ธนู Unique /31 ⍟

ธนู Unique /31 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Bow1UniqueSilverbranch Crude Bow
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ค่า ความแม่นยำ +30
ได้รับ มานา 10 เมื่อสังหาร
เลเวลเจม ธนู ที่ใส่ +1
Bow1Relic of the Cycle Crude Bow
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 100%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ค่า ความแม่นยำ +30
Projectiles Return to you from final Target
Bow1UniqueSilverbough Crude Bow
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ค่า ความแม่นยำ +30
ได้รับ มานา 10 เมื่อสังหาร
เลเวลเจม ธนู ที่ใส่ +1
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เสริมความเสียหาย กายภาพ (15–25) ถึง (50–60)
Bow2uniqueQuill Rain Short Bow
ค่า Dexterity +(10–20)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 100%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 100%
ได้รับมานา +2 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (50–100)%
ค่า ความแม่นยำ +(25–50)
ลดความเสียหาย อีก 30%
Bow2uniqueReplica Quill Rain Short Bow
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Arrow Nova เลเวล 1
ค่า Dexterity +(10–20)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 100%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (25–30)%
ได้รับมานา +2 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (50–100)%
ค่า ความแม่นยำ +(25–50)
StormcloudStorm Cloud Long Bow
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 85
ไม่มีความเสียหาย กายภาพ
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (36–50)%
StormcloudThe Tempest Long Bow
ไม่มีความเสียหาย กายภาพ
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 100%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 85
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (36–50)%
SarkhamsReachRoth's Reach Recurve Bow
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–25)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (60–80)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–40)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (4–8)%
สกิลชิ่ง +1 ครั้ง
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 30%
BloodPerigreeXoph's Inception Bone Bow
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (70–90)%
ได้รับ พลังชีวิต (20–30) เมื่อสังหารศัตรูที่ลุกไหม้
นำ 20% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
DoomFletchDoomfletch Royal Bow
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–24)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (12–16) ถึง (20–24)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–14)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
นำ 100% ของความเสียหาย กายภาพจากอาวุธ ไปเสริมเป็น ธาตุหนึ่งอย่างแบบสุ่ม
DoomFletchDoomfletch's Prism Royal Bow
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–24)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (12–16) ถึง (20–24)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–14)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
นำ 100% ของความเสียหาย กายภาพด้วยอาวุธ ไปเสริมเป็น ธาตุทั้งสาม
DeathsharpDeath's Harp Death Bow
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–125)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +50%
ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก
IronCommendantIron Commander Death Bow
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–50)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–20)%
เพิ่มพลังชีวิต โทเทม (14–20)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–12) ถึง (16–24)
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (14–20)%
Siege Ballista มีจำนวนโทเทมสูงสุด +1 ต่อค่า Dexterity 200
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 3 ต่อค่า Dexterity 25 แต้ม ให้กับการโจมตี
DeathsharpDeath's Opus Death Bow
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–125)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +50%
ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก
เสริมความเสียหาย กายภาพ (10–20) ถึง (30–35)
IronCommendantReplica Iron Commander Death Bow
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–50)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–20)%
เพิ่มพลังชีวิต โทเทม (14–20)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–12) ถึง (16–24)
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (14–20)%
Shrapnel Ballista มีจำนวนโทเทมสูงสุด +1 ต่อ 200 Strength
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 3 ให้กับ การโจมตี ต่อ Strength ทุกๆ 25 หน่วย
InfractemInfractem Decimation Bow
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–50)%
ค่า Dexterity +(20–30)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (25–35) ถึง (36–45)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (110–125)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ค่า ความแม่นยำ +(350–400)
ไม่สามารถดูดพลังชีวิต
ศรทะลุเป้าหมายทั้งหมด
InfractemReplica Infractem Decimation Bow
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–50)%
ค่า Dexterity +(20–30)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (25–35) ถึง (36–45)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (110–125)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ค่า ความแม่นยำ +(350–400)
ไม่สามารถดูดมานา
กระสุนจากการโจมตีจะ แบ่งตัว
กระสุนจากการโจมตีจะ แบ่งตัว อีก 1 ครั้ง
FortificationsUniqueThe Crimson Storm Steelwood Bow
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–170)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (25–35)%
มีโอกาสทำให้ศัตรูเลือดไหล 50% เมื่อทำการคริติคอลด้วยการโจมตี
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
ศัตรูที่คุณทำให้เลือดไหล เติมขวดยามากขึ้น (60–100)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (100–120) ถึง (150–165) ถ้าศัตรูเลือดไหล
การโจมตี มีโอกาส 50% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อทำการคริติคอล
(ศัตรูที่ขาหักจะเคลื่อนที่ช้าลง 30%)
BloodPerigreeBREACHXoph's Nurture Citadel Bow
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ignite Proliferation เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (265–330)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟ
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (40–60) เมื่อคุณเผาศัตรู
NullBowNull's Inclination Ranger Bow
เสริมความเสียหาย เคออส (50–80) ถึง (130–180)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–12)%
ต้านทาน เคออส +(7–11)%
ต้องการ Intelligence +212
ใช้เวทย์มิเนียนที่ใส่อุปกรณ์ หากใช้อาวุธนี้ฆ่าศัตรูได้
มิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม 1% ต่อ 10 Dexterity
ElderBowHopeshredder Ranger Bow
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (130–150) ถึง (270–300)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4% ต่อ Frenzy Charge
ค่า ความแม่นยำ +(400–500)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15–25)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 12 ถึง 14 ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก
มีโอกาส 2% ที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหาย ธาตุ จากการปะทะต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก
(โอกาสในการหลบเลี่ยงความเสียหายใดๆจะไม่สามารถสูงกว่า 75% ได้)
ดูด 0.5% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
รับความเสียหายธาตุน้ำแข็ง 200 ต่อวินาทีต่อ Frenzy Charge ขณะเดิน
Bow5uniqueChin Sol Assassin Bow
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–25)%
ค่า Dexterity +(10–20)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–260)%
เสริมความเสียหาย ไฟ 25 ถึง 50
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–14)%
การจ่อยิงด้วยธนูจะแรงขึ้น 50%
ธนูจะ Knockback เมื่อโจมตีจากระยะใกล้
(ศัตรูกระเด็นถอยหลังกลับไปเมื่อถูกโจมตี)
DarkscornDarkscorn Assassin Bow
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–25)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (130–150)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (15–20) ถึง (25–30)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20%
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (15–30)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย เคออส
แปลง 25% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุเคออส
พิษจากอาวุธนี้มีโอกาส 20% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 300%
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
VerdantGuardianBowArborix Assassin Bow
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–25)%
ได้รับสกิล Dash เลเวล 30
เสริมความเสียหาย กายภาพ (95–115) ถึง (240–265)
การโจมตีด้วย ธนู จะยิงกระสุนเพิ่ม 2 ลูก หากคุณไม่ได้ใช้งาน Dash มาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–30)% หากคุณไม่ได้ใช้สกิล Dash มาเร็วๆนี้
เพิ่มค่า หลบหลีก (100–160)% หากคุณใช้สกิล Dash มาเร็วๆนี้
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (20–30)% หากคุณใช้สกิล Dash มาเร็วๆนี้
สกิลเดินทางทุกสกิลที่ไม่ใช่ Dash จะไม่สามารถใช้งานได้
Iron Reflexes
(เปลี่ยนค่าหลบหลีกทั้งหมดเป็นค่าเกราะ ค่า Dexterity ไม่ได้ให้โบนัสแก่ค่าหลบหลีก)
VoidshaftVoltaxic Rift Spine Bow
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (275–325)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
60% ของความเสียหายสายฟ้าถูกแปลงเป็นความเสียหายเคออส
ความเสียหาย เคออส ของคุณทำให้ติดสถานะช็อคได้
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
โอกาส 10% ที่จะช็อต
สร้างสถานะ ช็อค เหมือนดั่งสร้างความเสียหายเพิ่ม อีก 300%
สถานะ ช็อค ที่คุณสร้างจะทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นสูงสุด 100%
BowOfTheCouncilReach of the Council Spine Bow
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Greater Volley เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (50–75)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (15–30) ถึง (70–95)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ลดความเร็ว Projectile ลง 20%
กระสุนที่ยิงออกมาจากตำแหน่งแรก เจาะทะลุทุกเป้าหมาย
กระสุนที่ยิงออกมาจากตำแหน่งที่สอง จะแยกตัว
กระสุนที่ยิงออกมาจากตำแหน่งที่สาม จะย้อนกลับมาหาคุณ
ลูกศร ที่ยิงออกมาจากตำแหน่ง ที่สี่ จะ ชิ่ง +2 ครั้ง
Bow8uniqueLioneye's Glare Imperial Bow
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–24)%
ค่า มานาสูงสุด +(80–100)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (150–175)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–12) ถึง (20–32)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–20)%
การโจมตีไม่อาจหลบได้
ยิงไกล
(การปะทะจากการโจมตีด้วยกระสุนจะสร้างความเสียหายลดลง 20% ณ จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ของกระสุนนั้น และสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สูงสุดเพิ่มขึ้น อีก 60% ขณะที่กระสุนเดินทางไกลออกไป)
EagleWindripper Imperial Bow
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–24)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (48–60) ถึง (72–90)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (120–150)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–40)%
เพิ่มจำนวนไอเทมที่ดร็อปจากศัตรูติดแช่แข็งที่ถูกสังหารขึ้น 15%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่ดร็อปจากศัตรูที่ติดช็อตที่ถูกสังหารขึ้น 30%
EagleReplica Windripper Imperial Bow
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–24)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (48–60) ถึง (72–90)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (120–150)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–40)%
ศัตรูที่โดนคุณแช่แข็งรับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
ได้รับ โล่พลังงาน (90–120) เมื่อสังหารศัตรูที่ติดช็อค
NurosPurifyingHarpNuro's Harp Harbinger Bow
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–50)%
ไม่มีความเสียหาย กายภาพ
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (120–140) ถึง (180–210)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น (10–30)%
โอกาส 15% ที่จะสร้างพื้นที่แห่งความเย็นเมื่อคุณแช่แข็งศัตรู
(คุณกำลังติดสถานะหนาวสั่น (Chill) ขณะที่ยืนอยู่บนื้นที่หนาวสั่น)
โอกาสที่จะสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณทำให้ศัตรูตัวแตกสลาย
(มิตรที่ยืนบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณจะฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นของพลังชีวิตสูงสุด และการปะทะศัตรูที่ยืนอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณมีโอกาศคริติคอลมากขึ้น)
เพิ่มผลพื้นที่หนาวเย็น 40%
SilverTongueSlivertongue Harbinger Bow
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–50)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (110–125) ถึง (245–265)
เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย ลูกธนูที่ แบ่งตัว (150–200)%
ลูกธนูจะเจาะทะลุทุกเป้าหมายหลังจากการ Fork
ลูกธนูที่เจาะทะลุ มี ตัวคูณคริติคอล +50%
ไอเทม ธนู /28 ⍟

ไอเทม ธนู /28 ⍟

Iconชื่อ
Crude Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 5-13
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ต้องการ 14 Dex
Short Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 6-16
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ต้องการ เลเวล 5, 26 Dex
Long Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 6-25
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ต้องการ เลเวล 9, 38 Dex
Composite Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 12-26
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ต้องการ เลเวล 14, 53 Dex
Recurve Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 11-34
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ต้องการ เลเวล 18, 65 Dex
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–25)%
Bone Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 11-34
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ต้องการ เลเวล 23, 80 Dex
Royal Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 10-41
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ต้องการ เลเวล 28, 95 Dex
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–24)%
Death Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 20-53
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ต้องการ เลเวล 32, 107 Dex
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–50)%
Reflex Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 27-40
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ต้องการ เลเวล 36, 124 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
Grove Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 15-44
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ต้องการ เลเวล 35, 116 Dex
Decurve Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 17-69
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ต้องการ เลเวล 38, 125 Dex
Compound Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 26-55
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ต้องการ เลเวล 41, 134 Dex
Sniper Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 23-68
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ต้องการ เลเวล 44, 143 Dex
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–25)%
Ivory Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 20-61
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ต้องการ เลเวล 47, 152 Dex
Highborn Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 17-67
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ต้องการ เลเวล 50, 161 Dex
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–24)%
Decimation Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 31-81
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ต้องการ เลเวล 53, 170 Dex
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–50)%
Steelwood Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 40-60
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ต้องการ เลเวล 57, 190 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
Thicket Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 22-67
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ต้องการ เลเวล 56, 179 Dex
Citadel Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 25-100
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ต้องการ เลเวล 58, 185 Dex
Ranger Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 39-81
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ต้องการ เลเวล 60, 212 Dex
Assassin Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 30-89
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ต้องการ เลเวล 62, 212 Dex
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–25)%
Spine Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 26-78
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ต้องการ เลเวล 64, 212 Dex
Imperial Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 20-78
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ต้องการ เลเวล 66, 212 Dex
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–24)%
Harbinger Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 35-92
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ต้องการ เลเวล 68, 212 Dex
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–50)%
Maraketh Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 44-66
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ต้องการ เลเวล 71, 222 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
Hedron Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 9-13
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ต้องการ เลเวล 30, 101 Dex
เสริมความเสียหาย ไฟ (40–48) ถึง (60–72)
Foundry Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 13-20
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ต้องการ เลเวล 50, 161 Dex
เสริมความเสียหาย ไฟ (70–84) ถึง (110–124)
Solarine Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 16-24
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ต้องการ เลเวล 70, 212 Dex
เสริมความเสียหาย ไฟ (105–116) ถึง (160–172)
Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item ClassesMods
ธนู
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (60–70)% ถ้ามีมลทิน
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (36–44)%
 • Item Synthesis Mods Bow /348 ⍟

  Item Synthesis Mods Bow /348 ⍟

  Explicit Mod StatValueSynthesised Implicit
  ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต~ 40
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต41 ~ 70
 • ดูด 0.3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต71 ~ 100
 • ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต101 ~ 400
 • ดูด 3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร~ 15
 • ได้รับ พลังชีวิต (6–8) เมื่อสังหาร
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร16 ~ 25
 • ได้รับ พลังชีวิต (9–11) เมื่อสังหาร
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร26 ~ 35
 • ได้รับ พลังชีวิต (12–15) เมื่อสังหาร
 • ได้รับ พลังชีวิต # เมื่อสังหาร36 ~ 100
 • ได้รับ พลังชีวิต (12–15) เมื่อสังหาร
 • ฟื้นฟู (1–2)% ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อสังหาร
 • ได้รับพลังชีวิต +# ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี~ 4
 • ได้รับพลังชีวิต +(4–5) ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
 • ได้รับพลังชีวิต +# ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี5 ~ 7
 • ได้รับพลังชีวิต +(6–8) ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
 • ได้รับพลังชีวิต +# ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี8 ~ 10
 • ได้รับพลังชีวิต +(9–15) ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
 • ได้รับพลังชีวิต +# ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี11 ~ 15
 • ได้รับพลังชีวิต +(45–50) ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา~ 40
 • ดูด 0.1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา41 ~ 70
 • ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา71 ~ 100
 • ดูด 0.3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
 • ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา101 ~ 400
 • ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร~ 5
 • ได้รับ มานา 3 เมื่อสังหาร
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร6 ~ 10
 • ได้รับ มานา 4 เมื่อสังหาร
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร11 ~ 15
 • ได้รับ มานา 5 เมื่อสังหาร
 • ได้รับ มานา # เมื่อสังหาร16 ~ 50
 • ได้รับ มานา 5 เมื่อสังหาร
 • ฟื้นฟู฿ (1–2)% ของ mana สูงสุด เมื่อสังหาร
 • ต้านทาน ไฟ +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน ไฟ +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%126 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%~ 50
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%126 ~ 150
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%126 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
 • ต้านทาน เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน เคออส +#%36 ~ 70
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน เคออส +#%71 ~ 120
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู #%~ 50
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (15–17)%
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู #%51 ~ 300
 • เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (26–35)%
 • ค่า Strength +#~ 40
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Strength +#41 ~ 70
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Strength +#71 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Strength +#101 ~ 130
 • ค่า Strength +(15–17)
 • ค่า Strength +#131 ~ 160
 • ค่า Strength +(18–20)
 • ค่า Strength +#161 ~ 200
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (2–3) ถึง (4–5) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้
 • ค่า Dexterity +#~ 40
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Dexterity +#41 ~ 70
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Dexterity +#71 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Dexterity +#101 ~ 130
 • ค่า Dexterity +(15–17)
 • ค่า Dexterity +#131 ~ 160
 • ค่า Dexterity +(18–20)
 • ค่า Dexterity +#161 ~ 200
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2–3) ถึง (4–5) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้
 • ค่า Intelligence +#~ 40
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Intelligence +#41 ~ 70
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Intelligence +#71 ~ 100
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า Intelligence +#101 ~ 130
 • ค่า Intelligence +(15–17)
 • ค่า Intelligence +#131 ~ 160
 • ค่า Intelligence +(18–20)
 • ค่า Intelligence +#161 ~ 200
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (7–8) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้
 • ค่า Strength และ Dexterity +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Strength และ Dexterity +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Strength และ Dexterity +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#~ 15
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#16 ~ 30
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#31 ~ 50
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%~ -60
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(6–7)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-61 ~ -70
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(8–9)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-71 ~ -85
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–12)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-86 ~ -100
 • จำนวน Frenzy Charges สูงสุด +1
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%~ 30
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (3–4)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%31 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (5–6)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น #%51 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (7–8)%
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น #%~ 40
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (9–10)%
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น #%41 ~ 80
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (11–12)%
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น #%81 ~ 115
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (13–14)%
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น #%116 ~ 135
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (15–17)%
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น #%136 ~ 200
 • เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (18–20)%
 • ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก
 • ค่า ความแม่นยำ +#~ 500
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (10–15)%
 • ค่า ความแม่นยำ +#501 ~ 1000
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (20–25)%
 • ค่า ความแม่นยำ +#1001 ~ 2000
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #%~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (13–14)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #%201 ~ 400
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (15–16)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #%401 ~ 600
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (17–19)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #%601 ~ 725
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (20–22)%
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ #%726 ~ 1000
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (23–25)%
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง #~ 50
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง (2–3)
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง #51 ~ 100
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ (2–3) ถึง (4–5)
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง #101 ~ 150
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ (4–5) ถึง (6–7)
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง #151 ~ 180
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ (6–7) ถึง (8–10)
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ ถึง #181 ~ 500
 • เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–9) ถึง (11–13)
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #~ 80
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (4–8) ถึง (9–15)
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #81 ~ 160
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (9–12) ถึง (16–23)
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #161 ~ 210
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (13–18) ถึง (24–31)
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #211 ~ 250
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (19–24) ถึง (32–43)
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง #251 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (25–30) ถึง (44–53)
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวทย์~ 100
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (5–9) ถึง (10–15) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวทย์101 ~ 200
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (10–14) ถึง (16–25) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวทย์201 ~ 275
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (14–19) ถึง (26–34) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวทย์276 ~ 320
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (20–25) ถึง (35–45) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย ไฟ ถึง # ให้กับเวทย์321 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย ไฟ (26–32) ถึง (46–56) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #~ 50
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3–6) ถึง (7–11)
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #51 ~ 100
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7–10) ถึง (12–18)
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #101 ~ 150
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–15) ถึง (19–26)
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #151 ~ 200
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16–20) ถึง (27–35)
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง #201 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21–25) ถึง (36–43)
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวทย์~ 100
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (4–6) ถึง (8–13) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวทย์101 ~ 180
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7–11) ถึง (14–20) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวทย์181 ~ 250
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–16) ถึง (21–28) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวทย์251 ~ 280
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17–21) ถึง (28–38) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง ถึง # ให้กับเวทย์281 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (22–26) ถึง (31–46) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #~ 150
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (16–25)
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #151 ~ 300
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–2) ถึง (26–40)
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #301 ~ 375
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (41–55)
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #376 ~ 430
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–5) ถึง (56–70)
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง #431 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–6) ถึง (71–83)
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับเวทย์~ 150
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (18–28) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับเวทย์151 ~ 300
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (29–46) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับเวทย์301 ~ 450
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–4) ถึง (47–58) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับเวทย์451 ~ 540
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–5) ถึง (59–75) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า ถึง # ให้กับเวทย์541 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–7) ถึง (75–88) ให้กับเวทย์
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง #~ 300
 • เสริมความเสียหาย เคออส (7–12) ถึง (15–26)
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง #301 ~ 450
 • เสริมความเสียหาย เคออส (13–21) ถึง (27–49)
 • เสริมความเสียหาย เคออส ถึง #451 ~ 1000
 • เสริมความเสียหาย เคออส (22–43) ถึง (50–74)
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (29–32)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%101 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (33–36)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%201 ~ 300
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (37–40)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%301 ~ 350
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (41–44)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%351 ~ 1000
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Flammability (20–30)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (33–36)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส36 ~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (37–40)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส71 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (41–44)%
 • นำ (7–10)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (29–32)%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%101 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (33–36)%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%201 ~ 300
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (37–40)%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%301 ~ 350
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (41–44)%
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%351 ~ 1000
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Frostbite (20–30)%
 • นำ #% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (33–36)%
 • นำ #% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส36 ~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (37–40)%
 • นำ #% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส71 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (41–44)%
 • นำ (7–10)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (29–32)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%101 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (33–36)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%201 ~ 300
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (37–40)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%301 ~ 350
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (41–44)%
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า #%351 ~ 1000
 • เพิ่มการแสดงผลคำสาบ Conductivity (20–30)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (33–36)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส36 ~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (37–40)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส71 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (41–44)%
 • นำ (7–10)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส~ 35
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (27–32)%
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส36 ~ 70
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (33–38)%
 • นำ #% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส71 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (39–44)%
 • นำ (7–10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%~ 110
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (29–32)%
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%111 ~ 220
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (33–36)%
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส #%221 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (37–40)%
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%~ 130
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (21–26)%
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%131 ~ 260
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (27–32)%
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%261 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (33–38)%
 • เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (3–5)%
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี~ 50
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 2%
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี51 ~ 100
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 3%
 • #% เพิ่มความเสียหายธาตุ Elemental ด้วยสกิลโจมตี101 ~ 300
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (4–5)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%~ 125
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (22–24)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%126 ~ 250
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (25–28)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%251 ~ 375
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (29–35)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%376 ~ 420
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45–51)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ #%421 ~ 1000
 • เวทย์ มีโอกาส (16–18)% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่า
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน #%~ 140
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (27–32)%
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน #%141 ~ 280
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (33–38)%
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน #%281 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (39–44)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล #%~ 25
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล (5–6)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล #%26 ~ 50
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล (7–8)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล #%51 ~ 75
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล (9–10)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล #%76 ~ 100
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล (11–12)%
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล #%101 ~ 200
 • เพิ่มโอกาสคลิติคอล (13–15)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (29–31)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (32–34)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (35–37)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (38–41)%
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น #%326 ~ 500
 • เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (42–45)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%~ 25
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–17)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%26 ~ 50
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(18–20)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%51 ~ 75
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(21–23)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%76 ~ 100
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(24–26)%
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +#%101 ~ 200
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(27–30)%
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 10%
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%21 ~ 30
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 12%
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%31 ~ 35
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น #%36 ~ 100
 • เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
 • ศัตรูที่คุณสังหาร จะระเบิดสร้างความเสียหาย 5% ของพลังชีวิตสูงสุดของมันเป็นความเสียหาย กายภาพ
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น #%~ 45
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (14–18)%
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น #%46 ~ 90
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (19–23)%
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น #%91 ~ 200
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (24–28)%
 • เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (30–35)%
 • โอกาส #% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี~ 50
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (14–18)%
 • โอกาส #% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี51 ~ 100
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (19–23)%
 • โอกาส #% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี101 ~ 300
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (24–28)%
 • โอกาส (15–20)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
 • เพิ่มเวลาเลือดไหล #%~ 20
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (14–18)%
 • เพิ่มเวลาเลือดไหล #%21 ~ 40
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (19–23)%
 • เพิ่มเวลาเลือดไหล #%41 ~ 100
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (24–28)%
 • เพิ่มเวลาเลือดไหล (8–12)%
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น #%~ 45
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (14–18)%
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น #%46 ~ 90
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (19–23)%
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น #%91 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (24–28)%
 • พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (30–35)%
 • โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น #%~ 50
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (14–18)%
 • โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น #%51 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (19–23)%
 • โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น #%101 ~ 300
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (24–28)%
 • โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (25–30)%
 • เพิ่มระยะเวลาพิษขึ้น #%~ 20
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (14–18)%
 • เพิ่มระยะเวลาพิษขึ้น #%21 ~ 40
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (19–23)%
 • เพิ่มระยะเวลาพิษขึ้น #%41 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (24–28)%
 • เพิ่มระยะเวลาพิษขึ้น (8–12)%
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟ ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟ ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม น้ำแข็ง ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม น้ำแข็ง ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟฟ้า ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟฟ้า ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม เคออส ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม เคออส ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม ธนู ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ธนู ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม ธนู ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ธนู ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม ธนู ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ธนู ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจมที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจมที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจมที่ใส่ +#3 ~ 10
 • เลเวลเจมที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม สนับสนุน ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม สนับสนุน ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +1
 • มีโอกาส #% ที่จะร่าย Fire Burst ตอนปะทะ~ 11
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (33–36)%
 • มีโอกาส #% ที่จะร่าย Fire Burst ตอนปะทะ12 ~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (37–40)%
 • มีโอกาส #% ที่จะร่าย Fire Burst ตอนปะทะ23 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (41–44)%
 • ~ 4
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (11–12)%
 • 5 ~ 7
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (13–14)%
 • 8 ~ 20
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15–16)%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร~ 18
 • เพิ่มระยะเวลา Endurance Charge ขึ้น (8–11)%
 • เพิ่มระยะเวลา Frenzy Charge ขึ้น (8–11)%
 • เพิ่มระยะเวลา Power Charge ขึ้น (8–11)%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร19 ~ 36
 • เพิ่มระยะเวลา Endurance Charge ขึ้น (12–15)%
 • เพิ่มระยะเวลา Frenzy Charge ขึ้น (12–15)%
 • เพิ่มระยะเวลา Power Charge ขึ้น (12–15)%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร37 ~ 100
 • โอกาส (5–10)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
 • โอกาส (5–10)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge เมื่อสังหาร
 • โอกาส (5–10)% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
 • การปะทะของคุณก่อให้เกิด Decay ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหาย เคออสต่อเนื่อง 500 ต่อวินาที เป็นเวลา 8 วินาที~ 1
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (25–28)%
 • การปะทะของคุณก่อให้เกิด Decay ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหาย เคออสต่อเนื่อง 500 ต่อวินาที เป็นเวลา 8 วินาที2 ~ 2
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (29–32)%
 • การปะทะของคุณก่อให้เกิด Decay ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหาย เคออสต่อเนื่อง 500 ต่อวินาที เป็นเวลา 8 วินาที3 ~ 10
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (33–36)%
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง~ 1
 • โจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น (15–20)%
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง2 ~ 2
 • โจมตีมอนสเตอร์ Abyssal แรงขึ้น (21–25)%
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง3 ~ 5
 • เพิ่มผลของเพชรที่ใส่ช่อง 25%
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 25
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้26 ~ 50
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (25–27)%
 • ฟื้นฟูมานา #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้51 ~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (28–30)%
 • ฟื้นฟูมานา 0.4% ต่อวินาที
 • ค่า เกราะ +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 1100
 • เพิ่มค่า เกราะ (14–16)%
 • ค่า เกราะ +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้1101 ~ 2200
 • เพิ่มค่า เกราะ (17–19)%
 • ค่า เกราะ +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้2201 ~ 5000
 • เพิ่มค่า เกราะ (20–22)%
 • ค่า หลบหลีก +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 1100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (14–16)%
 • ค่า หลบหลีก +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้1101 ~ 2200
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (17–19)%
 • ค่า หลบหลีก +# ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้2201 ~ 5000
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (20–22)%
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 70
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (7–9)%
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้71 ~ 140
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (10–13)%
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน #% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้141 ~ 500
 • เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (14–16)%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (3–4)%
 • เจาะต้านทาน ไฟ #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (33–36)%
 • เจาะต้านทาน ไฟ #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (37–40)%
 • เจาะต้านทาน ไฟ #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟ (41–44)%
 • เจาะต้านทาน น้ำแข็ง #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (33–36)%
 • เจาะต้านทาน น้ำแข็ง #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (37–40)%
 • เจาะต้านทาน น้ำแข็ง #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (41–44)%
 • เจาะต้านทาน ไฟฟ้า #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (33–36)%
 • เจาะต้านทาน ไฟฟ้า #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (37–40)%
 • เจาะต้านทาน ไฟฟ้า #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (41–44)%
 • มีโอกาสข่มขู่ศัตรู #% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ~ 16
 • มีโอกาสข่มขู่ศัตรู (4–5)% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
 • มีโอกาสข่มขู่ศัตรู #% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ17 ~ 32
 • มีโอกาสข่มขู่ศัตรู (6–7)% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
 • มีโอกาสข่มขู่ศัตรู #% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ33 ~ 100
 • มีโอกาสข่มขู่ศัตรู (8–10)% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ
 • สาปศัตรูด้วย Despair เลเวล # เมื่อโจมตีโดน~ 11
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (29–32)%
 • สาปศัตรูด้วย Despair เลเวล # เมื่อโจมตีโดน12 ~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (33–36)%
 • สาปศัตรูด้วย Despair เลเวล # เมื่อโจมตีโดน23 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (37–40)%
 • สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (29–35)%
 • สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (36–44)%
 • สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45–51)%
 • สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (29–35)%
 • สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (36–44)%
 • สกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (45–51)%
 • พิษจากอาวุธนี้มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%~ 70
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (14–18)%
 • พิษจากอาวุธนี้มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%71 ~ 140
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (19–23)%
 • พิษจากอาวุธนี้มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%141 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น (24–28)%
 • พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (30–35)%
 • เลือดออกจากอาวุธนี้มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%~ 70
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (14–18)%
 • เลือดออกจากอาวุธนี้มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%71 ~ 140
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (19–23)%
 • เลือดออกจากอาวุธนี้มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100%141 ~ 500
 • สถานะเลือดไหลเจ็บหนักขึ้น (24–28)%
 • เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น #% ขณะพลังชีวิตเต็ม~ 130
 • เพิ่มความเสียหาย (21–26)%
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น #% ขณะพลังชีวิตเต็ม131 ~ 260
 • เพิ่มความเสียหาย (27–32)%
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น #% ขณะพลังชีวิตเต็ม261 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย (33–38)%
 • สกิลออร่าของคุณ ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น #% แก่คุณและเพื่อน~ 5
 • เพิ่มความเสียหายของ คุณและเพื่อนที่ได้รับผลจากออร่าของคุณ (13–16)%
 • สกิลออร่าของคุณ ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น #% แก่คุณและเพื่อน6 ~ 9
 • เพิ่มความเสียหายของ คุณและเพื่อนที่ได้รับผลจากออร่าของคุณ (17–21)%
 • สกิลออร่าของคุณ ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น #% แก่คุณและเพื่อน10 ~ 20
 • เพิ่มความเสียหายของ คุณและเพื่อนที่ได้รับผลจากออร่าของคุณ (22–25)%
 • มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 90
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (29–35)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (29–35)%
 • มีโอกาส #% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus91 ~ 200
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (36–44)%
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (36–44)%
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย #%~ 18
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย 4%
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย #%19 ~ 50
 • มีโอกาสเบิ้ลความเสียหาย 5%
 • นำ #% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส~ 10
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (25–28)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส11 ~ 20
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (29–32)%
 • นำ #% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส21 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (33–36)%
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +#%~ 20
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +#%21 ~ 50
 • คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี #% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (3–4)%
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (21–26)%
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (27–32)%
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (33–38)%
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 3%
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส #%~ 22
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (25–28)%
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส #%23 ~ 44
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (29–32)%
 • การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส #%45 ~ 100
 • เพิ่มความเสียหาย เคออส (33–36)%
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น #% ต่อ Endurance Charge~ 16
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น 2% ต่อ Endurance Charge
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น #% ต่อ Endurance Charge17 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหายขึ้น (4–5)% ต่อ Endurance Charge
 • เพิ่มค่าโจมตี #% ต่อ Frenzy Charge~ 16
 • เพิ่มค่าโจมตี 2% ต่อ Frenzy Charge
 • เพิ่มค่าโจมตี #% ต่อ Frenzy Charge17 ~ 50
 • เพิ่มค่าโจมตี (4–5)% ต่อ Frenzy Charge
 • เพิ่มความเสียหาย #% ต่อการชาร์จพลัง~ 16
 • เพิ่มความเสียหาย 2% ต่อการชาร์จพลัง
 • เพิ่มความเสียหาย #% ต่อการชาร์จพลัง17 ~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย (4–5)% ต่อการชาร์จพลัง
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้~ 60
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(18–20)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้61 ~ 120
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(21–23)%
 • ตัวคูณคริติคอล +#% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้121 ~ 150
 • ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(24–26)%
 • มีโอกาส #% ที่จะใช้งานสกิลเวทที่ใส่ไว้ เมื่อคุณใช้งานสกิล~ 250
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ ของสกิลที่ถูกใช้งานเอง (27–32)%
 • มีโอกาส #% ที่จะใช้งานสกิลเวทที่ใส่ไว้ เมื่อคุณใช้งานสกิล251 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ ของสกิลที่ถูกใช้งานเอง (33–38)%
 • ไม่สามารถหลบการโจมตีได้~ 1
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (10–15)%
 • ไม่สามารถหลบการโจมตีได้2 ~ 2
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (20–25)%
 • ไม่สามารถหลบการโจมตีได้3 ~ 5
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มเรทความแม่นยำทั่วไปขึ้น 100%
 • เพิ่มจำนวนโซลที่ใช้กับสกิลวาลขึ้น #%~ -55
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (36–44)%
 • เพิ่มจำนวนโซลที่ใช้กับสกิลวาลขึ้น #%-56 ~ -110
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (45–51)%
 • เพิ่มจำนวนโซลที่ใช้กับสกิลวาลขึ้น #%-111 ~ -200
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตี (60–70)% ถ้ามีมลทิน