หินสกิลใช้งาน /1
หินสกิลใช้งาน ค่าคุณภาพ /1
ไอเทมTypeStatsWeight
เร่งฝีเท้า (Quickstep)Superior ค่าคุณภาพ ไม่มีผล100
หินสกิลเสริม /2
ไอเทม ม็อด /5
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
68ScourgeUpsideค่าคุณภาพของ หินเสริม ที่ใส่ +(9–10)% หินสกิลอาวุธ 500
โล่ 250
Normal 0
68ScourgeUpsideค่าคุณภาพของ หินเสริม ที่ใส่ +(11–12)% หินสกิลอาวุธ 500
โล่ 250
Normal 0
1WeaponTreeค่าคุณภาพ +8%Normal 500
45WeaponTreeค่าคุณภาพ +12%Normal 500
60WeaponTreeค่าคุณภาพ +16%Normal 500
มอนสเตอร์ ม็อด /2
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of Necromancy24ยูนิคเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 30%
นำความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส 10% ไปเสริมเป็น เคออส
dropped quality items converted to 20 quality currency [1]
not_part_of_pack 0
magic 0
Normal 200
1ยูนิคmonster drop additional currency items with quality [2]
ฟอสซิล ม็อด /1
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of the Underground1ม็อดซัฟฟิกซ์ค่าคุณภาพ +(10–20)%abyss_jewel 0
jewel 0
โล่ 2000
เสื้อเกราะ 2000
Normal 0
แผนที่ ม็อด /1
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of Chiselling78ม็อดซัฟฟิกซ์คนโทวาล์ มีหินที่มีมลทินและมีค่าคุณภาพ 23% เพิ่มเติม 1 เม็ดmap_device 0
Corrupted Area 30
Normal 0
ผนึก ม็อด /5
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
Catarina's60ม็อดพรีฟิกซ์เลเวลของ หินเสริม ที่ใส่ +2
ค่าคุณภาพของ หินเสริม ที่ใส่ +(5–8)%
หินสกิล
อาวุธ 2000
โล่ 2000
Normal 0
Haku's60ม็อดพรีฟิกซ์ค่าคุณภาพของ หินที่ใส่ +(9–10)% หินสกิลอาวุธ 2000
โล่ 2000
Normal 0
of the Order60ม็อดซัฟฟิกซ์Strength +(31–35)
ค่าคุณภาพ +(15–18)%
ค่าคุณสมบัติ
เสื้อเกราะ 0
โล่ 0
Normal 0
of the Order60ม็อดซัฟฟิกซ์Dexterity +(31–35)
ค่าคุณภาพ +(15–18)%
ค่าคุณสมบัติ
เสื้อเกราะ 0
โล่ 0
Normal 0
of the Order60ม็อดซัฟฟิกซ์Intelligence +(31–35)
ค่าคุณภาพ +(15–18)%
ค่าคุณสมบัติ
เสื้อเกราะ 0
โล่ 0
Normal 0
โต๊ะคราฟท์ /2
ModRequireItemClassesปลดล็อก
ค่าคุณภาพของ หินที่ใส่ +(6–7)%8x Gemcutter's Prismประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ · โล่Betrayal เปิดผนึก, ฮาคู
ค่าคุณภาพของ หินที่ใส่ +(7–8)%1x Exalted Orbประชิดมือเดียว · ระยะไกลมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลสองมือ · โล่Betrayal เปิดผนึก, ฮาคู
อื่นๆ ม็อด /19
ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionWeight
of Quality1Chestม็อดซัฟฟิกซ์ไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (1–20)%drops_no_quality 0
หินสกิล 50
Normal 800
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (15–20)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (5–14)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (5–18)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (5–9)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (5–16)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (8–15)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (5–24)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (10–27)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (15–30)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (6–14)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (6–9)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (10–14)%
1Chestยูนิคไอเทมภายใน มีค่าคุณภาพ (5–20)%
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์บอสประจำแผนที่ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
แผนที่ของคุณ มีค่าคุณภาพ 20%
เหลือการใช้งานอีก 3 ครั้ง
ความเสียหาย
Normal 500
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์บอสประจำแผนที่ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น 20%
โบนัสจากค่าคุณภาพของ แผนที่ของคุณ ส่งผลต่อระดับความหายากของ ไอเทมที่พบ เช่นกัน
เหลือการใช้งานอีก 3 ครั้ง
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
Normal 500
1PrimordialAltarยูนิคมีโอกาสดรอป ไพ่พยากรณ์ ที่ให้ของรางวัลเป็น หินที่มีค่าคุณภาพ เพิ่มเติม 1 ใบ (1.6–3.2)%primordial_altar_downside 0
tangle_altar 32236
Normal 0
1PrimordialAltarยูนิคบอสสุดท้าย ดรอป ไพ่พยากรณ์ ที่ให้ของรางวัลเป็น หินที่มีค่าคุณภาพ เพิ่มเติม (2–4) ใบprimordial_altar_downside 0
tangle_altar 32236
Normal 0
Mastersmith's1CrucibleMapม็อดพรีฟิกซ์ไอเทมที่หลอม มีค่าคุณภาพ 30%crucible_map_low 50
crucible_map_high 500
Normal 0
ไอเทม /50
Iconชื่อ
Armourer's Scrap
ขนาดกอง: 1 / 40
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ของ เกราะ
Blacksmith's Whetstone
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ของ อาวุธ
Glassblower's Bauble
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ของ ขวดยา
Gemcutter's Prism
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ของ หิน
Cartographer's Chisel
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ของ แผนที่
Prime Regrading Lens
ขนาดกอง: 1 / 20
เปลี่ยน​ชนิด​ของ​ค่า​คุณภาพ หิน​สกิล ให้​มี​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​แบบ​สุ่ม
Secondary Regrading Lens
ขนาดกอง: 1 / 20
เปลี่ยน​ชนิด​ของ​ค่า​คุณภาพ หิน​เสริม ให้​มี​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​แบบ​สุ่ม
Engineer's Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ของ กล่อง​นิรภัย
Infused Engineer's Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม​ค่าคุณภาพ​กับ​ของรางวัล​​ของ กล่อง​นิรภัย เป็น​อย่าง​มาก และ​เสริม​ความ​แข็งแกร่ง​ให้​กับ​มอนสเตอร์​ที่​พิทักษ์​กล่อง
Perfect Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
ส่งผลกับ: อาวุธ, เสื้อเกราะ, โล่, หมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แผนที่
เพิ่มค่าคุณภาพ
ตัวบ่มฟักช่างเจียระไน
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​การ​บ่ม​ฟัก​ไอเทม หิน​ที่​มี​ค่า​คุณภาพ ลง​ใน​ไอเทม​สวมใส่
ไอเทม​จะ​ดรอป​หลัง​จาก​สังหาร​มอนสเตอร์​ครบ {0} ตัว
The Summoner
ขนาดกอง: 1 / 6
หินมิเนียน
ค่าคุณภาพ: +20%
Gemcutter's Promise
ขนาดกอง: 1 / 3
หิน
ค่าคุณภาพ: +20%
The Doppelganger
ขนาดกอง: 1 / 2
ศรเงาสะท้อน (Mirror Arrow)
ค่าคุณภาพ: +20%
Grave Knowledge
ขนาดกอง: 1 / 6
อัญเชิญวิญญาณเกรี้ยวกราด (Summon Raging Spirit)
ค่าคุณภาพ: +20%
Volatile Power
ขนาดกอง: 1 / 9
หินวาล์
ค่าคุณภาพ: +20%
มีมลทิน
Dying Anguish
ขนาดกอง: 1 / 8
หิน เลเวล 19
ค่าคุณภาพแบบพิเศษ: +19%
Dialla's Subjugation
ขนาดกอง: 1 / 7
หินเสริม
่ค่าคุณภาพ: +23%
มีมลทิน
The Realm
ขนาดกอง: 1 / 5
เปิดวาร์ป (Portal)
ค่าคุณภาพ: +1-20%
The Master Artisan
ขนาดกอง: 1 / 5
20x เงินตราเพิ่มค่าคุณภาพ
The Skeleton
ขนาดกอง: 1 / 6
อัญเชิญโครงกระดูก (Summon Skeletons) เลเวล 1
ค่าคุณภาพ: +23%
มีมลทิน
Deathly Designs
ขนาดกอง: 1 / 7
หินกับดัก เลเวล 21
ค่าคุณภาพ: +23%
มีมลทิน
The Cheater
ขนาดกอง: 1 / 3
หินเสริมจุติ เลเวล 6
ค่าคุณภาพ: +20%
มีมลทิน
The Bitter Blossom
ขนาดกอง: 1 / 3
หินเคออส เลเวล 21
ค่าคุณภาพ: +23%
มีมลทิน
Triskaidekaphobia
ขนาดกอง: 1 / 13
แผนที่
ระดับแผนที่: 13
ค่าคุณภาพ: +13%
เดลิเรียม: 100%
จำนวนม็อด: 8
มีมลทิน
Desecrated Virtue
ขนาดกอง: 1 / 9
หินเสริมจุติ เลเวล 6
ค่าคุณภาพ: +23%
มีมลทิน
Sambodhi's Wisdom
ขนาดกอง: 1 / 3
เกราะ
ค่าคุณภาพ: +30%
The Hook
ขนาดกอง: 1 / 8
หิน เลเวล 21
ค่าคุณภาพแบบพิเศษ: +23%
มีมลทิน
The Emptiness
ขนาดกอง: 1 / 6
วาล์ บรีช (Vaal Breach)
ค่าคุณภาพ: +6%
มีมลทิน
Terrible Secret of Space
ขนาดกอง: 1 / 8
หินโกเลม เลเวล 21
ค่าคุณภาพชนิดใดก็ได้: +23%
มีมลทิน
Home
ขนาดกอง: 1 / 3
หินดีเด่น
ค่าคุณภาพ: +1-20%
The Price of Devotion
ขนาดกอง: 1 / 7
Mageblood
ค่าคุณภาพ: +20%
ม็อดแฝงสองอย่าง
มีมลทิน
Turbulent Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด ความ​เสียหาย​​ ธาตุ ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Imbued Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด นักเวท ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Abrasive Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด โจมตี ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Tempering Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด ป้องกัน ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Fertile Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด พลังชีวิตและมานา ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Prismatic Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด ค่าต้านทาน ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Intrinsic Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด ค่าคุณสมบัติ ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Noxious Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด ความเสียหาย กายภาพและเคออส ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Accelerating Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด ความเร็ว ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Unstable Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ที่​จะ​เสริม​ม็อด คริติคอล ให้​กับ​แหวน, สร้อย หรือ เข็มขัด
มัน​จะ​มา​แทนที่​ค่า​คุณภาพ​ชนิด​อื่น​ที่​มี​อยู่
Tainted Armourer's Scrap
ขนาดกอง: 1 / 40
สุ่ม​ค่า​คุณภาพ​ของ เกราะ​ที่​มี​มลทิน
Tainted Blacksmith's Whetstone
ขนาดกอง: 1 / 20
สุ่ม​ค่า​คุณภาพ​ของ อาวุธ​ที่​มี​มลทิน
Soul Quenched
ขนาดกอง: 1 / 5
{อาวุธสองมือทดลอง}
ไอเทมเลเวล: 86
ค่าคุณภาพ: +30%
A Chilling Wind
ขนาดกอง: 1 / 4
วาล์ ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Vaal Cold Snap) เลเวล 21
ค่าคุณภาพ: +20%
มีมลทิน
Matryoshka
ขนาดกอง: 1 / 8
{Onyx Amulet}
ไอเทมเลเวล: 85
ค่าคุณภาพ: +20%
ไอเทมที่มีอิทธิพล
มีการเจิม 4 ครั้ง
กำลังบ่มฟักไอเทม สร้อยเครื่องราง
มีมลทิน
Prime Cleaver
ความเสียหายกายภาพ: 36-56
โอกาสคริติคอล: 5%
จำนวนครั้งการโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะของอาวุธ: 1.3 เมตร
ต้องการ เลเวล 30
ค่าคุณภาพสูงสุด +20%
Honed Cleaver
ความเสียหายกายภาพ: 55-86
โอกาสคริติคอล: 5%
จำนวนครั้งการโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะของอาวุธ: 1.3 เมตร
ต้องการ เลเวล 50
ค่าคุณภาพสูงสุด +20%
Apex Cleaver
ความเสียหายกายภาพ: 65-101
โอกาสคริติคอล: 5%
จำนวนครั้งการโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะของอาวุธ: 1.3 เมตร
ต้องการ เลเวล 70
ค่าคุณภาพสูงสุด +20%
ยูนิค /6
Iconชื่อ
Atziri's Disfavour Vaal Axe
มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 25% เมื่อปะทะ
ค่าคุณภาพของ หินเสริม ที่ใส่ +30%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (310–330) ถึง (370–390)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (12–16)%
มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 25% เมื่อปะทะ
ระยะอาวุธ +1 เมตร
(ส่งผลต่อการ ฟาดประชิด ซึ่งรวมถึงการ โจมตีธรรมดา ด้วย แต่ไม่มีผลต่อพื้นที่ส่งผล)
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
Dialla's Malefaction Sage's Robe
สามารถใส่ หิน สีใดก็ได้ลงไอเทมนี้
หินที่ใส่ใน รูสีแดง มีเลเวล +2
หินที่ใส่ใน รูสีเขียว มีค่าคุณภาพ +30%
หินที่ใส่ใน รูสีฟ้า ได้รับค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
ไม่มีเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ
local socketed gems in white sockets get nothing [1]
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
Replica Voideye Unset Ring
มีรู 1 รู
ค่าคุณภาพของ หินที่ใส่ +30%
Crest of Desire Fluted Bascinet
มีรู 1 รู
เลเวลของ หิน ที่ใส่ +(5–8)
ค่าคุณภาพของ หินที่ใส่ +(30–50)%
สกิลที่ใส่ สร้างความเสียหายสองเท่า
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (100–150)%
The Squire Elegant Round Shield
เพิ่มการฟื้นตัวจากการบล็อค 120%
มีรู 3 รู
รูทุกรูเป็น รูสีขาว
ค่าคุณภาพของ หินเสริม ที่ใส่ +(5–8)%
หินเสริมที่ใส่ สามารถเสริมสกิลจาก มือหลักของคุณ ได้เช่นกัน
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (100–150)%
โอกาสบล็อค +(3–5)%
Ashes of the Stars Onyx Amulet
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เพิ่มค่าประสบการณ์ที่ หิน ได้รับ (5–10)%
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล (10–20)%
เลเวลของ หินสกิล ทุกเม็ด +1
ค่าคุณภาพของ หินสกิล ทุกเม็ด +(20–30)
Elevated modifier List /8
NameLvModsElevated Mods
The Shaper's80เลเวลของ หินสกิล ที่ใส่ +1
Group: 1114
เลเวลของ หินสกิล ที่ใส่ +1
ค่าคุณภาพของ หินสกิล ที่ใส่ +(5–10)%
The Elder's80เลเวลของ หินเสริม ที่ใส่ +1
Group: 116
เลเวลของ หินเสริม ที่ใส่ +1
ค่าคุณภาพของ หินเสริม ที่ใส่ +(5–10)%
Warlord's80เลเวลของ หินสกิล ที่ใส่ +1
Group: 1114
เลเวลของ หินสกิล ที่ใส่ +1
ค่าคุณภาพของ หินสกิล ที่ใส่ +(5–10)%
Redeemer's80เลเวลของ หินเสริม ที่ใส่ +1
Group: 116
เลเวลของ หินเสริม ที่ใส่ +1
ค่าคุณภาพของ หินเสริม ที่ใส่ +(5–10)%
Crusader's68เลเวลของ หินสายฟ้า ที่ใส่ +2
Group: 116
เลเวลของ หินสายฟ้า ที่ใส่ +2
ค่าคุณภาพของ หินสายฟ้า ที่ใส่ +(3–7)%
Warlord's68เลเวลของ หินไฟ ที่ใส่ +2
Group: 116
เลเวลของ หินไฟ ที่ใส่ +2
ค่าคุณภาพของ หินไฟ ที่ใส่ +(3–7)%
Redeemer's68เลเวลของ หินน้ำแข็ง ที่ใส่ +2
Group: 116
เลเวลของ หินน้ำแข็ง ที่ใส่ +2
ค่าคุณภาพของ หินน้ำแข็ง ที่ใส่ +(3–7)%
Hunter's68เลเวลของ หินเคออส ที่ใส่ +2
Group: 116
เลเวลของ หินเคออส ที่ใส่ +2
ค่าคุณภาพของ หินเคออส ที่ใส่ +(3–7)%
หินที่ไม่ปกติ ค่าคุณภาพ /1665 ⍟
ไอเทมTypeStatsWeight
บอลไฟ (Fireball)Superior เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%50
บอลไฟ (Fireball)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–60)%
ลดความเร็วกระสุน (0–40)%
100
บอลไฟ (Fireball)Divergent เพิ่มความเสียหาย ลุกไหม้ อีก (-40–0)%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ต่อศัตรู (0–60)%
40
บอลไฟ (Fireball)Phantasmal มีโอกาสสร้างสถานะ อ่อนกำลัง 1 วินาที ต่อศัตรู (0–5)% เมื่อปะทะ10
วาล์ บอลไฟ (Vaal Fireball)Superior เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%50
น้ำแข็งกระจาย (Ice Nova)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
น้ำแข็งกระจาย (Ice Nova)Anomalous เพิ่มความเสียหาย ปะทะ (0–30)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น100
น้ำแข็งกระจาย (Ice Nova)Divergent เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%100
น้ำแข็งกระจาย (Ice Nova)Phantasmal เพิ่มผลของสถานะ หนาวเย็น (0–10)%100
วาล์ น้ำแข็งกระจาย (Vaal Ice Nova)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
กระโจนทุบ (Leap Slam)Superior เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (0–20)%50
กระโจนทุบ (Leap Slam)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
กระโจนทุบ (Leap Slam)Divergent เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
กระโจนทุบ (Leap Slam)Phantasmal เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%20
ชาร์จพลังพุ่งตัว (Charged Dash)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
ชาร์จพลังพุ่งตัว (Charged Dash)Anomalous เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก (0–10)%20
ชาร์จพลังพุ่งตัว (Charged Dash)Divergent เพิ่มระยะเดินทาง (0–20)%100
เพลงดาบเกรียวกราว (Blade Flurry)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
เพลงดาบเกรียวกราว (Blade Flurry)Anomalous เพลงดาบสุดท้าย มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–20)%100
เพลงดาบเกรียวกราว (Blade Flurry)Divergent เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (0–40)% ขณะ แชนเนล50
ควง (Sweep)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ควง (Sweep)Anomalous เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
ควง (Sweep)Divergent มีโอกาสสร้างความเสียหายสามเท่า (0–2)%100
ควง (Sweep)Phantasmal เพิ่มระยะทางของการ ผลักออกไป (0–20)%20
ทุบพื้น (Ground Slam)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (0–20)%
50
ทุบพื้น (Ground Slam)Anomalous เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
ทุบพื้น (Ground Slam)Divergent เพิ่มมุม (0–40)%50
วาล์ ทุบพื้น (Vaal Ground Slam)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (0–20)%
50
ปาด (Cleave)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
ปาด (Cleave)Anomalous ได้รับพลังชีวิต (0–20) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ20
ปาด (Cleave)Divergent เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)% ขณะที่ไม่ได้ ถืออาวุธคู่50
ปาด (Cleave)Phantasmal มีโอกาสทำลายศพ (0–100)% เมื่อสังหาร50
โล่พุ่งชน (Shield Charge)Superior เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (0–20)%50
โล่พุ่งชน (Shield Charge)Anomalous เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
โล่พุ่งชน (Shield Charge)Divergent เพิ่มความเสียหาย ปะทะ อีก (0–20)% ที่ระยะชาร์จสูงสุด100
คำรามทนทาน (Enduring Cry)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
คำรามทนทาน (Enduring Cry)Anomalous เพิ่มความเร็วในการคำราม (0–40)%100
คำรามทนทาน (Enduring Cry)Divergent ลดความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%
20
ฟาดสองที (Double Strike)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
ฟาดสองที (Double Strike)Anomalous เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (0–40)%100
ฟาดสองที (Double Strike)Divergent มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก (0–20)% เมื่อปะทะ100
วาล์ ฟาดสองที (Vaal Double Strike)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
ฉีกร่าง (Lacerate)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ฉีกร่าง (Lacerate)Anomalous เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (0–20)%100
ฉีกร่าง (Lacerate)Divergent เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล (0–20)%100
ปะทะด้วยธาตุ (Elemental Hit)Superior เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (0–20)%50
ปะทะด้วยธาตุ (Elemental Hit)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
ปะทะด้วยธาตุ (Elemental Hit)Divergent เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ต่อศัตรู (0–20)%100
เรียกความอมตะ (Immortal Call)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
เรียกความอมตะ (Immortal Call)Anomalous เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%100
เรียกความอมตะ (Immortal Call)Divergent ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับ อีก (0–2)% ต่อจำนวน Endurance Charge ที่กำจัด
ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับ อีก (-2–0)% ต่อจำนวน Endurance Charge ที่กำจัด
10
วาล์ เรียกความอมตะ (Vaal Immortal Call)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
ฟาดคู่ (Dual Strike)Superior เพิ่มโอกาสคริติคอล (0–20)%
ตัวคูณคริติคอล +(0–10)%
50
ฟาดคู่ (Dual Strike)Anomalous ระยะการฟาดประชิด +(0–0.5) เมตร100
ฟาดคู่ (Dual Strike)Divergent เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (0–100)% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเต็ม100
ฟาดคู่ (Dual Strike)Phantasmal สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (0–10)% ของการเสริมความเสียหาย20
รำมีดพุ่ง (Whirling Blades)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
รำมีดพุ่ง (Whirling Blades)Anomalous เพิ่มความเสียหาย (0–60)%100
รำมีดพุ่ง (Whirling Blades)Divergent เพิ่มอัตราการหลบหลีก (0–200)% ขณะเคลื่อนที่20
ระห่ำ (Frenzy)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
ระห่ำ (Frenzy)Anomalous ยิงกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก100
ระห่ำ (Frenzy)Divergent การฟาดประชิด เล็งศัตรูที่อยู่ใกล้ เพิ่มเติม (0–1) เป้าหมาย20
ระห่ำ (Frenzy)Phantasmal เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย (0–5)% ต่อจำนวน Frenzy Charge50
ระเบิดมรณะ (Detonate Dead)Superior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
ระเบิดมรณะ (Detonate Dead)Anomalous แปลงความเสียหาย ไฟ (0–60)% เป็น เคออส10
ระเบิดมรณะ (Detonate Dead)Divergent ระเบิด สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–80)% หากศพติดสถานะ ลุกไหม้20
วาล์ ระเบิดมรณะ (Vaal Detonate Dead)Superior เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (0–20)%50
ศพไล่ระเบิด (Volatile Dead)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ศพไล่ระเบิด (Volatile Dead)Anomalous เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%100
ศพไล่ระเบิด (Volatile Dead)Divergent เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ ลูกไฟ (0–20)%20
ขุดซาก (Unearth)Superior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
ขุดซาก (Unearth)Anomalous เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (0–20)%100
ขุดซาก (Unearth)Divergent มีจำนวน ศพ ได้สูงสุด (0–2) ศพ100
ขุดซาก (Unearth)Phantasmal ศพที่เรียก มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (0–20)%20
ศรแยก (Split Arrow)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
ศรแยก (Split Arrow)Anomalous ยิงศร เพิ่มเติม 1 ดอก20
ศรแยก (Split Arrow)Divergent เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
หินเสริม Added Fire DamageSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Added Fire DamageAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ไฟ ลดลง (0–20)%
สกิลที่เสริม มีตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(0–20)%
50
หินเสริม Added Fire DamageDivergent สกิลที่เสริม แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น ไฟ100
หินเสริม Faster AttacksSuperior สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Faster AttacksAnomalous สกิลที่เสริม มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–10)%5
หินเสริม Faster AttacksDivergent สถานะ เลือดไหล ที่สร้างจาก สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Greater Multiple ProjectilesSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Greater Multiple ProjectilesAnomalous สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานพลังชีวิต ลดลง (0–20)%
สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานมานา ลดลง (0–20)%
สกิลที่เสริม มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%
100
หินเสริม Greater Multiple ProjectilesDivergent กระสุนที่ยิงจากสกิลที่เสริม เพิ่มการกระจายกระสุน (0–20)%50
หินเสริม Lesser Multiple ProjectilesSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Lesser Multiple ProjectilesAnomalous สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานพลังชีวิต ลดลง (0–20)%
สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานมานา ลดลง (0–20)%
สกิลที่เสริม มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%
100
หินเสริม Lesser Multiple ProjectilesDivergent กระสุนที่ยิงจากสกิลที่เสริม เพิ่มการกระจายกระสุน (0–20)%50
หินเสริม Faster ProjectilesSuperior สกิลที่เสริม มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Faster ProjectilesAnomalous กระสุนจากสกิลที่เสริม มีโอกาส ย้อนกลับมา หาคุณ (0–10)%10
หินเสริม Faster ProjectilesDivergent สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Added Cold DamageSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Added Cold DamageAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (0–10)%100
หินเสริม Added Cold DamageDivergent สกิลที่เสริม แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น น้ำแข็ง100
หินเสริม Additional AccuracySuperior สกิลที่เสริม มีอัตราความแม่นยำ เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม Additional AccuracyAnomalous สกิลที่เสริม มีตัวคูณคริติคอล +(0–20)%100
หินเสริม Additional AccuracyDivergent สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น (0–4)% ต่ออัตราความแม่นยำ 1000 หน่วย20
หินเสริม Increased Area of EffectSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย พื้นที่ เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Increased Area of EffectAnomalous สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%
สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ลดลง (0–20)%
50
หินเสริม Increased Area of EffectDivergent สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–5)%50
หินเสริม Added Lightning DamageSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Added Lightning DamageAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (0–30)%100
หินเสริม Added Lightning DamageDivergent สกิลที่เสริม แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น สายฟ้า100
ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Cold Snap)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Cold Snap)Anomalous เพิ่มผลของสถานะ หนาวเย็น (0–20)%100
ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Cold Snap)Divergent เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (0–40)%100
วาล์ ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Vaal Cold Snap)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ปลุกซอมบี้ (Raise Zombie)Superior เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของ มิเนียน (0–20)%50
ปลุกซอมบี้ (Raise Zombie)Anomalous สกิลโจมตีทุบของซอมบี้ที่ปลุก มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–40)%100
ปลุกซอมบี้ (Raise Zombie)Divergent มิเนียน ฟื้นฟูพลังชีวิต (0–2)% ต่อวินาที100
ปลุกซอมบี้ (Raise Zombie)Phantasmal มิเนียน นำความเสียหาย กายภาพ (0–10)% ไปเสริมเป็น เคออส
มิเนียน ได้รับความเสียหาย เคออส เท่ากับ (0–20)% ของ พลังชีวิตของมัน ในเวลา 1 วินาที เมื่อถูกปลุก
10
ศรกัดกร่อน (Caustic Arrow)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ศรกัดกร่อน (Caustic Arrow)Anomalous มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 2 วินาที (0–20)% เมื่อปะทะ100
ศรกัดกร่อน (Caustic Arrow)Divergent แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น เคออส100
บ้าเลือด (Blood Rage)Superior มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–5)%50
บ้าเลือด (Blood Rage)Anomalous บัฟมอบม็อด: มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (0–2)% เมื่อคุณปะทะ ศัตรูยูนิค5
บ้าเลือด (Blood Rage)Divergent บัฟมอบม็อด: ดูดความเสียหาย โจมตี ธาตุ (0–0.4)% ไปเป็น พลังชีวิต50
ไฟธรรมะ (Righteous Fire)Superior เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (0–20)%50
ไฟธรรมะ (Righteous Fire)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
ไฟธรรมะ (Righteous Fire)Divergent บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเสียหาย เวท (0–20)%100
วาล์ ไฟธรรมะ (Vaal Righteous Fire)Superior เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (0–20)%50
ปลดปล่อยพลัง (Discharge)Superior เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (0–20)%50
ปลดปล่อยพลัง (Discharge)Anomalous เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–40)%100
ปลดปล่อยพลัง (Discharge)Divergent มีโอกาสสร้างความเสียหายโดยไม่กำจัด Charge (0–10)%5
ปลดปล่อยพลัง (Discharge)Phantasmal เพิ่มความเสียหาย (0–40)% หากกำจัด Charge ทั้งสามชนิด20
เปิดวาร์ป (Portal)Superior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–60)%10000
เปิดวาร์ป (Portal)Anomalous มีโอกาสเดินทางไปยัง Winding Pier แทน (0–0.2)% ขณะอยู่ใน เลย์ไลน์ตกปลา1
วาล์ บรีช (Vaal Breach)Superior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–60)%50
หินเสริม InspirationSuperior สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของ Inspiration Charge เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม InspirationAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม InspirationDivergent สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานมานา ลดลง (0–10)%100
หินเสริม Increased Critical StrikesSuperior สกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม Increased Critical StrikesAnomalous สกิลที่เสริม มีตัวคูณคริติคอล +(0–5)%100
หินเสริม Increased Critical StrikesDivergent สกิลที่เสริม มีโอกาสให้ Power Charge 1 ลูก (0–10)% เมื่อลงมือสังหาร20
หินเสริม Increased Critical DamageSuperior สกิลที่เสริม มีตัวคูณคริติคอล +(0–10)%50
หินเสริม Increased Critical DamageAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม Increased Critical DamageDivergent สกิลที่เสริม มีตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เจ็บป่วย ที่เกิดจากคริติคอล +(0–15)%100
หินเสริม KnockbackSuperior สกิลที่เสริม มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป (0–10)% เมื่อปะทะ50
หินเสริม KnockbackAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม KnockbackDivergent สกิลที่เสริม มีระยะทางของการ ผลักออกไป เพิ่มขึ้น (0–40)%100
หินเสริม Life LeechSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)% ขณะ ดูดพลังชีวิต50
หินเสริม Life LeechAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–40)% เมื่อ พลังชีวิตเต็ม100
หินเสริม Life LeechDivergent สกิลที่เสริม มีการเติมสูงสุด เพิ่มขึ้น (0–100)% ต่อจำนวนครั้งของการ ดูดพลังชีวิต50
หินเสริม Mana LeechSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)% ขณะ ดูดมานา50
หินเสริม Mana LeechAnomalous สกิลที่เสริม เพิ่มความเสียหาย (0–10)% ต่อมานา 200 ที่คุณจ่ายมาเร็วๆ นี้5
หินเสริม Mana LeechDivergent ได้รับมานา (0–4) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีที่เสริม20
หินเสริม Added Chaos DamageSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Added Chaos DamageAnomalous สกิลที่เสริม เจาะต้านทาน เคออส (0–5)%100
หินเสริม Added Chaos DamageDivergent สกิลที่เสริม แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น เคออส100
ฟาดพริบตา (Flicker Strike)Superior มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (0–5)% เมื่อปะทะ50
ฟาดพริบตา (Flicker Strike)Anomalous เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–60)%100
ฟาดพริบตา (Flicker Strike)Divergent เพิ่มระยะการ เทเลพอร์ต (0–20)%100
วาล์ ฟาดพริบตา (Vaal Flicker Strike)Superior มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (0–5)% เมื่อปะทะ50
ประกายสายฟ้า (Spark)Superior เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%50
ประกายสายฟ้า (Spark)Anomalous กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม (0–2) เป้าหมาย100
ประกายสายฟ้า (Spark)Divergent ยิงกระสุน เพิ่มเติม (0–2) ลูก100
ประกายสายฟ้า (Spark)Phantasmal แปลงความเสียหาย สายฟ้า (0–40)% เป็น เคออส100
วาล์ ประกายสายฟ้า (Vaal Spark)Superior เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%50
หินเสริม StunSuperior สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู เพิ่มขึัน (0–30)%50
หินเสริม StunAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสเพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง เป็นสองเท่า (0–4)%100
หินเสริม StunDivergent เติมพลังชีวิต (0–1)% เมื่อคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูด้วย สกิลที่เสริม10
หอกน้ำแข็ง (Ice Spear)Superior เพิ่มความเร็วกระสุน (0–40)%50
หอกน้ำแข็ง (Ice Spear)Anomalous กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม (0–2) เป้าหมาย20
หอกน้ำแข็ง (Ice Spear)Divergent เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (0–20)%100
หอกน้ำแข็ง (Ice Spear)Phantasmal เดินทางด้วยระยะทาง ลดลง (0–20)% ก่อนที่จะเปลี่ยนร่าง50
หินเสริม PierceSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม PierceAnomalous กระสุนจากสกิลที่เสริม เจาะทะลุ เพิ่มเติม (0–2) เป้าหมาย100
หินเสริม PierceDivergent กระสุนจากสกิลที่เสริม ที่ เจาะทะลุ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–40)%100
หินเสริม TrapSuperior สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโยนกับดัก เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม TrapAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม TrapDivergent สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผลของ การทริกเกอร์กับดัก เพิ่มขึ้น (0–20)%100
ปลุกสเปคเตอร์ (Raise Spectre)Superior เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน (0–20)%50
ปลุกสเปคเตอร์ (Raise Spectre)Anomalous เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของ มิเนียน (0–20)%
มิเนียน สร้างความเสียหาย ประชิด เพิ่มขึ้น (0–20)%
100
ปลุกสเปคเตอร์ (Raise Spectre)Divergent มิเนียน มีเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู ลดลง (0–10)%100
ปลุกสเปคเตอร์ (Raise Spectre)Phantasmal มิเนียน ถูกสร้างมาพร้อมกับจำนวน Frenzy Charge สูงสุด20
ระเบิดอเวจี (Infernal Blow)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ระเบิดอเวจี (Infernal Blow)Anomalous ระเบิด มีโอกาสสร้างดีบัฟแบบไม่มีระดับขั้น (0–20)% เมื่อปะทะ20
ระเบิดอเวจี (Infernal Blow)Divergent มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู (0–20)%
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (0–60)%
100
ระเบิดอเวจี (Infernal Blow)Phantasmal เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–80)%100
ค้อนเยือกแข็ง (Glacial Hammer)Superior เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง (0–40)%50
ค้อนเยือกแข็ง (Glacial Hammer)Anomalous เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
ค้อนเยือกแข็ง (Glacial Hammer)Divergent เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
วาล์ ค้อนเยือกแข็ง (Vaal Glacial Hammer)Superior เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง (0–40)%50
กำแพงน้ำแข็ง (Frost Wall)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
กำแพงน้ำแข็ง (Frost Wall)Anomalous เพิ่มความเสียหาย (0–60)%100
กำแพงน้ำแข็ง (Frost Wall)Divergent สร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูราวกับสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (0–100)%100
คลื่นเยือกแข็ง (Freezing Pulse)Superior เพิ่มความเร็วกระสุน (0–40)%50
คลื่นเยือกแข็ง (Freezing Pulse)Anomalous สร้างความเสียหาย ลดลง อีก (0–20)%
กระสุน เพิ่มความเสียหายไปเรื่อยๆ เพิ่มขึ้น อีก สูงสุด (0–60)% เมื่อมันสลายไป
50
คลื่นเยือกแข็ง (Freezing Pulse)Divergent ไม่สามารถ เจาะทะลุ ศัตรู ได้20
สายฟ้ากระจาย (Shock Nova)Superior เพิ่มระยะเวลาของสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (0–40)%50
สายฟ้ากระจาย (Shock Nova)Anomalous วงแหวนสร้างสถานะ ช็อค ราวกับสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (0–100)%50
สายฟ้ากระจาย (Shock Nova)Divergent เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (0–20)%100
ฟาดอสรพิษ (Viper Strike)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ (0–10)%
50
ฟาดอสรพิษ (Viper Strike)Anomalous แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น เคออส100
ฟาดอสรพิษ (Viper Strike)Divergent เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–20)%100
ฟาดอสรพิษ (Viper Strike)Phantasmal มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้อีกตัว (0–10)% เมื่อคุณสร้างสถานะ พิษ10
Old Phase RunSuperior บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (0–10)%50
Old Phase RunAnomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
Old Phase RunDivergent มีโอกาสไม่แทนที่บัฟ เมื่อคุณใช้สกิล (0–10)%50
วิ่งทะลุมิติ (Phase Run)Superior บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (0–10)%50
วิ่งทะลุมิติ (Phase Run)Anomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
วิ่งทะลุมิติ (Phase Run)Divergent มีโอกาสไม่แทนที่บัฟ เมื่อคุณใช้สกิล (0–10)%50
หินเสริม Melee Physical DamageSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ ประชิด เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Melee Physical DamageAnomalous สกิลที่เสริม มีระยะการฟาดประชิด +(0–0.2) เมตร10
หินเสริม Melee Physical DamageDivergent สกิลที่เสริม ท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ (0–5)%50
หินเสริม Item QuantitySuperior เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่ดรอปจากศัตรูที่ถูกสังหารด้วย สกิลที่เสริม (0–7)%50
หินเสริม Item RaritySuperior เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอปจากศัตรูที่ถูกสังหารด้วย สกิลที่เสริม (0–10)%10000
หินเสริม Item RarityAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสทำให้เกิด Coin Shower (0–2)% เมื่อสังหาร1
หินเสริม Faster CastingSuperior สกิลที่เสริม มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Faster CastingAnomalous สกิลที่เสริม มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–10)%5
หินเสริม Faster CastingDivergent สถานะ ลุกไหม้ จากสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (0–10)%50
ศรระเบิด (Explosive Arrow)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู (0–20)%
50
ศรระเบิด (Explosive Arrow)Anomalous เพิ่มโอกาสคริติคอล (0–60)%100
ศรระเบิด (Explosive Arrow)Divergent ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–40)%
ปัก ศรระเบิด ไว้บนตัวศัตรูได้สูงสุด (0–4) ดอก
20
โซ่กาลเวลา (Temporal Chains)Superior เพิ่มระยะเวลาของคำสาป (0–20)%50
โซ่กาลเวลา (Temporal Chains)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
โซ่กาลเวลา (Temporal Chains)Divergent สกิลคำสาป มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (0–10)%100
แพ้ธาตุ (Elemental Weakness)Superior เพิ่มผลของคำสาป (0–10)%50
แพ้ธาตุ (Elemental Weakness)Anomalous เพิ่มระยะเวลาของคำสาป (0–20)%100
แพ้ธาตุ (Elemental Weakness)Divergent เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อศัตรูที่ถูกสาป (0–10)%100
คำแช่งขุนศึก (Warlord's Mark)Superior ศัตรูที่ถูกสาป มีโอกาสให้ Endurance Charge 1 ลูก (0–5)% เมื่อถูกปะทะ50
คำแช่งขุนศึก (Warlord's Mark)Anomalous ศัตรูที่ถูกสาป ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–4)%100
คำแช่งขุนศึก (Warlord's Mark)Divergent ศัตรูที่ถูกสาป ให้สถานะ คลั่ง (0–2) ระดับใน 1 วินาที เมื่อติดสถานะ มึนงง100
ลงทัณฑ์ (Punishment)Superior เพิ่มผลของคำสาป (0–10)%50
ลงทัณฑ์ (Punishment)Anomalous เพิ่มระยะเวลาของคำสาป (0–20)%100
ลงทัณฑ์ (Punishment)Divergent สะท้อนความเสียหาย กายภาพ ไปยังศัตรูตัวอื่นๆ เท่ากับ ความเสียหายที่เกินพลังชีวิต (0–10)% จากการลงมือสังหารศัตรูที่ถูกสาป100
หมดเรี่ยวแรง (Enfeeble)Superior เพิ่มระยะเวลาของคำสาป (0–20)%50
หมดเรี่ยวแรง (Enfeeble)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
หมดเรี่ยวแรง (Enfeeble)Divergent สกิลคำสาป มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (0–10)%100
คำแช่งนักฆ่า (Assassin's Mark)Superior ศัตรูที่ถูกสาป มีโอกาสให้ Power Charge 1 ลูก (0–5)% เมื่อถูกปะทะ50
คำแช่งนักฆ่า (Assassin's Mark)Anomalous ศัตรูที่ถูกสาป ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–4)%100
คำแช่งนักฆ่า (Assassin's Mark)Divergent การปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป มีโอกาสคริติคอล +(0–0.2)%100
คำแช่งนักซุ่มยิง (Sniper's Mark)Superior ศัตรูที่ถูกสาป ได้รับความเสียหายจากการปะทะ กระสุน เพิ่มขึ้น (0–5)%50
คำแช่งนักซุ่มยิง (Sniper's Mark)Anomalous สกิลคำสาป มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (0–20)%100
คำแช่งนักซุ่มยิง (Sniper's Mark)Divergent การปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป มีโอกาส ผลักออกไป เพิ่มเติม (0–40)%100
สิ้นหวัง (Despair)Superior เพิ่มผลของคำสาป (0–10)%50
สิ้นหวัง (Despair)Anomalous ศัตรูที่ถูกสาป ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)% จากผลของความเสียหายต่อเนื่อง100
สิ้นหวัง (Despair)Divergent การปะทะด้วยเวท มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง (0–10)% ต่อ ศัตรูที่ถูกสาป100
วาร์ปสายฟ้า (Lightning Warp)Superior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–20)%50
วาร์ปสายฟ้า (Lightning Warp)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
วาร์ปสายฟ้า (Lightning Warp)Divergent เพิ่มความเสียหาย (0–60)%
เพิ่มระยะเวลา อีก (0–20)%
100
วาร์ปสายฟ้า (Lightning Warp)Phantasmal ลดระยะเวลา อีก (0–10)%100
วาล์ วาร์ปสายฟ้า (Vaal Lightning Warp)Superior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–20)%50
อัญเชิญโครงกระดูก (Summon Skeletons)Superior มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)%50
อัญเชิญโครงกระดูก (Summon Skeletons)Anomalous มิเนียน ไม่สามารถรับความเสียหาย (0–2) วินาที หลังจากที่ถูกอัญเชิญ50
อัญเชิญโครงกระดูก (Summon Skeletons)Divergent มีคูลดาวน์ +(0–1) วินาที
อัญเชิญ โครงกระดูกนักรบ (0–4) ตัว
50
อัญเชิญโครงกระดูก (Summon Skeletons)Phantasmal มีโอกาสอัญเชิญ นักธนูโครงกระดูก ออกมาแทน นักรบโครงกระดูก (0–100)%50
วาล์ อัญเชิญโครงกระดูก (Vaal Summon Skeletons)Superior มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)%50
ฟาดหนักหน่วง (Heavy Strike)Superior เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (0–20)%
เพิ่มความเสียหาย (0–20)%
50
ฟาดหนักหน่วง (Heavy Strike)Anomalous เพิ่มระยะทางของการ ผลักออกไป (0–20)%50
ฟาดหนักหน่วง (Heavy Strike)Divergent ลดระยะทางของการ ผลักออกไป (0–100)%10
แสดงอำนาจ (Dominating Blow)Superior มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)%50
แสดงอำนาจ (Dominating Blow)Anomalous เพิ่มระยะเวลาของ มิเนียน (0–30)%100
แสดงอำนาจ (Dominating Blow)Divergent ทหารยามอัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–20)%50
แสดงอำนาจ (Dominating Blow)Phantasmal อัญเชิญ ทหารยามแสดงอำนาจธรรมดา ได้พร้อมกันสูงสุด (0–2) คน10
ฝนลูกธนู (Rain of Arrows)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ฝนลูกธนู (Rain of Arrows)Anomalous มีโอกาสยิงศร เพิ่มเติม 1 ชุด (0–5)%50
ฝนลูกธนู (Rain of Arrows)Divergent ยิงศร เพิ่มเติม (0–4) ดอก20
ฝนลูกธนู (Rain of Arrows)Phantasmal มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก (0–10)% เมื่อปะทะ100
วาล์ ฝนลูกธนู (Vaal Rain of Arrows)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
หินเสริม Concentrated EffectSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย พื้นที่ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Concentrated EffectAnomalous สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล ลดลง อีก (0–10)%10
หินเสริม Concentrated EffectDivergent สกิลที่เสริม มีเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู ลดลง (0–10)%50
หินเสริม Minion DamageSuperior มิเนียนจากสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Minion DamageAnomalous มิเนียนจากสกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (0–3)%100
หินเสริม Minion DamageDivergent มิเนียนจากสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เจ็บป่วย เพิ่มขึ้น (0–40)%20
หินเสริม Increased DurationSuperior สกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Increased DurationAnomalous สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานพลังชีวิต ลดลง (0–20)%
สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานมานา ลดลง (0–20)%
สกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล ลดลง (0–10)%
20
หินเสริม Increased DurationDivergent เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ที่สร้างด้วย สกิลที่เสริม (0–20)%50
หินเสริม Cold to FireSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น (0–10)%
สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%
50
หินเสริม Cold to FireAnomalous สกิลที่เสริม แปลงความเสียหาย น้ำแข็ง (0–10)% เป็น ไฟ100
หินเสริม Cold to FireDivergent สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย พิษ เพิ่มขึ้น (0–60)%10
หินเสริม CombustionSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม CombustionAnomalous สถานะ ลุกไหม้ จากสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (0–5)%100
หินเสริม CombustionDivergent สถานะ ลุกไหม้ จากสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ช้าลง (0–10)%
สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มขึ้น (0–20)%
50
หินเสริม Minion SpeedSuperior สกิลที่เสริม มีความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Minion SpeedAnomalous ลดระยะเวลาของ มิเนียน (0–40)%100
หินเสริม Minion SpeedDivergent มิเนียนจากสกิลที่เสริม มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–20)%20
หินเสริม Minion LifeSuperior สกิลที่เสริม มีพลังชีวิตสูงสุดของ มิเนียน เพิ่มขึ้น (0–15)%50
หินเสริม Minion LifeAnomalous มิเนียนจากสกิลที่เสริม ฟื้นฟูพลังชีวิต (0–1)% ต่อวินาที20
หินเสริม Minion LifeDivergent มิเนียนจากสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)% ขณะ พลังชีวิตเต็ม100
หินเสริม Elemental Damage with AttacksSuperior เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (0–10)%50
หินเสริม Elemental Damage with AttacksAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ (0–5)%100
หินเสริม Elemental Damage with AttacksDivergent ดูดความเสียหาย ธาตุ (0–0.5)% ไปเป็น มานา10
หินเสริม BloodlustSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ ประชิด เพิ่มขึ้น (0–10)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล50
หินเสริม BloodlustAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ บดขยี้ 2 วินาที (0–10)% เมื่อปะทะ20
หินเสริม BloodlustDivergent สกิลที่เสริม มีโอกาสคืนระยะเวลาคงเหลือของสถานะ เลือดไหล (0–10)% เมื่อปะทะ5
หินเสริม Life Gain on HitSuperior ได้รับพลังชีวิต (0–10) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีที่เสริม50
หินเสริม Life Gain on HitAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–40)% เมื่อ พลังชีวิตเต็ม100
หินเสริม Life Gain on HitDivergent ได้รับมานา (0–2) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีที่เสริม10
พายุไฟ (Firestorm)Superior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
พายุไฟ (Firestorm)Anomalous มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู (0–10)%50
พายุไฟ (Firestorm)Divergent ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (0–20)%20
ฟาดสายฟ้า (Lightning Strike)Superior เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%50
ฟาดสายฟ้า (Lightning Strike)Anomalous กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม (0–2) เป้าหมาย100
ฟาดสายฟ้า (Lightning Strike)Divergent มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (0–20)%100
ฟาดสายฟ้า (Lightning Strike)Phantasmal แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น สายฟ้า100
วาล์ ฟาดสายฟ้า (Vaal Lightning Strike)Superior เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%50
โล่วายุ (Tempest Shield)Superior มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (0–20)%50
โล่วายุ (Tempest Shield)Anomalous ชิ่ง +(0–2) ครั้ง100
โล่วายุ (Tempest Shield)Divergent บัฟมอบม็อด: โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +(0–2)% ขณะถือ โล่10
กระดองหลอมละลาย (Molten Shell)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
กระดองหลอมละลาย (Molten Shell)Anomalous บัฟสามารถรับความเสียหาย เพิ่มเติม เท่ากับ ค่าเกราะ ของคุณ (0–5)%50
กระดองหลอมละลาย (Molten Shell)Divergent ความเสียหาย สะท้อน เจาะต้านทาน ไฟ ของศัตรู (0–20)%50
วาล์ กระดองหลอมละลาย (Vaal Molten Shell)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
ดูดพลัง (Power Siphon)Superior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
ดูดพลัง (Power Siphon)Anomalous ยิงกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก20
ดูดพลัง (Power Siphon)Divergent ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เจ็บป่วย ที่เกิดจากคริติคอล +(0–20)%20
วาล์ ดูดพลัง (Vaal Power Siphon)Superior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
กรีดเลือด (Puncture)Superior สถานะ เลือดไหล ที่สร้างจาก สกิลนี้ สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (0–10)%50
กรีดเลือด (Puncture)Anomalous กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม (0–2) เป้าหมาย20
กรีดเลือด (Puncture)Divergent การฟาดประชิด เล็งศัตรูที่อยู่ใกล้ เพิ่มเติม (0–2) เป้าหมาย20
กรีดเลือด (Puncture)Phantasmal มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก (0–10)% เมื่อปะทะ50
ศรสายฟ้า (Lightning Arrow)Superior มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (0–20)%50
ศรสายฟ้า (Lightning Arrow)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
ศรสายฟ้า (Lightning Arrow)Divergent แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น สายฟ้า100
ศรสายฟ้า (Lightning Arrow)Phantasmal มีโอกาสปะทะศัตรู เพิ่มเติม 1 ตัว (0–20)%10
ว่องไว (Haste)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
ว่องไว (Haste)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีความเร็วในการวางโทเทม เพิ่มขึ้น (0–10)%100
ว่องไว (Haste)Divergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–4)%100
ว่องไว (Haste)Phantasmal บัฟ ที่คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับ หมดเวลา เร็วขึ้น (0–5)%10
วาล์ ว่องไว (Vaal Haste)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
ธาตุพิสุทธิ์ (Purity of Elements)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
ธาตุพิสุทธิ์ (Purity of Elements)Anomalous เพิ่มผลของออร่า (0–10)%100
ธาตุพิสุทธิ์ (Purity of Elements)Divergent ความเสียหายของ คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ เจาะต้านทาน ธาตุ (0–1)%5
กำลังวังชา (Vitality)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
กำลังวังชา (Vitality)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ (0–0.4)% ไปเป็น พลังชีวิต10
กำลังวังชา (Vitality)Divergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–4)% ขณะ พลังชีวิตเต็ม100
วินัย (Discipline)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
วินัย (Discipline)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–5)% ขณะ โล่พลังงานเต็ม100
วินัย (Discipline)Divergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ เริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน ช้าลง (0–10)%
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน เพิ่มขึ้น (0–10)%
20
วาล์ วินัย (Vaal Discipline)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
สง่างาม (Grace)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
สง่างาม (Grace)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (0–2)%20
สง่างาม (Grace)Divergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ เคออส (0–1)%100
วาล์ สง่างาม (Vaal Grace)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
ปณิธาน (Determination)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
ปณิธาน (Determination)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (0–5)%100
ปณิธาน (Determination)Divergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ นำ อัตราการหลบหลีก (0–2)% ไปเสริมเป็น ค่าเกราะ10
โทสะ (Anger)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
โทสะ (Anger)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ สร้างความเสียหาย ติดไฟ เพิ่มขึ้น (0–5)%100
โทสะ (Anger)Divergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (0–1)%5
เทวศ (Hatred)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
เทวศ (Hatred)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีระยะเวลาของสถานะ หนาวเย็นและแช่แข็ง เพิ่มขึ้น (0–10)%100
เทวศ (Hatred)Divergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (0–10)% ขณะที่อยู่บน พื้นหนาวเย็น20
พิโรธ (Wrath)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
พิโรธ (Wrath)Anomalous เพิ่มผลของออร่า (0–5)%100
พิโรธ (Wrath)Divergent เพิ่มประสิทธิภาพการสำรอง (0–4)%1
ศรไฟ (Burning Arrow)Superior เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%50
ศรไฟ (Burning Arrow)Anomalous เพิ่มโอกาสคริติคอล (0–60)%100
ศรไฟ (Burning Arrow)Divergent กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม (0–2) เป้าหมาย100
วาล์ ศรไฟ (Vaal Burning Arrow)Superior ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(0–10)%50
หินเสริม Elemental ProliferationSuperior เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อศัตรู (0–10)%50
หินเสริม Elemental ProliferationAnomalous สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม Elemental ProliferationDivergent สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น (0–20)% ต่อจำนวนสถานะ แช่แข็ง, ช็อค หรือ ลุกไหม้ บนตัวศัตรู20
หินเสริม ArroganceSuperior สกิลที่เสริม มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (0–5)%100
หินเสริม ArroganceAnomalous สกิลที่เสริม มีประสิทธิภาพการสำรองพลังชีวิต เพิ่มขึ้น (0–4)%50
หินเสริม ArroganceDivergent สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%50
กระจ่าง (Clarity)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
กระจ่าง (Clarity)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีการเติมมานา จากขวดยา เพิ่มขึ้น (0–5)%100
กระจ่าง (Clarity)Divergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–5)% ขณะ มานาเต็ม100
วาล์ กระจ่าง (Vaal Clarity)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
หินเสริม Culling StrikeSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Culling StrikeAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น (0–60)% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเหลือน้อย100
หินเสริม Culling StrikeDivergent เติมพลังชีวิต (0–2)% เมื่อ สกิลที่เสริม จู่โจมปลิดชีพ ต่อศัตรู50
หินเสริม Point BlankSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Point BlankAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป (0–40)% เมื่อปะทะในระยะใกล้100
หินเสริม Point BlankDivergent กระสุนจากสกิลที่เสริม เจาะทะลุ ทุกเป้าหมายในระยะ (0–2) เมตร5
หินเสริม Iron GripSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Iron GripAnomalous สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโจมตี ลดลง (0–10)%
สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–40)%
100
หินเสริม Iron GripDivergent สกิลที่เสริม มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Iron WillSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Iron WillAnomalous สกิลที่เสริม มีความเร็วในการร่าย ลดลง (0–10)%
สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–40)%
100
หินเสริม Iron WillDivergent สกิลที่เสริม มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Damage on Full LifeSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Damage on Full LifeAnomalous สกิลที่เสริม ดูดความเสียหาย โจมตี (0–0.5)% ไปเป็น พลังชีวิต20
หินเสริม Damage on Full LifeDivergent สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น (0–40)% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเต็ม100
หินเสริม Spell TotemSuperior สกิลที่เสริม มีความเร็วในการวางโทเทม เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม Spell TotemAnomalous เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม (0–20)%100
หินเสริม Spell TotemDivergent เพิ่มระยะของโทเทม (0–20)%100
หินเสริม Blastchain MineSuperior สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Blastchain MineAnomalous สกิลที่เสริม มีประสิทธิภาพการสำรอง เพิ่มขึ้น (0–40)%50
หินเสริม Blastchain MineDivergent ทุ่นระเบิดจากสกิลที่เสริม มีความเร็วในการจุดชนวน เพิ่มขึ้น (0–20)%20
จุดชนวนทุ่นระเบิด (Detonate Mines)Superior ทุ่นระเบิด มีความเร็วในการจุดชนวน เพิ่มขึ้น (0–20)%1000
จุดชนวนทุ่นระเบิด (Detonate Mines)Anomalous ฟื้นฟูพลังชีวิต (0–0.2)% ต่อจำนวน ทุ่นระเบิดที่จุดชนวน1
โทเทมคลื่นสะท้อน (Shockwave Totem)Superior เพิ่มพลังชีวิตของ โทเทม (0–20)%50
โทเทมคลื่นสะท้อน (Shockwave Totem)Anomalous เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (0–20)%
100
โทเทมคลื่นสะท้อน (Shockwave Totem)Divergent แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–40)% เป็น น้ำแข็ง20
โทเทมคลื่นสะท้อน (Shockwave Totem)Phantasmal มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป (0–20)% เมื่อปะทะ100
โทเทมฟื้นชีวิต (Rejuvenation Totem)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ ออร่า (0–60)%50
โทเทมฟื้นชีวิต (Rejuvenation Totem)Anomalous เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม (0–100)%100
โทเทมฟื้นชีวิต (Rejuvenation Totem)Divergent เพิ่มผลของออร่า (0–20)%100
ทุ่นระเบิดเกล็ดน้ำแข็ง (Icicle Mine)Superior เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%50
ทุ่นระเบิดเกล็ดน้ำแข็ง (Icicle Mine)Anomalous ยิงกระสุน เพิ่มเติม (0–2) ลูก100
ทุ่นระเบิดเกล็ดน้ำแข็ง (Icicle Mine)Divergent เพิ่มโอกาสคริติคอล (0–20)%100
กับดักแปรพักตร์ (Conversion Trap)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
กับดักแปรพักตร์ (Conversion Trap)Anomalous ศัตรูแปรพักตร์ มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ (0–20)% เมื่อปะทะ100
กับดักแปรพักตร์ (Conversion Trap)Divergent ศัตรูแปรพักตร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–400)%100
กับดักหมี (Bear Trap)Superior เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (0–20)%50
กับดักหมี (Bear Trap)Anomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–40)%100
กับดักหมี (Bear Trap)Divergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%100
กับดักหมี (Bear Trap)Phantasmal มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง ต่อศัตรู (0–20)% เมื่อปะทะ20
หินเสริม Chance to FleeSuperior สกิลที่เสริม มีโอกาสทำให้มอนสเตอร์ หลบหนี (0–20)%10000
หินเสริม Chance to FleeAnomalous สกิลที่เสริม มีความเร็วในการร่าย ลดลง (0–10)%1
กับดักไฟ (Fire Trap)Superior เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%50
กับดักไฟ (Fire Trap)Anomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
กับดักไฟ (Fire Trap)Divergent ลดพื้นที่ส่งผล อีก (0–20)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู (0–60)%
20
โทเทมล่อเป้า (Decoy Totem)Superior เพิ่มพลังชีวิตของ โทเทม (0–20)%50
โทเทมล่อเป้า (Decoy Totem)Anomalous เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (0–40)%100
โทเทมล่อเป้า (Decoy Totem)Divergent โทเทม ฟื้นฟูพลังชีวิต (0–20)% ต่อวินาที100
โทเทมล่อเป้า (Decoy Totem)Phantasmal โทเทมจะระเบิดเมื่อมันตาย สร้างความเสียหาย กายภาพ เท่ากับ (0–40)% ของ พลังชีวิตของมัน10
โทเทมกินศพ (Devouring Totem)Superior เพิ่มพลังชีวิตของ โทเทม (0–20)%50
โทเทมกินศพ (Devouring Totem)Anomalous เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม (0–100)%100
โทเทมกินศพ (Devouring Totem)Divergent เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (0–40)%100
มีดเวทมนตร์ (Ethereal Knives)Superior เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%50
มีดเวทมนตร์ (Ethereal Knives)Anomalous ยิงกระสุน เพิ่มเติม (0–2) ลูก100
มีดเวทมนตร์ (Ethereal Knives)Divergent มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง (0–10)% เมื่อปะทะด้วยเวท20
หินเสริม BlindSuperior สกิลที่เสริม มีระยะเวลาสถานะ ตาบอด เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม BlindAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (0–10)% เมื่อปะทะ100
หินเสริม BlindDivergent สกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (0–40)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ตาบอด50
ศรน้ำแข็ง (Ice Shot)Superior เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (0–20)%50
ศรน้ำแข็ง (Ice Shot)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
ศรน้ำแข็ง (Ice Shot)Divergent แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น น้ำแข็ง100
น้ำแข็งคืบคลาน (Creeping Frost)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
น้ำแข็งคืบคลาน (Creeping Frost)Anomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
น้ำแข็งคืบคลาน (Creeping Frost)Divergent ยิงกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก10
น้ำแข็งคืบคลาน (Creeping Frost)Phantasmal พื้นที่หนาวเย็น มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (0–40)%50
สายฟ้าชิ่ง (Arc)Superior มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (0–10)%50
สายฟ้าชิ่ง (Arc)Anomalous เพิ่มระยะของการ ชิ่ง (0–20)%100
สายฟ้าชิ่ง (Arc)Divergent เพิ่มความเสียหาย (0–10)% ต่อจำนวนครั้งที่สกิลนี้ได้ ชิ่ง50
สายฟ้าชิ่ง (Arc)Phantasmal ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (0–20)%20
วาล์ สายฟ้าชิ่ง (Vaal Arc)Superior เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า (0–30)%50
Old Arctic ArmourSuperior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
Old Arctic ArmourAnomalous มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง 350 ms ต่อศัตรู (0–20)% เมื่อถูกปะทะ100
Old Arctic ArmourDivergent บัฟมอบม็อด: ลดความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ อีก (0–1)% ขณะอยู่กับที่
บัฟมอบม็อด: ลดความเสียหาย ปะทะ ไฟ ที่ได้รับ อีก (0–1)% ขณะอยู่กับที่
10
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)Anomalous มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง 350 ms ต่อศัตรู (0–20)% เมื่อถูกปะทะ100
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)Divergent บัฟมอบม็อด: ลดความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ อีก (0–1)% ขณะอยู่กับที่
บัฟมอบม็อด: ลดความเสียหาย ปะทะ ไฟ ที่ได้รับ อีก (0–1)% ขณะอยู่กับที่
10
วาล์ เกราะน้ำแข็ง (Vaal Arctic Armour)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)Superior เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%50
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)Anomalous ยิงกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก20
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)Divergent แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น ไฟ100
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)Phantasmal เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม (0–20)%
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (0–20)%
100
หินเสริม Ballista TotemSuperior สกิลที่เสริม มีความเร็วในการวางโทเทม เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม Ballista TotemAnomalous เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม (0–20)%100
หินเสริม Ballista TotemDivergent เพิ่มระยะของโทเทม (0–20)%50
หินเสริม Ballista TotemPhantasmal กระสุนจากสกิลที่เสริม มีโอกาส ย้อนกลับมา หาคุณ (0–10)%10
หินเสริม Fire PenetrationSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Fire PenetrationAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ติดไฟ เพิ่มขึ้น (0–60)%100
หินเสริม Fire PenetrationDivergent สกิลที่เสริม มีโอกาสทำลาย ศพที่ติดสถานะ ลุกไหม้ (0–100)% เมื่อลงมือสังหาร10
หินเสริม Cold PenetrationSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Cold PenetrationAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (0–10)%100
หินเสริม Cold PenetrationDivergent สกิลที่เสริม มีผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม Lightning PenetrationSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Lightning PenetrationAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (0–10)%100
หินเสริม Lightning PenetrationDivergent สกิลที่เสริม มีผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม Elemental PenetrationSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ธาตุ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Elemental PenetrationAnomalous สกิลที่เสริม มีผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ต่อศัตรู เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม ChainSuperior สกิลที่เสริม มีระยะของการ ชิ่ง เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม ChainAnomalous สกิลที่เสริม มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม ChainDivergent กระสุนที่ยิงจากสกิลที่เสริม มีโอกาสไม่ เจาะทะลุ ศัตรู (0–80)%50
หินเสริม ForkSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม ForkAnomalous กระสุนจากสกิลที่เสริม มีโอกาสมีกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก (0–20)% เมื่อเกิดการ แบ่งตัว100
หินเสริม ForkDivergent กระสุนจากสกิลที่เสริม เจาะทะลุ เพิ่มเติม (0–1) เป้าหมาย10
หินเสริม Return ProjectilesSuperior สกิลที่เสริม มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Return ProjectilesAnomalous กระสุนจากสกิลที่เสริม มีโอกาส ย้อนกลับมาหาคุณ เพิ่มเติม 1 ครั้ง (0–20)%50
หินเสริม Return ProjectilesDivergent กระสุนจากสกิลที่เสริม เจาะทะลุ เพิ่มเติม (0–1) เป้าหมาย20
ไวไฟ (Flammability)Superior สถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรูที่ถูกสาป มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น (0–10)%50
ไวไฟ (Flammability)Anomalous เพิ่มผลของคำสาป (0–10)%100
ไวไฟ (Flammability)Divergent การปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ +(0–20)%100
น้ำแข็งกัด (Frostbite)Superior สถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูที่ถูกสาป มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น (0–20)%50
น้ำแข็งกัด (Frostbite)Anomalous เพิ่มผลของคำสาป (0–10)%100
น้ำแข็งกัด (Frostbite)Divergent การปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง +(0–20)%100
ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity)Superior สถานะ ช็อค มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น (0–20)% ต่อศัตรูที่ถูกสาป50
ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity)Anomalous เพิ่มผลของคำสาป (0–10)%100
ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity)Divergent การปะทะ ศัตรูที่ถูกสาป มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค +(0–20)%100
ระเบิดสายฟ้าฉับพลัน (Storm Burst)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ระเบิดสายฟ้าฉับพลัน (Storm Burst)Anomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–10)%100
ระเบิดสายฟ้าฉับพลัน (Storm Burst)Divergent ลดพื้นที่ส่งผลของ ระเบิด (0–40)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)% ขณะ แชนเนล
20
เผาให้สิ้น (Incinerate)Superior เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%50
เผาให้สิ้น (Incinerate)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
เผาให้สิ้น (Incinerate)Divergent เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย อีก (0–4)% ต่อจำนวนสเตจ
สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น อีก (-200–0)%
คลื่นสุดท้าย สร้างความเสียหาย ลุกไหม้ เพิ่มขึ้น อีก (-200–0)%
20
พายุหมุน (Cyclone)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
พายุหมุน (Cyclone)Anomalous มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป (0–20)% เมื่อปะทะ100
พายุหมุน (Cyclone)Divergent เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก (0–5)%100
พายุหมุน (Cyclone)Phantasmal มีโอกาสมองข้ามสถานะ มึนงง (0–20)% ขณะที่ใช้สกิลนี้100
วาล์ พายุหมุน (Vaal Cyclone)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
หินเสริม MultistrikeSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ ประชิด เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม MultistrikeAnomalous สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโจมตี ลดลง (0–20)%
สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–20)% ต่อจำนวนการเกิดซ้ำ
50
หินเสริม MultistrikeDivergent สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Spell EchoSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Spell EchoAnomalous สกิลที่เสริม มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Spell EchoDivergent สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ลดลง อีก (0–20)%
การเกิดซ้ำครั้งสุดท้าย ของ สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (0–60)%
20
หินเสริม Melee SplashSuperior สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Melee SplashAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ประชิด เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม Melee SplashDivergent สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ลดลง อีก (-40–0)% ต่อเป้าหมายรอบตัว50
หินเสริม Power Charge On CriticalSuperior สกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม Power Charge On CriticalAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก (0–20)% เมื่อคริติคอล100
หินเสริม Power Charge On CriticalDivergent สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–2)% ต่อจำนวน Power Charge10
สายสัมพันธ์เร่าร้อน (Searing Bond)Superior เพิ่มพลังชีวิตของ โทเทม (0–20)%50
สายสัมพันธ์เร่าร้อน (Searing Bond)Anomalous เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม (0–40)%100
สายสัมพันธ์เร่าร้อน (Searing Bond)Divergent เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
สายสัมพันธ์เร่าร้อน (Searing Bond)Phantasmal จำนวน โทเทมอัญเชิญ สูงสุด +(0–2) เสา50
หินเสริม Burning DamageSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ติดไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Burning DamageAnomalous สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม Burning DamageDivergent สกิลที่เสริม มีผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ต่อศัตรู เพิ่มขึ้น (0–40)%100
หินเสริม Elemental ArmySuperior มิเนียนจากสกิลที่เสริม มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +(0–2)%50
หินเสริม Elemental ArmyAnomalous มิเนียน มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Elemental ArmyDivergent มิเนียนจากสกิลที่เสริม ดูดความเสียหาย ธาตุ (0–0.4)% ไปเป็น พลังชีวิต20
หินเสริม HextouchAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น (0–20)% ต่อจำนวนคำสาปบนตัวศัตรู100
รีฟ (Reave)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
รีฟ (Reave)Anomalous แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–100)% เป็น ธาตุแบบสุ่ม20
รีฟ (Reave)Divergent มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล (0–20)%100
รีฟ (Reave)Phantasmal จำนวนสเตจสูงสุด +(0–2)10
วาล์ รีฟ (Vaal Reave)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
หินเสริม Cast On Critical StrikeSuperior สกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล โจมตี เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม Cast On Critical StrikeAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น อีก (0–20)%50
หินเสริม Cast On Critical StrikeDivergent สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Cast on Melee KillSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Cast on Melee KillAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น (0–60)%100
หินเสริม Multiple TrapsSuperior สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผลของ การทริกเกอร์กับดัก เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม Multiple TrapsAnomalous สกิลที่เสริม วาง กับดัก ได้พร้อมกันสูงสุด เพิ่มเติม (0–2) อัน20
หินเสริม Multiple TrapsDivergent สกิลที่เสริม มีโอกาสโยนกับดัก เพิ่มเติม 1 อัน (0–4)%50
หินเสริม EmpowerSuperior หินนี้ ได้รับค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น (0–100)%50
หินเสริม EmpowerAnomalous ลดเงื่อนไข Strength ที่ต้องการ (0–60)%5
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap)Superior เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (0–20)%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า (0–10)%
50
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap)Anomalous เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%100
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap)Divergent กระสุน มีโอกาส ย้อนกลับมา หาคุณ (0–20)%10
วาล์ กับดักสายฟ้า (Vaal Lightning Trap)Superior พื้นช็อค ทำให้ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–5)%50
ทุ่นระเบิดควัน (Smoke Mine)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
ทุ่นระเบิดควัน (Smoke Mine)Anomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
ทุ่นระเบิดควัน (Smoke Mine)Divergent บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (0–10)%20
หินเสริม Endurance Charge on Melee StunSuperior สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู เพิ่มขึัน (0–20)%50
หินเสริม Endurance Charge on Melee StunAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–2)% ต่อจำนวน Endurance Charge20
หินเสริม Endurance Charge on Melee StunDivergent สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)% หากคุณสูญเสีย Endurance Charge 1 ลูก ใน 8 วินาทีที่ผ่านมา100
ปลุกเสกผู้พิทักษ์ (Animate Guardian)Superior มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (0–40)%50
ปลุกเสกผู้พิทักษ์ (Animate Guardian)Anomalous มิเนียน มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–60)%100
ปลุกเสกผู้พิทักษ์ (Animate Guardian)Divergent เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของ มิเนียน (0–40)%100
โยนโล่เงา (Spectral Shield Throw)Superior เพิ่มความเร็วกระสุน (0–40)%50
โยนโล่เงา (Spectral Shield Throw)Anomalous เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
โยนโล่เงา (Spectral Shield Throw)Divergent เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
โยนโล่เงา (Spectral Shield Throw)Phantasmal ตัวคูณคริติคอล +(0–20)% ต่อ โล่พลังงานสูงสุด 100 หน่วย บน โล่20
โยนอาวุธเงา (Spectral Throw)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
โยนอาวุธเงา (Spectral Throw)Anomalous เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%100
โยนอาวุธเงา (Spectral Throw)Divergent ยิงกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก
ลดความเร็วกระสุน (0–10)%
20
วาล์ โยนอาวุธเงา (Vaal Spectral Throw)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
หินเสริม Slower ProjectilesSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Slower ProjectilesAnomalous กระสุนจากสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น (0–15)% ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้100
หินเสริม Slower ProjectilesDivergent กระสุนที่ยิงจากสกิลที่เสริม มีโอกาสไม่ เจาะทะลุ ศัตรู (0–60)%20
หินเสริม Less DurationSuperior สกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล ลดลง อีก (0–10)%50
หินเสริม Less DurationAnomalous เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ที่สร้างด้วย สกิลที่เสริม (0–10)%100
หินเสริม Less DurationDivergent สถานะ เลือดไหล ที่สร้างจาก สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (0–10)%20
หินเสริม Cast on DeathSuperior สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–60)% ขณะที่ตาย50
หินเสริม Cast on DeathAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล +(0–10)% ขณะที่ตาย100
หินเสริม Cast on DeathDivergent สกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (0–60)% ขณะที่ตาย100
หินเสริม Cast when Damage TakenSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Cast when Damage TakenAnomalous สกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม Cast when Damage TakenDivergent สกิลที่เสริม ต้องการจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ลดลง (0–20)% เพื่อทริกเกอร์20
หินเสริม Cast when StunnedSuperior มีโอกาสทริกเกอร์ เวทที่เสริม (0–20)% เมื่อคุณติดสถานะ มึนงง
หรือบล็อคการปะทะที่สร้างสถานะ มึนงง
50
หินเสริม Cast when StunnedAnomalous สกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม Cast when StunnedDivergent สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%100
ปลุกเสกอาวุธ (Animate Weapon)Superior มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (0–20)%50
ปลุกเสกอาวุธ (Animate Weapon)Anomalous มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที ต่อศัตรู (0–10)% เมื่อปะทะ100
ปลุกเสกอาวุธ (Animate Weapon)Divergent มีโอกาสสร้าง ร่างจำลองของอาวุธที่ถูกปลุกเสก (Animate Weapon) เพิ่มเติม 1 ชิ้น (0–20)%50
ปลุกเสกอาวุธ (Animate Weapon)Phantasmal มิเนียน สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มเติม ถึง (0–100)20
หินเสริม EnhanceSuperior หินนี้ ได้รับค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น (0–100)%50
หินเสริม EnhanceAnomalous ลดเงื่อนไข Dexterity ที่ต้องการ (0–60)%5
ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (0–5)%100
ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire)Divergent ความเสียหายของ คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ เจาะต้านทาน ไฟ (0–1)%10
วาล์ มลทินไฟ (Vaal Impurity of Fire)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (0–5)%100
น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice)Divergent ความเสียหายของ คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (0–1)%10
วาล์ มลทินน้ำแข็ง (Vaal Impurity of Ice)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (0–5)%100
สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning)Divergent ความเสียหายของ คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (0–1)%10
วาล์ มลทินสายฟ้า (Vaal Impurity of Lightning)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
เรียกสายฟ้า (Storm Call)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
เรียกสายฟ้า (Storm Call)Anomalous ลดความเร็วในการร่าย (0–40)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
100
เรียกสายฟ้า (Storm Call)Divergent ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–10)%100
เรียกสายฟ้า (Storm Call)Phantasmal สายฟ้า มีโอกาสผ่าลง ตำแหน่งเครื่องหมาย (0–5)% เมื่อร่าย20
วาล์ เรียกสายฟ้า (Vaal Storm Call)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ระเบิดเพลิง (Flameblast)Superior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
ระเบิดเพลิง (Flameblast)Anomalous แปลงความเสียหาย ไฟ (0–40)% เป็น เคออส
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ (0–20)% เมื่อปะทะ
10
ระเบิดเพลิง (Flameblast)Divergent ลดความเร็วในการร่าย อีก (0–20)%
สูงสุด (0–2) สเตจ
20
ระเบิดเพลิง (Flameblast)Phantasmal รัศมี +(0–1) เมตร
ลดพื้นที่ส่งผล อีก (0–10)% ต่อจำนวนสเตจ
50
วาล์ ระเบิดเพลิง (Vaal Flameblast)Superior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
ระดมยิง (Barrage)Superior เพิ่มความเสียหาย กระสุน (0–10)%50
ระดมยิง (Barrage)Anomalous มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป (0–20)% เมื่อปะทะ100
ระดมยิง (Barrage)Divergent เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
ระดมยิง (Barrage)Phantasmal สร้างสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ราวกับสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (0–100)%20
บอลสายฟ้า (Ball Lightning)Superior เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (0–20)%50
บอลสายฟ้า (Ball Lightning)Anomalous เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%100
บอลสายฟ้า (Ball Lightning)Divergent กระสุน มีโอกาสถูก Supercharge (0–10)%20
หินเสริม Vicious ProjectilesSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Vicious ProjectilesAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ (0–10)% เมื่อปะทะ
การโจมตีที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล (0–10)%
100
หินเสริม Vicious ProjectilesDivergent การโจมตีที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง ต่อศัตรู (0–10)% เมื่อปะทะ100
อัญเชิญวิญญาณเกรี้ยวกราด (Summon Raging Spirit)Superior เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน (0–20)%50
อัญเชิญวิญญาณเกรี้ยวกราด (Summon Raging Spirit)Anomalous มิเนียน มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น (0–20)%100
อัญเชิญวิญญาณเกรี้ยวกราด (Summon Raging Spirit)Divergent อัญเชิญ วิญญาณเกรี้ยวกราด ได้สูงสุด (0–2) ตน50
อัญเชิญวิญญาณเกรี้ยวกราด (Summon Raging Spirit)Phantasmal มิเนียน ไม่สามารถรับความเสียหาย (0–2) วินาที หลังจากที่ถูกอัญเชิญ20
คลื่นเพลิง (Flame Surge)Superior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
คลื่นเพลิง (Flame Surge)Anomalous มีโอกาสสร้างสถานะ แผดเผา ต่อศัตรู (0–10)%10
คลื่นเพลิง (Flame Surge)Divergent ความยาวของพื้นที่ +(0–5)100
หินเสริม EnlightenSuperior หินนี้ ได้รับค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น (0–100)%50
หินเสริม EnlightenAnomalous ลดเงื่อนไข Intelligence ที่ต้องการ (0–60)%5
วิชาผิดผี (Desecrate)Superior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–20)%50
วิชาผิดผี (Desecrate)Anomalous เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–200)%100
วิชาผิดผี (Desecrate)Divergent มีโอกาสเรียกศพ เพิ่มเติม 1 ศพ (0–60)100
วิชาผิดผี (Desecrate)Phantasmal ศพที่ถูกเรียกแต่ละศพ มีโอกาสเป็น ศพที่ถูกลืม (0–20)%10
เซ่นไหว้ด้วยเนื้อหนัง (Flesh Offering)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–10)%50
เซ่นไหว้ด้วยเนื้อหนัง (Flesh Offering)Anomalous มอบม็อดให้ มิเนียน: ดูดความเสียหาย (0–0.4)% ไปเป็น พลังชีวิต20
เซ่นไหว้ด้วยเนื้อหนัง (Flesh Offering)Divergent มอบม็อดให้ มิเนียน: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
เซ่นไหว้ด้วยกระดูก (Bone Offering)Superior มอบม็อดให้ มิเนียน: เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
เซ่นไหว้ด้วยกระดูก (Bone Offering)Anomalous ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–40)%
มิเนียน เติมพลังชีวิต (0–100) เมื่อมันบล็อค
20
เซ่นไหว้ด้วยกระดูก (Bone Offering)Divergent มอบม็อดให้ มิเนียน: โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +(0–2)%
มอบม็อดให้ มิเนียน: โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท +(0–2)%
5
เซ่นไหว้ด้วยวิญญาณ (Spirit Offering)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–10)%50
เซ่นไหว้ด้วยวิญญาณ (Spirit Offering)Anomalous เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–40)%100
เซ่นไหว้ด้วยวิญญาณ (Spirit Offering)Divergent มอบม็อดให้ มิเนียน: เพิ่มโอกาสคริติคอล (0–20)%100
เยือกแข็งเรียงหลั่น (Glacial Cascade)Superior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
เยือกแข็งเรียงหลั่น (Glacial Cascade)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
เยือกแข็งเรียงหลั่น (Glacial Cascade)Divergent ลดพื้นที่ส่งผล (0–20)%
ขั้นน้ำแข็งสุดท้าย สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (0–40)%
20
หินเสริม Block Chance ReductionSuperior สกิลที่เสริม ทำให้โอกาสบล็อคของศัตรู ลดลง (0–5)%50
หินเสริม Block Chance ReductionAnomalous สกิลที่เสริม มีผลของ สะเทือนโล่ เพิ่มขึ้น (0–40)%20
ฟาดหลอมละลาย (Molten Strike)Superior เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%50
ฟาดหลอมละลาย (Molten Strike)Anomalous เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%100
ฟาดหลอมละลาย (Molten Strike)Divergent ระยะการฟาดประชิด +(0–0.2) เมตร20
ฟาดหลอมละลาย (Molten Strike)Phantasmal เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (0–40)%100
เรียกประชุม (Convocation)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%
50
เรียกประชุม (Convocation)Anomalous บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (0–40)%100
เรียกประชุม (Convocation)Divergent สร้างสถานะ เสียขวัญ (0–4) วินาที ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้
ลดความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
5
ทุ่นระเบิดสะเก็ดไฟ (Pyroclast Mine)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%50
ทุ่นระเบิดสะเก็ดไฟ (Pyroclast Mine)Anomalous มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู (0–20)%
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (0–100)%
100
ทุ่นระเบิดสะเก็ดไฟ (Pyroclast Mine)Divergent เพิ่มผลของออร่า (0–20)%100
ทุ่นระเบิดสะเก็ดไฟ (Pyroclast Mine)Phantasmal เพิ่มความเสียหาย (0–40)% หากยิงกระสุนอย่างน้อย 7 ลูก100
ศรสลาตัน (Tornado Shot)Superior เพิ่มความเสียหาย กระสุน (0–20)%50
ศรสลาตัน (Tornado Shot)Anomalous แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–60)% เป็น ธาตุแบบสุ่ม20
ศรสลาตัน (Tornado Shot)Divergent เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
หินเสริม GenerositySuperior สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผลของ ออร่า เพิ่มขึ้น (0–40)%50
หินเสริม GenerosityAnomalous ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลที่เสริม มีผล เพิ่มขึ้น (0–5)%10
หินเสริม GenerosityDivergent สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผลของ ออร่า เพิ่มขึ้น (0–100)%
สกิลที่เสริม มีประสิทธิภาพการสำรอง ลดลง (0–20)%
50
สาส์นธุลี (Herald of Ash)Superior บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–15)%50
สาส์นธุลี (Herald of Ash)Anomalous ลดพื้นที่ส่งผล (0–20)%
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (0–60)%
100
สาส์นธุลี (Herald of Ash)Divergent เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)Superior บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (0–15)%50
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)Divergent บัฟมอบม็อด: มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (0–10)%100
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)Superior บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (0–15)%50
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)Anomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)Divergent บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ (0–10)%
บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเสียหาย (0–30)%
20
สาส์นทรมาน (Herald of Agony)Superior เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน (0–20)%50
สาส์นทรมาน (Herald of Agony)Anomalous มิเนียน สร้างความเสียหาย ลดลง อีก (0–40)%
แมงป่องทรมาน มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 2 วินาที (0–20)% เมื่อปะทะ
50
สาส์นทรมาน (Herald of Agony)Divergent บัฟมอบม็อด: มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ (0–20)% เมื่อปะทะ100
สาส์นพิสุทธิ์ (Herald of Purity)Superior เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน (0–20)%50
สาส์นพิสุทธิ์ (Herald of Purity)Anomalous มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ (0–10)% เมื่อปะทะ100
สาส์นพิสุทธิ์ (Herald of Purity)Divergent ทหารยามอัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–20)%50
คำแช่งนายพราน (Poacher's Mark)Superior ศัตรูที่ถูกสาป มีโอกาสให้ Frenzy Charge 1 ลูก (0–5)% เมื่อถูกปะทะ50
คำแช่งนายพราน (Poacher's Mark)Anomalous ศัตรูที่ถูกสาป ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–4)%100
คำแช่งนายพราน (Poacher's Mark)Divergent ศัตรูที่ถูกสาป มีค่าป้องกันกายภาพ (-5–0)%100
สายฟ้าแลบ (Lightning Tendrils)Superior เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (0–20)%50
สายฟ้าแลบ (Lightning Tendrils)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
สายฟ้าแลบ (Lightning Tendrils)Divergent เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%100
สายฟ้าแลบ (Lightning Tendrils)Phantasmal สร้างความเสียหาย ลดลง อีก (0–30)%
คลื่นพลังที่แรงขึ้น สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น อีก (0–150)%
50
Old Lightning TendrilsSuperior เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (0–20)%50
Old Lightning TendrilsAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
Old Lightning TendrilsDivergent เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%100
Old Lightning TendrilsPhantasmal สร้างความเสียหาย ลดลง อีก (0–30)%
คลื่นพลังที่แรงขึ้น สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น อีก (0–150)%
50
ระเบิดจลนศาสตร์ (Kinetic Blast)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ระเบิดจลนศาสตร์ (Kinetic Blast)Anomalous กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม (0–2) เป้าหมาย10
ระเบิดจลนศาสตร์ (Kinetic Blast)Divergent กระสุน มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–30)% หลังเกิดการ แบ่งตัว100
ศรเคลื่อนย้ายพริบตา (Blink Arrow)Superior การโจมตีนี้และมิเนียน มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–30)%50
ศรเคลื่อนย้ายพริบตา (Blink Arrow)Anomalous มิเนียน มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น (0–20)%100
ศรเคลื่อนย้ายพริบตา (Blink Arrow)Divergent เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของ มิเนียน (0–60)%100
ศรเคลื่อนย้ายพริบตา (Blink Arrow)Phantasmal เก็บการใช้งานได้ +(0–1) ครั้ง20
ศรเงาสะท้อน (Mirror Arrow)Superior การโจมตีนี้และมิเนียน มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–30)%50
ศรเงาสะท้อน (Mirror Arrow)Anomalous มิเนียน มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น (0–20)%100
ศรเงาสะท้อน (Mirror Arrow)Divergent เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของ มิเนียน (0–60)%100
ศรเงาสะท้อน (Mirror Arrow)Phantasmal เก็บการใช้งานได้ +(0–2) ครั้ง20
สวนกลับ (Riposte)Superior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
สวนกลับ (Riposte)Anomalous เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%50
สวนกลับ (Riposte)Divergent มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (0–20)% เมื่อปะทะ20
คาดการณ์ (Reckoning)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
คาดการณ์ (Reckoning)Anomalous มีโอกาสสร้างสถานะ อ่อนกำลัง 1 วินาที ต่อศัตรู (0–40)% เมื่อปะทะ20
คาดการณ์ (Reckoning)Divergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%50
คาดการณ์ (Reckoning)Phantasmal เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
ฟาดสายฟ้าสถิต (Static Strike)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
ฟาดสายฟ้าสถิต (Static Strike)Anomalous เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
ฟาดสายฟ้าสถิต (Static Strike)Divergent ชิ่ง +(0–1) ครั้ง
ลดความเสียหาย (0–40)%
5
ฟาดสายฟ้าสถิต (Static Strike)Phantasmal เพิ่มความถี่ของลำแสง (0–20)%
ลดพื้นที่ส่งผล (0–20)%
50
หินเสริม Physical to LightningSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มขึ้น (0–10)%
สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น (0–10)%
50
หินเสริม Physical to LightningAnomalous สกิลที่เสริม แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–10)% เป็น สายฟ้า100
หินเสริม Physical to LightningDivergent ศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค จากสกิลที่เสริม ได้รับความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น (0–10)%20
ทวงแค้น (Vengeance)Superior มีโอกาสทริกเกอร์ สกิลนี้ (0–10)% เมื่อถูกปะทะ50
ทวงแค้น (Vengeance)Anomalous เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%50
ทวงแค้น (Vengeance)Divergent เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
ทวงแค้น (Vengeance)Phantasmal มีโอกาสได้รับสถานะ คลั่ง 1 ระดับ (0–40)% เมื่อปะทะ20
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)Superior มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)%50
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)Anomalous เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%100
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)Divergent โกเลมอัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–20)%100
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)Superior มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)%50
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)Anomalous เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%100
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)Divergent โกเลมอัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–20)%100
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)Superior มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)%50
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)Anomalous เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%100
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)Divergent โกเลมอัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–20)%100
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)Superior มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)%50
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)Anomalous เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%100
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)Divergent โกเลมอัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม BlasphemySuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลคำสาปที่เสริม (0–20)%50
หินเสริม BlasphemyAnomalous สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–40)%
ลดผลของ คำสาปที่เสริม (0–10)%
100
หินเสริม BlasphemyDivergent สกิลที่เสริม มีประสิทธิภาพการสำรอง เพิ่มขึ้น (0–4)%10
ทุบคลื่นน้ำแข็ง (Ice Crash)Superior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
ทุบคลื่นน้ำแข็ง (Ice Crash)Anomalous มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรู (0–10)%100
ทุบคลื่นน้ำแข็ง (Ice Crash)Divergent เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย (0–60)%100
ทุบคลื่นน้ำแข็ง (Ice Crash)Phantasmal สเตจที่สาม สร้างความเสียหาย ลดลง อีก (-30–0)%
สเตจแรก สร้างความเสียหาย ลดลง อีก (0–40)%
50
คำรามรวมทัพ (Rallying Cry)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%50
คำรามรวมทัพ (Rallying Cry)Anomalous เพิ่มความเร็วในการคำราม (0–40)%100
คำรามรวมทัพ (Rallying Cry)Divergent บัฟส่งผลต่อมิเนียนของคุณ เพิ่มขึ้น อีก (0–40)%10
คำรามรวมทัพ (Rallying Cry)Phantasmal การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%50
คำรามโลกันตร์ (Infernal Cry)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%50
คำรามโลกันตร์ (Infernal Cry)Anomalous เพิ่มความเร็วในการคำราม (0–40)%100
คำรามโลกันตร์ (Infernal Cry)Divergent การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%50
พุ่งไฟ (Flame Dash)Superior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%50
พุ่งไฟ (Flame Dash)Anomalous เพิ่มระยะเดินทาง (0–20)%100
พุ่งไฟ (Flame Dash)Divergent มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู (0–40)%
เพิ่มความเสียหายของ ติดไฟ อีก (0–40)%
50
ฟาดอย่างระมัดระวัง (Vigilant Strike)Superior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
ฟาดอย่างระมัดระวัง (Vigilant Strike)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%100
ฟาดอย่างระมัดระวัง (Vigilant Strike)Divergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%50
ฟาดอย่างระมัดระวัง (Vigilant Strike)Phantasmal การปะทะ ประชิด ให้สถานะ ตั้งมั่น (0–2) วินาที100
หินเสริม FortifySuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม FortifyAnomalous สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของสถานะ การตั้งมั่น เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม FortifyDivergent การปะทะจากสกิลที่เสริม ท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ (0–5)% ขณะที่มีจำนวนสถานะ การตั้งมั่น สูงสุด50
มีดน้ำแข็ง (Frost Blades)Superior เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%50
มีดน้ำแข็ง (Frost Blades)Anomalous ยิงกระสุน เพิ่มเติม (0–2) ลูก20
มีดน้ำแข็ง (Frost Blades)Divergent เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง (0–20)%100
หินเสริม Ice BiteSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น (0–20)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ แช่แข็ง50
หินเสริม Ice BiteAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–2)% ต่อจำนวน Frenzy Charge100
หินเสริม Ice BiteDivergent สกิลที่เสริม มีโอกาสให้ Frenzy Charge 1 ลูก (0–20)% เมื่อสังหารศัตรูที่ติดสถานะ แช่แข็ง100
หินเสริม HypothermiaSuperior สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของสถานะ หนาวเย็น ต่อศัตรู เพิ่มขึ้น (0–30)%50
หินเสริม HypothermiaAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง +(0–20)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น100
หินเสริม HypothermiaDivergent ศัตรูที่ติดสถานะ แช่แข็ง จาก สกิลที่เสริม มีค่าต้านทาน น้ำแข็ง (-4–0)%100
หินเสริม InnervateSuperior สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของสถานะ ช็อค ต่อศัตรู เพิ่มขึ้น (0–30)%50
หินเสริม InnervateAnomalous สถานะ เชื่อมประจุ คงอยู่ (0–2) วินาที100
หินเสริม InnervateDivergent มีโอกาสได้รับสถานะ เชื่อมประจุ (0–4)% เมื่อคุณสร้างสถานะ ช็อค ต่อ ศัตรูยูนิค ด้วย สกิลที่เสริม10
กระสุนหินหลอม (Rolling Magma)Superior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
กระสุนหินหลอม (Rolling Magma)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
กระสุนหินหลอม (Rolling Magma)Divergent เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%50
กระสุนหินหลอม (Rolling Magma)Phantasmal มีโอกาสระเบิดสร้างความเสียหายสองเท่า (0–10)% แทนการ ชิ่ง20
หินเสริม Trap and Mine DamageSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Trap and Mine DamageAnomalous สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานพลังชีวิต ลดลง (0–10)%
สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานมานา ลดลง (0–10)%
สกิลที่เสริม มีประสิทธิภาพการสำรอง เพิ่มขึ้น (0–20)%
100
หินเสริม Trap and Mine DamageDivergent สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–2)% ต่อจำนวน Power Charge10
ฟาดอย่างบ้าคลั่ง (Wild Strike)Superior เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (0–20)%50
ฟาดอย่างบ้าคลั่ง (Wild Strike)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%50
ฟาดอย่างบ้าคลั่ง (Wild Strike)Divergent ยิงกระสุน เพิ่มเติม (0–2) ลูก50
ฟาดอย่างบ้าคลั่ง (Wild Strike)Phantasmal เพิ่มระยะของการ ชิ่ง (0–20)%50
กับดักน้ำแข็ง (Ice Trap)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
กับดักน้ำแข็ง (Ice Trap)Anomalous เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (0–5)%100
กับดักน้ำแข็ง (Ice Trap)Divergent สร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูราวกับสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (0–100)%100
ฝนระเบิด (Blast Rain)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ฝนระเบิด (Blast Rain)Anomalous มีโอกาสสร้างสถานะ อาบขี้เถ้า ต่อศัตรู (0–5)% เมื่อปะทะ100
ฝนระเบิด (Blast Rain)Divergent เพิ่มความเสียหาย (0–40)% ต่อศัตรูที่ห่างไกล100
ฝนระเบิด (Blast Rain)Phantasmal ศร มีพื้นที่ตก เพิ่มขึ้น (0–60)%100
ศรกระแสไฟ (Galvanic Arrow)Superior เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%50
ศรกระแสไฟ (Galvanic Arrow)Anomalous ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (0–20)%100
ศรกระแสไฟ (Galvanic Arrow)Divergent พื้นที่ทรงกรวย เกิดไกลขึ้นไปข้างหน้า (0–80)%20
มีดร่วง (Bladefall)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
มีดร่วง (Bladefall)Anomalous มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป (0–20)% เมื่อปะทะ100
มีดร่วง (Bladefall)Divergent เพิ่มระยะห่างระหว่างระลอก (0–40)%100
กระแสมีดวน (Blade Vortex)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
กระแสมีดวน (Blade Vortex)Anomalous ดูดความเสียหาย (0–0.4)% ไปเป็น พลังชีวิต10
กระแสมีดวน (Blade Vortex)Divergent มีโอกาสสร้าง มีด เพิ่มเติม 1 เล่ม (0–20)%100
กระแสมีดวน (Blade Vortex)Phantasmal เพิ่มความเสียหาย (0–60)% ขณะที่คุณมี ใบมีด ไม่เกิน 5 เล่ม100
วาล์ กระแสมีดวน (Vaal Blade Vortex)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ระเบิดน้ำแข็ง (Frost Bomb)Superior เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (0–20)%50
ระเบิดน้ำแข็ง (Frost Bomb)Anomalous มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรู (0–10)%100
ระเบิดน้ำแข็ง (Frost Bomb)Divergent เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
ระเบิดน้ำแข็ง (Frost Bomb)Phantasmal ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%
50
ป้อมหน้าไม้ทลายกำแพง (Siege Ballista)Superior เพิ่มความเสียหาย กระสุน (0–20)%50
ป้อมหน้าไม้ทลายกำแพง (Siege Ballista)Anomalous ยิงกระสุน เพิ่มเติม (0–2) ลูก
ลดความเร็วในการโจมตี (0–20)%
100
ป้อมหน้าไม้ทลายกำแพง (Siege Ballista)Divergent เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%100
ป้อมหน้าไม้ทลายกำแพง (Siege Ballista)Phantasmal มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง ต่อศัตรู (0–20)% เมื่อปะทะ100
ลูกแก้ววายุ (Orb of Storms)Superior เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (0–20)%50
ลูกแก้ววายุ (Orb of Storms)Anomalous ลำแสง แยก ไปหาเป้าหมาย เพิ่มเติม (0–2) ตัว50
ลูกแก้ววายุ (Orb of Storms)Divergent เจาะต้านทาน สายฟ้า (0–5)%
ลูกแก้ว หายไปหลังจากผ่า (-5–0) ครั้ง
100
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)Superior มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)%50
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)Anomalous เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%100
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)Divergent โกเลมอัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–20)%100
แผ่นดินไหว (Earthquake)Superior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
แผ่นดินไหว (Earthquake)Anomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
เพิ่มความเสียหาย (0–60)%
100
แผ่นดินไหว (Earthquake)Divergent การทุบครั้งแรก มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–40)%100
แผ่นดินไหว (Earthquake)Phantasmal การเพิ่มและลด ความเสียหาย เวท ส่งผลต่อ ความเสียหาย โจมตี เช่นกันในสัดส่วน (0–50)% ของค่าดังกล่าว5
หินเสริม Critical Strike AfflictionSuperior สกิลที่เสริม มีตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เจ็บป่วย ที่เกิดจากคริติคอล +(0–10)%50
หินเสริม Critical Strike AfflictionAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม Critical Strike AfflictionDivergent สกิลที่เสริม มีตัวคูณคริติคอล +(0–15)%100
โรคติดต่อ (Contagion)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
โรคติดต่อ (Contagion)Anomalous เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–60)%100
โรคติดต่อ (Contagion)Divergent มีโอกาสกระจายตัว (0–60)% เมื่อศัตรูที่ได้รับผลถูกปะทะ20
เหี่ยวเฉา (Wither)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
เหี่ยวเฉา (Wither)Anomalous ศัตรูที่ติดสถานะ ขัดขวาง สร้างความเสียหาย เคออส ลดลง (0–4)%100
เหี่ยวเฉา (Wither)Divergent สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างดีบัฟ เหี่ยวเฉา เพิ่มเติม 1 ระดับ (0–100)% หากคุณร่ายเวทนี้ด้วยตัวเอง20
แพร่โรคร้าย (Blight)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
แพร่โรคร้าย (Blight)Anomalous เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–20)%100
แพร่โรคร้าย (Blight)Divergent เพิ่มระยะเวลารอง (0–60)%100
ดูดแก่นแท้ (Essence Drain)Superior เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–20)%50
ดูดแก่นแท้ (Essence Drain)Anomalous ฟื้นฟูพลังชีวิต เท่ากับ (0–0.1)% ของ ความเสียหายจากดีบัฟ100
ดูดแก่นแท้ (Essence Drain)Divergent เพิ่มความเสียหาย ปะทะ (0–100)%20
หินเสริม Void ManipulationSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Void ManipulationAnomalous สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Void ManipulationDivergent สกิลที่เสริม ดูดความเสียหาย เคออส (0–0.4)% ไปเป็น พลังชีวิต10
หินเสริม Controlled DestructionSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Controlled DestructionAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล ลดลง อีก (0–20)%
สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ (0–10)%
100
หินเสริม Controlled DestructionDivergent สกิลที่เสริม มีโอกาส โชคดี ในการคำนวณ ความเสียหาย ปะทะ (0–10)%100
หินเสริม Swift AfflictionSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหายต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Swift AfflictionAnomalous สกิลที่เสริม มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Swift AfflictionDivergent คุณและศัตรู มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (0–20)% ขณะที่ติดสถานะ เจ็บป่วย ด้วยสกิลที่เสริม10
หินเสริม Cluster TrapsSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กับดัก เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Cluster TrapsAnomalous สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโยนกับดัก เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Cluster TrapsDivergent สกิลที่เสริม มีการกระจายกับดัก ลดลง (0–40)%100
บรรพชนร่มโพธิ์ร่มไทร (Ancestral Protector)Superior เพิ่มความเสียหายของ โทเทม (0–20)%50
บรรพชนร่มโพธิ์ร่มไทร (Ancestral Protector)Anomalous เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (0–40)%100
บรรพชนร่มโพธิ์ร่มไทร (Ancestral Protector)Divergent เพิ่มระยะในการทำงาน (0–40)%20
บรรพชนร่มโพธิ์ร่มไทร (Ancestral Protector)Phantasmal เพิ่มผลของบัฟ โทเทมบรรพชน (0–20)%100
บรรพชนผู้นำทัพ (Ancestral Warchief)Superior เพิ่มความเสียหายของ โทเทม (0–20)%50
บรรพชนผู้นำทัพ (Ancestral Warchief)Anomalous เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (0–40)%100
บรรพชนผู้นำทัพ (Ancestral Warchief)Divergent เพิ่มระยะในการทำงาน (0–40)%20
บรรพชนผู้นำทัพ (Ancestral Warchief)Phantasmal เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย (0–40)%100
แผ่นดินแยก (Sunder)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
แผ่นดินแยก (Sunder)Anomalous คลื่นระเบิด มีระยะเวลาระหว่างแต่ละพื้นที่ ลดลง (0–10)%100
แผ่นดินแยก (Sunder)Divergent เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (0–20)%100
แผ่นดินแยก (Sunder)Phantasmal คลื่นสะท้อน มีพื้นที่ส่งผล ลดลง (0–20)%
คลื่นระเบิด มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–20)%
50
บอลเยือกแข็ง (Frostbolt)Superior เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (0–20)%50
บอลเยือกแข็ง (Frostbolt)Anomalous กระสุน มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–40)% ต่อวินาที10
บอลเยือกแข็ง (Frostbolt)Divergent ลดความเร็วกระสุน อีก (0–20)%100
บอลเยือกแข็ง (Frostbolt)Phantasmal กระสุน มีโอกาส ย้อนกลับมา หาคุณ (0–20)%20
น้ำวน (Vortex)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
น้ำวน (Vortex)Anomalous เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (0–20)%100
น้ำวน (Vortex)Divergent ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%
50
น้ำวน (Vortex)Phantasmal เพิ่มความเสียหาย (0–40)% เมื่อร่ายบน บอลเยือกแข็ง (Frostbolt)100
หินเสริม Elemental FocusSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ธาตุ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Elemental FocusAnomalous สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Elemental FocusDivergent มีโอกาสมองข้ามสถานะ มึนงง (0–20)% ขณะใช้ สกิลที่เสริม20
หินเสริม MinefieldSuperior สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม MinefieldAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสโยนทุ่นระเบิด เพิ่มเติมสูงสุด 1 ลูก (0–4)%20
หินเสริม MinefieldDivergent สกิลที่เสริม วาง ทุ่นระเบิด ได้พร้อมกันสูงสุด เพิ่มเติม (0–4) ลูก5
หินเสริม Advanced TrapsSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กับดัก เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Advanced TrapsAnomalous สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม Advanced TrapsDivergent สกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (0–10)%100
สัญญามืด (Dark Pact)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
สัญญามืด (Dark Pact)Anomalous สละพลังชีวิต ของ โครงกระดูก (0–1)% เพื่อสร้างความเสียหาย เคออส ในจำนวนที่เท่ากัน100
สัญญามืด (Dark Pact)Divergent มิเนียน เติมพลังชีวิต (0–2)% เมื่อปะทะ50
ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray)Superior เพิ่มความยาวของลำแสง (0–10)%50
ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray)Anomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray)Divergent ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–40)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–40)%
50
หินเสริม Cast while ChannellingSuperior สกิลแชนเนลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Cast while ChannellingAnomalous สกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Ignite ProliferationSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Ignite ProliferationAnomalous สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Ignite ProliferationDivergent สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (0–10)%100
หินเสริม Chance to BleedSuperior การโจมตีที่เสริม สร้างความเสียหาย เลือดไหล เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Chance to BleedAnomalous การโจมตีที่เสริม มีระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม Chance to BleedDivergent สกิลที่เสริม มีการเสริมความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (0–20)%20
หินเสริม Chance to PoisonSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย พิษ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Chance to PoisonAnomalous สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของสถานะ พิษ เพิ่มขึ้น (0–10)%20
หินเสริม Chance to PoisonDivergent สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม Deadly AilmentsSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหายต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Deadly AilmentsAnomalous เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ที่สร้างด้วย สกิลที่เสริม (0–20)%100
หินเสริม Deadly AilmentsDivergent สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น อีก (0–40)%20
หินเสริม DecaySuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม DecayAnomalous สกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม DecayDivergent สกิลที่เสริม แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–10)% เป็น เคออส20
หินเสริม EfficacySuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหายต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม EfficacyAnomalous สกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม EfficacyDivergent สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานพลังชีวิต ลดลง (0–10)%
สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานมานา ลดลง (0–10)%
100
หินเสริม Vile ToxinsSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย พิษ เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม Vile ToxinsAnomalous สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของสถานะ พิษ เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Vile ToxinsDivergent พิษจากสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (0–5)%100
หินเสริม MaimSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม MaimAnomalous สกิลที่เสริม มีผลของสถานะ ขาหัก เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม MaimDivergent สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล (0–10)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ขาหัก100
หินเสริม ImmolateSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม ImmolateAnomalous สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม ImmolateDivergent สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (0–10)%100
หินเสริม Unbound AilmentsSuperior เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ที่สร้างด้วย สกิลที่เสริม (0–10)%50
หินเสริม Unbound AilmentsAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เจ็บป่วย เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม Unbound AilmentsDivergent สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–30)% ขณะที่คุณได้รับผลจากสถานะ เจ็บป่วย100
หินเสริม BrutalitySuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม BrutalityAnomalous การโจมตีที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล (0–10)%100
หินเสริม BrutalityDivergent สกิลที่เสริม ท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ (0–5)%100
หินเสริม RuthlessSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม RuthlessAnomalous สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู เพิ่มขึัน (0–20)%100
หินเสริม RuthlessDivergent ลงมือพิฆาต จากสกิลที่เสริม จะสร้างความเสียหาย ประชิด เพิ่มขึ้น อีก (0–20)%
สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโจมตี ลดลง (0–20)%
100
หินเสริม MomentumSuperior สถานะ ฉับไว คงอยู่ +(0–0.5) วินาที100
หินเสริม MomentumAnomalous สถานะ ฉับไว มอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (0–2)% ต่อจำนวนสถานะ โมเมนตัม ที่สูญเสีย50
หินเสริม MomentumDivergent ระยะเวลาระหว่างการได้รับสถานะ โมเมนตัม (-0.1–0) วินาที ขณะแชนเนล สกิลที่เสริม50
หินเสริม Arcane SurgeSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Arcane SurgeAnomalous กระแสอาคม มอบม็อด: เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (0–12)%100
หินเสริม Arcane SurgeDivergent กระแสอาคม คงอยู่ (0–2) วินาที100
ฌาปนกิจ (Cremation)Superior เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%50
ฌาปนกิจ (Cremation)Anomalous เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (0–100)%100
ฌาปนกิจ (Cremation)Divergent ยิงกระสุน เร็วขึ้น (0–5)%50
ฌาปนกิจ (Cremation)Phantasmal มีโอกาสระเบิดศพที่อยู่ใกล้ (0–40)% เมื่อยิงกระสุน10
สลับร่าง (Bodyswap)Superior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
สลับร่าง (Bodyswap)Anomalous เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (0–100)%100
สลับร่าง (Bodyswap)Divergent เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
สลับร่าง (Bodyswap)Phantasmal เพิ่มความเสียหาย (0–40)% หากไม่ได้กลืนกินศพ20
ทุบเปลือกโลกแยก (Tectonic Slam)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ทุบเปลือกโลกแยก (Tectonic Slam)Anomalous มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู (0–20)%
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (0–60)%
100
ทุบเปลือกโลกแยก (Tectonic Slam)Divergent ดูดความเสียหาย ไฟ (0–2)% ไปเป็น พลังชีวิต20
ทุบเปลือกโลกแยก (Tectonic Slam)Phantasmal เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%100
หินเสริม Infused ChannellingSuperior ได้รับสถานะ อาบพลัง หลังจากแชนเนล สกิลที่เสริม ไปได้ (-0.4–0) วินาที50
หินเสริม Infused ChannellingAnomalous เพิ่มผลของสถานะ อาบพลัง (0–10)%100
หินเสริม Infused ChannellingDivergent อาบพลัง มอบม็อด: ฟื้นฟูพลังชีวิต (0–0.5)% ต่อวินาที20
หินเสริม VolleySuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม VolleyAnomalous เพิ่มระยะห่างระหว่างตำแหน่งที่ยิง (0–20)%100
หินเสริม VolleyDivergent สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Spell CascadeSuperior สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Spell CascadeAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Spell CascadeDivergent สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–20)%
สกิลที่เสริม มีระยะเวลาระหว่าง พื้นที่ที่ได้รับผล เพิ่มขึ้น (0–100)%
20
หินเสริม Ancestral CallSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ประชิด เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Ancestral CallAnomalous สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Ancestral CallDivergent สกิลที่เสริม มีระยะการฟาดประชิด +(0–0.4) เมตร20
หินเสริม Summon PhantasmSuperior มีโอกาสอัญเชิญ ผี 1 ตน (0–10)% เมื่อสกิลที่เสริม หรือ มิเนียนที่ไม่ใช่ ผี
จากสกิลที่เสริม ลงมือสังหาร
50
หินเสริม Summon PhantasmAnomalous เพิ่มความเสียหายของ ทุกอย่างยกเว้นมิเนียน (0–60)%100
หินเสริม Summon PhantasmDivergent สกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Mirage ArcherSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Mirage ArcherAnomalous มือธนูเงา ยิงกระสุน เพิ่มเติม (0–2) ลูก ด้วย สกิลที่เสริม
มือธนูเงา คงอยู่ (-2–0) วินาที
10
หินเสริม Mirage ArcherDivergent สกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (0–20)%50
บอบบาง (Vulnerability)Superior เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล (0–10)% ต่อศัตรูที่ถูกสาป50
บอบบาง (Vulnerability)Anomalous เพิ่มผลของคำสาป (0–10)%100
บอบบาง (Vulnerability)Divergent การปะทะด้วยการโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 4 วินาที ต่อ ศัตรูที่ถูกสาป (0–10)%100
กับดักระเบิด (Explosive Trap)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
กับดักระเบิด (Explosive Trap)Anomalous เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (0–60)%100
กับดักระเบิด (Explosive Trap)Divergent แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–40)% เป็น น้ำแข็ง20
กับดักดูดพลัง (Siphoning Trap)Superior เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง (0–20)%50
กับดักดูดพลัง (Siphoning Trap)Anomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
กับดักดูดพลัง (Siphoning Trap)Divergent ปล่อยลำแสงใส่ศัตรูใกล้สุด (0–2) ตัว100
กับดักดูดพลัง (Siphoning Trap)Phantasmal ฟื้นฟูโล่พลังงาน (0–0.4)% ต่อวินาที ต่อจำนวนศัตรูที่รับผล10
กับดักเครื่องพ่นไฟ (Flamethrower Trap)Superior เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%50
กับดักเครื่องพ่นไฟ (Flamethrower Trap)Anomalous ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–60)%
100
กับดักเครื่องพ่นไฟ (Flamethrower Trap)Divergent เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (0–20)%100
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap)Superior มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (0–20)%50
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap)Anomalous ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–60)%
100
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap)Divergent มีโอกาสสร้างสถานะ ขัดขวาง ต่อศัตรู (0–10)% เมื่อปะทะ100
กับดักกระทุ้งปฐพี (Seismic Trap)Superior เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (0–20)%50
กับดักกระทุ้งปฐพี (Seismic Trap)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
กับดักกระทุ้งปฐพี (Seismic Trap)Divergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%100
กับดักกระทุ้งปฐพี (Seismic Trap)Phantasmal ลดความถี่ของคลื่น (0–60)%
เพิ่มความเสียหาย (0–100)%
100
วาล์ แผ่นดินไหว (Vaal Earthquake)Superior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
วาล์ แพร่โรคร้าย (Vaal Blight)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
หินเสริม Charged TrapsSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กับดัก เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Charged TrapsAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสให้ Frenzy Charge 1 ลูก (0–10)% เมื่อศัตรูทริกเกอร์กับดักของคุณ
สกิลที่เสริม มีโอกาสให้ Power Charge 1 ลูก (0–10)% เมื่อศัตรูทริกเกอร์กับดักของคุณ
100
หินเสริม Charged TrapsDivergent สกิลที่เสริม มีรัศมีในการทริกเกอร์กับดัก เพิ่มขึ้น (0–10)% ต่อจำนวน Power Charge100
หินเสริม Charged MinesSuperior เพิ่มความเสียหายของ ทุ่นระเบิด (0–10)%50
หินเสริม Charged MinesAnomalous มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (0–10)% เมื่อทุ่นระเบิด จากสกิลที่เสริม ถูกจุดชนวน โดยมีเป้าหมายเป็นศัตรู
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก (0–10)% เมื่อทุ่นระเบิด จากสกิลที่เสริม ถูกจุดชนวน โดยมีเป้าหมายเป็นศัตรู
100
หินเสริม Charged MinesDivergent สกิลที่เสริม มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–4)% ต่อจำนวน Frenzy Charge เมื่อใช้จากทุ่นระเบิด20
วาล์ บรรพชนผู้นำทัพ (Vaal Ancestral Warchief)Superior เพิ่มความเสียหายของ โทเทม (0–20)%50
เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ (Consecrated Path)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ (Consecrated Path)Anomalous เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ (Consecrated Path)Divergent เพิ่มระยะการ เทเลพอร์ต (0–10)%50
เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ (Consecrated Path)Phantasmal เพิ่มพื้นที่ พื้นศักดิ์สิทธิ์ (0–40)%50
เฆี่ยนตี (Smite)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
เฆี่ยนตี (Smite)Anomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
เฆี่ยนตี (Smite)Divergent เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (0–20)%100
เฆี่ยนตี (Smite)Phantasmal ออร่ามอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (0–5)%20
ลูกศรหายนะ (Scourge Arrow)Superior เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%50
ลูกศรหายนะ (Scourge Arrow)Anomalous สปอร์แต่ละกอ ปล่อย ศรหนาม (0–1) ดอก20
ลูกศรหายนะ (Scourge Arrow)Divergent เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
ลูกศรหายนะ (Scourge Arrow)Phantasmal มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ (0–20)% เมื่อปะทะ100
ฝนพิษ (Toxic Rain)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ฝนพิษ (Toxic Rain)Anomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–10)%100
ฝนพิษ (Toxic Rain)Divergent แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น เคออส100
ฝนพิษ (Toxic Rain)Phantasmal ยิงศร เพิ่มเติม (0–2) ดอก
ลดผลจากดีบัฟ (0–20)%
20
อัญเชิญวัตถุศักดิ์สิทธิ์ (Summon Holy Relic)Superior มิเนียน มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%50
อัญเชิญวัตถุศักดิ์สิทธิ์ (Summon Holy Relic)Anomalous เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของ มิเนียน (0–60)%100
อัญเชิญวัตถุศักดิ์สิทธิ์ (Summon Holy Relic)Divergent วัตถุศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม Withering TouchSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Withering TouchAnomalous สกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม Withering TouchDivergent สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างดีบัฟ เหี่ยวเฉา เพิ่มเติม 1 ระดับ (0–20)% เมื่อสร้างดีบัฟ เหี่ยวเฉา50
หินเสริม BonechillSuperior สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของสถานะ หนาวเย็น ต่อศัตรู เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม BonechillAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม BonechillDivergent เพิ่มผลของสถานะ หนาวเย็น ที่สร้างด้วย สกิลที่เสริม (0–10)%100
ลูกแก้วเหมันต์ (Winter Orb)Superior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
ลูกแก้วเหมันต์ (Winter Orb)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
ลูกแก้วเหมันต์ (Winter Orb)Divergent เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
ลูกแก้วเหมันต์ (Winter Orb)Phantasmal เพิ่มความเร็วกระสุน (0–40)%100
พุ่งเหล็กกล้า (Lancing Steel)Superior เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (0–20)%50
พุ่งเหล็กกล้า (Lancing Steel)Anomalous ฝูงเหล็ก มีระยะเล็งกระสุน เพิ่มขึ้น (0–30)%100
พุ่งเหล็กกล้า (Lancing Steel)Divergent กระสุน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น สูงสุด (0–40)% เมื่อมันเริ่มเคลื่อนที่ โดยมีโบนัสนี้ลดลงตามระยะทาง100
พุ่งเหล็กกล้า (Lancing Steel)Phantasmal มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง ต่อศัตรู (0–10)% เมื่อปะทะ100
ตราเวทสายฟ้า (Storm Brand)Superior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
ตราเวทสายฟ้า (Storm Brand)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
ตราเวทสายฟ้า (Storm Brand)Divergent มีโอกาส ชิ่ง เพิ่มเติม 1 ครั้ง (0–20)%100
ตราเวทสายฟ้า (Storm Brand)Phantasmal เพิ่มผลของสถานะ ช็อค (0–20)%100
ธงสงคราม (War Banner)Superior เพิ่มผลของออร่า (0–10)%50
ธงสงคราม (War Banner)Anomalous ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–60)%
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีอัตราความแม่นยำ เพิ่มขึ้น (0–10)%
10
ธงสงคราม (War Banner)Divergent เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
ธงหวาดกลัว (Dread Banner)Superior เพิ่มผลของออร่า (0–10)%50
ธงหวาดกลัว (Dread Banner)Anomalous ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–60)%
ศัตรูที่อยู่ใกล้ สร้างความเสียหาย ลดลง อีก (0–2)%
10
ธงหวาดกลัว (Dread Banner)Divergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง ต่อศัตรู (0–5)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี100
เหล็กกล้าแตกกระจาย (Shattering Steel)Superior เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (0–20)%50
เหล็กกล้าแตกกระจาย (Shattering Steel)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%
เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%
100
เหล็กกล้าแตกกระจาย (Shattering Steel)Divergent ยิงกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก10
เหล็กกล้าแตกกระจาย (Shattering Steel)Phantasmal เพิ่มความเร็วกระสุน (0–30)%100
หินเสริม Multiple TotemsSuperior สกิลที่เสริม มีความเร็วในการวางโทเทม เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม Multiple TotemsAnomalous เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม (0–20)%100
หินเสริม Multiple TotemsDivergent เพิ่มความเสียหายของ โทเทม (0–10)%100
ตราเวทวันสิ้นโลก (Armageddon Brand)Superior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
ตราเวทวันสิ้นโลก (Armageddon Brand)Anomalous มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (0–5)%100
ตราเวทวันสิ้นโลก (Armageddon Brand)Divergent ตราเวท มีโอกาสเกาะศัตรูตัวใหม่ (0–20)% ทุกครั้งที่มันทำงาน20
เรียกคืนตราเวท (Brand Recall)Superior ตราเวท มีระยะเกาะ เพิ่มขึ้น (0–20)%50
เรียกคืนตราเวท (Brand Recall)Anomalous เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%20
เปลวไฟชำระล้าง (Purifying Flame)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
เปลวไฟชำระล้าง (Purifying Flame)Anomalous มีโอกาสสร้าง พื้นศักดิ์สิทธิ์ รอบตัวคุณเช่นกัน (0–10)%20
เปลวไฟชำระล้าง (Purifying Flame)Divergent พื้นศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–5)%100
เปลวไฟชำระล้าง (Purifying Flame)Phantasmal เพิ่มผลของ พื้นศักดิ์สิทธิ์ (0–20)%20
ฉีกวิญญาณ (Soulrend)Superior เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–20)%50
ฉีกวิญญาณ (Soulrend)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
ฉีกวิญญาณ (Soulrend)Divergent เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
ฉีกวิญญาณ (Soulrend)Phantasmal เพิ่มความเสียหาย ปะทะ (0–100)%20
คาถามรณะ (Bane)Superior คำสาปที่ใช้ มีผล เพิ่มขึ้น (0–10)%50
คาถามรณะ (Bane)Anomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
คาถามรณะ (Bane)Divergent ศัตรู มีโอกาสระเบิดเมื่อมันตาย (0–10)% สร้างความเสียหาย เคออส เท่ากับ 1/4 ของ พลังชีวิตสูงสุดของมัน5
หินเสริม Energy LeechSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)% ขณะ ดูดโล่พลังงาน50
หินเสริม Energy LeechAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)% ขณะ โล่พลังงานเต็ม100
หินเสริม Energy LeechDivergent สกิลที่เสริม มีการเติมสูงสุด เพิ่มขึ้น (0–40)% ต่อจำนวนครั้งของการ ดูดโล่พลังงาน20
คลื่นพลังลงทัณฑ์ (Wave of Conviction)Superior เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (0–20)%50
คลื่นพลังลงทัณฑ์ (Wave of Conviction)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
คลื่นพลังลงทัณฑ์ (Wave of Conviction)Divergent เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
คลื่นพลังลงทัณฑ์ (Wave of Conviction)Phantasmal แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น น้ำแข็ง20
คลั่งศาสนา (Zealotry)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
คลั่งศาสนา (Zealotry)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีตัวคูณคริติคอล +(0–2)%100
คลั่งศาสนา (Zealotry)Divergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ ฟื้นฟูพลังชีวิต (0–0.1)% ต่อวินาที5
เทพพิโรธ (Divine Ire)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
เทพพิโรธ (Divine Ire)Anomalous เพิ่มความกว้างของลำแสง (0–10)%100
เทพพิโรธ (Divine Ire)Divergent แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น น้ำแข็ง20
หิงสา (Malevolence)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
หิงสา (Malevolence)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (0–2)%5
หิงสา (Malevolence)Divergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ สร้างความเสียหาย เจ็บป่วย เพิ่มขึ้น (0–5)%100
หินเสริม IntensifySuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย พื้นที่ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม IntensifyAnomalous สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม IntensifyDivergent เวทที่เสริม สูญเสียสถานะ ความแรงกล้า ด้วยความถี่ที่ เพิ่มขึ้น (0–40)% ขณะเคลื่อนที่50
หินเสริม IntensifyPhantasmal เวทที่เสริม สูญเสียสถานะ ความแรงกล้า ด้วยความถี่ที่ ลดลง (0–20)% ขณะเคลื่อนที่50
หินเสริม UnleashSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม UnleashAnomalous สกิลที่เสริม มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (0–20)%
สกิลที่เสริม ลดความถี่ในการได้รับ Seal (0–10)%
50
หินเสริม UnleashDivergent สกิลที่เสริม เพิ่มความถี่ในการได้รับ Seal (0–50)% ขณะที่คุณ แชนเนล
สกิลที่เสริม ลดความถี่ในการได้รับ Seal (0–100)% ขณะที่คุณไม่ได้ แชนเนล
10
ผิวเหล็ก (Steelskin)Superior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%50
ผิวเหล็ก (Steelskin)Anomalous บัฟของผิวเหล็ก (Steelskin) รับความเสียหายได้ เพิ่มขึ้น (0–10)%100
ผิวเหล็ก (Steelskin)Divergent บัฟมอบม็อด: ค่าต้านทาน ทุกชนิด +(0–20)%100
พุ่งตัว (Dash)Superior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%50
พุ่งตัว (Dash)Anomalous เพิ่มระยะเดินทาง (0–20)%100
พุ่งตัว (Dash)Divergent ได้รับสถานะ ทะลุมิติ (0–2) วินาที20
พายุดาบ (Bladestorm)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
พายุดาบ (Bladestorm)Anomalous พายุดาบวาลุกา เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว เพิ่มขึ้น (0–20)%100
พายุดาบ (Bladestorm)Divergent พายุดาบโลหิต สร้างความเสียหาย เจ็บป่วย เพิ่มขึ้น (0–40)%100
พายุดาบ (Bladestorm)Phantasmal มีโอกาสสร้าง พายุดาบ แบบผิด กระบวนท่า (0–40)%20
โลหิตและวาลุกา (Blood and Sand)Superior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%50
โลหิตและวาลุกา (Blood and Sand)Anomalous เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (0–20)% ขณะอยู่ในกระบวนท่า โลหิต
เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)% ขณะอยู่ในกระบวนท่า วาลุกา
100
โลหิตและวาลุกา (Blood and Sand)Divergent เวท สร้างความเสียหาย พื้นที่ เพิ่มขึ้น (0–20)% ขณะอยู่ในกระบวนท่า โลหิต
เวท มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)% ขณะอยู่ในกระบวนท่า วาลุกา
100
ปลดปล่อยความบ้าคลั่ง (Berserk)Superior เพิ่มความเสียหาย โจมตี (0–20)%50
ปลดปล่อยความบ้าคลั่ง (Berserk)Anomalous เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%100
ปลดปล่อยความบ้าคลั่ง (Berserk)Divergent บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเสียหาย เวท อีก (0–5)%20
แทงทะลุ (Perforate)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
แทงทะลุ (Perforate)Anomalous มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง ต่อศัตรู (0–10)% เมื่อปะทะ100
แทงทะลุ (Perforate)Divergent มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล (0–20)%100
แทงทะลุ (Perforate)Phantasmal สร้างหนาม เพิ่มเติม (0–2) เล่ม หากคุณเปลี่ยน กระบวนท่า มาเร็วๆ นี้
สร้างหนามน้อยลง (0–1) หนาม
10
โซ่ล่ามตะขอ (Chain Hook)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
โซ่ล่ามตะขอ (Chain Hook)Anomalous รัศมี +(0–0.4) เมตร100
โซ่ล่ามตะขอ (Chain Hook)Divergent เพิ่มระยะ (0–20)%50
หินเสริม Close CombatSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ประชิด เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Close CombatAnomalous เพิ่มผลของสถานะ รีบต่อกร ที่ได้จาก สกิลที่เสริม (0–40)%100
หินเสริม Close CombatDivergent เพิ่มความเสียหาย ปะทะ (0–20)% ต่อศัตรูระยะใกล้100
หินเสริม ShockwaveSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ประชิด เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม ShockwaveAnomalous สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%100
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink)Superior เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง (0–20)%50
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink)Divergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ % ต่อจำนวน ศัตรูธรรมดาหรือเมจิก ในพื้นที่
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)% ต่อจำนวน ศัตรูแรร์หรือยูนิค ในพื้นที่
100
เที่ยงตรง (Precision)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
เที่ยงตรง (Precision)Anomalous เพิ่มประสิทธิภาพการสำรอง (0–20)%10
เที่ยงตรง (Precision)Divergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–2)%100
เลือดเนื้อและศิลา (Flesh and Stone)Superior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%50
เลือดเนื้อและศิลา (Flesh and Stone)Anomalous บัฟมอบม็อด: เพิ่มอัตราการหลบหลีกและค่าเกราะ (0–10)%100
เลือดเนื้อและศิลา (Flesh and Stone)Divergent บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเสียหาย (0–20)% หากคุณได้เปลี่ยนกระบวนท่ามาเร็วๆ นี้100
หินเสริม ImpaleSuperior การโจมตีที่เสริม มีผลของสถานะ ทิ่มแทง เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม ImpaleAnomalous การโจมตีที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง ต่อศัตรู (0–10)% เมื่อปะทะ100
หินเสริม ImpaleDivergent สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง เพิ่มเติม 1 ระดับ (0–5)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ทิ่มแทง20
โอหัง (Pride)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%50
โอหัง (Pride)Anomalous การปะทะด้วยการโจมตี ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล (0–10)%50
โอหัง (Pride)Divergent ศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าป้องกันกายภาพ (-2–0)%100
หินเสริม PulveriseSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย พื้นที่ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม PulveriseAnomalous สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม PulveriseDivergent สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโจมตี ลดลง อีก (0–10)%
สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย พื้นที่ ประชิด เพิ่มขึ้น อีก (0–20)%
20
หินเสริม RageSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย โจมตี เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม RageAnomalous สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (0–10)% ขณะที่คุณมีสถานะ คลั่ง อย่างน้อย 20 ระดับ100
หินเสริม RageDivergent มีโอกาสได้รับสถานะ คลั่ง 1 ระดับ (0–20)% เมื่อคุณใช้ สกิลที่เสริม5
จงอางฟาดหาง (Cobra Lash)Superior เพิ่มโอกาสคริติคอล (0–30)%50
จงอางฟาดหาง (Cobra Lash)Anomalous เพิ่มระยะของการ ชิ่ง (0–20)%100
จงอางฟาดหาง (Cobra Lash)Divergent กระสุน สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น (0–15)% ต่อจำนวนครั้งในการ ชิ่ง ที่เหลือ100
อัญเชิญโกเลมซากศพ (Summon Carrion Golem)Superior มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)%50
อัญเชิญโกเลมซากศพ (Summon Carrion Golem)Anomalous เพิ่มผลของบัฟ (0–20)%100
อัญเชิญโกเลมซากศพ (Summon Carrion Golem)Divergent โกเลมอัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–20)%100
ก้าวเหี่ยวเฉา (Withering Step)Superior เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล ที่มาจากสกิลนี้ (0–10)%50
ก้าวเหี่ยวเฉา (Withering Step)Anomalous สร้างสถานะ เหี่ยวเฉา (0–2) ระดับ ต่อศัตรู เมื่อมันเข้ามาในพื้นที่เป็นครั้งแรก100
ก้าวเหี่ยวเฉา (Withering Step)Divergent บัฟมีโอกาสไม่ถูกกำจัด (0–20)% เมื่อใช้สกิล20
พาหะโรคระบาด (Plague Bearer)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
พาหะโรคระบาด (Plague Bearer)Anomalous คุณมีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (0–5)% ขณะกำลัง แพร่เชื้อ100
พาหะโรคระบาด (Plague Bearer)Divergent มอบม็อด: ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ +(0–10)% ขณะกำลัง แพร่เชื้อ10
หินเสริม Feeding FrenzySuperior สถานะ รุมเขมือบ มีระยะเวลาพื้นฐาน (0–1) วินาที50
หินเสริม Feeding FrenzyAnomalous มิเนียนจากสกิลที่เสริม เติมพลังชีวิต (0–1)% เมื่อปะทะ10
หินเสริม Feeding FrenzyDivergent สกิลที่เสริม มีความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม PredatorSuperior มิเนียนจากสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม PredatorDivergent มิเนียนจากสกิลที่เสริม เพิ่มโอกาสคริติคอล (0–30)% ต่อ เหยื่อ
มิเนียนจากสกิลที่เสริม มีตัวคูณคริติคอล +(0–15)% ต่อ เหยื่อ
100
หินเสริม NightbladeSuperior สกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม NightbladeAnomalous เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล ที่มาจากสกิลที่เสริม (0–20)%20
หินเสริม NightbladeDivergent เพิ่มโอกาสคริติคอล (0–100)% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเต็ม100
หินเสริม Meat ShieldSuperior มิเนียนจากสกิลที่เสริม มีค่าป้องกันกายภาพ เพิ่มเติม (0–5)%50
หินเสริม Meat ShieldAnomalous มิเนียนจากสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น อีก (0–5)% ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้คุณ100
หินเสริม Meat ShieldDivergent มิเนียนจากสกิลที่เสริม มีโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +(0–8)%20
ทุ่นระเบิดสายฟ้า (Stormblast Mine)Superior มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (0–10)%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า (0–10)%
50
ทุ่นระเบิดสายฟ้า (Stormblast Mine)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
ทุ่นระเบิดสายฟ้า (Stormblast Mine)Divergent เพิ่มผลของออร่า (0–20)%100
ทุ่นระเบิดสายฟ้า (Stormblast Mine)Phantasmal เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (0–20)%100
อัญเชิญหุ่นยนต์จิ๋ว (Summon Skitterbots)Superior เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน (0–40)%50
อัญเชิญหุ่นยนต์จิ๋ว (Summon Skitterbots)Anomalous มิเนียน มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–20)%100
อัญเชิญหุ่นยนต์จิ๋ว (Summon Skitterbots)Divergent มิเนียน มีผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ต่อศัตรู เพิ่มขึ้น (0–10)%10
หินเสริม High-Impact MineSuperior สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม High-Impact MineAnomalous สกิลที่เสริม มีตัวคูณคริติคอล +(0–5)%50
หินเสริม High-Impact MineDivergent สกิลที่เสริม มีเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู ลดลง (0–10)%100
หินเสริม InfernalSuperior มิเนียนจากสกิลที่เสริม ได้รับความเสียหาย ไฟ ลดลง (0–20)%50
หินเสริม InfernalAnomalous มิเนียนจากสกิลที่เสริม ได้รับความเสียหาย ไฟ ต่อวินาที เท่ากับ (0–10)% ของ พลังชีวิตสูงสุดของมัน 100
หินเสริม InfernalDivergent มิเนียนจากสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ติดไฟ เพิ่มขึ้น (0–30)%100
ฟาดเชื้อร้าย (Pestilent Strike)Superior ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ +(0–10)%50
ฟาดเชื้อร้าย (Pestilent Strike)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
ฟาดเชื้อร้าย (Pestilent Strike)Divergent เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
ฟาดเชื้อร้าย (Pestilent Strike)Phantasmal แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น เคออส100
มีดบินอสรพิษ (Venom Gyre)Superior เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ (0–20)%50
มีดบินอสรพิษ (Venom Gyre)Anomalous กระสุนที่ย้อนกลับมา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย ลดลง อีก (-20–0)%100
มีดบินอสรพิษ (Venom Gyre)Divergent ชิ่ง +(0–1) ครั้ง10
หินเสริม Swift AssemblySuperior สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด เพิ่มขึ้น (0–10)%
สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโยนกับดัก เพิ่มขึ้น (0–10)%
100
หินเสริม Swift AssemblyAnomalous สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของ กับดัก เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม Swift AssemblyDivergent สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโยน ทุ่นระเบิด เพิ่มขึ้น (0–2)% ต่อจำนวน Frenzy Charge
สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโยนกับดัก เพิ่มขึ้น (0–2)% ต่อจำนวน Frenzy Charge
20
ป้อมหน้าไม้แตกอากาศ (Shrapnel Ballista)Superior เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%50
ป้อมหน้าไม้แตกอากาศ (Shrapnel Ballista)Anomalous ชิ่ง +(0–2) ครั้ง5
ป้อมหน้าไม้แตกอากาศ (Shrapnel Ballista)Divergent กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม (0–2) เป้าหมาย20
ป้อมหน้าไม้แตกอากาศ (Shrapnel Ballista)Phantasmal เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
หินเสริม Arrow NovaSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Arrow NovaAnomalous สกิลที่เสริม มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม Arrow NovaDivergent สกิลที่เสริม มีความเร็วกระสุน ลดลง (0–40)%
สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)%
100
หินเสริม BarrageSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม BarrageAnomalous กระสุนจากสกิลที่เสริม เจาะทะลุ เพิ่มเติม (0–2) เป้าหมาย10
หินเสริม BarrageDivergent กระสุนที่ยิงจากสกิลที่เสริม เพิ่มการกระจายกระสุน (0–100)%20
ศรบ่วง (Ensnaring Arrow)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
ศรบ่วง (Ensnaring Arrow)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
ศรบ่วง (Ensnaring Arrow)Divergent ศัตรูที่ถูกบ่วงล่าม ได้รับความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%20
ป้อมหน้าไม้ใหญ่ (Artillery Ballista)Superior เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%50
ป้อมหน้าไม้ใหญ่ (Artillery Ballista)Anomalous เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (0–100)%100
ป้อมหน้าไม้ใหญ่ (Artillery Ballista)Divergent ยิงศร เพิ่มเติม 1 ดอก10
หินเสริม Greater VolleySuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม Greater VolleyAnomalous เพิ่มระยะห่างระหว่างตำแหน่งที่ยิง (0–20)%100
หินเสริม Greater VolleyDivergent สกิลที่เสริม มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริมจุติ Added Fire DamageSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Ancestral CallSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ประชิด เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ BrutalitySuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Burning DamageSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ติดไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Elemental Damage with AttacksSuperior เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (0–10)%50
หินเสริมจุติ Fire PenetrationSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ไฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ GenerositySuperior สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผลของ ออร่า เพิ่มขึ้น (0–40)%50
หินเสริมจุติ Melee Physical DamageSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ ประชิด เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Melee SplashSuperior สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ MultistrikeSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ ประชิด เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Added Cold DamageSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Arrow NovaSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Cast On Critical StrikeSuperior สกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล โจมตี เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริมจุติ ChainSuperior สกิลที่เสริม มีระยะของการ ชิ่ง เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Cold PenetrationSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Deadly AilmentsSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหายต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ ForkSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Greater Multiple ProjectilesSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Swift AfflictionSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหายต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Void ManipulationSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Vicious ProjectilesSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Added Chaos DamageSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Added Lightning DamageSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ BlasphemySuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลคำสาปที่เสริม (0–20)%50
หินเสริมจุติ Cast While ChannellingSuperior สกิลแชนเนลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Controlled DestructionSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Elemental FocusSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ธาตุ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Increased Area of EffectSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย พื้นที่ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Lightning PenetrationSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Minion DamageSuperior มิเนียนจากสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Spell CascadeSuperior สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Spell EchoSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ Unbound AilmentsSuperior เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ที่สร้างด้วย สกิลที่เสริม (0–10)%50
หินเสริมจุติ UnleashSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ EmpowerSuperior หินนี้ ได้รับค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น (0–100)%50
หินเสริมจุติ EnlightenSuperior หินนี้ ได้รับค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น (0–100)%50
หินเสริมจุติ EnhanceSuperior หินนี้ ได้รับค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น (0–100)%50
ม่านอาคม (Arcane Cloak)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%50
ม่านอาคม (Arcane Cloak)Anomalous ความเสียหายที่ได้รับ (0–5)% ถูกเยียวยาเป็น มานา100
ม่านอาคม (Arcane Cloak)Divergent เพิ่มผลของบัฟ (0–10)%20
อักขระสายฟ้า (Stormbind)Superior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
อักขระสายฟ้า (Stormbind)Anomalous เพิ่มผลของสถานะ ช็อค (0–20)%100
อักขระสายฟ้า (Stormbind)Divergent อักขระ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)% ต่อจำนวนครั้งที่ถูกเพิ่มพลัง100
อักขระสายฟ้า (Stormbind)Phantasmal เพิ่มความเสียหาย อีก (0–20)%
อักขระ สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย เพิ่มขึ้น อีก (-60–0)% ต่อจำนวนครั้งที่มันถูกเพิ่มพลัง
100
กระสุนจลนศาสตร์ (Kinetic Bolt)Superior เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%50
กระสุนจลนศาสตร์ (Kinetic Bolt)Anomalous การเพิ่มและลด ความเร็วในการร่าย ส่งผลต่อความเร็วในการโจมตีของสกิลนี้ เช่นกัน ในสัดส่วน (0–50)% ของค่าดังกล่าว5
กระสุนจลนศาสตร์ (Kinetic Bolt)Divergent ได้รับมานา (0–2) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ50
ระเบิดมีด (Blade Blast)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ระเบิดมีด (Blade Blast)Anomalous ตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(0–10)%20
ระเบิดมีด (Blade Blast)Divergent มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง (0–10)% เมื่อปะทะด้วยเวท10
ระเบิดมีด (Blade Blast)Phantasmal เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%100
หินเสริม ArchmageSuperior สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานมานา เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม ArchmageAnomalous สกิลที่เสริม สูญเสียการเสริมความเสียหาย สายฟ้า เท่ากับ (0–40)% ของ ค่าใช้งานมานา หากมันไม่เยอะไปกว่า มานาที่คุณจ่ายได้
สกิลที่เสริม เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง เท่ากับ (0–40)% ของ ค่าใช้งานมานา หากมันไม่เยอะไปกว่า มานาที่คุณจ่ายได้
20
หินเสริม ArchmageDivergent สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานมานา ลดลง (0–20)%50
หินเสริม Second WindSuperior สกิลที่เสริม มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–5)%50
หินเสริม Second WindAnomalous สกิลที่เสริม มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ลดลง (0–10)%
สกิลที่ไม่ส่งผลทันทีที่เสริม เก็บการใช้งานได้ +(0–1) ครั้ง
20
หินเสริม Second WindDivergent เติมพลังชีวิต (0–1)% เมื่อคุณใช้ สกิลที่เสริม10
ตราเวทผู้สร้าง (Arcanist Brand)Superior เพิ่มความถี่ในการทำงาน (0–10)%50
คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry)Superior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%50
คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry)Anomalous เพิ่มความเร็วในการคำราม (0–40)%100
คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry)Divergent การโจมตีที่ ฮึกเหิม ท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ (0–10)%100
คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry)Phantasmal การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%100
คำรามก้องปฐพี (Seismic Cry)Superior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%50
คำรามก้องปฐพี (Seismic Cry)Anomalous เพิ่มความเร็วในการคำราม (0–40)%100
คำรามก้องปฐพี (Seismic Cry)Divergent การโจมตีที่ ฮึกเหิม มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป (0–40)% เมื่อปะทะ20
คำรามก้องปฐพี (Seismic Cry)Phantasmal การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%100
คำรามบรรพชน (Ancestral Cry)Superior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%50
คำรามบรรพชน (Ancestral Cry)Anomalous เพิ่มความเร็วในการคำราม (0–40)%100
คำรามบรรพชน (Ancestral Cry)Divergent บัฟมอบม็อด: เพิ่มค่าเกราะ (0–20)%100
ตราเวทผู้บำเพ็ญ (Penance Brand)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ตราเวทผู้บำเพ็ญ (Penance Brand)Anomalous แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น ไฟ100
ตราเวทผู้บำเพ็ญ (Penance Brand)Divergent มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (0–20)%100
ตราเวทหน้าหนาว (Wintertide Brand)Superior ตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(0–10)%50
ตราเวทหน้าหนาว (Wintertide Brand)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
ตราเวทหน้าหนาว (Wintertide Brand)Divergent เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–40)%
ลดความเร็วในการร่าย (0–40)%
100
พสุธาสะบั้น (Earthshatter)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
พสุธาสะบั้น (Earthshatter)Anomalous มีโอกาสสร้างรอยแยก เพิ่มเติม 1 เส้น (0–10)%20
พสุธาสะบั้น (Earthshatter)Divergent เพิ่มความยาวของรอยแยก (0–20)%100
พสุธาสะบั้น (Earthshatter)Phantasmal รอยแยกสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (0–60)%
หนาม สร้างความเสียหาย ลดลง อีก (0–60)%
100
คำรามแม่ทัพ (General's Cry)Superior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%50
คำรามแม่ทัพ (General's Cry)Anomalous เพิ่มความเร็วในการคำราม (0–40)%100
คำรามแม่ทัพ (General's Cry)Divergent นักรบเงา มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (0–40)%50
หินเสริม Fist of WarSuperior สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Fist of WarAnomalous สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโจมตี ลดลง (0–20)%
สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–60)%
100
หินเสริม Fist of WarDivergent การทุบที่ได้พลังจากบรรพชน มีเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู ลดลง (0–10)%50
หินเสริม SwiftbrandSuperior สกิลที่เสริม มีความถี่ในการทำงาน เพิ่มขึ้น (0–5)%50
หินเสริม SwiftbrandAnomalous สกิลที่เสริม มีระยะเวลาการเกาะ ลดลง อีก (-20–0)%
สกิลที่เสริม มีระยะเวลาในการหยุดเกาะ ลดลง อีก (0–20)%
50
หินเสริม SwiftbrandDivergent สกิลที่เสริม มีความถี่ในการทำงานเพิ่มขึ้น อีก (0–20)% หากหมดเวลาของการเกาะไป 75%100
หินเสริม Urgent OrdersSuperior สกิลที่เสริม มีความเร็วในการคำราม เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Urgent OrdersAnomalous สกิลที่เสริม มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ลดลง (0–20)%
สกิลที่เสริม มีผลของบัฟ เพิ่มขึ้น (0–10)%
100
หินเสริม Urgent OrdersDivergent สกิลที่เสริม มีค่าพลังอย่างน้อย (0–10) ระดับ5
ลูกไฟกระหน่ำยิง (Blazing Salvo)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ลูกไฟกระหน่ำยิง (Blazing Salvo)Anomalous เพิ่มความเร็วกระสุน (0–40)%100
ลูกไฟกระหน่ำยิง (Blazing Salvo)Divergent นำความเสียหาย ไฟ (0–5)% ไปเสริมเป็น เคออส20
หลุมต่างมิติ (Void Sphere)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
หลุมต่างมิติ (Void Sphere)Anomalous ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–40)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
50
หลุมต่างมิติ (Void Sphere)Divergent แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–60)% เป็น น้ำแข็ง20
หลุมต่างมิติ (Void Sphere)Phantasmal หลุมต่างมิติ (Void Sphere) มีความถี่ในการปล่อยพลัง เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หอกสายฟ้า (Crackling Lance)Superior มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (0–10)%50
หอกสายฟ้า (Crackling Lance)Anomalous แปลงความเสียหาย สายฟ้า (0–20)% เป็น เคออส20
หอกสายฟ้า (Crackling Lance)Divergent สูญเสียสถานะ ความแรงกล้า ด้วยความถี่ที่ ลดลง (0–20)% ขณะเคลื่อนที่100
หอกสายฟ้า (Crackling Lance)Phantasmal เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%100
ม่านพลังน้ำแข็ง (Frost Shield)Superior เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง (0–20)%50
ม่านพลังน้ำแข็ง (Frost Shield)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
ม่านพลังน้ำแข็ง (Frost Shield)Divergent รับความเสียหาย ปะทะ (0–10)% ด้วย ม่านพลังน้ำแข็ง ก่อน พลังชีวิตหรือโล่พลังงาน เมื่อคุณหรือเพื่อนในพื้นที่ ถูกปะทะจากศัตรูในพื้นที่50
ม่านพลังน้ำแข็ง (Frost Shield)Phantasmal ม่านพลังน้ำแข็ง ฟื้นฟูพลังชีวิต ของมัน (0–0.2)% ต่อวินาที20
เหล็กกล้าแยกตัว (Splitting Steel)Superior เพิ่มผลของสถานะ ทิ่มแทง (0–20)%50
เหล็กกล้าแยกตัว (Splitting Steel)Anomalous มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง เพิ่มเติม 1 ระดับ (0–10)% เมื่อสกิลนี้สร้างสถานะ ทิ่มแทง20
เหล็กกล้าแยกตัว (Splitting Steel)Divergent เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%
เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%
100
เหล็กกล้าแยกตัว (Splitting Steel)Phantasmal เพิ่มความเสียหาย (0–40)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง ต่อศัตรู (-40–0)% เมื่อปะทะ
50
ตราสัญลักษณ์แห่งพลัง (Sigil of Power)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ตราสัญลักษณ์แห่งพลัง (Sigil of Power)Anomalous จำนวนสเตจสูงสุด (-1–0)20
ตราสัญลักษณ์แห่งพลัง (Sigil of Power)Divergent บัฟมอบม็อด: มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (0–20)%100
ตราสัญลักษณ์แห่งพลัง (Sigil of Power)Phantasmal ลดค่าใช้งานมานาของ สกิลของคุณ (0–10)% ขณะอยู่ในพื้นที่
บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเสียหาย เวท (0–20)%
50
กำแพงไฟ (Flame Wall)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
กำแพงไฟ (Flame Wall)Anomalous ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(0–10)%
100
กำแพงไฟ (Flame Wall)Divergent เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–40)%100
กำแพงไฟ (Flame Wall)Phantasmal สร้างสถานะ พ่ายแก่ไฟ 4 วินาที เมื่อศัตรูเข้ามาในกำแพง ทำให้ค่าต้านทาน ไฟ ของมัน (-10–0)%10
หินเสริม Impending DoomAnomalous สกิลคำสาป มีระยะเวลาส่งผลของสกิล ลดลง (0–40)%100
ระเบิดคำสาป (Hexblast)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ระเบิดคำสาป (Hexblast)Anomalous เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%100
ระเบิดคำสาป (Hexblast)Divergent เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย (0–40)%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ต่อศัตรู (0–20)%
100
ระเบิดคำสาป (Hexblast)Phantasmal ระเบิดคำสาป (Hexblast) มีโอกาสไม่กำจัด สาปสะกด 1 อย่าง (0–10)%10
หินเสริม PinpointSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย กระสุน เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม PinpointAnomalous เวทที่เสริม สูญเสียสถานะ ความแรงกล้า ด้วยความถี่ที่ ลดลง (0–20)% ขณะเคลื่อนที่100
หินเสริม PinpointDivergent เวทที่เสริม สูญเสียสถานะ ความแรงกล้า ด้วยความถี่ที่ เพิ่มขึ้น (0–20)% ขณะเคลื่อนที่100
วงวารี (Hydrosphere)Superior เพิ่มความถี่ในการปล่อยพลัง (0–10)%50
วงวารี (Hydrosphere)Anomalous เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%100
วงวารี (Hydrosphere)Divergent เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
หินเสริม TrinitySuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ธาตุ เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม TrinityAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ (0–5)%50
หินเสริม TrinityDivergent สกิลที่เสริม แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–10)% เป็น ธาตุแบบสุ่ม20
โลหิตชอนไช (Exsanguinate)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
โลหิตชอนไช (Exsanguinate)Anomalous เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
โลหิตชอนไช (Exsanguinate)Divergent ยิงโลหิตชอนไชสูงสุด +(0–2) เป้าหมาย50
ไข้ก่อมลทิน (Corrupting Fever)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
ไข้ก่อมลทิน (Corrupting Fever)Anomalous ลดค่าใช้งานพลังชีวิต (0–10)%50
ไข้ก่อมลทิน (Corrupting Fever)Divergent มีโอกาสสร้างดีบัฟ โลหิตมลทิน เพิ่มเติม 1 ระดับ +(0–20)%50
หินเสริม BloodthirstSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)% ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย100
หินเสริม BloodthirstAnomalous เพิ่มอัตราความแม่นยำ (0–10)% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย50
หินเสริม BloodthirstDivergent สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น (0–30)% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเหลือน้อย50
เคียวเก็บเกี่ยว (Reap)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
เคียวเก็บเกี่ยว (Reap)Anomalous เพิ่มโอกาสคริติคอล (0–60)%50
เคียวเก็บเกี่ยว (Reap)Divergent เติมพลังชีวิต (0–2)% เมื่อมีศัตรูตายขณะที่รับผลจาก ดีบัฟ ของ สกิลนี้50
โลหิตแน่นิ่ง (Petrified Blood)Superior จะสูญเสีย (-5–0)% ของ พลังชีวิตที่ถูกยกเว้น ตลอด 4 วินาที100
โลหิตแน่นิ่ง (Petrified Blood)Anomalous เมื่อได้รับความเสียหาย ปะทะ +(0–5)% ของการสูญเสีย พลังชีวิตครึ่งล่าง จะถูกยกเว้น
จะสูญเสีย +(0–60)% ของ พลังชีวิตที่ถูกยกเว้น ตลอด 4 วินาที
50
โลหิตแน่นิ่ง (Petrified Blood)Divergent สกิล มีค่าใช้งานพลังชีวิตพื้นฐาน เท่ากับ (-10–0)% ของ ค่าใช้งานมานาพื้นฐาน ขณะ พลังชีวิตไม่เหลือน้อย50
หินเสริม CrueltySuperior เพิ่มผลของสถานะ อำมหิต ที่ได้จาก สกิลที่เสริม (0–5)%100
หินเสริม CrueltyAnomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม CrueltyDivergent สถานะ อำมหิต ที่ได้จากสกิลที่เสริม มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม LifetapSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม LifetapAnomalous สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานพลังชีวิต เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม LifetapDivergent สถานะ จ่ายชีวี คงอยู่ +(0–2) วินาที50
ธงแข็งขืน (Defiance Banner)Superior เพิ่มผลของออร่า (0–10)%50
ธงแข็งขืน (Defiance Banner)Anomalous ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล อีก (0–60)%
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีค่าเกราะและอัตราการหลบหลีก เพิ่มขึ้น (0–5)%
10
ธงแข็งขืน (Defiance Banner)Divergent เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
ระเบิดวอลทาซิก (Voltaxic Burst)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
ระเบิดวอลทาซิก (Voltaxic Burst)Anomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
เพิ่มความเสียหาย (0–40)%
50
ระเบิดวอลทาซิก (Voltaxic Burst)Divergent นำความเสียหาย สายฟ้า (0–5)% ไปเสริมเป็น เคออส50
ความคลั่งหมุนวน (Rage Vortex)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ความคลั่งหมุนวน (Rage Vortex)Anomalous พายุคลั่ง เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว เพิ่มขึ้น (0–40)%50
ความคลั่งหมุนวน (Rage Vortex)Divergent เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–10)%50
เกลียวอาวุธเงา (Spectral Helix)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
เกลียวอาวุธเงา (Spectral Helix)Anomalous เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%50
เกลียวอาวุธเงา (Spectral Helix)Divergent กระดอนสูงสุด (0–2) ครั้ง
ม็อดที่มีผลต่อ จำนวนกระสุน มีผลต่อ จำนวนการกระดอน แทน
50
คำรามนักรบเวท (Battlemage's Cry)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
คำรามนักรบเวท (Battlemage's Cry)Anomalous เพิ่มความเร็วในการคำราม (0–40)%50
คำรามนักรบเวท (Battlemage's Cry)Divergent การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม EarthbreakerSuperior เพิ่มความเสียหายของ โทเทม (0–10)%100
หินเสริม EarthbreakerAnomalous เพิ่มผลของบัฟ โทเทมบรรพชน (0–20)%100
หินเสริม EarthbreakerDivergent โทเทมบรรพชน มีระยะการทำงาน เพิ่มขึ้น (0–40)%20
อภัยบาป (Absolution)Superior มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)%100
อภัยบาป (Absolution)Anomalous เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน (0–20)%50
อภัยบาป (Absolution)Divergent ทหารยามอัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–20)%50
พิธีต้องห้าม (Forbidden Rite)Superior เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%100
พิธีต้องห้าม (Forbidden Rite)Anomalous ยิงกระสุน เพิ่มเติม ไปยังศัตรูรอบตัว สูงสุด (0–2) ตัว50
พิธีต้องห้าม (Forbidden Rite)Divergent เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ดักโจมตี (Ambush)Superior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%50
ดักโจมตี (Ambush)Anomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–10)%50
ดักโจมตี (Ambush)Divergent การโจมตีที่ ฮึกเหิม มีโอกาสคริติคอล +(0–5)%20
พันธะมานา (Manabond)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
พันธะมานา (Manabond)Anomalous เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า (0–20)%50
พันธะมานา (Manabond)Divergent ลดค่าใช้งานมานา (0–10)%50
กับดักใบมีด (Blade Trap)Superior เพิ่มโอกาสคริติคอล (0–30)%100
กับดักใบมีด (Blade Trap)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
กับดักใบมีด (Blade Trap)Divergent เพิ่มความเร็วในการหมุน (0–40)%50
ฝนสายฟ้า (Storm Rain)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
ฝนสายฟ้า (Storm Rain)Anomalous ฝนสายฟ้า (Storm Rain) มีความถี่ของลำแสง เพิ่มขึ้น (0–10)%50
ฝนสายฟ้า (Storm Rain)Divergent ลดพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
โล่บดขยี้ (Shield Crush)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
โล่บดขยี้ (Shield Crush)Anomalous เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
โล่บดขยี้ (Shield Crush)Divergent ตัวคูณคริติคอล +(0–20)% ต่อ โล่พลังงานสูงสุด 100 หน่วย บน โล่20
หินเสริม Focused BallistaSuperior เพิ่มความเสียหายของ โทเทม (0–10)%100
หินเสริม Focused BallistaAnomalous สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Focused BallistaDivergent สกิลที่เสริม มีพลังชีวิตของ โทเทม เพิ่มขึ้น (0–10)%50
อัญเชิญยมทูต (Summon Reaper)Superior เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน (0–20)%50
อัญเชิญยมทูต (Summon Reaper)Anomalous การโจมตีของมิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก ต่อศัตรู (0–10)% เมื่อปะทะ50
อัญเชิญยมทูต (Summon Reaper)Divergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%100
หินเสริม BeheadSuperior สกิลที่เสริม มีระยะการฟาดประชิด +(0–0.2) เมตร100
หินเสริม BeheadAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น (0–30)% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเหลือน้อย50
หินเสริม BeheadDivergent มีโอกาสคืนระยะเวลาคงเหลือของม็อดที่ได้รับ สูงสุด 5 วินาที (0–10)% เมื่อคุณปะทะ ศัตรูแรร์หรือยูนิค ด้วย สกิลที่เสริม50
สลายกระดูก (Boneshatter)Superior เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู (0–20)%50
สลายกระดูก (Boneshatter)Anomalous ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (0–20)%50
สลายกระดูก (Boneshatter)Divergent ได้รับความเสียหาย กายภาพ (0–20) ต่อจำนวนสถานะ ช้ำใน เมื่อคุณได้รับสถานะ ช้ำใน
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–1)% ต่อจำนวนสถานะ ช้ำใน
10
น้ำยาระเบิด (Explosive Concoction)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
น้ำยาระเบิด (Explosive Concoction)Anomalous เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อศัตรู (0–20)%50
น้ำยาระเบิด (Explosive Concoction)Divergent เพิ่มโอกาสคริติคอล (0–30)%50
ดวงตาเหมันต์ (Eye of Winter)Superior เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (0–20)%100
ดวงตาเหมันต์ (Eye of Winter)Anomalous เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%50
ดวงตาเหมันต์ (Eye of Winter)Divergent ลดมุมของ เกลียวกระสุนสะเก็ด (0–30)% ขณะเดินทาง50
น้ำยาพิษร้าย (Poisonous Concoction)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
น้ำยาพิษร้าย (Poisonous Concoction)Anomalous เพิ่มโอกาสคริติคอล (0–30)%50
น้ำยาพิษร้าย (Poisonous Concoction)Divergent มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 2 วินาที (0–20)% เมื่อปะทะ50
รอยแยกกาลเวลา (Temporal Rift)Superior เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%100
รอยแยกกาลเวลา (Temporal Rift)Anomalous ลดประสิทธิภาพการสำรอง (0–10)%
บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–5)%
50
รอยแยกกาลเวลา (Temporal Rift)Divergent บัฟทำให้ ดีบัฟต่อตัวคุณหมดเวลา เร็วขึ้น (0–10)%50
พายุสลาตัน (Tornado)Superior พายุสลาตัน (Tornado) มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (0–10)%100
พายุสลาตัน (Tornado)Anomalous ลดระยะเวลาก่อตัว (0–40)%50
พายุสลาตัน (Tornado)Divergent เพิ่มระยะเวลาก่อตัว (0–10)%50
ดาบพลังงานSuperior ดาบพลังงาน มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (0–10)%100
ดาบพลังงานAnomalous ดาบพลังงาน มอบม็อด: มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (0–20)%50
ดาบพลังงานDivergent ดาบพลังงาน มอบม็อด: แปลงความเสียหาย โจมตี สายฟ้า (0–20)% เป็น เคออส50
ประสานวิญญาณ (Soul Link)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
ประสานวิญญาณ (Soul Link)Anomalous ลดค่าใช้งานมานา (0–5)%50
ประสานวิญญาณ (Soul Link)Divergent เป้าหมายที่ประสาน มีอัตราการ ฟื้นฟูมานา เพิ่มขึ้น (0–10)%50
ประสานเพลิง (Flame Link)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
ประสานเพลิง (Flame Link)Anomalous ลดค่าใช้งานมานา (0–5)%50
ประสานเพลิง (Flame Link)Divergent เป้าหมายที่ประสาน มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (0–10)%50
ประสานดูดกลืน (Vampiric Link)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
ประสานดูดกลืน (Vampiric Link)Anomalous เพิ่มผลของบัฟ (0–10)%50
ประสานดูดกลืน (Vampiric Link)Divergent เป้าหมายที่ประสาน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)% เมื่อ พลังชีวิตเต็ม50
ประสานพิทักษ์ (Protective Link)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
ประสานพิทักษ์ (Protective Link)Anomalous เพิ่มผลของบัฟ (0–10)%50
ประสานพิทักษ์ (Protective Link)Divergent เป้าหมายที่ประสาน มีเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เพิ่มขึ้น (0–10)%50
ประสานสัญชาตญาณ (Intuitive Link)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
ประสานสัญชาตญาณ (Intuitive Link)Anomalous ลดค่าใช้งานมานา (0–5)%50
ประสานวินาศ (Destructive Link)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
ประสานวินาศ (Destructive Link)Anomalous เพิ่มผลของบัฟ (0–10)%50
ประสานวินาศ (Destructive Link)Divergent เป้าหมายที่ประสาน มีอัตราความแม่นยำ เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Divine BlessingSuperior สกิลที่เสริม มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (0–5)%100
หินเสริม Divine BlessingAnomalous สกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Divine BlessingDivergent สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานมานา ลดลง (0–5)%50
หินเสริม Mark On HitSuperior เพิ่มผลของ สาปแช่ง จาก สกิลที่เสริม (0–5)%100
หินเสริม Mark On HitAnomalous สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานมานา ลดลง (0–10)%50
หินเสริม Mark On HitDivergent ศัตรูที่ถูกสาปแช่ง ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–5)%50
หินเสริม Eternal BlessingSuperior สกิลที่เสริม มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (0–5)%100
หินเสริม Eternal BlessingAnomalous สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม Eternal BlessingDivergent สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล ลดลง (0–20)%
ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลที่เสริม มีผล เพิ่มขึ้น (0–10)%
50
หินเสริม OverchargeSuperior สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของสถานะ ช็อค ต่อศัตรู เพิ่มขึ้น (0–30)%100
หินเสริม OverchargeAnomalous เพิ่มผลของสถานะ ช็อค ที่สร้างด้วยคริติคอลจาก สกิลที่เสริม (0–20)%50
หินเสริม OverchargeDivergent สกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (0–40)%50
คาถาล่อฟ้า (Lightning Conduit)Superior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%50
คาถาล่อฟ้า (Lightning Conduit)Anomalous ตัวคูณคริติคอล +(0–10)%50
คาถาล่อฟ้า (Lightning Conduit)Divergent มีโอกาสทำลายศพ (0–100)% เมื่อสังหาร10
สนามกระแสไฟ (Galvanic Field)Superior บัฟมอบม็อด: เพิ่มระยะเวลาของสถานะ ช็อค (0–30)%50
สนามกระแสไฟ (Galvanic Field)Anomalous บัฟมอบม็อด: มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (0–20)%50
สนามกระแสไฟ (Galvanic Field)Divergent ชิ่ง +(0–1) ครั้ง
ลดพื้นที่ส่งผล อีก (0–30)%
10
สนามกระแสไฟ (Galvanic Field)Phantasmal สนามพลัง มีรัศมี +(0–0.1) เมตร ต่อ ผลของสถานะ ช็อค 10% บนตัวศัตรูเมื่อถูกสร้าง20
คำแช่งนักเล่นแร่แปรธาตุ (Alchemist's Mark)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
คำแช่งนักเล่นแร่แปรธาตุ (Alchemist's Mark)Anomalous เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
คำแช่งนักเล่นแร่แปรธาตุ (Alchemist's Mark)Divergent เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–30)%20
ภูเขาไฟผ่าแยก (Volcanic Fissure)Superior เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%50
ภูเขาไฟผ่าแยก (Volcanic Fissure)Anomalous ยิงกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก100
วาล์ ภูเขาไฟผ่าแยก (Vaal Volcanic Fissure)Superior เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%50
กองพันเยือกแข็ง (Frozen Legion)Anomalous เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%50
กองพันเยือกแข็ง (Frozen Legion)Divergent มีโอกาสอัญเชิญ รูปปั้น เพิ่มเติม 1 ตัว (0–20)% โดยไม่ใช้จำนวนการใช้งานที่เก็บไว้50
วาล์ ปาด (Vaal Cleave)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
วาล์ ศรกัดกร่อน (Vaal Caustic Arrow)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
วาล์ ฟาดหลอมละลาย (Vaal Molten Strike)Superior เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%50
หินเสริม Cursed GroundSuperior สกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Cursed GroundAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลคำสาปที่เสริม (0–10)%50
หินเสริม Cursed GroundDivergent สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานมานา ลดลง (0–5)%50
หินเสริม HexbloomSuperior สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของคำสาป เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม HexbloomAnomalous สกิลที่เสริม มีระยะการส่งต่อคำสาป เพิ่มขึ้น (0–4)%50
หินเสริม HexbloomDivergent เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลคำสาปที่เสริม (0–10)%50
วาล์ มีดบินอสรพิษ (Vaal Venom Gyre)Superior เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ (0–20)%50
วาล์ เฆี่ยนตี (Vaal Smite)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
วาล์ เพลงดาบเกรียวกราว (Vaal Blade Flurry)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
วาล์ เคียวเก็บเกี่ยว (Vaal Reap)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
วาล์ ปลุกเสกอาวุธ (Vaal Animate Weapon)Superior มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น (0–20)%50
วาล์ ศรสายฟ้า (Vaal Lightning Arrow)Superior มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (0–20)%50
วาล์ ศรน้ำแข็ง (Vaal Ice Shot)Superior เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (0–20)%50
วาล์ พายุไฟ (Firestorm)Superior เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
วาล์ โทเทมฟื้นชีวิต (Vaal Rejuvenation Totem)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ ออร่า (0–60)%50
วาล์ ศรแยก (Vaal Split Arrow)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%50
หินเสริม Manaforged ArrowsSuperior สกิลที่เสริม มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–10)%100
หินเสริม Manaforged ArrowsAnomalous สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานมานา ลดลง (0–20)%50
หินเสริม Manaforged ArrowsDivergent ต้องจ่าย ค่าใช้งานมานา (-50–0)% ก่อนที่จะทริกเกอร์10
ซุ่มยิง (Snipe)Superior เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
เร่งฝีเท้า (Quickstep)Superior ค่าคุณภาพ ไม่มีผล100
หินเสริม TraumaSuperior สกิลที่เสริม มีเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู ลดลง (0–10)%50
หินเสริม TraumaAnomalous มีโอกาสไม่ได้รับความเสียหาย (0–10)% เมื่อคุณได้รับสถานะ ช้ำใน จากสกิลที่เสริม50
หินเสริม TraumaDivergent สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น (0–1)% ต่อจำนวนสถานะ ช้ำใน
ได้รับความเสียหาย กายภาพ (0–20) ต่อจำนวนสถานะ ช้ำใน เมื่อคุณได้รับสถานะ ช้ำใน จากสกิลที่เสริม
10
หินเสริม SpellbladeSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม SpellbladeAnomalous สกิลที่เสริม มีการเสริมความเสียหาย เวท เท่ากับ +(0–20)% ของความเสียหายจาก อาวุธประชิดมือเดียวที่สวมใส่ ขณะถือ อาวุธต่างกันสองชนิด20
หินเสริม SpellbladeDivergent สกิลที่เสริม มีโอกาส โชคดี ในการคำนวณ ความเสียหาย ปะทะ (0–10)%50
หินเสริม DevourSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น (0–40)% ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเหลือน้อย50
หินเสริม DevourAnomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–80)% หากคุณกลืนกินศพมาเร็วๆ นี้50
หินเสริม DevourDivergent สกิลที่เสริม ดูดความเสียหาย (0–0.5)% ไปเป็น พลังชีวิต50
หินเสริม Fresh MeatSuperior มิเนียนจากสกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม Fresh MeatAnomalous เดือดดาลยามตื่น มอบม็อด: ดูดความเสียหาย (0–2)% ไปเป็น พลังชีวิต50
หินเสริม Fresh MeatDivergent สกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม FlamewoodAnomalous สกิลที่เสริม มีพลังชีวิตของ โทเทม เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Corrupting CrySuperior สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Corrupting CryAnomalous สกิลที่เสริม มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Corrupting CryDivergent สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานพลังชีวิต ลดลง (0–10)%50
[UNUSED] Conflagration SupportSuperior สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (0–10)%50
[UNUSED] Conflagration SupportAnomalous สกิลที่เสริม มีเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู ลดลง (0–10)%50
[UNUSED] Conflagration SupportDivergent มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก (0–20)% เมื่อคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูด้วยการปะทะ ประชิด จากสกิลที่เสริม20
หินเสริม Guardian's BlessingSuperior สกิลที่เสริม มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (0–5)%50
หินเสริม Guardian's BlessingDivergent สกิลที่เสริม มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (0–20)%20
หินเสริม SacrificeSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม SacrificeAnomalous สกิลที่เสริม ใช้งาน พลังชีวิต แทน ค่าใช้งานมานา (0–40)%50
หินเสริม SacrificeDivergent สกิลที่เสริม สละพลังชีวิตปัจจุบัน ของคุณ (0–5)% เมื่อร่าย20
หินเสริม Frigid BondSuperior เพิ่มผลของสถานะ หนาวเย็น ที่สร้างด้วย สกิลที่เสริม (0–10)%50
หินเสริม Frigid BondAnomalous ความเสียหายและสถานะ หนาวเย็น มีผลต่อไปเป็นระยะเวลาพื้นฐาน +(0–2) วินาที50
หินเสริม Frigid BondDivergent สกิลที่เสริม มีค่าใช้งานมานา ลดลง (0–10)%50
หินเสริม Locus MineSuperior สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Locus MineAnomalous ทุ่นระเบิดจากสกิลที่เสริม มีความเร็วในการจุดชนวน เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม Locus MineDivergent สกิลที่เสริม มีประสิทธิภาพการสำรอง ลดลง (0–30)%
สกิลที่เสริม โยนทุ่นระเบิด เพิ่มเติมสูงสุด 1 ลูก
50
หินเสริม SadismSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหายต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม SadismAnomalous สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโจมตีและร่าย เพิ่มขึ้น (0–10)%20
หินเสริม SadismDivergent ลดระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วย ที่สร้างด้วย สกิลที่เสริม (0–30)%
สกิลที่เสริม มีตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +(0–15)%
50
หินเสริม Controlled BlazeSuperior สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (0–10)%50
หินเสริม Controlled BlazeAnomalous สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม Controlled BlazeDivergent สกิลที่เสริม มีความเร็วในการโจมตี ลดลง (0–10)%
สถานะ ลุกไหม้ จากสกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น (0–10)%
20
หินเสริม VolatilitySuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม VolatilityAnomalous สกิลที่เสริม มีผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ต่อศัตรู เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม VolatilityDivergent สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู เพิ่มขึัน (0–20)%100
วาล์ บอลไฟ (Vaal Fireball)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–60)%
ลดความเร็วกระสุน (0–40)%
100
วาล์ บอลไฟ (Vaal Fireball)Divergent เพิ่มความเสียหาย ลุกไหม้ อีก (-40–0)%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ต่อศัตรู (0–60)%
40
วาล์ บอลไฟ (Vaal Fireball)Phantasmal มีโอกาสสร้างสถานะ อ่อนกำลัง 1 วินาที ต่อศัตรู (0–5)% เมื่อปะทะ10
วาล์ น้ำแข็งกระจาย (Vaal Ice Nova)Anomalous เพิ่มความเสียหาย ปะทะ (0–30)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ หนาวเย็น100
วาล์ น้ำแข็งกระจาย (Vaal Ice Nova)Divergent เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%100
วาล์ น้ำแข็งกระจาย (Vaal Ice Nova)Phantasmal เพิ่มผลของสถานะ หนาวเย็น (0–10)%100
วาล์ ทุบพื้น (Vaal Ground Slam)Anomalous เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
วาล์ ทุบพื้น (Vaal Ground Slam)Divergent เพิ่มมุม (0–40)%50
วาล์ ฟาดสองที (Vaal Double Strike)Anomalous เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (0–40)%100
วาล์ ฟาดสองที (Vaal Double Strike)Divergent มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก (0–20)% เมื่อปะทะ100
วาล์ เรียกความอมตะ (Vaal Immortal Call)Anomalous เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–20)%100
วาล์ เรียกความอมตะ (Vaal Immortal Call)Divergent ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับ อีก (0–2)% ต่อจำนวน Endurance Charge ที่กำจัด
ลดความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับ อีก (-2–0)% ต่อจำนวน Endurance Charge ที่กำจัด
10
วาล์ ระเบิดมรณะ (Vaal Detonate Dead)Superior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–10)%50
วาล์ ระเบิดมรณะ (Vaal Detonate Dead)Anomalous แปลงความเสียหาย ไฟ (0–60)% เป็น เคออส10
วาล์ ระเบิดมรณะ (Vaal Detonate Dead)Divergent ระเบิด สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–80)% หากศพติดสถานะ ลุกไหม้20
วาล์ ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Vaal Cold Snap)Anomalous เพิ่มผลของสถานะ หนาวเย็น (0–20)%100
วาล์ ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Vaal Cold Snap)Divergent เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (0–40)%100
วาล์ ไฟธรรมะ (Vaal Righteous Fire)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
วาล์ ไฟธรรมะ (Vaal Righteous Fire)Divergent บัฟมอบม็อด: เพิ่มความเสียหาย เวท (0–20)%100
วาล์ บรีช (Vaal Breach)Superior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–60)%10000
วาล์ บรีช (Vaal Breach)Anomalous มีโอกาสเดินทางไปยัง Winding Pier แทน (0–0.2)% ขณะอยู่ใน เลย์ไลน์ตกปลา1
วาล์ ฟาดพริบตา (Vaal Flicker Strike)Anomalous เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–60)%100
วาล์ ฟาดพริบตา (Vaal Flicker Strike)Divergent เพิ่มระยะการ เทเลพอร์ต (0–20)%100
วาล์ ประกายสายฟ้า (Vaal Spark)Anomalous กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม (0–2) เป้าหมาย100
วาล์ ประกายสายฟ้า (Vaal Spark)Divergent ยิงกระสุน เพิ่มเติม (0–2) ลูก100
วาล์ ประกายสายฟ้า (Vaal Spark)Phantasmal แปลงความเสียหาย สายฟ้า (0–40)% เป็น เคออส100
วาล์ ค้อนเยือกแข็ง (Vaal Glacial Hammer)Anomalous เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
วาล์ ค้อนเยือกแข็ง (Vaal Glacial Hammer)Divergent เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
วาล์ วาร์ปสายฟ้า (Vaal Lightning Warp)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
วาล์ วาร์ปสายฟ้า (Vaal Lightning Warp)Divergent เพิ่มความเสียหาย (0–60)%
เพิ่มระยะเวลา อีก (0–20)%
100
วาล์ วาร์ปสายฟ้า (Vaal Lightning Warp)Phantasmal ลดระยะเวลา อีก (0–10)%100
วาล์ อัญเชิญโครงกระดูก (Vaal Summon Skeletons)Anomalous มิเนียน ไม่สามารถรับความเสียหาย (0–2) วินาที หลังจากที่ถูกอัญเชิญ50
วาล์ อัญเชิญโครงกระดูก (Vaal Summon Skeletons)Divergent มีคูลดาวน์ +(0–1) วินาที
อัญเชิญ โครงกระดูกนักรบ (0–4) ตัว
50
วาล์ อัญเชิญโครงกระดูก (Vaal Summon Skeletons)Phantasmal มีโอกาสอัญเชิญ นักธนูโครงกระดูก ออกมาแทน นักรบโครงกระดูก (0–100)%50
วาล์ ฝนลูกธนู (Vaal Rain of Arrows)Anomalous มีโอกาสยิงศร เพิ่มเติม 1 ชุด (0–5)%50
วาล์ ฝนลูกธนู (Vaal Rain of Arrows)Divergent ยิงศร เพิ่มเติม (0–4) ดอก20
วาล์ ฝนลูกธนู (Vaal Rain of Arrows)Phantasmal มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก (0–10)% เมื่อปะทะ100
วาล์ ฟาดสายฟ้า (Vaal Lightning Strike)Anomalous กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม (0–2) เป้าหมาย100
วาล์ ฟาดสายฟ้า (Vaal Lightning Strike)Divergent มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (0–20)%100
วาล์ ฟาดสายฟ้า (Vaal Lightning Strike)Phantasmal แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น สายฟ้า100
วาล์ กระดองหลอมละลาย (Vaal Molten Shell)Anomalous บัฟสามารถรับความเสียหาย เพิ่มเติม เท่ากับ ค่าเกราะ ของคุณ (0–5)%50
วาล์ กระดองหลอมละลาย (Vaal Molten Shell)Divergent ความเสียหาย สะท้อน เจาะต้านทาน ไฟ ของศัตรู (0–20)%50
วาล์ ดูดพลัง (Vaal Power Siphon)Anomalous ยิงกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก20
วาล์ ดูดพลัง (Vaal Power Siphon)Divergent ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เจ็บป่วย ที่เกิดจากคริติคอล +(0–20)%20
วาล์ ว่องไว (Vaal Haste)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีความเร็วในการวางโทเทม เพิ่มขึ้น (0–10)%100
วาล์ ว่องไว (Vaal Haste)Divergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–4)%100
วาล์ ว่องไว (Vaal Haste)Phantasmal บัฟ ที่คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับ หมดเวลา เร็วขึ้น (0–5)%10
วาล์ วินัย (Vaal Discipline)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–5)% ขณะ โล่พลังงานเต็ม100
วาล์ วินัย (Vaal Discipline)Divergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ เริ่ม รีชาร์จโล่พลังงาน ช้าลง (0–10)%
คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน เพิ่มขึ้น (0–10)%
20
วาล์ สง่างาม (Vaal Grace)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (0–2)%20
วาล์ สง่างาม (Vaal Grace)Divergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ เคออส (0–1)%100
วาล์ ศรไฟ (Vaal Burning Arrow)Superior เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%50
วาล์ ศรไฟ (Vaal Burning Arrow)Anomalous เพิ่มโอกาสคริติคอล (0–60)%100
วาล์ ศรไฟ (Vaal Burning Arrow)Divergent กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม (0–2) เป้าหมาย100
วาล์ กระจ่าง (Vaal Clarity)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีการเติมมานา จากขวดยา เพิ่มขึ้น (0–5)%100
วาล์ กระจ่าง (Vaal Clarity)Divergent คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–5)% ขณะ มานาเต็ม100
วาล์ สายฟ้าชิ่ง (Vaal Arc)Superior มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (0–10)%50
วาล์ สายฟ้าชิ่ง (Vaal Arc)Anomalous เพิ่มระยะของการ ชิ่ง (0–20)%100
วาล์ สายฟ้าชิ่ง (Vaal Arc)Divergent เพิ่มความเสียหาย (0–10)% ต่อจำนวนครั้งที่สกิลนี้ได้ ชิ่ง50
วาล์ สายฟ้าชิ่ง (Vaal Arc)Phantasmal ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (0–20)%20
วาล์ เกราะน้ำแข็ง (Vaal Arctic Armour)Anomalous มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง 350 ms ต่อศัตรู (0–20)% เมื่อถูกปะทะ100
วาล์ เกราะน้ำแข็ง (Vaal Arctic Armour)Divergent บัฟมอบม็อด: ลดความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับ อีก (0–1)% ขณะอยู่กับที่
บัฟมอบม็อด: ลดความเสียหาย ปะทะ ไฟ ที่ได้รับ อีก (0–1)% ขณะอยู่กับที่
10
วาล์ พายุหมุน (Vaal Cyclone)Anomalous มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป (0–20)% เมื่อปะทะ100
วาล์ พายุหมุน (Vaal Cyclone)Divergent เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ อีก (0–5)%100
วาล์ พายุหมุน (Vaal Cyclone)Phantasmal มีโอกาสมองข้ามสถานะ มึนงง (0–20)% ขณะที่ใช้สกิลนี้100
หินเสริม HextouchSuperior สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของคำสาป เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม HextouchDivergent ลดผลของ คำสาปที่เสริม (0–10)%
สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของคำสาป เพิ่มขึ้น (0–40)%
100
วาล์ รีฟ (Vaal Reave)Anomalous แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–100)% เป็น ธาตุแบบสุ่ม20
วาล์ รีฟ (Vaal Reave)Divergent มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล (0–20)%100
วาล์ รีฟ (Vaal Reave)Phantasmal จำนวนสเตจสูงสุด +(0–2)10
หินเสริม Cast On Critical StrikeSuperior สกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล เวท เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริม Cast on Melee KillSuperior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Cast on Melee KillDivergent สกิลที่เสริม มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–20)%20
วาล์ กับดักสายฟ้า (Vaal Lightning Trap)Superior เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (0–20)%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า (0–10)%
50
วาล์ กับดักสายฟ้า (Vaal Lightning Trap)Anomalous เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%100
วาล์ กับดักสายฟ้า (Vaal Lightning Trap)Divergent กระสุน มีโอกาส ย้อนกลับมา หาคุณ (0–20)%10
วาล์ โยนอาวุธเงา (Vaal Spectral Throw)Anomalous เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%100
วาล์ โยนอาวุธเงา (Vaal Spectral Throw)Divergent ยิงกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก
ลดความเร็วกระสุน (0–10)%
20
วาล์ มลทินไฟ (Vaal Impurity of Fire)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ (0–5)%100
วาล์ มลทินไฟ (Vaal Impurity of Fire)Divergent ความเสียหายของ คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ เจาะต้านทาน ไฟ (0–1)%10
วาล์ มลทินน้ำแข็ง (Vaal Impurity of Ice)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง (0–5)%100
วาล์ มลทินน้ำแข็ง (Vaal Impurity of Ice)Divergent ความเสียหายของ คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (0–1)%10
วาล์ มลทินสายฟ้า (Vaal Impurity of Lightning)Anomalous คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค (0–5)%100
วาล์ มลทินสายฟ้า (Vaal Impurity of Lightning)Divergent ความเสียหายของ คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (0–1)%10
วาล์ เรียกสายฟ้า (Vaal Storm Call)Anomalous ลดความเร็วในการร่าย (0–40)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)%
100
วาล์ เรียกสายฟ้า (Vaal Storm Call)Divergent ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–10)%100
วาล์ เรียกสายฟ้า (Vaal Storm Call)Phantasmal สายฟ้า มีโอกาสผ่าลง ตำแหน่งเครื่องหมาย (0–5)% เมื่อร่าย20
วาล์ ระเบิดเพลิง (Vaal Flameblast)Anomalous แปลงความเสียหาย ไฟ (0–40)% เป็น เคออส
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ (0–20)% เมื่อปะทะ
10
วาล์ ระเบิดเพลิง (Vaal Flameblast)Divergent ลดความเร็วในการร่าย อีก (0–20)%
สูงสุด (0–2) สเตจ
20
วาล์ ระเบิดเพลิง (Vaal Flameblast)Phantasmal รัศมี +(0–1) เมตร
ลดพื้นที่ส่งผล อีก (0–10)% ต่อจำนวนสเตจ
50
คำรามโลกันตร์ (Infernal Cry)Phantasmal มีโอกาสสร้างสถานะ อาบขี้เถ้า ต่อศัตรู (0–20)% เมื่อปะทะ10
วาล์ กระแสมีดวน (Vaal Blade Vortex)Anomalous ดูดความเสียหาย (0–0.4)% ไปเป็น พลังชีวิต10
วาล์ กระแสมีดวน (Vaal Blade Vortex)Divergent มีโอกาสสร้าง มีด เพิ่มเติม 1 เล่ม (0–20)%100
วาล์ กระแสมีดวน (Vaal Blade Vortex)Phantasmal เพิ่มความเสียหาย (0–60)% ขณะที่คุณมี ใบมีด ไม่เกิน 5 เล่ม100
หินเสริม Cast while ChannellingSuperior เวททริกเกอร์ที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริม Cast while ChannellingDivergent เวททริกเกอร์ที่เสริม มีผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%100
วาล์ เซ่นไหว้ด้วยเนื้อหนัง (Vaal Flesh Offering)Superior เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–10)%50
วาล์ เซ่นไหว้ด้วยเนื้อหนัง (Vaal Flesh Offering)Anomalous มอบม็อดให้ มิเนียน: ดูดความเสียหาย (0–0.4)% ไปเป็น พลังชีวิต20
วาล์ เซ่นไหว้ด้วยเนื้อหนัง (Vaal Flesh Offering)Divergent มอบม็อดให้ มิเนียน: เพิ่มความเร็วในการโจมตี (0–10)%100
วาล์ แผ่นดินไหว (Vaal Earthquake)Anomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%
เพิ่มความเสียหาย (0–60)%
100
วาล์ แผ่นดินไหว (Vaal Earthquake)Divergent การทุบครั้งแรก มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–40)%100
วาล์ แผ่นดินไหว (Vaal Earthquake)Phantasmal การเพิ่มและลด ความเสียหาย เวท ส่งผลต่อ ความเสียหาย โจมตี เช่นกันในสัดส่วน (0–50)% ของค่าดังกล่าว5
วาล์ แพร่โรคร้าย (Vaal Blight)Anomalous เพิ่มความเสียหาย เคออส (0–20)%100
วาล์ แพร่โรคร้าย (Vaal Blight)Divergent เพิ่มระยะเวลารอง (0–60)%100
วาล์ บรรพชนผู้นำทัพ (Vaal Ancestral Warchief)Anomalous เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (0–40)%100
วาล์ บรรพชนผู้นำทัพ (Vaal Ancestral Warchief)Divergent เพิ่มระยะในการทำงาน (0–40)%20
วาล์ บรรพชนผู้นำทัพ (Vaal Ancestral Warchief)Phantasmal เพิ่มความเสียหาย เจ็บป่วย (0–40)%100
คาถามรณะ (Bane)Superior เพิ่มผลของ คำสาปที่เสริม (0–10)%50
หินเสริม ShockwaveSuperior เพิ่มความเสียหาย ประชิด (0–10)%50
หินเสริม ShockwaveAnomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
หินเสริม ShockwaveDivergent เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–10)%100
หินเสริม PredatorAnomalous ดีบัฟ ทำให้ค่าต้านทาน ทุกชนิด (-4–0)% ต่อจำนวนสเตจ100
หินเสริมจุติ Cast On Critical StrikeSuperior สกิลที่เสริม มีโอกาสคริติคอล เวท เพิ่มขึ้น (0–20)%50
หินเสริมจุติ Cast While ChannellingSuperior เวททริกเกอร์ที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–10)%50
หินเสริมจุติ HextouchSuperior สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของคำสาป เพิ่มขึ้น (0–10)%50
มือเวทจอมขมัง (Spellslinger)Superior สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เวท เพิ่มขึ้น (0–20)%50
มือเวทจอมขมัง (Spellslinger)Anomalous สกิลที่เสริม มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ (0–20)%100
มือเวทจอมขมัง (Spellslinger)Divergent สกิลที่เสริม มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ลดลง (0–40)%
สกิลที่เสริม เสริมความเสียหาย เวท ด้วย (0–40)% ของ ความเสียหายของไม้กายสิทธิ์ที่สวมใส่
หากสวมใส่ไม้กายสิทธิ์ไว้ 2 ชิ้น จะคำนวณความเสียหายที่เสริมนี้ข้างละครึ่งเดียว
20
ตราเวทผู้สร้าง (Arcanist Brand)Anomalous สกิลที่เสริม มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–10)%100
ตราเวทผู้สร้าง (Arcanist Brand)Divergent สกิลที่เสริม มีความเร็วกระสุน เพิ่มขึ้น (0–20)%100
ตราเวทผู้สร้าง (Arcanist Brand)Phantasmal สกิลที่เสริม มีระยะของการ ชิ่ง เพิ่มขึ้น (0–20)%100
หินเสริม Impending DoomSuperior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
หินเสริม Impending DoomDivergent เก็บการใช้งานได้ +(0–1) ครั้ง
ลดความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (0–40)%
20
ประสานสัญชาตญาณ (Intuitive Link)Divergent เวททริกเกอร์ที่เสริม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)%50
วาล์ ภูเขาไฟผ่าแยก (Vaal Volcanic Fissure)Anomalous ยิงกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก100
กองพันเยือกแข็ง (Frozen Legion)Superior เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%50
วาล์ ปาด (Vaal Cleave)Anomalous ได้รับพลังชีวิต (0–20) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ20
วาล์ ปาด (Vaal Cleave)Divergent เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–40)% ขณะที่ไม่ได้ ถืออาวุธคู่50
วาล์ ปาด (Vaal Cleave)Phantasmal มีโอกาสทำลายศพ (0–100)% เมื่อสังหาร50
วาล์ ศรกัดกร่อน (Vaal Caustic Arrow)Anomalous มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 2 วินาที (0–20)% เมื่อปะทะ100
วาล์ ศรกัดกร่อน (Vaal Caustic Arrow)Divergent แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น เคออส100
วาล์ ฟาดหลอมละลาย (Vaal Molten Strike)Anomalous เพิ่มความเร็วกระสุน (0–20)%100
วาล์ ฟาดหลอมละลาย (Vaal Molten Strike)Divergent ระยะการฟาดประชิด +(0–0.2) เมตร20
วาล์ ฟาดหลอมละลาย (Vaal Molten Strike)Phantasmal เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (0–40)%100
วาล์ มีดบินอสรพิษ (Vaal Venom Gyre)Anomalous กระสุนที่ย้อนกลับมา สร้างความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย ลดลง อีก (-20–0)%100
วาล์ มีดบินอสรพิษ (Vaal Venom Gyre)Divergent ชิ่ง +(0–1) ครั้ง10
วาล์ เฆี่ยนตี (Vaal Smite)Anomalous เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (0–20)%100
วาล์ เฆี่ยนตี (Vaal Smite)Divergent เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (0–20)%100
วาล์ เฆี่ยนตี (Vaal Smite)Phantasmal ออร่ามอบม็อด: เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (0–5)%20
วาล์ เพลงดาบเกรียวกราว (Vaal Blade Flurry)Anomalous เพลงดาบสุดท้าย มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (0–20)%100
วาล์ เพลงดาบเกรียวกราว (Vaal Blade Flurry)Divergent เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (0–40)% ขณะ แชนเนล50
วาล์ เคียวเก็บเกี่ยว (Vaal Reap)Anomalous เพิ่มโอกาสคริติคอล (0–60)%50
วาล์ เคียวเก็บเกี่ยว (Vaal Reap)Divergent เติมพลังชีวิต (0–2)% เมื่อมีศัตรูตายขณะที่รับผลจาก ดีบัฟ ของ สกิลนี้50
วาล์ ปลุกเสกอาวุธ (Vaal Animate Weapon)Anomalous มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที ต่อศัตรู (0–10)% เมื่อปะทะ100
วาล์ ปลุกเสกอาวุธ (Vaal Animate Weapon)Divergent มีโอกาสสร้าง ร่างจำลองของอาวุธที่ถูกปลุกเสก (Animate Weapon) เพิ่มเติม 1 ชิ้น (0–20)%50
วาล์ ปลุกเสกอาวุธ (Vaal Animate Weapon)Phantasmal มิเนียน สร้างความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มเติม ถึง (0–100)20
วาล์ ศรสายฟ้า (Vaal Lightning Arrow)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–20)%100
วาล์ ศรสายฟ้า (Vaal Lightning Arrow)Divergent แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น สายฟ้า100
วาล์ ศรสายฟ้า (Vaal Lightning Arrow)Phantasmal มีโอกาสปะทะศัตรู เพิ่มเติม 1 ตัว (0–20)%10
วาล์ อภัยบาป (Vaal Absolution)Superior มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)%100
วาล์ อภัยบาป (Vaal Absolution)Anomalous เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน (0–20)%50
วาล์ อภัยบาป (Vaal Absolution)Divergent ทหารยามอัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–20)%50
วาล์ แสดงอำนาจ (Vaal Domination)Superior มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (0–20)%50
วาล์ แสดงอำนาจ (Vaal Domination)Anomalous เพิ่มระยะเวลาของ มิเนียน (0–30)%100
วาล์ แสดงอำนาจ (Vaal Domination)Divergent ทหารยามอัญเชิญ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (0–20)%50
วาล์ แสดงอำนาจ (Vaal Domination)Phantasmal อัญเชิญ ทหารยามแสดงอำนาจธรรมดา ได้พร้อมกันสูงสุด (0–2) คน10
วาล์ ศรน้ำแข็ง (Vaal Ice Shot)Anomalous เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–10)%100
วาล์ ศรน้ำแข็ง (Vaal Ice Shot)Divergent แปลงความเสียหาย กายภาพ (0–20)% เป็น น้ำแข็ง100
วาล์ พายุไฟ (Firestorm)Anomalous มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู (0–10)%50
วาล์ พายุไฟ (Firestorm)Divergent ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (0–20)%20
วาล์ โทเทมฟื้นชีวิต (Vaal Rejuvenation Totem)Anomalous เพิ่มระยะเวลาของ โทเทม (0–100)%100
วาล์ โทเทมฟื้นชีวิต (Vaal Rejuvenation Totem)Divergent เพิ่มผลของออร่า (0–20)%100
วาล์ ศรแยก (Vaal Split Arrow)Anomalous ยิงศร เพิ่มเติม 1 ดอก20
วาล์ ศรแยก (Vaal Split Arrow)Divergent เพิ่มความเสียหาย (0–20)%100
หินเสริม Prismatic BurstSuperior เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (0–20)%100
หินเสริม Prismatic BurstAnomalous เพิ่มความเสียหาย เวท (0–1)% ต่อ Intelligence 10 หน่วย50
หินเสริม Prismatic BurstDivergent ตัวคูณคริติคอล +(0–10)% หาก Dexterity สูงกว่า Intelligence50
หินเสริม Prismatic BurstPhantasmal เพิ่มพื้นที่ส่งผล (0–2)% ต่อ Strength 50 หน่วย50
ซุ่มยิง (Snipe)Anomalous สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย ปะทะ เพื่มขึ้น อีก (0–10)% ต่อจำนวนสเตจของ ซุ่มยิง
สกิลที่เสริม สร้างความเสียหาย เจ็บป่วย ลดลง อีก (-20–0)% ต่อจำนวนสเตจของ ซุ่มยิง
50
ซุ่มยิง (Snipe)Divergent สกิลที่เสริม มีระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู เพิ่มขึัน (0–20)%50
หินเสริม FlamewoodSuperior เพิ่มความเสียหาย ไฟ (0–20)%50
หินเสริม FlamewoodDivergent มีโอกาสสร้างสถานะ อาบขี้เถ้า ต่อศัตรู (0–10)% เมื่อปะทะ20
หินเสริม Guardian's BlessingAnomalous มิเนียนจากสกิลที่เสริม ฟื้นฟูพลังชีวิต (0–2)% ต่อวินาที50
หินเสริม Guardian's BlessingDivergent มิเนียนจากสกิลที่เสริม ได้รับความเสียหาย กายภาพ ต่อวินาที เท่ากับ (0–5)% ของ พลังชีวิตและโล่พลังงานสูงสุดของมัน ขณะที่คุณมีออร่าจาก สกิลที่เสริม บนตัวคุณ20

Community Wiki

Edit

Quality

Quality improves the signature stat of an item such as physical damage on weapons and evasion for evasion helmets or adds additional bonuses to skill gems.

Mechanics

Quality can be applied to most equipment (quivers and jewels are the exceptions), as well as Maps and strongboxes. Any item with at least 1% quality will have a Superior prefix when dropped on the ground but not when in the inventory.

Each item type has a currency item associated with it that increases its quality. Quality does not affect the requirements for using an item or the mana cost of skills.

All items are normally capped at 20% quality and each currency that affect quality will improve:

  • Normal items by 5%.
  • Magic items by 2%.
  • Rare and Unique items by 1%.

Increasing the quality on weapons and armours also makes crafting sockets and links with CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orb and CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusing easier. Each 1% quality improves the result by 1%. This makes obtaining many sockets and links 20% more likely on 20% quality items.

Quality is normally capped at 20%. However, there are certain crafting methods that can increase quality beyond that, including:

Additionally, certain Veiled modifiers add Quality as part of explicit mods. This bonus quality does not count against the 20% quality an item is normally allowed to have, even if the veiled modifier is added before using currency to upgrade the item.

Effect on items

The quality is summed together with other increased stats. For example a piece of armour that naturally gives 100 armour that has +50 to Armour and 90% increased Armour would now, with 20% quality, give .

The table below displays what each category of items and which currency that can increase the quality.

Class Currency Increases
Weapons CurrencyWeaponQualityBlacksmith's Whetstone Physical Damage
Armours CurrencyArmourQualityArmourer's Scrap Armour / Evasion / Energy Shield
Flasks CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble Life / Mana recovered or increased the buff duration for utility flasks.
Skill gems CurrencyGemQualityGemcutter's Prism Depends on skill gem
Maps CurrencyMapQualityCartographer's Chisel Item Quantity
Strongbox EngineersOrbEngineer's Orb, InfusedEngineersOrbInfused Engineer's Orb Item Quantity
Jewellery Catalysts Depends on catalyst; affects implicit and explicit affixes

Skill gems

Both active and support skill gems may have quality. Every skill is affected by quality differently, but frequently it somehow improves the damage dealt with the skill. Buffs and curses, obviously, do not have their damage improved. Even those that do have their damage improved will see different rates of improvement for a given amount of quality.

The quality of skill gems may be improved with a CurrencyGemQualityGemcutter's Prism. These upgrades always improve a skill's quality by 1%. Alternatively, a level 20 skill gem and a CurrencyGemQualityGemcutter's Prism can be sold for a level 1 gem with 20% quality.

The effect of quality scales with the base quality effect, however, only whole numbers will be granted (and thus the effect will always be rounded down); for example 3% quality on a gem with 0.5% effect will only grant 1% effect and not 1.5% effect. Effects that have some degree of fractions naturally are rounded to their natural bases (i.e. seconds will be rounded to milliseconds, etc.).

It is possible to get a gem's quality above 20% through corruption, the use of Enhance Support and certain gear.

Skill gems with alternate quality effects can be found in Grand Heists.


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.