Blight ยูนิค /23 ⍟

Blight ยูนิค /23 ⍟

ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
SynthesisColdGuardianMapความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกแก้ไข Synthesised Map
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 100%
มอนสเตอร์เลเวล: 80
แผนที่มี ม็อดแบบสุ่ม เพิ่มเติม (3–5) อย่าง
แผนที่มี ม็อดสังเคราะห์ โดยรวม เพิ่มเติม (2–4) อย่าง
map item drop quantity +% [100]
map item drop rarity +% [0]
map pack size +% [25]
SynthesisFireGuardianMapความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกแต่งเติม Synthesised Map
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 100%
มอนสเตอร์เลเวล: 80
แผนที่มี ม็อดแบบสุ่ม เพิ่มเติม (3–5) อย่าง
แผนที่มี ม็อดสังเคราะห์ โดยรวม เพิ่มเติม (2–4) อย่าง
map item drop quantity +% [100]
map item drop rarity +% [0]
map pack size +% [25]
AssassinUniqueBadge of the Brotherhood Turquoise Amulet
Dexterity กับ Intelligence +(16–24)
จำนวน Frenzy Charge สูงสุดของคุณ เท่ากับ จำนวน Power Charge สูงสุดของคุณ
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเดินทาง (7–10)% ต่อจำนวน Frenzy Charge
เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล ที่คุณได้รับ (7–10)% ต่อจำนวน Power Charge
มีโอกาสสูญเสีย Frenzy Charge 1 ลูก (20–25)% เมื่อคุณใช้ สกิลเดินทาง
มีโอกาสสูญเสีย Power Charge 1 ลูก (20–25)% เมื่อคุณได้รับสถานะ ลื่นไหล
(ลื่นไหล ในตอนแรกจะ เพิ่มโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ทุกชนิด 15% และเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% แต่จะลดลงเรื่อยๆ ตามระยะเวลาของบัฟ และจะหายไปเมื่อผลของบัฟเหลือ 0% หากคุณมีสถานะ ลื่นไหล อยู่แล้ว คุณจะไม่ได้รับ ลื่นไหล ใหม่เพิ่ม)
Supporter1gloveABreathstealer Hydrascale Gauntlets
เพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (100–150)%
มานาสูงสุด +(30–50)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–16)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (5–10)%
สร้าง สปอร์ติดโรคร้าย 1 กอ เมื่อ สกิลหรือมิเนียนของคุณ สังหาร มอนสเตอร์แรร์
(สปอร์ติดโรคร้าย มีออร่าแบบสุ่ม และอยู่ได้ 10 วินาที)
ColdIronPointCold Iron Point Ezomyte Dagger
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
เลเวลของ หินสกิลเวทกายภาพ ทุกเม็ด +3
ไม่สร้างความเสียหาย ธาตุ
SynthesisBossGuardianMapCortex Synthesised Map
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 100%
มอนสเตอร์เลเวล: 83
แผนที่มี ม็อดแบบสุ่ม เพิ่มเติม (3–5) อย่าง
แผนที่มี ม็อดสังเคราะห์ โดยรวม เพิ่มเติม (2–4) อย่าง
map item drop quantity +% [100]
map item drop rarity +% [0]
map pack size +% [25]
Supporter1helmetCCowl of the Ceraunophile Solaris Circlet
สามารถมี ม็อดเอนแชนท์ 2 อย่าง
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงาน (60–80)%
ลดค่าต้านทาน ไฟ (50–55)%
ลดค่าต้านทาน น้ำแข็ง (50–55)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า กลายเป็น 75%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
Supporter1helmetACowl of the Cryophile Silken Hood
สามารถมี ม็อดเอนแชนท์ 2 อย่าง
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (60–80)%
ลดค่าต้านทาน ไฟ (50–55)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง กลายเป็น 75%
ลดค่าต้านทาน สายฟ้า (50–55)%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
Supporter1helmetBCowl of the Thermophile Ezomyte Burgonet
สามารถมี ม็อดเอนแชนท์ 2 อย่าง
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
เพิ่มค่าเกราะ (60–80)%
ค่าต้านทาน ไฟ กลายเป็น 75%
ลดค่าต้านทาน น้ำแข็ง (50–55)%
ลดค่าต้านทาน สายฟ้า (50–55)%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
BlueJewel4Fortress Covenant Cobalt Jewel
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (35–45)%
มิเนียน มีโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +(10–12)%
มิเนียน มีโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +(10–12)%
พาสซีฟกลาง ในรัศมี ถูกเปลี่ยนเป็น: มิเนียน ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
IcefangOrbitIcefang Orbit Iron Ring
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
Dexterity +(20–30)
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 25% เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย พิษ (40–60)%
คุณจะติดสถานะ หนาวเย็น เมื่อคุณติดสถานะ พิษ
เมื่อคุณสร้างสถานะ พิษ ต่อศัตรูที่ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น จะทำให้พวกมันติดสถานะ หนาวเย็น ด้วย
ศัตรูที่ติดสถานะ พิษ ที่คุณสังหารด้วยการปะทะ จะแตกสลาย
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพกับเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
(หนาวเย็น ลดความเร็วในการกระทำของศัตรู 10% เป็นเวลา 2 วินาที)
85479Machina Mitts Murder Mitts
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (200–250)%
ความเสียหาย 1% ที่ ทุ่นระเบิด สร้างจะ ถูกดูด มาเป็น พลังชีวิต ให้คุณ
ลดอัตราการ เติม พลังชีวิตกับโล่พลังงาน (20–30)%
เพิ่มอัตราการ เติม พลังชีวิตกับโล่พลังงาน 5% ต่อจำนวน Power Charge
สูญเสีย Power Charge 1 ลูก ทุกวินาที หากคุณไม่ได้จุดชนวนทุ่นระเบิดมาเร็วๆ นี้
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
unique10Quickening Covenant Viridian Jewel
มิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (12–16)%
มิเนียน มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (12–16)%
มิเนียน มีโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(20–24)%
พาสซีฟกลาง ในรัศมี ถูกเปลี่ยนเป็น: มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ ลดลง 25%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะกับเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
SynthesisGolemGuardianMapความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกเขียนใหม่ Synthesised Map
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 100%
มอนสเตอร์เลเวล: 80
แผนที่มี ม็อดแบบสุ่ม เพิ่มเติม (3–5) อย่าง
แผนที่มี ม็อดสังเคราะห์ โดยรวม เพิ่มเติม (2–4) อย่าง
map item drop quantity +% [100]
map item drop rarity +% [0]
map pack size +% [25]
ZombieBodyArmourRotting Legion Loricated Ringmail
หินสกิลที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Meat Shield เลเวล 1
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (100–140)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–80)
เพิ่มความเสียหาย (5–8)% ต่อจำนวน ซอมบี้ที่ปลุก
ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับ อีก 1% ต่อจำนวน ซอมบี้ที่ปลุก
85482Siegebreaker Heavy Belt
Strength +(25–35)
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
ค่าต้านทาน เคออส +(17–23)%
มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
เมื่อมิเนียนของคุณตาย มันจะกระจาย พื้นพิษ ที่จะสร้างความเสียหาย เคออส ต่อวินาที เท่ากับ 20% ของ พลังชีวิตสูงสุด ของมัน
(ศัตรูที่คุณสร้างสถานะ ยั่วยุ เลือกเป้าหมายเป็นคุณได้เท่านั้น และสร้างความเสียหาย ลดลง อีก 10% ต่อผู้อื่น, สถานะ ยั่วยุ คงอยู่ 3 วินาที)
Supporter1bodyASporeguard Saint's Hauberk
ทริกเกอร์ ทำให้แปดเปื้อน (Contaminate) เลเวล 10 เมื่อคุณสังหารศัตรู
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (200–250)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–10)%
ค่าต้านทาน เคออส +(17–23)%
ศัตรูที่อยู่บน พื้นรา ที่ถูกคุณสังหาร จะระเบิด สร้างความเสียหาย เคออส เท่ากับ 5% ของ พลังชีวิต ของพวกมัน
คุณสร้าง พื้นรา รอบตัวคุณ ขณะอยู่กับที่
(เพื่อนที่อยู่บน พื้นรา ของคุณ นำ 10% ของความเสียหายที่ไม่ใช่ เคออส ไปเสริมเป็น เคออส ส่วนศัตรูที่อยู่บน พื้นรา ของคุณ สร้างความเสียหาย ลดลง อีก 10%)
JujusSoulThe Jinxed Juju Citrine Amulet
Strength กับ Dexterity +(16–24)
Intelligence +(30–40)
ค่าต้านทาน เคออส +(23–31)%
เพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ (5–10)%
เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ (5–10)%
รับความเสียหาย ปะทะ 10% ด้วย พลังชีวิตของ สเปคเตอร์ แทนคุณ
(ความเสียหายที่พวกมันได้รับ จะถูกแบ่งรับอย่างเท่าๆ กันทุกตัว)
Supporter1bootAThe Stampede Assassin's Boots
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (100–150)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเดินทาง (50–80)%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (30–40)% ขณะเคลื่อนที่
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณถูกทำให้เป็น 150% ของค่ามาตรฐาน
85483Torchoak Step Antique Greaves
เพิ่มค่าเกราะ (80–120)%
เพิ่มพลังชีวิตของ โทเทม (20–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (30–50)%
โทเทม สะท้อนความเสียหาย ไฟ เท่ากับ 100% ของ พลังชีวิตสูงสุด ของพวกมัน ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้เมื่อถูกปะทะ
MinionConversionGlovesTriad Grip Mesh Gloves
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (80–120)%
มิเนียน แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น ไฟ ต่อจำนวน รูสีแดง
มิเนียน แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น น้ำแข็ง ต่อจำนวน รูสีเขียว
มิเนียน แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น สายฟ้า ต่อจำนวน รูสีฟ้า
มิเนียน แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น เคออส ต่อจำนวน รูสีขาว
มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ (5–10)%
(แช่แข็ง จะลดความเร็วในการกระทำเป็น 0 จึงทำให้ไม่สามารถกระทำอะไรได้ โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ของการปะทะนั้นๆ)
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
SynthesisLightningGuardianMapความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกบิดเบือน Synthesised Map
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 100%
มอนสเตอร์เลเวล: 80
แผนที่มี ม็อดแบบสุ่ม เพิ่มเติม (3–5) อย่าง
แผนที่มี ม็อดสังเคราะห์ โดยรวม เพิ่มเติม (2–4) อย่าง
map item drop quantity +% [100]
map item drop rarity +% [0]
map pack size +% [25]
BloodfreezeVenopuncture Iron Ring
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
Strength +(20–30)
การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 25%
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล (40–60)%
คุณติดสถานะ หนาวเย็น ขณะที่คุณติดสถานะ เลือดไหล
เมื่อคุณสร้างสถานะ เลือด ต่อศัตรูที่ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น จะทำให้พวกมันติดสถานะ หนาวเย็น ด้วย
ศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล ที่คุณสังหารด้วยการปะทะ จะแตกสลาย
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
(หนาวเย็น ลดความเร็วในการกระทำของศัตรู 10% เป็นเวลา 2 วินาที)
Blight ไอเทม /38 ⍟

Blight ไอเทม /38 ⍟

Iconชื่อ
Akil's Prophecy
ขนาดกอง: 1 / 3
ถูกปิดการใช้งาน
AmberOilAmber Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ลดราคาในการสร้างกับอัพเกรดป้อม 20%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
AzureOilAzure Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
มีความโชคดี ในการคำนวณลักษณะไอเทมภายใน 4 หีบไบล์ท
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
Azyran's Reward
ขนาดกอง: 1 / 9
Prismatic Jewel
มีมลทิน
BlackOilBlack Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
หีบสมบัติไบล์ท มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชิ้น 6%
Cerulean Ring
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มมานาสูงสุด (8–10)%
ClearOilClear Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ 10%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
Convoking Wand
ความเสียหายกายภาพ: 30-55
โอกาสคริติคอล: 7%
จำนวนครั้งการโจมตีต่อวินาที: 1.4
ต้องการ เลเวล 72, 242 Int
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (26–30)%
CrimsonOilCrimson Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
มีความโชคดี ในการคำนวณลักษณะไอเทมภายใน 10 หีบไบล์ท
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
ตัวบ่มฟักดุร้าย
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มการบ่มฟักไอเทม สมุดรวมสัตว์ ลง​ใน​ไอเทม​สวมใส่
ไอเทม​จะ​ดรอป​หลัง​จาก​สังหาร​มอนสเตอร์​ครบ {0} ตัว
ซแคแร็บกองพันเคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มเติม 1 แห่ง
กองพัน แต่ละกองมี คลังอาวุธ 1 ใบ
กองพัน แต่ละกองมี นายพล 1 คน
GoldenOilGolden Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
หีบสมบัติไบล์ท มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชิ้น 25%
More is Never Enough
ขนาดกอง: 1 / 7
ซแคแร็บเคลือบทอง
Nook's Crown
ขนาดกอง: 1 / 4
Bone Helmet
ไอเทมเลเวล: 100
ไอเทมเอลเดอร์
OpalescentOilOpalescent Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
มีความโชคดี ในการคำนวณลักษณะไอเทมภายใน 15 หีบไบล์ท
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
ซแคแร็บกองพันขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มเติม 1 แห่ง
กองพัน แต่ละกองมี คลังอาวุธ 1 ใบ
Remembrance
ขนาดกอง: 1 / 8
Precursor's Emblem
มีมลทิน
ซแคแร็บกองพันขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มเติม 1 แห่ง
SepiaOilSepia Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
ป้อม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก 20%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
SilverOilSilver Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมที่พบ 65% ในด่านนี้
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
TealOilTeal Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
มอนสเตอร์ไบล์ท ถูกเรียก เร็วขึ้น 25%
ระยะเวลาการเผชิญหน้าสั้นลง 40 วินาที
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
The Bargain
ขนาดกอง: 1 / 5
หินบรีชบริสุทธิ์
The Damned
ขนาดกอง: 1 / 6
Soul Ripper
The Deal
ขนาดกอง: 1 / 5
ซแคแร็บแผนที่
The Demon
ขนาดกอง: 1 / 10
Headhunter
ม็อดแฝงสองอย่าง
มีมลทิน
The Eye of Terror
ขนาดกอง: 1 / 8
หินบรีชชายูล่าบริสุทธิ์
The Heroic Shot
17x Chromatic Orb
The Mountain
ขนาดกอง: 1 / 6
จิวเวล ที่มีม็อดซัฟฟิกซ์ of Potency
The Old Man
ขนาดกอง: 1 / 12
เบ็ดตกปลา
ม็อดแฝงสองอย่าง
มีมลทิน
The Price of Loyalty
ขนาดกอง: 1 / 4
Skin of the Loyal
ไอเทมเลเวล: 25
ม็อดแฝงสองอย่าง
มีมลทิน
The Side Quest
ขนาดกอง: 1 / 5
20x รายงานสำรวจ
The Skeleton
ขนาดกอง: 1 / 6
อัญเชิญโครงกระดูก (Summon Skeletons) เลเวล 1
ค่าคุณภาพ: +23%
มีมลทิน
The Wolf's Legacy
ขนาดกอง: 1 / 4
Vaults of Atziri
VerdantOilVerdant Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับ 35%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
Vermillion Ring
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–7)%
Vile Power
ขนาดกอง: 1 / 5
ถูกปิดการใช้งาน
VioletOilViolet Oil
ขนาดกอง: 1 / 10
เลนของ การเผชิญหน้าไบล์ท มีโอกาสมี หีบรางวัล เพิ่มเติม 1 ใบ 20%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5%
Void of the Elements
ขนาดกอง: 1 / 3
Opal Ring ที่มีม็อดพรีฟิกซ์ Overpowering
ไอเทมเลเวล: 100
ไอเทมเอลเดอร์
Blight Quest /1 ⍟

Blight Quest /1 ⍟

ActIconชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
11FirstBlightการเติบโตที่แปลกประหลาด
MasterQuest
เปิด​ใช้​เครื่อง​ดูด​หนอง​เพื่อ​เริ่ม​การ​เผชิญ​หน้า​ไบล์ท
Blight หินสกิล /16

Blight หินสกิล /16

โจมตี ประชิด ฟาด เวท กระจาย กายภาพ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เคออส กระสุน มิเนียน ทุ่นระเบิด กับดัก โกเลม ออร่า เคลื่อนที่ เดินทาง ก้าวพริบตา คริติคอล เสริม พื้นที่ กาลเวลา
ชื่อ
CobraLashจงอางฟาดหาง (Cobra Lash) (1)
คริติคอล, โจมตี, กระสุน, เคออส
TrapMineSupportGemสกิลเสริม Swift Assembly (4)
เสริม, กับดัก, ทุ่นระเบิด
WitheringStepGemก้าวเหี่ยวเฉา (Withering Step) (10)
เดินทาง, พื้นที่, เคออส, เคลื่อนที่, ก้าวพริบตา, เวท, กาลเวลา
SnappingAdderมีดบินอสรพิษ (Venom Gyre) (12)
โจมตี, กระสุน, เคออส
Nightbladeสกิลเสริม Nightblade (18)
โจมตี, คริติคอล, เสริม
PlagueBearerGemพาหะโรคระบาด (Plague Bearer) (24)
เวท, เคออส, พื้นที่
MambaStrikeฟาดเชื้อร้าย (Pestilent Strike) (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, กาลเวลา, เคออส
ชื่อ
LightningExplosionMineSkillGemทุ่นระเบิดสายฟ้า (Stormblast Mine) (1)
ทุ่นระเบิด, เวท, พื้นที่, สายฟ้า, ออร่า, กระจาย
InfernalLegionSupportGemสกิลเสริม Infernal (8)
ไฟ, พื้นที่, เสริม, มิเนียน
SkitterbotSkillGemอัญเชิญหุ่นยนต์จิ๋ว (Summon Skitterbots) (16)
กับดัก, ทุ่นระเบิด, เวท, มิเนียน, น้ำแข็ง, สายฟ้า, พื้นที่, ออร่า
MinionFocusFireสกิลเสริม Predator (18)
เสริม, มิเนียน, เวท, กาลเวลา
OffensiveMinionสกิลเสริม Feeding Frenzy (31)
เสริม, มิเนียน, กาลเวลา
AltRemoteMineSupportGemสกิลเสริม High-Impact Mine (31)
ทุ่นระเบิด, เสริม, พื้นที่, ออร่า
DefensiveMinionสกิลเสริม Meat Shield (31)
เสริม, มิเนียน
IntelligencePowerFrenzyChargeสกิลเสริม Charged Mines (31)
คริติคอล, เสริม, ทุ่นระเบิด
SummonCarrionGolemGemอัญเชิญโกเลมซากศพ (Summon Carrion Golem) (34)
กายภาพ, มิเนียน, เวท, โกเลม
Blight Monster /170 ⍟

Blight Monster /170 ⍟

ชื่อม็อดSpectre
ฐานสร้างป้อมN
ป้อมหนาวเย็น รุ่นที่ 1blight tower damage +% final vs cold monster [-99]N
ป้อมหนาวเย็น รุ่นที่ 2blight tower damage +% final vs cold monster [-99]N
ป้อมหนาวเย็น รุ่นที่ 3blight tower damage +% final vs cold monster [-99]N
ป้อมกระสุนแช่แข็งblight tower damage +% final vs cold monster [-99]N
ป้อมกรงเยือกแข็งblight tower damage +% final vs cold monster [-99]N
ป้อมวงสายฟ้า รุ่นที่ 1blight tower damage +% final vs lightning monster [-99]N
ป้อมวงสายฟ้า รุ่นที่ 2blight tower damage +% final vs lightning monster [-99]N
ป้อมวงสายฟ้า รุ่นที่ 3blight tower damage +% final vs lightning monster [-99]N
ป้อมพายุสายฟ้าblight tower damage +% final vs lightning monster [-99]N
ป้อมสายฟ้าชิ่งblight tower damage +% final vs lightning monster [-99]N
ป้อมเพิ่มพลัง รุ่นที่ 1N
ป้อมเพิ่มพลัง รุ่นที่ 2N
ป้อมเพิ่มพลัง รุ่นที่ 3N
ป้อมเสริมแรงN
ป้อมลดกำลังN
ป้อมกระทุ้งปฐพี รุ่นที่ 1blight tower damage +% final vs physical monster [-99]N
ป้อมกระทุ้งปฐพี รุ่นที่ 2blight tower damage +% final vs physical monster [-99]N
ป้อมกระทุ้งปฐพี รุ่นที่ 3blight tower damage +% final vs physical monster [-99]N
ป้อมกาลเวลาblight tower damage +% final vs physical monster [-99]N
ป้อมตรึงศิลาblight tower damage +% final vs physical monster [-99]N
ป้อมอัญเชิญ รุ่นที่ 1N
ป้อมอัญเชิญ รุ่นที่ 2N
ป้อมอัญเชิญ รุ่นที่ 3N
ป้อมสอดแนมN
ป้อมเฝ้ายามN
ป้อมบอลไฟ รุ่นที่ 1blight tower damage +% final vs fire monster [-99]N
ป้อมบอลไฟ รุ่นที่ 2blight tower damage +% final vs fire monster [-99]N
ป้อมบอลไฟ รุ่นที่ 3blight tower damage +% final vs fire monster [-99]N
ป้อมพ่นไฟblight tower damage +% final vs fire monster [-99]N
ป้อมอุกกาบาตblight tower damage +% final vs fire monster [-99]N
ทหารอัญเชิญN
สิ่งสอดแนมอัญเชิญN
สิ่งเฝ้ายามอัญเชิญN
หมานรกติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมไฟN
หมานรกติดไฟและติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมไฟN
นัคเคิลนอว์ทนทานต่อ ป้อมไฟ
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
ปีศาจN
หมาระห่ำติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมไฟ
N
นกเพเทรลติดโรคร้ายทะลุมิติ
suppress phasing visual [1]
ทนทานต่อ ป้อมไฟ
N
ไฟติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมไฟN
ไฟติดโรคร้ายN
ธาตุขี้เถ้าติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมไฟN
สปอร์พลูมทนทานต่อ ป้อมไฟ
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
cannot have affliction mods [1]
N
นักเผาติดโรคร้ายระเบิด เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
ทนทานต่อ ป้อมไฟ
N
ฮาซารัต ผู้แพร่ระเบิด เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
ทนทานต่อ ป้อมไฟ
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
น้ำเค็มติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมน้ำแข็งN
น้ำแข็งที่ถูกสำแดงติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมน้ำแข็งN
กระแสน้ำวนติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมน้ำแข็งN
ไททันแช่แข็งติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมน้ำแข็งN
ชาร์แนธทนทานต่อ ป้อมน้ำแข็ง
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
Blighted Frostwingทะลุมิติ
suppress phasing visual [1]
ทนทานต่อ ป้อมน้ำแข็ง
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น
ไม่ติดสถานะ แช่แข็ง
ไม่ได้รับผลจากสถานะ ช็อค
N
Blighted Wolf Alphaทนทานต่อ ป้อมน้ำแข็ง
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น
ไม่ติดสถานะ แช่แข็ง
ไม่ได้รับผลจากสถานะ ช็อค
N
ยัสตรัล นักลอบตามเหมันต์ทนทานต่อ ป้อมน้ำแข็ง
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น
ไม่ติดสถานะ แช่แข็ง
ไม่ได้รับผลจากสถานะ ช็อค
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
ร่างกระดูกติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมสายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น 0%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 0%
ไม่ได้รับผลจากสถานะ ช็อค
N
ร่างกระดูกกระหึ่มติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมสายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น 0%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 0%
ไม่ได้รับผลจากสถานะ ช็อค
N
นักเรียกสายฟ้าติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมสายฟ้า
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น 0%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 0%
ไม่ได้รับผลจากสถานะ ช็อค
N
ผู้ต้องสาปติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมสายฟ้า
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น 0%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 0%
ไม่ได้รับผลจากสถานะ ช็อค
N
กองกระดูกพัวพันติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมสายฟ้า
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น 0%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 0%
ไม่ได้รับผลจากสถานะ ช็อค
N
อีเฟรกซิส ผู้แพร่เชื้อปลุกอันเดด
ทนทานต่อ ป้อมสายฟ้า
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น 0%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 0%
ไม่ได้รับผลจากสถานะ ช็อค
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
ล้อสยองติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมสายฟ้า
แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
หลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น 0%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 0%
ไม่ได้รับผลจากสถานะ ช็อค
N
คนงานเหมืองติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมกายภาพ
ไม่ถูก ผลักออกไป
immune to petrification [1]
unaffected by temporal tower [1]
N
คนถือตะเกียงติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมกายภาพ
ignite art variation [1]
ไม่ถูก ผลักออกไป
immune to petrification [1]
unaffected by temporal tower [1]
N
ยักษ์ติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมกายภาพ
ไม่ถูก ผลักออกไป
immune to petrification [1]
unaffected by temporal tower [1]
N
สัตว์ร้ายติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมกายภาพ
ไม่ถูก ผลักออกไป
immune to petrification [1]
unaffected by temporal tower [1]
N
ซครี ผู้ติดเชื้อทนทานต่อ ป้อมกายภาพ
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
immune to petrification [1]
unaffected by temporal tower [1]
N
เศษติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมกายภาพ
ไม่ถูก ผลักออกไป
immune to petrification [1]
unaffected by temporal tower [1]
N
ค้างคาวหวีดร้องติดโรคร้ายทนทานต่อ ป้อมกายภาพ
ทะลุมิติ
suppress phasing visual [1]
ไม่ถูก ผลักออกไป
immune to petrification [1]
unaffected by temporal tower [1]
N
คนฟื้นชีพที่ติดโรคร้ายN
คนฟื้นชีพที่ติดโรคร้ายกระจาย พื้นพิษ เมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
N
ตัวประหลาดติดโรคร้ายN
ศพติดโรคร้ายN
ลาธาเนียล ผู้ไร้สมอง
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
โรอ์ขุดซากติดโรคร้ายN
โรอ์ใหญ่ติดโรคร้ายN
ตัววิ่งยามสลัวติดโรคร้ายN
โครงกระดูกโรอ์ติดโรคร้ายN
ซอมบี้โรอ์ติดโรคร้ายN
แรทเทิลแบ็ค จ่าฝูงตัวเมียผู้กลวงเปล่าmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
ตัวทอหมึกติดโรคร้ายจะไม่สนใจ ป้อมอัญเชิญN
แมงมุมถ้ำติดโรคร้ายจะไม่สนใจ ป้อมอัญเชิญN
ทารันทูล่าติดโรคร้ายจะไม่สนใจ ป้อมอัญเชิญ
monster casts viper strike text [1]
N
แมงมุมกระโดดติดโรคร้ายจะไม่สนใจ ป้อมอัญเชิญ
monster uses flicker strike text [1]
N
แมงมุมพิษร้ายติดโรคร้ายจะไม่สนใจ ป้อมอัญเชิญN
ตัวอ่อนติดโรคร้ายจะไม่สนใจ ป้อมอัญเชิญN
ตัวรุมกินติดโรคร้ายจะไม่สนใจ ป้อมอัญเชิญN
มิชเน ผู้ไต่ตามใบเลี้ยงจะไม่สนใจ ป้อมอัญเชิญ
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 100%
สร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
N
แมงมุมติดโรคร้ายจะไม่สนใจ ป้อมอัญเชิญN
คนฟื้นชีพที่ไม่เสถียรmonster no drops or experience [1]N
สิ่งมีชีวิตผิดวิสัยติดโรคร้ายN
แกนเกรล ผู้เสื่อมโฉมmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
ผู้ศรัทธาติดโรคร้ายN
นักลงโทษติดโรคร้ายมีโอกาสสาปศัตรูด้วย บอบบาง (Vulnerability) 50% เมื่อปะทะN
นักทิ่มแทงติดโรคร้ายแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
main hand base maximum attack distance [0,10]
N
อันธพาลติดโรคร้ายโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะ ที่บล็อค
N
อันธพาลติดโรคร้ายmonster casts puncture text [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะ ที่บล็อค
N
โจรดักปล้นติดโรคร้ายโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะ ที่บล็อค
N
นักซุ่มยิงติดโรคร้ายmonster fires explosive arrows text [1]N
ตาสังหารติดโรคร้ายmonster fires caustic arrows text [1]N
ผู้พลีชีพติดโรคร้ายระเบิดN
คนบ้าติดโรคร้ายระเบิดN
สเตนลี่ หัวฟอนเฟะระเบิด
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
ลูกหลานติดโรคร้ายN
หนอนแมลงติดโรคร้ายระเบิดN
โรซาเรีย สปอร์พรายmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
ปูหินติดโรคร้ายเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (0–20)%N
ปูน้ำขึ้นติดโรคร้ายเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (0–20)%N
ปูพ่นติดโรคร้ายเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (0–20)%N
ปูแมงมุมติดโรคร้ายเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (0–20)%N
ปูหินติดโรคร้ายadditional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
N
ตัวยิงหินติดโรคร้ายN
ก้ามติดโรคร้ายN
คลอบเบอร์คลอว์monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
ตุลาการติดโรคร้ายN
ผู้คุ้มภัยติดโรคร้ายโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะ ที่บล็อค
N
องครักษ์ติดโรคร้ายN
แม่ชีติดโรคร้ายignite art variation [1]N
นักย่องตามติดโรคร้ายN
โบราณวัตถุติดโรคร้ายN
ผู้เบิกทางแก่ชะตาอันมิอาจเลี่ยงmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
คนทรงติดโรคร้ายN
คนปลุกเพลิงติดโรคร้ายN
ภูติติดโรคร้ายN
มนุษย์แพะติดโรคร้ายN
โอโรแลธ ผู้ขยี้ทากความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
ความเร็วในการเคลื่อนที่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
กระดูกนักย่องตามติดโรคร้ายอันเดดN
มือธนูโบราณติดโรคร้ายอันเดดN
ร่างยักษ์ติดโรคร้ายอันเดดN
หมอผีติดโรคร้ายปลุกอันเดดN
สเคธ สปอร์ผสานร่างmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
วานรโลหิตติดโรคร้ายN
วานรอำมหิตติดโรคร้ายN
หัวหน้าเผ่าวานรติดโรคร้ายmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]N
อาร์ดุก ผู้แพร่ความเน่าสลายmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
คนไร้มรณาติดโรคร้ายN
คนชายขอบติดโรคร้ายN
ผู้เผยแพร่ลัทธิติดโรคร้ายN
สาวกลัทธิติดโรคร้ายmonster casts freezing pulse text [1]
นำความเสียหาย กายภาพ 25% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
N
ศิษย์ฝึกหัดติดโรคร้ายN
โจดิน ดัสก์ ผู้ชวนเชื่อแก่เชื้อร้าย
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
นักสอดแนมติดโรคร้ายโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 30%
คุณได้รับความเสียหาย 15% จากการปะทะ ที่บล็อค
N
ทหารเอกติดโรคร้ายN
นักเวทติดโรคร้ายบล็อค เวท
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะ ที่บล็อค
N
นักเวทสายฟ้าชิ่งติดโรคร้ายบล็อค เวท
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะ ที่บล็อค
N
นักทดลองติดโรคร้ายN
ซอมบี้ที่ปลุกN
อีเดน วาจาแห่งไบล์ทบล็อค เวท
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะ ที่บล็อค
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
งูใหญ่ติดโรคร้ายN
งูเห่าไม้หนามติดโรคร้ายN
สิ่งประกอบหนามแหลมติดโรคร้ายแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออสN
วิลิชลาธาmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]

ไม่ถูก ผลักออกไป
N
งูพิษติดโรคร้ายN
ผู้คลั่งติดโรคร้ายN
ตัวอาเจียนติดโรคร้ายN
หุ่นกลุ่มชนติดโรคร้ายN
ผู้นำสาส์นโรคร้ายdisplay monster may inflict bleeding [1]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
N
ผู้ขับไล่เหล่ากายสะอาดmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]

ไม่ถูก ผลักออกไป
N
มนุษย์กินคนติดโรคร้ายN
มนุษย์กินไฟติดโรคร้ายN
กร็อธ ผู้พ่นสปอร์ก่อมลทิน
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
แปลงความเสียหาย กายภาพ 80% เป็น ไฟ
N
โทเทมY
กระทิงหลุมติดโรคร้ายFrenzy กลุ่มเมื่อตายN
นกติดโรคร้ายmonster casts viper strike text [1]N
ปีศาจติดโรคร้ายN
นักต่อสู้ติดโรคร้ายN
นักต่อสู้ติดโรคร้ายโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 30%
คุณได้รับความเสียหาย 15% จากการปะทะ ที่บล็อค
N
วัวหนุ่มติดโรคร้ายN
หมาล่าเนื้อติดโรคร้ายสร้าง พื้นลุกไหม้ เมื่อตาย
monster ground effect on death base duration ms [6000]
monster ground fire on death base area of effect radius [16]
N
เขาขวาน กระทิงกำราบปฐพีcannot be taunted when taunted ms [0]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
ปีศาจY
Minimap Icons /11 ⍟

Minimap Icons /11 ⍟

CodeIcon
BlightBoss
BlightCore
BlightMonster
BlightPath
BlightPathInactive
BlightPortalCold
BlightPortalFire
BlightPortalLightning
BlightPortalMinion
BlightPortalPhysical
BlightSpawner
Blight Special Passive /11 ⍟

Blight Special Passive /11 ⍟

Categoryชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
พาสซีฟกลางWay of the Warrior
EyesOfThePowerful
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 16%
เพิ่มค่าเกราะ 16%
พลังชีวิตสูงสุด +16
Strength +30
พาสซีฟกลางDeadly Inclinations
EyesOfTheDeadly
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 18%
พลังชีวิตสูงสุด +12
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 16%
Dexterity +30
พาสซีฟกลางMystic Talents
EyesOfTheSavant
เพิ่มความเสียหาย เวท 16%
โล่พลังงานสูงสุด +14
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 25%
Intelligence +30
พาสซีฟกลางVengeant Cascade
Boomerang
เพิ่มความเร็วกระสุน 15%
กระสุนจากการโจมตี ย้อนกลับมา หาคุณ เมื่อมันปะทะเป้าหมายสุดท้ายแล้ว
กระสุนที่ย้อนกลับมา เจาะทะลุ ทุกเป้าหมาย
พาสซีฟกลางTenacity
BloodPact
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
Transfiguration of Body
พาสซีฟกลางTranquility
SoulPact
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
Transfiguration of Soul
พาสซีฟกลางCrusader
MindPact
เพิ่มมานาสูงสุด 8%
Transfiguration of Mind
พาสซีฟกลางPersistence
ShrugOff
ได้รับความเสียหาย ปะทะ กายภาพ -10
ได้รับความเสียหาย ปะทะ กายภาพ -1 ต่อจำนวนเลเวล
พาสซีฟกลางHardened Scars
DarkestHour
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา 15%
ลดความเสียหายต่อเนื่องที่ได้รับ อีก 25% ขณะที่รับผลจาก ขวดยาพลังชีวิต ทุกชนิด
พาสซีฟกลางCleansed Thoughts
ChaoticPotential
ค่าต้านทาน เคออส กลายเป็นสองเท่า
พาสซีฟกลางAspect of Stone
IgnorePain
มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ กายภาพ 20%
Blight ของรางวัล /21 ⍟

Blight ของรางวัล /21 ⍟

Iconชื่อ
ChestUnopenedCurrencyเงินตรา
ChestUnopenedUniquesยูนิค
ChestUnopenedGemsGems
ChestUnopenedMapsแผนที่
ChestUnopenedTrinketsเครื่องประดับโจร
ChestUnopenedArmourเกราะ
ChestUnopenedWeaponsอาวุธ
ChestUnopenedAbyssอะบิส
ChestUnopenedHarbingerฮาร์บินเจอร์
ChestUnopenedBreachบรีช
ChestUnopenedEssenceEssences
ChestUnopenedEssenceEssences2
ChestUnopenedFragmentsFragments
ChestUnopenedScarabsซแคแร็บ
ChestUnopenedFossilsFossils
ChestUnopenedDivinationDivinationCards
ChestUnopenedGenericGeneric
ChestUnopenedTalismansTalismans
ChestUnopenedLabyrinthเขาวงกต
ChestUnopenedLegionLegion
ChestUnopenedBlightBlight
Blight Tower /30 ⍟

Blight Tower /30 ⍟

Iconชื่อDetailResult
IconColdป้อมหนาวเย็น รุ่นที่ 1ความเสียหาย: ต่ำ
สร้างความเสียหายและสร้างสถานะ หนาวเย็น ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 100
รัศมี: 35
IconColdป้อมหนาวเย็น รุ่นที่ 2เพิ่มความเสียหาย
เพิ่มผลของสถานะ หนาวเย็น
เพิ่มจำนวนเป้าหมายที่ส่งผล อีก
ราคา: 150
รัศมี: 35
IconColdป้อมหนาวเย็น รุ่นที่ 3เพิ่มความเสียหาย
เพิ่มผลของสถานะ หนาวเย็น
เพิ่มจำนวนเป้าหมายที่ส่งผล อีก
ราคา: 300
รัศมี: 35
IconFreezingป้อมกระสุนแช่แข็งความเสียหาย: สูงมาก
ยิงกระสุนเจาะทะลุที่สร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูได้

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 75
IconIcePrisonป้อมกรงเยือกแข็งไม่สร้างความเสียหาย
กักขังศัตรู

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 60
IconLightningป้อมสายฟ้ากระจาย รุ่นที่ 1ความเสียหาย: ต่ำ
สร้างพื้นช็อค
ร่าย สายฟ้ากระจาย

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 100
รัศมี: 20
IconLightningป้อมสายฟ้ากระจาย รุ่นที่ 2เพิ่มความเสียหาย
เพิ่มโอกาสสร้างสถานะ ช็อค
เพิ่มพื้นที่ส่งผล
ราคา: 150
รัศมี: 25
IconLightningป้อมสายฟ้ากระจาย รุ่นที่ 3เพิ่มความเสียหาย
เพิ่มโอกาสสร้างสถานะ ช็อค
เพิ่มพื้นที่ส่งผล
ราคา: 300
รัศมี: 30
IconLightningStormป้อมพายุสายฟ้าความเสียหาย: สูง
สายฟ้าฟาดรอบป้อมอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 45
IconArcingป้อมสายฟ้าชิ่งความเสียหาย: ปานกลาง
ร่าย สายฟ้าชิ่ง

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 45
IconBuffป้อมเพิ่มพลัง รุ่นที่ 1เพิ่มประสิทธิผลของป้อมอื่นๆ
ไม่สร้างความเสียหายให้กับศัตรู
ราคา: 100
รัศมี: 35
IconBuffป้อมเพิ่มพลัง รุ่นที่ 2เพิ่มประสิทธิผลของป้อมอื่นๆ
ไม่สร้างความเสียหายให้กับศัตรู
ราคา: 150
รัศมี: 45
IconBuffป้อมเพิ่มพลัง รุ่นที่ 3เพิ่มประสิทธิผลของป้อมอื่นๆ
ไม่สร้างความเสียหายให้กับศัตรู
ราคา: 300
รัศมี: 55
IconBuffPlayerป้อมเสริมแรงเพิ่มประสิทธิผลของผู้เล่นที่อยู่ในระยะ
ไม่สร้างความเสียหายให้กับศัตรู
ราคา: 500
รัศมี: 55
IconWeakiningป้อมลดกำลังทำให้ศัตรูที่อยู่ในระยะอ่อนแอลง
ไม่สร้างความเสียหายให้กับศัตรู
ราคา: 500
รัศมี: 55
IconPhysicalป้อมกระทุ้งปฐพี รุ่นที่ 1ความเสียหาย: ต่ำ
เกิดซ้ำ 3 ครั้ง
สร้างสถานะ มึนงง เสมอ
สร้างความเสียหายและสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 100
รัศมี: 45
IconPhysicalป้อมกระทุ้งปฐพี รุ่นที่ 2เกิดซ้ำ 5 ครั้งราคา: 150
รัศมี: 45
IconPhysicalป้อมกระทุ้งปฐพี รุ่นที่ 3เกิดซ้ำ 7 ครั้งราคา: 300
รัศมี: 45
IconTemporalป้อมกาลเวลาทำให้มอนสเตอร์ช้าลงอย่างต่อเนื่อง
ไม่สร้างความเสียหายให้กับศัตรู

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 45
IconPetrificationป้อมตรึงศิลาทำให้มอนสเตอร์กลายเป็นหินเป็นระยะ
ไม่สร้างความเสียหายให้กับศัตรู

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 45
IconMinionป้อมอัญเชิญ รุ่นที่ 1อัญเชิญ มิเนียน 3 ตัว
ความเสียหายของมิเนียน: ต่ำ
พลังชีวิตของมิเนียน: ต่ำ
จะอัญเชิญมิเนียนเพิ่มเมื่อมิเนียนตัวก่อนตายแล้วเท่านั้น

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 100
รัศมี: 30
IconMinionป้อมอัญเชิญ รุ่นที่ 2อัญเชิญมิเนียน 5 ตัวราคา: 150
รัศมี: 30
IconMinionป้อมอัญเชิญ รุ่นที่ 3อัญเชิญมิเนียน 7 ตัวราคา: 300
รัศมี: 30
IconFlyingMinionป้อมสอดแนมอัญเชิญมิเนียนบินได้ 10 ตัว
ความเสียหายของมิเนียน: สูง
พลังชีวิตของมิเนียน: ต่ำ
จะอัญเชิญมิเนียนเพิ่มเมื่อมิเนียนตัวก่อนตายแล้วเท่านั้น

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 75
IconTankyMinionป้อมเฝ้ายามอัญเชิญมิเนียนแข็งแรง 1 ตัว
ความเสียหายของมิเนียน: ต่ำ
พลังชีวิตของมิเนียน: สูง
จะอัญเชิญมิเนียนเพิ่มเมื่อมิเนียนตัวก่อนตายแล้วเท่านั้น

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 45
IconFireป้อมบอลไฟ รุ่นที่ 1ความเสียหาย: ปานกลาง
ร่าย บอลไฟ 1 ลูก

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 100
รัศมี: 45
IconFireป้อมบอลไฟ รุ่นที่ 2ร่าย บอลไฟ 3 ลูกราคา: 150
รัศมี: 60
IconFireป้อมบอลไฟ รุ่นที่ 3ร่าย บอลไฟ 5 ลูกราคา: 300
รัศมี: 75
IconFlamethrowerป้อมพ่นไฟความเสียหาย: สูง
ร่ายลำแสงไฟ

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 45
IconMeteorป้อมอุกกาบาตความเสียหาย: สูงมาก
เรียกฝนอุกกาบาตจากฟากฟ้า

ไม่มีประสิทธิภาพกับมอนสเตอร์ไบล์ทชนิดเดียวกัน
ราคา: 500
รัศมี: 100
Blight กล่องนิรภัย /22 ⍟

Blight กล่องนิรภัย /22 ⍟

ชื่อIcon
ถุงน้ำไบล์ท
ตุ่มหนองไบล์ท
ตุ่มหนองไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ถุงน้ำไบล์ท
ถุงน้ำไบล์ท
ถุงน้ำไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ตุ่มหนองไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ถุงน้ำไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ต่อมไบล์ท
ถุงน้ำไบล์ท
Text Audio /1 ⍟

Text Audio /1 ⍟

Typeชื่อCount
Blightแม่ชีแคสเซีย126

Community Wiki

Wiki Edit

Blight league

The Blight league and Hardcore Blight league were challenge leagues launched on September 6, 2019 and ended on December 9, 2019 at 21:00 UTC.

In this league, the world was infested with Blight, and Sister Cassia tasks the player with defending her Purification Pump as it destroys the Blight's fungal growths. Once agitated, the growth spawns roots that summon waves of monsters to defend it. These monsters slowly follow a path along the roots and only stop to attack whatever is in its path, but are unusually tough. To assist with defending the pump, the player can summon Towers near the paths to attack and hinder the monsters. The Blight drops loot when the monsters are defeated, including special Oils which are used to Anoint items, adding an implicit Enchantment to the item to enhance Blighted maps, improve your towers, or even allocate a notable passive skill from the skill tree, including special skills that can't be allocated normally.

All characters and stashes were moved to Standard league and Hardcore league respectively when the leagues ended. Characters that died in the Hardcore Blight league were immediately moved to the permanent Standard league.

League mechanic

In each zone, you will find Sister Cassia as well as a Fungal Growth. Once you interact with the Fungal Growth, Cassia will place a purification pump on the growth, causing it to spawn roots in random directions. At the end of each root is a portal that spawns enemies that slowly move towards the core, only stopping to attack units in its way. Along the paths of the roots, you can construct a tower in specified areas to help defend the purification pump. Towers cost resources to build or upgrade, which is acquired at the start and from killing blighted enemies. When an enemy reaches the core, it will lower the durability of the pump and despawn itself. The pump has 10 durability, and when the pump's durability reaches 0, the Blight encounter fails and monsters will stop spawning. Once all enemies from each portal are defeated, it will spawn chests at where the portal was. These chests persist even if the pump gets destroyed afterwards.

Blighted Maps contain only a single Fungal Growth which spawns a large number of roots in the area. The player must defend the pump for 5 minutes then defeat all remaining enemies.

Minimap

These new icons are introduced to the minimap:

Modifiers

All map and most area have the modifiers:

  • MapBlightLeague

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.