หินสกิล หิน /515
โจมตี ประชิด ฟาด ทุบ คำราม เวท อาคม ตราเวท ลูกแก้ว กระจาย แชนเนล กายภาพ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เคออส ธนู กระสุน ชิ่ง สุ่มธาตุ มิเนียน ทุ่นระเบิด กับดัก โทเทม โกเลม ออร่า สาส์น กระบวนท่า ตั้งรับ เคลื่อนที่ เดินทาง ก้าวพริบตา คำสาป สาปสะกด สาปแช่ง พื้นที่ คริติคอล กาลเวลา วาล์ ทริกเกอร์ ประสาน
ชื่อ
ปาด (Cleave) (1)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
ปาดแห่งความเดือดดาล (Cleave of Rage) (1)
โจมตี, พื้นที่, ประชิด
ค้อนเยือกแข็ง (Glacial Hammer) (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, น้ำแข็ง
ค้อนเยือกแข็งแห่งการแตกสลาย (Glacial Hammer of Shattering) (1)
คริติคอล, โจมตี, ประชิด, ฟาด, น้ำแข็ง
ทุบพื้น (Ground Slam) (1)
โจมตี, พื้นที่, ทุบ, ประชิด
ทุบพื้นแห่งแผ่นดินไหว (Ground Slam of Earthshaking) (1)
โจมตี, พื้นที่, ทุบ, ประชิด
ฟาดหนักหน่วง (Heavy Strike) (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
ฟาดหลอมละลาย (Molten Strike) (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ประชิด, ฟาด, ไฟ
ฟาดหลอมละลายแห่งจุดสูงสุด (Molten Strike of the Zenith) (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ประชิด, ฟาด, ไฟ
แทงทะลุ (Perforate) (1)
กายภาพ, โจมตี, พื้นที่, ทุบ, ประชิด
แทงทะลุแห่งภาวะคู่ (Perforate of Duality) (1)
กายภาพ, โจมตี, พื้นที่, ทุบ, ประชิด
แทงทะลุแห่งการนองเลือด (Perforate of Bloodshed) (1)
กายภาพ, โจมตี, พื้นที่, ทุบ, ประชิด
โล่บดขยี้ (Shield Crush) (1)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
โล่บดขยี้แห่งหัวหน้าเผ่า (Shield Crush of the Chieftain) (1)
โจมตี, พื้นที่, ไฟ, ประชิด
เฆี่ยนตี (Smite) (1)
สายฟ้า, โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, ประชิด, ฟาด, ออร่า
เฆี่ยนตีแห่งเทพพิพากษา (Smite of Divine Judgement) (1)
สายฟ้า, โจมตี, พื้นที่, ประชิด, ฟาด
วาล์ ปาด (Vaal Cleave) (1)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, วาล์, กาลเวลา, ประชิด
วาล์ ค้อนเยือกแข็ง (Vaal Glacial Hammer) (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, กาลเวลา, พื้นที่, วาล์, น้ำแข็ง
วาล์ ทุบพื้น (Vaal Ground Slam) (1)
โจมตี, พื้นที่, วาล์, ทุบ, ประชิด
วาล์ ฟาดหลอมละลาย (Vaal Molten Strike) (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ประชิด, ฟาด, ไฟ, ชิ่ง, วาล์
วาล์ เฆี่ยนตี (Vaal Smite) (1)
สายฟ้า, โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, ประชิด, ฟาด, ออร่า, วาล์
โลหิตและวาลุกา (Blood and Sand) (4)
เวท, กระบวนท่า
โทเทมล่อเป้า (Decoy Totem) (4)
โทเทม, เวท, พื้นที่
โทเทมกินศพ (Devouring Totem) (4)
โทเทม, เวท
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem) (4)
โทเทม, เวท, กระสุน, ไฟ, แชนเนล, กายภาพ
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์แห่งความกริ้วโกรธ (Holy Flame Totem of Ire) (4)
โทเทม, เวท, กระสุน, ไฟ, แชนเนล, กายภาพ
บรรพชนร่มโพธิ์ร่มไทร (Ancestral Protector) (4)
โจมตี, โทเทม, ประชิด, ฟาด
กระดองหลอมละลาย (Molten Shell) (4)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ, กายภาพ, ตั้งรับ
คาดการณ์ (Reckoning) (4)
ทริกเกอร์, โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
โทเทมฟื้นชีวิต (Rejuvenation Totem) (4)
โทเทม, ออร่า, เวท, พื้นที่
ผิวเหล็ก (Steelskin) (4)
เวท, กาลเวลา, ตั้งรับ
วาล์ กระดองหลอมละลาย (Vaal Molten Shell) (4)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ, กายภาพ, วาล์, ตั้งรับ
วาล์ โทเทมฟื้นชีวิต (Vaal Rejuvenation Totem) (4)
โทเทม, ออร่า, เวท, พื้นที่, วาล์
ฟาดอย่างระมัดระวัง (Vigilant Strike) (4)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
ธงสงคราม (War Banner) (4)
พื้นที่, เวท, กาลเวลา, ออร่า, กายภาพ
คำรามทนทาน (Enduring Cry) (10)
คำราม, พื้นที่, กาลเวลา
คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry) (10)
คำราม, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ
กระโจนทุบ (Leap Slam) (10)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, เดินทาง, ทุบ, ประชิด
กระโจนทุบแห่งการทลายปฐพี (Leap Slam of Groundbreaking) (10)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, เดินทาง, ทุบ, ประชิด
โล่พุ่งชน (Shield Charge) (10)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, เดินทาง, กายภาพ, ประชิด
กำลังวังชา (Vitality) (10)
ออร่า, เวท, พื้นที่
อภัยบาป (Absolution) (12)
เวท, มิเนียน, กาลเวลา, กายภาพ, สายฟ้า, พื้นที่
อภัยบาปแห่งการบันดาลใจ (Absolution of Inspiring) (12)
เวท, มิเนียน, กาลเวลา, กายภาพ, สายฟ้า, พื้นที่
โซ่ล่ามตะขอ (Chain Hook) (12)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, ประชิด
พสุธาสะบั้น (Earthshatter) (12)
โจมตี, พื้นที่, ทุบ, กาลเวลา, ประชิด
พสุธาสะบั้นแห่งความบอบบาง (Earthshatter of Fragility) (12)
โจมตี, พื้นที่, ทุบ, กาลเวลา, ประชิด
พสุธาสะบั้นแห่งความเด่นชัด (Earthshatter of Prominence) (12)
โจมตี, พื้นที่, ทุบ, กาลเวลา, ประชิด
โลหิตชอนไช (Exsanguinate) (12)
เวท, ชิ่ง, กายภาพ, กาลเวลา
โลหิตชอนไชแห่งการแพร่กระจาย (Exsanguinate of Transmission) (12)
เวท, ชิ่ง, กายภาพ, กาลเวลา
ระเบิดอเวจี (Infernal Blow) (12)
โจมตี, พื้นที่, ประชิด, ฟาด, ไฟ, กาลเวลา
ระเบิดอเวจีแห่งการเผาทิ้ง (Infernal Blow of Immolation) (12)
โจมตี, พื้นที่, ประชิด, ฟาด, ไฟ, กาลเวลา
สายสัมพันธ์เร่าร้อน (Searing Bond) (12)
เวท, โทเทม, ไฟ
ฟาดสายฟ้าสถิต (Static Strike) (12)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า, ชิ่ง
แผ่นดินแยก (Sunder) (12)
โจมตี, พื้นที่, ทุบ, ประชิด
แผ่นดินแยกแห่งการทลายปฐพี (Sunder of Earthbreaking) (12)
โจมตี, พื้นที่, ทุบ, ประชิด
ควง (Sweep) (12)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
วาล์ อภัยบาป (Vaal Absolution) (12)
เวท, มิเนียน, กาลเวลา, กายภาพ, สายฟ้า, วาล์, พื้นที่
วาล์ ภูเขาไฟผ่าแยก (Vaal Volcanic Fissure) (12)
ประชิด, โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ทุบ, ไฟ, วาล์
ภูเขาไฟผ่าแยก (Volcanic Fissure) (12)
ประชิด, โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ทุบ, ไฟ
ภูเขาไฟผ่าแยกแห่งการเลี้ยวลด (Volcanic Fissure of Snaking) (12)
ประชิด, โจมตี, พื้นที่, ทุบ, ไฟ
คำรามบรรพชน (Ancestral Cry) (16)
คำราม, พื้นที่, กาลเวลา
ไข้ก่อมลทิน (Corrupting Fever) (16)
เวท, กาลเวลา, กายภาพ
ธงแข็งขืน (Defiance Banner) (16)
พื้นที่, เวท, กาลเวลา, ออร่า, กายภาพ
เลือดเนื้อและศิลา (Flesh and Stone) (16)
เวท, ออร่า, พื้นที่, กระบวนท่า
สาส์นธุลี (Herald of Ash) (16)
เวท, พื้นที่, ไฟ, สาส์น, กาลเวลา
สาส์นพิสุทธิ์ (Herald of Purity) (16)
เวท, สาส์น, มิเนียน, กาลเวลา, กายภาพ
คำรามก้องปฐพี (Seismic Cry) (16)
คำราม, พื้นที่, กาลเวลา
คำแช่งขุนศึก (Warlord's Mark) (16)
เวท, คำสาป, สาปแช่ง
คำรามโลกันตร์ (Infernal Cry) (24)
คำราม, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ, โจมตี, ทริกเกอร์, ประชิด
โทสะ (Anger) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, ไฟ
คำรามนักรบเวท (Battlemage's Cry) (24)
คำราม, คริติคอล, ทริกเกอร์, พื้นที่, กาลเวลา
บัญชาศึก (Call to Arms) (24)
คำราม, ทริกเกอร์, เวท
ปณิธาน (Determination) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, กายภาพ
ธงหวาดกลัว (Dread Banner) (24)
พื้นที่, เวท, กาลเวลา, ออร่า, กายภาพ
ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, ไฟ
คำรามแม่ทัพ (General's Cry) (24)
คำราม, พื้นที่, กาลเวลา
บอบบาง (Vulnerability) (24)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, คำสาป, กายภาพ, สาปสะกด
โลหิตแน่นิ่ง (Petrified Blood) (24)
เวท
โอหัง (Pride) (24)
เวท, พื้นที่, ออร่า, กายภาพ
ลงทัณฑ์ (Punishment) (24)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, คำสาป, สาปสะกด
คำรามรวมทัพ (Rallying Cry) (24)
คำราม, พื้นที่, กาลเวลา
วาล์ มลทินไฟ (Vaal Impurity of Fire) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์, ไฟ
ทวงแค้น (Vengeance) (24)
ทริกเกอร์, โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
บรรพชนผู้นำทัพ (Ancestral Warchief) (28)
โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ทุบ, ประชิด
ปลุกเสกผู้พิทักษ์ (Animate Guardian) (28)
เวท, มิเนียน
ปลุกเสกผู้พิทักษ์แห่งการเฆี่ยนตี (Animate Guardian of Smiting) (28)
เวท, มิเนียน, สายฟ้า
พายุดาบ (Bladestorm) (28)
โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, ประชิด
พายุดาบแห่งความไม่แน่นอน (Bladestorm of Uncertainty) (28)
โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, ประชิด
เคียวเก็บเกี่ยว (Reap) (28)
เวท, กายภาพ, พื้นที่, กาลเวลา
สลายกระดูก (Boneshatter) (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ
สลายกระดูกแห่งช้ำในซับซ้อน (Boneshatter of Complex Trauma) (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ
สลายกระดูกแห่งความโหดเหี้ยม (Boneshatter of Carnage) (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, กายภาพ
เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ (Consecrated Path) (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, กาลเวลา, ทุบ, ประชิด
เส้นทางศักดิ์สิทธิ์แห่งความทรหด (Consecrated Path of Endurance) (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, กาลเวลา, ทุบ, ประชิด
แสดงอำนาจ (Dominating Blow) (28)
โจมตี, มิเนียน, กาลเวลา, ประชิด, ฟาด
แสดงอำนาจแห่งการบันดาลใจ (Dominating Blow of Inspiring) (28)
โจมตี, มิเนียน, กาลเวลา, ประชิด, ฟาด
แผ่นดินไหว (Earthquake) (28)
โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, ทุบ, ประชิด
แผ่นดินไหวแห่งความทวีคูณ (Earthquake of Amplification) (28)
โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, ทุบ, ประชิด
ทุบคลื่นน้ำแข็ง (Ice Crash) (28)
โจมตี, พื้นที่, น้ำแข็ง, ทุบ, ประชิด
ทุบคลื่นน้ำแข็งแห่งจังหวะ (Ice Crash of Cadence) (28)
โจมตี, พื้นที่, น้ำแข็ง, ทุบ, ประชิด
ความคลั่งหมุนวน (Rage Vortex) (28)
โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, ประชิด
ความคลั่งหมุนวนแห่งความบ้าคลั่ง (Rage Vortex of Berserking) (28)
โจมตี, พื้นที่, ประชิด
โทเทมคลื่นสะท้อน (Shockwave Totem) (28)
โทเทม, เวท, พื้นที่, กายภาพ, กระจาย
ทุบเปลือกโลกแยก (Tectonic Slam) (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, ทุบ, ประชิด
ทุบเปลือกโลกแยกแห่งมหาวิบัติ (Tectonic Slam of Cataclysm) (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, ทุบ, ประชิด
วาล์ บรรพชนผู้นำทัพ (Vaal Ancestral Warchief) (28)
โจมตี, โทเทม, พื้นที่, วาล์, ประชิด, ทุบ
วาล์ แสดงอำนาจ (Vaal Domination) (28)
เวท, มิเนียน, กาลเวลา, วาล์, โจมตี, ประชิด, ฟาด
วาล์ แผ่นดินไหว (Vaal Earthquake) (28)
โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์, ทุบ, ประชิด
วาล์ เคียวเก็บเกี่ยว (Vaal Reap) (28)
เวท, กายภาพ, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์
ปลดปล่อยความบ้าคลั่ง (Berserk) (34)
เวท
ประสานเพลิง (Flame Link) (34)
เวท, กาลเวลา, ประสาน, ไฟ
กองพันเยือกแข็ง (Frozen Legion) (34)
เวท, น้ำแข็ง, โจมตี, พื้นที่, ประชิด
กองพันเยือกแข็งแห่งการรวมทัพ (Frozen Legion of Rallying) (34)
เวท, น้ำแข็ง, โจมตี, พื้นที่, ประชิด
เรียกความอมตะ (Immortal Call) (34)
เวท, กาลเวลา, ตั้งรับ
ประสานพิทักษ์ (Protective Link) (34)
เวท, กาลเวลา, ประสาน
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem) (34)
ไฟ, มิเนียน, เวท, โกเลม
อัญเชิญโกเลมไฟแห่งโขยง (Summon Flame Golem of Hordes) (34)
ไฟ, มิเนียน, เวท, โกเลม
อัญเชิญโกเลมไฟแห่งดาวตก (Summon Flame Golem of the Meteor) (34)
ไฟ, มิเนียน, เวท, โกเลม
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem) (34)
มิเนียน, เวท, โกเลม, กายภาพ
อัญเชิญโกเลมศิลาแห่งโขยง (Summon Stone Golem of Hordes) (34)
มิเนียน, เวท, โกเลม, กายภาพ
อัญเชิญโกเลมศิลาแห่งการคุ้มกัน (Summon Stone Golem of Safeguarding) (34)
มิเนียน, เวท, โกเลม, กายภาพ
วาล์ เรียกความอมตะ (Vaal Immortal Call) (34)
เวท, กาลเวลา, วาล์, ตั้งรับ
ชื่อ
ศรไฟ (Burning Arrow) (1)
โจมตี, กระสุน, ไฟ, ธนู
ศรไฟแห่งพละกำลัง (Burning Arrow of Vigour) (1)
โจมตี, กระสุน, ไฟ, ธนู
จงอางฟาดหาง (Cobra Lash) (1)
โจมตี, กระสุน, เคออส
ฟาดสองที (Double Strike) (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, กายภาพ
ฟาดสองทีแห่งการทิ่มแทง (Double Strike of Impaling) (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, กายภาพ
ฟาดสองทีแห่งโมเมนตัม (Double Strike of Momentum) (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
ฟาดคู่ (Dual Strike) (1)
คริติคอล, โจมตี, ประชิด, ฟาด
ฟาดคู่แห่งความถนัดสองมือ (Dual Strike of Ambidexterity) (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด
มีดเวทมนตร์ (Ethereal Knives) (1)
เวท, กระสุน, กายภาพ
มีดเวทมนตร์แห่งมีดค้างพื้น (Ethereal Knives of Lingering Blades) (1)
เวท, กระสุน, กายภาพ, กาลเวลา
มีดเวทมนตร์แห่งการสังหารหมู่ (Ethereal Knives of the Massacre) (1)
เวท, กระสุน, กายภาพ
มีดน้ำแข็ง (Frost Blades) (1)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, น้ำแข็ง
มีดน้ำแข็งแห่งการเยือนปรโลก (Frost Blades of Katabasis) (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, น้ำแข็ง, พื้นที่, กาลเวลา
ศรน้ำแข็ง (Ice Shot) (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, น้ำแข็ง, ธนู
ศรน้ำแข็งแห่งการเจาะทะลุ (Ice Shot of Penetration) (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, น้ำแข็ง, ธนู
ศรกัดกร่อน (Caustic Arrow) (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กาลเวลา, เคออส, ธนู
ศรกัดกร่อนแห่งพิษ (Caustic Arrow of Poison) (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, เคออส, ธนู
ศรกระแสไฟ (Galvanic Arrow) (1)
สายฟ้า, โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ธนู
ศรกระแสไฟแห่งพลังงาน (Galvanic Arrow of Energy) (1)
สายฟ้า, โจมตี, พื้นที่, ธนู
ศรกระแสไฟแห่งกระแสฉับพลัน (Galvanic Arrow of Surging) (1)
สายฟ้า, โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ธนู
กับดักระเบิด (Explosive Trap) (1)
กับดัก, เวท, พื้นที่, ไฟ, กายภาพ
กับดักระเบิดแห่งสะเก็ดระเบิด (Explosive Trap of Shrapnel) (1)
กับดัก, เวท, พื้นที่, ไฟ, กายภาพ
กับดักระเบิดแห่งความใหญ่โต (Explosive Trap of Magnitude) (1)
กับดัก, เวท, พื้นที่, กายภาพ
ศรแยก (Split Arrow) (1)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ, ธนู
ศรแยกแห่งการแยก (Split Arrow of Splitting) (1)
โจมตี, กระสุน, ธนู
เหล็กกล้าแยกตัว (Splitting Steel) (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
เหล็กกล้าแยกตัวแห่งยุทโธปกรณ์ (Splitting Steel of Ammuniation) (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
โยนอาวุธเงา (Spectral Throw) (1)
โจมตี, กระสุน
โยนอาวุธเงาแห่งการปรากฏ (Spectral Throw of Materialising) (1)
โจมตี, กระสุน
วาล์ ศรไฟ (Vaal Burning Arrow) (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, วาล์, ไฟ, ธนู
วาล์ ศรกัดกร่อน (Vaal Caustic Arrow) (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กาลเวลา, เคออส, วาล์, ธนู
วาล์ ฟาดสองที (Vaal Double Strike) (1)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, กาลเวลา, วาล์, กายภาพ
วาล์ ศรน้ำแข็ง (Vaal Ice Shot) (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, น้ำแข็ง, วาล์, กาลเวลา, ธนู
วาล์ โยนอาวุธเงา (Vaal Spectral Throw) (1)
โจมตี, กระสุน, วาล์
ฟาดอสรพิษ (Viper Strike) (1)
โจมตี, กาลเวลา, ประชิด, ฟาด, เคออส
ฟาดอสรพิษแห่งงูแมมบา (Viper Strike of the Mamba) (1)
โจมตี, กาลเวลา, ประชิด, ฟาด, เคออส
ปลุกเสกอาวุธ (Animate Weapon) (4)
กาลเวลา, มิเนียน, เวท, กายภาพ
ปลุกเสกอาวุธแห่งการสะท้อนตน (Animate Weapon of Self Reflection) (4)
กาลเวลา, มิเนียน, เวท
ปลุกเสกอาวุธแห่งสรรพาวุธระยะไกล (Animate Weapon of Ranged Arms) (4)
กาลเวลา, มิเนียน, เวท, กายภาพ
กับดักหมี (Bear Trap) (4)
กับดัก, เวท, กาลเวลา, กายภาพ
กับดักหมีแห่งการเสียบ (Bear Trap of Skewers) (4)
กับดัก, เวท, กาลเวลา, กายภาพ
พุ่งตัว (Dash) (4)
เวท, เคลื่อนที่, เดินทาง, ก้าวพริบตา
ระเบิดมรณะ (Detonate Dead) (4)
เวท, พื้นที่, ไฟ
ระเบิดมรณะแห่งการเก็บซาก (Detonate Dead of Scavenging) (4)
เวท, พื้นที่, ไฟ
ระเบิดมรณะแห่งปฏิกิริยาลูกโซ่ (Detonate Dead of Chain Reaction) (4)
เวท, พื้นที่, ไฟ
คำแช่งนักซุ่มยิง (Sniper's Mark) (4)
เวท, คำสาป, สาปแช่ง
กรีดเลือด (Puncture) (4)
โจมตี, กระสุน, กาลเวลา, ประชิด, ฟาด, กายภาพ, ธนู
สวนกลับ (Riposte) (4)
ทริกเกอร์, โจมตี, ประชิด, ฟาด, กายภาพ
ป้อมหน้าไม้แตกอากาศ (Shrapnel Ballista) (4)
โจมตี, กระสุน, โทเทม, กายภาพ, ธนู
ป้อมหน้าไม้แตกอากาศแห่งเหล็กกล้า (Shrapnel Ballista of Steel) (4)
โจมตี, กระสุน, โทเทม, กายภาพ, ธนู
วาล์ ปลุกเสกอาวุธ (Vaal Animate Weapon) (4)
กาลเวลา, มิเนียน, เวท, วาล์, กายภาพ
วาล์ ระเบิดมรณะ (Vaal Detonate Dead) (4)
เวท, พื้นที่, วาล์, ไฟ
ศรเคลื่อนย้ายพริบตา (Blink Arrow) (10)
โจมตี, มิเนียน, กาลเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ธนู
ศรเคลื่อนย้ายพริบตาแห่งร่างปลอมถล่มยิง (Blink Arrow of Bombarding Clones) (10)
โจมตี, มิเนียน, กาลเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ธนู
ศรเคลื่อนย้ายพริบตาแห่งร่างปลอมสุ่มธาตุ (Blink Arrow of Prismatic Clones) (10)
โจมตี, มิเนียน, กาลเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, สุ่มธาตุ, ธนู
ขุดซาก (Unearth) (10)
เวท, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
ฟาดพริบตา (Flicker Strike) (10)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, เคลื่อนที่, กาลเวลา
ฟาดพริบตาแห่งพลัง (Flicker Strike of Power) (10)
คริติคอล, โจมตี, ประชิด, ฟาด, เคลื่อนที่, กาลเวลา
ศรเงาสะท้อน (Mirror Arrow) (10)
โจมตี, มิเนียน, กาลเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ธนู
ศรเงาสะท้อนแห่งร่างปลอมถล่มยิง (Mirror Arrow of Bombarding Clones) (10)
โจมตี, มิเนียน, กาลเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ธนู
ศรเงาสะท้อนแห่งร่างปลอมสุ่มธาตุ (Mirror Arrow of Prismatic Clones) (10)
โจมตี, มิเนียน, กาลเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, สุ่มธาตุ, ธนู
เที่ยงตรง (Precision) (10)
ออร่า, คริติคอล, เวท, พื้นที่
ทุ่นระเบิดควัน (Smoke Mine) (10)
ทุ่นระเบิด, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, เคลื่อนที่, เดินทาง, ก้าวพริบตา
วาล์ ฟาดพริบตา (Vaal Flicker Strike) (10)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, เคลื่อนที่, วาล์, กาลเวลา
รำมีดพุ่ง (Whirling Blades) (10)
โจมตี, เคลื่อนที่, เดินทาง, ประชิด
ก้าวเหี่ยวเฉา (Withering Step) (10)
เดินทาง, พื้นที่, เคออส, เคลื่อนที่, ก้าวพริบตา, เวท, กาลเวลา
ระดมยิง (Barrage) (12)
โจมตี, กระสุน, ธนู
ระดมยิงแห่งยิงระลอก (Barrage of Volley Fire) (12)
โจมตี, กระสุน, ธนู
กับดักใบมีด (Blade Trap) (12)
กับดัก, โจมตี, พื้นที่
กับดักใบมีดแห่งดาบยักษ์ (Blade Trap of Greatswords) (12)
กับดัก, โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา
กับดักใบมีดแห่งการฉีกร่าง (Blade Trap of Laceration) (12)
กับดัก, โจมตี, พื้นที่, กายภาพ
กระแสมีดวน (Blade Vortex) (12)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ
กระแสมีดวนแห่งเคียวยาว (Blade Vortex of the Scythe) (12)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ
ปะทะด้วยธาตุ (Elemental Hit) (12)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, พื้นที่, สุ่มธาตุ, ธนู
ปะทะด้วยธาตุแห่งสเปกตรัม (Elemental Hit of the Spectrum) (12)
โจมตี, กระสุน, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, พื้นที่, ธนู
กับดักไฟ (Fire Trap) (12)
กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, ไฟ
กับดักไฟแห่งระเบิด (Fire Trap of Blasting) (12)
กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, ไฟ
ฉีกร่าง (Lacerate) (12)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
ฉีกร่างแห่งการชำแหละ (Lacerate of Butchering) (12)
โจมตี, พื้นที่, ประชิด
ฉีกร่างแห่งการตกเลือด (Lacerate of Haemorrhage) (12)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
ศรสายฟ้า (Lightning Arrow) (12)
โจมตี, พื้นที่, กระสุน, สายฟ้า, ธนู
ศรสายฟ้าแห่งการช็อตไฟฟ้า (Lightning Arrow of Electrocution) (12)
โจมตี, กระสุน, สายฟ้า, ธนู
ฟาดสายฟ้า (Lightning Strike) (12)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, สายฟ้า
ฟาดสายฟ้าแห่งสายฟ้าชิ่ง (Lightning Strike of Arcing) (12)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, สายฟ้า, ชิ่ง
น้ำยาพิษร้าย (Poisonous Concoction) (12)
โจมตี, พื้นที่, เคออส, กระสุน
น้ำยาพิษร้ายแห่งการกระดอน (Poisonous Concoction of Bouncing) (12)
โจมตี, พื้นที่, เคออส, กระสุน, ชิ่ง
ฝนลูกธนู (Rain of Arrows) (12)
โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
ฝนลูกธนูแห่งการปูพรม (Rain of Arrows of Artillery) (12)
โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
ฝนลูกธนูแห่งการความท่วมท้น (Rain of Arrows of Saturation) (12)
โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
รีฟ (Reave) (12)
โจมตี, พื้นที่, ประชิด
รีฟแห่งการหักเหแสง (Reave of Refraction) (12)
โจมตี, พื้นที่, ประชิด
เหล็กกล้าแตกกระจาย (Shattering Steel) (12)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
เหล็กกล้าแตกกระจายแห่งยุทธภัณฑ์ (Shattering Steel of Ammunition) (12)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ, กาลเวลา
ป้อมหน้าไม้ทลายกำแพง (Siege Ballista) (12)
โจมตี, กระสุน, โทเทม, ธนู
ป้อมหน้าไม้ทลายกำแพงแห่งการแตกเศษ (Siege Ballista of Splintering) (12)
โจมตี, กระสุน, โทเทม, ธนู
เกลียวอาวุธเงา (Spectral Helix) (12)
โจมตี, กระสุน
ฝนพิษ (Toxic Rain) (12)
โจมตี, พื้นที่, เคออส, กาลเวลา, กระสุน, ธนู
ฝนพิษแห่งสปอร์แตก (Toxic Rain of Sporeburst) (12)
โจมตี, พื้นที่, เคออส, กาลเวลา, กระสุน, ธนู
ฝนพิษแห่งการเหี่ยวเฉา (Toxic Rain of Withering) (12)
โจมตี, พื้นที่, เคออส, กาลเวลา, กระสุน, ธนู
วาล์ กระแสมีดวน (Vaal Blade Vortex) (12)
คริติคอล, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์, กายภาพ
วาล์ ศรสายฟ้า (Vaal Lightning Arrow) (12)
โจมตี, พื้นที่, กระสุน, สายฟ้า, วาล์, ธนู
วาล์ ฟาดสายฟ้า (Vaal Lightning Strike) (12)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, กาลเวลา, วาล์, สายฟ้า, กระสุน
วาล์ ฝนลูกธนู (Vaal Rain of Arrows) (12)
โจมตี, พื้นที่, กระสุน, วาล์, ธนู
วาล์ รีฟ (Vaal Reave) (12)
โจมตี, พื้นที่, วาล์, ประชิด
วาล์ มีดบินอสรพิษ (Vaal Venom Gyre) (12)
โจมตี, กระสุน, เคออส, กาลเวลา, วาล์
มีดบินอสรพิษ (Venom Gyre) (12)
โจมตี, กระสุน, เคออส, กาลเวลา
ศพไล่ระเบิด (Volatile Dead) (12)
เวท, พื้นที่, ไฟ
ศพไล่ระเบิดแห่งการจองจำ (Volatile Dead of Confinement) (12)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา
ศพไล่ระเบิดแห่งการพลุ่งพล่าน (Volatile Dead of Seething) (12)
เวท, พื้นที่, ไฟ
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour) (16)
เวท, กาลเวลา, น้ำแข็ง
ระเบิดมีด (Blade Blast) (16)
เวท, พื้นที่, กายภาพ
ระเบิดมีดแห่งการปลดปล่อย (Blade Blast of Unloading) (16)
เวท, พื้นที่, กายภาพ, กระจาย
ระเบิดมีดแห่งการจุดชนวนมีด (Blade Blast of Dagger Detonation) (16)
เวท, พื้นที่, กายภาพ, กระจาย
บ้าเลือด (Blood Rage) (16)
เวท, กาลเวลา, กายภาพ
วิชาผิดผี (Desecrate) (16)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, เคออส
ศรบ่วง (Ensnaring Arrow) (16)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ธนู
ระห่ำ (Frenzy) (16)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, ธนู
ระห่ำแห่งการเร่งราวี (Frenzy of Onslaught) (16)
โจมตี, กระสุน, ประชิด, ฟาด, ธนู
สาส์นทรมาน (Herald of Agony) (16)
เวท, สาส์น, มิเนียน, เคออส, กายภาพ
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice) (16)
เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง, สาส์น
คำแช่งนายพราน (Poacher's Mark) (16)
กายภาพ, เวท, คำสาป, สาปแช่ง
วาล์ เกราะน้ำแข็ง (Vaal Arctic Armour) (16)
เวท, กาลเวลา, น้ำแข็ง, วาล์
คำแช่งนักเล่นแร่แปรธาตุ (Alchemist's Mark) (24)
เวท, คำสาป, สาปแช่ง, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ, เคออส
น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง
สง่างาม (Grace) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่
ว่องไว (Haste) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่
เทวศ (Hatred) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง
พาหะโรคระบาด (Plague Bearer) (24)
เวท, เคออส, พื้นที่
โซ่กาลเวลา (Temporal Chains) (24)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, คำสาป, สาปสะกด
วาล์ มลทินน้ำแข็ง (Vaal Impurity of Ice) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์, น้ำแข็ง
วาล์ สง่างาม (Vaal Grace) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์
วาล์ ว่องไว (Vaal Haste) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์
ป้อมหน้าไม้ใหญ่ (Artillery Ballista) (28)
โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ไฟ, กระสุน, ธนู
ป้อมหน้าไม้ใหญ่แห่งกากบาทไขว้ (Artillery Ballista of Cross Strafe) (28)
โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ไฟ, กระสุน, ธนู
ป้อมหน้าไม้ใหญ่แห่งการรวมเป้าหมาย (Artillery Ballista of Focus Fire) (28)
โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ไฟ, กระสุน, ธนู
มีดร่วง (Bladefall) (28)
เวท, พื้นที่, กายภาพ, กาลเวลา
มีดร่วงแห่งระลอก (Bladefall of Volleys) (28)
คริติคอล, เวท, พื้นที่, กายภาพ
มีดร่วงแห่งการทิ่มแทง (Bladefall of Impaling) (28)
คริติคอล, เวท, พื้นที่, กายภาพ
ฝนระเบิด (Blast Rain) (28)
ไฟ, โจมตี, พื้นที่, กระสุน, ธนู
เพลงดาบเกรียวกราว (Blade Flurry) (28)
โจมตี, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ, ประชิด
เพลงดาบเกรียวกราวแห่งการลงมีด (Blade Flurry of Incision) (28)
คริติคอล, โจมตี, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ, ประชิด
ชาร์จพลังพุ่งตัว (Charged Dash) (28)
เคลื่อนที่, พื้นที่, แชนเนล, โจมตี, สายฟ้า, ประชิด
ฌาปนกิจ (Cremation) (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา, กระสุน, ลูกแก้ว
ฌาปนกิจแห่งการขุดศพ (Cremation of Exhuming) (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา, กระสุน, ลูกแก้ว
ฌาปนกิจแห่งภูเขาไฟ (Cremation of the Volcano) (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา, กระสุน, ลูกแก้ว
พายุหมุน (Cyclone) (28)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, แชนเนล, กายภาพ, ประชิด
พายุหมุนแห่งความอลหม่าน (Cyclone of Tumult) (28)
โจมตี, พื้นที่, เคลื่อนที่, แชนเนล, กายภาพ, ประชิด
ศรระเบิด (Explosive Arrow) (28)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ, ธนู
น้ำยาระเบิด (Explosive Concoction) (28)
โจมตี, พื้นที่, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, กระสุน
น้ำยาระเบิดแห่งการทำลายล้าง (Explosive Concoction of Destruction) (28)
คริติคอล, โจมตี, พื้นที่, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, กระสุน
กับดักเครื่องพ่นไฟ (Flamethrower Trap) (28)
กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, ไฟ
กับดักน้ำแข็ง (Ice Trap) (28)
กับดัก, เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง
กับดักน้ำแข็งแห่งความกลวงเปล่า (Ice Trap of Hollowness) (28)
กับดัก, เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง
พุ่งเหล็กกล้า (Lancing Steel) (28)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ
หอกเหล็กกล้าแห่งการสาดสะเก็ด (Lancing Steel of Spraying) (28)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ
ฟาดเชื้อร้าย (Pestilent Strike) (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, พื้นที่, กาลเวลา, เคออส
กับดักกระทุ้งปฐพี (Seismic Trap) (28)
กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, กายภาพ
กับดักกระทุ้งปฐพีแห่งการโป่งพอง (Seismic Trap of Swells) (28)
กับดัก, เวท, พื้นที่, กายภาพ
ลูกศรหายนะ (Scourge Arrow) (28)
โจมตี, กระสุน, แชนเนล, เคออส, ธนู
ลูกศรหายนะแห่งการคุกคาม (Scourge Arrow of Menace) (28)
โจมตี, กระสุน, เคออส, ธนู
ฝนสายฟ้า (Storm Rain) (28)
โจมตี, พื้นที่, สายฟ้า, กระสุน, ธนู
ฝนสายฟ้าแห่งการล่อฟ้า (Storm Rain of the Conduit) (28)
โจมตี, พื้นที่, สายฟ้า, กระสุน, ธนู
ฝนสายฟ้าแห่งรั้ว (Storm Rain of the Fence) (28)
โจมตี, พื้นที่, สายฟ้า, กระสุน, ธนู
โยนโล่เงา (Spectral Shield Throw) (28)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ
โยนโล่เงาแห่งการแตกกระจาย (Spectral Shield Throw of Shattering) (28)
โจมตี, กระสุน, น้ำแข็ง
ศรสลาตัน (Tornado Shot) (28)
โจมตี, กระสุน, ธนู
ศรสลาตันแห่งฟ้ารั่ว (Tornado Shot of Cloudburst) (28)
โจมตี, กระสุน, ธนู
วาล์ เพลงดาบเกรียวกราว (Vaal Blade Flurry) (28)
โจมตี, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ, วาล์, ประชิด
วาล์ พายุหมุน (Vaal Cyclone) (28)
โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์, ประชิด, เคลื่อนที่, แชนเนล, กายภาพ
ฟาดอย่างบ้าคลั่ง (Wild Strike) (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, สายฟ้า, น้ำแข็ง, ไฟ, กระสุน, พื้นที่, ชิ่ง, สุ่มธาตุ
ฟาดอย่างบ้าคลั่งแห่งความสุดขั้ว (Wild Strike of Extremes) (28)
โจมตี, ประชิด, ฟาด, สายฟ้า, น้ำแข็ง, ไฟ, กระสุน, พื้นที่, ชิ่ง, สุ่มธาตุ
ดักโจมตี (Ambush) (34)
คริติคอล, เวท, เคลื่อนที่, กาลเวลา, เดินทาง
ซุ่มยิง (Snipe) (34)
โจมตี, กระสุน, แชนเนล, กายภาพ, ธนู
ประสานสัญชาตญาณ (Intuitive Link) (34)
ทริกเกอร์, เวท, กาลเวลา, ประสาน
วิ่งทะลุมิติ (Phase Run) (34)
เวท, กาลเวลา, เคลื่อนที่, กายภาพ, เดินทาง
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem) (34)
คริติคอล, น้ำแข็ง, มิเนียน, เวท, โกเลม
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็งแห่งโขยง (Summon Ice Golem of Hordes) (34)
น้ำแข็ง, มิเนียน, เวท, โกเลม
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็งแห่งการแตกสลาย (Summon Ice Golem of Shattering) (34)
น้ำแข็ง, มิเนียน, เวท, โกเลม
รอยแยกกาลเวลา (Temporal Rift) (34)
เวท
พายุสลาตัน (Tornado) (34)
เวท, กาลเวลา, กายภาพ, พื้นที่, ลูกแก้ว
พายุสลาตันแห่งธาตุระส่ำระสาย (Tornado of Elemental Turbulence) (34)
เวท, กาลเวลา, กายภาพ, พื้นที่, ลูกแก้ว, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สุ่มธาตุ
ประสานดูดกลืน (Vampiric Link) (34)
เวท, กาลเวลา, ประสาน
ชื่อ
แพร่โรคร้าย (Blight) (1)
เวท, เคออส, พื้นที่, แชนเนล, กาลเวลา
แพร่โรคร้ายแห่งโรคติดต่อ (Blight of Contagion) (1)
เวท, เคออส, พื้นที่, แชนเนล, กาลเวลา
แพร่โรคร้ายแห่งการสิ้นสลาย (Blight of Atrophy) (1)
เวท, เคออส, พื้นที่, แชนเนล, กาลเวลา
บอลไฟ (Fireball) (1)
กระสุน, เวท, พื้นที่, ไฟ
คลื่นเยือกแข็ง (Freezing Pulse) (1)
เวท, กระสุน, น้ำแข็ง
บอลเยือกแข็ง (Frostbolt) (1)
เวท, กระสุน, น้ำแข็ง
กระสุนจลนศาสตร์ (Kinetic Bolt) (1)
โจมตี, กระสุน
กระสุนจลนศาสตร์แห่งการแบ่งส่วน (Kinetic Bolt of Fragmentation) (1)
โจมตี, กระสุน
สายฟ้าแลบ (Lightning Tendrils) (1)
คริติคอล, เวท, พื้นที่, สายฟ้า, แชนเนล
สายฟ้าแลบแห่งความพิกล (Lightning Tendrils of Eccentricity) (1)
คริติคอล, เวท, พื้นที่, สายฟ้า, แชนเนล
สายฟ้าแลบแห่งการยกระดับ (Lightning Tendrils of Escalation) (1)
เวท, พื้นที่, สายฟ้า, แชนเนล
กระสุนหินหลอม (Rolling Magma) (1)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กระสุน, ชิ่ง
ปลุกซอมบี้ (Raise Zombie) (1)
เวท, มิเนียน
ปลุกซอมบี้แห่งการทุบ (Raise Zombie of Slamming) (1)
เวท, มิเนียน
ปลุกซอมบี้แห่งการร่วงหล่น (Raise Zombie of Falling) (1)
เวท, มิเนียน
เปลวไฟชำระล้าง (Purifying Flame) (1)
ไฟ, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ
เปลวไฟชำระล้างแห่งการเผยแผ่ (Purifying Flame of Revelations) (1)
ไฟ, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ
ประกายสายฟ้า (Spark) (1)
เวท, กระสุน, กาลเวลา, สายฟ้า
ประกายสายฟ้าแห่งพลังกระจาย (Spark of the Nova) (1)
เวท, กระสุน, กาลเวลา, สายฟ้า
ประกายสายฟ้าแห่งการไม่อาจคาดเดา (Spark of the Unpredictability) (1)
เวท, กระสุน, กาลเวลา, สายฟ้า
ทุ่นระเบิดสายฟ้า (Stormblast Mine) (1)
ทุ่นระเบิด, เวท, พื้นที่, สายฟ้า, ออร่า, กระจาย
วาล์ แพร่โรคร้าย (Vaal Blight) (1)
เวท, เคออส, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์, กระจาย, แชนเนล
วาล์ บอลไฟ (Vaal Fireball) (1)
กระสุน, เวท, พื้นที่, วาล์, ไฟ
วาล์ ประกายสายฟ้า (Vaal Spark) (1)
เวท, กระสุน, กาลเวลา, วาล์, สายฟ้า
โรคติดต่อ (Contagion) (4)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, เคออส
โรคติดต่อแห่งการทุเลา (Contagion of Subsiding) (4)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, เคออส
โรคติดต่อแห่งการส่งต่อ (Contagion of Transference) (4)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, เคออส
กับดักแปรพักตร์ (Conversion Trap) (4)
กับดัก, เวท, กาลเวลา
กำแพงไฟ (Flame Wall) (4)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ
ระเบิดน้ำแข็ง (Frost Bomb) (4)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, น้ำแข็ง, ลูกแก้ว
ระเบิดน้ำแข็งแห่งความไม่เสถียร (Frost Bomb of Instability) (4)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, น้ำแข็ง
ระเบิดน้ำแข็งแห่งการมาถึง (Frost Bomb of Forthcoming) (4)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, น้ำแข็ง
กำแพงน้ำแข็ง (Frost Wall) (4)
เวท, กาลเวลา, น้ำแข็ง
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink) (4)
เวท, เคลื่อนที่, กาลเวลา, น้ำแข็ง, เดินทาง, ก้าวพริบตา, พื้นที่
ก้าวน้ำแข็งพริบตาแห่งระเบิดเหมันต์ (Frostblink of Wintry Blast) (4)
เวท, เคลื่อนที่, น้ำแข็ง, เดินทาง, พื้นที่
ลูกแก้ววายุ (Orb of Storms) (4)
สายฟ้า, เวท, พื้นที่, ชิ่ง, ลูกแก้ว
อัญเชิญวิญญาณเกรี้ยวกราด (Summon Raging Spirit) (4)
เวท, มิเนียน, กาลเวลา, ไฟ
อัญเชิญวิญญาณเกรี้ยวกราดแห่งความมหึมา (Summon Raging Spirit of Enormity) (4)
เวท, มิเนียน, กาลเวลา, ไฟ
อัญเชิญวัตถุศักดิ์สิทธิ์ (Summon Holy Relic) (4)
มิเนียน, เวท
อัญเชิญวัตถุศักดิ์สิทธิ์แห่งการลงทัณฑ์ (Summon Holy Relic of Conviction) (4)
มิเนียน, เวท
กระจ่าง (Clarity) (10)
ออร่า, เวท, พื้นที่
สลับร่าง (Bodyswap) (10)
เคลื่อนที่, เวท, พื้นที่, ไฟ, เดินทาง
สลับร่างแห่งการสังเวย (Bodyswap of Sacrifice) (10)
เคลื่อนที่, เวท, พื้นที่, ไฟ, เดินทาง, มิเนียน
พุ่งไฟ (Flame Dash) (10)
เวท, เคลื่อนที่, กาลเวลา, ไฟ, เดินทาง, ก้าวพริบตา
พุ่งไฟแห่งการหวนคืน (Flame Dash of Return) (10)
เวท, เคลื่อนที่, กาลเวลา, ไฟ
กับดักดูดพลัง (Siphoning Trap) (10)
กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
วาร์ปสายฟ้า (Lightning Warp) (10)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, เคลื่อนที่, สายฟ้า, เดินทาง
อัญเชิญโครงกระดูก (Summon Skeletons) (10)
เวท, มิเนียน, กาลเวลา
อัญเชิญโครงกระดูกแห่งนักธนู (Summon Skeletons of Archers) (10)
เวท, มิเนียน, กาลเวลา
อัญเชิญโครงกระดูกแห่งนักเวท (Summon Skeletons of Mages) (10)
เวท, มิเนียน, กาลเวลา, สุ่มธาตุ
วาล์ กระจ่าง (Vaal Clarity) (10)
ออร่า, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์
วาล์ วาร์ปสายฟ้า (Vaal Lightning Warp) (10)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์, สายฟ้า, เคลื่อนที่, เดินทาง
วาล์ อัญเชิญโครงกระดูก (Vaal Summon Skeletons) (10)
เวท, มิเนียน, กาลเวลา, วาล์
เหี่ยวเฉา (Wither) (10)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, เคออส, แชนเนล
สายฟ้าชิ่ง (Arc) (12)
เวท, ชิ่ง, สายฟ้า
สายฟ้าชิ่งแห่งกระแสฉับพลัน (Arc of Surging) (12)
เวท, สายฟ้า
สายฟ้าชิ่งแห่งการกวัดแกว่ง (Arc of Oscillating) (12)
เวท, ชิ่ง, สายฟ้า
น้ำแข็งคืบคลาน (Creeping Frost) (12)
เวท, กระสุน, กาลเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
ลูกไฟกระหน่ำยิง (Blazing Salvo) (12)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กระสุน
เซ่นไหว้ด้วยกระดูก (Bone Offering) (12)
มิเนียน, เวท, กาลเวลา
ดูดแก่นแท้ (Essence Drain) (12)
เวท, กระสุน, กาลเวลา, เคออส, พื้นที่
ดูดแก่นแท้แห่งความจนตรอก (Essence Drain of Desperation) (12)
เวท, กระสุน, กาลเวลา, เคออส, พื้นที่
ดูดแก่นแท้แห่งความโฉดชั่ว (Essence Drain of Wickedness) (12)
เวท, กระสุน, กาลเวลา, เคออส, พื้นที่
ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray) (12)
เวท, ไฟ, กาลเวลา, แชนเนล
ลำแสงแผดเผาแห่งการเผาทิ้ง (Scorching Ray of Immolation) (12)
เวท, ไฟ, กาลเวลา, แชนเนล
คลื่นเพลิง (Flame Surge) (12)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา
คลื่นเพลิงแห่งการสันดาป (Flame Surge of Combusting) (12)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา
เซ่นไหว้ด้วยเนื้อหนัง (Flesh Offering) (12)
มิเนียน, เวท, กาลเวลา
ทุ่นระเบิดเกล็ดน้ำแข็ง (Icicle Mine) (12)
ทุ่นระเบิด, คริติคอล, เวท, กระสุน, น้ำแข็ง, ออร่า, พื้นที่
ทุ่นระเบิดเกล็ดน้ำแข็งแห่งพัดกระพือ (Icicle Mine of Fanning) (12)
ทุ่นระเบิด, คริติคอล, เวท, กระสุน, น้ำแข็ง, ออร่า, พื้นที่
ทุ่นระเบิดเกล็ดน้ำแข็งแห่งการบ่อนทำลาย (Icicle Mine of Sabotage) (12)
ทุ่นระเบิด, คริติคอล, เวท, กระสุน, น้ำแข็ง, ออร่า, พื้นที่
น้ำแข็งกระจาย (Ice Nova) (12)
เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง, กระจาย
น้ำแข็งกระจายแห่งบอลเยือกแข็ง (Ice Nova of Frostbolts) (12)
เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง, กระจาย
น้ำแข็งกระจายแห่งการแช่แข็ง (Ice Nova of Deep Freeze) (12)
เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง, กระจาย
หอกน้ำแข็ง (Ice Spear) (12)
คริติคอล, เวท, กระสุน, น้ำแข็ง
หอกน้ำแข็งแห่งการแยก (Ice Spear of Splitting) (12)
เวท, กระสุน, น้ำแข็ง
เผาให้สิ้น (Incinerate) (12)
เวท, ไฟ, แชนเนล, พื้นที่
เผาให้สิ้นแห่งการขยายตัว (Incinerate of Expanse) (12)
เวท, ไฟ, แชนเนล, พื้นที่
เผาให้สิ้นแห่งการระบายความร้อน (Incinerate of Venting) (12)
เวท, ไฟ, แชนเนล, พื้นที่
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap) (12)
กับดัก, คริติคอล, เวท, กระสุน, สายฟ้า
กับดักสายฟ้าแห่งประกายสายฟ้า (Lightning Trap of Sparking) (12)
กับดัก, คริติคอล, เวท, กระสุน, สายฟ้า
พันธะมานา (Manabond) (12)
เวท, พื้นที่, สายฟ้า, อาคม
ดูดพลัง (Power Siphon) (12)
คริติคอล, โจมตี, กระสุน
ดูดพลังแห่งจอมเวท (Power Siphon of the Archmage) (12)
โจมตี, กระสุน, สายฟ้า
เซ่นไหว้ด้วยวิญญาณ (Spirit Offering) (12)
มิเนียน, เวท, กาลเวลา
ตราเวทสายฟ้า (Storm Brand) (12)
สายฟ้า, เวท, พื้นที่, ชิ่ง, กาลเวลา, ตราเวท
ตราเวทสายฟ้าแห่งความลังเล (Storm Brand of Indecision) (12)
สายฟ้า, เวท, พื้นที่, ชิ่ง, กาลเวลา, ตราเวท
ระเบิดสายฟ้าฉับพลัน (Storm Burst) (12)
พื้นที่, เวท, สายฟ้า, แชนเนล, กาลเวลา, กายภาพ
เรียกสายฟ้า (Storm Call) (12)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า
วาล์ สายฟ้าชิ่ง (Vaal Arc) (12)
เวท, ชิ่ง, วาล์, สายฟ้า, กาลเวลา
วาล์ น้ำแข็งกระจาย (Vaal Ice Nova) (12)
เวท, พื้นที่, วาล์, น้ำแข็ง, กระจาย
วาล์ กับดักสายฟ้า (Vaal Lightning Trap) (12)
กับดัก, คริติคอล, เวท, กระสุน, กาลเวลา, วาล์, สายฟ้า
วาล์ ดูดพลัง (Vaal Power Siphon) (12)
คริติคอล, โจมตี, กระสุน, วาล์
วาล์ เรียกสายฟ้า (Vaal Storm Call) (12)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์, สายฟ้า
ระเบิดวอลทาซิก (Voltaxic Burst) (12)
เวท, พื้นที่, เคออส, สายฟ้า, กระจาย, กาลเวลา
ตราเวทหน้าหนาว (Wintertide Brand) (12)
เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง, กาลเวลา, ตราเวท
ม่านอาคม (Arcane Cloak) (16)
เวท, กาลเวลา, ตั้งรับ, สายฟ้า, อาคม
ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Cold Snap) (16)
เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง, กาลเวลา
ดีดนิ้วน้ำแข็งแห่งพลัง (Cold Snap of Power) (16)
คริติคอล, เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง
คำแช่งนักฆ่า (Assassin's Mark) (16)
คริติคอล, เวท, คำสาป, สาปแช่ง
พิธีต้องห้าม (Forbidden Rite) (16)
เวท, พื้นที่, เคออส, กระสุน
พิธีต้องห้ามแห่งการสังเวยวิญญาณ (Forbidden Rite of Soul Sacrifice) (16)
เวท, พื้นที่, เคออส, กระสุน
สนามกระแสไฟ (Galvanic Field) (16)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า, ชิ่ง, ลูกแก้ว
สนามกระแสไฟแห่งความแรงกล้า (Galvanic Field of Intensity) (16)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า, ชิ่ง, ลูกแก้ว
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder) (16)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า, สาส์น
คลื่นพลังลงทัณฑ์ (Wave of Conviction) (16)
ไฟ, สายฟ้า, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ
เรียกคืนตราเวท (Brand Recall) (16)
ตราเวท, เวท
ไฟธรรมะ (Righteous Fire) (16)
เวท, พื้นที่, ไฟ
ไฟธรรมะแห่งการอุทิศแก่อาคม (Righteous Fire of Arcane Devotion) (16)
เวท, พื้นที่, ไฟ
อัญเชิญหุ่นยนต์จิ๋ว (Summon Skitterbots) (16)
กับดัก, ทุ่นระเบิด, เวท, มิเนียน, น้ำแข็ง, สายฟ้า, พื้นที่, ออร่า
โล่วายุ (Tempest Shield) (16)
เวท, สายฟ้า, ชิ่ง
วาล์ ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Vaal Cold Snap) (16)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์, น้ำแข็ง
วาล์ ไฟธรรมะ (Vaal Righteous Fire) (16)
เวท, พื้นที่, ไฟ, วาล์, กาลเวลา
คาถาอัตโนมัติ (Automation) (24)
ทริกเกอร์, เวท
ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity) (24)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า, คำสาป, สาปสะกด
เรียกประชุม (Convocation) (24)
มิเนียน, เวท, กาลเวลา
หิงสา (Malevolence) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่
คาถามรณะ (Bane) (24)
เคออส, ทริกเกอร์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สาปสะกด
คาถามรณะแห่งการประณาม (Bane of Condemnation) (24)
เคออส, ทริกเกอร์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สาปสะกด
วินัย (Discipline) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่
แพ้ธาตุ (Elemental Weakness) (24)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, คำสาป, สาปสะกด
ดาบพลังงาน (Energy Blade) (24)
เวท, สายฟ้า
หมดเรี่ยวแรง (Enfeeble) (24)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, คำสาป, สาปสะกด
ไวไฟ (Flammability) (24)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ, คำสาป, สาปสะกด
น้ำแข็งกัด (Frostbite) (24)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, น้ำแข็ง, คำสาป, สาปสะกด
สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, สายฟ้า
ธาตุพิสุทธิ์ (Purity of Elements) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่
คลั่งศาสนา (Zealotry) (24)
ออร่า, คริติคอล, เวท, พื้นที่
มือเวทจอมขมัง (Spellslinger) (24)
ทริกเกอร์, เวท
วาล์ วินัย (Vaal Discipline) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์
วาล์ มลทินสายฟ้า (Vaal Impurity of Lightning) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, วาล์, สายฟ้า
สิ้นหวัง (Despair) (24)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, เคออส, คำสาป, สาปสะกด
พิโรธ (Wrath) (24)
ออร่า, เวท, พื้นที่, สายฟ้า
ตราเวทวันสิ้นโลก (Armageddon Brand) (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา, ตราเวท
ตราเวทวันสิ้นโลกแห่งความเปราะบาง (Armageddon Brand of Volatility) (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา, ตราเวท
ตราเวทวันสิ้นโลกแห่งการเรียกคืน (Armageddon Brand of Recall) (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, กาลเวลา, ตราเวท
บอลสายฟ้า (Ball Lightning) (28)
เวท, กระสุน, พื้นที่, สายฟ้า
บอลสายฟ้าแห่งการโคจร (Ball Lightning of Orbiting) (28)
เวท, กระสุน, พื้นที่, สายฟ้า
บอลสายฟ้าแห่งความแน่นิ่ง (Ball Lightning of Static) (28)
เวท, พื้นที่, สายฟ้า, ลูกแก้ว
หอกสายฟ้า (Crackling Lance) (28)
เวท, พื้นที่, สายฟ้า
หอกสายฟ้าแห่งการแตกแขนง (Crackling Lance of Branching) (28)
เวท, พื้นที่, สายฟ้า
หอกสายฟ้าแห่งการแหลกสลาย (Crackling Lance of Disintegration) (28)
เวท, พื้นที่, สายฟ้า
สัญญามืด (Dark Pact) (28)
มิเนียน, เวท, พื้นที่, ชิ่ง, เคออส, กระจาย
ปลดปล่อยพลัง (Discharge) (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, กระจาย
ปลดปล่อยพลังแห่งความทุกข์ยาก (Discharge of Misery) (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, กระจาย
เทพพิโรธ (Divine Ire) (28)
สายฟ้า, เวท, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ
เทพพิโรธแห่งสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ (Divine Ire of Holy Lightning) (28)
สายฟ้า, เวท, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ
เทพพิโรธแห่งการแหลกสลาย (Divine Ire of Disintegration) (28)
สายฟ้า, เวท, พื้นที่, แชนเนล, กายภาพ
ดวงตาเหมันต์ (Eye of Winter) (28)
เวท, กระสุน, น้ำแข็ง
ดวงตาเหมันต์แห่งการสิ้นสุด (Eye of Winter of Finality) (28)
เวท, กระสุน, น้ำแข็ง
ดวงตาเหมันต์แห่งความไม่จีรัง (Eye of Winter of Transience) (28)
เวท, กระสุน, น้ำแข็ง
ทุ่นระเบิดสะเก็ดไฟ (Pyroclast Mine) (28)
ทุ่นระเบิด, เวท, กระสุน, ไฟ, พื้นที่, ออร่า, กระจาย
ทุ่นระเบิดสะเก็ดไฟแห่งการบ่อนทำลาย (Pyroclast Mine of Sabotage) (28)
ทุ่นระเบิด, เวท, กระสุน, ไฟ, พื้นที่, ออร่า, กระจาย
พายุไฟ (Firestorm) (28)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ
พายุไฟแห่งดาวตก (Firestorm of Meteors) (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ
พายุไฟแห่งการเทถล่ม (Firestorm of Pelting) (28)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ
ระเบิดเพลิง (Flameblast) (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, แชนเนล
ระเบิดเพลิงแห่งความว่องไว (Flameblast of Celerity) (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, แชนเนล
ระเบิดเพลิงแห่งการหดตัว (Flameblast of Contraction) (28)
เวท, พื้นที่, ไฟ, แชนเนล
น้ำวน (Vortex) (28)
เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง, กาลเวลา, กระจาย
น้ำวนแห่งการถ่ายทอด (Vortex of Projection) (28)
เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง, กาลเวลา, กระจาย
เยือกแข็งเรียงหลั่น (Glacial Cascade) (28)
เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง, กายภาพ
เยือกแข็งเรียงหลั่นแห่งรอยแยก (Glacial Cascade of the Fissure) (28)
เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง, กายภาพ
ระเบิดคำสาป (Hexblast) (28)
เวท, พื้นที่, เคออส, สาปสะกด
ระเบิดคำสาปแห่งความขัดแย้งกัน (Hexblast of Contradiction) (28)
เวท, พื้นที่, เคออส, สาปสะกด
ระเบิดคำสาปแห่งหายนะ (Hexblast of Havoc) (28)
เวท, พื้นที่, เคออส, สาปสะกด
ระเบิดจลนศาสตร์ (Kinetic Blast) (28)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่
ระเบิดจลนศาสตร์แห่งการรวมระเบิด (Kinetic Blast of Clustering) (28)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
คาถาล่อฟ้า (Lightning Conduit) (28)
เวท, พื้นที่, สายฟ้า
คาถาล่อฟ้าแห่งสรวงสวรรค์ (Lightning Conduit of the Heavens) (28)
เวท, พื้นที่, สายฟ้า
กับดักขดลวดสายฟ้า (Lightning Spire Trap) (28)
กับดัก, คริติคอล, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, สายฟ้า
กับดักขดลวดสายฟ้าแห่งการจี้ไฟฟ้า (Lightning Spire Trap of Zapping) (28)
กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, สายฟ้า
กับดักขดลวดสายฟ้าแห่งพลังเหลือล้น (Lightning Spire Trap of Overloading) (28)
กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, สายฟ้า
ตราเวทผู้บำเพ็ญ (Penance Brand) (28)
เวท, พื้นที่, กายภาพ, สายฟ้า, กาลเวลา, ตราเวท
ตราเวทผู้บำเพ็ญแห่งการสลายตัว (Penance Brand of Dissipation) (28)
เวท, พื้นที่, กายภาพ, สายฟ้า, กาลเวลา, ตราเวท
ตราเวทผู้บำเพ็ญแห่งการนำไฟฟ้า (Penance Brand of Conduction) (28)
เวท, พื้นที่, กายภาพ, สายฟ้า, กาลเวลา, ตราเวท
ปลุกสเปคเตอร์ (Raise Spectre) (28)
เวท, มิเนียน
ปลุกสเปคเตอร์แห่งความไม่จีรัง (Raise Spectre of Transience) (28)
เวท, มิเนียน, กาลเวลา
สายฟ้ากระจาย (Shock Nova) (28)
เวท, พื้นที่, สายฟ้า, กระจาย
ฉีกวิญญาณ (Soulrend) (28)
เคออส, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กระสุน
ฉีกวิญญาณแห่งการเก็บเกี่ยว (Soulrend of Reaping) (28)
เคออส, เวท, กระสุน
ฉีกวิญญาณแห่งเกลียว (Soulrend of the Spiral) (28)
เคออส, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กระสุน
อักขระสายฟ้า (Stormbind) (28)
เวท, พื้นที่, แชนเนล, สายฟ้า, กาลเวลา, อาคม
อักขระสายฟ้าแห่งการเทเลพอร์ต (Stormbind of Teleportation) (28)
เวท, พื้นที่, แชนเนล, สายฟ้า, กาลเวลา, อาคม, เคลื่อนที่, เดินทาง, ก้าวพริบตา
อัญเชิญยมทูต (Summon Reaper) (28)
กายภาพ, มิเนียน, เวท
อัญเชิญยมทูตแห่งวิญญาณคืนถิ่น (Summon Reaper of Revenants) (28)
มิเนียน, เวท
อัญเชิญยมทูตแห่งการคว้านไส้ (Summon Reaper of Eviscerating) (28)
กายภาพ, มิเนียน, เวท
วาล์ พายุไฟ (Firestorm) (28)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ, วาล์
วาล์ ระเบิดเพลิง (Vaal Flameblast) (28)
เวท, พื้นที่, วาล์, ไฟ, แชนเนล
ลูกแก้วเหมันต์ (Winter Orb) (28)
น้ำแข็ง, เวท, แชนเนล, พื้นที่, กาลเวลา, กระสุน, ลูกแก้ว
เรียกประชุม (Convocation) (31)
เวท, กาลเวลา, มิเนียน
ประสานวินาศ (Destructive Link) (34)
คริติคอล, เวท, กาลเวลา, ประสาน
ม่านพลังน้ำแข็ง (Frost Shield) (34)
คริติคอล, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, น้ำแข็ง
วงวารี (Hydrosphere) (34)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, น้ำแข็ง, ลูกแก้ว, สายฟ้า, กายภาพ
ตราสัญลักษณ์แห่งพลัง (Sigil of Power) (34)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า, อาคม
ประสานวิญญาณ (Soul Link) (34)
เวท, กาลเวลา, ประสาน
อัญเชิญโกเลมซากศพ (Summon Carrion Golem) (34)
กายภาพ, มิเนียน, เวท, โกเลม
อัญเชิญโกเลมซากศพแห่งโขยง (Summon Carrion Golem of Hordes) (34)
กายภาพ, มิเนียน, เวท, โกเลม
อัญเชิญโกเลมซากศพแห่งการเก็บซาก (Summon Carrion Golem of Scavenging) (34)
กายภาพ, มิเนียน, เวท, โกเลม
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem) (34)
เคออส, มิเนียน, เวท, โกเลม
อัญเชิญโกเลมเคออสแห่งโขยง (Summon Chaos Golem of Hordes) (34)
เคออส, มิเนียน, เวท, โกเลม
อัญเชิญโกเลมเคออสแห่งความโกลาหล (Summon Chaos Golem of the Maelström) (34)
เคออส, มิเนียน, เวท, โกเลม
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem) (34)
สายฟ้า, มิเนียน, เวท, โกเลม
อัญเชิญโกเลมสายฟ้าแห่งโขยง (Summon Lightning Golem of Hordes) (34)
สายฟ้า, มิเนียน, เวท, โกเลม
หลุมต่างมิติ (Void Sphere) (34)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ, เคออส, ลูกแก้ว
หลุมต่างมิติแห่งการฉีกทึ้ง (Void Sphere of Rending) (34)
เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ, เคออส, ลูกแก้ว
ตราเวทผู้สร้าง (Arcanist Brand) (38)
ทริกเกอร์, เวท, กาลเวลา, ตราเวท
ชื่อ
เร่งฝีเท้า (Quickstep) (1)
เวท, เคลื่อนที่, เดินทาง, ก้าวพริบตา
จุดชนวนทุ่นระเบิด (Detonate Mines) (8)
ทุ่นระเบิด, เวท
เปิดวาร์ป (Portal) (10)
เวท
วาล์ บรีช (Vaal Breach) (10)
เวท, วาล์
หินสกิล Summary /450 ⍟
Iconชื่อเลเวลโอกาสคริติคอลประสิทธิภาพการเสริมความเสียหายเวลาร่าย
เปิดวาร์ป (Portal)100.00%100%2.50
วาล์ บรีช (Vaal Breach)100.00%100%2.50
จุดชนวนทุ่นระเบิด (Detonate Mines)80.00%100%0.00
เร่งฝีเท้า (Quickstep)10.00%100%0.15
กระโจนทุบ (Leap Slam)100.00%150%1.40
กระโจนทุบ (Leap Slam)100.00%320%1.40
ควง (Sweep)120.00%281%1.15
ทุบพื้น (Ground Slam)10.00%188%1.00
ทุบพื้น (Ground Slam)10.00%340%1.00
วาล์ ทุบพื้น (Vaal Ground Slam)10.00%375%1.00
ปาด (Cleave)10.00%237%1.00
ปาด (Cleave)10.00%300%1.00
โล่พุ่งชน (Shield Charge)100.00%100%1.00
คำรามทนทาน (Enduring Cry)100.00%100%0.80
เรียกความอมตะ (Immortal Call)340.00%100%0.00
วาล์ เรียกความอมตะ (Vaal Immortal Call)340.00%100%0.00
ระเบิดอเวจี (Infernal Blow)120.00%166%1.00
ค้อนเยือกแข็ง (Glacial Hammer)10.00%269%1.00
วาล์ ค้อนเยือกแข็ง (Vaal Glacial Hammer)10.00%250%1.00
คำแช่งขุนศึก (Warlord's Mark)160.00%100%0.50
ลงทัณฑ์ (Punishment)240.00%100%0.50
ฟาดหนักหน่วง (Heavy Strike)10.00%313%1.00
แสดงอำนาจ (Dominating Blow)280.00%238%1.00
กระดองหลอมละลาย (Molten Shell)40.00%100%0.00
วาล์ กระดองหลอมละลาย (Vaal Molten Shell)40.00%100%0.00
กำลังวังชา (Vitality)100.00%100%0.00
ปณิธาน (Determination)240.00%100%0.00
โทสะ (Anger)240.00%100%0.00
โทเทมคลื่นสะท้อน (Shockwave Totem)285.00%110%0.60
โทเทมฟื้นชีวิต (Rejuvenation Totem)40.00%100%0.60
โทเทมล่อเป้า (Decoy Totem)40.00%100%1.00
โทเทมกินศพ (Devouring Totem)40.00%100%1.00
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)45.00%35%0.25
โทเทมไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Flame Totem)45.00%35%0.18
สายสัมพันธ์เร่าร้อน (Searing Bond)120.00%100%1.00
ปลุกเสกผู้พิทักษ์ (Animate Guardian)280.00%100%0.60
ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire)240.00%100%0.00
วาล์ มลทินไฟ (Vaal Impurity of Fire)240.00%100%0.00
ฟาดหลอมละลาย (Molten Strike)10.00%185%1.00
ฟาดหลอมละลาย (Molten Strike)10.00%130%1.00
สาส์นธุลี (Herald of Ash)160.00%100%0.00
สาส์นพิสุทธิ์ (Herald of Purity)160.00%100%0.00
คาดการณ์ (Reckoning)40.00%175%1.00
ฟาดสายฟ้าสถิต (Static Strike)120.00%188%1.00
ทวงแค้น (Vengeance)240.00%255%1.00
อัญเชิญโกเลมไฟ (Summon Flame Golem)340.00%100%1.00
ทุบคลื่นน้ำแข็ง (Ice Crash)280.00%350%1.00
ทุบคลื่นน้ำแข็ง (Ice Crash)280.00%250%1.00
คำรามรวมทัพ (Rallying Cry)240.00%100%0.80
คำรามโลกันตร์ (Infernal Cry)240.00%100%0.80
ฟาดอย่างระมัดระวัง (Vigilant Strike)40.00%350%1.00
อัญเชิญโกเลมศิลา (Summon Stone Golem)340.00%100%1.00
แผ่นดินไหว (Earthquake)280.00%150%1.00
บรรพชนร่มโพธิ์ร่มไทร (Ancestral Protector)40.00%180%1.00
บรรพชนผู้นำทัพ (Ancestral Warchief)280.00%166%1.00
แผ่นดินแยก (Sunder)120.00%325%1.00
แผ่นดินแยก (Sunder)120.00%250%1.00
ทุบเปลือกโลกแยก (Tectonic Slam)280.00%275%1.00
ทุบเปลือกโลกแยก (Tectonic Slam)280.00%240%1.00
บอบบาง (Vulnerability)240.00%100%0.50
วาล์ แผ่นดินไหว (Vaal Earthquake)280.00%106%1.00
วาล์ บรรพชนผู้นำทัพ (Vaal Ancestral Warchief)280.00%154%1.00
เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ (Consecrated Path)280.00%230%1.00
เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ (Consecrated Path)280.00%180%1.00
เฆี่ยนตี (Smite)10.00%273%1.00
เฆี่ยนตี (Smite)10.00%250%1.00
ธงสงคราม (War Banner)40.00%100%0.00
ธงหวาดกลัว (Dread Banner)240.00%100%0.00
ผิวเหล็ก (Steelskin)40.00%100%0.00
พายุดาบ (Bladestorm)280.00%150%1.00
พายุดาบ (Bladestorm)280.00%180%1.00
โลหิตและวาลุกา (Blood and Sand)40.00%100%0.00
ปลดปล่อยความบ้าคลั่ง (Berserk)340.00%100%0.00
แทงทะลุ (Perforate)10.00%265%1.00
แทงทะลุ (Perforate)10.00%85%1.00
โซ่ล่ามตะขอ (Chain Hook)120.00%169%1.00
เลือดเนื้อและศิลา (Flesh and Stone)160.00%100%0.00
โอหัง (Pride)240.00%100%0.00
คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry)100.00%100%0.80
คำรามก้องปฐพี (Seismic Cry)160.00%100%0.80
คำรามบรรพชน (Ancestral Cry)160.00%100%0.80
พสุธาสะบั้น (Earthshatter)120.00%200%1.00
พสุธาสะบั้น (Earthshatter)120.00%150%1.00
พสุธาสะบั้น (Earthshatter)120.00%170%1.00
คำรามแม่ทัพ (General's Cry)240.00%100%0.80
โลหิตชอนไช (Exsanguinate)126.00%270%0.80
โลหิตชอนไช (Exsanguinate)126.00%60%0.80
ไข้ก่อมลทิน (Corrupting Fever)160.00%100%0.00
เคียวเก็บเกี่ยว (Reap)286.00%210%0.80
โลหิตแน่นิ่ง (Petrified Blood)240.00%100%0.00
ธงแข็งขืน (Defiance Banner)160.00%100%0.00
ความคลั่งหมุนวน (Rage Vortex)280.00%62%1.00
คำรามนักรบเวท (Battlemage's Cry)240.00%100%0.80
อภัยบาป (Absolution)126.00%200%0.75
โล่บดขยี้ (Shield Crush)10.00%100%1.00
สลายกระดูก (Boneshatter)280.00%250%1.00
สลายกระดูก (Boneshatter)280.00%275%1.00
ประสานเพลิง (Flame Link)340.00%100%0.50
ประสานพิทักษ์ (Protective Link)340.00%100%0.50
ภูเขาไฟผ่าแยก (Volcanic Fissure)120.00%185%1.00
วาล์ ภูเขาไฟผ่าแยก (Vaal Volcanic Fissure)120.00%220%1.00
กองพันเยือกแข็ง (Frozen Legion)390.00%100%0.70
วาล์ ปาด (Vaal Cleave)10.00%400%1.00
วาล์ ฟาดหลอมละลาย (Vaal Molten Strike)10.00%110%1.00
วาล์ เฆี่ยนตี (Vaal Smite)10.00%430%1.00
วาล์ เคียวเก็บเกี่ยว (Vaal Reap)286.00%420%0.80
วาล์ อภัยบาป (Vaal Absolution)120.00%100%0.50
วาล์ แสดงอำนาจ (Vaal Domination)280.00%100%0.50
วาล์ โทเทมฟื้นชีวิต (Vaal Rejuvenation Totem)40.00%100%0.10
บัญชาศึก (Call to Arms)240.00%100%0.00
ชาร์จพลังพุ่งตัว (Charged Dash)280.00%121%1.00
เพลงดาบเกรียวกราว (Blade Flurry)280.00%49%1.00
ฟาดสองที (Double Strike)10.00%140%1.00
ฟาดสองที (Double Strike)10.00%95%1.00
วาล์ ฟาดสองที (Vaal Double Strike)10.00%41%1.00
ฉีกร่าง (Lacerate)120.00%154%1.00
ฉีกร่าง (Lacerate)120.00%310%1.00
ฉีกร่าง (Lacerate)120.00%120%1.00
ปะทะด้วยธาตุ (Elemental Hit)120.00%100%1.00
ฟาดคู่ (Dual Strike)10.00%244%1.00
รำมีดพุ่ง (Whirling Blades)100.00%150%2.60
ระห่ำ (Frenzy)160.00%135%1.00
ระเบิดมรณะ (Detonate Dead)46.00%160%0.60
ระเบิดมรณะ (Detonate Dead)46.00%100%0.60
ระเบิดมรณะ (Detonate Dead)46.00%100%0.80
วาล์ ระเบิดมรณะ (Vaal Detonate Dead)45.00%200%0.60
ศพไล่ระเบิด (Volatile Dead)125.00%170%0.80
ศพไล่ระเบิด (Volatile Dead)125.00%210%0.80
ขุดซาก (Unearth)106.00%140%0.30
ศรแยก (Split Arrow)10.00%119%1.00
ศรแยก (Split Arrow)10.00%160%1.00
ศรกัดกร่อน (Caustic Arrow)10.00%64%1.00
ศรกัดกร่อน (Caustic Arrow)10.00%70%1.00
บ้าเลือด (Blood Rage)160.00%100%0.00
ฟาดพริบตา (Flicker Strike)100.00%210%1.00
วาล์ ฟาดพริบตา (Vaal Flicker Strike)100.00%210%1.00
ฟาดอสรพิษ (Viper Strike)10.00%154%1.00
วิ่งทะลุมิติ (Phase Run)340.00%100%0.00
ศรระเบิด (Explosive Arrow)280.00%100%1.00
โซ่กาลเวลา (Temporal Chains)240.00%100%0.50
คำแช่งนักซุ่มยิง (Sniper's Mark)40.00%100%0.50
ฝนลูกธนู (Rain of Arrows)120.00%60%1.00
ฝนลูกธนู (Rain of Arrows)120.00%49%1.00
ฝนลูกธนู (Rain of Arrows)120.00%35%1.00
วาล์ ฝนลูกธนู (Vaal Rain of Arrows)120.00%100%1.00
ฟาดสายฟ้า (Lightning Strike)120.00%225%1.00
ฟาดสายฟ้า (Lightning Strike)120.00%200%1.00
วาล์ ฟาดสายฟ้า (Vaal Lightning Strike)120.00%163%1.00
กรีดเลือด (Puncture)40.00%165%1.00
ศรสายฟ้า (Lightning Arrow)120.00%154%1.00
ศรสายฟ้า (Lightning Arrow)120.00%75%1.00
ว่องไว (Haste)240.00%100%0.00
วาล์ ว่องไว (Vaal Haste)240.00%100%0.00
สง่างาม (Grace)240.00%100%0.00
วาล์ สง่างาม (Vaal Grace)240.00%100%0.00
เทวศ (Hatred)240.00%100%0.00
ศรไฟ (Burning Arrow)10.00%300%1.00
ศรไฟ (Burning Arrow)10.00%100%1.00
วาล์ ศรไฟ (Vaal Burning Arrow)10.00%400%1.00
กับดักหมี (Bear Trap)46.00%300%1.00
กับดักหมี (Bear Trap)46.00%150%1.00
กับดักไฟ (Fire Trap)126.00%260%1.00
มีดเวทมนตร์ (Ethereal Knives)16.00%220%0.60
มีดเวทมนตร์ (Ethereal Knives)16.00%220%0.75
ศรน้ำแข็ง (Ice Shot)10.00%174%1.00
ศรน้ำแข็ง (Ice Shot)10.00%280%1.00
เกราะน้ำแข็ง (Arctic Armour)160.00%100%0.00
วาล์ เกราะน้ำแข็ง (Vaal Arctic Armour)160.00%100%1.00
พายุหมุน (Cyclone)280.00%59%1.00
วาล์ พายุหมุน (Vaal Cyclone)280.00%109%1.00
รีฟ (Reave)120.00%250%1.00
วาล์ รีฟ (Vaal Reave)120.00%350%1.00
ทุ่นระเบิดควัน (Smoke Mine)100.00%100%0.50
โยนโล่เงา (Spectral Shield Throw)280.00%100%1.00
โยนอาวุธเงา (Spectral Throw)10.00%125%1.00
โยนอาวุธเงา (Spectral Throw)10.00%280%1.00
วาล์ โยนอาวุธเงา (Vaal Spectral Throw)10.00%110%1.00
ปลุกเสกอาวุธ (Animate Weapon)40.00%100%0.60
ปลุกเสกอาวุธ (Animate Weapon)40.00%100%0.75
น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice)240.00%100%0.00
วาล์ มลทินน้ำแข็ง (Vaal Impurity of Ice)240.00%100%0.00
ระดมยิง (Barrage)120.00%55%1.00
ระดมยิง (Barrage)120.00%60%1.00
วิชาผิดผี (Desecrate)160.00%100%0.60
ศรสลาตัน (Tornado Shot)280.00%120%1.00
ศรสลาตัน (Tornado Shot)280.00%210%1.00
สาส์นน้ำแข็ง (Herald of Ice)160.00%80%0.00
สาส์นทรมาน (Herald of Agony)160.00%100%0.00
คำแช่งนายพราน (Poacher's Mark)160.00%100%0.50
ศรเคลื่อนย้ายพริบตา (Blink Arrow)100.00%100%1.00
ศรเงาสะท้อน (Mirror Arrow)100.00%100%1.00
สวนกลับ (Riposte)40.00%230%1.00
อัญเชิญโกเลมน้ำแข็ง (Summon Ice Golem)340.00%100%1.00
มีดน้ำแข็ง (Frost Blades)10.00%225%1.00
ฟาดอย่างบ้าคลั่ง (Wild Strike)280.00%231%1.00
ฟาดอย่างบ้าคลั่ง (Wild Strike)280.00%240%1.00
กับดักน้ำแข็ง (Ice Trap)285.00%290%1.00
กับดักน้ำแข็ง (Ice Trap)285.00%340%1.00
ฝนระเบิด (Blast Rain)280.00%36%1.00
ศรกระแสไฟ (Galvanic Arrow)10.00%99%1.00
ศรกระแสไฟ (Galvanic Arrow)10.00%210%1.00
มีดร่วง (Bladefall)286.00%140%0.70
มีดร่วง (Bladefall)286.00%100%0.70
มีดร่วง (Bladefall)2810.00%140%0.70
กระแสมีดวน (Blade Vortex)126.00%30%0.50
กระแสมีดวน (Blade Vortex)126.00%200%0.80
วาล์ กระแสมีดวน (Vaal Blade Vortex)126.00%60%0.80
ป้อมหน้าไม้ทลายกำแพง (Siege Ballista)120.00%145%1.00
ป้อมหน้าไม้ทลายกำแพง (Siege Ballista)120.00%130%1.00
ฌาปนกิจ (Cremation)285.00%100%0.60
ฌาปนกิจ (Cremation)285.00%100%0.80
ฌาปนกิจ (Cremation)285.00%70%0.80
กับดักระเบิด (Explosive Trap)16.00%100%1.00
กับดักระเบิด (Explosive Trap)16.00%140%1.00
กับดักระเบิด (Explosive Trap)16.00%330%1.00
กับดักเครื่องพ่นไฟ (Flamethrower Trap)285.00%30%1.00
กับดักกระทุ้งปฐพี (Seismic Trap)285.00%140%1.00
กับดักกระทุ้งปฐพี (Seismic Trap)285.00%240%1.00
ลูกศรหายนะ (Scourge Arrow)280.00%40%1.00
ลูกศรหายนะ (Scourge Arrow)280.00%125%1.00
ฝนพิษ (Toxic Rain)120.00%73%1.00
ฝนพิษ (Toxic Rain)120.00%85%1.00
พุ่งเหล็กกล้า (Lancing Steel)280.00%106%1.00
พุ่งเหล็กกล้า (Lancing Steel)280.00%220%1.00
เหล็กกล้าแตกกระจาย (Shattering Steel)120.00%159%1.00
พุ่งตัว (Dash)40.00%100%0.15
เที่ยงตรง (Precision)100.00%100%0.00
จงอางฟาดหาง (Cobra Lash)10.00%125%1.00
ก้าวเหี่ยวเฉา (Withering Step)100.00%100%0.00
พาหะโรคระบาด (Plague Bearer)240.00%100%0.00
ฟาดเชื้อร้าย (Pestilent Strike)280.00%160%1.00
มีดบินอสรพิษ (Venom Gyre)120.00%165%1.00
ป้อมหน้าไม้แตกอากาศ (Shrapnel Ballista)40.00%44%1.00
ป้อมหน้าไม้แตกอากาศ (Shrapnel Ballista)40.00%57.2%1.00
ศรบ่วง (Ensnaring Arrow)160.00%175%1.00
ป้อมหน้าไม้ใหญ่ (Artillery Ballista)280.00%65%1.00
ป้อมหน้าไม้ใหญ่ (Artillery Ballista)280.00%120%1.00
ระเบิดมีด (Blade Blast)166.00%70%0.50
ระเบิดมีด (Blade Blast)166.00%250%0.65
ระเบิดมีด (Blade Blast)166.00%100%0.65
เหล็กกล้าแยกตัว (Splitting Steel)10.00%210%1.00
เกลียวอาวุธเงา (Spectral Helix)120.00%150%1.00
ดักโจมตี (Ambush)340.00%100%0.30
กับดักใบมีด (Blade Trap)120.00%96%1.00
กับดักใบมีด (Blade Trap)120.00%180%1.00
ฝนสายฟ้า (Storm Rain)280.00%58%1.00
ฝนสายฟ้า (Storm Rain)280.00%90%1.00
ฝนสายฟ้า (Storm Rain)280.00%170%1.00
น้ำยาระเบิด (Explosive Concoction)280.00%100%1.00
น้ำยาพิษร้าย (Poisonous Concoction)120.00%100%1.00
รอยแยกกาลเวลา (Temporal Rift)340.00%100%0.25
พายุสลาตัน (Tornado)345.00%95%0.75
พายุสลาตัน (Tornado)345.00%65%0.75
ประสานดูดกลืน (Vampiric Link)340.00%100%0.50
ประสานสัญชาตญาณ (Intuitive Link)340.00%100%0.50
คำแช่งนักเล่นแร่แปรธาตุ (Alchemist's Mark)240.00%100%0.50
วาล์ ศรกัดกร่อน (Vaal Caustic Arrow)10.00%400%1.00
วาล์ มีดบินอสรพิษ (Vaal Venom Gyre)120.00%165%1.00
วาล์ เพลงดาบเกรียวกราว (Vaal Blade Flurry)280.00%343%1.00
วาล์ ปลุกเสกอาวุธ (Vaal Animate Weapon)40.00%100%0.60
วาล์ ศรสายฟ้า (Vaal Lightning Arrow)120.00%78%1.00
วาล์ ศรน้ำแข็ง (Vaal Ice Shot)10.00%87%1.00
ซุ่มยิง (Snipe)340.00%100%1.00
บอลไฟ (Fireball)16.00%370%0.75
วาล์ บอลไฟ (Vaal Fireball)16.00%240%0.75
น้ำแข็งกระจาย (Ice Nova)126.00%230%0.70
น้ำแข็งกระจาย (Ice Nova)126.00%130%0.70
น้ำแข็งกระจาย (Ice Nova)126.00%140%0.70
วาล์ น้ำแข็งกระจาย (Vaal Ice Nova)126.00%120%0.70
ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Cold Snap)166.00%320%0.85
ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Cold Snap)1610.00%320%0.60
วาล์ ดีดนิ้วน้ำแข็ง (Vaal Cold Snap)166.00%350%0.85
ปลุกซอมบี้ (Raise Zombie)10.00%100%0.85
ปลุกซอมบี้ (Raise Zombie)10.00%100%0.75
ไฟธรรมะ (Righteous Fire)160.00%100%0.00
วาล์ ไฟธรรมะ (Vaal Righteous Fire)160.00%100%0.00
ปลดปล่อยพลัง (Discharge)287.00%600%0.75
ปลดปล่อยพลัง (Discharge)287.00%180%0.75
ประกายสายฟ้า (Spark)16.00%190%0.65
ประกายสายฟ้า (Spark)16.00%200%0.75
วาล์ ประกายสายฟ้า (Vaal Spark)15.00%40%0.65
หอกน้ำแข็ง (Ice Spear)127.00%130%0.70
หอกน้ำแข็ง (Ice Spear)125.00%330%0.70
ปลุกสเปคเตอร์ (Raise Spectre)280.00%100%0.85
ปลุกสเปคเตอร์ (Raise Spectre)280.00%100%0.70
กำแพงน้ำแข็ง (Frost Wall)40.00%100%0.50
คลื่นเยือกแข็ง (Freezing Pulse)16.00%330%0.65
สายฟ้ากระจาย (Shock Nova)286.00%190%0.70
แพ้ธาตุ (Elemental Weakness)240.00%100%0.50
หมดเรี่ยวแรง (Enfeeble)240.00%100%0.50
คำแช่งนักฆ่า (Assassin's Mark)160.00%100%0.50
สิ้นหวัง (Despair)240.00%100%0.50
วาร์ปสายฟ้า (Lightning Warp)105.00%90%0.70
วาล์ วาร์ปสายฟ้า (Vaal Lightning Warp)105.00%50%1.00
อัญเชิญโครงกระดูก (Summon Skeletons)100.00%100%0.50
วาล์ อัญเชิญโครงกระดูก (Vaal Summon Skeletons)100.00%100%0.80
พายุไฟ (Firestorm)286.00%80%0.75
พายุไฟ (Firestorm)286.00%370%0.75
พายุไฟ (Firestorm)286.00%120%0.75
โล่วายุ (Tempest Shield)166.00%220%0.00
ดูดพลัง (Power Siphon)120.00%159%1.00
ดูดพลัง (Power Siphon)120.00%100%1.00
วาล์ ดูดพลัง (Vaal Power Siphon)120.00%184%1.00
ธาตุพิสุทธิ์ (Purity of Elements)240.00%100%0.00
วินัย (Discipline)240.00%100%0.00
วาล์ วินัย (Vaal Discipline)240.00%100%0.00
พิโรธ (Wrath)240.00%100%0.00
กระจ่าง (Clarity)100.00%100%0.00
วาล์ กระจ่าง (Vaal Clarity)100.00%100%0.00
ทุ่นระเบิดเกล็ดน้ำแข็ง (Icicle Mine)126.00%110%0.75
ทุ่นระเบิดเกล็ดน้ำแข็ง (Icicle Mine)126.00%130%0.75
ทุ่นระเบิดเกล็ดน้ำแข็ง (Icicle Mine)124.00%90%0.75
กับดักแปรพักตร์ (Conversion Trap)40.00%100%1.00
น้ำแข็งคืบคลาน (Creeping Frost)126.00%120%0.60
สายฟ้าชิ่ง (Arc)126.00%120%0.70
สายฟ้าชิ่ง (Arc)126.00%230%0.70
สายฟ้าชิ่ง (Arc)126.00%60%0.70
วาล์ สายฟ้าชิ่ง (Vaal Arc)126.00%220%0.70
ไวไฟ (Flammability)240.00%100%0.50
น้ำแข็งกัด (Frostbite)240.00%100%0.50
ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity)240.00%100%0.50
ระเบิดสายฟ้าฉับพลัน (Storm Burst)126.00%35%0.25
เผาให้สิ้น (Incinerate)125.00%50%0.20
เผาให้สิ้น (Incinerate)125.00%50%0.30
เผาให้สิ้น (Incinerate)125.00%50%0.17
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap)126.00%240%1.00
กับดักสายฟ้า (Lightning Trap)126.00%285%1.00
วาล์ กับดักสายฟ้า (Vaal Lightning Trap)126.00%250%1.00
สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning)240.00%100%0.00
วาล์ มลทินสายฟ้า (Vaal Impurity of Lightning)240.00%100%0.00
เรียกสายฟ้า (Storm Call)126.00%250%0.50
วาล์ เรียกสายฟ้า (Vaal Storm Call)126.00%130%0.50
ระเบิดเพลิง (Flameblast)285.00%90%0.20
ระเบิดเพลิง (Flameblast)285.00%100%0.25
ระเบิดเพลิง (Flameblast)285.00%30%0.20
วาล์ ระเบิดเพลิง (Vaal Flameblast)285.00%60%0.50
บอลสายฟ้า (Ball Lightning)285.00%60%0.70
บอลสายฟ้า (Ball Lightning)285.00%50%0.60
บอลสายฟ้า (Ball Lightning)285.00%90%0.70
อัญเชิญวิญญาณเกรี้ยวกราด (Summon Raging Spirit)40.00%100%0.50
อัญเชิญวิญญาณเกรี้ยวกราด (Summon Raging Spirit)40.00%100%0.80
คลื่นเพลิง (Flame Surge)126.00%190%0.50
คลื่นเพลิง (Flame Surge)126.00%280%0.80
เซ่นไหว้ด้วยเนื้อหนัง (Flesh Offering)120.00%100%1.00
เซ่นไหว้ด้วยกระดูก (Bone Offering)120.00%100%1.00
เซ่นไหว้ด้วยวิญญาณ (Spirit Offering)120.00%100%1.00
เยือกแข็งเรียงหลั่น (Glacial Cascade)285.00%65%0.60
เยือกแข็งเรียงหลั่น (Glacial Cascade)285.00%130%0.60
เรียกประชุม (Convocation)240.00%100%0.00
เรียกประชุม (Convocation)310.00%100%0.00
ทุ่นระเบิดสะเก็ดไฟ (Pyroclast Mine)285.50%80%0.18
ทุ่นระเบิดสะเก็ดไฟ (Pyroclast Mine)285.50%100%0.18
สาส์นสายฟ้า (Herald of Thunder)160.00%100%0.00
สายฟ้าแลบ (Lightning Tendrils)16.00%130%0.23
สายฟ้าแลบ (Lightning Tendrils)16.00%60%0.23
สายฟ้าแลบ (Lightning Tendrils)16.00%150%0.23
ระเบิดจลนศาสตร์ (Kinetic Blast)280.00%155%1.00
ระเบิดจลนศาสตร์ (Kinetic Blast)280.00%100%1.00
อัญเชิญโกเลมเคออส (Summon Chaos Golem)340.00%100%1.00
อัญเชิญโกเลมสายฟ้า (Summon Lightning Golem)340.00%100%1.00
พุ่งไฟ (Flame Dash)106.00%140%0.80
พุ่งไฟ (Flame Dash)106.00%270%0.60
กระสุนหินหลอม (Rolling Magma)15.00%280%0.70
ระเบิดน้ำแข็ง (Frost Bomb)46.00%310%0.50
ระเบิดน้ำแข็ง (Frost Bomb)46.00%260%0.70
ลูกแก้ววายุ (Orb of Storms)45.00%110%0.50
โรคติดต่อ (Contagion)40.00%100%0.60
โรคติดต่อ (Contagion)40.00%100%0.85
เหี่ยวเฉา (Wither)100.00%100%0.28
แพร่โรคร้าย (Blight)10.00%100%0.30
แพร่โรคร้าย (Blight)10.00%100%0.25
ดูดแก่นแท้ (Essence Drain)125.00%140%0.70
ดูดแก่นแท้ (Essence Drain)125.00%310%0.70
บอลเยือกแข็ง (Frostbolt)15.00%360%0.75
น้ำวน (Vortex)286.00%270%0.75
สัญญามืด (Dark Pact)285.00%100%0.50
ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray)120.00%100%0.25
ลำแสงแผดเผา (Scorching Ray)120.00%100%0.18
สลับร่าง (Bodyswap)106.00%100%0.70
กับดักดูดพลัง (Siphoning Trap)100.00%100%1.00
กับดักขดลวดสายฟ้า (Lightning Spire Trap)286.00%85%1.00
กับดักขดลวดสายฟ้า (Lightning Spire Trap)286.00%100%1.00
กับดักขดลวดสายฟ้า (Lightning Spire Trap)28100.00%170%1.00
วาล์ แพร่โรคร้าย (Vaal Blight)10.00%100%0.60
อัญเชิญวัตถุศักดิ์สิทธิ์ (Summon Holy Relic)40.00%100%1.00
ลูกแก้วเหมันต์ (Winter Orb)286.00%60%0.25
ตราเวทสายฟ้า (Storm Brand)126.00%30%0.75
ตราเวทสายฟ้า (Storm Brand)126.00%60%0.75
ตราเวทวันสิ้นโลก (Armageddon Brand)285.00%200%0.40
ตราเวทวันสิ้นโลก (Armageddon Brand)287.50%370%0.80
ตราเวทวันสิ้นโลก (Armageddon Brand)285.00%300%0.40
เรียกคืนตราเวท (Brand Recall)160.00%100%0.00
เปลวไฟชำระล้าง (Purifying Flame)15.50%300%0.70
เปลวไฟชำระล้าง (Purifying Flame)15.50%200%0.70
ฉีกวิญญาณ (Soulrend)285.00%170%0.80
ฉีกวิญญาณ (Soulrend)287.00%400%0.80
ฉีกวิญญาณ (Soulrend)285.00%170%0.90
คาถามรณะ (Bane)240.00%100%0.60
คลื่นพลังลงทัณฑ์ (Wave of Conviction)166.00%330%0.70
คลั่งศาสนา (Zealotry)240.00%100%0.00
เทพพิโรธ (Divine Ire)286.00%45%0.22
เทพพิโรธ (Divine Ire)286.00%60%0.22
เทพพิโรธ (Divine Ire)286.00%90%0.22
หิงสา (Malevolence)240.00%100%0.00
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink)45.00%250%0.00
ก้าวน้ำแข็งพริบตา (Frostblink)45.00%200%0.85
อัญเชิญโกเลมซากศพ (Summon Carrion Golem)340.00%100%1.00
ทุ่นระเบิดสายฟ้า (Stormblast Mine)16.00%130%0.75
อัญเชิญหุ่นยนต์จิ๋ว (Summon Skitterbots)160.00%100%0.00
ม่านอาคม (Arcane Cloak)160.00%100%0.00
อักขระสายฟ้า (Stormbind)286.00%160%0.12
กระสุนจลนศาสตร์ (Kinetic Bolt)10.00%175%1.00
กระสุนจลนศาสตร์ (Kinetic Bolt)10.00%70%1.00
มือเวทจอมขมัง (Spellslinger)240.00%100%0.00
ตราเวทผู้สร้าง (Arcanist Brand)380.00%100%0.80
ตราเวทผู้บำเพ็ญ (Penance Brand)286.00%570%0.75
ตราเวทผู้บำเพ็ญ (Penance Brand)286.00%50%0.75
ตราเวทผู้บำเพ็ญ (Penance Brand)286.00%110%0.75
ตราเวทหน้าหนาว (Wintertide Brand)120.00%100%0.70
ลูกไฟกระหน่ำยิง (Blazing Salvo)126.00%60%0.70
หลุมต่างมิติ (Void Sphere)345.00%75%0.80
หลุมต่างมิติ (Void Sphere)345.00%190%0.80
หอกสายฟ้า (Crackling Lance)286.00%165%0.65
หอกสายฟ้า (Crackling Lance)286.00%260%0.75
หอกสายฟ้า (Crackling Lance)286.00%300%0.75
ม่านพลังน้ำแข็ง (Frost Shield)340.00%100%0.50
ตราสัญลักษณ์แห่งพลัง (Sigil of Power)340.00%100%0.50
กำแพงไฟ (Flame Wall)40.00%100%0.50
ระเบิดคำสาป (Hexblast)284.00%340%1.00
ระเบิดคำสาป (Hexblast)286.00%340%1.00
ระเบิดคำสาป (Hexblast)286.00%310%0.60
วงวารี (Hydrosphere)345.00%110%0.60
ระเบิดวอลทาซิก (Voltaxic Burst)126.50%230%0.50
พิธีต้องห้าม (Forbidden Rite)166.00%110%0.75
พันธะมานา (Manabond)126.00%160%0.80
อัญเชิญยมทูต (Summon Reaper)280.00%100%0.60
อัญเชิญยมทูต (Summon Reaper)280.00%100%0.85
อัญเชิญยมทูต (Summon Reaper)280.00%100%1.00
ดวงตาเหมันต์ (Eye of Winter)286.00%55%0.80
ดวงตาเหมันต์ (Eye of Winter)286.00%70%0.80
ดวงตาเหมันต์ (Eye of Winter)286.00%100%0.80
ดาบพลังงาน (Energy Blade)240.00%100%1.00
ประสานวิญญาณ (Soul Link)340.00%100%0.50
ประสานวินาศ (Destructive Link)340.00%100%0.50
คาถาล่อฟ้า (Lightning Conduit)286.00%140%0.50
คาถาล่อฟ้า (Lightning Conduit)286.00%270%0.70
สนามกระแสไฟ (Galvanic Field)166.00%100%0.50
สนามกระแสไฟ (Galvanic Field)166.00%320%0.50
วาล์ พายุไฟ (Firestorm)286.00%760%0.75
คาถาอัตโนมัติ (Automation)240.00%100%0.00

Community Wiki

Edit

Active Skill Gems

Active skill gems, or known as skill gems are an item class which grants active skills to the characters by placing them into an item socket. Similar to Support Gemss active skill gems can gain experience and level up increasing both their attribute and level requirement as well as the effect of the stats granted by the skill.

Active skill gems can be further augmented by placing appropriate Support Gemss into a linked socket.

Active skill gems have gem tags which are used to categorize them, but note that gem tags are not intended to indicate whether an active skill gem can be supported by other skill gems or whether specific stats (or modifiers) apply.

In term of item mod and passive skill, such as the mod +2 to Level of all Minion Skill Gems from Unnatural Strength, the "skill gem" refers to Active skill gem only. Support skill gems are refers as "support gems" in passive skill and item mods, such as Catarina, Master of Undeath's +# to Level of Socketed Support Gems.


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.