หินสกิล ค่าคุณภาพ /1
ไอเทมStats
เร่งฝีเท้า (Quickstep)ค่าคุณภาพ ไม่มีผล
ไอเทม ม็อด /5
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
68ScourgeUpsideค่าคุณภาพของ หินเสริม ที่ใส่ +(9–10)% หินอาวุธ 500
โล่ 250
Normal 0
68ScourgeUpsideค่าคุณภาพของ หินเสริม ที่ใส่ +(11–12)% หินอาวุธ 500
โล่ 250
Normal 0
1WeaponTreeค่าคุณภาพ +8%Normal 500
45WeaponTreeค่าคุณภาพ +12%Normal 500
60WeaponTreeค่าคุณภาพ +16%Normal 500
มอนสเตอร์ ม็อด /2
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of Necromancy24ยูนิคเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 30%
นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส 10% ไปเสริมเป็น เคออส
dropped quality items converted to 20 quality currency [1]
not_part_of_pack 0
magic 0
Normal 200
1ยูนิคmonster drop additional currency items with quality [2]
ฟอสซิล ม็อด /1
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of the Underground1ม็อดซัฟฟิกซ์ค่าคุณภาพ +(10–20)%abyss_jewel 0
jewel 0
โล่ 2000
เสื้อเกราะ 2000
Normal 0
แผนที่ ม็อด /2
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of Chiselling78ม็อดซัฟฟิกซ์คนโทวาล์ มีหินที่มีมลทินและมีค่าคุณภาพ 23% เพิ่มเติม 1 เม็ดuber_tier_map 0
map_device 0
Corrupted Area 30
Normal 0
1มีมลทินค่าคุณภาพ ส่งผลต่อ ขนาดของกองมอนสเตอร์ แทน จำนวนของไอเทมNormal 20
ผนึก ม็อด /5
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
Catarina's60ม็อดพรีฟิกซ์เลเวลของ หินเสริม ที่ใส่ +2
ค่าคุณภาพของ หินเสริม ที่ใส่ +(5–8)%
หิน
อาวุธ 2000
โล่ 2000
Normal 0
Haku's60ม็อดพรีฟิกซ์ค่าคุณภาพของ หินที่ใส่ +(9–10)% หินอาวุธ 2000
โล่ 2000
Normal 0
of the Order60ม็อดซัฟฟิกซ์Strength +(31–35)
ค่าคุณภาพ +(15–18)%
ค่าคุณสมบัติ
เสื้อเกราะ 0
โล่ 0
Normal 0
of the Order60ม็อดซัฟฟิกซ์Dexterity +(31–35)
ค่าคุณภาพ +(15–18)%
ค่าคุณสมบัติ
เสื้อเกราะ 0
โล่ 0
Normal 0
of the Order60ม็อดซัฟฟิกซ์Intelligence +(31–35)
ค่าคุณภาพ +(15–18)%
ค่าคุณสมบัติ
เสื้อเกราะ 0
โล่ 0
Normal 0
โต๊ะคราฟท์ /2
ModRequireItemClassesปลดล็อก
ค่าคุณภาพของ หินที่ใส่ +(6–7)%8x Gemcutter's Prismประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ · โล่Betrayal เปิดผนึก, ฮาคู
ค่าคุณภาพของ หินที่ใส่ +(7–8)%1x Exalted Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ · โล่Betrayal เปิดผนึก, ฮาคู
อื่นๆ ม็อด /19
ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionWeight
of Quality1Chestม็อดซัฟฟิกซ์ไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (1–20)%drops_no_quality 0
หิน 50
Normal 800
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (15–20)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (5–14)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (5–18)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (5–9)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (5–16)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (8–15)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (5–24)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (10–27)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (15–30)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (6–14)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (6–9)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (10–14)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (5–20)%
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์บอสประจำแผนที่ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
แผนที่ของคุณ มีค่าคุณภาพ 20%
เหลือการใช้งานอีก 3 ครั้ง
ความเสียหาย
Normal 500
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์บอสประจำแผนที่ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 20%
โบนัสจากค่าคุณภาพของ แผนที่ของคุณ ส่งผลต่อระดับความหายากของ ไอเทมที่พบ เช่นกัน
เหลือการใช้งานอีก 3 ครั้ง
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
Normal 500
1PrimordialAltarยูนิคมีโอกาสดรอป ไพ่พยากรณ์ ที่ให้ของรางวัลเป็น หินที่มีค่าคุณภาพ เพิ่มเติม 1 ใบ (1.6–3.2)%primordial_altar_downside 0
tangle_altar 32236
Normal 0
1PrimordialAltarยูนิคบอสสุดท้าย ดรอป ไพ่พยากรณ์ ที่ให้ของรางวัลเป็น หินที่มีค่าคุณภาพ เพิ่มเติม (2–4) ใบprimordial_altar_downside 0
tangle_altar 32236
Normal 0
Mastersmith's1CrucibleMapม็อดพรีฟิกซ์ไอเทมที่หลอม มีค่าคุณภาพ 30%uber_tier_map 0
crucible_map_low 50
crucible_map_high 500
Normal 0
ไอเทม /52
Armourer's Scrap
ขนาดกอง: 1 / 40
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ของ เกราะ
Blacksmith's Whetstone
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ของ อาวุธ
Glassblower's Bauble
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ของ ขวดยา
Gemcutter's Prism
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ของ หิน
Cartographer's Chisel
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ของ แผนที่
Prime Regrading Lens
ขนาดกอง: 1 / 20
เปลี่ยน​ชนิด​ของ​ค่า​คุณภาพ หิน​สกิล ให้​มี​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​แบบ​สุ่ม
Secondary Regrading Lens
ขนาดกอง: 1 / 20
เปลี่ยน​ชนิด​ของ​ค่า​คุณภาพ หิน​เสริม ให้​มี​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​แบบ​สุ่ม
Engineer's Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ของ กล่อง​นิรภัย
Infused Engineer's Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม​ค่าคุณภาพ​กับ​ของรางวัล​​ของ กล่อง​นิรภัย เป็น​อย่าง​มาก และ​เสริม​ความ​แข็งแกร่ง​ให้​กับ​มอนสเตอร์​ที่​พิทักษ์​กล่อง
Perfect Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
ส่งผลกับ: อาวุธ, เสื้อเกราะ, โล่, หมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แผนที่
เพิ่มค่าคุณภาพ
ตัวบ่มฟักช่างเจียระไน
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​การ​บ่ม​ฟัก​ไอเทม หิน​ที่​มี​ค่า​คุณภาพ ลง​ใน​ไอเทม​สวมใส่
ไอเทม​จะ​ดรอป​หลัง​จาก​สังหาร​มอนสเตอร์​ครบ {0} ตัว
The Summoner
ขนาดกอง: 1 / 6
หินมิเนียน
ค่าคุณภาพ: +20%
Gemcutter's Promise
ขนาดกอง: 1 / 3
หิน
ค่าคุณภาพ: +20%
The Doppelganger
ขนาดกอง: 1 / 2
ศรเงาสะท้อน (Mirror Arrow)
ค่าคุณภาพ: +20%
Grave Knowledge
ขนาดกอง: 1 / 6
อัญเชิญวิญญาณเกรี้ยวกราด (Summon Raging Spirit)
ค่าคุณภาพ: +20%
Volatile Power
ขนาดกอง: 1 / 9
หินวาล์
ค่าคุณภาพ: +20%
มีมลทิน
Dying Anguish
ขนาดกอง: 1 / 8
หินเปลี่ยนโฉม เลเวล 19
ค่าคุณภาพ: +19%
Dialla's Subjugation
ขนาดกอง: 1 / 7
หินเสริม
่ค่าคุณภาพ: +23%
มีมลทิน
The Realm
ขนาดกอง: 1 / 5
เปิดวาร์ป (Portal)
ค่าคุณภาพ: +1-20%
The Master Artisan
ขนาดกอง: 1 / 5
20x เงินตราเพิ่มค่าคุณภาพ
The Skeleton
ขนาดกอง: 1 / 6
อัญเชิญโครงกระดูก (Summon Skeletons) เลเวล 1
ค่าคุณภาพ: +23%
มีมลทิน
Deathly Designs
ขนาดกอง: 1 / 7
หินกับดัก เลเวล 21
ค่าคุณภาพ: +23%
มีมลทิน
The Cheater
ขนาดกอง: 1 / 3
หินเสริมจุติ เลเวล 6
ค่าคุณภาพ: +20%
มีมลทิน
The Bitter Blossom
ขนาดกอง: 1 / 3
หินเคออส เลเวล 21
ค่าคุณภาพ: +23%
มีมลทิน
Triskaidekaphobia
ขนาดกอง: 1 / 13
แผนที่
ระดับแผนที่: 13
ค่าคุณภาพ: +13%
เดลิเรียม: 100%
จำนวนม็อด: 8
มีมลทิน
Desecrated Virtue
ขนาดกอง: 1 / 9
หินเสริมจุติ เลเวล 6
ค่าคุณภาพ: +23%
มีมลทิน
Sambodhi's Wisdom
ขนาดกอง: 1 / 3
เกราะ
ค่าคุณภาพ: +30%
The Hook
ขนาดกอง: 1 / 8
หินเปลี่ยนโฉม เลเวล 21
ค่าคุณภาพ: +23%
มีมลทิน
The Emptiness
ขนาดกอง: 1 / 6
วาล์ บรีช (Vaal Breach)
ค่าคุณภาพ: +6%
มีมลทิน
Terrible Secret of Space
ขนาดกอง: 1 / 8
หินเปลี่ยนโฉมโกเลม เลเวล 21
ค่าคุณภาพ: +23%
มีมลทิน
Home
ขนาดกอง: 1 / 3
หินดีเด่น
ค่าคุณภาพ: +1-20%
Doryani's Epiphany
ขนาดกอง: 1 / 3
หินเปลี่ยนโฉม เลเวล 21
ค่าคุณภาพ: +20%
มีมลทิน
The Price of Devotion
ขนาดกอง: 1 / 7
Mageblood
ค่าคุณภาพ: +20%
ม็อดแฝงสองอย่าง
มีมลทิน
Turbulent Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด ความ​เสียหาย​​ ธาตุ ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Imbued Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด นักเวท ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Abrasive Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด โจมตี ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Tempering Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด ป้องกัน ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Fertile Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด พลังชีวิตและมานา ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Prismatic Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด ค่าต้านทาน ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Intrinsic Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด ค่าคุณสมบัติ ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Noxious Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด ความเสียหาย กายภาพและเคออส ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Accelerating Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด ความเร็ว ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Unstable Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด คริติคอล ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Tainted Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
ใส่​ชนิด​และ​จำนวน​ของ​ค่า​คุณภาพ​แบบสุ่ม​ 1 อย่าง​ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด​ที่​มี​มลทิน
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Tainted Armourer's Scrap
ขนาดกอง: 1 / 40
สุ่ม​ค่า​คุณภาพ​ของ เกราะ​ที่​มี​มลทิน
Tainted Blacksmith's Whetstone
ขนาดกอง: 1 / 20
สุ่ม​ค่า​คุณภาพ​ของ อาวุธ​ที่​มี​มลทิน
Soul Quenched
ขนาดกอง: 1 / 5
{อาวุธสองมือทดลอง}
ไอเทมเลเวล: 86
ค่าคุณภาพ: +30%
A Chilling Wind
ขนาดกอง: 1 / 4
วาล์ ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Vaal Cold Snap) เลเวล 21
ค่าคุณภาพ: +20%
มีมลทิน
Matryoshka
ขนาดกอง: 1 / 8
{Onyx Amulet}
ไอเทมเลเวล: 85
ค่าคุณภาพ: +20%
ไอเทมที่มีอิทธิพล
มีการเจิม 4 ครั้ง
กำลังบ่มฟักไอเทม สร้อยเครื่องราง
มีมลทิน
Prime Cleaver
ความเสียหายกายภาพ: 39-61
โอกาสคริติคอล: 5%
จำนวนครั้งการโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะของอาวุธ: 1.3 เมตร
ต้องการ เลเวล 30
ค่าคุณภาพสูงสุด +20%
Honed Cleaver
ความเสียหายกายภาพ: 60-95
โอกาสคริติคอล: 5%
จำนวนครั้งการโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะของอาวุธ: 1.3 เมตร
ต้องการ เลเวล 50
ค่าคุณภาพสูงสุด +30%
Apex Cleaver
ความเสียหายกายภาพ: 71-111
โอกาสคริติคอล: 5%
จำนวนครั้งการโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะของอาวุธ: 1.3 เมตร
ต้องการ เลเวล 70
ค่าคุณภาพสูงสุด +40%
ยูนิค /7
มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 25% เมื่อปะทะ
ค่าคุณภาพของ หินเสริม ที่ใส่ +30%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (310–330) ถึง (370–390)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (12–16)%
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 25% เมื่อปะทะ
ระยะอาวุธ +1 เมตร
(ส่งผลต่อการ ฟาดประชิด ซึ่งรวมถึงการ โจมตีธรรมดา ด้วย แต่ไม่มีผลต่อพื้นที่ส่งผล)
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
สามารถใส่ หิน สีใดก็ได้ลงไอเทมนี้
หินที่ใส่ใน รูสีแดง มีเลเวล +2
หินที่ใส่ใน รูสีเขียว มีค่าคุณภาพ +30%
หินที่ใส่ใน รูสีฟ้า ได้รับค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
ไม่มีเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ
local socketed gems in white sockets get nothing [1]
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
มีรู 1 รู
ค่าคุณภาพของ หินที่ใส่ +30%
มีรู 1 รู
เลเวลของ หิน ที่ใส่ +(5–8)
ค่าคุณภาพของ หินที่ใส่ +(30–50)%
สกิลที่ใส่ สร้างความเสียหายสองเท่า
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (100–150)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากการบล็อค 120%
มีรู 3 รู
รูทุกรูเป็น รูสีขาว
ค่าคุณภาพของ หินเสริม ที่ใส่ +(5–8)%
หินเสริมที่ใส่ สามารถเสริมสกิลจาก มือหลักของคุณ ได้เช่นกัน
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (100–150)%
โอกาสบล็อค +(3–5)%
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ หิน ได้รับ (5–10)%
เลเวลของ หินสกิล ทุกเม็ด +1
ค่าคุณภาพของ หินสกิล ทุกเม็ด +(20–30)
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ (6–15)%
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–15)
เสริมความเสียหาย เคออส (7–10) ถึง (15–18) ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย ไฟ (9–12) ถึง (19–22) ให้กับเวท
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(15–20)%
ค่าเกราะ +(80–100)
อัตราการหลบหลีก +(80–100)
โล่พลังงานสูงสุด +(30–35)
พลังชีวิตสูงสุด +(25–30)
มานาสูงสุด +(20–25)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(8–10)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (6–8)%
ค่าคุณภาพสูงสุด 200%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
มีมลทิน
Passive /1
ความชำนาญ: แผนที่
เพิ่มผลของ ม็อดหลัก ในแผนที่ของคุณ 3% ต่อค่าคุณภาพของแผนที่ 5%
Elevated modifier List /8
NameLvModsElevated Mods
The Shaper's80เลเวลของ หินสกิล ที่ใส่ +1
Group: 1116
เลเวลของ หินสกิล ที่ใส่ +1
ค่าคุณภาพของ หินสกิล ที่ใส่ +(5–10)%
The Elder's80เลเวลของ หินเสริม ที่ใส่ +1
Group: 116
เลเวลของ หินเสริม ที่ใส่ +1
ค่าคุณภาพของ หินเสริม ที่ใส่ +(5–10)%
Warlord's80เลเวลของ หินสกิล ที่ใส่ +1
Group: 1116
เลเวลของ หินสกิล ที่ใส่ +1
ค่าคุณภาพของ หินสกิล ที่ใส่ +(5–10)%
Redeemer's80เลเวลของ หินเสริม ที่ใส่ +1
Group: 116
เลเวลของ หินเสริม ที่ใส่ +1
ค่าคุณภาพของ หินเสริม ที่ใส่ +(5–10)%
Crusader's68เลเวลของ หินสายฟ้า ที่ใส่ +2
Group: 116
เลเวลของ หินสายฟ้า ที่ใส่ +2
ค่าคุณภาพของ หินสายฟ้า ที่ใส่ +(3–7)%
Warlord's68เลเวลของ หินไฟ ที่ใส่ +2
Group: 116
เลเวลของ หินไฟ ที่ใส่ +2
ค่าคุณภาพของ หินไฟ ที่ใส่ +(3–7)%
Redeemer's68เลเวลของ หินน้ำแข็ง ที่ใส่ +2
Group: 116
เลเวลของ หินน้ำแข็ง ที่ใส่ +2
ค่าคุณภาพของ หินน้ำแข็ง ที่ใส่ +(3–7)%
Hunter's68เลเวลของ หินเคออส ที่ใส่ +2
Group: 116
เลเวลของ หินเคออส ที่ใส่ +2
ค่าคุณภาพของ หินเคออส ที่ใส่ +(3–7)%
หินสกิล ค่าคุณภาพ /672 ⍟
ไอเทมStats
บอลไฟ (Fireball)รัศมีพื้นฐาน (0–0.2) เมตร
วาล์ บอลไฟ (Vaal Fireball)รัศมีพื้นฐาน (0–0.2) เมตร
น้ำแข็งกระจาย (Ice Nova)รัศมีพื้นฐาน (0–0.3) เมตร
วาล์ น้ำแข็งกระจาย (Vaal Ice Nova)รัศมีพื้นฐาน (0–0.3) เมตร
กระโจนทุบ (Leap Slam)เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง (0–40)% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเต็ม
ชาร์จพลังพุ่งตัว (Charged Dash)เงาจำแลง เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว เพิ่มเติม +(0–20)% ของ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณ
เพลงดาบเกรียวกราว (Blade Flurry)เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย อีก +(0–5)% ต่อจำนวนสเตจ
เพลงดาบเกรียวกราว (Blade Flurry)เพิ่มโอกาสคริติคอล อีก (0–5)% ต่อจำนวนสเตจ
ควง (Sweep)รัศมี +(0–0.4) เมตร
ทุบพื้น (Ground Slam)สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น อีก สูงสุด +(0–20)% ต่อเป้าหมายระยะใกล้
วาล์ ทุบพื้น (Vaal Ground Slam)สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น อีก สูงสุด +(0–20)% ต่อเป้าหมายระยะใกล้
ปาด (Cleave)รัศมี +0.1 เมตร ต่อจำนวนศัตรูที่อยู่ใกล้ สูงสุด +1 เมตร
ปาด (Cleave)ได้รับสถานะ คลั่ง +(0–1) ระดับ หากสกิลนี้ปะทะศัตรู
โล่พุ่งชน (Shield Charge)เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (0–20)%
คำรามทนทาน (Enduring Cry)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
ฟาดสองที (Double Strike)มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (0–20)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
ฟาดสองที (Double Strike)เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (0–40)%
ฟาดสองที (Double Strike)เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก (0–4)% ต่อจำนวนสเตจ
วาล์ ฟาดสองที (Vaal Double Strike)มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (0–20)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
ฉีกร่าง (Lacerate)เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–20)% หากคุณเปลี่ยนกระบวนท่ามาเร็วๆ นี้
ฉีกร่าง (Lacerate)รัศมี +(0–0.5) เมตร
ฉีกร่าง (Lacerate)เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล อีก +(0–40)%
ปะทะด้วยธาตุ (Elemental Hit)เพิ่มความเสียหาย อีก +(0–5)% ต่อจำนวนสถานะ เจ็บป่วยธาตุ บนตัวศัตรู
เรียกความอมตะ (Immortal Call)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%
วาล์ เรียกความอมตะ (Vaal Immortal Call)เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
ฟาดคู่ (Dual Strike)เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย อีก +(0–30)% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเต็ม
ฟาดคู่ (Dual Strike)เพิ่มความเสียหาย โจมตี ด้วย อาวุธมือหลัก อีก (0–20)%
รำมีดพุ่ง (Whirling Blades)เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%
ระห่ำ (Frenzy)เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก +(0–2)% ต่อจำนวน Frenzy Charge
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก +(0–2)% ต่อจำนวน Frenzy Charge
ระเบิดมรณะ (Detonate Dead)มีโอกาสระเบิดศพ เพิ่มเติม 1 ศพ (0–15)%
ระเบิดมรณะ (Detonate Dead)ระเบิด สร้างความเสียหาย ไฟ พื้นฐานเท่ากับ (0–5)% ของ พลังชีวิตสูงสุดของศพ
ระเบิดมรณะ (Detonate Dead)รัศมีพื้นฐาน (0–0.2) เมตร
วาล์ ระเบิดมรณะ (Vaal Detonate Dead)มีโอกาสระเบิดศพ เพิ่มเติม 1 ศพ (0–30)%
ศพไล่ระเบิด (Volatile Dead)เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ ลูกไฟ (0–40)%
ศพไล่ระเบิด (Volatile Dead)รัศมีพื้นฐาน (0–0.3) เมตร
ขุดซาก (Unearth)ศพที่เรียก มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (0–20)%
ศรแยก (Split Arrow)ยิงศร +(0–4) ดอก
ศรแยก (Split Arrow)กระสุน แยก ไปหาเป้าหมาย (0–2) ตัว
หินเสริม Added Fire Damageสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Faster Attacksสกิลที่เสริม มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Greater Multiple Projectilesสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Lesser Multiple Projectilesสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Faster Projectilesสกิลที่เสริม มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Added Cold Damageสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Additional Accuracyสกิลที่เสริม มีอัตราความแม่นยำ เพิ่มขึ้น (0–20)%
หินเสริม Increased Area of Effectสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย พื้นที่ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Added Lightning Damageสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มขึ้น (0–10)%
ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Cold Snap)เพิ่มผลของสถานะ หนาวเย็น อีก (0–20)%
ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Cold Snap)มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก (0–20)% เมื่อคริติคอล
วาล์ ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Vaal Cold Snap)เพิ่มผลของสถานะ หนาวเย็น อีก (0–20)%
ปลุกซอมบี้ (Raise Zombie)จำนวน ซอมบี้ที่ปลุก สูงสุด +(0–1) ชิ้น
ปลุกซอมบี้ (Raise Zombie)มิเนียน มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (0–15)%
ศรกัดกร่อน (Caustic Arrow)รัศมี +(0–0.2) เมตร
บ้าเลือด (Blood Rage)มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–5)%
ไฟธรรมะ (Righteous Fire)รัศมีพื้นฐาน (0–0.3) เมตร
วาล์ ไฟธรรมะ (Vaal Righteous Fire)รัศมีพื้นฐาน (0–0.3) เมตร
ปลดปล่อยพลัง (Discharge)มีโอกาสสร้างความเสียหายโดยไม่กำจัด Charge (0–10)%
เปิดวาร์ป (Portal)เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–60)%
วาล์ บรีช (Vaal Breach)เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–60)%
หินเสริม Inspirationสกิลที่เสริม มีค่าใช้งานมานา ลดลง (0–5)%
หินเสริม Increased Critical Strikesสกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (0–20)%
หินเสริม Increased Critical Damageสกิลที่เสริม มีตัวคูณคริติคอล +(0–10)%
หินเสริม Knockbackสกิลที่เสริม มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป (0–10)% เมื่อปะทะ
หินเสริม Life Leechสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)% ขณะ ดูดพลังชีวิต
หินเสริม Mana Leechสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)% ขณะ ดูดมานา
หินเสริม Added Chaos Damageสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น (0–10)%
ฟาดพริบตา (Flicker Strike)มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (0–10)% เมื่อปะทะ
ฟาดพริบตา (Flicker Strike)มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก (0–20)% เมื่อคริติคอล
วาล์ ฟาดพริบตา (Vaal Flicker Strike)มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (0–10)% เมื่อปะทะ
ประกายสายฟ้า (Spark)ยิงกระสุน +(0–2) ลูก
วาล์ ประกายสายฟ้า (Vaal Spark)ยิงกระสุน +(0–2) ลูก
หินเสริม Stunสกิลที่เสริม มีโอกาสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง เป็นสองเท่า (0–10)%
หอกน้ำแข็ง (Ice Spear)ร่างสอง มีตัวคูณคริติคอล +(0–40)%
หอกน้ำแข็ง (Ice Spear)กระสุน แยก ไปหาเป้าหมาย (0–2) ตัว
หินเสริม Pierceสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Trapสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กับดัก เพิ่มขึ้น (0–10)%
ปลุกสเปคเตอร์ (Raise Spectre)มิเนียน มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(0–20)%
ปลุกสเปคเตอร์ (Raise Spectre)ปลุก สเปคเตอร์ ได้สูงสุด (0–1) ตัว
ระเบิดอเวจี (Infernal Blow)ดีบัฟ สร้างความเสียหาย +(0–10)% ต่อจำนวนชาร์จ
ค้อนเยือกแข็ง (Glacial Hammer)ทุกครั้งที่สามที่ทำการฟาดสำเร็จจะ สร้างสถานะ แช่แข็ง ราวกับสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (0–100)%
ค้อนเยือกแข็ง (Glacial Hammer)ตัวคูณคริติคอล +(0–40)%
วาล์ ค้อนเยือกแข็ง (Vaal Glacial Hammer)เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง (0–40)%
กำแพงน้ำแข็ง (Frost Wall)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
คลื่นเยือกแข็ง (Freezing Pulse)เพิ่มความเร็วกระสุน (0–40)%
สายฟ้ากระจาย (Shock Nova)ผลของสถานะ ช็อค สูงสุด +(0–10)%
ฟาดอสรพิษ (Viper Strike)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–1) วินาที
ฟาดอสรพิษ (Viper Strike)เพิ่มความเสียหาย พิษ อีก +(0–40)%
วิ่งทะลุมิติ (Phase Run)บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (0–10)%
วิ่งทะลุมิติ (Phase Run)บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (0–10)%
หินเสริม Melee Physical Damageสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ ประชิด เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Item Quantityเพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่ดรอปจากศัตรูที่ถูกสังหารด้วย สกิลที่เสริม (0–7)%
หินเสริม Item Rarityเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอปจากศัตรูที่ถูกสังหารด้วย สกิลที่เสริม (0–10)%
หินเสริม Faster Castingสกิลที่เสริม มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (0–10)%
ศรระเบิด (Explosive Arrow)ปัก ศรระเบิด ไว้บนตัวศัตรูได้สูงสุด +(0–2) ดอก
โซ่กาลเวลา (Temporal Chains)เพิ่มระยะเวลาของคำสาป (0–20)%
แพ้ธาตุ (Elemental Weakness)เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อศัตรูที่ถูกสาป (0–20)%
คำแช่งขุนศึก (Warlord's Mark)ศัตรูที่ถูกสาป มีโอกาสให้ Endurance Charge 1 ลูก (0–5)% เมื่อถูกปะทะ
ลงทัณฑ์ (Punishment)ศัตรูที่ถูกสาป ติดสถานะ อ่อนกำลัง +(0–1) วินาที เมื่อมันปะทะ
หมดเรี่ยวแรง (Enfeeble)เพิ่มระยะเวลาของคำสาป (0–20)%
คำแช่งนักฆ่า (Assassin's Mark)ศัตรูที่ถูกสาป มีโอกาสให้ Power Charge 1 ลูก (0–5)% เมื่อถูกปะทะ
คำแช่งนักซุ่มยิง (Sniper's Mark)ศัตรูที่ถูกสาป ได้รับความเสียหายจากการปะทะ กระสุน เพิ่มขึ้น (0–5)%
สิ้นหวัง (Despair)เพิ่มผลของคำสาป (0–10)%
วาร์ปสายฟ้า (Lightning Warp)เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–20)%
วาล์ วาร์ปสายฟ้า (Vaal Lightning Warp)เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–20)%
อัญเชิญโครงกระดูก (Summon Skeletons)จำนวน โครงกระดูกอัญเชิญ สูงสุด +(0–1) ตัว
วาล์ อัญเชิญโครงกระดูก (Vaal Summon Skeletons)จำนวน โครงกระดูกอัญเชิญ สูงสุด +(0–1) ตัว
ฟาดหนักหน่วง (Heavy Strike)มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (0–20)%
แสดงอำนาจ (Dominating Blow)มิเนียน มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–40)%
แสดงอำนาจ (Dominating Blow)การเพิ่มและลด ความเสียหาย มิเนียน ส่งผลต่อ
ความเสียหาย ของสกิลนี้ เช่นกันในสัดส่วน (0–50)% ของค่าดังกล่าว
ฝนลูกธนู (Rain of Arrows)ยิงศร +(0–4) ดอก
ฝนลูกธนู (Rain of Arrows)ยิงศร +(0–8) ดอก
วาล์ ฝนลูกธนู (Vaal Rain of Arrows)ยิงศร +(0–4) ดอก
หินเสริม Concentrated Effectสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย พื้นที่ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Minion Damageมิเนียนจากสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Increased Durationสกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Cold to Fireสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Combustionสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Minion Speedสกิลที่เสริม มีความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Minion Lifeสกิลที่เสริม มีพลังชีวิตสูงสุดของ มิเนียน เพิ่มขึ้น (0–20)%
หินเสริม Elemental Damage with Attacksเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (0–10)%
หินเสริม Bloodlustสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ ประชิด เพิ่มขึ้น (0–10)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
หินเสริม Life Gain on Hitได้รับพลังชีวิต (0–10) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีที่เสริม
พายุไฟ (Firestorm)รัศมีพื้นฐาน (0–0.2) เมตร
พายุไฟ (Firestorm)เรียก พายุไฟ ได้พร้อมกันสูงสุด (0–2) แห่ง
ฟาดสายฟ้า (Lightning Strike)ยิงกระสุน +(0–1) ลูก
ฟาดสายฟ้า (Lightning Strike)ชิ่ง +(0–2) ครั้ง
วาล์ ฟาดสายฟ้า (Vaal Lightning Strike)ยิงกระสุน +(0–1) ลูก
โล่วายุ (Tempest Shield)มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (0–40)%
กระดองหลอมละลาย (Molten Shell)เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
วาล์ กระดองหลอมละลาย (Vaal Molten Shell)เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
ดูดพลัง (Power Siphon)ตัวคูณคริติคอล +(0–10)% ต่อจำนวน Power Charge
ดูดพลัง (Power Siphon)สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มเติม เท่ากับ (0–3)% ของ มานาสูงสุด
วาล์ ดูดพลัง (Vaal Power Siphon)ตัวคูณคริติคอล +(0–10)% ต่อจำนวน Power Charge
กรีดเลือด (Puncture)เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล อีก +(0–20)%
ศรสายฟ้า (Lightning Arrow)ปะทะศัตรูที่อยู่ใกล้เป้าหมาย เพิ่มเติมสูงสุด (0–2) ตัว
ศรสายฟ้า (Lightning Arrow)ศร สร้างความเสียหายต่อเป้าหมาย เพิ่มเติม (0–1) ครั้ง หลังจากที่ปักลงไปแล้ว
ว่องไว (Haste)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
วาล์ ว่องไว (Vaal Haste)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
ธาตุพิสุทธิ์ (Purity of Elements)คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(0–5)%
กำลังวังชา (Vitality)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
วินัย (Discipline)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
วาล์ วินัย (Vaal Discipline)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
สง่างาม (Grace)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
วาล์ สง่างาม (Vaal Grace)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
ปณิธาน (Determination)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
โทสะ (Anger)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
เทวศ (Hatred)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
พิโรธ (Wrath)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
ศรไฟ (Burning Arrow)เพิ่มความเสียหาย ลุกไหม้ อีก (0–20)%
วาล์ ศรไฟ (Vaal Burning Arrow)เพิ่มความเสียหาย ลุกไหม้ อีก (0–20)%
หินเสริม Elemental Proliferationเพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อศัตรู (0–10)%
หินเสริม Arroganceสกิลที่เสริม มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (0–5)%
กระจ่าง (Clarity)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
วาล์ กระจ่าง (Vaal Clarity)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
หินเสริม Culling Strikeเติมพลังชีวิต (0–2)% เมื่อ สกิลที่เสริม จู่โจมปลิดชีพ ต่อศัตรู
หินเสริม Point Blankสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Iron Gripสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Iron Willสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Damage on Full Lifeสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Spell Totemสกิลที่เสริม มีความเร็วในการวางโทเทม เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Blastchain Mineเพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (0–10)%
จุดชนวนทุ่นระเบิด (Detonate Mines)ทุ่นระเบิด มีความเร็วในการจุดชนวน เพิ่มขึ้น (0–20)%
โทเทมคลื่นสะท้อน (Shockwave Totem)รัศมี +(0–0.2) เมตร
โทเทมฟื้นชีวิต (Rejuvenation Totem)เพิ่มพลังชีวิตของ โทเทม อีก (0–20)%
ทุ่นระเบิดเกล็ดน้ำแข็ง (Icicle Mine)ยิงกระสุน +(0–2) ลูก
ทุ่นระเบิดเกล็ดน้ำแข็ง (Icicle Mine)เพิ่มผลของออร่า (0–20)%
กับดักแปรพักตร์ (Conversion Trap)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–4) วินาที
กับดักหมี (Bear Trap)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–1) วินาที
กับดักหมี (Bear Trap)เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (0–80)%
หินเสริม Chance to Fleeสกิลที่เสริม มีโอกาสทำให้มอนสเตอร์ หลบหนี (0–20)%
กับดักไฟ (Fire Trap)เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ การทริกเกอร์กับดัก (0–80)%
โทเทมล่อเป้า (Decoy Totem)เพิ่มพลังชีวิตของ โทเทม อีก (0–20)%
โทเทมกินศพ (Devouring Totem)เพิ่มพลังชีวิตของ โทเทม อีก (0–20)%
มีดเวทมนตร์ (Ethereal Knives)ยิงกระสุน +(0–2) ลูก
มีดเวทมนตร์ (Ethereal Knives)ยิงกระสุน +(0–3) ลูก
หินเสริม Blindเพิ่มผลของสถานะ ตาบอด (0–10)%
ศรน้ำแข็ง (Ice Shot)เพิ่มมุมของพื้นที่ส่งผล (0–80)%
น้ำแข็งคืบคลาน (Creeping Frost)รัศมี +(0–0.2) เมตร
สายฟ้าชิ่ง (Arc)ชิ่ง +(0–1) ครั้ง
สายฟ้าชิ่ง (Arc)ลำแสง แยก ไปหาเป้าหมาย เพิ่มเติม (0–2) ตัว
วาล์ สายฟ้าชิ่ง (Vaal Arc)ชิ่ง +(0–1) ครั้ง
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
วาล์ เกราะน้ำแข็ง (Vaal Arctic Armour)เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)เพิ่มความเร็วกระสุน (0–40)%
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)เพิ่มความเร็วของกระสุน อีก (0–40)%
หินเสริม Ballista Totemสกิลที่เสริม มีความเร็วในการวางโทเทม เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Fire Penetrationสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Cold Penetrationสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Lightning Penetrationสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Elemental Penetrationสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ธาตุ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Chainสกิลที่เสริม มีระยะของการ ชิ่ง เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Forkสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Returning Projectilesสกิลที่เสริม มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%
ไวไฟ (Flammability)สถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรูที่ถูกสาป มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น (0–20)%
น้ำแข็งกัด (Frostbite)สถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูที่ถูกสาป มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น (0–20)%
ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity)สถานะ ช็อค มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น (0–20)% ต่อศัตรูที่ถูกสาป
ระเบิดสายฟ้าฉับพลัน (Storm Burst)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–0.4) วินาที
เผาให้สิ้น (Incinerate)จำนวนสเตจสูงสุด +(0–2)
เผาให้สิ้น (Incinerate)สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น อีก +(0–100)%
คลื่นสุดท้าย สร้างความเสียหาย ลุกไหม้ เพิ่มขึ้น อีก +(0–50)%
พายุหมุน (Cyclone)เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก (0–10)%
พายุหมุน (Cyclone)เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก (0–5)% ต่อจำนวนสเตจ
วาล์ พายุหมุน (Vaal Cyclone)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%
หินเสริม Multistrikeสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ประชิด เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Spell Echoสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Melee Splashสกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Power Charge On Criticalสกิลที่เสริม มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก (0–10)% เมื่อคริติคอล
สายสัมพันธ์เร่าร้อน (Searing Bond)จำนวน โทเทมอัญเชิญ สูงสุด +(0–2) เสา
หินเสริม Burning Damageสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ติดไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Elemental Armyมิเนียนจากสกิลที่เสริม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +(0–2)%
รีฟ (Reave)จำนวนสเตจสูงสุด +(0–2)
วาล์ รีฟ (Vaal Reave)จำนวนสเตจสูงสุด +(0–2)
หินเสริม Cast On Critical Strikeสกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล โจมตี เพิ่มขึ้น (0–20)%
หินเสริม Cast on Melee Killสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Multiple Trapsสกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผลของ การทริกเกอร์กับดัก เพิ่มขึ้น (0–20)%
หินเสริม Empowerหินนี้ ได้รับค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น (0–100)%
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap)กับดัก มีโอกาสทริกเกอร์ เพิ่มเติม 1 ครั้ง (0–15)%
วาล์ กับดักสายฟ้า (Vaal Lightning Trap)พื้นช็อค ทำให้ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–5)%
ทุ่นระเบิดควัน (Smoke Mine)บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (0–20)%
หินเสริม Endurance Charge on Melee Stunสกิลที่เสริม มีระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู เพิ่มขึัน (0–20)%
ปลุกเสกผู้พิทักษ์ (Animate Guardian)เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน (0–40)%
โยนโล่เงา (Spectral Shield Throw)ยิงกระสุน เพิ่มเติม (0–2) ลูก
โยนโล่เงา (Spectral Shield Throw)เพิ่มความเร็วของกระสุน อีก (0–20)%
โยนอาวุธเงา (Spectral Throw)กระสุนที่เจาะทะลุ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (0–10)%
วาล์ โยนอาวุธเงา (Vaal Spectral Throw)กระสุนที่เจาะทะลุ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (0–10)%
หินเสริม Slower Projectilesสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Less Durationสกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล ลดลง อีก (0–10)%
หินเสริม Cast on Deathสกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–60)% ขณะที่ตาย
หินเสริม Cast when Damage Takenสกิลที่เสริม ต้องการจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ลดลง (0–10)% เพื่อทริกเกอร์
หินเสริม Cast when Stunnedมีโอกาสทริกเกอร์ เวทที่เสริม (0–20)% เมื่อคุณติดสถานะ มึนงง
หรือบล็อคการปะทะที่สร้างสถานะ มึนงง
ปลุกเสกอาวุธ (Animate Weapon)จำนวน อาวุธปลุกเสก สูงสุด +(0–2) ชิ้น
ปลุกเสกอาวุธ (Animate Weapon)จำนวน อาวุธปลุกเสก สูงสุด +(0–1) ชิ้น
หินเสริม Enhanceหินนี้ ได้รับค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น (0–100)%
ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire)คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน ไฟ เพิ่มเติม (0–10)%
วาล์ มลทินไฟ (Vaal Impurity of Fire)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice)คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน น้ำแข็ง เพิ่มเติม (0–10)%
วาล์ มลทินน้ำแข็ง (Vaal Impurity of Ice)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning)คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน สายฟ้า เพิ่มเติม (0–10)%
วาล์ มลทินสายฟ้า (Vaal Impurity of Lightning)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
เรียกสายฟ้า (Storm Call)สายฟ้า มีโอกาสผ่าลง ตำแหน่งเครื่องหมาย (0–15)% เมื่อร่าย
วาล์ เรียกสายฟ้า (Vaal Storm Call)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%
ระเบิดเพลิง (Flameblast)จำนวนสเตจสูงสุด +(0–1)
ระเบิดเพลิง (Flameblast)รัศมี +(0–0.2) เมตร ต่อจำนวนสเตจ
วาล์ ระเบิดเพลิง (Vaal Flameblast)เพิ่มความเสียหาย (0–20)%
ระดมยิง (Barrage)ยิงกระสุน +(0–1) ลูก
ระดมยิง (Barrage)ชุดแรกและชุดสุดท้ายของระลอก ยิงกระสุนพร้อมกัน เพิ่มเติม (0–4) ลูก
บอลสายฟ้า (Ball Lightning)รัศมีพื้นฐาน (0–0.2) เมตร
บอลสายฟ้า (Ball Lightning)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%
หินเสริม Vicious Projectilesสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น (0–10)%
อัญเชิญวิญญาณเกรี้ยวกราด (Summon Raging Spirit)มีโอกาสอัญเชิญ มิเนียน เพิ่มเติม 1 ตัว (0–30)%
อัญเชิญวิญญาณเกรี้ยวกราด (Summon Raging Spirit)มิเนียน มีตัวคูณคริติคอล +(0–40)%
คลื่นเพลิง (Flame Surge)เพิ่มความเสียหาย ปะทะ อีก +(0–20)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ติดไฟ
คลื่นเพลิง (Flame Surge)พื้นลุกไหม้ สร้างความเสียหาย ไฟ +(0–10)% ต่อจำนวนวินาทีของสถานะ ลุกไหม้ ที่สร้าง
หินเสริม Enlightenหินนี้ ได้รับค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น (0–100)%
วิชาผิดผี (Desecrate)เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–20)%
เซ่นไหว้ด้วยเนื้อหนัง (Flesh Offering)เพิ่มผลของ การเซ่นไหว้ (0–10)%
เซ่นไหว้ด้วยกระดูก (Bone Offering)เพิ่มผลของ การเซ่นไหว้ (0–10)%
เซ่นไหว้ด้วยวิญญาณ (Spirit Offering)เพิ่มผลของ การเซ่นไหว้ (0–10)%
เยือกแข็งเรียงหลั่น (Glacial Cascade)ขั้นน้ำแข็งสุดท้าย สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก +(0–50)%
เยือกแข็งเรียงหลั่น (Glacial Cascade)ทำให้เกิด การปะทุ +(0–2) ครั้ง
หินเสริม Block Chance Reductionสกิลที่เสริม ทำให้โอกาสบล็อคของศัตรู ลดลง (0–5)%
ฟาดหลอมละลาย (Molten Strike)กระสุน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น อีก (0–10)%
ฟาดหลอมละลาย (Molten Strike)ทุกการโจมตีครั้งที่ห้า กระสุน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น อีก (0–200)%
เรียกประชุม (Convocation)เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%
เรียกประชุม (Convocation)เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%
ทุ่นระเบิดสะเก็ดไฟ (Pyroclast Mine)ยิงกระสุน +(0–1) ลูก
ศรสลาตัน (Tornado Shot)เพิ่มความเร็วกระสุน (0–40)%
ศรสลาตัน (Tornado Shot)ยิงศร +(0–4) ดอก
หินเสริม Generosityสกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผลของ ออร่า เพิ่มขึ้น (0–40)%
สาส์นธุลี (Herald of Ash)ความเสียหายพื้นฐานจากสถานะ ติดไฟ เท่ากับ ความเสียหายที่เกินพลังชีวิต เพิ่มเติม (0–5)%
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)รัศมี +(0–0.2) เมตร
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)มรสุม ปะทะศัตรูด้วยความถี่ที่ เพิ่มขึ้น (0–20)%
สาส์นทรมาน (Herald of Agony)จำนวนสถานะ ศักยภาพก่อโรค สูงสุด +(0–5) ระดับ
สาส์นพิสุทธิ์ (Herald of Purity)มิเนียน มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–40)%
คำแช่งนายพราน (Poacher's Mark)ศัตรูที่ถูกสาป มีโอกาสให้ Frenzy Charge 1 ลูก (0–5)% เมื่อถูกปะทะ
สายฟ้าแลบ (Lightning Tendrils)ตัวคูณคริติคอล +(0–40)%
สายฟ้าแลบ (Lightning Tendrils)รัศมีพื้นฐาน (0–0.2) เมตร
สายฟ้าแลบ (Lightning Tendrils)ตัวคูณคริติคอล +(0–40)%
ระเบิดจลนศาสตร์ (Kinetic Blast)ระเบิดจลนศาสตร์ (Kinetic Blast) สร้างระเบิด เพิ่มเติม (0–1) ลูก
ศรเคลื่อนย้ายพริบตา (Blink Arrow)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
ศรเงาสะท้อน (Mirror Arrow)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
สวนกลับ (Riposte)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
คาดการณ์ (Reckoning)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
ฟาดสายฟ้าสถิต (Static Strike)เพิ่มความถี่ของลำแสง (0–20)%
หินเสริม Physical to Lightningสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น (0–10)%
ทวงแค้น (Vengeance)มีโอกาสทริกเกอร์ สกิลนี้ (0–20)% เมื่อถูกปะทะ
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)มิเนียน มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–40)%
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา (0–20)% เมื่อปะทะ
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)มิเนียน มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–40)%
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)มิเนียน มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–40)%
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)มิเนียน มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–40)%
หินเสริม Blasphemyเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลคำสาปที่เสริม (0–20)%
ทุบคลื่นน้ำแข็ง (Ice Crash)นำความเสียหาย กายภาพ (0–15)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
คำรามรวมทัพ (Rallying Cry)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
คำรามโลกันตร์ (Infernal Cry)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
พุ่งไฟ (Flame Dash)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%
พุ่งไฟ (Flame Dash)เพิ่มระยะเดินทางสูงสุด (0–40)%
ฟาดอย่างระมัดระวัง (Vigilant Strike)เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก (0–4)% ต่อจำนวน Endurance Charge
หินเสริม Fortifyสกิลที่เสริม มีระยะเวลาของสถานะ การตั้งมั่น เพิ่มขึ้น (0–20)%
มีดน้ำแข็ง (Frost Blades)ยิงกระสุน +(0–2) ลูก
มีดน้ำแข็ง (Frost Blades)ระยะการฟาดประชิด +(0–1) เมตร
หินเสริม Ice Biteสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–2)% ต่อจำนวน Frenzy Charge
หินเสริม Hypothermiaสกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง +(0–20)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น
หินเสริม Innervateสถานะ เชื่อมประจุ คงอยู่ (0–2) วินาที
กระสุนหินหลอม (Rolling Magma)ชิ่ง +(0–2) ครั้ง
หินเสริม Trap and Mine Damageสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%
ฟาดอย่างบ้าคลั่ง (Wild Strike)มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ (0–20)%
กับดักน้ำแข็ง (Ice Trap)กับดัก มีโอกาสทริกเกอร์ เพิ่มเติม 1 ครั้ง (0–15)%
ฝนระเบิด (Blast Rain)ยิงศร +(0–1) ดอก
ศรกระแสไฟ (Galvanic Arrow)เพิ่มความเร็วกระสุน (0–40)%
ศรกระแสไฟ (Galvanic Arrow)รัศมี +(0–0.4) เมตร
มีดร่วง (Bladefall)+(0–1) ระลอก
มีดร่วง (Bladefall)เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (0–40)%
กระแสมีดวน (Blade Vortex)เพิ่มอัตราปะทะ +(0–5)% ต่อจำนวนใบมีด
กระแสมีดวน (Blade Vortex)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–0.2) วินาที
วาล์ กระแสมีดวน (Vaal Blade Vortex)เพิ่มอัตราปะทะ +(0–5)% ต่อจำนวนใบมีด
ระเบิดน้ำแข็ง (Frost Bomb)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%
ระเบิดน้ำแข็ง (Frost Bomb)รัศมีพื้นฐาน (0–0.2) เมตร
ระเบิดน้ำแข็ง (Frost Bomb)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–0.5) วินาที
ป้อมหน้าไม้ทลายกำแพง (Siege Ballista)เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–5)% ต่อจำนวน โทเทมสูงสุด
ป้อมหน้าไม้ทลายกำแพง (Siege Ballista)กระสุน มีโอกาสมีกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก (0–40)% เมื่อเกิดการ แบ่งตัว
ลูกแก้ววายุ (Orb of Storms)ลำแสง แยก ไปหาเป้าหมาย เพิ่มเติม (0–2) ตัว
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)มิเนียน มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–40)%
แผ่นดินไหว (Earthquake)คลื่นสะท้อน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น อีก +(0–30)%
แผ่นดินไหว (Earthquake)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–0.5) วินาที
หินเสริม Critical Strike Afflictionสกิลที่เสริม มีตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เจ็บป่วย ที่เกิดจากคริติคอล +(0–10)%
โรคติดต่อ (Contagion)รัศมีพื้นฐาน (0–0.2) เมตร
เหี่ยวเฉา (Wither)เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
แพร่โรคร้าย (Blight)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–0.8) วินาที
แพร่โรคร้าย (Blight)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–1) วินาที
แพร่โรคร้าย (Blight)ระยะเวลารองพื้นฐาน (0–1) วินาที
ดูดแก่นแท้ (Essence Drain)ฟื้นฟูพลังชีวิต เท่ากับ +(0–0.5)% ของ ความเสียหายจากดีบัฟ
ดูดแก่นแท้ (Essence Drain)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–0.4) วินาที
หินเสริม Void Manipulationสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Controlled Destructionสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Swift Afflictionสกิลที่เสริม สร้างความเสียหายต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Cluster Trapsสกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผลของ การทริกเกอร์กับดัก เพิ่มขึ้น (0–20)%
บรรพชนร่มโพธิ์ร่มไทร (Ancestral Protector)ระยะการฟาดประชิด +(0–0.4) เมตร
บรรพชนผู้นำทัพ (Ancestral Warchief)เพิ่มระยะในการทำงาน (0–30)%
แผ่นดินแยก (Sunder)คลื่นระเบิด มีรัศมี +(0–0.1) เมตร ต่อจำนวนพื้นที่ตามลำดับ
แผ่นดินแยก (Sunder)คลื่นระเบิด สร้างความเสียหายในพื้นที่ (0–2) แห่ง
บอลเยือกแข็ง (Frostbolt)เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (0–20)%
น้ำวน (Vortex)รัศมี +(0–0.2) เมตร
หินเสริม Elemental Focusสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ธาตุ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Minefieldสกิลที่เสริม มีความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด เพิ่มขึ้น (0–5)%
หินเสริม Advanced Trapsสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กับดัก เพิ่มขึ้น (0–10)%
สัญญามืด (Dark Pact)สละพลังชีวิต ของ โครงกระดูก +(0–2)% เพื่อสร้างความเสียหาย เคออส ในจำนวนที่เท่ากัน
ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray)สเตจ ดีบัฟ เพิ่มเติมจะเสริมความเสียหาย +(0–10)%
ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray)สเตจ ดีบัฟ เพิ่มเติมจะเสริมความเสียหาย +(0–4)%
หินเสริม Cast while Channellingสกิลแชนเนลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Ignite Proliferationสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Chance to Bleedการโจมตีที่เสริม สร้างความเสียหาย เลือดไหล เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Chance to Poisonสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย พิษ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Deadly Ailmentsสกิลที่เสริม สร้างความเสียหายต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Decayสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Efficacyสกิลที่เสริม สร้างความเสียหายต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Vile Toxinsสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย พิษ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Maimสกิลที่เสริม มีผลของสถานะ ขาหัก เพิ่มขึ้น (0–20)%
หินเสริม Immolateสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Unbound Ailmentsเพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ที่สร้างด้วย สกิลที่เสริม (0–10)%
หินเสริม Brutalityสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Ruthlessสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Momentumสถานะ ฉับไว คงอยู่ +(0–0.5) วินาที
หินเสริม Arcane Surgeสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%
ฌาปนกิจ (Cremation)ยิงกระสุน เร็วขึ้น (0–10)%
สลับร่าง (Bodyswap)สร้างความเสียหาย ไฟ พื้นฐานเท่ากับ +(0–4)% ของ พลังชีวิตสูงสุดของคุณ
สลับร่าง (Bodyswap)ระเบิด สร้างความเสียหาย ไฟ พื้นฐานเท่ากับ (0–4)% ของ พลังชีวิตสูงสุดของมิเนียน
ทุบเปลือกโลกแยก (Tectonic Slam)มีโอกาสทำให้รอยแยกแตกแขนง +(0–30)%
ทุบเปลือกโลกแยก (Tectonic Slam)เพิ่มความเสียหาย อีก +(0–5)% ต่อจำนวน Endurance Charge ที่กำจัด
หินเสริม Infused Channellingได้รับสถานะ อาบพลัง หลังจากแชนเนล สกิลที่เสริม (-0.4–0) วินาที
หินเสริม Volleyสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Spell Cascadeสกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Ancestral Callการหาเป้าหมายเพิ่มเติมของสกิลที่เสริม จะค้นหาเป้าหมายได้ไกลขึ้น (0–15)%
หินเสริม Summon Phantasmมีโอกาสอัญเชิญ ผี 1 ตน (0–10)% เมื่อสกิลที่เสริม หรือ มิเนียนที่ไม่ใช่ ผี
จากสกิลที่เสริม ลงมือสังหาร
หินเสริม Mirage Archerสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น (0–10)%
บอบบาง (Vulnerability)เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล (0–20)% ต่อศัตรูที่ถูกสาป
กับดักระเบิด (Explosive Trap)สร้างระเบิดย่อย +(0–2) ลูก
กับดักระเบิด (Explosive Trap)รัศมีพื้นฐาน (0–0.3) เมตร
กับดักดูดพลัง (Siphoning Trap)ปล่อยลำแสงใส่ศัตรูใกล้สุด +(0–4) ตัว
กับดักเครื่องพ่นไฟ (Flamethrower Trap)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%
กับดักขดลวดสายฟ้า (Lightning Spire Trap)ผ่าพื้นที่ เพิ่มเติม +(0–1) แห่ง
กับดักขดลวดสายฟ้า (Lightning Spire Trap)กับดัก มีโอกาสทริกเกอร์ เพิ่มเติม 1 ครั้ง (0–15)%
กับดักขดลวดสายฟ้า (Lightning Spire Trap)ผ่าพื้นที่ +(0–2) แห่ง
กับดักกระทุ้งปฐพี (Seismic Trap)ปล่อยคลื่น +(0–1) ลูก
วาล์ แผ่นดินไหว (Vaal Earthquake)คลื่นสะท้อน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น อีก +(0–30)%
วาล์ แพร่โรคร้าย (Vaal Blight)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–0.8) วินาที
หินเสริม Charged Trapsสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กับดัก เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Charged Minesเพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (0–10)%
วาล์ บรรพชนผู้นำทัพ (Vaal Ancestral Warchief)เพิ่มความเสียหายของ โทเทม (0–20)%
เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ (Consecrated Path)สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น อีก สูงสุด +(0–10)% ต่อเป้าหมายระยะใกล้
เฆี่ยนตี (Smite)ลดความเสียหาย พื้นที่ อีก (-10–0)%
เฆี่ยนตี (Smite)ฟ้าผ่าเป้าหมายในระยะ +(0–2) เมตร
ลูกศรหายนะ (Scourge Arrow)สปอร์แต่ละกอ ปล่อย ศรหนาม +(0–2) ดอก
ลูกศรหายนะ (Scourge Arrow)สปอร์แต่ละกอ ปล่อย ศรหนาม +(0–1) ดอก
ฝนพิษ (Toxic Rain)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–0.2) วินาที
ฝนพิษ (Toxic Rain)ยิงศร +(0–2) ดอก
ฝนพิษ (Toxic Rain)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–0.1) วินาที
อัญเชิญวัตถุศักดิ์สิทธิ์ (Summon Holy Relic)เพิ่มผลของบัฟ (0–40)%
อัญเชิญวัตถุศักดิ์สิทธิ์ (Summon Holy Relic)มิเนียน มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–20)%
หินเสริม Withering Touchสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Bonechillสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น (0–10)%
ลูกแก้วเหมันต์ (Winter Orb)จำนวนสเตจสูงสุด +(0–2)
พุ่งเหล็กกล้า (Lancing Steel)ยิงกระสุน +(0–1) ลูก
พุ่งเหล็กกล้า (Lancing Steel)ยิงกระสุน +(0–2) ลูก
ตราเวทสายฟ้า (Storm Brand)ส่งลำแสงไปยังศัตรู +(0–1) ตัว
ตราเวทสายฟ้า (Storm Brand)สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น อีก +(0–10)% ต่อศัตรูที่ถูกตราเวทเกาะ
ธงสงคราม (War Banner)เพิ่มผลของออร่า (0–10)%
ธงหวาดกลัว (Dread Banner)เพิ่มผลของออร่า (0–10)%
เหล็กกล้าแตกกระจาย (Shattering Steel)เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (0–40)%
หินเสริม Multiple Totemsสกิลที่เสริม มีความเร็วในการวางโทเทม เพิ่มขึ้น (0–10)%
ตราเวทวันสิ้นโลก (Armageddon Brand)สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น อีก +(0–10)% ต่อศัตรูที่ถูกตราเวทเกาะ
ตราเวทวันสิ้นโลก (Armageddon Brand)รัศมีพื้นฐาน (0–0.2) เมตร
เรียกคืนตราเวท (Brand Recall)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%
เปลวไฟชำระล้าง (Purifying Flame)รัศมี +(0–0.2) เมตร
รัศมีของ พื้นศักดิ์สิทธิ์ +(0–0.3) เมตร
เปลวไฟชำระล้าง (Purifying Flame)คลื่นพลัง สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก +(0–20)%
ฉีกวิญญาณ (Soulrend)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–0.2) วินาที
ฉีกวิญญาณ (Soulrend)เพิ่มความเร็วกระสุน (0–40)%
คาถามรณะ (Bane)คำสาปที่ใช้ มีผล เพิ่มขึ้น (0–20)%
คาถามรณะ (Bane)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–0.2) วินาที
หินเสริม Energy Leechสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)% ขณะ ดูดโล่พลังงาน
คลื่นพลังลงทัณฑ์ (Wave of Conviction)ความเสียหาย เจาะต้านทาน ธาตุ ของศัตรู (0–15)%
คลั่งศาสนา (Zealotry)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
เทพพิโรธ (Divine Ire)เพิ่มความกว้างของลำแสง (0–20)%
เทพพิโรธ (Divine Ire)สร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ (0–4) เป้าหมาย เมื่อคุณได้รับสเตจ
หิงสา (Malevolence)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
หินเสริม Intensifyสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย พื้นที่ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Unleashสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%
ผิวเหล็ก (Steelskin)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%
พุ่งตัว (Dash)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%
พายุดาบ (Bladestorm)จำนวน พายุดาบ สูงสุด +(0–1) แห่ง
โลหิตและวาลุกา (Blood and Sand)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%
ปลดปล่อยความบ้าคลั่ง (Berserk)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%
แทงทะลุ (Perforate)สร้างหนาม +(0–2) อัน
แทงทะลุ (Perforate)สร้างหนาม +(0–1) อัน
โซ่ล่ามตะขอ (Chain Hook)ได้รับสถานะ คลั่ง +(0–1) ระดับ หากสกิลนี้ปะทะศัตรู
หินเสริม Close Combatเพิ่มความเสียหาย ปะทะ (0–10)% ต่อศัตรูระยะใกล้
หินเสริม Shockwaveสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ประชิด เพิ่มขึ้น (0–10)%
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink)เพิ่มระยะเดินทางสูงสุด (0–10)%
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink)เพิ่มความเสียหาย ปะทะ อีก (0–4)% ต่อ ผลของสถานะ หนาวเย็น 5% บนตัวศัตรู
เที่ยงตรง (Precision)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
เลือดเนื้อและศิลา (Flesh and Stone)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%
หินเสริม Impaleการโจมตีที่เสริม มีผลของสถานะ ทิ่มแทง เพิ่มขึ้น (0–10)%
โอหัง (Pride)เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
หินเสริม Pulveriseสกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Rageสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น (0–10)%
จงอางฟาดหาง (Cobra Lash)ชิ่ง +(0–2) ครั้ง
อัญเชิญโกเลมซากศพ (Summon Carrion Golem)เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%
อัญเชิญโกเลมซากศพ (Summon Carrion Golem)มิเนียน มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–40)%
อัญเชิญโกเลมซากศพ (Summon Carrion Golem)มิเนียน ฟื้นฟูพลังชีวิต (0–2)% ต่อวินาที
ก้าวเหี่ยวเฉา (Withering Step)สร้างสถานะ เหี่ยวเฉา +(0–2) ระดับ ต่อศัตรู เมื่อมันเข้ามาในพื้นที่เป็นครั้งแรก
พาหะโรคระบาด (Plague Bearer)พาหะโรคระบาด (Plague Bearer) สร้างความเสียหาย เพิ่มเติม +(0–4)% ของ ปริมาณโรคระบาด
หินเสริม Feeding Frenzyสกิลที่เสริม มีความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Predatorมิเนียนจากสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Nightbladeสกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (0–20)%
หินเสริม Meat Shieldมิเนียนจากสกิลที่เสริม ได้รับความเสียหาย ลดลง อีก (0–5)%
ทุ่นระเบิดสายฟ้า (Stormblast Mine)ทุ่นระเบิดแต่ละลูก ทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้มัน ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น +(0–1)% สูงสุด 150%
อัญเชิญหุ่นยนต์จิ๋ว (Summon Skitterbots)เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน (0–40)%
หินเสริม High-Impact Mineเพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (0–10)%
หินเสริม Infernalมิเนียนจากสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%
ฟาดเชื้อร้าย (Pestilent Strike)เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ อีก (0–20)%
มีดบินอสรพิษ (Venom Gyre)มี กระสุนที่รับไว้ ได้สูงสุด +(0–10) ลูก
หินเสริม Swift Assemblyสกิลที่เสริม มีความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด เพิ่มขึ้น (0–5)%
สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโยนกับดัก เพิ่มขึ้น (0–5)%
ป้อมหน้าไม้แตกอากาศ (Shrapnel Ballista)เพิ่มความเร็วกระสุน (0–40)%
หินเสริม Arrow Novaสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Barrageสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%
ศรบ่วง (Ensnaring Arrow)เพิ่มผลของดีบัฟ (0–20)%
ป้อมหน้าไม้ใหญ่ (Artillery Ballista)ยิงศร +(0–1) ดอก
หินเสริม Greater Volleyสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–20)%
หินเสริมจุติ Added Fire Damageสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Ancestral Callการหาเป้าหมายเพิ่มเติมของสกิลที่เสริม จะค้นหาเป้าหมายได้ไกลขึ้น (0–15)%
หินเสริมจุติ Brutalityสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Burning Damageสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ติดไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Elemental Damage with Attacksเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (0–10)%
หินเสริมจุติ Fire Penetrationสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Generosityสกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผลของ ออร่า เพิ่มขึ้น (0–40)%
หินเสริมจุติ Melee Physical Damageสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ ประชิด เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Melee Splashสกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Multistrikeสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ประชิด เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Added Cold Damageสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Arrow Novaสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Cast On Critical Strikeสกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล โจมตี เพิ่มขึ้น (0–20)%
หินเสริมจุติ Chainสกิลที่เสริม มีระยะของการ ชิ่ง เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Cold Penetrationสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Deadly Ailmentsสกิลที่เสริม สร้างความเสียหายต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Forkสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Greater Multiple Projectilesสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Swift Afflictionสกิลที่เสริม สร้างความเสียหายต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Void Manipulationสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Vicious Projectilesสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Added Chaos Damageสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Added Lightning Damageสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Blasphemyเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลคำสาปที่เสริม (0–20)%
หินเสริมจุติ Cast While Channellingสกิลแชนเนลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Controlled Destructionสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Elemental Focusสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ธาตุ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Increased Area of Effectสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย พื้นที่ เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Lightning Penetrationสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Minion Damageมิเนียนจากสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Spell Cascadeสกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Spell Echoสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Unbound Ailmentsเพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ที่สร้างด้วย สกิลที่เสริม (0–10)%
หินเสริมจุติ Unleashสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Empowerหินนี้ ได้รับค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น (0–100)%
หินเสริมจุติ Enlightenหินนี้ ได้รับค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น (0–100)%
หินเสริมจุติ Enhanceหินนี้ ได้รับค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น (0–100)%
ม่านอาคม (Arcane Cloak)เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%
อักขระสายฟ้า (Stormbind)อักขระ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น อีก +(0–10)% ต่อจำนวนครั้งที่เพิ่มพลัง
กระสุนจลนศาสตร์ (Kinetic Bolt)การเพิ่มและลด ความเสียหาย เวท ส่งผลต่อ ความเสียหาย โจมตี เช่นกันในสัดส่วน +(0–50)% ของค่าดังกล่าว
กระสุนจลนศาสตร์ (Kinetic Bolt)กระสุนเปลี่ยนทิศทาง (0–1) ครั้ง
ระเบิดมีด (Blade Blast)รัศมีพื้นฐาน (0–0.1) เมตร
ระเบิดมีด (Blade Blast)รัศมีพื้นฐาน (0–0.3) เมตร
หินเสริม Archmageสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Second Windสกิลที่เสริม มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–5)%
ตราเวทผู้สร้าง (Arcanist Brand)เพิ่มความถี่ในการทำงาน (0–10)%
คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
คำรามก้องปฐพี (Seismic Cry)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
คำรามบรรพชน (Ancestral Cry)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
ตราเวทผู้บำเพ็ญ (Penance Brand)สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น อีก +(0–10)% ต่อศัตรูที่ถูกตราเวทเกาะ
ตราเวทผู้บำเพ็ญ (Penance Brand)สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น อีก +(0–20)% ต่อศัตรูที่ถูกตราเวทเกาะ
ตราเวทหน้าหนาว (Wintertide Brand)ดีบัฟ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก +(0–5)% ต่อจำนวนสเตจ
พสุธาสะบั้น (Earthshatter)สร้าง หนาม ได้สูงสุด +(0–3) อัน
สร้างรอยแยก +(0–1) เส้น
พสุธาสะบั้น (Earthshatter)หนามที่แตกกระจาย สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก +(0–20)%
คำรามแม่ทัพ (General's Cry)อัญเชิญ นักรบเงา ได้สูงสุด +(0–1) ตน
หินเสริม Fist of Warสกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Swiftbrandสกิลที่เสริม มีความถี่ในการทำงาน เพิ่มขึ้น อีก (0–5)%
หินเสริม Urgent Ordersสกิลที่เสริม มีความเร็วในการคำราม เพิ่มขึ้น (0–10)%
ลูกไฟกระหน่ำยิง (Blazing Salvo)รัศมี +(0–0.2) เมตร
หลุมต่างมิติ (Void Sphere)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%
หลุมต่างมิติ (Void Sphere)รัศมีพื้นฐาน (0–0.2) เมตร
หอกสายฟ้า (Crackling Lance)เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย อีก +(0–10)% ต่อจำนวนสถานะ ความแรงกล้า
หอกสายฟ้า (Crackling Lance)เพิ่มพื้นที่ส่งผล อีก (0–20)%
หอกสายฟ้า (Crackling Lance)ผลของสถานะ ช็อค สูงสุด +(0–10)%
ม่านพลังน้ำแข็ง (Frost Shield)เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง (0–20)%
เหล็กกล้าแยกตัว (Splitting Steel)เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (0–40)%
ตราสัญลักษณ์แห่งพลัง (Sigil of Power)ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ สร้างความเสียหาย ลดลง อีก +(0–4)% ขณะที่มีจำนวนสเตจสูงสุด
กำแพงไฟ (Flame Wall)สร้าง กำแพงไฟ ได้พร้อมกันสูงสุด +(0–1) แนว
ระเบิดคำสาป (Hexblast)มีโอกาสกำจัด สาปสะกด 1 อย่าง (-10–0)% หลังจากสร้างความเสียหาย
ระเบิดคำสาป (Hexblast)รัศมีพื้นฐาน (0–0.2) เมตร
หินเสริม Pinpointสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%
วงวารี (Hydrosphere)เพิ่มความถี่ในการปล่อยพลัง +(0–10)%
หินเสริม Trinityสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ธาตุ เพิ่มขึ้น (0–10)%
โลหิตชอนไช (Exsanguinate)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–1.5) วินาที
โลหิตชอนไช (Exsanguinate)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–2) วินาที
ไข้ก่อมลทิน (Corrupting Fever)เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
หินเสริม Bloodthirstสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)% ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
เคียวเก็บเกี่ยว (Reap)สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก +(0–5)% ต่อจำนวน Blood Charge
โลหิตแน่นิ่ง (Petrified Blood)จะสูญเสีย (-5–0)% ของ พลังชีวิตที่ถูกยกเว้น ตลอด 4 วินาที
หินเสริม Crueltyเพิ่มผลของสถานะ อำมหิต ที่ได้จาก สกิลที่เสริม (0–5)%
หินเสริม Lifetapสถานะ จ่ายชีวี คงอยู่ +(0–2) วินาที
ธงแข็งขืน (Defiance Banner)เพิ่มผลของออร่า (0–10)%
ระเบิดวอลทาซิก (Voltaxic Burst)เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย อีก +(0–1)% ต่อจำนวนการร่ายของเวทนี้ที่รอออกผล
ความคลั่งหมุนวน (Rage Vortex)สละสถานะ คลั่ง +(0–5)% เมื่อสร้าง พายุคลั่ง ขึ้นมา 1 แห่ง
ความคลั่งหมุนวน (Rage Vortex)รัศมีพื้นฐาน (0–0.2) เมตร
เกลียวอาวุธเงา (Spectral Helix)กระสุนที่เจาะทะลุ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (0–10)%
คำรามนักรบเวท (Battlemage's Cry)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
หินเสริม Earthbreakerเพิ่มความเสียหายของ โทเทม (0–10)%
อภัยบาป (Absolution)มิเนียน มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–40)%
อภัยบาป (Absolution)การเพิ่มและลด ความเสียหาย มิเนียน ส่งผลต่อ
ความเสียหาย ของสกิลนี้ เช่นกันในสัดส่วน (0–50)% ของค่าดังกล่าว
พิธีต้องห้าม (Forbidden Rite)ยิงกระสุน เพิ่มเติม ไปยังศัตรูรอบตัว +(0–2) ตัว
ดักโจมตี (Ambush)การโจมตีที่ ฮึกเหิม มีโอกาสคริติคอล +(0–10)%
พันธะมานา (Manabond)สร้างความเสียหาย สายฟ้า พื้นฐานเท่ากับ +(0–10)% ของ มานาที่ไม่สำรองที่หายไป
กับดักใบมีด (Blade Trap)กับดัก คงอยู่ +(0–1) วินาที
หมุน +(0–1) รอบ
กับดักใบมีด (Blade Trap)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–0.5) วินาที
กับดักใบมีด (Blade Trap)เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล อีก +(0–20)%
ฝนสายฟ้า (Storm Rain)ศรแต่ละดอก สามารถยิงลำแสง +(0–1) ลำ
ฝนสายฟ้า (Storm Rain)ศรแต่ละดอก สามารถยิงลำแสง +(0–2) ลำ
โล่บดขยี้ (Shield Crush)สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น อีก สูงสุด (0–10)% ต่อเป้าหมายระยะใกล้
โล่บดขยี้ (Shield Crush)คลื่นกลาง มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น อีก (0–40)%
หินเสริม Focused Ballistaเพิ่มความเสียหายของ โทเทม (0–10)%
อัญเชิญยมทูต (Summon Reaper)การโจมตีของมิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล (0–20)%
อัญเชิญยมทูต (Summon Reaper)เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน (0–40)%
หินเสริม Beheadสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น (0–20)% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเหลือน้อย
สลายกระดูก (Boneshatter)เพิ่มความเสียหาย อีก +(0–1)% ต่อจำนวนสถานะ ช้ำใน
สลายกระดูก (Boneshatter)เพิ่มความเสียหาย อีก +(0–5)% ต่อจำนวนสถานะ ช้ำใน
สลายกระดูก (Boneshatter)คลื่นพลัง มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–5)% ต่อระยะเวลาของสถานะ มึนงง 0.1 วินาที สูงสุด 400%
น้ำยาระเบิด (Explosive Concoction)ลดการใช้ชาร์จขวดยา (0–15)%
ดวงตาเหมันต์ (Eye of Winter)ยิง กระสุนสะเก็ด ออกมาเป็นเกลียว +(0–2) ลูก เมื่อ กระสุนถึงปลายทาง
ดวงตาเหมันต์ (Eye of Winter)กระสุน เพิ่มความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก สูงสุด +(0–15)% เมื่อมันสลายไป
น้ำยาพิษร้าย (Poisonous Concoction)มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 2 วินาที (0–20)% เมื่อปะทะ
รอยแยกกาลเวลา (Temporal Rift)บัฟทำให้ ดีบัฟต่อตัวคุณหมดเวลา เร็วขึ้น (0–20)%
พายุสลาตัน (Tornado)พายุสลาตัน (Tornado) มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (0–20)%
พายุสลาตัน (Tornado)พายุสลาตัน (Tornado) มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (0–40)%
ดาบพลังงาน (Energy Blade)บัฟมอบม็อด: เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด อีก (0–5)%
ประสานวิญญาณ (Soul Link)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–1.5) วินาที
ประสานเพลิง (Flame Link)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–1.5) วินาที
ประสานดูดกลืน (Vampiric Link)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–1.5) วินาที
ประสานพิทักษ์ (Protective Link)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–1.5) วินาที
ประสานสัญชาตญาณ (Intuitive Link)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–1.5) วินาที
ประสานวินาศ (Destructive Link)ระยะเวลาพื้นฐาน (0–1.5) วินาที
หินเสริม Divine Blessingสกิลที่เสริม มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (0–5)%
หินเสริม Mark On Hitเพิ่มผลของ สาปแช่ง จาก สกิลที่เสริม (0–5)%
หินเสริม Eternal Blessingสกิลที่เสริม มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (0–5)%
หินเสริม Overchargeสกิลที่เสริม มีระยะเวลาของสถานะ ช็อค ต่อศัตรู เพิ่มขึ้น (0–20)%
คาถาล่อฟ้า (Lightning Conduit)เพิ่มความเสียหาย ปะทะ อีก +(0–4)% ต่อ ผลของสถานะ ช็อค 5% บนตัวศัตรู
คาถาล่อฟ้า (Lightning Conduit)ปะทะศัตรูสูงสุด (0–4) ตัว
สนามกระแสไฟ (Galvanic Field)บัฟมอบม็อด: มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู +(0–20)%
คำแช่งนักเล่นแร่แปรธาตุ (Alchemist's Mark)เพิ่มผลของ สาปแช่ง (0–10)%
ภูเขาไฟผ่าแยก (Volcanic Fissure)ยิงกระสุน +(0–2) ลูก
ภูเขาไฟผ่าแยก (Volcanic Fissure)ปะทุ เพิ่มเติม (0–1) ครั้ง
วาล์ ภูเขาไฟผ่าแยก (Vaal Volcanic Fissure)ยิงกระสุน +(0–2) ลูก
กองพันเยือกแข็ง (Frozen Legion)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%
วาล์ ปาด (Vaal Cleave)รัศมี +0.1 เมตร ต่อจำนวนศัตรูที่อยู่ใกล้ สูงสุด +1 เมตร
วาล์ ศรกัดกร่อน (Vaal Caustic Arrow)รัศมี +(0–0.2) เมตร
วาล์ ฟาดหลอมละลาย (Vaal Molten Strike)กระสุน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น อีก (0–10)%
หินเสริม Cursed Groundเพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลคำสาปที่เสริม (0–10)%
หินเสริม Hexbloomสกิลที่เสริม มีระยะการส่งต่อคำสาป เพิ่มขึ้น (0–4)%
วาล์ มีดบินอสรพิษ (Vaal Venom Gyre)เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ (0–20)%
วาล์ เฆี่ยนตี (Vaal Smite)เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ อีก +(0–10)%
วาล์ เพลงดาบเกรียวกราว (Vaal Blade Flurry)เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย อีก +(0–5)% ต่อจำนวนสเตจ
วาล์ เคียวเก็บเกี่ยว (Vaal Reap)สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก +(0–5)% ต่อจำนวน Blood Charge
วาล์ ปลุกเสกอาวุธ (Vaal Animate Weapon)จำนวน อาวุธปลุกเสก สูงสุด +(0–2) ชิ้น
วาล์ ศรสายฟ้า (Vaal Lightning Arrow)ปะทะศัตรูที่อยู่ใกล้เป้าหมาย เพิ่มเติมสูงสุด (0–2) ตัว
วาล์ อภัยบาป (Vaal Absolution)มิเนียน มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–40)%
วาล์ แสดงอำนาจ (Vaal Domination)มิเนียน มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–40)%
วาล์ ศรน้ำแข็ง (Vaal Ice Shot)เพิ่มมุมของพื้นที่ส่งผล (0–80)%
วาล์ พายุไฟ (Firestorm)รัศมีพื้นฐาน (0–0.2) เมตร
วาล์ โทเทมฟื้นชีวิต (Vaal Rejuvenation Totem)เพิ่มพลังชีวิตของ โทเทม อีก (0–20)%
วาล์ ศรแยก (Vaal Split Arrow)ยิงศร +(0–4) ดอก
หินเสริม Manaforged Arrowsสกิลที่เสริม มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–10)%
ซุ่มยิง (Snipe)จำนวนสเตจสูงสุด +(0–1)
เร่งฝีเท้า (Quickstep)ค่าคุณภาพ ไม่มีผล
หินเสริม Traumaสกิลที่เสริม มีเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู ลดลง (0–10)%
หินเสริม Spellbladeสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Devourสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–80)% หากคุณกลืนกินศพมาเร็วๆ นี้
หินเสริม Fresh Meatมิเนียนจากสกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (0–20)%
หินเสริม Flamewoodสกิลที่เสริม มีพลังชีวิตของ โทเทม เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Corrupting Cryสกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%
[UNUSED] Conflagration Supportสกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (0–10)%
หินเสริม Guardian's Blessingสกิลที่เสริม มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (0–5)%
หินเสริม Sacrificeสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Frigid Bondความเสียหายและสถานะ หนาวเย็น มีผลต่อไปเป็นระยะเวลาพื้นฐาน +(0–2) วินาที
หินเสริม Locus Mineสกิลที่เสริม มีความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Sadismสกิลที่เสริม สร้างความเสียหายต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Controlled Blazeสกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (0–10)%
หินเสริม Volatilityสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Sacred Wispsสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น (0–10)%
วาล์ เรียกความอมตะ (Vaal Immortal Call)เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%
วาล์ ระเบิดมรณะ (Vaal Detonate Dead)มีโอกาสระเบิดศพ เพิ่มเติม 1 ศพ (0–15)%
วาล์ ค้อนเยือกแข็ง (Vaal Glacial Hammer)ทุกครั้งที่สามที่ทำการฟาดสำเร็จจะ สร้างสถานะ แช่แข็ง ราวกับสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (0–100)%
วาล์ พายุหมุน (Vaal Cyclone)เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก (0–10)%
หินเสริม Hextouchสกิลที่เสริม มีระยะเวลาของคำสาป เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริม Cast On Critical Strikeสกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล เวท เพิ่มขึ้น (0–20)%
หินเสริม Cast on Melee Killสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%
วาล์ กับดักสายฟ้า (Vaal Lightning Trap)กับดัก มีโอกาสทริกเกอร์ เพิ่มเติม 1 ครั้ง (0–15)%
วาล์ มลทินไฟ (Vaal Impurity of Fire)คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน ไฟ เพิ่มเติม (0–10)%
วาล์ มลทินน้ำแข็ง (Vaal Impurity of Ice)คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน น้ำแข็ง เพิ่มเติม (0–10)%
วาล์ มลทินสายฟ้า (Vaal Impurity of Lightning)คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทาน สายฟ้า เพิ่มเติม (0–10)%
วาล์ เรียกสายฟ้า (Vaal Storm Call)สายฟ้า มีโอกาสผ่าลง ตำแหน่งเครื่องหมาย (0–15)% เมื่อร่าย
วาล์ ระเบิดเพลิง (Vaal Flameblast)จำนวนสเตจสูงสุด +(0–1)
หินเสริม Cast while Channellingเวททริกเกอร์ที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%
วาล์ เซ่นไหว้ด้วยเนื้อหนัง (Vaal Flesh Offering)เพิ่มผลของ การเซ่นไหว้ (0–10)%
วาล์ บรรพชนผู้นำทัพ (Vaal Ancestral Warchief)เพิ่มระยะในการทำงาน (0–30)%
คาถามรณะ (Bane)เพิ่มผลของ คำสาปที่เสริม (0–20)%
หินเสริม Shockwaveเพิ่มความเสียหาย ประชิด (0–10)%
หินเสริมจุติ Cast On Critical Strikeสกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล เวท เพิ่มขึ้น (0–20)%
หินเสริมจุติ Cast While Channellingเวททริกเกอร์ที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%
หินเสริมจุติ Hextouchสกิลที่เสริม มีระยะเวลาของคำสาป เพิ่มขึ้น (0–10)%
อักขระสายฟ้า (Stormbind)เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%
มือเวทจอมขมัง (Spellslinger)สกิลที่เสริม เสริมความเสียหาย เวท ด้วย +(0–20)% ของ ความเสียหายของไม้กายสิทธิ์ที่สวมใส่
หากสวมใส่ไม้กายสิทธิ์ไว้ 2 ชิ้น จะคำนวณความเสียหายที่เสริมนี้ข้างละครึ่งเดียว
หินเสริม Impending Doomเพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%
วาล์ มีดบินอสรพิษ (Vaal Venom Gyre)มี กระสุนที่รับไว้ ได้สูงสุด +(0–10) ลูก
วาล์ เฆี่ยนตี (Vaal Smite)ลดความเสียหาย พื้นที่ อีก (-10–0)%
หินเสริม Prismatic Burstเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (0–20)%
คาถาอัตโนมัติ (Automation)สกิลที่เสริม มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–5)%
บัญชาศึก (Call to Arms)สกิลที่เสริม มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–5)%

Community Wiki

Edit

Quality

Quality improves the signature stat of an item such as physical damage on weapons and evasion for evasion helmets or adds additional bonuses to skill gems.

Mechanics

Quality can be applied to most equipment (quivers and jewels are the exceptions), as well as Maps and strongboxes. Any item with at least 1% quality will have a Superior prefix when dropped on the ground but not when in the inventory.

Each item type has a currency item associated with it that increases its quality. Quality does not affect the requirements for using an item or the mana cost of skills.

All items are normally capped at 20% quality and each currency that affect quality will improve:

  • Normal items by 5%.
  • Magic items by 2%.
  • Rare and Unique items by 1%.

Increasing the quality on weapons and armours also makes crafting sockets and links with Jeweller's Orb and Orb of Fusing easier. Each 1% quality improves the result by 1%. This makes obtaining many sockets and links 20% more likely on 20% quality items.

Quality is normally capped at 20%. However, there are certain crafting methods that can increase quality beyond that, including:

Additionally, certain Veiled modifiers add Quality as part of explicit mods. This bonus quality does not count against the 20% quality an item is normally allowed to have, even if the veiled modifier is added before using currency to upgrade the item.

Effect on items

The quality is summed together with other increased stats. For example a piece of armour that naturally gives 100 armour that has +50 to Armour and 90% increased Armour would now, with 20% quality, give .

The table below displays what each category of items and which currency that can increase the quality.

Class Currency Increases
Weapons Blacksmith's Whetstone Physical Damage
Armours Armourer's Scrap Armour / Evasion / Energy Shield
Flasks Glassblower's Bauble Life / Mana recovered or increased the buff duration for utility flasks.
Skill gems Gemcutter's Prism Depends on skill gem
Maps Cartographer's Chisel Item Quantity
Strongbox Engineer's Orb, Infused Engineer's Orb Item Quantity
Jewellery Catalysts Depends on catalyst; affects implicit and explicit affixes

Skill gems

Both active and support skill gems may have quality. Every skill is affected by quality differently, but frequently it somehow improves the damage dealt with the skill. Buffs and curses, obviously, do not have their damage improved. Even those that do have their damage improved will see different rates of improvement for a given amount of quality.

The quality of skill gems may be improved with a Gemcutter's Prism. These upgrades always improve a skill's quality by 1%. Alternatively, a level 20 skill gem and a Gemcutter's Prism can be sold for a level 1 gem with 20% quality.

The effect of quality scales with the base quality effect, however, only whole numbers will be granted (and thus the effect will always be rounded down); for example 3% quality on a gem with 0.5% effect will only grant 1% effect and not 1.5% effect. Effects that have some degree of fractions naturally are rounded to their natural bases (i.e. seconds will be rounded to milliseconds, etc.).

It is possible to get a gem's quality above 20% through corruption, the use of Enhance Support and certain gear.

Skill gems with alternate quality effects can be found in Grand Heists.


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.