Metamorph ยูนิค /23 ⍟

Metamorph ยูนิค /23 ⍟

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
AstralProjectorAstral Projector Topaz Ring
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
ค่า Intelligence +(30–50)
เพิ่มความเสียหาย เวท (20–25)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ 30%
สกิลประเภท กระจาย จะลดพื้นที่ส่งผล อีก 20%
สกิลประเภท กระจาย จะสร้างความเสียหายแก่ผู้เล่นอื่น ลดลง อีก 30%
สกิลประเภท กระจาย จะร่ายที่พื้นที่เป้าหมายแทนร่ายจากตำแหน่งของผู้เล่น
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorch, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค และ Sapped)
IvoryWatchstone7Booming Populace อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ (10–20)%
ใช้งานได้อีก 15 ครั้ง
CrownOfTheInwardEyeCrown of the Inward Eye Prophet Crown
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น 333%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด, มานาสูงสุด, และโล่พลังงานสูงสุดจากทุกแหล่ง (9–21)%
Transfiguration of Soul
Transfiguration of Body
Transfiguration of Mind
(ม็อดเพิ่มและลด โล่พลังงานสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย เวท ด้วยที่อัตรา 30%)
(ม็อดเพิ่มและลด พลังชีวิตสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย โจมตี ด้วยที่อัตรา 30%)
(ม็อดเพิ่มและลด มานาสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย ด้วยที่อัตรา 30%)
EyeOfDesireEye of Malice Callous Mask
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (400–500)%
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–40)%
เพิ่มค่าต้านทาน ไฟ 50%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
เพิ่มค่าต้านทาน น้ำแข็ง 50%
มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ Cold Exposure เมื่อปะทะศัตรู
มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ Fire Exposure เมื่อปะทะศัตรู
ศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น 50%
(Cold Exposure ทำให้ค่าต้านทาน น้ำแข็ง -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
(Fire Exposure ทำให้ค่าต้านทาน ไฟ -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
MetamorphosisAmuletFury Valve Turquoise Amulet
ค่า Dexterity และ Intelligence +(16–24)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–25)%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(15–20)%
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20–30)%
ม็อดที่ส่งผลต่อ จำนวนของกระสุน จะส่งผลต่อ
จำนวนเป้าหมายที่กระสุนแยกไปหาแทน
HandsOfTheHighTemplarHands of the High Templar Crusader Gloves
สามารถแก้ไขได้แม้มี มลทิน
สามารถมีม็อดติดไอเทมได้สูงสุด 5 ม็อด ขณะที่ยังมีม็อดบรรทัดนี้อยู่
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–12)%
ค่าต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า +(20–30)%
(หากม็อดนี้หายไป จะสูญเสียม็อดติดไอเทมทุกม็อดเหลือไว้เพียงม็อดเดียว)
IvoryWatchstone4Irresistable Temptation อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
แผนที่จะมีม็อด พรีฟิกซ์ แบบสุ่มเพิ่มอีก 1 อย่าง
ใช้งานได้อีก 18 ครั้ง
LeashOfOblationLeash of Oblation Leather Belt
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
คุณสามารถใช้งาน Offering พร้อมกันได้ทุกชนิด
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล Offering 50%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ManastormManastorm Fossilised Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวท (15–20)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ค่า มานาสูงสุด +(50–70)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (30–50)%
เมื่อใดที่คุณร่ายเวท คุณจะสังเวยมานาทั้งหมดที่มีเพื่อนำมาเสริมเป็นความเสียหาย สายฟ้า
คิดจาก 25% ของมานาที่สังเวยไป ผลอยู่ได้ 4 วินาที
IvoryWatchstone3Misinformation อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
เลเวลของมอนสเตอร์ในด่าน +1
เพิ่มผลของม็อดใน แผนที่ที่ไม่ใช่ยูนิค (20–30)%
ใช้งานได้อีก 12 ครั้ง
MistwallMistwall Lacquered Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 6%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
ค่าต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(10–20)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง ความเสียหาย ธาตุ จากการปะทะ +(8–15)% ขณะอยู่ในสถานะ ทะลุมิติ
โอกาสในการบล็อคการโจมตีของคุณจะกลายเป็นค่าสูงสุด ถ้าคุณไม่ได้บล็อคมาเร็วๆนี้
คุณมีสถานะ ทะลุมิติ หากคุณได้ บล็อค มาเร็วๆ นี้
(โอกาสในการหลีกเลี่ยงความเสียหายใดๆ นั้นไม่สามารถสูงกว่า 75% ได้)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
MothersEmbraceMother's Embrace Heavy Belt
ค่า Strength +(25–35)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
มิเนียนของคุณจะใช้ ขวดยาของคุณ เมื่อถูกอัญเชิญ
มิเนียน ใช้ชาร์จขวดยา ลดลง (25–40)%
มิเนียน มีระยะเวลาส่งผลจากขวดยา เพิ่มขึ้น (50–80)%
GripOfUnmakingPainseeker Shagreen Gloves
เสริมความเสียหาย ไฟ (16–19) ถึง (25–29)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16–19) ถึง (25–29)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (6–10) ถึง (33–38)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–120)%
การคริติคอลจะไม่สามารถสร้าง สถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย ได้เสมอไป
สร้างสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย ราวกับสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (100–200)%
(สถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
IvoryWatchstone2Stalwart Defenders อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
เลเวลของมอนสเตอร์ในด่าน +1
เพิ่ม พลังชีวิต ของมอนสเตอร์ อีก (20–40)%
ใช้งานได้อีก 12 ครั้ง
IvoryWatchstone5Territories Unknown อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
แผนที่จะมี ม็อด ซัฟฟิกซ์ แบบสุ่มเพิ่มเติม 1 อย่าง
ใช้งานได้อีก 18 ครั้ง
IvoryWatchstone1Terror อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
เลเวลของมอนสเตอร์ในด่าน +1
เพิ่มความเสียหายของมอนสเตอร์ อีก (15–30)%
ใช้งานได้อีก 12 ครั้ง
TheBlackCaneThe Black Cane Royal Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 24%
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–15)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (40–60)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (40–60)%
วิญญาณแต่ละตัวที่อัญเชิญ จะให้สถานะ อำนาจผี กับคุณ
(อำนาจผี ทำให้เสริมความเสียหาย กายภาพ ให้กับเวทที่คุณร่าย โดยขึ้นอยู่กับเลเวลของ Phantasm คุณสามารถมี อำนาจผี ซ้อนกันได้หลายครั้ง)
TheIvoryTowerThe Ivory Tower Saint's Hauberk
ค่า Intelligence +(40–70)
โล่พลังงานสูงสุด +30 ต่อ พลังชีวิตที่สำรองไว้ 100 หน่วย
ค่า มานาสูงสุด +(80–100)
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 2% ต่อวินาที
รับความเสียหาย เคออส ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
MirageBladeThe Saviour Legion Sword
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
ทริกเกอร์ Reflection เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–50)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (16–22) ถึง (40–45)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (8–12)%
summon mirage warrior on crit [100]
ConnectedJewelThread of Hope Crimson Jewel
ส่งผลต่อพาสซีพในวงแหวนขนาด เล็ก เท่านั้น
พาสซีฟในรัศมีถูกอัพได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับตารางของคุณ
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (-20–-10)%
(จิวเวลนี้มีทั้งรัศมีเริ่มต้นและรัศมีสูงสุด ซึ่งมีเพียงพาสซีฟที่อยู่ระหว่างรัศมีทั้งสองเท่านั้นจึงจะถือว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลนี้)
IvoryWatchstone6War Among the Stars อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
ด่านมี กองมอนสเตอร์ Elder Fiend อีก (4–7) กอง
ด่านมี กองมอนสเตอร์ Shaper Creation อีก (4–7) กอง
ใช้งานได้อีก 12 ครั้ง
WarriorsLegacyWarrior's Legacy Ruby Ring
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ค่า Strength +(30–50)
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (20–25)%
มีโอกาส 30% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 20%
สกิล ฟาด จะเลือกเป้าหมายเป็นพื้นที่ก่อนหน้านี้เพิ่มอีกหนึ่งเป้าหมาย
StarlightMarkWillowgift Jade Amulet
ค่า Dexterity +(20–30)
ลด Strength 10%
เพิ่ม Dexterity 15%
ค่าต้านทาน ไฟ (-30–-20)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
คุณไม่ได้รับผลดั้งเดิมในการ รับความเสียหาย ลดลง อีก จากการมีสถานะ Fortification
+4% chance to Suppress Spell Damage per Fortification
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (15–25)% ขณะที่มีจำนวนระดับสถานะ Fortification สูงสุด
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
Metamorph ไอเทม /47 ⍟

Metamorph ไอเทม /47 ⍟

Iconชื่อ
AbrasiveCatalystAbrasive Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด การโจมตี ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
AtlasRadiusTier3Awakened Sextant
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มหรือหมุนม็อดบน อัญมณีผู้พิทักษ์
TransferOrbAwakener's Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
ทำลายไอเทมหนึ่งชิ้น และนำอิทธิพลจากไอเทมชิ้นนั้นไปใส่ไอเทมชนิดเดียวกันชิ้นอื่น
ไอเทมชิ้นที่สองจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่เป็นไอเทมแรร์ที่มีอิทธิพลทั้งสองชนิดพร้อมกับม็อดใหม่ด้วย
Baited Expectations
ขนาดกอง: 1 / 8
ไอเทม ตกปลา
Cameria's Cut
ขนาดกอง: 1 / 2
ซแคแร็บ
อัญมณีผู้พิทักษ์โคบอลต์
อัญมณีผู้พิทักษ์เลือดนก
CrusaderOrbCrusader's Exalted Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด ผู้พิชิตอธรรม หนึ่งม็อดลงในไอเทมแรร์
Deathly Designs
ขนาดกอง: 1 / 7
หินสกิล กับดัก เลเวล 21
คุณภาพ: +23%
มีมลทิน
Divine Justice
หมวก
มีเอนแชนท์เขาวงกตชั่วนิรันดร์
Etched in Blood
ขนาดกอง: 1 / 9
Rigwald's Quills
ม็อดติดไอเทมสองอย่าง
มีมลทิน
FertileCatalystFertile Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด พลังชีวิตและมานา ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
Fragment of Constriction
ขนาดกอง: 1 / 10
วาร์ป: สูญสิ้นซึ่งคุณค่าความหมาย
เลเวลของด่าน: 83
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 5%
Fragment of Emptiness
ขนาดกอง: 1 / 10
วาร์ป: ดินแดนของเชปเปอร์
เลเวลของด่าน: 84
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 10%
Fragment of Enslavement
ขนาดกอง: 1 / 10
วาร์ป: สูญสิ้นซึ่งคุณค่าความหมาย
เลเวลของด่าน: 83
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 5%
Fragment of Eradication
ขนาดกอง: 1 / 10
วาร์ป: สูญสิ้นซึ่งคุณค่าความหมาย
เลเวลของด่าน: 83
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 5%
Fragment of Knowledge
ขนาดกอง: 1 / 10
วาร์ป: ดินแดนของเชปเปอร์
เลเวลของด่าน: 84
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 10%
Fragment of Purification
ขนาดกอง: 1 / 10
วาร์ป: สูญสิ้นซึ่งคุณค่าความหมาย
เลเวลของด่าน: 83
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 5%
Fragment of Shape
ขนาดกอง: 1 / 10
วาร์ป: ดินแดนของเชปเปอร์
เลเวลของด่าน: 84
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 10%
Fragment of Terror
ขนาดกอง: 1 / 10
วาร์ป: ดินแดนของเชปเปอร์
เลเวลของด่าน: 84
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 10%
Friendship
ขนาดกอง: 1 / 3
A Master Seeks Help (นิโค้)
อัญมณีผู้พิทักษ์ทองคำ
BasiliskOrbHunter's Exalted Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด ผู้พิชิตเหยื่อ หนึ่งม็อดลงในไอเทมแรร์
ImbuedCatalystImbued Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด นักเวท ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
IntrinsicCatalystIntrinsic Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด ค่าคุณสมบัติ ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
สมอง เมตามอร์ฟ
ตา เมตามอร์ฟ
หัวใจ เมตามอร์ฟ
ตับ เมตามอร์ฟ
ปอด เมตามอร์ฟ
AtlasRadiusTier2Prime Sextant
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มหรือหมุนม็อดบน อัญมณีผู้พิทักษ์
PrismaticCatalystPrismatic Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด ค่าต้านทาน ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
EyrieOrbRedeemer's Exalted Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด ผู้พิชิตบาป หนึ่งม็อดลงในไอเทมแรร์
AtlasRadiusTier1Simple Sextant
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มหรือหมุนม็อดบน อัญมณีผู้พิทักษ์
Squandered Prosperity
ขนาดกอง: 1 / 5
Perandus Manor
จำนวนอัญมณีผู้พิทักษ์: 4
มีมลทิน
Succor of the Sinless
ขนาดกอง: 1 / 6
Bottled Faith
TemperingCatalystTempering Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด การป้องกัน ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
The Bones
ขนาดกอง: 1 / 6
วาล์ อัญเชิญโครงกระดูก (Vaal Summon Skeletons) เลเวล 21
มีมลทิน
The Chosen
ขนาดกอง: 1 / 5
Skin of the Lords
มีมลทิน
The Craving
ขนาดกอง: 1 / 4
Unending Hunger
The Escape
ขนาดกอง: 1 / 5
Seven-League Step
The Fishmonger
ขนาดกอง: 1 / 4
Albino Rhoa Feather
TurbulentCatalystTurbulent Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด ความเสียหายธาตุ ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
Underground Forest
ขนาดกอง: 1 / 4
10x Awakened Sextant
อัญมณีผู้พิทักษ์มรกต
ConquerorOrbWarlord's Exalted Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด ผู้พิชิตศึก หนึ่งม็อดลงในไอเทมแรร์
Metamorph Quest /1 ⍟

Metamorph Quest /1 ⍟

ActIconชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
11Metamorphกรงขังซากเนื้อ
MasterQuest
ทาเน​ต้องการ​ให้​คุณ​สังหาร​สิ่ง​มี​ชีวิต​ต่างๆ และ​รวบรวม​ชิ้น​ส่วน​ตัวอย่าง​มา​จาก​พวก​มัน คุณ​จะ​ต้อง​ใช้​ชิ้น​ส่วน​ตัวอย่าง​ที่​ต่าง​กัน​ห้า​ชิ้น
Metamorph หินสกิล /42

Metamorph หินสกิล /42

ไฟ กายภาพ เสริม ประชิด โจมตี ฟาด ออร่า พื้นที่ ธนู กระสุน โทเทม น้ำแข็ง คริติคอล เวท ออกเอง ชิ่ง กาลเวลา เคออส สายฟ้า สาปสะกด แชนเนล มิเนียน
ชื่อ
AddedFireDamagePlusAwakened Added Fire Damage Support (72)
ไฟ, กายภาพ, เสริม
MirageStrikePlusAwakened Ancestral Call Support (72)
เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด
BrutalityPlusAwakened Brutality Support (72)
กายภาพ, เสริม
IncreasedBurnDurationPlusAwakened Burning Damage Support (72)
ไฟ, เสริม
FirePenetrationPlusAwakened Fire Penetration Support (72)
ไฟ, เสริม
GenerosityPlusAwakened Generosity Support (72)
เสริม, ออร่า
IncreasedPhyscialDamagePlusAwakened Melee Physical Damage Support (72)
ประชิด, กายภาพ, เสริม, โจมตี
SplashPlusAwakened Melee Splash Support (72)
เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด, พื้นที่
MultipleAttacksPlusAwakened Multistrike Support (72)
โจมตี, ประชิด, เสริม
RangedAttackTotemBallista Totem Support (8)
ธนู, กระสุน, เสริม, โทเทม
ชื่อ
GreenRainSupportGemArrow Nova Support (8)
ธนู, โจมตี, เสริม, กระสุน
MortarTotemBowSkillGemArtillery Ballista (28)
โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ไฟ, กระสุน, ธนู
AddedColdDamagePlusAwakened Added Cold Damage Support (72)
น้ำแข็ง, เสริม
GreenRainPlusAwakened Arrow Nova Support (72)
ธนู, โจมตี, เสริม, กระสุน
CastOnCritPlusAwakened Cast On Critical Strike Support (72)
คริติคอล, เสริม, เวท, ออกเอง
ChainPlusAwakened Chain Support (72)
เสริม, ชิ่ง, กระสุน
ColdPenetrationPlusAwakened Cold Penetration Support (72)
น้ำแข็ง, เสริม
DeadlyAilmentsPlusAwakened Deadly Ailments Support (72)
เสริม
ForkPlusAwakened Fork Support (72)
เสริม, กระสุน
GreaterMultipleProjectilesPlusAwakened Greater Multiple Projectiles Support (72)
เสริม, กระสุน
SupportRapidDecayPlusAwakened Swift Affliction Support (72)
เสริม, กาลเวลา
RangedPhysicalAttackDamagePlusAwakened Vicious Projectiles Support (72)
กระสุน, โจมตี, กายภาพ, เคออส, เสริม
VoidManipulationPlusAwakened Void Manipulation Support (72)
เคออส, เสริม
GreenBarrageSupportGemBarrage Support (38)
ธนู, โจมตี, เสริม, กระสุน
EnsnaringArrowEnsnaring Arrow (16)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ธนู
GreaterVolleySupportGreater Volley Support (38)
เสริม, กระสุน
ShotgunTotemBowSkillGemShrapnel Ballista (4)
โจมตี, กระสุน, โทเทม, กายภาพ, ธนู
ชื่อ
AddedChaosDamagePlusAwakened Added Chaos Damage Support (72)
เคออส, เสริม
AddedLightningDamagePlusAwakened Added Lightning Damage Support (72)
สายฟ้า, เสริม
AurifyPlusAwakened Blasphemy Support (72)
เสริม, สาปสะกด, ออร่า
CastWhileChannelingPlusAwakened Cast While Channelling Support (72)
เสริม, แชนเนล, เวท, ออกเอง
ControlledDestructionPlusAwakened Controlled Destruction Support (72)
เวท, คริติคอล, เสริม
ElementalFocusPlusAwakened Elemental Focus Support (72)
เสริม
LightningPenetrationPlusAwakened Lightning Penetration Support (72)
สายฟ้า, เสริม
MinionDamagePlusAwakened Minion Damage Support (72)
เสริม, มิเนียน
SpellCascadePlusAwakened Spell Cascade Support (72)
พื้นที่, เวท, เสริม
EchoPlusAwakened Spell Echo Support (72)
เวท, เสริม
UnboundAilmentPlusAwakened Unbound Ailments Support (72)
เสริม
UnleashPlusAwakened Unleash Support (72)
เวท, เสริม
Metamorph Monster /1002 ⍟

Metamorph Monster /1002 ⍟

ชื่อม็อดSpectre
Metamorphmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be knocked back [1]
N
ปีศาจN
แกนเสี่ยงปะทุmonster no drops or experience [1]N
แกนเสี่ยงปะทุmonster no drops or experience [1]
cannot have affliction mods [1]
N
โทสะบิดโฉมmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be knocked back [1]
cannot be taunted when taunted ms [0]
N
คาลาฟ โจรฟาดกะโหลกบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
N
ฆาตกรไร้ปราณีN
Callow SniperY
Kraityn's ScoutY
Kraityn's SentryY
Kraityn's SniperY
Alira's DeadeyeY
Shadow ArcherY
Treacherous DeserterY
อลิร่า ดาร์กทังบล็อค เวท
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
monster slain experience +% [250]
N
เครทิน ผู้ครองแผลเป็นcannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
monster slain experience +% [250]
N
โอ๊ค ผู้ผ่ากะโหลกcannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
monster slain experience +% [250]
N
Alira's Blood Guardสร้างความเสียหาย เคออส
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Callow ThugY
Shadow Stalkerบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Heartless Deserterบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Kraityn's Thrallบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Highwaymanบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Kraityn's Aspirantบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Callow Thugบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Oak's DevotedY
Oak's BruteY
ซัมเทอร์ผู้ผิดเพี้ยนmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Stag AcolyteY
Greust's HornY
Bear AcolyteY
Greust's ClawY
Boar Acolyteบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Greust's Tuskบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
ฝูงสัตว์N
Cave BeastY
Enraptured BeastY
Enraptured Beastadditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [67]
Y
สัตว์ร้ายสีขาวผู้ยิ่งใหญ่มี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [20]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
monster slain experience +% [250]
N
กระดูกสีขาวผู้ยิ่งใหญ่มี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [20]
N
Bone Cruncherใช้ ปาดY
Hairy Bonecruncherใช้ Enduring Cry
ใช้ ปาด
Y
Shaggy MonstrosityY
Thicket HulkY
Skeletal BeastอันเดตY
Corrupted BeastอันเดตY
Armour Cruncherสร้างสถานะ Vulnerability เมื่อปะทะY
Forest BeastY
บรูตัส จ้าวแห่งการจองจำmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ฟิเดลไลทัส ผู้ไว้ทุกข์cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
monster slain experience +% [250]
N
วาล์โอเวอร์โซลmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [11000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เมอร์เวล ผู้ผิดเพี้ยนcannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Spectral Corsairสร้างความเสียหาย สายฟ้า
บล็อค การโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
Y
Spectral Corsairเสริมความเสียหาย สายฟ้า
บล็อค การโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
Y
Spectral Scoundrelสร้างความเสียหาย สายฟ้า
บล็อค การโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
Y
Spectral Swashbucklerสร้างความเสียหาย สายฟ้า
บล็อค การโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
Y
Cursed Marinerสร้างความเสียหาย สายฟ้า
บล็อค การโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
Y
Cursed Marinerเสริมความเสียหาย สายฟ้า
ใช้ Flicker Strike
บล็อค การโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
Y
Ashen Buccaneerสร้างความเสียหาย สายฟ้า
บล็อค การโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
Y
Ashen Buccaneerเสริมความเสียหาย สายฟ้า
บล็อค การโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
Y
Spectral BowmanY
Spectral Bowmanเสริมความเสียหาย สายฟ้าY
Phantom Occultistสร้างความเสียหาย สายฟ้า
ได้รับ Power Charge
Y
Phantom Occultistเสริมความเสียหาย สายฟ้า
ได้รับ Power Charge
Y
เทลวาร์ ผู้ร่ำสุราmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Spectral MageY
GoatmanY
Goatman Stomperได้รับ Endurance ChargeY
Bearded Devilสร้างความเสียหาย สายฟ้าY
Alpine Devilเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
Bearded Devilเสริมความเสียหาย สายฟ้าY
เรค'ทาร์ ผู้พังทลายไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า
movement speed cannot be reduced below base [1]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
มนุษย์แพะใหญ่N
Goatman ShamanY
Goatman Fire-raiserY
Bearded Shamanbase cast speed +% [-50]Y
Bearded Skycallerbase cast speed +% [-50]Y
Alpine ShamanY
Hill DevilY
Colossus CrusherY
Ancient ConstructY
Ancient Sentry ApparatusY
Cairn AnnihilatorY
Vaal ConstructY
WolfY
Arctic WolfY
Snow WolfY
Freezing Wolfเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
Flame HellionY
Dune Hellionใช้ PunctureY
Ruins HellionFrenzy กลุ่มเมื่อตายY
Mountain HellionY
Mountain Hellion Alphaเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
Enslaved HellionY
Enslaved Hellionadditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Shackled Hellionสร้าง พื้นลุกไหม้ เมื่อตาย
monster ground effect on death base duration ms [6000]
monster ground fire on death base area of effect radius [16]
Y
Blood ApeY
Dread Primateได้รับ Frenzy Charge เมื่อ พรรคพวก ถูกสังหารY
Dread PrimateY
Stygian ApeY
Infested ApeY
Infested Apeadditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [154]
Y
Blood ChieftainY
Carnage ChieftainY
สไตเจียน ซิลเวอร์แบ็คY
Host ChieftainY
Host Chieftainadditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [67]
Y
ฮอลโลว์สกัล ผู้ยินดีเป็นถิ่นอาศัยN
Carnage ApeY
Barrow ApeY
Stalag NightmareY
Rumbling MassY
Hulking TitanY
หินไนส์มี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [20]
N
Ruined TitanY
Churning TitanY
Frozen TitanY
Mountain FragmentY
Rubble GolemY
NecromancerปลุกอันเดตY
ซอว์โบนส์ปลุกอันเดตN
Sin MasterปลุกอันเดตY
DefilerปลุกอันเดตY
DiabolistปลุกอันเดตY
Sin LordปลุกอันเดตY
Thunder WhispererปลุกอันเดตY
ผู้ปั้นกระดูกปลุกอันเดตN
Bringer of SoulsN
Rhoa MareY
Tarcel RhoaY
Murk RunnerY
อูซแบ็ค บลูมbase chaos damage % of maximum life taken per minute [360]N
Bone RhoaอันเดตY
Corrupted RhoaอันเดตY
Infested RhoaY
Gravel EaterY
Granite EaterY
Rock SpitterY
Crustacean Sniperเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
Obsidian EaterY
Crustacean SniperY
Merveil's FavouredY
แอมโบรเซีย ธิดาเมอร์เวลเสริมความเสียหาย ไฟ
spell damage +% [20]
เพิ่มกระสุน
N
อมาริสซา ธิดาเมอร์เวลเสริมความเสียหาย สายฟ้า
spell damage +% [20]
intensity loss frequency while moving +% [1000]
N
Merveil's DaughterY
Merveil's AttendantY
Merveil's ChosenY
Merveil's RetainerY
เจ้าหญิงแห่งพงศ์พันธุ์N
Singing SirenY
Merveil's BlessedY
Scrabbling Menacecurse on hit level vulnerability [1]
additional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Cave Crustaceanadditional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Invading Crustaceanadditional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Infested Crustaceanadditional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Deep Crustaceanเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
additional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Shield Crabadditional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Bleached CrustaceanY
หัวหน้าบาทหลวงจ็อฟฟริผู้อดสูป้องกันสาปสะกด
ร่าย Vulnerability
ร่าย โซ่กาลเวลา
curse cast speed +% [-80]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
monster slain experience +% [250]
N
กัปตันแฟร์เกรฟส์ignite art variation [2]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
monster slain experience +% [250]
N
แชทเทอร์สเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
N
ไอรอนพอยต์ผู้ถูกทอดทิ้งN
Ancient ArcherอันเดตY
Timeless HunterอันเดตY
Brittle LookoutอันเดตY
Brittle Born-againอันเดตY
Brittle Poacherอันเดต
ยิง Lightning Arrow
Y
Sandy Lookoutอันเดต
ยิง Lightning Arrow
Y
Burning BowmanอันเดตY
Weathered WatchmanอันเดตY
Vault Hunterอันเดต
ใช้ Frenzy
Y
Brittle Archerอันเดต
ยิง Split Arrow
Y
Brittle PoacherอันเดตY
Sin ArcherอันเดตY
Thunder ThrallอันเดตY
Plagued Bowmanอันเดต
ยิง Caustic Arrow
Y
Brittle Bleederอันเดต
ใช้ Puncture
Y
Disbanded Deadอันเดต
ยิง Explosive Arrow
Y
Vexing Archerอันเดต
ร่าย Sniper's Mark
Y
Bonewarped ArcherอันเดตY
Bonewarped ArcherอันเดตY
Axiom FrostguardอันเดตY
Frost ArchmageอันเดตY
Frost BishopอันเดตY
Frost PriestอันเดตY
Frost Keeperเพิ่มกระสุน
อันเดต
Y
Frost PreacherอันเดตY
Frost Harbingerเพิ่มกระสุน
อันเดต
Y
Gleaming SaintอันเดตY
Desecrated SaintอันเดตY
Brittle ArsonistอันเดตY
Flame ArchmageอันเดตY
Flame BishopอันเดตY
Flame PriestอันเดตY
Flame Harbingerเพิ่มกระสุน
อันเดต
Y
Axiom ThunderguardอันเดตY
Thunder ArchmageอันเดตY
Thunder PriestอันเดตY
Thunder Keeperอันเดต
คริติคอลทรงพลัง
base critical strike multiplier + [65]
Y
Thunder Championเพิ่มกระสุน
อันเดต
Y
Sparking Mageอันเดต
ร่าย Spark
Y
Ancient BonestalkerอันเดตY
Brittle ClericอันเดตY
Brittle ThiefอันเดตY
Rattling BonesอันเดตY
Vault GuardianอันเดตY
Timeless WandererอันเดตY
Sandworn WatchmanอันเดตY
Ash Harvesterอันเดต
ว่องไว
Y
Angered RemainsอันเดตY
Risen SaintอันเดตY
Vault Guardianอันเดต
อาจสร้างสถานะ Vulnerability เมื่อปะทะ
Y
Sandy GuardianอันเดตY
Ancient WorkerอันเดตY
Brittle Thiefอันเดต
อาจสร้างสถานะ เลือดไหล
bleed on hit with attacks % [25]
Y
Brittle Gladiatorอันเดต
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Risen GladiatorอันเดตY
Brittle Banditอันเดต
ใช้ Puncture
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Brittle FarmerอันเดตY
Bonewarped WarriorอันเดตY
Bloodstained WarriorอันเดตY
Colossal BonestalkerอันเดตY
Awoken GiantอันเดตY
Frost Guardianสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
อันเดต
Y
Frost Championสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
อันเดต
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Volkuur's Frostguardสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
อันเดต
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Flame Guardianสร้างความเสียหาย ไฟ
อันเดต
immune to lava damage [1]
Y
Flame Guardianอันเดต
immune to lava damage [1]
เสริมความเสียหาย ไฟ
Y
Flame Championสร้างความเสียหาย ไฟ
อันเดต
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Volkuur's Flameguardสร้างความเสียหาย ไฟ
อันเดต
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Flame Guardianสร้างความเสียหาย ไฟ
อันเดต
สร้างความเสียหาย ไฟ
Y
Bone Wardenสร้างความเสียหาย สายฟ้า
อันเดต
Y
Sparking Bonesสร้างความเสียหาย สายฟ้า
อันเดต
Y
Thunder Guardianสร้างความเสียหาย สายฟ้า
อันเดต
Y
Thunder Guardianสร้างความเสียหาย สายฟ้า
อันเดต
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Volkuur's Stormguardสร้างความเสียหาย สายฟ้า
อันเดต
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Vaal FallenY
Colossal Vaal FallenY
Vaal GargantuanY
ไบล์ทเบลดnumber of additional totems allowed [2]
kill traps mines and totems on death [1]
N
Vaal Frost Guardianสร้างความเสียหาย น้ำแข็งY
Vaal Frost Guardianเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
Vaal Flame Guardianเสริมความเสียหาย ไฟY
Vaal Bone Wardenเสริมความเสียหาย สายฟ้าY
Vaal Slayerสร้างสถานะ เจ็บป่วยธาตุY
Vaal ArsonistY
Vaal FrostguardY
Vaal ThunderguardY
บราวาโล่N
ScarecrowอันเดตY
Crow Keeperdisplay monster mod nemesis test [0]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
หุ่นจำลองแสนสยองN
Night Adderสร้างความเสียหาย เคออสY
Host Adderสร้างความเสียหาย เคออสY
Host Adderสร้างความเสียหาย เคออส
additional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [80]
Y
Serpentine ConstructY
Spine Constructสร้างความเสียหาย เคออสY
Bramble Cobraสร้างความเสียหาย เคออสY
Host Cobraสร้างความเสียหาย เคออสY
Host Cobraสร้างความเสียหาย เคออส
additional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [80]
Y
Acid Slithererสร้างความเสียหาย เคออสY
Crypt StalkerY
Glade Mambaสร้างความเสียหาย เคออสY
Cursed SpawnY
Fathom ScreamerY
Slimy BloodsuckerY
Slimy NemesisY
Venomous SpawnY
BroodlingY
ความตายสีดำN
ผู้ชักใยสร้างความเสียหาย เคออส
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
monster slain experience +% [250]
N
Lurking VenomY
Vaal RecluseY
Noxious TarantulaY
Leaping SpiderY
Arakaali's DaughterY
Webbed SpiderY
Virulent SpiderY
Ink SpinnerY
Corrupted ArachY
Crypt WeaverY
Mutant ArachY
Crypt AmbusherY
Corrupted SpitterY
Cave SkittererY
Spindle SpiderY
HatchlingY
Brooding TarantulaY
Buried TarantulaY
Maligaro's Inspirationbase poison duration +% [0]
global poison on hit [1]
Y
Enraptured ArachnidY
Enraptured Arachnidadditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
ผู้เรียกตะวัน แอชาunique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
คูดูคู เทพจำแลงN
พูรูนา ผู้ท้าทายnumber of additional totems allowed [2]
totem art variation [1]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
พูรูนา ผู้ท้าทายnumber of additional totems allowed [5]
totem art variation [1]
damage vs tiki totems +% [300]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
โพโพโร ยอดแหลมผู้สูงยิ่งnumber of additional totems allowed [5]
totem art variation [1]
damage vs tiki totems +% [300]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
สแตรงเกิลชาร์มสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
action speed -% from chill [-25]
N
Seething Brineสร้างความเสียหาย น้ำแข็งN
Crashing Brineสร้างความเสียหาย น้ำแข็งN
Tide Striderสร้างความเสียหาย น้ำแข็งN
Flood Striderสร้างความเสียหาย น้ำแข็งN
Boiling Ambusherสร้างความเสียหาย น้ำแข็งN
Boiling Striderสร้างความเสียหาย น้ำแข็งN
Cavern Striderสร้างความเสียหาย น้ำแข็งN
Sand Striderสร้างความเสียหาย น้ำแข็งN
Clearwater StriderN
Bubbling WaveN
Crashing Waveสร้างความเสียหาย น้ำแข็งN
ริปไทด์สร้างความเสียหาย น้ำแข็งN
Sulphuric StriderN
Plague Retchbase chaos damage % of maximum life taken per minute [240]
ใช้ Viper Strike
N
Alira's DearestY
วิปลาสวนเวียนcannot have affliction mods [1]
is map boss underling monster [1]
N
DrownedอันเดตY
Dripping DeadอันเดตY
โทลแมนmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
โทลแมน ผู้ขุดศพmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]

cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Shambling CadaverอันเดตY
Devout DeadอันเดตY
Sutured Aberrationอันเดต
กระจาย พื้นพิษ เมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
Y
Sutured AberrationอันเดตY
Rotting DamnedอันเดตY
Withered HuskอันเดตY
Fetid ShamblerอันเดตY
Dessicated MarakethอันเดตY
Rotten GladiatorอันเดตY
กัปตันออเรเลียนัสN
เฟลชเรนด์ ผู้ไต่สวนใหญ่N
Blackguard Mageบล็อค เวท
base block % damage taken [10]
Y
Blackguard Arcmageบล็อค เวท
base block % damage taken [10]
Y
Solarsworn Infernomageบล็อค เวท
base block % damage taken [10]
Y
Lunarsworn Wintermageบล็อค เวท
base block % damage taken [10]
Y
Solarsworn Archmageบล็อค เวท
base block % damage taken [10]
Y
Lunarsworn Archmageบล็อค เวท
base block % damage taken [10]
Y
ผู้ขู่เข็ญอ็อคเทเวีย สปาร์คฟิสต์totem life +% [71]
totem art variation [2]
number of additional totems allowed [5]
kill traps mines and totems on death [1]
บล็อค เวท
base block % damage taken [10]
N
คุณธรรมแห่งโอริอาทtotem art variation [2]
number of additional totems allowed [5]
totem life +% [857]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
kill traps mines and totems on death [1]
บล็อค เวท
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Blackguard Firemageบล็อค เวท
base block % damage taken [10]
Y
Blackguard EliteY
Solaris Eliteเสริมความเสียหาย ไฟY
Lunaris Eliteเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
Solaris Championเสริมความเสียหาย ไฟY
Lunaris Championเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
ผู้ทารุณวิลเฮล์ม เฟลมแบรนด์เสริมความเสียหาย ไฟN
ผู้บัญชาการสแตนทินัส บิทเทอร์เบลดmelee splash [1]
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
N
ความแค้นแห่งโอริอาทเสริมความเสียหาย ไฟ
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
การเฝ้าระวังแห่งโอริอาทmelee splash [1]
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Praetorian Guardบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Blackguard Eliteบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Mortality ExperimenterY
ReanimatorY
Flesh SculptorY
Blackguard Scoutบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [15]
Y
Blackguard Soldierบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [15]
Y
Lunar Scoutเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [15]
Y
Solar Scoutเสริมความเสียหาย ไฟ
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [15]
Y
นายพลกราวิเชียสเสริมความเสียหาย ไฟ
maximum life % to add to maximum energy shield [35]
energy shield recharge rate +% [-80]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เรกูลัส ผู้นำสาส์นจากตะวันเสริมความเสียหาย ไฟN
ผู้นำพาราตรีลูเชียสเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
display monster mod nemesis test [0]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
N
Guardบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [15]
Y
กัปตันของการ์ดหุ้มเกราะY
กัปตันอาร์เทรีY
พายตี้monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [5000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
energy shield recharge rate +% [-65]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
พายตี้ ผู้แสนทรามunique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
energy shield recharge rate +% [-65]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
monster no drops or experience [1]
cannot be knocked back [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ฝันร้ายอันแจ่มแจ้งenergy shield recharge rate +% [-65]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be knocked back [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ลีเจียส การ์ฮอลล์unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Temple ScholarY
คาโต นักปราชญ์แห่งแสงสว่างN
บาร์โธล ผู้ก่อมลทินN
นักปราชญ์สีเลือดadditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [117]
N
โคลcannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Miscreationmonster no drops or experience [1]Y
Piety's MiscreationY
Lunar Miscreationเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
Slashed MiscreationY
เจ้าชายผู้พ่ายพังว่องไว
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Drenched Miscreationร่าย Arctic ArmourY
Moontouched Miscreationร่าย Arctic Armour
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
Y
Burned Miscreationร่าย Unrighteous FireY
Shocked Miscreationร่าย Lightning WarpY
Augmented Deadร่าย Lightning WarpY
Shavronne's LegacyY
สไปน์แคร็กใช้ Lightning StrikeN
Whipping Miscreationอาจสร้างสถานะ Vulnerability เมื่อปะทะY
Night Horrorเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
Dusk Horrorเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
Whipping Miscreationmonster no drops or experience [1]Y
ราชินีผู้ตกต่ำmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Tentacle Miscreationสร้างความเสียหาย ไฟ
main hand base maximum attack distance [0,10]
Y
Lunaris Concubineสร้างความเสียหาย น้ำแข็งY
Tentacle Miscreationสร้างความเสียหาย ไฟ
monster no drops or experience [1]
Y
ท่านหญิงผู้กลวงเปล่าได้รับ Frenzy Charge
เพิ่มกระสุน
max frenzy charges [3]
ว่องไว
โจมตีรวดเร็ว
base cast speed +% [35]
สร้างความเสียหาย ไฟ
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Fetid MawกระโดดโจมตีY
Filth MawกระโดดโจมตีY
Infested MawกระโดดโจมตีY
Infested Mawกระโดดโจมตี
additional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Plumed Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
ยิงยับยั้ง
Y
Feral Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
ยิงยับยั้ง
เสริมความเสียหาย ไฟ
Y
Chrome-touched Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
ยิงยับยั้ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
Y
Chrome-infused Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
ยิงยับยั้ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
Y
พาราดิแซ เวเนนัมchance to apply suppression on hit % [20]
กลืนกินศพ
ยิงยับยั้ง
N
ซัลลัซแซงchance to apply suppression on hit % [20]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ยิงยับยั้ง
cannot be taunted when taunted ms [0]
maximum mana leech rate +% [5000]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Chimeric CroakerY
Vaulting Croakerbase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
Y
Chrome-touched Croakerเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
Chrome-infused Croakerเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
ธงแห่งแรงปรารถนาเสริมความเสียหาย ไฟ
คริติคอลทรงพลัง
base critical strike multiplier + [65]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
N
ธงแห่งปัญญาเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
หุ้มเกราะ
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
N
ธงแห่งการกระทำเสริมความเสียหาย สายฟ้า
ว่องไว
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
N
ผนึกอเวจีร่าย Firestorm
ร่าย Flammability
N
ผนึกสายฟ้าร่าย Shock Nova
ร่าย Conductivity
N
Galvanic Ribbonแชนเนล สายฟ้าY
Flame Sentinelร่าย Augmented FireballsY
Infernal SentinelY
Assault Ribbonพุ่งชน
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
Y
Rime SentinelY
Frost SentinelY
Carrion Queenสร้างความเสียหาย ไฟY
ริสลาธ่า นายหญิงผู้เชิดหุ่นสร้างความเสียหาย เคออส
display monster mod nemesis test [0]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
กอรูลิส ผู้ฉกฉวยเจตจำนงสร้างความเสียหาย เคออส
display monster mod nemesis test [0]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Carrion SwarmerY
Carrion BurrowerY
Scum CrawlerY
Avian Retchโจมตีระยะไกล
monster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
projectile damage +% [20]
Y
Gluttonous Gullโจมตีระยะไกล
monster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
projectile damage +% [20]
Y
VoidbearerY
ภัยสยองจากท่าเรือว่องไวN
Maligaro's PassionY
Maligaro's CrueltyY
Cinder Elementalimmune to lava damage [1]Y
Living FuryY
เฮทบีทN
Ash Prophetปลุกอันเดต
immune to lava damage [1]
Y
Ash ProphetปลุกอันเดตY
Death BishopปลุกอันเดตY
Undying Incineratorโยน Fire Bomb
ระเบิด เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
immune to lava damage [1]
Y
Undying Alchemistโยน Caustic BombY
เทมพลาร์ผู้สูงส่งmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
energy shield recharge rate +% [-65]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
โดมินัส ผู้ใฝ่สูงcannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ซากศักดิ์สิทธิ์N
Sewage CrawlerY
Toxic CrawlerY
Flayed WarriorอันเดตY
Restless ArcherอันเดตY
Scorched Guardอันเดต
เสริมความเสียหาย ไฟ
Y
Incinerated Mageอันเดต
เพิ่มกระสุน
immune to lava damage [1]
Y
Incinerated Mageอันเดต
เพิ่มกระสุน
Y
Bleak Aspirantสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
อันเดต
Y
Spine Serpentสร้างความเสียหาย เคออสY
Infested Serpentสร้างความเสียหาย เคออสY
Barb Serpentสร้างความเสียหาย เคออส
เพิ่มกระสุน
Y
Sand Serpentสร้างความเสียหาย เคออส
เพิ่มกระสุน
Y
Porcupine Goliathปล่อย หนาม เมื่อตายY
Chrome-touched Goliathปล่อย หนาม เมื่อตาย
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
Y
Chrome-infused Goliathปล่อย หนาม เมื่อตาย
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
Y
ธิสเติลเซจปล่อย Ice Spear เมื่อตายN
เทพีพิสุทธิ์อัญเชิญ Water Elemental
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
ร่าย Ice Nova
N
มาร์เซอัสผู้เสียโฉมmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
N
Archer Statuemonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
ยิง Ice Shot
Y
Idolised Saintmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]Y
Auric Lionmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]Y
Molten Lionmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
เสริมความเสียหาย ไฟ
Y
Blood Elementalmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]N
Aggravated Woundmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]N
Crimson Ichormonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]N
Coagulated Elementalmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]N
Fevered Clotmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]N
Doedre's Ichormonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]N
Mephitic Maidenmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
base chaos damage % of maximum life taken per minute [240]
spell maximum action distance +% [-50]
N
Noxious Maidenmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]N
Holy Waterสร้างความเสียหาย น้ำแข็งN
Undying UntouchableY
Undying SubjectY
Undying Inductorได้รับ Power ChargeY
Undying EngineerY
ประติมากรโบราณmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
สร้างความเสียหายเพิ่มเติม
base damage taken +% [-50]
monster dropped item quantity +% [1000]
monster dropped item rarity +% [1000]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
สถาปนิกโบราณmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
immune to labyrinth degen effect [1]
damage taken +% from spike traps final [-100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Undying WorkerY
Undying Labourerเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
Undying LabourerY
Undying Operatorเสริมความเสียหาย สายฟ้าY
Undying OperatorY
Undying Archivistร่าย Freezing PulseY
Stinking UndyingY
Undying Cultistร่าย Freezing Pulse
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
Y
Undying Degenerateร่าย Freezing PulseY
Undying Wretchimmune to lava damage [1]Y
Undying EvangelistY
ทริเนียน ปัญญาชนผู้เป็นเลิศN
ผู้ชี้ขาดปัญญาmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]

cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Undying Aristocratร่าย Lightning NovaY
Undying SocialiteY
Undying InitiateY
Undying PatricianY
Undying DregY
คาลิกา ผู้บัญชาการnumber of additional traps allowed [12]
mines invulnerable for duration ms [4000]
traps invulnerable for duration ms [4000]
kill traps mines and totems on death [1]
N
เอ็กเซลลิส ออร่าฟิกซ์number of additional traps allowed [12]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
mines invulnerable for duration ms [4000]
traps invulnerable for duration ms [4000]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Shavronne's Envyสร้างความเสียหาย สายฟ้าY
Shavronne's GreedY
ผู้สัญจรข้ามมิติmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Void Remnantcannot be used as minion [1]N
Undying Grapplerได้รับพลัง เมื่อ พรรคพวก ถูกสังหาร
ใช้ Flicker Strike
ร่าย Discharge
Y
Shavronne's Gemlingใช้ Flicker Strike
ร่าย Discharge
Y
เพอร์เพตัสร่าย Ethereal Knives
โยน Bear Trap
mines invulnerable for duration ms [4000]
traps invulnerable for duration ms [4000]
kill traps mines and totems on death [1]
N
Undying OutcastY
Undying Impalerใช้ PunctureY
Undying RavagerY
Dockhand WraithY
Labourer WraithY
ForemanY
Brittle LongshoremanอันเดตY
Brittle CorsairอันเดตY
Desecrated ThrallY
บิชอปนอกรีตแห่งความระทมmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
number of additional curses allowed [3]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ลิทาเนียส ผู้สวดมืดดำmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
number of additional curses allowed [3]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ผู้จองจำแห่งทัณฑสถานunique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]

cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เพลิงและเดือดดาลmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
base life regeneration per minute % while in lava [180]
lava buff effect on self +% [-100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ช่างตีเหล็กmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
โรอ์คลั่งภัยแล้งbase chaos damage % of maximum life taken per minute [360]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ไททันแห่งสวนมี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [20]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot die [1]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]

cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เมแกอ์ราเสริมความเสียหาย ไฟ
ร่าย Firestorm
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
สัตว์ร้ายแห่งหลุมรูมี พลังชีวิต เพิ่มเติม
base actor scale +% [20]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
สตีลพอยต์ผู้ล้างแค้นmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
corpse cannot be destroyed [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
แชมป์เปียนแห่งน้ำแข็งmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
corpse cannot be destroyed [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
กะโหลกสายฟ้าmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
corpse cannot be destroyed [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เบลเซอร์ จ้าวโจรสลัดmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
ignite art variation [2]
โจมตีรวดเร็ว
stance movement speed +% final [250]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ผู้ลวงหาความเน่าสลายmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
บล็อค เวท
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
แม่มดแห่งหม้อต้มmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
grant actor scale +% to aura owner on death [1]
grant attack speed +% to aura owner on death [3]
grant cast speed +% to aura owner on death [3]
grant damage reduction % to aura owner on death [2]
soul is consumed on death [1]
บล็อค เวท
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ซิซิค หมอผีระดับสูงปลุกอันเดต
อัญเชิญ โครงกระดูก
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
สามารถคืนชีพ มอนสเตอร์เมจิก
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ช็อคและเสียขวัญเสริมความเสียหาย สายฟ้า
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
number of additional totems allowed [5]
totem life +% [857]
cannot be taunted when taunted ms [0]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เกลซเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
ร่าย Glacial Cascade
ร่าย Ice Spear
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เมอร์เวล ภาพสะท้อนunique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be taunted when taunted ms [0]
energy shield recharge rate +% [-65]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เมอร์เวล ผู้หวนคืนN
ปรมาจารย์ผู้ชำนาญดาบmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ไลฟ์ ผู้มือไวmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
mines invulnerable for duration ms [4000]
traps invulnerable for duration ms [4000]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
จ้าวแห่งธนูมอดไหม้monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
แมสเซียร์monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
ว่องไว
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ผู้ถักทอความหวังอันลวงหลอกสร้างความเสียหาย เคออส
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ราชินีมหาพัวพันmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
โอ๊ค ผู้ยิ่งใหญ่monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ออเล็น เกรย์เชนmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
number of additional totems allowed [3]
totem life +% [500]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เงาแห่งวาล์monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
รากเหง้าโลหิตmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
physical damage +% [30]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ผู้เก่าแก่แต่ก่อนกาลmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
สกัลบีคอันเดต
base chaos damage % of maximum life taken per minute [360]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
สาส์นแห่งธุลีร่าย Firestorm
ร่าย Flammability
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
number of additional curses allowed [1]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
สาส์นแห่งสายฟ้าร่าย Shock Nova
ร่าย Conductivity
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
number of additional curses allowed [1]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ผู้ปลิดชีพร่าย Ethereal Knives
โยน Bear Trap
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
mines invulnerable for duration ms [4000]
traps invulnerable for duration ms [4000]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ผู้ล้างแค้นการ์ดดำmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
นักเวทคาถาวายุการ์ดดำunique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
บล็อค เวท
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ท่านหญิงสตอร์มเฟลย์ใช้ Lightning Strike
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
สร้างสถานะ Vulnerability เมื่อปะทะ
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
display monster mod nemesis test [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ผู้ทำสงครามเสริมความเสียหาย ไฟ
maximum life % to add to maximum energy shield [35]
energy shield recharge rate +% [-80]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ทรราชเสริมความเสียหาย ไฟ
maximum life % to add to maximum energy shield [35]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
พายตี้ผู้ลงมาจากฟากฟ้าmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
energy shield recharge rate +% [-65]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อารัคน็อกเซียunique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ไฮบริดวิโดว์unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be taunted when taunted ms [0]

cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ออร์ร่า กรีนเกทmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
โจมตีรวดเร็ว
N
เธนา โมกา วายุสีเลือดmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [20]
N
ทอร์ โอลกอสโซ่monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
N
อิกนา ฟีนิกซ์chaos damage does not bypass energy shield [1]
regenerate energy shield instead of life [1]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
maximum life % to add to maximum energy shield [100]
N
ดามอย ทุยmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
N
โบลท์ บราวน์เฟอร์ ผู้สะเทือนปฐพีmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
curse on hit level vulnerability [1]
N
อีโอย์น เกรย์เฟอร์monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
โจมตีรวดเร็ว
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [15]
N
ไอออน ดาร์กชราวด์ ดาบผู้หิวโหยmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
N
วิโลริน ดีมอนเทมเมอร์monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
cannot block attacks [1]
บล็อค เวท
base block % damage taken [15]
N
ออกัสตินา โซลาเรียmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
N
ผู้กลืนกินY
หนอนขุดถ้ำN
หนอนยักษ์ผู้พิชิตN
ทันเนลแทร็ปmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
CannibalY
เพลิงเดือดดาลN
Lunaris ZealotY
Moontouched ZealotY
Lunar DevoteeY
Cannibal Fire-eaterY
วิญญาณเหล็กกล้าmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Living MemorialN
Soulless WatcherY
Cavern DrifterY
Sewer DrifterY
หมีผู้ร่วงหล่นmonster do not fracture [1]Y
หมีผู้ร่วงหล่นY
Tunnelfiendmonster do not fracture [1]Y
TunnelfiendY
Infested Tunnelfiendกระจาย พื้นพิษ เมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
Y
Infested Tunnelfiendกระจาย พื้นพิษ เมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
additional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [71]
Y
Woods Ursamonster do not fracture [1]Y
Woods UrsaY
Infested Ursaกระจาย พื้นพิษ เมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
Y
Infested Ursaกระจาย พื้นพิษ เมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
additional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [71]
Y
ค'อูรูN
มันผู้ร่วงหล่นmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เค'อาจ คิว'อูราmonster dropped item quantity +% [3000]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [200]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
N
เค'อาจ วาย'อารา'อัซmonster dropped item quantity +% [3000]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [200]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
base chance to ignite % [100]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
cannot be taunted when taunted ms [0]
N
เอ'อาจ อา'อาไลmonster dropped item quantity +% [3000]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [200]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
N
เบอร์ท็อก ผู้เสกกระดูกunique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Resplendent Constructmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
monster no drops or experience [1]
Y
Fire TrapN
Blast Rain TrapN
WraithY
Doedre's SufferingY
Doedre's TormentY
Pale BlackguardอันเดตY
Pale CommanderอันเดตY
Mindless ScavengerY
Scavenging VultureY
Rotting VultureY
Infested VultureY
เงาร้อยฟุตN
ความตายที่โบยบินcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Voll's FallenอันเดตY
Crystallised FallenอันเดตY
Sun Bleached FallenอันเดตY
Bloodstained FallenอันเดตY
Voll's Fallenอันเดต
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Crystallised Fallenอันเดต
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Sun Bleached Fallenอันเดต
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Bloodstained Fallenอันเดต
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Bloodstained Fallenอันเดต
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
N
Impure ArcherอันเดตY
Voll's VanguardอันเดตY
Crystallised SentryอันเดตY
Sun Bleached VanguardอันเดตY
Bloodstained VanguardอันเดตY
Bloodsoaked VanguardอันเดตY
ไนท์เวนN
กระดูกลวงตาcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
MaelströmN
Muck VortexN
Blood VortexN
VortexN
โวลล์ จักรพรรดิพิสุทธิ์monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [5500]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
จักรพรรดิผู้เปราะบางunique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]


บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Dust Scrabblerสร้างความเสียหาย สายฟ้าY
Dust Scrabblerเสริมความเสียหาย สายฟ้าY
Dirt Scrabblerสร้างความเสียหาย สายฟ้า
อาจสร้างสถานะ เลือดไหล
Y
Infested Skittererสร้างความเสียหาย สายฟ้าY
Lowlands Hopperสร้างความเสียหาย สายฟ้าY
Sand Skittererสร้างความเสียหาย สายฟ้าY
Sand Leaperอาจสร้างสถานะ เลือดไหลY
ความสยองขวัญที่ถูกทอใช้ PunctureY
Tangled Remainsใช้ PunctureY
Bleached Horrorใช้ PunctureY
กองไม้แสนระทมใช้ PunctureN
ความสยองขวัญที่หลุดรุ่ยN
ShriekerY
ผู้ร้องความว่างเปล่าN
ไอฮัลผู้กรีดร้องcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
HowlerY
ScreecherY
Pocked MinerY
Pocked MasonY
Pocked PlundererY
ไพค์ริเวตN
จ้าวแห่งโพรงกลวงcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Pocked Lanternbearerignite art variation [1]Y
Pocked Flamebringerignite art variation [1]Y
Pocked Illuminatorignite art variation [1]Y
บุรุษผู้แผดเผาlife regeneration rate per minute % when on low life [75]
ignite art variation [1]
N
ผู้ส่งสารแห่งโพรงกลวงlife regeneration rate per minute % when on low life [75]
ignite art variation [1]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
TunnelerY
CrawlerY
BurrowerY
แฮมเมอร์สตอร์มN
โทรูลผู้พังทลายcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Pocked GoliathY
Pocked GiantY
Pocked BehemothY
Sewer Goliathเสริมความเสียหาย น้ำแข็งN
แชมป์เปียนแห่งโพรงกลวงcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Chaos GuardianN
ความว่างเปล่าแสนประหลาดcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อวตารแห่งการทำลายcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
The Dreadstonedisplay monster mod nemesis test [0]
kill traps mines and totems on death [1]
N
Hyrri's SisterY
Kaom's ChosenY
Lavianga's AcolyteY
Tukohama's Scoutเสริมความเสียหาย น้ำแข็งY
Tukohama's WarriorY
Tukohama's Vanguardbase totem range [80]
fire beam length +% [-25]
fire beam max rotation speed +% [-75]
fire beam start angle offset variance [60]
totem life +% [250]
kill traps mines and totems on death [1]
Y
Fury HoundY
War HoundY
ไรฮารา ผู้ภักดีต่อทูโคฮาม่าN
โทเทมอินัวN
โทเทมวาคาลีnumber of additional totems allowed [5]N
สวนทอร์โชคFrenzy กลุ่มเมื่อตายN
พงไพรเพลิงcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Rakangocannot be knocked back [1]
corpse cannot be destroyed [1]
N
ทริสเกอร์เรียกิcannot be knocked back [1]
corpse cannot be destroyed [1]
N
กษัตริย์คอมม์monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [5500]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
กษัตริย์เพลิงอเวจีmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Pitbull DemonFrenzy กลุ่มเมื่อตายY
Vicious Houndอาจสร้างสถานะ เลือดไหลY
สตีลชอว์N
นาร์ ผู้สวาปามซากศพcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Rooster Fiendใช้ Viper StrikeY
Rooster DemonY
Talon ArcherY
อายเพ็คเกอร์summon totem cast speed +% [0]
number of additional totems allowed [1]
kill traps mines and totems on death [1]
N
สโตนบีค นกผู้ต่อกรcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
number of additional totems allowed [1]
summon totem cast speed +% [0]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Feral Fowlmaim on hit % [20]Y
บาร์คูลmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [5500]
monster slain experience +% [250]
N
ทอร์ คนโบราณร่างทะมึนcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
โอลอฟ บุตรผู้กุดหัวcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Mad GladiatorY
ผู้นำพาโลหิตglobal bleed on hit [1]
physical damage +% [0]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Mad Gladiatorบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [15]
Y
Fighting BullY
Avalanche Ridermaim on hit % [25]Y
Grazing TaurusY
ผู้บดขยี้นักสู้cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
โบลเดอร์แบ็คN
ผู้ฉีกทึ้งนักสู้สร้าง พื้นลุกไหม้ เมื่อตาย
monster ground effect on death base duration ms [12000]
monster ground fire on death base area of effect radius [32]
global maim on hit [1]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ดาเรสโซ่ ราชาแห่งคมดาบmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [5500]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]

cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
แอมเบรียส ผู้สังหารกองพันmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]

cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Wandering EyeY
Wide-eyed AssemblageY
Eye Hatcherycannot be knocked back [1]N
Gut Flayerใช้ PunctureY
Arranged Anatomyใช้ PunctureY
Gut SpikerY
Noisome OphidianY
มาลิกาโร ผู้ไต่สวนmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]

mines invulnerable for duration ms [5000]
traps invulnerable for duration ms [5000]
number of additional traps allowed [9]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
level 1 to 40 life +% final [-25]
level 41 to 57 life +% final [-15]
kill traps mines and totems on death [1]
N
เขาผู้มีหลายชิ้นmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]

mines invulnerable for duration ms [5000]
traps invulnerable for duration ms [5000]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
number of additional traps allowed [60]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
โดเอดรี ดาร์กทังmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
apply X random curses on hit [0]
curse effect +% [0]
number of additional curses allowed [4]
reflect curses [0]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
projectile speed variation +% [8]
level 1 to 40 life +% final [-25]
level 41 to 57 life +% final [-15]
N
เอรีโทรฟาเจียmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
apply X random curses on hit [0]
curse effect +% [0]
number of additional curses allowed [4]
reflect curses [0]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
แชฟรอนน์แห่งอัมบราmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
level 1 to 40 life +% final [-25]
level 41 to 57 life +% final [-15]
N
จิเซล นักลักความคิดmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
มาลาไค ผู้ครองฝันร้ายmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
mines invulnerable for duration ms [40000]
traps invulnerable for duration ms [40000]
number of additional traps allowed [6]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [13000]
monster slain experience +% [250]
level 1 to 40 life +% final [-43]
level 41 to 57 life +% final [-29]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ผู้สวาปามวิญญาณmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
mines invulnerable for duration ms [40000]
traps invulnerable for duration ms [40000]
number of additional traps allowed [6]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ลางแห่งฝันร้ายmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
mines invulnerable for duration ms [40000]
traps invulnerable for duration ms [40000]
number of additional traps allowed [6]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Icy ManifestationN
Brittle ShardN
Window Shardอาจสร้างสถานะ เลือดไหล
bleed on hit with attacks % [25]
N
ชิ้นส่วนแห่งเหมันต์cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
mines invulnerable for duration ms [7000]
traps invulnerable for duration ms [7000]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Volcanic Golemmonster do not fracture [1]N
Volatile Poisonโยน Caustic BombN
ศิลาแห่งกระแสไฟฟ้าmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Savage CrabY
Infested Crawleradditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [111]
Y
Infested CrabY
Enraptured CrabY
Infested Crawleradditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Bleached CrawlerY
Primordial Creationmonster no drops or experience [1]Y
มัสกี้ "ไอ้สองตา" เกรนน์monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [15]
N
ซูซาร่า พรายน้ำแห่งพอนเดียมmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
number of additional traps allowed [12]
mines invulnerable for duration ms [4000]
traps invulnerable for duration ms [4000]
kill traps mines and totems on death [1]
N
ลุสซี่ "แม่เน่า" รอธmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
บล็อค เวท
base block % damage taken [10]
N
ยอรีชี ปราชญ์ออโรร่าmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
เจเน ยูชูmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
chance to apply suppression on hit % [20]
ยิงยับยั้ง
number of additional traps allowed [16]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
โอทีช่า ผู้ฆ่ายักษ์monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
อูรุก บาเลห์monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
สร้างความเสียหาย ไฟ
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
เอล'อะบิน ผู้กินเลือดmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
สร้างความเสียหาย ไฟ
number of additional traps allowed [12]
mines invulnerable for duration ms [10000]
traps invulnerable for duration ms [10000]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
kill traps mines and totems on death [1]
base trap duration [4000]
N
เลลิ โกยา บุตรีแห่งธุลีmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
บิน'อะเอีย ฝนโลหิตmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
รามา ผู้สังหารเหง้าตนmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
คัลเรีย ผู้ตกต่ำunique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item rarity +% [500]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
อินวาริ ผู้ปั้นโลหิตmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
extra gore [1]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
kill traps mines and totems on death [1]
N
โลคาน ผู้ลวงหลอกmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
โจมตีรวดเร็ว
N
มาร์ชัค ผู้ทรยศmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
number of additional traps allowed [6]
mines invulnerable for duration ms [2000]
traps invulnerable for duration ms [2000]
kill traps mines and totems on death [1]
N
เบอร์รอทส์ ผู้พังทลายmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
number of additional traps allowed [12]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
mines invulnerable for duration ms [4000]
traps invulnerable for duration ms [4000]
N
เวสสิเดอร์ ผู้มิอาจทัดเทียมmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
มอรแกรนส์ ผู้สนั่นโลกาmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
Gemling Legionnaireว่องไว
cannot have affliction mods [1]
is map boss underling monster [1]
N
Ironclad Arsonistว่องไว
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot have affliction mods [1]
is map boss underling monster [1]
N
Ironclad Demolisherว่องไว
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot have affliction mods [1]
is map boss underling monster [1]
N
Gemling Legionnaireว่องไว
is map boss underling monster [1]
N
Ironclad Decimatorว่องไว
unique boss curse effect on self +% final [-33]
is map boss underling monster [1]
N
Gemling Captainว่องไวN
Captain Tanner Lightfootว่องไว
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Stygian RevenantY
Escaped RevenantY
ราชินีกระดูกN
แทร็กเซียmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
รูเดียริอุส ฟีลิกซ์ว่องไว
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
mines invulnerable for duration ms [4000]
traps invulnerable for duration ms [4000]
N
มีเวียนว่องไว
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [15]
N
ดีมาแชรี แคสเซียสว่องไว
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
สร้างความเสียหาย ไฟ
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
N
อวตารแห่งพรานหญิงว่องไว
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
mines invulnerable for duration ms [4000]
traps invulnerable for duration ms [4000]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อวตารแห่งนภาว่องไว
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [15]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อวตารแห่งเบ้าหลอมว่องไว
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
สร้างความเสียหาย ไฟ
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เฮเฟอัส ผู้เป็นค้อนmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Hill ShardY
Hill FragmentY
Hill RemnantY
Animated Reefเสริมความเสียหาย น้ำแข็งN
ประกาศหินที่แปดเปื้อนN
ผู้ใกล้กร่อนcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
องครักษ์แห่งคลังcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Pirate Treasurecannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เทพีmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
immune to labyrinth degen effect [1]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
ป้องกันสาปสะกด
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
นิมิตแห่งความยุติธรรมmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
immune to labyrinth degen effect [1]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
ป้องกันสาปสะกด
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ราชันผู้ต้องสาปunique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ไลเชียส เสียงหอนแห่งรัตติกาลunique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Swarming RatY
Overgrown Ratmaim on hit % [15]Y
Chromatic Gargoyleเสริมความเสียหาย น้ำแข็งN
Chrometouched Gargoyleเสริมความเสียหาย น้ำแข็งN
พลาทิเนียunique boss curse effect on self +% final [0]
maximum life % to add to maximum energy shield [25]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
บล็อค การโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ออริออทmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [0]
number of additional traps allowed [9]
mines invulnerable for duration ms [30000]
traps invulnerable for duration ms [30000]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
โรเดียนmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [0]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
พัลลิอัสmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อาร์เจียนต์monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [0]
บล็อค การโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เรนเนียตmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ParasiteY
Ravenous Parasitebase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
Y
Plated Parasitebase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
Y
Spitting Parasitebase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
Y
Vicious Parasitebase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
Y
Brine VassalY
Swarthy MolluscY
โวลเคอร์ ราชินีไร้ลมหายใจdrop additional rare items [3]
monster no map drops [1]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Rania Skyborneว่องไว
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
เสริมความเสียหาย ไฟ
monster no map drops [1]
kill traps mines and totems on death [1]
N
Lora, the Contenderว่องไว
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
monster no map drops [1]
บล็อค การโจมตีและเวท
base block % damage taken [20]
N
Terese Naporaว่องไว
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
เสริมความเสียหาย สายฟ้า
monster no map drops [1]
N
Purge HoundY
Purge Houndmaim on hit % [25]
อาจสร้างสถานะ ขาหัก
Y
Wicker ManY
องครักษ์แห่งฟีนิกซ์monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-66]
เสริมความเสียหาย ไฟ
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
องครักษ์แห่งไฮดร้าmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-66]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
องครักษ์แห่งมิโนทอร์monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-66]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
ไม่อาจติดสถานะ มึนงง
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
องครักษ์แห่งคิเมียร่าmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-66]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Twisted EffigyY
คาเรียส ผู้ผิดธรรมชาติmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Slave Driverว่องไวY
Crazed Driverว่องไวY
ผู้คุมโครว์ว่องไวN
อาร์วิน ผู้คุมหมาล่าเนื้อว่องไว
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Temple JusticarY
Twisted JusticarY
Depraved JusticarY
ตุลาการแคสติคัสบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [15]
N
เพชฌฆาตบลัดวิงmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [15]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Blackguard Stalkermines invulnerable for duration ms [4000]
traps invulnerable for duration ms [4000]
kill traps mines and totems on death [1]
avoid damage % [15]
Y
Blackguard StalkerY
Warped RegurgitatorY
Warped Regurgitatorcannot be used as minion [1]N
Slave CatcherY
Deranged SlaverY
Deranged SlaverY
Flame Motherignite art variation [1]Y
นายหญิงignite art variation [1]N
พิเลียห์ ผู้เผาศพignite art variation [1]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
นายหญิงผู้ฟื้นชีพN
พิเลียห์ ศพผู้แผดเผาmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
นายหญิงผู้เน่าเหม็นN
Kiln MotherY
Blessed Sisterignite art variation [1]Y
Sanguine SisterY
Temple Wardบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Temple GuardianY
Heretical Wardบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Heretical GuardianY
อาวาริอุส ผู้ถูกประกอบร่างmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
energy shield recharge rate +% [-65]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
โวด หุ่นลอกเลียนมนุษย์monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
energy shield recharge rate +% [-65]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อินโนเซน พระเจ้าจักรพรรดินิรันดรcannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
N
แสงผู้ชำระล้างN
บรูตัส ผู้ถูกประกอบร่างmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
บาเซอร์monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ซัวก็อธ ราชันน้ำเค็มmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [13000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
นาสซาร์ สิงห์แห่งท้องทะเลmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
SulphurspawnY
VendigoY
ความตายสีขาวว่องไวN
Blackguard Jaegerบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Blackguard Jaegerยิง Caustic ArrowY
Risen JaegerY
Kitava's Heraldอาจสร้างสถานะ เลือดไหล
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
Y
โรคร้ายสีเทาmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
base poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
เพิ่มกระสุน
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Rattling CondemnedY
Sandworn SlavesY
โดเอดรีผู้ต่ำช้าmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
energy shield recharge rate +% [-80]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
พอร์เทนเทีย ผู้โสมมmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
energy shield recharge rate +% [-80]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Noble DeadอันเดตY
ท่านริสแห่งเอแบรมdisplay monster mod nemesis test [0]N
Experimented DeadอันเดตY
Indoctrinated Slaveอาจสร้างสถานะ Vulnerability เมื่อปะทะY
Deformed Slaveอาจสร้างสถานะ Vulnerability เมื่อปะทะY
Truth Extractorอาจสร้างสถานะ เลือดไหลY
Defiled Extractorอาจสร้างสถานะ เลือดไหลY
Corrupted Extractorอาจสร้างสถานะ เลือดไหลY
DreadwheelอันเดตY
ฟลีตฟรีคN
HandmaidenY
ผู้พิทักษ์บทภาวนาเสริมความเสียหาย ไฟY
Solar Elementalเสริมความเสียหาย ไฟY
Solar Guardเสริมความเสียหาย ไฟY
Temple AdjudicatorY
Heretical AdjudicatorY
Oriath EnforcerY
Oriath Enforcerบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Enthralled EnforcerY
Depraved Enforcerบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
ลูนาริส จันทร์นิรันดรmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [10000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
trigger cascade target variation [1]
display monster mod nemesis test [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ดัสก์ ผู้เบิกทางแก่ลูนาริสเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เซบเบิร์ท จุดแห่งจันทร์เสี้ยวเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
โซลาริส ตะวันนิรันดรmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [10000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
display monster mod nemesis test [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ดอว์น ผู้เบิกทางแก่ลูนาริสmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อค การโจมตีและเวท
base block % damage taken [15]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
จอรัส ขอบแห่งนภาmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อค การโจมตีและเวท
base block % damage taken [15]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
มาลิกาโร จิตรกรmonster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
วิสเซอริสmonster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ความตายสีดำ เจ็บปวดมิรู้สิ้นmonster no drops [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ฟิเดลไลทัส ภักดีมิรู้สิ้นmonster no drops [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Plagued ArachnidY
Diseased ArachnidY
Maligaro's MuseY
Hybrid ArachnidY
Scalding ArachnidY
กรูสท์ จ้าวแห่งพงไพรmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เดรค ยอดนักล่าmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
โอ๊ค ผู้ผ่ากะโหลกmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อลิร่า ดาร์กทังmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อค เวท
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เครทิน ผู้ครองแผลเป็นmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อาราคาลี ผู้ถักทอหมู่เงาmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [13000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
projectile speed variation +% [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อาร์มาล่า แม่ม่ายprojectile speed variation +% [10]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
จ้าวแห่งสีเทาmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่อาจติดสถานะ มึนงง
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า
movement speed cannot be reduced below base [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
คิทาวา ผู้สวาปามมิรู้สิ้นmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [20000]
monster slain experience +% [400]
monster dropped item rarity +% [20000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่อาจติดสถานะ มึนงง
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า
movement speed cannot be reduced below base [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
คิทาวา ผู้ทำลายล้างmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่อาจติดสถานะ มึนงง
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า
movement speed cannot be reduced below base [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อูทูล่า ศิลากับเหล็กกล้าN
คัลเดอรัสmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ทูโคฮาม่า เทพคารุยแห่งการศึกmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
โจมตีรวดเร็ว
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ทาห์ซิน ผู้สร้างศึกmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
โจมตีรวดเร็ว
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Karui Rebelmonster no drops or experience [1]Y
ราชินีผู้เสื่อมเกียรติN
Forgotten Warriorเสริมความเสียหาย ไฟY
Frightened Citizenmonster no drops or experience [1]Y
Kitava ZealotY
Feast Attendantเสริมความเสียหาย ไฟY
Feast Attendantเสริมความเสียหาย ไฟ
cannot be used as minion [1]
N
Spectral Soldierบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Spectral OfficerY
Spectral LegionnaireY
Spectral TacticianY
ออนดาร์ ผู้ทรยศN
ไบรน์แคร็กN
Waste LurcherY
แอ็บเบอร์แรธ เทพผู้มีกีบmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เมฟ็อด ผู้เผาปฐพีmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Wailing Widowสร้างสถานะ โซ่กาลเวลา เมื่อปะทะY
Shrieking Witchสร้างสถานะ โซ่กาลเวลา เมื่อปะทะY
พรายโลหิตmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Vengeful SoulY
Desperate SoulY
กรัธท์คัล พระมารดาผู้สิ้นหวังmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
โจมตีรวดเร็ว
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เอเรบิกซ์ หายนะแก่สรรพแสงmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
โจมตีรวดเร็ว
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Restless PauperY
ยูกูล ภาพสะท้อนแสนสยองmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
วาร์เฮช ระยิบวิปลาสmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Bone HuskอันเดตY
เฮคเตอร์ ทิทูเชียส บริวารนิรันดรบล็อค กระสุน ขณะ พุ่งชน
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
N
ทหารผู้ถูกลืมmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อค กระสุน ขณะ พุ่งชน
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Wild RhexY
Maternal Rhexได้รับ Frenzy Charge เมื่อ พรรคพวก ถูกสังหารY
Adolescent RhexY
Escaped RhexY
การูคาน ราชินีแห่งสายลมmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]

cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ผู้ย่องตามผืนทรายอันไม่สิ้นmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]

cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
พรีธี ผู้แทงเบ้าตาmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Black Scorpionbase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
Y
Sulphuric Scorpionbase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
Y
Sand Scorpionbase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
Y
Predatory Scorpionbase poison duration +% [100]
global poison on hit [1]
Y
บาซิลิสก์monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
กอร์กอนmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
โดเอดรี วิญญาณมืดcannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
N
โดเอดรีผู้ก่อความแปดเปื้อนmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
แชฟรอนน์ สิ้นพันธะ
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
N
แชฟรอนน์ผู้น่าสะเอียน
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
มาลิกาโร ผู้พ่ายพังtrigger cascade target variation [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
N
มาลิกาโร ผู้บังเกิดความพิการtrigger cascade target variation [1]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
สามศิษย์อันแสนทรามtrigger cascade target variation [1]
trigger cascade behaviour variation [3]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [20000]
monster slain experience +% [325]
monster dropped item rarity +% [5000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ฝันร้ายผสานร่างtrigger cascade target variation [1]
trigger cascade behaviour variation [3]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Bone StalkerY
นายพลเอดัสmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เพสควิน บารอนผู้บ้าคลั่งmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Refinery Constructdisplay monster mod nemesis test [0]Y
Shavronne's VisionY
Mountain LynxY
Rhexback RaiderY
Rhexback SpearmanY
ชาคารี ราชินีแห่งผืนทรายmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster no drops or experience [1]
cannot have affliction mods [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ชาคารี ราชินีแห่งผืนทรายmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ภัยสยองแห่งสันทรายนับอนันต์monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Reliquarianspell maximum action distance +% [-50]Y
ดรูลมอว์N
Kelp CrabY
Shore CrabY
Coconut CrabY
Spider CrabY
ซาคาวอล ผู้บุกเบิกนภาmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่

cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ฟาร์รุล ผู้บุกเบิกที่ราบmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่

cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เครเชียนน์ ผู้บุกเบิกเบื้องลึกmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เฟนูมัส ผู้บุกเบิกราตรีmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ไม่ถูกทำให้ เชื่องช้า อย่างเต็มที่
base poison duration +% [200]
global poison on hit [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ไวเลนท่าmonster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
monster slain experience +% [250]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
energy shield recharge rate +% [-65]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
นักเสกศิลาระดับสูงmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Orphaned ZealotY
Orphaned AdjudicatorY
Orphaned Wardบล็อค การโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Orphaned GuardianY
เมเลอร์ ค้อนลิ่มหนามunique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เอลิดา กรงเล็บพุพองunique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ออร์วิ จงอยพิษunique boss curse effect on self +% final [-33]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Minimap Icons /3 ⍟

Minimap Icons /3 ⍟

CodeIconIcon
MetamorphosisBoss
MetamorphosisFormedBoss
MetamorphosisMonster
Text Audio /2 ⍟

Text Audio /2 ⍟

Metamorph รางวัล /71 ⍟

Metamorph รางวัล /71 ⍟

Iconชื่อDetail
ChestUnopenedCurrencyเงินตราดรอป ไอเทมเงินตรา เพิ่มเติม
ChestUnopenedUniquesยูนิคดรอป ไอเทมยูนิค 1 ชิ้น
ChestUnopenedUniquesยูนิคดรอป ไอเทมยูนิค เพิ่มเติม
ChestUnopenedUniquesยูนิคดรอป ไอเทม ยูนิคเฉพาะลีก 1 ชิ้น
ChestUnopenedGemsหินดรอป หินสกิลที่มีคุณภาพ เพิ่มเติม
ChestUnopenedGemsหินดรอป หินสกิลที่มีค่า 1 เม็ด
ChestUnopenedMapsแผนที่ดรอป แผนที่ เพิ่มเติม
ChestUnopenedTrinketsเครื่องประดับดรอป เครื่องประดับแรร์ เพิ่มเติม
ChestUnopenedTrinketsเครื่องประดับดรอป เครื่องประดับสมุดแผนที่ เพิ่มเติม
ChestUnopenedTrinketsเครื่องประดับดรอป เครื่องประดับย้อนเวลา เพิ่มเติม
ChestUnopenedTrinketsเครื่องประดับดรอป เครื่องประดับเชปเปอร์หรือเอลเดอร์ เพิ่มเติม
ChestUnopenedTrinketsเครื่องประดับดรอป เครื่องประดับที่ถูกผนึก เพิ่มเติม
ChestUnopenedTrinketsเครื่องประดับดรอป เครื่องประดับยูนิค เพิ่มเติม
ChestUnopenedTrinketsเครื่องประดับดรอป จิวเวล เพิ่มเติม
ChestUnopenedArmourชุดเกราะดรอป ชุดเกราะแรร์ เพิ่มเติม
ChestUnopenedArmourชุดเกราะดรอป ชุดเกราะยูนิค เพิ่มเติม
ChestUnopenedArmourชุดเกราะดรอป ชุดเกราะเชปเปอร์ เพิ่มเติม
ChestUnopenedArmourชุดเกราะดรอป ชุดเกราะเอลเดอร์ เพิ่มเติม
ChestUnopenedArmourชุดเกราะดรอป ชุดเกราะที่ถูกผนึก เพิ่มเติม
ChestUnopenedArmourชุดเกราะดรอป ชุดเกราะย้อนเวลา เพิ่มเติม
ChestUnopenedArmourชุดเกราะดรอป ชุดเกราะยูนิค 6 เชื่อม 1 ชิ้น
ChestUnopenedWeaponsอาวุธดรอป อาวุธแรร์ 1 ชิ้น
ChestUnopenedWeaponsอาวุธดรอป อาวุธแรร์ เพิ่มเติม
ChestUnopenedWeaponsอาวุธดรอป อาวุธยูนิค 1 ชิ้น
ChestUnopenedWeaponsอาวุธดรอป อาวุธเชปเปอร์ 1 ชิ้น
ChestUnopenedWeaponsอาวุธดรอป อาวุธเอลเดอร์ 1 ชิ้น
ChestUnopenedWeaponsอาวุธดรอป อาวุธที่ถูกผนึก 1 ชิ้น
ChestUnopenedWeaponsอาวุธดรอป อาวุธย้อนเวลา 1 ชิ้น
ChestUnopenedWeaponsอาวุธดรอป อาวุธ 6 เชื่อม 1 ชิ้น
ChestUnopenedWeaponsอาวุธดรอป อาวุธ คุณภาพ 30% 1 ชิ้น
ChestUnopenedAbyssอะบิสดรอป จิวเวลอะบิส 1 ชิ้น
ChestUnopenedAbyssอะบิสดรอป Stygian Vise 1 ชิ้น
ChestUnopenedAbyssอะบิสดรอป ไอเทมอะบิซยูนิค หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedExpeditionกองสำรวจดรอป ไอเทมกองสำรวจ เพิ่มเติม
ChestUnopenedHarbingerฮาร์บินเจอร์ดรอป ชิ้นส่วนเงินตรา เพิ่มเติม
ChestUnopenedHarbingerฮาร์บินเจอร์ดรอป ชิ้นส่วนเงินตราที่มีค่า เพิ่มเติม
ChestUnopenedHarbingerฮาร์บินเจอร์ดรอป เงินตราฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม
ChestUnopenedHarbingerฮาร์บินเจอร์ดรอป แผนที่ยูนิค Beachhead 1 ชิ้น
ChestUnopenedBreachบรีชดรอป ชิ้นส่วนบรีช เพิ่มเติม
ChestUnopenedBreachบรีชดรอป Breach Blessing 1 ชิ้น
ChestUnopenedBreachบรีชดรอป Breachstone 1 ชิ้น
ChestUnopenedEssenceเอสเซนส์ดรอป เอสเซนส์ เพิ่มเติม
ChestUnopenedFragmentsชิ้นส่วนดรอป ชิ้นส่วนแผนที่ เพิ่มเติม
ChestUnopenedScarabsซแคแร็บดรอป Rusted Scarab เพิ่มเติม
ChestUnopenedScarabsซแคแร็บดรอป Polished Scarab เพิ่มเติม
ChestUnopenedScarabsซแคแร็บดรอป Gilded Scarab เพิ่มเติม
ChestUnopenedFossilsซแคแร็บดรอป ฟอสซิล เพิ่มเติม
ChestUnopenedFossilsซแคแร็บดรอป ตัวสั่นพ้อง 1 ชิ้น
ChestUnopenedPropheciesคำทำนายดรอป เหรียญเงิน เพิ่มเติม
ChestUnopenedPropheciesคำทำนายดรอป ไอเทมคำทำนาย 1 ชิ้น
ChestUnopenedPropheciesคำทำนายดรอป ไอเทมคำทำนาย เพิ่มเติม
ChestUnopenedDivinationไพ่พยากรณ์ดรอป ไพ่พยากรณ์ เพิ่มเติม
ChestUnopenedGenericทั่วไปดรอป ไอเทมเงินตรา เพิ่มเติม
ChestUnopenedGenericทั่วไปดรอป หินสกิลที่มีคุณภาพ เพิ่มเติม
ChestUnopenedGenericทั่วไปดรอป ไอเทมแผนที่ 1 ชิ้น
ChestUnopenedGenericทั่วไปดรอป เครื่องประดับแรร์ เพิ่มเติม
ChestUnopenedGenericทั่วไปดรอป ชุดเกราะแรร์ เพิ่มเติม
ChestUnopenedGenericทั่วไปดรอป อาวุธแรร์ เพิ่มเติม
ChestUnopenedTalismansสร้อยเครื่องรางดรอป สร้อยเครื่องรางแรร์ เพิ่มเติม
ChestUnopenedTalismansสร้อยเครื่องรางดรอป สร้อยเครื่องรางยูนิค เพิ่มเติม
ChestUnopenedLabyrinthเขาวงกตดรอป ถุงมือที่มีเอนแชนท์เขาวงกต เพิ่มเติม
ChestUnopenedLabyrinthเขาวงกตดรอป รองเท้าที่มีเอนแชนท์เขาวงกต เพิ่มเติม
ChestUnopenedLabyrinthเขาวงกตดรอป หมวกที่มีเอนแชนท์เขาวงกต 1 ชิ้น
ChestUnopenedLabyrinthเขาวงกตดรอป เครื่องเซ่นไหว้แด่เทพี 1 ชิ้น
ChestUnopenedLabyrinthเขาวงกตดรอป ไอเทมคำทำนาย 1 ชิ้น
ChestUnopenedLegionกองพันดรอป ตัวบ่มฟักกองพัน เพิ่มเติม
ChestUnopenedLegionกองพันดรอป ชิ้นส่วนกองพัน เพิ่มเติม
ChestUnopenedBlightไบล์ทดรอป น้ำมันไบล์ท เพิ่มเติม
ChestUnopenedBlightไบล์ทดรอป แผนที่ไบล์ท 1 ชิ้น
ChestUnopenedBlightไบล์ทดรอป แผนที่ ที่มี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 ชิ้น
ChestUnopenedMetamorphMetamorphดรอป ตัวเร่งปฏิกิริยา เพิ่มเติม
Metamorph Skills Bodypart /951 ⍟

Metamorph Skills Bodypart /951 ⍟

MonsterSkills
Drownedพุ่งชน(ตา)
Savage Crabพุ่งชน(ตา), แทง(ตับ)
Kelp Crabพุ่งชน(ตา)
Shore Crabพุ่งชน(ตา)
Coconut Crabพุ่งชน(ตา)
Spider Crabพุ่งชน(ตา)
Gravel Eaterยิงหิน(ตา), ยิงหิน(ตับ), ซุ่มยิงหิน(ปอด), ยิงหิน(หัวใจ)
Cannibalพุ่งชน(ตา), โยนหิน(ตับ), ขว้างเพลิง(ปอด), โยนคบเพลิง(หัวใจ), เผาหลัง(สมอง)
Cannibal Fire-eaterพุ่งชน(ตา), พ่นไฟ(ปอด), พ่นไฟ(หัวใจ)
เพลิงเดือดดาลเอาไฟฟาด(ตา), พลุเพลิง(ตับ), เสกกระดูกไฟ(ปอด), พายุไฟ(หัวใจ), อัคคีภัย(สมอง)
Dripping Deadพุ่งชน(ตา)
Rhoa Mareพุ่งกัด(ตา), แทง(ตับ), พุ่งไปด้านหน้า(ปอด), พุ่งไปด้านหน้า(หัวใจ)
Tarcel Rhoaพุ่งกัด(ตา), แทง(ตับ), พุ่งไปด้านหน้า(ปอด), พุ่งไปด้านหน้า(หัวใจ)
Tide Striderพุ่งชน(ตา), Crashing Wave(ตับ), ปาดน้ำแข็ง(ปอด)
อูซแบ็ค บลูมพุ่งกัด(ตา), กรีดร้อง(หัวใจ), ระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
Cursed Spawnพุ่งชน(ตา)
Cave Crustaceanพุ่งชน(ตา)
Broodlingพุ่งชน(ตา)
Cavern Striderพุ่งชน(ตา), Crashing Wave(ตับ), ปาดน้ำแข็ง(ปอด), ยิงน้ำแข็งเป็นชุด(หัวใจ), ระเบิดเยือกแข็ง(สมอง)
Ancient Bonestalkerพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ปอด)
เจ้าหญิงแห่งพงศ์พันธุ์พุ่งชน(ตา), แส้จากทะเล(ตับ), บ่อไฟปะทุ(หัวใจ), เสียงเรียกของไซเรน(สมอง)
Rattling Bonesพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ปอด)
Ancient Archerยิงธนู(ตา), โครงกระดูกเป็นชุดๆ(ตับ), ยิงเป็นชุดของนายพราน(หัวใจ)
Goatmanพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ตับ), กระโดดทุบพื้นแยก(สมอง)
Gluttonous Gullพุ่งกัด(ตา), พ่นเลือด(ปอด)
Goatman Shamanพุ่งชน(ตา), บอลไฟ(ตับ), โล่เหล็กหลอม(ปอด), ระเบิดไฟ(หัวใจ)
Burning Bowmanยิงธนู(ตา), ศรลุกไหม้(ตับ)
Dreadwheelพุ่งชน(ตา), พุ่งไปด้านหน้า(หัวใจ)
Necromancerพุ่งชน(ตา), เสกโครงกระดูก(ปอด), พลังผีเป็นชุด(หัวใจ)
แชทเทอร์สพุ่งชน(ตา), ค้อนเยือกแข็ง(ตับ), โยนโล่น้ำแข็ง(สมอง)
Brittle Poacherยิงธนู(ตา), ศรสายฟ้า(ตับ), ฝนกระแสไฟ(สมอง)
Brittle Thiefพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ปอด)
Rotting Damnedพุ่งชน(ตา), ทุบโครงกระดูก(หัวใจ)
ซอว์โบนส์พุ่งชน(ตา), เรียกซากศพ(หัวใจ), เปราะบาง(สมอง)
Diabolistพุ่งชน(ตา), เสกโครงกระดูก(ปอด), ระเบิดไร้เรี่ยวแรง(หัวใจ)
Brittle Bleederยิงธนู(ตา), หักขากรีดเลือด(ตับ)
Axiom Frostguardยิงน้ำแข็ง(ตา), พ่นไอเย็น(ตับ), บอลน้ำแข็ง(สมอง)
Axiom Thunderguardยิงสายฟ้า(ตา), ชาจพลังวงแหวน(ปอด), เสาสายฟ้า(สมอง)
Bearded Devilพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ตับ)
Bearded Shamanพุ่งชน(ตา), ไฟช็อตกระจาย(ตับ), วงสายฟ้าช็อค(ปอด)
อันกูแลธเอาไฟฟาด(ตา), โล่เหล็กหลอม(หัวใจ), บอลไฟแยก(สมอง)
ภัยร้ายอันแผดเผาพุ่งชน(ตา), สับเพลิง(ตับ), เผาปฐพี(สมอง)
Flame Hellionพุ่งชน(ตา), เพลิงต่อเนื่อง(หัวใจ)
Spectral Corsairพุ่งชน(ตา), ผีเป็นชุด(ตับ), โยนอาวุธเงา(ตับ), วาล์ โยนอาวุธเงา(สมอง)
Murk Runnerพุ่งกัด(ตา), แทง(ตับ), พุ่งไปด้านหน้า(ปอด), พุ่งไปด้านหน้า(หัวใจ)
กัปตันแฟร์เกรฟส์พุ่งชน(ตา), อาวุธเงา(ตับ), ฝูงเงา(สมอง)
Slimy Bloodsuckerพุ่งชน(ตา)
Seething Brineพุ่งชน(ตา), วงน้ำกระจาย(ปอด), แช่แข็งพริบตา(หัวใจ), ปาดเหลว(หัวใจ), ระเบิดเยือกแข็ง(สมอง)
Cursed Marinerพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ปอด)
Scrabbling Menaceพุ่งชน(ตา), เปราะบาง(สมอง)
Fathom Screamerพุ่งชน(ตา)
Ashen Buccaneerพุ่งชน(ตา)
Spectral Bowmanยิงธนู(ตา), ทิ่มแทงกรีดเลือด(ปอด), ศรกรีดเลือด(ปอด)
Obsidian Eaterกระสุนช็อค(ตา), กระสุนสายฟ้าสถิต(ตา), กระสุนช็อค(ตับ), กระสุนสายฟ้าสถิต(ตับ), ซุ่มยิงช็อค(ปอด), สายฟ้าสถิตเล็งยิง(ปอด), กระสุนช็อค(หัวใจ), กระสุนสายฟ้าสถิต(หัวใจ)
อมาริสซา ธิดาเมอร์เวลพุ่งชน(ตา), พายุฟ้าผ่า(ตับ), สายฟ้าผ่า(หัวใจ)
Singing Sirenพุ่งชน(ตา), แส้จากทะเล(ตับ), เสียงเรียกของไซเรน(สมอง)
แอมโบรเซีย ธิดาเมอร์เวลพุ่งชน(ตา), เพลิงคุกรุ่น(ตับ), เพลิงนรก(หัวใจ)
Merveil's Daughterพุ่งชน(ตา), แส้จากทะเล(ตับ), เสกฝูก(หัวใจ)
Merveil's Attendantพุ่งชน(ตา), แส้จากทะเล(ตับ), ฝูกระเบิด(หัวใจ), เสียงเรียกของไซเรน(สมอง)
คาลาฟ โจรฟาดกะโหลกพุ่งชน(ตา), ฟาดเหี้ยม(หัวใจ)
Blood Apeพุ่งชน(ตา), โยนลิง(ตับ)
Blood Chieftainพุ่งชน(ตา), โยนลิง(ปอด)
Bramble Cobraพุ่งชน(ตา), น้ำลายอสรพิษ(ตับ), น้ำลายกัดกร่อน(สมอง)
Carrion Swarmerพุ่งชน(ตา), ตัวเลื้อยระเบิด(ปอด)
Kraityn's Scoutยิงธนู(ตา), ศรลุกไหม้(ตับ), ศรช่วงโชติ(สมอง)
Hairy Bonecruncherพุ่งชน(ตา), ตัดปาด(ปอด), คำรามเรียกความแข็งแกร่ง(หัวใจ)
Carnage Chieftainพุ่งชน(ตา), โยนลิง(ปอด), มอบลูกแก้วระห่ำให้ฝูง(หัวใจ)
Carnage Apeพุ่งชน(ตา), โยนลิง(ตับ)
หินไนส์พุ่งชน(ตา), กลิ้งตัว(ตับ), ทุบระเบิด(สมอง)
Ruined Titanพุ่งชน(ตา), กลิ้งใส่(ตับ), ทุบหิน(หัวใจ)
Scarecrowพุ่งชน(ตา)
Dirt Scrabblerพุ่งชน(ตา), กระโดดสายฟ้า(หัวใจ), กระโดดช็อค(สมอง)
Cave Beastพุ่งชน(ตา), ปาดอสูร(ปอด), ทุบอสูร(หัวใจ)
สัตว์ร้ายสีขาวผู้ยิ่งใหญ่พุ่งชน(ตา), ทุบอสูรใหญ่(หัวใจ), ระเบิดแตกกระจาย(สมอง)
Barrow Apeพุ่งชน(ตา), โยนหิน(ตับ)
Stalag Nightmareพุ่งชน(ตา), กลิ้งใส่(ตับ), ทุบหิน(หัวใจ)
Cave Skittererพุ่งชน(ตา), แมงมุมพ่นพิษ(ปอด)
Kraityn's Aspirantพุ่งชน(ตา)
Bone Cruncherพุ่งชน(ตา), ปาด(ปอด), ทุบอสูร(หัวใจ)
Rumbling Massพุ่งชน(ตา), กลิ้งตัว(ตับ), ทุบหิน(หัวใจ)
Hulking Titanพุ่งชน(ตา), กลิ้งตัว(ตับ), ทุบหิน(หัวใจ), ฟาดหนักหน่วง(หัวใจ)
Brittle Archerยิงธนู(ตา), ยิงแยกต่อเนื่อง(หัวใจ)
Brittle Farmerพุ่งชน(ตา)
บราวาโล่พุ่งชน(ตา), ควง(ปอด), วาล์ ค้อนเยือกแข็ง(สมอง)
Frost Priestยิงน้ำแข็ง(ตา), พ่นไอเย็น(ตับ), บอลน้ำแข็ง(สมอง)
Frost Preacherยิงน้ำแข็ง(ตา), พ่นไอเย็น(ตับ), บอลน้ำแข็ง(สมอง)
Flame Priestกระสุนไฟ(ตา), เพลิงชุด(หัวใจ)
Thunder Priestยิงสายฟ้า(ตา), ชาจพลังวงแหวน(ปอด)
Brittle Clericพุ่งชน(ตา), ระเบิดแตกกระจาย(สมอง)
Crypt Weaverพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด)
Defilerพุ่งชน(ตา), เสกโครงกระดูก(ปอด), ธาตุแตก(หัวใจ)
หัวหน้าบาทหลวงจ็อฟฟริผู้อดสูพุ่งชน(ตา), ทุบโครงกระดูก(ปอด), ฝูงระเบิด(หัวใจ), โลกีย์วิปริต(สมอง)
Frost Bishopยิงน้ำแข็ง(ตา), พ่นไอเย็น(ปอด), บอลน้ำแข็ง(สมอง)
Flame Bishopกระสุนไฟ(ตา), เพลิงชุด(หัวใจ)
Vault Guardianพุ่งชน(ตา), ระเบิดแตกกระจาย(สมอง)
Sin Archerยิงธนู(ตา), สายฟ้าขนาน(ตับ), ฝนกระแสไฟ(สมอง)
ความตายสีดำพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(หัวใจ)
Mutant Arachพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด)
Spindle Spiderพุ่งชน(ตา), แมงมุมเป็นชุด(ปอด)
Sutured Aberrationพุ่งชน(ตา), ระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
ฟิเดลไลทัส ผู้ไว้ทุกข์พุ่งชน(ตา), ฟาดสายฟ้า(ตับ), ไฟช็อตกระจาย(สมอง)
Sin Lordพุ่งชน(ตา), เสกโครงกระดูก(ปอด), สายฟ้าระเบิด(หัวใจ)
Sparking Mageยิงสายฟ้า(ตา), ไฟช็อต(ตับ)
Sparking Bonesพุ่งชน(ตา), เรียกเงา(หัวใจ)
Corrupted Arachพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด)
Kraityn's Sniperยิงธนู(ตา), เสาเพลิง(สมอง)
Kraityn's Thrallพุ่งชน(ตา), ทิ่มแทงกรีดเลือด(หัวใจ)
Shadow Archerยิงธนู(ตา), ฝนระเบิด(สมอง)
Callow Thugพุ่งชน(ตา), อีโม่งปาด(ปอด), อีโม่งทุบ(หัวใจ)
Shadow Stalkerพุ่งชน(ตา), ทิ่มแทงกรีดเลือด(หัวใจ)
Stygian Apeพุ่งชน(ตา), โยนหิน(ตับ)
สไตเจียน ซิลเวอร์แบ็คพุ่งชน(ตา), โยนลิง(ปอด), มอบลูกแก้วระห่ำให้ฝูง(หัวใจ)
หมีผู้ร่วงหล่นพุ่งชน(ตา), กระสุนหมี(ปอด)
ฆาตกรไร้ปราณียิงธนู(ตา), ศรสลาตัน(ปอด)
Night Adderพุ่งชน(ตา), พ่นไฟ(ปอด)
Ink Spinnerพุ่งชน(ตา), แมงมุมเป็นชุด(ตับ)
ผู้กลืนกินพุ่งชน(ตา), ระเบิดกลืนกิน(หัวใจ)
Alira's Blood Guardพุ่งชน(ตา)
Blackguard Soldierพุ่งชน(ตา)
กัปตันอาร์เทรีพุ่งชน(ตา), ฟาดสองที(ตับ), ปาด(ปอด)
ผู้ชักใยพุ่งชน(ตา), ชุดมีดบิน(หัวใจ), ศรตาข่าย(สมอง)
Lurking Venomพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด)
Vaal Recluseพุ่งชน(ตา)
Leaping Spiderพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ปอด)
Hatchlingพุ่งชน(ตา), แมงมุมยิงต่อเนื่อง(ปอด)
Ancient Constructยิงเศษ(ตา), ยิงเศษ(ปอด)
Vaal Constructยิงเศษ(ตา), ยิงเศษ(ปอด)
Vaal Fallenพุ่งชน(ตา), ฟาดธาตุ(ตับ), ฟาดธาตุ(ปอด), ระเบิดแตกกระจาย(สมอง)
Vaal Arsonistกระสุนไฟ(ตา), กระสุนเพลิง(ปอด), พายุไฟ(สมอง)
Serpentine Constructพุ่งชน(ตา), หนามอสรพิษ(ตับ), ยิงชุดอสรพิษ(หัวใจ), ยิงหนามเป็นชุด(หัวใจ)
Oak's Devotedพุ่งชน(ตา), สัญลักษณ์ระเบิด(หัวใจ)
Boiling Ambusherพุ่งชน(ตา), วงน้ำกระจาย(ปอด), แช่แข็งพริบตา(หัวใจ), ระเบิดธาตุ(สมอง)
Enraptured Crabพุ่งชน(ตา), แทง(ตับ)
Thicket Hulkพุ่งชน(ตา), ปาดอสูร(ปอด), ฟาดพื้น(หัวใจ)
Dread Primateพุ่งชน(ตา), โยนลิง(ตับ), โยนดึกดำบรรพ์(ตับ)
Shaggy Monstrosityพุ่งชน(ตา), ปาดอสูร(ปอด)
Armour Cruncherพุ่งชน(ตา), ปาดอสูร(ปอด)
Phantom Occultistกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), ยิงธนู(ตา)
Frost Archmageยิงน้ำแข็ง(ตา), พ่นไอเย็น(ตับ), บอลน้ำแข็ง(สมอง)
Flame Archmageกระสุนไฟ(ตา), เพลิงชุด(หัวใจ)
Thunder Archmageยิงสายฟ้า(ตา), ชาจพลังวงแหวน(ปอด), เสาสายฟ้า(สมอง)
Flame Guardianพุ่งชน(ตา), ฟาดหินหลอม(ตับ)
Slimy Nemesisพุ่งชน(ตา)
Ash Prophetพุ่งชน(ตา), เสกโครงกระดูก(ปอด), โครงกระดูกไฟคุ(ปอด), เพลิงระเบิด(หัวใจ)
Death Bishopพุ่งชน(ตา), เสกโครงกระดูก(ปอด), ระเบิดเยือกแข็ง(หัวใจ)
ค'อูรูพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหว(ปอด), คลั่ง(หัวใจ)
Howlerพุ่งชน(ตา), กระสุนกรีดร้อง(ตับ)
Frost Championพุ่งชน(ตา), โยนโล่(ปอด)
Flame Championพุ่งชน(ตา), โยนโล่(ปอด)
Thunder Guardianพุ่งชน(ตา), โยนโล่(ปอด)
Shambling Cadaverพุ่งชน(ตา), ระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
Guardพุ่งชน(ตา)
กัปตันของการ์ดพุ่งชน(ตา), ปาดต่อเนื่อง(ตับ), ฟาดกระสุนสองครั้ง(หัวใจ)
Flayed Warriorพุ่งชน(ตา)
Restless Archerยิงธนู(ตา), ฝนกระแสไฟ(สมอง)
Undying Outcastพุ่งชน(ตา), ดาบเกลียว(หัวใจ)
Carrion Queenพ่นไฟ(ตา), พ่นไฟระเบิด(ตับ), ตัวเลื้อยระเบิด(ปอด)
Spine Serpentกระสุนสันหลัง(ตา), กระสุนสันหลังต่อเนื่อง(ปอด)
เพอร์เพตัสพุ่งชน(ตา), พายุมีดเงา(ตับ), ดาบเกลียว(หัวใจ), กับดัก(สมอง)
Cinder Elementalพุ่งชน(ตา), กลิ้งเพลิง(ตับ)
เฮทบีทพุ่งชน(ตา), กลิ้งเพลิง(ตับ), ฟาดหินไหล(ปอด), พายุไฟ(หัวใจ), อัคคีภัย(สมอง)
Incinerated Mageกระสุนไฟ(ตา)
Undying Wretchพุ่งชน(ตา)
มาร์เซอัสผู้เสียโฉมพุ่งชน(ตา), สายฟ้าพุ่ง(สมอง)
Undying Workerพุ่งชน(ตา)
Undying Impalerพุ่งชน(ตา), กรีดเลือด(ตับ)
Bleak Aspirantพุ่งชน(ตา), ทุบคลื่นน้ำแข็ง(ตับ)
Undying Cultistพุ่งชน(ตา), เกลียวเยือกแข็ง(หัวใจ), จู่โจมเยือกแข็ง(สมอง)
Undying Archivistพุ่งชน(ตา), เกลียวเยือกแข็ง(ปอด), จู่โจมเยือกแข็ง(สมอง)
กัปตันออเรเลียนัสพุ่งชน(ตา), ปาดต่อเนื่อง(ตับ), ฟาดกระสุนสองครั้ง(หัวใจ)
Blackguard Mageกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), ไฟช็อต(ตับ), สายฟ้าคลั่ง(หัวใจ), เกลียวไฟช็อต(สมอง)
Blackguard Eliteพุ่งชน(ตา), พุ่งทลาย(ตับ)
Blackguard Scoutพุ่งชน(ตา)
Assault Ribbonพุ่งชน(ตา), พุ่งเผา(ปอด), พุ่งกระพือ(ปอด), พุ่งระเบิด(หัวใจ)
Flame Sentinelไฟแยกตัว(ตา), บอลไฟแยกตัว(ตับ), บอลไฟต่อเนื่อง(หัวใจ)
Galvanic Ribbonสายฟ้าชิ่งไปมา(ตา), สายฟ้าชิ่งไปมา(ตับ)
Holy Waterพุ่งชน(ตา), ระเบิดน้ำ(ปอด)
Voidbearerพุ่งชน(ตา), พ่นเพลิง(ตับ), พ่นเพลิง(ปอด)
ภัยสยองจากท่าเรือพุ่งชน(ตา), พ่นเพลิง(ตับ), กรงขังแห่งเพลิง(สมอง)
Dockhand Wraithพุ่งชน(ตา), ยิงธนู(ตา), กระสุนแยกน้ำวน(ปอด), คลั่ง(หัวใจ)
Brittle Longshoremanยิงธนู(ตา)
Brittle Corsairพุ่งชน(ตา)
Fetid Mawพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ตับ)
Stinking Undyingพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ)
Undying Grapplerพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ปอด), ปลดปล่อยชาจพลัง(หัวใจ)
Soulless Watcherพุ่งชน(ตา), สายตาเจิดจ้า(ปอด)
Blackguard Arcmageกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), เสาสายฟ้าชิ่ง(ปอด), สายฟ้าคลั่ง(หัวใจ)
Mortality Experimenterกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), ระเบิดผิดผี(ปอด), โลกีย์วิปริต(สมอง)
นายพลกราวิเชียสพุ่งชน(ตา), ลูกกระสุนไฟลุก(ปอด), ไฟคลั่ง(หัวใจ), กระสุนไฟตก(สมอง)
เฟลชเรนด์ ผู้ไต่สวนใหญ่กระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), วิชาผิดผี(หัวใจ)
Reanimatorกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), ระเบิดไร้เรี่ยวแรง(หัวใจ)
โคลพุ่งชน(ตา), โซ่ดึงเข้าหาตัว(ตับ), ฟาดพื้น(ปอด)
Piety's Miscreationพุ่งชน(ตา)
Drenched Miscreationพุ่งชน(ตา)
Burned Miscreationพุ่งชน(ตา), ไฟคืบคลาน(สมอง)
Shocked Miscreationพุ่งชน(ตา), วาร์ปสายฟ้า(ตับ)
Flesh Sculptorกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), ระเบิดผิดผี(ปอด), ระเบิดไร้เรี่ยวแรง(หัวใจ)
สไปน์แคร็กพุ่งชน(ตา), สายฟ้าพุ่ง(สมอง)
Whipping Miscreationพุ่งชน(ตา), แส้พุ่ง(ตับ)
Blood Elementalพุ่งชน(ตา)
Avian Retchพุ่งชน(ตา), พ่นเลือด(ปอด)
Porcupine Goliathพุ่งชน(ตา)
ธิสเติลเซจพุ่งฟาดต่อเนื่อง(ตา), หอกน้ำแข็งเป็นชุด(สมอง)
หนอนยักษ์ผู้พิชิตพุ่งชน(ตา), ไฟเป็นชุด(ปอด), พ่นระเบิด(หัวใจ)
Pale Blackguardพุ่งชน(ตา), คลั่ง(หัวใจ), ฟาดวิญญาณ(หัวใจ)
Bone Rhoaพุ่งชน(ตา), พุ่งไปด้านหน้า(ปอด)
Thunder Keeperยิงสายฟ้า(ตา), คลื่นสายฟ้า(ตับ)
Colossal Bonestalkerพุ่งชน(ตา), ฟาดธรณี(หัวใจ)
Frost Keeperกระสุนเยือกแข็ง(ตา)
ทริเนียน ปัญญาชนผู้เป็นเลิศพุ่งชน(ตา), โยนหนังสือ(ตับ), ลมหมุน(สมอง)
Plumed Chimeralพุ่งชน(ตา), กระสุนเผด็จเป็นชุด(ตับ)
Chimeric Croakerพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ตับ), น้ำแข็งคืบคลาน(ปอด), ยิงน้ำแข็งเป็นชุด(หัวใจ)
Undying Evangelistพุ่งชน(ตา), ระเบิดศักดิ์สิทธิ์(ตับ), โล่ทองป้องกัน(หัวใจ)
Undying Aristocratพุ่งชน(ตา), ระเบิดสายฟ้า(ปอด)
คาลิกา ผู้บัญชาการพุ่งชน(ตา), กับดักสายฟ้า(ตับ), สนามสายฟ้า(สมอง)
Brooding Tarantulaพุ่งชน(ตา), ปล่อยใย(สมอง)
ผู้ทารุณวิลเฮล์ม เฟลมแบรนด์พุ่งชน(ตา), ฟาดมังกร(ตับ), กระโดดไฟ(ปอด)
ผู้บัญชาการสแตนทินัส บิทเทอร์เบลดพายุหมุนน้ำแข็ง(ตา)
Praetorian Guardพุ่งชน(ตา), พุ่งทลาย(ตับ)
Miscreationพุ่งชน(ตา)
พาราดิแซ เวเนนัมพุ่งชน(ตา), กระสุนเผด็จเป็นชุด(ตับ)
โดมินัส ผู้ใฝ่สูงพุ่งชน(ตา), ปาดมลทิน(ตับ), หัตถ์แห่งพระเจ้า(ปอด), พายุวิญญาณ(หัวใจ), ฝนโลหิต(สมอง)
Infested Vultureพุ่งชน(ตา), กระสุนอีแร้ง(ตับ)
เงาร้อยฟุตพุ่งชน(ตา), ปาด(ปอด), ฟาดจากฟ้า(หัวใจ)
Voll's Fallenพุ่งชน(ตา), ระเบิดแตกกระจาย(สมอง)
Impure Archerยิงธนู(ตา), กระสุนทิ่มแทงเป็นชุด(หัวใจ)
Maelströmพุ่งชน(ตา), บอลน้ำแข็ง(ตับ), น้ำแข็งพุ่ง(สมอง)
Mindless Scavengerพุ่งชน(ตา), กระสุนอีแร้ง(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด)
Voll's Vanguardยิงธนู(ตา), ศรสลาตัน(ตับ), วายุสลาตัน(สมอง)
ไนท์เวนยิงธนู(ตา), เล็งยิง(ปอด)
โวลล์ จักรพรรดิพิสุทธิ์พุ่งชน(ตา), เก็บแรงฟาด(ปอด), พุ่งระเบิด(สมอง)
Dust Scrabblerพุ่งชน(ตา), กระโดนเป็นชุด(หัวใจ)
ความสยองขวัญที่ถูกทอพุ่งชน(ตา), กระสุนต่อเนื่อง(ปอด), ยิงความน่ากลัวเป็นชุด(หัวใจ)
Shriekerพุ่งชน(ตา), ลูกกระสุนค้างคาว(ตับ), กรีดร้องเหนือเสียง(หัวใจ)
Pocked Minerพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ปอด)
ไพค์ริเวตพุ่งชน(ตา), ปั่นธรณี(หัวใจ), กลียุค แบบเลือกเป้า(สมอง)
Pocked Goliathพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), ทลายหิน(ปอด)
ผู้ร้องความว่างเปล่าพุ่งชน(ตา), กรีดร้อง(ตับ), กรีดร้องกระจาย(ปอด), เรียกฝูก(สมอง)
Tunnelerพุ่งชน(ตา), โยนค้อน(ตับ), โยนค้อนเป็นชุด(ปอด)
แฮมเมอร์สตอร์มพุ่งชน(ตา), ค้อนเงา(ตับ), ค้อนเงา(หัวใจ), ค้อนเงา(สมอง)
Pocked Plundererพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ปอด)
บุรุษผู้แผดเผาพุ่งชน(ตา), โยนตะเกียง(ตับ), ไฟธรรมะ(หัวใจ), เผาหลัง(สมอง)
Burrowerพุ่งชน(ตา), โยนค้อน(ตับ), โยนค้อนเป็นชุด(ปอด)
Pocked Behemothพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), ทลายหิน(ปอด)
Living Furyพุ่งชน(ตา), กลิ้งเพลิง(ตับ)
Fury Houndพุ่งชน(ตา), พ่งลาวา(ปอด)
โทเทมอินัวขว้างปา(ตา), ขว้างปากระจาย(สมอง)
Rakangoพุ่งชน(ตา), ปาด(ตับ)
ทริสเกอร์เรียกิพุ่งชน(ตา), ปาด(ตับ)
Hyrri's Sisterยิงธนู(ตา), กระสุนคารุย(ตับ), ระเบิดคารุย(หัวใจ)
Kaom's Chosenพุ่งชน(ตา), ฟาดหินหลอม(ตับ), ฟาดพื้น(ปอด), ฟาดเพลิงคารุย(สมอง)
Lavianga's Acolyteพุ่งชน(ตา), แส้เพลิงกระจาย(ตับ), คารุยโปรยกระสุน(หัวใจ), พายุไฟคารุย(สมอง)
กษัตริย์คอมม์พุ่งชน(ตา), เหวเพลิง(ตับ), กระโจนสมรภูมิ(ปอด), บรรพบุรุษอนุเคราะห์(สมอง)
Rotten Gladiatorพุ่งชน(ตา)
Pitbull Demonพุ่งชน(ตา), ฟาดคู่(ตับ), คลั่ง(ปอด)
สตีลชอว์พุ่งชน(ตา), ฟาดคู่(ตับ), พุ่งชน(หัวใจ)
Rooster Fiendพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ)
Rooster Demonยิงธนู(ตา), ศรสายฟ้า(ปอด), ป้อมหน้าไม้กัดกร่อน(สมอง)
อายเพ็คเกอร์ยิงธนู(ตา), ศรกัดกร่อน(ตับ), คุกหน้าไม้(หัวใจ), ป้อมน้ำไม้น้ำแข็ง(สมอง)
บาร์คูลพุ่งชน(ตา), ปั่นธรณี(ปอด), พายุหมุน(หัวใจ)
Mad Gladiatorพุ่งชน(ตา), โยนดาบ(ตับ), โยนดาบ(ปอด)
Fighting Bullพุ่งชน(ตา), พุ่งชน(ปอด), พุ่งระเบิด(สมอง)
ดาเรสโซ่ ราชาแห่งคมดาบพุ่งชน(ตา), ท่าพุ่งตัวของ ดาเรสโซ่(ตับ), ฟาดสามครั้ง(ปอด), รีฟสามครั้ง(หัวใจ), ท่าเต้นมรณะ(สมอง)
Icy Manifestationพุ่งชน(ตา), สะเก็ดเป็นชุด(ตับ), สะเก็ดเป็นชุด(ปอด), พายุขั้นบันได(สมอง)
รูเดียริอุส ฟีลิกซ์ยิงธนู(ตา), ยิงเป็นชุด(ตับ), กับดักกรีดเลือด(ปอด), กับดักกัดกร่อน(สมอง)
มีเวียนพุ่งชน(ตา), บอลไฟ(ตับ), อัญเชิญวิญญาณ(ปอด), วาล์ อัญเชิญโครงกระดูก(หัวใจ), ระเบิดเพลิง(สมอง)
ดีมาแชรี แคสเซียสพุ่งชน(ตา), ค้อนเยือกแข็ง(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), ทุบคลื่นน้ำแข็ง(หัวใจ), พายุหมุน(สมอง)
Bonewarped Archerยิงธนู(ตา)
Bonewarped Warriorพุ่งชน(ตา)
Wandering Eyeกระสุนลูกตา(ตา), ลูกบอลสายฟ้า(ตับ), ลูกบอลสายฟ้า(ปอด), พ่นลูกบอลสายฟ้า(ปอด)
Gut Flayerพุ่งชน(ตา), กรีดเลือด(ตับ)
Gut Spikerยิงธนู(ตา), กระสุนโครงกระดูก(ปอด), พ่นกระสุน(ปอด), กระสุนโครงกระดูก(หัวใจ)
Noisome Ophidianพุ่งชน(ตา), ระเบิดน้ำมันดิน(ตับ), ระเบิดน้ำมันดิน(สมอง)
Stygian Revenantพุ่งชน(ตา), สะดุ้ง(ตับ), สะดุ้งกระจาย(ปอด), กระสุนสะดุ้งลอย(หัวใจ)
ราชินีกระดูกพุ่งชน(ตา), สะดุ้ง(ปอด), กลับสู่ความไร้ชีพ(หัวใจ)
พายตี้ ผู้แสนทรามพุ่งชน(ตา), ปาดมลทิน(ปอด), ลำแสงมลทิน(หัวใจ), ลูกบอลสายฟ้ามลทิน(สมอง)
Aggravated Woundพุ่งชน(ตา), ธรณีโลหิต(ปอด), กระสุนลอยกัดกร่อน(ปอด)
มาลิกาโร ผู้ไต่สวนพุ่งชน(ตา), มีดเวทมนต์(ปอด), พื้นเผาไหม้(สมอง)
โดเอดรี ดาร์กทังพุ่งชน(ตา), ระเบิดโลหิต(ตับ), ระเบิดโลหิตโปรยปราย(หัวใจ)
มาลาไค ผู้ครองฝันร้ายพุ่งชน(ตา), กระสุนลอยแห่งฝันร้าย(ตับ), ฝันร้ายบดขยี้(ปอด), กรวยธาตุ(หัวใจ)
Primordial Creationพุ่งชน(ตา)
Alpine Devilพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ปอด), กระโดดทุบ แผ่นดินไหว(สมอง)
Mountain Hellionพุ่งชน(ตา), กระสุนลอยตามล่า(หัวใจ), แช่แข็งพริบตา(สมอง)
Mountain Hellion Alphaพุ่งชน(ตา), กระสุนลอยตามล่า(หัวใจ), แช่แข็งพริบตา(สมอง)
Vendigoพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ปอด)
ความตายสีขาวพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ปอด), พุ่งบันไดเลือด(หัวใจ), Blood Vortex(สมอง)
Blackguard Jaegerพุ่งชน(ตา), ยิงหน้าไม้(ตา), ศรกัดกร่อน(ตับ), ศรกัดกร่อน(สมอง)
Risen Jaegerพุ่งชน(ตา)
ผู้คุมโครว์พุ่งชน(ตา), แส้พายุ(ปอด), ระเบิดพายุ(หัวใจ)
Indoctrinated Slaveพุ่งชน(ตา)
Truth Extractorพุ่งชน(ตา), โยนมีด(ตับ), โยนมีดกระจาย(สมอง)
Oriath Enforcerพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ปอด)
Slave Driverพุ่งชน(ตา), แส้สายฟ้า(ตับ)
ตุลาการแคสติคัสพุ่งชน(ตา), โยนโล่(ตับ), ฉีกร่าง โลหิต(ปอด), ฝูงอีกาเลือด(หัวใจ)
Slave Catcherยิงหน้าไม้(ตา), กระสุนเจาะทะลุ(ตับ), ยิงด้วยหน้าไม้ต่อเนื่อง(ปอด), กระสุนตามล่า(หัวใจ), จับชาวบ้าน(สมอง)
Temple Wardพุ่งชน(ตา), คลังแสงแห่งเงา(ตับ), พุ่งไปด้านหน้า(ปอด), คลังแสงหมุนวน(หัวใจ)
Temple Guardianพุ่งชน(ตา), คลังแสงแห่งเงา(ตับ), คลังแสงหมุนวน(หัวใจ), สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้อง(สมอง)
Deranged Slaverพุ่งชน(ตา), กระสุนระเบิด(ปอด), จับชาวบ้าน(สมอง)
Deranged Slaverพุ่งชน(ตา), จับชาวบ้าน(สมอง)
นายหญิงผู้ฟื้นชีพพุ่งชน(ตา), คลื่นหินไหล(ตับ), หินไหลขั้นบันได(ปอด), หินไหลเซถลา(สมอง)
Heretical Wardพุ่งชน(ตา), คลังแสงแห่งเงา(ตับ), โล่ฟาด(ตับ), โล่ฟาด(ปอด), คลังแสงหมุนวน(สมอง)
Heretical Guardianพุ่งชน(ตา), คลังแสงแห่งเงา(ตับ), สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้อง(หัวใจ), คลังแสงหมุนวน(สมอง)
Heretical Adjudicatorพุ่งชน(ตา), ฟาดวายุ(ปอด), วายุร่วง(หัวใจ), กรงวายุ(สมอง)
อูทูล่า ศิลากับเหล็กกล้าพุ่งชน(ตา), ปลุกเสกดาบ(ตับ), ฟาดภูเขาไฟ(ปอด), ปลุกเสกดาบจำนวนมาก(หัวใจ), กระสุนภูเขาไฟเป็นชุด(สมอง)
Kitava Zealotพุ่งชน(ตา), Cultist รีฟ(ตับ), Cultist Lancing Steel(ปอด)
Temple Justicarพุ่งชน(ตา)
Twisted Justicarพุ่งชน(ตา), ฟาดอธรรม(ตับ)
Depraved Justicarพุ่งชน(ตา)
Sanguine Sisterพุ่งชน(ตา), คลื่นหินไหล(ตับ), หินไหลขั้นบันได(ปอด), วงแหวนแห่งไฟ(สมอง)
อินโนเซน พระเจ้าจักรพรรดินิรันดรพุ่งปาด(ตา), แสงแตกกระจาย(ตับ), ภาระของเทพ(ปอด), ลำแสงชำระล้าง(หัวใจ), ลูกแก้วกวาดล้าง(สมอง)
Desecrated Saintคลื่นระเบิดผิดผี(ตา), คลื่นไอผิดผี(ตับ), คลื่นพลังผิดผี(ปอด), หนามทรงกลม(สมอง)
Awoken Giantพุ่งชน(ตา), ฟาดธรณี(หัวใจ), ระเบิดกลับชาติเกิด(สมอง)
Restless Pauperพุ่งชน(ตา)
Bone Huskปืนใหญ่โครงกระดูก(ตา), ปืนใหญ่โครงกระดูก หลายนัด(ตับ), ปืนใหญ่โครงกระดูก ยิงเป็นชุด(ปอด), กำแพงโครงกระดูก(หัวใจ)
Bone Stalkerกระโจนฟาด(ตา), ฟาดโครงกระดูก(ปอด), ธรณีกระดูกสันคอน(สมอง)
Gleaming Saintกระสุนเพริศพราย(ตา), พ่นไอเพริศพราย(ตับ), คลื่นพลังเพริศพราย(ปอด), เสาชั่วร้าย(สมอง)
Risen Saintพุ่งชน(ตา), ระเบิดกลับชาติเกิด(สมอง)
Reliquarianพุ่งชน(ตา), บอลไฟศักดิ์สิทธิ์(ตับ), พ่นบอลไฟศักดิ์สิทธิ์(ปอด), ฝนทองคำ(หัวใจ), กระแสทองคำ(สมอง)
Living Memorialพุ่งชน(ตา), ปลุกเสกอาวุธ(ตับ), พุ้งชนผิดผี(ปอด)
Vengeful Soulพุ่งชน(ตา)
Desperate Soulกระสุนเงา(ตา), กระสุนระเบิดจลนศาสตร์(ตับ), ระเบิดจลนศาสตร์(หัวใจ)
Kitava's Heraldพุ่งชน(ตา), ปาดปีศาจ(ตับ), ปาดมลทิน(ตับ), กระโดดปีศาจ(ปอด), กระโดดทุบ(ปอด), วงแหวนปีศาจ(หัวใจ), ระเบิดของคิทาวา(หัวใจ), ฆาตกรรมปีศาจ(สมอง), กระสุนลอยของคิทาวา(สมอง)
Noble Deadพุ่งชน(ตา), วิญญาณกระจาย(ตับ), ยิงวิญญาณเป็นชุด(ตับ), โปรยวิญญาณ(ปอด), วิญญาณปะทุ(หัวใจ)
ท่านริสแห่งเอแบรมพุ่งชน(ตา), ล่าวิญญาณ(หัวใจ)
Crustacean Sniperยิงหิน(ตา), กระสุนเยือกแข็ง(ตา), ยิงหิน(ตับ), กระสุนเยือกแข็ง(ตับ), ซุ่มยิงหิน(ปอด), เยือกแข็งเล็งยิง(ปอด), ยิงหิน(หัวใจ), กระสุนเยือกแข็ง(หัวใจ), ยิงหินเป็นชุด(สมอง)
Tukohama's Scoutกระสุนคารุย(ตา), กระสุนคารุย(ตับ), ระเบิดคารุย(ปอด), ระเบิดคารุย(หัวใจ)
Tukohama's Warriorพุ่งชน(ตา), บรรพบุรุษฟาด(ตับ)
Tukohama's Vanguardพุ่งชน(ตา), โทเทมไฟ(ปอด), ตั้งแนวโทเทมไฟ(สมอง)
War Houndพุ่งชน(ตา), พ่งลาวา(ปอด)
ไรฮารา ผู้ภักดีต่อทูโคฮาม่าพุ่งชน(ตา), พ่งลาวา(ปอด)
Invading Crustaceanพุ่งชน(ตา)
Clearwater Striderพุ่งชน(ตา), กระสุนเยือกแข็ง(ตับ), Vortex(สมอง)
ริปไทด์พุ่งชน(ตา), คลื่นทะเล(ปอด)
ทูโคฮาม่า เทพคารุยแห่งการศึกพุ่งชน(ตา), หินภูเขาไฟพุ่งตรง(ปอด), ฟาดภูเขาไฟ(หัวใจ)
Timeless Hunterยิงธนู(ตา)
Timeless Wandererพุ่งชน(ตา)
Infested Serpentพุ่งชน(ตา), กระสุนสันหลัง(ตับ), พายุสันหลัง(สมอง)
Infested Skittererพุ่งชน(ตา)
ฟลีตฟรีคพุ่งชน(ตา), กระสุนกระดูกกระจาย(ตับ), พุ่งไปด้านหน้า(ปอด), มีดวน(หัวใจ)
Brittle Arsonistกระสุนไฟ(ตา), เพลิงชุด(หัวใจ)
Rattling Condemnedพุ่งชน(ตา), พายุหมุน(ตับ), พายุหมุนพลังสูง(หัวใจ)
Thunder Whispererพุ่งชน(ตา), เสกโครงกระดูก(ปอด), สายฟ้าระเบิด(หัวใจ)
Thunder Thrallยิงธนู(ตา), ศรสายฟ้า(ตับ), ยิงสายฟ้าเป็นชุด(ปอด)
Shavronne's Gemlingพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ปอด), ปลดปล่อยชาจพลัง(หัวใจ)
บรูตัส ผู้ถูกประกอบร่างฟาดพลังสูง(ตา), โซ่ดึงเข้าหาตัวพลังสูง(ตับ), ฟาดสายฟ้า(ปอด), ลอยฟาด(หัวใจ)
Goatman Stomperพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ปอด)
Enslaved Hellionพุ่งชน(ตา), ระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
แอ็บเบอร์แรธ เทพผู้มีกีบพุ่งชน(ตา), ระเบิดไฟ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), ไฟกลียุค(หัวใจ), ไฟนรกเป็นชุด(สมอง)
Stag Acolyteยิงธนู(ตา), ศรแตกระเบิด(ตับ), ศรกระจาย(สมอง)
Bear Acolyteพุ่งชน(ตา), ปาดสัตว์ร้าย(ตับ), ฟาดบดขยี้(ปอด)
Boar Acolyteพุ่งชน(ตา), รีฟ(ตับ), พุ่งชนหนัก(ปอด)
Enraptured Arachnidพุ่งชน(ตา)
Alira's Dearestพุ่งชน(ตา)
ประกาศหินที่แปดเปื้อนพุ่งชน(ตา), ทุบหิน(หัวใจ)
ฝูงสัตว์ยิงธนู(ตา), ศรนรก(ปอด), ศรกระจาย(สมอง)
Infested Apeพุ่งชน(ตา)
Host Chieftainพุ่งชน(ตา), มอบลูกแก้วพลังให้ฝูง(ปอด), จ่าฝูงโยน(หัวใจ)
Host Cobraพุ่งชน(ตา), น้ำลายอสรพิษ(ตับ), น้ำลายกัดกร่อน(สมอง)
Infested Mawพุ่งชน(ตา), กระโดดกัดกร่อน(สมอง)
Infested Rhoaพุ่งชน(ตา), แทง(ตับ), พุ่งไปด้านหน้า(ปอด), พุ่งไปด้านหน้า(หัวใจ)
ริสลาธ่า นายหญิงผู้เชิดหุ่นพ่นแมลง(ตา), ลมหายใจกัดกร่อน(หัวใจ), พิษขยายตัว(สมอง)
Parasiteพุ่งชน(ตา), ฟาดปรสิต(ตับ)
Ravenous Parasiteพุ่งชน(ตา), ฟาดปรสิต(ตับ), ฟาดปรสิต(ปอด)
ฮอลโลว์สกัล ผู้ยินดีเป็นถิ่นอาศัยพุ่งชน(ตา), จ่าฝูงฟาด(ปอด), เรียกปรสิต(หัวใจ)
Infested Crustaceanพุ่งชน(ตา)
Infested Crabพุ่งชน(ตา), แทง(ตับ)
Shield Crabพุ่งชน(ตา), ปูฟาด(ปอด)
Cavern Drifterพุ่งชน(ตา), สายตาเจิดจ้า(ตับ)
Infested Crawlerพุ่งชน(ตา), แทง(ตับ)
ไบรน์แคร็กพุ่งชน(ตา), กระโดดขยี้(ตับ)
Weathered Watchmanยิงธนู(ตา), ศรสลาตัน(ตับ), ฝนสลาตัน(ปอด)
Sandworn Watchmanพุ่งชน(ตา), มีดน้ำแข็ง(ปอด)
Brine Vassalพุ่งชน(ตา)
Swarthy Molluscพุ่งชน(ตา), พุ่งน้ำมันดิน(สมอง)
Enraptured Beastพุ่งชน(ตา), ปาดอสูร(ปอด), ฟาดปรสิต(หัวใจ)
Rubble Golemพุ่งชน(ตา), กลิ้งตัว(ตับ)
Disbanded Deadยิงธนู(ตา), ยิงระเบิดเป็นชุด(ปอด), ฝนระเบิด(หัวใจ)
Brittle Banditพุ่งชน(ตา), ทิ่มแทงกรีดเลือด(ตับ)
Scavenging Vultureพุ่งชน(ตา), กระสุนอีแร้ง(ตับ), กระโดดทุบ(สมอง)
Ash Harvesterพุ่งชน(ตา), ควงเคียว(หัวใจ)
Bringer of Soulsพุ่งชน(ตา), เสกโครงกระดูก(ตับ), โครงกระดูกไม่เสถียร(ปอด)
Brittle Born-againยิงธนู(ตา), พุ่งชน(ตา), ศรแยก(ตับ), ฝนกระแสไฟ(สมอง)
Devout Deadพุ่งชน(ตา), ระเบิดกัดกร่อน(ปอด)
Idolised Saintพุ่งชน(ตา), ยิงธนู(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), ศรไฟไหม้เป็นชุด(ตับ), วาล์ ศรไฟไหม้(หัวใจ), ศรช่วงโชติ(สมอง)
กองไม้แสนระทมพุ่งชน(ตา), ยิงกระสุนตามล่าเป็นชุด(ตับ), อัญเชิญฝูงผีดิบ(หัวใจ)
Spectral Mageกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), คลื่นเยือกเย็นกระจาย(ปอด), คลื่นเยือกเย็นกระจาย(สมอง)
Crypt Ambusherพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), ฟาดพริบตา(หัวใจ)
Wraithพุ่งชน(ตา), มีดเวทมนต์(ตับ), วงแหวนมีด(หัวใจ), มีดควงพริ้ว(สมอง)
Augmented Deadพุ่งชน(ตา), วาร์ปสายฟ้า(ตับ)
Plague Retchพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ), ระเบิดกัดกร่อน(หัวใจ)
Undying Subjectพุ่งชน(ตา), ไฟช็อตกระจาย(ตับ), ไฟช็อตกระจาย(ปอด), เครื่องจักรไฟช็อต(สมอง)
Undying Inductorพุ่งชน(ตา), หินไหลพุ่งชน(ปอด), พุ่งชนd ยิงเป็นชุด(หัวใจ)
Wide-eyed Assemblageกระสุนลูกตา(ตา), ลูกบอลสายฟ้า(ปอด)
Arranged Anatomyพุ่งชน(ตา), กรีดเลือด(ตับ)
มาลิกาโร จิตรกรพุ่งชน(ตา), ฟาดคอมโบ(ตับ), ดาบพลังจิต(ปอด), วาร์ปฟาด(หัวใจ)
ความตายสีดำ เจ็บปวดมิรู้สิ้นพุ่งชน(ตา), บอลเคออส(ตับ), สายฟ้ากัดกร่อน(ปอด), กระสุนเคออสลอยเป็นชุด(หัวใจ)
ฟิเดลไลทัส ภักดีมิรู้สิ้นพุ่งชน(ตา), พายุเคออส(ตับ), ฟาดหาง(ปอด), โล่สายฟ้า(สมอง)
Hybrid Arachnidพุ่งชน(ตา), แมงมุมฟาด(หัวใจ)
Scalding Arachnidพุ่งชน(ตา), เอาไฟฟาด(ปอด)
กระดูกสีขาวผู้ยิ่งใหญ่พุ่งชน(ตา), ทุบอสูร(หัวใจ)
ผู้ปั้นกระดูกพุ่งชน(ตา), เสกโครงกระดูก(ปอด), ระเบิดไร้เรี่ยวแรง(หัวใจ)
Tunnelfiendพุ่งชน(ตา), กระสุนหมี(ปอด)
Infested Tunnelfiendพุ่งชน(ตา), กระสุนหมี(ปอด)
Greust's Hornยิงธนู(ตา), ศรแตกระเบิด(ตับ), สัตว์เล็งยิง(หัวใจ), ศรกระจาย(สมอง)
Greust's Clawพุ่งชน(ตา), ปาดสัตว์ร้าย(ตับ), ฟาดบดขยี้(ปอด)
Greust's Tuskพุ่งชน(ตา), พุ่งชนหนัก(ปอด)
กรูสท์ จ้าวแห่งพงไพรพุ่งชน(ตา), หอก(ตับ), หอกเป็นชุด(หัวใจ)
Treacherous Deserterยิงธนู(ตา)
Heartless Deserterพุ่งชน(ตา), ทิ่มแทงกรีดเลือด(หัวใจ)
Host Adderพุ่งชน(ตา), พ่นไฟ(ปอด)
หนอนขุดถ้ำพุ่งชน(ตา), ระเบิดกลืนกิน(ตับ)
Woods Ursaพุ่งชน(ตา), กระสุนหมี(ปอด)
Infested Ursaพุ่งชน(ตา), กระสุนหมี(ปอด)
The Dreadstoneพุ่งชน(ตา), กลียุคเคออส(ปอด), โลกีย์วิปริต(สมอง)
กรัธท์คัล พระมารดาผู้สิ้นหวังพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหว(ปอด), หลุมแห่งความสิ้นหวัง(สมอง)
Ancient Sentry Apparatusยิงเศษสองครั้ง(ตา)
Spine Constructพุ่งชน(ตา), กระสุนสันหลัง(ตับ), พายุสันหลัง(สมอง)
Arakaali's Daughterพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ปอด)
ไบล์ทเบลดพุ่งชน(ตา), โยนเคออส(หัวใจ), โทเทมเหี่ยวเฉา(สมอง)
Vaal Frost Guardianพุ่งชน(ตา), กระโดดระเบิด(สมอง)
Corrupted Spitterพุ่งชน(ตา), หนามกัดกร่อน(ปอด), หนามกัดกร่อนเป็นชุด(หัวใจ)
Plagued Arachnidพุ่งชน(ตา)
Cairn Annihilatorยิงเศษ(ตา)
Vaal Slayerยิงธนู(ตา), ฟาดธาตุ(ตับ)
Volatile Poisonพุ่งชน(ตา), ระเบิดกัดกร่อน(ตับ), โปรยระเบิดกัดกร่อน(หัวใจ)
Forest Beastพุ่งชน(ตา), ปาดอสูร(ปอด), ทุบอสูร(หัวใจ)
Carrion Burrowerพุ่งชน(ตา), ตัวเลื้อยระเบิด(ปอด)
Undying Ravagerพุ่งชน(ตา), มีดร่วง(ตับ), มีดร่วง(สมอง)
Sand Leaperพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ตับ)
Acid Slithererพุ่งชน(ตา), น้ำลายอสรพิษ(ตับ)
วิปลาสวนเวียนพุ่งชน(ตา)
Filth Mawพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ปอด), Maw ยิงเป็นชุด(หัวใจ)
Scum Crawlerพุ่งชน(ตา), ตัวเลื้อยระเบิด(ปอด)
Mephitic Maidenพุ่งชน(ตา), กระสุนลอยกัดกร่อน(ตับ), โปรยระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
Noxious Maidenพุ่งชน(ตา)
Sewer Drifterพุ่งชน(ตา), สายตาเจิดจ้า(ตับ), หมึกปลาหมึก(หัวใจ)
Sewer Goliathพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้นนรก(ปอด)
Muck Vortexพุ่งชน(ตา), บอลน้ำแข็ง(ตับ), น้ำแข็งพุ่ง(สมอง)
โดเอดรีผู้ต่ำช้าพุ่งชน(ตา), ไม้กายสิทธิ์ฟาด(ตับ), วาร์ปโลหิต(ปอด), ฟองโลหิต(หัวใจ)
Undying Socialiteพุ่งชน(ตา)
Pale Commanderพุ่งชน(ตา), คลั่ง(หัวใจ), ระเบิดแตกกระจาย(สมอง)
Spectral Soldierพุ่งชน(ตา)
Spectral Officerพุ่งชน(ตา), โยนอาวุธเงา(ตับ)
Spectral Legionnaireพุ่งชน(ตา), ปาด(หัวใจ)
ออนดาร์ ผู้ทรยศพุ่งชน(ตา), ฟาดสองที(ตับ), กระโดดกัดกร่อน(ปอด), ปาดสองที(หัวใจ)
Chrome-touched Chimeralพุ่งชน(ตา), กระสุนจิ้งเหลน(ตับ)
Chrome-infused Chimeralพุ่งชน(ตา), กระสุนจิ้งเหลน(ตับ), ศรนรก(หัวใจ)
Chrome-touched Croakerพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ตับ), กระสุนเยือกแข็งตามล่า(หัวใจ)
Chrome-infused Croakerพุ่งชน(ตา), ลูกแก้วหนาวเย็น(ปอด), กระสุนเยือกแข็งตามล่า(หัวใจ)
Chrome-touched Goliathพุ่งชน(ตา)
Chrome-infused Goliathพุ่งชน(ตา)
Undying Initiateพุ่งชน(ตา), ระเบิดแตกกระจาย(สมอง)
Undying Patricianพุ่งชน(ตา), แช่แข็งพริบตา(หัวใจ)
Chromatic Gargoyleพุ่งชน(ตา), กระโดดน้ำแข็ง(ปอด)
Chrometouched Gargoyleพุ่งชน(ตา), กระโดดน้ำแข็ง(ปอด)
ยูกูล ภาพสะท้อนแสนสยองพุ่งชน(ตา), พุ่งชน(ปอด), งับ(หัวใจ)
Brittle Gladiatorพุ่งชน(ตา)
Risen Gladiatorพุ่งชน(ตา), แทง(ตับ)
Bubbling Waveพุ่งชน(ตา)
Crashing Waveพุ่งชน(ตา), ยอดน้ำวน(ปอด)
Vortexพุ่งชน(ตา), บอลน้ำแข็ง(ตับ), น้ำแข็งพุ่ง(สมอง)
เฮคเตอร์ ทิทูเชียส บริวารนิรันดรพุ่งชน(ตา), ฟาดคอมโบ(ตับ), พุ่งชนหนัก(หัวใจ)
Lunarsworn Wintermageกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), เยือกแข็งเรียงหลั่น(ตับ)
Lunaris Eliteพุ่งชน(ตา), พุ่งเยือกแข็ง(ปอด)
Lunar Scoutพุ่งชน(ตา)
ผู้นำพาราตรีลูเชียสพุ่งชน(ตา), ทุบคลื่นน้ำแข็ง(ตับ), โล่พุ่งชน(ปอด)
Lunar Miscreationพุ่งชน(ตา)
Moontouched Miscreationพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ปอด), ระเบิดน้ำแข็ง(สมอง)
Night Horrorพุ่งชน(ตา)
Dusk Horrorพุ่งชน(ตา), แส้จันทรา(ตับ), มีดน้ำแข็งจันทรา(ปอด)
Lunaris Concubineหนามน้ำแข็ง(ตา)
Lunarsworn Archmageกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), น้ำแข็งแยก(ปอด), น้ำแข็งกัด(สมอง)
Lunaris Championพุ่งชน(ตา), ทุบคลื่นน้ำแข็ง(ตับ), พุ่งเยือกแข็ง(ปอด)
Lunaris Zealotพุ่งชน(ตา)
Moontouched Zealotพุ่งชน(ตา), ระเบิดน้ำแข็ง(ปอด)
ดัสก์ ผู้เบิกทางแก่ลูนาริสพุ่งชน(ตา), กระสุนพลบค่ำเป็นชุด(ตับ), จันทราเล็งยิง(ปอด), โปรยระเบิด(หัวใจ)
Ruins Hellionพุ่งชน(ตา), หมาไฟยิงกระสุนลอยเป็นชุด(หัวใจ)
Brittle Lookoutยิงธนู(ตา)
โทลแมนพุ่งชน(ตา)
Undying Engineerพุ่งชน(ตา), ป้อมหน้าไม้ยิงเป็นชุด(สมอง)
Undying Degenerateพุ่งชน(ตา), คลื่นเยือกแข็งเป็นชุด(ปอด)
Undying Dregพุ่งชน(ตา), ระเบิดน้ำมันดิน(สมอง)
Labourer Wraithยิงธนู(ตา), กระสุนแยกน้ำวน(ปอด)
Foremanพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ)
Vicious Houndพุ่งชน(ตา), ฟาดคู่(ตับ), คลั่ง(ปอด)
Feral Fowlพุ่งชน(ตา)
Gemling Legionnaireพุ่งชน(ตา), บอลไฟ(ตับ), แผ่นดินไหว(ตับ), เยือกแข็งเรียงหลั่น(ตับ), บอลไฟ(ปอด), ระเบิดน้ำแข็ง(ปอด), บอลไฟขนาน(หัวใจ), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(หัวใจ), เรียงหลั่นคู่(หัวใจ), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(สมอง)
Gemling Captainพุ่งชน(ตา), บอลไฟ(ตับ), เรียงหลั่นคู่(ปอด), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(หัวใจ), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(สมอง)
Swarming Ratพุ่งชน(ตา)
Overgrown Ratพุ่งชน(ตา)
Crow Keeperพุ่งชน(ตา)
หุ่นจำลองแสนสยองพุ่งชน(ตา), เรียกอีกา(ปอด), ศรอีกา(หัวใจ)
Auric Lionพุ่งชน(ตา)
Molten Lionพุ่งชน(ตา), พ่นลาวา(สมอง)
Lowlands Hopperพุ่งชน(ตา), แส้สายฟ้า(ตับ)
Grazing Taurusพุ่งชน(ตา), ปั่นธรณี(ตับ), พุ่งชน(ปอด), พุ่งระเบิด(สมอง)
Solarsworn Infernomageกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), แสงอาทิตย์สาดส่อง(ปอด)
Solarsworn Archmageกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), ระเบิดอุกกาบาต(ตับ), บอลไฟ(ปอด)
Solaris Eliteพุ่งชน(ตา), ฟาดสองที(ตับ)
Solaris Championพุ่งชน(ตา), ปาด(ตับ), ฟาดเพลิง(ปอด), เพลิงระเบิด(สมอง)
Solar Scoutพุ่งชน(ตา)
เรกูลัส ผู้นำสาส์นจากตะวันพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), ฟาดพื้น(หัวใจ)
Solar Elementalพุ่งชน(ตา), บอลไฟกระจาย(ปอด)
ดอว์น ผู้เบิกทางแก่ลูนาริสพุ่งชน(ตา), โยนโล่ศักดิ์สิทธิ์(ตับ), มีดศักดิ์สิทธิ์ร่วง(ปอด), ลำแสงพระอาทิตย์(สมอง)
Frost Sentinelน้ำแข็งแยกตัว(ตา), หอกน้ำแข็งแยก(ตับ), พ่นไอน้ำแข็ง(หัวใจ), หอกน้ำแข็งเป็นชุด(หัวใจ)
Lunar Devoteeพุ่งชน(ตา), กระสุนเยือกแข็ง(ตับ), อัญเชิญน้ำแข็ง(หัวใจ), พายุน้ำแข็ง(สมอง)
โซลาริส ตะวันนิรันดรแทง(ตา), หอกพระอาทิตย์(ตับ), ระเบิดพระอาทิตย์(ปอด), หอกพระอาทิตย์(หัวใจ), ลำแสงพระอาทิตย์(สมอง)
Bonewarped Archerยิงธนู(ตา), ยิงโลหิตเป็นชุด(ปอด), ยิงธนูกระจาย(หัวใจ)
Bloodstained Warriorพุ่งชน(ตา)
Fevered Clotพุ่งชน(ตา)
Bloodstained Fallenพุ่งชน(ตา)
Bloodstained Fallenพุ่งชน(ตา)
Bloodstained Vanguardยิงธนู(ตา), ศรสลาตัน(ตับ), วายุสลาตัน(สมอง)
Bloodsoaked Vanguardยิงธนู(ตา), ศรสลาตัน(ตับ), โปรยระเบิด(หัวใจ), วายุสลาตัน(สมอง)
Blood Vortexพุ่งชน(ตา), บอลต่อมพิษ(ปอด), ยิงต่อมพิษเป็นชุด(หัวใจ), คลืนต่อมพิษ(สมอง)
Escaped Revenantพุ่งชน(ตา), สะดุ้ง(ตับ), สะดุ้งกระจาย(ปอด), กระสุนสะดุ้งลอย(หัวใจ)
Colossus Crusherพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), แผ่นดินไหว(ปอด)
Snow Wolfพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ตับ)
Freezing Wolfพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด)
Frozen Titanพุ่งชน(ตา), ระเบิดแตกกระจาย(สมอง)
Brittle Shardพุ่งชน(ตา), พ่นหอกน้ำแข็ง(ปอด), หอกน้ำแข็งเป็นชุด(หัวใจ)
Mountain Lynxพุ่งชน(ตา)
Dessicated Marakethพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ)
Sand Serpentพุ่งชน(ตา), กระสุนสันหลัง(ปอด)
Sand Skittererพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ปอด), หนามทรงกลม(สมอง)
Sandworn Slavesพุ่งชน(ตา), วายุหมุน(ปอด), คลื่นพายุ(สมอง)
Wild Rhexพุ่งชน(ตา), พุ่งปาด(หัวใจ), กรีดร้องโหยหวน(สมอง)
Maternal Rhexพุ่งชน(ตา), พุ่งปาด(หัวใจ), กรีดร้องโหยหวน(สมอง)
Adolescent Rhexพุ่งชน(ตา)
Escaped Rhexพุ่งชน(ตา), แส้หางฟาด(หัวใจ)
Black Scorpionพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ตับ)
Sand Scorpionพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ตับ)
Predatory Scorpionพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ตับ)
Rhexback Raiderยิงธนู(ตา), พ่นด้วยธนู(ตับ)
Rhexback Spearmanพุ่งชน(ตา), คลั่ง(หัวใจ)
Sandy Lookoutยิงธนู(ตา), ศรสายฟ้า(ตับ)
Sandy Guardianพุ่งชน(ตา)
Feral Chimeralพุ่งชน(ตา), กระสุนจิ้งเหลน(ตับ)
Vaulting Croakerพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ตับ), เพลิงตามล่า(หัวใจ)
ชาคารี ราชินีแห่งผืนทรายพุ่งชน(ตา), ฟาดหาง(ตับ), ปั่นธรณี(ปอด), หางฟาด(หัวใจ), มุดดิน(สมอง)
Hill Devilพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ปอด)
Arctic Wolfพุ่งชน(ตา)
Mountain Fragmentพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยกตามล่า(หัวใจ)
Rotting Vultureพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ปอด)
Avalanche Riderพุ่งชน(ตา), พุ่งชน(ปอด)
โบลเดอร์แบ็คพุ่งชน(ตา), พุ่งชน(ปอด), ดินถล่ม(หัวใจ), แผ่นดินไหว(สมอง)
Hill Shardพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ)
Hill Fragmentพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ)
Hill Remnantพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ)
Bleached Crustaceanพุ่งชน(ตา)
Sulphuric Striderพุ่งชน(ตา)
Sun Bleached Fallenพุ่งชน(ตา), ระเบิดแตกกระจาย(สมอง)
Sun Bleached Vanguardยิงธนู(ตา), ศรสลาตัน(ตับ), พ่นสลาตัน(ปอด), วายุสลาตัน(สมอง)
Bleached Horrorพุ่งชน(ตา), กระสุนโครงกระดูก(ตับ), ยิงกระสุนตามล่าเป็นชุด(ปอด), ยิงความน่ากลัวเป็นชุด(หัวใจ)
Bleached Crawlerพุ่งชน(ตา), แทง(ตับ)
Sulphurspawnพุ่งชน(ตา)
Waste Lurcherพุ่งชน(ตา)
Sulphuric Scorpionพุ่งชน(ตา)
บาซิลิสก์พุ่งชน(ตา), กระสุนจิ้งเหลน(ตับ), พ่นเพลิง(ปอด), สาปเป็นหิน(หัวใจ)
Buried Tarantulaพุ่งชน(ตา)
Crystallised Fallenพุ่งชน(ตา)
Crystallised Sentryยิงธนู(ตา), ศรสลาตัน(ตับ), พ่นสลาตัน(ปอด), วายุสลาตัน(สมอง)
Screecherพุ่งชน(ตา), กรีดร้อง(ตับ)
Pocked Masonพุ่งชน(ตา)
Crawlerพุ่งชน(ตา), โยนค้อน(ตับ), โยนค้อนเป็นชุด(ปอด)
Pocked Giantพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), ทลายหิน(ปอด), แผ่นดินแยกตามล่า(หัวใจ)
Chaos Guardianพุ่งชน(ตา), เคออสเรียงหลั่น(ตับ), พายุเคออส(หัวใจ)
Diseased Arachnidพุ่งชน(ตา)
การูคาน ราชินีแห่งสายลมพุ่งชน(ตา), ฟาดคอมโบ(ปอด), พุ่งทะเลทราย(หัวใจ), ฝูงสลาตัน(สมอง)
คิระ บริวารแห่งการูคานพุ่งชน(ตา), แทง(ตับ)
Ancient Workerพุ่งชน(ตา)
Undying Labourerพุ่งชน(ตา), ค้อนเยือกแข็ง(ตับ), ป้อมหน้าไม้ศรน้ำแข็ง(หัวใจ), วาล์ ค้อนเยือกแข็ง(สมอง)
Undying Operatorพุ่งชน(ตา), ฟาดสายฟ้าสถิต(ตับ), ลูกแก้วสายฟ้า(ปอด)
นายพลเอดัสพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหว(ตับ), ระเบิดมีชีวิต(หัวใจ), พุ่งชน แผ่นดินไหว(สมอง)
Refinery Constructพุ่งชน(ตา), สายฟ้าชิ่ง(ปอด)
ดรูลมอว์พุ่งชน(ตา), หอกกระดูก(ตับ), แผ่นดินแยก(ปอด), เสาเนื้อหนัง(หัวใจ)
Maligaro's Inspirationพุ่งชน(ตา)
Shavronne's Legacyพุ่งชน(ตา), ฟาดสายฟ้าสถิต(ตับ)
Maligaro's Passionพุ่งชน(ตา), ไบล์ท(ปอด)
Maligaro's Crueltyพุ่งชน(ตา)
Doedre's Ichorพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหว(ปอด)
Shavronne's Envyพุ่งชน(ตา)
Shavronne's Greedพุ่งชน(ตา), คลื่นสายฟ้า(ตับ)
Doedre's Sufferingพุ่งชน(ตา)
Doedre's Tormentกรีดร้องเคออส(ตา)
Maligaro's Museพุ่งชน(ตา), ยิงสายฟ้ากัดกร่อนเป็นชุด(ปอด)
มาลิกาโร ผู้พ่ายพังพุ่งชน(ตา), บูมเมอแรง(ตับ), วาร์ปฟาด(ปอด), ฟาดคอมโบ(หัวใจ), พายุเคออส(สมอง)
สามศิษย์อันแสนทรามพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), พายุกระจาย(หัวใจ), ลิ้นดำ พ่นสำรอก(สมอง)
Shavronne's Visionสายฟ้าแลบ(ตา), กระสุนสายฟ้าลอย(ปอด)
Desecrated Thrallพุ่งชน(ตา)
เพลควิงพุ่งชน(ตา), กระโดดกัดกร่อน(ตับ), กระสุนลอยกัดกร่อน(ปอด), ดิ่งกัดกร่อน(หัวใจ), โปรยระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
Feast Attendantพุ่งชน(ตา)
Purge Houndพุ่งชน(ตา), ฟาดฟ้าแลบ(ตับ), รำมีดพุ่ง(ปอด)
Wicker Manพุ่งชน(ตา), ฟาดภูเขาไฟ(ตับ), ฝูงเผาไหม้(สมอง)
Warped Regurgitatorพุ่งชน(ตา), กระสุนโลหิตลอย(ตับ), ยิงโลหิตเป็นชุด(หัวใจ)
นายหญิงผู้เน่าเหม็นพุ่งชน(ตา), กระสุนไฟลอย(ปอด)
Kiln Motherพุ่งชน(ตา), เพลิงชุด(หัวใจ)
Enthralled Enforcerพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ปอด)
Depraved Enforcerพุ่งชน(ตา)
Window Shardพุ่งชน(ตา), พายุหมุน(ปอด)
อาวาริอุส ผู้ถูกประกอบร่างพุ่งชน(ตา), ปาดวิคเกต(ตับ), ไฟมลทิน(ปอด), ยิงกระสุนมลทินเป็นชุด(หัวใจ), ลำแสงสาปแช่ง(สมอง)
Crazed Driverพุ่งชน(ตา), แส้สายฟ้า(ตับ)
Experimented Deadพุ่งชน(ตา), วิญญาณกระจาย(ตับ), ยิงวิญญาณเป็นชุด(ตับ), โปรยวิญญาณ(ปอด), วิญญาณปะทุ(หัวใจ)
Deformed Slaveพุ่งชน(ตา)
Defiled Extractorพุ่งชน(ตา), ยิงใบเลื่อยเป็นชุด(สมอง)
Corrupted Extractorพุ่งชน(ตา)
ไวเลนท่าพุ่งชน(ตา), กระสุนแก็ซ(ตับ), พุ่งกระสุนลอย(ปอด), แผ่นดินแยก ยิงเป็นชุด(หัวใจ)
Orphaned Zealotพุ่งชน(ตา)
Orphaned Wardพุ่งชน(ตา), คลังแสงแห่งเงา(ตับ), โล่ฟาด(ตับ), โล่ฟาด(ปอด), คลังแสงหมุนวน(สมอง)
Callow Sniperยิงธนู(ตา)
Kraityn's Sentryยิงธนู(ตา), ยิงระเบิดเป็นชุด(ปอด), โปรยระเบิดแตก(สมอง)
Alira's Deadeyeพุ่งชน(ตา), ศรกัดกร่อน(ตับ)
Highwaymanพุ่งชน(ตา)
Oak's Bruteพุ่งชน(ตา)
Skeletal Beastพุ่งชน(ตา)
Corrupted Beastพุ่งชน(ตา)
Spectral Scoundrelพุ่งชน(ตา), ฝูงมีด(หัวใจ)
Spectral Swashbucklerพุ่งชน(ตา), ยิงกระสุนเงาเป็นชุด(ปอด)
Bearded Skycallerพุ่งชน(ตา), ไฟช็อตกระจาย(ตับ), วงสายฟ้าช็อค(ปอด), พายุฟ้าผ่า(สมอง)
Wolfพุ่งชน(ตา)
Dune Hellionพุ่งชน(ตา), กรีดเลือด(ตับ)
Shackled Hellionพุ่งชน(ตา)
Churning Titanพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหว(หัวใจ)
Sin Masterพุ่งชน(ตา), ปลุกฝูงผีดิบ(ปอด), สัญลักษณ์ระเบิด(หัวใจ)
Corrupted Rhoaพุ่งชน(ตา), พุ่งไปด้านหน้า(ปอด)
Granite Eaterกระสุนคุไฟ(ตา), กระสุนคุไฟ(ตับ), คุไฟเล็งยิง(ปอด), กระสุนคุไฟ(หัวใจ)
Rock Spitterยิงหิน(ตา), ยิงหิน(ตับ), ซุ่มยิงหิน(ปอด), ยิงหิน(หัวใจ)
Merveil's Favouredพุ่งชน(ตา), แส้จากทะเล(ตับ)
Merveil's Chosenพุ่งชน(ตา), แส้จากทะเล(ตับ), เสกฝูก(หัวใจ), โลกีย์วิปริต(สมอง)
Merveil's Retainerพุ่งชน(ตา), แส้จากทะเล(ตับ), ฝูงระเบิด(หัวใจ)
Merveil's Blessedพุ่งชน(ตา), แส้จากทะเล(ตับ), ยิงลูกแก้วน้ำแข็งเป็นชุด(ปอด)
Deep Crustaceanพุ่งชน(ตา)
Vault Hunterยิงธนู(ตา), ยิงกระสุนบ้าคลั่งเป็นชุด(ตับ)
Plagued Bowmanยิงธนู(ตา), ศรกัดกร่อน(ตับ)
Vexing Archerยิงธนู(ตา), ฝูงระเบิด(หัวใจ)
Frost Harbingerกระสุนน้ำแข็ง(ตา)
Flame Harbingerกระสุนไฟ(ตา)
Thunder Championยิงสายฟ้า(ตา)
Angered Remainsพุ่งชน(ตา)
Frost Guardianพุ่งชน(ตา), ทุบคลื่นน้ำแข็ง(ตับ)
Bone Wardenพุ่งชน(ตา), เรียกเงา(หัวใจ)
Colossal Vaal Fallenพุ่งชน(ตา), ฟาดธาตุ(ตับ)
Vaal Flame Guardianพุ่งชน(ตา)
Vaal Bone Wardenพุ่งชน(ตา)
Vaal Frostguardกระสุนเย็น(ตา)
Vaal Thunderguardยิงสายฟ้า(ตา)
Crypt Stalkerพุ่งชน(ตา), กรีดเลือด(ตับ), น้ำลายอสรพิษ(ปอด)
Venomous Spawnพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ)
Noxious Tarantulaพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ)
Webbed Spiderพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ปอด), กระสุนใยแมงมุม(สมอง)
Virulent Spiderพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ), ยิงพิษต่อเนื่อง(ปอด)
Crashing Brineพุ่งชน(ตา), Vortex(ปอด)
Flood Striderพุ่งชน(ตา), Vortex(ปอด)
Boiling Striderพุ่งชน(ตา), วงน้ำกระจาย(ปอด), แช่แข็งพริบตา(หัวใจ), ระเบิดธาตุ(สมอง)
Withered Huskพุ่งชน(ตา)
Fetid Shamblerพุ่งชน(ตา)
Blackguard Firemageกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), ระเบิดความร้อน(หัวใจ)
Slashed Miscreationพุ่งชน(ตา), ฝูงมีด(หัวใจ)
Sewage Crawlerศรน้ำกรด(ตา), ศรน้ำกรด(ตับ), ศรน้ำกรดเล็งยิง(ปอด), ศรน้ำกรด(หัวใจ)
Toxic Crawlerศรน้ำกรด(ตา), ศรน้ำกรด(ตับ), ศรน้ำกรดเล็งยิง(ปอด), ศรน้ำกรด(หัวใจ)
Scorched Guardพุ่งชน(ตา), ฟาดหินหลอม(ตับ)
Barb Serpentพุ่งชน(ตา), พ่นสันหลัง(ปอด)
Crimson Ichorพุ่งชน(ตา), โลหิต แผ่นดินแยก(ตับ)
Coagulated Elementalพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหว(หัวใจ)
Undying Untouchableพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ)
Void Remnantพุ่งชน(ตา), ลูกบอลอวกาศ(ปอด)
Tangled Remainsพุ่งชน(ตา), กระสุนโครงกระดูก(ตับ), ยิงกระสุนตามล่าเป็นชุด(ปอด), ยิงความน่ากลัวเป็นชุด(หัวใจ)
Talon Archerยิงธนู(ตา), สายฟ้ากระจาย(ปอด), ระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
Plated Parasiteพุ่งชน(ตา)
Spitting Parasiteพุ่งชน(ตา), พ่นน้ำกรด(ตับ)
Vicious Parasiteพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ปอด)
Twisted Effigyพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(ปอด)
โรคร้ายสีเทาพุ่งชน(ตา), กระโดดกัดกร่อน(ตับ), กระสุนลอยกัดกร่อน(ปอด), ดิ่งกัดกร่อน(หัวใจ), กระสุนลอยกัดกร่อน(สมอง)
เมฟ็อด ผู้เผาปฐพีพุ่งชน(ตา), ระเบิดไฟ(ตับ), ระเบิดไฟ(ปอด), ไฟกลียุค(หัวใจ), ไฟนรกเป็นชุด(สมอง)
วิญญาณเหล็กกล้าพุ่งชน(ตา), ปาดสองที(ตับ), พายุใบเลื่อย(ปอด), พายุใบเลื่อย(หัวใจ), พายุดาบ(สมอง)
องครักษ์แห่งคิเมียร่าพุ่งชน(ตา), หอกพริบตา(ตับ), ฟาดคอมโบ(ปอด), ฟาดชาจพลัง(หัวใจ), ฟาดชาจพลัง(สมอง)
องครักษ์แห่งไฮดร้าเขี้ยวไฮดร้า(ตา), เขี้ยวไฮดร้า(ตับ), นรกเรียงหลั่น(ปอด), ลูกศรไฮดร้า(หัวใจ), ลูกศรไฮดร้า(สมอง)
องครักษ์แห่งมิโนทอร์มิโนทอร์ฟาด(ตา), ควง(ตับ), ควง(ปอด), ท่ามุดฟาด(หัวใจ), ฟาดพื้นแผ่นดินไหว(สมอง)
องครักษ์แห่งฟีนิกซ์พุ่งชน(ตา), ระเบิดเพลิง(ตับ), ระเบิดเพลิง(ปอด), ระเบิดไฟมีชีวิต(หัวใจ), ระเบิดไฟมีชีวิต(สมอง)
ผู้กดขี่พุ่งชน(ตา), กระบี่เพลิง(ตับ), กระบี่เพลิง(ปอด), กระบี่เพลิง(หัวใจ), กระบี่เพลิง(สมอง)
ผู้ขจัดพุ่งชน(ตา), กระสุนฟ้าผ่า(ตับ), กระสุนฟ้าผ่า(ปอด), สายฟ้าแลบ(หัวใจ), สายฟ้าแลบ(สมอง)
ผู้บีบรัดพุ่งชน(ตา), รำมีดพุ่ง(ตับ), รำมีดพุ่ง(ปอด), กรงเล็บเคออส(หัวใจ), กรงเล็บเคออส(สมอง)
ผู้ชำระล้างพุ่งชน(ตา), โยนอาวุธศักดิ์สิทธิ์(ตับ), โยนอาวุธศักดิ์สิทธิ์(ปอด), ฟาดฟื้นศักดิ์สิทธิ์(หัวใจ), ฟาดฟื้นศักดิ์สิทธิ์(สมอง)
แสงผู้ชำระล้างพุ่งปาด(ตา), แสงแตกกระจาย(ตับ), ภาระของเทพ(ปอด), แสงชำระล้าง(หัวใจ), ลูกแก้วกวาดล้าง(สมอง)
โวด หุ่นลอกเลียนมนุษย์พุ่งชน(ตา), ปาดวิคเกต(ตับ), ไฟมลทิน(ปอด), ยิงกระสุนมลทินเป็นชุด(หัวใจ), ลำแสงสาปแช่ง(สมอง)
คุณธรรมแห่งโอริอาทไฟช็อต(ตา), วาร์ปสายฟ้า(ตับ), วาร์ปสายฟ้า(ปอด), เกลียวไฟช็อต(หัวใจ), เกลียวไฟช็อต(สมอง)
ความแค้นแห่งโอริอาทพุ่งชน(ตา), ฟาดมังกร(ตับ), กระโดดไฟ(ปอด), กระโดดไฟ(หัวใจ), กระโดดไฟ(สมอง)
การเฝ้าระวังแห่งโอริอาทพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), พายุหมุนน้ำแข็ง(ปอด), พายุหมุนน้ำแข็ง(หัวใจ), พายุหมุนน้ำแข็ง(สมอง)
ลีเจียส การ์ฮอลล์ฟาดสองที(ตา), ปาด(ตับ), กระโดดไฟไหม้(ปอด), กระโดดไฟไหม้(หัวใจ), กระโดดไฟไหม้(สมอง)
บาร์โธล ผู้ก่อมลทินคลื่นระเบิดผิดผี(ตา), คลื่นระเบิดผิดผี(ตับ), วิชาผิดผีกระจาย(ปอด), วิชาผิดผีเผาให้วอด(หัวใจ), วิชาผิดผีส่องแสง(สมอง)
ผู้ทำสงครามพุ่งชน(ตา), ลูกกระสุนไฟลุก(ตับ), ลูกกระสุนไฟลุก(ปอด), กระสุนไฟตก(หัวใจ), กระสุนไฟตก(สมอง)
ทรราชพุ่งชน(ตา), ลุกไหม้ขึ้นเอง(ตับ), ลุกไหม้ขึ้นเอง(ปอด), กระสุนไฟตก(หัวใจ), กระสุนไฟตก(สมอง)
ผู้ล้างแค้นการ์ดดำฟาดสองที(ตา), ปาด(ตับ), ปาด(ปอด), ปาด(หัวใจ), ปาด(สมอง)
นักเวทคาถาวายุการ์ดดำกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), พ่นไฟช็อต(ตับ), ระเบิดสายฟ้า(ปอด), พ่นไฟช็อต(หัวใจ), วงล่อฟ้า(สมอง)
พายตี้ผู้ลงมาจากฟากฟ้าพุ่งชน(ตา), สายฟ้าชิ่ง(ตับ), คลื่นลูกบอลสายฟ้า(ปอด), ศรน้ำแข็ง(หัวใจ), พายุฟ้าผ่า(สมอง)
ฝันร้ายอันแจ่มแจ้งพุ่งชน(ตา), ปาดมลทิน(ตับ), ปาดมลทิน(ปอด), ลำแสงมลทิน(หัวใจ), ลูกบอลสายฟ้ามลทิน(สมอง)
ปรมาจารย์ผู้ชำนาญดาบพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ตับ), ชาร์จโจมตี(ปอด), ฟาดพริบตา(หัวใจ), ชาร์จโจมตี(สมอง)
แมสเซียร์ฟาดหนักหน่วง(ตา), ฟาดเหี้ยม(ตับ), ฟาดเหี้ยม(ปอด), ฟาดเหี้ยม(หัวใจ), ฟาดเหี้ยม(สมอง)
ไลฟ์ ผู้มือไวระห่ำ(ตา), ฟาดพริบตา(ตับ), ฟาดพริบตา(ปอด), ชาร์จโจมตี(หัวใจ), ชาร์จโจมตี(สมอง)
ผู้ลวงหาความเน่าสลายกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), กระสุนระเบิดจลนศาสตร์(ตับ), วิชาผิดผี(ปอด), วิชาผิดผี(หัวใจ), วิชาผิดผี(สมอง)
แม่มดแห่งหม้อต้มกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), กระสุนระเบิดจลนศาสตร์(ตับ), วิชาผิดผี(ปอด), วิชาผิดผี(หัวใจ), วิชาผิดผี(สมอง)
โอ๊ค ผู้ยิ่งใหญ่พุ่งชน(ตา), ควง(ตับ), บรรพบุรุษร่มโพธิ์ร่มไทร(ปอด), คำรามเรียกความแข็งแกร่ง(หัวใจ), กระโดดพื้นแยก(สมอง)
ออเล็น เกรย์เชนพุ่งชน(ตา), ควง(ตับ), บรรพบุรุษร่มโพธิ์ร่มไทร(ปอด), คำรามเรียกความแข็งแกร่ง(หัวใจ), กระโดดพื้นแยก(สมอง)
ซัมเทอร์ผู้ผิดเพี้ยนพุ่งชน(ตา), ไฟน้ำแข็ง(ตับ), ไฟน้ำแข็ง(ปอด), พายุไฟน้ำแข็ง(หัวใจ), พายุไฟน้ำแข็ง(สมอง)
จ้าวแห่งธนูมอดไหม้ศรลุกไหม้(ตา), พลุเพลิง(ตับ), วาล์ ศรไฟไหม้(ปอด), โปรยระเบิดแตก(หัวใจ), โปรยระเบิดแตก(สมอง)
พรายโลหิตกรีดร้อง(ตา), สาปกรีดร้อง พลังสูง(ตับ), กระสุนโลหิตลอย(ปอด), กรีดร้องเรียงหลั่น(หัวใจ), กรีดร้องเรียงหลั่น(สมอง)
สัตว์ร้ายแห่งหลุมรูพุ่งชน(ตา), ปาดอสูร(ตับ), ทุบอสูร(ปอด), พายุหิน(หัวใจ), พายุหิน(สมอง)
เพชฌฆาตบลัดวิงพุ่งชน(ตา), โยนโล่(ตับ), ฉีกร่าง โลหิต(ปอด), ฝูงอีกาเลือด(หัวใจ), ฝูงอีกาเลือด(สมอง)
คัลเดอรัสพุ่งชน(ตา), ปลุกเสกดาบ(ตับ), ฟาดภูเขาไฟ(ปอด), กระสุนภูเขาไฟเป็นชุด(หัวใจ), กระสุนภูเขาไฟเป็นชุด(สมอง)
รากเหง้าโลหิตพุ่งชน(ตา), ลิงฟาด(ตับ), ลิงฟาด(ปอด), ลิงฟาด(หัวใจ), มอบลูกแก้วระห่ำให้ฝูง(สมอง)
ผู้เก่าแก่แต่ก่อนกาลพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ตับ), แผ่นดินแยก(ปอด), แผ่นดินแยก(หัวใจ), มอบลูกแก้วระห่ำให้ฝูง(สมอง)
นาสซาร์ สิงห์แห่งท้องทะเลกรงเล็บปาด(ตา), ก้ามบดขยี้(ตับ), ก้ามบดขยี้(ปอด), ดินทรายพุ่งพ่าน(หัวใจ), ดินทรายพุ่งพ่าน(สมอง)
ผู้จองจำแห่งทัณฑสถานพุ่งชน(ตา), โซ่ดึงเข้าหาตัว(ตับ), ทุบด้วยกำลัง(ปอด), ทุบด้วยกำลัง(หัวใจ), เตียงตะปู(สมอง)
ความว่างเปล่าแสนประหลาดพุ่งชน(ตา), เคออสเรียงหลั่น(ตับ), เคออสเรียงหลั่น(ปอด), พายุเคออส(หัวใจ), พายุเคออส(สมอง)
อวตารแห่งการทำลายพุ่งชน(ตา), เคออสเรียงหลั่น(ตับ), เคออสเรียงหลั่น(ปอด), พายุเคออส(หัวใจ), พายุเคออส(สมอง)
แอมเบรียส ผู้สังหารกองพันพุ่งชน(ตา), ท่าพุ่งตัวของ ดาเรสโซ่(ตับ), ฟาดสามครั้ง(ปอด), รีฟสามครั้ง(หัวใจ), ท่าเต้นมรณะ(สมอง)
เค'อาจ คิว'อูราพุ่งชน(ตา), ปาดปีศาจ(ตับ), ปาดปีศาจ(ปอด), พายุหมุนผิดผี(หัวใจ), พายุหมุนผิดผี(สมอง)
เค'อาจ วาย'อารา'อัซพุ่งชน(ตา), ไฟคลั่ง(ตับ), ไฟคลั่ง(ปอด), ไฟคลั่ง(หัวใจ), ไฟคลั่ง(สมอง)
เอ'อาจ อา'อาไลหนามปีศาจ(ตา), หนามปีศาจ(ตับ), ฝนสันหลัง(ปอด), พายุสันหลัง(หัวใจ), พายุสันหลัง(สมอง)
ท่านหญิงสตอร์มเฟลย์พุ่งชน(ตา), ฟาดสายฟ้า(ตับ), ฟาดสายฟ้า(ปอด), พื้นพายุ(หัวใจ), พื้นพายุ(สมอง)
เจ้าชายผู้พ่ายพังพุ่งชน(ตา), รีฟปีศาจ(ตับ), รีฟปีศาจ(ปอด), กระบวนท่าหายตัว(หัวใจ), กระบวนท่าหายตัว(สมอง)
ราชินีผู้ตกต่ำพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ), มีดเวทมนต์(ปอด), มีดเวทมนต์(หัวใจ), ระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
ท่านหญิงผู้กลวงเปล่าระเบิดชิ้นส่วน(ตา), ระเบิดชิ้นส่วน(ตับ), ระเบิดชิ้นส่วน(ปอด), ระเบิดชิ้นส่วน(หัวใจ), ระเบิดชิ้นส่วน(สมอง)
เอเรบิกซ์ หายนะแก่สรรพแสงพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหว(ตับ), แผ่นดินไหว(ปอด), หลุมแห่งความสิ้นหวัง(หัวใจ), หลุมแห่งความสิ้นหวัง(สมอง)
เอรีโทรฟาเจียพุ่งชน(ตา), กระสุนโลหิตลอย(ตับ), กระสุนโลหิตลอย(ปอด), ระเบิดโลหิต(หัวใจ), ระเบิดโลหิต(สมอง)
พอร์เทนเทีย ผู้โสมมพุ่งชน(ตา), ไม้กายสิทธิ์ฟาด(ตับ), วาร์ปโลหิต(ปอด), ฟองโลหิต(หัวใจ), ฟองโลหิต(สมอง)
โดเอดรีผู้ก่อความแปดเปื้อนพุ่งชน(ตา), ไม้กายสิทธิ์ฟาด(ตับ), ระเบิดโลหิต(ปอด), ระเบิดโลหิต(หัวใจ), ระเบิดโลหิต(สมอง)
มันผู้ร่วงหล่นพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหว(ตับ), แผ่นดินไหว(ปอด), กระสุนหมี(หัวใจ), กระสุนหมี(สมอง)
โบลท์ บราวน์เฟอร์ ผู้สะเทือนปฐพีพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), พุ่งชน แผ่นดินไหว(หัวใจ), พุ่งชน แผ่นดินไหว(สมอง)
เธนา โมกา วายุสีเลือดพุ่งชน(ตา), ฟาดสายฟ้าสถิต(ตับ), โล่พุ่งชน(ปอด), โล่พุ่งชน(หัวใจ), โล่พุ่งชน(สมอง)
ไอออน ดาร์กชราวด์ ดาบผู้หิวโหยพุ่งชน(ตา), โยนอาวุธเงา(ตับ), โยนอาวุธเงา(ปอด), ฟาดพริบตา(หัวใจ), ฟาดพริบตา(สมอง)
ออร์ร่า กรีนเกทระห่ำ(ตา), ฝนลูกธนู(ตับ), ฝนลูกธนู(ปอด), ยิงเป็นชุด(หัวใจ), ยิงเป็นชุด(สมอง)
ทอร์ โอลกอสโซ่พุ่งชน(ตา), ฟาดสองที(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), กระโดดทุบ(หัวใจ), กระโดดทุบ(สมอง)
ดามอย ทุยปาด(ตา), กระโดดทุบ(ตับ), พายุใบเลื่อย(ปอด), ตราขุนศึก(หัวใจ), ตราขุนศึก(สมอง)
อีโอย์น เกรย์เฟอร์ค้อนเยือกแข็ง(ตา), ค้อนเยือกแข็ง(ตับ), พายุหมุน(ปอด), วาล์ ดีดนิ้วนำแข็ง(หัวใจ), วาล์ ค้อนเยือกแข็ง(สมอง)
วิโลริน ดีมอนเทมเมอร์ไฟช็อต(ตา), เรียกสายฟ้า(ตับ), ลูกบอลสายฟ้า(ปอด), วาล์ เรียกสายฟ้า(หัวใจ), วาล์ เรียกสายฟ้า(สมอง)
ออกัสตินา โซลาเรียโยนอาวุธเงา(ตา), กระโดดทุบ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), วาล์ โยนอาวุธเงา(หัวใจ), วาล์ โยนอาวุธเงา(สมอง)
อิกนา ฟีนิกซ์บอลไฟ(ตา), บอลไฟพลังสูง(ตับ), วาล์ บอลไฟ(ปอด), วาล์ บอลไฟ(หัวใจ), พายุเพลิง(สมอง)
ทหารผู้ถูกลืมพุ่งชน(ตา), ฟาดคอมโบ(ตับ), ฟาดคอมโบ(ปอด), พุ่งชนหนัก(หัวใจ), พุ่งชนหนัก(สมอง)
วาร์เฮช ระยิบวิปลาสพุ่งชน(ตา), พุ่งชน(ตับ), พุ่งชน(ปอด), งับ(หัวใจ), งับ(สมอง)
เฮเฟอัส ผู้เป็นค้อนพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ตับ), แผ่นดินแยก(ปอด), แผ่นดินแยก(หัวใจ), แผ่นดินแยก(สมอง)
ผู้ย่องตามผืนทรายอันไม่สิ้นพุ่งชน(ตา), ฟาดคอมโบ(ตับ), ฟาดคอมโบ(ปอด), พุ่งทะเลทราย(หัวใจ), ฝูงสลาตัน(สมอง)
Captain Tanner Lightfootพุ่งชน(ตา), บอลไฟ(ตับ), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(ปอด), เรียงหลั่นคู่(หัวใจ), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(สมอง)
กอร์กอนกระสุนจิ้งเหลน(ตา), กระสุนจิ้งเหลน(ตับ), พ่นเพลิง(ปอด), สาปเป็นหิน(หัวใจ), สาปเป็นหิน(สมอง)
ซัลลัซแซงกระสุนเผด็จเป็นชุด(ตา), กระสุนจิ้งเหลน(ตา), กระสุนเผด็จเป็นชุด(ตับ), กระสุนจิ้งเหลน(ตับ), ลมหายใจน้ำกรด(ปอด), ลมหายใจน้ำแข็ง(ปอด), ดาบจิ้งเหลน(หัวใจ), ดาบโครเมียม(หัวใจ), ดาบจิ้งเหลน(สมอง), ดาบโครเมียม(สมอง)
เพสควิน บารอนผู้บ้าคลั่งพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหว(ตับ), แผ่นดินไหว(ปอด), ระเบิดมีชีวิต(หัวใจ), พุ่งชน แผ่นดินไหว(สมอง)
เทลวาร์ ผู้ร่ำสุราพุ่งชน(ตา), ระเบิดแปรธาตุ(ตับ), โยนถังไม้(ปอด), โยนถังไม้(หัวใจ), โยนถังไม้(สมอง)
Pirate Treasureพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), ฟาดพื้น(ปอด), กลิ้งตัว(หัวใจ), กลิ้งตัว(สมอง)
อวตารแห่งพรานหญิงยิงธนู(ตา), ยิงเป็นชุด(ตับ), กับดักกรีดเลือด(ปอด), กับดักกรีดเลือด(หัวใจ), กับดักกรีดเลือด(สมอง)
อวตารแห่งนภาพุ่งชน(ตา), บอลไฟ(ตับ), อัญเชิญวิญญาณ(ปอด), วาล์ อัญเชิญโครงกระดูก(หัวใจ), ระเบิดเพลิง(สมอง)
อวตารแห่งเบ้าหลอมค้อนเยือกแข็ง(ตา), กระโดดทุบ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), ทุบคลื่นน้ำแข็ง(หัวใจ), พายุหมุน(สมอง)
เรค'ทาร์ ผู้พังทลายพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), กระโดดทุบพื้นแยก(หัวใจ), กระโดดทุบพื้นแยก(สมอง)
เซบเบิร์ท จุดแห่งจันทร์เสี้ยวยิงธนู(ตา), กระสุนพลบค่ำเป็นชุด(ตับ), จันทราเล็งยิง(ปอด), โปรยระเบิด(หัวใจ), โปรยระเบิด(สมอง)
จอรัส ขอบแห่งนภาพุ่งชน(ตา), โยนโล่ศักดิ์สิทธิ์(ตับ), มีดศักดิ์สิทธิ์ร่วง(ปอด), มีดศักดิ์สิทธิ์ร่วง(หัวใจ), ลำแสงพระอาทิตย์(สมอง)
สาส์นแห่งธุลีไฟแยกตัว(ตา), พายุไฟ(ตับ), พายุไฟ(ปอด), เสาเพลิง(หัวใจ), เสาเพลิง(สมอง)
สาส์นแห่งสายฟ้าสายฟ้าชิ่งไปมา(ตา), วงสายฟ้า(ตับ), ไฟช็อตตามจังหวะ(ปอด), เสาสายฟ้า(หัวใจ), ไฟช็อตขั้นบันได(สมอง)
ชิ้นส่วนแห่งเหมันต์พุ่งชน(ตา), หอกน้ำแข็ง(ตับ), หอกน้ำแข็ง(ปอด), แดนแห่งผู้ทรยศ(หัวใจ), แดนแห่งผู้ทรยศ(สมอง)
เงาแห่งวาล์ทุบขยี้(ตา), แสงแห่งการเสียสละ(ตับ), แสงแห่งการเสียสละ(ปอด), ทุบขยี้(หัวใจ), หินตก(สมอง)
กอรูลิส ผู้ฉกฉวยเจตจำนงพ่นแมลง(ตา), พ่นแมลง(ตับ), ลมหายใจกัดกร่อน(ปอด), ลมหายใจกัดกร่อน(หัวใจ), พิษขยายตัว(สมอง)
กษัตริย์เพลิงอเวจีพุ่งชน(ตา), เหวเพลิง(ตับ), กระโจนสมรภูมิ(ปอด), บรรพบุรุษอนุเคราะห์(หัวใจ), บรรพบุรุษอนุเคราะห์(สมอง)
พรีธี ผู้แทงเบ้าตาพุ่งชน(ตา), แทง(ตับ), แทง(ปอด), แทง(หัวใจ), แทง(สมอง)
จ้าวแห่งสีเทาบดขยี้(ตา), พลังปะทุของคิทาวา(ตับ), พลังปะทุของคิทาวา(ปอด), บดขยี้(หัวใจ), เขมือบความมืด(สมอง)
คิทาวา ผู้ทำลายล้างพลังปะทุของคิทาวา(ตา), พลังปะทุของคิทาวา(ตับ), พลังปะทุของคิทาวา(ปอด), โปรยระเบิดของคิทาวา(หัวใจ), เขมือบความมืด(สมอง)
เทพีกระสุนลอยวิญญาณ(ตา), กระสุนลอยวิญญาณ(ตับ), โครงกระดูกป้องกัน(ปอด), โครงกระดูกป้องกัน(หัวใจ), กระสุนลงทัณฑ์เป็นชุด(สมอง)
นิมิตแห่งความยุติธรรมกระสุนลอยวิญญาณ(ตา), กระสุนลอยวิญญาณ(ตับ), โครงกระดูกป้องกัน(ปอด), โครงกระดูกป้องกัน(หัวใจ), กระสุนลงทัณฑ์เป็นชุด(สมอง)
ศิลาแห่งกระแสไฟฟ้าโกเลมฟาด(ตา), โกเลมฟาด(ตับ), โกเลมฟาด(ปอด), โกเลมสายฟ้าชิ่ง(หัวใจ), โกเลมสายฟ้าชิ่ง(สมอง)
ผู้ฉีกทึ้งนักสู้พุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), กระโดดทุบ(หัวใจ), กระโดดทุบ(สมอง)
ผู้บดขยี้นักสู้พุ่งชน(ตา), พุ่งชน(ตับ), พุ่งชน(ปอด), วาล์ ฟาดพื้น(หัวใจ), วาล์ ฟาดพื้น(สมอง)
ผู้นำพาโลหิตปาด(ตา), โยนดาบ(ตับ), โยนดาบ(ปอด), โยนดาบ(หัวใจ), โยนดาบ(สมอง)
ผู้สวาปามวิญญาณพุ่งชน(ตา), กระสุนลอยแห่งฝันร้าย(ตับ), ฝันร้ายบดขยี้(ปอด), กรวยธาตุ(หัวใจ), กรวยธาตุ(สมอง)
ลางแห่งฝันร้ายปาดฝันร้าย(ตา), กระสุนเสื่อมลอย(ตับ), ฟาดฝันร้าย(ปอด), กรวยธาตุ(หัวใจ), กรวยธาตุ(สมอง)
วิสเซอริสพุ่งชน(ตา), ฟาดคอมโบ(ตับ), ดาบพลังจิต(ปอด), วาร์ปฟาด(หัวใจ), วาร์ปฟาด(สมอง)
เขาผู้มีหลายชิ้นพุ่งชน(ตา), มีดเวทมนต์(ตับ), มีดเวทมนต์(ปอด), พื้นเผาไหม้(หัวใจ), พื้นเผาไหม้(สมอง)
มาลิกาโร ผู้บังเกิดความพิการพุ่งชน(ตา), บูมเมอแรง(ตับ), วาร์ปฟาด(ปอด), ฟาดคอมโบ(หัวใจ), พายุเคออส(สมอง)
ความสยองขวัญที่หลุดรุ่ยพุ่งชน(ตา), กระสุนโครงกระดูก(ตับ), กระดูกยิงฝนธนู(ปอด), กระดูกยิงฝนธนู(หัวใจ), กระดูกยิงฝนธนู(สมอง)
ไอฮัลผู้กรีดร้องกรีดร้อง(ตา), กรีดร้อง(ตับ), กรีดร้องกระจาย(ปอด), กรีดร้องกระจาย(หัวใจ), พายุฝุ่น(สมอง)
โทรูลผู้พังทลายพุ่งชน(ตา), ค้อนเงา(ตับ), ค้อนเงา(ปอด), ค้อนเงา(หัวใจ), ค้อนเงา(สมอง)
จ้าวแห่งโพรงกลวงพุ่งชน(ตา), ปั่นธรณี(ตับ), ปั่นธรณี(ปอด), ปั่นธรณี(หัวใจ), กลียุค แบบเลือกเป้า(สมอง)
ผู้ส่งสารแห่งโพรงกลวงพุ่งชน(ตา), โยนตะเกียง(ตับ), ขว้างเพลิง(ปอด), โยนคบเพลิง(หัวใจ), เผาหลัง(สมอง)
แชมป์เปียนแห่งโพรงกลวงพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), ฟาดพื้น(ปอด), ทลายหิน(หัวใจ), ทลายหิน(สมอง)
ไททันแห่งสวนพุ่งชน(ตา), กลิ้งตัว(ตับ), กลิ้งตัว(ปอด), ทุบระเบิด(หัวใจ), ทุบระเบิด(สมอง)
ซิซิค หมอผีระดับสูงพุ่งชน(ตา), ลูกแก้วพลังผี(ตับ), ลูกแก้วพลังผี(ปอด), วาล์ โครงกระดูก(หัวใจ), วาล์ โครงกระดูก(สมอง)
พลาทิเนียฟาดสายฟ้า(ตา), ฟาดสายฟ้าสถิต(ตับ), ฟาดสายฟ้าสถิต(ปอด), ลูกแก้ววายุ(หัวใจ), ลูกแก้ววายุ(สมอง)
ออริออทฟาดคู่(ตา), ระเบิดน้ำแข็งs(ตับ), ระเบิดไฟ(ปอด), ระเบิดไฟ(หัวใจ), ระเบิดไฟ(สมอง)
โรเดียนดูดแก่นแท้(ตา), ดูดแก่นแท้(ตับ), ดูดแก่นแท้(ปอด), ระเบิดไร้เรี่ยวแรง(หัวใจ), ระเบิดไร้เรี่ยวแรง(สมอง)
พัลลิอัสพุ่งชน(ตา), โยนอาวุธเงา(ตับ), โยนอาวุธเงา(ปอด), วาล์ อัญเชิญโครงกระดูก(หัวใจ), วาล์ อัญเชิญโครงกระดูก(สมอง)
อาร์เจียนต์แส้เพลิง(ตา), แส้เพลิง(ตับ), เพลิงกระจาย(ปอด), เพลิงกระจาย(หัวใจ), กรงขังแห่งเพลิง(สมอง)
เรนเนียตโยนอาวุธเงา(ตา), โยนอาวุธเงา(ตับ), ดาบศักดิ์สิทธิ์(ปอด), ดาบศักดิ์สิทธิ์(หัวใจ), ระเบิดหนาม(สมอง)
นาร์ ผู้สวาปามซากศพฟาดคู่(ตา), ฟาดคู่(ตับ), พุ่งชน(ปอด), พุ่งชน(หัวใจ), พุ่งชน(สมอง)
สโตนบีค นกผู้ต่อกรยิงธนู(ตา), ศรกัดกร่อน(ตับ), ศรแยก(ปอด), วาล์ ฝนลูกธนู(หัวใจ), วาล์ ฝนลูกธนู(สมอง)
เทมพลาร์ผู้สูงส่งยิงกระสุน(ตา), หัตถ์แห่งพระเจ้า(ตับ), หัตถ์แห่งพระเจ้า(ปอด), พายุวิญญาณ(หัวใจ), สายสัมพันธ์เย็นชา(สมอง)
ซากศักดิ์สิทธิ์พุ่งชน(ตา), ปาดมลทิน(ตับ), หัตถ์แห่งพระเจ้า(ปอด), พายุวิญญาณ(หัวใจ), ฝนโลหิต(สมอง)
นักเสกศิลาระดับสูงฟาดแตกกระจาย(ตา), ฟาดแตกกระจาย(ตับ), ดูดอัด(ปอด), ธรณีปะทุ(หัวใจ), ระเบิดเรียงหลั่น(สมอง)
เดรค ยอดนักล่าพุ่งชน(ตา), หอก(ตับ), หอก(ปอด), หอกเป็นชุด(หัวใจ), หอกเป็นชุด(สมอง)
แทร็กเซียพุ่งชน(ตา), สะดุ้ง(ตับ), สะดุ้ง(ปอด), กระดูกดึกดำบรรพ์(หัวใจ), กระดูกดึกดำบรรพ์(สมอง)
โรอ์คลั่งภัยแล้งพุ่งชน(ตา), โล่พุ่งชน(ตับ), โล่พุ่งชน(ปอด), พุ่งเงา(หัวใจ), พุ่งเงา(สมอง)
สกัลบีคพุ่งชน(ตา), โล่พุ่งชน(ตับ), โล่พุ่งชน(ปอด), พุ่งเงา(หัวใจ), พุ่งเงา(สมอง)
ผู้ใกล้กร่อนพุ่งชน(ตา), กลิ้งตัว(ตับ), กลิ้งตัว(ปอด), ฟาดทราย(หัวใจ), พุ่งชน แผ่นดินไหว(สมอง)
องครักษ์แห่งคลังพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), ระเบิดเวลา(หัวใจ), ระเบิดเวลา(สมอง)
ทันเนลแทร็ปพุ่งชน(ตา), ระเบิดกลืนกิน(ตับ), ระเบิดกลืนกิน(ปอด), พ่นระเบิด(หัวใจ), พ่นระเบิด(สมอง)
เกลซพุ่งชน(ตา), หอกน้ำแข็ง(ตับ), เยือกแข็งเรียงหลั่น(ปอด), เยือกแข็งเรียงหลั่น(หัวใจ), เยือกแข็งเรียงหลั่น(สมอง)
เมแกอ์ราเอาไฟฟาด(ตา), ระเบิดไฟ(ตับ), เสกกระดูกไฟ(ปอด), พายุไฟ(หัวใจ), อัคคีภัย(สมอง)
เพลิงและเดือดดาลพุ่งชน(ตา), กระสุนหินไหลลอย(ตับ), ลาวาเรียงหลั่น(ปอด), ลูกแก้วเพลิง(หัวใจ), ลูกแก้วเพลิง(สมอง)
ช็อคและเสียขวัญพุ่งชน(ตา), ไฟช็อต(ตับ), ไฟช็อตเป็นชุด(ปอด), โทเทมวาร์ป(หัวใจ), โทเทมวาร์ป(สมอง)
เมอร์เวล ผู้หวนคืนแส้จากทะเล(ตา), แส้จากทะเล(ตับ), เกล็ดน้ำแข็งเป็นชุด(ปอด), พายุน้ำแข็ง(หัวใจ), สังเวียนบ่อไฟปะทุ(สมอง)
ภัยสยองแห่งสันทรายนับอนันต์พุ่งชน(ตา), ฟาดหาง(ตับ), ปั่นธรณี(ปอด), หางฟาด(หัวใจ), มุดดิน(สมอง)
จิเซล นักลักความคิดลูกบอลฟ้าผ่า(ตา), ลูกบอลฟ้าผ่า(ตับ), สายฟ้าแลบ(ปอด), ลูกบอลฟ้าผ่า(หัวใจ), ลูกบอลฟ้าผ่า(สมอง)
แชฟรอนน์ผู้น่าสะเอียนลูกบอลสายฟ้า(ตา), เก็บแรงฟาด(ตับ), ลูกบอลสายฟ้า(ปอด), ระเบิดพายุ(หัวใจ), ลูกบอลสายฟ้า(สมอง)
บาเซอร์ฟาดพลังสูง(ตา), โซ่ดึงเข้าหาตัวพลังสูง(ตับ), ฟาดสายฟ้า(ปอด), ลอยฟาด(หัวใจ), ลอยฟาด(สมอง)
กะโหลกสายฟ้าไฟช็อต(ตา), ไฟช็อต(ตับ), วงสายฟ้า(ปอด), วงสายฟ้า(หัวใจ), วงสายฟ้า(สมอง)
สตีลพอยต์ผู้ล้างแค้นศรแยก(ตา), ฝนลูกธนู(ตับ), ฝนลูกธนู(ปอด), ศรแยก(หัวใจ), ฝนลูกธนู(สมอง)
แชมป์เปียนแห่งน้ำแข็งค้อนเยือกแข็ง(ตา), ค้อนเยือกแข็ง(ตับ), ค้อนเยือกแข็ง(ปอด), ค้อนเยือกแข็ง(หัวใจ), ค้อนเยือกแข็ง(สมอง)
เบลเซอร์ จ้าวโจรสลัดพุ่งชน(ตา), อาวุธเงา(ตับ), ยิงกระสุนเงาเป็นชุด(ปอด), ยิงกระสุนเงาเป็นชุด(หัวใจ), ยิงกระสุนเงาเป็นชุด(สมอง)
บิชอปนอกรีตแห่งความระทมพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), สาปกระจาย(ปอด), สาปกระจาย(หัวใจ), สาปกระจาย(สมอง)
ลิทาเนียส ผู้สวดมืดดำพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), สาปกระจาย(ปอด), สาปกระจาย(หัวใจ), สาปกระจาย(สมอง)
เบอร์ท็อก ผู้เสกกระดูกพุ่งชน(ตา), หนามกระดูก(ตับ), หนามกระดูก(ปอด), กระดูกพื้นระเบิด(หัวใจ), คุกโครงกระดูก(สมอง)
กระดูกลวงตาศรเล็งยิง(ตา), ศรเงาสะท้อน(ตับ), ศรเงาสะท้อน(ปอด), ศรเล็งยิง(หัวใจ), ศรเล็งยิง(สมอง)
อารัคน็อกเซียพุ่งชน(ตา), กระโดดกัดกร่อน(ตับ), กระโดดกัดกร่อน(ปอด), กระสุนแมงมุมลอย(หัวใจ), ระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
ไฮบริดวิโดว์พุ่งชน(ตา), กระสุนแมงมุมลอย(ตับ), กระสุนแมงมุมลอย(ปอด), กระสุนแมงมุมลอย(หัวใจ), กระสุนแมงมุมลอย(สมอง)
ผู้ถักทอความหวังอันลวงหลอกพุ่งชน(ตา), มีดกัดกร่อน(ตับ), มีดกัดกร่อน(ปอด), มีดกัดกร่อน(หัวใจ), มีดกัดกร่อน(สมอง)
ราชินีมหาพัวพันพุ่งชน(ตา), มีดกัดกร่อน(ตับ), มีดกัดกร่อน(ปอด), มีดกัดกร่อน(หัวใจ), มีดกัดกร่อน(สมอง)
ผู้เรียกตะวัน แอชาฟาดศักดิ์สิทธิ์(ตา), ฟาดศักดิ์สิทธิ์(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), ลำแสงพระอาทิตย์(หัวใจ), หนามทรงกลม(สมอง)
คาเรียส ผู้ผิดธรรมชาติพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(ตับ), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(ปอด), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(หัวใจ), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(สมอง)
พิเลียห์ ผู้เผาศพคลื่นหินไหล(ตา), คลื่นหินไหล(ตับ), หินไหลกระจาย(ปอด), หินไหลกระจาย(หัวใจ), หินไหลเซถลา(สมอง)
พิเลียห์ ศพผู้แผดเผาพุ่งชน(ตา), คลื่นหินไหล(ตับ), กระสุนไฟลอย(ปอด), หินไหลกระจาย(หัวใจ), หินไหลเซถลา(สมอง)
ราชันผู้ต้องสาปพุ่งชน(ตา), กรงเล็บเงา(ตับ), เห่าหอน(ปอด), เร่งฝูง(หัวใจ), เร่งฝูง(สมอง)
ไลเชียส เสียงหอนแห่งรัตติกาลพุ่งชน(ตา), กรงเล็บเงา(ตับ), เห่าหอน(ปอด), เร่งฝูง(หัวใจ), เร่งฝูง(สมอง)
อาร์วิน ผู้คุมหมาล่าเนื้อพุ่งชน(ตา), แส้พายุ(ตับ), แส้พายุ(ปอด), ระเบิดพายุ(หัวใจ), ระเบิดพายุ(สมอง)
พงไพรเพลิงกระสุนปุยลอย(ตา), เรียกพรรคพวก(ตับ), เรียกพรรคพวก(ปอด), เรียกพรรคพวก(หัวใจ), เรียกพรรคพวก(สมอง)
พูรูนา ผู้ท้าทายกระสุนเยือกแข็ง(ตา), กระสุนเยือกแข็ง(ตับ), คลื่นทะเล(ปอด), แช่แข็งกระจาย(หัวใจ), แช่แข็งกระจาย(สมอง)
โพโพโร ยอดแหลมผู้สูงยิ่งกระสุนสายฟ้าลอย(ตา), กระสุนสายฟ้าลอย(ตับ), ลูกแก้วสายฟ้า(ปอด), สายฟ้าจังหวะ(หัวใจ), พายุขั้นบันได(สมอง)
ทาห์ซิน ผู้สร้างศึกพุ่งชน(ตา), หินภูเขาไฟพุ่งตรง(ตับ), หินภูเขาไฟพุ่งตรง(ปอด), ฟาดภูเขาไฟ(หัวใจ), ฟาดภูเขาไฟ(สมอง)
เอ็กเซลลิส ออร่าฟิกซ์พุ่งชน(ตา), ระเบิดไฟ(ตับ), กับดักสายฟ้า(ปอด), กับดักสายฟ้า(หัวใจ), กับดักสายฟ้า(สมอง)
ผู้สัญจรข้ามมิติพุ่งชน(ตา), โยนอาวุธเงา(ตับ), หลุมดำ(ปอด), ฟาดพื้น(หัวใจ), ฟาดพื้น(สมอง)
ผู้ชี้ขาดปัญญาพุ่งชน(ตา), โยนหนังสือ(ตับ), ลมหมุน(ปอด), ลมหมุน(หัวใจ), ลมหมุน(สมอง)
ประติมากรโบราณพุ่งชน(ตา), โยนอาวุธ(ตับ), โยนอาวุธ(ปอด), พื้นน้ำมันดิน(หัวใจ), พื้นน้ำมันดิน(สมอง)
สถาปนิกโบราณพุ่งชน(ตา), โยนอาวุธ(ตับ), โยนอาวุธ(ปอด), พื้นหนาม(หัวใจ), พื้นหนาม(สมอง)
ผู้ปลิดชีพพุ่งชน(ตา), พายุมีดเงา(ตับ), ดาบเกลียว(ปอด), ดาบเกลียว(หัวใจ), กับดัก(สมอง)
ฝันร้ายผสานร่างพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), ฟาดพื้น(ปอด), พายุกระจาย(หัวใจ), ลิ้นดำ พ่นสำรอก(สมอง)
อาร์มาล่า แม่ม่ายโยนไข่ลอย(ตา), โยนไข่ลอย(ตับ), สายฟ้าเคออสแลบ(ปอด), ยิงเลเซอร์เป็นชุด(หัวใจ), ใยแมงมุมที่มีมลทิน(สมอง)
ทอร์ คนโบราณร่างทะมึนพุ่งชน(ตา), ปั่นธรณี(ตับ), ปั่นธรณี(ปอด), พายุหมุน(หัวใจ), พายุหมุน(สมอง)
โอลอฟ บุตรผู้กุดหัวพุ่งชน(ตา), ปั่นธรณี(ตับ), ปั่นธรณี(ปอด), พายุหมุน(หัวใจ), พายุหมุน(สมอง)
จักรพรรดิผู้เปราะบางพุ่งชน(ตา), เก็บแรงฟาด(ตับ), เก็บแรงฟาด(ปอด), พุ่งชน(หัวใจ), พุ่งชน(สมอง)
ความตายที่โบยบินพุ่งชน(ตา), ปาด(ตับ), ลมเป่า(ปอด), ฟาดจากฟ้า(หัวใจ), ฟาดจากฟ้า(สมอง)
รามา ผู้สังหารเหง้าตนปาด(ตา), พายุหมุนผิดผี(ตับ), กระโดดกัดกร่อน(ปอด), พิษกระจาย(หัวใจ), พิษกระจาย(สมอง)
คัลเรีย ผู้ตกต่ำกระสุนระเบิดจลนศาสตร์(ตา), ยิงเป็นชุด(ตับ), วาร์ปสายฟ้า(ปอด), วาร์ปสายฟ้า(หัวใจ), พิษกระจาย(สมอง)
อินวาริ ผู้ปั้นโลหิตพุ่งชน(ตา), พุ่งบันไดเลือด(ตับ), รำมีดพุ่ง(ปอด), พุ่งบันไดเลือด(หัวใจ), รำมีดพุ่ง(สมอง)
โลคาน ผู้ลวงหลอกพุ่งชน(ตา), มีดเวทมนต์(ตับ), พายุหมุน(ปอด), มีดกระจาย(หัวใจ), มีดกระจาย(สมอง)
มาร์ชัค ผู้ทรยศระเบิดกัดกร่อน(ตา), ระเบิดกัดกร่อน(ตับ), ระเบิดกัดกร่อน(ปอด), ระเบิดไฟ(หัวใจ), ระเบิดไฟ(สมอง)
เบอร์รอทส์ ผู้พังทลายกับดักน้ำแข็ง(ตา), กับดักน้ำแข็ง(ตับ), ระเบิดกัดกร่อน(ปอด), ระเบิดกัดกร่อน(หัวใจ), ระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
เวสสิเดอร์ ผู้มิอาจทัดเทียมกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), วิชาผิดผี(ตับ), วิชาผิดผี(ปอด), ระเบิดลงทัณฑ์(หัวใจ), วิชาผิดผี(สมอง)
มอรแกรนส์ ผู้สนั่นโลกาพุ่งชน(ตา), โยนอาวุธเงา(ตับ), ยิงกระสุนเงาเป็นชุด(ปอด), อาวุธเงาขนาน(หัวใจ), อาวุธเงาขนาน(สมอง)
ยอรีชี ปราชญ์ออโรร่าพุ่งชน(ตา), ทุบคลื่นน้ำแข็ง(ตับ), กระโดดทุบเยือกแข็ง(ปอด), น้ำแข็งกระจาย(หัวใจ), สังเวียนน้ำแข็ง(สมอง)
เจเน ยูชูยิงเป็นชุด(ตา), ยิงเป็นชุด(ตับ), ศรสลาตัน(ปอด), ศรเงาสะท้อน(หัวใจ), เสาน้ำแข็ง(สมอง)
โอทีช่า ผู้ฆ่ายักษ์โยนเยือกแข็ง(ตา), โยนเยือกแข็ง(ตับ), รำมีดพุ่ง(ปอด), ดีดนิ้วน้ำแข็ง(หัวใจ), พายุน้ำแข็ง(สมอง)
อูรุก บาเลห์พุ่งชน(ตา), พายุหมุนไฟ(ตับ), ฟาดหินหลอม(ปอด), ระเบิดไฟมีชีวิต(หัวใจ), เสาไฟ(สมอง)
เอล'อะบิน ผู้กินเลือดพุ่งชน(ตา), รีฟเพลิง(ตับ), ภูเขาไฟกลียุค(ปอด), ภูเขาไฟกลียุค(หัวใจ), วงแหวนแห่งไฟ(สมอง)
เลลิ โกยา บุตรีแห่งธุลีพุ่งชน(ตา), กระสุนเพลิงลอย(ตับ), กระสุนเพลิงลอย(ปอด), เรียกเพลิง(หัวใจ), เรียกเพลิง(สมอง)
บิน'อะเอีย ฝนโลหิตพุ่งชน(ตา), พุ่งเพลิง(ตับ), พุ่งเพลิง(ปอด), วาล์ ระเบิดเพลิง(หัวใจ), วาล์ ระเบิดเพลิง(สมอง)
มัสกี้ "ไอ้สองตา" เกรนน์ฟาดสายฟ้า(ตา), วงสายฟ้า(ตับ), วาร์ปสายฟ้า(ปอด), วาร์ปสายฟ้า(หัวใจ), วาร์ปสายฟ้า(สมอง)
ซูซาร่า พรายน้ำแห่งพอนเดียมพุ่งชน(ตา), เรียกสายฟ้า(ตับ), วาร์ปสายฟ้า(ปอด), สนามกับดักสายฟ้า(หัวใจ), สนามกับดักสายฟ้า(สมอง)
ลุสซี่ "แม่เน่า" รอธยิงสุดแรง(ตา), พายุฟ้าผ่า(ตับ), พายุฟ้าผ่า(ปอด), สายฟ้าเกลียว(หัวใจ), เสาสายฟ้า(สมอง)
ช่างตีเหล็กพุ่งชน(ตา), กระโดดพันลี้(ตับ), กระโดดพันลี้(ปอด), ฟาดพันลี้(หัวใจ), ฟาดพันลี้(สมอง)
โทลแมน ผู้ขุดศพพุ่งชน(ตา), ซอมบี้ฟาด(ตับ), ซอมบี้ฟาด(ปอด), ซอมบี้ฟาด(หัวใจ), ซอมบี้ฟาด(สมอง)
Volkuur's Frostguardพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ปอด)
Volkuur's Flameguardพุ่งชน(ตา), พุ่งเพลิง(ตับ)
Volkuur's Stormguardพุ่งชน(ตา), วาร์ปสายฟ้า(ปอด)
Rania Skyborneพุ่งชน(ตา), พุ่งเพลิง(ตับ), กลียุคหินไหล(หัวใจ)
Terese Naporaยิงธนู(ตา), วาร์ปสายฟ้า(ปอด)
ฟาร์รุล ผู้บุกเบิกที่ราบพุ่งชน(ตา), ปาดวิญญาณ(ตับ), เขี้ยววิญญาณ(ปอด), วิญญาณฟาดพื้น(หัวใจ), ขบวนสัตว์พุ่งชน(สมอง)
เครเชียนน์ ผู้บุกเบิกเบื้องลึกพุ่งชน(ตา), กลิ้งตัว(ตับ), กลิ้งตัว(ปอด), ทุบเปลือกโลกแยก(หัวใจ), ทุบเปลือกโลกแยก(สมอง)
เฟนูมัส ผู้บุกเบิกราตรีพุ่งชน(ตา), เหวี่ยงหนาม(ตับ), เหวี่ยงหนาม(ปอด), น้ำลายกัดกร่อน(หัวใจ), น้ำลายกัดกร่อน(สมอง)
ซาคาวอล ผู้บุกเบิกนภาพุ่งชน(ตา), กระโจน(ตับ), กระโจน(ปอด), ควงหาง(หัวใจ), ควงหาง(สมอง)
เมเลอร์ ค้อนลิ่มหนามพุ่งชน(ตา), หมีพุ่งชน(ตับ), หมีพุ่งชน(ปอด), ฟาดพื้นเขียวชอุ่ม(หัวใจ), ฟาดพื้นเขียวชอุ่ม(สมอง)
เอลิดา กรงเล็บพุพองพุ่งชน(ตา), ล่องหนฟาด(ตับ), ล่องหนฟาด(ปอด), ล่องหนโจมตี(หัวใจ), กับดักเถาวัล(สมอง)
ออร์วิ จงอยพิษพุ่งชน(ตา), พุ่งชน(ตับ), กรีดร้อง(ปอด), พุ่งวายุ(หัวใจ), พุ่งวายุ(สมอง)
กาซูล ผู้กำเนิดจากภัยแล้งพุ่งชน(ตา), เหยียบ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), ระเบิดไฟ(หัวใจ), พุ่งหนาม(สมอง)
เมอร์เกธ บ็อกซองพุ่งชน(ตา), ระเบิดหนองน้ำ(ตับ), ระเบิดหนองน้ำ(ปอด), กระสุนบึงเป็นชุด(หัวใจ), เถาวัลบึง(สมอง)
กัปตันเคลย์บอร์น ผู้ต้องสาปพุ่งชน(ตา), พุ่งไปฟาด(ตับ), กระสุนวิญญาณ(ปอด), กระสุนวิญญาณ(หัวใจ), กระสุนวิญญาณ(สมอง)
วิญญาณผู้มิอาจพักระเบิดเงา(ตา), ระเบิดเงา(ตับ), เงากระจาย(ปอด), เงากระจาย(หัวใจ), บดขยี้(สมอง)
คาดาริส เทศมนตรีสีเลือดระเบิดอักขระ(ตา), ระเบิดอักขระ(ตับ), อักขระเรียงหลั่น(ปอด), คลื่นอักขระ(หัวใจ), ยิงอักขระเป็นชุด(สมอง)
ออร์มุด ปีศาจอุทกภัยพุ่งชน(ตา), ระเบิดน้ำจังหวะ(ตับ), เทเลพอร์ต(ปอด), ระเบิดน้ำ(หัวใจ), น้ำผุด(สมอง)
เซียร์แกน นักเล่นแร่แปรธาตุเงาพุ่งชน(ตา), ระเบิดเวท(ตับ), ระเบิดเวท(ปอด), ระเบิดเวท(หัวใจ), ฝนศพ(สมอง)
คอร์ ธิดาแห่งเงายิงหอก(ตา), ยิงหอก(ตับ), ฟาดคอมโบ(ปอด), โปรยหอก(หัวใจ), ลูน่าร์เรียงหลั่น(สมอง)
อารา ธิดาแห่งแสงพุ่งชน(ตา), พุ่งแทง(ตับ), แทงพระอาทิตย์(ปอด), หอกพระอาทิตย์(หัวใจ), ระเบิดพระอาทิตย์(สมอง)
สคิคทิส ผู้ครองน้ำแข็งพุ่งชน(ตา), หนามน้ำแข็ง(ตับ), หนามน้ำแข็ง(ปอด), อัญเชิญลูกแก้ว(หัวใจ), อัญเชิญลูกแก้ว(สมอง)
ทากาแท็กซ์ ลิ่มหนามเปราะพุ่งชน(ตา), หนามน้ำแข็ง(ตับ), หนามน้ำแข็ง(ปอด), คุกน้ำแข็ง(หัวใจ), คุกน้ำแข็ง(สมอง)
อีไดแอ็กผู้ก่อมลทินพุ่งชน(ตา), หนามน้ำแข็ง(ตับ), หนามน้ำแข็ง(ปอด), อักขระน้ำแข็ง(หัวใจ), อักขระน้ำแข็ง(สมอง)
เรนคาร์ ผู้ดูแลเตาเผาพุ่งชน(ตา), กระสุนไฟลอย(ตับ), กระสุนไฟลอย(ปอด), โปรยกระสุนลอย(หัวใจ), ไฟเรียงหลั่น(สมอง)
Sanctum Enforcerพุ่งชน(ตา), พุ่งแทง(ตับ), ปาดหนาม(ปอด), รุกด้วยไฟ(หัวใจ), รุกด้วยไฟ(สมอง)
Sanctum Guardianพุ่งชน(ตา), ฟันด้วยหอก(ตับ), ฟันด้วยหอก(ปอด), ทุบสีฟ้า(หัวใจ), หมุนสองที(สมอง)
คูดูคู เทพจำแลงไฟช็อต(ตับ), ไฟช็อตกระจาย(ปอด), วงสายฟ้าขยายตัว(หัวใจ), ระเบิดสายฟ้า(สมอง)
มนุษย์แพะใหญ่ฟาดหินหลอม(ตับ), กระโจนลาวา(ปอด), หินภูเขาไฟพุ่งตรง(หัวใจ)
บรูตัส จ้าวแห่งการจองจำโซ่ดึงเข้าหาตัว(ตับ), ทุบด้วยกำลัง(ปอด), ทุบด้วยความโกรธ(หัวใจ), เตียงตะปู(สมอง)
สแตรงเกิลชาร์มCrashing Wave(ตับ), วงน้ำกระจาย(ปอด), เรียกอสูรจากเบื้องลึก(หัวใจ), ดีดนิ้วน้ำแข็ง(สมอง)
เมอร์เวล ผู้ผิดเพี้ยนแส้จากทะเล(ตับ), เกล็ดน้ำแข็งเป็นชุด(ปอด), พายุน้ำแข็ง(หัวใจ), สังเวียนบ่อไฟปะทุ(สมอง)
Glade Mambaน้ำลายอสรพิษ(ตับ), น้ำลายกัดกร่อน(สมอง)
Archer Statueกระสุนวงจักร(ตับ)
พายตี้สายฟ้าชิ่ง(ตับ), คลื่นลูกบอลสายฟ้า(ปอด), พายุฟ้าผ่า(สมอง)
Tentacle Miscreationระเบิดชิ้นส่วน(ตับ)
ผู้ขู่เข็ญอ็อคเทเวีย สปาร์คฟิสต์วาร์ปสายฟ้า(ตับ), เกลียวไฟช็อต(สมอง)
Pocked Lanternbearerโยนตะเกียง(ตับ), เผาหลัง(สมอง)
Pocked Illuminatorโยนตะเกียง(ตับ), เผาหลัง(สมอง)
Volcanic Golemกระสุนไฟลอย(ตับ), โปรยกระสุนเพลิง(ปอด), กระสุนลอยตามล่า(ปอด), เครื่องพ่นไฟ(หัวใจ), กระสุนไฟลอย(สมอง), โปรยกระสุนเพลิง(สมอง)
โทเทมวาคาลีสะเก็ดน้ำแข็ง(ตับ), สะเก็ดกระจาย(ปอด)
แชฟรอนน์แห่งอัมบราลูกบอลฟ้าผ่า(ตับ), สายฟ้าแลบ(ปอด), พายุขั้นบันได(หัวใจ), พายุขั้นบันได(สมอง)
Alpine Shamanเยือกแข็งคลั่ง(ตับ), สะเก็ดกระจาย(ปอด), พ่นหอกน้ำแข็ง(ปอด), ระเบิดน้ำแข็งกระจาย(หัวใจ), หอกน้ำแข็งเป็นชุด(หัวใจ)
Blackguard Stalkerหายตัวไปแทง(ตับ), พลิกโยน(ตับ), คลื่นดาบ(ปอด), โยนสังหาร(หัวใจ), วงมีด(สมอง)
Flame Motherคลื่นหินไหล(ตับ), หินไหลกระจาย(ปอด), กระสุนหินไหลลอย(หัวใจ)
นายหญิงคลื่นหินไหล(ตับ), หินไหลกระจาย(ปอด), หินไหลเซถลา(สมอง)
นักปราชญ์สีเลือดบอลไฟมลทิน(ตับ), บอลไฟมลทินกระจาย(หัวใจ)
Temple Adjudicatorลูกบอลสายฟ้ากรวง(ตับ), ลูกบอลสายฟ้าแตกกระจาย(ปอด), วายุร่วง(หัวใจ), กรงวายุ(สมอง)
คาโต นักปราชญ์แห่งแสงสว่างบอลไฟศักดิ์สิทธิ์(ตับ), ไฟศักดิ์สิทธิ์เผาให้สิ้น(ปอด), แสงไฟศักดิ์สิทธิ์(สมอง)
Blessed Sisterคลื่นหินไหล(ตับ), หินไหลกระจาย(ปอด), โยนไฟคุ(หัวใจ), วงแหวนแห่งไฟ(สมอง)
ผู้พิทักษ์บทภาวนาคลื่นบอลไฟ(ตับ), บอลไฟรัว(ปอด), บอลไฟเพิ่มพลัง(หัวใจ)
Wailing Widowสาปกรีดร้อง(ตับ), สาปกรีดร้อง พลังสูง(หัวใจ), เลือดร้อน(สมอง)
ราชินีผู้เสื่อมเกียรติกระสุนหินไหล(ตับ), กระสุนหินไหล(ปอด), กระสุนหินไหล(หัวใจ)
Forgotten Warriorศรลุกไหม้(ตับ), ระเบิดคารุย(ปอด)
Goatman Fire-raiserบอลไฟ(ตับ), โล่เหล็กหลอม(ปอด), ยิงหินไหลเป็นชุด(หัวใจ)
Sand Striderคลื่นเยือกแข็ง(ตับ), กระสุนเยือกแข็งรัว(หัวใจ), กระสุนเยือกแข็งเกลียว(หัวใจ)
Animated Reefทุบหิน(ตับ), ปั่นธรณี(ปอด), ปั่นธรณี(สมอง)
ซัวก็อธ ราชันน้ำเค็มกรงเล็บปาด(ตับ), ก้ามบดขยี้(ปอด), ดินทรายพุ่งพ่าน(หัวใจ)
Vaal Gargantuanฟาดธาตุ(ตับ)
อาราคาลี ผู้ถักทอหมู่เงาโยนไข่ลอย(ตับ), สายฟ้าเคออสแลบ(ปอด), ยิงเลเซอร์เป็นชุด(หัวใจ), ใยแมงมุมที่มีมลทิน(สมอง)
Solar Guardไฟศักดิ์สิทธิ์(ตับ), ปืนใหญ่พระอาทิตย์(หัวใจ)
ลูนาริส จันทร์นิรันดรดาบจันทรา(ตับ), เพลงดาบจันทรา(ปอด), พายุหมุนดาบจันทรา(หัวใจ), พายุจันทรา(สมอง)
Pocked Flamebringerโยนตะเกียง(ตับ), เผาหลัง(สมอง)
โดเอดรี วิญญาณมืดไม้กายสิทธิ์ฟาด(ตับ), ระเบิดโลหิต(ปอด)
แชฟรอนน์ สิ้นพันธะเก็บแรงฟาด(ตับ), ลูกบอลสายฟ้า(ปอด), ระเบิดพายุ(หัวใจ)
Shrieking Witchกรีดร้อง(ตับ), ตะโกนกรีดร้อง(หัวใจ)
Handmaidenฟาดพื้น(ตับ)
Orphaned Guardianคลังแสงแห่งเงา(ตับ), สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้อง(หัวใจ), คลังแสงหมุนวน(สมอง)
Rime Sentinelพลังองครักษ์ปะทุ(ตับ), ระเบิดเยือกแข็ง(ปอด), ระเบิดเยือกแข็ง(สมอง)
ไอรอนพอยต์ผู้ถูกทอดทิ้งยิงแยกต่อเนื่อง(ปอด), พายุลูกธนู(สมอง)
วาล์โอเวอร์โซลยิงสลายล่าง(ปอด), ทุบขยี้(หัวใจ), หินตก(สมอง)
Undying Incineratorบอลไฟต่อเนื่อง(ปอด), สนามระเบิดไฟ(สมอง)
ผนึกสายฟ้าไฟช็อตตามจังหวะ(ปอด), สายฟ้าระเบิด(หัวใจ), ไฟช็อตขั้นบันได(สมอง)
เทพีพิสุทธิ์วารีมีชีวิต(ปอด), คัมภีร์จมน้ำ(สมอง)
Undying Alchemistบอลไฟ ควง(ปอด), ระเบิดกัดกร่อนขั้นบันได(สมอง)
สวนทอร์โชคกระสุนหินไหลเป็นชุด(ปอด), เรียกพรรคพวก(หัวใจ)
Spectral Tacticianลูกแก้วพลังผี(ปอด), วิญญาณระยำ(หัวใจ), ลูกแก้วพลังผี(สมอง)
Infernal Sentinelระเบิดไฟ(ปอด), ระเบิดไฟ(สมอง)
คิทาวา ผู้สวาปามมิรู้สิ้นพลังปะทุของคิทาวา(ปอด), โปรยระเบิดของคิทาวา(หัวใจ), เขมือบความมืด(สมอง)
Orphaned Adjudicatorฟาดวายุ(ปอด), วายุร่วง(หัวใจ), กรงวายุ(สมอง)
โวลเคอร์ ราชินีไร้ลมหายใจพุ่งชน(ปอด), ฝูงระเบิด(หัวใจ), ระเบิดน้ำมันดิน(สมอง)
ผนึกอเวจีระเบิดความร้อน(หัวใจ), อัคคีภัย(สมอง)
ธงแห่งแรงปรารถนาไฟคลั่ง(หัวใจ)
ธงแห่งปัญญาเยือกแข็งคลั่ง(หัวใจ)
ธงแห่งการกระทำสายฟ้าคลั่ง(หัวใจ)
Eye Hatcheryอัญเชิญดวงตาพเนจร(หัวใจ), เสกดวงตา(หัวใจ), เรียกโลหิต(สมอง), อักขระนองเลือด(สมอง)
Lora, the Contenderพายุน้ำแข็ง(สมอง)
Metamorph Life Scaling Per Level /84 ⍟

Metamorph Life Scaling Per Level /84 ⍟

เลเวลLife Scaling
1-20%
2-20%
3-20%
4-20%
5-20%
6-20%
7-20%
8-20%
9-20%
10-18%
11-18%
12-18%
13-18%
14-18%
15-18%
16-18%
17-18%
18-18%
19-18%
20-16%
21-16%
22-16%
23-16%
24-16%
25-16%
26-16%
27-16%
28-16%
29-16%
30-14%
31-14%
32-14%
33-14%
34-14%
35-14%
36-14%
37-14%
38-14%
39-14%
40-12%
41-12%
42-12%
43-12%
44-12%
45-12%
46-12%
47-10%
48-10%
49-10%
50-10%
51-10%
52-8%
53-8%
54-8%
55-8%
56-8%
57-6%
58-6%
59-6%
60-6%
61-6%
62-4%
63-4%
64-4%
65-4%
66-2%
67-2%
68-144%
69-162%
70-173%
71-186%
72-198%
73-370%
74-398%
75-426%
76-453%
77-479%
78-757%
79-826%
80-961%
81-1154%
82-1296%
83-1491%
84-1637%

Community Wiki

Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.