โต๊ะคราฟท์ /798 ⍟

โต๊ะคราฟท์ /798 ⍟

IDModRequireItemClassesUnlock
นิโค้2 รู1x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่มหาลานประลอง
นิโค้3 รู3x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่มหาลานประลอง
นิโค้4 รู10x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่มหาลานประลอง
นิโค้5 รู70x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Colonnade Map
นิโค้6 รู350x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Summit Map
นิโค้2 เชื่อม1x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่ป้อมปราการของคอมม์
นิโค้3 เชื่อม3x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่ป้อมปราการของคอมม์
นิโค้4 เชื่อม5x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่ป้อมปราการของคอมม์
นิโค้5 เชื่อม150x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Crater Map
นิโค้6 เชื่อม1500x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ancient City Map
นิโค้อย่างน้อย 1 แดง4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อยเหมือง ชั้นที่ 1
นิโค้อย่างน้อย 2 แดง25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่เหมือง ชั้นที่ 1
นิโค้อย่างน้อย 3 แดง120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่เหมือง ชั้นที่ 1
นิโค้อย่างน้อย 1 เขียว4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อยเหมือง ชั้นที่ 1
นิโค้อย่างน้อย 2 เขียว25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่เหมือง ชั้นที่ 1
นิโค้อย่างน้อย 3 เขียว120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่เหมือง ชั้นที่ 1
นิโค้อย่างน้อย 1 ฟ้า4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อยเหมือง ชั้นที่ 1
นิโค้อย่างน้อย 2 ฟ้า25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่เหมือง ชั้นที่ 1
นิโค้อย่างน้อย 3 ฟ้า120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่เหมือง ชั้นที่ 1
นิโค้อย่างน้อย 1 แดง 1 เขียว15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่เหมือง ชั้นที่ 1
นิโค้อย่างน้อย 1 แดง 1 ฟ้า15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่เหมือง ชั้นที่ 1
นิโค้อย่างน้อย 1 เขียว 1 ฟ้า15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่เหมือง ชั้นที่ 1
นิโค้อย่างน้อย 2 แดง 1 เขียว100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่เหมือง ชั้นที่ 1
นิโค้อย่างน้อย 2 แดง 1 ฟ้า100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่เหมือง ชั้นที่ 1
นิโค้อย่างน้อย 2 เขียว 1 แดง100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่เหมือง ชั้นที่ 1
นิโค้อย่างน้อย 2 เขียว 1 ฟ้า100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่เหมือง ชั้นที่ 1
นิโค้อย่างน้อย 2 ฟ้า 1 เขียว100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่เหมือง ชั้นที่ 1
นิโค้อย่างน้อย 2 ฟ้า 1 แดง100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่เหมือง ชั้นที่ 1
ซานะmap item drop quantity +% [1]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 1
ซานะmap item drop quantity +% [2]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 3
ซานะmap item drop quantity +% [3]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 5
ซานะmap item drop quantity +% [4]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 7
ซานะmap item drop quantity +% [5]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 9
ซานะmap item drop quantity +% [6]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 11
ซานะmap item drop quantity +% [7]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 13
ซานะmap item drop quantity +% [8]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 15
ซานะโชคเข้าข้างผู้กล้า3x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 5
ซานะด่านมี เอ็กไซล์อันธพาล อาศัยอยู่ เพิ่มเติม 12 คน
map extra content weighting [1]
map ignore rogue exile rarity bias [1]
แผนที่เลเวล 1
ซานะด่านมี แท่นบูชา เพิ่มเติม 6 แท่น
map extra content weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
ซานะการสังหารศัตรูได้ต่อเนื่อง จะให้โบนัสสถานะ แรมเพจ
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมที่พบ 20% ในด่านนี้
แผนที่เลเวล 1
ซานะด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 6 ใบ
map extra content weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
ซานะด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 5 ตน
map extra content weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
ซานะด่านมี วายุพลังก่อมลทิน 1 แห่ง
map tempest corrupted drops weight [1]
แผนที่เลเวล 1
ซานะด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม (24–36) ใบ
เจ้าถิ่นของด่าน กำลังดักซุ่มอยู่
แผนที่เลเวล 1
ซานะด่านมี ด่านย่อยวาล์อันลุ่มหลง 1 ด่าน
map upgrade vaal side area chance % [100]
map vaal side area chance % [100]
แผนที่เลเวล 1
ซานะด่านมี เขาวงกต ที่ให้รางวัล เครื่องเซ่นไหว้แด่เทพีที่ดีกว่า 1 ชิ้น
map force labyrinth trial [100]
map upgrade labyrinth trial chance % [100]
แผนที่เลเวล 1
ซานะด่านมี เอสเซนส์ เพิ่มเติม 2 ชิ้น
ด่าน อาจมี เอสเซนส์
map extra content weighting [1]
2x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 2
ซานะด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 2 แห่ง
ด่าน อาจมี อะบิส
map extra content weighting [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 4
ซานะด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 4 ใบ
map extra content weighting [1]
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 6
ซานะด่านมี ที่ซ่อนของโจร เพิ่มเติม 2 ใบ
map extra content weighting [1]
map heist league [1]
6x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 9
ซานะด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มเติม 1 แห่ง
map extra content weighting [1]
map legion league [1]
6x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 12
ซานะด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง
map blight league [1]
map extra content weighting [1]
8x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 15
ซานะด่านมี การเผชิญหน้ากองสำรวจ 1 แห่ง12x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 16
เฮเลน่าพลังชีวิตสูงสุด +(15–25)1x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟ +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
เฮเลน่าค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
เฮเลน่าค่าต้านทาน สายฟ้า +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
เฮเลน่าStrength +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
เฮเลน่าDexterity +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูDefault
เฮเลน่าIntelligence +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูDefault
เฮเลน่าลบม็อดคราฟท์1x CurrencyConvertToNormalOrb of Scouringประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟ +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2
เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟ +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูบ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
เฮเลน่าค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2
เฮเลน่าค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูบ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
เฮเลน่าค่าต้านทาน สายฟ้า +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2
เฮเลน่าค่าต้านทาน สายฟ้า +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูบ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟกับน้ำแข็ง +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง, เรือนจำชั้นล่าง
เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟกับน้ำแข็ง +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบโหดร้ายของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟกับน้ำแข็ง +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบไร้ปรานีของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าค่าต้านทาน น้ำแข็งกับสายฟ้า +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง, เรือนจำชั้นล่าง
เฮเลน่าค่าต้านทาน น้ำแข็งกับสายฟ้า +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบโหดร้ายของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าค่าต้านทาน น้ำแข็งกับสายฟ้า +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบไร้ปรานีของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟกับสายฟ้า +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง, เรือนจำชั้นล่าง
เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟกับสายฟ้า +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบโหดร้ายของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟกับสายฟ้า +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบไร้ปรานีของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(5–8)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationแหวน, สร้อยบททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(9–12)%1x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยบททดสอบชั่วนิรันดร์ของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(4–6)%
มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(5–8)%
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationแหวน, สร้อยบททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(7–9)%
มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(9–12)%
1x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยบททดสอบชั่วนิรันดร์ของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
เฮเลน่าStrength +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูป่าตะวันตก
เฮเลน่าStrength +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูResidence Map
เฮเลน่าDexterity +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูป่าตะวันตก
เฮเลน่าDexterity +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูResidence Map
เฮเลน่าIntelligence +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูป่าตะวันตก
เฮเลน่าIntelligence +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูResidence Map
เฮเลน่าค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(6–9)3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูบททดสอบเขาวงกต ใน สวนจักรพรรดิ, สวนจักรพรรดิ
เฮเลน่าค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–13)6x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูบททดสอบเขาวงกต ใน อุโมงค์, อุโมงค์
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (10–14)%3x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationรองเท้าโพรงถ้ำ
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (15–19)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าโถงแห่งอินโนเซน
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (20–24)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าบทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าพลังชีวิตสูงสุด +(26–40)6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูประภาคาร
เฮเลน่าพลังชีวิตสูงสุด +(41–55)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูสายส่งอาหาร
เฮเลน่าพลังชีวิตสูงสุด +(56–70)4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Crimson Township Map
เฮเลน่าพลังชีวิตสูงสุด +(71–85)4x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะGhetto Map
เฮเลน่าดูด (0.3–0.5)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceแหวน, สร้อย, ถุงมือ, ซองธนูAtoll Map
เฮเลน่าดูด (0.6–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceสร้อยCanyon Map
เฮเลน่าดูด (0.3–0.5)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือAtoll Map
เฮเลน่าดูด (0.5–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือCanyon Map
เฮเลน่าดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา1x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือCanyon Map
เฮเลน่ามานาสูงสุด +(55–64)3x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationประชิดสองมือDefault
เฮเลน่ามานาสูงสุด +(65–74)6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดสองมือประภาคาร
เฮเลน่ามานาสูงสุด +(75–84)2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือสายส่งอาหาร
เฮเลน่ามานาสูงสุด +(85–94)4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือCrimson Township Map
เฮเลน่ามานาสูงสุด +(35–44)3x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือDefault
เฮเลน่ามานาสูงสุด +(45–54)6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือประภาคาร
เฮเลน่ามานาสูงสุด +(55–64)2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือสายส่งอาหาร
เฮเลน่ามานาสูงสุด +(65–74)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือCrimson Township Map
เฮเลน่ามานาสูงสุด +(25–34)3x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationเสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนู, เข็มขัดDefault
เฮเลน่ามานาสูงสุด +(35–44)6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationเสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนู, เข็มขัดประภาคาร
เฮเลน่ามานาสูงสุด +(45–54)2x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนู, เข็มขัดสายส่งอาหาร
เฮเลน่าเพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (20–30)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, แหวน, สร้อย, โล่บททดสอบเขาวงกต ใน โถงแห่งบาป ชั้นที่ 2, โถงแห่งบาป ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (31–40)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, แหวน, สร้อย, โล่Peninsula Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–59)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือท่อน้ำทิ้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (60–79)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–99)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเหมืองแร่
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–129)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือDig Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวท (37–51)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือพีระมิดโบราณ
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวท (52–66)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือหอคอยของแชฟรอนน์
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวท (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือทะเลสาบเดือด
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวท (82–99)%1x CurrencyAddModToRareExalted OrbประชิดสองมือCold River Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวท (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวพีระมิดโบราณ
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวท (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวหอคอยของแชฟรอนน์
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวท (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวทะเลสาบเดือด
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เวท (55–66)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวCold River Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (11–20)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือบททดสอบเขาวงกต ใน สุสาน, สุสาน
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (21–30)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือVaal Pyramid Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (15–23)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูบททดสอบเขาวงกต ใน สุสานใต้ดิน, สุสานใต้ดิน
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (24–32)%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ซองธนู, เข็มขัดLair Map
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือทะเลสาบเหือดแห้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–15)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือทะเลทรายวาสตีรี
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโจมตี (16–20)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือCrimson Temple Map
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–13)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือCrimson Temple Map
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–12)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือ, ซองธนู, โล่ทะเลสาบเหือดแห้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการร่าย (15–20)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือทะเลสาบเหือดแห้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการร่าย (21–26)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือทะเลทรายวาสตีรี
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการร่าย (27–32)%1x CurrencyAddModToRareExalted OrbประชิดสองมือCrimson Temple Map
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการร่าย (10–13)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวทะเลสาบเหือดแห้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการร่าย (14–17)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวทะเลทรายวาสตีรี
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการร่าย (18–21)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวCrimson Temple Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (37–51)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (52–66)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือFoundry Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวFoundry Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–12)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–16)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (37–51)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือสายแร่คริสตัล
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (52–66)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือทางยกระดับ
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือArid Lake Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวสายแร่คริสตัล
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวทางยกระดับ
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวArid Lake Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–12)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือสายแร่คริสตัล
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–16)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือทางยกระดับ
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (37–51)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (52–66)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือLeyline Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (25–34)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (35–44)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวLeyline Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (9–12)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (13–16)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (37–51)%2x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดสองมือวิหารแห่งการเสื่อมสลาย ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (52–66)%4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดสองมือสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (67–81)%3x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal OrbประชิดสองมือUnderground River Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (25–34)%2x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารแห่งการเสื่อมสลาย ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (35–44)%4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (45–54)%3x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวUnderground River Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (9–12)%3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือวิหารแห่งการเสื่อมสลาย ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย เคออส (13–16)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าอัตราความแม่นยำ +(91–120)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือสถานเก็บวัตถุเก่าแก่
เฮเลน่าอัตราความแม่นยำ +(121–200)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือโถงที่พังทลาย
เฮเลน่าอัตราความแม่นยำ +(201–300)2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือAcid Caverns Map
เฮเลน่าอัตราความแม่นยำ +(91–120)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationถุงมือ, หมวก, แหวน, สร้อย, ซองธนู, โล่สถานเก็บวัตถุเก่าแก่
เฮเลน่าอัตราความแม่นยำ +(121–150)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyถุงมือ, หมวก, แหวน, สร้อย, ซองธนู, โล่โถงที่พังทลาย
เฮเลน่าอัตราความแม่นยำ +(151–220)2x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือ, หมวก, แหวน, สร้อย, ซองธนู, โล่Acid Caverns Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (9–12)%3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceโล่, สร้อยท่อน้ำทิ้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (13–16)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโล่, สร้อยสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะ (26–35)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ฌาปนสถาน
เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะ (41–50)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ปราการคารุย
เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะ (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่Dunes Map
เฮเลน่าค่าเกราะ +(50–75)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ฌาปนสถาน
เฮเลน่าค่าเกราะ +(100–150)1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, หมวก, โล่ปราการคารุย
เฮเลน่าค่าเกราะ +(250–320)2x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, โล่Dunes Map
เฮเลน่าเพิ่มอัตราการหลบหลีก (26–35)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ฌาปนสถาน
เฮเลน่าเพิ่มอัตราการหลบหลีก (41–50)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ปราการคารุย
เฮเลน่าเพิ่มอัตราการหลบหลีก (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่Dunes Map
เฮเลน่าอัตราการหลบหลีก +(50–75)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ฌาปนสถาน
เฮเลน่าอัตราการหลบหลีก +(100–150)1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, หมวก, โล่ปราการคารุย
เฮเลน่าอัตราการหลบหลีก +(250–320)2x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, โล่Dunes Map
เฮเลน่าเพิ่มโล่พลังงาน (26–35)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ฌาปนสถาน
เฮเลน่าเพิ่มโล่พลังงาน (41–50)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ปราการคารุย
เฮเลน่าเพิ่มโล่พลังงาน (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่Dunes Map
เฮเลน่าโล่พลังงานสูงสุด +(17–22)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ฌาปนสถาน
เฮเลน่าโล่พลังงานสูงสุด +(35–45)1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, หมวก, โล่ปราการคารุย
เฮเลน่าโล่พลังงานสูงสุด +(56–69)2x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, โล่Dunes Map
เฮเลน่าเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (10–12)%1x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยChateau Map
เฮเลน่าเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (13–15)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยGrotto Map
เฮเลน่าโล่พลังงานสูงสุด +(21–25)1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อย, แหวนChateau Map
เฮเลน่าโล่พลังงานสูงสุด +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อย, แหวนGrotto Map
เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (26–35)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ฌาปนสถาน
เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (41–50)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ปราการคารุย
เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่Dunes Map
เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (26–35)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ฌาปนสถาน
เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (41–50)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ปราการคารุย
เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่Dunes Map
เฮเลน่าเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (26–35)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ฌาปนสถาน
เฮเลน่าเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (41–50)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่ปราการคารุย
เฮเลน่าเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่Dunes Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (19–21) ถึง (32–41)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (38–46) ถึง (73–85)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (60–72) ถึง (110–128)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือFoundry Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (11–12) ถึง (19–23)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (22–27) ถึง (42–49)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (35–41) ถึง (63–73)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวFoundry Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (8–11) ถึง (16–20) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อย, ถุงมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (12–17) ถึง (26–30) ให้กับการโจมตี2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–21) ถึง (32–41)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือสายแร่คริสตัล
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (38–46) ถึง (73–85)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือทางยกระดับ
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (60–72) ถึง (110–128)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือArid Lake Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12) ถึง (19–23)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวสายแร่คริสตัล
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (22–27) ถึง (42–49)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวทางยกระดับ
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35–41) ถึง (63–73)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวArid Lake Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–8) ถึง (14–18) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อย, ถุงมือสายแร่คริสตัล
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–15) ถึง (23–27) ให้กับการโจมตี2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยทางยกระดับ
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–5) ถึง (46–64)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (6–9) ถึง (104–139)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (10–14) ถึง (162–197)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือLeyline Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (27–37)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–5) ถึง (60–80)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (6–8) ถึง (100–113)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวLeyline Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (32–36) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อย, ถุงมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–5) ถึง (41–48) ให้กับการโจมตี2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (9–12) ถึง (18–21)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือท่อน้ำทิ้ง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (11–15) ถึง (23–27)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (18–24) ถึง (36–42)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเหมืองแร่
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (6–8) ถึง (13–15)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวท่อน้ำทิ้ง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (7–11) ถึง (16–19)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (13–17) ถึง (26–30)4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเหมืองแร่
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (3–5) ถึง (6–8) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อย, ซองธนู, ถุงมือท่อน้ำทิ้ง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (5–7) ถึง (8–10) ให้กับการโจมตี2x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อย, ซองธนูสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย เคออส (6–8) ถึง (14–18) ให้กับการโจมตี6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationแหวน, สร้อย, ซองธนู, ถุงมือวิหารแห่งการเสื่อมสลาย ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย เคออส (11–15) ถึง (23–27) ให้กับการโจมตี2x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อย, ซองธนูสถานเก็บกระดูก
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (16–21) ถึง (31–36) ให้กับเวท4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (28–38) ถึง (57–66) ให้กับเวท2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (41–55) ถึง (83–96) ให้กับเวท4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือFoundry Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (12–16) ถึง (23–27) ให้กับเวท4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (21–28) ถึง (42–49) ให้กับเวท2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (31–41) ถึง (61–71) ให้กับเวท4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวFoundry Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14–19) ถึง (28–33) ให้กับเวท4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดสองมือสายแร่คริสตัล
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26–34) ถึง (52–60) ให้กับเวท2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือทางยกระดับ
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (38–50) ถึง (75–88) ให้กับเวท4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือArid Lake Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–13) ถึง (19–22) ให้กับเวท4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวสายแร่คริสตัล
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17–23) ถึง (34–40) ให้กับเวท2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวทางยกระดับ
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25–33) ถึง (50–58) ให้กับเวท4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวArid Lake Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–5) ถึง (59–63) ให้กับเวท4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดสองมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–9) ถึง (109–115) ให้กับเวท2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (4–13) ถึง (159–168) ให้กับเวท4x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือLeyline Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (39–42) ให้กับเวท4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–6) ถึง (73–77) ให้กับเวท2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–9) ถึง (106–112) ให้กับเวท4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวLeyline Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสคริติคอล (17–19)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThicket Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสคริติคอล (20–24)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือMaze Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสคริติคอล (25–27)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือPort Map
เฮเลน่าตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(17–19)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThicket Map
เฮเลน่าตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(20–24)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือMaze Map
เฮเลน่าตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(25–28)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือPort Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (45–75)%6x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationประชิดสองมือThicket Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (76–105)%3x CurrencyRerollRareChaos OrbประชิดสองมือMaze Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (30–49)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThicket Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (50–69)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวMaze Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (17–21)%9x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationซองธนู, สร้อยThicket Map
เฮเลน่าเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (22–27)%1x CurrencyRerollRareChaos Orbซองธนู, สร้อยMaze Map
เฮเลน่าเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา (5–10)%2x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเข็มขัดบททดสอบเขาวงกต ใน โรงอาบน้ำ, โรงอาบน้ำ
เฮเลน่าเพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา (11–15)%4x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเข็มขัดCarcass Map
เฮเลน่ามีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (15–20)%1x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbหมวก, ถุงมือทางขึ้นสูง
เฮเลน่ามีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (21–25)%2x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbหมวก, ถุงมือOrchard Map
เฮเลน่ามีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (16–20)%1x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, โล่ทางขึ้นสูง
เฮเลน่ามีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (21–25)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, โล่Orchard Map
เฮเลน่าลดผลของสถานะ หนาวเย็น กับ ช็อค ต่อตัวคุณ (24–30)%1x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือทางขึ้นสูง
เฮเลน่าลดผลของสถานะ หนาวเย็น กับ ช็อค ต่อตัวคุณ (31–40)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือOrchard Map
เฮเลน่าโอกาสบล็อค +(2–3)%9x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationโล่Mud Geyser Map
เฮเลน่าโอกาสบล็อค +(4–5)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbโล่Armoury Map
เฮเลน่าโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (2–3)%4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceโล่Mud Geyser Map
เฮเลน่าโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (4–5)%3x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbโล่Armoury Map
เฮเลน่าเพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–6)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, ถุงมือ, รองเท้าMoon Temple Map
เฮเลน่าเพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูพลังชีวิต (7–8)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, ถุงมือ, รองเท้าMausoleum Map
เฮเลน่าเสริมค่าป้องกันกายภาพ 2%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, โล่Moon Temple Map
เฮเลน่าเสริมค่าป้องกันกายภาพ 3%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, โล่Mausoleum Map
เฮเลน่าโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(3–4)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, ถุงมือ, รองเท้าMoon Temple Map
เฮเลน่าโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(5–6)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, ถุงมือ, รองเท้าMausoleum Map
เฮเลน่าโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(5–7)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, โล่Moon Temple Map
เฮเลน่าโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(8–10)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, โล่Mausoleum Map
เฮเลน่าเพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (9–11)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, ถุงมือ, รองเท้าMoon Temple Map
เฮเลน่าเพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (12–14)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, ถุงมือ, รองเท้าMausoleum Map
เฮเลน่าเริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน เร็วขึ้น (16–20)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, โล่Moon Temple Map
เฮเลน่าเริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน เร็วขึ้น (21–25)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, โล่Mausoleum Map
เฮเลน่าลดความเสียหายที่ได้รับ 5% จากความเสียหายต่อเนื่อง2x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbโล่Mesa Map
เฮเลน่าไอเทมชิ้นนี้ดรอปเมื่อถูกสังหาร หากถูกสวมใส่จาก ผู้พิทักษ์ปลุกเสก1x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะGrave Trough Map
เฮเลน่ารัศมีของแสง ขึ้นอยู่กับ โล่พลังงาน แทน พลังชีวิต4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, แหวนGrave Trough Map
เฮเลน่ามิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (11–15)%4x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationโล่, แหวนวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่ามิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (16–20)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโล่Shrine Map
เฮเลน่ามิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (10–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่ามิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (13–17)%4x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationแหวน, สร้อยวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่ามิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (18–22)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยShrine Map
เฮเลน่ามิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (37–51)%4x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่ามิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (52–66)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือShrine Map
เฮเลน่ามิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือPromenade Map
เฮเลน่ามิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (25–34)%4x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่ามิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (35–44)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวShrine Map
เฮเลน่ามิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวPromenade Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายของ กับดัก (52–66)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายของ กับดัก (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือRacecourse Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายของ กับดัก (35–44)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายของ กับดัก (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวRacecourse Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (52–66)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (67–81)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือRacecourse Map
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (35–44)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (45–54)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวRacecourse Map
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (17–20)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (21–23)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือRacecourse Map
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (9–12)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (13–15)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวRacecourse Map
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (17–20)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (21–23)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือRacecourse Map
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (9–12)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (13–15)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวRacecourse Map
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโจมตี (3–5)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวนทะเลสาบเหือดแห้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการร่าย (6–9)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationโล่, สร้อยทะเลสาบเหือดแห้ง
เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการ คำราม (15–20)%6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationสร้อยทะเลสาบเหือดแห้ง
เฮเลน่าคำราม ไม่สามารถทำให้สกิล เดินทาง อยู่ในสภาวะ ฮึกเหิม ได้1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อย, เข็มขัดโถงแห่งอินโนเซน
เฮเลน่าใช้งานเมื่อขวดยาข้างเคียงถูกใช้งาน5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานซ้ำเมื่อหมดผลของขวดยานี้5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อชาร์จเต็ม5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณใช้สกิล ตั้งรับ5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณใช้สกิล เดินทาง5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณปะทะ ศัตรูแรร์หรือยูนิค หากยังไม่มีผล5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ แช่แข็ง5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ หนาวเย็น5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ ช็อค5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ ลุกไหม้5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ เลือดไหล5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ พิษ5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณบล็อค5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณได้รับ การปะทะที่ร้ายแรง5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าใช้งานเมื่อคุณใช้ ขวดยาพลังชีวิต5x FlaskInjectorInstilling Orb
5x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย, โอริอาท
เฮเลน่าลบเอนแชนท์3x CurrencyConvertToNormalOrb of Scouringขวดยา, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, สร้อย, แหวน, ซองธนูDefault
เฮเลน่าคุณไม่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากการเคลื่อนที่ ขณะที่ติดสถานะ เลือดไหล2x CurrencyRerollRareChaos Orbโล่, ซองธนูทางขึ้นสูง
เฮเลน่าค่าต้านทาน เคออส +(31–36)% ต่อความเสียหายต่อเนื่อง4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเข็มขัดMesa Map
เฮเลน่าค่าต้านทาน เคออส +(37–43)% ต่อความเสียหายต่อเนื่อง2x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัดMesa Map
เฮเลน่ามีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล (41–50)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้าทางขึ้นสูง
เฮเลน่ามีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล (51–60)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าOrchard Map
เฮเลน่าลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณ (41–50)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationแหวนทางขึ้นสูง
เฮเลน่าลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณ (51–60)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbแหวนOrchard Map
เฮเลน่าลดผลของสถานะ หนาวเย็น ต่อตัวคุณ (41–50)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationแหวนทางขึ้นสูง
เฮเลน่าลดผลของสถานะ หนาวเย็น ต่อตัวคุณ (51–60)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbแหวนOrchard Map
เฮเลน่าลดผลของสถานะ ช็อค ต่อตัวคุณ (41–50)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationแหวนทางขึ้นสูง
เฮเลน่าลดผลของสถานะ ช็อค ต่อตัวคุณ (51–60)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbแหวนOrchard Map
เฮเลน่าลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ (16–20)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationแหวนทางขึ้นสูง
เฮเลน่าลดผลของ คำสาป ต่อตัวคุณ (21–25)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbแหวนOrchard Map
เฮเลน่าลดผลของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ (11–15)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวกทางขึ้นสูง
เฮเลน่าลดผลของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ (16–20)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbหมวกOrchard Map
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (9–11) ถึง (16–21) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationซองธนูวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (19–23) ถึง (37–42) ให้กับการโจมตี2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyซองธนูป่าชัฏสยดสยอง
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (9–11) ถึง (16–21) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationซองธนูสายแร่คริสตัล
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–23) ถึง (37–42) ให้กับการโจมตี2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyซองธนูทางยกระดับ
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (32–36) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationซองธนูวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–6) ถึง (52–70) ให้กับการโจมตี2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyซองธนูโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง (13–15)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง (16–17)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง (18–20)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล (13–15)% เมื่อปะทะ
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล (16–17)% เมื่อปะทะ
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล (18–20)% เมื่อปะทะ
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรูเมื่อปะทะ (13–15)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรูเมื่อปะทะ (16–17)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรูเมื่อปะทะ (18–20)%
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ (13–15)% เมื่อปะทะ
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ (16–17)% เมื่อปะทะ
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ (18–20)% เมื่อปะทะ
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (60–64)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (21–24)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (65–72)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (25–28)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (73–80)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (29–34)%
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (36–41)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (13–15)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (42–50)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (16–17)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (51–60)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (18–20)%
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (60–64)%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (21–24)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (65–72)%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (25–28)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (73–80)%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (29–34)%
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (36–41)%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (13–15)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (42–50)%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (16–17)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (51–60)%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (18–20)%
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (60–64)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (21–24)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (65–72)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (25–28)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (73–80)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (29–34)%
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (36–41)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (13–15)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (42–50)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (16–17)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (51–60)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (18–20)%
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เคออส (53–60)%
สกิลเคออส มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (15–17)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เคออส (61–68)%
สกิลเคออส มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (18–20)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เคออส (69–75)%
สกิลเคออส มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (21–23)%
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เคออส (35–39)%
สกิลเคออส มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (7–8)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เคออส (40–45)%
สกิลเคออส มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (9–10)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เคออส (46–50)%
สกิลเคออส มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (11–12)%
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวท (60–64)%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (16–20)%
8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวท (65–72)%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (21–25)%
2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวท (73–80)%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (26–30)%
6x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวท (36–41)%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (7–9)%
8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวท (42–50)%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (10–12)%
2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวท (51–60)%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (13–15)%
6x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวท (53–58)%
นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส (3–4)% ไปเสริมเป็น เคออส
1x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวท (59–66)%
นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส (5–6)% ไปเสริมเป็น เคออส
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวท (67–75)%
นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส (7–8)% ไปเสริมเป็น เคออส
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวท (38–40)%
นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส 2% ไปเสริมเป็น เคออส
1x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวท (41–45)%
นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส 3% ไปเสริมเป็น เคออส
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย เวท (46–50)%
นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส 4% ไปเสริมเป็น เคออส
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (26–32)%
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (26–32)%
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (33–38)%
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (33–38)%
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (39–45)%
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (39–45)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (16–19)%
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (16–19)%
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (20–24)%
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (20–24)%
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนมิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (25–28)%
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (25–28)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนมิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (19–21)%
มิเนียน มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (19–21)%
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนมิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (22–24)%
มิเนียน มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (22–24)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนมิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (25–28)%
มิเนียน มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (25–28)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนมิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (10–11)%
มิเนียน มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (10–11)%
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนมิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (12–13)%
มิเนียน มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (12–13)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนมิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (14–15)%
มิเนียน มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (14–15)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(25–27)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(28–30)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(31–35)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(14–15)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(16–17)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(18–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(25–27)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(28–30)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(31–35)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(14–15)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(16–17)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(18–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(25–27)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(28–30)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(31–35)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(14–15)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(16–17)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(18–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(25–27)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(28–30)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(31–35)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(14–15)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(16–17)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(18–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (6–7)%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (8–10)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (11–13)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (6–7)%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (8–10)%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (11–13)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนมีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า (6–7)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนมีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า (8–10)%8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนมีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 3%2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
จุนมีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า (4–5)%8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะ (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะ (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะ (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มโล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มโล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มโล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะ (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะ (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะ (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มโล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มโล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มโล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะ (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะ (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะ (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มโล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มโล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มโล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนStrength กับ Dexterity +(10–15)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนStrength กับ Dexterity +(16–20)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนStrength กับ Dexterity +(21–25)4x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนDexterity กับ Intelligence +(10–15)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนDexterity กับ Intelligence +(16–20)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนDexterity กับ Intelligence +(21–25)4x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนStrength กับ Intelligence +(10–15)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนStrength กับ Intelligence +(16–20)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนStrength กับ Intelligence +(21–25)4x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนจำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +11x CurrencyAddModToRareExalted Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนจำนวน Power Charge ต่ำสุด +11x CurrencyAddModToRareExalted Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนจำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +11x CurrencyAddModToRareExalted Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนมานาสูงสุด +(26–30)
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนมานาสูงสุด +(31–35)
ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนมานาสูงสุด +(36–40)
ฟื้นฟูมานา 4 ต่อวินาที
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนมานาสูงสุด +(26–30)
ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล 3%
6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนมานาสูงสุด +(31–35)
ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล 4%
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนมานาสูงสุด +(36–40)
ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล 5%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนมานาสูงสุด +(26–30)
ความเสียหายที่ได้รับ 4% ถูกเยียวยาเป็น มานา
6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนมานาสูงสุด +(31–35)
ความเสียหายที่ได้รับ 5% ถูกเยียวยาเป็น มานา
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนมานาสูงสุด +(36–40)
ความเสียหายที่ได้รับ 6% ถูกเยียวยาเป็น มานา
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 3%8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationสร้อย, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 4%4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อย, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (5–6)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อย, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (13–14)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6–9)% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceรองเท้าเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (15–17)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6–9)% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้าเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (18–20)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6–9)% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
4x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (13–14)%
มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (8–12)% เมื่อสังหาร
4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceรองเท้าเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (15–17)%
มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (8–12)% เมื่อสังหาร
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้าเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (18–20)%
มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (8–12)% เมื่อสังหาร
4x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (13–14)%
ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น
4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceรองเท้าเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (15–17)%
ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้าเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (18–20)%
ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น
4x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
จุนค่าเกราะกับอัตราการหลบหลีก +(105–150)8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่าเกราะกับอัตราการหลบหลีก +(151–213)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่าเกราะกับอัตราการหลบหลีก +(214–285)4x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่าเกราะ +(105–150)
โล่พลังงานสูงสุด +(11–15)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเข็มขัดเปิดผนึก
จุนค่าเกราะ +(151–213)
โล่พลังงานสูงสุด +(16–20)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเข็มขัดเปิดผนึก
จุนค่าเกราะ +(214–285)
โล่พลังงานสูงสุด +(21–25)
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
จุนอัตราการหลบหลีก +(105–150)
โล่พลังงานสูงสุด +(11–15)
8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนอัตราการหลบหลีก +(151–213)
โล่พลังงานสูงสุด +(16–20)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนอัตราการหลบหลีก +(214–285)
โล่พลังงานสูงสุด +(21–25)
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนขวดยา ที่คุณใช้ มีโอกาสไม่ใช้ ชาร์จ (5–6)%3x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleเข็มขัดเปิดผนึก
จุนขวดยา ที่คุณใช้ มีโอกาสไม่ใช้ ชาร์จ (7–8)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
จุนลดชาร์จขวดยาที่ได้รับ 20%
ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณมีผล เพิ่มขึ้น (8–10)%
2x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
จุนลดชาร์จขวดยาที่ได้รับ 33%
ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณมีผล เพิ่มขึ้น (11–14)%
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (6–8)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (9–12)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย (5–6)% ต่อจำนวน Endurance Charge3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อจำนวน Endurance Charge3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย (5–6)% ต่อจำนวน Frenzy Charge3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อจำนวน Frenzy Charge3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย (5–6)% ต่อจำนวน Power Charge3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อจำนวน Power Charge3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนแปลงความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็น ไฟ4x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือเปิดผนึก
จุนแปลงความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็น น้ำแข็ง4x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือเปิดผนึก
จุนแปลงความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็น สายฟ้า4x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือเปิดผนึก
จุนจำนวน ซอมบี้ที่ปลุก สูงสุด +1 ตัว
จำนวน โครงกระดูก สูงสุด +1 ตัว
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวกเปิดผนึก
จุนเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (16–22)%2x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (23–30)%2x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ (6–7)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbโล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ (8–10)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbโล่เปิดผนึก
จุนมีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ธาตุ (6–7)% ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ2x CurrencyVaalVaal Orbเสื้อเกราะ, หมวกเปิดผนึก
จุนมีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ธาตุ (8–9)% ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ4x CurrencyVaalVaal Orbเสื้อเกราะ, หมวกเปิดผนึก
จุนค่าเกราะ +(1000–1600) ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ2x CurrencyVaalVaal Orbเสื้อเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนค่าเกราะ +(1601–2200) ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ3x CurrencyVaalVaal Orbเสื้อเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนค่าเกราะ +(2201–3000) ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ4x CurrencyVaalVaal Orbเสื้อเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนคุณมีสถานะ เร่งราวี ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ3x CurrencyVaalVaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหายด้วย สกิลที่ไม่ใช่วาล์ (30–40)% ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ1x CurrencyVaalVaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหายด้วย สกิลที่ไม่ใช่วาล์ (41–50)% ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ2x CurrencyVaalVaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหายด้วย สกิลที่ไม่ใช่วาล์ (51–60)% ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ4x CurrencyVaalVaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเลเวลของ หินสกิลพื้นที่ ที่ใส่ +1
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (8–10)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเลเวลของ หินสกิลกระสุน ที่ใส่ +1
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเลเวลของ หินสกิลประชิด ที่ใส่ +1
ระยะการฟาด +2
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณคริติคอล +(25–31)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณคริติคอล +(32–38)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณคริติคอล +(39–45)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนตัวคูณคริติคอล +(17–21)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนตัวคูณคริติคอล +(22–25)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนตัวคูณคริติคอล +(26–30)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–16)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (17–19)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–22)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี 7% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–9)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–11)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนฟื้นฟูโล่พลังงาน 90 ต่อวินาที ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเสื้อเกราะ, เข็มขัดเปิดผนึก
จุนฟื้นฟูโล่พลังงาน 120 ต่อวินาที ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, เข็มขัดเปิดผนึก
จุนฟื้นฟูโล่พลังงาน 150 ต่อวินาที ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้4x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, เข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (9–10)%
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก 3% เมื่อคริติคอล
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (11–12)%
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก 4% เมื่อคริติคอล
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (13–14)%
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก 5% เมื่อคริติคอล
4x CurrencyRerollRareChaos Orbซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (11–12)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (14–16)% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (13–14)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (17–19)% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (15–16)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (20–22)% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
4x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (11–12)%
เสริมความเสียหาย เคออส (10–11) ถึง (14–16) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (13–14)%
เสริมความเสียหาย เคออส (12–13) ถึง (17–20) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (15–16)%
เสริมความเสียหาย เคออส (14–16) ถึง (21–24) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
4x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
จุนพลังชีวิตสูงสุด +(28–33)
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนพลังชีวิตสูงสุด +(34–40)
ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนพลังชีวิตสูงสุด +(41–45)
ฟื้นฟูมานา 4 ต่อวินาที
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนฟื้นฟูพลังชีวิต 15 ต่อวินาที
มานาสูงสุด +(28–33)
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนฟื้นฟูพลังชีวิต 20 ต่อวินาที
มานาสูงสุด +(34–40)
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนฟื้นฟูพลังชีวิต 25 ต่อวินาที
มานาสูงสุด +(41–45)
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (18–20)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (21–25)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (26–30)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย ไฟ (6–7) ถึง (9–10)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–7) ถึง (9–10)
8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย ไฟ (8–9) ถึง (11–13)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8–9) ถึง (11–13)
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย ไฟ (10–12) ถึง (14–16)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–12) ถึง (14–16)
3x CurrencyRerollRareChaos Orbโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย ไฟ (6–7) ถึง (9–10)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (14–16)
8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย ไฟ (8–9) ถึง (11–13)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (17–20)
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย ไฟ (10–12) ถึง (14–16)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (21–24)
3x CurrencyRerollRareChaos Orbโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–7) ถึง (9–10)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (14–16)
8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8–9) ถึง (11–13)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (17–20)
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–12) ถึง (14–16)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (21–24)
3x CurrencyRerollRareChaos Orbโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
จุนคุณ โชคดี ในการคำนวณ โอกาสคริติคอล ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
9x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (16–18)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, รองเท้าเปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (19–22)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, รองเท้าเปิดผนึก
จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (23–25)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, รองเท้าเปิดผนึก
จุนเสริมค่าป้องกันกายภาพ 8% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเสริมค่าป้องกันกายภาพ (9–10)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเสริมค่าป้องกันกายภาพ (11–12)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
จุนสร้างสถานะ ช็อค 2 วินาที ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อคุณ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationแหวนเปิดผนึก
จุนสร้างสถานะ ช็อค 3 วินาที ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อคุณ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวนเปิดผนึก
จุนสร้างสถานะ ช็อค 4 วินาที ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อคุณ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
2x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวนเปิดผนึก
จุนฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ของ อัตราการหลบหลีก ต่อวินาที ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเติม มานากับโล่พลังงาน (23–25)% เมื่อคุณ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเติม มานากับโล่พลังงาน (26–28)% เมื่อคุณ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเติม มานากับโล่พลังงาน (29–31)% เมื่อคุณ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนมีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า (16–20)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนมีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า (21–25)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
8x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนมีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า (26–30)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนมีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า (7–9)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
จุนมีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า (10–12)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
8x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
จุนมีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า (13–15)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
8x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (22–25)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (26–30)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (31–36)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
2x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (41–50)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationหมวกเปิดผนึก
จุนเพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (51–60)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyหมวกเปิดผนึก
จุนเพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (61–70)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวกเปิดผนึก
จุนคุณป้องกันสถานะ เจ็บป่วย ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
จุนคุณมี Vaal Pact ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
ดูด 10% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยเปิดผนึก
จุนจำนวนสถานะ การตั้งมั่น สูงสุด +5 ระดับ ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนจำนวนสถานะ การตั้งมั่น สูงสุด +6 ระดับ ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนจำนวนสถานะ การตั้งมั่น สูงสุด +7 ระดับ ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
2x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนทริกเกอร์ สกิลที่ใส่ เมื่อคุณ ตั้งสมาธิ โดยมีคูลดาวน์ 0.25 วินาที
grant focus skill [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวกเปิดผนึก
จุนรับความเสียหาย (11–15)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนมิเนียน เติมพลังชีวิต 100% ของมันเมื่อคุณ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย (12–14)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, เข็มขัดเปิดผนึก, ลีโอ
จุนเพิ่มความเสียหาย (15–17)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbแหวน, เข็มขัดเปิดผนึก, ลีโอ
จุนเลเวลของ หินสกิลเสริม ที่ใส่ +18x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, คาทาริน่า
จุนเลเวลของ หินสกิลเสริม ที่ใส่ +22x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, คาทาริน่า
จุนสกิลแชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ -12x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก, เอล์เรออน
จุนสกิลแชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ -22x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, เอล์เรออน
จุนสกิลแชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ -34x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, เอล์เรออน
จุนสกิลที่ไม่ใช่แชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ -42x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก, เอล์เรออน
จุนสกิลที่ไม่ใช่แชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ -52x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, เอล์เรออน
จุนสกิลที่ไม่ใช่แชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ (-7–-6)4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, เอล์เรออน
จุนเพิ่มความเสียหาย (31–36)% ขณะ กำลังดูด3x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือ, สร้อยเปิดผนึก, วอรีชี
จุนเพิ่มความเสียหาย (37–43)% ขณะ กำลังดูด1x CurrencyAddModToRareExalted Orbถุงมือ, สร้อยเปิดผนึก, วอรีชี
จุนค่าคุณภาพของ หินสกิลที่ใส่ +(6–7)%8x CurrencyGemQualityGemcutter's Prismประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, ฮาคู
จุนค่าคุณภาพของ หินสกิลที่ใส่ +(7–8)%1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, ฮาคู
จุนเสริมความเสียหาย กายภาพ (11–13) ถึง (16–17)
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 35% เมื่อปะทะ
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, ทอร่า
จุนเสริมความเสียหาย กายภาพ (14–16) ถึง (18–20)
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 40% เมื่อปะทะ
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, ทอร่า
จุนเสริมความเสียหาย กายภาพ (7–8) ถึง (10–11)
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 35% เมื่อปะทะ
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก, ทอร่า
จุนเสริมความเสียหาย กายภาพ (9–11) ถึง (12–14)
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 40% เมื่อปะทะ
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก, ทอร่า
จุนการปะทะ ไม่สามารถหลบหลีกได้3x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือเปิดผนึก, เวแกน
จุนเพิ่มความเสียหาย (19–23)% ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyถุงมือเปิดผนึก, กัฟ
จุนเพิ่มความเสียหาย (24–28)% ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด4x CurrencyRerollRareChaos Orbถุงมือเปิดผนึก, กัฟ
จุนเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่ดรอป (36–40)% จาก ศัตรูแรร์หรือยูนิค8x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceหมวกเปิดผนึก, ยานัส
จุนเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่ดรอป (41–45)% จาก ศัตรูแรร์หรือยูนิค4x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbหมวกเปิดผนึก, ยานัส
จุนนำความเสียหาย ไฟ (11–13)% ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำความเสียหาย ไฟ (14–16)% ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำความเสียหาย ไฟ (5–6)% ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำความเสียหาย ไฟ (7–8)% ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำความเสียหาย น้ำแข็ง (11–13)% ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำความเสียหาย น้ำแข็ง (14–16)% ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำความเสียหาย น้ำแข็ง (5–6)% ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำความเสียหาย น้ำแข็ง (7–8)% ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำความเสียหาย สายฟ้า (11–13)% ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำความเสียหาย สายฟ้า (14–16)% ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำความเสียหาย สายฟ้า (5–6)% ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำความเสียหาย สายฟ้า (7–8)% ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำความเสียหาย กายภาพ (11–13)% ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำความเสียหาย กายภาพ (14–16)% ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำความเสียหาย กายภาพ (5–6)% ไปเสริมเป็น เคออส6x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนนำความเสียหาย กายภาพ (7–8)% ไปเสริมเป็น เคออส8x CurrencyVaalVaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
จุนเพิ่มค่าคุณสมบัติ 5%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะเปิดผนึก, ฮิลล็อค
จุนเพิ่มค่าคุณสมบัติ 6%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะเปิดผนึก, ฮิลล็อค
จุนเปลี่ยน (3–4)% ของความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับเป็น ไฟ
เปลี่ยน (3–4)% ของความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับเป็น สายฟ้า
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะเปิดผนึก, กราวิเชียส
จุนเปลี่ยน (5–6)% ของความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับเป็น ไฟ
เปลี่ยน (5–6)% ของความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับเป็น สายฟ้า
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะเปิดผนึก, กราวิเชียส
จุนทริกเกอร์ อัญเชิญหมาป่าวิญญาณ (Summon Spectral Wolf) เลเวล 10 เมื่อสังหาร3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยเปิดผนึก, จอร์กิน
จุนเปลี่ยน (5–6)% ของความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับเป็น ไฟ4x CurrencyRerollRareChaos Orbหมวกเปิดผนึก, คอเรลล์
จุนเปลี่ยน (7–8)% ของความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับเป็น ไฟ1x CurrencyAddModToRareExalted Orbหมวกเปิดผนึก, คอเรลล์
จุนมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 80%4x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าเปิดผนึก, ริน
จุนไม่ติดสถานะ แช่แข็ง1x CurrencyAddModToRareExalted Orbรองเท้าเปิดผนึก, ริน
จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (12–13)%
ตัวคูณคริติคอล +(18–20)% หากคุณทำให้ศัตรูแตกสลายมาเร็วๆ นี้
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวนเปิดผนึก, คามีเรีย
จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (14–16)%
ตัวคูณคริติคอล +(21–23)% หากคุณทำให้ศัตรูแตกสลายมาเร็วๆ นี้
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวนเปิดผนึก, คามีเรีย
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (11–13)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (11–13)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวนเปิดผนึก, แอชลิ่ง
จุนเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (14–16)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (14–16)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวนเปิดผนึก, แอชลิ่ง
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–13)%
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (11–13)%
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyแหวนเปิดผนึก, ไรเกอร์
จุนเพิ่มความเสียหาย ไฟ (14–16)%
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (14–16)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbแหวนเปิดผนึก, ไรเกอร์
จุนฟื้นฟูพลังชีวิต 3% ต่อวินาที ขณะที่รับผลจากขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
จุนมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง 50% ขณะที่รับผลจากขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
จุนลดค่าใช้งานมานาของ สกิล (20–25)% ขณะที่รับผลจากขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
จุนเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่พบ (20–30)% ขณะที่รับผลจากขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
จุนลดความเสียหาย สะท้อน ที่ได้รับ (45–55)% ขณะที่รับผลจากขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
จุนดูด 15% ของความเสียหาย ปะทะ ที่ได้รับ ไปเป็น พลังชีวิต ขณะที่รับผลจากขวดยา6x CurrencyFlaskQualityGlassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
จุนDexterity กับ Intelligence +(15–19)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนDexterity กับ Intelligence +(20–24)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–16)%
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนStrength กับ Intelligence +(15–19)
เพิ่มโอกาสคริติคอล (15–20)%
2x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนStrength กับ Intelligence +(20–24)
เพิ่มโอกาสคริติคอล (21–25)%
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนStrength กับ Dexterity +(15–19)
อัตราความแม่นยำ +(161–200)
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนStrength กับ Dexterity +(20–24)
อัตราความแม่นยำ +(201–250)
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนมีโอกาสทริกเกอร์ บ้าเลือด (Blood Rage) เลเวล 1 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนมีโอกาสทริกเกอร์ บ้าเลือด (Blood Rage) เลเวล 1 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–16)%
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการร่าย (12–14)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการร่าย (15–18)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการร่าย (19–24)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการร่าย (8–9)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการร่าย (10–12)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการร่าย (13–16)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
4x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
จุนทริกเกอร์ เวทที่ใส่ เมื่อใช้สกิล โดยมีคูลดาวน์ 8 วินาที
เวท ที่ถูกทริกเกอร์ด้วยวิธีนี้มี ค่าใช้งาน เพิ่มขึ้น อีก 150%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
จุนค่าต้านทาน ไฟกับเคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่าต้านทาน ไฟกับเคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่าต้านทาน ไฟกับเคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่าต้านทาน สายฟ้ากับเคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่าต้านทาน สายฟ้ากับเคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่าต้านทาน สายฟ้ากับเคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่าต้านทาน น้ำแข็งกับเคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่าต้านทาน น้ำแข็งกับเคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนค่าต้านทาน น้ำแข็งกับเคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
จุนStrength +(10–15)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (21–25)%
8x CurrencyArmourQualityArmourer's Scrapเสื้อเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนStrength +(16–20)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (21–25)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนStrength +(21–25)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (21–25)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนDexterity +(10–15)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (21–25)%
8x CurrencyArmourQualityArmourer's Scrapเสื้อเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนDexterity +(16–20)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (21–25)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนDexterity +(21–25)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (21–25)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนIntelligence +(10–15)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (21–25)%
8x CurrencyArmourQualityArmourer's Scrapเสื้อเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนIntelligence +(16–20)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (21–25)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนIntelligence +(21–25)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (21–25)%
4x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะ, โล่เปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (7–8)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationสร้อย, เข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (9–10)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อย, เข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (11–12)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อย, เข็มขัดเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (7–8)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationสร้อย, หมวกเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (9–10)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อย, หมวกเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (11–12)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อย, หมวกเปิดผนึก
จุนเพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท (11–13)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationสร้อย, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท (14–16)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อย, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท (17–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อย, ถุงมือเปิดผนึก
จุนเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–8)%
เพิ่มมานาสูงสุด (5–8)%
6x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (5–7)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (6–8)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (20–25)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (20–25)%
6x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเสื้อเกราะเปิดผนึก
จุนเพิ่มพื้นที่ส่งผล (6–7)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (9–10)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มพื้นที่ส่งผล (8–9)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (11–13)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มพื้นที่ส่งผล (10–12)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (14–16)%
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วกระสุน (10–12)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (9–10)%
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วกระสุน (13–16)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (11–13)%
3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเร็วกระสุน (17–20)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (14–16)%
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ประชิด (9–10)%
ระยะการฟาด +1
3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ประชิด (11–13)%
ระยะการฟาด +1
3x CurrencyRerollRareChaos Orbสร้อยเปิดผนึก
จุนเพิ่มความเสียหาย ประชิด (14–16)%
ระยะการฟาด +1
1x CurrencyAddModToRareExalted Orbสร้อยเปิดผนึก
จุนตั้งสมาธิ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (21–25)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
ไม่สามารถเปลี่ยน ม็อดพรีฟิกซ์ ได้2x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูThe Coward's Trial
ไม่สามารถเปลี่ยน ม็อดซัฟฟิกซ์ ได้2x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูOba's Cursed Trove
สามารถมี ม็อดคราฟท์ ได้สูงสุด 3 อย่าง2x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูThe Putrid Cloister
ไม่สามารถสุ่ม ม็อดโจมตี ได้1x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูCaer Blaidd, Wolfpack's Den
ไม่สามารถสุ่ม ม็อดนักเวท ได้1x CurrencyModValuesDivine Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, เสื้อเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูWhakawairua Tuahu
โต๊ะคราฟท์
ของตกแต่งที่ซ่อน
Category: ของใช้สอย
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Crafting Bench
โต๊ะคราฟท์ HideoutCraftingBench /9

โต๊ะคราฟท์ HideoutCraftingBench /9

ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
DropLevel 1
BaseType Crafting Bench
BaseType โต๊ะคราฟท์
Class ของตกแต่งที่ซ่อน
TypeMetadata/Items/HideoutInteractables/HideoutCraftingBench
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
ร้านค้าUtility
IconArt/2DItems/Hideout/CraftingBench
ReferenceCommunity Wiki
สูตรสมุดรวมสัตว์ /70 ⍟

สูตรสมุดรวมสัตว์ /70 ⍟

Categoryชื่อRecipe
สร้างไอเทมเงินตราChromatic Orb 8 ชิ้นโรอ์ วงศ์ซาคาวอล
สร้างไอเทมเงินตราJeweller's Orb 4 ชิ้นปูโล่ วงศ์เครเชียนน์
สร้างไอเทมเงินตราOrb of Fusingตัวพ่นทราย วงศ์เครเชียนน์
สร้างไอเทมเงินตราเงินตราแบบสุ่ม 10 ชิ้นคิเมียร่า วงศ์ซาคาวอล
สร้างไอเทมเงินตราOrb of Binding 2 ชิ้นตัวพ่นทราย วงศ์เครเชียนน์ · ปูโล่ วงศ์เครเชียนน์
สร้างไอเทมเงินตราOrb of Horizons 3 ชิ้นจ่าฝูงหมานรกน้ำแข็ง วงศ์ฟาร์รุล · ตัวมหึมา วงศ์ฟาร์รุล
สร้างไอเทมยูนิคไอเทมปูเหี้ยม วงศ์เครเชียนน์
สร้างไอเทมยูนิคแหวนจ่าฝูงหมานรกเพลิง วงศ์ฟาร์รุล
สร้างไอเทมยูนิคสร้อยหัวหน้าเผ่าวานร วงศ์ฟาร์รุล
สร้างไอเทมยูนิคเข็มขัดวานร วงศ์ฟาร์รุล
สร้างไอเทมยูนิคขวดยามนุษย์แพะ วงศ์ฟาร์รุล
สร้างไอเทมยูนิคหมวกตัวมหึมา วงศ์ฟาร์รุล
สร้างไอเทมยูนิคเสื้อเกราะหมี วงศ์ฟาร์รุล
สร้างไอเทมยูนิครองเท้าตัวสำรอก วงศ์ซาคาวอล
สร้างไอเทมยูนิคถุงมือแม่ม่าย วงศ์เฟนูมัส
สร้างไอเทมยูนิคจิวเวลปลาหมึก วงศ์เครเชียนน์
สร้างไอเทมยูนิคกรงเล็บหรือมีดตัวเฝ้ามอง วงศ์เครเชียนน์
สร้างไอเทมยูนิคกระบองหรือคทางูเห่า วงศ์ซาคาวอล
สร้างไอเทมยูนิคโล่หรือซองธนูตัวกลืนกิน วงศ์เฟนูมัส
สร้างไอเทมยูนิคดาบหรือขวานงูพิษโลหิต วงศ์ซาคาวอล
สร้างไอเทมยูนิคไม้พลองนางพญา วงศ์เฟนูมัส
สร้างไอเทมยูนิคธนูยักษ์ วงศ์ฟาร์รุล
สร้างไอเทมยูนิคไม้กายสิทธิ์ตัวตะกุย วงศ์เฟนูมัส
สร้างไอเทมยูนิคแผนที่วัว วงศ์ฟาร์รุล
สร้างไอเทมหินสกิลมีมลทินคุณภาพ 23%หมาหินหลอม วงศ์ฟาร์รุล
สร้างไอเทมหินสกิลมีมลทินเลเวล 21หมาหลุม วงศ์ฟาร์รุล
สร้างไอเทมแรร์ 6 รู 6 เชื่อมนกแร้ง วงศ์ซาคาวอล
สร้างไอเทมแผนที่ องครักษ์เชปเปอร์, องครักษ์เอลเดอร์ หรือ ผู้พิชิตAbberarach อันสดใส
สร้างไอเทมแผนที่ Vaal TempleRhex Matriarch อันเก่าแก่
สร้างอิมพรินท์ของไอเทมเมจิกไคมีร่าวงศ์เครเชียนน์
ใส่มลทินให้กับไอเทมให้มีค่าคุณภาพ 30%
เฉพาะเกราะกับอาวุธเท่านั้น
ข้ารับใช้ วงศ์เครเชียนน์
ใส่มลทินให้กับไอเทมใส่มลทินคู่ให้กับ แผนที่ข้ารับใช้ วงศ์เครเชียนน์ · แมงป่อง วงศ์เฟนูมัส
แปรสภาพไอเทมจาก ซแคแร็บเคลือบทอง ให้เป็น ซแคแร็บติดปีก
ซแคแร็บจะเป็นชนิดเดียวกัน
จ่าฝูงหมานรกน้ำแข็ง วงศ์ฟาร์รุล
แก้ไขม็อดของไอเทมใส่ ม็อดซัฟฟิกซ์ 1 อย่าง แต่สุ่มลบ ม็อดพรีฟิกซ์ 1 อย่าง
เฉพาะไอเทมแรร์เท่านั้น
จ่าฝูงแมวป่า วงศ์ฟาร์รุล
แก้ไขม็อดของไอเทมใส่ ม็อดพรีฟิกซ์ 1 อย่าง แต่สุ่มลบ ม็อดซัฟฟิกซ์ 1 อย่าง
เฉพาะไอเทมแรร์เท่านั้น
จ่าฝูงหมาป่า วงศ์ฟาร์รุล
แก้ไขม็อดของไอเทมเพิ่มม็อด 1 อย่าง ให้กับ ไอเทมเชปเปอร์ตัวกลืนกิน วงศ์เฟนูมัส · ปากสัตว์ วงศ์เครเชียนน์
แก้ไขม็อดของไอเทมเพิ่มม็อด 1 อย่าง ให้กับ ไอเทมเอลเดอร์งูพิษโลหิต วงศ์ซาคาวอล · ปากสัตว์ วงศ์เครเชียนน์
แก้ไขม็อดของไอเทมเพิ่มม็อด 1 อย่าง ให้กับ ไอเทมผู้พิชิตบาปนางพญา วงศ์เฟนูมัส · ปากสัตว์ วงศ์เครเชียนน์
แก้ไขม็อดของไอเทมเพิ่มม็อด 1 อย่าง ให้กับ ไอเทมผู้พิชิตเหยื่อตัวเฝ้ามอง วงศ์เครเชียนน์ · ปากสัตว์ วงศ์เครเชียนน์
แก้ไขม็อดของไอเทมเพิ่มม็อด 1 อย่าง ให้กับ ไอเทมผู้พิชิตอธรรมยักษ์ วงศ์ฟาร์รุล · ปากสัตว์ วงศ์เครเชียนน์
แก้ไขม็อดของไอเทมเพิ่มม็อด 1 อย่าง ให้กับ ไอเทมผู้พิชิตศึกตัวตะกุย วงศ์เฟนูมัส · ปากสัตว์ วงศ์เครเชียนน์
แก้ไขม็อดของไอเทมเพิ่มม็อด 1 อย่าง ให้กับ แผนที่แรร์
เฉพาะแผนที่แรร์เท่านั้น
ปูเหี้ยม วงศ์เครเชียนน์ · งูเห่า วงศ์ซาคาวอล
แยกไอเทมเป็นสองชิ้นแต่ละไอเทมจะมีม็อดครึ่งหนึ่ง
ไม่สามารถใช้งานกับไอเทมที่มีอิทธิพลหรือไอเทมที่ถูกแยกได้
แมงมุมป่วยโรค วงศ์เฟนูมัส
แปลงไอเทมยูนิคชิ้นนี้เป็นไอเทมยูนิคแบบสุ่มแมงป่อง วงศ์เฟนูมัส
เพิ่มม็อดลงในขวดยาพลังชีวิตหรือมานาเพิ่มม็อด "of Convection"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ป้องกันสถานะ หนาวเย็น (6–8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ หนาวเย็น
ป้องกันสถานะ แช่แข็ง (6–8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ แช่แข็ง
เพิ่มม็อดลงในขวดยาพลังชีวิตหรือมานาเพิ่มม็อด "of Damping"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ป้องกันสถานะ ลุกไหม้ (6–8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ลุกไหม้
กำจัดสถานะ ติดไฟ ทั้งหมดเมื่อใช้งาน
เพิ่มม็อดลงในขวดยาพลังชีวิตหรือมานาเพิ่มม็อด "of Sealing"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ป้องกันสถานะ เลือดไหล (6–8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ เลือดไหล
ป้องกันสถานะ โลหิตมลทิน (6–8) วินาที หากใช้งานขณะได้รับผลจากสถานะ โลหิตมลทิน
เพิ่มม็อดลงในขวดยาพลังชีวิตหรือมานาเพิ่มม็อด "of Earthing"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ป้องกันสถานะ ช็อค (6–8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ช็อค
เพิ่มม็อดลงในขวดยาพลังชีวิตหรือมานาเพิ่มม็อด "of the Antitoxin"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ป้องกันสถานะ พิษ (6–8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ พิษ
เพิ่มม็อดลงในขวดยาพลังชีวิตหรือมานาเพิ่มม็อด "of Warding"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
กำจัด คำสาป เมื่อใช้งาน
เพิ่มม็อดลงในขวดยาช่วยเหลือเพิ่มม็อด "of the Lizard"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ลดระยะเวลา อีก (45–49)%
ป้องกันสถานะ เลือดไหลกับโลหิตมลทิน ขณะที่รับผลจากขวดยา
เพิ่มม็อดลงในขวดยาช่วยเหลือเพิ่มม็อด "of the Skunk"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ลดระยะเวลา อีก (45–49)%
ป้องกันสถานะ พิษ ขณะที่รับผลจากขวดยา
เพิ่มม็อดลงในขวดยาช่วยเหลือเพิ่มม็อด "of the Conger"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ลดระยะเวลา อีก (45–49)%
ป้องกันสถานะ ช็อค ขณะที่รับผลจากขวดยา
เพิ่มม็อดลงในขวดยาช่วยเหลือเพิ่มม็อด "of the Deer"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ลดระยะเวลา อีก (45–49)%
ป้องกันสถานะ แช่แข็งกับหนาวเย็น ขณะที่รับผลจากขวดยา
เพิ่มม็อดลงในขวดยาช่วยเหลือเพิ่มม็อด "of the Urchin"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ลดระยะเวลา อีก (45–49)%
ป้องกันสถานะ ลุกไหม้ ขณะที่รับผลจากขวดยา
กำจัดสถานะ ติดไฟ เมื่อใช้งาน
เปิดวาร์ปไปยัง ถ้ำสัตว์ของฟาร์รุลจ่าฝูงเสือ วงศ์ฟาร์รุล
เปิดวาร์ปไปยัง คอนของซาคาวาลเร็กซ์ วงศ์ซาคาวอล
เปิดวาร์ปไปยัง ถ้ำมืดของเฟนูมัสแมงมุมพันธุ์ผสม วงศ์เฟนูมัส
เปิดวาร์ปไปยัง ถ้ำริมน้ำของเครเชียนน์ปูแมงมุม วงศ์เครเชียนน์
คราฟท์สกิล จิตวิญญาณ ใส่ไอเทมสกิล จิตวิญญาณแมว
จิตวิญญาณแมว (Aspect of the Cat)
ฟาร์รุล ผู้บุกเบิกที่ราบ
คราฟท์สกิล จิตวิญญาณ ใส่ไอเทมสกิล จิตวิญญาณนก
จิตวิญญาณนก (Aspect of the Avian)
ซาคาวอล ผู้บุกเบิกนภา
คราฟท์สกิล จิตวิญญาณ ใส่ไอเทมสกิล จิตวิญญาณแมงมุม
จิตวิญญาณแมงมุม (Aspect of the Spider)
เฟนูมัส ผู้บุกเบิกราตรี
คราฟท์สกิล จิตวิญญาณ ใส่ไอเทมสกิล จิตวิญญาณปู
จิตวิญญาณปู (Aspect of the Crab)
เครเชียนน์ ผู้บุกเบิกเบื้องลึก
[DNT] Memory Line Recipe[DNT] Memory Line RecipeBristle Matron อันเกรี้ยวกราด
[DNT] Memory Line Recipe[DNT] Memory Line RecipeHellion Alpha อันเกรี้ยวกราด
[DNT] Memory Line Recipe[DNT] Memory Line RecipeBrambleback อันเกรี้ยวกราด
[DNT] Memory Line Recipe[DNT] Memory Line RecipeWatcher อันสดใส
[DNT] Memory Line Recipe[DNT] Memory Line RecipeVulture อันสดใส
[DNT] Memory Line Recipe[DNT] Memory Line RecipeCrushclaw อันเก่าแก่
[DNT] Memory Line Recipe[DNT] Memory Line RecipeCystcaller อันเก่าแก่
โต๊ะคราฟท์ Topic /3 ⍟

โต๊ะคราฟท์ Topic /3 ⍟

NPCชื่อ
เฮเลน่าเอาล่ะ ข้า​ถือ​วิสาสะ​ลอง​ทดสอบ​ไป​หลาย​อย่าง​แล้ว​ละ เครื่องแปรธาตุ​นี้​สามารถ​ทำการ​เปลี่ยนแปลง​ทาง​เวท​บางอย่าง​ได้​อย่าง​ปลอดภัย​ทุก​ครั้ง ลอง​เสริม​พลัง​ให้​กับ​ของ​สวม​ใส่​เจ้า​ดูสิ ดูสิ​ว่า​ผล​มัน​จะ​ตรง​ตาม​ที่​ข้า​คิด​ไหม
เฮเลน่าข้า​คง​หวัง​ให้​มัน​ดีกว่านี้​ไม่​ได้​แล้ว​ล่ะ บอก​ไว้​ก่อน​ว่า​เครื่องมือ​นี้​มัน​ต้อง​ใช้​น้ำยา​พิเศษ​เพื่อ​ทำงาน เพราะ​งั้น​ไม่ใช่​ว่า​มัน​จะ​ทำ​ทุกอย่าง​ได้​ง่ายๆ
โต๊ะคราฟท์

Community Wiki

Wiki Edit

Crafting Bench

The Crafting Bench lets players craft a modifier into equipment or modify sockets and links at the cost of some Currency. It can be found in the player's hideout.

Mechanics

Typically, only one crafted modifier may be added to an item; the crafted modifier is shown in a brighter color than regular mods. Crafting a mod follows the normal affix rules. Specifically:

  • The item cannot already have a mod of that type.
  • The item must have a prefix or suffix slot open as appropriate. This means that a second prefix or suffix cannot be crafted onto a magic item, nor a fourth prefix or suffix onto a rare item.

It is possible to craft more than one mod onto an item with the of Crafting meta-crafting mod.

Players can remove a crafted mod from an item with an CurrencyConvertToNormalOrb of Scouring. If the item already has a crafted mod, the recipe will automatically use a Orb of Scouring to add a different crafted mod.

There are also recipes which modify the number of sockets, socket colors, or links on the item. Players may use socket recipes on corrupted equipment, which will require the same amount of CurrencyVaalVaal Orb as the required currency.

For convenience, the ingredients/currency needed to craft a mod onto a piece of equipment do not need to directly be in your inventory at the time. The Crafting Bench will fully track, and use, items in your Stash as well.

Unlock locations

Crafting recipes are discovered in various locations across multiple content. The type of location depends on which category of recipe it is, or in other words which master it belongs to.

  • Recipes are found in various locations in Wraeclast and Oriath, as well as maps, which Helena will appraise.
  • Unveiling Veiled items adds experience towards that recipe.
  • Socket crafting recipes can be found in the Azurite Mine at specific kinds of nodes.

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.