ไบล์ท ยูนิค /23 ⍟

ไบล์ท ยูนิค /23 ⍟

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
SynthesisColdGuardianMapความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกแก้ไข Siege Map
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 100%
มอนสเตอร์เลเวล: 80
แผนที่จะมีม็อด พรีฟิกซ์ แบบสุ่มเพิ่มอีก (3–5) อย่าง
แผนที่จะมีม็อด Synthesis เพิ่มเข้ามา (2–4) ม็อด
map item drop quantity +% [100]
map item drop rarity +% [0]
map pack size +% [25]
SynthesisFireGuardianMapความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกแต่งเติม Haunted Mansion Map
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 100%
มอนสเตอร์เลเวล: 80
แผนที่จะมีม็อด พรีฟิกซ์ แบบสุ่มเพิ่มอีก (3–5) อย่าง
แผนที่จะมีม็อด Synthesis เพิ่มเข้ามา (2–4) ม็อด
map item drop quantity +% [100]
map item drop rarity +% [0]
map pack size +% [25]
AssassinUniqueBadge of the Brotherhood Turquoise Amulet
ค่า Dexterity และ Intelligence +(16–24)
จำนวน Frenzy Charge สูงสุดของคุณจะถูกทำให้เท่ากับจำนวน Power Charge สูงสุด
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเดินทาง (7–10)% ต่อจำนวน Frenzy Charge
เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล ที่คุณได้รับ (7–10)% ต่อหนึ่ง Power Charge
มีโอกาส (20–25)% ที่จะสูญเสีย Frenzy Charge เมื่อคุณใช้งาน สกิลเดินทาง
มีโอกาส (20–25)% ที่จะสูญเสีย Power Charge เมื่อคุณได้รับสถานะ ลื่นไหล
(สถานะ ลื่นไหล ในตอนแรกจะ เพิ่มโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการปะทะ ทุกชนิด 15% และ เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% แต่จะลดลงเรื่อยๆ ตามระยะเวลาของบัฟ และจะหายไปเมื่อผลของบัฟเหลือ 0% หากคุณมีสถานะ ลื่นไหล อยู่แล้ว คุณจะไม่ได้รับ ลื่นไหล ใหม่เพิ่ม)
Supporter1gloveABreathstealer Hydrascale Gauntlets
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
ค่า มานาสูงสุด +(30–50)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–16)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5–10)%
สร้าง Blighted Spore หนึ่งอันเมื่อสกิลของคุณหรือมิเนียนของคุณสังหารมอนสเตอร์แรร์
(Blighted Spore มีออร่าแบบสุ่ม และอยู่ได้ 10 วินาที)
ColdIronPointCold Iron Point Ezomyte Dagger
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง 30%
เลเวลของหินสกิล เวท กายภาพ ทุกเม็ด +3
ไม่สามารถสร้างความเสียหาย ธาตุ ได้
SynthesisBossGuardianMapCortex Relic Chambers Map
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 100%
มอนสเตอร์เลเวล: 83
แผนที่จะมีม็อด พรีฟิกซ์ แบบสุ่มเพิ่มอีก (3–5) อย่าง
แผนที่จะมีม็อด Synthesis เพิ่มเข้ามา (2–4) ม็อด
map item drop quantity +% [100]
map item drop rarity +% [0]
map pack size +% [25]
Supporter1helmetCCowl of the Ceraunophile Solaris Circlet
สามารถมีม็อด เอนแชน ได้เพิ่ม 1 บรรทัด
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ลดค่าต้านทาน ไฟ (50–55)%
ลดค่าต้านทาน น้ำแข็ง (50–55)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า กลายเป็น 75%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
Supporter1helmetACowl of the Cryophile Silken Hood
สามารถมีม็อด เอนแชน ได้เพิ่ม 1 บรรทัด
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ลดค่าต้านทาน ไฟ (50–55)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง กลายเป็น 75%
ลดค่าต้านทาน สายฟ้า (50–55)%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
Supporter1helmetBCowl of the Thermophile Ezomyte Burgonet
สามารถมีม็อด เอนแชน ได้เพิ่ม 1 บรรทัด
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
เพิ่มค่า เกราะ (60–80)%
ค่าต้านทาน ไฟ กลายเป็น 75%
ลดค่าต้านทาน น้ำแข็ง (50–55)%
ลดค่าต้านทาน สายฟ้า (50–55)%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
BlueJewel4Fortress Covenant Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (35–45)%
มิเนียนมีโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +(10–12)%
มิเนียนมีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +(10–12)%
พาสซีฟขนาดกลางในรัศมีถูกเปลี่ยนเป็น:
มิเนียนจะ เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 20%
IcefangOrbitIcefang Orbit Iron Ring
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
ค่า Dexterity +(20–30)
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 25% เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย พิษ (40–60)%
คุณจะติดสถานะ หนาวเย็น เมื่อคุณติดสถานะ พิษ
เมื่อคุณสร้างสถานะ พิษ ต่อศัตรูที่ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น จะทำให้พวกมันติดสถานะ หนาวเย็น ด้วย
ศัตรูที่ติดสถานะ พิษ ที่คุณสังหารด้วยการปะทะ จะแตกสลาย
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางเคออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางเคออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
(หนาวเย็น จะลดความเร็วในการกระทำของศัตรู 10% เป็นเวลา 2 วินาที)
85479Machina Mitts Murder Mitts
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
1% ของความเสียหายที่ ทุ่นระเบิด สร้างจะดูดมาเป็น พลังชีวิต ให้คุณ
ลดอัตราการเติม พลังชีวิต และ โล่พลังงาน (20–30)%
เพิ่มอัตราการเติม พลังชีวิต และ โล่พลังงาน 5% ต่อจำนวน Power Charge
สูญเสีย Power Charge หนึ่งลูกทุกวินาที ถ้าคุณไม่ได้ จุดระเบิด ทุ่นระเบิดมาเร็วๆนี้
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูกเติมอย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
unique10Quickening Covenant Viridian Jewel
เพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (12–16)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (12–16)%
มิเนียน มีโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(20–24)%
พาสซีฟขนาดกลางในรัศมีถูกเปลี่ยนเป็น:
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน 25%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
SynthesisGolemGuardianMapความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกเขียนใหม่ Basilica Map
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 100%
มอนสเตอร์เลเวล: 80
แผนที่จะมีม็อด พรีฟิกซ์ แบบสุ่มเพิ่มอีก (3–5) อย่าง
แผนที่จะมีม็อด Synthesis เพิ่มเข้ามา (2–4) ม็อด
map item drop quantity +% [100]
map item drop rarity +% [0]
map pack size +% [25]
ZombieBodyArmourRotting Legion Loricated Ringmail
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Meat Shield เลเวล 1
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (100–140)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–80)
เพิ่มความเสียหาย (5–8)% ต่อ Zombie ที่มีหนึ่งตัว
ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับ อีก 1% ต่อ Zombie ที่มีหนึ่งตัว
85482Siegebreaker Heavy Belt
ค่า Strength +(25–35)
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
ค่าต้านทาน เคออส +(17–23)%
มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ 5% ต่อศัตรู เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
เมื่อมิเนียนของคุณตาย มันจะกระจาย พื้นพิษ ที่จะสร้างความเสียหาย เคออส 20% ของ พลังชีวิตสูงสุด ของมันต่อวินาที
(ศัตรูที่คุณยั่วยุจะโจมตีแต่คุณเท่านั้นและสร้างความเสียหายลดลง 10% และระยะเวลายั่วยุ 3 วินาที)
Supporter1bodyASporeguard Saint's Hauberk
ทริกเกอร์ Contaminate เลเวล 10 เมื่อคุณสังหารศัตรู
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–10)%
ค่าต้านทาน เคออส +(17–23)%
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่อยู่บน พื้นรา มันจะระเบิด สร้างความเสียหาย 5% ของพลังชีวิตของมันเป็นความเสียหาย เคออส
สร้าง พื้นรา รอบตัวคุณ ขณะอยู่กับที่
(เพื่อนของคุณที่อยู่บน พื้นรา ของคุณจะ นำ 10% ของความเสียหายที่ไม่ใช่ เคออส ไปเสริมเป็น เคออส ศัตรูที่อยู่บน พื้นรา ของคุณ จะสร้างความเสียหาย ลดลง อีก 10%)
JujusSoulThe Jinxed Juju Citrine Amulet
ค่า Strength และ Dexterity +(16–24)
ค่า Intelligence +(30–40)
ค่าต้านทาน เคออส +(23–31)%
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (5–10)%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (5–10)%
รับความเสียหายจากการปะทะ 10% ด้วย พลังชีวิตของเหล่า วิญญาณ แทนคุณ
(ความเสียหายที่พวกมันได้รับ จะถูกแบ่งรับอย่างเท่าๆ กันทุกตัว)
Supporter1bootAThe Stampede Assassin's Boots
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเดินทาง (50–80)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (30–40)% ขณะเคลื่อนที่
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณถูกทำให้เป็น 150% ของค่ามาตรฐาน
85483Torchoak Step Antique Greaves
เพิ่มค่า เกราะ (80–120)%
เพิ่มพลังชีวิต โทเทม (20–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (30–50)%
เมื่อถูกโจมตีโทเทมสะท้อน 100% ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นความเสียหายไฟแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้
MinionConversionGlovesTriad Grip Mesh Gloves
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
มิเนียน แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น ไฟ ต่อจำนวน รูสีแดง
มิเนียน แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น น้ำแข็ง ต่อจำนวนรู สีเขียว
มิเนียน แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น สายฟ้า ต่อจำนวน รูสีฟ้า
มิเนียน แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น เคออส ต่อจำนวนรู สีขาว
มิเนียนมีโอกาส (5–10)% ที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้
(แช่แข็ง จะลดความเร็วในการกระทำเป็น 0 จึงทำให้ไม่สามารถกระทำอะไรได้ โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ของการปะทะนั้นๆ)
(ช็อค จะเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
SynthesisLightningGuardianMapความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกบิดเบือน Park Map
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 100%
มอนสเตอร์เลเวล: 80
แผนที่จะมีม็อด พรีฟิกซ์ แบบสุ่มเพิ่มอีก (3–5) อย่าง
แผนที่จะมีม็อด Synthesis เพิ่มเข้ามา (2–4) ม็อด
map item drop quantity +% [100]
map item drop rarity +% [0]
map pack size +% [25]
BloodfreezeVenopuncture Iron Ring
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
ค่า Strength +(20–30)
การโจมตี มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (40–60)%
คุณจะติดสถานะ หนาวเย็น ขณะที่คุณติดสถานะ เลือดไหล
เมื่อคุณสร้างสถานะ เลือด ต่อศัตรูที่ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น จะทำให้พวกมันติดสถานะ หนาวเย็น ด้วย
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่เลือดไหลด้วยการปะทะ พวกมันจะแตกสลาย
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
(หนาวเย็น จะลดความเร็วในการกระทำของศัตรู 10% เป็นเวลา 2 วินาที)
ไบล์ท ไอเทม /38 ⍟

ไบล์ท ไอเทม /38 ⍟

Iconชื่อ
Akil's Prophecy
ขนาดกอง: 1 / 3
ไอเทมยูนิคตามคำทำนาย
AmberOilAmber Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ลดราคาในการสร้างและอัพเกรดป้อม 20%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
AzureOilAzure Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
มีความโชคดี ในการคำนวณลักษณะไอเทมภายใน 4 หีบไบล์ท
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
Azyran's Reward
ขนาดกอง: 1 / 9
Prismatic Jewel
มีมลทิน
BlackOilBlack Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
หีบสมบัติไบล์ท มีโอกาสดรอปของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชิ้น 6%
Cerulean Ring
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มมานาสูงสุด (8–10)%
ClearOilClear Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมอนสเตอร์ 10%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
Convoking Wand
ความเสียหายกายภาพ: 30-55
โอกาสคริติคอล: 7%
จำนวนครั้งการโจมตีต่อวินาที: 1.4
ต้องการ เลเวล 72, 242 Int
สามารถสุ่มม็อด มิเนียน ได้
CrimsonOilCrimson Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
มีความโชคดี ในการคำนวณลักษณะไอเทมภายใน 10 หีบไบล์ท
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
Feral Incubator
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มการบ่มฟักไอเทม เบสเทียรี่ ลงในไอเทมสวมใส่
ไอเทมจะดรอปหลังจากสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Gilded Legion Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มเติม 1 แห่ง
แต่ละ กองพัน จะมี คลังอาวุธ 1 ใบ
แต่ละ กองพัน จะมี นายพล 1 คน
GoldenOilGolden Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
หีบสมบัติไบล์ท มีโอกาสดรอปของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชิ้น 25%
More is Never Enough
ขนาดกอง: 1 / 7
Gilded Scarab
Nook's Crown
ขนาดกอง: 1 / 4
Bone Helmet
ไอเทมเลเวล: 100
ไอเทม เอลเดอร์
OpalescentOilOpalescent Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
มีความโชคดี ในการคำนวณลักษณะไอเทมภายใน 15 หีบไบล์ท
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
Polished Legion Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มเติม 1 แห่ง
แต่ละ กองพัน จะมี คลังอาวุธ 1 ใบ
Remembrance
ขนาดกอง: 1 / 8
Precursor's Emblem
มีมลทิน
Rusted Legion Scarab
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มเติม 1 แห่ง
SepiaOilSepia Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ป้อม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก 20%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
SilverOilSilver Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 65%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
TealOilTeal Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
มอนสเตอร์ไบล์ท ในด่านถูกเรียก เร็วขึ้น 25%
ระยะเวลาการเผชิญหน้าสั้นลง 40 วินาที
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
The Bargain
ขนาดกอง: 1 / 5
Pure Breachstone
The Damned
ขนาดกอง: 1 / 6
Soul Ripper
The Deal
ขนาดกอง: 1 / 5
Cartography Scarab
The Demon
ขนาดกอง: 1 / 10
Headhunter
ม็อดติดไอเทมสองอย่าง
มีมลทิน
The Eye of Terror
ขนาดกอง: 1 / 8
Pure Chayula Breachstone
The Heroic Shot
17x Chromatic Orb
The Mountain
ขนาดกอง: 1 / 6
จิวเวล ที่มีม็อดซัฟฟิกซ์ of Potency
The Old Man
ขนาดกอง: 1 / 12
เบ็ดตกปลา
ม็อดติดไอเทมสองอย่าง
มีมลทิน
The Price of Loyalty
ขนาดกอง: 1 / 4
Skin of the Loyal
ไอเทมเลเวล: 25
ม็อดติดไอเทมสองอย่าง
มีมลทิน
The Side Quest
ขนาดกอง: 1 / 5
มาสเตอร์ต้องการความช่วยเหลือ
The Skeleton
ขนาดกอง: 1 / 6
อัญเชิญโครงกระดูก (Summon Skeletons) เลเวล 1
คุณภาพ: +23%
มีมลทิน
The Wolf's Legacy
ขนาดกอง: 1 / 4
Vaults of Atziri
VerdantOilVerdant Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 35%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
Vermillion Ring
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–7)%
Vile Power
ขนาดกอง: 1 / 5
Ancient Doom
VioletOilViolet Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
เลนของ การเผชิญหน้าไบล์ท ในด่านมีโอกาสมี หีบรางวัล เพิ่มเติม 1 หีบ 20%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
Void of the Elements
ขนาดกอง: 1 / 3
Opal Ring ที่มีม็อดพรีฟิกซ์ Overpowering
ไอเทมเลเวล: 100
ไอเทม เอลเดอร์
ไบล์ท Quest /1 ⍟

ไบล์ท Quest /1 ⍟

ActIconชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
11FirstBlightการเติมโตที่แปลกประหลาด
MasterQuest
เปิด​ใช้​เครื่อง​ดูด​หนอง​เพื่อ​เริ่ม​การ​เผชิญ​หน้า​ไบล์ท
ไบล์ท หินสกิล /16

ไบล์ท หินสกิล /16

คริติคอล โจมตี กระสุน เคออส เสริม ประชิด ฟาด พื้นที่ กาลเวลา เวท กับดัก ทุ่นระเบิด เดินทาง เคลื่อนที่ ก้าวพริบตา มิเนียน ออร่า ไฟ สายฟ้า กระจาย กายภาพ โกเลม น้ำแข็ง
ชื่อ
CobraLashCobra Lash (1)
คริติคอล, โจมตี, กระสุน, เคออส
NightbladeNightblade Support (18)
โจมตี, คริติคอล, เสริม
MambaStrikePestilent Strike (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, กาลเวลา, เคออส
PlagueBearerGemPlague Bearer (24)
เวท, เคออส, พื้นที่
TrapMineSupportGemSwift Assembly Support (4)
เสริม, กับดัก, ทุ่นระเบิด
SnappingAdderVenom Gyre (12)
โจมตี, กระสุน, เคออส
WitheringStepGemWithering Step (10)
เดินทาง, พื้นที่, เคออส, เคลื่อนที่, ก้าวพริบตา, เวท, กาลเวลา
ชื่อ
IntelligencePowerFrenzyChargeCharged Mines Support (31)
คริติคอล, เสริม, ทุ่นระเบิด
OffensiveMinionFeeding Frenzy Support (31)
เสริม, มิเนียน, กาลเวลา
AltRemoteMineSupportGemHigh-Impact Mine Support (31)
ทุ่นระเบิด, เสริม, พื้นที่, ออร่า
InfernalLegionSupportGemInfernal Legion Support (8)
ไฟ, พื้นที่, เสริม, มิเนียน
DefensiveMinionMeat Shield Support (31)
เสริม, มิเนียน
MinionFocusFirePredator Support (18)
เสริม, มิเนียน, เวท, กาลเวลา
LightningExplosionMineSkillGemStormblast Mine (1)
ทุ่นระเบิด, เวท, พื้นที่, สายฟ้า, ออร่า, กระจาย
SummonCarrionGolemGemSummon Carrion Golem (34)
กายภาพ, มิเนียน, เวท, โกเลม
SkitterbotSkillGemSummon Skitterbots (16)
กับดัก, ทุ่นระเบิด, เวท, มิเนียน, น้ำแข็ง, สายฟ้า, พื้นที่, ออร่า
ไบล์ท Monster /174 ⍟

ไบล์ท Monster /174 ⍟

ชื่อม็อดSpectre
ฐานสร้างป้อมN
ป้อมหนาวเย็น รุ่นที่ 1blight tower damage +% final vs cold monster [-99]N
ป้อมหนาวเย็น รุ่นที่ 2blight tower damage +% final vs cold monster [-99]N
ป้อมหนาวเย็น รุ่นที่ 3blight tower damage +% final vs cold monster [-99]N
ป้อมกระสุนแช่แข็งblight tower damage +% final vs cold monster [-99]N
ป้อมกรงเยือกแข็งblight tower damage +% final vs cold monster [-99]N
ป้อมวงสายฟ้า รุ่นที่ 1blight tower damage +% final vs lightning monster [-99]N
ป้อมวงสายฟ้า รุ่นที่ 2blight tower damage +% final vs lightning monster [-99]N
ป้อมวงสายฟ้า รุ่นที่ 3blight tower damage +% final vs lightning monster [-99]N
ป้อมพายุสายฟ้าblight tower damage +% final vs lightning monster [-99]N
ป้อมสายฟ้าชิ่งblight tower damage +% final vs lightning monster [-99]N
ป้อมเพิ่มพลัง รุ่นที่ 1N
ป้อมเพิ่มพลัง รุ่นที่ 2N
ป้อมเพิ่มพลัง รุ่นที่ 3N
ป้อมเสริมแรงN
ป้อมลดกำลังN
ป้อมกระทุ้งปฐพี รุ่นที่ 1blight tower damage +% final vs physical monster [-99]N
ป้อมกระทุ้งปฐพี รุ่นที่ 2blight tower damage +% final vs physical monster [-99]N
ป้อมกระทุ้งปฐพี รุ่นที่ 3blight tower damage +% final vs physical monster [-99]N
ป้อมกาลเวลาblight tower damage +% final vs physical monster [-99]N
ป้อมตรึงศิลาblight tower damage +% final vs physical monster [-99]N
ป้อมอัญเชิญ รุ่นที่ 1N
ป้อมอัญเชิญ รุ่นที่ 2N
ป้อมอัญเชิญ รุ่นที่ 3N
ป้อมสอดแนมN
ป้อมเฝ้ายามN
ป้อมบอลไฟ รุ่นที่ 1blight tower damage +% final vs fire monster [-99]N
ป้อมบอลไฟ รุ่นที่ 2blight tower damage +% final vs fire monster [-99]N
ป้อมบอลไฟ รุ่นที่ 3blight tower damage +% final vs fire monster [-99]N
ป้อมพ่นไฟblight tower damage +% final vs fire monster [-99]N
ป้อมอุกกาบาตblight tower damage +% final vs fire monster [-99]N
ทหารที่ถูกอัญเชิญN
สิ่งสอดแนมที่ถูกอัญเชิญN
สิ่งเฝ้ายามที่ถูกอัญเชิญN
Blighted Hellionทนทานต่อป้อม ไฟ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Burned Hellionทนทานต่อป้อม ไฟ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Hellionทนทานต่อป้อม ไฟ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
นัคเคิลนอว์ทนทานต่อป้อม ไฟ
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
N
ปีศาจN
Blighted Frenzyhoundทนทานต่อป้อม ไฟ

monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Petrelphase through objects [1]
suppress phasing visual [1]
ทนทานต่อป้อม ไฟ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Fireทนทานต่อป้อม ไฟ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted FireN
Blighted Cinder Elementalทนทานต่อป้อม ไฟ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
สปอร์พลูมทนทานต่อป้อม ไฟ
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
cannot have affliction mods [1]
N
Blighted Incineratorระเบิด เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
ทนทานต่อป้อม ไฟ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ฮาซารัต ผู้แพร่โยน Fire Bomb
ระเบิด เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
ทนทานต่อป้อม ไฟ
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
N
Blighted Brineทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Brineทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Icy Manifestationทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Maelströmทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Frozen Titanทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ชาร์แนธทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
N
Blighted Frostwingphase through objects [1]
suppress phasing visual [1]
ทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
ไม่ติดสถานะ แช่แข็ง
ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
หลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Wolf Alphaทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
ไม่ติดสถานะ แช่แข็ง
ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
หลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ยัสตรัล นักลอบตามเหมันต์ทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
ไม่ติดสถานะ แช่แข็ง
ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
หลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
N
Blighted Rattlerทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
สร้างความเสียหาย สายฟ้า
หลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง
หลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
ไม่ติดสถานะ ช็อค
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Rumblerทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
สร้างความเสียหาย สายฟ้า
หลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง
หลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
ไม่ติดสถานะ ช็อค
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Thundercallerทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
หลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง
หลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
ไม่ติดสถานะ ช็อค
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Condemnedทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
หลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง
หลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
ไม่ติดสถานะ ช็อค
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Tangleทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
หลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง
หลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
ไม่ติดสถานะ ช็อค
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
อีเฟรกซิส ผู้แพร่เชื้อปลุกอันเดต
ทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
หลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง
หลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
ไม่ติดสถานะ ช็อค
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
N
Blighted Dreadwheelทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
สร้างความเสียหาย สายฟ้า
หลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง
หลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
ไม่ติดสถานะ ช็อค
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Minerทนทานต่อป้อม กายภาพ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be knocked back [1]
immune to petrification [1]
unaffected by temporal tower [1]
N
Blighted Lanternbearerทนทานต่อป้อม กายภาพ
ignite art variation [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
cannot be knocked back [1]
immune to petrification [1]
unaffected by temporal tower [1]
N
Blighted Goliathทนทานต่อป้อม กายภาพ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
cannot be knocked back [1]
immune to petrification [1]
unaffected by temporal tower [1]
N
Blighted Beastทนทานต่อป้อม กายภาพ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
cannot be knocked back [1]
immune to petrification [1]
unaffected by temporal tower [1]
N
ซครี ผู้ติดเชื้อทนทานต่อป้อม กายภาพ
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
immune to petrification [1]
unaffected by temporal tower [1]
N
Blighted Shardทนทานต่อป้อม กายภาพ
cannot be knocked back [1]
immune to petrification [1]
unaffected by temporal tower [1]
N
Blighted Shriekerทนทานต่อป้อม กายภาพ
phase through objects [1]
suppress phasing visual [1]
cannot be knocked back [1]
immune to petrification [1]
unaffected by temporal tower [1]
N
Blighted Risenmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Risenกระจาย พื้นพิษ เมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted FreakN
Blighted Deadmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ลาธาเนียล ผู้ไร้สมอง
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
N
Blighted Rhoa Scavengermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Great Rhoamonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Murk Runnermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Bone Rhoamonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Zombie Rhoamonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
แรทเทิลแบ็ค จ่าฝูงตัวเมียผู้กลวงเปล่าmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
N
Blighted Ink Spinnerจะไม่สนใจ ป้อมอัญเชิญ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Cave Arachจะไม่สนใจ ป้อมอัญเชิญ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Tarantulaจะไม่สนใจ ป้อมอัญเชิญ
ใช้ Viper Strike
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Leaping Spiderจะไม่สนใจ ป้อมอัญเชิญ
ใช้ Flicker Strike
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Virulent Spiderจะไม่สนใจ ป้อมอัญเชิญ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Hatchlingจะไม่สนใจ ป้อมอัญเชิญ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Swarmerจะไม่สนใจ ป้อมอัญเชิญ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Mishne, Stipecrawlerจะไม่สนใจ ป้อมอัญเชิญ
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
base poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
N
Blighted Arachnidจะไม่สนใจ ป้อมอัญเชิญ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Unstable Risenmonster no drops or experience [1]N
Blighted Miscreationmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
แกนเกรล ผู้เสื่อมโฉมmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
N
Blighted Devoteemonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Punisherอาจสร้างสถานะ Vulnerability เมื่อปะทะ
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Impalerสร้างความเสียหาย ไฟ
main hand base maximum attack distance [0,10]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Thugบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Thugใช้ Puncture
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Highwaymanบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Sniperยิง Explosive Arrow
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Deadeyeยิง Caustic Arrow
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Martyrระเบิด
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted MadmanระเบิดN
สเตนลี่ ผู้มีหัวเน่าสลายระเบิด
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
N
Blighted Spawnmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Larvamonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
โรซาเรีย สปอร์พรายmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
N
Blighted SpawnN
Blighted Stone Crabว่องไว
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Tidal Crabว่องไว
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Spray Crabว่องไว
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Spider Crabว่องไว
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Shield Crabadditional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
N
Blighted Peltermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blight Lurchermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
คลอบเบอร์คลอว์monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
N
Blighted Justicarmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Wardบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Guardianmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Sisterignite art variation [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Stalkermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Relicmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Beacon of Inevitabilitymonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
N
Blighted Shamanmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Fire-raisermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Devilmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Goatmanmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
โอโรแลธ ผู้ขยี้ทากไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า
movement speed cannot be reduced below base [1]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
N
Blighted Bonestalkerอันเดต
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Ancient Archerอันเดต
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Colossalอันเดต
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Necromancerปลุกอันเดต
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
สเคธ สปอร์ผสานร่างmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
N
Blighted Blood Apemonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Carnage Apemonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Chieftainmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
อาร์ดุก ผู้แพร่ความเน่าสลายmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
N
Blighted Undyingmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Outcastmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Evangelistmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Cultistร่าย Freezing Pulse
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Initiatemonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
โจดิน ดัสก์ ตัวแทนแห่งผู้ติดเชื้อ
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
N
Blighted Scoutบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [15]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Elitemonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Mageบล็อค เวท
base block % damage taken [10]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Arcmageบล็อค เวท
base block % damage taken [10]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Experimentermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Raised ZombieN
อีเดน วาจาแห่งไบล์ทบล็อค เวท
base block % damage taken [10]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
N
Blighted Serpentmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Bramble Cobraสร้างความเสียหาย เคออส
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Spine Constructสร้างความเสียหาย เคออส
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
วิลิชลาธาmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]

cannot be knocked back [1]
N
Blighted ViperN
Blighted Zealotmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Regurgitatormonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Assemblagemonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blight Heraldอาจสร้างสถานะ เลือดไหล
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [0]
monster slain experience +% [0]
N
ผู้ขับไล่เหล่าผู้จิตสะอาดmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]

cannot be knocked back [1]
N
Blighted Cannibalmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Fire-eatermonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
กร็อธ ผู้พ่นสปอร์ก่อมลทิน
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
สร้างความเสียหาย ไฟ
N
โทเทมY
Blighted PitbullFrenzy กลุ่มเมื่อตาย
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Fowlใช้ Viper Strike
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Fiendmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Gladiatormonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Gladiatorบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [15]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Bullockmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Blighted Houndสร้าง พื้นลุกไหม้ เมื่อตาย
monster ground effect on death base duration ms [6000]
monster ground fire on death base area of effect radius [16]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
เขาขวาน ผู้กระทืบแผ่นดินcannot be taunted when taunted ms [0]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
N
ปีศาจY
ปีศาจY
ไบล์ท กล่องนิรภัย /22 ⍟

ไบล์ท กล่องนิรภัย /22 ⍟

ชื่อIcon
ถุงน้ำไบล์ท
ตุ่มหนองไบล์ท
ตุ่มหนองไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ถุงน้ำไบล์ท
ถุงน้ำไบล์ท
ถุงน้ำไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ตุ่มหนองไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ถุงน้ำไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ถุงน้ำไบล์ท
Minimap Icons /11 ⍟

Minimap Icons /11 ⍟

CodeIconIcon
BlightBoss
BlightCore
BlightMonster
BlightPath
BlightPathInactive
BlightPortalCold
BlightPortalFire
BlightPortalLightning
BlightPortalMinion
BlightPortalPhysical
BlightSpawner
Text Audio /1 ⍟

Text Audio /1 ⍟

Typeชื่อCount
Blightแม่ชีแคสเซีย126
ไบล์ท Special Passive /11 ⍟

ไบล์ท Special Passive /11 ⍟

Categoryชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
พาสซีฟขนาดกลางWay of the Warrior
EyesOfThePowerful
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 16%
เพิ่มค่า เกราะ 16%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +16
ค่า Strength +30
พาสซีฟขนาดกลางDeadly Inclinations
EyesOfTheDeadly
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 18%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +12
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 16%
ค่า Dexterity +30
พาสซีฟขนาดกลางMystic Talents
EyesOfTheSavant
เพิ่มความเสียหาย เวท 16%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +14
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 25%
ค่า Intelligence +30
พาสซีฟขนาดกลางVengeant Cascade
Boomerang
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 15%
กระสุน จากการโจมตี จะกลับมาหาคุณเมื่อมันปะทะเป้าหมายสุดท้ายแล้ว
กระสุนที่ กลับมาหา เจาะทะลุ ทุกเป้าหมาย
พาสซีฟขนาดกลางTenacity
BloodPact
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
Transfiguration of Body
พาสซีฟขนาดกลางTranquility
SoulPact
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
Transfiguration of Soul
พาสซีฟขนาดกลางCrusader
MindPact
เพิ่มมานาสูงสุด 8%
Transfiguration of Mind
พาสซีฟขนาดกลางPersistence
ShrugOff
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะ -10
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะ -1 ต่อหนึ่งเลเวล
พาสซีฟขนาดกลางHardened Scars
DarkestHour
เพิ่มการเติม พลังชีวิต จากขวดยา 15%
ลดความเสียหาย ต่อเนื่อง ที่ได้รับ อีก 25% ขณะรับผลจาก ขวดยาพลังชีวิต ทุกชนิด
พาสซีฟขนาดกลางCleansed Thoughts
ChaoticPotential
ค่าต้านทาน เคอสอ กลายเป็นสองเท่า
พาสซีฟขนาดกลางAspect of Stone
IgnorePain
มีโอกาส 20% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ
ไบล์ท รางวัล /22 ⍟

ไบล์ท รางวัล /22 ⍟

Iconชื่อ
ChestUnopenedCurrencyเงินตรา
ChestUnopenedUniquesยูนิค
ChestUnopenedGemsGems
ChestUnopenedMapsแผนที่
ChestUnopenedTrinketsเครื่องประดับโจร
ChestUnopenedArmourเกราะ
ChestUnopenedWeaponsอาวุธ
ChestUnopenedAbyssอะบิส
ChestUnopenedHarbingerฮาร์บินเจอร์
ChestUnopenedBreachมือบรีช
ChestUnopenedEssenceEssences
ChestUnopenedEssenceEssences2
ChestUnopenedFragmentsFragments
ChestUnopenedScarabsซแคแร็บ
ChestUnopenedFossilsFossils
ChestUnopenedPropheciesProphecies
ChestUnopenedDivinationDivinationCards
ChestUnopenedGenericGeneric
ChestUnopenedTalismansTalismans
ChestUnopenedLabyrinthเขาวงกต
ChestUnopenedLegionLegion
ChestUnopenedBlightไบล์ท
ไบล์ท Tower /30 ⍟

ไบล์ท Tower /30 ⍟

Iconชื่อDetailResult
IconColdป้อมหนาวเย็น รุ่นที่ 1ความเสียหาย: ต่ำ
สร้างความเสียหายและทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้หนาวเย็น

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 100
รัศมี: 35
IconColdป้อมหนาวเย็น รุ่นที่ 2เพิ่มความเสียหาย
เพิ่มผลของความหนาวเย็น
เพิ่มจำนวนเป้าหมายที่ส่งผล
ราคา: 150
รัศมี: 35
IconColdป้อมหนาวเย็น รุ่นที่ 3เพิ่มความเสียหาย
เพิ่มผลของความหนาวเย็น
เพิ่มจำนวนเป้าหมายที่ส่งผล
ราคา: 300
รัศมี: 35
IconFreezingป้อมกระสุนแช่แข็งความเสียหาย: สูงมาก
ยิงกระสุนเจาะทะลุที่สามารถแช่แข็งศัตรูได้

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 75
IconIcePrisonป้อมกรงเยือกแข็งไม่สร้างความเสียหาย
กักขังศัตรู

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 60
IconLightningป้อมวงสายฟ้า รุ่นที่ 1ความเสียหาย: ต่ำ
สร้างพื้นช็อค
ร่าย ป้อมวงสายฟ้า

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 100
รัศมี: 20
IconLightningป้อมวงสายฟ้า รุ่นที่ 2เพิ่มความเสียหาย
เพิ่มโอกาสสร้างสถานะ ช็อค
เพิ่มพื้นที่ส่งผล
ราคา: 150
รัศมี: 25
IconLightningป้อมวงสายฟ้า รุ่นที่ 3เพิ่มความเสียหาย
เพิ่มโอกาสสร้างสถานะ ช็อค
เพิ่มพื้นที่ส่งผล
ราคา: 300
รัศมี: 30
IconLightningStormป้อมพายุสายฟ้าความเสียหาย: สูง
สายฟ้าฟาดรอบป้อมอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 45
IconArcingป้อมสายฟ้าชิ่งความเสียหาย: ปานกลาง
ร่าย สายฟ้าชิ่ง

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 45
IconBuffป้อมเพิ่มพลัง รุ่นที่ 1เพิ่มประสิทธิผลของป้อมอื่นๆ
ไม่สร้างความเสียหายให้กับศัตรู
ราคา: 100
รัศมี: 35
IconBuffป้อมเพิ่มพลัง รุ่นที่ 2เพิ่มประสิทธิผลของป้อมอื่นๆ
ไม่สร้างความเสียหายให้กับศัตรู
ราคา: 150
รัศมี: 45
IconBuffป้อมเพิ่มพลัง รุ่นที่ 3เพิ่มประสิทธิผลของป้อมอื่นๆ
ไม่สร้างความเสียหายให้กับศัตรู
ราคา: 300
รัศมี: 55
IconBuffPlayerป้อมเสริมแรงเพิ่มประสิทธิผลของผู้เล่นที่อยู่ในระยะ
ไม่สร้างความเสียหายให้กับศัตรู
ราคา: 500
รัศมี: 55
IconWeakiningป้อมลดกำลังทำให้ศัตรูที่อยู่ในระยะอ่อนแอลง
ไม่สร้างความเสียหายให้กับศัตรู
ราคา: 500
รัศมี: 55
IconPhysicalป้อมกระทุ้งปฐพี รุ่นที่ 1ความเสียหาย: ต่ำ
ทำงานซ้ำ 3 ครั้ง
ทำให้ติดสถานะ มึนงง ทุกครั้ง
สร้างความเสียหายและทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ มึนงง

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 100
รัศมี: 45
IconPhysicalป้อมกระทุ้งปฐพี รุ่นที่ 2ทำงานซ้ำ 5 ครั้งราคา: 150
รัศมี: 45
IconPhysicalป้อมกระทุ้งปฐพี รุ่นที่ 3ทำงานซ้ำ 7 ครั้งราคา: 300
รัศมี: 45
IconTemporalป้อมกาลเวลาทำให้มอนสเตอร์ช้าลงอย่างต่อเนื่อง
ไม่สร้างความเสียหายให้กับศัตรู

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 45
IconPetrificationป้อมตรึงศิลาทำให้มอนสเตอร์กลายเป็นหินเป็นระลอก
ไม่สร้างความเสียหายให้กับศัตรู

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 45
IconMinionป้อมอัญเชิญ รุ่นที่ 1อัญเชิญมิเนียน 3 ตัว
ความเสียหายของมิเนียน: ต่ำ
พลังชีวิตของมิเนียน: ต่ำ
จะอัญเชิญมิเนียนเพิ่มเมื่อมิเนียนตัวก่อนตายแล้วเท่านั้น

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 100
รัศมี: 30
IconMinionป้อมอัญเชิญ รุ่นที่ 2อัญเชิญมิเนียน 5 ตัวราคา: 150
รัศมี: 30
IconMinionป้อมอัญเชิญ รุ่นที่ 3อัญเชิญมิเนียน 7 ตัวราคา: 300
รัศมี: 30
IconFlyingMinionป้อมสอดแนมอัญเชิญมิเนียนบินได้ 10 ตัว
ความเสียหายของมิเนียน: สูง
พลังชีวิตของมิเนียน: ต่ำ
จะอัญเชิญมิเนียนเพิ่มเมื่อมิเนียนตัวก่อนตายแล้วเท่านั้น

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 75
IconTankyMinionป้อมเฝ้ายามอัญเชิญมิเนียนแข็งแรง 1 ตัว
ความเสียหายของมิเนียน: ต่ำ
พลังชีวิตของมิเนียน: สูง
จะอัญเชิญมิเนียนเพิ่มเมื่อมิเนียนตัวก่อนตายแล้วเท่านั้น

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 45
IconFireป้อมบอลไฟ รุ่นที่ 1ความเสียหาย: ปานกลาง
ร่าย บอลไฟ 1 ลูก

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 100
รัศมี: 45
IconFireป้อมบอลไฟ รุ่นที่ 2ร่าย บอลไฟ 3 ลูกราคา: 150
รัศมี: 60
IconFireป้อมบอลไฟ รุ่นที่ 3ร่าย บอลไฟ 5 ลูกราคา: 300
รัศมี: 75
IconFlamethrowerป้อมพ่นไฟความเสียหาย: สูง
ร่ายลำแสงแห่งไฟ

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 45
IconMeteorป้อมอุกกาบาตความเสียหาย: สูงมาก
เรียกฝนอุกกาบาตจากฟากฟ้า

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 100

Community Wiki

Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.