ม็อดตารางสมุดแผนที่ /407 ⍟
Iconชื่อ
ทางเชื่อมผิดธรรมชาติ
จำนวน: 2
เชื่อมต่อกับ ทางเชื่อมผิดธรรมชาติ
(การอัพ ทางเชื่อม ทำให้คุณสามารถอัพพาสซีฟสมุดแผนที่จากทางเชื่อมที่เชื่อมกันได้)
ทางเชื่อมคลุมเครือ
จำนวน: 2
เชื่อมต่อกับ ทางเชื่อมคลุมเครือ
(การอัพ ทางเชื่อม ทำให้คุณสามารถอัพพาสซีฟสมุดแผนที่จากทางเชื่อมที่เชื่อมกันได้)
ทางเชื่อมเยี่ยงมนุษย์
จำนวน: 2
เชื่อมต่อกับ ทางเชื่อมเยี่ยงมนุษย์
(การอัพ ทางเชื่อม ทำให้คุณสามารถอัพพาสซีฟสมุดแผนที่จากทางเชื่อมที่เชื่อมกันได้)
Bold Undertakings
คีย์สโตน
จำนวน: 1
โชคเข้าข้างผู้กล้า ใส่ตัวเลือกแบบสุ่ม เพิ่มเติม 1 อย่าง
เพิ่มค่าใช้งานของ ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ โชคเข้าข้างผู้กล้า อีก 100%
Overloaded Circuits
คีย์สโตน
จำนวน: 1
ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ลีก ทำให้พาสซีฟกลางสมุดแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับลีกนั้น 3 อย่าง ถูกนับว่าอัพแบบสุ่ม
เพิ่มค่าใช้งานของ ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ อีก 100%
The Seventh Gate
คีย์สโตน
จำนวน: 1
ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ลีก ทั้งหมดมีให้ใช้งาน ขณะที่อัพ ทางเชื่อม 6 จุด
Destructive Play
คีย์สโตน
จำนวน: 1
เมเวน ร่ายสกิล เพิ่มเดิมพัน (Up the Stakes) ซึ่งจะอัญเชิญบอส เพิ่มเติม 1 ถึง 3 ตัว ขณะที่เป็นสักขีพยานต่อบอสประจำแผนที่
ม็อดที่ส่งผลต่อ บอสสุดท้ายประจำแผนที่ ในแผนที่แต่ละชิ้น ส่งผลต่อ บอสอัญเชิญ เหล่านี้เช่นกัน
Lucid Dreams
คีย์สโตน
จำนวน: 1
ด่านย่อยวาล์ ในแผนที่ของคุณ ไม่มี มลทิน อีกต่อไป
(คุณสามารถใช้ ไอเทมเงินตรา ไปกับ ด่านย่อยวาล์ที่ไม่มีมลทิน ได้)
Meticulous Appraiser
คีย์สโตน
จำนวน: 1
ม็อดที่ส่งผลต่อ จำนวนของไอเทมที่พบในแผนที่ของคุณ ส่งผลต่อ ระดับความหายากของไอเทมที่พบในแผนที่ของคุณ แทน ในสัดส่วน 300% ของค่าดังกล่าว
All Hands
คีย์สโตน
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้ามาสเตอร์แบบสุ่ม 1 แห่ง +40%
ม็อดที่ส่งผลต่อ โอกาสมอบภารกิจมาสเตอร์เมื่อผ่านแผนที่ ส่งผลต่อ โอกาสพบมาสเตอร์คนนั้นโดยสุ่มในแผนที่ของคุณ แทน ในสัดส่วน 150% ของค่าดังกล่าว
แผนที่ของคุณ ไม่ให้ภารกิจมาสเตอร์ เมื่อผ่านแผนที่
(มาสเตอร์ที่พบได้แบบสุ่ม ประกอบด้วย อัลวา, ไอนาร์, จุน, นิโค้)
Cassia's Pride
คีย์สโตน
จำนวน: 1
มอนสเตอร์ไบล์ท ในแผนที่ของคุณ ได้รับความเสียหายจาก ผู้เล่นและมิเนียนของเขา ลดลง อีก 75%
ป้อมไบล์ทกับมิเนียนของมัน ในแผนที่ของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก 300%
Speaker of the Dead
คีย์สโตน
จำนวน: 1
ผีตายโหง ในแผนที่ของคุณ สามารถเข้าสิงผู้เล่นได้ 20 วินาที
ผีตายโหง ในแผนที่ของคุณ ไม่สามารถเข้าสิงมอนสเตอร์ได้
(ผู้เล่นสามารถ ผ่านร่าง มอนสเตอร์ธรรมดาหรือเมจิก ได้สูงสุด 50 ตัวต่อจำนวน ผีตายโหง ที่เข้าสิงเขา)
Endless Tide
คีย์สโตน
จำนวน: 1
ประตูต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ ไม่สามารถเรียก บอสยูนิค ได้
ประตูต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ มีรัศมีที่เชื่อม ลดลง อีก 50%
(ประตูและปีศาจต่างมิติ จะไม่ถูกเรียกหลังจากที่มีการเรียก บอสยูนิคต่างมิติ)
(รัศมีที่เชื่อมคือระยะทางที่ ประตูต่างมิติ จะเชื่อมกันได้เพื่อเรียก ปีศาจต่างมิติ)
Arbitrary Tenets
คีย์สโตน
จำนวน: 1
ของสนองบรรณาการ ในแท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ มีค่าบรรณาการแบบสุ่มระหว่าง ลดลง อีก 90% และ เพิ่มขึ้น อีก 80%
Immutable Dogma
คีย์สโตน
จำนวน: 1
ไม่สามารถสุ่มของสนองบรรณาการที่ แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ ได้
มอนสเตอร์ที่ถูกสังเวยที่ แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณให้ บรรณาการ เพิ่มขึ้น อีก 100%
Unending Nightmare
คีย์สโตน
จำนวน: 1
หมอกเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ ไม่สลายตัว
ลูกแก้วเดลิเรียม ไม่สามารถพบได้ ในแผนที่ของคุณ
ชิ้นส่วนเมืองจำแลง ไม่สามารถพบได้ ในแผนที่ของคุณ
Timeless Conflict
คีย์สโตน
จำนวน: 1
การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ ไม่มีการจำกัดเวลา
การปลดปล่อย มอนสเตอร์และหีบที่แน่นิ่ง ค่อยๆ สั่งสมความ ขาดสะบั้น
การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ จะเริ่มขึ้นเมื่อเกิดความ ขาดสะบั้น
Crop Rotation
คีย์สโตน
จำนวน: 1
กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีต้นไม้ระดับ 1 เท่านั้น
การเก็บเกี่ยวต้นไม้ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส อัพเกรดระดับของ ต้นไม้สีอื่น
Extreme Archaeology
คีย์สโตน
จำนวน: 1
เพิ่มรัศมี วัตถุระเบิดในแผนที่ของคุณ 200%
มอนสเตอร์กองสำรวจ ในแผนที่ของคุณ ถูกเรียกมาโดย มีพลังชีวิตที่หายไป เพิ่มเติม 10%
เพิ่มระยะการวาง วัตถุระเบิด ในแผนที่ของคุณ 100%
จำนวนของ วัตถุระเบิด เท่ากับ 1
Growing Hordes
คีย์สโตน
จำนวน: 1
สคารับขึ้นสนิม ให้: เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 5% แทน
สคารับขึ้นเงา ให้: เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 7% แทน
สคารับเคลือบทอง ให้: เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 10% แทน
สคารับติดปีก ให้: เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 15% แทน
Shadow Shaping
คีย์สโตน
จำนวน: 1
แผนที่ ที่พบ ไม่สามารถเป็น แผนที่ที่ชื่นชอบ ได้
แผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ม็อดแฝงพิเศษ 1 อย่าง +1% ต่อจำนวนแผนที่ที่แตกต่างกันที่คุณตั้งให้เป็น แผนที่ที่ชื่นชอบ
Wrath of the Cosmos
คีย์สโตน อุปราชอาบเพลิง
จำนวน: 1
แท่นผิดธรรมชาติ ที่มีอิทธิพลของ อุปราชอาบเพลิง มีโอกาสมีผลดี เพิ่มเติม 1 อย่าง 50%
แท่นผิดธรรมชาติ ที่มีอิทธิพลของ ผู้กลืนกินโลกา ที่มีผลดี เพิ่มเติม 1 อย่าง จะมีผลของผลเสีย เพิ่มขึ้น 100%
atlas keystone wrath of the cosmos [1]
Eldritch Gaze
คีย์สโตน ผู้กลืนกินโลกา
จำนวน: 1
แท่นผิดธรรมชาติ ที่มีอิทธิพลของ ผู้กลืนกินโลกา มีผลเสีย เพิ่มเติม 1 อย่าง
แท่นผิดธรรมชาติ ที่มีอิทธิพลของ ผู้กลืนกินโลกา มีผลของผลดี เพิ่มขึ้น 50%
atlas keystone eldritch gaze [1]
Insatiable Appetite
คีย์สโตน ผู้กลืนกินโลกา
จำนวน: 1
สูญสิ้นซึ่งสมมาตรสามัคคี มีเลเวล 85
ผู้กลืนกินโลกา ปลดปล่อยพลังเต็มที่ ใน สูญสิ้นซึ่งสมมาตรสามัคคี
ผู้กลืนกินโลกา มีโอกาสดรอป น้ำหนองผิดธรรมชาติชั้นยอด เพิ่มเติม 1 ชิ้น 25%
eater of worlds boss map monster damage taken +% final [-70]
Thirst for Knowledge
คีย์สโตน
จำนวน: 1
สูญสิ้นซึ่งขันติปัญญา มีเลเวล 85
อุปราชอาบเพลิง ปลดปล่อยพลังเต็มที่ ใน สูญสิ้นซึ่งขันติปัญญา
ไอเทมเงินตราผิดธรรมชาติ ที่ดรอปจาก อุปราชอาบเพลิง มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 50%
searing exarch boss map monster damage taken +% final [-70]
The Perfect Storm
คีย์สโตน ผู้พิชิต
จำนวน: 1
ใจกลางพายุ มีเลเวล 85
ไซรัส ปลดปล่อยพลังเต็มที่ ใน ใจกลางพายุ
ไซรัส มีโอกาสดรอป หินเสริมจุติ 1 เม็ด 20%
sirus boss map monster damage taken +% final [-70]
Memento Mori
คีย์สโตน
จำนวน: 1
แกนความทรงจำ มีเลเวล 85
เวนาริอุส ปลดปล่อยพลังเต็มที่ ใน แกนความทรงจำ
เวนาริอุส ดรอป ไอเทมแรร์ที่มีม็อดแฝงสังเคราะห์ที่พบได้ยากกว่าปกติ 3 อย่าง เพิ่มเติม 3 ชิ้น
เพิ่มผลของ ม็อดเพิ่มเติม ใน แกนความทรงจำ 100%
cortex map monster damage taken +% final [-70]
Throw the Gauntlet
คีย์สโตน
จำนวน: 1
สูญสิ้นซึ่งเมตตาปรานี มีเลเวล 85
เมเวน ปลดปล่อยพลังเต็มที่ ใน สูญสิ้นซึ่งเมตตาปรานี
เมเวน ดรอป เครื่องวัดแดดอันสูงส่ง 1 ชิ้น
maven boss map monster damage taken +% final [-50]
Cosmic Wounds
คีย์สโตน เชปเปอร์และเอลเดอร์
จำนวน: 1
ดินแดนของเชปเปอร์ มีเลเวล 85
เชปเปอร์และเอลเดอร์ ปลดปล่อยพลังเต็มที่ ใน ดินแดนของเชปเปอร์
เชปเปอร์และเอลเดอร์ ใน ดินแดนของเชปเปอร์
มีโอกาสดรอป ลูกแก้วครอบงำ 1 ลูก เพิ่มขึ้น 100%
shapers realm map monster damage taken +% final [-70]
Grand Design
คีย์สโตน
จำนวน: 1
พาสซีฟเล็กสมุดแผนที่ ไร้ผล
แผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 1% ต่อจำนวน พาสซีฟกลางสมุดแผนที่ ที่อัพ
(พาสซีฟสมุดแผนที่ ที่ไม่ใช่ พาสซีฟกลาง, คีย์สโตน หรือ ทางเชื่อม ถือเป็น พาสซีฟเล็ก)
Wandering Path
คีย์สโตน
จำนวน: 1
พาสซีฟกลางสมุดแผนที่ ไร้ผล
เพิ่มผลของ พาสซีฟเล็กสมุดแผนที่ 100%
(พาสซีฟสมุดแผนที่ ที่ไม่ใช่ พาสซีฟกลาง, คีย์สโตน หรือ ทางเชื่อม ถือเป็น พาสซีฟเล็ก)
Singular Focus
คีย์สโตน
จำนวน: 1
แผนที่ ที่พบ มีโอกาสเป็น แผนที่ที่ชื่นชอบ เพิ่มขึ้น อีก 200%
แผนที่ที่ไม่ชื่นชอบ ที่พบในแผนที่ของคุณ ดรอปเป็น ไอเทมเงินตราพื้นฐาน แทน
(เงินตราพื้นฐาน คือเงินตราใดๆ ที่ดรอปจากเนื้อหาที่ไม่ได้มาจากลีก)
Stream of Consciousness
คีย์สโตน
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ ไม่สามารถแก้ไขด้วย ชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ คนโทศักดิ์สิทธิ์
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ เพิ่มขึ้น อีก 50% จากพื้นฐาน
(อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, การเผชิญหน้าเมตามอร์ฟ, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
(ชิ้นส่วน คือไอเทมที่ไม่ใช่ แผนที่ ที่สามารถใช้ใน เครื่องเปิดแผนที่ ได้)
Dance of Destruction
คีย์สโตน
จำนวน: 1
มอนสเตอร์ ในแผนที่ของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก 25%
มอนสเตอร์ ในแผนที่ของคุณ มีพลังชีวิต ลดลง อีก 25%
(ม็อดนี้ไม่ส่งผลต่อสิ่งที่ใช้พลังชีวิตของศพ)
Wellspring of Creation
คีย์สโตน
จำนวน: 1
มอนสเตอร์ ในแผนที่ของคุณ สร้างความเสียหาย ลดลง อีก 25%
มอนสเตอร์ ในแผนที่ของคุณ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น อีก 50%
(ม็อดนี้ไม่ส่งผลต่อสิ่งที่ใช้พลังชีวิตของศพ)
Twist of Fate
คีย์สโตน
จำนวน: 1
แผนที่แรร์ที่มีมลทินของคุณ และ ภารกิจสมุดแผนที่, ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่, สคารับ
ที่ส่งผลต่อแผนที่เหล่านั้น ถูกแก้ไขอย่างไม่อาจคาดเดาได้ เมื่อเปิด
Hunting Season
พาสซีฟกลาง สมุดรวมสัตว์
จำนวน: 1
มาสเตอร์ที่ถูกพบโดยสุ่ม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น ไอนาร์ เพิ่มขึ้น 100%
ภารกิจมาสเตอร์ ที่ได้จากการผ่านแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น ภารกิจไอนาร์ เพิ่มขึ้น 100%
Archaeology Tour
พาสซีฟกลาง ย้อนเวลา
จำนวน: 1
มาสเตอร์ที่ถูกพบโดยสุ่ม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น อัลวา เพิ่มขึ้น 100%
ภารกิจมาสเตอร์ ที่ได้จากการผ่านแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น ภารกิจอัลวา เพิ่มขึ้น 100%
Covert Stakeouts
พาสซีฟกลาง องค์กรทรยศ
จำนวน: 1
มาสเตอร์ที่ถูกพบโดยสุ่ม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น จุน เพิ่มขึ้น 100%
ภารกิจมาสเตอร์ ที่ได้จากการผ่านแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น ภารกิจจุน เพิ่มขึ้น 100%
Mining Partnership
พาสซีฟกลาง เหมืองลึก
จำนวน: 1
มาสเตอร์ที่ถูกพบโดยสุ่ม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น นิโค้ เพิ่มขึ้น 100%
ภารกิจมาสเตอร์ ที่ได้จากการผ่านแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น ภารกิจนิโค้ เพิ่มขึ้น 100%
Ominous Silence
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี กระจกเดลิเรียม
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%
(อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, การเผชิญหน้าเมตามอร์ฟ, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
Straight and Narrow
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
เหรียญกองโจร, สัญญาจ้าง, พิมพ์เขียว ไม่สามารถพบได้ ในแผนที่ของคุณ
แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี ที่ซ่อนของโจร
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%
(อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, การเผชิญหน้าเมตามอร์ฟ, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
Secular Focus
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี แท่นบูชาพิธีกรรม
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%
(อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, การเผชิญหน้าเมตามอร์ฟ, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
Fungal Remission
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี การเผชิญหน้าไบล์ท
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%
(อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, การเผชิญหน้าเมตามอร์ฟ, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
Ethics Review
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี การเผชิญหน้าเมตามอร์ฟ
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%
(อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, การเผชิญหน้าเมตามอร์ฟ, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
Sealed Domain
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี การเผชิญหน้ากองพัน
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%
(อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, การเผชิญหน้าเมตามอร์ฟ, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
Trade Embargo
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี การเผชิญหน้ากองสำรวจ
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%
(อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, การเผชิญหน้าเมตามอร์ฟ, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
Dimensional Barrier
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี บรีช
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%
(อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, การเผชิญหน้าเมตามอร์ฟ, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
Loved by the Sun
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี อะบิส
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%
(อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, การเผชิญหน้าเมตามอร์ฟ, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
Black Thumb
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี สวนศักดิ์สิทธิ์
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%
(อะบิส, การเผชิญหน้าไบล์ท, บรีช, การเผชิญหน้ากองสำรวจ, การเผชิญหน้ากองพัน, การเผชิญหน้าเมตามอร์ฟ, กระจกเดลิเรียม, มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดยเอสเซนส์, แท่นพิธีกรรม, เอ็กไซล์อันธพาล, สวนศักดิ์สิทธิ์, แท่นบูชา, ที่ซ่อนของโจร, กล่องนิรภัย, ผีตายโหง ต่างถือเป็น เนื้อหาเสริม ทั้งสิ้น)
ผลของม็อดแผนที่
จำนวน: 15
เพิ่มผลของม็อดใน แผนที่ที่ไม่ใช่ยูนิคของคุณ 2%
จำนวนและระดับความหายากไอเทม
จำนวน: 3
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในแผนที่ของคุณ 1%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในแผนที่ของคุณ 5%
โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียง
คิรัค
จำนวน: 36
มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%
โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียง
จำนวน: 36
มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%
สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอป
จำนวน: 37
แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%
สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอป
ฮาร์เวสต์
จำนวน: 37
แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%
สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอป
เมตามอร์ฟ
จำนวน: 37
แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%
สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอป
ไบล์ท
จำนวน: 37
แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%
สร้างซ้ำแผนที่ที่ดรอป
คิรัค
จำนวน: 37
แผนที่ ที่ดรอป มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 0.5%
จำนวนไอเทม
จำนวน: 12
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในแผนที่ของคุณ 1%
โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียง
ฮาร์เวสต์
จำนวน: 36
มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%
โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียง
องค์กรทรยศ
จำนวน: 36
มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%
โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียง
สมุดรวมสัตว์
จำนวน: 36
มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%
โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียง
เมตามอร์ฟ
จำนวน: 36
มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%
โอกาสดรอปแผนที่ข้างเคียง
ไบล์ท
จำนวน: 36
มอนสเตอร์ 1 ตัว ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 2%
เมเวน - โอกาสดรอปคำเชิญเมเวน
จำนวน: 6
บอสสุดท้ายประจำแผนที่ มีโอกาสดรอป คำเชิญของเมเวน (ระดับ 14+) เพิ่มขึ้น 8%
The Most Toys
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
การสยบบอสประจำแผนที่ ขณะที่มี เมเวน เป็นสักขีพยาน มีโอกาสนับว่าเป็นสักขีพยานต่อ บอสประจำแผนที่ แบบสุ่ม เพิ่มเติม 1 ตัว 10%
Solidarity
พาสซีฟกลาง คิรัค
จำนวน: 1
เพิ่ม รายงานสำรวจสมุดแผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ 20%
รายงานสำรวจ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอปเป็น รายงานสำรวจผู้ปฏิบัติงาน แทน 10%
(รายงานสำรวจผู้ปฏิบัติงาน สุ่มภารกิจสมุดแผนที่ของ คิรัค ทั้งหมด โดยให้ภารกิจที่มี ม็อดแฝง ที่ให้รางวัลสูง)
คิรัค - ขนาดกองมอนสเตอร์จากภารกิจ
คิรัค
จำนวน: 3
ด่าน ภารกิจคิรัค มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
Planar Tactician
พาสซีฟกลาง คิรัค
จำนวน: 1
เพิ่ม รายงานสำรวจสมุดแผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ 20%
รายงานสำรวจ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอปเป็น รายงานสำรวจครอบคลุม แทน 20%
(รายงานสำรวจครอบคลุม สุ่มภารกิจสมุดแผนที่ของ คิรัค ทั้งหมด โดยเพิ่มตัวเลือกแผนที่เพิ่มเติม ซึ่งอาจมีผลลัพธ์ใหม่)
คิรัค - โอกาสภารกิจ
คิรัค
จำนวน: 7
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจคิรัค เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 1% เมื่อผ่านแผนที่
คิรัค - ค่าคุณภาพแผนที่
คิรัค
จำนวน: 4
แผนที่ที่เสนอโดย ภารกิจคิรัค ในแผนที่ของคุณ มีค่าคุณภาพ +5%
Expert Reconnaissance
พาสซีฟกลาง คิรัค
จำนวน: 1
เพิ่ม รายงานสำรวจสมุดแผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ 60%
Expect the Unexpected
พาสซีฟกลาง คิรัค
จำนวน: 1
รายงานสำรวจ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอปเป็น รายงานสำรวจเชื้อราร้าย แทน 5%
รายงานสำรวจ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอปเป็น รายงานสำรวจคลุ้มคลั่ง แทน 5%
รายงานสำรวจ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอปเป็น รายงานสำรวจนอกโลก แทน 5%
(รายงานสำรวจเชื้อราร้าย สุ่มภารกิจสมุดแผนที่ของ คิรัค ทั้งหมด โดยมี แผนที่ไบล์ทที่ได้รับการเจิม อย่างน้อย 1 ชิ้น)
(รายงานสำรวจคลุ้มคลั่ง สุ่มภารกิจสมุดแผนที่ของ คิรัค ทั้งหมด โดยเพิ่มชั้นของ เดลิเรียม ให้กับแผนที่ทุกด่านที่ไม่ใช่ แผนที่ยูนิค)
(รายงานสำรวจนอกโลก สุ่มภารกิจสมุดแผนที่ของ คิรัค ทั้งหมด โดยมี ศิลาบรีช อย่างน้อย 1 ก้อน)
Commissioned Officer
พาสซีฟกลาง คิรัค
จำนวน: 1
ได้รับ ภารกิจคิรัค เพิ่มเติม 1 ภารกิจ ต่อวัน
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจคิรัค เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 3% เมื่อผ่านแผนที่
Unimaginable Horrors
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
บอสยูนิค ในด่านย่อยวาล์ ในแผนที่ของคุณ สร้างความเสึยหาย เพิ่มขึ้น อีก 30%
บอสยูนิค ในด่านย่อยวาล์ ในแผนที่ของคุณ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น อีก 100%
ด่านย่อยวาล์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสสร้างซ้ำ ของรางวัล จากคนโทวาล์ 20%
ด่านย่อยวาล์ - โอกาสด่านย่อยวาล์
จำนวน: 6
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ด่านย่อยวาล์ 1 ด่าน +2%
ด่านย่อยวาล์ - โอกาสด่านย่อยวาล์
ด่านย่อยวาล์
จำนวน: 6
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ด่านย่อยวาล์ 1 ด่าน +2%
For Love of the Queen
พาสซีฟกลาง ด่านย่อยวาล์
จำนวน: 1
ด่านย่อยวาล์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น ด่านย่อยวาล์อันลุ่มหลง 20%
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ด่านย่อยวาล์ 1 ด่าน +4%
(ด่านย่อยวาล์อันลุ่มหลง อันตรายกว่าเดิม และดรอป ชิ้นส่วนเยี่ยงมนุษย์)
Paranormal Meeting
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ ถูกหลอกหลอนโดย ผีตายโหง เพิ่มเติม 1 ตน
ผีตายโหง - ระยะเวลาผีตายโหง
จำนวน: 3
ผีตายโหง ในแผนที่ของคุณ มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 25%
ผีตายโหง - โอกาสผีตายโหง
ผีตายโหง
จำนวน: 2
แผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกหลอกหลอนโดย ผีตายโหง เพิ่มเติม 1 ตน 10%
Unrelenting Torment
พาสซีฟกลาง ผีตายโหง
จำนวน: 1
บอสประจำแผนที่ มีโอกาสรายล้อมไปด้วย ผีตายโหง 10%
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์ที่ถูกเข้าสิง ในแผนที่ของคุณ อีก 30%
ผีตายโหง - จำนวนไอเทม
ผีตายโหง
จำนวน: 3
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์ที่ถูก เข้าสิงหรือผ่านร่าง ในแผนที่ของคุณ 20%
Seance
พาสซีฟกลาง ผีตายโหง
จำนวน: 1
มอนสเตอร์แรร์ สูงสุด 5 ตัว ในแผนที่ของคุณ ถูกเข้าสิง และ มิเนียน ของมัน ถูกผ่านร่าง
Rampant Growth
พาสซีฟกลาง ผู้กลืนกินโลกา
จำนวน: 1
น้ำหนองผิดธรรมชาติ ที่พบในแผนที่ของคุณที่มีอิทธิพลของ ผู้กลืนกินโลกา มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 10%
กองมอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ ผู้กลืนกินโลกา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี มวลสารรยางค์สัมผัส เพิ่มเติม 1 ตัว 2%
ผู้กลืนกินโลกา - ขนาดกองมอนสเตอร์อิทธิพล
ผู้กลืนกินโลกา
จำนวน: 4
กองมอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ ผู้กลืนกินโลกา ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
ผู้กลืนกินโลกา - โอกาสไอเทม
จำนวน: 9
มอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ ผู้กลืนกินโลกา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมที่มีม็อดแฝงผู้กลืนกินโลกา 1 อย่าง 1 ชิ้น 0.2%
ผู้กลืนกินโลกา - โอกาสไอเทม
ผู้กลืนกินโลกา
จำนวน: 9
มอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ ผู้กลืนกินโลกา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมที่มีม็อดแฝงผู้กลืนกินโลกา 1 อย่าง 1 ชิ้น 0.2%
The Shadow of Hunger
พาสซีฟกลาง ผู้กลืนกินโลกา
จำนวน: 1
เพิ่มโอกาสพบ แท่นผู้กลืนกินโลกา ในแผนที่ของคุณ 20%
Etched by Acid
พาสซีฟกลาง ผู้กลืนกินโลกา
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสให้ความก้าวหน้าสองเท่า ต่อการเผชิญกับ ผู้กลืนกินโลกา 10%
สังเคราะห์ - ขนาดกองมอนสเตอร์
สังเคราะห์
จำนวน: 5
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์สังเคราะห์ 4%
Vivid Memories
พาสซีฟกลาง สังเคราะห์
จำนวน: 1
มีโอกาสดรอป แผนที่สังเคราะห์ (ระดับ 11+) +1.5% จาก บอสสุดท้ายประจำแผนที่ ในแผนที่แต่ละชิ้น
Vault of Mysteries
พาสซีฟกลาง กล่องนิรภัย
จำนวน: 1
ไพ่พยากรณ์ จากกล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ ถูกสร้างซ้ำ
Concealed Logistics
พาสซีฟกลาง กล่องนิรภัย
จำนวน: 1
แผนที่ จากกล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ ถูกสร้างซ้ำ
กล่องนิรภัย - โอกาสกล่องนิรภัยนักพยากรณ์
กล่องนิรภัย
จำนวน: 2
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น กล่องนิรภัยนักพยากรณ์ เพิ่มขึ้น 30%
กล่องนิรภัย - โอกาสกล่องนิรภัยนักเขียนแผนที่
กล่องนิรภัย
จำนวน: 2
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น กล่องนิรภัยนักเขียนแผนที่ เพิ่มขึ้น 30%
กล่องนิรภัย - โอกาสกล่องนิรภัยผู้ฝึกเวท
กล่องนิรภัย
จำนวน: 2
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น กล่องนิรภัยผู้ฝึกเวท เพิ่มขึ้น 30%
Backup Cache
พาสซีฟกลาง กล่องนิรภัย
จำนวน: 1
ไอเทมเงินตรา จากกล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ ถูกสร้างซ้ำ
กล่องนิรภัย - จำนวนไอเทม
กล่องนิรภัย
จำนวน: 1
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ภายใน กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ 10%
Secret Operations
พาสซีฟกลาง กล่องนิรภัย
จำนวน: 1
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น กล่องนิรภัยผู้ปฏิบัติงาน 6%
(กล่องนิรภัยของผู้ปฏิบัติงานมี สคารับ)
กล่องนิรภัย - โอกาสเปิดซ้ำ
กล่องนิรภัย
จำนวน: 3
กล่องนิรภัย ที่เปิดในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเปิดได้อีกครั้ง 2%
Tamper-Proof
พาสซีฟกลาง กล่องนิรภัย
จำนวน: 1
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีมลทิน
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีระดับอย่างน้อย แรร์
กล่องนิรภัย - โอกาสกองมอนสเตอร์เพิ่มเติม
กล่องนิรภัย
จำนวน: 4
กล่องนิรภัย ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกพิทักษ์โดย กองมอนสเตอร์ เพิ่มเติม 1 กอง 15%
Twice Tempted
พาสซีฟกลาง กล่องนิรภัย
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 1 ใบ
เครื่องวัดแดด - โอกาสเงินตราสมุดแผนที่
เครื่องวัดแดด
จำนวน: 4
บอสสุดท้ายประจำแผนที่ ในแผนที่แต่ละชิ้น มีโอกาสดรอป ไอเทมเงินตราแผนที่ เพิ่มเติม 1%
Enduring Influence
พาสซีฟกลาง เครื่องวัดแดด
จำนวน: 1
เครื่องวัดแดด ที่คุณใช้กับ อัญมณีว่างเปล่า มีจำนวนการใช้งาน เพิ่มเติม 1 ครั้ง
สคารับ - โอกาสสคารับสมุดแผนที่
สคารับ
จำนวน: 4
บอสสุดท้ายประจำแผนที่ ในแผนที่แต่ละชิ้น มีโอกาสดรอป สคารับ เพิ่มเติม 1 ตัว 1%
Subtle Manipulations
พาสซีฟกลาง สคารับ
จำนวน: 1
เครื่องเปิดแผนที่ มีโอกาสไม่ใช้ สคารับ 10%
Flexible Dogma
พาสซีฟกลาง พิธีกรรม
จำนวน: 1
การสุ่มของสนองบรรณาการที่ แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณมี ค่าบรรณาการ ลดลง 18%
Answered Appeals
พาสซีฟกลาง พิธีกรรม
จำนวน: 1
การผัดผ่อนของสนองบรรณาการที่ แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ มีค่าบรรณาการ ลดลง 15%
ของสนองบรรณาการ ที่ถูกผัดผ่อนใน แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ ปรากฏใหม่ เร็วขึ้น 50%
พิธีกรรม - เพิ่มความแกร่งกล้า
พิธีกรรม
จำนวน: 2
แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ มีมอนสเตอร์ที่เรียกมาได้พร้อมกัน เพิ่มขึ้น 20%
แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ เรียกมอนสเตอร์ เร็วขึ้น 8%
พิธีกรรม - เพิ่มค่าสุ่มและโอกาสของรางวัลฟรีหลังสุ่ม
พิธีกรรม
จำนวน: 1
ของสนองบรรณาการ ที่ถูกสุ่มใน แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส ไม่มีค่าบรรณาการ 0.25%
การสุ่มของสนองบรรณาการที่ แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณมี ค่าบรรณาการ ลดลง 3%
พิธีกรรม - ลดค่าผัดผ่อน
พิธีกรรม
จำนวน: 2
การผัดผ่อนของสนองบรรณาการที่ แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ มีค่าบรรณาการ ลดลง 5%
พิธีกรรม - โอกาสพิธีกรรม
พิธีกรรม
จำนวน: 7
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี แท่นบูชาพิธีกรรม +5%
พิธีกรรม - ลดระยะเวลาผัดผ่อน
พิธีกรรม
จำนวน: 2
ของสนองบรรณาการ ที่ถูกผัดผ่อนใน แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ ปรากฏใหม่ เร็วขึ้น 20%
พิธีกรรม - เพิ่มชิ้นส่วน
พิธีกรรม
จำนวน: 2
ชิ้นส่วนพิธีกรรม ที่ถูกเสนอที่ แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ มีขนาดกอง เพิ่มขึ้น 10%
Sacrificial Due
พาสซีฟกลาง พิธีกรรม
จำนวน: 1
การผ่าน แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป คนโทท่วมเลือด 1 ชิ้น 15%
พิธีกรรม - ค่าสุ่ม
พิธีกรรม
จำนวน: 2
การสุ่มของสนองบรรณาการที่ แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณมี ค่าบรรณาการ ลดลง 6%
พิธีกรรม - โอกาสของรางวัลฟรีหลังสุ่ม
พิธีกรรม
จำนวน: 2
ของสนองบรรณาการ ที่ถูกสุ่มใน แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส ไม่มีค่าบรรณาการ 0.5%
Profitable Prayers
พาสซีฟกลาง พิธีกรรม
จำนวน: 1
แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณ สามารถ สุ่มของสนองบรรณาการ ได้ เพิ่มเติม 2 ครั้ง
Occult Devotion
พาสซีฟกลาง พิธีกรรม
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณที่มี แท่นพิธีกรรม จะมี แท่นพิธีกรรม 4 แท่น เสมอ
พิธีกรรม - จำนวนบรรณาการ
พิธีกรรม
จำนวน: 2
มอนสเตอร์ที่ถูกสังเวยที่ แท่นบูชาพิธีกรรม ในแผนที่ของคุณให้ บรรณาการ เพิ่มขึ้น 5%
พิธีกรรม - โอกาสของรางวัลพิเศษ
พิธีกรรม
จำนวน: 2
แท่นพิธีกรรม มีโอกาสมี ของรางวัลพิเศษ เพิ่มขึ้น 25%
Sacred Lands
พาสซีฟกลาง พิธีกรรม
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี แท่นบูชาพิธีกรรม +15%
Unethical Experiments
พาสซีฟกลาง เมตามอร์ฟ
จำนวน: 1
เมตามอร์ฟ ในแผนที่ของคุณ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 1000% ต่อการ เติมถัง 10%
เมตามอร์ฟ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป สคารับเมตามอร์ฟ 1 ตัว เพิ่มขึ้น 0.5% ต่อการ เติมถัง 10%
Catalysing Fluids
พาสซีฟกลาง เมตามอร์ฟ
จำนวน: 1
เมตามอร์ฟ มีโอกาสดรอป ตัวเร่งปฏิกิริยา เพิ่มเติม 1 ชิ้น 10% ต่อจำนวน ตัวอย่างมอนสเตอร์เมจิก ที่ใช้สร้างมันขึ้นมา
เมตามอร์ฟ มีโอกาสดรอป ตัวเร่งปฏิกิริยา เพิ่มเติม 1 ชิ้น 20% ต่อจำนวน ตัวอย่างมอนสเตอร์แรร์ ที่ใช้สร้างมันขึ้นมา
เมตามอร์ฟ มีโอกาสดรอป ตัวเร่งปฏิกิริยา เพิ่มเติม 1 ชิ้น 50% ต่อจำนวน ตัวอย่างมอนสเตอร์ยูนิค ที่ใช้สร้างมันขึ้นมา
Imperfect Anatomy
พาสซีฟกลาง เมตามอร์ฟ
จำนวน: 1
ลดค่าตัวเลขของการเพิ่มความเสียหายที่ เมตามอร์ฟ ได้รับจากการ เติมถัง ในแผนที่ของคุณ 30%
ลดค่าตัวเลขของการเพิ่มพลังชีวิตที่ เมตามอร์ฟ ได้รับจากการ เติมถัง ในแผนที่ของคุณ 30%
Wealth of Knowledge
พาสซีฟกลาง เมตามอร์ฟ
จำนวน: 1
เมตามอร์ฟ ในแผนที่ของคุณ มีม็อดแบบสุ่ม 1 อย่าง ให้กับ ไอเทม ที่ดรอป
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่ดรอปจาก เมตามอร์ฟ ในแผนที่ของคุณ 250% ต่อจำนวน ม็อดมอนสเตอร์ ที่มันมี
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่ดรอปจาก เมตามอร์ฟ ในแผนที่ของคุณ 1000% ต่อจำนวน ม็อดมอนสเตอร์ ที่มันมี
เมตามอร์ฟ - ความสงบ
เมตามอร์ฟ
จำนวน: 2
เมตามอร์ฟ ในแผนที่ของคุณ มีความเร็วในการกระทำ ลดลง 5%
เมตามอร์ฟ - โอกาสของรางวัลสองเท่า
เมตามอร์ฟ
จำนวน: 3
ของรางวัลจาก เมตามอร์ฟ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเพิ่มเป็นสองเท่า 3%
เมตามอร์ฟ - ระดับความหายากของเป้าหมาย
เมตามอร์ฟ
จำนวน: 2
มอนสเตอร์ ในแผนที่ของคุณ ที่ดรอป อวัยวะเมตามอร์ฟ มีโอกาสอัพเกรดระดับความหายากของมัน 10%
เมตามอร์ฟ - โอกาสเมตามอร์ฟ
เมตามอร์ฟ
จำนวน: 10
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้าเมตามอร์ฟ 1 แห่ง +4%
เมตามอร์ฟ - ขนาดถัง
เมตามอร์ฟ
จำนวน: 4
หลอดในถังเมตามอร์ฟ ในแผนที่ของคุณ ต้องการพลังในการเติมให้เต็ม ลดลง 10%
เมตามอร์ฟ - โอกาสของรางวัลตัวเร่งปฏิกิริยา
เมตามอร์ฟ
จำนวน: 1
ตัวอย่างมอนสเตอร์ ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมีของรางวัล ตัวเร่งปฏิกิริยา เพิ่มขึ้น 10%
Escaped Experiment
พาสซีฟกลาง เมตามอร์ฟ
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เมตามอร์ฟอันธพาล 1 ตัว 40%
Organ Donor
พาสซีฟกลาง เมตามอร์ฟ
จำนวน: 1
บอสเมตามอร์ฟ ที่ดรอป ตัวอย่างที่เป็นไอเทม จะดรอป ตัวอย่างที่เป็นไอเทม เพิ่มเติม 1 ชิ้น
ตัวอย่างที่เป็นไอเทม ที่พบในแผนที่ของคุณ มีของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชิ้น
Fine Specimens
พาสซีฟกลาง เมตามอร์ฟ
จำนวน: 1
ของรางวัลจาก เมตามอร์ฟ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเพิ่มเป็นสองเท่า 30%
เมตามอร์ฟ ในแผนที่ของคุณ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก 15%
เมตามอร์ฟ ในแผนที่ของคุณ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น อีก 150%
Replicated Results
พาสซีฟกลาง เมตามอร์ฟ
จำนวน: 1
คุณสามารถประกอบร่าง เมตามอร์ฟ ในแผนที่ของคุณ ได้ เพิ่มเติม 1 ตัว หลังจากที่ตัวแรก ตาย
เมตามอร์ฟ - ของรางวัลตัวอย่างเมตามอร์ฟเพิ่มเติม
เมตามอร์ฟ
จำนวน: 3
ตัวอย่างมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ +1 ชิ้น ในแผนที่ของคุณ มีของรางวัล
Intrinsic Darkness
พาสซีฟกลาง เมตามอร์ฟ
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้าเมตามอร์ฟ 1 แห่ง +10%
แผนที่ - โอกาสระดับแผนที่สูงขึ้น
จำนวน: 12
แผนที่ ที่พบ มีโอกาสมีระดับสูงขึ้น 1 ระดับ 5%
แผนที่ - โอกาสระดับแผนที่สูงขึ้น
แผนที่
จำนวน: 12
แผนที่ ที่พบ มีโอกาสมีระดับสูงขึ้น 1 ระดับ 5%
Shaping the World
พาสซีฟกลาง แผนที่
จำนวน: 1
บอสสุดท้ายประจำแผนที่ ในแผนที่แต่ละชิ้น มีโอกาสดรอป แผนที่ที่เชื่อมกัน เพิ่มเติม 1 ชิ้น 5%
แผนที่ ที่พบ มีโอกาสมีระดับสูงขึ้น 1 ระดับ 10%
Shaping the Skies
พาสซีฟกลาง แผนที่
จำนวน: 1
เมื่อผ่านแผนที่ของคุณ มีโอกาสได้รับ ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ แบบพิเศษ ฟรี 1 ครั้ง 3%
แผนที่ ที่พบ มีโอกาสมีระดับสูงขึ้น 1 ระดับ 15%
Shaping the Mountains
พาสซีฟกลาง แผนที่
จำนวน: 1
เมื่อผ่านแผนที่ของคุณ มีโอกาสได้รับ ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่แบบสุ่ม ฟรี 1 ครั้ง 10%
แผนที่ ที่พบ มีโอกาสมีระดับสูงขึ้น 1 ระดับ 15%
Logistical Support
พาสซีฟกลาง กองพัน
จำนวน: 1
มอนสเตอร์กองพันที่มีของรางวัล ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมีของรางวัลเพิ่มเติม 2 ชิ้น 10% ไม่เช่นนั้นจะมีโอกาสมีของรางวัลเพิ่มเติม 1 ชิ้น 20%
มอนสเตอร์กองพัน ในแผนที่ของคุณ ได้รับพลังชีวิต เพิ่มขึ้น อีก 50% ต่อจำนวนของรางวัลเพิ่มเติมที่มี
Pillaged Treasures
พาสซีฟกลาง กองพัน
จำนวน: 1
หีบกองพัน ในแผนที่ของคุณ มีของรางวัลแบบสุ่ม เพิ่มเติม 1 ชิ้ิน
Emblematic
พาสซีฟกลาง กองพัน
จำนวน: 1
ชิ้นส่วนเหนือกาลเวลา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอปเป็น ตราสัญลักษณ์เหนือกาลเวลา แทน 0.6%
กองพัน - โอกาสเสาหินกองพัน
กองพัน
จำนวน: 9
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้ากองพัน 1 แห่ง +4%
กองพัน - โอกาสสร้างซ้ำชิ้นส่วนจากมอนสเตอร์
กองพัน
จำนวน: 1
ชิ้นส่วน ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์กองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 10%
กองพัน - โอกาสสร้างซ้ำชิ้นส่วนจากหีบ
กองพัน
จำนวน: 1
ชิ้นส่วน ภายใน หีบกองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 10%
กองพัน - โอกาสสร้างซ้ำชิ้นส่วน
กองพัน
จำนวน: 3
ชิ้นส่วน ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์กองพัน หรืออยู่ภายใน หีบกองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 5%
กองพัน - โอกาสตราสัญลักษณ์เหนือกาลเวลา
กองพัน
จำนวน: 2
ชิ้นส่วนเหนือกาลเวลา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอปเป็น ตราสัญลักษณ์เหนือกาลเวลา แทน 0.2%
กองพัน - โอกาสของรางวัลจากหัวหน้าและระยะเวลากองพัน
จำนวน: 2
การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 10%
หัวหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 3%
War Supplies
พาสซีฟกลาง กองพัน
จำนวน: 1
กองพัน แต่ละกองในแผนที่ของคุณมี คลังสงคราม เพิ่มเติม 1 ใบ
หีบกองพัน ที่ถูกปลดปล่อยจากความ แน่นิ่ง ในแผนที่ของคุณ จะปลดปล่อยมอนสเตอร์และหีบอื่นๆ โดยมีระยะ เพิ่มขึ้น 100%
Face Off
พาสซีฟกลาง กองพัน
จำนวน: 1
การเผชิญหน้ากองพันที่มีนายพล ในแผนที่ของคุณมี นายพล ทั้งคู่
การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี นายพล 1 คน มากขึ้น 60%
(นายพลจากกองพัน คือ ราชินีไฮรี งามาคู, นายพลไลออนอาย, พระคาร์ดินัลแซงค์ทัส วอกซ์, อสรพิษนาปวดซี และ ออคูนา เซ็คเคมาสีดำ)
กองพัน - โอกาสนายพล
กองพัน
จำนวน: 2
การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี นายพล 1 คน มากขึ้น 20%
(นายพลจากกองพัน คือ ราชินีไฮรี งามาคู, นายพลไลออนอาย, พระคาร์ดินัลแซงค์ทัส วอกซ์, อสรพิษนาปวดซี และ ออคูนา เซ็คเคมาสีดำ)
กองพัน - โอกาสสร้างซ้ำชิ้นส่วน
จำนวน: 3
ชิ้นส่วน ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์กองพัน หรืออยู่ภายใน หีบกองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 5%
กองพัน - โอกาสนายพล
จำนวน: 2
การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี นายพล 1 คน มากขึ้น 20%
(นายพลจากกองพัน คือ ราชินีไฮรี งามาคู, นายพลไลออนอาย, พระคาร์ดินัลแซงค์ทัส วอกซ์, อสรพิษนาปวดซี และ ออคูนา เซ็คเคมาสีดำ)
Constant Battle
พาสซีฟกลาง กองพัน
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้ากองพัน 1 แห่ง +10%
กองพัน - โอกาสกองพันมาราเค็ท
จำนวน: 1
การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี กองทัพมาราเค็ท 1 กองทัพ เพิ่มขึ้น 55%
กองพัน - โอกาสกองพันเทมพลาร์
จำนวน: 1
การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี กองทัพเทมพลาร์ 1 กองทัพ เพิ่มขึ้น 60%
กองพัน - โอกาสกองพันวาล์
กองพัน
จำนวน: 1
การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี กองทัพวาล์ 1 กองทัพ เพิ่มขึ้น 75%
กองพัน - โอกาสกองพันนิรันดร์
จำนวน: 1
การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี กองทัพจักรวรรดินิรันดร์ 1 กองทัพ เพิ่มขึ้น 90%
กองพัน - โอกาสกองพันคารุย
จำนวน: 1
การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี กองทัพคารุย 1 กองทัพ เพิ่มขึ้น 90%
Protracted Battle
พาสซีฟกลาง กองพัน
จำนวน: 1
การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 40%
มอนสเตอร์กองพัน ในแผนที่ของคุณ ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 50% ขณะ แน่นิ่ง
(มอนสเตอร์ที่หยุดนิ่งจะไม่เคลื่อนไหวใดๆ)
Chain of Command
พาสซีฟกลาง กองพัน
จำนวน: 1
การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณมี หัวหน้า เพิ่มเติม 2 คน
หัวหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 20%
กองพัน - โอกาสของรางวัลจากหัวหน้าและระยะเวลากองพัน
กองพัน
จำนวน: 2
การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 10%
หัวหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 3%
กองพัน - ระยะเวลากองพัน
กองพัน
จำนวน: 1
การเผชิญหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 20%
กองพัน - โอกาสของรางวัลจากหัวหน้า
กองพัน
จำนวน: 1
หัวหน้ากองพัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 6%
Monumental
พาสซีฟกลาง กองพัน
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้ากองพัน 1 แห่ง +10%
เขาวงกต - โอกาสบททดสอบเขาวงกต
เขาวงกต
จำนวน: 3
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บททดสอบครองอำนาจ 1 แห่ง +2%
Trial of Glory
พาสซีฟกลาง เขาวงกต
จำนวน: 1
บททดสอบเขาวงกต ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสให้รางวัล เครื่องเซ่นไหว้แด่เทพีที่ดีกว่า 1 ชิ้น 20%
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บททดสอบครองอำนาจ 1 แห่ง +4%
Intelligence Gathering
พาสซีฟกลาง องค์กรทรยศ
จำนวน: 1
การผ่านแผนที่ของคุณ มอบ ข้อมูลลับ 10 ให้กับ เซฟเฮ้าส์องค์กรอิมมอร์ทัล แบบสุ่ม
(เซฟเฮ้าส์ที่ถูกระบุตำแหน่งยังถูกเลือกได้แบบสุ่ม)
องค์กรทรยศ - โอกาสกำลังเสริม
องค์กรทรยศ
จำนวน: 5
สมาชิกองค์กรอิมมอร์ทัล ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส มาพร้อมกับ กำลังเสริม เพิ่มขึ้น 5%
องค์กรทรยศ - โอกาสภารกิจ
องค์กรทรยศ
จำนวน: 6
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจจุน เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 1% เมื่อผ่านแผนที่
Test of Loyalty
พาสซีฟกลาง องค์กรทรยศ
จำนวน: 1
สมาชิกองค์กรอิมมอร์ทัล ที่ถูกประหาร ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสได้รับยศ เพิ่มเติม 1 ยศ 100%
Bribery
พาสซีฟกลาง องค์กรทรยศ
จำนวน: 1
สมาชิกองค์กรอิมมอร์ทัล ในแผนที่ของคุณ ดรอปไอเทม เพิ่มขึ้น อีก 200%
เมื่อถูก ต่อรอง แลกกับไอเทม
สมาชิกองค์กรอิมมอร์ทัล ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส ต่อรองด้วยไอเทม มากขึ้น 200%
องค์กรทรยศ - โอกาสไอเทมผนึก
องค์กรทรยศ
จำนวน: 2
สมาชิกองค์กรอิมมอร์ทัล ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมผนึก เพิ่มเติม 1 ชิ้น 15
Effective Leadership
พาสซีฟกลาง องค์กรทรยศ
จำนวน: 1
หัวหน้าองค์กรอิมมอร์ทัล ในแผนที่ของคุณ ดรอป ไอเทมผนึก เพิ่มเติม 1 ชิ้น
สมาชิกองค์กรอิมมอร์ทัล ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส มาพร้อมกับ หัวหน้า ของมัน มากขึ้น 100%
Focused Investigation
พาสซีฟกลาง องค์กรทรยศ
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจจุน เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 4% เมื่อผ่านแผนที่
The Finer Arts
พาสซีฟกลาง โจรกรรม
จำนวน: 1
สัญญาจ้างโจรกรรม ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสที่ต้องมี ความคล่องตัว, กลฉ้อฉล หรือ งานช่าง มากขึ้น 100%
Higher Education
พาสซีฟกลาง โจรกรรม
จำนวน: 1
สัญญาจ้างโจรกรรม ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสที่ต้องมี รื้อถอน, โต้มนต์มณี หรือ ปลดกับดัก มากขึ้น 100%
Friends in High Places
พาสซีฟกลาง โจรกรรม
จำนวน: 1
สัญญาจ้างโจรกรรม ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมีเป้าหมาย มีมูลค่าสูง มากขึ้น 80%
สัญญาจ้างโจรกรรม ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมีเป้าหมาย มีมูลค่าสูงส่ง มากขึ้น 55%
Physical Training
พาสซีฟกลาง โจรกรรม
จำนวน: 1
สัญญาจ้างโจรกรรม ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสที่ต้องมี สะเดาะกุญแจ, เอากำลังเข้าแลก หรือ การรับรู้ มากขึ้น 100%
The Dutiful Soldier
พาสซีฟกลาง โจรกรรม
จำนวน: 1
ฮัค มาพร้อมกับคุณ เมื่อเปิด ที่ซ่อนของโจร ใบแรก ในแผนที่แต่ละชิ้นของคุณ
โจรกรรม - โอกาสพิมพ์เขียว
โจรกรรม
จำนวน: 3
เพิ่ม พิมพ์เขียว ที่พบในแผนที่ของคุณ 8%
โจรกรรม - โอกาสสัญญาจ้าง
โจรกรรม
จำนวน: 3
เพิ่ม สัญญาจ้างโจรกรรม ที่พบในแผนที่ของคุณ 8%
โจรกรรม - โอกาสที่ซ่อนของโจร
โจรกรรม
จำนวน: 7
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ที่ซ่อนของโจร 1 ใบ +4%
โจรกรรม - โอกาสที่ซ่อนของโจร
โจรกรรม
จำนวน: 3
แผนที่ของคุณที่มี ที่ซ่อนของโจร มีโอกาสมี ที่ซ่อนของโจร เพิ่มเติม 1 ใบ 10%
No Honour Among Thieves
พาสซีฟกลาง โจรกรรม
จำนวน: 1
ที่ซ่อนของโจร ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี พิมพ์เขียว เพิ่มขึ้น 10% ต่อจำนวน ที่ซ่อนของโจร ที่เปิดในแผนที่
แผนที่ของคุณที่มี ที่ซ่อนของโจร มีโอกาสมี ที่ซ่อนของโจร เพิ่มเติม 6 ใบ 5%
ที่ซ่อนของโจร ดรอป เหรียญกองโจร เพิ่มขึ้น อีก 10% ต่อจำนวน ที่ซ่อนของโจร ที่เปิดในด่าน
โจรกรรม - โอกาสสัญญาจ้างทักษะเลเวล 5
โจรกรรม
จำนวน: 1
สัญญาจ้างโจรกรรม ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสที่ต้องมี ทักษะเลเวล 5 มากขึ้น 100%
Casing the Joint
พาสซีฟกลาง โจรกรรม
จำนวน: 1
พิมพ์เขียว ที่ดรอปในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกเปิดเผยโดยสมบูรณ์ 10%
ที่ซ่อนของโจร ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป พิมพ์เขียว เพิ่มขึ้น 100%
โจรกรรม - โอกาสสัญญาจ้างทักษะเลเวล 4
โจรกรรม
จำนวน: 1
สัญญาจ้างโจรกรรม ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสที่ต้องมี ทักษะเลเวล 4 มากขึ้น 100%
โจรกรรม - โอกาสสัญญาจ้างทักษะเลเวล 3
โจรกรรม
จำนวน: 1
สัญญาจ้างโจรกรรม ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสที่ต้องมี ทักษะเลเวล 3 มากขึ้น 100%
Secret Stash
พาสซีฟกลาง โจรกรรม
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ที่ซ่อนของโจร 1 ใบ +12%
Primal Drought
พาสซีฟกลาง ฮาร์เวสต์
จำนวน: 1
กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปลูก ต้นไม้ฟ้า ลดลง 25%
Wild Drought
พาสซีฟกลาง ฮาร์เวสต์
จำนวน: 1
กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปลูก ต้นไม้ม่วง ลดลง 25%
Vivid Drought
พาสซีฟกลาง ฮาร์เวสต์
จำนวน: 1
กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปลูก ต้นไม้เหลือง ลดลง 25%
Doubling Season
พาสซีฟกลาง ฮาร์เวสต์
จำนวน: 1
พลังแห่งชีวิต ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์ฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 10%
ฮาร์เวสต์ - โอกาสต้นไม้ที่ไม่ใช่ม่วง
ฮาร์เวสต์
จำนวน: 2
กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปลูก ต้นไม้ม่วง ลดลง 10%
ฮาร์เวสต์ - โอกาสฮาร์เวสต์
ฮาร์เวสต์
จำนวน: 6
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี สวนศักดิ์สิทธิ์ +5%
ฮาร์เวสต์ - พลังแห่งชีวิตเพิ่มเติม
ฮาร์เวสต์
จำนวน: 6
มอนสเตอร์ฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีจำนวนของ พลังแห่งชีวิต ที่ดรอป เพิ่มขึ้น 3%
ฮาร์เวสต์ - โอกาสต้นไม้ที่ไม่ใช่ฟ้า
ฮาร์เวสต์
จำนวน: 2
กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปลูก ต้นไม้ฟ้า ลดลง 10%
ฮาร์เวสต์ - โอกาสต้นไม้ที่ไม่ใช่เหลือง
ฮาร์เวสต์
จำนวน: 2
กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปลูก ต้นไม้เหลือง ลดลง 10%
ฮาร์เวสต์ - โอกาสสร้างซ้ำมอนสเตอร์
ฮาร์เวสต์
จำนวน: 2
ต้นกล้าที่เก็บเกี่ยว ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก มอนสเตอร์ที่ถูกสร้างซ้ำ 3%
Bumper Crop
พาสซีฟกลาง ฮาร์เวสต์
จำนวน: 1
สวนศักดิ์สิทธิ์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ฮาร์เวสต์ เพิ่มเติม 1 แห่ง 50%
ฮาร์เวสต์ - โอกาสต้นไม้ระดับ 3
ฮาร์เวสต์
จำนวน: 3
กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ต้นไม้ระดับ 3 เพิ่มขึ้น 10%
Heart of the Grove
พาสซีฟกลาง ฮาร์เวสต์
จำนวน: 1
กลุ่มต้นกล้าฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ต้นไม้ระดับ 4 หนึ่งต้น เพิ่มขึ้น 60%
ฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสทำให้ พืชที่ไม่ได้เลือก ไม่เน่าสลาย 10%
Bountiful Harvest
พาสซีฟกลาง ฮาร์เวสต์
จำนวน: 1
มอนสเตอร์ฮาร์เวสต์ ในแผนที่ของคุณ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 200%
ต้นไม้ที่ถูกเก็บเกี่ยว ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียกมอนสเตอร์ เพิ่มเติม 1 ตัว 10%
Call of the Grove
พาสซีฟกลาง ฮาร์เวสต์
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี สวนศักดิ์สิทธิ์ +15%
ฮาร์บินเจอร์ - โอกาสฮาร์บินเจอร์เพิ่มเติม
ฮาร์บินเจอร์
จำนวน: 6
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 1 ตน 5%
ฮาร์บินเจอร์ - ชิ้นส่วนเพิ่มเติม
ฮาร์บินเจอร์
จำนวน: 5
ฮาร์บินเจอร์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ชิ้นส่วนเงินตรา เพิ่มเติม 1 ชิ้น 20%
Unspeakable Offensive
พาสซีฟกลาง ฮาร์บินเจอร์
จำนวน: 1
ชิ้นส่วนเงินตรา ที่ดรอปจาก ฮาร์บินเจอร์ ในแผนที่ของคุณ สามารถดรอปเป็น ไอเทมเงินตรา แทน
ฮาร์บินเจอร์ ในแผนที่ของคุณ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น 60%
First Wave
พาสซีฟกลาง ฮาร์บินเจอร์
จำนวน: 1
ฮาร์บินเจอร์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกแทนที่ด้วย บอสฮาร์บินเจอร์อันทรงพลัง 25%
Ominous Arrival
พาสซีฟกลาง ฮาร์บินเจอร์
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 1 ตน
Lucky Guess
พาสซีฟกลาง กองสำรวจ
จำนวน: 1
กองสำรวจ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสนำโดย เกว็นเน็น เพิ่มขึ้น 90%
Rather Not
พาสซีฟกลาง กองสำรวจ
จำนวน: 1
กองสำรวจ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสนำโดย ร็อก เพิ่มขึ้น 90%
Ancient Decay
พาสซีฟกลาง กองสำรวจ
จำนวน: 1
มอนสเตอร์กองสำรวจ ในแผนที่ของคุณ ถูกเรียกมาโดย มีพลังชีวิตที่หายไป เพิ่มเติม 20%
A Noble Quest
พาสซีฟกลาง กองสำรวจ
จำนวน: 1
กองสำรวจ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสนำโดย แดนนิก เพิ่มขึ้น 65%
Scratchin' up the Ground
พาสซีฟกลาง กองสำรวจ
จำนวน: 1
กองสำรวจ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสนำโดย ทูเจน เพิ่มขึ้น 90%
กองสำรวจ - โอกาสเงินตราสุ่มสินค้า
กองสำรวจ
จำนวน: 4
เพิ่มจำนวนของ เงินตราสุ่มสินค้า ที่ดรอปจากมอนสเตอร์ในแผนที่ของคุณ 5%
กองสำรวจ - จำนวนโบราณวัตถุ
กองสำรวจ
จำนวน: 5
เพิ่มจำนวนของ โบราณวัตถุ ที่ดรอปจากมอนสเตอร์ 4%
กองสำรวจ - ความเร็วระเบิดลูกโซ่
กองสำรวจ
จำนวน: 3
ห่วงโซ่จุดระเบิดกองสำรวจ ในแผนที่ของคุณ เดินทาง ช้าลง 5%
กองสำรวจ - โอกาสกองสำรวจ
กองสำรวจ
จำนวน: 9
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้ากองสำรวจ 1 แห่ง +4%
Buried Knowledge
พาสซีฟกลาง กองสำรวจ
จำนวน: 1
เพิ่มจำนวนของ สมุดปูมเดินทางกองสำรวจ ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์อักขระ ในแผนที่ของคุณ 50%
แผนที่ของคุณ มีจำนวนของ เครื่องหมายมอนสเตอร์อักขระ เพิ่มขึ้น 20%
กองสำรวจ - ระยะวางวัตถุระเบิด
กองสำรวจ
จำนวน: 2
เพิ่มระยะการวาง วัตถุระเบิด ในแผนที่ของคุณ 20%
Ancient Writings
พาสซีฟกลาง กองสำรวจ
จำนวน: 1
ซากอารยธรรม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ม็อดซัฟฟิกซ์ เพิ่มเติม 1 อย่าง 30%
กองสำรวจ ในแผนที่ของคุณมี ซากอารยธรรม +2 แห่ง
Distinguished Demolitionist
พาสซีฟกลาง กองสำรวจ
จำนวน: 1
เพิ่มรัศมี วัตถุระเบิดในแผนที่ของคุณ 35%
เพิ่มจำนวนของ วัตถุระเบิด ในแผนที่ของคุณ 20%
Hunt for Answers
พาสซีฟกลาง กองสำรวจ
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้ากองสำรวจ 1 แห่ง +12%
Crystal Lattice
พาสซีฟกลาง เอสเซนส์
จำนวน: 1
มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เอสเซนส์ เพิ่มเติม 3 ชิ้น 15%
เอสเซนส์ - โอกาสเอสเซนส์เพิ่มเติมจากมอนสเตอร์ที่ถูกจองจำ
เอสเซนส์
จำนวน: 5
มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เอสเซนส์ เพิ่มเติม 1 ชิ้น 5%
เอสเซนส์ - โอกาส Remnant of Corruption
เอสเซนส์
จำนวน: 2
มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดย เอสเซนส์ มีโอกาสมี Remnant of Corruption 1 ชิ้น 10%
Crystal Resonance
พาสซีฟกลาง เอสเซนส์
จำนวน: 1
มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำโดย Shrieking Essence ในแผนที่ของคุณ จะถูกสร้างซ้ำ เมื่อถูกปลดปล่อย
ไม่สามารถปลดปล่อย มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำ ที่ถูกใส่มลทิน ในแผนที่ของคุณ
เอสเซนส์ - โอกาสเอสเซนส์
เอสเซนส์
จำนวน: 4
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เอสเซนส์ เพิ่มเติม 1 แห่ง 5%
Amplified Energies
พาสซีฟกลาง เอสเซนส์
จำนวน: 1
เอสเซนส์ ที่พบในแผนที่ของคุณ มีระดับสูงขึ้น 1 ระดับ
เอสเซนส์ - โอกาสไอเทมแรร์
เอสเซนส์
จำนวน: 4
มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมแรร์ที่มี ม็อดเอสเซนส์ 1 อย่าง เพิ่มเติม 1 ชิ้น 25%
Prolific Essence
พาสซีฟกลาง เอสเซนส์
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณมี เอสเซนส์ เพิ่มเติม 1 แห่ง
เชปเปอร์และเอลเดอร์ - ขนาดกองมอนสเตอร์อิทธิพล
เชปเปอร์และเอลเดอร์
จำนวน: 2
กองมอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ เอลเดอร์ ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 3%
กองมอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ เชปเปอร์ ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 3%
เชปเปอร์ - ขนาดกองมอนสเตอร์อิทธิพล
เชปเปอร์และเอลเดอร์
จำนวน: 2
กองมอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ เชปเปอร์ ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
เอลเดอร์ - ขนาดกองมอนสเตอร์อิทธิพล
เชปเปอร์และเอลเดอร์
จำนวน: 2
กองมอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ เอลเดอร์ ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
Remnants of the Past
พาสซีฟกลาง เชปเปอร์และเอลเดอร์
จำนวน: 1
บอสสุดท้ายประจำแผนที่ ในแผนที่แต่ละชิ้น มีโอกาสดรอป แผนที่องครักษ์เอลเดอร์ (ระดับ 14+) 1 ชิ้น 3%
บอสสุดท้ายประจำแผนที่ ในแผนที่แต่ละชิ้น มีโอกาสดรอป แผนที่องครักษ์เชปเปอร์ (ระดับ 14+) 1 ชิ้น 3%
แท่นบูชา - โอกาสแท่นบูชา
แท่นบูชา
จำนวน: 5
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี แท่นบูชา เพิ่มเติม 1 แท่น 10%
All That Glitters
พาสซีฟกลาง แท่นบูชา
จำนวน: 1
แท่นบูชา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น แท่นบูชาละโมบ 10%
(เมื่อ​อยู่​บน​มอนสเตอร์ ออร่า​ของ แท่นบูชา​ละโมบ เพิ่ม​จำนวน​กับ​ระดับ​ความ​หา​ยาก​ของ ไอเทม​ที่​ดรอป และ​ลด​ความ​เสียหาย​ที่​ได้​รับ เมื่อ​อยู่​บน​ผู้เล่น บัฟ​ของ แท่นบูชา​ละโมบ เพิ่ม​จำนวน​กับ​ระดับ​ความ​หา​ยาก​ของ ไอเทม​ที่​พบ และ​เพิ่ม​ความ​เสียหาย​ที่​ได้​รับ)
Syncretism
พาสซีฟกลาง แท่นบูชา
จำนวน: 1
เพิ่มผลของบัฟจาก แท่นบูชา ต่อผู้เล่น ในแผนที่ของคุณ 30%
แท่นบูชา ในแผนที่ของคุณ ให้ ผลแท่นบูชาแบบสุ่ม เพิ่มเติม 1 อย่าง
แท่นบูชา - ผลของแท่นบูชา
แท่นบูชา
จำนวน: 1
เพิ่มผลของบัฟจาก แท่นบูชา ต่อผู้เล่น ในแผนที่ของคุณ 20%
Drawn to Power
พาสซีฟกลาง แท่นบูชา
จำนวน: 1
แท่นบูชา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกพิทักษ์โดย กองมอนสเตอร์ เพิ่มเติม 1 กอง 50%
แท่นบูชา ในแผนที่ของคุณ ถูกพิทักษ์โดย กองมอนสเตอร์เมจิก อย่างน้อย 1 กอง
แท่นบูชา - ระยะเวลาแท่นบูชา
แท่นบูชา
จำนวน: 3
เพิ่มระยะเวลาของ แท่นบูชา ต่อผู้เล่น ในแผนที่ของคุณ 25%
Supplication
พาสซีฟกลาง แท่นบูชา
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณมี แท่นบูชา เพิ่มเติม 1 แท่น
เหมืองลึก - จำนวนซัลไฟต์
เหมืองลึก
จำนวน: 8
สายแร่และหีบวอลทาซิกซัลไฟต์ ในแผนที่ของคุณมี ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น 3%
Mining Byproducts
พาสซีฟกลาง เหมืองลึก
จำนวน: 1
สายแร่และหีบซัลไฟต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี อะซูไรต์ จำนวนเท่ากัน เช่นกัน 10%
เหมืองลึก - โอกาสภารกิจ
เหมืองลึก
จำนวน: 6
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจนิโค้ เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 1% เมื่อผ่านแผนที่
Sulphite Infusion
พาสซีฟกลาง เหมืองลึก
จำนวน: 1
แผนที่ระดับขาวของคุณ ให้ วอลทาซิกซัลไฟต์ เพิ่มเติม 200 เมื่อผ่านแผนที่
แผนที่ระดับเหลืองของคุณ ให้ วอลทาซิกซัลไฟต์ เพิ่มเติม 350 เมื่อผ่านแผนที่
แผนที่ระดับแดงของคุณ ให้ วอลทาซิกซัลไฟต์ เพิ่มเติม 500 เมื่อผ่านแผนที่
Packed with Energy
พาสซีฟกลาง เหมืองลึก
จำนวน: 1
คุณมีค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +1% ต่อจำนวน สายแร่หรือหีบวอลทาซิกซัลไฟต์ ที่พบในแผนที่ของคุณ
คุณมีความเสียหาย เพิ่มขึ้น 35% ต่อจำนวน สายแร่หรือหีบวอลทาซิกซัลไฟต์ ที่พบในแผนที่ของคุณ
คุณมีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 15% ต่อจำนวน สายแร่หรือหีบวอลทาซิกซัลไฟต์ ที่พบในแผนที่ของคุณ
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
Guarded Hoards
พาสซีฟกลาง เหมืองลึก
จำนวน: 1
สายแร่และหีบวอลทาซิกซัลไฟต์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ซัลไฟต์ สองเท่า 5%
สายแร่และหีบซัลไฟต์ ในแผนที่ของคุณ ถูกพิทักษ์โดย มอนสเตอร์ที่สะสมซัลไฟต์
Mad Devotion
พาสซีฟกลาง เหมืองลึก
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจนิโค้ เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 4% เมื่อผ่านแผนที่
Paranoid Fixation
พาสซีฟกลาง เดลิเรียม
จำนวน: 1
มอนสเตอร์ยูนิคที่อยู่ในเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป คลัสเตอร์จิวเวล เพิ่มเติม 1 เม็ด 2%
มอนสเตอร์ยูนิคที่อยู่ในเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ลูกแก้ว เพิ่มเติม 1 ลูก 1%
Imagined Pursuits
พาสซีฟกลาง เดลิเรียม
จำนวน: 1
ชนิดของรางวัลเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีจำนวน +1 เมื่อผ่านแผนที่
Screaming Whispers
พาสซีฟกลาง เดลิเรียม
จำนวน: 1
เพิ่มขนาดกองของ ชิ้นส่วนเมืองจำแลง ที่พบในแผนที่ของคุณ 18%
เดลิเรียม - ความก้าวหน้าของของรางวัล
เดลิเรียม
จำนวน: 2
มอนสเตอร์ที่อยู่ในเดลิเรียม ที่ถูกสังหารในแผนที่ของคุณ ให้ความก้าวหน้าของของรางวัล เพิ่มขึ้น 10%
เดลิเรียม - ชิ้นส่วนเพิ่มเติม
เดลิเรียม
จำนวน: 2
เพิ่มขนาดกองของ ชิ้นส่วนเมืองจำแลง ที่พบในแผนที่ของคุณ 6%
เดลิเรียม - โอกาสเดลิเรียม
เดลิเรียม
จำนวน: 6
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี กระจกเดลิเรียม 1 บาน +4%
เดลิเรียม - ความก้าวหน้าของของรางวัลและชิ้นส่วนเพิ่มเติม
เดลิเรียม
จำนวน: 1
มอนสเตอร์ที่อยู่ในเดลิเรียม ที่ถูกสังหารในแผนที่ของคุณ ให้ความก้าวหน้าของของรางวัล เพิ่มขึ้น 5%
เพิ่มขนาดกองของ ชิ้นส่วนเมืองจำแลง ที่พบในแผนที่ของคุณ 3%
เดลิเรียม - โอกาสคลัสเตอร์จิวเวล
เดลิเรียม
จำนวน: 2
มอนสเตอร์เดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป คลัสเตอร์จิวเวล เพิ่มขึ้น 10%
เดลิเรียม - โอกาสของรางวัลและโอกาสคลัสเตอร์จิวเวล
เดลิเรียม
จำนวน: 1
ของรางวัลในเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสให้ ลูกแก้วเดลิเรียม เพิ่มขึ้น 5%
มอนสเตอร์เดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป คลัสเตอร์จิวเวล เพิ่มขึ้น 5%
เดลิเรียม - โอกาสของรางวัล
เดลิเรียม
จำนวน: 2
ของรางวัลในเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสให้ ลูกแก้วเดลิเรียม เพิ่มขึ้น 10%
Delusions of Persecution
พาสซีฟกลาง เดลิเรียม
จำนวน: 1
การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก บอสยูนิค มากขึ้น 100%
บอสเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ ดรอป ชิ้นส่วนสังเคราะห์ เพิ่มขึ้น 50%
บอสเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป คลัสเตอร์จิวเวลยูนิค เพิ่มขึ้น 50%
เดลิเรียม - โอกาสบอส
เดลิเรียม
จำนวน: 3
การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก บอสยูนิค มากขึ้น 16%
Compulsive Hoarder
พาสซีฟกลาง เดลิเรียม
จำนวน: 1
การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสสร้าง ของรางวัล เพิ่มเติม 3 ชนิด 8%
เดลิเรียม - โอกาสของรางวัลเพิ่มเติม
เดลิเรียม
จำนวน: 3
การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสสร้าง ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชนิด 4%
เดลิเรียม - โอกาสบอสและโอกาสของรางวัลเพิ่มเติม
เดลิเรียม
จำนวน: 1
การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก บอสยูนิค มากขึ้น 8%
การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสสร้าง ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชนิด 2%
Pathological
พาสซีฟกลาง เดลิเรียม
จำนวน: 1
แผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ชั้นเดลิเรียม 3%
เดลิเรียม - โอกาสแผนที่
เดลิเรียม
จำนวน: 1
แผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ชั้นเดลิเรียม 1%
เดลิเรียม - ความเร็วสลายหมอก
เดลิเรียม
จำนวน: 2
หมอกเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ คงอยู่ เพิ่มเติม 3 วินาที ก่อนที่จะสลายไป
เดลิเรียม - ความคงทน
เดลิเรียม
จำนวน: 2
หมอกเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ สลายตัว ช้าลง 8%
เดลิเรียม - ระดับความยาก
เดลิเรียม
จำนวน: 2
เดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ เพิ่มขึ้น เร็วขึ้น 10% ตามระยะห่างจากกระจก
The Singular Eternity
พาสซีฟกลาง เดลิเรียม
จำนวน: 1
หมอกเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ สลายตัว ช้าลง 25%
หมอกเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ คงอยู่ เพิ่มเติม 10 วินาที ก่อนที่จะสลายไป
Descent Into Madness
พาสซีฟกลาง เดลิเรียม
จำนวน: 1
เดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ เพิ่มขึ้น เร็วขึ้น 50% ตามระยะห่างจากกระจก
That Which You Seek
พาสซีฟกลาง เดลิเรียม
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี กระจกเดลิเรียม 1 บาน +10%
ผู้พิชิต - ขนาดกองมอนสเตอร์อิทธิพล
ผู้พิชิต
จำนวน: 6
กองมอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ ผู้พิชิต ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
Conquered Conquerors
พาสซีฟกลาง ผู้พิชิต
จำนวน: 1
บอสประจำแผนที่ มีโอกาสดรอป แผนที่ผู้พิชิต 1 ชิ้น เพิ่มขึ้น 30%
(ผู้พิชิต คือ บาราน ผู้พิชิตอธรรม, เวริทาเนีย ผู้พิชิตบาป, อัล-เฮซมิน ผู้พิชิตเหยื่อ, ดร็อกซ์ ผู้พิชิตศึก)
Word of the Exarch
พาสซีฟกลาง อุปราชอาบเพลิง
จำนวน: 1
เถ้าถ่านผิดธรรมชาติ ที่พบในแผนที่ของคุณที่มีอิทธิพลของ อุปราชอาบเพลิง มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 10%
กองมอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ อุปราชอาบเพลิง ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ผีสางเพลิงที่สิงสู่ เพิ่มเติม 1 ตัว 2%
อุปราชอาบเพลิง - ขนาดกองมอนสเตอร์อิทธิพล
อุปราชอาบเพลิง
จำนวน: 4
กองมอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ อุปราชอาบเพลิง ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
อุปราชอาบเพลิง - โอกาสไอเทม
จำนวน: 9
มอนสเตอร์ที่มีอิทธิพลของ อุปราชอาบเพลิง ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมที่มีม็อดแฝงอุปราชอาบเพลิง 1 อย่าง 1 ชิ้น 0.2%
The Light of Dawn
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
มีโอกาสเรียก แท่นอุปราชอาบเพลิง 1 แท่น 50% เมื่ออิทธิพลของ อุปราชอาบเพลิง ปรากฏเป็นครั้งแรกในแผนที่ของคุณ
Baptised by Fire
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสให้ความก้าวหน้าสองเท่า ต่อการเผชิญกับ อุปราชอาบเพลิง 10%
Power Struggle
พาสซีฟกลาง บรีช
จำนวน: 1
มือกุมแน่นของบอสบรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก บอสบรีช 1 ตน เมื่อถูกเปิด 4%
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี มือกุมแน่นของบอสบรีช 1 มือ เพิ่มขึ้น 100%
บรีช - โอกาสบรีช
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ ทุล เพิ่มขึ้น 70%
บรีช - ชิ้นส่วนจากมอนสเตอร์และมือกุมแน่น
บรีช
จำนวน: 1
เพิ่มจำนวนของ ชิ้นส่วนบรีช ที่พบใน มือบรีช ในแผนที่ของคุณ 10%
เพิ่มจำนวนของ ชิ้นส่วนบรีช ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์บรีช ในแผนที่ของคุณ 10%
บรีช - โอกาสบรีช
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ ซอปห์ เพิ่มขึ้น 70%
บรีช - โอกาสบรีช
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ เอ็ช เพิ่มขึ้น 70%
บรีช - ชิ้นส่วนจากมอนสเตอร์
บรีช
จำนวน: 3
เพิ่มจำนวนของ ชิ้นส่วนบรีช ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์บรีช ในแผนที่ของคุณ 10%
บรีช - โอกาสบรีช
บรีช
จำนวน: 10
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บรีช +4%
บรีช - ความเร็ว
บรีช
จำนวน: 2
บรีช ในแผนที่ของคุณ เปิดและปิด เร็วขึ้น 4%
บรีช - ความหนาแน่นของมอนสเตอร์
บรีช
จำนวน: 2
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีความหนาแน่นของมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
บรีช - ความหนาแน่นของมอนสเตอร์และชิ้นส่วนจากมอนสเตอร์
บรีช
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีความหนาแน่นของมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 3%
เพิ่มจำนวนของ ชิ้นส่วนบรีช ที่ดรอปจาก มอนสเตอร์บรีช ในแผนที่ของคุณ 8%
บรีช - โอกาสบรีช
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ อูล-เนโทล เพิ่มขึ้น 40%
บรีช - โอกาสบรีช
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ ชายูล่า เพิ่มขึ้น 35%
Unstoppable Avalanche
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ ทุล เพิ่มขึ้น 85%
ทุล ห่าถล่มที่คืบคลาน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 50%
Flaring Embers
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ ซอปห์ เพิ่มขึ้น 85%
ซอปห์ เถ้ากรุ่นอันมืดมน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 50%
Freed from the Flesh
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ อูล-เนโทล เพิ่มขึ้น 50%
อูล-เนโทล กายเนื้อที่ปลดเปลื้อง ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 50%
Quartered Thoughts
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ เอ็ช เพิ่มขึ้น 85%
เอ็ช ความคิดผ่าแยก ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 50%
Otherworldly Artefacts
พาสซีฟกลาง บรีช
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีความหนาแน่นของมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 20%
มอนสเตอร์บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมยูนิคบรีช 1 ชิ้น เพิ่มขึ้น 50%
Call of Xesht-Ula
พาสซีฟกลาง บรีช
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เซสต์-อูลา มือที่เปิด 1%
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมีมือของ เซสต์-อูลา 1 มือ 15%
(เซสต์-อูลา สามารถดรอป หินบรีช จาก บรีช ทุกชนิด)
(มือของเซสต์-อูลา สามารถดรอป ชิ้นส่วนบรีช จาก บรีช ทุกชนิด)
Eve of Invasion
พาสซีฟกลาง บรีช
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณที่มี บรีช มีโอกาสมี บรีช เพิ่มเติม 1 แห่ง 4%
แผนที่ของคุณที่มี บรีช มีโอกาสมี บรีช เพิ่มเติม 2 แห่ง 3%
แผนที่ของคุณที่มี บรีช มีโอกาสมี บรีช เพิ่มเติม 3 แห่ง 2%
แผนที่ของคุณที่มี บรีช มีโอกาสมี บรีช เพิ่มเติม 10 แห่ง 1%
Tortured Dreams
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ ชายูล่า เพิ่มขึ้น 45%
ชายูล่า ผู้ได้ฝัน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 50%
Evolving Hives
พาสซีฟกลาง บรีช
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ เรียก มอนสเตอร์แรร์ เพิ่มเติม 3 ตัว
บรีช ในแผนที่ของคุณ เรียก มอนสเตอร์เมจิก เพิ่มขึ้น 30%
บรีช - โอกาสบรีชแห่งชายูล่า
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ ชายูล่า เพิ่มขึ้น 35%
บรีช - โอกาสบรีชแห่งอูล-เนโทล
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ อูล-เนโทล เพิ่มขึ้น 40%
บรีช - โอกาสบรีชแห่งเอ็ช
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ เอ็ช เพิ่มขึ้น 70%
บรีช - โอกาสบรีชแห่งทุล
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ ทุล เพิ่มขึ้น 70%
บรีช - โอกาสบรีชแห่งซอปห์
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นของ ซอปห์ เพิ่มขึ้น 70%
บรีช - ชิ้นส่วนจากหีบ
บรีช
จำนวน: 1
เพิ่มจำนวนของ ชิ้นส่วนบรีช ที่พบใน มือบรีช ในแผนที่ของคุณ 10%
Heavy Breach
พาสซีฟกลาง บรีช
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ เปิดและปิด ช้าลง 30%
บรีช - โอกาสมือกุมแน่นและชิ้นส่วน
บรีช
จำนวน: 1
เพิ่มจำนวนของ ชิ้นส่วนบรีช ที่พบใน มือบรีช ในแผนที่ของคุณ 8%
บรีช ในแผนที่ของคุณมี มือกุมแน่น เพิ่มเติม 1 มือ
Flash Breach
พาสซีฟกลาง บรีช
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ เปิดและปิด เร็วขึ้น 10%
บรีช - ชิ้นส่วนจากหีบ
บรีช
จำนวน: 1
เพิ่มจำนวนของ ชิ้นส่วนบรีช ที่พบใน มือบรีช ในแผนที่ของคุณ 8%
บรีช - มอนสเตอร์เมจิกและโอกาสบรีช
บรีช
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ เรียก มอนสเตอร์เมจิก เพิ่มขึ้น 4%
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บรีช +2%
บรีช - โอกาสบอสบรีช
บรีช
จำนวน: 3
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บอส 1 ตัว เพิ่มขึ้น 8%
Within Their Grasp
พาสซีฟกลาง บรีช
จำนวน: 1
บอสบรีช ที่ถูกสยบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ศิลาบรีช 1 ก้อน 4%
ศิลาบรีช ที่ดรอปจาก บอสบรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นแบบ ไร้ที่ติ 5%
Gatekeepers
พาสซีฟกลาง บรีช
จำนวน: 1
บรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บอส 1 ตัว เพิ่มขึ้น 20%
บอสบรีช ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ชิ้นส่วนบรีช สองเท่า 20%
บรีช - โอกาสมอนสเตอร์เมจิก
บรีช
จำนวน: 2
บรีช ในแผนที่ของคุณ เรียก มอนสเตอร์เมจิก เพิ่มขึ้น 8%
Probing for Weaknesses
พาสซีฟกลาง บรีช
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี บรีช +10%
Fungal Bloom
พาสซีฟกลาง ไบล์ท
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง +10%
Sturdy Construction
พาสซีฟกลาง ไบล์ท
จำนวน: 1
มอนสเตอร์ไบล์ท ในแผนที่ของคุณ ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 12%
เครื่องดูดหนอง ในแผนที่ของคุณ มีความทนทาน เพิ่มขึ้น 100%
ไบล์ท - โอกาสการเผชิญหน้า
ไบล์ท
จำนวน: 5
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง +4%
ไบล์ท - ค่าสร้างป้อม
ไบล์ท
จำนวน: 2
ลดราคาในการสร้างและอัพเกรดป้อม 20%
ไบล์ท - หีบโชคดี
ไบล์ท
จำนวน: 2
หีบไบล์ท มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชิ้น 8%
หีบไบล์ท 1 ใบ ในแผนที่ของคุณ โชคดี ในการคำนวณลักษณะไอเทม
ไบล์ท - เพิ่มความเสียหายที่มอนสเตอร์ได้รับ
ไบล์ท
จำนวน: 3
มอนสเตอร์ไบล์ท ในแผนที่ของคุณ ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 8%
Immune Response
พาสซีฟกลาง ไบล์ท
จำนวน: 1
มอนสเตอร์ไบล์ท ในแผนที่ของคุณ ถูกเรียก เร็วขึ้น 100%
การเผชิญหน้าไบล์ท ในแผนที่ของคุณ เรียก มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ยูนิค เพิ่มขึ้น อีก 50%
ไบล์ท - โอกาสหีบและน้ำมันเพิ่มเติม
ไบล์ท
จำนวน: 4
หีบไบล์ท ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี น้ำมันหรือแผนที่ไบล์ท เพิ่มขึ้น 5%
ไบล์ท - ขนาดกองมอนสเตอร์และโอกาสเอนแชนท์
ไบล์ท
จำนวน: 1
การเผชิญหน้าไบล์ท ในแผนที่ของคุณ เรียก มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ยูนิค เพิ่มขึ้น อีก 4%
แผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ม็อดเอนแชนท์ 'ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง' 1%
Blightspawn
พาสซีฟกลาง ไบล์ท
จำนวน: 1
หีบไบล์ท ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ตัวสกัดน้ำมัน 1 ชิ้น 10%
น้ำมัน ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมีระดับสูงขึ้น 1 ระดับ 25%
(ตัวสกัดน้ำมัน ทำลาย ไอเทมที่ได้รับการเจิม เพื่อเก็บ น้ำมัน หลอดหนึ่งที่ใช้ในการเจิมนั้น
Spores on the Wind
พาสซีฟกลาง ไบล์ท
จำนวน: 1
แผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ม็อดเอนแชนท์ 'ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง' 3%
ไบล์ท - ขนาดกองมอนสเตอร์
ไบล์ท
จำนวน: 2
การเผชิญหน้าไบล์ท ในแผนที่ของคุณ เรียก มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ยูนิค เพิ่มขึ้น อีก 8%
ไบล์ท - ของรางวัลเพิ่มเติมจากบอส
ไบล์ท
จำนวน: 4
บอสไบล์ท ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเพิ่ม ของรางวัลเพิ่มเติม 1 ชิ้น 25%
Distilled Fungus
พาสซีฟกลาง ไบล์ท
จำนวน: 1
บอสไบล์ท ในแผนที่ของคุณ ดรอป เครื่องประดับที่ได้รับการเจิม เพิ่มเติม 1 ชิ้น
การเผชิญหน้าไบล์ท ในแผนที่ของคุณมี บอสไบล์ท เพิ่มเติมสูงสุด 1 ตัว
ไบล์ท - ตัวเลือกการคราฟท์
ไบล์ท
จำนวน: 2
เมื่อผ่านแผนที่ของคุณ มีโอกาสได้รับ ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ ไบล์ท ฟรี 1 ครั้ง 5%
Epidemiology
พาสซีฟกลาง ไบล์ท
จำนวน: 1
หีบไบล์ท 3 ใบ ในแผนที่ของคุณ โชคดี ในการคำนวณลักษณะไอเทม
หีบไบล์ท ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี แผนที่ไบล์ท เพิ่มขึ้น อีก 80%
ไบล์ท - โอกาสหีบเพิ่มเติม
ไบล์ท
จำนวน: 2
เลนของ การเผชิญหน้าไบล์ท ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี หีบรางวัล เพิ่มเติม 1 ใบ 10%
Mycelial Swarm
พาสซีฟกลาง ไบล์ท
จำนวน: 1
ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ ไบล์ท มีให้ใช้งานเสมอ
ลดค่าใช้งานของ ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ ไบล์ท 50%
ไบล์ท - ตัวเลือกการคราฟท์และโอกาสหีบ
ไบล์ท
จำนวน: 1
เลนของ การเผชิญหน้าไบล์ท ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี หีบรางวัล เพิ่มเติม 1 ใบ 5%
เมื่อผ่านแผนที่ของคุณ มีโอกาสได้รับ ตัวเลือกการคราฟท์แผนที่ ไบล์ท ฟรี 1 ครั้ง 2%
ต่างมิติ - จำนวนไอเทมปีศาจต่างมิติ
จำนวน: 4
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่ดรอปจาก ปีศาจต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ 5%
Voracious Throng
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
ปีศาจต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น บริวารของกอร์ เพิ่มขึ้น 100%
เพิ่ม ไอเทมยูนิค ที่พบจาก ปีศาจต่างมิติ ที่เป็น บริวารของกอร์
ในแผนที่ของคุณ อีก 30%
Pale Clarion
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
ปีศาจต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น บริวารของเบย์แดท เพิ่มขึ้น 100%
เพิ่ม ไอเทมเงินตราพื้นฐาน ที่พบจาก ปีศาจต่างมิติ ที่เป็น บริวารของเบย์แดท
ในแผนที่ของคุณ อีก 30%
(เงินตราพื้นฐาน คือเงินตราใดๆ ที่ดรอปจากเนื้อหาที่ไม่ได้มาจากลีก)
Swarming Hive
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
ปีศาจต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น บริวารของเค'แทช เพิ่มขึ้น 100%
เพิ่ม ไพ่พยากรณ์ ที่พบจาก ปีศาจต่างมิติ ที่เป็น บริวารของเค'แทช
ในแผนที่ของคุณ อีก 30%
ต่างมิติ - ค่าประสบการณ์จากปีศาจต่างมิติ
ต่างมิติ
จำนวน: 3
ปีศาจต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 10%
Fiendish Opulence
พาสซีฟกลาง ต่างมิติ
จำนวน: 1
เพิ่มจำนวนของ เงินตราที่แปดเปื้อน ที่ดรอปจาก ปีศาจต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ 25%
ต่างมิติ - รัศมีเชื่อมประตูมิติ
ต่างมิติ
จำนวน: 5
ประตูต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ มีรัศมีที่เชื่อม เพิ่มขึ้น 8%
(รัศมีที่เชื่อมคือระยะทางที่ ประตูต่างมิติ จะเชื่อมกันได้เพื่อเรียก ปีศาจต่างมิติ)
Torn Veil
พาสซีฟกลาง ต่างมิติ
จำนวน: 1
ประตูต่างมิติ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก บอสยูนิค 1 ตน เพิ่มขึ้น 30%
(ประตูและปีศาจต่างมิติ จะไม่ถูกเรียกหลังจากที่มีการเรียก บอสยูนิคต่างมิติ)
ต่างมิติ - โอกาสประตูต่างมิติ
ต่างมิติ
จำนวน: 2
การสังหารศัตรูในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก ประตูต่างมิติ 1 แห่ง เพิ่มขึ้น 15%
Scent of Blood
พาสซีฟกลาง ต่างมิติ
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสดึงดูด ปีศาจต่างมิติ 10%
Big Game
พาสซีฟกลาง สมุดรวมสัตว์
จำนวน: 1
สัตว์ร้ายเหลือง ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกแทนที่ด้วย สัตว์ร้ายแดง 15%
Mighty Hunter
พาสซีฟกลาง สมุดรวมสัตว์
จำนวน: 1
ไอนาร์ อยู่ในแผนที่ของคุณหลังจากทำ ภารกิจของเขา เสร็จสิ้น
ไอนาร์ ในแผนที่ของคุณ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น 100%
ไอนาร์ สร้างความเสียหาย ต่อ มอนสเตอร์ยูนิค ในแผนที่ของคุณ เพิ่มขึ้น อีก 1000%
สมุดรวมสัตว์ - โอกาสสัตว์ร้ายแดงคู่
สมุดรวมสัตว์
จำนวน: 2
สัตว์ร้ายแดง ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปรากฏตัวเป็นคู่ 4%
สมุดรวมสัตว์ - โอกาสภารกิจ
สมุดรวมสัตว์
จำนวน: 6
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจไอนาร์ เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 1% เมื่อผ่านแผนที่
สมุดรวมสัตว์ - โอกาสสัตว์ร้ายแดง
สมุดรวมสัตว์
จำนวน: 6
แผนที่ของคุณ ที่มี สัตว์ร้ายที่จับได้ มีโอกาสมีสัตว์ร้ายแดง เพิ่มเติม 1 ตัว 5%
Natural Selection
พาสซีฟกลาง สมุดรวมสัตว์
จำนวน: 1
สัตว์ร้าย ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็นลักษณะที่พบได้ยากกว่าปกติมากขึ้น
The Hunt for Saqawal
พาสซีฟกลาง สมุดรวมสัตว์
จำนวน: 1
สัตว์ร้ายแดง ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น สัตว์ทราย เพิ่มขึ้น 100%
The Hunt for Fenumus
พาสซีฟกลาง สมุดรวมสัตว์
จำนวน: 1
สัตว์ร้ายแดง ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น สัตว์ถ้ำ เพิ่มขึ้น 100%
The Hunt for Farrul
พาสซีฟกลาง สมุดรวมสัตว์
จำนวน: 1
สัตว์ร้ายแดง ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น สัตว์ป่า เพิ่มขึ้น 100%
The Hunt for Craiceann
พาสซีฟกลาง สมุดรวมสัตว์
จำนวน: 1
สัตว์ร้ายแดง ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น สัตว์ทะเลลึก เพิ่มขึ้น 100%
Great Migration
พาสซีฟกลาง สมุดรวมสัตว์
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณที่มี ภารกิจไอนาร์ มีโอกาสมี กองมอนสเตอร์สัตว์ร้าย เพิ่มเติมที่มาแทนมอนสเตอร์อื่นๆ 8%
สมุดรวมสัตว์ - โอกาสสร้างซ้ำสัตว์ร้าย
สมุดรวมสัตว์
จำนวน: 2
มีโอกาสสร้างร่างจำลองของ สัตว์ร้ายที่ถูกจับ ในแผนที่ของคุณ 3%
Animal Companion
พาสซีฟกลาง สมุดรวมสัตว์
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจไอนาร์ เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 4% เมื่อผ่านแผนที่
สมุดรวมสัตว์ - จำนวนสัตว์ร้ายเหลือง
สมุดรวมสัตว์
จำนวน: 2
แผนที่ของคุณ ที่มี สัตว์ร้ายที่จับได้ มีสัตว์ร้ายเหลือง เพิ่มเติม 1 ตัว
Royal Guard
พาสซีฟกลาง เอ็กไซล์อันธพาล
จำนวน: 1
บอสประจำแผนที่ มีโอกาสมาพร้อมกับ เอ็กไซล์อันธพาลผู้คุ้มกัน 2 คน 20%
(เอ็กไซล์อันธพาลผู้คุ้มกัน ได้รับความเสียหาย ลดลง อีก 50% และมี ของรางวัล เพิ่มเติม)
เอ็กไซล์ - โอกาสเงินตรา
เอ็กไซล์อันธพาล
จำนวน: 4
เอ็กไซล์อันธพาล ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมเงินตรา เพิ่มเติม 1 ชิ้น 5%
Rogue Trader
พาสซีฟกลาง เอ็กไซล์อันธพาล
จำนวน: 1
เอ็กไซล์อันธพาลเถื่อน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 50%
เอ็กไซล์อันธพาล ในแผนที่ของคุณ มีพลังชีวิต เพิ่มขึ้น อีก 100%
(เอ็กไซล์อันธพาลเถื่อน คือเอ็กไซล์ที่เกิดขึ้นในด่านแบบสุ่ม)
เอ็กไซล์ - โอกาสสร้างเอ็กไซล์เพิ่มเติม
เอ็กไซล์อันธพาล
จำนวน: 3
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เอ็กไซล์อันธพาล เพิ่มเติม 1 คน 10%
Exiled Will
พาสซีฟกลาง เอ็กไซล์อันธพาล
จำนวน: 1
เอ็กไซล์อันธพาล ในแผนที่ของคุณ ถูกเข้าสิงโดย ผีตายโหง 1 ตน
Ruckus
พาสซีฟกลาง เอ็กไซล์อันธพาล
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เอ็กไซล์อันธพาล เพิ่มเติม 20 คน 8%
เอ็กไซล์ - โอกาสเอ็กไซล์คู่
เอ็กไซล์อันธพาล
จำนวน: 3
เอ็กไซล์อันธพาล ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสปรากฏตัวเป็นคู่ 10%
ย้อนเวลา - โอกาสภารกิจ
ย้อนเวลา
จำนวน: 6
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจอัลวา เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 1% เมื่อผ่านแผนที่
Time Dilation
พาสซีฟกลาง ย้อนเวลา
จำนวน: 1
การย้อนเวลา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสที่มอนสเตอร์ทุกตัวมีระดับอย่างน้อย เมจิก 33%
เพิ่มเวลาจากการสังหารเป็นสองเท่าสำหรับ การย้อนเวลา ในแผนที่ของคุณ
ย้อนเวลา - โอกาสภารกิจ
ย้อนเวลา
จำนวน: 6
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจอัลวา เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 1% เมื่อผ่านแผนที่
Artefacts of the Vaal
พาสซีฟกลาง ย้อนเวลา
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณที่มี การย้อนเวลา จะมีการย้อนเวลา 4 แห่ง เสมอ
Vaal Oligarchs
พาสซีฟกลาง ย้อนเวลา
จำนวน: 1
การย้อนเวลา ในแผนที่ของคุณมี พ่อค้าเนื้อหนังวาล์ 1 คน
ย้อนเวลา - จำนวนไอเทม
ย้อนเวลา
จำนวน: 4
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่ดรอปใน การย้อนเวลา ในแผนที่ของคุณ 5%
ย้อนเวลา - ขนาดกองมอนสเตอร์
ย้อนเวลา
จำนวน: 3
การย้อนเวลา ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
Contested Development
พาสซีฟกลาง ย้อนเวลา
จำนวน: 1
การสังหาร สถาปนิกที่อยู่อาศัย ในแผนที่ของคุณ จะเพิ่ม ระดับการอัพเกรด ของมันให้กับห้องของ สถาปนิกที่รอดชีวิต
(สถาปนิกผู้อยู่อาศัย คือสถาปนิกที่สามารถถูกสังหารเพื่อเปลี่ยน ห้องย้อนเวลา)
Resource Reallocation
พาสซีฟกลาง ย้อนเวลา
จำนวน: 1
การสังหาร สถาปนิกที่ไม่เป็นผู้อยู่อาศัย ในแผนที่ของคุณ
มีโอกาสเพิ่มระดับการอัพเกรด เพิ่มเติม 1 ระดับ ให้กับห้องของ สถาปนิกที่รอดชีวิต 40%
(สถาปนิกที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย คือสถาปนิกที่สามารถถูกสังหารเพื่ออัพเกรด ห้องย้อนเวลา)
ย้อนเวลา - โอกาสอัพเกรด
ย้อนเวลา
จำนวน: 1
การสังหาร สถาปนิกที่ไม่เป็นผู้อยู่อาศัย ในแผนที่ของคุณ
มีโอกาสเพิ่มระดับการอัพเกรด เพิ่มเติม 1 ระดับ ให้กับห้องของ สถาปนิกที่รอดชีวิต 10%
(สถาปนิกที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย คือสถาปนิกที่สามารถถูกสังหารเพื่ออัพเกรด ห้องย้อนเวลา)
The Perpetual Search
พาสซีฟกลาง ย้อนเวลา
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจอัลวา เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 4% เมื่อผ่านแผนที่
Darkness Rising
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
รอยแยกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียกมอนสเตอร์ทุกตัวให้เป็น มอนสเตอร์เมจิก 5% ต่อจำนวน หลุม ก่อนหน้าในอะบิสนั้น
Reactive Swarm
พาสซีฟกลาง อะบิส
จำนวน: 1
อะบิส ในแผนที่ของคุณ เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 10% ต่อจำนวน หลุม ก่อนหน้าในอะบิสนั้น
Sustained Horde
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
อะบิส ในแผนที่ของคุณ ที่ไม่นำไปสู่ เบื้องลึกอะบิส จะนำไปสู่หลุมอย่างน้อย 3 หลุม
Trail of Destruction
พาสซีฟกลาง
จำนวน: 1
อะบิส ในแผนที่ของคุณ ที่ไม่นำไปสู่ เบื้องลึกอะบิส จะนำไปสู่หลุม 4 หลุม
Ancient Conflict
พาสซีฟกลาง อะบิส
จำนวน: 1
ขุมทรัพย์อะบิสและยอดแหลมอันมืดมน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป สคารับอะบิส 1 ตัว 3%
อะบิส - โอกาสอะบิส
อะบิส
จำนวน: 8
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี อะบิส 1 แห่ง +4%
อะบิส - โอกาสปฏิกิริยารวมฝูง
จำนวน: 3
หลุมอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส 3% ที่จะเรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 100%
รอยแยกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส 3% ที่จะเรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 100%
อะบิส - โอกาสมอนสเตอร์แรร์จากหลุม
จำนวน: 3
หลุมอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก มอนสเตอร์แรร์ เพิ่มเติม 5 ตัว 3%
อะบิส - โอกาสมอนสเตอร์เมจิก
จำนวน: 3
รอยแยกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียกมอนสเตอร์ทุกตัวให้มีระดับอย่างน้อย เมจิก 3%
หลุมอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียกมอนสเตอร์ทุกตัวให้มีระดับอย่างน้อย เมจิก 3%
อะบิส - จำนวนมอนสเตอร์
อะบิส
จำนวน: 3
อะบิส ในแผนที่ของคุณ เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
Awakened Depths
พาสซีฟกลาง อะบิส
จำนวน: 1
ขุมทรัพย์อะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสนำไปสู่ เบื้องลึกอะบิส 1 แห่ง เพิ่มขึ้น 100%
อะบิส - โอกาสเบื้องลึกอะบิส
อะบิส
จำนวน: 2
ขุมทรัพย์อะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสนำไปสู่ เบื้องลึกอะบิส 1 แห่ง เพิ่มขึ้น 10%
Inspired Darkness
พาสซีฟกลาง อะบิส
จำนวน: 1
ยอดแหลมอันมืดมน ในแผนที่ของคุณ ดรอปไอเทมที่มี ไอเทมเลเวล +1
อะบิส - โอกาสยอดแหลมอันมืดมน
อะบิส
จำนวน: 2
อะบิส ในแผนที่ของคุณที่ไม่นำไปสู่ เบื้องลึกอะบิส มีโอกาสนำไปสู่ ยอดแหลมอันมืดมน 1 แห่ง เพิ่มขึ้น 10%
Corrupted Gaze
พาสซีฟกลาง อะบิส
จำนวน: 1
จิวเวลอะบิส ที่พบใน ขุมทรัพย์อะบิส หรือดรอปจาก ยอดแหลมอันมืดมน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาส มีมลทิน และมีม็อดแบบสุ่ม 5 หรือ 6 อย่าง 20%
อะบิส - มอนสเตอร์และค่าประสบการณ์
อะบิส
จำนวน: 1
มอนสเตอร์อะบิส ในแผนที่ของคุณ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 10%
อะบิส ในแผนที่ของคุณ เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
Votive Hoard
พาสซีฟกลาง อะบิส
จำนวน: 1
ขุมทรัพย์อะบิสและยอดแหลมอันมืดมน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมแรร์ที่มี รูอะบิส 1 รู 1 ชิ้น 20%
อะบิส - โอกาสไอเทมแรร์รูอะบิส
อะบิส
จำนวน: 1
ขุมทรัพย์อะบิสและยอดแหลมอันมืดมน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมแรร์ที่มี รูอะบิส 1 รู 1 ชิ้น 5%
อะบิส - โอกาสเบื้องลึกอะบิสและยอดแหลมอันมืดมน
อะบิส
จำนวน: 2
ขุมทรัพย์อะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสนำไปสู่ เบื้องลึกอะบิส 1 แห่ง เพิ่มขึ้น 5%
อะบิส ในแผนที่ของคุณที่ไม่นำไปสู่ เบื้องลึกอะบิส มีโอกาสนำไปสู่ ยอดแหลมอันมืดมน 1 แห่ง เพิ่มขึ้น 5%
อะบิส - โอกาสจิวเวลอะบิส
อะบิส
จำนวน: 3
ขุมทรัพย์อะบิสและยอดแหลมอันมืดมน ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมีหรือดรอป จิวเวลอะบิส 1 เม็ด เพิ่มขึ้น 10%
Abyssal Army
พาสซีฟกลาง อะบิส
จำนวน: 1
มอนสเตอร์อะบิส ในแผนที่ของคุณ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 50%
อะบิส ในแผนที่ของคุณ เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 50%
Underground Kingdom
พาสซีฟกลาง อะบิส
จำนวน: 1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี อะบิส 1 แห่ง 1% ต่อ การเพิ่มขนาดของกองมอนสเตอร์ 2%

Community Wiki

Edit

Atlas Passive Skill

Say goodbye to regional Atlas Passive Trees and hello to one gigantic Atlas-wide Passive Tree with over 600 skills to specialise in. Every map as well as various Atlas quests you complete will earn you an Atlas skill point. In addition to the best skills from the regional trees, we have created many completely new ones that let you choose your own level of risk and reward for Atlas content.

It's currently possible to obtain up to 132 points:

Check command

/atlaspassives chat command that details the sources of your Atlas Passive Points, and those you may still be missing from quests.

Refund

RegretOrbOrb of Unmaking are sold by Kirac for 2 CurrencyPassiveSkillRefundOrb of Regret.


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.