Prophecy Beyond Rampage
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ไอเทม Passive Skill Tree Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb แมลงซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์ ร้านค้า
Awakened Arrow Nova Support
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, กระสุน
เลเวล: 1–5
ตัวคูณการใช้และการสำรองมานา: 140% มานา
ต้องใช้ เลเวล 72
ใช้เสริมสกิลโจมตีด้วยธนูที่ยิงกระสุนออกตรงๆ ให้เปลี่ยนเป็นยิงกระสุนบรรทุกขึ้นบนฟ้าแทน และเมื่อตกลงตำแหน่งเป้าหมายจะทำการยิงสกิลที่ถูกเสริมออกจากตำแหน่งนั้นกระจายโดยรอบ ไม่สามารถใช้เสริมสกิลที่ยิงกระสุนขึ้นฟ้าอยู่แล้วได้ และไม่สามารถใช้เสริมสกิลแชนเนลและสกิลที่สร้างมิเนียนได้
สกิลที่ถูกเสริม ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 5 ลูก
สกิลที่ถูกเสริม จะลดความเสียหาย กระสุน อีก (26–30)%
สกิลที่ถูกเสริม จะยิงกระสุนออกรอบทิศทาง
สกิลที่ถูกเสริมจะยิง ลูกศรบรรทุก ขึ้นไปบนฟ้า
จากนั้นกระสุนที่ยิงด้วยสกิลที่ถูกเสริมจะเริ่มยิงออกจากตำแหน่งที่ ลูกศรบรรทุก ตกถึงพื้น
สกิลที่ถูกเสริมจะต้องใช้กับ ธนู เท่านั้น


ผลจากคุณภาพแบบพิเศษ:
สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีเร็วขึ้น (0–20)%
นี่คือเจมสนับสนุน โดยตัวมันเองจะไม่สามารถทำอะไรได้ แต่มันจะส่งผลกับเจมที่เชื่อมต่อกันในไอเทมของคุณ จงใส่มันไว้ในไอเทมที่มีรูเชื่อมต่อกันกับสกิลใช้งานของคุณเพื่อเพิ่มความสามารถ สามารถถอดออกได้ด้วยการคลิกขวา
Awakened Arrow Nova Support

Awakened Arrow Nova Support

DropLevel 72
BaseType Awakened Arrow Nova Support
Class หินสกิลเสริม
GrantedEffectsID8112
หินสกิลที่มีคุณภาพ /1

หินสกิลที่มีคุณภาพ /1

TypeStatsWeight
Superior สกิลที่ได้รับการซัพจะโจมตีเร็วขึ้น (0–20)%50
Implicit
สกิลที่ถูกเสริม จะยิงกระสุนออกรอบทิศทาง
สกิลที่ถูกเสริมจะยิง ลูกศรบรรทุก ขึ้นไปบนฟ้า
จากนั้นกระสุนที่ยิงด้วยสกิลที่ถูกเสริมจะเริ่มยิงออกจากตำแหน่งที่ ลูกศรบรรทุก ตกถึงพื้น
สกิลที่ถูกเสริมจะต้องใช้กับ ธนู เท่านั้น
skill_is_rain_skill [1]
ตัวคูณมานา: 140%
สกิลที่ถูกเสริม ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 5 ลูก
Level Effect /20

Level Effect /20

เลเวลต้องใช้เลเวลDexterityสกิลที่ถูกเสริม จะลดความเสียหาย กระสุน อีก 30%ประสบการณ์
17211430413,882,498
27411729455,270,747
37612028500,797,822
47812327550,877,605
58012626
68212925
78413225
88613524
98813824
109014123
119114223
129214422
139314522
149414721
159514821
169615020
179715120
189815319
199915419
2010015611
Supported Gem /26

Supported Gem /26

 • Allow Type: กระสุน, MinionProjectile, OR, ProjectileAttack, AnimateWeapon, OR, AND, SkillCanVolley, AND
 • Excluded Type: Channelled, CreatesMinion, FiresProjectilesFromSecondaryLocation
 • Active Skill GemActiveType
  Spectral Shield Throwโจมตี, ProjectileAttack, กระสุน, SkillCanVolley, Type71, PhysicalSkill
  Elemental Hitโจมตี, กระสุน, SkillCanVolley, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, Melee, FireSkill, ColdSkill, LightningSkill, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Area, Triggerable
  Frenzyโจมตี, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, กระสุน, SkillCanVolley, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, Melee, Triggerable
  Caustic Arrowโจมตี, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, กระสุน, SkillCanVolley, Area, Duration, SkillCanTrap, SkillCanMine, SkillCanTotem, DamageOverTime, ChaosSkill, Triggerable
  Ice Shotโจมตี, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, กระสุน, SkillCanVolley, Area, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, ColdSkill, Triggerable
  Split Arrowโจมตี, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, กระสุน, SkillCanVolley, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, Triggerable, PhysicalSkill
  Explosive Arrowโจมตี, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, กระสุน, SkillCanVolley, Hit, Area, Duration, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, FireSkill, Triggerable
  Power Siphonโจมตี, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, กระสุน, SkillCanVolley, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine
  Punctureโจมตี, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, กระสุน, SkillCanVolley, Duration, SkillCanTrap, SkillCanMine, SkillCanTotem, MeleeSingleTarget, AttackCanRepeat, Melee, DamageOverTime, Triggerable, PhysicalSkill
  Lightning Arrowโจมตี, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Area, กระสุน, SkillCanVolley, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, LightningSkill, Triggerable
  Burning Arrowโจมตี, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, กระสุน, SkillCanVolley, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, FireSkill, Type53, Duration, Triggerable
  Spectral Throwโจมตี, ProjectileAttack, กระสุน, SkillCanVolley
  Barrageโจมตี, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, กระสุน, SkillCanVolley, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine
  Vaal Burning Arrowโจมตี, ProjectileAttack, กระสุน, SkillCanVolley, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, Area, Vaal, FireSkill, Type55
  Vaal Spectral Throwโจมตี, ProjectileAttack, กระสุน, SkillCanVolley, Vaal
  Tornado Shotโจมตี, กระสุน, SkillCanVolley, SkillCanTrap, SkillCanMine, SkillCanTotem, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Triggerable
  Kinetic Blastโจมตี, ProjectileAttack, กระสุน, SkillCanVolley, Area, SkillCanTrap, SkillCanMine, SkillCanTotem
  Galvanic Arrowโจมตี, กระสุน, SkillCanVolley, Area, SkillCanTotem, SkillCanTrap, SkillCanMine, LightningSkill, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, Triggerable
  Siege Ballistaโจมตี, กระสุน, SkillCanVolley, ProjectileAttack, SkillCanTrap, SkillCanMine, Totem, Ballista
  Shattering Steelโจมตี, กระสุน, Hit, ProjectileDamage, ProjectileAttack, Area, PhysicalSkill, SkillCanVolley, UsesSupportedTriggerSkill
  Cobra Lashโจมตี, ProjectileAttack, กระสุน, SkillCanVolley, Hit, Triggerable, ChaosSkill
  Venom Gyreโจมตี, ProjectileAttack, กระสุน, SkillCanVolley, ChaosSkill
  Shrapnel Ballistaโจมตี, กระสุน, SkillCanVolley, ProjectileAttack, SkillCanTrap, SkillCanMine, Totem, Ballista, PhysicalSkill
  Ensnaring Arrowโจมตี, ProjectileAttack, SkillCanMirageArcher, กระสุน, SkillCanVolley, SkillCanTrap, SkillCanMine, SkillCanTotem, Triggerable, Area
  Kinetic Boltโจมตี, กระสุน, SkillCanVolley, SkillCanTrap, SkillCanMine, SkillCanTotem, ProjectileAttack, Triggerable
  Splitting Steelโจมตี, ProjectileAttack, กระสุน, SkillCanVolley, UsesSupportedTriggerSkill, Area, PhysicalSkill