ฮาร์บินเจอร์ ยูนิค /49 ⍟
Iconชื่อ
Allelopathy Satin Gloves
ได้รับสกิล แพร่โรคร้าย (Blight) เลเวล 22
เพิ่มโล่พลังงาน (100–120)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
แพร่โรคร้าย (Blight) มีระยะเวลาของสถานะ ขัดขวาง เพิ่มขึ้น (20–30)%
คุณไม่ติดสถานะ ขัดขวาง
Debeon's Dirge Despot Axe
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (310–350) ถึง (460–500)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% หากคุณใช้ การคำราม มาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 150% หากคุณใช้ การคำราม มาเร็วๆ นี้
การคำราม ผลักศัตรูออกไปและรบกวนศัตรู ในพื้นที่เล็กๆ
play debeons dirge sounds [1]
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Dendrobate Sentinel Jacket
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Chance to Poison เลเวล 10
โล่พลังงานสูงสุด +40
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (130–150)%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(15–25)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ (15–25)% หากคุณมี Intelligence อย่างน้อย 150 หน่วย
เพิ่มความเสียหาย พิษ (75–100)% หากคุณมี Dexterity อย่างน้อย 300 หน่วย
Dialla's Malefaction Sage's Robe
สามารถใส่ หิน สีใดก็ได้ลงไอเทมนี้
หินที่ใส่ใน รูสีแดง มีเลเวล +2
หินที่ใส่ใน รูสีเขียว มีค่าคุณภาพ +30%
หินที่ใส่ใน รูสีฟ้า ได้รับค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
ไม่มีเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ
local socketed gems in white sockets get nothing [1]
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
Eber's Unification Hubris Circlet
ทริกเกอร์ เพ่งห้วงว่าง (Void Gaze) เลเวล 10 เมื่อคุณใช้สกิล
เพิ่มโล่พลังงาน (150–180)%
มานาสูงสุด +(50–80)
นำความเสียหาย ธาตุ (5–8)% ไปเสริมเป็น เคออส
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค 50%
First Piece of Brutality ชิ้นส่วน Imperial Staff
First Piece of Directions ชิ้นส่วน Blunt Arrow Quiver
First Piece of Focus ชิ้นส่วน Archon Kite Shield
First Piece of Storms ชิ้นส่วน Callous Mask
First Piece of the Arcane ชิ้นส่วน Legion Sword
First Piece of Time ชิ้นส่วน Cloth Belt
Fourth Piece of Focus ชิ้นส่วน Archon Kite Shield
From Dust Cobalt Jewel
อัญเชิญ โครงกระดูก เพิ่มเติม 4 ตัว ด้วยอัญเชิญโครงกระดูก (Summon Skeletons)
คูลดาวน์ของ อัญเชิญโครงกระดูก (Summon Skeleton) +1 วินาที
Hazardous Research Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (10–15)%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: ประกายสายฟ้า (Spark) ยิงกระสุน เพิ่มเติม 0 ลูก
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: ประกายสายฟ้า (Spark) ยิงกระสุนออกรอบทิศทาง
Inya's Epiphany Arcanist Slippers
เพิ่ม Intelligence (5–8)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
เพิ่มความเสียหาย 5% ต่อจำนวน Power Charge
เมื่อคุณได้รับ Power Charge คุณมีโอกาสได้รับจำนวนสูงสุดทันที 25%
Malachai's Mark Murder Mitts
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (80–100)%
ได้รับพลังชีวิต (15–25) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร
ได้รับโล่พลังงาน (15–25) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร
ได้รับสถานะ ความทรหด, ความระห่ำ, พลังอำนาจของมาลาไค อย่างละ 6 วินาทีติดต่อกัน
(ความทรหดของมาลาไค มีโอกาสให้ Endurance Charge 1 ลูก 20% เมื่อสังหาร)
(ความระห่ำของมาลาไค มีโอกาสให้ Frenzy Charge 1 ลูก เมื่อสังหาร)
(พลังอำนาจของมาลาไค มีโอกาสให้ Power Charge 1 ลูก 20% เมื่อสังหาร)
Maligaro's Cruelty Turquoise Amulet
Dexterity และ Intelligence +(16–24)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–8)%
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (25–30)% เมื่อสังหารศัตรูที่ติดสถานะ พิษ เกิน 5 ระดับ
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก (12–15)% เมื่อสังหารศัตรูที่ติดสถานะ พิษ น้อยกว่า 5 ระดับ
เพิ่มความเสียหาย พิษ 10% ต่อจำนวน Frenzy Charge
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 3% ต่อจำนวน Power Charge
Second Piece of Brutality ชิ้นส่วน Imperial Staff
Second Piece of Directions ชิ้นส่วน Blunt Arrow Quiver
Second Piece of Focus ชิ้นส่วน Archon Kite Shield
Second Piece of Storms ชิ้นส่วน Callous Mask
Second Piece of the Arcane ชิ้นส่วน Legion Sword
Second Piece of Time ชิ้นส่วน Cloth Belt
Soul Tether Cloth Belt
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (15–25)%
Intelligence +(20–40)
นำ พลังชีวิตสูงสุด (4–6)% ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
Immortal Ambition
(โล่พลังงานของคุณ เริ่มจากศูนย์, ไม่สามารถ รีชาร์จหรือฟื้นฟู โล่พลังงาน ได้, สูญเสียโล่พลังงาน 5% ต่อวินาที, ผลของการ ดูดพลังชีวิต ไม่ถูกกำจัดเมื่อ พลังชีวิตที่ไม่สำรอง ถูกเติมจนเต็ม, การ ดูดพลังชีวิต จะ เติมโล่พลังงาน แทนเมื่อ พลังชีวิตเต็ม)
Speaker's Wreath Prophet Crown
Dexterity +(20–40)
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มิเนียน 2% ต่อ Dexterity 50 หน่วย
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มิเนียน 2% ต่อ Dexterity 50 หน่วย
การปะทะของมิเนียน สามารถสังหารศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ ได้เท่านั้น
Spreading Rot Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย เคออส (7–13)%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: แพร่โรคร้าย (Blight) สร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 2 วินาที
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: แพร่โรคร้าย (Blight) มีความเร็วในการร่าย ลดลง 30%
(สถานะ เหี่ยวเฉา เพิ่มความเสียหาย เคออส ที่ได้รับ 6% และสามารถซ้อนได้สูงสุด 15 ระดับ)
Taproot Ambusher
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (180–200)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ (15–20)%
ดูดความเสียหาย โจมตี 0.5% ไปเป็น มานา จากศัตรูที่ติดสถานะ พิษ
ดูดความเสียหาย โจมตี 0.5% ไปเป็น พลังชีวิต จากศัตรูที่ติดสถานะ ขาหัก
มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก (15–20)% เมื่อปะทะ
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะ
(มานาที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(ศัตรูที่ ขาหัก มีความเร็วในการเคลื่อนที่ ลดลง 30%)
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพและเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
The Beachhead Harbinger Map
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 6 ตน
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ (40–60)%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ (40–60)%
The Coming Calamity Destroyer Regalia
เลเวลของ หินสาส์น ที่ใส่ +2
เพิ่มโล่พลังงาน (80–100)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง 35% ต่อจำนวนบัฟ สาส์น ที่ส่งผลต่อคุณ
สกิลสาส์น มีค่าสำรองมานา 45% เสมอ
The Embalmer Carnal Mitts
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Vile Toxins เลเวล 20
เสริมความเสียหาย เคออส (13–17) ถึง (23–29)
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่าต้านทาน เคออส +(17–29)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ (20–25)%
The Enmity Divine Imperial Staff
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Chance to Bleed เลเวล 1
ได้รับสกิล อัญเชิญฮาร์บินเจอร์ทารุณ (Summon Harbinger of Brutality)
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ ไม้พลอง
เสริมความเสียหาย กายภาพ (160–185) ถึง (200–225)
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เลือดไหล ที่เกิดจากคริติคอล +(30–40)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (30–40)%
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
The Flow Untethered Cloth Belt
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (15–25)%
ได้รับสกิล อัญเชิญฮาร์บินเจอร์กาลเวลา (Summon Harbinger of Time)
เพิ่มอัตราการ เติมโล่พลังงาน (10–15)%
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (15–20)%
ดีบัฟ ต่อตัวคุณหมดเวลา เร็วขึ้น (15–20)%
The Fracturing Spinner Blunt Arrow Quiver
เสริมความเสียหาย กายภาพ (7–9) ถึง (13–16) ให้กับการโจมตี
ได้รับสกิล อัญเชิญฮาร์บินเจอร์ทิศทาง (Summon Harbinger of Directions)
Strength และ Dexterity +(30–50)
เสริมความเสียหาย ไฟ (19–22) ถึง (30–35) ให้กับเวทและการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–22) ถึง (30–35) ให้กับเวทและการโจมตี
ค่าต้านทาน ไฟและน้ำแข็ง +(15–25)%
The Rippling Thoughts Legion Sword
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
ได้รับสกิล อัญเชิญฮาร์บินเจอร์อาคม (Summon Harbinger of the Arcane)
ทริกเกอร์ พายุเรียงหลั่น (Storm Cascade) เลเวล 20 เมื่อคุณโจมตี
เพิ่มความเสียหาย เวท (75–90)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–160)%
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (60–70)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (60–70) ให้กับเวท
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
The Tempest's Binding Callous Mask
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Ice Bite เลเวล 18
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 18
ได้รับสกิล อัญเชิญฮาร์บินเจอร์วายุ (Summon Harbinger of Storms)
อัตราการหลบหลีก +(100–150)
โล่พลังงานสูงสุด +(40–60)
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
The Unshattered Will Archon Kite Shield
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ได้รับสกิล อัญเชิญฮาร์บินเจอร์สมาธิ (Summon Harbinger of Focus)
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ได้รับมานา (30–50) เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อค +5%
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (50–70)%
The Wasp Nest Throat Stabber
ได้รับพลังชีวิต 40 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (150–170)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–25)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (20–25)%
อัตราความแม่นยำ +(330–350)
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะ
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ สร้างความเสียหาย เคออส เพิ่มเติม 80 ถึง 120
ต่อศัตรูที่ติดสถานะ พิษ อย่างน้อย 5 ระดับ
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพและเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
Third Piece of Brutality ชิ้นส่วน Imperial Staff
Third Piece of Directions ชิ้นส่วน Blunt Arrow Quiver
Third Piece of Focus ชิ้นส่วน Archon Kite Shield
Third Piece of Storms ชิ้นส่วน Callous Mask
Third Piece of the Arcane ชิ้นส่วน Legion Sword
Tinkerskin Sadist Garb
พลังชีวิตสูงสุด +(60–90)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (140–170)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ การโยนกับดัก (10–15)%
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก 15% เมื่อศัตรูทริกเกอร์กับดักของคุณ
เติมโล่พลังงาน 50 เมื่อศัตรูทริกเกอร์กับดักของคุณ
มีโอกาสได้รับสถานะ ทะลุมิติ 4 วินาที 30% เมื่อศัตรูทริกเกอร์กับดักของคุณ
เติมพลังชีวิต 100 เมื่อศัตรูทริกเกอร์กับดักของคุณ
(ขณะที่มีสถานะ ทะลุมิติ คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกขัดขวาง)
Volkuur's Guidance Zealot Gloves
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (42–47) ให้กับเวทและการโจมตี
พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(30–40)%
ความเสียหาย สายฟ้า ของคุณสร้างสถานะ พิษ ได้
ลดระยะเวลาของสถานะ พิษ อีก 50%
สกิลสายฟ้ามีโอกาส 20% ที่ได้รับพิษจากการโจมตี
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพและเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
Volkuur's Guidance Zealot Gloves
เสริมความเสียหาย ไฟ (16–20) ถึง (25–30) ให้กับเวทและการโจมตี
พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
ค่าต้านทาน ไฟ +(30–40)%
ความเสียหาย ไฟ ของคุณสร้างสถานะ พิษ ได้
ลดระยะเวลาของสถานะ พิษ อีก 50%
สกิลไฟ มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะ
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพและเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
Volkuur's Guidance Zealot Gloves
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16–20) ถึง (25–30) ให้กับเวทและการโจมตี
พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
ความเสียหาย น้ำแข็ง ของคุณสร้างสถานะ พิษ ได้
ลดระยะเวลาของสถานะ พิษ อีก 50%
สกิลน้ำแข็ง มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะ
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพและเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
Yriel's Fostering Exquisite Leather
ได้รับสกิล อัญเชิญงูร้าย เลเวล 20
อัตราความแม่นยำ +(300–400)
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (130–150)%
พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
สกิลโจมตีกระสุน มีโอกาสติดคริติคอล เพิ่มขึ้น (40–60)%
กระสุนจากการโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะ ขณะที่คุณมี มิเนียนสัตว์ร้าย
เสริมความเสียหาย เคออส (13–19) ถึง (23–29) ให้กับการโจมตี ขณะที่คุณมี มิเนียนสัตว์ร้าย
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพและเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
Yriel's Fostering Exquisite Leather
ได้รับสกิล อัญเชิญโรอ์ร้าย เลเวล 20
อัตราความแม่นยำ +(300–400)
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (130–150)%
พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
สกิลโจมตีกระสุน มีโอกาสติดคริติคอล เพิ่มขึ้น (40–60)%
กระสุนจากการโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 20% เมื่อปะทะ ขณะที่คุณมี มิเนียนสัตว์ร้าย
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและเคลื่อนที่ (10–15)% ขณะที่คุณมี มิเนียนสัตว์ร้าย
(ศัตรูที่ ขาหัก มีความเร็วในการเคลื่อนที่ ลดลง 30%)
Yriel's Fostering Exquisite Leather
ได้รับสกิล อัญเชิญหมีร้าย เลเวล 20
อัตราความแม่นยำ +(300–400)
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (130–150)%
พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
สกิลโจมตีกระสุน มีโอกาสติดคริติคอล เพิ่มขึ้น (40–60)%
กระสุนจากการโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 20%
เมื่อปะทะ ขณะที่คุณมี มิเนียนสัตว์ร้าย
เสริมความเสียหาย กายภาพ (11–16) ถึง (21–25) ให้กับการโจมตี ขณะที่คุณมี มิเนียนสัตว์ร้าย
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
ฮาร์บินเจอร์ ไอเทม /15 ⍟
Iconชื่อ
Ancient Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
สุ่ม ไอเทม​สวมใส่​ยูนิค ให้​เป็น ไอเทม​สวมใส่​ยูนิค ชิ้น​ใหม่​จาก​ไอเทม​ชนิด​เดียวกัน
ชิ้นส่วน Ancient
ขนาดกอง: 1 / 20
ชิ้นส่วน Annulment
ขนาดกอง: 1 / 20
ชิ้นส่วน Binding
ขนาดกอง: 1 / 20
ชิ้นส่วน Chaos
ขนาดกอง: 1 / 20
Engineer's Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่ม​ค่า​คุณภาพ​ของ กล่อง​นิรภัย
ชิ้นส่วน Engineer
ขนาดกอง: 1 / 20
ชิ้นส่วน Exalted
ขนาดกอง: 1 / 20
Harbinger's Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
สุ่ม ไอเทม​แผนที่ ให้​เป็น​แผนที่​ใหม่​ใน​ระดับ​ที่​สูง​กว่า
ชิ้นส่วน Harbinger
ขนาดกอง: 1 / 20
ชิ้นส่วน Horizon
ขนาดกอง: 1 / 20
ชิ้นส่วน Mirror
ขนาดกอง: 1 / 20
Orb of Binding
ขนาดกอง: 1 / 20
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์ และ​มี​รู​เชื่อม​กัน​สูงสุด 4 เชื่อม
Orb of Horizons
ขนาดกอง: 1 / 20
สุ่ม ไอเทม​แผนที่ ให้​เป็น​แผนที่​ใหม่​ใน​ระดับ​เดียวกัน
ชิ้นส่วน Regal
ขนาดกอง: 1 / 20
ฮาร์บินเจอร์ หิน /17
โจมตี ประชิด ฟาด ทุบ เวท อาคม กระจาย แชนเนล กายภาพ ไฟ สายฟ้า เคออส ชิ่ง มิเนียน เคลื่อนที่ เสริม พื้นที่ กาลเวลา
ชื่อ
หินเสริม Chance to Bleed (1)
โจมตี, กายภาพ, เสริม
หินเสริม Ruthless (1)
ทุบ, เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด
หินเสริม Maim (8)
โจมตี, กายภาพ, เสริม
หินเสริม Brutality (38)
กายภาพ, เสริม
ชื่อ
หินเสริม Chance to Poison (1)
เคออส, เสริม
หินเสริม Deadly Ailments (18)
เสริม
ชาร์จพลังพุ่งตัว (Charged Dash) (28)
เคลื่อนที่, พื้นที่, แชนเนล, โจมตี, สายฟ้า, ประชิด
หินเสริม Vile Toxins (38)
เสริม
ชื่อ
หินเสริม Arcane Surge (1)
อาคม, เสริม, เวท, กาลเวลา
หินเสริม Efficacy (8)
เสริม, กาลเวลา
หินเสริม Unbound Ailments (8)
เสริม
ระเบิดสายฟ้าฉับพลัน (Storm Burst) (12)
พื้นที่, เวท, สายฟ้า, แชนเนล, กาลเวลา, กายภาพ
สัญญามืด (Dark Pact) (28)
มิเนียน, เวท, พื้นที่, ชิ่ง, เคออส, กระจาย
หินเสริม Decay (38)
เคออส, เสริม
หินเสริม Ignite Proliferation (38)
ไฟ, เสริม, พื้นที่
หินเสริม Immolate (38)
ไฟ, เสริม
ชื่อ
สกิลเสริม Onslaught (1)
ฮาร์บินเจอร์ Monster /1132 ⍟
ชื่อม็อดSpectre
Callow SniperY
Kraityn's ScoutY
Kraityn's SentryY
Oak's SniperY
Shadow ArcherY
ผู้พลีชีพของอลิร่าmonster explodes on its target text [1]N
ผู้คลั่งศรัทธาของโดเอดรีmonster explodes on its target text [1]N
ผู้คลั่งศรัทธาของโดเอดรีY
Alira's Blood Guardแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น เคออส
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Callow ThugY
Shadow Stalkerโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Highwaymanโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
โจรดักปล้นที่รับพรจากเอลเดอร์visual attached elder tentacles [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
N
Kraityn's Aspirantโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Oak's DevotedY
Oak's BruteY
คนเถื่อนที่รับพรจากเอลเดอร์visual attached elder tentacles [1]N
Ryslatha's Devotedกระจาย พื้นกัดกร่อน เมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
Y
Ryslatha's Bruteกระจาย พื้นกัดกร่อน เมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
Y
Devoted BanditY
Devoted Banditแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น เคออส
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Devoted Banditแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น เคออส
monster drop additional currency items [2]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Devoted Banditโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
สาวกที่รับพรจากเอลเดอร์visual attached elder tentacles [1]N
Cave BeastY
Bone Crunchermonster cleaves text [1]Y
Hairy Bonecrunchermonster uses enduring cry text [1]
monster cleaves text [1]
Y
Shaggy MonstrosityY
Skeletal Beastundead description [1]Y
Skeletal Beastundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Corrupted Beastundead description [1]Y
Armour Cruncherสาปศัตรูด้วย บอบบาง (Vulnerability) เมื่อปะทะY
Spectral Corsairแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 40% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Spectral Corsairนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 40% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Spectral Scoundrelแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 40% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Spectral Swashbucklerแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 40% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Cursed Marinerแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 40% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Ashen Buccaneerแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 40% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Spectral BowmanY
Phantom Occultistแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 50% เมื่อปะทะ
Y
Phantom Occultistนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 50% เมื่อปะทะ
Y
Spectral MageY
GoatmanY
มนุษย์แพะที่รับพรจากเอลเดอร์visual attached elder tentacles [1]N
Bearded Devilแปลงความเสียหาย กายภาพ 80% เป็น สายฟ้าY
Alpine Devilนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งY
Bearded Devilนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น สายฟ้าY
Goatman ShamanY
Goatman Fire-raiserY
Bearded Shamanลดความเร็วในการร่าย 50%Y
Bearded Skycallerลดความเร็วในการร่าย 50%Y
Alpine ShamanY
Hill DevilY
Colossus CrusherY
Ancient ConstructY
Ancient Sentry ApparatusY
Vaal ConstructY
WolfY
หมานรกที่รับพรจากเอลเดอร์visual attached elder tentacles [1]N
Flame HellionY
Highland Hellionสร้าง พื้นลุกไหม้ เมื่อตาย
monster ground effect on death base duration ms [6000]
monster ground fire on death base area of effect radius [16]
Y
Dune Hellionmonster casts puncture text [1]Y
Mountain HellionY
Mountain Hellion Alphaนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งY
Shackled Hellionสร้าง พื้นลุกไหม้ เมื่อตาย
monster ground effect on death base duration ms [6000]
monster ground fire on death base area of effect radius [16]
Y
Blood ApeY
Dread Primatemonster gain frenzy charge on kin death [1]Y
Dread PrimateY
Stygian ApeY
Blood ChieftainY
สไตเจียน ซิลเวอร์แบ็คY
Carnage ApeY
Barrow ApeY
Stalag NightmareY
Hulking TitanY
Ruined TitanY
Mountain FragmentY
Necromancermonster raises undead text [1]Y
Defilermonster raises undead text [1]Y
Diabolistmonster raises undead text [1]Y
Sin Lordmonster raises undead text [1]Y
Thunder Whisperermonster raises undead text [1]Y
หมอผีต้องชะตาmonster raises undead text [1]
สามารถคืนชีพ มอนสเตอร์เมจิก
monster no map drops [1]
Y
ผู้ปลุกเสกโดเอดรีmonster raises undead text [1]
monster casts enfeeble curse text [1]
สกิลคำสาป มีความเร็วในการร่าย ลดลง 80%
monster raises zombies text [1]
N
Rhoa MareY
โรอ์ที่รับพรจากเอลเดอร์visual attached elder tentacles [1]N
Tarcel RhoaY
Murk RunnerY
Bone Rhoaundead description [1]Y
Bone Rhoaundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Corrupted Rhoaundead description [1]Y
Crustacean PelterY
Merveil's FavouredY
Merveil's AttendantY
Merveil's BlessedY
พรายน้ำต้องชะตาmonster no map drops [1]Y
ภัยที่คุ้ยเขี่ยสาปศัตรูด้วย บอบบาง (Vulnerability) เมื่อปะทะ
additional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
N
ครัสเตเชียนถ้ำadditional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
N
ครัสเตเชียนที่รุกรานadditional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
N
ปูโล่additional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
N
ครัสเตเชียนที่รุกรานนำความเสียหาย กายภาพ 50% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
additional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
N
มือธนูต้องชะตาundead description [1]
นำความเสียหาย กายภาพ 25% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
monster no map drops [1]
Y
Ancient Archerundead description [1]Y
Timeless Hunterundead description [1]Y
Brittle Lookoutundead description [1]Y
Brittle Born-againundead description [1]Y
Brittle Poacherundead description [1]
monster fires lightning arrows text [1]
Y
Sandy Lookoutundead description [1]
monster fires lightning arrows text [1]
Y
Ancient Archerundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Burning Bowmanundead description [1]Y
Weathered Watchmanundead description [1]Y
Brittle Archerundead description [1]
monster fires split arrows text [1]
Y
Brittle Poacherundead description [1]Y
Sin Archerundead description [1]Y
Thunder Thrallundead description [1]Y
Brittle Bleederundead description [1]
monster casts puncture text [1]
Y
Disbanded Deadundead description [1]
monster fires explosive arrows text [1]
Y
Bonewarped Archerundead description [1]Y
Bonewarped Archerundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Bloodstained Archerundead description [1]Y
Axiom Frostguardundead description [1]Y
Frost Archmageundead description [1]Y
Frost Bishopundead description [1]Y
Frost Priestundead description [1]Y
Frost Keeperสกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
undead description [1]
Y
Frost Preacherundead description [1]Y
Frost Archmageundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Gleaming Saintundead description [1]Y
Desecrated Saintundead description [1]Y
Desecrated Sageundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
Y
Flame Archmageundead description [1]Y
Flame Priestundead description [1]Y
Brittle Arsonistundead description [1]Y
Flame Archmageundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Axiom Thunderguardundead description [1]Y
Thunder Archmageundead description [1]Y
Thunder Priestundead description [1]Y
Thunder Keeperundead description [1]
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 300%
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +65%
Y
Sparking Mageundead description [1]
monster casts spark text [1]
Y
Thunder Archmageundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Ancient Bonestalkerundead description [1]Y
Brittle Clericundead description [1]Y
Brittle Thiefundead description [1]Y
Rattling Bonesundead description [1]Y
Vault Guardianundead description [1]Y
Timeless Wandererundead description [1]Y
Sandworn Watchmanundead description [1]Y
Ancient Bonestalkerundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Rattling Bonesundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Timeless Wandererundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Sandworn Watchmanundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Ash Harvesterundead description [1]
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
Y
Risen Saintundead description [1]Y
Vault Guardianundead description [1]
มีโอกาสสาปศัตรูด้วย บอบบาง (Vulnerability) 50% เมื่อปะทะ
Y
Sandy Guardianundead description [1]Y
Ancient Workerundead description [1]Y
Brittle Gladiatorundead description [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Risen Gladiatorundead description [1]Y
Brittle Banditundead description [1]
monster casts puncture text [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Brittle Farmerundead description [1]Y
Smouldering Farmerundead description [1]Y
Bonewarped Warriorundead description [1]Y
Bloodstained Warriorundead description [1]Y
Colossal Bonestalkerundead description [1]Y
Colossal Bonestalkerundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Awoken Giantundead description [1]Y
Frost Championแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็ง
undead description [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Volkuur's Frostguardแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็ง
undead description [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Flame Guardianแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
undead description [1]
immune to lava damage [1]
Y
Flame Guardianundead description [1]
immune to lava damage [1]
นำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น ไฟ
Y
Flame Championundead description [1]
นำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น ไฟ
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Volkuur's Flameguardแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
undead description [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Flame Guardianแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
undead description [1]
แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
Y
Fairgraves' Crewmanundead description [1]Y
Sparking Bonesแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
undead description [1]
Y
Thunder Guardianแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
undead description [1]
Y
Thunder Guardianแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
undead description [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Volkuur's Stormguardแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
undead description [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Vaal FallenY
Vaal GargantuanY
Vaal Frost Guardianแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็งY
Vaal Slayermonster casts elemental hit text [1]Y
Vaal ArsonistY
Skeleton Engineerundead description [1]Y
Undead Engineerundead description [1]Y
Cinder Bonesแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
undead description [1]
monster no map drops [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Icy Bonesแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็ง
undead description [1]
monster no map drops [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Crackling Bonesแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
undead description [1]
monster no map drops [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Brittle Flametosserundead description [1]
monster no map drops [1]
Y
Brittle Chillcallerundead description [1]
monster no map drops [1]
Y
Brittle Stormtouchedundead description [1]
monster no map drops [1]
Y
Scarecrowundead description [1]Y
Crow Keeperdisplay monster mod nemesis test [0]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
งูพิษพุ่มไม้แปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออสN
Night Adderแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออสY
Host Adderแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออสY
Host Adderแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออส
additional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [80]
Y
Serpentine ConstructY
Bramble Cobraแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออสY
งูเห่าที่รับพรจากเอลเดอร์แปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออส
visual attached elder tentacles [1]
N
Crypt StalkerY
Glade MambaY
Cursed SpawnY
Foreseen Spawnmonster no map drops [1]Y
Slimy BloodsuckerY
ตัวอ่อนไม่เสถียรmonster explodes on its target text [1]N
Slimy NemesisY
Vaal RecluseY
Noxious TarantulaY
Leaping SpiderY
Arakaali's DaughterY
Virulent SpiderY
Ink SpinnerY
Corrupted ArachY
Crypt WeaverY
Mutant ArachY
Crypt AmbusherY
Cave SkittererY
Spindle SpiderY
HatchlingY
Brooding TarantulaY
น้ำเค็มเดือดพล่านแปลงความเสียหาย กายภาพ 80% เป็น น้ำแข็งN
กระแสน้ำที่ไหลตามแปลงความเสียหาย กายภาพ 80% เป็น น้ำแข็งN
น้ำเดือดที่ดักโจมตีแปลงความเสียหาย กายภาพ 80% เป็น น้ำแข็งN
ทรายที่ไหลตามแปลงความเสียหาย กายภาพ 80% เป็น น้ำแข็งN
Drownedundead description [1]Y
Drownedundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Unstable Drownedundead description [1]
กระจาย พื้นกัดกร่อน เมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
Y
Dripping Deadundead description [1]Y
Shambling Cadaverundead description [1]Y
Devout Deadundead description [1]Y
Sutured Aberrationundead description [1]
กระจาย พื้นกัดกร่อน เมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
Y
Sutured Aberrationundead description [1]Y
Sutured Aberrationundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Rotting Damnedundead description [1]Y
Fetid Shamblerundead description [1]Y
Dessicated Marakethundead description [1]Y
Rotten Gladiatorundead description [1]Y
Blackguard Mageโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Blackguard Arcmageโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
นักเวทสายฟ้าชิ่งที่รับพรจากเอลเดอร์visual attached elder tentacles [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
N
Solarsworn Infernomageโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Lunarsworn Wintermageโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Blackguard Chaplainโอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Blackguard EliteY
Blackguard Eliteโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Mortality ExperimenterY
นักสอดแนมที่รับพรจากเอลเดอร์visual attached elder tentacles [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 30%
คุณได้รับความเสียหาย 15% จากการปะทะที่บล็อค
N
Blackguard Soldierโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 30%
คุณได้รับความเสียหาย 15% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Lunar Scoutนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 30%
คุณได้รับความเสียหาย 15% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Solar Scoutนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น ไฟ
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 30%
คุณได้รับความเสียหาย 15% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Blackguard Spectreโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Temple ScholarY
นักปราชญ์สีเลือดadditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [117]
N
บอดี้การ์ดมืออาชีพโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
N
Piety's MiscreationY
สิ่งมีชีวิตผิดวิสัยที่รับพรจากเอลเดอร์visual attached elder tentacles [1]N
Lunar Miscreationนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งY
Slashed MiscreationY
Shavronne's StudentY
Drenched MiscreationY
Moontouched Miscreationนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งY
Burned MiscreationY
Shocked MiscreationY
Augmented DeadY
Whipping Miscreationมีโอกาสสาปศัตรูด้วย บอบบาง (Vulnerability) 50% เมื่อปะทะY
นักทรมานที่รับพรจากเอลเดอร์มีโอกาสสาปศัตรูด้วย บอบบาง (Vulnerability) 50% เมื่อปะทะ
visual attached elder tentacles [1]
N
Night Horrorนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งY
Dusk Horrorนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งY
Student of Painmonster no drops or experience [1]N
Shavronne's Studentสาปศัตรูด้วย โซ่กาลเวลา (Temporal Chains) เมื่อปะทะY
Tentacle Miscreationแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
main hand base maximum attack distance [0,10]
Y
สิ่งวิปลาสที่ได้รับพรจากเอลเดอร์แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
visual attached elder tentacles [1]
N
Lunaris Concubineแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็งY
Student of Torturemonster no drops or experience [1]N
Shavronne's Studentแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้าY
Fetid Mawmonster leaps onto enemies text [1]Y
Murk Fiendmonster leaps onto enemies text [1]Y
Plumed Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]Y
Feral Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
นำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น ไฟ
Y
Chimeric CroakerY
Galvanic RibbonY
Flame SentinelY
Assault RibbonY
Carrion Queenแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟY
Carrion Minionmonster explodes on its target text [1]N
Carrion SwarmerY
Scum CrawlerY
Nightmarish Carrionแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
monster no map drops [1]
Y
Nightmarish Crawlermonster no map drops [1]Y
TestlingY
Avian Retchเพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
display monster uses far shot text [1]
monster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
Y
ตัวสำรอกที่รับพรจากเอลเดอร์เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
display monster uses far shot text [1]
monster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
visual attached elder tentacles [1]
N
Gluttonous Gullเพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
display monster uses far shot text [1]
monster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
Y
VoidbearerY
Maligaro's PassionY
Maligaro's CrueltyY
Cinder Elementalimmune to lava damage [1]Y
Living FuryY
Ash Prophetmonster raises undead text [1]
immune to lava damage [1]
Y
Ash Prophetmonster raises undead text [1]Y
Death Bishopmonster raises undead text [1]Y
Undying Incineratormonster explodes on its target text [2]
immune to lava damage [1]
Y
Undying AlchemistY
Sewage CrawlerY
Flayed Warriorundead description [1]Y
Restless Archerundead description [1]Y
Incinerated Mageundead description [1]
สกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
immune to lava damage [1]
Y
Enlightened Vicarสกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
undead description [1]
Y
Bleak Aspirantแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็ง
undead description [1]
Y
Spine Serpentแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออสY
Porcupine Goliathปล่อย หนาม เมื่อตายY
Idolised Saintmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]Y
Auric Lionmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]Y
Molten Lionmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
นำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น ไฟ
Y
ธาตุโลหิตN
แผลลุกลามN
ก้อนเลือดกระสับกระส่ายN
หนองของโดเอดรีN
สตรีกลิ่นโสมมรับความเสียหาย เคออส ต่อวินาที เท่ากับ 4% ของ พลังชีวิตสูงสุด
spell maximum action distance +% [-50]
N
สตรีเปี่ยมภัยN
Undying SubjectY
Undying Inductorมีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 50% เมื่อปะทะY
Undying WorkerY
Undying Labourerนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งY
Undying LabourerY
Undying Operatorนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น สายฟ้าY
Undying OperatorY
Undying Archivistmonster casts freezing pulse text [1]Y
Stinking UndyingY
Undying Degeneratemonster casts freezing pulse text [1]Y
Undying Cultistนำความเสียหาย กายภาพ 25% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Undying Wretchimmune to lava damage [1]Y
Undying EvangelistY
Student of Brutalitymonster no drops or experience [1]Y
สาวกของมาลิกาโรN
Undying Aristocratร่าย ฟ้าผ่ากระจายY
Undying SocialiteY
Undying InitiateY
Undying PatricianY
สาวกของมาลิกาโรร่าย ฟ้าผ่ากระจายN
Undying DregY
Undying UntouchableY
รูปธรรมแห่งความว่างเปล่าmonster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ซากความว่างเปล่าcannot be used as minion [1]N
ซากความว่างเปล่าcannot be used as minion [1]
monster do not fracture [1]
N
Abhorred Elitistเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด อีก 75%
monster dropped item quantity +% [1000]
monster dropped item rarity +% [1000]
monster slain experience +% [300]
Y
Undying Grapplermonster gain power charge on kin death [1]
monster uses flicker strike text [1]
monster casts discharge text [1]
Y
Shavronne's Gemlingmonster uses flicker strike text [1]
monster casts discharge text [1]
Y
Undying OutcastY
Undying Impalermonster casts puncture text [1]Y
Undying RavagerY
Dockhand WraithY
Labourer WraithY
ForemanY
Brittle Longshoremanundead description [1]Y
Brittle Corsairundead description [1]Y
ทาสเสื่อมทรามY
โทเทมกลับกลอกmonster casts mass frenzy text [1]
monster uses mass endurance text [1]
monster uses mass power text [1]
monster converts on death [1]
corpse cannot be destroyed [1]
N
โทเทมกลับกลอกค่าต้านทาน ทุกธาตุ +30%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 5% ต่อวินาที
monster converts on death [1]
corpse cannot be destroyed [1]
N
โทเทมกลับกลอกเพิ่มความเร็วในการโจมตี 35%
เพิ่มความเร็วในการร่าย 35%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 75%
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 45%
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 100%
monster converts on death [1]
corpse cannot be destroyed [1]
N
ออร์ร่า กรีนเกทmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20%
N
ทอร์ โอลกอสโซ่monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]N
มินาร่า อเนมิน่าmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 30%
คุณได้รับความเสียหาย 15% จากการปะทะที่บล็อค
N
โจนาห์ ไร้พันธนาการmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
การปะทะของคุณ ไม่สามารถหลบหลีกได้
ไม่สามารถคริติคอลได้
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
N
ไอออน ดาร์กชราวด์monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]N
DevourerY
CannibalY
Bameth Cultistmonster no map drops [1]Y
Lunaris ZealotY
Moontouched ZealotY
Harbinger FanaticY
Harbinger WorshipperY
Lunar DevoteeY
Harbinger PuppetY
Cannibal Fire-eaterY
เหล็กกล้าผีแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟN
เหล็กกล้าผีแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็งN
เหล็กกล้าผีแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้าN
จิตวิญญาณความคลั่งเพิ่มความเร็วในการโจมตี 40%N
จิตวิญญาณความเดือดดาลเพิ่มความเร็วในการโจมตี 40%N
จิตวิญญาณความรุนแรงเพิ่มความเร็วในการโจมตี 40%
cyclone extra distance [10]
N
อนุสรณ์มีชีวิตN
Soulless WatcherY
Infected Watchermonster no map drops [1]Y
Plummeting Ursamonster do not fracture [1]Y
Plummeting UrsaY
Tunnelfiendmonster do not fracture [1]Y
Woods Ursamonster do not fracture [1]Y
กายเนื้อของบาเมธmonster no beyond portal [1]
กระจาย พื้นกัดกร่อน เมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
กระจาย น้ำมันดิน เมื่อตาย
monster ground effect on death base duration ms [6000]
monster ground tar on death monvement speed pluspercent [-60]
monster no map drops [1]
N
โลหิตของฮาอาสต์monster no beyond portal [1]
นำความเสียหาย กายภาพ 25% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
monster no map drops [1]
N
ดวงตาของซึเทียชmonster no beyond portal [1]
monster no map drops [1]
N
มือของนา'เอ็มmonster no beyond portal [1]
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
monster no map drops [1]
N
ผู้บวงสรวงของบาเมธmonster no beyond portal [1]
รับความเสียหาย เคออส ต่อวินาที เท่ากับ 4% ของ พลังชีวิตสูงสุด
monster no map drops [1]
N
หมาล่าเนื้อของซึเทียชmonster no beyond portal [1]
monster no map drops [1]
N
บริวารของฮาอาสต์monster no beyond portal [1]
monster no map drops [1]
N
ปากของอิฟิจdisplay monster casts lightning warp text [1]
สกิลฟาดประชิด สร้างความเสียหายกระจาย ต่อเป้าหมายรอบตัว
แปลงความเสียหาย กายภาพ 80% เป็น สายฟ้า
monster no beyond portal [1]
monster no map drops [1]
N
ผู้คลั่งศรัทธาของอิฟิจmonster no beyond portal [1]
monster no map drops [1]
N
ศิษย์ของฮาอาสต์monster no beyond portal [1]
monster no map drops [1]
N
ผู้คลั่งศาสนาของซึเทียชmonster no beyond portal [1]
monster no map drops [1]
N
ซึเทียช เพลิงสวาปามdisplay monster mod nemesis test [0]
monster no beyond portal [1]
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
monster is beyond boss [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อิฟิจ นภาปะทุmonster no beyond portal [1]
display monster mod nemesis test [0]
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
monster is beyond boss [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ฮาอาสต์ ความเยือกแข็งมิอ่อนข้อdisplay monster mod nemesis test [0]
monster no beyond portal [1]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
display monster uses far shot text [0]
monster reverse point blank damage -% at minimum range [30]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
monster is beyond boss [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
บาเมธ ความมืดที่ยักย้ายแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น เคออส
display monster mod nemesis test [0]
monster no beyond portal [1]
display monster casts vaal detonate dead text [1]
ป้องกันสาปสะกด
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
monster is beyond boss [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
นา'เอ็ม ศิลาที่บิดงอmonster no beyond portal [1]
display monster mod nemesis test [0]
ไม่ติดสถานะ มึนงง
monster dropped item quantity +% [300]
monster dropped item rarity +% [800]
monster additional quantity of dropped items in cruel +% [500]
monster additional quantity of dropped items in merciless +% [1000]
monster additional rarity of dropped items in cruel +% [750]
monster additional rarity of dropped items in merciless +% [1500]
monster is beyond boss [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
กองทัพที่มีมลทินmonster no map drops [1]N
สิ่งมีชีวิตผิดวิสัยที่มีมลทินแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
monster no map drops [1]
N
ผู้บวงสรวงไร้มรณาที่มีมลทินmonster no map drops [1]N
ผู้ตั้งรกรากที่มีมลทินmonster no map drops [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
N
แม่นมพงศ์พันธุ์ที่มีมลทินmonster no map drops [1]N
ปีศาจก้าวเดือดดาลที่มีมลทินแปลงความเสียหาย กายภาพ 80% เป็น สายฟ้า
monster no map drops [1]
N
นักโยนเพลิงที่มีมลทินmonster no map drops [1]N
จ้าวกระดูกที่มีมลทินmonster raises undead text [1]
monster summons skeletons text [1]
monster no map drops [1]
N
งูเหลือมที่มีมลทินแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออส
monster no map drops [1]
N
ผู้รุกรานที่มีมลทินmonster no map drops [1]N
Elite Mercenarymonster no map drops [1]Y
Elite Mercenarymonster no map drops [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Mage Mercenarymonster no map drops [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Hired Ruffianmonster no map drops [1]Y
Hired Thugmonster no map drops [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Corrupted Crawlermonster no map drops [1]Y
Corrupted Swarmermonster no map drops [1]Y
Corrupted Ashweaverundead description [1]
สกิล ชิ่ง +2 ครั้ง
ลดความเร็วกระสุน 20%
monster no map drops [1]
Y
Corrupted Iceweaverundead description [1]
สกิล ชิ่ง +2 ครั้ง
ลดความเร็วกระสุน 20%
monster no map drops [1]
Y
ผู้พลีชีพที่มีมลทินmonster explodes on its target text [1]
monster no map drops [1]
N
หนองแมลงที่มีมลทินmonster explodes on its target text [1]
monster no map drops [1]
N
Scion of Corruptionmonster raises undead text [1]
monster no map drops [1]
Y
Corrupted Wretchmonster no map drops [1]Y
Corrupted Bonestalkerundead description [1]
monster no map drops [1]
Y
Rotting Corruptedundead description [1]
monster no map drops [1]
Y
Corrupted Houndmonster no map drops [1]Y
Corrupted Skullbearermonster no map drops [1]Y
Corrupted Deadeyemonster no map drops [1]Y
Corrupted Thugmonster no map drops [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Corrupted Guardแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น เคออส
monster no map drops [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
สิ่งมีชีวิตผิดวิสัยที่มีมลทินmonster no map drops [1]Y
Corrupted Bonereaverundead description [1]
monster no map drops [1]
Y
Corrupted Fireshotundead description [1]
monster no map drops [1]
Y
Corrupted Gullmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
monster no map drops [1]
Y
Corrupted Incineratormonster explodes on its target text [2]
monster no map drops [1]
Y
Corrupted Undyingmonster no map drops [1]Y
Corrupted Tarantulamonster no map drops [1]Y
Corrupted Spidermonster no map drops [1]Y
Corrupted Daughtermonster no map drops [1]Y
Corrupted Spawnmonster no map drops [1]Y
Corrupted Experimentermonster no map drops [1]Y
Corrupted Blackguardmonster no map drops [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 30%
คุณได้รับความเสียหาย 15% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Corrupted Blackguardmonster no map drops [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Sickly Spinnermonster no map drops [1]Y
Infected Spikerปล่อย หนาม เมื่อตาย
monster no map drops [1]
Y
Infected Beastmonster cleaves text [1]
monster no map drops [1]
Y
Rabid Broodqueenแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
monster no map drops [1]
Y
Rabid Minionmonster no map drops [1]Y
Crazed Chieftainmonster no map drops [1]Y
Putrid Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
monster no map drops [1]
Y
Infected Ambushermonster no map drops [1]Y
Crazed Flamebeastสร้าง พื้นลุกไหม้ เมื่อตาย
monster ground effect on death base duration ms [6000]
monster ground fire on death base area of effect radius [16]
monster no map drops [1]
Y
Infected Rhoamonster no map drops [1]Y
Rabid Rhoamonster no map drops [1]Y
Putrid Weavermonster no map drops [1]Y
Infected Adderแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
monster no map drops [1]
Y
Putrid Serpentแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออส
สกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
monster no map drops [1]
Y
Rabid Mawmonster leaps onto enemies text [1]
monster no map drops [1]
Y
Fused Crawlermonster no map drops [1]Y
WraithY
Doedre's SufferingY
Doedre's TormentY
Pale Blackguardundead description [1]Y
Mindless ScavengerY
Scavenging VultureY
Rotting VultureY
Infested VultureY
Voll's Fallenundead description [1]Y
Voll's Fallenundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Crystallised Fallenundead description [1]Y
Sun Bleached Fallenundead description [1]Y
Bloodstained Fallenundead description [1]Y
Voll's Fallenundead description [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Crystallised Fallenundead description [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Sun Bleached Fallenundead description [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Bloodstained Fallenundead description [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
ผู้สิ้นชีพโชกเลือดundead description [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
N
Impure Archerundead description [1]Y
Voll's Vanguardundead description [1]Y
Crystallised Sentryundead description [1]Y
Sun Bleached Vanguardundead description [1]Y
Bloodstained Vanguardundead description [1]Y
Bloodsoaked Vanguardundead description [1]Y
กระแสน้ำวนN
สิ่งโสโครกวนN
โลหิตวนN
เกลียวกระซิบN
Dust Scrabblerแปลงความเสียหาย กายภาพ 80% เป็น สายฟ้าY
Dust Scrabblerนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น สายฟ้าY
Dirt Scrabblerแปลงความเสียหาย กายภาพ 80% เป็น สายฟ้า
display monster may inflict bleeding [1]
Y
Infested Skittererแปลงความเสียหาย กายภาพ 80% เป็น สายฟ้าY
Sand Leaperdisplay monster may inflict bleeding [1]Y
Knitted Horrormonster casts puncture text [1]Y
Bleached Horrormonster casts puncture text [1]Y
Knitted Horrormonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
ShriekerY
Pocked MasonY
Pocked MinerY
Pocked PlundererY
Pocked Minermonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Pocked Lanternbearerignite art variation [1]Y
Pocked Flamebringerignite art variation [1]Y
Pocked Illuminatorignite art variation [1]Y
TunnelerY
Pocked GoliathY
Pocked GiantY
Pocked BehemothY
ยักษ์ท่อน้ำทิ้งนำความเสียหาย กายภาพ 50% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งN
ทหารยามเคออสN
องครักษ์เคออสN
Hyrri's SisterY
Kaom's ChosenY
Lavianga's AcolyteY
Tukohama's Scoutนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งY
Tukohama's WarriorY
Tukohama's Vanguardลดความยาวลำแสงของ ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray) 25%
base totem range [80]
fire beam max rotation speed +% [-75]
fire beam start angle offset variance [60]
เพิ่มพลังชีวิตของ โทเทม 250%
kill traps mines and totems on death [1]
Y
Fury HoundY
War HoundY
โทเทมอินัวN
โทเทมทรยศmonster converts on death [1]
corpse cannot be destroyed [1]
N
โทเทมวาคาลีจำนวน โทเทมอัญเชิญ สูงสุด +5 เสาN
ราคันโกไม่ถูก ผลักออกไป
corpse cannot be destroyed [1]
N
Pitbull Demonmonster grants frenzy charges to allies within distance on death [50]Y
Vicious Hounddisplay monster may inflict bleeding [1]Y
Rooster Fiendmonster casts viper strike text [1]Y
Talon ArcherY
Mad GladiatorY
Mad Gladiatorโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 30%
คุณได้รับความเสียหาย 15% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Fighting BullY
Avalanche Riderการโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 25% เมื่อปะทะY
Wandering EyeY
รังฟักตาไม่ถูก ผลักออกไปN
Gut Flayermonster casts puncture text [1]Y
Arranged Anatomymonster casts puncture text [1]Y
Gut SpikerY
Noisome OphidianY
น้ำแข็งที่ถูกสำแดงN
เศษเปราะบางN
ไฟไล่ระเบิดN
โกเลมภูเขาไฟmonster do not fracture [1]N
พิษไล่ระเบิดmonster throws caustic bombs text [1]N
Stormstruck GolemY
ผลงานของฮิคัวนีนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น สายฟ้าN
Savage CrabY
Enraptured CrabY
Primordial Creationmonster no drops or experience [1]Y
กะลาสีจู่โจม กองศึกไบรน์ร็อทแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
monster no map drops [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
cannot have affliction mods [1]
N
กะลาสีจู่โจม กองศึกไบรน์ร็อทแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
monster no map drops [1]
cannot have affliction mods [1]
N
กะลาสีนักพยากรณ์ กองศึกไบรน์ร็อทmonster no map drops [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
cannot have affliction mods [1]
N
กะลาสีมือวายุ กองศึกไบรน์ร็อทN
มัสกี้ "ไอ้สองตา" เกรนน์โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 30%
คุณได้รับความเสียหาย 15% จากการปะทะที่บล็อค
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
ลมราวี กองศึกมิ้วท์วินแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็ง
monster no map drops [1]
cannot have affliction mods [1]
N
ลมราวี กองศึกมิ้วท์วินแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็ง
monster no map drops [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
cannot have affliction mods [1]
N
ลมราวี กองศึกมิ้วท์วินแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็ง
cyclone extra distance [10]
monster no map drops [1]
cannot have affliction mods [1]
N
ลมสาปสะกด กองศึกมิ้วท์วินmonster no map drops [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
cannot have affliction mods [1]
N
ลมสาปสะกด กองศึกมิ้วท์วินmonster no map drops [1]
cannot have affliction mods [1]
N
ลมพร่ำหิมะ กองศึกมิ้วทวินN
ลมพร่ำหิมะ กองศึกมิ้วทวินวาง กับดัก ได้พร้อมกันสูงสุด เพิ่มเติม 16 อัน
กับดัก ไม่รับความเสียหาย +4 วินาที หลังจากที่ถูกโยน
ทุ่นระเบิด ไม่รับความเสียหาย +4 วินาที หลังจากที่ถูกโยน
kill traps mines and totems on death [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
N
ลมพร่ำหิมะ กองศึกมิ้วทวินแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็งN
ลมพร่ำหิมะ กองศึกมิ้วทวินวาง กับดัก ได้พร้อมกันสูงสุด เพิ่มเติม 16 อัน
แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็ง
N
ยอรีชี ปราชญ์ออโรร่าmonster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เจเน ยูชูแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็ง
chance to apply suppression on hit % [20]
display monster uses suppressing fire text [1]
วาง กับดัก ได้พร้อมกันสูงสุด เพิ่มเติม 16 อัน
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
โอทีช่า ผู้ฆ่ายักษ์แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็ง
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
อัคคีผ่ากะโหลก กองศึกเรดเบลดแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
monster no map drops [1]
cannot have affliction mods [1]
N
อัคคีผ่ากะโหลก กองศึกเรดเบลดmonster no map drops [1]
cannot have affliction mods [1]
N
อัคคีผ่ากะโหลก กองศึกเรดเบลดแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
monster no map drops [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
cannot have affliction mods [1]
N
อัคคีผ่ากะโหลก กองศึกเรดเบลดmonster no map drops [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
cannot have affliction mods [1]
N
อัคคีอาคม กองศึกเรดเบลดจำนวน โทเทมอัญเชิญ สูงสุด +1 เสา
monster no map drops [1]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot have affliction mods [1]
N
อัคคีอาคม กองศึกเรดเบลดmonster no map drops [1]
cannot have affliction mods [1]
N
อัคคีอาคม กองศึกเรดเบลดmonster no map drops [1]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot have affliction mods [1]
N
อัคคีสงคราม กองศึกเรดเบลดโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
N
อัคคีสงคราม กองศึกเรดเบลดแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟN
อูรุก บาเลห์แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เอล'อะบิน ผู้กินเลือดแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
วาง กับดัก ได้พร้อมกันสูงสุด เพิ่มเติม 12 อัน
กับดัก ไม่รับความเสียหาย +10 วินาที หลังจากที่ถูกโยน
ทุ่นระเบิด ไม่รับความเสียหาย +10 วินาที หลังจากที่ถูกโยน
kill traps mines and totems on death [1]
base trap duration [4000]
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
เลลิ โกยา บุตรีแห่งธุลีmonster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
บิน'อะเอีย ฝนโลหิตmonster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Stygian RevenantY
Escaped RevenantY
Animated Stoneลดความเร็วในการโจมตี 15%Y
Hill ShardY
Hill FragmentY
Hill RemnantY
หินปะการังปลุกเสกนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งN
Unbound Rhoamonster no map drops [1]Y
Unbound Beastmonster no map drops [1]Y
Unbound Hellionmonster casts puncture text [1]
monster no map drops [1]
Y
Unbound Primatemonster no map drops [1]Y
Unbound Cobraแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออส
monster no map drops [1]
Y
Unbound Arachnidmonster casts viper strike text [1]
monster no map drops [1]
Y
Unbound Razormawmonster leaps onto enemies text [1]
monster no map drops [1]
Y
Unbound Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
monster no map drops [1]
Y
Unbound Retchmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
display monster uses far shot text [1]
monster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
monster no map drops [1]
Y
Unbound Ursamonster no map drops [1]Y
Unbound Gazermonster no map drops [1]Y
ภาพสะท้อนเขียวขจีนำความเสียหาย กายภาพ 25% ไปเสริมเป็น สายฟ้าN
ภาพสะท้อนเขียวขจีแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออส
นำความเสียหาย กายภาพ 25% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
N
ภาพสะท้อนเขียวขจีแปลงความเสียหาย กายภาพ 80% เป็น สายฟ้า
นำความเสียหาย กายภาพ 25% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
Y
ภาพสะท้อนเขียวขจีนำความเสียหาย กายภาพ 25% ไปเสริมเป็น สายฟ้าY
กระทิงพุ่งชนN
วิศวกรชาร์จพลังundead description [1]
monster fires lightning arrows text [1]
N
คนก่อสร้างแช่แข็งแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็ง
undead description [1]
N
เครื่องเผาไม่ถูก ผลักออกไป
immune to lava damage [1]
monster do not fracture [1]
N
Cinder Claimantundead description [1]
immune to lava damage [1]
damage taken +% from spike traps final [-80]
Y
Burnt Claimantundead description [1]
immune to lava damage [1]
labyrinth trap degen effect on self +% [-80]
damage taken +% from spike traps final [-80]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Frost Claimantundead description [1]
damage taken +% from spike traps final [-80]
Y
Rime Claimantundead description [1]
labyrinth trap degen effect on self +% [-80]
damage taken +% from spike traps final [-80]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 30%
คุณได้รับความเสียหาย 15% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Thundrous Claimantundead description [1]
damage taken +% from spike traps final [-80]
Y
Storm Claimantundead description [1]
labyrinth trap degen effect on self +% [-80]
damage taken +% from spike traps final [-80]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Bitter Deceiverundead description [1]
damage taken +% from spike traps final [-80]
Y
Seething Deceiverundead description [1]
damage taken +% from spike traps final [-80]
Y
Fulminating Deceiverundead description [1]
damage taken +% from spike traps final [-80]
Y
Maze WebspinnerY
Ancient Contenderundead description [1]
damage taken +% from spike traps final [-80]
Y
Rotting Claimantundead description [1]
กระจาย พื้นกัดกร่อน เมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
Y
Cinder Servantimmune to lava damage [1]Y
Molten Shakerimmune to lava damage [1]
damage taken +% from spike traps final [-80]
damage taken +% from arrow traps final [-80]
labyrinth trap degen effect on self +% [-80]
Y
Ancient Combatantundead description [1]
damage taken +% from spike traps final [-80]
Y
Maze Crusherundead description [1]
damage taken +% from spike traps final [-80]
Y
Undead Guardianundead description [1]Y
Spectral Artisanแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
damage taken +% from spike traps final [-80]
immune to labyrinth degen effect [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 40% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Spectral Artisanแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
damage taken +% from spike traps final [-80]
immune to labyrinth degen effect [1]
Y
Devourerdamage taken +% from arrow traps final [-80]Y
Skulking DwellerY
Maze Needlebackปล่อย หนาม เมื่อตาย
damage taken +% from arrow traps final [-80]
Y
Maze Slithererแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออสY
Crushing Massdamage taken +% from spike traps final [-80]
damage taken +% from arrow traps final [-80]
labyrinth trap degen effect on self +% [-80]
Y
ธาตุสิ่งโสโครกแปลงความเสียหาย กายภาพ 80% เป็น น้ำแข็งN
หนูรุมทึ้งmonster no map drops [1]N
กบน้ำเงินmonster no map drops [1]N
กบทั่วไปmonster no map drops [1]N
กบประหลาดmonster no map drops [1]N
วิญญาณคารุยN
การ์กอยล์โครเมียมนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งN
การ์กอยล์ชุบโครเมียมนำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งN
ParasiteY
Poisonous ParasiteY
Plated Parasiteสร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 100%
Y
Spitting Parasiteสร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 100%
Y
Vicious Parasiteสร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 100%
Y
Brine VassalY
Swarthy MolluscY
Remembered ConstructY
Vaal Memorymonster casts elemental hit text [1]Y
ปีศาจคำทำนายN
ศพโบราณN
Slave Driverเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%Y
Temple JusticarY
Twisted JusticarY
Depraved JusticarY
Warped RegurgitatorY
Warped Regurgitatorcannot be used as minion [1]N
Slave CatcherY
Deranged SlaverY
Depraved SlaverY
Flame Motherignite art variation [1]Y
Blessed Sisterignite art variation [1]Y
Sanguine SisterY
Temple Wardโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Temple GuardianY
Heretical Wardโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Heretical GuardianY
Xoph's Loyalmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Xoph's Loyalmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster no map drops [1]
Y
Xoph's Favouredmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster no map drops [1]
Y
Chayula's Perfectedmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
They of Tulmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
kill traps mines and totems on death [1]
Y
Scale of Eshgrant actor scale +% to aura owner on death [1]
grant attack speed +% to aura owner on death [5]
grant cast speed +% to aura owner on death [5]
grant damage reduction % to aura owner on death [2]
soul is consumed on death [0]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Scale of Eshmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster no map drops [1]
Y
Uul-Netol's Trophymonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
display monster uses far shot text [1]
monster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Uul-Netol's Petmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster no map drops [1]
Y
It That Watchesmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster no map drops [1]
Y
It of Tulmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster no map drops [1]
Y
It That Waitsmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster no map drops [1]
Y
It That Whispersmonster casts puncture text [1]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster no map drops [1]
Y
Chayula's Idealmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster no map drops [1]
Y
It That Reachesmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster no map drops [1]
Y
VendigoY
Blackguard Jaegerโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Blackguard Jaegermonster fires caustic arrows text [1]Y
Risen JaegerY
Kitava's Heralddisplay monster may inflict bleeding [1]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
Y
Kitava's Heralddisplay monster may inflict bleeding [1]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
visual attached elder tentacles [1]
N
Rattling CondemnedY
Sandworn SlavesY
Noble Deadundead description [1]Y
Experimented Deadundead description [1]Y
Defiled Extractordisplay monster may inflict bleeding [1]Y
Corrupted Extractordisplay monster may inflict bleeding [1]Y
Dreadwheelundead description [1]Y
HandmaidenY
ผู้พิทักษ์บทภาวนานำความเสียหาย กายภาพ 60% ไปเสริมเป็น ไฟY
Solar Elementalนำความเสียหาย กายภาพ 60% ไปเสริมเป็น ไฟY
Solar Guardนำความเสียหาย กายภาพ 60% ไปเสริมเป็น ไฟY
Temple AdjudicatorY
Heretical AdjudicatorY
Oriath EnforcerY
Oriath Enforcerโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Enthralled EnforcerY
Depraved Enforcerโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Plagued ArachnidY
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [38]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [38]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [38]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [38]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [38]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [38]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [38]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [38]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ไม่ได้รับความเสียหาย
harbinger base currency shard stack tenths to drop [38]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
<>ลดความเสียหายที่ได้รับ 25%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่า 800%
N
<>N
<>ลดความเสียหายที่ได้รับ 75%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่า 800%
N
Kitava ZealotY
Spectral Soldierโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Spectral OfficerY
Spectral LegionnaireY
Spectral TacticianY
Wailing Widowสาปศัตรูด้วย โซ่กาลเวลา (Temporal Chains) เมื่อปะทะY
Shrieking Witchสาปศัตรูด้วย โซ่กาลเวลา (Temporal Chains) เมื่อปะทะY
วิญญาณเคียดแค้นN
วิญญาณจนตรอกN
ยาจกเฮี้ยนN
Bone Huskundead description [1]Y
Bone Huskundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Black Scorpionสร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 100%
Y
Sulphuric Scorpionสร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 100%
Y
Sand Scorpionสร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 100%
Y
Predatory Scorpionสร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 100%
Y
Bone StalkerY
Bone Stalkermonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
สิ่งประกอบอันว่างเปล่าcannot be used as minion [1]N
สิ่งประกอบอันว่างเปล่านำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น ไฟ
cannot be used as minion [1]
N
สิ่งประกอบอันว่างเปล่านำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
cannot be used as minion [1]
N
สิ่งประกอบอันว่างเปล่านำความเสียหาย กายภาพ 100% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
cannot be used as minion [1]
N
<<>>monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot recover life [1]
harbinger base currency shard stack tenths to drop [140]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
N
Harbinger's Pantheraไม่ติดสถานะ มึนงงY
Primeval Watcheremerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Primeval Hunteremerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Lightless Terrorเติมพลังชีวิต 0% เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Deep Stalkerเติมพลังชีวิต 0% เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [0]
monster spirit charges are infinite [0]
spirit charge tier [1]
emerge speed +% [0,20]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
ปากสัตว์ในหลุมเติมพลังชีวิต 4% เมื่อคุณสูญเสีย Spirit Charge 1 ลูก
maximum spirit charges [3]
monster spirit charges are infinite [1]
spirit charge tier [2]
emerge speed +% [0,20]
cannot be used as minion [1]
monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
N
ประตูมิติเสื่อมสูญN
ลูกหลานผิดธรรมชาติN
พยานไร้ร่างN
เร็กซ์ วงศ์ซาคาวอลN
เร็กซ์วัยเยาว์ วงศ์ซาคาวอลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
เร็กซ์หิวโหย วงศ์ซาคาวอลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ซาคาวอล ผู้บุกเบิกนภาmonster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
โรอ์ วงศ์ซาคาวอลN
โรอ์วัยรุ่น วงศ์ซาคาวอลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
โรอ์ก้าวร้าว วงศ์ซาคาวอลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
นกแร้ง วงศ์ซาคาวอลN
นกแร้งหิวโหย วงศ์ซาคาวอลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
นกแร้งวัยเยาว์ วงศ์ซาคาวอลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวสำรอก วงศ์ซาคาวอลmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
display monster uses far shot text [1]
monster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
N
ตัวสำรอกขุดซากศพ วงศ์ซาคาวอลmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
display monster uses far shot text [1]
monster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวสำรอกร่วมฝูง วงศ์ซาคาวอลmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
display monster uses far shot text [1]
monster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
งูเห่า วงศ์ซาคาวอลแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออสN
ตัวเลื้อย วงศ์ซาคาวอลแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออส
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
งู วงศ์ซาคาวอลแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออส
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
งูพิษโลหิต วงศ์ซาคาวอลแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออสN
อสรพิษ วงศ์ซาคาวอลแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออส
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
หนังเพลิง วงศ์ซาคาวอลแปลงความเสียหาย กายภาพ 30% เป็น เคออส
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
คิเมียร่า วงศ์ซาคาวอลchance to apply suppression on hit % [20]N
ตัวพ่นขน วงศ์ซาคาวอลchance to apply suppression on hit % [20]N
เกล็ดหิน วงศ์ซาคาวอลchance to apply suppression on hit % [20]N
จ่าฝูงหมานรกเพลิง วงศ์ฟาร์รุลN
จ่าฝูงหมานรกน้ำแข็ง วงศ์ฟาร์รุลN
หมานรกเพลิง วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
หมานรกพ่นเพลิง วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
หมานรกเยือกแข็ง วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
หมานรกคายน้ำแข็ง วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
จ่าฝูงแมวป่า วงศ์ฟาร์รุลN
แมวป่า วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวฉีกทึ้ง วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
จ่าฝูงเสือ วงศ์ฟาร์รุลN
เสือ วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวตะปบ วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ฟาร์รุล ผู้บุกเบิกที่ราบmonster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
จ่าฝูงหมาป่า วงศ์ฟาร์รุลN
หมาป่า วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวหอน วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
เครเชียนน์ ผู้บุกเบิกเบื้องลึกmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
N
นางพญา วงศ์เฟนูมัสแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟN
มารดา วงศ์เฟนูมัสแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวคลานตาม วงศ์เฟนูมัสแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวตะกุย วงศ์เฟนูมัสแปลงความเสียหาย กายภาพ 80% เป็น สายฟ้าN
ตัวกระโจน วงศ์เฟนูมัสแปลงความเสียหาย กายภาพ 80% เป็น สายฟ้า
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวตะปบ วงศ์เฟนูมัสแปลงความเสียหาย กายภาพ 80% เป็น สายฟ้า
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวกลืนกิน วงศ์เฟนูมัสN
ตัวขุด วงศ์เฟนูมัสmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวกินแผ่นดิน วงศ์เฟนูมัสmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
แมงป่อง วงศ์เฟนูมัสสร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 100%
N
ตัวต่อย วงศ์เฟนูมัสสร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 100%
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวฟาด วงศ์เฟนูมัสสร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 100%
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
แมงมุมป่วยโรค วงศ์เฟนูมัสN
แมงมุมน้ำหนอง วงศ์เฟนูมัสmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
แมงมุมพิษร้าย วงศ์เฟนูมัสmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
แมงมุมพันธุ์ผสม วงศ์เฟนูมัสN
อสุรกาย วงศ์เฟนูมัสmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
สิ่งชั่วช้า วงศ์เฟนูมัสmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
เฟนูมัส ผู้บุกเบิกราตรีmonster dropped item rarity +% [15000]
monster slain experience +% [100]
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่า 70% ของค่าพื้นฐานได้
สร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 200%
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
monster no drops [1]
N
แม่ม่าย วงศ์เฟนูมัสN
ตัวชักใย วงศ์เฟนูมัสmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวทอใย วงศ์เฟนูมัสmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ยักษ์ วงศ์ฟาร์รุลปล่อย หนาม เมื่อตายN
ตัวตัด วงศ์ฟาร์รุลปล่อย หนาม เมื่อตาย
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
หลังเหล็กแหลม วงศ์ฟาร์รุลปล่อย หนาม เมื่อตาย
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
วัว วงศ์ฟาร์รุลการโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 25% เมื่อปะทะN
กระทิง วงศ์ฟาร์รุลการโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 25% เมื่อปะทะ
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวพุ่ง วงศ์ฟาร์รุลการโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 25% เมื่อปะทะ
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
หัวหน้าเผ่าวานร วงศ์ฟาร์รุลN
สัตว์เดรัจฉาน วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
วานรติดตาม วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
วานร วงศ์ฟาร์รุลN
มนุษย์วานร วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ลิง วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
มนุษย์แพะ วงศ์ฟาร์รุลN
ภูติ วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ซาไทร์ วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
หมาหินหลอม วงศ์ฟาร์รุลN
เซเบรอน วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
หมาเถ้ากรุ่น วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
หมาหลุม วงศ์ฟาร์รุลN
หมาจู่โจม วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวชำแหละ วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
จ่าฝูงหมา วงศ์ฟาร์รุลN
ตัวสะกดรอย วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
หมาประจำฝูง วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวมหึมา วงศ์ฟาร์รุลN
ตัวงุ่มง่าม วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
สัตว์ร้าย วงศ์ฟาร์รุลmonster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
หมี วงศ์ฟาร์รุลmonster do not fracture [1]N
ตัวเดือดดาล วงศ์ฟาร์รุลmonster do not fracture [1]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวฉีกเนื้อหนัง วงศ์ฟาร์รุลmonster do not fracture [1]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวพ่นทราย วงศ์เครเชียนน์N
ตัวกินกรวด วงศ์เครเชียนน์monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวเคี้ยวหิน วงศ์เครเชียนน์monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ปูโล่ วงศ์เครเชียนน์N
ปูกำบัง วงศ์เครเชียนน์monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ครัสเตเชียน วงศ์เครเชียนน์monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ปูเหี้ยม วงศ์เครเชียนน์N
ตัวไต่ตามทราย วงศ์เครเชียนน์monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ปูหนาม วงศ์เครเชียนน์monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ปูแมงมุม วงศ์เครเชียนน์N
ปูไต่ตาม วงศ์เครเชียนน์monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ปูขาตะเกียบ วงศ์เครเชียนน์monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ปากสัตว์ วงศ์เครเชียนน์monster leaps onto enemies text [1]N
ตัวกระทืบ วงศ์เครเชียนน์monster leaps onto enemies text [1]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ภัยสยอง วงศ์เครเชียนน์monster leaps onto enemies text [1]
monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
คิเมียร่า วงศ์เครเชียนน์N
ตัวล่าสัตว์ วงศ์เครเชียนน์monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวล่าเหยื่อ วงศ์เครเชียนน์monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ข้ารับใช้ วงศ์เครเชียนน์N
ตัวขโมยร่าง วงศ์เครเชียนน์monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
หนังหมึก วงศ์เครเชียนน์monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ปลาหมึก วงศ์เครเชียนน์N
หมึก วงศ์เครเชียนน์monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวรุมกิน วงศ์เครเชียนน์monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวเฝ้ามอง วงศ์เครเชียนน์N
ตัวรัดคอ วงศ์เครเชียนน์monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
ตัวลอยตาม วงศ์เครเชียนน์monster dropped item rarity +% [0]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [0]
N
Vaal ZealotY
Vaal FanaticY
Vaal AdvocateY
Vaal Zealotmonster all dropped items are corrupted % [5]Y
Vaal Fanaticmonster all dropped items are corrupted % [5]Y
นักย่องตามเงามืดmonster all dropped items are corrupted % [5]N
Colossal Vaal FallenY
พ่อค้าเนื้อหนังวาล์นำความเสียหาย กายภาพ 50% ไปเสริมเป็น เคออสN
ตัวอ่อนหลังโลหิตN
ตัวอ่อนเสริมจักรกลN
HatchlingN
SkitterlingY
Azurite WidowY
สิ่งประกอบป้องกันN
Cave WetaY
Unstable WetaY
CavestalkerY
Azure ApeY
GorgolY
Gorgol AlphaY
Azure ShriekerY
Charged ShriekerY
Snow WolfY
Adolescent WolfY
Snow CubY
Freezing WolfY
Bone Rhoaundead description [1]
monster do not fracture [1]
N
Bone Rhoaundead description [1]
cannot be used as minion [1]
monster do not fracture [1]
N
Primeval WatcherN
Brittle Minerundead description [1]
monster fires explosive arrows text [1]
Y
Rattling Slaveundead description [1]
monster casts puncture text [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Rattling Slaveundead description [1]
monster casts puncture text [1]
Y
ซัลไฟต์ที่ไม่สงบcannot be used as minion [1]N
Slumbering Titandisplay monster uses whirling blades text [1]Y
Flame Hellionสร้าง พื้นลุกไหม้ เมื่อตาย
monster ground effect on death base duration ms [6000]
monster ground fire on death base area of effect radius [16]
cannot be used as minion [1]
N
Hellioncannot be used as minion [1]N
Spectral Corsairแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
cannot be used as minion [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 40% จากการปะทะที่บล็อค
N
Spectral Scoundrelแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
cannot be used as minion [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 40% จากการปะทะที่บล็อค
N
Spectral Swashbucklerแปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น สายฟ้า
cannot be used as minion [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 20%
คุณได้รับความเสียหาย 40% จากการปะทะที่บล็อค
N
Bleached Coconut Crabcannot be used as minion [1]N
Bleached Kelp Crabcannot be used as minion [1]N
Bleached Spray Crabcannot be used as minion [1]N
Bleached Spider Crabcannot be used as minion [1]N
Waste Lurchercannot be used as minion [1]N
Flesh Manipulatormonster raises undead text [1]Y
Risen Lackeyundead description [1]Y
Flayed Vanguardundead description [1]Y
Flayed Lookoutundead description [1]Y
ประติมากรรมเสื่อมเสียactive skill area of effect radius +% final [0,50]Y
Ravager MawY
Syndicate Muscleโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Syndicate BeheaderY
Syndicate EnforcerY
Syndicate MarksmanY
Baranite ThaumaturgeY
Baranite Templarโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Baranite Inquisitorโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 30%
คุณได้รับความเสียหาย 15% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Baranite ClericY
Baranite SisterY
Baranite PreacherY
Baranite Purge KnightY
ผู้สร้างมานาN
หลักยึดอาคมN
ปีศาจN
Crystalline BrawlerY
SnowcallerY
Redemption KnightY
Redemption SentryY
Snow RhexY
วิหคเฝ้านภาN
Cloud RetchY
Hunter AspY
Hunter Scorpionสร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ 100%
Y
Man-TrackerY
Gilded ArachY
งูขุดโพรงไม่ติดสถานะ มึนงงN
Exotic ChimeralY
Hunting PartyY
Winged ViperY
War FowlY
Guard FowlY
Loyal MilitantY
Loyal Militantโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 30%
คุณได้รับความเสียหาย 15% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Aspect of GloryY
Bone ChewerY
Aspect of GraceY
Aspect of MightY
Arena ChampionY
Arena MasterY
ธงคงกระพันN
ความคลั่งmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster no map drops [1]
N
ความเย้ยหยันmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster no map drops [1]
N
ความขยะแขยงmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster no map drops [1]
N
ความมุ่งร้ายmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster no map drops [1]
N
ความเดือดดาลmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster no map drops [1]
N
ความโกลาหลmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
monster no map drops [1]
N
Snap Hound อันเกรี้ยวกราดmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Chieftain อันเกรี้ยวกราดmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Spikeback อันเกรี้ยวกราดmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Bristle Matron อันเกรี้ยวกราดmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Hellion Alpha อันเกรี้ยวกราดmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Brambleback อันเกรี้ยวกราดmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Arachnid อันสดใสmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Leech อันสดใสmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Scorpion อันสดใสmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Watcher อันสดใสmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Vulture อันสดใสmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Abberarach อันสดใสmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Rhoa อันเก่าแก่monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Dustspitter อันเก่าแก่monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Maw อันเก่าแก่monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Rhex Matriarch อันเก่าแก่monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Crushclaw อันเก่าแก่monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Cystcaller อันเก่าแก่monster beyond portal chance +% final [-66]
monster hellscape charge +% [-66]
Y
Security Enforcerโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
monster no map drops [1]
Y
Security Enforcerโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Security Enforcermonster no map drops [1]Y
Security EnforcerY
Security Rangermonster no map drops [1]Y
Security RangerY
Security Conjurormonster no map drops [1]Y
Security ConjurorY
กัปตันของการ์ดโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
monster no map drops [1]
Y
กัปตันของการ์ดโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
กัปตันของการ์ดmonster no map drops [1]Y
กัปตันของการ์ดY
Thaumaturgy Officermonster no map drops [1]Y
Thaumaturgy OfficerY
หัวหน้าทหารประชิดโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
N
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยN
Flesh SculptorN
นักเย็บศพN
Violatormonster no map drops [1]Y
ViolatorY
Pusbagmonster no map drops [1]Y
PusbagY
Rattling Experimentmonster no map drops [1]Y
Rattling ExperimentY
Rattling Experimentโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
monster no map drops [1]
Y
Rattling Experimentโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
Y
Clattering Experimentmonster no map drops [1]Y
Clattering ExperimentY
ลาบรา-กลการโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 25% เมื่อปะทะ
display monster may inflict maim [1]
monster no map drops [1]
N
HeretechY
NecroscientistY
Senior HeretechY
Senior NecroscientistY
แล็บบราดอร์การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 25% เมื่อปะทะ
display monster may inflict maim [1]
monster no map drops [1]
N
Foul Thugmonster no map drops [1]Y
Foul ThugY
Miserly Poachermonster no map drops [1]Y
Miserly PoacherY
Cruel Arsonistmonster no map drops [1]Y
Cruel ArsonistY
Spiteful Smugglermonster no map drops [1]Y
Spiteful SmugglerY
Malicious Bruisermonster no map drops [1]Y
Malicious BruiserY
Artless Assassinmonster no map drops [1]Y
Artless AssassinY
Twisted Firestartermonster no map drops [1]Y
Twisted FirestarterY
ผู้หักสันหลังN
ผู้ทรมานจำนวน โทเทมอัญเชิญ สูงสุด +1 เสาN
Ember Auto-ScoutY
Frost Auto-ScoutY
Firebuzzmonster no map drops [1]Y
FirebuzzY
Clockwork Sentrymonster no map drops [1]N
Clockwork CrawlerY
Ashblessed WardenY
Auto-EnforcerY
Rusty CrusherY
GDB0-YY
หุ่นคลื่นกระแสไฟฟ้าmonster no map drops [1]
cannot be taunted [1]
ไม่ถูก ผลักออกไป
N
การ์ดภักดีรุ่นที่ 4N
เจ้-ตัวเก่-งcannot be taunted [1]
ไม่ถูก ผลักออกไป
cannot be stunned for ms after stun finished [0]
cannot be stunned while stunned [1]
N
Unearthed Skeletal Swordsmanundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
Y
Unearthed Skeletal Warriorundead description [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
Y
Unearthed Skeletal Archerundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
Y
Unearthed Zombiemonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
Y
ผู้ครองน้ำแข็งที่ขุดขึ้นมาmonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
N
Unearthed Rampagerundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
Y
Unearthed Crawlermonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
Y
Unearthed Runecastermonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
Y
Unearthed Soldierโอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 30%
คุณได้รับความเสียหาย 15% จากการปะทะที่บล็อค
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
Y
Unearthed Urchinundead description [1]
monster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
Y
Black Scythe Arbalistmonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
Y
Knight of the Sunmonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
Y
Runed Knightmonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
Y
Priest of the Chalicemonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
Y
Druid of the Broken Circlemonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
Y
Druidic Dire Familiarmonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
Y
Black Scythe Mercenarymonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
Y
Order Ostiarymonster beyond portal chance +% final [-35]
monster hellscape charge +% [-35]
Y
Wrought CrawlerN
Demon ImpY
Demon BeastY
Demon GhastY
Demon HarpyY
Demon HerderY
Ravenous HomonculusY
Ravenous BruteY
Ravenous DigesterY
Ravenous MisshapenY
Ravenous BloodshaperY
Ravenous MaceratorY
Pale CherubimY
Pale ServitorY
Pale VirtueY
Pale AngelY
Pale SeraphimY
Bear Acolyteundead description [1]N
Boar Acolyteundead description [1]
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 20%
คุณได้รับความเสียหาย 10% จากการปะทะที่บล็อค
N
Stag Acolyteundead description [1]N
โลหิตเดือดพล่านN
กระแสน้ำที่ไหลตามN
ไฟต้องสาปแปลงความเสียหาย กายภาพ 80% เป็น ไฟN
Ruined TitanN
Hulking TitanN
Cave Beastundead description [1]N
สิ่งประกอบอันว่างเปล่าY
เสือจากัวร์อันว่างเปล่าY
ตัวซุ่มอันว่างเปล่าY
ตัวถลกหนังอันว่างเปล่าY
ปีศาจหลอมเหลวY
มิโนทอร์หลอมเหลวY
โกเลมหลอมเหลวY
ตัวสามานย์หลอมเหลวY
ปีศาจmonster no drops or experience [1]
monster no beyond portal [1]
N
อาร์โทพ็อดกลืนกินY
ปรสิตกลืนกินY
ผู้ถือครองกลืนกินY
ทาสกลืนกินY
ผีกลืนกินmonster no drops or experience [1]
monster no beyond portal [1]
N
ผู้อยู่ถ้ำวิตถารY
ปากวิตถารY
ตัวทุบวิตถารY
ตัวเฉือนวิตถารY
จอมเวทมรณะN
ทหารยามอ็อบซิเดียนN
ผู้คุมสุสานN
จอมเวทไร้มรณาN
นักระบำดาบมหาภัยN
นักธนูเทมพลาร์N
ตัวสามานย์พรางกายY
ฮาร์บินเจอร์ Mystic

ฮาร์บินเจอร์ Mystic

ฮาร์บินเจอร์ ยูนิค

The Unshattered WillHBGAh / HBG01 / HBGAe / HBG00 / HBGAp / HBGAa / HBG02 / HBGAq / HBGAr / HBG03 / HBGAl / HBGAa / HBG01 / HBGAs / HBG00 / HBG04 / HBGAt /
The Tempest's BindingHBGAh / HBG01 / HBGAe / HBG00 / HBGAi / HBGAa / HBG02 / HBGAj / HBGAk / HBGAa / HBG01 / HBGAf / HBG02 / HBGAl / HBG03 / HBGAa / HBGAa / HBG01 / HBGAf / HBG02 / HBGAm / HBG03 / HBGAa / HBG01 / HBGAn /
The Enmity DivineHBGAa / HBG02 / HBGAq / HBG03 / HBGAl / HBGAa / HBG01 / HBGAn / HBG02 / HBGAu / HBG00 / HBGAv / HBGAa / HBG01 / HBGAl / HBG02 / HBG04 / HBGAt / HBGAa / HBG01 / HBGAn / HBG00 / HBGAv / HBG02 / HBGAu / HBG03 / HBGAa / HBG01 / HBGAf / HBG01 / HBGAn /
The Fracturing SpinnerHBGAa / HBG01 / HBGAc / HBG01 / HBGAo / HBGAa / HBG01 / HBGAe / HBG00 / HBGAl / HBGAa / HBG01 / HBGAf / HBG02 / HBGAm / HBG03 / HBGAc / HBG01 / HBGAo /
The Flow UntetheredHBGAa / HBG02 / HBGAb / HBG03 / HBG02 / HBGAc / HBG03 / HBGAd / HBGAa / HBG02 / HBGAb / HBG03 / HBG02 / HBGAc / HBG03 / HBGAe / HBGAa / HBG01 / HBGAf / HBG02 / HBGAg / HBG03 / HBGAa / HBG01 / HBGAb /
The Rippling ThoughtsHBGAa / HBG01 / HBGAf / HBG02 / HBGAc / HBG03 / HBGAo / HBGAa / HBG01 / HBGAf / HBG02 / HBGAb / HBG03 / HBGAv / HBGAa / HBG01 / HBGAf / HBG02 / HBGAw / HBG03 / HBGAx / HBGAf / HBG02 / HBGAw / HBG03 / HBGAy /
The BeachheadHBGAa / HBG01 / HBGAf / HBG02 / HBGAm / HBG03 / HBGAo / HBG02 / HBGAt / HBG03 / HBGAy /

ฮาร์บินเจอร์

HBG00 HBG01 HBG02 HBG03 HBG04
HBGAa HBGAb HBGAc HBGAd HBGAe
HBGAf HBGAg HBGAh HBGAi HBGAj
HBGAk HBGAl HBGAm HBGAn HBGAo
HBGAp HBGAq HBGAr HBGAs HBGAt
HBGAu HBGAv HBGAw HBGAx HBGAy
hbg00i

ฮาร์บินเจอร์ Monster

HRB1
HRB2
HRB3
HRB4
HRB5
HRB6
HRB7
HRB8
HRB9
HRB10
HRB11
HRB12
HRB13
HRB14
HRB15
HRB16
HRB17
HRB18
HRB19
HRB20
HRB21
HRB22
HRB23
HRB24
HRB25
HRB26
HRB27
HRB28

Community Wiki

Edit

Harbinger league

The Harbinger league and Hardcore Harbinger league were a pair of challenge leagues. The leagues started on 2017-08-04 along with the release of Version 3.0.0 and ended on 2017-12-04.

This league introduced Harbingers, otherworldly enemies which can only be defeated by destroying its minions. Harbingers drop shards of currency items, including shards for currency not normally found in Wraeclast. All characters and stashes were moved to Standard league and Hardcore league respectively when the leagues ended. Characters that died in the Hardcore Harbinger league were immediately moved to the permanent Standard league.

Modifiers

All areas have:

  • Mysterious Harbingers roam Wraeclast and Oriath

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.