กระแสอาคม
คุณมีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น และมีอัตราการ ฟื้นฟูมานา เพิ่มขึ้น
mana_regeneration_rate_+%
base_cast_speed_+%
spell_damage_+%_final_from_arcane_surge
Arcane Surge
Attribute /5

arcane_surge

KeyValue
AcronymIgnite
IsRemovable1
BuffGroupsID-1
IsBuffDefinition1
BuffMergeModesID13
Crucible อาวุธ /13
WeightDesc
300 (T3, T4)ลดผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 20%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณคริติคอล
300 (T3, T4)ลดผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 20%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณคริติคอล
300 (T3, T4)ลดผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 20%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 15% เมื่อคุณคริติคอล
300 (T3, T4)ลดผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 20%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 15% เมื่อคุณคริติคอล
300 (T3, T4)เพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 20%
บัฟ ที่คุณได้รับหมดเวลา เร็วขึ้น 10%
300 (T3, T4)เพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 25%
บัฟ ที่คุณได้รับหมดเวลา เร็วขึ้น 10%
300 (T3, T4)เพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 40%
บัฟ ที่คุณได้รับหมดเวลา เร็วขึ้น 20%
300 (T3, T4)เพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 50%
บัฟ ที่คุณได้รับหมดเวลา เร็วขึ้น 20%
100 (T3, T4)หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 10
100 (T4)หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 10
25 (T3, T4)หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 10
25 (T4)หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 10
1000 (T1, T2, T3, T4, T5)หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 30
Cast Speed +%
Codebase cast speed +%
IsPublic1
IsLocal0
IsWeaponLocal0
IsProxied
IsParty0
IsVirtual0
IsScalable1
StatSemanticsPercentage
Mana Regeneration Rate +%
Codemana regeneration rate +%
IsPublic0
IsLocal0
IsWeaponLocal0
IsProxied
IsParty0
IsVirtual0
IsScalable1
StatSemanticsPercentage
Codespell damage +% final from arcane surge
IsPublic0
IsLocal0
IsWeaponLocal0
IsProxied
IsParty0
IsVirtual0
IsScalable1
StatSemanticsPercentage
Arcane Surge ยูนิค /1 ⍟
เพิ่มความเสียหาย เวท (30–50)%
เพิ่มโล่พลังงาน (180–220)%
สเปคเตอร์ มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (50–100)%
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อคุณคริติคอล
สเปคเตอร์ที่ปลุก ของคุณจะได้รับสถานะ กระแสอาคม เช่นกันเมื่อคุณได้รับสถานะนั้น
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (40–50)% ต่อจำนวน สเปคเตอร์ที่ปลุก
veiled mod seed [1,30000]
veiled mod type [4]
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
ไอเทม ม็อด /32
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
The Shaper's68ม็อดพรีฟิกซ์หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 1 หินgrants_2h_support 0
staff_shaper 400
Normal 0
of the Crusade75ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม (11–20)% เมื่อคุณคริติคอล คริติคอลwand_crusader 500
Normal 0
of the Crusade80ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม (21–30)% เมื่อคุณคริติคอล คริติคอลwand_crusader 500
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ (6–7)%no_tier_6_eldritch_implicit 0
หมวก 300
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ (8–9)%no_tier_5_eldritch_implicit 0
หมวก 300
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ (10–11)%no_tier_4_eldritch_implicit 0
หมวก 300
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ (12–13)%no_tier_3_eldritch_implicit 0
หมวก 300
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ (14–15)%no_tier_2_eldritch_implicit 0
หมวก 300
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ (16–17)%no_tier_1_eldritch_implicit 0
หมวก 300
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ (14–15)% ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณno_tier_5_eldritch_implicit 0
หมวก 150
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ (16–17)% ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณno_tier_4_eldritch_implicit 0
หมวก 150
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ (18–19)% ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณno_tier_3_eldritch_implicit 0
หมวก 150
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ (20–21)% ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณno_tier_2_eldritch_implicit 0
หมวก 150
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ (22–23)% ขณะที่ ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณno_tier_1_eldritch_implicit 0
หมวก 150
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ (22–23)% ขณะที่ บอสแผนที่หลัก ปรากฏกายต่อคุณno_tier_4_eldritch_implicit 0
หมวก 60
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ (24–25)% ขณะที่ บอสแผนที่หลัก ปรากฏกายต่อคุณno_tier_3_eldritch_implicit 0
หมวก 60
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ (26–27)% ขณะที่ บอสแผนที่หลัก ปรากฏกายต่อคุณno_tier_2_eldritch_implicit 0
หมวก 60
Normal 0
75BlueImplicitเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ (28–29)% ขณะที่ บอสแผนที่หลัก ปรากฏกายต่อคุณno_tier_1_eldritch_implicit 0
หมวก 60
Normal 0
20WeaponTreeลดผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 20%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณคริติคอล
อาวุธสองมือ 0
caster_unique_weapon 300
attack_dagger 0
ไม้กายสิทธิ์ 300
คทา 300
มีด 300
Normal 0
80WeaponTreeลดผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 20%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณคริติคอล
อาวุธสองมือ 0
caster_unique_weapon 300
attack_dagger 0
ไม้กายสิทธิ์ 300
คทา 300
มีด 300
Normal 0
20WeaponTreeลดผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 20%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 15% เมื่อคุณคริติคอล
อาวุธมือเดียว 0
caster_unique_weapon 300
attack_staff 0
ไม้พลอง 300
Normal 0
80WeaponTreeลดผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 20%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 15% เมื่อคุณคริติคอล
อาวุธมือเดียว 0
caster_unique_weapon 300
attack_staff 0
ไม้พลอง 300
Normal 0
20WeaponTreeเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 20%
บัฟ ที่คุณได้รับหมดเวลา เร็วขึ้น 10%
อาวุธสองมือ 0
caster_unique_weapon 300
attack_dagger 0
ไม้กายสิทธิ์ 300
คทา 300
มีด 300
Normal 0
80WeaponTreeเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 25%
บัฟ ที่คุณได้รับหมดเวลา เร็วขึ้น 10%
อาวุธสองมือ 0
caster_unique_weapon 300
attack_dagger 0
ไม้กายสิทธิ์ 300
คทา 300
มีด 300
Normal 0
20WeaponTreeเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 40%
บัฟ ที่คุณได้รับหมดเวลา เร็วขึ้น 20%
อาวุธมือเดียว 0
caster_unique_weapon 300
attack_staff 0
ไม้พลอง 300
Normal 0
80WeaponTreeเพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 50%
บัฟ ที่คุณได้รับหมดเวลา เร็วขึ้น 20%
อาวุธมือเดียว 0
caster_unique_weapon 300
attack_staff 0
ไม้พลอง 300
Normal 0
38WeaponTreeหินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 10อาวุธสองมือ 0
caster_unique_weapon 100
attack_dagger 0
ไม้กายสิทธิ์ 100
คทา 100
มีด 100
Normal 0
38WeaponTreeหินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 10อาวุธมือเดียว 0
caster_unique_weapon 100
attack_staff 0
ไม้พลอง 100
Normal 0
38WeaponTreeหินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 10อาวุธสองมือ 0
caster_unique_weapon 25
attack_dagger 0
ไม้กายสิทธิ์ 25
คทา 25
มีด 25
Normal 0
38WeaponTreeหินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 10อาวุธมือเดียว 0
caster_unique_weapon 25
attack_staff 0
ไม้พลอง 25
Normal 0
1WeaponTreeหินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 30crucible_unique_staff 1000
Normal 0
of Haunting34ม็อดซัฟฟิกซ์ได้รับสถานะ กระแสอาคม หลังจาก จ่ายมานา ครบ 400 พลังชีวิตมานา มานาnecropolis_helmet 250
Normal 0
ม็อดเอนแชนท์ /1
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
83เอนแชนท์เพิ่มพื้นที่ส่งผล 15% ขณะที่คุณมีสถานะ กระแสอาคมเข็มขัด 1
Normal 0
มอนสเตอร์ ม็อด /1
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
1ยูนิคได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อ คุณหรือโทเทมของคุณ ปะทะศัตรูด้วย เวท นักเวท
ฟอสซิล ม็อด /1
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of the Underground1ม็อดซัฟฟิกซ์หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 1 หินabyss_jewel 0
jewel 0
เสื้อเกราะ 600
Normal 0
ผนึก ม็อด /2
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of the Order60ม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการร่าย (18–22)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 15% เมื่อคุณสังหารศัตรู
นักเวท ความเร็ว
ไม้กายสิทธิ์ 1000
มีด 1000
คทา 1000
อาวุธมือเดียว 100
Normal 0
of the Order60ม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการร่าย (26–31)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 15% เมื่อคุณสังหารศัตรู
นักเวท ความเร็ว
ไม้พลอง 1000
อาวุธสองมือ 100
Normal 0
โต๊ะคราฟท์ /6
ModRequireItemClassesปลดล็อก
เพิ่มความเร็วในการร่าย (12–14)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
4x Orb of Alterationประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–18)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
4x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการร่าย (19–24)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
4x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–9)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–12)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
4x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการร่าย (13–16)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
อื่นๆ ม็อด /4
ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionWeight
Inspiring75SanctumSpecialม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ (10–15)%int_special_relic 600
Normal 150
Hierophant's70Charmม็อดพรีฟิกซ์ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อ คุณหรือโทเทมของคุณ ปะทะศัตรูด้วย เวทint_animal_charm 50
str_animal_charm 50
Normal 0
Hierophant's1Charmม็อดพรีฟิกซ์สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย มีผลต่อตัวคุณ ลดลง (20–30)% ขณะที่คุณมีสถานะ กระแสอาคมint_animal_charm 500
str_animal_charm 500
Normal 0
Hierophant's60Charmม็อดพรีฟิกซ์สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย มีผลต่อตัวคุณ ลดลง (31–40)% ขณะที่คุณมีสถานะ กระแสอาคมint_animal_charm 250
str_animal_charm 250
Normal 0
ยูนิค /6
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–2) ถึง (9–11) ให้กับเวทและการโจมตี
เลเวลของ หิน ที่ใส่ +2
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 10
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Spell Echo เลเวล 10
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Controlled Destruction เลเวล 10
Intelligence +(10–30)
เพิ่มความเสียหาย เวท (5–10)%
เลเวลของ หินคำราม ที่ใส่ +3
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–12)%
โล่พลังงานสูงสุด +(70–90)
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (20–40)%
การคำราม มอบสถานะ กระแสอาคม ให้กับคุณและเพื่อน ซึ่งจะมีผลเพิ่มขึ้น 10% ต่อค่าพลัง 5 ระดับ สูงสุด 50%
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
มีรูอะบิส 2 รู
เพิ่มความเร็วในการร่าย (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
ถ้าใส่จิวเวล Ghastly Eye: มิเนียน มีอัตราความแม่นยำ +1000
ถ้าใส่จิวเวล Hypnotic Eye: ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อปะทะด้วยเวท
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
มีรูอะบิส 1 รู
เพิ่มความเร็วในการร่าย (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
ถ้าใส่จิวเวล Ghastly Eye: มิเนียน มีอัตราความแม่นยำ +1000
ถ้าใส่จิวเวล Hypnotic Eye: ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อปะทะด้วยเวท
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย เวท (30–50)%
เพิ่มโล่พลังงาน (180–220)%
สเปคเตอร์ มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (50–100)%
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อคุณคริติคอล
สเปคเตอร์ที่ปลุก ของคุณจะได้รับสถานะ กระแสอาคม เช่นกันเมื่อคุณได้รับสถานะนั้น
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (40–50)% ต่อจำนวน สเปคเตอร์ที่ปลุก
veiled mod seed [1,30000]
veiled mod type [4]
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
Intelligence +(10–20)
เพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ที่คุณได้รับ 8%
ต่อจำนวน Hypnotic Eye Jewel ที่ส่งผลต่อคุณ สูงสุด 40%
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
Passive /1
เพิ่มมานาสูงสุด 15%
เพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 10% ต่อมานา 200
ที่จ่ายมาเร็วๆ นี้ สูงสุด 50%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Ascendancy Passive /2
คลาสเสริม: Hierophant
ตัวละคร: Templar
สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย มีผลต่อตัวคุณ ลดลง 50% ขณะที่คุณมีสถานะ กระแสอาคม
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 30% ขณะที่คุณมีสถานะ กระแสอาคม
ดูดความเสียหาย เวท 0.5% ไปเป็น พลังชีวิต ขณะที่คุณมีสถานะ กระแสอาคม
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
คลาสเสริม: Hierophant
ตัวละคร: Templar
สถานะ กระแสอาคม มอบม็อด: คุณ สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น อีก 20%
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อ คุณหรือโทเทมของคุณ ปะทะศัตรูด้วย เวท
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
คลัสเตอร์จิวเวล Passive /4
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อคุณอัญเชิญโทเทม
เวทที่ร่ายจากโทเทม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 25%
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 5% ขณะ แชนเนล
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
ได้รับสถานะ กระแสอาคม หลังจากที่ แชนเนล ครบ 1 วินาที
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มผลของสถานะ กระแสอาคม ต่อตัวคุณ 30%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณปะทะ ศัตรูยูนิค
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก 20%
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด 20%
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อทุ่นระเบิดของถูกจุดชนวนโดยมีศัตรูเป็นเป้าหมาย
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อศัตรูทริกเกอร์กับดักของคุณ
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
Timeless Jewel Passive /1
FactionCategoryชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
TemplarพาสซีฟกลางZealot
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อปะทะด้วยเวท หากคุณมี ความภักดี อย่างน้อย 150 หน่วย
(กระแสอาคม เพิ่มความเร็วในการร่าย 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)

Community Wiki

Edit

Arcane Surge

Arcane Surge is a buff that grants bonus spell damage and mana regeneration.

Mechanics

Arcane Surge lasts 4 seconds by default. Unless otherwise stated, Arcane Surge granted from equipment, passive skills, and Ascendancy passive skills assume a level 1 support gem:

  • 10% more Spell Damage
  • 30% increased Mana Regeneration Rate

See the Arcane Surge Support gem for values at higher levels.

If multiple sources of Arcane Surge are active at once (e.g. from Arcane Capacitor and a lvl 20 Arcane Surge Support), only the one with the highest effect grants any bonuses.

Sources

Item skills


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.