Vendor recipe

Vendor recipe

Vendor recipe

Direct Purchases from Vendors Recipe /15

Direct Purchases from Vendors Recipe /15

ราคาที่เสนอข้อเสนอของคุณNote
CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
1x CurrencyPassiveSkillRefundOrb of Regret
Act 3 แคลร์ริสซา
CurrencyPassiveSkillRefundOrb of Regret
2x CurrencyConvertToNormalOrb of Scouring
Act 2 ยีนา
CurrencyConvertToNormalOrb of Scouring
4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chance
Act 2 ยีนา
CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chance
1x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusing
Act 3 แคลร์ริสซา
CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusing
4x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orb
Act 2 ยีนา
CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orb
3x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orb
Act 2 ยีนา
CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orb
2x CurrencyRerollMagicOrb of Alteration
Act 2 ยีนา
CurrencyRerollMagicOrb of Alteration
4x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
Act 1 เนสซ่า
CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutation
Act 1 เนสซ่า
CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutation
7x CurrencyPortalPortal Scroll
Act 1 เนสซ่า
CurrencyPortalPortal Scroll
3x CurrencyIdentificationScroll of Wisdom
Act 1 เนสซ่า
CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
8x CurrencyWeaponQualityBlacksmith's Whetstone
Act 3 ฮาร์แกน
CurrencyWeaponQualityBlacksmith's Whetstone
3x CurrencyArmourQualityArmourer's Scrap
Act 3 กรูสท์
CurrencyArmourQualityArmourer's Scrap
1x CurrencyWeaponQualityBlacksmith's Whetstone
Act 1 ทาร์กเลย์
RegretOrbOrb of Unmaking
2x CurrencyPassiveSkillRefundOrb of Regret
คิรัค
Sell to Vendors Recipe /2

Sell to Vendors Recipe /2

ราคาที่เสนอข้อเสนอของคุณNote
CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
1x 6 Modifier Rare Item
CurrencyConvertToNormalOrb of Scouring
1x 2 Modifier Rare Item
Quality Items Recipe /6

Quality Items Recipe /6

hese recipes produce currency items that improve the quality of their category of items.
ราคาที่เสนอข้อเสนอของคุณNote
CurrencyArmourQualityArmourer's Scrap
Armour
CurrencyWeaponQualityBlacksmith's Whetstone
Weapon
CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
Flask
CurrencyMapQualityCartographer's Chisel
Map
CurrencyGemQualityGemcutter's Prism
Gem
Catalyst
Catalyst
Sockets Recipe /3

Sockets Recipe /3

ราคาที่เสนอข้อเสนอของคุณNote
CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orb
Linked red, green, and blue
7x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orb
6 Sockets
20x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusing
6 linked Sockets
X of a Kind Recipe /4

X of a Kind Recipe /4

ราคาที่เสนอข้อเสนอของคุณNote
CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chance
2x Identified rare items with same name
CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
3x Identified rare items with same name
CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
2x Identified rare items with same name, both 20% quality
CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orb
3x Identified rare items with same name, all 20% quality
Straight Flush Recipe /5

Straight Flush Recipe /5

ราคาที่เสนอข้อเสนอของคุณNote
CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
1x normal
1x magic
1x rare
2x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
1x normal unidentified
1x magic unidentified
1x rare unidentified
CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
1x normal 20% quality
1x magic 20% quality
1x rare 20% quality
2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
1x normal 20% quality unidentified
1x magic 20% quality unidentified
1x rare 20% quality unidentified
5x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chance
1x normal
1x magic
1x rare
1x unique
Full Rare Sets Recipe /11

Full Rare Sets Recipe /11

These recipes require a full set of rare items. A full set is capable of filling all item slots in the inventory screen (not including flasks, the alternate weapon set, or a quiver).
ราคาที่เสนอข้อเสนอของคุณNote
CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chance
1 to 59
2x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chance
1 to 59, all unidentified OR all 20% quality
3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chance
1 to 59, all unidentified AND all 20% quality
CurrencyRerollRareChaos Orb
60 to 74
2x CurrencyRerollRareChaos Orb
60 to 74, all unidentified OR all 20% quality
3x CurrencyRerollRareChaos Orb
60 to 74, all unidentified AND all 20% quality
CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orb
75 to 100
2x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orb
75 to 100, all unidentified OR all 20% quality
3x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orb
75 to 100, all unidentified AND all 20% quality
2x ExaltedShardชิ้นส่วน Exalted
Identified, full set of the same influenced items
4x ExaltedShardชิ้นส่วน Exalted
Unidentified, full set of the same influenced items
Crafting Material Recipe /8

Crafting Material Recipe /8

ราคาที่เสนอข้อเสนอของคุณNote
CurrencyMapQualityCartographer's Chisel
1x Stone Hammer 20% quality
1x Map
CurrencyMapQualityCartographer's Chisel
1x Rock Breaker 20% quality
1x Map
CurrencyMapQualityCartographer's Chisel
1x Gavel 20% quality
1x Map
CurrencyVaalVaal Orb
7x vaal skill gems
1x Sacrifice vaal fragment
random Catalyst
3x Catalysts, all of same type
random Scarab
2x Scarabs, the same tier
1x HorizonOrbOrb of Horizons
FlaskInjectorInstilling Orb
2x FlaskPlateEnkindling Orb
1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
1x Trigger Gem
FlaskPlateEnkindling Orb
4x FlaskInjectorInstilling Orb
1x CurrencyConvertToNormalOrb of Scouring
1x Trigger Gem
Blessing Recipe /33

Blessing Recipe /33

ราคาที่เสนอข้อเสนอของคุณNote
หินบรีชเพิ่มพลังแห่งเอ็ช
1x BreachUpgraderLightningพรแห่งเอ็ช
1x หินบรีชแห่งเอ็ช
หินบรีชอาบพลังแห่งเอ็ช
1x BreachUpgraderLightningพรแห่งเอ็ช
1x หินบรีชเพิ่มพลังแห่งเอ็ช
หินบรีชบริสุทธิ์แห่งเอ็ช
1x BreachUpgraderLightningพรแห่งเอ็ช
1x หินบรีชอาบพลังแห่งเอ็ช
หินบรีชเพิ่มพลังแห่งทุล
1x BreachUpgraderColdพรแห่งทุล
1x หินบรีชแห่งทุล
หินบรีชอาบพลังแห่งทุล
1x BreachUpgraderColdพรแห่งทุล
1x หินบรีชเพิ่มพลังแห่งทุล
หินบรีชบริสุทธิ์แห่งทุล
1x BreachUpgraderColdพรแห่งทุล
1x หินบรีชอาบพลังแห่งทุล
หินบรีชเพิ่มพลังแห่งอูล-เนโทล
1x BreachUpgraderPhysicalพรแห่งอูล-เนโทล
1x หินบรีชแห่งอูล-เนโทล
หินบรีชอาบพลังแห่งอูล-เนโทล
1x BreachUpgraderPhysicalพรแห่งอูล-เนโทล
1x หินบรีชเพิ่มพลังแห่งอูล-เนโทล
หินบรีชบริสุทธิ์แห่งอูล-เนโทล
1x BreachUpgraderPhysicalพรแห่งอูล-เนโทล
1x หินบรีชอาบพลังแห่งอูล-เนโทล
หินบรีชเพิ่มพลังแห่งซอปห์
1x BreachUpgraderFireพรแห่งซอปห์
1x หินบรีชแห่งซอปห์
หินบรีชอาบพลังแห่งซอปห์
1x BreachUpgraderFireพรแห่งซอปห์
1x หินบรีชเพิ่มพลังแห่งซอปห์
หินบรีชบริสุทธิ์แห่งซอปห์
1x BreachUpgraderFireพรแห่งซอปห์
1x หินบรีชอาบพลังแห่งซอปห์
หินบรีชเพิ่มพลังแห่งชายูล่า
1x BreachUpgraderChaosพรแห่งชายูล่า
1x หินบรีชแห่งชายูล่า
หินบรีชอาบพลังแห่งชายูล่า
1x BreachUpgraderChaosพรแห่งชายูล่า
1x หินบรีชเพิ่มพลังแห่งชายูล่า
หินบรีชบริสุทธิ์แห่งชายูล่า
1x BreachUpgraderChaosพรแห่งชายูล่า
1x หินบรีชอาบพลังแห่งชายูล่า
Xoph's Nurture
1x Xoph's Inception
1x BreachUpgraderFireพรแห่งซอปห์
The Formless Inferno
1x The Formless Flame
1x BreachUpgraderFireพรแห่งซอปห์
Xoph's Blood
1x Xoph's Heart
1x BreachUpgraderFireพรแห่งซอปห์
Tulfall
1x Tulborn
1x BreachUpgraderColdพรแห่งทุล
The Perfect Form
1x The Snowblind Grace
1x BreachUpgraderColdพรแห่งทุล
The Pandemonius
1x The Halcyon
1x BreachUpgraderColdพรแห่งทุล
Hand of Wisdom and Action
1x Hand of Thought and Motion
1x BreachUpgraderLightningพรแห่งเอ็ช
Esh's Visage
1x Esh's Mirror
1x BreachUpgraderLightningพรแห่งเอ็ช
Choir of the Storm
1x Voice of the Storm
1x BreachUpgraderLightningพรแห่งเอ็ช
Uul-Netol's Embrace
1x Uul-Netol's Kiss
1x BreachUpgraderPhysicalพรแห่งอูล-เนโทล
The Red Trail
1x The Infinite Pursuit
1x BreachUpgraderPhysicalพรแห่งอูล-เนโทล
The Surrender
1x The Anticipation
1x BreachUpgraderPhysicalพรแห่งอูล-เนโทล
Presence of Chayula
1x Eye of Chayula
1x BreachUpgraderChaosพรแห่งชายูล่า
United in Dream
1x Severed in Sleep
1x BreachUpgraderChaosพรแห่งชายูล่า
Skin of the Lords
1x Skin of the Loyal
1x BreachUpgraderChaosพรแห่งชายูล่า
The Red Nightmare
1x The Red Dream
1x BreachUpgraderChaosพรแห่งชายูล่า
The Green Nightmare
1x The Green Dream
1x BreachUpgraderChaosพรแห่งชายูล่า
The Blue Nightmare
1x The Blue Dream
1x BreachUpgraderChaosพรแห่งชายูล่า
สวมใส่ Recipe /17

สวมใส่ Recipe /17

ราคาที่เสนอข้อเสนอของคุณNote
Ruby Ring (normal)
1x Iron Ring
1x red skill gem
Topaz Ring (normal)
1x Iron Ring
1x green skill gem
Sapphire Ring (normal)
1x Iron Ring
1x blue skill gem
Prismatic Ring (normal)
3x Two-Stone Ring Each Two-Stone Ring must be a different stone combination
The resulting amulet will have the same itemlevel as the lowest of the 3 rings used.
Coral Amulet (rare)
7x Iron Ring (magic or rare)
1x Coral Ring (rare)
The resulting Coral Amulet will have the same item level as the Coral Ring; the item level of the Iron Rings is irrelevant. For the Iron Rings the 5-to-1 recipe for an unidentified magic or rare Iron Ring takes precedence over this recipe, so 4 magic and 3 rare rings (or vice versa) must be used. Recipe produces a shaper coral amulet if all used rings are shaped.
Paua Amulet (rare)
7x Iron Ring (magic or rare)
1x Paua Ring (rare)
The resulting Paua Amulet will have the same item level as the Paua Ring; the item level of the Iron Rings is irrelevant. For the Iron Rings the 5-to-1 recipe for an unidentified magic or rare Iron Ring takes precedence over this recipe, so 4 magic and 3 rare rings (or vice versa) must be used. Recipe produces a shaper paua amulet if all used rings are shaped.
Onyx Amulet (normal)
1x amulet
1x red skill ggem
1x green skill gem
1x blue skill gem
This works even if the input amulet is corrupted. The resulting Onyx Amulet will not be corrupted, and any influence present on the input amulet will persist to the resulting Onyx Amulet. This can be used along with the Locus of Corruption in Incursion, which has a 25% chance of changing the sacrificed item into a corrupted influenced rare. If used on an amulet, it can then be traded to a vendor using this recipe to obtain an uncorrupted Onyx Amulet with the same influence.
Onyx Amulet (normal)
1x Astrolabe Amulet
1x red skill gem
1x green skill gem
1x blue skill gem
The influences are random.
Agate Amulet
1x Amber Amulet
1x Lapis Amulet
1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutation
Turquoise Amulet
1x Jade Amulet
1x Lapis Amulet
1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutation
Citrine Amulet
1x Amber Amulet
1x Jade Amulet
1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutation
item (magic, unidentified)
5x item (magic)
The components must all be of the same base item type (e.g., Coral Ring). The result will have the lowest item level of all components. This vendor recipe doesn't transfer influence to the resulting item, even if all five components are from the same influence.
Grasping Mail Item (rare, unidentified)
60x Breach Ring
Item (rare, unidentified)
5x Item (rare)
Components must all be of the same base item type (e.g. Coral Ring). Resulting item level - lowest of all components, and normal art. Cluster jewels - random number of passives on resulting item. The recipe does not transfer influence to the resulting item, even if all five components are from the same influence.
Item (rare, corrupted/uncorrupted)
5x Item (rare, corrupted/uncorrupted)
Components must all be of the same base item type (e.g. Coral Ring).
Resulting item level - lowest of all components, and normal art, not corrupted except basetype list below.
The recipe works with item that naturally corrupted: e.g. Breach Rings , Talismans and Thief's Trinket etc. But the recipe would yield a corrupted basetype.
Cluster jewels - random number of passives on resulting item. The recipe does not transfer influence to the resulting item, even if all five components are from the same influence.
คำขาดจารึก
5x คำขาดจารึก
สมุดปูมเดินทางกองสำรวจ
5x สมุดปูมเดินทางกองสำรวจ
Flask Recipe /7

Flask Recipe /7

ราคาที่เสนอข้อเสนอของคุณNote
Hybrid Flask
1x Life Flask
1x Mana Flask
1x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusing
Life Flask of next base Type
3x Life Flask
Mana Flask of next base type
3x Mana Flask
Hybrid Flask of next base type
3x Hybrid Flask
Jade Flask
1x Ruby Flask of Reflexes
1x Sapphire Flask of Reflexes
1x Topaz Flask of Reflexes
Granite Flask
1x Ruby Flask of Iron Skin
1x Sapphire Flask of Iron Skin
1x Topaz Flask of Iron Skin
Life Flask with Grants (x)% Of (local flask) Life Recovery To Minions
1x Life Flask
1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutation
1x Bone Spirit Shield
Can be used to craft a Helmet with +1 to Level of Minion Gems in this item
Craft Recipe /14

Craft Recipe /14

ราคาที่เสนอข้อเสนอของคุณNote
Magic Boots with 10% increased Movement Speed
1x Normal Boots
1x Quicksilver Flask
1x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
Magic Boots with (X+5)% increased Movement Speed
1x Magic or Rare Boots with +X% Movement Speed
1x Quicksilver Flask
1x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
The sockets may change, but the base boot type will not. This can be repeated up to 30% speed (Cheetah's).
Magic Weapon with x added Physical Damage one tier higher
1x Magic or Rare Weapon with x added Fire Damage explicit mod (or Normal rarity for adding lowest tier mod)
1x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
1x Granite Flask
Magic Weapon with x added Fire Damage one tier higher
1x Magic or Rare Weapon with x added Fire Damage explicit mod (or Normal rarity for adding lowest tier mod)
1x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
1x Ruby Flask
Magic Weapon with x added Cold Damage one tier higher
1x Magic or Rare Weapon with x added Cold Damage explicit mod (or Normal rarity for adding lowest tier mod)
1x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
1x Sapphire Flask
Magic Weapon with x added Lightning Damage one tier higher
1x Magic or Rare Weapon with x added Lightning Damage explicit mod (or Normal rarity for adding lowest tier mod)
1x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
1x Topaz Flask
Magic Weapon with added x Fire Damage to Spells
1x Magic Sceptre/Wand/Rune Dagger
1x Ruby Ring
1x CurrencyRerollMagicOrb of Alteration
Magic Weapon with added x Cold Damage to Spells
1x Magic Sceptre/Wand/Rune Dagger
1x Sapphire Ring
1x CurrencyRerollMagicOrb of Alteration
Magic Weapon with added x Lightning Damage to Spells
1x Magic Sceptre/Wand/Rune Dagger
1x Topaz Ring
1x CurrencyRerollMagicOrb of Alteration
Magic Weapon with (40 to 84%) Increased Physical Damage
1x Weapon
1x Rustic Sash Magic/Rare/Unique
1x CurrencyWeaponQualityBlacksmith's Whetstone
Magic: 40-49%(Heavy), Rare: 50-69%(Serrated), Unique: 65-84%(Wicked)
Magic Weapon with (10 to 59%) Increased Spell Damage
1x Dagger/Sceptre/Staff/Wand
1x Chain Belt Magic/Rare/Unique Chain Belt
1x CurrencyWeaponQualityBlacksmith's Whetstone
Magic Weapon with +1 to Level of all X Spell Skill Gems
1x Normal Rune Dagger/Sceptre/Staff/Wand
1x 2 or more quality Skill gems with a combined total of 40% quality & the X tag
Patch 3.14, any gems with the appropriate tag (phys, cold, fire, etc.) and a total quality of 40 between gems
Helmet with +1 to Level of Minion Gems in this item
1x Normal Helmet
1x 2 or more quality Skill gems with a combined total of 40% quality and the Minion tag
Magic Ring or amulet with +x to Chaos Resistance(one tier higher)
1x Magic/Rare Ring or Amulet with +x to Chaos Resistance
1x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
1x Amethyst Flask
remove explicit mods, of Expulsion become of Exile
ยูนิค ไอเทม Recipe /15 ⍟

ยูนิค ไอเทม Recipe /15 ⍟

ราคาที่เสนอข้อเสนอของคุณNote
The Anima Stone
1x Primordial Eminence
1x Primordial Harmony
1x Primordial Might
Arborix
1x Grelwood Shank
1x Beltimber Blade
1x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusing
Duskdawn
1x Shade of Solaris
1x Light of Lunaris
1x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusing
The Goddess Scorned
1x The Goddess Bound 20% quality
1x Elegant Sword 20% quality
1x สกิลเสริม Combustion at least 1% quality
1x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusing
The sockets of The Goddess Bound and the Elegant Sword must also match exactly in number, color, and links.
Hyrri's Bite
1x Onyx Amulet (rare)
1x Sharktooth Arrow Quiver (normal)
1x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chance
1x ฝนลูกธนู (Rain of Arrows) at least 1% quality
Kingmaker
1x Soul Taker
1x Heartbreaker
1x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusing
Loreweave
60x unique rings
Magna Eclipsis
1x Invictus Solaris
1x Vix Lunaris
1x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusing
The Retch
1x Faminebind
1x Feastbind
1x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusing
Star of Wraeclast
1x Ruby Ring unique
1x Onyx Amulet
1x วาร์ปสายฟ้า (Lightning Warp) level 20 corrupted
Star of Wraeclast
1x Ruby Ring
1x Crimson Jewel avoid silence modifier
1x Gold Amulet unique
The Taming
1x Berek's Respite
1x Berek's Pass
1x Berek's Grip
The Vinktar Square
1x Agnerod East
1x Agnerod West
1x Agnerod South
1x Agnerod North
unique item of the same name
3x unique item of the same name, not corrupted and have the same explicit
Using this recipe can create synthesis boss-drop unique item without synthesis implicit; In other case it act similar as Divine Orb
Precursor's Emblem
1x Ahkeli's Mountain
1x Putembo's Valley
1x Uzaza's Meadow
Down Level Recipe /1

Down Level Recipe /1

ราคาที่เสนอข้อเสนอของคุณNote
คัมภีร์เสื่อมถอย
1x CurrencyConvertToNormalOrb of Scouring
1x CurrencyIdentificationScroll of Wisdom
Bandit quest reward change Recipe /4

Bandit quest reward change Recipe /4

เจิม Recipe /12

เจิม Recipe /12

Vendor recipe system ยูนิค /17 ⍟

Vendor recipe system ยูนิค /17 ⍟

ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
VerdantGuardianBowArborix Assassin Bow
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(15–25)%
ได้รับสกิล พุ่งตัว (Dash) เลเวล 30
เสริมความเสียหาย กายภาพ (80–100) ถึง (200–225)
การโจมตีด้วยธนู ยิงศร เพิ่มเติม 2 ลูก หากคุณไม่ได้ใช้งาน พุ่งตัว (Dash) มาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–30)% หากคุณไม่ได้ร่าย Dash มาเร็วๆ นี้
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (100–160)% หากคุณร่าย พุ่งตัว (Dash) มาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (20–30)% หากคุณร่าย พุ่งตัว (Dash) มาเร็วๆ นี้
สกิลเดินทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ พุ่งตัว (Dash) ไม่สามารถใช้งานได้
Iron Reflexes
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
(แปลง อัตราการหลบหลีก ทั้งหมดเป็น ค่าเกราะ แต่ Dexterity ไม่ให้โบนัสต่อ อัตราการหลบหลีก)
SolarisLunarisStaffDuskdawn Maelström Staff
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +25% ขณะถือ ไม้พลอง
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +10% ขณะถือ ไม้พลอง
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (60–80)%
นำความเสียหาย ธาตุ (10–20)% ไปเสริมเป็น เคออส
ตัวคูณคริติคอล +1% ต่อ โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 1%
ตัวคูณคริติคอล +60% หากคุณปะทะโดยไม่คริติคอลมาเร็วๆ นี้
เพิ่มความเสียหาย เวท (120–150)% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเช่นกัน)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
LoreweaveLoreweave Elegant Ringmail
มีรู 6 รู
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(8–24)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (4–10) ถึง (14–36) ให้กับการโจมตี
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (20–60)%
โล่พลังงานสูงสุด +(15–50)
พลังชีวิตสูงสุด +(20–60)
มานาสูงสุด +(20–50)
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่พบ (6–30)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–50)%
คุณมีค่าต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด (76–78)%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
MagnisEclipsisMagna Eclipsis Pinnacle Tower Shield
พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เลเวลของ หินสกิล ที่ใส่ +2
ทริกเกอร์ โล่เอจิสธาตุ (Elemental Aegis) เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เพิ่มค่าเกราะ (180–220)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
อัตราการหลบหลีกกับโล่พลังงาน +(80–100)
CombinedRedRingPrecursor's Emblem Ruby Ring
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
+20 to Strength
{0} {1}
能量护盾上限提高 5%
{0} {1}
生命上限提高 5%
{0} {1}
CombinedGreenRingPrecursor's Emblem Sapphire Ring
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
+20 to Dexterity
{0} {1}
能量护盾上限提高 5%
{0} {1}
生命上限提高 5%
{0} {1}
CombinedBlueRingPrecursor's Emblem Topaz Ring
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
+20 to Intelligence
{0} {1}
能量护盾上限提高 5%
{0} {1}
生命上限提高 5%
{0} {1}
CombinedPrismaticRingPrecursor's Emblem Prismatic Ring
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(8–10)%
+20 to all Attributes
{0} {1}
能量护盾上限提高 5%
{0} {1}
生命上限提高 5%
{0} {1}
CombinedGreenBlueRingPrecursor's Emblem Two-Stone Ring
ค่าต้านทาน น้ำแข็งกับสายฟ้า +(12–16)%
+20 to Dexterity and Intelligence
{0} {1}
能量护盾上限提高 5%
{0} {1}
生命上限提高 5%
{0} {1}
or
CombinedGreenBlueRingPrecursor's Emblem Two-Stone Ring
ค่าต้านทาน ไฟกับน้ำแข็ง +(12–16)%
+20 to Strength and Dexterity
{0} {1}
能量护盾上限提高 5%
{0} {1}
生命上限提高 5%
{0} {1}
or
CombinedGreenBlueRingPrecursor's Emblem Two-Stone Ring
ค่าต้านทาน ไฟกับสายฟ้า +(12–16)%
+20 to Strength and Intelligence
{0} {1}
能量护盾上限提高 5%
{0} {1}
生命上限提高 5%
{0} {1}
or
DirgeOfVictoryStar of Wraeclast Ruby Amulet
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ได้รับสกิล ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink) เลเวล 10
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (30–50)%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลสาปสะกด 60%
คุณไม่อาจถูกสาปด้วย เงียบงัน
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink) มีระยะเวลา เพิ่มขึ้น 50%

ถูก Corrupt
GolemChaosThe Anima Stone Prismatic Jewel
จำนวน โกเลมอัญเชิญ สูงสุด +1 ตัว
จำนวน โกเลมอัญเชิญ สูงสุด +1 ตัว หากคุณมี ไอเทมไพรมอร์เดียล ที่สวมใส่หรือใส่รูไว้ขั้นต่ำ 3 ชิ้น
TheGoddessscornedThe Goddess Scorned Elegant Sword
อัตราความแม่นยำ +190
ใช้ทั้ง 2 สล็อต
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (250–300)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (90–110)%
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(20–30)%
ค่าต้านทาน ไฟ +(40–50)%
ไม่ติดสถานะ ลุกไหม้
แปลงความเสียหาย กายภาพ 100% เป็น ไฟ
สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น 50%
คุณสร้างความเสียหายด้วยอาวุธนี้ หรือสถานะ ลุกไหม้ เท่านั้น
(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)
TheGoddessUnleashedThe Goddess Unleashed Eternal Sword
อัตราความแม่นยำ +475
ใช้ทั้ง 2 สล็อต
เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–6) ถึง (33–66)
เพิ่มโอกาสคริติคอล (44–66)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู 33%
นำความเสียหาย กายภาพ (66–99)% ของ ดาบ ไปเสริมเป็น ไฟ
ได้รับสถานะ พรของเธอ 3 วินาที เมื่อคุณสร้างสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้ 33% เมื่อได้รับสถานะ พรของเธอ
ไม่ติดสถานะ แช่แข็ง, หนาวเย็น หรือ ลุกไหม้ ขณะที่มีสถานะ พรของเธอ
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับเคลื่อนที่ 20% ขณะที่มีสถานะ พรของเธอ
local six linked sockets [1]
use goddess player audio [1]
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำกับอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
TheRetchThe Retch Rustic Sash
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร (12–24)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 60%
ลดชาร์จขวดยาที่ได้รับ 30% ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด
การ ดูดพลังชีวิต 200% จะส่งผลเป็นความเสียหาย เคออส ต่อศัตรู
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
TheTamingThe Taming Prismatic Ring
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(8–10)%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย 20% ต่อจำนวนสถานะ แช่แข็ง, ช็อค หรือ ลุกไหม้ บนตัวศัตรู
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(20–30)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 10%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
(แช่แข็ง จะลดความเร็วในการกระทำเป็น 0 จึงทำให้ไม่สามารถกระทำอะไรได้ โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ของการปะทะนั้นๆ)
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
สูตรขายของ หน้าต่างช่วยเหลือ

สูตรขายของ หน้าต่างช่วยเหลือ

สูตรขายของ

คุณอาจสังเกตเห็นว่าบางครั้งเมื่อคุณขายไอเทมบางอย่างให้กับ NPC คุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดคิด นั่นแปลว่าคุณอาจพบ 'สูตรขายของ'! แล้ว ไอเทมที่มีคุณสมบัติบางอย่าง หรือการขายไอเทมเฉพาะบางอย่างร่วมกัน สามารถนำไปขายร่วมกันเพื่อให้กลายเป็น สูตรขายของ ด้านล่างนี้มีตัวอย่างสูตรขายของบางสูตรที่มีประโยชน์:

ลองขายไอเทมหลายอย่างที่แตกต่างกันดู คุณอาจพบสูตรขายของใหม่ขึ้นมาก็ได้

Community Wiki

Wiki Edit

Vendor recipe system

The vendor recipe system allows the player to sell items to any town vendor in exchange for a multitude of Currency items and equipment. Each recipe requires semi-specific items or combinations of items be put into the sell window at the same time, and the outcome will change based on any recipes that have been matched. Unless noted otherwise, each item may only be involved in a single recipe at a time.


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.