มอนสเตอร์ ม็อด /6
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
1ยูนิคharbinger base currency shard stack tenths to drop [22]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
1ยูนิคharbinger base currency shard stack tenths to drop [38]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
1ยูนิคharbinger base currency shard stack tenths to drop [0]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [52]
1ยูนิคharbinger base currency shard stack tenths to drop [140]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
1ยูนิคharbinger base currency shard stack tenths to drop [45]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
1ยูนิคharbinger base currency shard stack tenths to drop [47]
harbinger base currency shard stack tenths to drop best of 3 outcomes [0]
คลัสเตอร์จิวเวล ม็อด /1
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
Notable75ม็อดพรีฟิกซ์พาสซีฟที่เพิ่มเข้ามา 1 พาสซีฟ คือ Purposeful Harbinger พลังชีวิตมานา มานา ออร่าold_do_not_use_affliction_aura_effect 60
affliction_reservation_efficiency_small 60
affliction_damage_while_you_have_a_herald 118
affliction_minion_damage_while_you_have_a_herald 158
Normal 0
แผนที่ ม็อด /1
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
1ยูนิคด่าน อาจมี ฮาร์บินเจอร์ลึกลับ
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 2 ตน
map extra content weighting [0]
map league allow duplicate selection of league items [0]
Normal 1000
Trinket ม็อด /3
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of Superstition40ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 1% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 100
of Superstition50ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 2% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 75
of Superstition70ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 3% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
โต๊ะคราฟท์ /1
ModRequireItemClassesปลดล็อก
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 3 ตน
map extra content weighting [1]
6x Chaos Orbแผนที่เลเวล 34
อื่นๆ ม็อด /17
ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionWeight
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์บอสประจำแผนที่ มาพร้อมกับ ฮาร์บินเจอร์ลึกลับ 1 ตน
บอสประจำแผนที่ ดรอป ชิ้นส่วนเงินตรา เพิ่มเติม
ฮาร์บินเจอร์ ในแผนที่ของคุณ ดรอป ชิ้นส่วนเงินตรา เพิ่มเติม
เหลือการใช้งานอีก 3 ครั้ง
map extra content weighting [1]
no_boss 0
Normal 250
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์บอสประจำแผนที่ มาพร้อมกับ ฮาร์บินเจอร์ลึกลับ 1 ตน
บอสประจำแผนที่ ดรอป ชิ้นส่วนเงินตรา เพิ่มเติม
ฮาร์บินเจอร์ ในแผนที่ของคุณ ดรอป ชิ้นส่วนเงินตรา เพิ่มเติม
เหลือการใช้งานอีก 15 ครั้ง
map extra content weighting [1]
no_boss 0
Normal 250
1MapDeviceยูนิคด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 2 ตน
map extra content weighting [1]
1MapDeviceยูนิคด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 3 ตน
map extra content weighting [1]
1MapDeviceยูนิคด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 4 ตน
map extra content weighting [1]
1MapDeviceยูนิคด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 7 ตน
map extra content weighting [1]
1PrimordialAltarยูนิคมีโอกาสดรอป สคารับฮาร์บินเจอร์ขึ้นสนิม เพิ่มเติม 1 ตัว (1.6–3.2)%primordial_altar_downside 0
tangle_altar 3587
Normal 0
1PrimordialAltarยูนิคมีโอกาสดรอป สคารับฮาร์บินเจอร์ขึ้นเงา เพิ่มเติม 1 ตัว (1.6–3.2)%primordial_altar_downside 0
tangle_altar 1195
Normal 0
1PrimordialAltarยูนิคมีโอกาสดรอป สคารับฮาร์บินเจอร์เคลือบทอง เพิ่มเติม 1 ตัว (1.6–3.2)%primordial_altar_downside 0
tangle_altar 398
Normal 0
1PrimordialAltarยูนิคบอสสุดท้าย ดรอป สคารับฮาร์บินเจอร์ขึ้นสนิม เพิ่มเติม (2–4) ตัวprimordial_altar_downside 0
tangle_altar 3587
Normal 0
1PrimordialAltarยูนิคบอสสุดท้าย ดรอป สคารับฮาร์บินเจอร์ขึ้นเงา เพิ่มเติม (2–4) ตัวprimordial_altar_downside 0
tangle_altar 1195
Normal 0
1PrimordialAltarยูนิคบอสสุดท้าย ดรอป สคารับฮาร์บินเจอร์เคลือบทอง เพิ่มเติม (2–4) ตัวprimordial_altar_downside 0
tangle_altar 398
Normal 0
of the Harbinger68Sentinelม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ฮาร์บินเจอร์ 1 ชิ้น (2–2.5)%
local sentinel drone difficulty + [4]
special_sentinel_mod 0
sentinel_c 0
Normal 60
of the Harbinger75Sentinelม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ฮาร์บินเจอร์ 1 ชิ้น (2.6–3)%
local sentinel drone difficulty + [6]
special_sentinel_mod 0
sentinel_c 0
Normal 60
of the Harbinger80Sentinelม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ฮาร์บินเจอร์ 1 ชิ้น (3.1–4)%
local sentinel drone difficulty + [8]
special_sentinel_mod 0
sentinel_c 0
Normal 20
แห่งความรู้สึกผิดของผู้รอดชีวิต1MemoryLinesม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ในด่าน กลายร่างเป็น ฮาร์บินเจอร์
ไอเทมที่พบในด่าน ถูกแทนที่ด้วยกอง ชิ้นส่วนเงินตรา
memory line type hash [24813]
memory_line_kirac 100
Normal 0
แห่งฟาร์ริล1MemoryLinesม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี ประตูมิติฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม
ประตูมิติฮาร์บินเจอร์ ดรอป ชิ้นส่วนเงินตรา เพิ่มเติม เมื่อถูกทำลาย
memory line type hash [29521]
memory_line_kirac 100
Normal 0
ไอเทม /9
Iconชื่อ
ลูกแก้วเดลิเรียมอันเป็นลาง
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ไอเทม​ฮาร์บินเจอร์
ตัวบ่มฟักอันเป็นลาง
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​การ​บ่ม​ฟัก ชิ้นส่วนเงินตราล้ำค่า หรือ ไอเทมฮาร์บินเจอร์ ลง​ใน​ไอเทม​สวมใส่
ไอเทม​จะ​ดรอป​หลัง​จาก​สังหาร​มอนสเตอร์​ครบ {0} ตัว
Bowyer's Dream
ขนาดกอง: 1 / 6
Harbinger Bow 6 เชื่อม
ไอเทมเลเวล: 91
The Messenger
ขนาดกอง: 1 / 4
ชิ้นส่วนฮาร์บินเจอร์
The Journey
ขนาดกอง: 1 / 3
Harbinger's Orb
สคารับฮาร์บินเจอร์ขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 2 ตน
สคารับฮาร์บินเจอร์ขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 3 ตน
สคารับฮาร์บินเจอร์เคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 4 ตน
สคารับฮาร์บินเจอร์ติดปีก
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 7 ตน
ยูนิค /12
Iconชื่อ
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ได้รับสกิล อัญเชิญฮาร์บินเจอร์สมาธิ (Summon Harbinger of Focus)
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ได้รับมานา (30–50) เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อค +5%
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (50–70)%
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Ice Bite เลเวล 18
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 18
ได้รับสกิล อัญเชิญฮาร์บินเจอร์วายุ (Summon Harbinger of Storms)
อัตราการหลบหลีก +(100–150)
โล่พลังงานสูงสุด +(40–60)
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Chance to Bleed เลเวล 1
ได้รับสกิล อัญเชิญฮาร์บินเจอร์ทารุณ (Summon Harbinger of Brutality)
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ ไม้พลอง
เสริมความเสียหาย กายภาพ (160–185) ถึง (200–225)
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เลือดไหล ที่เกิดจากคริติคอล +(30–40)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (30–40)%
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (7–9) ถึง (13–16) ให้กับการโจมตี
ได้รับสกิล อัญเชิญฮาร์บินเจอร์ทิศทาง (Summon Harbinger of Directions)
Strength และ Dexterity +(30–50)
เสริมความเสียหาย ไฟ (19–22) ถึง (30–35) ให้กับเวทและการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–22) ถึง (30–35) ให้กับเวทและการโจมตี
ค่าต้านทาน ไฟและน้ำแข็ง +(15–25)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (15–25)%
ได้รับสกิล อัญเชิญฮาร์บินเจอร์กาลเวลา (Summon Harbinger of Time)
เพิ่มอัตราการ เติมโล่พลังงาน (10–15)%
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (15–20)%
ดีบัฟ ต่อตัวคุณหมดเวลา เร็วขึ้น (15–20)%
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
ได้รับสกิล อัญเชิญฮาร์บินเจอร์อาคม (Summon Harbinger of the Arcane)
ทริกเกอร์ พายุเรียงหลั่น (Storm Cascade) เลเวล 20 เมื่อคุณโจมตี
เพิ่มความเสียหาย เวท (75–90)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–160)%
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (60–70)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (60–70) ให้กับเวท
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ได้รับสกิล อัญเชิญฮาร์บินเจอร์สมาธิสูงศักดิ์ (Summon Greater Harbinger of Focus)
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ได้รับมานา (30–50) เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อค +5%
สกิลแชนเนล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (50–70)%
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Ice Bite เลเวล 18
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 18
ได้รับสกิล อัญเชิญฮาร์บินเจอร์วายุสูงศักดิ์ (Summon Greater Harbinger of Storms)
อัตราการหลบหลีก +(100–150)
โล่พลังงานสูงสุด +(40–60)
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการบล็อค (15–25)%
ได้รับสกิล อัญเชิญฮาร์บินเจอร์กาลเวลาสูงศักดิ์ (Summon Greater Harbinger of Time)
เพิ่มอัตราการ เติมโล่พลังงาน (10–15)%
เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (15–20)%
ดีบัฟ ต่อตัวคุณหมดเวลา เร็วขึ้น (15–20)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (7–9) ถึง (13–16) ให้กับการโจมตี
ได้รับสกิล อัญเชิญฮาร์บินเจอร์ทิศทางสูงศักดิ์ (Summon Greater Harbinger of Directions)
Strength และ Dexterity +(30–50)
เสริมความเสียหาย ไฟ (19–22) ถึง (30–35) ให้กับเวทและการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–22) ถึง (30–35) ให้กับเวทและการโจมตี
ค่าต้านทาน ไฟและน้ำแข็ง +(15–25)%
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40%
ได้รับสกิล อัญเชิญฮาร์บินเจอร์อาคมสูงศักดิ์ (Summon Greater Harbinger of the Arcane)
ทริกเกอร์ พายุเรียงหลั่น (Storm Cascade) เลเวล 20 เมื่อคุณโจมตี
เพิ่มความเสียหาย เวท (75–90)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–160)%
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (60–70)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (60–70) ให้กับเวท
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Chance to Bleed เลเวล 1
ได้รับสกิล อัญเชิญฮาร์บินเจอร์ทารุณสูงศักดิ์ (Summon Greater Harbinger of Brutality)
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +5% ขณะถือ ไม้พลอง
เสริมความเสียหาย กายภาพ (160–185) ถึง (200–225)
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เลือดไหล ที่เกิดจากคริติคอล +(30–40)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (30–40)%
(ไม้พลองสงคราม ถือเป็นไม้พลองอย่างหนึ่ง)
Passive /3
Iconชื่อ
ความชำนาญ: ฮาร์บินเจอร์
แผนที่ของคุณมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 1 ตน
ความชำนาญ: ฮาร์บินเจอร์
ฮาร์บินเจอร์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกแทนที่ด้วย บอสฮาร์บินเจอร์อันทรงพลัง 25%
ความชำนาญ: ฮาร์บินเจอร์
ชิ้นส่วนเงินตรา ที่ดรอปจาก ฮาร์บินเจอร์ ในแผนที่ของคุณ สามารถดรอปเป็น ไอเทมเงินตรา แทน
ฮาร์บินเจอร์ ในแผนที่ของคุณ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น 60%
ฮาร์บินเจอร์ ม็อดตารางสมุดแผนที่ /5 ⍟
Iconชื่อ
ความชำนาญ: ฮาร์บินเจอร์
จำนวน: 6
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 1 ตน 5%
ความชำนาญ: ฮาร์บินเจอร์
จำนวน: 5
ฮาร์บินเจอร์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ชิ้นส่วนเงินตรา เพิ่มเติม 1 ชิ้น 20%
ความชำนาญ: ฮาร์บินเจอร์
ชิ้นส่วนเงินตรา ที่ดรอปจาก ฮาร์บินเจอร์ ในแผนที่ของคุณ สามารถดรอปเป็น ไอเทมเงินตรา แทน
ฮาร์บินเจอร์ ในแผนที่ของคุณ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น 60%
ความชำนาญ: ฮาร์บินเจอร์
ฮาร์บินเจอร์ ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกแทนที่ด้วย บอสฮาร์บินเจอร์อันทรงพลัง 25%
ความชำนาญ: ฮาร์บินเจอร์
แผนที่ของคุณมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 1 ตน
ผู้เบิกทาง
สกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
เพิ่มความเร็วกระสุน 50%
Harbinger
SpectreN
Tagsanimal_claw_weapon, นักเวท, demon, fire_affinity, is_unarmed, light_armour, medium_height, medium_movement, melee, physical_affinity, ranged, red_blood
110%พลังชีวิต
110%Ailment Threshold
85 0 0 0ค่าต้านทาน
165%Damage
100%ความแม่นยำ
+5%โอกาสคริติคอล
+130%ตัวคูณคริติคอล
6 ~ 7Attack Distance
1.5 SecondAttack Time
±20%Damage Spread
110%ค่าประสบการณ์
135%Model Size
FlamebearerBossEndlessLedgeType
FlameBearerBossEndlessLedgeMetadata
38,825พลังชีวิต
16,265เกราะ
8,120การหลบหลีก
0โล่พลังงาน
1,573Damage
1,573ความเสียหายเวท
538ความแม่นยำ
1.5Attack Time
14,575ค่าประสบการณ์
38,825Ailment Threshold
123Chill
123Shock
695Brittle
123Scorch
339Sap
MeleeAtAnimationSpeedUnique
Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
โจมตีธรรมดา (Default Attack)
Base Damage: 1258–1887
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.5 วินาที
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
action attack or cast time uses animation length [1]
projectile uses contact position [1]
skill can fire arrows [1]
skill can fire wand projectiles [1]
use scaled contact offset [1]
FlamebearerFlameBlue
Spell, Projectile, ProjectilesFromUser, Damage, Trappable, Mineable, SummonsTotem, Fire
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 25%
เวลาร่าย: 0.25 วินาที
คูลดาวน์: 4 วินาที
อัญเชิญ โทเทม ที่จะแชนเนลปล่อยกระแสเพลิงเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้
สกิล เกิดซ้ำ เพิ่มเติม 9 ครั้ง
กระสุน เจาะทะลุ ทุกเป้าหมาย
สร้างความเสียหาย ไฟ 200 ถึง 300
เพิ่มความเร็วในการร่าย อีก 25%
base is projectile [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
spell maximum action distance +% [-75]
31,418พลังชีวิต
14,425เกราะ
7,608การหลบหลีก
0โล่พลังงาน
1,403Damage
1,403ความเสียหายเวท
499ความแม่นยำ
1.5Attack Time
14,307ค่าประสบการณ์
31,418Ailment Threshold
99Chill
99Shock
562Brittle
99Scorch
274Sap
MeleeAtAnimationSpeedUnique
Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
โจมตีธรรมดา (Default Attack)
Base Damage: 1122–1684
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.5 วินาที
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
action attack or cast time uses animation length [1]
projectile uses contact position [1]
skill can fire arrows [1]
skill can fire wand projectiles [1]
use scaled contact offset [1]
FlamebearerFlameBlue
Spell, Projectile, ProjectilesFromUser, Damage, Trappable, Mineable, SummonsTotem, Fire
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 25%
เวลาร่าย: 0.25 วินาที
คูลดาวน์: 4 วินาที
อัญเชิญ โทเทม ที่จะแชนเนลปล่อยกระแสเพลิงเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้
สกิล เกิดซ้ำ เพิ่มเติม 9 ครั้ง
กระสุน เจาะทะลุ ทุกเป้าหมาย
สร้างความเสียหาย ไฟ 184.5 ถึง 276.8
เพิ่มความเร็วในการร่าย อีก 25%
base is projectile [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
spell maximum action distance +% [-75]
20,062พลังชีวิต
11,328เกราะ
6,667การหลบหลีก
0โล่พลังงาน
1,114Damage
1,114ความเสียหายเวท
428ความแม่นยำ
1.5Attack Time
13,615ค่าประสบการณ์
20,062Ailment Threshold
63Chill
63Shock
359Brittle
63Scorch
175Sap
MeleeAtAnimationSpeedUnique
Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
โจมตีธรรมดา (Default Attack)
Base Damage: 891–1337
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.5 วินาที
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
action attack or cast time uses animation length [1]
projectile uses contact position [1]
skill can fire arrows [1]
skill can fire wand projectiles [1]
use scaled contact offset [1]
FlamebearerFlameBlue
Spell, Projectile, ProjectilesFromUser, Damage, Trappable, Mineable, SummonsTotem, Fire
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 25%
เวลาร่าย: 0.25 วินาที
คูลดาวน์: 4 วินาที
อัญเชิญ โทเทม ที่จะแชนเนลปล่อยกระแสเพลิงเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้
สกิล เกิดซ้ำ เพิ่มเติม 9 ครั้ง
กระสุน เจาะทะลุ ทุกเป้าหมาย
สร้างความเสียหาย ไฟ 157.1 ถึง 235.7
เพิ่มความเร็วในการร่าย อีก 25%
base is projectile [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
spell maximum action distance +% [-75]
11,938พลังชีวิต
8,348เกราะ
5,633การหลบหลีก
0โล่พลังงาน
831Damage
831ความเสียหายเวท
352ความแม่นยำ
1.5Attack Time
12,527ค่าประสบการณ์
11,938Ailment Threshold
38Chill
38Shock
214Brittle
38Scorch
104Sap
MeleeAtAnimationSpeedUnique
Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
โจมตีธรรมดา (Default Attack)
Base Damage: 665–997
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.5 วินาที
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
action attack or cast time uses animation length [1]
projectile uses contact position [1]
skill can fire arrows [1]
skill can fire wand projectiles [1]
use scaled contact offset [1]
FlamebearerFlameBlue
Spell, Projectile, ProjectilesFromUser, Damage, Trappable, Mineable, SummonsTotem, Fire
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 25%
เวลาร่าย: 0.25 วินาที
คูลดาวน์: 4 วินาที
อัญเชิญ โทเทม ที่จะแชนเนลปล่อยกระแสเพลิงเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้
สกิล เกิดซ้ำ เพิ่มเติม 9 ครั้ง
กระสุน เจาะทะลุ ทุกเป้าหมาย
สร้างความเสียหาย ไฟ 128.5 ถึง 192.8
เพิ่มความเร็วในการร่าย อีก 25%
base is projectile [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
spell maximum action distance +% [-75]
7,077พลังชีวิต
6,127เกราะ
4,739การหลบหลีก
0โล่พลังงาน
616Damage
616ความเสียหายเวท
290ความแม่นยำ
1.5Attack Time
11,281ค่าประสบการณ์
7,077Ailment Threshold
22Chill
22Shock
127Brittle
22Scorch
62Sap
MeleeAtAnimationSpeedUnique
Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
โจมตีธรรมดา (Default Attack)
Base Damage: 493–740
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.5 วินาที
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
action attack or cast time uses animation length [1]
projectile uses contact position [1]
skill can fire arrows [1]
skill can fire wand projectiles [1]
use scaled contact offset [1]
FlamebearerFlameBlue
Spell, Projectile, ProjectilesFromUser, Damage, Trappable, Mineable, SummonsTotem, Fire
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 25%
เวลาร่าย: 0.25 วินาที
คูลดาวน์: 4 วินาที
อัญเชิญ โทเทม ที่จะแชนเนลปล่อยกระแสเพลิงเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้
สกิล เกิดซ้ำ เพิ่มเติม 9 ครั้ง
กระสุน เจาะทะลุ ทุกเป้าหมาย
สร้างความเสียหาย ไฟ 105.1 ถึง 157.7
เพิ่มความเร็วในการร่าย อีก 25%
base is projectile [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
spell maximum action distance +% [-75]

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Monster"

Actor
{
	basic_action = "Emerge"
}

Stats
{
	set_base_number_of_totems_allowed = 5
}

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Monster"

Life
{
	on_death = "RemoveEffects( );"
	on_spawned_dead = "RemoveEffects( );"
}
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Monkeys/FlameBearerBossEndlessLedge"] = {
  name = "Harbinger",
  life = 1.1,
  fireResist = 85,
  coldResist = 0,
  lightningResist = 0,
  chaosResist = 0,
  damage = 1.65,
  damageSpread = 0.2,
  attackTime = 1.5,
  attackRange = 7,
  accuracy = 1,
  skillList = {
    "MeleeAtAnimationSpeedUnique",
    "FlamebearerFlameBlue",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["MeleeAtAnimationSpeedUnique"] = {
  name = "Default Attack",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Strike your foes down with a powerful blow.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.RangedAttack] = true,
    [SkillType.MirageArcherCanUse] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.Multistrikeable] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.ProjectilesFromUser] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["FlamebearerFlameBlue"] = {
  name = "Holy Flame Totem",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Summons a totem that fires a stream of flame at nearby enemies.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.ProjectilesFromUser] = true,
    [SkillType.Damage] = true,
    [SkillType.Trappable] = true,
    [SkillType.Mineable] = true,
    [SkillType.SummonsTotem] = true,
    [SkillType.Fire] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 0.25,
  baseFlags = {
    spell = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 4, statInterpolation = , cost = { }, },
    [2] = {levelRequirement = 8, statInterpolation = , cost = { }, },
    [3] = {levelRequirement = 68, statInterpolation = , cost = { }, },
  },
}
สกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
IdMonsterMultipleProjectilesImplicit1
FamilyMonsterMultipleProjectile
DomainsMonster (3)
GenerationTypeยูนิค (3)
Req. level1
Stats
 • number of additional projectiles Min: 2 Max: 2 Global
 • เพิ่มความเร็วกระสุน 50%
  IdMonsterFasterProjectilesImplicit1
  FamilyMonsterFasterProjectile
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • base projectile speed +% Min: 50 Max: 50 Global
 • Craft Tagsspeed
  ผู้เบิกทาง
  สกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  monster dropped item rarity +% [15000]
  เพิ่มความเร็วกระสุน 50%
  cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  Harbinger
  SpectreN
  Tagsanimal_claw_weapon, นักเวท, demon, fire_affinity, is_unarmed, light_armour, medium_height, medium_movement, melee, physical_affinity, red_blood
  195%พลังชีวิต
  195%Ailment Threshold
  40 40 40 25ค่าต้านทาน
  225%Damage
  100%ความแม่นยำ
  +5%โอกาสคริติคอล
  +130%ตัวคูณคริติคอล
  6 ~ 7Attack Distance
  1.5 SecondAttack Time
  ±20%Damage Spread
  150%ค่าประสบการณ์
  135%Model Size
  FlamebearerMapBossType
  MapFlamebearerBossMetadata
  5,727,645พลังชีวิต
  16,265เกราะ
  8,120การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  2,443Damage
  3,646ความเสียหายเวท
  538ความแม่นยำ
  1.005Attack Time
  109,313ค่าประสบการณ์
  2,691,993Ailment Threshold
  8,512Chill
  8,512Shock
  48,157Brittle
  8,512Scorch
  23,517Sap
  MeleeAtAnimationSpeedUnique
  Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
  โจมตีธรรมดา (Default Attack)
  Base Damage: 3879–5819
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.5 วินาที
  โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
  action attack or cast time uses animation length [1]
  projectile uses contact position [1]
  skill can fire arrows [1]
  skill can fire wand projectiles [1]
  use scaled contact offset [1]
  FlamebearerFlameBlue
  Spell, Projectile, ProjectilesFromUser, Damage, Trappable, Mineable, SummonsTotem, Fire
  โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)
  ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 25%
  เวลาร่าย: 0.25 วินาที
  คูลดาวน์: 4 วินาที
  อัญเชิญ โทเทม ที่จะแชนเนลปล่อยกระแสเพลิงเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้
  สกิล เกิดซ้ำ เพิ่มเติม 9 ครั้ง
  กระสุน เจาะทะลุ ทุกเป้าหมาย
  สร้างความเสียหาย ไฟ 200 ถึง 300
  เพิ่มความเร็วในการร่าย อีก 25%
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
  spell maximum action distance +% [-75]
  4,080,818พลังชีวิต
  14,425เกราะ
  7,608การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  2,179Damage
  3,252ความเสียหายเวท
  499ความแม่นยำ
  1.005Attack Time
  107,300ค่าประสบการณ์
  1,917,984Ailment Threshold
  6,065Chill
  6,065Shock
  34,311Brittle
  6,065Scorch
  16,756Sap
  MeleeAtAnimationSpeedUnique
  Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
  โจมตีธรรมดา (Default Attack)
  Base Damage: 3461–5191
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.5 วินาที
  โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
  action attack or cast time uses animation length [1]
  projectile uses contact position [1]
  skill can fire arrows [1]
  skill can fire wand projectiles [1]
  use scaled contact offset [1]
  FlamebearerFlameBlue
  Spell, Projectile, ProjectilesFromUser, Damage, Trappable, Mineable, SummonsTotem, Fire
  โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)
  ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 25%
  เวลาร่าย: 0.25 วินาที
  คูลดาวน์: 4 วินาที
  อัญเชิญ โทเทม ที่จะแชนเนลปล่อยกระแสเพลิงเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้
  สกิล เกิดซ้ำ เพิ่มเติม 9 ครั้ง
  กระสุน เจาะทะลุ ทุกเป้าหมาย
  สร้างความเสียหาย ไฟ 184.5 ถึง 276.8
  เพิ่มความเร็วในการร่าย อีก 25%
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
  spell maximum action distance +% [-75]
  1,951,364พลังชีวิต
  11,328เกราะ
  6,667การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  1,730Damage
  2,582ความเสียหายเวท
  428ความแม่นยำ
  1.005Attack Time
  102,110ค่าประสบการณ์
  956,169Ailment Threshold
  3,023Chill
  3,023Shock
  17,105Brittle
  3,023Scorch
  8,353Sap
  MeleeAtAnimationSpeedUnique
  Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
  โจมตีธรรมดา (Default Attack)
  Base Damage: 2748–4121
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.5 วินาที
  โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
  action attack or cast time uses animation length [1]
  projectile uses contact position [1]
  skill can fire arrows [1]
  skill can fire wand projectiles [1]
  use scaled contact offset [1]
  FlamebearerFlameBlue
  Spell, Projectile, ProjectilesFromUser, Damage, Trappable, Mineable, SummonsTotem, Fire
  โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)
  ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 25%
  เวลาร่าย: 0.25 วินาที
  คูลดาวน์: 4 วินาที
  อัญเชิญ โทเทม ที่จะแชนเนลปล่อยกระแสเพลิงเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้
  สกิล เกิดซ้ำ เพิ่มเติม 9 ครั้ง
  กระสุน เจาะทะลุ ทุกเป้าหมาย
  สร้างความเสียหาย ไฟ 157.1 ถึง 235.7
  เพิ่มความเร็วในการร่าย อีก 25%
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
  spell maximum action distance +% [-75]
  770,326พลังชีวิต
  8,348เกราะ
  5,633การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  1,291Damage
  1,926ความเสียหายเวท
  352ความแม่นยำ
  1.005Attack Time
  93,951ค่าประสบการณ์
  423,679Ailment Threshold
  1,340Chill
  1,340Shock
  7,579Brittle
  1,340Scorch
  3,701Sap
  MeleeAtAnimationSpeedUnique
  Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
  โจมตีธรรมดา (Default Attack)
  Base Damage: 2050–3074
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.5 วินาที
  โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
  action attack or cast time uses animation length [1]
  projectile uses contact position [1]
  skill can fire arrows [1]
  skill can fire wand projectiles [1]
  use scaled contact offset [1]
  FlamebearerFlameBlue
  Spell, Projectile, ProjectilesFromUser, Damage, Trappable, Mineable, SummonsTotem, Fire
  โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)
  ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 25%
  เวลาร่าย: 0.25 วินาที
  คูลดาวน์: 4 วินาที
  อัญเชิญ โทเทม ที่จะแชนเนลปล่อยกระแสเพลิงเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้
  สกิล เกิดซ้ำ เพิ่มเติม 9 ครั้ง
  กระสุน เจาะทะลุ ทุกเป้าหมาย
  สร้างความเสียหาย ไฟ 128.5 ถึง 192.8
  เพิ่มความเร็วในการร่าย อีก 25%
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
  spell maximum action distance +% [-75]
  271,725พลังชีวิต
  6,127เกราะ
  4,739การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  957Damage
  1,429ความเสียหายเวท
  290ความแม่นยำ
  1.005Attack Time
  84,604ค่าประสบการณ์
  171,187Ailment Threshold
  541Chill
  541Shock
  3,062Brittle
  541Scorch
  1,495Sap
  MeleeAtAnimationSpeedUnique
  Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
  โจมตีธรรมดา (Default Attack)
  Base Damage: 1520–2280
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.5 วินาที
  โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
  action attack or cast time uses animation length [1]
  projectile uses contact position [1]
  skill can fire arrows [1]
  skill can fire wand projectiles [1]
  use scaled contact offset [1]
  FlamebearerFlameBlue
  Spell, Projectile, ProjectilesFromUser, Damage, Trappable, Mineable, SummonsTotem, Fire
  โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)
  ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 25%
  เวลาร่าย: 0.25 วินาที
  คูลดาวน์: 4 วินาที
  อัญเชิญ โทเทม ที่จะแชนเนลปล่อยกระแสเพลิงเข้าใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้
  สกิล เกิดซ้ำ เพิ่มเติม 9 ครั้ง
  กระสุน เจาะทะลุ ทุกเป้าหมาย
  สร้างความเสียหาย ไฟ 105.1 ถึง 157.7
  เพิ่มความเร็วในการร่าย อีก 25%
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
  spell maximum action distance +% [-75]

  Object Type

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Monster"
  
  Actor
  {
  	basic_action = "Emerge"
  }
  
  Stats
  {
  	set_base_number_of_totems_allowed = 5
  }
  

  Object Type Codes

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Monster"
  
  Life
  {
  	on_death = "RemoveEffects( );"
  	on_spawned_dead = "RemoveEffects( );"
  }
  -- src\Data\Spectres.lua
  minions["Metadata/Monsters/Monkeys/MapFlamebearerBoss"] = {
    name = "Harbinger",
    life = 1.95,
    fireResist = 40,
    coldResist = 40,
    lightningResist = 40,
    chaosResist = 25,
    damage = 2.25,
    damageSpread = 0.2,
    attackTime = 1.5,
    attackRange = 7,
    accuracy = 1,
    skillList = {
      "MeleeAtAnimationSpeedUnique",
      "FlamebearerFlameBlue",
    },
    modList = {
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["MeleeAtAnimationSpeedUnique"] = {
    name = "Default Attack",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    description = "Strike your foes down with a powerful blow.",
    skillTypes = {
      [SkillType.Attack] = true,
      [SkillType.RangedAttack] = true,
      [SkillType.MirageArcherCanUse] = true,
      [SkillType.Projectile] = true,
      [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
      [SkillType.Multistrikeable] = true,
      [SkillType.Melee] = true,
      [SkillType.ProjectilesFromUser] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1,
    baseFlags = {
      attack = true,
      melee = true,
      projectile = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["FlamebearerFlameBlue"] = {
    name = "Holy Flame Totem",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    description = "Summons a totem that fires a stream of flame at nearby enemies.",
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Projectile] = true,
      [SkillType.ProjectilesFromUser] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Trappable] = true,
      [SkillType.Mineable] = true,
      [SkillType.SummonsTotem] = true,
      [SkillType.Fire] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 0.25,
    baseFlags = {
      spell = true,
      projectile = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 4, statInterpolation = , cost = { }, },
      [2] = {levelRequirement = 8, statInterpolation = , cost = { }, },
      [3] = {levelRequirement = 68, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  
  สกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
  IdMonsterMultipleProjectilesImplicit1
  FamilyMonsterMultipleProjectile
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • number of additional projectiles Min: 2 Max: 2 Global
 • มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  monster dropped item rarity +% [15000]
  IdMonsterMapBoss
  FamilyMonsterMapBoss
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster slain experience +% Min: 100 Max: 100 Global
 • monster dropped item rarity +% Min: 15000 Max: 15000 Global
 • เพิ่มความเร็วกระสุน 50%
  IdMonsterFasterProjectilesImplicit1
  FamilyMonsterFasterProjectile
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • base projectile speed +% Min: 50 Max: 50 Global
 • Craft Tagsspeed
  cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  IdStunRepeatImmunityMapBoss_
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • cannot be stunned while stunned Min: 1 Max: 1 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished Min: 2000 Max: 2000 Global
 • Harbinger ร้านค้า /21 ⍟
  Iconชื่อ
  สัตว์เลี้ยงเสือ Harbinger
  เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณออกมา
  หมวกประจำลีก Harbinger
  เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวกประจำลีก Harbinger
  ดวงตาภารกิจท้าทาย Harbinger
  ติด ดวงตา Harbinger คู่หนึ่งให้กับหมวกที่สวมใส่
  มงกุฎภารกิจท้าทาย Harbinger
  เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น มงกุฎ Harbinger
  แฟชั่นติดมงกุฎภารกิจท้าทาย Harbinger
  ติด มงกุฎ Harbinger ให้กับหมวกที่สวมใส่
  เอฟเฟคภารกิจท้าทาย Harbinger
  ติด เอฟเฟคตัวละคร Harbinger ให้กับเข็มขัดของคุณ
  หมวก Harbinger
  เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Harbinger
  รองเท้า Harbinger
  เปลี่ยนสกิน รองเท้า ที่สวมใส่เป็น รองเท้า Harbinger
  ถุงมือ Harbinger
  เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ที่สวมใส่เป็น ถุงมือ Harbinger
  เสื้อเกราะ Harbinger
  เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Harbinger
  ผ้าคลุม Harbinger
  ติด ผ้าคลุมติดหลัง Harbinger ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
  เอฟเฟคอาวุธ Harbinger
  ติด เอฟเฟคอาวุธ Harbinger ให้กับอาวุธที่สวมใส่
  เอฟเฟคตัวละคร Harbinger
  ติด เอฟเฟคตัวละคร Harbinger ให้กับเข็มขัดของคุณ
  กรอบรูปตัวละคร Portent
  ติด กรอบรูปตัวละคร Portent ให้กับตัวละครนี้
  กรอบรูปตัวละคร Harbinger
  ติด กรอบรูปตัวละคร Harbinger ให้กับตัวละครนี้
  เอฟเฟคกระสุนหินหลอม Harbinger
  สกิล กระสุนหินหลอม (Rolling Magma) ของคุณจะกลายเป็น เอฟเฟค Harbinger สีน้ำเงิน
  เอฟเฟคระเบิดเพลิง Harbinger
  สกิล ระเบิดเพลิง (Flameblast) ของคุณจะกลายเป็น เอฟเฟค Harbinger สีน้ำเงิน
  เอฟเฟคเรียกสายฟ้า Harbinger
  สกิล เรียกสายฟ้า (Storm Call) ของคุณจะกลายเป็น เอฟเฟค Harbinger สีน้ำเงิน
  เอฟเฟคพุ่งไฟ Harbinger
  สกิล พุ่งไฟ (Flame Dash) ของคุณจะกลายเป็น เอฟเฟค Harbinger สีน้ำเงิน
  เอฟเฟคเรียกประชุม Harbinger
  สกิล เรียกประชุม (Convocation) ของคุณจะกลายเป็น เอฟเฟค Harbinger สีน้ำเงิน
  เอฟเฟคไฟธรรมะ Harbinger
  สกิล ไฟธรรมะ (Righteous Fire) ของคุณจะกลายเป็น เอฟเฟค Harbinger สีน้ำเงิน
  Edit

  Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.