Corrupted Area /55 ⍟
ชื่อBossAreaEntrance Type
Strange Sinkholeมารดาแห่งรวงรัง
Arid Lake Map
ชายหาดริมฝั่ง
เกาะชายทะเล
ที่ราบดินโคลน
หนองน้ำเน่าเหม็น
เบื้องลึกท่วมน้ำ
ถ้ำสุสานเรือล่ม
ถ้ำพิโรธ
ถ้ำโทสะ
ชายฝั่งสนธยา
ชายหาดริมฝั่ง
เกาะชายทะเล
ปราการคารุย
ถ้ำโทสะ
Floor
Concealed Cavityดวงตาผู้เห็นสรรพสิ่ง
Flooded Mine Map
ชายหาดริมฝั่ง
เกาะชายทะเล
ทางเดินจมน้ำ​
ชายหาดริมฝั่ง
เกาะชายทะเล
Floor
Wall
Sunken Shingleเพอร์ควิลผู้รวยโชค
Beach Map
ที่ราบดินโคลน
สุสานเรือล่ม
ที่ราบดินโคลน
ประภาคาร
โขดหินราชันน้ำเค็ม
Coast
Clouded Ridgeโคนู ผู้สร้างสายลม
Lighthouse Map
เชิงผา
Ledge
Forgotten Oublietteโคนิรายา เงาอาฆาต
Dungeon Map
เรือนจำชั้นล่าง
เรือนจำชั้นบน
เรือนจำชั้นล่าง
หอคอยของแชฟรอนน์
Floor
Remote Gulchชีอัค ผู้ก่ออุทกภัย
Arid Lake Map
Strand Map
Canyon Map
ชายหาดริมฝั่ง
ทางขึ้นผา
ทางผ่านนักโทษ
สุสานเรือล่ม
ชายหาดริมฝั่ง
ทางผ่านนักโทษ
ประภาคาร
Wall
Narrow Ravineคามาค ผู้สร้างดิน
ป่าตะวันตก
แดนน้ำขัง
ป่าตะวันตก
แดนน้ำขัง
Wall
Mystical Clearingซีมี ผู้รับสัมผัสจากธรรมชาติ
ทางแม่น้ำ
Wall
Covered-up Hollowซินทิค ผู้มิอาจรอดพ้น
Graveyard Map
Fungal Hollow Map
Grotto Map
ถ้ำสัตว์
ซากปรักหักพังเฟลไชร์น
ซากปรักหักพังเฟลไชร์น
ถ้ำสัตว์
เขื่อนดินซาร์น
Floor
Hidden Patchผู้เบิกหนาม
Peninsula Map
ทุ่งเก่าแก่
ทางแพร่ง
สะพานหัก
สะพานหัก
ทางแพร่ง
ทุ่งมอดไหม้
ทุ่งจักรพรรดิ
Wall
Entombed Alcoveผู้ครองสะเก็ด
Bramble Valley Map
สุสาน ชั้นที่ 1
สุสาน ชั้นที่ 2
โลงหิน
Secret Laboratoryความภาคภูมิของอัถสิริ
โถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
โถงแห่งบาป ชั้นที่ 2
โถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
โถงแห่งบาป ชั้นที่ 2
สถานพำนักของมาลิกาโร
Wall
Secluded Copseคูเท็ค ช่างเนื้อวาล์
Spider Lair Map
Barrows Map
ป่าใต้
ป่าเหนือ
ห้องของผู้ชักใย
ป่าชัฏสยดสยอง
ทางแม่น้ำ
ป่าใต้
ประภาคาร
ป่าเหนือ
ป่าชัฏสยดสยอง
Wall
Forbidden Chamberฮาวีรี ช่างเหล็กวาล์
Burial Chambers Map
Maze Map
Ancient City Map
Bramble Valley Map
ซากปรักหักพังวาล์
โพรงถ้ำ
พีระมิดโบราณ
นครวาล์
Wall
Quarantined Quartersนางพญาตะวันฉาย
แดนสลัม
Wall
Disused Furnaceผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์เมียม
Cells Map
ฌาปนสถาน
Wall
Blind Alleyมะ'แกสกา กองฟืนมีชีวิต
ท่าเทียบเรือ
ทางผ่านธัญพืช
Wall
Entombed Chamberออสเซคาติ ผู้ปั้นกระดูก
สุสานใต้ดิน
โลงหิน
Sacred Chambersเงาแห่งความแค้น
Ivory Temple Map
วิหารโซลาริส ชั้นที่ 1
วิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
วิหารโซลาริส ชั้นที่ 1
วิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
Wall
Stagnant Canalวิราคูชา องครักษ์ดึกดำบรรพ์
ท่าเรือ
สะพานท่าเรือ
Floor
Walled-off Ductsคาวา จิตรกรแห่งความเจ็บปวด
Toxic Sewer Map
ท่อน้ำทิ้ง
ท่อส่งสารพิษ
บ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
Wall
Neglected Cellarริม่า ผู้ยั่วยวนแห่งเบื้องลึก
Arcade Map
นครซาร์น
ตลาดค้าขาย
แนวหน้าสมรภูมิ
โรงทหารไม้มะเกลือ
สาธารณสถานลูนาริส
ทางผ่านธัญพืช
ทุ่งจักรพรรดิ
สาธารณสถานโซลาริส
Floor
Arcane Chambersอะตากูชู ผู้ตัดศีรษะ
วิหารลูนาริส ชั้นที่ 1
วิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
Wall
Inner Groundsอินที จันทร์โลหิต
Ivory Temple Map
สวนจักรพรรดิ
Wall
Sealed Corridorsวิรัค ผู้ทิ่มแทง
พระคทาแห่งพระเจ้า
พระคทาแห่งพระเจ้าชั้นบน
Wall
Restricted Galleryช'อาสกา ผู้สร้างฝน
ห้องสมุด
หอจดหมายเหตุ
สวนเหนือปฐพี
Floor
Forgotten Conduitห่าฝนสุดสยอง
Dungeon Map
Channel Map
สะพานส่งน้ำ
สะพานส่งโลหิต
โรงแปรธาตุ
Ancient Catacombผู้บัญชาแห่งกายเนื้อ
Desert Map
ทะเลสาบเหือดแห้ง
Haunted Mineshaftคาลซิเฟอร์
Excavation Map
เหมือง ชั้นที่ 1
เหมือง ชั้นที่ 2
สายแร่คริสตัล
อุโมงค์
เหมืองแร่
Abandoned Damเควทเซอร์ซี
Leyline Map
ทะเลสาบเหือดแห้ง
Desolate Trackเควทเซอร์ซี
Glacier Map
ทางขึ้นสูง
ทางลงต่ำ
Reclaimed Barracksฮุยเทปาผู้มิอาจเห็น
Pen Map
Cage Map
บล็อกคุมขัง
บล็อกคุมขัง
Sealed Basementกูรัค คมดาบของแสงตะวัน
Haunted Mansion Map
จัตุรัสโอริอาท
จัตุรัสย่อยยับ
จัตุรัสวินาศ
คูน้ำ
สายส่งอาหาร
Secluded Canalซัวท์ สายลมที่กรีดแทง
Alleyways Map
City Square Map
จัตุรัสโอริอาท
จัตุรัสย่อยยับ
จัตุรัสวินาศ
คูน้ำ
สายส่งอาหาร
Forbidden Archivesเอ็กซาร์ทซ์ ศิลาผู้ถูกทอ
Courthouse Map
Haunted Mansion Map
ศาลเทมพลาร์
Cremated Archivesเอ็กซาร์ทซ์ ศิลาผู้ถูกทอ
ศาลมอดไหม้
ศาลมอดไหม้
Twisted Inquisitoriumอะนาคัวคอทลี ผู้สักการะความตาย
โถงแห่งอินโนเซน
โถงที่พังทลาย
Deathly Chambersผู้เบิกทางแก่ความอลหม่าน
Mausoleum Map
สถานเก็บกระดูก
สถานเก็บกระดูก
Restricted Collectionไอออร์เฟีย ผู้สวาปามความฝัน
Relic Chambers Map
สถานเก็บวัตถุเก่าแก่
สถานเก็บวัตถุเก่าแก่
Side Chapelดาลวตติ ผู้ปลุกชีพศิลา
Lookout Map
ดาดฟ้าโบสถ์
ดาดฟ้าโบสถ์
Radiant Poolsเพอร์ควิลผู้รวยโชค
Stagnation Map
ที่ราบดินโคลน
ปราการคารุย
Clouded Ledgeซีมี ผู้รับสัมผัสจากธรรมชาติ
สันเขา
Sealed Repositoryอินที จันทร์โลหิต
สุสาน
Flooded Complexมะ'แกสกา กองฟืนมีชีวิต
ทางยกระดับ
Forbidden Shrineผู้ครองสะเก็ด
วิหารแห่งการเสื่อมสลาย ชั้นที่ 1
วิหารแห่งการเสื่อมสลาย ชั้นที่ 2
Evacuated Quarterผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์เมียม
Port Map
ทางเดินผู้สูงศักดิ์
Concealed Caldariumคาวา จิตรกรแห่งความเจ็บปวด
Port Map
Chateau Map
Conservatory Map
โรงอาบน้ำ
Moonlit Chambersอะตากูชู ผู้ตัดศีรษะ
วิหารลูนาริส ชั้นที่ 1
วิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
Shifting Sandsวิรัค ผู้ทิ่มแทง
ทะเลทรายวาสตีรี
โอเอซิส
Forgotten Gulchผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์เมียม
เชิงเขา
Desolate Isleวิราคูชา องครักษ์ดึกดำบรรพ์
Sulphur Vents Map
ทะเลสาบเดือด
Dusty Bluffเควทเซอร์ซี
โอเอซิส
Isolated Soundห่าฝนสุดสยอง
Iceberg Map
Frozen Cabins Map
Suffocating Fissureมะ'แกสกา กองฟืนมีชีวิต
Volcano Map
Crater Map
Frozen Springsอะตากูชู ผู้ตัดศีรษะ
Cold River Map
Forbidden Woods Map
Text Audio /3 ⍟

Community Wiki

Edit

Vaal side area

A Vaal side area or corrupted area is a randomly-generated side area indicated by a glowing, beating heart and swirling ribbons of blood. Every corrupted area contains a boss, guarding a Vaal Vessel that drops Vaal Skill Gems, Vaal Fragments, and corrupted equipment. One Vaal skill gem is guaranteed to drop. Near the vessel there is a Vaal Letter or Research Journal, which provides Vaal-related lore.

Corrupted areas have modifiers, similar to end-game Mapss, which substantially increase their difficulty. Since corrupted items cannot be modified, the modifiers cannot be rerolled. Corrupted areas found in act zones spawn have 1 to 2 affixes (magic), while corrupted areas found in maps spawn with 4 to 6 affixes (rare).

Due to the small size of corrupted areas, league mechanics are generally disabled from spawning in corrupted areas during challenge leagues. Masters, more corrupted areas and Trials of Ascendancy also cannot spawn in corrupted areas. Notable exceptions which CAN spawn in them include Silver Coins, Strongboxes, Shrines, Rogue exiles and Tormented Spirits. Many of the corrupted area bosses were also formerly Invasion bosses.

A Vaal fragment can be used in the Map Device to generate a random Vaal side area.


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.