาชิก Syndicate อื่นหรือไม่?
วอรีชีOfferBetrayalคุณอยู่หลังมงกุฎ The Eternal One ผู้ช่วยชีวิต ฉันเห็นพรมสำหรับสิ่งที่มันเป็น ข้อมูลเท่านั้นที่จะทำให้คุณใกล้ชิด ข้อมูลที่ฉันครอบครองเอามาจากปากของคนอื่น ๆ ที่นี่วันนี้ ข้อมูลนี้มีค่าเท่าใดสำหรับคุณ Exile
วอรีชีOfferBetrayalศรัทธาหรืออายุอาจทำลายจิตใจของ Elreon สิ่งที่เขากระซิบในการนอนหลับของพวกเขา ... พวกเขาทำให้ฉันดูศรัทธาในทางบวก
วอรีชีOfferBetrayalฉันไม่คิดว่าฉันต้องการเตือนให้คุณทราบว่าเจนัสยังเด็ก ๆ ทำอะไรอยู่ ฉันคิดว่าคุณจะได้รับการลงโทษที่เหมาะสม
วอรีชีOfferBetrayalไม่กี่คนที่สมควรได้รับการทรยศมากกว่ากราวิเซีย ฉันไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้น
วอรีชีOfferBetrayalThane Jorgin ถูกขับออกจากบ้านเกิดของเขาหลังจากการตายของ 'ลึกลับ' ของน้องชายของเขา ความหมายชัดเจน
วอรีชีOfferBetrayalฉันเป็นนักฆ่าใช่ แต่ Aisling เป็นอะไรที่แย่กว่านั้น
วอรีชีOfferBetrayalมาทำข้อตกลงกันเถอะ
วอรีชีOfferExecuteหากคุณคิดว่าฉันจะพูดหรือทำอะไรเพื่อส่งเสริมสาเหตุที่น่าสมเพชของคุณคุณเข้าใจผิดอย่างมาก
วอรีชีOfferExecuteฉันจะตายเร็วกว่าละทิ้งความภักดีของฉันต่อคณะกรรมการ
วอรีชีOfferExecuteฉันรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการจากฉันไม่พอใจ แต่ตราบใดที่ดวงตาของซินดิเคทวางกับเราเราจะไม่ให้อะไรคุณ
วอรีชีOfferExecuteฉันอยากจะเน่าบนพื้นดินมากกว่าที่นี่ในห้องขังที่สกปรกและไร้ศีลธรรม
วอรีชีReplyToBetrayalAcceptedเป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง
วอรีชีReplyToBetrayalAcceptedฉันไม่เคยเป็นอะไรนอกจากเป็นสุภาพบุรุษนักล่า - ต่อหน้าคุณอย่างน้อยที่สุด
วอรีชีReplyToBetrayalAcceptedเราน่าจะตัดคุณไปนานแล้ว Vagan
วอรีชีReplyToBetrayalAcceptedครั้งหนึ่งเคยเป็นเทิร์นโค้ทเสมอมา
วอรีชีReplyToBetrayalAcceptedสำหรับเรื่องนี้นายพลฉันจะดึงคุณออกจากผ้าม่านด้วยตัวเอง
วอรีชีReplyToBetrayalAcceptedไม่ใช่ฉันที่ฆ่า Thane พี่ชายของคุณ แต่ฉันคิดว่าคุณรู้ดีอย่างเต็มที่
วอรีชีReplyToBetrayalAcceptedการลงโทษของฉันจะเร็วขึ้นมองไม่เห็นและเจ็บปวด
วอรีชีInterrogatedคุณจะต้องตัดคำจากปากของฉัน
วอรีชีInterrogatedโหดร้าย โหดร้ายอย่างแท้จริง
วอรีชีInterrogatedอะไร? ฉันคิดว่าคุณมีเหตุผล
วอรีชีReplyToExecutionเสียอะไร
วอรีชีReplyToExecutionอย่างน้อยมันก็รวดเร็ว
วอรีชีReplyToExecutionฉันจะลิ้มรสภาพนั้น
วอรีชีSafehouseLeaderDefeatedคุณ ... ชะลอการขึ้นของเราอย่างไม่ย่อท้อ
วอรีชีPrimaryDefenderStartsFightคุณเลือกงานผิดนักฆ่า
วอรีชีReplyToExecutionเกิดอะไรขึ้น Vorici นี่คือสิ่งที่คุณทำ
วอรีชีDefeatedง่ายเกินไปนักฆ่า
วอรีชีDefeatedคุณแพ้แล้ว ถึงเวลาพูดแล้วพี่ชายเงียบ ๆ
วอรีชีInterrogatedคุณไม่ควรมีปัญหากับฆาตกรตัวน้อยในกรงอันมืดมิด
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กPrimaryDefenderStartsFightเฮ้ ... ! ทำไมคุณดูคุ้น ๆ ...
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กPrimaryDefenderStartsFightนี่คือบ้านของฉัน. คุณกำลังจะตายผู้บุกรุกน้อย
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กPrimaryDefenderStartsFightสิ่งที่ฉันไม่ใช่ของคุณ! ฉันจะทุบคุณให้เป็นบิต!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กPrimaryDefenderStartsFightคุณไม่ได้ตั้งใจจะดูสิ่งนี้! ฉันจะฆ่าคุณให้ตาย!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กPrimaryDefenderStartsFightพบคุณพลัดถิ่นเล็กน้อย ตอนนี้ฉันจะฆ่าคุณ!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กPrimaryDefenderStartsFightเกลียดความมืด เกลียดคุณที่เอาฉันไปไว้ที่นั่น!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กPrimaryDefenderStartsFightคุณ! คุณทำให้ฉันสับสน snap คอเล็กน้อยของคุณ
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กPrimaryDefenderStartsFightคุณทำให้ฉันเจ็บเพื่อน ตอนนี้ฉันจะทำร้ายคุณ!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กPrimaryDefenderStartsFightคุณฆ่าฉัน. ตอนนี้ฉันฆ่าคุณ ทำให้เป็นสิ่งสุดท้าย
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กPrimaryDefenderStartsFightฉันชอบทำลายคุณพลัดถิ่นเล็ก ๆ น้อย ๆ ดีใจที่ฉันได้ทำมันอีกครั้ง
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กPrimaryDefenderStartsFightทุบตีคุณหนักกว่าที่เคยทุบตีมาก่อน!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กPrimaryDefenderStartsFightคนที่ฉันฆ่ายังอยู่กับฉัน
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กPrimaryDefenderStartsFightหนึ่งตีพลัดถิ่น ทั้งหมดที่ฉันต้องการ.
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กPrimaryDefenderStartsFightวิ่งเล่น! วิ่ง!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กPrimaryDefenderStartsFightเมื่อฉันโมโหสิ่งที่เผาไหม้ คนเผาไหม้
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSafehouseLeaderIntroคุณเดินเข้าไปในบ้านของฉัน บ้านของฉัน. ฉันจะตัดกระดูกสันหลังของคุณออก!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalฉันจะช่วยฆ่าผู้บุกรุกตัวน้อย!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่คุณถูกเนรเทศ!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalบดขยี้ผู้บุกรุกตัวเล็กเข้าไปใน GOO!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalฆ่าพวกมันตาย! ฮ่า ๆ ๆ ๆ!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalฉันทำร้ายคุณเพื่อความสนุก
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalฉันจะปกป้องคุณ! ฉันจะปกป้องครอบครัว! ฉีกหัวเนรเทศเล็ก ๆ น้อย ๆ ออก!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalฉันจะช่วยให้คุณตี
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalลูกศร? ฉันเกลียดลูกศร
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalฉันจะช่วยคุณแทง
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalฉันจะช่วยคุณฉีกขาด
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalฉันจะช่วยคุณผู้หญิงที่น่ากลัว
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalฉันจะช่วยให้คุณทุบตี
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalคุณทุกคนทำร้ายฉัน ฉันจะทำร้ายพวกคุณทุกคน!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalนี่คือสิ่งที่ฉันโง่
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalจะฆ่าพวกคุณทุกคนที่นี่
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalฮา! คุณโง่งี่เง่าคุณตกหลุมพรางของฉัน
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalฉันจะไปหาคุณเถอะ!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalคุณพูด Vagan มากเกินไป ฉันจะปิดปากตัวเล็ก ๆ ที่น่ารัก
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalพริตตี้รินฉันกำลังไปหา!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalฉันจะทุบตีคุณ, Cameria ได้ไหม?
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalน่ากลัวเล็กน้อย Aisling ... ตอนนี้คุณเป็นของฉันแล้ว
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalBash Exile, bash Syndicate ทุบตีผู้ใด
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณอยู่ในบ้านฉันงี่เง่า
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันจะฆ่าคุณด้วย! ฉันจะแบ่งคุณทั้งหมดให้เป็น CRUMBS!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToSecondaryDefenderArrivalจะทำให้ร่างกายของคุณ คุณจะไม่ตื่นขึ้นอีกครั้ง
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันจะวาดกับคุณในภายหลัง รอยเปื้อนสีแดงขนาดใหญ่ ฮ่าฮ่าฮ่า!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันจะใช้ร่างกายของคุณเพื่อทดสอบใบมีดของฉัน
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToSecondaryDefenderArrivalเกลียดโจรสลัด! เค็มกลิ่นเหม็นเน่า
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToSecondaryDefenderArrivalใช่? คุณจะตายอย่างเดียวดาย!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToSecondaryDefenderArrivalเฮ้! คุณเรียกใครโง่ ผม? เฮ้!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันจะหักแขนทุกอันที่แตะต้องฉัน
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToSecondaryDefenderArrivalจากนั้นฉันก็จะทุบตีคุณด้วย
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalอย่าเข้าไปขวางทาง
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalคุณปกป้องสิ่งต่าง ๆ ! ฉันจะทุบตีผู้ถูกเนรเทศเล็กน้อย
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalการทุบตีจะเป็นตำนาน!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalบดกระดูกเนรเทศให้เป็นกลิ่น
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalทุบตีเลโอแล้วฉันจะทำให้คุณเป็นเบ็ดอีกครั้ง
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalเก็บลูกธนูให้ห่างจากฉัน ชี้พวกเขาที่เนรเทศ!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalชายตัวเล็ก ๆ ที่มีใบมีดของคุณคุณแทงสิ่งที่ฉันพูด
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalฉันแข็งแกร่งที่สุดที่นี่ Thane ตัวน้อย ฉันสั่ง
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalตาของฉันที่จะเลือกสิ่งที่เราฉีกขาด!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSecondaryDefenderArrivalคุณรู้ว่าฉันต้องการอะไร. ทุบตี. ทุบตี! ทุบตี!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กKillPlayerและอยู่ข้างนอก!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กKillPlayerของฉันคืออะไร
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กKillPlayerสมุชช
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กKillPlayerง่ายง่ายง่าย
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กEscapeอืม ... ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กEscapeดู? ไม่มีใครรับสิ่งของฉัน!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กEscapeทุบตีคุณเป็นบิตในภายหลังผู้บุกรุกตัวน้อย
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กDefeatedArrrgh!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กDefeatedUggggggh!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กDefeatedของเล่นของฉัน...!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กDefeatedคุณหลอกลวง! จำเป็นต้องมี!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กDefeatedไม่ ... ไม่ได้อยู่ในความมืดอีกครั้ง ...
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กDefeatedหัวของฉันยังเจ็บอยู่!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กDefeatedอย่าทำให้ฉัน ... ทำร้ายเพื่อนของฉันอีกครั้ง ...
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กDefeatedไม่ ... ไม่อยากตาย ... อีกครั้ง ..
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กDefeatedตาของฉัน ... แล้ว ... ?
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กDefeatedไม่ดี ... ไม่ดี ... แย่มาก!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กDefeatedโง่ ฮิลล็อค! โง่!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferBargainคุณฆ่าได้ดีมาก รวดเร็วและฉับไว วันนี้คุณอยากเป็นเพื่อนกันเหรอ?
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferBargainต้องการเพื่อนฉันทำ นั่งในห้องของฉันทุบตีค้อนพูดกับตัวเอง ... gettin 'ANGRY ... กับเพื่อนบางทีฉันจะไม่ทำร้ายคนอีกต่อไป คุณจะช่วยฉันหาเพื่อนได้ไหม
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferBargainหาเพื่อนใหม่ฉันเป็น พวกเราจะกินอาหารเย็นด้วยกัน เครื่องดื่มนิดหน่อย คุยเรื่องงาน บอกบางสิ่งที่คุณรู้แล้ว ปล่อยฉันไปและฉันจะบอกสิ่งที่พวกเขาบอกฉัน
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferBargainฉันพยายามและพยายามทำงานนี้ แต่ไม่ได้รับ มันไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกผิด! เจ็บหัวของฉัน! ทำให้ฉันโกรธ ทำให้ฉันหยุดพัก! อย่าทำให้ฉันอยู่ที่นี่
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferBargainคิดถึงการปลอมฉันทำ ไม่สามารถสร้างดาบได้ที่นี่อย่างที่ฉันเคยเป็น บางทีคุณสามารถบอกผู้ช่วยชีวิตที่ฉันเผาให้เป็นเถ้าถ่านและฉันสามารถกลับบ้านได้ กลับไปที่ทั่งและผับ
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferBargainฉันเกลียดงานนี้ เกลียดมัน! ไม่สมเหตุสมผลสำหรับฉัน! เจ้านายของฉันมอบกระดาษเขียนให้ฉัน บอกทุกอย่างที่ฉันจำเป็นต้องรู้อยู่ในนั้น แต่ฉันไม่สามารถทำรูปภาพออกมาได้ ถ้าคุณปล่อยให้ฉันไปคุณสามารถดู บางทีคุณอาจคิดออกว่ามันหมายถึงอะไร
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferBargainฉันทำดาบของฉันฉันทำ บางครั้งฉันได้รับภาพในหัวของฉันมานานแล้ว การทำดาบที่สวยงาม ดีกว่าที่ฉันสามารถทำได้ในตอนนี้ รู้สึกเหมือนเป็นคนที่แตกต่างในภาพเหล่านั้น ชายที่ฉลาดกว่า ได้เร็วขึ้น รับรวบรวมชิ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นี่และที่นั่น ไม่เหมือนที่ฉันทำ แต่ก็ยังแข็งแกร่ง ทำให้ฉันคิดถึงบ้านทำให้ฉันรู้สึกเชื่อมโยงกับชายที่ฉลาดขึ้น คุณสามารถมีพวกเขาได้หากคุณสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายฉันอีกต่อไป
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กBarginAcceptedบางทีนี่อาจจะทำให้ความคิดแย่ ๆ ไปได้ ...
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กBarginAcceptedหายากเพื่อนใหม่มันเป็น ...
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กBarginAcceptedโอ้ไม่ ... มันฟังดูยากเหมือนกัน!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กBarginAcceptedฉันรู้สึกมีความสุข...!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กBarginAcceptedมันสมเหตุสมผลสำหรับคุณไหม?
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กBarginAcceptedรักษา 'em ดีใช่ไหม
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferBetrayalเจ้านายพูดกับฉัน เหมือนฉันโง่ ฉันไม่โง่. ฉันไม่! ทำให้ฉันโกรธมาก โกรธพอที่จะทุบตีพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำอีก! ฉันควรจะเป็นหัวหน้าไม่ใช่พวกเขา!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferBetrayalผู้คนใน Syndicate กลัวฉันพวกเขาเป็น รู้ดีว่าฉันสามารถทุบตีพวกเขาได้อย่างไร พวกเขาจะให้สิ่งที่ฉันต้องการหรืออย่างอื่น อยากเห็น?
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferBetrayalตอนนี้ฉันโกรธมาก ทุกอย่างเป็นสีแดง ฉันต้องการได้ยินเสียงกระดูก ต้องการรู้สึกถึงมันใน FISTS ของฉัน! ฉันไม่สนใจว่าฉันจะทำลายใคร แค่บอกฉันว่าใคร บอกฉันที
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferBetrayalฉันจะให้ตัวเลือก Syndicate ที่นี่ ฉันทุบตีและทุบตีและทุบตีจนกว่าฉันจะมีความสุขหรือพวกเขาบอกคุณว่าคุณต้องการที่จะรู้ ถ้าอย่างนั้นคุณปล่อยฉันไปได้ไหม
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferBetrayalVagan สั่นคลอนเกินไป พยายามจับตัวเขา แต่เขาหลุดรอดไป อย่าปล่อยให้เขาหลุดลอยไปอีกครั้ง อาจไม่ได้รับโอกาสอีกครั้ง!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferBetrayalฉันคิดว่าฉันสามารถทุบ Guff ลงบนพื้นเหมือนเสารั้ว พนันว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้น คุณคิดว่ายังไงเนรเทศเล็ก ๆ น้อย ๆ ?
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferBetrayalเจอ Korell ในห้องสวดอ้อนวอน ในห้องของฉัน. ฉันไม่ได้บอกว่าเขาจะทำอย่างนั้นได้! ทำให้ฉันโกรธมาก! เรียนรู้การเคารพ Redblade! สอนเขาด้วยความเคารพเนรเทศ!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferBetrayalฉันต้องการแยกหน้ากากออกจากใบหน้าของ Maloney เพื่อดูว่ากะโหลกของเขาแตกได้อย่างไร เดิมพันมีความรู้ที่ดีมากมายในกะโหลกศีรษะนั้น
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferBetrayalคุณทุบตีได้ดีเนรเทศ! วันนี้เราเป็นเพื่อนกัน เราจะทุบอีกคนหนึ่งให้เรา ใช่?
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferExecuteเกลียดตัวเอง. เกลียดคณะกรรมการ ค่อนข้างจะตาย
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferExecuteฆ่าฉันตอนนี้หรือเจ้านายฆ่าฉันทีหลัง ตายทั้งสองทาง
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferExecuteฉันจะคิดถึงคุณเพื่อน
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กOfferExecuteแทนที่จะตายไปกว่ากลับไปสู่ความมืด
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToBetrayalAcceptedคุณ ... rrggghh ... rrrrRRAAAGGHHH!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToBetrayalAcceptedคุณไม่ใช่เพื่อนของฉันอีกต่อไป Leo Redmane
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToBetrayalAcceptedหลับใหลด้วยตาที่เปิดกว้าง
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToBetrayalAcceptedโอ้ Mutewind ฉันจะ BURY คุณสำหรับเรื่องนี้
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToBetrayalAcceptedคุณ ... น่ากลัว! ทุบตีคุณอย่างหนักคุณต้องถูกคัดลอก!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToBetrayalAcceptedคุณไม่ทำให้ฉันกลัวเด็กหน้ากากตัวเล็ก ฉันจะทำลายคุณและเครื่องจักรเล็ก ๆ ของคุณทั้งหมด
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToBetrayalAcceptedไม่ดี! คุณไม่ดี! จะทุบตีคุณเข้าสู่ RED MILK เพื่อสิ่งนี้
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กInterrogatedเกลียดความมืด!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กInterrogatedไม่ไม่หยุดส่งฉันไปที่ความมืด!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กInterrogatedผู้ถูกเนรเทศคนนี้สับสน
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToExecutionลาก่อน!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToExecutionเพื่อนไม่! NO!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กReplyToExecutionBwahahaha ยุ่งมาก.
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กSafehouseLeaderDefeatedฉันไม่เข้าใจ ... ฉันเป็นเจ้านาย ...
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กPrimaryDefenderStartsFightคุณจะต้องการมากกว่าความแข็งแรงเพื่อเราที่ดีที่สุด!
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กEscapeเราจะสูญเสียก้อนหินก้อนนั้นบนร่างกายได้อย่างไร
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กDefeatedสมองมากกว่ากล้ามเนื้อทุกครั้ง
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กBarginAcceptedคุณทำให้ฉันประหลาดใจ Hillock
ฮิลล็อค ช่างตีเหล็กInterrogatedฉันหวังว่าคนนี้จะบอกอะไรเราได้บ้าง!
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองPrimaryDefenderStartsFightอาสิ่งที่ดี ฉันกำลังจะตายสำหรับ biffo เล็กน้อย
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองPrimaryDefenderStartsFightยินดีต้อนรับสู่บ้านสนุก!
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองPrimaryDefenderStartsFightออกไปที่นี่ศัตรูพืชนองเลือด!
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองPrimaryDefenderStartsFightเฮ้ย! คุณไม่ได้รับอนุญาตที่นี่!
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองPrimaryDefenderStartsFightเกลียดที่จะเลือกการต่อสู้ที่ไม่ยุติธรรม แต่ ...
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองPrimaryDefenderStartsFightปล่อยให้นักสู้ตายในกรงหรือไม่? ไม่ดี.
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองPrimaryDefenderStartsFightไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติม ความรุนแรงที่ดีสะอาด
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองPrimaryDefenderStartsFightลืมอดีตที่ผ่านมา. ใหม่วันต่อสู้ใหม่
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองPrimaryDefenderStartsFightคุณทำให้จมูกฉันนองเลือด ตอนนี้ greave อยู่ที่ขาอีกข้าง
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองPrimaryDefenderStartsFightกลับมาอีกครั้งสำหรับการแข่งขันที่ไม่พอใจใช่ไหม
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองPrimaryDefenderStartsFightความแข็งแกร่งของตัวเลข!
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองPrimaryDefenderStartsFightDaresso คงจะอิจฉา!
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองPrimaryDefenderStartsFightสิ่งที่ฉันชอบคือการดูสีที่ระบายออกมาจากใบหน้าของศัตรู
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองPrimaryDefenderStartsFightสิ่งนี้จะทำใจให้คุณกับกระดูกและอื่น ๆ
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองPrimaryDefenderStartsFightหลบสิ่งนี้
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSafehouseLeaderIntroStormin 'ในที่นี่เช่นนั้นดูหมิ่นอย่างสมบูรณ์ ฉันต้องแสดงมารยาทให้คุณดู
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalติดแท็กฉันเข้าร่วม!
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalยึดติดกัน! ช่างเป็นอะไร
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalเหตุใดผู้รุกรานนองเลือดนี้จึงยังมีชีวิตอยู่
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalอย่างจริงจัง? คุณกระโดดแล้วและยังต้องการการสำรองข้อมูลอยู่หรือไม่
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalใช่ ในที่สุดทะเลาะกัน!
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalรับการย้อมเพื่อตบกันเล็กน้อย
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalต้องการแฟนมือหรือไม่ ฉันได้แค่อันเดียว
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อมันเป็นการต่อสู้ที่ยุติธรรม Vorici ใช่ไหม?
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalฉันมาที่นี่เพื่อเป่าลมใบเล็ก ๆ ของคุณออกไป!
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalคุณจะไม่ทิ้งฉันไปจากการทะเลาะวิวาทนี้เหรอ?
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalปล่อยให้ฉันคราวนี้ยาไอ้เลือดใหญ่
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalคุณมีเลือดคั่ง ruckus อะไร?!
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalเพื่อนคุณเมาทั้งหมด
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalลองเปลี่ยนสิ่งนี้เป็นฟรีสำหรับทุกคน
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalอย่าละสายตาจากนักสู้
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalฮุคกำลังจะตายเพื่อเอ็นกล้ามเนื้อบางอย่างและฉันก็ไม่แคร์ใคร
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalขออภัยนักล่า แต่ถึงเวลาที่จะทำให้คุณผิดหวัง
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalVagan การเต้นครั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคนสมัยก่อน
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalมองฉันสิ! ตอนนี้ฉันเป็นคนแทงเทียนแทงเลือด ไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหม Vorici?
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalย้อนกลับไปในวันที่ฉันได้ให้แขนซ้ายของฉันไปแกว่งที่ Perandus
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalทุกคนชอบตกอับ Hillock และคุณไม่เคยแพ้
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalนี่ไม่ใช่การต่อสู้ครั้งแรกของฉัน
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองReplyToSecondaryDefenderArrivalการแข่งขันเคจนั้นเป็นอย่างไร
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองReplyToSecondaryDefenderArrivalเยี่ยมอีกร่างหนึ่งฉันต้องดึงไปรอบ ๆ
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองReplyToSecondaryDefenderArrivalมากสำหรับสถานที่นี้เป็นความลับ
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองReplyToSecondaryDefenderArrivalฟรีสำหรับการทะเลาะกันทั้งหมด!
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองReplyToSecondaryDefenderArrivalโอ้ช่างเป็นเลือดยังไง
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันหมายความว่าฉันเข้าใจว่าทำไมคุณถึงต้องการหน้าใหม่
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองReplyToSecondaryDefenderArrivalเอาไปม้ามบางที
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองReplyToSecondaryDefenderArrivalอย่างใดฉันไม่คิดว่าคุณกำลังโดนฉัน
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองReplyToSecondaryDefenderArrivalไปแล้ว แค่ลองดู.
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalการป้องกันนี้ได้กลายเป็นล้อมเลือด
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalดูเหมือนว่าคุณจะใช้มืออีกข้างได้ เพียงแค่หนึ่งแม้ว่า
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalมาจัดการเรื่องนี้กันเถอะ
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalต้องแกว่งอัตราต่อรองในความโปรดปรานของเรา
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalฉันรู้ว่าคุณเป็นเลือดที่อันตรายฮาคุดังนั้นเรามาตั้งเป้าหมายนั้นกันในทิศทางที่ถูกต้อง
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalสนใจที่จะถูกกวาดในสงครามครูเสดของฉันชายชรา?
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalฉันจับตาดูชัยชนะ Vagan ลงมือทำกันเถอะ.
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalดูเหมือนว่าฉันกัปตันของคุณ Guff!
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalเพียงแค่แกว่งไปแกว่งมา Hillock
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSecondaryDefenderArrivalแชมป์อยู่ที่นี่แล้ว! ไม่มีฝูงชนคำราม?
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองKillPlayerเข้าคู่: สิงห์
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองKillPlayerฉันเดาว่ามันจะกลับมาทำงานได้แล้ว
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองKillPlayerไม่ใช่ที่ที่ดีที่จะตายใช่ไหม
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองKillPlayerไม่แม้แต่จะใช้ลายเซ็นด้วยมือเดียวของฉัน!
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองEscapeไม่ต้องกังวลพลัดถิ่นนี่เป็นการแข่งขันที่ไม่พอใจ
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองEscapeขอบคุณสำหรับความตื่นเต้นพลัดถิ่น!
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองEscapeพลาดไปมากขนาดนั้น
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองDefeatedฉันจะแพ้การแข่งขันกรงนองเลือดได้อย่างไร
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองDefeatedเออ ... เป็นเสียงอึกทึกมากเกินไป
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองDefeatedต้องซื่อสัตย์ หัวใจของฉันไม่ได้อยู่ในนี้
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองDefeatedธรรม การต่อสู้ที่ยุติธรรม. ไม่เลว.
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองDefeatedไม่มีเวลาเพิ่มเติมโปรด ...
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองDefeatedดียิ่งกว่าด้วยอาวุธกว่าด้วยคำพูด ...
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองDefeatedฉันกำลังสร้างชื่อเสียงที่เสียหายที่นี่
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองDefeatedคนนี้จะเจ็บปวดใช่ไหม
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองDefeatedฮะ! ฉันรู้ว่าคุณจะพาฉันกลับไปฆ่าคุณ
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองDefeatedฉันไม่ควรกระโดดเหมือนที่เคยทำ!
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองDefeatedแน่นอนว่าสามารถเลือกพวกมันใช่ไหมยาเลโอ?
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferBargainคุณควรให้การรักษา Redmane แก่พวกเขา ออกแถลงการณ์! แล้วคุณต้องการอะไรจากฉัน?
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferBargainคุณชนะดังนั้นขอแสดงความยินดีในการสั่งซื้อ แต่ซินดิเคทยังคงแข็งแกร่ง ต้องการที่จะตีเราที่มันเจ็บหรือไม่? งั้นคุณต้องให้พวกเราร่วมกัน พาเราลงเป็นกลุ่ม! ฉันจะให้คุณเลือกเพื่อนร่วมทีมด้วย ขึ้นสำหรับความท้าทาย?
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferBargainอย่าสูดดมเทียนของฉันเลย ฉันสามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณอาจพบว่ามีค่า เพียงแค่ให้ฉันได้รับการติดต่อกับเพื่อนของฉันได้รับเครื่องดื่มเล็ก ๆ ใน 'em นิดหน่อยเดินรอบ ๆ และ whammo ซุบซิบมากมาย พูดว่าอะไรนะ?
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferBargainฉันเป็นคนที่มีความสามารถ จำกัด อย่างที่คุณเห็น มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถทำอะไรกับเบ็ดได้และเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่หนึ่งใน 'em' คุณไม่จำเป็นต้องเตะผู้ชายในขณะที่เขากำลังลง แค่ให้ฉันคิดแผนข
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferBargainจะทำอย่างไรถ้า - และอดทนกับฉันที่นี่ - จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแทนที่จะควักฉันคุณปล่อยให้ฉันไป? และฉันหมายถึงไปจริงๆ ที่ไปแล้ว. ออกมาจากสมาคม สนใจ?
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferBargainคุณได้ยินหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อคุณมีเวลามากพอในงานเดียว ประเภทของสิ่งที่คนอย่างคุณอาจได้รับประโยชน์จาก มีเพียงวิธีที่ไม่มีเลือดฉันจะบอกอะไรคุณถ้าคุณจะฝานฉันเป็นชิ้น ๆ
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferBargainเพื่อผู้ชนะไปริบ ในขณะที่สมบัติที่เกิดขึ้นจริง สิ่งที่คุณสามารถแกว่งและสวมใส่! สนใจ?
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองBarginAcceptedDunno เกี่ยวกับคุณ แต่ฉันตื่นเต้นสำหรับรอบต่อไป
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองBarginAcceptedฉันเดาว่าถึงเวลาที่จะเล่นสอดแนม
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองBarginAcceptedครั้งต่อไปที่คุณเห็นฉันฉันจะเป็นคนใหม่ ด้วยแผนใหม่
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองBarginAcceptedทางเลือกที่ดีถูกเนรเทศ ฉันเดาว่าฉันปิด!
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองBarginAcceptedคุณเป็นคนฉลาดที่ถูกเนรเทศ
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองBarginAcceptedและความแข็งแกร่งก็จะแข็งแกร่งขึ้น
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferBetrayalฉันชอบที่จะเป็น Pitmaster มากกว่าสุนัขพิทในชีวิตที่ผ่านมาของฉัน การได้รับเงินเพื่อเงินไม่ใช่เรื่องสนุกหรอก ฉันคิดว่าประลองยุทธ์สองสามครั้งที่ลับ ๆ ล่อ ๆ และฉันก็สามารถเคาะกลุ่มซินดิเคทลงหมุดแล้วปล่อยให้ฉันไปแทนที่ อาจฉี่พวกเขาออกไป แต่ฉันคิดว่าคุณคงสบายดี
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferBetrayalย้อนกลับไปในสมัยที่เกิดเหตุฉันได้เรียนรู้ถึงพลังแห่งเกียรติยศ ในสายตาของฝูงชนผู้อื่นจะต้องล้มลง นั่นคือ 'ฉันได้เตรียมความพร้อมให้กับตัวเองแล้ว เลือดจมูกของสหายของฉันอยู่ที่นี่และยกระดับตัวเอง มันเป็นการเล่นที่ทรงพลัง
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferBetrayalแอปเปิ้ลที่ไม่ดีทำลายพวง พูดอย่างตรงไปตรงมาลาลิงตัวหนึ่งสามารถทำลายความกระตือรือร้นของฝูงชนได้ทั้งหมด ได้ในสิ่งที่ฉันเข้าใจ ฉันทำให้มันเป็นธุรกิจของฉันที่จะรักษาความสามารถในการเตะใครบางคนออกจากบัญชีรายชื่อทั้งหมด
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferBetrayalหากเป็นข้อมูลของคุณคุณไม่ควรพูดคุยกับ Leo Redmane ฉันเป็นเพื่อนกับสหายในอ้อมแขนของฉันทั้งหมดและฉันสามารถบอกคุณเกี่ยวกับบทบาทและกลยุทธ์การต่อสู้ของพวกเขาได้ ... ถ้าคุณจะช่วยฉันในการแลกเปลี่ยนความเจ็บปวด
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferBetrayalเกลียดที่จะข้ามคู่เก่าไป แต่ชายของ Vagan มากพอที่จะจัดการกับมันได้ นอกจากนี้ฉันเป็นหนี้เขา
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferBetrayalดูสิฉันเข้าใจว่าทำไมคุณถึงอยากฆ่าฉัน ฉันทำ. แต่ Perandus! Bloody Perandus! ไม่ได้เป็นชื่อที่ทำให้คุณ ... Rrrrg! Perandus!
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferBetrayalมืออาชีพอย่างฉันรู้ว่าเมื่อการต่อสู้จบลงการต่อสู้จบลง Hillock ... การต่อสู้ไม่เคยอยู่ในหัวของเขาเลย กำจัดไอ้เลวออกจากความทุกข์ยากของเขา
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferBetrayalฉันรักความรุนแรงสักเล็กน้อย ใครในพวกเราบ้าง แต่มีเวลาและสถานที่ สำหรับคาเมเรียเวลาอยู่เสมอและสถานที่คือทุกที่ที่เขาเกิดขึ้นกับเลือด ฉันทนไม่ได้
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferBetrayalเมื่อการต่อสู้จบลงงานของนักสู้ก็จะเสร็จสิ้น เรากลับบ้านมีแนวโน้มที่จะเป็นแผลและฝึกซ้อมในรอบต่อไป เมื่อ Aisling ต่อสู้เสร็จแล้วนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น สิ่งที่เธอทำกับร่างกาย ... ฉันข่มขู่ แต่เธอน่ากลัว
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferBetrayalนักสู้เวทีรู้เมื่อการต่อสู้จบลงการเคารพนับถือเป็นสิ่งที่นับ คิดว่าคนอื่นในคณะกรรมการจะพูดเหมือนกันหรือไม่
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferExecuteหวังเสมอว่าฉันจะได้ตายของนักรบ
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferExecuteดูสถานการณ์ที่คุณทำให้ฉันสิ่งเดียวที่คุณจะทำให้ฉันกล้าทะลักก็คือ
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferExecuteฉันจะเอาอันนี้ให้กับทีม
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองOfferExecuteวันของฉันอยู่ในกรงหมดแล้ว ยุติความขัดแย้งของเราและแสดงให้ดี
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองReplyToBetrayalAcceptedรู้ว่าคุณอ่อนแอ บลัดดี้รู้ดี
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองReplyToBetrayalAcceptedครั้งต่อไปมันจะเป็นคุณเพื่อนเก่า
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองReplyToBetrayalAcceptedไปคอตัวเองคู่
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองReplyToBetrayalAcceptedRighto, เรดเบลด คุณอยู่ในรายการของฉัน
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองReplyToBetrayalAcceptedคุณเป็นไอ้เลวจริงๆ
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองReplyToBetrayalAcceptedจะต้องดีไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองReplyToBetrayalAcceptedมันเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของคุณจริงๆหรือเปล่าที่จะฉี่ไล่นักสู้เวทีนองเลือด?
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองInterrogatedคุณพูดว่าห้องขังฉันได้ยิน 'วันหยุด'
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองInterrogatedคุณรู้ไหมว่าเธอทำอะไรกับฉันที่นั่น? โปรด. กรุณาอย่า
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองInterrogatedเดี๋ยวก่อนมีข้อตกลงอะไรบ้าง ครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับอะไร
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองReplyToExecutionความตายคือสิ่งที่แยกหมาป่าออกจากลูกสุนัข
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองReplyToExecutionหากคุณไม่ได้ทำฉันอาจจะได้
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองSafehouseLeaderDefeatedคนเสพเวจมรรค วิธีการเกี่ยวกับการแข่งขันใช่ไหม
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองPrimaryDefenderStartsFightคุณต้องพลาดห้องขังนักสู้
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองEscapeไปแล้วคนขี้ขลาด วิ่งหนีไป
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองDefeatedพูดมิฉะนั้นฉันจะทำให้คุณพูด
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองInterrogatedคุณต่อสู้ได้ดีในกรง มาดูกันว่าคุณอาศัยอยู่ในหนึ่ง
ลีโอ หมาป่าแห่งลานประลองDefeatedจบแล้วเลโอ ผู้ช่วยชีวิตอยู่ที่ไหน
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์PrimaryDefenderStartsFightตอนนี้คุณต้องเผชิญกับ Brinerot ที่ยิ่งใหญ่และเลวที่สุดของ 'em all!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์PrimaryDefenderStartsFightเฮ้ย! คุณ! ออก! ในขณะนี้!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์PrimaryDefenderStartsFightไปจากพวกเจ้าก่อนเถิด!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์PrimaryDefenderStartsFightOl 'Guff' จะระงับ basterds ปิด
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์PrimaryDefenderStartsFightไม่ดูหมิ่น แต่ตอนนี้เจ้าต้องตายแล้ว คำสั่งของกัปตัน
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์PrimaryDefenderStartsFightคุณจะไม่ส่งฉันกลับไปที่ความมืดไม่ใช่ชีวิตของฉัน
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์PrimaryDefenderStartsFightแค่แตกที่ฉันได้ดีที่สุดของยา เลวร้ายเกินไป.
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์PrimaryDefenderStartsFightฉันได้รับ whippin ที่ยุติธรรมสำหรับสิ่งที่คุณทำให้ฉันทำครั้งที่แล้ว และเพื่อการเนรเทศฉันมุ่งมั่นที่จะประพฤติตัวไม่เหมาะสม
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์PrimaryDefenderStartsFightฉันอาจตายได้ แต่ฉันได้รับรางวัลชมเชย เตรียมพร้อม!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์PrimaryDefenderStartsFightฉัน walloped ยาและยากลับมาเหรออีกเหรอ? คนตะกละสำหรับการลงโทษ!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์PrimaryDefenderStartsFightฉันผ่านพ้นไม่ได้!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์PrimaryDefenderStartsFightจะยัดโล่ของฉันขึ้นด้านหลังของคุณ!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์PrimaryDefenderStartsFightเพียงแค่ลองมอง 'gorgon gorgon gorgon จ้องมอง!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์PrimaryDefenderStartsFightฉันจะไป HILLOCK ทั่วทุกมุม!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์PrimaryDefenderStartsFightเรา Brinerots เกิดในพายุ
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SafehouseLeaderIntroไม่สามารถปล่อยให้คุณไปไกลกว่านี้ได้อีก ไม่ใช่ในขณะที่ฉันจับภาพสถานที่
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalนี่จะเป็นเหมือนเศษเหล็กในพอนเนียมฉันรู้สึกถึงมันแล้ว
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalสินค้านี้เคลื่อนไหวเหมือน ... เมาเฉื่อยชา! ฉัน jumpin 'ใน!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalOoze the raggabrash 'ที่วิ่งตรงนี้! ทำความสะอาดมันจะใช้เวลาตลอดไป!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalย้ายไปเลย, doaty fopdoodle Guff จะดูแลสิ่งนี้!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalฉันเบื่อและโจรสลัดก็ไม่ได้เบื่อกับความน่าเบื่อ มาเรื่องที่สนใจกันเถอะ!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalGuff จะเข้าร่วมกับ ya, gaffer
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalต้องการมือหรือไม่ แน่นอนคุณทำได้
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalเอาล่ะ! มาทำลายกระดูกกันเถอะคอมไพล์นอกลู่นอกทาง
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalหลักสูตรที่คุณต้องการให้ฉันช่วย ya wankerheadheadheaded
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalโอ้คุณต้องการความช่วยเหลือจากเด็กชายตัวใหญ่ใช่ไหมหญิงสาว?
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalเฮ้ยอ้อย! กัปตันของคุณมาถึงแล้ว
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalหน้ากากผีสนุ๊กเกอร์ตัวใหญ่ของคุณไม่ทำให้ตกใจเลยที่ Riker? ช่างเป็นอะไรที่น่าประหลาดใจมาก
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalต้องโยนประแจในงานที่นี่ ขอโทษ ฉันได้รับเป้าหมาย
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalฉันบอกพวกเจ้าว่าวันนี้จะมาถึงเจ้าตัวตลกตัวตลก! โอ้สวัสดีพลัดถิ่น
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalมีคนกำลังเต้นเถอะเชื่อฉัน!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalเพิ่ม Brinerot กระหายเลือดหนึ่ง blustering เพื่อผสม!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalตลอดเวลาที่สำรวจดินแดนโทราและภัยคุกคามที่แท้จริงนั้นมาจากทะเล!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalอ่าฉันไม่เคยคลั่งไคล้กับคุณ Janus เลย มันไม่มีอะไรเป็นส่วนตัว
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalOgham จะไม่พลาดยา Thane และจะไม่ฉัน
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalพูดคำาสวดอ้อนวอนของคุณซัลเฟอร์ - กลิ่น 'sack o' shite
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalคุณไม่ได้เห็นสิ่งนี้มาก่อนเลยใช่ไหมยายา hoity-toity trollop?
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalGuff นี่คือการเล่นของ makin ดังนั้นคุณเลย!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToSecondaryDefenderArrivalโอ้ผู้ถูกเนรเทศคนนี้ก้นออกมานอกหน้าต่าง พวกมันบ้าไปแล้ว
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToSecondaryDefenderArrivalฉี่และต้มหัวคุณ!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToSecondaryDefenderArrivalซินดิเคทต้องการทำสิ่งนี้และคุณจะทำให้เป็นเรื่องจริง!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToSecondaryDefenderArrivalอ่ารู้ว่าสิ่งที่พวกเขาพูดคือ: numpty ต่อวันเก็บชัยชนะออกไป
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToSecondaryDefenderArrivalเสียงกระแอม Vagan
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToSecondaryDefenderArrivalถ้างั้นคุณกำลังจะจม ... เหมือนสมอเรือยา whiffle-whaffle!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToSecondaryDefenderArrivalว้าว! ติดกับโพทาเนียด้วยอันนั้น หรือ pyromania ฉันลืมที่ ปิดการซ่อนของคุณทั้งสองทาง
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToSecondaryDefenderArrivalโอ้และฉันจะหาวิธีที่จะลากคุณลงไปกับฉันยาเลือด scobberlotcher
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToSecondaryDefenderArrivalอืมทำไมถึงเลือก yin ใน Guff?
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalมันเป็นหมัดแห่งการลงโทษหนึ่งในสอง!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalตอนนี้เราจะทำให้งานสำเร็จอย่างแน่นอน
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalอ๊ะเร็วกว่าคนขายของที่นี่!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalตอนนี้คน ๆ นี้ก็ถูกต้องแล้ว
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalฉันสั่งใคร Ha-ku! นั่นคือคุณ!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalOi Janus เดาอะไร ฉันเป็นคนเป่าแตร!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalฮ่า ๆ ๆ ! กัปตันของ Brinerot a Redblade วันนี้เป็นวัน!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalอย่ายิงฉัน แต่ฉันสนุกไปกับการทำร้ายมากกว่า Mutewind
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalRiker ถ้าคุณไปที่นี่คุณจะแสดงให้ฉันดูว่ามีอะไรอยู่ภายใต้หน้ากาก
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SecondaryDefenderArrivalมันเป็น Guff ต่อเพื่อนกัปตันไปยังที่เหลือ!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์KillPlayerขอบคุณพระเจ้า ... ฉันหมายถึงมีคนที่อยู่ภายใต้การควบคุมตลอดเวลา
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์KillPlayerคุณสมบัติ Brinerot ยังคงคุณสมบัติ Brinerot!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์KillPlayerไม่ใช่สถานที่ที่จะสวย ฉันรู้ว่าฉันไม่ต้องการพักที่นี่
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์KillPlayerไม่เคยสงสัย ... สักครู่ ... ที่ฉันสามารถทำได้!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์Escapeสิ่งนี้ได้ผลค่อนข้างดีสำหรับ Guff
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์Escapeกัปตัน Guff Gren หนีอีกครั้ง!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์EscapeAhahahah! ใช่
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์Defeatedโอ้โหฉันไต ...
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์Defeatedม้ามของฉันม้ามที่น่าสงสารของฉัน!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์DefeatedAcch, ya เอาฉันเข้าไปในปอด ...
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์Defeatedโอ๊ย โอ้อาโอ้โอ้โอ้! คุณตีฉันในดวงตา! ทำไมลูกตาเนรเทศ?
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์Defeatedไม่กลับไปที่ถังขยะเหรอ? ฮึ.
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์Defeatedฉันคิดว่าฉันเป็นพ่อค้าได้ดีกว่านักสู้
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์Defeatedคุณจะทำให้ฉันกลายเป็นคนทรยศอีกครั้ง? 'ทำให้ฉัน -' เพราะฉันจะ
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์Defeatedหัวของฉันพยายามจะทิ้งไหล่ไว้เรื่อย ๆ !
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์Defeatedดูสิพวกเราใช่! ไปมากลับไปกลับมา
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์Defeatedฉันไม่ควรกระโดดในแบบนั้น ใช่ ... ไม่ได้คิดมาก
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์Defeatedนี่คือสิ่งที่ฉันจะทำให้ฉันติดจมูก!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferBargainโอ้โหฮ่าฮ่าโฮโฮโฮโอ้! ไม่ไม่. ไม่ฉันพร้อมที่จะทำสิ่งที่คุณพูด
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferBargainLemme รับสมัคร numpty กับงานนี้ มันเป็นเคล็ดลับโจรสลัดเก่า คุณโจมตีเมื่อผู้ชายที่เลวร้ายที่สุดอยู่ในการเฝ้าดู ใช่. ใช่ทำให้ง่ายขึ้น ดังนั้นคิดว่าไง
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferBargainฉันสามารถหาเพื่อนใช่ค้นหาสิ่งต่าง ๆ ได้ ทุกคนรัก ol 'Guff! คุณได้รับข้อมูลฉันจะมีชีวิตอยู่ ใช่. ดังนั้น whaddya พูด?
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferBargainฉันไม่เก่งในงานนี้ดังนั้นคุณปล่อยให้ฉันมีชีวิตและฉันใช้ 'เสน่ห์' เพื่อสลับกับคนอื่น? ใช่. ใช่ว่าจะช่วยให้คุณจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ สำหรับการสิ้นสุดของคุณเอง ...
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferBargainแค่นั้นแหละ! ข้าพอแล้ว! ฉันไม่เอาแล้ว! ใช่ ข้าไม่เอาด้วยแล้ว! ทั้งองค์กรนี้มีแต่ไอ้พวกหัว... บีทรูท ให้ข้าออกไปเถอะ เอ็กไซล์!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferBargainตอนนี้ฉันไม่ได้พูดอะไร แต่บางครั้งการพูดก็ดีกว่ากำลังจะตาย ดังนั้นเพียงแค่ให้โอกาส Guil lil 'ol' และฉันรับประกันว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งหรือสอง
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferBargainฉันมีสมบัติสำหรับคุณคุณรู้ไหมถ้าคุณมองไปทางอื่นเพื่อน ...
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์BarginAcceptedทางเลือกที่ดีพลัดถิ่น อ๋อ คุณจะไม่เสียใจสิ่งนี้
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์BarginAcceptedฉันทำงานอยู่!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์BarginAcceptedครั้งต่อไปที่คุณเห็นฉันฉันจะเป็นคนใหม่
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์BarginAcceptedลาก่อนตลอดกาลเพื่อน - เอ่ออย่างน้อยก็ครั้งต่อไป!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์BarginAcceptedนั่นมันใช่ไหม นั่นคือความรู้สึกที่ฉันหวังไว้ ทีนี้มาคุยกัน
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์BarginAcceptedทั้งหมดที่ส่องแสงเป็นทองคำ ...
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferBetrayalนักธุรกิจของฉันอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอ หากคุณรับความเมตตาต่อฉันฉันก็อาจจะจัดการกับเอ่อ depose 'em Keen?
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferBetrayalจะเป็นอย่างไรถ้าฉันบอกคุณว่าฉันสามารถปั่นเส้นด้ายและให้เพื่อนฉันลดระดับได้ทั้งหมด? นั่นจะคุ้มค่าที่จะทำให้ฉันมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนั้นใช่ไหม ขวา?
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferBetrayalคุณสนใจที่จะเตะเพื่อนของฉันคนหนึ่งออกจากสมาคมหรือไม่? มันเป็นเรื่องโกหกครั้งใหญ่ที่ฉันสามารถบอกได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันจะไปด้วยส่วนใหญ่ คุณก็รู้ตราบใดที่คุณไม่หัวฉันออกไป!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferBetrayalพวกเขาไม่เรียกฉันว่า gobermouch เพื่ออะไร ฉันมีซุบซิบและต่ำลงสำหรับทุกคนที่นี่ แค่อ่า ... แค่ให้โอกาสฉันพูดพร่ำเพรื่อ
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferBetrayalโทร่ากำลังยุ่งอยู่กับต้นไม้และหนอนเลือดและ ... หนูเธอไม่เห็นพวกเราที่เหลืออยู่ข้างหลังพวกเราเพื่อผลักดันซินดิเคทไปข้างหน้า มามอบ Tora somethin ให้กับคุณกันเถอะ!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferBetrayalJorgin เป็นฆาตกรหรือเขาจ้างคนหนึ่ง เขาเลวร้ายยิ่งกว่าฉัน หากคุณกำลังลงโทษฉันอยู่เหนือเขาคุณก็โง่กว่ายุ้งข้าวที่อยู่ด้านหลังของฉัน
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferBetrayalดี! ไม่สามารถเชื่อถือ Redblade ได้ฉันมักจะพูดเสมอ และฉันก็หมายความเช่นกัน
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferBetrayalTrustin 'a Mutewind' จะได้รับหมอนอิงใบมีดที่ซ่อนอยู่และฉันจะพูดจากประสบการณ์ที่นี่
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferBetrayalฉันชอบมาโลนี่โอเคอย่าเข้าใจฉันผิด แต่ยาเคยมีเพื่อนที่คุณบอกได้ไหมว่า ... หลังจากอะไรบางอย่าง? คุณรู้หรือไม่ว่าทำให้ฉันคลานไปตามผิวหนัง แพ้การนอนเหนือมัน! จริง ๆ ไม่ต้องคิดแม้แต่เกี่ยวกับเรื่องนี้
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferBetrayalฮ่าฮ่าฮ่าคุณรู้ว่าฉันไม่ได้หมายความอะไรเลย! ฉันไม่ได้เป็นคนที่คุณต้องการใช่ไหม
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferExecuteเพียงแค่ทำมัน git ga
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferExecuteดูอย่างระมัดระวัง ฉันมอบชีวิตให้กับสมาคม
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferExecuteฉันจะออกไปก่อนให้ฉันแสดงให้คุณเห็นว่ามันเสร็จแล้ว!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์OfferExecuteฉันอยากตายมากกว่าไปอีกรอบกับห้องทรมานของคุณ
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToBetrayalAcceptedOoh นั้นไม่ดีสำหรับลูกค้าของฉัน
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToBetrayalAcceptedคุณต้องการที่จะเตะด้านหลังของฉัน Vagan หรือโค้งงอมันได้หรือไม่
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToBetrayalAcceptedเจนัสเชื่อฉันเถิดไม่มีใครลองทำอะไรกับโจรของคุณ
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToBetrayalAcceptedคุณรู้อะไรไหม ฉันคิดว่าเขาสามารถสร้างรั้วออกจากฉันได้เช่นกัน
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToBetrayalAcceptedเก็บการปลุกเสกของคุณเพื่อตัวคุณเองคุณโต้ง gobermouch!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToBetrayalAcceptedโอ้ตอนนี้คุณทำมันสับสนแล้ว Mutewind!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToBetrayalAcceptedทำไมฉันถึงได้รับก้านไม้สั้น ๆ เสมอ?
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์Interrogatedฉันเป็นนักพูดใช่ แต่คุณจะต้องทำให้ฉันเมาก่อน!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์Interrogatedหยุดล็อกฉัน!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์Interrogatedเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นกับการซื้อขายของเรา? เรา - พวกเราเข้าใจผิด!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToExecutionโอ้ไม่น่ารัก โอ้ไม่น่ารักเลย
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToExecutionAuggh ฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์ReplyToExecutionWelp ไม่มีความรักหายไปที่นั่นให้ฉันบอกคุณ
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์SafehouseLeaderDefeatedโอ้โหฮู Guff ทำเสร็จแล้ว
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์PrimaryDefenderStartsFightBrinerot! ตายไปข้างหน้า!
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์PrimaryDefenderStartsFightคุณ Brinerots เป็นคนโง่อย่างที่พวกเขาพูดใช่ไหม
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์Defeatedสนุกกว่า Brinerot
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์BarginAcceptedรักษาคำพูดของคุณหรือทำให้หัวของคุณ
กัฟ "ไอ้จ้อย" เกรนน์Interrogatedรู้ว่าคุณกำลังจะไปไหน ฉันเชื่อว่าคุณรู้ว่ามันเป็นเรือสำเภา
ยานัส เพแรนดัสPrimaryDefenderStartsFightร่วมเป็นสักขีพยานการเริ่มต้นของระเบียบโลกใหม่!
ยานัส เพแรนดัสPrimaryDefenderStartsFightเจ้ากี้เจ้าการ! ออกจากสถานที่นี้หรือเสียชีวิต
ยานัส เพแรนดัสPrimaryDefenderStartsFightคุณจะทำร้ายสินค้าของเราหรือไม่ ป่าเถื่อน!
ยานัส เพแรนดัสPrimaryDefenderStartsFightคุณต้องการที่จะเข้าร่วมศพคนอื่น ๆ พลัดถิ่นหรือไม่?
ยานัส เพแรนดัสPrimaryDefenderStartsFightอย่าทำให้เรื่องนี้หนักกว่าที่ควรจะเป็น
ยานัส เพแรนดัสPrimaryDefenderStartsFightฉันคิดว่าฉันเพิ่งล้างคราบคุกให้หมดสิ้น
ยานัส เพแรนดัสPrimaryDefenderStartsFightข้อตกลงเล็ก ๆ ที่สกปรกของเราจบลงแล้ว Exile
ยานัส เพแรนดัสPrimaryDefenderStartsFightคิดว่าฉันรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันทำ? โปรด.
ยานัส เพแรนดัสPrimaryDefenderStartsFightฉันต้องการที่จะดูว่าสาเหตุของคุณไร้ประโยชน์อย่างแท้จริงมานานแค่ไหน
ยานัส เพแรนดัสPrimaryDefenderStartsFightกลับมาอีกไหม? ช่างวิเศษเหลือเกิน
ยานัส เพแรนดัสPrimaryDefenderStartsFightPerandus ไม่เคยอยู่คนเดียว
ยานัส เพแรนดัสPrimaryDefenderStartsFightดูเครื่องจักรของฉันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ยานัส เพแรนดัสPrimaryDefenderStartsFightไม่มีการหลีกเลี่ยงชะตากรรมของคุณเนรเทศ
ยานัส เพแรนดัสPrimaryDefenderStartsFightกระด้าง
ยานัส เพแรนดัสPrimaryDefenderStartsFightฉันต้องตีคุณด้วยสิ่งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น ...
ยานัส เพแรนดัสSafehouseLeaderIntroการบุกรุกเป็นอาชญากรรมและอาชญากรจะต้องถูกลงโทษ
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalสถานที่ให้บริการนี้เป็นของ Perandus, interloper! และกลุ่มซินดิเคท
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalคุณกล้าทำร้ายฉันได้อย่างไร ... เส้นทางสู่ความมั่งคั่งของเรา
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalสิ่งที่น่ากลัว
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalตอนนี้ตั้งใจจะทำแล้ว!
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalพระเจ้าความเบื่อหน่ายจะผลักดันให้มนุษย์ทำอะไรสักอย่าง
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalบริเวณเหล่านี้ไม่ได้เป็นของคุณ!
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalฉันมาช่วยคุณเถิด ขอบคุณฉันในภายหลัง.
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalTora เครื่องหมายของคุณยังคงเดินอยู่ นี่คือปัญหา!
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalคุณเดาะเด็กโตรก! ทำไมผู้ลี้ภัยถึงมีชีวิตอยู่?
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalฉันไม่ควรทำหน้าที่ของคุณให้กับคุณนักฆ่า
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalที่นี่เราคือ Thane ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่เหมือนบรรพชนของเราใน Labyrinth
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalตามแบบฉบับ เป็นเรื่องปกติ! พยายามอย่าทำแบบนี้
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalดินแดนของเราต้องการการจัดการที่ดีกว่า
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalการขนส่งนี้จะต้องมีการ ... เปลี่ยนเส้นทาง
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalนี่เป็นสิ่งที่ฉันรังเกียจสำหรับคุณที่ฉันลงมาที่นี่
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalข่าวร้ายฉันเกรงว่า The Exile ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักอีกต่อไป
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalฉันเคารพความเชื่อมั่นของคุณเอลรอน แต่เป้าหมายของพวกเราอยู่ที่ราคาต่อรอง
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalขออภัย Guff แต่คุณไม่อยู่ ไม่น่าไว้วางใจเกินไป
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalคุณเป็นคนบ้า Hillock ถึงเวลาที่ร่างกายของคุณจะตามทัน
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalกราวิเชียส ข้าขอเตือนให้แกได้รู้ว่าสกุลเพแรนดัสมีความหมายยังไง
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalความอัปยศที่คุณไม่สามารถกลับไปที่ Ogham, Ezomyte คุณไม่ได้อยู่ที่นี่
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalฉันเสียใจมาก แต่ภูมิทัศน์ทางการเมืองเปลี่ยนไป
ยานัส เพแรนดัสReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณปัญญาอ่อน คุณควรจะปกป้องฉัน!
ยานัส เพแรนดัสReplyToSecondaryDefenderArrivalเมื่อ Lifegiver ได้ยินเรื่องนี้แสดงว่าคุณทำเสร็จแล้ว
ยานัส เพแรนดัสReplyToSecondaryDefenderArrivalละเอียด. เราจะจัดการศพของคุณด้วย
ยานัส เพแรนดัสReplyToSecondaryDefenderArrivalนี่ควรจะง่ายและรวดเร็ว
ยานัส เพแรนดัสReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันมีความสุขมากกว่าที่จะปกป้องชื่อครอบครัวของฉัน ลองฉันสิ
ยานัส เพแรนดัสReplyToSecondaryDefenderArrivalอะไร? เราอยู่ในทีมเดียวกัน!
ยานัส เพแรนดัสReplyToSecondaryDefenderArrivalโปรดอย่าสาดสิ่งที่คุณกำลังแหว่งกับฉัน
ยานัส เพแรนดัสReplyToSecondaryDefenderArrivalถ้าอย่างนั้นคุณควรทำอะไรสักอย่างที่จะช่วยให้ฉันจำชื่อของคุณได้
ยานัส เพแรนดัสReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณฉันสามารถจัดการกับตัวเอง
ยานัส เพแรนดัสReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณควรรู้ดีกว่ายืนหยัดขวางทาง Perandus
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalPerandus ไม่เคยละทิ้งที่ดินที่ดี
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalเราทำเกวียนคุณจะสูญเสียหัวของคุณ
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalบางคนมีคำอธิบายที่ต้องทำ
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalคุณจะจัดการกับการซุ่มโจมตีที่ไม่ดีได้อย่างไร
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalทำตามที่ฉันพูด Karui และเราสามารถป้องกัน Eternal One จากสิ่งนี้
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalถ้าอาภรณ์ของฉันพังโทราคุณก็พอจะตำหนิได้
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalภราดรภาพแห่งความเงียบช่วยครอบครัวฉันให้ดีอยู่เสมอ
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalSimple Hillock สิ่งที่คุณต้องทำคือทุบตีสิ่งที่ฉันพูด
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalGravicius! คุณคือ Sentari ของ Chitus ของฉัน คุณรู้ว่าจะทำอย่างไร!
ยานัส เพแรนดัสSecondaryDefenderArrivalคุณรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ทำสิ่งที่คุณบอกแล้วคุณจะได้รับรางวัล
ยานัส เพแรนดัสKillPlayerไม่ใช่ว่าคุณจะชนะ
ยานัส เพแรนดัสKillPlayerไม่มีใครสัมผัสกับความมั่งคั่งของ Perandus
ยานัส เพแรนดัสKillPlayerยอดเยี่ยม พวกเรารีบหน่อยได้ไหม?
ยานัส เพแรนดัสKillPlayerฉันทำมัน! ทุกอย่างด้วยตัวเอง...!
ยานัส เพแรนดัสEscapeจำความเมตตานี้พลัดถิ่น
ยานัส เพแรนดัสEscapeความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นของฉันยังคงปลอดภัย
ยานัส เพแรนดัสEscapeหมดเวลาแล้วคุณก็ไม่มีอะไรจะแสดง
ยานัส เพแรนดัสDefeatedไม่ ... ฉันต้องการ ... ดินแดนนี้ ...
ยานัส เพแรนดัสDefeatedสินค้าของฉัน ...
ยานัส เพแรนดัสDefeatedนี่ ... ไม่ดี ...
ยานัส เพแรนดัสDefeatedน่าตกใจ
ยานัส เพแรนดัสDefeatedไม่มีเซลล์อีกแล้ว ... คุณต้องสัญญากับฉัน ...
ยานัส เพแรนดัสDefeatedคุณชนะ ... มาพาร์เลย์กันเถอะ
ยานัส เพแรนดัสDefeatedคิดว่า ... ฉันทำงานกับคุณ ...
ยานัส เพแรนดัสDefeatedเดี๋ยวก่อนให้ฉันคิด ... !
ยานัส เพแรนดัสDefeatedฉันไม่เคยเขินอายเลย
ยานัส เพแรนดัสDefeatedช่างเป็นความโกลาหลแน่นอน
ยานัส เพแรนดัสDefeatedคุณ ... ไปเพื่อคนผิดพลัดถิ่น ...
ยานัส เพแรนดัสOfferBargainนั่นสดใส ฉันเห็นว่าคุณไม่ใช่คนทู่ ฉันไม่ใช่คนที่เล่นการพนัน ตกลงว่า - เป็นเรื่องโกหกฉันรักการพนัน แต่ไม่ใช่กับชีวิตของฉัน แล้วคุณจะทำอะไรต่อไป
ยานัส เพแรนดัสOfferBargainคนที่มีสถานะมีหนทางที่จะนำคนอื่น ๆ ขึ้นสู่ระดับของเขาและสถานะที่สูงกว่าของ Perandus คืออะไร? ใช่เราอยู่ในความขัดแย้ง แต่ให้พิจารณาพิจารณาจริงๆประโยชน์ที่คุณจะได้รับไม่ใช่แค่มี แต่ผู้ชายสองคนอยู่ข้างใน หนึ่งในนั้นอาจเป็นผู้หญิงก็ได้!
ยานัส เพแรนดัสOfferBargainถ้าคุณเจ้าฆ่าคนตระกูลเพแรนดัส และแน่นอนว่าคุณไม่ควรทำเช่นนั้น แต่ถ้าคุณทำเราจะทำให้การเจรจาแย่ลง ไม่ - อย่าลอง มันเป็นคำอุปมา เอามีดออกไปแล้วให้ข้าทำสิ่งที่ฉันเกิดมาดีกว่า นั่นคือการแลกเปลี่ยนข้อมูล ถ้าข้ากระซิบใส่หูของคนกลุ่มหนึ่งพวกเขาจะกระซิบใส่หูของข้า และถ้าเจ้าเกิดได้ยินขึ้นมา? ข้าก็ทำอะไรเรื่องนี้ไม่ได้นี่นา!
ยานัส เพแรนดัสOfferBargainงานนี้? นี่คืองานเสี้ยงฮึดฮัด มองฉันสิ. ฉันดูเหมือนจะทำเสียงฮึดฮัดกับคุณหรือไม่ อย่าตอบแบบนั้น ฉันไม่ต้องการที่จะทำสิ่งนี้มากกว่าที่คุณต้องการให้ฉัน ในความเป็นจริงมีงานที่ฉันได้เห็นในบางครั้งที่ฉันคิดว่าคุณจะเห็นด้วยมีความเหมาะสมมากขึ้นสำหรับคนที่มีสัดส่วนของฉัน
ยานัส เพแรนดัสOfferBargainซินดิเคทนั้นวิเศษมาก มันคือเรื่องจริง หากคุณไม่ได้พยายามฆ่าพวกเราทุกคนฉันขอแนะนำให้คุณลอง ยกเว้นฉันกลัวว่าจะไม่มีที่ว่างเหลือ ... อืม ... ฉันรู้! ฉันจะลาไปและคุณสามารถลองด้วยตัวคุณเอง! อาจเป็นเรื่องยากที่จะโน้มน้าวใจคนอื่น ๆ แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของฉันจริง ๆ ใช่ไหม?
ยานัส เพแรนดัสOfferBargainชื่อครอบครัวของฉันเคยมีความหมายเหมือนกันกับสติปัญญาทั้งในใจและใน ... สิ่งที่ ... สิ่งที่เรียกว่า ... การจารกรรม! ใช่. เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่เราไม่ได้ทำ เพื่อแลกกับการรักษาเลือดที่น่ารักของฉันในที่ที่มันควรจะเป็นเช่นนั้นฉันจะบอกคุณสองสามสิ่งที่คุณอาจพบว่ามีความหมาย
ยานัส เพแรนดัสOfferBargainครอบครัว Perandus ไม่ได้เป็นเพียงแค่เหมืองทองคำ แต่มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งของที่มีค่า ไม่มีอะไรที่มีค่ายิ่งไปกว่าเสียงที่ยอดเยี่ยมของหัวใจเต้นของฉันเองดังนั้นการจ่ายเงินแบบเก่าที่ดีล่ะ?
ยานัส เพแรนดัสBarginAcceptedไม่ใช่คนที่ฉันเลือก แต่แน่นอน
ยานัส เพแรนดัสBarginAcceptedขอขอบคุณ. กรุณาใส่มีดลงตอนนี้
ยานัส เพแรนดัสBarginAcceptedอางานของขุนนาง น่ารัก!
ยานัส เพแรนดัสBarginAcceptedเพียงแค่บอกพวกเขาว่าฉันดีสำหรับคุณที่จะเข้าร่วม ฉันค่อนข้างเป็นที่นิยม พวกเขายังคงพยายามและโจมตีคุณในการมองเห็น แต่คุณสามารถตำหนิพวกเขาได้หรือไม่?
ยานัส เพแรนดัสBarginAcceptedใช้เวลาในการจารกรรม Espionify? Espi - เวลาที่จะพูดคุย!
ยานัส เพแรนดัสBarginAcceptedใช่ใช่ ... ถ้ามีคนถามว่าคุณได้รับของขวัญที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนบอกได้เลยว่าเป็นฉัน ต้องติดตามให้ทัน
ยานัส เพแรนดัสOfferBetrayalโอ้ Janus คุณเสร็จแล้วจริงๆในครั้งนี้! ดูสถานการณ์ที่คุณมีอยู่แล้วคุณเป็นพนักงาน! ฟังที่นี่พลัดถิ่น องค์กรทั้งหมดนี้พลิกหัวของมัน ฉันควรจะทำงานในสิ่งนั้น! ในความเป็นจริง ... คุณปล่อยให้ฉันไปและฉันวางเจ้านายเล็ก ๆ ของฉันโง่ที่นี่ในบทบาทที่เหมาะสมกว่าและฉันใช้แท่นที่ฉันเกิดมาเพื่อใช้
ยานัส เพแรนดัสOfferBetrayalคุณรู้หรือไม่ว่าครอบครัวของฉันมีฐานะร่ำรวยมานานเท่าไหร่? แบล็กเมล์ แบล็กเมล์น่าจะเป็น มันคือ ... เดี๋ยวก่อนใช่ไหม จริงๆแล้วฉันไม่แน่ใจ ฉันควรตรวจสอบสิ่งนั้น แต่ฉันคิดว่าจริง ๆ แล้วมันน่าจะเป็นแบล็กเมล์ อย่างไรก็ตามฉันมีสิ่งสกปรกจำนวนมากที่น่าตกใจสำหรับทุกคนที่นี่ ให้ฉันไปและฉันจะเปลี่ยนสำนักงานใหญ่ซินดิเคทให้เป็นทุ่งหญ้า ... เพราะความสกปรก
ยานัส เพแรนดัสOfferBetrayalหากมีสิ่งหนึ่งที่ฉันทนไม่ได้ก็กำลังจะตาย ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยง ฉันจะไปฆ่าคน! หรือรับคนที่จะฆ่าใครบางคนในนามของฉันต่อไป ไม่ชอบเลือดมากเกินไป ให้ฉันไปแล้วฉันจะเอาลูกบอลกลิ้งไปที่การฆาตกรรมนั้น
ยานัส เพแรนดัสOfferBetrayalฉันชอบนินทานิดหน่อยใช่ไหม? ใครกำลังแกล้งใครกำลังกวาดทองคำจากเงินกองทุน - ฉัน - ใครกำลังวางแผนว่าจะอยู่ที่ไหนในคณะกรรมการ ... คุณรู้ไหมว่า ... นินทา! ไม่สามารถนินทาถ้าคุณตาย นั่นคือหนึ่งในหลาย ๆ สิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้เมื่อคุณตาย
ยานัส เพแรนดัสOfferBetrayalHaku นั้นไม่สามารถต้านทานได้และนั่นทำให้เขาเป็นอันตรายอย่างยิ่งในโลกแห่งการประนีประนอมและผลลัพธ์ที่เป็นสีเทา
ยานัส เพแรนดัสOfferBetrayalลีโอเป็นนักสู้กระท่อนกระแท่นที่ไม่ยอมแพ้ มันน่าประทับใจเท่าที่มันอันตราย บุคคลที่ฉลาดเช่นตัวคุณเองจะใช้โอกาสใด ๆ ในการบังคับให้เขายอมแพ้ฉันแน่ใจ
ยานัส เพแรนดัสOfferBetrayalคุณพบว่าตัวเองมีนักฆ่าจากกลุ่มภราดรภาพเงียบในราชประสงค์ของคุณบ่อยแค่ไหน? หากคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวฉันก็ไม่สามารถรับผิดชอบต่อสิ่งที่มีคมอย่างหินในกระดูกสันหลังของคุณในภายหลัง
ยานัส เพแรนดัสOfferBetrayalดูสิ Guff เป็นคนดีสำหรับโจรสลัด คุณเคยเจอโจรสลัดดีๆไหม? โจรสลัดที่ไม่เพียง แต่รอ 'ปล้น' โจรเก่า 'อย่างที่พวกเขาพูด? แน่นอนฉันไม่ได้
ยานัส เพแรนดัสOfferBetrayalนายพลกราวิเซียสยังคงเรียกร้องให้เราเรียกเขาว่านายพล ใครก็ตามที่สนใจเรื่องสถานะมากก็ทำให้เลือดของฉัน Perandus เดือด ได้โปรดแสดงให้เขาเห็นว่าเขามีค่าเท่าไร
ยานัส เพแรนดัสOfferBetrayalใช่ฉันเป็น Perandus แต่มันมีความหมายมากแค่ไหน? สมาชิกของ Immortal Syndicate คนอื่นนั้นอันตรายมากกว่า ฉันแค่มีเสน่ห์
ยานัส เพแรนดัสOfferExecuteฉันเกลียดความคิดที่จะตาย แต่จริง ๆ แล้ว ... โอ้ไปเลย รับไปด้วย
ยานัส เพแรนดัสOfferExecuteขุนนางที่ดีจะต้องตายเพื่อกษัตริย์หรือราชินีของพวกเขา หรือเจ้านาย
ยานัส เพแรนดัสOfferExecuteฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะใช้ชีวิตของฉันก่อนที่เพื่อน แต่ที่นี่เรา
ยานัส เพแรนดัสOfferExecuteไม่ฉันจะไม่กลับไปที่เซลล์ ฉันปฏิเสธ. คุณจะต้องฆ่าฉัน ฉันจริงจัง
ยานัส เพแรนดัสReplyToBetrayalAcceptedฮา! สุกใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งน่ากลัวจริงๆสำหรับฉัน แต่ยอดเยี่ยม
ยานัส เพแรนดัสReplyToBetrayalAcceptedบางครั้งฉันสงสัยว่านามสกุลของฉันเป็นคำอวยพรหรือคำสาป
ยานัส เพแรนดัสReplyToBetrayalAcceptedศาสนามีไว้เพื่อคนโง่คนบริสุทธิ์ พลังงานอย่างน้อยเป็นจริง
ยานัส เพแรนดัสReplyToBetrayalAcceptedอะไร? ฉันไร้เดียงสา! นอกเหนือจาก - โอ้
ยานัส เพแรนดัสReplyToBetrayalAcceptedฉันอยากจะเป็นข้อแก้ตัวที่น่าสมเพชสำหรับผู้ชายคนหนึ่งคือกราวิเซียสมากกว่าสัตว์ประหลาดที่คุณเป็น
ยานัส เพแรนดัสReplyToBetrayalAcceptedความขุ่นแค้นเก่าตายยากฉันเดา พี่น้องแห่ง Thanes ตรงกันข้าม ...
ยานัส เพแรนดัสReplyToBetrayalAcceptedคุณจะเสียใจกับสิ่งนี้ Perandus จะออกมาอยู่ด้านบนเสมอ
ยานัส เพแรนดัสInterrogatedถึงเวลาดูว่าคน Paupers ใช้ชีวิตแบบไหน
ยานัส เพแรนดัสInterrogatedไม่ได้อย่างแน่นอน. ไม่ไม่! ห่าคุณไม่!
ยานัส เพแรนดัสInterrogatedอะไร? ไม่แม้แต่จะพยายามทำข้อตกลงอื่นหรือไม่
ยานัส เพแรนดัสReplyToExecutionน่าสยดสยอง
ยานัส เพแรนดัสReplyToExecutionนั่นคือจริงๆจริงๆจริงๆหมายถึงจริงๆ
ยานัส เพแรนดัสReplyToExecutionyuck! ประณาม. ฉันได้รับบางอย่างกับฉัน
ยานัส เพแรนดัสSafehouseLeaderDefeatedคุณ ... ไม่ควรอยู่ที่นี่ด้วย! สิ่งนี้ไม่ควรได้รับอนุญาต!
ยานัส เพแรนดัสPrimaryDefenderStartsFightในที่สุดโอกาสที่จะขับดาบผ่านกะโหลก Perandus
ยานัส เพแรนดัสDefeatedในสิ่งสกปรกหนอน
ยานัส เพแรนดัสDefeatedขอชีวิตของคุณ Perandus
ยานัส เพแรนดัสBarginAcceptedฉันจะฆ่าคุณ Janus ... ยังไม่เสร็จ
ยานัส เพแรนดัสInterrogatedเน่าในกรงนั่นไอ้นั่น
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightทำไม​มัน​ถึง​สวม​ใส่​ผิว​ของ​มัน​แบบ​นั้น​? มัน​คง​เจ็บ​ปวด​อยู่​กระมัง​? มัน​จะ​ช่วย​ให้​มัน​รู้สึก​ดี​ขึ้น​เอง
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightมัน​ไม่ใช่​นายท่าน แต่​นี่​ก็​ยัง​เป็น​แดน​ของ​มัน และ​มัน​จะ​ปกป้อง​มัน​!
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightมัน​จะ​เอา​มัน​ไป​ไม่​ได้! ไม่ ไม่ ไม่ ไม่!
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightมัน​ปีน​เข้า​มา​ใน​โพรง​ของ​มัน​! พวก​นายท่าน​ย่อม​ไม่​พอ​ใจ​เป็น​แน่​!
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightตัด ตัด แทง!
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightมัน​เกลียด​ห้อง​โลหะ มัน​เกลียด​มัน​!
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightต่อ​รอง ต่อ​รอง ต่อ​ร้อง​-​ต่อ​รอง​...
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightมัน​ให้​สิ่ง​นี้ มัน​ได้​สิ่ง​นั้น มัน​ให้​สิ่ง​นี้ มัน​ได้​สิ่ง​นั้น​...
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightต่อ​รอง ต่อ​รอง มัน​ให้​สิ่ง​นี้ มัน​ได้​สิ่ง​นั้น​...
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightมัน​ถูก​ลงโทษ​เพราะ​ของ​ขวัญ​ของ​มัน มัน​จะ​ไม่​ฟัง​อีก!
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightเพื่อน​! มัน​ชอบ​ความ​ตาย​ยิ่ง​นัก มัน​จะ​ตอบแทน​บ้าง!
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightมัน​ตื่น​มา​พร้อม​กับ​ของ​ขวัญ​! มัน​อยาก​เห็น​ไหม​ว่า​มัน​ทำ​อะไร​ได้?
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightมัน​ดิ้น​อีก​ครั้ง​! มัน​พร้อม​เล่น​อีก​ครั้ง​แล้ว​เหรอ​?
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightมัน​อาบ​ไป​ด้วย​พลัง​ของ​นัก​ฝัน มัน​สัมผัส​มัน​ได้​ไหม​?
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightเอ็ช​ห้อมล้อม​มัน​แล้ว​! ความ​คิด​ของ​มัน​แตกหัก​เหมือน​กับ​กระดูก​ของ​มัน​!
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightน้ำ​แข็ง​คืบ​คลาน​ทั่ว​ผิว​มัน​แล้ว ที​ละ​นิด ที​ละ​นิด มัน​เห็น​ไหม​? มัน​สัมผัส​ได้​ถึง​หิมะ​ถล่ม​ไหม​?
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightสุก​! ฉู่ฉี่​ฉู่​ฉ่า​ดั่ง​พรรค​พวก​กับ​ผอง​เพื่อน​มัน​ใน​เชิงตะกอน​สีแดง!
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightมัน​ดู​เหนื่อย​นัก มัน​จะ​ปลดเปลื้อง​ความ​เหนื่อย​ล้า​ของ​กาย​หยาบ​ของ​มัน​ให้​เอง
มันผู้หลบหนีSafehouseLeaderIntroมัน​ไม่​เคย​เป็น​นายท่าน​​มา​ก่อน บัดนี้​แดน​นี้​เป็น​ของ​มัน เข้า​มา ลิ้ม​รส
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​รับ​ใช้​แดน​นี้!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​ช่าง​อิจฉา​นัก แต่​มัน​ไม่​ได้​อิจฉา​มัน​เลย​!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalกำจัด​ญาติ​แสนสุข​ของ​มัน​ไป​เสีย เร็ว​เข้า​!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​มา​ช่วย​ผ่าตัด​แล้ว​!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​จะ​แก้ไข​มัน​เอง อย่า​ดิ้นรน
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalนาย​ท่าน​ของ​แดน​นี้ บัญชา​มัน​เสีย​!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​ผู้​โอ้อวด​ทั้ง​เต้นรำ​และ​ร่ำ​ร้อง แต่​ทำ​อะไร​ไม่​สำเร็จ​...
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​ผู้​เคย​ส่อง​ประกาย​ต้องการ​เพื่อน ใช่​ไหม​เล่า?
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​ผู้​ทุบ​ต้องการ​ความ​ช่วย​เหลือ​ของ​มัน​!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​ต่อสู้​เพื่อ​รัก​! มัน​ต่อสู้​เพื่อ​ราชินี​ของ​มัน​!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​ผู้​ชำแหละ​นั้น​เป็น​อสุรกาย​เช่น​เดียว​กับ​มัน​! มัน​ชอบ​มัน
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​มา​เพื่อ​ต่อสู้! มัน​มา​เพื่อ​กรีด เพื่อ​แทง เพื่อ​ฉีก​ทึ้ง!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​ต้องการ​แดน​นี้... มัน​ต้องการ​มัน​!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​เอา​ของ​เล่น​ไป มัน​ไม่​ได้​เลย​สัก​นิด
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​ทำลาย​ผล​ของ​การ​ทำงาน​หนัก​ของ​มัน​! มัน​เป็น​ศัตรู​กับ​มัน​!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​ได้ยิน​พวก​นายท่าน​บอก​ให้​มัน​ฆ่า!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​ผู้​ปกป้อง​จะ​ได้​พบ​กับ​เหล่า​บรรพ​ชน​ของ​มัน​ใน​เร็วๆ นี้...
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​จะ​เอา​แขน​อีก​ข้าง​ของ​มัน​ไป​! ขา​ด้วย​! หน้า​ด้วย​!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​ต้องการ​ใบหน้า​ของ​มัน​ผู้​โอ้อวด เอา​ใบหน้า​ของ​มัน​ให้​มัน​ได้​ไหม​?
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​ผู้​มี​ขน​บอก​ว่า​มัน​อ่อนแอ มัน​ไม่​อ่อนแอ มัน​จะ​พิสูจน์​มัน
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​จะ​แสดง​ความ​รัก​ให้​ราชินี​มัน​ได้​เห็น​! ความ​รัก​ที่​ปาด แทง และ​กัด​กิน​!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​ทั้งหมด​หน้าตา​เหมือน​กัน มัน​จะ​ทิ่ม​แทง​พวก​มัน​ทั้งหมด​!
มันผู้หลบหนีReplyToSecondaryDefenderArrivalออก​ไป ออก​ไป ออก​ไป​!
มันผู้หลบหนีReplyToSecondaryDefenderArrivalมัน​จะ​ทำให้​มัน​กลาย​เป็น​เศษ​เล็ก​เศษ​น้อย
มันผู้หลบหนีReplyToSecondaryDefenderArrivalมัน​แย่ แย่​มาก ทำ​ผิด​สิ้น​ดี!
มันผู้หลบหนีReplyToSecondaryDefenderArrivalมัน​สับสน​นัก มัน​ผู้​มา​ถึง​ไม่​ควร​มา​ฆ่า​มัน​ผู้​หลบ​หนี
มันผู้หลบหนีReplyToSecondaryDefenderArrivalมัน​ไม่​อยาก​ไม่​ไป​ที่ไหน​! มัน​อยาก​ไป​ที่ไหน​สัก​แห่ง​!
มันผู้หลบหนีReplyToSecondaryDefenderArrivalเชิง​ตะกอน​สี​แดง​...! มัน​จะ​แสดง​ให้​มัน​ผู้​สวด​ภาวนา​ได้​เห็น​...
มันผู้หลบหนีReplyToSecondaryDefenderArrivalโกหก​! ธรรมชาติ​โหย​หา​มัน​ผู้​หลบ​หนี​ไป​ด้วย​นิ้ว​ที่​เอื้อม​คว้า!
มันผู้หลบหนีReplyToSecondaryDefenderArrivalมัน​ผู้​ชำแหละ​ย่อม​ไม่​ชอบ​สิ่ง​ที่​มัน​ได้​เผยออก​มา​แน่ๆ
มันผู้หลบหนีReplyToSecondaryDefenderArrivalมัน​ยัง​คง​มี​อารมณ์​อยู่... อารมณ์​เจ็บ ดิ้น หิวโหย​...
มันผู้หลบหนีReplyToSecondaryDefenderArrivalมัน​ชอบ​มัน​และ​เกลียด​มัน ทำไม​มัน​ถึง​ไป​ด้วย​กัน​ไม่​ได้​เล่า?
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​มา​ช่วย​เหลือ​มัน​ผู้​ต่อสู้!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalเร็วเข้า เร็วเข้า! เร็วเหมือนมันหลบหนี!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalเร็ว​ขึ้น เร็ว​ขึ้น​! หลาย​ชิ้น​! หลาย​เศษ​ซาก​!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมี​อวัยวะ​มากมาย​ให้​มัน​โอบ​อุ้ม​และ​กระซิบ​หา​...
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​เป็น​นายท่านของ​หลาย​ผู้​อย่าง​มี​ความ​สุข​กับ​ความ​โหด​ร้าย​นัก​!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​ผู้​ส่องแสง​จะ​ต้อง​ทำ​ตาม​คำ​สั่ง​ของ​มัน!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​ผู้​หัวเราะ​จะ​ถูก​ดูด​กลืน​เข้าไป​ใน​ภาคี​ใหม่!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​เป็น​​นายท่านของ​หลาย​ผู้ และ​มัน​บอก​มัน​ว่า​ต้อง​ทำ​เช่น​ไร​! มัน​ต้อง​ฆ่า​พวก​มัน​แล้ว​นำ​เศษ​กระดูก​ไป​ให้​กับ​มัน!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalราชินี​ของ​มัน​ต้อง​รู้จัก​นายท่าน​ของ​มัน​แน่!
มันผู้หลบหนีSecondaryDefenderArrivalมัน​ผู้​รื้อ​ถอน​จะ​มี​ตำแหน่ง​พิเศษ​ใน​แดน​ของ​มัน​ใน​เมื่อ​มัน​ได้​เป็น​ใหญ่​แล้ว
มันผู้หลบหนีKillPlayerมัน​ทำได้​สำเร็จ​! มัน​ปกป้อง​แดน​ของ​มัน​!
มันผู้หลบหนีKillPlayerกระดูก​ของ​มัน​จะ​เป็น​เศษ​สี​ขาว​อัน​แสน​สะอาด
มันผู้หลบหนีKillPlayerมี​เวลา​แล้ว ใน​เมื่อ​มัน​จาก​ไป
มันผู้หลบหนีKillPlayerทำไม​มัน​แน่​นิ่ง​? เล่น​กับ​มัน​สิ! เล่น!
มันผู้หลบหนีEscapeเหมือน​กับ​บ้าน ที่​ที่​มัน​ตาย ที่​ที่​มัน​ฟื้น
มันผู้หลบหนีEscapeมัน​จะ​ครอง​ตัว​มัน​ไม่​ได้ ดัง​ที่​มัน​ผู้​เป็น​นิรันดร์​กล่าว​ไว้!
มันผู้หลบหนีEscapeมัน​จะ​ไม่​ถูก​จับ!
มันผู้หลบหนีDefeatedแดน​ของ​มัน​! ไม่!
มันผู้หลบหนีDefeatedมัน​ไม่​เข้าใจ​...
มันผู้หลบหนีDefeatedทำไม​... ทำไม​มัน​ถึง​ต้องการ​เพื่อน​มัน​เล่า​!?
มันผู้หลบหนีDefeatedมัน​... แค่​เล่น​เฉยๆ ...
มันผู้หลบหนีDefeatedไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่​ไป​ที่​เดียว​ดาย​อีก!
มันผู้หลบหนีDefeatedต่อ​รอง... ต่อ​รอง... ต่อ​ร้อง​-​ต่อ​รอง​...
มันผู้หลบหนีDefeatedความ​ทุกข์​ทรมาน​เช่น​นี้! มัน​สามารถ​แบ่ง​ปัน​กับ​มัน​ได้​หาก​มัน​ต้องการ​...
มันผู้หลบหนีDefeatedมัน​จะ​ได้​เข้า​ที่​มืด​อีก​ครั้ง​ไหม​?
มันผู้หลบหนีDefeatedใน​เมื่อ​มัน​กลาย​เป็น​มัน​ผู้​พ่าย​แพ้​ด้วย พวก​มัน​ก็​หายกัน​... พวก​มัน​ก็​ยุติธรรม​...
มันผู้หลบหนีDefeatedมัน​ล้ม​เหลว​ต่อ​เหล่า​นาย​ท่าน มัน​ต้องการ​ความ​เมตตา​! ให้​ความ​เมตตา​กับ​มัน​!
มันผู้หลบหนีDefeatedมัน​... แพ้​เหรอ​...? มัน​เจ็บ​ปวด​ภายใน​มัน ทั้ง​ทื่อ​และ​แหลมคม​... แน่​นิ่ง​และ​เคลื่อนไหว​...
มันผู้หลบหนีOfferBargainมัน​ไม่​อยาก​ไป​ที่​นั่น​... เหล่า​นายท่าน​​กระซิบ​หา​มัน​ที่​นั่น มัน​ไม่​อยาก​ไป​! มัน​ยอม​ทำ​ทุก​อย่าง​!
มันผู้หลบหนีOfferBargainรังส่งเสียงพึมพำหาแต่มันอยู่ตัวคนเดียว! ปล่อยมันไป มันจะพาเพื่อนจากหลายมาให้
มันผู้หลบหนีOfferBargainของขวัญ! ทิ้งมันไว้ในที่สว่าง ให้พลังกับหลาย ให้เพื่อนกับมัน ใช่ นั่นคือวิธีหา มันที่ไม่ตาย
มันผู้หลบหนีOfferBargainมันรู้สึกอิจฉา มันไม่ชอบที่นี่ มันอยากอยู่ที่อื่น มีแต่ความเจ็บปวดและการเคลื่อนไหวที่นี่ มันยอมให้มันไปอยู่ที่อื่นได้ไหม? มันจะพาคนจากหลายมาให้
มันผู้หลบหนีOfferBargainมันอยากหนี! ให้มันหนีเถอะ!
มันผู้หลบหนีOfferBargainมันได้ยินคำที่มันไม่เข้าใจ เหล่านายท่านพยักหน้าและยิงฟันเมื่อได้ยินคำนั้น มันพูดซ้ำเพื่อมันได้ มันอยากได้ยินคำนั้นหรือเปล่า?
มันผู้หลบหนีOfferBargainหนังและกรงเล็บที่สวยงาม ที่มันสะสมไว้ ทั้งคมและแวววาว มันเสียใจที่ต้องให้ของขวัญนี้กับมัน แต่มันไม่อยากไปอยู่ในที่มืด ช่วยมันออกจากที่มืด แล้วมันจะได้รับของสวยงาม
มันผู้หลบหนีBarginAcceptedรัง​ขยาย​ตัว
มันผู้หลบหนีBarginAcceptedมัน​ขยับ​เข้า​ใกล้​แต่​ก็​ไม่​ใกล้​เข้า​มา​สัก​ที
มันผู้หลบหนีBarginAcceptedมัน​จะ​จำ​ความ​เจ็บ​ปวด​ใน​การ​แยก​จาก
มันผู้หลบหนีBarginAcceptedหนี​ไป​ปปปปปปป​!
มันผู้หลบหนีBarginAcceptedฟัง​แล้ว​อย่า​ได้​กะพริบ​ตา
มันผู้หลบหนีBarginAcceptedมัน​เลือก​ของ​ขวัญ​ของ​มัน​มา​อย่าง​ดิบดี มัน​จะ​คิดถึง​พวก​มัน
มันผู้หลบหนีOfferBetrayalมันได้ดูและฟังเหล่านายท่านมาโดยตลอด มันเลียนแบบได้ มันหวานคำไม่จริงได้ มันจะทำให้ถ้ามันสัญญาว่าจะไม่ส่งมันไปในที่มืด
มันผู้หลบหนีOfferBetrayalคนอื่นคิดว่ามันพูดคำไม่จริงไม่เป็น แต่มันรู้ว่าคำไม่จริงเป็นคำจริงในที่อื่น มันจะนำคำจริงไปให้ มันที่ไม่ตาย แล้วเหล่านายท่านจะถูกลงโทษ มันคิดว่ายังไง?
มันผู้หลบหนีOfferBetrayalตอนมันพยายามคบกับคนจากหลาย พวกมันไหลออกจากหนัง ความชุ่มชื้นนั่น! มันคิดว่ามันกลัวน้ำ มันทำให้คนอื่นรู้สึกกลัวจนหนีได้ เปียกและแวววาว เหมือนกับมันเลย! ถ้างั้นมันจะปล่อยมันไปไหม?
มันผู้หลบหนีOfferBetrayalมันฟังอยู่นะ มันฟังมาตลอด มันอยากรู้ไหมว่ามันได้ยินอะไรมา? มันพูดสิ่งที่หลายพูดที่นี่ได้นะ
มันผู้หลบหนีOfferBetrayalมัน​อยาก​ให้​มัน​ช่วย​มัน​แทน​เหรอ​? มัน​ไม่​อยาก​ตาย มัน​เกิด​มี​ตำหนิ​ต่อ​หน้า​เชิง​ตะกอน​สี​แดง และ​มัน​ไม่​ดีใจ​เหมือน​พี่​น้อง​ที่​ได้​เป็น​เนื้อ​และ​กระดูก​ของ​ท่าน​ผู้​นั้น มัน​จะ​ทำ​ทุก​อย่าง​เพื่อ​ที่​จะ​ไม่​ต้อง​กลับ​ไป​เป็น​เลือด​และ​ดิน​…
มันผู้หลบหนีOfferBetrayalมันเกลียดความสว่างของมัน มองไม่เห็นเหรอ? สว่างจ้า, เร่าร้อน, สยดสยอง! มันต้องต่อกรกับมันแล้ว!
มันผู้หลบหนีOfferBetrayalมันเกลียดมันที่เป็นลูกของไอ้ขนยาว ไร้ความคิด ลูกๆอ่าปาก พลังยืดหยดให้ศัตรูที่เกลียดชังจากแต่ก่อน สัตว์--พวกมันเป็น สัตว์เป็นโรค มัน เกลียด เกลียด เกลียด เกลียด!
มันผู้หลบหนีOfferBetrayalนางพญาของมันไม่ชอบของขวัญที่มันให้นางพญาของมัน ไม่ใช่มันที่มีหลายขา ไม่ใช่มันที่มีกรงเล็บคม นางพญาของมันเอาแต่โกรธ เพราะงั้นมันเลยทำให้นางพญาของมันโกรธมากขึ้น
มันผู้หลบหนีOfferBetrayalมันผู้ชำแหละ ชอบทำลายข้าวของ! กระดูกกลายเป็นเศษ เศษกลายเป็นธุลี! ไม่เหลือเศษให้มันเลย แม้ว่ามันจะขอแล้ว! มันผู้ชำแหละ ใจร้ายกับมันมาก
มันผู้หลบหนีOfferBetrayalมันผู้รื้อถอน พยายามประกอบชิ้นส่วนเข้ากันใหม่ ทำผิดตลอด มันทำให้ชิ้นส่วนติดกันไม่ได้ แขนและหน้าและหนัง กองเป็นภูเขา มันอยากช่วยนะ แต่มันผู้รื้อถอนขู่มัน มันเลยยอมแพ้ มันจะทำอะไรกับมันผู้รื้อถอนก็ได้เลย
มันผู้หลบหนีOfferExecuteใช่ ใช่ ส่ง​มัน​ไป​สู่​ที่​มืด!
มันผู้หลบหนีOfferExecuteมันจะตายเพื่อนายท่านของมัน!
มันผู้หลบหนีOfferExecuteมัน​เป็น​เพียง​หนึ่ง​ใน​หลาย​ผู้ ปลิดชีพมัน​แล้ว​ผู้​อื่น​จะมา
มันผู้หลบหนีOfferExecuteไม่! มัน​จะ​กลับ​ไป​สู่​ที่​เดียว​ดาย​อีก มัน​จะ​ต้อง​ฆ่า​มัน​เสีย!
มันผู้หลบหนีReplyToBetrayalAcceptedความทรมานของมันย่อมเป็นตำนาน!
มันผู้หลบหนีReplyToBetrayalAcceptedทรยศมัน ทำอะไรก็ได้ตามที่มันพอใจ มันสั่นคลอนและขอร้องและทำหน้าที่ ทั้งหมดมันถามว่าจะไม่กลับไปที่มืดที่พวกนายท่านกระซิบและหัวเราะ เยาะเย้ยมัน ทำร้ายมัน...
มันผู้หลบหนีReplyToBetrayalAcceptedมัน​ผู้​ปกป้อง​จะ​ไม่​ร่ำร้องหาก​มัน​รู้​ว่า​เชิง​ตะกอน​สี​แดง​สอน​อะไร​ใน​ยาม​ที่​มัน​กำเนิด...
มันผู้หลบหนีReplyToBetrayalAcceptedมัน​เกลียด​มัน​ผู้​สวด​ภาวนา​! สว่าง​เช่น​นี้! สว่าง​ได้​น่า​เกลียด​...
มันผู้หลบหนีReplyToBetrayalAcceptedมัน​ผู้​โอ้อวด​นั้น​โง่​นัก มัน​มี​ผู้​สร้าง มัน​หนี​มา​จาก​มัน​เอง
มันผู้หลบหนีReplyToBetrayalAcceptedมัน​มอง​และ​เห็น​และ​ได้ยิน​และ​ไม่​เข้าใจ
มันผู้หลบหนีReplyToBetrayalAcceptedมัน​มี​ความ​สุข​นัก​! มัน​ผู้​รื้อ​ถอน​ได้​ปลุก​จิตใจ​ของ​มัน​ให้​ตื่น​ขึ้น​เหมือน​กับ​กล้าม​เนื้อ​อบอุ่น​ที่​เปลือย​เปล่า​ภาย​ใต้​ดวง​อาทิตย์​ที่​แตก​สลาย​!
มันผู้หลบหนีInterrogatedทำไม​มัน​ถึง​ทำ​เช่น​นี้​กับ​มัน​?!
มันผู้หลบหนีInterrogatedไม่ ไม่​ไป​ที่​โดด​เดี่ยว!
มันผู้หลบหนีInterrogatedไม่​ต่อ​รอง​เหรอ​?
มันผู้หลบหนีReplyToExecutionมัน​เล่น​แรง​เกิน​ไป!
มันผู้หลบหนีReplyToExecutionหลาย​ผู้​กลาย​เป็น​ไม่​กี่​ผู้
มันผู้หลบหนีReplyToExecutionมัน​ยิ้ม
มันผู้หลบหนีSafehouseLeaderDefeatedแต่... มัน​เคย​เป็น​นาย​ท่าน​!
มันผู้หลบหนีPrimaryDefenderStartsFightไม่​ว่า​องค์กร​นั้น​จะ​บอก​อะไร​กับ​แก อสุรกาย แก​ก็​ไม่​ควร​จะ​ฟัง​แม้แต่​น้อย
มันผู้หลบหนีDefeatedอย่า​ลุก​ขึ้น​มา ไอ้​อสูร
มันผู้หลบหนีBarginAcceptedเรา​ได้​ตกลง​ปลงใจ​กัน​แล้ว​... กระมัง
มันผู้หลบหนีInterrogatedสัตว์​ร้าย​ควร​อยู่​หลัง​กรง
มันผู้หลบหนีReplyToExecutionแก​เห็น​แล้ว​ใช่​ไหม​ไอ้​อสูร​? พูด​ซะ
กราวิเชียสPrimaryDefenderStartsFightฉันรับใช้พระเจ้าองค์ใหม่ตอนนี้พลัดถิ่น
กราวิเชียสPrimaryDefenderStartsFightป้องกันตัวเอง! นำศีรษะของผู้ถูกเนรเทศมาให้ฉัน!
กราวิเชียสPrimaryDefenderStartsFightคุณกล้าทำลายพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้หรือไม่
กราวิเชียสPrimaryDefenderStartsFightพระเจ้าทดสอบความกล้าหาญของเรา! ปกป้องสินค้า!
กราวิเชียสPrimaryDefenderStartsFightหากก่อนหน้านี้เล็กน้อยคุณจะต้องทำการทดสอบให้ดี
กราวิเชียสPrimaryDefenderStartsFightการพิพากษาของพระเจ้ารอคุณอยู่!
กราวิเชียสPrimaryDefenderStartsFightไม่มีคุกใดที่สามารถรับใช้พระเจ้าที่แท้จริงได้
กราวิเชียสPrimaryDefenderStartsFightโอ้ผู้ต่อรอง! ให้เหล็กรสเลือดอีกครั้ง
กราวิเชียสPrimaryDefenderStartsFightบางทีเราอาจจะ politick อีกครั้ง Exile ถ้าคุณอยู่รอด!
กราวิเชียสPrimaryDefenderStartsFightผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้าจะไม่มีวันพ่ายแพ้ ความพยายามของคุณไร้ประโยชน์
กราวิเชียสPrimaryDefenderStartsFightฉันฆ่าคุณ แต่คุณกลับมาแล้ว! ฉันสงสัยว่าจะฆ่าคุณกี่ครั้ง?
กราวิเชียสPrimaryDefenderStartsFightฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นมอบให้กับคนที่เลือกน้อย พยาน!
กราวิเชียสPrimaryDefenderStartsFightพยุหเสนาของฉันเป็นอมตะ
กราวิเชียสPrimaryDefenderStartsFightฉันจะบดขยี้คุณ!
กราวิเชียสPrimaryDefenderStartsFightชาร์จเข้าไปในการต่อสู้!
กราวิเชียสPrimaryDefenderStartsFightฉันจะชำระคุณด้วยเปลวไฟแห่งพระพิโรธของพระเจ้า!
กราวิเชียสSafehouseLeaderIntroคุณกล้าทำผิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้หรือไม่? ไปสู่ความตาย!
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalบริเวณเหล่านี้จะไม่ถูกทำให้สกปรก!
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalทำงานของคุณ. ปกป้องสินค้า!
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalงานของผู้ที่เลือกต้องไม่ล่าช้า
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalคำพิพากษาของพระเจ้านั้นรวดเร็วและเป็นที่สุด
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเนรเทศ
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalถึงเวลาที่ฉันจะทำความสะอาดให้กับคารุยของคุณ
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalพี่ชายของสงครามครูเสดไม่สิ้นสุด อนุญาตให้ฉันช่วยคุณ
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalปกป้องสายเลือดอันสูงส่ง!
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalCameria จำบทเรียนของคุณ
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalพระเจ้าองค์ใหม่ของฉันสำนึกในความโหดร้ายของคุณ ฉันให้ความช่วยเหลือ
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalถึงเวลาที่ฉันจะทำความสะอาดความยุ่งเหยิงอื่นของคุณ
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalวิหารแห่งนี้จะไม่ล้มลงตราบใดที่ฉันยังยืนอยู่
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalผนังภายใต้คำสั่งของคนโง่นั้นไม่ได้เป็นเพียงเด็กที่มีรูปร่างเหมือนทราย
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalหากซินดิเคทต้องการขโมยของนี้พวกเขาเลือกผู้พิทักษ์ที่ดี
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดศัตรูหลายคนก็คือการโจมตีเมื่อพวกเขาต่อสู้กันเอง!
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalชัยชนะครั้งนี้จะเป็นของฉัน
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalฉันจะวางคุณไว้ในที่ของคุณคารุย
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalคุณรู้สึกถึงความผิดหวังของพระเจ้าที่มีต่อคุณหรือไม่?
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalโลกนี้ถูกทำให้โค้งงอตามความประสงค์ของมนุษย์ เช่นเดียวกับคุณสาวน้อย!
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalคุณคิดว่าความตายเป็นอาวุธของคุณโดยลำพังเด็กผู้ชาย แต่คุณเข้าใจผิดอย่างสุดซึ้ง
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalฉันขอให้คุณฟังคาเมเรีย
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalคุณมีโอกาส ตอนนี้ผู้นำที่แท้จริงต้องก้าวเข้ามา
กราวิเชียสReplyToSecondaryDefenderArrivalโชคดีที่ฉันมีทักษะในการทำลายผู้มาทั้งหมด!
กราวิเชียสReplyToSecondaryDefenderArrivalสินค้านี้จะไม่เป็นของคุณคนทรยศ!
กราวิเชียสReplyToSecondaryDefenderArrivalระวังคนทรยศอย่าให้ท้ายเรื่องการทดสอบที่ห้องแล็บถัดไปของเรา
กราวิเชียสReplyToSecondaryDefenderArrivalมีเพียงวิญญาณที่จะมอบแด่พระเจ้า!
กราวิเชียสReplyToSecondaryDefenderArrivalผมคิดว่าไม่.
กราวิเชียสReplyToSecondaryDefenderArrivalพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราต้องการให้เขาเป็นและทำให้เราไม่สามารถทำผิดในชื่อของเขา
กราวิเชียสReplyToSecondaryDefenderArrivalความเมตตาไม่ได้อยู่ในตัวฉันนักฆ่า ไม่ได้รับหรือลูกหนี้
กราวิเชียสReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันรู้ดีว่าเลือดสีทองของสายผู้ทรยศของคุณ!
กราวิเชียสReplyToSecondaryDefenderArrivalเซ็นทารี​เป็น​คน​โง่ ถ้า​ข้า​อยู่​ที่​นั่น พวก​ชาว​เอโซเมียร์​คง​ถูกฆ่า​ตาย​จน​เกลี้ยง
กราวิเชียสReplyToSecondaryDefenderArrivalน่าผิดหวัง แต่ไม่คาดคิด ให้บทเรียนสุดท้ายของฉันเริ่มต้น!
กราวิเชียสReplyToSecondaryDefenderArrivalเงียบ ๆ
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalตอนนี้เราไม่สามารถล้มเหลว!
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalขนส่งสินค้านี้จะไม่ใช่ของคุณเนรเทศ!
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalคุณจะไม่ประสบความสำเร็จในตอนนี้เนรเทศ
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalตอนนี้คุณถูกลงโทษแล้ว!
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalดังนั้นคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในบทบาทที่กำหนดของคุณคารุย: ภายใต้คำสั่งของฉัน
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะเป็นอมตะเอลรอน แต่คนนิรันดร์ได้ปลดปล่อย นี่คือสงครามครูเสดของฉันตอนนี้
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalคุณเกิดมาเป็นอาวุธฮิลล็อคและฉันจะควงคุณในนามของคณะกรรมการ
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalเป็นการดีที่คุณเชื่อว่า 'ทำถูกต้อง' เทน นั่นหมายความว่าเราเห็นด้วยฉันควรจะรับผิดชอบที่นี่
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalโค้งการแกะสลักของคุณให้เป็นไปตามความต้องการของสงครามไอซิง
กราวิเชียสSecondaryDefenderArrivalนี่คือสงครามครูเสดของฉันที่จะเป็นผู้นำในตอนนี้
กราวิเชียสKillPlayerคุณจะไม่ประสบความสำเร็จในการต่อสู้เพื่อตัวเองเท่านั้น
กราวิเชียสKillPlayerรักษาความปลอดภัยของสินค้าและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคนตาย
กราวิเชียสKillPlayerกองซากนี้กับคนอื่น ๆ
กราวิเชียสKillPlayerคุณนำสิ่งนี้มาเอง
กราวิเชียสEscapeแผนการของพระเจ้าดำเนินไปอย่างรวดเร็ว จนกว่าจะถึงเวลาต่อไปเนรเทศ
กราวิเชียสEscapeในวันนี้จะไม่มีรางวัลสำหรับคุณ
กราวิเชียสEscapeน่าสงสารถูกเนรเทศ คุณสนิทกันมาก
กราวิเชียสDefeatedไม่มีการป้องกันเพียงพอหรือไม่
กราวิเชียสDefeatedคุณดุร้าย!
กราวิเชียสDefeatedคุณไม่ใช่เรื่องของพระเจ้า!
กราวิเชียสDefeatedเป็นไปได้อย่างไร?
กราวิเชียสDefeatedเนื้อหนังสามารถผูกมัดและผูกมัดได้ แต่ศรัทธาจะยังคงอยู่ต่อไปในที่สุด
กราวิเชียสDefeatedข้อเสนอเพิ่มเติมเนรเทศ?
กราวิเชียสDefeatedเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน!
กราวิเชียสDefeatedฉันจะต้องตายพันครั้งถ้าจำเป็น!
กราวิเชียสDefeatedTurnabout เป็นการเล่นที่ยุติธรรม
กราวิเชียสDefeatedฉันไม่จำเป็นต้องชนะการต่อสู้ทุกครั้งเพื่อชนะสงคราม
กราวิเชียสDefeatedเป็นเพียงความผิดเล็กน้อยในเส้นทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สู่ความรอด
กราวิเชียสOfferBargainเจ้าได้แสดงพลังให้เห็นแล้ว เจ้าอำมหิต ข้าขอยอมแพ้ และขอร้องให้ช่วยไว้ชีวิตข้าด้วย
กราวิเชียสOfferBargainท่านเหนือกว่าอย่างชัดเจน ข้ายอมรับความพ่ายแพ้ บางทีท่านน่าจะอยากใช้ใช้ข้าเป็นหมากการเมืองนะ? ข้าจะเรียกสมาชิกขององค์กรมาให้ท่านตามคำขอทันที เอาเป็นคนที่อ่อนแอและใช้งานง่ายดีไหม
กราวิเชียสOfferBargainข้าไม่สนใจหรอกว่าข้าต้องโกหกใคร ในองค์กรมันมีแต่พวกนอกรีตไร้ความศรัทธาที่กำลังตามหาวิธีหลีกเลี่ยงการตัดสินจากพระองค์
กราวิเชียสOfferBargainอ้า ข้าเข้าใจแผนของเจ้าละเอ็กไซล์ เจ้าต้องการจัดระบบองค์กรมันใหม่เพื่อประโยชน์ของเจ้าเอง บางทีเราอาจจะมีเป้าหมายเดียวกันนะ? ข้าอยากมีชีวิตต่อไปอีกซักพัก แล้วเจ้าล่ะ - เจ้าต้องการอะไร?
กราวิเชียสOfferBargainข้ามองข้ามบาปที่องค์กรก่อมานานพอแล้ว พอกันที หนทางเดียวที่ข้าจะหนีท่านผู้นั้นได้คือต้องมีชีวิตรอด ถ้าเจ้าฆ่าข้าตอนนี้ ข้าก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ ลึกเข้าไปในเงื้อมมือขององค์กรเข้าไปอีก
กราวิเชียสOfferBargainความรู้ทางยุทธศาสตร์คือกุญแจสู่การสงคราม ไว้ชีวิตข้าแล้วข้าจะบอกเจ้าทุกอย่าง
กราวิเชียสOfferBargainข้าเลือกที่จะไม่พึ่งการปลุกชีพจากท่านผู้นั้นมากเกินไป หนี้สินแปปเดียวก็กลายเป็นโซ่ตรวน เจ้าจะรับปัจจัยต่างๆ เพื่อแลกกับการไว้ชีวิตข้าได้ไหม?
กราวิเชียสBarginAcceptedมันช่วยแผนการของข้าค่อนข้างดี
กราวิเชียสBarginAcceptedพวกนอกรีตหน้าไหนๆ ก็เหมือนกันหมด
กราวิเชียสBarginAcceptedเจ้าเป็นเบี้ยที่ยอดเยี่ยมมาก เอ็กไซล์
กราวิเชียสBarginAcceptedผู้สวดสันโดษจะชี้ทางข้า ในอีกไม่นาน
กราวิเชียสBarginAcceptedตอนนี้เจ้ารู้สิ่งที่ข้าอยากให้รู้แล้ว
กราวิเชียสBarginAcceptedไล่พวกองค์กรเข้ามุมเพื่อให้มันโกรธ
กราวิเชียสOfferBetrayalข้าเฝ้ารอดูจังหวะจะใช้ประโยชน์จากผู้บังคับบัญชาของข้าอยู่ ข้ามีข้อมูลบางอย่างที่ท่านผู้นั้นน่าจะต้องการมากๆ...
กราวิเชียสOfferBetrayalเจ้าจะฆ่าข้าตรงนี้ตอนนี้ก็ได้ หรือจะให้ข้าปล่อยข่าวลวงบ่อนทำลายเพื่อนพ้องข้าก็ได้
กราวิเชียสOfferBetrayalข้าไม่เห็นพระเจ้านะหลังจากข้าตาย เอ็กไซล์ ไม่เห็นเพราะท่านผู้นั้นทำให้ข้าฟื้นก่อน ข้าเลือกได้ก็ไม่ขอตายดีกว่า และข้ามีอิทธิพลพอจะโกหกหัวหน้าข้าเพื่อให้เพื่อนของข้ามันติดต่อสื่อสารผิดพลาดได้ เราตกลงกันได้ไหม?
กราวิเชียสOfferBetrayalข้าจะตายตอนนี้ไม่ได้ ข้ามีข้อมูลให้เจ้า ข้าจะบอกทุกอย่างที่ข้ารู้เกี่ยวกับพวกของข้า
กราวิเชียสOfferBetrayalข้ามีอำนาจมากพอจะทำลายคนอื่นถ้าท่านยอมไว้ชีวิตข้า และข้าไม่เดือนร้อนอะไรเกี่ยวกับชะตาของพวก Karui
กราวิเชียสOfferBetrayalข้ามีเหตุผลที่จะสงสัยความศรัทธาของ Elreon และข้าสะสมอำนาจมามากพอจะต่อกรกับมันได้ ไว้ชีวิตข้า แล้วข้าจะแสดงให้ดู
กราวิเชียสOfferBetrayalเจ้าคนน่าสมเพชนั่นมันไม่คู่ควรกับชื่อของตระกูล Perandus เจ้าต้องทรยศมันก่อนมันจะเล่นงานเรา
กราวิเชียสOfferBetrayalไอ้... สิ่งนี้ไม่ใช่ของที่พระเจ้าสร้าง คนสร้าง หรือสัตว์ป่าสร้าง ไว้ชีวิตข้า เราจะได้ช่วยกันต่อกรกับมัน
กราวิเชียสOfferBetrayalมันจะดีกว่านะถ้าเจ้าจะไม่ฆ่าข้า Cameria ก็เหมือนกับข้า ขาดแค่ความละเอียดอ่อน เขาเป็นภัยที่ใหญ่กว่า แผนการของพระเจ้าไม่มีพวกอ่อนแอและพวกมีมลทินอยู่ในนั้น ไว้ชีวิตข้า แล้วข้าจะสู้พวกมันเพื่อเจ้า
กราวิเชียสOfferExecuteความตายไม่ได้ทำให้ฉันกลัว คุณคือผู้ที่ควรกลัว
กราวิเชียสOfferExecuteสำหรับสมาคมฉันให้ชีวิตของฉัน!
กราวิเชียสOfferExecuteอยู่อย่างเข้มแข็งสหาย ผู้ถูกเนรเทศคนนี้สามารถทำดาเมจได้ไม่เลวร้ายไปกว่าความตาย
กราวิเชียสOfferExecuteไม่มีคุกอีกแล้ว คุณจะต้องสังหารฉัน
กราวิเชียสReplyToBetrayalAcceptedฝาทรยศ!
กราวิเชียสReplyToBetrayalAcceptedฉันไม่คิดว่าคุณมีความกล้าที่จะเสี่ยงต่อความแค้นของฉัน - ฮาคุ
กราวิเชียสReplyToBetrayalAcceptedมันเป็นเสื้อคลุมที่ทนทุกข์ทรมานจากการลงโทษของพระเจ้าอยู่เสมอ ฉันไม่อิจฉาชะตากรรมที่รอคุณอยู่
กราวิเชียสReplyToBetrayalAcceptedโอ้ Perandus เจ้าชื่อคนโกหก
กราวิเชียสReplyToBetrayalAcceptedฉันควรจะคาดหวังสิ่งนี้จาก Ezomyte นอกรีต
กราวิเชียสReplyToBetrayalAcceptedเราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลัง
กราวิเชียสReplyToBetrayalAcceptedฉันจะสนุกกับการทำลายคุณ
กราวิเชียสInterrogatedผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้าไม่ใช่คนแปลกหน้าในการสอบสวน ฉันไม่มีอะไรจะซ่อน
กราวิเชียสInterrogatedฉันจะยืนหยัดอย่างเข้มแข็งไม่ว่ากี่ครั้งที่ฉันต้องเผชิญกับการสอบสวน
กราวิเชียสInterrogatedไม่มีข้อตกลงในครั้งนี้? ฉันประเมินการแก้ปัญหาของคุณต่ำเกินไป
กราวิเชียสReplyToExecutionความตายเป็นเพียงหนทางของดินแดนนี้ ขึ้นกับมัน Exile
กราวิเชียสReplyToExecutionคนโง่! อย่าขัดขวางแผนการของพระเจ้า!
กราวิเชียสReplyToExecutionฉันไม่สามารถเรียกร้องความเสียใจให้กับคนโง่คนนั้นได้
กราวิเชียสSafehouseLeaderDefeatedนำการสอบสวนของคุณพลัดถิ่น ฉันรับประกันว่าฉันจะวิ่งได้แย่กว่าที่คุณจินตนาการเอาไว้
กราวิเชียสPrimaryDefenderStartsFightความล้มเหลวไม่ได้สอนอะไรคุณนายพล?
กราวิเชียสEscapeโอกาสสุดท้ายทั่วไป ...
กราวิเชียสDefeatedบนเข่าของคุณนายพล
กราวิเชียสBarginAcceptedการพักผ่อน ... สำหรับตอนนี้
กราวิเชียสInterrogatedฉันจะเพลิดเพลินไปกับการดูคุณแตก Gravicius
เธน จอร์กินPrimaryDefenderStartsFightเอ๊ะนี่อะไรน่ะ? ผู้ท้าชิงใหม่!
เธน จอร์กินPrimaryDefenderStartsFightใช่! บุกโจมตี!
เธน จอร์กินPrimaryDefenderStartsFightโอ้โลจิสติกส์น่าเบื่อ มาสู้กัน!
เธน จอร์กินPrimaryDefenderStartsFightอืมโปรดลองทำอย่างนี้เพื่อกำจัดคราบเลือดออก!
เธน จอร์กินPrimaryDefenderStartsFightทดสอบความประหลาดใจของการพลัดถิ่น! หวังว่าคุณพร้อม
เธน จอร์กินPrimaryDefenderStartsFightการเผชิญหน้าของเราจะจบลงในเวลานี้แตกต่างกันมาก
เธน จอร์กินPrimaryDefenderStartsFightมาแก้ปัญหาแบบนี้กันเถอะ ด้วยความขัดแย้งไม่ใช่ความร่วมมือ!
เธน จอร์กินPrimaryDefenderStartsFightเล่นการเมืองอีกครั้ง
เธน จอร์กินPrimaryDefenderStartsFightเพียงแค่ฉันหวังว่าจะได้เห็นวันนี้!
เธน จอร์กินPrimaryDefenderStartsFightกลับมาเพื่อลงโทษเด็กอีกเหรอ?
เธน จอร์กินPrimaryDefenderStartsFightAhhh! Gurhh ... กระเพาะปลา Ursine ... มันหิว!
เธน จอร์กินPrimaryDefenderStartsFightฉันเป็น Craiceann แข็งทื่อกระแส!
เธน จอร์กินPrimaryDefenderStartsFightฉันเป็นคน Saqawal บดขยี้ศัตรูของฉัน!
เธน จอร์กินPrimaryDefenderStartsFightฉันเป็นของ Fenumus ลากคุณลงไปสู่ความตาย!
เธน จอร์กินPrimaryDefenderStartsFightฉันเป็นคนของฟาร์รูรวดเร็วเหมือนลูกธนู!
เธน จอร์กินSafehouseLeaderIntroความแข็งแกร่งของ First Ones ไหลเวียนในเส้นเลือดของฉัน คุณจะตกที่นี่และตอนนี้
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalปล่อยให้การโจมตีครั้งนี้โหดเหี้ยม
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalคนแรกป้องกันคาราวานนี้!
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalฉันจะช่วยปกป้องสถานที่ที่น่าขยะแขยงเพียงเพราะฉันต้อง
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalฉันพยายามไม่พลาดการซุ่มโจมตีที่ดี!
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalฉันไม่เคยถอยกลับจากการต่อสู้!
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalความแข็งแกร่งของตัวเลขยังคงแข็งแกร่ง!
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalThe First Ones ได้เรียกข้าให้ช่วยเจ้าป่าตัวหนึ่ง
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalCannah ปล่อยให้คุณตาย Grenn ฉันอาจต้องการเรือกลับบ้านสักวัน!
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalคุณไม่ใช่จักรพรรดิแจนัส แต่สายของฉันจะช่วยเหลือคุณอีกครั้งโดยไม่คำนึงถึง
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalให้เราพิสูจน์ว่าซินดิเคทนั้นมีศักยภาพที่จะทำให้ถูกต้อง
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalอุปกรณ์จะไม่ทำเคล็ดลับมาโลนี อนุญาตให้ฉันให้ยืมยาได้บ้าง
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalฉันต้องการเห็นการล้อมที่เหมาะสม!
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalฉันคิดว่าฉันจะส่งวิญญาณเหล่านี้ไปที่คนแรกมากกว่าผู้ช่วยชีวิต
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalสถานที่ที่น่ากลัวนี้ควรตก!
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalแม้แต่นักรบผู้ยิ่งใหญ่ก็จะล้มลงกับจำนวนที่ล้นหลาม
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalฉันเป็นมากกว่า 'Ezomyte,' Janus ฉันจะแสดงยา
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไร แต่ฉันชอบผู้ถูกเนรเทศ
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalผู้แข็งแกร่งควรได้รับการเพิ่มขึ้น แต่คุณเป็นคนโง่เกินกว่าที่จะนับ
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalนายพลนิรันดร์ยืนหยัดต่อสู้ชนเผ่าเอโซเมียร์มาก่อน จำได้ว่าเป็นอย่างไร
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalความรุนแรงควรเป็นแบบทดสอบ Cameria ไม่ใช่งานอดิเรก
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalเฉพาะผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่สมควรได้รับการขึ้น
เธน จอร์กินReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันยินดีต้อนรับความท้าทายของคุณ!
เธน จอร์กินReplyToSecondaryDefenderArrivalและฉันคิดว่าวันนี้คงน่าเบื่อ
เธน จอร์กินReplyToSecondaryDefenderArrivalเมื่อสถานการณ์มีความซับซ้อนฉันมักจะใช้ความรุนแรง
เธน จอร์กินReplyToSecondaryDefenderArrivalไม่เห็นเหรอ? เรากำลังอยู่ระหว่างการทดสอบความแข็งแกร่งที่นี่!
เธน จอร์กินReplyToSecondaryDefenderArrivalคำใหญ่ ๆ ที่ยิ่งใหญ่ แต่คุณสามารถสำรองข้อมูลได้หรือไม่
เธน จอร์กินReplyToSecondaryDefenderArrivalเรามีการเรียกร้องเกี่ยวกับดินแดนเหล่านี้มากเท่ากับตระกูลของคุณนิรันดร์!
เธน จอร์กินReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณมีช็อตเด็ดสิ่งมีชีวิต แสดงให้ฉันเห็นว่าพลังของคุณอาจเป็นของคุณ
เธน จอร์กินReplyToSecondaryDefenderArrivalใช่และผิวของคุณจะทำให้เสื้อคลุมใหม่ที่ดี Redblade!
เธน จอร์กินReplyToSecondaryDefenderArrivalถ้าอย่างนั้นฉันเดาว่ามันจะหยุดอยู่กับฉันใช่ไหม
เธน จอร์กินReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณหวังว่าคุณจะมีพลังที่จะตามล่าทรยศ!
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalเรามาดูกันว่าผู้ถูกเนรเทศคนนี้จัดการได้เท่าไหร่?
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalคาราวานนี้ได้รับการปกป้องดีกว่าที่คุณคิด!
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalฉันจะไม่ปล่อยให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของฉันที่นี่เพิ่งจะมีชีวิต
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalอ๊ะคุณถูกทดสอบแล้ว
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalมาลองวิธีนี้กันเถอะ Tora
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalคราวนี้เป็น Ezomyte ที่ดูแล Perandus ใช่ไหม Janus?
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalให้บริการฉันดี Redblade เมื่อฉันอยู่ที่จุดสูงสุดฉันจะไม่ลืมมัน
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalสนับสนุนการขึ้นของฉันผ่านการจัดอันดับ Mutewind และฉันจะใช้พลังของฉันเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริง
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalใช่คุณแข็งแกร่งมาก Cameria แต่! ฉันแข็งแกร่งขึ้น
เธน จอร์กินSecondaryDefenderArrivalในขณะที่ฉันแข็งแกร่งที่สุดฉันขอสิทธิ์ในการเป็นผู้นำการต่อสู้ครั้งนี้
เธน จอร์กินKillPlayerฉันหวังว่าจะมีพายุใหญ่
เธน จอร์กินKillPlayerรางวัลยังคงอยู่ในมือของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด
เธน จอร์กินKillPlayerเอ๊ะฉันหวังว่าคุณจะเผาที่นี่
เธน จอร์กินKillPlayerและผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดยังเป็นผู้ชนะฮ่าฮ่าโฮ!
เธน จอร์กินEscapeการล่มสลายที่อ่อนแอ การแสดงสดที่แข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้ในอีกวัน!
เธน จอร์กินEscapeการปะทะที่ดี ฉันชอบคุณเนรเทศ
เธน จอร์กินEscapeกำลังของคุณไม่เพียงพอที่จะยกก้อนหินนี้ อาจเป็นครั้งต่อไปที่คุณจะส่งข้อบกพร่องกระจาย
เธน จอร์กินDefeatedฉัน ... เอาชนะ ... และประทับใจ ...
เธน จอร์กินDefeatedคาราวาน ... เป็นของคุณ ...
เธน จอร์กินDefeatedความอับอายขายหน้าสุดยอด ...
เธน จอร์กินDefeatedดี ... คุณผ่านการทดสอบ ...
เธน จอร์กินDefeatedฉันไม่ต้องการที่จะถูกขังอีกครั้ง ...
เธน จอร์กินDefeatedฉันคิดว่าเอ่อเราควร ... พูดคุย?
เธน จอร์กินDefeatedอาจ ... การเมือง ... เหรียญสองด้านเดียวกัน ...
เธน จอร์กินDefeatedฆ่า​ข้า​อีก​... ข้า​ก็​จะ​กลับ​มา​แข็งแกร่ง​ยิ่ง​กว่า​เดิม เรา​จึง​วิวัฒนาการ
เธน จอร์กินDefeatedการแสดงที่ดีถูกเนรเทศ การกลับมาอย่างแท้จริง
เธน จอร์กินDefeatedตัวเลขเพียงอย่างเดียว ... ไม่สามารถนับได้ ...
เธน จอร์กินDefeatedดูเหมือนว่า ... ฉันมี ... ล้มเหลว ... การทดสอบของฉันเอง
เธน จอร์กินOfferBargainฉันเห็นพลังของคุณ รับจากฉันในสิ่งที่คุณจะ
เธน จอร์กินOfferBargainใช่คุณเอาชนะฉันอย่างยุติธรรมและเป็นสี่เหลี่ยมและฉันก็เคารพมันได้ แต่เพื่อเอาชนะโอกาสที่จะเอาชนะใครบางคนกับเพื่อน ๆ ในที่สูงที่ต้องการความเคารพและความหวาดกลัว เป็นอิสระจากฉันและเลือกพันธมิตรของฉันและเราจะเห็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาอย่างแท้จริง
เธน จอร์กินOfferBargainอาจทำให้ถูกต้องซึ่งหมายความว่าฉันทำงานให้คุณในขณะนี้ในรูปแบบขนาดเล็ก คุณได้จับฉันไว้อย่างคุ้มค่าการต่อสู้เพียงครั้งเดียวซึ่งเราทุกคนรู้ว่าเป็นเพียงเม็ดทรายหนึ่งเม็ดในทะเลทรายแห่งสงคราม แต่มันไม่ใช่อะไรและในการทำสงครามข้อมูลก็ดีพอ ๆ กัน ฉันเป็นเพื่อนใน Syndicate ที่มีความลับกับข้อมูลสำคัญและฉันเสนอสิ่งนี้ให้คุณเป็นเงินที่คุณได้รับ
เธน จอร์กินOfferBargainถ้าฉันมีเวลาสักครู่สำหรับคำพูดสุดท้ายฉันอยากจะบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดงานที่พวกเขาให้ฉันทำมันน่าเบื่อ ตอนนี้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งดังนั้นฉันให้ความสำคัญกับการป้อนข้อมูลของคุณ สมมติว่าคุณให้ฉันมีชีวิตอยู่คุณคิดว่าฉันควรทำอะไรแทน
เธน จอร์กินOfferBargainฉันพ่ายแพ้อย่างถาวร ฉันผู้ชายพอที่จะยอมรับว่า นี่คือคอของฉันในบรรทัดที่นี่ แต่ถ้าคุณให้ฉันกลับไปที่เนินเขาสีเขียวของ Ogham ฉันจะต้องถูกแขวนไว้กับอาชญากรรม แล้วคุณช่วยตัวเองให้รำคาญและปล่อยให้เผ่าของฉันทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการ
เธน จอร์กินOfferBargainซินดิเคทนี้เต็มไปด้วยเรื่องไร้สาระที่น่าเบื่อ คุณสนใจที่จะดื่มเบียร์และพูดคุยกับมันหรือเปล่า? หรือบางทีอาจเป็นเพราะคุณทำให้ฉันตายไปตามสิทธิ์และทั้งหมดข้ามไพน์และเราจะไปหาฉันความลับของ blabbin เหมือนฉันเมา
เธน จอร์กินOfferBargainเพื่อผู้ชนะไปริบ รับสิ่งนี้เป็นรางวัลของคุณ ... และปล่อยฉันไป
เธน จอร์กินBarginAcceptedพิจารณาให้สำเร็จและพิจารณาความท้าทายที่เริ่มขึ้น!
เธน จอร์กินBarginAcceptedพวกเขาจะไม่สงสัยแม้แต่นาย
เธน จอร์กินBarginAcceptedหวังว่าจะได้รับความบันเทิง
เธน จอร์กินBarginAcceptedฉันสงสัยว่าพวกเขาจะจำใบหน้าของฉันได้หรือไม่ ลืมยากด้วยโปสเตอร์ทั้งหมดที่ฉันคาดหวัง heh heh heh
เธน จอร์กินBarginAcceptedแข็งแกร่งและสมเหตุสมผล ฉันชอบคุณเนรเทศ!
เธน จอร์กินBarginAcceptedและความแข็งแกร่งก็จะแข็งแกร่งขึ้น
เธน จอร์กินOfferBetrayalความแข็งแกร่งที่น่าประทับใจที่คุณได้รับ คุณควรใช้มันเพื่อสร้างลำดับชั้นของ Syndicate ให้แปรเปลี่ยน ให้ฉันมีชีวิตอยู่และคุณสามารถติดตั้งผู้นำที่เห็นด้วยตาคุณ: ฉัน คุณไม่สามารถแก้ปัญหาซินดิเคทได้โดยการฆ่าพลัดถิ่น แต่บางทีคุณสามารถเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้
เธน จอร์กินOfferBetrayalความตายไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนรเทศ ปรัชญาเท่านั้นที่ยึดถือความจริงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลก ที่นี่ฉันพูดกับคุณ: ที่แข็งแกร่งควรดูดซับพลังของผู้อ่อนแอและทำให้เป็นของตัวเอง สำหรับคุณนั่นหมายถึงฉันจะอยู่ในชีวิตฉันเพื่อที่ฉันจะได้จัดทัพภายในองค์กรโดยดึงพลังของคนอื่นกลับมาทำให้มันเป็นของฉันเอง เราไม่ได้ตายไปแล้วซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนความคิดและจิตใจเป็นวิธีเดียวที่คุณจะช่วยโลกจากซินดิเคท!
เธน จอร์กินOfferBetrayalคุณชนะการต่อสู้ถูกเนรเทศ แต่สงครามจะยาวนาน คุณมีโอกาสที่จะเลือกว่าคุณเป็นใคร ตอนนี้ killin 'me เป็นตัวเลือก แต่คุณรู้แล้วว่าฉันสามารถเอาชนะได้ ใครที่นี่เป็นภัยคุกคาม นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะเล่นเกมนี้!
เธน จอร์กินOfferBetrayalฮ่า ๆ ๆ ฉันชอบคุณเนรเทศ! ไม่จำเป็นต้องฆ่าฉันโดยวิธี เรามาพูดถึงคนอื่นที่นี่ ฉันมีอะไรจะพูดมาก
เธน จอร์กินOfferBetrayalโทร่าเธอเป็นคนรวดเร็ว ตอนนี้ฉันไม่คิดว่าฉันจะแซงหน้าเธอด้วยกำลังเพียงอย่างเดียว ขอยืมพลังและความคิดของคุณมาให้ฉันและผู้ถูกล่าจะต้องยอมอ่อนข้อ
เธน จอร์กินOfferBetrayalนั่นคือเขานั่นคือฆาตกรนอกรีตที่ฆ่าพี่ชายของฉัน! ภราดรภาพแห่งความเงียบงัน!
เธน จอร์กินOfferBetrayalPerandus ได้ทรยศคนของฉันมานานแล้ว แต่รอยแผลเป็นยังคงไม่ดีนักในวันนี้ ถึงเวลาแล้วที่ฉันจะตอบแทนความโปรดปราน!
เธน จอร์กินOfferBetrayalแบรนด์เฉพาะของนายพลไม่เพียง แต่เพิ่มความแข็งแกร่ง มันกำจัดคนอ่อนแอและสิ้นหวัง นี่มันอาจจะไม่ มันเป็นทรราช
เธน จอร์กินOfferBetrayalรินเป็นคนขี้โอ่และเป็นคนเก่งและ ... ที่แย่ที่สุดคือเธอจะไม่ปิดบังว่าเธอคิดถึง 'อากาศบริสุทธิ์บนภูเขา' เหมือนกับว่าเราไม่คิดถึงบ้านของเรา! ตอนนี้ได้โปรดจัดการกับเธอก่อนที่ฉันจะทำ
เธน จอร์กินOfferBetrayalความจงรักภักดีได้มาจากพลังอำนาจไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อเวทย์มนตร์หรือการซ้อมรบ คนนี้ไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้นเลย
เธน จอร์กินOfferExecuteมีชะตากรรมเดียวเท่านั้นสำหรับผู้อ่อนแอที่ถูกเนรเทศ ฉันไม่ได้รับการยกเว้น
เธน จอร์กินOfferExecuteให้คณะกรรมการเป็นสักขีพยานเส้นทางที่แท้จริง: ความแข็งแกร่งของแขนความแข็งแกร่งของความประสงค์!
เธน จอร์กินOfferExecuteหากฉันไม่ควรกลับมาฝังฉันในโอกัมถัดจากพี่ชายของฉัน
เธน จอร์กินOfferExecuteเวลานี้ทำสิ่งที่ต้องทำเนรเทศ
เธน จอร์กินReplyToBetrayalAcceptedความแข็งแกร่งไม่ได้เป็นเพียงแค่กล้ามเนื้อ
เธน จอร์กินReplyToBetrayalAcceptedใช่อ่อนแอผ่านไปแล้ว! คนขี้ขลาดเช่นเดียวกับผู้หลอกลวงที่เป็นพิษของคุณชิตัส!
เธน จอร์กินReplyToBetrayalAcceptedและฉันจะเดิมพันเดา: คนแรกเกลียดคุณเช่นกัน และอะไรก็ตามที่ทำหน้าที่เป็นแม่ของคุณสำหรับการวัดที่ดี
เธน จอร์กินReplyToBetrayalAcceptedผลักดันฉัน Oriathan ต่อไป เผ่าของฉันอยากได้ดอกไม้ Bloody จากเรา!
เธน จอร์กินReplyToBetrayalAcceptedข้าไม่ได้ฆ่าพี่ชายข้า ไอ้สารเลว!
เธน จอร์กินReplyToBetrayalAcceptedอ๊ะ เจ้าโง่มิวท์วินด์ ข้าถูกใส่ร้ายและถูกเนรเทศมาที่นี่ น่าแปลกสิ้นดีที่องค์กรนี้จับข้าได้เร็วนักทันทีที่ข้ามาถึง ใช่ไหมล่ะ
เธน จอร์กินReplyToBetrayalAcceptedดังนั้นคนอ่อนแอจึงพยายามบ่อนทำลายผู้มีกำลัง
เธน จอร์กินInterrogatedฉันไม่มีอะไรจะซ่อน ความแข็งแรงเท่านั้นที่สำคัญ
เธน จอร์กินInterrogatedคุณสามารถสัตว์ร้ายอดอยาก แต่คุณจะไม่ทำลายมัน
เธน จอร์กินInterrogatedถูกเนรเทศออกไปคุณต้องเรียนรู้จริงๆ!
เธน จอร์กินReplyToExecutionผู้อ่อนแอสมควรตาย
เธน จอร์กินReplyToExecutionดังนั้นมันจะต้องเป็น
เธน จอร์กินReplyToExecutionใช่การปีนที่แข็งแกร่งบนหลังของผู้อ่อนแอ
เธน จอร์กินSafehouseLeaderDefeatedดีถูกเนรเทศ ผู้ชนะที่แข็งแกร่งที่สุด ฉันรู้วันหนึ่งมันคงไม่ใช่ฉัน
เธน จอร์กินPrimaryDefenderStartsFightระวังให้ดีนะเอ็กไซล์... คนนี้ดุร้ายนัก
เธน จอร์กินDefeatedตอนนี้ Ezomyte ของคุณอยู่ไหน?
เธน จอร์กินEscapeวิธีที่กล้าหาญ Thane กล้าหาญแค่ไหน
เธน จอร์กินInterrogatedฉันสงสัยว่าคุณจะเป็นสัตว์มากแค่ไหนเมื่อเราผ่าน ...
เธน จอร์กินDefeatedคุณไม่แข็งแกร่งที่สุดที่นี่ เราคือ. บอกเราว่าเราต้องการรู้อะไร
คอเรลล์ โกยาPrimaryDefenderStartsFightดังนั้นคุณคือผู้ถูกเนรเทศ ฉันหวังว่าคุณสามารถรับความร้อน
คอเรลล์ โกยาPrimaryDefenderStartsFightมีเพียงคนโง่เท่านั้นที่กล้าตั้งแคมป์ของ Redblade!
คอเรลล์ โกยาPrimaryDefenderStartsFightวางมือบนสินค้านี้ Exile แล้วคุณจะดึงมันกลับดำคล้ำ
คอเรลล์ โกยาPrimaryDefenderStartsFightวิธีการพลัดถิ่น เผาหลักฐาน!
คอเรลล์ โกยาPrimaryDefenderStartsFightการเผาเป็นเถ้าถ่านคุณจะง่ายเหมือนการหักนิ้วของฉัน
คอเรลล์ โกยาPrimaryDefenderStartsFightมาเป็นพลเรือนกันเถอะคราวนี้ ไม่มีการจำคุก แค่ความตายและการเมือง
คอเรลล์ โกยาPrimaryDefenderStartsFightจะไม่มีการต่อรองในครั้งนี้ แค่คุณเงียบ ๆ ... ระอุ
คอเรลล์ โกยาPrimaryDefenderStartsFightคุณจะไม่ทำให้ฉันทรยศเพื่อนของฉันในครั้งนี้!
คอเรลล์ โกยาPrimaryDefenderStartsFightคุณไม่เห็นเหรอ ความตายทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น
คอเรลล์ โกยาPrimaryDefenderStartsFightฉันคิดว่าคุณตายแล้ว! ไม่เป็นไร คราวนี้ฉันจะเผาคุณ!
คอเรลล์ โกยาPrimaryDefenderStartsFightพื้นดินไหม้มากเมื่อสัมผัสของฉัน!
คอเรลล์ โกยาPrimaryDefenderStartsFightเผาในไฟนิรันดร์ของแผ่นดินโลก!
คอเรลล์ โกยาPrimaryDefenderStartsFightเรามาดูกันว่าคุณจะผ่านพ้นเพลิงของฉันไปแล้วเนรเทศ
คอเรลล์ โกยาPrimaryDefenderStartsFightFire ไม่ใช่ทักษะของ Redblade เท่านั้น ดาบของฉันแสวงหาเลือดของคุณ
คอเรลล์ โกยาPrimaryDefenderStartsFightสายตาของคุณทำให้เลือดของฉันเดือด! ฉันจะทำให้คุณเดือดในชนิด
คอเรลล์ โกยาSafehouseLeaderIntroนี่ไม่ใช่บ้านของสมรภูมิ แต่คุณสามารถเชื่อว่าฉันจะปกป้องมันเหมือนขุนศึก Redblade
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalอนุญาตให้ฉันให้เปลวไฟของฉันกับการต่อสู้ครั้งนี้
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalนาฬิกาของฉันจะไม่มีการโจรกรรม
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalสิ่งนี้จะไปเร็วขึ้นด้วยไฟ
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalมาอุ่นกันเถอะ
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalเริ่มต้นทำงานทันทีและคุณอาจจะรอดพ้นจากเปลวไฟของฉัน
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalผู้ที่เผชิญกับควันจบลงด้วยการค้นหาไฟ
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalดูเหมือนว่าพระเจ้าของคุณได้ทอดทิ้งคุณชายชรา โชคดีสำหรับคุณฉันไม่ได้
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalต่อสู้อย่างหนัก Brinerot หรือ Eternal One จะได้ยินถึงความอ่อนแอของคุณ
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalฉันชื่นชมคุณกราวิเซียส อย่าทำให้ฉันผิดหวัง.
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalวันนี้เราเป็นพันธมิตร Mutewind อย่าเสียโอกาสนี้
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalความเหงาไม่เหมาะกับคุณ Laffrey
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalร่วมกันเราจะทำลายคุณพลัดถิ่นและกระจายเถ้าถ่านของคุณไปตามสายลม
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalคุณเป็นผู้พิทักษ์ที่ไร้ความสามารถและฉันมาที่นี่เพื่อพิสูจน์มัน
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalฉันจะไม่ปล่อยให้คุณส่งความพยายามของเราเป็นควัน
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalฉันอยู่ที่นี่เพื่อล้างสถานที่นี้รวม บริษัท ปัจจุบัน
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalฉันจะไม่ทิ้งอะไรไว้นอกจากโลกที่ไหม้เกรียม
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalการเผาไหม้ที่เรียบง่ายไม่เพียงพอสำหรับคุณ Brinerot คุณจะถูกเผา
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalขนของคุณจะทำให้การจุดไฟที่ยอดเยี่ยม, หมีมนุษย์
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalโอ้ Mutewind คุณรู้อยู่เสมอว่าวันนี้จะมาถึง
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalAisling ไม่มีคำพูดใด ๆ เกี่ยวกับความน่ากลัวที่ฉันได้เห็นที่มือของคุณ
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalพันธมิตรหนึ่งวันศัตรูตัวต่อไป
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalเผาไหม้ในไฟแห่งการแก้แค้น Redblade!
คอเรลล์ โกยาReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณแค่พัดไฟของฉัน!
คอเรลล์ โกยาReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันจะปล่อยให้คุณในการปลุกการเผาไหม้ของฉัน
คอเรลล์ โกยาReplyToSecondaryDefenderArrivalเปลวไฟไม่สนใจ คุณจะเผาไหม้เหมือนเดิม
คอเรลล์ โกยาReplyToSecondaryDefenderArrivalจุดไฟมากขึ้นสำหรับไฟ
คอเรลล์ โกยาReplyToSecondaryDefenderArrivalเป็นสุข
คอเรลล์ โกยาReplyToSecondaryDefenderArrivalคำอธิษฐาน? ฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า Molten ที่จะโจมตีคุณ
คอเรลล์ โกยาReplyToSecondaryDefenderArrivalซินดิเคททำให้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาไม่เกี่ยวข้อง ฉันเข้าใจ.
คอเรลล์ โกยาReplyToSecondaryDefenderArrivalนำเคล็ดลับเล็ก ๆ ของคุณ!
คอเรลล์ โกยาReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันจะเผาคุณ
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalฉันมาที่นี่เพื่อเติมเชื้อเพลิงลงในกองเพลิง
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalการขนส่งนี้สำคัญเกินไปที่จะปล่อยให้ใครอื่นนอกจาก Redblade
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalเผาสิ่งนี้ทันที!
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalมาเผาสนามรบจากปลายทั้งสองข้างกัน
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalVagan! แสดงวิญญาณการต่อสู้ของคุณให้ฉันดู!
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalคำสั่งของฉันที่มีต่อเจ้าเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalวางความสัมพันธ์ทั่วไปของเราไว้ Thane และทำตามที่ฉันพูด
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalถ้าเจ้าทำร้ายเส้นผมบนศีรษะของเธอมากเท่าไหร่เนรเทศเหล่าทวยเทพก็จะสั่นเทาในสิ่งที่ข้าทำกับคุณ!
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalAisling อนุญาตให้ฉันกำกับงานศิลปะที่ร้ายแรงของคุณ
คอเรลล์ โกยาSecondaryDefenderArrivalผู้ที่ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่นั้นฉลาดในการทำตามขุนศึก Redblade
คอเรลล์ โกยาKillPlayerอย่างที่ฉันพูดไปคนโง่เท่านั้นที่กล้าตั้งค่ายของ Redblade
คอเรลล์ โกยาKillPlayerเดินต่อไปอาจมีคนอื่น!
คอเรลล์ โกยาKillPlayerทำความสะอาดต่อไป! อาจมีคนอื่น
คอเรลล์ โกยาKillPlayerฉันจะเผาซาก ไม่มีร่องรอย
คอเรลล์ โกยาEscapeทุกคนที่ท้าทาย Redblade: fools
คอเรลล์ โกยาEscapeไล่ตาม วันหนึ่งคุณอาจจับพวกเราพลัดถิ่น
คอเรลล์ โกยาEscapeคุณจะต้องเร็วกว่านั้น
คอเรลล์ โกยาDefeatedบางที ... ฉัน ... เป็นคนโง่ ... วันนี้ ...
คอเรลล์ โกยาDefeatedบางสิ่ง ... อย่าเผา ...
คอเรลล์ โกยาDefeatedขึ้น ... ใน ... ควัน ...
คอเรลล์ โกยาDefeatedดับ ...
คอเรลล์ โกยาDefeatedอย่า ... ขังเปลวไฟนี้ ... อีกครั้ง
คอเรลล์ โกยาDefeatedตกตะลึง ... โดยผู้เจรจาต่อรอง!
คอเรลล์ โกยาDefeatedนี่คือสิ่งที่ฉันได้รับ ... จากการทรยศเพื่อนของฉัน ...
คอเรลล์ โกยาDefeatedดับฉันอีกครั้ง ... และฉันจะยังคงเผาไหม้ ...
คอเรลล์ โกยาDefeatedเปลวไฟของเรา ... ลดลงและไหลออก
คอเรลล์ โกยาDefeatedนี่มันจบก่อนที่ฉันจะมาถึง โง่!
คอเรลล์ โกยาDefeatedใจร้อนฉันทำผิดพลาด
คอเรลล์ โกยาOfferBargainคุณโหดร้าย! เผ่าของฉันจะชอบคุณถ้าพวกเขาไม่ต้องการที่จะโยนคุณเข้าไปในสมรภูมิ คุณจะให้ฉันทำอะไรฆาตกร
คอเรลล์ โกยาOfferBargainThe Syndicate สร้างขึ้นบนความไว้วางใจและความไว้วางใจไม่สามารถถูกทำลายได้โดยคนนอกอย่างง่ายดาย แต่ถ้าคุณต้องเลือกใครสักคนข้างในฉันจะเห็นทางเข้าไปในแวดวงความไว้วางใจแล้ว ... เอาละเวลาจะบอกใช่ไหม
คอเรลล์ โกยาOfferBargainให้ฉันทำหน้าที่เป็นสายลับของคุณ ให้ฉันเป็นดวงประทีปที่สว่างจ้าส่งสัญญาณจากระยะไกล มีอยู่คนหนึ่งที่จ้องมอง ... เงาที่น่าสนใจ
คอเรลล์ โกยาOfferBargainโครงสร้างขององค์กรนี้ไม่แน่นอนเหมือนเปลวไฟ ฉันเห็นรูปแบบ ฉันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของซินดิเคท ให้ฉันมีชีวิตและฉันจะใส่คำที่ถูกต้องไว้ในหูข้างขวา
คอเรลล์ โกยาOfferBargainที่จะถูกจับในลักษณะนี้ ... ความอัปยศอดสูแน่นอน เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นฉันต้องโกรธโมลเทนวัน ฉันต้องเสียสละก่อนที่จะกลายเป็นหนึ่ง ปล่อยฉันไป. ฉันจะกลับไปที่บ้านเกิดของฉันและสิ่งนี้ - ความขัดแย้งของเรา - จะเสร็จสิ้น
คอเรลล์ โกยาOfferBargainคุณไม่ต้องการฆ่าฉัน คุณต้องการความฉลาดเกี่ยวกับงานนี้ ฉันถูกไหม? ฉันคิดว่าฉันเป็น. ไม่มีอาวุธที่มีศักยภาพต่อองค์กรที่ซ่อนอยู่ในเงามืดมากกว่าแสงแห่งความรู้ที่เปิดเผย
คอเรลล์ โกยาOfferBargainฉันมีงานต้องทำที่นี่และฉันล้มเหลว ขุมทรัพย์ไม่ได้ถูกมอบให้เพื่อความล้มเหลว แต่จะได้รับไปสู่ชัยชนะ และคุณจะมีพวกเขาหากคุณจะให้ฉันไป
คอเรลล์ โกยาBarginAcceptedฉลาดเลือก.
คอเรลล์ โกยาBarginAcceptedให้เราดูสิ่งที่แสงเผย ...
คอเรลล์ โกยาBarginAcceptedพิจารณาแล้วเสร็จ
คอเรลล์ โกยาBarginAcceptedเปลวไฟจะทำหน้าที่เป็นสำนึกผิด
คอเรลล์ โกยาBarginAcceptedดี. ตอนนี้ตั้งใจฟัง
คอเรลล์ โกยาBarginAcceptedจำไว้ว่าแม้เหล็กอาจละลาย ...
คอเรลล์ โกยาOfferBetrayalความร้อนเพิ่มขึ้น แต่ฉันอยู่ที่นี่ด้วยความหลงไหลรับใช้ผู้นำที่มีความล้มเหลวที่เห็นได้ชัด แต่ฉันต้องการเพียงจุดชนวนภายในซินดิเคทเพื่อทำให้พวกเขาร่วงลง
คอเรลล์ โกยาOfferBetrayalอันดับต้องได้รับและโดยการสูญเสียทหารเพื่อนของฉันที่นี่ล้มเหลวในการรับของพวกเขา ด้วยการย้ายที่ถูกต้องคุณและฉันสามารถให้สมาชิกทั้งหมดเหล่านี้ลดระดับโดย Syndicate มันสามารถให้บริการตามแผนของคุณ
คอเรลล์ โกยาOfferBetrayalคุณและฉันสามารถร่วมมือกันเพื่อลบหนึ่งในสมาชิกเหล่านี้ออกจาก Syndicate ทั้งหมด เป็นไปได้เพียงเพราะสถานการณ์ทางการเมืองที่ล่อแหลมดังนั้นข้อเสนอจะไม่คงอยู่ตลอดไป คุณคิดอย่างไร? ไม่แตกต่างจากการเผาไหม้ชายที่เสา
คอเรลล์ โกยาOfferBetrayalฉันไม่ได้อยู่เหนือการให้สัตยาบันต่อเพื่อนฉันเพื่อมีชีวิตอยู่ ... อย่างน้อยวันนี้
คอเรลล์ โกยาOfferBetrayalHaku รับบทการเมือง ... ไม่ดี เพื่อเห็นแก่เขาฉันต้องทรยศเขาเพื่อมิให้เขาเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่กว่า
คอเรลล์ โกยาOfferBetrayalฉันไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อคุณ แต่ลีโอต้องล้มลงบ้าง
คอเรลล์ โกยาOfferBetrayalGuff เป็นคนโกงและขโมยเหมือนกับ Brinerot ขอให้ฉันมีชีวิตเพื่อฉันจะได้เป็นหนามเคียงข้างเขา
คอเรลล์ โกยาOfferBetrayalJorgin เป็น Thane จากเกาะที่ห่างไกล เรารู้ว่าเขาทำอะไรกับพี่ชายของเขา อาชญากรรมลำดับสูงสุด ถ้าเขาทำในบ้านของฉันเขาจะถูกป้อนเข้าภูเขา ฉันจะชำระสิ่งที่ง่ายกว่าที่นี่
คอเรลล์ โกยาOfferBetrayalฉันไม่ต้องการที่จะทำเช่นนี้ แต่ฉันจะทรยศเธอเพื่อคุณหากคุณให้ฉันดำเนินการตามแผนของฉันต่อไป
คอเรลล์ โกยาOfferBetrayalไม่ใช่ Redblade ไม่ใช่ปัญหาของฉัน มาคุยกันเถอะ.
คอเรลล์ โกยาOfferExecuteเหมือนนกฟีนิกซ์ฉันจะลุกขึ้นอีกครั้ง
คอเรลล์ โกยาOfferExecuteต่อหน้าขุนศึกของฉันฉันจะตายอย่างกล้าหาญ
คอเรลล์ โกยาOfferExecuteเผาเพื่อนอย่างกล้าหาญ ให้เราทำหน้าที่เป็นบีคอน
คอเรลล์ โกยาOfferExecuteไม่มีคุกอีกแล้ว นั่นเป็นตัวเลือกที่ขี้ขลาด คุณจะต้องสังหารฉัน
คอเรลล์ โกยาReplyToBetrayalAcceptedฉันจะเพลิดเพลินไปกับการดูตุ่มผิวของคุณใต้มือของฉัน
คอเรลล์ โกยาReplyToBetrayalAcceptedวิธีที่เยือกเย็นของคุณจะหายไปภายใต้เปลวเพลิง Redblade ของฉัน
คอเรลล์ โกยาReplyToBetrayalAccepted'ไม่สามารถเชื่อถือ Redblade ได้' แต่ Guff คุณคือคนที่ทรยศ
คอเรลล์ โกยาReplyToBetrayalAcceptedคุณน่าจะมีมากกว่านั้น Thane
คอเรลล์ โกยาReplyToBetrayalAcceptedฉันคาดหวังว่าจะไม่ภักดี แต่ก็ยังคงอยู่
คอเรลล์ โกยาReplyToBetrayalAcceptedฉันคาดหวังให้คุณหักหลังฉันเสมอ
คอเรลล์ โกยาReplyToBetrayalAcceptedฉันจะเผาความภักดีให้คุณ
คอเรลล์ โกยาInterrogatedฉันจะไม่บอกคำเดียว!
คอเรลล์ โกยาInterrogatedคุณไม่สามารถ ... มันไร้มนุษยธรรม ... ไร้มนุษยธรรม!
คอเรลล์ โกยาInterrogatedคุณคงจะดีกว่าถ้าได้เจรจากับฉันอีกครั้ง
คอเรลล์ โกยาReplyToExecutionคุณตั้งใจจะเป็นสัตว์ประหลาดพลัดถิ่นหรือเป็นอุบัติเหตุหรือไม่?
คอเรลล์ โกยาReplyToExecutionไอ้!
คอเรลล์ โกยาReplyToExecutionพวกเขาจะกลับมาและแข็งแกร่งขึ้น ฉันจะพร้อม
คอเรลล์ โกยาSafehouseLeaderDefeatedเปลวไฟ ... พวกมันไม่เผาคุณ ... เจ้าเป็นสัตว์ชนิดใด?
คอเรลล์ โกยาPrimaryDefenderStartsFightที่ไหนมีควันมี Redblade เตรียมพร้อม.
คอเรลล์ โกยาDefeatedอย่าพยายามทำอะไรโง่ Korell
คอเรลล์ โกยาDefeatedการต่อสู้ของคุณเสร็จสิ้นแล้ว Redblade ข้อมูล. ตอนนี้
คอเรลล์ โกยาBarginAcceptedไม่โง่อย่างที่คุณเห็น Redblade
คอเรลล์ โกยาInterrogatedเราจะให้คุณคุกรุ่นอยู่ด้านหลังชั่วขณะหนึ่ง
ริน ยูชูPrimaryDefenderStartsFightคุณเป็นผู้ทำลายทวีปที่สวยงามแห่งนี้ เราเป็นผู้รักษา
ริน ยูชูPrimaryDefenderStartsFightสิ่งที่คุณทำมาจนถึงตอนนี้คือการดูถูก muckblood
ริน ยูชูPrimaryDefenderStartsFightปล้นมันคืออะไร ฉันมาจากไหนเราปล้นพวกโจรอย่างมีชีวิต
ริน ยูชูPrimaryDefenderStartsFightดูเหมือนว่าหนูจะเดินเข้าไปในห้องโถงที่ศักดิ์สิทธิ์ของเรา
ริน ยูชูPrimaryDefenderStartsFightกับดักเป็นเด้งหนูน้อย
ริน ยูชูPrimaryDefenderStartsFightตลอดเวลาที่อยู่ในความมืดทำให้ฉันเกลียดคุณมากขึ้นเท่านั้น
ริน ยูชูPrimaryDefenderStartsFightฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะหักล้างตัวเองโดยการทำข้อตกลงกับคุณ
ริน ยูชูPrimaryDefenderStartsFightความภักดีของฉันได้รับการจัดแนวใหม่ อย่าคาดหวังว่าเมื่อเราพบกันครั้งสุดท้าย
ริน ยูชูPrimaryDefenderStartsFightฉันยังคงรู้สึกถึงความตายที่เย็นยะเยือกเมื่อฉันหลับตา ไม่ต้องกังวลคุณจะรู้สึกเร็วพอ
ริน ยูชูPrimaryDefenderStartsFightคุณจำความพ่ายแพ้ของคุณได้ไหม คุณจะ.
ริน ยูชูPrimaryDefenderStartsFightวิ่งวิ่งหนูน้อย ลูกศรของฉันจะยังคงหาคุณ
ริน ยูชูPrimaryDefenderStartsFightปริศนาสำหรับคุณพลัดถิ่น คนคนหนึ่งจะอยู่ทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกันได้อย่างไร
ริน ยูชูPrimaryDefenderStartsFightสวมกอดหิมะหรือถูกฝัง
ริน ยูชูPrimaryDefenderStartsFightพายุหิมะรับสายของฉัน!
ริน ยูชูPrimaryDefenderStartsFightด้วยรองเท้าเหล่านี้ฉันสามารถยักองค์ประกอบออกได้แม้ว่าความหนาวจะไม่รบกวนฉันเลย!
ริน ยูชูSafehouseLeaderIntroเราเกิดมาเป็นผู้นำ คุณ? คุณเกิดเพื่อรับใช้เรา
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalคุณปล่อยให้พวกเขาเห็นมากเกินไป ฆ่าพวกเขา
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalปัญญาอ่อน! อย่าละเลยสินค้า!
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalรู้สึกราวกับว่ากำแพงกำลังปิดอยู่
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalเราอยู่ทุกที่
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalดูอย่างระมัดระวังพลัดถิ่น คุณจะไม่เห็นอะไรมาก
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับใช้สาเหตุที่สูงส่งเช่นนี้
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalคนของคุณทำอะไรไม่ถูกคารุย?
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalยิ่งเร็วไปกว่านี้คุณก็ยิ่งสามารถกลับไปที่ทะเลได้เร็วขึ้นเท่านั้น
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalอย่าทำให้ฉันเสียใจกับปีศาจที่น่ารังเกียจ
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalน่าสะอิดสะเอียน ต่อสู้เหมือน Ezomyte ขุนนาง
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalพยายามอย่าให้พวกเราฆ่าผู้บูชาไฟ
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalเราต่อสู้เพื่ออนาคตที่บริสุทธิ์!
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalฉันจะฆ่าคุณเองเร็วกว่าอ้างสิทธิ์ของเราที่นี่
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalคนอื่น ๆ จะเศร้ามากที่ได้ยินถึงการตายก่อนวัยอันควรของคุณ ...
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalคุณไม่ควรจะข้ามฉันไป
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalฉันอยู่ที่นี่เพื่อทำความสะอาดระเบียบของคุณเองรวมอยู่ด้วย
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalBrinerot ฉันจะทำให้คุณหวังว่าคุณจะลงไปกับเรือของคุณ
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalอันดับแรกคุณจากนั้นส่วนที่เหลือของเผ่าน้อยสกปรกของคุณธาน
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalKorell มันเป็นเพียงเรื่องของเวลา ฉันเพิ่งจะย้ายครั้งแรก
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalThe Syndicate น่าจะดีกว่าถ้าไม่มีคุณหรือซาดิสม์ของคุณ
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalคุณคดเคี้ยวมาโลนี่ คิดว่าคุณสามารถติดตามฉันได้ไหม?
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalMuckbloods การทำให้บริสุทธิ์เริ่มต้นขึ้นแล้ว
ริน ยูชูReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณจะไม่เสียใจกับสิ่งนี้
ริน ยูชูReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณฉวยโอกาสหนอนตัวน้อย
ริน ยูชูReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณจะไม่เห็นเวลากลางวันอีกเลย
ริน ยูชูReplyToSecondaryDefenderArrivalเมื่อสิ่งนี้ผ่านไปคุณจะไร้ค่า แต่มีเนื้อสำหรับมด
ริน ยูชูReplyToSecondaryDefenderArrivalโอ้ไม่คุณจะไม่เห็นมันกำลังมา
ริน ยูชูReplyToSecondaryDefenderArrivalyuck ชนิดของคุณทำให้แม้แต่ Brinerot ดูน่าสนใจ
ริน ยูชูReplyToSecondaryDefenderArrivalคุณไม่กล้าแตะต้องฉันสัตว์ร้าย!
ริน ยูชูReplyToSecondaryDefenderArrivalนั่นคือสิ่งที่เป็น ฉันแค่ 'Mutewind' อีกครั้งเหมือนเมื่อก่อน
ริน ยูชูReplyToSecondaryDefenderArrivalอย่าติดกับดักกับสัตว์ร้ายของคุณ
ริน ยูชูReplyToSecondaryDefenderArrivalฮะ!
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalหมาป่ากำลังวนรอบคุณตอนนี้ ...
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalจบแล้วสำหรับคุณตอนนี้ Exile
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalคำนับนักพนันของคุณผู้บุกรุก
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalเราจะฉีกคุณเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalพยายามที่จะไม่สูญเสียแขนขาอีกข้างรอง
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalจัดการรอบ ๆ Brinerot หรือไม่? สิ่งนี้ให้ความรู้สึกที่ถูกต้อง
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalราชินีของคุณสั่งให้คุณต่อสู้ในชื่อของเธอสิ่งมีชีวิต!
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalไหวพริบไม่อาจจะชนะวันที่นี่ ทำตามคำสั่งของฉันไปที่จดหมาย Thane
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalให้บริการฉันดี Korell หรือฉันจะถูกบังคับให้ดับคุณ
ริน ยูชูSecondaryDefenderArrivalทำตามที่ฉันได้สั่งคุณและชัยชนะก็แน่นอน
ริน ยูชูKillPlayerเสร็จ​สิ้น​ไป​ก็​ดี
ริน ยูชูKillPlayerเลว เดินต่อไป!
ริน ยูชูKillPlayerแค่อีกศพตอนนี้
ริน ยูชูKillPlayerดี. อะไรต่อไป?
ริน ยูชูEscapeไร้ค่า
ริน ยูชูEscapeความสำเร็จนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้
ริน ยูชูEscapeคุณไม่สามารถชนะ
ริน ยูชูDefeatedช่างน่าละอายเหลือเกิน ... !
ริน ยูชูDefeatedทั้งหมดหายไป
ริน ยูชูDefeatedกินลึก!
ริน ยูชูDefeatedโอกาสของเรา ... ถูกแบน ...
ริน ยูชูDefeatedไม่ไม่ต้องติดคุก!
ริน ยูชูDefeatedพระเจ้า ... ไม่ใช่อีกแล้ว!
ริน ยูชูDefeatedฉันดีกว่านี้!
ริน ยูชูDefeatedฉันต้องเผชิญกับความตาย ... อีกครั้ง ...
ริน ยูชูDefeatedคิดว่ามันจะง่ายเหมือนครั้งที่แล้ว ...
ริน ยูชูDefeatedประณาม. คาดคะเน
ริน ยูชูDefeatedฉันตาบอดด้วยความโกรธ ...
ริน ยูชูOfferBargainแม้แต่พวก Redblade ยังไม่โหดร้ายเท่าเจ้าเลย ข้าจะทำตามที่เจ้าบอกทุกอย่าง ได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วย
ริน ยูชูOfferBargainฆ่าข้าสิและพิสูจน์ว่าเจ้าเป็นพวกอำมหิตอย่างที่ข้าคิด หรือ... ทำให้ข้าแปลกใจ ปล่อยข้าไป ข้าจะพาคนมาหาเจ้า แล้วทำให้มันเคารพเป็นบ้าง ได้โปรด
ริน ยูชูOfferBargainชีวิตข้ามันคุ้มกับการเสียโอกาสได้ข้อมูลเพิ่มแล้วหรอ? นั่นคือสิ่งที่เจ้ากำลังจะทำถ้าเจ้าฆ่าข้านะเอ็กไซล์ แทนที่จะทำแบบนั้น ให้ข้าได้แสดงให้เจ้าเห็นว่าข้ามีประโยชน์ต่อเจ้าแค่ไหน ข้าตีสนิทได้ไว และยิ่งไวกว่าอีกถ้าเป็นการหาสิ่งที่ข้าต้องการรู้ ให้โอกาสข้าได้แสดงความสามารถนี้ให้เจ้าเห็น แล้วข้าได้ข้อมูลอะไรมาจะบอกเจ้าทุกอย่าง
ริน ยูชูOfferBargainข้าไม่เหมาะกับหน้าที่นี้ เจ้าทำให้ข้าเห็นอย่างชัดเจน แต่มันเป็นความผิดขนาดต้องตายเลยหรือ? ข้าว่าไม่ แต่ข้าว่า ข้าน่าจะเหมาะกับหน้าที่อื่นมากกว่า เจ้าว่าไหม?
ริน ยูชูOfferBargainพี่น้องชาว Mutewind ของข้าเตือนข้าว่าการทอดทิ้งพวกเขาจะทำให้ข้าเจอแต่ความมืด สงสัยพวกเขาน่าจะคิดถูก ข้าคิดว่า ถ้าเจ้ายอมนะ ข้าจะขอลาออกจากองค์กร
ริน ยูชูOfferBargainเจ้าเป็นสัตว์กระหายเลือดตัวเล็กๆ ใช่ไหม? ข้าเกือบจะนับถือละ ถ้าข้าว่าเจ้าไม่กล้า ข้าคงตายคาที่ เพราะงั้น ข้าจะเสนอสิ่งนี้: ความรู้ ความรู้ทุกอย่างที่ข้ามีจากการประจำอยู่ที่นี่
ริน ยูชูOfferBargainข้าจะเสนอเลือด Mutewind บริสุทธิ์ให้เจ้าก็ได้ หรือข้าจะเสนอปัจจัยสิ่งของอื่นๆ แทน เจ้าเลือกเอา
ริน ยูชูBarginAcceptedคิดซะว่าข้าแปลกใจ ข้าจะทำตามที่เจ้าบอก
ริน ยูชูBarginAcceptedข้าจะทำตามข้อตกลง แต่จงจำไว้เลย
ริน ยูชูBarginAcceptedเจ้าจะไม่ผิดหวัง!
ริน ยูชูBarginAcceptedเมื่อเจ้าเจอผู้ให้ชีวิต บอกมันด้วยว่าข้าฝากทักทาย... ด้วยคมดาบ
ริน ยูชูBarginAcceptedข้ารู้ว่าเจ้าต้องมีเหตุผล
ริน ยูชูBarginAcceptedเป็นการแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรม แล้วเจอกันใหม่!
ริน ยูชูOfferBetrayalรู้ไหมทำไมองค์กรอิมมอร์ทัลถึงพลาด? เพราะพวกมันไม่มี Mutewind เป็นผู้นำ แต่มีพวกเลือดโคลนมานั่งเล่นตุ๊กตา คิดว่าไง ถ้าเราจะเปลี่ยนมันซะ?
ริน ยูชูOfferBetrayalนี่คือสิ่งที่ถ้าได้รับจากการเชื่ออำนาจจากต่างถิ่น ปล่อยข้า แล้วข้าจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่า Mutewind จัดการกับความล้มเหลวยังไง
ริน ยูชูOfferBetrayalถ้าเจ้าคิดว่าข้าออกรบโดยไม่มีแผนการสำหรับถุกสถานการณ์แล้วล่ะก็ เจ้าไม่รู้จักข้าซะแล้ว แผนการข้าสำหรับกรณีแบบนี้น่ะหรอ? โยนความรับผิดชอบให้คนอื่นที่ด้อยกว่า เอาซักคนจาก nincompoops แถวนี้น่าจะใช้งานได้ เจ้าว่าไหม?
ริน ยูชูOfferBetrayalข้าไม่ได้โง่ ข้ารู้ว่าเจ้าต้องการอะไร เจ้าต้องการข้อมูล ถ้าเจ้าไว้ชีวิตข้า ข้าจะขายความลับของพวกของข้าที่นี้ให้
ริน ยูชูOfferBetrayalพระเจ้า.. ข้าเคยต้องเหตุผลที่จะติดใส่พวก Brinerot ชั่วนั่น อย่าทำให้ข้าผิดหวังล่ะ เอ็กไซล์
ริน ยูชูOfferBetrayalHillock เป็นมากกว่าหิมะถล่มเดินได้พูดได้นิดหน่อย พวกเราชาว Mutewind รู้ว่าหิมะถล่มมันอันตรายมากแค่ไหน เจ้าก็ควรระวังตัวเช่นกัน
ริน ยูชูOfferBetrayalเดี๋ยว! ข้าอาจจะเป็นขี้ข้าองค์กรอยู่ตอนนี้ แต่Jorgin มันฆ่าน้อง เจ้าจะปล่อยให้ไอ้คนฆ่าพี่น้องมันลอยนวลหรอ?
ริน ยูชูOfferBetrayalข้าไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกดีตอนนี้ของข้ายังไงดี ที่ได้เห็นไอ้พวก Redblade เลือดโคลนบูชาไฟมันดิ้น
ริน ยูชูOfferBetrayalดูในตาของ Maloney เฟืองมันกำลังหมุน ข้าว่ามันกำลังวางแผนอะไรอยู่แน่ๆ เจ้าจะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นดี หรือว่าจะจัดการเก็บมันไว้ในที่ๆ มันควรอยู่ดี?
ริน ยูชูOfferBetrayalข้าเกรียดเจ้า เอ็กไซล์ แต่ก็ไม่มากไปกว่าพวกขี้ข้าคนอื่นๆ เท่าไหร่ ข้าจัดการพวกมันได้เพื่อให้ปอดข้ายังมีลมอยู่
ริน ยูชูOfferExecuteความตายไม่ใช่เครื่องยับยั้งมันครั้งเดียว
ริน ยูชูOfferExecuteต่อหน้ากัปตันของฉันฉันจะตายอย่างกล้าหาญ
ริน ยูชูOfferExecuteผมขอสาธิตวิธีที่เหมาะสมในการตาย
ริน ยูชูOfferExecuteสอบปากคำที่เพียงพอ คุณดูถูกฉัน. ความตายเป็นทางเลือกเดียวที่ฉันจะให้คุณในเวลานี้
ริน ยูชูReplyToBetrayalAcceptedคุณคิดว่าฉันไม่ได้คาดหวังการทรยศ? ฉันสองก้าวไปข้างหน้า
ริน ยูชูReplyToBetrayalAcceptedฉันทำอะไรกับคุณ Vagan?
ริน ยูชูReplyToBetrayalAcceptedคุณเคยรู้จักชื่อเสียงของคุณมาแล้ว Brinerot
ริน ยูชูReplyToBetrayalAcceptedคุณ ... ได้ทรยศฉันเป็นของขวัญหรือไม่? คุณคือคนโง่ที่สุดของคนโง่!
ริน ยูชูReplyToBetrayalAcceptedฉันทำมันง่าย ๆ ที่จะรบกวนคุณ Jorgin เพราะคุณไม่สามารถกลับบ้านได้
ริน ยูชูReplyToBetrayalAcceptedฉันคิดว่าคุณพูดว่า Syndicate ทำให้ความสัมพันธ์ในอดีตไม่เกี่ยวข้อง
ริน ยูชูInterrogatedฉันจะบอกสิ่งที่ฉันต้องการจะบอกคุณเท่านั้น
ริน ยูชูInterrogatedไม่ว่าคุณจะซักถามฉันกี่ครั้งก็ตาม
ริน ยูชูInterrogatedฉันคิดว่าเรามีความเข้าใจ!
ริน ยูชูReplyToExecutionราคาของความล้มเหลว
ริน ยูชูReplyToExecutionคุณ ... คุณอำมหิต!
ริน ยูชูReplyToExecutionวัสดุบุผิวเงิน!
ริน ยูชูSafehouseLeaderDefeatedฉันวางแผนทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ฉันจะแพ้ได้อย่างไร ฉัน ... ฉันต้องก่อวินาศกรรม! แต่โดยใคร
ริน ยูชูPrimaryDefenderStartsFightฉันสอดแนม Mutewind! ระวังพลัดถิ่น
ริน ยูชูPrimaryDefenderStartsFightเลือดของคุณไม่ได้ดูบริสุทธิ์สำหรับฉันครั้งสุดท้าย Mutewind
ริน ยูชูDefeatedน่าสงสาร อยู่สุนัข
ริน ยูชูBarginAcceptedอย่าทำให้เราเสียใจกับสิ่งนี้ Mutewind
ริน ยูชูInterrogatedเราจะได้สิ่งที่เราต้องการจากคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งริน
คามีเรียผู้เลือดเย็นPrimaryDefenderStartsFightอย่าพยายามวิ่ง มันจะทำให้สิ่งต่าง ๆ แย่ลงสำหรับคุณ
คามีเรียผู้เลือดเย็นPrimaryDefenderStartsFightดูเหมือนว่าแขกผู้มีเกียรติของเรามาถึงแล้ว ...
คามีเรียผู้เลือดเย็นPrimaryDefenderStartsFightฉันหวังว่าคุณจะพบพวกเราที่นี่
คามีเรียผู้เลือดเย็นPrimaryDefenderStartsFightไม่นะ! พวกเขาพบเรา! เราจะทำอะไร?
คามีเรียผู้เลือดเย็นPrimaryDefenderStartsFightฉันมักจะชอบที่จะวาดมันออกมา แต่คำสั่งคือคำสั่ง
คามีเรียผู้เลือดเย็นPrimaryDefenderStartsFightปล่อยให้คุณมีของขวัญเล็กน้อยในเซลล์ ไม่ใช่ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่เพื่อดู ...
คามีเรียผู้เลือดเย็นPrimaryDefenderStartsFightคิดว่าฉันชอบฆ่ามากกว่าการเจรจา
คามีเรียผู้เลือดเย็นPrimaryDefenderStartsFightแม้ว่าฉันจะมีความสุขกับความร่วมมือเล็ก ๆ น้อย ๆ ของฉัน แต่ฉันคิดว่าครั้งนี้ฉันจะตะครุบคุณครึ่ง
คามีเรียผู้เลือดเย็นPrimaryDefenderStartsFightตลกสิ่งที่คุณเรียนรู้ที่จะทำในขณะที่คุณตาย ...
คามีเรียผู้เลือดเย็นPrimaryDefenderStartsFightคิดว่าฉันฆ่าคุณ คงเป็นความฝันที่น่ายินดี
คามีเรียผู้เลือดเย็นPrimaryDefenderStartsFightความมืดจะทำลายคุณ!
คามีเรียผู้เลือดเย็นPrimaryDefenderStartsFightกรดจะทำให้ความสนุกนี้
คามีเรียผู้เลือดเย็นPrimaryDefenderStartsFightฉันสงสัยว่าฉันจะแยกออกจากสิ่งที่ค้นพบใหม่นี้ได้อย่างไร ...
คามีเรียผู้เลือดเย็นPrimaryDefenderStartsFightฉันจะทำให้คุณกลายเป็นหินและดูว่าคุณแตกหักอย่างไร
คามีเรียผู้เลือดเย็นPrimaryDefenderStartsFightฉันเป็นโรคระบาด!
คามีเรียผู้เลือดเย็นSafehouseLeaderIntroโดยปกติฉันต้องไปหาเหยื่อ ช่างวิเศษเหลือเกิน
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalคุณไม่ได้วางแผนที่จะจัดปาร์ตี้โดยไม่มีฉันใช่ไหม
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalโอ้ดี! ยังคงมีความสนุกสนานมากมายที่จะมี
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalสิ่งนี้จะนำความทรงจำที่กลับมา
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalทายซิว่าใคร!
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalนี้? นี่เป็นเรื่องส่วนตัวที่ถูกเนรเทศ
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalฉันมักจะชอบทำแบบนี้คนเดียว แต่สำหรับคุณฉันจะทำข้อยกเว้น
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalแสดงให้ฉันเห็นสิ่งที่ชนิดของสารพัดที่เบ็ดสามารถดึงออกมาจากคนที่คลั่งไคล้
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalช่วยชีวิตข้าด้วยชายร่างใหญ่
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalฉันควรจะช่วยเหรอ?
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalให้ฉันดูว่าคุณเคลื่อนไหวอย่างไรริน ...
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalดอกไม้ที่บอบบางอย่างคุณไม่ควรต่อสู้เพียงลำพัง ...
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalเป็นตาของฉันที่จะฉีกแขนขาที่ถูกเนรเทศออกจากกิ่ง!
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalปาร์ตี้นี้ต้องการ ... ความวุ่นวาย!
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalฉันรู้สึกอยากยึดทรัพย์สิน ไม่สนใจว่า ... หรือใคร ...
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalทีนี้ทำไมเราถึงอยากไปทำลายบ้านแบบนี้?
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalEenie, meenie, miney, mo ... คุณ!
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalฉันกำลังขอเบ็ดนั่น
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalฉันจะฉีกคุณเปิดเพื่อดูว่าคุณทำอะไรประหลาด
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalGravicius ฉันมีการบรรยายของคุณเพียงพอแล้ว!
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalฉันจะสร้างรูปปั้นเนื้อในสไตล์ของคุณ - จากคุณ! เป็นการแสดงความเคารพ
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalฉันจะฉีกหน้ากากออก - พร้อมกับหัวของคุณ!
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalฉันไม่ได้สนใจว่าฉันเป็นใครกันหรอกตราบใดที่แขนขาลอยไป
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันจะละเลงคุณข้ามกำแพงสำหรับเรื่องนี้
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราจัดการกับคุณในการเดินทางกลับ
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันเดาว่าเราจะทำความสะอาดศพของคุณด้วย
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToSecondaryDefenderArrivalต้องการร่วมทีมกับผู้ถูกเนรเทศ? ไม่มีลูกบอลเลือด
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToSecondaryDefenderArrivalอะไรสนุกไม่พอเหตุผลเหรอ?
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToSecondaryDefenderArrivalตั้งแต่เมื่อไหร่ที่คุณขออนุญาต?
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันหวังว่าคุณจะตาย
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToSecondaryDefenderArrivalเราเหมือนกันมากกว่าที่คุณคิด Mutewind
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันไม่สนใจว่าคุณจะประทับใจคุณ Aisling
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToSecondaryDefenderArrivalเพียงแค่มีแขนขามากขึ้นเพื่อเพิ่มไปยังกองของฉัน
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalฉันรักมันเมื่อลูกน้องตัดสินใจแบ่งปัน
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalไม่มีใครยุ่งกับซินดิเคทและรักษาหัวไว้
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalฉันจะแสดงวิธีการริปและการฆ่าอย่างเหมาะสม
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalRagdoll นี้เป็นของฉัน!
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalอะไรคือสงครามครูเสดที่ไม่มีการฆ่าคนนอกศาสนา
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalพวกเขาบอกว่าฉันรับผิดชอบที่นี่ Vagan
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalเฮ้ Janus ฉันเป็นหัวหน้าอยู่แล้ว!
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalฉันจะเป็นผู้นำในการเต้นรำนี้ดอกไม้เล็ก ๆ ของฉัน
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalไรเคอร์! ฉันเป็นผู้นำในขณะนี้! คุณทำในสิ่งที่ฉันพูด!
คามีเรียผู้เลือดเย็นSecondaryDefenderArrivalคนที่ยืนขวางทางฉันจะถูกฉีกกิ่งจากกิ่ง
คามีเรียผู้เลือดเย็นKillPlayerกระดูกของคุณจะเน่าในผนังเหล่านี้ตลอดเวลา
คามีเรียผู้เลือดเย็นKillPlayerฉันคิดว่าฉันจะลากคุณไปด้านหลังคาราวานนี้เพื่อความสนุกสนาน
คามีเรียผู้เลือดเย็นKillPlayerแขนขาเยอะมากเวลาน้อยมาก!
คามีเรียผู้เลือดเย็นKillPlayerอ้าวเร็วเกินไป!
คามีเรียผู้เลือดเย็นEscapeจะดีกว่าที่จะอยู่และเล่น แต่ก็ยังทำงานได้ดี
คามีเรียผู้เลือดเย็นEscapeฉันทำงาน พวกเขาไม่สามารถพูดว่าฉันไม่ได้
คามีเรียผู้เลือดเย็นEscapeความอัปยศเรากำลังรีบ อยากจะปอกเปลือกผิวของคุณออก
คามีเรียผู้เลือดเย็นDefeatedฉันมีคุณ!
คามีเรียผู้เลือดเย็นDefeatedเฮ้ย... เป็น​ไป​ไม่​ได้​...
คามีเรียผู้เลือดเย็นDefeatedอย่างไร? คุณอ่อนแอ!
คามีเรียผู้เลือดเย็นDefeatedแต่ฉันมีมือบน!
คามีเรียผู้เลือดเย็นDefeatedไม่ไม่ใช่คำถามอีกครั้ง!
คามีเรียผู้เลือดเย็นDefeatedค่อนข้างดี ... สำหรับนักพูด ...
คามีเรียผู้เลือดเย็นDefeatedอะไรจะทำให้ฉันทำร้ายเพื่อนตัวน้อยของฉันอีกครั้ง
คามีเรียผู้เลือดเย็นDefeatedฆ่าฉันสักครั้งอัปยศกับคุณ ...
คามีเรียผู้เลือดเย็นDefeatedนี่คือ ... นี่เป็นการเล่นตลกนองเลือดใช่ไหม
คามีเรียผู้เลือดเย็นDefeatedทำไมฉันมาที่นี่
คามีเรียผู้เลือดเย็นDefeatedฉันไม่เข้าใจว่าฉันหลงทาง
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferBargainคุณเป็นฆาตกรแบบของฉันเนรเทศ! ส่วนที่ฉันชอบคือเมื่อหัวของพวกเขากระแทกพื้นครั้งแรก ดีใจที่ไม่ใช่หัวฉันถ้าฉันซื่อสัตย์ ดังนั้นฉันจะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นเช่นนั้น?
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferBargainฉันเป็นเด็กตัวเล็กซุกซนในสมัยของฉัน เคยเป็นเพื่อนกับคนรวยและเหมาะสมได้ดีและใกล้ชิดกับพวกเขาก่อนที่จะฆ่าพวกเขาและรับทุกสิ่งที่พวกเขามี ฉันสามารถโน้มน้าวใจได้มาก - และอดทน - เมื่อฉันต้องเป็น ฉันสามารถให้คุณเลือกเป้าหมายได้เพื่อความสนุกสนาน
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferBargainฉันไม่กลัวที่จะยอมรับความหลักของความขี้ขลาดภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกของฉัน นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการจะได้ยินใช่ไหม? อย่าฆ่าฉันและฉันจะ ... ฉันจะเป็นเพื่อนกับสมาชิกคนอื่นของคณะกรรมการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานของพวกเขา ฉันรู้วิธีพูดคำที่ถูกต้อง พวกเขาจะไม่สงสัยฉัน
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferBargainฉันเบื่อง่ายถูกเนรเทศและเมื่อฉันเบื่อฉันจะได้รับ ... ความอยาก อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของฉากฉันจะไม่รู้สึกอยากกระตุ้นให้หนังศีรษะของคุณฉีกขาดด้วยวิธีที่ฉันทำตอนนี้
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferBargainฉันเหนื่อยกับการซินดิเคท ฉันจะลองเดี่ยว นั่นคือวิธีที่ฉันเคยเป็นมาก่อนที่จะตกลงกับ Aisling และ Hillock และ Gravicius ที่นี่ พวกเขาได้รับอิทธิพลที่ไม่ดีกับฉัน ฉันจะดีเมื่อฉันออกไปจากพวกเขาฉันสัญญา
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferBargainคุณต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งที่เราได้ทำที่นี่? แน่นอนฉันจะบอกคุณตราบใดที่มันทำให้ฉันกลับมาในสนามรบได้เร็วขึ้น ฉันกำลังรู้สึกตัวอยู่แล้ว
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferBargainฆ่าและขโมยของ นั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉันถูกล็อกในครั้งแรก ความจริงคือฉันขโมยของเท่านั้นดังนั้นมันจึงดูเหมือนว่าทำไมฉันถึงฆ่า! ฉันไม่ต้องการสิ่งนั้นด้วยซ้ำ คุณต้องการอะไร นำสิ่งของและปัสสาวะออก
คามีเรียผู้เลือดเย็นBarginAcceptedเหมือนวันเก่า ๆ
คามีเรียผู้เลือดเย็นBarginAcceptedตกลงเป็นข้อตกลง
คามีเรียผู้เลือดเย็นBarginAcceptedฉันรู้ว่าเราสามารถเห็นตาต่อตา ที่นี่ฉันมีตาในกระเป๋าของฉันคุณสามารถมี ไม่มี? เอาล่ะฉันจะเก็บมันไว้
คามีเรียผู้เลือดเย็นBarginAcceptedฉันจะหาคนมานั่งตามเวลาของตัวเอง!
คามีเรียผู้เลือดเย็นBarginAcceptedอย่าบอกซินดิเคทที่ฉันบอกคุณ หรือว่าฉันไม่สนใจ
คามีเรียผู้เลือดเย็นBarginAcceptedยิ่งใหญ่ พวกเรารีบหน่อยได้ไหม?
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferBetrayalฉันอยากจะแทงเจ้านายถ้าคุณเข้าใจความหมายของฉัน ฉันค่อนข้างอยากจะแทงพวกเขาที่ด้านหลังด้วยมีดเปื้อนเลือดขนาดใหญ่ เอาของออกจากธุรกิจสักหน่อย นานพอที่จะรับผิดชอบตัวเอง คุณสามารถดูว่าคุณต้องการ ฉันไม่สนใจจริงๆ
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferBetrayalThe Syndicate เป็นกลไกทางสังคมถูกเนรเทศและหากมีสิ่งหนึ่งที่ฉันเข้าใจ หากคุณให้ฉันมีชีวิตอยู่ฉันสามารถขโมยอันดับของคนที่อยู่รอบตัวฉันและโปรโมตตัวเองได้! มันอาจเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคุณ
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferBetrayalฉันไม่ได้บอกพวกเขาต่อหน้าพวกเขา แต่ฉันดูถูกสมาชิกคนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ อันที่จริงฉันได้พยายามหาวิธีที่จะทำให้บางคนถูกไล่ออกโดยใช้งานเฟรมที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน หากคุณอนุญาตให้ฉันมีชีวิตอยู่คุณสามารถเลือกผู้ที่จะไปได้ด้วย
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferBetrayalคนทรยศเป็นเพียงคำพูดที่ถูกเนรเทศ ฉันรู้คำศัพท์มากมาย ฉันจะบอกทุกคำที่ฉันรู้เกี่ยวกับพี่น้องทั้งหมดของฉันที่นี่และคุณปล่อยให้ฉันไปไหม
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferBetrayalReckon Leo สามารถเต้นได้หรือไม่? ฉันคิดว่าเขาทำได้ เคยตายไปลองจริง ปล่อยฉันไปและฉันจะทำสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุด ให้คุณได้รับการแบ่งที่ดีจากความรุนแรงที่แสนอร่อยนี้
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferBetrayalคุณไม่ได้ป่วยจากการเทศนาของ Elreon เหรอ? พระเจ้านี่พระเจ้าผู้เป็นอย่างนี้อวยพรความยุ่งเหยิงนี้ ... เข้าใกล้ปากของเขา
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferBetrayalฉันเหนื่อยมากที่ได้ยินโทร่าเดินต่อไปเรื่อย ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติ ปล่อยฉันไปและฉันจะทำให้เธอล้มลง
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferBetrayalVorici ทำให้ฉันโกรธจริงๆ เขาเป็นนักฆ่าไม่ดีไปกว่าคุณหรือฉัน แต่เขาพยายามซ่อนมันไว้เป็นความลับเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สกปรก ฉันไม่. ฉันฆ่าในที่โล่งเหมือนคน ให้เขาในสิ่งที่เขาสมควรได้รับ
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferBetrayalอย่ามองมาที่ฉัน ดูสัตว์ประหลาดตัวนั้น สิ่งที่ไม่ได้นอนหลับ! นั่นคือสิ่งที่เราควรจะต่อสู้!
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferBetrayalฉันควรจะเสนอให้ทรยศที่นี่ นั่นคือสิ่งที่เขาสอนฉัน
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferExecuteฉันไม่สามารถดูแลตัวเองได้ มันคือความตายสำหรับฉัน
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferExecuteเจ้านายที่นี่จะมีที่ซ่อนของฉันเว้นแต่ฉันจะอดทน
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferExecuteไม่ต้องการให้อ่อนแอต่อหน้าพี่น้องของฉัน
คามีเรียผู้เลือดเย็นOfferExecuteไม่มีการซักถามในครั้งนี้ แค่ฆาตกรรม
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToBetrayalAcceptedทุกคนในคณะนี้เป็นคนนอกรีต
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToBetrayalAcceptedไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToBetrayalAcceptedฉันจะกินเจ้าล่า!
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToBetrayalAcceptedจริงๆแล้วสิ่งที่พูดในหูข้างหนึ่งและอีกข้าง ไม่มีเวลาที่จะถอดรหัสสิ่งนั้น
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToBetrayalAcceptedหยุดลงโทษฉัน!
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToBetrayalAcceptedRiker เมื่อฉันจับคุณคาดหวังว่าความทุกข์ทรมานของคุณจะเป็นตำนาน
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToBetrayalAcceptedฉันจะฉีกกระดูกหักอกของเจ้าออกจากร่างกายที่ยังมีชีวิตของคุณทีละ!
คามีเรียผู้เลือดเย็นInterrogatedทางเลือกที่หยาบ ฉันเห็นด้วย.
คามีเรียผู้เลือดเย็นInterrogatedคุณกำลังอยู่ในประสาทของฉัน!
คามีเรียผู้เลือดเย็นInterrogatedในที่สุดคุณได้แสดงความกล้าหาญบางอย่าง
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToExecutionโหดร้ายอย่างแน่นอน! เอาอีก!
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToExecutionฮ่าฮ่าฮ่าดีที่สุด!
คามีเรียผู้เลือดเย็นReplyToExecutionฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า!
คามีเรียผู้เลือดเย็นSafehouseLeaderDefeatedนี่เป็นเรื่องโกหก ...
คามีเรียผู้เลือดเย็นPrimaryDefenderStartsFightระวังอสูรนั้นมีลูกเล่นใหม่ ๆ
คามีเรียผู้เลือดเย็นDefeatedดู? แม้แต่ฝันร้ายก็อาจพ่ายแพ้ได้
คามีเรียผู้เลือดเย็นInterrogatedชายร่างใหญ่ที่แข็งแกร่งอย่างที่ควรจะเป็นในคาเมเลีย
คามีเรียผู้เลือดเย็นEscapeวิ่งหนีเด็กน้อยกลัว เราจะพาเขาไปครั้งหน้า ...
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์PrimaryDefenderStartsFightเมื่อถึงเวลาที่เราจะผ่านไปไม่มีใครสามารถบอกคุณได้ว่าเป็นมนุษย์แม้แต่คนเดียว
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์PrimaryDefenderStartsFightคุณรู้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกแกะที่เดินเข้าไปในถ้ำสิงโต?
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์PrimaryDefenderStartsFightเก็บสินค้าที่กลิ้ง ฉันจะกลับมาเร็วพอ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์PrimaryDefenderStartsFightไม่มีใครจะพบร่างของคุณที่นี่ถูกเนรเทศ ไม่มีใคร.
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์PrimaryDefenderStartsFightลิ้มรสลมหายใจสุดท้าย!
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์PrimaryDefenderStartsFightฉันใช้เวลาทุกช่วงหลังบาร์เหล่านั้นนึกภาพสิ่งที่ฉันจะทำกับคุณเมื่อฉันออกไป
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์PrimaryDefenderStartsFightคราวนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นสำหรับชีวิตของคุณ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์PrimaryDefenderStartsFightอย่าคิดว่ามันจะเป็นเหมือนครั้งสุดท้ายที่ถูกเนรเทศ ไม่มีใครมาช่วยคุณได้
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์PrimaryDefenderStartsFightความตายของฉันเร็วมาก คุณจะไม่เป็น
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์PrimaryDefenderStartsFightคุณไม่ได้รับจริงเหรอ ฉันเร็วขึ้น ฉันแข็งแกร่งขึ้น
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์PrimaryDefenderStartsFightฉันไม่เคยรู้สึกเป็นอิสระถูกเนรเทศ คุณพูดเหมือนกันได้ไหม
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์PrimaryDefenderStartsFightไม่มีอะไรที่ทำให้ชุ่มชื่นเหมือนเป็นการสังหาร
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์PrimaryDefenderStartsFightสูดดมกลิ่นหอมแห่งความตาย
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์PrimaryDefenderStartsFightฉันมักจะชอบทำงานคนเดียว แต่แพ็คของฉันหิว
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์PrimaryDefenderStartsFightรู้สึกถึงความตายอันเย็นยะเยือก ให้มัน!
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SafehouseLeaderIntroมองไปรอบ ๆ คุณ! นี่คือจุดสิ้นสุดของการเดินทางของคุณเนรเทศ หยุดสุดท้าย!
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalไม่ว่าง อย่าปล่อยให้พวกเขาหนี!
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalคุณควรจะทำธุรกิจของคุณเอง!
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalคุณยังไม่ได้ออกจากที่นี่ยังมีชีวิตอยู่
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalคุณเพียง แต่ชะลอการเนรเทศออกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalฉันกำลังมองหาใครบางคนที่จะฆ่า
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalพวกเราควรจะแกะสลักน้ำพุเลือดเพื่อเปียกพื้นดินที่กระหายน้ำนี้หรือไม่?
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalแสดงให้ฉันเห็นว่าความโหดร้ายที่สวยงามของเธอนั้นมีความสามารถเท่าไหร่
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalสิ่งที่ฉันสามารถทำได้นายพลที่รักจะทำให้คุณตั้งคำถามกับความเชื่อของคุณ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalวิธีที่เร็วที่สุดในหัวใจของผู้หญิงคนนี้คือคอเรลคือการแกะสลักสิ่งอื่นออก
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalCameria งุ่มง่าม แต่ฉันรักความกระตือรือร้นของคุณ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalดูอย่างระมัดระวัง คุณอาจเรียนรู้สิ่งหนึ่งหรือสอง
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalขอโทษที่ถูกเนรเทศ สุดถนน
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalตอนนี้ทุกคนอยู่ที่นี่ความสนุกที่แท้จริงสามารถเริ่มต้นได้
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalไม่เร็วนัก ฉันกำลังเข้ายึด
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalเมื่อสิ่งนี้จบลงจะไม่มีศพเหลืออยู่ให้ฟื้นขึ้นมาอีก
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalขออภัย แต่ฉันเป็นคนเดียวที่ออกจากที่นี่เป็นชีวิต
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalฉันคิดว่าฉันจะรักษาผิวของคุณฮาคุ จะไม่ต้องการเสียรอยสักเหล่านั้น
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalรอยแผลเป็นของคุณช่างสวยงาม Redmane อนุญาตให้ฉันเพิ่มบางอย่าง
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalคุณน่าเกลียดเกินไปที่จะมีชีวิตอยู่ความผิดปกติ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalเช่นผืนผ้าใบขนาดใหญ่สำหรับการทำงาน Hillock ฉันต้องขอบคุณล่วงหน้า
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalเจ้า​มี​โอกาส​ทำให้​ข้า​ประทับ​ใจ คามีเรีย แต่​เจ้า​ไม่​ทำให้​ข้า​ประทับ​ใจ​เลย
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalคุณไม่รู้หรอ คุณไม่ควรโกรธนักฆ่า
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalคนขี้ขลาดไร้หนวกลื่นไหล ฉันจะทาสีผนังสีแดงด้วยเลือดของคุณ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalอาฉันกำลังมองหาเหตุผลที่จะฆ่าคุณ ขอบคุณ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalดังนั้นไม่ว่าจะเป็น คุณสามารถเข้าร่วมศพคนอื่น ๆ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันจะฉีกคุณออกจากกันและให้อาหารคุณกับหมาป่า
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalวิชาของฉันไม่ได้คัดค้าน Vorici คุณจะไม่
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalอย่างน้อยฉันก็รอจนกว่าพวกเขาจะตายเพื่อทำให้ร่างกายเป็นมลทิน
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalถ้าเช่นนั้นทำไมจึงเป็นพยาน เป็นคนรำพึงต่อไปของฉัน
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalฮา! อิจฉา?
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalอย่างน้อยคุณก็รู้จักความยิ่งใหญ่เมื่อเห็น
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalแม้ฉันจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อนึกถึงสิ่งที่ฉันวางแผนจะทำเพื่อคุณ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalฉันรักการดูความหวังเลือนหายไปจากดวงตาของคุณ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalคุณคิดว่ามันจะง่ายอย่างนั้นเหรอ?
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalและเช่นเดียวกันชะตากรรมของคุณถูกผนึกไว้
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalอย่าเสียใจถูกเนรเทศ ความตายของคุณจะสนุกสนานมาก
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalฉันคิดว่าคุณแอบหวังจะให้ฉันเป็นผู้ควบคุม
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalอย่าทำให้ฉันผิดหวัง คุณรู้ว่าฉันทำอะไรเพื่อล้มเหลว
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalฉันคิดว่าคุณรู้จักคำสั่งของฉันแล้ว Gravicius
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalเหงื่อที่ฉันได้กลิ่น Korell? คุณไม่สามารถจัดการกับความร้อนของตัวเอง?
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalตาฉันที่จะเป็นผู้นำการเต้น Cameria
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SecondaryDefenderArrivalชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวมากเกินไป เรามาเริ่มกำจัดพวกมันกันเถอะ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์KillPlayerดี. กำจัดสิ่งนี้ให้หมด
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์KillPlayerเดินต่อไป.
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์KillPlayerมาจบและออกไปจากที่นี่
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์KillPlayerโคตร​ง่าย​เลย
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Escapeความพึงพอใจ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Escapeความตายของคุณจะต้องรอ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Escapeเราเสร็จแล้วที่นี่ แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Defeatedอะไร!? No!
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Defeatedไม่สามารถ ... !
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Defeatedไม่เป็นไปไม่ได้ ... !
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Defeatedแต่ ... ฉันทำไม่ได้ ... !
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Defeatedแผนการทั้งหมดนั้น ... เพื่ออะไรนะ!
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Defeatedรอสักครู่ ... ข้อตกลงอื่น!
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Defeatedไม่ไม่อีกแล้ว!
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Defeatedเอ่อ ... ไม่ง่ายขึ้นใช่ไหม
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Defeatedคุณมีโชค...!
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Defeatedเป็นอย่างไร ... ไม่เป็นมืออาชีพ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Defeatedเอ่อ ... ประมาท!
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferBargainข่าวชื่นชมนักฆ่านะถ้าข้าเห็น เจ้าก็นักฆ่า แต่ข้าคิดว่าเจ้าน่าจะได้อะไรมากกว่าถ้าปล่อยให้ข้ารอด เจ้าอยากได้อะไรก็บอกข้ามา
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferBargainเจ้าจะฆ่าข้าก็ได้ ถ้าข้าเป็นเจ้าข้าก็ทำ แต่ข้ามีความคิดที่ดีกว่า ไว้ชีวิตข้าและข้าจะทำให้ตำแหน่งทรัพยากรบางอย่างขององค์กรมัน… ถูกย้าย ย้ายก้อนหินไปเรื่อยๆตึกมันก็ถล่มได้นะ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferBargainเจ้าจะฆ่าข้าเหรอ? ไม่… เจ้ากำลังหาคนที่สำคัญกว่าข้า ปัญหาก็คือ ไม่มีใครเลยที่มีข้อมูลที่เจ้าต้องการ ให้ข้าได้เข้าไปหาพวกของข้าสิ แล้วข้าจะทำให้เจ้าได้ขึ้นไปอยู่จุดสูงสุด
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferBargainข้า​รู้​ว่า​เจ้า​อยาก​จะ​ฆ่า​ข้า ข้า​ก็​เหมือน​กัน แต่​พวก​เรา​มัน​เหมือน​สัตว์​ใน​ตำนาน​ไฮดรา -- ตัด​ไป​หัว​หนึ่ง อีก​สอง​หัว​ก็​งอก​ออก​มา แต่​ถ้า​ทำให้​คอ​ยาวๆ นั่น​มัน​พัน​กัน​ล่ะ​ก็… เออ เจ้า​น่า​จะ​เข้าใจ​นะ เจ้า​ไว้​ชีวิต​ข้า ข้า​อาจ​จะ​ไป​หา​งาน​ใหม่​ก็ได้
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferBargainรู้ไหม ข้าคิดจะเลิกทำมันมานานแล้ว เบื่อไอ้เกมแมวจับหนูนี่เต็มที เบื่อการต่อสู้ เจ้าว่าไหม? เอาเป็นว่าเราหายกันแล้วแยกทางดีไหม
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferBargainฟังนะ ข้ารู้ว่าเจ้าต้องการอะไร เจ้าไม่ได้ตามล่าไอ้พวกลูกกระจ๊อก -- ข้าก็เป็นแค่นั้น เจ้าอยากได้หัวหน้ามัน ข้าพาพวกมันมาหาเจ้าได้ ถ้าหากข้ายังมีชีวิตอยู่นะ ว่าไงล่ะ?
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferBargainครั้งนี้เจ้าชนะ เอ็กไซล์ แต่สงครามมันยังไม่จบ เจาะรูวิธีชนะสงครามไหมล่ะ? อาวุธไง ปล่อยเขาไปและข้าจะนำเครื่องมือที่เจ้าต้องการที่สุดมาให้
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์BarginAcceptedรากฐานมันเริ่มเคลื่อนแล้ว เอ็กไซล์ แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าเจ้าจะทำลายตึกมันลงมาได้ไหม
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์BarginAcceptedเจ้าเริ่มเข้าใจมันแล้วใช่ไหม? ข้าเห็นมันในตาเจ้า แต่มันมีอะไรมากกว่าที่เจ้าจะสามารถหยั่งถึง
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์BarginAcceptedยังไงองค์กรมันก็ต้องการการถูกสั่นคลอนอยู่แล้ว เอ็กไซล์ ที่เจ้าทำไปไม่เกิดผลอะไรเลย
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์BarginAcceptedรู้อะไรไหม เพราะข้ามาคิดดูดีๆแล้ว ขนมเกินกว่าจะเกษียณ แต่ข้าก็ควรจะพักบ้าง แล้วเจอกันใหม่ เอ็กไซล์
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์BarginAcceptedตอนนี้คำถามคือ เอ็กไซล์ เจ้าจะโง่พอที่จะเผชิญหน้ากับพวกมันหรือเปล่า ซึ่งข้าคิดว่าเจ้าอาจจะ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์BarginAcceptedเอาไป มันเป็นของเจ้า มันมีเยอะมากในที่ๆข้าเจอมัน แต่ถ้าไม่คิดว่าเจ้าจะไปเอามันมาได้หรอกนะ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferBetrayalเจ้าชนะอย่างใสสะอาด แม้หัวหน้าข้าจะอยู่นี่แล้วก็ตาม ถ้าบังเอิญไปรู้มาว่าพวกมันกำลังเก็บสะสมสมบัติขององค์กรไว้ เจ้าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าค่าบอกท่านผู้นั้น?
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferBetrayalสังหารพวกเราจับไม่นำเจ้าเข้าใกล้ท่านผู้นั้นหรอกนะ แต่ถ้าเจ้าไว้ชีวิตข้า ข้าจะทำให้พวกระดับสูงได้รู้ถึงความล้มเหลวของผู้ที่ต่อสู้อยู่ที่นี่ในวันนี้… ยกเว้นตัวข้านะ แน่นอนล่ะ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferBetrayalองค์กรจัดการกับความล้มเหลวด้วยตัวมันเอง แต่บางครั้งมันก็ต้องอาศัยมุมมองจากคนภายนอกเพื่อให้เห็นว่าพวกเราทำอะไรผิดไป บอกข้าสิ เจ้าคิดว่าใครเหมาะที่พวกเราจะ… ลงโทษ? ขาสัญญาว่าเจ้าจะไม่ได้เห็นหน้าพวกมันอีกเร็วๆนี้แน่
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferBetrayalนี่เป็นความผิดพลาดอย่างชัดเจน ฉัน ... เข้าใจผิดเกี่ยวกับความเหมาะสมของภารกิจนี้โดยพันธมิตรของฉัน แต่ฉันรู้บางสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ฉันรู้ คุณต้องการที่จะรู้จักพวกเขา? ให้ฉันไปและข้อมูลนั้นเป็นของคุณทั้งหมด
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferBetrayalฉันไม่เคยมั่นใจเลยว่าจะทรยศต่อลีโอถ้านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferBetrayalโทร่าเห็นถึงความจำเป็นในการใช้ความรุนแรง แต่ไม่ใช่ความสวยงาม อนุญาตให้ฉันให้การศึกษาแก่เธออีกครั้ง
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferBetrayalVagan เป็นการนำเสนอทั้งหมดและไม่มีเนื้อหา ฉันคิดว่าเขาต้องประสบกับความยากลำบากหรือสองอย่างและฉันต้องการส่งพวกเขาให้เขา
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferBetrayalคุณต้องการให้ฉันหักหลังสิ่งนั้น ... ฉันจะทำมัน. แม้ว่าคุณจะไม่ได้ถามก็ตาม แต่เนื่องจากคุณ ...
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferBetrayalHillock มีความคิดน้อยมากเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ตาม นั่นทำให้เขาอันตราย
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferBetrayalทรยศเลือดเย็น นั่นคือสิ่งที่ฉันเสนอ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferExecuteไปทำมัน คุณไม่ใช่คนแปลกหน้าที่จะสังหาร เพียงทำให้มันรวดเร็ว
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferExecuteบางคำสัญญานั้นแข็งแกร่งกว่าความตายและถูกเนรเทศ ทำให้มันรวดเร็ว
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferExecuteคุณคิดว่าฉันจะขอชีวิตของฉันต่อหน้าเพื่อนสมาชิก? ฮ้า ทำให้มันรวดเร็ว
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์OfferExecuteฉันจะตายเร็วกว่าที่คุณล็อกฉันอีกครั้ง หากคุณจะไม่ฆ่าฉันฉันจะ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToBetrayalAcceptedน่าสงสาร น่าจะฆ่าคุณเสียก่อน
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToBetrayalAcceptedไม่มีอะไรที่คุณสามารถรบกวนฉัน Haku แต่ขอบคุณสำหรับคำชม
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToBetrayalAcceptedฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า!
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToBetrayalAcceptedฉันได้เห็นงานของคุณ Vorici ฉันไม่แน่ใจว่าคุณรู้ว่า 'แย่' หมายถึงอะไร
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToBetrayalAcceptedทุกคนเป็นนักวิจารณ์
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToBetrayalAcceptedฉันรู้ว่าฉันต้องการติดหนังศีรษะของคุณคนทรยศ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToBetrayalAcceptedมาโลนี่ฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะทำให้คุณติดต่อกับมนุษยชาติสีชมพูเนื้อของคุณเอง
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Interrogatedหากคุณคิดว่าฉันจะพูดคุณจะผิดอย่างมาก
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Interrogatedไม่ ... ไม่ได้อีกแล้ว! โปรด! ไม่มีอีกครั้ง!
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Interrogatedอะไร? No! ไม่เรามีข้อตกลง!
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToExecutionฉันแสดงอีกเล็กน้อยแล้ว
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToExecutionนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวจนกระทั่งเมื่อตอนนี้
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์ReplyToExecutionเสร็จ​สิ้น​ไป​ก็​ดี
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์SafehouseLeaderDefeatedคุณอาจอ้างสิทธิ์ในชัยชนะครั้งนี้ แต่เราจะกลับมาอีกครั้ง คุณไม่สามารถชนะถูกเนรเทศ ไม่ตลอดไป
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์PrimaryDefenderStartsFightเริ่มเบื่อการตายหรือยัง เราไม่ได้เบื่อหน่ายกับการฆ่าคุณ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Defeatedเสร็จแล้ว Aisling
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Interrogatedความตายใจดีเกินไปสำหรับสัตว์ประหลาดเช่นคุณ
แอชลิ่ง แลฟฟรีย์Defeatedอาณาจักรของคุณที่น่ากลัวกว่า พูดคุย.
ไรเกอร์ มาโลนีย์PrimaryDefenderStartsFightการเข้าไปยุ่งมากขึ้นในการจัดการที่ยิ่งใหญ่ของฉัน
ไรเกอร์ มาโลนีย์PrimaryDefenderStartsFightดูสิ่งที่เดินเข้าไปในถ้ำที่น่ารักของฉัน
ไรเกอร์ มาโลนีย์PrimaryDefenderStartsFightความล้มเหลวทางเนื้อสกปรก ติดตามสิ่งนี้
ไรเกอร์ มาโลนีย์PrimaryDefenderStartsFightคนจรจัดสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณจะได้เห็น ...
ไรเกอร์ มาโลนีย์PrimaryDefenderStartsFightหยุดดิ้นรนและแอบเข้าไปในความเงียบ ...
ไรเกอร์ มาโลนีย์PrimaryDefenderStartsFightฉันอยากได้เซลล์นั้น ความเงียบอันแสนหวาน การปิดปากคุณจะต้องพอเพียง
ไรเกอร์ มาโลนีย์PrimaryDefenderStartsFightการเป็นหุ้นส่วนครั้งที่ผ่านมาของเรานั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวฉันไม่กล้าซ้ำซ้อน
ไรเกอร์ มาโลนีย์PrimaryDefenderStartsFightบาปในอดีตนั้นผ่านไปแล้ว เต้นรำกับฉันที่รัก
ไรเกอร์ มาโลนีย์PrimaryDefenderStartsFightความตายเป็นของขวัญ อนุญาตให้ฉันจ่ายล่วงหน้า
ไรเกอร์ มาโลนีย์PrimaryDefenderStartsFightExile, Slain, return, Reaping เสียใจซ้ำ ๆ
ไรเกอร์ มาโลนีย์PrimaryDefenderStartsFightExile, สังหาร, ส่งคืน เอ่อช่างน่าละอายขนาดนี้
ไรเกอร์ มาโลนีย์PrimaryDefenderStartsFightฉันไม่ใช่นักสู้ แต่ถึงกระนั้นฉันก็สามารถเอาชนะได้ดีที่สุดด้วยการใช้กล้ามเนื้อที่เช่นนี้!
ไรเกอร์ มาโลนีย์PrimaryDefenderStartsFightพื้นดินจะปลูกสวนของนกกระจิบ
ไรเกอร์ มาโลนีย์PrimaryDefenderStartsFightไม่มีคารมคมคายสำหรับการต่อสู้นี้ถูกเนรเทศ เพียงพลังดิบ!
ไรเกอร์ มาโลนีย์PrimaryDefenderStartsFightฉันจะกวาดล้างการต่อสู้กันอย่างรวดเร็วนี้เพื่อคณะกรรมการ!
ไรเกอร์ มาโลนีย์PrimaryDefenderStartsFightสำหรับซินดิเคทฉันจะกวาดล้างการต่อสู้กันอย่างรวดเร็วนี้!
ไรเกอร์ มาโลนีย์PrimaryDefenderStartsFightพระธาตุทำตัวค่อนข้างแข็งแกร่งคุณจะไม่พูดเหรอ?
ไรเกอร์ มาโลนีย์SafehouseLeaderIntroน่าประทับใจ แต่แมลงวันก็ไม่หนีกับดักของแมงมุมอย่างรวดเร็ว
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalถือหัวของคุณสูงเพื่อน ช่วยเหลืออยู่ที่นี่
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalอย่าพูดซ้ำ เรียกหน้าที่!
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalกำจัดผู้สำรวจจากนั้นประทับตราถ้ำนี้
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalมาเร่งงานนี้กันเถอะ!
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalสร้างแรงบันดาลใจให้ฉันด้วยอิชเชอร์ของคุณ
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalฟันเฟืองแต่ละอันจะต้องหมุนถ้าเครื่องทำงาน
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalระวังกับดักของฉันเลโออย่าลืมกิ่งอื่น!
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalมีเพียง Perandus เท่านั้นที่สามารถชื่นชมความซับซ้อนของการจัดทำของฉัน
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalเนินเขาเล็ก ๆ ! ฉันจะล้อมพวกเขาในคุณทุบตีพวกเขา!
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalแสดงให้เห็นว่าผู้ชาย Ogham สามารถทำอะไรได้ Jorgin!
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalKorell เราแม้หลังจากนี้
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalกับดักหมีต้องกรามอย่างน้อยสอง
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalได้เวลาจัดระเบียบเกียร์ใหม่ในเครื่อง diabolic นี้
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalความไร้ประสิทธิภาพเช่นนี้ไม่สามารถถูกลดทอนลงได้
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalThe Syndicate พยายามที่จะปกปิดความลับแม้กระทั่งจากพวกเรา
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalคุณไม่เคยหยุดถามคำถามกับเครื่องชั่วคราวหรือไม่?
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalไม่มีอะไรกับคุณผู้ทำสงครามคุณกำลังขวางทาง
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalTora! ถึงเวลาอีกรอบ!
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalคิดหรืออาจ Vagan? ฉันสงสัยที่จะชนะ
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalฉันสงสัยว่าคุณจะให้ฉันช่วยชีวิตคุณได้อย่างไร Perandus
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalความโกรธแค้นที่ทำขึ้นสำหรับทักษะ Redblade เท่าไหร่?
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalDespise the machinist ไม่ใช่ตัวเครื่อง
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalแผนการป้องกันของฉันได้รวมการทรยศของคุณไว้แล้ว
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalจริงๆ? ที่นี่? ตอนนี้? คุณสามารถเลือกการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นมาก
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalนี่ไม่ใช่เวลาหรือสถานที่
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalฉันจะทำทุกอย่างให้สำเร็จด้วยการต่อสู้แบบประจัญบานได้อย่างไร?
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalและฉันได้เรียนรู้ว่าจะไม่เชื่อใจนักรบคนก่อน
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalคงไม่มีทางอื่นที่จะเป็นเพื่อนเก่า
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalมันเป็นเกียร์ลอยฟรีที่ดี Syndicate นี้ ไปไหนมาไหนก็ไปไม่ได้
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalเราจะจับคู่ปัญญาริน แต่ไม่ต้องแปลกใจกับผลลัพธ์ที่ได้
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalหน้ากากไม่ได้มีไว้สำหรับการป้องกันของฉัน สำหรับคุณ Cameria
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToSecondaryDefenderArrivalถ้าคุณต้องการที่จะฆ่าฉันคุณจะต้องจับฉัน
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalฟันเฟืองจะเปลี่ยนเน่าเปื่อยระหว่างฟันของมัน
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalโล่พลังงานค่อนข้างน่าอัศจรรย์คุณจะไม่พูดเหรอ?
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalฉันสงสัยว่าแม้แต่หัวหน้าที่รักของเราก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalหากการปะทะกันของเกียร์ใช้แรงมากขึ้น
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalFlair เป็นสิ่งที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างศิลปะและความสามารถเพียงอย่างเดียว
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalThe Syndicate มีหลังของคุณ Vagan
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalคุณไม่สามารถอยู่ไกลจากปัญหาคุณสามารถ Janus ได้หรือไม่?
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalคุณสามารถรับคำสั่งซื้อ Hillock ได้ไหม?
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalทำในสิ่งที่คุณทำ Cameria ไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งซื้อ
ไรเกอร์ มาโลนีย์SecondaryDefenderArrivalดูเหมือนว่ากลยุทธ์และความฉลาดแกมโกงมีความจำเป็นอย่างมากที่นี่
ไรเกอร์ มาโลนีย์KillPlayerหลุดจากเกียร์ที่คุณล้มลงพลัดถิ่นวิปปิ้งในความมืดระบายชีวิตโดยเวลาของแวมไพร์
ไรเกอร์ มาโลนีย์KillPlayerการโจรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของคุณได้รับการลงโทษโดยอัตโนมัติเพื่อล้มเหลวเมื่อคุณท้าทายฉัน
ไรเกอร์ มาโลนีย์KillPlayerบ้านของศพที่สาดกระเซ็นนี้มาพร้อมกับความหวาดกลัวอย่างแท้จริงของคณะกรรมการ
ไรเกอร์ มาโลนีย์KillPlayerคุณไม่ควรท้าทายอมตะเพื่อต่อสู้ ฉันจะจบคุณทุกครั้ง
ไรเกอร์ มาโลนีย์Escapeกลไกยังคงบดขยี้ฉันเข้าหาด้านบน
ไรเกอร์ มาโลนีย์Escapeคุณขี่ม้าหมุนพลัดถิ่นของคุณ แต่คุณไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสสมบัตินี้เลย
ไรเกอร์ มาโลนีย์Escapeความวิปริตอันอุดมสมบูรณ์ของสถานที่แห่งนี้จะไม่ถูกเปิดเผยในขณะนี้
ไรเกอร์ มาโลนีย์Defeatedผู้พิทักษ์ ... ลง ...
ไรเกอร์ มาโลนีย์Defeatedอย่า ... แสวงหา ... แหล่งที่มา ...
ไรเกอร์ มาโลนีย์Defeatedไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่สกปรกนี้!
ไรเกอร์ มาโลนีย์Defeatedฉันควรจะรู้ดีกว่านี้
ไรเกอร์ มาโลนีย์Defeatedกลับไปที่ความเงียบงันอีกสินะ
ไรเกอร์ มาโลนีย์Defeatedเดี๋ยวก่อน ... อีกครั้งเราสามารถไปถึงที่ ...
ไรเกอร์ มาโลนีย์Defeatedข้าจะไม่เป็นที่รู้จักในฐานะไรเกอร์ผู้ทรยศ
ไรเกอร์ มาโลนีย์Defeatedทุกครั้งที่คุณฆ่าฉันฉันจะกลับมาแข็งแกร่ง
ไรเกอร์ มาโลนีย์Defeatedก้าวกระโดดของความก้าวหน้าที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ...
ไรเกอร์ มาโลนีย์Defeatedเป็นไปได้ที่จะไม่ทำผิดพลาดและยังคงแพ้อยู่
ไรเกอร์ มาโลนีย์Defeatedไม่ใช่ว่าฉันจะทำผิด
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferBargainการสังหารโหดถ้าฉันพูดอย่างนั้น ฉันพยายามหลีกเลี่ยงประโยคที่คล้ายกัน บอกฉันว่าคุณต้องการอะไร
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferBargainยิ่งฟันเฟืองแน่นเท่าไรเครื่องก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น เลือกฟันเฟืองที่ถูกต้องและเครื่องอาจทำงานได้ตามที่คุณต้องการ เลือกสิ่งที่ผิดและ ... ดี ... เพียงอย่าเลือกสิ่งที่ผิด
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferBargainมีอะไรมากมายให้เรียนรู้โดยการดูฟันเฟือง มากยิ่งขึ้นด้วยโครงสร้างเล็กน้อย ฉันมีฟันเฟืองอยู่ในใจ ... อนุญาตให้ฉันนี้และในทางกลับกันฉันจะให้คุณเหลือบของการทำงานภายในของเครื่อง
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferBargainในเครื่องจักรที่กว้างใหญ่นี้ฟันเฟืองอันหนึ่งแยกไม่ออกจากอีกอันหนึ่ง สลับสองแล้วคุณจะเห็นว่าฉันหมายถึงอะไร
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferBargainมีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่จะรอดพ้นจาก Syndicate, Exile: มีชีวิตอยู่ ให้ฉันไปเพื่อที่ฉันจะได้หลบหนีและเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เดียวคือความทุกข์ยากของมนุษย์
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferBargainคุณต้องการที่จะรู้ว่าฟันเฟืองนี้เหมาะกับเครื่องจักรที่ยิ่งใหญ่หรือคุณวางแผนที่จะทำลายมันได้หรือไม่?
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferBargainฉันสงสัยว่า: อะไรที่คุณสร้างความเสียหายในงานเหล่านี้ด้วยประแจที่เหมาะสม?
ไรเกอร์ มาโลนีย์BarginAcceptedเกียร์ยังคงหมุน แต่รูปแบบใหม่
ไรเกอร์ มาโลนีย์BarginAcceptedแค่เหลือบเนรเทศ ... แค่เหลือบ
ไรเกอร์ มาโลนีย์BarginAcceptedดูว่าการผลิตความทุกข์ยากและความเจ็บปวดยังคงไม่ลดถอย
ไรเกอร์ มาโลนีย์BarginAcceptedหากต้องการใช้ชีวิตฟรีในฝันเพียงเพื่อกลับไปที่ซินดิเคทเมื่อตาย ... ลาก่อนสำหรับตอนนี้เนรเทศ
ไรเกอร์ มาโลนีย์BarginAcceptedและตอนนี้คุณก็เห็นว่าฉันเป็นเพียงชิ้นส่วนเดียวในเครื่องจักรที่ไม่แกะสลักอย่างไม่หยุดยั้ง
ไรเกอร์ มาโลนีย์BarginAcceptedไปพลัดถิ่น สร้างความหายนะ
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferBetrayalมีโอกาสที่นี่ ฉันสามารถเล่นสถานการณ์นี้ในตอนท้ายของฉันเพื่อแทนที่เจ้าเหนือหัวปัจจุบันของฉัน ที่อาจเปลี่ยนแปลง - ที่อาจเปลี่ยนแปลงการทำงานของซินดิเคทในความโปรดปรานของคุณ คุณคิดยังไง?
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferBetrayalผลักดันคนอื่นลงส่งเสริมตัวเอง มันเป็นผลลัพธ์ง่าย ๆ ของแผนการที่ซับซ้อน สำรองชีวิตของฉัน - ฉันกำลังจะใช้มัน
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferBetrayalการฆ่าฉันตอนนี้คงไม่เหมาะ ฉันกำลังจะใช้แผนเพื่อขับไล่ใครบางคนออกจากเครื่องซินดิเคทและดูขณะที่มันดิ้นรนเพื่อเซ่นไหว้ต่อไป คุณสนใจที่จะเลือกเหยื่อเพื่อแลกกับการอยู่รอดของฉันหรือไม่?
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferBetrayalฉันค่อนข้างแน่ใจว่าฉันรู้พอที่จะช่วยตัวเอง คุณต้องการสติปัญญาจำนวนมากเกี่ยวกับเพื่อนของฉันแต่ละคนหรือไม่? เพื่อแลกกับชีวิตของฉันแน่นอน
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferBetrayalVagan เป็นตัวตลก blowhard เด็กเหลือขอ ลิงบาบูนที่ไม่เคยไม่ร้อน เขาไม่ได้เพิ่มคุณค่าใด ๆ กับซินดิเคทหรือโลกนี้ กำจัดเขา
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferBetrayalคุณจะไม่ลงโทษฉันอย่างแน่นอนเมื่อ Hillock ถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใช่ไหม?
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferBetrayalแนวโน้มการทำลายล้างของเรดเบลดขยายเกินกว่าเป้าหมายของซินดิเคท เราสามารถ จำกัด เขาได้มากเท่าที่เราจะมีไฟที่เขาสร้างขึ้น ดีกว่าที่จะดับเขาในขณะนี้
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferBetrayalการสังหารนองเลือดของ Cameria จำเป็นต้องหยุดและไม่มีใครเสนอให้ดำเนินการที่จำเป็น อนุญาตให้ฉันทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขา
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferBetrayalการได้ยิน ... ไม่มีคำพูดใดสามารถสรุปสิ่งที่เธอน่ากลัวได้ เธอเป็นนักซาดิสม์ที่น่ากลัวอย่างแท้จริง คุณและฉันจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อวางเธอลง
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferBetrayalส่วนหนึ่งของเกมทั้งหมด มันเป็นการเคลื่อนไหวของคุณ
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferExecuteฉันกลัวตัวเลือกเดียวที่นี่สำหรับฉันคือการประหารชีวิต
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferExecuteคณะกรรมการต้องเห็นว่าฉันซื่อสัตย์พอที่จะตายเพื่อมัน
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferExecuteฉันตายต่อหน้าเพื่อนฝูงของฉันเท่านั้นที่จะลุกขึ้นมารับใช้กับสมาคมอีกครั้ง
ไรเกอร์ มาโลนีย์OfferExecuteฉันคิดว่าฉันจะข้ามการสอบสวนและเลือกความตายแทน
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToBetrayalAcceptedการซ้อมรบที่คาดหวัง!
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToBetrayalAcceptedคุณลืมว่าผู้นำนักรบของคุณสวมหน้ากากเช่นกัน Elreon อาจด้วยเหตุผลเดียวกัน
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToBetrayalAcceptedฉันขอโทษที่คุณประทับใจ Guff แต่สำหรับสิ่งนี้คุณเข้าใจฉันต้องแสวงหาการแก้แค้น
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToBetrayalAcceptedฉันจะรับคุณกลับสำหรับสิ่งนี้ ทำเครื่องหมายคำพูดของฉัน Hillock
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToBetrayalAcceptedฉันไม่มีแผนในใจสำหรับคุณริน ที่จะเปลี่ยน
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToBetrayalAcceptedระวังที่คุณก้าวต่อจากนี้ไปคนทรยศ กับดักเดียวคือทั้งหมดที่ใช้
ไรเกอร์ มาโลนีย์Interrogatedคุณจะรวบรวมจากสิ่งที่ฉันต้องการให้คุณรู้
ไรเกอร์ มาโลนีย์Interrogatedวงจรการซักถามนี้ไร้ประโยชน์และไร้ผลเหมือนสมาคมโง่เขลานี้
ไรเกอร์ มาโลนีย์Interrogatedการต่อรองและการซักถามทั้งหมดเหมือนกันในที่สุด
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToExecutionฉันคุ้นเคยดีกับความตาย แต่ฉันต้องยอมรับว่ายังมีความหวาดกลัวเกี่ยวกับอวัยวะภายในที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพยาน
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToExecutionฉันต้องการพวกเขา คุณทำผิดพลาด
ไรเกอร์ มาโลนีย์ReplyToExecutionใช่พลัดถิ่นคุณประพฤติอย่างที่ฉันหวังไว้
ไรเกอร์ มาโลนีย์SafehouseLeaderDefeatedนี่ ... ไม่ได้อยู่ในแผน ... !
ไรเกอร์ มาโลนีย์PrimaryDefenderStartsFightฉันรู้จักคุณไหม? คุณสวมหน้ากาก แต่ดวงตาของคุณ ...
ไรเกอร์ มาโลนีย์Escapeเขาวางแผนไว้สำหรับสิ่งนี้ เขาคาดหวังว่าการรบกวนของเรา!
ไรเกอร์ มาโลนีย์Defeatedทิ้งหน้ากากไว้ ฉันไม่สนใจว่าเขาเป็นใคร
ไรเกอร์ มาโลนีย์BarginAcceptedยังไงก็เถอะเชื่อใจว่า 'Riker Maloney' นี้รู้สึกผิดพลาด ... แต่ตอนนี้ฉันไม่เห็นตัวเลือกที่ดี
ไรเกอร์ มาโลนีย์Interrogatedคุณอาจดูหมิ่นเครื่องจักรกลโกง แต่คุณจะเกลียดเรือนจำของฉันมากยิ่งขึ้น

Community Wiki

Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.