Incursion ยูนิค /31 ⍟

Incursion ยูนิค /31 ⍟

ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
ApepsSlumberApep's Slumber Vaal Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวท (5–10)%
เสริมความเสียหาย เคออส (50–55) ถึง (72–80)
โล่พลังงานสูงสุด +(80–100)
มีโอกาสติดสถานะ พิษ +25%
ค่าต้านทาน ทุกชนิด +3% ขณะที่ติดสถานะ พิษ
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 80 ต่อวินาที ต่อจำนวนสถานะ พิษ บนตัวคุณ สูงสุด 400 ต่อวินาที
สถานะ พิษ ต่อตัวคุณหมดเวลา ช้าลง 50%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ApepsSupremacyApep's Supremacy Vaal Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวท (5–10)%
เสริมความเสียหาย เคออส (50–55) ถึง (72–80)
โล่พลังงานสูงสุด +(130–150)
เริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน เร็วขึ้น (30–50)%
คุณได้รับความเสียหาย เคออส แทน กายภาพ จากสถานะ เลือดไหล
มีโอกาสติดสถานะ พิษ +25%
ค่าต้านทาน ทุกชนิด +3% ขณะที่ติดสถานะ พิษ
สถานะ พิษ ต่อตัวคุณหมดเวลา ช้าลง 50%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ArchitectsHandArchitect's Hand Ambush Mitts
Dexterity +(30–40)
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (200–250)%
ลดความเร็วในการโยนกับดัก (20–30)%
การเพิ่มกับลด ความเร็วในการร่าย ส่งผลต่อ ความเร็วในการโยนกับดัก เช่นกัน
มีโอกาสโยนกับดัก เพิ่มเติมสูงสุด 4 อัน (4–6)%
ElementalHitFireCombat Focus Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (10–15)%
ถ้ามี Intelligence กับ Dexterity รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: สกิล สุ่มธาตุ สร้างความเสียหาย ไฟ ลดลง อีก 50%
ถ้ามี Intelligence กับ Dexterity รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: สกิล สุ่มธาตุ ไม่สามารถเลือก ไฟ
ElementalHitLighteningCombat Focus Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (10–15)%
ถ้ามี Dexterity กับ Strength รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: สกิล สุ่มธาตุ สร้างความเสียหาย สายฟ้า ลดลง อีก 50%
ถ้ามี Dexterity กับ Strength รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: สกิล สุ่มธาตุ ไม่สามารถเลือก สายฟ้า
ElementalHitColdCombat Focus Crimson Jewel
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (10–15)%
ถ้ามี Strength กับ Intelligence รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: สกิล สุ่มธาตุ สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง ลดลง อีก 50%
ถ้ามี Strength กับ Intelligence รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: สกิล สุ่มธาตุ ไม่สามารถเลือก น้ำแข็ง
CowardCoward's Chains Chain Belt
โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (5–10)%
ศัตรู โชคร้าย ในการคำนวณความเสียหาย ปะทะ ต่อคุณ ขณะที่คุณถูกสาปด้วย บอบบาง (Vulnerability)
คุณนับว่า มีพลังชีวิตเต็ม ขณะที่คุณถูกสาปด้วย บอบบาง (Vulnerability)
คุณถูกสาปด้วย บอบบาง (Vulnerability) ซึ่งจะมีผลเพิ่มขึ้น 40%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
(โชคร้าย คือการสุ่มค่า 2 ครั้งแล้วใช้ค่าที่แย่ที่สุด)
CowardCoward's Legacy Chain Belt
โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (5–10)%
เพิ่มผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ 50%
คุณนับว่า มีพลังชีวิตเหลือน้อย ขณะที่คุณถูกสาปด้วย บอบบาง (Vulnerability)
คุณถูกสาปด้วย บอบบาง (Vulnerability) ซึ่งจะมีผลเพิ่มขึ้น 80%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
DanceOfTheOfferedDance of the Offered Carnal Boots
มานาสูงสุด +(50–60)
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
คุณมีสถานะ เร่งราวี ขณะ มานาไม่เหลือน้อย
The Agnostic
(เร่งราวี เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ 20%)
(โล่พลังงานสูงสุด เท่ากับ 0, หาก พลังชีวิตไม่เต็ม สละมานา 20% ต่อวินาทีมาเติม พลังชีวิต ตามจำนวน)
EarendelsEmbraceEarendel's Embrace Grinning Fetish
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 18%
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (30–40)%
โครงกระดูกอัญเชิญ สร้างสถานะ อาบขี้เถ้า ต่อศัตรูเมื่อปะทะ
โครงกระดูกอัญเชิญ ได้รับความเสียหาย ไฟ ต่อวินาที เท่ากับ (15–30)% ของ พลังชีวิตสูงสุด ของพวกมัน
โครงกระดูกอัญเชิญมี Avatar of Fire
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
(สถานะ อาบขี้เถ้า ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก 20% และเพิ่มความเสียหาย ไฟ ที่ได้รับ 20% เป็นเวลา 4 วินาที)
(แปลงความเสียหาย กายภาพ, น้ำแข็ง, สายฟ้า 50% เป็น ไฟ
ไม่สามารถสร้างความเสียหายชนิดอื่นที่ไม่ใช่ ไฟ ได้)
FateOfTheVaalFate of the Vaal Gemstone Sword
อัตราความแม่นยำ +400
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (180–210)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
แปลงความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ด้วยอาวุธนี้ 100% เป็น ธาตุแบบสุ่ม
การปะทะด้วยอาวุธนี้ สร้างสถานะ ลุกไหม้, แช่แข็ง, ช็อค เสมอ
การปะทะด้วยอาวุธนี้ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (30–60)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้
การปะทะด้วยอาวุธนี้ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (30–60)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ แช่แข็ง
การปะทะด้วยอาวุธนี้ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (30–60)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
(แช่แข็ง จะลดความเร็วในการกระทำเป็น 0 จึงทำให้ไม่สามารถกระทำอะไรได้ โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ของการปะทะนั้นๆ)
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
MaskoftheSpiritDrinkerMask of the Spirit Drinker Magistrate Crown
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (140–220)%
โล่พลังงานสูงสุด +(30–60)
พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
ไม่สามารถรับ โล่พลังงาน ได้
ฟื้นฟูพลังชีวิต 50 ต่อวินาที หากคุณมี โล่พลังงานสูงสุด อย่างน้อย 500
ฟื้นฟูพลังชีวิต 100 ต่อวินาที หากคุณมี โล่พลังงานสูงสุด อย่างน้อย 1000
ฟื้นฟูพลังชีวิต 150 ต่อวินาที หากคุณมี โล่พลังงานสูงสุด อย่างน้อย 1500
โล่พลังงานของคุณเริ่มต้นจากศูนย์
MaskoftheStitchedDemonMask of the Stitched Demon Magistrate Crown
Intelligence +(40–50)
โล่พลังงานสูงสุด +(160–180)
Strength ไม่ให้โบนัสแก่ พลังชีวิตสูงสุด
Intelligence ไม่ให้โบนัสดั้งเดิมแก่ มานาสูงสุด
พลังชีวิตสูงสุด +1 ต่อ Intelligence 2 หน่วย
ไม่สามารถรับ โล่พลังงาน ได้
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที ต่อ โล่พลังงานสูงสุด 500 หน่วย
โล่พลังงานของคุณเริ่มต้นจากศูนย์
OmeyocanOmeyocan Carnal Boots
เพิ่มมานาสูงสุด (15–20)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 10% ต่อ มานาสูงสุด 500 หน่วย สูงสุด 100%
คุณมีสถานะ เร่งราวี ขณะ มานาไม่เหลือน้อย
สูญเสียมานา 7% ต่อวินาที
(เร่งราวี เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ 20%)
Sacrificial_HeartSacrificial Heart Paua Amulet
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (20–30)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (22–27) ถึง (34–38)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–23) ถึง (31–35)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (47–52)
ได้รับ Power Charge จำนวนสูงสุด เมื่อคุณใช้ สกิลวาล์
ได้รับพลังชีวิต 10 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ หากคุณใช้ สกิลวาล์ มาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% หากคุณใช้ สกิลวาล์ มาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
ShadowStitchShadowstitch Sacrificial Garb
เลเวลของ หินสกิลวาล์ ทุกเม็ด +1
มีม็อดแฝง เพิ่มเติม 1 อย่าง
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (250–350)%
เติมพลังชีวิต (3–5)% เมื่อสังหาร
เติมโล่พลังงาน (3–5)% เมื่อสังหาร
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6% ต่อจำนวน ไอเทมที่มีมลทิน ที่สวมใส่
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 8% ต่อจำนวน ไอเทมที่มีมลทิน ที่สวมใส่
ค่าต้านทาน ทุกชนิด (-6–-4)% ต่อจำนวน ไอเทมที่มีมลทิน ที่สวมใส่
local six linked sockets [1]
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)

ถูก Corrupt
SinvictasMettleSinvicta's Mettle Ezomyte Axe
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–152)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 2% ต่อ การสังหารแบบแรมเพจ 25 ครั้ง
ได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก ต่อ การสังหารแบบแรมเพจ ทุก 50 ครั้ง
แรมเพจ
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
SlavedriversHandSlavedriver's Hand Ambush Mitts
Dexterity +(30–40)
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (200–250)%
ลดความเร็วในการโยนกับดัก (20–30)%
สกิลที่ใช้จาก กับดัก มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (10–20)%
การเพิ่มกับลด ความเร็วในการร่าย ส่งผลต่อ ความเร็วในการโยนกับดัก เช่นกัน
มีโอกาสได้รับ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge 10%
เมื่อศัตรูทริกเกอร์กับดักใดๆ ของคุณ
สกิลที่โยนกับดัก ใช้งาน พลังชีวิต แทน มานา
SoulCatcherSoul Catcher Quartz Flask
ไม่สามารถรับ มานา ได้ ขณะที่รับผล
เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วย สกิลวาล์ (60–80)% ขณะที่รับผล
เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (60–80)% ขณะที่รับผล
สกิลวาล์ ที่ใช้ขณะที่รับผล จะมีระยะเวลาของสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ ลดลง 10%
SoulRipperSoul Ripper Quartz Flask
จำนวนชาร์จสูงสุด (-40–90)
สูญเสียชาร์จทั้งหมดเมื่อคุณเข้าด่านใหม่
ใช้จำนวนชาร์จสูงสุดเมื่อใช้งาน
ได้รับ วิญญาณวาล์ เท่ากับ จำนวนชาร์จที่ใช้ไป เมื่อใช้งาน
StoryOfTheVaalStory of the Vaal Gemstone Sword
อัตราความแม่นยำ +400
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (180–210)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
แปลงความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ด้วยอาวุธนี้ 50% เป็น ธาตุแบบสุ่ม
การปะทะด้วยอาวุธนี้ สร้างสถานะ ลุกไหม้, แช่แข็ง, ช็อค เสมอ
การปะทะด้วยอาวุธนี้ สร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูราวกับสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (150–200)%
การปะทะด้วยอาวุธนี้ สร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูราวกับสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (150–200)%
สถานะ ลุกไหม้ ที่สร้างด้วยอาวุธนี้ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (50–75)%
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
(แช่แข็ง จะลดความเร็วในการกระทำเป็น 0 จึงทำให้ไม่สามารถกระทำอะไรได้ โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ของการปะทะนั้นๆ)
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
String_of_ServitudeString of Servitude Heavy Belt
Strength +(25–35)
ม็อดแฝง มีค่าตัวเลขเป็นสามเท่า
(ม็อดแฝง คือม็อดที่มาจากชนิดของไอเทม แทนที่จะเป็นม็อดแบบสุ่ม)

ถูก Corrupt
TemperedRedTempered Flesh Crimson Jewel
Strength -1 หน่วย ต่อ Strength 1 หน่วย จากพาสซีฟที่อัพในรัศมี
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต 2% ต่อ Strength 10 หน่วย จากพาสซีฟที่อัพในรัศมี
TemperedBlueTempered Mind Cobalt Jewel
Intelligence -1 หน่วย ต่อ Intelligence 1 หน่วย จากพาสซีฟที่อัพในรัศมี
เพิ่มอัตราการ เติมมานา 2% ต่อ Intelligence 10 หน่วย จากพาสซีฟที่อัพในรัศมี
TemperedGreenTempered Spirit Viridian Jewel
Dexterity -1 หน่วย ต่อ Dexterity 1 หน่วย จากพาสซีฟที่อัพในรัศมี
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 2% ต่อ Dexterity 10 หน่วย จากพาสซีฟที่อัพในรัศมี
TranscendentRedTranscendent Flesh Crimson Jewel
Strength -1 หน่วย ต่อ Strength 1 หน่วย จากพาสซีฟที่อัพในรัศมี
ตัวคูณคริติคอล +7% ต่อ Strength 10 หน่วย จากพาสซีฟที่ไม่ได้อัพในรัศมี
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต 3% ต่อ Strength 10 หน่วย จากพาสซีฟที่อัพในรัศมี
ลดอัตราการ เติมพลังชีวิต 2% ต่อ Strength 10 หน่วย จากพาสซีฟที่ไม่ได้อัพในรัศมี
TranscendentBlueTranscendent Mind Cobalt Jewel
Intelligence -1 หน่วย ต่อ Intelligence 1 หน่วย จากพาสซีฟที่อัพในรัศมี
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +3% ต่อ Intelligence 10 หน่วย จากพาสซีฟที่ไม่ได้อัพในรัศมี
เพิ่มอัตราการ เติมมานา 3% ต่อ Intelligence 10 หน่วย จากพาสซีฟที่อัพในรัศมี
ลดอัตราการ เติมมานา 2% ต่อ Intelligence 10 หน่วย จากพาสซีฟที่ไม่ได้อัพในรัศมี
TranscendentGreenTranscendent Spirit Viridian Jewel
Dexterity -1 หน่วย ต่อ Dexterity 1 หน่วย จากพาสซีฟที่อัพในรัศมี
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3% ต่อ Dexterity 10 หน่วย จากพาสซีฟที่อัพในรัศมี
อัตราความแม่นยำ +125 ต่อ Dexterity 10 หน่วย จากพาสซีฟที่ไม่ได้อัพในรัศมี
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 2% ต่อ Dexterity 10 หน่วย จากพาสซีฟที่ไม่ได้อัพในรัศมี
DamnatioAeternaUnyielding Flame Archon Kite Shield
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ทริกเกอร์ ประกาศิตแห่งอเวจี (Commandment of Inferno) เมื่อคริติคอล
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (50–70)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–12)% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
ZealsAmplifierZeel's Amplifier Polished Spiked Shield
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +5%
เพิ่มความเสียหาย เวท (40–50)%
โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 1% ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหารมาเร็วๆ นี้ สูงสุด 50%
คุณมี Zealot's Oath หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
(การ ฟื้นฟูพลังชีวิต จะส่งผลต่อ โล่พลังงาน แทน)
ZerphisHeartZerphi's Heart Paua Amulet
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (20–30)%
เสริมความเสียหาย เคออส (48–53) ถึง (58–60)
ไอเทมกับหินสกิล มีเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ เพิ่มขึ้น 50%
ความเสียหาย เคออส สร้างสถานะ ลุกไหม้, แช่แข็ง, ช็อค ได้
ได้รับสถานะ ผู้กลืนกินวิญญาณ 20 วินาที เมื่อคุณใช้ สกิลวาล์
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
Incursion ไอเทม /34 ⍟

Incursion ไอเทม /34 ⍟

Iconชื่อ
บันทึกเหตุการณ์แอ็ทโซแอทล์
วาร์ป: วิหารแอ็ทโซแอทล์
ด่านเลเวล: 1
ถังดินระเบิด
Harmony of Souls
ขนาดกอง: 1 / 9
9x Shrieking Essence
Immortal Resolve
ขนาดกอง: 1 / 6
เสื้อเกราะ 6 เชื่อม
ไอเทมที่มีอิทธิพล
Perfection
ขนาดกอง: 1 / 5
เครื่องประดับ
ไอเทมเลเวล: 100
ไอเทมเชปเปอร์
ศิลาเบิกทาง
The Admirer
ขนาดกอง: 1 / 9
ไอเทมอัถสิริ
The Army of Blood
ขนาดกอง: 1 / 6
Bloodbond
The Beast
ขนาดกอง: 1 / 6
Belly of the Beast
The Celestial Stone
ขนาดกอง: 1 / 10
Opal Ring
ไอเทมเลเวล: 100
ไอเทมเชปเปอร์
The Darkest Dream
ขนาดกอง: 1 / 6
Severed in Sleep
มีมลทิน
The Dreamland
ขนาดกอง: 1 / 8
Poorjoy's Asylum
The Fathomless Depths
ขนาดกอง: 1 / 8
Lightpoacher
The Hale Heart
ขนาดกอง: 1 / 4
ไอเทม
ไอเทมเลเวล: 100
ไอเทมเอลเดอร์
The Jeweller's Boon
ขนาดกอง: 1 / 5
เสื้อเกราะ 5 เชื่อม
ไอเทมที่มีอิทธิพล
The Master
ขนาดกอง: 1 / 4
Bisco's Collar
The Mayor
ขนาดกอง: 1 / 5
The Perandus Manor
จำนวนอัญมณีว่างเปล่า: 4
The Professor
ขนาดกอง: 1 / 4
The Putrid Cloister
The Rite of Elements
ขนาดกอง: 1 / 5
หินสกิล โกเลม เลเวล 21
มีมลทิน
The Samurai's Eye
ขนาดกอง: 1 / 3
Watcher's Eye
The Sword King's Salute
ขนาดกอง: 1 / 7
Daresso's Salute
The Undaunted
ขนาดกอง: 1 / 5
ไอเทมเนเมซิส
มีมลทิน
The Undisputed
ขนาดกอง: 1 / 8
Vaal Axe ที่มีม็อดพรีฟิกซ์ Merciless
ไอเทมเลเวล: 100
ไอเทมเอลเดอร์
The Witch
ขนาดกอง: 1 / 8
Kiara's Determination
Three Voices
ขนาดกอง: 1 / 3
3x เอสเซนส์
VialSlumberVial of Awakening
ขนาดกอง: 1 / 10
VialCowardsChainsVial of Consequence
ขนาดกอง: 1 / 10
VialArchitectsHandVial of Dominance
ขนาดกอง: 1 / 10
VialStoryVaalVial of Fate
ขนาดกอง: 1 / 10
VialSacrificialHeartVial of Sacrifice
ขนาดกอง: 1 / 10
VialSpiritDrinkerVial of Summoning
ขนาดกอง: 1 / 10
VialSoulCatcherVial of the Ghost
ขนาดกอง: 1 / 10
VialDanceOfferedVial of the Ritual
ขนาดกอง: 1 / 10
VialTemperedFleshVial of Transcendence
ขนาดกอง: 1 / 10
Incursion Quest /1 ⍟

Incursion Quest /1 ⍟

ActIconชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
7Alvaไม่มีเวลาใดสำคัญกว่าปัจจุบัน
MasterQuest
ค้นหา​วิธี​เปิด​ทาง​ไปยัง​ทาง​ยก​ระดับ​ซึ่ง​นำ​ไป​ยัง​นครวาล์ แล้วไป​พบ​กับ​อัลวา​ที่​นั่น​เพื่อ​ค้นหา​วิหารแอ็ทโซแอทล์​ที่​สาป​สูญ
Incursion หินสกิล /11

Incursion หินสกิล /11

โจมตี ประชิด ทุบ เวท กระจาย แชนเนล กายภาพ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เคออส กับดัก ออร่า พื้นที่ กาลเวลา วาล์ คริติคอล
ชื่อ
VaalFireResistAuraวาล์ มลทินไฟ (Vaal Impurity of Fire) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์, ไฟ
VaalQuakeSlamวาล์ แผ่นดินไหว (Vaal Earthquake) (28)
โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์, ทุบ, ประชิด
ชื่อ
ShrapnelTrapกับดักระเบิด (Explosive Trap) (1)
กับดัก, เวท, พื้นที่, ไฟ, กายภาพ
VaalSpinningEtherealBladesGemวาล์ กระแสมีดวน (Vaal Blade Vortex) (12)
คริติคอล, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์, กายภาพ
VaalColdResistAuraวาล์ มลทินน้ำแข็ง (Vaal Impurity of Ice) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์, น้ำแข็ง
FlamethrowerTrapกับดักเครื่องพ่นไฟ (Flamethrower Trap) (28)
กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, ไฟ
SubterraneanTrapกับดักกระทุ้งปฐพี (Seismic Trap) (28)
กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, กายภาพ
ชื่อ
VaalBlightGemวาล์ แพร่โรคร้าย (Vaal Blight) (1)
เวท, เคออส, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์, กระจาย, แชนเนล
IceSiphonกับดักดูดพลัง (Siphoning Trap) (10)
กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
VaalLightningResistAuraวาล์ มลทินสายฟ้า (Vaal Impurity of Lightning) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์, สายฟ้า
LightningSpireกับดักสายฟ้า (Lightning Trap) (28)
กับดัก, คริติคอล, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, สายฟ้า
Incursion Monster /49 ⍟

Incursion Monster /49 ⍟

ชื่อม็อดSpectre
ป้อมจานบินวาล์N
ปีศาจN
อัลวา มาสเตอร์แห่งการสํารวจN
มหาสถาปนิกวาล์unique boss curse effect on self +% final [-33]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
คุณไม่สามารถ รีชาร์จโล่พลังงาน ได้
โล่พลังงานของคุณเริ่มต้นจากศูนย์
ความเสียหาย เคออส ที่ได้รับไม่ทะลุ โล่พลังงาน
ไม่ติดสถานะ มึนงง
is incursion temple boss [1]
N
Vaal ZealotY
Vaal FanaticY
Vaal AdvocateY
Risen Vaal ZealotY
Risen Vaal FanaticY
Risen Vaal AdvocateY
ทาคาที สถาปนิกแห่งพิษunique boss curse effect on self +% final [-33]N
อะฮัวนา สถาปนิกแห่งพิธีกรรมunique boss curse effect on self +% final [-33]N
โทโปทันเต้ สถาปนิกแห่งวายุunique boss curse effect on self +% final [-33]N
มาทาล์ สถาปนิกแห่งปราการunique boss curse effect on self +% final [-33]N
อุโรโมติ สถาปนิกแห่งการขยายสถานunique boss curse effect on self +% final [-33]N
ซิโปคาโด สถาปนิกราชสำนักunique boss curse effect on self +% final [-33]N
จัวทาล็อตลี สถาปนิกแห่งคลังสมบัติunique boss curse effect on self +% final [-33]N
ปาควาเต สถาปนิกแห่งมลทินunique boss curse effect on self +% final [-33]N
ฮาย็อกซี สถาปนิกแห่งการทำลายล้างunique boss curse effect on self +% final [-33]N
อัตโมฮัว สถาปนิกแห่งเหล็กunique boss curse effect on self +% final [-33]N
ติคาบา สถาปนิกแห่งลานประลองunique boss curse effect on self +% final [-33]N
โชโลตล์ สถาปนิกแห่งสงครามunique boss curse effect on self +% final [-33]N
ซิลคัวปา สถาปนิกแห่งบรีชunique boss curse effect on self +% final [-33]N
ซาลาตล์ สถาปนิกแห่งมนต์มณีunique boss curse effect on self +% final [-33]N
เอสตาซุนตี สถาปนิกแห่งห้องนิรภัยunique boss curse effect on self +% final [-33]N
อัซคาปา สถาปนิกแห่งสมาคมunique boss curse effect on self +% final [-33]N
จิคัวนี สถาปนิกแห่งอุตสาหกรรมunique boss curse effect on self +% final [-33]N
คุยโปลาตล์ สถาปนิกแห่งศูนย์กลางunique boss curse effect on self +% final [-33]N
กัวเทลิตซี สถาปนิกแห่งกายเนื้อunique boss curse effect on self +% final [-33]N
ซิตาคัวล็อตล์ สถาปนิกแห่งฝูงแมลงunique boss curse effect on self +% final [-33]N
ปูฮัวร์เต้ สถาปนิกแห่งเตาหลอมunique boss curse effect on self +% final [-33]N
โซเปค สถาปนิกแห่งพลังอำนาจunique boss curse effect on self +% final [-33]N
ซาโมโต สถาปนิกแห่งความทรมานunique boss curse effect on self +% final [-33]N
ซานตีพี สถาปนิกแห่งการปกปิดunique boss curse effect on self +% final [-33]N
โอปิโลติ สถาปนิกแห่งความขัดแย้งunique boss curse effect on self +% final [-33]N
Ancient ConstructY
Serpentine ConstructY
Vaal FallenY
Enhanced Vaal FallenY
Vaal Slayermonster casts elemental hit text [1]Y
Colossal Vaal FallenY
Bramble CobraY
Blood ChieftainY
Blood ApeY
Chimeric CroakerY
Plumed Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]Y
นักแสวงวิญญาณนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งN
นักบวชเงานำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งN
นักย่องตามเงามืดนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งN
Incursion Mod /143 ⍟

Incursion Mod /143 ⍟

ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionWeight
Citaqualotl's1Itemม็อดพรีฟิกซ์มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (90–95)% ความเสียหาย มิเนียน
Citaqualotl's1Itemม็อดพรีฟิกซ์มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (133–138)% ความเสียหาย มิเนียน
Citaqualotl's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เลเวลของ หินสกิลมิเนียน ที่ใส่ +2 มิเนียน หินสกิล
Citaqualotl's50Itemม็อดพรีฟิกซ์มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (90–95)% ความเสียหาย มิเนียน
Citaqualotl's50Itemม็อดพรีฟิกซ์มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (133–138)% ความเสียหาย มิเนียน
Citaqualotl's50Itemม็อดพรีฟิกซ์มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (50–66)%
มิเนียน มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 5% ความเสียหาย มิเนียน
คทา, ไม้กายสิทธิ์
Citaqualotl's50Itemม็อดพรีฟิกซ์มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (85–94)%
มิเนียน มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 5% ความเสียหาย มิเนียน
ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
Citaqualotl's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เลเวลของ หินสกิลมิเนียน ที่ใส่ +2 มิเนียน หินสกิล
Guatelitzi's1Itemม็อดพรีฟิกซ์พลังชีวิตสูงสุด +(70–79)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (3–5)% พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
แหวน, สร้อย, เข็มขัด
Guatelitzi's1Itemม็อดพรีฟิกซ์พลังชีวิตสูงสุด +(110–119)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (8–10)% พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
Guatelitzi's1Itemม็อดพรีฟิกซ์โล่พลังงานสูงสุด +(44–47)
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (7–10)% ป้องกัน
สร้อย, แหวน, เข็มขัด
Guatelitzi's1Itemม็อดพรีฟิกซ์โล่พลังงานสูงสุด +(44–47)
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 0.4% ต่อวินาที ป้องกัน
Guatelitzi's50Itemม็อดพรีฟิกซ์พลังชีวิตสูงสุด +(70–79)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 2% พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
แหวน, สร้อย, เข็มขัด
Guatelitzi's50Itemม็อดพรีฟิกซ์พลังชีวิตสูงสุด +(110–119)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (8–10)% พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
เสื้อเกราะ
Guatelitzi's50Itemม็อดพรีฟิกซ์โล่พลังงานสูงสุด +(44–47)
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 3% ป้องกัน
สร้อย, แหวน, เข็มขัด
Guatelitzi's50Itemม็อดพรีฟิกซ์โล่พลังงานสูงสุด +(44–47)
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 0.4% ต่อวินาที ป้องกัน
สร้อย, แหวน, เข็มขัด
Guatelitzi's50Itemม็อดพรีฟิกซ์โล่พลังงานสูงสุด +(44–47)
สูญเสียโล่พลังงาน 0.4% ต่อวินาที ป้องกัน
Matatl's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้ ความเร็ว
Matatl's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล (10–15)% ความเร็ว
Matatl's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ (10–15)% ความเร็ว
Matatl's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ กับดัก (90–95)% ความเสียหาย
Matatl's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ กับดัก (133–138)% ความเสียหาย
Matatl's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เลเวลของ หินสกิลกับดัก ที่ใส่ +2 หินสกิล
Matatl's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้ ความเร็ว
รองเท้า
Matatl's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล (10–15)% ความเร็ว
รองเท้า
Matatl's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ (10–15)% ความเร็ว
รองเท้า
Matatl's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ กับดัก (90–95)% ความเสียหาย คทา, มีดอาคม, ไม้กายสิทธิ์, มีด
Matatl's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ กับดัก (133–138)% ความเสียหาย ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
Matatl's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (90–95)% ความเสียหาย ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีดอาคม, มีด
Matatl's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (133–138)% ความเสียหาย ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
Matatl's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เลเวลของ หินสกิลกับดักหรือทุ่นระเบิด ที่ใส่ +2 หินสกิล ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
of Citaqualotl1Itemม็อดซัฟฟิกซ์มิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (13–15)%
มิเนียน มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (13–15)% โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียน
of Citaqualotl1Itemม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มระยะเวลาของ มิเนียน (17–20)% มิเนียน
of Citaqualotl50Itemม็อดซัฟฟิกซ์มิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (25–28)%
มิเนียน มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (25–28)% โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียน
คทา, ไม้กายสิทธิ์
of Citaqualotl50Itemม็อดซัฟฟิกซ์มิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (36–40)%
มิเนียน มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (36–40)% โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียน
ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
of Citaqualotl50Itemม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มระยะเวลาของ มิเนียน (17–20)% มิเนียน ไม้กายสิทธิ์, คทา
of Citaqualotl50Itemม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มระยะเวลาของ มิเนียน (27–30)% มิเนียน ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
of Guatelitzi1Itemม็อดซัฟฟิกซ์ฟื้นฟูพลังชีวิต (16–20) ต่อวินาที
ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.4% ต่อวินาที พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
สร้อย, เข็มขัด, แหวน
of Guatelitzi50Itemม็อดซัฟฟิกซ์ฟื้นฟูพลังชีวิต (32–40) ต่อวินาที
ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.4% ต่อวินาที พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
สร้อย, เข็มขัด, แหวน
of Guatelitzi50Itemม็อดซัฟฟิกซ์สูญเสียพลังชีวิต (32–40) ต่อวินาที
สูญเสียพลังชีวิต 0.4% ต่อวินาที พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
of Matatl1Itemม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (20–22)% ความเร็ว
of Matatl1Itemม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มระยะเวลาของ กับดัก (17–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ การโยนกับดัก (14–15)%
of Matatl1Itemม็อดซัฟฟิกซ์สกิลที่ใช้จาก กับดัก มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (22–25)%
of Matatl50Itemม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (20–22)% ความเร็ว ไม้กายสิทธิ์, มีดอาคม, มีด, คทา
of Matatl50Itemม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (30–33)% ความเร็ว ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
of Matatl50Itemม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (20–22)% ความเร็ว มีดอาคม, คทา, ไม้กายสิทธิ์, มีด
of Matatl50Itemม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (30–33)% ความเร็ว ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
of Matatl50Itemม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มระยะเวลาของ กับดัก (17–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ การโยนกับดัก (14–15)%
ไม้กายสิทธิ์, มีดอาคม, คทา, มีด
of Matatl50Itemม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มระยะเวลาของ กับดัก (26–30)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ การโยนกับดัก (21–22)%
ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
of Matatl50Itemม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มระยะเวลาของ ทุ่นระเบิด (17–20)%
ทุ่นระเบิด มีความเร็วในการจุดชนวน เพิ่มขึ้น (14–15)% ความเร็ว
คทา, ไม้กายสิทธิ์, มีดอาคม, มีด
of Matatl50Itemม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มระยะเวลาของ ทุ่นระเบิด (26–30)%
ทุ่นระเบิด มีความเร็วในการจุดชนวน เพิ่มขึ้น (21–22)% ความเร็ว
ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
of Matatl50Itemม็อดซัฟฟิกซ์สกิลที่ใช้จาก กับดัก มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (22–25)% ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีด, มีดอาคม
of Matatl50Itemม็อดซัฟฟิกซ์สกิลที่ใช้จาก กับดัก มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (33–37)% ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
of Matatl50Itemม็อดซัฟฟิกซ์สกิลที่ใช้จาก ทุ่นระเบิด มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (22–25)% มีดอาคม, ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีด
of Matatl50Itemม็อดซัฟฟิกซ์สกิลที่ใช้จาก ทุ่นระเบิด มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (33–37)% ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
of Puhuarte1Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน ไฟ +(46–48)%
เปลี่ยน (9–10)% ของความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับเป็น ไฟ กายภาพ ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน
หมวก
of Puhuarte1Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(46–48)%
เปลี่ยน (9–10)% ของความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับเป็น น้ำแข็ง กายภาพ ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน
หมวก
of Puhuarte1Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน สายฟ้า +(46–48)%
เปลี่ยน (9–10)% ของความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับเป็น สายฟ้า กายภาพ ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน
หมวก
of Puhuarte1Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน ไฟ +(46–48)%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน
of Puhuarte1Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(46–48)%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน
of Puhuarte1Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน สายฟ้า +(46–48)%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน
of Puhuarte1Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน ไฟ +(46–48)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (45–52) ถึง (75–78) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ติดไฟ elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน
of Puhuarte1Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(46–48)%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะ (30–50)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน
of Puhuarte1Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน สายฟ้า +(46–48)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (40–60)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน คริติคอล
of Puhuarte50Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน ไฟ +(46–48)%
เปลี่ยน (3–5)% ของความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับเป็น ไฟ กายภาพ ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน
หมวก
of Puhuarte50Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(46–48)%
เปลี่ยน (3–5)% ของความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับเป็น น้ำแข็ง กายภาพ ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน
หมวก
of Puhuarte50Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน สายฟ้า +(46–48)%
เปลี่ยน (3–5)% ของความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับเป็น สายฟ้า กายภาพ ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน
หมวก
of Puhuarte50Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน ไฟ +(46–48)%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน
สร้อย
of Puhuarte50Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(46–48)%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน
สร้อย
of Puhuarte50Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน สายฟ้า +(46–48)%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน
สร้อย
of Puhuarte50Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน ไฟ +(46–48)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (45–52) ถึง (75–78) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ติดไฟ elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน
ถุงมือ
of Puhuarte50Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(46–48)%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะ (30–50)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน
ถุงมือ
of Puhuarte50Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน สายฟ้า +(46–48)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (40–60)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน คริติคอล
ถุงมือ
of Puhuarte50Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน ไฟ +(46–48)%
ศัตรูดูด 0.4% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน
of Puhuarte50Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(46–48)%
ศัตรูดูด 0.4% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน
of Puhuarte50Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน สายฟ้า +(46–48)%
ศัตรูดูด 0.4% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน
of Tacati1Itemม็อดซัฟฟิกซ์เสริมความเสียหาย เคออส (17–24) ถึง (36–40) ให้กับเวท
เพิ่มความเร็วในการร่าย (29–32)% chaos_damage ความเสียหาย เคออส นักเวท ความเร็ว
of Tacati1Itemม็อดซัฟฟิกซ์เสริมความเสียหาย เคออส (24–32) ถึง (49–57) ให้กับเวท
เพิ่มความเร็วในการร่าย (44–49)% chaos_damage ความเสียหาย เคออส นักเวท ความเร็ว
of Tacati1Itemม็อดซัฟฟิกซ์เสริมความเสียหาย เคออส (23–36) ถึง (49–61)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (26–27)% chaos_damage ความเสียหาย เคออส โจมตี ความเร็ว
of Tacati1Itemม็อดซัฟฟิกซ์เสริมความเสียหาย เคออส (23–36) ถึง (49–61)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–16)% chaos_damage ความเสียหาย เคออส โจมตี ความเร็ว
of Tacati1Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน เคออส +(31–35)%
ลดความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ที่ได้รับ (9–10)% เคออส ค่าต้านทาน
โล่, เสื้อเกราะ
of Tacati1Itemม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย เคออส (26–30)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ (13–18)% chaos_damage poison ความเสียหาย เคออส เจ็บป่วย
of Tacati1Itemม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย เคออส (26–30)%
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 30% เมื่อปะทะ chaos_damage poison ความเสียหาย เคออส โจมตี เจ็บป่วย
of Tacati1Itemม็อดซัฟฟิกซ์เสริมความเสียหาย เคออส (23–36) ถึง (49–61)
เพิ่มความเสียหาย พิษ (31–35)% chaos_damage poison ความเสียหาย เคออส โจมตี เจ็บป่วย
of Tacati1Itemม็อดซัฟฟิกซ์เสริมความเสียหาย เคออส (17–24) ถึง (36–40) ให้กับเวท
เพิ่มความเสียหาย พิษ (31–35)% chaos_damage poison ความเสียหาย เคออส นักเวท เจ็บป่วย
of Tacati50Itemม็อดซัฟฟิกซ์เสริมความเสียหาย เคออส (17–24) ถึง (36–40) ให้กับเวท
เพิ่มความเร็วในการร่าย (29–32)% chaos_damage ความเสียหาย เคออส นักเวท ความเร็ว
มีดอาคม, คทา, ไม้กายสิทธิ์, มีด
of Tacati50Itemม็อดซัฟฟิกซ์เสริมความเสียหาย เคออส (24–32) ถึง (49–57) ให้กับเวท
เพิ่มความเร็วในการร่าย (44–49)% chaos_damage ความเสียหาย เคออส นักเวท ความเร็ว
ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
of Tacati50Itemม็อดซัฟฟิกซ์เสริมความเสียหาย เคออส (23–36) ถึง (49–61)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (26–27)% chaos_damage ความเสียหาย เคออส โจมตี ความเร็ว
ดาบมือเดียว, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, ดาบสองมือ, กรงเล็บ, คทา, ขวานสองมือ, ดาบแทง, มีดอาคม, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง, มีด
of Tacati50Itemม็อดซัฟฟิกซ์เสริมความเสียหาย เคออส (23–36) ถึง (49–61)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–16)% chaos_damage ความเสียหาย เคออส โจมตี ความเร็ว
ธนู, ไม้กายสิทธิ์
of Tacati50Itemม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน เคออส +(31–35)%
ลดความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ที่ได้รับ (5–7)% เคออส ค่าต้านทาน
โล่, เสื้อเกราะ
of Tacati50Itemม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย เคออส (26–30)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ (13–18)% chaos_damage poison ความเสียหาย เคออส เจ็บป่วย
ดาบแทง, ดาบมือเดียว, ธนู, มีดอาคม, กรงเล็บ, ดาบสองมือ, มีด
of Tacati50Itemม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย เคออส (26–30)%
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 30% เมื่อปะทะ chaos_damage poison ความเสียหาย เคออส โจมตี เจ็บป่วย
ดาบสองมือ, ดาบแทง, ดาบมือเดียว, ธนู, กรงเล็บ, มีดอาคม, มีด
of Tacati50Itemม็อดซัฟฟิกซ์เสริมความเสียหาย เคออส (23–36) ถึง (49–61)
เพิ่มความเสียหาย พิษ (31–35)% chaos_damage poison ความเสียหาย เคออส โจมตี เจ็บป่วย
ดาบสองมือ, กรงเล็บ, ดาบแทง, มีดอาคม, ธนู, ดาบมือเดียว, มีด
of Tacati50Itemม็อดซัฟฟิกซ์เสริมความเสียหาย เคออส (17–24) ถึง (36–40) ให้กับเวท
เพิ่มความเสียหาย พิษ (31–35)% chaos_damage poison ความเสียหาย เคออส นักเวท เจ็บป่วย
มีด, มีดอาคม
Tacati's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (155–169)%
นำความเสียหาย กายภาพ (9–10)% ไปเสริมเป็น เคออส physical_damage chaos_damage ความเสียหาย กายภาพ เคออส โจมตี
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กระบองสองมือ, กระบองมือเดียว, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กรงเล็บ, ขวานมือเดียว, มีดอาคม, คทา, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, มีด, ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
Tacati's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย เวท (70–74)%
นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส 5% ไปเสริมเป็น เคออส chaos_damage ความเสียหาย เคออส นักเวท
Tacati's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย เวท (105–110)%
นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส 5% ไปเสริมเป็น เคออส chaos_damage ความเสียหาย เคออส นักเวท
Tacati's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (155–169)%
นำความเสียหาย กายภาพ (3–5)% ไปเสริมเป็น เคออส physical_damage chaos_damage ความเสียหาย กายภาพ เคออส โจมตี
ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กระบองสองมือ, กระบองมือเดียว, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กรงเล็บ, ขวานมือเดียว, มีดอาคม, คทา, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, มีด, ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
Tacati's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย เวท (70–74)%
นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส 5% ไปเสริมเป็น เคออส chaos_damage ความเสียหาย เคออส นักเวท
ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีดอาคม, มีด
Tacati's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย เวท (105–110)%
นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส 5% ไปเสริมเป็น เคออส chaos_damage ความเสียหาย เคออส นักเวท
ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
Topotante's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย ไฟ (5–7) ถึง (11–13) ให้กับการโจมตี
แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น ไฟ physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ไฟ โจมตี
Topotante's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–7) ถึง (10–12) ให้กับการโจมตี
แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น น้ำแข็ง physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี
Topotante's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–2) ถึง (22–23) ให้กับการโจมตี
แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น สายฟ้า physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ สายฟ้า โจมตี
Topotante's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย ไฟ (59–79) ถึง (118–138)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (13–15)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ โจมตี
Topotante's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย ไฟ (109–147) ถึง (220–256)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (13–15)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ โจมตี
Topotante's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (53–72) ถึง (107–124)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (13–15)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี
Topotante's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (100–132) ถึง (197–230)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (13–15)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี
Topotante's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย สายฟ้า (7–17) ถึง (198–224)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (13–15)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า โจมตี
Topotante's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย สายฟ้า (12–31) ถึง (367–415)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (13–15)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า โจมตี
Topotante's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย ไฟ (75–79)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (15–20) ถึง (30–35) ให้กับเวท elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ นักเวท
Topotante's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย ไฟ (111–115)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (20–27) ถึง (41–48) ให้กับเวท elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ นักเวท
Topotante's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (75–79)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–16) ถึง (25–29) ให้กับเวท elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง นักเวท
Topotante's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (111–115)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–25) ถึง (37–44) ให้กับเวท elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง นักเวท
Topotante's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (75–79)%
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (53–56) ให้กับเวท elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า นักเวท
Topotante's1Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (111–115)%
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–6) ถึง (79–84) ให้กับเวท elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า นักเวท
Topotante's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย ไฟ (5–7) ถึง (11–13) ให้กับการโจมตี
แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น ไฟ physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ไฟ โจมตี
ถุงมือ
Topotante's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–7) ถึง (10–12) ให้กับการโจมตี
แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น น้ำแข็ง physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี
ถุงมือ
Topotante's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–2) ถึง (22–23) ให้กับการโจมตี
แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น สายฟ้า physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ สายฟ้า โจมตี
ถุงมือ
Topotante's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย ไฟ (45–61) ถึง (91–106)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5–7)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ โจมตี
คทา, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, ดาบแทง, กระบองมือเดียว, ดาบมือเดียว, มีดอาคม, ขวานมือเดียว, ธนู, มีด
Topotante's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย ไฟ (79–106) ถึง (159–186)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5–7)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ โจมตี
ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม, กระบองสองมือ
Topotante's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (37–50) ถึง (74–87)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5–7)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี
ดาบแทง, ธนู, ขวานมือเดียว, คทา, กระบองมือเดียว, มีดอาคม, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, ดาบมือเดียว, มีด
Topotante's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (65–87) ถึง (130–152)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5–7)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี
กระบองสองมือ, ขวานสองมือ, ดาบสองมือ, ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
Topotante's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4–13) ถึง (158–166)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5–7)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า โจมตี
มีด, กรงเล็บ, ธนู, กระบองมือเดียว, ไม้กายสิทธิ์, มีดอาคม, คทา, ดาบแทง, ดาบมือเดียว, ขวานมือเดียว
Topotante's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เสริมความเสียหาย สายฟ้า (7–22) ถึง (275–290)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5–7)% elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า โจมตี
ไม้พลอง, กระบองสองมือ, ขวานสองมือ, ดาบสองมือ, ไม้พลองสงคราม
Topotante's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย ไฟ (75–79)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (15–20) ถึง (30–35) ให้กับเวท elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ นักเวท
คทา, ไม้กายสิทธิ์, โล่
Topotante's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย ไฟ (111–115)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (20–27) ถึง (41–48) ให้กับเวท elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ นักเวท
ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
Topotante's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (75–79)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–16) ถึง (25–29) ให้กับเวท elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง นักเวท
ไม้กายสิทธิ์, คทา, โล่
Topotante's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (111–115)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–25) ถึง (37–44) ให้กับเวท elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็ง นักเวท
ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
Topotante's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (75–79)%
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (53–56) ให้กับเวท elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า นักเวท
คทา, ไม้กายสิทธิ์, โล่
Topotante's50Itemม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (111–115)%
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–6) ถึง (79–84) ให้กับเวท elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้า นักเวท
ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
Xopec's1Itemม็อดพรีฟิกซ์มานาสูงสุด +(69–73)
เพิ่มมานาสูงสุด (7–10)% พลังชีวิตมานา มานา
Xopec's1Itemม็อดพรีฟิกซ์มานาสูงสุด +(74–78)
ได้รับมานา (2–3) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี พลังชีวิตมานา มานา โจมตี
Xopec's1Itemม็อดพรีฟิกซ์มานาสูงสุด +(74–78)
ฟื้นฟูมานา (5–7) ต่อวินาที พลังชีวิตมานา มานา
Xopec's1Itemม็อดพรีฟิกซ์มานาสูงสุด +(69–73)
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล (6–10)% พลังชีวิตมานา มานา
Xopec's1Itemม็อดพรีฟิกซ์มานาสูงสุด +(74–78)
ค่าใช้งานมานาสุทธิของ สกิล (-8–-6) พลังชีวิตมานา มานา
แหวน
Xopec's50Itemม็อดพรีฟิกซ์มานาสูงสุด +(69–73)
เพิ่มมานาสูงสุด (7–10)% พลังชีวิตมานา มานา
หมวก, ถุงมือ, รองเท้า, สร้อย
Xopec's50Itemม็อดพรีฟิกซ์มานาสูงสุด +(74–78)
ได้รับมานา (2–3) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี พลังชีวิตมานา มานา โจมตี
แหวน
Xopec's50Itemม็อดพรีฟิกซ์มานาสูงสุด +(74–78)
ฟื้นฟูมานา (5–7) ต่อวินาที พลังชีวิตมานา มานา
สร้อย, แหวน
Xopec's50Itemม็อดพรีฟิกซ์มานาสูงสุด +(69–73)
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล (6–10)% พลังชีวิตมานา มานา
หมวก
Xopec's50Itemม็อดพรีฟิกซ์มานาสูงสุด +(74–78)
ค่าใช้งานมานาสุทธิของ สกิล (-8–-6) พลังชีวิตมานา มานา
Xopec's50Itemม็อดพรีฟิกซ์มานาสูงสุด +(74–78)
สกิลที่ไม่ใช่แชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ (-8–-6) พลังชีวิตมานา มานา
แหวน
Xopec's50Itemม็อดพรีฟิกซ์มานาสูงสุด +(74–78)
สูญเสียมานา (5–7) ต่อวินาที พลังชีวิตมานา มานา
Xopec's50Itemม็อดพรีฟิกซ์มานาสูงสุด +(74–78)
สกิลที่ไม่ใช่แชนเนล ใช้งานมานา (-8–-6) พลังชีวิตมานา มานา
Minimap Icons /7 ⍟

Minimap Icons /7 ⍟

CodeIcon
IncursionArchitectReplace
IncursionArchitectUpgrade
IncursionCraftingBench
IncursionCraftingBenchGem
IncursionCraftingBenchSacrifice
IncursionDoorLocked
IncursionDoorOpen
Incursion Sheet

Incursion Sheet

Incursion Rooms

Incursion

T1T2T3
สวน​พันธุ์​พิษโถง​เพาะ​พิษสวน​เปี่ยม​พิษ
โถง​สังเวยโถง​แห่ง​เครื่อง​สังเวยยอด​แห่ง​การ​ครอง​อำนาจ
เครื่อง​บ่ม​วายุเครื่อง​ก่อ​เฮอร์ริเคนพายุ​มรสุม​แห่ง​มลทิน
ห้อง​ปฏิบัติการ​กับดักห้อง​ปฏิบัติการ​การ​ป้องกัน​วิหารห้อง​วิจัย​การ​ป้องกัน
ห้อง​ศึกษา​ของ​นักสำรวจ [68]ห้อง​ทำงาน​แห่ง​การ​เขียน​แผนที่สมุด​แผนที่​โลกา
ห้อง​ประชุม​ราชวงศ์ [68]โถง​ของ​เหล่า​นาย​เหนือ​หัวบัลลังก์​ของ​อัถสิริ
ห้อง​เก็บ​ของคลัง​เก็บ​ของพิพิธภัณฑ์​วัตถุ​โบราณ
โถง​มลทินห้อง​เร่ง​ปฏิกิริยา​แห่ง​มลทินสถาน​บังเกิด​มลทิน
ห้อง​วัตถุ​ระเบิดห้อง​วิจัย​วัตถุ​ระเบิดแท่นบูชา​แห่ง​การ​ทำลาย​ล้าง
ห้อง​ปฏิบัติการ​ช่าง​ตี​เกราะคลัง​เกราะโถง​แห่ง​เหล็ก
ห้อง​ประลองลาน​ประลอง​แห่ง​ความ​อาจหาญหอ​แห่ง​นักสู้
ป้อม​ยามโรง​ทหารหอ​แห่ง​การ​ศึก
ห้อง​วิจัย​ชิ้นส่วนโถง​กัก​เก็บ​บรีชเรือน​แห่ง​สิ่ง​อื่น
ห้อง​ปฏิบัติการ​ช่าง​เจียระไนแผนก​แห่ง​มนต์มณีสถาบัน​ของ​ดอร์ยานี
พระ​คลังพระ​คลัง​เปี่ยม​ทรัพย์ทรัพย์​สมบัติ​ของ​ชาว​วาล์
ห้อง​ปฏิบัติการ​ช่าง​อัญมณีเตา​หลอม​อัญมณีโถง​ระยิบ​ระยับ
ห้อง​ปฏิบัติการแผนก​แห่ง​วิศวกรรมโรงงาน
แท่นบูชา​แห่ง​การ​เพิ่มพลังสถาน​พำนัก​แห่ง​ความ​สามัคคีศูนย์​กลาง​วิหาร
บ่อ​แห่ง​การ​เยียวยาสถาน​พำนัก​แห่ง​กำลัง​วังชาสถาน​พำนัก​แห่ง​ความ​เป็น​อมตะ
สถาน​ฟัก​ไข่ห้อง​วิจัย​หุ่นกลโถง​การ​บังเกิด​พันธุ์​ผสม
ห้อง​ปฏิบัติ​การ​เพลิงเตา​หลอม​มหาสถาปนิกสถาน​หล่อ​หลอม​เพลิง
ห้อง​ปฏิบัติ​การ​สายฟ้าเครื่อง​ปฏิกรณ์​มหาสถาปนิกสถาน​ล่อ​สายฟ้า
คุก​ทรมานกรง​ทารุณรังซาดิสต์
โถง​กล่อง​นิรภัยหอ​แห่ง​ล็อกศาล​แห่ง​ความ​ตาย​ที่​ถูก​ผนึก
หอ​แห่ง​ความ​กล้า​หาญ [68]หอ​แห่ง​วีรชนหอ​แห่ง​ตำนาน
ยอด​วิหาร​แอ็ทโซแอทล์ (Apex of Atzoatl)
มหาสถาปนิกวาล์String_of_ServitudeTemperedRedSacrificial_HeartSoulCatcherTemperedGreenTemperedBlueVialSlumberVialCowardsChainsVialArchitectsHandVialStoryVaalVialSacrificialHeartVialSpiritDrinkerVialSoulCatcherVialDanceOfferedVialTemperedFlesh
ยอด​แห่ง​การ​ครอง​อำนาจ Recipe /11 ⍟

ยอด​แห่ง​การ​ครอง​อำนาจ Recipe /11 ⍟

สถาน​บังเกิด​มลทิน

ของรางวัล
ShadowstitchSacrificial Garb x1
Text Audio /1 ⍟

Text Audio /1 ⍟

Community Wiki

Wiki Edit

Incursion league

The Incursion league and Hardcore Incursion league were past challenge leagues. They launched on June 1, 2018.

In this league, players will run across Alva Valai, who creates an incursion that takes the player 2000 years back to the Temple of Atzoatl. While in an incursion, the player can open passages and kill architects to change or upgrade the room, which affects the Temple's layout in the future. After 11 incursions, the Temple in present time can be raided for loot and special altars which modify items.

All characters and stashes were moved to Standard league and Hardcore league respectively when the leagues ended. Characters that died in the Hardcore Incursion league were immediately moved to the permanent Standard league.

Since version 3.5.0, the league mechanics of the Incursion leagues have been reworked as a core mechanic of the game. Alva, the NPC of the Incursion league, has become one of the Master of the game.

Minimap

These new icons are introduced to the minimap:

Modifiers

All areas have:

  • Areas contain Temporal Incursions

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.