โต๊ะคราฟท์ /790 ⍟
ModRequireItemClassesปลดล็อก
2 รู1x Jeweller's Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่มหาลานประลอง
3 รู3x Jeweller's Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่มหาลานประลอง
4 รู10x Jeweller's Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่มหาลานประลอง
5 รู70x Jeweller's Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่Ashen Wood Map
6 รู350x Jeweller's Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่Plaza Map
2 เชื่อม1x Orb of Fusingประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ป้อมปราการของคอมม์
3 เชื่อม3x Orb of Fusingประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ป้อมปราการของคอมม์
4 เชื่อม5x Orb of Fusingประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ป้อมปราการของคอมม์
5 เชื่อม150x Orb of Fusingประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่Crimson Temple Map
6 เชื่อม1500x Orb of Fusingประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่Plateau Map
อย่างน้อย 1 แดง4x Chromatic Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อยเหมือง ชั้นที่ 1
อย่างน้อย 2 แดง25x Chromatic Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่เหมือง ชั้นที่ 1
อย่างน้อย 3 แดง120x Chromatic Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่เหมือง ชั้นที่ 1
อย่างน้อย 1 เขียว4x Chromatic Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อยเหมือง ชั้นที่ 1
อย่างน้อย 2 เขียว25x Chromatic Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่เหมือง ชั้นที่ 1
อย่างน้อย 3 เขียว120x Chromatic Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่เหมือง ชั้นที่ 1
อย่างน้อย 1 ฟ้า4x Chromatic Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อยเหมือง ชั้นที่ 1
อย่างน้อย 2 ฟ้า25x Chromatic Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่เหมือง ชั้นที่ 1
อย่างน้อย 3 ฟ้า120x Chromatic Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่เหมือง ชั้นที่ 1
อย่างน้อย 1 แดง 1 เขียว15x Chromatic Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่เหมือง ชั้นที่ 1
อย่างน้อย 1 แดง 1 ฟ้า15x Chromatic Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่เหมือง ชั้นที่ 1
อย่างน้อย 1 เขียว 1 ฟ้า15x Chromatic Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่เหมือง ชั้นที่ 1
อย่างน้อย 2 แดง 1 เขียว100x Chromatic Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่เหมือง ชั้นที่ 1
อย่างน้อย 2 แดง 1 ฟ้า100x Chromatic Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่เหมือง ชั้นที่ 1
อย่างน้อย 2 เขียว 1 แดง100x Chromatic Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่เหมือง ชั้นที่ 1
อย่างน้อย 2 เขียว 1 ฟ้า100x Chromatic Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่เหมือง ชั้นที่ 1
อย่างน้อย 2 ฟ้า 1 เขียว100x Chromatic Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่เหมือง ชั้นที่ 1
อย่างน้อย 2 ฟ้า 1 แดง100x Chromatic Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่เหมือง ชั้นที่ 1
โชคเข้าข้างผู้กล้า3x Chaos Orbแผนที่เลเวล 5
ด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 2 แห่ง
ด่าน อาจมี อะบิส
map extra content weighting [1]
6x Chaos Orbแผนที่เลเวล 12
ด่านมี เอสเซนส์ เพิ่มเติม 2 ผลึก
ด่าน อาจมี เอสเซนส์
map extra content weighting [1]
3x Chaos Orbแผนที่เลเวล 4
ด่านมี เอ็กไซล์อันธพาล อาศัยอยู่ เพิ่มเติม 3 คน
map extra content weighting [1]
map ignore rogue exile rarity bias [1]
2x Chaos Orbแผนที่เลเวล 2
ด่านมี แท่นบูชา เพิ่มเติม 3 แท่น
map extra content weighting [1]
3x Chaos Orbแผนที่เลเวล 4
ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 5 ใบ
map extra content weighting [1]
7x Chaos Orbแผนที่เลเวล 15
ด่าน อาจมี บรีช
ด่านมี บรีช เพิ่มเติม 2 แห่ง
map extra content weighting [1]
6x Chaos Orbแผนที่เลเวล 12
ด่าน ถูกหลอกหลอนโดย ผีตายโหง เพิ่มเติม 3 ตน
map extra content weighting [1]
2x Chaos Orbแผนที่เลเวล 2
การสังหารศัตรูที่อยู่ใกล้กัน ดึงดูด มอนสเตอร์ต่างมิติ
map extra content weighting [1]
5x Chaos Orbแผนที่เลเวล 9
ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง
map blight league [1]
map extra content weighting [1]
4x Chaos Orbแผนที่เลเวล 6
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 3 ตน
map extra content weighting [1]
6x Chaos Orbแผนที่เลเวล 12
ด่านมี ที่ซ่อนของโจร เพิ่มเติม 2 ใบ
map extra content weighting [1]
map heist league [1]
5x Chaos Orbแผนที่เลเวล 9
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มเติม 1 แห่ง
map extra content weighting [1]
map legion league [1]
5x Chaos Orbแผนที่เลเวล 9
ด่านมี การเผชิญหน้ากองสำรวจ 1 แห่ง6x Chaos Orbแผนที่เลเวล 12
ด่านมี กระจกเดลิเรียม 1 บาน
map affliction league [1]
7x Chaos Orbแผนที่เลเวล 15
ด่านมี แท่นพิธีกรรม
map extra content weighting [1]
4x Chaos Orbแผนที่เลเวล 6
ด่านมี การเผชิญหน้าคำขาด 1 แห่ง
map ultimatum league [1]
5x Chaos Orbแผนที่เลเวล 9
ด่านมี สวนศักดิ์สิทธิ์
map extra content weighting [1]
map harvest league [1]
6x Chaos Orbแผนที่เลเวล 12
พลังชีวิตสูงสุด +(15–25)1x Orb of Alterationเสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูDefault
ค่าต้านทาน ไฟ +(16–20)%1x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูDefault
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(16–20)%1x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูDefault
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(16–20)%1x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูDefault
Strength +(15–20)1x Orb of Augmentationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูDefault
Dexterity +(15–20)1x Orb of Augmentationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · ซองธนูDefault
Intelligence +(15–20)1x Orb of Augmentationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · ซองธนูDefault
ลบม็อดคราฟท์1x Orb of Scouringประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูDefault
ค่าต้านทาน ไฟ +(21–28)%1x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2
ค่าต้านทาน ไฟ +(29–35)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · เข็มขัด · ซองธนูบ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(21–28)%1x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(29–35)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · เข็มขัด · ซองธนูบ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(21–28)%1x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(29–35)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · เข็มขัด · ซองธนูบ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
ค่าต้านทาน ไฟและน้ำแข็ง +(10–12)%6x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูบททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง
ค่าต้านทาน ไฟและน้ำแข็ง +(13–16)%1x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูบททดสอบโหดร้ายของผู้ใฝ่อำนาจ
ค่าต้านทาน ไฟและน้ำแข็ง +(17–20)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · เข็มขัด · ซองธนูบททดสอบไร้ปรานีของผู้ใฝ่อำนาจ
ค่าต้านทาน น้ำแข็งและสายฟ้า +(10–12)%6x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูบททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง
ค่าต้านทาน น้ำแข็งและสายฟ้า +(13–16)%1x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูบททดสอบโหดร้ายของผู้ใฝ่อำนาจ
ค่าต้านทาน น้ำแข็งและสายฟ้า +(17–20)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · เข็มขัด · ซองธนูบททดสอบไร้ปรานีของผู้ใฝ่อำนาจ
ค่าต้านทาน ไฟและสายฟ้า +(10–12)%6x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูบททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง
ค่าต้านทาน ไฟและสายฟ้า +(13–16)%1x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูบททดสอบโหดร้ายของผู้ใฝ่อำนาจ
ค่าต้านทาน ไฟและสายฟ้า +(17–20)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · เข็มขัด · ซองธนูบททดสอบไร้ปรานีของผู้ใฝ่อำนาจ
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(5–8)%6x Orb of Alterationแหวน · สร้อยบททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(9–12)%1x Chaos Orbแหวน · สร้อยบททดสอบชั่วนิรันดร์ของผู้ใฝ่อำนาจ
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(4–6)%
มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(5–8)%
6x Orb of Alterationแหวน · สร้อยบททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(7–9)%
มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(9–12)%
1x Chaos Orbแหวน · สร้อยบททดสอบชั่วนิรันดร์ของผู้ใฝ่อำนาจ
Strength +(21–25)2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูป่าตะวันตก
Strength +(26–30)2x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูGraveyard Map
Dexterity +(21–25)2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · ซองธนูป่าตะวันตก
Dexterity +(26–30)2x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · ซองธนูGraveyard Map
Intelligence +(21–25)2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · ซองธนูป่าตะวันตก
Intelligence +(26–30)2x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · ซองธนูGraveyard Map
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(6–9)3x Orb of Chanceประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · ซองธนูบททดสอบเขาวงกต ใน สวนจักรพรรดิ
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–13)6x Orb of Chanceประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · ซองธนูบททดสอบเขาวงกต ใน อุโมงค์
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (10–14)%3x Orb of Augmentationรองเท้านครซาร์น
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (15–19)%2x Chaos Orbรองเท้าโถงแห่งอินโนเซน
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (20–24)%4x Chaos Orbรองเท้าบทส่งท้าย
พลังชีวิตสูงสุด +(26–40)6x Orb of Transmutationเสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูประภาคาร
พลังชีวิตสูงสุด +(41–55)2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูสายส่งอาหาร
พลังชีวิตสูงสุด +(56–70)4x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่Channel Map
พลังชีวิตสูงสุด +(71–85)4x Chaos Orbเสื้อเกราะSilo Map
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.3–0.5)% ไปเป็น พลังชีวิต3x Orb of Chanceแหวน · สร้อย · ถุงมือ · ซองธนูCells Map
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.6–0.8)% ไปเป็น พลังชีวิต4x Orb of Chanceสร้อยPark Map
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.3–0.5)% ไปเป็น พลังชีวิต3x Orb of Chanceประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือCells Map
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.5–0.8)% ไปเป็น พลังชีวิต4x Orb of Chanceประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือPark Map
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0.2–0.4)% ไปเป็น มานา1x Regal Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือPark Map
มานาสูงสุด +(55–64)3x Orb of AugmentationประชิดสองมือDefault
มานาสูงสุด +(65–74)6x Orb of Augmentationประชิดสองมือประภาคาร
มานาสูงสุด +(75–84)2x Chaos Orbประชิดสองมือสายส่งอาหาร
มานาสูงสุด +(85–94)4x Chaos OrbประชิดสองมือChannel Map
มานาสูงสุด +(35–44)3x Orb of Augmentationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือDefault
มานาสูงสุด +(45–54)6x Orb of Augmentationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือประภาคาร
มานาสูงสุด +(55–64)2x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือสายส่งอาหาร
มานาสูงสุด +(65–74)4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือChannel Map
มานาสูงสุด +(25–34)3x Orb of Augmentationเสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · ซองธนู · เข็มขัดDefault
มานาสูงสุด +(35–44)6x Orb of Augmentationเสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · ซองธนู · เข็มขัดประภาคาร
มานาสูงสุด +(45–54)2x Chaos Orbเสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · ซองธนู · เข็มขัดสายส่งอาหาร
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (20–30)%6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · แหวน · สร้อย · โล่บททดสอบเขาวงกต ใน โถงแห่งบาป ชั้นที่ 2
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (31–40)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · แหวน · สร้อย · โล่Basilica Map
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–59)%4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือท่อน้ำทิ้ง
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (60–79)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือสถานเก็บกระดูก
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–99)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือเหมืองแร่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–129)%1x Exalted Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือSulphur Vents Map
เพิ่มความเสียหาย เวท (37–51)%4x Orb of Alterationประชิดสองมือพีระมิดโบราณ
เพิ่มความเสียหาย เวท (52–66)%8x Orb of Alterationประชิดสองมือหอคอยของแชฟรอนน์
เพิ่มความเสียหาย เวท (67–81)%4x Chaos Orbประชิดสองมือทะเลสาบเดือด
เพิ่มความเสียหาย เวท (82–99)%1x Exalted OrbประชิดสองมือMuseum Map
เพิ่มความเสียหาย เวท (25–34)%4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวพีระมิดโบราณ
เพิ่มความเสียหาย เวท (35–44)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวหอคอยของแชฟรอนน์
เพิ่มความเสียหาย เวท (45–54)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวทะเลสาบเดือด
เพิ่มความเสียหาย เวท (55–66)%1x Exalted Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวMuseum Map
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (11–20)%6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือบททดสอบเขาวงกต ใน สุสาน
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (21–30)%2x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือDry Sea Map
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (15–23)%6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูบททดสอบเขาวงกต ใน สุสานใต้ดิน
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (24–32)%4x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · ซองธนู · เข็มขัดToxic Sewer Map
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือทะเลสาบเหือดแห้ง
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–15)%2x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือทะเลทรายวาสตีรี
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (16–20)%1x Exalted Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือFlooded Mine Map
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–13)%1x Exalted Orbระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือFlooded Mine Map
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–12)%2x Chaos Orbถุงมือ · ซองธนู · โล่ทะเลสาบเหือดแห้ง
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–20)%6x Orb of Alterationประชิดสองมือทะเลสาบเหือดแห้ง
เพิ่มความเร็วในการร่าย (21–26)%2x Chaos Orbประชิดสองมือทะเลทรายวาสตีรี
เพิ่มความเร็วในการร่าย (27–32)%1x Exalted OrbประชิดสองมือFlooded Mine Map
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–13)%6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวทะเลสาบเหือดแห้ง
เพิ่มความเร็วในการร่าย (14–17)%2x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวทะเลทรายวาสตีรี
เพิ่มความเร็วในการร่าย (18–21)%1x Exalted Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวFlooded Mine Map
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (37–51)%4x Orb of Alterationประชิดสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (52–66)%8x Orb of Alterationประชิดสองมือป่าชัฏสยดสยอง
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (67–81)%4x Chaos OrbประชิดสองมือLava Lake Map
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–34)%4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (35–44)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวป่าชัฏสยดสยอง
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (45–54)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวLava Lake Map
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–12)%4x Orb of Transmutationแหวน · สร้อย · ประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–16)%2x Orb of Alchemyแหวน · สร้อย · ประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือป่าชัฏสยดสยอง
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (37–51)%4x Orb of Alterationประชิดสองมือสายแร่คริสตัล
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (52–66)%8x Orb of Alterationประชิดสองมือทางยกระดับ
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (67–81)%4x Chaos OrbประชิดสองมือOrchard Map
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (25–34)%4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวสายแร่คริสตัล
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (35–44)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวทางยกระดับ
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (45–54)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวOrchard Map
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–12)%4x Orb of Transmutationแหวน · สร้อย · ประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือสายแร่คริสตัล
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–16)%2x Orb of Alchemyแหวน · สร้อย · ประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือทางยกระดับ
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (37–51)%4x Orb of Alterationประชิดสองมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (52–66)%8x Orb of Alterationประชิดสองมือโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (67–81)%4x Chaos OrbประชิดสองมือReef Map
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (25–34)%4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียววิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (35–44)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (45–54)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวReef Map
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (9–12)%4x Orb of Transmutationแหวน · สร้อย · ประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (13–16)%2x Orb of Alchemyแหวน · สร้อย · ประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เพิ่มความเสียหาย เคออส (37–51)%2x Orb of Chanceประชิดสองมือวิหารแห่งการเสื่อมสลาย ชั้นที่ 2
เพิ่มความเสียหาย เคออส (52–66)%4x Orb of Chanceประชิดสองมือสถานเก็บกระดูก
เพิ่มความเสียหาย เคออส (67–81)%3x Regal OrbประชิดสองมือExcavation Map
เพิ่มความเสียหาย เคออส (25–34)%2x Orb of Chanceประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียววิหารแห่งการเสื่อมสลาย ชั้นที่ 2
เพิ่มความเสียหาย เคออส (35–44)%4x Orb of Chanceประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวสถานเก็บกระดูก
เพิ่มความเสียหาย เคออส (45–54)%3x Regal Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวExcavation Map
เพิ่มความเสียหาย เคออส (9–12)%3x Orb of Chanceแหวน · สร้อย · ประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือวิหารแห่งการเสื่อมสลาย ชั้นที่ 2
เพิ่มความเสียหาย เคออส (13–16)%3x Orb of Alchemyแหวน · สร้อย · ประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือสถานเก็บกระดูก
อัตราความแม่นยำ +(91–120)4x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือสถานเก็บวัตถุเก่าแก่
อัตราความแม่นยำ +(121–200)2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือโถงที่พังทลาย
อัตราความแม่นยำ +(201–300)2x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือCourtyard Map
อัตราความแม่นยำ +(91–120)4x Orb of Transmutationถุงมือ · หมวก · แหวน · สร้อย · ซองธนู · โล่สถานเก็บวัตถุเก่าแก่
อัตราความแม่นยำ +(121–150)2x Orb of Alchemyถุงมือ · หมวก · แหวน · สร้อย · ซองธนู · โล่โถงที่พังทลาย
อัตราความแม่นยำ +(151–220)2x Chaos Orbถุงมือ · หมวก · แหวน · สร้อย · ซองธนู · โล่Courtyard Map
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (9–12)%3x Orb of Chanceโล่ · สร้อยท่อน้ำทิ้ง
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (13–16)%3x Orb of Alchemyโล่ · สร้อยสถานเก็บกระดูก
เพิ่มค่าเกราะ (26–35)%4x Orb of Transmutationเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ฌาปนสถาน
เพิ่มค่าเกราะ (41–50)%1x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ปราการคารุย
เพิ่มค่าเกราะ (56–74)%2x Chaos Orbเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่Cage Map
ค่าเกราะ +(50–75)4x Orb of Transmutationเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ฌาปนสถาน
ค่าเกราะ +(100–150)1x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · หมวก · โล่ปราการคารุย
ค่าเกราะ +(250–320)2x Chaos Orbเสื้อเกราะ · โล่Cage Map
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (26–35)%4x Orb of Transmutationเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ฌาปนสถาน
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (41–50)%1x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ปราการคารุย
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (56–74)%2x Chaos Orbเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่Cage Map
อัตราการหลบหลีก +(50–75)4x Orb of Transmutationเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ฌาปนสถาน
อัตราการหลบหลีก +(100–150)1x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · หมวก · โล่ปราการคารุย
อัตราการหลบหลีก +(250–320)2x Chaos Orbเสื้อเกราะ · โล่Cage Map
เพิ่มโล่พลังงาน (26–35)%4x Orb of Transmutationเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ฌาปนสถาน
เพิ่มโล่พลังงาน (41–50)%1x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ปราการคารุย
เพิ่มโล่พลังงาน (56–74)%2x Chaos Orbเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่Cage Map
โล่พลังงานสูงสุด +(17–22)4x Orb of Transmutationเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ฌาปนสถาน
โล่พลังงานสูงสุด +(35–45)1x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · หมวก · โล่ปราการคารุย
โล่พลังงานสูงสุด +(56–69)2x Chaos Orbเสื้อเกราะ · โล่Cage Map
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (10–12)%1x Chaos Orbสร้อยMoon Temple Map
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (13–15)%2x Chaos Orbสร้อยFrozen Cabins Map
โล่พลังงานสูงสุด +(21–25)1x Orb of Alchemyสร้อย · แหวนMoon Temple Map
โล่พลังงานสูงสุด +(26–30)2x Chaos Orbสร้อย · แหวนFrozen Cabins Map
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (26–35)%4x Orb of Transmutationเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ฌาปนสถาน
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (41–50)%1x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ปราการคารุย
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (56–74)%2x Chaos Orbเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่Cage Map
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (26–35)%4x Orb of Transmutationเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ฌาปนสถาน
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (41–50)%1x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ปราการคารุย
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (56–74)%2x Chaos Orbเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่Cage Map
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (26–35)%4x Orb of Transmutationเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ฌาปนสถาน
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (41–50)%1x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ปราการคารุย
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (56–74)%2x Chaos Orbเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่Cage Map
เสริมความเสียหาย ไฟ (19–21) ถึง (32–41)4x Orb of Transmutationประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เสริมความเสียหาย ไฟ (38–46) ถึง (73–85)2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือป่าชัฏสยดสยอง
เสริมความเสียหาย ไฟ (60–72) ถึง (110–128)4x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือLava Lake Map
เสริมความเสียหาย ไฟ (11–12) ถึง (19–23)4x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เสริมความเสียหาย ไฟ (22–27) ถึง (42–49)2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวป่าชัฏสยดสยอง
เสริมความเสียหาย ไฟ (35–41) ถึง (63–73)4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวLava Lake Map
เสริมความเสียหาย ไฟ (8–11) ถึง (16–20) ให้กับการโจมตี4x Orb of Transmutationแหวน · สร้อย · ถุงมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เสริมความเสียหาย ไฟ (12–17) ถึง (26–30) ให้กับการโจมตี2x Orb of Alchemyแหวน · สร้อยป่าชัฏสยดสยอง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–21) ถึง (32–41)4x Orb of Transmutationประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือสายแร่คริสตัล
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (38–46) ถึง (73–85)2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือทางยกระดับ
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (60–72) ถึง (110–128)4x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือOrchard Map
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12) ถึง (19–23)4x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวสายแร่คริสตัล
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (22–27) ถึง (42–49)2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวทางยกระดับ
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35–41) ถึง (63–73)4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวOrchard Map
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–8) ถึง (14–18) ให้กับการโจมตี4x Orb of Transmutationแหวน · สร้อย · ถุงมือสายแร่คริสตัล
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–15) ถึง (23–27) ให้กับการโจมตี2x Orb of Alchemyแหวน · สร้อยทางยกระดับ
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–5) ถึง (46–64)4x Orb of Transmutationประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (6–9) ถึง (104–139)2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (10–14) ถึง (162–197)4x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือReef Map
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (27–37)4x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียววิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–5) ถึง (60–80)2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (6–8) ถึง (100–113)4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวReef Map
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (32–36) ให้กับการโจมตี4x Orb of Transmutationแหวน · สร้อย · ถุงมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–5) ถึง (41–48) ให้กับการโจมตี2x Orb of Alchemyแหวน · สร้อยโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เสริมความเสียหาย กายภาพ (9–12) ถึง (18–21)4x Orb of Transmutationประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือท่อน้ำทิ้ง
เสริมความเสียหาย กายภาพ (11–15) ถึง (23–27)2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือสถานเก็บกระดูก
เสริมความเสียหาย กายภาพ (18–24) ถึง (36–42)4x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือเหมืองแร่
เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–8) ถึง (13–15)4x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวท่อน้ำทิ้ง
เสริมความเสียหาย กายภาพ (7–11) ถึง (16–19)2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวสถานเก็บกระดูก
เสริมความเสียหาย กายภาพ (13–17) ถึง (26–30)4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวเหมืองแร่
เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–5) ถึง (6–8) ให้กับการโจมตี4x Orb of Transmutationแหวน · สร้อย · ซองธนู · ถุงมือท่อน้ำทิ้ง
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–7) ถึง (8–10) ให้กับการโจมตี2x Chaos Orbแหวน · สร้อย · ซองธนูสถานเก็บกระดูก
เสริมความเสียหาย เคออส (6–8) ถึง (14–18) ให้กับการโจมตี6x Orb of Transmutationแหวน · สร้อย · ซองธนู · ถุงมือวิหารแห่งการเสื่อมสลาย ชั้นที่ 2
เสริมความเสียหาย เคออส (11–15) ถึง (23–27) ให้กับการโจมตี2x Chaos Orbแหวน · สร้อย · ซองธนูสถานเก็บกระดูก
เสริมความเสียหาย ไฟ (16–21) ถึง (31–36) ให้กับเวท4x Orb of Transmutationประชิดสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เสริมความเสียหาย ไฟ (28–38) ถึง (57–66) ให้กับเวท2x Orb of Alchemyประชิดสองมือป่าชัฏสยดสยอง
เสริมความเสียหาย ไฟ (41–55) ถึง (83–96) ให้กับเวท4x Chaos OrbประชิดสองมือLava Lake Map
เสริมความเสียหาย ไฟ (12–16) ถึง (23–27) ให้กับเวท4x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เสริมความเสียหาย ไฟ (21–28) ถึง (42–49) ให้กับเวท2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวป่าชัฏสยดสยอง
เสริมความเสียหาย ไฟ (31–41) ถึง (61–71) ให้กับเวท4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวLava Lake Map
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14–19) ถึง (28–33) ให้กับเวท4x Orb of Transmutationประชิดสองมือสายแร่คริสตัล
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26–34) ถึง (52–60) ให้กับเวท2x Orb of Alchemyประชิดสองมือทางยกระดับ
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (38–50) ถึง (75–88) ให้กับเวท4x Chaos OrbประชิดสองมือOrchard Map
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–13) ถึง (19–22) ให้กับเวท4x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวสายแร่คริสตัล
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17–23) ถึง (34–40) ให้กับเวท2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวทางยกระดับ
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25–33) ถึง (50–58) ให้กับเวท4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวOrchard Map
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–5) ถึง (59–63) ให้กับเวท4x Orb of Transmutationประชิดสองมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–9) ถึง (109–115) ให้กับเวท2x Orb of Alchemyประชิดสองมือโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (4–13) ถึง (159–168) ให้กับเวท4x Chaos OrbประชิดสองมือReef Map
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (39–42) ให้กับเวท4x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียววิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–6) ถึง (73–77) ให้กับเวท2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–9) ถึง (106–112) ให้กับเวท4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวReef Map
เพิ่มโอกาสคริติคอล (17–19)%6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือCemetery Map
เพิ่มโอกาสคริติคอล (20–24)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือJungle Valley Map
เพิ่มโอกาสคริติคอล (25–27)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือMaze Map
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(17–19)%6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือCemetery Map
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(20–24)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือJungle Valley Map
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(25–28)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือMaze Map
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (45–75)%6x Orb of AlterationประชิดสองมือCemetery Map
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (76–105)%3x Chaos OrbประชิดสองมือJungle Valley Map
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (30–49)%6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวCemetery Map
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (50–69)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวJungle Valley Map
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (17–21)%9x Orb of Alterationซองธนู · สร้อยCemetery Map
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (22–27)%1x Chaos Orbซองธนู · สร้อยJungle Valley Map
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา (5–10)%2x Glassblower's Baubleเข็มขัดบททดสอบเขาวงกต ใน โรงอาบน้ำ
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา (11–15)%4x Glassblower's Baubleเข็มขัดLair Map
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (15–20)%1x Regal Orbหมวก · ถุงมือทางขึ้นสูง
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (21–25)%2x Regal Orbหมวก · ถุงมือWasteland Map
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (16–20)%1x Chaos Orbรองเท้า · โล่ทางขึ้นสูง
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (21–25)%2x Chaos Orbรองเท้า · โล่Wasteland Map
ลดผลของสถานะ หนาวเย็นและช็อค ต่อตัวคุณ (24–30)%1x Chaos Orbรองเท้า · ถุงมือทางขึ้นสูง
ลดผลของสถานะ หนาวเย็นและช็อค ต่อตัวคุณ (31–40)%2x Chaos Orbรองเท้า · ถุงมือWasteland Map
โอกาสบล็อค +(2–3)%9x Orb of Alterationโล่Siege Map
โอกาสบล็อค +(4–5)%3x Chaos Orbโล่Lookout Map
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (2–3)%4x Orb of Chanceโล่Siege Map
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (4–5)%3x Regal Orbโล่Lookout Map
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–6)%2x Orb of Alchemyหมวก · ถุงมือ · รองเท้าBelfry Map
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูพลังชีวิต (7–8)%4x Chaos Orbหมวก · ถุงมือ · รองเท้าUnderground Sea Map
เสริมค่าป้องกันกายภาพ 2%2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · โล่Belfry Map
เสริมค่าป้องกันกายภาพ 3%4x Chaos Orbเสื้อเกราะ · โล่Underground Sea Map
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(3–4)%2x Orb of Alchemyหมวก · ถุงมือ · รองเท้าBelfry Map
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(5–6)%4x Chaos Orbหมวก · ถุงมือ · รองเท้าUnderground Sea Map
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(5–7)%2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · โล่Belfry Map
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(8–10)%4x Chaos Orbเสื้อเกราะ · โล่Underground Sea Map
เพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (9–11)%2x Orb of Alchemyหมวก · ถุงมือ · รองเท้าBelfry Map
เพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (12–14)%4x Chaos Orbหมวก · ถุงมือ · รองเท้าUnderground Sea Map
เริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน เร็วขึ้น (16–20)%2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · โล่Belfry Map
เริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน เร็วขึ้น (21–25)%4x Chaos Orbเสื้อเกราะ · โล่Underground Sea Map
ลดความเสียหายที่ได้รับ 5% จากความเสียหายต่อเนื่อง2x Regal Orbโล่Acid Caverns Map
ไอเทมชิ้นนี้ดรอปเมื่อถูกสังหาร หากถูกสวมใส่โดย ผู้พิทักษ์ปลุกเสก1x Chaos Orbเสื้อเกราะPit Map
รัศมีแสง ขึ้นอยู่กับ โล่พลังงาน แทน พลังชีวิต4x Chaos Orbหมวก · แหวนPit Map
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (11–15)%4x Orb of Augmentationโล่ · แหวนวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (16–20)%2x Orb of Alchemyโล่Promenade Map
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (10–20)%3x Chaos Orbถุงมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (13–17)%4x Orb of Augmentationแหวน · สร้อยวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (18–22)%2x Orb of Alchemyแหวน · สร้อยPromenade Map
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (37–51)%4x Orb of Augmentationประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (52–66)%2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือPromenade Map
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (67–81)%4x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือShrine Map
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (25–34)%4x Orb of Augmentationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียววิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (35–44)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวPromenade Map
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (45–54)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวShrine Map
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก (52–66)%2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก (67–81)%4x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือPhantasmagoria Map
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก (35–44)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เพิ่มความเสียหายของ กับดัก (45–54)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวPhantasmagoria Map
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (52–66)%2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (67–81)%4x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือPhantasmagoria Map
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (35–44)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (45–54)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวPhantasmagoria Map
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (17–20)%6x Orb of Augmentationประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (21–23)%2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือPhantasmagoria Map
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (9–12)%6x Orb of Augmentationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (13–15)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวPhantasmagoria Map
เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (17–20)%6x Orb of Augmentationประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (21–23)%2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือPhantasmagoria Map
เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (9–12)%6x Orb of Augmentationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียววิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (13–15)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวPhantasmagoria Map
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3–5)%2x Orb of Alchemyแหวนทะเลสาบเหือดแห้ง
เพิ่มความเร็วในการร่าย (6–9)%6x Orb of Alterationโล่ · สร้อยทะเลสาบเหือดแห้ง
เพิ่มความเร็วในการคำราม (15–20)%6x Orb of Alterationสร้อยทะเลสาบเหือดแห้ง
การคำราม ไม่สามารถทำให้ สกิลเดินทาง ฮึกเหิม ได้1x Orb of Alchemyแหวน · สร้อย · เข็มขัดโถงแห่งอินโนเซน
ใช้งานเมื่อขวดยาข้างเคียงถูกใช้งาน5x Instilling Orb
5x Glassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย
ใช้งานซ้ำเมื่อหมดผลของขวดยานี้5x Instilling Orb
5x Glassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย
ใช้งานเมื่อชาร์จเต็ม5x Instilling Orb
5x Glassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย
ใช้งานเมื่อคุณใช้สกิล ตั้งรับ5x Instilling Orb
5x Glassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย
ใช้งานเมื่อคุณใช้สกิล เดินทาง5x Instilling Orb
5x Glassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย
ใช้งานเมื่อคุณปะทะ ศัตรูแรร์หรือยูนิค หากยังไม่มีผล5x Instilling Orb
5x Glassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย
ใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ แช่แข็ง5x Instilling Orb
5x Glassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย
ใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ หนาวเย็น5x Instilling Orb
5x Glassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย
ใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ ช็อค5x Instilling Orb
5x Glassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย
ใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ ลุกไหม้5x Instilling Orb
5x Glassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย
ใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ เลือดไหล5x Instilling Orb
5x Glassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย
ใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ พิษ5x Instilling Orb
5x Glassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย
ใช้งานเมื่อคุณบล็อค5x Instilling Orb
5x Glassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย
ใช้งานเมื่อคุณได้รับ การปะทะที่ร้ายแรง5x Instilling Orb
5x Glassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย
ใช้งานเมื่อคุณใช้ ขวดยาพลังชีวิต5x Instilling Orb
5x Glassblower's Bauble
ขวดยาบทส่งท้าย
ลบเอนแชนท์3x Orb of Scouringขวดยา · ประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · เข็มขัด · สร้อย · แหวน · ซองธนูDefault
คุณไม่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากการเคลื่อนที่ ขณะที่ติดสถานะ เลือดไหล2x Chaos Orbโล่ · ซองธนูทางขึ้นสูง
ค่าต้านทาน เคออส +(31–36)% ต่อความเสียหายต่อเนื่อง4x Orb of Alterationเข็มขัดAcid Caverns Map
ค่าต้านทาน เคออส +(37–43)% ต่อความเสียหายต่อเนื่อง2x Chaos Orbเข็มขัดAcid Caverns Map
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล (41–50)%4x Orb of Alterationรองเท้าทางขึ้นสูง
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล (51–60)%2x Chaos Orbรองเท้าWasteland Map
ลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณ (41–50)%4x Orb of Alterationแหวนทางขึ้นสูง
ลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณ (51–60)%2x Chaos OrbแหวนWasteland Map
ลดผลของสถานะ หนาวเย็น ต่อตัวคุณ (41–50)%4x Orb of Alterationแหวนทางขึ้นสูง
ลดผลของสถานะ หนาวเย็น ต่อตัวคุณ (51–60)%2x Chaos OrbแหวนWasteland Map
ลดผลของสถานะ ช็อค ต่อตัวคุณ (41–50)%4x Orb of Alterationแหวนทางขึ้นสูง
ลดผลของสถานะ ช็อค ต่อตัวคุณ (51–60)%2x Chaos OrbแหวนWasteland Map
ลดผลของคำสาป ต่อตัวคุณ (16–20)%4x Orb of Alterationแหวนทางขึ้นสูง
ลดผลของคำสาป ต่อตัวคุณ (21–25)%2x Chaos OrbแหวนWasteland Map
ลดผลของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ (11–15)%4x Orb of Alterationหมวกทางขึ้นสูง
ลดผลของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ (16–20)%2x Chaos OrbหมวกWasteland Map
เสริมความเสียหาย ไฟ (9–11) ถึง (16–21) ให้กับการโจมตี4x Orb of Transmutationซองธนูวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
เสริมความเสียหาย ไฟ (19–23) ถึง (37–42) ให้กับการโจมตี2x Orb of Alchemyซองธนูป่าชัฏสยดสยอง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (9–11) ถึง (16–21) ให้กับการโจมตี4x Orb of Transmutationซองธนูสายแร่คริสตัล
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–23) ถึง (37–42) ให้กับการโจมตี2x Orb of Alchemyซองธนูทางยกระดับ
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (32–36) ให้กับการโจมตี4x Orb of Transmutationซองธนูวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (3–6) ถึง (52–70) ให้กับการโจมตี2x Orb of Alchemyซองธนูโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1
เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ (20–60)%1x Vaal Orbถุงมือโพรงถ้ำ
ฟื้นฟูพลังชีวิต (12–20) ต่อวินาที
ฟื้นฟูมานา (1.8–3) ต่อวินาที
1x Orb of Alchemyสร้อยหอจดหมายเหตุ
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง (13–15)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง (16–17)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง (18–20)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล (13–15)% เมื่อปะทะ
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล (16–17)% เมื่อปะทะ
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล (18–20)% เมื่อปะทะ
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (13–15)% เมื่อปะทะ
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (16–17)% เมื่อปะทะ
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (18–20)% เมื่อปะทะ
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ (13–15)% เมื่อปะทะ
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ (16–17)% เมื่อปะทะ
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ (18–20)% เมื่อปะทะ
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (60–64)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (21–24)%
3x Orb of AlchemyประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (65–72)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (25–28)%
3x Chaos OrbประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (73–80)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (29–34)%
8x Chaos OrbประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (36–41)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (13–15)%
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (42–50)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (16–17)%
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (51–60)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (18–20)%
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (60–64)%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (21–24)%
3x Orb of AlchemyประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (65–72)%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (25–28)%
3x Chaos OrbประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (73–80)%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (29–34)%
8x Chaos OrbประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (36–41)%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (13–15)%
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (42–50)%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (16–17)%
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (51–60)%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (18–20)%
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (60–64)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (21–24)%
3x Orb of AlchemyประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (65–72)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (25–28)%
3x Chaos OrbประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (73–80)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (29–34)%
8x Chaos OrbประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (36–41)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (13–15)%
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (42–50)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (16–17)%
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (51–60)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (18–20)%
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย เคออส (53–60)%
สกิลเคออส มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (15–17)%
3x Orb of AlchemyประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย เคออส (61–68)%
สกิลเคออส มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (18–20)%
3x Chaos OrbประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย เคออส (69–75)%
สกิลเคออส มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (21–23)%
8x Chaos OrbประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย เคออส (35–39)%
สกิลเคออส มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (7–8)%
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย เคออส (40–45)%
สกิลเคออส มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (9–10)%
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย เคออส (46–50)%
สกิลเคออส มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (11–12)%
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย เวท (60–64)%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (16–20)%
8x Orb of TransmutationประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย เวท (65–72)%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (21–25)%
2x Chaos OrbประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย เวท (73–80)%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (26–30)%
6x Chaos OrbประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย เวท (36–41)%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (7–9)%
8x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย เวท (42–50)%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (10–12)%
2x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย เวท (51–60)%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (13–15)%
6x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย เวท (53–58)%
นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส (3–4)% ไปเสริมเป็น เคออส
1x Chaos OrbประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย เวท (59–66)%
นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส (5–6)% ไปเสริมเป็น เคออส
4x Chaos OrbประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย เวท (67–75)%
นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส (7–8)% ไปเสริมเป็น เคออส
1x Exalted OrbประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย เวท (38–40)%
นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส 2% ไปเสริมเป็น เคออส
1x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย เวท (41–45)%
นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส 3% ไปเสริมเป็น เคออส
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย เวท (46–50)%
นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส 4% ไปเสริมเป็น เคออส
1x Exalted Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (26–32)%
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (26–32)%
8x Orb of Alterationประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (33–38)%
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (33–38)%
4x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (39–45)%
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (39–45)%
4x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (16–19)%
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (16–19)%
8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (20–24)%
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (20–24)%
4x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (25–28)%
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (25–28)%
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
มิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (19–21)%
มิเนียน มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (19–21)%
8x Orb of Alterationประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
มิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (22–24)%
มิเนียน มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (22–24)%
2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
มิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (25–28)%
มิเนียน มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (25–28)%
4x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
มิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (10–11)%
มิเนียน มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (10–11)%
8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
มิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (12–13)%
มิเนียน มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (12–13)%
2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
มิเนียน มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (14–15)%
มิเนียน มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (14–15)%
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(25–27)%8x Orb of AlterationประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(28–30)%2x Orb of AlchemyประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(31–35)%4x Chaos OrbประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(14–15)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(16–17)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(18–20)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(25–27)%8x Orb of AlterationประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(28–30)%2x Orb of AlchemyประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(31–35)%4x Chaos OrbประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(14–15)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(16–17)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง +(18–20)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(25–27)%8x Orb of AlterationประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(28–30)%2x Orb of AlchemyประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(31–35)%4x Chaos OrbประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(14–15)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(16–17)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(18–20)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(25–27)%8x Orb of AlterationประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(28–30)%2x Orb of AlchemyประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(31–35)%4x Chaos OrbประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(14–15)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(16–17)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(18–20)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ธาตุ (6–7)%4x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ · ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ธาตุ (8–10)%4x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ · ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ธาตุ (11–13)%1x Exalted Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ · ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (6–7)%8x Orb of Alterationประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ · ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (8–10)%4x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ · ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (11–13)%4x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ · ประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (6–7)%2x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (8–10)%8x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า 3%2x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · โล่Betrayal เปิดผนึก
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (4–5)%8x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะ (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะ (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะ (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มโล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มโล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มโล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะ (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะ (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะ (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มโล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มโล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มโล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะ (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะ (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะ (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มโล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มโล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มโล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (12–14)%
พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (15–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (18–21)%
พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
Strength และ Dexterity +(10–15)6x Orb of Alterationเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ · สร้อย · เข็มขัด · แหวน · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
Strength และ Dexterity +(16–20)2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ · สร้อย · เข็มขัด · แหวน · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
Strength และ Dexterity +(21–25)4x Chaos Orbเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ · สร้อย · เข็มขัด · แหวน · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
Dexterity และ Intelligence +(10–15)6x Orb of Alterationเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ · สร้อย · เข็มขัด · แหวน · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
Dexterity และ Intelligence +(16–20)2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ · สร้อย · เข็มขัด · แหวน · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
Dexterity และ Intelligence +(21–25)4x Chaos Orbเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ · สร้อย · เข็มขัด · แหวน · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
Strength และ Intelligence +(10–15)6x Orb of Alterationเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ · สร้อย · เข็มขัด · แหวน · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
Strength และ Intelligence +(16–20)2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ · สร้อย · เข็มขัด · แหวน · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
Strength และ Intelligence +(21–25)4x Chaos Orbเสื้อเกราะ · รองเท้า · ถุงมือ · หมวก · โล่ · สร้อย · เข็มขัด · แหวน · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +11x Exalted Orbแหวน · สร้อยBetrayal เปิดผนึก
จำนวน Power Charge ต่ำสุด +11x Exalted Orbแหวน · สร้อยBetrayal เปิดผนึก
จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +11x Exalted Orbแหวน · สร้อยBetrayal เปิดผนึก
มานาสูงสุด +(26–30)
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
6x Orb of Augmentationแหวน · สร้อยBetrayal เปิดผนึก
มานาสูงสุด +(31–35)
ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
4x Orb of Alchemyแหวน · สร้อยBetrayal เปิดผนึก
มานาสูงสุด +(36–40)
ฟื้นฟูมานา 4 ต่อวินาที
4x Chaos Orbแหวน · สร้อยBetrayal เปิดผนึก
มานาสูงสุด +(26–30)
ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล 3%
6x Orb of Augmentationแหวน · สร้อยBetrayal เปิดผนึก
มานาสูงสุด +(31–35)
ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล 4%
4x Orb of Alchemyแหวน · สร้อยBetrayal เปิดผนึก
มานาสูงสุด +(36–40)
ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล 5%
4x Chaos Orbแหวน · สร้อยBetrayal เปิดผนึก
มานาสูงสุด +(26–30)
ความเสียหายที่ได้รับ 4% ถูกเยียวยาเป็น มานา
6x Orb of Augmentationแหวน · สร้อยBetrayal เปิดผนึก
มานาสูงสุด +(31–35)
ความเสียหายที่ได้รับ 5% ถูกเยียวยาเป็น มานา
4x Orb of Alchemyแหวน · สร้อยBetrayal เปิดผนึก
มานาสูงสุด +(36–40)
ความเสียหายที่ได้รับ 6% ถูกเยียวยาเป็น มานา
4x Chaos Orbแหวน · สร้อยBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 3%8x Orb of Alterationสร้อย · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย 4%4x Orb of Alchemyสร้อย · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (5–6)%3x Chaos Orbสร้อย · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (13–14)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6–9)% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
4x Orb of Chanceรองเท้าBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (15–17)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6–9)% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
4x Orb of Alchemyรองเท้าBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (18–20)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6–9)% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
4x Chaos Orbรองเท้าBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (13–14)%
มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (8–12)% เมื่อสังหาร
4x Orb of Chanceรองเท้าBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (15–17)%
มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (8–12)% เมื่อสังหาร
4x Orb of Alchemyรองเท้าBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (18–20)%
มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (8–12)% เมื่อสังหาร
4x Chaos Orbรองเท้าBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (13–14)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น 100%
4x Orb of Chanceรองเท้าBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (15–17)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น 100%
4x Orb of Alchemyรองเท้าBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (18–20)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น 100%
4x Chaos Orbรองเท้าBetrayal เปิดผนึก
ค่าเกราะและอัตราการหลบหลีก +(105–150)8x Orb of Alterationเข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
ค่าเกราะและอัตราการหลบหลีก +(151–213)2x Orb of Alchemyเข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
ค่าเกราะและอัตราการหลบหลีก +(214–285)4x Chaos Orbเข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
ค่าเกราะ +(105–150)
โล่พลังงานสูงสุด +(11–15)
8x Orb of Alterationเข็มขัดBetrayal เปิดผนึก
ค่าเกราะ +(151–213)
โล่พลังงานสูงสุด +(16–20)
2x Orb of Alchemyเข็มขัดBetrayal เปิดผนึก
ค่าเกราะ +(214–285)
โล่พลังงานสูงสุด +(21–25)
4x Chaos Orbเข็มขัดBetrayal เปิดผนึก
อัตราการหลบหลีก +(105–150)
โล่พลังงานสูงสุด +(11–15)
8x Orb of Alterationเข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
อัตราการหลบหลีก +(151–213)
โล่พลังงานสูงสุด +(16–20)
2x Orb of Alchemyเข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
อัตราการหลบหลีก +(214–285)
โล่พลังงานสูงสุด +(21–25)
4x Chaos Orbเข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
ลดชาร์จขวดยาที่ได้รับ 20%
ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ มีผล เพิ่มขึ้น (8–10)%
2x Chaos Orbเข็มขัดBetrayal เปิดผนึก
ลดชาร์จขวดยาที่ได้รับ 33%
ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ มีผล เพิ่มขึ้น (11–14)%
1x Exalted Orbเข็มขัดBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (6–8)%2x Chaos Orbเข็มขัดBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (9–12)%1x Exalted Orbเข็มขัดBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย (5–6)% ต่อจำนวน Endurance Charge3x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อจำนวน Endurance Charge3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย (5–6)% ต่อจำนวน Frenzy Charge3x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อจำนวน Frenzy Charge3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย (5–6)% ต่อจำนวน Power Charge3x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อจำนวน Power Charge3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
แปลงความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็น ไฟ4x Chaos OrbถุงมือBetrayal เปิดผนึก
แปลงความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็น น้ำแข็ง4x Chaos OrbถุงมือBetrayal เปิดผนึก
แปลงความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็น สายฟ้า4x Chaos OrbถุงมือBetrayal เปิดผนึก
จำนวน ซอมบี้ที่ปลุก สูงสุด +1 ตัว
จำนวน โครงกระดูก สูงสุด +1 ตัว
4x Chaos OrbหมวกBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย (16–22)%2x Orb of Chanceรองเท้า · สร้อยBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย (23–30)%2x Regal Orbรองเท้า · สร้อยBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มผลของ คำสาปของคุณ (4–5)%2x Chaos Orbโล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มผลของ คำสาปของคุณ (6–7)%1x Exalted Orbโล่Betrayal เปิดผนึก
มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ธาตุ (6–7)% ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ2x Vaal Orbเสื้อเกราะ · หมวกBetrayal เปิดผนึก
มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ธาตุ (8–9)% ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ4x Vaal Orbเสื้อเกราะ · หมวกBetrayal เปิดผนึก
ค่าเกราะ +(1000–1600) ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ2x Vaal Orbเสื้อเกราะ · โล่Betrayal เปิดผนึก
ค่าเกราะ +(1601–2200) ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ3x Vaal Orbเสื้อเกราะ · โล่Betrayal เปิดผนึก
ค่าเกราะ +(2201–3000) ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ4x Vaal Orbเสื้อเกราะ · โล่Betrayal เปิดผนึก
คุณได้รับสถานะ เร่งราวี ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ3x Vaal Orbรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลที่ไม่ใช่วาล์ (30–40)% ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ1x Vaal Orbรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลที่ไม่ใช่วาล์ (41–50)% ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ2x Vaal Orbรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลที่ไม่ใช่วาล์ (51–60)% ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ4x Vaal Orbรองเท้า · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เลเวลของ หินพื้นที่ ที่ใส่ +1
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (8–10)%
4x Chaos Orbหมวก · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เลเวลของ หินกระสุน ที่ใส่ +1
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
4x Chaos Orbหมวก · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เลเวลของ หินประชิด ที่ใส่ +1
ระยะการฟาดประชิด +0.2 เมตร
4x Chaos Orbหมวก · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณคริติคอล +(25–31)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้6x Orb of Alterationประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณคริติคอล +(32–38)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณคริติคอล +(39–45)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้4x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณคริติคอล +(17–21)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณคริติคอล +(22–25)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
ตัวคูณคริติคอล +(26–30)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–16)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้6x Orb of Alterationประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17–19)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–22)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้4x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 7% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–9)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–11)% ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 90 ต่อวินาที ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้6x Orb of Alterationเสื้อเกราะ · เข็มขัดBetrayal เปิดผนึก
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 120 ต่อวินาที ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · เข็มขัดBetrayal เปิดผนึก
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 150 ต่อวินาที ขณะที่มี ศัตรูแรร์หรือยูนิค อยู่ใกล้4x Chaos Orbเสื้อเกราะ · เข็มขัดBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (9–10)%
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก 3% เมื่อคริติคอล
6x Orb of AlterationซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (11–12)%
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก 4% เมื่อคริติคอล
2x Orb of AlchemyซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (13–14)%
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก 5% เมื่อคริติคอล
4x Chaos OrbซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (11–12)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (14–16)% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
6x Orb of Alterationถุงมือ · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (13–14)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (17–19)% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
2x Orb of Alchemyถุงมือ · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (15–16)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (20–22)% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
4x Chaos Orbถุงมือ · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (11–12)%
เสริมความเสียหาย เคออส (10–11) ถึง (14–16) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
6x Orb of Alterationถุงมือ · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (13–14)%
เสริมความเสียหาย เคออส (12–13) ถึง (17–20) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
2x Orb of Alchemyถุงมือ · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (15–16)%
เสริมความเสียหาย เคออส (14–16) ถึง (21–24) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
4x Chaos Orbถุงมือ · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
พลังชีวิตสูงสุด +(28–33)
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
6x Orb of Alterationหมวก · ถุงมือ · รองเท้า · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
พลังชีวิตสูงสุด +(34–40)
ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
2x Orb of Alchemyหมวก · ถุงมือ · รองเท้า · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
พลังชีวิตสูงสุด +(41–45)
ฟื้นฟูมานา 4 ต่อวินาที
4x Chaos Orbหมวก · ถุงมือ · รองเท้า · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
ฟื้นฟูพลังชีวิต 15 ต่อวินาที
มานาสูงสุด +(28–33)
6x Orb of Alterationหมวก · ถุงมือ · รองเท้า · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
ฟื้นฟูพลังชีวิต 20 ต่อวินาที
มานาสูงสุด +(34–40)
2x Orb of Alchemyหมวก · ถุงมือ · รองเท้า · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
ฟื้นฟูพลังชีวิต 25 ต่อวินาที
มานาสูงสุด +(41–45)
4x Chaos Orbหมวก · ถุงมือ · รองเท้า · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (18–20)%6x Orb of Augmentationรองเท้า · สร้อยBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (21–25)%3x Orb of Alchemyรองเท้า · สร้อยBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (26–30)%3x Chaos Orbรองเท้า · สร้อยBetrayal เปิดผนึก
เสริมความเสียหาย ไฟ (6–7) ถึง (9–10)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–7) ถึง (9–10)
8x Orb of Transmutationโล่ · แหวน · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เสริมความเสียหาย ไฟ (8–9) ถึง (11–13)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8–9) ถึง (11–13)
3x Orb of Alchemyโล่ · แหวน · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เสริมความเสียหาย ไฟ (10–12) ถึง (14–16)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–12) ถึง (14–16)
3x Chaos Orbโล่ · แหวน · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เสริมความเสียหาย ไฟ (6–7) ถึง (9–10)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (14–16)
8x Orb of Transmutationโล่ · แหวน · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เสริมความเสียหาย ไฟ (8–9) ถึง (11–13)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (17–20)
3x Orb of Alchemyโล่ · แหวน · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เสริมความเสียหาย ไฟ (10–12) ถึง (14–16)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (21–24)
3x Chaos Orbโล่ · แหวน · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–7) ถึง (9–10)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (14–16)
8x Orb of Transmutationโล่ · แหวน · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8–9) ถึง (11–13)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (17–20)
3x Orb of Alchemyโล่ · แหวน · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–12) ถึง (14–16)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (21–24)
3x Chaos Orbโล่ · แหวน · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
คุณ โชคดี ในการคำนวณ โอกาสคริติคอล ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
9x Orb of Alterationเข็มขัดBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (16–18)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x Orb of Alterationหมวก · รองเท้าBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (19–22)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
2x Orb of Alchemyหมวก · รองเท้าBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (23–25)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x Chaos Orbหมวก · รองเท้าBetrayal เปิดผนึก
เสริมค่าป้องกันกายภาพ 8% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x Orb of Alterationหมวก · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เสริมค่าป้องกันกายภาพ (9–10)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
2x Orb of Alchemyหมวก · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เสริมค่าป้องกันกายภาพ (11–12)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x Chaos Orbหมวก · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
สร้างสถานะ ช็อค 2 วินาที ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อคุณ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x Orb of AlterationแหวนBetrayal เปิดผนึก
สร้างสถานะ ช็อค 3 วินาที ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อคุณ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
2x Orb of AlchemyแหวนBetrayal เปิดผนึก
สร้างสถานะ ช็อค 4 วินาที ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ เมื่อคุณ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
2x Chaos OrbแหวนBetrayal เปิดผนึก
ฟื้นฟูพลังชีวิต ต่อวินาที เท่ากับ 1% ของ อัตราการหลบหลีก ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
3x Chaos Orbเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เติม มานาและโล่พลังงาน (23–25)% เมื่อคุณ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
6x Orb of Alterationเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เติม มานาและโล่พลังงาน (26–28)% เมื่อคุณ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เติม มานาและโล่พลังงาน (29–31)% เมื่อคุณ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x Chaos Orbเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (16–20)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x Orb of Alterationประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (21–25)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
8x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (26–30)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
8x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (7–9)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · โล่Betrayal เปิดผนึก
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (10–12)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
8x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · โล่Betrayal เปิดผนึก
มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (13–15)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (22–25)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
6x Orb of AlterationถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (26–30)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
3x Orb of AlchemyถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (31–36)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
2x Chaos OrbถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (16–20)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x Orb of AlterationหมวกBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (21–25)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x Orb of AlchemyหมวกBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (26–30)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x Chaos OrbหมวกBetrayal เปิดผนึก
คุณป้องกันสถานะ เจ็บป่วย ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
3x Chaos Orbรองเท้าBetrayal เปิดผนึก
คุณได้รับ Vaal Pact ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
ดูดความเสียหาย 10% ไปเป็น พลังชีวิต ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
3x Chaos Orbสร้อยBetrayal เปิดผนึก
จำนวนสถานะ การตั้งมั่น สูงสุด +5 ระดับ ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
4x Orb of Alterationเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
จำนวนสถานะ การตั้งมั่น สูงสุด +6 ระดับ ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
จำนวนสถานะ การตั้งมั่น สูงสุด +7 ระดับ ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
2x Chaos Orbเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
ทริกเกอร์ สกิลที่ใส่ เมื่อคุณ ตั้งสมาธิ โดยมีคูลดาวน์ 0.25 วินาที
grant focus skill [1]
3x Chaos OrbหมวกBetrayal เปิดผนึก
รับความเสียหาย (11–15)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
3x Chaos Orbเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
มิเนียน เติมพลังชีวิตของมัน 100% เมื่อคุณ ตั้งสมาธิ
grant focus skill [1]
3x Chaos OrbถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย (12–14)%4x Chaos Orbแหวน · เข็มขัดBetrayal เปิดผนึก, ลีโอ
เพิ่มความเสียหาย (15–17)%1x Exalted Orbแหวน · เข็มขัดBetrayal เปิดผนึก, ลีโอ
เลเวลของ หินเสริม ที่ใส่ +18x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ · โล่Betrayal เปิดผนึก, คาทาริน่า
เลเวลของ หินเสริม ที่ใส่ +22x Exalted Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ · โล่Betrayal เปิดผนึก, คาทาริน่า
สกิลแชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ -12x Orb of Alchemyแหวน · สร้อยBetrayal เปิดผนึก, เอล์เรออน
สกิลแชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ -22x Chaos Orbแหวน · สร้อยBetrayal เปิดผนึก, เอล์เรออน
สกิลแชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ -34x Chaos Orbแหวน · สร้อยBetrayal เปิดผนึก, เอล์เรออน
สกิลที่ไม่ใช่แชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ -42x Orb of Alchemyแหวน · สร้อยBetrayal เปิดผนึก, เอล์เรออน
สกิลที่ไม่ใช่แชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ -52x Chaos Orbแหวน · สร้อยBetrayal เปิดผนึก, เอล์เรออน
สกิลที่ไม่ใช่แชนเนล มีค่าใช้งานมานาสุทธิ (-7–-6)4x Chaos Orbแหวน · สร้อยBetrayal เปิดผนึก, เอล์เรออน
เพิ่มความเสียหาย (31–36)% ขณะ กำลังดูด3x Chaos Orbถุงมือ · สร้อยBetrayal เปิดผนึก, วอรีชี
เพิ่มความเสียหาย (37–43)% ขณะ กำลังดูด1x Exalted Orbถุงมือ · สร้อยBetrayal เปิดผนึก, วอรีชี
ค่าคุณภาพของ หินที่ใส่ +(6–7)%8x Gemcutter's Prismประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ · โล่Betrayal เปิดผนึก, ฮาคู
ค่าคุณภาพของ หินที่ใส่ +(7–8)%1x Exalted Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ · โล่Betrayal เปิดผนึก, ฮาคู
เสริมความเสียหาย กายภาพ (11–13) ถึง (16–17)
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 35% เมื่อปะทะ
2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก, ทอร่า
เสริมความเสียหาย กายภาพ (14–16) ถึง (18–20)
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 40% เมื่อปะทะ
4x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก, ทอร่า
เสริมความเสียหาย กายภาพ (7–8) ถึง (10–11)
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 35% เมื่อปะทะ
2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก, ทอร่า
เสริมความเสียหาย กายภาพ (9–11) ถึง (12–14)
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 40% เมื่อปะทะ
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก, ทอร่า
การปะทะ ไม่สามารถหลบหลีกได้3x Exalted Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก, เวแกน
เพิ่มความเสียหาย (19–23)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด2x Orb of AlchemyถุงมือBetrayal เปิดผนึก, กัฟ
เพิ่มความเสียหาย (24–28)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด4x Chaos OrbถุงมือBetrayal เปิดผนึก, กัฟ
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอปจาก ศัตรูแรร์หรือยูนิค (36–40)%8x Orb of ChanceหมวกBetrayal เปิดผนึก, ยานัส
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอปจาก ศัตรูแรร์หรือยูนิค (41–45)%4x Regal OrbหมวกBetrayal เปิดผนึก, ยานัส
นำความเสียหาย ไฟ (11–13)% ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
นำความเสียหาย ไฟ (14–16)% ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
นำความเสียหาย ไฟ (5–6)% ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · โล่Betrayal เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
นำความเสียหาย ไฟ (7–8)% ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · โล่Betrayal เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
นำความเสียหาย น้ำแข็ง (11–13)% ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
นำความเสียหาย น้ำแข็ง (14–16)% ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
นำความเสียหาย น้ำแข็ง (5–6)% ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · โล่Betrayal เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
นำความเสียหาย น้ำแข็ง (7–8)% ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · โล่Betrayal เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
นำความเสียหาย สายฟ้า (11–13)% ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
นำความเสียหาย สายฟ้า (14–16)% ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
นำความเสียหาย สายฟ้า (5–6)% ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · โล่Betrayal เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
นำความเสียหาย สายฟ้า (7–8)% ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · โล่Betrayal เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
นำความเสียหาย กายภาพ (11–13)% ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
นำความเสียหาย กายภาพ (14–16)% ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
นำความเสียหาย กายภาพ (5–6)% ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · โล่Betrayal เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
นำความเสียหาย กายภาพ (7–8)% ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · โล่Betrayal เปิดผนึก, มันผู้หลบหนี
เพิ่มค่าคุณสมบัติ 5%2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก, ฮิลล็อค
เพิ่มค่าคุณสมบัติ 6%4x Chaos Orbเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก, ฮิลล็อค
เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (3–4)% เป็น ไฟ
เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (3–4)% เป็น สายฟ้า
2x Orb of Alchemyเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก, กราวิเชียส
เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (5–6)% เป็น ไฟ
เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (5–6)% เป็น สายฟ้า
4x Chaos Orbเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก, กราวิเชียส
ทริกเกอร์ อัญเชิญหมาป่าวิญญาณ (Summon Spectral Wolf) เลเวล 10 เมื่อสังหาร3x Chaos Orbสร้อยBetrayal เปิดผนึก, จอร์กิน
เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (5–6)% เป็น ไฟ4x Chaos OrbหมวกBetrayal เปิดผนึก, คอเรลล์
เปลี่ยนความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ (7–8)% เป็น ไฟ1x Exalted OrbหมวกBetrayal เปิดผนึก, คอเรลล์
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 80%4x Chaos Orbรองเท้าBetrayal เปิดผนึก, ริน
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 100%1x Exalted Orbรองเท้าBetrayal เปิดผนึก, ริน
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (12–13)%
ตัวคูณคริติคอล +(18–20)% หากคุณทำให้ศัตรูแตกสลายมาเร็วๆ นี้
2x Orb of AlchemyแหวนBetrayal เปิดผนึก, คามีเรีย
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (14–16)%
ตัวคูณคริติคอล +(21–23)% หากคุณทำให้ศัตรูแตกสลายมาเร็วๆ นี้
4x Chaos OrbแหวนBetrayal เปิดผนึก, คามีเรีย
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (11–13)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (11–13)%
2x Orb of AlchemyแหวนBetrayal เปิดผนึก, แอชลิ่ง
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (14–16)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (14–16)%
4x Chaos OrbแหวนBetrayal เปิดผนึก, แอชลิ่ง
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–13)%
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (11–13)%
2x Orb of AlchemyแหวนBetrayal เปิดผนึก, ไรเกอร์
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (14–16)%
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (14–16)%
4x Chaos OrbแหวนBetrayal เปิดผนึก, ไรเกอร์
ฟื้นฟูพลังชีวิต 3% ต่อวินาที ขณะที่มีผล6x Glassblower's BaubleขวดยาBetrayal เปิดผนึก
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง 50% ขณะที่มีผล6x Glassblower's BaubleขวดยาBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (20–30)% ขณะที่มีผล6x Glassblower's BaubleขวดยาBetrayal เปิดผนึก
ลดความเสียหาย สะท้อน ที่ได้รับ (45–55)% ขณะที่มีผล6x Glassblower's BaubleขวดยาBetrayal เปิดผนึก
ดูดความเสียหาย ปะทะ ที่ได้รับ 15% ไปเป็น พลังชีวิต ขณะที่มีผล6x Glassblower's BaubleขวดยาBetrayal เปิดผนึก
Dexterity และ Intelligence +(15–19)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
Dexterity และ Intelligence +(20–24)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–16)%
1x Exalted Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
Strength และ Intelligence +(15–19)
เพิ่มโอกาสคริติคอล (15–20)%
2x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
Strength และ Intelligence +(20–24)
เพิ่มโอกาสคริติคอล (21–25)%
1x Exalted Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
Strength และ Dexterity +(15–19)
อัตราความแม่นยำ +(161–200)
4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
Strength และ Dexterity +(20–24)
อัตราความแม่นยำ +(201–250)
4x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
มีโอกาสทริกเกอร์ บ้าเลือด (Blood Rage) เลเวล 1 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
มีโอกาสทริกเกอร์ บ้าเลือด (Blood Rage) เลเวล 1 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–16)%
1x Exalted Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการร่าย (12–14)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
4x Orb of Alterationประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–18)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
4x Orb of Alchemyประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการร่าย (19–24)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
4x Chaos Orbประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–9)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–12)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
4x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการร่าย (13–16)%
มีโอกาสได้รับสถานะ กระแสอาคม 10% เมื่อคุณสังหารศัตรู
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียวBetrayal เปิดผนึก
ทริกเกอร์ เวทที่ใส่ เมื่อใช้สกิล โดยมีคูลดาวน์ 8 วินาที
เวท ที่ถูกทริกเกอร์วิธีนี้มี ค่าใช้งาน เพิ่มขึ้น อีก 150%
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือBetrayal เปิดผนึก
ค่าต้านทาน ไฟและเคออส +(9–10)%8x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
ค่าต้านทาน ไฟและเคออส +(11–12)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
ค่าต้านทาน ไฟและเคออส +(13–15)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
ค่าต้านทาน สายฟ้าและเคออส +(9–10)%8x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
ค่าต้านทาน สายฟ้าและเคออส +(11–12)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
ค่าต้านทาน สายฟ้าและเคออส +(13–15)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
ค่าต้านทาน น้ำแข็งและเคออส +(9–10)%8x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
ค่าต้านทาน น้ำแข็งและเคออส +(11–12)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
ค่าต้านทาน น้ำแข็งและเคออส +(13–15)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูBetrayal เปิดผนึก
Strength +(10–15)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (21–25)%
8x Armourer's Scrapเสื้อเกราะ · โล่Betrayal เปิดผนึก
Strength +(16–20)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (21–25)%
3x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · โล่Betrayal เปิดผนึก
Strength +(21–25)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (21–25)%
4x Chaos Orbเสื้อเกราะ · โล่Betrayal เปิดผนึก
Dexterity +(10–15)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (21–25)%
8x Armourer's Scrapเสื้อเกราะ · โล่Betrayal เปิดผนึก
Dexterity +(16–20)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (21–25)%
3x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · โล่Betrayal เปิดผนึก
Dexterity +(21–25)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (21–25)%
4x Chaos Orbเสื้อเกราะ · โล่Betrayal เปิดผนึก
Intelligence +(10–15)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (21–25)%
8x Armourer's Scrapเสื้อเกราะ · โล่Betrayal เปิดผนึก
Intelligence +(16–20)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (21–25)%
3x Orb of Alchemyเสื้อเกราะ · โล่Betrayal เปิดผนึก
Intelligence +(21–25)
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (21–25)%
4x Chaos Orbเสื้อเกราะ · โล่Betrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (7–8)%6x Orb of Augmentationสร้อย · เข็มขัดBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (9–10)%3x Orb of Alchemyสร้อย · เข็มขัดBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (11–12)%4x Chaos Orbสร้อย · เข็มขัดBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (7–8)%6x Orb of Augmentationสร้อย · หมวกBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (9–10)%3x Orb of Alchemyสร้อย · หมวกBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (11–12)%4x Chaos Orbสร้อย · หมวกBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท (11–13)%6x Orb of Augmentationสร้อย · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท (14–16)%3x Orb of Alchemyสร้อย · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท (17–20)%4x Chaos Orbสร้อย · ถุงมือBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–8)%
เพิ่มมานาสูงสุด (5–8)%
6x Chaos Orbเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (5–7)%4x Chaos Orbเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (6–8)%4x Chaos Orbเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (20–25)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (20–25)%
6x Orb of Alchemyเสื้อเกราะBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (6–7)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (9–10)%
3x Orb of Alchemyสร้อยBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (8–9)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (11–13)%
3x Chaos Orbสร้อยBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (10–12)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (14–16)%
1x Exalted Orbสร้อยBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วกระสุน (10–12)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (9–10)%
3x Orb of Alchemyสร้อยBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วกระสุน (13–16)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (11–13)%
3x Chaos Orbสร้อยBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเร็วกระสุน (17–20)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (14–16)%
1x Exalted Orbสร้อยBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (9–10)%
ระยะการฟาดประชิด +0.1 เมตร
3x Orb of Alchemyสร้อยBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (11–13)%
ระยะการฟาดประชิด +0.1 เมตร
3x Chaos Orbสร้อยBetrayal เปิดผนึก
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (14–16)%
ระยะการฟาดประชิด +0.1 เมตร
1x Exalted Orbสร้อยBetrayal เปิดผนึก
ตั้งสมาธิ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (21–25)%3x Chaos Orbรองเท้าBetrayal เปิดผนึก
ไม่สามารถเปลี่ยน ม็อดพรีฟิกซ์ ได้2x Divine Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูThe Coward's Trial
ไม่สามารถเปลี่ยน ม็อดซัฟฟิกซ์ ได้2x Divine Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูOba's Cursed Trove
สามารถมี ม็อดคราฟท์ ได้สูงสุด 3 อย่าง2x Divine Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูThe Putrid Cloister
ไม่สามารถสุ่ม ม็อดโจมตี ได้1x Divine Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูCaer Blaidd, Wolfpack's Den
ไม่สามารถสุ่ม ม็อดนักเวท ได้1x Divine Orbประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนูWhakawairua Tuahu
โต๊ะคราฟท์
ของตกแต่งที่ซ่อน
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Crafting Bench
โต๊ะคราฟท์ HideoutCraftingBench /9
ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
DropLevel 1
BaseType Crafting Bench
BaseType โต๊ะคราฟท์
Class ของตกแต่งที่ซ่อน
TypeMetadata/Items/HideoutInteractables/HideoutCraftingBench
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
ร้านค้าUtility
IconArt/2DItems/Hideout/CraftingBench
ReferenceCommunity Wiki
สูตรสมุดรวมสัตว์ /93 ⍟
ชื่อRecipe
สร้างไอเทมเงินตรา: Chromatic Orb 8 ชิ้น
สร้างไอเทมเงินตรา: Jeweller's Orb 4 ชิ้น
สร้างไอเทมเงินตรา: Orb of Fusing
สร้างไอเทมเงินตรา: เงินตราแบบสุ่ม 10 ชิ้น
สร้างไอเทมเงินตรา: Orb of Binding 2 ชิ้น
สร้างไอเทมเงินตรา: Orb of Horizons 3 ชิ้น
สร้างไอเทมยูนิค: ไอเทม
สร้างไอเทมยูนิค: แหวน
สร้างไอเทมยูนิค: สร้อย
สร้างไอเทมยูนิค: เข็มขัด
สร้างไอเทมยูนิค: ขวดยา
สร้างไอเทมยูนิค: หมวก
สร้างไอเทมยูนิค: เสื้อเกราะ
สร้างไอเทมยูนิค: รองเท้า
สร้างไอเทมยูนิค: ถุงมือ
สร้างไอเทมยูนิค: กรงเล็บหรือมีด
สร้างไอเทมยูนิค: กระบองหรือคทา
สร้างไอเทมยูนิค: โล่หรือซองธนู
สร้างไอเทมยูนิค: ดาบหรือขวาน
สร้างไอเทมยูนิค: ไม้พลอง
สร้างไอเทมยูนิค: ธนู
สร้างไอเทมยูนิค: ไม้กายสิทธิ์
สร้างไอเทมยูนิค: แผนที่
สร้างไอเทมแรร์: เครื่องราง
สร้างไอเทม: หินที่มีมลทินและมีค่าคุณภาพ 23%
สร้างไอเทม: หินที่มีมลทินเลเวล 21
สร้างไอเทม: แรร์ 6 รู 6 เชื่อม
สร้างไอเทม: แผนที่ องครักษ์เชปเปอร์, องครักษ์เอลเดอร์ หรือ ผู้พิชิต
สร้างไอเทม: แผนที่ยูนิคสังเคราะห์
สร้างอิมพรินท์: ของไอเทมเมจิก
ใส่มลทินให้กับไอเทม: ให้มีค่าคุณภาพ 30%
เฉพาะเกราะและอาวุธเท่านั้น
ใส่มลทินให้กับไอเทม: ใส่มลทินคู่ให้กับ แผนที่
แปรสภาพไอเทม: จาก สร้อย ให้เป็น สร้อยเครื่องราง
ไม่สามารถใช้งานกับไอเทมที่มีอิทธิพลได้
แปรสภาพไอเทม: เพิ่ม 1 เลเวลให้กับ หินจุติที่ไม่มีมลทิน
แปรสภาพไอเทม: สุ่ม หินเสริมจุติ
ไม่สามารถสุ่มเป็น หินเสริมจุติ Empower, Enhance หรือ Enlighten ได้
แปรสภาพไอเทม: สุ่ม ม็อดแฝงสังเคราะห์ 1 อย่าง
แก้ไขม็อดของไอเทม: ใส่ ม็อดซัฟฟิกซ์ 1 อย่าง แต่สุ่มลบ ม็อดพรีฟิกซ์ 1 อย่าง
เฉพาะไอเทมแรร์เท่านั้น
แก้ไขม็อดของไอเทม: ใส่ ม็อดพรีฟิกซ์ 1 อย่าง แต่สุ่มลบ ม็อดซัฟฟิกซ์ 1 อย่าง
เฉพาะไอเทมแรร์เท่านั้น
แก้ไขม็อดของไอเทม: เพิ่มม็อด 1 อย่าง ให้กับ ไอเทมเชปเปอร์
แก้ไขม็อดของไอเทม: เพิ่มม็อด 1 อย่าง ให้กับ ไอเทมเอลเดอร์
แก้ไขม็อดของไอเทม: เพิ่มม็อด 1 อย่าง ให้กับ ไอเทมผู้พิชิตบาป
แก้ไขม็อดของไอเทม: เพิ่มม็อด 1 อย่าง ให้กับ ไอเทมผู้พิชิตเหยื่อ
แก้ไขม็อดของไอเทม: เพิ่มม็อด 1 อย่าง ให้กับ ไอเทมผู้พิชิตอธรรม
แก้ไขม็อดของไอเทม: เพิ่มม็อด 1 อย่าง ให้กับ ไอเทมผู้พิชิตศึก
แก้ไขม็อดของไอเทม: เพิ่มม็อด 1 อย่าง ให้กับ แผนที่แรร์
เฉพาะแผนที่แรร์เท่านั้น
แก้ไขม็อดของไอเทม: ใส่ ม็อดคราฟท์เมต้า 1 อย่าง ให้กับ ไอเทมที่ไม่ใช่ยูนิค
แก้ไขม็อดของไอเทม: สุ่ม ม็อด 1 อย่างของ Watcher's Eye
ไม่สามารถสุ่มม็อด พลังชีวิต, มานา หรือ โล่พลังงานสูงสุด ได้
แยกไอเทม: ให้เป็น 2 ชิ้น แต่ละไอเทมจะมีม็อดครึ่งหนึ่ง
ไม่สามารถใช้งานกับไอเทมที่มีอิทธิพลหรือไอเทมที่ถูกแยกได้
แยกไอเทม: ให้เป็น 3 ชิ้น แต่ละไอเทมจะมีม็อด 2 อย่าง
ไม่สามารถใช้งานกับไอเทมที่มีอิทธิพลหรือไอเทมที่ถูกแยกได้
แปลงไอเทมยูนิคชิ้นนี้: เป็นไอเทมยูนิคแบบสุ่ม
เพิ่มม็อดลงในขวดยาพลังชีวิตหรือมานา: เพิ่มม็อด "of Convection"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ป้องกันสถานะ หนาวเย็น (6–8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ หนาวเย็น
ป้องกันสถานะ แช่แข็ง (6–8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ แช่แข็ง
เพิ่มม็อดลงในขวดยาพลังชีวิตหรือมานา: เพิ่มม็อด "of Damping"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ป้องกันสถานะ ลุกไหม้ (6–8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ลุกไหม้
กำจัดสถานะ ติดไฟ ทั้งหมดเมื่อใช้งาน
เพิ่มม็อดลงในขวดยาพลังชีวิตหรือมานา: เพิ่มม็อด "of Sealing"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ป้องกันสถานะ เลือดไหล (6–8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ เลือดไหล
ป้องกันสถานะ โลหิตมลทิน (6–8) วินาที หากใช้งานขณะได้รับผลจากสถานะ โลหิตมลทิน
เพิ่มม็อดลงในขวดยาพลังชีวิตหรือมานา: เพิ่มม็อด "of Earthing"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ป้องกันสถานะ ช็อค (6–8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ ช็อค
เพิ่มม็อดลงในขวดยาพลังชีวิตหรือมานา: เพิ่มม็อด "of the Antitoxin"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ป้องกันสถานะ พิษ (6–8) วินาที หากใช้งานขณะที่ติดสถานะ พิษ
เพิ่มม็อดลงในขวดยาพลังชีวิตหรือมานา: เพิ่มม็อด "of Warding"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
กำจัดคำสาป เมื่อใช้งาน
เพิ่มม็อดลงในขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "of the Lizard"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ลดระยะเวลา อีก (45–49)%
ป้องกันสถานะ เลือดไหลและโลหิตมลทิน ขณะที่มีผล
เพิ่มม็อดลงในขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "of the Skunk"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ลดระยะเวลา อีก (45–49)%
ป้องกันสถานะ พิษ ขณะที่มีผล
เพิ่มม็อดลงในขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "of the Conger"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ลดระยะเวลา อีก (45–49)%
ป้องกันสถานะ ช็อค ขณะที่มีผล
เพิ่มม็อดลงในขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "of the Deer"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ลดระยะเวลา อีก (45–49)%
ป้องกันสถานะ แช่แข็งและหนาวเย็น ขณะที่มีผล
เพิ่มม็อดลงในขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "of the Urchin"
ขวดยาจะต้องไม่มี ม็อดซัฟฟิกซ์
ลดระยะเวลา อีก (45–49)%
ป้องกันสถานะ ลุกไหม้ ขณะที่มีผล
กำจัดสถานะ ติดไฟ เมื่อใช้งาน
เปิดวาร์ป: ไปยัง ถ้ำสัตว์ของฟาร์รุล
เปิดวาร์ป: ไปยัง คอนของซาคาวาล
เปิดวาร์ป: ไปยัง ถ้ำมืดของเฟนูมัส
เปิดวาร์ป: ไปยัง ถ้ำริมน้ำของเครเชียนน์
คราฟท์สกิล จิตวิญญาณ ใส่ไอเทม: สกิล จิตวิญญาณแมว (Aspect of the Cat)
จิตวิญญาณแมว (Aspect of the Cat)
คราฟท์สกิล จิตวิญญาณ ใส่ไอเทม: สกิล จิตวิญญาณนก (Aspect of the Avian)
จิตวิญญาณนก (Aspect of the Avian)
คราฟท์สกิล จิตวิญญาณ ใส่ไอเทม: สกิล จิตวิญญาณแมงมุม (Aspect of the Spider)
จิตวิญญาณแมงมุม (Aspect of the Spider)
คราฟท์สกิล จิตวิญญาณ ใส่ไอเทม: สกิล จิตวิญญาณปู (Aspect of the Crab)
จิตวิญญาณปู (Aspect of the Crab)
คราฟท์สกิล จิตวิญญาณ ใส่ไอเทม: สกิล จิตวิญญาณแมว (Aspect of the Cat) เลเวล 30
คราฟท์สกิล จิตวิญญาณ ใส่ไอเทม: สกิล จิตวิญญาณนก (Aspect of the Avian) เลเวล 30
คราฟท์สกิล จิตวิญญาณ ใส่ไอเทม: สกิล จิตวิญญาณแมงมุม (Aspect of the Spider) เลเวล 30
คราฟท์สกิล จิตวิญญาณ ใส่ไอเทม: สกิล จิตวิญญาณปู (Aspect of the Crab) เลเวล 30
รับสูตรคราฟท์สมุดแผนที่: ได้รับการใช้ ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ แต่ละแบบได้ฟรี 1 ครั้ง
รับสูตรคราฟท์สมุดแผนที่: ได้รับ ภารกิจคิรัค 5 ภารกิจ
สีของ ภารกิจ ขึ้นอยู่กับเลเวลของ สัตว์ร้ายแดง
ใส่เอนแชนท์ให้กับขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "ใช้งานเมื่อขวดยาข้างเคียงถูกใช้งาน"
มันจะมาแทนที่เอนแชนท์เดิมที่มีอยู่
ใส่เอนแชนท์ให้กับขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "ใช้งานซ้ำเมื่อหมดผลของขวดยานี้"
มันจะมาแทนที่เอนแชนท์เดิมที่มีอยู่
ใส่เอนแชนท์ให้กับขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "ใช้งานเมื่อชาร์จเต็ม"
มันจะมาแทนที่เอนแชนท์เดิมที่มีอยู่
ใส่เอนแชนท์ให้กับขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "ใช้งานเมื่อคุณใช้ สกิลตั้งรับ"
มันจะมาแทนที่เอนแชนท์เดิมที่มีอยู่
ใส่เอนแชนท์ให้กับขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "ใช้งานเมื่อคุณใช้ สกิลเดินทาง"
มันจะมาแทนที่เอนแชนท์เดิมที่มีอยู่
ใส่เอนแชนท์ให้กับขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "ใช้งานเมื่อคุณปะทะ ศัตรูแรร์หรือยูนิค หากยังไม่มีผล"
มันจะมาแทนที่เอนแชนท์เดิมที่มีอยู่
ใส่เอนแชนท์ให้กับขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "ใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ แช่แข็ง"
มันจะมาแทนที่เอนแชนท์เดิมที่มีอยู่
ใส่เอนแชนท์ให้กับขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "ใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ หนาวเย็น"
มันจะมาแทนที่เอนแชนท์เดิมที่มีอยู่
ใส่เอนแชนท์ให้กับขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "ใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ ช็อค"
มันจะมาแทนที่เอนแชนท์เดิมที่มีอยู่
ใส่เอนแชนท์ให้กับขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "ใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ ลุกไหม้"
มันจะมาแทนที่เอนแชนท์เดิมที่มีอยู่
ใส่เอนแชนท์ให้กับขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "ใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ เลือดไหล"
มันจะมาแทนที่เอนแชนท์เดิมที่มีอยู่
ใส่เอนแชนท์ให้กับขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "ใช้งานเมื่อคุณติดสถานะ พิษ"
มันจะมาแทนที่เอนแชนท์เดิมที่มีอยู่
ใส่เอนแชนท์ให้กับขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "ใช้งานเมื่อคุณบล็อค"
มันจะมาแทนที่เอนแชนท์เดิมที่มีอยู่
ใส่เอนแชนท์ให้กับขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "ใช้งานเมื่อคุณได้รับ การปะทะที่ร้ายแรง"
มันจะมาแทนที่เอนแชนท์เดิมที่มีอยู่
ใส่เอนแชนท์ให้กับขวดยาช่วยเหลือ: เพิ่มม็อด "ใช้งานเมื่อคุณใช้ ขวดยาพลังชีวิต"
มันจะมาแทนที่เอนแชนท์เดิมที่มีอยู่
ใส่ปอยผมของฮิเนโครา: ให้เป็นไอเทมเมจิก
แก้ไขไอเทม: ให้มี จำนวนเชื่อม สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
แก้ไขไอเทม: ให้มี จำนวนรู สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
สูตรสมุดรวมสัตว์ Ruthless /47 ⍟
ชื่อRecipe
สร้างสร้อยเครื่องราง: Breakrib Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Ashscale Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Lone Antler Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Deep One Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Chrysalis Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Writhing Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Mandible Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Bonespire Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Deadhand Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Undying Flesh Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Black Maw Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Splitnewt Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Clutching Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Horned Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Primal Skull Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Hexclaw Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Fangjaw Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Wereclaw Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Monkey Twins Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Three Hands Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Longtooth Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Rotfeather Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Three Rat Talisman
สร้างสร้อยเครื่องราง: Avian Twins Talisman (ไฟ)
สร้างสร้อยเครื่องราง: Avian Twins Talisman (สายฟ้า)
สร้างสร้อยเครื่องราง: Avian Twins Talisman (น้ำแข็ง)
สร้างสร้อยเครื่องราง: Monkey Paw Talisman (Power)
สร้างสร้อยเครื่องราง: Monkey Paw Talisman (Frenzy)
สร้างสร้อยเครื่องราง: Monkey Paw Talisman (Endurance)
แปรสภาพไอเทม: จาก สร้อย ให้เป็น สร้อยเครื่องราง
ไม่สามารถใช้งานกับไอเทมที่มีอิทธิพลได้
สร้างอิมพรินท์: ของไอเทมเมจิก
ใส่มลทินให้กับไอเทม: ให้มีค่าคุณภาพ 30%
เฉพาะเกราะและอาวุธเท่านั้น
ใส่มลทินให้กับไอเทม: ใส่มลทินคู่ให้กับ แผนที่
แปลงไอเทมยูนิคชิ้นนี้: เป็นไอเทมยูนิคแบบสุ่ม
เปิดวาร์ป: ไปยัง ถ้ำสัตว์ของฟาร์รุล
เปิดวาร์ป: ไปยัง คอนของซาคาวาล
เปิดวาร์ป: ไปยัง ถ้ำมืดของเฟนูมัส
เปิดวาร์ป: ไปยัง ถ้ำริมน้ำของเครเชียนน์
คราฟท์สกิล จิตวิญญาณ ใส่ไอเทม: สกิล จิตวิญญาณแมว (Aspect of the Cat) เลเวล 20
คราฟท์สกิล จิตวิญญาณ ใส่ไอเทม: สกิล จิตวิญญาณนก (Aspect of the Avian) เลเวล 20
คราฟท์สกิล จิตวิญญาณ ใส่ไอเทม: สกิล จิตวิญญาณแมงมุม (Aspect of the Spider) เลเวล 20
คราฟท์สกิล จิตวิญญาณ ใส่ไอเทม: สกิล จิตวิญญาณปู (Aspect of the Crab) เลเวล 20